P. 1
K-Gherasim

K-Gherasim

|Views: 2,849|Likes:
Published by Oana Zigman

More info:

Published by: Oana Zigman on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • I.1. TIPURI DE VARIABILE. DIFERENŢA DINTRE VARIABILE, VALORI ŞI SCORURI
 • I.2. PREZENTAREA APLICAŢIEI SPSS
 • I.3. DESCHIDEREA UNEI BAZE DE DATE
 • I.4. CREAREA UNEI NOI BAZE DE DATE
 • II.1. ANALIZA FRECVENŢELOR
 • II.2. IDENTIFICAREA TENDINŢEI CENTRALE ŞI A VARIABILITĂŢII SCORURILOR
 • II.3. SCORURILE Z
 • II.4. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE PEARSON
 • II.5. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE KENDALL'S TAU-B
 • II.6. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE SPEARMAN
 • II.7. RECODIFICAREA ŞI TRANSFORMAREA VARIABILELOR
 • III.1. DISTRIBUŢIA NORMALĂ
 • III.2. ETAPELE TESTĂRII UNEI IPOTEZE. TESTUL Z
 • III.3. TESTUL T PENTRU COMPARAREA UNUI EŞANTION CU MEDIA POPULAŢIEI
 • III.4. TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE PERECHI
 • III.5. TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE INDEPENDENTE
 • III.6. ANALIZA DE VARIANŢĂ - ANOVA UNIFACTORIAL
 • III.7. ANOVA UNIVARIATE
 • III.8. ANOVA REPETED MEASURES
 • IV.1. TESTUL CHI PĂTRAT
 • IV.2. TWO INDEPENDENT SAMPLES
 • IV.3. TWO RELATED SAMPLES

SCOPUL UNITĂŢII DE CURS ▪ oferă noţiuni, explicaţii şi aplicaţii pentru a înţelege şi opera eficient cu programul SPSS 10.

0 în scopul prelucrării statistice a datelor. OBIECTIVE OPERAŢIONALE În urma studierii acestei unităţi de curs, studenţii: ▪ vor putea să definească variabilele şi să conceapă o bază de date adecvată; ▪ vor redefini şi transforma variabile; ▪ vor prelucra datele statistice la nivel descriptiv; ▪ vor realiza analiza corelaţională a datelor şi vor interpreta rezultatele obţinute; ▪ vor folosi testul t pentru compararea unui eşantion cu o populaţie şi a două eşantioane (perechi sau independente) şi vor interpreta rezultatele obţinute; ▪ vor utiliza analiza de varianţă pentru analiza efectului unui singur factor şi vor interpreta rezultatele obţinute; ▪ vor utiliza analiza de varianţă pentru analiza efectelor de interacţiune; ▪ vor utiliza metode non-parametrice de analiză a datelor. EVALUARE ▪ 40% din nota finală examen practic care presupune prelucrarea şi interpretarea datelor; ▪ 60% din nota finală evaluările de pe parcursul seminariilor, care vor presupune prelucrări şi analize statistice ale datelor.

OBSERVAŢIE !!! Cursul nu epuizează opţiunile programului SPSS şi nu suplineşte lipsa informaţiilor statistice teoretice.

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR

I. FAMILIARIZAREA CU PROGRAMUL SPSS 10.0
I.1. TIPURI DE VARIABILE. DIFERENŢA DINTRE VARIABILE, VALORI ŞI SCORURI Variabile sunt definite ca proprietăţi ale fenomenelor, obiectelor sau proceselor, care pot lua diferite valori. Există mai multe criterii în funcţie de care se pot clasifica variabilele: după natura măsurii variabilele pot fi: cantitative (variază cantitativ, cum ar fi de exemplu greutatea sau vârsta subiecţilor) sau calitative (sunt cele care variază calitativ, cum ar fi genul sau etnia subiecţilor); după felul variaţiei, variabilele pot fi: continui (teoretic pot lua orice valoarea, între două valori ale variabilei putând să apară o a treia valoare; vârsta subiecţilor este un exemplu de variabilă continuă) sau discrete (pot avea numai anumite valori, între care nu mai apar altele; religia, tipurile temperamentale sunt exemple de variabile discontinui); după scopul folosirii lor în studii experimentale: independente (sunt variabilele manipulate de experimentator şi care se presupune că influenţează variabila dependentă) sau dependente (reprezintă răspunsurile subiecţilor). O variabilă poate lua diferite valori. Valoarea reprezintă o măsură calitativă sau cantitativă a unui fenomen. Spre exemplu, pentru variabila “nota şcolară” valorile acesteia sunt toate notele de la 1 la 10. Pentru variabila “zilele săptămânii” valorile sunt toate cele şapte zile ale săptămânii. În psihologie se face distincţia între valori şi scoruri. Scorul este valoarea obţinută de o persoană, fenomen sau obiect atunci când ne referim la o anume variabilă. Spre exemplu, nota pe care o obţine un elev la o materie (să zicem 7) reprezintă scorul subiectului la variabila “nota şcolară”. I.2. PREZENTAREA APLICAŢIEI SPSS SPSS (în traducere Pachet statistic pentru ştiinţele sociale) este numele unui pachet de programe care ajută la analiza datelor obţinute în cercetările din domeniul ştiinţelor sociale. Deschiderea programului se poate face cu ajutorul mouse-ului, cu dublu-click asupra pictogramei programului de pe desktop. Aplicaţia mai poate fi deschisă de la butonul START/PROGRAME, opţiunea SPSS FOR WINDOWS, ca în imaginea de mai jos:

Oricare ar fi metoda de deschidere a programului, pe ecran va apărea următoarea fereastră:

251

LOREDANA GHERASIM

Prima bară din partea de sus a ferestrei oferă informaţii despre denumirea aplicaţiei şi numele fişierului cu care se lucrează. Urmează bara de meniuri a programului şi cea cu butoane. Foia cu date este organizată tabelar. Întotdeauna coloanele tabelului reprezintă variabilele studiului, în timp ce liniile, rândurile numerotate ale tabelului reprezintă subiecţii cercetării. În partea de jos a ferestrei sunt două opţiuni: DATA VIEW şi VARIABLE VIEW. Putem vizualiza datele brute ale subiecţilor, dacă este activă opţiunea DATA VIEW sau putem vizualiza descrierea variabilelor introduse în baza de date, dacă este activată opţiunea VARIABLE VIEW. De obicei, atunci când deschidem programul, este activă opţiunea DATA VIEW, cum se poate observa şi în imaginea de mai sus. Printr-un simplu click stânga pe opţiunea VARIABLE VIEW, pe ecran apare un alt tabel care permite definirea variabilelor din baza de date: Din meniul FILE putem alege comanda deschidere a unei noi baze de date (opţiunea NEW DATA) sau a unei noi foi de rezultate (NEW OUTPUT): Acest program prezintă rezultatele prelucrărilor statistice într-o pagină separată, numită OUTPUT. Comenzile care sunt colorate în gri sunt comenzi inactive pentru că baza de date nu conţine, deocamdată, nici o informaţie. Din acest meniu putem deschide, folosind opţiunea OPEN, o bază de date care a fost creată anterior (DATA) sau un fişier cu rezultatele prelucrărilor statistice anteriore (OUTPUT).

252

parlam).3. De exemplu. Copierea sau mutarea datelor presupune selectarea datelor. prezent. plasarea cursorului în noua locaţie şi apoi activarea comenzii PASTE. În momentul încărcării bazei de date pe ecran va apărea următoarea imagine: Valorile din baza de date reprezintă răspunsurile brute ale subiecţilor. activarea comenzii COPY/CUT din meniul EDIT. viitor. directie. Pentru a vedea ce înseamnă fiecare dintre aceste variabile trebuie activată opţiunea VARIABLE VIEW: 253 . comenzile COPY. guv. subiectul de pe rândul 9 are valoare 3 la variabila gr_mult. rânduri sau coloane. gr_mult. 4 la variabila viitor etc. Vom deschide fişierul opinii. I. fişierele cu baze de date au întotdeauna extensia sav) care se găseşte la adresa C:\MY DOCUMENTS\EXEMPLE SPSS. În această bază de date avem pe coloană variabile (ca de exemplu.sav (în aplicaţia SPSS. CUT şi PASTE sunt folosite pentru copierea sau mutarea datelor din celule. Opţiunile RECENTLY USED DATA şi RECENTLY USED FILES deschid bazele de date şi foile cu rezultate recent create sau utilizate în programul SPSS.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Comanda SAVE permite salvarea obişnuită a fişierului cu date sau cu rezultate. comanda SAVE AS permite salvarea unui fişier modificându-i numele. Pe coloane sunt definite variabilele. Rândurile conţin răspunsurile subiecţilor la diferiţi itemi. valoarea 3 la variabila prezent. DESCHIDEREA UNEI BAZE DE DATE Pentru deschiderea unei baze de date create anterior se activează meniul FILE/OPEN opţiunea DATA. După activarea comenzii pe ecran apare o casetă de dialog care permite selectarea directorului şi respectiv fişierului care conţine baza de date. Din meniul EDIT. valorile numerice din fiecare coloană reprezentând scorurile subiecţilor la aceste variabile.

fără spaţiu sau semne de punctuaţie. Vom crea o baza de date care să conţină rezultatele la anxietate obţinute de un număr de subiecţi. Opţiunea TYPE permite specificarea tipului de date. nivelul anxietăţii subiecţilor înaintea terapiei (ANX1) şi nivelul anxietăţii subiecţilor după terapie (ANX2) şi genul subiecţilor (1-subiecţi de gen masculin şi 2-subiecţi de gen feminin). Pentru introducerea datelor se plasează cursorul în celulă şi se introduce valoarea cu ajutorul tastelor.LOREDANA GHERASIM Variabilele sunt aşezate pe rânduri. De exemplu. prin executarea unui dublu click pe numele variabilei (în cazul nostru var0001) sau prin activarea butonului VARIABLE VIEW din partea de jos a câmpului. I. La studiu au participat subiecţi de gen feminin şi masculin. Definirea variabilelor presupune activarea câmpului VARIABLE VIEW. După introducerea primei valori automat programul a denumit prima variabilă (var0001). Rezultatul va fi următorul: Numele variabilei poate să cuprindă maxim opt caractere. iar indicativul primei linii devine activ. Pentru a defini o variabilă. Spre exemplificare. vom introduce prima valoare (1) a primei variabile. apoi se introduce numele variabilei NRSUB folosind tastatura. CREAREA UNEI NOI BAZE DE DATE Pentru a crea o nouă bază de date trebuie activată opţiunea DATA VIEW.4. înainte şi după intervenţia terapeutică (anxietatea a fost măsurată cu ajutorul unei scale de anxietate). 254 . Pentru a utiliza cu uşurinţă datele este indicată definirea sau redenumirea variabilelor cu care lucrăm. cu 20 de caractere la partea întreaga şi 0 zecimale. Această opţiune poate fi activată cu ajutorul mouse-ului cu un click stânga pe butonul gri din celula corespunzătoare variabilei. variabila gr_mult este o variabilă de tip numeric. trebuie plasat cursorul în celula în care este trecut numele (NAME) generic al variabilei (var0001). reprezentând itemul „Cât de mulţumit sunteţi în general de felul în care trăiţi?”. La fel se vor introduce şi celelalte valori ale primei variabile. coloanele reprezentând diferite caracteristici ale variabilelor. Baza de date va conţine patru variabile: numărul subiecţilor (nrsub).

iar pe cei de gen feminin cu valoarea 2. ANX1. ALIGNMENT permite modificarea modului în care sunt prezentate datele pe ecran. Opţiunea TYPE este de obicei folosită pentru modifica acest tip de date. subiecţii de sex masculin îi vom codifica cu valoarea 1. cu sau fără separator pentru mii. afectând vizualizarea datelor.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Tipul NUMERIC permite introducerea valorilor cu sau fără zecimale. COLUMN permite specificarea numărului de caractere pentru o coloană. Tipurile COMMA şi DOT permit introducerea valorilor cu orice număr de zecimale (mai mare de 16). În acest scop vom activa opţiunea VALUE: 255 . Deşi sunt mai multe tipuri de variabile. presupunându-se că noile variabile vor fi numerice. Acest lucru presupune atribuirea de valori şi etichete celor două grupuri de subiecţi. Caracteristica LABELS permite definirea detaliată a variabilei (pot fi folosite până la maxim 256 caractere. Astfel. aliniate la stânga. Din acest motiv trebuie precizată semnificaţia valorilor variabilei. virgulelor. Variabila Gen este de tip categorial. a barelor de separarea pentru a delimita zilele. se pot folosi valorile 1 şi 2 pentru a codifica genul feminin şi masculin). lunile şi anii. În exemplu nostru. vom defini numele variabilei NRSUB şi vom detalia eticheta la opţiunea LABEL ca în imaginea de mai jos: Vom introduce valorile şi vom defini şi următoarele variabile. DATE permite folosirea spaţiilor. NUMERIC şi STRING (foarte rar). în psihologie se utilizează două tipuri de variabile. femei şi bărbaţi. punctelor. iar CUSTOM CURRENCY permite introducerea de valorilor pozitive dar şi a celor negative. ANX2 şi Gen. Tipul SCIENTIFIC NOTATION transformă logaritmic valorile introduse. MISSING VALUES permite stabilirea valorilor care nu vor fi luate în seamă la prelucrarea datelor. VALUE LABEL permite descrierea valorile pe care le poate lua o variabilă. Definirea detaliată a variabilei apare în pagina de rezultate. Ultima opţiune STRING permite introducerea variabilelor alfanumerice. Automat la crearea unei noi baze de date. Este posibilă alegerea numărului de cifre pentru partea întreagă (WIDTH) şi a numărului de zecimale (DECIMAL PLACES). în funcţie de această caracteristică subiecţii fiind împărţiţi în două categorii distincte. apare selectat tipul NUMERIC. reţinând întreaga valoare. dreapta sau central. Opţiunea este folosită pentru variabile care folosesc coduri numerice pentru a reprezenta categorii (de exemplu. inclusiv spaţiul). Tipul DOLLAR inserează în faţa valorilor simbolul dolarului. respectiv orele şi minutele.

Salvarea fişierelor se face fie acţionând butonul SAVE care se găseşte în bara de instrumente.LOREDANA GHERASIM Se trece valoarea în câmpul VALUE şi numele grupului sau categoriei în câmpul VALUE LABEL. Reamintim că trebuie ales mai întâi directorul în care vream să salvăm fişierul si apoi scriem numele fişierului. Astfel. Se activează butonul OK pentru a salva modificările şi închide caseta de dialog. după care se apasă butonul ADD. care împart subiecţii în grupuri distincte. apoi vom scrie „2” în câmpul VALUE şi „subiecţi de gen feminin” în câmpul VALUE LABEL şi activăm butonul ADD.sav în subdirectorul EXEMPLE SPSS care se găseşte în directorul MY DOCUMENTS. 256 . fie din meniul FILE se alege opţiunea SAVE. Această opţiune se foloseşte numai pentru variabilele categoriale. Vom salva fişierul cu numele Baza1. vom scrie „1” în câmpul VALUE şi „subiecţi de gen masculin” în câmpul VALUE LABEL şi activăm butonul ADD.

iar când curba este înclinată spre stânga. înclinarea şi turtirea sunt indicatori care descriu forma distribuţie scorurilor. care permit înţelegerea tendinţei unui grup de scoruri. Analiza de frecvenţă cu ajutorul programului SPSS Opţiunea FREQUENCIES permite realizarea tabelului de frecvenţă şi a distribuţiei de frecvenţă a rezultatelor. reprezentări grafice ale tabelelor de frecvenţă permit o mai bună înţelegere a tendinţei grupului de rezultate. notele şcolare au o distribuţie înclinată spre dreapta. ANALIZA FRECVENŢELOR Tabelele de frecvenţă ajută la descrierea unui grup de scoruri. Tabelul de frecvenţă. Din această perspectivă. Spre exemplu. Înclinarea arată dacă în distribuţie apar mai multe valori mari sau mai multe valori mici. înălţimea barelor corespunzând frecvenţei fiecărui interval de frecvenţă din tabelul de frecvenţă. fiind cele mai simple procedee ale statisticii descriptive. distribuţia este înclinată negativ. prin unirea mijloacelor părţilor superioare ale barelor histogramelor. Atunci când curba este înclinată spre dreapta. astfel. mai comprehensibilă. Acestea presupun transformarea intervalelor de frecvenţă în bare. distribuţia este înclinată pozitiv. cu alte cuvinte. Tabelele de frecvenţa grupează scorurile subiecţilor. ELEMENTE DE STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ II. Aceasta se găseşte la meniul ANALYZE – DESCRIPTIVE STATIASTICS: 257 . Histogramele. histograma şi poligonul de frecvenţă descriu o distribuţie de frecvenţă.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR II. Turtirea unei distribuţii se raportează la curba normală. Modalitatea indică câte “vârfuri” are o distribuţie. Cele mai multe aspecte măsurate în psihologie prezintă un număr aproximativ egal de cazuri de o parte şi de alta a mijlocului. Acestea se obţin. O distribuţie este înclinată atunci când are o extremă (o parte) mai împrăştiată şi mai lungă.1. Faţă de curba normală o distribuţie poate fi mai turtită (scorurile din cadrul ei variază foarte mult de la medie) sau mai ascuţită (scorurile variază foarte puţin de la medie). adică elevii au tendinţa de a obţine mai multe note mari. informaţia devenind. Poligoanele de frecvenţă sunt o altă modalitate de reprezentare grafică a datelor din tabelele de frecvenţă. Modalitatea. distribuţiile pot fi unimodale (au un singur vârf). prezentând modul în care se distribuie sau se împrăştie cazurile sau frecvenţele. bimodale (au două vârfuri) sau multimodale (au mai multe vârfuri). distribuţiile fiind aproximativ simetrice (nu prezintă tendinţă de înclinare). arată valorile în jurul cărora se grupează rezultatele subiecţilor.

Astfel. apoi se activează butonul CONTINUE. analiza statistică se realizează doar pentru variabilele trecute în acest câmp. se bifează afişarea curbei normale (WITH NORMAL CURVE). Bifarea opţiunii DISPLAY FREQUECY TABLES are ca efect afişarea în foaia de rezultate a tabelul de frecvenţă. Pentru exemplul nostru se selectează opţiunea HISTOGRAMS. butonul CHARTS permite afişarea histogramei de frecvenţă. Se selectează din câmpul din stânga variabila pe care vrem să analizăm apoi se activează butonul de trecere. Se selectează variabila ANX1 din câmpul din stânga şi se activează butonul de trecere: Pentru ca în foaia de rezultate să apară tabelul de frecvenţă se selectează opţiunea DISPLAY FREQUECY TABLES. Activarea acestui buton are ca efect apariţia următoarei casete de dialog: 258 . Opţiunea FORMAT permite modificarea formei OUTPUT-ului. în ordinea introducerii lor în baza de date. Pentru exemplul nostru.LOREDANA GHERASIM După activarea opţiunii pe ecran apare următoarea casetă de dialog: În câmpul din stânga al casetei FREQUENCIES sunt afişate toate variabilele din baza de date. CHART VALUES permite alegerea tipului de valori afişate în grafic (Frecvenţe sau Procentaje). Câmpul din dreapta reprezintă câmpul de analiză. împreună cu denumirea extinsă a variabilei. Trecerea variabilelor în câmpul de analiză se realizează cu ajutorul butonului cu săgeată care se găseşte între câmpuri. Pentru afişarea histogramei de frecvenţă se activează butonul CHARTS: Opţiunea CHART TYPE permite alegerea unui tip de grafic (cu bare. dorim realizarea tabelului de frecvenţă şi histogramei pentru variabila „nivelul anxietăţii înainte de terapie” (ANX1). plăcintă sau histogramă). Opţiunea STATISTICS deschide o fereastră cu opţiuni de prelucrare statistică. Opţiunea FORMAT permite modificarea formei de prezentare a datelor în foia cu rezultate (OUTPUT). Acest mod de organizare în două câmpuri apare la aproape toate opţiunile de prelucrare a datelor.

adică numărul de subiecţi care obţin o anumită valoare. atunci cele două coloane ar fi conţinut valori diferite. VALID PERCENT prezintă procentajul luând în calcul doar subiecţii care au răspuns la această variabilă. Coloana VALID prezintă valorile variabilei. prezentate în ordine crescătoare (fără a ţine seama de cazurile lipsă). afişează structura sau cuprinsul OUPUT-ului. Al doilea tabel este organizat în cinci coloane. Pe ecran apare o fereastra cu rezultate. Spre exemplu. După selectarea opţiunilor de realizare a tabelului de frecvenţă şi histogramei. iar cel din dreapta arată conţinutul foii cu rezultate. indiferent dacă aceştia au sau nu scoruri la această variabilă. În primul tabel se precizează numărul de subiecţi şi numărul de răspunsuri. doi subiecţi au obţinut scorul 103. Rezultatele sunt organizate în două tabele. pentru fiecare variabilă. Coloana CUMULATIVE PERCENT prezintă procentajul cumulat. Pentru exemplu nostru. iar cel din dreapta conţine opţiuni de prezentare comparativă a rezultatelor şi de organizare separată a foii de rezultate. Coloana PERCENT transformă frecvenţa obţinută pentru fiecare valoare în procentaj ţinând cont de numărul total de subiecţi luaţi în calcul. Pentru exemplul nostru. 60% dintre subiecţi au note mai mici sau egale cu 106. avem 20 de subiecţi care au răspuns la chestionar (nu lipseşte nici o valoare). vom păstra opţiunile selectate automat. Dacă unii subiecţi nu ar fi răspuns la chestionarul de anxietate. putem vizualiza reprezentarea grafică a frecvenţei scorurilor: 259 . cel din stânga. se activează butonul OK al casetei FREQUENCIES. numită OUTPUT: Fereastra OUPUT este organizată în două câmpuri. În cazul nostru coloanele PERCENT şi VALID PERCENT sunt identice deoarece toţi subiecţii au scoruri la această variabilă. Derulând pagina cu rezultate sau selectând HISTOGRAM în câmpul din stânga. ceea ce reprezintă 10% din totalul numărului de răspunsuri obţinute. De exemplu. Coloana FREQUENCY prezintă frecvenţa.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Câmpul din stânga al ferestrei conţine opţiuni de aranjare a rezultatelor (în ordine descrescătoare sau crescătoare a valorilor sau cantităţilor). de la cel mai mic scor la până la cel mai mare.

deoarece abaterile de la medie într-o direcţie (abaterile scorurilor mici de la medie) sunt egale cu 260 . IDENTIFICAREA TENDINŢEI CENTRALE ŞI A VARIABILITĂŢII SCORURILOR Metodele descriptive pentru identificarea tendinţei centrale şi de împrăştiere indică tendinţa centrală a unui grup de scoruri. selectarea acestei opţiuni va duce la afişarea curbei normală de distribuţie a rezultatelor. cu ajutorul butonului cu săgeată. câmpul în care sunt prezentate toate variabilele din baza de date 2. Se obţine aceeaşi reprezentare grafică ca şi în cazul folosirii butonului CHART al ferestrei FREQUENCIES.LOREDANA GHERASIM Histograma de frecvenţă se mai poate obţine folosind meniul GRAPHS – HISTOGRAM.sav) se poate face folosind meniul WINDOW. Media este punctul faţă de care scorurile sunt egal depărtate. Vizualizarea ferestrei OUTPUT sau DATE (baza1. în câmpul VARIABLE şi bifăm opţiunea DISPLAY NORMAL CURVE. Pentru exemplificare introducem variabila ANX1. folosind ca indicatori varianţa şi abaterea standard. Activarea opţiunii duce la apariţia următoarei casete de dialog: 2 1 3 Elementele principale ale ferestrei sunt: 1. câmpul în care se introduce variabila pentru care dorim să realizăm histograma de frecvenţă 3. marcând opţiunea dorită (baza de date sau foaia de rezultate): II. Media aritmetică descrie tendinţa centrală într-un grup de rezultate. reprezentativă a unui grup de scoruri. mediana şi modul şi tendinţa de împrăştiere a grupului de scoruri.2. folosind ca indicatori media. arată valoarea tipică.

Calculul tendinţei centrale şi a variabilităţii folosind SPSS Meniul din SPSS care permite calculul indicatorilor tendinţei centrale şi ai împrăştierii se găseşte la ANALYZE – DESCRIPTIVE STATISTICS – FREQUENCIES. Aceste rezultate sunt considerate tipice sau normale pentru o distribuţie. Media. Modul reprezintă valoarea cu frecvenţa cea mai mare. Trebuie să cunoaştem gradul de variabilitate a scorurilor noastre. trebuie să ştim cât de mult (sau cu cât) se împrăştie scorurile în jurul valorii medii. Abaterea standard ne arată cu cât se împrăştie scorurile în jurul valorii centrale şi se măsoară în aceleaşi unităţi de măsură ca şi scorurile iniţial. Mediana împarte distribuţia în două părţi egale. casetă de dialog care se deschide cuprinde patru câmpuri cu opţiuni: 261 . Este o măsură a gradului de variabilitate a scorurilor şi arată cât de mult se abat scorurile de la tendinţa centrală. fiind indicatorul cel mai descriptiv (deoarece indică orice modificare survenită în distribuţie). normale m+SD scoruri mari Scorurile care sunt mai mari decât media cu o abatere standard sunt considerare scoruri mari iar cele mai mici decât media cu mai mult de o abatere standard sunt considerate ca fiind scoruri slabe. Pentru a cunoaşte exact cu cât variază scorurile în medie este nevoie să calculăm deviaţia standard. Există însă metode statistice (cum a fi testele neparametrice) în care se utilizează doar mediana şi modul. După cum se poate vede şi în imaginea de mai jos. Vom calcula parametrii tendinţei centrale şi ai variabilităţii pentru variabila ANX1 (nivelul anxietăţii înaintea terapiei). Cu cât este mai mare această valoare. Varianţa (SD2=( ∑ (X-M)2/N) unei distribuţii arată cât de “împrăştiate” sunt scorurile în jurul valorii centrale. cu atât mai mult se împrăştie scorurile în jurul valorii centrale. Se trece variabila în câmpul din dreapta apoi se activează butonul STATISTICS. În intervalul cuprins între medie şi o abatere standard la stânga şi dreapta mediei găsim aproximativ 2/3 din totalul scorurilor.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR abaterile în cealaltă direcţie (abaterile scorurilor mari de la medie). Cu toate acestea. Cunoaşterea acestor indicatori nu este suficientă pentru a descrie complet o distribuţie. media aritmetică rămâne metoda cel mai des utilizată pentru descrierea tendinţei grupului de scoruri. Pentru analiză vom folosi baza de date realizată anterior. Ilustrăm grafic acest lucru: m-SD scoruri mici m scoruri medii. Este indicatorul care este cel mai puţin afectat de schimbările structurii (modificări ale numărului de scoruri sau mărimii scorurilor distribuţiei). Mediana şi modulul. Abaterea standard este rădăcina pătrată a varianţei (SD = SD 2 ). jumătate dintre scorurile distribuţie având valori mai mici ca mediana. tipice. acest indicator intrând în componenţa multor metodele statistice. „Baza1. Se recomandă utilizarea mediei în distribuţiile simetrice şi unimodale. Mai precis. este cea mai “sensibilă” la modificarea numărului de scoruri sau mărimii scorurilor. Mediana este şi ea destul de puţin afectată de modificările structurii distribuţiei. iar cealaltă jumătate valori mai mari. indică gradul de variabilitate a unui grup de rezultate. însă. care sunt mai stabile sunt recomandate pentru descrierea distribuţiilor asimetrice şi multimodale.sav”.

Pentru exemplu nostru ne interesează calculul parametrilor tendinţei centrale ai distribuţiei şi de împrăştiere. Opţiunile din câmpul DISPERSION permit calcularea diferiţilor parametri referitori la dispersia (împrăştierea) scorurilor în jurul valorii centrale: abatere standard (STD.E.LOREDANA GHERASIM Câmpul PERCENTILE VALUES conţine opţiuni care permit calculul valorilor corespunzătoare împărţirii subiecţilor în grupuri egale. mediana (MEDIAN). valori minime (MINIMUM) şi maxime (MAXIMUM) şi eroare standard (S. mod (MODE) şi suma valorilor seriei (SUM). varianţă (VARIANCE). MODE din câmpul CENTRAL TENDENCY şi opţiunile STD DEVIATION şi VARIANCE din câmpul DISPERSION: Activăm butonul CONTINUE şi apoi cel OK al casetei FREQUENCIES. Această opţiune permite calculul cuartilelor (QUARTILES) sau altor cuartile (de exemplu CUT POINTS FOR 10 EQUAL GROUPS) sau centile (PERCENTILE). MEAN care reprezintă abaterea standard a distribuţii tuturor mediilor posibile calculate pentru eşantioane aleatoare repetate). MEDIAN. În consecinţă se bifează (cu un simplu click stânga al mouse-ului) opţiunile MEAN. Valorile indicatorilor sunt grupate în tabelul Statistics: 262 . prin afişarea valorilor care delimitează aceste grupuri. DEVIATION). CENTRAL TENDENCY conţine opţiunile folosite pentru calculul indicatorilor tendinţei centrale ale distribuţiei: media (MEAN). Câmpul DISTRIBUTION oferă posibilitatea aflării indicatorilor de turtire (KURTOSIS)şi înclinare ai unei distribuţii în comparaţie cu cea normală (SKEWNESS). amplitudine (RANGE).

Distribuţia scorurilor subiecţilor la această variabilă indică aceeaşi formă. Reprezentarea grafică indică apariţia unui singur vârf (distribuţie unimodală) şi o alungire şi împrăştiere a extremei drepte a distribuţiei (distribuţie înclinată spre dreapta).95. M=107. M=107. Med=105. Mod=110 (a doua valoare a modul se extrage din tabelul de frecvenţă).90. Mod=102. ceea ce însemnă că distribuţia este unimodală (apare o singură valoare la mod) şi uşor înclinată spre dreapta spre valorile mai mari ale variabilei (valoarea mediei este mai mare decât a medianei). Mod=104.5. Med=109.5.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Astfel. 263 . La fel se calculează indicatorii tendinţei centrale şi de împrăştiere pentru variabila ANX2 (nivelul anxietăţii subiecţilor după terapie). Distribuţia scorurilor este bimodală (apar două valori cu frecvenţa cea mai mare) şi înclinată spre valorile mici ale variabilei (media este mai mică decât mediana). Rezultatele obţinute sunt următoarele: Astfel.

un scor x raportat la distribuţia Z este considerat “mic”. un scor x este considerat “mediu” dacă scorul său Z este cuprins în intervalul [–1. Mediei îi corespunde întotdeauna mereu scorul standard 0. tipice normale m+SD scoruri”mari” x -1 0 +1 Z Aceasta distribuţie ne permite să stabilim cum este scorul x în raport cu media (care este 0) şi abaterea standard (care are valoarea 1). Astfel. limitei minime de variaţie tipică îi corespunde scorul standard -1. notele Z arată de câte ori acel scor este mai mare sau mai mic decât media (ţinând cont de variabilitate). II. iar abaterea standard valoarea 1. Schema de mai jos prezintă notele standard Z corespunzătoare mediei şi limitelor de variaţie maximă şi minimă. Astfel. putem analiza variabilitatea rezultatelor la cele două variabile. O altă funcţie a notelor z este aceea că permit compararea scorurilor obţinute de aceeaşi persoană la probe diferite. valorile fiind mai grupate în jurul medie (şi varianţa şi abaterea standard au valori mai mici). dacă scorul său Z are valoare mai mică decât –1. 264 . dacă scorurile la un test de inteligenţă într-o populaţia sunt descrise de media m=100 şi deviaţia standard SD=15. Distribuţia în note Z este o distribuţie ideală în care media are întotdeauna valoarea 0. un scor x este considerat “mare” raportat la distribuţia Z. Spre exemplu. întrucât notele Z arată raporturi şi sunt adimensionale (nu depind de ceea ce măsurăm). o persoană cu scorul brut 130 este „de două ori mai deşteptă ca media celorlalţi”. m-SD scoruri”mici” m scoruri medii. deoarece acestui scor îi corespunde un scor Z de +2 (ceea ce înseamnă că scorul este mai mare ca media cu două deviaţii standard). distribuţia fiind mai turtită (în acest caz varianţa şi abaterea standard au valori mai mari). dacă scorul său Z va fi mai mare decât +1. Permit compararea unui scor cu o distribuţie la care cunoaştem parametrii (media şi deviaţia standard). ne ajută să precizăm dacă un scor este mic. +1].3. astfel. SCORURILE Z Nota Z indică deviaţia unui scor (x) de la medie (m) exprimată în deviaţii standard. mediu sau mare.LOREDANA GHERASIM Comparând reprezentările histogramele de frecvenţă pentru variabilele ANX1 şi ANX2. La variabila ANX2 se constată o mai mare variabilitate a rezultatelor. Nota standard Z arată cu câte deviaţii standard se abate un scor de la medie (Z=(X-M)/SD). distribuţia scorurilor pentru prima variabilă este mai ascuţită. Scorurile Z îndeplinesc o serie de funcţii. De asemenea. iar limitei maxime de variaţie normală îi corespunde nota standard +1. Trebuie ţinut seama de o serie de reguli.

Se activează butonul OPTIONS. câmpul în care sunt prezentate variabilele din baza de date 2. Vom activa butonul CONTINUE şi apoi butonul OK al ferestrei pentru a putea face 265 . cuprinde opţiuni de calcul ai parametrilor distribuţiei. Pentru exemplificare. permite calculul notelor Z cu ajutorul SPSS. câmpul în care se introduc variabilele care vor fi analizate 3. Activarea comenzii duce la apariţia pe ecran a casetei de dialog următoare: 1 2 3 4 Prezentăm principalele elemente ale ferestrei DESCRIPTIVES: 1.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Calculul notelor Z folosind SPSS Comanda DESCRIPTIVES care se găseşte în meniul ANALYZE – DESCRIPTIVE STATISTICS. Se bifează opţiunea SAVE STANDARDIZED VALUES AS VARIABLES. 4.sav”). care deschide următoarea fereastră: Automat sunt selectate de computer opţiunile de calcul al mediei. abaterii standard şi al valorii minime şi maxime. opţiunea SAVE STANDARDIZED VALUES AS VARIABLES permite salvarea în baza de date a scorurilor standard sub forma unei noi variabile. Vom folosi baza de date creată anterior („Baza1. vom calcula notele Z pentru variabila ANX1.

Corelaţia indică existenţa unei legături între variabile. cu numele ZANX1. rezultatul fiind aproape cu o unitate mai mic decât media. Prin transformarea notelor brute obţinute de subiecţi la cele două variabile putem să identificăm dacă exista sau nu o legătură între aceste două variabile. Vom vizualiza baza de date pentru a vedea dacă apare noua variabilă care conţine rezultatele subiecţilor transformate în note Z. care are un scor z–0. pe ultima coloană. De exemplu. Rezultatele obţinute în urma comenzii DESCRIPTIVES sunt mai sumare şi prezentate într-un singur tabel. Corelaţia este o metodă statistică descriptivă. iar cea mai mică valoare la anxietate a obţinut-o subiectul 8.98 pentru o valoare brută de 102.LOREDANA GHERASIM analiza statistică.4. dar plasându-se în limita (–1 . nivelul anxietăţii acestuia fiind de 2 ori şi jumătate mai mare decât media.+1). Se observă apariţia unei noi variabile. întrucât ea descrie ce se petrece într-un grup de rezultate (r=( ∑( Z1 * Z 2) / N ). II. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE PEARSON Notele Z fac posibilă analiza legăturii dintre două variabile. Scorul primului subiect este atipic. scorurile medii la prima variabilă se asociază cu scoruri medii la a doua variabilă şi scorurile mari la 266 . Putem analiza rezultatele obţinute. putem analiza legătura dintre nivelul stresului unui manager şi numărul de subordonaţi.6 care corespunde unui scor standard 124 obţinută de subiectul 15. Se constată că cel mai mare scor z este 2. legătură care poate fi pozitivă (când scorurile slabe la prima variabilă se asociază cu scoruri slabe la a doua variabilă. ceea ce semnifică faptul că subiectul are un nivel ridicat al anxietăţii raportat la ceilalţi subiecţi. Subiectul al doilea are un nivel normal al anxietăţii.

negativă (când scorurile slabe la prima variabilă se asociază cu scoruri mari la a doua variabilă. Astfel. Analiza corelaţiei dintre două variabile nu permite stabilirea relaţiei de cauzalitate între aceste variabile. Bineînţeles că între variabile poate să nu apară nici o legătură.050. 267 . iar corelaţia negativă poate lua valori la de -1 la 0. Ipotezele non-direcţionale sunt cele în care nu se precizează tipul de relaţie dintre variabile. Pragul de semnificaţie.01 (1% eroare) şi pragul de 0. iar situaţia II corespunde ignoranţei. Testul de semnificaţie pentru verificarea acestui tip de ipoteză este ONE-TAILED. În cazul corelaţiei. vom considera un test statistic ca fiind semnificativ dacă pragul de semnificaţie este mai mic sau cel mult egal cu valoarea 0. Ipoteza din exemplul nostru ar putea fi formulată direcţional. p. scorurile medii la prima variabilă se asociază cu scoruri medii la a doua variabilă şi scorurile mari la prima variabilă se asociază cu scoruri mici la a doua variabilă). Pentru aceste ipoteze probabilitatea de eroare se stabileşte la una dintre extremităţile distribuţiei. Coeficientul de corelaţie (r) indică gradul în care apare paternul unei relaţii între cele două variabile. atunci se preferă pragul de eroare de 5% (deci un p=0. Există trei modalităţi de interpretare a unui coeficient de corelaţie obţinut între două variabile (x şi y): fie x poate fi cauză pentru y. prezentate în tabelul de mai jos: Evenimentul Apare Nu apare Predicţia Apare Corect Eroarea I Evenimentului Nu apare Eroarea II Corect Sunt două situaţii în care se poate greşi: când afirmăm că un eveniment se va produce şi în realitate acesta nu va apărea (eroare de tip I) sau când afirmăm că un eveniment nu se va produce şi aceste va apare (Eroare de tip II).010 (prag de eroare de 1%).050). fie y poate fi cauză pentru x. Situaţia I corespunde minciunii.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR prima variabilă se asociază cu scoruri mari la a doua variabilă). Ipotezele direcţionale sunt cele în care se precizează tipul de modificare. alegem pragul de semnificaţie de 0. Acest coeficient poate lua valori de la -1 la +1. În testarea acestor ipoteze probabilitatea de eroare de 1% sau 5% se împarte la cele extremităţi (cozi) ale distribuţiei scorurilor. Dacă vrem să evităm primul tip de greşeală care are consecinţe mai grave (de a demonstra ceva ce nu există în realitate). cercetătorul se aşteaptă la un anumit rezultat. În cazul nostru ipoteza ar putea fi formulată non-direcţional astfel: există o legătură între salariul iniţial şi final al subiecţilor. În cercetarea ştiinţifică se lucrează de obicei cu două praguri de semnificaţie. corelaţia pozitivă poate lua valori de la 0 la 1. ne interesează să ştim în ce măsură rezultatele se datorează întâmplării. Testul de semnificaţie pentru verificarea acestui tip de ipoteză este TWO-TAILED. corespunzătoare procentajului de eroare: pragul de 0. Pragul de semnificaţie (p) În psihologie este necesară generalizarea concluziile studiilor. fie a apărut a o treia variabilă care a determinat apariţia simultană a celor doua variabile. În concluzie. când se fac predicţii pot să apară patru situaţii. indică în ce măsură ne înşelăm atunci când afirmăm ceva. indică dacă există o legătură între două sau mai multe variabile. În psihologie se lucrează cu două modalităţi de formulare a ipotezelor (non-direcţionale sau direcţional). după analiza rezultatelor corelaţiei ne interesează să vedem dacă legătura găsită (la un grup de oameni) poate fi extinsă la întreaga populaţie. pragul de semnificaţie. Dacă dorim însă să avem mai multe şanse în a demonstra ceva şi consecinţele nu sunt grave în caz de greşeală.05 (5% eroare). În general. Mai precis.

1. 392. 3. 268 . coeficienţii KENDALL şi SPEARMAN se folosesc pentru date categoriale şi ordinale. 582. 2. 199 Pentru calculul corelaţiei se activează opţiunea BIVARIATE din meniul ANALIZECORRELATE: Activarea comenzii va deschide următoarea fereastră: 1 2 3 4 5 5 Elementele principale ale ferestrei sunt: 1. 502. 206. 210. 2. 214. 625. Calcularea corelaţiei Pearson cu ajutorul SPSS Pentru a calcula acest coeficient de corelaţie cu ajutorul aplicaţiei SPSS vom crea o nou bază de date “Baza2. 445. 214. 156. 725. 301. 298. 201. 2. 197. 201. calculatorul afişând corelaţiile între variabilele luate două câte două. 2. 298. 3. 401. 2. 2 (studii medii) şi 3 (studii superioare). 220. 175. 280. 1.sav”. 220. 205. 185. câmpul de analiză. Sal_in (salariul iniţial al subiecţilor) şi sal_fin (salariul final al subiecţilor). 168. 185. în câmpul CORRELATION COEFFICIENTS se alege tipul de corelaţie: coeficientul Pearson se foloseşte pentru date parametrice (variabile cantitative şi continui). 3. 1. 425. 301. 3. 1. 332. 245 • sal_fin: 201. 305.LOREDANA GHERASIM astfel: legătura dintre salariul iniţial şi final este pozitivă. 205. 542. 3 • sal_in: 189. 1. 3. 178. 403. 203. 3. 654. 2. 258. care va cuprinde 3 variabile: STUDII (nivelul de studii al subiecţilor) cu trei valori 1 (studii generale). unde se introduc variabilele ce vor fi analizate. 2. 1. aceste variabile au următoarele valori: • studii:1. 221. 954. 168. cu cât salariul iniţial este mai mare cu atât şi salariul final va fi mai mare. 274. 3. 341. câmpul care prezintă lista variabilelor din baza de date. se pot introduce mai multe variabile. 198. 1. 3. 260. 2. 2.

prin excluderea din analiză a perechilor de rezultate în care avem doar una dintre valori (EXCLUDE CASES PAIRWISE) sau de a exclude din analiză un rând întreg dacă doar una dintre valori lipseşte (EXCLUDE CASES LISTWISE). opţiunea FLAG SIGNIFICANCE CORRELATIONS are ca efect apariţia unui asterisc (*) în dreptul corelaţiilor semnificative. 5. Se recomandă utilizarea primei variante selectată implicit. Aceasta permite realizarea unei analize descriptive a datelor (STATISTICS) şi precizarea modalităţii de tratament a datelor lipsă MISSING VALUES. butonul OPTIONS este urmat de apariţia unei casete de dialog. în foaia OUTPUT sunt afişate următoarele rezultate: 269 . la fel ca şi celelalte opţiuni test de semnificaţie TWO-TAILED şi marcarea cu asterisc a corelaţiilor semnificative FLAG SIGNIFICANCE CORRELATIONS. de obicei se foloseşte pragul TWO-TAILED în testarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul SPSS. După activarea butonului OK. câmpul TEST OF SEGNIFICANCE permite selectarea modului de testate a ipotezei (TWOTAILED sau ONE-TAILED). 6. Vom introduce variabilele SAL_INI şi SAL_FIN în câmpul din dreapta.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 4. Coeficientul de corelaţie Pearson este selectat implicit de către calculator. Pentru baza de date creată vom analiza legătura dintre variabilele salariu iniţial şi final al subiecţilor.

(2-TAILED) apare probabilitatea de eroare la respingerea ipotezei de nul şi acceptare a ipotezei de cercetare Rândul 3 .N conţine numărul de subiecţi care au scoruri la ambele variabile În tabel apare legătura dintre fiecare variabilă şi ea însăşi (ANX1 şi ANX1 şi respectiv între ANX2 şi ANX2) dar şi legătura dintre cele două variabile (între ANX1 şi ANX2 dar şi între ANX2 şi ANX1). dar lipsită de semnificaţie (nu apare nici un prag de semnificaţie). că legătura este slabă dacă valoarea absolută a lui r nu depăşeşte 0.001 (pragul de semnificaţie). În consecinţă rezultatul poate fi extras din oricare din cele două celule. Rezultatele sunt identice deoarece corelaţie este bidirecţională (corelaţia dintre variabilele A şi B este acelaşi lucru cu cea dintre variabilele B şi A). În celula din dreapta sus apare coeficientul de corelaţie dintre salariul iniţial şi salariul final (ANX1 şi ANX2). astfel. după cinci ani. Acelaşi rezultate apar şi în celula din stânga jos care prezintă coeficientul de corelaţie dintre salariul final şi salariul iniţial (ANX2 şi ANX1). legătura este medie la o valoare a lui r cuprinsă între 0. La fel nu se analizează corelaţia dintre variabila salariul final şi salariul final (ANX2 şi ANX2).50.SIG. Se consideră. Acest coeficient de corelaţie nu aduce nici un fel de informaţie şi în consecinţă nu se analizează. Sunt mai multe elemente de care trebuie să se ţină seama în interpretarea corelaţiei: • semnul corelaţiei: arată natura legăturii care există pozitive (dacă semnul este pozitiv) sau negative (dacă semnul este negativ).0).81 (coeficientul de corelaţie). un salar iniţial mediu se asociază cu un salar final mediu şi un salar mare iniţial se asociază cu salariu mare final. Vom extrage datele pentru legătura dintre salariul iniţial şi salariul final al subiecţilor: Interpretarea corelaţiei: r=0. Pe rândul 1 .LOREDANA GHERASIM 2 4 1 3 5 Se observă că cele două variabile apar pe coloane da şi pe linii. Între o variabilă şi ea însăşi apare o corelaţie perfect pozitivă (r=1. În cazul nostru.PEARSON CORRELATION se găsesc valorile coeficienţilor de corelaţie dintre două variabile Pe rândul 2 . ceea ce înseamnă că un salar iniţial mic se asociază. • mărimea absolută a coeficientului: descrie tăria legăturii care apare între variabile.30-0. N=24 (numărul de subiecţi). semnul este pozitiv. p<0. legăturile puternice având o mărime absolută mai 270 . semnificaţia acestuia şi numărul de perechi de scoruri. Prima celulă din stânga (notată cu 4) prezintă coeficientul de corelaţie între variabila salariul iniţial şi salariul iniţial (ANX1 şi ANX1). cu un salariu tot mic.30.

care deschide următoarea casetă de dialog: 271 . Coeficientul de corelaţie ridicat la pătrat ne indică proporţia de varianţă explicată de relaţia găsită. Spre exemplu. deci relaţia găsită este prezentă la 65% dintre subiecţi. În exemplu nostru. vrem să vedem dacă legătura dintre salariul iniţial şi salariul final are aceeaşi valoare la subiecţii care au studii generale. Proporţia de varianţă indică la ce procent din populaţia generală apare relaţia. pentru ca ea să fie completă.65 (r=0. Pentru a selecta numai subiecţii care au studii generale.50.65). Se observă că abia 65% din variaţia observată se întâlneşte în realitate. Această opţiune se alege cu un simplu click stânga al mouse-ului: Se activează butonul IF.1% (calculatorul ne afişează doar primele trei zecimale). Comanda SELECT CASES Uneori este necesară selectarea anumitor cazuri din populaţie pentru a face o prelucrare statistică. În dreapta ferestrei apar mai multe opţiuni. Activarea meniului este urmată de apariţia următoarei ferestre: În câmpul din stânga al ferestrei sunt prezentate toate variabilele din baza de date.001. deci r2=0.50 • pragul de semnificaţie dacă este mai mic de 0. • proporţia de varianţă. Putem spune că există o legătură semnificativă între nivelul iniţial şi final al salariului subiecţilor. pragul de semnificaţie fiind mai mic de 0. tăria legăturii este ridicată (r=0.81. valoarea este 0.000.05.81) coeficientul având valoare mi mare de 0.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR mare de 0. deoarece vrem să selectăm numai cazurile care îndeplinesc o anumită condiţie (să aibă valoarea 1 la variabila studii adică să fie numai subiecţi cu studii generale). se foloseşte comanda SELECT CASES din meniul DATA.05. Pe noi ne interesează opţiunea IF CONDITION IS SATISFIED. În exemplul nostru. Toate aceste elemente trebuie să apară în interpretare. pentru a arăta că probabilitatea de a greşi este mai mică decât 0. atunci putem considera că există o relaţie între variabilele studiate. Subiecţii sunt împărţiţi în grupe în funcţie de nivelul de studii (studii). fiind codificaţi cu 1 în baza de date. În aceste situaţii se raportează un p<0. Pentru exemplu nostru proporţia de varianţă are valoarea 0.

Se poate folosi tastatura sau se pot activa butoanele cu cifre şi semne ce se găsesc sub acest câmp. cum se poate observa şi în imaginea de mai jos: 272 . variabila Studii trebuie să aibă numai valoarea 1 (STUDII=1). Condiţia va arăta astfel: Se apasă apoi butonul CONTINUE pentru a salva condiţia: Se activează butonul OK. Pentru exemplul nostru. În cazul nostru se selectează variabila STUDII şi se trece în câmpul din dreapta: Se adăugă condiţia.LOREDANA GHERASIM Se selectează variabila în funcţie de cre se face selecţia şi se trece în câmpul dintre dreapta sus. baza de date modificându-se.

• mărimea absolută a coeficientului: puterea legăturii dintre cele două variabile este ridicată. care avertizează utilizatorul cu privire la activarea unei comanzi de selecţie Atenţie! Selectarea datelor nu implică şi efectuarea analizei statistice. legătura este direct proporţională.47. În partea din dreaptajos a ecranului apare anunţul FILTER ON. În cazul nostru trebuie utilizată comanda de analiză a corelaţiei dintre salariul iniţial şi cel final. Se obţine următorul tabel în fereastra cu rezultate: Rezultatul obţinut este următorul: r=0. După selecţie trebuie făcută prelucrarea statistică a datelor. 273 . p=0. care indică rezultatul selecţiei. salariul iniţial mare se asociază cu un salar final mare. Numărul de subiecţi din analiză influenţează valoarea pragului de semnificaţie al corelaţiei dar nu şi puterea legăturii dintre variabile.50. valoarea lui r depăşeşte valoarea de 0.050. Cazurile neselectate sunt “tăiate”. În cazul subiecţilor cu studii generale se constată că nivelul mic al salariului iniţial se asociază cu un nivel mic al salariului final. deci relaţia găsită apare la 47% dintre subiecţii cu studii generale.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR La sfârşitul bazei de date apare o nouă variabilă. adică ele vor fi ignorate de la analiză. intitulată FILTER_$. • proporţia de varianţă explicată de relaţia este r2=0. În continuare vom interpreta aceste rezultate: • semnul corelaţiei: corelaţie pozitivă.69. Explicaţia lipsei de semnificaţie a corelaţiei dintre cele două variabile (în condiţiile în care coeficientul de corelaţie are valoare ridicată) este numărul mic de subiecţi. deci nu există o legătură semnificativă între salariul iniţial şi final al subiecţilor care au studii generale.056. salariul iniţial mediu se asociază cu un salar final mediu. • pragul de semnificaţie: valoarea pragului de semnificaţie este mai mare de 0.

SELECT CASES. astfel. în fişierul OUTPUT. Pentru baza de date BAZA2. De aceea.sav. cu ajutorul săgeţii. La fel ca şi în cazul comenzii SELECT CASES. trebuie folosită comanda CORRELATIOS pentru a analiza legătura dintre variabilele salariu iniţial şi final al subiecţilor. introducem variabila de grupare (STUDII) în câmpul care se activează sub această opţiune: După apăsarea butonului OK. comanda de filtrare a datelor dispare. se deschide din nou în meniul iniţial DATA . Activarea comenzii SPLIT FILE deschide următoarea fereastră: Dintre opţiunile din dreapta alegem ORGANIZE OUTPUT BY GROUPS şi apoi. Pentru a nu repeta comanda SELECT CASES de multe ori se poate utiliza o altă comandă din meniul DATA. Rezultatele analizei statistice sunt prezentate separat. În partea de jos a ferestrei se găseşte buton RESET.LOREDANA GHERASIM După folosirea acestui “filtru” este indicată dezactivarea. Se activează apoi butonul OK. simpla împărţire a bazei de date nu asigură prelucrarea statistică. şi anume comanda SPLIT FILE. care avertizează utilizatorii că baza de date este împărţită în funcţie de condiţiile (nivelurile) variabilei de grupare . medii şi superioare: 274 . Pentru dezactivarea selecţiei. pentru fiecare condiţie a variabilei independente: studii generale. vom analiza legătura dintre variabilele salariul iniţial şi salariul final pentru toate categoriile de subiecţi în funcţie de variabila STUDII (nu numai pentru subiecţii cu studii generale dar şi pentru cei cu studii medii şi superioare). în partea dreaptă-jos a bazei de date apare anunţul SPLIT FILE ON. Comanda SPLIT FILE Uneori însă dorim să vedem ce se întâmplă pentru fiecare subgrup de subiecţi în parte.

comanda SCATTER. Practic.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR nivelul de studii al subiecţilor = studii generale nivelul de studii al subiecţilor = studii medii nivelul de studii al subiecţilor = studii superioare Graficul corelaţiei Relaţia dintre două variabile poate fi reprezentată grafic sub forma unui nor de puncte. care deschide fereastra: Vom alege un grafic simplu. care să ilustreze relaţia dintre două variabile. deci vom selecta opţiunea SIMPLE. graficul îl alegem din meniul GRAPHS. Se activează apoi butonul DEFINE. care deschide următoarea fereastră: 275 .

Dacă relaţia ar fi fost invers proporţională. norul de puncte ar fi fost orientat 276 . Pentru exemplul nostru norul de puncte este ascendent crescător (din stânga-jos spre dreapta-sus) deoarece relaţia dintre variabile este pozitivă.81).LOREDANA GHERASIM Se introduc cele două variabile în câmpurile axei X şi axei Y (nu contează ordinea în care se introduc variabilele deoarece corelaţia este bidirecţională) şi apoi se apasă butonul OK. grupate deoarece coeficientul de corelaţie are valoare ridicată (r=0. iar punctele sunt apropiate. Reprezentarea grafică a corelaţiei este următoarea: Reprezentarea grafică a corelaţiei apare sub forma unui nor de puncte.

Prof_1 (evaluarea interesului elevilor faţă de şcoală de către primul profesorul) şi Prof_2 (evaluarea interesului elevilor faţă de şcoală realizată de al doilea profesor). apoi se introduc variabilele prof_1 şi prof_2 în câmpul din dreapta.sav”. care va cuprinde 3 variabile: elevi (codul de identificare al elevilor). Pentru a analiza legătura dintre evaluarea făcută de primul profesorul şi evaluarea realizată de al doilea profesor (prof_1 şi prof_2). trebuie să folosim coeficientul de corelaţie Kendall's. Acest coeficient de corelaţie poate lua valori doar intre -1 şi 1. În cazul în care nu ar fi nici o relaţie. Calcularea corelaţiei Kendall cu ajutorul SPSS Pentru a calcula acest coeficient de corelaţie cu ajutorul aplicaţiei SPSS vom crea o nou bază de date “Baza3. În tabelul următor prezentăm valorile acestor variabile. Cu cât valoarea coeficientului este mai mare cu atât relaţia dintre variabile este mai mare. Din câmpul CORRELATION COEFFICIENTS se bifează coeficientul de corelaţie Kendall's: După confirmarea comenzii în foaia cu rezultate apare următorul tabel: 277 . punctele ar fi fost distribuite uniform pe grafic.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR descrescător (din stânga-sus spre dreapta-jos). iar valoarea absolută a coeficientului indică puterea relaţiei. II. Pentru calculul acestei corelaţii se activează opţiunea BIVARIATE din meniul ANALIZECORRELATE. semnul coeficientului de corelaţie Kendall's tau-b indică direcţia relaţiei. La fel ca şi în cazul corelaţiei Pearson.5. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE KENDALL'S TAU-B Reprezintă o măsură non-parametrică a asocierii variabilelor ordinale sau rangate care presupun cantităţi.

al treilea). Pentru calculul acestei corelaţii se activează opţiunea BIVARIATE din meniul ANALIZECORRELATE. Acest coeficient de corelaţie mai este denumit şi coeficient de corelaţie a rangurilor. Pentru a analiza legătura dintre evaluarea interesului faţă de şcoală al elevilor şi evaluarea relaţiilor cu ceilalţi colegi (eval_i şi eval_re) se foloseşte coeficientul de corelaţie Spearman. elevii clasaţi pe primele locuri de către primul profesor ocupă tot o poziţie fruntaşă din perspectiva celui de al doilea profesor. Asocierea nu este însă semnificativă.6. Pentru toate cazurile. Se foloseşte atunci când nu este posibilă măsurarea caracteristicilor analizate ci doar evaluarea lor. Din câmpul CORRELATION COEFFICIENTS se bifează coeficientul de corelaţie Spearman: 278 . Această evaluare presupune atribuirea de valori care indică ierarhia subiecţilor (cum ar fi primul. al doilea. de la cele mai mici la cele mai mari. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE SPEARMAN Este o măsurare non-parametrică a corelaţiei dintre două variabile ordinale.60).sav”. valorile fiecărui tip de variabilă sunt rangate. Se introduc variabilele eval_i şi eval_re în câmpul din dreapta. p=0.LOREDANA GHERASIM Se constată că apare o asociere pozitivă între variabile (r=0.091 posibila explicaţie fiind numărul mic de subiecţi din baza de date. II. Calcularea corelaţiei Spearman cu ajutorul SPSS Pentru a calcula acest coeficient de corelaţie cu ajutorul aplicaţiei SPSS vom crea o nou bază de date “Baza4. în asemenea manieră încât indivizii statistici să fie ordonaţi în funcţie de două criterii X şi Y. Modalitatea de calcul a corelaţiei Spearman este similară coeficientului Pearson (de fapt de aplică formula coeficientului Pearson). care va cuprinde 3 variabile: elevi (codul de identificare al elevilor). Dacă ar fi apărut o asociere negativă dintre variabile (coeficientul de corelaţie ar fi fost negativ) s-ar fi interpretat astfel: elevii plasaţi pe primele locuri de către primul profesor s-ar fi plasat în coada clasamentului din perspectiva celui de al doilea profesor. eval_i (evaluarea de către profesori a interesul pentru şcoală) şi eval_re (evaluarea de către profesori a relaţiilor cu ceilalţi elevi).

6. corelaţia având semn negativ. prin crearea unei noi variabile în baza de date sau modificarea valorilor unei variabile existente în baza de date. 9. 8. 9. ceea ce semnifică faptul că elevii plasaţi pe primele locuri ale variabilei interes pentru şcoală ocupă ultimele locuri după cel de al doilea criteriu.06.19. 6. 9.86.80. relaţii bune cu ceilalţi elevi.06. 8. 9. 8. 8.81.16. RECODIFICAREA ŞI TRANSFORMAREA VARIABILELOR Uneori este necesar ca scorurile brute obţinute de subiecţii unui studiu să fie transformate pentru a putea verifica ipoteza studiului. 7.78. 7. 7. 7. 7. Pentru a exemplifica utilizarea comenzilor de recodificare vom crea o nouă bază de date (baza5. Împărţirea elevilor în două grupe se realizează în funcţie de mediană.91.69.49. Aplicaţia SPSS are o serie de comenzi care permit transformarea sau recodificarea unei variabile cantitative într-o variabilă calitativă.03. Valorile variabilei sunt: Media: 8.260).81.54 Vom împărţi elevii în două grupe (grupul elevilor cu performanţe bune şi grupul elevilor cu performanţe slabe). 6.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După confirmarea comenzii în foaia cu rezultate apare următorul tabel: Se constată că apare o inversare a clasamentului.10.sav) care conţine mediile obţinute de elevi la sfârşitul anului şcolar. Inversarea clasamentului nu este semnificativă. 9.79.76.04. 7. 7.7. II.06.73.050 (p=0.88. 7. 8. acest indicator statistic împărţind şirul de scoruri în două parţi egale (proba medianei). 8.88.49. Deci vom calcula mai întâi valoarea medianei şi apoi vom împărţi subiecţii în grupe în funcţie de valoarea acestui indicator. 7. Pentru calculul medianei vom folosi comanda DESCRIPTIV STATISTICS– FREQUENCIES: 279 . pragul de semnificaţie fiind mai mare de 0.71.

Vom denumi noua variabilă NIVPERF. Se selectează opţiunea INTO DIFFERENT VARIABLES.LOREDANA GHERASIM Pentru exemplul nostru mediana are valoare 7. Subiecţii care au valori mai mici ca mediana (7. câmpul care conţine variabilele din baza de date. ceea ce are ca urmare apariţia următoarei casete de dialog: 3 1 2 5 4 1. butonul OLD AND NEW VALUE permite recodificarea variabilei iniţiale 5 butonul IF permite crearea unei noi variabile doar prin selecţia anumitor valori ale variabilei iniţiale Pentru exemplul nostru vom trece variabila pe care dorim să o recodificăm. Noul nume se tastează în câmpul NAME al câmpului OUTPUT VARIABLE: 280 . MEDIA. 3 în câmpul INPUT VARIABLE →OUTPUT VARIABLE se introduce atât variabila ce urmează să fie recodificată cât şi numele noii variabile. 4. Comanda RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES Selectăm opţiunea de creare a unei noi variabile care să cuprindă grupele obţinute în urma recodificării. Pentru recodificarea variabilei MEDIA se utilizează opţiunea RECODE care se găseşte la meniul TRANSFORM: Comanda RECODE are două opţiuni de recodificare. 2. în câmpul NAME de la OUT VARIABLE se introduce numele variabilei create.95) vor forma grupul celor cu performanţe scăzute. iar subiecţii care au valori mai mari decât mediana vor forma grupul celor cu performanţe ridicate. Se poate păstra variabila ce urmează să fie recodificată (INTO SAME VARIABLES) sau se poate crea o nouă variabilă (INTO DIFFERENT VARIABLES).95. în câmpul din mijloc al ferestrei cu ajutorul butonului de trecere.

formând o nouă variabilă.95 vor fi recodificate. prind valoarea în cadrul noii variabile NIVPERF. se activează butonul CHANGE din câmpul OUTPUT VARIABLE: Se activează butonul OLD AND NEW VALUE pentru a defini valorile noii variabile. trebuie ca valorile variabilei MEDIA (variabila iniţială) să le redefinim. vom tasta valoarea 1: 281 . câmpul NEW VALUE face referire la valorile noii variabile 3. vom activa opţiunea RANGE. În consecinţă. câmpul OLD VALUE se referă valorile variabilei iniţiale 2. În câmpul NEW VALUE.95). Activarea acestui buton deschide următoarea casetă de dialog: 2 1 3 Această fereastră prezintă mai multe câmpuri: 1. subiecţii care au obţinut scoruri mai mici decât mediana (7.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Pentru ca noul nume al variabilei să apară în câmpul din mijloc INPUT VARIABLE →OUTPUT VARIABLE şi astfel să aibă loc recodificarea. Astfel. LOWEST THROUGH din câmpul OLD VALUE şi vom trece în câmpul activat valoarea medianei (7.95) vor forma grupul subiecţilor cu performanţa scăzută. Cu alte cuvinte această opţiune va însemna că toate valorile variabilei MEDIA mai mici de 7. în câmpul OLD→NEW se reunesc opţiunile de recodificarea a variabilelor În exemplul nostru. în câmpul de lângă opţiunea VALUE. care va reprezenta valoarea 1 a variabilei NIVPERF (ce va fi creată).

66%). Pentru exemplificare vom împărţi scorurile la variabila MEDIA în trei parţi egale. a doua treime grupul subiecţilor cu performanţă medie.64 vor forma grupul subiecţilor cu performanţă de nivel mediu (grupul 2). vom tasta valoarea 2.LOREDANA GHERASIM Se apasă apoi butonul ADD al câmpului OLD→NEW. Puteţi verifica dacă recodificarea a fost corect realizată.95 ale variabilei MEDIA vor reprezenta valoarea 2 al variabilei NIVPERF. imaginea din stânga.95). ceea ce duce la modificarea bazei de date. THROUGH HIGHEST din câmpul OLD VALUE şi se trece în câmpul activat valoarea medianei (7.64 vor reprezenta grupului cu performanţa ridicată (grupul 3). Apoi se activează opţiunea RANGE. Din câmpul PERCENTILE VALUES se bifează opţiunea PERCENTILE şi se introduc centilele care împart şirul de scoruri în 3 parţi egale (adică 33. mai întâi trebuie să calculăm valorile corespunzătoare percentilelor care împart şirul de scoruri în 3 parţi egale (fiecare parte reprezentând 33. Se foloseşte comanda DESCRIPTIV STATISTICS– FREQUENCIES. după cum se poate observa şi în imaginea din dreapta. Această opţiune va însemna că valorile mai mari de 7. se acţionează din nou butonul ADD din câmpul OLD→NEW. În concluzie.73 şi 8. Pentru a putea face împărţirea.95 ale variabilei MEDIA vor fi recodificate în variabila NIVPERF primind valoarea 2. în câmpul de lângă opţiunea VALUE. iar valorile mai mari de 7. În consecinţă. Prima treime va alcătui grupul subiecţilor cu performanţă scăzută. în câmpul NEW VALUE. Se activează apoi butonul CONTINUE şi butonul OK al ferestrei RECODE INTO A DIFFERENT VARIABLES.73 vor forma grupul celor cu performanţa scăzută (grupul 1).33% şi 66. Subiecţii cu valori mai mici de 7. scorurile mai mici de 7. 282 . Există posibilitatea de a împărţi valorile unei variabile în mai mult de două grupe. iar cei cu medii mai mari de 8. pentru a putea recodifica următoarele valori.33% din total). Pentru a fi reţinută şi această a doua condiţie de recodificare. iar ultima treime grupul subiecţilor cu performanţă ridicată. cei cu valori cuprinse între 7. Se observă că în baza de date apare noua variabilă NIVPERF.95 ale variabilei MEDIA vor primi valoarea 1 în cadrul variabilei NIVPERF. cum se poate observa şi în imaginea din mai jos. cu două valori.

Comanda RECODE INTO SAME VARIABLES Rezultate similare se obţin dacă se utilizează comanda RECODE opţiunea INTO SAME VARIABLES. Vom activa opţiunea RANGE.64 se activează opţiunea RANGE. adică nivelul 1 al noii variabile NIVPERF2. LOWEST THROUGH din câmpul OLD VALUE şi vom trece în câmpul activat valoarea 7.73 ale variabilei MEDIA vor forma primul grupului 1.INTO DIFFERENT VARIABLES. apoi se activează butonul ADD. cum se poate observa şi în imaginea alăturată: Se observă că în baza de date apare noua variabilă NIVPERF2. tastând noul nume în câmpul NAME al câmpului OUT VARIABLE şi apoi activând butonul CHANGE.73 şi 8. cu trei valori. Se activează prima opţiune RANGE THROUGH şi se tastează valorile minime şi maxime. În câmpul NEW VALUE se trece valoarea 2. Pentru crearea ultimului grup. pentru a putea introduce următoarea condiţie. ceea ce duce la modificarea bazei de date. scorurile mai mici de 7. Se activează apoi butonul ADD al câmpului OLD→NEW. Se activează apoi butonul CONTINUE şi butonul OK al ferestrei RECODE INTO A DIFFERENT VARIABLES. care cuprinde valori mai mari de 8. Valorile variabilei MEDIE cuprinse între 7. În acest exemplu. THROUGH HIGHEST din câmpul OLD VALUE. Activăm apoi butonul ADD al câmpului OLD→NEW.sav) şi vom împărţi în două scorurile subiecţilor. Pentru exemplificare vom utiliza aceeaşi bază de date (baza5.64 vor reprezenta nivelul 2 al variabilei NIVPERF2. cu excepţia faptului că se păstrează numele iniţial al variabilei recodificate. În câmpul NEW VALUE se trece valoarea 3.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Pentru a crea această nouă variabilă se activează meniul TRANSFORM – RECODE . cum se poate observa şi în imaginea alăturată. iar în câmpul NEW VALUE vom trece valoarea 1. Vom denumi noua variabila NIVPERF2.73. Activarea comenzii duce la apariţia casete de dialog: 283 .

În exemplu nostru vrem să recodificăm variabil Media. în câmpul din dreapta se introduc variabilele pe care dorim să le recodificăm. când am utilizat opţiunea de recodificare într-o altă variabilă: 284 . Trecem variabila în câmpul din dreapta: Se activează butonul OLD AND NEW VALUES.LOREDANA GHERASIM În câmpul din stânga apar toate variabilele din baza de date. care are aceleaşi opţiuni ca în cazul opţiunii anteriore de transformare într-o variabilă diferită: Recodificare se realiză la fel ca în exemplu anterior.

PARLAM (Câtă încredere aveţi în parlament?). aceasta având acum aceleaşi valori ca şi variabila NIVPERF. Pentru a vedea atitudinea subiecţilor faţă de instituţiile statului ar trebui să însumăm răspunsurile subiecţilor de la cei 3 itemi.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După confirmarea recodificării să vedem modificările din baza de date. Se constată că s-au modificat valorile variabilei MEDIA. La itemul 2. PRES (Câtă încredere aveţi în preşedinte?). Prezentăm scorurile obţinute de 16 dintre subiecţi.sav) care conţine patru variabile: NRCHEST (codul de identificare). însă. Acest lucru demonstrează că cele două opţiuni duc la acelaşi rezultat. Pentru a putea face 285 . GUV (Câtă încredere aveţi în guvern?). Pentru itemii 1 şi 3 subiecţii au răspuns pe o scală de la 1 (foarte puţin) la 4 (foarte mult). Pentru a exemplifica utilizarea acestor comenzi de recodificare vom crea o nouă bază de date (baza6. subiecţii au răspuns pe o scală de la 1 (foarte mult) la 4 (foarte puţin). Inversarea valorilor variabilelor Comanda de recodificare poate fi utilizată şi pentru recodificarea valorilor scorurilor obţinute la diferiţi itemi.

valoarea 3 să devină 2. Apoi se tastează 2 în câmpul de la opţiunea VALUE din câmpul OLD VALUE şi cifra 3 în câmpul de la opţiunea VALUE din câmpul NEW VALUE: La fel se procedează şi pentru celelalte valori care trebuie recodificate. În final trebuie să avem următoarele transformări în câmpul OLD→NEW: 286 . iar valoarea 4 a itemului să devină 1 (ceea ce înseamnă foarte puţin). Se activează butonul ADD din câmpul OLD→NEW. Astfel. deci se tastează 1 în dreptul opţiunii VALUE din câmpul OLD VALUE şi cifra 4 în dreptul opţiunii VALUE din câmpul NEW VALUE. Vom redenumi variabila recodificată GUV_R: Vom activa butonul OLD AND NEW VARIABLES. adică valoarea 1 a itemului să devină 4 (ceea ce înseamnă foarte mult). pentru ca scala de evaluare să aibă aceeaşi semnificaţie cu a ceilalţi doi itemi (valoarea 1 să însemne foarte puţin iar valoare 4 să însemne foarte mult).LOREDANA GHERASIM acest lucru ar trebui ca răspunsurile de la itemul 2 să fie transformate. valoarea 1 a vechii variabile devine 4 pentru noua variabilă. Recodificarea în acest caz presupune inversarea scalei de evaluare pentru itemul 2. Pentru recodificare ar putea fi utilizată oricare dintre cele două opţiuni prezentate anterior RECODE INTO SAME VARIABLES sau INTO DIFFERENT VARIABLES. valoarea 2 să devină 3. Pentru inversarea scalei de evaluare a itemului vom folosi numai opţiunile VALUE din câmpul OLD VALUE şi NEW VALUE. Vom folosi comanda RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES pentru a putea verifica dacă recodificarea a fost realizată.

baza de date va conţine o nouă variabilă (GUV_R) care conţine valorile inversate ale itemului 2: Comanda TRANSFORM COMPUTE Pentru a calcula scorul total la atitudinea faţă de instituţiile statului. Pentru a putea face acest lucru se foloseşte meniul TRANSFORM. în acest câmp sunt prezentate variabilele din baza de date 287 . în câmpul TARGET VARIABLE se tastează numele noii variabile 2.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După activarea butonului CONTINUE şi butonului OK al ferestrei principale. trebuie să însumăm scorurile subiecţilor obţinute la cei trei itemi. opţiunea COMPUTE: 3 1 2 Prezentăm caracteristicile principale ale acestei ferestre: 1.

cu numele ATIT. GUV_R şi PARLAM. 288 . Variabile sunt trecute în câmpul NUMERIC EXPRESSION folosind butonul de trecere. dar şi un câmp cu funcţii complexe care pot fi utilizate pentru calculul noilor variabile. Semnul plus se introduce de la tastatură sau folosind butoanele care se găsesc sub câmpul NUMERIC EXPRESSION: După activarea butonului OK în baza de date apare o nouă variabila. sub acest câmp se găsesc butoane cu cifre şi semne.LOREDANA GHERASIM 3. Pentru exemplu nostru vom numi noua variabila ATIT. deci vom tasta numele noii variabile în câmpul TARGET VARIABLE: Apoi vom scrie formula de calcul care va consta în însumarea scorurilor obţinute la cele trei variabile: PRES. Această nouă variabilă reprezintă atitudinea subiecţilor faţă de instituţiile statului şi reprezintă suma răspunsurilor la cei trei itemi. în câmpul NUMERIC EXPRESSION se introduce formula de calcul a noii variabile.

curba normală este unimodală. puncte în care linia curbă îşi modifică forma. În imaginea de mai jos ilustrăm grafic această distribuţie: 34% 14% 2% Scoruri brute Scoruri z 68 -2 84 -1 100 0 34% 14% 2% 116 +1 132 +2 Dacă urmăriţi cu atenţie forma curbei normale veţi constata prezenţa unor „puncte de inflexiune”. numai 16% dintre oameni au coeficientul de inteligenţă mai scăzut de 84 sau mai ridicat de 116. ELEMENTE DE STATISTICĂ INFERENŢIALĂ III. Abia 16% din populaţie vor avea scoruri mai mici sau mai mari de o deviaţie standard. matematicienii au pus la punct formule care permit calcularea diferitelor suprafeţe ale curbei. simetrică şi mediu turtită. Aceste puncte corespund deviaţiilor standard. distribuţia rezultatelor se va face după o curbă normală. Aproximativ 34% din cazuri se vor afla între medie şi o abatere standard la stânga sau la dreapta mediei. Cunoscând nota Z a unui subiect putem şti cu precizie câţi indivizi din populaţie au scoruri mai 289 . DISTRIBUŢIA NORMALĂ Variabilitatea rezultatelor urmează reguli care pot fi modelate matematic. mai mici sau mai mari decât două deviaţii standard faţă de medie (adică sub valoarea 68 sau peste valoarea 132). La acest test media rezultatelor este 100. Astfel.1. Există o strânsă legătură între scorurile standard (notele z) şi diferite procentaje sau frecvenţe relative. de asemenea. Din perspectiva celor trei parametri. În plus.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR III. Pentru a înţelege mai uşor despre ce este vorba. Astfel. că şi mai puţine cazuri sunt mai depărtate de medie. Dacă un fenomen social observat este urmărit o perioadă de timp mai îndelungată. Mai mult. să luăm drept exemplu distribuţia rezultatelor la un test de inteligenţă. Cu alte cuvinte. iar deviaţia standard este 16. Există trei parametri ai unei distribuţii: modalitatea (indică valorile în jurul cărora se grupează scorurile subiecţilor). Întrucât distribuţia normală este simetrică. exact 50% din cazuri vor avea scoruri sub valoarea medie. Observaţi. iar acest lucru poate fi demonstrat matematic. doar aproximativ 2% dintre indivizi vor avea scoruri şi mai extreme. vom şti că 34% dintre subiecţi au scoruri cuprinse între medie (100) şi o deviaţie standard. înclinarea (indică tendinţa scorurilor de a fi mai mari sau mai mici) şi turtirea (arată cât de mult variază scorurile distribuţiei). vom şti că 34% dintre indivizi vor avea scorul cuprins între 100 şi 116 (cei cu IQ situat deasupra mediei) sau între 84 şi 100 (cei cu IQ situat dedesubtul mediei). curba normală mai posedă anumite proprietăţi speciale. Având o deviaţie standard de 16.

ales aleatoriu din populaţie. în care se compară un eşantion format dintr-un singur caz cu o populaţie a cărei parametri sunt cunoscuţi. ipotezele trebuie reformulate în termenii generali ai populaţiilor de comparat pentru a putea face generalizarea ulterioară. TESTUL Z Pentru a vedea cum se realizează inferenţa statistică. vom vedea în dreptul lui 1.56 (după formula: (125-100)/16). Ca exemplu vom folosi un studiu (Aron & Aron. a început să meargă de la vârsta de 8 luni. putem calcula nota Z a acestui subiect. în exemplul nostru avem de comparat două populaţii: P0 – populaţia copiilor 290 .2. trebuie să facem apel la distribuţia normală a variabilei alese în cadrul populaţiei şi să respectăm anumite etape pentru verificarea raţionamentului.06%) şi 94. în populaţia normală este de 14 luni. Copilul respectiv.56 valoarea 44. Aceasta înseamnă că de la medie (100) şi până la scorul nostru (125) sunt 44. Dacă vom consulta unul din tabelele de care aminteam anterior. pentru fiecare notă Z. Pot farmaciştii să susţină că vârsta precoce la care a mers copilul se datorează vitaminei. în care un grup de farmacişti a sintetizat o vitamină care accelerează procesele de asimilaţie la copii nou-născuţi. aceştia dezvoltându-se mai rapid. vom analiza cel mai simplu test. cu o abatere standard de 3 luni? Pentru a răspunde cu dovezi statistice la o astfel de întrebare. Deşi avem doar un singur caz pe care trebuie să îl comparăm cu o populaţie ai cărei parametri sunt cunoscuţi.LOREDANA GHERASIM mici sau mai mari decât al subiectului investigat. Prezentăm în continuare curba normală corespunzătoare vârstei de debut de la care copiii încep să meargă: 34% 14% 2% 8 luni 11 luni 34% 14% 2% 14 luni 17 luni 20 luni Pentru testarea ipotezei trebuie să parcurgem mai multe etape: Etapa I: Reformularea problemei în termenii populaţiilor de comparaţie. III. care are valoarea 1. Să presupunem că o persoană obţine la testul de inteligenţă scorul 125. Astfel.06% dintre subiecţi. testul z. Aceasta arată că doar 5.06%) vor avea scoruri mai mici decât subiectul ales de noi.94% dintre indivizi vor avea scoruri mai mari (50%-44. Farmaciştii au primit dreptul să administreze vitamina unui singur copil nou-născut. ştiind că vârsta la care merg copii prima dată. este precizat un procent. În acel tabel. dar pentru aceasta ei trebuie să demonstreze că într-adevăr vitamina accelerează mersul copiilor. ETAPELE TESTĂRII UNEI IPOTEZE. 1995).06%. Unul dintre efecte este scăderea vârstei la care copii încep să meargă. Orice manual de statistică are la sfârşit un tabel care permite calcularea acestor procentaje cu precizie.06% (50%+44. Farmaciştii au dorit să omologheze vitamina. care arată câţi subiecţi au scorurile cuprinse între medie şi nota Z. după administrarea vitaminei.

Dacă vitamina nu ar avea nici un efect. După stabilirea pragului. trebuie să vedem care este nota Z corespunzătoare acestuia. În cazul nostru ea va fi –2. fără nici o altă intervenţie. Etapa II: Stabilirea parametrilor populaţiei de comparaţie şi a distribuţiei de comparaţie. Etapa III: Stabilirea pragului de semnificaţie şi a notei z a punctului de „tăiere”. mai ales în domeniul ştiinţelor sociale. cu o abatere standard de 3 luni.33) corespunzătoare probabilităţii de 1% (numită şi punct de tăiere). De exemplu. În mod obişnuit.33 pentru că ne referim la scorurile mai mici decât media. H0: P0 = P1 Într-o cercetare se testează de fapt ipoteza de nul pentru că ea descrie situaţia deja existentă înainte intervenţiei sau situaţia în care nu am obţine nici un efect. Orice ipoteză. Distribuţia acestei variabile este normală.33 2% 8 luni 11 luni 34% 14% 2% 14 luni 17 luni 20 luni 14% Note z -2 -1 0 +1 +2 În tabelele statistice găsim valoarea scorului z (z=2. 34% -2. Pentru această cercetare vom stabili un prag de semnificaţie de 1% întrucât efectele ei sunt importante. este testată la un anumit prag de semnificaţie. copiii din populaţia normală merg la vârsta de 14 luni. Vom formula două ipoteze: Ipoteza de lucru (experimentală): afirmă că noii născuţi care iau vitamina vor merge mai repede decât cei care nu iau vitamina (H1: P0 < P1) Ipoteza de nul: Este ipoteza care descrie situaţia în care intervenţia noastră (vitamina) nu are nici un efect. aflate în partea stângă a curbei de distribuţie. atunci putem accepta ipoteza de lucru. una referitoare la scorurile mici (în partea stângă a distribuţiei). Etapa IV: Colectarea datelor şi transformarea lor în scoruri z. abia 16% mergând mai târziu de această vârstă.populaţia copiilor normali care iau vitaminele. la o valoare Z de 1 (adică 17 luni) se constată că 84% dintre copii merg la vârste mai mici de 17 luni. Acest prag de semnificaţie arată probabilitatea de eroare cu care noi testăm ipoteza. care arată cei 1% dintre copii care merg cel mai timpuriu şi o altă valoare referitoare la scorurile mari (în partea dreaptă a distribuţiei) care arată acei 1% dintre copii care merg cel mai târziu. Am precizat anterior că fiecărui punct de pe curba de distribuţie normală îi corespunde o anumită notă standard şi o anume distribuţie a cazurilor din populaţie faţă de acel punct. Pragul de semnificaţie poate fi de 1% (când dorim să fim mai precişi) sau de 5% (atunci când putem fi mai puţin exacţi). Dacă ipoteza de nul este respinsă. cele două populaţii de copii ar merge la aceeaşi vârstă. În cazul nostru colectarea datelor înseamnă a observa vârsta la care va merge copilul pentru prima dată (8 luni). Pe noi ne interesează prima dintre aceste valori.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR normali care nu iau vitaminele şi P1 . Această etapă presupune cunoaşterea parametrilor (media şi abaterea standard) populaţiei la care ne raportăm (în cazul nostru distribuţia copiilor care nu iau vitamina). Vom transforma scorul 291 . Există două de valori Z de corespunzătoare pragului 1%.

8. 143. 49.5. 1.8.2.5. Am prezentat testul Z pentru a înţelege logica testării ipotezelor şi înţelesul pragului de semnificaţie. Media eşantionului nostru este mai mare sau mai mică comparativ cu cea a populaţiei cu valoarea 2.3. 87. 1.3. III.3.1. 0.3. ind_d (procentul anual de creştere a populaţiei) şi dens (densitatea populaţiei pe km2). 0. 1. 40. 2.3.3. 188. 36.1. 2. 283. 0. 4. -0. 1. Ipoteza de cercetare: Indicele demografic al eşantionul nostru va avea o avea o valoare diferită de indicele demografic al populaţiei Ipoteza de nul: indicele demografic al eşantionului va avea aceeaşi valoare cu cel al populaţiei Folosirea SPSS pentru compararea unui eşantion cu media unei populaţii Aplicarea testului t se face activând din meniul ANALYZE-COMPARE MERANS opţiunea ONE SIMPLE T TESTS: 292 . 124. 2. 3. 216. 2. 3. 2. 0. 3.2. 39. 1. 54. 2. 2. 3.33). 79. 1.2. 330. 3. 1. 3. 2-asiatică şi 3-africană). 58.1. 51. 63. 1. 1. Prezentăm în continuare valorile acestor variabile: dens: 94. 1. 80. ipoteza experimentală neconfirmându-se. 29.9.4.1. acesta trebuie comparat cu scorul Z corespunzător punctului de tăiere. 47. 2.2. 2. 2. 0. ind_d: 0.5. 0. 0.9 reg: 1. 3.1. 1. 0. 1. 1. 189. 0. 105. farmaciştii nu au reuşit să dovedească.3.8.3? Deoarece nu avem acces la alţi parametri ai populaţiei. 227. 36. 0. adică pentru exemplu nostru: Z=(8-14)/3)=-2 Etapa V: Compararea notei z astfel obţinută cu nota z a punctului de tăiere. în afară de medie va trebui să estimăm variabilitatea sa. 3.LOREDANA GHERASIM subiectului la variabila vârstă în scor Z.9. 1. -0.7. 94. 1. 2 Dorim să comparăm scorurile eşantionului la variabila indice demografic cu media populaţiei.3. 111.5. 3. 0.1.7.4. 2. 3. 2. care conţine trei variabile: regiune (zona geografică. 1. 0. 2. Cu alte cuvinte. 86. cu valorile: 1europeană. 3. 0. 102. 2.3. 1. prin raportare la distribuţia populaţiei normale de comparat folosind formula notei Z (X-M)/SD). 221. 2. Vom aplica testul t pentru a compara un eşantion cu o populaţie la care cunoaştem media. 1. 2. 81. 1. 2. 800. la un prag de probabilitate de 1% că vitamina lor are efectul scontat. În consecinţă. 102.8.8.6. nota Z (-2) corespunzătoare scorului brut este mai mare decât a notei Z a punctului de tăiere (–2.1. 2. 3.4. 1. 3. 2.5. 27. 3. 2.8.1. Pentru a vedea cum anume se foloseşte programul SPSS în această situaţie vom crea o nouă bază de date (baza7. 3. acceptăm ipoteza de nul.sav). succint testele de comparaţie cele mai frecvent folosite. 5. Vom prezenta în continuare. După obţinerea scorul Z corespunzător datelor colectate. În ipoteza noastră experimentală ne aşteptam ca nota Z corespunzătoare scorului brut să fie mai mică decât valoare Z a punctului de tăiere. 55. În cazul nostru. 3. care are valoarea 2.9. 1. TESTUL T PENTRU COMPARAREA UNUI EŞANTION CU MEDIA POPULAŢIEI Acest test se aplică atunci când dorim să comparăm rezultatele unui eşantion cu media populaţiei (fără să avem informaţii despre varianţa rezultatelor populaţiei). 2.

149 3 293 . câmpul unde vom introduce variabilele pe care vrem să le analizăm 3. pe ecran va apare fereastra de OUTPUT: 1 One-Sample Statistics 2 Std.189 N procentul de crestere anuala a populatiei 37 Mean 1. câmpul în care se introduce valoarea medie a populaţiei cu care comparăm eşantionul (cu valoarea 2. 2.489 Std. Deviation 1. Error Mean . Nu vom modifica pragul de semnificaţie. câmpul cu toate variabilele din baza de date. După activarea butonului CONTINUE şi apoi a butonului OK al ferestrei principale.3 pentru exemplul nostru). Activare butonului OPTIONS duce la deschiderea următoarei ferestre: Se observă că automat calculatorul a ales un interval de încredere (CONFIDENCE INTERVAL) de 95%. ceea ce implică un prag de semnificaţie de 5%.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După activarea acestei comenzi pe ecran apare următoarea fereastră: 1 3 2 Această fereastră are trei elementele importante: 1.

σm=0. indiferent dacă ele confirmă sau nu ipoteza. pentru a arăta că probabilitatea de a greşi este mai mică de 0. ONE SAMPLE STATISTICS.1% (calculatorul ne afişează doar primele trei zecimale). În continuare vom analiza elementele OUTPUT-ului: 1.3 şi abaterea standard (σm) de 0. Valoarea nu este identică cu cea din tabel datorită aproximărilor făcute. cuprinde gradele de liberate pentru care a fost calculată valoarea lui t şi probabilitatea de respingere a ipotezei de nul. dar se raportează ca un p<0.000 Mean Difference -.µ m )/ σ m =(1.001. Valoarea lui t este obţinută după formula t=(m.LOREDANA GHERASIM One-Sample Test Test Value = 2. 8. conţine date despre testul t propriu-zis. Al doilea tabel.29. oricare ar fi tipul de test ales. în această celulă este afişată media eşantionului.428 t procentul de crestere anuala a populatiei -4.19.19≈4. • gradul de libertate: arată care este mărimea eşantionului pe care s-a făcut testarea ipotezei. Valoarea lui t şi pragul de semnificaţie: t(36)=-4.1 şi -0.3 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1.49 2. conţine elemente de statistică descriptivă.26. celula cuprinde eroarea standard a mediei. p<0.195 -. prezintă intervalul de încredere al diferenţei dintre cele două medii (-1. Primul tabel. Rezultatele pentru exemplul anterior sunt: Mediile: Meş=1. 7. în cazul nostru df=36 6. Mpop=2. cu atât putem avea mai multă încredere în rezultatele obţinute. Cu cât eşantionul este mai mare. în această celulă este afişată abaterea standard a eşantionului. În exemplu nostru valoarea pragului de semnificaţie este 0.001. SD=1.294 df 36 Sig.19 4. în cazul nostru m=1. Putem afirmă că 294 . • sensul diferenţei: este dat de valoarea mediilor comparate sau de semnul notei t şi arată în ce sens apare diferenţa (care medie este mai mare).811 4 5 6 7 8 Rezultatele sunt grupate în două tabele. celula conţine diferenţa dintre media eşantionului şi cea a populaţie la care ne raportăm.1 3. care ne spune care este probabilitatea cu care greşim dacă respingem ipoteza de nul şi acceptăm ipoteza de cercetare.4. 5. (2-tailed) . în sensul că media eşantionului nostru este semnificativ mai mică comparativ cu cea a populaţie. Pentru a confirma ipoteze de cercetare. ONE SAMPLE TEST.3. sunt câte elemente pe care de acre trebuie să ţinem seama: • pragul de semnificaţie: care ne indică probabilitatea de eroare atunci când respingem ipoteza de nul. Aceste rezultate indică faptul că diferenţa dintre medii este semnificativă.4) corespunzător pragului de semnificaţie de 5%. pragul de semnificaţie trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 0.49-2. populaţie din care provine eşantionul nostru. În interpretarea statistică a notei t.05 (adică eroarea nu trebuie să fie mai mare de 5%). mai precis deviaţia standard a populaţiei de eşantioane de aceeaşi mărime cu al nostru (37).000.3)/0. prezintă pragul de semnificaţie real. nota t a eşantionului nostru comparat la populaţia de eşantioane care are media (µm) 2.

Rezultatele testului ONE SIMPLE T TEST indică următoarele rezultate: One-Sample Statistics Std.251 Mean Difference 171. Pentru fiecare nivel al variabilei independente vom avea câte un grup de subiecţi.7. Deviation 895. (2-tailed) .237 t Numar de oameni/ kilometru patrat 1.251. cu două grade de intensitate. Să analizăm acum dacă scorurile la variabila densitate din eşantionul nostru diferă de cea a populaţiei cu valoarea de 0. condiţia de feed-back pozitiv şi respectiv condiţia de feed-back pozitiv.9.643 470. Subiecţii cărora le măsurăm anxietatea înainte şi după intervenţia terapeutică formează eşantioane perechi. III.096 One-Sample Test Test Value = 90 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -126.797 Mediile: Meş=261. pozitiv şi negativ. Cea mai simplă situaţie de comparare a eşantioanelor este în situaţia de test-retest. Nu cunoaştem nivelul mediu anxietăţii populaţie de subiecţi anxioşi înainte de a veni la terapie şi nici nivelul mediu al anxietăţii după terapie.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR procentul de creştere a populaţie eşantionului nostru este mai mic semnificativ în comparaţie cu cel al populaţiei.797 Std. dacă variabila independentă are două grade de intensitate. Mpop=90 Valoarea lui t şi pragul de semnificaţie: t(36)=1. În această situaţie vom avea grupe perechi sau dependente de subiecţi.1% din cazuri). Error Mean 147. măsurăm nivelul anxietăţii subiecţilor înainte şi după terapie. Aceeaşi subiecţi vor trece prin toate condiţiile experimentale. avem de a face cu grupe independente de subiecţi. De exemplu. Rezultatele indică faptul că nu există diferenţe semnificative între densitatea medie a eşantionului şi cea a populaţie. Ceea ce ştim este nivelul anxietăţii subiecţilor care au 295 .4. pentru a vedea schimbările care apar ca urmare a intervenţiei terapeutice. în final comparându-se rezultatele subiecţilor. Fiecare subiect va face parte dintr-un singur grup experimental. Putem spune că avem densitatea eşantionului studiat de noi este aceeaşi cu cea a populaţiei. Există posibilitatea ca toate nivelurile variabilei independente să fie prezentate aceluiaşi eşantion de subiecţi. fiecărui grup prezentându-i un grad de intensitate al variabilei independente. cu valoarea 90 (dacă am accepta ipoteza de cercetare am greşi în 25. Subiecţii vor fi împărţiţi în două grupe. subiecţii vor fi împărţiţi în două grupe. TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE PERECHI În psihologia experimentală se face distincţie între grupele independente şi dependente de subiecţi.16.153 N Numar de oameni/ kilometru patrat 37 Mean 261. Astfel. Atunci când cercetătorul împarte subiecţii în grupe în funcţie de variabila independentă.167 df 36 Sig. p=0. Să presupunem că variabila independentă este tipul de feed-back.

indică selecţia curentă. pentru acest tip de test se selectează o pereche de variabile. înainte şi după intervenţia terapeutică. Ceea ce ne interesează pe noi este de fapt diferenţa dintre cele două măsurători ale anxietăţii. variabilele selectate pentru analiză. Ipoteza de nul: diferenţele dintre cele două măsurători sunt nule. Folosirea SPSS pentru compararea a două eşantioane perechi Pentru a demonstra modul de utilizare a testului t pentru eşantioane perechi. nu există nici o diferenţă între nivelul iniţial şi cel final al anxietăţii. pentru că avem rezultatele aceloraşi subiecţi înainte şi după terapie. Diferenţele dintre mediile celor două eşantioane vor forma un eşantion de comparaţie.sav. Aplicarea testului t se face activând din meniul ANALYZE – COMPARE MEANS opţiunea PAIRED-SAMPLES T TEST: Odată activată comanda va apare fereastra de mai jos: 1 2 3 Prezentăm principalele opţiuni ale ferestrei: 1. câmpul din stânga cuprinde variabilele din baza de date 2. Acest eşantion al diferenţelor se compară cu o populaţie la care cunoaştem media (media are valoarea 0 conform ipotezei de nul). 3. Ipoteza de cercetare: susţine că vor fi diferenţe între cele două măsurători. vom folosi baza de date Baza1.LOREDANA GHERASIM venit la terapie. ne aşteptăm ca nivelul anxietăţii după terapie să fie mai mic decât cel iniţial. Se utilizează testul t pentru eşantioane perechi. câmpul în care se introduc cele două variabile pereche După introducerea variabilelor în câmpul de analiză fereastra ar trebui să arate astfel: 296 . înainte şi după terapie.

1. variabilele trebuie să fie perechi.05 anxietatii dupa tera 14 15 Rezultatele sunt organizate în trei tabele.9000 107. conţine perechea de variabile analizată.980 nivelul anxietatii ina de terapie . adică să provină de la aceeaşi subiecţi şi fie cuantificate cu aceeaşi unitate de măsură 2.2593 4. Sfin=5. (2-tailed) .9. Mfin=107. După apăsarea butonului OK fereastra OUTPUT ne va prezenta următoarele rezultate: 3 Paired Samples Statistics 4 Std. conţine mediile celor două grupe analizate: Mini=107. N=20 4.270 7 10 9 8 Pair 1 Paired Samples Test 11 12 13 Paired Differences 95% Confidence Interval of the Difference Std.9940 2. conţine deviaţiile standard a scorurilor fiecărui eşantion: Sini=60.nivelul -0.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Butonul OPTIONS este identic cu cel de la testul t care permite compararea unui eşantion cu o populaţie. Error Mean Std.259 Sig. Vom păstra intervalul de încredere de 95%. Deviation Mean Lower Upper 8.0111 -4.95 3. prezintă numărul de subiecţi din fiecare eşantion. Tabelul PAIRED SAMPLES STATISTICS: 1.9500 N 20 20 Std. . pentru fiecare dintre acestea vom analiza celulele.3062 5 6 Paired Samples Correlations N Pair 1 nivelul anxietatii inainte de terapie & nivelul anxietatii dupa terapie 20 Correlation -.0166 5.1593 t -. Error Mean 1.025 df 19 Sig.1865 2 1 Mean Pair 1 nivelul anxietatii inainte de terapie nivelul anxietatii dupa terapie 107.3454 1.3 297 . Deviation 6.

25. Interpretarea se face în funcţie de valoarea lui t şi pragul de semnificaţie. Reamintim că pentru a respinge ipoteza de nul trebuie să avem cel mult 5% erori (p≤0. Valoarea negativă indică faptul că anxietatea iniţială este mai mică comparativ cu cea finală 10. Subiecţii au acelaşi nivel al anxietăţii după intervenţia terapeutică.02 14. În cazul nostru se constată că nu apare o diferenţă semnificativă între nivelul iniţial şi cel final al anxietăţii (dacă am respinge ipoteza de nul am greşi în 98% din cazuri sau cu alte cuvinte valoarea lui t se plasează în zona de încredere a ipotezei de nul).LOREDANA GHERASIM 5. gradele de libertate pentru care este calculată nota t. pragul de semnificaţie sau probabilitatea de eroare atunci când respingem ipoteza de nul: p=0. nu a îmbunătăţit starea subiecţilor. 298 . în cazul nostru anx1-anx2 9. În exemplu nostru avem prima situaţie corelaţie nesemnificativă. p=0. Mfin=107. Putem afirma că diferenţele între măsurători nu sunt sistematice. valoarea lui t. iar cei care aveau rezultate mari la prima măsurare au rezultate mari şi la a doua măsurare. Avem trei situaţii posibile: • lipsa corelaţiei semnificative: în acest caz nu există o legătură între ierarhia subiecţilor la prima cu cea de al două măsurare. astfel că putem spune că terapia nu a avut efect.980 În continuare prezentăm rezultatele obţinute în urma analizei realizată anterior: Mediile iniţiale şi finale ale subiecţilor: Mini=107. coeficientul de corelaţie dintre cele două variabile pereche 7.270. nu numai nivelul variabilei dependente. r=-0. Cei care aveau rezultate mici la prima măsurare au rezultate mari la a doua. df=19 15. p=0. cuprinde abaterea standard a eşantionului rezultat din diferenţele celor două eşantioane 11. • corelaţie negativă. intervenţia acţionând oarecum haotic. adică probabilitatea de eroare dacă am afirma că există o legătură între cele două variabile Tabelul PAIRED SAMPLES TESTS 8. iar cei care aveau rezultate mari la prima măsurare au rezultate mici la a doua măsurare. ceea ce indică faptul că cele două variabile sunt independente una de cealaltă. adică nota t a eşantionului de diferenţe în cadrul populaţiei de eşantioane: t(19)=-0. conţine numele perechii de variabile şi precizează diferenţa dintre variabile.02.95 Valoarea lui t şi a pragului de semnificaţie: t(19)=-0. deoarece diferenţele nu sunt sistematice. indică intervalul de încredere de 95%al diferenţei dintre mediile celor două grupe 13. conţine abaterile standard ale populaţiilor de eşantioane de N subiecţi din care provin eşantioanele noastre Tabelul PAIRED SAMPLES CORRELATIONS 6.05). cuprinde diferenţa medie dintre cele două grupe de subiecţi.9.980. semnificativă: indică faptul că ierarhia subiecţilor se inversează de la o măsurare la alta. Cei care aveau rezultate mici la prima măsurare au rezultate mici şi la a doua. indică abaterea standard a populaţiei de eşantioane care cuprinde toate eşantioanele de aceeaşi mărime 12. pragul de semnificaţie al corelaţiei. • corelaţie pozitivă semnificativă: indică faptul că ierarhia subiecţilor se păstrează de la o măsurare la alta. Corelaţia ne arată dacă subiecţii îşi schimbă ierarhia unii faţă de alţii.

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR III.5. Vom analiza dacă genul subiecţilor influenţează nivelul iniţial al anxietăţii pacienţilor. iar grupul 2 numai din subiecţi de gen feminin). 1 . adică variabila asupra căreia dorim să analizăm influenţa variabilei independente. 299 . În funcţie de variabila independentă se creează două grupe de subiecţi independenţi sau diferiţi (grupul 1 va fi format numai din subiecţii de gen masculin. Fiecare subiect va putea face parte doar dintr-un singur grup. Folosirea SPSS pentru compararea a două eşantioane independente Aplicarea testului t pentru eşantioane independente se face activând meniul ANALYZE – COMPARE MEANS. Ipoteza de cercetare: subiecţii de sex masculin vor avea un nivel al anxietăţii iniţiale diferit de cel al subiecţilor de gen feminin Ipoteza de nul: subiecţii de gen masculin şi feminin vor avea acelaşi nivel al anxietăţii iniţiale. câmpul în care vom introduce variabila dependentă. TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE INDEPENDENTE Acest test se foloseşte când dorim să analizăm influenţa unei variabile independente. care presupune eşantioane independente de subiecţi. În acest caz variabila independentă este genul subiecţilor (cu două grade de intensitate. opţiunea INDEPENDENT SAMPLES T TEST: Vom introduce variabila dependentă (nivelul anxietăţii înainte terapiei) în câmpul TEST VARIABLE şi variabila independentă în câmpul GROUPING VARIABLE: 1 2 3 4 Sunt trei câmpurile importante pe care trebuie să le avem în vedere: 1. câmpul cu variabilele din baza de date 2.sav. variabila dependentă fiind nivelul iniţial al anxietăţii.subiecţi de sex masculin şi 2 – subiecţi de gen feminin). Pentru a demonstrat modul de utilizare a testului vom folosi datele din baza de date baza1.

5. butonul care permite precizarea celor două niveluri ale variabilei independente.031 -5. 4. Error Mean Mean Std. Mgr2=110.019 t -2.5739 F nivelul anxietati Equal variance 6. Deviation 104. celula indică variabila dependentă (nivelul anxietăţii înainte de terapie) care este analizată în funcţie de nivelurile variabilei independente (sexul subiecţilor) 2.2711 -10. Error Sig.9 300 .9753 2.411 df 2.8571 110. indică numărul de subiecţi din fiecare grup independent.225 -2.8. chiar dacă variabila independentă are mai multe grade de intensitate.3 4. se pot preciza doar două dintre acestea. Activarea butonului DEFINE GROUPS deschide o fereastră unde vom trece valorile corespunzătoare celor două grupuri alese pentru comparaţie (în acest caz variabila independentă are doar două niveluri 1 şi 2): În fereastra OUTPUT sunt prezentate următoarele rezultate: 1 2 Group Statistics 3 4 5 sexul subiectilor nivelul anxietatii subiecti de gen masculin inainte de terapie subiecti de gen feminin N 9 11 Std. se observă că media grupului de subiecţi de gen feminin este mai mare: Mgr1=104.4747 5% Confidence Interv of the Difference Lower Upper -. conţine media fiecărui grup independent.4747 -5.144 . (2-tailed) Difference Difference 18 13.039 . .3756 8 9 10 11 Vom prezenta succint semnificaţia datelor din tabele: 1. conţine deviaţia standard pentru fiecare grup în parte: Sgr1=2.6442 2.1031 Independent Samples Test 6 7 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Std. Sgr2=6.LOREDANA GHERASIM 3.3636 6.5712 .3053 -.4605 -10. câmpul unde introducem variabila independentă sau variabila de grupare (cea după care grupăm subiecţii).8889 2. în cazul nostru avem 9 subiecţi de sex masculin şi 11 de gen feminin 3.683 inainte de terap assumed Equal variance not assumed Sig.

9053 Independent Samples Test Levene's Test for quality of Variance t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Mean Std. Error Mean 1. ceea ce indică faptul că putem respinge ipoteza de nul (care afirmă că varianţele sunt egale). Greşim doar în 1. Deci.441 df 18 -1.3434 2. Levene. precizează deviaţia standard pentru populaţiile de eşantioane de N subiecţi din care provin grupele noastre 6. notat cu F.9% din cazuri dacă respingem ipoteza de nul.7805 sexul subiectilor nivelul anxietatii subiecti de gen masculin dupa terapie subiecti de gen feminin N 9 11 Mean 106. Subiecţii de sex masculin au un nivel al anxietăţii semnificativ mai mic comparativ cu a celor de gen feminin. (2-tailed Difference Difference Lower Upper . vom preciza faptul că testul LEVENE testează egalitatea varianţelor populaţiilor din care provin eşantioanele noastre. Interpretarea rezultatelor obţinute: Mediile: subiecţii de gen masculin .3 Testul Levene are valoarea F=6.05.2178 1. p=0.019.1% din cazuri şi s acceptăm ipoteza de cercetare. celula conţine valorile lui t pentru varianţe egale sau inegale ale populaţiilor.5309 2. p=0.545 301 . Vom analiza efectul variabilei gen asupra nivelului anxietăţii subiecţilor după terapie.031. testează ipoteza de nul care afirmă că varianţele populaţiilor din care provin eşantioanele sunt egale 8.3201 -8. Rezultatele obţinute sunt: Group Statistics Std. probabilitatea de eroare pentru respingerea ipotezei de nul în cazul testului Levene 9. indiferent de rândul pe care îl citim.4545 Std.3434 .497 17.4. . Concluzia este că variantele celor două populaţii sunt diferite. semnul lui t ne indică sensul diferenţei dintre medii. Pentru a respinge ipoteza de nul pragul de semnificaţie trebuie să fie cel mult egal cu 0.152 -3.3483 1.8. în funcţie de testul Levene.Mgr1=104. conţine pragul de semnificaţie sau probabilitatea de eroare care apare atunci când respingem ipoteza de nul şi acceptăm ipoteza de cercetare. Valoarea lui t şi semnificaţia: t(18)=-2. arată valoarea testului F. convenţia este ca să raportăm gradele de libertate de pe primul rând (în cazul nostru df=18) 11. precizează cele două situaţii posibile în urma testării varianţei populaţiilor: varianţe egale (primul rând) sau varianţe inegale (al doilea rând) 7. subiecţi de gen feminin .1111 109.0444 1.2334 -8.3575 F nivelul anxie Equal varian 1.167 -3.Mgr2=110.0449 5. vom extrage nota t şi semnificaţia de pe rândul EQUAL VARIANCES NOT ASSUMED. Deviation 4. Error ig.326 dupa terapieassumed Equal varian not assumed Sig.6. Înainte de a analiza al doilea tabel. Putem respinge ipoteza de nul.265 t -1. arată gradele de libertate pentru care a fost calculată semnificaţia notei t. fapt de care ne putem da seama uitându-ne la valorile mediilor 10. pentru că greşim doar în 3. Testul. apar diferenţe semnificative între nivelul anxietăţii iniţiale a subiecţilor de gen masculin şi feminin.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 5.

Mgr2=109. M1. care are mai mult de două grade de intensitate (sau nivele). p=0. dar să aibă un salariu mai mare comparativ cu cei cu studii generale. Pentru a înţelege logica acestei metode să luăm un exemplu.44. M2 şi M3 reprezintă salariul mediu pentru fiecare nivel de studii. Variaţia totală a salariului populaţiei poate fi descompusă în două părţi: o parte din variaţie se datorează abaterilor fiecărui scor de la media grupului din care face parte (distanţa a). Deci varianţele celor două populaţii sunt egale şi vom extrage rezultatele din primul rând. Atunci când variaţia intragrup este mai mică decât variaţia intergrup înseamnă grupele sunt diferite. p=0.3.4 Testul LEVENE (F=1. mediu şi superior). ANALIZA DE VARIANŢĂ . Distanţa a reprezintă poziţia scorului x faţă de media grupului din care aparţine. iar cealaltă parte din variaţie este produsă de abaterile fiecărui scor de la media totală a populaţiei.5% din cazuri dacă am respinge ipoteza de nul care afirmă ă varianţele sunt egale).7% din cazuri dacă am respinge ipoteza de nul şi am accepta ipoteza de cercetare). Mai precis ne aşteptăm ca subiecţii cu studii medii să aibă un salar mai mic comparativ cu cei cu studii. asupra variabilei dependente.256) este nesemnificativ (am greşi în 26.LOREDANA GHERASIM Mediile celor două grupe: Mgr1=106. Reprezentarea grafică a situaţiei descrisă anterior este prezentată în imaginea de mai jos: a b x M1 M2 MG M3 Cele trei linii curbe mici descriu distribuţia salariilor pentru cele trei categorii de studii.ANOVA UNIFACTORIAL Se foloseşte atunci când vrem să analizăm efectul unei variabile independente. Să presupunem că suntem interesaţi dacă salariul românilor depinde de nivelul de studii (nivel general. iar MG este salariul mediu total al tuturor salariaţilor. adică persoanele aflate în acelaşi grup să difere mai puţin între ele şi mai mult de subiecţii din celelalte grupe. iar distanţa b exprimă poziţia scorului x faţă de valoarea medie a populaţiei totale (formată din cele trei niveluri de studii la un loc).1. t(18)=1.6. 302 .167. iar linia curbă mai mare descrie distribuţia salariului pentru toate cele trei niveluri de studii luate la un loc. Pentru a distinge între grupuri ar trebui ca prima componentă a variaţiei să fie mai mică decât cea de a doua. Deci nu apar diferenţe semnificative între nivelul anxietăţii bărbaţilor şi femeilor după terapie. Valoarea lui t este nesemnificativă (am greşi în 16. III.

Pentru realizarea acestei analize se deschide meniul ANALYZE – COMPARE MEANS.sav şi vom analiza efectul variabilei regiune (care are trei grade de intensitate: 1-europeană. este câmpul în care se introduce variabila independentă sau factor (în exemplul nostru factorul este regiunea). 2-asiatică şi 3-africană) asupra indicelui de creştere al populaţie. 2. coeficientul Fisher). calculează raportul între variaţia provocată de diferenţele întergrupuri. indiferent de zona geografică. (formula de calcul este F=MSB/MSW) şi stabileşte dacă acest raport este suficient de mare pentru a putea distinge între grupe. MSB. 3. Semnificaţia coeficientului F se stabileşte în funcţie de două grade de libertate: gradele de libertate intergrup (valoare dată de numărul de grupuri minus 1) şi gradele de liberate intragrup (valoare dată de suma gradelor de libertate a grupurilor sau de numărul total de subiecţi mai puţin numărul grupurilor). şi variaţia cauzată de diferenţele intragrup.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Analiza de varianţă (simbolul este F. 303 . Ipoteza de cercetare: variabila regiune influenţează valoarea densităţii populaţie sau indicele de creştere va varia în funcţie de regiune. opţiunea ONE WAY ANOVA: Vom introduce variabila dependentă (procentul de creştere al populaţie) în câmpul DEPENDENT LIST şi variabila independentă în câmpul FACTOR: 2 1 3 4 6 5 Să analizăm fereastra: 1. câmpul în care sunt afişate variabilele din baza de date.ANOVA unifactorial Vom folosi baza de date Baza7. Folosirea SPSS . MSW. câmpul în care sunt introduse variabilele dependente (în cazul nostru densitatea). Ipoteza de nul: indicele de creştere (densitatea) va avea aceeaşi valoare.

149 304 . Deviation . butonul OPTIONS conţine elemente de statistică descriptivă.489 Std.376 . Pentru a analiza efectul variabilei independente asupra celei dependente se foloseşte testul BONFERRONI. După activarea butonului OK al ferestrei principale în foia cu rezultate apr următoarele tabele: Descriptives procentul de crestere anuala a populatiei N europa asia africa Total 15 11 11 37 Mean . Testele sunt prezentate în ordinea descrescătoare a puterii lor.LOREDANA GHERASIM 4. 6. Pragurile de semnificaţie a acestor teste sunt ajustate în funcţie de numărul de grupe.433 1.564 1. butonul CONTRAST permite realizarea unor comparaţii între grupe în funcţie de variabila independentă.693 1. butonul POST HOC permite alegerea unui anumit tip de contrast post-hoc. Activarea butonului descriptiv deschide următoarea casetă: Opţiunile pe care le vom bifa sunt DESCRIPTIV pentru a vedea mediile celor trei grupe şi reprezentarea grafică a efectului MEANS PLOT.956 .724 2. Vom descrie pe scurt opţiunile butonului POST-HOC: Toate testele de la această opţiune indică dacă diferenţele obţinute pe ansamblu prin analiza testului F se regăsesc şi la nivelul comparaţiilor dintre grupuri luate două câte două. 5.

9. conţine semnificaţia testului F sau probabilitatea de eroare când respingem ipoteza de nul.908 . coloana a doua indică nivele variabilei independente care sunt comparate cu nivelurile de referinţă.642 1. gradul de libertate intergrup (sau between) este 2 (3 grupe-1).939 -. iar cel intragrup este 34 (numărul total de subiecţi este 37 minus 3 numărul de grupe). Vom prezenta succint semnificaţia datelor din tabele: 1.000 .290* . putem concluziona că pe ansamblu. în a doua coloană sunt trecute deviaţiile pătratice care intră în componenţa fiecărui tip de varianţă (intergrup şi intragrup).259* .004 .5). în această coloană sunt prezentate gradele de libertate pentru care se calculează valoarea prag a lui F. Coloana este notată cu I. The mean difference is significant at the .273 .257 asia europa 1. 8. F(2.000 -2. p<0.6/0.969* .004 -1. Putem spune că doar pe ansamblu se întâmplă acest lucru pentru că rezultatele analizei ANOVA se referă doar la existenţa diferenţelor globale dintre grupe.257 asia .303 47.273 1. prima coloană indică nivelul de referinţă al variabilei independente. Lower Bound Upper Bound . conţine valoarea testului F obţinută prin împărţirea mediei varianţei intragrup la media varianţei intergrup (în exemplul nostru: 16. 305 .908 -1. Coloana este notată cu J.666 10 Mean Difference (I) regiunea geografic (J) regiunea geografic (I-J) Std. 2.261 14.532 Sig.969* . în prima coloană sunt trecute cele două componente ale variaţiei totale: cea intergrup şi intragrup. în această coloană sunt prezentate componente ale testului F.611 2. Error europa asia -1.4=39.611 . regiunea influenţează valoarea indicelui demografic.277 *.257 africa -.000 Between Groups Within Groups Total 3 4 Multiple Comparisons 5 6 Dependent Variable: procentul de crestere anuala a populatiei Bonferroni 7 8 9 11 95% Confidence Interval Sig.000 -1. .34)=39.939 . 5. 3. faţă de care se face comparaţia.277 africa europa 2. coloana afişează valorile diferenţelor dintre coloana I şi J.001.290* . fără a preciza care sunt grupele între care apar diferenţe semnificative.257 africa -2.642 . 4.666 -.630 . 6.000 1.5.259* . Pentru a vedea diferenţele dintre grupuri trebuie să analizăm rezultatele prezentate în tabelul POST HOC TESTS: 7.564 ANOVA procentul de crestere anuala a populatiei df 2 34 36 Mean Square 16.421 F 39.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 1 2 Sum of Squares 33. Din datele pe care le avem până acum.05 level.

p=0. p<0.057 F 2.LOREDANA GHERASIM 10.004 Între toate grupele apa diferenţe semnificative. coloana conţine valoarea exactă a pragului de semnificaţie pentru fiecare diferenţă. Rezultatele obţinute sunt următoarele: ANOVA Numar de oameni/ kilometru patrat Sum of Squares 3133461 25709646 28843107 df 2 34 36 Mean Square 1566730.638 756166. p<0. Astfel.2. În imaginea de mai jos apare grafică a efectului: În continuare vom analiza efectul variabilei regiune asupra densităţii. Pe ultimul loc se plasează Europa cu cel mai mic (semnificativ mai mic comparativ cu zona asiatică şi africană) indice demografic.001 Mgr1(Europa)-Mgr3(Africa)=-2.96.001 Mgr2(Asia)-Mgr3(Africa)=-0.072 Sig. urmează apoi regiunea asiatică (indicele este semnificativ mai mare decât cel al regiunii europene.2. steluţa care apare în dreptul diferenţelor dintre medii indică existenţa unor diferenţe semnificative între acestea. cea mai mare valoarea a indicelui demografic îl are regiunea africană (indicele este semnificativ mai mare comparativ cu celelalte două regiuni). dar mai mici decât cel al regiunii africane).142 Between Groups Within Groups Total 306 . în exemplul nostru observăm următoarele rezultate: Mgr1(Europa)-Mgr2(Asia)=-1. 11. .

618 (I) regiunea geografica europa asia africa (J) regiunea geografica asia africa europa africa europa asia Std. 8. Pentru a analiza efectelor mai multor variabile independente se poate folosi analiza de varianţă factorială. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 7. asiatică sau africană. 1.34)=2.234 1. ANOVA UNIVARIATE Cele mai multe studii realizate în domeniul psihologiei studiază efectul mai multor factori (variabile independente) asupra uneia sau mai multor variabile dependente. 5.GENERAL LINEAR MODEL . 7.186 370. 2.618 -21. 6. 2. indiferent de acţiunea celorlalte variabile independente. 2. cu două valori: 1 .nivel scăzut de anxietate scăzut şi 2 nivel ridicat de anxietate).172 627. 2. 1.2% din cazuri). 1. 7.1. 6. Efectele de interacţiune măsoară influenţa combinată a două sau mai multor variabile independente asupra variabilei dependente. 7. . 1. 2. Error 345. 2. Testul POST HOC Bonferroni nu semnalează diferenţe semnificative între cele trei grupe care se formează în funcţie de intensităţile variabilei independente. 10. 1.UNIVARIATE Pentru a prezenta modul de folosire al programului SPSS pentru aplicarea acestei metode vom crea o nouă bază de date (baza8. 1. 1. 8. 2. 8. Acest tip de analiză prezintă două tipuri de note F corespunzătoare celor două tipuri de efecte pe care le măsoară. 1. 2.000 . p=0. 10. 8. 1.186 345. 7. 5.447 21. 1. 8. 8.nivel scăzut al stimei de sine şi 2 – nivel ridicat al stimei de sine). 2. 1. Metodele prezentate până acum (testele t şi ANOVA unifactorial) permit doar evidenţierea influenţei separate a fiecărui factor. 2. 7. 1. 1. 2. 1. la fel coeficientul F măsoară raportul dintre variaţia cauzată de împărţirea pe grupuri şi variaţia intrinsecă a grupurilor.sav) care conţine trei variabile: nota (notele obţinute de studenţi la examen). 2. 7. 2. 6.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Multiple Comparisons Dependent Variable: Numar de oameni/ kilometru patrat Bonferroni Mean Difference (I-J) -627. Folosirea SPSS .07. densitatea populaţiei este aproximativ aceeaşi indiferent de regiune: europeană. 2. Prezentăm mai jos datele care trebuie introduse în programul SPSS: Nota: 9. 2. 8 Niv_stim: 1. 1. niv_stim (nivelul stimei de sine. 1.268 1. 2.447 648. 2. 6. Deci.268 Din tabelul ANOVA extragem valoarea şi semnificaţia lui F: F(2. 2 307 . 1. Constăm nu există un efect al variabilei regiune asupra densităţii populaţiei (nu putem respinge ipoteza de nul pentru că am greşi în 14. 5.186 370. 1. III. 1.186 345. 2.789 Sig. 9. 2. 2. 1.789 345. 6. 1. 2. 9.7. 8. Logica acestei metode este identică cu a modelului ANOVA unifactorial. 2. 9. 1.172 -648.142. 10. 1. 2. 2 Niv_anx: 1.000 . 2. 1. 1. 2.234 . 1. niv_anx (nivelul de anxietate cu două valori: 1 . Efectele principale măsoară influenţa unei variabile independente asupra variabilei dependente.

Vom analiza efectul de interacţiune (sau combinat) al nivelului de anxietate şi al stimei de sine asupra notei obţinute la examen. Odată activată comanda pe ecran apare următoarea fereastră: 2 3 1 4 5 6 Vom explica această fereastră: 1. deci vom trece aceste variabile în câmpul FIXED FACTORS. 6. Variabila dependentă este NOTA (vom trece această variabilă în câmpul DEPENDENT VARIABLE: 308 . se poate introduce o singură variabilă dependentă 3. în câmpul COVARIATE pot fi trecute variabile independente sau variabile dependente care ar putea avea o legătură sau un efect asupra variabilei dependente. Pentru exemplul nostru. în câmpul FIXED RACTOR se introduc variabilele independente (sau factorii) a căror efect este controlat (nu este cauzat de întâmplare) 4. conţine variabilele din baza de date 2. aici se trec valorile pe care le putem folosi atunci când bănuim că unele variabile independente (factori) ar corela între ele. variabilele independente sunt nivelul stimei de sine (NIV_STIM) şi nivelul anxietăţii (NIV_ANX).GENERAL LINEAR MODEL opţiunea UNIVARIATE. astfel vom vedea dacă variabilele noastre independente (trecute în câmpul FIXED FACTORS) influenţează variabila dependentă indiferent de acţiunea factorilor covarianţi.LOREDANA GHERASIM În acest exemplu avem două variabile independente niv_stim (nivelul stimei de sine) şi niv_anx (nivelul de anxietate). Variabila dependentă este nota obţinută la examen. este o opţiune pentru utilizatorii avansaţi şi nu recomandăm folosirea metodei fără cunoaşterea precisă a semnificaţiei sale. în câmpul DEPENDENT VARIABLE se introduce variabila dependentă. în câmpul RANDOM FACTOR pot si trecute variabilele independente. Pentru analiza efectului combinat voma activa meniul ANALYZE . care nu ne interesează în mod direct sau a căror acţiune nu o putem controla 5. fiecare din ele având două grade de intensitate.

ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul toate efectele principale şi combinaţiile posibile de factori. opţiunea CUSTOM se foloseşte dacă se doreşte simplificarea modelul cu care se lucrează. opţiunea FULL FACTORIAL este marcată implicit. cu ajutorul butonului cu săgeată se pot selecta factorii pentru care dorim să se calculeze efectele. 309 . Butonul MODEL activează următoarea fereastră: 2 1 3 4 Opţiunile din această fereastră folosesc la construirea unor modele de analiză în condiţiile în care situaţia investigată este complicată (conţine multe variabile independente). folosind opţiunile care se deschid din câmpul INTERACTION. putem alege efectele pe care vrem să le analizăm. bifarea acestei opţiune activează automat câmpurile şi butoanele care se găsesc dedesubt. Precizăm nu vom folosi în analiză toate opţiunile. permiţând calculul anumitor efecte pentru anumiţi factori 3. Să analizăm fereastra: 1. acestea putând fi folosite pentru design-uri experimentale mult mai complexe.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR În partea dreaptă fereastra principală există o serie de butoane care conţin opţiuni complexe de analiză. Pentru modelele simple se recomandată utilizarea acestei opţiuni 2.

310 .LOREDANA GHERASIM 4. Se apasă butonul CONTINUE pentru a reveni la fereastra principală. Pentru exemplul nostru. Se recomandă tipul de contrast DIFFERENCE. se alege tipul de contrast din câmpul CONTRAST. Apoi. Prin tipul de contrast DIFFERENCE. Aici sunt trecute doar variabilele independente. Se alege variabila independentă pentru care se doreşte calculul contrastul (diferenţa dintre nivelele sale de variaţie). vom păstra opţiunea marcată implicită FULL FACTORIAL. Cu alte cuvinte vom vedea dacă cei cu stimă de sine ridicată obţin note diferite de cei cu stimă de sine scăzută). am ales variabila NIV_STIM (nivelul stimei de sine). Butonul CONTRAST deschide următoarea fereastră: Opţiunile acestei ferestre permit compararea diferitelor grupuri rezultate din împărţirea subiecţilor în funcţie de valorile sau categoriile variabilelor independente. După alegerea tipului de contrast trebuie activat butonul CHANGE. La fel se procedează şi pentru variabila independentă nivelul anxietăţii. permite alegerea tipului de interacţiune dintre variabilele independente (cât de complexă să fie interacţiunea) şi calculul unor coeficienţi de regresie ai modelului (există o legătură strânsă între Regresia liniară şi analiza de varianţă). Pentru exemplificare. se cere programului să analizeze dacă între cele două nivele ale variabilei nivel al stimei de sine vor apărea diferenţe în ceea ce priveşte notele obţinute.

SEPARATE PLOTS se foloseşte introducerea celui de al treilea factor. În exemplul nostru avem doar doi factori. ca în imaginea de mai jos: 311 .ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Butonul PLOTS activează o fereastră dedicată reprezentărilor grafice: Pe axa HORIZONTAL AXIS se introduce variabila independentă ale cărei categorii dorim să le reprezentăm pe axa X. care indică relaţia dintre variabilele introduse anterior pentru fiecare nivel al factorului trei. ceea ce permite obţinerea mai multor grafice. În consecinţă vom reprezenta notele la examen în funcţie de nivelul stimei de sine. NIV_STIM (pe care o vom trece pe axa X) şi nivelul anxietăţii. Pe axa SEPARATE LINES se introduce variabila pentru care se vor trasa linii ce vor reprezenta categorii diferite ale factorului. NIV_ANX (reprezentată prin linii separate).

dar menţionăm că ele facilitează tratarea analizei de variantă ca un model particular de regresie. Revenim din nou în fereastra principală pentru a activa butonul POST HOC care va deschide fereastra: Acest buton are opţiuni similare cu butonul POST HOC din fereastra ANOVA ONE-WAY.LOREDANA GHERASIM Se activează butonul ADD. Această opţiune se foloseşte doar când variabile independente au mai mult de două nivele de variaţie. Acest buton permite realizarea mai multor grafice. Butonul SAVE activează următoarea fereastră: Opţiunile la care face referire acest buton se referă la o altă metodă statistică numită Regresia liniară. deoarece în urma activării acestuia câmpurile ferestrei se golesc. Nu vom mai comenta aceste opţiuni. Pentru a analiza diferenţele dintre grupe se foloseşte testul Bonferroni. Vom reveni la fereastra principală fără a activa vreo opţiune. Butonul OPTIONS activează o fereastră specifică acestei analize de varianţă: 312 . Recomandăm folosirea acestor opţiuni doar celor care cunosc regresia. Pentru exemplul nostru nu avem nevoie de comparaţii POST HOC. deoarece ambele variabile independente au doar două nivel.

După selecţia opţiunilor fereastră arată astfel: În continuare vom prezenta foaia cu rezultate. 313 . Opţiunea OVERALL se referă la media calculată pentru toţi subiecţii. Dintre toate. De exemplu. permiţând calcularea mediei pentru fiecare grup de subiecţi în parte. prezintă toate combinaţiile de factori pentru care avem grupuri diferite de subiecţi. sunt 16 subiecţi în grupul celor cu nivel scăzut al stimei de sine. prezintă opţiuni ce permit calcularea mai multor parametri. ne interesează calculul parametrilor descriptivi (media. Primele elemente ale output-ului se referă la parametrii descriptivi ai modelului. Primul tabel precizează numărul de subiecţi pentru fiecare grup obţinut în funcţie de nivelurile fiecărei variabile independente. este câmpul în care se trec factorii pentru care dorim să calculăm mediile grupurilor de subiecţi 3. deviaţia standard. precum şi testele de omogenitate (care trebuie să nu fie semnificative pentru a putea aplica acest model ANOVA). minimul şi maximul).ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 2 1 3 Prezentăm elementele principale ale ferestrei: 1. neîmpărţiţi în grupuri 2.

LOREDANA GHERASIM

Al doilea tabel precizează mediile totale precum şi cele corespunzătoare fiecărui subgrup de subiecţi, subgrup determinat de categoriile factorilor din model. Aceste date sunt rezultatul opţiunilor marcate de noi din fereastra butonului OPTIONS.

Mai departe, în foaia de rezultate sunt prezentate elementele cele mai importante ale outputului, rezultatele testului F.

Tabelul cu testul lui Levene reprezintă tocmai testul de omogenitate, care trebuie să fie nesemnificativ pentru a utiliza această metodă.
4 2 3

1

Cele mai importante elemente ale tabelului se referă la testul F. Ne interesează numai liniile marcate prin acolade. 1. arată variabilele ale căror efecte le luăm în calcul:

314

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR

linia cu NIV_STIM arată efectul principal al factorului nivelul stimei de sine, indiferent de acţiunea celuilalt factor; • NIV_ANX arată efectul principal al factorului nivel de anxietate, indiferent de acţiunea celuilalt factor; • linia NIV_STIM*NIV_ANX se referă la efectul de interacţiune al celor două variabile asupra variabilei dependente; 2. conţine notele F corespunzătoare efectelor principale şi de interacţiune; 3. conţine pragurile de semnificaţie ale testelor F. 4. conţine gradele de libertate between subjects şi within subjects Pentru exemplu nostru s-a obţinut doar un singur F semnificativ (p<0,05) şi anume cel corespunzător liniei NIV_STIM (F(1,30)=22,13, p<0,001). Deci apare un efect principal al variabilei nivelul stimei de sine asupra notelor la examen. Restul efectelor sunt nesemnificative. Nu apare un efect principal al variabilei nivelul anxietăţii (F(1,30)=2,7, p=0,107), deci notele subiecţilor nu depinde de cât de anxioşi sunt aceştia. De asemenea, nu apare un efect de interacţiune al variabilelor independente nivelul stimei de sine şi nivelul anxietăţii (F(1,30)=0,02, p=0,881), deci nota la examen nu este influenţată de efectul combinat al nivelului de anxietate şi al stimei de sine. Pentru a vedea modul în care nivelul stimei de sine (NIV_STIM) influenţează nota la examen, trebuie să ne uităm în tabelul de contrast: Testul de contrast calculează diferenţa între media notelor obţinute de subiecţii cu nivel ridicat al stimei de sine şi a celor cu nivel scăzut al stimei de sine (LEVEL 2 vs. LEVEL l). Această diferenţă a fost comparată cu situaţia în care cele două grupuri ar fi obţinut valoarea zero (HYPOTHESIZED VALUE). Pragul de semnificaţie (notat cu SIG) indică apariţia unei diferenţe semnificative. Sensul diferenţei (-1,93) indică faptul că cei cu nivel ridicat al stimei de sine (LEVEL 2) au obţinut note mai semnificativ mai mici comparativ cu cei cu nivel ridicat al stimei de sine (LEVEL 1). Tabelul alăturat reia analiza contrastelor pentru factorul nivelul anxietăţii: Aici nu mai apar diferenţe semnificative (fapt confirmat şi de lipsa unui efect principal pentru această variabilă), deci nivelul anxietăţii nu afectează nota la examen (Mdif=-0,68, p=0,107). Următoarele tabelele prezintă media obţinută pe ansamblu (tabelul l), mediile obţinute pentru fiecare factor în parte (tabelele 2 şi 3) şi cele pentru grupurile de subiecţi rezultat al combinării nivelurilor celor două variabile independente. Aceste tabele ajută la interpretarea sensului diferenţelor la testele de
315

LOREDANA GHERASIM

contrast şi interacţiunii variabilelor. Tabelele prezintă şi deviaţiile standard şi limitele valorii medii pentru un interval de încredere de 95%.

La finalul foii de rezultate apare reprezentarea grafică a interacţiunii dintre variabilele independente:

Liniile graficului reprezintă nivelurile diferite de anxietate. Efectul principal al variabilei NIV_STIM poate fi observat grafic cu uşurinţă: notele obţinute de subiecţii cu stimă de sine ridicată au valoare mai mică comparativ cu cei care au stimă de sine scăzută. Putem concluziona, pentru exemplul nostru, că nota la examen este influenţată de nivelul stimei de sine dar nu şi de nivelul anxietăţii. Mai mult, nivelul stimei de sine acţionează asupra notei la examen în acelaşi mod indiferent de nivelul anxietăţii.

316

cu două valori care corespund celor două tipuri de intervenţii terapeutice 1. Atunci când una dintre variabilele independente presupune eşantioane perechi sau măsurări repetate. 104. 104. 2. 1. 117. 103.tip 1 de terapie şi 2 . 110.sav) care conţine trei variabile: ANX1 (scorurile pacienţilor la scala de anxietate înaintea terapiei. 105. Cu alte cuvinte trebuie denumită variabila independentă care presupune măsurări repetate şi trebuie precizate nivelurile acesteia. se formează o nouă variabilă independentă. 124. Astfel. 2. 110. una presupunând eşantioane independente. 102. 1. 105. 1. 1. 108. care apare în câmpul WITHIN-SUBJECTS FACTOR NAME (factor 1) vom trece numele noii variabile 317 . 115. 104. Acest model de analiză de varianţă se utilizează atunci când se doreşte analiza efectului de interacţiune a două variabile independente. Scopul cercetării ar putea fi analiza eficienţei intervenţiilor terapeutice asupra nivelului anxietăţii. 2 Variabila dependentă este reprezentat de scorurile obţinute la scala de măsurare a anxietăţii înainte şi după terapie. Această variabilă independente se referă la momentul măsurării anxietăţii pacienţilor şi are două niveluri. La fel ca şi modelul de varianţă prezentat anterior şi acest tip de analiză prezintă două tipuri de note F corespunzătoare tipurilor de efect măsurate. 2. în cazul nostru această variabilă este măsurarea repetată a anxietăţii înainte şi după terapie (sau test-retest). 2. 1. şi anume modelul ANOVA cu măsurări repetate. pe care o vom denumit TRT. 2. ANOVA REPETED MEASURES Modelul ANOVA UNIVARIATE prezentat anterior permite analiza efectului de interacţiune a două variabile independente care presupun grupe independente de subiecţi. cu măsurări repetate. 2. Activarea comenzilor pentru acest model ANOVA se face din meniul ANALYZE . 102. 121. 106. 103. ANX2: 110. 110.8.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR III. pe ecran apare fereastra alăturată: Pentru a putea face analiza trebuie definită variabila care presupune măsurări repetate. 2. 104. În locul denumirii generice a variabilei care presupune măsurări repetate. care trebuie introduse în programul SPSS: ANX1: 109. 103. 103. 1. Efectele principale măsoară influenţa fiecărei variabile independente asupra variabilei dependente. 116. Folosirea SPSS . ANX2 (scorurile pacienţilor la scala de anxietate după terapie). 102. 1 – pretest (înainte terapiei) şi 2 posttest (după terapie). 112. 109. şi TERAPIE (tipul de terapie utilizat. 115. Pentru a analiza efectul terapiei asupra stării pacienţilor trebuie să comparăm nivelul iniţial şi cel final al anxietăţii pacienţilor. 2.GENERAL LINEAR MODEL opţiunea REPETED MEASURES. 2. 104. 102. indiferent de acţiunea altei variabile independente.tip 2 terapie). 110. 109. 1. 104. 106. Variabila independentă tip de terapie (TERAPIE) are două nivele (tip 1 de terapie şi tip 2 terapie) şi presupune eşantioane independente. Efectele de interacţiune măsoară influenţa combinată a două sau mai multor variabile independente asupra variabilei dependente. TERAPIE: 1. 115. După activarea comenzii. 1. 112. iar cealaltă măsurări repetate.GENERAL LINEAR MODEL – REPETED MEASURES Pentru a prezenta modul de utilizare a programului SPSS pentru aplicarea acestei metode vom crea o nouă bază de date (baza 8. 2. trebuie să utilizăm un alt model de analiză de varianţă. 105. 110. 102. Prezentăm mai jos datele. 102.

aici se introduc variabilele care reprezintă niveluri ale variabilei independente cu măsurări repetate. este câmpul ce conţine variabilele din baza de date. 3. Pentru exemplul nostru vom trece valoarea 2 pentru că anxietatea este măsurată înainte şi după terapie (vezi imaginea din dreapta): Se activează butonul ADD. în consecinţă aceste variabile se introduc în câmpul WITHIN-SUBJECTS VARIABLES (TRT). În cazul nostru variabilele ANX1 şi ANX2 reprezintă nivelurile variabilei TRT.LOREDANA GHERASIM TRT. În câmpul NUMBER OF LEVEL trebuie trecut numărul de măsurători repetate. Variabila tip de terapie (TERAPIE) se introduce în câmpul BETWEEN-SUBJECTS FACTOR. 4. se introduc variabile independente sau dependente care ar putea avea legătură sau ar influenţa variabila dependentă. 2. 318 . această variabilă presupunând grupe independente de subiecţi şi reprezentând variabila factor. care activat deschide o nouă fereastră: 2 1 3 4 Vom prezenta câmpurile acestei ferestre: 1. pentru a putea utiliza metoda şi defini variabilele independente (vezi imaginea din stânga): După salvarea definirii factorului cu măsurări repetate se activează butonul DEFINE. în acest câmp introducem variabilele independente care presupun eşantioane independente.

vom păstra opţiunea selectată implicit FULL FACTORIAL. Opţiunile sunt similare celor care au apărut în modelul de analiză de varianţă prezentat anterior ANOVA UNIVARIATE. Pentru exemplul nostru. Butonul CONTRAST activează următoarea casetă de dialog: 319 . Butonul MODEL activează următoarea fereastră: Opţiunile din această fereastră folosesc la construirea unor modele în condiţiile în care situaţia investigată este prea complicată.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR În partea de jos a ferestrei principale apar o serie de butoane care conţin opţiuni complexe de analiză. ceea ce va însemna că în foia cu rezultate vor apărea atât efectele principale ale celor două variabile independente cât şi efectul de interacţiune al acestora.

care presupune două niveluri. Butonul PLOTS activează o fereastră dedicată reprezentărilor grafice. Vom reprezenta nivelul anxietăţii pacienţilor în funcţie de tipul terapiei (pe care o vom trece pe axa X) şi momentul evaluării anxietăţii TRT (reprezentată prin linii separate): Se activează apoi butonul ADD pentru ca aplicaţia SPSS să reţină reprezentarea grafică a interacţiunii dintre variabilele independente: Butonul POST HOC deschide următoarea fereastră: Acest buton are opţiuni similare butonului POST HOC din fereastra ANOVA ONE-WAY şi UNIVARIATE. În consecinţă. Pentru exemplul nostru nu avem nevoie de comparaţii POST-HOC. Opţiunea se foloseşte atunci când variabile independente au mai mult de două nivele de variaţie. pentru că variabilele independente au dor două niveluri.LOREDANA GHERASIM Se observă că deja este selectat tipul de contrast pentru variabila independentă care presupune măsurări repetate (TRT Polynomial). De asemenea. 320 . Vom selecta tipul de contrast Difference. Trebuie să alegem tipul de contrast pentru variabila TERAPIE. vom reveni la fereastra principală fără a activa vreo opţiune. pentru a analiza diferenţele dintre grupe se foloseşte testul Bonferroni.

321 .ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Butonul SAVE activează următoarea fereastră: La fel ca la ANOVA UNIVARIATE. Primul tabel precizează nivelurile (ANX1 şi ANX2) variabilei cu măsurări repetate (TRT). Recomandăm folosirea acestor opţiuni doar celor care cunosc regresia. Al doilea tabel precizează numărul de subiecţi pentru fiecare grup obţinut în funcţie de nivelurile factorului care presupune eşantioane independente: Următorul tabel precizează mediile pentru fiecare subgrup de subiecţi format în funcţie de toate categoriile factorilor din model. facilitând tratarea analizei de variantă ca un model particular de regresie. În continuare vom prezenta foaia cu rezultate. deci pentru fiecare grup experimental. Primele elemente ale output-ului se referă la parametrii descriptivi ai modelului. Butonul OPTIONS activează o fereastră specifică analizei de variantă: La OPTIONS avem posibilitatea de a cere calculatorului să ne afişeze mediile grupelor de subiecţi în funcţie de fiecare variabilă independentă. butonul se referă la o altă metodă statistică numită Regresia liniară. precum şi în funcţie ambele variabile.

006. În primul tabel se constată că nu apare un efect al variabilei TRT (p>0.267. Astfel. p=0. Faptul că subiecţii au acelaşi nivel al anxietăţii după intervenţia terapeutică indică faptul că terapia utilizată nu a avut efect. TRT*TERAPIE (F(1. indiferent de tipul de terapie utilizat. fără a ţine seama de momentul măsurării F(1. Deci subiecţii au acelaşi nivel al anxietăţii înainte şi după terapie. p=0. Se constată că apare un efect principal al acestei variabilei independente asupra nivelului anxietăţii pacienţilor după terapie.661).18)=13.40. Pentru a vedea cum influenţează tipul de terapie nivelul anxietăţii pacienţilor vom analiza tabelul Custom Hypothesis.002. ceea ce indică faptul că nivelului iniţial al anxietăţii pacienţilor nu diferă de nivelul final al anxietăţii pacienţilor după terapie (F(1.940).LOREDANA GHERASIM Următoarele două tabele prezintă efectele principale şi de interacţiune ale variabilelor independente.050). p=0.002). 322 . nu apare un efect combinat al variabilelor independente. pacienţii care au primit tipul 2 de terapie au un nivel al anxietăţii semnificativ mai ridicat comparativ cu pacienţii care au primit terapia de tip 1 (Mdif=4. Următorul tabel indică efectul variabilei independente tip de terapie. La fel ca şi la modelul de analiză de varianţă anterior se extrag valorile coeficienţilor F. p=0.18)=0. pragul de semnificaţie şi gradele de libertate. De asemenea.18)=0.23.

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Următoarele tabelele prezintă media obţinută pe ansamblu (tabelul l). Efectul principal al variabilei TERAPIE poate fi observat grafic cu uşurinţă. mediile obţinute pentru fiecare factor în parte (tabelele 2 şi 3) şi pentru grupele de subiecţi obţinute în urma combinării nivelurilor celor două variabile independente (tabelul 4). 323 . Aceste tabele ajută la interpretarea sensului diferenţelor la testele de contrast şi interacţiunii variabilelor. Tabelele prezintă şi deviaţiile standard şi limitele valorii medii pentru un interval de încredere de 95%. La finalul foii de rezultate apare reprezentarea grafică a interacţiunii dintre variabilele independente: Liniile graficului reprezintă momentele măsurării anxietăţii.

cu două valori: 1 .deloc mulţumit. nu mai pot fi utilizaţi.foarte mulţumit). Aplicarea acestor teste este mai facilă decât folosirea testelor parametrice. De exemplu. datele pe care le obţinem folosind aceste scale de măsură nu mai pot fi analizate folosind metodele prezentate anterior. TESTUL CHI PĂTRAT Testul chi-pătrat permite compararea distribuţiei frecvenţelor unei variabile pe mai multe categorii. 3-mediu. În acest fel. acolo unde acestea există în realitate. 2-puţin. În consecinţă. GEN (genul subiecţilor. Testul compară abaterile de la această distribuţie teoretică obţinute în realitate şi estimează probabilitatea ca ele să apară aleatoriu. Deoarece avem de a face cu scale nominale sau ordinale. parametrii obişnuiţi pe care i-am folosit până acum în analiză. cu două valori: 1 indicând persoanele care au votat pe Geoană.1. Folosirea SPSS Pentru a demonstrat modul de aplicare a acestei metode vom crea o nouă bază de date (baza9. IV. este mai indicată măsurarea pe o scală de interval de tipul „1-deloc -2-3-4-5 . aceste metode pot eşua mai uşor în demonstrarea diferenţele. în locul măsurării preferinţei pentru un anume tip de muzică folosind o scală ordinală de tipul „1-deloc. DATELE NEPARAMETRICE Datele non-parametrice sunt mai frecvent utilizate în sociologie decât în psihologie. Prezentăm scorurile subiecţilor la cele patru variabile: 324 . Metodele statistice utilizate pentru analiza acestor date sunt numite teste neparametrice. 2 . cu două valori: 1 semnifică subiecţi de gen masculin şi 2 subiecţi de gen feminin) şi VOT (cuprinde răspunsurile subiecţilor la întrebarea „Cu cine aţi votat la ultimele alegeri prezidenţiale?. prin raportare la o distribuţie teoretică stabilită de cercetător. precum media sau abaterea standard. recomandăm conceperea instrumentelor utilizând scalele de interval în locul celor nominale sau ordinale.sav) care cuprinde următoarele variabile: VRST (vârsta subiecţilor). Vom prezenta câteva dintre metodele neparametrice. pot fi uşor detectate diferenţele folosind metodele parametrice.LOREDANA GHERASIM IV. Aceste date se analizează pornind de la frecvenţele de apariţie ale diferitelor categorii sau de la probabilităţile de apariţie ale acestor categorii. Totuşi.puţin mulţumit şi 3 . 5-foarte mult". 4-mult. fără a intra în detaliile teoretice privind aceste teste.foarte mult". Din acest motiv. deoarece nu există restricţii cu privire la distribuirea normală a rezultatelor. iar 2 indicând pe cei care au votat Băsescu) şi variabila GR_MULT (conţine răspunsurile subiecţilor la întrebarea „Cât de mulţumiţi sunteţi de situaţia actuală a ţării?”.

23. 34. 2. 1. 1. 1. 47. categoriile sale. 54. 2. 2 GR_MULT: 1. 2. 29 GEN: 1. 2. 1. 2. 19. 2. 3. 2. 1. 1 În exemplul nostru. în care categoriile nu s-ar mai fi distribuit egal. 2. atunci foloseam opţiunea VALUES şi butonul ADD. 35. Deci. 1. 1. 325 . 3. 51. Vom activa fereastra specifică testului din meniul ANALYZE . 22. Se observă faptul că în câmpul EXPECTED VALUES este bifată opţiunea ALL CATEGORIES EQUAL. 3. 41. 43. 2. 1. 2. 2. 1. Rezultatele testului apar în foaia cu rezultate sub forma a două tabele: În primul tabel sunt trecute elementele descriptive ale testului. 2. 37. Dacă însă doream să comparăm distribuţia cu o alta. 3. dorim să vedem cu cine au votat alegătorii din lotul nostru la ultimele alegeri prezidenţiale. 2. 32. 2. 2. 2. 2. 3. folosind testul chi pătrat. vom compara frecvenţa cu care oamenii au votat cei doi candidaţi. 27. 2. 2. ceea ce semnifică faptul că se va compara situaţia reală a votului cu situaţia în care candidaţii ar obţine acelaşi număr de voturi. frecvenţa observată. 62. 2. 1. 1. 2. 2. 21.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR VRST: 45. 1. 2. 1. 36.NONPARAMETRIC TESTS opţiunea CHI-SQUARE: Vom introduce variabila VOT în câmpul pentru analiză (TEST VARIABLES LIST). 2. 1. 2. cea teoretică la care se face raportarea şi abaterile frecvenţei observate de la frecvenţa teoretică (coloana RESIDUALS). 2 VOT: 2. 2. 1. 38.

vom folosi MANN-WHITNEY U. Semnificativ mai mulţi oameni au votat pe Băsescu ca preşedinte comparativ cu cei care lau votat pe Geoană. care se bazează pe ierarhia rangurilor observaţiilor din cele două grupuri. ci calitativă şi ordinală. TWO INDEPENDENT SAMPLES Aceste teste sunt echivalentul testului t pentru eşantioane independente. În foaia cu rezultate apar următoarele tabele: 326 . Toate testele neparametrice ce compară două eşantioane independente au la bază comparaţii ale rangurilor diferitelor intervale observate. este semnificativă (p=0. prezentată în tabelul al doilea ( χ 2 = 5.2.018) la un grad de libertate. Vom trece variabila dependentă (GR_MULT) în câmpul TEST VARIABLE LIST. Folosirea SPSS Pentru a ilustra aplicarea testului vom utiliza baza de date creată anterior (baza9. IV. iar variabila independentă (GEN) în câmpul GROUPING VARIABLE. Deci oamenii au votat în mod semnificativ diferit cei doi candidaţi la preşedinţie.LOREDANA GHERASIM Valoarea statistică a testului. Dintre cele patru tipuri de teste. doar că în acest caz variabila dependentă măsurată nu este cantitativă. Testul se activează din meniul ANALYZE .55 ).NON-PARAMETRIC TESTS opţiunea TWO INDEPENDENT SAMPLES: Fereastra care apare pe ecran semănă foarte mult cu cea care apare la activarea testului t pentru eşantioane independente. Vom analiza dacă apr diferenţe între subiecţii de gen masculin şi cei de gen feminin în ceea ce priveşte gradul de mulţumire faţă de situaţia actuală a ţării. Grupurile variabilei independente se definesc folosind butonul DEFINE GROUPS.sav). la fel ca şi în cazul testului t.

în primul tabel este prezentată situaţia „descriptivă" (media rangurilor). 2. 3.83. trebuie selectată o pereche de variabile pentru analiză.17. 2. 1.3. Dacă diferenţele ar fi fost semnificative (p<0. Fereastra seamănă cu cea a testului t pentru eşantioane perechi. 1. IV. 3. 1. 1.importanta. 1. iar valoarea pragului de semnificaţie a testului este dată în tabelul al doilea (linia denumită ASYMP. 1. Pentru a ilustra aplicarea acestui test vom folosi o nouă bază de date (baza10. 2. 2. scrisă imediat deasupra valorii pragului de semnificaţie. 2. deci putem trage concluzia că femeile şi bărbaţii din studiul nostru nu diferă semnificativ în ceea ce priveşte gradul de mulţumire cu privire la situaţia actuală a ţării. 2. variabila are trei valori 1 .sav) care cuprinde două variabile: ALINATA (cuprinde răspunsurile subiecţilor la itemul „Evaluaţi contribuţia alianţei în integrarea europeană”. 3.slabă) şi PSD (cuprinde răspunsurile subiecţilor la itemul „Evaluaţi contribuţia alianţei în integrarea europeană”. 1. pentru a se activa opţiunile ferestrei. 3. 1. variabila are trei valori 1 . pentru cei de gen feminin are valoarea 9.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Observaţi că stilul de prezentare al rezultatelor este similar cu cel de la testul chi-pătrat. sensul diferenţei ar fi fost dat de semnul notei Z. Pentru exemplul nostru vom selecta variabile ALIANTA şi PSD şi le vom trece în câmpul din stânga: 327 . 1. 2. Valoarea pragului de semnificaţie (p=0.importanta.slabă). 2. TWO RELATED SAMPLES Metodele care compară două eşantioane perechi sunt similare aplicării testului t pentru eşantioane perechi. 2.medie şi 3 . 2. Deoarece subiecţii răspund la ambele întrebări trebuie aplicată o metodă care să permită compararea eşantioanelor perechi. 3.050. SIG). 2. 1. 1. Ca şi la acest test. 2. 1. 2. 3. 1. 3. rangul mediu pentru subiecţii de gen masculin are valoare 9. 1. 2. 2 PSD: 2. 1. 1. 2 . 1. Astfel. 1. 1. 2 . Prezentăm rezultatele subiecţilor: Alinata: 1. 1. 2. 2. 2.medie şi 3 . 2 Dorim să vedem dacă subiecţii au o părere mai bună despre unul dintre cele două partide politice. 1. 2. Se foloseşte din meniul NON PARAMETRIC TESTS opţiunea TWO RELATED SAMPLES.778) este mai mare de 0. 3.05). 3.

Aceste rezultat indică faptul că oamenii consideră ca ambele partide contribuie la fel de mult la integrarea României în Uniunea Europeană. în foaia cu rezultate. Din al doilea tabel observăm că testul este nesemnificativ (p=0. ca mai jos: În primul tabel apare media şi suma rangurilor diferenţelor pozitive şi negative. comparând separat diferenţele pozitive şi negative.281). precum şi cazurile în care scorurile sunt la egalitate. Prezentarea rezultatelor testului. care se bazează pe rangul valorilor absolute al diferenţelor dintre două variabile.LOREDANA GHERASIM Vom utiliza testul WILCOXON. 328 . Indicii de sub acest tabel arată sensul diferenţelor. unul pentru valorile descriptive şi altul pentru semnificaţia testului. se face în două tabele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->