PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA:Limba si literatura romana PROFESOR:Sandu Magdalena CLASA:a V- a SUBIECTUL: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu TIPUL LECTIEI: de analiza a unui text epic DATA: 10. 04. 2008 OBIECTIVE GENERALE:
Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare. Dezvoltarea competentelor de argumentare si gandire critica. Argumentarea in scris sau oral a opiniilor proprii..

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili: 1. Să prezinte conţinutul textului studiat ; 2. Să identifice personajele din text ;
3. Să identifice în text trăsăturile operei epice.

VALORI SI ATITUDINI:
Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice. Interiorizarea noilor cunostinte in sistemul propriu de valori estetice.

1

pe grupe.organizator grafic. 2004 Sandu Elena. Polirom. .Timp: 1 ora 2. 2005 - 2 .lectura anticipativă MIJLOACE DE INVATAMANT: . MATERIAL BIBLIOGRAFIC: - Popa Marinela.Capacitatile receptive normale ale elevilor de clasa a V.fise de lucru.conversatia.Text-suport: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu STRATEGIA DIDACTICA METODE SI PROCEDEE: . Compunerile şcolare Ed.RESURSE EDUCATIONALE: 1. Literatura română Ed. tabla.activitate frontala. Niculescu. FORME DE ORGANIZARE: . . manualul.explicatia. .a 3.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Secventele lectiei 1. op.moduri de expunere Profesorul anunta tema noii lectii si obiectivele acesteia: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu. fiecăruia atribuindu-se câte o caracteristică şi câte o acţiune. Elevii spun tot ce ştiu referitor la opera epică. .Prezentarea continuturilor si a sarcinilor de invatare ( 25min) Lectura anticipativă . Exerciţiul 5. făcându-se aprecieri verbale.Li se cere elevilor să citească atent textul.narator . Se realizează verificarea cunoştinţelor anterior dobândite de către elevi referitoare la caracteristicile operei epice: .autor . în momentul în care prima secventa este intreruptă.Captarea atentiei ( 2 min) Elevii noteaza titlul lectiei in caiete.Elevii citesc textul şi formulează ipoteze care sunt notate în tabelul de pe fişa de lucru.Verificarea temei si reactualizarea cunostintelor( 10min) Ob.Elevii rezolvă sarcina de lucru. 4 .spaţiu . cunoaştere sau . Li se atrage atenţia elevilor că la finalul orei vor fi capabili să prezinte conţinutul textului.Între timp profesorul realizează şi el la tablă tabelul din fisa elevilor.Li se împart elevilor fişe cu textul ce trebuie parcurs şi cu sarcinile de lucru.Momentul organizatoric( 2 min) 2. . se formulează întrebări privitoare la cursul evenimentelor. sau corectându-se eventualele erori de exprimare. Se procedează la fel până la finalul textului. Conversaţia 4. Activitatea de predare . dovedind . Se vor parcurge urmatoarele etape: .personaje .Se realizează pe parcursul conducerii învăţării. Metode Organizator grafic 3. pregatirea clasei pentru lectie.Se rezolvă un exerciţiu prin care sunt identificate personajele din text. să identifice personajele şi să aplice noţiunile despre opera epică pe textul studiat. inregistrarea absentilor.invatare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Stabilirea ordinii in clasa.timp . .Asigurarea feed back-ului (10 min) Elevii sunt atenti la ora si dau raspunsuri bune. În el notează toate ipotezele emise de elevi.Se citesc pe rand secvenţele de text şi se confruntă cu ipotezele emise anterior citirii fiecăreia dintre ele. . Elevii isi pregatesc cartile si caietele.

5 .

Anexa 1 Ciorchine: Opera epică 6 .

Anexa 2 Lectura predictivă: Ce crezi că se va întâmpla? Ce s-a întâmplat? 7 .

Anexa 3 Reteaua personajelor: Însusire: Însusire: Însusire: Însusire: Personaj: Personaj: Personaj: Personaj: Acţiune: Acţiune: Acţiune: Acţiune: 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful