Sunteți pe pagina 1din 27

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

ORGANIZAREA ACTIVITATII LOGISTICE LA SOCIETATEA COMERCIALA BOROMIR PROD

Diconescu Florin Marketing Anul III ID Grupa 1764

Cap. I Prezentarea societatii Boromir Prod

Denumirea societatii comerciale: S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzau Sediul social: str. Santierului nr.37, Buzau Numarul de telefon/fax: 0238/436646, 0238/446705 Cod de identificare fiscala: RO 1145077 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/184/1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :- B.V.B. Capitalul social subscris si varsat: 12.358.949,60 lei Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, in forma materializata, evidentiate in registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti; valoarea nominala a actiunilor este de 0,1 ron/actiune; numarul actiunilor emise de societate este de 123.589.496;

Societatea provine din fosta Intreprindere de Morarit-Panificatie Buzau. Reorganizarea ca societate pe actiuni a fost aprobata prin H.G. nr.1353/1990 prin preluarea integrala a patrimoniului I.M.P. Buzau sub denumirea de S.C. Spicul S.A. Buzau. In cursul anului 2002 are loc schimbarea denumirii societatii S.C. Spicul S.A. in S.C. BOROMIR PROD S.A. Principalele activitati sunt: macinarea cerealelor, fabricarea si comercializarea produselor de morarit - panificatie, patiserie, cofetarie si comert. Societatea BOROMIR PROD S.A. are doua sucursale, una la Iasi si cealalta la Slobozia. S.C. BOROMIR PROD S.A. a cumparat in luna ianuarie 2008 un apartament, situat in intravilanul municipiului Iasi, strada Ciurchi nr. 123, bloc E3, scara A, etaj 2,judetul Iasi, amplasat in sectorul cadastral 50, avand nr. Cadastral 2651/1/II/2, inscris in Cartea Funciara nr. 17145 a localitatii cadastrale Iasi, cu o suprafata utila de 64,68 mp. Achizitia a fost inregistrata in conformitate cu incheierea de autentificare nr. 169/2008, anul 2008, luna ianuarie, ziua 18; De asemenea, SC BOROMIR PROD SA a cumparat in luna iunie 2008 un imobil spatiu comercial , in suprafata construita de 74.09 mp, si in suprafata utila de 63.47 mp, impreuna cu suprafata de 74.09 mp teren aferent, situat in municipiul Buzau,cartier Micro 5, adiacent bl.17, judetul Buzau, cu numar cadastral 2250, inscris in Cartea Funciara nr.14427 a unitatii administrative teritoriale Buzau, conforn incheierilor de Carte Funciara nr. 14427 din 16.04.2004
1

data de judecatoria Buzau, Biroul de Carte Funciara, si nr.19733 din 2.06.2008 data de O.C.P.I. Buzau. Consiliul de Administratie este format din: Sava Constantin presedinte CA Director general - 43 ani, inginer absolvent TCM 1990, presedinte CA si Director General din anul 2000. Sava Constantin este actionar al societatii si detine un numar de 1.061.858 actiuni Boromiz Constantin membru CA - 43ani, inginer, absolvent TCM 1990, Dir. General Boromir Ind Rm. Valcea, membru in CA din anul 2000. Boromiz Constantin este reprezentantul S.C.BOROMIR IND SRL Rm.Vilcea, care la data de referinta 24.03.2008 detinea un numar de 76.070.704 actiuni Frintu George membru CA - 44 ani, Dir. General Boromir Ind suc. Deva, membru in CA din anul 2000. Frintu George este reprezentantul S.C.BOROMIR IND SRL sucursala Deva 4. Raileanu Vasile membru CA - 55 ani, prof. univ. dr. In cadrul catedrei de Contabilitate Audit si Control de Gestiune ASE Bucuresti, membru in CA din anul 2007 5. Dinu Filon-Viorel membru CA - 47 ani, inginer absolvent TCM 1986, Dir. General Suc. Slobozia, membru in CA din anul 2007 Elemente de evaluare generala: profit brut : 7.643.670 ron cifra de afaceri : 162.445.501 ron export costuri totale : 245.698.515 ron procentul din piata detinut : 0,75% la nivel national. Descrierea principalelor produse realizate a) Produse de panificatie, patiserie, cofetarie se realizeaza o gama larga de produse de panificatie, ponderea cea mai mare fiind painea alba in procent de 63% din totalul produselor de panificatie. In anul 2008, s-a macinat grau in cantitate mai mica fata de 2007 cu 3.69 %. La sucursala Iasi principalele produse realizate au fost: paste fainoase si mustar. La sucursala Slobozia principalul obiect de activitate este macinatul cerealelor.
2

b) Dezvoltarea activitatii de morarit si panificatie: -realizarea de produse cu valoare ridicata (fainuri speciale), diversificarea gamelor de produse ambalate la punga, diversificarea sortimentelor de panificatie si a produselor dietetice; -imbunatatirea canalelor de distributie (marirea numarului de distribuitori si a numarului de clienti, listarea de produse in lanturi de magazine); -optimizari ale procesului de productie (automatizari ale sistemelor), randamente crescute; -diversificarea produselor traditionale: game de produse, diferite gramaje, continut etc; achizitionarea de noi spatii comerciale; -marirea capacitatilor de productie pentru a acoperi solicitarile de varf din piata comerciala; surse de finantare proprii sau atrase. Din punct de vedere al impactului activitatii asupra mediului inconjurator societatea are implementat sistemul de management al mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2005. Identificarea aspectelor de mediu ia in considerare: emisiile de aer; deversarile in apa; utilizarea materiilor prime si a resurselor naturale; utilizarea energiei; energie emisa (caldura, radiatii, vibratii); deseuri si subproduse.

Pentru evitarea incalcarii legislatiei privind protectia mediului, societatea si-a elaborat proceduri referitoare la pregatirea pentru situatiile de urgenta si capacitatii de raspuns care sunt adecvate necesitatilor sale particulare, planuri de gestionare a deseurilor generate de fiecare sector. La sfarsitul anului 2008 societatea inregistreaza un numar de 1336 salariati . Din total personal 351 salariati sunt cu studii superioare, 745 cu studii medii, din care 514 muncitori calificati si 240 muncitori necalificati. Se asigura perfectionarea si instruirea continua a personalului prin programe de instruire si perfectionare atat la nivelul societatii cu personal de specialitate cat si cu alte institutii de specialitate. Salariatii din societate nu sunt organizati in sindicat, negocierile purtandu-se intre patronat reprezentat de conducerea societatii si salariati desemnati din randurile lor. Raporturile de munca sunt reglementate prin contractul colectiv de munca. Nu s-au inregistrat conflicte de munca intre conducere si salariati.

Organigrama S.C BOROMIR PROD S.A

S.C BOROMIR PROD S.A nu apeleaza la servicii specializate de logistica, ci activitate desfasurata in acest sens se realizeaza in inteoriorul companiei. Directorul departamentului de logistica din cadrul societatii este persoana desemnata sa controleze si sa se implice pentru ca activitatile de logistica sa fie implementate corect si sa contribuie la bunul mers al societatii. Tot directorul de logistica planifica, indrum si controleaz activitatea de contractare (unde se preteaza), aprovizionare, receptie, distributie si consum a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe necesare societatii urmarind legalitatea documentelor intocmite. Prin urmare societatea isi organizeaza si planifica si controleaza cursurile de marfuri impreuna cu cele de informatii legate de acestea incepand de la achizitionarea produselor pana la livrarea acestora catre clienti. Gradul de implicare in activitati logistice este ridicat avand in vedere faptul ca departamentul de logistica este in permanenta preocupare in gasirea celor mai bune solutii de imbunatatire a sistemului logistic. Activitatea logistica a societatii incepe odata cu primirea unei comenzi din partea clientului si continua cu procesarea comenzii, transmiterea de instructiuni catre depozit, depozitarea materialelor de constructii in halele de depozitare apartinand firmei si expedierea marfurilor solicitate.

Cap. II Descrierea activitatilor de asigurarea productiei si distributie

2.1 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face din surse indigene. Evaluarea furnizorilor se face conform procedurilor stabilite prin sistemul de management al calitatii SRN / ISO 22000/ 2005 (formular de evaluare cu punctaj maxim 20 puncte, admis 15 puncte). Se evalueaza calitatea, modalitatile si termenele de plata, preturile, impactul asupra mediului, termenele de livrare si criterii specifice. Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face in functie de capacitatea spatiilor de depozitare (pentru grau), dimensiunea stocurilor, termene de valabilitate. Materialele folosite in procesul de fabricatie sunt: drojdie stoc minim doua zile; margarina aprovizionare saptamanala; sare, zahar aprovizionare lunara; ambalaje, etichete aprovizionare lunara.

Cantitatile de resurse materiale din anii 2007-2009, dar si societatilor ce au asigurat aprovizionarea sunt urmatoarele: Anul Materii prime Drojdie Cantitate achizitionata Pretul Aprovizionarea s-a realizat de la: Faina Cantitate achizionata Pretul Aprovizionarea s-a realizat de la: Sare Cantitate achizionata Pretul Aprovizionarea s-a realizat de la: Zahar 2007 1.920.000 kg 1 leu/kg S.C SERV DISTRIBUTION S.R.L 33.400.000 kg 2.15 lei/kg S.C BGS TRADE S.R.L 400.000 KG 1.2 lei/kg S.C OLYMPIA S.R.L 2008 1.870.000 1.1 lei/kg S.C FALA S.R.L 2009 1.750.000 1.3 lei/kg S.C FALA S.R.L

30.600.000 2.50 lei/kg S.C BGS TRADE S.R.L 350.000 KG 1.4 lei/kg S.C OLYMPIA S.R.L

31.500.000 2.95 lei/kg S.C AKTIV SERV S.RL 390.000 KG 1.6 lei/kg S.C AGREX S.R.L

Cantitate achizitionata Pretul Aprovizionarea s-a realizat de la: Margarina Cantitate achizionata Pretul Aprovizionarea s-a realizat de la:

22.520.000 KG 2.80 LEI/KG S.C OLIVER M.O.R S.R.L 560.000 KG 3.20 lei/kg S.C ROYAL BRINKERS S.R.L

21.350.000 KG 3.20 LEI/KG S.C OLIVER M.O.R 450.000 KG 3.90 lei/kg S.C ROYAL BRINKERS S.R.L

23.400.000 KG 3.50 LEI/KG S.C ZIMBRU EXIM S.R.L 500.000 KG 4.20 Lei/kg S.C ROYAL BRINKERS S.R.L

Pe baza acestui tabel putem observa: Cantitatile de materii prime din perioada 2007-2009 au fluctuat de-a lungul timpului, anul 2008 reprezentand o scadere in acest sens la toate catergoriile de materii prime folosite de S.C BOROMIR PROD , si anume: faina, zahar, sare, drojdie si margarina. Preturile la aceste materii prime au cunoscut de asemenea fluctuatii, insa trendul general este de crestere la toate categoriile. Faptul ca de-a lungul timpului furnizorii de materii prime s-au schimbat , chiar de la an la an are efecte nefavorabile asupra activitatii societatii BOROMIR PROD S.A . Schimbarea furnizorilor poate avea implicatii si asupra activitatii logistice, poate duce la ingreunarea acesteia sau la intarzierea comenzilor si a proceselor de lucru.

Pentru a ilustra cat mai bine fluctuatiile materiilor prime, am realizat urmatoarele grafice:

Acest grafic ilustreaza evolutia cantitatilor de materii prime la S.C BOROMIR PROD S.R.L in perioada 2007-2009.

Acest grafic ilustreaza evolutia preturilor la principalele materii prime achiziotionate de S.C BOROMIR PROD S.A in perioada 2007-2009.

2.2 Evaluarea activitatii de vanzare Vanzarea produselor de morarit Vanzarea produselor de morarit in anul 2008 a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2007, atat in cadrul retelelor gen key-account cat si in cadrul distributiei locale. In ceea ce priveste evolutia pentru urmatorii 5 ani se estimeaza a crestere a vanzarilor cu 10% pe an. Produsele de morarit au inregistrat o pondere de 16.75% in totalul vanzarilor ca produse finite catre diversii clienti, si o pondere de 28.2% in totalul vanzarilor in cadrul depozitelor de distributie. Se estimeaza o crestere a fainurilor industriale de 7% pentru anul 2009 prin atacarea segmentului de mici consumatori. Vanzarea produselor de panificatie
9

Produsele de panificatie au inregistrat o crestere in vanzari, fata de anul 2007, cresterea fiind cu aprox 3.55 % . Atat produsele de panificatie proaspete cat si cele ambalate, sut distribuite atat in Buzau, cat si in localitatile limitrofe, din judetele Vrancea, Prahova, Ialomita si Braila. Punctele de productie pentru produsele de panificatie sunt situate in municipiul Buzau si orasul Ramnicu Sarat. Distributia produselor de panificatie de la punctele de productie, se realizeaza astfel: de la punctul de productie Ramnicu Sarat sunt aprovizionate localitatile limitrofe acestui oras, cat si localitatile limitrofe judetului Buzau, situate in judetul Vrancea; de la punctul de productie Buzau sunt aprovizionate: municipiul Buzau, orasele Patarlagele, Nehoiu, Pogoanele, localitati ale judetului Buzau, cat si localitati situate in judetele limitrofe Buzaului. Vanzarea produselor de panificatie, inregistreaza o pondere de 24.33% in cadrul vanzarilor ca produse finite catre diversi clienti. Vanzarea produselor din grup Reorganizarea activitatii de vanzare a produselor din GRUPUL BOROMIR a dus la cresterea vanzarilor fata de anul 2007 atat la distribuitori cat si la marile retele de vanzari cu amanuntul sau cash-carry, ponderea in vanzarile de marfuri in cadrul depozitelor de desfacere fiind de 47%. Descrierea situatiei concurentiale Impactul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana creeaza o transparenta in piata si reguli clare. Avantajele aderarii: y y y forta de munca calificata capacitati de productie ce pot prelua in orice moment golurile din piata produse relizate insistem de management al calitatii ISO 9001 si in sistem de supraveghere HACCP.

Dezavantajele aderarii: mediu concurential neloial piata neagra, cu tot ce cuprinde forta de munca la negru; cota ridicata de T.V.A. aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si alinierea la normele cerute de aceasta, a condus pe de o parte la inchiderea unor unitati de specific din domeniul moraritpanificatie cu o relaxare a pietei iar pe cealalta parte alte unitati au parcurs un proces de modernizare sau chiar s-au deschis unele noi de mare productivitate, acoperind golul creat.

Atentie trebuie acordata si dezvoltarii segmentului mediu de firme concurente, in special in domeniul morarit, companii dezvoltate de producatorii de panificatie ce au optat sa-si produca singuri materia prima si care se dovedesc cu un grad ridicat de abilitate in politicile comerciale.
10

Se estimeaza ca in perioada imediat urmatoare va fi o dinamica puternic crescatoare a relatiilor concurentiale cu schimbari semnificative pe piata national-europeana atat in domeniul moraritului cat si a produselor zaharoase si un impact ceva mai redus pentru panificatie. In acest sens devine vitala dezvoltarea de noi relatii comerciale si ridicarea tuturor relatiilor comerciale la un INALT NIVEL AL CALITATII LOR, care sa asigure cresterile prognozate; se impun masuri de instruire la nivel ridicat al fortei de vanzare atat in privinta suportului tehnic.

2.3 Tipul si gama de marfuri la S.C BOROMIR PROD S.A S.C BOROMIR PROD S.A este o societate ce a cunoscut succesul la noi in tara, situanduse printre preferatele romanilor in domeniul de panificatie. Pentru intarirea acestei afirmatii, prodului anului 2009 in Romania este: In urma participarii la Concursul Produsul Anului Romania 2009, COZONACUL BOROMIR CU CREMA DE NUCI a fost desemnat castigator de catre consumatorii romani la categoria Produse de Patiserie. Acest fapt a insemnat incununarea eforturilor unei echipe bine pregatite si a calitatilor unuia dintre produsele cele mai rafinate din gama de produse Boromir. Calitatile COZONACULUI BOROMIR CU CREMA DE NUCI se datoreaza atat unei atente urmariri a procesului de fabricatie, cat si retetei bogate in ingrediente naturale si de cea mai buna calitate, atent selectionate.

Gama de produse la aceasta societate este diversificata si se prezinta astfel: Produsele de panificatie:

11

Franzela alba

O paine sanatoasa, cu o crusta crocanta ce protejeaza miezul fin-paine integrala

Pentru un sandwich cat se poate de sanatos, cu o coaja moale si delicata si cu miez bogat in minerale si vitamine- paine cu secara

Bagheta frantuzeasca proaspata, cu miez elastic si pufos, gust deosebit.

12

Foietaj cascaval

Cozonacii sunt renumiri de la aceasta companie datorita calitatilor sale foarte apreciate.

Croissant cu vin spumant

13

In afara de aceste produse ce fac parte din oferta S.C BOROMIR PROD S.A, mai exista in afara de acestea alte produse ce sunt renumite pe piata agroalimentara romaneasca si consumate. 2.4 Aria teritoriala vizata S.C BOROMIR PROD S.A reprezinta o companie ce a cunoscut succesul pe piata agroalimentara romaneasca.Astfel, dezvoltarea acestei afaceri a constituit un prim obiectiv ce trebuie avut in vedere permanent. Contribuind la atingerea acestui obiectiv, societatea s-a raspandit, in present existand centre in:

Aria teritoriala vizata este reprezentata de populatia oraselor Hunedoara, Iasi, Rm Valcea, Sibiu, Buzau.

14

De asememea, exista o politica de distributie a acestei societati, iar produsele sunt raspandite si in jurul acestor orase urmand ca in perioada urmatoatre sa se extinda in mai multe orase din tara productia.De asemenea, este urmarita si posibilitatea de export, insa, momentan extindere la nivel national este o prioritate. 2.5 Canale de distributie, concurenta, preturi, analiza transportului Faptul ca S.C BOROMIR PROD S.A este o societate cunoscuta pe piata agrolimentara romaneasca, astfel ca isi comercializeaza produsele in multe lanturi de hypermarketuri si magazine alimentare. Astfel, canalele de distributie sunt urmatoarele: canalul direct: Producator-Consumator ( in cazul acestui tip se constata ca pretul produselor achizitionate direct de la punctul de lucru sunt mai ieftine); prin intermediari: Producator-Intermediari-Intermediari-Consumatori( in acest caz se observa ca produsele sunt transportate catre anumite magazine de desfacere ceea ce rezulta faptul ca pretul acestora va creste. Acest lucru se explica prin faptul ca sunt introduse costurile de transport, TVA-ul, adaosul comercial etc).

Concurenta: Avand in vedere faptul ca societatea Boromir si-a creat un brand puternic pe piata agroalimentara romaneasca, concurenta reprezinta un factor determinant in obiectivele acestei companii. Este absolut esential ca intr-o astfel de afacere sa tii cont de adversarii tai si sa castigi cat mai multe avantaje competitive. Principalul competitor este Vel Pitar, alaturi de care a progresat si s-a dezvoltat, dezvoltandu-si afacerea in acelasi timp. Insa, in afara de Vel Pitar, S.C BOROMIR mai are si urmatorii competitori: Titan,, Pambac, Dobrogea, Loulis, Ravoca Com Agro Pam Vaslui si Pan Group Craiova. Pentru a face fata concurentei S.C BOROMIR PROD S.A recurge la Programe de productie eficiente corelate cu capacitatile de stocare. Datorita faptului ca sunt produse perisabile, se urmareste in permanenta cererea de pe piata si evolutia competitorilor. Management al calitatii si training profesional pentru managerii din varful companiei. Imbunatatirea calitatii produselor pentru a fi cat mai pe gustul consumatorilor Personal competitiv si motivat pentru a nu avea comenzi intarziate, pierderi financiar, etc. Retehnologizarea utilajelor de productie. Promovarea produselor prin oferte de preturi pentru a atrage si fideliza consumatorii. Pachetele speciale de sarbatori la preturi accesibile.

Transporturile produselor se realizeaza in conditii optime avand in vedere fragilitatea acestora. S.C BOROMIR PROD S.A nu apeleaza la o firma specializata de transporturi, ci
15

dispune de un parc auto de 350 autovehicule. Autovehiculele sunt masini utilitare, iar dezoltarea parcului auto din cadrul acestei societati reprezinta un obiectiv permanent in cadrul societatii, avand in vedere importanta acestuia in distributia la timp a produselor si in perfecta stare. De asemenea, pentru ca acestea s ajung n condi ii bune se stabilesc anumite trasee. Stabilirea rutelor este realizat lund n considerare apropierea filialelor din punct de vedere geografic una de alta i de nevoile acestora de produse. 2.6 Logistica de distributie: transportul, depozitarea, stocarea, manipularea si fluxul informational Toate aceste elemente ce fac parte din activitatea logistica a unei societati sunt foarte importante intr-o activitate agroalimentara avand in vedere perisabilitatea produselor. Insa, pentru un trend ascendent al indicatorilor economico-financiar, elementele ce tin de logistica trebuie astfel corelate incat sa mearga totul la timpul potrivit, locul potrivit. Astfel, pentru a analiza situatia logistica la S.C BOROMIR PROD S.A am conceput un tabel pentru a reflecta cat mai bine situatia actuala: Elemente Ce reprezinta? Cum este implementat la S.C BOROMIR PROD S.A? -Logistica de distributie la S.C BOROMIR PROD S.A este implementata spre o organizare cat mai rapida si optima pentru ca productia sa fie corelata cu cererea de pe piata. Mai exact, societatea urmareste: -sa se asigure in permanenta cu resursele materiale necesare productiei de bunuri. -distributia sa se realizeze conform unor planuri bine determinate pentru a evita pierderile de timp si de bani. Comunicare Cat de benefic este pentru societate imbunatatirea continua a acestui element? -O distributie optima reprezinta un punct forte pentru aceasta societate si ar putea fi luat in calcul ca si un avantaj competitiv. -Pentru BOROMIR , logistica reprezinta o parte din activitatea firmei careia i se acorda o atentie sporita datorita obiectului sau de activitate, producerea si comercializarea de produse de panificatie. -Imbunatatirea continua a distributiei nu poate insemna decat cresterea increderii clientilor, onorarea la timp a comenzilor, optimizarea structurii de productie cu cererea de piata, indeplinirea obiectivelor

1. Logistica distributie

de Logistica de distributie cuprinde toate activitatile care sunt necesare pentru a aduce produsele din punctul lor de finalizare, din intreprinderea producatoare, pana la ultimul punct din canalul de distributie Ansamblul tehnicilor de organizare a fluxurilor de aprovizionare si gestionare a stocurilor de materiale ale firmei ,incluzand: - asigurarea disponibilitatii fizice a resurselor materiale destinate activitatii firmei (logistica in amonte); - punerea la dispozitia diferitelor centre de productie a resurselor necesare (logistica interna);
16

traseul produselor finite de la firma la clientii sai (logistica in aval).

2. Transportul

reprezinta un element important al logisticii intrucat acesta cuprinde mai multe activitati importante: y alegerea celor mai adecvate modalitati de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian, prin conducte); y evaluarea i selectia ofertantilor de servicii de transport, la care apeleaza firma; y consolidarea transporturilor; y stabilirea rutelor de transport; y programarea transporturilor.

eficienta intre colaboratorii si aceasta societate, S.C BOROMIR urmareste un flux informational eficient intre toate componentele logisticii sale. -Comenzile sunt preluate la timp si onorate la data stabilita. Transportul nu este bine definit in cadrul acestei societati.Desi exista programe si planuri pe transport, acestea nu sunt respectate intocmai. Principalele probleme de transport la S.C BOROMIR PROD S.A sunt urmatoarele: nu exista rute de transport clar stabilite intre diferitele centre BOROMIR din tara. Exista mai multe optiuni de transport, insa nu sunt evaluate cele mai bune alternative. Persoanele delimitate sa supervizeze programele de transport nu sunt competente si nu actioneaza

pe termen scurt si mediu ale societatii.

-Imbunatatirea continua a transportului are numai repercursiuni favorabile pentru activitatea S.C BOROMIR PROD S.A si anume: Cresterea rentabilitatii financiare. Optimizarea timpului de distribuire a produselor. Evitarea pierderilor cauzate de deteriorarea produselor pe rutele de transport. Costuri mai scazute prin alegerea celei mai bune alternative.

17

in sensul imbunatatirii acestui element de logistica. 3.Stocarea -este cea de-a doua componenta a logisticii. Se refera la modul cum sunt stocate producele, care sunt conditiile, daca se respecta gradul de umiditatie, incalzire etc. -Stocarea este implementata in cadrul BOROMIR PROD S.A in sensul a avea cat mai putine stocuri pentru o buna circulatie a marfurilor. - Dezvoltarea capacitatii de stocare are numai efecte favorabile asupra societatii. - In cazul in care cererea pe piata pentru un anumit produs, si societatea dispune de capacitate de productie neocupata, sa existe si posibilitatea stocarii. Insa, in cazul in care nu exista stocare, produsele avand un flux continuu, se va putea utiliza depozitele de stocare in beneficiul firmei. -Stocarea este o componenta ce necesita planuri de actiune bine determinate si implementate pentru a evita pierderile. - Depozitarea stocurilor reprezinta o problema de logistica actuala si cu rezolvare imediata. -Imbunatatirea fluxurilor de stocuri poate reprezenta un avantaj competitiv dobandit in fata celorlalti.

4.Depozitarea

-o alta componenta importanta a logisticii prezent n sistemele logistice ale tuturor firmelor. Principalele activitati legate de depozitarea marfurilor sunt: Stabilirea necesarului de spa ii de depozitare; Alegerea amplasamentului depozitelor; Determinarea numarului de depozite necesar; Amplasarea marfurilor n spatiul de depozitare. - n sistemul logistic al firmei, depozitarea marfurilor include un ansamblu de activitati de sustinere,care
18

Cateva exemple de depozite din cadrul BOROMIR PROD S.A : -siloz depozitare faina vrac, capacitate 1.000 tone, situat in Buzau, -depozit faina ambalata, capacitate 600 tone, situat in Buzau - depozit grau , capacitate 4.000 tone, situat in orasul Pogoanele, - depozit grau , capacitate 1.000 tone, situat in localitatea

ajuta la indeplinirea Rusetu, jud, Buzau. obiectivelor de servire a clientilor. Existenta depozitelor este considerata o necesitate pentru numeroase firme.Definitia tipica asociata conceptului de depozit subliniaza ca, in esenta acesta este un spatiu de pastrare a stocurilor de marfuri. Depozitul a fost frecvent definit in literatura de specialitate ca un loc special destinat pentru adapostirea marfurilor depuse spre pastrare, prin consimtamantul reciproc al deponentului si depozitarului. 5. Manipularea -are o pondere considerabila in costurile logistice. Totodata, ea are impact asupra duratei ciclului comenzii si, implicit, asupra nivelului serviciului pentru clienti. Cuprinde urmatoarele activitati: - alegerea echipamentului de manipulare (manuale, mecanizate); -uniformizarea incarcaturilor; -introducerea/prelucrarea materialelor in/din spatiul de depozitare. In cadrul S.C BOROMIR PROD S.A manipularea este implementata astfel: -Alegerea echipamentului de manipulare se realizeaza de catre responsabilii din departamentul de logistica urmand planurile special concepute. sunt analizate incarcaturile si materialele din spatial de depozitare pentru a gestiona cat mai eficient manipularea. Fluxul informational in cadrul S.C BOROMIR PROD S.A nu este tocmai unul eficient pentru societate, si are numeroase lipsuri printer care: -comunicarea intre membrii Imbunatatirea manipularii duce la o depozitarea mult mai buna si contribuie la buna desfasurare a activitatii S.C BOROMIR PROD S.A . - Implementand corect fiecare activitate din cadrul manipularii reprezinta un pas spre o logistica optima pentru societate.

6. informational

Fluxul -este o parte integranta a sistemului logistic, care faciliteaza derularea tururor activitatilor de baza si de sustinere. Principalele activitati sunt: - culegerea si prelucrarea datelor; - analiza informatiilor
19

O eficienta sporita a fluxului informational in cadrul S.C BOROMIr determina o imbunatatire per ansamblu a activitatii, deoarece informatie sta la baza oricarei actiuni si este extrem de importanta ca aceasta sa

- elaborarea rapoartelor necesare (situatia stocurilor, etc); - stabilirea unor proceduri de stocare a datelor; - controlul fluxului de informa ii. Fluxul informational reprezinta totalitatea informa iilor transmise intrun interval de timp de la un emitator de informatie la un receptor prin intermediul canalelor informationale. Acesta este important pentru a asigura desfasurarea unei activitati.

departamentului de logistica este deficitara. -procedurile de stocare a datelor nu sunt delimitate, nu se cunosc prioritatile. - nu se efectueaza controlul fluxului de informatii

fie transmisa corect. In momentul in care se transmite o informatie, trebuie sa se respecte anumite cerinte , si anume: -Informatia trebuie transmisa nedistorsionat; -Transmisia trebuie sa se realizeze indiferent de gradul de ocupare a canalului de comunicatie; -Trebuie asigurata securitatea transmisiei informatiei; -Informatia trebuie transmisa in timp optim; -Consturile de exploatare a canalului de transmisie sa fie mici.

20

2.7 Analiza SWOT a activitatii de logistica la S.C BOROMIR PROD S.A Puncte forte ale activitatii logistice Puncte slabe ale activitatii logistice Printre punctele forte ale activitatii logistice la Printre punctele slabe ale activitatii logistice la S.C BOROMIR PROD S.A se numara: S.C BOROMIR PROD S.A se numara: Distributia poate fi considerate ca un punct forte datorita faptului ca societatea se implica in aceasta activitate detinand un parc auto propriu, fara sa apeleze la servicii specializate. Faptul ca isi realizeaza pe propriile puteri distributia inseamna ca , costurile legate de aceasta sunt mai reduse decat in cazul in care s-ar apela la o firma specializata. Depozitarea reprezinta un punct forte al acestei societati datorita faptului ca BOROMIR detine suficiente depozite pentru a stoca produsele. Contribuie la o activitate logistica optima in conditiile in care societatea a investit in depozitari pentru a nu intampina deficiente. Fluxul informational este o component ce nu este gestionata corespunzator in cadrul acestei societati. Angajatii nu comunica activitatile, si tot ce au de spus, astfel intrg sistemul logistic are de pierdut si mai departe intreaga activitate a firmei datorita faptului ca orice se bazeaza pe informatie. Stocarea reprezinta un dezavantaj al acestei societati, in anumite situatii aceasta nu corespunde cu capacitatea de productie, in sensul ca acestea nu sunt corelate si astfel pot aparea pierderi sau stocuri foarte mari. Manipularea reprezinta un alt punct slab datorita faptului ca toate activitatile ce descriu acest element nu sunt gestionate corespunzator. Transportul este un mare dezavantaj pentru intreaga activitate deoarece nu exista planuri bine definite, politica in acest sens nu exista, infrastructura pentru dezvoltarea transportului nu exista in tara noastra, de aici decurgand intarziei si pierderi. Amenintari Amenintarile sistemului logistic la BOROMIR PROD S.A sunt urmatoarele: Concurentii de pe piata produselor de panificatie pot dobandi avantaje competitive de domeniul logistic in sensul ca pot avea o distributie excelenta, rute de transport bine puse la punct, etc. Vel Pitar reprezinta principalul adversar al acestei societati, si dezvoltarea oricarei component de logistica este in defavoare activitatii BOROMIR PROD S.A

Oportunitati Oportunitatile pentru dezvoltarea activitatii de logistica se refera la : Gestionarea corecta a tuturor componentelor din cadrul sistemului logistic: avand un flux informational corespunzator astfel se pot dezvolta politici de manipulare, de depozitare eficiente. De asemnea, societatea avand un brand puternic poate opta spre sisteme specializate de logistica, cu experienta in domeniu.

21

Cap. III Propuneri de imbuntatire a activitatii logistice la S.C BOROMIR PROD S.A

3.1 Model de optimizare a stocurilor de productie utilizand metoda calculului direct In conditiile cererii si a consumului relativ constant reaprovizionarea stocurilor se face la intervale egale de timp i n cantit i relativ egale, a a cum este cazul firmei S.C BOROMIR PROD S.A. Exemplificarea metodologiei o voi edidentia pe baza a doua produse utilizate n sistemul de productie si anume faina (produsul A) si zaharul (produsul B). Elemente necesare pentru prognozarea stocurilor: Nr. crt 1. 2. 3. 4. Explicatii Simbol UM A Cost normat pe trimestru Perioada de calcul Cost unitar de lansare a comenzii Cost unitar de stocare Qn Tzp Cl Cs Tone Zile Mii lei Lei 7875 90 10.500 5600 5850 90 15.500 2800 Produsul B

Datele au fost calculate astfel: -la faina- a fost folosita o cantitate de 31.500.000 kg , transformandu-le in tone ajung la 31.500, iar pe trimestru 7875 tone. - In ceea ce priveste al doilea produs, zaharul- cantitatea acestuia in 2009 a ajuns la 23.400.000 kg , transformand in tone acesta ajung la 23.400, si pe trimestru 5850 tone. Produsul faina Data primiri i 4.01 Intervalu l n zile(t) 5 Cantitate Cantitatea a primita( teoretica a Q) perioadei(Q*t ) 373 537 Data primiri i 10.01
22

Produsul zahar Intervalu l n zile(t) 21 Cantitatea Cantitatea primita(Q teoretica a ) perioadei(Q*t ) 137 4830

8.01 15.01 18.01 24.01 28.01 2.02 10.02 14.02 17.02 22.02 27.02 5.03 9.03 14.03 20.03 24.03 30.03

4 7 3 6 4 5 8 4 3 5 5 6 4 5 6 4 6

392 750 580 390 340 299 564 541 512 454 320 417 383 520 382 348 310

1568 5250 2340 2340 1360 1495 4512 2564 1536 3270 1600 2502 1532 2600 1292 1392 1860

30.01 10.02 28.02 15.03 10.04 30.04 15.05 5.06 15.06 30.06 20.07 30.07 10.08 25.08 20.09 15.10 10.11

20 10 18 15 26 20 15 20 10 15 20 10 10 15 25 25 25 500 500

300 197 218 358 390 270 290 300 325 415 342 365 530 437 343 420 213

6000 1970 3924 5370 10140 5400 4350 6000 3250 6225 6840 3650 5300 6555 8575 10500 5325 10000 10000

Total

7875

39.550

5850

95.350

Determinarea stocului curent pentru produsul A - faina Sc= Cmz*Tz unde : Cmz reprezina consumul mediu zilnic; Tz reprezinta intervalul mediu dintre 2 aprovizionari; Intervalul mediu dintre doua aprovizionari:
23

Tz =

Qj * tj = Qj

5 * 373 4 * 392 7 * 750 ...4 * 348 6 * 310 39550 ! ! 5 zile 373 392 750 ... 348 310 7875

Consumul mediu zilnic: Ncp Cmz = Tzp

unde: Ncp- reprez necesarul de consum pentru perioada prognozata; iar Tzp reprez

perioada pentru care se face calculul; Cmz = 7875 ! 87.5tone / zi ! 87tone / zi 90

Sc = Cmz*Tz = 87 tone/zi*5 zile 435 tone de faina. Determinarea stocului curent pentru produsul B zahar

Sc= Cmz*Tz unde : Cmz reprezinta consumul mediu zilnic; Tz reprezinta intervalul mediu dintre 2 aprovizionari;

Intervalul mediu dintre doua aprovizionari: Tz =

Qj * tj = Qj

21*137 20 * 300 10 *197...25 * 420 25 * 213 95350 ! ! 16.29 zile. 137 300 ...420 213 5850

Consumul mediu zilnic: Ncp Cmz = Tzp

unde: Ncp- reprez necesarul de consum pentru perioada prognozata; iar

Tzp reprez perioada pentru care se face calculul; Cmz = 5850 ! 65 tone/zi. 90

Sc = Cmz*Tz = 16.29 zile*65 tone/zi =1058.85 tone de zahar.

24

3.2 Imbunatatirea sistemului logistic la S.C BOROMIR PROD S.A printr-o strategie noua Pentru ca activitatea logistica la S.C BOROMIR PROD S.A sa se dezvolte propun urmatoarea strategie de imbunatatire a sistemului logistic: Misiune Misiunea acestei strategii este: un sistem logistic performant si eficient pentru cresterea competitivitatii firmei Obiective -Imbunatatirea sistemului logistic actual la S.C BOROMIR PROD S.A prin dezvoltarea urmatoarelor componente: -Dezvoltarea fluxului informational -Dezvoltarea manipularii -Dezvoltarea depozitarii - Dezvoltarea stocarii -Dezvoltarea distributiei -Dezvoltarea transportului si a rutelor de transport Mijloace de indeplinire -Planuri si programe pentru rutele de transport bine definite. -Informatiile sa circule astfel: -Informatia trebuie transmisa nedistorsionat; -Transmisia trebuie sa se realizeze indiferent de gradul de ocupare a canalului de comunicatie; -Trebuie asigurata securitatea transmisiei informatiei; -Informatia trebuie transmisa in timp optim; -Costurile de exploatare a canalului de transmisie sa fie mici. Efectele indeplinirii obiectivelor -O activitate logistica optima si eficienta pentru BOROMIR PROD S.A nu poate avea decat efecte favorabile asupra intregii activitati, printre care: -cresterea competitivitatii societatii -cresterea profitabilitatii datorita sistemelor eficiente de distributie si depozitare -Circuit informational eficient -Avantaje competitive in fata concurentei

25

Bibliografie
Balan, C. Logistica (2006) Editia a III-a revazuta si adaugita. Editura Uranus Anghel, F., Filip, A., Caescu, S., Georgescu, B. (2010) Business to Business Marketing. Editura ASE Kotler, Ph. (2008). Managementul marketingului, editia a 5-a. Editura Teora http://www.boromir.ro

26