P. 1
Suport Curs An Organic A Sem II

Suport Curs An Organic A Sem II

|Views: 1,692|Likes:

More info:

Published by: Corina-Mihaela Scîrlat on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

CLORUL – Cl Stare naturală În natură, clorul se găseşte numai combinat, datorită marii sale reactivităţi.

Se întâlneşte ca acid clorhidric în gazele vulcanice şi sub formă de cloruri de sodiu, potasiu, magneziu etc., în apa mărilor şi oceanelor, a lacurilor continentale şi în zăcămintele minerale. • In ţară, depozite de clorură de sodiu (sare gemă) : se găsesc la Ocnele Mari, Slănic Moldova, Cacica, Praid, Ocna Dejului, Ocna Mureşului, Ocna Sibiului etc. • În regnul animal şi vegetal, clorul se găseşte sub formă de cloruri – în cenuşa plantelor şi animalelor, în sânge, limfă, lapte, urină etc., şi ca acid clorhidric – în sucul gastric (circa 0,2–0,4%) unde are un important rol digestiv. Preparare

Toate metodele de obţinere a clorului, se bazează pe reacţia de oxidare a ionului clorură Cl– : 2Cl–  → Cl2 + 2e  Metode de laborator - Oxidarea HCl cu : MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, KClO3 MnO2 + (2+2)HCl  → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2KMnO4 + (10+6)HCl  → 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 + 2KCl K2Cr2O7 + (6+8)HCl  → 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O + 3Cl2 KClO3 + (5+1)HCl  → KCl + 3H2O + 3Cl2 - Descompunerea termică a unor cloruri de metale nobile sau tranziţionale: 0 PtCl4  374C → PtCl2 + Cl2  0 2CuCl2  500C → Cu2Cl2 + Cl2  2AuCl3  → 2Au + 3Cl2 Proprietăţi fizice

• • • • •

Este un gaz de culoare galben–verzui, sufocant, mai greu ca aerul de circa 2,7 ori. La presiune normală se lichefiază la –34,90C. Clorul lichid este galben–verzui. Se solidifică la –1010C, formând o reţea moleculară în sistemul ortorombic. Clorul prezintă şapte izotopi: 33Cl, 34Cl, 35Cl (75,4%), 36Cl, 37Cl (24,6%) şi 38Cl. Molecula este diatomică. Prin răcire, sub +80C, apa de clor formează aşa–numiţii hidraţi de clor, de forma Cl2·nH2O (n = 6, 8 sau 10), care se prezintă sub forma unor cristale ortorombice incolore. Este puţin solubil în apă. Un volum de apă dizolvă circa 2,15 volume de clor la 200C. Clorul se dizolvă, de asemenea, în cloroform, tetraclorură de carbon şi dicloretan. Soluţia de clor în apă se numeşte apă de clor: Cl2 + H2O  → HCl + HClO HClO
→

Proprietăţi chimice

HCl + 1 O2

2

• •

Reacţionează cu hidroxizii alcalini: - la rece (maxim 350C) formând cloruri şi hipocloriţi. Cl2 + 2NaOH  → NaCl + NaClO + H2O - la cald , se formează cloruri şi cloraţi: 3Cl2 + 6NaOH  → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O Cu hidrogenul se combină direct, formând acid clorhidric gazos, după un mecanism de reacţie înlanţuit: H2 + Cl2  → 2HCl Fosforul, arsenul şi stibiul se combină direct cu clorul P4 + 6Cl2  → 4PCl3

1

• •

• • • • •

• •
• •

P4 + 10Cl2  → 4PCl5 Nu se combină direct cu carbonul şi azotul. Cu sulful formează direct compuşii: S2Cl2, SCl2 şi SCl4. Clorul reacţionează cu metalele: 2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3 Pt + 2Cl2  → PtCl4 Cu + Cl2  → CuCl2 Sn + 2Cl2  → SnCl4 2Au + 3Cl2  → 2AuCl3 Clorul manifestă acţiuni oxidante, atât în stare de gaz, cât şi solvit în apă. Cu amoniacul gazos: 2NH3 + 3Cl2  → N2 + 6HCl 6HCl + 6NH3  → 6NH4Cl În prezenţa umidităţii şi în exces de clor, amoniacul este oxidat la triclorură de azot: NH3 + 3Cl2  → NCl3 + 3HCl Reacţionează energic cu combinaţiile hidrogenate ale fosforului, arsenului şi siliciului: PH3 + 4Cl2  → PCl5 + 3HCl AsH3 + 3Cl2  → AsCl3 + 3HCl Oxidează hidrogenul sulfurat la sulf: H2S + Cl2  → S + 2HCl Oxidează ionii de Br– şi I– din hidracizii şi halogenurile respective: 2Br– + Cl2  → Br2 + 2Cl– Oxidează monoxidul de carbon, formând fosgen : CO + Cl2  → COCl2 Oxidează în soluţie apoasă: - SO2 la H2SO4: - Acidul arsenios la acid arsenic: H3AsO3 SO2 + Cl2 +2H2O  → H2SO4 + 2HCl + Cl2 + H2O  → H3AsO4 + 2HCl Reacţionează cu substanţele organice, prin adiţie sau substituţie formând derivaţii cloruraţi ai acestora: CH4 +Cl2  → CH3Cl + HCl…  → CCl4 CH2=CH2 + Cl2  → CH2Cl–CH2Cl

Proprietăţi fiziologice - Clorul este un gaz sufocant şi foarte toxic. - Are un efect coroziv asupra membranei pulmonare. - Ca protecţie, se recomandă masca de cărbune activ granulat sau tampoane cu soluţie de tiosulfat de sodiu sau uree (numite substanţe anticlor). 4Cl2 + Na2S2O3 + 5H2O  → 8HCl + Na2SO4 + H2SO4 3Cl2 + O=C(NH2)2 + H 2O  → 6HCl + CO2 + N2 - După scoaterea din atmosfera toxică, se recomandă inhalarea vaporilor de amoniac, alcool, eter, anilină, în cantităţi mici. Intrebuinţări • Clorul este întrebuinţat la sterilizarea apelor potabile, fiind un bactericid puternic; excesul de clor se îndepărtează cu tiosulfat de sodiu. De asemenea, la clorinarea apelor reziduale industriale, care conţin substanţe în putrefacţie. • Se foloseşte la rafinarea petrolului şi a acizilor graşi, în sinteza unor solvenţi pentru grăsimi (CCl4, C2H2Cl4), la fabricarea acidului monocloracetic (folosit la obţinerea indigoului). • Este utilizat în industria coloranţilor, a preparatelor farmaceutice, a maselor plastice (fabricarea policlorurii de vinil –PVC) şi în agricultură, la obţinerea insecto–fungicidelor pe bază de clor (DDT, Gamexan). • Clorul liber sau sub formă de hipocloriţi se foloseste pentru decolorarea lânii, bumbacului şi celulozei. •

2

COMPUŞII CLORULUI ACIDUL CLORHIDRIC – HCl Proprietăţi fizice

• •

Acidul clorhidric este un gaz mai greu ca aerul (d = 1,26), incolor, cu miros puternic iritant. Este foarte solubil în apă; 1 litru de apă dizolvă, în condiţii normale, 503 L acid clorhidric gazos. În aer fumegă, datorită formării de picături hidratate de acid clorhidric. Se lichefiază la –850C sub forma unui lichid incolor. În stare gazoasă şi lichidă, legătura dintre atomii de clor şi hidrogen este covalentă şi ca atare, nu conduce curentul electric. Acidul clorhidric din comerţ este o soluţie de HCl în apă având densitatea de 1,19 g·cm–3 şi o concentraţie în HCl de 38% (aproximativ 12M). Prin răcirea puternică a unei soluţii de acid clorhidric se obţin „hidraţi” ai acestuia în stare cristalizată ca: HCl·H2O; HCl·2H2O; HCl·3H2O.


• •

Proprietăţi chimice În soluţie apoasă este un acid tare, ionizând complet. Acidul clorhidric gazos atacă toate metalele din stânga seriei tensiunilor electrochimice, la temperatură obişnuită.  Cu unele metale din dreapta seriei tensiunilor, acidul clorhidric reacţionează, la cald sau la rece, numai în prezenţa oxigenului, fără a se degaja hidrogen. 2Cu + 4HCl + O2  → 2CuCl2 + 2H2O
 

În soluţie, acidul clorhidric dizolvă acele metale ale căror cloruri sunt solubile. Clorurile metalice sunt, în general, foarte solubile.  Sunt insolubile clorurile de argint, mercur (I), plumb, thaliu şi clorura cuproasă.  Clorurile metalelor nobile disproporţionează la cald cu eliberare parţială sau totală de clor: AuCl3  → AuCl + Cl2  Clorurile metalelor tranziţionale hidrolizează cu reacţie acidă.  La fel, hidrolizează clorurile de nemetale cu formare de HCl şi oxoacidul nemetalului respectiv: AsCl3 + 3H2O H3AsO3 + 3HCl
 

Ionul de clor poate funcţiona ca ligand: PtCl4 + 2HCl  → H2[PtCl6] acid hexacloroplatin (IV)  Cu amoniacul şi hidrogenul fosforat H3N: + H+Cl–  → (H3N: → H)+Cl– H3P: + H+Cl–  → (H3P: → H)+Cl–

Caracter reducator: faţă de oxidanţi puternici ca: HNO3, HClO, KMnO4, K2Cr2O7, KClO3 etc., oxidându–se, în general, la clor molecular.  Acidul sulfuric concentrat nu este redus de acidul clorhidric.  (3HCl + HNO3) - apă regală ce dizolva aurul.

3HCl + HNO3

 →

3

2 Cl2 +NO + 2H2O

2NO + Cl2  → 2NOCl NOCl + Au  → AuCl + NO AuCl + Cl2  → AuCl3 sau global: (3HCl + HNO3) +Au  → AuCl3 + NO + 2H2O

3

apă de Labaraque (NaClO) . Datorită instabilităţii sale. HClO  → HCl + 1 O2 2 Caracterul dominant al acidului hipocloros este de oxidant. şi activând–o. Este un acid slab. distruge bacteriile de putrefacţie şi cele patogene care pătrund în stomac. la acid iodic şi respectiv acid bromic: I2 + 5HClO + H2O  → 2HIO3 + 5HCl Apa oxigenată este oxidată la oxigen: H2O2 + HOCl  → HCl + O2 + H2O Oxidează : S  → H2SO4 NH3  → N2 S2.07·10–2 Acid tare HO Cl O O O HO Cl O O HClO4 Acid percloric +VII Acid tare Caracterizare generală Tăria acidului şi stabilitatea lui creşte de la acidul hipocloros la acidul percloric.Proprietăţi fiziologice   Acidul clorhidric gazos are acţiunea corozivă asupra căilor respiratorii. În sucul gastric transformă pepsina.HIPOCLORITI  apă de Javelle (KClO). Oxidează iodul şi bromul în soluţie apoasă. în timp ce puterea oxidantă scade de la acidul hipocloros la acidul percloric.  OXOACIZII CLORULUI Formula HClO HClO2 HClO3 Denumire Acid hipocloros Acid cloros Acid cloric Starea de oxidare clorului +I +III +V a Structură HO–Cl HO–Cl→O Ka 1. ACIDUL HIPOCLOROS HCl+1O Proprietăţi Acidul hipocloros este cunoscut numai în soluţie. 4 . → S sau H2SO4 I2  → HIO3 H3AsO3  → H3AsO4 (COOH)2  → CO2 Distruge substanţele organice.   Cel mai oxidant este acidul hipocloros care este şi cel mai instabil. SARURILE HClO . acidul hipocloros nu a putut fi obţinut în stare pură.06·10–6 1.

Cele două soluţii sunt utilizate la înălbirea ţesăturilor Prin evaporarea soluţiilor se obţin cristalohidraţi de forma NaClO·6H2O, cristale incolore, delicvescente.  Soluţia de hipoclorit de sodiu este folosită în medicină, sub denumirea de soluţie Dakin, drept germicid şi pentru băi în profilaxia epidermofitică.
  

ACIDUL CLORIC – HClO3 Proprietăţi fizice Acidul cloric este cunoscut numai în soluţie. Soluţiile pot fi concentrate până la 40%; Este un acid tare. Proprietăţi chimice Atât acidul cloric ca atare, cât şi sărurile sale (cloraţii) sunt oxidanţi puternici. Astfel, oxidează: -Cl– la Cl0; - I– şi Br– la acid iodic, respectiv la acid bromic; -S2– la S sau H2SO4; -SO2 la H2SO4 Exemple 2HClO3 + I2  → Cl2 + 2HIO3 6HClO3 + 5KI  → 3Cl2 + 5KIO3 + 3H2O HClO3 + 3SO2 + 3H2O  → 3H2SO4 + HCl

Substanţele organice sunt arse de soluţiile concentrate de acid cloric (exemplu, zahărul).

CLORAŢII Se obţin prin acţiunea clorului asupra soluţiilor de hidroxizi sau carbonaţi solubili la cald. Cloraţii sunt substanţe puţin solubile; sunt mai solubile în apă caldă.  Prin încălzire se descompun, eliberând oxigen, ceea ce explică caracterul lor oxidant, în topitură.  Cloratul de potasiu, la încălzire, se descompune simultan conform relaţiilor: 4KClO3  → 3KClO4 + KCl (disproporţionare) 2KClO3  → 2KCl + 3O2 (t = 400–5000C),
 

La cald, în topitură, cloraţii oxidează Fe3+ la Fe6+ (feraţi) KClO3 + Fe2O3 + 4KOH  → 2K2FeO4 + 2H2O + KCl C la CO2: 2KClO3 + 3C  → 2KCl + 3CO2

Întrebuinţări  Se folosesc la focurile de artificii şi la fabricarea chibriturilor. Chibritul conţine un amestec de clorat de potasiu, dicromat de potasiu, sulf, oxid de zinc, sticlă pisată şi clei de oase, iar pasta de pe cutie este formată din fosfor roşu, sulfură de stibiu (III), miniu de plumb, oxid de zinc, sticlă pisată şi clei de oase.  Cloratul de sodiu se foloseşte pe scară largă ca un puternic ierbicid. Are un efect remanent.
 

ACIDUL PERCLORIC – HClO4 Preparare Se obţine ca atare, în stare anhidră, în urma reacţiei percloratului de potasiu cu acid sulfuric

5

KClO4 + H2SO4  → KHSO4 + HClO4 Sub formă de percloraţi, se obţine prin descompunerea termică a cloraţilor la 350–4500C: − 450 0 C 4KClO3 350 → 3KClO4 + KCl  Proprietăţi : Acidul percloric este singurul acid oxigenat al clorului care se obţine în stare anhidră. Anhidru, este un lichid mobil, volatil şi fumegă în aer. La cald, sub acţiunea luminii sau în timp, se descompune parţial. 2HClO4  → Cl2O7 + H2O; 2Cl2O7  → 4ClO2 + 3O2 În molecula de HClO4, legăturile Cl–O sunt echivalente, iar sarcina negativă este distribuită uniform pe întregul anion, care are o structură tetraedrică :

O + O Cl O H O
În stare anhidră, HClO4 este un oxidant energic, care explodează în contact cu materiale organice (lemn, hârtie, cauciuc etc.). În comerţ se foloseşte o soluţie diluată 70% de HClO4. În soluţie, este cel mai tare acid cunoscut. SĂRURILE ACIDULUI PERCLORIC (PERCLORAŢII)


• Întrebuinţări • Acidul percloric se foloseşte, în principal, la prepararea percloraţilor (aproximativ 500 de tone anual). • Percloraţii formează amestecuri explozive sensibile la amorsare: NH4ClO4 - exploziv în mine. • MgClO4 este folosit ca electrolit în aşa numitele “baterii uscate”. • KClO4 se foloseşte la focurile de artificii şi la torţe. Materialele pentru jocurile de artificii conţin KClO4, Al şi S iar cele pentru torţe – KClO4 şi Mg. Pentru colorare se adaugă SrCO3 sau Li2CO3 (culoare roşie) sau CuCO3 (albastru). • • BROMUL - Br Metode de preparare: 2Br -→ Br 2 MgBr2 + Cl 2- → Br 2 + MgCl 2 Oxidarea KBr cu : MnO 2; KMnO 4; K2Cr 2O 7; KBrO 3; H 2SO 4 conc. 2KBr + MnO 2 + 2 H 2SO 4 → Br 2 + MnSO 4 + K2 SO 4 + 2 H 2O. 5KBr + KBrO 3 + 3 H 2SO 4 →3 Br 2 +3 K2SO4 + 3H 2O (A se vedea LABORATORUL) Proprietăţi fizice • Este un lichid roşu–brun şi emite vapori bruni, iritanţi, cu miros neplăcut. • Fierbe la 59,50C şi cristalizează la –7,30C.

Substanţe cristalizate, solubile în apă, cu excepţia percloraţilor de potasiu, rubidiu şi cesiu, care sunt greu solubili. Percloraţii sunt mai stabili decât cloraţii. La încălzire trec în cloruri şi oxigen: KClO4  → KCl + 2O2

6

• • •

• •

În stare solidă se prezintă sub forma unor ace roşii – carmin închis, cu uşoară strălucire metalică. La –2520C, bromul solid este de culoare oranj închis. Cristalizează izomorf cu iodul şi clorul, în sistemul ortorombic. Se dizolvă puţin în apă, circa 3,5 g brom la 100 g apă (0,21 mol·L–1 ). Mai bine se dizolvă în solvenţi organici ca: sulfura de carbon, cloroform, benzen etc. Cu apa reacţionează parţial, formând apă de brom, care se comportă ca şi apa de clor: Br2 + H2O HBr + HBrO

Proprietăţi chimice

 Apa de brom : Br2+ H 2O → HBr + HBrO (la rece)
2Br2+ 2H 2O → 4HBr + O2 ( la cald) Cu hidroxizii alcalini - In soluţii diluate: Br 2 + 2NaOH → NaBr + NaBrO + H 2O - In soluţii concentrate: 3Br 2+ 6 NaOH → 5 NaBr + NaBrO 3 + 3 H 2O  Reacţia cu nemetalele: - Reacţionează cu H2 ( 150o C, catalizator) Br2 + H 2→ 2HBr - S + 3 Br2 + 4 H2O → 6 HBr + H 2SO 4 - Cu fosforul (P), arsenul (As) şi stibiul (Sb) formează tri sau pentabromuri; - Cu siliciul → SiBr4 ; cu borul → BBr3; - Nu reacţionează direct cu N2 şi O2;  Reacţia cu metalele: cu majoritatea metalelor, în prezenţa umidităţii formează bromuri: Ex. Mg + Br2 → MgBr2  Agent oxidant .Oxidează în mediu alcalin: Cr 3+→ CrO4 2 -, Fe 3+→ FeO42 - , Mn 2+→ MnO 4Cr2(SO4)3 + 3Br2 + 16 NaOH → 2Na2CrO4+6 NaBr + 3 Na2SO4 + 8 H2O

 Reacţia Deniges:
2 MnSO4 + 5 Br2 + 16 NaOH → 2NaMnO4 + 10 NaBr + 2Na2SO4 + 8 H2O (identificarea Mn2+)  Reacţia cu tiosulfatul de sodiu: Na2S2O3 + 4 Br2 + 5 H2O → Na2SO4 + H2SO4 +8HBr  Cu substanţele organice – Reacţii de adiţie - Reacţii de substituţie - Distruge cauciucul - Decolorează indicatori : turnesol, indigo. Proprietăţi fiziologice: - In stare de vapori- iritant puternic pentru ochi şi căile respiratorii; - O concentraţie de 0,05 mg/ L în atmosferă, provoacă moartea . - In stare lichidă – ulceraţii grave, distruge ţesuturile. - Remediu: Spălături cu soluţii diluate de NaHCO3 sau NH4OH şi apoi comprese cu sol. de Na2S2O3. Utilizări: - Sinteze organice – compuşi organici bromuraţi folosiţi ca medicamente , insecticide etc. ACIDUL BROMHIDRIC – HBr Proprietăţi fizice Acidul bromhidric este un gaz incolor şi are miros înţepător şi sufocant. Se lichefiază la –66,70C şi se solidifică la –88,50C sub formă de cristale incolore, transparente, cu aspect de zăpadă.

7

iar moleculele nu sunt asociate prin legături de hidrogen.HBrO Metode de obţinere .Br – OH • HBrO3 – acidul bromic O – Br – OH O Toţi aceşti acizi există numai în soluţie. • Ionul Br – funcţionează ca ligand : Na2[ZnBr4] • SĂRURILE HBr – BROMURI  Bromurile metalice – substanţe solide.prin acţiunea HgO asupra apei de brom: HgO +2(HBr +HBrO) → HgBr2 + 2HBrO + 2H2O Proprietăţi  Acid foarte slab  Poate fi formulat atât ca acid cât şi ca bază HBrO ↔ BrOH HBrO + H2O → Br . o 2 HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 +2 H 2O o 5 HBr + HBrO3 → 3Br2 + 3 H 2O • In stare uscată nu atacă metalele (strat protector de bromură). În stare solidă se formează legături de hidrogen slabe.  Greu solubile . o Si + 4 HBr → SiBr4 + 2 H2 • Are caracter reducător. în prezenţa luminii: 2 HBrO → 2 HBr + O 2 8 . iritabilitate. ACIDUL HIPOBROMOS . KMnO4. H2SO4 conc. HIO3. în soluţie reacţionează cu aproape toate metalele – bromuri. uscarea mucoaselor. bromurile provoacă accidente grave – bromism (cefalee. Proprietăţi chimice : • acid tare. HBrO3 . PbBr2. total disociat în soluţie: HBr + H2O → Br.În stare lichidă nu conduce curentul electric. • KBr – spectrofotometria în IR.încetinirea pulsului şi a respiraţiei).AgBr.prin dizolvarea bromului în apă. AgBr – fotografie. . Bromizovalul etc ) • Expectorante ( clorhidratul de bromhexin ) • Anticolinergice şi antispastice digestive. Este foarte solubil în apă (un volum de apă dizolvă la 00C peste 600 volume de acid).+ H3O + (acid) BrOH → Br + + HO – (bază) H2C = CH2 + BrOH → H2C – CH2 (bromhidrine) Br OH • Se descompune la încălzire. CaBr2. Este oxidat la Br2 de: MnO2. OXOACIZII BROMULUI • HBrO – acidul hipobromos Br – OH • HBrO2 – acidul bromos O .  In doze mari .+ H 3O + o 4 HBr + O 2→ Br 2 + 2 H 2O ( 500 oC sau la lumină ) • Reacţionează cu B şi Si o 2 B +6 HBr → 2 BBr3 + 3 H2. Hg2Br2 Intrebuinţări • Bromurile – sedative .cristalizate  Solubile în apă. anticonvulsivante – în tratamentul tusei convulsive şi a epilepsiei (KBr.

• Procedeul Courtois: • Na2S → Na2SO4 HCOONa → CO2 9 .HBrO3 Proprietăţi • Acid tare. SO2. disproporţionează: 5 HBrO → 2Br 2 + HBrO 3 + 2 H2O • Caracter oxidant : HBrO + H2O2 → HBr + H2O + O2 HBrO + H2S → HBr + S + H 2O HBrO + 2 HI → HBr + I 2 + H 2O • Oxidează ureea: 3 NaBrO + O= C ( NH2 ) 2 → 3 NaBr + N2 + CO2 + 2H 2O ( metoda Ambard de dozare a ureei din medii biologice – sânge. 2KBrO3→ 2KBr + 3 O2 • Sunt oxidanţi energici:  Pot fi reduşi la Br2 (H2O2. în mod diferit. HCl. H2S. HBr 6HBrO3 + 5 S + 2H2O → 3 Br2 + 5 H2SO4 • Este redus la HBr de către: HI. cu excepţia KBrO3 .oxidarea ionului I -. IODUL . AgBrO3. în funcţie de natura metalului. S. 2 I . • Este redus la Br2 de către: S. . Ex.I Metode de obţinere. AsCl3 HBrO3 + 3 AsCl3 + 6HCl → HBr + 3AsCl5+3H2O SĂRURILE ACIDULUI BROMIC – BROMAŢI Proprietăţi • Sunt în general săruri solubile.reducerea compuşilor oxigenaţi.→ I2 + 2 e – . • Acţionează ca bromurant asupra compuşilor organici: C6H5-OH + 3 HBrO → C6 H2Br3(OH) + 3H2O Fenol tribromfenol HIPOBROMITI Proprietăţi • Disproporţionează la uşoară încălzire: 2KBrO + KBrO → 2 KBr + KBrO3 • Caracter oxidant: H2O2 → O2 NH3 → N2 Exemplu: 3NaBrO + 2 NH3→ 3 NaBr + N2 +3 H2O NaBrO + HCOONa→ NaBr + NaHCO3 ACIDUL BROMIC . MnSO4) : 2NaBrO3 + 5 MnSO4 + 4H2O → 2NaHSO4 + 5MnO2 + Br2 + 3 H2SO4  Pot fi reduşi la Br – ( KI. caracter oxidant puternic.La întuneric. urină ). • Se descompun la cald . FeCl2) : KBrO3 + 6KI + 6 HCl → KBr + 3I2 +6KCl +3H2O Reacţia se foloseşte la dozarea iodometrică a bromaţilor.

• • • • Procedeul Wagner: 2KI + 2 FeCl 3→ I2 + 2 FeCl 2 + 2KCl Oxidarea I – cu H2SO4 concentrat: 2 KI + 2 H 2SO 4 → I2 + SO 2 + K2SO4 +2H2O Oxidarea I – cu NaNO2 (mediu acid): 2KI + 2NaNO2 + 2H2SO4 → I2 + Na2SO4 + K2SO4 + 2 H2O + 2 NO Oxidarea I.Oxidează H 2S : H2S +I 2 → S + 2 HI . cu amidonul da coloraţie albastră (soluţie diluată).se utilizează la dozarea hidrazinei. solubil în solvenţi organici şi în soluţii concentrate de KI I 2 + KI → K + I 3Proprietăţi chimice • Caracter oxidant .Oxidează hidrazina: H2N-NH2 + I2→ N2+4HI Reacţia este totală .Reacţionează cu metalele: Zn + I 2→ ZnI 2 .cu KMnO4 sau K2Cr2O7 ( în mediu acid): 10 KI + 2 KMnO4 + 8 H 2SO 4 → 5 I2 + 6 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O 6 KI + K2Cr2O7 + 7 H 2SO 4 → 3I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O Oxidarea I – cu sulfat de cupru. . luciu metalic • Sublimează • Foarte puţin solubil în apă. cristalizat.Oxidează nemetalele: P 4 + 6 I2 → 4 PI 3 . culoare cenuşie. In organismul uman – iod anorganic (20%) 10 .CCl4).CuSO4: 2 KI + CuSO4 → CuI2 + K2SO4. 2 CuI2 → 2 CuI + I2 Oxidarea I – cu PbO2 sau MnO2 în mediu acid: 2KI + PbO2 + 2 H2SO4 → I2 + PbSO4 + K2SO4 +2H2O Reducerea NaIO3 cu Na2SO3 sau NaI (KI): 2NaIO3 +5 Na2SO3 + H2SO4→ I2 + 6 Na2SO4 + H2O NaIO3 + 5 NaI + 3 H2SO4 → 3 I2 + 3 Na2SO4 + 3 H2O • • • Proprietăţi fizice: • Solid.2KI + Cl2→ I2 + 2KCl Iodul format se evidenţiază prin: extracţia cu un solvent organic(CHCl3.Cu tiosulfatul de sodiu – Na2S2O3 I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6 (tetrationat) Reacţia stă la baza metodelor de dozare iodometrice • Caracter reducător faţă de oxidanţii energici 3I 2 + 10HNO 3 → 6HIO 3 + 10NO + 2H 2O I2 + 5 Cl2 + 6 H 2O → 2 HIO3 + 10 HCl Proprietati fiziologice Iodul este un element indispensabil vieţii.

reumatologie.Decolorează indigoul şi alte substanţe organice.  Iodul intră în compoziţia unor forme farmaceutice folosite în tratamentul unor afecţiuni: . OXOACIZII IODULUI • • • HIO – acidul hipoiodos. KI şi NaIO3. Antiseptic puternic – chirurgie şi ginecologie.034-0.Soluţia Lugol (forte) .afecţiuni pulmonare (medicamente antiastmatice) .( acid ) HIO ↔ I+ + HO.oftalmologie-opacitatea cristalinului (cataracta) şi glaucomul (colir). . • Ca produs farmaceutic: antiseptic.).produse de contrast tri sau hexaiodate hidrosolubile– pentru explorarea diverselor organe şi ţesuturi (uro-angiografii). . soluţii de uz extern etc.iod legat organic (80 %) Iodul anorganic – utilizat de glanda tiroidă pentru sintetizarea hormonilor tiroidieni. tireotoxicoze. . comprimate.Oxidanţi energici : 11 .50 g I2 + 100 g KI+ 850 g apă.( bază ) . MgI2 – sub formă de soluţii injectabile. Insuficienţa iodului în organism – hipertrofia glandei tiroide (guşă).. . Cantitatea minimă necesară – 1 μg / kg corp. 3 g KI→ 100 g cu alcool etilic 50o . KI.Soluţie alcoolică de iod iodurat (tinctura de iod) : 2 g iod. HIO 4 – acidul periodic • ACIDUL HIPOIODOS – HIO Se cunoaşte numai în soluţie.afecţiuni ale tiroidei ( tireopatii. soluţii de uz intern ) . . Preparare I2 + H2O → HI + HIO HgO + 2 ( HI + HIO) → HgI2 ↓ + 2 HIO + H2O Proprietăţi .Soluţia Pregl – soluţie izotonică: 0. cancer tiroidian).medicamente antiinflamatoare (compuşi organici ioduraţi. HIO 3 – acidul iodic. SĂRURILE ACIDULUI HIPOIODOS – HIPOIODIŢI I2 + 2 KOH → KIO + KI + H2O Proprietăţi – Compuşi stabili. Intrebuintari • Fabricarea compuşilor organici ioduraţi – CH3I şi CHI3 (iodoform) – antiseptic. . pudre. .Acid foarte slab (caracter amfoter): HIO ↔ H+ + IO.antiseptice locale cu iod ( comprimate. sub formă de: .Oxidant puternic: 6 HIO + O = C( NH2) 2→ CO2 + 3I2 + 5 H2O+N2 2HIO + H2O2→ I2 + 2 H2O + O2 .iodurile alcaline – în compoziţia unor polivitamine şi oligoelemente.4 % iod.

Mn2+ → MnO2 . . Pb2+ → PbO2 . în funcţie de pH-ul mediului: a. In mediu slab acid : ( IO3 ).+ 5 e. P. As.organică ↓ Na2S2O3 12 . b.Acidul hipoiodos şi hipoiodiţii disproporţionează diferit. Cl2. Fe 2+→ Fe 3+ NaIO + NaCN → NaI + NaCNO . O3 ) Iodaţii : 3I2 + 6KOH→ KIO3 + 5KI + 3H2O (la cald) Proprietăţi fizice . se reduce la diferite trepte de oxidare. . • Reacţionează cu metalele reactive → H2 . In mediu puternic acid: ( IO3 ). iodaţii oxidează substanţele organice.HIO3 Metode de obţinere Prin oxidarea iodului cu diferiţi oxidanţi energici ( HNO3.Solid.+ 6 H+ → ½ I2 + 3 H2O (1) sau: ( IO3 ). eliberând o cantitate echivalentă de iod. Bi. foarte solubil în apă. C. cristalizat.+ 4 e.+ 6 e. în funcţie de pH: In mediu acid sau neutru: HIO + 4 HIO → HIO3 + 2I2 + 2 H2O In mediu alcalin: 2NaIO + NaIO → NaIO3 + 2NaI ACIDUL IODIC .+ 6 H+→ I.+ 6 H+ → I + + 3 H2O Exemplu: 2AsCl3 + KIO3 + 6HCl→2 AsCl5 +ICl + KCl +3H2O Reacţia se foloseşte la dozarea As3+ prin metoda iodatometrică. Iodul se extrage într-un solvent organic şi se titrează cu Na2S2O3.Este mai stabil decât HClO3 şi HBrO3. 2HIO3 → I2 + 5 O + H2O ↓ ↓ CHCl3 oxidează subst. • Caracter oxidant.Acid tare. Si. Proprietăţi chimice • Reacţionează cu S.+ 3 H2O (2) Ex: 4HIO3 + 5 H2N-NH2→ 2I2+5N2+12H2O (1) 3AsCl3 + KIO3 +6HCl → 3AsCl5 +KI + 3H2O (2) SĂRURILE ACIDULUI IODIC – IODAŢI • • Sunt mai stabile decât cloraţii şi bromaţii. Reacţia serveşte la determinarea puterii reducătoare totale a alimentelor ( valoarea calorică a acestora ). Se descompun la încălzire: 2 KIO3 → 2 KI + 3 O2 • In mediu de H2SO4 la cald.

d. I2) . Sulful în stare de vapori: se obţine prin încălzirea sulfului peste 445 oC. de tranziţie Temp. . .Culoare galbenă. Sulf cristalizat.procedeul Frash (sondelor) în SUA. b.Culoare galbenă. Sulf coloidal a. Sulf în stare de vapori. cristalizat în sistemul rombic. . Sulful cristalizat se prezintă sub două forme enantiomorfe : . .6 o C → Sulf β → 119. eter. c. Sulful β ( sulf monoclinic): se obţine prin răcirea lentă a sulfului α topit. K2Cr2O7 ( A se vedea LABORATORUL) • Oxidarea H2S cu HNO3 diluat: 3H 2 S + 2H N O 3  3S0 + 2 N O + 4H 2O → 2− 5+ 2+ • Oxidarea H2S cu HNO3 concentrat: 3H 2 S + 8H N O 3 → 3H 2 S O 4 + 8 N O + 4H 2O 2− 5+ 6+ 2+ • • Oxidarea H2S cu K2Cr2O7 în mediu acid: K 2 Cdescompunerea H S2S O  → 3 S+ C 2r( S O)3 + K 2S O + 7 H2O rO + 3 H2 S + 4 HO :4 4 4 Prin 2 7 2 2 3 6+ 2− 0 3+ Na2S2O3 + 2 HCl → H2S2O3 + 2 NaCl H2S2O3 → SO2 + S + H2O • Prin încălzirea piritei în absenţa aerului: FeS2 → FeS + S Proprietăţi fizice Sulful prezintă mai multe stări alotropice: a. Sulf α → 95. . prin topirea sulfului: . .Cristale de culoare galbenă.sulf β (sulf monoclinic). .din H2S : CaS + CO2 + H2O → CaCO3 + H2S H2S + ½ O2 → S + H2O • Oxidarea H2S se poate realiza cu : X2 (Cl2 . insolubil în apă. . .2 o C ↓ ↓ Temp.SULFUL .Solubil în alcool. KMnO4 . c. .Solubil în CS2.sulf α (sulf rombic) . Sulful amorf (topit ): se obţine prin încălzirea sulfului cristalizat. • Prin oxidarea S 2.Foarte solubil în sulfură de carbon – CS2 .Se rupe lanţul de 8 atomi → molecule de 6 . . . insolubil în apă . molecula formată din 8 atomi-S 8. benzen.4 sau 2 atomi. Sulful α ( sulful rombic) : este sulful obişnuit.Stabil la temperatură obişnuită. Br2 . Sulf amorf.Solubil în CS2. Sulful coloidal: se obţine prin acţiunea acizilor asupra polisulfurilor sau tiosulfaţilor: 13 .procedeul calcheronilor (Sicilia).de topire b.S Metode de obţinere • Din minereuri ce conţin sulf . d. HNO3 .Cristalizează în sistemul monoclinic.

în două plane paralele ( câte 4 atomi în fiecare plan). Bi. d. • c. Caracterul reducător S . şampoane. +6. • In stare hibridizată . albumine etc. .4 e. se reduce (caracter oxidant). pomezi. 0 . c. Vulcanizarea cauciucului. ca dezinfectant şi deparazitant sub formă de săpunuri. b. Proprietăţi chimice • Structura electronică periferică: 3 s2 3 p4 • Valenţa 2 (în stare fundamentală).valenţa 6 (s p 3d 2). As2S3 • Nu reacţionează direct cu azotul. • Poate forma compuşi în care atomii de sulf sunt legaţi între ei: polisulfuri. 14 . unguente. • Toate metalele ( cu excepţia metalelor nobile) ard în sulf → sulfuri. acizi politionici. disproporţionează . • Trepte de oxidare: -2. Sb. se oxidează (caracter reducător).→ S 6+ • Sulful arde în aer: S + O 2 → SO2 • Se combină cu halogenii ( cu excepţia iodului) formând halogenuri.valenţa 4 (s p 3 d).agent de răcire în reactoarele nucleare. KClO3 4 HNO3 + S → SO2 + 4NO2 + 2 H2O 2 H2SO4 + S → 3 SO2 + 2 H2O K2Cr2O7 + S → K2SO4 + Cr2O3 b. +4. In medicină – la tratarea unor boli de piele. + 2. In stare topită . H2SO4 .Na 2S 2O 3 + 2 HCl → S + SO 2 +2 NaCl + H2O .Pentru stabilizarea soluţiilor coloidale de sulf se folosesc coloizi protectori: gelatina. • Participă la reacţii în care: a. -1.Molecula octoatomică. K2Cr2O7. Antidot în intoxicaţiile cu plumb sub formă de miere sulfurată. H2SO4. As.→ S 4+ S – 6 e. Caracterul oxidant: S + 2 e → S 2• Se combină cu hidrogenul (H 2 S ) şi cu nemetale ca : P. combaterea paraziţilor în agricultură. • Reduce HNO3. C → sulfuri. a. CS2 . .atomii sunt dispuşi alternativ . Na2S formează polisulfuri: Na2S + S → Na2S2 As + S → • • • • • Intrebuinţări La fabricarea SO2. fabricarea hârtiei. Reacţii de disproporţionare: 0 0 0 -2 -1 +5 2S + S + S + 6NaOH→2Na2S + Na2S2O3+3H2O +2 e +1 e -5 e In exces de sulf.

.moleculele nu se asociază prin legături de hidrogen.Arde în aer: H2S + O2→ 2 S + 2 H2O .Cu oxidanţii slabi ( I2. PbS.sulfuri neutre După solubilitate. SO2(H2SO3) sau SO3 (H2SO4): 5 H2S + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 5 S + 2 MnSO4 +K2SO4 + 8 H2O 3 H2S + 8 HNO3 → 3 H2SO4 + 8 NO + 4 H2O  Reacţionează cu metalele → sulfuri Zn + S → ZnS Fe + S → Fe S Reacţionează cu PCl3.apă de H2S .δ+ S─H │ δ+ H Proprietăţi chimice  Caracter reducător puternic .Vermifug şi purgativ uşor. • Hidroliza sulfurii de aluminiu: Al2 S3 + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2S Proprietăţi fizice . PCl5. AsCl3 2PCl3 + 3 H2S → P2S3 + 6 HCl Acid dibazic foarte slab ( mai slab decât acidul carbonic): H2S + H2O ↔ HS . H2O2. Structura La formarea legăturii participă cei doi orbitali p puri.2 N).+ H3O + SĂRURILE H2S . sulfurile se clasifică în : a. SO2.Cu oxidanţi energici (Cl2. Sulfuri solubile în acizi (sulfobaze) CuS. Br2. K3[ Fe(CN)6 ] ) . FeCl3 .+ H3O + HS. d > d aer .sulfuri acide ( sulfhidruri ) . Sub formă de ulei sau sulf coloidal – la tratarea reumatismului şi a afecţiunilor căilor respiratorii. HNO3. HIO3. . NaClO.+ H2O ↔ S 2 .se poate lichefia şi solidifica prin răcire şi comprimare. antiseptic intestinal.relativ solubil în apă. monoelectronici: δ. Bi2S3 •   • 15 . mai solubil în alcool.gaz incolor.se oxidează la sulf: H2S + K3[ Fe(CN)6 ] + 2KOH→ S + 2 K4[ Fe(CN)6 ] + 2 H2O . HBrO3) poate fi oxidat la : S. soluţia saturată de H2S (0. cu miros urât. • Izotopul radioactiv 35 S – se foloseşte la studierea metabolismului aminoacizilor şi peptidelor.H2S • Metode de obţinere S + H2 → H2S FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S Nu se foloseşte H2SO4 sau HNO3 (oxidează H2S la sulf). KMnO4. precum şi la iradierea articulaţiilor • HIDROGENUL SULFURAT . CdS.

b. SnS . . . prin arderea sulfurilor în aer (ex. SO3 – trioxid de sulf. inhalarea de oxigen şi respiraţie artificială.în caz de intoxicaţie se recomandă spălarea ochilor cu soluţie diluată de acid boric. → hidrogen polisulfurat Na 2S 6 + 2 HCl → H 2S 6 + 2 NaCl Hidrogenul polisulfurat: H 2(S) n – sulfani • Reacţia cu nitroprusiatul de sodiu : Na2[ Fe(CN)5NO].provoacă iritarea conjunctivei oculare. Sb2S3.distruge sporii ciupercilorparazitare ale cerealelor. Sulfurile alcaline şi alcalino-pământoase → sulfaţi: Na2S + 2 O2 → Na2SO4 b.2 H2O Na2[ Fe(CN)5NO] + Na2S → Na4[ Fe(CN)5NO S] (coloraţie purpurie) Natriu pentacianonitrozo tio ferat (III) Proprietăţi fiziologice ale H2S .2 % . DIOXIDUL DE SULF .în concentraţie de 0. CoS. la cald sau în apă regală: 3HgS + 8HNO3 → 3Hg(NO3)2 + 2 NO + 3 S + 4H2O • Prin topire în prezenţa aerului.pirita): 4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2 16 . As2S3 + 6 NaOH → Na3AsO3 + Na3AsS3+ 3 H2O As2S3 + 3 (NH4)2S → 2 (NH 4 )3AsS3 – sulfoarsenit • Unele sulfuri: HgS. Sulfuri solubile în baze (sulfoacide sau sulfoanhidride): As2S3. .poate fi folosit ca antidot în intoxicaţiile cu mercur – precipită HgS Intrebuinţările H2S: . . COMPUSII OXIGENATI AI SULFULUI Oxizii sulfului: SO – monoxid de sulf.separarea şi identificarea cationilor în chimia analitică. .gaz toxic. prin arderea sulfului în aer: S + O2 → SO2 b.raticid şi insecticid (în silozuri). . SO2 – dioxid de sulf. Sulfurile metalelor grele→ oxid metalic +SO2 2 PbS + 3 O2→ 2 PbO + 2 SO2 c. NiS sunt solubile numai în HNO3 conc.1 – 0.SO2 Metode de obţinere In industrie: a.se identifică în atmosferă cu o hârtie de filtru umectată cu Pb(CH3COO)2 – se înegreşte. sulfurile se comportă diferit: a.sufocant. Sulfurile metalelor nobile → metal + SO2 Ag2S + O2 → 2 Ag + SO2 • Sulfurile reacţionează cu sulful în soluţii concentrate – polisulfuri: Na2S + S → Na2S2 Polisulfurile + HCl conc. .

KMnO4.Obţinerea acidului sulfuric. formează H2SO3 care se adiţionează la unele substanţe din ţesuturi.In laborator :  prin reducerea H2SO4 cu nemetale sau metale aflate după hidrogen în seria activităţii electrochimice: 2H2SO4 + S → 3 SO2 + 2 H2O 2H2SO4 + C → 2 SO2 + CO2 + 2 H2O 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2 H2O Na2SO3 + H2SO4 → H2SO3 + Na2SO4 ↓ SO2 + H2O Proprietăţi fizice  Este un gaz incolor.Obţinerea gheţii artificiale. se separă un cristalohidrat de forma: SO2·7H2O. S O O O .Se poate oxida la H2SO4 .In prezenţa umidităţii are efect nociv asupra ţesuturilor vegetale şi animale. .→ S 6+ ( caracter reducător) S 4+ +4 e.2 e. 17 . S O O .O concentraţie de 0. acetonă. 40 litri SO2) şi în solvenţi organici ca: alcool.92).2 % SO2 în aer provoacă alterarea stării fizice – leşin..  Dioxidul de sulf se dizolvă uşor în apă (1 litru apă dizolvă 79 litri SO2 în condiţii normale. metale.Decolorant.procedeul Edeleanu).  Prin evaporare. Reduce : X2. cu miros înţepător.solvent selectiv pentru hidrocarburi . SO2 lichid produce o temperatură de –500C. iar la 200C. insecticid.50C. . mai greu decât aerul (d = 2. K2Cr2O7.se manifestă atât în fază gazoasă cât şi în soluţie. S O Proprietăţi chimice: • Anhidrida acidului sulfuros: SO2 + H2O → H2SO3 • Prezintă atât caracter reducător cât şi caracter oxidant: S 4+ .  SO2 lichid este un bun dizolvant pentru multe substanţe anorganice şi organice. În stare lichidă este incolor şi se solidifică la –75. Intrebuinţări: . . .dăunător.. .Rafinarea petrolului (SO2 lichid . HNO3. blocând activitatea celulară normală. proprietate pe care se bazează utilizarea lui ca lichid de răcire la construirea frigiderelor. grăsimi etc.  Nu arde şi nu întreţine arderea..→ S o ( caracter oxidant ) Caracterul oxidant: reacţia cu H2S. C şi H2 SO2 + 2 H2S → 3 S + 2 H2O SO2 + 2 Mg → 2 MgO + S SO2 + C → CO2 + S Caracterul reducător: . Fe3+ 5SO2 + 2KMnO4 +2 H2O → 2 MnSO4 +K2SO4+2H2SO4 • Cu clorul formează clorura de sulfuril: SO2 + Cl2 → SO2Cl2 • SO2 + ½ O2 → SO3 → H2SO4 • Proprietăţi fiziologice . O3. conservant (pentru vin şi bere). .  Se lichefiează la temperatură obişnuită sub o presiune de 4–6 atm. La răcirea soluţiilor apoase concentrate. H2O2.

TRIOXIDUL DE SULF .Cu HCl – compuşi de adiţie (acizi clorsulfonici) OXOACIZII SULFULUI Denumirea Formula Structura 1. • Calcinarea unor sulfaţi: Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3 SO3 • Deshidratarea acidului sulfuric cu P2O5.SO3 + 4 Mg → MgS + 3 MgO . fumegă în aer. Seria acidului sulfuros H2SO2* H2SO3* H2S2O5 * Acidul sulfoxilic Acidul sulfuros Acidul disulfuros (pirosulfuros) Acidul ditionos O HO S OH O S H H HO HO HO S O S O O O S OH O O S OH H2S2O4* HO S 2. • Descompunerea unor sulfaţi acizi de Na sau K: 2NaHSO4 → Na2S2O7 + H2O (pirosulfat) Na2S2O7 → SO3+ Na2SO4 • Industrial : prin oxidarea SO2 cu O2 din aer – catalizator V2O5 • Proprietăţi fizice : .Solid. reacţionează cu baze şi oxizi bazici → săruri. γ ).Prezintă trei modificaţii polimorfe ( α . .Anhidrida acidului sulfuric: SO3 + H2O → H2SO4 . . volatil. β . iar structura electronică reală este intermediară structurilor limită: O S O O O O S O O O S O Proprietăţi chimice .SO3 Metode de obţinere: • Arderea sulfului în aer. atomii de oxigen se află în vârfurile unui triunghi isoscel. .Oxid acid . Seria acidului sulfuric O Acidul sulfuric H2SO4 HO S O OH 18 .Se dizolvă în H2SO4 concentrat→ acid sulfuric fumans Structura Molecula este plană.

Seria peroxoacizilor Acidul peroxomonosulfuric O H2SO5 HO S O O O OH O O O S O OH Acidul peroxodisulfuric H2S2O8 HO S O AI U CD L *Nu se cunosc acizii în stare liberă NaO-S-OH + CH2= O→ HO-CH2-O-S-ONa Formaldehid sulfoxilat acid de Na ( I) NaHSO3 + CH2= O→HO-CH2-O-SO2Na A id l c u s lu o ţie . HS S O OH Acidul tiosulfuric H2S2O3 HO S O O O S O OH Acidul ditionic H2S2O6 H2Sn+2O6 (n = 1÷12) HO S O O HO O OH Acizi politionici S (S)n S O O 4. Seria acizilor tionici Structura O HO S O O O S O OH S O OH. 19 .Denumirea Acidul disulfuric (pirosulfuric) Formula H2S2O7 3.

H2O2→H2O. SnCl2 etc.decolorant. se obţin sulfiţii acizi. solubile în apă şi puţin solubile în alcool. disociind în două trepte: H2SO3 ↔ H+ + HSO3 HSO3.IO3. ci numai în soluţie apoasă şi sub formă de săruri. metale. Reacţia cu iodul are loc cantitativ doar în prezenţa carbonatului acid de sodiu. • Este un antidot pentru mercur şi se foloseşte ca intermediar în sinteze de medicamente (Neosalvarsanul) şi ca decolorant în industria textilă. Sulfiţii acizi (bisulfiţii) – în soluţie au reacţie acidă. Cr2O7 2-→ Cr 3+.H2SO3 Nu este cunoscut în stare liberă. Formaldehid–sulfoxilatul acid de sodiu (hidroxi metan sulfoxilat de sodiu) sau chiar amestecul. Br2 şi I2 la hidracizii respectivi. . cu diferite substanţe organice (coloranţi).) reduc acidul sulfuros şi sulfiţii la sulf sau chiar la H2S.sulfiţi acizi sau bisulfiţi (MeHSO3). In exces de SO2. • Cl2.H2S. trecând în sulfaţi şi sulfură: Na2SO3 + 3 Na2SO3→ Na2S + 3 Na2SO4 sulfiţii alcalini dizolvă sulful cu formare de tiosulfat 20 . Fe+3 → Fe+2. • Se prezintă sub forma unor cristale albe. • Separarea şi identificarea cationilor în chimia analitică. I2 + H2SO3 + H2O→ H2SO4 + 2HI HI + NaHCO3→ NaI + CO2 + H2O Caracter oxidant Reducătorii mai puternici ( H2 . prin încălzire la 6000C (calcinare) disproporţionează.greu solubili în apă.Sulfiţii acizi sunt toţi solubili în apă • • • Sulfiţii neutri.Sulfiţi neutri (Me2SO3) .→ halogenuri sau la hidracizi. Atât acidul sulfuros. . Sulfiţii neutri – în soluţie au reacţie alcalină .↔ H + + SO3 2- • • Cu hidroxizii alcalini formează două feluri de săruri: . cât şi sărurile sale pot forma compuşi de adiţie incolori şi solubili în apă. BrO3-. dezinfectant. • Distruge sporii ciupercilor parazitare ale cerealelor.sunt solubili numai sulfiţii metalelor alcaline şi de amoniu. care fixează ionii de hidrogen . • MnO4-→ Mn2+. Intrebuinţări • Raticid şi insecticid (în silozuri). ClO3-. SO2 + H2O ↔ H2SO3 Este un acid dibazic de tărie mijlocie.Formaldehid sulfit acid de Na ( II) Rezultă un amestec de formaldehid–sulfoxilat acid de sodiu (I) şi formaldehid–sulfit acid de sodiu (II). Soluţiile de acid sulfuros şi de sulfiţi au un puternic caracter reducător. SĂRURILE ACIDULUI SULFUROS. • Sulfiţii se prepară prin tratarea soluţiilor de hidroxizi sau carbonaţi cu SO2. ACIDUL SULFUROS . SULFIŢII. este cunoscut sub numele de rongalită.

fără să atace celuloza. Năvodari.utilizaţi în industria celulozei : dizolva lignina din lemn.• • • • Na2SO3 + S → Na2S2O3 Soluţiile de sulfiţi sunt puţin stabile Sulfitul acid de calciu şi de sodiu . La dizolvarea acidului sulfuric concentrat în apă.843 g·cm–3 la 150C) • Se solidifică la 10.metoda cu nitroză .H2O (trioxid de sulf monohidrat) • Nu emite vapori la temperatură obişnuită • Nu conduce curentul electric • H2SO4 fumans emite vapori iritanţi de SO3. ACIDUL SULFURIC – H2SO4 Stare naturală : sub formă de săruri (sulfaţi). Caracter oxidant Zn + H2SO4 → Zn SO4 + H2 Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O -La concentraţii mai mici de 60% nu atacă plumbul . folosind catalizatori solizi (cataliză eterogenă) Turnu Măgurele. Deshidratant • C6H12O6→ 6 C + 6 H2O 21 . formând acid lignin sulfonic. Metode de obţinere Industria: . Copşa Mică. Oxidant 2. cu ajutorul oxizilor de azot ( cataliză omogenă)Târnăveni In metoda prin contact – oxidarea se face în sobe de contact. Sulfonant 1.5 0 C • Este miscibil cu apa în orice proporţie. cu oxigenul din aer : SO2 + ½ O2 → SO3 SO3 + H2O → H2SO4 SO3 + H2SO4 → H2SO4 oleum In metoda cu nitroză – oxidarea se face în camere de plumb .La concentraţii mai mari de 93% nu atacă fierul şi fonta S + 2 H2SO4 → 3 SO2 + 2 H2O P4 +10 H2SO4 → 4 H3PO4 + 10 SO2 +4 H2O 3H2SO4 +2KBr→ Br2+ SO2+2KHSO4+2H2O 2. • Proprietăţi chimice • Acid tare • Dibazic 1. Baia Mare.metoda prin contact Ambele metode se bazează pe oxidarea dioxidului de sulf la trioxid. Deshidratant 3. Proprietăţi fizice • Lichid incolor • Mai greu decât apa (d = 1. Nu se toarnă niciodată apa peste acid !!! • Deshidratant energic • Carbonizează substanţele organice • Foarte coroziv • H2SO4 pur (100%) – SO3. se degajă o cantitate mare de căldură.

. I2 ) → S4O6 2. H2O2 – mediu acid. ACIDUL TIOSULFURIC ( H2S2O3).Complet ionizaţi în soluţie apoasă. PbS2O3 BaS2O3) Ag2S2O3 + 3 Na2S2O3→ 2Na3 [Ag (S2O3)2] • Prin acidulare formează S + SO2 Na2S2O3 + 2 HCl → S + SO2+2NaCl + H2O Caracter reducător • 2 S2O32. Sb 3+. .mediu alcalin ) → SO42Na2S2O3 + 4 H2O2 + 2NaOH → 2 Na2SO4 + 5 H2O Na2S2O3 + 4Cl2 + 5 H2O→ Na2SO4 + 8HCl + H2SO4 • Ionul S2O32.Br2.în analiza volumetrică .2e + H2O→ S + SO42-+2H+ • S2O32.8e + 5 H2O→ 2 SO42. 22 .prepararea unor coloranţi (albastru de metilen) • 3. Cu oxidanţi energici ( HNO3 conc. Cu 2+.Cu acidul nitric formeaza ionul de nitroniu .conţin un metal monovalent şi unul trivalent: K2SO4. K2Cr2O7 etc).Solubilitate mai mică decât a sulfaţilor .. Bi 3+ (ligand mono sau bidentat) Intrebuinţări . Ag+. H2O2 . • SĂRURILE ACIDULUI SULFURIC – SULFAŢI .formează combinaţii complexe cu : Cu+.(tetrationat) 2 Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2 NaI b.+ H3O+ • deshidrateaza alcoolii cu formarea eterilor: 2C2H5OH+H2SO4  → C2H5–O–C2H5 + H2SO4·2H2O Sulfonant: C6H6 + HO-SO3H → C6H5-SO3H + H2O • Mediu de reacţie pentru o serie de reacţii de oxidare (KMnO4.Al2(SO4)3 .Sulfaţi neutri : Na2SO4 . cristalizate. Cd 2+. TIOSULFATI • nu este cunoscut în stare liberă.în tehnica fotografică .Sulfaţi acizi: NaHSO4 • La cald se descompun: CaSO4→ CaO + SO3 2NaHSO4→Na2SO4 + SO3 + H2O Sulfaţii dubli Alaunii . MgSO4 . Cl2 .substanţă anticlor .2e → S4O6 2• S2O32. Cu oxidanţi medii ( KMnO4 în mediu alcalin → S + SO42. ci numai sub formă de săruri – tiosulfaţi neutri Metode de obţinere Na2SO3 + S → Na2S2O3 2S +(S + S)+6NaOH →2 Na2S +Na2S2O3+3H2O Proprietăţi • Substanţe solide.KAl(SO4)2 Schonitele ..) 3 Na2S2O3 +2 KMnO4+ 2 KOH→ 3 S + 3 Na2SO4 + 2 K2MnO3 + H2O c. solubile în apă (excepţie: Ag2S2O3.NO2+ 2H2SO4 + HNO3 → NO2+ +2 HSO4.Na2S2O3 . Cu oxidanţi slabi ( Fe 3+.conţin ioni de metal monovalent şi ioni de metal divalent: K2SO4.+ 10 H+ Exemple a.

AsO33-→ AsO43H2SO5 +H3AsO3→H3AsO43.Fe2+ la Fe3+ .. rubidiu.ACIDUL PEROXOMONOSULFURIC H2SO5 (acidul lui Caro) Metode de obţinere K2S2O8 + H2SO4→ K2SO4+ H2S2O8 Peroxodisulfat Acid peroxodisulfuric H2S2O8 + H2O → H2SO5 + H2SO4 H2SO4 + H2O2→ H2SO5 + H2O SO3 + H2O2→ H2SO5 HO – SO2 – Cl + H2O2→ H2SO5 + HCl Acid clorsulfonic Proprietăţi • • • • • Solid. higroscopică • Puţin stabilă (in soluţie apoasă. foarte slab (la treapta a doua) Instabil: H2SO5→ H2SO4 + ½ O2 H2SO5 + H2O → H2SO4 + H2O2 Oxidant mai energic decât H2O2 şi H2S2O8 Oxidează: SO32-→ SO42.I– la I2 . higroscopic.NO2 . I-→ I2. persulfaţii se descompun treptat cu eliberare de oxigen: N a2S 2 O8 + 2 H2 O  → 2 N a H S4O H 2 O + 1 2 O 2 + Caracter oxidant: 2 S 2 O8 − + 2e  2SO 2 − → 4 Oxidează: . potasiu. solubil în alcool şi eter Acid dibazic.H2S2O8 Preparare • Acţiunea apei oxigenate asupra acidului clorsulfonic: HO–SO2–Cl + H–O–O–H + Cl–SO2–OH  → HO–SO2–O–O–SO2–OH + 2HCl • Prin electroliza acidului sulfuric − Anod (+) : HSO4  HSO4 + e → 2HSO 4  →H 2S 2 O8  Catod (–): 2H+ + 2e  2H  H 2 → → Proprietăţi • Substanţă cristalizată.la NO3 – 23 .+ H2SO4 H2SO5 + 2 HI → I2 + H2SO4+ H2O ACIDUL PEROXODISULFURIC . cesiu) În soluţie apoasă. incolore. se descompune cu formare de apă oxigenată) HO–SO2–O–O–SO2–OH + 2H2O  → 2H2SO4 + H2O2 • • • • Acid dibazic Caracter puternic oxidant Formează săruri cristalizate. uşor solubile în apă (cu excepţia celor de amoniu.

formând compuşi gazoşi (hidruri). trecând în hexahidrodifenil: OH OH 4N 2 + 2H O OH OH OH OH OH + 2H 2O (4N 2 + O 2) + 4H O 24 . în regnul vegetal şi animal (substanţe proteice.valenţa variabilă. având orbitali d liberi. retine O2 din aer . Iniţiatori în reacţii de polimerizare • • • • • • • • • • Caracterul nemetalic scade de la azot la arsen. molecula diatomică. 78% în volume din atmosfera terestră. +3 şi +5. P3– şi As3– (solide). solizi. în prezenţa Ag+ drept catalizator: 2MnSO4 + 5(NH4)2SO8 + 8H2O → 2HMnO4 + 5(NH4)2SO4 +7H2SO4 Utilizari: • Albirea fibrelor. Azotul este un gaz.element de tranziţie. alcaloizi etc. în gazele vulcanice . Azotul nu poate forma combinaţii pentacovalente. Fosforul şi arsenul. Azotul . care sunt toţi solizi. Fosfor (P). deoarece nu posedă orbitali liberi în stratul de valenţă.pentahalogenuri (PCl5 sau AsCl5). iar celelalte elemente indirect.Mn+2 la Mn4+ sau la Mn7+. Arsenul . Bismut (Bi) Caracterizare generală • • Prepararea H2O2. AZOTUL (NITROGENUL) – N In aer: N2. Stare naturală • • • Preparare  Separarea azotului din aerul atmosferic: .pot forma 5 covalente simple . participa la legaturi in stare hibridizata (sp3d1).. Principalele trepte de oxidare : –3.) şi în zăcăminte naturale ca azotaţi. Azotul se combină direct cu hidrogenul. • Industria zahărului. Elementele grupei V–A (15) Azot (N). Tendinţa principală a acestor elemente este de a forma ioni negativi: N3–. Nemetalele acestei grupe se combină uşor cu metalele formând compuşi stabili. a căror stabilitate scade de la azot la arsen. spre deosebire de oxizii celorlalte elemente. Oxizii azotului sunt gazoşi. Azotul nu prezinta modificari alotropice . Arsen (As).fixarea oxigenului cu reactivi chimici (a) . Fosforul şi arsenul ard cu degajare mare de lumină şi căldură. Structura periferica: ns2 np3 Azotul are trepte de oxidare variabile de la –3 la +5. Azotul şi fosforul sunt nemetale tipice. iar fosforul şi arsenul.distilarea fracţionată a aerului lichid (b) • ( a) Arderea Cu si P in aer : 0 (4N 2 + O 2 ) + 2Cu t →4N 2 + 2CuO  5(4N 2 + O 2 ) + P4  → 20N 2 + 2P 2 O 5 2P2 O 5 + 2H 2 O  →2HPO  3 • Soluţia alcalină de pirogalol. Stibiu (Sb). Cu oxigenul formează oxizi: Azotul reacţionează endoterm cu oxigenul. Formă combinată: se găseşte în apa de ploaie (NH4NO3 şi NH4NO2).

formeaza nitruri : BN şi Si3N4. inodor şi insipid Este un gaz permanent Densitatea este mai mica decat a aerului Molecula este diatomică (:N≡N:). dicromat. formeaza nitruri: Al 4 C 3 + 2N 2  4AlN + 3C → • Cu borul şi siliciul.• • Trecerea aerului peste cărbune incandescent: C + ( 4N2 + O2 ) → CO2 + 4N2 Arderea completă a gazului CH 4 + 2(4N 2 + O 2 )  CO 2 + 2H 2 O + 8N 2 metan : → Obţinerea azotului prin descompunerea termica a compuşilor săi: NH4NO2. uree) NH4NO2 → N2 + 2H2O (60–700C)  8NH 3 + 3Br2  N 2 + 6NH 4 Br → CO(NH2)2 + 2 NaNO2 + H2SO4 H2O 2NH 3 1000→ N 2 + 3H 2 C 0  → 2 N2 + CO2 + Na2SO4 + 3 Proprietăţi fizice    gaz incolor. 25 . • Nu arde şi nici nu întreţine arderea. reacţionează cu hidrogenul N2 + H2 → NH3 • Se combină cu unele metale la cald ( Li. deosebit de stabilă termic ( la 50000C disociază abia în proporţie de 26%.) Molecula de azot este izoelectronică cu molecula oxidului de carbon. în prezenţa cărbunelui. Mg ) 6Li + N2 → 2Li3N 3Mg +N2 → Mg3N2 Me 3 N 2 + 6H 2 O  →2NH  3 + 3Me(OH) 2 • • • Cu oxizii şi carbonaţii alcalini. ambele având aceeaşi masă moleculară (28). formeaza nitruri: Al 2 O 3 + N 2 + 3C  →2AlN + 3CO  • • Cu carburile. cu formare de cianuri: 800 C K 2 CO 3 + N 2 + 4C -1000  2KCN + 3CO  → 0 Cu carbonaţii metalelor alcalino–pământoase. acelaşi număr de electroni (14) şi proprietăţi fizice apropiate. la cald. azotul molecular este cel mai inert gaz). formează cianamide: CaCO 3 + N 2 + 3C  →CaCN  2 + 3CO Cu oxizi de metale.   Proprietăţi chimice • Inerţie chimică mare (după gazele rare. amoniac. • Se combină cu oxigenul N2 + O2 → 2 NO 0 • La 300–400 C. în prezenţa carbonului.

în cantităţi mici.5% azot legat organic. 26 . Obţinerea amoniacului prin sinteză indirectă (800–9000C şi P= 70–100 atm) Ca(CN)2 + 3 H2O → CaCO3 + 2 NH3 Prepararea amoniacului prin sinteză directă: N2 + 3 H2 → NH3 Proprietăţi fizice • Gaz incolor. a enzimelor şi a altor materiale biologice.  →2NH  3 + Ca(NO 3 )2 + 2H 2 O  prin acţiunea apei asupra nitrurilor : 3 AlN + 3HOH  →Al(OH)  + NH 3 b. • Se dizolvă foarte uşor în apă. • Poate fi lichefiat prin comprimare sau răcire. fără a fi însă congelate. .În stare combinată. un litru de apă la 250C şi p = 1 atm.  Unii compuşi organici cu azot se folosesc în industria medicamentelor şi a coloranţilor. ingrasaminte.5–1. iar apoi. se pune in libertate amoniac. umplerea termometrelor cu mercur. Apele amoniacale sunt tratate apoi cu Ca (OH)2. H2S.piramida triunghiulara turtita. puternic iritant şi înecăcios. AMONIACUL – NH3 Stare naturală -Liber. N este hibridizat sp3.• • • Întrebuinţări  Fabricarea amoniacului. se găseşte în aer si în gazele vulcanice. la conservarea plasmei sanguine. Structura moleculei de amoniac . • Prin evaporare provoacă o scădere apreciabilă a temperaturii (folosirea sa la fabricarea gheţii artificiale). la pastrarea medicamentelor usor alterabile.  Azotul lichid este folosit ca agent de răcire a alimentelor alterabile în cursul transportului. dizolvă 1180 litri amoniac gazos – cca. acidului nitric. ca săruri de amoniu se găseşte în depozitele de gips. În laborator:  tratarea sărurilor de amoniu cu baze tari: NH 4 Cl + NaOH  →NH 3 + NaCl + H 2 O  2NH 4 NO 3 + Ca(OH) 2 • Reacţionează cu fosforul : o 3 P4 + 10 N2 → 4 P3 N5 Cu carbonul. HCN). în cea mai mare parte fizic. cu miros caracteristic. a cianamidei de calciu(CaCN2). pentru a fixa componenţii acizi volatili (CO2. Industrial : din apele rezultate de la distilarea cărbunilor naturali care conţin 0. cu degajare de căldură. Preparare a. prin încălzirea soluţiei. • Este mai uşor ca aerul (d = 0. • Moleculele sunt asociate prin legături de hidrogen. 900 g NH3.586). la temperaturi ridicate: 2C + N2 → (CN)2 Nu reacţionează direct cu halogenii şi sulful.

+ NH4 +  Dizolvă metalele alcaline şi alcalino–pământoase. cu formarea nitrurii de bor : N H3 + B  → B N+ 3 2 H 2 Oxideaza cărbunele de lemn la acid cianhidric: b. asemanator hidrolizei: − + R − X + (NH 2 + NH 4 )  → R − NH 2 + NH 4 X − + HgCl 2 + (NH 2 + NH 4 )  → HgNH 2 Cl + NH 4 Cl  Soluţiile apoase manifestă caracter slab bazic. datorită reacţiei de echilibru: + NH 3 + HOH  → NH 4 + OH −   → Se descompune la peste 5000C: 2NH 3  N 2 + 3H 2 Are caracter oxidant şi reducător a. imiduri şi nitruri cu metalele alcaline si alcalino-pamantoase: -amidură: L i+ N H3  → L iN 2 + 1 2 H 2 H NH 3 + NaH  →NaNH  2 + H2 -imidură: NaNH 2 + NaH → Na 2 NH + H 2 -nitrură: L i+ L iN H → L i2 N H+ 1 2 H 2 2 3Ca + 2NH 3 → Ca 3 N 2 + 3H 2 Na 2 NH + NaH → Na 3 N + H 2 o Oxidează borul la cald. Caracterul oxidant: o Formează amiduri.Proprietăţi chimice  Disociaza electrolitic ca şi apa: 2NH3 → NH2 . Caracterul reducător o Arde în aer : 4NH 3 + 3O 2  →2N 2 + 6H 2 O  4NH 3 + 5O 2  →4NO + 6H 2 O  NH 3 + C  HCN + H 2 → o o Ozonul oxidează amoniacul la nitrit de amoniu: 2NH 3 + 3O 3  →NH 4 NO 2 + H 2 O + 3O 2  Halogenii oxideaza amoniacul la azot sau trihalogenură de azot: 8NH 3 + 3Cl 2  →N 2 + 6NH 4 Cl  27 . N H3 + N a → N a N 2H+ 1 2 H 2  Unele substanţe reacţionează cu ionii amoniacului. dând naştere fenomenului de amonoliză.

formează ureea: 2NH3 + CO2 → NH2–CO–NH2 + H2O • Cu ionii metalelor tranziţionale (Ag. Obţinerea mătăsii cuproamoniacale. formând amide. [ Cu(NH 3 ) 4 ] + 2+ Întrebuinţări Fabricarea acidului nitric. a sărurilor de amoniu şi a îngrăşămintelor azotate. Soluţia oficinală are concentraţia de 10% amoniac (ammonium hydricum solutum) şi este folosită în diferite forme medicamentoase. a carbonatului de sodiu. Intoxicaţia cronică cu amoniac provoacă catare puternice ale traheii şi inflamarea coardelor vocale. • • Inspirat în cantităţi mai mari. Atacă pielea. NiO) la metalele respective: 2NH 3 + 3CuO  →3Cu + 3H 2 O + N 2  Reacţii de substituţie • compuşii halogenaţi organici. CuO.) amoniacul formează amine complexe: M m + + n NH3  [ M(NH3 ) n ] m + → • • Exemple de combinaţii complexe în care NH3 este ligand: [ Ag(NH 3 ) 2 ] . secundare sau terţiare: NH3  → R − NH2  → R 2 NH  → R 3 N − HX − HX − HX R−X R−X R−X • cu acizii organici sau cu anhidridele. imide sau nitrili: O R COOH+NH3 R C NH2 +H2O R COOH+NH3 R C N+H2O amidă nitril • Cu dioxidul de carbon. la temperatură şi presiune ridicată. Co. Obţinerea unor medicamente. • • • Proprietăţi fiziologice. Zn. amoniacul este toxic. Remediu: se recomandă inspirarea de aburi. Cr. Cd etc. În cantităţi mici însă. alifatici sau aromatici. este un activant al sistemului nervos.05% în aer distruge glandele lacrimale şi atacă căile respiratorii. când rezultă amine primare.8NH 3 + 6Cl 2  →2NCl  3 + 6NH 4 Cl o Reduce oxizii metalici (PbO. • • • • SĂRURI DE AMONIU • Se obţin prin acţiunea acizilor asupra amoniacului gazos sau dizolvat în apă: NH 3 + HCl  → NH 4 Cl  NH 3 + H 2 O  →NH 4 OH  NH 4 OH + HCl  →NH 4 Cl + H 2 O  28 . Fabricarea gheţii artificiale. Fe2O3. Ni. Se utilizează contra intoxicaţiilor alcoolice. dând arsuri superficiale. în proporţie de 0.

în urma căreia rezultă o cantitate mare de gaze: 2NH 4 NO 3  →2N 2 + O 2 + 4H 2 O  . şi Activina. în cosmetică. se folosesc la spălarea şi dezinfectarea concomitentă a obiectelor. cu miros slab de amoniac. care fumegă în aer • este perfect miscibilă cu apa şi etanolul • în amestec cu aer şi la cald explodează • constantă dielectrică mare (53). foarte uşor solubilă în apă. . CLORAMINA .substanţă albă.Cele mai importante solutii sunt: cloramina T. V. foarte uşor solubilă în apă. BROMURA DE AMONIU – NH4Br .Generatori de gaze în extinctoarele cu spume. . Sărurile de amoniu sunt izomorfe cu cele de potasiu şi rubidiu. agenţi de neutralizare. sfărâmicioasă. HIDRAZINA H2N NH2 Preparare • Se obţine din amoniac şi hipoclorit de sodiu: 2NH 3 + NaClO  →H 2 N − NH 2 + NaCl + H 2 O  Proprietăţi fizice • lichid incolor.Este folosit în panificaţie şi patiserie. Sărurile de amoniu se volatilizează şi disociază termic uşor: NH 4 HCO 3  →NH 3 + CO 2 + H 2 O  (NH 4 ) 2 CO 3  →NH 4 HCO 3 + NH 3  NH 4 Cl  → NH 3 + HCl  CLORURA DE AMONIU – NH4Cl (ţipirigul) . tartratul de potasiu şi amoniu şi unii complecşi: (NH4)3[Co(NO2)6].substanţă albă. fiind un bun dizolvant pentru multe săruri Proprietăţi chimice • Este o bază slabă.Are proprietăţi oxidante şi clorurante şi un efect antiseptic puternic. Insolubile sunt percloratul. în scopul lipirii lor cu aliajul de staniu şi plumb.reduce ionul Fe3+ la Fe2+ : H 2 N − NH 2 + O 2  →N 2 + 2H 2 O  • 29 .NH2Cl . sfărâmicioasă. majoritatea fiind foarte solubile în apă.. cristalizată. NITRATUL DE AMONIU – NH4NO3 Se utilizează la fabricarea explozivilor (prin încălzire datorită descompunerii termice. este folosită ca sedativ al sistemului nervos. folosită la decaparea metalelor. -Amestecate cu detergenţi.îngrăşământ în agricultură. coroziv. cristalizată. CARBONATUL DE AMONIU – (NH4)2CO3 . diacidă • formeaza două serii de săruri solubile în apă: (H 2 N − NH 3 ) + Cl − – monoclorhidrat de hidrazină (H 3 N − NH 3 ) 2 + 2Cl − – diclorhidrat de hidrazină • arde violent în aer : Proprietăţi reducătoare (se oxidează la azot) .• • • Sărurile de amoniu sunt substanţe cristalizate. (NH4)2(PtCl6) etc.

ciupercilor şi infuzoriilor • • • HIDROXILAMINA H2N OH Preparare • Reducerea electrolitică a acidului nitric (10%) sau a sărurilor lui în mediu sulfuric: NO-3 + 7H+ + 6e.formează săruri: clorhidratul de hidroxil amină (NH3–OH)+Cl– Caracter reducator: . HNO3. transparente.NH 2 − NH 2 + 2Fe 2 (SO 4 ) 3  →N 2 + 4FeSO  4 + 2H 2SO 4 -  reduce iodul la I– : NH 2 − NH 2 + 2I 2  → N 2 + 4HI reduce Cu2+ la Cu0 în mediu amoniacal : NH 2 − NH 2 + 2CuSO 4 + 4NH 3  →N 2 + 2Cu + 2(NH  4 ) 2 SO 4 reduce Ag+ la Ag0 în mediu amoniacal: NH 2 − NH 2 + 4AgNO 3 + 4NH 3  → N 2 + 4Ag + 4NH 4 NO 3 reduce Hg2+ la Hg0 : NH 2 − NH 2 + 2HgCl2 → N 2 + 2Hg + 4HCl Întrebuinţări • combustibil pentru rachete • obţinerea unor mase plastice spongioase. NH2-OH + 2H2O Proprietăţi fizice • cristale incolore. inima. K2Cr2O7. oxidează hidroxilamina la N2O.la temperatura camerei. rinichii Remediu (antidot): piruvat de sodiu Hidrazina şi hidratul său au acţiune toxică asupra plantelor.este o bază (monoacidă) mai slabă ca amoniacul şi hidrazina . I2 etc. Fe3+ Cu2+ oxidează hidroxilamina la azot: 2NH2–OH + Cu SO4 → Cu + N2+ H2SO4+ 2H2O 30 . fără miros şi foarte higroscopice • solubilă în apă şi alcool • insolubilă în benzen şi eter de petrol Proprietăţi chimice .la 1000C se descompune cu explozie . H2O2.Oxidanţii puternici ca: KMnO4. prepararea hidrazinoftalazinei (produs care reduce tensiunea arterială) • Proprietăţi fiziologice • • lichid coroziv sărurile de hidrazoniu atacă sistemul nervos central. sinteza unor ierbicide şi pesticide • prepararea hidrazidei izonicotinice (tuberculostatic). ficatul. Cl2. NO sau HNO3 10NH2–OH + 6KMnO4 + 9H2SO4  → 10NO + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 24H2O 2NH2–OH + 2H2O2  → N2O + 5H2O - Oxidanţii mai slabi ca : Ag+. se descompune încet . intestinele. Hg2+.

Al. OXIZII AZOTULUI ŞI ACIZII CORESPUNZĂTORI Oxidul N2O NO N2O3 NO2 (N2O4) N2O5 Denumirea Oxid nitros (protoxid) Oxid nitric (monoxid) Sesquioxid de nitrogen Dioxid de nitrogen (tetraoxid de dinitrogen sau tetraoxid de diazot) Pentaoxid de dinitrogen (pentaoxid de diazot) Numărulde oxidare +1 +2 +3 Acidul H2N2O2 (hiponitros) H2NO2 (hidronitros) HNO2 (nitros.Caracter oxidant: Reducătorii puternici ca: Sn2+. SO3 2-. mai solubil în alcool. prin injecţii subcutanate este de 32 mg/kg. eter. puţin solubil în apă.în stare pură sau în soluţie alcoolică atacă pielea. azotic) HNO3 (nitric) HNO4 (pernitric) +4 +5 +5 (N2O6) Peroxid OXIDUL NITROS (protoxidul de azot) . Fe. reduc hidroxilamina la NH3 : NH2–OH + 2Fe(OH)2 + 2H2O  → NH3 + 2Fe(OH)3 Hidroxilamina poate funcţiona ca ligand în unele combinatii complexe ca: [ Co(NH 2 − OH) 6 ] 3+ Întrebuinţări [ Zn(NH2 − OH)2 Cl2 ] - în chimia analitică ca reducător. cu miros slab dulceag. Fe(OH)2. azotos) HNO2 (nitros. aflată într–un echilibru mezomer a două forme limită: • N N + O31 .50C + -N N O • Structura • lineară.N2O Preparare • prin descompunerea azotatului de amoniu la 250–2800C: NH 4 NO 3  →N 2 O + 2H 2 O  • prin reducerea acidului nitric cu Zn. în chimia organică la obţinerea oximelor (ex: ciclohexanonoxima din care se fabrică nylon 6) Proprietăţi fiziologice . Cr2+. cu formarea unor vezicule . având temperatura critică de 36. derivaţi halogenaţi şi uleiuri se lichefiază prin comprimare. azotos) HNO3 (nitric.doza mortală. SnCl2: 2HNO 3 + 4SnCl 2 + 8HCl  →N 2 O + 4SnCl  4 + 5H 2 O Proprietăţi fizice • • gaz incolor.

Al) ard în oxid de azot: 2NO + S  → N 2 + SO 2  32 . cât şi reducător Caracterul oxidant • sulful. manifestată prin râs = gaz ilariant sau “gazul râsului” . produce o stare de euforie. este folosit în ultimul timp la prepararea frişcăi şi a îngheţatei. carbonul. • legătura N–O este de 1. amoniacul. În cantităţi mai mari.Proprietăţi chimice 2N 2 O  2N 2 + O 2 → • se descompune la 7000C: • nu arde. • ionul de nitrozoniu (NO+) este izoelectronic cu CO Proprietăţi chimice Manifestă atât caracter oxidant. hidrogenul. • nu este o anhidridă propriu–zisă. Este folosit în chirurgie ca narcotic pentru anesteziile de lungă durată Având proprietatea de a se dizolva în grăsimi.50C) • se dizolvă în acid nitric şi în sulfură de carbon. manifestă proprietăţi oxidante 2N 2 O + S  2N 2 + SO 2 → 5N 2 O + 2P  P2 O 5 + 5N 2 → poate prezenta si caracter reducator: N2O + O3 → 2NO + O2 • • • • • Proprietăţi fiziologice şi întrebuinţări Inspirat în cantităţi mici. Zn.15 Ǻ. unele metale (Mg. acţionează ca anestezic. • in stare solidă este albastru şi cristalizează în sistemul monoclinic. dar el rezulta din incalzirea acidului hiponitros: H 2 N 2 O 2  →N 2 O + H 2 O  • • la temperaturi mai ridicate. OXIDUL NITRIC – NO (monoxidul de azot) Preparare • sinteză directă N2 + O2 ↔ 2NO • oxidarea amoniacului cu oxigen 4NH 3 + 5O 2  →4NO + 6H 2 O  Pt • reducerea acidului nitric diluat cu cupru 8HNO 3 + 3Cu  →2NO + 3Cu(NO  3 )2 + 4H 2 O • reducerea nitriţilor în mediu acid cu ioduri alcaline sau sulfat de fier (II): 2NaNO2 + 2NaI + 4H2SO4  → I2 + 4NaHSO4 + 2H2O + 2NO 2NaNO2 + 2FeSO4 + 3H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 2NaHSO4 + 2H2O + 2NO Proprietăţi fizice • gaz incolor • mai greu ca aerul ( stare dimerizata) • puţin solubil în apă • greu lichefiabil (temperatura critică este de –93. dar poate întreţine arderea în baza reacţiei de descompunere. Structura moleculei • în stare dimerizată O–N–N–O.

iar în mediu alcalin.• • • un amestec de NO şi H2 arde cu o flacără albă: NO + H2→ ½ N2 + H2O în mediu neutru. la rece → complex de culoare brună: formeaza complecşi nitrozilici: nitroprusiatul de sodiu . gaz incolor 2NO2 N2O4 Structură Structura NO2 Structura N2O4 N O O N O O O O N N O O Proprietăţi chimice • dioxidul de azot este o anhidridă mixtă: cu apa formează acidul nitros şi acidul nitric. respectiv bromurii de nitrozil: 2NO + Cl 2  2NOCl • • • • • reacţionează exoterm cu oxigenul: 2NO + O2 2NO2 cu FeSO4 în soluţie apoasă. sărurile corespunzătoare 33 . NO2 se deschide la culoare. clorura stanoasă reduce NO la amoniac: 2NO + 5SnCl 2 + 10HCl  →2NH 3 + 5SnCl 4 + 2H 2O  •  dioxidul de sulf reduce NO la N2O : SO 2 + 2NO + H 2 O  →H 2SO 4 + N 2 O Caracterul reducător • reduce apa oxigenată formând acid nitros şi nitric • reduce acidul nitric la acid nitros sau dioxid de azot ( în funcţie de concentraţia acidului) • cu KMnO4 şi K2Cr2O7 în mediu acid formează HNO3 10NO+ 6KMnO4 + 9H2SO4  → 10HNO3 + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 4H2O • cloraţii. trecând în dimerul său. tetraoxidul de diazot (N2O4).N2O4 Preparare În laborator: • reducerea acidului nitric concentrat cu diferiţi reducători (metale. iodaţii. percloraţii şi periodaţii oxidează NO la acid nitric : 10NO+6KClO3+2H2O→6KNO3+3Cl2+4HNO3 → reduce clorul şi bromul cu formarea clorurii.Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O [Fe(H 2 O) 5 NO ] 2+ SO 2 − 4 TETRAOXIDUL DE DIAZOT . iar în mediu acid la hidroxilamină: 3CrCl 2 + NO + 3HCl  →3CrCl  3+ NH2–OH în soluţie clorhidrică. As 2O3) • descompunerea termică a nitraţilor metalelor grele 2Pb(NO 3 )2  →2PbO + 4NO 2 + O 2  Industrial: • oxidarea oxidului de azot cu oxigen Proprietăţi fizice • gaz de culoare roşu–brun 2NO + O2 2NO2 • prin răcire. sărurile de Cr2+ reduc NO la amoniac.

se manifestă numai faţă de oxidanţii puternici (ozonul) 2NO 2 + O 3  → N 2 O 5 + O 2  • Caracterul oxidant N+4 se reduce la : +3. Preparare • prin tratarea nitritului de bariu cu acid sulfuric : + BaSO4 Ba(NO2)2 + H2SO4 → 2 HNO2 Structură HO-NO ↔ O = N – O 34 . colorează pielea în galben (reacţie xantoproteică). • atacă violent căile respiratorii.2NO 2 + H 2 O  →HNO 2 + HNO 3  2NO 2 + 2NaOH  →NaNO  2 + NaNO 3 + H 2O Acidul nitros format este oxidat în continuare de hipoazotidă la acid nitric HNO 2 + NO 2  →HNO 3 + NO  Pe aceste reacţii se bazează procedeul industrial de obţinere a acidului nitric NO2 manifestă atât caracter reducător. • • OXOACIZII AZOTULUI ACIDUL NITROS (AZOTOS) – HNO2 Se cunoaşte numai în soluţie. Mg. nitrant sau diazotant . Ionizează astfel: − N 2O4 NO + + NO 3 Proprietăţi fiziologice • gaz toxic. Fe.producând edem pulmonar. scade tensiunea arterială putând provoca chiar moartea. -3 N 2 O 4 + 2KI  →2KNO  2 + I2 N 2 O 4 + 2H 2S  →2NO + 2S + 2H 2 O  2NO 2 + 7H 2  →2NH 3 + 4H 2 O  • cu unele metale (Zn. cât şi oxidant Caracterul reducător . care rezulta intermediar în reacţiile de nitrare cu amestec sulfonitric + − HNO 3 + 2H 2SO 4 NO 2 + H 3O + + 2HSO 4 • • N2O4 lichid este folosit ca solvent neapos. • acţionează asupra muşchilor inimii. dioxidul de azot se transformă în ion nitroniu NO 2 . +2. Cu) reacţionează la cald cu formare de oxizi sau azotaţi reacţionează cu compuşii organici ca oxidant. + prin pierderea unui electron. • in stare lichidă.

se oxidează: .la Mn2+. manifestă atât caracter oxidant.Substanţe cristalizate.identificarea nitriţilor şi a nitraţilor) 2HNO2 + 2HI → I2 + 2NO + 2H2O - Azot: HNO2 + NH3 → N2 + 2H2O Amoniac : 3H2S + HNO2 → NH 3 + 3S + 2 H2O Caracter reducător: . slab gălbui.Se descompun la temperatura de topire.MnO4.Soluţiile sunt puţin stabile.AgNO2. . . bromul.se poate reduce la: .H2O2 şi O3 la O2–. 35 . solubile în apă . Caracterul oxidant ( O= N –OH ) . excepţie : nitriţii alcalini.clorul. Cr2O7 2. Hg2(NO2)2 .+ 2H2O clorură de aril diazoniu SĂRURILE HNO2 – NITRIŢI (AZOTIŢI) Metode de obţinere • tratarea hidroxizilor sau carbonaţilor alcalini cu un amestec de NO şi NO2: 2NaOH + NO + NO2 → 2 NaNO2 + H2O • descompunerea termică a nitraţilor alcalini: NaNO3 → NaNO2 + ½ O2 Proprietăţi: . • foarte reactiv. acizii cloric şi bromic la hidracizii respectivi. • acid slab.la Cr3+.PbO2 la Pb2+ etc. cât şi reducător.H Structura ionului nitrit: N O O N O O N O O Proprietăţi. excepţie . .Oxizii inferiori: 2FeSO4 + 2HNO2 + H2SO4→ 2NO + Fe2(SO4)3 + 2 H2O FeSO4 + NO → Fe(NO) SO4 (reacţia inelului nitrozoferos . 3 HNO2 + HBrO3 → 3 HNO3 + HBr HNO2 + PbO2 + H2SO4→ HNO3 + PbSO4 + H2O Diazotarea aminelor primare aromatice → săruri de diazoniu Ar-NH2+HNO2+HCl→Ar-N=N]+Cl.

206 Ǻ). .4% Prima instalaţie de obţinere a HNO3 prin oxidarea amoniacului a fost creată în Germania. utilizări. se produce extinderea orbitalilor p de la azot şi oxigen.cele trei legături N–O sunt egale (1. Nitritul de etil .. ( rezonanţă sau mezomerie). NO3.legătura N–OH are lungimea unei covalenţe simple : HO N O O HO N O O HO N O O În ionul nitrat. . catalizator –Pt): 4 NH3 + 5 O2→ 4 NO + 6 H2O b. produse farmaceutice): ACIDUL NITRIC (AZOTIC) – HNO3 Metode de obţinere Oxidarea catalitică a NH3 gazos: a. Oxidarea NO la NO2: 2NO + O2→ 2 NO2 . Oxidarea amoniacului (to = 700-800oC.două legături N–O au lungimi egale (1.22 Ǻ). Concentrarea HNO3 diluat : distilare simplă sau fracţionată → concentraţia maximă = 68.nitrocomplecşi : M←NO2 [Co(NO2)6]3– . Nitritul de amil – C5H11.nitritocomplecşi: M←O–NO. Proprietăţi fizice lichid incolor. . reacţie folosită la identificarea ionului de potasiu. se descompune la lumină: 2HNO3→ 2 NO2 + H2O + ½ O2 NO2 se dizolvă în HNO3 → acid nitric fumans Structură . Nitritul de sodiu – NaNO2 – vasodilatator¸ utilizat în tratamentul anginei pectorale şi a astmului. în anul 1908. care a primit în 1909 Premiul Nobel pentru realizarea respectivă. densitatea > d apa.caracter parţial de dublă legătură. [Co(NH3)5ONO]2+.Ionul NO2. .C2H5 –ONO : antispastic şi diuretic.ONO : hipotensiv. Proprietăţi fiziologice.complexează ionii metalelor tranziţionale: . nitriţii să reacţioneze cu aminele şi să formeze nitrozamine. Există posibilitatea ca în timpul preparării cărnii. 3NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO Se obţine HNO3 de concentraţie 50 % c. de către Ostwald. 3– Ionul complex [Co(NO2)6] precipită ionul de K+ formând K3[Co(NO2)6].structură plană. a mezelurilor etc.: . • NaNO2 – aditiv alimentar – conservarea cărnii. solubil în apă. substanţe cancerigene: Et2NH + HNO2 → Et2N-N = O + H2O • Cantităţi mari de nitriţi se folosesc la obţinerea compuşilor diazoici (coloranţi azoici. Structura ionului NO3- 36 .sarcina negativă este distribuită uniform pe întregul edificiu (rezonanţă).

se pasivizează în HNO3 concentrat. As. Obţinere: HNO3 + metale.NO2 + H2O R –OH+HONO2→ R-O-NO2+H2O (esteri . P ) : P4 + 20HNO3 → 4 H3PO4 +20 NO2 + 4 H2O 3 P4 + 20HNO3 + 8 H2O → 12 H3PO4 + 20NO Oxidarea metalelor – rezultă oxizi de azot şi nu H2 (excepţie – Mg). Ir. Ag. Pb) reduc HNO3 la NO (HNO3 d) // NO2 (HNO3 cc) Oxidarea nemetalelor ( S.săruri tipice. Ti reacţionează numai cu (HNO3+ 3HCl) Fe. Na NO3 → NaNO2 + ½ O2 Pb(NO3)2 → PbO + 2 NO2 + ½ O2 AgNO3 → Ag + NO2 + ½ O2 Stabili în soluţie apoasă. hidroxizi. Pt. Al. unii nitraţi-higroscopici. In soluţii apoase concentrate: HONO2 + HONO2↔ NO2+ + NO3. Proprietăţi. oxizi. Poate fi redus la: NO2. NO. săruri. metalele puternic electropozitive→N2 metalele cu reactivitate medie → NO metalele cu reactivitate redusă →NO2 • • • • Au. N2 . NH3Reducătorii moderaţi (S2-. C. b.+ H2O Nitroniu Oxidant energic. uşor solubile în apă. Co. complet ionizat în apă. Cu. Oxidarea HCl şi HBr: 2 HNO3 + 6 HBr → 3 Br2 + 2 NO + 4 H2O Nu oxidează HF şi HI Nitrant în chimia organică → nitroderivaţi: o Amestecul sulfonitric: HONO2 + H2SO4→ NO2+ + HSO4. In topitură nitraţii sunt oxidanţi.+ H2O C6H6 + HONO2→ C6H5. Se descompun la încălzire: a. 37 . c. Cr.nitraţi covalenţi) • Sărurile HNO3 – nitraţi - covalenţi: R-O-NO2 (esteri) ionici: Me+ NO3- Nitraţii ionici: . cristalizate. Ni – se dizolvă în HNO3 diluat.Proprietăţi chimice • • • Acid tare.

38 . fulminat de mercur etc. In regnul vegetal : protoplasma celulară. seminţe ( fosfaţi simpli sau grăsimi complexe – lecitine). colodiului.MnSO4 + 2KNO3 + 2K2CO3  → K2MnO4 + 2KNO2 + K2SO4 + 2CO2 Cr2(SO4)3 + 3KNO3 + 5K2CO3  → 2K2CrO4 + 3KNO2 +3 K2SO4 +5CO2 Proprietăţi fiziologice • În stare lichidă sau de vapori. sânge (fosfat de Ca şi Mg. se formează compuşi de culoare galbenă (reacţia xantoproteică).fluorapatită In regnul animal: oase. în industria organică. obţinerea explozivilor: nitratul de celuloză. CaCl2 . atacă pielea. nitroderivaţilor. Transformările naturale ale azotului. în urma cărora conţinutul său rămâne practic constant.clorapatită 3Ca3(PO4)2 . Acest circuit poartă numele de “ciclul azotului”. • • • • • • Întrebuinţări • • fabricarea acidului sulfuric prin metoda cu nitroze. la obţinerea coloranţilor. sunt folosiţi ca surse de răcire( temperaturi de cca. sol şi organismele vii.P Stare naturală În natură : se găseşte numai sub formă de combinaţii: Ca3(PO4)2 – fosforită 3Ca3(PO4)2 . dinţi. trinitrat de glicerină. ducând la răni grave. a acidului fosforic. celuloidului. FOSFORUL . În stare lichidă.acidul nitric acţionează energic şi destructiv asupra tuturor ţesuturilor. care se estimează a fi între 108 şi 109 tone/an. trotil. cauciucului şi a mătăsii artificiale etc. acid picric. lipide fosforate. toxicitatea se manifestă prin dilatarea vaselor. Inhalarea vaporilor de acid este mai periculoasă în prezenţa vaporilor nitroşi (NO2. oxalic. obţinerea îngrăşămintelor azotate. ţesut cerebral. pielea se îngălbeneşte datorită nitrării resturilor fenolice din proteine. lapte. N2O4). –370C) • • • Ciclul azotului în natură În natură există un continuu circuit al azotului între atmosferă. Trecerea azotului din aer în sol prin descărcările electrice şi ploaie şi reîntoarcerea sa din nou în aer în urma acţiunii bacteriilor denitrificante . Când contactul este de scurtă durată. prin dizolvare în apă sau amestecaţi cu gheaţă sau zăpadă. nitraţilor de amoniu şi calciu. Nitraţii. acizi nucleici). Trecerea azotului anorganic din sol în plante şi apoi la animale şi reîntoarcerea sa din nou în sol constituie circuitul mic al azotului. CaF2 . scăderea presiunii sanguine şi prin fenomene de necroză.circuitul mare al azotului în natură. au la bază două circuite – circuitul mic şi circuitul mare.

Metode de preparare • Reducerea fosfaţilor în cuptoare speciale, cu electrozi de cărbune, în prezenţa SiO2: Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 → 3 CaSiO3 + P2O5 2P2O5 + 10 C → P4 + 10 CO • Tratarea cenuşii obţinute la calcinarea oaselor cu H2SO4 şi reducerea Ca(PO3)2 cu carbon: Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4→ Ca(PO3)2 +2CaSO4+2H2O 2 Ca(PO3)2 + 10 C → P4 + 2 CaO + 10 CO Proprietăţi fizice – substanţă solidă. Modificări alotropice: - fosfor alb; - fosfor roşu; - fosfor violet; - fosfor negru; Transformările sunt monotrope (ireversibile) Fosforul alb : solid, cristalin. - moleculă tetraatomică, configuraţie tetraedrică; - molecule unite prin forţe de tip van der Waals; - densitate şi duritate mică; - punct de topire scăzut; - miros de usturoi; fosforescent; - insolubil în apă; solubil în solvenţi organici, în CS2; - se aprinde în aer la 60o C; - Este una dintre cele mai inflamabile substanţe; - Se păstrează sub apă. Fosforul roşu: - structură macromoleculară (probabilă); - insolubil în orice solvent; - nu s-a putut determina masa moleculară; - stabil în aer; - sublimează în apropierea punctului de topire. Fosforul violet: - se obţine prin încălzirea fosforului roşu în plumb sau bismut topit; - insolubil în solvenţii obişnuiţi. Fosforul negru: - se obţine prin încălzirea fosforului alb la presiuni foarte mari sau la presiune normală cu catalizator: - structură macromoleculară stratificată: - insolubil în solvenţi obişnuiţi; - nu se aprinde în aer. Proprietăţi chimice Structura electronică exterioară: 3s2 2p3 -In stare fundamentală: valenţa 3 -In stare hibridizată : valenţa 5 (sp3d1) -Stări de oxidare de la -3 până la +5 • Arde în aer: P4 +5 O2 → 2 P2O5 ; P2O5 + H2O→ 2 HPO3 Prin oxidare lentă→ P2O3 → P2O5 Se degajă o lumină slabă – chemioluminiscenţă (fosforescenţă). • Se combină direct cu nemetalele – cu excepţia C, H, N; • Se combină direct cu halogenii → PX3 sau PX5; • Cu sulful → sulfuri ( P4S3; P4S7 etc) • Cu metalele → fosfuri ionice sau covalente: P4 + 12 Na → 4 Na Caracter reducător:

39

Reduce HNO3 - concentrat→ NO2 - diluat → NO • Reduce H2SO4 → SO2 P4 + 10 H2SO4→ 4H3PO4 + 10 SO2 + 4H2O Reacţii de disproporţionare: • Cu apa, la cald → H3PO4 şi PH3 : 3P + 5P +12 H2O→ 3 H3PO4 + 5 PH3 • In mediu alcalin: 3P + P + 3KOH + 3H2O → 3 KH2PO2 + PH3 4P + 2P + 4KOH + 4H2O → 4KH2PO2 + H2P – PH2 2P + 2 KOH + 2 H2O → 2KH2PO2 + H2

Proprietăţi fiziologice - sub formă de combinaţii este absolut indispensabil vieţii; - fosforul face parte din aproape toate ţesuturile; - fosforul alb – otravă puternică; - inspirat, provoacă necroza fosfatică → atacă gingiile şi oasele maxilarului; Antidot: CuSO4 (formează Cu3P2); - Izotopul 32P – radioterapia de suprafaţă. COMPUSII FOSFORULUI

I. COMPUSII FOSFORULUI CU HIDROGENUL PH3 - hidrogen fosforat gazos (fosfina); P2H4 - hidrogen fosforat lichid (difosfina H2P-PH2)
PH3 (FOSFINA) Preparare • Hidroliza fosfurilor: Ca3P2 + 6 H2O → 2PH3 + 3Ca(OH)2 • Prin tratarea fosforului alb cu soluţii concentrate de hidroxizi alcalini, la cald ( vezi Proprietăţile chimice ale fosforului ). Proprietăţi - gaz incolor, cu miros de usturoi; - puţin solubil în apă, solubil în alcool, eter, uleiuri volatile; - bază mai slabă decât NH3 ; - arde în aer (flacără verde): PH3 + 2 O2 → H3PO4 Reducător puternic. Reduce: SO2 ; H2SO4; oxizii de azot; CO; CO2 ; ionii metalici. 6AgNO3 + PH3 + 3H2O → 6Ag + H3PO3 + 6 HNO3 Formează săruri de fosfoniu - PH4I P2H4 (DIFOSFINA) Preparare 4P +2P + 4KOH + 4H2O → 4KH2PO2 + P2H4 Proprietăţi - lichid incolor; insolubil în apă. - se aprinde în aer → P2O5 - structura asemănătoare cu hidrazina - nu formează săruri cu acizii. -

40

-

II. COMPUSII FOSFORULUI CU HALOGENII: PX3 ; PX5
III. PENTACLORURA DE FOSFOR - PCl5 Preparare • P4 + 10 Cl2 → 4 PCl5 • PCl3 + Cl2 ↔ PCl5 Proprietăţi Substanţă solidă, cristalizată. • PCl5 + ½ O2 → POCl3 + Cl2 • PCl5 + 4 H2O → H3PO4 + 5 HCl • PCl5 + SO2 → POCl3 + SOCl2 • R-COOH + PCl5 → R-COCl + POCl3 + HCl • R- OH + PCl5 → R-Cl + POCl3 + HCl IV. OXIZII FOSFORULUI P2O3 – trioxidul de fosfor ( P4O6); P2O4 – tetraoxidul de fosfor (P4O8); P2O5 – pentaoxidul de fosfor ( P4O10). TRIOXIDUL DE FOSFOR – P2O3 Preparare P4 + 3O2 → P2O3 Structură: moleculă dimerizată, simetrie tetraedrică. Proprietăţi: Substanţă solidă, cristalizată, solubilă în benzen, CS2 şi eter. • P2O3 + O2 → P2O5 • P2O3 + 3 H2O → 2 H3PO3 (la rece) • 4H3PO3 → PH3 +3 H3PO4 (la cald, cu explozie) • P2O3 + 3 HCl → PCl3 + H3PO3 • Caracter reducător 3 P2O3 + 2 H2SO4 +7 H2O →6H3PO4 + 2S PENTAOXIDUL DE FOSFOR – P2O5 Preparare: arderea fosforului în aer. Structură: tetraedrică. Proprietăţi: pulbere albă, prezintă mai multe forme alotropice. Cel mai puternic deshidratant. a. P2O5 + H2O → 2HPO3 (acid metafosforic) b. P2O5 + 2H2O → H4 P2O7 (acid difosforic sau pirofosforic) c. P2O5 + H2O → 2 H3PO4 (acid ortofosforic)

OXOACIZII FOSFORULUI Formula Tipul generală

Formula acizilor

Denumire

41

7. 8 H3PO2 H3PO3 H3PO4 H3PO5 HPO2 HPO3 H4P2O5 H4P2O6 H4P2O7 H4P2O8 Acid hipofosforos Acid fosforos Acid ortofosforic Acid peroxomonofosforic Acid metafosforos Acid metafosforic Acid pirofosforos Acid hipofosforic Acid pirofosforic Acid peroxodifosforic Metaacizi Diacizi ACIDUL PREPARARE HIPOFOSFOROS – H3 PO 2 4 Ba(H 2 PO 2 ) 2 + H 2SO 4  →BaSO  + 2H 3 PO 2 STRUCTURA Structura tetraedrica.Ortoacizi H3POn n = 2. • În soluţie apoasă. având numai un singur atom de hidrogen legat de oxigen. foarte solubile 42 . 6. delicvescente • acid de tărie mijlocie.Reacţie de identificare a As3+ • Iodul. incolore. cu atomul de fosfor dispus în centru. H P H OH O în apă. Hg2+.Sunt toţi solubili în apă. Bi3+ . la acid fosforic: H3PO2 + I 2 +H2O → H3PO3 + 2 HI Caracter oxidant: H3PO2 + 2Zn + 4HCl → PH3 + 2ZnCl2 + 2H2O Sărurile H3PO2 – hipofosfiţii . • cristale mari. fier (III) şi sodiu sunt folosiţi în terapie ca tonifianţi Proprietăţi. Cu2+. 4 H4P2On n = 5. disproporţionează: H3PO2 + H2O → H3PO3 + H2 Caracter puternic reducător • reduce ionii Ag+. 4. As3+: 2AsCl3 + 3KH2PO2 + 3H2O→2As + 3H3PO3 + 3KCl + 3HCl . Hipofosfiţii de calciu. 3. Hipofosfiţii sunt mai puţin toxici decât fosforul sau fosfina. 5 HPOn n = 3. în mediu acid îl oxidează la acid fosforos şi în mediu alcalin. monobazic.

Cristale rombice. H3PO4→ HPO3 (acid metafosforic) • C m lib a l d a o iu u o d tu e m n : H3P 4+ 1 (N O 2 H (N 4 ) 3H4 [P o H (M fo m lib a sfo o d t o 4) 2 M O 4 2 O7) 6 ] + 2H O 1 N 2N 1 H 3 ? + 1 H 2O 0 + O3 4N d a o iu e mn • P lic n en a a o o d se z s u ciclic : a i O O ? O a iz c i fo n i sfo ic O lin ri.La cald. .ACIDUL ORTOFOSFORIC – H3PO4 Metode de preparare • • • • P2O5 + 3H2O → 2 H3PO4 PCl5 + 4H2O → H3PO4 + 5 HCl 3P4 + 20HNO3 → 12H3PO4 + 20 NO Ca3(PO4)2 +3H2SO4→2 H3PO4 +3CaSO4 OH Structura HO P O OH Proprietăţi: . delicvescente.P O -O -O -O O H O H O H … . elimină apa: 2H3PO4→ H4P2O7 (acid pirofosforic). de tărie mijlocie. este perfect miscibil cu apa. ia rm a a ific ti H .Nu manifestă caracter oxidant. cu un conţinut de 85–90% H3PO4.P -P .P H … -O O H 43 . . .Se comercializează sub forma unui lichid siropos. ionizează în trepte.Acid tribazic. . incolor.

• Ca2P2O7 – paste de dinţi. • SĂRURILE ACIDULUI FOSFORIC . Me3PO4 (fosfaţi terţiari).dedurizarea apei.prepararea băuturilor de tip COLA • Sisteme tampon: KH2PO4 . este important în difosfat (ADP) ATP–ului. Utilizări: • H3PO4 pur – în medicină ca astringent şi antipiretic. catalizată de enzime. • O RO P OH O Hidroliza. • Esterii acidului fosforic iau parte la procesul de fotosinteză şi la conversia surplusului de zahăr din plante în amidon. • NaNH4HPO4 – analiza cantitativă pe cale uscată (obţinerea perlelor). Me2HPO4 (monohidrogen fosfaţi). eliberează o cantitate de energie de 29 kJ·mol–1. Na2HPO4 • • H3 P 4 r a O ec C 2O H RO P O P OH + H3PO4 OH OH O O H−H OC 44 C 2− H . • Esterii fosforici sunt importanţi în sinteza proteinelor şi a acizilor nucleici. • H3PO4 . fiind responsabili de stocarea şi transferul informaţiei genetice. • Ingrăşăminte. controlează sinteza şi stocarea carbohidraţilor în organismul animal. iar unii esteri (glicogenul) Adenozin regenerarea • Un alt ester. • Na3PO4 . O P OH O O P OH OH + H2O Adenozin trifosfat (ATP) fosfocreatina.FOSFAŢI MeH2PO4 (dihidrogen fosfaţi sau primari).ET R SEI • H3PO4 esterifică grupări OH din aminoacizi (serina) → fosfoproteide (caseina) • Prin hidroliza complexului organic de tip ester adenozin trifosfat (ATP) rezultă adenozin difosfat (ADP) şi o cantitate de energie necesară contracţiei musculare. praf de spălat.

• Arsenul cenuşiu este puţin reactiv Arde în aer → As2O3 ( nu As2O5) Cu halogenii→ trihalogenuri .o. Prezintă două modificări alotropice: 1. Substanţă solidă. nu conduce căldura şi electricitatea.1 g). Sub formă de combinaţii intră în majoritatea ţesuturilor animale şi vegetale. In doze mici. Cu fosforul → AsP Cu metalele . bun conducător de căldură şi electricitate.AsX3 Cu sulful → As2S3 . - COMPUSII ARSENULUI I.Insolubil în apă şi CS2. casant.fortifiant.arseniuri ionice şi covalente Caracter reducător: Reduce HNO3 şi H2SO4: As + HNO3 + H2O → H3AsO3 + NO In topitură alcalină disproporţionează: 3As + 5As + 9NaOH + 3H2O → 3Na3AsO4 + 5AsH3 • • • • • - - Reduce ionii metalici.As Proprietăţi fizice. In doze mari este un toxic puternic (doza letală pentru un adult . solubil în CS2. Proprietăţi chimice.ARSENUL . Proprietăţi fiziologice. Compuşii organici sunt mai puţin toxici (salvarsanul şi neosalvarsanul ).cristalizată. COMPUŞII ARSENULUI CU HIDROGENUL 45 . Arsenul galben: moale( consistenţa cerii). Există şi forme amorfe de arsen → semimetal. Antidot: Fe(OH)3 proaspăt preparat şi MgO. Foarte toxic !!! 2. Arsenul cenuşiu (metalic): luciu metalic.

Moleculă dimerizată – As4O6 • A2O3 + H2O → H3AsO3 46 . As2H4. MnO4-→ Mn2+. cu miros de usturoi. HNO3→ NO Ag+→ Ag (proba Gutzeit pentru recunoaşterea arsenului) 4AsH3 + 24AgNO3 +6H2O→ 24 Ag + As4O6 + 24HNO3 In absenţa apei: AsH3 + 6AgNO3 → Ag3As. alcool.1.3AgNO3 + 3HNO3 Ag3As + 3AgNO3 + 3H2O→ 6Ag + H3AsO3 + 3HNO3 II.AsH3– hidrogenul arseniat gazos (arsina). fără miros. COMPUSII OXIGENATI AI ARSENULUI II. OXIZII ARSENULUI • • • As2O3 – trioxid → H3AsO3 (acid arsenios) As2O5 .diarseniura de hidrogen As4H2.tetraarseniura de hidrogen HIDROGENUL ARSENIAT GAZOS . foarte toxic. eter.AsH3 Preparare • Hidroliza arseniurilor metalice: Na3As + 3 H2O → AsH3 + 3 NaOH • Reducerea arseniţilor cu H Na3AsO3 + 3Zn + 9HCl → AsH3 +3ZnCl2 Proprietăţi Gaz. culoare albă. 2AsH3 → 2 As + 3H2 ( oglinda de arsen -proba Marsh-Liebeg pentru recunoaşterea arsenului) • Caracter reducător Reduce: Cl2 → HCl.pentaoxid→ H3AsO4 (acid arsenic) TRIOXIDUL DE ARSEN – As2O3 Proprietăţi: Pulbere cristalină.Puţin solubilă în apă. • Stabilitate redusă.

. KMnO4. acidul hipofosforos. piro – Me4As2O5 Proprietati • acid slab • aciditatea soluţiilor sale creşte în prezenţa polialcoolilor. hipocloriţi. asemănător acidului boric • se comportă atât ca acid..3H+ + AsO3 3As(OH)3 ↔ As(OH)2 + +HO -. PENTAOXIDUL DE ARSEN .. Cl2.. OXOACIZII ARSENULUI ACIDUL ARSENIOS – H3AsO3 • La tratarea cu apă a anhidridei arsenioase se formează acid metaarsenios şi ortoarsenios: As2O3 + H2O 2HAsO2 As2O3 + 3H2O 2H3AsO3 As2O3 + 2H2O → H4As2O5 Sărurile corespunzătoare celor trei acizi se numesc arseniţi: orto – Me3AsO3. I2. SnCl2 etc.• Caracter oxidant şi reducător Caracter oxidant: C→ CO2 . cât şi ca bază: Se admit formulările H3AsO3 sau As(OH)3 H3AsO3 ↔ H+ + H2AsO3. ozon. MeH2AsO3 • Sărurile sale. Na3AsO3 + I2 + H2O Na3AsO4 + 2HI Pentru deplasarea echilibrului spre dreapta. se tamponează soluţia cu NaHCO3: Na3AsO3 + I2 + 2NaHCO3  → Na3AsO4 + 2NaI + 2CO2 +H2 Caracter oxidant Oxideaza: H2. Hg2Cl2 .. apă oxigenată..+ As 3+ • Este un acid tribazic foarte slab şi formează trei feluri de săruri: Me3AsO3 ..3HO.As2O5 Preparare: 2H3AsO4 → As2O5 + 3H2O (600o C) Nu se obţine prin arderea arsenului în aer. Me2HAsO3 . au caracter oxidant cât şi ca reducător Caracter reducator Reactioneaza cu: oxigen. meta – MeAsO2. Caracter oxidant: se reduce la As sau As3II.2. KCN→KCNO A2O3 + 3SnCl2 + 6HCl → 3SnCl4 + 2As + 3 H2O Caracter reducător: As2O3 + 2I2+ 5 H2O ↔ 2H3AsO4 + 4HI • Cu soluţii de hidroxizi→ arseniţi As2O3 + NaOH → 2 Na3AsO3 + 3H2O Proprietăţi fiziologice: otravă foarte puternică.. Na3AsO3 +3 HCl  → AsCl3 +3NaCl 47 . Br2. arseniţii. HNO3 etc.

Intoxicaţii . utilizaţi la prepararea insecticidelor. precipitat galben. delicvescentă. neplăcut Structura H3AsO4. in doze mari este însă un toxic puternic. este un constituent normal al majorităţii ţesuturilor animale şi vegetale. dacă se administrează progresiv în cantităţi mici. deficienţa de arsen poate determina tulburări de creştere şi de reproducere şi poate afecta funcţiile inimii. gust acru. metalic.insecticide puternice folosite în agricultura. numit verde de Paris --. 48 .1 g As).face parte din categoria elementelor esenţiale . incoloră. provocând o senzaţie de fortifiere. este similară acidului fosforic – tetraedrica acid tribazic. uşor solubilă în apă.2AsCl3 + 3SnCl2  → 2As + 3SnCl4 Utilizari verdele lui Scheele (CuHAsO3) si acetoarsenitul de cupru. ALTI COMPUSI MgNH4AsO4 – precipitat alb cristalin Ag3AsO4 – precipitat brun PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE ALE ARSENULUI ŞI COMPUŞILOR SĂI Arsenul . care pot fi primare. mai slab ca H3PO4 atacă pielea şi ţesuturile mai puţin toxic decât As2O3 formează săruri numite arseniaţi. Toţi arseniaţii sunt toxici ! Proprietati chimice ● Caracter oxidant slab : Na3AsO4 + 2NaI + 2HCl  → 2NaCl + I2 + Na3AsO3 + H2O ● Formeaza saruri: Na3AsO4 + 3 AgNO3  → Ag3AsO4 +3 NaNO3 Na3AsO4 + 12(NH4)2MoO4 + 24 HNO3 → (NH4)3H4[As(Mo2O7)6] + 21NH4NO3 + 3 NaNO3 +10H2O ● De la H3AsO4 deriva heteropoliacizi : H7[As(Mo2O7)6] a carui sare de amoniu (NH4)3H4[As(Mo2O7)6] este analoaga cu structura fosfomolibdatului de amoniu (NH4)3H4[ P(Mo2O7)6]. Ca3(AsO4)2. în general. diaree şi dureri în tot corpul. (doza mortală/adult este de 0. catar intestinal. ACIDUL ARSENIC – H3 AsO4 Preparare ● Dizolvarea As2O5 in H2O As2O5 + H2O → H3AsO4 ● Oxidarea As2O3 cu diversi oxidanti As2O3 + 2I2 + 5 H2O → H3AsO4 + 4HI As2O3 + 4 FeCl3 + 5 H2O → 2H3AsO4 + 4 FeCl2 + 4HCl Proprietăţi fizice substanţă cristalizată. organismul se poate obişnui cu arsenul.vărsături. suprimarea bruscă a otrăvii duce la o stare de deprimare asemănătoare celei produse de suprimarea stupefiantelor. secundare şi terţiare Arseniaţii de plumb şi calciu: Pb3(AsO4)2. PbHAsO4 şi CaHAsO4 sunt.

GRUPA IV –A (14) Caracterizare generală Carbon C Siliciu Si Germaniu Ge . în special rinichiul şi ficatul.Carbonul şi siliciul nu formează ioni C 4+ şi Si 4+ Carbonul .Reacţionează cu B.Solid.administrarea de hidroxid feric proaspăt preparat şi oxid sau hidroxid de magneziu.compuşi divalenţi instabili . metale → carburi (B4C3) Caracter reducător: 2CuO + C → 2Cu + CO2 Reduce : H2SO4→ SO2 K2Cr2O7 → Cr2O3 P2O5 → P I.Carbonul şi siliciul formează legături covalente. Compuşii organici ca salvarsanul şi neosalvarsanul au fost folosiţi în tratamentul sifilisului.(C) Proprietăţi fizice . în stare hibridizată . Punct de topire foarte ridicat ( 3700o C) ..semimetal Staniu Sn Plumb Pb Configuraţia electronică: ns2 np2 Valenţa: 2 şi 4 . Atomii de carbon pot forma lanţuri (catene) de C.lanţuri cu până la 6 atomi.Cu fluorul → CF4 2C + (O2 + 4N2) → 2CO + 4N2 (gaz de aer-300oC) C + H2O → CO + H2 (gaz de apă. MONOXIDUL DE CARBON – CO Metode de preparare 49 .Se combină cu H2 la 1100oC→ CH4 .1100oC ) .Sn şi Pb – compuşi di şi tetravalenţi . Siliciul .Nu se dizolvă în nici un solvent . Antidot . Compuşii organici cu arsen sunt mai puţin toxici decât cei anorganici. CARBONUL .Carbonul nu formează compuşi divalenţi .ezează toate organele.Putere mare de adsorbţie Proprietăţi chimice .Siliciul şi germaniul.spălături stomacale . Compuşii cei mai toxici : anhidrida arsenioasă (şoricioaica).singurul element din grupă care formează legături multiple.Reactivitate scăzută . anhidrida arsenică şi arseniţii metalelor tranziţionale. COMPUSII CARBONULUI CU OXIGENUL II. Si.

mai greu decât aerul . oboseală. insipid .gaz incolor. CO2 + 4H2 → CH4 + 2 H2O .Cărbunele activ nu reţine CO DIOXIDUL DE CARBON – CO2 Preparare . solubil în apă.puţin solubil în apă Proprietăţi chimice • Caracter reducător Fe2O3 + 3CO → 2 Fe + 3 CO2 5CO + I2O5 → I2 + 5CO2 (reacţie de identificare a CO în aer) • Caracter oxidant CO + 2H2 → CH3OH • Alte reacţii: CO+ NaOH → HCOOH CO + NH3→ H-CO-NH2 (formamida) .Reacţionează cu NH3 CO2 + 2NH3 → O = C(NH2)2 + H2O Acţiune fiziologică .nu întreţine viaţa.stabilitate mare .Arderea C într-o cantitate limitată de aer Trecerea aerului sau a vaporilor de apă peste cărbune înroşit • Trecerea unui curent de CO2 peste cocs CO2 + C → 2 CO • Descompunerea HCOOH sau (COOH)2 .Caracter slab oxidant CO2 + C ↔ 2 CO. HCOOH → CO + H2O H2C2O4 → CO + CO2 + H2O Proprietăţi fizice .Ligand în compuşi de tip carbonil-metalici: Fe(CO)5 .are rol important în asimilaţia clorofiliană (plantele reţin CO2 şi eliberează O2) .Foarte toxic (0. la 70-80oC.moleculă foarte stabilă . pierderea cunoştinţei .arderea C şi a substanţelor organice în aer .5% în aer. inodor.Măştile de protecţie conţin un amestec de oxizi – oxidează CO la CO2 .gaz incolor. . cu H2SO4 conc. cu gust acru.descompunerea termică a carbonaţilor CaCO3 → CaO + CO2 Proprietăţi . ameţeli.Foarte toxic !!! . .Intoxicaţiile: cefalee.izoelectronic cu azotul . Ni(CO)5 Proprietăţi fiziologice .este eliminat prin plămâni • • 50 .Cu hemoglobina.provoacă moartea) .mai uşor decât aerul .carboxihemoglobina .se poate lichefia . fără miros.ia naştere în organismul animal în urma arderilor .

HCN Preparare: prin amonooxidarea metanului CH4 + NH3 + 3/2 O2 → HCN + 3 H2O Proprietăţi .C = N) – acid cianhidric HOCN (HO . solubil în apă. exotermă) Reacţionează • cu N2 (Si3N4) .Intrebuinţări . 2.Cianurile insolubile se solubilizează în KCN: AgCN + KCN → K [ Ag(CN)2] SILICIUL – (Si) Preparare Proprietăţi • Prezintă două forme alotropice: 1. siliciul cristalizat (sist. constantă dielectrică mare .C= N) – acid cianic HSCN (HS .In amestec cu O2(5%).Zăpada carbonică – anestezic.acid tiocianic ACIDUL CIANHIDRIC . cu miros de migdale amare. molecule asociate prin legături de hidrogen. Hidrolizează cu reacţie alcalină.C = N) . C (SiC).lichid incolor.acid foarte slab < H2CO3 Caracter reducător 4HCN + 5 O2 → 4 CO2 + 2 N2 + 2 H2O 3HCN + 2KMnO4 + 2KHCO3 → 2K2MnO3 + 3HOCN + 2CO2 + H2O Sărurile HCN – cianuri . siliciul amorf – structură microcristalină-reactiv. Toxice !! . obţinerea Na2CO3 şi a ureei . COMPUSII CARBONULUI CU AZOTUL (combinaţii cianice) C2N2 (N = C – C = N) – dician HCN (H . B (Si3B4) • cu sulful (600oC) : SiS2 • cu acidul fluorhidric Si + 4 HF → SiF4 + 2H2 SiF4 + 2HF → H2[ Si F6 ] • Se dizolvă în soluţii de hidroxizi alcalini: Si + 2KOH + 4H2O → K2SiO3 + 2H2+3H2O • Se dizolvă în metale ( la cald) → siliciuri interstiţiale • • • SiO2 + 2 Mg → Si + 2MgO SiO2 + C → Si + CO2 SiCl4 + 2H2→ Si + 4 HCl I. COMPUSII SILICIULUI CU HIDROGENUL: SILANI Si2H2n+2 Preparare 51 . • Arde în aer : Si + O2 → SiO2 (r. .cubic) – proprietăţi metalice.ape carbogazoase. extinctoare III.Cianurile alcaline şi alcalino-pământoase sunt solubile în apă.amestec carbogen –contra intoxicaţiilor cu CO .

2.MeIVSiO4 ( Me poate fi de exemplu: Zr) 52 . urât mirositoare.Me2IISiO4 ( Me poate fi Be. kiselgur) Proprietăţi .în tratamentul tuberculozei şi ca antiseptic SILICAŢII NATURALI Ortosilicaţii (SiO4)4– Formula: . Silanii superiori – lichizi Se aprind spontan în aer → SiO2 Caracter reducător puternic Reacţionează cu halogenii .acidul ortosilicic H2SiO3 . silex.cristalizat (ex. Fe.anhidridă fixă Na2SO4 + SiO2  → Na2SiO3 + SO3 .3) sunt gaze.acidul metasilicic H2Si2O5 .silicea hidratată – mai reactivă: SiO2 + 2NaOH  → Na2SiO3 + H2O SiO2 + CaO  → CaSiO3 .Mg2Si + 4HCl Proprietăţi -  → SiH4 + 2MgCl2 - Silanii inferiori (n = 1. prin formarea unui tesut fibros caracteristic. Mg. care se acumuleaza in alveolele pulmonare si astfel se micsoreaza capacitatea respiratorie.insolubil în apă şi acizi .Silanolii condensează imediat →siloxani H3Si–OH + HO–SiH3  → H3Si–O–SiH3 + H2O II. opal.amorf (ex. COMPUSII SILICIULUI CU OXIGENUL III.carbonul şi borul reduc SiO2 la Si SiO2 + C → Si + CO2 cu acidul molibdenic (H2MoO4) → acid silicomolibdenic Acţiune fiziologică: Silicoza: determinată de expunerea la praf de silice.reactivitate redus.halogenosilani     SiH4 − C→l SiH3Cl − C→l SiH2Cl2 − C→l SiHCl3 − C→l SiCl4 H H H H C l2 C l2 C l2 C l2 SiH4 + HCl  → SiH3Cl + H2 SiH3Cl +H2O → SiH3OH (silanoli) . Zn) . ACIZII SILICIULUI H4SiO4 sau Si(OH)4 . dar solubil la cald -Sub formă de soluţie 5-10 % .cuarţ) .acidul disilicic SĂRURILE ACIDULUI SILICIC -SILICAŢI SILICATUL DE SODIU – Na2SiO3 -Este insolubil în apă rece. agat. toxice.SiO2 (silice) Stare naturală . onix. . DIOXIDUL DE SILICIU . Mn.este anhidrida acidului silicic.

Ceramica. inflamabili Hidrolizează: 53 . . a sticlelor decorative şi a ceramicii. caracteristice. site moleculare.sticla obişnuită: Na2O·CaO·6SiO2 . Silicaţi tridimensionali (aluminosilicaţi) Feldspat .Al2O3·2SiO2·2H2O -subst. unsuros la pipăit. cimentul etc. • Caolinul .) Sticla : .în medicină .se întîlnesc mai rar. porţelanul . poate determina cancer pulmonar) • Silicaţi stratificaţi • Talcul – Mg3(OH)2(Si2O5)2 – mineral foarte moale.în cromatografie ca schimbător de ioni.piatră preţioasă cu aspectul diamantului.schimbători de ioni Sitele moleculare . Duritatea mult mai mică. folosite la fabricarea glaspapierului) • topaz • acvamarin ZrSiO4 . Silicaţi ciclici • Berilul ( cristale de culoare verde deschis) • Smaraldul (conţine 1–2% Cr) . Obţinere: SiCl4 + CH3MgCl  → CH3SiCl3 + MgCl2 Si + 2CH3Cl  (CH3)2SiCl2 → Cu.In natură: granate (pietre preţioase de culoare roşie. Mica este un silicat stratificat. -se foloseste pentru filigranarea hârtiei. Sitele moleculare se folosesc la uscarea gazelor şi la separarea componentelor dintr–un amestec. .este alcătuită din silicaţi insolubili.la fabricarea porţelanurilor.soluţie solidă cu compoziţie variabilă.conţin în structura lor legături Si–C foarte puternice. • Ambele varietăţi sunt pietre preţioase.neinflamabil. Ultramarinele conţin sulf sub formă de radicali anioni de tip polisulfură care determină culoarea albastru clar sau imprimă o nuanţă verde. albă. SILICONI .granitul Zeoliţi : catalizatori. (foarte rezistente faţă de apă. • Bentonitele au o mare putere de absorbi apa şi de se dispersa în aceasta (CICATROL). . .culoare verde intensă. Pyrex. Piatra semipreţioasă albastră numită lapis lazuli a fost cunoscută încă din antichitate.la tratamentul indigestiilor şi pentru cataplasme.varietăţi speciale de sticlă: Jena. acizi şi la încălzire). rezistent la încălzire şi la acţiunea acizilor şi bazelor. Pirosilicaţii (disilicaţii) [Si2O7]6– . • Silicaţii fibroşi ( amfiboli) . dar este mult mai ieftin.azbestul • structură fibroasă. DERIVAŢI ORGANOSILICICI. volatili. Duran. întrebuinţat la prepararea unor produse farmaceutice (pudre).au proprietatea de a absorbi selectiv anumite substanţe în funcţie de dimensiunile şi de forma moleculelor acestora. . clivează uşor în foiţe transparente. foarte periculos pentru sănătate: inhalarea pulberii de azbest →azbestoză ( afectează plămânii . iar apoi a fost folosită ca pigment pentru picturile în ulei din evul mediu(conţine ultramarin. 280 − 300 0 C • Proprietăţi: compuşi lichizi. solidă.

răşini de silicon. în apa de mare. O CH3 CH3 CH3 Si OH CH3 → compuşi Siliconii se pot clasifica în : siliconi fluizi sau uleiuri de silicon.4%) borul este considerat: hormon anorganic al plantelor. emulsii etc. în ape minerale.. mineralele mai importante ce conţin bor: boraxul (Na2B4O7.4H2O). 54 . kernitul (Na2B4O7. tutun..(CH3)3SiCl + H2O  → (CH2)3Si–OH + HCl trimetilsilanol  − 2 (CH3)3SiOH+HOSi(CH3)3  HO → (CH3)3Si–O-Si(CH3)3 hexametilsilanol Dimetildiclorosilanul formează prin hidroliză dimetilsilanol. la fel ca siliciul şi carbonul.6%) şi 5 B (80. Na sau K B2O3 + Mg  → 2B + 3MgO prin reducerea BCl3 sau BBr3 cu hidrogen: 2BCl3 + 3H2 Proprietăţi fizice • Borul se prezintă sub două forme: amorf şi cristalizat. creme.formă combinată: acid boric şi boraţi. care prin policondensare macromoleculari numiţi siliconi. in cantităţi mici se găseşte în unele lacuri.. alimente şi băuturi.se folosesc în farmacie la prepararea unor unguente.  → 2B + 6HCl   • • Borul amorf este de culoare brun–neagră. paste.Borul pur este foarte puţin reactiv. cu Mg. BORUL – B Stare naturală • • • in natură .. elastomeri sau cauciucuri de silicon. Al. (CH3)2SiCl2 + 2H2O  → (CH3)2Si(OH)2 + 2HCl n( CH3)Si(OH)2 HO CH3 CH3 Si O Si O . în fructe. Ca. bumbac... Proprietăţi chimice: .10H2O). 11 prezintă doi izotopi naturali: 5 B (19. deoarece în lipsa lui acestea se ofilesc. Borul cristalizat Borul este insolubil în solvenţii obişnuiţi Se dizolvă în metale topite. 1 0 • • • • Preparare prin reducerea B2O3 la cald în absenţa aerului.

rezistente la coroziune. W. Ni. putând şlefui chiar diamantul.BX3 • • • • se obţin direct din elemente indirect: B2O3 + 6HCl → 2BCl3 + 3H2O hidrolizează uşor: BX3 + 3HOH  → H3BO3 + 3HX sunt compuşi covalenţi au tendinţa de a coordina o moleculă cu electroni neparticipanţi. Cu metalele formează la ~20000C diverşi compuşi numiţi boruri. Cu. cunoscut numai în soluţie. • • COMPUŞII BORULUI CU HALOGENII . dure. ca activator pentru fixarea azotului COMPUŞII BORULUI I. Br. substanţe dure. la temperatură ridicată.descompune apa. ca feroborul (10–20% bor) aliaje cu Al. Cl.- - Arde în aer sau oxigen cu o flacără verde formând B2O3: 4B + 3O2  → 2B2O3. bune conducătoare de căldură şi electricitate Dintre acizi. comportându–se ca acizi Lewis coordinează ionii de X. cu mare rezistenţă chimică şi mecanică în tehnica nucleară ca absorbant de neutroni. formând ionul (BX4)– TRIFLUORURA DE BOR – BF3 Obţinere: B2O3 + 6HF  → 2BF3 + 3H2O Proprietati: • • Gaz incolor şi sufocant Hidrolizeaza BF3 + 3HOH  → H3BO3 + 3HF BF3 + HF  → H[BF4] Acidul tetrafluoroboric este un acid tare. I) Se combină la cald cu sulful (12000C): 2B + 3 S  → B2S3 Reactioneaza cu azotul (20000C) : 2B + N2  → 2BN Nu se combină direct cu hidrogenul. numai acidul nitric şi apa regală atacă borul la temperaturi sub 1000C cu formare de acid boric: B + 3HNO3  → H3BO3 + 3NO2. refractare. intră în compoziţia unor îngrăşăminte. formând B2O3: 2B + 3H2O  → B2O3 + 3H2 Întrebuinţări • • • • • obţinerea unor oţeluri speciale. Cu carbonul se combină la temperatura arcului electric: 4B + 3C  → B4C3 (carbura de bor) B4C3 are cea mai mare duritate cunoscută. Si. Cu bazele.. cu eliberare de H 2. în topitură formează metaboraţi: 2B + 6NaOH  → 2Na3BO3 + 3H2 Borul este un reducător puternic: . Reacţionează cu halogenii formând trihalogenuri de bor: 2B + 3X2  → 2BX3 (X = F. Utilizari • • BF3 acţionează drept catalizator TRICLORURA DE BOR – BCl3 Obtinere B2O3 + 3Cl2 + 3C  → 2BCl3 + 3CO 55 .

OXIZII ŞI OXOACIZII BORULUI III. bere) • sub formă de săruri de Na. anhidrida borică dizolvă o serie de oxizi metalici. mobil. K. . TRIOXIDUL DE BOR (ANHIDRIDA BORICĂ) . inodore se dizolvă puţin în apă.sticloşi. formand acid gliceroboric: H2C O O CH2 B + O CH H HC O CH2OH CH2OH 56 . esteri ai acidului boric.masa sticloasa. diferit coloraţi – aşa–numitele perle de borax. B2O3 este redus de reducători ca: Na. Ca.Proprietati • lichid incolor la temperatura camerei. eliberând HCl şi H3BO3 • cu alcoolii metilic sau etilic formează boraţii respectivi. care colorează flacăra în verde caracteristic BCl3 + 3HOC2H5  → B(OC2H5)3 + 3HCl II.este un oxid acid acid metaboric Proprietati chimice .tratarea boraxului cu acizi tari: Na2B4O7 + 2HCl  → H2B4O7 + 2NaCl.la cald. reacţia este folosită la identificarea pe cale uscată a unor ioni metalici: B2O3 + CoO  → Co(BO2)2 . volatili. Mg Obtinere: . solubilitatea lui crescând odată cu creşterea temperaturii (la 00C – 2%. la bor elementar B2O3 + 6Na  → 3Na2O + 2B ACIDUL BORIC (ORTOBORIC) – H3BO3 Stare naturala • se găseşte liber în natură în unele izvoare termale. . Mg. băuturi (vin. sidefii.cu apa formează acidul boric: B2O3 + 3H2O  → 2H3BO3 . incolora.topită. iar la 1000C – 25%) • • se dizolvă în glicerină şi uleiuri eterice Proprietati chimice • este un acid foarte slab.B2O3 Obţinere: prin deshidratarea acidului boric: to p ir e 100C 2H3BO3  −HO→ 2HBO2  −  → HO 2 2 0 2 B2O3 acid ortoboric Proprietati fizice .dizolvarea B2O3 in apa: B2O3 + 3H2O  → 2H3BO3 Proprietati fizice • cristalizează în foiţe strălucitoare. reactioneaza cu glicerina. fumegă tare în aer umed • cu apa se descompune. cu formare de metaboraţi. ape minerale. Al. . solida.

. în prezenţa acidului sulfuric si formează esteri volatili.Ortoboraţi: formati cu elemente trivalente si divalente Mg3(BO3)2 . la obţinerea smalţurilor.10H2O .cristalizează în mod curent cu 10 molecule de apă. se dizolvă în apă cu formare de H2O2: • • • NaBO3·4H2O NaBO2·H2O2·3H2O Na2B4O7·H2O2·9H2O 57 . efluorescente în aer. BORAŢII – SARURILE ACIDULUI BORIC .boraxul se prepară prin tratarea acidului boric cu o soluţie caldă de hidroxid de sodiu: 4B(OH)3 + 2NaOH  → Na2B4O7 + 7H2O Proprietati: cristale (monoclinice) incolore.cel mai cunoscut şi utilizat este tetraboratul de sodiu sau boraxul : Na2B4O7. B + O B O B O B O . . sticlelor colorate. la curăţatul metalelor înainte de sudare sau lipire • în tăbăcărie • la fabricarea sticlei • în spălătorie. • sub formă de boraţi. care colorează flacăra în verde caracteristic: B(OH)3 + 3C2H5–OH  → B(O–C2H5)3 + 3H2O Întrebuinţări • dezinfectant.. când devin opace. având acţiune antiseptică PERBORAŢII Formule Obtinere Se obtin din reactia apei oxigenate (H2O2) si a peroxizilor cu acid boric. ca decapant. provin de laO acidul piroboric H4B2O5 (prin eliminarea B O molecule de apă din două molecule de O B O unei.. se foloseşte ca decapant.• reactioneaza cu alcoolii. .Metaboraţii sunt în realitate polimeri ciclici sau liniari de forma (MBO2)n. rezultat prin eliminarea a 5 molecule de apă din 4 molecule de acid boric: 4H3BO3  → H2B4O7 + 5 H2O . Proprietati • Perboratul de sodiu. datorită reacţiei alcaline a soluţiilor respective • intră în compoziţia unor insecticide.sarea acidului tetraboric. . a sticlei de Jena.. acid boric) 3N a O O B O O Ca2+ POLIBORAŢII .boraxul este folosit în industria sticlei şi a ceramicii la prepararea sticlelor optice. la cald.în industria săpunurilor nealcaline .în industria textilă ca mordant şi pentru spălare ..... transparente.Piroboraţii. folosit în boli de ochi şi de gură. borax sau metaborati . 0 Na2B4O7  t → 2NaBO2 + B2O3 (perla de borax) B2O3 + MeO  → metaborat de Na O O B O B O metaboratO calciu de Me(BO2)2 (identificarea cationilor) Utilizari . . ca apă borică sau pomadă borică. pe care le pierde total la 3500C .în metalurgie. O3O .în farmacie şi cosmetică. . NaBO3.

Ca. cel mai ridicat Proprietăţi mecanice: • Maleabilitatea . metale uşoare ( ρ < 5 g/ cm3) b. prafuri de spălat.Ag. Proprietăţi magnetice: . metale grele (ρ > 5 g/ cm3 ) • Temperatura de topire şi fierbere: Hg – p..la cald .. Coroziunea: degradarea metalelor sub acţiunea mediului exterior. Reacţia cu acizii..Sb.. lânii.la rece. Metalele aflate după Mg. 4. Ex.Al. în absenţa apei lichide.Cu) • Ductilitatea .electrochimică Coroziunea chimică: oxidarea metalului la t > 100oC. Metalele aflate înaintea H reacţionează cu acizii neoxidanţi.Mg. 3. Coroziunea Fe (ruginirea) →Fe2O3 (mediu uscat) şi FeO(OH) – în mediu umed. • Densitatea: a. Metalele de după H – nu reacţionează cu apa.Ag. 5.tragerea în fire subţiri (Au.Sr.paramagnetice . Reacţia cu apa: Metalele aflate înaintea Mg.Pasivizarea metalelor: Unele metale sunt atacate de acizi diluaţi dar nu sunt atacate de acizi concentraţi (strat protector de oxizi). • • CARACTERIZAREA GENERALĂ A ELEMENTELOR CU CARACTER METALIC Proprietăţi fizice • Stare de agregare: solidă (excepţie: Hg şi Tl). Pt.tragerea în foi subţiri (Au..Na. Coroziune – chimică . nichelare.As. Coroziunea electrochimică: se produce la contactul metalului cu soluţii de electroliţi (ia naştere un curent electric) Protecţia împotriva coroziunii: cromare.H.Ag.p. • Tenacitatea -rezistenţa la rupere a unui fir.rezistenţa la zgîriere (grade Mohs).. Caracter electropozitiv – cedează electroni → ioni pozitivi (cationi).Hg..Cu) • Duritatea. mătăsii. vopsire etc 58 .feromagnetice Proprietăţi chimice 1.diamagnetice . pastă de dinţi. • Opacitatea. • Conductibilitatea termică şi electrică: datorită mobilităţii electronilor din banda de valenţă.t cel mai scăzut (-39oC) W . • Luciu metalic. 6.NaBO3 + H2O  → NaBO2 + H2O2 Utilizari • oxidant şi decolorant al părului. fildeşului • dezinfectanţi în preparate ca: săpunuri cu borax. pieilor.Ba.Cu. Caracter reducător Seria reactivităţii electrochimice: K.t. Metalele aflate după H reacţionează numai cu acizii oxidanţi (reduc nemetalul din acid). 2. Au Fiecare metal reduce ionii metalelor aflate după el în serie..Mn.

hidratati ( albastri) . HIDROXID CROMIC . • I.CrO Proprietăţi Pulbere neagră –vînătă • 4 CrO + O2 → 2 Cr2O3 ( tº) • CrO + H 2 → Cr + H2O • Se dizolva în HCl : 3CrO +8HCl → 2 CrCl2 + 2 CrCl3 +3H2O + H2 • Nu reacţionează cu H2SO4 şi cu CH3COOH diluat.1. Insolubilă în apă. HIDROXID CROMOS -Cr(OH)2 Precipitat galben Solubil în acizi concentraţi I.2.3. Cristalizat.CrCl 3 Obtinere 2 Cr + 3 Cl2→ 2 CrCl 3 ( tº) Cr2O3 + 3 C + 3 Cl2 →2 CrCl 3 + 3 CO • • • • • • • • • • • 59 . insolubil in apă Are caracter amfoter: Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl 3 + 3 H2O Cr(OH)3 + KOH → K [Cr(OH)4] II. acizi. CLORURA CROMICA . albastru –verzui. hidroxizi alcalini. 3.oxid cromic hidratat Obţinere CrCl 3 + 3 NaOH → Cr(OH)3 + 3 NaCl Proprietăţi Gel voluminos. II. COMPUSII CROMULUI (II) (Cr+2 ) I. CLORURA CROMOASA .1.01 24 Cr I.Cr2O3 Obţinere K2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + K2CO3 + CO (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O Proprietăţi In stare amorfă. Este dur. este o pulbere verde. nH2O .anhidri (culori variabile) 52. este negru cu reflexe verzui.Cr(OH)3 sau Cr2O3 . OXIDUL CROMOS . OXID CROMIC .CROMUL putin stabili compusii .CrCl 2 Obţinere 2 CrCl 3 + Zn → 2CrCl 2 + ZnCl 2 Are caracter reducator CrCl 2 + CuCl 2 → CrCl 3 + CuCl II. COMPUSII CROMULUI (III) (Cr +3) II. Are punct de topire ridicat.2.

4H2O Cr(NO3)3 . COMPUSII CROMULUI (VI) (Cr 6+) V. 3H2O Cr(NO3)3 .+ H2O (ion dicromat) Cr2O7 2.↔ 2CrO4 2. 5.+ H2O (ion cromat) Sărurile. roşie-vişinie. II.roz • Cristalizat cu 18 H2O . 7H2O Cr(NO3)3 . Bi) III. 2. SULFAT CROMIC . 9H2O Cr(NO3)3 .Cr(NO3)3 Obţinere Cr(OH)3 + 3 H NO3 → Cr(NO3)3 + 6 H2O Proprietăţi Se hidrateaza cu un numar variabil de molecule de apa Cr(NO3)3 .H2Cr2O7 Este un izopoliacid • H2CrO4 → H2CrO3 (CrO4 ) .se inlocuieşte un atom de O din H2CrO4 cu anionul CrO42. • Sunt oxidanţi puternici. oxidându-se la Cr+6.CrO3 Obţinere K2Cr2O7 + H2SO4 → 2CrO3 + K2SO4 + H2O Proprietăţi • Substanţă solidă. • Oxidant puternic.H2CrO4 In funcţie de pH.+ 2H+ ↔ Cr2O7 2. I) 60 . sunt colorate în : galben ( cromaţii alcalini şi alcalino-pământoşi şi cei de Pb) sau roşu ( cromaţii de Ag. • III. IV.Verde inchis Izomeri de hidratare ( diferă după modul de legare a moleculelor de apa). în mediu acid • Oxidează: (COOH) 2 → CO2 Fe2+ → Fe3+ X -→ X2 ( X : Cl. 12H2O Compuşii Cr+3 au proprietăţi reducătoare. H2O – Verde deschis [Cr(H2O)4 Cl2] Cl .violet • Cristalizat cu mai puţin de 18 H2O . 1. 3. Br.numite cromaţi.. Hg. • Formează săruri .• • • Proprietăţi In stare anhidră – cristale roşii-violete. 2H2O .+ 2 HO. Cl3 .Cr2(SO4)3 Obţinere 2 Cr(OH)3 + 3H2 SO4 → Cr2(SO4)3 + 6 H2O Proprietăţi • In stare anhidră . cristalizată. • Foarte higroscopică. se stabileşte un echilibru : 2CrO4 2. Insolubilă în apă. NITRAT (AZOTAT) CROMIC .Dicromaţi -sunt solubili in apă (excepţie Ag2Cr2O7). 4. Poate forma complecsi hidrataţi: [Cr(H2O)6 ].verde • Are caracter oxidant: Cr2(SO4)3 + Zn → 2CrSO4 + ZnSO4 • II. ACID DICROMIC . III. ACIDUL CROMIC . ANHIDRIDA CROMICĂ .Violet [Cr(H2O)5 Cl ] Cl2 .

93Mn I.CH2 – OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3 CH3-CH = O + K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + 7H2O Peroxidul de hidrogen reacţionează cu K2Cr2O7 (sau cu orice alt compus de Cr6+) în mediu acid. COMPUŞII MANGANULUI (II) (Mn2+) OŢ EE B IN R K2C III. + 4 r 2 O7 A + 2N 2S 4 + a O I.4. 2MnO +H20 STRU TU C RA P O R TĂ I R P O -ŢO IE L ichid . De exemplu: Cr2O72-+ 2H+ + 4H2O2  → 2CrO(O2)2 + 5H2O III. neutru sau alcalin formând combinaţii peroxidice a căror structură depinde de pH şi de concentraţia în crom. intern e toxic! Cromul (metalic) este folosit in industria metalurgica la obţinerea oţelurilor speciale si a unor aliaje cu proprietăţi deosebite.→ NO3 – C2H5OH → C2H4O S2.NO2.→ S o SO 3 2.1 OXIDUL MANGANOS – MnO Proprietăţi • În aer şi la cald trece în Mn2O3 şi Mn3O4: 5MnO + O2 → Mn2 O3 + Mn3 O4 (MnO2 . H2Cr O4 este folosit ca şi cauterizant în afecţiunile bucale.2554. roşu 61 .5. 2MnO) • Cu apa → Mn3 O4 +H2 2+ 1+ 4+ 2+ (2+1)MnO + H2O → MnO2 .→ SO4 2 3 CH3 . MANGAN . C Utilizări: • • • In farmacie. Oxidul de crom este utilizat la colorarea sticlei si a porţelanului în verde.

MnSO4. (NH4)2S2O8 (H2O) . .Caracter puternic oxidant Oxidează : H2O2 → O2 . ACIDUL MANGANOS – H2MnO3 (Dioxidul de mangan hidratat – MnO2. Br. COMPUSII MANGANULUI (IV) (Mn4+ ) II.4H2O Substanţe solide.5 e → Mn7+.2 e → Mn4+ • Mn2+ . HX → X2 (X = Cl.1. H2SO3→ H2SO4 MnO2 + CO → MnO + CO2 II.-2e +2e I.Se oxidează în aer: Mn (OH)2 + ½ O2→ H2 MnO3 H2 MnO3 + Mn (OH)2→ MnMnO3 + 2H2O ↓ colorează textilele în brun Alţi compuşi : MnCl2.5H2O culoare roz.Vezi LABORATOR 2MnSO4 + 5KIO4 + 3H2O → 2HMnO4 + 5KIO3 + 2H2SO4 II.reacţia Crum Volhard. I) S → SO2 . 3MnSO4 + 2 KMnO4 +7 H2O→5H2MnO3 +2KHSO4 + H2SO4 Oxidarea la Mn6+ (în topitură alcalină) MnSO4 + 2KNO3 + 2K2CO3 → K2MnO4 + 2KNO2 + K2SO4 + 2CO2 Oxidarea la Mn7+ Oxidanţi: PbO2(HNO3) . HIDROXIDUL DE MANGAN– Mn(OH)2 Obţinere: Mn SO4 + 2K OH → Mn (OH)2 + K2 SO4 Proprietăţi: .Precipitat alb. MnS. culoare negru-brun. AgNO3(mediu alcalin) . . gelatinos. insolubil în apă. Br2(KOH) – reacţia Deniges .2. KMnO4 (mediu slab acid). (NH4)2S2O8.2.Stabil.Solid. DIOXIDUL DE MANGAN – MnO2 Proprietăţi .La cald se descompune: 2MnO2 → Mn2O3 + ½ O2 . se găseşte în natură ca atare (minereu). H2O) Obţinere • Oxidarea MnSO4 cu (NH4)2S2O8 MnSO4+(NH4)2S2O8+ 3H2O → H2MnO3+(NH4)2SO4 + 2H2SO4 • Oxidarea MnSO4 cu H2O2 în mediu alcalin 62 . Oxidarea la Mn4+ Oxidanţi: H2O2 (mediu alcalin). . MnCO3 Compuşii manganului divalent au proprietăţi reducătoare: • Mn2+ .4 e → Mn6+ • Mn2+ .

PERMANGANATUL DE POTASIU . solubil în apă. .KMnO4 Obţinere: Prin disproporţionarea K2MnO4 în mediu acid (HCl sau CO2) 3K2MnO4 + 2CO2→2KMnO4 + MnO2+K2 CO3 Proprietăţi .prin [O] – în topitură .în soluţie  în topitură: 2KMnO4+3H2SO4→2MnSO4+K2SO4 + 3H2 O +5[O] 2KMnO4 → K2O+2MnO2 + 3/2O2 2KMnO4 +2KOH → 2K2MnO4 + H2 O +1/2O2 • în solutie: o Mn7+ + 5e → Mn2+ (mediu acid) o Mn7+ + 3e→ Mn4+(mediu slab acid sau neutru) o Mn7+ + 1e → Mn6+ (mediu alcalin) Exemple: o 2KMnO4+5K2SO3+3H2SO4 → 2MnSO4+6K2SO4+3H2 O o 2KMnO4+3K2SO3+H2O → 2MnO2 + 3K2SO4+2KOH 63 .MnSO4+H2O2+4 KOH → K2MnO3 + K2SO4 + 3H2O MnSO4+H2O2+2 NH4OH → H2MnO3 + (NH4) 2SO4 + 2 H2O III. 1. COMPUSII MANGANULUI (VI) (Mn6+ ) III. ACIDUL MANGANIC – H2MnO4 Săruri : Me2MnO4 Obţinere: MnSO4 + 2KNO3 + 2K2 CO3 → K2MnO4+2KNO2 + K2SO4 + 2CO2 Proprietăţi: 3K2MnO4+4 HCl→2KMnO4 + MnO2 +4KCl +2H 2O Oxidanti energici Mn O42. COMPUSII MANGANULUI (VII) (Mn7+ ) Mn2O7 – instabil.1. IV.Oxidant energic .→ Mn4+ (mediu alcalin) Mn2+ (mediu acid) HCOONa + Na2MnO4 → Na2CO3 + MnO2 +NaOH K2MnO4+2 H2SO3 → MnSO4 + K2SO4 + 2H2O IV. culoare violet.prin Mn7+ .Solid.

K2Cr2O7 → Cr 3+ (LABORATOR) Alte exemple: 3FeSO4 + 3 AgNO3 → Fe2(SO4)3 + Ag + Fe(NO3)3 2FeSO4 + PbO2 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + PbSO4 +2H2O I.compuşi feroşi • Compuşii Fe 3+ . KMnO4→ Mn2+ .85 H2S → S Fe2+→ Fe3+ Mn2+ → Mn4+ HX → X2 ( X = Cl.2.diluate 1: 500 sau 1:10000) • Hemostatic • Cicatrizant Ca(MnO4)2 • Sterilizarea apelor potabile • FIER COMPUSII FIERULUI • Compuşii Fe 2+ . 1. CLORURA FEROASĂ – FeCl2 (incoloră) 26 55. COMPUŞII Fe 2+ (feroşi) . nitrat.culoare albă (stare anhidră). Br. în aer se oxidează: 2Fe(OH)2+ ½ O2 + H2O → 2 Fe(OH)3 (pp brun) I. OXIDUL FEROS – FeO Pulbere de culoare neagră.compuşi ferici • Compuşii Fe 6+ . fosfat.o 2KMnO4 + K2SO3 + KOH → 2 K2MnO4+K2SO4+H2O În mediu acid oxidează: COOH │ → CO2 COOH H 3AsO3 → H 3AsO4 H2O2 → O2 UTILIZĂRI ALE COMPUSILOR MANGANULUI: KMnO4 • Dezinfectant (sol. H2O2 → H2O . . Săruri solubile: halogenurile (excepţie FeF2). 2FeO + H2O → Fe2O3 + H2 I. Caracter reducător: Cl2 → 2Cl -.3. sulfat.culoare verde deschis (stare hidratată). HIDROXIDUL FEROS – Fe(OH)2 Precipitat alb. Săruri greu solubile: carbonat. sulfură.feraţi • Combinaţii complexe I. I ) H3P→H3PO4 Fe 64 .

4. .limonit (galben) .. SULFATUL FEROS – FeSO4 .FeS Obţinere: Fe + S → FeS FeSO4 + (NH4)2S → FeS + (NH4)2SO4 Proprietăţi: Substanţă solidă. SULFURA DE FIER .6. DISULFURA DE FIER (pirita) – FeS2 Arde în aer → SO2 4FeS2 + 11 O2 → 2Fe2O3 + 8 SO2 ALŢI COMPUŞI Nitratul feros – Fe(NO3)3 Carbonatul feros – Fe(CO3)2 Fosfatul feros – Fe3(PO4)2 Acetatul feros – Fe(CH3COO)2 II.Solubilă în apă.cristale albe.oxidant slab. 2FeCl3 + SnCl2 → 2 FeCl2 + SnCl4 II.proprietăţi hemostatice.6H2O . . SULFATUL FERIC: Fe2(SO4)3 .4H2O (verde) . .FeO. culoare neagră. I. COMPUSII Fe 3+ (ferici) mai stabili decât compuşii Fe 2+ . HIDROXIDUL FERIC: Fe(OH)3 ↔ Fe2O3. solubilă în acizi. .Exemplu: (NH4)2SO4.proaspăt preparat adsoarbe uşor ionii din soluţie → antidot în intoxicaţiile cu As II. .FeCl2. OXIDUL FERO-FERIC: Fe3O4 ( Fe2O3.gel de culoare brună. Cu sulfaţii metalelor alcaline şi cu (NH4)2SO4→săruri duble. bun conducător de electricitate. solubilă în acizi. 7H2O Calaican. uşor solubile în apă.1.4.substanţă solidă. OXIDUL FERIC: Fe2O3 .coagulează albumina.caracter oxidant slab.5. FeSO4↔ (NH4)2Fe(SO4)2 – sare Mohr I.feromagnetic.cristale verzi. I. cu caracter amfoter . insolubil în acizi. II. caracter reducător.oxidează: Zn → Zn 2+ SnCl2→ SnCl4 H 2S → S KI → I2 Ex.magnetit) . II.3. CLORURA FERICĂ: FeCl3. delicvescente. .poate fi redus la FeO cu H2 .substanţă higroscopică.5.n H2O . C. CO.hematit (roşu) .oxidant: - 65 . II.2.cristale de culoare neagră.

.cristale roşii. (NH4)2SO4 sau Fe NH4(SO4)2 ( metoda Bertrand de dozare a glucozei din lichide III. FeSO4. KI→ I2 . . solubile în apă . 3Fe3O4 + 8Al → 9Fe + 4Al2O3 . combaterea dăunătorilor.utilizaţi în studiul metabolismului fierului şi la conservarea sângelui pentru transfuzii. puternic exotermă (aluminotermie) - 66 . (COOH)2→ CO2 .Ionul [ Fe(CN)6]4.Caracter reducător: 5K4[ Fe(CN)6] + KMnO4 + 4 H2SO4 → 5K3[ Fe(CN)6] + MnSO4 + 3K2SO4 + 4 H2O III.reacţionează cu Fe 2+→ hexacianoferat (III) de fier (II) (fericianura feroasă – pp. . FeCl2 – fortifiant. Oxidează: H2O2→ O2 . H2S → S.pulbere de culoare albă: K4[ Fe(CN)6] + 4HCl → H4[Fe(CN)6] + 4 KCl . Fe2(SO4) 3 – dezinfectant şi coagulant.1.albastru de Turnbull): 2K3[Fe(CN)6] + 3 FeSO4 → Fe3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4 . . HEXACIANOFERATUL (II) DE POTASIU-K4[ Fe(CN)6] Obţinere : FeSO4 + 2 KCN → Fe(CN)2 + K2SO4 Fe(CN)2 + 4KCN → K4 [ Fe(CN)6] Proprietăţi : .Nu este toxic . coloraţi.Cu sărurile metalelor grele formează hexacianoferaţi insolubili. nu prezintă nici o reacţie caracteristică pentru ionul Fe 2+ şi CN. COMBINAŢII COMPLEXE ALE FIERULUI K4 [ Fe(CN)6] – hexacianoferatul (II) de potasiu (ferocianura de potasiu) K3[ Fe(CN)6] – hexacianoferatul (III) de potasiu (fericianura de potasiu) Na2[Fe(CN)5NO] – nitroprusiatul de Na III.substanţă mai puţin stabilă. Zn → Zn 2+ 2K3[Fe(CN)6]+H2O2+2KOH→2 K4[ Fe(CN)6]+O2+2H2O 2K3[Fe(CN)6] + H2S + 2KOH →2K4[Fe(CN)6] + S +2H2O INTREBUINŢĂRILE FIERULUI ŞI ALE COMPUŞILOR SĂI aliaje: fonta şi oţelul.albastru. HEXACIANOFERATUL (III) DE POTASIU-K3[Fe(CN)6] Obţinere: FeCl3 + 6KCN → K3[Fe(CN)6] + 3KCl Proprietăţi: .Fe2(SO4)3 + Cu2O + H2SO4→ 2FeSO4 + 2CuSO4 +H2O biologice) ALAUNII: Fe2(SO4)3 .este foarte stabil. izotopii Fe 55 şi Fe 59 – radioactivi.Cu acizii concentraţi eliberează acidul ferocianhidric. .7H2O – dezinfectant. diamagnetic.caracter oxidant : • în mediu acid: 2K3[Fe(CN)6] + SnCl2+ 4HCl →K4[ Fe(CN)6] + H4[Fe(CN)6] + SnCl4 + 2KCl • în mediu alcalin – oxidant mai energic.reacţia termitului.2. 3K4[ Fe(CN)6] +2 Fe2(SO4) 3→ Fe4[ Fe(CN)6]3 + 6K2SO4 .

de culoare roz. peroxidaza (oxidarea H2O2). XD L O A T S 3 3)2 Pr p o rieta ti  Pu e d cu are v e lb re e lo erd –c u en sie . Cobaltul 58. fierul este cel mai important metal tranziţional. ∗ Transportor de electroni prin enzimele redox de tipul citocromului (Fe2+) şi a ferodoxinei (Fe3+ în plante şi bacterii).(co lto ba si C oO ) I. modificaţia alfa este stabilă în jur de 00C.93 27 Co COMPUSII COBALTULUI • Cobaltul formează compuşi la treapta de oxidare 2+ şi 3+ • Combinaţiile cobaltoase (2+) simple sunt foarte stabile • Combinatiile cobaltice (3+) sunt instabile. in olu il in ap s b a  R actio ea c A e n za u l i n 2O 3 s Z O : C O +A o l C(A o lO 2) 2 (alb stru lu T en r a l i h ad 2O 3 ? O=A l O=A l –O C o –O O C O +Z O ? Z o n n C o O (v er ele lu R m n d i in a ) ) I. În cantităţi mari este toxic.2. ∗ Este implicat în stocarea oxigenului în ţesutul muscular (mioglobina). Din punct de vedere biologic. păsărilor şi peştilor (hemoglobina). ambele modificaţii sunt insolubile în apă. Este implicat în diferite procese ca : ∗ Transportor de oxigen în sângele mamiferelor.BIOCHIMIA FIERULUI • • • • • • • • • Fierul este un element esenţial atât pentru viaţa plantelor cât şi a animalelor. reducându–se cu uşurinţă la Co2+ • Combinaţiile complexe cobaltice (3+) sunt mult mai stabile ca cele cobaltoase (2+) I. succindehidrogenaza ( oxidarea aerobă a hidraţilor de carbon). C M U II C O P S o Pr a e ep rar Calcin re a : CC oO sa u C (N o O 2+ . • se dizolvă în soluţii concentrate şi calde de hidroxizi alcalini. Intră în compoziţia altor enzime: aldehidoxidaza (implicată în oxidarea aldehidelor) catalaza.1 O I U C B L O . HIDROXIDUL COBALTOS – Co(OH)2 Preparare • tratarea unei sări cobaltoase cu o soluţie de hidroxid alcalin: Co(NO 3 ) 2 + 2NaOH  →Co(OH) 2 + 2NaNO 3  Proprietati • precipitat albastru care apoi trece în roz • prezintă două modificaţii: α Co(OH)2 metastabil de culoare albastră şi β Co(OH)2 stabil. Intră în compoziţia unor enzime din bacteriile fixatoare de azot. în acizi minerali şi în cei mai mulţi acizi 67 .

NITRATUL COBALTOS – Co(NO3)2 . insolubil în acizi.6H2O Proprietăţi • cristale rosii • foarte solubil în apă • cu Na NO2 .galben Utilizări: se foloseste la identificarea pe cale uscată a Al si Zn I. folosit ca reactiv pentru recunoaşterea potasiului.organici • la cald. Co(NO3)2 + 7Na NO2 + 2 CH3COOH → Na3[Co(NO2)6] + NO +2 CH3COONa + H2O Na3[Co(NO2)6] + 2KCl → K2 Na [Co(NO2)6] + 2NaCl pp.albastră Utilizări: în farmacie.4. 7H2O • Tiocianat de cobalt: Co (SCN)2 .3.5. 3H2O + 2K 4[Fe(CN) 68 Se dizolvă în . se dizolvă în apă regală 3 CoS + 2 ( HNO3 + 3HCl ) → 3CoCl2 + 2NO + 3S + 4H2O Alti compusi: • Sulfat de cobalt: CoSO4 .6H2O – cristale roz -roşii Anhidră: CoCl2 . în absenţa oxigenului se deshidratează. SULFURA COBALTOASĂ – CoS Obţinere CoCl2 + (NH4)2S → CoS + 2NH4Cl Proprietăţi • precipitat negru. CLORURA COBALTOASA – CoCl2 Preparare Co(OH)2 + 2HCl → CoCl2 + 2H2O Proprietăţi Hidratată:CoCl2. în mediu de acid acetic formează hexanitrocobaltiatul de sodiu. trecând în CoO • Are caracter amfoter Co(OH)2 + 2HCl → CoCl2 + 2H2O Co(OH)2 + 2NaOH → Na2 [Co(OH)4] sau Na4[Co (OH)6] Are caracter 2o H C (O ) 2 +B 2 +2 a H r NO → o 2 O 3 .3 2 O + 2 a r  C H NB I. în preparate tonice si antianemice 3Co(OH) +2 2 I.

galbenă ( luteo-saruri) NH3 poate fi inlocuit cu H2O. HIDROXIDUL NICHELOS – Ni(OH)2 Preparare • tratarea sărurilor de nichel (II) cu soluţii de hidroxizi alcalini: NiSO 4 + 2NaOH  Ni(OH) 2 + Na 2SO 4 → Proprietati 69 . • reactioneaza cu carbonul: NiO + C → Ni + CO • I. NO2 -.1.• Cianura de cobalt: Co (CN)2 COMBINATII COMPLEXE ALE COBALTULUI Aminele cobaltului • Aminele Co II sunt de tipul : [Co (NH3)6 ] X2 .rozeo-saruri [Co (NH3)5 NO2 ] X2 . insolubilă în apă. nitratului sau a carbonatului de nichel (II): t N iC O → N iO+ C O2 3 t N i(N O) 2 → N iO+ 2N O2 + 1 2 O 2 3 0 0 Proprietati • pulbere verde–cenuşie.2.anhidre sau hidratate Sunt puţin stabile • Aminele Co III sunt de tipul : [Co (NH3)6 ] X3 . Cl.xanto-săruri ( galben-brună). când se obţin compuşi divers coloraţi. tetratiocianocobaltat (II) de amoniu de culoare albastră. Reacţia Vogel Sărurile cobaltoase formează cu tiocianatul de amoniu un complex solubil.71 28 Ni COMPUSII NICHELULUI I. Complexul este mai solubil şi mai stabil într–un amestec de alcool izoamilic –eter sau în acetonă: CoCl 2 + 2NH 4SCN  →2NH 4 Cl + Co(SCN) 2  Co(SCN) 2  + 2NH 4SCN  →(NH 4 ) 2 [Co(SCN) 4 ]  NICHELUL • • • • compuşi stabili la starea de oxidare 2+ sărurile hidratate au culoarea verde sărurile anhidre sunt galbene 58. • Exemple [Co (NH3)5 ] X3 . solubilă în acizi. CO3 -. OXIDUL NICHELOS – NiO Preparare • calcinarea hidroxidului.

2.• • • • precipitat voluminos de culoare verde pulbere verde–cenuşie solubil în acizi solubil în amoniac simplu sau în prezenţa sărurilor de amoniu.55 29 Cu COMPUŞII CUPRULUI • cuprul formează compuşi la treapta de oxidare 1+ (combinaţii cuproase) 2+ (combinaţii cuprice) mai stabili sunt compusii Cu2+ • I.AMINELE NICHELULUI • [Ni (NH3)4 (H2O)2] X2 • [Ni (NH3)6 ] X2 II. 1. COMPUŞII Cu+ (COMBINAŢII CUPROASE) I. CUPRUL: 63. COMBINATII COMPLEXE ALE NICHELULUI II. de culoare roz–roşie – reacţia Ciugaev): H CH3 2 CH3 CH3 C C N N OH OH +N iCl2 + 2N H3 CH3 O C C N Ni N O H N O C CH3 O N C CH3 + 2N H4Cl • Reacţia este specifică şi serveşte la precipitarea totală a ionului Ni2+ din soluţie. cristalin. DIMETIL GLIOXIMA Formează cu Ni 2+. în mediu slab amoniacal un complex intern (precipitat mătăsos.1. cu formare de soluţii albastre ce conţin ionul [Ni(NH3)6]2+ Ni(OH) 2 + 6NH 4OH  →  [Ni(NH 3 ) 6 ](OH) 2 + 6H 2 O Ni(OH) 2 + 2NH 4Cl + 4NH 4OH  →  [Ni(NH 3 ) 6 ]Cl 2 + 6H 2O • reactioneaza cu apă de clor sau brom.3. sau în apă regală 3 NiS + 2 (HNO3 + 3HCl ) → 3NiCl2 + 2NO + 3S + 4H2O II. OXIDUL DE Cu (I) – Cu2O 70 . la fierbere. rezultând oxihidroxid de Ni (III) de culoare neagră 2Ni(OH) 2 + Br2 + 2NaOH  →2NiO(OH) + 2NaBr + 2H 2 O  I. SULFURA DE NICHEL – NiS Preparare Tratarea unei soluţii de sare de nichel cu soluţie de sulfură de amoniu: NiCl 2 + (NH 4 ) 2 S  NiS + 2NH 4Cl → Proprietati • precipitat negru • solubil numai în acid nitric concentrat.

Reactivul Fehling este format din două soluţii: (Fehling I şi Fehling II) • Soluţia Fehling I : CuSO4. soluţie NaOH sau KOH 30%. UR PU l 2C 2 () I C u  S lu a o ia a a s ab C d a o f r . H O (d z r aC dna r o ae O i e ) 2 2CuSO 4 + 4KI  2CuI + I 2 + 2K 2SO 4 → 71 . formaldehida.5H2O şi H2SO4 concentrat (H2SO4 are rolul de a retrograda hidroliza sării). SO2 etc. metoda Bertrand de dozare a glucozei) I. 2. IODURA DE Cu(I) – CuI Preparare Reacţia CuSO4 cu KI I 3 C OUA E .se foloseşte reactivul Fehling. solubil în soluţia apoasă de amoniac şi în acid clorhidric concentrat Cu2O + 4 NH3 + H2O → 2 [ Cu (NH3)2 ] OH caracter reducător : poate fi oxidat la Cu2+ de ionii Fe3+ în mediu de H2SO4 Cu 2 O + Fe 2 (SO 4 )3 + H 2SO 4  →2CuSO 4 + 2FeSO 4 + H 2 O  FeSO4 se dozeaza cu KMnO4. L RR D C C Cs uC ula u Sr c r t u tua C l C u C l Pr p i t t o reai   Pu e ea a lb r lb Ino b ina a s lu ila p . Reducerea hidroxidului cupric cu glucoză: . . Sarea Seignette are rolul de a dizolva precipitatul de Cu(OH) 2 ce se formează la amestecarea soluţiei Fehling I cu soluţia Fehling II.Preparare reducerea ionului Cu2+ în mediu bazic cu reducători ca hidrazina. glucoza. f r â d o tia mn c la bo r e O in tms ea omn C C . • Soluţia Fehling II: sare Seignette (tartrat dublu de sodiu şi potasiu). O2 ulC. CuSO 4 + 2NaOH  Cu(OH) 2 + Na 2SO 4 →  O 2Cu(OH)2 + R C 2CuOH + R C H Proprietăţi 2CuOH  Cu 2 O + H 2 O → O OH + H2O    precipitat roşu-cărărmiziu insolubil în apă.

3. insolubilă în apă. are caracter oxidant (oxideaza substantele organice la CO2 si H2O ) II. albastre-verzui in stare anhidră este de culoare brună se descompune la cald 2CuCl2 → 2CuCl + Cl2 Bromura si iodura cuprică sunt instabile si se descompun in acelasi mod. 1. HIDROXIDUL DE Cu(II) – Cu(OH)2 Preparare: CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 Proprietăţi: precipitat albastru voluminos. se dizolvă în HNO3 diluat. TIOCIANATUL DE Cu(I) – CuSCN Preparare  Reacţia CuSO4 cu KSCN în mediu reducător (acid sulfuros) 4 2CuSO 4 + 2KSCN + H 2SO 3 + H 2O  →2CuSCN + H 2SO 4 + 2KHSO  pp alb II.I. OXIDUL DE Cu(II) – CuO Obţinere    deshidratarea la cald a Cu(OH)2 Cu(OH)2 → CuO + H2O descompunerea termică a nitraţilor Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + ½ O2 Proprietati pulbere neagră. insolubil in apă. se dizolvă în acizi . NH3 (soluţie) şi NaOH: Cu(OH) Cu(OH) 2 2 + H 2SO 4 →CuSO  + 4NH 3 4 3 + 2H 2 O ) 4 ](OH) 2 (reactiv Schweitzer . II. CLORURA DE Cu(II) – CuCl2. COMPUŞII Cu 2+ (COMPUŞII CUPRICI)    compuşii cuprici sunt mai stabili decât cei cuproşi în stare hidratată au culoare albastră în stare anhidră sunt incolori II. solubilă în acizi.4 .2.dizolvă celuloza) →  [Cu(NH hidroxidul tetraamin o Cu(II) Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cu(OH)4] tetrahidroxicuprit de Na II. SULFURA DE Cu(II) – CuS Preparare: CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 Proprietăţi: precipitat negru.3. la fierbere: 72 .2H2O Proprietăţi cristale aciculare.

tabla pentru cazane aliaje: tacâmuri. ACETOARSENITUL DE Cu(II) . ţevi pentru instalaţii.Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2 • • este denumit „verde de Paris” este utilizat pentru combaterea daunatorilor UTILIZARI ALE CUPRULUI Dupa fier este cel mai utilizat metal. II.5. antimicotică 73 . clopote. fie ca atare fie în aliaje: • • ca atare: in electrotehnică. SULFAT DE Cu(II) – CuSO4 .6. antipiretică • •  Antidiabetică  Anticanceroasă  Antivirală. de culoare alba. PIROARSENITUL DE Cu(II) – Cu2As2O5 Proprietăţi • • este o otravă puternică substanta de culoare verde – „verdele lui Schelle” II.3 CuS + (2+6) HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 3 S + 4 H2O II. instrumente muzicale PROPRIETATI BIOCHIMICE ALE CUPRULUI • în procesele de oxidare din celulele organismului. 5H2O Preparare: Cu + 2H2SO4 → Cu SO4 + SO2 + 2H2O Proprietati • • este denumit „piatră vânătă”: cristale de culoare albastră prin calcinare pierde treptat apa de cristalizare şi trece în Cu SO4 anhidru. cuprul are rol de catalizator cuprul coloidal (electrocuprol) sau cuprin are actiune specifică contra cancerului complecsii cuprului au acţiune:  Antiinflamatoare.7. analgezică.

este instabil şi se deshidratează aproape instantaneu la Ag2O: 2AgOH → Ag2O + H2O pp brun–negru Proprietati • Ag2O este insolubil în apă şi hidroxizi alcalini Ag 2 O + 4NH 3 + H 2 O  →2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH  • solubil în NH3 când este în stare proaspătă • solubil în HNO3 Ag 2 O + 2HNO 3  →2AgNO 3 + H 2 O  • • • are caracter oxidant: Ag2O + H2O2 → Ag + O2 + H2O se descompune la incalzire: Ag2O → 2Ag + ½ O2 • • CLORURA DE ARGINT – AgCl Preparare • • direct. insolubil în apă sub acţiunea luminii. AgNO3 + NaOH → AgOH + NaNO3 pp alb–gălbui • Hidroxidul de argint care se formează intermediar. NaOH).ARGINTUL OXIDUL DE ARGINT – Ag2O Preparare 107. AgCl se descompune.87 47 Ag COMPUŞII ARGINTULUI tratarea unei sări solubile de argint (AgNO3) cu hidroxizi alcalini (KOH. din elemente: 2Ag + Cl2 → 2AgCl tratarea unei soluţii de AgNO3 cu soluţii de cloruri sau HCl diluat: AgNO 3 + NaCl  AgCl + NaNO 3 → AgNO 3 + HCl  AgCl + HNO 3 → Proprietati • precipitat alb. tiosulfaţi şi amoniac cu formare de combinaţii complexe: AgCl + 2KCN  →K[Ag(CN 2 )] + KCl  AgCl + 2Na 2S2 O 3  →Na 3 [Ag(S 2 O3 ) 2 ] + NaCl  AgCl + 2NH 3  →  [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl 74 . cu formare de Ag şi Cl2: • A g C hν → A g+ 12 C 2l l • AgCl se dizolvă în soluţii de cianuri.

insolubil in amoniac . AgClO4 PROPRIETĂŢILE IONULUI Ag+ Caracterul oxidant Ionul Ag+ este un bun oxidant. O. sensibil la lumină. tiosulfaţi alcalini. NITRATUL DE ARGINT – AgNO3 (Piatra iadului) Proprietati • cristale incolore romboedrice. alcool metilic (etilic) şi în acetonă • la cald (cca. aldehida formică la acid formic (oglinda de argint) 75 . 3000C) se descompune astfel: A g N3  → A g+ N O + 12 O2 O 2 Ag2CrO4 pp rosu –brun Ag3AsO3 pp galben Ag3PO4 pp galben ALTI COMPUSI: Compusi insolubili sau putin solubili in apa: Ag2SO4 pp alb AgSCN pp alb Ag2S pp negru Ag2CO3 pp alb Compusi solubili in apa: AgClO3 . Mn2+ în mediu alcalin sau neutru 2AgNO 3 + Mn(NO 3 ) 2 + 4KOH  →MnO 2 + 2Ag + 4KNO 3 + 2H 2 O  3AgNO 3 + 3FeSO 4  →3Ag + Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe(NO 3 )3  oxidează ionii Zn2+.din H2O2 în mediu alcalin sau neutru 2AgNO 3 + Zn  2Ag + Zn(NO 3 ) 2 → 2AgNO 3 + H 2O 2 + 2NaOH  2Ag + O 2 + 2NaNO 3 + 2H 2 O → oxidează în mediu amoniacal (reactivul Tollens). cianuri şi H2SO4 concentrat la cald: AgBr + 2NH 4 OH  →  [Ag(NH 3 ) 2 ]Br + 2H 2 O 2AgBr + H 2SO 4  →Ag 2SO 4 + 2HBr  AgBr + 2Na 2S2 O 3  →Na 3 [Ag(S 2 O 3 ) 2 ] + NaBr  IODURA DE ARGINT – AgI Proprietati: precipitat galben închis. solubile în apă. el reducându–se la argint metalic oxidează ionii Fe2+.AgCl + NaCl → Na[AgCl2 ] BROMURA DE ARGINT – AgBr Proprietati • precipitat alb–gălbui • sensibil la lumină A g B rhν → A g+ 12 B 2r  • solubilă în amoniac.

(Au + . Au + (3HCl + HNO3) → AuCl3+ NO + 2H2O AuCl3 + HCl → H [AuCl4 ]  I. Roşia Montană)  Metal galben.  Nu este atacat de acizi sau de baze (metal nobil). I). monezi. strălucitor. drept reducător: UTILIZARILE C 6 H12 O 6 + 2[Ag(NH 3 2 ) ]OH  →2Ag + C 6 H12 O 7 + 4NH 3 + H 2 O  ARGINTULUI ŞI COMPUŞILOR SĂI Ag în aliaj cu Cu . bun conducător de căldură şi electricitate. Br. COMPUSII AURULUI .  Caratele: părţi de aur în 24 părţi de aliaj  Aurul de 14 carate: 14 g Au şi 10 g Cu sau Ag  Soluţiile coloidale de Au – coloraţie purpurie  Solubil în Hg – amalgama de aur (folosit la acoperirea suprafeţelor cu aur).  Metal moale (se foloseşte în aliaj cu Ag şi Cu). Protargol) antiseptic. Au2O. Ag coloidal . În tehnica dentară . AuCN (cianura) Na3[ Au(S2O3)2 ] .în medicină.96 Au    Proprietăţi Nisip aurifer Bulgări (pepite) In România: Munţii Apuseni (Brad. În industria electrotehnică.(Colargol. AgNO3 . COMPUŞII Au + - 76 .combinaţie complexă folosită în tratamentul tuberculozei. ca antiseptic.  Complet inoxidabil. Au 3+ ) Puţin stabili în soluţie.Paliag Sterilizarea apei potabile.în fotografie AURUL – Stare naturală 79 196. argintarea obiectelor. AgBr . Greu solubili.bijuterii . foarte maleabil şi ductil.2AgNO 3 + 2NH 4OH  →2AgOH + 2NH 4 NO 3  2AgOH  →Ag 2O + H 2O  Ag 2 O + 4NH 4OH  →2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH + 3H 2 O  2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH + HCHO  →2Ag + HCOONH  4 + 3NH 3 + H 2O - Oglinda de argint se poate obţine şi în prezenţa unei soluţii de glucoză sau lactoză 10%. Baia Sprie. Este atacat de halogeni şi de KCN. AuX (X = Cl. AgCl. electrozi. Cavnic. bactericid (în unguentele oftalmice) cauterizant.

solubil in acizi Oxidul de zinc formează cu nitratul de cobalt . ZINCUL - 65. colorate. solubilă în HCl. Zn → Zn 2+ HCOOH → CO2      Sub formă de aliaje – bijuterii. insolubilă în apă. Predomină caracterul acid -H3AuO3 Halogenurile : AuX3 : Substanţe solide. HIDROXIDUL DE ZINC – Zn(OH)2 Preparare • tratarea unei sări solubile de zinc cu hidroxid alcalin sau de amoniu ZnCl 2 + 2NH 4 OH  Zn(OH) 2 + 2NH 4 Cl → ZnSO 4 + 2NaOH  Zn(OH) 2 + Na 2SO 4 → Proprietati • precipitat alb coloidal 77 . OXIDUL DE ZINC – ZnO Preparare • • direct.37 30 Zn COMPUŞII ZINCULUI 1. COMPUŞII Au 3+ Hidroxidul de aur: Au (OH)3 – caracter amfoter. Aurul coloidal – în tratamentul tuberculozei.II. din elemente: 2 Zn + O2 → 2 ZnO calcinarea azotatului sau carbonatului de zinc Z n ( N3 )O → Z n O 2 N 2O+ 12 O 2 + 2 ZnCO3  ZnO + CO 2 → Proprietati • insolubil in apa. verde de zincat de cobalt („verdele lui Rinmann”) 2+ • C o (N O) 2  C o O+ 2 N O + 1 2 O 2 → 3 2 C o O+ Z n O C o Z n O → 2 o masă Reacţia serveşte la identificarea ionului Zn 2. Caracter oxidant: H2SO3 → H2SO4 SnCl2 → SnCl4 2AuCl3 + 3HCOOH → 2Au + 3CO2 + 6HCl Utilizările aurului • • • Oxidul de aur: Au2O3 – pulbere puţin stabilă. la calcinare. Hidrosolul de aur ( purpura lui Casius) – prepararea sticlei de rubin.

CLORURA DE ZINC . NITRATUL DE ZINC .Zn SO4 . • se utilizează in industria textilă.• amfoter: solubil în acizi. solubile in apa magneziul reduce zincul din sărurile lui ZnCl 2 + Mg  Zn + MgCl 2 → • 4. FOSFATUL DE ZINC – Zn3(PO4)2 Preparare: tratarea unei sări solubile de zinc cu o soluţie de fosfat alcalin 3ZnSO 4 + 2Na 2 HPO 4  →Zn 3 (PO 4 ) 2 + 2Na 2SO 4 + H 2SO 4  Proprietati: precipitat alb cristalin 7. solubil în acizi utilizat drept colorant alb pentru vopsele 5. 7 H2O Preparare ZnO + H2SO4 → Zn SO4 + H2O Zn + H2SO4 → Zn SO4 + H2 Proprietati • in reactie cu sulfura de bariu formeaza Litoponul – un pigment alb pentru vopsele ZnSO4 + BaS → ZnS + Ba SO4 • utilizat in farmacie ca astringent 6. reacţionează violent: Zn + S → Zn S tratarea unei sări solubile de zinc (ZnCl2. cu o sulfură alcalină ZnCl 2 + Na 2 S  → ZnS + 2NaCl Proprietati • • precipitat alb amorf. exces de hidroxizi alcalini şi amoniac Zn(OH) Zn(OH) Zn(OH) 2 2 2 + 2HCl  →ZnCl 2 + 2H 2 O  + 2NaOH  →Na 2 [Zn(OH) 4 ]  + 4NH 3  →  [Zn(NH 3 ) 4 ](OH) 2 • 3. ZnSO4).ZnCl2 Preparare: Zn + HCl → ZnCl2 + H2 Proprietati • • cristale albe.Zn(NO3)2 Preparare: tratarea zincului cu acid nitric diluat sau concentrat 3 Zn + 8 HNO3 → 3 Zn (NO3) 2 + 2 NO +4 H2O 4 Zn +10 HNO3 → 4 Zn (NO3) 2 + NH4 NO3 +3 H2O 78 . SULFATUL DE ZINC . la obţinerea ţesăturii de tip „crep” SULFURA DE ZINC – ZnS (in natură=blenda) Preparare • un amestec stoechiometric de Zn şi S încălzit pe o placă metalică.

solubil în acid clorhidric diluat şi în exces de amoniac. OXIDUL DE CADMIU – CdO Preparare • calcinarea CdCO3 sau Cd(NO3)2 C d C O → C d O+ C O2 3  C d (N O 2  → C d O+ 2 N O + 1 2 O 2 3)  2 Proprietati: pulbere de culoare cafeniu închis. cu un caracter bazic pronunţat. SULFURA DE CADMIU – CdS Preparare • tratarea unei sări solubile de cadmiu cu un curent de H2S sau apă de H2S CdSO 4 + H 2S  CdS + H 2SO 4 → Proprietati: precipitat fin.4 48 Cd COMPUŞII CADMIULUI 1. 79 . cu solubilitate redusă în amoniac. in industria textila Enzime cu Zinc Medicamente cu zinc Suplimente alimentare cu zinc CADMIUL 112. • insolubil în apă şi uşor solubil în acizi CdO + 2HCl  CdCl 2 + H 2O → 2. Utilizari • imprimarea tesaturilor.8. ACETATUL DE ZINC – Zn(CH3 COO)2 Preparare • Reacţia zincului cu CH3 COOH Zn + CH3 COOH → Zn(CH3 COO)2 + H2 Proprietăţi: cristale incolore. solubile în apă. HIDROXIDUL DE CADMIU – Cd(OH)2 Preparare • tratarea unei sări solubile de cadmiu cu hidroxizi alcalini CdCl 2 + 2KOH  Cd(OH) 2 + 2KCl → Proprietati: precipitat alb amorf. Cd(OH) 2 + 2HCl  →CdCl 2 + 2H 2 O  Cd(OH) 2 + 4NH 3  →[Cd(NH 3 ) 4 ](OH) 2  • insolubil în exces de hidroxizi alcalini ● nu are caracter amfoter 3. de culoare galbenă.

în H2SO4 diluat sau în soluţii de cianuri alcaline CdS + 4HCl  H 2 [CdCl 4 ] + H 2S → 3CdS + 8HNO 3  3Cd(NO 3 ) 2 + 2NO + 3S + 4H 2 O → CdS + 4KCN  K 2 [Cd(CN) 4 ] + K 2S → • În soluţii de CdSO4 cu concentraţia 0.3. din elemente: 2Hg + Cl2 → Hg2Cl2 • la cald: HgCl2 + Hg → Hg2Cl2 • tratarea unei sări mercuroase solubile cu HCl Hg 2 (NO 3 ) 2 + 2HCl  Hg 2 Cl 2 + 2HNO 3 → pp. ce sublimeaza. OXIDUL MERCUROS – Hg2O Preparare • • tratarea unei sări mercuroase cu hidroxizi alcalini hidroxidul mercuros format este instabil. CLORURA MERCUROASĂ (calomelul) – Hg2Cl2 Preparare • direct.6 80 Hg COMPUŞII • • trepta de oxidare 1+ trepta de oxidare 2+ (mercurosi) (mercurici) I. formand oxid mercuros pp.• se dizolvă în HCl concentrat. cu formarea Hg metalic Hg 2 Cl 2 + 2NaCl  Na 2 [HgCl 4 ] + Hg → I. negru HO − Hg − Hg − OH  Hg 2 O + H 2 O → Hg2(NO3)2 + 2N aOH Hg OH Hg OH + 2N aNO3 I. • dezinfectant intestinal • reactioneaza cu NaCl. format dintr–un amestec de CdS şi CdSO4. IODURA MERCUROASĂ – Hg2I2 Preparare • tratarea nitratului mercuros cu o iodură alcalină Hg 2 (NO 3 ) 2 + 2KI  Hg 2 I 2 + 2KNO 3 → precipitat galben–verzui Proprietati 80 . în HNO3 diluat.alb Proprietati • pulbere alba. cu structura probabilă: MERCURUL - S Cd Cd O O S O O MERCURULUI 200. foarte greu solubila in apa.6 N precipită un produs galben–portocaliu.2. se deshidratează instantaneu.1. COMPUŞII MERCUROŞI (DIMERCURICI) 2+ Hg+ – Hg+ (Hg 2 ) I.

oxidându–se uşor în soluţie şi. ACETATUL DE MERCUR (I) – Hg2(CH3COO)2 Preparare • tratarea unei soluţii de nitrat mercuros cu acetat alcalin Hg 2 (NO 3 ) 2 + 2CH 3COONa  →Hg 2 (CH 3COO) 2 + 2NaNO 3  precipitat alb I. la cald. COMPUŞII Hg2+ (MERCURICI) II. pentru conservare se adaugă în soluţie puţin mercur metalic II.4. asupra mercurului (în exces) sau prin reacţia dintre mercur şi o soluţie de nitrat mercuric 6Hg + 8HNO 3  3Hg 2 (NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2O → Hg(NO 3 ) 2 + Hg  Hg 2 (NO 3 ) 2 → Proprietati • • cristale incolore.2H2O Preparare • reactia acidului nitric diluat. TIOCIANATUL DE MERCUR (I) – Hg2(SCN)2 Preparare • tratarea nitratului mercuros cu tiocianat de potasiu Hg 2 (NO 3 ) 2 + 2KSCN  →Hg 2 (SCN) 2 + 2KNO 3  precipitat alb I.• în exces de reactiv.1. uşor solubile în apă. NITRATUL MERCUROS – Hg2(NO3)2. tratate cu hidroxizi alcalini Hg(NO 3 ) 2 + 2NaOH  HgO + 2NaNO 3 + H 2 O → 81 .5.6. de aceea. OXIDUL MERCURIC – HgO Prepararea oxidului rosu de mercur • CALE USCATA: calcinarea HgCO3 sau Hg(NO3)2 H g C O → H g O+ C O2 3  H g (N O 2  → H g O+ 2 N O + 1 2 O 2 3)  2 Prepararea oxidului galben de mercur • CALE UMEDĂ: sărurile mercurice solubile. are caracter reducător. Hg2I2 disproporţionează: Hg 2 I 2 + 2KI  K 2 [HgI 4 ] + Hg → I.

un precipitat alb fuzibil. formand clorura amido-mercurica • HgCl2 + 2N H4OH H3N Cl Hg HgCl2 + 2NH4OH H3N Cl Cl Hg + NH4Cl + 2H 2O NH2 + 2H 2O precipitat alb infuzibil (HgNH2)Cl . CLORURA MERCURICĂ (sublimatul coroziv) HgCl2 Preparare • • tratarea sulfatului mercuric cu clorură de sodiu HgSO 4 + 2NaCl  Na 2SO 4 + HgCl 2 → tratarea oxidului de mercur cu acid clorhidric cristale rombice incolore HgO + 2HCl  HgCl 2 + H 2O → Proprietati • • cristale rombice incolore.contra furunculilor II. solubile in apa clorura mercurică este o sare nedisociabilă Clorura mercurică reactioneaza cu amoniacul.2. care sunt ceva mai mari la forma roşie • solubilitatea în apă diferă puţin la cele 2 forme de oxizi. HIDROXID MERCURIC – Hg(OH)2 • Nu se formează hidroxid mercuric • acesta fiind instabil. se deshidratează instantaneu II. HgCl2.2NH3 • reactioneaza cu zincul 82 .clorura amidomercurică .Proprietati • forma roşie se deosebeşte de cea galbenă (hidrargirum oxidatum flavum) prin mărimea particulelor. fiind foarte putin solubile.3. • solubila in HNO3 si HCl diluat • are caracter oxidant HgO + H 2 O 2  Hg + H 2 O + O 2 → • • se descompune la cald si/sau sub actiunea luminii HgO → Hg + ½ O2 se pastreaza in borcane inchise la culoare Utilizari Oxidul galben de mercur se foloseste ca antiseptic sub forma de unguente: -unguent oftalmic contra conjunctivitei (blefarita) -dermatologie.

complex incolor solubil HgI 2 + 2KI  K 2 [HgI 4 ] → • soluţia alcalină de K2[HgI4] se numeste reactiv Nessler şi serveşte la identificarea ionului de amoniu II. insolubil in apa. solubile in apa II. Încălzit. se descompune rapid.6.HgCl 2 + Zn  Hg + ZnCl 2 → II. precipitatul roşu se dizolvă complet.4. trecând în tetraiodomercuriatul de potasiu. • solubil în exces de reactiv 2 Hg(SCN) + 2KSCN  →K 2 [Hg(SCN) 4 ]  • • • este o substanţă foarte puţin disociată UTILIZARI ALE MERCURULUI SI COMPUSILOR SAI termometre. NITRATUL MERCURIC. căpătând aspectul unui şarpe de culoare galben–cenuşie „şarpele lui Faraon”. TIOCIANATUL DE Hg (II) – Hg(SCN)2 Preparare • tratarea unei soluţii de Hg(NO3)2 sau HgCl2 cu tiocianat alcalin Hg(NO 3 ) 2 + 2KSCN  →Hg(SCN) 2 + 2KNO 3  Proprietati: precipitat alb–cristalin voluminos. solubil in acid azotic 3 HgS + 8 HNO3 → 3Hg(NO3)2 + 2NO + 3S + 4H2O II. barometre surse de radiatii UV 83 . IODURA MERCURICĂ – HgI2 Preparare • tratarea nitratului mercuric cu iodură de potasiu Hg(NO 3 ) 2 + 2KI  HgI 2 + 2KNO 3 → Proprietati: precipitat roşu.Hg (NO3)2 Preparare 3Hg + 8HNO3 →3Hg(NO3)2 + 2NO + 4H2O Proprietati: cristale incolore.5 SULFURA MERCURICA . in exces de KI.7.HgS (cinabru) Preparare • direct din elemente Hg + S → HgS • tratarea Hg(NO3)2 cu H2S Hg(NO3)2 + H2S → HgS + 2 HNO3 2K2[HgI4] + 4KOH + NH4Cl O Hg Hg NH2 I + 7KI + KCl + 3H 2O Proprietati: precipitat negru. mărindu–şi enorm volumul.

OXIDUL DE STIBIU .3 (MeH3 – leg. este . .O. STIBIUL (Antimoniul) 51 121.cu halogenii: halogenuri de tipul MeX3 şi MeX5 .structura electronică : ns2 np3 . I. .75 Sb Se găseşte în natură atât în stare liberă cât şi sub formă de combinaţii ( principalul mineral – Sb2S3 . şi în apă regală.în hidruri : N.se dizolvă numai în H2SO4 concentrat.• • • • • • • • tehnica dentara(amalgame –Cd. HNO3 conc. Sn.cu oxigenul : Me2O3 şi Me2O5 .halogenurile hidrolizează în soluţie apoasă.formează ioni trivalenţi şi numai stibiul – Sb5+ .uşor : Sb(NO3)3 + H2O→ SbO(NO3) + 2 HNO3 Nitrat de stibil 84 . vermicid GRUPA V – A ( 15) Stibiu – Sb Bismut – Bi .1. COMPUŞII STIBIULUI TRIVALENT (Sb 3+) I.sărurile de stibiu hidrolizează f.stibina). covalentă) . Ag) celule de electroliza extragerea Ag si Au din minereuri exploxivi ( fulminate de Hg) HgO: unguent oftalmic Hg2Cl2: vermifug.Sb2O3 Preparare 4 Sb + 3 O2 → 2 Sb2O3 2 SbCl3 + 3 K2CO3 → Sb2O3 + 3 CO 2 + 6 KCl Proprietăţi .caracter amfoter: Sb2O3 + 6HCl → 2SbCl3 + 3 H2O Sb2O3 + 2 NaOH → 2 NaSbO2 + H2O Stibit de sodiu - se dizolvă în H2SO4 şi HNO3 la cald: Sb2O3 + 3 H2SO4 → Sb2(SO4)3 + 3H2O Sb2O3 + 6 HNO3 → 2 Sb(NO3)3 + 3 H2O .

care poate disocia şi ca bază: H3SbO3 → HSbO2 + H2O HSbO2 → H+ + SbO2HSbO2 → HO. S-au izolat sărurile acestui acid ipotetic . nu sunt toxici deoarece hidrolizează şi formează produşi foarte greu solubili. HIDROXIDUL STIBIOS .208. în cantitate mică.9883 Bi Se găseşte în natură în special sub formă de minereuri H –O C H COMPUSII BISMUTULUI 85 .4.I. Hidrolizează: SbCl3 + H2O → SbOCl + 2HCl • Sb 2O3 reacţio fierbere →tartratul d stibic) . CLORURA DE STIBIU . Introduşi în organism pe cale orală.sulfură acidă. I. cloroform etc. I.precipitat roşu-portocaliu. .metaantimoniţi.cu tendinţ C O O H I. Na2S.Sb(OH)3 ↔ H3SbO3 (acidul stibios sau antimonios – nu s-a izolat ca atare) H[Sb(OH)4] – izolat sub formă coloidală Se admite formal existenţa unui acid metaantimonios.SbCl3 Preparare: Sb2S3 + 6 HCl → 2 SbCl3 + 3 H2S Proprietăţi: masă moale . untoasă – unt de antimoniu. (NH4)2S şi (NH4) 2S2: Sb2S3 + 2 (NH4)2S2 + (NH4)2S → 2 (NH4)3SbS4 Sulfostibiat de amoniu 2 H – O + Sb C H PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE ALE STIBIULUI Compuşii volatili ai stibiului sunt toxici. solubilă în hidroxizi alcalini.+ SbO+ (ionul stibil).     BISMUTUL . OXICLORURA DE STIBIU (clorura de stibil) – SbOCl Cristale incolore. solubile în benzen.2. insolubile în apă. SULFURA DE STIBIU – Sb2S3 Preparare: 2 Sb + 3S → Sb2S3 2 SbCl3 + 3 H2S → Sb2S3 + 6 HCl Proprietăţi: .3.5.

    Bi2O3 antiseptic al tubului digestiv. antiparazitar. 5 H2O Bi + 4 HNO3 → Bi(NO3)3 + NO + 2 H2O Cristale incolore. 7. CLORURA DE BISMUT – BiCl3 Preparare: 2Bi + 3Cl2 → 2 BiCl3 Bi + (HNO3 + 3HCl) → BiCl3 +NO +2H2O Bi2O3 + 6HCl → 2 BiCl3 +3H2O Proprietăţi: Hidrolizează BiCl3 + H2O → BiOCl + 2HCl ↓ clorura de bismutil (pp alb. insolubilă în apă. solubilă în HNO3. SULFURA DE BISMUT : Bi2S3 Preparare: 2Bi + 3S → Bi2S3 2BiCl3 + 3H2S → Bi2S3 + 6HCl Proprietăti: substanţă de culoare brună. SUBNITRATUL DE BISMUT –BiO(NO3) Bismuthi subnitras . SULFATUL DE BISMUT – Bi2(SO4)3 Preparare: 2Bi + 6H2SO4→ Bi2(SO4)3 + 6H2O + 3 SO2 6.0. GALATUL BAZIC DE BISMUT: Bismuthi subgallas pulbere galbenă. higroscopice. . 8. HIDROXIDUL DE BISMUT – Bi(OH)3 Preparare BiCl3 + 3 NaOH → Bi(OH)3+ 3NaCl Proprietăţi: caracter oxidant . 2. antiacid 9.în suspensie coloidală de staniţi alcalini este redus la Bi: 2Bi(OH)3 + 3Na2SnO2 → 2Bi + 3Na2SnO3 +3H2O 3. 86 . CARBONATUL BAZIC DE BISMUT . NITRATUL DE BISMUT : Bi(NO3)3. insolubilă în apă şi alcool. inodoră. Se descompune în apa de cristalizare. talc şi ZnO în glicerină .examinarea radioscopică a căilor digestive sub formă de pudră – în tratamentul arsurilor şi a plăgilor infectate.Antiseptic şi adsorbant – tratamentul ulcerelor gastrice şi duodenale.5H2O Bismuthi subcarbonas – Bi(OH)CO3. 5. formând nitratul de bismutil.O suspensie cu: subnitrat de bismut.1. OXIDUL DE BISMUT – Bi2O3 Preparare 2 Bi(NO3)3 → Bi2O3 + 6 NO2 + 3/2 O2 2 Bi + 3/2 O2 → Bi2O3 Proprietăţi: pulbere galbenă care la cald devine brună (transformare reversibilă).(BiO)2CO3. greu solubil) 4.

COMPUŞII Sn2+ (STANOŞI) I. insolubila în apă şi în soluţii de hidroxizi alcalini diluaţi • se dizolvă în acizi SnO + HCl → SnCl2 + H2O • se oxidează foarte uşor în aer la cald şi trece în SnO2 2SnO +O2 → 2SnO2 caracter reducator : SO2 → S CO2→CO HNO3 → HNO2 SnO + HNO3 → SnO2 + H2O caracter oxidant : SnO+ H2 → Sn + H2O I. a ulcerelor varicoase etc. SALICILATUL BAZIC DE BISMUT: Bismuthi subsalicylas Se foloseşte pentru: . HIDROXIDUL STANOS – Sn(OH)2 Preparare • tratarea unei sări stanoase cu hidroxizi alcalini SnCl 2 + 2NaOH  Sn(OH) 2 + 2NaCl → Proprietati • precipitat alb solubil în exces de reactiv cu formarea complexului tetrahidroxostanit de sodiu. .tratarea ulcerului gastric. vermicid etc.7 50 Sn COMPUŞII STANIULUI Staniul formează compuşi la treapta de oxidare 2+ şi 4+ I. extern (pomadă) – tratarea plăgilor infectate. Alţi compuşi organici – tratamentul sifilisului . 10.(dermatol). - Grupa IV–A (14) STANIUL 118.- se foloseşte în tratamentul arsurilor.2. OXIDUL STANOS – SnO Preparare • calcinarea carbonatului sau oxalatului stanos: SnCO3  SnO + CO 2 → Sn (COO) → SnO + CO + CO2 Proprietati • pulbere de culoare cenusie. solubil: Sn(OH) 2 + 2NaOH  → Na 2 [Sn(OH) 4 ]  87 .1.antidiareic.

• se dizolvă în polisulfuri de amoniu.pp galben  SnI2 .pp rosu Ionul Sn2+ este un reducător puternic   Sn (NO3)2 .incolor • Reduce : g2 -Hg la H 2+ şi la Hg metalic 3+ 2+ -Fe la Fe − 2− r . aluminiul şi magneziul. produşi cristalizaţi de culoare albă Sn(OH)2 + 2HCl → SnCl2 + 2 H2O Sn(OH)2 + 2 NaOH → Na2 [Sn(OH)4 ] → Na2SnO2 Stanitii alcalini au caracter puternic reducator: Na2SnO2 + 2Bi(OH)3 → 3Na2SnO3 + 2 Bi + 3H2O I. tiostanatul formează SnS2 (precipitat galben) (NH 4 ) 2 SnS 3 + 2HCl  →SnS 2 + 2NH 4 Cl + H 2S  sulfura stanică se separă prin filtrare şi apoi se dizolvă în hidroxizi alcalini 3SnS 2 + 6NaOH  →2Na 2SnS 3 + Na 2 [Sn(OH) 6 ]  ALTI COMPUSI  SnBr2 . uşor solubilă în apă • zincul.4. formând tiostanaţi: SnS + (NH 4 ) 2 S + S  →(NH 4 ) 2 SnS 3  • • prin tratare cu acizi. în mediu slab acid.MnO 4 şi C 2 O 7 în mediu acid la Mn2+ respectiv Cr3+ -Bi3+ la Bi metalic -nitroderivaţii la amine 2HgCl 2 + SnCl 2  SnCl 4 + Hg 2 Cl 2 → 2+ Hg 2 Cl 2 + SnCl 2  SnCl 4 + 2Hg → 88 . se dizolvă în soluţii de HCl şi NaOH. prin barbotarea unui curent de H2S într–o soluţie de SnCl2: SnCl 2 + H 2S  SnS + 2HCl → Proprietati • precipitat de culoare brună • insolubil în acizi diluaţi şi sulfură de amoniu. Zn + SnCl 2  Sn + ZnCl 2 → („ariciul de mare”) I. cu obtinerea SnCl2 şi Na2SnO2. CLORURA STANOASĂ – SnCl2 Preparare • dizolvarea staniului alb în acid clorhidric: Sn +2HCl → SnCl2 + H2 Proprietati • este un produs de culoare albă. reduc SnCl2 la Sn metalic.3.• are caracter amfoter. SULFURA STANOASĂ – SnS Preparare • combinarea directă a elementelor la cald Sn + S → SnS • pe cale umedă.incolor SnSO4 . sub formă de cristale aciculare.

insolubil în acizi. solubil în apă şi solvenţi organici • dizolvă fosforul. CLORURA STANICĂ – SnCl4 Preparare • tratarea pulberii de staniu cu un curent de clor uscat la cald Sn + 2Cl2 → SnCl4 • oxidarea SnCl2 cu C12.Sn(OH)4 Preparare • tratarea SnCl4 cu o cantitate limitată de NaOH SnCl4 + 4NaOH → Sn(OH)4 + 4NaCl Proprietati • precipitat alb voluminos Hidroxidul stanic numit şi acid stanic α este amfoter Sn(OH) 4 + 2NaOH  → Na 2 [Sn(OH) 6 ]  Sn(OH) 4 + 4HCl  →SnCl 4 + 4H 2 O   După încălzire.2 Bi(NO3)3 + 3 SnCl2 + 18 NaOH 2Bi + 3 Na2[Sn(OH)6] + 6 NaCl + 6 NaNO3 2KMnO 4 + 5SnCl 2 +16HCl  →5SnCl 4 + 2MnCl 2 + 2KCl + 8H 2 O  K 2 Cr 2 O 7 + 3SnCl 2 +14HCl  →3SnCl 4 + 2CrCl 3 + 2KCl + 7H 2 O  COMPUŞII Sn4+ (STANICI) II. soluţia având un caracter acid pronunţat SnCl 4 + 2H 2 O  SnO 2 + 4HCl → • formează acidul hexaclorostanic. sau a oxalatului de Sn (II) Sn(COO)  SnO + CO + CO2 2 → SnO + 1 2 O 2  SnO2 → SnO2 + 2NaOH Na2SnO3 + H 2O → Na2SnO3 + 3HOH Na2 [Sn(OH) ] → 6 Proprietati • pulbere alba • insolubil în apă.3.1. Br2 sau HNO3 SnCl2 + 2HCl + Br2 → SnCl4 + 2HBr Proprietati • lichid incolor care fumegă în aer. iodul şi sulful • SnCl4 hidrolizează foarte uşor. OXIDUL STANIC – SnO2 Preparare • calcinarea în aer a SnO.2. II. acidul stanic α trece în acid stanic β (metastanic). care este un acid tare: SnCl 4 + 2HCl  H 2 [SnCl 6 ] → 89 . HIDROXID STANIC . acizi şi soluţii de hidroxizi alcalini • solubil in acizi concentrati • caracter amfoter SnO2 + 4 HCl → SnCl4 + 2H2O SnO2 + NaOH → NaHSnO3 stanat acid de sodiu • caracter oxidant SnO2+ 2H2 → Sn + 2H2O II.

cristalin. solubil complet în apă. incolore PbO + 2HNO 3  →Pb(NO 3 ) 2 + H 2 O  PbO + 2NaOH + HOH  →Na 2 [Pb(OH) 4 ] sau Na[Pb(OH) 3 ]  I. la încălzire.Plumbul - 207. CH3COOH) • solubil în soluţii concentrate de hidroxizi alcalini. formând hidroxoplumbiţi. • se dizolvă în HNO3 diluat. din elemente: Pb +O2 → PbO Proprietati Două forme de PbO: • culoare galbenă numită „masicot” • roşu–portocalie numită „litargă” • aceste forme se deosebesc după mărimea particulelor • solubil în acizii ce dau săruri solubile (HNO3 . soluţii limpezi. COMPUŞII Pb2+ I. HCl concentrat şi în soluţii concentrate de cloruri alcaline 90 .2.2 82 Pb COMPUŞII PLUMBULUI • compuşi la treapta de oxidare 2+ şi 4+ săruri de Pb2+ mai stabile ca cele ale Pb4+ I. 1. OXIDUL DE PLUMB – PbO Preparare • calcinarea carbonatului sau nitratului de plumb PbCO3  PbO + CO 2 → • • direct. CLORURA DE PLUMB – PbCl2 Preparare Pb(OH)2 + 2HCl →PbCl2 + 2H2O Proprietati: precipitat alb. HIDROXIDUL DE PLUMB – Pb(OH)2 Preparare • tratarea unei sări solubile de plumb (acetat sau nitrat) cu soluţii de hidroxizi alcalini Pb(NO 3 ) 2 + 2NaOH  →Pb(OH) 2 + 2NaNO 3  Proprietati • • precipitat alb gelatinos de Pb(OH)2 caracter amfoter : solubil în exces de reactiv şi în HNO3 sau CH3COOH Pb(OH) 2 + 2CH 3COOH  →Pb(CH 3COO) 2 + 2H 2 O  Pb(OH) 2 + 2NaOH  → Na 2 [Pb(OH) 4 ]  I.3.

AZOTAT DE PLUMB . folosit ca antidetonant in benzina. la cald: 3PbS + 8HNO 3  →3Pb(NO 3 ) 2 + 3S + 2NO + 4H 2O  I. care derivă de la acidul hexahidroxoplumbic. alb • • • • • Iodura de plumb . hexahidroxoplumbaţi.Pb(SO4 ) . ACETAT DE PLUMB .5. galben ( galben de plumb) Ceruza .4. H4PbO4 (cunoscuţi numai sub formă de săruri) şi metaplumbic.pp. necunoscut în stare liberă I. H2[Pb(OH)6].PbCl 2 + 2HNO 3  →Pb(NO 3 ) 2 + 2HCl  PbCl 2 + HCl  →H[PbCl 3 ] sau H 2 [PbCl 4 ]  I. insolubil în HCl diluat sau H2SO4 diluat. galben • Cromat de Plumb . folosit in pictura (alb de plumb) In timp. Tetra etil plumb . sub actiunea hirogenului sulfurat din aer. H2PbO3 formeaza complecşi de forma Me 2 [Pb(OH) 6 ] . SULFURA DE PLUMB – PbS Preparare barbotarea unui curent de H2S într–o soluţie de acetat sau nitrat de plumb Pb(NO 3 ) 2 + H 2S  →PbS + 2HNO 3  Proprietati: precipitat de culoare neagră.Pb(NO3)2 Preparare 3 Pb + 8 HNO3 → 3 Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O Proprietati • cristale solubile in apa • la cald se descompune.foarte toxic.8. cu formare de PbO I. la vopsitorie ALTI COMPUSI • Sulfat de plumb . PbCO3 .7.Pb(CH3COO)2 Preparare Pb + 2 CH3COOH → Pb(CH3COO)2 + H2 Proprietati • solubil in apa • gust dulce (zahar de plumb) • folosit in medicina.Pb(OH)2. DIOXIDUL DE PLUMB – PbO2 Preparare I 91 . se innegreste. solubil in HNO3 diluat.pp alb.Pb(C2H5)4 .pp.PbCrO4 – pp.PbI . ca astringent • folosit in industria textila. COMPUŞII Pb4+ • • • formează compuşi ce derivă de la acidul ortoplumbic.

degenerarea ficatului. tremuraturi. ataca sistemul nervos si sistemul muscular.(AlH3)n Proprietăţi • • • substanţa amorfă.97 13 Al COMPUŞII ALUMINIULUI 1. în chimia organică • • 92 . encefalopatie saturniana. paralizie. Sarurile solubile ale Pb sunt toxice. HIDRURA DE ALUMINIU . o intoxicaţie specifică plumbului. Grupa III–A (13) ALUMINIUL 26.oxidarea ionului Pb2+ în mediu alcalin cu un curent de clor gazos Pb(CH 3COO) 2 + Na 2 CO 3 + Cl 2 + H 2 O  PbO 2 + 2CH 3COOH + → 2NaCl + CO 2 • oxidarea acetatului de plumb se poate face şi cu hipoclorit de sodiu sau clorură de var • Tratarea PbO cu Cl2: PbO + Cl2 → PbO2 + Pb Cl2 Proprietati • • • • • este considerat anhidrida acidului ortoplumbic prezintă şi caracter de oxid bazic este o pulbere brună insolubilă în apă şi acizi diluaţi caracter amfoter PbO2 + 4HCl → PbCl4 + 2H2O PbO2 + 2NaOH → Na2[Pb(OH)6] • la cald se descompune • 3 PbO2 → Pb3O4 +O2 agent oxidant puternic Oxidează: ionii Cl– la Cl0 : PbO2 + (2+2)HCl •  → PbCl2 + Cl2 + 2H2O ionii I– la I0 : 2 KI + PbO2 + 2 H2SO4 → I2 + PbSO4 + K2SO4 +2H2O Mn2+ la MnO − 4 în mediu de HNO3: 2MnSO4 + 5PbO2 + 6HNO3 → 2HMnO4+ 3Pb(NO3)2 +2 PbSO4 + 2H2O • • • ionii N+2 la N+3 : HNO2 + PbO2 + H2SO4→ HNO3 + PbSO4 + H2O PROPRIETATI FIZIOLOGICE Plumbul este toxic şi prin acumularea sa în organism provoacă boala denumită „saturnism”. manifestata prin colici. albă polimerizează reacţionează cu apa AlH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3H2 hidrura de litiu si aluminiu LiAlH4 se foloseşte ca reducător.

higroscopică. ametist.poate fi scris ca un acid : H3AlO3 93 . numită Al 2 O3 + CoO  →Co(Al 2O 4 ). topaz. • uscat. . „albastrul lui Thénard” Co(NO3)2 → CoO + 2NO2 + ½ O2 (CoO. OXIDUL DE ALUMINIU – Al2O3 (corindon) Preparare calcinarea hidroxidului de aluminiu 2Al(OH)3→ Al2O3 + 3H2O Proprietăţi • pulbere albă • insolubilă în apă • caracter amfoter Al2O3 +6 HCl → 2AlCl3 + 3H2O • Al 2 O 3 + 3HOH + 2NaOH  →2Na[Al(OH) 4 ]  • cu nitratul de cobalt. formează aluminatul de cobalt. gelatinos. • • • 3. • deshidratant mai eficient chiar decât acidul sulfuric concentrat sau clorura de calciu anhidră. cu hidroxizi alcalini sau cu carbonaţi alcalini AlCl 3 + 3NH 4 OH  →Al(OH) 3 + 3NH 4 Cl  • dizolvarea aluminiul în apă. rubin. pietre de polizor etc.prepararea cimentului pentru plombele dentare. Stomatologie . se prezintă ca o pulbere albă. hormonilor etc.hidroxidul de aluminiu este o bază slabă. HIDROXIDUL DE ALUMINIU – Al(OH)3 Preparare • tratarea unei sări solubile cu soluţii de NH3.2. Al2O3 obţinut prin precipitare are o mare putere absorbantă. la cald. cu reducerea ionului H+ la H2 2Al + 6H 2 O  2Al(OH) 3 + 3H 2 → Proprietăti • precipitat alb. • are caracter amfoter Al(OH) 3 + 3HCl  →AlCl 3 + 3H 2 O  Al(OH) 3 + NaOH  → Na[Al(OH) 4 ]  . • Utilizări • • cromatografie (plăci cromatografice) pentru separarea vitaminelor.Al 2 O3 ) o masă de culoare albastră.  Reactioneaza cu carbonul si azotul→ nitrura de aluminiu Al2O3 + 3C + N2 → 2AlN + 3 CO • • Al2O3 impurificat cu oxizi de fier – smirghelul – folosit la lustruirea obiectelor metalice. translucid. component al pietrelor preţioase si semipreţioase: safir. smarald. voluminos.

SULFURA DE ALUMINIU . acizi.sub formă de pudră. excipient pentru pomezi. datorită proprietăţilor sale adsorbante. Cr3+. cu degajare de hidrogen: 2Al+ 6H+  2Al3+ + 3H2 → Proprietăţi • legatura Al . coloranţi). reducându–se la SO2.alucol – folosit pentru combaterea aciditatii gastrice (ulcer) MAALOX SĂRURILE ALUMINIULUI • sărurile de aluminiu prezintă în soluţie.încălzit la 200-500 0C este un foarte bun absorbant pentru apa si se foloseste la uscarea gazelor • In farmacie • • • pentru uz extern. . în apă hidrolizează imediat separând hidroxidul de aluminiu Al2S3 + 6 H2O → Al( OH)3 + 3H2S 2.Al2( SO4)3 Preparare • acidul sulfuric concentrat dizolvă aluminiul.H3AlO3 Acid aluminic Utilizări → HAlO2 + H2O acid meta aluminic este un bun adsorbant ( acetilena. etena. hidroxidul de aluminiu coloidal se foloseşte ca mordant în vopsirea textilelor.Al2S3 Preparare • direct din elemente: 2 Al + 3S → Al2S3 • sulfura de aluminiu. Fe3+) şi unul monovalent 94 . ca înlocuitor al talcului. SULFAT DE ALUMINIU . vaporii de iod. • reacţionează violent cu apa : [Al(H2O)6]+3 . reacţie acidă. COMPUSII CU HALOGENII • • AlF3 AlCl3 Obţinere Aluminiul se dizolvă în acizi diluaţi (HCl şi H2SO4). 4. săruri. • fumegă în aer. unele săruri hidrolizează foarte uşor încât nu pot fi obţinute din soluţii (carbonatul şi citratul de aluminiu) 1.Cl este covalentă polară (parţial ionică). 2Al + 6H 2SO 4  Al 2 (SO 4 )3 + 3SO 2 + 6H 2 O → • • • Proprietăţi cristale albe solubile in apa 3. ALAUNUL DE POTASIU (piatra acră) – KAl(SO4)2.12H2O • Alaunii sunt sulfaţi dubli conţinând în molecula lor un metal trivalent (A1 3+. • are acţiune catalizatoare. Al(OH)3 coloidal.

Me2O2 ( Me+ . Caracter puternic electropozitiv – acest caracter creşte în grupă de sus in jos.Cei 2 atomi de O sunt legati printr-o legatura covalentă şi printr-un electron (cedat de Me) care oscilează intre cei 2 atomi. Bune conducatoare de căldură şi electricitate. Caracter puternic reducator: se află în stânga H . . apropiindu-se de metalele alcalino-pamantoase.cărămiziu. Rb.Reacţionează energic cu apa.O—O. având valorile cele mai ridicate ale potenţialelor electrochimice.Reactioneaza cu CO2 Na2O2 + CO2 → Na2 CO3 + ½ O2 Superoxizi MeO2 ( Me+O. Na+. K. .Se descompun : Me2O2 → Me2O + ½ O2 . Au un singur electron pe ultimul strat pe care îl cedează foarte uşor.Me+) . Sunt metale moi.Substanţe solide . formând hidroxizi ( cu exceptia Li2O) Peroxizi .Au caracter puternic oxidant .Reacţioneaza cu apa şi formează H2O2 .impar de electroni. primele trei având densitatea mai mica decât a apei.Culoarea se intensifica de la Li2O la Cs2O (portocaliu). Prezintă mai mulţi izotopi. Formeaza 3 feluri de oxizi: -Oxizi normali Me2O -Peroxizi Me2O2 -Superoxizi MeO2 • Oxizi . Sunt uşor oxidabile în aer si de aceea se păstrează sub petrol. • • 95 . Cs+. Na – galben. Cs – violet Sunt foarte reactive ( reactivitatea creşte de la Li la Cs). unii fiind radioactivi. Sunt metale usoare.Ionul superoxid are nr. . Rb+) • • Grupa I – A – METALE ALCALINE Litiu Sodiu Potasiu Rubidiu Cesiu Franciu Li Na K Rb Cs Fr CARACTERIZARE GENERALĂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • Li . Coloreaza flacăra incolora a becului de gaz Li.(K+. . NH4+ .Me2O .– O) .manifestă unele proprietăţi diferite de ale celorlalte elemente din grupă.

solubile in apă. K+ este indispensabil în activitatea metabolică a celulelor.ser fiziologic : 9 g NaCl la 1000ml apă distilată .antidot în intoxicaţiile cu H2S. .Se obţin prin reacţia metalelor cu apa: Me + HOH → Me OH + ½ H2 .Substanţe solide.MeOH . bazicitatea creşte de la Li la Cs. uşor solubili în apă (ex.Baze puternice. incolore. care hidrolizează uşor. K+.NaBr.substanţe solide. 10 H2O) Cu H2SO3 – sulfiţi : Me2SO3 sau MeHSO3. Nitriţii: MeNO2 : Na NO3 + Pb→Na NO2 + PbO Este utilizat ca: . NaCN • Carbonaţi si bicarbonaţi: Na2CO3 şi Na HCO3 – neutralizanţi • Fosfaţi: Na2HPO4 .vasodilatator în angina pectorală . uşor solubile in apă. • • • PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE Importanţă biologică deosebită: Na+. uşor solubile în apă cu degajare de căldură. Li+. solubile în apă..Superoxizii sunt oxidanţi puternici. substanţe incolore. 96 .Au stabilitate mică şi prezintă caracter puternic reducător: LiH + NH3 → LiH2 +H2 NaH + CO2 → HCOONa NaH + 2 CO → HCOONa + C Halogenurile .antiasmatic . Cu H2SO4 – sulfaţi : Me2SO4 sau MeHSO4.este purgativ slab şi stimulent al sistemului nervos • Metalele alcaline nu formează complecşi. Cu HNO3 – nitraţi: Me NO3. favorizând activitatea a numeroase enzime. Ionul de K+ are rol în: menţinerea echilibrului hidromineral si acido-bazic şi în propagarea impulsului nervos. cu excepţia litiului. Si. C. Ionul de Na+ are rol important în: Reglarea presiunii osmotice Menţinerea echilibrului acido-bazic Excitabilitatea neuromusculară Dinamica fenomenelor de polarizare şi depolarizare a membranei celulare Na este absorbit total în tractul intestinal şi se elimină prin urină şi piele. Na+ şi K+ apar atât în regnul animal (Na) cât şi vegetal (K). Na2SO4 . HCN.se obtin prin reacţia directă a metalelor alcaline cu halogenii. 12 H2O . în celule. uşor solubile în apă. . Cu sulful – formeaza sulfuri. La animale. substanţe incolore. albe .sedativ Metalele alcaline nu reacţionează direct cu N2. . Hidroxizi .NaCl este antidot şi neutralizant în intoxicaţiile cu AgNO3. Combinatiile cu hidrogenul → Hidruri ionice Me+H. predomină ionii de K+ şi Mg2+ iar în plasmă ionii de Na+ şi Ca2+. .

infuzibilă. • calmant al sistemului nervos.METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE Be – Beriliu Mg –Magneziu Ca – Calciu Sr . sărurile de litiu au o acţiune terapeutică care se bazează pe proprietăţile lor diuretice şi pe capacitatea de a dizolva acidul uric. Ionii de Na+.Participă la formarea glicogenului din glucoză Participă la sinteza proteinelor Favorizează secreţia şi stocarea insulinei Este antagonistul ionilor de Na+ şi Ca2+. OXIDUL DE MAGNEZIU .Formează ioni pozitivi : Me 2+ .Se combină cu toate nemetalele: H2 : MeH2 ( hidruri ) S : MeS (sulfuri) O2 : MeO ( oxizi ) N2: Me3N2 (nitruri) X2 : MeX2 ( halogenuri ) . Ionul Li+ este toxic pentru organismul animal. amorfă.Bariu Ra .Caracter puternic reducător.Magneziul formează legături covalente în compuşii organici ( compuşii organo-magnezieni : CH3MgI ) . În doze mici. . K+. Ca2+ se află în organism într-un echilibru strict necesar menţinerii capacităţii de contracţie musculară şi a excitabilităţii inimii. • • GRUPA II – A (2) .Beriliul poate forma şi legături covalente.Se dizolvă în H2O (hidroxizi).Configuraţia electronică : ns2 . în acizi diluaţi (săruri) şi în NH3 lichid (amiduri): Me + 2H2O → Me(OH)2 + H2 Me + 2HCl → MeCl2 + H2 Me + 2 NH3 → Me(NH2) + H2 COMPUŞII Mg2+ I.MgO Se găseşte în natură în stare cristalină (magnesia usta sau magnesia calcinata) Preparare: 2Mg + O2 → 2 MgO MgCO3 → MgO + CO2 (calcinare) Mg(OH)2→ MgO + H2O „ Proprietăţi: pulbere albă. • este utilizat în tratamentul unor afecţiuni metabolice (gută.1. .Proprietăţile fizice generale ale metalelor.reacţionează lent cu apa: MgO+H2→ Mg(OH)2 97 .Stronţiu Ba .Radiu Valenţa : 2 Stare de oxidare: + 2 CARACTERIZARE GENERALĂ . .Caracter puternic electropozitiv ( Be → Ba) . . Sărurile de potasiu au acţiune diuretică prin care se opun acţiunii hidratante a sărurilor de sodiu. reumatism) sub formă de săruri cu acizii organici .

nervoase. chiar convulsivantă).MgO2. aceasta se produce în cantitate insuficientă.se dizolvă în acizi minerali . purgativ.este insolubil în baze.2. COMPUŞII Ca2+ COMPUŞII CALCIULUI CU OXIGENUL: CaO.bază de tărie mijlocie. creşterea acestui raport → creşterea nefiziologică a cantităţii de HCl şi invers. PEROXIDUL DE MAGNEZIU . MgO + CaO → intră în compoziţia prafurilor antiacide.xH2O Preparare : Mg(OH)2 + H2O2 → MgO2 +2H2O . albă. greu solubilă în apă. menţine concentraţia potasiului în celule (se opune pătrunderii sodiului). greu fuzibilă. contractibilitatea celulelor cardiace carenţa de ioni de Mg+ şi K+ favorizează apariţia aritmiilor. se deshidratează la cald. acţionează ca sedativ central cortical. intervine în sinteza acizilor nucleici. Na+şi K+ are rol fundamental în: conducţia electrică a pulsaţiilor inimii. 60 % se găseşte în schelet. Utilizări : . CaO2+ 2 HCl → CaCl2 + H2O2 Caracter oxido-reducător – predomină caracterul oxidant 98 . necesarul pentru un adult: 200-500 mg Mg2+/ zi absorbţia. CaO + H2O → Ca(OH)2 – stingerea varului 2. MgSO4 – sare amară (purgativ) - - - - PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE consituent normal al organismului uman.Mg(OH)2 Preparare: MgCl + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl Proprietăţi: substanţă amorfă. sanquine.CaO2 Ca(OH)2 + H2O2 → CaO2 + 2H2O Pulbere albă. raportul Ca/Mg – important în acidogeneza gastrică. în deficit de Mg. . antidiareic. SĂRURILE DE MAGNEZIU – solubile în apă (excepţie MgF2 ) în soluţie apoasă : [ Mg(H2O)6]2+ .rezultă un amestec de MgO2 (30%) şi MgO Utilizări: medicină – antiseptic. extrem de puţin solubilă în apă. intervine într-o serie de procese metabolice. apare un exces de acetilcolină (substanţă excitantă.în medicină : în cazul intoxicaţiilor cu acizi. OXIDUL DE CALCIU – CaO (var nestins) CaCO3 → CaO + CO2 (calcinare) Pulbere albă. alături de Ca2+.imprimă soluţiei gust amar. viscerale. stimulează acţiunea acetilcolinesterazei. are acţiune antialergică şi antispastică. CaO2 1. a proteinelor şi în contracţia musculară. HIDROXIDUL DE MAGNEZIU .la nivel intestinal. PEROXIDUL DE CALCIU . amorfă. I.

pentru copii: 500 – 700 mg/zi Absorbţia: în partea superioară a tractului intestinal. CaBr2. .săruri greu solubile: CaF2.săruri solubile : CaCl2. CaI2. . CaSO4.cu acizii → săruri ionizate. la nivelul intestinului subţire şi în duoden. CaCO3. (COO)2Ca. puţin solubilă în apă. . • menţinerea integrităţii funcţionale a membranei celulare ( în acest proces este în antagonism cu Na+ şi K+). HIDROXIDUL DE CALCIU – Ca(OH)2 . • are rol în coagularea sângelui. Ca(NO3)2.pulbere albă.pentru adulţi :400 – 500 mg/zi . Ca3(PO4)2. CaCrO4. . Ionul de Ca2+ participă la numeroase mecanisme vitale: • menţinerea integrităţii funcţionale a sistemului nervos central şi periferic. PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE constituent important al organismului – 2% ( peste 98% în schelet). Necesarul de calciu: .se deshidratează → CaO .calciul plasmatic se află sub formă: ionizată si neionizată – complecşi chelaţi solubili. - 99 . (CH3COO)2Ca .3. Gradul de absorbţie variază de la individ la individ şi scade cu vârsta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->