CAPITOLUL 1 – ASPECTE ACTUALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea exprima sinteza lucrurilor si insusirilor esentiale ale obiectelor si a proceselor

. Calitatea inseamna satisfacerea cerintelor clientilor. Cinci orientari principale s-au pus in evidenta in definirea calitatii produselor: orientarea transcendenta; orientarea spre produs; orientarea spre procesul de productie; orientarea spre costuri; orientarea spre utilizator. Potrivit orientarii transcedente, calitatea reprezinta o entitate atemporala, este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs este total opusa orientarii transcendente, calitatea fiind considerata o marime care poate fi masurata exact. Este definita ca reprezentand ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. O calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie. Calitatea este privita din perspectiva producatorului. Pentru fiecare produs exista cerinte specificate, care trebuie indeplinite; produsul este considerat de calitate atunci cand corespunde specificatiilor. Calitatea reprezinta conformitatea cu cerintele, orice abatere fata de specificatii duce la diminuarea calitatii. Orientarea spre costuri – calitatea este definita prin intermediul costurilor si a preturilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat de calitate atunci cand ofera anumite performante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientari calitatea produsului reprezinta aptitudinea de a fi corespunzatoare pentru utilizare. Fiecare client are preferinte individuale, care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate ale produselor. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitatecumparator sa fie reflectata mai puternic in definitia calitatii, deoarece cumparatorul hotaraste in final ce este calitatea. In cazul managementului total al calitatii (TQM) relatia client-furnizor se aplica in toate domeniile de activitate ale intreprinderii; in asigurarea calitatii sunt implicate toate serviciile si departamentele intreprinderii formand un sistem unitar de atitudine si actiune. Standardul ISO 9000 defineste calitatea ca reprezentand ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definitii: - calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica, ci printr-un ansamblu de caracteristici; - calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile clientilor; - calitatea este o variabila continua si nu discreta; - prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite. Produsul este definit ca reprezentand rezultatul unor activitati sau procese putand fi material sau imaterial. Produsele sunt clasificate in: hardware (componente, subansamble); software (programe, proceduri, informatii, date); materiale procesate; servicii (bancare, de asigurare, transport). Prin servicii se inteleg rezultatele activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale activitatilor interne ale furnizorului, pentru satisfacerea cerintelor clientului. Caracteristicile calitatii produselor reprezinta acele proprietati ale entitatilor prin intermediul carora se evalueaza, la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clientilor. Se delimiteaza urmatoarele categorii de caracteristici ale calitatii produselor: tehnico-functionale, constructive, de disponibilitate, estetice, economice, ecologice.

In evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii se definesc patru etape: . 4. TQM = Total Quality Management – se utilizeaza in paralel cu conceptele TQC (Total Quality Control) si cu cel de Total Quality.siguranta in functionare = exprima disponibilitatea entitatilor si factorilor care o determina: fiabilitatea. . . urmarindu-se identificarea cauzelor defectelor in scopul prevenirii lor in procesele ulterioare. urmarind-se identificarea si separarea celor necorespunzatoare. Toti lucratorii din intreprindere participa la asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor.interschimbabilitatea = aptitudinea unei entitati de a putea fi utilizata fara modificari in locul alteia pentru a satisface aceleasi cerinte. Asigurarea calitatii prin metode statice – impune utilizarea fisei de control static al calitatii. . Concepte integratoare de asigurare a calitatii. Chiar daca exista diferente intre aceste concepte. . 2. Calitatea este asigurata prin controlul final al componentelor.compatibilitatea = aptitudinea entitatilor de a putea fi utilizate impreuna in conditii specifice pentru a satisface cerinte pertinente. toate pun accentul pe satisfacerea cerintelor clientului. 1. Asigurarea calitatii prin control – reprezinta etapa care acopera prima jumatate a secolului.asigurarea calitatii prin control. poate fi functional si dimensional. Se urmareste verificarea post-proces a conformitatilor cu specificatiilor. respectiv al produselor. prin acest program se urmareste constientizarea lucratorilor ca “totul trebuie bine facut de prima data” evitandu-se astfel costurile pe care le implica controlul in procesul realizarii produselor.concepte integratoare de asigurare a calitatii. mentenabilitatea si mentenanta. . 3. Asigurarea calitatii prin motivarea personalului – pune accentul pe motivarea lucratorilor in asigurarea calitatii. se pune accent pe fluxul tehnologic.asigurarea calitatii prin metode statice.asigurarea calitatii prin motivarea personalului. . .securitatea = starea in cazul in care riscul unor daune corporale sau material este limitat la un nivel acceptabil.Standardul ISO 9000 defineste urmatoarele caracteristici ale calitatii produselor: . Toate compartimentele intreprinderii sunt implicate in asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor.

masura in care prin ansamblu caracteristicilor sale tehnico-functionale. Durata de viata economica a produselor reprezinta intervalul de timp. satisface nevoia pentru care a fost creat si respecta restrictiile privind eficienta social-economica. protectia mediului natural si social. psiho-senzoriale si al parametrilor economici. exprimat in ani de la aparitia produsului pe piata si pana cand acesta isi inceteaza activitatea comerciala. Aceasta ne da imaginea unei curbe in forma de S mai mult sau mai putin alungit. .CAPITOLUL 2 – NOTIUNI DE BAZA PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea produselor = expresia gradului de utilitate sociala a produsului. De-a lungul acestei curbe distingem urmatoarele etape: lansarea. prezentare. pret. Aceasta depinde de: creatia inginereasca. In economia de piata produsul definit in stransa legatura cu conceptul de marketing reprezinta ansamblul elementelor ce determina cererea exprimata de consumator pe piata. dupa caz. cresterea. calitate. declinul. prestigiul pe care-l ofera utilizatorului si comportamentul vanzatorului. Reprazentarea grafica a ciclului de viata se realizeaza prin transpunerea intr-un sistem rectangular de axe a evolutiei in timp a desfacerii produsului. maturitatea si saturatia. canalele de distributie.

. tinerea sub control a calitatii.sunt oferite la preturi competitive. Acestea sunt: obtinerea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor. imbunatatirea calitatii. referitoare la calitate. organizarea calitatii. tinerea sub control a calitatii si imbunatatirea calitatii. Punctul de plecare in managementul calitatii il reprezinta elaborarea politicii calitatii cuprinzand orientarile generale ale intreprinderii in acest domeniu si stabilirea responsabilitatilor pentru toate activitatile pe care le implica realizarea obiectivelor calitatii. Prin managementul calitatii intreprinderea urmareste sa obtina produse care: .tine seama de necesitatea protectiei mediului. care determina politica in domeniul calitatii. sociale. O forma specifica de organizare in domeniul calitatii o reprezinta „cecurile calitatii”: tinerea sub control a tuturor activitatilor. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare. 4. organizare. Orice intreprindere isi propune o serie de „obiective strategice”: economice. Comunicarea activitatilor referitoare la calitate = reprezinta ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor sale. tehnice. Sistemul calitatii = reprezinta structura organizatorica. Functiile managementului calitatii sunt: planificarea calitatii.sunt conforme cu standardele si specificatiile aplicabile. . procedurile. 1. asigurarea calitatii. in cantitatea solicitata. . Planificarea calitatii = reprezinta activitatile prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza in cadrul sistemului calitatii. . tinerea sub control. comerciale. Managementul calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor functiei generale de management . coordonare. in scopul realizarii obiectivelor definite. toate acestea in conditiile unor costuri minime. in cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. 2.sunt obtinute in conditii de profit. Realizarea calitatii presupune o comunicare intensa intre compartimentele intreprinderii. la un termen convenit si care sa fie disponibile la locul sau pe piata dorita.sunt conforme cerintelor societatii. . . tinerea sub control a calitatii si asigurarea calitatii. Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. care se realizeaza prin intermediul unor „obiective operationale”.satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit. control si asigurare a calitatii. Managementul calitatii = reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optima a resurselor.satisfac asteptarile clientului. Planificarea interna urmareste transpunerea doleantelor clientilor in caracteristici ale produsului si dezvoltarea proceselor care sa faca posibila realizarea acestor caracteristici. 3. prin mijloace cum ar fi: planificarea. Managementul calitatii este parte integranta a managementului intreprinderii. . Organizarea calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii.CAPITOLUL 3 – MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR Managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. Planificare externa are ca scop identificarea clientilor si stabilirea acestora pe baza studiilor de piata. Instruirea in domeniul calitatii este considerata un proces de comunicare de cunostinte. asigurarea si imbunatatirea calitatii. functia de antreanre a personalului. procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii. comunicarea activitatilor referitoare la calitate.

Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta. de evaluare. incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu cerintele specificate in scopul determinarii conformitatii acestor caracteristici. efectuata pentru a determina in ce masura o entitate este capabila sa satisfaca cerintele specificate. Inspectia calitatii = activitatile prin care se masoara.activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite.5. . . Asigurarea interna a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate pentru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa. Evaluarea calitatii = examinarea sistematica. 7. prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. organizare. Verificarea calitatii = confirmarea conformitatii cu cerintele specificate .aceste dispozitii sunt efectiv implementate si capabile sa atinga obiectivele. Asigurarea externa a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute. prin examinarea si aducerea de probe tangibile. Asigurarea calitatii = ansamblul activitatilor preventive. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii il reprezinta costurile referitoare la calitate. Scopul auditului calitatii este de a evalua masurile corective sau de imbunatatire necesare. efectuata pentru a determina daca: . etc) 6. Tinerea sub control = se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului in raport cu obiectivele si standardele prestabilite in scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor in procesele ulterioare. AICI NE-A PREDAT PROFA CEVA IN CLASA REFERITOR LA COSTURILE DE CALIATETE (VEZI CURS: de prevenire. Imbunatatirea calitatii = se refera la activitatile desfasurate in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor. coordonare. Un rol important in tinerea sub control a activitatilor revine auditului calitatii. antrenare si tinere sub control in scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. examineaza.

asigura instruirea unitara a personalului intreprinderii. documente de referinta. Continutul manualului calitatii din Romania se prezinta astfel: Cap. 3 – Sistemul calitatii: politica in domeniul calitatii. obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil. Structura manualului calitatii poate lua diferite forme in functie de natura organizatiei (intreprindere mare sau IMM. ca cerintele specificate in contract vor fi satisfacute.CAPITOLUL 6 – DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII Documentele sistemului calitatii permit evaluarea desfasurarii activitatilor curente si a rezultatelor acestor activitati facilitand identificarea masurilor corective sau de imbunatatire necesare. Avantajele manualului calitatii: .imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei. terminologie. 1 – Generalitati: cuprins. confirma fapte si informatii referitoare la activitatea organizatiei respective. Cap. Procedurile pot fi prezentate in scris – se numesc proceduri scrise sau . analiza efectuata de conducere. in functie de politica in domeniul calitatii sau in functie de locul sau in ansamblul organizatiei.serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern si extern).contribuie la crearea unei imagini favorabile in relatiile cu clientii.asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii si faciliteaza gestionarea acestora.faciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. Manualul calitatii = descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii. lista de difuzare a manualului calitatii. rapoarte . instructiuni de lucru. 2 – Prezentarea intreprinderii. favorizand castigarea increderii acestora. 4 – Elementele sistemului calitatii – Anexe: proceduri. administrarea manualului calitatii. alte documente ale calitatii. documente de lucru detaliate. Manualul calitatii cuprinde mai multe capitole subimpartite pe sectiuni (paragrafe). . . se poate referi la totalitatea activitatilor intreprinderii sau numai la unele dintre aceste activitati. . atesta.imbunatateste comunicarea in relatiile intreprinderii cu clientii si partenerii sai. necesare pentru implementarea sistemului calitatii. Procedura = este definita ca reprezentand modalitatea specifica de desfasurarea a unei activitati. In cadrul capitolului exista un cuprins care indica codul si denumirea sectiunilor . documentele sistemului calitatii. Pagina de garda a fiecarui capitol se reface cu ocazia modificarilor care se fac in cuprinsul capitolului respectiv. prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii unei organizatii. Procedurile sistemului calitatii = descriu activitatile unitatilor functionale individuale . Procedurile standard pentru fiecare tip de activitate trebuie sa apara in regulamentul procedural al compartimentului implicat.faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. . declaratia directorului general. Documentele = reprezinta acte oficiale cu caracter particular care consemneaza. Toate compartimentele angajate in activitati indeplinesc anumite sarcini bazate pe practici sau traditii. centru tehnic). Documentele calitatii = formulare . instructiuni de lucru. . Cap. fisa de inregistrare a modificarilor si fisa de evidenta a editiilor manualului calitatii. Cap. privind elementele sistemului calitatii. . Manualul calitatii se elaboreaza la nivel de management al intreprinderii. Manualul calitatii = este principalul document folosit la elaborarea si implementarea unui sistem al calitatii. Fiecare capitol este prefatat de o pagina de garda semnata de conducerea intreprinderii si de seful compartimentului calitate (asigurarea calitatii). responsabilitatile si autoritatea in domeniul calitatii. Structura documentelor sistemului calitatii. . Procedurile sistemului calitatii. titlul si obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare.

.metoda de examinare/incercare. . . umiditate). .scopul si domeniul de aplicare a procedurii.ce trebuie facut si de cine. .cum trebuie activitatea specificata si tinuta sub control. . .conditiile de mediu (temperatura. autoritatea si relatiile dintre persoanele care coordoneaza. cum trebuie procedat. Instructiunile de lucru pentru un proces de fabricatie trebuie sa includa urmatoarele aspecte: . efectueaza. . verifica sau analizeaza activitatile respective.operatia ce urmeaza a fi efectuata. .materiale si utilaje ce urmeaza a fi folosite. acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucru si nivelul calitatii cerute. . documente trebuie utilizate. Instructiunile de lucru pentru operatii de control trebuie sa includa urmatoarele aspecte: .reglarea masinilor/dispozitivelor. unde.ce fel de materiale. . proceduri de luare a probelor. Procedurile descriu obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati cu incidenta asupra calitatii. echipamente.conditiile de mediu ce urmeaza a fi mentinute in timpul incercarilor. . precum si responsabilitatile. .instructiuni asupra verificarilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere.controlul/incercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmeaza a fi folosite.identificarea persoanelor sau grupurilor de persoane carora li se vor comunica rezultatele incercarilor.caracteristicile parametrilor ce urmeaza a fi verificati.succesiunea si descrierea corecta a activitatilor. .documentate. Instructiunile de lucru sunt instructiuni specifice pentru efectuarea diferitelor operatii.cand. O procedura contine urmatoarele elemente: .

Auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe. Prin auditor se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. Auditurile externe = au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. procesului si sistemului calitatii intreprinderii. . in cadrul propriei organizatii. In domeniul managementului calitatii termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor. Auditurile externe efectuate de un organism neutru la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti = se numesc audit terta parte.urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite.auditul calitatii produsului/serviciului. referitoare la calitate. Sunt efectuate in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi. . surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din intreprindere . corespund dispozitiilor prestabilite . . In functie de obiectul lor.identificarea punctelor critice .rezultatele proceselor (produse. a produselor si serviciilor pe care le ofera. Prin audit se intelege o examinare a unei situatii intr-un anumit sector.sistemul calitatii intreprinderii in ansamlu sau elementele. serviciilor.evaluarea conformitatilor unor elemente ale siatemuluicalitatii sau a sistemului in ansamblu cu cerintele specificate. Auditurile interne = au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire. . Inaintea auditului propriu-zis de certificare se efectueaza un audit de preevaluare. Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate.CAPITOLUL 7 – AUDITUL CALITATII Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatilor de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii. daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.auditul sistemului calitatii.evaluarea conformitatilor proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. . Standardul ISO 9000 defineste auditul calitatii ca o examinare sistematica si independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor. Dupa . auditurile calitatii sunt de 3 tipuri: . Prin auditul calitatii se evalueaza: . Auditul intern = este o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului. . proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu. Obiectivele generale ale auditului calitatii Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri: . El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele acestor procese. fiind denumite audituri „prima parte”. . Auditurile externe efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii sistemului = se numesc audit secunda parte.auditul calitatii procesului. . Auditul sistemului calitatii efectuat de o terta parte in scopul certificarii = se numeste audit de certificare. Sunt efectuate de intreprindere insasi .procesele intreprinderii. a proceselor sale. servicii).

pentru a verifica daca se asigura respectarea cerintelor stabilite. Efectuarea auditului. Declansarea auditului = presupune stabilirea obiectivului auditului. Declansarea auditului. 3.clarificarea detaliilor planului de audit. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. Examinarea preliminara = auditul de preevaluare consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii (se analizeaza manualul calitatii).prezentarea membrilor de audit conducerii intreprinderii auditate.determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat. Examinarea sistemului calitatii = culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor. Efectuarea auditului = presupune parcurgerea a 3 etape: reuniunea de deschidere.discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare a auditului. Responsabilitateanauditului revine auditorului sef. sunt analizate de echipa de audit. 4. Neconformitatile majore = se refera la nesatisfacerea cerintelor standardului de referinta. 1. care vor fi utilizate pe parcursul desfasurarii auditului. 2. . Pregatirea auditului. Auditorul poate face doar recomandari. Obiectul auditului este stabilit de client impreuna cu auditorul sef. Auditorul sef prezinta constatarile echipei de audit si concluziile acesteia privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. 2. Urmarirea actiunilor corective 1. Neconformitatiminore = neconformitati izolate sau sporadice care nu afecteaza in mod semnificativ implementarea sau mentinerea sistemului calitatii. 6. Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: . Etapele desfasurarii auditului. Observatiile auditorilor. Pregatirea auditului = presupune elaborarea unui plan de audit. frecventei acestuia si examinarea preliminara.confirmarea asigurarii mijloacelor si a facilitatilor necesare efectuarii auditului. . examinarea propri-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuniunea de inchidere a auditului. formulate dupa auditarea tuturor activitatilor. pentru a stabili care dintre ele vor fi raportate ca neconformitati. Frecventa auditului = este stabilita de catre client in functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii. nu poate impune. . Culegerea dovezilor se realizeaza pe analiza documentelor . 5. .certificarea sistemului calitatii se efectueaza auditul de supraveghere. Neconformitatile constatate cu prilejul auditului se clasifica in functie de gravitatea lor in neconformitati majore si minore. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat. chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatii in domeniul respectiv. 4.reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii. 3. organizarea echipei de audit si stabilirea documentatiei de lucru. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului.confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere. care afecteaza intr-o masura importanta implementarea sau amentinerea sistemului calitatii. Principalul document cu care se finalizeaza auditul . Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit. Obsercațiile sunt analizate de auditorul sef impreuna cu reprezentantul conducerii intreprinderii auditate. . Organizarea echipei de audit – Auditul poate fi efectuat de unul sau mai multi auditori. . Incheierea auditului.

. . revine intreprinderii auditate. Raportul de audit contine: . Urmarirea actiunilor corective. – Responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora. .sistemului calitatii este raportul de audit. Incheierea auditului. . 6.lista de difuzare a raportului de audit. . Dupa verificarea implementarii actiunilor corective organismul auditor poate elabora un raport de urmarire pe care il va difuza in acelasi mod ca si raportul de audit initial. . Raportul de audit este predat clientului de catre auditorul sef.identificarea documentelor de referinta ale auditului.aprecierea echipei de audit privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor.detalii privind planul de audit. 5.aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit. a reprezentantilor auditatului. Difuzarea raportului de audit. .obiectivele si domeniul auditului.neconformitatile constatate. Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului sef. data efectuarii auditului.Auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat clientului. Auditorul are responsabilitatea sa se limiteze la identificarea neconformitatilor. . identitatea membrilor echipei de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful