Sunteți pe pagina 1din 5

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICEN IULIE 2011 SPECIALIZAREA INGINERIE I MANAGEMENT N ALIMENTAIE PUBLIC I AGROTURISM

I. MANAGEMENT N ALIMENTAIE PUBLIC I AGROTURISM 1. Scoli in domeniul managementului 2. Funciile managementului i structura de conducere 3. Metode i tehnici de management modern 4. Tipologia deciziilor 5. Tipuri de management i stiluri de management 6. Functiile exploatatiilor agricole 7.Strategia si politica exploatatiilor agricole 8. Factorii motivationali ai intreprinzatorului 9. Trasaturile intreprinzatorului 10. Calitati, cunostinte si aptitudini ale managerilor 11. Tipuri de manageri 12. Raporturile manageri /subordonati Bibliografie 1. Alecu Ioan Niculae Management general, Note de curs, 2010 2. Alecu Ioan Niculae Management agricol - Ed Ceres, Bucureti, 2006 II. MANAGEMENTUL CALITII SERVICIILOR IN ALIMENTAIE PUBLIC SI AGROTURISM 1.Concept, ipostaze i etape n orientarea pentru calitate 2.Principiile managementului calitii. 3.Produsul turistic i calitatea n turism. 4.Standarde utilizate n domeniul calitii 5.Cerine ale ISO 9001:2008 pentru Sistemele de Managementul Calitii Bibliografie Elena Stoian - Managementul calitii n serviciile agroturistice i de alimentaie public, - note de curs 2010-2011, managementulcalitatii@yahoo.com III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1. Analiza i proiectarea posturilor 2. Recrutarea i selecia resurselor umane 3. Evaluarea performanelor resurselor umane i managementul carierei 4. Managementul recompenselor

Bibliografie 1.Condei Reta Managementul resurselor umane Editura Ceres, 2003 2.Radu Emilian Conducerea resurselor umane Editura Expert, 1999 3.Dan Anghel Constantin, Marinic Dobrin, Stnel Ni, Anca Ni Managementul resurselor umane Editura Naional, 1999 IV. MARKETING 1. Produse agroturistice tematice 2. Analiza comparativa turism clasic - turism rural; turism rural agroturism 3. Clasificarea tematica si de calitate a pensiunilor agroturistice 4. Importanta clasificarii tematice pentru o promovare eficienta Bibliografie Maria STOIAN Note de curs, 2009 V. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 1. Ce este managementul proiectului ? 2. Definirea rezultatelor proiectului 3. Ce se realizeaz in cadrul proiectului 4. Stabilirea termenelor 5. Alegerea proiectelor de investitii Bibliografie Dinu Toma Adrian, Stoian Elena Managementul proiectului, Ed. Ceres 2008 Disponibil n fiier electronic pe site-ul facultii www. managusamv.ro (biblioteca virtual) VI. DEZVOLTARE RURAL 1. Spaiul rural orientri metodologice 2. Modelul Vest European de dezvoltare rural 3. Politici agricole i de dezvoltare rural ale Romniei Bibliografie 1.Dona Ion Managementul dezvoltrii rurale Note de curs; Sinteze, USAMV, 2010. 2.Drghici Manea i col. Spaiul rural. Definire. Organizare. Dezvoltare Editura Mirton, 2003. 3.*** - Programul Naional de Dezvoltare Rural, 2007-2013 4.Materiale disponibile n fiier electronic pe site-ul facult ii: www.managusamv.ro (biblioteca virtual) VII.ECONOMIE RURAL Cap. I. AGRICULTURA RAMUR A PRODUCIEI MATERIALE 1.1. Agricultura ca ramur biologic a produciei materiale; particularitile agriculturii 1.2. Rolul agriculturii n dezvoltarea economic 1.3. Funciile agriculturii; contribuia agriculturii la dezvoltarea economic 1.4. Raportul industrie agricultur, echilibru esenial n economia romneasc 1.5. Dezvoltarea durabil a agriculturii Cap. VI. PAMINTUL - PRINCIPALUL ELEMENT AL CAPITALULUI AGRICOL 6.1. Conceptul de fond funciar i definirea componentelor sale 6.2. Rolul fondului funciar n dezvoltarea intensiv, modern a agriculturii 6.3. Cadastrul funciar 6.4. Bonitarea terenurilor agricole 6.5. Amelioraiile funciare 6.6. Determinarea valorii pmntului utilizat n agricultur 2

Cap. VII. DEZVOLTAREA STRUCTURAL A AGRICULTURII 7.1. Localizarea teritorial a produciei agricole 7.2.Sisteme de exploatare (Sisteme de producie agricol) 7.3. Specializarea i dezvoltarea produciei agricole 7.4. Cooperarea i asocierea n agricultur Bibliografie 1. Ion Dona Economie rural Editura Economic, 2000. 2. Ion Dona Economie rural Editura Ceres, 2006. 3. Alexandru Tofan Economia i politica agrar Editura Junimea, 2004. 4. Ioan Pun Otiman Tratat de economie agrar Editura Agroprint, 1998. 5. Materiale disponibile n fiier electronic pe site-ul facult ii: www.managusamv.ro (biblioteca virtual). VIII. CONTABILITATE 1. Patrimoniul, ca obiect al contabilit ii 2. Contabilitatea mrfurilor 3. Contabilitatea datoriilor i a crean elor comerciale (furnizori, clien i) Bibliografie 1. Clin, Oprea ; Ristea, Mihai. Bazele contabilitii. Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic, 2003 2. Mrcu Alina Note de curs, 2008 3. Ristea, M. si Bvi, I.- Contabilitatea financiar a ntreprinderii. Bucureti, Ed. Universitar, 2005 IX. ANALIZA TEHNICO-ECONOMIC I GESTIUNEA UNITILOR DE ALIMENTATIE PUBLIC I AGROTURISM 1. Tipologia, funciile i metodele analizei economice 2. Analiza indicatorilor specifici unitilor de alimentaie public i agroturism 3. Analiza cheltuielilor, a veniturilor si a rentabilitatii unitatilor de agroturism si alimentatie publica 4. Gestiunea stocurilor de producie 5. Gestiunea mijloacelor fixe Bibliografie 1.Tindeche Cristiana - Analiza economico-financiar a unitilor de alimentaie public i agroturism Editura CERES, 2004 2.Tindeche Cristiana - Gestiunea unitilor de alimentaie public i agroturism. Note de curs, 2009 X. LEGISLAIE N ALIMENTAIE PUBLIC I AGROTURISM 1.Brevetare i liceniere 2.Clasificarea unitilor de alimentaie public i agroturism Bibliografie Romeo Ctlin CREU Legislaie n alimentaie public i agroturism, Editura CERES - 2005

XI. SOCIOLOGIE I.Comunitatea rurala ca sistem structurat de existenta umana a) Comunitati teritoriale umane. Comunitati rurale. Comunitati urbane. b) Ruralul traditional- Caracteristici specifice ale satului romanesc c) Retele de comunitati teritoriale. II.Procesele de modernizare si dezvoltare 3

a) Aspecte teoretice si metodologice b) Dimensiunile modernizarii comunitatilor rurale. III.Patrunderea noului in comunitatile rurale a) Comportament traditional si comportament novator. Caracteristici si implicatii b) Cai de patrundere a noului in gospodariile taranesti si in mediul rural c) Necesitatea revitalizarii gospoariilor taranesti- conditie prioritara a redresarii agriculturii IV.Ruralul si mobilitatea sociala. Definiti si clasificari a) Procesul de mobilitate sociala b)Migratiile demografice si mutatii ocupationale c) Mutatii in structura si functiile familiei si gospodariei taranesti Bibliografie 1. Boiangiu, FL. - Sociologie rurala. Repere teoretice si metodologice, USAMV-IDD, 2010; 2. Constantinescu, V - Sociologie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1990; 3. Fulea, M. Coordonate economice si socio-demografice ale satului romanesc in tranzitie, Bucuresti, Ed. Academiei Romane, 1996; 4. Mihailesu, Ioan Sociologie generala, Ed. Universitatea, Bucuresti, 2000; XII. MODELAREA I SIMULAREA SISTEMELOR AGRICOLE 1. Analiza si simularea fenomenelor tehnico-economice 2. Analiza, simularea i modelarea planurilor de producie n cadrul unei intreprinderi 3. Studiul unui model de elaborare automat a unui plan de producie 4.Optimizarea structurii activitatilor dintr-o intreprindere cu ajutorul unui model matematic, complet automatizat i posibiliti de dezvoltare Bibliografie Drghici M., Tudor Valentina, Necula Raluca- Note de curs, 2009 XIII. ECONOMIA AGROTURISMULUI 1.Analiza serviciilor agroturistice 2.Piaa turistic 3.Eficiena economic i social a serviciilor agroturistice Bibliografie Gina Fintineru -Economia Agroturismului, Editura CERES 2005, Gina Fintineru -Economia Agroturismului, Note de curs, 2008

XIV.COSTURI, PREURI I TARIFE


1. Preurile i formarea lor 2. Forele care determin concurena ntr-un sector de activitate 3. Influena politicilor comerciale asupra preurilor. Bibliografie 1. DINU Toma -Costuri, preuri i tarife, CSIDD. 2. Disponibil n fiier electronic pe site-ul facultii: www.managusamv.ro (Biblioteca virtual) Decan, Prof. univ. dr. DINU Toma Adrian 4