CAPITOLUL 1 – ASPECTE ACTUALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea exprima sinteza lucrurilor si insusirilor esentiale ale obiectelor si a proceselor

. Calitatea inseamna satisfacerea cerintelor clientilor. Cinci orientari principale s-au pus in evidenta in definirea calitatii produselor: orientarea transcendenta; orientarea spre produs; orientarea spre procesul de productie; orientarea spre costuri; orientarea spre utilizator. Potrivit orientarii transcedente, calitatea reprezinta o entitate atemporala, este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs este total opusa orientarii transcendente, calitatea fiind considerata o marime care poate fi masurata exact. Este definita ca reprezentand ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. O calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie. Calitatea este privita din perspectiva producatorului. Pentru fiecare produs exista cerinte specificate, care trebuie indeplinite; produsul este considerat de calitate atunci cand corespunde specificatiilor. Calitatea reprezinta conformitatea cu cerintele, orice abatere fata de specificatii duce la diminuarea calitatii. Orientarea spre costuri – calitatea este definita prin intermediul costurilor si a preturilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat de calitate atunci cand ofera anumite performante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientari calitatea produsului reprezinta aptitudinea de a fi corespunzatoare pentru utilizare. Fiecare client are preferinte individuale, care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate ale produselor. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitatecumparator sa fie reflectata mai puternic in definitia calitatii, deoarece cumparatorul hotaraste in final ce este calitatea. In cazul managementului total al calitatii (TQM) relatia client-furnizor se aplica in toate domeniile de activitate ale intreprinderii; in asigurarea calitatii sunt implicate toate serviciile si departamentele intreprinderii formand un sistem unitar de atitudine si actiune. Standardul ISO 9000 defineste calitatea ca reprezentand ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definitii: - calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica, ci printr-un ansamblu de caracteristici; - calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile clientilor; - calitatea este o variabila continua si nu discreta; - prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite. Produsul este definit ca reprezentand rezultatul unor activitati sau procese putand fi material sau imaterial. Produsele sunt clasificate in: hardware (componente, subansamble); software (programe, proceduri, informatii, date); materiale procesate; servicii (bancare, de asigurare, transport). Prin servicii se inteleg rezultatele activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale activitatilor interne ale furnizorului, pentru satisfacerea cerintelor clientului. Caracteristicile calitatii produselor reprezinta acele proprietati ale entitatilor prin intermediul carora se evalueaza, la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clientilor. Se delimiteaza urmatoarele categorii de caracteristici ale calitatii produselor: tehnico-functionale, constructive, de disponibilitate, estetice, economice, ecologice.

prin acest program se urmareste constientizarea lucratorilor ca “totul trebuie bine facut de prima data” evitandu-se astfel costurile pe care le implica controlul in procesul realizarii produselor.interschimbabilitatea = aptitudinea unei entitati de a putea fi utilizata fara modificari in locul alteia pentru a satisface aceleasi cerinte. Asigurarea calitatii prin motivarea personalului – pune accentul pe motivarea lucratorilor in asigurarea calitatii.asigurarea calitatii prin motivarea personalului.siguranta in functionare = exprima disponibilitatea entitatilor si factorilor care o determina: fiabilitatea. Calitatea este asigurata prin controlul final al componentelor. 1.asigurarea calitatii prin control. se pune accent pe fluxul tehnologic. . Toate compartimentele intreprinderii sunt implicate in asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor. Concepte integratoare de asigurare a calitatii. . urmarindu-se identificarea cauzelor defectelor in scopul prevenirii lor in procesele ulterioare. Chiar daca exista diferente intre aceste concepte. Toti lucratorii din intreprindere participa la asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor. . . 4. toate pun accentul pe satisfacerea cerintelor clientului.concepte integratoare de asigurare a calitatii. mentenabilitatea si mentenanta. Se urmareste verificarea post-proces a conformitatilor cu specificatiilor. Asigurarea calitatii prin control – reprezinta etapa care acopera prima jumatate a secolului. 2.compatibilitatea = aptitudinea entitatilor de a putea fi utilizate impreuna in conditii specifice pentru a satisface cerinte pertinente. . poate fi functional si dimensional. respectiv al produselor. TQM = Total Quality Management – se utilizeaza in paralel cu conceptele TQC (Total Quality Control) si cu cel de Total Quality. In evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii se definesc patru etape: . .asigurarea calitatii prin metode statice. 3. Asigurarea calitatii prin metode statice – impune utilizarea fisei de control static al calitatii. .Standardul ISO 9000 defineste urmatoarele caracteristici ale calitatii produselor: . urmarind-se identificarea si separarea celor necorespunzatoare.securitatea = starea in cazul in care riscul unor daune corporale sau material este limitat la un nivel acceptabil.

Aceasta depinde de: creatia inginereasca. exprimat in ani de la aparitia produsului pe piata si pana cand acesta isi inceteaza activitatea comerciala. pret. Durata de viata economica a produselor reprezinta intervalul de timp. masura in care prin ansamblu caracteristicilor sale tehnico-functionale. maturitatea si saturatia. . declinul. calitate. Reprazentarea grafica a ciclului de viata se realizeaza prin transpunerea intr-un sistem rectangular de axe a evolutiei in timp a desfacerii produsului. protectia mediului natural si social. prestigiul pe care-l ofera utilizatorului si comportamentul vanzatorului. prezentare. cresterea. satisface nevoia pentru care a fost creat si respecta restrictiile privind eficienta social-economica.CAPITOLUL 2 – NOTIUNI DE BAZA PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea produselor = expresia gradului de utilitate sociala a produsului. Aceasta ne da imaginea unei curbe in forma de S mai mult sau mai putin alungit. psiho-senzoriale si al parametrilor economici. canalele de distributie. dupa caz. De-a lungul acestei curbe distingem urmatoarele etape: lansarea. In economia de piata produsul definit in stransa legatura cu conceptul de marketing reprezinta ansamblul elementelor ce determina cererea exprimata de consumator pe piata.

Managementul calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor functiei generale de management . imbunatatirea calitatii. care determina politica in domeniul calitatii. . Punctul de plecare in managementul calitatii il reprezinta elaborarea politicii calitatii cuprinzand orientarile generale ale intreprinderii in acest domeniu si stabilirea responsabilitatilor pentru toate activitatile pe care le implica realizarea obiectivelor calitatii. la un termen convenit si care sa fie disponibile la locul sau pe piata dorita. tinerea sub control a calitatii si imbunatatirea calitatii. Acestea sunt: obtinerea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor. in cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. . tinerea sub control.satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit. in scopul realizarii obiectivelor definite. referitoare la calitate. 3. coordonare. Planificare externa are ca scop identificarea clientilor si stabilirea acestora pe baza studiilor de piata. 1. procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii.sunt oferite la preturi competitive.satisfac asteptarile clientului. 4. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare. Sistemul calitatii = reprezinta structura organizatorica. 2. asigurarea calitatii. organizare.sunt conforme cu standardele si specificatiile aplicabile. sociale. tinerea sub control a calitatii. O forma specifica de organizare in domeniul calitatii o reprezinta „cecurile calitatii”: tinerea sub control a tuturor activitatilor. Instruirea in domeniul calitatii este considerata un proces de comunicare de cunostinte. comerciale. . obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza in cadrul sistemului calitatii. .sunt conforme cerintelor societatii. asigurarea si imbunatatirea calitatii. procedurile. tinerea sub control a calitatii si asigurarea calitatii. Organizarea calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii. organizarea calitatii. care se realizeaza prin intermediul unor „obiective operationale”. Planificarea calitatii = reprezinta activitatile prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. control si asigurare a calitatii. Planificarea interna urmareste transpunerea doleantelor clientilor in caracteristici ale produsului si dezvoltarea proceselor care sa faca posibila realizarea acestor caracteristici.tine seama de necesitatea protectiei mediului. prin mijloace cum ar fi: planificarea.CAPITOLUL 3 – MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR Managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. . Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. . Orice intreprindere isi propune o serie de „obiective strategice”: economice. Realizarea calitatii presupune o comunicare intensa intre compartimentele intreprinderii.sunt obtinute in conditii de profit. in cantitatea solicitata. tehnice. . Managementul calitatii este parte integranta a managementului intreprinderii. Managementul calitatii = reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optima a resurselor. Comunicarea activitatilor referitoare la calitate = reprezinta ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor sale. Functiile managementului calitatii sunt: planificarea calitatii. Prin managementul calitatii intreprinderea urmareste sa obtina produse care: . functia de antreanre a personalului. comunicarea activitatilor referitoare la calitate. toate acestea in conditiile unor costuri minime.

incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu cerintele specificate in scopul determinarii conformitatii acestor caracteristici. efectuata pentru a determina in ce masura o entitate este capabila sa satisfaca cerintele specificate. de evaluare. Inspectia calitatii = activitatile prin care se masoara.activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite.aceste dispozitii sunt efectiv implementate si capabile sa atinga obiectivele. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii il reprezinta costurile referitoare la calitate. Asigurarea interna a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate pentru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa. Verificarea calitatii = confirmarea conformitatii cu cerintele specificate . . Imbunatatirea calitatii = se refera la activitatile desfasurate in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor. Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta. Un rol important in tinerea sub control a activitatilor revine auditului calitatii.5. Asigurarea calitatii = ansamblul activitatilor preventive. efectuata pentru a determina daca: . Asigurarea externa a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute. prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. Evaluarea calitatii = examinarea sistematica. antrenare si tinere sub control in scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. prin examinarea si aducerea de probe tangibile. AICI NE-A PREDAT PROFA CEVA IN CLASA REFERITOR LA COSTURILE DE CALIATETE (VEZI CURS: de prevenire. . examineaza. organizare. coordonare. 7. Scopul auditului calitatii este de a evalua masurile corective sau de imbunatatire necesare. Tinerea sub control = se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului in raport cu obiectivele si standardele prestabilite in scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor in procesele ulterioare. etc) 6.

necesare pentru implementarea sistemului calitatii. documentele sistemului calitatii.serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern si extern). rapoarte . Structura documentelor sistemului calitatii. documente de lucru detaliate. in functie de politica in domeniul calitatii sau in functie de locul sau in ansamblul organizatiei. obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil.contribuie la crearea unei imagini favorabile in relatiile cu clientii. .imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei. Pagina de garda a fiecarui capitol se reface cu ocazia modificarilor care se fac in cuprinsul capitolului respectiv. fisa de inregistrare a modificarilor si fisa de evidenta a editiilor manualului calitatii. . se poate referi la totalitatea activitatilor intreprinderii sau numai la unele dintre aceste activitati.faciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. Procedurile sistemului calitatii. Cap. analiza efectuata de conducere. privind elementele sistemului calitatii. titlul si obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare. Procedurile pot fi prezentate in scris – se numesc proceduri scrise sau . Procedurile sistemului calitatii = descriu activitatile unitatilor functionale individuale . . prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii unei organizatii.asigura instruirea unitara a personalului intreprinderii.CAPITOLUL 6 – DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII Documentele sistemului calitatii permit evaluarea desfasurarii activitatilor curente si a rezultatelor acestor activitati facilitand identificarea masurilor corective sau de imbunatatire necesare. Cap. . declaratia directorului general. Documentele = reprezinta acte oficiale cu caracter particular care consemneaza. Continutul manualului calitatii din Romania se prezinta astfel: Cap. Toate compartimentele angajate in activitati indeplinesc anumite sarcini bazate pe practici sau traditii. atesta. responsabilitatile si autoritatea in domeniul calitatii. instructiuni de lucru. 1 – Generalitati: cuprins. . alte documente ale calitatii. Avantajele manualului calitatii: . instructiuni de lucru. Structura manualului calitatii poate lua diferite forme in functie de natura organizatiei (intreprindere mare sau IMM.imbunatateste comunicarea in relatiile intreprinderii cu clientii si partenerii sai.faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. Manualul calitatii = este principalul document folosit la elaborarea si implementarea unui sistem al calitatii. 3 – Sistemul calitatii: politica in domeniul calitatii. Manualul calitatii cuprinde mai multe capitole subimpartite pe sectiuni (paragrafe). Fiecare capitol este prefatat de o pagina de garda semnata de conducerea intreprinderii si de seful compartimentului calitate (asigurarea calitatii). 4 – Elementele sistemului calitatii – Anexe: proceduri. centru tehnic). Cap. Manualul calitatii se elaboreaza la nivel de management al intreprinderii. .asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii si faciliteaza gestionarea acestora. Documentele calitatii = formulare . favorizand castigarea increderii acestora. Procedurile standard pentru fiecare tip de activitate trebuie sa apara in regulamentul procedural al compartimentului implicat. confirma fapte si informatii referitoare la activitatea organizatiei respective. terminologie. ca cerintele specificate in contract vor fi satisfacute. . administrarea manualului calitatii. 2 – Prezentarea intreprinderii. Manualul calitatii = descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii. Procedura = este definita ca reprezentand modalitatea specifica de desfasurarea a unei activitati. lista de difuzare a manualului calitatii. documente de referinta. In cadrul capitolului exista un cuprins care indica codul si denumirea sectiunilor .

ce trebuie facut si de cine. acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucru si nivelul calitatii cerute. . Instructiunile de lucru sunt instructiuni specifice pentru efectuarea diferitelor operatii. .conditiile de mediu (temperatura. cum trebuie procedat. precum si responsabilitatile.reglarea masinilor/dispozitivelor. verifica sau analizeaza activitatile respective.operatia ce urmeaza a fi efectuata.materiale si utilaje ce urmeaza a fi folosite.caracteristicile parametrilor ce urmeaza a fi verificati.cand. .documentate. Instructiunile de lucru pentru operatii de control trebuie sa includa urmatoarele aspecte: . proceduri de luare a probelor.metoda de examinare/incercare. .instructiuni asupra verificarilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere. autoritatea si relatiile dintre persoanele care coordoneaza. O procedura contine urmatoarele elemente: .scopul si domeniul de aplicare a procedurii. .identificarea persoanelor sau grupurilor de persoane carora li se vor comunica rezultatele incercarilor. .controlul/incercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmeaza a fi folosite. . umiditate).cum trebuie activitatea specificata si tinuta sub control. . . . . . . .ce fel de materiale. efectueaza.succesiunea si descrierea corecta a activitatilor. documente trebuie utilizate. Instructiunile de lucru pentru un proces de fabricatie trebuie sa includa urmatoarele aspecte: . Procedurile descriu obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati cu incidenta asupra calitatii.conditiile de mediu ce urmeaza a fi mentinute in timpul incercarilor. unde. echipamente.

Auditurile externe efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii sistemului = se numesc audit secunda parte.procesele intreprinderii. . Auditurile externe efectuate de un organism neutru la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti = se numesc audit terta parte. Auditurile interne = au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire. Obiectivele generale ale auditului calitatii Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri: .auditul calitatii produsului/serviciului. Auditul intern = este o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului. . El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit. fiind denumite audituri „prima parte”.urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite. In domeniul managementului calitatii termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor. servicii). .sistemul calitatii intreprinderii in ansamlu sau elementele. . Auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe. proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu. . referitoare la calitate.auditul sistemului calitatii. Prin auditul calitatii se evalueaza: . Standardul ISO 9000 defineste auditul calitatii ca o examinare sistematica si independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor.evaluarea conformitatilor proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele acestor procese. Sunt efectuate de intreprindere insasi . Auditurile externe = au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. Prin auditor se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. Inaintea auditului propriu-zis de certificare se efectueaza un audit de preevaluare. auditurile calitatii sunt de 3 tipuri: . Dupa . . Prin audit se intelege o examinare a unei situatii intr-un anumit sector.rezultatele proceselor (produse. serviciilor. a produselor si serviciilor pe care le ofera. Sunt efectuate in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi. In functie de obiectul lor. a proceselor sale.identificarea punctelor critice . in cadrul propriei organizatii. Auditul sistemului calitatii efectuat de o terta parte in scopul certificarii = se numeste audit de certificare. corespund dispozitiilor prestabilite . . Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate. daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.auditul calitatii procesului. procesului si sistemului calitatii intreprinderii. surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din intreprindere .CAPITOLUL 7 – AUDITUL CALITATII Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatilor de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii. .evaluarea conformitatilor unor elemente ale siatemuluicalitatii sau a sistemului in ansamblu cu cerintele specificate.

Principalul document cu care se finalizeaza auditul . . care afecteaza intr-o masura importanta implementarea sau amentinerea sistemului calitatii. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. .prezentarea membrilor de audit conducerii intreprinderii auditate. Observatiile auditorilor. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. Declansarea auditului.confirmarea asigurarii mijloacelor si a facilitatilor necesare efectuarii auditului. Organizarea echipei de audit – Auditul poate fi efectuat de unul sau mai multi auditori.determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat. Examinarea preliminara = auditul de preevaluare consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii (se analizeaza manualul calitatii). Obiectul auditului este stabilit de client impreuna cu auditorul sef. 2. Incheierea auditului. 6. Examinarea sistemului calitatii = culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor. Auditorul sef prezinta constatarile echipei de audit si concluziile acesteia privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor.clarificarea detaliilor planului de audit. Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit. Declansarea auditului = presupune stabilirea obiectivului auditului. Pregatirea auditului. . 2. 1. 3. chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatii in domeniul respectiv.discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare a auditului. sunt analizate de echipa de audit. Urmarirea actiunilor corective 1. . Responsabilitateanauditului revine auditorului sef. Efectuarea auditului = presupune parcurgerea a 3 etape: reuniunea de deschidere. Neconformitatile constatate cu prilejul auditului se clasifica in functie de gravitatea lor in neconformitati majore si minore. formulate dupa auditarea tuturor activitatilor. organizarea echipei de audit si stabilirea documentatiei de lucru.certificarea sistemului calitatii se efectueaza auditul de supraveghere. 4. Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: . Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat. Frecventa auditului = este stabilita de catre client in functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii. examinarea propri-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuniunea de inchidere a auditului. nu poate impune. Etapele desfasurarii auditului. pentru a verifica daca se asigura respectarea cerintelor stabilite. care vor fi utilizate pe parcursul desfasurarii auditului. Auditorul poate face doar recomandari. . Pregatirea auditului = presupune elaborarea unui plan de audit.reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii. 5. Neconformitatile majore = se refera la nesatisfacerea cerintelor standardului de referinta. 3. Neconformitatiminore = neconformitati izolate sau sporadice care nu afecteaza in mod semnificativ implementarea sau mentinerea sistemului calitatii. 4. Efectuarea auditului. Obsercațiile sunt analizate de auditorul sef impreuna cu reprezentantul conducerii intreprinderii auditate. Culegerea dovezilor se realizeaza pe analiza documentelor . . frecventei acestuia si examinarea preliminara.confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. pentru a stabili care dintre ele vor fi raportate ca neconformitati.

lista de difuzare a raportului de audit. Incheierea auditului. – Responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora. . identitatea membrilor echipei de audit. 5. a reprezentantilor auditatului.aprecierea echipei de audit privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. Dupa verificarea implementarii actiunilor corective organismul auditor poate elabora un raport de urmarire pe care il va difuza in acelasi mod ca si raportul de audit initial. . . revine intreprinderii auditate. .detalii privind planul de audit. . data efectuarii auditului.identificarea documentelor de referinta ale auditului.obiectivele si domeniul auditului. Urmarirea actiunilor corective. Raportul de audit este predat clientului de catre auditorul sef. 6.sistemului calitatii este raportul de audit. Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului sef. Auditorul are responsabilitatea sa se limiteze la identificarea neconformitatilor. . . .aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit.neconformitatile constatate.Auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat clientului. Raportul de audit contine: . Difuzarea raportului de audit.