Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE GEOGRAFIE SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI

PROIECT: MASIVUL VLADEASA

ONICA SIMONA OPREA NICU PESTEAN ANCA PETRUTIU GEORGIANA PATRINJAN BIANCA PITICARU ANGELICA VLAD IOANA

Cluj-Napoca, 2011
1

MASIVUL VLADEASA

Masivul Vl deasa este o grup montan a Mun ilor Apuseni apar innd de lan ul
muntos al Carpa ilor Occidentali. Cel mai nalt pisc este Vrful Vl deasa, cu o altitudine de 1.836 m. C tre nord se extind pn la rul Cri ul Repede. La sud sunt desp r i i de Mun ii Bihor de o limit format de Cri ul Pietros Prul Boga culmile situate la est de Valea S cuieului unit aua Cuciulat Valea R chi ele. Spre vest limita c tre Mun ii P durea Craiului este Valea Iadului, iar spre est sunt m rgini i de i Valea Hen ului. Aceast delimitare este f cut pe de i Hen ului n trei mari diviziuni: baza structurii geologice, care este principala caracteristic de diferen iere a masivului fa ile vecine. Masivul este mp r it de v ile Dr ganului i cea estic . partea de vest, partea central

1. Structur geologic
Baza Mun ilor Vl deasa este alc tuit din roci cristaline vechi formate n proterozoicul superior (cca. 550 milioane de ani n urm ). Pe alocuri, datorit eroziunii, acestea se pot g si la suprafa aceste riodacite i . Rocile dominante din masiv sunt ns rocile magmatice. Activitatea vulcanic n mai nti andezite, iar mai apoi riolite, i R chi ele sunt formate din i Poiana Mic (1417 m) din

inuturi a nceput n cretacicul mijlociu (de cca. 150 milioane de ani), cnd teritoriul s-a i dacite. Prin procese subvulcanice au p truns n straturile sedimentare mai vechi

scufundat. Prin cr p turile formate au ajuns la suprafa

corpuri magmatice intrusive. Astfel, n l imile Vi ag, Trani dacite, iar vrfurile Vl deasa (1836 m), Piatra Gr itoare (1557 m) riolite. Roci sedimentare calcaroase de vrst R chi ele (Pietrele Albe, 1100-1300 m) jurasic

i paleocen se g sesc la vest de

i la sud de Reme i, n Valea Iadului.

2. Relief
Sunt prezente 3 culmi:
y

culmea vestic , dintre Iada Caprei, 1.415 m Muncela u),

i Dr gan, cu altitudini peste 1.400 metri (1.486 m Runcu

culmea central , ntre Valea Dr ganului

i S cuieu (1.836 m Vrful Vl deasa, 1.688 m i i Depresiunea Huedin (1.150 m Vrful

Vrfura u, 1.694 m Crligatele, 1.759 m Vrful Bri ei)


y

culmea estic situat ntre Valea S cuieului Bogdanul).

Relieful, n ciuda fragment rii accentuate, are un caracter masiv, greoi. Astfel, n l imile mai mari sunt dominate de culmi largi, creste lungi structurii geologice omogene i vrfuri rotunjite, care se datoreaz urate de-a lungul timpului. n i a proceselor de eroziune desf

decursul erelor geologice s-au format trei suprafe e de nivelare, ale c ror resturi se pot observa i ast zi. Nivelul de eroziune superior se reg se te pe vrfurile Vl deasa, Buteasa, Vrfura u (1688 m) i Poieni (1627 m). Celelalte dou suprafe e de eroziune se g sesc la altitudinile de 700-800 m (suprafa a Trani ) respectiv 600-700 m (nivelul Fene -Deva). Se poate observa bog eroziune a ghe ii ia microreliefului. La altitudinile mai mari, ca urmare a for ei de

i z pezii, s-au creat multe forme de relief mici, care ntrerup monotonia i pietri . Pe latura estic a vrfului Buteasa s-au format i bolovani. A a sunt Pietrele Albe i stncile de

peisajului prin varietatea lor. Pe culmi apar terase de solifluc iune, iar pe alocuri versan ii sunt acoperi i de curgeri de bolovani spectaculoase cteva circuri glacionivale de dimensiuni mici. Pe versan ii mun ilor sunt dese rupturile i pere ii abrup i cu stnci la Custura, la sud de Stna de Vale. y CASCADE i stnco i. Pe v i s-au

Culmile largi sunt desp r ite de praie repezi cu versan i abrup i

format chei superbe (Cheile Iadului, Cheile Mi cu), iar pe praie ne ncnt numeroasele cascade: Iadolina, S ritoarea Iedu ului, V lul Miresei, Moara Dracului, S ritoarea Bohodeiului, cu n l imea de 80 m. Cea mai renumit este Cascada R chi ele, aflat la altitudinea de 1000 m. Pe rocile calcaroase ntlnim un relief diferit fa prin bog ia stnco i albi, chei adnci de regiunile vulcanice. De i ocup suprafe e reduse, esc regiunea. i varietatea formelor, acestea confer un caracter aparte peisajului. Pere i i pe teri cu diferite dimensiuni mbog

Cascada R chi ele numita si V lul Miresei este situata pe Valea Stanciului, in arealul localitatii R chi ele din comuna M rg u, judetul Cluj. Este una dintre cele mai frumoase cascade din Romnia. Impresionanta c dere de ap de peste 30 de metrii taie r suflarea celor care poposesc la baza acestuia. Dar Cascada R chi ele este o priveli te extraordinara si pe timp de iarna atunci cand peretele stancos ingheata. Totodata pe timp de iarna este un excelent loc de escalada pe gheata pentru cei pasionati de acest sport. Legenda spune ca numele de V lul Miresei vine de la faptul ca demult o mireasa a cazut de pe stancile abrupte din zona unde este cascada iar voalul ei a ramas agatat pe stanci. Acolo nunta ii s-au oprit si au inceput sa planga astfel formandu-se cascada. In realitate numele s-ar putea atribui formei cascadei care seamana cu un voal. y PESTERI i Pe tera

Dintre pe teri trebuie men ionate Pe tera cu ap de la Bulz, Pe tera Izvorului

de la Fa a Apei, din Reme i. n apropierea Pietrelor Albe, n Valea Seac , se g se te Pe tera Vrfura u, cu lungimea de 2420 m, iar la SV de Stna de Vale se afl Pe tera Ferice, unde s-au g sit oase ale ursului de cavern . Pe tera cu Ap de la Bulz este situat la baza abruptului ce se nal pe stnga V ii Iadei. Pe cei 548 m lungime, pe tera este str b tut de un curs de ap cu caracter permanent al c rui debit prezint mari fluctua ii. Dup ce ies din Sifonul II apele dispar, dup circa 40 m, n Sifonul I i revin, foarte curnd, n galeria principal , unde curg ntr-o albie n lungul c reia se schi eaz cteva plaje de nisip ntrerupte de o serie de praguri, cascade i marmite. n general, galeria prezint mai multe nivele de eroziune. cteva meandre n roc ies la suprafa observ i tavane plan-orizonta-le. Spre ie ire apele cad sub forma unei cascade de 3 m, la baza c reia se formeaz un lac adnc din care i se vars n Iada prin intermediul unui canal antropogen. La ie irea din pe ter a r neasc i un joag r de ap al c ror amplasament se mai existat, pn prin 1940, o moar i ast zi.

3. Hidrografie

Mun ii Vl deasa sunt fragmenta i n trei p r i pe direc ia N-S de v ile Iadului, Dr ganului i S cuieului. Acestea adun apele masivului aproape n totalitate de 147 ha i se vars n Cri ul Repede, nlesnind accesul dinspre nord n inima muntelui. Pe valea Iadului s-a construit, n 1973, lacul de acumulare Le u, cu o suprafa capacitatea de 110 milioane m. i cu 29 milioane m de ap . Pe i valea Dr ganului se g se te lacul de acumulare Floroiu, avnd suprafa a de 290 ha

4. Clim
Mun ii Vl deasa se nal ca o barier n fa a maselor de aer care vin dinspre vest. Din ar (peste 1800 mm/an). Pe Vrful Vl deasa, n ciuda i-au i

acest motiv cad precipita ii nsemnate pe aceste teritorii. Stna de Vale este locul cu cea mai mare cantitate de precipita ii din altitudinii mai mari, precipita iile sunt doar n jur de 1100 mm anual, deoarece norii Iernile sunt lungi

pierdut deja o bun parte din con inutul de ap pe n l imile mai reduse situate mai spre vest. i reci, cu temperatura medie a lunii ianuarie de -6 C. Verile sunt scurte r coroase, temperatura medie a lunii iulie fiind de 12-13 C. Num rul maxim al zilelor cu cea este ntre lunile noiembrie i martie, luna octombrie avnd cele mai pu ine zile ce oase. Condi iile de vizibilitate sunt foarte bune n luna mai, dar furtunile puternice din aceast perioad pot deranja turi tii. Luna iunie este destul de ploioas , astfel perioada cea mai potrivit pentru excursii este august septembrie.

5. Vegeta ie
Peste altitudinea de 1500 m se ntinde zona p multe locuri i desi uri de jneap n acoperi i cu p duri de fag unilor subalpine. Aici se ntlnesc n

i ienup r. Sub aceast altitudine versan ii masivului sunt i etajarea vegeta iei este invers , coniferele situndu-se exotic pentru aceast zon o reprezint arborele de

i de brad. Pe alocuri, n v ile adnci sau n depresiuni (Stna de

Vale), din cauza inversiunii termice

sub etajul p durilor de foioase. O prezen Albe sunt cunoscute

sequoia de pe Dealul Domnului din S cuieu, cu o vrst estimata la circa 100 de ani. Pietrele i prin flora lor deosebit . Aici se g sesc argin ica (Dryas octopetala), i rogozul (Carex piciorul coco ului (Ranunculus oreophilus), v t m toarea de munte (Anthyllis alpestris), ochincelele (Gentiana clusii), fierea p mntului (Gentiana utriculosa)
5

rupestris). n anul 1970, I. Resmeri

a publicat cartea 'Flora, vegeta ia

i poten ialul i

productiv pe masivul Vl deasa', la editura Academiei, Bucure ti. n conspectul vegeta iei sunt surprinse asocia ii din 14 clase de vegeta ie, aspecte de dinamic a vegeta iei precum experien e privind poten ialul productiv al paji tilor i al p durilor.

6. Faun
Dintre insecte majoritatea locuitorilor caracteristici ai apelor reci ca de exemplu efemeridele i repezi tr iesc sub pietre i grindelul i

i larvele libelulelor. Dintre pe ti, n apele de la n l imile mai

mari ntlnim p str vul (Salmo Trutta Fario), boi teanul (Phoxinus Phoxinus) speciile: lipanul (Thymallus Thymallus) scobarul (Chondrostoma Nasus) (Rana Dalmatina),

(Noemacheilus Barbatulus). Pentru apele mai joase cu curgere mai lini tit sunt caracteristice i moioaga (Barbus Meridionalis Petenyii) precum i cleanul (Leuciscus Cephalus). n p durile de foioase tr iesc i arpele

diferite specii de melci, insecte, dintre vertebrate salamandra (Salamandra Salamandra), broasca oprla de munte (Lacerta Vivipara), n prca (Anguis Fragilis) de p dure (Elaphe Longissima). Dintre p s ri amintim orecarul comun (Buteo Buteo), acvila

ip toare mic (Aquila Pomarina), mai multe specii de p s ri cnt toare, iar dintre mamifere lupul (Canis Lupus), pisica s lbatic (Felis Silvestris), jderul de p dure (Martes Martes),vidra etc.

7. Infrastructur
y Posibilit i de acces.

Accesul cel mai u or este cu ma ina. Astfel, dinspre est, de la Huedin se poate lua drumul asfaltat Huedin Sncrai C lata R chi ele. Dinspre nord, accesul se poate face pe v ile S cuieului, Dr ganului i Iadului, iar dinspre vest, de la Beiu spre Stna de Vale. Pe i napoi. De la autogara Valea Iadului exist zilnic o curs de autobuz pn la Motelul Le u

Huedin, aproape n fiecare zi este cte o curs spre Rogojel, de unde se poate ajunge pe jos la cabana Vl deasa. Accesibilitatea cu trenul este limitat pn la sta iile de cale ferat de pe valea Cri ului Repede din nordul masivului, de unde se parcurg pe jos drumuri lungi, urm rind marcajele turistice. Sta iile cele mai apropiate de masiv sunt Valea Dr ganului i Bologa.

Posibilit

i de cazare.

Pe lng locurile de cazare bine cunoscute, care func ioneaz de mai multe decenii (cabana Vl deasa, motelul Le u, sta iunea Stna de Vale), n zona masivului Vl deasa s-au construit n ultimii ani o serie de pensiuni, campinguri, hoteluri au deschis de-a lungul cazare au ap rut vacan . i restaurante. Cele mai multe si de oselei E60 pentru traficul de tranzit, dar nu pu ine posibilit

i n interiorul masivului, n satele Bologa, S cuieu, Rogojel, R chi ele, i la IcPonor s-au format sate de

Reme i, Valea Dr ganului. La Coada Lacului Le u precum

8. Turism
Turismul de agrement hibernal (pentru sporturi de iarn -schi, bob, s niu e, patinaj) beneficiaz de posibilit i de afirmare i diversificare n zona montan , ndeosebi n masivele Gil u-Muntele Mare i Vl deasa unde, la altitudini de peste 1700 m, durata z pezii dep e te 5 luni anual. Amenaj rile n acest sens sunt ns modeste. Amenajarea altor prtii de schi (inclusiv pentru schi- fond), bob i s niu e, cu grade diferite de dificultate, a patinoarelor sunt cerin e imperioase, deoarece zona montana Vladeasa este situata la cea mai mare altitudine din Muntii Apuseni ( 1453-1750 m. ), fiind situata la aproximativ 120 km. vest fata de municipiul ClujNapoca si aproximativ 120 km. est fata de municipiul Oradea. Masivul Vladeasa este vizitat de un numar mare de turisti datorita numeroaselor sale trasee accesibile. Atractia zonei este data de frumusetea peisajelor montane, de fondul cinegetic si piscicol foarte bogat, de posibilitatea accesului spre unul din cele mai vaste platouri carstice din zona care va apartine Parcului National Muntii Apuseni si nu in ultimul rand de prezenta stratului de zapada ce se mentine cca. 120 zile pe an fiind atractiv pentru iubitorii sporturilor de iarna. In zona se afla cabana Vladeasa (21 locuri de cazare). Iarna zona este foarte cautata pentru schi (se poate schia pe o diferenta de nivel de 600 metri ) si in ciuda faptului ca nu exista instalatii de transport prin cablu, cabana este de obicei plina in weekenduri. In apropierea cabanei este situata statia Meteo cota 1400. Atrac iile turistice ale zonei sunt:

y y y y

Circuitul Cascadei R chi ele din Vl deasa Circuitul Masivului Vl deasa (caban -vrf-Pietrele Albe-caban ) Rogojel cu valea Aluni ului Dealul domnului cu specii rare de copaci precum: pinul negru, larice si sequoia (Sequoia in Romania) prul Ordngu a traversarea crestei Vl deasa - Padi iarn !) prin poiana Onceasa, ce cuprinde vrfurile Vladeasa, (dificult i de orientare pe timp de i S ritoarea i Cascada Buteasa, poiana Onceasa cu pe tera Onceasa, Padi

y y

Valea Iadului cu pere ii de stnc din zona Reme i, cascadele Iadolina Iedu ului, barajul Le u i valea Le ului Valea Dr ganului cu barajul Floroiu (Dr gan), izvoarele v ii Dr ganului Moara Dracului

Activitati ce se practica in Masivul Vladeasa: Aclimatizare (bioclimat montan pana la 1000 de m) Snowshoeing (mersul pe zapada) Admirarea nemaipomenitelor apusuri de soare, ce au dat si numele acestei regiuni Atemporalul farmec local, cunoasterea culturii locale si componentele civilizatiei Zboruri cu parapanta Trasee parcurse cu bicicleta, ciclism Trasee montane Plimbari de agreement cu barci si salupe Participarea la activit ile tradi ionale, p storitul cu caracteristici legate de practicarea acestuia i prelucrarea tradi ional a produselor din ln , lapte i carne i gastronomia legat de ultimele dou , precum i prelucrarea lemnului i pietrei ofer o component n plus factorului antropic de atrac ie turistic . Participarea la manifest ri de tip trguri precum cele de la Ciucea i mai ales Trgul de toamn , din octombrie, de la Negreni.

Trasee turistice spre cabana Vladeasa: 1. Bologa - V. Hentiului - V. Odrancusa - sat Rogojel - cabana Vladeasa. Banda albastra, 19km - drum forestier. Dupa 1km de la plecare din halta Bologa, ajungem la ruinele cetatii Bologa (documentele atesta ca cetatea era spre sfarsitul sec.XIV sub stapanirea domnitorului Mircea cel Batran). 2. Bologa - gura V. Odrancusa - sat Sacuieu - paraul Alunis - sat Rogojel - Cabana

Vladeasa Marcaj triunghi rosu. 3. Tranisu - catun Dealu Mincii - sub Vf. Tesiturile - Cabana Vladeasa. Marcaj banda albastra, 12km. Traseul incepe de langa magazinul Coop din Tranis, parasind drumul ce urca la satul Visagu. Se urmeaza culmea ce desparte Valea Draganului de Valea Hentiului printre casele rasfirate de-a lungul potecii, multe din ele parasite ale catunului Dealu Mincii. Dupa ultimele case urmeaza un urcus mai solicitant si iesim pe o pasune cu vederi largi spre V. Hentiului. Trecem pe langa un izvor si traversam pe partea stanga a culmii, avand mai jos Piatra Banisorului. Mai depasim un izvor si o stana pe care apare marcajul si intram in padurea de molid mergand pe curba de nivel pana in poiana in care e situata cabana. 4. Bologa - V. Tranis - satul Visagu - Cabana Vladeasa Marcaj cruce albastra pana la Vf. Tesiturile unde intalneste traseul banda albastra ce vine de la Tranis. 5. Rachitele - cascada Rachitele - Cabana Vladeasa Marcaj punct rosu. Pe Valea Stanciului traseul e accesibil cu masina. Pana la cascada Rachitele drumul forestier trece printr-o poiana larga unde se afla un grup de case (si o pensiune turistica), dupa care intra intr-un mic sector de chei. Langa cascada e amenajat un loc de popas. De aici urcam serpentinele
9

si dam de marcajul triunghi albastru ce duce in Rachitele pe culme, pe la catunul Fata. Urmand drumul forestier care mai sus pare taiat in sare datorita calcarului fragmentat, ajungem la o bifurcatie. In dreapta o poteca ce trece pe langa o fosta cariera, duce pe la baza lamei de calcar ce formeaza Pietrele Albe, pana in saua Intre Munti, unde intalneste marcajul banda albastra si punct rosu. Urmand drumul in continuare, dupa 500m ajungem la Firezul Rogojanului, ponor in care apa Vaii Seci se pierde. Aceasta varianta pe drumul forestier ocoleste mult, printr-o zona de exploatare forestiera. Din saua Intre Munti se ajunge la cabana Vladeasa urmand punctul rosu, fie pe curba de nivel, prin padurea de conifere, fie mai interesant, pe punctul rosu care duce la cabana meteo si la cel mai inalt varf din Vladeasa -1836m. 6. Rachitele - catunul Fata - Cascada Rachitele Marcaj triunghi albastru. Traseu pe versantul stang al vaii Stanciului, printre casele rasfirate ale catunului Fata, apoi prin padure pana intalneste drumul neasfaltat de pe firul vaii, mai sus de cascada Rachitele. 7. Canton forestier Gura Zarnii - Cabana Vladeasa Marcaj triunghi albastru. Distanta 14km. Traseul urmeaza drumul forestier de pe Valea Zarnii dupa care urca sustinut pana in apropiere de cel mai inalt varf din Vladeasa-1836m.

8. Circuitul Muntelui Vladeasa Marcaj punct rosu, distanta 15km. De la cabana Vladeasa (alt.1460m) urcam pana la cabana meteo situata pe cel mai inalt varf din Vladeasa-1836m. De aici avem vedere asupra bazinului Draganului si asupra culmilor ce despart bazinul Draganului de bazinul Iadului spre vest. Spre sud-vest culmea centrala a muntilor Vladeasa, varful Buteasa, precum si platourile care ne duc spre Padis pe langa vf. Micau si vf. Nimaiasa, iar in departare culmea Bihorului cu cel mai inalt varf din Apuseni. De pe varf coboram lin spre sud-sud vest avand sub ochi abruptul vestic al Pietrelor Albe. Coboram pana ajungem la jnepenis, avand jos in stanga poteca pe care ne vom intoarce la cabana (aici putem
10

parasi poteca, care ocoleste putin prin padure, printre doboraturi) si coboram direct la stanga, mai abrupt dar mai scurt pana la poteca. Urmam marcajul punct rosu spre stanga, pe curba de nivel, prin padurea de conifere, pana la cabana Vladeasa.

9. Cabana Vladeasa - Piatra Talharului -Poiana Varasoaia - Cabana Padis Marcaj banda albastra, distanta circa 36km. Drum lung, de legatura intre cabana Vladeasa si cabana Padis.

10.

Stana de Vale - Cascada Moara Dracului

Marcaj cruce albastra. Marcajul vine din statiunea Stana de Vale, ajunge in V. Draganului, si urmeaza V. ... mai jos de Cantonul Ciripa. Tine drumul forestier vreo 500m, apoi marcajul urmeaza poteca ce se strecoara din ce in ce mai greu si mai abrupt pana la baza unor stanci impozante, peste care se revarsa in 2 trepte, una din cele mai spectaculoase cascade din Apuseni.

Bibliografie:

1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Vl%C4%83deasa 2. http://leosuteu.rdsor.ro/apuseni/lesvl_r.html 3. http://www.ropedia.ro/obiective/Cluj/Rachitele/Cascada_Rachitele/

11