P. 1
Managementul Mediului Inconjurator

Managementul Mediului Inconjurator

|Views: 893|Likes:
Published by Mirela Grecu

More info:

Published by: Mirela Grecu on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

I.

ECOLOGIE, PROTECłIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENT

I. ECOLOGIE, PROTECTIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILA, MANAGEMENT Asistam la o preocupare crescanda a omenirii fata de problemele tot mai complexe ale protectiei mediului. Preocuparile sunt justificate de agravarea fenomenelor de poluare avand adeseori tendinta de globalizare (transformari vizibile ale regimului climatic, deteriorarea stratului de ozon, despaduriri cu amploare fara precedent, fenomene de desertificare si aridizare, grave eroziuni ale solului si instabilitatea terenurilor, reducerea resurselor naturale, cresterea poluarii si antropizarii unor importante ecosisteme), implicatii economice si sociale deosebite, rezonante politice reflectate in doctrina unor partide, etc. In acest context, asistam adesea la vehicularea unor termeni cum ar fi ecologie, protectia mediului, dezvoltare durabila, managementul calitatii, managementul mediului, in contextul atribuirii unor intelesuri evident eronate. Se confunda adesea ecologia cu protectia mediului sau sensurile atribuite termenului de “dezvoltare durabila” dovedesc o abordare restrictiva. Insusi termenul de dezvoltare durabila este contestat fiind preferat cel de dezvoltare sustenabila sau dezvoltare viabila. Este util a preciza de la inceput ce inseamna fiecare dintre termenii de mai sus. In cele ce urmeaza vom incerca acest lucru. I.1 Definitii De la inceput trebuie diferentiati clar termenii de ecologie, respectiv protectia mediului. Ecologia este o stiinta biologica de sinteza ce studiaza prin excelenta conexiunile ce apar intre organisme si mediul lor de viata, alcatuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotic si biotic), precum si structura, functia si productivitatea sistemelor biologice si supra-individuale (populatii, biocenoze) si a sistemelor mixte (ecosisteme). (1) De subliniat faptul ca, daca ecologia este o stiinta, protectia mediului este mai degraba un concept care trebuie sa se regaseasca in fiecare domeniu de activitate (industriala, agricola, comerciala, de transport). In sensul dat de legea mediului, protectia mediului este ansamblul actiunilor de ocrotire si imbunatatire a mediului inconjurator, de protejare si gospodarire judicioasa a resurselor naturale, inclusiv aerul, apa, solul,

1

I. ECOLOGIE, PROTECłIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENT

flora, fauna si esantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale. (2) Imbinarea si corelarea aspectelor economice si de protectie a mediului cu cele sociale, culturale, traditionale si de conservare a patrimoniului istoric, combinata cu dezvoltarea unor mecanisme de productie similare mecanismelor ce domina ciclurile naturale urmate de resursele naturale regenerabile (cicluri inchise) conduc la un model de dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabila este acea dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Conceptul a fost promovat si a reprezentat rezultatul activitatii “Comisiei Brundtland” numita astfel dupa numele celei ce a condus comisia, d-na Bo Harley Brundtland, ulterior devenita si Prim Ministru al Norvegiei. (3) Sensul de “durabil ” care aparent este contrar “dezvoltarii” trebuie interpretat ca o dezvoltare rationala facuta astfel incat sa poata fi mentinuta pe timp indelungat, chiar permanent, continuu, deci durabil. Conceptul de “dezvolatare durabila” este strans legat de utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Asa cum ciclurile apei sau vegetatiei (ambele reprezentand resurse regenerabile) sunt permanente cu pastrarea si conservareaa cantitativa, la fel modelul de dezvoltare durabila incearca sa transpuna ciclurile inchise naturale in cadrul unor activitati umane, inclusiv in utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Prin utilizare durabila se intelege folosirea resurselor regenerabile intrun mod si o rata care sa nu conduca la declinul pe termen lung al acestora, mentinand potentialul lor in acord cu necesitatile si aspiratiile generatiilor prezente si viitoare. Desigur ca realizarea acestor obiective nu este posibila fara promovarea unui management de mediu adecvat, componenta integrata in managementul general al unei organizatii. Managementul este stiinta organizarii si conducerii intreprinderii, dupa unii autori. (4) Dupa altii managementul este activitatea sau arta de a conduce. Desigur, daca avem in vedere necesitatea existentei la un conducator a unor calitati native cum ar fi capacitatea organizatorica sau de decizie, managementul are si elemente specifice unor arte. O definitie mai completa ar fi: Managementul este ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice (relatiile economice la nivelul fiecarei intreprinderi).
2

I. ECOLOGIE, PROTECłIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENT

Pentru ca in definitiile formulate mai sus am utilizat si notiunea de “ecosistem” este bine sa o definim : Ecosistemul este un fragment mai mare sau mai mic al biosferei, alcatuit dintr-o componenta vie, reprezentata de plante si animale (biocenoza) si una nevie (biotop) formand un ansamblu integrat, in permanenta interactiune. (1) Totalitatea ecosistemelor formeaza biosfera. Biosfera mai poate fi definita ca totalitatea ecosistemelor si a vietuitoarelor din geosferele care contin viata (hidrosfera, litosfera si atmosfera, unde hidrosfera reprezinta componenta lichida a geosferei, litosfera-componenta solida iar atmosfera componenta gazoasa). I.2 Cadrul institutional specific protectiei mediului si conservarii naturii Pentru a putea vorbi despre managementul mediului in cunostinta de cauza trebuie sa cunoastem principalele organisme cu atributii in domeniul protectiei mediului cu rol de a elabora politici, strategii, reglementari, organisme de care trebuie sa tina seama toate unitatile economice cu impact asupra mediului. I.2.1 Institutii semnificative la nivel global O serie de organisme din domeniul protectiei mediului sunt constituite pe langa Organizatia Natiunilor Unite. Un organism important il constituie:

Comisia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabila (CNUDD). Aceasta comisie s-a constituit dupa Conferinta O.N.U. pentru mediu si dezvoltare (UNCED). Comisia are rolul de a urmari progresele inregistrate pe plan mondial privind transpunerea in practica a obiectivelor “Agendei 21”. “Agenda 21” este un document strategic sintetizand principalele obiective in diverse domenii ce trebuie realizate in scopul tranzitiei spre o dezvoltare durabila. “Agenda 21” a fost adoptata de sefii de state si guverne cu ocazia participarii la Conferinta Mondiala Mediul si Dezvoltarea, care a avut loc la Rio de Janeiro in iunie 1992. Cu aceasta ocazie fiecare tara participanta a pregatit un Raport National privind Mediul si Dezvoltarea (Romania a prezentat si ea un astfel de raport) cu evidentierea evolutiilor privind economia si mediul realizate dupa Conferinta “Omul si Mediul ” de la Stockholm din 1972.
3

la Nairobi. Printre proiectele prioritare finantate de UNEP sunt cele privind sprijinirea promovarii legislatiei de mediu. Exista inca multe discutii asupra obiectivului de activitate al acestei comisii si al evitarii suprapunerilor cu alte institutii ale ONU. DEZVOLTARE DURABILĂ. Cu aceasta ocazie se analizeaza si rapoartele anuale intocmite de fiecare tara. Nu intamplator sediul acestuia se afla in Africa. Acest organism a luat fiinta la scurt timp dupa conferinta mondiala “Omul si mediul” din 1972. UNEP a avut ca scop promovarea cu precadere a unor proiecte de mediu menite sa vina in sprijinul tarilor in curs de dezvoltare. Desi acest program nu este dedicat direct problematicii mediului. Datele analizate indica progrese modeste in ceea ce priveste promovarea obiectivelor Agendei 21. crearea unui sistem mondial de supraveghere a mediului. promovarea unor moduri de productie ecologica. Este de altfel singurul sediu ONU aflat pe teritoriul african. mediului. • Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). protectia marilor si oceanelor inclusiv a marilor fluvii. PROTECłIA MEDIULUI. capitala Kenyei. etc.I. etc. MANAGEMENT La Rio s-au adoptat si alte documente importante si anume: • • • • Declaratia sefilor de state si guverne participante Semnarea conventiei cadru a ONU privind prevenirea modificarilor climatice. chiar daca dupa unele pareri acest document fixeaza unele termene nerealiste (de exemplu eradicarea saraciei pana in anul 2000-2005 ). totusi el acorda o prioritate aspectelor de mediu in contextul unor 4 . ECOLOGIE. O atentie speciala s-a acordat in ultimul timp Dunarii si Marii Negre prin sustinerea corelarii dintre doua programe de mediu importante (programul privind protectia mediului in bazinul Dunarii si cel privind protectia mediului in bazinul Marii Negre). Din pacate acest organism se confrunta cu dificultati financiare deosebite si fondurile de care dispune sunt insuficiente. • Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (prescurtat in limba engleza UNEP sau PNUE in franceza). CNUDD se reuneste in fiecare an la New-York la nivel de ministri ai economiei. Peste aceasta situatie se suprapune si necesitatea unei delimitari mai clare intre activitatile UNEP si CNUDD. Semnarea conventiei cadru a ONU privind conservarea biodiversitatii Adoptarea unui document referitor la despaduriri Desigur ca un document extrem de important a fost si Agenda 21. finantelor.

DEZVOLTARE DURABILĂ. Astfel de proiecte s-au derulat la “Arctic” Gaiesti. PNUD are o reprezentanta permanenta si in Romania. “Tehnofrig” Cluj. MANAGEMENT actvitati economice. etc. ECOLOGIE. In acest context ONUDI se implica in promovarea unor proiecte de transfer tehnologic in cadrul unor conventii internationale din domeniul mediului. PROTECłIA MEDIULUI. Un important program PNUD in domeniul mediului s-a derulat si in Romania in perioada 1991-1994 privind controlul poluarii si al riscului industrial. Totodata. printre alte elemente Agentia de Protectie a Mediului Bacau a fost dotata cu un laborator mobil modern pentru controlul poluarii. el reprezentand si interesele UNEP si ale fondului mondial de mediu in Romania. Secretariatele Conventiilor Internationale din domeniul mediului. in judetul Bacau. “Bicapa” Tarnaveni.I. Printre membrii UICN se numara si tara • 5 . Un astfel de exemplu este Uniunea Internationala pentru conservarea Naturii (UICN) organism ce are menirea de a coordona pe plan international eforturile destinate protejarii diversitatii biologice. Toate conventiile internationale din domeniul mediului. dispun de secretariate tehnice permanente. ONUDI a finantat proiecte de introducere in Romania a unor tehnologii alternative fata de cele actuale (care utilizeaza cloroflorcarbonii ce contribuie la deteriorarea stratului de ozon). Organizatia este interesata in facilitarea transferului de tehnologie. etc. care au rolul de a corela toate actiunile intreprinse de diferitele tari in cadrul obligatiilor ce revin prin semnarea si ratificarea acestor conventii de catre tarile respective. crearea unor centre regionale care sa faciliteze transferul de tehnologii. in Romania a finantat crearea secretariatului permanent al Conventiei de la Viena si a Protocolului de la Montreal privind controlul substantelor ce distrug stratul de ozon. Cu aceasta ocazie. precum si importante organizatii neguvernamentale internationale. In afara oarganismelor de mai sus exista o serie de institutii finantatoare internationale care se implica in sustinerea financiara a proiectelor de mediu. Deciziile sunt luate de un Consiliu al GEF format din reprezentanti ai diferitelor tari din lume. ♦ • Fondul Mondial pentru Mediu (GEF) este gestionat prin Banca Mondiala si este constituit din donatii ale unor organizatii internationale pentru acordarea unor fonduri nerambursabile tarilor ce promoveaza proiecte de mediu ce intra in sfera de preocupare a GEF.. Astfel. • Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (ONUDI) se implica si ea in sustinerea unor proiecte de mediu.

biodiversitate. Daca Comisia UE poate fi asimilata cu un . • Acest organism a fost creat in 1995 avand rolul de a asigura cooperarea in domeniul mediului intre tarile U.E. Una dintre actiunile si sarcinile cele mai importante ale Agentiei. care se intalnesc periodic pentru a analiza si a decide asupra masurilor ce trebuiesc intreprinse in continuare. ECOLOGIE. Agentia Europeana de Mediu de la Copenhaga. Rapoartele europene privind starea mediului au menirea evidentiereii dinamicii calitatii mediului european. Si tarile asociate printre care si Romania colaboreaza cu Agentia de la Copenhaga. Sub aceasta denumire se deruleaza actiunile decise de ministrii mediului din Europa. MANAGEMENT noastra prin implicarea in mod deosebit a unor specialisti de prestigiu de la Facultatea de Biologie a Univesitatii din Bucuresti. I. etc. dar pentru tarile asociate diversele actiuni nu au caracterul de obligativitate pe care il au pentru tarile membre U.) si Directia Generala I care coordoneaza politica externa a Uniunii. Reuniunea de la Dobris a fost precedata de alte doua reuniuni in 1990 la Bergen (Norvegia) si Dublin (Irlanda). LIFE. Alaturi de Comisia Uniunii Europene. DGXI reprezinta un adevarat .. Consiliul Europei are atributii in domeniul mediului legate strict de conservarea naturii. S-a pus la punct o retea internationala informatica (EIONET) la care este racordata si tara noastra prin Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti. Bazele acestor reuniuni s-au pus la Dobris in Cehia in anul 1991.E.I. asa cum aminteam mai sus este realizarea unui sistem unitar european pentru monitorizarea mediului.minister” al mediului european. ariile protejate. DEZVOLTARE DURABILĂ. Control Nuclear si Protectie Civila (DGXI). etc. cu precadere in domeniul monitorizarii mediului.2 Institutii europene in domeniul protectiei mediului La nivel european se disting urmatoarele organisme importante: • Comisia Uniunii Europene..2.organizarea retelei Europene de arii protejate. PROTECłIA MEDIULUI. Ulterior au avut loc reuniuni ale ministrilor europeni ai mediului la Lucerna (1993).guvern” european. Alaturi de DGXI este implicata in promovarea proiectelor de asistenta externa inclusiv cele privind protectia mediului (PHARE. Sofia (1995) si Arhus (1998). Acest adevarat guvern european exercita atributii in domeniul mediului prin Directia Generala XI-Mediu. Sub 6 . In acest context s-au realizat rapoartele privind starea mediului in Europa componenta importanta a procesului “media pentru Europa”.. • Consiliul Europei.

• Comisia Economica pentru Europa (CEE). in Consiliul REC a fost reprezentata si Romania. La nivel central activitatea de gospodarire a apelor era condusa de Consiliul National al Apelor iar cea de gospodarire a padurilor de catre Ministerul Silviculturii. gospodarii apelor. ECOLOGIE. sau a sensibilizarii personalului a carei activitate era legata de natura. Acesta este un organism neguvernamental. In ultimul timp conducerea REC a luat masura de a se consulta mai intens cu guvernele din tarile membre. corelarea actiunilor legate de promovarea unor Conventii internationale (Conventia privind accesul populatiei la informatia de mediu).agricultori etc). Pe langa Comisie functioneaza si Secretariatul Permanent pentru Calamitati si Accidente Industriale.REC. DEZVOLTARE DURABILĂ. dispunand si de un cadru institutional adecvat activitatile de gospodarire a apelor si a padurilor. De altfel REC are o reprezentanta si la Bucuresti. Acest organism a carui preocupari initiale erau de natura economica s-a orientat din ce in ce mai mult spre abordarea problemelor de mediu prin Comisia pentru Politica de Mediu. de spatii largi (silvicultori. creat cu participarea SUA. Inainte de 1989 erau bine reglementate.2. prin autorul acestei carti. Un organism care merita a fi mentionat este Centrul Regional pentru Mediu de la Budapesta (REC). De altfel. CEE s-a implicat in mod deosebit si in actiunile legate de procesul “Mediul pentru Europa”. Cu aceasta ocazie o atentie deosebita s-a acordat actiunilor de educatie inclusiv cu sprijinul mass-mediei. In domeniul 7 . sprijina si finanteaza programe de mediu propuse de organizatiile neguvernamentale (ONG) din tarile asociate la UE. Comisiei U.I. Totodata secretariatul asigura mobilizarea potentialilor voluntari in cazul unor accidente cu impact semnificativ asupra mediului.E si a Ungariei. Marea majoritate a acestor institutii s-au creat dupa 1989. Japoniei. I. MANAGEMENT egida Consiliului Europei s-a organizat si Anul European al Conservarii Naturii in 1995 dedicat protejarii zonelor naturale aflate in afara zonelor protejate. Si ONG-urile din Romania participa la proiecte finantate de REC.3 Cadrul institutional in domeniul protectiei mediului in Romania Este utila o scurta prezentare a institutiilor celor mai importante implicate in protectia mediului in Romania. Acest secretariat asigura coordonarea actiunilor de ajutoare derulate de diverse state pe baza de voluntariat.o perioada detinand chiar o functie de vicepresedinte. PROTECłIA MEDIULUI. Principiile care stau la baza activitatii acestei organizatii sunt cuprinse in “Carta REC” semnata si de Romania .

La nivelul Parlamentului activitatile de protectie a mediului sunt reprezentate la nivelul unei comisii de specialitate atat in Camera Deputatilor. MANAGEMENT protectiei mediului nu a existat un minister. In cele ce urmeaza vom prezenta cateva din ele.P. Padurilor si Protectiei Mediului are rolul de a reglementa si controla toate activitatile cu impact asupra mediului. In realitate atat apa cat si padurea pe langa calitatea de factori de mediu au si calitatea de resurse. • Ministerul Apelor. ECOLOGIE. cat si in Senatul Romaniei. Activitatea era coordonata de Consiliul National pentru Protectia Mediului. Existau numai doi. Cele doua comisii analizeaza si activeaza toate proiectele de lege in domeniul mediului care sunt transmise Parlamentului inainte ca acestea sa fie dezbatute in plen.N. In Camera Deputatilor problemele legate de promovarea legislatii de mediu sunt analizate de catre Comisia pentru Administratie Locala. fara insa a avea o activitate permanenta. care reunea in rindurile sale specialisti in domeniu. Consiliului National al Apelor si crearea unui nou departament. Pentru prima oara s-a format un departament al mediului in decembrie 1989 dupa crearea Ministerului Apelor.N.A. Padurilor si Protectiei Mediului (MAPPM) incepand cu noiembrie 1992. PROTECłIA MEDIULUI. • Parlamentul Romaniei. In fig. cel al mediului inconjurator. DEZVOLTARE DURABILĂ. Concomitent s-au dezvoltat si o serie de organisme in teritoriu sau la nivelul altor institutii care sa reflecte corespunzator noua activitate. Ca resurse. Ecologie si Sport.M.). gazul metan.1 se prezinta structura M. trei specialisti cu activitate permanenta in cadrul fostului Consilului National al Apelor care gira si unele aspecte de protectia mediului. Ulterior ministerul s-a numit Ministerul Mediului in perioada iunie 1990 noiembrie 1992 si Ministerul Apelor. Ecologie si Amenajarea Teritoriului iar in Senat de Comisia pentru Sanatate. petrolul.P. Unii se pot intreba ce cauta mentionarea aparte a apelor si padurilor in denumirea ministerului ? Apa si padurea sunt factori de mediu si ar trebui sa se regaseasca in denumirea generica de Protectie a Mediului. Departamentul protectiei mediului are sarcina de a controla modul in care sunt respectate legile mediului de catre toate institutiile inclusiv de catre gospodarii apelor si padurilor.). Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.I.A.C. care trebuie gestionate asa cum sunt gestionate si resursele minerale (carbunele. apele si padurile sunt gospodarite si sunt aducatoare de venituri. Padurilor si Mediului Inconjurator (MAPMI) prin reunirea Ministerului Silviculturii. Aceasta comisie are ca sarcina principala reglementarea • 8 . etc.

D.B.N. In acelasi timp aceasta comisie trebuie sa indeplineasca rolul de corespondent national al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabila. Pe langa institutiile prezentate mai sus.A. controleaza respectarea acestora si a legislatiei de mediu de catre unitatile economice si monitorizeaza calitatea factorilor de mediu.N. municipale. pana la Centrala Nucleara de la Cernavoda. • Agentiile pentru Protectia Mediului (APM) emit acorduri si autorizatii de mediu.D.) cu sediul in Tulcea. in cadrul caruia era integrat pana de curand. A.P.D. M.2. • Comisia Nationala pentru Dezvoltare Durabila. sistemul lagunar Razim-Sinoee. In ultima perioada comisia a preluat si activitatea de monitorizare a radioactivitatii mediului. in cadrul diverselor ministere exista compartimente specializate in domeniul protectiei mediului. In conditiile in care pe de o parte se doreste optimizarea numarului de ministere. PROTECłIA MEDIULUI. etc.si C.000 ha incluzand Delta Dunarii. Este discutabila aceasta masura care a condus la divizarea sistemului de monitorizare integrata a factorilor de mediu preconizat de legea mediului. prin intelegerea importantei solutionarii problemelor de mediu si nu ca urmare a conflictului cu autoritatile de mediu.). din M. De altfel in acceptiunea actuala problemele de protectie a mediului trebuie sa fie rezolvate in fiecare domeniu de activitate. Pentru reglementarea si controlul activitatilor cu impact asupra mediului in teritoriu exista 42 de Agentii pentru Protectia Mediului (APM) in fiecare judet al tarii si in municipiul Bucuresti. implicate in administrarea mediului. Astfel de compartimente specializate in domeniul mediului exista si la nivelul autoritatilor locale (primarii.R. pe de alta parte numarul ministerelor este sporit prin separare C.R. In afara APM-urilor. Ministerul Apelor. MANAGEMENT si controlarea activitatilor nucleare. orasenesti.I.A. ECOLOGIE.C.N. incepand de la aparatura de labaorator care utilizeaza surse radioactive. sociala si de mediu. Structura unui APM este prezentata in fig.P.M.D.P.P. administreaza din punct de vedere ecologic pe baza unei legi speciale si a unui program special de management o suprafata de cca 600. Comisia recent infiintata are ca scop corelarea eforturilor si actiunilor intre componenta economica.C.A. fiind una din sarcinile preconizate de Conferinta Mondiala de la Rio. Dunarea 9 .M. DEZVOLTARE DURABILĂ.N.A. promovarea unei strategii a dezvoltarii durabile in tara noastra si oferirea unui cadru adecvat pentru monitorizarea promovarii unor obiective ale “Agendei 21” adoptata la Rio. consilii judetene. Padurilor si Protectiei Mediului are o serie de organisme descentralizate in teritoriu. S-au creat astfel doua institutii la nivel central.B. Ministerul Mediului mai are in subordine Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (A.

etc. agricultura. energie.N. Pretul apei brute cumparate de la C.).N. utilizatori orasenesti si industriali de apa. In teritoriu C. PROTECłIA MEDIULUI. Limita de administrare a C.sunt institutii publice finantate de la bugetul de stat. Coordonarea activitatilor de gospodarire a padurilor la nivel national este asigurat de ROMSILVA. Institutul de Cercetari si Proiectari Delta Dunarii (I. Instrumentul de conducere este Schema Cadru de Amenajare a bazinului hidrografic care asigura corelarea intre toti utilizatorii de apa din bazin (industrie.N.A.D. Tulcea). Pentru a asigura integrarea cu autoritatile locale la nivelul judetelor exista Sectii sau Exploatari de Gospodarire a Apelor. Intreaga activitate de gospodarire a padurilor are la baza amenajamentele silvice elaborate pentru intreaga tara. In acest sens nu trebuie confundat C. Pentru problemele specifice Marii Negre este specializat Institutul Roman de Cercetari Marine (IRCM Constanta) iar pentru aspectele specifice Deltei Dunarii si Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.P.I.R pentru amenajarea cursurilor de apa in vederea asigurarii constantei debitelor (prin regularizari adeseori costisitoare) pe intreg timpul anului.N.R si apoi se ocupa cu tratarea.) are sarcina de a administra unitar din punct de vedere cantitativ si calitativ apele de suprafata (ape curgatoare si lacuri) cat si cele subterane. Totodata autoritatile silvice gestioneaza si fondul cinegetic in limitele suprafetelor silvice precum si flora specifica ecosistemelor forestiere. Aceasta corelare cu autoritatile locale este deosebit de importanta in special in organizarea activitatilor de aparare impotriva inundatiilor si a fenomenelor meteorologice periculoase. transporturi.A.A.N. DEZVOLTARE DURABILĂ. • Compania Nationala Apele Romana (C.R.N.C. care cumpara apa de la C.A. distribuirea si epurarea apei in cadrul localitatilor. Deciziile tehnice ale MAPPM in domeniul gospodaririi apelor sunt asigurate de ICIM-Bucuresti si AQUAPROIECT-Bucuresti specializat in elaborarea schemelor cadru pentru amenajarea bazinelor 10 . Atat APM-urile cat si A.R are filiale organizate pe bazine hidrografice.N. MANAGEMENT pana la Cotul Pisicii si zona costiera pana la izobata de 20 m. in domeniul protectiei mediului MAPPM este asistat in luarea deciziilor de Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti (ICIM).R cu regiile Generale de Apa si Canal din cadrul localitatilor.D. Pentru a-si exercita atributiile MAPPM dispune de o serie de institute de cercetare si proiectare. Astfel.A. ECOLOGIE.B.A. In prezent se preconizeaza reducerea numarului de Directii Silvice prin comasarea celor care gestioneaza suprafete mai reduse de padure.D. • Regia Nationala a Padurilor (ROMSILVA). se opreste la portile localitatilor.R se justifica prin cheltuielile C.A.R. In teritoriu Romsilva are in fiecare judet Directii Silvice si Ocoale Silvice.R.D.

a cheltuielilor aferente diminuarii si compensarii efectelor distructive asupra mediului inconjurator. In acest scop va fi sprijinit procesul de decizie privind identificarea resurselor regenerabile disponibile si evitarea supraexploatarii acestora. Pentru a atinge aceste obiective principalele masuri sunt : ◊ internalizarea graduala in costurile de productie. Fiecare guvern isi prezinta politica in cadrul programului de guvernare pentru fiecare domeniu important de activitate. Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INMH). De exemplu in programul de guvernare pentru perioada 1998 2000 la Capitolul II “Politici de restructurare a economiei” la subcapitolul 5 se afla cuprinse obiectivele politicii Guvernului in domeniul utilizarii capitalului natural (5).3 Politicile si strategiile de mediu ca instrumente de management la nivel national si local I. I. Un rol stiintific aparte revine Academiei Romane in special legat de ariile protejate. etc. cu precadere acolo unde s-a introdus un sistem de gestiune a mediului.). de fundamentarea stiintifica a crearii acestora etc. La nivelul agentilor economici exista compartimente specializate cu protectia mediului.1 Politici de mediu in Romania Prin politica de mediu intelegem in general obiectivele si prioritatile stabilite de conducerea statului pentru exercitarea puterii si conducerea societatii respectiv a activitatii publice. Inspectoratele Politiei Sanitare.. ECOLOGIE. In teritoriu sunt si alte unitati cu legaturi stranse cu problemele de mediu (Directiile Agricole Judetene. Desigur. PROTECłIA MEDIULUI. De asemenea in subordinea Departamentului Apelor se afla si Compania Nationala de Meteorologie.3. Departamentul Padurilor din MAPPM are in subordine Institutul de Cercetari pentru Amenajamente Silvice (ICASBucuresti).I. Pentru elaborarea amenajamentelor silvice a politicilor si strategiilor de gospodarire a padurilor. MANAGEMENT hidrografice si proiectarea lucrarilor hidrotehnice. Oficiile pentru Protectia Consumatorilor. ca exista si alte institute de cercetari sau institutii descentralizate locale care sunt strans implicate in protectia mediului. DEZVOLTARE DURABILĂ. Institutul de Igiena si Sanatate Publica care urmareste impactul poluarii asupra sanatatii oamenilor. Am aminti Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice Bucuresti (ICPA) implicat in monitorizarea solurilor. Principalul obiectiv in domeniul utilizarii capitalului natural consta in reevaluarea infrastructurii acestuia. 11 .

Planul Strategic de Actiune pentru bazinul Dunarii (10). din alte institutii de specialitate.3. Strategia protectiei mediului elaborata cu sprijinul Bancii Mondiale (7) (1992). Prioritatile au fost corelate cu cele europene. I. ECOLOGIE.3. decurgand din Programul de Actiune pentru Mediu in Europa Centrala si de Rasarit (9).I. I. alocarea de resurse financiare pentru consolidarea politicilor de mediu si intarirea capacitatii administrative in vederea recuperarii intarzierii inregistrate in armonizarea legislatiei cu reglementarile de mediu ale Uniunii Europene. A doua parte cuprinde obiectivele prioritare pe termen scurt. O prima parte se refera la starea mediului in Romania ( de unde plecam si ce probleme exista). DEZVOLTARE DURABILĂ. Aceasta din urma a fost si editata in conditii grafice deosebite. sau “Strategia protectiei mediului in Romania” (8) elaborata in 1995. decurgand din Conventiile Internationale la care Romania a aderat. Strategia protectiei calitatii apelor Marii Negre (11). aerului si administrarii deseurilor. mediu si lung. Ultima parte cuprinde o prezentare schematica a Programului National de Actiune in domeniul Protectiei Mediului (PNAPM) (12). Padurilor si Protectiei Mediului. precum si caile si mijloacele prin care pot fi atinse aceste obiective. facilitarea introducerii tehnologiilor care ocrotesc mediul inconjurator. Strategia cuprinde trei parti importante. Ea ramane pana in prezent lucrarea cea mai coerenta si sistematica elaborata in exclusivitate cu ajutorul specialistilor romani din Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului. MANAGEMENT ◊ ◊ ◊ ◊ utilizarea instrumentelor economice (taxe.3 Programul National de Actiune in domeniul Protectiei Mediului 12 . In Romania au fost elaborate mai multe strategii dupa 1989 vizand protectia mediului incepand cu “Tezele in domeniul protectiei mediului ”(6) (1990). alte prioritati nationale. PROTECłIA MEDIULUI. impozite. in special in domeniul apei.2 Strategia protectiei mediului in Romania Prin strategie se intelege arta coordonarii actiunilor si a stabilirii sarcinilor fundamentale pentru atingerea scopului sau a obiectivelor politice. tarife de utilizare) pentru construirea stimulentelor de utilizare a capitalului natural. document important prezentat in paragraful urmator. a Agentiilor pentru Protectia Mediului sub coordonarea Ministerului Apelor. dezvoltarea resurselor umane si a implicarii organizatiilor neguvernamentale.

. regulamente. In prezent lista de proiecte prioritare este unica (nu mai exista proiecte pe termen scurt si mediu) cuprinzand 117 proiecte prioritare.C. legea protectiei mediului este cea mai importanta lege in domeniu. Selectia si actualizarea proiectelor este decisa de o Comisie Interministeriala condusa de Ministerul Apelor. ordinele Ministerului Apelor. Daca in Strategia Protectiei Mediului sunt cuprinse obiective generale si cai de atingere a acestora.I. In judetul Bacau a fost realizat si un “Plan Local de Actiune in domeniul Mediului”. sectoriale. Programul se actualizeaza in permanenta. In fiecare judet al tarii Agentiile Teritoriale pentru Protectia Mediului au elaborat Strategii locale de mediu care au armonizat prioritatile la nivel de judet cu cele la nivel national. In prezent si in judetul Piatra Neamt se elaboreaza un astfel de Plan de Actiune in domeniul Mediului.M. Padurilor si Protectiei Mediului.l Legislatia interna in domeniul mediului Toate institutiile si organizatiile implicate in protectia mediului trebuie sa respecte cadrul legal existent la un moment dat. incepand cu Constitutia Romaniei. unde de altfel se afla si secretariatul permanent al PNAPM. In acest sens au fost selectate 104 proiecte pe termen scurt si 196 proiecte pe termen mediu din peste 1200 propuneri avansate de APM-uri. PROTECłIA MEDIULUI. Ea este o lege cadru si stabileste principiile si obligatiile 13 . Dupa Constitutia tarii. Legea Cadru privind Protectia Mediului in Romania (L137/1995). instructiuni si proceduri de aplicare. O sarcina stabilita cu aceasta ocazie a fost aceea ca pentru fiecare tara in tranzitie sa se elaboreze un Program National de Actiune corelat cu cel european. legile specifice.-Bucuresti. Padurilor si Protectiei Mediului.4.I. Planul a avut si caracter de pilot pentru alte judete. I. Actiunea a fost sustinuta de guvernul danez care a acordat asistenta stiintifica si financiara specialistilor din I. DEZVOLTARE DURABILĂ. in PNAPM au fost detaliate aceste obiective prin programe de investitie concrete. Cadrul legal este reprezentat printr-o serie de reglementari cu prevederi in domeniul mediului. Selectia s-a facut pe baza unei scheme logice si a analizei cost beneficiu.4 Cadrul Legislativ in domeniul Mediului I. autoritatile locale si ministere. ECOLOGIE. hotararile de guvern. MANAGEMENT La cea de a doua reuniune a ministrilor mediului din Europa de la Lucerna (1993) s-a adoptat Planul de Actiune in domeniul Mediului pentru Europa Centrala si de Rasarit. In elaborarea acestui Plan Local de Actiune s-a beneficiat de sprijin din partea specialistilor olandezi de la Agentia pentru Protectia Mediului din Roterdam.

industriale si agricole (proiect). Totodata in Legea Protectiei Mediului se apreciaza necesitatea promovarii urmatoarelor 17 legi sectoriale: a) legea gospodaririi apelor si a ecosistemelor acvatice (Legea Apelor). h) regimul substantelor si al deseurilor periculoase (proiect). Studierea detaliata a acestora face obiectul unui numar important de lucrari.4. g) ocrotirea albinelor si protectia florei melifere (Legea agriculturii). b) gospodarirea fondului forestier (Codul Silvic). o) regimul privind asigurarea radioprotectiei. l) ariile protejate si monumentele naturii (proiect). m) raspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. DEZVOLTARE DURABILĂ. Romania este parte la un numar important de astfel de conventii. p) gospodarirea si conservarea pajistilor. q) gospodarirea obiectivelor de interes speologic. Desigur ca exista un numar important de alte reglementari mai vechi sau mai noi. utilizarea si comercializarea substantelor fitosanitare). Primele sapte legi inclusiv legea cadru privind protectia mediului sunt deja in vigoare. PROTECłIA MEDIULUI. i) gospodarirea deseurilor menajere. j) piscicultura si pescuitul (proiect). f) protectia fondului cinegetic si de vanatoare (Legea fondului cinegetic). MANAGEMENT generale in domeniu. Printre acestea le vom aminti numai pe cele mai importante: 14 . Celelalte se afla in faze mai mult sau mai putin avansate de promovare.I. geologic si paleontologic. In cele de mai sus s-au prezentat pe scurt legile cele mai importante.2 Legislatia internationala a mediului Cunoscuta adesea si ca “Legea internationala a mediului” aceasta reprezinta totalitatea conventiilor si acordurilor internationale in domeniul protectiei mediului. d) regimul pesticidelor (Legea privind producerea. I. c) desfasurarea activitatilor nucleare si asigurarea securitatii surselor de radiatii inclusiv raspunderea civila pentru daune nucleare (Legea desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare). n) protectia litoralului si a zonelor costiere. e) gospodarirea lucrarilor de imbunatatiri funciare (Legea imbunatatirilor funciare). ECOLOGIE. k) protectia atmosferei (proiect). Printre acestea amintim “Dreptul mediului inconjurator” (l3) autor profesor Daniela Marinescu. aflate in vigoare.

Conventia CITES. Conventia de la Bonn. privind protectia zonelor umede ca habitat al pasarilor calatoare. semnata la Rio de Janeiro in 1992 de catre sefii de state si guverne si ratificata de Romania in 1994. Conventia de la Berna privind protectia florei si faunei salbatice si a habitatelor acestora. ratificate de Romania. Conventia prezinta o importanta deosebita pentru zona rezervatiei biosferei Delta Dunarii. Conventia este insotita de o serie de protocoale privind controlul emisiilor de bioxid de sulf sau oxizi de azot. Romania a ratificat aceasta conventie in 1993. Conventia cadru a Natiunilor Unite privind Conservarea Biodiversitatii. Conventia de la Ramsar. De exemplu Romania a solicitat exceptarea ursului. Un al treilea document (amendamentul de la Copenhaga) nu a fost ratificat de Romania. privind protectia Marii Negre.Tarile pot insa sa faca exceptarea in functie de situatiile concrete existente. cat si a altor doua conventii UNESCO . Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon. Desi a fost ratificata de tarile riverane.I. punerea ei in aplicare este ingreunata de • • • • • • • • • 15 .. Romania s-a confruntat cu nenumarate probleme de introducere frauduloasa in tara a deseurilor toxice de care apoi s-a debarasat cu mare greutate. Aceasta a fost semnata de sefii de state si guverne la Rio de Janeiro in 1992 si ratificata de Romania in 1994. El se refera la o substanta mai putin semnificativa pentru Romania (bromura de metil) folosita cu precadere in agricultura. privind protectia pasarilor migratoare a fost ratificata de Romania in 1997. respectiv Conventia privind protectia patrimoniului natural universal. la care Romania inca nu a aderat. ECOLOGIE. De altfel rezervatia biosferei Delta Dunarii se afla sub incidenta conventiei de la Ramsar. lupului si a rasului. PROTECłIA MEDIULUI. privind prevenirea comertului ilegal cu specii de flora si fauna periclitata. In acest sens exista o lista pe care sunt incluse speciile periclitate. Conventia a fost semnata de cele sase tari riverane la Bucuresti in 1992. Conventia de la Bucuresti. Conventia de la Geneva privind poluarea transfrontiera a aerului la mare distanta. Protocolul se refera la controlul substantelor care distrug stratul de ozon (cu precadere cloroflorcarbonii). Ea este completata prin Protocolul de la Montreal si amendamentul de la Londra. MANAGEMENT • Conventia cadru a Natiunilor Unite privind prevenirea modificarilor climatice.Omul si biosfera. Conventia de la Bassel privind transportul transfrontalier al deseurilor toxice. etc. DEZVOLTARE DURABILĂ.

management. Extrem de utila este si experienta castigata in cadrul Programului de Mediu pentru Dunare. protectia mediului. ECOLOGIE. Secretariatul permanent al conventiei a fost stabilit la Viena. iar activitatea este condusa de un Comitet Interimar. In acest fel s-a dorit o familiarizare a cititorului cu unele dintre aspectele necesar a fi cunoscute pentru a putea aprofunda in cunostinta de cauza elementele specifice managementului mediului. S-a creat astfel un instrument eficace pentru managementul bazinului Dunarii. strategii. DEZVOLTARE DURABILĂ. dezvoltare durabila.I. PROTECłIA MEDIULUI. elemente comune unui numar mare de organizatii care pot diferi extrem de mult una de alta. ce vor fi detaliate in capitolele urmatoare. MANAGEMENT problemele economice cu care se confrunta tarile din regiune. exemple de instrumente de management utilizate de acestea (politici. Totodata s-au prezentat pe scurt institutiile si organismele internationale si nationale implicate in protectia mediului. inclusiv de Comisia Uniunii Europene si a fost ratificata de suficiente tari pentru a intra in vigoare..5 Concluzii In prezentul capitol s-a facut o scurta trecere in revista a unor notiuni legate de ecologie. dar se intampina dificultati in demararea activitatilor acestuia si datorita unor diferente de opinii privind regulamentul de organizare si functionare al acestuia. precum si aspecte legate de cadrul legislativ national si international in domeniul mediului. programe de actiune). I. 16 . In prezent activitatile acestuia din urma sunt preluate treptat de Conventie. • Conventia privind managementul durabil al apelor Dunarii a fost semnata de 11 tari riverane Dunarii. Secretariatul Permanent al Conventiei a fost stabilit la Istambul.

Acest sistem structurat de management al mediului face obiectivul unor standarde internationale cuprinse in seria [ ISO 14000 ] standarde care sintetizeaza pentru toti cei interesati elememtele specifice unui sistem de management al mediului. Toate institutiile si organizatiile sunt preocupate din ce in ce mai mult de atingerea unor performante de mediu prin controlul impactului produs de propria lor activitate asupra mediului si in acelasi timp de dezvoltarea capacitatii lor de a demonstra altora aceste performante. 17 . SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. planuri de actiune. definirea intelesului acesteia. etc. precum si unele exemple ale unor elemente de management la care aceste institutii apeleaza (politici. al cresterii preocuparii partilor interesate fata de problemele lagate de mediu si dezvoltarea durabile.).. Scopul acestei prezentari a fost de a introduce si familiariza pe cititor cu diferite notiuni si denumiri de institutii care vor fi prezente in aceasta lucrare. o inteprindere trebuie sa realizeze aceste analize in cadrul unui sistem structurat de management ( dedicat unor aspecte de mediu ) integrat in ansamblul activitatilor de management. strategii. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.analizele‘’ si . reglementari. In prezentul capitol vom lua contact cu o serie de aspecte definitorii pentru un sistem de management al mediului inclusiv prezentarea terminologiei specifice. In scopul atingerii dezideratelor de mai sus nu sunt suficiente .. nationale si locale implicate in protectia mediului.1 Introducere In primul capitol s-au prezentat pe scurt principalele institutii internationale. Pentru a avea certitudinea ca performantele sale satisfac si vor satisface cerintele legale cat si propriile obiective in domeniul mediului.auditurile de mediu ’’. II. a domeniului de aplicare si a cerintelor unui sistem de management. a dezvoltarii unor politici economice si a unor masuri destinate sa incurajeze protectia mediului. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE II. Aceste preocupari se inscriu in contextul unei legislatii din ce in ce mai stricte. Este remarcabil faptul ca prevederile unui astfel de sistem de management pot fi integrate si in structura altor cerinte de management. pentru atingerea obiectivelor de mediu sau economice fixate.II.

II.2 Domeniul de aplicare a unui sistem de management de mediu. sa se conformeze acestora si sa demonstreze aceasta conformitate. Un astfel de sistem de management al mediului este aplicabil oricarei organizatii care doreste: a) sa transpuna in practica . de a preveni poluarea si de a asigura un echilibru intre aceste elemente si necesitatile sociale si economice.. d) certificarea / inregistrarea sistemului de management de mediu de catre un organism exterior. 18 . sa mentina si sa imbunatateasca un sistem de management de mediu. cea mai buna tehnologie posibila ‘’. II. (desigur daca si economic acest lucru este posibil ) cu evidentierea tuturor costurilor si beneficiilor aduse de o astfel de tehnologie. de orice tip si marime . Este necesar ca organizatia sa apeleze la .ale activitatii sale‘’ asupra mediului. culturale si sociale. Cheia succesului unui astfel de sistem consta in asumarea responsabilitatilor la toate nivelurile si functiile existente in cadrul organizatiei. Organizatii interesate in aplicare Un astfel de sistem de management al mediului poate fi aplicat acelor activitati si . DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE Un alt element remarcabil este gradul de generalitate al sistemului prezentat. Aplicarea unui astfel de sistem permite organizatiei respective sa stabileasca si evalueze eficienta procedurilor utilizate pentru elaborarea politicii sale de mediu. e) sa realizeze o autoevaluare si o declarare a conformitatii cu Standardul International ISO 14000. cu precadere la nivelul cel mai ridicat al conducerii organizatiei. Scopul principal al unui sistem de management al mediului este de a asigura ocrotirea mediului.aspecte de mediu‘’ pe care organizatia le poate controla si influenta.. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Aplicarea de catre o organizatie a unui sistem de mediu nu conduce automat la obtinerea performantelor pe care si le-a propus organizaztia . b) sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu pe care a declarat-o. adaptabil diverselor conditii geografice. Un astfel de sistem de management trebuia sa indeplineasca o serie de cerinte astfel incat el sa permita organizatiei care-l aplica sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu in contextul respectarii prevederilor legislative si tinand seama de datele referitoare la impactele semnificative . aplicabil tuturor organizatiilor.. c) sa demonstreze aceasta conformitate altora.

3. NOTA .II.3. fauna. resursele naturale.3. pamantul. Impact asupra mediului Orice modificare a mediului.In acest context . extindere a sistemului de management al mediului pentru obtinerea imbunatatirii performantei globale in domeniul mediului. mediul inconjurator se extinde din interiorul organizatiei pana la sistemul global. II.4. totala sau partiala. a caror definitie o precizam mai jos : II. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.2. apa. produsele sau serviciile unei organizatii. II. care include aerul. II.3 Definirea unor notiuni si termeni specifici unui sistem de management al mediului In cuprinsul prezentei lucrari. fiintele umane si relatiile intre acestea. Aspect de mediu Acel element al activitatilor. Mediu Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie. care rezulta din activitatile.Nu este necesar ca procesul sa aiba loc simultan in toate sectoarele de activitate. vom utiliza o serie de termeni.Un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care poate avea un impact semnificativ asupra mediului. produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul. Imbunatatire continua Proces de dezvoltare.1. NOTA . II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE II.3. flora.3. daunatoare sau benefica. NOTA . in acord cu politica de mediu a organizatiei.3.5. Sistem de management de mediu 19 .

Auditul sistemului de management de mediu Proces de verificare sistematica si documentata.7.8. obiectivele si tintele de mediu ale acesteia. bazate pe politica.9.3.3. ce permite obtinerea si evaluarea dovezilor obiective necesare pentru a evidentia daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este in conformitate cu criteriile sistemului de management de mediu stabilite de aceasta organizatie inclusiv comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei. procedurile. realizarea. transpunerea in practica. Tinta de mediu Cerinta detaliata de performanta.3.6. II. pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.3. II. practicile. II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE Componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica. cuantificata daca este posibil. responsabilitatile. II. II. rezultat din politica de mediu.10. activitatile de planificare. Obiectiv de mediu Telul general de mediu. Performanta de mediu Rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu. procesele si resursele necesare pentru elaborarea. 20 . legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu.3. aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei. Politica de mediu Totalitatea intentiilor si principiilor declarate de catre organizatie referitoare la performanta globala de mediu si care constituie cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei respective. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. ce rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie sa fie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.II. analizarea si mentinerea politicii de mediu.

Organizatie Companie. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE II. imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor.II. Prevenirea poluarii Utilizarea unor procese. parte sau combinatie a acestora. Implementarea unui sistem de management de mediu are ca obiectiv imbunatatirea performantei de mediu. Sistemul de management de mediu furnizeaza un mecanism structurat pentru obtinerea unei imbunatatiri continue al carui ritm si intindere se determina de catre organizatie in functie de contextul economic si de 21 . materiale sau produse ce impiedica.Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii includ reducerea impactului daunator asupra mediului. Parte interesata Individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii. II. II. societate comerciala. care pot include reciclarea.3.13. NOTA .12.pentru organizatiile cu mai multe unitati operationale. cu propria sa structura functionala si administrativa.4 Cerinte ale sistemului de management al mediului II. reduc sau controleaza poluarea. firma.1 Cerinte generale Orice organizatie interesata in introducerea unui sistem de management al mediului trebuie sa indeplineasca un set de cerinte pe care le vom prezenta in continuare. Este necesar ca organizatia sa analizeze periodic si sa evalueze sistemul de management de mediu pentru a identifica oportunitatile de imbunatatiri suplimentare ale performantei de mediu. utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor. autoritate sau institutie. practici. cu raspundere limitata sau orice alt statut juridic.11. II. intreprindere. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.3. tratarea.4. o unitate separata poate fi definita ca o organizatie. mecanismele de control. modificarea proceselor.3. NOTA . publica sau particulara.

implementare. 22 . audit si analiza pentru a se asigura ca politica de mediu este respectata si sistemul de management de mediu ramane corespunzator. Sistemul permite unei organizatii : a) sa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare . f) sa faciliteze activitatile de planificare. pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului. b) sa identifice aspectele de mediu care rezulta din activitatile. ar trebui sa se inteleaga ca sistemul de management de mediu este un instrument de lucru care permite organizatiei sa atinga si sa controleze sistematic nivelul performantei de mediu pe care si-l fixeaza. II. dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor. In cele ce urmeaza vom prezenta cerintele pentru un sistem de management de mediu bazate pe procesul ciclic si dinamic “planificare . actiuni corective. monitorizare. d) sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective si tinte de mediu corespunzatoare. O organizatie are libertatea si flexibilitatea sa defineasca limitele de aplicare si poate opta pentru implementarea sistemului in intreaga organizatie sau in anumite unitati operationale ale sale. sau in activitati specifice. Stabilirea si functionarea unui sistem de management al mediului nu determina in mod necesar prin el insusi o reducere imediata a unui impact asupra mediului. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE alte circumstante. produselor sau serviciilor organizatiei. Ea trebuie sa precizeze clar obiectivele si prioritatile organizatiei respective in domeniul mediului.II. produsele sau serviciile sale. existente. c) sa identifice prevederile relevante de ordin legislativ si reglementar.4. g) sa fie capabila sa se adapteze la schimbari. anterioare sau planificate. verificare si analiza “. e) sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a pune in practica politica si pentru a-si atinge obiectivele si tintele fixate. Desi este posibila o imbunatatire a performantei de mediu ca urmare a abordarii sistematice. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.2 Politica de mediu Politica de mediu a unei organizatii trebuie sa fie definita de conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel. control. Pentru a fi eficienta politica stabilita trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte si anume: a) sa corespunda naturii.

4.1 Aspectele de mediu 23 . daca el exista. in asa fel incat sa poata mentine si imbunatati performanta de mediu. Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel ar trebui sa defineasca si sa documenteze politica sa de mediu in contextul politicii de mediu al oricarui ansamblu organizational caruia ii apartine si cu aprobarea acestuia. II. si ar trebui sa fie analizata si revizuita periodic pentru a reflecta modificarea conditiilor si a informatiilor.4. c) sa includa un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu existente. Se recomanda ca domeniul sau de aplicare sa fie clar identificat. Se recomanda ca politica de mediu sa fie suficient de clara pentru a fi inteleasa de partile interesate. Politica de mediu este elementul motor al implementarii si al imbunatatirii sistemului de management de mediu al unei organizatii. prevederile legale existente.3 Planificarea In scopul atingerii obiectivelor stabilite prin politica de mediu este necesar ca organizatia sa identifice aspectele de mediu. In consecinta.II. d) sa ofere cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor de mediu.3. e) este transpusa in practica. atat in cadrul organizatiei cat si in exterior. politica de mediu ar trebui sa reflecte angajamentul conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel de a se conforma legilor in vigoare si de a urmari imbunatatirea continua. II. Politica reprezinta baza pe care se sprijina organizatia pentru a-si fixa obiectivele si tintele de mediu. precum si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. precum si responsabilitatile si termenele de realizare. obiectivele si tintele. mentinuta si comunicata si dispune de o baza de documente corespunzand intregului personal. f) este disponibila pentru public. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE b) sa includa un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.II. precum si situatiile de urgenta posibile. actuale si anterioare. b) identificarea aspectelor de mediu semnificative. Toate aceste elemente trebuie sa fie permanent actualizate. Se recomanda ca in acest proces sa se tina seama de costul si timpul necesar efectuarii analizelor si de disponibilitatea datelor sigure. In continuare vom prezenta cateva aspecte legate de procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative care ar trebui luate in considerare cu prioritate de catre sistemul de management de mediu al unei organizatii. d) evaluarea actiunilor inteprinse in urma investigarii incidentelor anterioare. Se recomanda ca o organizatie in care nu exista un sistem de management de mediu sa stabileasca. situatia sa in raport cu mediul printr-o analiza de mediu preliminara. Organizatiile care au pus in practica un sistem de management de mediu functional nu trebuie sa mai intreprinda o asemenea analiza. Informatiile furnizate deja in scopuri de reglementare sau in alte scopuri se pot utiliza in cadrul acestui proces. Se recomanda ca aceasta analiza sa acopere patru domenii principale: a) prevederile legislative si reglementare. Se recomanda ca organizatiile sa determine aspectele de mediu in functie de intrarile si iesirile asociate cu activitatile. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE In vederea evidentierii “aspectelor de mediu” organizatia trebuie sa stabileasca si sa aplice permanent proceduri care sa permita identificarea “aspectelor de mediu” legate atat de activitatile cat si de produsele sau serviciile care pot fi controlate si influentate de organizatia respectiva. 24 . In toate cazurile. c) examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente. organizatiile pot lua in considerare gradul efectiv de control asupra aspectelor de mediu considerate. Prin aplicarea acestor proceduri se urmareste identificarea acelor “aspecte de mediu” care au un impact semnificativ si care trebuie luate in considerare la stabilirea politicilor si obiectivelor de mediu ale organizatiei. De asemenea. se recomanda sa fie luate in considerare conditiile normale si anormale de functionare din cadrul organizatiei. produsele si/sau serviciile lor relevante. intr-o prima etapa. Scopul acestei analize este de a lua in considerare toate aspectele de mediu ale organizatiei ca baza pentru stabilirea sistemului de management de mediu.

gestionarea deseurilor . alte probleme referitoare la comunitate si la mediul local . Ele pot selecta categorii de activitati. II. se recomanda . daca este posibil . masuratori si inspectii directe. rezultate ale auditurilor anterioare sau alte analize care depind de natura activitatilor organizatiei. ca acestea sa aiba in vedere mecanisme de manipulare si de eliminare corespunzatoare. 2. prin schimbarea . Controlul si influenta asupra aspectelor de mediu asociate produselor difera semnificativ in functie de pozitia pe piata a organizatiei. emisii in aer . precum si impacturile semnificative potentiale asociate situatiilor previzibile in mod normal sau situatiilor de urgenta. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. produse sau servicii pentru a identifica acele aspecte susceptibile de a avea un impact semnificativ. organizatia care introduce un sistem de management de mediu . deversari in apa . Se recomanda ca acest proces sa ia in considerare conditiile normale de functionare. 5. daca este necesar . Organizatiile nu trebuie sa evalueze fiecare intrare de produs. componenta sau materie prima. in timp ce organizatia responsabila de proiectarea produsului poate modifica sensibil aspectele de mediu . a unui singur material de intrare. Un contractant sau un furnizor al organizatiei poate avea o influenta relativ scazuta . conditiile de oprire si de pornire.II. de exemplu .2 Prevederi legale Pentru realizarea unei planificari corespunzatoare. Desi organizatiile pot avea un control limitat al utilizarii si al eliminarii produselor lor .3. totusi . DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE O abordare corespunzatoare pentru aceasta analiza de mediu preliminara poate include liste de verificare. contaminarea solului . Se recomanda ca procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activitatilor din unitatile operationale ale organizatiei sa ia in considerare . produselor sau serviciilor . Aceasta prevedere nu are drept scop modificarea sau cresterea obligatiilor legale ale unei organizatii.4. 3. si nu evaluarea detaliata a ciclului de viata. trebuie sa stabileasca si mentina o procedura care sa identifice si sa permita accesul tuturor celor 25 . interviuri. 4. urmatorii factori : 1. Procesul are drept scop identificarea aspectelor semnificative de mediu asociate activitatilor.

3. inclusiv cu angajamentul de a preveni poluarea.4. b) mijloacele si termenele privind realizarea acestora. In cazul unor proiecte care se refera la noi dezvoltari. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. precum si la activitati. II. optiunile sale tehnologice si cerintele sale financiare. aplicabile .4.. Se recomanda ca obiectivele sa fie specificate si sa se stabileasca tinte masurabile oriunde este realizabil.3 Obiective si tinte In cadrul procesului de planificare. o organizatie poate lua in considerare utilizarea celei mai bune tehnologii disponibile.II..4 Programe de management de mediu Pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE interesati la prevederile legale existente si la alte cerinte adoptate de organizatie. o organizatie trebuie sa stabileasca si sa aplice permanent unul sau mai multe programe care trebuie sa includa: a) desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie si nivel relevant ale organizatiei pentru atingerea obiectivelor si tintelor. b) acorduri incheiate cu autoritatile publice . Iata cateva cerinte pe care organizatia le poate adopta: a) coduri de buna practica in industrie . precum si punctele de vedere ale partilor interesate. Toate obiectivele si tintele de mediu trebuie sa fie coerente cu politica de mediu.aspectelor de mediu‘’ legate de activitatile . organizatia trebuie sa detalieze obiective si tinte bine documentate pentru fiecare nivel si functie relevanta din cadrul organizatiei. programele trebuie 26 . comerciale. si unde este cazul.aspectele de mediu ‘’ semnificative. daca este viabila din punct de vedere economic.3. Cu ocazia stabilirii si analizarii obiectivelor sale. d) ghiduri fara caracter de reglementare. . Referirea la cerintele financiare ale organizatiei nu implica obligativitatea utilizarii metodologiilor de contabilitate analitica si pentru aspectele de mediu. rentabila si adecvata. o organizatie trebuie sa ia in considerare prevederile legale si alte cerinte. La stabilirea optiunilor tehnologice. produse sau servicii noi sau modificate. operationale. II. produsele si serviciile sale. sa se tina cont de masurile preventive.

Pentru produse. serviciile si activitatile existente. constructia. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. atributiile. II. exploatarea si. Aceasta analiza poate fi intreprinsa atat pentru produsele. in afara altor responsabilitati. resurse tehnologice si financiare. cat si pentru cele noi. II.4. consideratii asupra etapelor de planificare. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE schimbate astfel incat sa se asigure aplicarea managementului de mediu pentru aceste proiecte. proiectarea. Se recomanda ca programul sa descrie modul in care vor fi atinse obiectivele si tintele fixate de catre organizatie si sa indice termenele si personalul responsabil de punere in practica a politicii de mediu a organizatiei. procesul de productie. responsabilitatile si nivelurile de decizie (autoritatea) trebuie sa fie definite. Conducerea organizatiei trebuie sa furnizeze resursele necesare pentru implementarea si controlul sistemului de management de mediu.1 Structura necesara si responsabilitati Pentru a asigura eficienta managementului de mediu. responsabilitatile si autoritatea pentru: 27 .4. Crearea si utilizarea unuia sau a mai multor programe constituie un element cheie al succesului implementarii unui sistem de management de mediu. Pentru instalatii sau in cazul modificarilor importante ale proceselor. materiile prime.4.M. Se recomanda ca programul sa cuprinda o analiza de mediu pentru activitatile noi. productie. Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa numeasca unul sau mai multi reprezentanti care. proiectare. programul poate aborda planificarea. acest program poate aborda proiectarea. Aceste resurse cuprind resurse umane si calificari corespunzatoare.II. utilizarea si eliminarea. punerea in functiune.M. scoaterea din uz a instalatiei. trebuie sa aiba definite atributiile. comercializare si eliminare. Programul poate include. sa dispuna de o documentatie corespunzatoare si sa fie comunicate celor interesati. la momentul corespunzator determinat de organizatie. atunci cand este adecvat si realizabil.4 Transpunerea in practica si asigurarea derularii S.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.II. conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel ar trebui sa asigure alocarea resurselor la un nivel corespunzator pentru ca sistemul de managemant de mediu sa-si poata incepe activitatea si sa poata fi mentinut. constientizare si competenta O prima cerinta pentru a asigura transpunerea in practica si functionarea unui sistem de management de mediu este identificarea necesitatilor de instruire. Este important de asemenea ca responsabilitatile cheie ale sistemului de management de mediu sa fie bine definite si comunicate personalului implicat. Intregul personal a carui munca poate avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie instruit in mod corespunzator.2 Instruire. Se recomanda ca acest angajament sa porneasa de la nivelul cel mai inalt al conducerii. De asemenea. pot fi desemnati mai multi reprezentanti. In inteprinderile mici si mijlocii aceste responsabilitati pot reveni unei singure persoane.4. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE a) a asigura ca cerintele referitoare la sistemul de management al mediului sunt stabilite. ele putand fi atribuite si altor structuri ale organizatiei. se recomanda desemnarea unuia sau mai multor reprezentanti cu responsabilitati si autoritati definite pentru implementarea sistemului de management de mediu. pentru analizare si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem. conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel ar trebui sa stabileasca politica de mediu a organizatiei si sa asigure implementarea sistemului de management de mediu. Trebuie totodata sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru ca personalul de la toate nivelurile si din toate functiile relevante sa fie constientizat de: a) importanta conformitatii cu politica de mediu. In consecinta se recomanda ca responsabilitatile in domeniul mediului sa nu fie lasate numai responsabililor de mediu. cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu. Succesul implementarii unui sistem de management de mediu presupune angajamentul intregului personal al organizatiei.4. b) a raporta conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel. transpuse si mentinute conform standardului international ISO 14000. In consecinta. In cadrul acestui angajament. II. 28 . performanta sistemului de management de mediu. In organizatiile mari sau complexe. cum este conducerea operationala sau altor functii implicate in probleme de mediu.

ale activitatilor lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale.4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. De exemplu. competenta si instruire necesare pentru a asigura pregatirea necesara a personalului. II. de documentare si de raspuns la informatiile si cererile pertinente ale partilor interesate. c) atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica de mediu. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE b) impacturile semnificative asupra mediului. fie prin educatie. cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu. De asemenea. reale sau posibile. in anumite situatii.4. se recomanda ca organizatia sa solicite subcontractantilor care lucreaza in numele sau sa demonstreze ca angajatii lor au instruirea necesara.II. organizatia trebuie sa stabileasca si sa aplice in permanenta o serie de proceduri (referitoare la “aspectele de mediu” si la sistemul de management al mediului) pentru a asigura: a) comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei. 29 . in special a celor insarcinati cu functii specializate in managementul de mediu. inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns: d) consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate. De asemenea se recomanda ca aceste proceduri sa stipuleze modul in care se realizeaza comunicarea necesara cu autoritatile publice. in cazul unor situatii de urgenta sau a aparitiei unor probleme relevante. fie prin instruire corespunzatoare sau prin experienta profesionala. In concluzie. raspunsurile la preocuparile partilor interesate pot include o informare corespunzatoare privind impactul semnificativ asupra mediului produs de activitatea organizatiei in cauza. Aceste proceduri pot sa se refere la modul in care se desfasoara dialogul cu partile interesate si sunt luate in considerare preocuparile acestora. Conducerea organizatiei ar trebui sa determine nivelul de experienta. Se recomanda ca organizatia sa stabileasca si sa mentina proceduri de identificare a necesitatilor de instruire. Personalul ce indeplineste sarcini care pot avea impact semnificativ asupra mediului trebuie sa aiba competenta necesara.3 Comunicarea Organizatia trebuie sa puna la punct o procedura de primire.

5 Controlul documentelor In vederea verificarii modului in care o organizatie interesata in introducerea managementului de mediu elaboreaza si pastreaza documentele intr-un mod adecvat. planuri locale de urgenta sau interventie. II. este necesara instituirea unui sistem de control al evidentei documentelor. de obtinere a performantei de mediu si nu crearea unui sistem complicat de control al documentelor. 30 .4. II. legaturile existente intre aceste elemente. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. revizuite atunci cand este necesar si aprobate de persoane autorizate. Aceste documentatii (informatii) pot fi realizate pe suport de hartie sau electronic. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE b) primirea. diferite organigrame. asigurarea activitatii de documentare si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exteriorul organizatiei.4 Documentatia necesara in cadrul unui sistem de management al mediului In cadrul promovarii unui sistem de management al mediului este necesara punerea la punct a unor documente care pot cuprinde printre altele: • • • • informatii despre proces.4. ele urmand a fi folosite pentru: ◊ ◊ descrierea elementelor esentiale ale sistemului de management de mediu si interactiunea.4. c) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului de management de mediu.II. Acest control nu reprezinta un scop in sine. descrierea (indicarea) modului in care poate fi accesata documentatia conexa. standarde interne si proceduri de operare. Preocuparea principala a organizatiei trebuie sa fie transpunerea in practica a sistemului de management al mediului.4. b) sunt analizate periodic. Scopul realizarii unui astfel de sistem de control al documentelor de catre o organizatie este acela de a se asigura ca: a) acestea pot fi localizate.

aceasta trebuie sa planifice aceste activitati operationale inclusiv activitatea de intretinere. obiectivelor si tintelor sale.II.4.4. Planificarea va trebui sa asigure: a) stabilirea si punerea in aplicare a unor proceduri insotite de o documentatie corespunzatoare care sa conduca la realizarea politicii de mediu. b) includerea in proceduri a criteriilor de operare. la bunurile si serviciile utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor relevante. Totodata. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE d) documentele depasite sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare si utilizare sau sunt protejate in alt mod impotriva unei utilizari neintentionate. pastrat in scopuri juridice si/sau pentru informare este corect identificat. II.4. dupa producerea unor accidente sau aparitia unor situatii de urgenta. in special. acolo unde este necesar.7 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgenta si a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestor accidente. mentinuta intr-un mod ordonat si arhivata pentru o perioada precizata. Documentatia trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte. De 31 . Trebuie stabilite si actualizate proceduri si responsabilitati pentru crearea si modificarea diferitelor tipuri de documente. pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditii corespunzatoare.6 Controlul activitatilor operationale Organizatia trebuie sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate “aspectelor de mediu” semnificative. e) orice document depasit. identificabile. obiectivelor si tintelor stabilite. c) stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la “aspectele de mediu” semnificative.4. II. corespunzator politicii. Organizatia trebuie sa analizeze si sa revizuiasca. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. datata (cu datele de revizuire indicate) si usor identificabila. procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta si sa intareasca capacitatea de raspuns a acestora. Astfel ea trebuie sa fie lizibila.

II. in timpul elaborarii si aplicarii procedurilor de investigare si corectare a neconformitatii. In consecinta. actiune corectiva si actiune preventiva Organizatia care promoveaza un sistem de management al mediului trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE asemenea. Orice actiune corectiva sau preventiva introdusa pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau posibile trebuie adaptata in functie de importanta problemelor si trebuie sa fie proportionala cu impactul produs asupra mediului.5. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.4. a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei. 32 . tratarea si analizarea neconformitatii.5 Verificarea si actiunea corectiva II. II. in mod regulat. Echipamentul de monitorizare trebuie etalonat si intretinut. adoptarea de masuri in vederea reducerii oricarui impact produs. Organizatia trebuie sa implementeze si sa pastreze orice modificari aparute in cadrul procedurilor documentate rezultate ca urmare a unor actiuni corective si preventive.5.2 Neconformitate. organizatia trebuie sa testeze periodic astfel de proceduri. c) introducerea sau modificarea controalelor necesare pentru evitarea unei repetari a neconformitatii.4. atunci cand acest lucru este posibil.1 Monitorizare si masurare Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri insotite de documentatia corespunzatoare pentru a monitoriza si a masura. initierea si finalizarea actiunilor corective si preventive. Aceasta activitate trebuie sa includa pastrarea tuturor informatiilor care sa permita urmarirea performantei. II. b) identificarea si punerea in practica a actiunii corective necesare. caracteristicile principale ale operatiilor si activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. iar inregistrarile acestui proces trebuie pastrate in conformitate cu procedurile organizatiei.4. se recomanda ca organizatia sa ia in considerare urmatoarele elemente de baza: a) identificarea cauzelor neconformitatii. definirea treptelor de decizie.

j) informatii despre aspectele semnificative de mediu. informatii cu privire la pregatirea pentru situatii de urgenta si a capacitatii de raspuns. acestea se pot realiza rapid si cu un minim de planificare formala. inregistrarile referitoare la inspectii. inregistrarile reclamatiilor.5. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE d) inregistrarea in proceduri scrise a oricaror schimbari rezultate din actiunile corective. identificabile si trebuie sa permita regasirea informatiilor privind activitatea. Inregistrarile referitoare la mediu trebuie sa fie pastrate si retinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta si trebuie sa fie protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere. k) rezultatele auditurilor. rapoarte cu privire la incidente. pentru a demonstra conformitatea cu cerintele impuse de sistemul de management al mediului. Inregistrarile referitoare la mediu pot include: informatii despre legislatia de mediu sau alte cerinte. sau pot constitui o activitate mai complexa si pe termen lung. informatii pertinente privind contractantii si furnizorii. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. informatii asupra produsului. pastrare si distrugere a inregistrarilor privitoare la mediu. Se recomanda ca procedurile de identificare. Se recomanda ca documentatia asociata sa corespunda nivelului actiunii corective. inregistrarile referitoare la instruire. rezultatele auditurilor si al analizelor: Inregistrarile referitoare la mediu trebuie sa fie lizibile.Durata lor de pastrare trebuie stabilita si inregistrata. intretineri si etalonari. II. Aceste inregistrari trebuie sa includa evenimentele privind instruirea personalului. In functie de situatie. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 33 .3 Inregistrari Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri de identificare. produsul sau a serviciului implicat. Inregistrarile trebuie mentinute intr-un mod adecvat sistemului si organizatiei.4. informatii asupra procedurilor aplicate.II. de mentinere si de punere la dispozitie a inregistrarilor sa se concentreze pe acele inregistrari necesare aplicarii si functionarii sistemului de management de mediu si pe acelea care arata in ce masura au fost atinse obiectivele planificate.

Se recomanda ca programul si procedurile de auditare sa cuprinda: a) b) c) d) e) f) activitatile si domeniile care fac obiectul auditului. frecventa si tehnicile de audit. 2.II. competenta auditorului. precum si responsabilitatile si cerintele pentru conducerea auditurilor si modul de raportare a rezultatelor. Se recomanda ca informatiile confidentiale. se recomanda conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel sa analizeze si sa evalueze sistemul de management de mediu la intervale stabilite. frecventa auditurilor. Programul de audit al organizatiei. adaptarea si eficienta sistemului de management de mediu si prin aceasta a performantei de mediu. In oricare situatie. este adecvat implementat si mentinut. inclusiv termenele. este conform dispozitiilor convenite pentru managementul de mediu. modul de conducere a auditurilor. procedurile de audit trebuie sa abordeze domeniul de aplicare. comunicarea rezultatelor auditului. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE l) analizele efectuate de conducere. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Se recomanda ca domeniul acestei analize sa fie cuprinzator. pentru: a) a determina daca sistemul de management de mediu: 1.4. Auditurile pot fi realizate de catre membri ai personalului si/sau de catre persoane din exterior alese de organizatie. II.4 Auditul sistemului de management de mediu Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor sistemului de management de mediu. incluzand cerintele Standardului International ISO 14000. responsabilitatile asociate realizarii si conducerii auditurilor.6 Analiza efectuata de conducere Pentru a sustine imbunatatirea continua. trebuie sa tina seama de importanta pentru mediu a activitatii si de rezultatele auditurilor precedente.4. II. se recomanda ca persoanele care realizeaza auditul sa fie impartiale si obiective. 34 .5. referitoare la activitatile organizatiei sa fie tratate corespunzator. b) a furniza conducerii organizatiei informatii referitoare la rezultatele auditurilor. Pentru a fi suficient de cuprinzatoare.

Analiza efectuata de conducere trebuie sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu. c) continua adaptare a sistemului de management de mediu la schimbarile de conditii si informatii. a obiectivelor si altor elemente ale sistemului de management de mediu. b) masura in care obiectivele si tintele au fost atinse. Se recomanda ca aceste analize sa includa: a) rezultatele auditurilor. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE desi nu este necesar ca toate elementele sistemului sa fie analizate in acelasi timp. ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului modificarii circumstantelor si in cadrul procesului de imbunatatire continua. procesul de analiza putandu-se desfasura intr-o anumita perioada de timp. 35 . obiectivele si procedurile sa fie analizate de persoane care apartin nivelului de management care a participat si la definirea lor. Se recomanda ca politica. d) preocuparile pertinente ale partilor interesate.II. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.

. de a garanta cerintele nationale si/sau internationale in vigoare. In cele ce urmeaza. atribuirea responsabilitatilor si evaluarea corecta si continua a diferitelor practici. Introducere In capitolul II au fost prezentate cerintele principale ale unui sistem de management al mediului privite prin prisma unei organizatii care doreste sa beneficieze de un audit obiectiv in vederea obtinerii unei autoevaluari sau autodeclarari privind aplicarea unui sistem de management de mediu. in prezentul capitol se vor prezenta principalele elemente ale unui sistem de management al mediului. vazute prin prisma unei organizatii. Spre deosebire de modul de abordare din capitolul II . 36 . financiare.III. Un astfel de sistem este esential pentru intarirea capacitatii unei organizatii de a anticipa si raspunde obiectivelor sale de mediu. sanatate si protectia muncii sau cele de management al calitatii ). procedurile. practicile. proceduri sau procedee interne menite sa asigure buna desfasurare a activitatilor acestor organizatii. Un astfel de SMM este compatibil cu conceptul de . Cele mai importante sunt: ◊ considerarea managementului de mediu drept una din prioritatile majore ale organizatiei. 1. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III. nu trebuie uitat ca promovarea unui SMM este un proces dinamic si interactiv iar structura. Orice manager care se hotaraste sa introduca sau sa dezvolte un SMM trebuie sa respecte un numar minim de principii fara a se limita insa numai la acestea. pe langa prezentarea elementelor unui SMM se vor oferi si sfaturi si recomandari practice care sa contribuie la mai buna intelegere a sistemului. care doreste sa introduca pentru prima oara un sistem de management al mediului ( SMM ) care sa fie dezvoltat si consolidat in cadrul propriului sistem de management general. la aplicarea si imbunatatirea lui continua precum si la introducerea si sustinerea sa cat mai eficienta. responsabilitatile. obiectivelor si scopurilor din domeniul mediului pot fi coordonate si corelate cu eforturile existente deja in alte domenii ( cum sunt activitatile de exploatare. In orice caz.dezvoltare durabila“ si poate fi adaptat oricarui cadru organizatoric. social sau cultural. alocarea resurselor. Un astfel de SMM va asigura ordinea si coerenta in cadrul organizatiilor respective si a preocuparilor acestora fata de problematica mediului. procedeele si resursele necesare pentru aplicarea politicilor. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III.

precum si incredintarea tuturor partilor interesate asupra faptului ca: 37 . obtinerea unor beneficii din punct de vedere economic. dar el poate fi perfect aplicat si in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) a caror importanta in cadrul mediilor de afaceri si in mod deosebit pentru tara noastra este unanim recunoscuta. pentru a atinge nivelurile de performanta fixate in mod continuu. produselor sau serviciilor organizatiei. Prezentul sistem de management care face obiectul standardelor ISO 14000 poate fi aplicat oricarei organizatii. stabilirea unui proces de management care sa permita auditarea si analiza SMM pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire a sistemului si a performantei de mediu rezultate. Motivul principal pentru care se recomanda ca o organizatie sa introduca un sistem eficient de management al mediului este cel al protejarii sanatatii oamenilor si a mediului impotriva impacturilor potentiale ale activitatilor. in buna echilibrare si integrare a intereselor economice si a celor de mediu. asigurarea de resurse suficiente si corespunzatoare. inclusiv instruirea. interne sau externe. incurajarea contractantilor si a furnizorilor in vederea stabilirii unui SMM. stabilirea angajamentului conducerii si a personalului privind protectia mediului pe toata durata ciclului de viata al produsului sau procesului. determinarea cerintelor legale si a aspectelor de mediu asociate activitatilor. Avantajele unui sistem de management al mediului. Principalele avantaje ale introducerii unui SMM constau in obtinerea unei competitivitati sporite pe o piata tot mai concurentiala. stabilirea unui proces care sa permita atingerea nivelului de performanta fixat.III. III. evaluarea performantei de mediu comparativ cu politica de mediu a organizatiei si imbunatatirea acestora daca este necesar. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ stabilirea si mentinerea comunicarii cu partile interesate. indiferent de marime.2. produselor sau serviciilor sale si pentru a contribui la mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului.

satisfacerea criteriilor investitorilor si imbunatatirea accesului la capital. imbunatatirea imaginii si cresterea actiunilor pe piata. incurajarea dezvoltarii si a participarii la definirea solutiilor referitoare la mediu. cat si din cel al mediului. limitarea incidentelor care implica responsabilitati. Am aratat ca un avantaj al introducerii unui SMM consta in obtinerea unor beneficii din punct de vedere economic. Este bine ca aceste beneficii sa fie identificate si evidentiate pentru a demonstra partilor interesate si mai ales actionarilor avantajul pe care il are pentru o organizatie aplicarea unui bun SMM. imbunatatirea relatiilor dintre industrie si autoritatile publice. 38 . respectarea criteriilor de certificare ale vanzatorului. simplificarea demersurilor de obtinere a permiselor si autorizatiilor. accentul este pus mai degraba pe prevenire decat pe actiunea corectiva. conservarea materiilor prime si a energiei. imbunatatirea controlului asupra cheltuielilor. O astfel de actiune ofera posibilitatea ca organizatia sa puna in evidenta legatura dintre obiectivele si tintele de mediu si rezultatele financiare specifice precum si utilizarea optima a resurselor acolo unde aduc cele mai mari beneficii atat din punct de vedere financiar . poate furniza dovada unei preocupari rezonabile asupra problemelor de mediu si de conformitate la reglementari.III. Printre consecintele si beneficiile aplicarii unui SMM eficient putem enumera: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ asigurarea consumatorilor privind angajamentul pentru introducerea unui management de mediu care se poate demonstra. demonstrarea unei preocupari rezonabile privind mediul. mentinerea unor bune relatii cu publicul si autoritatile locale. sistemele preconizate includ procesul de imbunatatire continua. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ◊ ◊ ◊ ◊ exista un angajament al conducerii privind indeplinirea prevederilor propriei politici. a obiectivelor si tintelor sale de mediu. obtinerea asigurarilor la un pret rezonabil.

3.Planificare. III. In acest context SMM-ul este privit ca o structura organizatorica ce trebuie supravegheata continuu si analizata periodic pentru a conduce in mod eficient activitatile legate de mediu ale unei organizatii ca raspuns la modificarile factorilor interni si externi care influenteaza organizatia respectiva. un astfel de model este caracteristic pentru un sistem de reglare automat. unde reactia inversa este reprezentata de analiza si imbunatatirea continua (figura 3. Acestea din urma au facut obiectul capitolului II. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III. se prezinta modelul preconizat pentru sistemul de management al mediului conform ISO 14000. indiferent de marime.2. sunt aplicabile oricarei organizatii. 39 . Principiul 5 . III.Analiza si imbunatatire. Modelul preconizat pentru sistemul de managemant al mediului are la baza o conceptie a unei organizatii care doreste sa subscrie la urmatoarele principii de baza: Principiul 1 . Principiul 3 . acreditare. 3. Principiile de baza si elementele sistemului de management al mediului. inregistrare sau demonstrare catre alte parti interesate a faptului ca in cadrul organizatiei in cauza se aplica un SMM. Domeniu de aplicare .Angajament si politica. In figura 3.III. Generalitati Elementele si indrumarile prezentate in acest capitol si care fac obiectul standardului ISO 14004.Transpunerea in practica (Implementarea) Principiul 4 . Toate aceste imbunatatiri sunt destinate a fi utilizate pe baza de voluntariat ca un instrument de management intern si nu pentru a fi utilizate drept criterii de certificare. care este interesata in dezvoltarea. In cele ce urmeaza se vor prezenta liniile de ghidare privind dezvoltarea si transpunerea in practica a sistemelor de management de mediu a principiilor de baza ale SMM precum si coordonarea acestora cu alte sisteme de management. Principiile de baza si elementele sistemului de management al mediului. 3. Principiul 2 .2) . tip sau nivel de maturitate. In realitate. transpunerea in practica si/sau imbunatatirea unui sistem de management al mediului .Masurarea si evaluarea. respectiv al standardului ISO14001. 1. ce poate fi reprezentat ca o bucla cu reactie inversa.1.

4. principiile si liniile directoare. III.Angajament si politica Conform acestui prim principiu se recomanda ca organizatia sa-si defineasca politica de mediu si sa-si asume angajamentul pentru introducerea unui SMM propriu. Analiza initiala de mediu Situatia curenta a unei organizatii din punct de vedere al protectiei mediului poate fi stabilita printr-o analiza initiala care poate include: ♦ identificarea cerintelor legale si a diferitelor reglementari. Pe masura ce experienta va creste.4. ♦ practicile si procedurile existente in domeniul managementului de mediu: 40 . codurile de buna practica. interne sau externe. III. ♦ evaluarea performantei comparativ cu criteriile relevante. consideratiile privind protectia mediului pot fi integrate in toate deciziile de afaceri. Principiul 1. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Intr-un astfel de sistem se recomanda ca fiecare membru al organizatiei sa accepte responsabilitatile legate de protectia mediului. cu reglementarile.4. controlul acelor surse de poluare ce pot angaja responsabilitati sau cu utilizarea mai eficienta a materialelor si a materiei prime). ♦ identificarea aspectelor de mediu ale propriilor activitati. produse sau servicii pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului si care implica responsabilitati. Se recomanda ca organizatia sa inceapa cu acele masuri ce aduc un beneficiu evident (de exemplu prin concentrarea atentiei asupra conformitatii cu reglementarile existente. programe si tehnologii care sa-i permita imbunatatirea performantei de mediu. Pe masura ce organizatia va castiga experienta si SMM-ul va incepe sa prinda contur.Angajamentul conducerii si exercitarea managementului Angajarea conducerii organizatiei si angajamentul permanent al acesteia in exercitarea managementului de mediu sunt esentiale pentru reusita introducerii unui SMM.III.2.1. III. Aceasta inseamna ca pentru fiecare etapa a dezvoltarii sau imbunatatirii unui SMM este necesara implicarea conducerii la varf a organizatiei. ea va putea introduce proceduri.

Se recomanda ca procesul si rezultatele analizei initiale de mediu sa fie consemnate in documente corespunzatoare. Aceasta poate include activitati. operatii specifice sau un anumit loc al organizatiei. functiile sau activitatile altor sisteme de organizare care pot imbunatati sau impiedica obtinerea performantei de mediu. alte organizatii pentru schimb de informatii. Mai jos se prezinta cateva recomandari si sfaturi practice legate de analiza initiala de mediu. O prima etapa importanta este de a stabili lista domeniilor ce trebuie analizate.4. oportunitatile de imbunatatire a competitivitatii. sa se faca in conditiile unei bune documentari si sa conduca la identificarea oportunitatilor de dezvoltare a unui SMM. III. • interviuri. asistenta profesionala. inclusiv a incidentelor si a situatiilor de urgenta ce pot apare. Organizatiile. relatii de afaceri (de exemplu cu cei care transporta si elimina deseurile).III. • liste de verificari. Cateva tehnici curente pentru efectuarea unei analize includ: • chestionare. reactia in urma investigarii incidentelor precedente legate de neconformitati. asociatii industriale. • masurari si examinari directe. inclusiv intreprinderile mici si mijlocii (IMM) pot consulta un numar de surse exterioare cum sunt: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ agentii guvernamentale in legatura cu legile si permisele. • analiza inregistrarilor. • rapoarte. fabricanti ai echipamentelor utilizate. In toate cazurile de mai sus se recomanda luarea in considerare a tuturor conditiilor de exploatare. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea politicilor si a procedurilor existente in activitatile de aprovizionare si de contractare. biblioteci sau baze de date locale sau regionale. punctele de vedere ale partilor interesate. principalele organizatii de protectie a consumatorilor.3 Politica de mediu 41 .

PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI O politica de mediu fixeaza pentru o organizatie sensul general al directiei pe care trebuie sa o urmeze si stabileste principiile sale de actiune. Aceste principii au ajutat organizatiile sa defineasca continutul si domeniul general de angajare al lor pentru realizarea obiectivelor de protectia mediului. Acest nivel serveste ca referinta pentru evaluarea tuturor actiunilor ulterioare intreprinse de organizatie. ♦ coordonarea cu alte politici organizationale (de exemplu in domeniul calitatii. Conducerea organizatiei este raspunzatoare de aplicarea politicii si de punerea la dispozitie a datelor care vor permite formularea sau modificarea acesteia. asociatii industriale si grupuri de cetateni au elaborat o serie de principii avand un caracter de indrumare. ele ofera diferitelor organizatii un set de valori comune. Un numar mare de organizatii internationale. ♦ conditiile locale sau regionale specifice. Aceasta politica a fost aprobata de conducerea la cel mai inalt nivel si a fost numita o persoana investita cu autoritatea necesara pentru supravegherea si aplicarea acestei politici? 42 . Se recomanda ca politica de mediu sa tina seama de urmatoarele puncte: ♦ misiunea organizatiei.III. sanatatii si securitatii muncii). nivelul de responsabilitate fata de mediu si performanta dorita fata de care vor fi evaluate toate actiunile ulterioare ale organizatiei. valorile si convingerile sale esentiale. ♦ cerintele partilor interesate si comunicarea cu acestea. ♦ imbunatatirea continua. Responsabilitatea pentru stabilirea politicii de mediu ii revine in mod normal conducerii la cel mai inalt nivel a organizatiei. legi si alte criterii relevante referitoare la mediu la care organizatia a subscris. produselor si serviciilor sale? 2. Aceasta politica reflecta valorile si principiile fundamentale ale organizatiei? 3. ♦ prevenirea poluarii. aceasta avand un caracter de unicat pentru organizatia respectiva. De asemenea. Totodata la definirea unei politici de mediu trebuie luate in considerare cateva probleme cum ar fi: 1. Ea fixeaza scopul ce trebuie atins. ♦ principiile fundamentale. Organizatia are o politica de mediu corespunzatoare activitatilor. inclusiv guverne. viziunea. si ♦ conformitatea cu regulamente. Astfel de principii pot sprijini organizatia in dezvoltarea politicii sale de mediu.

PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 4. ◊ punerea la punct a procedurilor de evaluare a performantei de mediu si a indicatorilor asociati. cele care sustin principiul imbunatatirii continue. monitorizarea organizatiei. criteriile interne de performanta.Planificarea Al doilea principiu de baza al unui SMM este cel al planificarii. indeplinirea sau depasirea cerintelor legale. ◊ prevenirea poluarii. atunci cand este posibil. utilizare si eliminare. Care sunt angajamentele incluse in politica de mediu. de exemplu. ◊ implicarea partilor interesate si stabilirea unei bune comunicari cu acestea. prevenirea poluarii. ◊ incurajarea furnizorilor si contractantilor in adoptarea unui SMM. Aceasta politica conduce la fixarea de obiective si tinte in domeniul mediului? 5. Conform acestui principiu se recomanda ca o organizatie sa stabileasca un plan care sa permita satisfacerea politicii sale de mediu. ◊ munca pentru o dezvoltare durabila. luarea in considerare a asteptarilor partilor interesate? Iata cateva exemple de angajamente ce pot fi incluse in politica de mediu pe langa reglementarile specifice din domeniul mediului: ◊ diminuarea oricarui impact negativ semnificativ asupra mediului a noilor activitati prin utilizarea procedurilor integrate de management al mediului si al planificarii. combustibili si energie) si angajarea. ◊ concretizarea conceptului privind ciclul de viata. Elementele unui sistem de management de mediu legate de planificare includ: ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate. ◊ crearea produselor astfel incat sa se diminueze impactul lor asupra mediului in productie. politica de mediu. ◊ educare si instruire. cerintele legale. Implica ea supravegherea tehnologiilor si a practicilor de management ale organizatiei? 6. III. mai curand in recuperare si reciclare decat in eliminare. 43 . reducerea deseurilor si a consumului de resurse (materiale.5 Principiul 2 .III. ◊ impartasirea experientei castigate in domeniul mediului.

de exemplu zonele de mediu sensibile? 5. gravitate si frecventa? 9. probabilitate. planurile de mediu si programul de management. precum si evaluarea riscurilor pentru mediu. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului Pentru a realiza un plan eficient este necesara identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului asociat acestor aspecte. De asemenea. Care sunt aspectele de mediu semnificative tinand cont de impacturi. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ obiectivele si tintele de mediu. prezent si viitor asupra mediului ( benefic sau nociv) al activitatilor unei organizatii. Identificarea aspectelor de mediu presupune un proces continuu care determina impactul trecut. Cat sunt de importante sau severe impacturile potentiale asupra mediului datorate unei disfunctii a procesului? 7.1.5. Acest proces include si identificarea conditiilor impuse de regulamente. In acest sens se recomanda ca politica. regionale sau globale? 44 . Iata cateva probleme de luat in consideratie la identificarea aspectelor de mediu si la evaluarea impacturilor asupra mediului: 1. produsele sau serviciile organizatiei provoaca impacturi negative importante asupra mediului? 3. produselor si serviciilor organizatiei? 2. Organizatia are o procedura pentru evaluarea impacturilor proiectelor noi asupra mediului? 4. el poate include identificarea impactului asupra sanatatii si securitatii persoanelor.III. Amplasarea organizatiei necesita luarea in considerare in mod deosebit a aspectelor de mediu. Activitatile. produselor sau serviciilor sale. obiectivele si scopurile de mediu ale organizatiei sa fie bazate pe cunoasterea aspectelor de mediu si a impacturilor asupra mediului asociate activitatilor. III. Cum influenteaza modificarile deliberate sau dezvoltarea activitatii. produselor si serviciilor aspectele de mediu si impacturile asociate? 6. De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie pentru a avea un impact asupra mediului? 8. Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor. Impacturile importante asupra mediului sunt locale. legislatie si afacerile care influenteaza organizatia.

Etapa 1 -.Identificarea impactului asupra mediului Identificarea unui numar cat mai mare de aspecte al caror impact asupra mediului este real sau potential. ♦ ♦ ♦ ♦ Exemple pentru cele trei etape sunt prezentate in continuare: Activitate. sau o poluare sonora. va trebui sa avem in vedere faptul ca: ♦ Relatia dintre aspectele de mediu si impacturile asupra mediului este o relatie cauza-efect.III. De exmplu.Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii.Produs rafinat Calitate si randament Conservarea sporit in utilizare resurselor naturale 45 . Etapa 3 -. o emisie. produsului sau serviciului Identificarea unui mare numar de aspecte de mediu care pot fi asociate activitatii. sau epuizarea unei resurse naturale. ar putea implica o deversare. pentru a fi mai bine cunoscut. Un aspect de mediu se refera la un element al activitatii. produsului sau serviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului. produsului sau serviciului ales. produs sau serviciu Se recomanda ca alegerea activitatii. Un impact se refera la modificarea care se produce asupra mediului ca rezultat al unui anumit aspect. Etapa 2 -. Exemple de impacturi sunt: poluarea sau contaminarea apei. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului asociate acestor aspecte este un proces care poate fi tratat in patru etape. benefic sau nociv. Astfel. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Legat de identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului se impun cateva recomandari si sfaturi practice. un consum sau o reutilizare a unui material. produs sau serviciu Aspect de mediu asociat Impact solului Activitate – Manevrarea Posibilitatea unei scapari Contaminarea substantelor periculoase accidentale sau a apei Produs -.Alegerea unei activitati. produsului sau serviciului sa fie facuta in mare masura pentru a acoperi un domeniu important a carui impact sa fie semnificativ si intr-o masura mai mica.

5. Cateva probleme de luat in consideratie privind prevederile legale si alte cerinte: 1. ◊ durata impactului. Prevederi legale si alte cerinte Se recomanda ca organizatia sa stabileasca. Cum urmareste organizatia prevederile legale si alte cerinte? 3. Cum identifica organizatia si cum poate avea acces la prevederile legale si alte cerinte relevante? 2. ◊ probabilitatea de aparitie. ◊ costul modificarii impactului.III. Cuantificarea poate ajuta evaluarea importantei acestuia. produselor sau serviciilor sale. accesul si cunoasterea cerintelor legale si a altor cerinte la care aceasta a subscris si care se refera in mod direct la aspectele de mediu ale activitatilor.Evaluarea importantei impactului Importanta impactului asupra mediului poate varia de la o organizatie la alta.2. III. ◊ efectul modificarii asupra altor activitati si procedee. Evaluarea importantei impactului poate fi facilitata daca se vor lua in considerare: Efectele asupra mediului: ◊ marimea impactului. Cum urmareste organizatia modificarile prevederior legale si a altor cerinte? 4. ◊ severitatea impactului. ◊ dificultatea modificarii impactului. ◊ efectul asupra imaginii publice a organizatiei. Cum comunica organizatia personalului informatiile relevante asupra prevederilor legale si a altor cerinte? 46 . sa aplice si mentina proceduri pentru identificarea. Efectele economice: ◊ existenta eventuala a prevederilor legale si a reglementarilor si costurile aferente aplicarii lor. ◊ preocupari ale partilor interesate. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Serviciu – vehiculelor Intretinerea Emisii sau evacuari de Reducerea noxe aerului poluarii Etapa 4 -.

organizatia poate stabili si actualiza o lista cu toate legile si reglementarile referitoare la activitatile. cat si standardele externe ajuta organizatia sa-si defineasca propriile obiective si tinte de mediu. se recomanda ca organizatia sa identifice si sa inteleaga dispozitiile legale care sunt aplicabile activitatilor. licente si permise. produsele sau serviciile sale. responsabilitatile angajatilor. bazele de date comerciale. achizitionarea. permise de exploatare a locului). PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Sfaturi practice -. si ♦ autorizatii. Pentru a facilita urmarirea dispozitiilor legale. asociatiile sau grupurile industriale. si serviciile profesionale. gestionarea produselor.Criterii interne de performanta Atunci cand standardele externe nu raspund necesitatilor organizatiei sau atunci cand ele nu exista se recomanda sa se stabileasca si sa se aplice prioritati si criterii interne de performanta. ♦ legi privind mediul in general. Aceste reglementari se pot prezenta sub mai multe forme: ♦ reglementari specifice activitatii ( de exemplu.3. produselor sau serviciilor sale. Iata cateva exemple de domenii in care o organizatie poate defini criterii interne de performanta: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ sisteme de management. contractanti. 47 .III. ♦ reglementari specifice industriei din care face parte organizatia. Pentru identificarea reglementarilor din domeniul mediului si a modificarilor aduse acestora pot fi consultate mai multe surse: ♦ ♦ ♦ ♦ toate nivelurile guvernamentale. ♦ reglementari specifice produselor sau serviciilor organizatiei.Prevederi legale si alte cerinte Pentru a mentine conformitatea cu reglementarile din domeniu.5. gestiunea bunurilor si cedarea activelor. III. Atat criteriile interne de performanta. furnizori.

pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns la incidente de mediu. gestionarea apei ( de exemplu.4 Obiective si tinte de mediu Pentru realizarea politicii de mediu a unei organizatii. ape uzate. se recomanda ca organizatia sa stabileasca indicatori masurabili ai performantei de mediu. si transporturi. La stabilirea acestor obiective. relatii impuse de reglementari. Tintele de mediu pot fi detaliate si fixate pentru atingerea acestor obiective. gestionarea calitatii aerului. Obiectivele si tintele trebuie 48 .5. constientizare si instruire in probleme de mediu. gestionarea energiei. proiecte esentiale. Acesti indicatori pot fi utilizati ca baza pentru un sistem de evaluare a performantei de mediu si pot furniza o informatie privind sistemele operationale si de management de mediu. Dupa ce se fixeaza tintele si obiectivele. diminuarea riscului legat de procesele specifice organizatiei. prevenirea poluarii si conservarea resurselor. gestionarea deseurilor. III. cuantificabile si masurabile. sau pot fi limitate la anumite locuri sau activitati specifice. schimbarea procedeelor. Se recomanda ca aceste tinte sa fie precizate. gestionarea substantelor periculoase. Se recomanda ca obiectivele si tintele sa fie definite de niveluri corespunzatoare. Aceste obiective reprezinta telurile generale si nivelul de performanta privind mediul pe care organizatia si le-a propus in cadrul politicii sale de mediu.III. Obiectivele si tintele de mediu pot fi aplicate in general in toate sectoarele unei organizatii. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ comunicari privind mediul. impreuna cu cadrul de timp preconizat. se recomanda sa se stabileasca o serie de obiective. cat si aspectele identificate si impactul asupra mediului asociat acestor aspecte. de ploaie sau subterane).ale conducerii. masurari si imbunatatiri de mediu. se recomanda ca organizatia sa ia in considerare atat constatarile obtinute in analiza initiala de mediu.

eficienta utilizarii materialelor si energiei. cantitatea de deseuri produse. cum este CO2 . utilizare si eliminare. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Progresele obtinute in atingerea unui obiectiv pot fi masurate in general. Astfel. reducere sau eliminare a deseurilor poluante din mediu. La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu vor trebui luate in consideratie cateva probleme cum ar fi: 1.III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI analizate si revizuite periodic avandu-se in vedere consideratiile facute de diferite parti interesate. cantitatea de emisii. utilizand indicatori ai performantei de mediu cum sunt : ♦ ♦ cantitatea de materii prime sau de energie utilizata . raportata la cantitatea de produs finit. Cum reflecta obiectivele si tintele de mediu atat politica de mediu cat si impacturile importante asupra mediului asociate activitatilor. la dezvoltarea lor? 3 Sunt luate in considerare punctele de vedere ale partilor interesate? 4 Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti pentru obiective si tinte? 5 Obiectivele si tintele au fost analizate si revizuite cu regularitate pentru a reflecta imbunatatirile dorite in domeniul performantei de mediu? Odata clarificate problemele formulate mai sus vor trebui avute in vedere cateva recomandari privind stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu. a promova actiuni de constientizare a angajatilor si a colectivitatii cu privire la problemele de mediu. controlul impactului asupra mediului produs de sursele de materii prime. concepere a produselor astfel incat sa se reduca la minimum impactul lor asupra mediului in procesul de productie. limitare a oricarui impact negativ important asupra mediului al activitatilor noi. produselor sau serviciilor organizatiei? 2 Cum participa personalul responsabil cu realizarea obiectivelor si tintelor de mediu. ♦ ♦ 49 . obiectivele pot include angajamentul de: ♦ reducere a cantitatilor de deseuri produse si prevenirea epuizarii resurselor.

in ordinea prioritatii lor in organizatie. pe unitatea de productie. NOx. de exemplu. HC.abateri de la limite). trebuie sa stabileasca grafice.5. Programele de management de mediu. investitia in protectia mediului. locuri sau instalatii specifice. cantitati ale unor poluanti specifici. degajari neintentionate). se recomanda ca organizatia sa elaboreze un program de management de mediu care sa cuprinda toate obiectivele sale de mediu. procent de deseuri reciclate. produse. suprafata de teren trasformata in habitat natural. Ele ar trebui sa fie dinamice si analizate cu regularitate pentru a reflecta schimbarile in obiectivele si tintele organizatiei. resurse si responsabilitati pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. procent de materiale reciclate. Cateva probleme avute in vedere la stabilirea programelor de management de mediu: 50 . numarul de reclamatii. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ numarul incidentelor de mediu (de exemplu.5 Programe de management de mediu In cadrul actiunii de planificare. CFCs.III. CO. III. SO2. In cadrul furnizat de planificarea managementului de mediu. servicii. Indicator: cantitatea de combustibil si de electricitate utilizata pe unitatea de productie. numarul accidentelor de mediu ( de exemplu. un program de management de mediu identifica actiunile specifice. numar de kilometri efectuati de vehicule. Un exemplu integrat: Obiectiv: reducerea consumului de energie necesara in fabricatie. proiecte. Pb. Aceste actiuni se refera la procedee specifice. utilizate la ambalaje. Programele de management de mediu ajuta organizatia sa-si imbunatateasca performanta de mediu. Tinta: scaderea cu zece procente a consumului de energie fata de anul precedent.

obiective si tinte. Obiectivul 1 III. Cum raspund programele de management de mediu la politica de mediu si la activitatile de planificare generala? 6. indeplinirea la timp si prioritati? 5.6. Principiul 3. Sunt urmarite si revizuite programele de management de mediu? Un exemplu privind cuprinsul si procesul de dezvoltare a unui program de management de mediu se prezinta in continuare: Angajament si politica Primul angajament politica de mediu 1) din Planificare Exemplu Conservarea resurselor naturale Reducerea la minimum a consumului de apa atunci cand acest lucru este posibil tehnic si este rentabil Tinta 1 Reducerea consumului de apa in locuri selectate cu 15% pe an. Cum trateaza acest program problemele legate de resurse. . PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 1. responsabilitati. a obiectivelor si a tintelor sale 51 . fata de nivelul actual Primul program Recuperarea apei de mediu Actiunea 1 Instalarea unui echipament pentru reciclarea apei utilizate la spalare in Procesul A pentru reutilizarea ei in procesul B 1) Acest proces ar trebui repetat pentru toate angajamentele din politica.III. Procesul de planificare a managementului de mediu implica toate partile responsabile? 3. Care este procesul prin care organizatia realizeaza programele de management de mediu? 2.Transpunerea in practica (implementarea) Pentru transpunerea efectiva in practica a sistemului de management de mediu se recomanda ca organizatia sa-si dezvolte capacitatile si mecanismele de sustinere necesare indeplinirii politicii de mediu. Exista un procedeu pentru analizarea periodica a programului? 4.

Structura de organizare si resursele de care dispun intreprinderile mici si mijlocii pot impune anumite limite la transpunerea in practica a SMM. Pentru multe organizatii. Este bine de avut in vedere cateva probleme privind resursele umane. de dinamica mediului de afaceri si de procesul imbunatatirii continue. umane. ♦ 52 . facilitarea progresului tehnic. echipamente) si financiare. participarea la transferul know-how. de deseuri si de eliminare a acestora.6. materiale si financiare: 1. in scopul transferului de tehnologii si know-how. asteptarilor si beneficiilor in privinta mediului si pe disponibilitatea resurselor. organizatiile pot dezvolta proceduri pentru urmarirea beneficiilor si a costurilor activitatilor de mediu si a celor legate de mediu. III. materiale si financiare Se recomanda ca resursele corespunzatoare. utilizarea in comun a unor facilitati si servicii. Cum identifica si aloca organizatia resursele umane. In alocarea resurselor. Pot fi incluse si aspecte cum sunt cele legate de costul controlului poluarii.2 Asigurarea mijloacelor III.1 Resurse umane.1 Generalitati Capacitatile si mijloacele de sustinere ale oricaror activitati ale unei organizatii evolueaza permanent in functie de schimbarile cerintelor partilor interesate. alte intreprinderi mici si mijlocii din lantul de aprovizionare sau din bazele locale pentru definirea si rezolvarea problemelor comune. aspectelor. materiale si financiare necesare pentru atingerea obiectivelor si scopurilor sale de mediu. inclusiv cele pentru noile proiecte ? 2. Cum urmareste organizatia costurile si beneficiile activitatilor de mediu ? Un caz aparte il constituie intreprinderile mici si mijlocii.6. sa fie stabilite si puse la dispozitie. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III. materiale (de exemplu: utilitati. Pentru a face fata acestor constrangeri intreprinderile mici si mijlocii ar trebui pe cat posibil sa dezvolte o strategie de cooperare cu : ♦ organizatiile reprezentand clienti mari.2.6.III. transpunerea in practica a managementului de mediu se poate aborda in etape si ar trebui sa se bazeze pe nivelul de cunoastere si constientizare de catre personalul acestora a cerintelor. esentiale pentru implementarea politicii de mediu a organizatiei si atingerea obiectivelor avute in vedere.

sistemele de apreciere si recompensa.6.2. formarea si dezvoltarea. asociatii ale intreprinderilor mici si mijlocii. Cum a fost integrat sistemul de management al mediului in procesul de management general al intreprinderii? 2. Elementele sistemului de management general care pot sa faca obiectul armonizarii si integrarii SMM sunt: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ politicile de organizare.6.2 Integrarea si armonizarea SMM in sistemul de management existent Pentru un management eficient al problemelor de mediu. angajarea unor activitati de consultanta in comun. comunicarea si raportarea. competenta si resurse. ♦ organizatii de standardizare. Care este procesul pentru echilibrarea si rezolvarea conflictelor intre mediu si alte obiective de afaceri si prioritati? III. 53 . sistemele de masurare si monitorizare. camere de comert.3 Raspunderi si responsabilitati Se recomanda ca responsabilitatea pentru realizarea si eficienta SMM sa fie atribuita unei (unor) persoane sau functie(i) cu suficienta autoritate. controlul operational si documentarea. sistemele de sustinere si de informare. universitati si alte centre de cercetare pentru sprijinirea productiei si inovatiilor. pentru programele de instruire. Cateva probleme care trebuie luate in considerare in procesul de integrare si armonizare sunt: 1. alocarea resurselor.III.2. ♦ III. organizarea si structura responsabilitatilor. se recomanda ca elementele SMM sa fie concepute si realizate astfel incat acestea sa fie integrate si armonizate in mod efectiv in elementele sistemului de management existent. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI stabilirea unei modalitati de a studia SMM.

este necesar sa se atribuie responsabilitati corespunzatoare personalului organizatiei. O abordare posibila pentru stabilirea responsabilitatilor de mediu este indicata mai jos. Care este relatia dintre responsabilitatea in domeniul mediului si performanta individuala si daca aceasta este analizata periodic ? 3. Cum se realizeaza responsabilitatea si raspunderea personalului? In acest sens: ♦ se obtine o formare. resurse si personal suficient pentru implementare ? ♦ se initiaza actiuni pentru asigurarea conformitatii cu politica de mediu? ♦ se anticipeaza. recomanda sau ofera solutii pentru aceste probleme? ♦ se verifica implementarea unor asemenea solutii ? ♦ se controleaza activitatile viitoare pana cand orice deficienta sau conditie nesatisfacatoare a fost corectata? ♦ se obtine o instruire corespunzatoare pentru a actiona in situatii de urgenta? ♦ sunt cunoscute consecintele unei neconformitati? ♦ sunt cunoscute raspunderile ce decurg in acest caz? ♦ se incurajeaza actiunile si initiativele voluntare? Pentru a asigura dezvoltarea si implementarea eficienta a unui SSM. Care sunt responsabilitatile si raspunderile personalului care gestioneaza. identifica si inregistreaza toate problemele de mediu? ♦ se initiaza. realizeaza si verifica activitatile ce afecteaza mediul si daca acestea sunt definite si au o baza de documentare ? 2. Angajatii de la toate nivelurile sunt raspunzatori pentru indeplinirea responsabilitatilor lor in obtinerea performantei de mediu si sustinerea sistemului de management general de mediu. Trebuie avut in vedere faptul ca institutiile si companiile au structuri organizatorice diferite si este deci necesar ca intelegerea si definirea responsabilitatilor in domeniul mediului sa se bazeze pe procesele lor concrete de munca.III. 54 . PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Conducerea operationala trebuie sa defineasca responsabilitatile in mod clar si sa-si asume la randul ei responsabilitatea si raspunderea pentru implementarea efectiva a SMM si obtinerea performantei de mediu dorite. Iata cateva probleme care trebuie luate in considerare la atribuirea raspunderilor si responsabilitatilor: 1.

Acesta devine angajamentul fiecarei persoane. Toti membrii organizatiei ar trebui sa inteleaga si sa fie incurajati si convinsi sa accepte importanta atingerii obiectivelor si tintelor de mediu pentru care sunt responsabili si/sau raspunzatori.2. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Ceea ce urmeaza este un posibil exemplu de diferite responsabilitati de mediu. transforma un sistem de management de mediu existent pe hartie intrun proces real. III. care. acestia ar trebui sa-i incurajeze pe toti ceilalti membri ai organizatiei sa raspunda in mod similar in vederea transpunerii in practica a unui sistem SMM. manager general de mediu Managerii respectivi Manager general de mediu Manager Toti managerii Departamentul de marketing si vanzari Aprovizionare. director executiv. prin explicarea valorilor de mediu si transmiterea.III.In cazul SMM persoana responsabila poate fi proprietarul. comunicarea catre intregul personal a angajamentului propriu asumat prin politica de mediu.6. Presedinte. in contextul participarii la valorile de mediu. 55 .4 Constientizare si motivatie privind mediul Conducerea la cel mai inalt nivel are un rol cheie in realizarea constientizarii si motivatiei angajatilor. Director executiv. tintelor si programelor de mediu Evaluarea performantei SMM Asigurarea conformitatii cu reglementarile din domeniu Asigurarea imbunatatirii continue Identificarea asteptarilor clientilor Identificarea asteptarilor furnizorilor Elaborarea si mentinerea procedurilor contabile Conformitatea cu procedurile stabilite Persoana(e) responsabila(e) Presedinte. La randul lor. Exemple de responsabilitati de mediu Stabilirea directiei generale Elaborarea politicii de mediu Stabilirea obiectivelor. Manager financiar /contabilitate Toata conducerea NOTA -.

obiectivelor si tintelor de mediu. metodele si competentele cerute de indeplinirea sarcinilor proprii intr-un mod eficient si competent si sa cunoasca impactul produs de activitatile lor asupra mediului. atunci cand acestea sunt efectuate incorect. ar trebui asigurata pentru intregul personal din organizatie. Cum recunoaste si apreciaza realizarile angajatilor sai in domeniul mediului? III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Motivatia pentru imbunatatirea continua a SMM poate fi sporita atunci cand angajatilor li se recunoaste meritul in realizarea obiectivelor si atingerea tintelor si sunt incurajati sa exprime sugestii care pot conduce la imbunatatirea performantei de mediu. accepta valorile si importanta ocrotirii mediului si participa la solutionarea problemelor de mediu ale organizatiei? 3. instruirea. Un program de instruire tipic cuprinde urmatoarele elemente: ♦ identificarea necesitatilor de instruire a angajatilor. Acestea ar trebui luate in considerare la alegerea.5 Cunostinte. Cum a stabilit. competente si instruire Cunostintele si competentele necesare realizarii obiectivelor de mediu ar trebui identificate si evidentiate. Este necesar ca formarea si instruirea sa fie astfel facuta. recrutarea. inclusiv prin instruirea privind cunostintele. Nivelul si detalierea instruirii pot varia in functie de sarcina fiecarui angajat. standardele interne.catre salariati.III.6. Pentru a evalua eficienta unor astfel de actiuni ar trebui sa raspundem la urmatoarele intrebari cum ar fi: 1.2. sustinut si transmis conducerea la varf. 56 . In ce masura angajatii inteleg. angajamentul organizatiei privind politica de mediu? 2. precum si politicile si obiectivele de mediu ale organizatiei. Se recomanda ca angajatii sa aiba o baza de cunostinte corespunzatoare. dezvoltarea competentelor si formarea continua a personalului. adecvata realizarii politicilor. Instruirea corespunzatoare. De asemenea organizatia ar trebui sa se asigure ca subcontractantii si colaboratorii acesteia care lucreaza pe teren au cunostintele si competentele necesare realizarii muncii intr-o "maniera responsabila fata de mediu". In ce masura valorile de mediu acceptate servesc la motivarea actiunilor responsabile privind ocrotirea mediul? 4. incat toti angajatii sa cunoasca cerintele reglementarilor corespunzatoare .

verificarea conformitatii programului de instruire cu cerintele organizationale sau reglementare. asigurarea documentatiei necesare. dezvoltare si inginerie Asigurarea conformitatii cu cerintele interne si reglementare Cresterea competentelor Angajatii cu responsabilitati in domeniul mediului Conformitate Angajatii ale caror actiuni pot afecta conformitatea 57 . analizata si modificata daca este necesar ? 4. instruirea grupurilor de angajati propusi. evaluarea modului in care s-au insusit cunostintele in cadrul activitatii de instruire. competenta si eficienta activitatii de instruire: 1.III. In acest caz trebuie raspuns la urmatoarele intrebari privind cunostintele. obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei si insuflarea unui sentiment de responsabilitate individuala Imbunatatirea performantei in domenii specifice ale organizatiei. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ elaborarea unui plan de instruire care raspunde necesitatilor concrete. de exemplu exploatare. Instruirea este dezvoltata. Cum identifica organizatia necesitatile de instruire ? 2. cercetare. Cum este asigurata documentatia necesara si urmarita instruirea ? Iata cateva exemple ale tipurilor de instruiri pe probleme de mediu care pot fi asigurate de organizatie: Tip de instruire Instruire pentru constientizare privind importanta strategica a managementului de mediu Instruire pentru constientizare privind problemele de mediu in general Audienta Conducerea la cel mai inalt nivel Scop Obtinerea angajamentului si alinierii la politica de mediu a organizatiei Toti angajatii Obtinerea angajamentului privind politica. Cum sunt analizate necesitatile de instruire pentru functii specifice ? 3.

III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

III.6.3. Actiuni de sprijinire in vederea punerii in practica a unui SMM III.6.3.1 Comunicare si raportare Comunicarea presupune stabilirea proceselor de raportare interna si atunci cand se doreste , externa, privind activitatile organizatiei legate de mediu pentru:

a demonstra angajamentul conducerii in rezolvarea problemelor de mediu; a trata problemele referitoare la aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei; a constientiza importanta politicii, obiectivelor, tintelor si programelor de mediu ale organizatiei; a informa partile interesate interne sau din exterior cu privire la sistemul de management de mediu al organizatiei si la performanta sa de mediu, atunci cand este cazul.

Rezultatele monitorizarii SMM, auditurilor si analizelor efectuate de conducere trebuie aduse la cunostinta celor care sunt responsabili pentru atingerea unei anumite performante privind protectia mediului. Furnizarea de informatii adecvate angajatilor organizatiei si altor parti interesate au ca scop motivarea acestora si incurajarea publicului de a intelege si accepta eforturile organizatiei pentru imbunatatirea performantei sale de mediu. Cateva probleme de luat raportarea: 1. 2. 3. 4. 5. 6. in consideratie privind comunicarea si

Care este mecanismul de receptare si de raspuns la preocuparile angajatilor ? Care este mecanismul de receptare si de raspuns la preocuparile altor parti interesate ? Care este mecanismul de comunicare a politicii si a performantei de mediu al organizatiei ? Cum sunt comunicate rezultatele auditurilor si analizelor SMM tuturor persoanelor interesate din organizatie ? Care este mecanismul prin care se face accesibil publicului politica de mediu ? Comunicarea interna este adecvata sustinerii imbunatatirii continue a problemelor de mediu ?

58

III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Pentru o mai buna intelegere si aplicare se prezinta cateva exemple si sfaturi practice: a) Elemente care pot fi incluse in rapoarte: ◊ profilul organizatiei; ◊ politica, obiectivele si tintele de mediu; ◊ procesul de management de mediu (incluzand implicarea partilor interesate si cunoasterea personalului ); ◊ evaluarea performantei de mediu (incluzand emisiile, conservarea resurselor, conformitatea, serviciile care insotesc produsele si riscurile); ◊ oportunitati de imbunatatire; ◊ informatii suplimentare, cum sunt glosarele; ◊ prezentarea continutului. b) Este important de retinut, atat pentru comunicare si raportare interna, cat si externa, urmatoarele: ◊ sa se incurajeze comunicarea reciproca; ◊ informatia sa fie inteleasa si explicata in mod corespunzator; ◊ informatia sa fie verificabila; ◊ organizatia sa prezinte o imagine exacta a performantei sale; ◊ informatia sa fie prezentata intr-o forma coerenta (de exemplu, unitati similare de masura care sa permita compararea diferitelor marimi in timp). c) O organizatie poate comunica informatia legata de mediu in diferite moduri: ◊ in exterior, printr-un raport anual, prezentari reglementate,rapoarte publice de stat, publicatii ale asociatiilor din industrie, mas-media, publicitate; ◊ organizarea de zile deschise, publicarea numerelor de telefon unde pot fi adresate reclamatiile si problemele; ◊ in interior, prin buletine informative, publicatii interne, reuniuni si mesaje trimise prin posta electronica. III.6.3.2 Activitatea de documentare si evidenta documentelor Se recomanda ca procesele si procedurile operationale sa fie definite si sa dispuna de documentatia corespunzatoare si atunci cand este necesar actualizata. Organizatia ar trebui sa identifice si defineasca in mod clar diferitele tipuri de documente care stabilesc si specifica procedurile operationale si de control eficiente. Existenta bazei de documente pentru SMM ajuta la constientizarea angajatilor asupra a ceea ce este necesar de facut pentru realizarea
59

III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

obiectivelor de mediu ale organizatiei si permite evaluarea sistemului si a performantei de mediu. Natura documentatiei poate varia in functie de marimea si complexitatea organizatiei. In cazul in care elementele SMM sunt integrate intr-un sistem de management general al organizatiei, documentatia referitoare la mediu ar trebui integrata in documentatia existenta.Pentru facilitarea utilizarii acesteia, organizatia poate lua in considerare realizarea si mentinerea unui sumar al documentatiei existente utilizabile pentru: ◊ a confrunta politica, obiectivele si tintele de mediu; ◊ a descrie mijloacele de realizare a obiectivelor si tintelor de mediu; ◊ a evidentia rolurile cheie, responsabilitatile si procedurile; ◊ a indica accesul la documentatia conexa si a descrie si alte elemente ale sistemului de management de mediu al organizatiei, acolo unde este cazul; ◊ a demonstra ca elementele sistemului de management de mediu care sunt adecvate organizatiei sunt implementate. Un astfel de document rezumativ poate servi ca referinta la transpunerea in practica si mentinerea sistemului de management de mediu al organizatiei. Urmatoarele aspecte trebuie avute in vedere: 1. Cum sunt identificate, documentate, comunicate si analizate procedurile de management de mediu ? 2. Organizatia are un procedeu pentru dezvoltarea si mentinerea documentatiei SMM ? 3. Cum este integrata documentatia SMM in documentatia existenta, acolo unde este cazul ? 4. Cum au acces angajatii la baza de documente a SMM ,necesara desfasurarii activitatilor lor profesionale ? Inainte de a prezenta cateva sfaturi practice trebuie sa avem in vedere ca toate documentele indiferent de suportul si locul unde se afla trebuie sa fie utile si usor de inteles. Toata documentatia ar trebui sa fie datata (inclusiv datele revizuirilor), usor de identificat, organizata si pastrata o peroada de timp specificata. Se recomanda ca organizatia sa se asigure ca :

documentele pot fi identificate dupa numele organizatiei, departamentului, functiei, activitatii si/sau persoanei de contactat;

60

obiectivele si tintele de mediu sunt indeplinite. ♦ laboratoare. activitati curente de management destinate sa asigure conformitatea cu cerintele interne si externe ale organizatiei si sa garanteze eficacitatea si eficienta lor. ♦ service-ul pentru clienti.3. publicitate. a schimbarilor unor procese si gestionarii resurselor. ♦ achizitia. ♦ depozitarea produselor. documentele necorespunzatoare sunt retrase rapid din toate punctele de difuzare si punctele de utilizare. Aceste activiti pot fi impartite in trei categorii: ♦ ♦ ♦ activitati pentru prevenirea poluarii si conservarea resurselor naturale in cadrul noilor proiecte importante. III. III. ♦ manipularea si depozitarea materiilor prime.III. ♦ transport. revizuite daca este necesar si aprobate de persoane autorizate inainte de aparitia lor. ♦ marketing. Atunci cand se elaboreaza sau se modifica aceste proceduri de control. ♦ aprovizionarea. Astfel de operatiuni si activitati pot include: ♦ proiectarea si ingineria activitatilor de cercetare si dezvoltare. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ documentele sunt analizate periodic.3. a proprietatii (achizitii.6. ♦ procese de productie si de intretinere.3 Controlul activitatilor si operatiilor desfasurate in cadrul SMM Transpunerea in practica a SMM presupune stabilirea si mentinerea unor proceduri de control pentru a te asigura ca politica. ♦ contractarea. versiunile curente ale documentelor importante sunt disponibile in toate locurile unde se efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului. cesionari si gestiunea proprietatii) sau a unor produse si ambalaje.6. activitati strategice de management care sa anticipeze si sa raspunda la schimbarile cerintelor de mediu.4 Pregatirea pentru situatii de urgenta si a capacitatii de raspuns 61 . construirea sau modificarea cladirilor sau instalatiilor. se recomanda ca organizatia sa ia in considerare acele operatiuni si activitati care au un impact semnificativ asupra mediului.

1 Generalitati Conform acestui principiu. ♦ detalii privind serviciile de urgenta(de exemplu: pompieri. ♦ planuri de comunicare interna si externa. Principiul 4 . III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Se recomanda ca un element important al activitatii de implementare a SMM. ♦ informatii privind materialele si substantele periculoase.7. efectele specifice determinate de evacuarile accidentale asupra mediului si ecosistemului. In acest sens organizatia trebuie sa elaboreze si sa mentina proceduri care sa trateze incidentele de mediu si situatiile de urgenta posibile. Astfel de planuri de urgenta includ: ♦ modul de organizare in caz de urgenta si stabilirea responsabilitatilor. se recomanda ca o organizatie sa masoare. salubritate). Se recomanda ca procedurile sa ia in considerare incidentele ivite sau posibile ca urmare a: conditiilor anormale de functionare. sa monitorizeze si sa evalueze performanta pe care o realizeaza din punct de vedere al ocrotirii mediului. monitorizarea si 62 .Masurare si evaluare III. ♦ lista a personalului de baza. deversarile accidentale in apa sau pe sol. incluzand impactul potential al fiecareia asupra mediului si masurile care se iau in cazul emisiei accidentale. accidentelor sau situatiilor de urgenta potentiale. ♦ actiuni intreprinse in diferite situatii de urgenta. acolo unde este cazul de: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ emisiile accidentale in atmosfera.7. ♦ planuri de instruire si verificare a eficientei acestora. elaborarea unor planuri si proceduri pentru situatii de urgenta care sa asigure capacitatea de raspuns corespunzatoare in cazul aparitiei unor incidente neprevazute sau accidentale.III. Procedurile operationale si controlul ar trebui sa tina seama. Masurarea.

masurarea esantioanelor si monitorizarea echipamentelor si sistemelor ? 4 Care este procesul de evaluare periodica a conformitatii cu prevederile legale si alte acorduri? III. Acesta include evaluarea conformitatii cu legislatia si reglementarile de mediu existente. Cum au fost stabiliti indicatorii specifici ai performantei de mediu in functie de obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei si care sunt acestia? 3 Ce procese de control se aplica pentru etalonarea regulata. Indicatorii ar trebui sa fie relevanti pentru activitatile organizatiei. precum si a altor analize asupra SMM care au la baza o serie de documente si la randul lor constituie o noua baza de documentatie. III. In vederea realizarii unor masuratori si monitorizari corespunzatoare trebuie sa avem in vedere urmatoarele aspecte: 1. monitorizare si auditare.III.3 Actiune preventiva si actiune corectiva In urma activitatilor de masurare. Identificarea indicatorilor corespunzatori si semnificativi pentru performanta de mediu a organizatiei ar trebui sa fie un proces permanent. practici.2 Masurare si monitorizare Se recomanda sa existe un sistem de masurare si monitorizare a performantei reale fata de obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei in domeniile sistemului de management si a proceselor operationale. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI evaluarea sunt activitati cheie a unui SMM. trebuie identificate o 63 . Se recomanda ca astfel de indicatori sa fie obiectivi. verificabili si reproductibili. eficienti din punct de vedere al costului si fezabili tehnologic. coerenti cu politica sa de mediu. care asigura ca organizatia functioneaza in conformitate cu programul de management de mediu stabilit. Rezultatele trebuie analizate si utilizate pentru determinarea domeniilor in care s-a inregistrat un succes si identificarea activitatilor care necesita actiuni corective si imbunatatiri. Astfel de procedee se pot referi la etalonarea aparaturii. a echipamentului de incercare si probarea hardware-lui si software-lui. Cum este monitorizata curent performanta de mediu ? 2. Se recomanda sa se aplice procedee corespunzatoare pentru a asigura fiabilitatea datelor.7.7.

Ce capacitate are organizatia de a identifica si urmari indicatorii cheie ai performantei de mediu precum si alte date necesare realizarii obiectivelor sale ? 3. pastrare. ♦ autorizatii. clasificare.7. retinere si punere la dispozitie a informatiilor si documentelor reprezentative ale SMM. Conducerea organizatiei trebuie sa se asigure ca aceste actiuni preventive si corective se pun in aplicare si in acelasi timp este urmarita eficienta lor in mod continuu. Elementele principale ale unei bune gestionari a documentelor si informatiilor de mediu includ mijloacele de identificare. regasire. Gestionarea eficienta a acestor documente este esentiala pentru implementarea cu succes a SMM. strangere. etalonare si intretinere. ♦ activitati de inspectie. ♦ informatii privind furnizorii si contractantii. ♦ datele si inregistrarile din activitatea de monitorizare. III. Care sunt informatiile legate de mediu de care are nevoie organizatia pentru o gestionare eficienta? 2.III. completare. intretinere. ♦ auditurile de mediu si analizele efectuate de conducere. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI serie de actiuni cu caracter preventiv si corectiv. ♦ detalii referitoare la neconformitati: incidente.4 Gestionarea inregistrarilor si a informatiilor referitoare la SMM Documentele constituie o dovada a functionarii continue a SMM si ar trebui sa cuprinda : ♦ prevederi legale si alte reglementari. Iata cateva probleme de luat in consideratie pentru gestionarea informatiilor si inregistrarilor: 1. In acest fel poate rezulta o gama complexa de documente si informatii. ♦ identificarea produselor: date privind componenta si caracteristicile acestora. ♦ activitati de instruire in domeniul mediului. reclamatii si actiuni intreprinse. Cum asigura sistemul preconizat de gestionare a inregistrarilor (informatiilor) organizatiei accesul angajatilor la informatia de care au nevoie si cand au nevoie ? 64 . ♦ aspecte de mediu si impactul asociat acestora.

constatarile auditurilor SMM.III. in functie de aspectele si impactul potential asupra mediului. III. Se recomanda ca frecventa efectuarii auditurilor sa se stabileasca pe baza rezultatelor auditurilor precedente. avand ca obiectiv imbunatatirea performantei sale globale de mediu.1 Generalitati In conformitate cu acest principiu se recomanda ca o organizatie sa analizeze si sa imbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu.8 Principiul 5 .2.7. Analiza sistemului de management de mediu Se recomanda ca la intervale adecvate. III.8. Se recomanda ca acest proces de imbunatatire sa aiba un caracter continuu. Analiza SMM ar trebui sa fie destul de cuprinzatoare pentru a aborda toate activitatile. Frecventa auditurilor este determinata de natura activitatilor. Se recomanda ca analiza SMM sa cuprinda : ◊ ◊ analiza a obiectivelor. conducerea organizatiei sa analizeze SMM pentru a asigura continua lui adaptare si eficienta. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III.8. produsele si serviciile organizatiei.Analiza si imbunatatirea continua III. incluzand impactul acestora asupra performantei financiare si a competitivitatii organizatiei. Auditurile SMM pot fi realizate de membri ai personalului organizatiei si/ sau de participanti externi alesi de organizatie. 65 . In toate cazurile.5 Auditurile SMM Se recomanda ca auditurile SMM sa fie realizate periodic pentru a determina daca sistemul este conform masurilor planificate si este corect implementat si mentinut. Se recomanda ca raportul auditului sa fie difuzat conform planului de audit. tintelor si performantei de mediu. se recomanda ca persoana(persoanele) care efectueaza auditul sa o poate face in mod obiectiv si impartial si sa aiba instruirea corespunzatoare.

precum si imbunatatirea continua ? 66 . obiectivele si tintele de mediu pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire (a se vedea figura 1). determinarea cauzei sau cauzelor de fond ale neconformitatilor sau deficientelor. III. Cum este analizat periodic SMM ? 2. Care este procesul prin care organizatia identifica actiunile preventive si corective.8. preferintele pietei. Iata si cateva probleme care ar trebui luate in consideratie privind analiza SMM: 1. urmatoarele elemente ar trebui luate in consideratie: 1. Acest lucru se obtine printr-o evaluare continua a performantei de mediu a SMM fata de politicile. verificarea eficientei actiunilor preventive si corective. realizarea compararii permanente cu obiectivele si tintele de mediu. modificarea asteptarilor si cerintelor partilor interesate. modificari ale produselor sau activitatilor organizatiei. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ evaluare a eficientei acestuia. descoperiri in stiinta si tehnologie. Cum sunt luate in considerare punctele de vedere ale partilor interesate in analiza SMM. Se recomanda ca procesul imbunatatirii continue sa cuprinda urmatoarele actiuni: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea zonelor in care sistemul de management de mediu poate fi imbunatatit conducand la imbunatatirea performantei de mediu. In acest sens.III. invataminte obtinute din incidentele de mediu. asigurarea documentatiei necesare pentru orice actiune de imbunatatire a SMM.3 Imbunatatirea continua Conceptul de imbunatatire continua face parte integranta din SMM. elaborarea si implementarea unor planuri pentru actiuni preventive si corective care sa raspunda acestor cauze. raportarea si comunicarea. evaluare a oportunitatii politicii de mediu si a necesitatii schimbarilor din cadrul acesteia avand in vedere si modificarile aparute la nivelul legislatiei specifice. Cum sunt implicati angajatii in analiza SMM si in actiunile ce urmeaza a fi intreprinse ? 3.

Cum verifica organizatia daca actiunile preventive si corective precum si imbunatatirile sunt oportune si eficiente ? Analiza efectuata de conducere trebuie sa necesitati de schimbare a politicii de mediu. abordeze eventualele a obiectivelor si altor mediu. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 2. elemente ale sistemului de management de rezultatelor auditurilor sistemului.III. ca urmare a circumstantelor si in 67 . modificarilor cadrul procesului de imbunatatire continua.

EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU In capitolele precedente am prezentat principiile si elementele componente ale unui sistem de management al mediului ( SMM ) atat din punct de vedere al unei organizatii care doreste sa promoveze un astfel de sistem.M.M. 68 . Judecand prin prisma teoriei sistemelor de reglare automata. In acest context este necesar sa existe instrumente clare care sa poata verifica performantele realizate si sa contribuie la corectarea SMM astfel incat sa asigure o imbunatatire continua a performantelor de mediu. Scopul final al introducerii unui SMM este imbunatatirea performantei sale de mediu.performanta de mediu instrumente de evaluare a performantei. se poate reprezenta grafic ca o bucla de reglaj cu reactie inversa.1. In prezentul capitol ne vom ocupa de o metoda de verificare a performantei de mediu numita prescurtat E. ♦ auditul de mediu.4. ).P. ♦ reviziile de mediu.M. ♦ evaluarea ciclului de viata ( ECV ). relatia SMM .IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV.1 Printre instrumentele ce permit o verificare a performantei de mediu amintim urmatoarele metode si procedee: ♦ evaluarea performantei de mediu ( EPM ). (evaluarea performantei de mediu). PERFORMANTA DE MEDIU REALIZATA INSTRUMENTE DE EVALUARE A PERFORMANTEI DE MEDIU FIG 4. S. cat si din punct de vedere al celei care doreste sa demonstreze ca are introdus in activitatea sa de management general un SMM. unde reactia inversa o reprezinta instrumentele de evaluare a performantei de mediu ( Fig.

V.P. nationale sau globale ale mediului. reviziile de mediu).M. IV. alaturi de E.pe o baza continua“ deoarece vom vedea ca sunt si instrumente de evaluare a performantei cu caracter periodic.M.M.C.P.M. Nota .S.M. E. Definitii specifice pentru E..C.P. poate fi folosit ca ajutor pentru: ◊ identificarea aspectelor de mediu importante. E. discontinuu. • evaluarea performantei de mediu (E.1. pune accent pe evaluarea performnatelor organizatiei. Termenii folositi in continuare au aceeasi semnificatie cu cei utilizati pana in prezent. ◊ evaluarea performantelor realizate comparativ cu criteriile de performanta stabilite. pe o baza continua.P. regionale. Am subliniat cuvintele . ◊ fixarea criteriilor de performanta interna. E.P. E.M. este un instrument continuu de evaluare spre deosebire de audit care se realizeaza periodic.P. in functie de scara fenomenelor de mediu pe care organizatia le alege. pune accent pe evaluarea aspectelor de mediu si a impactului potential asociat produselor si serviciilor unei organizatii.P. dar apar si unii termeni specifici noi cum ar fi: • indicator al starii mediului (I. exista si alte instrumente de evaluare a performantei de mediu (audit. este un proces de management intern si un instrument destinat sa furnizeze conducerii informatii sigure si verificabile. pentru a determina daca performanta de mediu a organizatiei respecta criteriile stabilite de conducerea organizatiei. • criteriu de performanta de mediu Obiectiv.) 69 .M. provincie sau grup de state din cadrul unei tari sau se poate referi la un grup de tari sau un continent.“Regional” se poate referi la un stat.V.M.) Expresie specifica ce asigura informatii despre conditiile locale.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU E. tinta sau alt parametru al performantei de mediu fixat de conducerea organizatiei si folosit in scopul evaluarii performantei de mediu. in timp ce E. . Cum am mai aratat.

colectarea datelor relevante pentru indicatorii alesi. • indicatorul performantei de mediu (I.M.P. 2. principiul 4 evaluarea si masurarea.M. Detaliat. Un I. analizarea si transformarea datelor in informatii care sa descrie performanta de mediu a organizatiei. Note: 1. etapele procesului de evaluare a performantei de mediu sunt: ♦ PLANIFICA a) planificarea E. evaluarea informatiilor in functie de criteriile de performanta de mediu. b) alegerea indicatorilor E.P.M. 2.. comunicarea. In acceptiunea standardului ISO 14031.M.analiza si imbunatatire continua.verifica si actioneaza“. respectiv 5 . Comparativ cu cele cinci principii ale S.Planifica . care furnizeaza informatii despre eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a unei organizatii se numeste indicator de performanta a conducerii.Realizeaza (efectueaza) . principiul 3 .implementarea (realizarea).P.) Expresie specifica ce furnizeaza informatii despre performanta de mediu a organizatiei. IV. procesul de evaluare a performantelor de mediu urmeaza un model de management ce poate fi prezentat sintetic prin: . revizuirea si imbunatatirea continua a acestui proces.M.M. Un I. precum si raportarea.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Proces care usureaza deciziile conducerii legate de pereformanta de mediu a unei organizatii prin alegerea indicatorilor. care include: 1. este un poces de management intern care se bazeaza pe folosirea indicatorilor si pe compararea performantei trecute si prezente a organizatiei cu criteriile sale de performanta de mediu.P.M. regasim principiul 2 planificarea.P. ♦ 70 . strangerea si analizarea datelor.Verifica si actioneaza”. Etapele procesului de evaluare a performantelor de mediu E.M.2. REALIZEAZA (EFECTUEAZA) c) utilizarea datelor si informatiilor. care furnizeaza informatii despre performanta de mediu ale operatiilor unei organizatii se numeste indicator de performanta operational. care se regasesc in etapa .P. (Procesul de alegere al indicatorilor se poate referi atat la indicatorii existenti cat si la dezvoltarea unor indicatori noi)..

3) Evaluarea comparativ cu criteriile informatiilor performanta ale de organizatiei Rezultate c.S.) Indicatorii de performanta de mediu la randul lor pot fi: • Indicatori de performanta a conducerii ( I. evaluarea informatiilor care descriu performanta de mediu a organizatiei in comparatie cu criteriile de performanta de mediu ale organizatiei.C.O.: ◊ ◊ Indicatori de performanta de mediu ( I.2.): REALIZEAZA (EFECTUEAZA) c) Utilizarea datelor si informatiilor c. Fig 4.2. performanta operatiunilor sale si starea mediului.P. aceste etape pot fi prezentate astfel (figura 4.P.M.P.P. Schematic. Date c.M. 4.M. 4) Raportarea si comunicarea informatiilor VERIFICA SI ACTIONEAZA d) Revizuirea si imbunatatirea E. In continuare vom utiliza doua categorii de indicatori pentru E.P. raportarea si comunicarea informatiilor care descriu performanta de mediu a organizatiei.M.M. ) Indicatori de stare a mediului ( I. 71 .IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU 3.2) Analizarea si transformarea datelor in informatii care descriu performanta de mediu a organizatiei Informatii c. ♦ VERIFICA SI ACTIONEAZA d) revizuirea si imbunatatirea E.1) Colectarea datelor relevante pentru indicatorii alesi.) La nivelul unei organizatii exista o legatura stransa intre deciziile si actiunile conducerii.) • Indicatori de performanta operationali ( I.P.

P.M. ajuta o organizatie sa: • determine toate actiunile necesare pentru a se conforma criteriilor sale de performanta de mediu. • identifice ocaziile favorabile strategice. Informatiile furnizate prin sistemul de E. 72 . trebuie adaptata marimii.P. este esential. E. • identifice aspectele importante de mediu. tipului.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Acest fapt se reflecta si in fluxurile informationale sau materiale in centrul carora se afla o anumita organizatie (figura 4. • identifice directiile in performanta sa de mediu. • identifice ocaziile favorabile pentru un mai bun management al aspectelor sale de mediu (de exemplu prevenirea poluarii).). localizarii. • creasca eficienta si eficacitatea organizatiei.3. trebuie sa fie eficient din punct de vedere al costurilor si sa faca parte firesc din functiile si activitatile obisnuite ale organizatiei.M.P. necesitatilor si prioritatilor organizatiei. ORGANIZATIA PARTI INTERESATE Angajamentul conducerii pentru implementarea E.M.P.M. De asemenea E.

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Totodata raportarea si comunicarea interna si externa.. cel al planificarii. • informatiile necesare pentru analiza influentelor financiare legate de performanta de mediu. Planificarea E. poate fi utilizat si de catre o organizatie care nu are introdus un S.P. poate fi largit. (inclusiv alegerea indicatorilor pentru E.M. produse si servicii. O organizatie ar trebui sa-si bazeze planificarea E.P. regionale.M.. • acordurile internationale de mediu importante. se aplica principiul 2. materiale si umane. • politica sa de mediu.M.P. in scopul identificarii aspectelor de mediu importante si a criteriilor de performenta privind mediul. nationale sau globale de mediu.M. • beneficiile si costurile de mediu. contribuie la realizarea mai buna a criteriilor de performanta si ajuta angajatii la indeplinirea responsabilitatilor ce le revin. trebuie sa fie identificate si asigurate de catre conducere si limitate ( in functie de posibilitati ) la acele prioritati ale E. • strategia sa globala de afaceri.P.M.P.M. • criteriile sale de performanta de mediu. • informatii despre conditiile locale. Este important de retinut ca E.P.M. o astfel de organizatie trebuie sa tina seama de: 73 .M.M. organizatia poate de asemenea tine seama de: • intreaga sa gama de activitati. In timp telul initial al E. Pentru identificarea aspectelor importante de mediu.P.2.M. • structura sa de organizare. carora conducerea le acorda cea mai mare prioritate.1. (Planifica ) Ca si in cazul unui S. • informatiile necesare pentru respectarea cerintelor legale si altor cerinte. • nevoia de informatii solide referitoare la performanta sa de mediu de la an la an. IV. • opiniile partilor interesate.P.M. • factori culturali si sociali. necesare realizarii E. Resursele financiare. si in cazul introducerii unui sistem de E. In planificarea E.P.) pe: • aspectele de mediu importante pe care le pot controla si asupra carora pot fi de asteptat sa aiba o influenta.M.M.

utilizarii. produselor si serviciilor organizatiei.P. identificarea opiniilor partilor interesate si utilizarea acestor informatii pentru a ajuta la stabilirea aspectelor importante de mediu ale organizatiei. produsele si serviciile organizatiei care pot avea un impact asupra acesteia. luarea in considerare a proiectarii. reutilizarii. analiza datelor existente in cadrul organizatiei privind intrarile.M. pentru care ar putea fi stranse date de catre organizatie. standardele si cele mai bune practici recunoscute. in contextul E. In continuare iata cateva exemple de domenii si surse din care pot fi selectate criteriile de performanta de mediu: • • • • • • • performanta actuala si trecuta. cercetarea stiintifica.M. pentru identificarea aspectelor de mediu ale unei organizatii fara un S. planificarea E. informatii si date de performanta existente in industrie si alte organizatii din zona. reviziile si auditurile de management. riscuri.M. distributiei. posibilitatea incidentelor.. In continuare vom prezenta cateva exemple privind posibile moduri de abordare. cerinte legale de reglementare si de alt tip la care subscrie organizatia.: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea activitatilor.P. emisii. dezvoltarii. Indiferent daca o organizatie are introdus un S.M.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ scara si natura utilizarii materialelor si energiei. 74 . aspectele de mediu specifice. importanta lor relativa si impactul potential referitor la aspectele de mediu importante.M. cerinte legale. identificarea activitatilor organizatiei care se supun reglementarilor de mediu sau altor cerinte. starea mediului. reziduurile si emisiile de materiale si energie si evaluarea acestor date din punct de vedere al riscului. utilizarea informatiilor importante despre starea mediului pentru a identifica activitatile. fabricarii.M. deversarile. opiniile partilor interesate. trebuie facuta in stransa corelatie cu criteriile de performanta de mediu. reciclarii si eliminarii produselor organizatiei cu cele mai importante beneficii sau avantaje de mediu.

• Marimi sau valori indexate: date sau informatii raportate la unitatea de produs sau prezentate sub o forma care sa faca o legatura intre informatii si un anumit standard sau element de referinta.E. stranse si exprimate sub forma de valoare insumata. Alegerea indicatorilor pentru evaluarea performantei de mediu Indicatorii pentru evaluarea performantei de mediu (I. • Marimi directe sau calculate: date sau informatii de baza.M. incat sa constituie un mijloc de prezentare cantitativa sau calitativa a datelor sau informatiilor intr-o forma mai utila si usor de inteles.P. cum ar fi tone de contaminant emise.2. In functie de I. comparabilitatea si claritatea acestora.1.E. actiunile acesteia sau starea mediului.P.: 75 . Iata cateva exemple si caracteristici ale datelor utilizate pentru indicatorii E.P.P. accesibili si sa reflecte natura si dimensiunile actiunilor organizatiei.1. I. sau tone de contaminant emise pe unitatea de vanzare de productie. Insumarea sau ponderea trebuie facuta cu grija pentru a se asigura verificabilitatea.E. ca de exemplu tone totale dintr-un contaminant dat emise in procesul de fabricatie a unui produs intr-un an dat. Numarul I. • Marimi cumulate: date sau informatii de acelasi tip. cum ar fi tone de contaminant pe tona de produs fabricat.E.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV. pot fi exprimati sub forma de marimi directe sau relative. localizarea sau calitatea mediului.P. timpul. cum ar fi emisiile de poluanti in anul curent exprimate ca procent din emisiile dintr-un an de referinta. • Marimi relative sau calculate: date sau informatii comparate cu un alt parametru care reflecta. de exemplu nivelul productiei. colectate de organizatie sau de catre altii. alesi vom determina si datele relevante ce trebuie folosite. dar din surse de emisie diferite. precum si ca informatii clasate.) trebuie sa fie astfel alesi. Ei trebuie sa ajute la transformarea datelor relevante in informatii succinte care sa reflecte eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a organizatiei. determinata prin insumarea emisiilor din mai multe instalatii care produc acel produs. Am vazut ca exista mai multe tipuri de I. consistenta.M.P. relevanti trebuie sa fie suficient de mare.M. Pentru usurinta pot fi folosite date deja existente.M. • Marimi ponderate: date sau informatii modificate prin aplicarea unui coeficient de pondere in functie de importanta acestora. De asemenea ei pot reprezenta valori cumulate sau ponderate.M.E.M.

Uneori.S.. dar si pentru a evidentia efectele asupra progresului realizat in alte zone de interes. Atunci cand aleg indicatorii pentru E.1.M.M.P. dintr-o serie de date.1. Iata cateva exemple: • cantitatea totala de contaminant specifi deversat pe an ( grupuri interesate posibile. 76 .IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU • • • Indicatori pentru starea mediului ( I.C. comparativ cu criteriile de performanta de mediu. in functie de o situatie concreta a unei organizatii care deverseaza ape uzate epurate intr-un lac.P. organizatiile ar putea dori sa ia in considerare indicatorii introdusi de astfel de institutii si sa analizeze compatibilitatea acestora cu informatiile care le sunt furnizate.P.P. nationali si globali referitori la performanta de mediu sau la dezvoltarea durabila sunt introdusi de agentiile guvernamentale.).E.P.P.P. se pot face pe baza unor aproximari succesive.P. luand in consideratie si categoriile de persoane interesate din interiorul sau exteriorul organizatiei.E. comunitatea locala).S. IV.M. Indicatorii regionali.O. I. si I.P. organizatiile neguvernamentale si institutele de cercetare stiintifica. In cele ce urmeaza vom prezenta cateva exemple practice pentru alegerea I.S.1.M.2.P. si strang datele.) In contextul E. ◊ resurse umane.C.M. Alegerea indicatorilor de performanta a managementului (I. este bine sa se aleaga o combinatie de I.C. managementul organizatiei presupune existenta urmatoarelor componente: ◊ politici..).C.M. datorita complexitatii aspectelor de mediu. Exista diferite consideratii care stau la baza alegerii I. autoritatile legislative si de reglementare).M.E. trebuie astfel alesi incat conducerea sa dispuna de informatii suficiente pentru a constata progresele inregistrate intr-o zona de interes. Indicatori de performanta a conducerii ( I. si I. • cantitatea de contaminant deversata pe produsul fabricat (grupuri interesate posibile: conducerea si consumatorii).P. • concentratia de contaminant din apa uzata (grupuri interesate posibil.O. Indicatori de performanta operationala ( I.).M. iar stabilirea I. I. • modificarea cantitatii de contaminant deversata pe an in functie de investitiile intr-o tehnologie mai curata sau evolutia procesului (grupuri interesate posibile: conducerea si investitorii).

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

planificarea activitatilor, practicilor si procedurilor utilizate la toate nivelurile; decizii si actiuni asociate cu aspectele de mediu.

Masurile si deciziile conducerii organizatiei pot contribui la performanta globala de mediu a organizatiei. I.P.C. trebuie sa furnizeze informatii privind capacitatea organizatiei de a rezolva probleme referitoare la: instruire, respectarea cerintelor legale, alocarea si utilizarea eficienta a resurselor, costurile de mediu, cumparari-vanzari, dezvoltarea productiei, activitatea de documentare, actiunea preventiva si corectiva. De exemplu, I.P.C. pot fi folositi pentru a evidentia:
♦ ♦

eficienta aplicarii diferitelor programe de management de mediu; actiunile conducerii care influenteaza performanta de mediu a activitatilor organizatiei; capacitatile de management de mediu ale organizatiei, inclusiv flexibilitatea de a se adapta la modificarile conditiilor, la realizarea obiectivelor specifice, coordonarea eficienta sau capacitatea de rezolvare a problemelor; conformarea la cerintele legale si respectarea altor cerinte la care organizatia subscrie; costurile sau beneficiile financiare.

In plus, eficienta I.P.C. poate ajuta la: ♦ prevederea modificarilor performantei; ♦ identificarea cauzelor primare acolo unde performanta este depasita sau nu respecta criteriile de performanta de mediu relevante; ♦ identificarea ocaziilor oportune pentru actiunea preventiva eficienta. Mai jos prezentam cateva exemple de I.P.C. Daca interesul conducerii este de a evalua implementarea politicilor si programelor in cadrul organizatiei I.P.C. posibili pot include:
♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦

numarul de obiective si tinte realizate; numarul de unitati ale organizatiei care realizeaza obiectivele si tintele de mediu; numarul de actiuni reusite de prevenire a poluarii; numarul de angajati care au sarcini referitoare la mediu in meseria pe care o presteaza; numarul de angajati care participa la programele de mediu (de ex. initiative de propuneri de reciclare, depoluare, recompense si recunoastere s.a.m.d.); numarul de angajati instruiti fata de cei care necesita instruire; numarul de persoane care au participat la actiuni de instruire; nivelurile de cunostinte obtinute prin pregatirea participantilor;
77

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

♦ ♦

numarul de sugestii de imbunatatire a mediului provenite de la angajati; rezultatele verificarilor cunostintelor angajatilor referitoare la performantele de mediu ale organizatiei; numarul de furnizori de servicii care au un sistem de management de mediu implementat sau certificat; numarul de produse destinate dezasamblarii, reciclarii sau reutilizarii; numarul de produse cu instructiuni de utilizare si eliminare pentru siguranta mediului.

Daca interesul conducerii este de a evalua eficienta sistemelor de management in realizarea conformarii cu cerintele de mediu I.P.C. posibili pot include; ♦ gradul de conformare cu reglementarile; ♦ gradul de conformare al furnizorilor de servicii cu cerintele si asteptarile specificate de organizatie in contracte; ♦ timpul necesar raspunsului sau corectarii incidentelor de mediu; ♦ numarul de actiuni corective rezolvate si nerezolvate; ♦ numarul de actiuni sau costurile referitoare la amenzi si penalitati; ♦ numarul de audituri finalizate in functie de cele planificate; ♦ numarul de constatari de audit pe perioade determinate de timp; ♦ frecventa revizuirii procedurilor operationale; ♦ nivelul de pregatire pentru interventie in caz de urgenta si exercitiile de raspuns care demonstreaza promptitudinea planificata. Daca interesul conducerii este de a evalua relatia dintre performanta de mediu si cea financiara I.P.C. posibili pot include: ♦ costurile (de exploatare si de capital) care sunt asociate aspectelor de mediu ale produsului sau procesului; ♦ raportarea investitiei pentru proiectele de imbunatatire a mediului; ♦ economiile realizate prin reducerea utilizarii resurselor, prevenirea poluarii sau reciclarea deseurilor; ♦ beneficiul din vanzarile unui nou produs sau a unui produs secundar destinat sa indeplineasca performanta si obiectivele de mediu; ♦ fondurile de cercetare si dezvoltare utilizate in proiectele ce prezinta importanta pentru mediu; ♦ responsabilitatile de mediu care pot avea un impact material asupra starii financiare a organizatiei. Daca interesul conducerii este de a evalua rezultatele programelor sale de mediu referitoare la comunitatile locale atunci I.P.C. pot include:
♦ ♦

numarul de rapoarte de presa privind problemele referitoare la mediu; numarul de programe educative de mediu sau materiale furnizate comunitatii;
78

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

♦ ♦ ♦

resursele alocate pentru a sprijini programele de mediu ale comunitatii; numarul de zone pentru care exista rapoarte de mediu; numarul de zone cu programe pentru conservarea biodiversitatii; numarul de initiative locale de curatenie sau reciclare, sponsorizate sau auto-finantate; evaluarile rezultate din observatiile comunitatii.

IV.2.1.1.2. Alegerea indicatorilor de performanta operationala ( I.P.O.) I.P.O. trebuie sa furnizeze informatii despre operatiile (activitatile) unei organizatii care se refera la: ♦ intrari: materii prime sau resurse naturale prelucrate, reciclate, reutilizate, energie si servicii; ♦ modul de repartizare a intrarilor in vederea asigurarii derularii operatiilor organizatiei; ♦ proiectarea, instalarea, exploatarea (inclusiv evenimente, situatii de urgenta si operatii neobisnuite) si intretinerea cladirilor si a echipamentelor organizatiei; ♦ iesiri: produse (de exemplu, produse principale, produse secundare, materiale reciclate si reutilizate), servicii, reziduuri (de exemplu, solide, lichide, periculoase, nepericuloase, reciclabile, reutilizabile) si emisii (de exemplu, emisii in aer, efluenti in ape sau pe sol, zgomot, vibratii, caldura, radiatii, lumina) rezultate din operatiile organizatiei; ♦ modul cum sunt distribuite produsele rezultate din operatiile organizatiei. Schematic operatiile unei organizatii sunt prezentate in figura 4.4.

INTRARI
Materiale Energie Servicii
ALIMENTARE

IESIRI
Produse Servicii Reziduuri Emisii
DISTRIBUIRE

Utilitati si Echipamente

Fig.4.4.

79

♦ cantitatea de materiale reciclabile si reutilizabile folosite de furnizorii de servicii. ◊ cantitatea de materiale prelucrate.O. posibili pot fi: ♦ cantitatea de materiale utilizate de furnizorii de servicii. cantitatea de energie pe care o economisesc unitatile prin programele de conservare a energiei. cantitatea de energie utilizata pe serviciu sau client.P. reciclate sau reutilizate. ♦ cantitatea sau tipul de reziduuri generate de furnizorii de servicii.P. 80 .O. cantitatea din fiecare tip de energie utilizata. pot include: ◊ cantitatea de materiale utilizate pe unitatea de produs. ◊ cantitatea de apa reutilizata. ◊ cantitatea de materii prime reutilizate in procesul de productie. inchideri) pe an.O. reciclate si reutilizate. posibili pot include: ♦ numarul de echipamente ale caror parti pot fi usor dezasamblate. Daca interesul conducerii este performanta de mediu referitoare la utilitatile fizice si echipamentele organizatiei atunci I. ♦ numarul de evenimente (de ex. Daca interesul conducerii se refera la performanta de mediu privind energia totala sau tipurile de energie utilizate sau eficienta energiei in operatiile organizatiei I. ◊ cantitatea de materiale periculoase utilizate in procesul de productie.P. posibili pot include: ♦ ♦ ♦ ♦ cantitatea de energie utilizata pe an sau pe unitatea de produs. Daca interesul conducerii este performanta de mediu privind serviciile care vin in ajutorul activitatilor organizatiei atunci I. ♦ suprafata totala de teren utilizata in scopuri de productie.O. ◊ cantitatea de materiale de ambalare evacuate sau reutilizate pe unitatea de produs. I. ◊ cantitatea de materiale auxiliare reciclate sau reutilizate. ♦ numarul de ore de functionare pe an pentru o anumita piesa din echipament.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU In continuare prezentam cateva exemple de indicatori de performanta operationali: Daca interesul conducerii priveste performanta de mediu referitor la materialele si materiile prime pe care le foloseste in operatiile organizatiei. ♦ suprafata de teren utilizata pentru a produce o unitate de energie.P. explozii) sau operatii neobisnuite ( de ex.

P. ♦ cantitatea de reziduuri stocata la fata locului. pot include: ♦ cantitatea de reziduuri pe an sau pe unitatea de produs.O. Daca interesul conducerii este performanta de mediu privind produsele sau produsele secundare (de ex. numarul de vehicule din dotare prevazute cu tehnologie de reducere a poluarii. incluzand materiale reciclate si reutilizate care sunt generate si retinute pentru scopuri comerciale ulterioare) atunci I. ♦ numarul de produse cu defecte. reciclabile sau reutilizabile produse pe an. ♦ cantitatea de reziduuri transformata in material reutilizabil pe an. pot include: ♦ cantitatea de emisii specifice pe an.P. pot include.O. ♦ cantitatea de energie reziduala eliberata in aer. ♦ numarul de unitati de energie consumate in timpul utilizarii produsului. ♦ cantitatea de emisii in aer avand potential de modificare a climei. ♦ cantitatea totala de reziduuri eliminate. ♦ numarul de produse care pot fi reutilizate sau reciclate.P. ♦ cantitatea de emisii in aer avand potential de consum a ozonului. ♦ cantitatea de reziduuri periculoase eliminata datorita inlocuirii materialelor. ♦ durata utilizarii unui produs. ♦ numarul de produse introduse pe piata cu proprietati periculoase reduse. ♦ cantitatea de reziduuri periculoase.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ ♦ ♦ consumul mediu de combustibil al parcului de vehicule. ♦ numarul de unitati de produse secundare generate pe unitatea de produs. ♦ numarul de produse cu instructiuni privind utilizarea si eliminarea sigura din punct de vedere al mediului. Daca interesul conducerii este performanta de mediu privind emisiile in aer provenite din operatiile organizatiei I. alte materiale decat produsele principale. 81 .O. ♦ procentul din continutul unui produs care poate fi reutilizat sau reciclat. Daca interesul conducerii este performanta de mediu referitoare la reducerea cantitatii de reziduuri generate de operatiile organizatiei I. numarul de ore de intretinere preventiva a echipamentului pe an. ♦ cantitatea de emisii specifice pe unitatea de produs.

P.P.1. ♦ cantitatea de efluent pe serviciu sau client.. ♦ cantitatea de radiatii eliberate. performanta operationala si starea mediului. a unor N.-uri sau institute de cercetare stiintifica si nu a unor organizatii de afaceri individuale.S. ♦ cantitatea de material specific deversata in apa pe unitatea de produs. ♦ alegerii I. pot include: ♦ cantitatea de material specific evacuata pe an. vibratii sau radiatii luminoase emisa. produsele si serviciile organizatiei. Alegerea indicatorilor de stare a mediului Indicatorii de stare a mediului ( I. Ea poate alege indicatorii de evaluare 82 . Iata exemplul unei organizatii care presteaza servicii in domeniul transportului public si este situata intr-o zona unde calitatea aerului este necorespunzatoare. ♦ cantitatea de caldura. ♦ determinarea modificarii mediului in timp in functie de programul de mediu aflat in desfasurare. ♦ cantitatea de energie reziduala eliberata in apa.O.O.M. nationale sau globale ale factorilor de mediu si vin in sprijinul: ♦ identificarii aspectelor importante de mediu si a gestionarii corespunzatoare a acestora. regionale.M.C. ♦ cantitatea de material depozitata pe terenuri pe unitatea de produs. ele pot sa-si dezvolte proprii lor I. si sa-si aleaga indicatorii de performanta a conducerii (I. este atributul unor organizatii guvernamentale.M.P.1. IV. ♦ stabilirii conditiilor generale fata de care sa se determine modificarile necesare. pot include: ♦ zgomotul masurat intr-un anumit loc. ♦ evaluarii concordantei cu criteriile de performanta a mediului.3.C.S.P.O.) si indicatorii de performanta operationali (I. ♦ investigarea relatiilor posibile intre conditiile de mediu si activitatile. Daca interesul conducerii este performanta de mediu referitoare la alte emisii rezultate din operatiile organizatiei I.G. In general dezvoltarea unui sistem de I.P.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Daca interesul conduceri este peerformanta de mediu privind efluentii in sol sau apa proveniti din operatiile organizatiei I.O. ♦ determinarea actiunilor corective necesare.2.P. si I. Daca acestea din urma pot totusi identifica sau stabili o legatura intre activitatea lor si starea unor componente ale mediului.S.) astfel incat sa stabileasca o legatura intre eforturile conducerii.O.) furnizeaza organizatiei informatii despre conditiile locale.

♦ suma de bani cheltuita pentru promovarea transportului public si utilizarea sa.S. Este util de a prezenta cateva exemple de I. N. ♦ cantitatea de apa utilizata pe zi. activitate si starea mediului pot fi: I.P.C.O.-uri sau institute de cercetare: 83 .IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU a performantei de mediu in functie de obiectivul sau de a reduce emisiile de la motoarele vehiculelor. ♦ cantitatea de apa utilizata pe unitatea de productie. In aceste conditii.M. ♦ concentratiile de contaminanti din aer asociate emisiilor motoarelor vehiculelor. I. ♦ nivelul apei subterane. unde informatiile de mediu indica o reducere a posibilitatilor de alimentare cu apa.M. ♦ rata de scadere a nivelului apei subterane. indicatorii ce pot stabili legatura intre activitati.S. ♦ numarul de ore de instruire a angajatilor in beneficiul utilizarii transportului public.S. care prezinta interes pentru organizatii guvernamentale. ♦ I.P. efortul conducerii si starea mediului pot fi urmatorii: I. ♦ cantitatea totala de combustibili consumata. I. ♦ eficienta eforturilor de reducere a consumului de combustibil. ♦ suma de bani cheltuita pentru cercetare in vederea identificarii unor noi metode de reducere a consumului de apa. reducerea emisiilor motoarelor vehiculelor determinate de utilizarea diferitelor tipuri de combustibili.M.P.G. de utilizare a unor combustibili mai eficienti si a combustibililor alternativi. de imbunatatire a intretinerii vehiculelor. Un alt exemplu se refera la cazul unei organizatii situate intr-o regiune geografica. Indicatorii care pot stabili o corelatie intre efortul conducerii..O. I.O.P. ♦ eficienta combustibilului in functie de motorul vehiculului.C. ♦ numarul de vehicule echipate cu sisteme de control al poluarii.

calitatea regionala a aerului. ◊ numarul de bacterii coliforme pe litru de apa. ◊ oxigenul dizolvat in receptor. ◊ mirosul masurat la o distanta specifica de utilitatile organizatiei. turismului sau inundabila dintr-o anumita zona. ◊ nivelurile de opacitate ale aerului in amonte si aval de utilitatile organizatiei. I. fauna. ◊ frecventa ceturilor fotochimice intr-o anumita zona. speciile aflate in pericol. ◊ masura eroziunii solului de la suprafata dintr-o anumita zona. Indicatori de stare a mediului pentru flora: 84 ♦ ♦ ♦ . modificarea globala a climei. temperaturile oceanelor. ◊ modificarea nivelului apei subterane.S. ◊ suprafata arata si nefertila dintr-o anumita zona. patrimoniu si cultura. ◊ temperatura apei intr-un curs de apa de suprafata adiacent utilitatii organizatiei. solul. ◊ refacerea terenului intr-o anumita zona. ◊ nivelurile medii de zgomot masurate in perimetrul organizatiei. apa.M. Indicatori de stare a mediului pentru apa: ◊ concentratia unui contaminant specific in apa subterana sau de suprafata. ◊ concentratia de nutrienti din solurile adiacente utilitatii organizatiei.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ proprietatile si calitatea principalelor cursuri de apa. fiintele umane sau pentru elemente de estetica. ◊ suprafata de teren afectata agriculturii. ◊ turbiditatea masurata intr-un curs adiacent utilitatii in amonte si aval punctului de deversare a apei uzate. pot fi stabiliti pentru diferiti factori de mediu cum sunt aerul. distrugerea ozonului. Indicatori de stare a mediului pentru sol: ◊ concentratia unui contaminant specific in solurile de suprafata in anumite zone din apropierea organizatiei. flora. concentratiile de contaminanti din tesuturile organismelor vii. ◊ temperatura mediului in locurile aflate la o distanta specifica de utilitatile organizatiei. In functie de aceste elemente putem prezenta o serie de exemple cum ar fi: ♦ Indicatori de stare a mediului pentru aer: ◊ concentratia unui contaminant specific in aer in zonele alese pentru monitorizare.

◊ starea calitatii locurilor considerate protejate din vecinatatea utilitatii organizatiei. ♦ ♦ Indicatori de stare a mediului privind aspecte de estetica. ◊ numarul total de specii ale florei intr-o zona definita. ◊ masura specifica a cantitatii de vegetatie dintr-o zona definita. ◊ masuratori specifice ale calitatii habitatului pentru anumite specii din zona locala. ◊ ♦ Indicatori de stare a mediului pentru fauna: ◊ concentratia unui contaminant specific in tesuturile unei anumite specii de animale care se gaseste in zona locala sau regionala. ◊ numarul total de specii din fauna locala. ◊ starea calitatii suprafetei cladirilor istorice din zona locala. ◊ rata de crestere a populatiei in zona locala sau regionala. ◊ nivelurile de plumb in sange pentru copii din zona locala. 85 . ◊ productivitatea in timp a terenurilor din zona apropiata. patrimoniu si cultura: ◊ starea calitatii structurilor sensibile. Indicatori de stare a mediului privind populatia: ◊ datele de longevitate pentru populatie. ◊ masuratori specifice ale calitatii habitatului pentru anumite specii din zona definita. numarul si varietatea speciilor de plante cultivate intr-o zona definita. ◊ populatia unei anumite specii de animale pe o anumita raza fata de utilitatile organizatiei. ◊ incidenta bolilor specifice in principal printre persoanele sensibile. ◊ masura specifica a calitatii vegetatiei dintr-o zona definita. ◊ densitatea populatiei in zona locala sau regionala.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ◊ concentratia unui contaminant specific in tesuturile unei anumite specii de plante care se afla in zona. din studiile epidemiologice efectuate in zona locala sau regionala. ◊ populatia unei anumite specii de plante pe o anumita distanta fata de utilitatile organizatiei.

P.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV. din surse corespunzatoare. Utilizarea datelor si informatiilor (realizeaza) Etapele unui proces de utilizare a datelor si informatiilor pot fi descrise sintetic prin schema din figura 4.2.2. ♦ inregistrari de cumparare. 86 . sistematic. PERFORMANTA DE MEDIU SI CRITERII DE COMPARARE EVALUAREA INFORMATIILOR REZULTATE RAPOARTE SI COMUNICARE INTERNA (ANGAJATI) EXTERNA) IV. ♦ rapoarte de revizuire. ♦ interviuri si observatii. ♦ inregistrari financiare si de contabilitate.M.E.2. audit sau evaluare de mediu. UTILIZAREA DATELOR SI INFORMATIILOR . Strangerea datelor Datele necesare trebuie stranse regulat. CONSIDERATII TEHNICE ANALIZAREA SI TRANSFORMAREA DATELOR INFORMATII SUB FORMA DE I.M. Procedura de strangere a datelor trebuie sa asigure credibilitatea acestora si sa fie insotita de practici de control al calitatii acestora.1.5. ♦ inregistrari de inventar si de productie. ♦ inregistrari de instruire in domeniul mediului. Datele pot fi stranse din urmatoarele surse: ♦ monitorizare si masurare.F.M. ♦ rapoarte stiintifice si studii. ♦ rapoarte regulate.P. concordate cu planificarea E.2.REALIZEAZA (EFECTUEAZA) INTRARI SURSE DE DATE OPERATII EFECTUATE STRANGEREA DATELOR IESIRI DATE VERIFICATE SI CORESPUNZATOARE PENTRU E.

♦ sporirea raspunderii fata de preocuparile si problemele privind aspectele de mediu ale organizatiei. 87 .3. Este necesar sa fie analizate toate datele. indexari.M. furnizori si subcontractanti. Metodele de analiza pot include prelucrari prin calcul. valabilitate. Evaluarea informatiilor Informatiile exprimate sub forma de indicatori de evaluare a performantei de mediu ( daca este posibil si de indicatori de stare a mediului ) trebuie comparate cu criteriile de performanta de mediu iar rezultatele aduse la cunostinta conducerii. Raportare si comunicare Informatiile privind performanta de mediu trebuie raportate si comunicate partilor interesate. corectitudine.2. criteriile de performanta de mediu si realizarile relevante ale organizatiei.2. clienti.P. datele trebuie analizate si transformate in informatii care sa descrie performanta de mediu sub forma unor I.2.2. Avantajele raportarii si comunicarii performantei de mediu pot include: ♦ ajutarea organizatiei la realizarea criteriilor sale de performanta de mediu. asociatii de afaceri. ponderari. IV. institute academice neguvernamentale.2. cumulari ( insumari) de valori. IV.4. necesare obtinerii de informatii credibile. In acest fel pot fi intelese cauzele care au condus la nerealizarea performantei dorite. metode statistice.2. tehnici grafice. si organizatii IV. ♦ demonstrarea existentei angajamentului organizatiei si a eforturilor pentru imbunatatirea performantei de mediu. ♦ cresterea interesului si dialogului privind politicile de mediu. Analizarea si transformarea datelor Pentru a fi utile.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ ♦ ♦ ♦ agentii guvernamentale. Raportarea si comunicarea se poate referi la personalul propriu sau la cel din afara organizatiei.E.2. cu luarea in considerare a aspectelor de calitate. determinari de valori maxime sau minime. consumatori si parti interesate. .

P.3.M.2..1.M.. O organizatie tine cont de aceste informatii in revizuirea sistemului sau de mediu. iar organizatia respecta criteriile de performanta de mediu. ♦ progresului efectuat pentru a indeplini criteriile de performanta de mediu. produselor si serviciilor sale.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV.M. o declaratie a aspectelor sale importante de mediu si indicatorii respectivi pentru E.2. Aceasta inseamna ca angajatii.2.M. trebuie revizuite periodic. pentru a identifica ocaziile favorabile de imbunatatire.2. Exemple de informatii pe care o organizatie le poate include in raportarea sau comunicarea catre partile interesate externe: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ o declaratie a angajamentului organizatiei pentru E.P. fapt ce poate contribui la imbunatatirea performantei de mediu in ansamblu. contributia managementului de mediu si a E.2.2.P. Revizuirea si imbunatatirea evaluarii performantei de mediu ( verifica si actioneaza ) Evaluarea performantei de mediu a unei organizatii si rezultatele obtinute.M. informatii privind performanta realizata comparativ cu criteriile sale de mediu. contractanti si alte persoane care au legatura cu organizatia isi indelpinesc responsabilitatile..M. Etapele de revizuire a E. Raportarea si comunicarea interna Conducerea trebuie sa se asigure ca informatiile corespunzatoare si necesare care descriu performanta de mediu a organizatiei sunt comunicate periodic in intreaga organizatie. ♦ oportunitatii criteriilor de performanta de mediu. 88 . ca parte a managementului de mediu.P. actiuni care deriva din E.4. Raportarea si comunicarea in exterior Raportarea si comunicarea in exterior pot contribui la imbunatatirea imaginii organizatiei in afaceri sau fata de comunitatile in care ea actioneaza. IV. si a rezultatelor sale pot include inventarierea: ♦ eficientei costurilor si beneficiilor realizate.4. ♦ oportunitatii indicatorilor alesi pentru E. o descriere a activitatilor.P. IV. la succesul global al organizatiei.P.

? ♦ ia in considerare sau solicita intrari de la partile interesate atunci cand este cazul? ♦ da o valoare sporita organizatiei? ♦ raspunde la modificarile din cadrul organizatiei si a starii mediului din imprejurimile sale? ♦ se adreseaza rezultatelor de mediu noi? ♦ este bine integrata comparativ cu alte masuri de performanta acceptate de organizatie? Pentru o mai mare claritate iata cateva exemple de actiuni prin care putem imbunatati un sistem de evaluare a performantei de mediu (actioneaza): ♦ imbunatatirea calitatii.M.-ul organizatiei: ♦ furnizeaza informatiile corespunzatoare pentru a masura modificarile in performanta de mediu a organizatiei? ♦ furnizeaza informatii corespunzatoare si utile conducerii? ♦ a fost implementata conform unui plan? ♦ utilizeaza surse de date si raspunde de colectarea datelor? ♦ analizeaza efectiv si evalueaza datele stranse? ♦ este sustinuta de resurse adecvate? ♦ este relevanta pentru criteriile de performanta de mediu a organizatiei? ♦ furnizeaza informatii pentru raportarea si comunicarea informatiilor E. ♦ modificarea domeniului de aplicare a E. ♦ imbunatatirea capacitatilor analitice si de evaluare. IV. credibilitatii si disponibilitatii datelor. ♦ dezvoltarea sau identificarea de indicatori noi sau utili pentru E. Concluzii Evaluarea performantei de mediu. El sprijina conducerea in luarea masurilor potrivite pentru corectarea si imbunatatirea permanenta a performantei de mediu ale organizatiei. Iata cateva aspecte pe care trebuie sa le avem in vedere atunci cand dorim sa revizuim mecanismul de evaluare a performantei de mediu: E.M.P.P.P. alaturi de evaluare ciclului de viata.M. reprezinta un instrument esential pentru evaluarea performantei de mediu a unei organizatii.P. auditul si revizia de mediu..IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ surselor de date.M. La 89 .3. metodelor de strangere a datelor si calitatii datelor.

P. se afla stabilirea si utilizarea unor indicatori specifici care reflecta performanta conducerii. 90 . In capitolele ce urmeaza vom prezenta si alte sisteme ce permit punerea in evidenta a performantei de mediu a organizatiei legate nu numai de activitatea acesteia dar si de produsele si serviciile ei.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU baza E. a activitatii si a aspectelor de mediu ale unei organizatii.M.

dar fara a se limita la acestea. precum si o serie de definitii si cerinte. Conform legii protectiei mediului (137/95) bilantul de mediu este “o procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate anterioare si anticipate.1 Definitii In contextul auditului de mediu vom utiliza mai frecvent urmatorii termeni: a) concluzie a auditului apreciere sau opinie profesionala exprimata de catre un auditor asupra subiectului audiat. AUDITUL DE MEDIU Auditul de mediu constituie un instrument util pentru verificarea si sprijinirea procesului de imbunatatire a performantei de mediu. care poate fi calitativa sau cantitativa. V. cerinte organizationale specifice si prevederi legale sau reglementari. se utilizeaza de auditor pentru a determina daca sunt indeplinite criteriile de audit. Vom vedea ca auditul de mediu reprezinta o analiza mai complexa cu luarea in considerare si a aspectelor de management. De la inceput trebuie subliniat faptul ca in practica romaneasca a protectiei mediului vom intalni alaturi de termenul de “audit de mediu” si pe cel de “bilant de mediu”.V. bazata numai pe interpretarea pe care auditorul o da constatarilor auditului b) criterii de audit politici.Cerintele pot include standarde. c) data relevanta pentru audit (dovada) informatie verificabila. spre deosebire de bilantul de mediu care se limiteaza la aspectele de mediu si la impactul asociat acestora. proceduri sau cerinte fata de care auditorul compara datele relevante pentru audit colectate referitoare la obiectul auditat NOTA . 91 . AUDITUL DE MEDIU V. In continuare vom prezenta principiile generale ce stau la baza auditului de mediu si care pot fi aplicate oricarui audit de mediu. ghiduri. Data relevanta pentru audit. care face parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului”. practici. inregistrari sau declaratii privind faptele NOTE 1.

parte sau combinatie a acestora. echipa de audit poate include si experti tehnici. e) echipa de audit grup de auditori. j) auditor sef persoana calificata pentru conducerea si efectuarea auditurilor de mediu NOTA: Criteriile de calificare pentru auditorii sefi sunt prezentate in ISO 14012. pentru a determina daca activitatile. examinarea documentelor. obtinute si evaluate in mod obiectiv. sistemele de management de mediu stabilite sau informatiile asupra acestora sunt in conformitate cu criteriile de audit incluzand si comunicarea catre client a rezultatelor acestui proces. conditiile. sau un singur auditor. de regula.V. observarea activitatilor si a conditiilor. I) audit de mediu proces sistematic si documentat de verificare a datelor de audit. sau alte mijloace din domeniul auditului. precum si auditori in curs de formare. NOTA: Unul dintre auditorii echipei de audit detine functia de auditor sef. k) organizatie companie. societate comerciala. firma. NOTA: Criteriile de calificare pentru auditorii de mediu sunt prezentate in ISO14012. rezultatele existente ale masuratorilor sau incercarilor. care are propria sa structura functionala si administrativa NOTA: definitie adaptata din ISO 14001:1996. desemnat pentru efectuarea unui anumit audit. 92 . autoritate sau institutie publica sau privata. evenimentele. intreprindere. h) client (solicitant) organizatie care comanda auditul NOTA: Clientul poate fi auditatul sau orice alta organizatie care are dreptul prin reglementari sau prin contract sa comande un audit. pe interviuri. d) constatari ale auditului rezultate ale evaluarii datelor de audit colectate si comparate cu criteriile de audit convenite NOTA: Constatarile auditului constituie baza raportului de audit. f) auditat organizatie supusa auditarii g) auditor de mediu persoana calificata pentru efectuarea auditurilor de mediu. Data relevanta pentru audit se bazeaza. AUDITUL DE MEDIU 2.

2. dupa consultarea clientului. a constatarilor si a concluziilor acestuia se recomanda ca membrii echipei de audit sa nu fie implicati in activitatile auditate.3. acestia 93 .1 Obiectivele in domeniul auditului de mediu Se recomanda ca auditul sa se axeze pe obiectivele definite de catre client. trebuie stabilita cu precizie si claritate partile sau partea careia ii revine in responsabilitate obiectivul analizat.V. De asemenea.2 Obiectivitate. AUDITUL DE MEDIU l) obiectiv al auditului de mediu activitate. sistem de management de mediu si/sau informatiile aferente m) expert tehnic persoana care pune la dispozitia echipei de audit cunostinte specifice sau rezultatul expertizei sale. exista resurse corespunzatoare pentru sustinerea procesului de audit. auditorul sef apreciaza ca sunt indeplinite urmatoarele conditii: ◊ ◊ ◊ informatiile referitoare la obiectivul auditului sunt suficiente si adecvate.3 Principii generale necesar a fi respectate la realizarea unui auditde mediu V. V. Pentru atingerea acestor obiective. V. Se recomanda ca obiectivele si domeniul sa fie comunicate auditatului inainte de realizarea auditului . domeniul auditului este determinat de catre auditorul sef in urma consultarii cu clientul. independenta si competenta Pentru garantarea obiectivitatii procesului de audit. Este bine ca auditul sa se efectueze numai daca. conditie.3. persoana supusa auditului (auditatul) coopereaza in mod corespunzator. Pe intreaga durata a procesului. Domeniul prezinta intinderea si fixeaza limitele auditului. eveniment. Cerinte ale auditului de mediu Se recomanda ca un audit de mediu sa se concentreze pe un obiectiv bine definit si sa aiba la baza o documentatie clara. dar care nu participa ca auditor V.

promptitudine. Este indicat ca membrii echipei de audit sa dispuna de un ansamblu corespunzator de cunostinte.V. Se recomanda ca relatiile dintre membrii echipei de audit si client sa fie relatii de incredere si confidentialitate.3. in afara de cazul in care acest lucru este cerut de lege. AUDITUL DE MEDIU trebuie sa dea dovada de obiectivitate.4 Proceduri metodice Un audit de mediu trebuie condus si realizat respectand prezentele principii precum si procedurile elaborate pentru un anumit tip de audit. V. de impartialitate si de echidistanta fata de orice conflict de interese. Aceste proceduri si metodologii trebuie sa fie coerente.3. V. interpretate si inregistrate pentru a fi utilizate ca dovada de audit in procesul examinarii si evaluarii pentru a determina daca sunt indeplinite criteriile de audit. analizate. V. se recomanda ca auditorii sa dea dovada de preocupare. Utilizarea ca membri ai echipei de audit a personalului din interiorul sau exteriorul organizatiei auditate este la latitudinea clientului. daca este cazul. sau raportul final unei terte parti. competenta profesionala si discernamant. Se racomanda ca informatiile adecvate sa fie colectate. Este indicat ca membrii echipei de audit sa nu dezvaluie informatiile sau documentele obtinute in timpul auditului. ar trebui sa fie convenite intre auditorul sef si client si apoi comunicate auditatului.3. 94 .5 Criterii. Se recomanda ca membrii echipei alesi din interiorul organizatiei sa nu fie subordonati ai celor ce raspund direct de obiectivul care urmeaza sa fie auditat. se recomanda ca auditorul sef sa urmeze procedurile care au in vedere asigurarea calitatii auditului. cu un nivel de detaliere adecvat. fara aprobarea auditatului. Aceste criterii. fara aprobarea expresa a clientului si. dovezi si constatari ale auditului Se recomanda ca determinarea criteriilor de audit sa constituie o prima etapa esentiala a auditului de mediu. De asemenea.3 Profesionalism In conducerea unui audit de mediu. competenta si experienta pentru a-si indeplini responsabilitatile auditului.

datele relevante colectate in timpul auditului de mediu constituie numai un esantion al informatiilor disponibile. j) concluziile auditului.V. V.3.6.7. Se recomanda ca auditatul sa primeasca o copie a raportului de audit. AUDITUL DE MEDIU Calitatea si cantitatea datelor relevante pentru audit ar trebui sa permita auditorilor de mediu competenti. Aceasta contribuie la crearea unui element de incertitudine inerent unui audit de mediu si se recomanda ca toti utilizatorii rezultatelor auditului de mediu sa fie constienti de aceasta incertitudine. criteriile convenite fata de care s-a realizat auditul. se recomanda sa fie comunicate clientului intr-un raport scris. lista de difuzare a raportului de audit. Raport la audit Constatarile auditului si/sau un rezumat al acestora. Increderea in constatarile si concluziile auditului Se recomanda ca procesul de audit de mediu sa fie astfel conceput incat sa furnizeze clientului si auditorului nivelul de certitudine asteptat in ceea ce priveste increderea in constatarile auditului si in toate concluziile auditului. V. fara a se limita la acestea.3. rezultata din evaluarea acelorasi date relevante pentru audit fata de aceleasi criterii de audit. obiectivele convenite si domeniul auditului. rezumatul derularii procesului de auditare incluzand toate obstacolele intalnite. ce lucreaza independent unii de altii. In mod inevitabil. Informatiile referitoare la audit care pot fi incluse in raporturile de audit cuprind. o declaratie privind natura confidentiala a continutului. cu resurse limitate. sa ajunga la o constatare similara. cu exceptia cazului in care clientul exclude acest lucru. acest lucru fiind partial datorat faptului ca un audit de mediu se efectueaza pe o durata limitata. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 95 . urmatoarele date: identificarea organizatiei auditate si a clientului auditului. identificarea reprezentantilor auditatului care participa la audit. durata auditului si datele la care a fost realizat. identificarea membrilor echipei de audit.

roluri si responsabilitati in cadrul auditului sistemului de management al mediului (ASMM) In prezentul paragraf vom prezenta in ce constau obiectivele auditului. Pentru o mai buna intelegere se va apela si la o serie de exemplificari. Obiective tipice pentru un audit sunt urmatoarele: a) sa determine conformitatea SMM al unui auditat cu criteriile de performanta stabilite. pentru auditul SMM. precum si eventualele puncte suplimentare.1. b) sa determine daca SMM auditatului a fost implementat si mentinut corespunzator. precum si capacitatea acestuia de a asigura in permanenta ca SMM este adecvat si eficient.1 Obiective ale auditului Se recomanda ca un ASMM sa aiba definite precis obiectivele urmarite. Fata de termenii definiti pana in prezent. c) sa identifice zonele de imbunatatire posibila in SMM al auditatului. V. obtinute si evaluate in mod obiectiv.4.4. V. In cele ce urmeaza vom prezenta o procedura de realizarea a auditului unui SMM. urmarind sa stabileasca daca SMM-ul organizatiei corespunde criteriilor de audit. Auditul sistemelor de management de mediu Auditul SMM are drept scop ajutarea unei organizatii sa-si stabileasca si atinga politicile. rolurile ce revin membrilor echipei ce efectueaza auditul. vom mai defini urmatoarea notiune: auditul SMM – proces metodic si documentat de verificare a datelor relevante pentru audit. standardele si alte cerinte privind mediul. inclusiv de comunicare a rezultatelor obtinute catre solicitant.1 Obiective. asa cum se preconizeaza in ISO 14011. precum si responsabilitatile si activitatile desfasurate de acestia in timpul procesului de documentare a auditului. d) sa evalueze modul in care se realizeaza procesul de revizuire al SMM.4. 96 .V. se recomanda ca auditorul sef sa determine care din punctele mentionate mai sus sa figureze in raport. AUDITUL DE MEDIU In acord cu solicitantul. obiectivele. V.

AUDITUL DE MEDIU e) sa evalueze SMM al unei organizatii atunci cand se doreste stabilirea unei relatii contractuale cu un furnizor potential sau partener de “joint venture”. f) sa intocmeasca planul de audit de comun acord cu solicitantul. pozitii diferite.1. In plus ii pot reveni urmatoarele responsabilitati si activitati: a) sa consulte solicitantul si auditatul. cum ar fi detalii privind activitatile. Auditor sef Principala responsabilitate a auditorului sef este de a efectua si conduce auditul in mod eficient respectand domeniul stabilit si in conformitate cu planul de audit aprobat de solicitant.2 Roluri. k) sa reprezinte echipa de audit in discutii cu auditatul inainte.4. V. pentru a determina criteriile si domeniul de audit. e) sa dirijeze activitatile echipei de audit in conformitate cu principiile si liinile directoare prezentate in acest capitol (specifice standardului ISO14010).2. cu auditatul si cu membrii echipei de audit. g) sa comunice planul de audit final al echipei de audit. d) sa formeze echipa de audit tinand seama de posibilele conflicte de interes si sa obtina acordul solicitantului asupra componentei acesteia. serviciile. intalnite in cadrul ASMM .1. partile implicate au diferite atributii. locul si imprejurimile auditatului. c) sa determine daca cerintele pentru un audit de mediu asa cum sunt indicate in ISO 14010 de exemplu sunt respectate. h) sa coordoneze pregatirea documentelor de lucru. V. deruland activitati diferite. b) sa obtina informatii si date relevante necesare pentru atingerea obiectivelor auditului. In functie de rolul ocupat in procesul de audit sunt stabilite responsabilitati specifice. j) sa constate eventualul caracter inaccesibil al unui obiectiv si sa explice acest lucru solicitantului si auditatului. 97 . daca este cazul.V. responsabilitati si activitati in cadrul ASMM In cadrul derularii unui proces de audit. precum si detalii ale auditurilor precedente. in timpul si dupa realizarea auditului. i) sa caute rezolvarea tuturor problemelor care apar in timpul auditului.1. produsele. In continuare vom prezenta posibilele functii cu responsabilitatile si activitatile asociate. auditatului si solicitantului.4. a procedurilor detaliate si sa asigure informarea echipei de audit.

V.1. pentru a formula constatarile auditului si concluziile referitoare la SMM. b) sa planifice si sa execute sarcinile care-i revin in domeniul de audit.3 Echipa de audit Procedeul de alegere a membrilor echipei de audit trebuie sa confere siguranta ca acestia poseda experienta si atestarea necesare realizarii auditului si sa tina seama de: a) calificari (asa cum sunt definite de exemplu in ISO 14012).2. d) sa pregateasca documentele de lucru sub indrumarea auditorului sef. sa aprobe componenta echipei de audit. c) sa stranga si sa analizeze suficiente date relevante pertinente pentru audit. g) sa aprobe criteriile pentru auditul SMM. e) sa asigure echipei de audit autoritatea adecvata si resursele pentru a permite realizarea auditului.2 Auditor In cadrul responsabilitatilor si activitatilor sale. g) sa contribuie la redactarea raportului auditului. in mod efectiv si eficient. la termenul convenit in planul de audit. e) sa fundamenteze pe baza de documente fiecare constatare de audit.1. d) sa aleaga un auditor sef sau o organizatie auditoare si . daca este cazul. f) sa asigure protectia documentelor referitoare la audit si restituirea lor conform acordurilor stabilite. V.4.4. 98 . b) sa contacteze auditatul pentru obtinerea cooperarii sale integrale si pentru initierea procesului de audit. AUDITUL DE MEDIU l) sa semnaleze imediat auditatului orice neconformitate grava constatata in timpul auditului. i) sa primeasca raportul auditului si sa stalileasca distribuirea acestuia. h) sa aprobe planul de audit.V.2. m) sa redacteze pentru solicitant raportul de audit in mod clar si concis. c) sa defineasca obiectivele auditului. n) sa formuleze recomandari pentru imbunatatirea SMM. auditorul trebuie: a) sa respecte instructiunile auditorului sef si sa-l sustina. f) sa consulte auditorul sef pentru stabilirea domeniului auditului. daca s-a convenit acest lucru in domeniul auditului.

4. auditatul trebuie: a) sa informeze personalul propriu asupra obiectivelor si domeniului auditului. la cererea auditorilor. Se recomanda.1 Initierea auditului Aceasta etapa presupune stabilirea clara a domeniului si o examinare preliminara a documentatiei. AUDITUL DE MEDIU V.4. V.1 Stabilirea domeniului auditului Domeniul auditului descrie intinderea si fixeaza limitele auditului.1. precum si modul de raportare. dupa cum este necesar. in spatiu si timp precizand de exemplu. la personalul aferent si la informatiile si inregistrarile corespunzatoare. 99 .2.5 Auditat In cadrul responsabilitatilor si activitatilor sale. V. Orice modificare ulterioara a domeniului auditului necesita un acord intre solicitant si auditorul sef.V. activitatile organizatiei. c) sa desemneze personalul responsabil si competent din propria organizatie care sa insoteasca membrii echipei de audit pentru a-i indruma la fata locului si a se asigura ca se tine seama de cerintele referitoare la sanatatea si securitatea echipei. e) sa coopereze cu echipa de audit in vederea atingerii obiectivelor auditului. durata. Domeniul este stabilit de solicitant si auditorul sef. V. d) sa permita accesul. f) sa primeasca un exemplar din raportul auditului. in general. b) sa puna la dispozitia echipei de audit mijloacele necesare pentru a asigura o buna desfasurare a auditului.2 Derularea si etapele procesului de auditare Realizarea auditului presupune mai multe etape si anume: initierea auditului. la instalatii.4.1. locul. ca auditatul sa fie consultat atunci cand se determina domeniul auditului. In continuare vom detalia aceste etape.2.4. realizarea auditului. cu exceptia cazului in care solicitantul se opune in mod expres.2. pregatirea auditului.

2 Examinarea preliminara a documentatiei La inceputul procesului de audit.2 Pregatirea auditului Aceasta etapa presupune intocmirea unui plan. h) identificarea elementelor de referinta. V. se recomanda utilizarea tuturor informatiilor relevante referitoare la organizatia auditata. 100 . c) identificarea unitatilor functionale si organizationale care vor fi auditate. programele. inregistrarile sau manualele care permit sa se raspunda cerintelor SMM . stabilirea responsabilitatilor in cadrul echipei si pregatirea documentelor de lucru. f) procedurile care includ auditarea elementelor SMM. V.2. Nu este necesar sa se investeasca resurse suplimentare inainte de a primi punctul de vedere al solicitantului.2. AUDITUL DE MEDIU Resursele angajate pentru realizarea auditului trebuie sa fie suficiente pentru acoperirea domeniului prevazut. b) criteriile pentru audit. in functie de tipul organizatiei auditate.1.V. cum sunt declaratiile politicii privind mediul. e) identificarea acelor elemente ale SMM-ului auditatului care au prioritate in audit. solicitantul trebuie informat. d) identificarea functiilor si/sau a persoanelor care lucreaza in cadrul organizatiei auditate avand responsabilitati directe importante referitoare la SMM.2.4.4. Daca se considera ca documentatia existenta nu corespunde necesitatilor auditului. auditorul sef examineaza documentele organizatiei. V.1 Planul de audit Se recomanda intocmirea unui plan de audit flexibil pentru a permite schimbari in functie de informatiile primite in cursul auditului si pentru a permite o buna utilizare a mijloacelor si resurselor alocate. Pentru aceasta.4.2. g) limbile folosite pentru realizarea auditului si a raportului (unde este cazul). Planul trebuie sa includa: a) obiectivele si domeniul auditului.

k) identitatea membrilor echipei de audit. n) formatul. b) proceduri si liste de verificare destinate evaluarii elementelor SMM. o) cerintele pentru pastrarea documentelor.3. data prevazuta pentru finalizarea si distribuirea raportului.3 Realizarea auditului Etapa de realizare a auditului presupune o prima reuniune de deschidere. auditat si solicitant. V.2. m) cerintele de confidentialitate.4. Daca auditatul are de formulat obiectii asupra oricarei prevederi din planul de audit.4. c) inregistrarile reuniunilor.2. Orice plan de audit revizuit trebuie sa fie aprobat de partile interesate inainte sau in timpul efectuarii auditului.3 Documente de lucru Documentele de lucru necesare pentru a usura investigatiile auditorului pot include: a) formulare pentru consemnarea dovezilor si a constatarilor auditului. Solicitantul trebuie sa analizeze si sa aprobe acest plan. Se recomanda ca planul de audit sa fie comunicat solicitantului.V. V.2.2. AUDITUL DE MEDIU i) perioada de timp prevazuta pentru realizarea principalelor activitati ale auditului. definitivarea principalelor constatari ale auditului si in sfarsit reuniunea de inchidere. documentele care contin informatii confidentiale sau care se refera la proprietatea industriala trebuie sa fie protejate in mod adecvat de catre membrii echipei de audit. membrilor echipei de audit si auditatului. l) calendarul reuniunilor care au loc cu conducerea auditatului. V. Se recomanda sa se ajunga la o intelegere intre auditorul sef. structura si continutul raportului de audit. urmata de strangerea datelor relevante pentru audit (dovezi).1 Reuniunea de deschidere 101 . Se recomanda ca documentele de lucru sa fie pastrate confidential cel putin pana la finalizarea auditului.4. inainte de a incepe efectuarea auditului. j) datele si locurile unde trebuie efectuat auditul. aceste obiectii trebuie aduse la cunostinta auditorului sef.

f) sa confirme data si ora reuniunii de inchidere. Informatiile obtinute in urma convorbirilor trebuie sa fie verificate cu alte informatii ce provin din surse independente. Se recomanda ca dovezile de audit sa fie stranse prin convorbiri. procedurile de urgenta si de protectie din locurile importante.4.2. Se recomanda ca declaratiile neverificate sa fie inregistrate ca atare. pentru a garanta eficienta controlului calitatii prelevarilor si a procedurilor de masurare utilizate de auditat ca parte a activitatilor SMM. 102 .4.3.2 Strangerea datelor relevante (dovezilor) Dovezile de audit trebuie stranse in numar suficient astfel incat sa permita verificarea conformitatii SMM al auditatului cu criteriile auditului SMM. c) sa prezinte un sumar al metodelor si procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului.3 Constatari ale auditului Se recomanda ca echipa de audit sa analizeze toate datele relevante (dovezile) auditului pentru a determina neconformitatea SMM fata de criteriile auditului SMM. g) sa incurajeze participarea activa a auditatului. h) sa treaca in revista impreuna cu echipa de audit. e) sa confirme punerea la dispozitie a resurselor si a echipamentelor necesare echipei de audit. Neconformitatile fata de criteriile auditului SMM trebuie inregistrate. prin examinarea documentelor si prin observarea activitatilor si a conditiilor in care se desfasoara acestea.3. Membrii echipei de audit trebuie sa examineze baza programelor de prelevare a datelor si a procedurilor. V. b) sa faca o trecere in revista a obiectivelor si a planului de audit si sa stabileasca de comun acord un calendar de audit. d) sa determine modurile oficiale de comunicare intre echipa de audit si auditat. Echipa de audit trebuie sa se asigure ca aceste constatari ale neconformitatii au la baza o documentatie clara si precisa si se bazeaza pe dovezile de audit. AUDITUL DE MEDIU Reuniunea de deschidere are urmatoarele scopuri: a) sa-i prezinte pe membrii echipei de audit conducerii auditatului.2.V. cum sunt observatiile. V. inregistrarile si rezultatele masuratorilor existente.

V. Este bine ca si auditatul sa primeasca o copie a acestui raport. Deciziile finale privind importanta si descrierea constatarilor auditului apartin auditorului sef.4.1 Pregatirea raportului auditului Toate constatarile auditului insotite eventual si de un rezumat al acestora se recomanda sa fie consemnate intr-un raport scris care sa fie pus la dispozitia clientului. Scopul principal al acestei reuniuni este de a prezenta auditatului constatarile auditului astfel incat auditatul sa i-a la cunostinta si sa inteleaga clar aceste constatari.V.2. Este bine ca punctele de dezacord sa se clarifice daca este posibil inainte de finalizarea raportului de catre auditorul sef.4. V.4.4 Reuniunea de inchidere Dupa finalizarea etapei de strangere a dovezilor de audit si inainte de a pregati raportul auditului.2.2. Raportul intocmit ca urmare a auditului (raportul auditului) V. cu exceptia cazului cand clientul exclude acest lucru.4. Subiectele ce se trateaza in raportul auditului se recomnda sa fie cele fixate in planul de audit.4.2. aceasta ar trebui sa faca obiectul unui acord intre partile interesate.4. Raportul auditului este pregatit sub conducerea auditorului sef care raspunde de exactitatea acestuia si de intocmirea completa a acestuia. desi auditatul sau solicitantul pot sa nu fie de acord cu aceste constatari. V.4. AUDITUL DE MEDIU Este bine ca toate constatarile auditului sa fie analizate impreuna cu responsabilul auditatului pentru ca acesta sa ia cunostinta de toate constatarile privind neconformitatea. se recomanda ca membrii echipei de audit sa tina o reuniune cu conducerea auditatului si cu responsabilii pentru functiile auditate.3.2 Continutul raportului auditului 103 . In cazul in care se dovedeste totusi o schimbare in momentul intocmirii raportului.

j) concluziile auditului. de aceea trebuie sa se respecte caracterul lor confidential si sa fie protejate in mod adecvat de catre auditori si de toti destinatarii raportului. obiectivele si planul de audit care fac obiectul acordului partilor interesate. se recomanda ca raportul sa contina constatarile auditului si/sau un rezumat al acestora cu referinte la datele relevante (dovezile) care le sustin. c) criteriile convenite si lista documentelor de referinta luate in consideratie pentru realizarea auditului. b) domeniul. In acelasi timp orice alta difuzare in exteriorul organizatiei auditate necesita aprobarea auditului. f) date de identitate a membrilor echipei de audit. cum sunt: • conformitatea SMM cu criteriile pentru auditul SMM. eficienta si imbunatatirae continua a SMM. d) durata auditului si datele la care a fost realizat.3 Difuzarea raportului auditului Prima etapa in difuzarea raportului auditului o constituie transmiterea acestuia catre solicitant care la randul sau stabileste modul de difuzare in conformitate cu planul de audit.V. • capacitatea procesului de revizuire efectuata de conducerea interna a organizatiei de a asigura caracterul adecvat. raportul auditului poate contine urmatoarele informatii: a) denumirea si date de identificare privind organizatia auditata si solicitantul.4. i) un rezumat al procesului de audit cuprinzand dificultatile intalnite. Se recomanda ca o copie a raportului auditului sa fie transmisa la auditat cu exceptia cazului in care solicitantul exclude acest lucru.4. V.2. g) o declaratie privind natura confidentiala a continutului sau. h) lista de difuzare a raportului auditului. AUDITUL DE MEDIU Raportul auditului trebuie sa fie datat si semnat de catre auditorul sef. e) date de identitate a reprezentantilor auditatului care au participat la audit. Asa cum am mai aratat. Rapoartele auditului sunt proprietatea exclusiva a solicitantului. 104 . • calitatea implementarii si mentinerii sistemului. In functie de acordul intervenit intre auditorul sef si solicitant.

2. proiectele rapoartelor si rapoartele finale referitoare la audit trebuie pastrate conform acordului incheiat intre solicitant. cu fixarea unei noi date de finalizare.4 Pastrarea documentelor Toate documentele de lucru. natura si complexitatea organizatiei precum si impactul acesteia asupra mediului. in functie de cerintele specifice. este necesara informarea solicitantului si auditorului in mod oficial.4. fara insa a fi necesara respectarea in detaliu a tuturor criteriilor prezentate in continuare. Sensul termenilor utilizati in continuare este cel definit in paragrafele precedente ale capitolului V.5 Criterii de calificare profesionala cerute auditorilor de mediu In cele ce urmeaza vom prezenta criteriile de calificare necesare a fi indeplinite de catre auditorii de mediu.4.3 Incheierea auditului Un audit se considera incheiat atunci cand toate activitatile care au fost definite in planul de audit au fost indeplinite. auditorul sef si auditat. in cadrul organizatiei.4. Modul in care se face alegerea si alcatuirea echipelor de audit au fost prezentate in paragraful V. AUDITUL DE MEDIU Finalizarea raportului auditului se recomanda a fi facuta la termenul prevazut in planul de audit. V. V. Daca acest lucru nu se poate asigura in intervalul de timp prevazut. ♦ nivelul de competenta profesionala si de experienta in domeniu. inclusiv asupra motivelor de intarziere. In general auditorii interni trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de calificare ca si cei externi. Fata da acestia vom mai preciza doi termeni utilizati in cele ce urmeaza si anume: 105 . asa cum sunt prevazute in standardul international ISO 14012. Criteriile de calificare pe care le vom prezenta se refera la auditorii sefi si la auditorii de mediu interni si externi. V.4.V. Anumite neconformitati se pot admite in functie de o serie de factori precum: ♦ marimea.

1 Studii si experienta profesionala Pentru a fi ales ca auditor. al carui continut se refera la unele sau la toate domeniile enumerate de la a) la e). AUDITUL DE MEDIU • diploma – diploma recunoscuta la nivel national sau international. 106 . iar reducerea totala sa nu depaseasca un an. In ceea ce priveste auditorii care au obtinut o diploma se recomanda sa aiba o experienta profesionala corespunzatoare de minimum patru ani. c) cerinte ale prevederilor legala. sau orice calificare echivalenta. timp integral sau alt ciclu cu timp partial cu o durata echivalenta. obtinuta in mod normal dupa invatamantul secundar ca urmare a absolvirii unor studii autorizate de cel putin trei ani.V. Auditorii absolventi doar ai invatamantului secundar sau al unuia echivalent. • V. experienta care a contribuit la dezvoltarea aptitudinilor si a cunostintelor intr-unul sau in ansamblul urmatoarelor domenii: a) stiinte si tehnologii de mediu. d) sisteme de management de mediu si standarde utilizate pentru efectuarea auditurilor de mediu. b) cunostinte tehnice si de mediu privind functionarea instalatiilor si echipamentelor. cu timp integral sau partial. Este bine ca orice reducere sa nu depaseasca durata totala a pregatirii in aceste domenii. Acest criteriu poate fi modificat prin absolvirea unui ciclu recunoscut de pregatire post-secundara. al carui continut se refera la unele sau toate domeniile enumerate de la a) la e). Acest criteriu poate fi modificat daca auditorul a absolvit un ciclu recunoscut de pregatire post-secundara. iar reducerea totala sa nu depaseasca doi ani.5. Totodata se recomanda ca acestia sa aiba experienta profesionala corespunzatoare. procese si tehnici de audit. se recomanda ca acestia sa fie absolventi cel putin ai invatamantului secundar sau al unuia echivalent. invatamant secundar – etapa a sistemului educativ national care urmeaza dupa ciclul gimnazial si al carui sfarsit coincide cu intrarea la universitate sau la o institutie similara. cu timp integral sau partial. reglementarilor si altor documente referitoare la mediu. se recomanda sa aiba minimum cinci ani experienta profesionala corespunzatoare. e) proceduri. Se recomanda ca orice reducere sa nu depaseasca durata totala a pregatirii in aceste domenii.

auditorul in formare sa se implice in totalitatea proceselor de audit sub indrumarea auditorului sef.2. • analizarea lucrarilor scrise ale candidatilor. asa cum sunt definite in prezentul Standard International.1 Instruirea (formarea) teoretica Se recomanda ca instruirea teoretica sa se realizeze intr-unul dintre domeniile mentionate in paragraful V.V. Dovada cunostintelor capatate si evaluarea acestora se poate realiza prin unele dintre urmatoarele metode: • interviuri cu candidatii. Totodata este recomandabil ca acest ciclu de formare practica sa se desfasoare intr-o perioada totala de timp de cel mult trei ani consecutivi. • analizarea lucrarilor scrise ale candidatilor. • simularea rolurilor de auditor.5. Competenta suplimentara astfel obtinuta se recomanda sa poata fi demonstrata prin mijloace adecvate. experienta si formarea.5. AUDITUL DE MEDIU V. Stabilirea unuia sau altuia dintre domeniile de formare teoretica amintite. fie in cadrul organizatiei de care apartine auditorul fie in cadrul unei organizatii externe. • discutii cu persoane pentru care au lucrat. • o observare amanuntita a conditiilor reale de audit.2 Instruirea (formarea) practica Formarea practica a unui auditor se poate realiza chiar prin participarea acestuia sub controlul auditorului sef la un proces de audit.5. Odata formati se 107 .5.. precum si criteriile de evaluare a candidatului la functia de auditor pot fi modificate prin examinari acreditate sau prin calificari profesionale corespunzatoare. se recomanda ca auditorii sa posede atat un ciclu de instruire teoretica cat si un ciclu de instruire si formare practica.2 Formarea auditorilor Pe langa criteriile prezentate in paragraful precedent. pentru a avea certitudinea unei competente sporite in efectuarea auditurilor de mediu. Un ciclu de formare practica trebuie sa dureze cel putin 20 de zile lucratoare si sa cuprinda mimimum patru audituri de mediu. • luarea in considerare a certificatelor si calificarilor profesionale. V. cu colegi etc. • examinarea actelor doveditoare privind studiile.1 punctele a-e. Se recomanda ca in cadrul unor astfel de actiuni. V.2.

fie: ◊ demonstrarea acestor aptitudini si calitati pentru conducerea programului de audit prin intermediul interviurilor. Se recomanda ca aceste criterii suplimentare pentru auditorul sef sa fie indeplinite intr-o perioada de timp nu mai mare de trei ani consecutivi. V. f) capacitatea de a intelege obiceiuri si cultura tarii sau a regiunii in care se realizeaza auditul.V. e) capacitatea de a lua hotarari juste pe baza unor dovezi obiective. formarea si experienta. atat verbal cat si in scris. dispune de calitati personale si de aptitudini necesare organizarii si conducerii efective si eficiente a procesului de audit si care satisface si urmatoarele criterii: fie: ◊ participarea la intregul proces de audit pe o perioada echivalenta cu cel putin 15 zile lucratoare. si ◊ participarea in calitate de auditor sef. la cel putin unul din cele trei audituri mentionate mai sus.4 Auditorul sef Auditorul sef este un auditor care dovedeste o buna cunoastere a problemelor. 108 .5. care contribuie la realizarea eficienta a auditului. referintelor si/sau evaluarilor performantei sale in efectuarea unui audit de mediu.5.3 Aptitudini si competente profesionale Pe langa o pregatire corespunzatoare se recomanda ca auditorii sa posede calitati si aptitudini personale cum ar fi: a) capacitatea de a-si exprima conceptiile si ideile clar. observatiilor. necesare realizarii eficiente a auditului. V. in cadrul programului de asigurare a calitatii. care sa permita indeplinirea corespunzatoare a responsabilitatilor de auditor. sub indrumarea auditorului sef titular. AUDITUL DE MEDIU recomanda ca auditorii sa pastreze toate actele doveditoare privind studiile. b) calitati cum sunt diplomatia. tactul si capacitatea de a asculta. d) calitati personale de organizare. c) capacitatea de mentinere a independentei si obiectivitatii. pe parcursul a cel putin trei audituri de mediu complete.

Astfel. acesta ar trebui sa fie independent si sa respecte urmatoarele indrumari: ♦ certificarea sa fie facuta pe baza respectarii criteriilor prezentate in capitolul V. auditorii trebuie sa dea dovada si de anumite aptitudini si competenta profesionala si nu in ultimul rand de respectarea unui cod deontologic corespunzator. daca este necesara stabilirea unui organism care se asigure certificarea auditurilor de mediu intr-un mod coerent. O obligatie extrem de importanta ce revine auditorilor este respectarea unui cod deontologic corespunzator si sa dea dovada in permanenta de profesionalism.1. Este important de retinut ca pe langa o pregatire profesionala corespunzatoare. standardul ISO 14012 ofera si un cadru pentru un organism de certificare a auditorilor.2 si V. V. prin respectarea liniilor directoare din peragrafele V.2. ♦ sa intocmeasca si mentina la zi un registru al auditorilor de mediu care indeplinesc in permanenta criteriile de performanta prezentate in acest capitol. Sunt prezentate cerintele auditului de mediu. modul in care se realizeaza auditul de mediu si etapele acestui proces precum si criteriile de calificare profesionala cerute unui auditor sau auditor sef.5. 14011 si 14012. este necesar ca amandoi sa-si actualizeze periodic cunostintele in domeniile mentionate la paragraful V.6 Concluzii Cpitolul V a abordat principalele aspecte legate de auditul de mediu asa cum sunt ele concepute in standardele ISO 14010. 109 .5 Mentinerea competentei auditorilor in timp si profesionalismul in activitate Pentru a-si mentine competenta in timp. AUDITUL DE MEDIU V. ♦ sa se stabileasca un proces clar de evaluare profesionala conform mecanismului prezentat in paragraful V.5. principiile generale.5.V. Pentru ca solicitantii unui audit de mediu si organizatiile auditate sa aiba o mai mare incredere in rezultatele auditului.3 ale acestui capitol.

V. depinde de subiectul acestuia si de destinatia atribuita studiului respectiv. schema de ecoetichetare sau declaratia de mediu a produselor).C. In aceasta analiza trebuie avute in vedere cu precadere categorii generale de impact care se refera la utilizarea resurselor.C. In acest sens profunzimea si amploarea unui studiu de E. utilizarea si eliminarea.V.C.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA VI. EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Alaturi de evaluarea performantei de mediu si de auditul de mediu. este o tehnica menita sa evalueze aspectele de mediu si impactul potential asociat cu precadere unui produs sau serviciu. stabilirea prioritatilor. • luarea deciziilor corespunzatoare in industrie. precum si a impactului de mediu asociat in corelatie cu obiectivele studiate.V. limitele si nivelul de detaliere a unui E.V. E. continuand cu productia.C.C. poate contribui la: • identificarea oportunitatilor de diminuare a impactului generat de produse in diferite momente ale ciclului lor de viata. inclusiv a tehnicilor de masurare.V. E. sanatatea umana si consecintele ecologice. evaluarea ciclului de viata (E. Totusi raman valabile in toate cazurile principiile si cadrul stabilit in prezentul capitol. • interpretarea rezultatelor analizei inventarului intrarilor si iesirilor. • evaluarea impactului de mediu potential asociat intrarilor si iesirilor respective. • imbunatatirea procesului de marketing (de exemplu: revendicari referitoare la mediu. in conformitate cu 110 . proiectarea sau reproiectarea produselor sau a serviciilor). • selectarea indicatorilor relevanti pentru performanta de mediu.C. organizatii guvernamentale si neguvernamentale (de exemplu: planificarea strategica.) reprezinta o tehnica menita sa contribuie la masurarea performantelor in domeniul mediului si la reducerea impactului negativ asupra acestuia.V. studiaza aspectele de mediu si impactul asociat prin intermediul ciclului de viata al produsului incepand de la achizitia materiilor prime. poate diferi considerabil in functie de scopul acestuia. Tehnica consta conform standardului ISO 14040 in: • realizarea unui inventar pentru intrarile si iesirile unui podus sau serviciu. Domeniul. E.

Trebuie subliniat de la inceput faptul ca E.C.V.C.C.: discontinuitati.V. Compararea datelor diferitelor studii E.V. (ex. focalizate pe probleme globale sau regionale pot sa nu fie corespunzatoare pentru solicitarile locale (de ex. Realizarea unor astfel de studii nu au in nici un fel intentia de a crea anumite bariere comerciale sau de a modifica diferitele obligatii legale sau de alta natura ale unor organizatii. tipuri de date. un proces energetic sau un serviciu. In prezentul capitol vom prezenta cadrul. ◊ Precizia studiilor E. In general.: stabilirea granitelor sistemului. NOTA: In intelesul acestei definitii termenul “produs” utilizat singur poate reprezenta si un ansamblu de produse.V.V. valori medii.C. unitate de produs 111 . In cele ce urmeaza vom defini principalii termeni utilizati in prezentul capitol.C. ◊ Rezultatele studiilor de E. sau de calitatea datelor (de ex. inclusiv al unor aspecte legate de comercializarea produselor analizate. informatiile dezvoltate in studiul E.V. este posibila numai daca prezumtiile si cadrul fiecarui studiu sunt aceleasi. ◊ Lipsa unor dimensiuni temporale si spatiale in datele de inventar utilizate pentru evaluarea impactului introduc incertitudinea in rezultatele obtinute.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA prevederile ISO 14040. specificul zonei).C. aceste prezumtii trebuie sa fie prezentate explicit din motive de transparenta. poate fi limitata de accesibilitatea sau disponibilitatea datelor relevante. ar trebui sa fie utilizate ca parte a unui proces de decizie mai cuprinzator sau utilizate pentru intelegerea unui context mai general si extins. In acest sens principalele limitari ale tehnicii E. produs ansamblu de unitati de procese materiale si energetice conectate care indeplinesc una sau mai multe functii determinate. agregari.C. selectarea surselor de date si categoriile de impact) pot fi subiective.V.: conditiile locale pot fi prezentate inadecvat in cadrul unor conditii regionale sau globale). sunt: ◊ Natura alegerilor si prezumtiilor facute in cadrul E. nu trateaza aspectele economice sau sociale ale produsului. principiile si unele cerinte metodologice pentru conducerea studiilor de E. aceasta incertitudine variind in functie de caracteristicile spatiale si temporale ale fiecarei categorii de impact. ◊ Modelele utilizate pentru realizarea analizei inventarului sau pentru evaluarea impactului sunt limitate de ipotezele facute si nu pot fi disponibile pentru toate impacturile sau solicitarile potentiale.C. De asemenea.V.

analiza inventarului ciclului de viata faza a evaluarii ciclului de viata care implica interpretarea si cuantificarea intrarilor si iesirilor. ale evaluarii impactului sau a celor doua impreuna. de la achizitia materiilor prime sau generarea resurselor naturale la eliminare finala evaluarea ciclului de viata interpretarea si evaluarea intrarilor.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA cea mai mica parte a unui produs pentru care sunt colectate date cand se efectueaza o evaluare a ciclului de viata ciclu de viata etape consecutive si intercorelate ale unui produs. iesirilor si a impacturilor de mediu potentiale asociate produselor prin intermediul ciclului de viata al acestora evaluarea impactului ciclului de viata faza a evaluarii ciclului de viata cu scopul de a intelege si evalua marimea si semnificatia impactului de mediu potential asociat unui produs interpretarea ciclului de viata faza a evaluarii ciclului de viata in care rezultatele analizei inventarului. sunt combinate avand un scop si domeniu de aplicare bine definit. pentru a ajunge la concluzii si recomandari concrete. pentru un produs dat prin intermediul ciclului sau de viata intrare material sau energie care intra intr-o unitate de proces iesire material sau energie care paraseste unitatea de produs unitate functionala performanta cuantificata a unui produs in scopul utilizarii ca unitate de referinta in studiul de evaluare a ciclului de viata alocare 112 .

trebuie sa tina seama de respectarea unor principii si caracteristici de baza.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA delimitarea intrarilor sau iesirilor fluxurilor unei unitati de produs sau a unui produs aflat in studiu. Metodologia de elaborare al unui studiu de E.C.V. care a fost preluat din mediu fara o transformare anterioara datorata unei activitati umane parte interesata individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii practicant persoana sau grup care conduce o evaluare a ciclului de viata materie prima material primar sau secundar care este utilizat pentru a realiza un produs limitele produsului interfata intre un produs si mediu sau alte produse transparenta prezentare deschisa. Acestea pot fi: 113 .C.1 Caracteristicile de baza ale E. declaratie comparativa revendicari privind mediul referitoare la superioritatea sau echivalenta unui produs fata de un alt produs concurent care indeplineste aceeasi functie flux elementar material sau energie care intra in sistemul aflat in curs de studiu.V.1 Descrierea generala a evaluarii ciclului de viata VI.1. cuprinzatoare si inteligibila a informatiei deseuri orice iesire a unui produs care este inlaturat VI.

2 Etapele E. pentru respectarea confidentialitatii si drepturilor de proprietate intelectuala. Studiile E. E. Nu exista o metoda unica pentru realizarea studiilor E. descrierea calitatii datelor. Nu exista nici o baza stiintifica pentru reducerea rezultatelor E. poate varia intr-o gama larga.C.V.V.V.V.V. bazat pe solicitarile si cerintele specifice ale utilizatorului. Aplicarea unor cerinte specifice studiilor E. Necesitatea stabilirii unor prevederi.C. • • • • • • • VI.V.C.V. Gradul de detaliu si desfasurarea in timp a studiului E.C. ipotezele. Domeniul de aplicare.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA • Studiile E. care sunt utilizate pentru a face declaratii comparative si care nu sunt accesibile publicului.V. care sa fie clare si communicate corespunzator. Metodologia E. trebuie sa trateze sistematic si adecvat aspectele de mediu ale produselor.C.C.V. trebuie sa includa definirea clara a scopului si domeniului de activitate.C.V. in cazul promovarii unor E. metodologiilor si rezultatele studiilor E.V..C. trebuie sa fie transparente. ar trebui sa puna in discutie si sa asigure documentatia necesara si sursele de date.C. ar trebui sa fie deschisa in vederea includerii noilor descoperiri stiintifice si a imbunatatirii in domeniul tehnologiei..V. 114 . evaluarea impactului si interpretarea rezultatelor.C.C. la un singur indicator general avand in vedere complexitatea si schimbarile ce pot apare in sistemul analizat in diferite stagii ale ciclului de viata.1. analiza inventarului intrarilor si iesirilor. Organizatiile trebuie sa dea dovada de flexibilitate pentru a implementa practic rezultatele E. in functie de definirea scopului si a domeniului de aplicare. de la achizitia materiilor prime la eliminarea finala.1.C. urmand de exemplu schema prezentata in figura VI.

O cerinta generala in procesul de E.C.V.C.C.V. Fazele unei E.C. trebuie sa fie clar definite si concordate cu obiectivul fixat.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Definirea scopului si a domeniului de aplicare • Aplicatii directe: Dezvoltarea si imbunatatirea produsului Planificarea strategica Procesul de realizare a politicii publice a organizatiei Marketing Alte activitati Analiza inventarului intrarilor si iesirilor • Interpretarea • • • Evaluarea impactului asociat Figura VI. VI. 2. VI.1 Domeniul studiului 115 .2 Cadrul metodologic pentru elaborarea E. trebuie sa rezulte clar si fara ambiguitati motivele tinta (cei carora se intentioneaza sa li se comunice rezultatul studiului).1.V.V.C.V. Din studiul E. In acest sens scopul si domeniul de aplicare a unui studiu E. este ca definirea scopului si domeniului de activitate sa se faca in conformitate cu prevederile specifice ale standardelor ISO 14000. In continuare prezentam modul de definire a domeniului studiului.

daca exista. • limitarile impuse. In acest caz unitatile functionale conexe trebuie sa fie definite si masurabile la randul lor. in cazul studiilor comparative. • cerintele referitoare la date. • procedurile de alocare.C. trebuie sa specifice clar functiile sistemului (produsului) aflat in studiu. • tipul si formatul raportului cerut pentru studiu.1. cele ale produselor.C. si interpretatrea ulterioara care va fi data acestora. Compararea rezultatelor E.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA In definirea domeniului acoperit de studiul E. VI. • cerintele referitoare la calitatea datelor initiale. Un sistem poate avea mai multe functii posibile iar functia selectata pentru studii poate depinde de scopurile si domeniul studiului.1 Functia si unitatea functionala Domeniul unui studiu de E. metodologia pentru evaluarea impactului.C. Domeniul trebiue sa fie suficient de bine definit pentru a fi siguri ca amploarea si profunzimea gradului de detaliere a studiului sunt compatibile si suficiente pentru atingerea scopului declarat. De exemplu unitatea functionala pentru un sistem (produs) de vopsitorie poate fi definita ca marimea 116 . pe masura ce sunt colectate informatii suplimentare.C. este deosebit de importanta atunci cand sunt evaluate diferite sisteme pentru a fi siguri ca aceste comparari sunt efectuate utilizand o baza comuna.V. O unitate functionala reprezinta o masura cantitativa a performantei intrarilor si iesirilor functionale ale produsului. • delimitarea limitelor produsului. Aceasta unitate comuna de referinta este necesara pentru a asigura posibilitatea compararii rezultatelor E. al produselor reprezinta o tehnica interactiva. E. trebuie sa se ia in consideratie si sa se descrie clar urmatoarele puncte: • functiile produsului sau.C.2.V. Scopul primar al stabilirii unitatii functionale este furnizarea unui nivel de referinta la care sa se raporteze intrarile si iesirile.V.V. astfel incat uneori este necesar ca domeniul studiului sa fie modificat in timpul desfasurarii acestuia. • tipul de analiza critica. Este important de subliniat faptul ca termenul de “unitate functionala” i se ataseaza intelesul de performanta. • tipurile de impact.V. • ipotezele avute in vedere.

C. Cerintele privind calitatea datelor trebuie sa se refere la: ♦ timp . intrarile si iesirile) trebuie sa fie astfel modelat incat intrarile si iesirile la interfata produsului sa reprezinte fluxuri elementare.asociat cu acoperirea geografica. VI. ♦ incertitudinea informatiei. anumite criterii eliminatorii.C. Toate criteriile utilizate pentru stabilirea produsului trebuie sa fie identificate si justificate in descrierea domeniului studiului. Studiile E.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA suprafetei protejate prin alpicarea unei cantitati date de vopsea. datele si fondurile de care dispunem. trebuie stabilite clar limitele sistemului analizat (interferentele acestuia). pentru o perioada de timp specificata. ♦ acoperirea geografica. precum si modelarea sistemului in ansamblu trebuie sa fie consecvente cu scopul studiului. care trebuie de asemenea prezentate si justificate in domeniul studiului. 2 . nivelul de agregare al datelor de care dispunem. Sistemul (produsul.V. Cerintele referitoare la calitatea datelor trebuie sa fie definite pentru a permite atingerea scopului si stabilirea domeniului studiului E.V.2.C. ipotezele (prezumtiile) facute. ♦ precizia. ♦ cat de complete sunt datele de care dispunem. grupurile tinta caruia i se adreseaza studiul. VI. intrucat acestea determina care dintre unitatile de produs trebuie sa fie incluse in cadrul E.1. ♦ consecventa si reproductibilitatea metodelor utilizate in cadrul E.C.. in cadrul carora se face o declaratie comparativa destinata a fi prezentata publicului trebuie sa realizeze o analiza a fluxurilor materiale si energetice. ♦ sursele datelor si reprezentativitatea acestor surse. Determinarea intrarilor si iesirilor.V. si reprezentativitatea datelor. 3 Cerinte referitoare la calitatea datelor Cerintele referitoare la calitatea datelor stabilesc in termeni generali caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca datele necesare pentru elaborarea studiilor.1.V. Exista o serie de factori care ajuta la determinarea limitelor sistemului analizat printre care se pot include insasi intentia initiala care a determinat studiul.V. 117 .C.2 Limitele sistemului (produsului) Inainte de inceperea studiului de E.

limitele sistemului. VI.V.C.4 Comparatia intre sisteme (produse) In studiile comparative. cum sunt performanta.4. si cine conduce analiza. trebuie sa fie evaluata echivalenta sistemelor care sunt comparate inainte de interpretarea rezultatelor. Aceste intrari si iesiri pot include aspecte 118 .2 Analiza inventarului ciclului de viata VI. O alta cerinta pentru declaratia comparativa prezentata in public este obligativitatea realizarii unei evaluari a impactului.V. Sistemele trebuie sa fie comparate utilizand aceeasi unitate functionala sau consideratii metodologice echivalente.3. a indeplinit cerintele prezentate in acest capitol referitoare la metodologie. VI.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Atunci cand un studiu este utilizat pentru a realiza o declaratie comparativa care este prezentata in public. iesirilor si in evaluarea impactului. regulile de luare a deciziilor in evaluarea intrarilor. VI.5 Analiza critica Analiza critica este o tehnica care verifica daca studiul E.2. date si rapoarte.C.3. utilizate pentru a face o declaratie comparativa prezentata in public si ea trebuie sa foloseasca procesul analizei critice schitat in paragraful VI.2.4.V.1. procedurile de alocare a intrarilor si iesirilor.2.1. Necesitatea. In general.1 Descrierea generala a inventarului ciclului de viata Analiza inventarului implica o serie de proceduri pentru colectarea datelor precum si pentru efecuarea calculelor in vederea cuantificarii intrarilor si iesirilor unui produs. O analiza critica trebuie sa fie realizata obligatoriu pentru studiile E. In cazul in care declaratiile comparative sunt prezentate in public. trebuie sa se defineasca in domeniul studiului.3.3. calitatea datelor. analizele critice ale studiilor E. sunt optionale si pot utiliza orice variante de analiza ce vor fi prezentate in paragraful VI.2.C. aceasta evaluare trebuie sa fie condusa in conformitate cu procesul analizei critice pe care il vom prezenta in paragraful VI. modul in care se conduce o analiza critica. cerintele referitoare la calitatea datelor mentionatre mai sus trebuie sa fie satisfacute in mod obligatoriu.2. 4.3. Orice diferente intre sisteme referitoare la acesti parametrii trebuie sa fie identificate si prezentate in raportul studiului.

3 Evaluarea impactului ciclului de viata 119 .2. trebuie sa fie alocate diferitelor produse in conformitate cu procedurile declarate. De asemenea.: produse multiple de la rafinarea petrolului). Calcularea fluxului de energie ar trebui sa ia in consideratie diferitele surse de combustibil si energie. ◊ VI.V. Procedurile utilizate pentru colectarea datelor pot varia in functie de domeniu.C. VI. pot fi identificate cerinte noi. Uneori pot fi identificate probleme care impun chiar revizuirea scopului sau a domeniului studiului.2. sol asociate produsului. care trebuie sa fie bine documentate si justificate. aceste date constituie baza pentru intrarea in actiunea de evaluare a impactului ciclului de viata.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA legate de utilizarea resurselor si a eliminarilor in aer. Procesul de desfasurare a analizei inventarului este iterativ.2 Procedurile pentru colectarea datelor si efectuarea calculelor pentru cuantificarea intrarilor si iesirilor Datele calitative si cantitative necesare realizarii inventarului trebuie sa fie corelate pentru fiecare unitate de produs care se inscrie in limitele stabilite pentru produsul analizat. depind de scopul si domeniul E. Cateva consideratii semnificative referitoare la alocarea si calculele pentru cuantificarea intrarilor si iesirilor sunt prezentate mai jos: ◊ Procedurile de alocare sunt necesare atunci cand avem de-a face cu sisteme care presupun produse multiple (de ex. inclusiv electricitate utilizate. date sau constrangeri care pot impune modificarea procedurilor de colectare a datelor astfel incat scopurile studiului sa fie atinse. Constrangarile practice intalnite in procesul de colectare a datelor trebuie avute in vedere si prezentate in domeniul si documentatia raportului studiului. Fluxurile de materiale si de energie ca si eliminarile si evacuarile in mediu asociate. Pe masura ce datele sunt colectate si se cunoaste mai mult despre sistem. apa. unitatea de produs sau intentia declarata a studiului. Interpretarile care pot rezulta din aceste date. Colectarea datelor poate fi un proces consumator de resurse si intensiv. eficacitatea conversiei si distributiei fluxului de energie ca si intrarile si iesirile asociate cu generarea si utilizarea fluxului de energie.2.

Faza de evaluare a impactului poate include printre altele: ♦ repartizarea datelor referitoare la inventarul intrarilor si iesirilor pe categorii de impact (clasificare). ♦ posibila asociere a rezultatelor in cazuri specifice si numai cand aceasta actiune este semnificativa (aprecierea). In cazul studiilor inventarului ciclului de viata. Transparenta este determinanta pentru a asigura ca ipotezele (prezumtiile) sunt descrise si prezentate clar in cadrul rapoartelor efectuate in procesul de evaluare a impactului.4 Interpretarea ciclului de viata al produselor Interpretarea este faza E. precum si din evaluarea de impact sunt combinate impreuna.C. alegerea impacturilor evaluate si metodologiile utulizate depind de scopul si domeniul studiului. In general. Inca nu exista metodologii general acceptate pentru a asocia consecvent si cu acuratete datele inventarului cu impacturi potentiale specifice de mediu. in care constatarile din analiza inventarului intrarilor si iesirilor. Cadrul metodologic si stiintific al evaluarii impactului asociat ciclului de viata al unui produs este inca in dezvoltare.2.V. Exista subiectivitate in faza de evaluare a impactului ciclului de viata legata de alegerea. modelarea si evaluarea categoriilor de impact. sunt luate in considerare numai constatarile analizei inventarului. 120 . ♦ caracterizarea si modelarea datelor inventarului in interiorul categoriilor de impact (caracterizarea). consecvent cu scopul si domeniul definit pentru a se ajunge la concluzii si recomandari. Modelele pentru categorii de impacturi se afla in diferite stadii de dezvoltare. acest proces implica asocierea datelor intrarilor si iesirilor cu impacturile de mediu specifice in scopul intelegerii acestora.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Faza evaluarii impactului unui produs de-a lungul intregului ciclu de viata intentioneaza sa evalueze semnificatia impacturilor de mediu potentiale utilizand rezultatele analizei inventarului ciclului de viata. VI.V. pentru a determina daca au fost atinse obiectivele studiului sau pentru a modifica scopul si domeniul daca evaluarea indica ca acestea nu pot fi realizate. NOTA: Datele dinainte de apreciere ar trebui sa ramana disponibile. Nivelul de detaliere. Aceasta evaluare poate presupune un proces interativ al analizei scopului si domeniului studiului E.C.

3 Raportarea Rezultatele unei E. Faza de interpretare poate implica atat procesul iterativ de analiza si revizuire a domeniului E. aspectele economice si sociale. (intern sau extern).C.. VI. Ele vor putea fi luate in considerare suplimentar. cat si natura si calitatea datelor colectate.V. Rezultatele. in stransa corelatie si consecvent cu scopul si domeniul studiului. implicatiile de mediu ale acestora vor putea fi reflectate la randul lor in constatarile E.C.C. metodele. c) Analiza inventarului ciclului de viata. in stransa corelare cu scopul si domeniul studiului.C. prezumtiile si limitarile trebuie sa fie transparente si prezentate cu suficiente detalii pentru a permite cititorului sa cuprinda complexitatea si modificarile inerente din studiul E.C. Acest raport constituie un document de referinta si trebuie sa fie disponibil oricarei terte parti cu care se comunica. ulterior deciziilor bazate pe constatarile initiale.V. interesata alta decat destinatarul sau practicantul studiului.V. Raportul trebuie de asemenea.V. raportate complet si cu acuratete audientei tinta careia ii sunt destinate.V. practicantul E. Constatarile fazei de interpretare ar trebui sa reflecte rezultatele oricarei analize efectuate.V.C. sunt comunicate catre o terta parte. sa permita ca rezultatele interpretate sa fie utilizata intr-o maniera consecventa cu scopurile si domeniul studiului. b) Definirea scopului si a domeniului..V. strict legate de domeniul studiului E. in afara domeniului studiului E. trebuie pregatit un raport special pentru o terta parte.V. 2) Datele raportului..C. 121 . Raportul de terta parte trebuie sa acopere urmatoarele aspecte: a) Aspecte generale: 1) Destinatarul E.V.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Constatarile interpretarii pot lua forma unor concluzii sau recomandari pentru cei care iau decizii. datele.C.C. In masura in care se vor lua in considerare si alti factori cum sunt performanta tehnica. trebuie sa fie impartiale. Cand rezultatele E. 3) Declaratia ca studiul a fost realizat in conformitate cu cerintele standardului international ISO 14040. Tipul si formatul raportului trebuie sa fie definit in etapa de stabilire a domeniului studiului.

trebuie ca in raport sa se faca referire la urmatoarele probleme: ♦ Analiza fluxurilor materiale si energetice pentru a justifica includerea sau excluderea lor. In cazul realizarii unor declaratii comparative. ♦ Raportul studiului este tansparent si in concordanta cu cerintele prezentate in acest capitul.V. ♦ Descrierea echivalentei sistemelor aflate in comparatie in conformitate cu paragraful VI. ♦ Evaluarea preciziei si reprezentativitatii datelor utilizate. ♦ Datele utilizate sunt corespunzatoare si rezonabile in relatie cu scopul studiului. VI.1 Descrirea generala a analizelor critice Procesul de analiza critica trebuie sa puna in evidenta ca: ♦ Metodele utilizate pentru realizarea E.2. sunt in concordanta cu cerintele prezentate in acest capitol. 2) Rapoartele analizei critice. metodologia si datele conexe.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA d) Evaluarea impactului ciclului de viata.C. f) Analiza critica: 1) Numele si apartenenta celor care efectueaza analiza.V. 2) Prezumtiile si limitarile asociate cu interpretarea rezultatelor.4 Analiza critica VI. cerinte ce corespund prevederilor stndardului ISO 14040. O analiza critica nu poate nici valida si nici verifica scopurile care sunt alese pentru o E.. 122 .4. ♦ Cat de complete sunt datele de care dispunem.4. ♦ Descrierea procesului de analiza critica. sau utilizarile date rezultatelor E.C. 3) Raspunsuri si recomandari. ♦ Interpretarile reflecta limitarile identificate si scopul studiului. sunt corecte din punct de vedere stiintific si tehnic. 3) Evaluarea calitatii datelor.V.C.C. e) Interpretarea ciclului de viata: 1) Rezultatele. ♦ Metodele utilizate pentru realizarea E.V.1.

VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

Domeniul si tipul de analiza critica dorita trebuie sa fie dafinit in etapa de stabilire a domeniului studiului E.C.V. VI.4.2 Necesitatea efectuarii analizei critice O analiza critica poate facilita intelegerea si spori credibilitatea studiilor E.C.V. de exemplu prin implicarea partilor interesate. Utilizarea rezultatelor E.C.V. pentru a sustine anumite declaratii comparative ridica probleme speciale si solicita obligatoriu o analiza critica, din moment ce aceasta aplicatie este posibil sa afecteze partile interesate care nu sunt implicate in studiul E.C.V. Pentru a micsora probabilitatea neantelegerilor sau a efectelor negative asupra partilor interesate externe, trebuie sa se efectueze analize critice ale studiilor E.C.V., atunci cand rezultatele sunt utilizate pentru prezentarea unor declaratii comparative. Chiar daca a fost efectuata o analiza critica aceasta nu presupune in mod automat ca declaratiile comparative bazate pe respectivul studiu E.C.V. sunt in mod cert corecte sau aprobate. VI.4.3 Domeniul analizei critice Daca se realizeaza o analiza critica a unui studiu E.C.V., trebuie definit inca in faza de stabilire a scopului si domeniului studiului si domeniul analizei critice. Domeniul analizei critice trebuie sa identifice: - de ce este in curs initierea unei analize critice; - care este domeniul acoperit si pana la ce nivel de detaliu; - cine este necesar sa fie implicat in acest proces. De asemenea, va trebui ca in domeniul analizei critice sa se includa si acordurile de confidentialitate referitor la continutul studiului de E.C.V. VI.4.3.1 Participarea unui expert intern pentru efectuarea analizei critice O analiza critica poate fi realizata folosind resurse interne ale organizatiei. Intr-un astfel de caz, aceasta trebuie sa fie efectuata de un expert intern, independent de studiul E.C.V. Acest expert ar trebui sa fie familiarizat cu cerintele prezentului standard si sa aiba pregatirea tehnica si stiintifica necesara.

123

VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

O declaratie referitoare la analiza este pregatita de persoana care conduce studiul E.C.V. si apoi este analizata la nivel intern de catre expertul intern independent. De asemenea, declaratia referitoare la analiza poate fi pregatita in intregime de catre expertul intern independent. Declaratia referitoare la analiza trebuie sa fie inclusa in raportul studiului E.C.V. VI 4.3.2 Participarea unui expert extern pentru realizarea analizei critice O analiza critica poate fi realizata cu mijloace externe organizatiei. In astfel de cazuri, aceasta trebuie sa fie realizata de un expert extern, independent de studiul E.C.V. Acest expert trebuie sa fie familiarizat cu cerintele prezentului standard international si sa aiba pregatirea tehnica stiintifica necesara. Ca si in cazul expertului intern, este pregatita o declaratie referitoare la analiza de catre persoana care conduce studiul E.C.V. Uterior aceasta este analizata de catre expertul extern independent. De asemenea, declaratia referitoare la analiza poate fi pregatita in intregime de catre expertul extern independent. Declaratia referitoare la analiza, comentariile practicantului si orice raspunsuri la recomandarile facute de cel care analizeaza, trebuie sa fie incluse in raportul studiului E.C.V. VI.4.3.3 Analiaza efectuata de partile interesate Un expert extern independent este ales de catre beneficiarul initial al studiului pentru a fi presedintele unei comisii de analiza. Bazandu-se pe scopul, domeniul si bugetul disponibil, presedintele alege alte persoane independente calificate pentru a efectua analiza. Aceasta comisie poate include alte parti interesate afectate de concluziile stabilite de studiul E.C.V., cum sunt agentiile guvernamentale, organizatiile neguvernamentale sau concurentii. Declaratia referitoare la analiza si raportul comisiei de analiza ca si comentariile expertului si raspunsurile la recomandarile facute de cel care analizeaza sau de comisia de analiza, trebuie sa fie inclusa in raportul studiului E.C.V.

124

VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

VI.5 Concluzii Elementele prezentate in acest capitol se refera la mecanismul evaluarii ciclului de viata al produselor, asa cum este el conceput in cadrul standardelor internationale ISO 14000. Trebuie subliniat faptul ca acest mecanism nu este inca bine pus la punct si multe aspecte cum ar fi evaluarea impactului asociat unui produs sau inventarului intrarilor si iesirilor acelui produs, mai trebuie studiate si precizate. De asemenea trebuie subliniat faptul ca aspectele de mediu identificate in cadrul unei astfel de analize, mai ales cand sunt insotite de declaratii comparative pot crea mari prejudicii. De aceea ele trebuie bine fundamentate si verificate intr-un spirit de deplina transparenta.

125

In final putem conclude ca obiectul global al etichetelor si declaratiilor de mediu este de a incuraja cererea si procurarea acelor produse si servicii care afecteaza cel mai putin mediul. VII.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU VII. buletin tehnic. reclama sau material de publicitate. stimuland astfel preocuparile pentru imbunatatirea continua a calitatii mediului. Clientii pot utiliza aceste informatii pentru alegerea produselor sau serviciilor dorite. ambalaj. In acest fel. O eticheta sau declaratie de mediu poate fi realizata sub forma unei informatii. simboluri. ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU Etichetele si declaratiile de mediu reprezinta unul dintre in strumentele care contribuie la punerea in practica a unui sistem de management de mediu si care face obiectul seriei de standarde internationale ISO 14000. Daca eticheta sau declaratia de mediu are acest efect favorabil. In acelasi timp furnizorul produsului spera ca informatiile cuprinse in eticheta sau declaratia de mediu sa influenteze clientul in favoarea produsului sau serviciului sau. 126 ♦ . publicatie de specialitate. precise si concludente privind aspectele de mediu ale produselor si serviciilor.eticheta sau declaratie care indica aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu si care poate lua forma unor declaratii. Scopul acestui instrument de management este acela de a furniza informatii despre un produs sau un serviciu legat de aspectele de mediu cu caracter global sau specific al acestora.revendicare ce indica aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu. grafice. desene aplicate pe un produs. dovada a preocuparii si contributiei lor la reducerea continua a impactului asupra mediului a produselor si serviciilor pe care le asigura. a unui simbol sau al unui desen aplicat pe un produs.1 Definitii In continuare vom atribui urmatorul inteles termenilor mai des folositi: ♦ Eticheta sau declaratie de mediu . publicatie de specialitate. acestia la randul lor vor putea utiliza etichete sau declaratii de mediu. oferta si cererea pe piata a produsului sau serviciului respectiv poate creste iar un numar sporit de clienti si producatori pot raspunde prin imbunatatirea aspectelor de mediu ale produselor sau serviciilor lor. Revendicare de mediu . reclama sau material de publicitate. buletin tehnic. prin comunicarea catre clienti a unor informatii verificabile. ambalaj.

Etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa furnizeze informatii care sa fie relevante. in scopul comercializarii produsului sau al comunicarii unor informatii despre produs. trebuie avute in vedere o serie de principii care pot fi aplicabile tuturor etichetelor si declaratiilor de mediu. Periodic trebuie efectuata o revizie a bazei tehnice utilizate la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu. Etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa ofere informatii precise despre aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu. importator.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ♦ Revendicare de mediu auto-declarata . Baza activitatilor si aspectelor tehnice utilizata pentru etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa fie verificabila. VII. vanzator sau oricine altcineva.material folosait pentru a proteja sau acoperi un produs in timpul transportului. in scopul de a beneficia de avantajele unei astfel de revendicari. Ambalajul poate fi un obiect atasat fizic sau care sa includa un produs.Procedurile si cerintele utilizate la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu nu trebuie sa fie pregatite. 127 . distributiei. comercializarii sau utilizarii. PRINCIPIUL 1 .revendicare de mediu care este facuta de producator.2 Principii generale avute in vedere la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu La elaborarea unor etichete si declaratii de mediu. modernizari sau inovatii.Etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa fie precise. PRINCIPIUL 2 . Etichetele si decalartiile de mediu trebuie sa fie usor de inteles si sa nu induca in eroare potentialul client pentru produsul sau serviciul respectiv. ♦ ♦ In continuare vom prezenta principiile general acceptate si aplicabile etichetelor si declaratiilor de mediu. ele trebuie sa se adreseze aspectelor de mediu care au legatura cu circumstantele actuale ale extractiei resurselor naturale. Informatiile trebuie stranse cu o frecventa care sa fie corelata cu etapele unor innoiri. stocarii. fara implicarea unei a treia parti independente. distribuitor. productiei. Revendicare calificata de mediu . utilizarii sau eliminarii produsului sau serviciului. Ambalaj .o revendicare de mediu insotita de o declaratie explicativa care explica limitele revendicarii. verificabile si relevante Utilitatea si eficienta etichetelor si declaratiilor de mediu depind de masura in care reusesc sa furnizeze informatii concludente despre aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu.

regionale sau nationale) sau pot fi metode industriale ori comerciale care au fost supuse revizuirii (acolo unde exista astfel de standarde sau metode). ori de cate ori este cazul. Considerarea ciclului de viata trebuie sa fie in concordanta cu principiile ISO 14040. Metodele trebuie sa respecte standardele care au fost acceptate pe plan international (acestea pot include standarde internationale. PRINCIPIUL 5 Etichetele si declaratiile de mediu nu trebuie sa impiedice activitatile de inovare care mentin sau au potentialul sa imbunatateasca performanta de mediu. Informatiile care se utilizeaza pentru etichetele si declaratiile de mediu trebuie stranse si evaluate folosind metode recunoscute si acceptate de disciplinele stiintifice sau profesionale sau care pot fi verificate in mod stiintific. Masura in care ciclul de viata este analizat poate varia in functie de tipul etichetei sau declaratiei de mediu.Realizarea etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa aiba la baza o metodologie stiintifica care sa fie suficient de aprofundata pentru a justifica revendicarea exprimata si care sa produca rezultate precise si reproductibile. Luarea in considerare a ciclului de viata a unui produs sau serviciu permite unei parti interesate in realizarea unor etichete sau declaratii de mediu sa tina cont de varietatea factorilor care au impact asupra mediului. PRINCIPIUL 4 . inclusiv identificarea impactului potential. Ciclul de viata al unui produs sau serviciu variaza de la activitati determinate de productia si livrarea materiilor prime sau generarea resurselor naturale pana la eliminarea finala. Considerarea ciclului de viata al unui produs sau serviciu ajuta la identificarea caracteristicilor si criteriilor corespunzatoare si relevante pentru etichetele si declaratiile de mediu sau pentru a determina importanta unei revendicari de mediu. PRINCIPIUL 3 .VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU adoptate sau aplicate in vederea crearii unor obstacole inutile in comertul international. natura.Elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa ia in considerare. Aceasta metoda permite o flexibilitate maxima din punct de 128 . scopul si categoria de produs. ciclul de viata al produsului sau serviciului. Metodele trebuie sa fie in concordanta cu revendicarea si trebuie sa furnizeze informatii relevante. Ori de cate ori este posibil cerintele si revendicarile trebuie exprimate prin evidentierea performantei produsului si nu prin caracteristici descriptive. mai mare sau mai mic asociat acestora.

Descrierea unor criterii de proiectare sau preferinta pentru o anumita tehnologie trebuie evitate pentru a nu restrange sau descuraja actiunile de imbunatatire ale produselor sau serviciilor care la randul lor sa contribuie la o mai buna protejare a mediului. Utilizarea nu trebuie sa fie afectata de factori sau cerinte externe cum ar fi complexitatea procedurilor.Orice fel de cerinte de tip administrativ sau informatii referitoare la etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa se limiteze la acelea care sunt necesare pentru a stabili conformarea cu criteriile si standardele aplicabile etichetelor si declaratiilor. simbol sau termen. Aceasta se poate realiza prin diferite mijloace cum sunt reclama.Informatiile privind aspectele de mediu ale produselor si serviciilor care prezinta importanta pentru eticheta sau declaratia de mediu trebuie sa fie disponibile clientilor. inclusiv prin influentarea clientilor la alegerea produselor si serviciilor. De aceea partile care utilizeaza etichete si declaratii de mediu au responsabilitatea de a furniza clientilor informatii astfel incat acestia sa inteleaga sensul oricarei revendicari. Principiul 8 . Comentariile trebuie sa primeasca raspuns intr-un mod inteligibil.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU vedere tehnic. Partile pot participa in mod direct sau folosind diferite mijloace cum sunt corespondenta scrisa sau electronica. PRINCIPIUL 7 . Toate organizatiile indiferent de marime trebuie sa aiba posibilitatea sa utilizeze in mod egal etichetele si declaratiile de mediu.Procesul elaborarii si dezvoltariii etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa includa consultarea deschisa a partilor interesate prin intermediul unor eforturi rezonabile facute pentru a realiza consensul pe parcursul intregului proces. numerele de telefon si programele educationale. Informatiile furnizate trebuie sa fie corespunzatoare naturii si revendicarii de mediu. In final eficienta etichetelor si declaratiilor de mediu depinde de capacitatea lor de a permite clientilor sa-si asume responsabilitatea deciziilor lor pe baza informatiilor primite. la randul lor. PRINCIPIUL 6 . Partile trebuie invitate sa participe si sa se implice in mod direct cu observatii adecvate. Acestea. 129 . In acest scop. dezvoltarea standardelor si criteriilor trebuie sa fie accesibila tuturor partilor interesate. sunt legate de gradul de acceptare si intelegere al clientilor care au informatii privind aspectele de mediu. solicitarea unor informatii nerezonabile ori cerinte administrative. afisele explicative.

drepturilor de proprietate sau altor restrictii legale similare. nedescriptive si care sa incurajeze cererea pentru acele produse sau servicii cu un impact mai redus asupra mediului. evaluarile si conditiile limita avute in vedere la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu. simboluri. clientilor potentiali si altor parti interesate sa evalueze si sa compare etichetele si declaratiile de mediu in functie de principii si criterii stiintifice. metodologia si orice criteriu folosit pentru elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa fie accesibile si furnizate la cerere tuturor partilor interesate. VII. De exemplu o astfel de revendicare referitoare la un produs sau serviciu poate lua forma unor declaratii. promotionale. VII.Informatiile privind procedura. Informatiile trebuie sa includa principiile. In unele situatii pot exista limitari privind accesul la informatiile specifice din cauza caracterului confidential al unor afaceri. distribuitor.1. in cadrul unor publicatii. In cele ce urmeaza vom prezenta liniile directoare general valabile pentru revendicarile de mediu autodeclarate (RMA) privind produsele si serviciile. Aceste informatii trebuie de asemenea sa indice in mod clar daca eticheta sau declaratia de mediu reprezinta o revendicare de mediu autodeclarata sau se bazeaza pe validarea unei organizatii independente. stimuland indirect piata sa contribuie la continua imbunatatire a calitatii factorilor de mediu.3 Revendicarea de mediu autodeclarata Conform definitiei prezentate in programul VII. sau desene grafice pe etichetele produselor sau ambalajelor acestora. buletine tehnice. Mijloacele de obtinere a acestor informatii trebuie sa fie facute cunoscute clientilor si clientilor potentiali indiferent de locul unde este fabricat produsul sau prestat serviciul.3. reclame etc. vanzator sau oricine altcineva care doreste sa beneficieze de o astfel de revendicare. clare.1 Obiectivele reglementarilor de mediu autodeclarate Obiectivul general al etichetelor si declaratiilor de mediu consta in comunicarea unor informatii legate de aspectele de mediu ale unor produse sau servicii care sa fie verificabile. publicitare. importator. o revendicare autodeclarata poate fi facuta de producator. Aceste informatii trebuie sa fie suficiente si inteligibile pentru a permite clientilor. 130 .VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU Principiul 9.

proceselor si serviciilor de livrare.M. verificabile si stimulative (nu descurajatoare).A. ♦ sa fie prezentata intr-o forma care sa asigure ca revendicarea de mediu si textul explicativ sa poata fi citite impreuna. O revendicare autodeclarata de mediu poate fi insotita de un simbol. ♦ un potential sporit al mecanismului de piata de a stimula ameliorarea conditiilor de mediu prin intermediul produselor. ♦ sa fie prezentata intr-o forma care sa nu creeze impresia ca revendicarea este sustinuta sau certificata de o a treia parte independenta (daca nu este asa). Pe langa cerintele generale prezentate mai sus va fi necesar ca R.2. ♦ sa fie relevanta pentru produsul sau serviciul respectiv si folosita numai intr-un context sau imprejurari corespunzatoare.A. O revendicare de mediu autodeclarata sau orice declaratie explicativa trebuie sa indeplineasca cateva cerinte si anume: ♦ sa fie clara si nedescurajanta.A. VII. ♦ diminuarea restrictiilor si barierelor existente in comertul international.A. ♦ sa fie specifica si clara in privinta aspectului particular la care se refera revendicarea. ♦ prevenirea sau minimizarea unor revendicari lipsite de garantie.2 Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca R. ♦ reducerea gradului de confuzie existent pe piata. ♦ o mai buna posibilitate a cumparatorilor de a face o alegere in cunostinta de cauza.M. ♦ sa fie semnificativa din punct de vedere al impactului general de mediu al produsului sau serviciului pe toata durata ciclului de viata. ♦ sa aiba continut si sa fie verificabila. in conformitate cu prevederile standardului ISO 14021 se poate sconta pe obtinerea urmatoarelor avantaje: ♦ declararea unor revendicari de mediu clare. VII.M.M.3.3. sa indeplineasca si o serie de cerinte specifice: 131 .VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU Prin armonizarea utilizarii R.1 Cerinte specifice pentru R. ♦ sa nu permita o interpretare gresita.

furnizate de acelasi producator sau de catre un altul. o revendicare de mediu bazata pe absenta unor componente sau aspecte care nu au fost niciodata asociate cu o categorie de produs nu trebuie facuta. un singur beneficiu referitor la mediu nu va fi reafirmat utilizand o alta terminologie pentru a crea impresia existentei unui numar mai mare de beneficii. acest lucru trebuie sa fie clar pentru cumparator. 132 . revendicarea nu trebuie prezentata intr-un fel care sa-l faca pe cumparator sa creada ca ea este bazata pe un produs sau proces modificat recent.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ informatia furnizata de o revendicare de mediu va specifica imbunatatirea de mediu sau aspectul de mediu al produsului sau serviciului. o revendicare de mediu va trebui sa fie adevarata nu numai in legatura cu produsul final dar si prin luarea in considerare a tuturor aspectelor relevante pentru ciclul de viata al produsului respectiv. o revendicare de mediu care este corecta in continut dar care poate fi gresit interpretata de cumparator sau induce in eroare prin omiterea factorilor relevanti nu trebuie facuta. Totodata comparatia se va face cu produse sau servicii avand functii similare. o revendicare de mediu trebuie sa fie relevanta pentru zona geografica unde apare impactul de mediu avut in vedere. o revendicare de mediu fara text explicativ va fi facuta numai daca este adevarata in toate imprejurarile fara texte explicative. revendicarea de mediu va pune in evidenta cat de recent a fost facuta imbunatatirea. In particular. atunci cand revendicarea de mediu se bazeaza pe un aspect mai vechi. daca o revendicare de mediu se aplica numai produsului sau numai ambalajului sau numai unor componente ale acestora ori legat de prestarea unui serviciu sau a unui singur element al acestui serviciu. o revendicare de mediu nu va sugera niciodata direct sau indirect o imbunatatire de mediu care nu exista si nici nu va exagera beneficiul pentru mediu legat de un aspect al produsului sau serviciului la care se refera revendicarea. orice revendicare de mediu care implica o afirmare a unei superioritati sau imbunatatiri prin comparatie va specifica si face clara baza de comparatie. Comparatia va fi facuta pe baza unui standard existent sau a unei metode test recunoscute. o revendicare de mediu care are o relevanta minora sau nici-o relevanta pentru un produs sau serviciu nu va fi facuta.

M. VII. “prieten al delfinilor sau al animalelor”.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ♦ o revendicare de mediu va face referire numai la un efect benefic asupra mediului care exista sau este posibil sa se realizeze de-a lungul ciclului de viata al unui produs sau serviciu. “nepoluant”. 133 . ◊ Reducerea cantitatii de deseuri solide rezultate.. termen extrem de complex si inca aflat in studiu pentru precizari. presupune respectarea unor cerinte cum ar fi: ◊ metodologia de verificare trebuie sa fie astfel conceputa incat sa fie reproductibila. ◊ o revendicare de mediu trebuie sa fie verificabila si sustinuta de evidente corespunzatoare. In cadrul unor revendicari de mediu se apeleaza la o serie de termeni incetateniti.3.A. De asemenea trebuie evitata utilizarea termenului de “durabil”. Astfel. Exemple de revendicari de mediu care nu trebuie folosite sunt cele de tipul: “sigur din punct de vedere al mediului”. “prieten al omului”. legat de prelucrare si distributie apar si sunt folositi o serie de termeni caracteristici cum ar fi: ◊ Continutul de material reciclat.M. “verde”. ◊ o revendicare de mediu care se refera la absenta unei substante poluante se va face numai atunci cand respectiva substanta nu va depasi prezenta unor urme comparativ cu o valoare precizata a contaminantului respectiv.M.2. “prieten al naturii”.A. Exemplele de mai sus sunt ilustrative si nu sunt exhaustive. Procedura de verificare a R. “prieten al pamantului”.benefic pentru mediu”. ◊ Conservarea energiei. repetabila si bazata pe elemente stiintifice clare. VII. Un element important care trebuie avut in vedere este evitarea unor revendicari de mediu vagi sau lipsite de claritate si adresa precisa sau a unor declaratii de mediu generale de tipul . ◊ Utilizarea unei cantitati reduse de resurse.2 Cerinte in vederea verificarii R.3 Termeni folositi uzual in R. ◊ Energie recuperata. “prieten al mediului”.A. Legat de utilizarea unui produs se pot intalni adesea termeni cum ar fi: ◊ Eficient din punct de vedere energetic.3.

VII. legat de etapa de fabricare. Conservarea resurselor de apa. utilizare si eliminare ca deseu sa fie cat mai mic.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Economisirea de energie. ◊ Proiectat pentru a fi dezasamblat. ◊ Produs compostabil. comercializare. ◊ Reciclabil. Economisirea de apa. Legat de durata de utilizare a unui produs pana in momentul cand acesta devine practic un deseu pot fi intalniti urmatorii termeni in cadrul unei revendicari de mediu: ◊ Reutilizabil. Eficient din punct de vedere al consumului de apa. Produs cu durata extinsa de viata. 134 .4 Concluzii Etichetele si declaratiile de mediu constituie un instrument important pentru stimularea producatorilor de a fabrica produse astfel incat impactul acestora asupra mediului. Folosirea etichetelor si declaratiilor de mediu presupune respectarea unor criterii si principii bazate pe elemente stiintifice clare astfel incat sa se stimuleze piata in vederea imbunatatirii permanente a aspectelor de mediu legate de un anumit produs si serviciu. ◊ Produs degradabil/biodegradabil/fotodegradabil.

Programul de guvernare 1998 – 2000.1995 Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare. Banca Mondiala. Bucuresti. Ioan Jelev). Dec. * * * 7. Ed. Bibliografie 1. Environmental Programme for the Danube River Basin. * * * 9. 1995-2005. Monitorul Oficial. Padurilor si Protectiei Mediului.III.152. 1992. Strategia protectiei mediului in Romania. Program de actiune pentru protectia mediului in Europa Centrala si de Est.ing.* * * Strategic Action Plan for the Rehabilitation and 135 .VIII BIBLIOGRAFIE VIII. 1996. Iunie 1992. Revista “Mediul Inconjurator”.E. Ioan JELEV 4. Bucuresti.2. Mic Dictionar Enciclopedic. Ministerul Apelor. Nr. * * * 3. Vol. Tezele in domeniul protectiei mediului in Romania. Enciclopedica. editat de R. 1990. * * * Dictionar de ecologie. 1994. * * * 8.12. Romania. * * * 10. Ed. Budapesta. Bucuresti. Rio de Janeiro. Stiintifica si Enciclopedica. 1982 Legea protectiei mediului. partea I. 2. Nr.137/26. Strategic Action Plan for the Danube River Basin. * * * 5. Nr. Bucuresti.* * * 11. Bucharest. Bucuresti. 1992. 1993. Strategia protectiei mediului in Romania (coordonator tehnic dr.C. 1998. * * * 6. 1972. Monitorul Oficial al Romaniei. Ed.

Q.M. 1997. politici. comunicare in managementul mediului. Joseph Cascio 136 .S. Information Services with A.* * * Program National de Actiune in domeniul protectiei mediului M. 13.P. C. Brian Rothery 15. Ed. 14031. Quality Press.. 12. Bucuresti.A. Costel NEGREI 16. Standard ISO 9000 si ISO 14000. 14040. Pro Transilvania. Bucuresti. Operatori. Bucuresti.E.C. 1995. 31 oct.VIII BIBLIOGRAFIE Protetction of the Black Sea.P. Istanbul. Standardul ISO 14010 – 14012.* * * 14.M. The ISO 14000 Handbook. Class. Ed.E. 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->