Sunteți pe pagina 1din 7

Legi De Conservare Elemente si Teoreme

Lucrul mecanic L este marimea fizica scalara de proces ce caracterizeaza procesele mecanice. [L]SI = 1J Lucrul mecanic L efectuat de o forta F ce isi deplaseaza punctul de aplicatie cu .r se defineste ca produsul scalar L = F r , L = Fr cos a, F(r) = constant, (1) a este unghiul format de directia fortei cu directia vectorului deplasare .r. Forta F efectueaza un lucru mecanic motor Lm cand 0 < a < 90o LG = Gh = mgh, a = 0 cand corpul coboara Forta F efectueaza un lucru mecanic rezistent Lr cand 90o < a < 180o , LFf = - Ff.r, a = 180o Lucrul mecanic poate fi determinat ca aria suprafetei marginita de graficul fortei F(r), segmentul de dreapta corespuzator punctelor intre care se deplaseaza punctul de aplicatie al fortei si verticalele corespunzatoare pozitiei initiale si finale. LFe = - kx2 / 2, aria triunghiului dreptunghic marginit de graficul fortei elastice Fe = - kx. Fortele gravitationala si eastica sunt forte conservative deoarece L efectuat de acestea depinde doar de pozitiile initiala si finala, fiind independent de forma traiectoriei si de legea miscarii. Puterea mecanica este marimea fizica scalara ce reprezinta lucrul mecanic efectuat in unitatea de timp, viteza cu care se efectueaza L. [P]SI = 1W P = L / .t, P = Fr / .t , P = Fvm si P = Fv, cand F = constant si v = constant (2) Energia E este marimea fizica de stare, scalara ce caracterizeaza capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic. [E]SI = 1J E = Ec + Ep (3) Energia cinetica Ec este marimea fizica scalara ce caracterizeaza capacitatea unui sistem fizic in miscare de a efectua lucru mecanic. Orice corp in miscare fata de un SRI poate efectua un lucru mecanic, poate pune in miscare alte corpuri. Ex. O bila de biliard in miscare poate pune in miscare o alta bila aflat in repaus. Energia cinetica a unui punct material in miscare este egala cu semiprodusul dintre masa si patratul vitezei acestuia.

Ec = mv2 / 2 (4) Teorema de variatie Variatia energiei cinetice a unui punct material ce se misca in raport cu un SRI este egala cu lucrul mecanic efectuat de rezultanta fortelor ce se exercita asupra punctului material. .Ec = L (5) Energia potentiala Ep este marimea fizica scalara ce caracterizeaza capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic prin modificarea configuratiei sau pozitiei partilor componente. Ex. Un corp aflat la inaltimea h fata de suprafata Pamantului are energie potentiala deoarece poate efectua lucru mecanic prin cadere, modificarea pozitiei sau inaltimii fata de Pamant. Un resort comprimat sau alungit poate efectua lucru mecanic prin modificarea pozitiei spirelor unele fata de altele. Teorema de variatie Variatia energiei potentiale a unui sistem fizic in care se manifesta forte conservative este egala cu lucrul mecanic efectuat de acestea luat cu semnul minus. .Ep = - LFc (6) LFc lucrul mecanic efectuat de forta conservativa. Ep = mgh, (7) energia potentiala gravitationala a unui corp aflat la inaltimea h fata de nivelul de referinta ales in mod arbitrar. Monitorul de pe birou are Ep > 0 in raport cu podeaua, poate efectua lucru mecanic in cadere pana ajunge pe podea, si Ep < 0 in raport cu tavanul, asupra acestuia se efectueaza un lucru mecanic pentru a-l ridica la tavan. Epe = kx2 / 2 (8) energia potentiala elastica, existenta intr-un corp deformat ealstic. Legea conservarii energiei mecanice Energia mecanica E a unui sistem fizic izolat mecanic in care se exercita forte conservative se conserva, ramane constanta in procesul de transformare din Ec in Ep si invers. Legea conservarii energiei mecanice se exprima printr-o egalitate. E = constant, .E = 0 , Ei = Ef , Eci + Epi = Ecf + Epf (10) Observatie In rezolvarea problemelor de fizica se foloseste : Ei = Ef , cand frecarea este neglijabila, Ff = 0; .Ec = L , cand Ff = 0.

Impulsul mecanic al unui punct material este marimea fizica vectoriala definita prin produsul dintre masa m si vectorul viteza v p = mv (11) Conform ecuatiei fundamentale a dinamicii F = .p / .t, de unde F.t = .p (12) ecuatie ce exprima teorema de variatie a impulsului mecanic pentru un punct material. Teorema de variatie Impulsul fortei sau rezultantei fortelor ce se exercita asupra unui punct material este egal cu variatia impulsului mecanic al acestuia. H = F.t, impulsul fortei sau rezultantei fortelor Punctul material este izolat mecanic daca F = 0 si din (12) rezulta .p = 0, p = constant, pi = pf (13) legea de conservare a impulsului mecanic pentru un punct material. Legea conservarii impulsului mecanic Impulsul mecanic al unui punct material izolat mecanic se conserva. In cazul unui sistem de puncte materiale se scrie teorema de variatie (12) pentru pentru fiecare punct material ( Fe + Fi ).t = Spj , j = 1,2,...,n (14) unde Fe reprezinta rezultanta fortelor externe ce se exercita asupra punctului material, Fi rezultanta fortelor interne ce se exercita asupra punctului material de catre celelalte puncte materiale din sistem si n numarul punctelor materiale ce alcatuiesc sistemul. Prin adunarea ecuatiilor (14) se obtine teorema de variatie a impulsului mecanic pentru un sistem de puncte materiale F.t = .P (15) Teorema de variatie Impulsul rezultantei fortelor externe ce se exercita asupra unui sistem de puncte materiale este egal cu variatia impulsului mecanic al sistemului. unde F = S Fe este rezultanta fortelor externe ce se exercita asupra sistemului in ansamblu, SFi = 0 deoarece fortele interne ce se exercita intre oricare doua puncte materiale ale sistemului satisfac principiul actiunii si reactiunii si .P = .p1 + .p2 +...+.pn. Fortele interne Fi pot realiza un transfer de impuls mecanic intre punctele materiale ale sistemului fara sa modifice impulsul mecanic al sistemului in ansamblu, sa produca o variatie a acestuia. Legea conservarii impulsului mecanic

Impulsul mecanic al unui sistem de puncte materiale izolat mecanic, F = 0, se conserva. .P = 0, PCiocnire elastica este ciocnirea in care in urma interactiunii cele dou a corpuri se misca separat cu viteze finale diferite de cele initiale, inainte de ciocnire. Ciocnirea perfect elastica este ciocnirea elastica in care se conserva energia cinetica a corpurilor. Din conservarea impulsului mecanic si a energiei cinetice rezulta vitezele celor doua corpuri dupa ciocnire v' i = Pf , P = constant (16) Omogenitate spatiului este o consecinta importanta a conservarii impulsului mecanic si consta in independenta de locul in spatiu a proprietatilor fizice ale unui sistem de puncte materiale. Proprietetile fizice ale sistemului de puncte materiale raman aceleasi la translatarea arbitrara a acestuia dintr-un loc in altul intr-un spatiu omogen. Ciocnirea este fenomenul fizic ce consta in interactiunea a doua sau mai multe corpuri intr-un interval de timp foarte mic, .t.0. Deoarece .t.0, F.t=0 si din (15) rezulta .P = 0, Pi = Pf , P = constant conservarea impulsului mecanic in orice ciocnire. Ciocnirea plastica este ciocnirea in care in urma interactiunii corpurile devin solidare, continuand sa se miste impreuna ca un singur corp, ansamblu. Dezintegrarea privita in sens invers producerii devine o ciocnire plastica. Consideram doua puncte materiale care au masele m1 si m2 , respectiv vitezele v1 si v2 in momentul ciocnirii. Deoarece impulsul mecanic se conserva in orice ciocnire rezulta p1 + p2 = p, m1v1 + m2v2 = (m1 + m2)v' v' = (m1v1 + m2v2) / (m1 + m2) v' viteza ansamblului rezultat in urma ciocnirii plastice a celor doua corpuri. In caz unidimensional corpurile se misca pe aceeasi directie si v' = (m1v1 a m2v2) / (m1 + m2) unde se ia semnul + cand corpurile se misca in acelasi sens si semnul - cand cand se misca unul spre celalalt In ciocnirea plastica o parte din energia cinetica initiala a corpurilor se transforma in caldura degajata Q. Q = - .Ec , Q = m1m2(v1 - v2)2 / 2(m1 +m2), Q = mrvr2 / 2, unde mr = m1m2 / (m1 + m2) este masa redusa a sistemului format din cele doua puncte materiale si vr =v1 - v2. 1 = [2(m1v1 + m2v2) / (m1 + m)2] - v1

v'2 = [2(m1v1 + m2v2) / (m1 + m2)] - v2 in caz unidimensional cand corpurile se ciocnesc frontal vitezele se iau in marime sau modul v'1 = [2(m1v1 + m2v2) / (m1 + m)2] - v1 v'2 = [2(m1v1 + m2v2) / (m1 + m2)] - v2 Dintre cazurile particulare cel al cionirii cu un perete m2 >> m1 conduce la v'1 = 2v2 - v1 si v'2 = v2 Momentul fortei MF este marimea fizica vectoriala ce caracterizeaza efectul de rotatie produs de actiunea unei forte asupra unui corp. Rotatia se poate produce in raport cu un punct numit pol sau cu o axa numita axa de rotatie. Momentul fortei se definest ca produsul vectorial dintre vectorul de pozitie r al punctului de aplicatie al fortei, in raport cu polul sau axa de rotatie, si forta F. MF = r F, MF = F r sin a, MF = Fb, (22) b = r sin a, bratul fortei b reprezinta marimea segmentului de dreapta perpendicular pe directia fortei dus din pol sau de la axa de rotatie. Momentul cinetic L al unui punct material este marimea fizica vectoriala ce caracterizeaza miscarea de rotatie a acestuia in raport cu un pol. Momentul cinetic L se defineste ca produsul vectorial dintre vectorul de pozitie r al punctului material in raport cu polul si impulsul mecanic p al acestuia. L = r x p, L = pr sin a, L = mvr sin a (23) Calcularea vitezei de variatie a momentului cinetic conduce la expresia matematica a teoremei de variatie a momentului cinetic pentru un punct material [.L / .t] = MF (24) Teorema de variatie Viteza de variatie a moentului cinetic al unui punct material ce se roteste in raport cu un pol este egala cu momentul fotei sau rezultantei fortelor ce actioneaza asupra punctului material in raport cu acelasi pol. Daca punctul material este izolat mecanic, F = 0 sau b = 0 directia fortei trece prin pol, MF = 0 si .L = 0, L = constant (25) momentul cinetic se conserva.

Legea conservarii momentului cinetic Momentul cinetic al unui punct material in raport cu un pol se conserva daca momentul fortei ce actioneaza asupra punctului material in raport cu acelasi pol este zero. Izotropia spatiului este o consecinta importanta a conservarii momentului cinetic si consta in independenta de directie in spatiu a proprietatilor fizice ale unui sistem de puncte materiale. Proprietetile fizice ale sistemului de puncte materiale raman aceleasi la rotatia arbitrara a acestuia de la o directie la alta intr-un spatiu izotrop.