Sunteți pe pagina 1din 10

Verificarea decontaminarii suprafetelor 1. Determinarea numarului total de bacterii coliforme 2. Determinarea numarului total de germeni 3.

Determinarea numarului total de fungi 4. Determinarea numarului de stafilococi coagulazo pozitivi 5. Determinarea numarului de enterobacteriacee Testele chimice: ` determin prezen a urmelor de substan e decontaminante pe suprafe ele supuse decontamin rii, la anumite intervale de timp de la efectuarea decontamin rii. ` se recomand pentru verificarea efectu rii decontamin rii i a uniformit ii de dispersie a substan ei decontaminante. Testele bacteriologice: pot fi grupate n dou mari categorii: ` 1.calitative ` 2. cantitative Testele calitative sunt directe i indirecte Testele bacteriologice directe: - urm resc decelarea microorganismelor patogene de pe suprafa a supus decontamin rii prin ns mn ri pe medii de cultur speciale sau prin tehnici de colorare complexe Testele bacteriologice indirecte: - urm resc aprecierea eficien ei decontamin rii profilactice - care eviden iaz prezen a unor bacterii cu semnifica ie num rului de microorganisme de pe suprafe ele supuse decontamin rii. 1. Determinarea numarului total de bacterii coliforme n ara noastr , pentru controlul eficien ei decontamin rii a fost oficializat testul coli, care urm re te punerea n eviden a prezen ei Escherichiei coli. Acest test nu reflect ndeajuns eficien a decontamin rii, deoarece colibacilii sunt sensibili la ac iunea substan elor decontaminante i sunt distru i naintea altor germeni patogeni cum ar fi: bacilul tuberculozei, de indicatori sanitari sau reducerea

 bacilul paratuberculozei, bacteriile sporulate, virusuri f r pericapsid 1. Determinarea numarului total de bacterii coliforme Principiu: Bacteriile coliforme sunt bacteriile care la 30 - 370C formeaza colonii pe agar si care la testul de confirmare formeaza/induc fermentarea lactozei cu productie de gaz. Numarul de colonii coliforme se stabileste prin numararea coloniilor caracteristice crescute pe mediul solid inoculat. Materiale necesare: 1. Mediu de cultura selectiv solid (geloza-lactoza-bila cu cristal violet si cu rosu neutru) ` dupa prepararea mediului se ajusteaza Ph- ul care trebiue sa fie 7,4 la 250C ` apoi mediul se fierbe 2 minute ` se raceste pe baie de apa la 44-470C ` se foloseste in cel mult 4 ore de la preperare ` 1. Determinarea numarului total de bacterii coliforme 2. Mediu de cultura de confirmare (buluion lactoza-bila-verde briliant) ` dupa prepararea mediului se ajusteaza Ph- ul care trebiue sa fie 7,4 la 250C ` Se distribuie mediul 10 ml in tuburi ` Se sterilizeaza la autoclav la 1210C 15 minute ` 1. Determinarea numarului total de bacterii coliforme Recoltarea probelor ` se face din:minimum10 zone, n cazul ad posturilor de tip gospod resc ` din cel pu in 20 de suprafe e n cazul ad posturilor de mare capacitate din complexele zootehnice (70 % din probele recoltate trebuie s fie de pe suprafe ele care vin n contact cu animalele).

` n vederea recolt rii probelor, se preg tesc tampoane de sanita ie (Ts). ` tamponul se face din vat sau tifon r sucit pe o tij de aluminiu, introdus n eprubet ` n eprubet se introduc 10 ml solu ie fiziologic i apoi se sterilizeaz prin autoclavare.

Recoltarea probelor ` se face din punctele cele mai suspecte sub raportul cur eniei mecanice, reprezentative pentru ad post ( jgheaburi, ad p tori, pardoseal , gr tare, pere i, stlpi, etc.).

` la flac r se scoate tamponul din eprubeta cu solu ie fiziologic i se terge timp de 1 -2 minute o suprafa de 100 cm2, delimitat de un ablon p trat cu latura de 10 cm. ` dup Mod de lucru ` n laborator, se omogenizeaz energic i se ns mn eaz prin inundare pe mediul repartizat n pl ci Petri. ` excesul de lichid se aspir cu pipeta Pasteur, ` sau se insamanteaza 2 placi Petri cu aproximativ 1 ml suspensie apoi se toarna mediul de cultura - 15 ml, se amesteca, se lasa sa se solidifice si apoi se mai toarna 5 ml mediu. ` se fac dilutii. ` se face si o placa martor ` Pl cile se incubeaz 24 ore la 30 - 37oC. Exprimarea rezultatelor: ` se selecteaza placile cu mai mult de 10 si mai putin de 150 colonii ` coloniile sunt de culoare rosie purpurie cu un diametru de cel putin 0,5 mm (acestea nu necesita confirmare) ` Se numara si coloniile cu diametru mai mic, atipice Confirmarea ` Se face prin inocularea a 5 colonii atipice pe bulion ` se incubeaz 24 ore la 30 - 37oC ` se considera bacterii coliforme cele care prezinta formare de gaz ` este considerat pozitiv proba care a produs cel pu in 1/10 gaz din volumul tubului de fermentare, iar mediul s-a tulburat. ` testul bacteriilor coliforme modificat se aplic n decontamin rile profilactice generale. ` Decontaminarea este apreciat ca eficient dac pe mediul de cultura nu se dezvolt colonii de Escheriachia coli . ` Prezen a coloniilor de E.coli din unele probe impune refacerea decontamin rii par iale, iar dac probele pozitive provin din locuri diferite se va reface decontaminarea n totalitate. tergerea suprafe ei, tamponul se introduce n eprubeta cu solu ie fiziologic .

Principiu: ` Stabilirea numarului total de germeni (bacterii, drojdii, mucegaiuri)prin inocularea unui mediu solid inoculat. Materiale necesare: 1.Mediu de cultura si diluanti dupa prepararea mediului se ajusteaza Ph- ul care trebiue sa fie 7,4 la 250C mediul preparat se distribuie in eprubete sau flacoane de sticla se sterilizeaza la autoclav la 1210C 15 minute daca se foloseate imediat se raceste pe baie de apa la 44-470C daca nu se pastreaza la intuneric la frigider maxim 3 luni 2.Mediu de acoperire este format din agar si apa Se prepara si se foloseste la fel ca mediul de cultura Recoltarea probelor Recoltarea probelor se face la 18- 24 ore dup decontaminare, folosind tampoane sterilizate, inute n eprubete, care nainte de folosire se umezesc prin introducerea n fiecare eprubet a cte 1 cm3 solu ie fiziologic sterilizat . Se recolteaz minimum 50 de probe: cte 10 probe de pe ad p tori, hr nitori i eleveuze i cte 5 probe de pe pere ii laterali, guri de admisie, aeroterme i pardoseal . Numararea coloniilor Se realizeaza folosind un echipament de numarare Se examineaza placile in lumina difuza Colonile mici se numara Coloniile extinse se considera o singura colonie Exprimarea rezultatelor Se numara placile care contin intre 15 si 300 colonii la doua dilutii succesive NTG = 4/cm2 Se accepta NTG = 20/cm2 daca bacteriile coliforme sunt absente pe 10 cm2 3.Determinarea numarului total de fungi

Exprimarea rezultatelor Se numara placile care contin mai putin de 150 colonii la doua dilutii succesive NTF = absent 4.Determinarea numarului de stafilococi coagulazo pozitivi Pentru verificarea eficien ei decontamin rii de necesitate n tuberculoz , febr aftoas i alte boli, produse de germeni mai rezisten i dect E.coli, se recomand testul stafilococilor (T.S.). Stafilococii au o sensibilitate fa Principiu Numarul de stafilococi coagulazo-pozitivi se stabileste prin numararea coloniilor crescute pe un mediu solid inoculat. 4.Determinarea numarului de stafilococi coagulazo pozitivi Recoltarea probelor se va efectua dup cel pu in dou ore i cel mult 24 de ore de la efectuarea decontamin rii. probele recoltate se transport la laborator n cel mult dou ore, iar ns mn r se execut n ile aceea i zi. Mod de lucru cu ajutorul unei pipete sterilizate se agit i se preseaz tamponul de vat din eprubeta cu solu ia fiziologic , se aspir 0.1 ml suspensie care se introduce n doua placi Petri sterile. se fac dilutii se lasa 15 minute la teperatura camerei Se introduc in termostat cu fata in jos la 35 -37oC, 24 ore i apoi se examineaz 4.Determinarea numarului de stafilococi coagulazo pozitivi Interpretare Dupa 24 de ore se noteaza pe dosul placii fiecare colonie si apoi se reincubeaza Se marcheaza orice colonie nou aparuta Se considera doar placile cu maxim 300 colonii din care 150 tipice sau atipice la 2 dilutii succesive Una din placi trebuie sa contina cel putin 15 colonii Coloniile tipice sunt:negre sau grii, stralucitoare , cu marginile perfect netede convexe de 1-1,5 mm la 24 ore, de 1,5 2,5mm la 48 ore si inconjurate de halou Coloniile atipice sunt: stralucitoare, negre, zona clara este absenta sau slab vizibila de decontaminante foarte asem n toare cu bacilul tuberculozei

5.Determinarea numarului de enterobacteriacee ` Pentru aprecierea eficien ei decontamin rii ad posturilor se recomanda utilizarea testului enterobacteriaceelor. ` Recoltarea probelor de sanita ie se face n acela i condi ii ca la testul coli. ` n acest scop se folose te agar cu rosu violet, bila, glucoza repartizat n pl ci Petri.

` Se fac dispersii cu tamponul de sanita ie, pe sectoare, pentru ob inerea de colonii izolate. ` placile Petri ns mn ate se incubeaz la 37oC timp de 24 ore. ` Coloniile de enterococi sunt rotunde, cu marginea regulat , cu aspect mucos, de culoare roz, ro u nchis. ` 5.Determinarea numarului de enterobacteriacee Confirmarea ` Fiecare colonie selectata pentru testele biochimice se insamanteaza pe mediu cu agar nutritiv. ` Placile se incubeaza la 37oC timp de 24 ore. ` Se selecteaza cate o colonie bine izolata de pe fiecare placa incubata Reactia oxidazei: ` Cu o ansa se ia o portiune din fiecare colonie izolata si se depune pe o hartie de filtru umezita cu reactiv ` Analiza este negativa daca culoarea hartiei de filtrtu nu vireaza in negru in decurs de 10 secunde. ` 5.Determinarea numarului de enterobacteriacee Testul de fermentatie: ` Cu o ansa se transfera coloniile care au dat reactie negativa cu oxidaza, in eprubete cu agar cu glucoza ` Eprubetele se incubeaza la 37oC timp de 24 ore. ` Reactia este pozitiva la aparitia culorii galbene in tot continutul eprubetei ` COLONIILE CARE SUNT NEGATIVE LA TESTUL OXIDAZEI SI FERMENTEAZA GLUCOZA SE CONFIRMA CA ENTEROBACTERIACEE ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: Pentru NTG: CARE

decontaminare corespunz toare: absen a coloniilor 50 colonii decontaminare necorespunz toare: peste 50 colonii colonii numeroase colonii confluente cultur n gazon. ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: Pentru NTF: decontaminare corespunz toare: absen a coloniilor 10 colonii decontaminare necorespunz toare: peste 10 colonii colonii numeroase colonii confluente cultur n gazon ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: Eficien a decontamin rii pe hal se apreciaz astfel: ` dac num rul probelor necorespunz toare nu dep e te 30% inclusiv, att pentru NTG ct i pentru NTF, decontaminarea halei corespunde normelor admise. ` Decontaminarea este necorespunz toare dac num rul probelor pozitive dep e te 30%, indicnd aceea i situa ie pentru ntreaga hal . ` n acest caz se impune repetarea decontamin rii par iale, cnd probele necorespunz toare privesc numai ustensilele din hal , sau refacerea decontamin rii ntregii hale, cnd probele necorespunz toare se repartizeaz pe toate suprafe ele supuse decontamin rii;

` Dac se dezvolt colonii de Escherichia coli, Pseudomonas sau Salmonella, se repet decontaminarea i controlul eficien ei acesteia. ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel:

Aprecierea calit ii decontamin rii finale n unit ile asanate de tuberculoz bovin . Testul de sanita ie pentru evaluarea decontamin rii finale n tuberculoza bovin are trei etape: testul stafilococic (T.S.); testul bacililor acido- alcoolo- rezisten i (T.B.A.A.R.) biotestul pe cobai (B.T.C) ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: Testul stafilococic (T.S.) ` se folose te dup fiecare decontaminare final din cadrul celor 3-4 decontamin ri finale i pentru toate obiectivele nchise. Tampoanele de sanita ie recoltate dup ultima decontaminare final se p streaz la frigider.

Testul bacililor acido- alcoolo- rezisten i (T.B.A.A.R) ` se practic dac testul stafilococic este negativ dup ultima decontaminare final . Materialele supuse examin rii sunt  resturile lichide (RL), solide(RS) sau cele recoltate cu ajutorul tampoanelor de sanita ie (Ts) n cantit i de 200 g, 200 ml sau 20 tampoane din fiecare zon prestabil din obiectiv.

` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: Resturile solide (RS) ` se introduc n baloane de sticl sterilizate cu capacitate de cel pu in 500 ml peste care se adaug ap distilat sterilizat n cantitate care s dep easc cu 3-5 cm n l ime materialul recoltat. ` se agit bine pentru omogenizare, ` se filtreaz prin plnii acoperite cu tifon pentru re inerea impurit ilor grosiere. ` flacoanele cu filtratul se las n repaus timp de o or , f r s se agite. ` se scoate o parte din supernatant n a a fel ca pentru fiecare RS s r mn cca. 75 -100 ml filtrat n balon. ` se centrifugheaz la 3000 ture/ minut, timp de 30 de minute

` lichidul supernatant se elimin i se adaug alt RS din aceia i zon din alt obiectiv pn la epuizarea RS din zona stabilit din toate obiectivele. ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: Resturile lichide (RL) ` se prelucreaz ca i RS cu diferen a c nu se mai adaug ap distilat omogenizare. i se elimin faza de

` lichidul r mas dup desc rcarea tampoanelor de sanita ie (Ts) se introduce peste RS din zona respectiv nainte de prelucrare sau se prelucreaz ca RL. ` Resturile prelucrate se controleaz bacteriologic ` Rezultatul negativ la toate resturile prelucrate permite efectuarea testului de sanita ie prin bioprob pe cobai. ` Acest test se bazeaz pe sensibilitatea i receptivitatea cobaiului fa bovis. ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: ` Pentru acest test se folosesc numai cobaii care au avut reac ii la tuberculinare, realizat cu cel pu in cinci zile nainte. ` Din fiecare inocul se injecteaz subcutanat, cte 3 cobai cu 0,5 ml inocul fiecare. ` Dup inoculare cobaii vor fi bine hr ni i i ngriji i timp de 90 de zile de la data inocul rii. ` Dup 21 de zile de la inoculare, se controleaz prin palpare, apari ia nodulului la locul unde a fost inoculat i hipertrofia limfonodului ingvinal drept. ` Dac aceste modific ri sunt prezente, unul din animalele respective din fiecare lot de 3 cobai va fi sacrificat pentru cercetarea leziunilor i pentru examenul bacterioascopic. ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: ` Biotestul pe cobai este pozitiv n cazul prezen ei modific rilor caracteristice n tuberculoz la un singur cobai, indiferent de perioada de apari ie a acestora i sunt prezen i bacilii alcoolo- acido- rezisten i n frotiurile colorate Ziehl- Neelsen, realizate din organele cu leziuni. ` Biotestul pe cobai este negativ atunci cnd sunt absente leziunile caracteristice tuberculozei (sau neconfirmarea bacterioscopic a tuberculozei) la to i cobaii inocula i. ` Rezultatul pozitiv la unul sau mai multe inocule impune refacerea decontamin rii finale la toate obiectivele att din interior ct i din exterior, precum i reluarea procesului de biosterilizare n platforma de gunoi prin refacerea acesteia. ` Eficien a decontamin rii pentru locul recolt rii se apreciaz astfel: de Mycobacterium

n cazul unor viroze, cum este febra aftoas : ` testele bacteriologice pentru aprecierea eficien ei decontamin rii nu sunt eficiente, deoarece unele decontaminante au efect antibacterian foarte bun, dar sunt pu in active fa de virusuri. ` pentru controlul eficien ei decontamin rilor de necesitate finale se recomand practicarea bioprobei pe vi el. ` Aprecierea eficien ei decontamin rii generale n cazul evolu iei unor boli cu difuzibilitate mare se poate face prin: ` utilizarea animalelor santinel .

` p s ri, purcei i alte specii de animale, libere de anticorpi specifici, fiind l sate s circule libere ntr-un obiectiv, sunt urm rite clinic i serologic. ` n acest scop se folosesc un num r de cel pu in 10 animale la vrsta la care sunt mai receptive la infec ia specific . ` durata desf ur rii testului trebuie s fie de 3 pn la 5 ori mai mare dect perioada de incuba ie a bolii asanate