P. 1
Executarea Silita in Procesul Civil

Executarea Silita in Procesul Civil

|Views: 348|Likes:
Published by Cristina Marin

More info:

Published by: Cristina Marin on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

Executarea silita in procesul civil

definitie-normele executionale Norma juridica executionala reprezinta regula de conduita care reglementeaza punerea in executare a titlurilor executorii, asigurand , prin recurgerea la forta coercitiva a statului , respectarea regulilor instituite de puterea publica sau recunoscute de aceasta . Sediul materiei Dreptul comun in materia executarii silite il formeaza Codul de procedura civila , Cartea a V -a , intitulata "Despre executarea silita ".Dispozitiile mentionate reprezinta dreptul comun si pentru alte raporturi executionale speciale , servind la completarea diferitelor proceduri speciale in acele aspecte pentru care nu s-au prevazut derogari .Referitor la executarea silita prin care se urmareste valorificarea unor creante fiscale , sediul materiei este reprezentat de dispozitiile speciale ale O.G. nr 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata . Alte dispozitii speciale se mai regasesc si in urmatoarele acte normative : O.G. nr.5 / 2001 privind procedura somatiei de plata , OG nr.,51 / 1998 privind valorificarea unor active bancare , Legea nr. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . Legea nr. 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare , Legea nr.333 / 2001 privind unele masuri pentru diminuarea consecintelor incetarii rascumpararii de unitati de fond de catre Fondul National de Investitii , Legea 36 / 1995 ,privind notarii publici si activitatea notariala , OG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor .... Clasificarea -normelor executionale In doctrina au fost propuse mai multe criterii de clasificare a normelor de procedura , criteriile care s-au impus fiind : a ) in functie de obiectul reglementarii , normele executionale se impart in norme de organizare , de competenta si de procedura propriu-zisa . Normele de organizare a activitatii executionale reglementeaza activitatea instantei de executare si a organelor de executare . Normele de competenta au ca obiect atributiile organelor de executare a titlurilor executorii , atunci cand debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia . b )potrivit intinderii campului de aplicare , normele executionale se clasifica in norme generale si norme speciale , acestea din urma aplicandu-se cu precadere , iar in masura in care norma speciala "tace"nu prevede , ea se va completa cu legea generala , respectiv dispozitiile Cartii a V-a din Codul de procedura civila. c)in functie de caracterul conduitei pe care o prescriu , normele executionale se clasifica in norme imperative si norme dispozitive . Normele imperative sunt cele care impun partilor , instantei de executare sau organului de executare o

anumita conduita , in timp ce normele dispozitive ingaduie sa se deroge de la continutul lor. In vederea calificarii unei norme ca fiind imperativa sau dispozitiva poate fi folosit criteriul expresiei utilizate de legiuitor. Astfel , in aplicarea acestui criteriu , au caracter imperativ urmatoarele norme : -art 372 C.proc.civ.-executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care , potrivit legii , constituie titlu executoriu ; -art.379 alin.1 C.proc.civ.-nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa , lichida si exigibila; - art.406 C.proc.civ. - nu pot fi supuse executarii silite .... - art.432 C.proc.civ.-vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau daca exista motive temeinice in alt loc ; - art 439 alin.1 C.proc.civ. - publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde data , ora si locul licitatiei Dimpotriva , norma este dispozitiva atunci cand : -partea potrivnica va putea sa constate solvabilitatea garantului (art 394 C.proc.civ.) - dupa ce a inceput executarea silita , cei interesati sau vatamati pot cere pe calea contestatiei la executare si anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie , data fara indeplinirea conditiilor legale (art.399 alin.2 C.proc.civ.) -in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca , se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu , daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac (art 399 alin .3 C.proc.civ. ) . - pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita , instanta competenta poate suspenda executarea daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta , in afara de cazul in care legea dispune astfel (art 403 alin1 C.proc.civ.) - dupa emiterea somatiei si in tot cursul executiei silite , executorul judecatoresc poate numi un administrator -sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit (art 501 alin1 C.poroc.civ.)

Referitor la sanctiunea nulitatii , se impune a fi facuta , in acest context , precizarea ca imaprtirea nulitatilor in absolute si relative nu trebuie confundata cu clasificarea nulitatilor in exprese si virtuale . In conditiile art 105 alin 2 C.proc.civ. actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura altfel decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege , vatamarea se presupune pana la dovada contrarie . In executarea silita trebuie indeplinite urmatoarele cerinte : -actul sa fi fost intocmit cu neobservarea formelor legale sau de catre un functionar necompetent ; - actul de procedura sa fi produs partii o vatamare ; Vatamarea presupune ca partea a fost impiedicata sa uzeze de mijloacele ce-I sunt puse la dispozitie de lege .

. Executarea silita directa ?reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a obligatiei inscrisa in titlul executoriu . .Modalitati si forme Normele executionale cuprinse in Codul de procedura civila reglementeaza doua modalitati de executare silita . Rezulta asadar . constand in vanzarea silita a bunurilor mobile urmaribile ale debitorului . ca nu orice nulitate anume prevazuta .urmarirea fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini .urmarirea silita mobiliara . impune a fi facute urmatoarele precizari : -normele de organizare au un character imperative. in functie de interesul ocrotit. a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta I le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente . atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil determinat prin calitate si cantitate -predarea bunurilor mobile . expresa este totodata si absoluta . respective executare silita directa si executare silita indirecta . Modalitatile executarii silite 1. La randul ei executarea silita directa cunoaste trei forme : -predarea bunurilor mobile . -normele de procedura executionala au character imperative sau dispozitiv . atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil sau predarea acestuia in posesia creditorului -executarea unei obligatii de a face sau de a nu face Executarea silita indirecta ? reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul care are de realizat o creanta baneasca .urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la terte persoane . nulitate ce decurge din nerespectarea dispozitiilor care o prevad . un character imperative. care sunt ale debitorului .poprirea sumelor de bani .Calificarea insa a nulitatii in functie de efectul produs . -normele de competenta au de asemenea . Executarea silita indirecta cunoaste urmatoarele forme : . pana la acoperirea creantei creditorului .

urmarirea silita imobiliara . Astfel garantia reala constituie un drept real . In cazul in care hotararea pusa in executare este cu o singura condamnare si executarea in natura a prestatiei determinate nu mai este posibila . Astfel . cu modificarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala . daca se pune in executare o hotarare cu condamnare alternative . organelle de executare pot folosi succesiv sau concomitant oricare din modalitatile de executare silita prevazute de OG nr. creditorul poate recurge la una din urmatoarele modalitati : sa ia in posesie . b) O varietate a executarii silite mobiliare o constituie executarea garantiilor reale reglementata in Titlul VI . prin efectuarea unui bun . avand ca scop garantarea indeplinirii oricarei obligatii .proc. prevede ca ? daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia .Intervertirea Hotararea cu condamnare alternative Executarea silita directa poate fi intervertita in executare silita indirecta . 2. a) Pentru realizarea creantelor bugetare .. iar executarea condamnarii principale nu mai este posibila . ca reprezentand contravaloarea obiectului obligatiei principale. creditorul poate cere executarea indirecta a sumei de bani stabilita de instanta . data cu citarea partilor ?. bunul afectat garantiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia . Hotarare cu o singura condamnare . executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini (art 153 ) si executarea silita a unui ansamblu de bunuri (art 154 ) . la cererea creditorului va stabili aceasta suma prin hotarare .civ. creditorul va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala potrivit prevedrilor art 62 si urm. respective : poprirea(art 145 ? 146 ) executarea silita a bunurilor mobile (art 147 ? 149 ) executarea silita a bunurilor imobile (art 150-152 ). . art 574 C. in vederea realizarii creantei inscrise in titlul executoriu . 92 / 2003 republicata . instanta de executare . precum si a produselor acestuia .5 din Legea nr.99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice . care consta in valorificarea bunurilor immobile ale debitorului . fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila si fara a plati taxes au vreun tarif. In aceasta situatie . Dispozitii speciale . In cazul neandeplinirii obligatiei garantate . din lege . in mod pasnic . precum si titlurile si inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului .Cap.

civ. Pentru a fi pusa in executare silita . b din ordonanta . Asadar . In sensul prevederilor art 377 alin . intocmit potrivit prevederilor legale . cunoaste urmatoarele modalitati : -blocarea prin ordin de catre AVAS . la societatea comerciala care este debitoare potrivit art 38 lit. . -la cererea AVAS si prin derogare de la prevederile art 907 si 908 din Codul commercial .1 C. In prezent .proc. titlul executoriu reprezinta acel inscris .c ) Executarea silita . ori al unui alt inscris care potrivit legii . vom examina diferitele categorii de titluri executorii . instanta poate incuviinta sechestru asupra actiunilor si partilor sociale si instituirea administrarii speciale la societatea comerciala care constituie debitorul cedat . in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala . hotararea trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de lege si anume : a) conditia ca hotararea sa fi ramas definitiva ori sa fi devenit irevocabila . fara drept de apel . de contencios administrative .proc. sunt hotarari definitive : -hotararile date in prima instanta . executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti . exista o gama foarte larga de titluri executorii reglementate prin lege speciala . a conturilor bancare de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie cooperatista de credit . in pretentii civile ( despagubiri . efectuata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului .civ. Hotararile instantelor judecatoresti Principalul titlu executoriu este reprezentat de hotararea judecatoreasca pronuntata in procesele civile .prin poprire . cel putin 50 % plus o actiune din capitalul social sau dupa caz . TITLURILE EXECUTORII 1. -hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel sau chiar atacate cu apel . in cele ce urmeaza . separate sau impreuna . 2. de catre organul competent si care permite executarea silita a creantei pe care o constata . constituie titlu executoriu . precum si la societatea comerciala la care debitorii prevazuti la art 38 detin . comerciale . daca judecata acestuia sa perimat ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata . in afara hotararilor judecatoresti . . majoritatea partilor sociale . cheltuieli de judecata ) . astfel ca .Notiuni generale In temeiul dispozitiilor art 372 C. potrivit legii .

b) conditia ca hotararea sa fi format obiectul procedurii de constituire a titlului executoriu Art 374 C.proc. Formula executorie are continutul inscris in art 261 C. 1 C. organelor de executare sa execute hotararea . -hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii .civ.civ.proc.proc. Instanta verifica doar aspectul formal al hotararii si daca aceasta a ramas definitiva si irevocabila si pronunta o incheiere . Avand in vedere prevederile art 383 C.civ.civ. nerecurate . Privitor la momentul ramanerii definitive a hotararilor date in prima instanta neatacate cu apel . ) debitorul putand sa execute de bunavoie hotararea . potrivit legii . ) Hotararea investita se va da numai partii care a castigat sau reprezentantului ei ( art 269 alin. . nu mai pot fi atacate cu apel . Iar potrivit art 377 alin 2 C. consacra regula potrivit careia nici o hotarare judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie prev de art 269 alin. Titlul executoriu este reprezentat intotdeauna de o copie a intregii hotarari . in doctrina s-a exprimat opinia in sensul ca acest moment este marcat de pronuntarea hotararii . consacrarea legala de titlu de executare . sunt hotarari irevocabile : -hotararile date in prima instanta .-hotararile date in apel . In ce priveste procedura investirii .civ. data fara citarea partilor . in sensul ca trebuie mai intai sa treaca termenul de exercitare a caii de atac . si consta intr-un ordin dat in numele Presedintelui Romaniei . creditorul va depune o cerere la prima instanta care a judecat fondul impreuna cu o copie a hotararii ce urmeaza a fi pusa in executare . 2 C. agentilor fortei publice sa acorde concursul la executarea hotararii si procedurilor sa staruie pentru aducerea ei la indeplinire . intrucat revocarea termenului este ulterioara investirii . -orice alte hotarari care . fara drept de apel . iar nu numai dispozitivul.proc.2 C. creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz ( art 373 alin. Totodata a fost exprimat si un alt punct de vedere . -hotararile date in prima instanta . Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel .civ. Cererea este supusa taxei judiciare de timbru si timbru judiciar . Scopul . rezulta ca poate fi investita cu formula executorie si o hotarare prin care s-a acordat termen de gratie .civ. acestei proceduri consta in necesitatea conferirii caracterului de titlu executoriu hotararilor care au ramas definitive sau au devenit irevocabile . dar totodata si exceptia constand in cazurile ion care hotararile se pot executa fara formula executorie .intrucat punerea in executare se face pe baza intregii hotarari . care nu au fost atacate cu apel . precum si oricaror altor hotarari sau inscrisuri .proc.proc. -orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacate cu recurs .proc.

civ.nr.1 din O. recunoasterea acestora . la cererea partii castigatoare . hotararea arbitrala se investeste cu formula executorie .Nerespectarea procedurii de investire cu formula executorie atrage sanctiunea nulitatii .G.proc. primul effect al hotararilor straine . norma legala care o reglementeaza fiind imperativa (art. Conditiile de recunoastere si executare a hotararilor judecatoresti straine sunt reglementate in Lg.in art 168 ? 178 mentionandu-se ca aceste dispozitii se aplica si asupra tranzactiilor judiciare incheiate in strainatate . Hotararile judecatoresti straine si tranzactiile judiciare incheiate in strainatate . 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala dispune ca .374 alin1 .105 / 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international si privat .proc.3 dispune ca hotararea arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive . Iar alin. Art 137 alin. .proc. potrivit legii mentionate .).2 prevede ca titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege . de art 167 din lege . 4.Titlurile executorii privind creantele fiscale .civ. Hotararile referitoare la alte procese decat cele aratate in art 166 pot fi recunoscute in Romania . stabileste ca . executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis . nr. competenta sa judece procesul . Potrivit legii . 3.) 5. intocmai ca si o hotarare judecatoreasca (art 368 din C. hotararea este definitiva . Ea seaduce la indeplinire de bunavoie de catre partea impotriva careia s-a pronuntat de indata sau in termenul aratat in hotarare. Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit .civ. potrivit prevederilor din cod . constituie titlu executoriu . 367 din Codul de procedura civila prevede ca hotararea arbitrala este obligatorie . exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea . spre a beneficia de puterea lucrului judecat daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii prev. In situatia in care partea care a cazut in pretentii nu isi executa de bunavoie obligatia inscrisa in hotararea arbitrala art 367 C. de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care potrivit legii . C. cunoaste doua forme : recunoasterea de drept si recunoasterea sub rezerva indeplinirii conditiilor de regularitate prevazute de art 167 si 168 .Hotararile arbitrale Art. Iar art 363 alin.

58 / 1934 . inclusive contractile de arantie reala sau personala . fara vreo alta formalitate . actul indeplinit de notarul public . Cambia . ce intra numai in competenta notarului public (art. care in art 37 dispune ca procesul verbal neatacat in termenul prevazut la art 31 . Potrivit art 3 din Lg 36 / 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale . Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se va face potrivit dispozitiilor legale . procesul verbal neatacat in termen . care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor . 8. cecul si biletul la ordin sunt efecte de comert reglementate prin legile nr. constituie titlu executoriu . fiind un act de autoritate publica si avand forta probanta de lege (art 4 din lege). nr. Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia . Posesorul legitim al cambiei .8 lit. Autentificarea inscrisurilor reprezinta un act notarial . inclusiv contractul de garantie reala sau personala incheiate de o institutie de credit . 7. ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege sau de catre instanta judecatoreasca .6. notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome .G. 99 / 2000 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului . precum si hotararea judecatoreasca irevocabila se comunica si partii vatamate . in celelalte cazuri . precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea. b din lege ). In temeiul art 120 din OUG nr. Executarea sanctiunilor contraventionale este reglementata de prevederile art 37-42 din O. Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face de catre organul din care face parte agentul constatator . 9. Actele autentificate de notarul public .Cambia . confiscarea se adduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura in conditiile legii . contractile e credit . incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii . cecul este un instrument de plata .Contractul de credit . cecului si biletului la ordin care nu a obtinut plata de buna voie din partea debitorului . Astfel . 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor . cecul si biletul la ordin . In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tariff . purtand sigiliul si semnatura acestuia . In vreme ce cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit . Actele de sanctionare in material contraventiilor .

54 si 57 din lege . in temeiul art. precum si dupa caz . precum si orice act incheiat de acesta pentru realizarea creantelor preluate potrivit art 14 constituie titlu executoriu .. daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului si in cazul rezilierii contractului din vina exclusive a utilizatorului . 10. Astfel . ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii . fara a fi necesara investirea cu formula executorie . 61 din legea nr. stabilite conform art 53 . Orice titlu constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare . decurgand din actele juridice prevazute la art 14 se realizeaza potrivit legii speciale privind valorificarea si executarea silita a creantelor bancare neperformante . 5/ 2001 privind procedura somatiei de plata . 12. precum si a celorlalte acte din care rezulta suma datorata . 11. dispune ca . .poate valorifica drepturile pe baza titlului . la restituirea suporturilor si documentatiei aferente programului pentru calculator . daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii : la sfarsitul perioadei de leasing. pronuntand o incheiere irevocabila . In temeiul art 8 contractele de leasing avand ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu . fie prin exercitarea actiunii cambiale . in cazul in care creditorul primeste plata datoriei . Pentru obligatiunile cambiei subscrise prin procura . Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu . judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului . Contractele de leasing constituie titlu executoriu . Art 5 din OG nr. astfel ca pentru punerea ei in executare nu mai este necesara investirea cu formula executorie . fie pe calea executarii nemijlocite . Titlul constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare Creantele Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare . Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii in material somatiei de plata . 58 / 1934 cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii . Contractul de leasing. somatia va face mentiune si de actul din care rezulta mandatul.daca utilizatorul nu renunta la dreptul de utilizare . nu procedeaza la dezinstalarea programului si la stergerea copiilor de siguranta . Somatia de executare trebuie sa cuprinda transcrierea exacta a cambiei sau a protestului .

contractile de credit ajunse la scadenta . constituie titlu executoriu . Hotararea definitive a Curtii va fi transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei . . In acest context mentionam ca art 10 alin. semnata de parti . in situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal . Contractele sau conventiile de credit ori alte titluri constatatoare ale creantelor A. potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare .Titlul executoriu potrivit Legii nr.G. Art 13 din O. Inaltele Parti Contractante se angajeaza sa se conformeze hotararilor defintive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti . constituie de drept titlu executoriu . 14. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru In conditiile art 20 alin. 5 din Legea nr. Aceste categorii de hotarari sunt scutite de formalitatea investirii cu formula executorie . nr. 49 / 1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila dispune ca hotararea Curtii . va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente . 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . Potrivit art 46 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului . Executarea silita a hotararii se va efectua prin organelle de executare ale unitatilor teritoriale subordinate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul . 51 / 1998 privind valorificarea unor active ale statului prevede ca pe data preluarii de catre AVAS a activelor bancare . sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli . dispozitivul hotararii constituiind titlu executoriu . urmand a fi aplicate pe teritoriul statului obligat in mod direct . constituie titlu executoriu si poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de ordonanta . 15. Hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului . Orice act unilateral emis de debitor si acceptat de AVAS in care debitorul recunoaste expres datoria si se angajeaza sa o achite in termenul si in conditiile stabilite de VASA . fara a fi necesara investirea cu formula executorie .A.V.S. incheiate intre banci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare .2 din OG nr.13. precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei .

Potrivit art 6 alin. alin 1 pct. . Art 21 din lege spune ca ?conytractul de credit ipotecar . 61 / 1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie . 61 / 1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie). incheiate in conditiile Decretului lege nr. urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situate imobilul . conform legii . In conditiile art 24 din lege . reabilitarea . la termenul stabilit de CNPAS declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat . privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale . destinat sa finanteze construirea . 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credit acordat de institutii financiare autorizate . consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locative. Contractul de credit ipotecar si garantiile reale si personale in temeiul Legii nr. creantele ipotecare si privilegiate . Contractul de vanzare ? cumparare . 17. 61 / 1990 au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii ( art 19 din Decretul lege nr. cumpararea .primire a locuintei si contractul de imprumut . industriala sau comerciala . care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege . III sunt obligate sa depuna in fiecare luna . procesul verbal de predare .16. Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta . Contractul de vanzare cumparare . 18. denumite angajatori . 19 / 2000 .Decizia casei teritoriale de pensii . 1 pct . conform art 1737 din Codul civil . 1 si 1^ din Legea nr. persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art 5 alin. precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art 5. procesul verbal de predare ? primire a locuintei si contractul de imprumut potrivit Decretului ? Lege nr. pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori unor alte institutii autorizate sa administreze portofolii de creanta ipotec are sis a emita valori mobiliare pe baza acestora. precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii. I si II .

ajutoare nerambursabile si ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea fostilor membrii . Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizatii cu character civic .19. dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara (art 25 alin 4 din lege ) .1989 . Contractul de garantie reala este titlu executoriu ( art 14 si 17 din Legea nr. copia legalizata de pe procesul verbal constituie titlu executoriu impotriva detinatorului imobilului . Contractele de imprumut . constituie titlu executoriu . de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945-22. (art 41 alin1 din lege ) . 21. Decizia sau dupa caz . distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul acestei legi speciale . astfel incheiate . persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial . Totodata . precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia . care va intocmi procesul verbal privind situatia reala a imobilului . apolitice . Prin inscris sub semnatura private se intelege orice mod de comunicare care pastreaza inregistrata informatia pe care o contine si care poate fi reprodusa intr-o forma tangibila si care nu poate fi schimbata in mod unilateral . avand ca principal scop sprijinirea membrilor lor prin acordarea de imprumuturi rambursabile .Contractul de garantie reala mobiliara . va incheia un process verbal privind starea de fapt a imobilului .in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii . dupa intrarea in vigoare a acesteia si pana in momentul predarii effective catre persoana indreptatita . de intrajutorare mutuala si de asistenta sociala . In cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut anterior . In vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc . Contractul de garantie reala este contractul in baza caruia se constituie o garantie reala in bunuri sau drepturi in beneficiul unui anumit creditor . Contractele de imprumut incheiate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor . 99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice ) . Decizia sau dupa caz . dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului Imobilele preluate in mod abuziv de stat . . republicata . se restituie in natura . persoana indreptatita se poate adresa executorului judecatoresc . care in prezenta persoanei indreptatite . in conditiile legii nr.12. neguvernamentale . Acest contract se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura private si trebuie semnat de catre debitor . 10 / 2001 . Infiintarea popririlor se va face de catre creditor si acestea nu sunt supuse validarii. 139 / 1940 asupra rechizitiilor si nerestituite . are forta probanta a unui inscris authentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie . 20. cu scop de caritate . cad in sarcina detinatorului imobilului .

datorate organizatiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia . legal incheiat . La constatarea unei pagube in gestiune . persoana raspunzatoare poate sa-si ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia . 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . autoritati sau institutii publice . angajament ce constituie titlu executoriu (art 32 alin1 din Legea nr.22. ( art 6 alin. Aceasta cerere de desfiintare a angajamentului reprezinta in fapt o veritabila actiune in anularea unui titlu executoriu . contractile sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei . in caz de neplata . cauzele de nulitate c ear putea fi invocate fiind legate de existenta viciilor de consimtamant . respective eroare . 26. ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentului la organul de jurisdictie competent . republicata si art 129 din Statutul profesiei de avocat ) 23. este titlu executoriu cu privire la restantele din onorariu si alte cheltuieli effectuate de avocat in interesul clientului (art 30 din Legea nr. pentru intregul sold al creantei de platit . Angajamentul de plata prevazut de legea nr. In aplicarea art 50 alin 1 din Legea nr. inclusive dobanzile sau alte costuri aferente. 312 / 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei . Tarifele si cotizatiile restante . conventiile . 24. in termen de 30 de zile de la data cand a cunoscut aceasta imprejurare .Conventiile . Ulterior daca persoana constata ca nu datoreaza sau ca datoreaza numai in parte suma pentru care si-a luat angajamentul . dol sau violenta . 51 / 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat . 25. Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract . Contractul de asistenta juridica Contractul de asistenta juridical . Angajamentele de plata semnate de membri sau persoanele care nu sunt membri ai unei organizatii de imbunatatiri funciare . se . 22 / 1969 ). ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentul . Contractele de arendare . contractile sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei constituie titluri executorii . 5 din lege ) .constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici .

. Potrivit legii mentionate s-a instituit un sistem de garantii pentru importul si exportul produselor agricole care se desfasoara pe baza unui certificate de import sau de export .2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor . Executarea silita in temeiul titlului executoriu prevazut anterior se efectueaza de catre operator. 299 / 24. Constatarea abaterilor prevazute la alin. constituie titlu executoriu . Angajamentul scris al partii responsabile de indeplinirea obligatiei de plata a unei sume .2 din ordin ) .pot recupera pe baza angajamentelor de plata semnate de acestia . 4 se face de personalul cu drept de control imputernicit in acest scop . Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si / sau contractului constituie titlu executoriu in conditiile legii ( art 18 alin. intocmit de personalul cu drept de control imputernicit de Administratia Nationala ?Apele Romane ? si procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare / exploatare si / sau contractului. 2 din Legea nr. echivakent in lei la cursul de schimb stability si comunicat de Banca Nationala a Romaniei . care constituie titluri executorii ( art 9 alin. Procesul verbal de stabilire a penalitatilor. neatacat . si se consemneaza in procesele verbale incheiate intre parti . constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor prevazute mai sus (art 3 alin 4 din lege ).2005 privind aprobarea abonamentului ?cadru de utilizare / exploatare . cat si a concentratiilor de substante impurificatoare evacuate in resursele de apa . neatacat in justitie in termenul stabilit . Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare / exploatare si/sau contractului . Angajamentul scris al partii responasbile . prevazut de lege .Autoritatea competenta poate renunta la constituirea garantiei in situatia in care suma totala aferenta garantiei este inferioara sumei de 500 Euro. incheiat potrivit Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.10. potrivit Legii nr.4 din OUG nr. Procesul verbal de stabilire a penalitatilor . 28. la data constituirii . 138 / 2004 a imbunatatirilor funciare ) . 27.08. 798 / 31. 29. Potrivit art 6 alin. penalitatile se aplica acelor utilizatori de apa la care se constata abateri de la prevederile reglementate atat pentru depasirea cantitatilor de apa utilizate . Dispozitiile privind continutul si nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator . 107 / 2002 privind infiintarea Administratiei Nationale ?Apele Romane ? .

Contractele de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului Potrivit art 2 din OUG nr. In temeiul art 7 din Legea nr.impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii incheiate potrivit OUG nr. privind cuantumul sumelor datorate de catre fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio constituie titlu de creanta . Decizia presedintelui I. constituie titlu executoriu pentru plata redeventei . 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali . In aplicarea acestui text legal rezulta ca nu mai este necesara investirea cu formula executorie . 31. operatiuni de factoring . impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii .3 din Legea nr.I.30.C.T. decizia presedintelui I. finantarea tranzactiilor comerciale . care devine titlu exeutoriu la data la care expira termenul de plata si se se executa conform OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala . potrivit OG nr.T.G. Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola . incheiate cu Agentia Domeniilor Statului .C.I. contractile de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului constituie titluri executorii . microcredite . Institutiile financiare nebancare pot acorda credite .8 din Ordonanta ). Contractele de credit si garantiile reale si personale . constituite in scopul garantarii creditului constituie titluri executorii .11. precum si garantiile reale si personale . 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu . incluzand fara a se limita la : credite de consum . 32. 28 / 2006 privind reglementarea unor masuri financiar ? fiscale . constituite in scopul garantarii creditelor acordate de institutiile financiare nebancare . Contractele de finantare . 33. forfetare . 64 / 29. 190 / 2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii ) . Contractele de credit astfel incheiate . constituie titluri executorii (art 13 alin. scontare . credite imobiliare . 510 / 17. Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului .G. republicata . 34. . credite ipotecare . la termenele si modalitatile stabilite in contractile (art 1 alin. Contractele de finantare .06.2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru comunicatii si Tehnologia Informatiei.

partea a IV ?a . borker de asigurare si-sau de reasigurare ori agent de asigurare autorizat sau inregistrat . 38. titlu de creanta devine titlu executoriu . 179 / 17. hotararea adunarii generale de fixare a dividendului . Potrivit art 4 alin. potrivit legii . Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului Potrivit art 239 din Legea 297 / 2004 privind piata de capital . solicitate potrivit prevederilor legii . reasigurator .05. Art 66 din lege prevede ca recuperarea sum elor prevazute la art 65 alin. 164 / 2001 privind pensile militare de stat . La data scadentei . Decizia emisa de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor . 36.2004 privind pensile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor . in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale . Acordul incheiat intre fostii proprietari cu investitorii . Dispozitii similare se regasesc si in art 67 din Legea nr. Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator . 1 si 2 se va face pe baza deciziei emise de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor . 39. conform dispozitiilor Codului de procedura civila (art 43 alin. Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator . care constituie titlu executoriu . se depune in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului . 255 / 1998 privind protectia noilor soiuri de plante . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. reasigurator .1 din Legea 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sio celor forestiere . conform legii . acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit . 18 / 1991 si ale Legii nr. intocmit ori emis de catre organelle Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor . pentru a fi mentionata in registru si publicata in M. in temeiul Legii nr. 169 / 1997 . .Oficial. republicata . in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii . dupa caz .32 / 2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor ) . 3 si 4 din Legea nr. hotararea constituie titlu executoriu . al Romaniei . borker de asigurare si-sau de reasigurare ori agent de asigurare . 37.35. in temeiul dispzotiilor Legii nr. constituie titlu de creanta . Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru politisti este garantat de stat si se exercita in conditiile Legii nr. 1 / 2000 pentru pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere . Titlul pentru plata despagubirilor .

aceasta poate ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile . Incalcarea drepturilor prevazute anterior de catre terti atrage . pentru recompense de salvare cuvenita fiecarui participant . 5 din OG nr. prevede ca persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate raspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detentie sau la locul de munca . solicitantul beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularilor de brevet . . 42 . pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi . ordin care constituie titlu executoriu . la grant si la implicarea Fondului . Acest document . Ordinul de imputare emis de directorul penitenciarului .23 din lege prevede ca pe perioada de la data publicarii cererii de brevet pentru soi si pana la data eliberarii brevetului pentru soi . numele navelor si ale persoanelor care au participat la solicitarea sa . Aceste contracte trebuie sa cuprinda mentiuni referitoare la acordul de grant . persoana juridical. constituie titlu executoriu . Documentul intocmit de capetenia de port . potrivit dreptului comun . . Ordinele capeteniei de port sunt obligatorii pentru toate navele indiferent de pavilionul pe care il arboreaza . confirmarea operatiunilor de salvare ordonate de ea . contractile dintre beneficiarii girantului si terti furnizori si prestatori de servicii se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii. pentru persoanele vinovate . 42 / 1997 privind transportul naval . prevazute la art 27 . 275 / 2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal . Capetenia de port are obligatia sa intocmeasca un document care sa cuprinda : situatia de pericol in care se afla nava . considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei.41. In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul .Art. 2 din Legea nr. Prejudiciul astfel cauzat se repara pe baza ordinului de imputare emis de catre directorul penitenciarului .40. titlu pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului pentru soi . obligatia de despagubire . proprietarul sau operatorul acesteia intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si capetenia de port . Potrivit art 33 alin. precum si calculul cheltuielilor justificate de participarea la salvare . organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala .Contractele dintre beneficiarii girantului si terti furnizori si prestatori de service . . aprobat de Autoritatea Navala Romana . Art 63 alin. 129 / 1998 privind infiintarea . in a carei zona de activitate se afla nava in pericol . 1 din Legea nr. in temeiul art 90 alin.

art 48 dispune ca reprezinta titlu executoriu si contractul de mediere cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului . Medierea reprezinta o modalitate facultativede solutionare a conflictelor pe cale amiabila . Hotararea de aplicare a amenzii prevazute la art 39 alin. Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunii amenzii disciplinare . constituie titlu executoriu . planul confirmat va fi socotit ca o hotararea definitive si irevocabila impotriva debitorului . precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului . Dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa . Pentru executarea silita a acestor creante . In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sau a unei executari silite . in situatia prevazuta la art 17 . 1 din Legea nr. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului . in urma examinarii documentelor prevazute la art 19 alin. . agentia teritoriala emite dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa . pana la achitarea sumei . Art 21 din Legea nr. Tot astfel . 85 / 2006 privind procedura insolventei dispune ca atunci cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare . Contractele de microcredit . 44 .1 lit. 1 si 3 . Sentinta de confirmare a planului Art 201 alin. Neachitarea acestei amenzi in termen de 30 de zile de la data ramenrii definitive a hotararii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator . ramasa defibnitiva potrivit legii .43 . 46. impartialitate si confidentialitate . Dispozitia prevazuta anterior se comunica administratorului lichidatorului angajatorului in stare de insolventa si constituie titlu de creanta . in conditii de neutralitate . cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator . respectiv in situatia in care se pronunta inchiderea procedurii de insolventa ? 45. care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plata . 200 / 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale prevede ca in situatia in care . se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art 2 . creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan . b . activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator .

precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului constituie titlu executoriu . In conformitate cu dispozitiile art 120 din OUG nr. Tot astfel . respective a municipiului Bucuresti. 1 si neatacate in termenul prevazut mai sus . Procesul verbal de constarare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii intocmit de catre personalul imputernicit din cadrul CNPAS sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii . procesul . Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executive . Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale Procesul verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii 9art 126 din Legea nr. care se constituie titlu executoriu . .47. familie si solidaritate sociala judeteana .Potrivit art 20 alin. 48. art 133 . Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare . 4 din Legea nr. 504 / 2002 a audiovizualului ). Sumele prevazute anterior se recupereaza de la beneficiar in baza deciziei organului competent . care constituie titlu executoriu . 1 din acelasi act normative dispune ca sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiary in termenul general de prescriptie de 3 ani . precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control in domeniul telecomunicatiilor . constituie titlu executoriu (art 93 alin. 49. Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor Legii nr. precum si de catre personalul de control in domeniul telecomunicatiilor . 4 din Legea nr. Actele emise de catre Consiliul National al Audiovizualului sau de catre IGCTI . Termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora . Decizia de recuperare emisa de directia pentru dialog. contractile de microcredit . 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale ) . Procesul verbal neatacat in termen intocmit de agentii de politie rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane . 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice . Aceste acte pot fi atacate in instanta de contencios administrativ in termen de 15 zile de la comunicare . 50 . 240 / 2005 privind societatile de microfinantare . 504 / 2002 se aplica prin acte emise de catre Consiliu sau de catre IGCTI . Actele emise in conditiile alin.

52. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu . 31 / 2002 privind serviciile postale ) . recunoscute . Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata . nr. Decizia de imputare se emite de catre comandantul sau seful unitatii a carei comisie a efectuat cercetarea administrative si constituie titlu executoriu (art 25 alin. 54. constituie titlu executoriu . 55. 6 din O. 121 / 1998 privind raspunderea materiala a militarilor ) . sisau de sustinatorul legal. 9 din OG nr. dupa caz . 79 / 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor dispune ca actul prin care se aplica sanctiunile prevazute la art 56 si 57 constituie titlu executoriu . 51. Sanctiunile prevazute la art 60 se aplica de catre presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale . fara vreo alta formalitate . precum pentru restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate . cu titlu de ajutor social . semnat de persoana varstnica . Dispozitia de recuperare emisa de primar in temeiul Legii nr. ori dupa caz a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu .2 din OG nr. 53. fara vreo alta formalitate . de reprezentantul sau legal . 416 / 2001 privind venitul minim garantat . Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii. Decizia de imputare emisa de comandantul sau seful unitatii militare care a efectuat cercetarea si angajamentul de plata pentru acoperirea pagubelor . Decizia de aplicare a sanctiunilor emisa de presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale . neatacata in termenul legal . iar decizia prin care sunt aplicate . Actele emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii sau IGCTI . Sumele incasate necuvenit .G. se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare. Angajamentul de plata privind obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali . Art 58 alin.verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia . fara vreo formalitate ( art 61 alin.

Impotriva hotararii judecatoriei se pot exercita caile de atac prevazute de Codul de procedura civila . Devizul poate fi contestat de proprietar in termen de 30 de zile de la comunicare la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla padurea . evidenta . in mod express au tacit . cap. Conditiile de certificare ca titlu executoriu European a unei hotarari privind o creanta necontestata pronuntata intrun stat membru sunt urmatoarele : -hotararea este executorie in statul membru de origine . -sau in cazul in care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei sedinte privind aceasta creanta dupa ce a contestat-o initial in cursul procedurii judiciare . Proprietarii fondului forestier proprietate private sunt obligate sa respecte prevederile amenajjamentelor silvice sis a asigure permanenta padurii . potrivit legii . 805 / 2004 privind crearea unui titlu executoriu European pentru creantele necontestate are ca obiect crearea unui titlu executoriu European pentru creantele necontestate in vederea asigurarii . potrivit art 67 alin.procedura judiciara din statul membru de origine a indeplinit cerintele prevazute de cap. a debitorilor restanti are valoare de inscris authentic si constituie titlu executoriu . 20 / 1994 ) . Devizul acceptat de proprietar . -sau in cazul in care debitorul nu I s-a opus niciodata . Contractul pentru restituirea sumelor allocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de consolidare . prin stabilirea unor standarde minime . 1 lit. a liberei circulatii a hotararilor . fara a fi necesar sa se recurga la o procedura intermediara in statul membru de executare inainte de recunoastere si executare . Al II ?lea .in cursul procedurii judiciare . . 2 din OG nr. Devizul acceptat de proprietar . 57.56. .44 / 2001 . cu conditia ca atitudinea sa sa fi fost asimilabila unei recunoasteri tacite a creantei ?. sectiunile 3 si 6 . -hotararea nu este incompatibila cu dispozitiile in materie de competenta prevazute de Regulamentul CE nr. in conformitate cu normele de procedura ale statului membru de origine . calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea . 26 / 1996 privind Codul Silvic . Potrivit art 3 din Regulament . 3 din Legea nr. tranzactii judiciare si actelor autentice in toate statele member . constituie titlu executoriu si temei al executarii silite .(art 10 alin. o creanta se considera necontestata in urmatoarele cazuri : -cand debitorul a recunoscut-o in mod expres acceptand-o sau recurgand la o tranzactie care a fost aprobata de o instanta sau incheiata in fata unei instante in cursul unei proceduri judiciare . Devizul lucrarilor intocmit de ocolul silvic si aprobat de forul ierarhic superior acestuia se comunica proprietarului . prin necontestare in termen . Titlul executoriu european Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. b sau c . Al III ?lea in cazul unei creante necontestate in sensul art 3 alin. 58.

Moduri de remediere a nerespectarii standardelor minime : -hotararea a fost notificata sau comunicata debitorului in conformitate cu art 13 sau 14 din Regulament . pentru o utilizare care se poate considera ca fiind straina de activitatea sa profesionala . in cazul in care este vorba de o creanta necontestata in sensul art 3 alin. Standardele minime aplicabile procedurilor privind creantele necontestate . inclusive numele si adresa institutiei la care trebuie introdusa calea de atac si . in cursul procedurii in justitie . . debitorul s-a opus in mod special obligatiei sale de a-si asuma cheltuielile respective in conformitate cu legislatia statului membru de origine . Certificatul de titlu executoriu European partial . Rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu European. precum si necesitatea de a fi reprezentat de un avocat atunbci cand acest lucru este obligatoriu .-hotararea a fost pronuntata in statul membru in care debitorul isi are domiciliul in sensul art.59 din Regulamentul CE 44 / 2001 . inclusiv dobanzile .1 lit. -debitorul a avut posibilitatea sa conteste hotararea printr-o actiune care prevede o revizuire completa . Formalitatile procedurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei . in fata careia trebuie sa se prezinte debitorul . dupa caz . -consecintele lipsei de obiectii sau ale neprezentarii in special . -cerintele procedurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei . inclusive termenele prevazute pentru contestarea sa in scris sau dupa caz . precum si in care debitorul este consumatorul . exista o neconcordanta intre hotarare si certificate . In cazul in care numai anumite parti din hotarare sunt conforme cu cerintele regulamentului se elibereaza un certificat de titlu executoriu European partial. in cazul in care . Eliberarea unui certificate de titlu executoriu European nu poate fi supusa nici unei cai de atac . b si c si in care aceasta se raporteaza la un contract incheiat de o persoana . In cazul in care o hotarare cuprinde o hotararea executorie privind cheltuielile de judecata . dupa caz . Efectele certificatului de titlu executoriu European Certificatul de titlu executoriu European nu produce efecte decat in limitele foreti executorii a hotararii . iar acesta a fost informat in mod corespunzator in hotarare sau in documentul insotitor cu privire la cerintele procedurale privind calea de atac . data sedintei . Pe baza de cerere adresata instantei de origine . certificatul de titlu executoriu European este rectificat . Eliberarea certificatului de titlu executoriu European . de asemenea ca titlu executoriu European in ceea ce priveste cheltuielile cu exceptia cazului in care . Certificatul de titlu executoriu European se elibereaza utilizand formularului tip prevazut in anexa I din Regulament . consumatorul . O hotararea privind o creanta necontestata nu poate fi certificate ca titlu executoriu European decat daca procedura judiciara din statul membru de origine a indeplinit conditiile de procedura mentionate de regulament ?. aceasta se certifica . ca urmare a unei erori materiale . posibilitatea pronuntarii unei hotarari sau a unei proceduri de executare a acesteia impotriva debitorului si obligatia privind cheltuielile de judecata . numele si adresa institutiei careia trebuie adresat raspunsul sau dupa caz . Certificatul de titlu executoriu European se completeaza in limba hotararii . Hotararea este executorie privind cheltuielile de judecata .

executarea este refuzata de catre instanta competenta din statul membru de executare in cazul in care hotararea certificate ca executoriu European este incompatibila cu o hotarare pronuntata anterior in orice stat membru sau intr-o tara terta atunci cand : hotararea anterioara s-a pronuntat intre aceleasi parti intr-un litigiu avand aceeasi cauza si hotararea anterioara s-a pronuntat in statul membru de executare . -debitorul a omis introducerea unei actiuni impotriva hotararii in conformitate cu normele de procedura relevante . -sa limiteze procedura de executare la masuri asiguratorii sau -sa conditioneze executarea de constituirea unei garantii pe care aceasta o stabileste sau -in cazuri exceptionale .proc. Procedura de executare O hotarare certificate ca titlu executoriu European se executa in aceleasi conditii ca si o hotarare pronuntata in statul membru de executare . iar ireconciabilitatea hotararilor nu a fost sin u ar fi putut fi invocate in cursul procedurii judiciare in statul membru de origine . opinam ca interventia legiuitorului prin introducerea art 374 C. sa suspende procedura de executare . -intr-o interpretare logica . se pot concluziona urmatoarele : -pana la modificarea Codului de procedura civila prin Legea nr. Tranzactii judiciare . Refuzul executarii . Concluzii Din analiza comparative a diferitelor categorii de titluri executorii mentionate mai sus .civ. 59.Deopotriva . este pe baza de cerere adresata autoritatii desemnate de statul membru de origine . se impunea ca : ? in toate cazurile in care legea prevedea ca un anumit inscris constituie titlu executoriu san u mai fie necesara si recurgerea la investirea cu formula executorie ?.. certificate ca titlu executoriu European .termenele. la randul sau susceptibil de imbunatatiri . Suspendarea sau limitarea executarii . in alte cazuri s-a facut precizarea ca titlurile executorii trebuie investite cu formula executorie . Un act authentic privind o creanta executoriu intr-un stat membru . Acte autentice . 459 / 2006 se putea constata o lipsa de consecventa a legiuitorului . care prevede ca insrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt .? -pe cale de consecinta . O tranzactie judiciara certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine se executa in celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila opoziatia la forta sa executorie . care in unele situatii prevedea ca inscrisurile sunt titluri executorii . Un act authentic certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine se executa in celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila opozitia la forta sa executorie . La cererea debitorului ..

puse in executare fara investirea cu formula executorie . este de natura sa puna capat controverselor existente pana acum ?? .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->