Sunteți pe pagina 1din 11

Societatea comercial NEW STYLE S.R.L.

ini ieaz o afacere de tip salon de nfrumuse are, care are urm toarele date de baz (indicatori) n planul de afaceri pentru anul 2011:       Num r canale de deservire (n) = 3 Fluxul de persoane care solicit s fie tunse / h ( ) = 4 persoane Timpul de deservire a unei cerei (td) = 30 minute Pre de vnzare (Pv) = 20 lei Cost variabil (Cv) = 12 lei Cost fix (CF) = 25.000 lei Costuri variabile totale (CVT) = 85.000 lei Capitalul social utilizat n afacere (Ks) = 3.000 lei Rata dividendelor (Rd) = 0,10 % Cota de profit care r mne firmei (CPF) = 70% Cota de impozit (CI) = 30% Rata rentabilit ii la cost (RRC) = 60% Cifra de afaceri programat (CAp) = 4.000 lei

A.) Optimizarea activit ii de aprovizionare cu materiale la cei patru beneficiari n a a fel nct costurile legate de transport s fie minime (riscuri minime) n matricea al turat se prezint cei patru beneficiari i cele trei surse de aprovizionare: B1 40 150 50 90 150 B2 60 50 70 125 80 175 125 B3 100 110 25 30 100 125 25 B4 120 130 10 200 200 Existent (aij) 200 50 150 25 300 100

S1 S2 S3 Necesar (bij)

Pentru a determina costurile de transport minime este necesar s calcul m func ia scop, care se calculeaz dup urm toarea formul :
n

Fmin ! Cij xij


i !1 j !1

unde: Cij criteriul dup care se face reparti ia xij cantitatea de resurse repartizat Pentru a g si solu ia ini ial de baz optim vom folosi metoda de repartizare a elementului minim din matrice, deoarece este este cea mai eficient metod i vom ob ine: Fmin = 40*150+60*50+70*125+110*25+30*100+10*200 = 25.500 lei B.) Optimizarea locului de unde se aprovizioneaz firma Societatea comercial dore te s se aprovizioneze pentru afacere i are la dispozi ie 3 variante: V1 s se aprovizioneze direct de la fabric V2 s i fac aprovizionarea de la agen ii economici intermediari V3 s i fac aprovizion rile singur 1

n urma analizei acestor variante a rezultat o matrice de forma: Ci Vi V1 V2 V3 Tipul de optim C1 (lei) 550 800 750 minim C2 (zile) 10 3 1 minim C3 Satisf c tor (6) Foarte bun (10) Bun (8) Maxim C4 (lei) 200 80 140 Maxim

Criteriile dup care s-au analizat variantele respective sunt: C1 costul produselor achizi ionate C2 durata de timp pn la intrarea n afacere C3 gradul de deplasare C4 profitul Transformarea consecin elor n utilit i: Pentru transformarea consecin elor n utilit i, modelul matematic este urm torul:
ij

Max min

Se ob ine urm toarea matrice: Ci Vi V1 V2 V3 Tipul de optim C1 1 0,68 1,36 minim

 Ierarhizarea criteriilor: C1 C2 C3 C4 C1 --0 0 1 C2 1 --0 1 C3 1 1 --1 C4 0 0 0 --Punctaj 2 1 0 3 --Loc II III IV I

 Determinarea coeficientului de importan 1 k i ! loc 2 1 k1 ! 2 ! 0, 25 2

pentru optim minim :

U(

ij

)!

ij

pentru optim maxim :

U(

)!

ij ij

ij

C2 0,1 0,33 1 minim

C3 0,6 1 0,8 maxim

C4 1 0,4 0,7 maxim

al fiec rui criteriu:

k2 !

1 ! 0,12 23 1 k3 ! 4 ! 0,06 2 1 k 4 ! 0 ! 0,5 2

 Matricea utilit ilor ponderate: Ci Vi V1 V2 V3 C1 0,25 0,25 0,17 0,34 C2 0,12 0,01 0,03 0,12 C3 0,06 0,03 0,06 0,04 C4 0,5 0,5 0,2 0,35

 Determinarea utilit ii globale pentru fiecare variant: Ug V1 = 0,79 Ug V2 = 0,46 Ug V3 = 0,85 Alegerea variantei optime: Conform utilit ii globale, varianta optim este V3, adic efectuarea aprovizion rii de c tre societate. C.) Determinarea posibilit ii de deservire Pentru determinarea posibilit ii de deservire n cadrul firmei se va utiliza metoda deservirii n mas . Aceast metod se utilizeaz n situa iile de risc i incertitudine, studiind comportamentul sistemului i simuleaz func ionarea acestuia n orice condi ie. 30 E ! P td ! 4 !2 60 Pentru n = 2 23 8 En 1,33 6 ! ! ! 0,30 Probabilitatea de pierdere (Pp) = n n! k ! 0 3! 1 3 8 4,33 2 2 2 E k! 0! 1! 3! 1 2 6 k !0 Pd = 1-Pp = 1-0,30 = 0,70 Md = NT * Pd NT = / or * num r de ore / zi * num r de zile lucr toare / an NT = 4 persoane / or * 8 ore / zi * 300 zile lucr toare / an = 9.600 (num rul total de persoane tunse / an) Md = 9600 * 0,70 = 6.720 persoane tunse / an

Acest lucru nseamn c din totalul de 9.600 de persoane care intr n salonul societ ii, doar 6.720 poate deservi. Rentabilitatea afacerii CA = Q * Pv = 6.720 * 20 = 134.400 lei CF Pr ! Pv Cv , unde: Pr prag de rentabilitate ! 25.000 ! 3.125 persoane tunse / an 20 12

Aceast valoare ne arat faptul c , societatea pentru a- i putea acoperi costurile, trebuie s deserveasc anual cel pu in 3.125 de persoane. Profit (unit i fizice) = 9.600-3.125 = 6.475 persoane tunse / an Profit (unit i monetare) = (6.475 * 20 lei) (6.475 * 12 lei) = 51.800 lei / an D.) Determinarea num rului optim de canale Pentru a determina structura optim de canale este necesar determinarea gradului de angajare la efort a sistemului (a firmei).
mk n ga gradul de ocupare mk num rul de canale ocupate n num rul total de canale existente n sistem ga !
n k

k st rile sistemului pk probabilitatea ca n sistem s existe k unit i Ek p k ! n k! k E k! k !0 k


Uk ! Ek k! po ! 1 Ek k! p k ! U k * po k * pk

!
k !0

k * pk

0 1 2

1 2 1,3

0,23 4

0,23 0,46 0,29

0 0,46 0,58

Total 3 Total 4 Total

4,3 4,5 8,8 3,37 12,17

0,11 0,08

0,96 0,26

mk=1,04 2,88 mk=3,92 1,04 mk=4,96

Pentru n = 2 m 1,04 ga ! k ! 0,52 n 2 Pentru a determina num rul optim de canale este necesar determinarea unei diferen e ( , care este egal cu: ( u ! g a Pp , unde: Pp probablitatea de pierdere ga gradul de acoperire
( 2 = 0,70-0,30 = 0,22

Pentru n = 3 Probabilitatea de pierdere = 0,34 3,92 ga ! ! 1,3 3 ( 3 = 1,30-0,34 = 0,96 Pentru n = 4 Probabilitatea de pierdere = 0,25 4,96 ga ! ! 1,24 4 ( 4 = 1,24-0,25 = 0,99 n 2 3 4 Num rul optim de canale egal cu 4. E.) Determinarea pragului de rentabilitate al afacerii i varianta optimist , realist pesimist a acesteia Varianta optimist Pentru un num r al scaunelor de tuns egal cu 4, avem: En Pp ! n n! k E , unde: k! k !0 Pp probabilitatea de pierdere 5 i Pp 0,30 0,34 0,25 ga 0,52 1,30 1,24
( u ! g a Pp

0,22 0,96 0,99

factor de serviciu densitatea medie a fluxului de cereri / or n num rul canalelor de deservire Pp (Probabilitatea de pierdere) = 0,25 Pd (Probabilitatea de deservire) = 1-Pp = 0,75 Md = NT * Pd NT = / or * num r de ore / zi * num r de zile lucr toare / an NT = 4 persoane / or * 8 ore / zi * 300 zile lucr toare / an = 9.600 (num rul total de persoane tunse / an) Md = 9.600 * 0,70 = 6.720 persoane tunse / an CA = Q * Pv = num rul cererilor deservite * costul unui tuns CA = 6.720 * 20 lei = 134.400 lei / an CF Pr ! Pv Cv , unde 25.000 ! 3.125 persoane tunse / an 20 12 Profit (unit i fizice) = 9.600-3.125 = 6.475 persoane tunse / an Profit (unit i monetare) = (6.475 * 20 lei) (6.475 * 12 lei) = 51.800 lei / an Pr ! Varianta realist Pentru un num r al scaunelor de tuns egal cu 4, avem: Pp (Probabilitatea de pierdere) = 0,25 Pd (Probabilitatea de deservire) = 1-Pp = 0,75 Md = NT * Pd NT = / or * num r de ore / zi * num r de zile lucr toare / an NT = 3 persoane / or * 8 ore / zi * 300 zile lucr toare / an = 7.200 (num rul total de persoane tunse / an) Md = 7.200 * 0,70 = 5.040 persoane tunse / an CA = Q * Pv = num rul cererilor deservite * costul unui tuns CA = 5.040 * 20 lei = 100.800 lei / an CF Pr ! Pv Cv , unde 25.000 Pr ! ! 3.125 persoane tunse / an 20 12 Pr (Pragul de rentabilitate) = 3.125 persoane tunse / an Profit (unit i fizice) = 5.040-3.125 = 1.915 persoane tunse / an Profit (unit i monetare) = (1.915 * 20 lei) (1.915 * 12 lei) = 15.320 lei / an

 Varianta pesimist Pentru un num r al alveolelor de tuns egal cu 4, avem: Pp (Probabilitatea de pierdere) = 0,25 Pd (Probabilitatea de deservire) = 1-Pp = 0,75 Md = NT * Pd NT = / or * num r de ore / zi * num r de zile lucr toare / an NT = 2 persoane / or * 8 ore / zi * 300 zile lucr toare / an = 4.800 (num rul total de persoane tunse / an) Md = 4.800 * 0,70 = 3.360 persoane tunse / an CA = Q * Pv = num rul cererilor deservite * costul unui tuns CA = 3.360 * 20 lei = 67.200 lei / an CF Pr ! Pv Cv , unde 25.000 Pr ! ! 3125 persoane tunse / an 20 12 Pr (Pragul de rentabilitate) = 3125 persoane tunse / an Profit (unit i fizice) = 3.360-3.125 = 235 persoane tunse / an Profit (unit i monetare) = (235 * 20 lei) (235 * 12 lei) = 1.880 lei / an F.) Determina i profitul realizat pentru fiecare din cele trei variante Num rul total de cereri (persoane tunse/an) 9.600 7.200 4.800 Num rul cererilor deservite (peroane tunse /an) 6.720 5.040 3.360 Cifra de afaceri (lei) 134.400 100.800 67.200 Pragul de rentabilitate (persoane tunse/an) 3.125 3.125 3.125 Profitul (lei) 51.800 15.320 1.880

VO VR VP

G.) Calculul riscului de exploatare Riscul de exploatare este acea situa ie creat n cadrul unei firme n care se ncas rile ob inute nu acoper cheltuielile effectuate. Pentru determinarea riscului de exploatare se utilizeaz mai multe metode: a) Metoda intervalului de siguran CAmax CAmin 134.400 67.200 67.200 Is ! ! ! ! 0,5 134.400 134.400 CAmax Firma se reg se te ntr-o situa ie confortabil din punct de vedere al riscului de exploatare. b) Metoda coeficientului de levier CAmax CVT 134.400 85.000 ! ! 1,97 Kl ! 25.000 CF Pentru c valoarea coeficientului K este mai mare de 1, putem spune c nu exist risc de exploatare. 7

H.) Calculul riscului de profit Pentru a determina riscul de profit este necesar determinarea CAmin. 1) Determinarea volumului dividendelor, D: D=
K s v Rd 100 ,

unde: Ks capitalul social Rd rata dividendului


D! 3.000 v 10 ! 3.000 lei 100

2) Determinarea profitului net: CPF Pr ! D v D 100 CPF , unde: CPF cota de profit 70 Pn ! 3.000 * 3.000 ! 3.000 2,3 * 3.000 ! 9.900 lei 100 70 3) Determinarea profitului brut:
Ci PB ! Pn 100 C v Pn , i unde: Ci cota de impozit pe profit

30 PB ! 9.900 * 9.900 ! 9.900 0, 43 * 9.900 ! 14.157 lei 100 30 4) Determinarea costurilor Pb , RRC 100 unde: RRC rata rentabilit ii la costuri C! C! 14.157 ! 23.595 lei 60 100 8

5) Determinarea cifrei de afaceri minime, CAmin: CAmin ! PB C CAmin = 14.157 + 23.595 = 37.752 lei 6) Determinarea CAl, lunar programat :
CAl ! CA p 12

unde: CAp CA anual programat ;


CAl ! 4.000 ! 333,33 lei 12

7) Determinarea perioadei T: T! CAmin 37.752 ! ! 113,25 333.33 CAl

n cazul nostru T>12, ceea ce nseamn c EXIST risc de profit. I.) Determinarea gradului de incertitudine Pentru determinarea incertitudinii se porne te de la un indicator esen ial al unei afaceri numit rentabilitate, i mai precis a ratei estimate a rentabilit ii.
n

Rer ! pi * ri
i !1

unde: Rer rata estimat a rentabilit ii pi = probabilitatea asociat variantei i ri = rata de rentabilitate a teptat a variantei i i = varianta n = num rul de variante Pentru determinarea Rer este necesar determinarea lui ri, care se determin astfel: Cu * u3 u 2 u 1 ! 0 Fn r = u-1 V Var. optimist Var. realist Var. pesimist pi 0,60% 0,30% 0,10% 1 Flux numerar 134.400 100.800 67.200 9 ri 0,05 -0,05 -0,15 ri*pi 0,03 -0,015 -0,015 Rer = 0

Probabilitatea asociat unei variante se determin urm toarele valori: Pentru varianta optimist : pi :{0,50;0,80} Pentru varianta realist : pi:{0,10;0,49} Pentru varianta pesimist : pi: 20.

conform teoriei probabilit ilor

i ia

Capitalul utilizat (Cu) l-am considerat ca fiind de 200.000 lei. Fluxul de numerar a fost calculat ntr-o etap anterioar , mai exact la calculul pragului de rentabilitate. Distribu ia de probabilitate a proiectului este una ngust , deci riscul aferent proiectului este foarte mic. Cu ct distribu ia ratelor interne de rentabilitate este mai ngust cu att rentabilitatea a teptat a proiectului este mai apropiat de rata de rentabilitate real . Dup cum se poate observa, n cazul nostru rata estimat a rentabilit ii se afl dispus n interiorul intervalului {-0,25;0,25}, aceasta reflectnd o stare de nesiguran foarte mic . Cu ct rata estimat a rentabilit ii se afl dispus mai aproape de rata intern corespunz toare variantei optimiste cu att gradul de incertitudine este mai mic. J.) Determinarea riscului afacerii n cazul societ ii comerciale NEW STYLE, riscul se prezint astfel: ( i ! ri Rer ( 1 = ri Rer = 0,05 - 0 = 0,05 ( 2 = ri Rer = - 0,05 - 0 = -0,05 ( 3 = ri Rer = - 0,15 - 0 = - 0,15 d s ! ( i * pi ! 0,0045
i !i 2 n 2

d s ! 0,0045 ! 0,067

Devia ia standard este o probabilitate care exprim cu ct este mai mic sau mai mare valoarea real a riscului fa de valoarea a teptat . n cazul societ ii comerciale NEW STYLE, devia ia standard a proiectului este de 6,7%.

10

CUNCLUZIE

n urma calculelor efectuate, am ajuns la concluzia c societatea poate opta pentru un cost minim de transport de 25.500 lei, n cazul n care varianta optim de aprovizionare aleas de societate este s i fac propriile cump r turi cu ma ina de firm . Num rul optim de canale de deservire este de 4, astfel probabilitatea de deservire va fi de 75%, iar cea de pierdere de 25%. Societatea comercial NEW STYLE i acoper costurile la un prag de rentabilitate de 3.125 persoane tunse / an, iar din num rul total de cereri de 9.600 de persoane de tuns / an, deserve te un num r de 6.720 de persoane tunse / an. Acest lucru conduce la realizarea unei cifre de afaceri de 134.400 lei / an, profitul ob inut fiind de 51.800 lei / an. Riscul de exploatare este inexistent, aceasta semnificnd faptul c NEW STYLE i acoper cheltuielile efectuate din ncas rile ob inute din vnz ri. Situa ia firmei este una confortabil . Riscul de profit este n schimb de luat n vedere, pentru c realizarea cifrei de afaceri de 134.400 lei /an nu poate asigura restituirea dividendelor de inute de ac ionari. Riscul aferent proiectului este foarte mic. n cazul nostru rata estimat a rentabilit ii se afl dispus n interiorul intervalului {-0,25;0,25}, aceasta reflectnd o stare de nesiguran foarte mic . Cu ct rata estimat a rentabilit ii se afl dispus mai aproape de rata intern corespunz toare variantei optimiste, cu att gradul de incertitudine este mai mic. Dup definirea riscurilor i estimarea lor probabilistic, principala problem a managerilor const n g sirea i aplicarea strategiei optime de r spuns pentru evitarea sau reducerea riscurilor. n planul gndirii manageriale, pentru formularea unei strategii de r spuns la ac iunea factorilor de risc, trebuie s se urm reasc de c tre S.C. NEW STYLE S.R.L. realizarea urm toarelor obiective: diminuarea riscului prin aplicarea remediilor simple i accesibile, cum ar fi de exemplu, organizarea ra ional a gestiunii alveolelor de tuns care, de multe ori, reduce timpul de sta ionare al clientului; evaziune de la risc prin intermediul ac iunilor de ordin organizatoric; schimbarea caracterului riscului pe contul func iei asigur rii n cazurile apari iei situa iilor imprevizibile; acceptarea riscului contnd pe strategia gestiunii lui. Pentru a elabora strategii eficiente de r spuns la ac iunea factorilor de risc este necesar ca S.C. NEW STYLE S.R.L. s practice un management de firm bazat pe experien managerial n gestionarea activit ilor care se deruleaz n condi ii de risc i incertitudine.

11