Sunteți pe pagina 1din 9

Stagiari sistem colectiv 2010 In conformitate cu prevederile art.

. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, sunteti invitat in data de 15.06.2010 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr. 67, et. 1, ap. 3, sa depuneti in scris si sa sustineti raspunsurile la cele 40 exercitii propuse de lectorii - formatori de stagiu si redate mai jos. In aceeasi zi, de la ora 14,00 sunteti programat de a efectua cursurile de pregatire deontologica, comportament profesional si doctrina profesionala. Va facem cunoscut ca pentru consultatii in rezolvarea exercitiilor primite s-a fixat data de 03.06.2010 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr. 67, et. 1, ap. 3. Deasemenea in aceeasi zi, de la ora 14,00 sunteti programat sa efectuati cursuri de pregatire tehnica. Va reamintim ca pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem colectiv se percepe un tarif anual de 150 euro. Plata se face in lei la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR, din ziua platii. Pentru anul acesta termenul de plata este 30.04.2009. Exercitii propuse pentru anul III sem. I Grupa 3 (total 40 exercitii) 25 stagiari EC STAGIARI E.C. 1 MOICA G. ALINA 2 MOISESCU-CIOCAN P. ANGELA MONICA 3 MUNTEAN A. OANA 4 NASTASIUC (COVASA) GH. CAMELIA 5 NEAGOE P. MIHAELA 6 NEDIANU M. FLORELA 7 NICOARA M. MIHAELA CORINA 8 NICU I. IOANA ELENA 9 NOVACESCU C. MIRABELA JANINA 10 OLAJOS J. JANI RAUL 11 ONEA I. LILIANA SANDA 12 PALADOIU A. DANIELA CRISTINA 13 PATRASC I. RAMONA MARIANA 14 PAVAL M. AURELIA VALENTINA 15 PENESCU N. ANA MIHAELA 16 PETREA V. ALINA RAMONA 17 PINTE T. ANA SPERANTA 18 PITAR R.S. CRISTINA OANA 19 PREDESCU V.I. IOANA SIMONA 20 PRUTEANU S. LUMINITA 21 RAD A. MARIA 22 RADU V.T. DIANA MARIA
1

23 24 25

RADUCAN G. GABRIELA LAURA ROSIAN V. MIHAELA ROSU T. CLAUDIA ANTONINA

I. Elaborarea situatiilor financiare (11 exercitii) 1. Societatea ALFA achizi ioneaz pe data de 25 august anul N un utilaj care se amortizeaz liniar n 10 ani, costul de achizi ie 210.000 u.m. La 31.12.N+2, societatea decide reevaluarea valorii rmase a utilajului, valoarea just 160.000 u.m. Totodat, datorit schimbrii condi iilor de utilizare, durata de via util rmas este reestimat la 5 ani. n condi iile aplicrii IAS 16 Imobilizri corporale, amortizarea aferent exerci iului N+3 va fi de: a) 21.000 u.m.; b) 60.375 u.m.; c) 53.666 u.m.; d) 53.333 u.m.; e) 60.000 u.m. 2. Nu intr n aria de aplicabilitate a IAS 36: a) investi iile n filiale; b) investi iile n ntreprinderile asociate; c) ntreprinderile n asocierile n participa ie; d) imobilizrile corporale; e) investi iile imobiliare evaluate la valoarea just, potrivit IAS 40. 3. Care este rata implicit a unui contract de loca ie care are urmtoarele caracteristici: 12 redeven e anuale a 10.000.000 lei fiecare, valoarea rezidual estimat de locator la sfr itul contractului de loca ie 12.000.000 lei, valoarea just 61.944.941 lei: a) 12%; b) 13%; c) 10%; d) 9%; e) 18%. 4. Avnd n vedere elementele urmtoare, nu corespund no iunii de subven ie guvernamental: 1) acordarea de asisten ntreprinderilor care i desf oar activitatea n sectoare recent privatizate; 2) scutirile de la plata impozitului pe profit; 3) acordarea de asisten ntreprinderilor care i ncep activitatea n regiuni subdezvoltate; 4) mprumut nerambursabil pentru care nu exist certitudinea respectrii condi iilor ata ate acestuia; 5) interven ia unor echipe speciale pentru remedierea efectelor unor accidente de munc; 6) deducerea fiscal a amortizrii accelerate.
2

a) 1+2+3+4; b) 2+4+5+6; c) 1+3+4+6; d) 3+4+5+6; e) 2+3+4+6. 5. Nu sunt active calificabile, n sensul normei IAS 23: a) lucrrile efectuate de o ntreprindere de comunica ii pentru adaptarea sistemului de distribu ie; b) investi iile imobiliare; c) stocurile produse n cantit i mari i pe o baz repetitive ntr-o perioad scurt de timp; d) tutunul; e) tronsoanele de conducte de transport petrol. 6. Sunt incluse ntr-un provizion pentru restructurare urmtoarele costuri: a) costuri ocazionate de recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare; b) costuri de marketing; c) investi ii n noi re ele de distribu ii; d) pierderile din exploatare pn la data restructurrii care nu sunt ocazionate de un contract oneros; e) salarii compensatorii acordate salaria ilor disponibiliza i ca urmare a restructurrii. 7. ntreprinderea achizi ioneaz un echipament tehnologic la nceputul exerci iului N, la costul de 100.000 mii lei i constituie un provizion pentru dezafectarea acestuia n valoare de 20.000 mii lei. Potrivit IAS 16, valoarea provizionului va fi inclus n costul activului. Presupunem c acest provision nu este deductibil fiscal. Care va fi ra ionamentul corect privind recunoa terea diferen elor temporare? 8. Societatea M a achizi ionat 100% ac iunile societ ii F, la 1 ianuarie 2004. n 2003, societatea F a realizat vnzri pentru care a oferit dreptul de returnare pe perioada de garan ie. De i, potrivit IAS 37, societatea F ar fi trebuit s recunoasc un provizion pentru garan ii de 30.000.000 u.m., acesta nu a fost recunoscut. La 1 ianuarie 2005 (data trecerii la IFRS), suma necesar pentru decontarea datoriei este estimat la 26.000.000 u.m. Ce nregistrri efectueaz M la data trecerii la IFRS, dac se aplic excep ia facultativ? Dar dac se aplic prevederile IFRS 3 retrospectiv? 9. Se cunosc urmtoarele informa ii (n lei): cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor 32.000; stocuri la 01.01.N 50.000; furnizori de stocuri la 31.12.N 90.000; venituri din subven ii pentru investi ii 6.000; cheltuieli cu dobnzile 12.000; rezultat nainte de impozitare 170.000; venituri n avans la 31.12.N 40.000 (din care 24.000 sunt subven iile pentru investi ii); venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 7.500; clien i la 01.01.N 30.000; venituri din cesiunea imobilizrilor corporale (ncasate) 2.000; venituri (c tiguri) din cedarea investi iilor financiare pe termen scurt 17.500; furnizori de stocuri la 01.01.N 58.000; stocuri la 31.12.N 45.000; venituri n avans la 01.01.N 60.000 (din care 18.000 sunt subven iile pentru investi ii); cheltuieli din cedarea imobilizrilor corporale 10.000; clien i la 31.12.N 60.000; impozit pe profit pltit 70.000; cheltuiala cu
3

impozitul pe profit 50.000; rambursri de credite primite de la bnci 30.000; ncasri din cedarea investi iilor financiare pe termen scurt 40.000; pl i ctre furnizorii de imobilizri 15.000; aporturi de capital n natur 50.000. Care este valoarea fluxului net din exploatare conform IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie, tiind c se utilizeaz metoda indirect? (a) 87.000 lei; (b) 152.000 lei; (c) 122.000 lei; (d) 102.000 lei; (e) 95.000 lei. 10. n viziunea Cadrului general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare elaborat de IASB, conceptul de capital financiar este sinonim cu: (a) capitalul social al ntreprinderii; (b) capitalurile proprii ale ntreprinderii; (c) capacitatea de produc ie a ntreprinderii; (d) capacitatea de plat a ntreprinderii; (e) activele imobilizate ale ntreprinderii. 11. n absen a unui standard sau a unei interpretri aplicabil(e), managementul trebuie s utilizeze ra ionamentul professional n alegerea unei politici contabile care s conduc la informa ii relevate pentru utilizatori i fiabile astfel nct situa iile financiare: (i) s reprezinte pozi ia financiar, performan a i fluxurile de trezorerie; (ii) s reflecte substan a economic a tranzac iilor sau evenimentelor i nu doar forma lor juridic; (iii) s fie neprtinitoare; (iv) s fie prudente; (v) s fie complete n toate aspectele semnificative; (vi) s se conformeze reglementrilor fiscale. (a) i + ii; (b) i + ii + iii; (c) i + ii + iii + iv; (d) i + ii + iii + iv + v; (e) i + ii + iii + iv + v + vi. III. Expertize contabile (5 exercitii) 1. Ce n elege i prin competen a expertului contabil? 2. Ce con ine un Raport de expertiz calificat? 3. Care sunt principiile deontologice dup care se ghideaz expertul contabil n efectuarea expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? 4. Cum se men ine calitatea de expert contabil i calitatea de contabil autorizat?
4

5. Care sunt caracteristicile esen iale ale unei profesii contabile? IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor (6 exercitii) 1. O societate pe ac iuni pl titoare de impozit pe profit, ale c rei ac iuni sunt de inute de AA (persoan fizic ) n propor ie de 70% i de BB (persoan fizic ) 30%, realizeaz n exerci iul financiar 2008 venituri totale de 500.000 lei, din care venituri neimpozabile de 20.000 lei, respectiv cheltuieli totale de 400.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile 30.000 lei. Care este impozitul pe profit pl tit de societate i dividendele ncasate de fiecare dintre cei doi ac ionari, innd cont c 60% din rezultat este repartizat acestora? 2. O societate comercial pl titoare de TVA nregistreaz ntr-un an venituri n suma de 560.000 lei din care 1200 lei venituri din dividende de la o persoan juridic romn . Cheltuielile nregistrate sunt : - cheltuieli cu serviciile prestate de ter i 11.000 lei (exist contracte ncheiate, se justific necesitatea lor i sunt documente care s ateste prestarea lor efectiv ); - cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile 200.000 lei; - cheltuieli cu stocurile de materiale constatate lips din gestiune, neimputabile 2500 lei; - cheltuieli cu plata personalului 63.500 lei, din care 50.000 lei este fondul de salarii i diferen a contribu ii aferente fondului de salarii; - cheltuieli de protocol 2400 lei; - cheltuieli cu sponsorizarea n bani 1200 lei; - cheltuieli cu impozitul pe profit pl tit n cursul anului 4.000 lei. S se calculeze impozitul pe profit datorat pentru ntregul an. 3. O persoan fizic ob ine n anul 200X urm toarele venituri din cesiunea drepturilor de autor: - 22 mai 9.000 lei din valorificarea drepturilor de autor ale unei opere literare; - 15 august 12.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere monumentale; - 13 septembrie 3.000 lei din valorificarea unor drepturi de autor aferente unei opere literare, drepturile fiind mo tenite. Societatea care gestioneaz aceste drepturi de autor percepe un comision de 500 lei. S se stabileasc impozitul datorat n cursul anului sub form de pl i anticipate, scaden ele de plat i diferen a de impozit de plat sau de recuperat ca urmare a regulariz rii din anul urm tor realiz rii veniturilor. 4. S.C. Prestatorul, societate de leasing nregistrat n Bulgaria ncheie la 5 Aprilie 2009 un contract de leasing financiar, cu S.C. Transportatorul, societate stabilit i nregistrat n scopuri de TVA n Romnia (art 153). Contractul are ca obiect leasingul unui autocar n valoare de 30.000 euro, achizi ionat de la Furnizorul, societate stabilit i nregistrat n scopuri de TVA n Bulgaria. La finalizarea contractului Transportatorul i exercit op iunea de cump rare, achitnd valoarea rezidual a autocarului, n sum de 1.000 euro. Cursul de schimb este 1 euro = 4 lei, iar rata lunar , inclusiv dobnda aferent este 1.000 euro. Analiza i spe a din punctul de vedere al TVA stabilind tipul opera iunilor, locul lor, precum i obliga iile ce revin pl titorilor de TVA.
5

5. S se determine acciza pentru o cantitate de 20.000 sticle de alcool etilic a 0,5 litri fiecare ce are o concentra ie alcoolic de 93%. Acciza unitar i cursul de schimb sunt cele prev zute de codul fiscal. 6. Un contribuabil persoan fizic de ine n proprietate la nceputul anului: a) un apartament de 130 mp suprafa desf urat situat n mediul urban (coeficientul de corec ie pozitiv a valorii impozabile este 2,2), valoarea impozabil unitar 669 lei/ mp suprafa desf urat , aflat ntr-un bloc de locuin e cu trei etaje i 6 apartamente, construit n 1963. Acest apartament este locuin de domiciliu pn la data vnz rii -10 iulie anul curent. b) o cas n mediul rural cu o suprafa total desf urat de 120 mp, valoare impozabil unitar 669 lei/mp suprafa desf urat , din care o mansard locuibil de 30 mp suprafa desf urat . Casa a fost achizi ionat n luna februarie, anul curent. Aceasta devine locuin de domiciliu dupa vnzarea apartamentului. Coeficientul de corec ie pozitiv a valorii impozabile unitare este 1. S se calculeze impozitul datorat de c tre contribuabil, separat, pe cele dou propriet i imobiliare. XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (18 exercitii) 1. n urma procesului de produc ie se ob in: 1.000 buc. produs principal P i 50 buc. produs secundar PS. Dup ob inerea lui P, PS este supus unor prelucrri suplimentare care ocazioneaz cheltuieli de 1.500.000 lei. Pre ul de vnzare pe pia a lui PS n condi ii normale este de 100.000 lei/buc., iar cheltuielile estimate cu vnzarea acestuia sunt de 500.000 lei. Cheltuielile comune pentru ob inerea lui P i PS sunt de 150.000.000 lei. Determina i costul de produc ie al produsului P. 2. ntreprinderea ALFA dispune de un stoc de produse finite ob inute la un cost de 150.000.000 lei. Valoarea realizabil net a stocului la sfr itul exerci iilor N i N+1 este de 170.000.000 lei i respectiv 130.000.000 lei. Care sunt nregistrrile contabile efectuate la sfr itul exerci iilor N i N+1? La ce valoare apare stocul n bilan ul exerci iului N? 3. Despre un stoc de marf se cunosc urmtoarele informa ii: stoc la 1.05.N, 1.000 buc x 1.000 u.m./buc.; achizi ie la 7.05.N, 2.000 buc. x 1.500 u.m./buc., TVA 19%; vnzare la 15.05.N, 2.500 buc. x 2.000 u.m./buc., TVA 19%; achizi ie la 23.05.N, 5.500 buc. x 1.800 u.m./buc., TVA 19%; vnzare la 29.05.N, 5.800 buc. x 2.200 u.m./buc., TVA 19%. Determina i valoarea ie irilor din stoc i a stocului final, tiind c ntreprinderea utilizeaz metoda FIFO. 4. Dac pre ul de facturare ar fi de 2.750.000 mii lei, care ar fi efectul n contul de profit i pierdere al aplicrii metodei procentului de avansare? Cum aprecia i aceast situa ie? 5. ntreprinderea ALFA utilizeaz metoda terminrii lucrrilor. Ea a nregistrat varia ii mari ale numrului de contracte terminate n ultimii 5 ani. Care ar putea fi inciden a acestor varia ii?
6

6. Dac procentul de avansare fizic este de 60%, care este diferen a ntre rezultatul contabil i rezultatul real al stadiului de avansare a lucrrilor? Cum aprecia i aceast diferen ? 7. Pornind de la exemplul anterior i cunoscnd c pre ul de facturare al lucrrii este de 2.950.000 mii lei, cheltuielile angajate n N+2 de 750.000 mii lei iar costul efectiv de 2.850.000 mii lei, care va fi inciden a asupra Contului de profit i pierdere al exerci iului N+2? Cum aprecia i aceast situa ie? 8. La 31.12.N, ntreprinderea ALFA are n stoc 200 kg produs P n curs de execu ie cu un grad de avansare de 50%. Cheltuielile necesare finalizrii i vnzrii produsului n curs de execu ie au fost estimate la 2.500.000 lei. Produsul finit ob inut cu ajutorul lui ALFA se vinde pe pia cu 45.000 lei/buc. Concomitent au fost ob inute i 300 kg produs finit. La nceputul perioadei nu exista produc ie n curs de execu ie. Cheltuielile necesare ob inerii produselor finite i n curs de execu ie au fost de 20.000.000 lei. n bilan ul contabil, stocul de produc ie n curs de execu ie este evaluat la: a) 5.000.000 lei; b) 2.500.000 lei; c) 8.000.000 lei; d) 15.000.000 lei; e) 20.000.000 lei. 9. La nceputul lunii martie N, societatea comercial ALFA S.A. prezint urmtoarea situa ie privind stocurile de mrfuri: Stoc ini ial de 200 kg. evaluate la 1.000 u.m./kg. n cursul lunii au loc opera iile: 03.03.N: achizi ie 270 kg. x 1.500 de u.m./kg.; 05.03.N: vnzare de 250 kg.; 10.03.N: achizi ie de 300 kg. x 1.625 u.m./kg.; 25.03.N: vnzare de 500 kg. La ct evalua i ie irile (E) i stocul final (Sf) dac societatea practic procedeul CMP calculat dup fiecare intrare n stoc? a) E = 850.000; Sf = 20.000; b) E = 1.072.500; Sf = 32.500; c) E = 1.060.000; Sf = 20.000; d) E = 1.060.000; Sf = 32.500; e) E = 1.062.750; Sf = 29.640; 10. ntreprinderea ALFA vinde mrfuri n consigna ie n urmtoarele condi ii: pre ul de vnzare 100.000.000 lei, din care 10.000.000 lei reprezint comisionul su. Care este suma venitului ob inut de ALFA din aceast tranzac ie? 11. Societatea ALFA vinde un program de contabilitate la un pre de vnzare de 200.000.000 lei. Pre ul stabilit include o sum de 20.000.000 lei aferent serviciilor de personalizare a programului la nevoile ntreprinderii i de actualizare a acestuia la noile prevederi legislative. Cnd recunoa te societatea ALFA veniturile din serviciile prestate?

12. La 1 iulie N, societatea ALFA achizi ioneaz 5.000 ac iuni GAMA la pre ul de achizi ie de 100.000 lei/ac iune. Pe 30 septembrie N+1, ALFA prime te dividende pentru ac iunile GAMA n numele exerci iului N n valoare de 10.000 lei/ac iune. Care sunt nregistrrile efectuate de ALFA cu privire la acest plasament n exerci iile N i N+1? 13. Cifra de afaceri a unei ntreprinderi ce realizeaz vnzri prin coresponden , cu clauz de returnare, este de 250.000.000 lei. Statisticile arat c 3% din produse sunt returnate. Marja brut medie practicat de ntreprindere este de 14%. Care din urmtoarele afirma ii este adevrat? a) ntreprinderea nu recunoa te venitul din vnzare deoarece ncasarea acestuia este incert; b) ntreprinderea recunoa te venituri la limita costurilor angajate pentru vnzarea produselor sale; c) ntreprinderea recunoa te venituri din vnzri de 250.000.000 lei i constituie un provizion pentru garan ii acordate clien ilor de 1.050.000 lei ; d) ntreprinderea recunoa te un venit din vnzri de 248.950.000 lei; e) ntreprinderea recunoa te un venit din vnzri de 35.000.000 lei. 14. Cheltuielile i veniturile legate de aceea i tranzac ie sau eveniment sunt recunoscute simultan (principiul conectrii cheltuielilor la venituri). Care este tratamentul contabil, dac cheltuielile nu pot fi evaluate fiabil? a) Venitul este recunoscut, iar cheltuielile vor fi recunoscute atunci cnd vor putea fi evaluate fiabil; b) Venitul este recunoscut i va fi recunoscut i o cheltuial egal cu acesta; c) Venitul este recunoscut dac s-a ncasat o contrapresta ie din vnzare; d) Nu se nregistreaz nimic pentru tranzac ie, iar orice contrapresta ie primit se nregistreaz ca o datorie; e) Nici una din variantele de mai sus. 15. Multe din ntreprinderile romne ti au fost vndute la un pre inferior valorii contabile. Care considera i c ar fi cauzele? 16. Societatea comercial ALFA S.A. achizi ioneaz un mijloc fix. La ce valoare va fi nregistrat n contabilitate mijlocul fix dac se cunosc: pre ul de cumprare negociat 5.000.000 lei; cheltuielile de transport: 500.000 lei; dobnzile aferente creditelor bancare contractate pentru produc ia cu ciclu lung de fabrica ie: 20.000.000 lei; cheltuielile cu salariile muncitorilor direct productivi: 15.000.000 lei; cheltuielile cu punerea n func iune a mijlocului fix: 700.000 lei; Variante de rspuns: a) 5.000.000 lei; b) 5.700.000 lei; c) 6.200.000 lei; d) 26.200.000 lei; e) 5.500.000 lei.
8

17. ntreprinderea ALFA achizi ioneaz un echipament tehnologic. Ea prime te odat cu acesta dou produse program. Produsul A este utilizat pentru ac ionarea automat i controlul echipamentului, iar produsul B este utilizat pentru analiza rentabilit ii acestuia. Factura cuprinde: pre ul echipamentului: 500.000.000 lei; cheltuieli de transport i montaj: 100.000.000 lei; produsul program A: 50.000.000 lei; produsul program B: 10.000.000 lei. Care este tratamentul contabil al intrrii acestor active? 18. ntreprinderea ALFA demareaz un proces de cercetare i de dezvoltare a unui nou produs program. Procesul se ntinde pe durata unui an i jumtate, ntre 01.01.N i 30.06.N+1 i presupune parcurgerea urmtoarelor etape: 01.01.N 31.03.N documentarea i testarea programelor informatice similare de pe pia ; etapa a generat costuri de 50 mil. lei; 01.04.N 10.06.N elaborarea planului de creare i dezvoltare a programului, inclusiv al caietului de sarcini; etapa a generat costuri de 20 mil. lei; 11.06.N 30.06.N+1 designul, crearea i testarea programului informatic; etapa a generat costuri totale de 180 mil. lei; costurile perioadei 01.11.N 31.12.N sunt de 40 mil. lei iar cele aferente perioadei 01.01.N+1 30.06.N+1 sunt de 80 mil. lei. Data de recunoa tere a eforturilor pentru programul informatic este 01.11.N. Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de procesul de dezvoltare a programului informatic?