Sunteți pe pagina 1din 3

Teledetec ia modific rilor mediului nconjur tor Tipuri de date furnizate de teledetec ie.

Teledetec ia reprezint ob inerea de informa ii despre uscat, ocean i atmosfer . n acest scop sunt utiliza i senzori amplasa i la o anumit distan obiectul studiat, propriet i ce constituie baza m sur torilor Senzorii amplasa i n spa iu furnizeaz date digitale i mai pu in fotografii. Caracteristicile generale ale platformei satelitare care transport senzori. Platformele satelitare pot fi grupate, dup orbita de deplasare, in: 1. Geosta ionare, 2. polare (orbitale) de

1. sateli ii geosta ionari au fost lansa i pentru a furniza informa ii i prognoze meteorologice. Ace tia sunt plasa i pe orbit la circa 36 500 km distan de Terra, astfel nct s in pasul cu rota ia planetei. Ei pot fi utiliza i pentru a urm rii n mod continuu aceia i por iune din suprafa a P mntului. De exemplu:  Meteosat este a ezat deasupra punctului n care meridianul Greenwich, intersecteaz ecuatorul, efectund observa ii la fiecare 30 de minute.
a 2. sateli ii orbitali sunt capabili s furnizeze imaginea complet necesar cu ajutorul unui singur senzor, dar n urma unui ciclu repetat de ctev zile. Landsat -5 este reprezentativ pentru acest tip de platforme care transport un senzor sub numele de Thematic Mapper ( TM) situat la aproximativ 705 km distan de Terra, pe o traiectorie circular aproape polar , astfel stabilit nct mi carea satelitului este sincron cu cea a Soarelui. Astfel, la fiecare ciclu, satelitul trece pe deasupra unei regiuni oarecare n acela i moment cu Soarele. Pentru ecuator, ciclul este de aproximativ 9,30 de ore. Orbita permite repetarea acoperirii suprafe ei P mntului la fiecare 16 zile, n condi iile unei ilumin ri pe ct de constante posibil. Senzorul TM nregistreaz date de pe o band cu o l ime de circa 185 km. Din motive legate de distribu ie, aceste date sunt aranjate n p trate cu dimensiuni, la suprafa a terestr , de 185 km x 185 km. 3. Rezolu ia spectral Senzorii din dotarea sateli ilor surprind informa ii n mod selectiv, de-a lungul spectrului electromagnetic, transformnd informa iile primite n date pentru o serie de benzi spectrale sau canale. Pozi ia acestor benzi, ca i l rgimea i num rul lor, definesc ceea ce se cunoa te ca rezolu ie spectral a senzorului.

Exemplu: selectarea benzilor pentru nregistrarea caracteristicilor vegeta iei s-a f cut pe baza informa iilor despre modul cum diferitele radia ii din spectrul electromagnetic sunt absorbite i reflectate de nervurile frunzelor. *** Prin proces ri specifice, imaginile satelitare nregistrate nainte i dup suprafe elor afectate producerea fenomenului sunt utilizate pentru detectarea i delimitarea

Modul de realizare a unei imagini ob inute prin teledetec ie. Imaginile sunt construite cu ajutorul unui num r de elemente grafice numite pixeli. Senzorul scaneaz suprafa a, nregistrnd pentru fiecare pixel nivelele de reflectare din diferite benzi la care este sensibil. Pixelul este un element component, de obicei foarte mic, al imaginilor grafice (fotografii, desene etc.) digitale. Se prescurteaz prin "px", uneori i cu "p". Un multiplu des ntrebuin at este 1 Mpx = 1 megapixel = 1 milion pixeli. Utilizarea datelor ob inute prin teledetec ie. Utilizarea datelor ob inute prin teledetec ie n studiul modific rilor mediului nconjur tor au aplicabilitate n trei domenii principale:  Baza de resurse genetice. Pierderea treptat a spa iilor forestiere tipice - constituie una dintre amenin rile majore cu care se confrunt baza de resurse genetice a Terrei. Spa iile respective reprezint suportul pentru ecosistemele cele mai bogate n specii de pe planet .

Resursele genetice descoperite n spa iile mp durite au fost foarte importante pentru eforturile de a hr ni popula ia, noi i mai bune recolte agricole sau de a concepe noi produse farmaceutice.

Dac desp duririle continu n ritmul actual, atunci multe p duri vor disp rea n urm toarele decenii, conducnd la dispari ia pe scar larg a unor specii. Presiunea asupra p durilor tropicale vine din partea agriculturii, a activit ilor comerciale, industriei, urbaniz rii i extinderii re elei de osele care permit accesul popula iei n regiunile respective.    Imaginile satelitare redau zonele cu p duri intacte prin tonuri mai ntunecate, iar desp duririle prin tonuri mai deschise, sesizabile de-a lungul v ilor principale. Imaginile ob inute prin teledetec ie nu dau detalii asupra evolu iei individuale a speciilor dintr-o p dure, dar furnizeaz un important set de mijloace pentru monitorizarea ritmurilor distrugerilor De asemenea, datele satelitare (Landsat MSS) sunt utilizate pentru evaluarea impactului mp duririlor asupra cuib ritului popula iilor de p s ri ntr-o anumit regiune geografic , respectiv pentru auditul de mediu.

Dic ionar: auditul de mediu este un proces metodic i documentat de verificare a probelor de examinat, care trebuie ob inute i evaluate obiectiv pentru a determina dac activit ile, evenimentele, condi iile, sistemele de management privind mediul se conformeaz criteriilor de examinare, urmat de comunicarea rezultatelor solicitantului.