PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA:Limba si literatura romana PROFESOR:Sandu Magdalena CLASA:a V- a SUBIECTUL: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu TIPUL LECTIEI: de analiza a unui text epic DATA: 10. 04. 2008 OBIECTIVE GENERALE:
Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare. Dezvoltarea competentelor de argumentare si gandire critica. Argumentarea in scris sau oral a opiniilor proprii..

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili: 1. Să prezinte conţinutul textului studiat ; 2. Să identifice personajele din text ;
3. Să identifice în text trăsăturile operei epice.

VALORI SI ATITUDINI:
Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice. Interiorizarea noilor cunostinte in sistemul propriu de valori estetice.

1

manualul.explicatia. Compunerile şcolare Ed.Timp: 1 ora 2.fise de lucru.Text-suport: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu STRATEGIA DIDACTICA METODE SI PROCEDEE: . pe grupe.lectura anticipativă MIJLOACE DE INVATAMANT: . 2004 Sandu Elena.Capacitatile receptive normale ale elevilor de clasa a V. tabla.a 3. Polirom. Literatura română Ed. Niculescu. FORME DE ORGANIZARE: .RESURSE EDUCATIONALE: 1. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: - Popa Marinela. . 2005 - 2 .activitate frontala. . .organizator grafic.conversatia.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Momentul organizatoric( 2 min) 2. pregatirea clasei pentru lectie. Li se atrage atenţia elevilor că la finalul orei vor fi capabili să prezinte conţinutul textului. Se realizează verificarea cunoştinţelor anterior dobândite de către elevi referitoare la caracteristicile operei epice: .Asigurarea feed back-ului (10 min) Elevii sunt atenti la ora si dau raspunsuri bune.Verificarea temei si reactualizarea cunostintelor( 10min) Ob. Se vor parcurge urmatoarele etape: . .spaţiu .Captarea atentiei ( 2 min) Elevii noteaza titlul lectiei in caiete. Activitatea de predare . Metode Organizator grafic 3.narator .Li se împart elevilor fişe cu textul ce trebuie parcurs şi cu sarcinile de lucru. dovedind . .Se citesc pe rand secvenţele de text şi se confruntă cu ipotezele emise anterior citirii fiecăreia dintre ele. . făcându-se aprecieri verbale.invatare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Stabilirea ordinii in clasa.Elevii citesc textul şi formulează ipoteze care sunt notate în tabelul de pe fişa de lucru. cunoaştere sau . Elevii spun tot ce ştiu referitor la opera epică.Secventele lectiei 1. op.Între timp profesorul realizează şi el la tablă tabelul din fisa elevilor.Prezentarea continuturilor si a sarcinilor de invatare ( 25min) Lectura anticipativă . Conversaţia 4. Elevii isi pregatesc cartile si caietele. În el notează toate ipotezele emise de elevi.Se rezolvă un exerciţiu prin care sunt identificate personajele din text. Exerciţiul 5.autor .timp . . 4 .personaje .Se realizează pe parcursul conducerii învăţării. inregistrarea absentilor. Se procedează la fel până la finalul textului.moduri de expunere Profesorul anunta tema noii lectii si obiectivele acesteia: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu. se formulează întrebări privitoare la cursul evenimentelor. să identifice personajele şi să aplice noţiunile despre opera epică pe textul studiat.Elevii rezolvă sarcina de lucru.Li se cere elevilor să citească atent textul. în momentul în care prima secventa este intreruptă. sau corectându-se eventualele erori de exprimare. fiecăruia atribuindu-se câte o caracteristică şi câte o acţiune.

5 .

Anexa 1 Ciorchine: Opera epică 6 .

Anexa 2 Lectura predictivă: Ce crezi că se va întâmpla? Ce s-a întâmplat? 7 .

Anexa 3 Reteaua personajelor: Însusire: Însusire: Însusire: Însusire: Personaj: Personaj: Personaj: Personaj: Acţiune: Acţiune: Acţiune: Acţiune: 8 .