Sunteți pe pagina 1din 5

Contabilitate Consolidata, 9-Apr.

-2011

pag. 1 din 5

Exemplu: La 01.04.N-1 filiala F a demarat construirea unui depozit pentru nevoi proprii. Managerii au decis capitalizarea dobanzilor generate de imprumuturile relative la aceasta constructie. Pentru N-1 dobanzile au fost de 1.800 u.m. Politica grupului din care face parte F este de a considera dobanzile cheltuieli ale perioadei. In contabilitatea filialei inregistrarea lucrarii in curs de executie pentru N-1: 231 = 722 x lei x 1800 1800 231 = 722 Din punct de vedere al grupului costul de productie al lucrarilor in curs: Retratarea in contabilitatea grupului:

Filiala F e specializata in productia de autovehicule. In urma vanzarii unui model nou s-au constatat defectiuni la un anume subansamblu. Societatea a informat cumparatorii asupra defectiunilor si s-a angajat sa le repare gratuit, cheltuielile cu reparatiile fiind estimate la 4.000 u.m. Politica de grup din care face parte F e de a respecta IAS 36 provizioanele / datorii contingente. Verificarea criteriilor de recunoasterea a provizionului: a) societatea are o obligatie generata de un eveniment anterior: vanzarea productiei; obligatia: angajamentul asumat de a repara defectiunea (obligatie implicita); b) este probabila o iesire de resurse necesara pentru decontarea obligatiei (cheltuielile cu reparatiile); c) obligatia poate fi estimata in mod viabil / credibil (valoarea obligatiei = 4.000 u.m.) In contabilitatea grupului se inregistreaza provizionul: cheltuieli cu provizioanele 6812 = 1518 4.000 u.m.

Filiala F presteaza servicii de transport aerian. In decembrie N consiliul de administratie decide ca incepand cu 1.01.N+1 sa lichideze activitatile de transport international. Aceasta actiune a generat cheltuieli de 100 u.m. pana la 31.12.N. Nu s-a intocmit un plan detaliat de restructurare si nu s-a publicat decizia de restructurare. La 31.12.N F prezinta in situatiile financiare un provizion de restructurare de 100 lei. In contabilitatea lui F: In contabilitatea grupului: retratare: 6812 = 1514 100 lei nu sunt indeplinite criteriile de recunoastere a provizionului (nu s-a 6812 = 1514 100 lei

facut planul de restructurare detaliat si nu s-a facut publica decizia de restructurare) se storneaza provizionul:

La 30.06.N societatea F a ahizitionat un utilaj de 100 lei, subventionat in proportie de 80%. Amortizarea liniara se face in 5 ani. Politica grupului de care apartine F este de a amortiza utilajul pe 4 ani. In contabilitatea lui F: 2131 = 404
creanta catre buget statului

100 lei 80 lei 80 lei


subventii (in bilant se inregistreaza la venituri in avans pe 4 ani) incasare subventie

445 = 475 5121 = 445

la 31.12.N:

amortizare: veniturile in avans:

6811 = 2813 475 = 7584

100/5 6/12 = 10 lei 80/5 6/12 = 8 lei 100/4ani 6/12 = 12.50 lei 6811 = 2813 475 = 7584 2.5 lei 2 lei (80/46/12 8)

In contabilitatea grupului:

amortizare grup: suplimentarea amortizarii suplimentarea venitului in avans

Contabilitate Consolidata, 9-Apr.-2011

pag. 2 din 5

Rezolvarea aplicatiei M.I.G. (din anexa): I. determinarea metodei de consolidare: procentul de control = 60% (toate actiunile lui F sunt ordinare) M exercita asupra lui F un control exclusiv de drept. Pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate ale grupului format din M si F se va utiliza Metoda Integrarii Globale. Procentajul de interes = 60% II. Prelucrarea si cumulul conturilor din situatiile financiare individuale: 1. a) cumulul celor doua bilanturi: Active % imobilizari corporale titluri de participare creante imobilizate marfuri clienti conturi curente la banci 3000 1500 6000 5000 2500 = 7000 (6k + 1k) Datorii % 6000 4700 4500 5000 1500 2000 1000 300 b.) cumulul celor doua conturi de profit si pierdere Debit cheltuieli cu marfurile 37.000
alte cheltuieli de exploare

furnizori datorii financiare capital social M (elemente de cap. prop. pe analitice) capital social F rezerve M rezerve F rezultatul lui M rezultatul lui F

Credit % = % 48.600 45.000 venituri din vanzari marfuri 3.000 alte venituri din exploatare 250 350 venituri din imobilizari financiare venituri din dobanzi 1000 650 8.650 1.000 300

cheltuieli cu dobanda
alte cheltuieli financiare
rezultate puse aici pt a balansa ecuatia contabila

rezultatul lui M rezultatul lui F

III. Retratari si omogenizari 2. Eliminam dividendele interne primite de M de la F a) la nivel de bilant: micsoram rezultatul rezultat M = rezerve M 250 lei b) la nivel de CPP (cont de profit si pierdere): eliminam veniturile din dividendele obtinute de M venituri din imobilizari financiare 7611 = rezultatul lui M 250 3. Eliminarea profitului intern al societatii F generat de vanzarea de stocuri
Din datele problemei (marfuri la M = 2000) 2000 100 = 1900

2000

1900

Contabilitate Consolidata, 9-Apr.-2011

pag. 3 din 5

a) la nivel de bilant: logica directa: logica indirecta (recomandat): rezultatul lui F = marfuri rezultatul lui M = marfuri 100 100

b) la nivel de CPP (cont de profit si pierdere) logica directa: 2.000 venituri din vanzarea marfurilor = % cheltuieli cu marfurile 1900 rezultatul lui F sau pe logica indirecta: 2.000 venituri din vanzarea marfurilor = % cheltuieli cu marfurile 1900 rezultatul lui M 4. Eliminarea creantei si datoriei comerciale generate de vanzarea marfurilor: Furnizori = Clienti a) la nivel de bilant: rezultat M = imobilizari corporale (terenuri) b) la nivel de C.P.P. alte venituri din exploatare 7583 = % 400 (a1) 360 (a2) 40 (a3) 700 (C) = cheltuieli cu dobanzile 50 alte cheltuieli de exploatare, 6583 rezultat M 6. eliminam imprumutul intern dat de M lui F: datorii financiare (D) (le anulez) venituri din dobanzi = creante imobilizate 7. Eliminam veniturile si cheltuielile cu dobanzile: 40 (400 360 = 40) 1.000 lei 5. Eliminarea profitului intern obtinut de M din vanzari de terenuri 100 100

IV. eliminam titlurile de participare detinute de M in F si partajul capitalurilor proprii ale filialei F % de interes Pi = 60% Capitaluri proprii F Capital social Rezerve (de verificat daca nu a fost modificat
printr-o retratare)

Total 5000 2000 300 7,300

Societatea M (60%) 5.00060% = 3.000 2.00060% = 1.200 30060% = 180 4,380

Interese ce nu controleaza (40%) 2000 800 120 2,920

Rezultat Total 8. a) Partajul la nivel de bilant: % 5.000 capital social F 2.000 rezerva F 300 rezultat F =

% titluri de participare rezerva grup rezultat grup interese ce nu controleaza (minoritare) 3.000 1.200 180 2.920
ce se cuvine mamei

Contabilitate Consolidata, 9-Apr.-2011

pag. 4 din 5

b) Partajul la nivel de C.P.P. (partajul rezultatului filialei) % rezultat grup interese ce nu controleaza 9. a) la nivel de bilant rezerva M = rezerva grup rezultat M = rezultat grup b) la nivel C.P.P. Rezultat grup = rezultat M Bilantul consolidat: Imobilizari corporale: Titluri de participare: Creante imobilizate: Marfuri: Clienti: Conturi curente la banci: Furnizori: Datorii financiare: Capitaluri proprii: I. atribuibile proprietarilor: capital social: rezerve grup: rezultat grup: 8.240 4.500 (al lui M, al lui F se inchide la partaj) 1.200 (8a) + 1.750 (9a) = 2.950 180 (8a) + 610 (9a) = 790 2.920 (8a), din care: 120 = interese ce nu controleaza in rezultat; 2.800 = 2.000 + 800 alte capitaluri proprii. C.P.P. consolidat venituri din vanzari marfuri: cheltuieli privind marfurile: alte venituri din exploatare: alte cheltuieli de exploatare: venituri din imobilizari financiare: venituri din dobanzi: cheltuieli cu dobanzile: alte cheltuieli financiare: rezultat tota (venituri cheltuieli): 43.000 = 45.000 (1b) 2.000 (3b) 35.100 = 37.000 (1b) 1.900 (3b) 2.600 = 3.000 (1b) 400 (5b) 640 = 1.000 (1b) 360 (5b) 0 = 250 (1b) 250 (2b) 300 = 350 (1b) 50 (7) 600 = 650 (1b) 50 (7) 8.650 (1b) 910 din care: 790 = 180 (8b) + 610 (9b) = rezultat atribuibil proprietarilor (rez. grup) 120 (8b) = interese ce nu controleaza in rezultat 7.000 (1a) 40 (5a) = 6.960 3.000 (1a) 3.000 (8.a) = 0 1.500 (1a) 700 (6) = 800 6.000 (1a) 100 (3a) = 5.900 5.000 (1a) 1.000 (4a) = 4.000 2.500 (1a) 6.000 (1a) 1.000 (4) = 5.000 4.700 (1a) 700 (6) = 4.000 1.000 (1b) 250 (2b) 100 (3b) 40 (5b) = 610 VI. Intocmirea situatiilor financiare consolidate 1500 (de la 1a) + 250 (2a) = 1.750 1.000 (1a) 250 (2a) 100 (3a) 40 (5a) = 610 = rezultat F 300 180 120
a) ordinea aparitiei b) c)

V. transfer rezerve si rezultat al societatii M la rezerva si rezultatul grupului

II. interese care nu controleaza:

Contabilitate Consolidata, 9-Apr.-2011

pag. 5 din 5

Pt. examen: de stiut amortizarea degresiva cu durate diferite nu se da teorie la examen; se cer 5 coli capsate obligatoriu; plan de conturi sau putem scrie doar denumirea conturilor; calculator (optional); fara mobil.

S-ar putea să vă placă și