Genul epic

Genul epic cuprinde totalitatea creaţiilor epice adică acele opere literare in care autorul isi exprima indirect sentimentele prin povestirea unor fapte, a unor intamplari si prin intermediul personajelor. Particularitati: 1.Genul epic cuprinde totalitate operelor epice populare sau culte. 2.Orice opera epica are 3 elemente definitorii: narator, acţiune, personaje. 3.Modul de expunere predominant al acestor opere este naraţiunea. 4.Naratorul este cel care povesteşte (narează, relatează) intamplarile: a)Naratorul poate fi autorul sau unul dintre personaje b)Relatarea se poate face la persoana a III-a sau la persoana I c)Povestitorul se detataseaza de faptele relatate si este obiectiv. 5. Acţiunea este constituita din totalitatea faptelor relatate: a)Are o mare mobilitate in timp si in spaţiu b) Se caracterizează, in general, prin unitate compoziţionala, intamplarile povestite constituindu-se in momente ale subiectului literar 6. Personajele sunt agenţi ai acţiunii, cat si purtătoare ale mesajului autorului: a) Ele prezintă o mare diversitate, in funcţie de numeroase criterii de clasificare b) Diferă si ca număr, in funcţie de amploarea si complexitatea acţiunii 7. Toate aceste caracteristici se întâlnesc atât la operele populare, cat si la cele culte. 8. In folclor, genul epic este reprezentat prin numeroase specii literare: a)In versuri: x. balada (cântec bătrânesc) x. legenda x. epopeea x. fabula x. cântecele obiceiurilor calendaristice si de ceremonial (pluguşorul, oraţia de nunta) b)In proza: anecdota,schita,nuvela,povestirea,romanul,reportajul,eseul,memoriile,amintirile,jurnalul

Genul liric
Termenul liric isi are originea in cuvantul grecesc lira. 2. Genul liric cuprinde toate operele literare in care gandurile, ideile si sentimentele sunt exprimate direct. Se caracterizează prin prezenţa eului liric(sintagma obţinută prin substantivizarea pronumelui la pers.I sg.) care denumeşte vocea care exprimă gândurile şi sentimentele poetului. Mărcile lexico-gramaticale în textul poetic fiind verbe şi pronume la pers.I sg.şi pl. şi la a II-a sg,dativul etic,valoarea afectivă a unor derivate lexicale(diminutive, augumentative), substantivele la cazul vocativ, superlativele stilistice ale adjectivului Versificaţia nu este obligatorie (există şi proză lirică), deşi genul liric este în majoritate genul poeziei 3. Specii ale genului liric au aparut inca din antichitate. 4. Trasatura comuna a operelor lirice este manifestarea directa a sentimentelor. 5. Lirica este o poezie a prezentului, are in centrul ei viata oamenilor si urmareste succesiunea unei varietati de sentimente. 6. Speciile genului liric se individualizeaza prin: a) felul in care poetul isi exprima sntimentele in stransa legatura cu diferite aspecte din realitate b) prin procedee artistice folosite 7. Speciile genului liric popular :doinele, cantecele (care pot fi satirice, sociale, de dragoste, de leagan sau romante), bocetele si strigaturile. Speciile genului liric cult: a) lirica cetateneasca: - imnul,oda,psalmul, pamfletul,epigrma b) lirica intima: - elegia,cantecul, romanta, meditatia c) lirica peisagistica: - pastelul,idila 8. Creatiile lirice sunt compuse, de obicei in versuri, dar pot fi si in proza. 9. Poeziile lirice se pot clasifica dupa un criteriu structural, in: a) sonet b) rondel c) gazel d) glosa

Genul dramatic
-ca denumire termenul provine de la cuvantul “ drama “ care inseamna actiune; - prin definitie opera dramatica este scrisa cu un scop précis si anume de a fi pus in scena; -intamplarile nu sunt relatate ci ele se desfasoara in fata cititorului; - modul de expunere specific este dialogul, prin care personajele comunica idei, sentimenete, conceptii - naratiunea si descrierea au un rol secundar, ele aparand in indicatiile scenice sau fiind legate de vorbirea directa a personajelor - apar indicatiile scenice (didascaliile)care aduc precizari legate de loc, timp, atmosfera sau stari sufletesti -structural operele dramatice sunt impartite in acte si scene : actele reprezinta diviziuni care structureaza subiectul, reprezentand o etapa a desfasurarii actiunii - scenel sunt subdiviziuni ce marcheaza intrarile si iesirile personajelor din scena - indentificam in opera dramatica un conflict deosebit de puternic si dynamic. Adesea conflictului principal i se subordoneaza o seriede conflicte secundare. De asemenea putem vorbi despre un conflict exterior dar si de unul interior. - specii literare ale genului dramatic sunt : comedia, drama, tragedia, tragic-comedia, vodevilul, melodrama.