Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

RE/FORMAREA PROFESIONALA SI INTEGRAREA IN MUNCA A PERSOANELOR DIN MEDIU RURAL

Page 1

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

1. INITIATORUL PROIECTULUI Societatea S.C. LAZISTEF S.R.L. cu sediul social in Judetul Tulcea, strada Isaccei, nr. 29a, sc. B, ap 4, are forma juridical de societate pe actiuni cu un singur actionar si isi desfasoara activitatea n conformitate cu legislatia n vigoare si cu statutul propriu. Are ca activitate principala- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Cod CAEN 4120, Codul Fiscal RO 8591034 si este imatriculata la Registrul Comertului in : J36/239/1996 Are capital particular in proportie de 100% in valoare de 100.000 RON. In anul 2006 din dorinta de a-si mari orizonturile societatea a adaugat un nou obiect de activitate, si anume - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa si comercializarea acestora - Cod CAEN 2332 , infiintand ulterior un centru de productie de caramizi si pavele in Sat Visina, Judetul Tulcea. Pricipalul obiectiv de activitate desfasurat este - Lucrari de constructie cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa, avand un portofoliu de 96 de lucrari. Societatea a realizat constructii atat in mediul urban cat si cel rural, iar in acest moment are in discutii un numar de aproximativ 15 contracte pentru urmatoarea perioada. 2. POSIBILE SURSE DE FINANTARE A. Fondul Social European - FSE privind ocuparea fortei de munca prin imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru someri si muncitori, cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire profesionala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare. Prin accesarea acestui program societatea doreste sa atinga unul dintre cele doua obiective generale, si anume Dezvolatrea resurselor umane prin activit i menite a cre te nivelul de educa ie, gradul de inser ie profesional i adaptabilitatea acestora. Programul are apte axe prioritare diferite, toate urm rind s abordeze problematica for ei de munc din Romnia. Societatea va aplica pentru 2 dintre aceste axe si anume: Axa prioritar 2: Corelarea ntre nv area pe tot parcursul vie ii i pia a muncii Aceast ax prioritar vizeaz asigurarea unei mai bune tranzi ii de la coal la via a activ , prevenirea fenomenului de p r sire timpurie a colii, n special printre grupurile vulnerabile,

Page 2

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

ncurajarea companiilor de a ridica nivelul de preg tire al angaja ilor, precum i mbun t irea calific rilor lucr torilor.

Axa prioritar 3: Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a ntreprinderilor Aceasta axa promoveaz o mai mare adaptabilitate n rndul lucr torilor i al ntreprinderilor. Acest obiectiv poate fi realizat prin cre terea particip rii la activit i de formare la locul de munc i prin ncurajarea atitudinilor flexibile cu privire la practicile de lucru.

3. OBIECTIVUL PROIECTULUI Societatea doreste sa-si largeasca orizonturile si sa infiinteze un centru de formare profesionala a persoanelor din mediu rural, incluzand si persoanele de etnie romma, si incadrarea lor in munca in sectorul constructiilor in cadrul societatii proprii cat si plasarea de forta de munca in cadrul altor societati din Romania sau alte tari. De asemenea, va crea un numar de locuri de munca in atat in centrul de productie proprie cat si in domeniul constructiilor care vor fi ocupate de catre cei care au urmat cursuri de re/formare profesionala, marindu-si astfel productia anuala de caramizi si pavele si miscorand timpul efectiv de executie al lucrarilor. 4. SCOP GENERAL Datorita scaderii numarului de lucrari, a cifrei de afaceri si a profitului, in anul 2009, societatea a realizat un studiu de caz stabilind o serie de deficient in oferirea unor servicii de maxima calitate. Observand ca in piata muncii din domeniul constructiilor munca la negru este cea care ii specializeaza pe cei mai multi dintre muncitori, iar calitatea muncii nu este intotdeauna cea mai buna, societatea a decis sa aplice la un program de investitii, un Fond nerambursabil structural care in afara de faptul ca ar ajuta societatea sa ofere servicii de o calitate mai ridicata, ar putea sa califice persoane din mediul rural care datorita mediului in care traiesc nu au avut acces la studii. Persoanelor care ar urma cursurile de specializare, vor beneficia de aceste cursuri gratuit si li se vor oferi la finalul cursurilor diplome de calificare recunoscute in Uniunea Europeana, ceea ce i-ar ajuta in ocuparea unor locuri de munca mai stabile si mai bine platite atat in Romania cat si in alte state member ale Uniunii Europene. In cadrul aceluiasi studiu, societatea a concluzionat ca ceea ce impiedica pe cei mai multi dintre posibilii client, datorita conditiilor actuale ale economiei, este costul ridicat al materialelor de constructii pe care le achizitioneaza de producatori sau importatori, si numarul lucrarilor ar

Page 3

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

creste considerabil daca acestea ar avea un nivel de prt mai scazut. In acest sens societatea a decis sa-si mareasca productia de caramizi si pavele prin marirea numarului de angajati din cadrul centrului de productie, angajati specializati in prealabil prin intermediul programului European de Investitii. De asemenea daca productia este mai mare decat necesarul sa le comercializeze pe teritoriul Romaniei sau catre alti agenti economici din afara granitelor. Cu un efectiv de 15 de angajati in primii ani de functionare firma a ajuns in acest moment la un numar de 35 de angajati, si intentioneaza sa ajunga la un efectiv de 100 de angajati proprii pana la finele anului 2011, si un numar de 100 de persoane calificate plasate in munca in cadrul altor societati. Intrucat numarul persoanelor care necesita o specializare este mult mai mare decat locurile de munca de care societatea dispune, in urma programului de investitii acestia ar putea fi plasati in munca prin intermediul firmei specializatare catre alti agenti economisi din domeniul constructiilor sau in piete de munca externe. 5. REZULTATE Rezultatele prin punere in practica a obiectivelor propuse prin intermediul aplicarii la acest fond de investitii ar fi: - personal calificat - cresterea calitatii poduselor si serviciilor oferite - cresterea numarului de lucrari realizat intr-o anumita perioada de timp si a portofoliului de clienti - cresterea productiei - cresterea cifrei de afaceri si a profitului - dezvoltarea firmei

6. GRUPUL TINTA (BENEFICIARII DIRECTI), BENEFICIARII INDIRECTI (COMUNIATEA) Grupul tinta a proiectului este populatia din mediu rural, care nu au o specializare sau care au o specializare dar nu ocupa un loc de munca deoarece au fost disponibilazati si nu se pot reintrega in munca deoarece nu detin o alta calificare cat si persoanele de etnie romma, care se cunoaste ca sunt de cele mai multe ori defavorizati si discriminati datorita etniei lor. Acestia nu trebuie sa faca eforturi financiare pentru sustinerea cursurilor de re/formare professional ( se cunoaste faptul ca de foarte multe ori situatia financiara a individului influenteaza in proportie de 95% formarea profesionala a acestuia pe parcursul vietii), iar beneficiile aplicarii la acest program este incomensurabil pentru ei. Beneficii indirecti sunt societatea initiatoare a proiectului deoarece majoritatea celor care se vor specializa vor continua sa lucreze in cadrul ei, dar implicit si comunitatea

Page 4

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

deoarece rata somajului din zona va scadea, puterea de cumparare a locuitorilor va creste, agentii economici care detin activitati de comert in zona vor cunoaste o crestere a incasarilor zilnice prin salarizarea persoanelor fara loc de munca, iar cei care vor achizitiona produse si servicii de la firma initiatoare vor cunoaste o scadere a costurilor de achizitie si o calitate superioara a asestora.

7. CE PROBLEME REZOLVA ACEST PROIECT y prima problema rezolvata este formarea profesionala a celor din mediu rural, cat si a persoanelor de etnie romma, care nu detin o specializare in munca datorita abandonului scolar la varste foarte fragede, datorita conditiilor financiare foaret reduse a familiilor din care provin sau din diferite alte motive, prin acordarea unor diploma de calificare pe diferite specializari din domeniul constructiilor. y scaderea somajului si reformarea profesionala a persoanelor din mediu rural, cat si a celor de etnie romma, care au ocupat un loc de munca dar au fost disponibilizati in urma reducerii activitatii sau desfiintarii la societatile care lucrau. y integrarea in munca a celor care au urmat unul dintre cursurile de calificare puse la dispozitie prin intermediul programului. Integrarea lor atat in cadrul firmei initiatoarea cat si la alti agenti economici cu locuri de munca vacante atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul altor state member UE. y 8. DEMONSTRAREA FAPTULUI CA S-AU ATINS SCOPUL SI OBIECTIVELE 9. RISCURI 10. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR 11. COSTURI

Page 5