P. 1
Executarea Silita in Procesul Civil

Executarea Silita in Procesul Civil

|Views: 348|Likes:
Published by Cristina Marin

More info:

Published by: Cristina Marin on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

Executarea silita in procesul civil

definitie-normele executionale Norma juridica executionala reprezinta regula de conduita care reglementeaza punerea in executare a titlurilor executorii, asigurand , prin recurgerea la forta coercitiva a statului , respectarea regulilor instituite de puterea publica sau recunoscute de aceasta . Sediul materiei Dreptul comun in materia executarii silite il formeaza Codul de procedura civila , Cartea a V -a , intitulata "Despre executarea silita ".Dispozitiile mentionate reprezinta dreptul comun si pentru alte raporturi executionale speciale , servind la completarea diferitelor proceduri speciale in acele aspecte pentru care nu s-au prevazut derogari .Referitor la executarea silita prin care se urmareste valorificarea unor creante fiscale , sediul materiei este reprezentat de dispozitiile speciale ale O.G. nr 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata . Alte dispozitii speciale se mai regasesc si in urmatoarele acte normative : O.G. nr.5 / 2001 privind procedura somatiei de plata , OG nr.,51 / 1998 privind valorificarea unor active bancare , Legea nr. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . Legea nr. 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare , Legea nr.333 / 2001 privind unele masuri pentru diminuarea consecintelor incetarii rascumpararii de unitati de fond de catre Fondul National de Investitii , Legea 36 / 1995 ,privind notarii publici si activitatea notariala , OG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor .... Clasificarea -normelor executionale In doctrina au fost propuse mai multe criterii de clasificare a normelor de procedura , criteriile care s-au impus fiind : a ) in functie de obiectul reglementarii , normele executionale se impart in norme de organizare , de competenta si de procedura propriu-zisa . Normele de organizare a activitatii executionale reglementeaza activitatea instantei de executare si a organelor de executare . Normele de competenta au ca obiect atributiile organelor de executare a titlurilor executorii , atunci cand debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia . b )potrivit intinderii campului de aplicare , normele executionale se clasifica in norme generale si norme speciale , acestea din urma aplicandu-se cu precadere , iar in masura in care norma speciala "tace"nu prevede , ea se va completa cu legea generala , respectiv dispozitiile Cartii a V-a din Codul de procedura civila. c)in functie de caracterul conduitei pe care o prescriu , normele executionale se clasifica in norme imperative si norme dispozitive . Normele imperative sunt cele care impun partilor , instantei de executare sau organului de executare o

anumita conduita , in timp ce normele dispozitive ingaduie sa se deroge de la continutul lor. In vederea calificarii unei norme ca fiind imperativa sau dispozitiva poate fi folosit criteriul expresiei utilizate de legiuitor. Astfel , in aplicarea acestui criteriu , au caracter imperativ urmatoarele norme : -art 372 C.proc.civ.-executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care , potrivit legii , constituie titlu executoriu ; -art.379 alin.1 C.proc.civ.-nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa , lichida si exigibila; - art.406 C.proc.civ. - nu pot fi supuse executarii silite .... - art.432 C.proc.civ.-vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau daca exista motive temeinice in alt loc ; - art 439 alin.1 C.proc.civ. - publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde data , ora si locul licitatiei Dimpotriva , norma este dispozitiva atunci cand : -partea potrivnica va putea sa constate solvabilitatea garantului (art 394 C.proc.civ.) - dupa ce a inceput executarea silita , cei interesati sau vatamati pot cere pe calea contestatiei la executare si anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie , data fara indeplinirea conditiilor legale (art.399 alin.2 C.proc.civ.) -in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca , se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu , daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac (art 399 alin .3 C.proc.civ. ) . - pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita , instanta competenta poate suspenda executarea daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta , in afara de cazul in care legea dispune astfel (art 403 alin1 C.proc.civ.) - dupa emiterea somatiei si in tot cursul executiei silite , executorul judecatoresc poate numi un administrator -sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit (art 501 alin1 C.poroc.civ.)

Referitor la sanctiunea nulitatii , se impune a fi facuta , in acest context , precizarea ca imaprtirea nulitatilor in absolute si relative nu trebuie confundata cu clasificarea nulitatilor in exprese si virtuale . In conditiile art 105 alin 2 C.proc.civ. actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura altfel decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege , vatamarea se presupune pana la dovada contrarie . In executarea silita trebuie indeplinite urmatoarele cerinte : -actul sa fi fost intocmit cu neobservarea formelor legale sau de catre un functionar necompetent ; - actul de procedura sa fi produs partii o vatamare ; Vatamarea presupune ca partea a fost impiedicata sa uzeze de mijloacele ce-I sunt puse la dispozitie de lege .

. Modalitatile executarii silite 1. La randul ei executarea silita directa cunoaste trei forme : -predarea bunurilor mobile . care sunt ale debitorului . -normele de procedura executionala au character imperative sau dispozitiv . in functie de interesul ocrotit. ca nu orice nulitate anume prevazuta . a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta I le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente . impune a fi facute urmatoarele precizari : -normele de organizare au un character imperative. Executarea silita directa ?reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a obligatiei inscrisa in titlul executoriu . expresa este totodata si absoluta .Calificarea insa a nulitatii in functie de efectul produs . un character imperative. -normele de competenta au de asemenea . constand in vanzarea silita a bunurilor mobile urmaribile ale debitorului . Executarea silita indirecta cunoaste urmatoarele forme : . atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil determinat prin calitate si cantitate -predarea bunurilor mobile .poprirea sumelor de bani . atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil sau predarea acestuia in posesia creditorului -executarea unei obligatii de a face sau de a nu face Executarea silita indirecta ? reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul care are de realizat o creanta baneasca . respective executare silita directa si executare silita indirecta . . nulitate ce decurge din nerespectarea dispozitiilor care o prevad . pana la acoperirea creantei creditorului .urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la terte persoane .urmarirea silita mobiliara .Modalitati si forme Normele executionale cuprinse in Codul de procedura civila reglementeaza doua modalitati de executare silita .urmarirea fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini . Rezulta asadar .

la cererea creditorului va stabili aceasta suma prin hotarare . a) Pentru realizarea creantelor bugetare . In cazul in care hotararea pusa in executare este cu o singura condamnare si executarea in natura a prestatiei determinate nu mai este posibila . din lege . b) O varietate a executarii silite mobiliare o constituie executarea garantiilor reale reglementata in Titlul VI . Hotarare cu o singura condamnare .urmarirea silita imobiliara . prevede ca ? daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia . cu modificarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala .. ca reprezentand contravaloarea obiectului obligatiei principale. 92 / 2003 republicata . respective : poprirea(art 145 ? 146 ) executarea silita a bunurilor mobile (art 147 ? 149 ) executarea silita a bunurilor imobile (art 150-152 ). 2.proc. Astfel garantia reala constituie un drept real .99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice .5 din Legea nr. art 574 C. creditorul va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala potrivit prevedrilor art 62 si urm.Intervertirea Hotararea cu condamnare alternative Executarea silita directa poate fi intervertita in executare silita indirecta . avand ca scop garantarea indeplinirii oricarei obligatii . Astfel . iar executarea condamnarii principale nu mai este posibila . care consta in valorificarea bunurilor immobile ale debitorului . in vederea realizarii creantei inscrise in titlul executoriu . creditorul poate cere executarea indirecta a sumei de bani stabilita de instanta . bunul afectat garantiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia . prin efectuarea unui bun . executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini (art 153 ) si executarea silita a unui ansamblu de bunuri (art 154 ) . creditorul poate recurge la una din urmatoarele modalitati : sa ia in posesie . In aceasta situatie . organelle de executare pot folosi succesiv sau concomitant oricare din modalitatile de executare silita prevazute de OG nr. In cazul neandeplinirii obligatiei garantate .Cap. precum si a produselor acestuia .civ. in mod pasnic . fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila si fara a plati taxes au vreun tarif. instanta de executare . data cu citarea partilor ?. Dispozitii speciale . . daca se pune in executare o hotarare cu condamnare alternative . precum si titlurile si inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului .

-la cererea AVAS si prin derogare de la prevederile art 907 si 908 din Codul commercial . hotararea trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de lege si anume : a) conditia ca hotararea sa fi ramas definitiva ori sa fi devenit irevocabila .prin poprire . majoritatea partilor sociale . astfel ca . daca judecata acestuia sa perimat ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata . de contencios administrative .civ. b din ordonanta . exista o gama foarte larga de titluri executorii reglementate prin lege speciala .civ. 2. vom examina diferitele categorii de titluri executorii . In sensul prevederilor art 377 alin . -hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel sau chiar atacate cu apel . potrivit legii . a conturilor bancare de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie cooperatista de credit . in pretentii civile ( despagubiri .Notiuni generale In temeiul dispozitiilor art 372 C.proc. separate sau impreuna . fara drept de apel . intocmit potrivit prevederilor legale . in cele ce urmeaza . precum si la societatea comerciala la care debitorii prevazuti la art 38 detin . Hotararile instantelor judecatoresti Principalul titlu executoriu este reprezentat de hotararea judecatoreasca pronuntata in procesele civile . Pentru a fi pusa in executare silita . cel putin 50 % plus o actiune din capitalul social sau dupa caz . titlul executoriu reprezinta acel inscris . in afara hotararilor judecatoresti . comerciale .proc. constituie titlu executoriu .1 C. in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala . TITLURILE EXECUTORII 1. efectuata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului . cunoaste urmatoarele modalitati : -blocarea prin ordin de catre AVAS . . . instanta poate incuviinta sechestru asupra actiunilor si partilor sociale si instituirea administrarii speciale la societatea comerciala care constituie debitorul cedat . cheltuieli de judecata ) .c ) Executarea silita . executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti . sunt hotarari definitive : -hotararile date in prima instanta . In prezent . la societatea comerciala care este debitoare potrivit art 38 lit. de catre organul competent si care permite executarea silita a creantei pe care o constata . Asadar . ori al unui alt inscris care potrivit legii .

creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz ( art 373 alin. precum si oricaror altor hotarari sau inscrisuri . Instanta verifica doar aspectul formal al hotararii si daca aceasta a ramas definitiva si irevocabila si pronunta o incheiere . Iar potrivit art 377 alin 2 C.civ. acestei proceduri consta in necesitatea conferirii caracterului de titlu executoriu hotararilor care au ramas definitive sau au devenit irevocabile .proc. care nu au fost atacate cu apel . Formula executorie are continutul inscris in art 261 C. -hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii .proc.proc. Totodata a fost exprimat si un alt punct de vedere . agentilor fortei publice sa acorde concursul la executarea hotararii si procedurilor sa staruie pentru aducerea ei la indeplinire .proc.civ. in doctrina s-a exprimat opinia in sensul ca acest moment este marcat de pronuntarea hotararii .civ. Titlul executoriu este reprezentat intotdeauna de o copie a intregii hotarari . Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel .proc. potrivit legii . . iar nu numai dispozitivul.2 C. in sensul ca trebuie mai intai sa treaca termenul de exercitare a caii de atac . nu mai pot fi atacate cu apel . Scopul . dar totodata si exceptia constand in cazurile ion care hotararile se pot executa fara formula executorie . fara drept de apel .-hotararile date in apel .civ. si consta intr-un ordin dat in numele Presedintelui Romaniei . ) debitorul putand sa execute de bunavoie hotararea .civ. -hotararile date in prima instanta . intrucat revocarea termenului este ulterioara investirii . ) Hotararea investita se va da numai partii care a castigat sau reprezentantului ei ( art 269 alin.proc. creditorul va depune o cerere la prima instanta care a judecat fondul impreuna cu o copie a hotararii ce urmeaza a fi pusa in executare . -orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacate cu recurs . -orice alte hotarari care . rezulta ca poate fi investita cu formula executorie si o hotarare prin care s-a acordat termen de gratie . 1 C. nerecurate . Cererea este supusa taxei judiciare de timbru si timbru judiciar . data fara citarea partilor .proc. Privitor la momentul ramanerii definitive a hotararilor date in prima instanta neatacate cu apel . consacrarea legala de titlu de executare . In ce priveste procedura investirii .civ. sunt hotarari irevocabile : -hotararile date in prima instanta . organelor de executare sa execute hotararea .intrucat punerea in executare se face pe baza intregii hotarari . b) conditia ca hotararea sa fi format obiectul procedurii de constituire a titlului executoriu Art 374 C.civ. Avand in vedere prevederile art 383 C. consacra regula potrivit careia nici o hotarare judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie prev de art 269 alin. 2 C.

3 dispune ca hotararea arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive .proc. hotararea este definitiva . spre a beneficia de puterea lucrului judecat daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii prev.105 / 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international si privat . executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis . Hotararile referitoare la alte procese decat cele aratate in art 166 pot fi recunoscute in Romania . exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea .374 alin1 .).2 prevede ca titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege .Nerespectarea procedurii de investire cu formula executorie atrage sanctiunea nulitatii . stabileste ca .nr.Hotararile arbitrale Art. 3.1 din O. constituie titlu executoriu . Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit .civ. Potrivit legii .proc. 367 din Codul de procedura civila prevede ca hotararea arbitrala este obligatorie . . Hotararile judecatoresti straine si tranzactiile judiciare incheiate in strainatate . In situatia in care partea care a cazut in pretentii nu isi executa de bunavoie obligatia inscrisa in hotararea arbitrala art 367 C. cunoaste doua forme : recunoasterea de drept si recunoasterea sub rezerva indeplinirii conditiilor de regularitate prevazute de art 167 si 168 . de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care potrivit legii .in art 168 ? 178 mentionandu-se ca aceste dispozitii se aplica si asupra tranzactiilor judiciare incheiate in strainatate .civ. competenta sa judece procesul . la cererea partii castigatoare . Iar art 363 alin.Titlurile executorii privind creantele fiscale . norma legala care o reglementeaza fiind imperativa (art. Art 137 alin. nr. 4. Conditiile de recunoastere si executare a hotararilor judecatoresti straine sunt reglementate in Lg.proc. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala dispune ca . Ea seaduce la indeplinire de bunavoie de catre partea impotriva careia s-a pronuntat de indata sau in termenul aratat in hotarare. primul effect al hotararilor straine .) 5. Iar alin.civ. intocmai ca si o hotarare judecatoreasca (art 368 din C.G. C. potrivit prevederilor din cod . hotararea arbitrala se investeste cu formula executorie . potrivit legii mentionate . de art 167 din lege . recunoasterea acestora .

care in art 37 dispune ca procesul verbal neatacat in termenul prevazut la art 31 . 99 / 2000 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului . inclusive contractile de arantie reala sau personala . ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege sau de catre instanta judecatoreasca . In vreme ce cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit . Actele de sanctionare in material contraventiilor . Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se va face potrivit dispozitiilor legale . Astfel . 9. cecul este un instrument de plata . 7. precum si hotararea judecatoreasca irevocabila se comunica si partii vatamate . confiscarea se adduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura in conditiile legii . procesul verbal neatacat in termen . Posesorul legitim al cambiei .Cambia . ce intra numai in competenta notarului public (art.8 lit. Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face de catre organul din care face parte agentul constatator . cecului si biletului la ordin care nu a obtinut plata de buna voie din partea debitorului . purtand sigiliul si semnatura acestuia . b din lege ). In temeiul art 120 din OUG nr.G. notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome .6. 58 / 1934 . cecul si biletul la ordin . fiind un act de autoritate publica si avand forta probanta de lege (art 4 din lege).Contractul de credit . Actele autentificate de notarul public . care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor . 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor . Cambia . Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia . in celelalte cazuri . Potrivit art 3 din Lg 36 / 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale . constituie titlu executoriu . Executarea sanctiunilor contraventionale este reglementata de prevederile art 37-42 din O. contractile e credit . fara vreo alta formalitate . In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tariff . 8. Autentificarea inscrisurilor reprezinta un act notarial . actul indeplinit de notarul public . precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea. inclusiv contractul de garantie reala sau personala incheiate de o institutie de credit . incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii . nr. cecul si biletul la ordin sunt efecte de comert reglementate prin legile nr.

58 / 1934 cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii . in cazul in care creditorul primeste plata datoriei . fie pe calea executarii nemijlocite . Orice titlu constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare . somatia va face mentiune si de actul din care rezulta mandatul. fara a fi necesara investirea cu formula executorie .daca utilizatorul nu renunta la dreptul de utilizare . dispune ca . judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului . Somatia de executare trebuie sa cuprinda transcrierea exacta a cambiei sau a protestului . Art 5 din OG nr. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii in material somatiei de plata . Pentru obligatiunile cambiei subscrise prin procura . nu procedeaza la dezinstalarea programului si la stergerea copiilor de siguranta . Titlul constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare Creantele Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare . astfel ca pentru punerea ei in executare nu mai este necesara investirea cu formula executorie .. Astfel . stabilite conform art 53 . pronuntand o incheiere irevocabila . la restituirea suporturilor si documentatiei aferente programului pentru calculator . precum si dupa caz . Contractele de leasing constituie titlu executoriu . precum si a celorlalte acte din care rezulta suma datorata . 12. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu . 5/ 2001 privind procedura somatiei de plata . daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii : la sfarsitul perioadei de leasing. fie prin exercitarea actiunii cambiale . . Contractul de leasing. 11. precum si orice act incheiat de acesta pentru realizarea creantelor preluate potrivit art 14 constituie titlu executoriu . daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului si in cazul rezilierii contractului din vina exclusive a utilizatorului .poate valorifica drepturile pe baza titlului . decurgand din actele juridice prevazute la art 14 se realizeaza potrivit legii speciale privind valorificarea si executarea silita a creantelor bancare neperformante . 54 si 57 din lege . ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii . 61 din legea nr. in temeiul art. 10. In temeiul art 8 contractele de leasing avand ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu .

A. Aceste categorii de hotarari sunt scutite de formalitatea investirii cu formula executorie . Potrivit art 46 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului . 15. contractile de credit ajunse la scadenta . In acest context mentionam ca art 10 alin. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru In conditiile art 20 alin. sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli . 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . fara a fi necesara investirea cu formula executorie .Titlul executoriu potrivit Legii nr. urmand a fi aplicate pe teritoriul statului obligat in mod direct .G. constituie de drept titlu executoriu . incheiate intre banci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare . Art 13 din O. constituie titlu executoriu si poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de ordonanta . . 49 / 1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila dispune ca hotararea Curtii . potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare . in situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal . 5 din Legea nr. dispozitivul hotararii constituiind titlu executoriu . 51 / 1998 privind valorificarea unor active ale statului prevede ca pe data preluarii de catre AVAS a activelor bancare . semnata de parti . Hotararea definitive a Curtii va fi transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei .V. Executarea silita a hotararii se va efectua prin organelle de executare ale unitatilor teritoriale subordinate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul .S. constituie titlu executoriu . nr. Orice act unilateral emis de debitor si acceptat de AVAS in care debitorul recunoaste expres datoria si se angajeaza sa o achite in termenul si in conditiile stabilite de VASA . 14. Inaltele Parti Contractante se angajeaza sa se conformeze hotararilor defintive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti . precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei .2 din OG nr. Contractele sau conventiile de credit ori alte titluri constatatoare ale creantelor A.13. Hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului . va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente .

17. 61 / 1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie . care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege . precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii. alin 1 pct. denumite angajatori . Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta . Potrivit art 6 alin.primire a locuintei si contractul de imprumut . III sunt obligate sa depuna in fiecare luna . 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credit acordat de institutii financiare autorizate . urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situate imobilul . Contractul de vanzare ? cumparare . privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale . persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art 5 alin. creantele ipotecare si privilegiate . procesul verbal de predare . pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori unor alte institutii autorizate sa administreze portofolii de creanta ipotec are sis a emita valori mobiliare pe baza acestora. cumpararea . 19 / 2000 . 61 / 1990 au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii ( art 19 din Decretul lege nr. industriala sau comerciala . procesul verbal de predare ? primire a locuintei si contractul de imprumut potrivit Decretului ? Lege nr. conform art 1737 din Codul civil . destinat sa finanteze construirea . reabilitarea .16. 61 / 1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie). Contractul de credit ipotecar si garantiile reale si personale in temeiul Legii nr.Decizia casei teritoriale de pensii . 1 pct . In conditiile art 24 din lege . 1 si 1^ din Legea nr. consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locative. precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art 5. incheiate in conditiile Decretului lege nr. I si II . la termenul stabilit de CNPAS declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat . . 18. Art 21 din lege spune ca ?conytractul de credit ipotecar . Contractul de vanzare cumparare . conform legii .

20. 99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice ) . Contractul de garantie reala este contractul in baza caruia se constituie o garantie reala in bunuri sau drepturi in beneficiul unui anumit creditor . dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului Imobilele preluate in mod abuziv de stat . Totodata . . in conditiile legii nr. se restituie in natura . Contractul de garantie reala este titlu executoriu ( art 14 si 17 din Legea nr. Contractele de imprumut .1989 . 139 / 1940 asupra rechizitiilor si nerestituite . dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia . In cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut anterior . persoana indreptatita se poate adresa executorului judecatoresc . astfel incheiate . Decizia sau dupa caz . In vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc . va incheia un process verbal privind starea de fapt a imobilului . de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945-22. Decizia sau dupa caz . cu scop de caritate . Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizatii cu character civic . precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul acestei legi speciale . care va intocmi procesul verbal privind situatia reala a imobilului .Contractul de garantie reala mobiliara . de intrajutorare mutuala si de asistenta sociala . Acest contract se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura private si trebuie semnat de catre debitor . (art 41 alin1 din lege ) . constituie titlu executoriu . neguvernamentale . republicata . Infiintarea popririlor se va face de catre creditor si acestea nu sunt supuse validarii. copia legalizata de pe procesul verbal constituie titlu executoriu impotriva detinatorului imobilului . care in prezenta persoanei indreptatite . Prin inscris sub semnatura private se intelege orice mod de comunicare care pastreaza inregistrata informatia pe care o contine si care poate fi reprodusa intr-o forma tangibila si care nu poate fi schimbata in mod unilateral . 10 / 2001 . are forta probanta a unui inscris authentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie . persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial .19. 21. avand ca principal scop sprijinirea membrilor lor prin acordarea de imprumuturi rambursabile . ajutoare nerambursabile si ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea fostilor membrii . dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara (art 25 alin 4 din lege ) .in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii . apolitice . dupa intrarea in vigoare a acesteia si pana in momentul predarii effective catre persoana indreptatita . cad in sarcina detinatorului imobilului . Contractele de imprumut incheiate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor .12.

ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentului la organul de jurisdictie competent . datorate organizatiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia . Aceasta cerere de desfiintare a angajamentului reprezinta in fapt o veritabila actiune in anularea unui titlu executoriu . persoana raspunzatoare poate sa-si ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia . 51 / 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat . 22 / 1969 ). conventiile . autoritati sau institutii publice . este titlu executoriu cu privire la restantele din onorariu si alte cheltuieli effectuate de avocat in interesul clientului (art 30 din Legea nr. ( art 6 alin. republicata si art 129 din Statutul profesiei de avocat ) 23. Angajamentul de plata prevazut de legea nr. respective eroare . dol sau violenta . 25. pentru intregul sold al creantei de platit . contractile sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei constituie titluri executorii .constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici . Ulterior daca persoana constata ca nu datoreaza sau ca datoreaza numai in parte suma pentru care si-a luat angajamentul . 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . cauzele de nulitate c ear putea fi invocate fiind legate de existenta viciilor de consimtamant . inclusive dobanzile sau alte costuri aferente.Conventiile . La constatarea unei pagube in gestiune . Contractele de arendare . Contractul de asistenta juridica Contractul de asistenta juridical . in termen de 30 de zile de la data cand a cunoscut aceasta imprejurare . 24. Angajamentele de plata semnate de membri sau persoanele care nu sunt membri ai unei organizatii de imbunatatiri funciare . in caz de neplata . angajament ce constituie titlu executoriu (art 32 alin1 din Legea nr. Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract . 5 din lege ) . contractile sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei . Tarifele si cotizatiile restante . se . legal incheiat . 26. 312 / 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei .22. ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentul . In aplicarea art 50 alin 1 din Legea nr.

penalitatile se aplica acelor utilizatori de apa la care se constata abateri de la prevederile reglementate atat pentru depasirea cantitatilor de apa utilizate . Procesul verbal de stabilire a penalitatilor .4 din OUG nr. constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor prevazute mai sus (art 3 alin 4 din lege ). echivakent in lei la cursul de schimb stability si comunicat de Banca Nationala a Romaniei . Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare / exploatare si/sau contractului . Procesul verbal de stabilire a penalitatilor. prevazut de lege . incheiat potrivit Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. Dispozitiile privind continutul si nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator .08. constituie titlu executoriu . Potrivit art 6 alin. Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si / sau contractului constituie titlu executoriu in conditiile legii ( art 18 alin. Executarea silita in temeiul titlului executoriu prevazut anterior se efectueaza de catre operator. Angajamentul scris al partii responasbile . 27. 107 / 2002 privind infiintarea Administratiei Nationale ?Apele Romane ? . . intocmit de personalul cu drept de control imputernicit de Administratia Nationala ?Apele Romane ? si procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare / exploatare si / sau contractului. 2 din Legea nr. potrivit Legii nr.2 din ordin ) . Angajamentul scris al partii responsabile de indeplinirea obligatiei de plata a unei sume . neatacat . la data constituirii . cat si a concentratiilor de substante impurificatoare evacuate in resursele de apa . 4 se face de personalul cu drept de control imputernicit in acest scop . Constatarea abaterilor prevazute la alin.pot recupera pe baza angajamentelor de plata semnate de acestia . Potrivit legii mentionate s-a instituit un sistem de garantii pentru importul si exportul produselor agricole care se desfasoara pe baza unui certificate de import sau de export . 138 / 2004 a imbunatatirilor funciare ) . care constituie titluri executorii ( art 9 alin.2005 privind aprobarea abonamentului ?cadru de utilizare / exploatare . si se consemneaza in procesele verbale incheiate intre parti . neatacat in justitie in termenul stabilit . 798 / 31. 28.10. 29.Autoritatea competenta poate renunta la constituirea garantiei in situatia in care suma totala aferenta garantiei este inferioara sumei de 500 Euro.2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor . 299 / 24.

incheiate cu Agentia Domeniilor Statului .G. privind cuantumul sumelor datorate de catre fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio constituie titlu de creanta . Contractele de finantare . constituie titluri executorii (art 13 alin. finantarea tranzactiilor comerciale . In temeiul art 7 din Legea nr.I.C. precum si garantiile reale si personale .2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru comunicatii si Tehnologia Informatiei. forfetare .I. contractile de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului constituie titluri executorii . credite ipotecare . 33. republicata . credite imobiliare .3 din Legea nr. incluzand fara a se limita la : credite de consum . . constituie titlu executoriu pentru plata redeventei . la termenele si modalitatile stabilite in contractile (art 1 alin. microcredite . 31.11.G. Contractele de finantare . 34. scontare . Decizia presedintelui I. impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii . 190 / 2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii ) . 510 / 17.C. Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola . Contractele de credit astfel incheiate . Contractele de credit si garantiile reale si personale . decizia presedintelui I. 32. constituite in scopul garantarii creditului constituie titluri executorii .8 din Ordonanta ). In aplicarea acestui text legal rezulta ca nu mai este necesara investirea cu formula executorie . Contractele de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului Potrivit art 2 din OUG nr. Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului . Institutiile financiare nebancare pot acorda credite . care devine titlu exeutoriu la data la care expira termenul de plata si se se executa conform OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala . 28 / 2006 privind reglementarea unor masuri financiar ? fiscale .30. 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu . constituite in scopul garantarii creditelor acordate de institutiile financiare nebancare .T. 64 / 29. 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali .T. operatiuni de factoring . potrivit OG nr.06.impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii incheiate potrivit OUG nr.

05. acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit . Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator . Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului Potrivit art 239 din Legea 297 / 2004 privind piata de capital . . 18 / 1991 si ale Legii nr. hotararea constituie titlu executoriu .Oficial. 179 / 17. La data scadentei . conform dispozitiilor Codului de procedura civila (art 43 alin. care constituie titlu executoriu .partea a IV ?a . 36.32 / 2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor ) . borker de asigurare si-sau de reasigurare ori agent de asigurare . in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii . Decizia emisa de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor . 169 / 1997 . constituie titlu de creanta . pentru a fi mentionata in registru si publicata in M. hotararea adunarii generale de fixare a dividendului . solicitate potrivit prevederilor legii . 3 si 4 din Legea nr.2004 privind pensile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor . conform legii . 39. in temeiul Legii nr. potrivit legii . reasigurator . 37. intocmit ori emis de catre organelle Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor . titlu de creanta devine titlu executoriu . borker de asigurare si-sau de reasigurare ori agent de asigurare autorizat sau inregistrat . republicata .35. Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator . 1 si 2 se va face pe baza deciziei emise de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor . Dispozitii similare se regasesc si in art 67 din Legea nr. Titlul pentru plata despagubirilor . se depune in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului . Acordul incheiat intre fostii proprietari cu investitorii . Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru politisti este garantat de stat si se exercita in conditiile Legii nr.1 din Legea 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sio celor forestiere . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. Potrivit art 4 alin. in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale . dupa caz . 38. al Romaniei . 164 / 2001 privind pensile militare de stat . 1 / 2000 pentru pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere . 255 / 1998 privind protectia noilor soiuri de plante . in temeiul dispzotiilor Legii nr. reasigurator . Art 66 din lege prevede ca recuperarea sum elor prevazute la art 65 alin.

pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi . Prejudiciul astfel cauzat se repara pe baza ordinului de imputare emis de catre directorul penitenciarului . Potrivit art 33 alin. In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul . . pentru persoanele vinovate . Ordinul de imputare emis de directorul penitenciarului . aceasta poate ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile . 2 din Legea nr. potrivit dreptului comun . constituie titlu executoriu . 42 . Incalcarea drepturilor prevazute anterior de catre terti atrage .Contractele dintre beneficiarii girantului si terti furnizori si prestatori de service . 275 / 2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal . Acest document . precum si calculul cheltuielilor justificate de participarea la salvare . in temeiul art 90 alin. 1 din Legea nr. Documentul intocmit de capetenia de port . pentru recompense de salvare cuvenita fiecarui participant . 42 / 1997 privind transportul naval . titlu pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului pentru soi . considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei.23 din lege prevede ca pe perioada de la data publicarii cererii de brevet pentru soi si pana la data eliberarii brevetului pentru soi . in a carei zona de activitate se afla nava in pericol . Capetenia de port are obligatia sa intocmeasca un document care sa cuprinda : situatia de pericol in care se afla nava . prevede ca persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate raspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detentie sau la locul de munca . proprietarul sau operatorul acesteia intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si capetenia de port . organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala . la grant si la implicarea Fondului . Aceste contracte trebuie sa cuprinda mentiuni referitoare la acordul de grant .41.40. obligatia de despagubire . contractile dintre beneficiarii girantului si terti furnizori si prestatori de servicii se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii. confirmarea operatiunilor de salvare ordonate de ea . aprobat de Autoritatea Navala Romana . 5 din OG nr. 129 / 1998 privind infiintarea . persoana juridical. solicitantul beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularilor de brevet . prevazute la art 27 . numele navelor si ale persoanelor care au participat la solicitarea sa . Art 63 alin.Art. . . Ordinele capeteniei de port sunt obligatorii pentru toate navele indiferent de pavilionul pe care il arboreaza . ordin care constituie titlu executoriu .

Contractele de microcredit . art 48 dispune ca reprezinta titlu executoriu si contractul de mediere cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului . agentia teritoriala emite dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa .1 lit. Art 21 din Legea nr. in urma examinarii documentelor prevazute la art 19 alin. b . creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan . se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art 2 . 46. . Pentru executarea silita a acestor creante . care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plata . in conditii de neutralitate . constituie titlu executoriu .43 . 200 / 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale prevede ca in situatia in care . Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunii amenzii disciplinare . impartialitate si confidentialitate . 1 din Legea nr. planul confirmat va fi socotit ca o hotararea definitive si irevocabila impotriva debitorului . Medierea reprezinta o modalitate facultativede solutionare a conflictelor pe cale amiabila . ramasa defibnitiva potrivit legii . Dispozitia prevazuta anterior se comunica administratorului lichidatorului angajatorului in stare de insolventa si constituie titlu de creanta . 85 / 2006 privind procedura insolventei dispune ca atunci cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare . Sentinta de confirmare a planului Art 201 alin. activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator . In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sau a unei executari silite . 44 . pana la achitarea sumei . Neachitarea acestei amenzi in termen de 30 de zile de la data ramenrii definitive a hotararii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator . Dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa . in situatia prevazuta la art 17 . 1 si 3 . Hotararea de aplicare a amenzii prevazute la art 39 alin. Tot astfel . cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator . respectiv in situatia in care se pronunta inchiderea procedurii de insolventa ? 45. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului . precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului .

Actele emise in conditiile alin. Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale Procesul verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii 9art 126 din Legea nr. respective a municipiului Bucuresti. 504 / 2002 se aplica prin acte emise de catre Consiliu sau de catre IGCTI . constituie titlu executoriu (art 93 alin. Procesul verbal neatacat in termen intocmit de agentii de politie rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane . Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare . 49. Procesul verbal de constarare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii intocmit de catre personalul imputernicit din cadrul CNPAS sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii . precum si de catre personalul de control in domeniul telecomunicatiilor . 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice . Termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora . Sumele prevazute anterior se recupereaza de la beneficiar in baza deciziei organului competent . 48. procesul . Aceste acte pot fi atacate in instanta de contencios administrativ in termen de 15 zile de la comunicare . 240 / 2005 privind societatile de microfinantare . precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului constituie titlu executoriu . In conformitate cu dispozitiile art 120 din OUG nr. precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control in domeniul telecomunicatiilor . 504 / 2002 a audiovizualului ). Actele emise de catre Consiliul National al Audiovizualului sau de catre IGCTI . 4 din Legea nr. 1 din acelasi act normative dispune ca sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiary in termenul general de prescriptie de 3 ani . Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor Legii nr. contractile de microcredit . 50 . art 133 . familie si solidaritate sociala judeteana . Tot astfel . 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale ) . 1 si neatacate in termenul prevazut mai sus . .47. Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executive . care constituie titlu executoriu . 4 din Legea nr. care se constituie titlu executoriu .Potrivit art 20 alin. Decizia de recuperare emisa de directia pentru dialog.

ori dupa caz a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu . 54. fara vreo alta formalitate . 55. fara vreo alta formalitate . Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii. 9 din OG nr.verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia . Sumele incasate necuvenit . 51. 79 / 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor dispune ca actul prin care se aplica sanctiunile prevazute la art 56 si 57 constituie titlu executoriu . 121 / 1998 privind raspunderea materiala a militarilor ) . 6 din O. Art 58 alin. fara vreo formalitate ( art 61 alin. Actele emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii sau IGCTI . recunoscute . Angajamentul de plata privind obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali . de reprezentantul sau legal . se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare. 31 / 2002 privind serviciile postale ) . semnat de persoana varstnica . dupa caz .G. sisau de sustinatorul legal. cu titlu de ajutor social . nr. 52. iar decizia prin care sunt aplicate . Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata . Dispozitia de recuperare emisa de primar in temeiul Legii nr. neatacata in termenul legal . Sanctiunile prevazute la art 60 se aplica de catre presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale . 53. Decizia de imputare emisa de comandantul sau seful unitatii militare care a efectuat cercetarea si angajamentul de plata pentru acoperirea pagubelor .2 din OG nr. precum pentru restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate . constituie titlu executoriu . Decizia de aplicare a sanctiunilor emisa de presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale . 416 / 2001 privind venitul minim garantat . Angajamentul de plata constituie titlu executoriu . Decizia de imputare se emite de catre comandantul sau seful unitatii a carei comisie a efectuat cercetarea administrative si constituie titlu executoriu (art 25 alin.

sectiunile 3 si 6 . 26 / 1996 privind Codul Silvic . Al II ?lea . 3 din Legea nr. tranzactii judiciare si actelor autentice in toate statele member . 20 / 1994 ) .in cursul procedurii judiciare . Al III ?lea in cazul unei creante necontestate in sensul art 3 alin. Potrivit art 3 din Regulament . . Devizul acceptat de proprietar . 1 lit. Conditiile de certificare ca titlu executoriu European a unei hotarari privind o creanta necontestata pronuntata intrun stat membru sunt urmatoarele : -hotararea este executorie in statul membru de origine . o creanta se considera necontestata in urmatoarele cazuri : -cand debitorul a recunoscut-o in mod expres acceptand-o sau recurgand la o tranzactie care a fost aprobata de o instanta sau incheiata in fata unei instante in cursul unei proceduri judiciare . -sau in cazul in care debitorul nu I s-a opus niciodata . calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea .56. in conformitate cu normele de procedura ale statului membru de origine . -sau in cazul in care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei sedinte privind aceasta creanta dupa ce a contestat-o initial in cursul procedurii judiciare .procedura judiciara din statul membru de origine a indeplinit cerintele prevazute de cap. b sau c . Titlul executoriu european Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. Devizul acceptat de proprietar . . Contractul pentru restituirea sumelor allocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de consolidare . a debitorilor restanti are valoare de inscris authentic si constituie titlu executoriu . potrivit art 67 alin. cap. potrivit legii . 2 din OG nr. 805 / 2004 privind crearea unui titlu executoriu European pentru creantele necontestate are ca obiect crearea unui titlu executoriu European pentru creantele necontestate in vederea asigurarii . 57. a liberei circulatii a hotararilor . -hotararea nu este incompatibila cu dispozitiile in materie de competenta prevazute de Regulamentul CE nr. 58. fara a fi necesar sa se recurga la o procedura intermediara in statul membru de executare inainte de recunoastere si executare . constituie titlu executoriu si temei al executarii silite . Devizul poate fi contestat de proprietar in termen de 30 de zile de la comunicare la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla padurea . evidenta . in mod express au tacit .(art 10 alin.44 / 2001 . prin stabilirea unor standarde minime . Proprietarii fondului forestier proprietate private sunt obligate sa respecte prevederile amenajjamentelor silvice sis a asigure permanenta padurii . Impotriva hotararii judecatoriei se pot exercita caile de atac prevazute de Codul de procedura civila . Devizul lucrarilor intocmit de ocolul silvic si aprobat de forul ierarhic superior acestuia se comunica proprietarului . cu conditia ca atitudinea sa sa fi fost asimilabila unei recunoasteri tacite a creantei ?. prin necontestare in termen .

certificatul de titlu executoriu European este rectificat . -consecintele lipsei de obiectii sau ale neprezentarii in special . exista o neconcordanta intre hotarare si certificate . ca urmare a unei erori materiale . precum si necesitatea de a fi reprezentat de un avocat atunbci cand acest lucru este obligatoriu . Eliberarea certificatului de titlu executoriu European . in cazul in care este vorba de o creanta necontestata in sensul art 3 alin. In cazul in care numai anumite parti din hotarare sunt conforme cu cerintele regulamentului se elibereaza un certificat de titlu executoriu European partial. precum si in care debitorul este consumatorul . de asemenea ca titlu executoriu European in ceea ce priveste cheltuielile cu exceptia cazului in care . Certificatul de titlu executoriu European se elibereaza utilizand formularului tip prevazut in anexa I din Regulament . inclusive numele si adresa institutiei la care trebuie introdusa calea de atac si . in cazul in care . In cazul in care o hotarare cuprinde o hotararea executorie privind cheltuielile de judecata . debitorul s-a opus in mod special obligatiei sale de a-si asuma cheltuielile respective in conformitate cu legislatia statului membru de origine . iar acesta a fost informat in mod corespunzator in hotarare sau in documentul insotitor cu privire la cerintele procedurale privind calea de atac . Hotararea este executorie privind cheltuielile de judecata . .1 lit. aceasta se certifica . Moduri de remediere a nerespectarii standardelor minime : -hotararea a fost notificata sau comunicata debitorului in conformitate cu art 13 sau 14 din Regulament . Formalitatile procedurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei . data sedintei . in fata careia trebuie sa se prezinte debitorul . in cursul procedurii in justitie . Pe baza de cerere adresata instantei de origine . consumatorul . -cerintele procedurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei . inclusive termenele prevazute pentru contestarea sa in scris sau dupa caz . b si c si in care aceasta se raporteaza la un contract incheiat de o persoana . numele si adresa institutiei careia trebuie adresat raspunsul sau dupa caz . Certificatul de titlu executoriu European partial .59 din Regulamentul CE 44 / 2001 . Rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu European. inclusiv dobanzile . Efectele certificatului de titlu executoriu European Certificatul de titlu executoriu European nu produce efecte decat in limitele foreti executorii a hotararii . posibilitatea pronuntarii unei hotarari sau a unei proceduri de executare a acesteia impotriva debitorului si obligatia privind cheltuielile de judecata . Eliberarea unui certificate de titlu executoriu European nu poate fi supusa nici unei cai de atac . pentru o utilizare care se poate considera ca fiind straina de activitatea sa profesionala . dupa caz . dupa caz . Standardele minime aplicabile procedurilor privind creantele necontestate . -debitorul a avut posibilitatea sa conteste hotararea printr-o actiune care prevede o revizuire completa . O hotararea privind o creanta necontestata nu poate fi certificate ca titlu executoriu European decat daca procedura judiciara din statul membru de origine a indeplinit conditiile de procedura mentionate de regulament ?.-hotararea a fost pronuntata in statul membru in care debitorul isi are domiciliul in sensul art. Certificatul de titlu executoriu European se completeaza in limba hotararii .

este pe baza de cerere adresata autoritatii desemnate de statul membru de origine . care prevede ca insrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt . sa suspende procedura de executare ..civ. in alte cazuri s-a facut precizarea ca titlurile executorii trebuie investite cu formula executorie . La cererea debitorului . Concluzii Din analiza comparative a diferitelor categorii de titluri executorii mentionate mai sus . Un act authentic privind o creanta executoriu intr-un stat membru . executarea este refuzata de catre instanta competenta din statul membru de executare in cazul in care hotararea certificate ca executoriu European este incompatibila cu o hotarare pronuntata anterior in orice stat membru sau intr-o tara terta atunci cand : hotararea anterioara s-a pronuntat intre aceleasi parti intr-un litigiu avand aceeasi cauza si hotararea anterioara s-a pronuntat in statul membru de executare .Deopotriva ..? -pe cale de consecinta . iar ireconciabilitatea hotararilor nu a fost sin u ar fi putut fi invocate in cursul procedurii judiciare in statul membru de origine .proc.termenele. -intr-o interpretare logica . Acte autentice . opinam ca interventia legiuitorului prin introducerea art 374 C. Refuzul executarii . certificate ca titlu executoriu European . 59. se pot concluziona urmatoarele : -pana la modificarea Codului de procedura civila prin Legea nr. Procedura de executare O hotarare certificate ca titlu executoriu European se executa in aceleasi conditii ca si o hotarare pronuntata in statul membru de executare . O tranzactie judiciara certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine se executa in celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila opoziatia la forta sa executorie . la randul sau susceptibil de imbunatatiri . se impunea ca : ? in toate cazurile in care legea prevedea ca un anumit inscris constituie titlu executoriu san u mai fie necesara si recurgerea la investirea cu formula executorie ?. 459 / 2006 se putea constata o lipsa de consecventa a legiuitorului . Un act authentic certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine se executa in celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila opozitia la forta sa executorie . Suspendarea sau limitarea executarii . -sa limiteze procedura de executare la masuri asiguratorii sau -sa conditioneze executarea de constituirea unei garantii pe care aceasta o stabileste sau -in cazuri exceptionale . -debitorul a omis introducerea unei actiuni impotriva hotararii in conformitate cu normele de procedura relevante . care in unele situatii prevedea ca inscrisurile sunt titluri executorii . Tranzactii judiciare .

este de natura sa puna capat controverselor existente pana acum ?? .puse in executare fara investirea cu formula executorie .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->