CAPITOLUL 1 – ASPECTE ACTUALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea exprima sinteza lucrurilor si insusirilor esentiale ale obiectelor si a proceselor

. Calitatea inseamna satisfacerea cerintelor clientilor. Cinci orientari principale s-au pus in evidenta in definirea calitatii produselor: orientarea transcendenta; orientarea spre produs; orientarea spre procesul de productie; orientarea spre costuri; orientarea spre utilizator. Potrivit orientarii transcedente, calitatea reprezinta o entitate atemporala, este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs este total opusa orientarii transcendente, calitatea fiind considerata o marime care poate fi masurata exact. Este definita ca reprezentand ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. O calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie. Calitatea este privita din perspectiva producatorului. Pentru fiecare produs exista cerinte specificate, care trebuie indeplinite; produsul este considerat de calitate atunci cand corespunde specificatiilor. Calitatea reprezinta conformitatea cu cerintele, orice abatere fata de specificatii duce la diminuarea calitatii. Orientarea spre costuri – calitatea este definita prin intermediul costurilor si a preturilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat de calitate atunci cand ofera anumite performante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientari calitatea produsului reprezinta aptitudinea de a fi corespunzatoare pentru utilizare. Fiecare client are preferinte individuale, care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate ale produselor. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitatecumparator sa fie reflectata mai puternic in definitia calitatii, deoarece cumparatorul hotaraste in final ce este calitatea. In cazul managementului total al calitatii (TQM) relatia client-furnizor se aplica in toate domeniile de activitate ale intreprinderii; in asigurarea calitatii sunt implicate toate serviciile si departamentele intreprinderii formand un sistem unitar de atitudine si actiune. Standardul ISO 9000 defineste calitatea ca reprezentand ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definitii: - calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica, ci printr-un ansamblu de caracteristici; - calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile clientilor; - calitatea este o variabila continua si nu discreta; - prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite. Produsul este definit ca reprezentand rezultatul unor activitati sau procese putand fi material sau imaterial. Produsele sunt clasificate in: hardware (componente, subansamble); software (programe, proceduri, informatii, date); materiale procesate; servicii (bancare, de asigurare, transport). Prin servicii se inteleg rezultatele activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale activitatilor interne ale furnizorului, pentru satisfacerea cerintelor clientului. Caracteristicile calitatii produselor reprezinta acele proprietati ale entitatilor prin intermediul carora se evalueaza, la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clientilor. Se delimiteaza urmatoarele categorii de caracteristici ale calitatii produselor: tehnico-functionale, constructive, de disponibilitate, estetice, economice, ecologice.

asigurarea calitatii prin metode statice. .securitatea = starea in cazul in care riscul unor daune corporale sau material este limitat la un nivel acceptabil. Toate compartimentele intreprinderii sunt implicate in asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor. Chiar daca exista diferente intre aceste concepte. 2.siguranta in functionare = exprima disponibilitatea entitatilor si factorilor care o determina: fiabilitatea. 4. .asigurarea calitatii prin motivarea personalului. Calitatea este asigurata prin controlul final al componentelor. Asigurarea calitatii prin motivarea personalului – pune accentul pe motivarea lucratorilor in asigurarea calitatii. . Se urmareste verificarea post-proces a conformitatilor cu specificatiilor. urmarindu-se identificarea cauzelor defectelor in scopul prevenirii lor in procesele ulterioare. mentenabilitatea si mentenanta.interschimbabilitatea = aptitudinea unei entitati de a putea fi utilizata fara modificari in locul alteia pentru a satisface aceleasi cerinte. . Concepte integratoare de asigurare a calitatii. urmarind-se identificarea si separarea celor necorespunzatoare.compatibilitatea = aptitudinea entitatilor de a putea fi utilizate impreuna in conditii specifice pentru a satisface cerinte pertinente. Toti lucratorii din intreprindere participa la asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor.concepte integratoare de asigurare a calitatii. In evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii se definesc patru etape: . . toate pun accentul pe satisfacerea cerintelor clientului. prin acest program se urmareste constientizarea lucratorilor ca “totul trebuie bine facut de prima data” evitandu-se astfel costurile pe care le implica controlul in procesul realizarii produselor.Standardul ISO 9000 defineste urmatoarele caracteristici ale calitatii produselor: . Asigurarea calitatii prin metode statice – impune utilizarea fisei de control static al calitatii.asigurarea calitatii prin control. TQM = Total Quality Management – se utilizeaza in paralel cu conceptele TQC (Total Quality Control) si cu cel de Total Quality. respectiv al produselor. . Asigurarea calitatii prin control – reprezinta etapa care acopera prima jumatate a secolului. se pune accent pe fluxul tehnologic. poate fi functional si dimensional. 1. 3. .

Reprazentarea grafica a ciclului de viata se realizeaza prin transpunerea intr-un sistem rectangular de axe a evolutiei in timp a desfacerii produsului. protectia mediului natural si social.CAPITOLUL 2 – NOTIUNI DE BAZA PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea produselor = expresia gradului de utilitate sociala a produsului. maturitatea si saturatia. In economia de piata produsul definit in stransa legatura cu conceptul de marketing reprezinta ansamblul elementelor ce determina cererea exprimata de consumator pe piata. declinul. calitate. prezentare. exprimat in ani de la aparitia produsului pe piata si pana cand acesta isi inceteaza activitatea comerciala. pret. Aceasta depinde de: creatia inginereasca. satisface nevoia pentru care a fost creat si respecta restrictiile privind eficienta social-economica. De-a lungul acestei curbe distingem urmatoarele etape: lansarea. cresterea. dupa caz. canalele de distributie. Aceasta ne da imaginea unei curbe in forma de S mai mult sau mai putin alungit. . Durata de viata economica a produselor reprezinta intervalul de timp. prestigiul pe care-l ofera utilizatorului si comportamentul vanzatorului. masura in care prin ansamblu caracteristicilor sale tehnico-functionale. psiho-senzoriale si al parametrilor economici.

in scopul realizarii obiectivelor definite. Orice intreprindere isi propune o serie de „obiective strategice”: economice. Sistemul calitatii = reprezinta structura organizatorica. tinerea sub control a calitatii si asigurarea calitatii. procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii. organizarea calitatii. Planificarea calitatii = reprezinta activitatile prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. care se realizeaza prin intermediul unor „obiective operationale”. 3. comerciale. Managementul calitatii este parte integranta a managementului intreprinderii. 2. Comunicarea activitatilor referitoare la calitate = reprezinta ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor sale. 1. la un termen convenit si care sa fie disponibile la locul sau pe piata dorita. .sunt conforme cu standardele si specificatiile aplicabile.satisfac asteptarile clientului. Planificare externa are ca scop identificarea clientilor si stabilirea acestora pe baza studiilor de piata. 4. in cantitatea solicitata. asigurarea si imbunatatirea calitatii. Prin managementul calitatii intreprinderea urmareste sa obtina produse care: . tinerea sub control a calitatii si imbunatatirea calitatii. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare.sunt obtinute in conditii de profit. asigurarea calitatii. Functiile managementului calitatii sunt: planificarea calitatii. comunicarea activitatilor referitoare la calitate. Acestea sunt: obtinerea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor. tinerea sub control a calitatii. organizare. coordonare. imbunatatirea calitatii.tine seama de necesitatea protectiei mediului. referitoare la calitate. tinerea sub control. tehnice. Managementul calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor functiei generale de management . Punctul de plecare in managementul calitatii il reprezinta elaborarea politicii calitatii cuprinzand orientarile generale ale intreprinderii in acest domeniu si stabilirea responsabilitatilor pentru toate activitatile pe care le implica realizarea obiectivelor calitatii. . . Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. in cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. .sunt oferite la preturi competitive. obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza in cadrul sistemului calitatii. O forma specifica de organizare in domeniul calitatii o reprezinta „cecurile calitatii”: tinerea sub control a tuturor activitatilor.satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit. Managementul calitatii = reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optima a resurselor. sociale. prin mijloace cum ar fi: planificarea. . . toate acestea in conditiile unor costuri minime. . Organizarea calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii.sunt conforme cerintelor societatii.CAPITOLUL 3 – MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR Managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. functia de antreanre a personalului. Planificarea interna urmareste transpunerea doleantelor clientilor in caracteristici ale produsului si dezvoltarea proceselor care sa faca posibila realizarea acestor caracteristici. control si asigurare a calitatii. Realizarea calitatii presupune o comunicare intensa intre compartimentele intreprinderii. Instruirea in domeniul calitatii este considerata un proces de comunicare de cunostinte. procedurile. care determina politica in domeniul calitatii.

Un rol important in tinerea sub control a activitatilor revine auditului calitatii. Asigurarea calitatii = ansamblul activitatilor preventive. Asigurarea externa a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute. Evaluarea calitatii = examinarea sistematica. organizare. Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta. Tinerea sub control = se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului in raport cu obiectivele si standardele prestabilite in scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor in procesele ulterioare. efectuata pentru a determina in ce masura o entitate este capabila sa satisfaca cerintele specificate. Asigurarea interna a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate pentru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa.activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite. de evaluare.5. prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. Imbunatatirea calitatii = se refera la activitatile desfasurate in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor. AICI NE-A PREDAT PROFA CEVA IN CLASA REFERITOR LA COSTURILE DE CALIATETE (VEZI CURS: de prevenire. prin examinarea si aducerea de probe tangibile. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii il reprezinta costurile referitoare la calitate. efectuata pentru a determina daca: . incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu cerintele specificate in scopul determinarii conformitatii acestor caracteristici. . 7. coordonare. etc) 6. Scopul auditului calitatii este de a evalua masurile corective sau de imbunatatire necesare. Verificarea calitatii = confirmarea conformitatii cu cerintele specificate . Inspectia calitatii = activitatile prin care se masoara. antrenare si tinere sub control in scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.aceste dispozitii sunt efectiv implementate si capabile sa atinga obiectivele. examineaza. .

Structura documentelor sistemului calitatii. Procedurile sistemului calitatii = descriu activitatile unitatilor functionale individuale . necesare pentru implementarea sistemului calitatii. Pagina de garda a fiecarui capitol se reface cu ocazia modificarilor care se fac in cuprinsul capitolului respectiv. Procedura = este definita ca reprezentand modalitatea specifica de desfasurarea a unei activitati. Manualul calitatii = este principalul document folosit la elaborarea si implementarea unui sistem al calitatii. ca cerintele specificate in contract vor fi satisfacute. 4 – Elementele sistemului calitatii – Anexe: proceduri. analiza efectuata de conducere. .asigura instruirea unitara a personalului intreprinderii. . . . Documentele = reprezinta acte oficiale cu caracter particular care consemneaza. titlul si obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare. Toate compartimentele angajate in activitati indeplinesc anumite sarcini bazate pe practici sau traditii. documente de lucru detaliate. instructiuni de lucru. declaratia directorului general. se poate referi la totalitatea activitatilor intreprinderii sau numai la unele dintre aceste activitati. Continutul manualului calitatii din Romania se prezinta astfel: Cap. instructiuni de lucru. 1 – Generalitati: cuprins. atesta. documentele sistemului calitatii. Cap. Manualul calitatii = descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii. 3 – Sistemul calitatii: politica in domeniul calitatii. administrarea manualului calitatii. Structura manualului calitatii poate lua diferite forme in functie de natura organizatiei (intreprindere mare sau IMM.imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei.imbunatateste comunicarea in relatiile intreprinderii cu clientii si partenerii sai. Documentele calitatii = formulare .contribuie la crearea unei imagini favorabile in relatiile cu clientii. Procedurile sistemului calitatii.asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii si faciliteaza gestionarea acestora. 2 – Prezentarea intreprinderii. Cap.CAPITOLUL 6 – DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII Documentele sistemului calitatii permit evaluarea desfasurarii activitatilor curente si a rezultatelor acestor activitati facilitand identificarea masurilor corective sau de imbunatatire necesare.faciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. Fiecare capitol este prefatat de o pagina de garda semnata de conducerea intreprinderii si de seful compartimentului calitate (asigurarea calitatii). Manualul calitatii cuprinde mai multe capitole subimpartite pe sectiuni (paragrafe). .faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. Procedurile standard pentru fiecare tip de activitate trebuie sa apara in regulamentul procedural al compartimentului implicat. Avantajele manualului calitatii: . alte documente ale calitatii. centru tehnic). prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii unei organizatii. obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil. Manualul calitatii se elaboreaza la nivel de management al intreprinderii.serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern si extern). . favorizand castigarea increderii acestora. rapoarte . Procedurile pot fi prezentate in scris – se numesc proceduri scrise sau . In cadrul capitolului exista un cuprins care indica codul si denumirea sectiunilor . confirma fapte si informatii referitoare la activitatea organizatiei respective. fisa de inregistrare a modificarilor si fisa de evidenta a editiilor manualului calitatii. Cap. terminologie. . privind elementele sistemului calitatii. lista de difuzare a manualului calitatii. responsabilitatile si autoritatea in domeniul calitatii. documente de referinta. in functie de politica in domeniul calitatii sau in functie de locul sau in ansamblul organizatiei.

.operatia ce urmeaza a fi efectuata. .ce fel de materiale. precum si responsabilitatile. . .succesiunea si descrierea corecta a activitatilor.documentate. verifica sau analizeaza activitatile respective. . . Instructiunile de lucru sunt instructiuni specifice pentru efectuarea diferitelor operatii. . efectueaza. cum trebuie procedat. Instructiunile de lucru pentru operatii de control trebuie sa includa urmatoarele aspecte: .controlul/incercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmeaza a fi folosite. Procedurile descriu obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati cu incidenta asupra calitatii. umiditate).cum trebuie activitatea specificata si tinuta sub control. . documente trebuie utilizate.materiale si utilaje ce urmeaza a fi folosite. acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucru si nivelul calitatii cerute.cand. O procedura contine urmatoarele elemente: . .reglarea masinilor/dispozitivelor. echipamente.instructiuni asupra verificarilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere. autoritatea si relatiile dintre persoanele care coordoneaza.ce trebuie facut si de cine. unde. . . Instructiunile de lucru pentru un proces de fabricatie trebuie sa includa urmatoarele aspecte: . .conditiile de mediu ce urmeaza a fi mentinute in timpul incercarilor.metoda de examinare/incercare.conditiile de mediu (temperatura.identificarea persoanelor sau grupurilor de persoane carora li se vor comunica rezultatele incercarilor.caracteristicile parametrilor ce urmeaza a fi verificati. proceduri de luare a probelor. .scopul si domeniul de aplicare a procedurii. .

urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite. servicii). referitoare la calitate.evaluarea conformitatilor proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. Sunt efectuate in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi. surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din intreprindere . . a produselor si serviciilor pe care le ofera. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.auditul calitatii produsului/serviciului.procesele intreprinderii. Obiectivele generale ale auditului calitatii Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri: . . Auditurile interne = au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire.evaluarea conformitatilor unor elemente ale siatemuluicalitatii sau a sistemului in ansamblu cu cerintele specificate. Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate. Prin auditor se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. In domeniul managementului calitatii termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor. . . serviciilor.auditul calitatii procesului. Dupa . . . fiind denumite audituri „prima parte”. Auditurile externe = au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. a proceselor sale.sistemul calitatii intreprinderii in ansamlu sau elementele. Sunt efectuate de intreprindere insasi . Prin audit se intelege o examinare a unei situatii intr-un anumit sector. Auditul intern = este o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului. Prin auditul calitatii se evalueaza: . .CAPITOLUL 7 – AUDITUL CALITATII Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatilor de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii. Standardul ISO 9000 defineste auditul calitatii ca o examinare sistematica si independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor. Auditurile externe efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii sistemului = se numesc audit secunda parte.rezultatele proceselor (produse. procesului si sistemului calitatii intreprinderii. corespund dispozitiilor prestabilite . .auditul sistemului calitatii. Inaintea auditului propriu-zis de certificare se efectueaza un audit de preevaluare. In functie de obiectul lor. Auditurile externe efectuate de un organism neutru la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti = se numesc audit terta parte. in cadrul propriei organizatii.identificarea punctelor critice . Auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe. Auditul sistemului calitatii efectuat de o terta parte in scopul certificarii = se numeste audit de certificare. auditurile calitatii sunt de 3 tipuri: . proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu.initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele acestor procese. daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

. Pregatirea auditului. . organizarea echipei de audit si stabilirea documentatiei de lucru. Etapele desfasurarii auditului. frecventei acestuia si examinarea preliminara. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. Declansarea auditului = presupune stabilirea obiectivului auditului. 3. Pregatirea auditului = presupune elaborarea unui plan de audit. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. 1. Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: . Principalul document cu care se finalizeaza auditul . Declansarea auditului. Auditorul sef prezinta constatarile echipei de audit si concluziile acesteia privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. 3. 2. Neconformitatile constatate cu prilejul auditului se clasifica in functie de gravitatea lor in neconformitati majore si minore. care vor fi utilizate pe parcursul desfasurarii auditului. Obiectul auditului este stabilit de client impreuna cu auditorul sef. .discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare a auditului. 4. 5. . care afecteaza intr-o masura importanta implementarea sau amentinerea sistemului calitatii.reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii. pentru a stabili care dintre ele vor fi raportate ca neconformitati. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. Urmarirea actiunilor corective 1. 2. Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat. 4.confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere. Neconformitatiminore = neconformitati izolate sau sporadice care nu afecteaza in mod semnificativ implementarea sau mentinerea sistemului calitatii. sunt analizate de echipa de audit. nu poate impune. Examinarea sistemului calitatii = culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor. Culegerea dovezilor se realizeaza pe analiza documentelor . . Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit. chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatii in domeniul respectiv.prezentarea membrilor de audit conducerii intreprinderii auditate. Auditorul poate face doar recomandari. Responsabilitateanauditului revine auditorului sef. Examinarea preliminara = auditul de preevaluare consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii (se analizeaza manualul calitatii). Incheierea auditului. examinarea propri-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuniunea de inchidere a auditului. Efectuarea auditului = presupune parcurgerea a 3 etape: reuniunea de deschidere. 6. Organizarea echipei de audit – Auditul poate fi efectuat de unul sau mai multi auditori. Neconformitatile majore = se refera la nesatisfacerea cerintelor standardului de referinta. Obsercațiile sunt analizate de auditorul sef impreuna cu reprezentantul conducerii intreprinderii auditate.clarificarea detaliilor planului de audit. pentru a verifica daca se asigura respectarea cerintelor stabilite.certificarea sistemului calitatii se efectueaza auditul de supraveghere.confirmarea asigurarii mijloacelor si a facilitatilor necesare efectuarii auditului. formulate dupa auditarea tuturor activitatilor. Efectuarea auditului. Observatiile auditorilor. . Frecventa auditului = este stabilita de catre client in functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii.determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat.

. revine intreprinderii auditate.detalii privind planul de audit. . .aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit. Dupa verificarea implementarii actiunilor corective organismul auditor poate elabora un raport de urmarire pe care il va difuza in acelasi mod ca si raportul de audit initial.aprecierea echipei de audit privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. 5. . Urmarirea actiunilor corective. Raportul de audit este predat clientului de catre auditorul sef. . Auditorul are responsabilitatea sa se limiteze la identificarea neconformitatilor. 6.obiectivele si domeniul auditului.Auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat clientului.identificarea documentelor de referinta ale auditului.neconformitatile constatate. . a reprezentantilor auditatului. Incheierea auditului. Raportul de audit contine: . identitatea membrilor echipei de audit.lista de difuzare a raportului de audit. Difuzarea raportului de audit. data efectuarii auditului. – Responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora. . Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului sef.sistemului calitatii este raportul de audit. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful