Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Descrierea fenomenului fizic al nc lzirii Ohmice rezistive prin conduc ie direct A)Principiul const n amplasarea produsului de nc lzit ntre doi electrozi alimenta i de la o surs de tensiune alternativ , (U). Curentul electric care se stabile te n circuit este func ie de conductivitatea electric a fluidului W (inversa rezistivit ii electrice V) i de factorul geometric al electrozilor (K). Puterea electric implicat (P) reprezint puterea termic disipat prin efect Joule.

P ! U 2W K -conductivitatea electric (reprezint capacitatea de trecere a curentului printr-un material)[S/m] K-coeficient care tine de forma si de caracteristicile electrozilor
nu exist nici o leg tur a puterii disipate cu temperatura pere ilor i nici cu regimul de curgere a fluidului, ci numai de conductivitatea termic a produslui,...

nc lzirea ohmic reprezint o nc lzire volumic , ceea ce constituie f r dubii unul dintre atuurile principale, deoarece ntreaga mas a produsului de tratat se nc lze te simultan i uniform oricare ar fi dimensiunea volumului i grosimea produsului. Deci n interiorul incintei nu exist un gradient termic, fapt care genereaz multiple consecin e : -pot fi nc lzite prduse cu propriet i de conductivitate sc zute (l), -produsele cu grosimi mari nu mai constituie un obstacol, deoarece puterea volumic ridicat i cu o geometrie adaptat , pot fi diminuate pierderile de sarcin , -este u or de realizat nc lziri pentru produse eterogene. Optional -La baza nc lzirii rezistive st legea lui Joule care se enun astfel: Atunci cnd un curent electric, de intensitate I parcurge un material sau substan conductoare, n acesta are loc o conversie a energiei electrice absorbite n energie c aloric , a a nct:

W ! RI 2 t !

U2 t ?J A R

unde: R rezisten a electric a materialului conductor ?;A; I Intensitatea curentului electric ?AA; U diferen a de poten ial electric ntre bornele de conectare a conductorului ?VA; t timpul n care curentul parcurge conductorul ?sA.

B) n cazul practic al nc lzirii Ohmice prin conductia electric , toate aceste fenomene sunt ns interdependente. Astfel, n cazul nc lzirii Ohmice a unui fluid n circula ie sunt prezente cele trei fenomene fizice principale (hidrodinamic, termic i electric), cuplate mutual. Se impune o n elegere corect a acestor cuplaje, n special n cazul proiect rii unor prototipuri, activitate care implic analize numerice pentru modelarea ntregului sistem. nc lzirea Ohmic se aplic lichidelor care con in ioni liberi, respectiv lichidelor cu caracteristici conductive electric. Sarcinile ionice con inute n fluid sunt antrenate n mi care sub ac iunea unui cmp electric. Direc ia i viteza de deplasare a acestora depinde de sensul cmpului electric i de polaritatea sa (anioni sau cationi). Deplasarea ionilor este nso it de o degajare de c ldur n ns i miezul lichidului, care poate fi explicat prin legea lui Joule.

Electric

Hidro-dinamic

Q(T)

Termic Disipare vscoas

Cuplaj hidrodinamic-termic Cuplaj electric termic -n sensul electric-termic, energia electric disipat volumic prin efect Joule ac ioneaz direct asupra cmpului termic i constituie unul dintre cuplajele esen iale.O discontinuitate sau o concentrare a liniilor de curent accentueaz fenomenul local; -Invers n sensul termic-electric exist un gradient de temperatur care modific conductivitatea electric i permitivitatea, fapt care influen eaz cmpul electric; n afara unor cazuri particulare, cuplajul electric-termic poate fi modelat utiliznd legea lui Joule cu condi ia de a controla varia ia conductivit ii fluidului cu temperatura. -n sensul hidrodinamic-termic, din cauza efectelor vscozit ii, particulele fluidului sunt ncetinite n vecin tatea pere ilor, acolo unde sta ioneaz mai mult timp ntr-un loc i se nc lzesc mai mult. Pe de alt parte pentru fluide foarte vscoase trebuie inut cont de energia disipat prin frec ri interne; -n sens termic- hidrodinamic, nc lzirea influen eaz vscozitatea i deci regimul de curgere. Cuplajul hidrauluic-termic influen eaz puternic calitatea nc lzirii i poate fi analizat n mod corect doar prin tehnici numerice

Cuplaj electrichidrodinamic - n sensul hidrodinamic-electric se poate neglijeaz acest cuplaj ce prezint o influen mai redus dect celelalte. n acest caz apare o for electric datorit existen ei gradientului de temperatur care modific curgerea; -n sens invers electrichidrodinamic,datorit sarcinilor libere n mi care se modific densitatea de curent. Cuplajul electric hidrodinamic se poate neglija n cele mai multe cazuri.

3.
a)

Domeniul de participare eficient a modului de transfer termic prin radia ie i prin convec ie

Preponderent prin convec ie

Preponderent prin radia ie

500

1000

b)

i i t f ti ti i ti

t t Variatorul tati t l i i t i ii li t l ii l ii f ti t t l i it i . tf l i f i i i t t t i

i i tit it

l l tili

i t i t ti t ii i t

Variatoare u t iere e und n unghi de az l j l t i t t f i t li ii l l t i i t i l i, it l t i ii i i l 0l 100 %. A t i i f it l f t fi if t i . Ea t i adaptabil pecial c l it arel r cu constant de ti p termic redus sau care necesit o foarte mare preci ie de reglare. Acest tip de ariator nu produce fluctua ii asupra re elei dar consum energie reacti , ia r prin curen i armonici de rang impar, nemultiplu de 3 consum putere deformant . Perturba iile armonice pot fi importante n func ie de tipul de ariator i constituie inconvenientul principal al montajului. ecomand ri : omanda n unghi de faz , n func ie de fluidul tratat, se va monta n amonte sau n aval un transformator.Acest sistem de dozare a puterii prezint inconvenientul c conduce la un factor de putere mediocru i la efecte de poluare armonic i generare de perturba ii flicker.

ti lt ti t . A t ii li t l ti i t l . i i t i lt i l ti , t l i ii i l it t i l t t l . t