I.

ECOLOGIE, PROTECłIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENT

I. ECOLOGIE, PROTECTIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILA, MANAGEMENT Asistam la o preocupare crescanda a omenirii fata de problemele tot mai complexe ale protectiei mediului. Preocuparile sunt justificate de agravarea fenomenelor de poluare avand adeseori tendinta de globalizare (transformari vizibile ale regimului climatic, deteriorarea stratului de ozon, despaduriri cu amploare fara precedent, fenomene de desertificare si aridizare, grave eroziuni ale solului si instabilitatea terenurilor, reducerea resurselor naturale, cresterea poluarii si antropizarii unor importante ecosisteme), implicatii economice si sociale deosebite, rezonante politice reflectate in doctrina unor partide, etc. In acest context, asistam adesea la vehicularea unor termeni cum ar fi ecologie, protectia mediului, dezvoltare durabila, managementul calitatii, managementul mediului, in contextul atribuirii unor intelesuri evident eronate. Se confunda adesea ecologia cu protectia mediului sau sensurile atribuite termenului de “dezvoltare durabila” dovedesc o abordare restrictiva. Insusi termenul de dezvoltare durabila este contestat fiind preferat cel de dezvoltare sustenabila sau dezvoltare viabila. Este util a preciza de la inceput ce inseamna fiecare dintre termenii de mai sus. In cele ce urmeaza vom incerca acest lucru. I.1 Definitii De la inceput trebuie diferentiati clar termenii de ecologie, respectiv protectia mediului. Ecologia este o stiinta biologica de sinteza ce studiaza prin excelenta conexiunile ce apar intre organisme si mediul lor de viata, alcatuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotic si biotic), precum si structura, functia si productivitatea sistemelor biologice si supra-individuale (populatii, biocenoze) si a sistemelor mixte (ecosisteme). (1) De subliniat faptul ca, daca ecologia este o stiinta, protectia mediului este mai degraba un concept care trebuie sa se regaseasca in fiecare domeniu de activitate (industriala, agricola, comerciala, de transport). In sensul dat de legea mediului, protectia mediului este ansamblul actiunilor de ocrotire si imbunatatire a mediului inconjurator, de protejare si gospodarire judicioasa a resurselor naturale, inclusiv aerul, apa, solul,

1

I. ECOLOGIE, PROTECłIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENT

flora, fauna si esantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale. (2) Imbinarea si corelarea aspectelor economice si de protectie a mediului cu cele sociale, culturale, traditionale si de conservare a patrimoniului istoric, combinata cu dezvoltarea unor mecanisme de productie similare mecanismelor ce domina ciclurile naturale urmate de resursele naturale regenerabile (cicluri inchise) conduc la un model de dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabila este acea dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Conceptul a fost promovat si a reprezentat rezultatul activitatii “Comisiei Brundtland” numita astfel dupa numele celei ce a condus comisia, d-na Bo Harley Brundtland, ulterior devenita si Prim Ministru al Norvegiei. (3) Sensul de “durabil ” care aparent este contrar “dezvoltarii” trebuie interpretat ca o dezvoltare rationala facuta astfel incat sa poata fi mentinuta pe timp indelungat, chiar permanent, continuu, deci durabil. Conceptul de “dezvolatare durabila” este strans legat de utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Asa cum ciclurile apei sau vegetatiei (ambele reprezentand resurse regenerabile) sunt permanente cu pastrarea si conservareaa cantitativa, la fel modelul de dezvoltare durabila incearca sa transpuna ciclurile inchise naturale in cadrul unor activitati umane, inclusiv in utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Prin utilizare durabila se intelege folosirea resurselor regenerabile intrun mod si o rata care sa nu conduca la declinul pe termen lung al acestora, mentinand potentialul lor in acord cu necesitatile si aspiratiile generatiilor prezente si viitoare. Desigur ca realizarea acestor obiective nu este posibila fara promovarea unui management de mediu adecvat, componenta integrata in managementul general al unei organizatii. Managementul este stiinta organizarii si conducerii intreprinderii, dupa unii autori. (4) Dupa altii managementul este activitatea sau arta de a conduce. Desigur, daca avem in vedere necesitatea existentei la un conducator a unor calitati native cum ar fi capacitatea organizatorica sau de decizie, managementul are si elemente specifice unor arte. O definitie mai completa ar fi: Managementul este ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice (relatiile economice la nivelul fiecarei intreprinderi).
2

I. ECOLOGIE, PROTECłIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENT

Pentru ca in definitiile formulate mai sus am utilizat si notiunea de “ecosistem” este bine sa o definim : Ecosistemul este un fragment mai mare sau mai mic al biosferei, alcatuit dintr-o componenta vie, reprezentata de plante si animale (biocenoza) si una nevie (biotop) formand un ansamblu integrat, in permanenta interactiune. (1) Totalitatea ecosistemelor formeaza biosfera. Biosfera mai poate fi definita ca totalitatea ecosistemelor si a vietuitoarelor din geosferele care contin viata (hidrosfera, litosfera si atmosfera, unde hidrosfera reprezinta componenta lichida a geosferei, litosfera-componenta solida iar atmosfera componenta gazoasa). I.2 Cadrul institutional specific protectiei mediului si conservarii naturii Pentru a putea vorbi despre managementul mediului in cunostinta de cauza trebuie sa cunoastem principalele organisme cu atributii in domeniul protectiei mediului cu rol de a elabora politici, strategii, reglementari, organisme de care trebuie sa tina seama toate unitatile economice cu impact asupra mediului. I.2.1 Institutii semnificative la nivel global O serie de organisme din domeniul protectiei mediului sunt constituite pe langa Organizatia Natiunilor Unite. Un organism important il constituie:

Comisia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabila (CNUDD). Aceasta comisie s-a constituit dupa Conferinta O.N.U. pentru mediu si dezvoltare (UNCED). Comisia are rolul de a urmari progresele inregistrate pe plan mondial privind transpunerea in practica a obiectivelor “Agendei 21”. “Agenda 21” este un document strategic sintetizand principalele obiective in diverse domenii ce trebuie realizate in scopul tranzitiei spre o dezvoltare durabila. “Agenda 21” a fost adoptata de sefii de state si guverne cu ocazia participarii la Conferinta Mondiala Mediul si Dezvoltarea, care a avut loc la Rio de Janeiro in iunie 1992. Cu aceasta ocazie fiecare tara participanta a pregatit un Raport National privind Mediul si Dezvoltarea (Romania a prezentat si ea un astfel de raport) cu evidentierea evolutiilor privind economia si mediul realizate dupa Conferinta “Omul si Mediul ” de la Stockholm din 1972.
3

etc. Cu aceasta ocazie se analizeaza si rapoartele anuale intocmite de fiecare tara. capitala Kenyei. • Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (prescurtat in limba engleza UNEP sau PNUE in franceza). UNEP a avut ca scop promovarea cu precadere a unor proiecte de mediu menite sa vina in sprijinul tarilor in curs de dezvoltare. Peste aceasta situatie se suprapune si necesitatea unei delimitari mai clare intre activitatile UNEP si CNUDD. promovarea unor moduri de productie ecologica. Acest organism a luat fiinta la scurt timp dupa conferinta mondiala “Omul si mediul” din 1972. Este de altfel singurul sediu ONU aflat pe teritoriul african. la Nairobi. Exista inca multe discutii asupra obiectivului de activitate al acestei comisii si al evitarii suprapunerilor cu alte institutii ale ONU. finantelor. PROTECłIA MEDIULUI. protectia marilor si oceanelor inclusiv a marilor fluvii. DEZVOLTARE DURABILĂ.I. O atentie speciala s-a acordat in ultimul timp Dunarii si Marii Negre prin sustinerea corelarii dintre doua programe de mediu importante (programul privind protectia mediului in bazinul Dunarii si cel privind protectia mediului in bazinul Marii Negre). Semnarea conventiei cadru a ONU privind conservarea biodiversitatii Adoptarea unui document referitor la despaduriri Desigur ca un document extrem de important a fost si Agenda 21. CNUDD se reuneste in fiecare an la New-York la nivel de ministri ai economiei. Datele analizate indica progrese modeste in ceea ce priveste promovarea obiectivelor Agendei 21. Din pacate acest organism se confrunta cu dificultati financiare deosebite si fondurile de care dispune sunt insuficiente. chiar daca dupa unele pareri acest document fixeaza unele termene nerealiste (de exemplu eradicarea saraciei pana in anul 2000-2005 ). etc. mediului. totusi el acorda o prioritate aspectelor de mediu in contextul unor 4 . Nu intamplator sediul acestuia se afla in Africa. crearea unui sistem mondial de supraveghere a mediului. Desi acest program nu este dedicat direct problematicii mediului. • Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). MANAGEMENT La Rio s-au adoptat si alte documente importante si anume: • • • • Declaratia sefilor de state si guverne participante Semnarea conventiei cadru a ONU privind prevenirea modificarilor climatice. ECOLOGIE. Printre proiectele prioritare finantate de UNEP sunt cele privind sprijinirea promovarii legislatiei de mediu.

Un important program PNUD in domeniul mediului s-a derulat si in Romania in perioada 1991-1994 privind controlul poluarii si al riscului industrial. care au rolul de a corela toate actiunile intreprinse de diferitele tari in cadrul obligatiilor ce revin prin semnarea si ratificarea acestor conventii de catre tarile respective. Cu aceasta ocazie. Un astfel de exemplu este Uniunea Internationala pentru conservarea Naturii (UICN) organism ce are menirea de a coordona pe plan international eforturile destinate protejarii diversitatii biologice. Organizatia este interesata in facilitarea transferului de tehnologie.I. MANAGEMENT actvitati economice. Secretariatele Conventiilor Internationale din domeniul mediului. “Bicapa” Tarnaveni. el reprezentand si interesele UNEP si ale fondului mondial de mediu in Romania. ECOLOGIE. Toate conventiile internationale din domeniul mediului. DEZVOLTARE DURABILĂ. etc. • Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (ONUDI) se implica si ea in sustinerea unor proiecte de mediu. etc. printre alte elemente Agentia de Protectie a Mediului Bacau a fost dotata cu un laborator mobil modern pentru controlul poluarii. Astfel de proiecte s-au derulat la “Arctic” Gaiesti.. Printre membrii UICN se numara si tara • 5 . dispun de secretariate tehnice permanente. Totodata. Astfel. PNUD are o reprezentanta permanenta si in Romania. in Romania a finantat crearea secretariatului permanent al Conventiei de la Viena si a Protocolului de la Montreal privind controlul substantelor ce distrug stratul de ozon. “Tehnofrig” Cluj. crearea unor centre regionale care sa faciliteze transferul de tehnologii. in judetul Bacau. PROTECłIA MEDIULUI. ONUDI a finantat proiecte de introducere in Romania a unor tehnologii alternative fata de cele actuale (care utilizeaza cloroflorcarbonii ce contribuie la deteriorarea stratului de ozon). precum si importante organizatii neguvernamentale internationale. In afara oarganismelor de mai sus exista o serie de institutii finantatoare internationale care se implica in sustinerea financiara a proiectelor de mediu. ♦ • Fondul Mondial pentru Mediu (GEF) este gestionat prin Banca Mondiala si este constituit din donatii ale unor organizatii internationale pentru acordarea unor fonduri nerambursabile tarilor ce promoveaza proiecte de mediu ce intra in sfera de preocupare a GEF. Deciziile sunt luate de un Consiliu al GEF format din reprezentanti ai diferitelor tari din lume. In acest context ONUDI se implica in promovarea unor proiecte de transfer tehnologic in cadrul unor conventii internationale din domeniul mediului.

care se intalnesc periodic pentru a analiza si a decide asupra masurilor ce trebuiesc intreprinse in continuare. • Acest organism a fost creat in 1995 avand rolul de a asigura cooperarea in domeniul mediului intre tarile U.. etc. Agentia Europeana de Mediu de la Copenhaga. Si tarile asociate printre care si Romania colaboreaza cu Agentia de la Copenhaga.. Acest adevarat guvern european exercita atributii in domeniul mediului prin Directia Generala XI-Mediu. ariile protejate. DGXI reprezinta un adevarat .organizarea retelei Europene de arii protejate. ECOLOGIE. Consiliul Europei are atributii in domeniul mediului legate strict de conservarea naturii. MANAGEMENT noastra prin implicarea in mod deosebit a unor specialisti de prestigiu de la Facultatea de Biologie a Univesitatii din Bucuresti. In acest context s-au realizat rapoartele privind starea mediului in Europa componenta importanta a procesului “media pentru Europa”.minister” al mediului european.) si Directia Generala I care coordoneaza politica externa a Uniunii. Ulterior au avut loc reuniuni ale ministrilor europeni ai mediului la Lucerna (1993). I. PROTECłIA MEDIULUI.E. Control Nuclear si Protectie Civila (DGXI). cu precadere in domeniul monitorizarii mediului. Sub 6 . biodiversitate. Daca Comisia UE poate fi asimilata cu un . Alaturi de DGXI este implicata in promovarea proiectelor de asistenta externa inclusiv cele privind protectia mediului (PHARE.2. Bazele acestor reuniuni s-au pus la Dobris in Cehia in anul 1991. LIFE. Rapoartele europene privind starea mediului au menirea evidentiereii dinamicii calitatii mediului european.I. S-a pus la punct o retea internationala informatica (EIONET) la care este racordata si tara noastra prin Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti. Una dintre actiunile si sarcinile cele mai importante ale Agentiei.E.guvern” european. asa cum aminteam mai sus este realizarea unui sistem unitar european pentru monitorizarea mediului.. Sofia (1995) si Arhus (1998). etc. Reuniunea de la Dobris a fost precedata de alte doua reuniuni in 1990 la Bergen (Norvegia) si Dublin (Irlanda). Alaturi de Comisia Uniunii Europene. Sub aceasta denumire se deruleaza actiunile decise de ministrii mediului din Europa. DEZVOLTARE DURABILĂ. • Consiliul Europei. dar pentru tarile asociate diversele actiuni nu au caracterul de obligativitate pe care il au pentru tarile membre U.2 Institutii europene in domeniul protectiei mediului La nivel european se disting urmatoarele organisme importante: • Comisia Uniunii Europene.

prin autorul acestei carti. In domeniul 7 . Cu aceasta ocazie o atentie deosebita s-a acordat actiunilor de educatie inclusiv cu sprijinul mass-mediei.3 Cadrul institutional in domeniul protectiei mediului in Romania Este utila o scurta prezentare a institutiilor celor mai importante implicate in protectia mediului in Romania. dispunand si de un cadru institutional adecvat activitatile de gospodarire a apelor si a padurilor. sau a sensibilizarii personalului a carei activitate era legata de natura. De altfel REC are o reprezentanta si la Bucuresti. Totodata secretariatul asigura mobilizarea potentialilor voluntari in cazul unor accidente cu impact semnificativ asupra mediului. ECOLOGIE. Marea majoritate a acestor institutii s-au creat dupa 1989. La nivel central activitatea de gospodarire a apelor era condusa de Consiliul National al Apelor iar cea de gospodarire a padurilor de catre Ministerul Silviculturii. de spatii largi (silvicultori. CEE s-a implicat in mod deosebit si in actiunile legate de procesul “Mediul pentru Europa”. Si ONG-urile din Romania participa la proiecte finantate de REC.REC.I. Japoniei. • Comisia Economica pentru Europa (CEE). Principiile care stau la baza activitatii acestei organizatii sunt cuprinse in “Carta REC” semnata si de Romania .agricultori etc).o perioada detinand chiar o functie de vicepresedinte. Un organism care merita a fi mentionat este Centrul Regional pentru Mediu de la Budapesta (REC). sprijina si finanteaza programe de mediu propuse de organizatiile neguvernamentale (ONG) din tarile asociate la UE. I. In ultimul timp conducerea REC a luat masura de a se consulta mai intens cu guvernele din tarile membre. in Consiliul REC a fost reprezentata si Romania. corelarea actiunilor legate de promovarea unor Conventii internationale (Conventia privind accesul populatiei la informatia de mediu). De altfel.E si a Ungariei. PROTECłIA MEDIULUI. gospodarii apelor. Pe langa Comisie functioneaza si Secretariatul Permanent pentru Calamitati si Accidente Industriale. Acest organism a carui preocupari initiale erau de natura economica s-a orientat din ce in ce mai mult spre abordarea problemelor de mediu prin Comisia pentru Politica de Mediu. Acesta este un organism neguvernamental. creat cu participarea SUA. MANAGEMENT egida Consiliului Europei s-a organizat si Anul European al Conservarii Naturii in 1995 dedicat protejarii zonelor naturale aflate in afara zonelor protejate. Acest secretariat asigura coordonarea actiunilor de ajutoare derulate de diverse state pe baza de voluntariat.2. Inainte de 1989 erau bine reglementate. Comisiei U. DEZVOLTARE DURABILĂ.

care reunea in rindurile sale specialisti in domeniu. In realitate atat apa cat si padurea pe langa calitatea de factori de mediu au si calitatea de resurse. Ecologie si Sport. ECOLOGIE. Concomitent s-au dezvoltat si o serie de organisme in teritoriu sau la nivelul altor institutii care sa reflecte corespunzator noua activitate.M. petrolul. cel al mediului inconjurator.A. In Camera Deputatilor problemele legate de promovarea legislatii de mediu sunt analizate de catre Comisia pentru Administratie Locala. La nivelul Parlamentului activitatile de protectie a mediului sunt reprezentate la nivelul unei comisii de specialitate atat in Camera Deputatilor. DEZVOLTARE DURABILĂ. Ca resurse. Ecologie si Amenajarea Teritoriului iar in Senat de Comisia pentru Sanatate. Consiliului National al Apelor si crearea unui nou departament. care trebuie gestionate asa cum sunt gestionate si resursele minerale (carbunele.I. In cele ce urmeaza vom prezenta cateva din ele. gazul metan.P. Padurilor si Protectiei Mediului (MAPPM) incepand cu noiembrie 1992. Unii se pot intreba ce cauta mentionarea aparte a apelor si padurilor in denumirea ministerului ? Apa si padurea sunt factori de mediu si ar trebui sa se regaseasca in denumirea generica de Protectie a Mediului. Padurilor si Protectiei Mediului are rolul de a reglementa si controla toate activitatile cu impact asupra mediului. etc. Departamentul protectiei mediului are sarcina de a controla modul in care sunt respectate legile mediului de catre toate institutiile inclusiv de catre gospodarii apelor si padurilor.P. Activitatea era coordonata de Consiliul National pentru Protectia Mediului.N.A. Padurilor si Mediului Inconjurator (MAPMI) prin reunirea Ministerului Silviculturii. fara insa a avea o activitate permanenta. • Ministerul Apelor. MANAGEMENT protectiei mediului nu a existat un minister. Cele doua comisii analizeaza si activeaza toate proiectele de lege in domeniul mediului care sunt transmise Parlamentului inainte ca acestea sa fie dezbatute in plen. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N. PROTECłIA MEDIULUI.).C. Existau numai doi.1 se prezinta structura M. Pentru prima oara s-a format un departament al mediului in decembrie 1989 dupa crearea Ministerului Apelor. Aceasta comisie are ca sarcina principala reglementarea • 8 .). Ulterior ministerul s-a numit Ministerul Mediului in perioada iunie 1990 noiembrie 1992 si Ministerul Apelor. cat si in Senatul Romaniei. • Parlamentul Romaniei. apele si padurile sunt gospodarite si sunt aducatoare de venituri. In fig. trei specialisti cu activitate permanenta in cadrul fostului Consilului National al Apelor care gira si unele aspecte de protectia mediului.

controleaza respectarea acestora si a legislatiei de mediu de catre unitatile economice si monitorizeaza calitatea factorilor de mediu. Structura unui APM este prezentata in fig. PROTECłIA MEDIULUI. S-au creat astfel doua institutii la nivel central.C.A.A.B. sistemul lagunar Razim-Sinoee. MANAGEMENT si controlarea activitatilor nucleare.N. administreaza din punct de vedere ecologic pe baza unei legi speciale si a unui program special de management o suprafata de cca 600.M. In afara APM-urilor.C.000 ha incluzand Delta Dunarii. Pe langa institutiile prezentate mai sus. DEZVOLTARE DURABILĂ.A.D. Este discutabila aceasta masura care a condus la divizarea sistemului de monitorizare integrata a factorilor de mediu preconizat de legea mediului.D.P. Padurilor si Protectiei Mediului are o serie de organisme descentralizate in teritoriu. pe de alta parte numarul ministerelor este sporit prin separare C. De altfel in acceptiunea actuala problemele de protectie a mediului trebuie sa fie rezolvate in fiecare domeniu de activitate.R. promovarea unei strategii a dezvoltarii durabile in tara noastra si oferirea unui cadru adecvat pentru monitorizarea promovarii unor obiective ale “Agendei 21” adoptata la Rio. fiind una din sarcinile preconizate de Conferinta Mondiala de la Rio.N.) cu sediul in Tulcea. In acelasi timp aceasta comisie trebuie sa indeplineasca rolul de corespondent national al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabila. pana la Centrala Nucleara de la Cernavoda.I. sociala si de mediu. In conditiile in care pe de o parte se doreste optimizarea numarului de ministere. etc.R. Astfel de compartimente specializate in domeniul mediului exista si la nivelul autoritatilor locale (primarii.M.P.). Comisia recent infiintata are ca scop corelarea eforturilor si actiunilor intre componenta economica. din M.P. • Agentiile pentru Protectia Mediului (APM) emit acorduri si autorizatii de mediu.D. Dunarea 9 . In ultima perioada comisia a preluat si activitatea de monitorizare a radioactivitatii mediului.N. implicate in administrarea mediului. prin intelegerea importantei solutionarii problemelor de mediu si nu ca urmare a conflictului cu autoritatile de mediu. Ministerul Apelor. Pentru reglementarea si controlul activitatilor cu impact asupra mediului in teritoriu exista 42 de Agentii pentru Protectia Mediului (APM) in fiecare judet al tarii si in municipiul Bucuresti. in cadrul diverselor ministere exista compartimente specializate in domeniul protectiei mediului.P. incepand de la aparatura de labaorator care utilizeaza surse radioactive. consilii judetene. ECOLOGIE. • Comisia Nationala pentru Dezvoltare Durabila.N. A.B. M.D.si C. municipale.2. in cadrul caruia era integrat pana de curand. Ministerul Mediului mai are in subordine Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (A.A. orasenesti.

R cu regiile Generale de Apa si Canal din cadrul localitatilor.R se justifica prin cheltuielile C. Totodata autoritatile silvice gestioneaza si fondul cinegetic in limitele suprafetelor silvice precum si flora specifica ecosistemelor forestiere.B. care cumpara apa de la C. agricultura. se opreste la portile localitatilor.N.A.A.A.R.D.R. Pentru problemele specifice Marii Negre este specializat Institutul Roman de Cercetari Marine (IRCM Constanta) iar pentru aspectele specifice Deltei Dunarii si Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. In teritoriu C. Astfel.N.R. energie. Pentru a asigura integrarea cu autoritatile locale la nivelul judetelor exista Sectii sau Exploatari de Gospodarire a Apelor. Instrumentul de conducere este Schema Cadru de Amenajare a bazinului hidrografic care asigura corelarea intre toti utilizatorii de apa din bazin (industrie.N.N.D. In acest sens nu trebuie confundat C.D. Institutul de Cercetari si Proiectari Delta Dunarii (I. utilizatori orasenesti si industriali de apa.R si apoi se ocupa cu tratarea.A.P. in domeniul protectiei mediului MAPPM este asistat in luarea deciziilor de Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti (ICIM). PROTECłIA MEDIULUI. transporturi.A.A. ECOLOGIE. Intreaga activitate de gospodarire a padurilor are la baza amenajamentele silvice elaborate pentru intreaga tara. • Regia Nationala a Padurilor (ROMSILVA).D. Tulcea). In teritoriu Romsilva are in fiecare judet Directii Silvice si Ocoale Silvice.I.N.).N.A.R pentru amenajarea cursurilor de apa in vederea asigurarii constantei debitelor (prin regularizari adeseori costisitoare) pe intreg timpul anului.sunt institutii publice finantate de la bugetul de stat.) are sarcina de a administra unitar din punct de vedere cantitativ si calitativ apele de suprafata (ape curgatoare si lacuri) cat si cele subterane. MANAGEMENT pana la Cotul Pisicii si zona costiera pana la izobata de 20 m. distribuirea si epurarea apei in cadrul localitatilor. Coordonarea activitatilor de gospodarire a padurilor la nivel national este asigurat de ROMSILVA. Pentru a-si exercita atributiile MAPPM dispune de o serie de institute de cercetare si proiectare. Atat APM-urile cat si A. DEZVOLTARE DURABILĂ. Deciziile tehnice ale MAPPM in domeniul gospodaririi apelor sunt asigurate de ICIM-Bucuresti si AQUAPROIECT-Bucuresti specializat in elaborarea schemelor cadru pentru amenajarea bazinelor 10 . • Compania Nationala Apele Romana (C. Aceasta corelare cu autoritatile locale este deosebit de importanta in special in organizarea activitatilor de aparare impotriva inundatiilor si a fenomenelor meteorologice periculoase.N. Limita de administrare a C. In prezent se preconizeaza reducerea numarului de Directii Silvice prin comasarea celor care gestioneaza suprafete mai reduse de padure. etc.C. Pretul apei brute cumparate de la C.R are filiale organizate pe bazine hidrografice.

ECOLOGIE. Oficiile pentru Protectia Consumatorilor. De asemenea in subordinea Departamentului Apelor se afla si Compania Nationala de Meteorologie.). 11 . De exemplu in programul de guvernare pentru perioada 1998 2000 la Capitolul II “Politici de restructurare a economiei” la subcapitolul 5 se afla cuprinse obiectivele politicii Guvernului in domeniul utilizarii capitalului natural (5). Principalul obiectiv in domeniul utilizarii capitalului natural consta in reevaluarea infrastructurii acestuia. Pentru a atinge aceste obiective principalele masuri sunt : ◊ internalizarea graduala in costurile de productie. cu precadere acolo unde s-a introdus un sistem de gestiune a mediului. Am aminti Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice Bucuresti (ICPA) implicat in monitorizarea solurilor. Un rol stiintific aparte revine Academiei Romane in special legat de ariile protejate. In acest scop va fi sprijinit procesul de decizie privind identificarea resurselor regenerabile disponibile si evitarea supraexploatarii acestora. Pentru elaborarea amenajamentelor silvice a politicilor si strategiilor de gospodarire a padurilor. PROTECłIA MEDIULUI.1 Politici de mediu in Romania Prin politica de mediu intelegem in general obiectivele si prioritatile stabilite de conducerea statului pentru exercitarea puterii si conducerea societatii respectiv a activitatii publice. Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INMH).3 Politicile si strategiile de mediu ca instrumente de management la nivel national si local I. de fundamentarea stiintifica a crearii acestora etc. Inspectoratele Politiei Sanitare..3. In teritoriu sunt si alte unitati cu legaturi stranse cu problemele de mediu (Directiile Agricole Judetene.I. La nivelul agentilor economici exista compartimente specializate cu protectia mediului. Desigur. etc. ca exista si alte institute de cercetari sau institutii descentralizate locale care sunt strans implicate in protectia mediului. Departamentul Padurilor din MAPPM are in subordine Institutul de Cercetari pentru Amenajamente Silvice (ICASBucuresti). I. Fiecare guvern isi prezinta politica in cadrul programului de guvernare pentru fiecare domeniu important de activitate. a cheltuielilor aferente diminuarii si compensarii efectelor distructive asupra mediului inconjurator. MANAGEMENT hidrografice si proiectarea lucrarilor hidrotehnice. DEZVOLTARE DURABILĂ. Institutul de Igiena si Sanatate Publica care urmareste impactul poluarii asupra sanatatii oamenilor.

din alte institutii de specialitate. alte prioritati nationale. document important prezentat in paragraful urmator. A doua parte cuprinde obiectivele prioritare pe termen scurt. Strategia cuprinde trei parti importante. precum si caile si mijloacele prin care pot fi atinse aceste obiective. Strategia protectiei calitatii apelor Marii Negre (11).3. Ultima parte cuprinde o prezentare schematica a Programului National de Actiune in domeniul Protectiei Mediului (PNAPM) (12). impozite. mediu si lung. alocarea de resurse financiare pentru consolidarea politicilor de mediu si intarirea capacitatii administrative in vederea recuperarii intarzierii inregistrate in armonizarea legislatiei cu reglementarile de mediu ale Uniunii Europene. O prima parte se refera la starea mediului in Romania ( de unde plecam si ce probleme exista). tarife de utilizare) pentru construirea stimulentelor de utilizare a capitalului natural. DEZVOLTARE DURABILĂ. Ea ramane pana in prezent lucrarea cea mai coerenta si sistematica elaborata in exclusivitate cu ajutorul specialistilor romani din Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului. in special in domeniul apei. decurgand din Programul de Actiune pentru Mediu in Europa Centrala si de Rasarit (9). Aceasta din urma a fost si editata in conditii grafice deosebite. In Romania au fost elaborate mai multe strategii dupa 1989 vizand protectia mediului incepand cu “Tezele in domeniul protectiei mediului ”(6) (1990). Prioritatile au fost corelate cu cele europene. facilitarea introducerii tehnologiilor care ocrotesc mediul inconjurator. dezvoltarea resurselor umane si a implicarii organizatiilor neguvernamentale. aerului si administrarii deseurilor. sau “Strategia protectiei mediului in Romania” (8) elaborata in 1995. I. Planul Strategic de Actiune pentru bazinul Dunarii (10). ECOLOGIE. Strategia protectiei mediului elaborata cu sprijinul Bancii Mondiale (7) (1992).3. PROTECłIA MEDIULUI. MANAGEMENT ◊ ◊ ◊ ◊ utilizarea instrumentelor economice (taxe.I. a Agentiilor pentru Protectia Mediului sub coordonarea Ministerului Apelor.3 Programul National de Actiune in domeniul Protectiei Mediului 12 . decurgand din Conventiile Internationale la care Romania a aderat.2 Strategia protectiei mediului in Romania Prin strategie se intelege arta coordonarii actiunilor si a stabilirii sarcinilor fundamentale pentru atingerea scopului sau a obiectivelor politice. Padurilor si Protectiei Mediului. I.

C. Selectia si actualizarea proiectelor este decisa de o Comisie Interministeriala condusa de Ministerul Apelor.I. Planul a avut si caracter de pilot pentru alte judete. autoritatile locale si ministere.4 Cadrul Legislativ in domeniul Mediului I. unde de altfel se afla si secretariatul permanent al PNAPM. ordinele Ministerului Apelor. Actiunea a fost sustinuta de guvernul danez care a acordat asistenta stiintifica si financiara specialistilor din I. ECOLOGIE. legea protectiei mediului este cea mai importanta lege in domeniu. In fiecare judet al tarii Agentiile Teritoriale pentru Protectia Mediului au elaborat Strategii locale de mediu care au armonizat prioritatile la nivel de judet cu cele la nivel national. legile specifice. In elaborarea acestui Plan Local de Actiune s-a beneficiat de sprijin din partea specialistilor olandezi de la Agentia pentru Protectia Mediului din Roterdam. in PNAPM au fost detaliate aceste obiective prin programe de investitie concrete. In judetul Bacau a fost realizat si un “Plan Local de Actiune in domeniul Mediului”. . Ea este o lege cadru si stabileste principiile si obligatiile 13 .l Legislatia interna in domeniul mediului Toate institutiile si organizatiile implicate in protectia mediului trebuie sa respecte cadrul legal existent la un moment dat. PROTECłIA MEDIULUI. incepand cu Constitutia Romaniei. Dupa Constitutia tarii. regulamente. In prezent lista de proiecte prioritare este unica (nu mai exista proiecte pe termen scurt si mediu) cuprinzand 117 proiecte prioritare. DEZVOLTARE DURABILĂ.I. Selectia s-a facut pe baza unei scheme logice si a analizei cost beneficiu. Daca in Strategia Protectiei Mediului sunt cuprinse obiective generale si cai de atingere a acestora. instructiuni si proceduri de aplicare. Programul se actualizeaza in permanenta. Padurilor si Protectiei Mediului. MANAGEMENT La cea de a doua reuniune a ministrilor mediului din Europa de la Lucerna (1993) s-a adoptat Planul de Actiune in domeniul Mediului pentru Europa Centrala si de Rasarit. sectoriale.-Bucuresti. Cadrul legal este reprezentat printr-o serie de reglementari cu prevederi in domeniul mediului. O sarcina stabilita cu aceasta ocazie a fost aceea ca pentru fiecare tara in tranzitie sa se elaboreze un Program National de Actiune corelat cu cel european. hotararile de guvern. In prezent si in judetul Piatra Neamt se elaboreaza un astfel de Plan de Actiune in domeniul Mediului.M.4. Padurilor si Protectiei Mediului. In acest sens au fost selectate 104 proiecte pe termen scurt si 196 proiecte pe termen mediu din peste 1200 propuneri avansate de APM-uri. Legea Cadru privind Protectia Mediului in Romania (L137/1995). I.

I. DEZVOLTARE DURABILĂ. Printre acestea amintim “Dreptul mediului inconjurator” (l3) autor profesor Daniela Marinescu. ECOLOGIE. Celelalte se afla in faze mai mult sau mai putin avansate de promovare. g) ocrotirea albinelor si protectia florei melifere (Legea agriculturii). j) piscicultura si pescuitul (proiect). d) regimul pesticidelor (Legea privind producerea. MANAGEMENT generale in domeniu. Printre acestea le vom aminti numai pe cele mai importante: 14 . p) gospodarirea si conservarea pajistilor. m) raspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. f) protectia fondului cinegetic si de vanatoare (Legea fondului cinegetic).4. PROTECłIA MEDIULUI. Romania este parte la un numar important de astfel de conventii. Studierea detaliata a acestora face obiectul unui numar important de lucrari. aflate in vigoare. I. q) gospodarirea obiectivelor de interes speologic. h) regimul substantelor si al deseurilor periculoase (proiect). k) protectia atmosferei (proiect).2 Legislatia internationala a mediului Cunoscuta adesea si ca “Legea internationala a mediului” aceasta reprezinta totalitatea conventiilor si acordurilor internationale in domeniul protectiei mediului. Primele sapte legi inclusiv legea cadru privind protectia mediului sunt deja in vigoare. b) gospodarirea fondului forestier (Codul Silvic). i) gospodarirea deseurilor menajere. utilizarea si comercializarea substantelor fitosanitare). o) regimul privind asigurarea radioprotectiei. e) gospodarirea lucrarilor de imbunatatiri funciare (Legea imbunatatirilor funciare). Totodata in Legea Protectiei Mediului se apreciaza necesitatea promovarii urmatoarelor 17 legi sectoriale: a) legea gospodaririi apelor si a ecosistemelor acvatice (Legea Apelor). industriale si agricole (proiect). c) desfasurarea activitatilor nucleare si asigurarea securitatii surselor de radiatii inclusiv raspunderea civila pentru daune nucleare (Legea desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare). geologic si paleontologic. l) ariile protejate si monumentele naturii (proiect). In cele de mai sus s-au prezentat pe scurt legile cele mai importante. Desigur ca exista un numar important de alte reglementari mai vechi sau mai noi. n) protectia litoralului si a zonelor costiere.

respectiv Conventia privind protectia patrimoniului natural universal. Romania a ratificat aceasta conventie in 1993. El se refera la o substanta mai putin semnificativa pentru Romania (bromura de metil) folosita cu precadere in agricultura.Omul si biosfera. Conventia prezinta o importanta deosebita pentru zona rezervatiei biosferei Delta Dunarii. punerea ei in aplicare este ingreunata de • • • • • • • • • 15 . privind protectia zonelor umede ca habitat al pasarilor calatoare. In acest sens exista o lista pe care sunt incluse speciile periclitate. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon. Conventia de la Ramsar. DEZVOLTARE DURABILĂ. De exemplu Romania a solicitat exceptarea ursului. Romania s-a confruntat cu nenumarate probleme de introducere frauduloasa in tara a deseurilor toxice de care apoi s-a debarasat cu mare greutate. Ea este completata prin Protocolul de la Montreal si amendamentul de la Londra. Conventia este insotita de o serie de protocoale privind controlul emisiilor de bioxid de sulf sau oxizi de azot.I. Conventia CITES. Conventia de la Berna privind protectia florei si faunei salbatice si a habitatelor acestora. Conventia a fost semnata de cele sase tari riverane la Bucuresti in 1992. Conventia de la Bucuresti. privind protectia Marii Negre. PROTECłIA MEDIULUI. privind protectia pasarilor migratoare a fost ratificata de Romania in 1997. semnata la Rio de Janeiro in 1992 de catre sefii de state si guverne si ratificata de Romania in 1994. lupului si a rasului. privind prevenirea comertului ilegal cu specii de flora si fauna periclitata.Tarile pot insa sa faca exceptarea in functie de situatiile concrete existente. Conventia cadru a Natiunilor Unite privind Conservarea Biodiversitatii. cat si a altor doua conventii UNESCO . Protocolul se refera la controlul substantelor care distrug stratul de ozon (cu precadere cloroflorcarbonii). Conventia de la Geneva privind poluarea transfrontiera a aerului la mare distanta. la care Romania inca nu a aderat. Conventia de la Bassel privind transportul transfrontalier al deseurilor toxice. Aceasta a fost semnata de sefii de state si guverne la Rio de Janeiro in 1992 si ratificata de Romania in 1994. etc.. ratificate de Romania. MANAGEMENT • Conventia cadru a Natiunilor Unite privind prevenirea modificarilor climatice. Desi a fost ratificata de tarile riverane. Conventia de la Bonn. ECOLOGIE. De altfel rezervatia biosferei Delta Dunarii se afla sub incidenta conventiei de la Ramsar. Un al treilea document (amendamentul de la Copenhaga) nu a fost ratificat de Romania.

Secretariatul permanent al conventiei a fost stabilit la Viena. dezvoltare durabila. ce vor fi detaliate in capitolele urmatoare. precum si aspecte legate de cadrul legislativ national si international in domeniul mediului. 16 .I. dar se intampina dificultati in demararea activitatilor acestuia si datorita unor diferente de opinii privind regulamentul de organizare si functionare al acestuia. In prezent activitatile acestuia din urma sunt preluate treptat de Conventie. strategii.5 Concluzii In prezentul capitol s-a facut o scurta trecere in revista a unor notiuni legate de ecologie. PROTECłIA MEDIULUI. protectia mediului. I. Extrem de utila este si experienta castigata in cadrul Programului de Mediu pentru Dunare. In acest fel s-a dorit o familiarizare a cititorului cu unele dintre aspectele necesar a fi cunoscute pentru a putea aprofunda in cunostinta de cauza elementele specifice managementului mediului. management. ECOLOGIE. • Conventia privind managementul durabil al apelor Dunarii a fost semnata de 11 tari riverane Dunarii.. elemente comune unui numar mare de organizatii care pot diferi extrem de mult una de alta. programe de actiune). S-a creat astfel un instrument eficace pentru managementul bazinului Dunarii. DEZVOLTARE DURABILĂ. Secretariatul Permanent al Conventiei a fost stabilit la Istambul. iar activitatea este condusa de un Comitet Interimar. exemple de instrumente de management utilizate de acestea (politici. inclusiv de Comisia Uniunii Europene si a fost ratificata de suficiente tari pentru a intra in vigoare. MANAGEMENT problemele economice cu care se confrunta tarile din regiune. Totodata s-au prezentat pe scurt institutiile si organismele internationale si nationale implicate in protectia mediului.

pentru atingerea obiectivelor de mediu sau economice fixate. Aceste preocupari se inscriu in contextul unei legislatii din ce in ce mai stricte. precum si unele exemple ale unor elemente de management la care aceste institutii apeleaza (politici. reglementari. In prezentul capitol vom lua contact cu o serie de aspecte definitorii pentru un sistem de management al mediului inclusiv prezentarea terminologiei specifice. a domeniului de aplicare si a cerintelor unui sistem de management.. 17 .. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Pentru a avea certitudinea ca performantele sale satisfac si vor satisface cerintele legale cat si propriile obiective in domeniul mediului. a dezvoltarii unor politici economice si a unor masuri destinate sa incurajeze protectia mediului. etc. Toate institutiile si organizatiile sunt preocupate din ce in ce mai mult de atingerea unor performante de mediu prin controlul impactului produs de propria lor activitate asupra mediului si in acelasi timp de dezvoltarea capacitatii lor de a demonstra altora aceste performante. Este remarcabil faptul ca prevederile unui astfel de sistem de management pot fi integrate si in structura altor cerinte de management. Acest sistem structurat de management al mediului face obiectivul unor standarde internationale cuprinse in seria [ ISO 14000 ] standarde care sintetizeaza pentru toti cei interesati elememtele specifice unui sistem de management al mediului. definirea intelesului acesteia. Scopul acestei prezentari a fost de a introduce si familiariza pe cititor cu diferite notiuni si denumiri de institutii care vor fi prezente in aceasta lucrare. In scopul atingerii dezideratelor de mai sus nu sunt suficiente . II.1 Introducere In primul capitol s-au prezentat pe scurt principalele institutii internationale.).auditurile de mediu ’’. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.analizele‘’ si . planuri de actiune.II. o inteprindere trebuie sa realizeze aceste analize in cadrul unui sistem structurat de management ( dedicat unor aspecte de mediu ) integrat in ansamblul activitatilor de management. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE II. strategii. al cresterii preocuparii partilor interesate fata de problemele lagate de mediu si dezvoltarea durabile. nationale si locale implicate in protectia mediului.

Aplicarea unui astfel de sistem permite organizatiei respective sa stabileasca si evalueze eficienta procedurilor utilizate pentru elaborarea politicii sale de mediu. Scopul principal al unui sistem de management al mediului este de a asigura ocrotirea mediului. Un astfel de sistem de management trebuia sa indeplineasca o serie de cerinte astfel incat el sa permita organizatiei care-l aplica sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu in contextul respectarii prevederilor legislative si tinand seama de datele referitoare la impactele semnificative .ale activitatii sale‘’ asupra mediului.. culturale si sociale. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. de orice tip si marime .2 Domeniul de aplicare a unui sistem de management de mediu. adaptabil diverselor conditii geografice..II. b) sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu pe care a declarat-o. d) certificarea / inregistrarea sistemului de management de mediu de catre un organism exterior. cea mai buna tehnologie posibila ‘’. aplicabil tuturor organizatiilor. sa se conformeze acestora si sa demonstreze aceasta conformitate. Aplicarea de catre o organizatie a unui sistem de mediu nu conduce automat la obtinerea performantelor pe care si le-a propus organizaztia . c) sa demonstreze aceasta conformitate altora. Cheia succesului unui astfel de sistem consta in asumarea responsabilitatilor la toate nivelurile si functiile existente in cadrul organizatiei. Organizatii interesate in aplicare Un astfel de sistem de management al mediului poate fi aplicat acelor activitati si .. 18 .aspecte de mediu‘’ pe care organizatia le poate controla si influenta. cu precadere la nivelul cel mai ridicat al conducerii organizatiei. Este necesar ca organizatia sa apeleze la . II. sa mentina si sa imbunatateasca un sistem de management de mediu. Un astfel de sistem de management al mediului este aplicabil oricarei organizatii care doreste: a) sa transpuna in practica . DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE Un alt element remarcabil este gradul de generalitate al sistemului prezentat. de a preveni poluarea si de a asigura un echilibru intre aceste elemente si necesitatile sociale si economice. (desigur daca si economic acest lucru este posibil ) cu evidentierea tuturor costurilor si beneficiilor aduse de o astfel de tehnologie. e) sa realizeze o autoevaluare si o declarare a conformitatii cu Standardul International ISO 14000.

pamantul. daunatoare sau benefica. II. mediul inconjurator se extinde din interiorul organizatiei pana la sistemul global. resursele naturale. a caror definitie o precizam mai jos : II.4. fauna.3. produsele sau serviciile unei organizatii. Imbunatatire continua Proces de dezvoltare. NOTA . II.3. care include aerul. in acord cu politica de mediu a organizatiei. extindere a sistemului de management al mediului pentru obtinerea imbunatatirii performantei globale in domeniul mediului.Un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care poate avea un impact semnificativ asupra mediului. apa. II. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE II.3. II.1.3 Definirea unor notiuni si termeni specifici unui sistem de management al mediului In cuprinsul prezentei lucrari. care rezulta din activitatile. Impact asupra mediului Orice modificare a mediului. flora.3. totala sau partiala.Nu este necesar ca procesul sa aiba loc simultan in toate sectoarele de activitate.2.3. Sistem de management de mediu 19 . vom utiliza o serie de termeni. produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.In acest context .3. fiintele umane si relatiile intre acestea.5. Aspect de mediu Acel element al activitatilor. Mediu Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie.II. NOTA . NOTA .

II. Tinta de mediu Cerinta detaliata de performanta. II. rezultat din politica de mediu. cuantificata daca este posibil. realizarea. Politica de mediu Totalitatea intentiilor si principiilor declarate de catre organizatie referitoare la performanta globala de mediu si care constituie cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei respective. procedurile. II. aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei.8. responsabilitatile.II. obiectivele si tintele de mediu ale acesteia.3.3. legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu. ce rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie sa fie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective. ce permite obtinerea si evaluarea dovezilor obiective necesare pentru a evidentia daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este in conformitate cu criteriile sistemului de management de mediu stabilite de aceasta organizatie inclusiv comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei. transpunerea in practica. practicile. activitatile de planificare.3. Obiectiv de mediu Telul general de mediu. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Performanta de mediu Rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu. pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil. bazate pe politica. 20 .6. procesele si resursele necesare pentru elaborarea.3. Auditul sistemului de management de mediu Proces de verificare sistematica si documentata.10. II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE Componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica.3. II.9.7. analizarea si mentinerea politicii de mediu.

Sistemul de management de mediu furnizeaza un mecanism structurat pentru obtinerea unei imbunatatiri continue al carui ritm si intindere se determina de catre organizatie in functie de contextul economic si de 21 . cu propria sa structura functionala si administrativa. II. o unitate separata poate fi definita ca o organizatie.II.11. firma. imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. materiale sau produse ce impiedica. II.4. cu raspundere limitata sau orice alt statut juridic. Organizatie Companie.3.12. reduc sau controleaza poluarea. care pot include reciclarea. tratarea.3. II. Parte interesata Individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii. Este necesar ca organizatia sa analizeze periodic si sa evalueze sistemul de management de mediu pentru a identifica oportunitatile de imbunatatiri suplimentare ale performantei de mediu. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE II.1 Cerinte generale Orice organizatie interesata in introducerea unui sistem de management al mediului trebuie sa indeplineasca un set de cerinte pe care le vom prezenta in continuare. NOTA . publica sau particulara.pentru organizatiile cu mai multe unitati operationale. autoritate sau institutie. Prevenirea poluarii Utilizarea unor procese.13. practici.Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii includ reducerea impactului daunator asupra mediului. societate comerciala.4 Cerinte ale sistemului de management al mediului II. utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor. intreprindere. Implementarea unui sistem de management de mediu are ca obiectiv imbunatatirea performantei de mediu. mecanismele de control. NOTA . modificarea proceselor. parte sau combinatie a acestora.

b) sa identifice aspectele de mediu care rezulta din activitatile. c) sa identifice prevederile relevante de ordin legislativ si reglementar.4.2 Politica de mediu Politica de mediu a unei organizatii trebuie sa fie definita de conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel. Desi este posibila o imbunatatire a performantei de mediu ca urmare a abordarii sistematice. audit si analiza pentru a se asigura ca politica de mediu este respectata si sistemul de management de mediu ramane corespunzator. 22 . produselor sau serviciilor organizatiei. dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor. In cele ce urmeaza vom prezenta cerintele pentru un sistem de management de mediu bazate pe procesul ciclic si dinamic “planificare . g) sa fie capabila sa se adapteze la schimbari. control. sau in activitati specifice. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Ea trebuie sa precizeze clar obiectivele si prioritatile organizatiei respective in domeniul mediului. Pentru a fi eficienta politica stabilita trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte si anume: a) sa corespunda naturii. Stabilirea si functionarea unui sistem de management al mediului nu determina in mod necesar prin el insusi o reducere imediata a unui impact asupra mediului. existente. e) sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a pune in practica politica si pentru a-si atinge obiectivele si tintele fixate. ar trebui sa se inteleaga ca sistemul de management de mediu este un instrument de lucru care permite organizatiei sa atinga si sa controleze sistematic nivelul performantei de mediu pe care si-l fixeaza. monitorizare. verificare si analiza “.II. Sistemul permite unei organizatii : a) sa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare . d) sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective si tinte de mediu corespunzatoare. O organizatie are libertatea si flexibilitatea sa defineasca limitele de aplicare si poate opta pentru implementarea sistemului in intreaga organizatie sau in anumite unitati operationale ale sale. pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE alte circumstante. f) sa faciliteze activitatile de planificare. actiuni corective. produsele sau serviciile sale. anterioare sau planificate. II. implementare.

precum si responsabilitatile si termenele de realizare. c) sa includa un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu existente.4.II.3 Planificarea In scopul atingerii obiectivelor stabilite prin politica de mediu este necesar ca organizatia sa identifice aspectele de mediu. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. In consecinta. Politica reprezinta baza pe care se sprijina organizatia pentru a-si fixa obiectivele si tintele de mediu. II. d) sa ofere cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor de mediu. Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel ar trebui sa defineasca si sa documenteze politica sa de mediu in contextul politicii de mediu al oricarui ansamblu organizational caruia ii apartine si cu aprobarea acestuia. Se recomanda ca domeniul sau de aplicare sa fie clar identificat.3. si ar trebui sa fie analizata si revizuita periodic pentru a reflecta modificarea conditiilor si a informatiilor. daca el exista. II. atat in cadrul organizatiei cat si in exterior. mentinuta si comunicata si dispune de o baza de documente corespunzand intregului personal. e) este transpusa in practica. Se recomanda ca politica de mediu sa fie suficient de clara pentru a fi inteleasa de partile interesate. prevederile legale existente. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE b) sa includa un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii. in asa fel incat sa poata mentine si imbunatati performanta de mediu.4. politica de mediu ar trebui sa reflecte angajamentul conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel de a se conforma legilor in vigoare si de a urmari imbunatatirea continua.1 Aspectele de mediu 23 . precum si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat. obiectivele si tintele. f) este disponibila pentru public. Politica de mediu este elementul motor al implementarii si al imbunatatirii sistemului de management de mediu al unei organizatii.

II. d) evaluarea actiunilor inteprinse in urma investigarii incidentelor anterioare. se recomanda sa fie luate in considerare conditiile normale si anormale de functionare din cadrul organizatiei. Informatiile furnizate deja in scopuri de reglementare sau in alte scopuri se pot utiliza in cadrul acestui proces. 24 . De asemenea. Se recomanda ca o organizatie in care nu exista un sistem de management de mediu sa stabileasca. Scopul acestei analize este de a lua in considerare toate aspectele de mediu ale organizatiei ca baza pentru stabilirea sistemului de management de mediu. precum si situatiile de urgenta posibile. Se recomanda ca aceasta analiza sa acopere patru domenii principale: a) prevederile legislative si reglementare. In continuare vom prezenta cateva aspecte legate de procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative care ar trebui luate in considerare cu prioritate de catre sistemul de management de mediu al unei organizatii. Se recomanda ca organizatiile sa determine aspectele de mediu in functie de intrarile si iesirile asociate cu activitatile. Prin aplicarea acestor proceduri se urmareste identificarea acelor “aspecte de mediu” care au un impact semnificativ si care trebuie luate in considerare la stabilirea politicilor si obiectivelor de mediu ale organizatiei. organizatiile pot lua in considerare gradul efectiv de control asupra aspectelor de mediu considerate. b) identificarea aspectelor de mediu semnificative. c) examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente. Se recomanda ca in acest proces sa se tina seama de costul si timpul necesar efectuarii analizelor si de disponibilitatea datelor sigure. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Toate aceste elemente trebuie sa fie permanent actualizate. actuale si anterioare. produsele si/sau serviciile lor relevante. Organizatiile care au pus in practica un sistem de management de mediu functional nu trebuie sa mai intreprinda o asemenea analiza. situatia sa in raport cu mediul printr-o analiza de mediu preliminara. intr-o prima etapa. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE In vederea evidentierii “aspectelor de mediu” organizatia trebuie sa stabileasca si sa aplice permanent proceduri care sa permita identificarea “aspectelor de mediu” legate atat de activitatile cat si de produsele sau serviciile care pot fi controlate si influentate de organizatia respectiva. In toate cazurile.

Desi organizatiile pot avea un control limitat al utilizarii si al eliminarii produselor lor . precum si impacturile semnificative potentiale asociate situatiilor previzibile in mod normal sau situatiilor de urgenta. componenta sau materie prima.4. prin schimbarea . 3. Un contractant sau un furnizor al organizatiei poate avea o influenta relativ scazuta . Se recomanda ca acest proces sa ia in considerare conditiile normale de functionare. 4. contaminarea solului . produse sau servicii pentru a identifica acele aspecte susceptibile de a avea un impact semnificativ. Se recomanda ca procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activitatilor din unitatile operationale ale organizatiei sa ia in considerare . daca este necesar . a unui singur material de intrare. in timp ce organizatia responsabila de proiectarea produsului poate modifica sensibil aspectele de mediu . gestionarea deseurilor .2 Prevederi legale Pentru realizarea unei planificari corespunzatoare. produselor sau serviciilor . DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE O abordare corespunzatoare pentru aceasta analiza de mediu preliminara poate include liste de verificare.II. totusi . emisii in aer . Ele pot selecta categorii de activitati. ca acestea sa aiba in vedere mecanisme de manipulare si de eliminare corespunzatoare. se recomanda . Procesul are drept scop identificarea aspectelor semnificative de mediu asociate activitatilor. Organizatiile nu trebuie sa evalueze fiecare intrare de produs. organizatia care introduce un sistem de management de mediu . rezultate ale auditurilor anterioare sau alte analize care depind de natura activitatilor organizatiei. II. daca este posibil . conditiile de oprire si de pornire. trebuie sa stabileasca si mentina o procedura care sa identifice si sa permita accesul tuturor celor 25 . urmatorii factori : 1. 5. de exemplu . 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.3. interviuri. Controlul si influenta asupra aspectelor de mediu asociate produselor difera semnificativ in functie de pozitia pe piata a organizatiei. Aceasta prevedere nu are drept scop modificarea sau cresterea obligatiilor legale ale unei organizatii. alte probleme referitoare la comunitate si la mediul local . masuratori si inspectii directe. si nu evaluarea detaliata a ciclului de viata. deversari in apa .

d) ghiduri fara caracter de reglementare. inclusiv cu angajamentul de a preveni poluarea.4. o organizatie poate lua in considerare utilizarea celei mai bune tehnologii disponibile. Toate obiectivele si tintele de mediu trebuie sa fie coerente cu politica de mediu. II. b) mijloacele si termenele privind realizarea acestora. b) acorduri incheiate cu autoritatile publice . daca este viabila din punct de vedere economic. operationale. precum si punctele de vedere ale partilor interesate. programele trebuie 26 . Referirea la cerintele financiare ale organizatiei nu implica obligativitatea utilizarii metodologiilor de contabilitate analitica si pentru aspectele de mediu.II. o organizatie trebuie sa ia in considerare prevederile legale si alte cerinte. precum si la activitati. produsele si serviciile sale. Se recomanda ca obiectivele sa fie specificate si sa se stabileasca tinte masurabile oriunde este realizabil.. optiunile sale tehnologice si cerintele sale financiare. Cu ocazia stabilirii si analizarii obiectivelor sale.3 Obiective si tinte In cadrul procesului de planificare. Iata cateva cerinte pe care organizatia le poate adopta: a) coduri de buna practica in industrie . o organizatie trebuie sa stabileasca si sa aplice permanent unul sau mai multe programe care trebuie sa includa: a) desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie si nivel relevant ale organizatiei pentru atingerea obiectivelor si tintelor.aspectelor de mediu‘’ legate de activitatile . si unde este cazul. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE interesati la prevederile legale existente si la alte cerinte adoptate de organizatie. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. sa se tina cont de masurile preventive. produse sau servicii noi sau modificate. rentabila si adecvata.. comerciale.3.3.4 Programe de management de mediu Pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu. La stabilirea optiunilor tehnologice. II.aspectele de mediu ‘’ semnificative. . In cazul unor proiecte care se refera la noi dezvoltari. aplicabile . organizatia trebuie sa detalieze obiective si tinte bine documentate pentru fiecare nivel si functie relevanta din cadrul organizatiei.4.

proiectarea. atunci cand este adecvat si realizabil. scoaterea din uz a instalatiei.4. trebuie sa aiba definite atributiile. II. proiectare. exploatarea si. Pentru produse. Programul poate include.4. procesul de productie. punerea in functiune. Aceste resurse cuprind resurse umane si calificari corespunzatoare.1 Structura necesara si responsabilitati Pentru a asigura eficienta managementului de mediu. Aceasta analiza poate fi intreprinsa atat pentru produsele. utilizarea si eliminarea. Se recomanda ca programul sa descrie modul in care vor fi atinse obiectivele si tintele fixate de catre organizatie si sa indice termenele si personalul responsabil de punere in practica a politicii de mediu a organizatiei. II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE schimbate astfel incat sa se asigure aplicarea managementului de mediu pentru aceste proiecte. atributiile.4 Transpunerea in practica si asigurarea derularii S. cat si pentru cele noi. resurse tehnologice si financiare. serviciile si activitatile existente. sa dispuna de o documentatie corespunzatoare si sa fie comunicate celor interesati.4. acest program poate aborda proiectarea. productie. responsabilitatile si autoritatea pentru: 27 . in afara altor responsabilitati. Se recomanda ca programul sa cuprinda o analiza de mediu pentru activitatile noi. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Conducerea organizatiei trebuie sa furnizeze resursele necesare pentru implementarea si controlul sistemului de management de mediu. Crearea si utilizarea unuia sau a mai multor programe constituie un element cheie al succesului implementarii unui sistem de management de mediu. consideratii asupra etapelor de planificare. materiile prime. responsabilitatile si nivelurile de decizie (autoritatea) trebuie sa fie definite. Pentru instalatii sau in cazul modificarilor importante ale proceselor. la momentul corespunzator determinat de organizatie.M. comercializare si eliminare. constructia. programul poate aborda planificarea. Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa numeasca unul sau mai multi reprezentanti care.II.M.

transpuse si mentinute conform standardului international ISO 14000. In organizatiile mari sau complexe. De asemenea. In cadrul acestui angajament. In consecinta. performanta sistemului de management de mediu. Succesul implementarii unui sistem de management de mediu presupune angajamentul intregului personal al organizatiei. II. constientizare si competenta O prima cerinta pentru a asigura transpunerea in practica si functionarea unui sistem de management de mediu este identificarea necesitatilor de instruire. Intregul personal a carui munca poate avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie instruit in mod corespunzator. conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel ar trebui sa stabileasca politica de mediu a organizatiei si sa asigure implementarea sistemului de management de mediu.2 Instruire.4. Este important de asemenea ca responsabilitatile cheie ale sistemului de management de mediu sa fie bine definite si comunicate personalului implicat. cum este conducerea operationala sau altor functii implicate in probleme de mediu. b) a raporta conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE a) a asigura ca cerintele referitoare la sistemul de management al mediului sunt stabilite.II. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.4. pot fi desemnati mai multi reprezentanti. Se recomanda ca acest angajament sa porneasa de la nivelul cel mai inalt al conducerii. ele putand fi atribuite si altor structuri ale organizatiei. cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu. 28 . In inteprinderile mici si mijlocii aceste responsabilitati pot reveni unei singure persoane. conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel ar trebui sa asigure alocarea resurselor la un nivel corespunzator pentru ca sistemul de managemant de mediu sa-si poata incepe activitatea si sa poata fi mentinut. se recomanda desemnarea unuia sau mai multor reprezentanti cu responsabilitati si autoritati definite pentru implementarea sistemului de management de mediu. pentru analizare si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem. Trebuie totodata sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru ca personalul de la toate nivelurile si din toate functiile relevante sa fie constientizat de: a) importanta conformitatii cu politica de mediu. In consecinta se recomanda ca responsabilitatile in domeniul mediului sa nu fie lasate numai responsabililor de mediu.

se recomanda ca organizatia sa solicite subcontractantilor care lucreaza in numele sau sa demonstreze ca angajatii lor au instruirea necesara. cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu. II.4. organizatia trebuie sa stabileasca si sa aplice in permanenta o serie de proceduri (referitoare la “aspectele de mediu” si la sistemul de management al mediului) pentru a asigura: a) comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE b) impacturile semnificative asupra mediului. Aceste proceduri pot sa se refere la modul in care se desfasoara dialogul cu partile interesate si sunt luate in considerare preocuparile acestora.II. De asemenea. raspunsurile la preocuparile partilor interesate pot include o informare corespunzatoare privind impactul semnificativ asupra mediului produs de activitatea organizatiei in cauza. inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns: d) consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. 29 .3 Comunicarea Organizatia trebuie sa puna la punct o procedura de primire. in cazul unor situatii de urgenta sau a aparitiei unor probleme relevante. c) atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica de mediu. Conducerea organizatiei ar trebui sa determine nivelul de experienta. in special a celor insarcinati cu functii specializate in managementul de mediu. de documentare si de raspuns la informatiile si cererile pertinente ale partilor interesate. De exemplu. De asemenea se recomanda ca aceste proceduri sa stipuleze modul in care se realizeaza comunicarea necesara cu autoritatile publice. ale activitatilor lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale. Personalul ce indeplineste sarcini care pot avea impact semnificativ asupra mediului trebuie sa aiba competenta necesara. Se recomanda ca organizatia sa stabileasca si sa mentina proceduri de identificare a necesitatilor de instruire. reale sau posibile. competenta si instruire necesare pentru a asigura pregatirea necesara a personalului. fie prin educatie.4. in anumite situatii. In concluzie. fie prin instruire corespunzatoare sau prin experienta profesionala.

5 Controlul documentelor In vederea verificarii modului in care o organizatie interesata in introducerea managementului de mediu elaboreaza si pastreaza documentele intr-un mod adecvat. ele urmand a fi folosite pentru: ◊ ◊ descrierea elementelor esentiale ale sistemului de management de mediu si interactiunea. 30 . Aceste documentatii (informatii) pot fi realizate pe suport de hartie sau electronic.4 Documentatia necesara in cadrul unui sistem de management al mediului In cadrul promovarii unui sistem de management al mediului este necesara punerea la punct a unor documente care pot cuprinde printre altele: • • • • informatii despre proces. Preocuparea principala a organizatiei trebuie sa fie transpunerea in practica a sistemului de management al mediului. de obtinere a performantei de mediu si nu crearea unui sistem complicat de control al documentelor. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE b) primirea. asigurarea activitatii de documentare si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exteriorul organizatiei. b) sunt analizate periodic. Acest control nu reprezinta un scop in sine. c) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului de management de mediu. standarde interne si proceduri de operare.4.4. legaturile existente intre aceste elemente. II.II. descrierea (indicarea) modului in care poate fi accesata documentatia conexa. diferite organigrame.4. Scopul realizarii unui astfel de sistem de control al documentelor de catre o organizatie este acela de a se asigura ca: a) acestea pot fi localizate. este necesara instituirea unui sistem de control al evidentei documentelor. revizuite atunci cand este necesar si aprobate de persoane autorizate. planuri locale de urgenta sau interventie. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.4. II.

II. identificabile.4. II. Planificarea va trebui sa asigure: a) stabilirea si punerea in aplicare a unor proceduri insotite de o documentatie corespunzatoare care sa conduca la realizarea politicii de mediu. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE d) documentele depasite sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare si utilizare sau sunt protejate in alt mod impotriva unei utilizari neintentionate. Trebuie stabilite si actualizate proceduri si responsabilitati pentru crearea si modificarea diferitelor tipuri de documente. obiectivelor si tintelor stabilite. Documentatia trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte. datata (cu datele de revizuire indicate) si usor identificabila. pastrat in scopuri juridice si/sau pentru informare este corect identificat. e) orice document depasit.4.7 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgenta si a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestor accidente. in special. b) includerea in proceduri a criteriilor de operare. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. obiectivelor si tintelor sale. pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditii corespunzatoare.II.4.4. aceasta trebuie sa planifice aceste activitati operationale inclusiv activitatea de intretinere. mentinuta intr-un mod ordonat si arhivata pentru o perioada precizata. acolo unde este necesar. c) stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la “aspectele de mediu” semnificative. corespunzator politicii. De 31 . Astfel ea trebuie sa fie lizibila. procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta si sa intareasca capacitatea de raspuns a acestora.6 Controlul activitatilor operationale Organizatia trebuie sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate “aspectelor de mediu” semnificative. la bunurile si serviciile utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor relevante. Organizatia trebuie sa analizeze si sa revizuiasca. Totodata. dupa producerea unor accidente sau aparitia unor situatii de urgenta.

1 Monitorizare si masurare Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri insotite de documentatia corespunzatoare pentru a monitoriza si a masura.4.5. tratarea si analizarea neconformitatii. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Orice actiune corectiva sau preventiva introdusa pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau posibile trebuie adaptata in functie de importanta problemelor si trebuie sa fie proportionala cu impactul produs asupra mediului. in timpul elaborarii si aplicarii procedurilor de investigare si corectare a neconformitatii. 32 . initierea si finalizarea actiunilor corective si preventive. actiune corectiva si actiune preventiva Organizatia care promoveaza un sistem de management al mediului trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor. in mod regulat. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE asemenea. In consecinta.4. definirea treptelor de decizie. Echipamentul de monitorizare trebuie etalonat si intretinut. atunci cand acest lucru este posibil. Aceasta activitate trebuie sa includa pastrarea tuturor informatiilor care sa permita urmarirea performantei. iar inregistrarile acestui proces trebuie pastrate in conformitate cu procedurile organizatiei. a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei. organizatia trebuie sa testeze periodic astfel de proceduri. c) introducerea sau modificarea controalelor necesare pentru evitarea unei repetari a neconformitatii. Organizatia trebuie sa implementeze si sa pastreze orice modificari aparute in cadrul procedurilor documentate rezultate ca urmare a unor actiuni corective si preventive. II.2 Neconformitate.4. se recomanda ca organizatia sa ia in considerare urmatoarele elemente de baza: a) identificarea cauzelor neconformitatii. caracteristicile principale ale operatiilor si activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.5.II. II. adoptarea de masuri in vederea reducerii oricarui impact produs. b) identificarea si punerea in practica a actiunii corective necesare.5 Verificarea si actiunea corectiva II.

5. rapoarte cu privire la incidente. intretineri si etalonari. pentru a demonstra conformitatea cu cerintele impuse de sistemul de management al mediului. j) informatii despre aspectele semnificative de mediu. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE d) inregistrarea in proceduri scrise a oricaror schimbari rezultate din actiunile corective. informatii asupra produsului. Inregistrarile trebuie mentinute intr-un mod adecvat sistemului si organizatiei. In functie de situatie. Aceste inregistrari trebuie sa includa evenimentele privind instruirea personalului. acestea se pot realiza rapid si cu un minim de planificare formala. Se recomanda ca documentatia asociata sa corespunda nivelului actiunii corective.Durata lor de pastrare trebuie stabilita si inregistrata.3 Inregistrari Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri de identificare. II. inregistrarile reclamatiilor. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. Se recomanda ca procedurile de identificare.4. de mentinere si de punere la dispozitie a inregistrarilor sa se concentreze pe acele inregistrari necesare aplicarii si functionarii sistemului de management de mediu si pe acelea care arata in ce masura au fost atinse obiectivele planificate. rezultatele auditurilor si al analizelor: Inregistrarile referitoare la mediu trebuie sa fie lizibile. inregistrarile referitoare la instruire. pastrare si distrugere a inregistrarilor privitoare la mediu. inregistrarile referitoare la inspectii. Inregistrarile referitoare la mediu pot include: informatii despre legislatia de mediu sau alte cerinte. Inregistrarile referitoare la mediu trebuie sa fie pastrate si retinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta si trebuie sa fie protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 33 . produsul sau a serviciului implicat. informatii cu privire la pregatirea pentru situatii de urgenta si a capacitatii de raspuns. k) rezultatele auditurilor.II. identificabile si trebuie sa permita regasirea informatiilor privind activitatea. sau pot constitui o activitate mai complexa si pe termen lung. informatii pertinente privind contractantii si furnizorii. informatii asupra procedurilor aplicate.

II. Programul de audit al organizatiei. precum si responsabilitatile si cerintele pentru conducerea auditurilor si modul de raportare a rezultatelor. Se recomanda ca programul si procedurile de auditare sa cuprinda: a) b) c) d) e) f) activitatile si domeniile care fac obiectul auditului. pentru: a) a determina daca sistemul de management de mediu: 1. se recomanda conducerii organizatiei la cel mai inalt nivel sa analizeze si sa evalueze sistemul de management de mediu la intervale stabilite. Pentru a fi suficient de cuprinzatoare. II. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI. responsabilitatile asociate realizarii si conducerii auditurilor.4 Auditul sistemului de management de mediu Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor sistemului de management de mediu.4. este conform dispozitiilor convenite pentru managementul de mediu. Auditurile pot fi realizate de catre membri ai personalului si/sau de catre persoane din exterior alese de organizatie. adaptarea si eficienta sistemului de management de mediu si prin aceasta a performantei de mediu. Se recomanda ca domeniul acestei analize sa fie cuprinzator. Se recomanda ca informatiile confidentiale. frecventa si tehnicile de audit. referitoare la activitatile organizatiei sa fie tratate corespunzator. frecventa auditurilor. 2. inclusiv termenele. se recomanda ca persoanele care realizeaza auditul sa fie impartiale si obiective.4. este adecvat implementat si mentinut.6 Analiza efectuata de conducere Pentru a sustine imbunatatirea continua. 34 . DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE l) analizele efectuate de conducere. trebuie sa tina seama de importanta pentru mediu a activitatii si de rezultatele auditurilor precedente. modul de conducere a auditurilor. b) a furniza conducerii organizatiei informatii referitoare la rezultatele auditurilor. incluzand cerintele Standardului International ISO 14000. procedurile de audit trebuie sa abordeze domeniul de aplicare.II. In oricare situatie. comunicarea rezultatelor auditului. competenta auditorului.5.

a obiectivelor si altor elemente ale sistemului de management de mediu. b) masura in care obiectivele si tintele au fost atinse. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.II. d) preocuparile pertinente ale partilor interesate. obiectivele si procedurile sa fie analizate de persoane care apartin nivelului de management care a participat si la definirea lor. ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului modificarii circumstantelor si in cadrul procesului de imbunatatire continua. procesul de analiza putandu-se desfasura intr-o anumita perioada de timp. Se recomanda ca aceste analize sa includa: a) rezultatele auditurilor. DOMENIUL DE APLICARE ŞI CERINłE desi nu este necesar ca toate elementele sistemului sa fie analizate in acelasi timp. c) continua adaptare a sistemului de management de mediu la schimbarile de conditii si informatii. Analiza efectuata de conducere trebuie sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu. Se recomanda ca politica. 35 .

Orice manager care se hotaraste sa introduca sau sa dezvolte un SMM trebuie sa respecte un numar minim de principii fara a se limita insa numai la acestea. Cele mai importante sunt: ◊ considerarea managementului de mediu drept una din prioritatile majore ale organizatiei. 1. responsabilitatile. atribuirea responsabilitatilor si evaluarea corecta si continua a diferitelor practici. vazute prin prisma unei organizatii. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III. nu trebuie uitat ca promovarea unui SMM este un proces dinamic si interactiv iar structura. in prezentul capitol se vor prezenta principalele elemente ale unui sistem de management al mediului. 36 . de a garanta cerintele nationale si/sau internationale in vigoare. alocarea resurselor. procedurile. pe langa prezentarea elementelor unui SMM se vor oferi si sfaturi si recomandari practice care sa contribuie la mai buna intelegere a sistemului.III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III. proceduri sau procedee interne menite sa asigure buna desfasurare a activitatilor acestor organizatii. In orice caz. care doreste sa introduca pentru prima oara un sistem de management al mediului ( SMM ) care sa fie dezvoltat si consolidat in cadrul propriului sistem de management general. Un astfel de sistem este esential pentru intarirea capacitatii unei organizatii de a anticipa si raspunde obiectivelor sale de mediu. Introducere In capitolul II au fost prezentate cerintele principale ale unui sistem de management al mediului privite prin prisma unei organizatii care doreste sa beneficieze de un audit obiectiv in vederea obtinerii unei autoevaluari sau autodeclarari privind aplicarea unui sistem de management de mediu. social sau cultural. sanatate si protectia muncii sau cele de management al calitatii ). Un astfel de SMM este compatibil cu conceptul de . In cele ce urmeaza.dezvoltare durabila“ si poate fi adaptat oricarui cadru organizatoric. obiectivelor si scopurilor din domeniul mediului pot fi coordonate si corelate cu eforturile existente deja in alte domenii ( cum sunt activitatile de exploatare. practicile. Spre deosebire de modul de abordare din capitolul II . financiare.. la aplicarea si imbunatatirea lui continua precum si la introducerea si sustinerea sa cat mai eficienta. Un astfel de SMM va asigura ordinea si coerenta in cadrul organizatiilor respective si a preocuparilor acestora fata de problematica mediului. procedeele si resursele necesare pentru aplicarea politicilor.

precum si incredintarea tuturor partilor interesate asupra faptului ca: 37 . interne sau externe. produselor sau serviciilor sale si pentru a contribui la mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului.III. Prezentul sistem de management care face obiectul standardelor ISO 14000 poate fi aplicat oricarei organizatii. evaluarea performantei de mediu comparativ cu politica de mediu a organizatiei si imbunatatirea acestora daca este necesar. in buna echilibrare si integrare a intereselor economice si a celor de mediu. Principalele avantaje ale introducerii unui SMM constau in obtinerea unei competitivitati sporite pe o piata tot mai concurentiala. indiferent de marime. asigurarea de resurse suficiente si corespunzatoare. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ stabilirea si mentinerea comunicarii cu partile interesate. determinarea cerintelor legale si a aspectelor de mediu asociate activitatilor. stabilirea unui proces care sa permita atingerea nivelului de performanta fixat. III. obtinerea unor beneficii din punct de vedere economic. dar el poate fi perfect aplicat si in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) a caror importanta in cadrul mediilor de afaceri si in mod deosebit pentru tara noastra este unanim recunoscuta. Motivul principal pentru care se recomanda ca o organizatie sa introduca un sistem eficient de management al mediului este cel al protejarii sanatatii oamenilor si a mediului impotriva impacturilor potentiale ale activitatilor. incurajarea contractantilor si a furnizorilor in vederea stabilirii unui SMM. inclusiv instruirea. produselor sau serviciilor organizatiei.2. Avantajele unui sistem de management al mediului. stabilirea angajamentului conducerii si a personalului privind protectia mediului pe toata durata ciclului de viata al produsului sau procesului. stabilirea unui proces de management care sa permita auditarea si analiza SMM pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire a sistemului si a performantei de mediu rezultate. pentru a atinge nivelurile de performanta fixate in mod continuu.

imbunatatirea relatiilor dintre industrie si autoritatile publice. incurajarea dezvoltarii si a participarii la definirea solutiilor referitoare la mediu. sistemele preconizate includ procesul de imbunatatire continua. limitarea incidentelor care implica responsabilitati. conservarea materiilor prime si a energiei. imbunatatirea imaginii si cresterea actiunilor pe piata. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ◊ ◊ ◊ ◊ exista un angajament al conducerii privind indeplinirea prevederilor propriei politici. cat si din cel al mediului. Printre consecintele si beneficiile aplicarii unui SMM eficient putem enumera: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ asigurarea consumatorilor privind angajamentul pentru introducerea unui management de mediu care se poate demonstra. accentul este pus mai degraba pe prevenire decat pe actiunea corectiva. poate furniza dovada unei preocupari rezonabile asupra problemelor de mediu si de conformitate la reglementari. simplificarea demersurilor de obtinere a permiselor si autorizatiilor. Este bine ca aceste beneficii sa fie identificate si evidentiate pentru a demonstra partilor interesate si mai ales actionarilor avantajul pe care il are pentru o organizatie aplicarea unui bun SMM. demonstrarea unei preocupari rezonabile privind mediul. O astfel de actiune ofera posibilitatea ca organizatia sa puna in evidenta legatura dintre obiectivele si tintele de mediu si rezultatele financiare specifice precum si utilizarea optima a resurselor acolo unde aduc cele mai mari beneficii atat din punct de vedere financiar . respectarea criteriilor de certificare ale vanzatorului. Am aratat ca un avantaj al introducerii unui SMM consta in obtinerea unor beneficii din punct de vedere economic. satisfacerea criteriilor investitorilor si imbunatatirea accesului la capital.III. imbunatatirea controlului asupra cheltuielilor. 38 . a obiectivelor si tintelor sale de mediu. mentinerea unor bune relatii cu publicul si autoritatile locale. obtinerea asigurarilor la un pret rezonabil.

1. inregistrare sau demonstrare catre alte parti interesate a faptului ca in cadrul organizatiei in cauza se aplica un SMM.Transpunerea in practica (Implementarea) Principiul 4 . PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III.Masurarea si evaluarea.Angajament si politica.2. III. Domeniu de aplicare . care este interesata in dezvoltarea. Modelul preconizat pentru sistemul de managemant al mediului are la baza o conceptie a unei organizatii care doreste sa subscrie la urmatoarele principii de baza: Principiul 1 . 3. Acestea din urma au facut obiectul capitolului II. respectiv al standardului ISO14001. unde reactia inversa este reprezentata de analiza si imbunatatirea continua (figura 3. Principiul 3 . In figura 3. Toate aceste imbunatatiri sunt destinate a fi utilizate pe baza de voluntariat ca un instrument de management intern si nu pentru a fi utilizate drept criterii de certificare. Principiile de baza si elementele sistemului de management al mediului. 3.Analiza si imbunatatire. Generalitati Elementele si indrumarile prezentate in acest capitol si care fac obiectul standardului ISO 14004. se prezinta modelul preconizat pentru sistemul de management al mediului conform ISO 14000. un astfel de model este caracteristic pentru un sistem de reglare automat. ce poate fi reprezentat ca o bucla cu reactie inversa. Principiul 5 .3. sunt aplicabile oricarei organizatii. III. Principiile de baza si elementele sistemului de management al mediului. Principiul 2 .Planificare. In realitate. indiferent de marime.III.2) . transpunerea in practica si/sau imbunatatirea unui sistem de management al mediului . In acest context SMM-ul este privit ca o structura organizatorica ce trebuie supravegheata continuu si analizata periodic pentru a conduce in mod eficient activitatile legate de mediu ale unei organizatii ca raspuns la modificarile factorilor interni si externi care influenteaza organizatia respectiva. 39 . In cele ce urmeaza se vor prezenta liniile de ghidare privind dezvoltarea si transpunerea in practica a sistemelor de management de mediu a principiilor de baza ale SMM precum si coordonarea acestora cu alte sisteme de management. acreditare. tip sau nivel de maturitate.1.

Pe masura ce experienta va creste. cu reglementarile.2. interne sau externe.1. ♦ practicile si procedurile existente in domeniul managementului de mediu: 40 . III.4. ♦ evaluarea performantei comparativ cu criteriile relevante. produse sau servicii pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului si care implica responsabilitati. consideratiile privind protectia mediului pot fi integrate in toate deciziile de afaceri. ea va putea introduce proceduri. Analiza initiala de mediu Situatia curenta a unei organizatii din punct de vedere al protectiei mediului poate fi stabilita printr-o analiza initiala care poate include: ♦ identificarea cerintelor legale si a diferitelor reglementari. III. III. Principiul 1. controlul acelor surse de poluare ce pot angaja responsabilitati sau cu utilizarea mai eficienta a materialelor si a materiei prime).III.Angajamentul conducerii si exercitarea managementului Angajarea conducerii organizatiei si angajamentul permanent al acesteia in exercitarea managementului de mediu sunt esentiale pentru reusita introducerii unui SMM. principiile si liniile directoare.4. Aceasta inseamna ca pentru fiecare etapa a dezvoltarii sau imbunatatirii unui SMM este necesara implicarea conducerii la varf a organizatiei. Se recomanda ca organizatia sa inceapa cu acele masuri ce aduc un beneficiu evident (de exemplu prin concentrarea atentiei asupra conformitatii cu reglementarile existente.4. programe si tehnologii care sa-i permita imbunatatirea performantei de mediu.Angajament si politica Conform acestui prim principiu se recomanda ca organizatia sa-si defineasca politica de mediu si sa-si asume angajamentul pentru introducerea unui SMM propriu. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Intr-un astfel de sistem se recomanda ca fiecare membru al organizatiei sa accepte responsabilitatile legate de protectia mediului. Pe masura ce organizatia va castiga experienta si SMM-ul va incepe sa prinda contur. ♦ identificarea aspectelor de mediu ale propriilor activitati. codurile de buna practica.

III. • liste de verificari. sa se faca in conditiile unei bune documentari si sa conduca la identificarea oportunitatilor de dezvoltare a unui SMM. relatii de afaceri (de exemplu cu cei care transporta si elimina deseurile).3 Politica de mediu 41 . • masurari si examinari directe. Cateva tehnici curente pentru efectuarea unei analize includ: • chestionare. • interviuri. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea politicilor si a procedurilor existente in activitatile de aprovizionare si de contractare. principalele organizatii de protectie a consumatorilor. Aceasta poate include activitati. O prima etapa importanta este de a stabili lista domeniilor ce trebuie analizate. Se recomanda ca procesul si rezultatele analizei initiale de mediu sa fie consemnate in documente corespunzatoare. oportunitatile de imbunatatire a competitivitatii. Organizatiile.III. reactia in urma investigarii incidentelor precedente legate de neconformitati.4. • analiza inregistrarilor. asistenta profesionala. alte organizatii pentru schimb de informatii. inclusiv intreprinderile mici si mijlocii (IMM) pot consulta un numar de surse exterioare cum sunt: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ agentii guvernamentale in legatura cu legile si permisele. operatii specifice sau un anumit loc al organizatiei. Mai jos se prezinta cateva recomandari si sfaturi practice legate de analiza initiala de mediu. asociatii industriale. biblioteci sau baze de date locale sau regionale. functiile sau activitatile altor sisteme de organizare care pot imbunatati sau impiedica obtinerea performantei de mediu. • rapoarte. inclusiv a incidentelor si a situatiilor de urgenta ce pot apare. In toate cazurile de mai sus se recomanda luarea in considerare a tuturor conditiilor de exploatare. punctele de vedere ale partilor interesate. fabricanti ai echipamentelor utilizate.

♦ principiile fundamentale. Un numar mare de organizatii internationale. Aceste principii au ajutat organizatiile sa defineasca continutul si domeniul general de angajare al lor pentru realizarea obiectivelor de protectia mediului. Acest nivel serveste ca referinta pentru evaluarea tuturor actiunilor ulterioare intreprinse de organizatie. Ea fixeaza scopul ce trebuie atins. ♦ cerintele partilor interesate si comunicarea cu acestea. aceasta avand un caracter de unicat pentru organizatia respectiva.III. si ♦ conformitatea cu regulamente. viziunea. legi si alte criterii relevante referitoare la mediu la care organizatia a subscris. ♦ conditiile locale sau regionale specifice. ele ofera diferitelor organizatii un set de valori comune. Conducerea organizatiei este raspunzatoare de aplicarea politicii si de punerea la dispozitie a datelor care vor permite formularea sau modificarea acesteia. asociatii industriale si grupuri de cetateni au elaborat o serie de principii avand un caracter de indrumare. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI O politica de mediu fixeaza pentru o organizatie sensul general al directiei pe care trebuie sa o urmeze si stabileste principiile sale de actiune. ♦ imbunatatirea continua. sanatatii si securitatii muncii). Aceasta politica a fost aprobata de conducerea la cel mai inalt nivel si a fost numita o persoana investita cu autoritatea necesara pentru supravegherea si aplicarea acestei politici? 42 . ♦ prevenirea poluarii. produselor si serviciilor sale? 2. Responsabilitatea pentru stabilirea politicii de mediu ii revine in mod normal conducerii la cel mai inalt nivel a organizatiei. Aceasta politica reflecta valorile si principiile fundamentale ale organizatiei? 3. Se recomanda ca politica de mediu sa tina seama de urmatoarele puncte: ♦ misiunea organizatiei. valorile si convingerile sale esentiale. Organizatia are o politica de mediu corespunzatoare activitatilor. inclusiv guverne. ♦ coordonarea cu alte politici organizationale (de exemplu in domeniul calitatii. nivelul de responsabilitate fata de mediu si performanta dorita fata de care vor fi evaluate toate actiunile ulterioare ale organizatiei. Totodata la definirea unei politici de mediu trebuie luate in considerare cateva probleme cum ar fi: 1. De asemenea. Astfel de principii pot sprijini organizatia in dezvoltarea politicii sale de mediu.

◊ implicarea partilor interesate si stabilirea unei bune comunicari cu acestea. ◊ punerea la punct a procedurilor de evaluare a performantei de mediu si a indicatorilor asociati. ◊ crearea produselor astfel incat sa se diminueze impactul lor asupra mediului in productie. Implica ea supravegherea tehnologiilor si a practicilor de management ale organizatiei? 6. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 4. ◊ educare si instruire. criteriile interne de performanta. Care sunt angajamentele incluse in politica de mediu. prevenirea poluarii. combustibili si energie) si angajarea. cele care sustin principiul imbunatatirii continue. ◊ munca pentru o dezvoltare durabila. cerintele legale. ◊ incurajarea furnizorilor si contractantilor in adoptarea unui SMM. ◊ impartasirea experientei castigate in domeniul mediului. indeplinirea sau depasirea cerintelor legale. Conform acestui principiu se recomanda ca o organizatie sa stabileasca un plan care sa permita satisfacerea politicii sale de mediu. monitorizarea organizatiei. Aceasta politica conduce la fixarea de obiective si tinte in domeniul mediului? 5. reducerea deseurilor si a consumului de resurse (materiale. 43 . de exemplu. III.III. atunci cand este posibil. luarea in considerare a asteptarilor partilor interesate? Iata cateva exemple de angajamente ce pot fi incluse in politica de mediu pe langa reglementarile specifice din domeniul mediului: ◊ diminuarea oricarui impact negativ semnificativ asupra mediului a noilor activitati prin utilizarea procedurilor integrate de management al mediului si al planificarii. Elementele unui sistem de management de mediu legate de planificare includ: ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate. utilizare si eliminare.Planificarea Al doilea principiu de baza al unui SMM este cel al planificarii. politica de mediu. ◊ concretizarea conceptului privind ciclul de viata.5 Principiul 2 . ◊ prevenirea poluarii. mai curand in recuperare si reciclare decat in eliminare.

de exemplu zonele de mediu sensibile? 5. produsele sau serviciile organizatiei provoaca impacturi negative importante asupra mediului? 3. prezent si viitor asupra mediului ( benefic sau nociv) al activitatilor unei organizatii. De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie pentru a avea un impact asupra mediului? 8. III. planurile de mediu si programul de management. Identificarea aspectelor de mediu presupune un proces continuu care determina impactul trecut. obiectivele si scopurile de mediu ale organizatiei sa fie bazate pe cunoasterea aspectelor de mediu si a impacturilor asupra mediului asociate activitatilor. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ obiectivele si tintele de mediu. gravitate si frecventa? 9. precum si evaluarea riscurilor pentru mediu. In acest sens se recomanda ca politica.1. legislatie si afacerile care influenteaza organizatia. produselor si serviciilor aspectele de mediu si impacturile asociate? 6. Cum influenteaza modificarile deliberate sau dezvoltarea activitatii. Activitatile. el poate include identificarea impactului asupra sanatatii si securitatii persoanelor. Impacturile importante asupra mediului sunt locale. produselor sau serviciilor sale. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului Pentru a realiza un plan eficient este necesara identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului asociat acestor aspecte.5. Organizatia are o procedura pentru evaluarea impacturilor proiectelor noi asupra mediului? 4. regionale sau globale? 44 . Care sunt aspectele de mediu semnificative tinand cont de impacturi. probabilitate. Acest proces include si identificarea conditiilor impuse de regulamente. Amplasarea organizatiei necesita luarea in considerare in mod deosebit a aspectelor de mediu. De asemenea. Cat sunt de importante sau severe impacturile potentiale asupra mediului datorate unei disfunctii a procesului? 7. Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor.III. Iata cateva probleme de luat in consideratie la identificarea aspectelor de mediu si la evaluarea impacturilor asupra mediului: 1. produselor si serviciilor organizatiei? 2.

benefic sau nociv. Un impact se refera la modificarea care se produce asupra mediului ca rezultat al unui anumit aspect. sau o poluare sonora. Etapa 1 -. un consum sau o reutilizare a unui material.Alegerea unei activitati.Identificarea impactului asupra mediului Identificarea unui numar cat mai mare de aspecte al caror impact asupra mediului este real sau potential. Astfel. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului asociate acestor aspecte este un proces care poate fi tratat in patru etape. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Legat de identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului se impun cateva recomandari si sfaturi practice.III.Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii. produs sau serviciu Se recomanda ca alegerea activitatii. Etapa 2 -. o emisie. produs sau serviciu Aspect de mediu asociat Impact solului Activitate – Manevrarea Posibilitatea unei scapari Contaminarea substantelor periculoase accidentale sau a apei Produs -. sau epuizarea unei resurse naturale. pentru a fi mai bine cunoscut. De exmplu. ar putea implica o deversare. produsului sau serviciului sa fie facuta in mare masura pentru a acoperi un domeniu important a carui impact sa fie semnificativ si intr-o masura mai mica. ♦ ♦ ♦ ♦ Exemple pentru cele trei etape sunt prezentate in continuare: Activitate. Etapa 3 -. Exemple de impacturi sunt: poluarea sau contaminarea apei. va trebui sa avem in vedere faptul ca: ♦ Relatia dintre aspectele de mediu si impacturile asupra mediului este o relatie cauza-efect. Un aspect de mediu se refera la un element al activitatii. produsului sau serviciului Identificarea unui mare numar de aspecte de mediu care pot fi asociate activitatii.Produs rafinat Calitate si randament Conservarea sporit in utilizare resurselor naturale 45 . produsului sau serviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului. produsului sau serviciului ales.

Evaluarea importantei impactului Importanta impactului asupra mediului poate varia de la o organizatie la alta. Cuantificarea poate ajuta evaluarea importantei acestuia. ◊ efectul asupra imaginii publice a organizatiei. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Serviciu – vehiculelor Intretinerea Emisii sau evacuari de Reducerea noxe aerului poluarii Etapa 4 -. ◊ dificultatea modificarii impactului. Cum identifica organizatia si cum poate avea acces la prevederile legale si alte cerinte relevante? 2.2. ◊ preocupari ale partilor interesate. Prevederi legale si alte cerinte Se recomanda ca organizatia sa stabileasca. sa aplice si mentina proceduri pentru identificarea. ◊ costul modificarii impactului. ◊ durata impactului. Efectele economice: ◊ existenta eventuala a prevederilor legale si a reglementarilor si costurile aferente aplicarii lor. Evaluarea importantei impactului poate fi facilitata daca se vor lua in considerare: Efectele asupra mediului: ◊ marimea impactului. ◊ efectul modificarii asupra altor activitati si procedee. III. Cum urmareste organizatia prevederile legale si alte cerinte? 3. ◊ probabilitatea de aparitie. Cum comunica organizatia personalului informatiile relevante asupra prevederilor legale si a altor cerinte? 46 . ◊ severitatea impactului. Cateva probleme de luat in consideratie privind prevederile legale si alte cerinte: 1.5.III. Cum urmareste organizatia modificarile prevederior legale si a altor cerinte? 4. produselor sau serviciilor sale. accesul si cunoasterea cerintelor legale si a altor cerinte la care aceasta a subscris si care se refera in mod direct la aspectele de mediu ale activitatilor.

si serviciile profesionale. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Sfaturi practice -. licente si permise. bazele de date comerciale.5. Aceste reglementari se pot prezenta sub mai multe forme: ♦ reglementari specifice activitatii ( de exemplu. 47 . gestionarea produselor. permise de exploatare a locului). achizitionarea. Pentru identificarea reglementarilor din domeniul mediului si a modificarilor aduse acestora pot fi consultate mai multe surse: ♦ ♦ ♦ ♦ toate nivelurile guvernamentale.Prevederi legale si alte cerinte Pentru a mentine conformitatea cu reglementarile din domeniu. produsele sau serviciile sale. Atat criteriile interne de performanta. III. si ♦ autorizatii. responsabilitatile angajatilor. contractanti.Criterii interne de performanta Atunci cand standardele externe nu raspund necesitatilor organizatiei sau atunci cand ele nu exista se recomanda sa se stabileasca si sa se aplice prioritati si criterii interne de performanta. asociatiile sau grupurile industriale.3. ♦ legi privind mediul in general. Pentru a facilita urmarirea dispozitiilor legale. organizatia poate stabili si actualiza o lista cu toate legile si reglementarile referitoare la activitatile. ♦ reglementari specifice industriei din care face parte organizatia. produselor sau serviciilor sale. se recomanda ca organizatia sa identifice si sa inteleaga dispozitiile legale care sunt aplicabile activitatilor. furnizori.III. Iata cateva exemple de domenii in care o organizatie poate defini criterii interne de performanta: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ sisteme de management. cat si standardele externe ajuta organizatia sa-si defineasca propriile obiective si tinte de mediu. ♦ reglementari specifice produselor sau serviciilor organizatiei. gestiunea bunurilor si cedarea activelor.

diminuarea riscului legat de procesele specifice organizatiei. Acesti indicatori pot fi utilizati ca baza pentru un sistem de evaluare a performantei de mediu si pot furniza o informatie privind sistemele operationale si de management de mediu. pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns la incidente de mediu. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ comunicari privind mediul. Tintele de mediu pot fi detaliate si fixate pentru atingerea acestor obiective. masurari si imbunatatiri de mediu. proiecte esentiale. sau pot fi limitate la anumite locuri sau activitati specifice. Dupa ce se fixeaza tintele si obiectivele.4 Obiective si tinte de mediu Pentru realizarea politicii de mediu a unei organizatii. Obiectivele si tintele trebuie 48 . gestionarea deseurilor. III. Aceste obiective reprezinta telurile generale si nivelul de performanta privind mediul pe care organizatia si le-a propus in cadrul politicii sale de mediu. se recomanda ca organizatia sa stabileasca indicatori masurabili ai performantei de mediu. ape uzate. se recomanda ca organizatia sa ia in considerare atat constatarile obtinute in analiza initiala de mediu. cat si aspectele identificate si impactul asupra mediului asociat acestor aspecte. gestionarea apei ( de exemplu. impreuna cu cadrul de timp preconizat. constientizare si instruire in probleme de mediu. si transporturi. relatii impuse de reglementari. Se recomanda ca obiectivele si tintele sa fie definite de niveluri corespunzatoare. se recomanda sa se stabileasca o serie de obiective. Se recomanda ca aceste tinte sa fie precizate. La stabilirea acestor obiective. Obiectivele si tintele de mediu pot fi aplicate in general in toate sectoarele unei organizatii.ale conducerii. cuantificabile si masurabile. gestionarea energiei. de ploaie sau subterane).III. schimbarea procedeelor. gestionarea substantelor periculoase.5. gestionarea calitatii aerului. prevenirea poluarii si conservarea resurselor.

la dezvoltarea lor? 3 Sunt luate in considerare punctele de vedere ale partilor interesate? 4 Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti pentru obiective si tinte? 5 Obiectivele si tintele au fost analizate si revizuite cu regularitate pentru a reflecta imbunatatirile dorite in domeniul performantei de mediu? Odata clarificate problemele formulate mai sus vor trebui avute in vedere cateva recomandari privind stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu. a promova actiuni de constientizare a angajatilor si a colectivitatii cu privire la problemele de mediu. obiectivele pot include angajamentul de: ♦ reducere a cantitatilor de deseuri produse si prevenirea epuizarii resurselor. Astfel. La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu vor trebui luate in consideratie cateva probleme cum ar fi: 1. cantitatea de deseuri produse. concepere a produselor astfel incat sa se reduca la minimum impactul lor asupra mediului in procesul de productie. raportata la cantitatea de produs finit. ♦ ♦ 49 . cum este CO2 . cantitatea de emisii. Cum reflecta obiectivele si tintele de mediu atat politica de mediu cat si impacturile importante asupra mediului asociate activitatilor. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI analizate si revizuite periodic avandu-se in vedere consideratiile facute de diferite parti interesate. limitare a oricarui impact negativ important asupra mediului al activitatilor noi. reducere sau eliminare a deseurilor poluante din mediu. produselor sau serviciilor organizatiei? 2 Cum participa personalul responsabil cu realizarea obiectivelor si tintelor de mediu. utilizand indicatori ai performantei de mediu cum sunt : ♦ ♦ cantitatea de materii prime sau de energie utilizata . utilizare si eliminare. controlul impactului asupra mediului produs de sursele de materii prime. eficienta utilizarii materialelor si energiei. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Progresele obtinute in atingerea unui obiectiv pot fi masurate in general.III.

abateri de la limite). suprafata de teren trasformata in habitat natural. cantitati ale unor poluanti specifici. Indicator: cantitatea de combustibil si de electricitate utilizata pe unitatea de productie. Tinta: scaderea cu zece procente a consumului de energie fata de anul precedent. de exemplu. un program de management de mediu identifica actiunile specifice. investitia in protectia mediului.5. CFCs. SO2. numar de kilometri efectuati de vehicule. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ numarul incidentelor de mediu (de exemplu. Un exemplu integrat: Obiectiv: reducerea consumului de energie necesara in fabricatie. resurse si responsabilitati pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei.III. utilizate la ambalaje. III. NOx. In cadrul furnizat de planificarea managementului de mediu.5 Programe de management de mediu In cadrul actiunii de planificare. HC. servicii. Programele de management de mediu ajuta organizatia sa-si imbunatateasca performanta de mediu. numarul accidentelor de mediu ( de exemplu. Programele de management de mediu. numarul de reclamatii. degajari neintentionate). locuri sau instalatii specifice. se recomanda ca organizatia sa elaboreze un program de management de mediu care sa cuprinda toate obiectivele sale de mediu. in ordinea prioritatii lor in organizatie. proiecte. Aceste actiuni se refera la procedee specifice. CO. procent de deseuri reciclate. Pb. produse. trebuie sa stabileasca grafice. Cateva probleme avute in vedere la stabilirea programelor de management de mediu: 50 . Ele ar trebui sa fie dinamice si analizate cu regularitate pentru a reflecta schimbarile in obiectivele si tintele organizatiei. procent de materiale reciclate. pe unitatea de productie.

responsabilitati. Cum raspund programele de management de mediu la politica de mediu si la activitatile de planificare generala? 6. a obiectivelor si a tintelor sale 51 . . PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 1. Obiectivul 1 III. fata de nivelul actual Primul program Recuperarea apei de mediu Actiunea 1 Instalarea unui echipament pentru reciclarea apei utilizate la spalare in Procesul A pentru reutilizarea ei in procesul B 1) Acest proces ar trebui repetat pentru toate angajamentele din politica. Sunt urmarite si revizuite programele de management de mediu? Un exemplu privind cuprinsul si procesul de dezvoltare a unui program de management de mediu se prezinta in continuare: Angajament si politica Primul angajament politica de mediu 1) din Planificare Exemplu Conservarea resurselor naturale Reducerea la minimum a consumului de apa atunci cand acest lucru este posibil tehnic si este rentabil Tinta 1 Reducerea consumului de apa in locuri selectate cu 15% pe an. Care este procesul prin care organizatia realizeaza programele de management de mediu? 2. obiective si tinte. Procesul de planificare a managementului de mediu implica toate partile responsabile? 3.Transpunerea in practica (implementarea) Pentru transpunerea efectiva in practica a sistemului de management de mediu se recomanda ca organizatia sa-si dezvolte capacitatile si mecanismele de sustinere necesare indeplinirii politicii de mediu.6. indeplinirea la timp si prioritati? 5. Cum trateaza acest program problemele legate de resurse. Principiul 3.III. Exista un procedeu pentru analizarea periodica a programului? 4.

1 Generalitati Capacitatile si mijloacele de sustinere ale oricaror activitati ale unei organizatii evolueaza permanent in functie de schimbarile cerintelor partilor interesate. In alocarea resurselor. sa fie stabilite si puse la dispozitie. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III.2 Asigurarea mijloacelor III. de dinamica mediului de afaceri si de procesul imbunatatirii continue. in scopul transferului de tehnologii si know-how. materiale si financiare Se recomanda ca resursele corespunzatoare.2. alte intreprinderi mici si mijlocii din lantul de aprovizionare sau din bazele locale pentru definirea si rezolvarea problemelor comune. materiale (de exemplu: utilitati. Cum identifica si aloca organizatia resursele umane. de deseuri si de eliminare a acestora. echipamente) si financiare. III. participarea la transferul know-how. transpunerea in practica a managementului de mediu se poate aborda in etape si ar trebui sa se bazeze pe nivelul de cunoastere si constientizare de catre personalul acestora a cerintelor. inclusiv cele pentru noile proiecte ? 2. esentiale pentru implementarea politicii de mediu a organizatiei si atingerea obiectivelor avute in vedere. materiale si financiare: 1.6. Este bine de avut in vedere cateva probleme privind resursele umane.1 Resurse umane. Pot fi incluse si aspecte cum sunt cele legate de costul controlului poluarii. organizatiile pot dezvolta proceduri pentru urmarirea beneficiilor si a costurilor activitatilor de mediu si a celor legate de mediu. asteptarilor si beneficiilor in privinta mediului si pe disponibilitatea resurselor. utilizarea in comun a unor facilitati si servicii. Pentru a face fata acestor constrangeri intreprinderile mici si mijlocii ar trebui pe cat posibil sa dezvolte o strategie de cooperare cu : ♦ organizatiile reprezentand clienti mari. Cum urmareste organizatia costurile si beneficiile activitatilor de mediu ? Un caz aparte il constituie intreprinderile mici si mijlocii. facilitarea progresului tehnic. materiale si financiare necesare pentru atingerea obiectivelor si scopurilor sale de mediu.III.6. ♦ 52 . Structura de organizare si resursele de care dispun intreprinderile mici si mijlocii pot impune anumite limite la transpunerea in practica a SMM. aspectelor.6. Pentru multe organizatii. umane.

pentru programele de instruire.3 Raspunderi si responsabilitati Se recomanda ca responsabilitatea pentru realizarea si eficienta SMM sa fie atribuita unei (unor) persoane sau functie(i) cu suficienta autoritate. Cateva probleme care trebuie luate in considerare in procesul de integrare si armonizare sunt: 1.2 Integrarea si armonizarea SMM in sistemul de management existent Pentru un management eficient al problemelor de mediu. comunicarea si raportarea.6. ♦ III. ♦ organizatii de standardizare. se recomanda ca elementele SMM sa fie concepute si realizate astfel incat acestea sa fie integrate si armonizate in mod efectiv in elementele sistemului de management existent. alocarea resurselor.6. sistemele de apreciere si recompensa.2. Cum a fost integrat sistemul de management al mediului in procesul de management general al intreprinderii? 2. organizarea si structura responsabilitatilor. sistemele de sustinere si de informare. controlul operational si documentarea. formarea si dezvoltarea. angajarea unor activitati de consultanta in comun. camere de comert. competenta si resurse. 53 . Care este procesul pentru echilibrarea si rezolvarea conflictelor intre mediu si alte obiective de afaceri si prioritati? III.III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI stabilirea unei modalitati de a studia SMM. universitati si alte centre de cercetare pentru sprijinirea productiei si inovatiilor.2. asociatii ale intreprinderilor mici si mijlocii. sistemele de masurare si monitorizare. Elementele sistemului de management general care pot sa faca obiectul armonizarii si integrarii SMM sunt: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ politicile de organizare.

PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Conducerea operationala trebuie sa defineasca responsabilitatile in mod clar si sa-si asume la randul ei responsabilitatea si raspunderea pentru implementarea efectiva a SMM si obtinerea performantei de mediu dorite. Iata cateva probleme care trebuie luate in considerare la atribuirea raspunderilor si responsabilitatilor: 1. identifica si inregistreaza toate problemele de mediu? ♦ se initiaza.III. O abordare posibila pentru stabilirea responsabilitatilor de mediu este indicata mai jos. recomanda sau ofera solutii pentru aceste probleme? ♦ se verifica implementarea unor asemenea solutii ? ♦ se controleaza activitatile viitoare pana cand orice deficienta sau conditie nesatisfacatoare a fost corectata? ♦ se obtine o instruire corespunzatoare pentru a actiona in situatii de urgenta? ♦ sunt cunoscute consecintele unei neconformitati? ♦ sunt cunoscute raspunderile ce decurg in acest caz? ♦ se incurajeaza actiunile si initiativele voluntare? Pentru a asigura dezvoltarea si implementarea eficienta a unui SSM. resurse si personal suficient pentru implementare ? ♦ se initiaza actiuni pentru asigurarea conformitatii cu politica de mediu? ♦ se anticipeaza. Care sunt responsabilitatile si raspunderile personalului care gestioneaza. Cum se realizeaza responsabilitatea si raspunderea personalului? In acest sens: ♦ se obtine o formare. Care este relatia dintre responsabilitatea in domeniul mediului si performanta individuala si daca aceasta este analizata periodic ? 3. realizeaza si verifica activitatile ce afecteaza mediul si daca acestea sunt definite si au o baza de documentare ? 2. 54 . este necesar sa se atribuie responsabilitati corespunzatoare personalului organizatiei. Trebuie avut in vedere faptul ca institutiile si companiile au structuri organizatorice diferite si este deci necesar ca intelegerea si definirea responsabilitatilor in domeniul mediului sa se bazeze pe procesele lor concrete de munca. Angajatii de la toate nivelurile sunt raspunzatori pentru indeplinirea responsabilitatilor lor in obtinerea performantei de mediu si sustinerea sistemului de management general de mediu.

Director executiv.4 Constientizare si motivatie privind mediul Conducerea la cel mai inalt nivel are un rol cheie in realizarea constientizarii si motivatiei angajatilor. acestia ar trebui sa-i incurajeze pe toti ceilalti membri ai organizatiei sa raspunda in mod similar in vederea transpunerii in practica a unui sistem SMM. manager general de mediu Managerii respectivi Manager general de mediu Manager Toti managerii Departamentul de marketing si vanzari Aprovizionare. in contextul participarii la valorile de mediu.In cazul SMM persoana responsabila poate fi proprietarul. Acesta devine angajamentul fiecarei persoane. prin explicarea valorilor de mediu si transmiterea. Presedinte. tintelor si programelor de mediu Evaluarea performantei SMM Asigurarea conformitatii cu reglementarile din domeniu Asigurarea imbunatatirii continue Identificarea asteptarilor clientilor Identificarea asteptarilor furnizorilor Elaborarea si mentinerea procedurilor contabile Conformitatea cu procedurile stabilite Persoana(e) responsabila(e) Presedinte. La randul lor. Toti membrii organizatiei ar trebui sa inteleaga si sa fie incurajati si convinsi sa accepte importanta atingerii obiectivelor si tintelor de mediu pentru care sunt responsabili si/sau raspunzatori. Exemple de responsabilitati de mediu Stabilirea directiei generale Elaborarea politicii de mediu Stabilirea obiectivelor. 55 . III.6. transforma un sistem de management de mediu existent pe hartie intrun proces real. comunicarea catre intregul personal a angajamentului propriu asumat prin politica de mediu.III.2. Manager financiar /contabilitate Toata conducerea NOTA -. director executiv. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Ceea ce urmeaza este un posibil exemplu de diferite responsabilitati de mediu. care.

angajamentul organizatiei privind politica de mediu? 2. precum si politicile si obiectivele de mediu ale organizatiei. atunci cand acestea sunt efectuate incorect.catre salariati. De asemenea organizatia ar trebui sa se asigure ca subcontractantii si colaboratorii acesteia care lucreaza pe teren au cunostintele si competentele necesare realizarii muncii intr-o "maniera responsabila fata de mediu". Cum a stabilit. Instruirea corespunzatoare. instruirea. ar trebui asigurata pentru intregul personal din organizatie. metodele si competentele cerute de indeplinirea sarcinilor proprii intr-un mod eficient si competent si sa cunoasca impactul produs de activitatile lor asupra mediului. Acestea ar trebui luate in considerare la alegerea. In ce masura angajatii inteleg. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Motivatia pentru imbunatatirea continua a SMM poate fi sporita atunci cand angajatilor li se recunoaste meritul in realizarea obiectivelor si atingerea tintelor si sunt incurajati sa exprime sugestii care pot conduce la imbunatatirea performantei de mediu. Cum recunoaste si apreciaza realizarile angajatilor sai in domeniul mediului? III. Nivelul si detalierea instruirii pot varia in functie de sarcina fiecarui angajat.6.5 Cunostinte. sustinut si transmis conducerea la varf. inclusiv prin instruirea privind cunostintele. Se recomanda ca angajatii sa aiba o baza de cunostinte corespunzatoare.III. adecvata realizarii politicilor. 56 . standardele interne. recrutarea. obiectivelor si tintelor de mediu. In ce masura valorile de mediu acceptate servesc la motivarea actiunilor responsabile privind ocrotirea mediul? 4. accepta valorile si importanta ocrotirii mediului si participa la solutionarea problemelor de mediu ale organizatiei? 3. Un program de instruire tipic cuprinde urmatoarele elemente: ♦ identificarea necesitatilor de instruire a angajatilor. Este necesar ca formarea si instruirea sa fie astfel facuta. incat toti angajatii sa cunoasca cerintele reglementarilor corespunzatoare . dezvoltarea competentelor si formarea continua a personalului.2. Pentru a evalua eficienta unor astfel de actiuni ar trebui sa raspundem la urmatoarele intrebari cum ar fi: 1. competente si instruire Cunostintele si competentele necesare realizarii obiectivelor de mediu ar trebui identificate si evidentiate.

III. In acest caz trebuie raspuns la urmatoarele intrebari privind cunostintele. competenta si eficienta activitatii de instruire: 1. dezvoltare si inginerie Asigurarea conformitatii cu cerintele interne si reglementare Cresterea competentelor Angajatii cu responsabilitati in domeniul mediului Conformitate Angajatii ale caror actiuni pot afecta conformitatea 57 . obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei si insuflarea unui sentiment de responsabilitate individuala Imbunatatirea performantei in domenii specifice ale organizatiei. cercetare. verificarea conformitatii programului de instruire cu cerintele organizationale sau reglementare. de exemplu exploatare. evaluarea modului in care s-au insusit cunostintele in cadrul activitatii de instruire. Cum sunt analizate necesitatile de instruire pentru functii specifice ? 3. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ elaborarea unui plan de instruire care raspunde necesitatilor concrete. instruirea grupurilor de angajati propusi. Cum este asigurata documentatia necesara si urmarita instruirea ? Iata cateva exemple ale tipurilor de instruiri pe probleme de mediu care pot fi asigurate de organizatie: Tip de instruire Instruire pentru constientizare privind importanta strategica a managementului de mediu Instruire pentru constientizare privind problemele de mediu in general Audienta Conducerea la cel mai inalt nivel Scop Obtinerea angajamentului si alinierii la politica de mediu a organizatiei Toti angajatii Obtinerea angajamentului privind politica. Cum identifica organizatia necesitatile de instruire ? 2. asigurarea documentatiei necesare. analizata si modificata daca este necesar ? 4. Instruirea este dezvoltata.

III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

III.6.3. Actiuni de sprijinire in vederea punerii in practica a unui SMM III.6.3.1 Comunicare si raportare Comunicarea presupune stabilirea proceselor de raportare interna si atunci cand se doreste , externa, privind activitatile organizatiei legate de mediu pentru:

a demonstra angajamentul conducerii in rezolvarea problemelor de mediu; a trata problemele referitoare la aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei; a constientiza importanta politicii, obiectivelor, tintelor si programelor de mediu ale organizatiei; a informa partile interesate interne sau din exterior cu privire la sistemul de management de mediu al organizatiei si la performanta sa de mediu, atunci cand este cazul.

Rezultatele monitorizarii SMM, auditurilor si analizelor efectuate de conducere trebuie aduse la cunostinta celor care sunt responsabili pentru atingerea unei anumite performante privind protectia mediului. Furnizarea de informatii adecvate angajatilor organizatiei si altor parti interesate au ca scop motivarea acestora si incurajarea publicului de a intelege si accepta eforturile organizatiei pentru imbunatatirea performantei sale de mediu. Cateva probleme de luat raportarea: 1. 2. 3. 4. 5. 6. in consideratie privind comunicarea si

Care este mecanismul de receptare si de raspuns la preocuparile angajatilor ? Care este mecanismul de receptare si de raspuns la preocuparile altor parti interesate ? Care este mecanismul de comunicare a politicii si a performantei de mediu al organizatiei ? Cum sunt comunicate rezultatele auditurilor si analizelor SMM tuturor persoanelor interesate din organizatie ? Care este mecanismul prin care se face accesibil publicului politica de mediu ? Comunicarea interna este adecvata sustinerii imbunatatirii continue a problemelor de mediu ?

58

III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Pentru o mai buna intelegere si aplicare se prezinta cateva exemple si sfaturi practice: a) Elemente care pot fi incluse in rapoarte: ◊ profilul organizatiei; ◊ politica, obiectivele si tintele de mediu; ◊ procesul de management de mediu (incluzand implicarea partilor interesate si cunoasterea personalului ); ◊ evaluarea performantei de mediu (incluzand emisiile, conservarea resurselor, conformitatea, serviciile care insotesc produsele si riscurile); ◊ oportunitati de imbunatatire; ◊ informatii suplimentare, cum sunt glosarele; ◊ prezentarea continutului. b) Este important de retinut, atat pentru comunicare si raportare interna, cat si externa, urmatoarele: ◊ sa se incurajeze comunicarea reciproca; ◊ informatia sa fie inteleasa si explicata in mod corespunzator; ◊ informatia sa fie verificabila; ◊ organizatia sa prezinte o imagine exacta a performantei sale; ◊ informatia sa fie prezentata intr-o forma coerenta (de exemplu, unitati similare de masura care sa permita compararea diferitelor marimi in timp). c) O organizatie poate comunica informatia legata de mediu in diferite moduri: ◊ in exterior, printr-un raport anual, prezentari reglementate,rapoarte publice de stat, publicatii ale asociatiilor din industrie, mas-media, publicitate; ◊ organizarea de zile deschise, publicarea numerelor de telefon unde pot fi adresate reclamatiile si problemele; ◊ in interior, prin buletine informative, publicatii interne, reuniuni si mesaje trimise prin posta electronica. III.6.3.2 Activitatea de documentare si evidenta documentelor Se recomanda ca procesele si procedurile operationale sa fie definite si sa dispuna de documentatia corespunzatoare si atunci cand este necesar actualizata. Organizatia ar trebui sa identifice si defineasca in mod clar diferitele tipuri de documente care stabilesc si specifica procedurile operationale si de control eficiente. Existenta bazei de documente pentru SMM ajuta la constientizarea angajatilor asupra a ceea ce este necesar de facut pentru realizarea
59

III. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

obiectivelor de mediu ale organizatiei si permite evaluarea sistemului si a performantei de mediu. Natura documentatiei poate varia in functie de marimea si complexitatea organizatiei. In cazul in care elementele SMM sunt integrate intr-un sistem de management general al organizatiei, documentatia referitoare la mediu ar trebui integrata in documentatia existenta.Pentru facilitarea utilizarii acesteia, organizatia poate lua in considerare realizarea si mentinerea unui sumar al documentatiei existente utilizabile pentru: ◊ a confrunta politica, obiectivele si tintele de mediu; ◊ a descrie mijloacele de realizare a obiectivelor si tintelor de mediu; ◊ a evidentia rolurile cheie, responsabilitatile si procedurile; ◊ a indica accesul la documentatia conexa si a descrie si alte elemente ale sistemului de management de mediu al organizatiei, acolo unde este cazul; ◊ a demonstra ca elementele sistemului de management de mediu care sunt adecvate organizatiei sunt implementate. Un astfel de document rezumativ poate servi ca referinta la transpunerea in practica si mentinerea sistemului de management de mediu al organizatiei. Urmatoarele aspecte trebuie avute in vedere: 1. Cum sunt identificate, documentate, comunicate si analizate procedurile de management de mediu ? 2. Organizatia are un procedeu pentru dezvoltarea si mentinerea documentatiei SMM ? 3. Cum este integrata documentatia SMM in documentatia existenta, acolo unde este cazul ? 4. Cum au acces angajatii la baza de documente a SMM ,necesara desfasurarii activitatilor lor profesionale ? Inainte de a prezenta cateva sfaturi practice trebuie sa avem in vedere ca toate documentele indiferent de suportul si locul unde se afla trebuie sa fie utile si usor de inteles. Toata documentatia ar trebui sa fie datata (inclusiv datele revizuirilor), usor de identificat, organizata si pastrata o peroada de timp specificata. Se recomanda ca organizatia sa se asigure ca :

documentele pot fi identificate dupa numele organizatiei, departamentului, functiei, activitatii si/sau persoanei de contactat;

60

♦ manipularea si depozitarea materiilor prime. Atunci cand se elaboreaza sau se modifica aceste proceduri de control. activitati strategice de management care sa anticipeze si sa raspunda la schimbarile cerintelor de mediu. ♦ transport. ♦ aprovizionarea. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ♦ ♦ ♦ documentele sunt analizate periodic. ♦ contractarea. ♦ service-ul pentru clienti.6. cesionari si gestiunea proprietatii) sau a unor produse si ambalaje.6. se recomanda ca organizatia sa ia in considerare acele operatiuni si activitati care au un impact semnificativ asupra mediului. ♦ laboratoare. III.3. ♦ procese de productie si de intretinere. revizuite daca este necesar si aprobate de persoane autorizate inainte de aparitia lor. versiunile curente ale documentelor importante sunt disponibile in toate locurile unde se efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului.3. ♦ achizitia. ♦ depozitarea produselor. publicitate. ♦ marketing. construirea sau modificarea cladirilor sau instalatiilor. a schimbarilor unor procese si gestionarii resurselor. documentele necorespunzatoare sunt retrase rapid din toate punctele de difuzare si punctele de utilizare. III. activitati curente de management destinate sa asigure conformitatea cu cerintele interne si externe ale organizatiei si sa garanteze eficacitatea si eficienta lor. Aceste activiti pot fi impartite in trei categorii: ♦ ♦ ♦ activitati pentru prevenirea poluarii si conservarea resurselor naturale in cadrul noilor proiecte importante.4 Pregatirea pentru situatii de urgenta si a capacitatii de raspuns 61 .3 Controlul activitatilor si operatiilor desfasurate in cadrul SMM Transpunerea in practica a SMM presupune stabilirea si mentinerea unor proceduri de control pentru a te asigura ca politica.III. a proprietatii (achizitii. obiectivele si tintele de mediu sunt indeplinite. Astfel de operatiuni si activitati pot include: ♦ proiectarea si ingineria activitatilor de cercetare si dezvoltare.

In acest sens organizatia trebuie sa elaboreze si sa mentina proceduri care sa trateze incidentele de mediu si situatiile de urgenta posibile.7. Procedurile operationale si controlul ar trebui sa tina seama. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI Se recomanda ca un element important al activitatii de implementare a SMM.III. ♦ detalii privind serviciile de urgenta(de exemplu: pompieri. accidentelor sau situatiilor de urgenta potentiale. Se recomanda ca procedurile sa ia in considerare incidentele ivite sau posibile ca urmare a: conditiilor anormale de functionare.1 Generalitati Conform acestui principiu. monitorizarea si 62 . elaborarea unor planuri si proceduri pentru situatii de urgenta care sa asigure capacitatea de raspuns corespunzatoare in cazul aparitiei unor incidente neprevazute sau accidentale. ♦ planuri de comunicare interna si externa. se recomanda ca o organizatie sa masoare. Principiul 4 . efectele specifice determinate de evacuarile accidentale asupra mediului si ecosistemului. ♦ actiuni intreprinse in diferite situatii de urgenta. acolo unde este cazul de: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ emisiile accidentale in atmosfera. sa monitorizeze si sa evalueze performanta pe care o realizeaza din punct de vedere al ocrotirii mediului. ♦ informatii privind materialele si substantele periculoase. deversarile accidentale in apa sau pe sol. III.Masurare si evaluare III. ♦ planuri de instruire si verificare a eficientei acestora. Astfel de planuri de urgenta includ: ♦ modul de organizare in caz de urgenta si stabilirea responsabilitatilor.7. Masurarea. ♦ lista a personalului de baza. incluzand impactul potential al fiecareia asupra mediului si masurile care se iau in cazul emisiei accidentale. salubritate).

Rezultatele trebuie analizate si utilizate pentru determinarea domeniilor in care s-a inregistrat un succes si identificarea activitatilor care necesita actiuni corective si imbunatatiri. Cum au fost stabiliti indicatorii specifici ai performantei de mediu in functie de obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei si care sunt acestia? 3 Ce procese de control se aplica pentru etalonarea regulata. Cum este monitorizata curent performanta de mediu ? 2. Identificarea indicatorilor corespunzatori si semnificativi pentru performanta de mediu a organizatiei ar trebui sa fie un proces permanent. trebuie identificate o 63 . practici. coerenti cu politica sa de mediu. monitorizare si auditare. verificabili si reproductibili. Indicatorii ar trebui sa fie relevanti pentru activitatile organizatiei. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI evaluarea sunt activitati cheie a unui SMM. precum si a altor analize asupra SMM care au la baza o serie de documente si la randul lor constituie o noua baza de documentatie. Se recomanda sa se aplice procedee corespunzatoare pentru a asigura fiabilitatea datelor.3 Actiune preventiva si actiune corectiva In urma activitatilor de masurare. In vederea realizarii unor masuratori si monitorizari corespunzatoare trebuie sa avem in vedere urmatoarele aspecte: 1. Acesta include evaluarea conformitatii cu legislatia si reglementarile de mediu existente. Astfel de procedee se pot referi la etalonarea aparaturii.III.7.2 Masurare si monitorizare Se recomanda sa existe un sistem de masurare si monitorizare a performantei reale fata de obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei in domeniile sistemului de management si a proceselor operationale. a echipamentului de incercare si probarea hardware-lui si software-lui. eficienti din punct de vedere al costului si fezabili tehnologic. III.7. Se recomanda ca astfel de indicatori sa fie obiectivi. masurarea esantioanelor si monitorizarea echipamentelor si sistemelor ? 4 Care este procesul de evaluare periodica a conformitatii cu prevederile legale si alte acorduri? III. care asigura ca organizatia functioneaza in conformitate cu programul de management de mediu stabilit.

Conducerea organizatiei trebuie sa se asigure ca aceste actiuni preventive si corective se pun in aplicare si in acelasi timp este urmarita eficienta lor in mod continuu. ♦ activitati de inspectie. pastrare. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI serie de actiuni cu caracter preventiv si corectiv. etalonare si intretinere. completare. Care sunt informatiile legate de mediu de care are nevoie organizatia pentru o gestionare eficienta? 2. strangere. Iata cateva probleme de luat in consideratie pentru gestionarea informatiilor si inregistrarilor: 1. III. Gestionarea eficienta a acestor documente este esentiala pentru implementarea cu succes a SMM. clasificare. intretinere. retinere si punere la dispozitie a informatiilor si documentelor reprezentative ale SMM. ♦ auditurile de mediu si analizele efectuate de conducere.7. ♦ autorizatii. reclamatii si actiuni intreprinse. ♦ activitati de instruire in domeniul mediului. Ce capacitate are organizatia de a identifica si urmari indicatorii cheie ai performantei de mediu precum si alte date necesare realizarii obiectivelor sale ? 3. ♦ aspecte de mediu si impactul asociat acestora. regasire. ♦ informatii privind furnizorii si contractantii. Elementele principale ale unei bune gestionari a documentelor si informatiilor de mediu includ mijloacele de identificare. In acest fel poate rezulta o gama complexa de documente si informatii. ♦ datele si inregistrarile din activitatea de monitorizare. ♦ identificarea produselor: date privind componenta si caracteristicile acestora. Cum asigura sistemul preconizat de gestionare a inregistrarilor (informatiilor) organizatiei accesul angajatilor la informatia de care au nevoie si cand au nevoie ? 64 .4 Gestionarea inregistrarilor si a informatiilor referitoare la SMM Documentele constituie o dovada a functionarii continue a SMM si ar trebui sa cuprinda : ♦ prevederi legale si alte reglementari. ♦ detalii referitoare la neconformitati: incidente.III.

III.8. conducerea organizatiei sa analizeze SMM pentru a asigura continua lui adaptare si eficienta. III.1 Generalitati In conformitate cu acest principiu se recomanda ca o organizatie sa analizeze si sa imbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu.7.5 Auditurile SMM Se recomanda ca auditurile SMM sa fie realizate periodic pentru a determina daca sistemul este conform masurilor planificate si este corect implementat si mentinut. Analiza sistemului de management de mediu Se recomanda ca la intervale adecvate. se recomanda ca persoana(persoanele) care efectueaza auditul sa o poate face in mod obiectiv si impartial si sa aiba instruirea corespunzatoare.8 Principiul 5 .Analiza si imbunatatirea continua III. produsele si serviciile organizatiei. tintelor si performantei de mediu. Se recomanda ca raportul auditului sa fie difuzat conform planului de audit. 65 . Frecventa auditurilor este determinata de natura activitatilor.8. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI III. Se recomanda ca acest proces de imbunatatire sa aiba un caracter continuu. Analiza SMM ar trebui sa fie destul de cuprinzatoare pentru a aborda toate activitatile. Se recomanda ca analiza SMM sa cuprinda : ◊ ◊ analiza a obiectivelor.2. Se recomanda ca frecventa efectuarii auditurilor sa se stabileasca pe baza rezultatelor auditurilor precedente. avand ca obiectiv imbunatatirea performantei sale globale de mediu. constatarile auditurilor SMM. III. in functie de aspectele si impactul potential asupra mediului. Auditurile SMM pot fi realizate de membri ai personalului organizatiei si/ sau de participanti externi alesi de organizatie. incluzand impactul acestora asupra performantei financiare si a competitivitatii organizatiei. In toate cazurile.

realizarea compararii permanente cu obiectivele si tintele de mediu.8. invataminte obtinute din incidentele de mediu.III. modificarea asteptarilor si cerintelor partilor interesate. Care este procesul prin care organizatia identifica actiunile preventive si corective. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ evaluare a eficientei acestuia. Se recomanda ca procesul imbunatatirii continue sa cuprinda urmatoarele actiuni: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea zonelor in care sistemul de management de mediu poate fi imbunatatit conducand la imbunatatirea performantei de mediu.3 Imbunatatirea continua Conceptul de imbunatatire continua face parte integranta din SMM. III. obiectivele si tintele de mediu pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire (a se vedea figura 1). Iata si cateva probleme care ar trebui luate in consideratie privind analiza SMM: 1. urmatoarele elemente ar trebui luate in consideratie: 1. In acest sens. raportarea si comunicarea. modificari ale produselor sau activitatilor organizatiei. Cum sunt luate in considerare punctele de vedere ale partilor interesate in analiza SMM. descoperiri in stiinta si tehnologie. Cum sunt implicati angajatii in analiza SMM si in actiunile ce urmeaza a fi intreprinse ? 3. verificarea eficientei actiunilor preventive si corective. preferintele pietei. evaluare a oportunitatii politicii de mediu si a necesitatii schimbarilor din cadrul acesteia avand in vedere si modificarile aparute la nivelul legislatiei specifice. Acest lucru se obtine printr-o evaluare continua a performantei de mediu a SMM fata de politicile. Cum este analizat periodic SMM ? 2. asigurarea documentatiei necesare pentru orice actiune de imbunatatire a SMM. elaborarea si implementarea unor planuri pentru actiuni preventive si corective care sa raspunda acestor cauze. precum si imbunatatirea continua ? 66 . determinarea cauzei sau cauzelor de fond ale neconformitatilor sau deficientelor.

elemente ale sistemului de management de rezultatelor auditurilor sistemului. PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 2. modificarilor cadrul procesului de imbunatatire continua. Cum verifica organizatia daca actiunile preventive si corective precum si imbunatatirile sunt oportune si eficiente ? Analiza efectuata de conducere trebuie sa necesitati de schimbare a politicii de mediu.III. ca urmare a circumstantelor si in 67 . abordeze eventualele a obiectivelor si altor mediu.

1 Printre instrumentele ce permit o verificare a performantei de mediu amintim urmatoarele metode si procedee: ♦ evaluarea performantei de mediu ( EPM ).performanta de mediu instrumente de evaluare a performantei. (evaluarea performantei de mediu). PERFORMANTA DE MEDIU REALIZATA INSTRUMENTE DE EVALUARE A PERFORMANTEI DE MEDIU FIG 4.P. se poate reprezenta grafic ca o bucla de reglaj cu reactie inversa. Judecand prin prisma teoriei sistemelor de reglare automata. S. cat si din punct de vedere al celei care doreste sa demonstreze ca are introdus in activitatea sa de management general un SMM. In acest context este necesar sa existe instrumente clare care sa poata verifica performantele realizate si sa contribuie la corectarea SMM astfel incat sa asigure o imbunatatire continua a performantelor de mediu. ♦ auditul de mediu.1. 68 . EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU In capitolele precedente am prezentat principiile si elementele componente ale unui sistem de management al mediului ( SMM ) atat din punct de vedere al unei organizatii care doreste sa promoveze un astfel de sistem.M.M. ). In prezentul capitol ne vom ocupa de o metoda de verificare a performantei de mediu numita prescurtat E. ♦ reviziile de mediu.4. ♦ evaluarea ciclului de viata ( ECV ).IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV.M. Scopul final al introducerii unui SMM este imbunatatirea performantei sale de mediu. relatia SMM . unde reactia inversa o reprezinta instrumentele de evaluare a performantei de mediu ( Fig.

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU E. pentru a determina daca performanta de mediu a organizatiei respecta criteriile stabilite de conducerea organizatiei.M. pune accent pe evaluarea aspectelor de mediu si a impactului potential asociat produselor si serviciilor unei organizatii.S. pune accent pe evaluarea performnatelor organizatiei. ◊ evaluarea performantelor realizate comparativ cu criteriile de performanta stabilite. reviziile de mediu). • criteriu de performanta de mediu Obiectiv..) Expresie specifica ce asigura informatii despre conditiile locale. este un proces de management intern si un instrument destinat sa furnizeze conducerii informatii sigure si verificabile.P.M.“Regional” se poate referi la un stat.M.pe o baza continua“ deoarece vom vedea ca sunt si instrumente de evaluare a performantei cu caracter periodic. IV. provincie sau grup de state din cadrul unei tari sau se poate referi la un grup de tari sau un continent.M.1.P. . tinta sau alt parametru al performantei de mediu fixat de conducerea organizatiei si folosit in scopul evaluarii performantei de mediu.P. in timp ce E. in functie de scara fenomenelor de mediu pe care organizatia le alege. Nota .V.C.C. Termenii folositi in continuare au aceeasi semnificatie cu cei utilizati pana in prezent. E.P. dar apar si unii termeni specifici noi cum ar fi: • indicator al starii mediului (I.M. E. discontinuu. E.) 69 .P.M. ◊ fixarea criteriilor de performanta interna. exista si alte instrumente de evaluare a performantei de mediu (audit. alaturi de E.V. pe o baza continua. este un instrument continuu de evaluare spre deosebire de audit care se realizeaza periodic.M. E. Cum am mai aratat.P. regionale. poate fi folosit ca ajutor pentru: ◊ identificarea aspectelor de mediu importante.M. • evaluarea performantei de mediu (E. Am subliniat cuvintele . nationale sau globale ale mediului. Definitii specifice pentru E.P.

2. care se regasesc in etapa .analiza si imbunatatire continua.M. Un I.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Proces care usureaza deciziile conducerii legate de pereformanta de mediu a unei organizatii prin alegerea indicatorilor. care include: 1.Verifica si actioneaza”.M. IV.P.. Etapele procesului de evaluare a performantelor de mediu E. procesul de evaluare a performantelor de mediu urmeaza un model de management ce poate fi prezentat sintetic prin: . Detaliat.M. (Procesul de alegere al indicatorilor se poate referi atat la indicatorii existenti cat si la dezvoltarea unor indicatori noi). este un poces de management intern care se bazeaza pe folosirea indicatorilor si pe compararea performantei trecute si prezente a organizatiei cu criteriile sale de performanta de mediu. care furnizeaza informatii despre performanta de mediu ale operatiilor unei organizatii se numeste indicator de performanta operational. • indicatorul performantei de mediu (I. colectarea datelor relevante pentru indicatorii alesi. revizuirea si imbunatatirea continua a acestui proces.) Expresie specifica ce furnizeaza informatii despre performanta de mediu a organizatiei. ♦ 70 .2. Note: 1. Comparativ cu cele cinci principii ale S. strangerea si analizarea datelor. regasim principiul 2 planificarea.M.Planifica .P. precum si raportarea.P.P.M. b) alegerea indicatorilor E.P. etapele procesului de evaluare a performantei de mediu sunt: ♦ PLANIFICA a) planificarea E. principiul 4 evaluarea si masurarea. In acceptiunea standardului ISO 14031. Un I. comunicarea..M.implementarea (realizarea).verifica si actioneaza“.Realizeaza (efectueaza) . principiul 3 . respectiv 5 . analizarea si transformarea datelor in informatii care sa descrie performanta de mediu a organizatiei. REALIZEAZA (EFECTUEAZA) c) utilizarea datelor si informatiilor.P. care furnizeaza informatii despre eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a unei organizatii se numeste indicator de performanta a conducerii. 2.M. evaluarea informatiilor in functie de criteriile de performanta de mediu.M.

M. 71 .M.: ◊ ◊ Indicatori de performanta de mediu ( I. evaluarea informatiilor care descriu performanta de mediu a organizatiei in comparatie cu criteriile de performanta de mediu ale organizatiei. Schematic. 4) Raportarea si comunicarea informatiilor VERIFICA SI ACTIONEAZA d) Revizuirea si imbunatatirea E.M.M.P.2. 4.) Indicatorii de performanta de mediu la randul lor pot fi: • Indicatori de performanta a conducerii ( I.) La nivelul unei organizatii exista o legatura stransa intre deciziile si actiunile conducerii. Fig 4.P.C.P.2) Analizarea si transformarea datelor in informatii care descriu performanta de mediu a organizatiei Informatii c.S.P. performanta operatiunilor sale si starea mediului.P. ) Indicatori de stare a mediului ( I. In continuare vom utiliza doua categorii de indicatori pentru E. aceste etape pot fi prezentate astfel (figura 4. ♦ VERIFICA SI ACTIONEAZA d) revizuirea si imbunatatirea E.M.3) Evaluarea comparativ cu criteriile informatiilor performanta ale de organizatiei Rezultate c. raportarea si comunicarea informatiilor care descriu performanta de mediu a organizatiei.): REALIZEAZA (EFECTUEAZA) c) Utilizarea datelor si informatiilor c.1) Colectarea datelor relevante pentru indicatorii alesi.O. Date c.2.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU 3.) • Indicatori de performanta operationali ( I.P.

trebuie adaptata marimii.M. este esential.M. • identifice directiile in performanta sa de mediu. 72 .IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Acest fapt se reflecta si in fluxurile informationale sau materiale in centrul carora se afla o anumita organizatie (figura 4. ORGANIZATIA PARTI INTERESATE Angajamentul conducerii pentru implementarea E. tipului.). trebuie sa fie eficient din punct de vedere al costurilor si sa faca parte firesc din functiile si activitatile obisnuite ale organizatiei.P. • identifice ocaziile favorabile strategice. Informatiile furnizate prin sistemul de E. necesitatilor si prioritatilor organizatiei.3. • identifice ocaziile favorabile pentru un mai bun management al aspectelor sale de mediu (de exemplu prevenirea poluarii).P. E.M. localizarii.P. • creasca eficienta si eficacitatea organizatiei. De asemenea E. • identifice aspectele importante de mediu. ajuta o organizatie sa: • determine toate actiunile necesare pentru a se conforma criteriilor sale de performanta de mediu.M.P.

(inclusiv alegerea indicatorilor pentru E.P. Resursele financiare. • politica sa de mediu.M. organizatia poate de asemenea tine seama de: • intreaga sa gama de activitati.P.. • informatiile necesare pentru analiza influentelor financiare legate de performanta de mediu. • beneficiile si costurile de mediu.M. (Planifica ) Ca si in cazul unui S.M.P. regionale.M.1. poate fi utilizat si de catre o organizatie care nu are introdus un S.M. O organizatie ar trebui sa-si bazeze planificarea E.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Totodata raportarea si comunicarea interna si externa. in scopul identificarii aspectelor de mediu importante si a criteriilor de performenta privind mediul.P. • informatiile necesare pentru respectarea cerintelor legale si altor cerinte.P. trebuie sa fie identificate si asigurate de catre conducere si limitate ( in functie de posibilitati ) la acele prioritati ale E. nationale sau globale de mediu. Planificarea E. necesare realizarii E. In timp telul initial al E. • acordurile internationale de mediu importante. se aplica principiul 2. Pentru identificarea aspectelor importante de mediu.M.M. carora conducerea le acorda cea mai mare prioritate. produse si servicii. materiale si umane. • factori culturali si sociali. si in cazul introducerii unui sistem de E.M.P. IV. • structura sa de organizare.P.P. cel al planificarii. contribuie la realizarea mai buna a criteriilor de performanta si ajuta angajatii la indeplinirea responsabilitatilor ce le revin. • nevoia de informatii solide referitoare la performanta sa de mediu de la an la an.M.M. poate fi largit. • informatii despre conditiile locale.M.2.) pe: • aspectele de mediu importante pe care le pot controla si asupra carora pot fi de asteptat sa aiba o influenta. • strategia sa globala de afaceri. • opiniile partilor interesate. o astfel de organizatie trebuie sa tina seama de: 73 .P.M. • criteriile sale de performanta de mediu.M.. In planificarea E. Este important de retinut ca E.

produselor si serviciilor organizatiei. cercetarea stiintifica.. analiza datelor existente in cadrul organizatiei privind intrarile. utilizarea informatiilor importante despre starea mediului pentru a identifica activitatile. starea mediului. utilizarii. trebuie facuta in stransa corelatie cu criteriile de performanta de mediu. distributiei. aspectele de mediu specifice.M. reziduurile si emisiile de materiale si energie si evaluarea acestor date din punct de vedere al riscului. reviziile si auditurile de management. In continuare iata cateva exemple de domenii si surse din care pot fi selectate criteriile de performanta de mediu: • • • • • • • performanta actuala si trecuta.M. cerinte legale de reglementare si de alt tip la care subscrie organizatia.M. importanta lor relativa si impactul potential referitor la aspectele de mediu importante. Indiferent daca o organizatie are introdus un S.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ scara si natura utilizarii materialelor si energiei. deversarile. emisii. informatii si date de performanta existente in industrie si alte organizatii din zona. opiniile partilor interesate.P.M. In continuare vom prezenta cateva exemple privind posibile moduri de abordare. pentru identificarea aspectelor de mediu ale unei organizatii fara un S. produsele si serviciile organizatiei care pot avea un impact asupra acesteia. posibilitatea incidentelor. dezvoltarii. cerinte legale. standardele si cele mai bune practici recunoscute. reciclarii si eliminarii produselor organizatiei cu cele mai importante beneficii sau avantaje de mediu. planificarea E. luarea in considerare a proiectarii.P. riscuri.: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ identificarea activitatilor.M. 74 . fabricarii. reutilizarii. in contextul E.M. identificarea opiniilor partilor interesate si utilizarea acestor informatii pentru a ajuta la stabilirea aspectelor importante de mediu ale organizatiei. identificarea activitatilor organizatiei care se supun reglementarilor de mediu sau altor cerinte. pentru care ar putea fi stranse date de catre organizatie.

M. Am vazut ca exista mai multe tipuri de I. stranse si exprimate sub forma de valoare insumata.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV.P. de exemplu nivelul productiei.P. cum ar fi tone de contaminant pe tona de produs fabricat. dar din surse de emisie diferite. cum ar fi emisiile de poluanti in anul curent exprimate ca procent din emisiile dintr-un an de referinta. actiunile acesteia sau starea mediului. • Marimi ponderate: date sau informatii modificate prin aplicarea unui coeficient de pondere in functie de importanta acestora.E.E. • Marimi sau valori indexate: date sau informatii raportate la unitatea de produs sau prezentate sub o forma care sa faca o legatura intre informatii si un anumit standard sau element de referinta.M.E. Pentru usurinta pot fi folosite date deja existente. comparabilitatea si claritatea acestora. • Marimi cumulate: date sau informatii de acelasi tip. • Marimi relative sau calculate: date sau informatii comparate cu un alt parametru care reflecta. relevanti trebuie sa fie suficient de mare. • Marimi directe sau calculate: date sau informatii de baza. sau tone de contaminant emise pe unitatea de vanzare de productie.2.M. ca de exemplu tone totale dintr-un contaminant dat emise in procesul de fabricatie a unui produs intr-un an dat.M. I.P. Numarul I.E. In functie de I. Insumarea sau ponderea trebuie facuta cu grija pentru a se asigura verificabilitatea.E. timpul. pot fi exprimati sub forma de marimi directe sau relative. consistenta.P. precum si ca informatii clasate. localizarea sau calitatea mediului.) trebuie sa fie astfel alesi. Iata cateva exemple si caracteristici ale datelor utilizate pentru indicatorii E.: 75 .1. colectate de organizatie sau de catre altii. determinata prin insumarea emisiilor din mai multe instalatii care produc acel produs. accesibili si sa reflecte natura si dimensiunile actiunilor organizatiei.1. incat sa constituie un mijloc de prezentare cantitativa sau calitativa a datelor sau informatiilor intr-o forma mai utila si usor de inteles. alesi vom determina si datele relevante ce trebuie folosite.P.P.M. Ei trebuie sa ajute la transformarea datelor relevante in informatii succinte care sa reflecte eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a organizatiei.M. De asemenea ei pot reprezenta valori cumulate sau ponderate. cum ar fi tone de contaminant emise. Alegerea indicatorilor pentru evaluarea performantei de mediu Indicatorii pentru evaluarea performantei de mediu (I.

In cele ce urmeaza vom prezenta cateva exemple practice pentru alegerea I.P.O. IV.E.P.1. ◊ resurse umane.P. Indicatori de performanta operationala ( I. dar si pentru a evidentia efectele asupra progresului realizat in alte zone de interes.M.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU • • • Indicatori pentru starea mediului ( I.C.P. organizatiile neguvernamentale si institutele de cercetare stiintifica.). Iata cateva exemple: • cantitatea totala de contaminant specifi deversat pe an ( grupuri interesate posibile. Indicatori de performanta a conducerii ( I. si strang datele.C. si I.1. datorita complexitatii aspectelor de mediu. autoritatile legislative si de reglementare).P.P.1.P.S.P. 76 . Atunci cand aleg indicatorii pentru E. managementul organizatiei presupune existenta urmatoarelor componente: ◊ politici. Exista diferite consideratii care stau la baza alegerii I..P.C.. I.E.M.S.).P. nationali si globali referitori la performanta de mediu sau la dezvoltarea durabila sunt introdusi de agentiile guvernamentale.M. trebuie astfel alesi incat conducerea sa dispuna de informatii suficiente pentru a constata progresele inregistrate intr-o zona de interes. organizatiile ar putea dori sa ia in considerare indicatorii introdusi de astfel de institutii si sa analizeze compatibilitatea acestora cu informatiile care le sunt furnizate.). se pot face pe baza unor aproximari succesive. • modificarea cantitatii de contaminant deversata pe an in functie de investitiile intr-o tehnologie mai curata sau evolutia procesului (grupuri interesate posibile: conducerea si investitorii). • cantitatea de contaminant deversata pe produsul fabricat (grupuri interesate posibile: conducerea si consumatorii).C. Alegerea indicatorilor de performanta a managementului (I.2. Uneori. in functie de o situatie concreta a unei organizatii care deverseaza ape uzate epurate intr-un lac.E.) In contextul E.M.S.P. • concentratia de contaminant din apa uzata (grupuri interesate posibil. comunitatea locala). I. Indicatorii regionali.M. este bine sa se aleaga o combinatie de I.M. iar stabilirea I. si I. comparativ cu criteriile de performanta de mediu.M. luand in consideratie si categoriile de persoane interesate din interiorul sau exteriorul organizatiei.M. dintr-o serie de date.O.

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

planificarea activitatilor, practicilor si procedurilor utilizate la toate nivelurile; decizii si actiuni asociate cu aspectele de mediu.

Masurile si deciziile conducerii organizatiei pot contribui la performanta globala de mediu a organizatiei. I.P.C. trebuie sa furnizeze informatii privind capacitatea organizatiei de a rezolva probleme referitoare la: instruire, respectarea cerintelor legale, alocarea si utilizarea eficienta a resurselor, costurile de mediu, cumparari-vanzari, dezvoltarea productiei, activitatea de documentare, actiunea preventiva si corectiva. De exemplu, I.P.C. pot fi folositi pentru a evidentia:
♦ ♦

eficienta aplicarii diferitelor programe de management de mediu; actiunile conducerii care influenteaza performanta de mediu a activitatilor organizatiei; capacitatile de management de mediu ale organizatiei, inclusiv flexibilitatea de a se adapta la modificarile conditiilor, la realizarea obiectivelor specifice, coordonarea eficienta sau capacitatea de rezolvare a problemelor; conformarea la cerintele legale si respectarea altor cerinte la care organizatia subscrie; costurile sau beneficiile financiare.

In plus, eficienta I.P.C. poate ajuta la: ♦ prevederea modificarilor performantei; ♦ identificarea cauzelor primare acolo unde performanta este depasita sau nu respecta criteriile de performanta de mediu relevante; ♦ identificarea ocaziilor oportune pentru actiunea preventiva eficienta. Mai jos prezentam cateva exemple de I.P.C. Daca interesul conducerii este de a evalua implementarea politicilor si programelor in cadrul organizatiei I.P.C. posibili pot include:
♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦

numarul de obiective si tinte realizate; numarul de unitati ale organizatiei care realizeaza obiectivele si tintele de mediu; numarul de actiuni reusite de prevenire a poluarii; numarul de angajati care au sarcini referitoare la mediu in meseria pe care o presteaza; numarul de angajati care participa la programele de mediu (de ex. initiative de propuneri de reciclare, depoluare, recompense si recunoastere s.a.m.d.); numarul de angajati instruiti fata de cei care necesita instruire; numarul de persoane care au participat la actiuni de instruire; nivelurile de cunostinte obtinute prin pregatirea participantilor;
77

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

♦ ♦

numarul de sugestii de imbunatatire a mediului provenite de la angajati; rezultatele verificarilor cunostintelor angajatilor referitoare la performantele de mediu ale organizatiei; numarul de furnizori de servicii care au un sistem de management de mediu implementat sau certificat; numarul de produse destinate dezasamblarii, reciclarii sau reutilizarii; numarul de produse cu instructiuni de utilizare si eliminare pentru siguranta mediului.

Daca interesul conducerii este de a evalua eficienta sistemelor de management in realizarea conformarii cu cerintele de mediu I.P.C. posibili pot include; ♦ gradul de conformare cu reglementarile; ♦ gradul de conformare al furnizorilor de servicii cu cerintele si asteptarile specificate de organizatie in contracte; ♦ timpul necesar raspunsului sau corectarii incidentelor de mediu; ♦ numarul de actiuni corective rezolvate si nerezolvate; ♦ numarul de actiuni sau costurile referitoare la amenzi si penalitati; ♦ numarul de audituri finalizate in functie de cele planificate; ♦ numarul de constatari de audit pe perioade determinate de timp; ♦ frecventa revizuirii procedurilor operationale; ♦ nivelul de pregatire pentru interventie in caz de urgenta si exercitiile de raspuns care demonstreaza promptitudinea planificata. Daca interesul conducerii este de a evalua relatia dintre performanta de mediu si cea financiara I.P.C. posibili pot include: ♦ costurile (de exploatare si de capital) care sunt asociate aspectelor de mediu ale produsului sau procesului; ♦ raportarea investitiei pentru proiectele de imbunatatire a mediului; ♦ economiile realizate prin reducerea utilizarii resurselor, prevenirea poluarii sau reciclarea deseurilor; ♦ beneficiul din vanzarile unui nou produs sau a unui produs secundar destinat sa indeplineasca performanta si obiectivele de mediu; ♦ fondurile de cercetare si dezvoltare utilizate in proiectele ce prezinta importanta pentru mediu; ♦ responsabilitatile de mediu care pot avea un impact material asupra starii financiare a organizatiei. Daca interesul conducerii este de a evalua rezultatele programelor sale de mediu referitoare la comunitatile locale atunci I.P.C. pot include:
♦ ♦

numarul de rapoarte de presa privind problemele referitoare la mediu; numarul de programe educative de mediu sau materiale furnizate comunitatii;
78

IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

♦ ♦ ♦

resursele alocate pentru a sprijini programele de mediu ale comunitatii; numarul de zone pentru care exista rapoarte de mediu; numarul de zone cu programe pentru conservarea biodiversitatii; numarul de initiative locale de curatenie sau reciclare, sponsorizate sau auto-finantate; evaluarile rezultate din observatiile comunitatii.

IV.2.1.1.2. Alegerea indicatorilor de performanta operationala ( I.P.O.) I.P.O. trebuie sa furnizeze informatii despre operatiile (activitatile) unei organizatii care se refera la: ♦ intrari: materii prime sau resurse naturale prelucrate, reciclate, reutilizate, energie si servicii; ♦ modul de repartizare a intrarilor in vederea asigurarii derularii operatiilor organizatiei; ♦ proiectarea, instalarea, exploatarea (inclusiv evenimente, situatii de urgenta si operatii neobisnuite) si intretinerea cladirilor si a echipamentelor organizatiei; ♦ iesiri: produse (de exemplu, produse principale, produse secundare, materiale reciclate si reutilizate), servicii, reziduuri (de exemplu, solide, lichide, periculoase, nepericuloase, reciclabile, reutilizabile) si emisii (de exemplu, emisii in aer, efluenti in ape sau pe sol, zgomot, vibratii, caldura, radiatii, lumina) rezultate din operatiile organizatiei; ♦ modul cum sunt distribuite produsele rezultate din operatiile organizatiei. Schematic operatiile unei organizatii sunt prezentate in figura 4.4.

INTRARI
Materiale Energie Servicii
ALIMENTARE

IESIRI
Produse Servicii Reziduuri Emisii
DISTRIBUIRE

Utilitati si Echipamente

Fig.4.4.

79

◊ cantitatea de materii prime reutilizate in procesul de productie. Daca interesul conducerii este performanta de mediu privind serviciile care vin in ajutorul activitatilor organizatiei atunci I.P. posibili pot include: ♦ numarul de echipamente ale caror parti pot fi usor dezasamblate. pot include: ◊ cantitatea de materiale utilizate pe unitatea de produs. posibili pot include: ♦ ♦ ♦ ♦ cantitatea de energie utilizata pe an sau pe unitatea de produs. inchideri) pe an. ♦ cantitatea de materiale reciclabile si reutilizabile folosite de furnizorii de servicii.P. I.O. Daca interesul conducerii este performanta de mediu referitoare la utilitatile fizice si echipamentele organizatiei atunci I. ◊ cantitatea de materiale auxiliare reciclate sau reutilizate.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU In continuare prezentam cateva exemple de indicatori de performanta operationali: Daca interesul conducerii priveste performanta de mediu referitor la materialele si materiile prime pe care le foloseste in operatiile organizatiei. cantitatea de energie utilizata pe serviciu sau client.O. reciclate sau reutilizate.O.P. ♦ suprafata totala de teren utilizata in scopuri de productie. ♦ numarul de evenimente (de ex. ◊ cantitatea de materiale de ambalare evacuate sau reutilizate pe unitatea de produs. posibili pot fi: ♦ cantitatea de materiale utilizate de furnizorii de servicii. ◊ cantitatea de materiale periculoase utilizate in procesul de productie. Daca interesul conducerii se refera la performanta de mediu privind energia totala sau tipurile de energie utilizate sau eficienta energiei in operatiile organizatiei I. cantitatea din fiecare tip de energie utilizata. 80 . reciclate si reutilizate. ♦ suprafata de teren utilizata pentru a produce o unitate de energie.P. ◊ cantitatea de materiale prelucrate. ♦ numarul de ore de functionare pe an pentru o anumita piesa din echipament. cantitatea de energie pe care o economisesc unitatile prin programele de conservare a energiei.O. ♦ cantitatea sau tipul de reziduuri generate de furnizorii de servicii. explozii) sau operatii neobisnuite ( de ex. ◊ cantitatea de apa reutilizata.

pot include: ♦ cantitatea de emisii specifice pe an. incluzand materiale reciclate si reutilizate care sunt generate si retinute pentru scopuri comerciale ulterioare) atunci I.P. 81 .O. ♦ numarul de unitati de energie consumate in timpul utilizarii produsului. ♦ cantitatea de emisii in aer avand potential de consum a ozonului. pot include. ♦ procentul din continutul unui produs care poate fi reutilizat sau reciclat.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ ♦ ♦ consumul mediu de combustibil al parcului de vehicule. reciclabile sau reutilizabile produse pe an. alte materiale decat produsele principale. Daca interesul conducerii este performanta de mediu privind produsele sau produsele secundare (de ex. ♦ cantitatea de reziduuri transformata in material reutilizabil pe an.O.P. numarul de vehicule din dotare prevazute cu tehnologie de reducere a poluarii. ♦ numarul de produse care pot fi reutilizate sau reciclate. Daca interesul conducerii este performanta de mediu referitoare la reducerea cantitatii de reziduuri generate de operatiile organizatiei I. ♦ cantitatea de emisii specifice pe unitatea de produs. ♦ cantitatea de reziduuri stocata la fata locului. numarul de ore de intretinere preventiva a echipamentului pe an. ♦ cantitatea de reziduuri periculoase eliminata datorita inlocuirii materialelor. ♦ numarul de produse cu instructiuni privind utilizarea si eliminarea sigura din punct de vedere al mediului. ♦ numarul de unitati de produse secundare generate pe unitatea de produs.P. ♦ cantitatea de reziduuri periculoase. ♦ cantitatea de energie reziduala eliberata in aer. ♦ cantitatea de emisii in aer avand potential de modificare a climei. pot include: ♦ cantitatea de reziduuri pe an sau pe unitatea de produs.O. ♦ durata utilizarii unui produs. Daca interesul conducerii este performanta de mediu privind emisiile in aer provenite din operatiile organizatiei I. ♦ cantitatea totala de reziduuri eliminate. ♦ numarul de produse introduse pe piata cu proprietati periculoase reduse. ♦ numarul de produse cu defecte.

P.P.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Daca interesul conduceri este peerformanta de mediu privind efluentii in sol sau apa proveniti din operatiile organizatiei I..M. ♦ cantitatea de material specific deversata in apa pe unitatea de produs. si I. Daca acestea din urma pot totusi identifica sau stabili o legatura intre activitatea lor si starea unor componente ale mediului. In general dezvoltarea unui sistem de I. performanta operationala si starea mediului. ♦ stabilirii conditiilor generale fata de care sa se determine modificarile necesare. ele pot sa-si dezvolte proprii lor I.2.1. ♦ cantitatea de caldura.P.P.S.P. pot include: ♦ cantitatea de material specific evacuata pe an.) astfel incat sa stabileasca o legatura intre eforturile conducerii. Alegerea indicatorilor de stare a mediului Indicatorii de stare a mediului ( I. pot include: ♦ zgomotul masurat intr-un anumit loc. ♦ cantitatea de radiatii eliberate. Ea poate alege indicatorii de evaluare 82 .O. Iata exemplul unei organizatii care presteaza servicii in domeniul transportului public si este situata intr-o zona unde calitatea aerului este necorespunzatoare. si sa-si aleaga indicatorii de performanta a conducerii (I.3. ♦ cantitatea de material depozitata pe terenuri pe unitatea de produs. ♦ alegerii I.O.C.M.M.O. ♦ cantitatea de energie reziduala eliberata in apa. a unor N.) si indicatorii de performanta operationali (I.O.S. Daca interesul conducerii este performanta de mediu referitoare la alte emisii rezultate din operatiile organizatiei I. ♦ cantitatea de efluent pe serviciu sau client. produsele si serviciile organizatiei. ♦ investigarea relatiilor posibile intre conditiile de mediu si activitatile.O.G.S. ♦ determinarea actiunilor corective necesare. nationale sau globale ale factorilor de mediu si vin in sprijinul: ♦ identificarii aspectelor importante de mediu si a gestionarii corespunzatoare a acestora. vibratii sau radiatii luminoase emisa. regionale.P.) furnizeaza organizatiei informatii despre conditiile locale.C.1.-uri sau institute de cercetare stiintifica si nu a unor organizatii de afaceri individuale. IV. ♦ determinarea modificarii mediului in timp in functie de programul de mediu aflat in desfasurare. ♦ evaluarii concordantei cu criteriile de performanta a mediului. este atributul unor organizatii guvernamentale.

M. reducerea emisiilor motoarelor vehiculelor determinate de utilizarea diferitelor tipuri de combustibili.P. de imbunatatire a intretinerii vehiculelor. Este util de a prezenta cateva exemple de I. ♦ concentratiile de contaminanti din aer asociate emisiilor motoarelor vehiculelor.-uri sau institute de cercetare: 83 .P. ♦ cantitatea de apa utilizata pe unitatea de productie. activitate si starea mediului pot fi: I. efortul conducerii si starea mediului pot fi urmatorii: I.C.. de utilizare a unor combustibili mai eficienti si a combustibililor alternativi. ♦ I. care prezinta interes pentru organizatii guvernamentale. I. ♦ nivelul apei subterane.P. Indicatorii care pot stabili o corelatie intre efortul conducerii.M.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU a performantei de mediu in functie de obiectivul sau de a reduce emisiile de la motoarele vehiculelor.O. ♦ numarul de vehicule echipate cu sisteme de control al poluarii. Un alt exemplu se refera la cazul unei organizatii situate intr-o regiune geografica.S. unde informatiile de mediu indica o reducere a posibilitatilor de alimentare cu apa. ♦ cantitatea de apa utilizata pe zi. In aceste conditii. ♦ suma de bani cheltuita pentru cercetare in vederea identificarii unor noi metode de reducere a consumului de apa.M. ♦ rata de scadere a nivelului apei subterane. ♦ eficienta eforturilor de reducere a consumului de combustibil.G.O. N.O. ♦ numarul de ore de instruire a angajatilor in beneficiul utilizarii transportului public. ♦ cantitatea totala de combustibili consumata.C. indicatorii ce pot stabili legatura intre activitati. ♦ suma de bani cheltuita pentru promovarea transportului public si utilizarea sa.S. I. I.P.S. ♦ eficienta combustibilului in functie de motorul vehiculului.

◊ suprafata arata si nefertila dintr-o anumita zona. calitatea regionala a aerului. patrimoniu si cultura. Indicatori de stare a mediului pentru apa: ◊ concentratia unui contaminant specific in apa subterana sau de suprafata. ◊ numarul de bacterii coliforme pe litru de apa. ◊ temperatura mediului in locurile aflate la o distanta specifica de utilitatile organizatiei. Indicatori de stare a mediului pentru sol: ◊ concentratia unui contaminant specific in solurile de suprafata in anumite zone din apropierea organizatiei. ◊ nivelurile de opacitate ale aerului in amonte si aval de utilitatile organizatiei. fiintele umane sau pentru elemente de estetica. ◊ frecventa ceturilor fotochimice intr-o anumita zona.S. ◊ suprafata de teren afectata agriculturii. flora. modificarea globala a climei. speciile aflate in pericol. ◊ modificarea nivelului apei subterane. ◊ oxigenul dizolvat in receptor. ◊ concentratia de nutrienti din solurile adiacente utilitatii organizatiei. ◊ nivelurile medii de zgomot masurate in perimetrul organizatiei. ◊ masura eroziunii solului de la suprafata dintr-o anumita zona. ◊ mirosul masurat la o distanta specifica de utilitatile organizatiei.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ proprietatile si calitatea principalelor cursuri de apa. In functie de aceste elemente putem prezenta o serie de exemple cum ar fi: ♦ Indicatori de stare a mediului pentru aer: ◊ concentratia unui contaminant specific in aer in zonele alese pentru monitorizare. ◊ refacerea terenului intr-o anumita zona. apa. ◊ temperatura apei intr-un curs de apa de suprafata adiacent utilitatii organizatiei. ◊ turbiditatea masurata intr-un curs adiacent utilitatii in amonte si aval punctului de deversare a apei uzate. turismului sau inundabila dintr-o anumita zona. concentratiile de contaminanti din tesuturile organismelor vii. fauna. pot fi stabiliti pentru diferiti factori de mediu cum sunt aerul. I. distrugerea ozonului. Indicatori de stare a mediului pentru flora: 84 ♦ ♦ ♦ . solul. temperaturile oceanelor.M.

◊ masura specifica a calitatii vegetatiei dintr-o zona definita. ◊ rata de crestere a populatiei in zona locala sau regionala. ◊ densitatea populatiei in zona locala sau regionala. ♦ ♦ Indicatori de stare a mediului privind aspecte de estetica. numarul si varietatea speciilor de plante cultivate intr-o zona definita. 85 . ◊ numarul total de specii ale florei intr-o zona definita. patrimoniu si cultura: ◊ starea calitatii structurilor sensibile. ◊ starea calitatii suprafetei cladirilor istorice din zona locala. ◊ starea calitatii locurilor considerate protejate din vecinatatea utilitatii organizatiei. ◊ populatia unei anumite specii de plante pe o anumita distanta fata de utilitatile organizatiei. ◊ masuratori specifice ale calitatii habitatului pentru anumite specii din zona definita. ◊ masuratori specifice ale calitatii habitatului pentru anumite specii din zona locala.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ◊ concentratia unui contaminant specific in tesuturile unei anumite specii de plante care se afla in zona. ◊ incidenta bolilor specifice in principal printre persoanele sensibile. ◊ ♦ Indicatori de stare a mediului pentru fauna: ◊ concentratia unui contaminant specific in tesuturile unei anumite specii de animale care se gaseste in zona locala sau regionala. ◊ numarul total de specii din fauna locala. ◊ productivitatea in timp a terenurilor din zona apropiata. din studiile epidemiologice efectuate in zona locala sau regionala. ◊ nivelurile de plumb in sange pentru copii din zona locala. ◊ masura specifica a cantitatii de vegetatie dintr-o zona definita. Indicatori de stare a mediului privind populatia: ◊ datele de longevitate pentru populatie. ◊ populatia unei anumite specii de animale pe o anumita raza fata de utilitatile organizatiei.

86 .E. ♦ interviuri si observatii.2.P. ♦ rapoarte regulate.P. ♦ rapoarte de revizuire. ♦ inregistrari de instruire in domeniul mediului.2. CONSIDERATII TEHNICE ANALIZAREA SI TRANSFORMAREA DATELOR INFORMATII SUB FORMA DE I. ♦ rapoarte stiintifice si studii. Procedura de strangere a datelor trebuie sa asigure credibilitatea acestora si sa fie insotita de practici de control al calitatii acestora. Datele pot fi stranse din urmatoarele surse: ♦ monitorizare si masurare. PERFORMANTA DE MEDIU SI CRITERII DE COMPARARE EVALUAREA INFORMATIILOR REZULTATE RAPOARTE SI COMUNICARE INTERNA (ANGAJATI) EXTERNA) IV.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV.F.M.2.1. audit sau evaluare de mediu. ♦ inregistrari de cumparare.2.M.M. din surse corespunzatoare.5. Utilizarea datelor si informatiilor (realizeaza) Etapele unui proces de utilizare a datelor si informatiilor pot fi descrise sintetic prin schema din figura 4. ♦ inregistrari de inventar si de productie. Strangerea datelor Datele necesare trebuie stranse regulat. ♦ inregistrari financiare si de contabilitate. concordate cu planificarea E. UTILIZAREA DATELOR SI INFORMATIILOR . sistematic.REALIZEAZA (EFECTUEAZA) INTRARI SURSE DE DATE OPERATII EFECTUATE STRANGEREA DATELOR IESIRI DATE VERIFICATE SI CORESPUNZATOARE PENTRU E.

asociatii de afaceri. In acest fel pot fi intelese cauzele care au condus la nerealizarea performantei dorite. Raportare si comunicare Informatiile privind performanta de mediu trebuie raportate si comunicate partilor interesate. Metodele de analiza pot include prelucrari prin calcul. 87 . Evaluarea informatiilor Informatiile exprimate sub forma de indicatori de evaluare a performantei de mediu ( daca este posibil si de indicatori de stare a mediului ) trebuie comparate cu criteriile de performanta de mediu iar rezultatele aduse la cunostinta conducerii. Analizarea si transformarea datelor Pentru a fi utile. cu luarea in considerare a aspectelor de calitate.2. metode statistice. ♦ cresterea interesului si dialogului privind politicile de mediu.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ ♦ ♦ ♦ agentii guvernamentale. ♦ demonstrarea existentei angajamentului organizatiei si a eforturilor pentru imbunatatirea performantei de mediu.P.2.4. IV.E. clienti. tehnici grafice. Este necesar sa fie analizate toate datele.2.2.M. furnizori si subcontractanti. Avantajele raportarii si comunicarii performantei de mediu pot include: ♦ ajutarea organizatiei la realizarea criteriilor sale de performanta de mediu. criteriile de performanta de mediu si realizarile relevante ale organizatiei. ♦ sporirea raspunderii fata de preocuparile si problemele privind aspectele de mediu ale organizatiei. consumatori si parti interesate. datele trebuie analizate si transformate in informatii care sa descrie performanta de mediu sub forma unor I. si organizatii IV. cumulari ( insumari) de valori. Raportarea si comunicarea se poate referi la personalul propriu sau la cel din afara organizatiei. indexari. valabilitate.2. ponderari. determinari de valori maxime sau minime. corectitudine. necesare obtinerii de informatii credibile. .2. institute academice neguvernamentale. IV.2.3.

fapt ce poate contribui la imbunatatirea performantei de mediu in ansamblu. iar organizatia respecta criteriile de performanta de mediu. O organizatie tine cont de aceste informatii in revizuirea sistemului sau de mediu.M. actiuni care deriva din E.2. IV.P.. informatii privind performanta realizata comparativ cu criteriile sale de mediu. contributia managementului de mediu si a E.. contractanti si alte persoane care au legatura cu organizatia isi indelpinesc responsabilitatile.3.2.M. pentru a identifica ocaziile favorabile de imbunatatire. Aceasta inseamna ca angajatii.2.4. Raportarea si comunicarea in exterior Raportarea si comunicarea in exterior pot contribui la imbunatatirea imaginii organizatiei in afaceri sau fata de comunitatile in care ea actioneaza. ♦ oportunitatii criteriilor de performanta de mediu.2. o descriere a activitatilor.. trebuie revizuite periodic. 88 .P.P. Revizuirea si imbunatatirea evaluarii performantei de mediu ( verifica si actioneaza ) Evaluarea performantei de mediu a unei organizatii si rezultatele obtinute. produselor si serviciilor sale.M.1.P. ♦ oportunitatii indicatorilor alesi pentru E.P.M. la succesul global al organizatiei. ca parte a managementului de mediu.2.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU IV. ♦ progresului efectuat pentru a indeplini criteriile de performanta de mediu.P. o declaratie a aspectelor sale importante de mediu si indicatorii respectivi pentru E. Exemple de informatii pe care o organizatie le poate include in raportarea sau comunicarea catre partile interesate externe: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ o declaratie a angajamentului organizatiei pentru E. Raportarea si comunicarea interna Conducerea trebuie sa se asigure ca informatiile corespunzatoare si necesare care descriu performanta de mediu a organizatiei sunt comunicate periodic in intreaga organizatie.2. si a rezultatelor sale pot include inventarierea: ♦ eficientei costurilor si beneficiilor realizate.4.M.M. Etapele de revizuire a E. IV.

M.? ♦ ia in considerare sau solicita intrari de la partile interesate atunci cand este cazul? ♦ da o valoare sporita organizatiei? ♦ raspunde la modificarile din cadrul organizatiei si a starii mediului din imprejurimile sale? ♦ se adreseaza rezultatelor de mediu noi? ♦ este bine integrata comparativ cu alte masuri de performanta acceptate de organizatie? Pentru o mai mare claritate iata cateva exemple de actiuni prin care putem imbunatati un sistem de evaluare a performantei de mediu (actioneaza): ♦ imbunatatirea calitatii.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU ♦ surselor de date. La 89 . Iata cateva aspecte pe care trebuie sa le avem in vedere atunci cand dorim sa revizuim mecanismul de evaluare a performantei de mediu: E. ♦ imbunatatirea capacitatilor analitice si de evaluare. reprezinta un instrument esential pentru evaluarea performantei de mediu a unei organizatii.M.. alaturi de evaluare ciclului de viata. El sprijina conducerea in luarea masurilor potrivite pentru corectarea si imbunatatirea permanenta a performantei de mediu ale organizatiei.3.M.-ul organizatiei: ♦ furnizeaza informatiile corespunzatoare pentru a masura modificarile in performanta de mediu a organizatiei? ♦ furnizeaza informatii corespunzatoare si utile conducerii? ♦ a fost implementata conform unui plan? ♦ utilizeaza surse de date si raspunde de colectarea datelor? ♦ analizeaza efectiv si evalueaza datele stranse? ♦ este sustinuta de resurse adecvate? ♦ este relevanta pentru criteriile de performanta de mediu a organizatiei? ♦ furnizeaza informatii pentru raportarea si comunicarea informatiilor E. Concluzii Evaluarea performantei de mediu. metodelor de strangere a datelor si calitatii datelor.P. auditul si revizia de mediu. IV. credibilitatii si disponibilitatii datelor.M.P. ♦ dezvoltarea sau identificarea de indicatori noi sau utili pentru E. ♦ modificarea domeniului de aplicare a E.P.P.

P. In capitolele ce urmeaza vom prezenta si alte sisteme ce permit punerea in evidenta a performantei de mediu a organizatiei legate nu numai de activitatea acesteia dar si de produsele si serviciile ei.M.IV EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU baza E. se afla stabilirea si utilizarea unor indicatori specifici care reflecta performanta conducerii. a activitatii si a aspectelor de mediu ale unei organizatii. 90 .

V. spre deosebire de bilantul de mediu care se limiteaza la aspectele de mediu si la impactul asociat acestora. 91 . cerinte organizationale specifice si prevederi legale sau reglementari. care poate fi calitativa sau cantitativa. practici.V. care face parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului”. bazata numai pe interpretarea pe care auditorul o da constatarilor auditului b) criterii de audit politici. ghiduri. se utilizeaza de auditor pentru a determina daca sunt indeplinite criteriile de audit. precum si o serie de definitii si cerinte. Data relevanta pentru audit. AUDITUL DE MEDIU Auditul de mediu constituie un instrument util pentru verificarea si sprijinirea procesului de imbunatatire a performantei de mediu. dar fara a se limita la acestea. c) data relevanta pentru audit (dovada) informatie verificabila. proceduri sau cerinte fata de care auditorul compara datele relevante pentru audit colectate referitoare la obiectul auditat NOTA . In continuare vom prezenta principiile generale ce stau la baza auditului de mediu si care pot fi aplicate oricarui audit de mediu. AUDITUL DE MEDIU V.Cerintele pot include standarde. De la inceput trebuie subliniat faptul ca in practica romaneasca a protectiei mediului vom intalni alaturi de termenul de “audit de mediu” si pe cel de “bilant de mediu”.1 Definitii In contextul auditului de mediu vom utiliza mai frecvent urmatorii termeni: a) concluzie a auditului apreciere sau opinie profesionala exprimata de catre un auditor asupra subiectului audiat. Conform legii protectiei mediului (137/95) bilantul de mediu este “o procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate anterioare si anticipate. Vom vedea ca auditul de mediu reprezinta o analiza mai complexa cu luarea in considerare si a aspectelor de management. inregistrari sau declaratii privind faptele NOTE 1.

j) auditor sef persoana calificata pentru conducerea si efectuarea auditurilor de mediu NOTA: Criteriile de calificare pentru auditorii sefi sunt prezentate in ISO 14012. pe interviuri. precum si auditori in curs de formare. intreprindere. pentru a determina daca activitatile. desemnat pentru efectuarea unui anumit audit. I) audit de mediu proces sistematic si documentat de verificare a datelor de audit. k) organizatie companie. sau un singur auditor. observarea activitatilor si a conditiilor. e) echipa de audit grup de auditori. echipa de audit poate include si experti tehnici. evenimentele. autoritate sau institutie publica sau privata. d) constatari ale auditului rezultate ale evaluarii datelor de audit colectate si comparate cu criteriile de audit convenite NOTA: Constatarile auditului constituie baza raportului de audit. h) client (solicitant) organizatie care comanda auditul NOTA: Clientul poate fi auditatul sau orice alta organizatie care are dreptul prin reglementari sau prin contract sa comande un audit.V. parte sau combinatie a acestora. conditiile. rezultatele existente ale masuratorilor sau incercarilor. societate comerciala. obtinute si evaluate in mod obiectiv. AUDITUL DE MEDIU 2. NOTA: Criteriile de calificare pentru auditorii de mediu sunt prezentate in ISO14012. de regula. sistemele de management de mediu stabilite sau informatiile asupra acestora sunt in conformitate cu criteriile de audit incluzand si comunicarea catre client a rezultatelor acestui proces. Data relevanta pentru audit se bazeaza. f) auditat organizatie supusa auditarii g) auditor de mediu persoana calificata pentru efectuarea auditurilor de mediu. sau alte mijloace din domeniul auditului. care are propria sa structura functionala si administrativa NOTA: definitie adaptata din ISO 14001:1996. 92 . NOTA: Unul dintre auditorii echipei de audit detine functia de auditor sef. examinarea documentelor. firma.

V.2 Obiectivitate. conditie. V. persoana supusa auditului (auditatul) coopereaza in mod corespunzator. Se recomanda ca obiectivele si domeniul sa fie comunicate auditatului inainte de realizarea auditului .3 Principii generale necesar a fi respectate la realizarea unui auditde mediu V. Pe intreaga durata a procesului. Pentru atingerea acestor obiective. AUDITUL DE MEDIU l) obiectiv al auditului de mediu activitate. De asemenea. a constatarilor si a concluziilor acestuia se recomanda ca membrii echipei de audit sa nu fie implicati in activitatile auditate. Este bine ca auditul sa se efectueze numai daca.2. trebuie stabilita cu precizie si claritate partile sau partea careia ii revine in responsabilitate obiectivul analizat. acestia 93 . auditorul sef apreciaza ca sunt indeplinite urmatoarele conditii: ◊ ◊ ◊ informatiile referitoare la obiectivul auditului sunt suficiente si adecvate. Domeniul prezinta intinderea si fixeaza limitele auditului. exista resurse corespunzatoare pentru sustinerea procesului de audit. domeniul auditului este determinat de catre auditorul sef in urma consultarii cu clientul.V. eveniment. dar care nu participa ca auditor V.1 Obiectivele in domeniul auditului de mediu Se recomanda ca auditul sa se axeze pe obiectivele definite de catre client.3. Cerinte ale auditului de mediu Se recomanda ca un audit de mediu sa se concentreze pe un obiectiv bine definit si sa aiba la baza o documentatie clara.3. dupa consultarea clientului. sistem de management de mediu si/sau informatiile aferente m) expert tehnic persoana care pune la dispozitia echipei de audit cunostinte specifice sau rezultatul expertizei sale. independenta si competenta Pentru garantarea obiectivitatii procesului de audit.

Aceste criterii. V. Se racomanda ca informatiile adecvate sa fie colectate. sau raportul final unei terte parti.3 Profesionalism In conducerea unui audit de mediu. Se recomanda ca relatiile dintre membrii echipei de audit si client sa fie relatii de incredere si confidentialitate. fara aprobarea expresa a clientului si.V. Este indicat ca membrii echipei de audit sa nu dezvaluie informatiile sau documentele obtinute in timpul auditului. Se recomanda ca membrii echipei alesi din interiorul organizatiei sa nu fie subordonati ai celor ce raspund direct de obiectivul care urmeaza sa fie auditat. cu un nivel de detaliere adecvat. ar trebui sa fie convenite intre auditorul sef si client si apoi comunicate auditatului. V. daca este cazul. Este indicat ca membrii echipei de audit sa dispuna de un ansamblu corespunzator de cunostinte. competenta si experienta pentru a-si indeplini responsabilitatile auditului. Aceste proceduri si metodologii trebuie sa fie coerente. competenta profesionala si discernamant. interpretate si inregistrate pentru a fi utilizate ca dovada de audit in procesul examinarii si evaluarii pentru a determina daca sunt indeplinite criteriile de audit. AUDITUL DE MEDIU trebuie sa dea dovada de obiectivitate.3. dovezi si constatari ale auditului Se recomanda ca determinarea criteriilor de audit sa constituie o prima etapa esentiala a auditului de mediu.3. fara aprobarea auditatului.5 Criterii. se recomanda ca auditorii sa dea dovada de preocupare. promptitudine. de impartialitate si de echidistanta fata de orice conflict de interese. se recomanda ca auditorul sef sa urmeze procedurile care au in vedere asigurarea calitatii auditului. analizate. Utilizarea ca membri ai echipei de audit a personalului din interiorul sau exteriorul organizatiei auditate este la latitudinea clientului.4 Proceduri metodice Un audit de mediu trebuie condus si realizat respectand prezentele principii precum si procedurile elaborate pentru un anumit tip de audit. 94 . in afara de cazul in care acest lucru este cerut de lege. V. De asemenea.3.

o declaratie privind natura confidentiala a continutului. cu resurse limitate. obiectivele convenite si domeniul auditului. identificarea reprezentantilor auditatului care participa la audit. cu exceptia cazului in care clientul exclude acest lucru. In mod inevitabil.3. Se recomanda ca auditatul sa primeasca o copie a raportului de audit. lista de difuzare a raportului de audit. Raport la audit Constatarile auditului si/sau un rezumat al acestora. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 95 .3. ce lucreaza independent unii de altii. rezultata din evaluarea acelorasi date relevante pentru audit fata de aceleasi criterii de audit. Informatiile referitoare la audit care pot fi incluse in raporturile de audit cuprind. criteriile convenite fata de care s-a realizat auditul. se recomanda sa fie comunicate clientului intr-un raport scris. Aceasta contribuie la crearea unui element de incertitudine inerent unui audit de mediu si se recomanda ca toti utilizatorii rezultatelor auditului de mediu sa fie constienti de aceasta incertitudine. rezumatul derularii procesului de auditare incluzand toate obstacolele intalnite. Increderea in constatarile si concluziile auditului Se recomanda ca procesul de audit de mediu sa fie astfel conceput incat sa furnizeze clientului si auditorului nivelul de certitudine asteptat in ceea ce priveste increderea in constatarile auditului si in toate concluziile auditului. V. j) concluziile auditului. V. datele relevante colectate in timpul auditului de mediu constituie numai un esantion al informatiilor disponibile. acest lucru fiind partial datorat faptului ca un audit de mediu se efectueaza pe o durata limitata.V. sa ajunga la o constatare similara. urmatoarele date: identificarea organizatiei auditate si a clientului auditului.7. identificarea membrilor echipei de audit. AUDITUL DE MEDIU Calitatea si cantitatea datelor relevante pentru audit ar trebui sa permita auditorilor de mediu competenti.6. fara a se limita la acestea. durata auditului si datele la care a fost realizat.

vom mai defini urmatoarea notiune: auditul SMM – proces metodic si documentat de verificare a datelor relevante pentru audit. Obiective tipice pentru un audit sunt urmatoarele: a) sa determine conformitatea SMM al unui auditat cu criteriile de performanta stabilite. roluri si responsabilitati in cadrul auditului sistemului de management al mediului (ASMM) In prezentul paragraf vom prezenta in ce constau obiectivele auditului. Pentru o mai buna intelegere se va apela si la o serie de exemplificari. precum si capacitatea acestuia de a asigura in permanenta ca SMM este adecvat si eficient. V. V. Fata de termenii definiti pana in prezent. asa cum se preconizeaza in ISO 14011.4. rolurile ce revin membrilor echipei ce efectueaza auditul.V. In cele ce urmeaza vom prezenta o procedura de realizarea a auditului unui SMM. pentru auditul SMM. obiectivele.1 Obiective ale auditului Se recomanda ca un ASMM sa aiba definite precis obiectivele urmarite. se recomanda ca auditorul sef sa determine care din punctele mentionate mai sus sa figureze in raport. V. precum si eventualele puncte suplimentare. b) sa determine daca SMM auditatului a fost implementat si mentinut corespunzator. 96 . precum si responsabilitatile si activitatile desfasurate de acestia in timpul procesului de documentare a auditului.1. d) sa evalueze modul in care se realizeaza procesul de revizuire al SMM. inclusiv de comunicare a rezultatelor obtinute catre solicitant. standardele si alte cerinte privind mediul. obtinute si evaluate in mod obiectiv. c) sa identifice zonele de imbunatatire posibila in SMM al auditatului.4. urmarind sa stabileasca daca SMM-ul organizatiei corespunde criteriilor de audit.4. Auditul sistemelor de management de mediu Auditul SMM are drept scop ajutarea unei organizatii sa-si stabileasca si atinga politicile.1 Obiective. AUDITUL DE MEDIU In acord cu solicitantul.

locul si imprejurimile auditatului. g) sa comunice planul de audit final al echipei de audit. 97 . in timpul si dupa realizarea auditului.1. a procedurilor detaliate si sa asigure informarea echipei de audit. e) sa dirijeze activitatile echipei de audit in conformitate cu principiile si liinile directoare prezentate in acest capitol (specifice standardului ISO14010).2. intalnite in cadrul ASMM . k) sa reprezinte echipa de audit in discutii cu auditatul inainte. Auditor sef Principala responsabilitate a auditorului sef este de a efectua si conduce auditul in mod eficient respectand domeniul stabilit si in conformitate cu planul de audit aprobat de solicitant.4.4. c) sa determine daca cerintele pentru un audit de mediu asa cum sunt indicate in ISO 14010 de exemplu sunt respectate. cu auditatul si cu membrii echipei de audit. d) sa formeze echipa de audit tinand seama de posibilele conflicte de interes si sa obtina acordul solicitantului asupra componentei acesteia. pozitii diferite. responsabilitati si activitati in cadrul ASMM In cadrul derularii unui proces de audit. pentru a determina criteriile si domeniul de audit. h) sa coordoneze pregatirea documentelor de lucru.2 Roluri. partile implicate au diferite atributii. b) sa obtina informatii si date relevante necesare pentru atingerea obiectivelor auditului. precum si detalii ale auditurilor precedente. V. auditatului si solicitantului. In plus ii pot reveni urmatoarele responsabilitati si activitati: a) sa consulte solicitantul si auditatul. V.1. produsele. AUDITUL DE MEDIU e) sa evalueze SMM al unei organizatii atunci cand se doreste stabilirea unei relatii contractuale cu un furnizor potential sau partener de “joint venture”. serviciile. In continuare vom prezenta posibilele functii cu responsabilitatile si activitatile asociate. deruland activitati diferite. i) sa caute rezolvarea tuturor problemelor care apar in timpul auditului.V. f) sa intocmeasca planul de audit de comun acord cu solicitantul. In functie de rolul ocupat in procesul de audit sunt stabilite responsabilitati specifice. cum ar fi detalii privind activitatile. daca este cazul. j) sa constate eventualul caracter inaccesibil al unui obiectiv si sa explice acest lucru solicitantului si auditatului.1.

daca este cazul. n) sa formuleze recomandari pentru imbunatatirea SMM. AUDITUL DE MEDIU l) sa semnaleze imediat auditatului orice neconformitate grava constatata in timpul auditului.2.1. g) sa aprobe criteriile pentru auditul SMM. daca s-a convenit acest lucru in domeniul auditului.3 Echipa de audit Procedeul de alegere a membrilor echipei de audit trebuie sa confere siguranta ca acestia poseda experienta si atestarea necesare realizarii auditului si sa tina seama de: a) calificari (asa cum sunt definite de exemplu in ISO 14012).2. c) sa defineasca obiectivele auditului. e) sa fundamenteze pe baza de documente fiecare constatare de audit. la termenul convenit in planul de audit. c) sa stranga si sa analizeze suficiente date relevante pertinente pentru audit. V. i) sa primeasca raportul auditului si sa stalileasca distribuirea acestuia. e) sa asigure echipei de audit autoritatea adecvata si resursele pentru a permite realizarea auditului. 98 . in mod efectiv si eficient. d) sa aleaga un auditor sef sau o organizatie auditoare si . b) sa contacteze auditatul pentru obtinerea cooperarii sale integrale si pentru initierea procesului de audit.4.2 Auditor In cadrul responsabilitatilor si activitatilor sale. sa aprobe componenta echipei de audit. f) sa consulte auditorul sef pentru stabilirea domeniului auditului. f) sa asigure protectia documentelor referitoare la audit si restituirea lor conform acordurilor stabilite. b) sa planifice si sa execute sarcinile care-i revin in domeniul de audit. auditorul trebuie: a) sa respecte instructiunile auditorului sef si sa-l sustina. pentru a formula constatarile auditului si concluziile referitoare la SMM. V. g) sa contribuie la redactarea raportului auditului.1.V.4. d) sa pregateasca documentele de lucru sub indrumarea auditorului sef. m) sa redacteze pentru solicitant raportul de audit in mod clar si concis. h) sa aprobe planul de audit.

cu exceptia cazului in care solicitantul se opune in mod expres. 99 .4. Domeniul este stabilit de solicitant si auditorul sef.5 Auditat In cadrul responsabilitatilor si activitatilor sale. pregatirea auditului. V.1.4.V.2.4. AUDITUL DE MEDIU V. b) sa puna la dispozitia echipei de audit mijloacele necesare pentru a asigura o buna desfasurare a auditului. V. precum si modul de raportare. la cererea auditorilor.2. f) sa primeasca un exemplar din raportul auditului.1 Stabilirea domeniului auditului Domeniul auditului descrie intinderea si fixeaza limitele auditului. auditatul trebuie: a) sa informeze personalul propriu asupra obiectivelor si domeniului auditului. In continuare vom detalia aceste etape. in spatiu si timp precizand de exemplu.4. V. Se recomanda.1 Initierea auditului Aceasta etapa presupune stabilirea clara a domeniului si o examinare preliminara a documentatiei.1.2 Derularea si etapele procesului de auditare Realizarea auditului presupune mai multe etape si anume: initierea auditului. e) sa coopereze cu echipa de audit in vederea atingerii obiectivelor auditului. dupa cum este necesar. la instalatii. in general. durata. locul. d) sa permita accesul. ca auditatul sa fie consultat atunci cand se determina domeniul auditului. activitatile organizatiei. c) sa desemneze personalul responsabil si competent din propria organizatie care sa insoteasca membrii echipei de audit pentru a-i indruma la fata locului si a se asigura ca se tine seama de cerintele referitoare la sanatatea si securitatea echipei. la personalul aferent si la informatiile si inregistrarile corespunzatoare. realizarea auditului. Orice modificare ulterioara a domeniului auditului necesita un acord intre solicitant si auditorul sef.2.

e) identificarea acelor elemente ale SMM-ului auditatului care au prioritate in audit.1. stabilirea responsabilitatilor in cadrul echipei si pregatirea documentelor de lucru. c) identificarea unitatilor functionale si organizationale care vor fi auditate.1 Planul de audit Se recomanda intocmirea unui plan de audit flexibil pentru a permite schimbari in functie de informatiile primite in cursul auditului si pentru a permite o buna utilizare a mijloacelor si resurselor alocate. Planul trebuie sa includa: a) obiectivele si domeniul auditului. 100 . solicitantul trebuie informat.4. V.4.V. V. b) criteriile pentru audit. Pentru aceasta.2. Daca se considera ca documentatia existenta nu corespunde necesitatilor auditului.2 Pregatirea auditului Aceasta etapa presupune intocmirea unui plan.2. d) identificarea functiilor si/sau a persoanelor care lucreaza in cadrul organizatiei auditate avand responsabilitati directe importante referitoare la SMM. V. g) limbile folosite pentru realizarea auditului si a raportului (unde este cazul). Nu este necesar sa se investeasca resurse suplimentare inainte de a primi punctul de vedere al solicitantului. f) procedurile care includ auditarea elementelor SMM. inregistrarile sau manualele care permit sa se raspunda cerintelor SMM . in functie de tipul organizatiei auditate. programele. auditorul sef examineaza documentele organizatiei.4. h) identificarea elementelor de referinta. cum sunt declaratiile politicii privind mediul. AUDITUL DE MEDIU Resursele angajate pentru realizarea auditului trebuie sa fie suficiente pentru acoperirea domeniului prevazut.2 Examinarea preliminara a documentatiei La inceputul procesului de audit.2.2. se recomanda utilizarea tuturor informatiilor relevante referitoare la organizatia auditata.

3 Documente de lucru Documentele de lucru necesare pentru a usura investigatiile auditorului pot include: a) formulare pentru consemnarea dovezilor si a constatarilor auditului. urmata de strangerea datelor relevante pentru audit (dovezi). c) inregistrarile reuniunilor. Se recomanda ca planul de audit sa fie comunicat solicitantului. Se recomanda ca documentele de lucru sa fie pastrate confidential cel putin pana la finalizarea auditului. V.2. structura si continutul raportului de audit. V. Solicitantul trebuie sa analizeze si sa aprobe acest plan.4.4. k) identitatea membrilor echipei de audit. n) formatul.V. Daca auditatul are de formulat obiectii asupra oricarei prevederi din planul de audit. l) calendarul reuniunilor care au loc cu conducerea auditatului. documentele care contin informatii confidentiale sau care se refera la proprietatea industriala trebuie sa fie protejate in mod adecvat de catre membrii echipei de audit. definitivarea principalelor constatari ale auditului si in sfarsit reuniunea de inchidere.3 Realizarea auditului Etapa de realizare a auditului presupune o prima reuniune de deschidere. Orice plan de audit revizuit trebuie sa fie aprobat de partile interesate inainte sau in timpul efectuarii auditului. m) cerintele de confidentialitate. aceste obiectii trebuie aduse la cunostinta auditorului sef. o) cerintele pentru pastrarea documentelor. inainte de a incepe efectuarea auditului. AUDITUL DE MEDIU i) perioada de timp prevazuta pentru realizarea principalelor activitati ale auditului. membrilor echipei de audit si auditatului.2.2. V. Se recomanda sa se ajunga la o intelegere intre auditorul sef. b) proceduri si liste de verificare destinate evaluarii elementelor SMM.4. auditat si solicitant.3.1 Reuniunea de deschidere 101 .2. j) datele si locurile unde trebuie efectuat auditul. data prevazuta pentru finalizarea si distribuirea raportului.

V. inregistrarile si rezultatele masuratorilor existente. Se recomanda ca declaratiile neverificate sa fie inregistrate ca atare.V. Neconformitatile fata de criteriile auditului SMM trebuie inregistrate. e) sa confirme punerea la dispozitie a resurselor si a echipamentelor necesare echipei de audit.4.2.2.4.2 Strangerea datelor relevante (dovezilor) Dovezile de audit trebuie stranse in numar suficient astfel incat sa permita verificarea conformitatii SMM al auditatului cu criteriile auditului SMM. g) sa incurajeze participarea activa a auditatului. Informatiile obtinute in urma convorbirilor trebuie sa fie verificate cu alte informatii ce provin din surse independente.3. pentru a garanta eficienta controlului calitatii prelevarilor si a procedurilor de masurare utilizate de auditat ca parte a activitatilor SMM. f) sa confirme data si ora reuniunii de inchidere. Membrii echipei de audit trebuie sa examineze baza programelor de prelevare a datelor si a procedurilor. b) sa faca o trecere in revista a obiectivelor si a planului de audit si sa stabileasca de comun acord un calendar de audit. Se recomanda ca dovezile de audit sa fie stranse prin convorbiri. prin examinarea documentelor si prin observarea activitatilor si a conditiilor in care se desfasoara acestea. c) sa prezinte un sumar al metodelor si procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului.3 Constatari ale auditului Se recomanda ca echipa de audit sa analizeze toate datele relevante (dovezile) auditului pentru a determina neconformitatea SMM fata de criteriile auditului SMM. AUDITUL DE MEDIU Reuniunea de deschidere are urmatoarele scopuri: a) sa-i prezinte pe membrii echipei de audit conducerii auditatului. d) sa determine modurile oficiale de comunicare intre echipa de audit si auditat. 102 . Echipa de audit trebuie sa se asigure ca aceste constatari ale neconformitatii au la baza o documentatie clara si precisa si se bazeaza pe dovezile de audit. cum sunt observatiile. procedurile de urgenta si de protectie din locurile importante. h) sa treaca in revista impreuna cu echipa de audit.3. V.

2 Continutul raportului auditului 103 . Scopul principal al acestei reuniuni este de a prezenta auditatului constatarile auditului astfel incat auditatul sa i-a la cunostinta si sa inteleaga clar aceste constatari.4. V.4. desi auditatul sau solicitantul pot sa nu fie de acord cu aceste constatari. aceasta ar trebui sa faca obiectul unui acord intre partile interesate. Raportul auditului este pregatit sub conducerea auditorului sef care raspunde de exactitatea acestuia si de intocmirea completa a acestuia.V. Deciziile finale privind importanta si descrierea constatarilor auditului apartin auditorului sef. Subiectele ce se trateaza in raportul auditului se recomnda sa fie cele fixate in planul de audit. V. se recomanda ca membrii echipei de audit sa tina o reuniune cu conducerea auditatului si cu responsabilii pentru functiile auditate.4.1 Pregatirea raportului auditului Toate constatarile auditului insotite eventual si de un rezumat al acestora se recomanda sa fie consemnate intr-un raport scris care sa fie pus la dispozitia clientului.4.4.4 Reuniunea de inchidere Dupa finalizarea etapei de strangere a dovezilor de audit si inainte de a pregati raportul auditului. V.3. In cazul in care se dovedeste totusi o schimbare in momentul intocmirii raportului.2. Raportul intocmit ca urmare a auditului (raportul auditului) V. Este bine ca punctele de dezacord sa se clarifice daca este posibil inainte de finalizarea raportului de catre auditorul sef. AUDITUL DE MEDIU Este bine ca toate constatarile auditului sa fie analizate impreuna cu responsabilul auditatului pentru ca acesta sa ia cunostinta de toate constatarile privind neconformitatea. cu exceptia cazului cand clientul exclude acest lucru.4.4.2.2. Este bine ca si auditatul sa primeasca o copie a acestui raport.2.

obiectivele si planul de audit care fac obiectul acordului partilor interesate. 104 . cum sunt: • conformitatea SMM cu criteriile pentru auditul SMM. i) un rezumat al procesului de audit cuprinzand dificultatile intalnite. • capacitatea procesului de revizuire efectuata de conducerea interna a organizatiei de a asigura caracterul adecvat. h) lista de difuzare a raportului auditului. c) criteriile convenite si lista documentelor de referinta luate in consideratie pentru realizarea auditului. AUDITUL DE MEDIU Raportul auditului trebuie sa fie datat si semnat de catre auditorul sef. d) durata auditului si datele la care a fost realizat.4.3 Difuzarea raportului auditului Prima etapa in difuzarea raportului auditului o constituie transmiterea acestuia catre solicitant care la randul sau stabileste modul de difuzare in conformitate cu planul de audit. In functie de acordul intervenit intre auditorul sef si solicitant. Se recomanda ca o copie a raportului auditului sa fie transmisa la auditat cu exceptia cazului in care solicitantul exclude acest lucru. g) o declaratie privind natura confidentiala a continutului sau. • calitatea implementarii si mentinerii sistemului.2. se recomanda ca raportul sa contina constatarile auditului si/sau un rezumat al acestora cu referinte la datele relevante (dovezile) care le sustin. raportul auditului poate contine urmatoarele informatii: a) denumirea si date de identificare privind organizatia auditata si solicitantul.V. In acelasi timp orice alta difuzare in exteriorul organizatiei auditate necesita aprobarea auditului. f) date de identitate a membrilor echipei de audit. V.4. Asa cum am mai aratat. Rapoartele auditului sunt proprietatea exclusiva a solicitantului. de aceea trebuie sa se respecte caracterul lor confidential si sa fie protejate in mod adecvat de catre auditori si de toti destinatarii raportului. eficienta si imbunatatirae continua a SMM. e) date de identitate a reprezentantilor auditatului care au participat la audit. j) concluziile auditului. b) domeniul.

Modul in care se face alegerea si alcatuirea echipelor de audit au fost prezentate in paragraful V.4 Pastrarea documentelor Toate documentele de lucru. in cadrul organizatiei.4.4. este necesara informarea solicitantului si auditorului in mod oficial.5 Criterii de calificare profesionala cerute auditorilor de mediu In cele ce urmeaza vom prezenta criteriile de calificare necesare a fi indeplinite de catre auditorii de mediu. inclusiv asupra motivelor de intarziere. V. Daca acest lucru nu se poate asigura in intervalul de timp prevazut. asa cum sunt prevazute in standardul international ISO 14012. V. Sensul termenilor utilizati in continuare este cel definit in paragrafele precedente ale capitolului V.2. cu fixarea unei noi date de finalizare. ♦ nivelul de competenta profesionala si de experienta in domeniu. in functie de cerintele specifice. In general auditorii interni trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de calificare ca si cei externi.V. V. proiectele rapoartelor si rapoartele finale referitoare la audit trebuie pastrate conform acordului incheiat intre solicitant.4. fara insa a fi necesara respectarea in detaliu a tuturor criteriilor prezentate in continuare. Anumite neconformitati se pot admite in functie de o serie de factori precum: ♦ marimea. natura si complexitatea organizatiei precum si impactul acesteia asupra mediului.3 Incheierea auditului Un audit se considera incheiat atunci cand toate activitatile care au fost definite in planul de audit au fost indeplinite. Criteriile de calificare pe care le vom prezenta se refera la auditorii sefi si la auditorii de mediu interni si externi. auditorul sef si auditat. AUDITUL DE MEDIU Finalizarea raportului auditului se recomanda a fi facuta la termenul prevazut in planul de audit.4. Fata da acestia vom mai preciza doi termeni utilizati in cele ce urmeaza si anume: 105 .

Este bine ca orice reducere sa nu depaseasca durata totala a pregatirii in aceste domenii. In ceea ce priveste auditorii care au obtinut o diploma se recomanda sa aiba o experienta profesionala corespunzatoare de minimum patru ani. c) cerinte ale prevederilor legala. al carui continut se refera la unele sau toate domeniile enumerate de la a) la e). AUDITUL DE MEDIU • diploma – diploma recunoscuta la nivel national sau international. Acest criteriu poate fi modificat prin absolvirea unui ciclu recunoscut de pregatire post-secundara. experienta care a contribuit la dezvoltarea aptitudinilor si a cunostintelor intr-unul sau in ansamblul urmatoarelor domenii: a) stiinte si tehnologii de mediu.5. e) proceduri. invatamant secundar – etapa a sistemului educativ national care urmeaza dupa ciclul gimnazial si al carui sfarsit coincide cu intrarea la universitate sau la o institutie similara. cu timp integral sau partial. d) sisteme de management de mediu si standarde utilizate pentru efectuarea auditurilor de mediu. Totodata se recomanda ca acestia sa aiba experienta profesionala corespunzatoare. Se recomanda ca orice reducere sa nu depaseasca durata totala a pregatirii in aceste domenii. sau orice calificare echivalenta. procese si tehnici de audit. cu timp integral sau partial. se recomanda sa aiba minimum cinci ani experienta profesionala corespunzatoare. iar reducerea totala sa nu depaseasca doi ani. timp integral sau alt ciclu cu timp partial cu o durata echivalenta. b) cunostinte tehnice si de mediu privind functionarea instalatiilor si echipamentelor.V. reglementarilor si altor documente referitoare la mediu. obtinuta in mod normal dupa invatamantul secundar ca urmare a absolvirii unor studii autorizate de cel putin trei ani. Auditorii absolventi doar ai invatamantului secundar sau al unuia echivalent. se recomanda ca acestia sa fie absolventi cel putin ai invatamantului secundar sau al unuia echivalent. 106 . al carui continut se refera la unele sau la toate domeniile enumerate de la a) la e).1 Studii si experienta profesionala Pentru a fi ales ca auditor. iar reducerea totala sa nu depaseasca un an. Acest criteriu poate fi modificat daca auditorul a absolvit un ciclu recunoscut de pregatire post-secundara. • V.

Stabilirea unuia sau altuia dintre domeniile de formare teoretica amintite. • examinarea actelor doveditoare privind studiile.2. • analizarea lucrarilor scrise ale candidatilor. asa cum sunt definite in prezentul Standard International. Competenta suplimentara astfel obtinuta se recomanda sa poata fi demonstrata prin mijloace adecvate.V. V. Totodata este recomandabil ca acest ciclu de formare practica sa se desfasoare intr-o perioada totala de timp de cel mult trei ani consecutivi.5.2 Instruirea (formarea) practica Formarea practica a unui auditor se poate realiza chiar prin participarea acestuia sub controlul auditorului sef la un proces de audit. Odata formati se 107 . se recomanda ca auditorii sa posede atat un ciclu de instruire teoretica cat si un ciclu de instruire si formare practica. Se recomanda ca in cadrul unor astfel de actiuni. • o observare amanuntita a conditiilor reale de audit.2 Formarea auditorilor Pe langa criteriile prezentate in paragraful precedent. precum si criteriile de evaluare a candidatului la functia de auditor pot fi modificate prin examinari acreditate sau prin calificari profesionale corespunzatoare. • luarea in considerare a certificatelor si calificarilor profesionale. AUDITUL DE MEDIU V. • discutii cu persoane pentru care au lucrat.2.5. V.5. Dovada cunostintelor capatate si evaluarea acestora se poate realiza prin unele dintre urmatoarele metode: • interviuri cu candidatii.1 punctele a-e.5.1 Instruirea (formarea) teoretica Se recomanda ca instruirea teoretica sa se realizeze intr-unul dintre domeniile mentionate in paragraful V. cu colegi etc. auditorul in formare sa se implice in totalitatea proceselor de audit sub indrumarea auditorului sef. • simularea rolurilor de auditor. fie in cadrul organizatiei de care apartine auditorul fie in cadrul unei organizatii externe. pentru a avea certitudinea unei competente sporite in efectuarea auditurilor de mediu. • analizarea lucrarilor scrise ale candidatilor.. experienta si formarea. Un ciclu de formare practica trebuie sa dureze cel putin 20 de zile lucratoare si sa cuprinda mimimum patru audituri de mediu.

V. AUDITUL DE MEDIU recomanda ca auditorii sa pastreze toate actele doveditoare privind studiile. care contribuie la realizarea eficienta a auditului. in cadrul programului de asigurare a calitatii. Se recomanda ca aceste criterii suplimentare pentru auditorul sef sa fie indeplinite intr-o perioada de timp nu mai mare de trei ani consecutivi. 108 . dispune de calitati personale si de aptitudini necesare organizarii si conducerii efective si eficiente a procesului de audit si care satisface si urmatoarele criterii: fie: ◊ participarea la intregul proces de audit pe o perioada echivalenta cu cel putin 15 zile lucratoare. sub indrumarea auditorului sef titular. la cel putin unul din cele trei audituri mentionate mai sus.5.3 Aptitudini si competente profesionale Pe langa o pregatire corespunzatoare se recomanda ca auditorii sa posede calitati si aptitudini personale cum ar fi: a) capacitatea de a-si exprima conceptiile si ideile clar. V. care sa permita indeplinirea corespunzatoare a responsabilitatilor de auditor. formarea si experienta. b) calitati cum sunt diplomatia. e) capacitatea de a lua hotarari juste pe baza unor dovezi obiective. fie: ◊ demonstrarea acestor aptitudini si calitati pentru conducerea programului de audit prin intermediul interviurilor. pe parcursul a cel putin trei audituri de mediu complete. si ◊ participarea in calitate de auditor sef. V. referintelor si/sau evaluarilor performantei sale in efectuarea unui audit de mediu. necesare realizarii eficiente a auditului. d) calitati personale de organizare.4 Auditorul sef Auditorul sef este un auditor care dovedeste o buna cunoastere a problemelor.5. atat verbal cat si in scris. tactul si capacitatea de a asculta. c) capacitatea de mentinere a independentei si obiectivitatii. observatiilor. f) capacitatea de a intelege obiceiuri si cultura tarii sau a regiunii in care se realizeaza auditul.

5. ♦ sa intocmeasca si mentina la zi un registru al auditorilor de mediu care indeplinesc in permanenta criteriile de performanta prezentate in acest capitol.1. AUDITUL DE MEDIU V.5 Mentinerea competentei auditorilor in timp si profesionalismul in activitate Pentru a-si mentine competenta in timp. Este important de retinut ca pe langa o pregatire profesionala corespunzatoare.3 ale acestui capitol. Pentru ca solicitantii unui audit de mediu si organizatiile auditate sa aiba o mai mare incredere in rezultatele auditului.2. prin respectarea liniilor directoare din peragrafele V.5. 109 . modul in care se realizeaza auditul de mediu si etapele acestui proces precum si criteriile de calificare profesionala cerute unui auditor sau auditor sef. standardul ISO 14012 ofera si un cadru pentru un organism de certificare a auditorilor.2 si V. V. auditorii trebuie sa dea dovada si de anumite aptitudini si competenta profesionala si nu in ultimul rand de respectarea unui cod deontologic corespunzator.6 Concluzii Cpitolul V a abordat principalele aspecte legate de auditul de mediu asa cum sunt ele concepute in standardele ISO 14010.V. este necesar ca amandoi sa-si actualizeze periodic cunostintele in domeniile mentionate la paragraful V. Astfel. acesta ar trebui sa fie independent si sa respecte urmatoarele indrumari: ♦ certificarea sa fie facuta pe baza respectarii criteriilor prezentate in capitolul V. ♦ sa se stabileasca un proces clar de evaluare profesionala conform mecanismului prezentat in paragraful V.5. daca este necesara stabilirea unui organism care se asigure certificarea auditurilor de mediu intr-un mod coerent. 14011 si 14012. principiile generale. O obligatie extrem de importanta ce revine auditorilor este respectarea unui cod deontologic corespunzator si sa dea dovada in permanenta de profesionalism. Sunt prezentate cerintele auditului de mediu.

poate diferi considerabil in functie de scopul acestuia. • interpretarea rezultatelor analizei inventarului intrarilor si iesirilor.C.) reprezinta o tehnica menita sa contribuie la masurarea performantelor in domeniul mediului si la reducerea impactului negativ asupra acestuia. studiaza aspectele de mediu si impactul asociat prin intermediul ciclului de viata al produsului incepand de la achizitia materiilor prime. Totusi raman valabile in toate cazurile principiile si cadrul stabilit in prezentul capitol. • selectarea indicatorilor relevanti pentru performanta de mediu. E. poate contribui la: • identificarea oportunitatilor de diminuare a impactului generat de produse in diferite momente ale ciclului lor de viata. depinde de subiectul acestuia si de destinatia atribuita studiului respectiv. utilizarea si eliminarea. E. continuand cu productia. Domeniul.V. In acest sens profunzimea si amploarea unui studiu de E. • imbunatatirea procesului de marketing (de exemplu: revendicari referitoare la mediu. • luarea deciziilor corespunzatoare in industrie. In aceasta analiza trebuie avute in vedere cu precadere categorii generale de impact care se refera la utilizarea resurselor. organizatii guvernamentale si neguvernamentale (de exemplu: planificarea strategica. sanatatea umana si consecintele ecologice.C. precum si a impactului de mediu asociat in corelatie cu obiectivele studiate.V.V.V.C. stabilirea prioritatilor.C. in conformitate cu 110 . inclusiv a tehnicilor de masurare.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA VI. schema de ecoetichetare sau declaratia de mediu a produselor). EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Alaturi de evaluarea performantei de mediu si de auditul de mediu. E.V.C. evaluarea ciclului de viata (E. • evaluarea impactului de mediu potential asociat intrarilor si iesirilor respective.C. este o tehnica menita sa evalueze aspectele de mediu si impactul potential asociat cu precadere unui produs sau serviciu.V. proiectarea sau reproiectarea produselor sau a serviciilor). Tehnica consta conform standardului ISO 14040 in: • realizarea unui inventar pentru intrarile si iesirile unui podus sau serviciu. limitele si nivelul de detaliere a unui E.

Compararea datelor diferitelor studii E. valori medii.: conditiile locale pot fi prezentate inadecvat in cadrul unor conditii regionale sau globale). ar trebui sa fie utilizate ca parte a unui proces de decizie mai cuprinzator sau utilizate pentru intelegerea unui context mai general si extins. In general.V.C.V. poate fi limitata de accesibilitatea sau disponibilitatea datelor relevante. In acest sens principalele limitari ale tehnicii E. ◊ Precizia studiilor E. tipuri de date.C.V.C.C. Trebuie subliniat de la inceput faptul ca E.V. Realizarea unor astfel de studii nu au in nici un fel intentia de a crea anumite bariere comerciale sau de a modifica diferitele obligatii legale sau de alta natura ale unor organizatii. In cele ce urmeaza vom defini principalii termeni utilizati in prezentul capitol.V. De asemenea. selectarea surselor de date si categoriile de impact) pot fi subiective.C. unitate de produs 111 .C. un proces energetic sau un serviciu. focalizate pe probleme globale sau regionale pot sa nu fie corespunzatoare pentru solicitarile locale (de ex. specificul zonei). produs ansamblu de unitati de procese materiale si energetice conectate care indeplinesc una sau mai multe functii determinate. nu trateaza aspectele economice sau sociale ale produsului. (ex.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA prevederile ISO 14040. aceasta incertitudine variind in functie de caracteristicile spatiale si temporale ale fiecarei categorii de impact.: stabilirea granitelor sistemului.V. inclusiv al unor aspecte legate de comercializarea produselor analizate. NOTA: In intelesul acestei definitii termenul “produs” utilizat singur poate reprezenta si un ansamblu de produse. principiile si unele cerinte metodologice pentru conducerea studiilor de E. este posibila numai daca prezumtiile si cadrul fiecarui studiu sunt aceleasi.C.: discontinuitati. informatiile dezvoltate in studiul E. sunt: ◊ Natura alegerilor si prezumtiilor facute in cadrul E. In prezentul capitol vom prezenta cadrul. ◊ Lipsa unor dimensiuni temporale si spatiale in datele de inventar utilizate pentru evaluarea impactului introduc incertitudinea in rezultatele obtinute. ◊ Modelele utilizate pentru realizarea analizei inventarului sau pentru evaluarea impactului sunt limitate de ipotezele facute si nu pot fi disponibile pentru toate impacturile sau solicitarile potentiale. sau de calitatea datelor (de ex.V.V.C. ◊ Rezultatele studiilor de E. aceste prezumtii trebuie sa fie prezentate explicit din motive de transparenta. agregari.

iesirilor si a impacturilor de mediu potentiale asociate produselor prin intermediul ciclului de viata al acestora evaluarea impactului ciclului de viata faza a evaluarii ciclului de viata cu scopul de a intelege si evalua marimea si semnificatia impactului de mediu potential asociat unui produs interpretarea ciclului de viata faza a evaluarii ciclului de viata in care rezultatele analizei inventarului. pentru a ajunge la concluzii si recomandari concrete. de la achizitia materiilor prime sau generarea resurselor naturale la eliminare finala evaluarea ciclului de viata interpretarea si evaluarea intrarilor. sunt combinate avand un scop si domeniu de aplicare bine definit.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA cea mai mica parte a unui produs pentru care sunt colectate date cand se efectueaza o evaluare a ciclului de viata ciclu de viata etape consecutive si intercorelate ale unui produs. analiza inventarului ciclului de viata faza a evaluarii ciclului de viata care implica interpretarea si cuantificarea intrarilor si iesirilor. ale evaluarii impactului sau a celor doua impreuna. pentru un produs dat prin intermediul ciclului sau de viata intrare material sau energie care intra intr-o unitate de proces iesire material sau energie care paraseste unitatea de produs unitate functionala performanta cuantificata a unui produs in scopul utilizarii ca unitate de referinta in studiul de evaluare a ciclului de viata alocare 112 .

V.V. care a fost preluat din mediu fara o transformare anterioara datorata unei activitati umane parte interesata individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii practicant persoana sau grup care conduce o evaluare a ciclului de viata materie prima material primar sau secundar care este utilizat pentru a realiza un produs limitele produsului interfata intre un produs si mediu sau alte produse transparenta prezentare deschisa. declaratie comparativa revendicari privind mediul referitoare la superioritatea sau echivalenta unui produs fata de un alt produs concurent care indeplineste aceeasi functie flux elementar material sau energie care intra in sistemul aflat in curs de studiu.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA delimitarea intrarilor sau iesirilor fluxurilor unei unitati de produs sau a unui produs aflat in studiu.1 Caracteristicile de baza ale E.1. cuprinzatoare si inteligibila a informatiei deseuri orice iesire a unui produs care este inlaturat VI. trebuie sa tina seama de respectarea unor principii si caracteristici de baza.C. Metodologia de elaborare al unui studiu de E.1 Descrierea generala a evaluarii ciclului de viata VI. Acestea pot fi: 113 .C.

C.. in cazul promovarii unor E. • • • • • • • VI.V. descrierea calitatii datelor.V. poate varia intr-o gama larga. Nu exista o metoda unica pentru realizarea studiilor E.C. Necesitatea stabilirii unor prevederi.C.V.V.V.C.C. pentru respectarea confidentialitatii si drepturilor de proprietate intelectuala. Organizatiile trebuie sa dea dovada de flexibilitate pentru a implementa practic rezultatele E. trebuie sa trateze sistematic si adecvat aspectele de mediu ale produselor.C. 114 .C. bazat pe solicitarile si cerintele specifice ale utilizatorului. urmand de exemplu schema prezentata in figura VI. trebuie sa fie transparente.2 Etapele E. de la achizitia materiilor prime la eliminarea finala.1. trebuie sa includa definirea clara a scopului si domeniului de activitate.C. ar trebui sa fie deschisa in vederea includerii noilor descoperiri stiintifice si a imbunatatirii in domeniul tehnologiei.V.C.C.V. analiza inventarului intrarilor si iesirilor. Studiile E. evaluarea impactului si interpretarea rezultatelor. Nu exista nici o baza stiintifica pentru reducerea rezultatelor E.V. la un singur indicator general avand in vedere complexitatea si schimbarile ce pot apare in sistemul analizat in diferite stagii ale ciclului de viata. Metodologia E. ipotezele.V.V. care sa fie clare si communicate corespunzator. in functie de definirea scopului si a domeniului de aplicare.V. Domeniul de aplicare.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA • Studiile E. E.C.. Gradul de detaliu si desfasurarea in timp a studiului E. care sunt utilizate pentru a face declaratii comparative si care nu sunt accesibile publicului.V.1. metodologiilor si rezultatele studiilor E. ar trebui sa puna in discutie si sa asigure documentatia necesara si sursele de date. Aplicarea unor cerinte specifice studiilor E.C.

V. In acest sens scopul si domeniul de aplicare a unui studiu E.V.2 Cadrul metodologic pentru elaborarea E.C. Din studiul E.C. Fazele unei E.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Definirea scopului si a domeniului de aplicare • Aplicatii directe: Dezvoltarea si imbunatatirea produsului Planificarea strategica Procesul de realizare a politicii publice a organizatiei Marketing Alte activitati Analiza inventarului intrarilor si iesirilor • Interpretarea • • • Evaluarea impactului asociat Figura VI. trebuie sa rezulte clar si fara ambiguitati motivele tinta (cei carora se intentioneaza sa li se comunice rezultatul studiului). O cerinta generala in procesul de E.C. VI.V.C.C. este ca definirea scopului si domeniului de activitate sa se faca in conformitate cu prevederile specifice ale standardelor ISO 14000.V. In continuare prezentam modul de definire a domeniului studiului.V. trebuie sa fie clar definite si concordate cu obiectivul fixat.1.1 Domeniul studiului 115 . VI. 2.

trebuie sa specifice clar functiile sistemului (produsului) aflat in studiu.V. Aceasta unitate comuna de referinta este necesara pentru a asigura posibilitatea compararii rezultatelor E. este deosebit de importanta atunci cand sunt evaluate diferite sisteme pentru a fi siguri ca aceste comparari sunt efectuate utilizand o baza comuna. • cerintele referitoare la calitatea datelor initiale. • tipul si formatul raportului cerut pentru studiu. • tipul de analiza critica.C.V. O unitate functionala reprezinta o masura cantitativa a performantei intrarilor si iesirilor functionale ale produsului.V. trebuie sa se ia in consideratie si sa se descrie clar urmatoarele puncte: • functiile produsului sau. • procedurile de alocare. De exemplu unitatea functionala pentru un sistem (produs) de vopsitorie poate fi definita ca marimea 116 . • limitarile impuse. VI. Un sistem poate avea mai multe functii posibile iar functia selectata pentru studii poate depinde de scopurile si domeniul studiului. metodologia pentru evaluarea impactului. cele ale produselor. • cerintele referitoare la date. in cazul studiilor comparative.C.1. astfel incat uneori este necesar ca domeniul studiului sa fie modificat in timpul desfasurarii acestuia. • ipotezele avute in vedere. daca exista. • tipurile de impact.C. al produselor reprezinta o tehnica interactiva.1 Functia si unitatea functionala Domeniul unui studiu de E.2. E.V.C. Scopul primar al stabilirii unitatii functionale este furnizarea unui nivel de referinta la care sa se raporteze intrarile si iesirile. In acest caz unitatile functionale conexe trebuie sa fie definite si masurabile la randul lor. • delimitarea limitelor produsului.V. Compararea rezultatelor E.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA In definirea domeniului acoperit de studiul E. Este important de subliniat faptul ca termenul de “unitate functionala” i se ataseaza intelesul de performanta. pe masura ce sunt colectate informatii suplimentare.C. Domeniul trebiue sa fie suficient de bine definit pentru a fi siguri ca amploarea si profunzimea gradului de detaliere a studiului sunt compatibile si suficiente pentru atingerea scopului declarat. si interpretatrea ulterioara care va fi data acestora.

C.2 Limitele sistemului (produsului) Inainte de inceperea studiului de E.1. VI. si reprezentativitatea datelor.C. precum si modelarea sistemului in ansamblu trebuie sa fie consecvente cu scopul studiului.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA suprafetei protejate prin alpicarea unei cantitati date de vopsea.C. ♦ cat de complete sunt datele de care dispunem. 117 . ♦ consecventa si reproductibilitatea metodelor utilizate in cadrul E. Toate criteriile utilizate pentru stabilirea produsului trebuie sa fie identificate si justificate in descrierea domeniului studiului. ♦ incertitudinea informatiei.V. 2 . Determinarea intrarilor si iesirilor. ipotezele (prezumtiile) facute.V. trebuie stabilite clar limitele sistemului analizat (interferentele acestuia).1. intrucat acestea determina care dintre unitatile de produs trebuie sa fie incluse in cadrul E. Sistemul (produsul. Exista o serie de factori care ajuta la determinarea limitelor sistemului analizat printre care se pot include insasi intentia initiala care a determinat studiul.C. pentru o perioada de timp specificata.V. 3 Cerinte referitoare la calitatea datelor Cerintele referitoare la calitatea datelor stabilesc in termeni generali caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca datele necesare pentru elaborarea studiilor. datele si fondurile de care dispunem.2.asociat cu acoperirea geografica. VI..V. Studiile E. Cerintele privind calitatea datelor trebuie sa se refere la: ♦ timp . intrarile si iesirile) trebuie sa fie astfel modelat incat intrarile si iesirile la interfata produsului sa reprezinte fluxuri elementare. ♦ precizia.C. ♦ acoperirea geografica. care trebuie de asemenea prezentate si justificate in domeniul studiului. ♦ sursele datelor si reprezentativitatea acestor surse. grupurile tinta caruia i se adreseaza studiul. in cadrul carora se face o declaratie comparativa destinata a fi prezentata publicului trebuie sa realizeze o analiza a fluxurilor materiale si energetice. Cerintele referitoare la calitatea datelor trebuie sa fie definite pentru a permite atingerea scopului si stabilirea domeniului studiului E.V. anumite criterii eliminatorii. nivelul de agregare al datelor de care dispunem.

2.3. limitele sistemului. VI. utilizate pentru a face o declaratie comparativa prezentata in public si ea trebuie sa foloseasca procesul analizei critice schitat in paragraful VI. VI. O alta cerinta pentru declaratia comparativa prezentata in public este obligativitatea realizarii unei evaluari a impactului.4.3. date si rapoarte.2. In cazul in care declaratiile comparative sunt prezentate in public.2 Analiza inventarului ciclului de viata VI.4 Comparatia intre sisteme (produse) In studiile comparative. trebuie sa se defineasca in domeniul studiului. aceasta evaluare trebuie sa fie condusa in conformitate cu procesul analizei critice pe care il vom prezenta in paragraful VI. cerintele referitoare la calitatea datelor mentionatre mai sus trebuie sa fie satisfacute in mod obligatoriu. sunt optionale si pot utiliza orice variante de analiza ce vor fi prezentate in paragraful VI.1. trebuie sa fie evaluata echivalenta sistemelor care sunt comparate inainte de interpretarea rezultatelor.2. modul in care se conduce o analiza critica. a indeplinit cerintele prezentate in acest capitol referitoare la metodologie.C. calitatea datelor.V.V.C. Orice diferente intre sisteme referitoare la acesti parametrii trebuie sa fie identificate si prezentate in raportul studiului. In general. Necesitatea.2.V. VI.1 Descrierea generala a inventarului ciclului de viata Analiza inventarului implica o serie de proceduri pentru colectarea datelor precum si pentru efecuarea calculelor in vederea cuantificarii intrarilor si iesirilor unui produs.1.3. iesirilor si in evaluarea impactului. Sistemele trebuie sa fie comparate utilizand aceeasi unitate functionala sau consideratii metodologice echivalente. analizele critice ale studiilor E.3. Aceste intrari si iesiri pot include aspecte 118 .2. 4. cum sunt performanta.3.C. O analiza critica trebuie sa fie realizata obligatoriu pentru studiile E. si cine conduce analiza. procedurile de alocare a intrarilor si iesirilor.5 Analiza critica Analiza critica este o tehnica care verifica daca studiul E.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Atunci cand un studiu este utilizat pentru a realiza o declaratie comparativa care este prezentata in public. regulile de luare a deciziilor in evaluarea intrarilor.4.

C.2. Uneori pot fi identificate probleme care impun chiar revizuirea scopului sau a domeniului studiului. apa. aceste date constituie baza pentru intrarea in actiunea de evaluare a impactului ciclului de viata. inclusiv electricitate utilizate. De asemenea. Calcularea fluxului de energie ar trebui sa ia in consideratie diferitele surse de combustibil si energie. Procedurile utilizate pentru colectarea datelor pot varia in functie de domeniu. VI. Procesul de desfasurare a analizei inventarului este iterativ.V. pot fi identificate cerinte noi.2.2. Colectarea datelor poate fi un proces consumator de resurse si intensiv. care trebuie sa fie bine documentate si justificate.: produse multiple de la rafinarea petrolului). Constrangarile practice intalnite in procesul de colectare a datelor trebuie avute in vedere si prezentate in domeniul si documentatia raportului studiului. Cateva consideratii semnificative referitoare la alocarea si calculele pentru cuantificarea intrarilor si iesirilor sunt prezentate mai jos: ◊ Procedurile de alocare sunt necesare atunci cand avem de-a face cu sisteme care presupun produse multiple (de ex. sol asociate produsului. Fluxurile de materiale si de energie ca si eliminarile si evacuarile in mediu asociate. eficacitatea conversiei si distributiei fluxului de energie ca si intrarile si iesirile asociate cu generarea si utilizarea fluxului de energie.2 Procedurile pentru colectarea datelor si efectuarea calculelor pentru cuantificarea intrarilor si iesirilor Datele calitative si cantitative necesare realizarii inventarului trebuie sa fie corelate pentru fiecare unitate de produs care se inscrie in limitele stabilite pentru produsul analizat. unitatea de produs sau intentia declarata a studiului. depind de scopul si domeniul E. Pe masura ce datele sunt colectate si se cunoaste mai mult despre sistem.3 Evaluarea impactului ciclului de viata 119 . Interpretarile care pot rezulta din aceste date.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA legate de utilizarea resurselor si a eliminarilor in aer. ◊ VI. trebuie sa fie alocate diferitelor produse in conformitate cu procedurile declarate. date sau constrangeri care pot impune modificarea procedurilor de colectare a datelor astfel incat scopurile studiului sa fie atinse.

Modelele pentru categorii de impacturi se afla in diferite stadii de dezvoltare. Cadrul metodologic si stiintific al evaluarii impactului asociat ciclului de viata al unui produs este inca in dezvoltare. acest proces implica asocierea datelor intrarilor si iesirilor cu impacturile de mediu specifice in scopul intelegerii acestora.4 Interpretarea ciclului de viata al produselor Interpretarea este faza E.V. consecvent cu scopul si domeniul definit pentru a se ajunge la concluzii si recomandari.V. precum si din evaluarea de impact sunt combinate impreuna. Aceasta evaluare poate presupune un proces interativ al analizei scopului si domeniului studiului E.C. VI. modelarea si evaluarea categoriilor de impact.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Faza evaluarii impactului unui produs de-a lungul intregului ciclu de viata intentioneaza sa evalueze semnificatia impacturilor de mediu potentiale utilizand rezultatele analizei inventarului ciclului de viata. pentru a determina daca au fost atinse obiectivele studiului sau pentru a modifica scopul si domeniul daca evaluarea indica ca acestea nu pot fi realizate. Inca nu exista metodologii general acceptate pentru a asocia consecvent si cu acuratete datele inventarului cu impacturi potentiale specifice de mediu. alegerea impacturilor evaluate si metodologiile utulizate depind de scopul si domeniul studiului. ♦ caracterizarea si modelarea datelor inventarului in interiorul categoriilor de impact (caracterizarea). In cazul studiilor inventarului ciclului de viata. ♦ posibila asociere a rezultatelor in cazuri specifice si numai cand aceasta actiune este semnificativa (aprecierea). NOTA: Datele dinainte de apreciere ar trebui sa ramana disponibile. in care constatarile din analiza inventarului intrarilor si iesirilor. In general.C. Exista subiectivitate in faza de evaluare a impactului ciclului de viata legata de alegerea. sunt luate in considerare numai constatarile analizei inventarului. Transparenta este determinanta pentru a asigura ca ipotezele (prezumtiile) sunt descrise si prezentate clar in cadrul rapoartelor efectuate in procesul de evaluare a impactului.2. Faza de evaluare a impactului poate include printre altele: ♦ repartizarea datelor referitoare la inventarul intrarilor si iesirilor pe categorii de impact (clasificare). Nivelul de detaliere. 120 .

interesata alta decat destinatarul sau practicantul studiului. Faza de interpretare poate implica atat procesul iterativ de analiza si revizuire a domeniului E. 2) Datele raportului. practicantul E.V. 121 .V. metodele. Cand rezultatele E. in stransa corelatie si consecvent cu scopul si domeniul studiului. trebuie sa fie impartiale.C. sa permita ca rezultatele interpretate sa fie utilizata intr-o maniera consecventa cu scopurile si domeniul studiului.V.V. (intern sau extern). implicatiile de mediu ale acestora vor putea fi reflectate la randul lor in constatarile E.C.C.V.V. prezumtiile si limitarile trebuie sa fie transparente si prezentate cu suficiente detalii pentru a permite cititorului sa cuprinda complexitatea si modificarile inerente din studiul E..C.V. sunt comunicate catre o terta parte. cat si natura si calitatea datelor colectate. raportate complet si cu acuratete audientei tinta careia ii sunt destinate.C. Acest raport constituie un document de referinta si trebuie sa fie disponibil oricarei terte parti cu care se comunica. VI. strict legate de domeniul studiului E. datele.C.V. trebuie pregatit un raport special pentru o terta parte.C. in stransa corelare cu scopul si domeniul studiului.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA Constatarile interpretarii pot lua forma unor concluzii sau recomandari pentru cei care iau decizii.. In masura in care se vor lua in considerare si alti factori cum sunt performanta tehnica. Raportul trebuie de asemenea. c) Analiza inventarului ciclului de viata.V. 3) Declaratia ca studiul a fost realizat in conformitate cu cerintele standardului international ISO 14040. in afara domeniului studiului E. Tipul si formatul raportului trebuie sa fie definit in etapa de stabilire a domeniului studiului. aspectele economice si sociale. ulterior deciziilor bazate pe constatarile initiale. Constatarile fazei de interpretare ar trebui sa reflecte rezultatele oricarei analize efectuate.3 Raportarea Rezultatele unei E. Ele vor putea fi luate in considerare suplimentar.. Rezultatele. Raportul de terta parte trebuie sa acopere urmatoarele aspecte: a) Aspecte generale: 1) Destinatarul E.C. b) Definirea scopului si a domeniului.C.

♦ Raportul studiului este tansparent si in concordanta cu cerintele prezentate in acest capitul. cerinte ce corespund prevederilor stndardului ISO 14040.4 Analiza critica VI. VI. ♦ Evaluarea preciziei si reprezentativitatii datelor utilizate..C. sunt corecte din punct de vedere stiintific si tehnic.VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA d) Evaluarea impactului ciclului de viata. 3) Evaluarea calitatii datelor. f) Analiza critica: 1) Numele si apartenenta celor care efectueaza analiza. ♦ Cat de complete sunt datele de care dispunem.4. 122 . metodologia si datele conexe.V.1.4.C.V. ♦ Descrierea procesului de analiza critica.2.V. e) Interpretarea ciclului de viata: 1) Rezultatele. 2) Rapoartele analizei critice. ♦ Datele utilizate sunt corespunzatoare si rezonabile in relatie cu scopul studiului.C. ♦ Metodele utilizate pentru realizarea E. O analiza critica nu poate nici valida si nici verifica scopurile care sunt alese pentru o E.C. sau utilizarile date rezultatelor E. 2) Prezumtiile si limitarile asociate cu interpretarea rezultatelor. sunt in concordanta cu cerintele prezentate in acest capitol.1 Descrirea generala a analizelor critice Procesul de analiza critica trebuie sa puna in evidenta ca: ♦ Metodele utilizate pentru realizarea E. trebuie ca in raport sa se faca referire la urmatoarele probleme: ♦ Analiza fluxurilor materiale si energetice pentru a justifica includerea sau excluderea lor. 3) Raspunsuri si recomandari. In cazul realizarii unor declaratii comparative. ♦ Interpretarile reflecta limitarile identificate si scopul studiului.V. ♦ Descrierea echivalentei sistemelor aflate in comparatie in conformitate cu paragraful VI.

VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

Domeniul si tipul de analiza critica dorita trebuie sa fie dafinit in etapa de stabilire a domeniului studiului E.C.V. VI.4.2 Necesitatea efectuarii analizei critice O analiza critica poate facilita intelegerea si spori credibilitatea studiilor E.C.V. de exemplu prin implicarea partilor interesate. Utilizarea rezultatelor E.C.V. pentru a sustine anumite declaratii comparative ridica probleme speciale si solicita obligatoriu o analiza critica, din moment ce aceasta aplicatie este posibil sa afecteze partile interesate care nu sunt implicate in studiul E.C.V. Pentru a micsora probabilitatea neantelegerilor sau a efectelor negative asupra partilor interesate externe, trebuie sa se efectueze analize critice ale studiilor E.C.V., atunci cand rezultatele sunt utilizate pentru prezentarea unor declaratii comparative. Chiar daca a fost efectuata o analiza critica aceasta nu presupune in mod automat ca declaratiile comparative bazate pe respectivul studiu E.C.V. sunt in mod cert corecte sau aprobate. VI.4.3 Domeniul analizei critice Daca se realizeaza o analiza critica a unui studiu E.C.V., trebuie definit inca in faza de stabilire a scopului si domeniului studiului si domeniul analizei critice. Domeniul analizei critice trebuie sa identifice: - de ce este in curs initierea unei analize critice; - care este domeniul acoperit si pana la ce nivel de detaliu; - cine este necesar sa fie implicat in acest proces. De asemenea, va trebui ca in domeniul analizei critice sa se includa si acordurile de confidentialitate referitor la continutul studiului de E.C.V. VI.4.3.1 Participarea unui expert intern pentru efectuarea analizei critice O analiza critica poate fi realizata folosind resurse interne ale organizatiei. Intr-un astfel de caz, aceasta trebuie sa fie efectuata de un expert intern, independent de studiul E.C.V. Acest expert ar trebui sa fie familiarizat cu cerintele prezentului standard si sa aiba pregatirea tehnica si stiintifica necesara.

123

VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

O declaratie referitoare la analiza este pregatita de persoana care conduce studiul E.C.V. si apoi este analizata la nivel intern de catre expertul intern independent. De asemenea, declaratia referitoare la analiza poate fi pregatita in intregime de catre expertul intern independent. Declaratia referitoare la analiza trebuie sa fie inclusa in raportul studiului E.C.V. VI 4.3.2 Participarea unui expert extern pentru realizarea analizei critice O analiza critica poate fi realizata cu mijloace externe organizatiei. In astfel de cazuri, aceasta trebuie sa fie realizata de un expert extern, independent de studiul E.C.V. Acest expert trebuie sa fie familiarizat cu cerintele prezentului standard international si sa aiba pregatirea tehnica stiintifica necesara. Ca si in cazul expertului intern, este pregatita o declaratie referitoare la analiza de catre persoana care conduce studiul E.C.V. Uterior aceasta este analizata de catre expertul extern independent. De asemenea, declaratia referitoare la analiza poate fi pregatita in intregime de catre expertul extern independent. Declaratia referitoare la analiza, comentariile practicantului si orice raspunsuri la recomandarile facute de cel care analizeaza, trebuie sa fie incluse in raportul studiului E.C.V. VI.4.3.3 Analiaza efectuata de partile interesate Un expert extern independent este ales de catre beneficiarul initial al studiului pentru a fi presedintele unei comisii de analiza. Bazandu-se pe scopul, domeniul si bugetul disponibil, presedintele alege alte persoane independente calificate pentru a efectua analiza. Aceasta comisie poate include alte parti interesate afectate de concluziile stabilite de studiul E.C.V., cum sunt agentiile guvernamentale, organizatiile neguvernamentale sau concurentii. Declaratia referitoare la analiza si raportul comisiei de analiza ca si comentariile expertului si raspunsurile la recomandarile facute de cel care analizeaza sau de comisia de analiza, trebuie sa fie inclusa in raportul studiului E.C.V.

124

VI EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

VI.5 Concluzii Elementele prezentate in acest capitol se refera la mecanismul evaluarii ciclului de viata al produselor, asa cum este el conceput in cadrul standardelor internationale ISO 14000. Trebuie subliniat faptul ca acest mecanism nu este inca bine pus la punct si multe aspecte cum ar fi evaluarea impactului asociat unui produs sau inventarului intrarilor si iesirilor acelui produs, mai trebuie studiate si precizate. De asemenea trebuie subliniat faptul ca aspectele de mediu identificate in cadrul unei astfel de analize, mai ales cand sunt insotite de declaratii comparative pot crea mari prejudicii. De aceea ele trebuie bine fundamentate si verificate intr-un spirit de deplina transparenta.

125

publicatie de specialitate. 126 ♦ .VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU VII. prin comunicarea catre clienti a unor informatii verificabile. stimuland astfel preocuparile pentru imbunatatirea continua a calitatii mediului. O eticheta sau declaratie de mediu poate fi realizata sub forma unei informatii. buletin tehnic. acestia la randul lor vor putea utiliza etichete sau declaratii de mediu. publicatie de specialitate.revendicare ce indica aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu. In acest fel. Revendicare de mediu .eticheta sau declaratie care indica aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu si care poate lua forma unor declaratii. Scopul acestui instrument de management este acela de a furniza informatii despre un produs sau un serviciu legat de aspectele de mediu cu caracter global sau specific al acestora. Daca eticheta sau declaratia de mediu are acest efect favorabil. In final putem conclude ca obiectul global al etichetelor si declaratiilor de mediu este de a incuraja cererea si procurarea acelor produse si servicii care afecteaza cel mai putin mediul. dovada a preocuparii si contributiei lor la reducerea continua a impactului asupra mediului a produselor si serviciilor pe care le asigura. ambalaj. reclama sau material de publicitate. precise si concludente privind aspectele de mediu ale produselor si serviciilor.1 Definitii In continuare vom atribui urmatorul inteles termenilor mai des folositi: ♦ Eticheta sau declaratie de mediu . a unui simbol sau al unui desen aplicat pe un produs. VII. oferta si cererea pe piata a produsului sau serviciului respectiv poate creste iar un numar sporit de clienti si producatori pot raspunde prin imbunatatirea aspectelor de mediu ale produselor sau serviciilor lor. Clientii pot utiliza aceste informatii pentru alegerea produselor sau serviciilor dorite. grafice. reclama sau material de publicitate. buletin tehnic. In acelasi timp furnizorul produsului spera ca informatiile cuprinse in eticheta sau declaratia de mediu sa influenteze clientul in favoarea produsului sau serviciului sau. simboluri. desene aplicate pe un produs. ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU Etichetele si declaratiile de mediu reprezinta unul dintre in strumentele care contribuie la punerea in practica a unui sistem de management de mediu si care face obiectul seriei de standarde internationale ISO 14000. ambalaj.

trebuie avute in vedere o serie de principii care pot fi aplicabile tuturor etichetelor si declaratiilor de mediu. Etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa furnizeze informatii care sa fie relevante. comercializarii sau utilizarii. PRINCIPIUL 1 . ♦ ♦ In continuare vom prezenta principiile general acceptate si aplicabile etichetelor si declaratiilor de mediu.material folosait pentru a proteja sau acoperi un produs in timpul transportului. ele trebuie sa se adreseze aspectelor de mediu care au legatura cu circumstantele actuale ale extractiei resurselor naturale. Etichetele si decalartiile de mediu trebuie sa fie usor de inteles si sa nu induca in eroare potentialul client pentru produsul sau serviciul respectiv. Informatiile trebuie stranse cu o frecventa care sa fie corelata cu etapele unor innoiri. in scopul comercializarii produsului sau al comunicarii unor informatii despre produs. Etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa ofere informatii precise despre aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu. VII. Periodic trebuie efectuata o revizie a bazei tehnice utilizate la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu.2 Principii generale avute in vedere la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu La elaborarea unor etichete si declaratii de mediu. Revendicare calificata de mediu . importator. stocarii. Ambalaj . in scopul de a beneficia de avantajele unei astfel de revendicari. fara implicarea unei a treia parti independente. distribuitor. productiei.Etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa fie precise. Baza activitatilor si aspectelor tehnice utilizata pentru etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa fie verificabila. verificabile si relevante Utilitatea si eficienta etichetelor si declaratiilor de mediu depind de masura in care reusesc sa furnizeze informatii concludente despre aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu. 127 . utilizarii sau eliminarii produsului sau serviciului. PRINCIPIUL 2 . modernizari sau inovatii. Ambalajul poate fi un obiect atasat fizic sau care sa includa un produs.revendicare de mediu care este facuta de producator. vanzator sau oricine altcineva.o revendicare de mediu insotita de o declaratie explicativa care explica limitele revendicarii.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ♦ Revendicare de mediu auto-declarata .Procedurile si cerintele utilizate la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu nu trebuie sa fie pregatite. distributiei.

PRINCIPIUL 5 Etichetele si declaratiile de mediu nu trebuie sa impiedice activitatile de inovare care mentin sau au potentialul sa imbunatateasca performanta de mediu. regionale sau nationale) sau pot fi metode industriale ori comerciale care au fost supuse revizuirii (acolo unde exista astfel de standarde sau metode).Realizarea etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa aiba la baza o metodologie stiintifica care sa fie suficient de aprofundata pentru a justifica revendicarea exprimata si care sa produca rezultate precise si reproductibile. inclusiv identificarea impactului potential. scopul si categoria de produs. natura. Considerarea ciclului de viata trebuie sa fie in concordanta cu principiile ISO 14040. Informatiile care se utilizeaza pentru etichetele si declaratiile de mediu trebuie stranse si evaluate folosind metode recunoscute si acceptate de disciplinele stiintifice sau profesionale sau care pot fi verificate in mod stiintific.Elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa ia in considerare. Considerarea ciclului de viata al unui produs sau serviciu ajuta la identificarea caracteristicilor si criteriilor corespunzatoare si relevante pentru etichetele si declaratiile de mediu sau pentru a determina importanta unei revendicari de mediu. ori de cate ori este cazul. Ciclul de viata al unui produs sau serviciu variaza de la activitati determinate de productia si livrarea materiilor prime sau generarea resurselor naturale pana la eliminarea finala. ciclul de viata al produsului sau serviciului. Ori de cate ori este posibil cerintele si revendicarile trebuie exprimate prin evidentierea performantei produsului si nu prin caracteristici descriptive. Masura in care ciclul de viata este analizat poate varia in functie de tipul etichetei sau declaratiei de mediu.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU adoptate sau aplicate in vederea crearii unor obstacole inutile in comertul international. Metodele trebuie sa fie in concordanta cu revendicarea si trebuie sa furnizeze informatii relevante. Aceasta metoda permite o flexibilitate maxima din punct de 128 . mai mare sau mai mic asociat acestora. PRINCIPIUL 3 . Luarea in considerare a ciclului de viata a unui produs sau serviciu permite unei parti interesate in realizarea unor etichete sau declaratii de mediu sa tina cont de varietatea factorilor care au impact asupra mediului. Metodele trebuie sa respecte standardele care au fost acceptate pe plan international (acestea pot include standarde internationale. PRINCIPIUL 4 .

De aceea partile care utilizeaza etichete si declaratii de mediu au responsabilitatea de a furniza clientilor informatii astfel incat acestia sa inteleaga sensul oricarei revendicari. Descrierea unor criterii de proiectare sau preferinta pentru o anumita tehnologie trebuie evitate pentru a nu restrange sau descuraja actiunile de imbunatatire ale produselor sau serviciilor care la randul lor sa contribuie la o mai buna protejare a mediului. Comentariile trebuie sa primeasca raspuns intr-un mod inteligibil. Aceasta se poate realiza prin diferite mijloace cum sunt reclama. PRINCIPIUL 6 . Acestea. Informatiile furnizate trebuie sa fie corespunzatoare naturii si revendicarii de mediu. Principiul 8 . la randul lor. afisele explicative. PRINCIPIUL 7 . In acest scop. In final eficienta etichetelor si declaratiilor de mediu depinde de capacitatea lor de a permite clientilor sa-si asume responsabilitatea deciziilor lor pe baza informatiilor primite. solicitarea unor informatii nerezonabile ori cerinte administrative.Informatiile privind aspectele de mediu ale produselor si serviciilor care prezinta importanta pentru eticheta sau declaratia de mediu trebuie sa fie disponibile clientilor. Utilizarea nu trebuie sa fie afectata de factori sau cerinte externe cum ar fi complexitatea procedurilor.Procesul elaborarii si dezvoltariii etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa includa consultarea deschisa a partilor interesate prin intermediul unor eforturi rezonabile facute pentru a realiza consensul pe parcursul intregului proces. 129 . Partile pot participa in mod direct sau folosind diferite mijloace cum sunt corespondenta scrisa sau electronica. Partile trebuie invitate sa participe si sa se implice in mod direct cu observatii adecvate. Toate organizatiile indiferent de marime trebuie sa aiba posibilitatea sa utilizeze in mod egal etichetele si declaratiile de mediu. simbol sau termen. dezvoltarea standardelor si criteriilor trebuie sa fie accesibila tuturor partilor interesate.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU vedere tehnic. inclusiv prin influentarea clientilor la alegerea produselor si serviciilor. numerele de telefon si programele educationale. sunt legate de gradul de acceptare si intelegere al clientilor care au informatii privind aspectele de mediu.Orice fel de cerinte de tip administrativ sau informatii referitoare la etichetele si declaratiile de mediu trebuie sa se limiteze la acelea care sunt necesare pentru a stabili conformarea cu criteriile si standardele aplicabile etichetelor si declaratiilor.

VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU Principiul 9.1 Obiectivele reglementarilor de mediu autodeclarate Obiectivul general al etichetelor si declaratiilor de mediu consta in comunicarea unor informatii legate de aspectele de mediu ale unor produse sau servicii care sa fie verificabile. metodologia si orice criteriu folosit pentru elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu trebuie sa fie accesibile si furnizate la cerere tuturor partilor interesate. clare. nedescriptive si care sa incurajeze cererea pentru acele produse sau servicii cu un impact mai redus asupra mediului. vanzator sau oricine altcineva care doreste sa beneficieze de o astfel de revendicare.3 Revendicarea de mediu autodeclarata Conform definitiei prezentate in programul VII. In cele ce urmeaza vom prezenta liniile directoare general valabile pentru revendicarile de mediu autodeclarate (RMA) privind produsele si serviciile. In unele situatii pot exista limitari privind accesul la informatiile specifice din cauza caracterului confidential al unor afaceri. Aceste informatii trebuie sa fie suficiente si inteligibile pentru a permite clientilor. Aceste informatii trebuie de asemenea sa indice in mod clar daca eticheta sau declaratia de mediu reprezinta o revendicare de mediu autodeclarata sau se bazeaza pe validarea unei organizatii independente. Informatiile trebuie sa includa principiile. 130 .3. clientilor potentiali si altor parti interesate sa evalueze si sa compare etichetele si declaratiile de mediu in functie de principii si criterii stiintifice. sau desene grafice pe etichetele produselor sau ambalajelor acestora. buletine tehnice. promotionale. o revendicare autodeclarata poate fi facuta de producator. drepturilor de proprietate sau altor restrictii legale similare. VII. VII.Informatiile privind procedura. importator. in cadrul unor publicatii. reclame etc. De exemplu o astfel de revendicare referitoare la un produs sau serviciu poate lua forma unor declaratii. Mijloacele de obtinere a acestor informatii trebuie sa fie facute cunoscute clientilor si clientilor potentiali indiferent de locul unde este fabricat produsul sau prestat serviciul. distribuitor. publicitare. stimuland indirect piata sa contribuie la continua imbunatatire a calitatii factorilor de mediu. simboluri.1. evaluarile si conditiile limita avute in vedere la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu.

O revendicare de mediu autodeclarata sau orice declaratie explicativa trebuie sa indeplineasca cateva cerinte si anume: ♦ sa fie clara si nedescurajanta. ♦ sa fie relevanta pentru produsul sau serviciul respectiv si folosita numai intr-un context sau imprejurari corespunzatoare. in conformitate cu prevederile standardului ISO 14021 se poate sconta pe obtinerea urmatoarelor avantaje: ♦ declararea unor revendicari de mediu clare. proceselor si serviciilor de livrare. ♦ sa fie prezentata intr-o forma care sa nu creeze impresia ca revendicarea este sustinuta sau certificata de o a treia parte independenta (daca nu este asa). ♦ sa fie semnificativa din punct de vedere al impactului general de mediu al produsului sau serviciului pe toata durata ciclului de viata. Pe langa cerintele generale prezentate mai sus va fi necesar ca R.A.M. ♦ un potential sporit al mecanismului de piata de a stimula ameliorarea conditiilor de mediu prin intermediul produselor.2 Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca R. ♦ diminuarea restrictiilor si barierelor existente in comertul international.1 Cerinte specifice pentru R. VII. O revendicare autodeclarata de mediu poate fi insotita de un simbol.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU Prin armonizarea utilizarii R.M.A.A. ♦ o mai buna posibilitate a cumparatorilor de a face o alegere in cunostinta de cauza.M.A.3.2. verificabile si stimulative (nu descurajatoare). ♦ sa aiba continut si sa fie verificabila. ♦ sa fie prezentata intr-o forma care sa asigure ca revendicarea de mediu si textul explicativ sa poata fi citite impreuna. sa indeplineasca si o serie de cerinte specifice: 131 . ♦ sa nu permita o interpretare gresita. ♦ prevenirea sau minimizarea unor revendicari lipsite de garantie. ♦ reducerea gradului de confuzie existent pe piata.M. ♦ sa fie specifica si clara in privinta aspectului particular la care se refera revendicarea. VII.3.

un singur beneficiu referitor la mediu nu va fi reafirmat utilizand o alta terminologie pentru a crea impresia existentei unui numar mai mare de beneficii. daca o revendicare de mediu se aplica numai produsului sau numai ambalajului sau numai unor componente ale acestora ori legat de prestarea unui serviciu sau a unui singur element al acestui serviciu. o revendicare de mediu fara text explicativ va fi facuta numai daca este adevarata in toate imprejurarile fara texte explicative.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ informatia furnizata de o revendicare de mediu va specifica imbunatatirea de mediu sau aspectul de mediu al produsului sau serviciului. o revendicare de mediu trebuie sa fie relevanta pentru zona geografica unde apare impactul de mediu avut in vedere. furnizate de acelasi producator sau de catre un altul. 132 . revendicarea nu trebuie prezentata intr-un fel care sa-l faca pe cumparator sa creada ca ea este bazata pe un produs sau proces modificat recent. Comparatia va fi facuta pe baza unui standard existent sau a unei metode test recunoscute. o revendicare de mediu care este corecta in continut dar care poate fi gresit interpretata de cumparator sau induce in eroare prin omiterea factorilor relevanti nu trebuie facuta. o revendicare de mediu care are o relevanta minora sau nici-o relevanta pentru un produs sau serviciu nu va fi facuta. revendicarea de mediu va pune in evidenta cat de recent a fost facuta imbunatatirea. atunci cand revendicarea de mediu se bazeaza pe un aspect mai vechi. o revendicare de mediu va trebui sa fie adevarata nu numai in legatura cu produsul final dar si prin luarea in considerare a tuturor aspectelor relevante pentru ciclul de viata al produsului respectiv. o revendicare de mediu bazata pe absenta unor componente sau aspecte care nu au fost niciodata asociate cu o categorie de produs nu trebuie facuta. orice revendicare de mediu care implica o afirmare a unei superioritati sau imbunatatiri prin comparatie va specifica si face clara baza de comparatie. acest lucru trebuie sa fie clar pentru cumparator. o revendicare de mediu nu va sugera niciodata direct sau indirect o imbunatatire de mediu care nu exista si nici nu va exagera beneficiul pentru mediu legat de un aspect al produsului sau serviciului la care se refera revendicarea. In particular. Totodata comparatia se va face cu produse sau servicii avand functii similare.

◊ Energie recuperata. “prieten al pamantului”. Procedura de verificare a R. Astfel. “prieten al delfinilor sau al animalelor”. ◊ o revendicare de mediu trebuie sa fie verificabila si sustinuta de evidente corespunzatoare. “prieten al naturii”.M.3. Legat de utilizarea unui produs se pot intalni adesea termeni cum ar fi: ◊ Eficient din punct de vedere energetic.M.. Exemple de revendicari de mediu care nu trebuie folosite sunt cele de tipul: “sigur din punct de vedere al mediului”. ◊ o revendicare de mediu care se refera la absenta unei substante poluante se va face numai atunci cand respectiva substanta nu va depasi prezenta unor urme comparativ cu o valoare precizata a contaminantului respectiv.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ♦ o revendicare de mediu va face referire numai la un efect benefic asupra mediului care exista sau este posibil sa se realizeze de-a lungul ciclului de viata al unui produs sau serviciu. presupune respectarea unor cerinte cum ar fi: ◊ metodologia de verificare trebuie sa fie astfel conceputa incat sa fie reproductibila.A. ◊ Conservarea energiei. repetabila si bazata pe elemente stiintifice clare. “nepoluant”. “prieten al omului”. “prieten al mediului”. ◊ Reducerea cantitatii de deseuri solide rezultate.M. legat de prelucrare si distributie apar si sunt folositi o serie de termeni caracteristici cum ar fi: ◊ Continutul de material reciclat. Exemplele de mai sus sunt ilustrative si nu sunt exhaustive.A. ◊ Utilizarea unei cantitati reduse de resurse.3. De asemenea trebuie evitata utilizarea termenului de “durabil”.3 Termeni folositi uzual in R. 133 . Un element important care trebuie avut in vedere este evitarea unor revendicari de mediu vagi sau lipsite de claritate si adresa precisa sau a unor declaratii de mediu generale de tipul . In cadrul unor revendicari de mediu se apeleaza la o serie de termeni incetateniti. “verde”.2.A. VII. VII. termen extrem de complex si inca aflat in studiu pentru precizari.benefic pentru mediu”.2 Cerinte in vederea verificarii R.

134 . utilizare si eliminare ca deseu sa fie cat mai mic.4 Concluzii Etichetele si declaratiile de mediu constituie un instrument important pentru stimularea producatorilor de a fabrica produse astfel incat impactul acestora asupra mediului. ◊ Produs degradabil/biodegradabil/fotodegradabil. Legat de durata de utilizare a unui produs pana in momentul cand acesta devine practic un deseu pot fi intalniti urmatorii termeni in cadrul unei revendicari de mediu: ◊ Reutilizabil. Economisirea de apa. VII. ◊ Proiectat pentru a fi dezasamblat. legat de etapa de fabricare.VII ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Economisirea de energie. Eficient din punct de vedere al consumului de apa. Folosirea etichetelor si declaratiilor de mediu presupune respectarea unor criterii si principii bazate pe elemente stiintifice clare astfel incat sa se stimuleze piata in vederea imbunatatirii permanente a aspectelor de mediu legate de un anumit produs si serviciu. ◊ Produs compostabil. ◊ Reciclabil. Produs cu durata extinsa de viata. Conservarea resurselor de apa. comercializare.

Bucharest. Bucuresti. Nr. Strategic Action Plan for the Danube River Basin. Dec.VIII BIBLIOGRAFIE VIII. Mic Dictionar Enciclopedic.152. Stiintifica si Enciclopedica. Programul de guvernare 1998 – 2000. Environmental Programme for the Danube River Basin. Ed. Ioan JELEV 4. * * * 8. 1992.ing. Nr.* * * Strategic Action Plan for the Rehabilitation and 135 . Banca Mondiala. 1990. Nr. Enciclopedica. Vol. 1992.137/26. Iunie 1992.1995 Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare. Bucuresti. 1996. Ed.* * * 11. * * * 5. partea I. 1998. * * * 3. * * * 9. Program de actiune pentru protectia mediului in Europa Centrala si de Est. Strategia protectiei mediului in Romania. Bucuresti. Bucuresti. * * * 10. Ioan Jelev). 1995-2005. * * * 6.2. * * * Dictionar de ecologie. Rio de Janeiro. Tezele in domeniul protectiei mediului in Romania. Budapesta. Monitorul Oficial.12. Bibliografie 1. Ed. editat de R. 1972. Monitorul Oficial al Romaniei. Padurilor si Protectiei Mediului. Ministerul Apelor.E. 1993. * * * 7. Bucuresti. 1982 Legea protectiei mediului. Romania.C. Strategia protectiei mediului in Romania (coordonator tehnic dr. Revista “Mediul Inconjurator”.III. 2. 1994.

E. 1996.M.M.A. Costel NEGREI 16. Pro Transilvania..P. The ISO 14000 Handbook.Q.VIII BIBLIOGRAFIE Protetction of the Black Sea. politici. 13. Operatori. Bucuresti.E.* * * Program National de Actiune in domeniul protectiei mediului M. 1995. 12. Standard ISO 9000 si ISO 14000.* * * 14. Istanbul.P. 1997. Class. 14031. Joseph Cascio 136 . 31 oct.S.C. Bucuresti. Quality Press. Bucuresti. 14040. Brian Rothery 15. comunicare in managementul mediului. Information Services with A. Ed. Standardul ISO 14010 – 14012. C. Ed.