Sunteți pe pagina 1din 2

Protectia juridica a mediului artificial Examen 13.05.2011 Mediul- m.natural -m.artificial.

Mediul artificial sau Tehnosfera este mediul creat de om, este produsul activitatii umane. Mediul artificial cuprinde asezarile umane si obiectivele din afara asezarilor umane. M artificial ca si factor al mediului natural este suspus permanent unei agresivitati , unor actiuni sau inactiuni voluntare sau involuntare poluante. Conventia de la Vancouver , 1976 reprezinta primul document international care stabileste obiectivele principale generale si cadrul de actiune in scopul protectiei asezarilor umane. OUG 195/2005, stabileste atributii in scopul protectiei asezarilor umane in sarcina Consiliilor locale art.70, precum si atributii in sarcina pf/pj correlate cu obligarea acestora la protectia mediului.. Potrivit art 80 OUG, in sarcina autoritatilor competente de mediu sunt stabilite atributii privind conducerea procesului de reglementare si de emitere a actelor necesare pentru activitatea cu impact asupra mediului. Impactul asupra mediului constituie orice effect direct/indirect al unei activitati umane de natura sa determine o schimbare a calitatii mediului ce poate afecta sanatatea umana , integritatea ecosistemelor a patrimoniului cultural si a conditiilor socio-economice .Hot Guv. Nr 91./2002 stab cadrul general al procedurii de reglem a activit cu impact ascupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului are ca scop integrarea obiectivelor in cerintele gen de protective a mediului. Etapele impactului asupra mediului are ca scop integrarea obiectivelor in cerintele gen de protective a mediului .Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: I. II. III. IV. Etapa de incadrare a proiectelor in procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizzre a raportului privind studiul de impact. Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Etapa dezbaterii publice finale. In luarea deciziilor privind emiterea actelor de reglementare se tine cont de urmatoarele criterii: 1. Riscul proiectului sau activit asupra sanatatii si securitatii umane; 2. Eventualele aspect ce pot declansa o imbunatatire a calitatii mediului; 3. Asigurarea conditiilor de functionare in siguranta a activitatii; 4. Utilitatea proiectului sau a activitatii 5. Valorificarea eficienta a materialelor prime si a resurselor pentru o dezvoltare durabila 6. Gestionarea durabila a deseurilor Efectele studiului de impact sunt: -efecte administrative ; -efecte juridice ; Studiul de impact este un studiu previzional care anticipeaza procedura de emitere a actelor de regelementare: -acordul de mediu ; -autorizatia de mediu; Actele de regelem se emit , se revizuiesc si se actualizaeaza de autoritatea compententa de protectia mediului

Acordul de mediu reprezinta actul tehnico juridic care se emite in prima faza de proiectare a investitiei sau activiatii se solicita pt fiecare tip de investitie si se cuprinde conditiile de realizare dpv al protectiei mediului a unor proiecte sau activitati. Acordul de mediu se solicita si se obtine de catre proiectantul general al investitiei pe baza unei documentatii tehnice elaborate unitar. Autorizatia de mediu, este actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente prin care se stab conditiile prin care se stab conditiile si parametrii funct.unor activit cu potential impact asupra mediului. Autorizatia integrate de mediu, se solicita si se obtine in vederea prevenirii si controlului integrat al poluarii.Acest doc se emite dupa obtinerea celorlalte doc in situatiile expres prevazute de lege. Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar AIM-10 ani; Spre deosebire de aceste documente care se solicita de catre titularii de proiecte si activiatii prog de conformare se emite de catre autoritatea de mediu competent care stabileste planul de masuri sub forma etapelor de lucruri ce trebuie parcurse si a intervalelor de timp precizate pentru executarea lucrarilor. Avizul de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea de mediu care confirma integrarea aspectelor de protective a mediului in cadrul programelor de conformare. Prin avize de mediu care se emit periodic se stabilesc obligatii pentru titularii de activitati in scopul prevenirii si limitarii poluarii. Actele de reglementare sunt supuse procedurii de :-revizuire; -suspendare;- incetare; 1. 2. Revizuirea este necesara si obligatorie atunci cand apar elemente noi cu impact asupra mediului necunoscut initial. Suspendarea-poate intervene dupa o somatie sau o notificare prealabila cu 30 zile ca urmare a nerespectarii prevederilor stabilite in actele de reglementare sau in prog de conformare .Suspendarea dureaza pana la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de 6 luni Incetarea activitatii-intervine dupa expirarea perioadei de suspendare prin emiterea de catre autorit. Competent a unei decizii de oprire a proiectului sau activit.

3.