Sunteți pe pagina 1din 2

Inteleptulmoarecanebunul

mi-am ntorsprivireas v dn elepciunea, nebunia iprostia. C cicepoates fac un om de rndpesteceeace a f cut un rege?Atunci m-am ncredin atc n elepciunea are ntietateasupranebuniei tot attct are luminaasuprantunericului .n eleptul are ochiin cap, iarnebunul merge ntruntuneric. Dar am cunoscut ieuc aceea isoart voraveato i.Deci am zisninima mea: "Aceea isoart ca icelnebunavea-voi ieu; atunci la cemifolose ten elepciunea?" i am zisnmintea mea c iaceastaestede ert ciune.C cipomenireaceluin eleptca i a celuinebun nu esteve nic , fiindc nzilelecevorveniamndoivor fi uita i; atuncin eleptulmoareca inebunul. (Ecl. 2:12-16) Eclesiastulestetitlulc r ii inseamn predicator . nBibliaebraic cartea e numit Qoheleth (se pronun cohelet), dup al 2-lea cuvnt al versetuluiini ial.Qohelethestecuvntulebraicpe care n eleptulmp rat Solomon i l -a aplicatsie icanume i care nseamn eclesiast, congregator, predicator . (Ecl. 1:1, 2; 12:10) Cartea nu desemneaz numelelui Solomon cafiindscriitorulei, darunelepasaje par destul de conving toarepentru a puteastabilic el a fostscriitorul.PredicatorulesteidentificatnEclesiast 1:1, 12 cafiu al lui David imp rat al Israelului la Ierusalim. nistoriabiblic , Solomon esteunicul care corespundeacestorcondi ii. Versetele 13 -16 din acela i capitol arat zelulPredicatoruluinc utareacunoa terii isuccesulob inutnaceast c utare.Aceasta se potrive te cu Solomon.Se consideraca Solomon ar fi scrisaceasta carte spreapusulvietii. Pescurtcartea ne vorbe tecastareatemporar aomuluiestencontradic ie cu stabilitateap mntului, care dureaz mereu icontinuit iiciclurilor sale naturale; mp ratulvorbe tedesprefructelefaptelor iocupa iilorumanedoarpentru a le respingecafiindzadarnice, prinacestcomentariu: iaceasta e de ert ciune . El vedestabilituntimppentrufiecarelucru ipentrufiecareac iune; n elegec omul ianimalul se mi c nacela ifel ic iunul, icel lalt se ntorcn rna din care au fostf cu i. Vorbe tedespreopresiunileprovocate de invidie, asupr ire, l comie, singur tate inebunie.Avertizeaz desprenebuniaconduc torilor, de faptulc Dumnezeu inecont de toatenedrept ile ic roadelep mntuluisuntpentrutoat lumea, i nu doarpentruceipu ini care adun avu iimari. Pasajuldespreremediilevanit ii e urmat de observa iiasupran elepciunii; tuturor li se ntmpl acelea ilucruri, iarnmormnt nu exist diferen e; n elepciunea inebuniasuntpusen contrast una cu alta. Pe tot parcursulc r iireg simunelepasajece in de-o enigmaticaconsecutivitate sub soare de exemplu Ce a fost, vamai fi, icesaf cut, se vamai face (Ecl. 1:9; 3:15). La felnumaipu inenigmaticesuntpasajelereferitoare la soarteechivalente Iat celmai mare r u in tot ce se face suptsoare: anumecaaceia isoart au toti cidup aceia? Se duc la ceimor i. (Ecl. 9:3) Am puteauniacestedou impreun pentru a scoate o concluziemaiadinc ? O concluzieraportat la ceva de genulpredestina ie icurgere a timpuluiintr -un ciclunchisarl murisoartaaseman toarean eleptul i a nebunuluica imulteideineclare din

aceastacomplex carte Dar totu ia dorisam refer maimult la cevamaicomun, la o problem la care cu singuran sau gnditto i n elep ii ianume: pentruce? Petrucein ele ciune? Cefolos are din ea ferictul care o posed ? Cu attmaimultc nu prea cred c Dumnezeu are insuficien a de imagina iepentru a reciclatimpul in continuucasa nu fie necesitatea de a inventalumi, omeniri isoartenoi. Un dardeosebitimplic i o singur tatedeosebit - cu ctaimaimult in elepciune cu atitmaimulteideideosebite, stranii,ce nu se incadreaz in limitelemajorit ii, adic normalului ,deci cu attmaimulte anseca nu vei fi n eles de nimeni, astadesigurimplic sentimentul de singur tate.Mul iincearcasaapliceacestdarpentrufolosulomenirii, darsuntcunoscutenenum ratecazuricindaportulacestoroameni nu esterecunoscut in timpulvie iilor. ns m careiinvingtimpul, r mnnistoriepentrutodeauna da?! Intradevar e a a?!Dup moarteorce nu arexista, suntfermconvinscaapsolut ii indifferent c temaivorbescoamenii depelumeaastasau nu Peling toateacesteain elepciuneaneajut s vedemlucrurimaiadinci imaicomplexe, care ne ntristeaz priceperealumii iexisten ei, undeestemult n elepciune, este imultnecaz, i cine tiemulte, are imult durere (Ecl. 1:18) Se poatepn la infinit de meditatasupraacestorlucruri, cert estec pin la urma, i in rind cu toateposesiile idarurilelumiinoastre, fie elematerial esauspirituale; n elepciunea e de ertaciune , i un n elept la felca i un nebun, a a cum e menit icorect, vamuri