Nume, prenume……………………………………………………..

Data: …………….
Clasa a VII-a
Test de evaluare- Cultură Civică
1. Clasificaţi următoarea afirmaţie cu A( adevărat) sau F(fals):
Constituţia promovează valori politice,morale şi juridice ale democraţiei….
2. Enumeraţi câteva exemple de valori promovate de către Constituţia
României:
…………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
3. Daţi 3 exemple de principii ale Constituţiei României:
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………..
4. Enumeraţi simbolurile naţionale ale României, menţionate în Constituţia
României:
……………………………………………………….
………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
5. Clasificaţi următoarea afirmaţie cu A(adevărat) sau F(fals):
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români au
fost stabilite în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului…………
6. Enumeraţi minimum 3 drepturi şi libertăţi social-economice şi culturale
ale cetăţenilor României:
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….

capitole şi ………….grupate în ………titluri.20 Martie 1990 . 8. ………….18 Februarie 1990. Constituţia actuală a intrat în vigoare în data de…………………… 9. Barem de notare: -fiecare răspuns corect valorează 1punct -1 punct din oficiu SUCCES! . Data la care au avut loc primele alegeri democratice libere ale Parlamentului şi Preşedintelui României a fost: ..20 Mai 1990 . Completaţi propoziţia: Constituţia României cuprinde……………articole..7.secţiuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful