Sunteți pe pagina 1din 16

CONTABILITATEA DE GESTIUNE A S.C PETROM S.

PROF:FATACEAN GHEORGHE STUDENT:gUT MARIA-ELENA AUDIENT: CIG, AN III, GR 10

CUPRINS

1. PREZENTAREA UNITATII PATRIMONIALE 2. CONCEPTIA DE ORGANIZARE A CONTABILITATII MANAGERIALE 3. OBIECTIVELE CONTABILITATII MANAGERIALE 4. REZULTATE FINANCIARE IMPORTANTE  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  BILANTUL CONTABIL  INVESTITIILE PETROM 5. METODE DE CONTABILITATE DE GESTIUNE SI CALCULATIE A COSTURILOR:CONCEPTE SI CLASIFICARI  Procedee de calcula ie costurilor  Procedee de determinare a costului unitar  Procedeul echival rii produsului secundar cu produsul principal  Implemetarea unor modele de asistarea decizionala pe baza informatiilor privind conturile 6. CONCEPTUL DE BUGET:ROLUL SI IMPORTANTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 7. CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND IMBUNATATIREA SISTEMULUI CONTABILITATII MANAGERIALE 8. BIBLIOGRAFIE

PREZENTAREA UNITATII PATRIMONIALE Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producator de titei si gaze din Sud-Estul Europei. Segmentele de afaceri ale Petrom sunt: Explorare si Productie, Rafinare si Marketing si Gaze si Energie, acestea reprezentand si activitatile de baza ale companiei, spre care ne canalizam atentia,cu scopul cresterii eficientei lor. In 2009, dezvoltarea economica si-a continuat tendinta descendenta, caracterizata de deteriorarea conditiilor de piata cu pretul titeiului foarte scazut, insa Petrom, cumulat, a inregistrat o performanta buna ca urmare a deciziilor prompte ale managementului, luate pentru a contracara provocarile mediului. Profitul companiei a crescut cu 34% in 2009 comparativ cu 2008, in principal datorita folosirii instrumentelor de acoperire a riscului privind pretul titeiului pentru 40.000 bbl/zi din productia din 2009, ce a avut un puternic impact pozitiv asupra rezultatului financiar, de 524 mil. lei. Ca urmare a cresterii profitului net, indicatorul ROACE (Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat) a crescut la 9% in 2009, comparativ cuvaloarea de 7% inregistrata in 2008.

CONCEPTIA DE ORGANIZARE A CONTABILITATII MANAGERIALE Conceptul de contabilitate managerial s-a conturat destul de greu in literatura de specialitate, specialistii contabili conferindu-I alte attribute cum ar fi: contabilitate de gestiune respective contabilitate analitica. Acest concept se circumscrie obiectivelor si specificului prelucrarii informatiilor contabile datorita urmatoarelor considerente: -prima categorie de utilizatori a informatiei contabile care beneficiaza de acestea sunt managerii -prelucrarea acestora pentru uzul intern si extern poarta apanajul actului decisional

-contabilitatea managerial realizeaza o conciliere a gruparii cheltuielilor dupa natura lor economica si dupa destinatie in vederea atingerii obiectivelor de gestiune a entitatilor economice Evolutia proceselor si fenomenelor economice pe de o parte iar pe de alta parte evolutiile procesului decizional au conturat patru conceptii de organizare a contabilitatii managerial: La PETROM directoratul este ales de catre Consiliul de Supraveghere si are in componenta sapte membri. Este entitatea care conduce activitatea curenta a companiei si supravegheaza conducerea companiilor din grupul Petrom, in conformitate cu prevederile legale, cu Actul Constitutiv al societatii, cu regulamentele si procedurile interne, precum si cu hotararile Consiliului de Supraveghere si ale Adunarii Generale a Actionarilor. De la 1 februarie 2010, Directoratul are urmatoarea structura: -Mariana Gheorghe Director General Executiv si Presedinte al Directoratului -Reinhard Pichler Director Financiar -Johann Pleininger Responsabil cu activitatea de Explorare si Productie -Sie Gerald Kappes Responsabil cu activitatea de Gaze si Energie (inclusiv Produse Chimice)gfried Gugu Responsabil cu activitatea de Servicii de Explorare si Productie OBIECTIVELE CONTABILITATII MANAGERIALE Identitatea contabilita ii manageriale n cadrul sistemului contabil se realizeaza printr-un set de elemente structurale ale acesteia, care o individualizeaza ca disciplina de sine statatoare in cadrul disciplinelor cu caracter economic, cum ar fi: obiectivele primare ale acesteia, obiectul de studiu, procedeele i metodele aplicate in cadrul acesteia. Obiectivele contabilita ii manageriale s-ar putea grupa astfel: -obiective de eviden analitica a structurilor contabile care iau nastere in urma operatiunilor si activitatilor derulate de entitati: active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli i rezultate - obiective de performan a privind calculul unor indicatori par iali i integrali utilizati in masurarea rentabilitatii operatiunilor si activitatilor entitatii precum si costul acestora
4

- obiective de previzionare si control realizate prin intermediul bugetelor de venituri si cheltuieli detaliate de la nivelul de entitate la nivel de functie, structura tehnico- organizatorica, activitate, produs, lucrare sau serviciu realizat -realizarea unui control de gestiune exercitat asupra activitatii entitatii prin sistemul informational al costurilor, abaterilor bugetelor si a indicatorilor de monitorizare, masurare i control al performan ei. Obiectivele de eviden a analitica a structurilor situa iilor financiare reprezinta obiective derivate din obiectivele contabilita ii financiare si sunt circumscrise cadrului de aplicare a politicilor i op iunilor contabile de recunoa tere si au in vedere urmatoarele deziderate: -asigurarea structurii analitice a categoriilor de active -asigurarea structurii analitice a pozi iilor de capital propriu nominalizat si nenominalizat -asigurarea structurii analitice a pozi iilor de datorii generate de diferite forme de fina are -asigurarea structurii analitice a cheltuielilor pe cele trei activitati-asigurarea structurii -analitice a veniturilor pe activitati -asigurarea structurii analitice a rezultatelor degajate de activitatea entitatilor economice. Obiectivele de raportare a perfoman elor entitatii realizate prin calculul unor indicatori de performan a finali sau intermediari, integrali sau partiali, prin care se evalueaza gestiunea economico- financiara a entitatii. Performantele raportate prin indicatori finali integrali se axeaza pe de o parte pe conceptul de rezultat al execitiului, iar pe de alta parte performantele entitatii se raporteaza si prin categoria de cost raportandu-se pe urmatoarele paliere: -determinarea rezultatelor economico- financiare pe activitati ale entitatii i a rentabilitatii globale -determinarea rezultatelor economico- financiare pe activitati ale entitatii i a rentabilitatii acestora -determinarea rezultatelor economico- financiare pe centre de profit si a rentabilitatii centrelor de profit -determinarea rezultatelor economico-financiare pe produse, lucrari si servicii si a rentabilitatii acestora -determinarea costului produselor, lucrarilor si serviciilor realizate de entitate dar si a costului structurilor functionale sau activitatilor entitatii.

Performantele raportate prin indicatori de performanta intermediari de gestiune se bazeaza pe unele concepte care pun n eviden a anumite aspecte esentiale ale gestiunii economice a entitatii in procesul de utilizare si alocare a resurselor precum si in asigurarea autofinantarii sau a echilibrului financiar si se refera la urmatorii indicatori: marja comercila, valoarea adaugata, productia exercitiului, excedentul brut de exploatare, capacitatea de autofinantare, rezultatul exploatarii, rezultatul financiar, rezultatul current, rezultatul global, rezultatul net, rezerva managerial, fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria neta. Prin aceste obiective, contabilitatea manageriala impinge limitele de asistare a procesului managerial dincolo de cadrul activitatii de exploatare, pe terenul activitatii financiare a entitatilor. Obiectivele de previziune si control au in vedere elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru activitatea de ansamblu a entitatii precum si elaborarea bugetelor partiale pe functii sau activitati ale entitatii reprezentate asfel: bugetul activitatii generale, bugetul activitatii de produc ie, bugetul activitatii de trezorerie, bugetul activitatii de investitii, bugetul activitatii de finantare, bugetul altor activitati. Obiectul de activitatea al diviziei Explorare si Productie consta in explorarea, descoperirea si extractia de titei si gaze naturale in Romania si in alte tari din regiunea Caspica (Rusia si Kazahstan). Petrom este unicul producator de titei din Romania si contribuie cu aproximativ 50% la productia totala de gaze a tarii. In 2009, productia totala de titei si gaze a Petrom a fost de circa 187.000 bep/zi, in timp ce nivelul rezervelor dovedite la sfarsitul lunii decembrie 2009 era de aproximativ 854 mil bep.

REZULTATE FINANCIARE IMPORTANTE Contul de profit si pierdere


Cifra de afaceri neta Variatia stocurilor de produse finite Sold Creditor Productia imobilizata Alte venituri de exploatare Total venituri de exploatare Cheltuieli cu materiile prime si consumabile Alte cheltuieli cu material Cheltuieli cu utilitatiile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu personalul Ajustarea valorii imobilizarilor corporale Ajustarea valorilor activelor circulante Alte cheltuieli de exploatare Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli Total cheltuieli de exploatare Profitul din exploatare Rezultatul financiar Profitul brut Impozit pe profit Profitul net 2008 16.751 366 142 140 17399 5112 55 539 875 2329 2256 143 4137 644 16090 1309 296 1605 583 1022 2009 12.842 (2) 208 158 13206 2402 43 501 1325 2344 1752 136 3989 (483) 12009 1197 500 1697 329 1368

Cifra de afaceri neta a companiei a scazut in 2009 cu 23% fata de 2008, insumand 12.842 mil. lei, mai ales din cauza nivelului scazut al preturilor si al cantitatilor vandute. Cheltuielile de exploatare au scazut cu 25% fata de 2008, insumand 12.009 mil. lei, in principal ca urmare a scaderii pretului si cantitatilor de titei importat, dar si datorita scaderii nivelului provizioanelor constituite in 2009 (in principal pentru litigii si deprecieri).

Rezultatul financiar al companiei s-a imbunatatit in 2009, ajungand la valoarea de 500 mil. lei, fata de 296 mil. lei in 2008, in principal datorita folosirii instrumentelor de acoperire a riscului privind pretul titeiului, care au generat castiguri financiare in valoare de 524 mil. lei, diminuate insa de pierderea din evolutia ratei de schimb valutar si de cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate. Impozitul pe profit a scazut ca o consecinta a scaderii cheltuielilor nedeductibile aferente provizioanelor constituite in 2009. Ca urmare a activitatilor desfasurate de Petrom, contributia fiscala la bugetul statului a fost de 6.720 mil. lei, cu 4% mai mare fata de anul 2008. Impozitul pe profit a insumat 286 mil. lei, redeventele 553 mil. lei, Profitul net a crescut cu 34% in 2009 comparativ cu 2008, in principal datorita impactului pozitiv al rezultatului financiar.

Bilantul contabil Active Active imobilizate Imobilizari corporale si necorporale Imobilizari financiare Active circulante Stocuri Creante si alte active Investitii pe termen scurt Casa si conturi la banci Total active Capitaluri proprii si datorii Capitaluri proprii Datorii ce trebuie platite intro perioada mai mare de un an Imprumuturi pe termen lun Alte datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an Provizioane Datorii ce trebuie platite intro perioada mai mica de un an Imprumuturi pe termen scurt Datorii comerciale 2008 14786 5021 2394 1741 724 261 24927 13569 % 59 20 10 7 3 1 100 55 2009 16816 5427 2092 2092 0 280 26713 14056 % 63 20 8 8 0 1 100 53

1486 164

6 1

2810 109

11 0

6262

25

6177

23

301 2290
8

1 9

419 2027

1 8

Alte datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an Total capitaluri proprii si datorii

855

1115

24927

100

26713

100

La data de 31 decembrie 2009, activele totale insumau 26.713 mil. lei, cu 7% mai mult fata de sfarsitul anului 2008 (24.927 mil. lei), in special datorita investitiilor realizate in 2009. Activele imobilizate au crescut cu 12% pana la 22.243 mil. lei, in principal datorita investitiilor semnificative efectuate atat in activitatea de E&P, pentru dezvoltarea si modernizarea sondelor, a instalatiilor de suprafata si a echipamentelor de productie, dar si in proiectele din activitatea de R&M, Energie si de la nivel Corporativ. In 2009, valoarea activelor imobilizate a fost mai mare si datorita cresterii nivelului imprumuturilor acordate filialelor. Totalul activelor circulante, inclusiv platile in avans, a scazut cu 13%, ajungand la 4.470 mil. lei, comparativ cu valoarea de 5.121 mil. lei inregistrata la sfarsitul anului 2008, in principal ca urmare a reducerii investitiilor pe termen scurt in instrumente de acoperire a riscului, privind pretul la titei, dar si ca efect al scaderii stocurilor, compensate partial de cresterea activelor financiare pe termen scurt. Valoarea stocurilor a scazut fata de anul precedent, in special ca urmare a scaderii cantitatilor de materiale aflate in stoc. Totalul datoriilor (inclusiv provizioane si venituri in avans) a crescut cu 11%, avand valoarea de 12.657 mil. lei la data de 31 decembrie 2009, in special ca urmare a cresterii imprumuturilor pe termen lung si a datoriilor pentru instrumentele de acoperire a riscului, compensate de scaderea datoriilor catre furnizori si a provizioanelor. Investitii
Investitii (mil lei) Exploarare si Productie Rafinare si Marketin Gaze si Ener ie Nivel corporative si Altele Total investiti 2008 4524 1297 386 197 6404 2009 2806 559 353 427 4145

Investitiile Petrom S.A. in 2009 au insumat 4.145 mil lei, fiind cu 35% mai scazute fata de 2008. Investitiile in E&P au reprezentat 68% din totalul investitiilor din 2009, fiind in continuare orientate catre optimizarea livrarii si procesarii gazelor, forajul sondelor de dezvoltare si de productie, interventii si lucrari de suprafata. Investitiile E&P includ, de asemenea, costul achizitiei companiei Korned LLP din Kazahstan, finalizata in decembrie. Aproximativ 13% din totalul investitiilor au fost realizate in R&M. In Rafinare, investitiile au fost folosite cu precadere pentru constructia instalatiei de hidrofinare a benzinei, si pentru implementarea proiectului DCS (Sistem de Control Distribuit) si a proiectului de modernizare a sistemului de rezervoare. In Marketing, investitiile s-au concentrat pe modernizarea depozitelor de produse petroliere. Investitiile in segmentul G&E au reprezentat, in principal, investitii in centrala electrica de la Brazi. La nivel corporativ, volumul investitiilor a crescut datorita investitiilor in constructia noului sediu, Petrom City.

METODE DE CONTABILITATE DE GESTIUNE SI CALCULATIE A CONSTURILOR: CONCEPTE SI CLASIFICARI

a) Metoda de calcula ie este calea de urmat prin utilizarea unor procedee specifice de calcula ie n scopul realiz rii obiectivului primordial al contabilit ii de gestiune, respectiv determinarea costului unitar pe purt tor i pe sectoare de activitate. b) Clasificarea metodelor de calcula ie Dup momentul la care se efectueaz calcula ia comparativ procesului de produc ie: - metoda de calcula ie de tip prestabilit (antecalcula ie) - metoda costurilor standard - metoda de calcula ie de tip efectiv - metoda global , pe faze, pe comenzi Dup modul de cuprindere a cheltuielilor n determinarea costului unitar, metode de calcula ie se mpart n:
10

- metoda de calcula ie de tip absorbant, total sau filtoasting - metoda global , pe faze, pe comenzi, standard cost - metoda de calcula ie de tip par ial - metoda direct costing - metoda costurilor directe Dup evolu ia metodelor ntlnite: - metoda de tip clasic: - metode global - metoda pe faze - metoda pe comenzi metoda evaluate: - metoda standard cost - metoda direct costing - metoda THM (tarif, or , ma in )

Procedee de calcula ie costurilor: Se utilizeaz urm toarele categorii de procedee: - procedee de determinare i delimitare a sectoare cheltuielilor pe purt tor i pe

- procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte - procedee de separare a cheltuielilor n variabile i fixe - procedee de determinare a costului produc iei de fabrica ie interdependent - procedee de determinare a costului unitar Procedee de determinare a costului unitar: n aceast categorie se cuprind: - procedeul diviziunii simple
11

- procedeul cantitativ - procedeul indicilor de echivalen - procedeul echival rii produsului secundar cu produsul principal - procedeul deducerii valorii produsului secundar sau procedeul valorii r mase sau procedeul restului Procedeul echival rii produsului secundar cu produsul principal: Se utilizeaz atunci cnd din procesul de fabrica ie se ob ine un produs principal i unul sau mai multe secundare. Transformarea produsului secundar n produs principal (teoretic) se face cu ajutorul unor echivalen i stabili i pe baz de analiz (cunoscu i n prealabil). Etapele n aplicarea acestui procedeu sunt: Etapa I. transformarea produc iei secundare n produc ie principal , potrivit rela iei: qs/p = Qs / E qs/p - cantitatea de produse secundare transformat (conven ional) n produs principal Qs - cantitate de produs secundar E - echivalentul (care este dat) determinarea cantit ii totale teoretice de produs principal potrivit Etapa II. rela iei:

Qt/p = Qp + qs/p Qt/p - cantitatea teoretic de produs principal Qp - cantitatea de produs principal Etapa III. determinarea costului pe unitate teoretic principal potrivit rela iei: n ctu/t = i=1
12

chi / Qt/

Etapa IV. - determinarea cheltuielilor totale aferente produsului principal, potrivit rela iei: Ch produc iei secundare = ch totale ch produc iei principal Etapa V. - determinarea costului unitar al produsului secundar, potrivit rela iei: ct u(s) = chelt. prod. secundar / Qs sau ct u(s) = ctu/t / E Implemetarea unor modele de asistarea decizionala pe baza informatiilor privind conturile Cunoasterea costurilor reprezinta un factor decisiv in vederea luarii unor decizii sau planificarii activitatilor viitoare. Analiza si inregistrarea datelor privind costurile activitatii trecute este numai o latura a calculatiei costurilor. Managerii sunt preocupati si de costurile care vor aparea in viitor, nivelul acestora stand la baza unor decizii de aprovizionare si productie, precum si a unor politici de preturi. Atat contabilitatea manageriala in ansamblul ei cat si sistemul informational al costurilor sunt indreptate spre oferirea de informatii adesea cu un grad mare de detalier, in sprijinul planificarii controlului, fundamentarii deciziilor, punand accent pe costul produselor, activitatilor, functiilor. O parte importanta in evaluarea alternativelor pe parcursul unui proces decizional este cea referitoare la evaluarea riscului in conditii de incertitudine. Incertitudinea este intotdeauna prezenta, la fel si cobsecintele sale deoarece intreg procesul decizional se refera la viitor. Deciziile in conditii de incertitudine reprezinta un factor de o importanta capitala in management.un bun manager trebuie sa actioneze prompt si la obiect in conditii de incertitudine iar pentru asta are nevoie de un model de decizie. Practic, un asemenea model se constituie intr-o metoda formala de sprijin a deciziei adesea bazata pe tehnici cantitative. Modelul decizional include urmatoarele elemente: un criteriu de alegere (care este de obicei reprezentat de obiectivul de minimizare a costului), un set de decizii alternative in urma carora se poate atinge obiectivul, un set de evenimente relevante care pot afecta rezultatele, un set de probabilitati adica de posibilitati de aparitie a unuia dintre evenimentele
13

relevante, un set de rezultate posibile care masoara obiectiv consecintele estimative ale diferitelor combinatii posibile de actiune si evenimente.

CONCEPTUL DE BUGET: ROLUL SI IMPORTANTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri i cheltuieli reprezint o transpunere a activit ii unei entit i, prev zut n planul de afaceri elaborat pe termen lung, pe un orizont temporal ncadrat n limitele unui exerci iu financiar. Bugetul de venituri este extensia principiului continuit ii activit ii raportat la obiectivele contabilit ii managerial, prin care se reflecta activitatea unei entit i n termenii cheltuielilor angajate, respective a veniturilor a teptate, respective a veniturilor a teptate din combinarea i utilizarea resurselor alocate. Bugetul apare ntr-o dubl ipostaz , respective ca instrument de previziune a veniturilor i de limitare a cheltuielilor conectate la venituri, precum i un instrument de previziune , analiz , control i reglare a activit ii entit ilor. Necesitatea elabor rii bugetului de venituri i cheltuieli Necesitatea elabor rii bugetelor de venituri i cheltuieli deriv din cadrul de exercitare a controlului activit ii entit ii la nivel de ansamblu i la nivel de activit i i departamente, prin compararea permanent a performan elor effective cu cele previzionate prev zute n structurile de bugete. Prin elaborarea bugetelor de venituri i cheltuieli elaborate pe func iuni, centre de responsabilitate i activit i, se asigur urm toarele obiective: y se transpun activit ile trecute n termenii predictibilit ii; y se asigur o monitorizare permanenta a activit tilor n cadrul entit ii i compararea rezultatelor effective cu cele planificate; y se asigur un echilibru ntre venituri i cheltuieli, ntre incas ri i pl i Bugetul, prin prisma obiectivelor stabilite n cadrul structurilor de bugete, ndepline te urmatoarele roluri:

14

1. n primul rnd are rolul de a orienta entitatea spre un anumit scop:rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor. 2. n al doilea rnd, rolul bugetelor ca instrumente de planificare fnanciar const n coordonarea eforturilor tuturor compartimentelor func ionale, ntruct toate sunt antrenate n procesul bugetar, ntr-o m sur mai mare sau mai mic . 3. n al treilea rnd, elaborarea bugetelor va facilita implementarea unui system eficace de control prin compararea realiz rilor cu previziunile i luarea m surilor de corectare la momentul oportun.

CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND IMBUNATATIREA SISTEMULUI CONTABILITATII MANAGERIALE

Se doreste eficientizarea colectarii informatiilor necesare contabilitatii manageriale prin achizitionarea in viitorul apropiat al unui program informatic care sa optimizeze acest proces prin introducerea datelor in baza de date chiar in momentul ( sau imediat dupa) producerii eveneimentului de consemnat, aplicabil pana la nivel de muncitor. Avand in vedere nivelul ridicat de lichiditate de care este nevoie pentru sustinerea necesarului de investitii al companiei, propunerea managementului este de a nu distribui dividende pentru anul 2009. Bugetul de investitii al companiei si propunerea privind dividendele vor fi supuse spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2010. In plus, vom purta discutii cu autoritatile din Romania si cu principalele parti interesate, cu scopul obtinerii alinierii pretului gazelor naturale si in vederea atragerii de capital nou.

15

BIBLIOGRAFIE: 1. www.petrom.com 2. www. oo le.ro 3. Contabilitate mana eriala, Fatacean Gheor he, 2009

16