PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA:Limba si literatura romana PROFESOR:Sandu Magdalena CLASA:a V- a SUBIECTUL: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu TIPUL LECTIEI: de analiza a unui text epic DATA: 10. 04. 2008 OBIECTIVE GENERALE:
Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare. Dezvoltarea competentelor de argumentare si gandire critica. Argumentarea in scris sau oral a opiniilor proprii..

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili: 1. Să prezinte conţinutul textului studiat ; 2. Să identifice personajele din text ;
3. Să identifice în text trăsăturile operei epice.

VALORI SI ATITUDINI:
Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice. Interiorizarea noilor cunostinte in sistemul propriu de valori estetice.

1

Compunerile şcolare Ed. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: - Popa Marinela. 2004 Sandu Elena.Text-suport: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu STRATEGIA DIDACTICA METODE SI PROCEDEE: . Niculescu. 2005 - 2 . pe grupe.explicatia. . FORME DE ORGANIZARE: . Polirom. manualul. .Timp: 1 ora 2.conversatia.a 3.Capacitatile receptive normale ale elevilor de clasa a V. tabla.fise de lucru.activitate frontala. . Literatura română Ed.organizator grafic.lectura anticipativă MIJLOACE DE INVATAMANT: .RESURSE EDUCATIONALE: 1.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Se vor parcurge urmatoarele etape: . dovedind . Se procedează la fel până la finalul textului.narator .spaţiu .invatare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Stabilirea ordinii in clasa.Se rezolvă un exerciţiu prin care sunt identificate personajele din text. Exerciţiul 5.Prezentarea continuturilor si a sarcinilor de invatare ( 25min) Lectura anticipativă . Conversaţia 4. Se realizează verificarea cunoştinţelor anterior dobândite de către elevi referitoare la caracteristicile operei epice: .moduri de expunere Profesorul anunta tema noii lectii si obiectivele acesteia: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu.Li se cere elevilor să citească atent textul.Între timp profesorul realizează şi el la tablă tabelul din fisa elevilor. cunoaştere sau . op.personaje . fiecăruia atribuindu-se câte o caracteristică şi câte o acţiune. sau corectându-se eventualele erori de exprimare. inregistrarea absentilor. Elevii isi pregatesc cartile si caietele. făcându-se aprecieri verbale. pregatirea clasei pentru lectie.Momentul organizatoric( 2 min) 2.autor . . Elevii spun tot ce ştiu referitor la opera epică.Elevii rezolvă sarcina de lucru. Metode Organizator grafic 3. . să identifice personajele şi să aplice noţiunile despre opera epică pe textul studiat.Captarea atentiei ( 2 min) Elevii noteaza titlul lectiei in caiete.Elevii citesc textul şi formulează ipoteze care sunt notate în tabelul de pe fişa de lucru.Se realizează pe parcursul conducerii învăţării. în momentul în care prima secventa este intreruptă.Li se împart elevilor fişe cu textul ce trebuie parcurs şi cu sarcinile de lucru.Asigurarea feed back-ului (10 min) Elevii sunt atenti la ora si dau raspunsuri bune. În el notează toate ipotezele emise de elevi. Li se atrage atenţia elevilor că la finalul orei vor fi capabili să prezinte conţinutul textului.timp .Se citesc pe rand secvenţele de text şi se confruntă cu ipotezele emise anterior citirii fiecăreia dintre ele. Activitatea de predare .Secventele lectiei 1. .Verificarea temei si reactualizarea cunostintelor( 10min) Ob. . 4 . se formulează întrebări privitoare la cursul evenimentelor.

5 .

Anexa 1 Ciorchine: Opera epică 6 .

Anexa 2 Lectura predictivă: Ce crezi că se va întâmpla? Ce s-a întâmplat? 7 .

Anexa 3 Reteaua personajelor: Însusire: Însusire: Însusire: Însusire: Personaj: Personaj: Personaj: Personaj: Acţiune: Acţiune: Acţiune: Acţiune: 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful