CAPITOLUL 1 – ASPECTE ACTUALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea exprima sinteza lucrurilor si insusirilor esentiale ale obiectelor si a proceselor

. Calitatea inseamna satisfacerea cerintelor clientilor. Cinci orientari principale s-au pus in evidenta in definirea calitatii produselor: orientarea transcendenta; orientarea spre produs; orientarea spre procesul de productie; orientarea spre costuri; orientarea spre utilizator. Potrivit orientarii transcedente, calitatea reprezinta o entitate atemporala, este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs este total opusa orientarii transcendente, calitatea fiind considerata o marime care poate fi masurata exact. Este definita ca reprezentand ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. O calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie. Calitatea este privita din perspectiva producatorului. Pentru fiecare produs exista cerinte specificate, care trebuie indeplinite; produsul este considerat de calitate atunci cand corespunde specificatiilor. Calitatea reprezinta conformitatea cu cerintele, orice abatere fata de specificatii duce la diminuarea calitatii. Orientarea spre costuri – calitatea este definita prin intermediul costurilor si a preturilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat de calitate atunci cand ofera anumite performante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientari calitatea produsului reprezinta aptitudinea de a fi corespunzatoare pentru utilizare. Fiecare client are preferinte individuale, care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate ale produselor. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitatecumparator sa fie reflectata mai puternic in definitia calitatii, deoarece cumparatorul hotaraste in final ce este calitatea. In cazul managementului total al calitatii (TQM) relatia client-furnizor se aplica in toate domeniile de activitate ale intreprinderii; in asigurarea calitatii sunt implicate toate serviciile si departamentele intreprinderii formand un sistem unitar de atitudine si actiune. Standardul ISO 9000 defineste calitatea ca reprezentand ansamblul caracteristicilor unei entitati, care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definitii: - calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica, ci printr-un ansamblu de caracteristici; - calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile clientilor; - calitatea este o variabila continua si nu discreta; - prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite. Produsul este definit ca reprezentand rezultatul unor activitati sau procese putand fi material sau imaterial. Produsele sunt clasificate in: hardware (componente, subansamble); software (programe, proceduri, informatii, date); materiale procesate; servicii (bancare, de asigurare, transport). Prin servicii se inteleg rezultatele activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale activitatilor interne ale furnizorului, pentru satisfacerea cerintelor clientului. Caracteristicile calitatii produselor reprezinta acele proprietati ale entitatilor prin intermediul carora se evalueaza, la un moment dat, gradul de satisfacere a nevoilor clientilor. Se delimiteaza urmatoarele categorii de caracteristici ale calitatii produselor: tehnico-functionale, constructive, de disponibilitate, estetice, economice, ecologice.

asigurarea calitatii prin metode statice. Concepte integratoare de asigurare a calitatii. respectiv al produselor. Se urmareste verificarea post-proces a conformitatilor cu specificatiilor. . urmarindu-se identificarea cauzelor defectelor in scopul prevenirii lor in procesele ulterioare. poate fi functional si dimensional. .asigurarea calitatii prin motivarea personalului. Asigurarea calitatii prin control – reprezinta etapa care acopera prima jumatate a secolului. Chiar daca exista diferente intre aceste concepte. . 1. 3. Toate compartimentele intreprinderii sunt implicate in asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor. 2. In evolutia modalitatilor de asigurare a calitatii se definesc patru etape: . . 4. urmarind-se identificarea si separarea celor necorespunzatoare. Asigurarea calitatii prin metode statice – impune utilizarea fisei de control static al calitatii. . .siguranta in functionare = exprima disponibilitatea entitatilor si factorilor care o determina: fiabilitatea. toate pun accentul pe satisfacerea cerintelor clientului.compatibilitatea = aptitudinea entitatilor de a putea fi utilizate impreuna in conditii specifice pentru a satisface cerinte pertinente. TQM = Total Quality Management – se utilizeaza in paralel cu conceptele TQC (Total Quality Control) si cu cel de Total Quality.interschimbabilitatea = aptitudinea unei entitati de a putea fi utilizata fara modificari in locul alteia pentru a satisface aceleasi cerinte. Toti lucratorii din intreprindere participa la asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor.securitatea = starea in cazul in care riscul unor daune corporale sau material este limitat la un nivel acceptabil. prin acest program se urmareste constientizarea lucratorilor ca “totul trebuie bine facut de prima data” evitandu-se astfel costurile pe care le implica controlul in procesul realizarii produselor. Asigurarea calitatii prin motivarea personalului – pune accentul pe motivarea lucratorilor in asigurarea calitatii.Standardul ISO 9000 defineste urmatoarele caracteristici ale calitatii produselor: . mentenabilitatea si mentenanta. Calitatea este asigurata prin controlul final al componentelor.asigurarea calitatii prin control.concepte integratoare de asigurare a calitatii. se pune accent pe fluxul tehnologic. .

protectia mediului natural si social. calitate. psiho-senzoriale si al parametrilor economici. prestigiul pe care-l ofera utilizatorului si comportamentul vanzatorului. .CAPITOLUL 2 – NOTIUNI DE BAZA PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR Calitatea produselor = expresia gradului de utilitate sociala a produsului. Durata de viata economica a produselor reprezinta intervalul de timp. exprimat in ani de la aparitia produsului pe piata si pana cand acesta isi inceteaza activitatea comerciala. pret. Aceasta ne da imaginea unei curbe in forma de S mai mult sau mai putin alungit. Reprazentarea grafica a ciclului de viata se realizeaza prin transpunerea intr-un sistem rectangular de axe a evolutiei in timp a desfacerii produsului. In economia de piata produsul definit in stransa legatura cu conceptul de marketing reprezinta ansamblul elementelor ce determina cererea exprimata de consumator pe piata. satisface nevoia pentru care a fost creat si respecta restrictiile privind eficienta social-economica. De-a lungul acestei curbe distingem urmatoarele etape: lansarea. declinul. maturitatea si saturatia. cresterea. dupa caz. canalele de distributie. Aceasta depinde de: creatia inginereasca. masura in care prin ansamblu caracteristicilor sale tehnico-functionale. prezentare.

la un termen convenit si care sa fie disponibile la locul sau pe piata dorita. Comunicarea activitatilor referitoare la calitate = reprezinta ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor sale. care se realizeaza prin intermediul unor „obiective operationale”. functia de antreanre a personalului. procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii. imbunatatirea calitatii. 4. control si asigurare a calitatii. sociale. 3. Prin managementul calitatii intreprinderea urmareste sa obtina produse care: . tinerea sub control a calitatii si imbunatatirea calitatii. Organizarea calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii. Acestea sunt: obtinerea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor. . obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza in cadrul sistemului calitatii.tine seama de necesitatea protectiei mediului. comunicarea activitatilor referitoare la calitate. organizare. tinerea sub control a calitatii si asigurarea calitatii. Orice intreprindere isi propune o serie de „obiective strategice”: economice. Punctul de plecare in managementul calitatii il reprezinta elaborarea politicii calitatii cuprinzand orientarile generale ale intreprinderii in acest domeniu si stabilirea responsabilitatilor pentru toate activitatile pe care le implica realizarea obiectivelor calitatii. toate acestea in conditiile unor costuri minime. comerciale. Managementul calitatii = reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optima a resurselor. Realizarea calitatii presupune o comunicare intensa intre compartimentele intreprinderii. Managementul calitatii este parte integranta a managementului intreprinderii. Planificarea interna urmareste transpunerea doleantelor clientilor in caracteristici ale produsului si dezvoltarea proceselor care sa faca posibila realizarea acestor caracteristici. Instruirea in domeniul calitatii este considerata un proces de comunicare de cunostinte. tehnice. tinerea sub control a calitatii. care determina politica in domeniul calitatii. Planificare externa are ca scop identificarea clientilor si stabilirea acestora pe baza studiilor de piata.satisfac asteptarile clientului.sunt oferite la preturi competitive. Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. . O forma specifica de organizare in domeniul calitatii o reprezinta „cecurile calitatii”: tinerea sub control a tuturor activitatilor. in cantitatea solicitata.sunt conforme cu standardele si specificatiile aplicabile. in cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. asigurarea calitatii. . organizarea calitatii. .sunt conforme cerintelor societatii. Functiile managementului calitatii sunt: planificarea calitatii. . procedurile. prin mijloace cum ar fi: planificarea. Sistemul calitatii = reprezinta structura organizatorica. 1. in scopul realizarii obiectivelor definite.sunt obtinute in conditii de profit. Planificarea calitatii = reprezinta activitatile prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate.CAPITOLUL 3 – MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR Managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. Managementul calitatii = reprezinta ansamblul activitatilor functiei generale de management . . Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare. coordonare. 2. tinerea sub control. asigurarea si imbunatatirea calitatii. referitoare la calitate. .satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit.

Asigurarea interna a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate pentru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa. etc) 6. coordonare. 7. efectuata pentru a determina daca: . . Imbunatatirea calitatii = se refera la activitatile desfasurate in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor. antrenare si tinere sub control in scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. Verificarea calitatii = confirmarea conformitatii cu cerintele specificate . Scopul auditului calitatii este de a evalua masurile corective sau de imbunatatire necesare. prin examinarea si aducerea de probe tangibile. efectuata pentru a determina in ce masura o entitate este capabila sa satisfaca cerintele specificate. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii il reprezinta costurile referitoare la calitate. Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta. Tinerea sub control = se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului in raport cu obiectivele si standardele prestabilite in scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor in procesele ulterioare.activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite. incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu cerintele specificate in scopul determinarii conformitatii acestor caracteristici. Asigurarea calitatii = ansamblul activitatilor preventive. organizare. Inspectia calitatii = activitatile prin care se masoara.5. Un rol important in tinerea sub control a activitatilor revine auditului calitatii. Evaluarea calitatii = examinarea sistematica. examineaza. Asigurarea externa a calitatii = reprezinta activitatile desfasurate in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute. AICI NE-A PREDAT PROFA CEVA IN CLASA REFERITOR LA COSTURILE DE CALIATETE (VEZI CURS: de prevenire. . de evaluare. prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare.aceste dispozitii sunt efectiv implementate si capabile sa atinga obiectivele.

CAPITOLUL 6 – DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII Documentele sistemului calitatii permit evaluarea desfasurarii activitatilor curente si a rezultatelor acestor activitati facilitand identificarea masurilor corective sau de imbunatatire necesare. declaratia directorului general. documentele sistemului calitatii. obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil. Cap. Cap. administrarea manualului calitatii. lista de difuzare a manualului calitatii.contribuie la crearea unei imagini favorabile in relatiile cu clientii.asigura instruirea unitara a personalului intreprinderii. Pagina de garda a fiecarui capitol se reface cu ocazia modificarilor care se fac in cuprinsul capitolului respectiv. favorizand castigarea increderii acestora. confirma fapte si informatii referitoare la activitatea organizatiei respective. . atesta. responsabilitatile si autoritatea in domeniul calitatii. centru tehnic). Avantajele manualului calitatii: . Manualul calitatii cuprinde mai multe capitole subimpartite pe sectiuni (paragrafe).imbunatateste comunicarea in relatiile intreprinderii cu clientii si partenerii sai. . privind elementele sistemului calitatii. 4 – Elementele sistemului calitatii – Anexe: proceduri. Procedurile sistemului calitatii = descriu activitatile unitatilor functionale individuale . Toate compartimentele angajate in activitati indeplinesc anumite sarcini bazate pe practici sau traditii. titlul si obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare.asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii si faciliteaza gestionarea acestora. Continutul manualului calitatii din Romania se prezinta astfel: Cap. rapoarte . terminologie. 2 – Prezentarea intreprinderii. Procedurile standard pentru fiecare tip de activitate trebuie sa apara in regulamentul procedural al compartimentului implicat. documente de lucru detaliate. Cap. Documentele = reprezinta acte oficiale cu caracter particular care consemneaza. in functie de politica in domeniul calitatii sau in functie de locul sau in ansamblul organizatiei. 3 – Sistemul calitatii: politica in domeniul calitatii.faciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. . Procedurile pot fi prezentate in scris – se numesc proceduri scrise sau . Manualul calitatii = descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii. 1 – Generalitati: cuprins. Structura manualului calitatii poate lua diferite forme in functie de natura organizatiei (intreprindere mare sau IMM. instructiuni de lucru. .imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei. se poate referi la totalitatea activitatilor intreprinderii sau numai la unele dintre aceste activitati. instructiuni de lucru. analiza efectuata de conducere. Procedura = este definita ca reprezentand modalitatea specifica de desfasurarea a unei activitati. Documentele calitatii = formulare . Fiecare capitol este prefatat de o pagina de garda semnata de conducerea intreprinderii si de seful compartimentului calitate (asigurarea calitatii).faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. alte documente ale calitatii. ca cerintele specificate in contract vor fi satisfacute. . prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii unei organizatii. . fisa de inregistrare a modificarilor si fisa de evidenta a editiilor manualului calitatii. necesare pentru implementarea sistemului calitatii.serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern si extern). In cadrul capitolului exista un cuprins care indica codul si denumirea sectiunilor . Manualul calitatii = este principalul document folosit la elaborarea si implementarea unui sistem al calitatii. . Procedurile sistemului calitatii. documente de referinta. Manualul calitatii se elaboreaza la nivel de management al intreprinderii. Structura documentelor sistemului calitatii.

echipamente. . . Procedurile descriu obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati cu incidenta asupra calitatii. proceduri de luare a probelor. precum si responsabilitatile. . .conditiile de mediu (temperatura. efectueaza. autoritatea si relatiile dintre persoanele care coordoneaza.succesiunea si descrierea corecta a activitatilor.instructiuni asupra verificarilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere. .materiale si utilaje ce urmeaza a fi folosite. .identificarea persoanelor sau grupurilor de persoane carora li se vor comunica rezultatele incercarilor.operatia ce urmeaza a fi efectuata.documentate. O procedura contine urmatoarele elemente: .caracteristicile parametrilor ce urmeaza a fi verificati. acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucru si nivelul calitatii cerute. .cand. Instructiunile de lucru pentru un proces de fabricatie trebuie sa includa urmatoarele aspecte: .scopul si domeniul de aplicare a procedurii. unde. verifica sau analizeaza activitatile respective. .conditiile de mediu ce urmeaza a fi mentinute in timpul incercarilor.ce fel de materiale.ce trebuie facut si de cine. .reglarea masinilor/dispozitivelor. Instructiunile de lucru pentru operatii de control trebuie sa includa urmatoarele aspecte: .cum trebuie activitatea specificata si tinuta sub control. umiditate). . .metoda de examinare/incercare. Instructiunile de lucru sunt instructiuni specifice pentru efectuarea diferitelor operatii. . . . documente trebuie utilizate. cum trebuie procedat.controlul/incercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmeaza a fi folosite.

corespund dispozitiilor prestabilite .procesele intreprinderii. Sunt efectuate de intreprindere insasi . Auditurile interne = au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire.initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele acestor procese. a proceselor sale.urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit. Auditul sistemului calitatii efectuat de o terta parte in scopul certificarii = se numeste audit de certificare. In functie de obiectul lor. fiind denumite audituri „prima parte”. . .evaluarea conformitatilor unor elemente ale siatemuluicalitatii sau a sistemului in ansamblu cu cerintele specificate.CAPITOLUL 7 – AUDITUL CALITATII Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatilor de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii. . Auditul intern = este o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului. . servicii). proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu. referitoare la calitate. Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate. Auditurile externe efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii sistemului = se numesc audit secunda parte. Prin audit se intelege o examinare a unei situatii intr-un anumit sector. Auditurile externe efectuate de un organism neutru la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti = se numesc audit terta parte. auditurile calitatii sunt de 3 tipuri: . serviciilor.identificarea punctelor critice . a produselor si serviciilor pe care le ofera. Prin auditul calitatii se evalueaza: . . Standardul ISO 9000 defineste auditul calitatii ca o examinare sistematica si independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor. In domeniul managementului calitatii termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor. Auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe. Sunt efectuate in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi. daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.sistemul calitatii intreprinderii in ansamlu sau elementele. Inaintea auditului propriu-zis de certificare se efectueaza un audit de preevaluare. Auditurile externe = au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. procesului si sistemului calitatii intreprinderii.evaluarea conformitatilor proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.auditul calitatii produsului/serviciului. Prin auditor se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. in cadrul propriei organizatii. Dupa . .rezultatele proceselor (produse. surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din intreprindere . .auditul sistemului calitatii. Obiectivele generale ale auditului calitatii Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri: . .auditul calitatii procesului.

2. Pregatirea auditului = presupune elaborarea unui plan de audit. . Auditorul sef prezinta constatarile echipei de audit si concluziile acesteia privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. 2. Urmarirea actiunilor corective 1. Obsercațiile sunt analizate de auditorul sef impreuna cu reprezentantul conducerii intreprinderii auditate. pentru a stabili care dintre ele vor fi raportate ca neconformitati. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. Elaborarea si gestionarea documentelor auditului.certificarea sistemului calitatii se efectueaza auditul de supraveghere.confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere. Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat.clarificarea detaliilor planului de audit. 4. Declansarea auditului = presupune stabilirea obiectivului auditului. 6. nu poate impune. Observatiile auditorilor. . Organizarea echipei de audit – Auditul poate fi efectuat de unul sau mai multi auditori. Obiectul auditului este stabilit de client impreuna cu auditorul sef. chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatii in domeniul respectiv. Neconformitatiminore = neconformitati izolate sau sporadice care nu afecteaza in mod semnificativ implementarea sau mentinerea sistemului calitatii. examinarea propri-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuniunea de inchidere a auditului. Pregatirea auditului. Efectuarea auditului. . Efectuarea auditului = presupune parcurgerea a 3 etape: reuniunea de deschidere.confirmarea asigurarii mijloacelor si a facilitatilor necesare efectuarii auditului. 4. Frecventa auditului = este stabilita de catre client in functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii. sunt analizate de echipa de audit. Principalul document cu care se finalizeaza auditul .prezentarea membrilor de audit conducerii intreprinderii auditate. pentru a verifica daca se asigura respectarea cerintelor stabilite. Examinarea sistemului calitatii = culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor. Responsabilitateanauditului revine auditorului sef. . Incheierea auditului. .determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat. care vor fi utilizate pe parcursul desfasurarii auditului. frecventei acestuia si examinarea preliminara. formulate dupa auditarea tuturor activitatilor. 3. Declansarea auditului. Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: . Elaborarea si gestionarea documentelor auditului. Etapele desfasurarii auditului. 5. Culegerea dovezilor se realizeaza pe analiza documentelor . Neconformitatile constatate cu prilejul auditului se clasifica in functie de gravitatea lor in neconformitati majore si minore. Neconformitatile majore = se refera la nesatisfacerea cerintelor standardului de referinta. Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit. . Examinarea preliminara = auditul de preevaluare consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii (se analizeaza manualul calitatii). 1. organizarea echipei de audit si stabilirea documentatiei de lucru.reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii. 3. Auditorul poate face doar recomandari.discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare a auditului. care afecteaza intr-o masura importanta implementarea sau amentinerea sistemului calitatii.

Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului sef.neconformitatile constatate.Auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat clientului. . data efectuarii auditului.obiectivele si domeniul auditului. 5. Raportul de audit contine: .aprecierea echipei de audit privind eficacitatea sistemului calitatii in realizarea obiectivelor. 6.sistemului calitatii este raportul de audit. . Urmarirea actiunilor corective. . – Responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora. Dupa verificarea implementarii actiunilor corective organismul auditor poate elabora un raport de urmarire pe care il va difuza in acelasi mod ca si raportul de audit initial. Incheierea auditului. identitatea membrilor echipei de audit.identificarea documentelor de referinta ale auditului. a reprezentantilor auditatului. revine intreprinderii auditate. Difuzarea raportului de audit. .aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit. . . Auditorul are responsabilitatea sa se limiteze la identificarea neconformitatilor. Raportul de audit este predat clientului de catre auditorul sef. . .lista de difuzare a raportului de audit.detalii privind planul de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful