CAPITOLUL 1 – ASPECTE ACTUALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea exprima sinteza lucrurilor si insusirilor esentiale ale obiectelor si a proceselor

. Calitatea inseamna satisfacerea cerintelor clientilor. Cinci orientari principale s-au pus in evidenta in definirea calitatii produselor: orientarea transcendenta; orientarea spre produs; orientarea spre procesul de productie; orientarea spre costuri; orientarea spre utilizator. Potrivit orientarii transcedente, calitatea reprezinta o entitate atemporala, este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs este total opusa orientarii transcendente, calitatea fiind considerata o marime care poate fi masurata exact. Este definita ca reprezentand ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. O calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie. Calitatea este privita din perspectiva producatorului. Pentru fiecare produs exista cerinte specificate, care trebuie indeplinite; produsul este considerat de calitate atunci cand corespunde specificatiilor. Calitatea reprezinta conformitatea cu cerintele, orice abatere fata de specificatii duce la diminuarea calitatii. Orientarea spre costuri – calitatea este definita prin intermediul costurilor si a preturilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat de calitate atunci cand ofera anumite performante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientari calitatea produsului reprezinta aptitudinea de a fi corespunzatoare pentru utilizare. Fiecare client are preferinte individuale, care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate ale produselor. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitatecumparator sa fie reflectata mai puternic in definitia calitatii, deoarece cumparatorul hotaraste in final ce este calitatea. In cazul managementului total al calitatii (TQM) relatia client-furnizor se aplica in toate domeniile de activitate ale intreprinderii; in asigurarea calitatii sunt implicate toate serviciile si departamentele intreprinderii formand un sistem unitar de atitudine si actiune. Standardul ISO 9000 defineste calitatea ca reprezentand ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definitii: - calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica, ci printr-un ansamblu de caracteristici; - calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile clientilor; - calitatea este o variabila continua si nu discreta; - prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite. Produsul este definit ca reprezentand rezultatul unor activitati sau procese putand fi material sau imaterial. Produsele sunt clasificate in: hardware (componente, subansamble); software (programe, proceduri, informatii, date); materiale procesate; servicii (bancare, de asigurare, transport). Prin servicii se inteleg rezultatele activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale activitatilor interne ale furnizorului, pentru satisfacerea cerintelor clientului. Caracteristicile calitatii produselor reprezinta acele proprietati ale entitatilor prin intermediul carora se evalueaza, la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clientilor. Se delimiteaza urmatoarele categorii de caracteristici ale calitatii produselor: tehnico-functionale, constructive, de disponibilitate, estetice, economice, ecologice.

compatibilitatea = aptitudinea entitatilor de a putea fi utilizate impreuna in conditii specifice pentru a satisface cerinte pertinente.concepte integratoare de asigurare a calitatii.asigurarea calitatii prin motivarea personalului. urmarind-se identificarea si separarea celor necorespunzatoare. mentenabilitatea si mentenanta. . 2.asigurarea calitatii prin control. . Calitatea este asigurata prin controlul final al componentelor. Se urmareste verificarea post-proces a conformitatilor cu specificatiilor.securitatea = starea in cazul in care riscul unor daune corporale sau material este limitat la un nivel acceptabil. . In evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii se definesc patru etape: . . Toti lucratorii din intreprindere participa la asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor.interschimbabilitatea = aptitudinea unei entitati de a putea fi utilizata fara modificari in locul alteia pentru a satisface aceleasi cerinte.asigurarea calitatii prin metode statice.siguranta in functionare = exprima disponibilitatea entitatilor si factorilor care o determina: fiabilitatea. poate fi functional si dimensional. Chiar daca exista diferente intre aceste concepte. Concepte integratoare de asigurare a calitatii. Asigurarea calitatii prin metode statice – impune utilizarea fisei de control static al calitatii. . se pune accent pe fluxul tehnologic. Asigurarea calitatii prin motivarea personalului – pune accentul pe motivarea lucratorilor in asigurarea calitatii. Asigurarea calitatii prin control – reprezinta etapa care acopera prima jumatate a secolului. . 1. 4. respectiv al produselor. . urmarindu-se identificarea cauzelor defectelor in scopul prevenirii lor in procesele ulterioare. 3. toate pun accentul pe satisfacerea cerintelor clientului. Toate compartimentele intreprinderii sunt implicate in asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor. prin acest program se urmareste constientizarea lucratorilor ca “totul trebuie bine facut de prima data” evitandu-se astfel costurile pe care le implica controlul in procesul realizarii produselor. TQM = Total Quality Management – se utilizeaza in paralel cu conceptele TQC (Total Quality Control) si cu cel de Total Quality.Standardul ISO 9000 defineste urmatoarele caracteristici ale calitatii produselor: .

pret. Aceasta depinde de: creatia inginereasca. In economia de piata produsul definit in stransa legatura cu conceptul de marketing reprezinta ansamblul elementelor ce determina cererea exprimata de consumator pe piata. maturitatea si saturatia. . dupa caz. masura in care prin ansamblu caracteristicilor sale tehnico-functionale. calitate. declinul. prezentare. exprimat in ani de la aparitia produsului pe piata si pana cand acesta isi inceteaza activitatea comerciala. Aceasta ne da imaginea unei curbe in forma de S mai mult sau mai putin alungit. prestigiul pe care-l ofera utilizatorului si comportamentul vanzatorului. cresterea. protectia mediului natural si social. psiho-senzoriale si al parametrilor economici. canalele de distributie. Durata de viata economica a produselor reprezinta intervalul de timp.CAPITOLUL 2 – NOTIUNI DE BAZA PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea produselor = expresia gradului de utilitate sociala a produsului. De-a lungul acestei curbe distingem urmatoarele etape: lansarea. Reprazentarea grafica a ciclului de viata se realizeaza prin transpunerea intr-un sistem rectangular de axe a evolutiei in timp a desfacerii produsului. satisface nevoia pentru care a fost creat si respecta restrictiile privind eficienta social-economica.

. imbunatatirea calitatii. 1. tinerea sub control. 4. tinerea sub control a calitatii si asigurarea calitatii.sunt obtinute in conditii de profit. tinerea sub control a calitatii. obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza in cadrul sistemului calitatii.sunt oferite la preturi competitive. Punctul de plecare in managementul calitatii il reprezinta elaborarea politicii calitatii cuprinzand orientarile generale ale intreprinderii in acest domeniu si stabilirea responsabilitatilor pentru toate activitatile pe care le implica realizarea obiectivelor calitatii. toate acestea in conditiile unor costuri minime. comerciale. organizarea calitatii. in cantitatea solicitata. tehnice. Acestea sunt: obtinerea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor.sunt conforme cerintelor societatii. Planificarea interna urmareste transpunerea doleantelor clientilor in caracteristici ale produsului si dezvoltarea proceselor care sa faca posibila realizarea acestor caracteristici. Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. tinerea sub control a calitatii si imbunatatirea calitatii. Managementul calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor functiei generale de management .satisfac asteptarile clientului. Functiile managementului calitatii sunt: planificarea calitatii. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare. Managementul calitatii este parte integranta a managementului intreprinderii. Orice intreprindere isi propune o serie de „obiective strategice”: economice. Planificare externa are ca scop identificarea clientilor si stabilirea acestora pe baza studiilor de piata. . . Comunicarea activitatilor referitoare la calitate = reprezinta ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor sale. in cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. Organizarea calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii. Managementul calitatii = reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optima a resurselor. la un termen convenit si care sa fie disponibile la locul sau pe piata dorita. care determina politica in domeniul calitatii. coordonare. Sistemul calitatii = reprezinta structura organizatorica. 2. organizare. procedurile.satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit. asigurarea calitatii. O forma specifica de organizare in domeniul calitatii o reprezinta „cecurile calitatii”: tinerea sub control a tuturor activitatilor. . 3. Instruirea in domeniul calitatii este considerata un proces de comunicare de cunostinte. referitoare la calitate. . asigurarea si imbunatatirea calitatii. in scopul realizarii obiectivelor definite. Prin managementul calitatii intreprinderea urmareste sa obtina produse care: . care se realizeaza prin intermediul unor „obiective operationale”.tine seama de necesitatea protectiei mediului. functia de antreanre a personalului. comunicarea activitatilor referitoare la calitate. . Planificarea calitatii = reprezinta activitatile prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. sociale. Realizarea calitatii presupune o comunicare intensa intre compartimentele intreprinderii. . procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii.sunt conforme cu standardele si specificatiile aplicabile. control si asigurare a calitatii.CAPITOLUL 3 – MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR Managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. prin mijloace cum ar fi: planificarea.

activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite. Verificarea calitatii = confirmarea conformitatii cu cerintele specificate .aceste dispozitii sunt efectiv implementate si capabile sa atinga obiectivele. 7. Inspectia calitatii = activitatile prin care se masoara. Scopul auditului calitatii este de a evalua masurile corective sau de imbunatatire necesare. Evaluarea calitatii = examinarea sistematica. Un rol important in tinerea sub control a activitatilor revine auditului calitatii. prin examinarea si aducerea de probe tangibile. Asigurarea externa a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute. etc) 6. examineaza. Asigurarea interna a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate pentru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa. Tinerea sub control = se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului in raport cu obiectivele si standardele prestabilite in scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor in procesele ulterioare. . organizare. coordonare. .5. antrenare si tinere sub control in scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. efectuata pentru a determina in ce masura o entitate este capabila sa satisfaca cerintele specificate. Asigurarea calitatii = ansamblul activitatilor preventive. prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu cerintele specificate in scopul determinarii conformitatii acestor caracteristici. de evaluare. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii il reprezinta costurile referitoare la calitate. Imbunatatirea calitatii = se refera la activitatile desfasurate in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor. Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta. AICI NE-A PREDAT PROFA CEVA IN CLASA REFERITOR LA COSTURILE DE CALIATETE (VEZI CURS: de prevenire. efectuata pentru a determina daca: .

Manualul calitatii cuprinde mai multe capitole subimpartite pe sectiuni (paragrafe). instructiuni de lucru. se poate referi la totalitatea activitatilor intreprinderii sau numai la unele dintre aceste activitati. Pagina de garda a fiecarui capitol se reface cu ocazia modificarilor care se fac in cuprinsul capitolului respectiv. Toate compartimentele angajate in activitati indeplinesc anumite sarcini bazate pe practici sau traditii. terminologie.asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii si faciliteaza gestionarea acestora. Continutul manualului calitatii din Romania se prezinta astfel: Cap. In cadrul capitolului exista un cuprins care indica codul si denumirea sectiunilor . fisa de inregistrare a modificarilor si fisa de evidenta a editiilor manualului calitatii. . documentele sistemului calitatii.contribuie la crearea unei imagini favorabile in relatiile cu clientii. documente de lucru detaliate. Procedurile sistemului calitatii = descriu activitatile unitatilor functionale individuale . lista de difuzare a manualului calitatii. Manualul calitatii = este principalul document folosit la elaborarea si implementarea unui sistem al calitatii. declaratia directorului general. 4 – Elementele sistemului calitatii – Anexe: proceduri. Manualul calitatii se elaboreaza la nivel de management al intreprinderii. Procedura = este definita ca reprezentand modalitatea specifica de desfasurarea a unei activitati. Cap. . Structura manualului calitatii poate lua diferite forme in functie de natura organizatiei (intreprindere mare sau IMM.faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. . 2 – Prezentarea intreprinderii.CAPITOLUL 6 – DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII Documentele sistemului calitatii permit evaluarea desfasurarii activitatilor curente si a rezultatelor acestor activitati facilitand identificarea masurilor corective sau de imbunatatire necesare. privind elementele sistemului calitatii. rapoarte . administrarea manualului calitatii. responsabilitatile si autoritatea in domeniul calitatii.imbunatateste comunicarea in relatiile intreprinderii cu clientii si partenerii sai. confirma fapte si informatii referitoare la activitatea organizatiei respective. ca cerintele specificate in contract vor fi satisfacute. analiza efectuata de conducere. Cap. Manualul calitatii = descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii. . . Procedurile standard pentru fiecare tip de activitate trebuie sa apara in regulamentul procedural al compartimentului implicat. centru tehnic).asigura instruirea unitara a personalului intreprinderii. . Documentele = reprezinta acte oficiale cu caracter particular care consemneaza. Procedurile pot fi prezentate in scris – se numesc proceduri scrise sau .serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern si extern). obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil.faciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. Cap. in functie de politica in domeniul calitatii sau in functie de locul sau in ansamblul organizatiei. favorizand castigarea increderii acestora. Documentele calitatii = formulare . atesta.imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei. necesare pentru implementarea sistemului calitatii. prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii unei organizatii. Avantajele manualului calitatii: . instructiuni de lucru. titlul si obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare. 1 – Generalitati: cuprins. alte documente ale calitatii. Procedurile sistemului calitatii. Fiecare capitol este prefatat de o pagina de garda semnata de conducerea intreprinderii si de seful compartimentului calitate (asigurarea calitatii). Structura documentelor sistemului calitatii. documente de referinta. 3 – Sistemul calitatii: politica in domeniul calitatii. .

Procedurile descriu obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati cu incidenta asupra calitatii. . verifica sau analizeaza activitatile respective. documente trebuie utilizate. . Instructiunile de lucru pentru un proces de fabricatie trebuie sa includa urmatoarele aspecte: . . autoritatea si relatiile dintre persoanele care coordoneaza.scopul si domeniul de aplicare a procedurii. . . . acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucru si nivelul calitatii cerute. umiditate).cand. .ce trebuie facut si de cine. Instructiunile de lucru sunt instructiuni specifice pentru efectuarea diferitelor operatii. Instructiunile de lucru pentru operatii de control trebuie sa includa urmatoarele aspecte: . precum si responsabilitatile. O procedura contine urmatoarele elemente: . .instructiuni asupra verificarilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere. efectueaza.conditiile de mediu ce urmeaza a fi mentinute in timpul incercarilor.ce fel de materiale. .caracteristicile parametrilor ce urmeaza a fi verificati.operatia ce urmeaza a fi efectuata.materiale si utilaje ce urmeaza a fi folosite.documentate.cum trebuie activitatea specificata si tinuta sub control. . . .identificarea persoanelor sau grupurilor de persoane carora li se vor comunica rezultatele incercarilor. .succesiunea si descrierea corecta a activitatilor.reglarea masinilor/dispozitivelor. unde.metoda de examinare/incercare. cum trebuie procedat. echipamente.controlul/incercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmeaza a fi folosite.conditiile de mediu (temperatura. proceduri de luare a probelor. .

urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite. Obiectivele generale ale auditului calitatii Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri: . El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.CAPITOLUL 7 – AUDITUL CALITATII Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatilor de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii. proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu. Auditurile externe efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii sistemului = se numesc audit secunda parte. . daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor. surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din intreprindere . . Inaintea auditului propriu-zis de certificare se efectueaza un audit de preevaluare. . Auditurile interne = au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire.rezultatele proceselor (produse. Standardul ISO 9000 defineste auditul calitatii ca o examinare sistematica si independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor.auditul calitatii produsului/serviciului. In domeniul managementului calitatii termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor. serviciilor. Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate. Auditurile externe = au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. Auditul sistemului calitatii efectuat de o terta parte in scopul certificarii = se numeste audit de certificare. Auditul intern = este o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului. auditurile calitatii sunt de 3 tipuri: . Prin audit se intelege o examinare a unei situatii intr-un anumit sector. Sunt efectuate de intreprindere insasi . In functie de obiectul lor. a proceselor sale. in cadrul propriei organizatii. . servicii). procesului si sistemului calitatii intreprinderii.initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele acestor procese. . . corespund dispozitiilor prestabilite . .identificarea punctelor critice . Prin auditul calitatii se evalueaza: . Auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe.auditul sistemului calitatii.procesele intreprinderii. Auditurile externe efectuate de un organism neutru la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti = se numesc audit terta parte. fiind denumite audituri „prima parte”.evaluarea conformitatilor unor elemente ale siatemuluicalitatii sau a sistemului in ansamblu cu cerintele specificate. . Sunt efectuate in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi.auditul calitatii procesului. Dupa . Prin auditor se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. a produselor si serviciilor pe care le ofera.sistemul calitatii intreprinderii in ansamlu sau elementele.evaluarea conformitatilor proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. referitoare la calitate.

confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere. care afecteaza intr-o masura importanta implementarea sau amentinerea sistemului calitatii. organizarea echipei de audit si stabilirea documentatiei de lucru. Neconformitatile majore = se refera la nesatisfacerea cerintelor standardului de referinta. . Etapele desfasurarii auditului. care vor fi utilizate pe parcursul desfasurarii auditului. Culegerea dovezilor se realizeaza pe analiza documentelor . 1. 2. Pregatirea auditului.clarificarea detaliilor planului de audit. 3. Neconformitatiminore = neconformitati izolate sau sporadice care nu afecteaza in mod semnificativ implementarea sau mentinerea sistemului calitatii. 4. pentru a stabili care dintre ele vor fi raportate ca neconformitati. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. Pregatirea auditului = presupune elaborarea unui plan de audit. Declansarea auditului = presupune stabilirea obiectivului auditului. Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat. Auditorul sef prezinta constatarile echipei de audit si concluziile acesteia privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului.confirmarea asigurarii mijloacelor si a facilitatilor necesare efectuarii auditului. Organizarea echipei de audit – Auditul poate fi efectuat de unul sau mai multi auditori. Declansarea auditului. Observatiile auditorilor.reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii. examinarea propri-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuniunea de inchidere a auditului. Examinarea preliminara = auditul de preevaluare consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii (se analizeaza manualul calitatii). 3. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. sunt analizate de echipa de audit.determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat. . Efectuarea auditului = presupune parcurgerea a 3 etape: reuniunea de deschidere. 4. Obiectul auditului este stabilit de client impreuna cu auditorul sef. Neconformitatile constatate cu prilejul auditului se clasifica in functie de gravitatea lor in neconformitati majore si minore.prezentarea membrilor de audit conducerii intreprinderii auditate. Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: . . chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatii in domeniul respectiv. Principalul document cu care se finalizeaza auditul . 6. Incheierea auditului. 2.certificarea sistemului calitatii se efectueaza auditul de supraveghere. Frecventa auditului = este stabilita de catre client in functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii. formulate dupa auditarea tuturor activitatilor. pentru a verifica daca se asigura respectarea cerintelor stabilite. 5. Responsabilitateanauditului revine auditorului sef. Urmarirea actiunilor corective 1. Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit. Obsercațiile sunt analizate de auditorul sef impreuna cu reprezentantul conducerii intreprinderii auditate. . frecventei acestuia si examinarea preliminara. Examinarea sistemului calitatii = culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor. .discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare a auditului. Auditorul poate face doar recomandari. . Efectuarea auditului. nu poate impune.

identitatea membrilor echipei de audit. .identificarea documentelor de referinta ale auditului. Raportul de audit contine: . . 6. Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului sef. data efectuarii auditului. . .obiectivele si domeniul auditului. – Responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora.lista de difuzare a raportului de audit.aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit. 5. .neconformitatile constatate.detalii privind planul de audit.sistemului calitatii este raportul de audit. Urmarirea actiunilor corective. Raportul de audit este predat clientului de catre auditorul sef.aprecierea echipei de audit privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. .Auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat clientului. Difuzarea raportului de audit. Incheierea auditului. revine intreprinderii auditate. . a reprezentantilor auditatului. Dupa verificarea implementarii actiunilor corective organismul auditor poate elabora un raport de urmarire pe care il va difuza in acelasi mod ca si raportul de audit initial. Auditorul are responsabilitatea sa se limiteze la identificarea neconformitatilor. .