Ingineria Si Managementul Calitatii

CAPITOLUL 1 – ASPECTE ACTUALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea exprima sinteza lucrurilor si insusirilor esentiale ale obiectelor si a proceselor

. Calitatea inseamna satisfacerea cerintelor clientilor. Cinci orientari principale s-au pus in evidenta in definirea calitatii produselor: orientarea transcendenta; orientarea spre produs; orientarea spre procesul de productie; orientarea spre costuri; orientarea spre utilizator. Potrivit orientarii transcedente, calitatea reprezinta o entitate atemporala, este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs este total opusa orientarii transcendente, calitatea fiind considerata o marime care poate fi masurata exact. Este definita ca reprezentand ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. O calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie. Calitatea este privita din perspectiva producatorului. Pentru fiecare produs exista cerinte specificate, care trebuie indeplinite; produsul este considerat de calitate atunci cand corespunde specificatiilor. Calitatea reprezinta conformitatea cu cerintele, orice abatere fata de specificatii duce la diminuarea calitatii. Orientarea spre costuri – calitatea este definita prin intermediul costurilor si a preturilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat de calitate atunci cand ofera anumite performante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientari calitatea produsului reprezinta aptitudinea de a fi corespunzatoare pentru utilizare. Fiecare client are preferinte individuale, care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate ale produselor. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitatecumparator sa fie reflectata mai puternic in definitia calitatii, deoarece cumparatorul hotaraste in final ce este calitatea. In cazul managementului total al calitatii (TQM) relatia client-furnizor se aplica in toate domeniile de activitate ale intreprinderii; in asigurarea calitatii sunt implicate toate serviciile si departamentele intreprinderii formand un sistem unitar de atitudine si actiune. Standardul ISO 9000 defineste calitatea ca reprezentand ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definitii: - calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica, ci printr-un ansamblu de caracteristici; - calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile clientilor; - calitatea este o variabila continua si nu discreta; - prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite. Produsul este definit ca reprezentand rezultatul unor activitati sau procese putand fi material sau imaterial. Produsele sunt clasificate in: hardware (componente, subansamble); software (programe, proceduri, informatii, date); materiale procesate; servicii (bancare, de asigurare, transport). Prin servicii se inteleg rezultatele activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale activitatilor interne ale furnizorului, pentru satisfacerea cerintelor clientului. Caracteristicile calitatii produselor reprezinta acele proprietati ale entitatilor prin intermediul carora se evalueaza, la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clientilor. Se delimiteaza urmatoarele categorii de caracteristici ale calitatii produselor: tehnico-functionale, constructive, de disponibilitate, estetice, economice, ecologice.

. Asigurarea calitatii prin control – reprezinta etapa care acopera prima jumatate a secolului. mentenabilitatea si mentenanta. respectiv al produselor. Asigurarea calitatii prin motivarea personalului – pune accentul pe motivarea lucratorilor in asigurarea calitatii.siguranta in functionare = exprima disponibilitatea entitatilor si factorilor care o determina: fiabilitatea. Toate compartimentele intreprinderii sunt implicate in asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor.asigurarea calitatii prin metode statice.Standardul ISO 9000 defineste urmatoarele caracteristici ale calitatii produselor: . 4.compatibilitatea = aptitudinea entitatilor de a putea fi utilizate impreuna in conditii specifice pentru a satisface cerinte pertinente. . poate fi functional si dimensional. 3.asigurarea calitatii prin motivarea personalului. Concepte integratoare de asigurare a calitatii. urmarind-se identificarea si separarea celor necorespunzatoare. . prin acest program se urmareste constientizarea lucratorilor ca “totul trebuie bine facut de prima data” evitandu-se astfel costurile pe care le implica controlul in procesul realizarii produselor. 1. Calitatea este asigurata prin controlul final al componentelor.asigurarea calitatii prin control.securitatea = starea in cazul in care riscul unor daune corporale sau material este limitat la un nivel acceptabil. . . . . In evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii se definesc patru etape: .interschimbabilitatea = aptitudinea unei entitati de a putea fi utilizata fara modificari in locul alteia pentru a satisface aceleasi cerinte. urmarindu-se identificarea cauzelor defectelor in scopul prevenirii lor in procesele ulterioare. 2. Asigurarea calitatii prin metode statice – impune utilizarea fisei de control static al calitatii. Toti lucratorii din intreprindere participa la asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor. se pune accent pe fluxul tehnologic. Se urmareste verificarea post-proces a conformitatilor cu specificatiilor. TQM = Total Quality Management – se utilizeaza in paralel cu conceptele TQC (Total Quality Control) si cu cel de Total Quality.concepte integratoare de asigurare a calitatii. Chiar daca exista diferente intre aceste concepte. toate pun accentul pe satisfacerea cerintelor clientului.

CAPITOLUL 2 – NOTIUNI DE BAZA PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea produselor = expresia gradului de utilitate sociala a produsului. cresterea. canalele de distributie. prezentare. protectia mediului natural si social. pret. declinul. . masura in care prin ansamblu caracteristicilor sale tehnico-functionale. Aceasta ne da imaginea unei curbe in forma de S mai mult sau mai putin alungit. Reprazentarea grafica a ciclului de viata se realizeaza prin transpunerea intr-un sistem rectangular de axe a evolutiei in timp a desfacerii produsului. dupa caz. psiho-senzoriale si al parametrilor economici. exprimat in ani de la aparitia produsului pe piata si pana cand acesta isi inceteaza activitatea comerciala. maturitatea si saturatia. Aceasta depinde de: creatia inginereasca. satisface nevoia pentru care a fost creat si respecta restrictiile privind eficienta social-economica. In economia de piata produsul definit in stransa legatura cu conceptul de marketing reprezinta ansamblul elementelor ce determina cererea exprimata de consumator pe piata. prestigiul pe care-l ofera utilizatorului si comportamentul vanzatorului. calitate. Durata de viata economica a produselor reprezinta intervalul de timp. De-a lungul acestei curbe distingem urmatoarele etape: lansarea.

4. Comunicarea activitatilor referitoare la calitate = reprezinta ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor sale.satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit.tine seama de necesitatea protectiei mediului. care determina politica in domeniul calitatii. 2. . Acestea sunt: obtinerea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor. procedurile. organizarea calitatii. comerciale. imbunatatirea calitatii. Planificare externa are ca scop identificarea clientilor si stabilirea acestora pe baza studiilor de piata. Prin managementul calitatii intreprinderea urmareste sa obtina produse care: .CAPITOLUL 3 – MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR Managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. Functiile managementului calitatii sunt: planificarea calitatii. referitoare la calitate. Punctul de plecare in managementul calitatii il reprezinta elaborarea politicii calitatii cuprinzand orientarile generale ale intreprinderii in acest domeniu si stabilirea responsabilitatilor pentru toate activitatile pe care le implica realizarea obiectivelor calitatii. la un termen convenit si care sa fie disponibile la locul sau pe piata dorita. Organizarea calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii. . Planificarea calitatii = reprezinta activitatile prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate.sunt oferite la preturi competitive.sunt obtinute in conditii de profit. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare. asigurarea si imbunatatirea calitatii. tehnice. . Managementul calitatii = reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optima a resurselor. functia de antreanre a personalului. in cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. organizare. toate acestea in conditiile unor costuri minime. in scopul realizarii obiectivelor definite. tinerea sub control. procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii. care se realizeaza prin intermediul unor „obiective operationale”. . tinerea sub control a calitatii. .sunt conforme cerintelor societatii.sunt conforme cu standardele si specificatiile aplicabile. in cantitatea solicitata. comunicarea activitatilor referitoare la calitate. .satisfac asteptarile clientului. obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza in cadrul sistemului calitatii. Managementul calitatii este parte integranta a managementului intreprinderii. 1. tinerea sub control a calitatii si asigurarea calitatii. tinerea sub control a calitatii si imbunatatirea calitatii. . coordonare. prin mijloace cum ar fi: planificarea. O forma specifica de organizare in domeniul calitatii o reprezinta „cecurile calitatii”: tinerea sub control a tuturor activitatilor. Instruirea in domeniul calitatii este considerata un proces de comunicare de cunostinte. Realizarea calitatii presupune o comunicare intensa intre compartimentele intreprinderii. Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. Planificarea interna urmareste transpunerea doleantelor clientilor in caracteristici ale produsului si dezvoltarea proceselor care sa faca posibila realizarea acestor caracteristici. control si asigurare a calitatii. 3. asigurarea calitatii. Orice intreprindere isi propune o serie de „obiective strategice”: economice. Managementul calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor functiei generale de management . Sistemul calitatii = reprezinta structura organizatorica. sociale.

prin examinarea si aducerea de probe tangibile. 7. . Un rol important in tinerea sub control a activitatilor revine auditului calitatii. efectuata pentru a determina daca: . coordonare. Evaluarea calitatii = examinarea sistematica. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii il reprezinta costurile referitoare la calitate. Asigurarea externa a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute. Inspectia calitatii = activitatile prin care se masoara. antrenare si tinere sub control in scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. AICI NE-A PREDAT PROFA CEVA IN CLASA REFERITOR LA COSTURILE DE CALIATETE (VEZI CURS: de prevenire. Verificarea calitatii = confirmarea conformitatii cu cerintele specificate . efectuata pentru a determina in ce masura o entitate este capabila sa satisfaca cerintele specificate.aceste dispozitii sunt efectiv implementate si capabile sa atinga obiectivele. de evaluare.5. . prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. examineaza. incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu cerintele specificate in scopul determinarii conformitatii acestor caracteristici. organizare. Imbunatatirea calitatii = se refera la activitatile desfasurate in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor. Tinerea sub control = se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului in raport cu obiectivele si standardele prestabilite in scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor in procesele ulterioare. Scopul auditului calitatii este de a evalua masurile corective sau de imbunatatire necesare.activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite. Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta. Asigurarea calitatii = ansamblul activitatilor preventive. Asigurarea interna a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate pentru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa. etc) 6.

4 – Elementele sistemului calitatii – Anexe: proceduri.serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern si extern). terminologie. favorizand castigarea increderii acestora.faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. Manualul calitatii = este principalul document folosit la elaborarea si implementarea unui sistem al calitatii. Cap. Documentele = reprezinta acte oficiale cu caracter particular care consemneaza. atesta.faciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. confirma fapte si informatii referitoare la activitatea organizatiei respective.imbunatateste comunicarea in relatiile intreprinderii cu clientii si partenerii sai.asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii si faciliteaza gestionarea acestora.CAPITOLUL 6 – DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII Documentele sistemului calitatii permit evaluarea desfasurarii activitatilor curente si a rezultatelor acestor activitati facilitand identificarea masurilor corective sau de imbunatatire necesare. rapoarte . prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii unei organizatii. administrarea manualului calitatii. Manualul calitatii se elaboreaza la nivel de management al intreprinderii. Pagina de garda a fiecarui capitol se reface cu ocazia modificarilor care se fac in cuprinsul capitolului respectiv. 3 – Sistemul calitatii: politica in domeniul calitatii. documente de referinta. documente de lucru detaliate. in functie de politica in domeniul calitatii sau in functie de locul sau in ansamblul organizatiei. titlul si obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare. privind elementele sistemului calitatii. responsabilitatile si autoritatea in domeniul calitatii. documentele sistemului calitatii. fisa de inregistrare a modificarilor si fisa de evidenta a editiilor manualului calitatii. Structura documentelor sistemului calitatii. instructiuni de lucru. Procedurile sistemului calitatii = descriu activitatile unitatilor functionale individuale . Manualul calitatii cuprinde mai multe capitole subimpartite pe sectiuni (paragrafe). Procedurile standard pentru fiecare tip de activitate trebuie sa apara in regulamentul procedural al compartimentului implicat.asigura instruirea unitara a personalului intreprinderii. Cap. alte documente ale calitatii. Continutul manualului calitatii din Romania se prezinta astfel: Cap. . . instructiuni de lucru. Cap. Manualul calitatii = descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii. analiza efectuata de conducere. Procedura = este definita ca reprezentand modalitatea specifica de desfasurarea a unei activitati. . 1 – Generalitati: cuprins. Structura manualului calitatii poate lua diferite forme in functie de natura organizatiei (intreprindere mare sau IMM. se poate referi la totalitatea activitatilor intreprinderii sau numai la unele dintre aceste activitati. . .imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei. . 2 – Prezentarea intreprinderii. lista de difuzare a manualului calitatii. Fiecare capitol este prefatat de o pagina de garda semnata de conducerea intreprinderii si de seful compartimentului calitate (asigurarea calitatii). Documentele calitatii = formulare . Procedurile pot fi prezentate in scris – se numesc proceduri scrise sau . Procedurile sistemului calitatii. Avantajele manualului calitatii: . declaratia directorului general. necesare pentru implementarea sistemului calitatii. ca cerintele specificate in contract vor fi satisfacute. centru tehnic). Toate compartimentele angajate in activitati indeplinesc anumite sarcini bazate pe practici sau traditii.contribuie la crearea unei imagini favorabile in relatiile cu clientii. obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil. . In cadrul capitolului exista un cuprins care indica codul si denumirea sectiunilor .

Instructiunile de lucru sunt instructiuni specifice pentru efectuarea diferitelor operatii.reglarea masinilor/dispozitivelor. .identificarea persoanelor sau grupurilor de persoane carora li se vor comunica rezultatele incercarilor. . Instructiunile de lucru pentru operatii de control trebuie sa includa urmatoarele aspecte: .conditiile de mediu ce urmeaza a fi mentinute in timpul incercarilor. efectueaza. cum trebuie procedat.instructiuni asupra verificarilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere. echipamente.controlul/incercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmeaza a fi folosite. .ce fel de materiale.cum trebuie activitatea specificata si tinuta sub control. . . unde. umiditate). . Procedurile descriu obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati cu incidenta asupra calitatii. . .cand.scopul si domeniul de aplicare a procedurii. .conditiile de mediu (temperatura. precum si responsabilitatile. verifica sau analizeaza activitatile respective.documentate. . autoritatea si relatiile dintre persoanele care coordoneaza. .materiale si utilaje ce urmeaza a fi folosite.ce trebuie facut si de cine. .succesiunea si descrierea corecta a activitatilor. Instructiunile de lucru pentru un proces de fabricatie trebuie sa includa urmatoarele aspecte: .metoda de examinare/incercare.operatia ce urmeaza a fi efectuata. . proceduri de luare a probelor. .caracteristicile parametrilor ce urmeaza a fi verificati. O procedura contine urmatoarele elemente: . documente trebuie utilizate. acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucru si nivelul calitatii cerute.

in cadrul propriei organizatii. a produselor si serviciilor pe care le ofera. Dupa . . Sunt efectuate in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi.sistemul calitatii intreprinderii in ansamlu sau elementele. . procesului si sistemului calitatii intreprinderii. .initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele acestor procese. Obiectivele generale ale auditului calitatii Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri: .evaluarea conformitatilor proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu. Inaintea auditului propriu-zis de certificare se efectueaza un audit de preevaluare. Sunt efectuate de intreprindere insasi . Auditurile interne = au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire.evaluarea conformitatilor unor elemente ale siatemuluicalitatii sau a sistemului in ansamblu cu cerintele specificate. serviciilor. referitoare la calitate. Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate. Prin audit se intelege o examinare a unei situatii intr-un anumit sector. corespund dispozitiilor prestabilite . Prin auditor se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. . El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.CAPITOLUL 7 – AUDITUL CALITATII Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatilor de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii. Auditul intern = este o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului. . .identificarea punctelor critice .auditul calitatii procesului. In functie de obiectul lor. servicii). Auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe. Auditurile externe = au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din intreprindere .auditul sistemului calitatii.rezultatele proceselor (produse.auditul calitatii produsului/serviciului. In domeniul managementului calitatii termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor.urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite. a proceselor sale. fiind denumite audituri „prima parte”. Prin auditul calitatii se evalueaza: . Standardul ISO 9000 defineste auditul calitatii ca o examinare sistematica si independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor.procesele intreprinderii. . auditurile calitatii sunt de 3 tipuri: . . daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor. Auditurile externe efectuate de un organism neutru la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti = se numesc audit terta parte. Auditul sistemului calitatii efectuat de o terta parte in scopul certificarii = se numeste audit de certificare. Auditurile externe efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii sistemului = se numesc audit secunda parte.

Efectuarea auditului = presupune parcurgerea a 3 etape: reuniunea de deschidere. Organizarea echipei de audit – Auditul poate fi efectuat de unul sau mai multi auditori. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. 3. Incheierea auditului. 2. examinarea propri-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuniunea de inchidere a auditului. Efectuarea auditului.certificarea sistemului calitatii se efectueaza auditul de supraveghere. . 5. 2. 1. . frecventei acestuia si examinarea preliminara. Examinarea preliminara = auditul de preevaluare consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii (se analizeaza manualul calitatii).discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare a auditului. formulate dupa auditarea tuturor activitatilor. Neconformitatile constatate cu prilejul auditului se clasifica in functie de gravitatea lor in neconformitati majore si minore. . Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat. Obsercațiile sunt analizate de auditorul sef impreuna cu reprezentantul conducerii intreprinderii auditate.determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat. Pregatirea auditului = presupune elaborarea unui plan de audit. 4. Etapele desfasurarii auditului. 3. Culegerea dovezilor se realizeaza pe analiza documentelor . care afecteaza intr-o masura importanta implementarea sau amentinerea sistemului calitatii. Declansarea auditului. Neconformitatiminore = neconformitati izolate sau sporadice care nu afecteaza in mod semnificativ implementarea sau mentinerea sistemului calitatii. Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: . Principalul document cu care se finalizeaza auditul .confirmarea asigurarii mijloacelor si a facilitatilor necesare efectuarii auditului. sunt analizate de echipa de audit. Frecventa auditului = este stabilita de catre client in functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. . Urmarirea actiunilor corective 1. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. Examinarea sistemului calitatii = culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor. 6. Auditorul sef prezinta constatarile echipei de audit si concluziile acesteia privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. 4. Responsabilitateanauditului revine auditorului sef.clarificarea detaliilor planului de audit. Neconformitatile majore = se refera la nesatisfacerea cerintelor standardului de referinta.confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere. Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit. organizarea echipei de audit si stabilirea documentatiei de lucru. . Obiectul auditului este stabilit de client impreuna cu auditorul sef.reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii. chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatii in domeniul respectiv. Auditorul poate face doar recomandari. Observatiile auditorilor. care vor fi utilizate pe parcursul desfasurarii auditului. . nu poate impune.prezentarea membrilor de audit conducerii intreprinderii auditate. Declansarea auditului = presupune stabilirea obiectivului auditului. pentru a stabili care dintre ele vor fi raportate ca neconformitati. Pregatirea auditului. pentru a verifica daca se asigura respectarea cerintelor stabilite.

Raportul de audit este predat clientului de catre auditorul sef. .aprecierea echipei de audit privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. . . 6. . identitatea membrilor echipei de audit. . Dupa verificarea implementarii actiunilor corective organismul auditor poate elabora un raport de urmarire pe care il va difuza in acelasi mod ca si raportul de audit initial. revine intreprinderii auditate.aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit. Urmarirea actiunilor corective. Incheierea auditului.lista de difuzare a raportului de audit. . a reprezentantilor auditatului.neconformitatile constatate. .Auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat clientului. – Responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora.obiectivele si domeniul auditului. 5. Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului sef.identificarea documentelor de referinta ale auditului. Raportul de audit contine: . .detalii privind planul de audit.sistemului calitatii este raportul de audit. data efectuarii auditului. Auditorul are responsabilitatea sa se limiteze la identificarea neconformitatilor. Difuzarea raportului de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful