P. 1
Fabric Area Produselor Din Lemn x Panouri Stratificate Si Agl

Fabric Area Produselor Din Lemn x Panouri Stratificate Si Agl

|Views: 329|Likes:
Published by odumy

More info:

Published by: odumy on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL Phare TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

Auxiliar curricular Clasa a - X- a
DOMENIUL: Fabricarea produselor din lemn CALIFICAREA: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn NIVELUL : 1

MODULUL : Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 2005

AUTOR: Prof. dr. ing. Grigorescu Andrei – Grup Şcolar Forestier Curtea de Argeş CONSULTANŢĂ : Prof. Dana Stroie – expert CNDIPT Prof. ing. Neacşu Felicia – expert local

.………………….3.31 1.2 Folie retroproiectoare 2 .………. Fişa 1 ..…………………………………..1..24 9. 17 6. Folie retroproiectoare 1 ... C2………………………………………. Fişa 4 ..……..…… 21 8. ….10 6. …………………………3 1 ..3.…..……. C2 – Utilizează metodele de fasonat……….…………………….………………………….. Fişa 10. Cuvinte cheie ce se vor întâlni la parcurgerea acestui modul …………….4. Fişa de descriere a activităţii……………….. Exerciţii – UC20..………. – UC21...7.. C1 – Materii prime şi materiale utilizate la fabricarea plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn ……………… …. C4 – Descrie fluxul tehnologic la fabricarea plăcilor din aşchii de lemn ……………………………………………. 21 8.2..5.C4……………………………………………………………..…………………………………………………………. Folie retroproiectoare 3 . Exerciţii……………………………………...………………. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Cuprins Introducere……………………………………………………… I Materiale de referinţă 1. 19 7. C1……………………………………………………. …. Importanţa întocmirii unui portofoliu ………………………………. Fişa 2 . 37 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. C4 – Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului . Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor ( care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale ) ……………………………….…………… ….10...………….. 27 12.25 9.UC20.…--………………………………………………………10 6.8.…………………………………………………………..1 Plan de lecţie – model de lucru 1 ………………………….6 3. Fişa 5..4 Exerciţii UC20..……. Exerciţii – UC20. Fişa 7 – UC21.…………………..………….2... Glosar de termeni……. Fişa 3 ..UC20... ..……… …7 5.…………… … ……11 6.. Fişa de progres şcolar………………………….……………. C5 . – UC21. Proiect de lecţie………………………………………………………………………. ..9.UC20.UC20.………………………….Modulul III..14 6.15 6. C1 – Utilaje folosite la pregătirea materiei prime pentru fabricarea PAL ului şi PFL ului…………………………… ....1.….…26 10.……9 6.1.………………………………….2 Plan de lecţie – model de lucru 2 ……………………………….4. Fişa 6. Fişe conspect………………….24 9.24 9.……………… .Descrie fluxul tehnologic la fabricarea plăcilor din fibre de lemn ……………………………………..….. C3………………………………………..…… 31 1...………………………………………………………….UC20.UC20.…………… .………30 II Activităţi pentru elevi 1.27 11. C3 – Recunoaşte operaţii din tehnologiile de fabricare a furnirelor ………………………………………………………………… …….35 1... 20 8. .23 9.…7 4... Exerciţii – UC20. Plan de lecţie………………………………………………………………….. 16 6. C5 – Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului. Fişa 8 – UC21... C2 – Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn………………………………………………………………………… … .34 1. Fişa 9.…………………. 18 6. Competenţe vizate şi obiective urmărite……………………………………………….……..…………………. Folie retroproiectoare 4 ……………………………………………………... Sugestii cu privire la procesul de predare / învăţare ………….6. Folii retroproiectoare ……………………………………………………..3.. C3 – Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn …… 13 6.5 2...12 6..

……….49 IV Site – uri utile……………….……38 1.C1…………………………………………………….44 III.. Exerciţii – UC21.Modulul III.8. C3…………………………………………………………….……. Bibliografie …………………………………….………….42 1.6.9 Exerciţii – UC21. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Exerciţii – UC21.....…………………………………… . Exerciţii – UC21..40 1.7.5 Exerciţii – UC20…………………………………….………. Soluţiile exerciţiilor propuse ……………………………………………… ..………………………………….43 1.. ………………………………………………………………..……………51 V.51 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag..……………………. C2…………………………………………………. 2 .

poate fi o metodă care să corespundă anumitor elevi. De asemenea sunt incluse o serie de materiale de învăţare. activităţi în perechi. Capacitatea acestor elevi de a lucra cu termeni specializaţi şi limbaj tehnic. trebuie să devină o preocupare de bază. În prima parte. Îmbunătăţirea abilităţilor de citire . nivelul I de calificare – lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn. Toate acestea au menirea să ajute în aprofundarea şi verificarea celor învăţate de elevi. Este de fapt o umplere de spaţii.deoarece. Ele trebuie să fie cât mai simplu de citit. în grup. este de a facilita profesorilor să îmbunătăţească abilităţile de scriere (inclusiv desenare).este foarte util elevilor care nu pot reţine o prezentare orală de lungă durată. precum si elevilor acestora. Ghidul este structurat pe modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn iar în cadrul acestui modul sunt tratate cele două unităţi de competenţă cu o parte din competenţele componente. poate avea şi forma unui grafic ale cărui părţi trebuie identificate. prezentate într-o formă adecvată. Dumneavoastră îndepărtaţi anumite cuvinte – cheie (cam unul din şapte) dintr-o parte a unui text.Modulul III. folosind spaţii mari şi caractere de litere suficiente de mari. 3 . Completarea spaţiilor goale. şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale. S-ar rezolva astfel şi problema ortografierii. Suportul de curs . Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare cât şi pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate. precum: • proiecte de lecţie • plan de lecţie • folii transparente • structuri de conţinut accesibil pentru elevi – abordare diferenţiată Partea a doua conţine exemple de exerciţii şi teste cu soluţiile de rezolvare anexate. clasa a X a. ar fi util ca elevii să aibă un dicţionar/glosar propriu în caietul sau portofoliul lor. Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului sau maistrului în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev. în domeniul Fabricarea produselor din lemn. Trebuie să obţineţi informaţii din surse bibliografice de specialitate şi să îndepliniţi anumite activităţi la intervale regulate de timp. întocmit de dumneavoastră. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Prin calificările de la nivelul I. Scopul adaptării metodelor de predare la elevii cu cerinţe educaţionale speciale. elevii trebuie să dobândească suficiente abilităţi şi cunoştinţe iniţiale care le va permite să-şi continue pregătirea la nivelul II sau să îşi găsească un loc de muncă. Înmânaţi-le aceste note elevilor înainte de curs. activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare. veţi găsi enumerate criteriile de performanţă pe care trebuie să le atingeţi după parcurgerea programei prevăzute la unitatea de competenţă tratată. Glosar de curs . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. activităţi teoretice şi practice. predarea disciplinelor tehnice implică utilizarea unui vocabular specializat. citire şi calcul. Introducere Acest ghid este destinat profesorilor de specialitate şi maiştrilor care predau la Şcoala de Arte şi Meserii. cerându-i elevului să completeze cuvintele lipsă. Procedura de completare .responsabilitatea îmbunătăţirii abilităţilor de citire revine tuturor profesorilor.

în rezolvarea sarcinilor .Modulul III. amestecaţi diferitele etape şi cereţi elevilor să le aranjeze în ordinea corectă.Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat . Accesul fiecărui elev în laborator la identificarea şi analiza materiilor prime şi în fabricile de PAL.Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual. furnire.Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Situaţia este mai puţin intimidantă decât atunci când se lucrează cu întreg colectivul. placaj sau panel (pe timpul practicii) pentru identificarea şi cunoaşterea utilajelor şi a operaţiilor este esenţial pentru ca elevii să execute sarcinile de lucru. Pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor conform cerinţelor de validare din SPP.activând în grupe mici îi ajută să îşi aplice cunoştinţele în ritm propriu şi să se inspire observând metodele folosite de colegi. . Vă propunem utilizarea unor metode active/ interactive: demonstraţia. PFL .Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor . conversaţia. Foarte important ! .Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse. 4 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Succesiunea .Evaluarea trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi . Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o identificare sau o sarcină înainte să-i puneţi s-o execute sau s-o aplice. Probele practice trebuie să demonstreze că elevul este capabil să aplice cunoştinţele cerute conform criteriilor de performanţă şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. etc. citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru . Lucrul pe grupe .La studierea unei activităţi care se împarte pe etape.Oferiţi sprijin elevilor ori de câte ori este nevoie. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP. problematizare.

precizeze.2 Recunoaşte . pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.descrie principalele proprietăţi ale plăcilor din fibre de lemn fibre de lemn .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn . 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21. instalaţiile şi utilajele necesare U.precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din fibre de lemn 20.aleagă metoda de fasonare buştenilor .identifice utilajele folosite la pregătirea materiilor prime 20. 20: Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 20.2 Utilizează .identifice metodele de fasonare a buştenilor metodele de fasonare a .descrie instalaţiile de bază din tehnologia de fabricare a placajului 21. Materiale de referinţă 1. .5 Descrie fluxul .1 Identifică materia .Modulul III.identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor tehnologic de fabricare din aşchii de lemn a plăcilor din aşchii de .4 Utilizează limbajul .enumere operaţiile de pregătire a materiilor prime aşchii şi fibre de lemn .C. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn II.3 Recunoaşte .5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn . lemn instalaţiile şi utilajele necesare 20.descrie procedeele de obţinere a furnirelor panourilor stratificate 21.asocieze operaţiile şi utilajele într-o fabrică de placaj.1 Identifică materia .asocieze operaţia cu utilajul necesar .C.precizeze materiile prime utilizate la fabricarea PAL-ului şi primă utilizată la PFL-ului fabricarea plăcilor din . pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.3 Recunoaşte .4 Descrie fluxul .identifice succesiunea operaţiilor fluxului tehnologic de tehnologic de fabricare fabricare a placajului a placajului .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a a furnirelor furnirelor tehnice 21.identifice succesiunea operaţiilor fluxului tehnologic de tehnologic de fabricare fabricare a panelului a panelului .C.recunoască furnirele tehnice şi estetice primă la fabricarea .precizeze.identifice tipurile de plăci din fibre de lemn produsele obţinute din . utilizând specific de specialitate în descriere termenii tehnici . Competenţe vizate şi obiective Competenţa Obiective (la final elevii vor fi capabili să:) U.1: Comunicare si numeraţie 1.prezinte utilajele de bază din fabrica de placaj şi să completeze documentele simple de specialitate U.identifice tipurile de plăci din aşchii de lemn produsele obţinute din .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a operaţiile şi utilajele din furnirelor estetice tehnologiile de fabricare .recunoască utilajele folosite pentru fasonarea buştenilor 21.descrie principalele proprietăţi a plăcilor din aşchii de lemn aşchii de lemn -precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn 20. 5 .4 Descrie fluxul .deservească linia de formare a miezului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.asocieze operaţia cu utilajul necesar .

1 Identifică materia Recunoaşterea materiilor prime 2.2 Utilizează metodele de fasonare a buştenilor 21.2 Recunoaşte Identificarea criteriilor de produsele obţinute din clasificare şi a proprietăţilor 6 aşchii de lemn Recunoaşte produselor obţinute şi 7 domeniile de utilizare Descrierea proprietăţilor 8 20. 20 22 21 22 22 23 a b a b c.3 Recunoaşte Descrierea principalelor proprietăţi produsele obţinute din şi domeniile de utilizare fibre de lemn Recunoaşterea produselor 9 a.3 Recunoaşte operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor 21.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului 17 22 18. b Identificarea principalelor operaţii 13 fabricare a PAL ului şi utilajele necesare Unitatea de competenţă 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21.Modulul III.4 Descrie fluxul de a.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate 14 15 16 21. 12 20. El vă va fi de folos în momentul încheierii tuturor exerciţiilor în procesul de autoevaluare a activităţii dumneavoastră.c. Sarcina Subiectul de lucru Unitatea de competenţă 20:Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 1. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 2. 22 19. c 10 20.4 Descrie fluxul de fabricare a placajului 21. d e e Identificarea criteriilor de clasificare şi a procedeelor de obţinere Recunoaşte furnirele tehnice şi estetice Descrierea procedeelor de obţinere a furnirelor Identifică metode şi alege utilaje Alege metodele de fasonare Identificarea metodelor de fasonare a buştenilor Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare Identificarea fluxului tehnologic şi a operaţiilor Identificarea operaţiilor din flux Asociere şi descriere utilaje Identificarea operaţiilor din flux Identifică şi asociază operaţii Competenţa Exerciţiul Realizat Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 12 Identificarea materiilor prime 5 20. b. 13 primă utilizată la a. 11 . 6 . Descrierea operaţiilor de pregătire fabricarea plăcilor din a materiei prime 3 aşchii şi fibre de lemn a Identificarea materiilor prime b Identifică utilajele necesare 4 .b. Fişa de descriere a activităţii Tabelul următor prezintă exerciţiile propuse pentru modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn.

1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate 21.4 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului 21.3 Recunoaşte operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor 21.2 Utilizează metodele de fasonare a buştenilor 21.2 Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn 20.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea plăcilor din aşchii şi fibre de lemn 20. Fişa de progres şcolar Modulul: Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Numele elevului: ………………………… Profesor: ………………………………… Competenţe tehnice urmărite Lucrări Evaluarea Abilităţi Evaluare efectuate de bază B S NS B S NS Unitatea de competenta 20:Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 20.4 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn 20.3 Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn 20.Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 3. 7 .5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Unitatea de competenţă 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

derulare excentrică sau conică a lemnului rotund.semifabricate din lemn sub formă de foi subţiri. şpaclu). Rezistenţă – forţa cu care se opune un material la acţiunea unui corp străin Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. obţinute prin tehnice derulare şi care se utilizează la fabricarea produselor stratificate sau a altor produse. încleiate stratificat cu răşini fenolice şi presate sub influenţa temperaturii şi presiunii. ridicarea valorii estetice a suprafeţelor prin acoperire cu diferite materiale (melamină. Lemn – produs alcătuit dintr-un număr oarecare de foi de furnir. Finisare . 8 . realizate prin presarea şi încleierea la cald a unui număr impar de foi de furnir. email. cu ajutorul unor instalaţii speciale numite prese. Furnire .face pare din procesul de fabricaţie şi reprezintă operaţiile care se tehnologic execută cu aceeaşi categorie de utilaje având ca scop modificarea dimensiunilor. şi care se utilizează la fabricarea produselor stratificate sau a altor produse. Proces de . Cuvinte cheie Densitate . Derulare .tăierea de pe suprafaţa butucului. Furnire – semifabricate din lemn sub formă de foi subţiri. destinate acoperirii panourilor de mobilier. Derulare – tăierea de pe suprafaţa butucului. realizate prin presarea la cald a lemnului mărunţit sub formă de fibre.un grup de operaţii (şlefuire. ce se roteşte în jurul unei axe excentrică paralelă cu axa geometrică. ce se roteşte în jurul axei sale centrică geometrice. formei sau calităţii materiei prime. realizate prin presarea la cald a lemnului mărunţit sub formă de aşchii. aplicare de materiale peliculogene sau de altă natură) prin care se protejează şi ridică valoarea estetică a suprafeţelor panourilor stratificate. cu ajutorul unui cuţit având muchia tăietoare paralelă cu axa de rotaţie şi care se deplasează continuu spre aceasta cu o distanţă egală cu grosimea furnirului la fiecare rotaţie a butucului. încleiate cu adezivi sintetici. dimensiunea dorită. Înnobilare – înfrumuseţare. Placaj – produse sub formă de placă. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 4.produse sub formă de placă. PFL – plăci din fibre de lemn – produse sub formă de placă.Modulul III.totalitatea operaţiilor prin care materia primă este transformată în produs fabri finit. exprimat în g-cm3. Presare – aplicare unei presiuni asupra unor materiale. formate prin încleierea unui miez de şipci de lemn şi placat cu furnire tehnice pe feţe.cifră care indică valoarea raportului dintre masa şi volumul unui produs. sub influenţa temperaturii. încleiate cu adezivi sintetici. a unei foi continue (furnir) de grosime uniformă. a unei foi continue (furnir) de grosime uniformă. caţie Proces . PAL – plăci din aşchii de lemn – produse sub formă de placă. cu ajutorul unui cuţit având muchia tăietoare paralelă cu axa de rotaţie. obţinute prin estetice tăiere plană. Panel .instalaţii care determină capacitatea unei secţii sau performanţa de bază unui proces tehnologic. Instalaţii . Operaţii – lucrări de transformări succesive a materiei prime în elemente cu forma. Flux – direcţia de mişcare a materiei prime şi a materialelor care vor fi tehnologic transformate cu ajutorul utilajelor şi instalaţiilor în produse finale.

secţionări sau spintecări. Secţionare – tăierea după un plan perpendicular pe axa longitudinală a buşteni buştenilor. subţiri. ce poate fi înscris în butuc şi suprapunerea acesteia cu axa de rotaţie Croire furnire – tăiere longitudinală sau transversală a foilor de furnir. Rumeguş – resturi de la debitarea buştenilor sau a cherestelei cu pânze dinţate. Tratare – introducerea materiei prime într-un mediu cu apă caldă sau abur termică supraîncălzit. Rămăşiţe – resturi de la prelucrarea cherestelei sau a altor produse din lemn. lungi uneori spiralate.lemn rotund spintecat în patru. Materii prime . instalaţii şi locuri de muncă care asigură a miezului transformarea lemnului masiv sub formă de cherestea în şipci de lemn şi alăturarea acestora sub formă de placă. containere. certificate de calitate privind anumite specialitate operaţii sau grupe de operaţii(cantităţi. 5. instalaţii). 9 . date calendaristice. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn care tinde să-i modifice forma. sub formă pătrată sau dreptunghiulară în secţiune. Însilozare – depozitare în camere. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. sub formă de elemente paralelipipedice de mici dimensiuni. silozuri de construcţie specială pentru a asigura un stoc de rezervă. Succesiune – înlănţuire. Sferturi . dimensiunile sau să pătrundă în masa sa. Uscare – eliminarea cu ajutorul căldurii a umidităţii din lemn.materiale de bază care participă la realizarea unui produs. sub bormă de aşchii late. Covor de aşchii . diagrame.– prese cu două platane (un singur etaj. Documente de – fişe. Talaş – resturi de la rindeluirea elementelor de lemn. Centrare butuci – identificarea axei cilindrului.Modulul III. cu diametrul maxim. utilaje. Domenii de – categorii de activităţi în care se utilizează panourile stratificate. tabele. Prese mono. obţinută prin ferăstruirea (fasonarea) lemnului rotund după un plan longitudinal paralele cu axa butucului. Glosar de termeni Butuc – buştean retezat şi secţionat la o anumită lungime (în funcţie de mărimea utilajului de debitat furnire) Calote – partea semirotundă. Maşini de tocat – utilaje care transformă lemnul masiv prin tăiere în aşchii de diferite dimensiuni. etajate Prismă – lemn rotund ferăstruit (fasonat) pe patru feţe.strat de aşchii aflat pe o suprafaţă şi care urmează a fi presat. Linie de formare – o succesiune de utilaje. parametrii. spaţiu de presare). laterală. una după alta. prin retezări. la o anumită distanţă de capete. valori) care se completează de o persoană. după două planuri perpendiculare ce trec prin axa acestuia. utilizare Identifică – determină un anumit tip de produs dintr-un grup mai mare de produse (materiale.

brad.la fabricarea PAL ului materia primă o constituie numai lemnul de foioase lemnul de tei. paltin. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. larice. etc. Fişe conspect 6.la fabricarea PFL moi(poroase) se utilizează numai lemnul de răşinoase (brad.ului şi PFL. . talaş .din fibre de lemn lemn rotund şi despicat (lobde) crăci. C 1 Materii prime utilizate la fabricarea PAL .din aşchii de lemn Materia primă utilizată la fabricarea plăcilor . etc.1. arţar.Modulul III. pin. role de la derulare. fâşii de furnir) aşchii. duglas.). frasin. gorun. UC 20. .diferite specii exotice. carpen.). anin şi stejar se utilizează mai puţin.ului Specii de lemn -răşinoase(molid. sau vrac (grămadă) Cojire Tocare Tocătură şi rumeguş Însilozare tocătură Debitare aşchii pentru PAL Defibrarea pentru PFL Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. în anumite proporţii Operaţii de pregătire a materiei prime Tratare termică Secţionare Descărcare din mijloace de transport Sortare tocătură Depozitar e în stive. stejar. Fişa 1.foioase (fag. . 10 . ulm. mesteacăn. rămăşiţe de cherestea. rămăşiţe (capete de buşteni. molid) .specia cea mai utilizată este fagul . plop. anin.

Utilaje folosite la pregătirea materiilor prime pentru fabricarea PAL – ului şi PFL – ului Mijloace şi instalaţii folosite în depozit . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.maşini de cojit tip CAMBIO – prin tăiere . Fişa 2. autoâncărcătoare.maşina de cojit cu transportor elevator cu pinteni – prin frecare . Schema de funcţionare a aşchietorului cu tambur portcuţit 1 – batiu. 4 – transportor de alimentare.maşini de tocat cu disc port .maşini de tocat cu cilindru port .camere de tratare termică .ferăstraie circulare de secţionat .Modulul III.cuţit .2. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. transportoare cu bandă.maşina hidraulică de cojit . UC 20.bazine de tratare termică Cojirea lemnului Tratare termică Secţionare . tractoare cu remorci. 2 – rotor cu cuţite.automacarale. C 1 .cuţit . 11 . 5 – transportor de stocare.ferăstraie panglică de secţionat Tocarea lemnului .maşini de cojit cu tambur rotativ – prin frecare . 3 – lanţuri de avans. instalaţii de transport pneumatic .

de exterior: vagoane.ρ = 0.50 – 7. 2500x1250. 15.005 MPa Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. pardoseli. căptuşeli. tristratificat structurate cu feţe normale.izolare termică mai bună . 30. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.proprietăţi mecanice superioare . C 2 .Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn Utilizare Mod de presare de interior: mobilier. 6.50 MPa .ρ < o.10 – o.umflare şi contragere mai mică . lambriuri. 18. 50. înnobilate hidrofugate. şlefuite. 19.rezistenţa la încovoiere satică 0. 1830x1830 extrudate 2500x1250. nave. 25. cu feţe extrafine neşlefuite. 10. furniruite. Fişa 3. tristratificat omogene.60 g/ cm3 grele ρ > o. placate.rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 0. 2240x1220. antiseptizate uşoare . etc.40 g/ cm3 semigrele . 13.Modulul III. 16. 12. 2250x1250. normale – presate perpendicular pe feţe extrudate – presate paralel cu feţele – cu goluri . 14. 1830x1830 Proprietăţi După structura plăcii în secţiune După structura aşchiilor de feţe După modul de finisare După modul de tratare După gradul de densificare Grosimi - Formate - Faţă de lemnul masiv mai omogene . 22. iar cele cu goluri 25.0.fără goluri Clasificare unistratificate omogene. cofraje. ignifugate. 40.20 Mpa . 12 . cu feţe fine .rezistenţa la smulgere cuie şi şuruburi 5. 18. UC 20.40 – 0. 21.003. 1240x1220. 60 extrudate 10. 37.3. 8. unistratificat structurate . 15. duşumele.80 g/ cm3 normale 4. pereţi despărţitori. 52 normale 3600x1630.

13 .Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

din răşinoase şi foioase După .0.rezistenţa la încovoiere satică 0.001.ρ > o. aspectul înnobilate. 3050.lăţimi – 1700 .plăci fabricate prin procedeul umed – la care formarea procedeul de covorului din pastă se realizează prin deshidratarea suspensiei fabricaţie apoase de fibre.003 MPa Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.5 3.omogene – constituite dintr-un singur strat de fibre aşezate structura unitar pe toată secţiunea plăcii plăcii .lăţimi .din lemn de răşinoase. iar presarea se face fără site de deshidratare .ρ < o.4.lungimi – 1830. acustice.gros – 2. cu două feţe netede. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.40 Mpa .1220 Proprietăţi Rezistenţele mecanice.8 g/ cm3 .stratificate – constituite dintr-un miez de fibre poroase şi din unul sau două straturi exterioare de fibre După specie . 2440 .plăci dure . 2140. tratate termic. 3660 .2 4. umflarea şi contragerea. construcţii.cu utilizări speciale – izolaţii termice.35 – 0. uleiate.Modulul III. 3350.0 8.0 . Fişa 4.0 .2 FN – gros 3. din lemn de foioase.ρ = o.cu o faţă netedă.rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 0. ignifugate tratament După .80 g/ cm3 După .de uz general – mobilă. pentru mediu umed Dimensiuni -1 FN . la atacul ciupercilor şi insectelor . furniruite feţelor plăcii Utilizare . ambalaje . fonice.plăci fabricate prin procedeul semiuscat – la care formarea covorului din pastă se realizează din fibre uscate şi umezire ulterioară a acestuia. C 3 .0 6.Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn După . iar presarea se face cu site de deshidratare .30 – o.lungimi – 2750. cu desene în relief. rezistenţele le foc.plăci moi (poroase) . 14 .2 4.standard.sunt mai bune decât la lemnul masiv .35 g/ cm3 densitate . antiseptizate. UC 20.plăci fabricate prin procedeul uscat – la care formarea covorului din pastă se realizează din fibre uscate în suspensie în aer. iar presarea se face cu site de deshidratare După .0 6.plăci semidure .0 5.0 5.

convecţie – curenţi de aer cald şi gaze de ardere la temperatura de 100 – 1050 C .8 N/mm2 . -140 – 150 0C . UC 20. emulsie de parafină.agregat de formatizat – două discuri pentru tăiere longitudinală . Cântarul stabileşte greutatea aşchiilor care este transmisă la aparatul de comandă al pompelor de adeziv. U = 8-10 % Tăiere la format .contact – uscător rotativ cu fascicul de ţevi prin care circulă apă încălzită la 1800 C şi 1 – 1. 4 – silozuri Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 2 – ciclon de desprăfuire.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn Uscarea aşchiilor .silozuri orizontale (50m3) cu un cântar automat la capătul de evacuare.presare la rece – presă hidraulică monoetajată 0.2 N/mm2 . maşina de şlefuit cu bandă lată plăci cu contact de sus sau de jos Schema amplasării instalaţiilor de tocare.mecanică . 15 . 3 – instalaţii de sortare.2 – 1.mecanică – cu ajutorul unor site care au o mişcare oscilatorie în plan orizontal .formaldehidic URELIT P .Modulul III.presare la cald – 1.8 N/mm2 . determinând corect dozarea adezivului pentru încleiere . Sortare aşchii Formare covor aşchii Secţionare covor Pulverizare apă Presare covor Condiţionare . C 4 .se pulverizează cu apă covorul de aşchii pentru reducerea timpului de presare .un disc pentru tăiere transversală .6 – 0.sortare şi însilozare 1 – uscător.4 – 7 zile. prevăzută cu un ax cu paletă care amestecă (agită) permanent -dozare aşchii încleiate – în funcţie de grosimea şi densitatea plăcii .5.se omogenizează amestecul Soluţia de adeziv se pulverizează pe aşchii în interiorul unei maşini de încleiat .utilaje maşina de şlefuit cu cilindrii. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. Fişa 5.reducerea umidităţii de la 30 – 60 % la 5 – 8 % pentru aşchii de feţe şi 3 – 5 % pentru aşchii de miez .cu ferăstraie circulare duble . apă . întăritor.presărare – depunere uniformă pe lungimea şi lăţimea suprafeţei de presărare – pneumatică . t= 7 – 15 min.adeziv ureo . Aşchiile uşoare sunt transportate de aer iar cele grele cad .pneumatică – în curent de aer ascensional. 200C.hârtie abrazivă granulaţie 30 – 120 în funcţie de starea suprafeţei Şlefuire .

3%.în camere speciale.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Defibrarea lemnului şi rafinarea pastei .umiditatea trebuie să crească de la 1% la 8 – 10%. 24 de ore . T = 1180 – 2200 C ( specii moi) şi 230 – 2600C (specii tari) t = 120 – 160 sec.în camere speciale. sol de ac sulfuric.amestecare cu pasta de fibre . T = 65 – 68 0C .pe maşina de deshidratat cu sită . până la U = 1. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. T = 190 – 2000 C . Presarea se face în prese speciale cu 22 etaje. t = 1 oră. Pentru fabricarea PFL prin procedeul uscat după defibrare se amestecă fibrele uscate cu soluţia de adeziv şi cu materialul de hidrofugare. III – 2.Modulul III.3 – 3. t = 5.formaldehidic – răşină fenolică 25%. la o presiune de 7 N/mm2.Ferăstraie circulare duble sau agregate de formatizat Formatizare Pentru fabricarea PFL moi (poroase) operaţiile sunt aceleaşi până la deshidratare după care urmează direct uscarea la T = 145 – 1600C. 16 .se obţine o pastă din fibre.2 N/mm2.desfacere pe cale mecanică a fibrelor din tocătura de lemn . T = 1600 C. apoi se usucă amesteculşi se formează covorul la fel ca la procedeul umed.8 – 1. răcire 15 – 20 min Umezire Condiţionare . .adeziv fenol . apă 75. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. Fişa 6. UC 20.prese cu 25 – 26 etaje. II – 0.6.3 – 8 ore I – 5. emulsie de parafină . fascicule de fibre şi fibre rupte Pregătire chimicale Formare covor Presare placă din fibre de lemn . C 1 .8 N/mm2 Tratare termică . în prese cu 12 etaje.3 N/mm2.

UC 21. Se practică la buştenii din specii exotice cu diametre mai mari de 60 cm. AVANTAJE: scurtare ciclu plastifiere. .în sferturi: .în segmenţi: . a inelelor anuale şi a razelor medulare. C 2 . tei. Fişa 7.se aplică la debitarea lemnului de nuc. mesteacăn.Modulul III. se asigură menţinerea culorii naturale .în jumătăţi: .numai în cazul când este necesară producerea unor furnire pe care să apară zone lucioase reprezentate de raze medulare. obţinerea unor furnire radiale .când se urmăreşte obţinerea unei cantităţi mari de furnire radiale şi se aplică în cazul prelucrării unor buşteni exotici cu diametre foarte mari. AVANTAJE: productivitate mare. . ulm. la apariţia unor defecte se poate schimba planul de tăiere. cireş.7. Pentru derulare excentrică. salcie. se reduce formarea crăpăturilor la capete. în vederea obţinerii de furnire cu desene diferite (tangente. lăţime medie destul de mare a fâşiilor de furnir . anin şi la fag în vederea creşterii producţiei de furnire de calitate superioară prin debitarea succesivă pe patru feţe.pe patru feţe : .c . butucii se fasonează în sferturi sau calote speciale Fasonarea se execută cu FERĂSTRAIE PANGLICĂ ORIZONTALE Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.b . ATENŢIE – alegerea corectă a sistemului de prismuire (fasonare) determină încadrarea în norme de consum. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.Utilizează metodele de fasonare Fasonare .operaţia de tăiere a butucului. 17 . .a .se aplică la debitarea lemnului de frasin. păr.conduce la pierderi mari şi se preferă debitarea în calote. de calitate superioară. care le asigură stabilitate în timpul tăierii. radiale sau semiradiale) şi se obţin piese cu suprafaţă plană. fag (cu inimă roşie puţină) şi mai ales stejar. paltin. prin care se stabileşte planul de debitare în raport cu direcţia fibrelor.d . plop.

Fişa 8. acoperite cu hârtie.furnirele sortate pe specii.tăiere plană la maşina orizontală sau verticală . II. .6m3 (700 m2) între două grătare de scânduri fixate prin cuie.Uscătoare cu bandă şi duze . C 3 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.Recunoaşte operaţiile din tehnologiile de fabricare a furnirelor Operaţii pentru obţinerea furnirelor estetice .6: 3. . cu gaze de ardere.Tăiere în butuci.se utilizează ferăstraie mecanice cu lanţ portative sau fixe. în cazul în care depăşesc în lungime deschiderea utilajelor de prelucrare sau prezintă defecte naturale care influenţează procesul de tăiere.secţionare pachete( 12 . . Secţionare buşteni Tratare termică Cojire şi curăţire Detectare incluziuni metalice Debitare furnire estetice Uscare Prelucrare furnire estetice Sortare Ambalare Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. . 18 .tratare hidreotermică .Modulul III. 24 foi în ordinea debitării) cu foarfeca ghilotină . Umiditatea finală 10-15%. dimensiuni se depozitează în stive de 10000 m2.Uscare artificială ( cu aer cald. UC 21.procedee umede: . III .8. calitate.procedee uscate : .lungimi : 2.ambalare în colete de 0.Umiditatea iniţială furnire 50–80 %.calitativă – în clasele I . cu radiaţii infraroşii.tratare higrotermică ( directă sau indirectă) .32. 4m.derulare excentrică sau derulare conică . înălţime de max 2m.tăiere cu unelte dinţate .încălzire în curenţi electrici de frecvenţă normală sau de înaltă frecvenţă Durata de tratare este în funcţie de temperatura din bazin. Se îndepărtează plăcuţele metalice bătute în capete şi se cioplesc zonele cu crăpături şi cele fără coajă pentru îndepărtarea impurităţilor Identificare cu detectoare speciale fixe sau mobile şi îndepărtarea lor . în CIF . . Se execută după tratamentul termic şi se poate executa manual sau mecanic.

uscate.prin chituire sau aplicare de petice.5 min x grosimea placajului. . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.prese hidraulice multietajate PHT 15 ( temperatura de 100 – 1100 C. UC 21. Fişa 9. în stive cu placaj de aceleaşi dimensiuni şi calitate.Modulul III. 19 .Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului Încleierea furnirelor . Sortare placaj .9. Tăiere la format Cu ferăstraie speciale de formatizat cu trei discuri tăietoare. presiunea de 18 – 22 daN/cm2 şi durata de presare de 3 – 4 min (timp de priză) + 0. cu ajutorul maşinii de aplicat adeziv cu cilindru de aplicare şi cilindru de dozare după care se formează pachetul.aplicare adeziv ureoformaldehidic sau fenolformaldehidic. C 4 .magazii special amenajate. Şlefuire . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. Reparare placaj cu defecte .cu maşini de şlefuit cu cilindrii sau maşini de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus sau de jos.conform STAS 1245 – 86. Depozitare . Presare pachete Condiţionare În camere speciale până se ajunge la umiditatea finală de 10 – 12 %.

Presare pachet . 19.debitare cherestea în şipci – ferăstrău circular ( lăţimea şipcilor 13.5.parţială –8 ore.secţionarea cherestelei – cu ferăstrău circular obişnuit.în spaţii speciale cu U 40 – 70 % ţi temp de 10 – 300C Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.definitivă – 3-5 zile ( t 30350C. timp –3. în pachete strânse cu cleme metalice. Urel aer –30 – 50% Formatizare . .Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului Pregătirea miezului din şipci de cherestea . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. 12 daN/cm2.5.uscarea cherestelei – camere de uscare .între două plăci de aluminiu cu foi de furnir cu grosime de 3 sau 4 mm.sortare şipci. C 5 . 13. . calitatea. .rindeluire cherestea – la maşina de rindeluit la grosime.10 Fişa 10.adeziv ureeo formaldehidic aplicat la maşina de aplicat cu cilindrii Formare pachet . grosimea.4 min(timp de bază) + 1 min x grosime Condiţionare .U = 8 %.asamblare şipci – una lângă alta pe lungime şi lăţime. . .prin chituire sau cu petice Şlefuire .prese hidraulice.Modulul III. .marca fabricii. 100 – 1100C.executare şanţuri pe lăţime pentru introducerea sforii Aplicare adeziv . .maşini de şlefuit cu cilindri sau maşini de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus sau de jos Marcare . 20 .ferăstrău de formatizat cu trei discuri tăietoare Reparare . UC 21. STAS Depozitare . 16.

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 2. Explicaţi elevilor fiecare variantă cu prezentarea avantajelor şi a speciilor de lemn la care se foloseşte. 3 şi 4 care prezintă schematic variantele de fasonare. prin care se stabileşte planul de debitare în raport cu direcţia fibrelor. Se pot folosi schiţe ale utilajului sau folii transparente proiectate ( folia 3 ). care le asigură stabilitate în timpul tăierii.identifice metodele de fasonare a buştenilor. înmânaţi-le suportul de curs (fişa 7). Proiect de lecţie Tema lecţiei: Fasonarea butucilor Introducere: Fasonarea reprezintă operaţia de tăiere a butucului.segmenţi.metode de fasonare. In prima oră se parcurg secvenţele 1 – 4 iar în ora a doua se parcurg secvenţele 5 – 7. 21 . cu fotografia utilajului. 17. Distribuiţi elevilor câte un desen şi cereţi-le să determine metoda de fasonare conform fişei suport curs 7. Elevii vor fi capabili să: . foliile transparente reprezentând suportul de curs (fişa 7) şi foliile transparente nr. Materiale: Manualul şcolar. radiale sau semiradiale) şi se obţin piese cu suprafaţă plană. Noţiuni noi: -fasonare. 4. Discutaţi cu elevii despre importanţa pe care o are operaţia de fasonare. avantajele acestei operaţii şi posibilitatea executării ei în mai multe variante. denumirea acestuia şi modul de lucru. .prismuire. 5. . . Prezentaţi elevilor utilajul cu care se execută fasonarea. . Pe timpul explicaţiilor puteţi utiliza folia retroproiectoare nr. Timp necesar – 2 ore.aleagă metoda de fasonare. fişele de lucru 19. . Secvenţele următoare sunt opţionale. a inelelor anuale şi a razelor medulare. Efectuarea operaţiei de fasonare se poate face în mai multe variante. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 7. . Folosiţi pentru aceasta ca material didactic folii transparente.utilaj de fasonare. Se va urmări permanent modul în care elevii îşi îndeplinesc sarcina şi se va interveni pentru remedierea eventualelor greşeli. Secvenţele lecţiei 1. . coli de hârtie. Modul de reprezentare în schiţă al acestei operaţii trebuie cunoscut atât de cel care explică cât şi de cei care trebuie să-şi însuşească noile cunoştinţe. . 3 şi 4.Modulul III. în vederea obţinerii de furnire cu desene diferite (tangente. Pentru elevii care au dificultăţi de auz sau pentru cei care nu pot fi foarte atenţi. Puteţi evalua modul de însuşire al noilor noţiuni despre fasonare folosind fişa de evaluare 17.calote. suport de curs.recunoască utilajele folosite pentru fasonarea buştenilor. Explicaţi locul operaţiei de fasonare în cadrul procesului de fabricaţie al furnirelor. 20. Prezentaţi elevilor variantele de fasonare cu desene prin care să se înţeleagă direcţiile de tăiere şi numărul de tăieri. 3. Obiectivele lecţiei. fişa de evaluare nr.

7. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. 22 . exerciţiul 19 şi 20). Încheiere. (exerciţiul 17. Puneţi elevii să-şi prezinte desenele şi să explice fiecare variantă. Prezentaţi elevilor rezultatele obţinute în urma evaluării fişelor de lucru şi accentuaţi modul de eliminare a deficienţelor constatate pe timpul lucrului şi în urma analizei desenelor.2. 8. sarcina a şi b. Organizaţi elevii pe grupe de câte trei şi înmânaţi-le câte un desen apoi cereţi-le să arate elementele care-l compun. Verificaţi modul de însuşire a noilor cunoştinţe de către elevi prin trasarea unei sarcini de lucru conform fişelor de lucru prezentate la competenţa 21.Modulul III. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Se intervine pentru corectarea eventualelor greşeli.

descrie domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn -descrie operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii ţi a celor din fibre de lemn . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 8.precizeze. elevii TREBUIE să fie capabili să: . L – listă de observare. instalaţiile şi utilajele necesare L L P A L L P A P L A L T L AP L L T L T L P L L A AP L T L AR PUTEA fi capabili să: . P – proiect. etc. 23 .cunoască caracteristicile materiei prime .descrie.precizeze materiile prime utilizate la fabricarea PAL-ului şi PFL-ului . de săpt. T – test scris.identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii ţi a celor din fibre de lemn . Până la sfârşitul acestui modul.descrie tipurile de plăci din aşchii şi fibre de lemn . Plan de lecţie 8. Nr. CP a b c d e C 1 A T 2 P P 3 P L 4 T P 5 AP A 1 T T 2 L T 3 AP T 4 P T 5 T L AR TREBUI să fie capabili să: -recunoască materiile prime utilizate la fabricarea PALului şi PFL-ului .identifice tipurile de plăci din aşchii şi fibre de lemn . AP – activitate practică. instalaţiile şi utilajele necesare Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.prezinte proprietăţile şi domeniile de utilizare a plăcilor .Modulul III.ore 15 Profe sor Titlul unităţii Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci Obiective diferenţiate. de săptă mâni Titlul unităţii Comunicare şi numeraţie Evaluare prin: A – activitate în clasă.descrie utilajele şi operaţiile de pe fluxul de fabricaţie Nr.1.descrie principalele proprietăţi a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre din lemn . pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.ore Nr.precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn . Plan de lecţie (model de lucru 1) Titlul modulului Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Nr.

aglomerare . concepte . capete talaş tocătură PAL Metode de predare şi de învăţare .aşchiere .încleiere .Modulul III.face o preze ntare a mater iilor prime - 2 3 - - - - Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.presare .definirea plăcilor aglomerate .condiţionare Cuvinte cheie resturi. 24 .sortare .cereţi-i elevului să numească materiile prime Stil de învăţare auditiv Practic vizual Temă acasă Evalu are . lecţiei 1 Fapte. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Nr.tocare .

stratificate Îmbogăţirea si 20 dezvoltarea min. * * Recurge la colecţii de mostre furnire 15 min. Plan de lecţie (model de lucru 2) Scopul: Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate Obiective: 1. Ce trebuie modificat pe viitor? Notă: Rezolvarea elevilor cu nevoi speciale a fost redată prin haşuri Foloseşte imagini pentru explicarea conţinutului Utilizează markere. vocabularului Înţelegerea procedeelor de fabricaţie Dezvoltarea abilitaţii de a lucra in grup Cunoaşterea tipurilor de furnire * Are loc o conversaţie despre descrierea principalelor procedee de fabricare a furnirelor şi se prezintă aceste procedee. asemănări si deosebiri * * * Retroproiec tor Folii Pliante Videoproiec tor Power Point Computer Desene Imagini tipărite Fise de lucru 10 min. culori Citeşte cu voce tare textul Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 25 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 8. Să descrie procedeele de obţinere a furnirelor Timp Scopul predării Strategia de predare Expunere Trecerea in revista a tipurilor de furnire Discuţia interactiva Dezbaterea interactiva Videomultim edia Învăţarea prin cooperare Discuţii interactive Predare reciprocă Strategii de învăţare Se prezintă elevilor pe folii de retroproiector imagini cu furnire Stiluri de învăţare V A P * Resurse Generarea curiozităţii 5 min.2. pentru furnirele utilizate la prod. Să recunoască furnirele tehnice şi estetice 2. Evaluarea lecţiei 1. Se pune la dispoziţie o fisă de lucru pentru a completa principalele caracteristici ale tipurilor de furnire menţionate. Ce a decurs bine? 2.Modulul III.

26 . . Folii retroproiectoare 9.2 Folie retroproiectoare 2 Exerciţiul 13.cubul desfăşurat.5 mm Se acordă din oficiu Total punctaj obţinut din 10 p Realizat Nerealizat Punctaj 1p 9. ( Metoda cubului) Faţa 5 Faţa 2 Faţa 1 Faţa 3 Faţa 4 Faţa 6 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.1. crt. Răspuns ales 1 Superior 2 Tei 3 Stive 4 Aşchiere 5 1mm 6 30-40 mm 7 Orizontale 8 Aşchiere 9 0. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 9. Folie retroproiectoare 1 Autoevaluarea exerciţiului 4 Nr.1-0.Modulul III.

b c 9 – mecanism şurub-piuliţă. 13 – cale a d Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Ferăstrău panglică orizontal pentru fasonarea butucilor 9. 2 – volant de acţionae. 7 – roată de mână. 27 . Folie retroproiectoare 3 . 11 – butuc.Modulul III. Folie retroproiectoare 4 – Metode de fasonare a butucilor 1 – batiu.3. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 9. 10 – grife de fixare.4. 4 . 12 – cărucior.traversă metalică. 3 – volant de întindere. 8 – angrenaj de roţi dinţate conice. 5 – dispozitiv de întindere a pânzei 6 – pânză tăietoare.

28 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.

5. 20. 14. Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor( care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). 10a. 12. 16. comentariile efectuate de aceştia pentru colegii lor. 22 sarcinile c şi d. 7. 29 . 24. 19. 2 4. 17. 11. 4. 23 pot fi rezolvate de grupe de elevi care să cuprindă şi elevi cu nevoi educaţionale speciale. 6. 9b sau c. 18. Pentru exerciţiile: 4. Vor consemna rezultatele în fişa de evaluare a fiecărui elev. Pentru verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite se pot folosi exerciţiile 1. Pentru exerciţiile: 1. 3. 3b. profesorul va nota în tabel calificativul sigur sau nesigur. 8. 3. va scrie data evaluării şi semnătura evaluatorului. 9. profesorul va nota în portofoliul profesorului (fişele de evaluare şi de progres şcolar ale fiecărui elev) rezultatul autoevaluării şi va verifica dacă aceasta s-a făcut corespunzător. Pentru exerciţiile: 2.Modulul III. Exerciţiul 2 este conceput în trei variante cu grade de dificultate crescânde. 21. 17. 11. 10b. 19. 19. 21. 12. în funcţie de cum a răspuns elevul. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. pentru elevii cu cerinţe educaţionale normale sau speciale exerciţiile 1. şi e în funcţie de tipul cerinţei educaţionale. 6.3a. Exerciţiile propuse pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propun exerciţiile 2 a. 10a. Exerciţiile 13. 2a sau b. 7. 14. 13. 22 sarcinile a. 18. propuse în acest auxiliar. 20. b. 22. profesorul va urmări modul în care elevii au identificat şi cum au completat cerinţele. 5. 2. Evaluatorul poate alege varianta a pentru elevii cu nivele ridicat de cunoştinţe sau variantele b sau c pentru elevii cu cerinţele educaţionale speciale. 9a. 15. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 10. 16.

30 . Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice. în funcţie de forma de activitate ( pe grupe de elevi sau individual) şi în funcţie de materialul didactic şi aparatura de laborator existentă. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Pe parcursul desfăşurării lecţiei. laborator tehnologic 30 ore şi instruire teoretică 30 ore. profesorul va asigura materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei (mostre de materiale: plăci din aşchii de lemn. Mostrele de material (plăci din aşchii de lemn în diferite grosimi. Astfel. lucrări practice etc . prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare. semiobiectivi. trebuie să fie focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn. să efectueze determinări practice.Modulul III. aparatură de laborator: balanţă tehnică). elevii vor fi antrenaţi să participe la lecţie desfăşurând activităţi practice/aplicative. în ordinea înscrisă. va elabora fişe de lucru pentru fiecare examinare şi determinare. Metodele de învăţământ care se propun sunt cele activ-participative. Ori de câte ori este solicitat de către elevi. probe proiect. nefinisate şi finisate pe feţe) şi fişele de lucru se repartizează elevilor. Pentru modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn sunt alocate un număr de 210ore. Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea acestora. materialul didactic este deosebit de important. În acest fel. prin folosirea celor mai adecvate metode. profesorul dă explicaţiile şi lămuririle necesare. ca: observarea şi în mod deosebit descoperirea dirijată şi exerciţiul practic. să observe aspectul şi caracteristcile plăcilor din PAL. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 11. portofolii . Instrumentele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de lucru. subiectivi ). profesorul va supraveghea. teste cu cele trei tipuri de itemi ( obiectivi. iar cele de instruire practică sub îndrumarea maistrului instructor. să exerseze. să cerceteze şi să descopere proprietăţile şi modul de comportare a plăcilor în condiţii de umiditate. precum şi probe şi instrumente de evaluare şi autoevaluare. să identifice şi să interpreteze utilizările plăcilor din PAL. Ei vor trebui să se documenteze. dirija şi îndruma demersul elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. În strategia didactică. în care activitatea este centrată pe elev. fişe de observaţie. care sunt repartizate astfel: instruire practică 150 ore. chestionare de autoevaluare. privind procedeul de fabricaţie al plăcilor. tema de lucru. Orele de laborator tehnologic se vor desfăşura sub îndrumarea profesorului de specialitate tehnică.

. centrată pe elev. . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă: .încurajaţi elevii să participe activ la lecţie. . .obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională. .folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare. . .toate materialele / resursele sunt la îndemână. .invăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare.echipamentele sunt pregătite şi funcţionale.ţineţi cont de alcătuirea / nevoile / capacităţile grupului / elevilor. . . . . metodele şi obiectivele lecţiei.ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară. .comunicaţi eficient cu elevii (ton. .asiguraţi o evaluare formativă regulată. stil).puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare.oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul.demonstraţi o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate.aţi adaptat lecţia pentru a răspunde novoilor elevilor.încurajaţi învăţarea autonomă.aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei. .explicaţi în mod clar scopul.formulaţi în mod clar întrebările.oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor. . .completaţi şi semnaţi cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare. riguroasă şi exactă. .aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare. .folosiţi în mod eficient temele pentru acasă.asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor. corectă.alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare. . . . .locul / sala / organizarea sălii sunt adecvate.explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor. .aţi stabilit ţinte individuale de învăţare.implicaţi elevii în evaluare. 31 . . . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. . . . ritm.Modulul III.încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor.răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor.

de tip grilă. în lucrul în echipă. pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare. îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe şi-l va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor final pentru trecerea la un alt nivel. cu diverşi itemi de evaluare (cu alegere multiplă. Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională. metoda cubului. proiecte) • activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual. Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare. Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii. sau să se integreze pe piaţa muncii. în igienă şi securitatea muncii. cu răspuns scurt. 32 . rezultatele. dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare. experienţele. cu răspunsuri multiple. cu răspuns extins. care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le permită să continue pregătirea la nivelul 2. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. internet). Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au formarea abilităţilor cheie în comunicare.Modulul III. Elevul va păstra permanent acest portofoliu . Importanţa întocmirii unui portofoliu Prin calificările de la nivelul 1. în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de muncă şi în rezolvarea de probleme. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele. cu alegere duală. odată cu anunţarea tematicii. precum şi lucrări personale. cu răspuns restrâns. Evaluatorul va folosi ca instrumente de lucru următoarele: • Extemporalul (lucrarea de control). de completare. de tip pereche) • Fişe de observare şi fişe de lucru • Exerciţiul practic (proba practică) • Chestionarul • Fişe de evaluare şi autoevaluare • Activităţi interactive ( joc de rol. aritmografe. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 12. auditiv. practic) Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea ghidului elevului. Profesorul va indica bibliografia de studiat cu folosirea resurselor ( bibliotecă.

Modulul III. Exerciţii ( UC 20. talaş. C 1)  A 1 2 3 4 5 6 Exerciţiul 1 – Probă practică – Recunoaşterea materiilor prime la fabricarea PAL – ului. Exerciţii 1. 33 . rămăşiţe şi capete. Profesorul pune la dispoziţia elevului şase categorii de materii prime (lemn din crăci. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn II Activităţi pentru elevi 1. numerotate de la 1 la 6 şi cere acestuia să rezolve următoarea sarcină de lucru: Recunoaşteţi cele cinci categorii de materii prime prezentate: Materia primă Lemn din crăci Talaş Rumeguş Tocătură din lemn Rămăşiţe şi capete Lemn fasonat Sigur Nesigur Evaluator Data Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. tocătură din lemn).1. rumeguş.

orizontale. .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Sortarea…………………………………………………………………………………………………………. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Sortarea este un ………………………( 1 )………………………………… Sortarea se poate efectua în două moduri: . .care constă în …….sortare ……( 3 )……………….sortare ……( 4 )… .( 5 )………………… Însilozarea constă în ……………………( 6 )…… …………………………………. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a două operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn. Sortarea este un procedeu de separare a ……………( 1 )…………… Sortarea se poate efectua în două moduri: .Fişă de lucru – Descrierea operaţiilor de pregătire a materiei prime la fabricarea PAL . b..... Modulul III.. 34 .Însilozarea………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn.sortare …………( 2 )…………….care se bazează pe principiul …………………( 3 )……… .. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a două operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn.ului a. c.sortare………( 2 )….care se bazează pe principiul plutirii aşchiilor în curenţi de aer.şi se execută în ………………………………………( 7 )……………………………………………….orizontale.care constă în cernerea aşchiilor. Însilozarea constă în formarea unui ………( 4 )…… de aşchii şi se execută în ………( 5 )………. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 2 . …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Scrieţi în coloana din enumerate 1 Depozitare 2 Tocare 3 Sortare 4 Însilozare dreapta utilajele a b c d Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 35 . Găsiţi-le şi încercuiţi-le. N B L L P S M T A A R E D A U A S Î T Ă M E R R T O N A M N P U P O R S L Ă F O M O C T I A Ş A Z E T Ă A L Ş I S I G O T R O C Ţ O T U C U E Z S E N A Ş A R C A P M A R E R Ă A R O N T E L E L S E corespunzătoare operaţiilor  Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 3 – Fişă de lucru – Identificarea materiilor prime şi a b.operaţiilor de pregătire la fabricarea PAL .ului a. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 5 denumiri de materii prime şi 4 operaţii de pregătire a acestora în vederea fabricării plăcilor din aşchii de lemn.

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

Exerciţiul 4 – Fişă de autoevaluare – Identificarea materiilor prime şi a

operaţiilor de pregătire la fabricarea PAL - ului Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai joss ă fie adevărate. 1. Prin utilizarea prafului de lemn se obţine un aspect (inferior/ superior) al feţei plăcii. 2. Lemnul de (tei /fag) se foloseşte numai în anumite proporţii. 3. Lemnul rotund se depozitează în (stive / vrac). 4. Transformarea tocăturii în aşchii se realizează prin (aşchiere / măcinare). 5. Fabricile de PAL sunt aprovizionate cu lemn rotund şi despicat având lungimi de (1m / 2m ). 6. Prin tocare se obţin particule de lemn cu lungimi de (30-40 mm /50-60mm). 7. Însilozarea aşchiilor umede se face în silozuri (verticale / orizontale). 8. Prin (aşchierea /tocarea ) lemnului cu ajutorul aşchietoarelor se obţin direct aşchii cu lungime şi grosime finală. 9. Grosimea aşchiilor este de (0,1-0,5mm / 1-5 mm) Autoevaluare exerciţiu 4 Nr. crt. Răspuns ales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se acordă din oficiu Total punctaj obţinut din 10 p

Realizat

Nerealizat

Punctaj

1p

Atenţie !
Exerciţiul va fi rezolvat individual. Fiecare elev se va autoevalua comparând propriile răspunsuri cu răspunsurile corecte prezentate de către profesor pe folie retroproiectoare. Profesorul prezintă elevilor folia cu răspunsurile corecte. • Bifaţi în rubrica ,,Realizat,, dacă aţi dat un răspuns corect şi în rubrica ,,Nerealizat,, dacă aţi dat un răspuns greşit. • Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1p şi veţi primi din oficiu încă 1p, putând realiza la acest exerciţiu 10 puncte.
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

36

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

1.2. Exerciţii ( UC 20, C 2 )

proprietăţilor PAL – ului a. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 4 criterii de clasificare a plăcilor din aşchii din lemn şi 4 proprietăţi ale acestora. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. L R A R O P D O M C S A A R E R C O P S P A N E U N E P R U S Z M T C E O T I I F R I C C I T S L A E T E L A T A G M F D I T E R E A E E Z E N E R R Ţ U A M Ţ P E I E C R A Ă S M N S O E N U

Exerciţiul 5 – Fişă de lucru – Identificarea criteriilor de clasificare şi a


lemn

Exerciţiul 6 – Joc de rol – Recunoaşte produselor obţinute din aşchii de

Evaluatorul grupează elevii câte doi şi le pune la dispoziţie câte o mostră de placă din aşchii de lemn.. Sarcina de lucru este următoarea: 1. Identificaţi tipul plăcii din aşchii de lemn şi completaţi tabelul de mai jos. Prezentaţi rezultatele colegului de grup şi comparaţi-le. Tip de placă Proprietăţi Domenii de utilizare Evaluator Data

Nume elev………………………………………………………

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

Pag.

37

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

Exerciţiul 7 - Fişă de lucru – Descrierea principalelor proprietăţi ale

plăcilor din aşchii de lemn Completaţi coloanele 2 şi 3 conform modelului de pe linia 1 în tabelul de mai jos: Modul de exprimare sau Noţiunea Definiţia noţiunii reprezentare a b c Proprietatea plăcii de a-şi mări Umflare în % dimensiunea sub influenţa umidităţii Contragerea Izolare termică Rezistenţa la încovoiere Rezistenţa la smulgere a cuielor

1.3. Exerciţii ( UC 20, C 3 )


Nr. crt. 1 2 3

Exerciţiul 8 – Probă practică – Recunoaşterea produselor obţinute din fibre

de lemn Profesorul înmânează fiecărui elev câte trei mostre din plăci de fibre de lemn şi cere efectuarea următoarei sarcini: Răspundeţi cerinţelor cerute în tabelul de mai jos: Tipul placă de Principalele proprietăţi Domenii utilizare de Evaluator Data

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

Pag.

38

Densitate aparentă ……………………………………………………………………………………….dimensiunea sub influenţa……………. c – Contragerea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ………………………….………………şi care tinde să-i ……….. …………………….Fişă de lucru – Descrierea principalelor proprietăţi ale PFL - a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag...acesteia. Contragere ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. c. c – Contragerea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ………………….. ………….Densitatea aparentă reprezintă raportul dintre ……………şi ……………. sub influenţa……………..a. b ..b. Completaţi spaţiile punctate din definiţiile proprietăţilor PFL ului a .Rezistenţa la tracţiune reprezintă proprietatea plăcii de a …………………. d ...dimensiunea sub influenţa………………. ..Umflarea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ……….....ului.care acţionează după o direcţie ………………şi care tinde să-i mărească ……………………. Umflare…………………………….. ului Modulul III. sub influenţa………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor proprietăţi ale PFL .d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..c.Rezistenţa la tracţiune reprezintă proprietatea plăcii de a ……………… unei …………. Rezistenţă la tracţiune……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… b.. d .. b ...………………şi ………………….. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 9 .…. Completaţi spaţiile punctate din definiţiile proprietăţilor PFL ului a .care acţionează ………….Umflarea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ……………………………..Densitatea aparentă reprezintă raportul…………. .... 39 .

4. M M Î C F L U O U U A N P O F S R F S R C R R I C Ă E C S L E M N Ă P R A O E S A I T R Ă R R I A R S O E S E T E R E A R S T L A R E C R L Ă R A R E D O E A C Ă C E A A V C M A U U T P N O A A S M L A Ş S R R R Ă A b. în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv. precizaţi sarcina. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 6 operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii din lemn şi 3 utilaje care participă în acest flux. punctând clar obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească : 1) Să denumească tipul produsului 2) Să stabilească materia primă din care s-a executat 3) Să numească operaţiile necesare fabricării produsului 4) Să reprezinte schema fluxului de fabricaţie 5) Să numească utilajele cu care se execută fiecare operaţie Elevii pot prezenta rezolvările sarcinilor verbal. Exerciţii ( UC 20. C 4 )  Exerciţiul 10 . Găsiţi-le şi încercuiţi-le. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Înmânaţi fiecărui grup câte o coală de hârtie şi o epruvetă de PAL executată în atelierul şcoală.Fişă de lucru – Identificarea principalelor operaţii şi utilaje de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn a. vizual sau practic) Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 40 .Modulul III.

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.resturi de la ferăstruire. A 2 4 5 7 9 8 6  Exerciţiul 11 . 3.Modulul III.5. 8. 10. 2.resturi de la retezare cherestea.variantă de fabricaţie.produs al plantelor lemnoase.proprietate care se exprimă în g/cm3.UC 20 fabricarea produselor aglomerate din lemn şi a proprietăţilor acestora.domeniu de utilizare. 9. 7. Exerciţii recapitulative .proprietate prin care o epruvetă pe bază de lemn îşi măreşte volumul.proprietate prin care o epruvetă pe bază de lemn îşi măreşte volumul. 41 . Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui criteriu important de identificare a plăcilor din aşchii de lemn.Identificarea materiilor prime la 1 3 10 B 1. 6. 4.Fişă de lucru .rest de la rindeluire. 5.resturi de la ferăstruire.

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 4 .operaţie prin care se separă aşchiile după dimensiuni.operaţie prin care se presară aşchii pe support. A 2 3 1 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 B 1. 10 – operaţie de depozitare a aşchiilor. 42 . 15. 12 – proprietate prin care produsele de lemn îşi măresc volumul sub influenţa apei. 8 . 14 – element de bază în structura PAL ului. 3 – operaţie prin care se definitivează grosimea covorului de aşchii.operaţie prin care se separă aşchiile după dimensiuni.operaţie prin care se aplică adeziv pe aşchii. 2. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui utilaj important din fluxul de fabricaţie a plăcilor din aşchii de lemn. 5 . Modulul III. 9 . 7 – metodă de fabricaşie.operaţie prin care se obşin aşchii din lemn masiv.operaţie prin care se aplică adeziv pe aşchii.Identificarea materiilor prime la fabricarea produselor aglomerate din lemn şi a proprietăţilor acestora. 11 – rest de la ferăstruire.Fişă de lucru .operaţie prin care se definitivează grosimea covorului de aşchii.operaţie prin care se definitivează clitatea plăcii. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 12 . 6 . 13 – solicitare de scoatere a cuielor din placa de PAL.

faţa 5 – Clasificarea plăcilor din aşchii de lemn.se împart activităţile între membrii grupului. .pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume: . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 13 – Activitate interactivă – Metoda cubului – Exerciţiul 1 . • Etapele sunt următoarele: . proprietăţile şi domeniile de utilizare ale acestora.fiecare elev din grup primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o faţă a cubului. . . . .faţa 6 – Domenii de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn. Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre tehnologia de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn. . Lucrarea în formă finală va fi ataşată pe tablă ( foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat ). . • Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru. • Modulul III.se alege un lider care să controleze derularea activităţii.Identificarea materiilor prime la fabricarea produselor aglomerate din lemn. .faţa 2 – Operaţii şi utilaje de pregătire a materiei prime. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.faţa 3 – Operaţii şi utilaje de fabricare a PAL ului. Profesorul va coordona apoi analiza activităţii fiecărui grup de către celelalte grupuri şi va corecta eventualele greşeli scoţând în evidenţă părţile pozitive.faţa 4 – Prezentaţi proprietăţile PAL ului. 43 . • Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii. clasificarea.faţa 1 – Descrieţi materiile prime utilizate la fabricarea PAL ului. .se formează grupe de 6 elevi.

Identificaţi furnirele şi completaţi tabelul de mai jos. A O N T C O M R G A Ă A C A S R C I R O C P O A E E N E E S L R X I N C I I E C C T I M T P E Ă R E E A L N Ţ I M C T A T Ă C A U E N R R Ă R R T Ă I Â R I S A C C N Ă N Ă I U Ă Ă U  Exerciţiul 14 – Fişă de lucru – Identificarea criteriilor de clasificare şi a  Exerciţiul 15 – Probă practică – Recunoaşte furnirele tehnice şi estetice Evaluatorul elevii pune la dispoziţia fiecărui elev câte 5 mostre de furnir. Exerciţii ( UC 21. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. Sarcina de lucru este următoarea: 2. Tip furnir crt 1 2 3 4 5 Specie Grosime Calitate Evaluator Data Nume elev……………………………………………………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Nr. 44 .Modulul III. C 1 ) şi a procedeelor de obţinere a placajului În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 3 criterii de clasificare şi 4 procedee de obţinere a furnirelor estetice( unul de tăiere şi trei de derulare).6. Comparaţi rezultatele cu ale colegului de grup.

45 . Răspunsul Nota 1. procedeelor 2. Denumirea Corect.Claritatea explicaţiilor Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Prezentarea Consideraţi că prezentarea a fost procedeelor făcută cu siguranţă? 3. corectă si uşor domeniilor de înţeles? de utilizare 4. incorect. Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 16 – Probă orală – Descrierea procedeelor de obţinere a furnirelor Evaluatorul cere elevului următoarea sarcină: Faceţi o scurtă prezentare a procedeelor de obţinere a furnirelor tehnice FOAIE DE EVALUARE Nume elev……………………………….. etc. Cunoaşterea Prezentarea a fost clară.

Completaţi tabelul de mai jos.7. II. în care sunt reprezentate principalele scheme de fasonare a buştenilor. înscriind în dreptul fiecăreia denumirea metodei de fasonare reprezentată în desen: Numărul metodei Schema de fasonare Denumirea metodei de fasonare Evaluator I. 46 . IV.Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. C 2 )  Exerciţiul 17 – Fişă de evaluare – Identificarea metodelor de fasonare a buştenilor a. Exerciţii ( UC 21. III. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

plop. mesteacăn. b) estetice. fag etc. corespunzătoare pentru răspuns. Itemi de evaluare Răspuns Evaluator crt 1. b) derulării centrice. tei.) cu diametre mai mici de 55 cm. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. c) derulării excentrice. Numiţi metoda de fasonare care se utilizează pentru buştenii de foioase (nuc. b) pe prisme radiale. c) gaterul orizontal. a) ferăstrăul cu lanţ. varianta corectă de răspuns pe care o alegeţi din cele 4 enunţuri de mai jos: Fasonarea buştenilor este o operaţie necesară în vederea obţinerii furnirelor prin metoda: a) tăierii plane. Fasonarea buştenilor este operaţia care se execută în vederea obţinerii furnirelor: 3. b) ferăstrăul panglică orizontal. 47 . înscriind răspunsul corect în coloana corespunzătoare: Nr. cireş. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn b. în rubrica specificată. Cel mai întrebuinţat utilaj pentru executarea fasonării buştenilor este: 5. a) pe prismă (bloc întreg de buştean). păr. Pentru debiterea furnirelor prin derulare excentrică buştenii se fasonează prin metoda: 4. Rezolvaţi itemii din tabelul următor. 2.Modulul III. c) tehnice şi estetice. • Răspunsul corect pentru fiecare item va fi marcat de către evaluator prin bifare. Înscrieţi în coloana alăturată. c) pe jumătăţi de buştean (prisme din jumătăţi). a) tehnice.

etc. 2. 48 .Modulul III. Răspunsul 1.. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. incorect. FOAIE DE EVALUARE Nume elev………………………………. Identificarea utilajelor şi instalaţiilor 4.. Prezentarea fluxului 3. Claritatea explicaţiilor Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? Identificarea a fost corectă ? Nota Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. utilajele şi instalaţiile. Exerciţii ( UC 21. S O P C F P C T C E C T U U E F S U C E R D S C A O A Ţ N A E C R S R M I T T R A O O T B O R A U R I N A A N A R L E R A R L A R E A A E R E A R E V R E S E L R E L I E R F D Z E  Exerciţiul 19 – Studiu de caz – Identificarea fluxului tehnologic Profesorul prezintă elevilor schema unui flux de fabricare a furnirelor tehnice sau estetice şi îi cere să identifice fluxul (furnire tehnice sau estetice). C 3 )  Exerciţiul 18 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare a furnirelor tehnice şi estetice. Denumirea fluxului Corect.8. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 9 operaţii din fluxul de fabricare a furnirelor tehnice şi estetice.

49 .Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

lemn fasonat pe patru feţe. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui produs realizat din furnire tehnice. 4 – tip de derulare prin rotirea 4 butucului în jurul unei axe 5 paralele cu axa geometrică. 6 5 – tip de ferăstrău cu care se B execută fasonarea butucilor. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1.criteriu de clasificare. 9 – produs obţinut prin încleierea furnirelor. 7 – operaţie de decupare plană a furnirelor. Pag. 1 2.UC 21 fabricare a furnirelor tehnice şi estetice. 5 6 8 7 7 9 10 11 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn B 8 – substanţă cu care se face încleierea furnirelor. 2 – operaţie prin care se aleg furnirele în funcţie de calitate. 6 . 1 2 3 4 4 A 1.operaţie prin care se aleg furnirele în funcţie de calitate.  Exerciţiul 20 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de  Exerciţiul 21 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare a placajului. 4 – operaţie de înpachetare a furnirelor. 5 – operaţie de eliminare a apei din furnir.Modulul III. 10 – operaţie în urma căreia se definitivează încleierea furnirelor.materie primă la fabricarea placajului. A 1. 11 – utilaj de presare. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unei operaţii importante din fluxul de fabricaţie a placajului. 50 Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn . 2 3 – tăiere prin rotirea 3 butucului. 6 – butuci fasonaţi prin taiere pe axa longitudinală. 3 – operaţie prin care butucii de lemn se introduc în apă încălzită.9. Exerciţii recapitulative .

Test de evaluare Se poate utiliza la încheierea predării cunoştinţelor prevăzute pentru o unitate de competenţă. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 22. 51 . A F Umiditatea iniţială a furnirelor este de 50-80% 3. crt. Secţionarea buştenilor se execută : a) După uscare b) Înainte de tratare c) După tratare b. Operaţia 1 Secţionare 2 Tratare termică 3 Cojire 4 Detectare incluziuni Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Utilajul sau instalaţia Pag. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă: 1. Care metodă de fasonare se aplică în cazul lemnului de nuc? a) Pe patru feţe b) În jumătăţi c) În sferturi 3. Prin fasonare se stabileşte: a) Lungimea butucului b) Planul de debitare a furnirelor c) Diametrul butucului 2. Metoda de fasonare în sferturi se utilizează atunci când se debitează buşteni cu diametre: a) = 30 cm b) < 60 cm c) > 60cm 4.Modulul III. 2. A F Tăierea plană se execută la derulor. Completaţi în tabelul de mai jos denumirea utilajului sau instalaţiei cu care se execută operaţiile indicate în coloana 2: Nr. a. Răspundeţi la următoarele întrebări încercuind răspunsul corect: 1. Exerciţiile cuprinse în acest test pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi atât pentru elevii cu nevoi speciale cât şi pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini. A F Secţionarea furnirelor estetice se execută în pachete c.

realizaţi corespondenţa dintre operaţie şi elementul care îi este caracteristic acesteia: 1 2 3 Încleiere furnire Presare furnire Condiţionare a b c Camere speciale Adeziv ureoformaldehidic Temperatura 100-110 0C e.şi umiditatea aerului de …… 4. debitarea şipcilor pentru panel se execută la ……………………………… 3. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 5 6 7 Debitare furnire Uscare Prelucrare furnire d. Condiţionarea plăcilor de PAL se execută la temperaturi de ……. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 2.sau …………………..Modulul III. Completaţi locurile libere din propoziţiile de mai jos: 1 – La fabricarea Panelului se utilizează cherestea cu o umiditate de ……. 52 . Printr-o dreaptă.. Încleierea furnirelor la fabricarea placajului se face cu adeziv …………………..

a. executate la atelierul şcoală. ……………………………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Data Pag.Să denumească tipul produsului .Să-şi stabilească un purtător de cuvânt care să relateze modul de lucru în echipă (un scurt eseu) Atenţionaţi-i că fiecare membru al echipei trebuie să primească cel puţin o sarcină clară.Să numească operaţiile necesare fabricării produsului . Înmânaţi-le fişa de mai jos: Planifică Acţionează Analizează Care a fost sarcina grupului? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ce a executat fiecare dintre voi ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Organizarea activităţii: Unde aţi lucrat? Data/Ora începerii………………………… ………………………………… Data/Ora finalizării ……………………… Confirmarea activităţi. dar felul cum îţi repartizează sarcinile rămâne la latitudinea lor.Să stabilească materia primă din care s-a executat . PFL. Miniproiect Grupaţi elevii clasei în grupuri de 4 – 5 elevii (fiecare grup avînd în componenţă elevi cu stiluri diferite de învăţare şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale).Să numească utilajele cu care se execută fiecare operaţie . punctând clar obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească: .Modulul III. Înmânaţi fiecărui grup câte o epruvetă de PAL. placaj sau Panel. precizaţi sarcina grupurilor. Prof.Să reprezinte schema fluxului de fabricaţie . furnir. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 23. 53 .Să completeze fişa de mai jos .

stabilit de comun acord? ………………………………………………… Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Elevii pot alege prezentarea rezolvărilor verbal. Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Şi-a îndeplinit sarcinile la timpul Comentarii/Exemple…………………………. participarea la discuţiile de grup? ………………………………………………… Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Şi-a asumat sarcinile? Comentarii/Exemple………………………….Modulul III. Pentru dumneavoastră sugerăm următorul format : Confirmarea sarcinii de lucru nr. Care a fost sarcina comună? ……………………………………………………………………………………………………… Elevul …………………………… A înţeles obiectivele? Comentarii/Exemple…………………………. în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv. VI. Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… A înţeles sarcina de lucru prin Comentarii/Exemple…………………………. 54 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Notă: Această fişă vă sugerăm să o daţi elevilor dumneavoastră pentru portofoliul lor. vizual sau practic) Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

55 .Fişă de autoevaluare – Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Această fişă este importantă deoarece: a) vă reaminteşte ce aţi atins deja b) vă ajută să aprofundaţi Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti DA Pot să ientific materia primă utilizată la fabricarea plăcilor din aşchii şi fibre de lemn Pot să recunosc produsele obţinute din aşchii de lemn Pot să recunosc produsele obţinute din fibre de lemn Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Pot să identific materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate Pot să utilizez metodele de fasonare a buştenilor Pot să recunosc operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a placajului Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a panelului NU Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 24 .Modulul III.

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Proprietatea plăcii de a-şi micşora dimensiunea sub influenţa umidităţii. uscare. autoîncărcătoare. %. Exerciţiul 18. Exerciţiul 14.b. d . 9. 5 – silozuri. derulare. 8 – rumeguş.Proprietatea plăcii de a stopa pierderea de căldură de le interior la exterior ( de pe o faţă pe alta). rumeguş. sortare. derulare excentrică. uscător. 2 – densitate. 4 . fasonare. a . III – fasonare pe calote. Exerciţiul 3. MPa. 1 . tractoare.smulgere.. . 13 .Proprietatea plăcii de a-şi mări dimensiunea sub influenţa umidităţii. rezistenţă Exerciţiul 7. 6 – formarea unui stoc de aşchii.sortare. Exerciţiul 17. 9 – construcţii.presare. sortare. utilizare. a.însilozare.Proprietatea plăcii de a reziste unei forţe care acţionează după o direcţie perpendiculară pe axa longitudinală şi care tinde să-i modifice forma. 4 – stoc. IV – fasonare pe jumătăţi (prisme din jumătăţi). grosime.finisare. b. 10 . sarcina b: 1 – procedeu de separare a aşchiilor. lemn fasonat. tăiere plană. 2 . conică. încleiere. specie.aşchii. sortare. 11 .Proprietatea plăcii de a-şi micşora dimensiunea sub influenţa umidităţii. . croire. – a – automacarale. 8 . .Modulul III.încleiere. Soluţiile exerciţiilor propuse Exerciţiul 2. aspect feţe. tratare. depozitare tocare. rămăşiţe. . finisare. uscare. umflare. 3.site mecanice sau pneumatice. Exerciţiul 2.Raportul dintre masa piesei şi volumul acesteia. 5 – cernerea aşchiilor. 5 – procedeu. 3 – plutirii aşchiilor în curenţi de aer. specie. densitate. 3 . b . Exerciţiul 12. Exerciţiul 10. 3 – mecanică. MPa. calitate.rumeguş. 15 . sarcina c: 1 – aşchiilor. 7 . 5 – b. 1 -formare. 6 tocare. 4 – rumeguş. 2 – a. 3 – c. b – tocătoare. 2 – pneumatică. 10 – lemn.procedeu. 3 – capete. contragere.Proprietatea plăcii de a reziste unei forţe care acţionează după o direcţie longitudinală şi care tinde să-i mărească dimensiunea. Exerciţiul 9. talaş. 4 – c.Proprietatea plăcii de a opune rezistenţă la scoaterea cuielor introduse în ele. 12 umflare. c. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn III. Exerciţiul 5. 14 . ferăstrău. 5.umflare. 6 – talaş. c . secţionare. centrare. 4 – mecanică.sortare. 56 . ambalare. centrică. formare covor. II – fasonare pe sferturi. Exerciţiul 11. însilozare.transportoare cu bandă. 7 – umflare. presare. procedeu. 1 – fasonare pe prismă. presă.a.presare.încleiere. 7 – silozuri orizontale. I – fasonare pe prismă (blocuri întregi de buşteni). tocătură. 2 – pneumatică. 4 – silozuri metalice orizontale.

1 . 11 – presă.prismă. 1 – b. 7 – foarfece ghilotină. 3 – T = 200C. 8 – adeziv.excentrică. fenolformaldehidic Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III. 2 – c. 5 – uscare. 6 -jumătăţi. 1 . 3 – tratare.calitate. 6 – uscătoare cu bandă şi duze. 7. 1 – ferăstrău mecanic cu lanţ.F.furnir. II. 4 . 1 . U = 8-10 %. 2 – a: 3 – c. 1 – 8%. 4 – detectoare fixe sau mobile. 2 – bazine cu apă sau abur supraîncălzit. V. 5 – maşini de tăiat plan orizontale sau verticale. 3 – A. 6 – sortare. 1 – b. 10 – presare. Exerciţiul 21. 57 . 4 – b. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 20. 3 – manual sau mecanic cu maşini portative cu freză. 5 .panglică. 2 – sortare. 3 – a. III. 3 . Exerciţiul 22. 2 – ferăstrău circular.tăiere. I . 4 – ambalare. 5 – ureoformaldehidic. 9 – placaj.derulare. 2 . 2 – A. V.

– Standard de pregătire profesională – Şcoala de arte şi meserii.– Ed.net V. Site – uri utile www.europanels.ro www. placajului şi panelului – manual şcolar – Ed. www.org www. Did. 4 – Pivaru D. Bucureşti 1981. 58 .Utilajul şi tehnologia fabricării cherestelei.asiatimber.com www. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Did.edu.globalwood. – Utilajul şi tehnologia fabricării furnirului.it www.forestweb. Tehnică Bucureşti 1992.org.imal.org www. – Manualulş maistrului din industria lemnului – Ed. 5 – Zamfira A. . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn IV. Georgescu .Modulul III.Tehnologia produselor stratificate din lemn Universitatea din Braşov 1975.org www. Bucureşti 1996.colinswood. ŞiPed. .cei-bois.com www. ŞiPed.metsopanellboard. 2 – Mitişor Al.panelsource.tvet.ro www. 3 . Grigorescu A.Pentilescu M.com www.com www. Bibliografie 1 – Hinescu A. produselor stratificate şi aglomerate din lemn – manual şcolar .net www.wpm.woodweb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->