CMI Dr.

Ciobanu Adrian Razvan

Foaie colectivă de prezenţă pe luna __________ 20011

Co- concediu de odihnă Bo- boală obişnuită Bp- Boală profesională Am- accidente de muncă M- maternitate din care

Î- învoiri şi concedii fără salarii O- obligaţii cetăţeneşti N- absenţe nemotivate Prm- program redus maternitate Prb- program redus boală din care Bo Bp Am M Î O N Pm Prb

Meseria sau funcţia

Nr. crt Nr. matricol

ORE ZILNIC Total ore lucrate
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Numele şi penumele

1 2

Ore supl 75% Ore supl.100% Ore de noapte Total ore nelucrate Ore de întrerup Co Contabil,

1