Sunteți pe pagina 1din 26

BACALAUREAT 2010

Proba de evaluare a competen elor lingvistice de comunicare oral n limba romn 1515-17 FEBRUARIE

Nivel de competen n comunicare: comunicare:


3.

Utilizator mediu 2. Utilizator avansat Utilizator experimentat


1.

DESCRIPTORII COMPETENTEI DE COMUNICARE ORALA IN LIMBA ROMANA

Utilizator experimentat
( mediu avansat experimentat )

I. In elegerea textului Cite te corect, cursiv, con tient i expresiv cursiv, Sintetizeaz mesajul global al textului i explic aspectele implicite ale acestuia II. Exprimarea i argumentarea unui punct de vedere Exprim , sus ine cu argumente un punct de vedere personal, demonstrnd capacitate de persuasiune a interlocutorilor III. Organizarea discursului Construie te un discurs clar, coerent i personalizat, respectnd structura clar, personalizat, specific tipului de text vizat prin cerin (descriptiv/ informativ/ narativ/ argumentativ) IV. Adaptarea la situa ia de comunicare I i adapteaz n mod creativ discursul la interlocutori i la scopul comunic rii I i adapteaz comportamentul la contextul de examen, cu folosirea adecvat a mijloacelor comunic rii orale (verbale, nonverbale i paraverbale), dovedind autocontrol V. Utilizarea limbii literare Utilizeaz corect, adecvat i nuan at limba literar , n situa iile de corect, comunicare date

Varianta 1
LL-am v zut cum i cur a pomii din livad , ncepu tefan cu un zmbet misterios. Stam pe prisp i-l observam. Atunci l-am n eles. M-am convins c ilMmunca lui e de o alt calitate dect muncile noastre. Eram preg tit, de altfel, pentru asta, continu tefan dup o scurt pauz , pentru c ceva din beatitudinea asta o cunoscusem i eu, cnd pictam. Numai c , n cazul meu, nu era vorba de o munc responsabil , cu un obiect precis, ca n cazul lui. El i cur a pomii de omizi. Il observam i-l sim eam cum era prezent n fiecare igest. n fa a pomului nu era distrat, nu se gndea la nimic altceva. Dar ghiceam c pomul acela i se revela n totalitatea lui. Nu era un simplu obiect, unul dintre o mie la fel cu el, a a cum ni se arat nou , majorit ii oamenilor. Lui, pomul acela, pe care-l cur a, i revela, n acel moment, Universul ntreg. Il vedea n caretotalitatea lui: cu r d cinile, cu ramurile, cu frunzele i parazi ii lui..." (Mircea Eliade, Noaptea de Snziene) Snziene) [Cite te textul cu voce tare] 1. Ce po i deduce despre autorul textului i despre situa ia de comunicare?
a) Cui se adreseaz textul? b) Ce tip de text este acesta? c) Care este atitudinea lui tefan fa de activitatea la care asist ( cur area pomilor)?

2. Care este opinia ta despre aten ia acordat gesturilor pe care le implic o anumit activitate? Sus ine, cu argumente, opinia prezentat .

1. Ce po i deduce despre autorul textului i despre situa ia de comunicare?

Autorul=Emi Autorul=Emi

torul

= sursa de informa ie dintr-o situa ie de comunicare; dintrNumele autorului este indicat n subsolul textului. Titlul sugereaz faptul c autorul este un:
scriitor ( Mircea Eliade ) text beletristic

In general, titlul sugereaz faptul c autorul este un:


1. scriitor text beletristic;

2. om de tiin
TITU MAIORESCU

text tehnico- tiin ific; tehnicoific;

3. Institu ie legislativ ( Parlamentul Romniei ) text juridico-administrativ ( oficial ) ; juridico-

4. jurnalist

text publicistic ( jurnalistic ) .

Elementele situa iei de comunicare: comunicare: Emi torul =Autorul=sursa de informa ie Autorul=sursa dintrdintr-o situa ie de comunicare; Mesajul = fraza care poart informa ia; Codul= Codul= limba romn ; Canal =scris; Referent = informa ia despre ceva; =despre ce este vorba n mesaj; Context= Context= loc, timp, vrst , sex, profesie, interlocutor.

a) Cui se adreseaz textul?


Receptorul = beneficiarul informa iei dintr-o dintrsitua ie de comunicare; Receptorul = un cititor: cititor:
1. specializat ( un specialist n domeniu: critic literar / jurist/ om de tiin );

EUGEN SIMION

2. n curs de specializare ( elevi, studen i );

3. nespecializat ( cititor obi nuit ).

b) Ce tip de text este acesta?

Text fic ional


= apar ine stilului beletristic ( roman ): caracter subiectiv ; se adreseaz sensibilit ii receptorului; cuvintele sunt polisemantice; polisemantice; cuvintele se folosesc cu sensul lor conotativ ( figurat ); se folosesc figuri de stil; stil; topica este neobi nuit ( inversiunea ); folose te toate registrele stilistice: limbajul popular, familiar, stilistice: argotic, regional, arhaic sau neologic; originalitate. originalitate.

Stilul beletristic ( al literaturii artistice )


utilizarea imaginilor artistice, a cuvintelor cu sens artistice, figurat ; folosirea limbajului conotativ i a figurilor de stil; stil; se adreseaz mai ales imagina iei i sensibilit ii cititorului; valorific toate sectoarele lexicului: arhaisme, lexicului: regionalisme, neologisme, elemente de jargon i argou, cuvinte populare, termeni tiin ifici i tehnici ; posibilitatea interferen ei cu alte stiluri ( mai ales n textele n proz , dac personajul este avocat- stil avocatjuridico- administrativ, dac e om de tiin juridicostil tehnico- tiin ific; ziarist- stil jurnalistic ); tehnicoziarist);

2. Care este opinia ta despre aten ia acordat gesturilor pe care le implic o anumit activitate? Sus ine, cu argumente, opinia prezentat .
In opinia mea, ( ... ) De exemplu, ( ... ) In concluzie, ( ... ) ( + conectori )

N. B. !
Citi i textul cu mare aten ie i spune i-v p rerea, irespectnd regulile textului argumentativ, care argumentativ, are SCOP PERSUASIV = DE CONVINGERE: Eu cred c ... / In primul rnd, consider acest lucru.../ In al doilea rnd.../ In concluzie....

1. Autorul textului este prozatorul Mircea Eliade, iar fragmentul citat apar ine unui roman, roman, autor. Noaptea de Snziene. Astfel, situa ia de comunicare este una fictiv , creat de autor. Snziene. Textul se adreseaz att unui receptor specializat - un alt scriitor, un profesor de limba i literatura romn , un student la Facultatea de Litere -, ct i unui receptor nespecializat cititorii obi nui i. Acest text este de tip fic ional, apar ine stilului beletristic, prin faptul c face parte ional, beletristic, dintr- roman, dintr-un roman, dar i pentru c prezint ntr-o manier subiectiv o anumit realitate. ntrA adar, textul reprezint un monolog al unui personaj, tefan, despre o activitate la personaj, care asistase - cur area pomilor. Atitudinea lui tefan fa de activitatea la care asist este una de respect i admira ie. El ie. l admir pe cel care cur pomii din livad pentru c face acest lucru cu pasiune i dedica ie: II observam i-l sim eam cum era prezent n fiecare gest. In fa a pomului nu era idistrat, nu se gndea la nimic altceva. Dar ghiceam c pomul acela i se revela n totalitatea lui. Nu era un simplu obiect, unul dintre o mie la fel cu el, a a cum ni se arat nou , majorit ii oamenilor." Pentru acela care ngrije te livada, pomii cap t aproape o dimensiune sacr . Se remarc , de asemenea, atitudinea panteist a celui care ngrije te livada. livada. Aceast atitudine poate fi identificat i n alte romane ale lui Mircea Eliade, precum momentpersonajuluiMaitreyi. Maitreyi. Protagonista acestui roman i poveste te la un moment-dat personajului-narator, Allan, c a fost ndr gostit de un copac. Credin a panteist se refer la faptul c Dumnezeu nu este exterior Universului, ci este prezent n tot Universul nconjur tor, divinitatea identificndu-se cu ntreaga natur . Ingrijitorului livezii, pomul i revel Universul identificnduntreg. 2. In opinia mea, orice activitate trebuie executat cu grij , cu pasiune i dedica ie. Fie c este artist, muncitor sau ngrijitorul unei livezi, omul trebuie s - i execute munca ntr-o manier ntratent i delicat , pentru a fi mul umit mai trziu de rezultatele ob inute. Graba, lipsa de aten ie, lipsa pasiunii sfr esc prin a compromite rezultatele muncii unei persoane. In concluzie, gesturile care nso esc orice activitate trebuie s fie pline de solicitudine solicitudine. ( Paicu, L. , Columban, M., Corche H., Lasc r, M., Limba i literatura romn , Bacalaureat 2010. Proba scris . Proba oral , Ed. Art, 2009 )

Varianta 2
Cum e mai bine s fie lucrurile pe care le folosim: mari sau multe? Sau i mari i multe i scumpe, dac se poate. i viu colorate? Nu vi se ntmpl s v uita i n jur n ultima vreme i s sim i i o atmosfer de bazar p r sit? Cnd umbla i prin magazine, prin hypermarketuri nu v love te o revela ie c sunt fie prea multe lucruri pe rafturi, fie inutil de multe n c rucior? (...) De la portbagaj la dulapul de haine i apoi la toate troacele sau accesoriile cu care se umplu pn la sufocare casele de obicei, e un pas mental u or de f cut. Nu cumva am mu cat prea cu pasiune i am r mas cu f lcile ncle tate, ca un pitbull, n bun t ile c rora nu mai vrem s le d m drumul, pe care vrem s le avem i s le p str m f r niciun fel de m sur sau ra iune?" (R zvan Exarhu, "Via a e o magazie?", n Evenimentul zilei, 20.07.2009) [Cite te textul cu voce tare.] 1. Ce po i deduce despre autorul textului i despre situa ia de comunicare?

2. Care este opinia ta despre importan a cump r turilor n ziua de ast zi? Sus ine, cu argumente, opinia prezentat .

Cine este? Cui se adreseaz ? Unde ar fi putut ap rea textul? Care este opinia sa despre lucrurile pe care le cump r oamenii? De ce crezi c textul cuprinde o serie de ntreb ri?

i le adun

1. Ce po i deduce despre autorul textului i despre situa ia de comunicare? Cine este?

Autorul=Emi Autorul=Emi

torul= torul sursa de informa ie text publicistic

dintr-o situa ie de comunicare; dintrNumele autorului este indicat n subsolul textului. Titlul sugereaz faptul c autorul este un jurnalist

( jurnalistic ) .

R zvan Exarhu, una dintre vedetele media de dup 1989. Absolvent Exarhu, de romn -englez , re apat de PRO FM ntr-un realizator de emisiuni ntrradio de mare audien , s-a remarcat printr-un spirit viu i ironic, cu sprintrmare priz la publicul tn r, inteligen zglobie, intelectual polivalent, moralist impenitent, i valorific toate aceste calit i prin editoriale musculoase n Evenimentul Zilei. Zilei. www.bibliofagia.ro/index.php?...razvan-exarhu www.bibliofagia.ro/index.php?...razvan-

Cui se adreseaz ?

Unui receptor specializat un sociolog

Unui receptor nespecializat oamenii obi nui i

1. Autorul textului, R zvan Exarhu, este gazetar i scriitor, iar situa ia de comunicare textului, scriitor, este una real . Astfel, gazetarul public acest articol n ziarul Evenimentul Zilei ca urmare a consumismului exagerat din Romnia perioadei actuale. Textul este de tip nonfic ional, apar ine stilului publicistic i se adreseaz att unui ional, receptor specializat - un sociolog -, ct i unui receptor nespecializat - oamenii obi nui i. Textul ar fi putut ap rea n orice cotidian, pe un blog al autorului sau ntr-o revist de cotidian, ntropinie precum Dilema Veche. Veche. Autorul consider c oamenii cump r foarte multe lucruri, f r a avea neap rat nevoie de acestea. De asemenea, oamenii cump r diverse lucruri oarecum n virtutea iner iei i ntr-o ntrmanier ira ional : Nu cumva am mu cat prea cu pasiune i am r mas cu f lcile ncle tate, ca un pitbull, n bun t ile c rora nu mai vrem s le d m drumul, pe care vrem s le avem i s le p str m f r niciun fel de m sur sau ra iune?" Textul cuprinde o serie de ntreb ri retorice: Nu vi se ntmpl s v uita i n jur n ultima retorice: vreme i s sim i i o atmosfer de bazar p r sit? Cnd umbla i prin magazine, prin hypermarketuri nu v love te o revela ie c sunt fie prea multe lucruri pe rafturi, fie inutil de multe n c rucior"? al c ror r spuns este implicit, ntreb rile retorice au rolul de a atrage implicit, aten ia cititorului asupra problemei pe care o ridic textul: consumismul exagerat i ira ional al omului modern. 2. In opinia mea, pentru majoritatea oamenilor, cump r turile sunt foarte importante n ziua de mea, ast zi. In fiecare sear , la fiecare sfr it de s pt mn , hypermarketurile devin un furnicar de oameni, care i umplu c rucioarele pn la refuz, n mod ira ional, cu lucruri utile sau inutile. Reclamele agresive la diverse produse reprezint un factor important care i determin pe oameni s cumpere n exces, f r a avea neap rat nevoie de lucrurile pe care le achizi ioneaz . In cazul romnilor, consumismul exagerat este cauzat cel mai probabil i de faptul c , n perioada comunist , ei au fost priva i de cele mai elementare produse, iar acum ncearc s recupereze ceea ce le-a lipsit n acea epoc , f cnd cump r turi n exces. leIn concluzie, pentru unii oameni din ziua de ast zi, <a cump ra> a devenit sinonim cu <a concluzie, ra> tr i>". i> ( Paicu, L. , Columban, M., Corche H., Lasc r, M., Limba i literatura romn , Bacalaureat 2010. Proba scris . Proba oral , Ed. Art, 2009 )

Text nonfic ional


= apar ine stilului publicistic, tehnico- tiin ific, tehnicojuridico-administrativ juridicocaracter obiectiv; se adreseaz gndirii Receptorului; textul transmite informa ii i explica ii, scopul textului fiind informativ; cuvintele sunt monosemantice; predomin cuvintele cu sens denotativ, propriu.

Stilul publicistic ( jurnalistic )


Captarea aten iei prin: titluri i fotografii incitante, care s incitante, strneasc interesul. Titlurile con in de obicei epitete superlative ( teribil, formidabil, extraordinar ). Folosirea de fraze exclamative i interogative= pentru a sugera interogative= dialogul ntre pres i cititor: Cine curm indolen i iresponsabilitatea unor locatari? Utilizarea unui lexic pe n elesul cititorului cu o cultur medie, medie, care vrea s se familiarizeze cu no iuni noi; Un lexic foarte bogat i variat, care s redea toate domeniile din variat, care sunt inspirate tirile ( medical, tiin ific, politic, economic, literar, juridic ); folosirea unor cli ee verbale: ora ul de la poalele Tmpei= Bra ov, verbale: fra ii no tri de peste Prut= basarabeni, ora ul din B nie= Craiova, perla litoralului romnesc= Mamaia ; frecven a neologismelor= presa prezentnd nout i, e firesc ca neologismelor= vocabularul s con in multe neologisme. mbin registre stilistice diferite: colocvial, tiin ific, administrativ, diferite: publicitar, literar, polemic. Informa ia are caracter perisabil; perisabil;

Stilul tehnico- tiin ific tehnico1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Scopul acestui stil este de a transmite informa ii. ii. Se adreseaz gndirii nu sensibilit ii cititorului; Cuvintele sunt folosite cu sensul lor propriu, nu figurat (exactitatea propriu, informa iei)+ cuvinte monosemantice -cu un singur n eles; Abstract, inexpresiv: claritate, precizie, sobrietate; inexpresiv: Nu folose te figuri de stil, arhaisme, regionalisme; regionalisme; Frecven a neologismelor =progresul tehnicii; Fiecare domeniu are o terminologie specific ; Se folose te pluralul autorului ( noi ) n locul persoanei I sg; emi torul evit afirma iile pe care nu le poate dovedi. Timpul prezent = adev ruri general- valabile.; generalCaracter interna ional: acelea i nume n aproape toate limbile: ional: pneumatic ( engl. ), pol ( engl. pole ), mecanism ( engl. mechanism ).

Sen Sens denotativ / conotativ


Sensul denotativ
-

sensul propriu, de baz al unui cuvnt; primul sens din dic ionar; sensul general, obi nuit, cunoscut i dominant n con tiin a oamenilor, fiind relativ liber de context; unul singur; unul

Sensul conotativ
=

sensul figurat, derivat, variant a sensului principal, sens nou, neobi nuit; derivat, nuit; iile = multiple ( denota ia e una singura, pe cnd conota iile sunt multiple datorit caracterului lor denota singura, individual, secundar )

Exemplu: a pica
Denota ie = a c dea de la o oarecare n l ime Conota iile : = ( familiar, despre mbr c minte ) a nu se mai tine pe corp ; = (figurativ ) a muri n lupt , a nu reu i la un concurs ; = ( popular, despre zile ) a se nimeri la o anumit dat .

Exemplu : inim
Sens denotativ= DENOTATIE = desemneaz , n limbajul medical, un anumit organ: CORD : sufer de inim ; Sensuri conotative= CONOTATII : SENSIBILITATE : are inim bun ; CRUZIME : om f r inim ; REGRET : o doare inima dup ea ; STOMAC : a mnca pe inima goal ; INDRAZNEALA : a- i lua inima-n din i . inima-

Stilul juridicojuridico-administrativ ( oficial )


obligatoriu alineate, paragrafe, articole numerotate ( art. 3 ) scoatere n eviden a ideilor + claritatea acestora; cli ee sau formule lexicale: Se adevere te prin prezenta , V lexicale: aducem la cuno tin c ; exprimarea este lapidar ( concis ), clar , neutr , obiectiv ( f r nc rc tur afectiv sau emo ional ). accesibilitate ( pentru a putea fi n eles i de persoanele mai pu in instruite ); sensul cuvintelor = denotativ ( primul sens din dic ionar )= nu permite dect o singur interpretare ; vocabularul este specializat ( terminologie specific : licita ie, adjudecare, conform, se adevere te, sentin , reclama ie, culp , din oficiu, la cerere); respectarea strict a normelor limbii literare; literare;

Perspectiva / punctul de vedere al autorului poate fi:


1. obiectiv = relatare la pers. a III-a = autorul nu se implic afectiv, fiind neutru prin IIIafectiv, tonalitate i informa iile furnizate. furnizate. = impersonal = se adreseaz gndirii; transmite informa ii i explica ii. 2. subiectiv = relatare la pers. I, autorul se implic afectiv, i exprim propria opinie I, ( eu cred c ..., sunt de p rere c ); = mesajul este orientat spre Emi tor; = se adreseaz sensibilit ii Receptorului; ii: = m rcile subiectivit ii: verbe, pronume i adj. pron posesive la persoana I. 3. obiectiv, obiectiv, dar cu note de subiectivitate ( n cazul n care ntlnim, uneori, i persoana I, autorul exprimndu- i i propria opinie despre un anumit exprimndufapt) .

CALITATILE GENERALE ALE STILULUI


Corectitudinea= Corectitudinea= respectarea strict a regulilor gramaticale, a ortografiei n vigoare; Claritatea = formularea clar , logic , coerent a ideilor, a enun ului (con inutul este accesibil + forma e corect ); Proprietatea= Proprietatea= utilizarea celui mai potrivit cuvnt n exprimare; cuvintele sunt folosite cu sensul lor propriu, denotativ .

ORALITATEA
Calitate particular a stilului, care se impune prin m rcile limbii vorbite:
 folosirea persoanei a II-a; II vocativele;  interjec iile;  zicerile tipice; tipice;  exclama iile i interoga iile;  regionalismele.

Identifica i n urm toarele fragmente, din Povestea lui Stan urm P itul de Ion Creang , elementele de oralitate. 1. - Da de unde e ti tu, m i ic ?
tu , e ti = pers. a II-a; IIm i = interjec ie; ie; V; ic = subst. n V; m i ic = exclama ie; interoga iile = - Da de unde e ti tu, m i ic ?

2.

De unde s fiu, b dic ? Ia, sunt i eu un b iet s rman, din toat lumea, f r tat i mam , i vreu s intru la st pn.
De unde s fiu, b dic ? = interoga ie; ie; b dic = subst. n Vocativ; Vocativ; Ia = interjec ie; ie; b iet, vreu = regionalisme .

3.

- Ia p zi i-v mai bine treaba i nu-mi tot spune i inucai verzi pe p re i, c eu sunt Stan p itul !
Ia = interjec ie, ie, P zi i-v treaba = pers. a II-a / exclama ie, iIIie, nunu-mi spune i cai verzi pe pere i = ziceri tipice. tipice.

Vorbirea direct i vorbirea indirect De la textul dialogat la textul narativ


eliminarea liniei de dialog; transformarea persoanei I i a II-a IIa verbelor i a pronumelor n persoana a III-a; IIIsemnalarea replicilor prin verbe care exprim ac iunea de a spune ; plasarea, dup aceste verbe, a unor cuvinte precum: c , s , ca s , dac , unde, cnd, care etc.; reproducerea ct mai exact a cuvintelor vorbitorului; transformarea modului imperativ n conjunctiv; transformarea cazului V n Ac sau D; eliminarea exclama iilor
VORBIRE DIRECTA = TEXT DIALOGAT Ex.: Dar vocea de dincolo adaog : - Coni ! Uite Ionel! Vrea s -mi r stoarne te, arzi! ma ina! Astmp r -te, c te arzi! - Ionel! Strig iar madam Popescu; Ionel Ionel! vin la mama! - S ri, coni ! Vars spirtul ! s-aprinde! ri, s- Ionel! Strig iar mama, i se scoal repede Ionel! s mearg dup el. VORBIRE INDIRECTA = TEXT NARATIV Dar vocea de dincolo i strig Ex. coni ei c Ionel vrea s -i r stoarne ma ina. Servitoarea i spune lui Ionel s se astmpere, astmpere, arde. pentru c se va arde. Madam Popescu l cheam pe Ionel s vin la ea. Slujnica o roag pe coni s i sar n ajutor, ajutor, fiindc Ionel vars spirtul i se aprinde. Mama l strig iar pe Ionel i se scoal repede s mearg dup el. el.

BIBLIOGRAFIE
Paicu, L. , Columban, M., Corche H., Lasc r, M., Limba i literatura romn , Bacalaureat 2010. Proba scris . Proba oral , Ed. Art, 2009. www.edu.ro Mariana Badea, Aurora Techirdalian, Limba i literatura romn pentru elevii de liceu. Concepte opera ionale, Bucure ti, 2003. Internet S.a.
Imaginile au fost preluate de pe Internet Muzica: Ani de liceu, Florin Bogardo i Stela Enache liceu,