Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE I INGINERIE CHIMIC Chimie Alimentar i Tehnologii Biochimice

Strategii pentru dezvoltarea procesului de curent colateral pentru polihidroxialcanoa i (PHA) din melasa trestiei de zah r
M.G.E. Albuquerque et al., Journal of Biotechnology, 2007, 130, 411-421

ndrum tor : Lector Dr. Ing. Luiza G in

Student : Butaciu Snziana

Introducere
PHA (polihidroxialcanoa i) mase plastice biodegradabile, biocompatibile Mase plastice termorezistente sintetizate de culturi pure de bacterii i culturi mixte de bacterii (costuri de produc ie mai mici) selectate de condi iile opera ionale folosite Culturi mixte alimentarea carbonului se face dinamic n prezen de oxigen (Aerobic Dynamic Feeding ADF), genernd o cre tere neuniform a celulelor - Nu re in carbohidra ii; - Re in acizii gra i volatili (VFA). Unii cercet tori au propus producerea PHA-ului din lichidele reziduale fermentate de la fabrica de ulei de m sline (OME) sau de la fabrica de hrtie Scopul acestui studiu este de a ob ine PHA din melasa trestiei de zah r.

Materiale i metode
Preg tirile de alimentare
- Melasa (produs din industria de rafinare a zah rului cu con inut mare de zah r: >54% din masa anhidr ); - Melasa a fost diluat (pentru reducerea vscozit ii) cu o solu ie de nutrien i minerali (surs de N i P: NH4Cl, K3PO4/Na2HPO4); - I s-a ajustat pH-ul (de la 5 pn la 7) cu NaOH; - n proces au existat 4 st ri de echilibru cu raportul molar C/N/P de 100:6:1 (1-3) i 100:3:1 (4);

Organizarea experimentului
- 3 reactoare cu agitator; - Fermentarea melasei are loc ntr-un reactor cu amestecare continu (CSTR), n condi ii anaerobe; - Selectarea culturii acumulate PHA s-a f cut ntr-un reactor de acumulare cu func ionare secven ial (SBR).

Fig. 1. Three-step PHA production process from sugar cane molasses by mixted cultures using either fermented molasses full line or acetate dashed line for culture selection.

Reactorul de fermenta ie cu formare continu de acid


- CSTR-ul a fost inoculat cu rezidurile lichide (efluen i) amestecate cu ap de la unui bazin de fermentare i adaptat la alimentarea cu melas ; - n prima perioad de aclimatizare, substan ei i s-a ad ugat melas diluat i nutrien i (N i P), reactorul func ionnd discontinuu pn la observarea acidific rii; - Alimentarea reactorului s-a f cut continuu cu 2 pompe peristaltice (1-melas i 2-solu ie de nutrien i minerali); - pH-ul a fost ajustat la 3 valori diferite (5, 6 i 7) de un controlor de pH care pornea sau oprea curgerea solu iei de NaOH; - S-au luat zilnic probe pentru analiza zah rului, acizilor organici, amoniacului din alimentarea cu melas i solu ia de nutrien i.

Reactorul de selec ie a acumul rii culturii de PHA


- Selectarea culturii de PHA acumulat pe melas a fost pus n SBR i a func ionat n condi ii ADF;

- SBR a func ionat n 4 etape (12 ore): umplerea (12,5 min), aerisirea (umplere i golire: 11 ore), sedimentarea (38,5 min) i extrac ia (9 min); - Amestecarea a fost de 500 rpm; - Umplerea, aerisirea i amestecarea reactorului au fost controlate automat de un program; - Probele luate periodic au folosit i la determinarea VFA-ului, absorb ia amoniacului, eliminarea TOC (totalitatea carbonului din compu i organici) i cre terea biomasei.
Tabel 1. Effect of CSTR operating conditions on substrate uptake rate

Analiza acumul rii stratului de PHA


- A fost finalizat folosind melas purificat n CSTR, diferite condi ii (pH, raportul molar C/N, substratul) i sediment din culturi selectate de PHA acumulat n condi ii de ADF; sursa de carbon - acetat sau melas fermentat ; - n timpul analizelor straturilor a crescut rata acizilor organici i a sc zut rata oxigenului;

Proceduri analitice i evalu ri


- Concentra ia biomasei a fost determinat folosind metoda solidelor volatile n suspensie (VSS); - Concentra iile de acizi (lactat, acetat, propionat, butirat i valerat), zaharuri i etanol au fost determinate folosind cromatografia lichidelor de nalt puritate (HPLC); - PHA-urile au fost detrminate folosind cromatografia de gaz; - Con inutul de PHA sedimentat a fost calculat ca procent al VSSurilor, care include i biomasa activ .

Rezultate i discu ii
Impactul pH-ului i a raportului C/N n producerea VFA-ului
- S-au observat diferite randamente ale acizilor organici i diferite profile de concentra ie; - Fermentarea s-a finalizat cu exces de nutrien i.

Acumularea PHA-ului folosind melasa fermentat selectat de acetat

i o cultur

- Scopul studiului evaluarea efectului profilelor de concentra ie a acizilor organici asupra producerii PHA-ului cu ajutorul unei culturi selectate de acetat i melas fermentat
Tabel 2. Effects of CSTR operating conditions on organic acids production rate, sugar to organic acids conversion yields and organic acids concentraion profile.

- Rezultatele studiului unei aglomer ri folosind melas fermentat purificat ca surs de carbon pentru PHA-ul acumulat sunt prezentate n Fig. 2.
Fig. 2. PHA batch accumulation test using a culture selected on acetate under ADF condition and clarified fermented molasses produced al pH 5.

S-au f cut 3 analize a acumul rii stratului de PHA cu melas fermentat purificat produs la pH 7, 6 i 5; Concentra iile acizilor organici folosi i n aceste studii au suferit o dilu ie relativ la concentra iile lor respective n efluent din reactorul care genereaz acid (prezentate n Tabel 1); Cantit ile de PHA depozitate pe melasa fermentat au crescut odat cu sc derea pH-ului; Cantit ile depozit rii polimerului ob inute cu melas fermentat purificat au fost mai mici dect cele raportate pentru aceea i cultur folosind substrate pure. Rata de absorb ie a HBut i HVal au crescut dup epuizarea HAc.
Tabel 3. Clarified fermented molasses organic acid composition used in PHA accumulation tests

Rata maxim de produc ie a PHA-ului i ratele absorb iei substratelor au fost acelea i n studiile de acumulare cu melas fermentat produs la pH 5 i 6, dar mai mare pentru pH 7; Capacitatea de acumulare maxim nu a fost determinat , dar con inutul n polimer a unei celule a fost de 30% (PHA / greutatea celulei anhidre) i a fost observat n toate testele de acumulare a stratului f cute cu melas fermentat .
Tabel 4. PHA batch accumulation assazs using a culture selected with acetate and clarified molasses produced at different pH and with residual ammonia concentrations, or using a simulated feed composed of sznthetic organic acids

Selec ia culturii i producerii PHA-ului cu melas fermentat purificat


Selec ia culturii a fost f cut n SBR; SBR-ul a fost alimentat cu acizi organici, rezultnd o rat de nc rcare organic de 75 Cmmol VFA pe ciclu; Dup 10 zile (durata unei sediment ri) cantitatea depozitat a sc zut la aproape jum te din valoarea ei ini ial : Con inutul celulelor de PHA a fost semnificativ mai mare, la nceput, n reactor dect con inutul PHA (masa polimerului acumulat n fiecare ciclu), rezultnd c polimerul acumulat nu s-a consumat n faza de golire; Dup 20 de zile de la inocularea reactorului, con inutul de PHA, a sc zut n timp, indicnd ca PHA-ul nu a mai fost produs.

Fig. 3. SBR cycles (VFA i NH4 uptake, TOC removal and PHA storage Ysto refers to YP/S) and performance over time (PHA cell content, stprage zield, and VSS) in a culture selection SBR fed with fermented molasses using initial concentrations of either 75 Cmmol/l VFA and 1,4 Nmmol/l NH4+ (a and b) or 30 Cmmol/l VFA and 2,5 Nmmol/l NH4+ (c and d).

Produc ia polimerului folosind culturi selectate a fost evaluat ntr-un reactor de acumulare cu melas fermentat purificat produs n condi iile st rii de echilibru 4 (pH 6; C/N=100:3, raport molar) n urma inhib rii cu acetat a rezultat c cultura selectat folosind melas fermentat este mai susceptibil dect cultura selectat acetat; Aceast inhibare poate fi nvins prin aprovizionarea melasei fermentate cu cantit i mici de substrat.

Fig.4. PHA batch accumulation test using a culture selected on fermentated molasses under ADF conditions and clarified fermentated molasses produced at pH 6.

Concluzii
pH-ul reactorului de fermentare influen eaz compozi ia acizilor gra i volatili produ i, care n schimb au un efect direct asupra compozi iei polimerului produs, rezultnd c compozi ia polimerului poate fi manipulat simplu controlnd pH-ul reactorului cu generare de acid; Concentra ia mare de amoniac a ar tat c influen eaz negativ produc ia de PHA; Cultura selectat de melas fermentat a ar tat o performan a acumul rii de PHA pu in mai mic dect cultura selectat acetat; Costul substratului pur poate dep i cantitatea mic de polimer i rata de produc ie a melasei fermentate; Acest studiu ilustreaz avantajele folosirii acestui proces de produc ie cu curent colateral, care ofer posibilitatea folosirii diferitelor condi ii i/sau strategii pentru a optimiza selectarea culturii i acumularea polimerului.