P. 1
Fabric Area Produselor Din Lemn x Panouri Stratificate Si Agl

Fabric Area Produselor Din Lemn x Panouri Stratificate Si Agl

|Views: 329|Likes:
Published by odumy

More info:

Published by: odumy on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL Phare TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

Auxiliar curricular Clasa a - X- a
DOMENIUL: Fabricarea produselor din lemn CALIFICAREA: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn NIVELUL : 1

MODULUL : Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 2005

AUTOR: Prof. dr. ing. Grigorescu Andrei – Grup Şcolar Forestier Curtea de Argeş CONSULTANŢĂ : Prof. Dana Stroie – expert CNDIPT Prof. ing. Neacşu Felicia – expert local

24 9. C4 – Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului .…………………. Fişa 5.…………………….UC20..10.………………………………………………………….31 1..…. Fişa 7 – UC21.1. 37 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.………………….3. – UC21.....………………………………….UC20.………. Fişa 10. Competenţe vizate şi obiective urmărite……………………………………………….…………… ….25 9... …………………………3 1 . C5 – Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului.. Proiect de lecţie………………………………………………………………………. Folie retroproiectoare 4 ……………………………………………………...10 6.. Fişa de descriere a activităţii……………….………………….. Fişa 2 .14 6.....34 1. Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor ( care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale ) ………………………………..12 6.. Fişa 4 .. C3 – Recunoaşte operaţii din tehnologiile de fabricare a furnirelor ………………………………………………………………… …….2..……9 6.…….………………..1.…. C5 .………..…………… ..27 11.C4……………………………………………………………. 20 8.…………………………. Glosar de termeni…….Descrie fluxul tehnologic la fabricarea plăcilor din fibre de lemn …………………………………….………………………………………………………….…………….…… 21 8.Modulul III. 19 7. Exerciţii…………………………………….3.…--………………………………………………………10 6.23 9. Fişa 8 – UC21. 16 6. C2 – Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn………………………………………………………………………… … . .6.………………………………………………………….. Cuvinte cheie ce se vor întâlni la parcurgerea acestui modul …………….……. C3 – Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn …… 13 6.4 Exerciţii UC20.…………………..2. …...... Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Cuprins Introducere……………………………………………………… I Materiale de referinţă 1.5.3.UC20...UC20. Exerciţii – UC20.... Importanţa întocmirii unui portofoliu ………………………………. . 27 12.UC20. Fişa 9. Sugestii cu privire la procesul de predare / învăţare ………….. 18 6. C2……………………………………….………….……………… ... Fişa 3 .35 1. Exerciţii – UC20. Fişa de progres şcolar…………………………...4. C1…………………………………………………….15 6..6 3.1.…………. 17 6. C1 – Materii prime şi materiale utilizate la fabricarea plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn ……………… …..1 Plan de lecţie – model de lucru 1 ………………………….………………………….. ….. C2 – Utilizează metodele de fasonat……….8.24 9.…26 10. 21 8..……… …7 5... Fişa 1 .……. Exerciţii – UC20.…….2 Plan de lecţie – model de lucru 2 ………………………………. Fişa 6. Fişe conspect…………………...2 Folie retroproiectoare 2 ..5 2.………………………………….. Folie retroproiectoare 1 . C4 – Descrie fluxul tehnologic la fabricarea plăcilor din aşchii de lemn ……………………………………………. Plan de lecţie…………………………………………………………………..24 9..4.... Folii retroproiectoare ……………………………………………………. .…7 4.…… 31 1..7. C3……………………………………….…. C1 – Utilaje folosite la pregătirea materiei prime pentru fabricarea PAL ului şi PFL ului…………………………… . – UC21.………30 II Activităţi pentru elevi 1. Folie retroproiectoare 3 ..UC20.…………… … ……11 6.9.

.……38 1.9 Exerciţii – UC21. ……………………………………………………………….42 1.44 III..Modulul III.7.…………………………………. Exerciţii – UC21. Exerciţii – UC21.49 IV Site – uri utile………………..5 Exerciţii – UC20…………………………………….6.……………51 V. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. C3……………………………………………………………. Soluţiile exerciţiilor propuse ……………………………………………… ..…………………………………… .43 1.……….40 1.. Bibliografie …………………………………….C1……………………………………………………..……. 2 .8....…………………….………. Exerciţii – UC21. C2………………………………………………….………….51 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag..

Suportul de curs .este foarte util elevilor care nu pot reţine o prezentare orală de lungă durată. De asemenea sunt incluse o serie de materiale de învăţare. Scopul adaptării metodelor de predare la elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Dumneavoastră îndepărtaţi anumite cuvinte – cheie (cam unul din şapte) dintr-o parte a unui text. În prima parte. ar fi util ca elevii să aibă un dicţionar/glosar propriu în caietul sau portofoliul lor. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1.poate fi o metodă care să corespundă anumitor elevi. în domeniul Fabricarea produselor din lemn. trebuie să devină o preocupare de bază. 3 . Ghidul este structurat pe modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn iar în cadrul acestui modul sunt tratate cele două unităţi de competenţă cu o parte din competenţele componente.deoarece. predarea disciplinelor tehnice implică utilizarea unui vocabular specializat. Este de fapt o umplere de spaţii. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. S-ar rezolva astfel şi problema ortografierii. Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului sau maistrului în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev. Înmânaţi-le aceste note elevilor înainte de curs. prezentate într-o formă adecvată. şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale. activităţi în perechi. folosind spaţii mari şi caractere de litere suficiente de mari. Trebuie să obţineţi informaţii din surse bibliografice de specialitate şi să îndepliniţi anumite activităţi la intervale regulate de timp. cerându-i elevului să completeze cuvintele lipsă. Ele trebuie să fie cât mai simplu de citit. în grup. nivelul I de calificare – lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn. citire şi calcul. veţi găsi enumerate criteriile de performanţă pe care trebuie să le atingeţi după parcurgerea programei prevăzute la unitatea de competenţă tratată. Îmbunătăţirea abilităţilor de citire . întocmit de dumneavoastră. precum si elevilor acestora. activităţi teoretice şi practice. clasa a X a. Procedura de completare . Glosar de curs . Toate acestea au menirea să ajute în aprofundarea şi verificarea celor învăţate de elevi.Modulul III. activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare.responsabilitatea îmbunătăţirii abilităţilor de citire revine tuturor profesorilor. Introducere Acest ghid este destinat profesorilor de specialitate şi maiştrilor care predau la Şcoala de Arte şi Meserii. poate avea şi forma unui grafic ale cărui părţi trebuie identificate. Completarea spaţiilor goale. Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare cât şi pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate. precum: • proiecte de lecţie • plan de lecţie • folii transparente • structuri de conţinut accesibil pentru elevi – abordare diferenţiată Partea a doua conţine exemple de exerciţii şi teste cu soluţiile de rezolvare anexate. Capacitatea acestor elevi de a lucra cu termeni specializaţi şi limbaj tehnic. elevii trebuie să dobândească suficiente abilităţi şi cunoştinţe iniţiale care le va permite să-şi continue pregătirea la nivelul II sau să îşi găsească un loc de muncă. Prin calificările de la nivelul I. este de a facilita profesorilor să îmbunătăţească abilităţile de scriere (inclusiv desenare).

Modulul III. etc.Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor . problematizare. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP. PFL .Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Foarte important ! . Probele practice trebuie să demonstreze că elevul este capabil să aplice cunoştinţele cerute conform criteriilor de performanţă şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse.Oferiţi sprijin elevilor ori de câte ori este nevoie.Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual. conversaţia. Situaţia este mai puţin intimidantă decât atunci când se lucrează cu întreg colectivul. Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o identificare sau o sarcină înainte să-i puneţi s-o execute sau s-o aplice. citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru . Vă propunem utilizarea unor metode active/ interactive: demonstraţia. 4 . Pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor conform cerinţelor de validare din SPP. în rezolvarea sarcinilor . amestecaţi diferitele etape şi cereţi elevilor să le aranjeze în ordinea corectă. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Succesiunea . Lucrul pe grupe . .La studierea unei activităţi care se împarte pe etape.Evaluarea trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi . furnire.activând în grupe mici îi ajută să îşi aplice cunoştinţele în ritm propriu şi să se inspire observând metodele folosite de colegi.Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat . Accesul fiecărui elev în laborator la identificarea şi analiza materiilor prime şi în fabricile de PAL. placaj sau panel (pe timpul practicii) pentru identificarea şi cunoaşterea utilajelor şi a operaţiilor este esenţial pentru ca elevii să execute sarcinile de lucru.

3 Recunoaşte .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a operaţiile şi utilajele din furnirelor estetice tehnologiile de fabricare .asocieze operaţiile şi utilajele într-o fabrică de placaj.1 Identifică materia .identifice utilajele folosite la pregătirea materiilor prime 20.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn .4 Utilizează limbajul .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor tehnologic de fabricare din aşchii de lemn a plăcilor din aşchii de .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a a furnirelor furnirelor tehnice 21.identifice succesiunea operaţiilor fluxului tehnologic de tehnologic de fabricare fabricare a placajului a placajului .1: Comunicare si numeraţie 1. 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21.C. Competenţe vizate şi obiective Competenţa Obiective (la final elevii vor fi capabili să:) U.identifice tipurile de plăci din fibre de lemn produsele obţinute din . utilizând specific de specialitate în descriere termenii tehnici . instalaţiile şi utilajele necesare U.asocieze operaţia cu utilajul necesar .aleagă metoda de fasonare buştenilor .precizeze. 5 . .prezinte utilajele de bază din fabrica de placaj şi să completeze documentele simple de specialitate U. lemn instalaţiile şi utilajele necesare 20.recunoască furnirele tehnice şi estetice primă la fabricarea .1 Identifică materia . 20: Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 20.identifice succesiunea operaţiilor fluxului tehnologic de tehnologic de fabricare fabricare a panelului a panelului .enumere operaţiile de pregătire a materiilor prime aşchii şi fibre de lemn .4 Descrie fluxul .precizeze materiile prime utilizate la fabricarea PAL-ului şi primă utilizată la PFL-ului fabricarea plăcilor din .2 Utilizează .descrie procedeele de obţinere a furnirelor panourilor stratificate 21.Modulul III.descrie principalele proprietăţi ale plăcilor din fibre de lemn fibre de lemn .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn .descrie principalele proprietăţi a plăcilor din aşchii de lemn aşchii de lemn -precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn 20.identifice metodele de fasonare a buştenilor metodele de fasonare a . pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.4 Descrie fluxul .2 Recunoaşte .descrie instalaţiile de bază din tehnologia de fabricare a placajului 21.C. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn II.precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din fibre de lemn 20. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.3 Recunoaşte .asocieze operaţia cu utilajul necesar .identifice tipurile de plăci din aşchii de lemn produsele obţinute din .precizeze. Materiale de referinţă 1.C.recunoască utilajele folosite pentru fasonarea buştenilor 21.deservească linia de formare a miezului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.5 Descrie fluxul .

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 2.3 Recunoaşte operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor 21. 6 . b.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului 17 22 18.c. El vă va fi de folos în momentul încheierii tuturor exerciţiilor în procesul de autoevaluare a activităţii dumneavoastră. d e e Identificarea criteriilor de clasificare şi a procedeelor de obţinere Recunoaşte furnirele tehnice şi estetice Descrierea procedeelor de obţinere a furnirelor Identifică metode şi alege utilaje Alege metodele de fasonare Identificarea metodelor de fasonare a buştenilor Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare Identificarea fluxului tehnologic şi a operaţiilor Identificarea operaţiilor din flux Asociere şi descriere utilaje Identificarea operaţiilor din flux Identifică şi asociază operaţii Competenţa Exerciţiul Realizat Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. b Identificarea principalelor operaţii 13 fabricare a PAL ului şi utilajele necesare Unitatea de competenţă 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21. 20 22 21 22 22 23 a b a b c.1 Identifică materia Recunoaşterea materiilor prime 2. 11 . Fişa de descriere a activităţii Tabelul următor prezintă exerciţiile propuse pentru modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn.4 Descrie fluxul de fabricare a placajului 21.4 Descrie fluxul de a.b.3 Recunoaşte Descrierea principalelor proprietăţi produsele obţinute din şi domeniile de utilizare fibre de lemn Recunoaşterea produselor 9 a.Modulul III.2 Utilizează metodele de fasonare a buştenilor 21. 13 primă utilizată la a. Descrierea operaţiilor de pregătire fabricarea plăcilor din a materiei prime 3 aşchii şi fibre de lemn a Identificarea materiilor prime b Identifică utilajele necesare 4 . Sarcina Subiectul de lucru Unitatea de competenţă 20:Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 1. 12 Identificarea materiilor prime 5 20. 12 20. 22 19. c 10 20.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate 14 15 16 21.2 Recunoaşte Identificarea criteriilor de produsele obţinute din clasificare şi a proprietăţilor 6 aşchii de lemn Recunoaşte produselor obţinute şi 7 domeniile de utilizare Descrierea proprietăţilor 8 20.

2 Utilizează metodele de fasonare a buştenilor 21. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 3.4 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului 21. Fişa de progres şcolar Modulul: Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Numele elevului: ………………………… Profesor: ………………………………… Competenţe tehnice urmărite Lucrări Evaluarea Abilităţi Evaluare efectuate de bază B S NS B S NS Unitatea de competenta 20:Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 20.3 Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn 20.3 Recunoaşte operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor 21.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Unitatea de competenţă 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21. 7 .1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea plăcilor din aşchii şi fibre de lemn 20.2 Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn 20.4 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn 20.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate 21.

dimensiunea dorită. sub influenţa temperaturii. şpaclu). Derulare . obţinute prin tehnice derulare şi care se utilizează la fabricarea produselor stratificate sau a altor produse. ce se roteşte în jurul axei sale centrică geometrice. formate prin încleierea unui miez de şipci de lemn şi placat cu furnire tehnice pe feţe. cu ajutorul unor instalaţii speciale numite prese. 8 .face pare din procesul de fabricaţie şi reprezintă operaţiile care se tehnologic execută cu aceeaşi categorie de utilaje având ca scop modificarea dimensiunilor. ridicarea valorii estetice a suprafeţelor prin acoperire cu diferite materiale (melamină.cifră care indică valoarea raportului dintre masa şi volumul unui produs. încleiate cu adezivi sintetici. Finisare . încleiate stratificat cu răşini fenolice şi presate sub influenţa temperaturii şi presiunii.tăierea de pe suprafaţa butucului. Placaj – produse sub formă de placă. email. Panel . obţinute prin estetice tăiere plană. realizate prin presarea şi încleierea la cald a unui număr impar de foi de furnir. ce se roteşte în jurul unei axe excentrică paralelă cu axa geometrică.un grup de operaţii (şlefuire. Furnire . PAL – plăci din aşchii de lemn – produse sub formă de placă.instalaţii care determină capacitatea unei secţii sau performanţa de bază unui proces tehnologic.Modulul III.semifabricate din lemn sub formă de foi subţiri. aplicare de materiale peliculogene sau de altă natură) prin care se protejează şi ridică valoarea estetică a suprafeţelor panourilor stratificate. cu ajutorul unui cuţit având muchia tăietoare paralelă cu axa de rotaţie şi care se deplasează continuu spre aceasta cu o distanţă egală cu grosimea furnirului la fiecare rotaţie a butucului. Rezistenţă – forţa cu care se opune un material la acţiunea unui corp străin Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. destinate acoperirii panourilor de mobilier.totalitatea operaţiilor prin care materia primă este transformată în produs fabri finit. caţie Proces . Operaţii – lucrări de transformări succesive a materiei prime în elemente cu forma. şi care se utilizează la fabricarea produselor stratificate sau a altor produse.produse sub formă de placă. Flux – direcţia de mişcare a materiei prime şi a materialelor care vor fi tehnologic transformate cu ajutorul utilajelor şi instalaţiilor în produse finale. exprimat în g-cm3. formei sau calităţii materiei prime. Furnire – semifabricate din lemn sub formă de foi subţiri. PFL – plăci din fibre de lemn – produse sub formă de placă. realizate prin presarea la cald a lemnului mărunţit sub formă de aşchii. derulare excentrică sau conică a lemnului rotund. Instalaţii . încleiate cu adezivi sintetici. realizate prin presarea la cald a lemnului mărunţit sub formă de fibre. a unei foi continue (furnir) de grosime uniformă. cu ajutorul unui cuţit având muchia tăietoare paralelă cu axa de rotaţie. Cuvinte cheie Densitate . Presare – aplicare unei presiuni asupra unor materiale. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 4. Înnobilare – înfrumuseţare. a unei foi continue (furnir) de grosime uniformă. Derulare – tăierea de pe suprafaţa butucului. Proces de . Lemn – produs alcătuit dintr-un număr oarecare de foi de furnir.

Covor de aşchii . 5. etajate Prismă – lemn rotund ferăstruit (fasonat) pe patru feţe. la o anumită distanţă de capete. obţinută prin ferăstruirea (fasonarea) lemnului rotund după un plan longitudinal paralele cu axa butucului. utilizare Identifică – determină un anumit tip de produs dintr-un grup mai mare de produse (materiale.materiale de bază care participă la realizarea unui produs.Modulul III. una după alta. după două planuri perpendiculare ce trec prin axa acestuia. Linie de formare – o succesiune de utilaje. Sferturi . valori) care se completează de o persoană. Glosar de termeni Butuc – buştean retezat şi secţionat la o anumită lungime (în funcţie de mărimea utilajului de debitat furnire) Calote – partea semirotundă. Succesiune – înlănţuire. Prese mono. spaţiu de presare). lungi uneori spiralate. containere. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Rumeguş – resturi de la debitarea buştenilor sau a cherestelei cu pânze dinţate. sub bormă de aşchii late. cu diametrul maxim. instalaţii). Talaş – resturi de la rindeluirea elementelor de lemn. subţiri. parametrii. certificate de calitate privind anumite specialitate operaţii sau grupe de operaţii(cantităţi. Materii prime . ce poate fi înscris în butuc şi suprapunerea acesteia cu axa de rotaţie Croire furnire – tăiere longitudinală sau transversală a foilor de furnir. Secţionare – tăierea după un plan perpendicular pe axa longitudinală a buşteni buştenilor. Tratare – introducerea materiei prime într-un mediu cu apă caldă sau abur termică supraîncălzit. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn care tinde să-i modifice forma.lemn rotund spintecat în patru. dimensiunile sau să pătrundă în masa sa. Însilozare – depozitare în camere. instalaţii şi locuri de muncă care asigură a miezului transformarea lemnului masiv sub formă de cherestea în şipci de lemn şi alăturarea acestora sub formă de placă.– prese cu două platane (un singur etaj. diagrame. Domenii de – categorii de activităţi în care se utilizează panourile stratificate. sub formă pătrată sau dreptunghiulară în secţiune. utilaje.strat de aşchii aflat pe o suprafaţă şi care urmează a fi presat. Documente de – fişe. Centrare butuci – identificarea axei cilindrului. secţionări sau spintecări. tabele. silozuri de construcţie specială pentru a asigura un stoc de rezervă. Uscare – eliminarea cu ajutorul căldurii a umidităţii din lemn. Rămăşiţe – resturi de la prelucrarea cherestelei sau a altor produse din lemn. laterală. prin retezări. 9 . date calendaristice. Maşini de tocat – utilaje care transformă lemnul masiv prin tăiere în aşchii de diferite dimensiuni. sub formă de elemente paralelipipedice de mici dimensiuni.

mesteacăn. etc.ului Specii de lemn -răşinoase(molid.la fabricarea PAL ului materia primă o constituie numai lemnul de foioase lemnul de tei. arţar. fâşii de furnir) aşchii. . anin.1. etc. plop.). duglas. carpen. . rămăşiţe (capete de buşteni. molid) . talaş .diferite specii exotice. 10 . anin şi stejar se utilizează mai puţin. UC 20. pin. ulm. Fişa 1.la fabricarea PFL moi(poroase) se utilizează numai lemnul de răşinoase (brad. paltin. brad.ului şi PFL.din fibre de lemn lemn rotund şi despicat (lobde) crăci.). gorun.specia cea mai utilizată este fagul . role de la derulare. .Modulul III. C 1 Materii prime utilizate la fabricarea PAL . frasin. sau vrac (grămadă) Cojire Tocare Tocătură şi rumeguş Însilozare tocătură Debitare aşchii pentru PAL Defibrarea pentru PFL Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. rămăşiţe de cherestea.foioase (fag.din aşchii de lemn Materia primă utilizată la fabricarea plăcilor . larice. în anumite proporţii Operaţii de pregătire a materiei prime Tratare termică Secţionare Descărcare din mijloace de transport Sortare tocătură Depozitar e în stive. stejar. Fişe conspect 6.

Fişa 2.cuţit .ferăstraie panglică de secţionat Tocarea lemnului .Utilaje folosite la pregătirea materiilor prime pentru fabricarea PAL – ului şi PFL – ului Mijloace şi instalaţii folosite în depozit . autoâncărcătoare. 2 – rotor cu cuţite.maşini de cojit cu tambur rotativ – prin frecare . C 1 .ferăstraie circulare de secţionat .automacarale. 3 – lanţuri de avans. Schema de funcţionare a aşchietorului cu tambur portcuţit 1 – batiu.maşina hidraulică de cojit .cuţit . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.maşini de tocat cu disc port .Modulul III. tractoare cu remorci.bazine de tratare termică Cojirea lemnului Tratare termică Secţionare . 4 – transportor de alimentare.maşini de tocat cu cilindru port . 11 .maşina de cojit cu transportor elevator cu pinteni – prin frecare .maşini de cojit tip CAMBIO – prin tăiere .camere de tratare termică .2. transportoare cu bandă. UC 20. 5 – transportor de stocare. instalaţii de transport pneumatic . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

15. lambriuri.50 – 7. 18.10 – o.20 Mpa .proprietăţi mecanice superioare . placate. duşumele. 30. 21. 10. 22.50 MPa . etc. 13. 15. Fişa 3. 40.izolare termică mai bună . 1240x1220.40 – 0.rezistenţa la smulgere cuie şi şuruburi 5.umflare şi contragere mai mică . 8. 18. pardoseli. cu feţe extrafine neşlefuite. 37. 25. C 2 . pereţi despărţitori. 60 extrudate 10. căptuşeli.0. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. 6.40 g/ cm3 semigrele . 1830x1830 extrudate 2500x1250. 52 normale 3600x1630.ρ = 0.3. 1830x1830 Proprietăţi După structura plăcii în secţiune După structura aşchiilor de feţe După modul de finisare După modul de tratare După gradul de densificare Grosimi - Formate - Faţă de lemnul masiv mai omogene . UC 20. tristratificat structurate cu feţe normale.ρ < o.80 g/ cm3 normale 4. cofraje. 14.Modulul III. de exterior: vagoane.60 g/ cm3 grele ρ > o. 19. 16. ignifugate.003. înnobilate hidrofugate. 12 . 2240x1220. nave. 2500x1250. 50. 12. iar cele cu goluri 25. tristratificat omogene.rezistenţa la încovoiere satică 0.rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 0. furniruite.fără goluri Clasificare unistratificate omogene. şlefuite.Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn Utilizare Mod de presare de interior: mobilier. cu feţe fine . 2250x1250.005 MPa Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. antiseptizate uşoare . normale – presate perpendicular pe feţe extrudate – presate paralel cu feţele – cu goluri . unistratificat structurate .

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 13 .

ρ = o. iar presarea se face fără site de deshidratare .cu o faţă netedă. 3350. rezistenţele le foc. 3660 .plăci fabricate prin procedeul uscat – la care formarea covorului din pastă se realizează din fibre uscate în suspensie în aer. 3050.omogene – constituite dintr-un singur strat de fibre aşezate structura unitar pe toată secţiunea plăcii plăcii .plăci fabricate prin procedeul umed – la care formarea procedeul de covorului din pastă se realizează prin deshidratarea suspensiei fabricaţie apoase de fibre.30 – o.lungimi – 1830.4. pentru mediu umed Dimensiuni -1 FN .0 5.din lemn de răşinoase. iar presarea se face cu site de deshidratare După . cu desene în relief.cu utilizări speciale – izolaţii termice.1220 Proprietăţi Rezistenţele mecanice.standard.2 4.80 g/ cm3 După .0 6.gros – 2. la atacul ciupercilor şi insectelor . construcţii.2 4.plăci fabricate prin procedeul semiuscat – la care formarea covorului din pastă se realizează din fibre uscate şi umezire ulterioară a acestuia. C 3 .0 6. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.ρ > o.0 8. umflarea şi contragerea. ambalaje . tratate termic. 2140.sunt mai bune decât la lemnul masiv .Modulul III.0 5.lăţimi .0 . 14 . iar presarea se face cu site de deshidratare .003 MPa Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.plăci semidure .stratificate – constituite dintr-un miez de fibre poroase şi din unul sau două straturi exterioare de fibre După specie .0.2 FN – gros 3. Fişa 4.plăci moi (poroase) .35 g/ cm3 densitate . uleiate. din lemn de foioase.rezistenţa la încovoiere satică 0. 2440 . aspectul înnobilate.lungimi – 2750.8 g/ cm3 . fonice. ignifugate tratament După .rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 0.40 Mpa .001. acustice.5 3.lăţimi – 1700 . antiseptizate. din răşinoase şi foioase După .Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn După . cu două feţe netede.ρ < o.de uz general – mobilă. furniruite feţelor plăcii Utilizare .35 – 0.plăci dure .0 . UC 20.

hârtie abrazivă granulaţie 30 – 120 în funcţie de starea suprafeţei Şlefuire .8 N/mm2 .se omogenizează amestecul Soluţia de adeziv se pulverizează pe aşchii în interiorul unei maşini de încleiat . emulsie de parafină.2 N/mm2 .formaldehidic URELIT P . maşina de şlefuit cu bandă lată plăci cu contact de sus sau de jos Schema amplasării instalaţiilor de tocare.presare la cald – 1.4 – 7 zile. întăritor. determinând corect dozarea adezivului pentru încleiere .agregat de formatizat – două discuri pentru tăiere longitudinală .contact – uscător rotativ cu fascicul de ţevi prin care circulă apă încălzită la 1800 C şi 1 – 1.reducerea umidităţii de la 30 – 60 % la 5 – 8 % pentru aşchii de feţe şi 3 – 5 % pentru aşchii de miez . 15 . 200C.Modulul III. Fişa 5. 3 – instalaţii de sortare.sortare şi însilozare 1 – uscător. Sortare aşchii Formare covor aşchii Secţionare covor Pulverizare apă Presare covor Condiţionare .2 – 1. C 4 .se pulverizează cu apă covorul de aşchii pentru reducerea timpului de presare . Aşchiile uşoare sunt transportate de aer iar cele grele cad .5. 4 – silozuri Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.convecţie – curenţi de aer cald şi gaze de ardere la temperatura de 100 – 1050 C . apă .8 N/mm2 . UC 20. U = 8-10 % Tăiere la format . -140 – 150 0C .silozuri orizontale (50m3) cu un cântar automat la capătul de evacuare.mecanică . t= 7 – 15 min. prevăzută cu un ax cu paletă care amestecă (agită) permanent -dozare aşchii încleiate – în funcţie de grosimea şi densitatea plăcii . 2 – ciclon de desprăfuire.utilaje maşina de şlefuit cu cilindrii.6 – 0.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn Uscarea aşchiilor .presărare – depunere uniformă pe lungimea şi lăţimea suprafeţei de presărare – pneumatică .cu ferăstraie circulare duble .un disc pentru tăiere transversală . Cântarul stabileşte greutatea aşchiilor care este transmisă la aparatul de comandă al pompelor de adeziv.mecanică – cu ajutorul unor site care au o mişcare oscilatorie în plan orizontal . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.pneumatică – în curent de aer ascensional.adeziv ureo .presare la rece – presă hidraulică monoetajată 0.

2 N/mm2. Pentru fabricarea PFL prin procedeul uscat după defibrare se amestecă fibrele uscate cu soluţia de adeziv şi cu materialul de hidrofugare. 16 .Ferăstraie circulare duble sau agregate de formatizat Formatizare Pentru fabricarea PFL moi (poroase) operaţiile sunt aceleaşi până la deshidratare după care urmează direct uscarea la T = 145 – 1600C. apoi se usucă amesteculşi se formează covorul la fel ca la procedeul umed.desfacere pe cale mecanică a fibrelor din tocătura de lemn .8 N/mm2 Tratare termică . .8 – 1.3 N/mm2.în camere speciale.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Defibrarea lemnului şi rafinarea pastei . 24 de ore . răcire 15 – 20 min Umezire Condiţionare . t = 1 oră.3 – 3. la o presiune de 7 N/mm2. apă 75.în camere speciale. Fişa 6. T = 1180 – 2200 C ( specii moi) şi 230 – 2600C (specii tari) t = 120 – 160 sec. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.3 – 8 ore I – 5. emulsie de parafină .umiditatea trebuie să crească de la 1% la 8 – 10%. T = 190 – 2000 C . t = 5. T = 1600 C. III – 2.se obţine o pastă din fibre.formaldehidic – răşină fenolică 25%.6. sol de ac sulfuric. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.pe maşina de deshidratat cu sită . II – 0.prese cu 25 – 26 etaje.amestecare cu pasta de fibre .Modulul III. C 1 .adeziv fenol . T = 65 – 68 0C . până la U = 1. în prese cu 12 etaje.3%. UC 20. Presarea se face în prese speciale cu 22 etaje. fascicule de fibre şi fibre rupte Pregătire chimicale Formare covor Presare placă din fibre de lemn .

Pentru derulare excentrică.în segmenţi: . a inelelor anuale şi a razelor medulare.în jumătăţi: . obţinerea unor furnire radiale . ulm. la apariţia unor defecte se poate schimba planul de tăiere. anin şi la fag în vederea creşterii producţiei de furnire de calitate superioară prin debitarea succesivă pe patru feţe.conduce la pierderi mari şi se preferă debitarea în calote. Fişa 7. mesteacăn. care le asigură stabilitate în timpul tăierii.se aplică la debitarea lemnului de nuc.când se urmăreşte obţinerea unei cantităţi mari de furnire radiale şi se aplică în cazul prelucrării unor buşteni exotici cu diametre foarte mari. paltin. plop.operaţia de tăiere a butucului. lăţime medie destul de mare a fâşiilor de furnir .Modulul III. tei. prin care se stabileşte planul de debitare în raport cu direcţia fibrelor. de calitate superioară. ATENŢIE – alegerea corectă a sistemului de prismuire (fasonare) determină încadrarea în norme de consum. Se practică la buştenii din specii exotice cu diametre mai mari de 60 cm. . cireş. fag (cu inimă roşie puţină) şi mai ales stejar. AVANTAJE: scurtare ciclu plastifiere.7. salcie. . . 17 . păr.c . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. se asigură menţinerea culorii naturale . UC 21.d . C 2 . se reduce formarea crăpăturilor la capete. butucii se fasonează în sferturi sau calote speciale Fasonarea se execută cu FERĂSTRAIE PANGLICĂ ORIZONTALE Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.numai în cazul când este necesară producerea unor furnire pe care să apară zone lucioase reprezentate de raze medulare. AVANTAJE: productivitate mare.pe patru feţe : .Utilizează metodele de fasonare Fasonare .b .a . radiale sau semiradiale) şi se obţin piese cu suprafaţă plană.în sferturi: .se aplică la debitarea lemnului de frasin. în vederea obţinerii de furnire cu desene diferite (tangente.

ambalare în colete de 0.6: 3. Se execută după tratamentul termic şi se poate executa manual sau mecanic. Fişa 8.procedee uscate : . Umiditatea finală 10-15%.furnirele sortate pe specii. calitate.tratare hidreotermică . înălţime de max 2m. în CIF . II. C 3 . .tăiere plană la maşina orizontală sau verticală .32.Uscare artificială ( cu aer cald.lungimi : 2. 18 . UC 21. dimensiuni se depozitează în stive de 10000 m2. .Uscătoare cu bandă şi duze . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.procedee umede: .Umiditatea iniţială furnire 50–80 %.tăiere cu unelte dinţate .Modulul III.încălzire în curenţi electrici de frecvenţă normală sau de înaltă frecvenţă Durata de tratare este în funcţie de temperatura din bazin. cu radiaţii infraroşii.secţionare pachete( 12 . .6m3 (700 m2) între două grătare de scânduri fixate prin cuie. 24 foi în ordinea debitării) cu foarfeca ghilotină .tratare higrotermică ( directă sau indirectă) . . 4m.se utilizează ferăstraie mecanice cu lanţ portative sau fixe. acoperite cu hârtie. .Tăiere în butuci.Recunoaşte operaţiile din tehnologiile de fabricare a furnirelor Operaţii pentru obţinerea furnirelor estetice . Secţionare buşteni Tratare termică Cojire şi curăţire Detectare incluziuni metalice Debitare furnire estetice Uscare Prelucrare furnire estetice Sortare Ambalare Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Se îndepărtează plăcuţele metalice bătute în capete şi se cioplesc zonele cu crăpături şi cele fără coajă pentru îndepărtarea impurităţilor Identificare cu detectoare speciale fixe sau mobile şi îndepărtarea lor .derulare excentrică sau derulare conică .8. cu gaze de ardere. III . în cazul în care depăşesc în lungime deschiderea utilajelor de prelucrare sau prezintă defecte naturale care influenţează procesul de tăiere.calitativă – în clasele I .

Tăiere la format Cu ferăstraie speciale de formatizat cu trei discuri tăietoare.prin chituire sau aplicare de petice. Presare pachete Condiţionare În camere speciale până se ajunge la umiditatea finală de 10 – 12 %. . cu ajutorul maşinii de aplicat adeziv cu cilindru de aplicare şi cilindru de dozare după care se formează pachetul. presiunea de 18 – 22 daN/cm2 şi durata de presare de 3 – 4 min (timp de priză) + 0.5 min x grosimea placajului. 19 . C 4 . Reparare placaj cu defecte .prese hidraulice multietajate PHT 15 ( temperatura de 100 – 1100 C.magazii special amenajate.Modulul III. Fişa 9.cu maşini de şlefuit cu cilindrii sau maşini de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus sau de jos. în stive cu placaj de aceleaşi dimensiuni şi calitate.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului Încleierea furnirelor . uscate. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. Şlefuire . UC 21. Depozitare . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Sortare placaj .aplicare adeziv ureoformaldehidic sau fenolformaldehidic.9.conform STAS 1245 – 86.

rindeluire cherestea – la maşina de rindeluit la grosime.Modulul III.4 min(timp de bază) + 1 min x grosime Condiţionare . Presare pachet .uscarea cherestelei – camere de uscare . 19.între două plăci de aluminiu cu foi de furnir cu grosime de 3 sau 4 mm.10 Fişa 10. calitatea.5. în pachete strânse cu cleme metalice. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. C 5 .executare şanţuri pe lăţime pentru introducerea sforii Aplicare adeziv . timp –3.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului Pregătirea miezului din şipci de cherestea .5.debitare cherestea în şipci – ferăstrău circular ( lăţimea şipcilor 13. .ferăstrău de formatizat cu trei discuri tăietoare Reparare .prese hidraulice.marca fabricii. 13.definitivă – 3-5 zile ( t 30350C. . 20 .în spaţii speciale cu U 40 – 70 % ţi temp de 10 – 300C Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. . UC 21. 16. . .prin chituire sau cu petice Şlefuire . .secţionarea cherestelei – cu ferăstrău circular obişnuit.parţială –8 ore. grosimea. 100 – 1100C.U = 8 %.sortare şipci. 12 daN/cm2.asamblare şipci – una lângă alta pe lungime şi lăţime. STAS Depozitare .adeziv ureeo formaldehidic aplicat la maşina de aplicat cu cilindrii Formare pachet .maşini de şlefuit cu cilindri sau maşini de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus sau de jos Marcare . . Urel aer –30 – 50% Formatizare .

3. Proiect de lecţie Tema lecţiei: Fasonarea butucilor Introducere: Fasonarea reprezintă operaţia de tăiere a butucului. Puteţi evalua modul de însuşire al noilor noţiuni despre fasonare folosind fişa de evaluare 17. Secvenţele lecţiei 1. Modul de reprezentare în schiţă al acestei operaţii trebuie cunoscut atât de cel care explică cât şi de cei care trebuie să-şi însuşească noile cunoştinţe. . . Se va urmări permanent modul în care elevii îşi îndeplinesc sarcina şi se va interveni pentru remedierea eventualelor greşeli. Pentru elevii care au dificultăţi de auz sau pentru cei care nu pot fi foarte atenţi. 4. Secvenţele următoare sunt opţionale. a inelelor anuale şi a razelor medulare. . radiale sau semiradiale) şi se obţin piese cu suprafaţă plană. cu fotografia utilajului. Folosiţi pentru aceasta ca material didactic folii transparente. Obiectivele lecţiei. 17. Timp necesar – 2 ore. .Modulul III. 21 . foliile transparente reprezentând suportul de curs (fişa 7) şi foliile transparente nr. Distribuiţi elevilor câte un desen şi cereţi-le să determine metoda de fasonare conform fişei suport curs 7. înmânaţi-le suportul de curs (fişa 7). fişele de lucru 19. în vederea obţinerii de furnire cu desene diferite (tangente. fişa de evaluare nr. avantajele acestei operaţii şi posibilitatea executării ei în mai multe variante. coli de hârtie. . Elevii vor fi capabili să: . suport de curs. Prezentaţi elevilor utilajul cu care se execută fasonarea. . 5. denumirea acestuia şi modul de lucru. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 7. 3 şi 4 care prezintă schematic variantele de fasonare.recunoască utilajele folosite pentru fasonarea buştenilor. Efectuarea operaţiei de fasonare se poate face în mai multe variante. Noţiuni noi: -fasonare.prismuire. In prima oră se parcurg secvenţele 1 – 4 iar în ora a doua se parcurg secvenţele 5 – 7.aleagă metoda de fasonare. 20. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. . Discutaţi cu elevii despre importanţa pe care o are operaţia de fasonare. Explicaţi elevilor fiecare variantă cu prezentarea avantajelor şi a speciilor de lemn la care se foloseşte. Pe timpul explicaţiilor puteţi utiliza folia retroproiectoare nr. Materiale: Manualul şcolar. Prezentaţi elevilor variantele de fasonare cu desene prin care să se înţeleagă direcţiile de tăiere şi numărul de tăieri.utilaj de fasonare. care le asigură stabilitate în timpul tăierii.metode de fasonare. prin care se stabileşte planul de debitare în raport cu direcţia fibrelor. 3 şi 4.identifice metodele de fasonare a buştenilor. 2.segmenţi. Se pot folosi schiţe ale utilajului sau folii transparente proiectate ( folia 3 ). . Explicaţi locul operaţiei de fasonare în cadrul procesului de fabricaţie al furnirelor.calote.

(exerciţiul 17. Organizaţi elevii pe grupe de câte trei şi înmânaţi-le câte un desen apoi cereţi-le să arate elementele care-l compun. 7. Prezentaţi elevilor rezultatele obţinute în urma evaluării fişelor de lucru şi accentuaţi modul de eliminare a deficienţelor constatate pe timpul lucrului şi în urma analizei desenelor. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. exerciţiul 19 şi 20). Puneţi elevii să-şi prezinte desenele şi să explice fiecare variantă.Modulul III. Verificaţi modul de însuşire a noilor cunoştinţe de către elevi prin trasarea unei sarcini de lucru conform fişelor de lucru prezentate la competenţa 21. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. Încheiere. 8. sarcina a şi b.2. Se intervine pentru corectarea eventualelor greşeli. 22 .

P – proiect. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn .descrie domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn -descrie operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii ţi a celor din fibre de lemn .identifice tipurile de plăci din aşchii şi fibre de lemn . Până la sfârşitul acestui modul. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.precizeze. Plan de lecţie (model de lucru 1) Titlul modulului Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Nr.Modulul III. etc. AP – activitate practică. L – listă de observare.descrie tipurile de plăci din aşchii şi fibre de lemn .ore Nr.prezinte proprietăţile şi domeniile de utilizare a plăcilor . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 8.cunoască caracteristicile materiei prime .descrie utilajele şi operaţiile de pe fluxul de fabricaţie Nr.1.descrie.ore 15 Profe sor Titlul unităţii Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci Obiective diferenţiate. instalaţiile şi utilajele necesare L L P A L L P A P L A L T L AP L L T L T L P L L A AP L T L AR PUTEA fi capabili să: . T – test scris. de săpt. Plan de lecţie 8. CP a b c d e C 1 A T 2 P P 3 P L 4 T P 5 AP A 1 T T 2 L T 3 AP T 4 P T 5 T L AR TREBUI să fie capabili să: -recunoască materiile prime utilizate la fabricarea PALului şi PFL-ului .precizeze materiile prime utilizate la fabricarea PAL-ului şi PFL-ului .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii ţi a celor din fibre de lemn . Nr. de săptă mâni Titlul unităţii Comunicare şi numeraţie Evaluare prin: A – activitate în clasă. 23 . instalaţiile şi utilajele necesare Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. elevii TREBUIE să fie capabili să: .descrie principalele proprietăţi a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre din lemn .

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Nr. capete talaş tocătură PAL Metode de predare şi de învăţare . 24 .aglomerare .încleiere .condiţionare Cuvinte cheie resturi.cereţi-i elevului să numească materiile prime Stil de învăţare auditiv Practic vizual Temă acasă Evalu are .presare . lecţiei 1 Fapte.Modulul III. concepte .face o preze ntare a mater iilor prime - 2 3 - - - - Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.aşchiere .tocare .definirea plăcilor aglomerate .sortare .

culori Citeşte cu voce tare textul Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. stratificate Îmbogăţirea si 20 dezvoltarea min. Se pune la dispoziţie o fisă de lucru pentru a completa principalele caracteristici ale tipurilor de furnire menţionate. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 8.Modulul III. asemănări si deosebiri * * * Retroproiec tor Folii Pliante Videoproiec tor Power Point Computer Desene Imagini tipărite Fise de lucru 10 min. Evaluarea lecţiei 1. 25 . Plan de lecţie (model de lucru 2) Scopul: Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate Obiective: 1. * * Recurge la colecţii de mostre furnire 15 min.2. vocabularului Înţelegerea procedeelor de fabricaţie Dezvoltarea abilitaţii de a lucra in grup Cunoaşterea tipurilor de furnire * Are loc o conversaţie despre descrierea principalelor procedee de fabricare a furnirelor şi se prezintă aceste procedee. Să recunoască furnirele tehnice şi estetice 2. Ce trebuie modificat pe viitor? Notă: Rezolvarea elevilor cu nevoi speciale a fost redată prin haşuri Foloseşte imagini pentru explicarea conţinutului Utilizează markere. pentru furnirele utilizate la prod. Să descrie procedeele de obţinere a furnirelor Timp Scopul predării Strategia de predare Expunere Trecerea in revista a tipurilor de furnire Discuţia interactiva Dezbaterea interactiva Videomultim edia Învăţarea prin cooperare Discuţii interactive Predare reciprocă Strategii de învăţare Se prezintă elevilor pe folii de retroproiector imagini cu furnire Stiluri de învăţare V A P * Resurse Generarea curiozităţii 5 min. Ce a decurs bine? 2.

Răspuns ales 1 Superior 2 Tei 3 Stive 4 Aşchiere 5 1mm 6 30-40 mm 7 Orizontale 8 Aşchiere 9 0.5 mm Se acordă din oficiu Total punctaj obţinut din 10 p Realizat Nerealizat Punctaj 1p 9. 26 .cubul desfăşurat.Modulul III.2 Folie retroproiectoare 2 Exerciţiul 13. crt. . ( Metoda cubului) Faţa 5 Faţa 2 Faţa 1 Faţa 3 Faţa 4 Faţa 6 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.1. Folii retroproiectoare 9.1-0. Folie retroproiectoare 1 Autoevaluarea exerciţiului 4 Nr. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 9.

Ferăstrău panglică orizontal pentru fasonarea butucilor 9.3. 5 – dispozitiv de întindere a pânzei 6 – pânză tăietoare.traversă metalică. 10 – grife de fixare.4. Folie retroproiectoare 4 – Metode de fasonare a butucilor 1 – batiu. 2 – volant de acţionae. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 9. 27 . 13 – cale a d Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III. 4 . 7 – roată de mână. 8 – angrenaj de roţi dinţate conice. Folie retroproiectoare 3 . 11 – butuc. 3 – volant de întindere. 12 – cărucior. b c 9 – mecanism şurub-piuliţă.

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III. 28 .

3. 6. profesorul va nota în tabel calificativul sigur sau nesigur. 24. 16. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 23 pot fi rezolvate de grupe de elevi care să cuprindă şi elevi cu nevoi educaţionale speciale. 5. în funcţie de cum a răspuns elevul. 11. 9a. b. 2 4. 22 sarcinile c şi d. 20. 19. 4. 2. 19. 15. 5. 12. comentariile efectuate de aceştia pentru colegii lor. 10a. profesorul va nota în portofoliul profesorului (fişele de evaluare şi de progres şcolar ale fiecărui elev) rezultatul autoevaluării şi va verifica dacă aceasta s-a făcut corespunzător. 18. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 10. 3. 7. 17. 19. Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor( care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). 11. 22 sarcinile a. 7. Exerciţiul 2 este conceput în trei variante cu grade de dificultate crescânde.Modulul III. Vor consemna rezultatele în fişa de evaluare a fiecărui elev. 16. Exerciţiile propuse pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propun exerciţiile 2 a. 9. 20. Pentru exerciţiile: 4. Pentru exerciţiile: 1. 8.3a. 13. 21. pentru elevii cu cerinţe educaţionale normale sau speciale exerciţiile 1. Pentru verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite se pot folosi exerciţiile 1. 2a sau b. va scrie data evaluării şi semnătura evaluatorului. 9b sau c. 21. 17. profesorul va urmări modul în care elevii au identificat şi cum au completat cerinţele. 6. 14. 18. Exerciţiile 13. propuse în acest auxiliar. 3b. şi e în funcţie de tipul cerinţei educaţionale. Pentru exerciţiile: 2. 10b. 12. 10a. 29 . 14. 22. Evaluatorul poate alege varianta a pentru elevii cu nivele ridicat de cunoştinţe sau variantele b sau c pentru elevii cu cerinţele educaţionale speciale.

trebuie să fie focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn. Ori de câte ori este solicitat de către elevi. probe proiect. privind procedeul de fabricaţie al plăcilor. laborator tehnologic 30 ore şi instruire teoretică 30 ore. În acest fel. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. prin folosirea celor mai adecvate metode. Astfel. chestionare de autoevaluare. dirija şi îndruma demersul elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. Pentru modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn sunt alocate un număr de 210ore. profesorul va supraveghea. Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea acestora. portofolii . nefinisate şi finisate pe feţe) şi fişele de lucru se repartizează elevilor. Metodele de învăţământ care se propun sunt cele activ-participative. fişe de observaţie. va elabora fişe de lucru pentru fiecare examinare şi determinare. semiobiectivi. să observe aspectul şi caracteristcile plăcilor din PAL. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare. Instrumentele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de lucru. să exerseze. aparatură de laborator: balanţă tehnică). Pe parcursul desfăşurării lecţiei. să efectueze determinări practice. lucrări practice etc . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 11. elevii vor fi antrenaţi să participe la lecţie desfăşurând activităţi practice/aplicative. tema de lucru. în ordinea înscrisă. să cerceteze şi să descopere proprietăţile şi modul de comportare a plăcilor în condiţii de umiditate. în funcţie de forma de activitate ( pe grupe de elevi sau individual) şi în funcţie de materialul didactic şi aparatura de laborator existentă. teste cu cele trei tipuri de itemi ( obiectivi. subiectivi ). iar cele de instruire practică sub îndrumarea maistrului instructor. prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite. 30 . să identifice şi să interpreteze utilizările plăcilor din PAL. Ei vor trebui să se documenteze. profesorul va asigura materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei (mostre de materiale: plăci din aşchii de lemn. ca: observarea şi în mod deosebit descoperirea dirijată şi exerciţiul practic. Mostrele de material (plăci din aşchii de lemn în diferite grosimi.Modulul III. precum şi probe şi instrumente de evaluare şi autoevaluare. materialul didactic este deosebit de important. în care activitatea este centrată pe elev. Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice. În strategia didactică. profesorul dă explicaţiile şi lămuririle necesare. Orele de laborator tehnologic se vor desfăşura sub îndrumarea profesorului de specialitate tehnică. care sunt repartizate astfel: instruire practică 150 ore.

aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei. . . . . .implicaţi elevii în evaluare. .demonstraţi o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate.Modulul III.încurajaţi elevii să participe activ la lecţie. . . . . . . .încurajaţi învăţarea autonomă.aţi adaptat lecţia pentru a răspunde novoilor elevilor. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.toate materialele / resursele sunt la îndemână.asiguraţi o evaluare formativă regulată. .locul / sala / organizarea sălii sunt adecvate.aţi stabilit ţinte individuale de învăţare. centrată pe elev. .aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare.formulaţi în mod clar întrebările. . .comunicaţi eficient cu elevii (ton.folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare.invăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare.oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor.obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională. . ritm. stil). corectă.asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor. metodele şi obiectivele lecţiei. . . .explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor.completaţi şi semnaţi cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare. .alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare.puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare. .ţineţi cont de alcătuirea / nevoile / capacităţile grupului / elevilor. 31 . .echipamentele sunt pregătite şi funcţionale. .ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară. . . riguroasă şi exactă. .oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul.răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor.folosiţi în mod eficient temele pentru acasă.explicaţi în mod clar scopul. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă: .încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor. .

în igienă şi securitatea muncii. Importanţa întocmirii unui portofoliu Prin calificările de la nivelul 1. îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe şi-l va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor final pentru trecerea la un alt nivel. dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare. elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le permită să continue pregătirea la nivelul 2. rezultatele. Evaluatorul va folosi ca instrumente de lucru următoarele: • Extemporalul (lucrarea de control). Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare. Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională. Profesorul va indica bibliografia de studiat cu folosirea resurselor ( bibliotecă. care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 12. de completare. odată cu anunţarea tematicii. experienţele. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii. cu alegere duală. cu răspuns restrâns. cu răspunsuri multiple. 32 .Modulul III. metoda cubului. practic) Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea ghidului elevului. de tip pereche) • Fişe de observare şi fişe de lucru • Exerciţiul practic (proba practică) • Chestionarul • Fişe de evaluare şi autoevaluare • Activităţi interactive ( joc de rol. aritmografe. auditiv. proiecte) • activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele. Elevul va păstra permanent acest portofoliu . sau să se integreze pe piaţa muncii. cu răspuns extins. pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare. în lucrul în echipă. precum şi lucrări personale. de tip grilă. cu diverşi itemi de evaluare (cu alegere multiplă. internet). Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au formarea abilităţilor cheie în comunicare. cu răspuns scurt. în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de muncă şi în rezolvarea de probleme.

talaş. Profesorul pune la dispoziţia elevului şase categorii de materii prime (lemn din crăci.1. C 1)  A 1 2 3 4 5 6 Exerciţiul 1 – Probă practică – Recunoaşterea materiilor prime la fabricarea PAL – ului. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn II Activităţi pentru elevi 1. 33 . tocătură din lemn). Exerciţii 1.Modulul III. numerotate de la 1 la 6 şi cere acestuia să rezolve următoarea sarcină de lucru: Recunoaşteţi cele cinci categorii de materii prime prezentate: Materia primă Lemn din crăci Talaş Rumeguş Tocătură din lemn Rămăşiţe şi capete Lemn fasonat Sigur Nesigur Evaluator Data Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. rumeguş. Exerciţii ( UC 20. rămăşiţe şi capete.

sortare …………( 2 )……………. Însilozarea constă în formarea unui ………( 4 )…… de aşchii şi se execută în ………( 5 )……….care constă în ……. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….ului a.care constă în cernerea aşchiilor. Sortarea este un ………………………( 1 )………………………………… Sortarea se poate efectua în două moduri: .. 34 .Fişă de lucru – Descrierea operaţiilor de pregătire a materiei prime la fabricarea PAL .Însilozarea………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn.sortare ……( 3 )………………. c. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag...sortare………( 2 )….care se bazează pe principiul plutirii aşchiilor în curenţi de aer. orizontale. Sortarea este un procedeu de separare a ……………( 1 )…………… Sortarea se poate efectua în două moduri: . b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a două operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 2 . ... Modulul III. ..( 5 )………………… Însilozarea constă în ……………………( 6 )…… …………………………………. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a două operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn.sortare ……( 4 )… .Sortarea…………………………………………………………………………………………………………. .şi se execută în ………………………………………( 7 )……………………………………………….care se bazează pe principiul …………………( 3 )……… .orizontale.

În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 5 denumiri de materii prime şi 4 operaţii de pregătire a acestora în vederea fabricării plăcilor din aşchii de lemn.operaţiilor de pregătire la fabricarea PAL .ului a. 35 . Scrieţi în coloana din enumerate 1 Depozitare 2 Tocare 3 Sortare 4 Însilozare dreapta utilajele a b c d Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. N B L L P S M T A A R E D A U A S Î T Ă M E R R T O N A M N P U P O R S L Ă F O M O C T I A Ş A Z E T Ă A L Ş I S I G O T R O C Ţ O T U C U E Z S E N A Ş A R C A P M A R E R Ă A R O N T E L E L S E corespunzătoare operaţiilor  Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 3 – Fişă de lucru – Identificarea materiilor prime şi a b.

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

Exerciţiul 4 – Fişă de autoevaluare – Identificarea materiilor prime şi a

operaţiilor de pregătire la fabricarea PAL - ului Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai joss ă fie adevărate. 1. Prin utilizarea prafului de lemn se obţine un aspect (inferior/ superior) al feţei plăcii. 2. Lemnul de (tei /fag) se foloseşte numai în anumite proporţii. 3. Lemnul rotund se depozitează în (stive / vrac). 4. Transformarea tocăturii în aşchii se realizează prin (aşchiere / măcinare). 5. Fabricile de PAL sunt aprovizionate cu lemn rotund şi despicat având lungimi de (1m / 2m ). 6. Prin tocare se obţin particule de lemn cu lungimi de (30-40 mm /50-60mm). 7. Însilozarea aşchiilor umede se face în silozuri (verticale / orizontale). 8. Prin (aşchierea /tocarea ) lemnului cu ajutorul aşchietoarelor se obţin direct aşchii cu lungime şi grosime finală. 9. Grosimea aşchiilor este de (0,1-0,5mm / 1-5 mm) Autoevaluare exerciţiu 4 Nr. crt. Răspuns ales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se acordă din oficiu Total punctaj obţinut din 10 p

Realizat

Nerealizat

Punctaj

1p

Atenţie !
Exerciţiul va fi rezolvat individual. Fiecare elev se va autoevalua comparând propriile răspunsuri cu răspunsurile corecte prezentate de către profesor pe folie retroproiectoare. Profesorul prezintă elevilor folia cu răspunsurile corecte. • Bifaţi în rubrica ,,Realizat,, dacă aţi dat un răspuns corect şi în rubrica ,,Nerealizat,, dacă aţi dat un răspuns greşit. • Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1p şi veţi primi din oficiu încă 1p, putând realiza la acest exerciţiu 10 puncte.
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

36

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

1.2. Exerciţii ( UC 20, C 2 )

proprietăţilor PAL – ului a. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 4 criterii de clasificare a plăcilor din aşchii din lemn şi 4 proprietăţi ale acestora. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. L R A R O P D O M C S A A R E R C O P S P A N E U N E P R U S Z M T C E O T I I F R I C C I T S L A E T E L A T A G M F D I T E R E A E E Z E N E R R Ţ U A M Ţ P E I E C R A Ă S M N S O E N U

Exerciţiul 5 – Fişă de lucru – Identificarea criteriilor de clasificare şi a


lemn

Exerciţiul 6 – Joc de rol – Recunoaşte produselor obţinute din aşchii de

Evaluatorul grupează elevii câte doi şi le pune la dispoziţie câte o mostră de placă din aşchii de lemn.. Sarcina de lucru este următoarea: 1. Identificaţi tipul plăcii din aşchii de lemn şi completaţi tabelul de mai jos. Prezentaţi rezultatele colegului de grup şi comparaţi-le. Tip de placă Proprietăţi Domenii de utilizare Evaluator Data

Nume elev………………………………………………………

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

Pag.

37

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

Exerciţiul 7 - Fişă de lucru – Descrierea principalelor proprietăţi ale

plăcilor din aşchii de lemn Completaţi coloanele 2 şi 3 conform modelului de pe linia 1 în tabelul de mai jos: Modul de exprimare sau Noţiunea Definiţia noţiunii reprezentare a b c Proprietatea plăcii de a-şi mări Umflare în % dimensiunea sub influenţa umidităţii Contragerea Izolare termică Rezistenţa la încovoiere Rezistenţa la smulgere a cuielor

1.3. Exerciţii ( UC 20, C 3 )


Nr. crt. 1 2 3

Exerciţiul 8 – Probă practică – Recunoaşterea produselor obţinute din fibre

de lemn Profesorul înmânează fiecărui elev câte trei mostre din plăci de fibre de lemn şi cere efectuarea următoarei sarcini: Răspundeţi cerinţelor cerute în tabelul de mai jos: Tipul placă de Principalele proprietăţi Domenii utilizare de Evaluator Data

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

Pag.

38

.Densitatea aparentă reprezintă raportul dintre ……………şi …………….dimensiunea sub influenţa……………..Umflarea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ……………………………. d ...….. Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor proprietăţi ale PFL . b . sub influenţa……………….c. 39 .Fişă de lucru – Descrierea principalelor proprietăţi ale PFL - a.. c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… . d .. ului Modulul III. c – Contragerea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi …………………………. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Umflarea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………şi care tinde să-i ……….acesteia.. Rezistenţă la tracţiune……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… b...... .. Completaţi spaţiile punctate din definiţiile proprietăţilor PFL ului a ..care acţionează după o direcţie ………………şi care tinde să-i mărească ……………………..Rezistenţa la tracţiune reprezintă proprietatea plăcii de a ……………… unei …………...Densitatea aparentă reprezintă raportul…………. ……………………..b.. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 9 . …………. b .Rezistenţa la tracţiune reprezintă proprietatea plăcii de a ………………….…………………………………………………………………………………….. Densitate aparentă ……………………………………………………………………………………….………………şi …………………..ului. Completaţi spaţiile punctate din definiţiile proprietăţilor PFL ului a ..d. . sub influenţa……………. Umflare…………………………….care acţionează ………….dimensiunea sub influenţa………………. c – Contragerea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi …………………. Contragere ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….a.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Găsiţi-le şi încercuiţi-le.Modulul III. Înmânaţi fiecărui grup câte o coală de hârtie şi o epruvetă de PAL executată în atelierul şcoală. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 6 operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii din lemn şi 3 utilaje care participă în acest flux. precizaţi sarcina. C 4 )  Exerciţiul 10 .4. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. M M Î C F L U O U U A N P O F S R F S R C R R I C Ă E C S L E M N Ă P R A O E S A I T R Ă R R I A R S O E S E T E R E A R S T L A R E C R L Ă R A R E D O E A C Ă C E A A V C M A U U T P N O A A S M L A Ş S R R R Ă A b. 40 . punctând clar obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească : 1) Să denumească tipul produsului 2) Să stabilească materia primă din care s-a executat 3) Să numească operaţiile necesare fabricării produsului 4) Să reprezinte schema fluxului de fabricaţie 5) Să numească utilajele cu care se execută fiecare operaţie Elevii pot prezenta rezolvările sarcinilor verbal.Fişă de lucru – Identificarea principalelor operaţii şi utilaje de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn a. în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv. vizual sau practic) Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Exerciţii ( UC 20.

3.produs al plantelor lemnoase.resturi de la ferăstruire. 41 .UC 20 fabricarea produselor aglomerate din lemn şi a proprietăţilor acestora. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui criteriu important de identificare a plăcilor din aşchii de lemn.Modulul III. 7.variantă de fabricaţie.proprietate care se exprimă în g/cm3.resturi de la ferăstruire.proprietate prin care o epruvetă pe bază de lemn îşi măreşte volumul.proprietate prin care o epruvetă pe bază de lemn îşi măreşte volumul. 5.domeniu de utilizare.5. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1.resturi de la retezare cherestea. 9. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 4. 2. 10. A 2 4 5 7 9 8 6  Exerciţiul 11 .rest de la rindeluire. 8. Exerciţii recapitulative . 6.Identificarea materiilor prime la 1 3 10 B 1.Fişă de lucru .

14 – element de bază în structura PAL ului.operaţie prin care se separă aşchiile după dimensiuni. 5 . 8 . 11 – rest de la ferăstruire. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 12 . Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui utilaj important din fluxul de fabricaţie a plăcilor din aşchii de lemn. 9 . 4 .Identificarea materiilor prime la fabricarea produselor aglomerate din lemn şi a proprietăţilor acestora.operaţie prin care se definitivează clitatea plăcii. 15. 12 – proprietate prin care produsele de lemn îşi măresc volumul sub influenţa apei. 7 – metodă de fabricaşie. 6 . Modulul III. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 3 – operaţie prin care se definitivează grosimea covorului de aşchii.Fişă de lucru . 13 – solicitare de scoatere a cuielor din placa de PAL.operaţie prin care se presară aşchii pe support.operaţie prin care se aplică adeziv pe aşchii.operaţie prin care se obşin aşchii din lemn masiv.operaţie prin care se aplică adeziv pe aşchii.operaţie prin care se separă aşchiile după dimensiuni.operaţie prin care se definitivează grosimea covorului de aşchii. 2. A 2 3 1 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 B 1. 10 – operaţie de depozitare a aşchiilor. 42 .

se împart activităţile între membrii grupului. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 13 – Activitate interactivă – Metoda cubului – Exerciţiul 1 . .Identificarea materiilor prime la fabricarea produselor aglomerate din lemn. proprietăţile şi domeniile de utilizare ale acestora. .se formează grupe de 6 elevi.faţa 4 – Prezentaţi proprietăţile PAL ului.faţa 6 – Domenii de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn. . • Etapele sunt următoarele: . Lucrarea în formă finală va fi ataşată pe tablă ( foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat ). .fiecare elev din grup primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o faţă a cubului. . • Modulul III. .faţa 5 – Clasificarea plăcilor din aşchii de lemn. . • Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru. 43 .se alege un lider care să controleze derularea activităţii. .faţa 1 – Descrieţi materiile prime utilizate la fabricarea PAL ului. Profesorul va coordona apoi analiza activităţii fiecărui grup de către celelalte grupuri şi va corecta eventualele greşeli scoţând în evidenţă părţile pozitive.faţa 3 – Operaţii şi utilaje de fabricare a PAL ului.faţa 2 – Operaţii şi utilaje de pregătire a materiei prime. clasificarea. • Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii.pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume: . Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre tehnologia de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. .

A O N T C O M R G A Ă A C A S R C I R O C P O A E E N E E S L R X I N C I I E C C T I M T P E Ă R E E A L N Ţ I M C T A T Ă C A U E N R R Ă R R T Ă I Â R I S A C C N Ă N Ă I U Ă Ă U  Exerciţiul 14 – Fişă de lucru – Identificarea criteriilor de clasificare şi a  Exerciţiul 15 – Probă practică – Recunoaşte furnirele tehnice şi estetice Evaluatorul elevii pune la dispoziţia fiecărui elev câte 5 mostre de furnir. Tip furnir crt 1 2 3 4 5 Specie Grosime Calitate Evaluator Data Nume elev……………………………………………………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Exerciţii ( UC 21. Nr. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. Identificaţi furnirele şi completaţi tabelul de mai jos. Sarcina de lucru este următoarea: 2. C 1 ) şi a procedeelor de obţinere a placajului În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 3 criterii de clasificare şi 4 procedee de obţinere a furnirelor estetice( unul de tăiere şi trei de derulare).6.Modulul III. Comparaţi rezultatele cu ale colegului de grup. 44 .

procedeelor 2.Claritatea explicaţiilor Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Denumirea Corect. incorect. etc. Răspunsul Nota 1. Prezentarea Consideraţi că prezentarea a fost procedeelor făcută cu siguranţă? 3. corectă si uşor domeniilor de înţeles? de utilizare 4. Modulul III. Cunoaşterea Prezentarea a fost clară.. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 16 – Probă orală – Descrierea procedeelor de obţinere a furnirelor Evaluatorul cere elevului următoarea sarcină: Faceţi o scurtă prezentare a procedeelor de obţinere a furnirelor tehnice FOAIE DE EVALUARE Nume elev………………………………. 45 .

III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. C 2 )  Exerciţiul 17 – Fişă de evaluare – Identificarea metodelor de fasonare a buştenilor a. 46 . înscriind în dreptul fiecăreia denumirea metodei de fasonare reprezentată în desen: Numărul metodei Schema de fasonare Denumirea metodei de fasonare Evaluator I. Completaţi tabelul de mai jos. II. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. în care sunt reprezentate principalele scheme de fasonare a buştenilor.Modulul III. IV.7. Exerciţii ( UC 21.

b) ferăstrăul panglică orizontal. b) estetice. mesteacăn. c) gaterul orizontal. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn b. Înscrieţi în coloana alăturată. Pentru debiterea furnirelor prin derulare excentrică buştenii se fasonează prin metoda: 4. Numiţi metoda de fasonare care se utilizează pentru buştenii de foioase (nuc. Rezolvaţi itemii din tabelul următor. Itemi de evaluare Răspuns Evaluator crt 1. c) pe jumătăţi de buştean (prisme din jumătăţi). varianta corectă de răspuns pe care o alegeţi din cele 4 enunţuri de mai jos: Fasonarea buştenilor este o operaţie necesară în vederea obţinerii furnirelor prin metoda: a) tăierii plane. a) tehnice.) cu diametre mai mici de 55 cm. c) tehnice şi estetice. b) pe prisme radiale. plop. Cel mai întrebuinţat utilaj pentru executarea fasonării buştenilor este: 5. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. c) derulării excentrice. înscriind răspunsul corect în coloana corespunzătoare: Nr. 47 . păr. a) pe prismă (bloc întreg de buştean). cireş. 2. a) ferăstrăul cu lanţ. corespunzătoare pentru răspuns. fag etc. b) derulării centrice.Modulul III. • Răspunsul corect pentru fiecare item va fi marcat de către evaluator prin bifare. în rubrica specificată. Fasonarea buştenilor este operaţia care se execută în vederea obţinerii furnirelor: 3. tei.

Exerciţii ( UC 21. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Claritatea explicaţiilor Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? Identificarea a fost corectă ? Nota Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 9 operaţii din fluxul de fabricare a furnirelor tehnice şi estetice. Denumirea fluxului Corect..Modulul III. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. 48 . etc. FOAIE DE EVALUARE Nume elev………………………………. S O P C F P C T C E C T U U E F S U C E R D S C A O A Ţ N A E C R S R M I T T R A O O T B O R A U R I N A A N A R L E R A R L A R E A A E R E A R E V R E S E L R E L I E R F D Z E  Exerciţiul 19 – Studiu de caz – Identificarea fluxului tehnologic Profesorul prezintă elevilor schema unui flux de fabricare a furnirelor tehnice sau estetice şi îi cere să identifice fluxul (furnire tehnice sau estetice). Prezentarea fluxului 3. Răspunsul 1. utilajele şi instalaţiile.8. incorect. C 3 )  Exerciţiul 18 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare a furnirelor tehnice şi estetice. Identificarea utilajelor şi instalaţiilor 4.. 2.

49 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.

9 – produs obţinut prin încleierea furnirelor.criteriu de clasificare.lemn fasonat pe patru feţe.materie primă la fabricarea placajului. 2 – operaţie prin care se aleg furnirele în funcţie de calitate. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. 1 2 3 4 4 A 1. A 1. Pag. 50 Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn . Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui produs realizat din furnire tehnice. 3 – operaţie prin care butucii de lemn se introduc în apă încălzită. 5 – operaţie de eliminare a apei din furnir.operaţie prin care se aleg furnirele în funcţie de calitate. 4 – tip de derulare prin rotirea 4 butucului în jurul unei axe 5 paralele cu axa geometrică.UC 21 fabricare a furnirelor tehnice şi estetice.  Exerciţiul 20 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de  Exerciţiul 21 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare a placajului. 6 – butuci fasonaţi prin taiere pe axa longitudinală. 4 – operaţie de înpachetare a furnirelor. Exerciţii recapitulative .Modulul III. 2 3 – tăiere prin rotirea 3 butucului. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unei operaţii importante din fluxul de fabricaţie a placajului.9. 10 – operaţie în urma căreia se definitivează încleierea furnirelor. 1 2. 11 – utilaj de presare. 7 – operaţie de decupare plană a furnirelor. 5 6 8 7 7 9 10 11 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn B 8 – substanţă cu care se face încleierea furnirelor. 6 5 – tip de ferăstrău cu care se B execută fasonarea butucilor. 6 .

Operaţia 1 Secţionare 2 Tratare termică 3 Cojire 4 Detectare incluziuni Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Utilajul sau instalaţia Pag. crt. Test de evaluare Se poate utiliza la încheierea predării cunoştinţelor prevăzute pentru o unitate de competenţă.Modulul III. Răspundeţi la următoarele întrebări încercuind răspunsul corect: 1. 2. Exerciţiile cuprinse în acest test pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi atât pentru elevii cu nevoi speciale cât şi pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini. 51 . Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă: 1. A F Tăierea plană se execută la derulor. A F Umiditatea iniţială a furnirelor este de 50-80% 3. Secţionarea buştenilor se execută : a) După uscare b) Înainte de tratare c) După tratare b. Completaţi în tabelul de mai jos denumirea utilajului sau instalaţiei cu care se execută operaţiile indicate în coloana 2: Nr. A F Secţionarea furnirelor estetice se execută în pachete c. Prin fasonare se stabileşte: a) Lungimea butucului b) Planul de debitare a furnirelor c) Diametrul butucului 2. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 22. Care metodă de fasonare se aplică în cazul lemnului de nuc? a) Pe patru feţe b) În jumătăţi c) În sferturi 3. Metoda de fasonare în sferturi se utilizează atunci când se debitează buşteni cu diametre: a) = 30 cm b) < 60 cm c) > 60cm 4. a.

şi umiditatea aerului de …… 4. debitarea şipcilor pentru panel se execută la ……………………………… 3. Completaţi locurile libere din propoziţiile de mai jos: 1 – La fabricarea Panelului se utilizează cherestea cu o umiditate de ……. Printr-o dreaptă. Încleierea furnirelor la fabricarea placajului se face cu adeziv ………………….. realizaţi corespondenţa dintre operaţie şi elementul care îi este caracteristic acesteia: 1 2 3 Încleiere furnire Presare furnire Condiţionare a b c Camere speciale Adeziv ureoformaldehidic Temperatura 100-110 0C e.sau …………………. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 5 6 7 Debitare furnire Uscare Prelucrare furnire d. 52 .Modulul III.. 2.. Condiţionarea plăcilor de PAL se execută la temperaturi de ……. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

punctând clar obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească: .Să numească utilajele cu care se execută fiecare operaţie . dar felul cum îţi repartizează sarcinile rămâne la latitudinea lor. 53 . ……………………………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Data Pag.Să-şi stabilească un purtător de cuvânt care să relateze modul de lucru în echipă (un scurt eseu) Atenţionaţi-i că fiecare membru al echipei trebuie să primească cel puţin o sarcină clară. a. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 23. placaj sau Panel.Să reprezinte schema fluxului de fabricaţie .Modulul III.Să completeze fişa de mai jos .Să denumească tipul produsului . PFL. executate la atelierul şcoală.Să numească operaţiile necesare fabricării produsului . furnir. Înmânaţi-le fişa de mai jos: Planifică Acţionează Analizează Care a fost sarcina grupului? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ce a executat fiecare dintre voi ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Organizarea activităţii: Unde aţi lucrat? Data/Ora începerii………………………… ………………………………… Data/Ora finalizării ……………………… Confirmarea activităţi. Înmânaţi fiecărui grup câte o epruvetă de PAL. Miniproiect Grupaţi elevii clasei în grupuri de 4 – 5 elevii (fiecare grup avînd în componenţă elevi cu stiluri diferite de învăţare şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). Prof.Să stabilească materia primă din care s-a executat . precizaţi sarcina grupurilor.

Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Şi-a îndeplinit sarcinile la timpul Comentarii/Exemple…………………………. VI. în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv. Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… A înţeles sarcina de lucru prin Comentarii/Exemple…………………………. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Notă: Această fişă vă sugerăm să o daţi elevilor dumneavoastră pentru portofoliul lor. participarea la discuţiile de grup? ………………………………………………… Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Şi-a asumat sarcinile? Comentarii/Exemple…………………………. vizual sau practic) Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Care a fost sarcina comună? ……………………………………………………………………………………………………… Elevul …………………………… A înţeles obiectivele? Comentarii/Exemple…………………………. Pentru dumneavoastră sugerăm următorul format : Confirmarea sarcinii de lucru nr.Modulul III. stabilit de comun acord? ………………………………………………… Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Elevii pot alege prezentarea rezolvărilor verbal. 54 .

55 .Fişă de autoevaluare – Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Această fişă este importantă deoarece: a) vă reaminteşte ce aţi atins deja b) vă ajută să aprofundaţi Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe.Modulul III. Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti DA Pot să ientific materia primă utilizată la fabricarea plăcilor din aşchii şi fibre de lemn Pot să recunosc produsele obţinute din aşchii de lemn Pot să recunosc produsele obţinute din fibre de lemn Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Pot să identific materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate Pot să utilizez metodele de fasonare a buştenilor Pot să recunosc operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a placajului Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a panelului NU Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 24 .

. Exerciţiul 3. sortare. lemn fasonat.rumeguş. 1 .aşchii.Raportul dintre masa piesei şi volumul acesteia. 4 – mecanică. 8 – rumeguş. 5 – cernerea aşchiilor. rămăşiţe. tocătură. ferăstrău. Exerciţiul 17.sortare. MPa. procedeu. sortare. 6 – talaş. . derulare excentrică. 1 -formare.încleiere. 2 – a. III – fasonare pe calote. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.b. 7 – silozuri orizontale. 4 – silozuri metalice orizontale. 10 – lemn. grosime. 13 . b. 5 – b. presă. 4 – stoc. 6 – formarea unui stoc de aşchii. 56 . 3 . 3 – plutirii aşchiilor în curenţi de aer. – a – automacarale.presare.procedeu. 9. 1 – fasonare pe prismă. a. uscare.finisare. 15 . tratare. 3 – c. 7 . uscător. rezistenţă Exerciţiul 7. secţionare. 3 – capete. sarcina b: 1 – procedeu de separare a aşchiilor. Exerciţiul 14. ambalare.Proprietatea plăcii de a opune rezistenţă la scoaterea cuielor introduse în ele. . croire. densitate. tăiere plană. I – fasonare pe prismă (blocuri întregi de buşteni). rumeguş.însilozare. Exerciţiul 11.Proprietatea plăcii de a stopa pierderea de căldură de le interior la exterior ( de pe o faţă pe alta). Exerciţiul 9.a. specie. 8 . b – tocătoare.încleiere. centrare. 2 – pneumatică. 4 – c. centrică. calitate. . presare. %.presare. 2 – densitate. d . 7 – umflare. talaş.transportoare cu bandă.Proprietatea plăcii de a-şi micşora dimensiunea sub influenţa umidităţii. încleiere. 14 . c . 10 . MPa. a .site mecanice sau pneumatice. Exerciţiul 10. aspect feţe. 11 . 9 – construcţii. 4 . conică. formare covor. 3. însilozare. Exerciţiul 2. 6 tocare. 12 umflare. sarcina c: 1 – aşchiilor.smulgere. 2 . sortare.Proprietatea plăcii de a reziste unei forţe care acţionează după o direcţie perpendiculară pe axa longitudinală şi care tinde să-i modifice forma. depozitare tocare.umflare. tractoare. 5 – silozuri. IV – fasonare pe jumătăţi (prisme din jumătăţi).sortare. fasonare. . b . 5. finisare. Exerciţiul 5. 5 – procedeu. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn III.Proprietatea plăcii de a-şi mări dimensiunea sub influenţa umidităţii. utilizare. Exerciţiul 12.Proprietatea plăcii de a reziste unei forţe care acţionează după o direcţie longitudinală şi care tinde să-i mărească dimensiunea. 4 – rumeguş.Modulul III. contragere. specie. autoîncărcătoare. 2 – pneumatică. derulare. 3 – mecanică. Soluţiile exerciţiilor propuse Exerciţiul 2. c. umflare. Exerciţiul 18. II – fasonare pe sferturi.Proprietatea plăcii de a-şi micşora dimensiunea sub influenţa umidităţii. uscare.

1 – ferăstrău mecanic cu lanţ.prismă. 2 . 5 – ureoformaldehidic. 3 – a.excentrică. 57 . I . 7. 5 – uscare. 1 – b. U = 8-10 %. II.derulare. Exerciţiul 21. V. 2 – a: 3 – c.calitate. 6 – uscătoare cu bandă şi duze.panglică. 10 – presare. 8 – adeziv. 2 – c. 3 – A. 1 – 8%. 2 – A. 2 – ferăstrău circular. III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 20. 4 – b. fenolformaldehidic Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 1 . 7 – foarfece ghilotină. 4 . 6 -jumătăţi. 3 – tratare. 3 – manual sau mecanic cu maşini portative cu freză. 6 – sortare.Modulul III. 5 . V.F. 3 . 9 – placaj. 2 – sortare. 1 .furnir. 3 – T = 200C. 4 – detectoare fixe sau mobile.tăiere. 1 – b. 5 – maşini de tăiat plan orizontale sau verticale. 2 – bazine cu apă sau abur supraîncălzit. 1 . 4 – ambalare. Exerciţiul 22. 11 – presă.

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn IV. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. ŞiPed. Did.metsopanellboard. placajului şi panelului – manual şcolar – Ed.net www.cei-bois.globalwood.com www. www.asiatimber.org www.wpm. Tehnică Bucureşti 1992. 58 . Grigorescu A.org www.edu.woodweb.org www.com www.colinswood. produselor stratificate şi aglomerate din lemn – manual şcolar . Site – uri utile www. 3 .forestweb.Utilajul şi tehnologia fabricării cherestelei. Did. Georgescu . . ŞiPed.net V.– Ed.tvet. Bucureşti 1996.Pentilescu M. 4 – Pivaru D. – Utilajul şi tehnologia fabricării furnirului. .Tehnologia produselor stratificate din lemn Universitatea din Braşov 1975. – Manualulş maistrului din industria lemnului – Ed. 5 – Zamfira A. – Standard de pregătire profesională – Şcoala de arte şi meserii. Bibliografie 1 – Hinescu A. 2 – Mitişor Al. Bucureşti 1981.europanels.ro www.com www.ro www.imal.org.com www.panelsource.it www.Modulul III.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->