Sunteți pe pagina 1din 4

Beiu Dumitru, gr.BA 284 TEZA DE LICEN ,, Managementul proiectelor investi ionale ( Pe baza ntreprinderii ,,Virament-Com S.R.L.

) Conduc tor tiin ific: Dr.,conf. univ. avga Ghenadie Chi in u-2011
1

Cuprins 1.Tema tezei i actualitatea ei 2.Scopul i obiectivele 3.Baza tiin ifico-metodologic 4.Rezultatele cercet rii 5.Contribu ia proprie 6.ncheiere
Managementul proiectelor investi ionale 2

Managementul proiectelor investi ionale

CAPITOLUL I CON INUTUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR

CAPITOLUL II ANALIZA ECONOMIC FINANCIAR A NTREPRINDERII

Managementul proiectelor investi ionale