P. 1
Retele-de-calculatoare

Retele-de-calculatoare

|Views: 844|Likes:
Published by angelus 13

More info:

Published by: angelus 13 on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1 Introducere
 • 1.2 URL. Scheme URL
 • 1.3 Hipertext, hiperlegătură, hipermedia
 • 1.4 Protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 • 2 FTP şi poşta electronică
 • 2.1 Serviciul FTP - Transfer de fişiere
 • 2.1.2 Client FTP
 • 2.2 Serviciul de poştă electronică – e-mail
 • 3 Servere Web
 • 3.3 Exerciţii IIS
 • 3.6 Exerciţii NCSA, Apache
 • 4.2 Testarea unei configuraţii TCP/IP
 • 4.3 Exemple de folosire a unor utilitare TCP/IP
 • 5 Adresare IP
 • 5.1 Clase de adrese
 • 5.2 Exerciţii rezolvate
 • 6 Comunicaţie client-server la nivel de socket
 • 6.2 Interfaţa Socket
 • 6.3 Exemplificări
 • 7.1 Nivelul de acces la date
 • 7.1.1 Apelarea procedurilor stocate pe SQL Server
 • 7.1.2 Virtualizarea accesului la baza de date
 • 7.2 Nivelul logicii aplicaţiei
 • 7.2.1 Apelarea procedurilor la distanţă
 • 7.2.2 Serializarea tipurilor de date complexe
 • 7.2.3 Apelarea serviciilor Web în mod asincron
 • 7.2.4 Publicarea unei componente ca serviciu Web
 • 7.2.5 Servicii Web virtuale
 • 7.2.6 Autentificarea şi autorizarea accesului
 • 7.3 Nivelul de prezentare
 • 7.3.1 Construirea unei imagini într-o pagină ASP.NET
 • 7.3.2 Apelarea unei componente dintr-un servlet
 • 7.3.3 Definirea unui Custom Tag în JSP
 • 7.4 Interoperabilitatea platformelor .NET şi J2EE

Cuprins
1. Introducere .....................................................................................................
1.1. Modelul client - server ......................................................................................................... 1.2. URL. Scheme URL ................................................................................................................. 1.3. Hipertext, hiperlegătură, hipermedia ............................................................................. 1.4. Protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ..........................................................

2. FTP şi poşta electronică ...............................................................................
2.1. Serviciul FTP – transfer de fişiere .................................................................................. 2.1.1. Server FTP ................................................................................................................ 2.1.2. Client FTP ................................................................................................................. 2.2. Serviciul de poştă electronică – e-mail ........................................................................... 2.3. Exerciţii ..................................................................................................................................

3. Servere WEB ..................................................................................................
3.1. Introducere ............................................................................................................................ 3.2. IIS ........................................................................................................................................... 3.3. Exerciţii IIS ......................................................................................................................... 3.4. NCSA ....................................................................................................................................... 3.5. Apache .................................................................................................................................... 3.6. Exerciţii NCSA, Apache .....................................................................................................

4. Utilitare TCP - IP ..........................................................................................
4.1. Utilitare TCP - IP .................................................................................................................. 4.2. Testarea unei configuraţii TCP - IP ................................................................................. 4.3. Exemple de folosire a unor utilitare TCP - IP ...............................................................

5. Adresare IP ....................................................................................................
5.1. Clase de adrese ..................................................................................................................... 5.2. Exerciţii rezolvate ...............................................................................................................

6. Comunicare client – server la nivel de socket .........................................
6.1. Introducere ............................................................................................................................ 6.2. Interfaţa socket .................................................................................................................. 6.2.1. Comunicaţie client – server TCP - IP ................................................................. 6.2.2. Comunicaţie client – server UDP - IP ................................................................ 6.3. Exemplificări .........................................................................................................................

4 5 6 8 9 10 10 10 11 12 18 19 19 19 21 22 26 27 30 30 33 34 35 35 39 43 43 44 48 52 53 65 68 68 71 81 81

7. Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .NET şi J2EE ......................................................................................................................
7.1. Nivelul de acces la date ....................................................................................................... 7.1.1. Apelarea procedurilor stocate pe SQL Server ............................................... 7.1.2. Vizualizarea accesului la baza de date .............................................................. 7.2. Nivelul logicii aplicaţiei ....................................................................................................... 7.2.1. Apelarea procedurilor la distanţă .......................................................................

7.2.2. Serializarea tipurilor de date complexe .......................................................... 7.2.3. Apelarea serviciilor WEB în mod asincron ....................................................... 7.2.4. Publicarea unei componente ca serviciu WEB ................................................. 7.2.5. Servicii WEB virtuale ............................................................................................ 7.2.6. Autentificarea şi autorizarea accesului ........................................................... 7.3. Nivelul de prezentare .......................................................................................................... 7.3.1. Construirea unei imagini într-o pagină ASP.NET ............................................. 7.3.2. Apelarea unei componente dintr-un servlet .................................................... 7.3.3. Definirea unui Custom Tag în JSP ..................................................................... 7.4. Interoperabilitatea platformelor .NET şi J2EE ..........................................................

Bibliografie ..........................................................................................................

86 90 94 99 103 105 105 107 110 113 116

1 Introducere
Reţelele de calculatoare s-au dezvoltat spectaculos în ultimii ani, datorită evoluţiei tehnologiilor hardware, software şi de interconectare. Tehnologii de mare viteză au dus la utilizarea reţelelor de calculatoare în toate domeniile vieţii socio-economice, cu rezultate deosebite. Clasificarea reţelelor de calculatoare, după criteriul distanţei, în LAN (Local Area Network), MAN (Metropplitan Area Nerwork) şi WAN (Wide Area Network) este foarte cunoscută astăzi, iar Internet-ul este accesibil aproape oricui. Extinderea utilizării Internet-ului a dus la dezvoltarea serviciilor şi aplicaţiilor distribuite, prezentate pe scurt în acest material. Serviciile Internet cele mai răspândite sunt: WWW, poşta electronică (e-mail), transferul fişierelor (ftp), conectarea la distanţă (telnet, ssh). Unul dintre cele mai folosite servicii Internet este serviciul Web. WWW (World Wide Web), cunoscut şi sub denumitrea de Web sau W3, reprezintă serviciul Internet care permite navigarea pe colecţii de documente multimedia (hypertexte), din diferite reţele, calculatoare prin hyperlegături, utilizând o interfaţă comună (browser-ul). Caracteristici: Se deosebeşte de alte servicii Internet deoarece, prin concepţia sa, înglobează alte servicii ca: FTP, Gopher, Telnet, News. Reprezintă subnivelul superior al nivelului aplicaţie. Face apel la următoarele elemente: o URL (Universal Resource Locators) identificatorul uniform al resurselor; o HTTP (HyperText Transfer Protocol); o HTML (HyperText Markup Languages). Serviciul Web se deosebeşte de alte servicii Internet prin faptul că înglobează unele dintre ele, cum ar fi FTP, Gopher, Telnet, Wais, News. 4

Reţele de calculatoare

1.1 Modelul client-server Cel mai răspândit model de comunicare în Internet, având la bază protocolul TCP/IP, este modelul client-server, model după care funcţionează toate aplicaţiile şi serviciile Internet. Clientul, de obicei, rulează pe calculatorul utilizatorului şi este folosit pentru a accesa informaţii sau alte aplicaţii din cadrul reţelei. Browser-ul: emite cererile şi recepţionează datele care vor fi afişate; formatează documentele ţinând cont de tag-urile HTML; afişează documentele. Exemple: Netscape, Internet Explorer, Lynx, HotJava, Mosaic. Serverul rulează, de obicei, pe un calculator centralizator sau aflat la distanţă, furnizând sau oferind informaţii/servicii clienţilor. Exemple: Apache, NCSA, IIS (daemon httpd).
Client (cerere/răspuns) Server

Figura 1.1 Modelul client-server Modelul client-server are la bază un protocol simplu, fără conexiune de tipul întrebare-răspuns. La implementarea modelului client-server se ţine seama de: adresarea proceselor server; tipul primitivelor utilizate în transferul mesajelor (sincrone/asincrone, cu/fără tampon, fiabile/nefiabile). Clientul şi serverul se pot găsi în acelaşi nod, când se utilizează mecanisme de comunicaţie locală sau în moduri diferite, când se utilizează mecanisme de comunicaţie în reţea. 5

Introducere

1.2 URL. Scheme URL Generalităţi: S-a pus problema unui sistem standardizat de regăsire uniformă a resurselor. Pentru a se putea referi în mod standard, în cadrul aplicaţiei Web, orice tip de document (text, imagine, sunet), a fost creată specificaţia URL (Uniform Resource Locator). Prin URL se înţelege o descriere completă a unui articol, ce conţine localizarea acestuia, articolul putând fi un fişier de pe maşina locală, sau altul din orice parte a Internet-ului. Suportul principal pentru URL îl reprezintă documentul de tip hipertext. Acest document conţine link-uri (legături la alte servere) normalizate de tip URL. Hipertextul se descrie printr-un limbaj foarte simplu, care se poate implementa în orice fişier ASCII, numit html. Sintaxa generală Un URL complet constă într-o schemă, urmată de un şir de caractere cu format special, care este o funcţie a respectivei scheme. [URL:] schema-de-denumire | sir URL-ul cuprinde trei părţi: un cod pentru a identifica protocolul de transfer ce va fi utilizat; adresa pentru a identifica host-ul pe care sunt stocate fişierele; un descriptor de cale pentru amplasarea punctului (locaţiei) pe acea maşină. URL-ul trebuie să înceapă cu numele schemei, urmat de “:”, apoi adresa locaţiei unde se găseşte resursa, încadrată între caracterele: “//” şi “/” şi opţional un nume de utilizator şi o parolă.

6

1 PROTOCOL DESCRIERE MOD DE LUCRU HTTP Protocol de transfer http://host[:port][/cale][?cautare] hipertexte FTP Protocol de transfer de ftp://[user[:parola]@]host/cale fişiere MAILTO Adresa de E-mail mailto:user@host NEWS Ştiri Usenet news:grup-discutii NNTP Ştiri Usenet pentru acces nntp:grup/cifre local NNTP FILE Acces la fişiere file://host/cale TELNET Referire la o sesiune telnet://host[:port] interactivă Tipuri de URL–uri: relative .exp: „doc/document_html”. există câteva scheme URL standard. Termeni UR*: URI – Universal Resource Identifier este numele pentru identificatorul generic WWW. Specificaţiile URI definesc sintaxa pentru codificarea arbitrară a schemelor şi conţin o listă a acestor scheme. absolute .exp: „met_acces://nume_server[:port]/cale/”.1. care vor fi prezentate în tabelul 1.Reţele de calculatoare Pentru protocoalele Internet avem următoarea formă generală: schema://[ [nume-utilizator] [:parola]@ ] nume-de-domeniu-Internet [:număr-port] [/lista-de-directori] [/nume-de-fisier] Dacă nu se specifică numele de utilizator şi parola corespunzătoare. Conform cu definiţia BNF a sintaxei. Scheme URL standard Tabelul 1. atunci înseamnă că avem de-a face cu un utilizator anonimous. 7 .

O hiperlegătură leagă textul curent cu altă informaţie aflată undeva în Internet sau cu o nouă locaţie din cadrul documentului curent. URC – Uniform Resource Characteristics reprezintă un set de atribute care descriu un obiect. Umărind un anumit set de legături. Un singur click cu mouse-ul pe fiecare frază superluminată şi browser-ul va urmări automat acea legătură şi va afişa pe ecran o nouă informaţie. URN – Uniform Resource Name este o schemă particulară care include autenticitate. Urmărind aceste legături. în timp ce alte legături îl pot purta în oricare punct din cadrul oricărui alt document din cadrul Web-ului. animaţie şi sunete. cititorul se poate deplasa în interiorul unui document sau de la un document la altul. termenul hipertext semnifică doar textul de bază al documentului. către alte texte sau informaţii. facilitând astfel transferul fişierelor. cum ar fi: autorul. 1. elemente de copyright şi dimensiunea documentului.Introducere URL – Uniform Resource Locator este o reprezentare compactă a locaţiei şi a metodei de acces pentru resursele disponibile pe Internet. tipul de dată. data calendaristică. reproducere şi disponibilitate pentru URL-uri. Când este conţinut într-un document de bază. Hiperlegăturile sunt evidenţiate în cadrul browser-ului în mod grafic cu o culoare şi/sau subliniate.3 Hipertext. 8 . Trebuie specificat că nu este necesară citirea linie cu linie a acestui hipertext. conţinând imagini şi legături cu grafice. hipermedia Hipertext este un text ce conţine legături numite hiperlegături sau ancore. Multe alte documente din Web sunt hipermedia. nefiind un URL în adevăratul sens al cuvântului. hiperlegătură. În prezent. publicistul. URL-ul în forma sa absolută conţine un tip de informaţie care este deja cunoscută de serverul destinaţie. cititorul poate naviga înainte sau înapoi în cadrul unui singur document.

care garantează că datele au fost recepţionate corect. construirea de sisteme independente de date care vor fi transferate. oferind şi o metodă de control al fluxului între hosturile sursă şi destinaţie. modulul HTTP al calculatoruluiclient şi modulul HTTP al calculatorului-server încep să comunice unul cu altul.4 Protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Caracteristici: Este cel mai important şi cel mai des folosit protocol al Reţelei Mondiale (Web). Este un protocol rapid.Reţele de calculatoare 1. Permite tipărirea şi negocierea reprezentării datelor. prin mecanismul de fereastră glisantă. Procesul de recepţie are controlul asupra vitezei la care se recepţionează şi se transmit datele. ce oferă uşurinţa şi viteza necesare dezvoltării aplicaţiilor hipermedia. 9 . cu extensiile cerute de metodele sale. duplicate sau recepţionate în altă ordine faţă de cea în care au fost transmise. Este construit peste serviciile protocolului TCP/IP. Aceste două module (client şi server) conţin informaţii de stare care definesc un circuit virtual. Acest circuit virtual consumă resursele atât ale serverului. special proiectat pentru mediul interactiv. nu au fost pierdute. cât şi ale clientului. Este orientat pe conexiune şi asigură recepţionarea sigură a pachetelor de date. Circuitul virtual este full-duplex. Când se startează o aplicaţie. datele pot circula în ambele direcţii simultan. Este un protocol generic. cum ar fi servere de nume şi sisteme de management distribuit. care poate fi folosit cu uşurinţă de multe task-uri. orientat obiect. Este un protocol de nivel aplicaţie. hipermedia din Web.

1. pentru accesul la documentele de pe un server FTP. un utilizator trebuie să deţină un nume de cont şi o parolă validă pentru respectivul server. astfel încât transferul să se realizeze prin canale sigure (de exemplu. Există un cont special. care nu este protejat prin parolă şi pentru care majoritatea serverelor moderne cer introducerea ca parolă a adresei de poştă electronică a utilizatorului client.2 FTP şi poşta electronică 2. Parola este transmisă în clar prin reţea. Browserele cunosc nativ şi protocolul FTP (schema URL este: ftp://[cont@]server. Există servere publice. permiţând oricărui utilizator local care are acces la un program de monitorizare a reţelei să o afle. transferul de informaţii prin FTP se va efectua doar în zone în care se ştie că nu este posibilă monitorizarea reţelelor de către orice utilizator.1 Server FTP Caracteristici: Importanţa serviciului FTP este indicată şi de faptul că toate sistemele Unix sunt instalate cu un set de programe client şi server. 2.1 Serviciul FTP . 10 . Din acest motiv. În mod normal. Funcţionează pe modelul client-server.Secure Sockets Layer). Este bazat pe un sistem de autentificare a utilizatorilor. numit anonymous (sau ftp).Transfer de fişiere Caracteristici: Permite transferul fişierelor de orice tip (fie ele binare sau de tip text) între două calculatoare din Internet.domeniu/ ). Protocolul este FTP (File Transfer Protocol) şi este specificat în RFC 454. folosind SSL . O altă posibilitate este folosirea de clienţi sau servere modificate. sau cele care oferă FTP anonim.

portul 20 . fie ca serviciu de reţea.conf) conţine o linie de forma: ftp stream ftpd tcp nowait root /usr/sbin/ftpd În sistemele Windows. Programele "ascund" comenzile clientului ftp din linia de comandă. un program sub SO Windows (exp: WinFTP). FTP trebuie instalat explicit. fie ca parte a server-ului Web (IIS .de al prompt-ul DOS. În fişierul /etc/services trebuie să existe următoarele linii: ftp ftp-data 21/tcp. existând variante care integrează perfect clientul FTP cu Windows Explorer). folosind schema URL: ftp://user@infocib.2 Client FTP Suita programelor care includ clienţi FTP variază de la cele care dezvoltă şi administrează servere WWW (Microsoft FrontPage. numărul de port TCP cu care este asociat acest serviciu.1. 2. în care transferul majoritar era de la server la client. poate fi: comanda ftp .Internet Information Server). 20/tcp. administratorul trebuie să se asigure că fişierul de configurare a programului inetd (/etc/inetd.Reţele de calculatoare Utilizează 2 porturi: portul 21 .de pe care serverul iniţiază conexiunea pe care se va face transferul de informaţie.pe care se transmit comenzile de la client la server. spre deosebire de situaţia clasică. tasta upload al browser-ului Internet Explorer. Trebuie verificat dacă există în fişierul /etc/services o intrare care să facă asocierea dintre numele simbolic ftp şi 21. Când serviciul FTP este pornit de către super-serverul inetd. Macromedia Dreamweaver) la cele de aplicaţii de birotică (Microsoft Office.ase.ro/cale_HOME/ 11 . majoritatea punând accent sporit pe transferul informaţiilor de la client la server. Clientul – pe staţia utilizatorului.

FTP şi poşta electronică Există mai multe modalităţi de transfer. 2. 12 . în sensul că emiţătorul şi receptorul nu trebuie să fie simultan conectaţi pentru ca mesajul să ajungă de la sursă la destinaţie.ext. se recomandă pentru fişiere ZIP. locul în care ajunge poşta electronică şi din care agentul utilizator preia poşta. Vom exemplifica modul din prompt MS-DOS: c:\>ftp >? vă arată toate subcomenzile ftp >o infocib. Principalele componente sunt: 1.deschide conexiunea cu server-ul de ftp de pe infocib user: contul_vostru password: parola_voastra >lcd c:\director_local – schimbă directorul de pe maşina locală. imagini etc.2 Serviciul de poştă electronică – e-mail Cunoscut şi sub denumirea de e-mail (electronic mail). datorită caracteristicii sale de a permite trimiterea de documente electronice între utilizatorii conectaţi la reţea.User Agent). >hash – vizualizarea transferului fiecărui 2048 B >cd director_server – schimbă directorul din home directory-ul user-ului >put fis. acolo unde se găsesc fişierele voastra/ sau unde doriţi să le puneţi pe cele aduse >bin – trecerea modului de transfer din ASCII în binar.ext – pune fişierul din directorul local curent pe server-ul infocib. este cel care a stat la baza dezvoltării Internet-ului. în directorul din home-ul utilizatorului >mput *.ext – multiple put – pune toate fişierele cu extensia .multiple get >quit – închidere sesiune 2. Funcţionarea serviciului poate fi considerată asincronă. agentul utilizator (UA .ro . care este de obicei un program cu care utilizatorul îşi citeşte şi trimite poşta electronică.ext – ia de pe server şi pune pe local >mget * . EXE.ase. cerând confirmare la fiecare >get fis. serverul de poştă electronică (cutia poştală).

agentul utilizator o plasează într-o coadă prelucrată de agentul de transfer. Acesta aşteaptă ca în coada sa de intrare să fie plasată o scrisoare. Andrei Agent Utilizator (UA) SMTP Bogdan Agent Utilizator (UA) Agent postal (MTA) POP. Programul de transfer este optimizat să trateze împreună toţi recipienţii situaţi într-o aceeaşi maşină distantă. IMAP Agent postal (MTA) SMTP Agent postal (MTA) Cutie postala pentru Andrei Agent postal (MTA) Cutie postala pentru Bogdan Figura 2. agenţii de transfer (MTA . Serverul primeşte mesajul şi plasează copia scrisorii în cutia corespunzătoare destinatarului. Pentru a trimite scrisoarea unui destinatar. Programul care realizează retransmiterea 13 .1 Modul de transmisie a poştei electronice şi protocoalele utilizate în cadrul acestui sistem La terminarea compunerii unei scrisori. în conformitate cu protocolul SMTP (Simple Mail Transport Protocol). pe care o trimite tuturor destinatarilor. agentul de transfer acţionează ca un client şi contactează serverul maşinii de la distanţă în care se află cutia poştală a destinatarului. care preiau mesajele de la UA şi le retransmit prin reţea către cutia poştală a destinatarului. Poşta electronică are facilităţi importante de retransmitere a mesajelor către unul sau mai mulţi destinatari.Mail Transfer Agent). Clientul stabileşte o legătură TCP cu serverul şi îi trimite mesajul. transmiterea mesajelor dintr-un sistem în altul). astfel.Reţele de calculatoare 3. Pentru comunicarea între utilizatorii diferitelor sisteme de poştă electronică s-au introdus porţi de poştă electronică (realizează conversia între formatele de mesaje proprietare şi permit.

14 . cât şi pentru transmisia mesajului de la agentul utilizator către serverul local de transmisie a poştei electronice (care.FTP şi poşta electronică foloseşte o bază de date. Câmpul cc: (de la carbon copy. definit în RFC 821. El este folosit atât pentru comunicarea între agenţii de transport al poştei. din care află cum trebuie să prelucreze mesajul. data expedierii. se poate folosi câmpul bcc: (blind carbon copy. în mod uzual. primele două fiind descrise în cadrul RFC 822: antet: zonă care cuprinde informaţiile de control ale mesajului (adresele emiţătorului şi receptorilor. cele mai importante câmpuri ale antetului se referă la adresa destinatarului (sau ale destinatarilor). Programul de retransmitere consumă resurse importante (memorie şi timp). traseul mesajului etc. mesaj: cuprinde mesajul propriu-zis. Fiecare intrare în baza de date. fără ca receptorii să cunoască acest lucru. Atunci când se doreşte trimiterea mesajului către un destinatar. copie la indigo invizibilă). Mesajele de poştă electronică sunt compuse din trei părţi. numit poartă poştală (e-mail gateway).). programul examinează adresa de destinaţie şi determină dacă aceasta corespunde unei liste poştale. fiecare destinatar din cei menţionaţi în această listă urmând să primească o copie a mesajului. Adresele de poştă electronică au formatul general utilizator@server_poştă. copie la indigo) specifică. numită listă poştală (mailing list) are propria sa adresă poştală şi conţine o mulţime de adrese. Din punctul de vedere al utilizatorului. De aceea el este găzduit de un sistem care oferă aceste resurse. La sosirea unei scrisori. este acelaşi cu serverul care menţine cutiile poştale). de asemenea. unde utilizator este numele de cont sau un pseudonim al destinatarului. publice. Câmpul to: specifică o listă de adrese de poştă electronică. o listă de persoane care vor primi copii ale mesajului. atunci programul retransmite o copie a mesajului către fiecare adresă din listă. de obicei. Listele păstrate de porţile poştale sunt. fişiere ataşate: sunt de regulă binare şi însoţesc mesajul principal. Protocoale implicate în transferul poştei electronice pe Internet: 1. SMTP (Simple Mail Transport Protocol) – unul dintre cele mai importante protocoale de comunicaţie între MTA-uri. iar server_poştă este adresa staţiei care face serviciul de cutie poştală sau un nume de domeniu. Dacă da.

După reconectare. iar toată gestiunea mesajelor este menţinută pe server. 15 . DMSP (Distributed Mail System Protocol) – definit în RFC 1056. dar este diferit de acesta. Presupune existenţa a două cutii poştale. definit în RFC 1225. unul SMTP şi unul POP3. 4. Serverul POP3 lucrează pe maşina pe care se află cutia poştală. ajuns la versiunea 4. ca şi SMTP. Modul de gestiune folosit de produsele bazate pe IMAP este cuplat (on-line). Versiunea sa cea mai utilizată se numeşte POP3 – permite descărcarea poştei de pe serverul central. una pentru recepţie (cea de pe server) şi una de lucru (cea gestionată de agentul utilizator). imposibil de realizat o menţinere unitară a poştei electronice în cazul în care utilizatorul nu foloseşte întotdeauna acelaşi calculator pentru a-şi accesa poşta. IMAP (Interactive Mail Access Protocol) – definit în RFC 1064. presupune existenţa mai multor cutii poştale şi permite transferul scrisorilor către o staţie de lucru. Această abordare este comodă pentru utilizatorii care nu au un punct fix de lucru. 3. clientul POP3 face identificarea utilizatorului (numeparolă). Sincronizarea între cele două cutii poştale nu este prevăzută explicit în cadrul protocolului şi este. scrisorile sunt retransferate şi sistemul este resincronizat. Acesta accesează cutia poştală a utilizatorului şi transmite clientului noile scrisori aflate aici. Serverul POP3 poate fi folosit şi cu conexiuni comutate (dial-up). Sistemul care păstrează cutia poştală găzduieşte două servere. după care se deconectează. iar modelul de lucru implementat este decuplat (off-line). practic. POP3 foloseşte tot protocolul TCP. fiind adaptată pentru reţele de tip Intranet. Clientul POP3 se execută pe PC-ul utilizatorului. Se foloseşte pentru a se înlătura deficienţele constatate în POP3.Reţele de calculatoare 2. Acesta permite ca agentul utilizator să lucreze cu copii temporare ale mesajelor. La apelul său. Post Office Protocol. apoi legătura cu serverul POP3.

unde se utilizează programul mail pentru trimiterea mesajelor. iar la recepţie se va face uudecode. Tipul documentului ataşat este indicat în antetul mesajului de poştă electronică. semne de punctuaţie). Pentru o transmisie corectă şi o identificare uşoară a tipului documentului ataşat. Se poate construi o agendă cu informaţii despre persoanele implicate în sistemul de poştă. folosindu-se codificarea bazată pe tipurile MIME. printr-un serviciu centralizat de directoare şi clienţi LDAP (atât Netscape. cât şi Microsoft au adoptat LDAP). Cele binare trebuie trimise după ce li s-a aplicat uuencode.protocol uşor de acces la cataloage. nu numai text. Tipul documentului permite programelor de poştă electronică să lanseze în execuţie programul care ştie să vizualizeze documentul ataşat recepţionat. 2045.standard definit pe parcursul a mai multor documente RFC: 1521. Transferul documentelor prin intermediul poştei electronice: Prin facilitatea de ataşare a documentelor la un mesaj de poştă electronică este posibilă transmiterea unui fişier binar. reprezentate pe 6 biţi. Implicit SMTP-ul permite transfer de documente ASCII.FTP şi poşta electronică Ambele protocoale au două mari deficienţe: autentificarea se face pe baza unei parole care circulă în clar prin reţea iar mesajele aduse de la server sunt transferate în clar. 2047. Servicii de directoare: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) . de la emiţător către destinatar. cât şi certificate necesare pentru criptarea şi semnarea mesajelor de poştă. 2046. Caracteristici MIME: MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) . fişerele se ataşează cu comanda ~r nume_fiş în corpul mesajulul. La sistemele Unix. 16 . în legătură cu sistemul de poştă electronică deoarece îi furnizează acestuia atât adrese. Documentele binare sunt codificate conform standardului BASE64. 2048 şi 2049. cifre. care specifică transformarea unei secvenţe de 3 caractere pe 8 biţi într-o succesiune de 4 caractere care pot fi tipărite (litere. Serviciul de directoare este folosit. transferul se face conform standardului MIME. în special.

Este o completare a RFC 822. Soluţia rezolvă ambele probleme ale sistemelor de poştă. image. Sistemul MIME a fost preluat şi de Web prin protocolul HTTP. Practic. cu tip nespecificat. Identificatorul de tip este definit ca fiind compus dintr-un tip şi un subtip. precum şi 7 tipuri (text. 17 . tipurile documentelor sunt cunoscute şi sub numele de tipuri MIME. se stabileşte un canal criptat pe care se va face atât autentificarea. Tipuri/subtipuri MIME Tabel 2. Content-ID. Content-Tranfer-Encoding. Din acest motiv. multiplart etc.Fişier binar. există două variante: Criptarea canalului de comunicaţie – se face prin intermediul unui protocol sigur. înainte de începerea "discuţiei" dintre agentul utilizatorului şi cutia poştală. Content-Description. singurul client de poştă electronică folosit pe scară largă care este capabil să stabilească conexiuni SSL este Netscape Messenger. cele două componente fiind separate printr-un slash. Content-Type. de tipul SSL (Secure Sockets Layer). introducând alte 5 antete de mesaje: MIME-version.) cu mai multe subtipuri.1 Tip/subtip MIME text/plain Tipul informaţiei asociate Informaţie de tip text care nu necesită interpretări speciale text/html Document ce conţine o pagină HTML image/gif Document de tip imagine codificată conform standardului GIF image/jpeg Document de tip imagine codificată conform standardului JPEG application/octet. Dezvoltat iniţial pentru a permite introducerea în cadrul mesajelor de poştă electronică a unor noi tipuri de informaţii pe lângă cele clasice de tip text. La ora actuală. cât şi transferul mesajelor. care trebuie tratat ca un stream şir de octeţi video/mpeg Film codificat conform standardului MPEG Pentru transferul mesajelor în siguranţă.Reţele de calculatoare Cel mai folosit mod de specificare a tipului de conţinut. message. application. atunci când accesează o cutie poştală de tip IMAP.

POP3. 5. e-mail. De exemplu. Verificaţi existenţa serverelor de ftp. Astfel. Problema autentificării în siguranţă a utilizatorului cu cutia poştală poate fi rezolvată atât prin criptarea canalului de comunicaţie. IMAP. Trimiteţi prin acest sistem (cu SMTP) un fişier binar (uuencode/ uudecode). dar rezolvă atât problema transferului sigur al mesajului.lasă deschisă problema autentificării cu cutia poştală.ro. 6. 18 .3 Exerciţii 1. Creaţi-vă un cont de e-mail pe http://mailcom. soluţia de tip PGP poate fi implementată cu succes în medii Windows şi Unix. SMTP.ase. Porniţi şi testaţi serverul de ftp din PWS (Personal Web Server). Recapitulaţi programul mail din Unix. apoi folosiţi un browser. e-mail. Citiţi-vă poşta de pe infocib folosind un client de e-mail sub SO Windows (folosiţi POP3). MIME) 2. cât şi prin extensiile aduse celor două protocoale care gestionează poşta electronică de la client. protocolul IMAP prezintă un mod opţional de criptare doar pe perioada autentificării. asigurând integrare cu toţi clienţii de poştă electronică. 2. pop3 pe infocib (ps aux) şi portul pe care rulează (netstat –a) 3. Din păcate. iar firma Microsoft a adus unele extensii protocolului POP3 (mecanismul SPA .FTP şi poşta electronică Criptarea mesajului . Citiţi-vă e-mail-ul folosind un client de e-mail configurat pentru POP3. cât şi pe cea a verificării identităţii emiţătorului. Studiaţi RFC-urile menţionate în seminar (pentru ftp. aceste soluţii nu au un sprijin important din partea producătorilor de servere de poştă electronică sau din partea producătorilor de clienţi. folosind consola de management MMC (se lansează din Internet Service Manager) 4.Secure POP Authentication) care au fost înglobate în clienţii de mail Outlook şi Outlook Express. IMAP.

Windows 2000 Server Family. fişiere log extinse. disponibil cu Windows 2000 Server. 3. PWS – Personal Web Server – pentru Win 9x şi NT Workstation. PWS (Personal Information Server) – pentru Win.pentru platforme Unix. VMS. Elemente de securitate: Restricţii IP şi de domenii Internet – se poate da/lua accesul la anumite pagini în funcţie de adresa IP sau de domeniul de la care se conectează utilizatorul.pentru platforme Unix.95/NT Workstation. XP.0. server public. Există o mare varietate de servere Web pentru diferite forme de date.pentru platforme Unix. disponibil cu Option Pack 4. IIS (Internet Information Server) – pentru WinNT Server.1 Introducere Un server WWW este un program care răspunde pe o conexiune TCP şi furnizează servicii unuia sau mai multor clienţi. Conţine instrumente de căutare şi facilităţi de autorizare a accesului. Conţine negocieri.2 IIS Serverul de Web IIS (Internet Information Server) are următoarele caracteristici: Internet Information Server – server de Web pentru SO Windows NT Server. Windows. ca de exemplu: Apache . NCSA . 19 . Ajuns la versiunea 5. CERN .3 Servere Web 3.

contorizarea proceselor pentru fiecare server de Web care rulează. Write. Administrare: crearea de servere virtuale (porturi diferite. integritatea. Autentificare rezumat (digest authentification) permite autentificarea utilizatorilor prin servere proxy şi ziduri de protecţie. care permite utilizarea de criptări pe 128 biţi. componentelor şi sistemelor. limitarea % CPU pentru procesele ASP. ISAPI.Servere Web Comunicaţii sigure – prin SSL (Secure Socket Layer) şi TSL (Transport Layer Security). gestionarea se realizează prin componenta Windows Certificate Manager. include autentificare Windows pentru accesul la paginile deWeb. sunt reprezentate prin icoana cu glob într-un colţ). aplicaţii CGI. Fortezza – standard de securitate al guvernului USA. administrare centralizată prin MMC (Microsoft Management Console) – include programe numite “snap-ins”. Execute. Script la nivel de site. SGC (Server-Gated Cryptography) – extensie a SSL. 20 . administrare la distanţă prin Web. Stocare de certificate de autentificare – integrat cu Windwos CryptoAPI. cu drepturi restrânse. Kerberos v5 – protocol de autentificare integrat în Win2000 care permite trecerea elementelor de autentificare printr-o reţea de calculatoare Windows. fiecare site suportă şi un Operator. autentificarea şi controlul mesajelor. director sau fişier. IP acelaşi sau diferit) şi directoare virtuale (alias – utile când paginile pe Web se găsesc pe mai multe drive-uri ale calculatorului. setări pentru drepturile de acces: Read. asigură confidenţialitatea.

ftproot pentru serverele de web şi ftp. 2. 4. director. proces.aplicaţiile rulează în procese diferite de serviciile Web (DLLHost.exe.implicit. respectiv directoarele wwwroot.exe (serverul ca serviciu) (CRTLALT-DEL -> Task Manager -> Processes) (Control Panel-> Services). Lansaţi pagina implicită a IIS (http://localhost/). serviciu.Reţele de calculatoare protecţia aplicaţiilor – IIS oferă 3 niveluri: • • • Low (IIS Processes) – aplicaţiile rulează în acelaşi process ca şi serviciile Web (Inetinfo. Verificaţi existenţa IIS: port. Verificaţi dacă rulează InetInfo. Verificaţi dacă există c:\Inetpub (directorul rădăcină al IIS). 3. High (Isolated) .exe).exe) Medium (pooled) .3 Exerciţii IIS 1. 21 . 3. aplicaţiile rulează într-o altă instanţă a DLLHost.

creaţi un director virtual cu numele dumneavoastră în site-ul creat anterior şi daţi drept de browse pe acel director (în afară de cele implicite). Din consola de management. icons.Servere Web 5. support. Produsul httpd_3. Creaţi un site pe portul 8000 cu numele grupei. după care testaţi-l. logs. creaţi un alt director virtual în acelaşi site. HTDOCS pentru fişierele de tip .infocib. în index.ro crearea propriul server: gata compilat sau sub formă de surse. Din Sharing. conf.html (în consola de management).gif şi . drepturi etc). LOGS pentru a se vedea logările/erorile de logare. 11. 4. Verificaţi site-ul. 7. puneţi un fişier cu extensia .ase.0 compilat după aplicarea utilitarelor uncompress şi tar se obţin directoarele: 1. CONFIG cu patru fişiere de configurare. 5. prin care se compilează produsul.xbm. 2. Vizualizaţi setările implicite ale serverului implicit IIS (home directory. src. 3. de exemplu www. Vizualizaţi porturile ocupate (netstat –a –n|more) 10. dintre care ultimele trei conţin fişiere "makefile". Utilizatorul trebuie să modifice anumiţi parametri doar din makefile-ul directorului src. apoi redenumiţi fişierul dvs. Caracteristici NCSA: Codul sursă al versiunii httpd_1. 22 .html. cgi-src. 6. 3. Refaceţi paşii cu fişierul default. Faceţi în aşa fel încât accesul să se realizeze pe bază de cont de Windows cu parolă. Daţi drept de browse. Modificati fişierul implicit de pornire în index. 6. 9. 8. port. CGI-BIN pentru fişier cgi. după care reîncărcaţi site-ul. ICONS cu fişiere de tip . Lansaţi Computer Management.4 NCSA Crearea unui server http utilizarea un server deja existent.html.3 are şapte directoare: cgi-bin. BIN cu fişierul httpd.html în directorul setat ca root pentru documentele serverului.

Redirect – creează un document virtual pe server. şi pus pe "enable". ServerRoot – locaţia unde se găseşte daemon-ul. De exemplu www. implicit este 80. de exemplu: conf/access. ScriptAlias – indică directoarele care sunt autorizate să includă script CGI. configurare în timpul rulării. ServerName – aliasul DNS. Alias – creează o legătură între un document/director virtual de pe serverul de Web şi un document/director de pe calculatorul server.ase. este o valoare între 0-65536.h (la versiunea de la NCSA). având de modificat variabile în /src/Makefile şi /src/config.ro (orice server nou creat de forma www sau de altă formă trebuie să fie înregistrat pentru a putea fi utilizat şi de alţii). exemplu: /usr/etc/httpd/htdocs. 23 . UserDirectory – directorul ce specifică un subdirector pe care trebuie sa-l creeze utilizatorii pentru html-urile proprii. conf/srm.conf. care este implicit.conf. adică numele serverului WWW. Principalele tipuri de fişiere şi directivele care trebuie configurate sunt: httpd.conf – fişierul de configurare al serverului – conţine informaţii referitoare la: ServerType – tipul serverului (stand-alone sau inetd).directorul ce conţine fişierele pe care le pune la dispoziţie httpd-ul. AccessConfiguration şi ResourceConfiguration – calea fizică pe care se găsesc fişierele de configurare pe server. de exemplu: /usr/etc/httpd. srm. Există trei tipuri de configurare a serverului: prin compilarea sursei httpd. DocumentRoot . sub forma în care este înregistrat.Reţele de calculatoare Se bazează pe CGI şi utilizează programe de criptare. cum ar fi amplasarea documentelor şi a scripturilor CGI. modificarea fişierelor de configurare cu parametri specifici sistemului.conf – fişierul de configurare al resurselor serverului.infocib. Pentru ca userii să poată scrie în acel director trebuie comutat de pe "disable". Port –indică portul pe care httpd-ul va asculta cererile clienţilor.

Atât în zona sistem. ce conţine documentaţie: < Directory/usr/local/etc/httpd/htdocs> OptionsIndexes FollowSymLinks Allow Override All * pentru . Accesul la fişiere se va face astfel: http://www.fişierul de configurare al accesului – defineşte politica de limitare a dreptului de acces la diferitele documente ale serverului.htaccess files < Limit GET > 24 .infocib.ase.html FancyIndexing on DefaultIcon /icons/unknown.ase.server/~username/nume_fişier.??* *~ *# */HEADER* */README* AccessFileName .conf: port 80 User nobody Group #2 ServerAdmina dmin_nume@www. în cadrul home directorului. cât şi în home-ul utilizatorilor trebuie să existe directorul Web.ro ServerRoot /usr/local/etc/httpd ErrorLog logs/error_log TransferLog logs/httpd. Utilizatorii îşi creează directorul Web.conf .html Exemplu de fişier httpd.pid ServerName www.infocib.ro DocumentRoot /usr/local/etc/httpd/htdocs UserDir Web DirectoryIndex index.html. trebuie să i se pună atributele de read şi execute pentru alţii.default.hhtaccess DefaultType text/plain Alias /icons/ /usr/local/etc/httpd/icons Alias /info/ /usr/local/etc/httpd/htdocs/info Alias /document/ /u/pub/document ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/etc/httpd/cgi-bin Configurarea accesului pentru directorul htdocs.Servere Web access. unde se depun documentele .xbm ReadmeName README HeaderName HEADER IndexIgnore */. Pentru ca ceilalţi utilizatori să aibă acces la acest director.

-v. restartează un httpd ce deja rulează. -l log_fişier înregistrează cererile de conectare. verbose – comută pe colectorul de depanare. care sunt privilegiate. -restart.. poate fi: httpd [-d director_iniţial_server] [-f fisier_de_configurare][-v] unde -v este opţiunea pentru afişarea versiunii de server http. ceilalţi useri având acces de la 1024 în sus.. În cazul în care nu se pune. de exemplu /etc/rc. Fără acest argument se consideră că se rulează ca "inetd" şi utilizează stdin şi stdout drept canale de comunicaţie. -vv. pe sistemele Unix. 25 .conf. Este o cale mult mai rapidă (recomandată).Reţele de calculatoare Order Allow.local sau rc. din inetd (Internet Daemon) – serverul este administrat printr-un superdaemon care ascultă un port TCP/IP şi se ocupă cu lansarea procesului httpd la fiecare cerere a unui client (inetd-ul facând swap către httpd). El aşteaptă sosirea conexiunilor şi serveşte cererile. implicit se consideră /etc/httpd. Se poate renunţa la semnul de background "&". dacă fişierul de configurare /etc/httpd.conf se găseşte la locul implicit şi este specificat şi portul pe care trebuie să asculte.] [director] unde opt poate fi: -r fişier_de_Configurare. cel folosit drept fişier de configurare. Pentru aceasta trebuie introdusă comanda: "/usr/etc/httpd &" în rc. very verbose – comută pe mult mai multe mesaje de depanare. Dacă se utilizează modul stand-alone. Forma generală de lansare a unui server httpd este următoarea: httpd [-opt -opt -opt . Un exemplu de formă de rulare a serverului. doar root-ul poate rula httpd pe porturi mai mici decât 1024. Porturile mai mici decât 1024 sunt privilegiate. -gc_only. -p port. Deny Allow from all < / Limit > < / Directory > * implicit este Deny Etapele de instalare a serverului httpd: prin rularea stand-alone – serverul se execută ca un daemon clasic. doar pentru opţiunea de "proxy". portul de ascultare. reîncărcând fişierele de configurare şi redeschizând fişierul de login (log file).local şi rulează continuu ca un daemon de "sendmail". Acesta este pornit printr-un fişier de comandă. La fiecare cerere a clientului creează o copie a sa.

cu fişierul de configurare de mai sus. o acţiune de încercare a accesului în directori va genera un mesaj de eroare. Exemplu: httpd -r /usr/etc/httpd. etc. -dy dă posibilitatea vizualizării (navigării) conţinutului directorilor. 3. aceştia devenind nişte documente hipertext.conf -p 80 este un server standalone ce rulează pe portul 80. înainte de listarea conţinului directorului (se setează directiva de configurare DirReadme). accesul fiind permis doar pentru cei conţinuţi în fişierul www_browsable.5 Apache Caracteristici: Versiuni sub SO Unix (/var/apache/) şi SO Windows (c:\Apache\). Dacă se doreşte renunţarea la server atunci se poate folosi: if [-f /usr/etc/httpd]. 26 .Servere Web -version afişează versiunea de httpd şi libwww (The WWW Common Library). Exemplificaţi pentru Apache sub SO Windows şi sub SO Unix. -dys. dar pune textul fişierului README în partea inferioară. Aceste două opţiuni pot fi combinate cu -dy. then (/usr/etc/httpd && (echo -n 'httpd')) & >/dev/console fi Dacă sunt probleme la instalare. idem. structură de directoare (asemănătoare cu NCSA). Fişiere de configurare (asemănătoare cu NCSA). incluzând textul fişierului în partea superioară a directorului. consultarea documentaţiei referitoare la bug-uri. -dr dezactivează includerea fişierului README. -dty. -ds vizualizare selectivă a directorilor. Acestă opţiune se poate seta şi din directiva de configurare DirAccess. -db. se recomandă rularea cu opţiunea -v şi citirea FAQ-ului corespunzător. -dt pentru toţi directorii navigabili care conţin un fişier README. -dn nu permite vizualizarea directorilor. Exemplificaţi pentru Apache sub SO Windows şi sub SO Unix.

pornire manuală pe portul 8080 c. 3. Studiaţi documentaţia apache sub Unix de pe server. Documentaţie: --------. Unde se găsesc aceste servere? (/usr/local/etc/httpd/. Daţi dreptul de citire şi execuţie pentru toată lumea directorului Web.. 6. după instalare Apache sub SO Windows sau sub SO Unix (infocib.html. Documentaţi-vă despre directivele care vă permit crearea unor servere virtuale.Reţele de calculatoare Documentaţie http://www. Creaţi în home directory un director Web. 7. ce versiune de software? (httpd –help) Vizualizaţi structura de directoare şi fişierele de configurare pentru fiecare în parte.ro) Verificaţi ce servere de Web rulează (NCSA. APACHE sub SO Windows 1. 4.pdf 3. (~cont). cu toate subdirectoarele sale.-----------/apachedocs.ro:1800). Creaţi un mic script SHELL (pentru a-l pune în zona cgi-bin). pentru a accesa paginile voastre de Web cu serverul de Web NCSA. alegeţi varianta custom b.html create în seminarul anterior. în care mutaţi fişierele . 10. 3. 11.6 Exerciţii NCSA. 9.43-win32-x86no_ssl. Conectaţi-vă pe un server de Unix (exp: infocib. care să afişeze de câte ori a fost vizitată pagina voastră (opţional).org/ şi local. Accesaţi pagina voastră de Web de pe infocib.ase.ro/ /apache2_0. apache) (ps aux). directorul c:\apache\ 27 . Instalare: a. 5. Accesaţi o pagină situată în alt subdirector din Web. Download kit: ftp://ecomm. Care este denumirea directorului pe care trebuie să-l creaţi în Home Directory. 2.) Pe ce porturi rulează (netstat –a). 8. Dar pentru Apache? Transferaţi pe server fişierele .ase...apache.ase. /var/apache/. utilizând fiecare server de Web instalat.msi 2. Apache 1.

m. modificaţi denumirea fişierelor .htaccess.conf. Testaţi-l pe default. k. Configurare: a. astfel încât home-ul pentru utilizatori să fie: c:\stud_document\ (exp: Alias /users "F:\users" ). -l). h. f. Verificaţi configuraţia (apache –t). Vizualizati si modificati fişierul httpd. j. Intraţi în directorul bin. d.deny Allow from all </Directory> ii. Porniţi serverul apache ca proces din linie de comandă (nu din meniu). Atenţie la aspectele de securitate: <Files ~ "^htaccess"> Order allow. b. Porniţi serverul cu acest fişier nou şi testaţi-l (–f file_name). c. netstat -a). Verificaţi noul server de Web de pe acest port (apache –t. g. Documentaţi-vă în legătură cu porturile unui sistem. i.Servere Web 4. care sunt ocupate. cât şi pentru un alt director. i. o. Creaţi un nou fişier de configurare (alt nume. Ce module sunt încărcate? Cum se pot încărca celelalte? (-V. l. Editaţi httpd. Verificaţi dacă este portul 8080 ocupat. e. Vizualizaţi structura de directori ai serverului apache. Puneţi în cgi-bin un script care să vă afişeze un contor pe pagina voastră. Porniţi serverul apache ca serviciu.htpasswd: <Directory "F:\users"> AllowOverride AuthConfig Options None Order allow. Verificaţi ce opţiuni aveţi din linie de comandă pentru comanda „apache” (apache -?). n.conf. Verificaţi existenţa serviciului. Intraţi cu cont şi parolă pe directorul vostru virtual. Verificaţi dacă programul apache este pornit ca proces sau serviciu. alt port). Accesaţi paginile noului server. .deny 28 . pe care le puteţi folosi ca utilizator privilegiat şi ca utilizator obişnuit.

deny Allow from all </Directory> 29 . Creaţi în directorul vostru fişierul htaccess: AuthType Basic AuthName "Carmen's Area!" AuthUserFile "F:/users/carmen/htpasswd" require user cs iv.deny Deny from all </Files> iii. Verificaţi-l. Creaţi fişierul de parole în directorul vostru: C:\apache\bin\htpasswd –c htpasswd cs p. Trebuie pus şi modulul „LoadModule vhost_alias_module modules /mod_vhost_alias.so”? Testaţi noul site (http//nume2:port). (Fişierul hosts trebuie editat).Reţele de calculatoare Deny from all </Files> <Files ~ "^htpasswd"> Order allow. NameVirtualHost * <VirtualHost *> DocumentRoot "F:/users/carmen" ServerName carmens2 # Other directives here </VirtualHost> <Directory "F:\users"> AllowOverride AuthConfig Options None Order allow. Creaţi un server virtual pe aceeaşi adresă IP. (-t –D DUMP_VHOST).

cât şi la aflarea de informaţii referitoare la configuraţia curentă. deschideţi o fereastră de comandă (Start->Programs->Accessories>Command Prompt).4 Utilitare TCP/IP 4.1 Utilitar Descriere Testează conexiunea cu un computer ping Afişează conţinutul cache-ului local în care sunt stocate arp adresele IP asociate adreselor fizice ale plăcilor de reţea (MAC) pentru computerele din LAN Afişează configuraţia TCP/IP curentă ipconfig Afişează statistici şi conexiuni pentru protocolul NetBT nbtstat Afişează statistici şi conexiuni pentru protocolul TCP/IP netstat Afişează sau modifică tabela de rutare locală route hostname Afişează numele computerului Verifică ruta până la un computer aflat la distanţă tracert Verifică dacă routerele de pe drumul până la un computer aflat pathping la distanţă funcţionează corect şi în acelaşi timp detectează pierderile de pachete de date rezultate în urma trecerii prin diferite noduri ale reţelei Toate aceste utilitare sunt executate din linia de comandă. cu excepţia hostname şi tracert. deoarece pot fi folosite atât la depanarea erorilor de configurare. folosiţi parametrul |more. 30 . Dacă informaţiile afişate încap pe mai mult de un ecran şi nu le puteţi urmări. tastaţi numele acestuia şi apăsaţi tasta Enter.1 Utilitare TCP/IP Utilitarele linie de comandă TCP/IP prezintă o mare importanţă. Pentru a folosi utilitarul hostname. Pentru informaţii referitoare la modul în care se folosesc. Utilitare pentru depanarea erorilor de configurare şi testarea conectivităţii Tabel 4. trebuie doar să tastaţi numele acestuia şi să apăsaţi tasta Enter. şi tastaţi comanda. urmată de parametrul/?. Pentru informaţii referitoare la modul de folosire a utilitarului tracert. Va fi afişat numele computerului.

se foloseşte parametrul /all. va fi afişată adresa IP folosită.0. Ping transmite pachetele utilizând ICMP ECHO_REQUEST şi se aşteaptă primirea unui 31 .0.0. Rezultatul tastării comenzii ipconfig /all este următorul: Dacă este setată o configuraţie validă. Vom descrie în continuare în detaliu o serie de utilitare TCP/IP. precum şi gateway-ul implicit. Copiază fişiere între un computer cu Windows şi unul ce oferă suport pentru RCP (Remote Copy Protocol). Rulează un proces pe un computer aflat la distanţă.Reţele de calculatoare Utilitare pentru conectarea la distanţă folosind protocolul TCP/IP Utilitar FTP TFTP Telnet RCP RSH REXEC Tabel 4. Pentru afişarea tuturor informaţiilor disponibile. dar în dreptul măştii de subreţea se va trece 0. Dacă este detectat în reţea un duplicat al adresei IP folosite. Dacă Windows nu a putut obţine o adresă IP de la un server DHCP. Sistemele de operare Microsoft nu oferă suport decât pentru clienţi telnet. Oferă o conexiune la un computer ce suportă protocolul telnet.2 Descriere Facilitează transferul bidirecţional de fişiere între un computer pe care rulează Windows şi un server FTP (de exemplu. Rulează comenzi pe un computer pe care este instalat UNIX. Facilitează transferul bidirecţional de fişiere între un computer pe care rulează Windows şi un server TFTP. Utilitarul ipconfig Ipconfig se foloseşte pentru verificarea configuraţiei protocolului TCP/IP. de exemplu un computer pe care rulează UNIX. Utilitarul ping Ping este un instrument folosit pentru testarea conexiunii TCP/IP între computerul dumneavoastră şi unul aflat la distanţă. Windows 2000 Server). este afişată adresa IP şi masca de subreţea. dacă este cazul. va fi afişată adresa alocată prin tehnologia APIPA.

numele complet. Această comandă lucrează utilizând un câmp special TTL (time to live) din cadrul pachetului IP. Utilitarul arp Comanda arp afişează şi modifică tabela de corespondenţă între adrese Internet şi adrese Ethernet (MAC). Opţiuni . Vom prezenta o serie de opţiuni folosite cu această comandă. -a Solicită afişarea stării socketurilor. numele terminalului. În momentul în care nu există intrări ARP pentru o anumită adresă Internet se va afişa un mesaj în acest sens. Sintaxa comenzii este ping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă. Utilitarul finger Listează numele de login. precum şi alte caracteristici. 32 .selectiv: Format de redare redus -b -f Suprimă afişarea părţii de antet -i Afişează o listă cu timpii inactivi -l Format de redare extins -q Afişează o listă rapidă de utilizatori Utilitarul netstat Comanda netstat este folosită pentru a extrage o serie de informaţii cum ar fi tabelele de rutare. fluxuri. Cele asociate cu procesele server nu sunt afişate -i Afişează starea interfeţelor ce au fost autoconfigurate -m Afişează modul de utilizare a memoriei -r Afişează tabelele de rutare -p nume_protocol Limitează informaţiile la un protocol anume Utilitarul traceroute Este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de un pachet pentru a ajunge la destinaţie. conecţiile active.Utilitare TCP/IP răspuns de confirmare pentru fiecare pachet transmis prin ICMP ECHO_REPLY.

atunci ceilalţi paşi sunt inutili. Totuşi. va trebuie să urmaţi succesiunea de paşi de mai sus pentru a putea localiza problema. ping adresa_IP_a_computerului_dumneavoastră Folosiţi utilitarul Ping cu adresa IP a computerului dumneavoastră pentru a elimina riscul existenţei în reţea a unui duplicat al adresei IP folosite. în cazul în care nu reuşeşte. ipconfig Folosiţi utilitarul ipconfig pentru a verifica dacă a fost iniţializată configuraţia TCP/IP. dacă acest ultim pas reuşeşte.Reţele de calculatoare Opţiuni: -a -d nume Afişează toate intrările din tabele ARP curentă Şterge intrările corespunzătoare din tabela ARP -s adresă host Crează o nouă intrare în tabela ARP folosind o adresă Ethernet 4.1 Folosiţi utilitarul ping cu adresa internă a plăcii de reţea pentru a verifica dacă protocolul TCP/IP este instalat corect şi placa dumneavoastră de reţea îl foloseşte.0.0. ce implică eventual şi existenţa unor routere. ping 127. ping adresa_IP_a_gateway-ului_implicit Folosiţi utilitarul ping cu adresa IP a gateway-ului implicit (aceasta poate fi aflată folosind comanda ipconfig) pentru a verifica dacă gateway-ul implicit este operaţional şi computerul dumneavoastră poate să comunice cu acesta.2 Testarea unei configuraţii TCP/IP Vom prezenta în continuare care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru verificare configuraţiei computerului şi pentru testarea conexiunilor la computere aflate la distanţă. ping adresa_IP_a_unui_computer_aflat_la_distanţă (pe alt segment de reţea) Folosiţi utilitarul ping cu adresa IP a unui computer aflat pe alt segment de reţea (de exemplu. infocib sau nemesis) pentru a verifica dacă se poate stabili o conexiune cu un computer aflat la distanţă prin intermediul unui router. În general. 33 .

Utilitare TCP/IP

4.3 Exemple de folosire a unor utilitare TCP/IP Arp –a – afişează conţinutul cache-ului ARP (adrese IP asociate adreselor fizice ale plăcilor de reţea). Folosiţi mai întâi comanda ping pentru ca Windows să poată stoca adresa fizică (MAC) a plăcii de reţea folosită de computerul aflat la distanţă. Ex: Secvenţa ping ecomm.ase.ro arp -a va duce la afişarea adresei MAC a serverului ecomm. tracert adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă – afişează nodurile de reţea prin care trece un pachet de date până să ajungă la computerul destinaţie. pathping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă – reprezintă o combinaţie între comenzile tracert şi ping, fiind testată conexiunea cu fiecare nod de reţea (router) până la computerul destinaţie, folosindu-se comanda ping în mod automat pentru fiecare dintre acestea. nbtstat –A adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă – afişează numele NetBIOS al unui computer aflat la distanţă, în cazul în care este cunoscută adresa IP a acestuia. netstat –a – afişează toate conexiunile stabilite în reţea, precum şi toate porturile deschise pe computerul dumneavostră.

34

5 Adresare IP
5.1 Clase de adrese Fiecare familie de protocoale trebuie să conţină un mod de adresare, pentru a identifica reţelele şi nodurile în cadrul acestora. Adresele Internet folosite de IP sunt reprezentate pe 32 de biţi şi sunt alocate în mod unic la nivel global, de o autoritate centrală şi mai multe autorităţi regionale. Adresele pe 32 de biţi sunt specificate de aşa-numita vesiune 4 a IP. Recent a fost standardizată versiunea 6 (IPv6), în care adresele se reprezintă pe 128 octeţi. În vederea unei alocări sistematice, adresele IP au fost divizate în cinci clase de adrese. Dintre acestea trei (clasa A, B, C) vor fi discutate în amănunt. Orice nod conectat într-o reţea TCP/IP trebuie să aibă o adresă IP (ruterele, care dispun de mai multe interfeţe de reţea, vor avea câte o adresă IP pentru fiecare interfaţă). A fost introdusă şi o convenţie de scriere a acestor adrese: fiecare din cei patru octeţi ai adresei este notat distinct prin numărul zecimal corespunzător, cele patru valori fiind separate prin punct, ca în exemplul următor: 123.1.232.11. O altă convenţie de scriere este următoarea: 20.0.0.0/12, ce denotă aplicarea unei măşti de 12 biţi pe adresa 20.0.0.0, adică selectează toate valorile posibile în ultimii 20 biţi de adresă. Analog, 194.110.6.0/26 aplică o mască de 26 biti pe adresa 194.110.6.0/, adică selectează ultimii şase biţi de adresă (64 valori). Recent a fost introdusă şi distincţia între adrese publice şi adrese private. Se numesc adrese publice cele care sunt obţinute de la autorităţile de alocare a adreselor şi sunt rutate în Internet. Aceste adrese au caracter de unicitate, în sensul că nici o adresă nu este multiplu alocată. Datorită creşterii explozive a conectărilor la Internet a apărut preocuparea faţă de epuizarea adreselor pe 32 de biţi şi una din soluţiile adoptate pentru evitarea acestui fenomen a fost să se rezerve câteva adrese care să poată fi utilizate intern (privat) de orice organizaţie, fără a fi vizibile în afara organizaţiei (nu vor fi rutate în afara organizaţiei). Astfel de adrese sunt: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (reţea de clasă A) 172.16.0.0 - 172.16.255.255 (reţea de clasă B) 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (bloc de reţele de clasă C) 35

Adresare IP

Rămâne la latitudinea utilizatorului alegerea adreselor private pe care le foloseşte, dar aceasta trebuie făcută conform unor criterii de performanţă. Unul dintre criteriile de alegere este evident dimensiunea reţelei interne: dacă aceasta are doar câteva zeci de calculatoare nu se justifică alegerea adreselor private de clasă B sau A. Sintetizarea noţiunilor referitoare la adresarea IP Tabel 5.1 Denumire Adresa IP Adresă de reţea Descriere Număr pe 32 biţi, scris de obicei în format zecimal, grupat pe cei patru octeţi, prin care se poate identifica în mod unic un nod (interfaţă). Număr pe 32 biţi, scris de obicei în format zecimal, grupat pe cei patru octeţi, care identifică o reţea. Numărul nu poate fi asignat unui nod (interfeţă). Porţiunea din adresă corespunzătoare gazdei conţine numai valori binare de 0. Număr pe 32 biţi scris de obicei în format zecimal grupat pe cei patru octeţi, utilizat pentru a adresa toate nodurile (interfeţele) din cadrul unei reţele de calculatoare. Porţiunea din adresă corespunzătoare gazdei conţine numai valori binare de 1. Număr pe 32 biţi scris de obicei în format zecimal grupat pe cei patru octeţi, utilizat pentru a calcula adresa de reţea prin efectuarea unui şi logic între mască şi o adresă IP.

Adresă de broadcast

Mască de reţea

Prin definiţie, toate nodurile dintr-o reţea posedă aceeaşi valoare numerică pentru porţiunea de reţea din adresele IP. Cealaltă parte a adresei IP se numeşte zonă de gazdă (host). Aceasta diferă de la un nod (interfaţă) la altul. Adresele de clasa A sunt folosite în reţelele cu un număr foarte mare de noduri aflate sub aceeaşi autoritate (companii transnaţionale, organizaţii mondiale, etc.). Adresele de clasă A folosesc opt biţi (un octet) pentru a identifica reţeaua. Prin urmare ceilalţi 24 biţi sunt folosiţi pentru a identifica nodurile (interfeţele). Prin urmare unei reţele de clasă A i se pot asigna 224 noduri. Adresele de clasa B au rezervată o zonă de reţea de 16 biţi, iar cele de clasă C au rezervată o zonă de reţea de 24 biţi.

36

La nivel conceptual adresele de reţea referă grupul tuturor adreselor IP dintr-o reţea.1. 191.0. Caracteristici adrese Clasă Număr de octeţi-biţi utilizaţi pentru a identifica reţeaua Număr de octeţi-biţi utilizaţi pentru a identifica interfaţa Tabel 5.0.126 128 – 191 192 .0. Tabelul 3 sintetizează aspectele referitoare la adresele de reţea.0 şi 223.2 28 .0.0. iar adresa 127.254. adresa 0.0 – 214 – 2 191.0 identifică o reţea de clasă A.2 Numărul de adrese asignabile pe reţea* 24 2 -2 216 .0.0 este folosită ca adresă de broadcast. De exemplu adresa 7.9.0.0. 192.255.0 identifică o reţea de clasă B.0.3.254.0 Există o serie de excepţii care reies şi din tabelul 3.0.0 27 – 2 128.255. Tabelul 2 sintetizează aceste caracteristici.2 216 .2 A 1 (8) 3 (24) B 2 (16) 2 (16) C 3 (24) 1 (8) *Există două adrese rezervate pentru fiecare reţea.0 192. 37 . Alte exemple de adrese rezervate ar fi: 128.Reţele de calculatoare Adresele de clasa B au fost atribuite iniţial marilor universităţi şi companii.0.0.0.255.0.0.0.0 – 126.0 – 221 – 2 223.0 este folosită ca adresă de loopback.2 28 . În ultima vreme obţinerea unei adrese de clasa B este dificilă.0.2 A B C 1. Adresele de reţea sunt similare adreselor IP obişnuite însă nu sunt asignabile unei interfeţe anume. 130.1.223 Adrese de reţea valide Număr de adrese de reţea valide Tabel 5. De exemplu.3 Numărul de adrese asignabile pe reţea 224 .0. iar 200.255.0.0.0.4. Marje adrese IP Clasă Valoarea primului octet 1 .0.0 identifică o reţea de clasă C.

255.240. Aceştia sunt preluaţi din cadrul zonei de host a adresei IP. sunt definite trei zone: reţea.255. 38 . Măşti de reţea standard Clasă A B C Număr de octeţi-biţi ce identifică reţeaua 1 (8) 2 (16) 3 (24) Tabel 5.1 Structurarea unei adrese de IP Putem face o serie de observaţii privitoare la cele discutate: Două adrese IP unice din aceeaşi reţea au valori identice pentru partea de reţea. În tabelul 4 sunt definite măştile de reţea standard. Astfel.0 În momentul în care se doreşte împărţirea în subreţele se alocă în cadrul adresei IP un număr de biţi care identifică subreţelele.255. cei de host sunt definiţi de către masca de reţea folosită.Adresare IP O mască de reţea standard este definită ca având valori binare de 0 corespunzător poziţiilor din adresă ce definesc host-ul.255. Biţii ce identifică reţeaua sunt definiţi prin tipul clasei.0. 8 24-x x Reţea Sub-reţea Host 16 16-x x Reţea Sub-reţea Host 24 8-x x Reţea Sub-reţea Host Figura 5. iar cei de subreţea sunt obţinuţi prin preluarea biţilor rămaşi.255.0 255.0. utilizată în cadrul unei reţele de clasă C. De exemplu o mască de reţea de forma: 255. subreţea şi host.0.4 Masca de reţea standard 255. diferind prin partea de host.0 255. în cadrul adresei IP. determină un număr de patru biţi de host.

255. rezultă că nu se utilizează împărţirea în subreţele.7. B sau C în funcţie de caz).141.255.193.2 Exerciţii rezolvate 1.11 şi masca de reţea 255.255.255.141. Adresa: Masca de reţea: Rezultatul: 193.7 1100 0001 1100 0001 0000 0111 0000 0111 255.Reţele de calculatoare Două adrese IP unice din aceeaşi subreţea au valori identice în partea de reţea. 39 .255.7 1100 0001 1100 0001 0000 0111 0000 0111 3.255. Două adrese IP unice aflate în subreţele diferite dintr-o reţea de clasă A. Dacă nu s-ar utiliza împărţirea în subreţele.7.255.0 1000 0110 1000 1101 0000 0111 0000 0000 2. Numărul de reţele disponibile ar fi insuficiente. iar masca este 255. am evidenţiat îngroşat biţii care identifică subreţeaua. Adresa: Masca de reţea: Rezultatul: 134.141.193.141.7.7. Adresa este de clasa B.7.0 să se specifice care este adresa care identifică subreţeaua.255.255.0 să se specifice care este numărul care identifică subreţeaua. în cea de subreţea diferind doar prin partea de host.0 să se specifice care este adresa de broadcast pentru subreţea. B sau C au aceeaşi valoare în partea de reţea şi diferă prin partea de subreţea.7 şi masca de reţea 255.193.0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 193.11 şi masca de reţea 255.7.0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 134.7. Având adresa IP 134.11 1000 0110 1000 1101 0000 0111 0000 1011 255. Având adresa IP 193.255.255.0. Având adresa IP 134. 5. cel mai mic grup de hosturi ce s-ar putea forma ar fi echivalent cu o clasă de adrese (A.255. Ţinând cont că este vorba despre o adresă de clasă C.

1. Acest lucru implică faptul că octeţii 2 şi 3 sunt în întregime rezervaţi pentru identificarea subreţelelor.1.7.11 1000 0110 0000 1011 255. Adresa de subreţea este 140.1.0.0 10.255. Adresele de IP asignabile se găsesc în intervalul 193.255.255.7.255.0.1.0 10. Se va folosi adresa de reţea 40 .1.0.255. Să se proiecteze o reţea care să cuprindă trei situri Ethernet legate prin linii seriale.255.0. Reţeaua poate creşte până la un număr de maxim 100 de subreţele.255.5.4. Având adresa IP 140.193.1 . S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sn 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0011 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 1010 1111 1111 1111 1111 0000 0000 10.193.0.1 .7 şi masca de reţea 255. Adresa de subreţea este 193. Având adresa IP 10.193. Adresa este de clasă A.2.0 1000 0110 0000 0000 134.5.255.7.118.0 1111 1111 0000 0000 134.0.248 să se specifice care sunt adresele IP asignabile în această subreţea.141. Având adresa IP 193.140.0.0 să se specifice care sunt adresele IP asignabile în această subreţea.7. 5.141.1.0 10.193.0 10. Adresele de IP asignabile se găsesc în intervalul: 140.255 1000 0110 1111 1111 1000 1101 0000 0111 1111 1111 1111 1111 1000 1101 0000 0111 1000 1101 0000 0111 4.3 şi masca de reţea 255.141.0 să se specifice care sunt subreţelele ce se pot forma.0 7.255.1.255.3.193. 6.1 şi masca de reţea 255.1.254.0.193.7.1.7. iar cea de broadcast este 140.0. iar cea de broadcast este 193. fiecare cu maximum 200 noduri.1.1.255.7.7.6.0 10.Adresare IP Adresa: Masca de reţea: Rezultatul: Adresa de broadcast 134.0 10.7.

Numărul de subreţele necesar este 100.16. deoarece cel de-al doilea este mai simplu.254. ceea ce implică un număr minim de şapte biţi rezervaţi. Primii 16 biţi vor avea valoarea 1. deoarece 27 este cea mai mică putere a lui doi mai mare decât 100. Să se determine măştile de subreţea care îndeplinesc criteriile date. Arhitectura este cea prezentată în figură.255. Există două posibilităţi de mască de reţea: 255.0. cât şi grupului de biţi care identifică hostul.0 sau 255. Dacă am avea 7 biţi pentru host ar însemna că am putea identifica 27 -2 (126) interfeţe. Ruterul A Ruterul B Ruterul C Rezolvare Masca trebuie să aibă minim 8 biţi pentru host. 41 . Acest bit a fost marcat cu X.Reţele de calculatoare 172. ceea ce ar fi insuficient pentru a acoperi necesarul de 200 adrese.255. deoarece adresa indicată este de clasă B.0.0. Vom continua pe primul model.255. În concluzie masca de subreţea va avea următoarea formă: 11111111 11111111 1111111X 00000000 Biţi de reţea Numărul minim de biţi de subreţea Numărul minim de biţi de host Observăm că rămâne un bit care poate fi asignat atât grupului de biţi ce identifică subreţeaua.

255.4.16.4.4.255.254.0 255.0 Adresă subreţea 172.254.0 .6.8.2.2.0/23 Subreţeaua 172....2.0.6.16.0 Adresa IP router 172..8.8.0 172.16...16.4..16.0/23 Subreţeaua 172.255..3 (B) 172.255.0 255.0 172.0 255.16.16.0.16.255..1 (A) şi 172.16.6.16..16.16. 172.16.10..0/23 Ruterul A Subreţeaua 172.254...16.10.2 (B) şi 172.0 172.16.16.10.2.0 172.1 172.1 (A) şi 172.0 172.0 Vom selecta primele şase subreţele aşa cum reiese şi din tabelul următor: Subreţea Router A Ethernet Router B Ethernet Router C Ethernet Linie serială A-B Linie serială A-C Linie serială C-B Mască de subreţea 255.0/23 Ruterul B Subreţeaua 172.16.0.0 172..16..3 (C) Subreţeaua 172..16.Adresare IP Subreţelele ce se pot forma sunt: 172..252.254.0 255.16.254.16..2 172.0/23 Ruterul C Subreţeaua 172.16.3 172.0..254.8.254.16.16.255.0/23 42 ..0 255.0 172.10.0.0 172.16.16.2 (B) 172.

6 Comunicaţie client-server la nivel de socket
6.1 Introducere Vom prezenta o serie de aspecte generale: Protocoalele TPC/IP de nivel transport oferă servicii ce permit programelor nivelului aplicaţie să comunice între ele prin intermediul mesajelor. Când o aplicaţie trimite o cerere către nivelul transport pentru a trimite un mesaj, protocolul folosit la acest nivel: • împarte informaţia în pachete; • adaugă un antet de pachet care include adresa destinaţiei; • trimite informaţia nivelului reţea pentru procesare ulterioară. Transmisia şi recepţia datelor se realizează prin intermediul unor porturi de pe server, care identifică destinaţia specifică a mesajului. Nivelul transport este implementat în reţelele TCP/IP prin intermediul a două protocoale: • UDP (User Datagram Protocol) – protocol datagramă utilizator; • TCP (Transmission Control Protocol) – protocol de control al transmisiei. Caracteristici UDP: Asigură servicii de tip datagramă nivelului aplicaţie; Nu este fiabil (nu asigură certitudinea livrării datagramelor, nici mecanismele de protecţie la pierderea sau duplicarea datagramelor); Viteză mare de transmisie; Este un serviciu fără conexiune (emiţătorul nu cunoaşte starea receptorului în momentul transmisiei); Pentru transferul datelor foloseşte nişte entităţi abstracte, numite porturi de protocol, identificate prin numere întregi pozitive şi care au asociate nişte cozi de mesaje prin care se transmit mesajele; Se utilizează pentru mesaje mici (sub 8KB) cu viteză mare; 43

Comunicaţie client-server la nivel de socket

Antetul datagramei UDP conţine: • Source Port Number – adresa portului sursă; • Destination Port Number – adresa portului destinaţie; • Length – lungimea datagramei în bytes; • Checksum – suma de control asociată datagramei (foloseşte acelaşi algoritm ca la protocolul IP). Caracteristici TCP (Transmission Control Protocol): Este fiabil (asigură integritatea datelor transmise, mecanisme de protecţie la pierderea sau duplicarea pachetelor, păstrarea numărului de secvenţă, mecanisme de control al fluxului de date în reţea). Asigură transmisia blocurilor continue de date între porturile de protocol asociate aplicaţiilor. Dimensiunea mesajelor nu este limitată. Viteza de transfer mai mică. SO oferă programelor la nivel aplicaţie o interfaţă comună pentru aceste două protocoale, şi anume interfaţa socket.

6.2 Interfaţa Socket Este o interfaţă între un program de aplicaţie şi serviciul de transport (este un standard de facto), fiind furnizat de o bibliotecă socket sau de sistemul de operare. Se foloseşte conceptul de descriptor, fiecare socket fiind tratat asemănător cu un fişier local. Acest descriptor este transmis aplicaţiei la crearea socket-ului şi apoi este utilizat ca argument în apelurile următoare. Primitive de serviciu Socket API Tabel 6.1
Primitive socket(protofamily, type, protocol) close(socket) bind(socket, localaddr, addrlen) listen(socket,queuesize) newsock = accept(socket, caddress, caddresslen) connect(socket, saddress, saddresslen) Descriere creează un socket închide un socket leagă socket-ul cu un port pune socket în mod pasiv acceptă o cerere de conectare stabileşte legătura cu un server care a făcut accept

44

Reţele de calculatoare Primitive send(socket, data, length, flags) sendto(socket, length, flags, destaddress, addresslen) sendmsg(socket, msgstruct, flags) recv(socket, buffer, length, flags) recvfrom(socket, buffer, length, flags, sndaddr, saddrlen) rcvmsg(socket, msgstruct, flags) Descriere transmite un mesaj transmite un mesaj folosind un socket neconectat primeşte un mesaj primeşte un mesaj pe un socket neconectat

Proprietăţi ale socketurilor în Unix: inovaţie a sistemului Berkeley UNIX; este un punct de comunicaţie prin care un proces poate emite sau recepţiona informaţie sub forma unui flux de bytes; este identificat printr-un descriptor, asemănător cu cel pentru fişier realizează următoarele operaţii elementare: • conectarea la staţia de la distanţă • emiterea datelor • recepţionarea datelor • închiderea unei conexiuni • ataşarea la un port • aşteptarea cererilor de conexiune emise de staţiile de la distanţă • acceptarea cererilor de conexiune la portul local O aplicaţie de reţea include: un program client – care creează un socket pentru a iniţia o conexiune cu o aplicaţie server un program server – care aşteaptă preluarea cererilor clienţilor Structura generală folosită pentru lucrul cu socketuri este: struct sockaddr { unsigned short sa_family; char sa_data[14]; //14 bytes pentru adrese }

45

Membrii: sin_family corespunde câmpului sa_family din structura sockaddr. Pentru aceste conversii se vor utiliza funcţiile: htons() – “host to network short” htonl() – “host to network long” ntohs() – “network to host short” ntohl() – “network to host long” O altă funcţie utilă de conversie este inet_addr(). sin_port identifică portul. care converteşte adrese IP din forma zecimală grupată în cea de tipul unsigned long în formatul big endian. O altă funcţie ce poate fi folosită în locul celei de mai sus este inet_aton() cu prototipul: int inet_addr(const char *cp. sin_addr identifică adresa IP. struct in_addr *inp) 46 .Comunicaţie client-server la nivel de socket Membrii structurii sunt: sa_family identifică familia de adrese. Valorile articolelor sin_port şi sin_addr trebuie să fie în forma big endian. unsigned char sin_zero[8]. Structura sockaddr este una generică (o putem privi ca o clasă abstractă) menită a stoca informaţii de adresă pentru oricare tip de socketuri. Pentru acest lucru va trebui să se facă conversia între formatul little endian (host order) şi cel big endian (network order). sa_data identifică adresa de socket compusă din numărul portului şi adresa IP. struct sin_addr. sin_zero[8] se iniţializează cu 0. Structura ajută la referirea facilă a elementelor adresei de socket: struct sockaddr_in { short int sin_family. Pentru a lucra mai uşor cu structura de mai sus se foloseşte o nouă structură ajutătoare sockaddr_in. unsigned short int sin_port. // }.

h> #include <sys/socket. local gazdei respective. inet_ntoa(ina.Reţele de calculatoare În cazul în care avem o structură in_addr şi dorim să afişăm adresa IP în format little-endian.sin_family = AF_INET. my_addr. Funcţia socket() crează un socket şi returnează descriptorul de socket (valoare întreagă prin care se identifică un socket) sau –1.h> int socket (int domeniu. &(my_addr. În acest caz. sigură. Tipul de socket utilizat: SOCK_STREAM (comunicarea se va realiza full-duplex. 2 1 0 . my_addr. în caz de eroare.sin_addr)). ' \ 0 ' . inet_aton( " 2 1 . Se mai poate folosi şi constanta SOCK_RAW care oferă un acces la protocolul reţea (protocolul IP). 3 3 . De exemplu. Protocol specifică protocolul particular care va fi utilizat pentru transmisia datelor. folosind stiva de protocoale TCP/IP (domeniul Internet). de nivel inferior. pentru domeniul AF_INET şi tipul SOCK_STREAM se va considera protocolul de transport TCP. fiecare socket va avea asociată o adresă formată din adresa IP a maşinii gazdă şi un număr de 16 biţi. Vom prezenta un exemplu de iniţializare a structurii sockaddr_in: struct sockaddr_in my_addr. 8 ) . int protocol). Acesta poate fi setat pe “0” pentru ca funcţia să-şi poată alege protocolul corect automat. Pentru exemplele curente vom utiliza cea de-a doua variantă. iar pentru cazul în 47 . orientată-conexiune prin flux de date) sau SOCK_DGRAM (fără conexiune prin datagrame). atunci putem folosi funcţia inet_ntoa(). denumit port. astfel: printf ("%s". int tip. Parametrii funcţiei: Domeniul de comunicaţie poate fi setat cu valori de tipul AF_ceva. cum ar fi: AF_UNIX – stabileşte domeniul de comunicare locală UNIX sau AF_INET – utilizat pentru comunicaţii între procese aflate pe aceeaşi maşină sau pe maşini diferite.sin_addr)). 5 4 " .sin_zero). #include <sys/types. memset(&(my_addr.sin_port = htons(MYPORT).

6.1 Comunicaţie client-server TCP/IP În figura 6. getprotobyname() pentru a converti numele unui protocol în forma binară folosită de sockets.1 Cient-server TCP/IP Clientul apelează: gethostbyname() pentru a converti numele unui calculator în adresa IP. connect() pentru a conecta socket-ul la un server. socket() pentru a crea un socket. getprotobyname () socket() bind() ge thostbyname() listen() ge tprotobyname() acce pt() socke t() stabilire conexiune conne ct() read() ce rere write() răspuns close() write () read() close () Figura 6.2. 48 .Comunicaţie client-server la nivel de socket care domain este AF_INET şi tipul SOCK_DGRAM se va considera implicit protocolul de transport UDP.1 este prezentat modul de comunicaţie client-server TCP/IP.

Prototipul funcţiei este următorul: #include <sys/types. close() pentru a închide noul socket. apoi în buclă. send() pentru a trimite date.h> #define MYPORT 3490 main() 49 . bind() pentru a specifica portul local pentru socket.h> #include <netinet/in. accept() pentru a accepta o cerere de conectare şi a crea un socket nou pentru această conexiune. socket() pentru a crea un socket. Primitivele blocante folosite sunt accept.h> #include <sys/types. connect (3 way handshake) şi gethostbyname (conectare cu un server de nume). int addrlen).h> #include <sys/socket.h> int bind(int sockfd.h> #include <sys/socket. Parametri: sockfd este descriptorul de socket my_addr este un pointer la structura ce conţine informaţii referitoare la adresă addrlen poate fi setat la valoarea sizeof(struct sockaddr) Vom prezenta un model de folosire a funcţiei bind(): #include <string. Serverul apelează: getprotobyname() pentru a converti numele unui protocol în forma binară folosită de sockets.Reţele de calculatoare recv() (în mod repetat) pentru transferul tuturor datelor de la server (clientul nu are de unde şti dacă serverul transmite datele într-un singur mesaj sau în mai multe). close() pentru a închide socket-ul. serverul va asculta cereri de conexiune din partea clienţilor. de exemplu. struct sockaddr *my_addr. listen() pentru a plasa socket-ul în modul pasiv. Primitiva bind() asignează socketul la portul maşinii la care.

.. my_addr. serverul va trebui să aştepte viitoarele conexiuni de la diverşi clienţi şi să le rezolve cererile. 8). // little endian my_addr.s_addr = inet_addr("10.. Apelul va returna un descriptor de socket corespunzător clientului a cărui conexiune a fost acceptată.. Parametri: sockfd este descriptorul de socket addr va conţine informaţii despre adresa IP şi portul folosite de clientul conectat la server.. SOCK_STREAM. sizeof (struct sockaddr)) .. struct sockaddr *addr... 0). int backlog). Primitiva listen() are următoarea formă: int listen(int sockfd.Comunicaţie client-server la nivel de socket { int sockfd.. Acest nou descriptor va putea fi folosit pentru a trimite şi recepţiona date via reţea prin mijlocitori precum send() sau write() şi recv() sau read(). . sockfd = socket(AF_INET. Primitiva accept() permite acceptarea propriu-zisă a conexiunilor: int accept(int sockd.57"). addrlen stochează lungimea acestei structuri.. 50 . struct sockaddr_in my_addr.12.. (struct sockaddr *)&my_addr.sin_zero). memset(&(my_addr. '\0'.sin_port = htons(MYPORT).sin_family = AF_INET.. socklen_t *addrlen).sin_addr. Pentru aceasta se utilizează primitiva listen() urmată apoi de accept().110.. stabilindu-se astfel un canal de comunicaţie duplex între server şi client.. backlog reprezintă numărul maxim de conecţii permise în coada de aşteptare.. // iniţializare cu 0 a structurii bind(sockfd.. // big endian my_addr. Parametri: sockfd este descriptorul de socket. } După ataşarea portului.

Parametri: sockfd este descriptorul pentru socketul ce trebuie închis.Reţele de calculatoare Primitiva send() întoarce numărul de octeţi transmişi. Valoarea returnată este numărul de octeţi trimişi în caz de succes. int send(int sockfd. similar cu close()) 51 . este returnat -l. iar errno descrie eroarea. dacă datele recepţionate trebuie reţinute şi după ce sunt recepţionate. Dacă eşuează. Dacă eşuează. unsigned int flags). Primitiva shutdown() permite un control superior al procesului de închidere a socketurilor. int len. int len. care uneori diferă de numărul de octeţi ce dorim să-i transmitem. Valoarea returnată este numărul de octeţi primiţi în caz de succes. cât şi trimiterea. Primitivele close() şi shutdown() Primitiva close() va închide conecţia aferentă descriptorului de socket. msg reprezintă o zonă de memorie în care se vor copia datele recepţionate. int opt). 1 (interzice orice trimitere ulterioară). opt poate lua valorile: 0 (interzice orice recepţie ulterioară). void *buf. flags este de obicei 0 sau setat la valoarea MSG_PEEK. Parametri: sockfd este descriptorul de socket. 2 (interzice atât recepţia. int recv (int sockfd. Astfel se va bloca orice read() or write() ulterior. Funcţia are forma: int shutdown(int sockfd. len reprezintă mărimea acestor date în octeţi. cel ce va încerca acest lucru va primi mesaj de eroare. int flags) Parametri: sockfd este descriptorul de socket msg reprezintă o zonă de memorie în care se află datele ce trebuie trimise len reprezintă lungimea datelor în octeţi flags este de obicei setat pe 0 Primitiva recv() întoarce numărul de octeţi recepţionaţi. iar errno descrie eroarea. este returnat -l. const void *msg.

52 . int tolen). întoarce numărul de octeţi trimişi şi are următorul prototip: int sendto(int sockfd. Sunt pregătite structurile de date (sockaddr_in) pentru a ataşa socketul la portul folosit de aplicaţie.2 Client-server UDP/IP Mecanismul de lucru este următorul: Se crează un socket care va trata conexiunile cu clienţii. int len.2 Comunicaţie client-server UDP/IP În figura 6. const void *msg. const struct sockaddr *to.2 este prezentat modul de comunicaţie client-server UDP/IP. Sunt procesate cererile clientului prin schimbul de mesaje între server şi client (sendto() şi recvfrom()). Pot fi utilizate şi primitivele generale send() şi recv(). Primitiva sento() este folosită pentru trimiterea datagramelor. Se închide socketul client (close()). socket() socket() bind() bind() cerere recvfrom() sendto() răspuns sendto() recvfrom() close() close() Figura 6. unsigned int flags. 6.2.Comunicaţie client-server la nivel de socket Funcţia întoarce valoarea 0 în caz de success şi valoarea -1 în caz de eroare. Se ataşează socketul la port (bind()).

msg reprezintă o zonă de memorie în care se află datele ce trebuie trimise. întoarce numărul de octeţi recepţionaţi şi are următorul prototip: int recvfrom(int sockfd. flags va fi iniţializat cu 0 len reprezintă lungimea datelor ce vor fi trimise. to reprezintă un pointer la o structură de tip sockaddr şi conţine adresa de IP şi portul destinaţiei. void *buf. Să se construiască un server şi un client TCP/IP. len reprezintă lungimea datelor primite. fromlen va fi iniţializat cu valoarea sizeof(struct sockaddr) 6. În exemplu.Reţele de calculatoare Parametrii funcţiei: sockfd este descriptorul de socket.h> #include <netdb. msg reprezintă o zonă de memorie în care se află datele ce sunt primite.h> 53 . Primitiva recfrom() este folosită pentru recepţionarea datagramelor. int *fromlen).h> #include <stdio. /* SERVER TCP */ #include <sys/types.3 Exemplificări 1.h> #include <netinet/in. tolen va fi iniţializat cu valoarea sizeof(struct sockaddr). unsigned int flags. int len. serverul va păstra evidenţa numărului de clienţi care au accesat resursa şi va raporta acest număr la fiecare apel. from reprezintă un pointer la o structură de tip sockaddr şi conţine adresa de IP şi portul sursei. Parametrii funcţiei: sockfd este descriptorul de socket.h> #include <sys/socket. struct sockaddr *from. flags va fi iniţializat cu 0.h> #include <errno.

Comunicaţie client-server la nivel de socket main(int argc. port=(unsigned short) atoi(argv[1]). buffer).sin_port = htons(port). ns. exit(1). exit(4). /*AF_UNIX.61"). exit(3).s_addr = inet_addr("193.34. server*/ struct hostent * srvinfo. SOCK_STREAM. server. } 54 . server.sin_addr. server. /* portul client */ char buffer[32]. namelen. int s. if(argc!= 2) { printf("Apel: %s port \n". } /*preia numele calculatorului local */ if(gethostname(buffer. sizeof(server)). /*Creeaza un socket*/ if ((s=socket(AF_INET. AF_INET*/ server.226. 32)) perror("Eroare la preluarea numelui serverului"). sizeof(server)) <0) { perror("Eroare la obţinerea adresei"). argv[0]). /*preia informatiile despre configurarea hostului*/ if (!(srvinfo=gethostbyname(buffer))) perror("Eroare la preluarea informatiilor despre server"). 0. &server. struct sockaddr_in client. 0)) <0) { perror("Eroare la creare socket"). rc. printf("Nume server: %s \n". } /*Asociază socketului o adresă de server */ memset(&server. char ** argv) { unsigned short port. /* adresa Internet locala */ if ( bind ( s. /*adresele client.sin_family = AF_INET.

pe TCP: %s\n". /* închide sesiunea TCP/IP */ close(ns). if ((ns = accept( s. } /* Afişează mesajul primit de la client */ printf("Mesaj recepţionat de la client. 32. } /* Recepţionează mesajul de la client */ if(recv(ns. exit(5). 5) != 0) { perror("Eroare la obţinerea cozii de cereri"). } endhostent(). strlen(buffer). comunicaţia serverclient */ namelen = sizeof(client).Reţele de calculatoare /*Creează coadă pentru cererile de conexiune. } 55 . exit(0). va prelua maxim 5 cereri de conexiune de la clienţi. exit(7). &namelen)) == -1) { perror("Eroare la acceptarea conexiunii"). buffer. 0) <0) { perror("Eroare la transmisie"). } /* Creează un descriptor de socket pentru. /*Trasmite confirmarea clientului */ if (send(ns. buffer. close(s). exit(6). &client. exit(8). restul fiind refuzate */ if (listen(s. 0) == -1) { perror ("Eroare la recepţie"). buffer).

34. /*preia informaţiile despre server*/ server. if (argc != 3) { printf("Apel: %s hostname port \n".h> main (int argc.sin_addr. /*AF_UNIX. argv[0]).. rc.h> #include <errno. "Mesaj transferat prin socket. } /*preia numele calculatorului local */ if (!(hostnm=(struct hostent *) gethostbyname(argv[1]))) { perror("Eroare la preluarea numelui serverului").h> #include <sys/socket.Comunicaţie client-server la nivel de socket /* CLIENT TCP */ #include <stdio. char ** argv) { unsigned short port. struct sockaddr_in server. port = (unsigned short)atoi(argv[2]). /* portul client. server.h> #include <sys/types. exit(3). strcpy(buffer. acelaşi ca cel specificat în modulul server */ char buffer[32]. AF_INET*/ server. \n"). /* aceeaşi ca la server */ 56 .226..h> #include <netinet/in.. exit(1).h> #include <netdb. /*informaţii server */ int s.sin_family = AF_INET. } printf("A preluat numele de server.sin_port = htons(port). pe TCP"). /*adresă server*/ struct hostent * hostnm.s_addr = inet_addr("193.61").

} printf("Confirmarea de la server a fost făcută..\n").. 0) < 0) { perror("Eroare la recepţie"). if (connect(s. exit(6)..\n"). /* Transmite mesajul serverului */ if (send(s. 32.. /* Confirmare de la server */ if (recv(s. close(s).. strlen(buffer). } printf("A realizat conexiunea.SOCK_STREAM. if ((s = socket(AF_INET... 0) < 0) { perror("Eroare la transmisie"). &server.. despre server. } printf("A creat socket-ul... buffer... \n"). } printf("A transmis mesajul. exit(5).\n").... exit(0). buffer.. } 57 .. sizeof(server)) < 0) { perror("Eroare la obţinerea conexiunii"). exit(7).Reţele de calculatoare printf("A preluat inf.0)) < 0) { perror("Eroare la creare socket"). exit(4).\n").

} printf("S-a alocat o adresă . exit(2)..\n").h> main() { char buffer[32]. (struct sockaddr *) &server. if ( bind( s. /* Determină portul asignat*/ namelen = sizeof(server).. SOCK_DGRAM.\n").h> #include <netdb. struct sockaddr_in client. namelen.sin_addr.. rc... server. /*AF_UNIX.Comunicaţie client-server la nivel de socket 2. server*/ int s. exit(1).. /* Modul SERVER UDP */ #include <sys/types. sizeof(server)). &namelen)) 58 . /*Asociază socketului o adresă de server */ memset(&server.s_addr = INADDR_ANY.h> #include <sys/socket.h> #include <stdio.sin_port = 0. AF_INET*/ server. sizeof(server)) <0) { perror("Eroare la obţinerea adresei"). 0)) <0) { perror("Eroare la creare socket").. /*adresele client. /* orice port */ server. if (getsockname(s.h> #include <errno. 0. } printf("A creat socket-ul.sin_family = AF_INET. /*Creează un socket*/ if ((s=socket(AF_INET. server. Să se construiască o aplicaţie server şi una client care să comunice prin datagrame. &server.

endhostent (). &client.h> #include <stdio.sin_family == AF_INET? \Internet: %s "AF_INET":"AF_UNIX").sin_addr)). 0. \n").h> main(int argc. } printf("\n Portul asignat este: %d\n".h> #include <netdb. /* Afişează mesajul primit de la client */ printf("\n Mesajul recepţionat de la client este: %s\n".sin_port).Reţele de calculatoare { perror("Eroare la determinarea portului"). exit(3). exit(4).h> #include <sys/socket. inet_ntoa(client. } printf("A recepţionat mesajul de la client. namelen = sizeof(client). 32... /* închide sesiunea UDP/IP */ close(s). char ** argv) { 59 .h> #include <errno. (client. } /* Modul CLIENT UDP */ /* Modul CLIENT UDP */ #include <sys/types. ntohs(client. buffer.h> #include <netinet/in. buffer). exit(0). sizeof(client)) < 0) { perror ("Eroare la recepţie").sin_port)).. printf("Parametrii: \n Nume domeniu: %s \n \Port: %d \n Adresa \n". /* Recepţioneaza mesajul de la client */ if (recvfrom ( s. ntohs(server.

/*adresă server*/ int s. struct sockaddr_in server. AF_INET*/ server. } /* Transmite mesajul serverului */ if(sendto(s.sin_port = htons(port).sin_addr. SOCK_DGRAM.sin_family = AF_INET. /* aceeasi ca la server */ if ((s=socket(AF_INET. } close(s). &server. sizeof(server)) < 0) { perror ("Eroare la transmisie"). acelaşi ca cel specificat în modulul server */ char buffer[32].61"). server.Comunicaţie client-server la nivel de socket unsigned short port. exit(1). strlen(buffer)+1.s_addr = inet_addr("193. } port=(unsigned short) atoi(argv[1]). argv[0]). exit(2). exit(0). "Mesaj transferat prin socket. 0. buffer.34.226. } 60 . rc. if(argc!= 2) { printf("Apel: %s port \n". strcpy(buffer. exit(3). 0)) <0) { perror("Eroare la creare socket"). /* portul client. /*preia informaţiile despre server*/ server. pe UDP"). /*AF_UNIX.

61 . /* numarul maxim de clienţi acceptaţi */ const int CLIENTI_MAXIM = 10. /* numărul de clienţi */ void semnal (int nr_semnal) /* funcţia de tratare a semnalelor */ { if (nr_semnal == SIGCHLD) { wait (NULL). /* descriptor pentru server */ int dc.h> #include <sys/socket.Reţele de calculatoare 3.h> #include <unistd. /* eroarea returnată */ int ds. nr--. /* am pierdut un client */ return. } } /* întoarce 0 dacă nu e prim.h> #include <error.h> #include <netinet/in. Rezolvarea servirii concurente a mai multor clienţi se va face folosind apelul fork().h> #include <string. care aşteaptă un număr N de la un client şi returnează lista numerelor prime mai mici decât N.h> /* portul folosit */ const int PORT_SERVER = 9001.h> #include <stdlib. /* descriptor pentru client */ int nr = 0. i altfel */ int e_prim (int i) { int k. #include <sys/types. Să se construiască o aplicaţie de tip server stream (TCP) concurent. Se crează astfel un proces copil care va servi un anumit client. extern int errno.h> #include <signal.

strlen (aux))!=strlen (aux)) { shutdown (dc. k++) if ((i%k) == 0) return 0. if (write (dc. strlen (aux))!=strlen (aux)) { shutdown (dc. exit (errno). } sprintf (aux. k < număr. 2). aux. aux. buffer. am ieşit */ exit (errno). } bzero (buffer. if (write (dc. int numar. strlen (aux))!=strlen (aux)) { shutdown (dc. 2). aux. sprintf (aux. /* citeşte numarul sub forma de şir de caractere */ if (read (dc. k. 100) == 0) { shutdown (dc.Comunicaţie client-server la nivel de socket for (k = 2. } /* din şir de caractere în întreg */ număr = atoi (buffer). char aux[100]. 2). if (write (dc. k++) if (e_prim (k)) { sprintf (aux. "Număr prim: %d\n". /* eroare. 100). for (k = 2. k * k <= i. exit (errno). } 62 . 2)."Eşti clientul numărul: %d\n".t. exit (errno). k). "Daţi numărul:"). } void client () /* funcţia de tratare a clientului */ { char buffer[100]. int i.nr). return 1.

/* ataşăm la port */ if (bind (ds. SIG_IGN) == SIG_ERR) { perror ("signal()"). exit (errno). server. server. } if (listen (ds. 2). } 63 . semnal) == SIG_ERR) { perror ("signal()") .Reţele de calculatoare } shutdown (dc. } /* pregătim structurile de date */ bzero (&server. server. sizeof (server)) == -1) { perror ("bind()"). } if (signal (SIGPIPE. } /* creăm socket-ul */ if ((ds = socket (AF_INET. /* tratăm semnalele */ if (signal (SIGCHLD. &server.sin_port = htons (PORT_SERVER).sin. 5) == -1) { perror ("listen() ") . exit (errno). SOCK_STREAM. return errno. 0)) == -1) { perror ("socket() ") . } /* programul principal */ int main () { struct sockaddr_in server.s_addr = htonl (INADDR_ANY).addr. return errno. sizeof (server)).sin_family = AF_INET. return errno. exit (errno).

default: break. continue. PORT_SERVER) . case -1: perror ("fork()")..\n". NULL. break. while (1) { /* acceptăm un client */ dc = accept (ds. /* am ajuns la numărul maxim de clienţi? */ if (nr == CLIENTI_MAXIM) { shutdown (dc. /* a mai venit un client */ } } 64 . } nr++. } /* lansăm un proces care tratează cererile clientului */ switch (fork ()) { case 0: client (). 2) ..Comunicaţie client-server la nivel de socket printf ("Aşteptăm clienţi la portul %d. NULL).

NET este similară platformei J2EE. Globalizarea la nivel microeconomic a activităţii a transformat treptat modelul de prelucare client-server specific primelor aplicaţii de reţea. nivelul logicii aplicaţiei şi nivelul de prezentare prin care aplicaţia este accesată de către utilizatori. ele au rămas doar în sfera limbajelor formale. Intenţia platformei Java a fost să ofere suport pentru aplicaţiile scrise în limbajul Java şi compilate în cod de octeţi Java. cel mai simplu incluzând nivelul de acces la date.NET şi J2EE Aplicaţiile economice vehiculează un volum mare de date care trebuie prelucrate în vedere obţinerii de informaţii necesare pentru fundamentarea procesului decizional. .7 Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . suportul pentru standarde deschise. oferind limbaje compilate în cod intermediar împreună cu o bogată colecţie de interfeţe de programare pentru dezvoltarea aplicaţiilor. într-un model bazat pe niveluri de servicii. mentenabilitatea. ambele constituie o abordare structurată pentru crearea aplicaţiilor distribuite.NET. facilităţi de depanare avansate.NET Framework.NET Framework — Windows Server. robusteţea şi scalabilitatea aplicaţiilor pe ansamblu. uşurinţa implementării. distribuirea prelucrărilor. un mediu de dezvoltare care oferă suport pentru mai multe limbaje de programare standardizate sau proprietate Microsoft — Visual Studio .NET este soluţia propusă de Microsoft pentru programarea aplicaţiilor distribuite în Internet. Viziunea care a stat la baza iniţiativei .NET a avut în vedere asigurarea următoarelor deziderate: programarea independentă de limbaj. fiind identificată prin următoarele trei componente esenţiale: un mediu de execuţie independent de limbaj optimizat pentru prelucrări distribuite — . securitatea integrată. . sistemul de operare care oferă suport pentru aplicaţiile distribuite dezvoltate pe platforma . Jython fiind doar un exemplu 65 . Chiar dacă au existat încercări de a porta şi alte limbaje pe platforma JVM.

pentru aplicaţii de întreprindere. precum Mono şi Rotor oferind suport pentru majoritatea interfeţelor de programare din . proiectele de tip Open Source. precum WebLogic de la BEA. C++ Managed. Visual Basic . Linux. Enterprise 66 . existând însă încercări de portare a mediului de execuţie şi pe Linux. rulând în prezent pe platforme: Windows.NET oferă IIS cu ASP. Spre deosebire de . sau chiar Java prin IkVm şi Mono.. existând în prezent trei ediţii ale platformei Java: J2SE (Java 2 Standard Edition). suportul pentru limbajele de programare.NET oferă suport pentru mai multe limbaje de programare compilate în Microsoft Intermediate Language (MSIL). Pascal (Delphi).NET a fost gândită să ruleze doar pe Windows. Spre deosebire de J2EE. J2EE (Java 2 Enterprise Edition). permiţând dezvoltatorilor să creeze aplicaţii distribuite pe mai multe niveluri. metoda de execuţie. şi asta pentru că ideea platformei Java a fost mereu una simplă şi eficientă: un singur limbaj care să ruleze pe mai multe sisteme de operare.NET prin intermediul căruia se pot publica şi executa servicii Web scrise în limbaje compilabile pe CRL (Common Language Runtime) în MSIL (Microsoft Intermediate Language). Pentru implementarea aplicaţiilor distribuite este nevoie de servere de aplicaţii pentru publicarea componentelor care înglobează logica aplicaţiei. Firma Sun Microsystems a dezvoltat Java atât ca limbaj. platforma . Paltforma . iPlanet şi SunONE Application Server de la Sun. J2EE este un set de specificaţii standardizate şi nu un produs. Platforma J2EE dispune atât de implementări comerciale. BeOS.NET şi J2EE didactic de portare a limbajului de scripting Python pe JVM. Încă de la început Java a fost proiectată să lucreze cu un număr mare de sisteme de operare. Perl etc. WebSphere Application Server de la IBM. J#. J2ME (Java 2 Micro Edition).NET. pentru dispozitive mobile. Spre deosebire de J2EE.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .NET se concretizează în: suportul pentru sisteme de operare. pentru programarea de platformă şi în reţea. UNIX. MacOS. .NET.NET. cât şi platformă pentru dezvoltarea aplicaţiilor distribuite. cum sunt C#. Diferenţele fundamentale între J2EE şi . plecând de la ideea: o singură platformă pe care pot rula mai multe limbaje.

iniţial dezvoltată de The Mind Electric. dar şi la Oracle Database Server. Access. astfel: Platforma . Pentru clienţi Web este nevoie de servere Web cu suport dedicat tehnologiilor specifice. Pentru accesul la date. precum şi de implementări Open Source cum sunt JBoss sau JOnAs. prin interfeţe de programare specifice. actualmente oferită de WebMethods. MSDE. Necesită IIS cu modul ISAPI ASPNET.. 67 . necesită. un mediu de procesare a mesajelor SOAP şi de gestiune a componentelor de serviciu. Platforma J2EE oferă două tehnologii: servlet şi JSP. precum şi la MySQL sau PostGre SQL. prin intermediul căreia se poate conecta la server Microsoft precum SQL Server 2000 (sau Yukon în curând). o interfaţă de programare pentru care există drivere de conectare la aproape orice bază de date relaţională sau sistem de fişiere. IBM DB2. PostGre SQL etc. cât şi pe servere de aplicaţii J2EE amintite la nivelul logicii aplicaţiei. ca şi IIS-ul. permiţând o mai bună încapsulare a codului în executabile binare interpretabile pe CLR. o tehnologie echivalentă cu ASP. MS Access. cele mai folosite fiind Tomcat. Platforma J2EE dispune de Java Database Connectivity (JDBC). În J2EE există mai multe implementări SOAP. Web Services Developement Kit (WSDK) de la Sun şi omonimul său de la IBM. incluzând Oracle Database Server.NET). o tehnologie dezvoltată din ASP în sensul separării procesărilor pe server de formatarea HTML a rezultatului.NET.NET oferă ActiveX Database Objects . sau Glue. MSDE.Reţele de calculatoare Server de la Borland etc.NET.NET.NET (ADO. aplicaţiile distribuite fac apel la servere de baze de date relaţionale. Platform . cărora li s-a adăugat recent JSF (Java Server Faces). precum Axis şi SOAP de la Apache.dll sau Apache cu modul dedicat ASP. MS SQL Server 2000. pentru a putea găzdui servicii Web. Acestea sunt servere de componente EJB (Enterprise Java Beans). Se execută atât pe servere Web. care.NET oferă ASP. Orion sau Jetty. MySQL. IBM DB2. Sybase.

Caracteristicile pentru a aduce pe Web aplicaţiile noi şi existente sunt incluse cu suport XML şi acces HTTP. Procedurile stocate sunt o colecţie de declaraţii precompilate stocate sub un nume şi procesate ca o unitate. Se poate folosi declaraţia EXECUTE pentru a rula o procedură stocată.NET şi J2EE 7. auto-gestionare şi adaptare dinamică. prin stocarea programelor ca proceduri stocate în SQL Server şi crearea aplicaţiilor care să execute aceste proceduri şi să proceseze rezultatele. SQL Server 2000 este optimizat pentru a fi folosit cu Windows 2000 şi este proiectat pentru a creşte o dată cu afacerea dumneavoastră.1 Nivelul de acces la date 7. servicii de analiză integrate şi migrarea şi transformarea simplificată a datelor. de afaceri şi de depozitare a datelor.1 Apelarea procedurilor stocate pe SQL Server Microsoft SQL Server 2000 reduce vizibil timpul necesar pentru a construi soluţii bazate pe Web. Procedurile stocate din SQL Server sunt similare procedurilor din alte limbaje deoarece pot să: primească parametri introduşi şi să returneze valori multiple sub forma parametrilor de ieşire. Procedurile stocate sunt disponibile pentru administrarea SQL Server şi afişarea informaţiilor despre baze de date şi utilizatori. Procedurile stocate pot fi create de o persoană 68 .Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . limbajul de programare Transact-SQL (TSQL) este interfaţa primară de programare între aplicaţie şi baza de date SQL Server. conţină declaraţii care să îndeplinească operaţiuni în baza de date. Când se creează o aplicaţie cu SQL Server. Procedurile stocate instalate o dată cu SQL Server se numesc proceduri stocate de sistem.1. Manipularea şi execuţia procedurilor stocate se poate realiza în două moduri: prin stocarea locală a programelor şi crearea aplicaţiilor care să trimită comezile către SQL Server şi să proceseze rezultatele. automatizând în acelaşi timp sarcinile de gestionare şi adaptare. Alte caracteristici includ capacitatea de căutare de text în bazele de date şi formate de documente cunoscute. Avantajele folosirii procedurilor stocate în SQL Server în locul programelor Transact-SQL stocate local în sistemele client sunt: permit programarea modulară: procedura poate fi creată doar o singură dată. Procedurile stocate sunt diferite de funcţii deoarece nu pot returna valori în locul numelui lor şi nu pot fi folosite direct într-o expresie. inclusiv să cheme alte proceduri. stocată în baza de date şi chemată ori de câte ori este nevoie în program.

Add("data".[getProducts]". null)).NET pentru SQL Server oferă obiectul SqlCommand pentru care se setează proprietatea CommandType la valoarea StoredProcedure. this. 69 . ParameterDirection. Ele sunt analizate şi optimizate în momentul creării lor şi versiunea in-memory a procedurii poate fi folosită după ce este executată pentru prima dată.TableMappings. "Products"). ((byte)(0)).ReturnValue. this.Reţele de calculatoare specializată în programarea bazelor de date şi pot fi modificate independent de codul sursă al programului care le foloseşte. SqlDbType.sqlDataAdapter.Add("data1". this.Add(new SqlParameter("@RETURN_VALUE".CommandText = "dbo. procedurile stocate pot fi mai rapide decât codul Transact-SQL de la client. 4. this. ((byte)(0)). "".TableMappings.Current.sqlDataAdapter. decât să se trimită sute de linii de cod pe reţea.StoredProcedure.sqlCommand. DataRowVersion.sqlCommand = new SqlCommand().sqlConnection.Connection = this. Products. respectiv CommandText ca fiind numele procedurii stocate din spaţiul rolului conexiunii deschise.sqlCommand. this. clientul ADO.getProducts * * * * FROM FROM FROM FROM Categories. permit reducerea traficului pe reţea: o operaţiune care cere sute de linii de cod Transact-SQL poate fi executată printr-o singură declaraţie care execută codul în cadrul unei proceduri.SelectCommand = this. this.Int. this.sqlDataAdapter. Stock. "Categories"). "Stock").CommandType = CommandType.TableMappings. Pentru apelarea unei proceduri stocate.sqlCommand. în cazul unei proceduri stocate care selectează date din mai multe tabele prin intermediul unui adapter trebuie mapate colecţiile extrase din bază peste tabelele DataSet-ului destinaţie: this.TableMappings. astfel: this.sqlDataAdapter. false. "Producers").Parameters. permit rularea mai rapidă: dacă operaţiunea cere o cantitate mare de cod Transact-SQL sau este rulat în mod repetat. this. procedura stocată selectează datele astfel: CREATE AS SELECT SELECT SELECT SELECT RETURN PROCEDURE dbo.sqlCommand. Producers.sqlDataAdapter.Add("data2".sqlCommand.Add("data3".

connection = DriverManager.database.sql.Serializable. String user.ResultSet.microsoft.sql.SQLServerDri ver"). import java.io.Connection. JDBC oferă obiectul CallableStatement prin intermediul căruia se pot apela proceduri stocate.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . int port.getConnection( 70 . String database. public String Name.jdbc. ClassNotFoundException { Class. import java.sqlserver. public void open(String host. import java. public class Group implements Serializable { public int GroupId.ForName("com.storedprocedure.database.Fill(dataSet. } package tutorials.storedprocedure.Vector. import java.Serializable. public short Version.util. import java.io. import java. import java.CallableStatement. this. public short Version. Obiecte Java package tutorials.storedprocedure. import java. public class DataAccessor { private Connection connection.sql. public String LastName.sql. "data").sql.NET şi J2EE apelul selecţiei datelor cu ajutorul adapter-ului presupune denumirea tabelei origine ale cărei mapări duc datele în tabele ale DataSet-ului: DataSet dataSet = new DataSet().database. public class Student implements Serializable { public int StudentId. public String FirstName.SQLException. } Accesor package tutorials.DriverManager.sqlDataAdapter. this. String password) throws SQLException.

while(results != null && results.next()) { Student student = new Student(). group.Name = results. } public Group[] getGroups() throws SQLException { Vector vector = new Vector().GroupId = results. ResultSet results = statement.getInt(1).NET.Version = results.StudentId = results.2 Virtualizarea accesului la baza de date Platforma . oferind mecanisme de acces bazate pe conexiune activă sau deconectate. } public void close() throws SQLException { this.prepareCall("call GetGroups()").getShort(4).executeQuery().NET oferă suport pentru SQL Server chiar de la versiunea 1.add(student). groupId). În privinţa suportului nativ pentru conectarea la diferite servere.getString(2).connection. Vector vector = new Vector().getString(3).User="+ user + ". } return (Group[]) vector.close(). student.NET permite accesul la baze de date prin interfaţa ADO. while(results != null && results.LastName = results. statement.toArray(). student.setInt(1.FirstName = results.getInt(1). platforma . CallableStatement statement = this. group.Password=" + password + ". student. } } 7. student.connection.connection.1.Reţele de calculatoare "jdbc:microsoft:sqlserver://" + host + ":" + port + ".executeQuery(). vector. } public Student[] getStudentsByGroup(int groupId) throws SQLException { CallableStatement statement = this.").0 căruia i s-a 71 .next()) { Group group = new Group().Version = results.DatabaseName=" + database + ".getString(2).getShort(3). ResultSet results = statement. group. } return (Student[]) vector.prepareCall("call GetStudentsByGroup(?)").toArray().

NET au signaturi de pachete diferite.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . se defineşte o interfaţă peste ADO. string table). Dacă în cazul punţii JDBC diferă doar protocolul de conectare în funcţie de server.NET care reuneşte funcţii pentru operaţiile cu baza de date. implementări care fac apel la pachetele şi clasele provider-ului respectiv.DataSet ExecuteQuery(string statement. Pentru ca aceeaşi aplicaţie să se poată conecta la mai multe servere de baze de date este necesară virtualizarea accesului la baza de date prin implementarea unui mecanism de fabrică de obiecte care să asigure legarea implementării specifice bazei de date utilizate. restul metodelor fiind comune. System. cel mai cunoscut fiind ByteFX.1.NET clasele de acces la date se găsesc în pachete diferite şi au tipuri diferite. object ExecuteScalar(string statement). ce urmează a avea implementări specifice fiecărui provider. este totuşi posibilă definirea unei interfeţe de acces la date. este necesară definirea unei interfeţe deoarece clasele oferite de către provider-ii ADO. ceea ce face imposibilă instanţierea lor pentru acelaşi tip de bază: namespace Tutorials.Database { internal interface IDatabaseConnection { void Open(string host. pe platforma . restul serverelor fiind suportate prin intermediul provider-ilor oferiţi de diferite organizaţii. string database. string Provider { get. Spre exemplu. } string Database { get. } } } 72 . int ExecuteNonQuery(string statement). pentru accesul la MySQL există mai mulţi provider-i comerciali cât şi Open Source. string user.NET pe care fiecare clasă de acces o implementează. ceea ce face imposibilă legarea directă la metodele acestora. Prin intermediul signaturii comune a metodelor interfeţei ADO.NET şi J2EE adăugat suportul pentru Oracle în versiunea 1.Data. void Close(). string password).

Data. user id = " + user + ". this.SqlDataAdapter(statement.Data.SqlClient. database = " + database + ". string user. table).connection.SqlClient. this.ExecuteNonQuery().Data.DataSet ExecuteQuery(string statement. this.Open(). } public object ExecuteScalar(string statement) { return new System.Data. } public void Close() 73 .SqlCommand(statement.SqlClient.connection = new System. } public System.Data. string password) { this. public SQLServerDatabaseConnection() { } public void Open(string host.connection).Reţele de calculatoare se implementează interfaţa pentru fiecare server de baze de date utilizând clasele provider-ului ADO.SqlClient. } public int ExecuteNonQuery(string statement) { return new System.NET specific: Clasă de acces la SQL Server 2000 namespace Tutorials.Database { internal class SQLServerDatabaseConnection: IDatabaseConnection { private System.SqlConnection connection. private string database.SqlConnection("data source = " + host + ".Data. string table) { System.Data.Fill(dataSet. this.connection). new System. string database.connection).ExecuteScalar().SqlCommand(statement.DataSet(). password = " + password).SqlClient. return dataSet.DataSet dataSet = new System.Data.

database = " + database + ".Database { internal class OracleDatabaseConnection: IDatabaseConnection { private System. string password) { this. } public System.Data.connection.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .OracleConnection("data source = " + host + ".Data. } } Clasă de acces la Oracle namespace Tutorials.Data. password = " + password). string table) { System.DataSet ExecuteQuery(string statement.connection!=null) this.database.OracleClient.Data. private string database.OracleConnection connection.Data. } } public string Database { get { return this.OracleClient.Close(). string user. user id = " + user + ".DataSet().connection = new System. 74 .Open(). this.connection. } } } public string Provider { get { return "SQLServer".DataSet dataSet=new System. string database. public OracleDatabaseConnection() { } public void Open(string host.NET şi J2EE { if(this.

Data.Data.connection). } } public string Database { get { return this.Data. } } } } Clasă de access la MySQL namespace Tutorials.OracleCommand(statement.OracleClient.OracleCommand(statement.Database { internal class MySQLDatabaseConnection: IDatabaseConnection { private ByteFX.connection).connection). this. this. } public string Provider { get { return "Oracle". } public object ExecuteScalar(string statement) { return new System.OracleDataAdapter(statement. } public void Close() { if(this. table).MySqlConnection connection. } public int ExecuteNonQuery(string statement) { return new System. return dataSet.OracleClient. private string database. this.Close().OracleClient.Data.ExecuteNonQuery(). 75 .connection!=null) this.Reţele de calculatoare new System.Fill(dataSet.ExecuteScalar().MySqlClient.database.connection.

Open(). new ByteFX.Fill(dataSet. string user. } } public string Database { get 76 .connec tion).MySqlClient.database = database. } public int ExecuteNonQuery(string statement) { return new ByteFX.DataSet dataSet=new System.Data.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .this.ExecuteNonQuery().Data. } public System.Data.password = "+password).database = "+database+".connection).connection = new ByteFX.string table) { System.MySqlDataAdapter(statement. } public object ExecuteScalar(string statement) { return new ByteFX.DataSet ExecuteQuery(string statement. this. this.connection. return dataSet.connection.user id = "+user+". } public void Close() { if(this.MySqlCommand(statement. this.MySqlClient. } public string Provider { get { return "MySQL".Data.Data.connection).Data. string password) { this.ExecuteScalar().Data.connection != null) this.Close().NET şi J2EE public MySQLDatabaseConnection() { } public void Open(string host.MySqlConnection(" data source = "+host+".DataSet(). this.MySqlCommand(statement.MySqlClient. table).MySqlClient. string database.

SqlServer: this. public void Open(Providers provider. namespace Tutorials. } if(this. break.databaseConnection = null.Database { public enum Providers{Oracle.databaseConnection = new OracleDatabaseConnection(). string database.databaseConnection = new MySQLDatabaseConnection().databaseConnection. case Providers. break. } } se construieşte o clasă fabrică de obiecte care instanţiază implementarea interfeţei de acces la baza de date specifică unui anumit server: Clasă fabrică de conexiune la o anumită bază de date using System. break. SqlServer.databaseConnection != null) this. MySql} public class DatabaseConnection { private IDatabaseConnection databaseConnection = null. string password) { switch(provider) { case Providers.Oracle: this. string user.databaseConnection = new SQLServerDatabaseConnection().database.MySql: this.Open(host. string table) { 77 . } public System.Data.DataSet ExecuteQuery(string statement. password). default: this.Reţele de calculatoare { } } return this. database. string host. user. case Providers.

databaseConnection != null ? this. crearea unei conexiuni este specifică fiecărui provider prin driverul şi protocolul de acces aferente.databaseConnection.databaseConnection.databaseConnection. ceea ce impune definirea unei clase abstracte având o singură metodă abstractă care creează o conexiune la baza de date.databaseConnection != null ? this.databaseConnection != null ? this. } public int ExecuteNonQuery(string statement) { return this. this.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .Close().Provider : null.databaseConnection.databaseConnection. } } } } Spre deosebire de soluţia ADO.ExecuteNonQuery(statement) : -1.ExecuteScalar(statement) : null.NET şi J2EE return this. JDBC oferă o interfaţă unitară de acces. Totuşi.databaseConnection != null) { this. } } public string Provider { get { return this.databaseConnection != null. ceea ce facilitează implementarea unei clase unice de acces la diferite baze de date. } public object ExecuteScalar(string statement) { return this.databaseConnection != null ? this. 78 .ExecuteQuery(statement. } public void Close() { if(this. restul metodelor apelând interfaţa JDBC.databaseConnection = null. } } public bool IsOpened { get { return this.NET în care fiecare provider oferă drivere având signaturi de pachet diferite şi deci incompatibile ca tip de dată. table) : null.

int port.connection. String database.createStatement()).SQLException { return(this.connection. clasa derivată va arăta astfel: public class MySQLDatabaseConnection extends DatabaseConnection { public MySQLDatabaseConnection() { } 79 .ResultSet executeQuery(String statement) throws java.sql.sql.SQLException { return(this.sql. protected String password. public void close()throws java.connection. protected String database.createStatement()).execute(statem ent).sql.lang.ClassNotFoundException. String password) throws java. } public boolean executeInsert(String statement) throws java.sql.createStatement()). public abstract void connect(String host.SQLException.close().execute(statem ent). } public boolean executeUpdate(String statement) throws java. protected String user.sql.Connection connection.createStatement()). java. } public java.connection. } } pentru conectarea la un anumit server se extinde clasa abstractă prin implementarea metodei de conectare.connection.SQLException { return(this.sql. protected int port. String user. } public boolean executeDelete(String statement) throws java.Reţele de calculatoare se defineşte o clasă abstractă care va conţine metoda abstractă de conectare şi implementarea comună a metodelor de acces la date.executeQuery(s tatement). pentru conectarea la MySQL.SQLException { return(this. protected java. de forma: public abstract class DatabaseConnection { protected String host.execute(statem ent). spre exemplu.SQLException { this.sql.

Driver"). int port.host+ ":" + this.DriverManager.DriverManager.user + ".port + "/" + this.forName("org.DatabaseName=" + this.host + ":" + this. String password) throws java. Class. 80 . Class.database = database.sql.getConnection("jdbc:mysql://" + this.port = port.sql.lang.forName("com. } } în ambele cazuri metoda de conectare face apel la clasele punţii JDBC pentru serverul de baze de date respectiv.password = password.database + ".password). String password) trows java.getConnection("jdbc:microsoft:sqlserver ://" + this. this.host = host.ClassNotFoundException.mm.microsoft.mysql.sqlserver. this.sql.SQLException { this.database + "?user=" + this. String database. this. this.NET şi J2EE public void connect(String host. this. astfel încât pentru deschiderea conexiunii prin JDBC este necesară plasarea claselor de acces în CLASSPATH.user + "&password=" + this.java.SQLServerDri ver").host = host. java. String database. this.SQLException { this.database = database. this.gjt.connection = java.lang. String user.password + ". int port.password = password.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .jdbc. this. this.connection = java. this. String user. } } pentru conectarea la SQL Server clasa derivată va arăta astfel: public class SQLServerDatabaseConnection extends DatabaseConnection { public SQLServerDatabaseConnection() { } public void connect(String host.").port + ".user = user.Password=" + this.User=" + this.user = user.port = port.sql.ClassNotFoundException.

2 Nivelul logicii aplicaţiei 7. using Tutorials.Runtime.Common { [Serializable] public class Customer { public string FirstName. using System. namespace Tutorials.Remoting.Remoting. ICustomerManager { 81 .Remoting. } } Interfaţă serviciu namespace Tutorials.Remoting. namespace Tutorials.Channels.Remoting. using System. using System.Common.Service { public class CustomerManager : MarshalByRefObject.Http.Channels. public DateTime DateOfBirth.NET Remoting presupune următoarele acţiuni: se defineşte interfaţa şi obiectele de serviciu într-un assembly partajat între server şi client.Common { public interface ICustomerManager { Customer[] GetCustomers().Runtime.Reţele de calculatoare 7. de forma: Obiect de serviciu using System. public string LastName.Remoting.1 Apelarea procedurilor la distanţă Publicarea şi apelarea unui obiect prin .2.Remoting.Runtime. } } se construieşte un proiect în care se implementează interfaţa de apel: using System.

customers[0].Remoting.constructor: Object created"). customers[0] = new Customer(). ChannelServices.Server { class Server { [STAThread] static void Main(string[] args) { HttpChannel channel = new HttpChannel(1979).NET şi J2EE public CustomerManager() { Console.Service. RemotingConfiguration. namespace Tutorials.LastName = "Nemedi".Singleton).FirstName = "Iulian".Http. 24).Channels.Remoting.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . customers[1].DateOfBirth = new DateTime(1979.LastName = "Cuculescu". WellKnownObjectMode. 7. 1).Remoting. using System. customers[1] = new Customer().Remoting.soap".FirstName = "Dan". customers[1]. customers[0]. Console.Channels. customers[0]. using System. using System. } public Customer[] GetCustomers() { Customer[] customers = new Customer[2].Runtime. 1. customers[1]. "CustomerManager.DateOfBirth = new DateTime(1979.Remoting. } } } pentru publicarea serviciului se poate opta pentru un context Web pe IIS.WriteLine("CustomerManager. } 82 .Runtime. un serviciu de platformă sau o aplicaţiei consolă de test: using System.Runtime.RegisterChannel(channel). return customers.RegisterWellKnownServiceType( typeof(CustomerManager).ReadLine(). using Tutorials.

prin intermediul cărei apelează metodele obiectului: using System.ToString("dd\\.MM\\.Remoting.Runtime.Channels.Remoting. using System.Runtime. using Tutorials. using System.FirstName + "\n" + "Last Name:\t" + customer.Channels.Remoting.Client { class Client { [STAThread] static void Main(string[] args) { HttpChannel channel = new HttpChannel().Remoting.WriteLine("Client.Remoting.GetObject( typeof(ICustomerManager).WriteLine("Customer:\n" + "First Name:\t" + customer. using System. namespace Tutorials. Console.LastName + "\n" + "Day of Birth:\t" + customer.Runtime.yyyy") + "\n"). ChannelServices. foreach(Customer customer in customers) Console.RegisterChannel(channel). "http://localhost:1979/CustomerManager. } } } 83 .soap").Http. Customer[] customers = manager. ICustomerManager manager = (ICustomerManager) Activator.DateOfBirth.Reţele de calculatoare } } clientul obţine o referinţă la obiectul la distanţă apelând activatorul canalului HTTP la serverul de obiecte.Common.Main(): Reference to CustomerManager acquired").GetCustomers().

RemoteException.rmi. int found = 0.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . i++) if(isNotPrime[i] == false) { found++.rmi. public interface IPrimeNumbers extends Remote { public int[] getPrimeNumbers(int n) throws RemoteException. return numbers. import java.1. int k = 0.remoting. i <= n.server. } public int[] getPrimeNumbers(int n) throws RemoteException { boolean[] isNotPrime = new boolean[n + 1]. } Implementarea interfeţei de metode apelabile la distanţă package tutorials. j * i <= n. import java.UnicastRemoteObject. for(int j = 2. } } 84 . import java. i <= n . import java.RemoteException.rmi. i++) if(isNotPrime[i] == false) numbers[k++] = i.Remote. for(int i = 2. for(int i = 2. j++) isNotPrime[j * i] = true. } int[] numbers = new int[found].rmi.NET şi J2EE Arhitectura Java pentru apelarea procedurilor la distanţă prin RMI (Remote Method Invocation): Interfaţă de metode apelabile la distanţă package tutorials.remoting. public class PrimeNumbers extends UnicastRemoteObject implements IPrimeNumbers { public PrimeNumbers() throws RemoteException { super().

public class Server { public static void main(String[] args) { System.Naming. } } } 85 .Reţele de calculatoare Server pentru obiectul ale cărui metode sunt apelabile la distanţă package tutorials.println(message).parseInt(args[0]) : 1000. for(int i = 0. System.getPrimeNumbers(n).rmi.Naming. primeNumbers).remoting. i++) message += (message.out.println(exception.println(exception. int[] numbers = primeNumbers.rebind("//remoting/PrimeNumbersServer".toString()).rmi. import java.rmi.length() > 0 ? ". " : "") + numbers[i]. } catch(Exception exception) { System. try { PrimeNumbers primeNumbers = new PrimeNumbers(). import java.out.length == 1 ? Integer.out. String message = "".RMISecurityManager. } } } Client care apelează metode ale unui obiect la distanţă package tutorials. import java. Naming. } catch(Exception exception) { System.remoting. int n = args.lookup("rmi://remoting/PrimeNumbersService").length.toString()).setSecurityManager(new RMISecurityManager()). i < numbers. public class Client { public static void main(String[] args) { try { PrimeNumbers primeNumbers = (PrimeNumbers) Naming.

ComponentModel.Service { [XmlRoot(Namespace = "http://aris. using System.ase.Serialization. } } Clasă Java serializată XML în mod declarativ package tutorials. public class Contact implements Serializable { public String FirstName.2. mecanismul poate fi implementat declarativ prin intermediul atributelor sau imperativ prin instrucţiuni care apelează un obiect de tipul XmlWriter.ComplexTypeServices.Xml. namespace Tutorials.complextype.ro/schemas")] public class Contact { [XmlElement("FirstName")] public string FirstName. 86 .Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .NET şi J2EE 7. } serviciul expune o metodă care întoarce un vector de obiecte serializate XML: Serviciu C# using System. [XmlElement("Email")] public string Email. [XmlElement("LastName")] public string LastName.2 Serializarea tipurilor de date complexe pentru transportul tipurilor de date complexe este necesară serializarea / deserializarea lor XML.Serializable.io.services. using System. respectiv XmlReader: Clasă C# serializată XML în mod declarativ using System. public String LastName. import java. public String Email. using System.Collections.

} #endregion [WebMethod] public Contact[] GetContacts() { Contact[] contacts = new Contact[2].ase. contacts[1]. } } } într-un proiect Java dezvoltat cu ajutorul mediului Eclipse.Diagnostics.FirstName = "Radu".constantinescu@ase. } #region Component Designer generated code private IContainer components = null. using System.Dispose(). using System. contacts[0].LastName = "Constantinescu". namespace Tutorials.Web.Web. contacts[0] = new Contact(). } base.Data.ComplexTypeServices. contacts[0].Email = "radu. contacts[1].ro/schemas")] public class ContactService : System.ro".LastName = "Ilie-Nemedi".Service { [WebService(Namespace = "http://aris.Services.Dispose(disposing). private void InitializeComponent() { } protected override void Dispose( bool disposing ) { if(disposing && components != null) { components.Services.nemedi@ase.FirstName = "Iulian".Reţele de calculatoare using System. using System.Email = "iulian.ro". contacts[1]. se copiază structura unei aplicaţii Glue generate cu ajutorul utilitarului NewApp (copiată de fapt din Glue/app-template). se 87 .Web. contacts[1] = new Contact().WebService { public ContactService() { InitializeComponent(). contacts[0]. return contacts.

ro". namespace Tutorials.nemedi@ase. respectiv într-un pachet Java în care se defineşte un tip complex care va fi întors de metodele serviciului Web. pentru a putea fi serializat XML acesta trebuie să implementeze interfaţa java.FirstName = "Radu".constantinescu@ase.NET apelează serviciul prin intermediul unui proxy care conţine clase pentru deserializarea obiectelor complexe pe baza schemei XSD extrasă din descriptorul WSDL al serviciului: Client C# using System.services.complextype. contacts[1].complextype. în producţie metodele serviciului fac apel la o bază de date pentru extragerea informaţiilor: Serviciu Java package tutorials. contacts[1]. public interface IContactService { public Contact[] getContacts(). return contacts.FirstName = "Iulian".ClientForNetService 88 .LastName = "Ilie-Nemedi". se organizează clasele într-un director sursă.LastName = "Constantinescu". } } clientul .io.Email = "iulian.Serializable.ComplexTypeServices. contacts[1].Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .services.ro". contacts[0]. contacts[1] = new Contact().NET şi J2EE precizează că binarele aplicaţiei vor fi depuse în calea WEBINF/classes. se defineşte interfaţa serviciului Web: Interfaţa serviciului Java package tutorials. contacts[0]. public class ContactService implements IContactService { public Contact[] getContacts() { Contact[] contacts = new Contact[2]. contacts[0] = new Contact().Email = "radu. contacts[0]. } se implementează interfaţa prin intermediul clasei serviciului.

RegistryException.registry.Reţele de calculatoare { class Client { [STAThread] static void Main(string[] args) { ContactProxy.LastName + "\n" + 89 . import electric. i++) System.Contact[] contacts = new ContactProxy.println("Contact:\n" + "\tFirst Name: " + contacts[i]. import electric. } } } clientul Java are nevoie de o clasă pentru reprezentarea obiectului complex deserializat.GetContacts().WriteLine("Contact:\n" + "\tFirst Name: " + contacts[i].FirstName + "\n" + "\tLast Name: " + contacts[i]. for(int i = 0.out.class).Email + "\n").revistry. for(int i = 0. i < contacts. Contact[] contacts = proxy.LastName + "\n" + "\tEmail: " + contacts[i].getContacts().Registry. apelarea din Java presupune importarea pachetelui cu definirea tipului de date complex şi a interfeţei serviciu. clasa proxy se obţine prin apelul metodei statice electric.length.complextype. pentru construirea acesteia platforma Glue Professional oferă utilitarul schema2java.Length.FirstName + "\n" + "\tLast Name: " + contacts[i]. public class Client { public static void main(String[] args) throws RegistryException { IContactService proxy = (IContactService) Registry.services.bind: Client Java package tutorials. i++) Console. i < contacts.Registry.registry.bind(args[0].ContactService(). IContactService.

3 Apelarea serviciilor Web în mod asincron Utilitarul wsdl.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . permite traversarea platformei de către un obiect complex.Web.Web.Web. de exemplu String.2. using System. având o metodă care determină toate numerele prime până la un număr dat ca parametru: Serviciu C# using System. using System.NET şi J2EE "\tEmail: " + contacts[i]. using System. } 90 .Services.ComponentModel. using System.Diagnostics.Email + "\n").AsyncCallService. Pentru apelarea asincronă se generează câte o pereche de metode Begin_Apel_Metodă şi End_Apel_Metodă. using System.WebService { public PrimeNumbersService() { InitializeComponent(). cât asincron.exe generează metode pentru apelarea serviciului atât în mod sincron.Service { [WebService(Namespace = "http://aris.Data. } } existenţa unor tipuri de date elementare echivalente face posibilă serializarea pe o platformă şi deserializarea pe alta a tipurilor de date complexe.ro/schemas")] public class PrimeNumbersService : System. Apelarea asincronă a unui serviciu Web presupune iniţierea apelului prin execuţia metodei Begin care înregistrează o funcţie delegat callback ce va fi apelată la obţinerea răspunsului de la metoda serviciului. chiar şi în absenţa mecanismelor de serializare / deserializare ale containerelor de servicii Web. 7. using System. portabilitatea unui singur tip elementar.Services. în ultimă instanţă programatorul putând folosi serializarea şi deserializarea String a obiectelor. namespace Tutorials.ase. presupunem un serviciu Web a cărui execuţie poate dura un timp mai îndelungat.Collections.

ToArray(typeof(int)). public interface IPrimeNumbersService { public int[] getPrimeNumbers(int n). for(int i = 2. i++) if(isNotPrime[i] == false) for(int j = 2.Reţele de calculatoare #region Component Designer generated code private IContainer components = null.Dispose(disposing). j * i <= n. i <= n.asynccall. } se implementează interfaţa printr-o clasă serviciu: Serviciu Java package tutorials. ArrayList numbers = new ArrayList().services. for(int i = 2. return (int[]) numbers.Dispose(). i++) if(isNotPrime[i] == false) numbers. } #endregion [WebMethod] public int[] GetPrimeNumbers(int n) { bool[] isNotPrime = new bool[n + 1]. 91 .Add(i). i <= n . j++) isNotPrime[j * i] = true.asynccall. public class PrimeNumbersService implements IPrimeNumbersService { public int[] getPrimeNumbers(int n) { boolean[] isNotPrime = new boolean[n + 1].services. } } } Interfaţa serviciului Java package tutorials. private void InitializeComponent() { } protected override void Dispose( bool disposing ) { if(disposing && components != null) { components. } base. int found = 0.1.

service.1.JMS. i++) if(isNotPrime[i] == false) numbers[k++] = i.numbers = this. import electric. i <= n.registry. for(int j = 2.Default. i++) if(isNotPrime[i] == false) { found++.publish("PrimeNumbersService".startup("jms:///AsyncCallService").numbers.registry.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . } } se publică serviciul pe un context Glue prin JMS (Java Messaging Services): Aplicaţie gazdă pentru serviciu Java package tutorials. " : "") + 92 . this.NET şi J2EE for(int i = 2. } } clientul . i++) message += (message. int k = 0.jms.Length. j++) isNotPrime[j * i] = true. j * i <= n.services. import electric. import electric.EndGetPrimeNumbers(result). return numbers.Cursor = Cursors. i < this. string message = "".Length > 0 ? ".NET conţine o metodă care va fi apelată în mod asincron la primirea rezultatelor apelului către metoda serviciului Web: Metoda clientului C# public void LoadComplete(IAsyncResult result) { this. public class AsyncServer { public static void main(String[] arguments) throws Exception { JMS. Registry.registry. for(int i = 2.asynccall. i <= n .server. import electric.Registry.Registry. new PrimeNumbersService()). } int[] numbers = new int[found].RegistryException. for(int i = 0.

getPrimeNumbers(n). new AsyncCallback(this. spre deosebire de implementarea .length() > 0 ? ".length.NET în care clientul apela altă metodă a clasei proxy. int n = args. null).numbers[i]. String message = "".BeginGetPrimeNumbers(n.registry. public class Client { public static void main(String[] args) throws RegistryException { String url = "jms://AsyncCallService/PrimeNumbersService. pe platforma Glue Professional clientul apelează serviciul asincron prin intermediul aceleaşi interfeţe ca şi pentru apelurile sincrone. ceea ce face ca cererile să fie tratate asincron prin JMS: Client Java package tutorials. " : "") + numbers[i].ToString(). Console.registry. i < numbers. System.Registry. } } 93 .class). import electric.wsdl".WriteLine(message). i++) message += (message. IPrimeNumbersService.bind(url.asynccall.LoadComplete). import electric.service. IPrimeNumbersService proxy = (IPrimeNumbersService) Registry.println(message).length == 1 ? Integer.Reţele de calculatoare this.RegistryException. } apelul sincron al metodei serviciului este înlocuit de apelul asincron al componentei Begin corespunzătoare acesteia: this.services.out. for(int i = 0. utilizând însă alt URL pentru serviciu. int[] numbers = proxy.parseInt(args[0]) : 1000.

typeof(int))] public int Quentity.Serialization. using System.Common { [XmlRoot("Order". namespace Tutorials.Xml. Namespace = "http://aris. cât şi de clientul care face apelul către serviciu: extind Obiectul tranzacţiei using System.NET şi J2EE 7. spre exemplu care necesită accesul tranzacţional la o bază de date pentru a înregistra o comandă.ase.ServicedComponents. [XmlElement("Quantity".Common { public interface IDeliveryService { bool PlaceOrder(Order order).EnterpriseServices.4 Publicarea unei componente ca serviciu Web Componentele COM+ sunt implicit apelabile la distanţă deoarece clasa MarshalByRefObject.ServicedComponents.2.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . } } Interfaţa de apel namespace Tutorials. 94 . tipurile de date şi interfaţa de apel de la distanţă trebuie organizate într-o bibliotecă referită atât de serviciu care implementează interfaţa.ro/schemas")] public class Order { [XmlElement("Product". typeof(string))] public string Product. Publicarea unei componente ServicedComponent ca serviciu pe IIS presupune următoarele acţiuni: se scrie o componentă de serviciu. } } se implementează interfaţa de aplel prin intermediul unei componente de serviciu gestionată tranzacţional în COM+: Componentă de serviciu using System.

assembly-ul în care se găseşte şi adresa la care va răspunde.Now.IDeliveryService { #region IDeliveryService Members [AutoComplete] public bool PlaceOrder(Common.S ervicedComponents" objectUri="/ServicedComponents/DeliveryService. obţine de la activator o referinţă locală a obiectului la distanţă.runtime.DeliveryService. } #endregion } } se creează o aplicaţie Web pe IIS în care se publică binarele componentei SC împreună cu un descripor Web. clientul înregistrează un canal HTTP.Tutorials.SOAP"/> </service> </application> </system.Required)] [JustInTimeActivation(true)] public class DeliveryService : ServicedComponent. prin intermediul căreia va putea apela metodele interfeţei serviciului: 95 . Common. precizând tipul clasei serviciu.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <system.config de forma: Descriptor Web <?xml version="1.remoting> <application> <service> <wellknown mode="SingleCall" type="Tutorials.Order order) { return DateTime.ServicedComponents.Reţele de calculatoare namespace Tutorials.runtime.Ticks % 2 == 0.remoting> </configuration> - descriptorul Web configurează în cadrul aplicaţiei un serviciu monocanal SOAP.ServicedComponents { [Transaction(TransactionOption.

Quentity = 1. Common.Client { class Client { [STAThread] static void Main(string[] args) { try { HttpChannel channel = new HttpChannel().PlaceOrder(order) ? "Your order has been placed. platformele Java de servicii Web interceptează mesajele SOAP/HTTP ale clientului pe care le rutează conform descriptorilor de publicare către un anumit serviciu.NET şi J2EE Client pentru componeta de serviciu using System.Channels. Console. Pentru a putea apela o componentă EJB prin intermediul protocolului SOAP.Runtime.IDeliveryService service = (Common. "http://localhost/ServicedComponents/DeliveryService.Remoting. Serviciile de tip EJB sunt găzduite de un 96 .IDeliveryService) Activator.Channels. order. using System.Order(). using System.GetObject(typeof(Common. namespace Tutorials.Runtime.IDeliveryService).Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .WriteLine(exception. Common.Order order = new Common.").Remoting. using System. ChannelServices." : "Your order has been rejected.Remoting.ServicedComponents.ToString()).WriteLine(service.RegisterChannel(channel).SOAP").Http. } } } } Componentele EJB găzduite de containere EJB ale serverelor de aplicaţii Java Enterprise sunt apelabile prin Remote Method Invocation (RMI).Product = "A Product". } catch(Exception exception) { Console. order.Runtime.

xml.interfaces.0'?> <service> <constructor> <class>electric. conţine maparea servlet-urilor contextului curent. având drept model fişierul sample. printre care se remarcă servlet-ul glue-SOAP.service. tot în fişierul web.ejb. responsabil cu rutarea mesajelor SOAP către procesorul serviciului: <servlet> <servlet-name>glue-SOAP</servlet-name> <servletclass>electric.http. în subdirectorul services din WEB-INF se creează câte un descriptor XML pentru fiecare serviciu găzduit de aplicaţia curentă. pentru o componentă EJB publicată în JBoss pe contextul ejb/Exchange se creează o aplicaţie Glue folosind utilitarul NewApp care de fapt copiază conţinutul directorului apptemplate într-un director cu numele aplicaţiei. descriptorul aplicaţiei Web. mapează metoda apelului SOAP peste metoda corespunzătoare a interfeţei Remote a componentei EJB pe care o apelează apoi prin RMI. un serviciu Web de tip EJB nu este altceva decât un client Java pentru componenta EJB găzduit pe serverul de aplicaţii care este apelat prin SOAP de către clienţii externi. în cazul publicării unei componente EJB ca serviciu Web fişierul descriptor are următoare formă: <?xml version='1. De fapt.Reţele de calculatoare procesor care gestionează starea acestora. fişierul web.jnp.ServletServer</servlet-class> <init-param> <param-name>httpRegistryRoot</param-name> <param-value>/</param-value> </init-param> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> de asemenea.StatelessSessionBeanService</class > <args> <contextFactory>org.server. aflat în subdirectorul de resurse WEB-INF.xml este configurat şi procesorul de servicii SOAPServletContext.xml.NamingContextFactory</conte xtFactory> 97 .

public class Client { public static void main(String[] args) { try { String url = args[0].interfaces. public interface IExchange { public double getRate(String county1. } } } 98 .ExchangeHome< /homeInterfaceName> </args> </constructor> </service> descriptorul precizează tipul de Bean publicat. "japan"). se construieşte arhiva aplicaţiei Web folosind utilitarul jar cu comanda: jar cf nume_arhivă. IExchange. double rate = exchange.client.out.println(exception.class). String country2).getRate("usa".ejbstaff. System. } Client Java package tutorials. } catch(Exception exception) { System.war director_aplicaţie se publică prin copiere în zona de publicare a serverului JBoss (server/default/deploy) pentru apelarea dintr-un client Java este necesară includerea unei interfeţe similare interfeţei Remote a componentei EJB: Interfaţă de apel la client package tutorials.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . contextul JNDI al componentei EJB pe serverul de aplicaţii şi interfaţa Remote de apel. import electric.ejbstaff.registry.toString()).out.bind(url.NET şi J2EE <url>jnp://localhost:1099</url> <jndiName>ejb/Exchange</jndiName> <homeInterfaceName>tutorials.Registry.println("usa/japan exchange rate = " + rate).ejbstaff. IExchange exchange = (IExchange) Registry.client.

"japan").STAThread() */ public static void main(String[] args) { EjbService.virtual.services.Exchange(). } } 7.xml din subdirectorul services al directorului de resurse al aplicaţiei Web (WEBINF): Client J# package Tutorials.EjbStaff.NETClient. Un serviciu virtual nu are ataşată o implementare statică în sensul consacrat.getRate("usa". double rate = exchange.println("usa/japan exchange rate = " + rate).Exchange exchange = new EjbService. public class Client { /** @attribute System. Implementarea unui serviciu virtual High-Level se declară metodele interfeţei serviciu: package tutorials.Reţele de calculatoare pentru apelarea dintr-un client .NET se construieşte o clasă proxy prin adăugarea unei referinţe Web la descriptorul WSDL al serviciului.5 Servicii Web virtuale Platforma Glue Professional permite publicarea unui descriptor WSDL pentru un serviciu Web virtual având la bază un set de interfeţe. Această legare poate fi de nivel înalt sau de nivel scăzut. în timp ce legarea de nivel scăzut face apel la clasa VirtualSOAPHandler. System. iar numele serviciului este numele fişierului descriptor . platforma Glue găzduită în JBoss livrează descriptorul WSDL la adresa: http://server:port/nume_aplicaţie/services/nume_serviciu.wsdl unde numele aplicaţiei este numele fişierului arhivă .out. public interface IExchange { public double getRate(String country1. în schimb se oferă posibilitatea înregistrării unor clase care să trateze la momentul apelului mesajele SOAP destinate serviciului virtual.2. String country2).war copiat în spaţiul de publicare JBoss. Legarea de nivel înalt utilizează clasa VirtualService. } 99 .

public Object invoke(Object proxy.lang. public class ExchangeHandler implements InvocationHandler { private IExchange exchange = new Exchange(). import electric.VirtualService.util.virtual.services. import java. Spre deosebire de serviciile Web obişnuite care ataşează o singură implementare unei interfeţe publicate. gen Glue sau un container pentru Glue (de exemplu Tomcat. import java.): package tutorials.random() * 100.reflect. import electric. WebSphere.service.invoke(exchange.NET şi J2EE se oferă cel puţin o implementare pentru interfaţa serviciu.lang.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .http.virtual. Object[] args) throws Throwable { return method. Arhitectura serviciilor virtuale High-Level are la bază mecanismul fabricii de obiecte.server.Registry.virtual. public class ExchangePublish { 100 . public class Exchange implements IExchange { public double getRate(String country1. } } tratarea legării implementării concrete de interfaţa publicată nu mai are loc în descriptorul aplicaţiei sau în aplicaţia gazdă. import electric. } } publicarea se poate face printr-un descriptor care precizează interfaţa şi handler-ul virtual sau printr-o aplicaţie consolă gazdă ce poate fi instalată să ruleze ca serviciu de platformă.virtual. ci într-o clasă specială care se foloseşte de mecanismul de Reflection pentru dispecerizarea apelurilor metodelor serviciului către obiectul ce-l deserveşte la momentul apelului: package tutorials.services. String country2) { return Math.reflect.HTTP. Method method.Method. args).services. WebLogic etc.registry. JBoss. în primul caz fiind nevoie de un server de aplicaţii gazdă.InvocationHandler. serviciile virtuale permit ataşarea la momentul apelului a implementării adecvate contextului cererii: package tutorials. import electric.Context.

exchange.SOAP.registry. 101 .XPath. ExchangeHandler handler = new ExchangeHandler(). indiferent de clasa care le implementează pe server: package tutorials.xml. import java.Reţele de calculatoare public static void main(String[] args) throws Exception { HTTP.xml.rmi.EncodedWriter. handler). prin legarea la URL-ul descriptorului WSDL şi conversia obiectului proxy obţinut la tipul interfeţei serviciului. } } Implementarea unui serviciu virtual Low-Level un serviciu virtual de tip Low-Level implementează interfaţa electric.services. VirtualService exchange = new VirtualService(IExchange.Registry. import electric.getRate("usa". double rate = exchange.RemoteException. import electric. Registry.SOAP. import electric.virtual. "japan"). System.class).ISOAPHandler pentru a răspunde apelurilor SOAP către metodele serviciului: package tutorials. IExchange exchange = (IExchange) Registry. import electric.class. import electric.Element.SOAPMessage. } } clientul apelează serviciul virtual similar apelării unuia obişnuit.virtual. context).services.SOAP. public class ExchangeInvoke { public static void main(String[] args) throws Exception { String url = "http://localhost:8004/glue/exchange.out.publish("exchange".bind(url.xml. import electric. Context context = new Context().encoded.println("usa/japan exchange rate = " + rate). prin care ulterior poate apela metodele acestuia. IExchange.startup("http://localhost:8004/glue").ISOAPHandler.io.wsdl".

exchange).util.startup("http://localhost:8004/glue"). Context context) throws RemoteException. EncodedWriter writer = new EncodedWriter(result). "getRateResponse").setNamespace("n". } } 102 . public class ExchangeSOAPHandler implements ISOAPHandler { static final XPath country1 = new XPath("getRate/[1]"). invokeHandler. result.getElement(country2). "http://tempuri.VirtualSOAPHandler. Registry.getBody().class. import electric. String arg1 = request. VirtualSOAPHandler exchange = new VirtualSOAPHandler(IExchange. } } publicarea presupune înregistrarea interfeţei şi a handler-elor aferente. public SOAPMessage handle(SOAPMessage request.Registry.virtual. result.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .IExchange"). ExchangeSOAPHandler SOAPHandler = new ExchangeSOAPHandler().NET şi J2EE import electric.org/examples.virtual.getString().addBody(). public class ExchangeSOAPPublish { public static void main(String[] args) throws Exception { HTTP.SOAP.Context. writer.publish("exchange".addElement(). dintre care esenţial este cel care tratează mesajele SOAP şi prin intermediul căruia răspunde de fapt serviciul: package tutorials. import electric.writeDouble("Result".HTTP.getBody().setName("n". import electric.services.getString().server. SOAPMessage response = new SOAPMessage(). Element result = body. static final XPath country2 = new XPath("getRate/[2]").publish. Math.random() * 100). ExchangeHandler invokeHandler = new ExchangeHandler(). Element body = response.registry.http. SecurityException { String arg0 = request. SOAPHandler). return response.getElement(country1).

Passport: autentificarea utilizatorului se face cu ajutorul unei terţe părţi. 7. pentru detalii despre cum anume se poate implementa acest mecanism de autentificare vezi www. De exemplu. informaţiile despre utilizator să fie trimise sub formă de parametri la metoda serviciului web. adică verificarea identităţii utilizatorului. tratarea evenimentului Custom Authentification în Global. crearea şi înregistrarea în web.6 Autentificarea şi autorizarea accesului Autentificarea presupune identificarea utilizatorului. clientul neştiind detaliile implementării serviciului. Dacă nu sunt stocate în cache-ul aplicaţiei informaţii despre rolul utilizatorului.NET: introduce două noi mecanisme de autentificare: Forms: dezvoltatorul creează o pagină prin care se cere utilizatorului să-şi introducă informaţiile de identificare. atunci se construieşte un obiect de tip Credentials care se ataşează unui obiect de tipul Principal declarat ca utilizator curent al aplicaţiei prin încărcarea 103 .2.com Antete SOAP personalizate: prin care dezvoltatorul îşi implementează propriul mecanism de autentificare.NET avem trei categorii de autentificări.config a unui modul HTTP care să implementeze metoda Init şi evenimentele Register ale interfeţei IHttpModule.Reţele de calculatoare apelarea unui serviciu virtual de tip Low-Level este similară apelării oricărui serviciu Web XML. Etapele autentificării de tip antete SOAP personalizate: crearea unui antet SOAP prin derivarea unei clase din SOAPHeader conţinând credenţiale criptate.Cache. Pe baza unei proceduri de validare a datelor introduse se decide dacă este autentificat sau nu. Pe platforma .asax verificându-se dacă informaţiile de autorizarea accesului nu există deja în colecţia Context. categorii dictate de cine anume implementează mecanismul de autentificare: IIS: Internet Information Server oferă următoare tipuri de autentificări: Anonymous Basic Authentification Digest Authentification Integrated Windows Authentification (NTLM sau Kerberos) ASP.passport.

Autorizarea presupune acordarea drepturilor corespunzătoare rolului jucat de fiecare utilizator autentificat în sistem şi vizează mai multe niveluri de acces la resurse. o acţiune care poate fi executată de un utilizator având un asociat un anumit rol.security.xml în care se precizează tipul autentificării.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .jaas. Noţiunile fundamentale pentru implementarea autentificării pe platfoma GLUE sunt: Principal. care permite autentificarea bazată pe sistemul drepturilor de acces LDAP/NT. Guard. Realm. colecţie de drepturi de acces asociată unei identităţi a utilizatorilor autentificaţi. în acest caz JAAS: <realm> <constructor> o <class>electric. fiind compatibilă cu majoritatea platformelor care utilizează autentificarea de tip HTTP. entitate asociată identităţii utilizatorului. Principal Permissions. o constrângere care utilizează o colecţie Realm pentru a verifica că un utilizator autentificat are dreptul să execute o anumită acţiune.NET Roles. Verificarea contextului de rulare al aplicaţiei se face prin intermediul atributelor PrincipalPermission asociat metodelor expuse de serviciu Web. .config</config> o </args> </constructor> </realm> se editează fişierul WEB-INF/services/serviciu. Role. o colecţie de informaţii vizând identitatea utilizatorului.NET şi J2EE obiectului Context.JAASRealm</class> o <args> <name>jaas</name> <config>security\jaas. Pentru impementarea autentificării şi autorizării accesului pe platforma GLUE se au în vedere următoarele etape: se editează fişierul WEB-INF/glue-config. În varianta Professional. şi anume: URL Authorization.xml în care se specifică publicarea autentificării şi rolul aferent: 104 . Permission. GLUE include suport pentru integrarea cu standardul JAAS. Platforma GLUE oferă suport pentru autentificarea pe client şi pe server.User. rolul asociat şi permisiunile aferente. File Authorization.

astfel: ProxyContext context = new ProxyContext().cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Tutorials.bind(ur_wsdll. Pagină ASP.NET 7.setAuthPassword("parolă").1 Construirea unei imagini într-o pagină ASP.xml în care se precizează metoda de autentificare: <login-config> <realm-name>acl</realm-name> </login-config> Pentru autentificarea apelului la un serviciu Web securizat se utilizează obiectul ProxyContext care va fi încărcat cu datele de autentificare ale utilizatorului declarat în fişierele de configurare.NET Pentru exemplificare vom considera o pagină ASP.1"> <meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#"> <meta name=vs_defaultClientScript content="JavaScript"> <meta name=vs_targetSchema content="http://schemas.Reţele de calculatoare <publish>yes</publish> <role>denumire_rol</role> se editează fişierul WEB-INF/web.3. context.3 Nivelul de prezentare 7.0 Transitional//EN" > <html> <head> <title>RoomImage</title> <meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio .RoomImage" %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.class. context).NET care afişează ca rezultat o imagine extrasă dintr-o bază de date şi primită de la un serviciu Web sub forma unui vector de octeţi. 7.aspx. ISample. context.AspNet.com/intellisense/ie5"> </head> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="ImageForm" method="post" runat="server"> </form> </body> </html> 105 .setAuthUser("denumire_rol").NET cu Code Behind <%@ Page language="c#" Codebehind="RoomImage.microsoft. ISample sample = (ISample) Registry.

Session. byte[] image = service. image. punctul de intrare în program este handler-ului evenimentului Load al paginii. 0.Page { private void Page_Load(object sender.EventArgs e) { if(this. namespace Tutorials. using System. using System.Request["RoomId"])). are acces la interfaţa server-ului Web prin obiecte de forma Request.UI.GetRoomImageData(int. FileMode.Data.Web.ComponentModel. using System.Server.UI.AdministratorService(). System. Administrator.UI.MapPath("tmp/admin_no_image. using System. using System. image = new byte[new FileInfo(this.UI.Close().HtmlControls.IO.NET şi J2EE o pagină Web extinde clasa System. using System.Response.Collections.MapPath("tmp/admin_no_image. în acest caz funcţia Page_Load.SessionState. using System.Web. using System.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .jpg")).ContentType = "image/jpg".Parse(this.AdministratorService service = new Administrator.Web.Request["RoomId"]!=null) { this.Drawing.Web. } 106 . if(image == null) { FileStream fileStream = new FileStream(this.Web.UI. Context etc.Web.Length ].WebControls.Page.Server. using System. fileStream. Clasa paginii using System.jpg"). fileStream. Response.Web.Open).Length).AspNet { public class RoomImage : System.Read(image. using System.

servlet şi javax.EventHandler(this.OnInit(e). base.war cum ar fi Ant sau XDoclet. } private void InitializeComponent() { this. 0.3.OutputStream.servlet.2 Apelarea unei componente dintr-un servlet Tehnologia Servlet a fost gândită să suplinească deficienţele arhitectuiri CGI legate de gestiunea proceselor şi firelor de execuţie. Servlet care accesează o componentă EJB package tutorial.http. } } #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) { InitializeComponent().PrintWriter.xml sau cu ajutorul meta-tag-ului comentariu @web. dacă se utilizează un mediu de construire a arhivei . 107 . organizate în pachetele javax. pentru a putea fi accesat. răspunsul generat la ieşire devine sursa paginii HTML..servlet-mapping.Reţele de calculatoare this.web.Write(image. HttpServletResponse etc. astfel încât un servlet nu separă procesările şi conţinutul rezultat de formatarea acestuia.Length). import java.Response.Page_Load). având următoarele caracteristici funcţionale: pune la dispoziţia programatorului obiecte pentru accesarea interfeţei server-ului Web cum ar fi HttpServletRequest. image. precum şi de securitate. binarele unui servlet trebuie publicate în subdirectorul WEBINF/classes al unui context Web. servletului i se asociază un URL prin intermediul fişierului de configurare web.IOException.io. } #endregion } } 7.io. import java.Load += new System.

import javax.interfaces. import javax. import javax. Object ref = context.ejb-ref name="ejb/Fibo" type="Session" * home="tutorial.HttpServlet.HttpServletResponse.Context. import tutorial.servlet.ServletException. import tutorial.ServletConfig. import javax.HttpServletRequest.naming.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . } catch (Exception e) { throw new ServletException("Lookup of java:/comp/env/ failed"). IOException { 108 . HttpServletResponse response) throws ServletException. /** * @web.http.servlet. FiboHome. } } protected void doPost(HttpServletRequest request. } public void init(ServletConfig config) throws ServletException { try { Context context = new InitialContext().interfaces.ejb-ref-jndi ref-name="ejb/Fibo" jndiname="ejb/Fibo" */ public class ComputeServlet extends HttpServlet { private FiboHome home.http.FiboHome.interfaces. import javax.servlet-mapping url-pattern="/Compute" * * @web.PortableRemoteObject.FiboHome" * remote="tutorial.servlet. public ComputeServlet() { super().class).lookup("java:/comp/env/ejb/Fibo").narrow(ref. import javax. home = (FiboHome) PortableRemoteObject.servlet name="Compute" display-name="Computation Servlet" * description="Servlet that compute Fibonacci suite" * * @web.NET şi J2EE import javax.http. import javax.rmi.Fibo" description="Reference to the * Fibo EJB" * * @jboss.Fibo.servlet.InitialContext.servlet.interfaces.naming.

out. out. e. out.print(limit). out. } catch (Exception e) { } } double[] result = bean.create(). out. String value = request.parseInt(value).getParameter("limit"). } } } 109 .println("<body>").println(e.print(" first Fibonacci numbers ").remove().println("<h1>").println("</title></head>").length. for (int i = 0. if (value != null) { try { limit = Integer. PrintWriter out = response.println("<p>"). out.getMessage()).getWriter().println("<br>").println(i). out. out. try { Fibo bean = home.println(" : ").compute(limit). bean. } out. out. out. i < result.println("<html><head><title>"). } catch(Exception e) { out. out.close(). out.printStackTrace(out).print("The "). out. i++) { out.println(result[i]).println("</p>").println("</h1>"). } finally { out. out.println("</body></html>").setContentType("text/html"). out.println("Fibonaci Computation").Reţele de calculatoare response.println("Fibonaci Computation"). int limit = 0.

verificându-se astfel dacă este necesară translatarea şi recompilarea paginii. asociindu-i un prefix de tag pentru a putea utiliza tag-uri ale acesteia în codul JSP. la momentul primei cereri o pagină JSP este translatată într-un servlet de către serverul de aplicaţii. Pentru implementarea unui Custom Tag este necesară scrierea următoarelor componente: o clasă tag handler: reprezintă o clasă Java care precizează modul în care tag-ul produce rezultat HTML. care este apoi compilat în cod de octeţi şi interpretat. fără imbricări de tip corp de tag. Principiul separării procesărilor de formatarea rezultatelor este cel mai bine exemplificat în standarduol JSP 2.jsp. Implementarea handler-ului tag-ului necesită: extinderea clasei TagSupport din pachetul javax. fiind publicat împreună cu paginile JSP sau pe o anumită adresă URL dacă aparţine altui context decât cel al aplicaţiei Web curente. prin care se generează conţinutul JSP.Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . având următoarele caracteristici: permite intercalarea de cod procesat pe server cu formatări HTML. un fişier descriptor al bibliotecii de tag-uri: descrie în format XML numele.0 de tehnologia Custom Tags.servlet. atributele şi handler-ele tag-urilor. pentru orice altă cerere se compară data salvării paginii JSP cu data fişierului binar generat.tagext.NET şi J2EE 7.3. fiind publicată în contextul aplicaţiei împreună cu celelalte clase şi componente Bean ale acesteia. fişierele JSP: importă biblioteca de tag-uri prin intermediul fişierului descriptor. metoda întoarce constanta SKIP_BODY în cazul unui tag simplu.servlet. 110 .jsp.tagext. rescrierea metodei doStartTag. se obţine o referinţă la obiectul JspWriter al fluxului de procesare a ieşirii paginii.3 Definirea unui Custom Tag în JSP Tehnologia JSP a fost dezvoltată din Servlet cu scopul separării prelucrărilor şi conţinutului de formatarea rezultatelor. extinde clasa TagSupport sau BodyTagSupport şi implementează interfaţa Tag din pachetul javax.

println(exception.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.//DTD JSP Tag Library 1.JspWriter.1//EN" "http://java.Random. tag-ul rădăcină este taglib. out. Inc. nodul tagclass indică numele clasei handler calificat cu pachetul acesteia. atfel: după antetul documentului XML cu DOCTYPE.customtags.getOut().jsp. nodul name precizează numele tag-ului curent.pageContext.toString()). import javax. import javax.TagSupport. generând apoi răspuns HTML prin execuţie pentru fiecare cerere în parte.util. nodul info conţine o scurtă descriere a tag-ului curent. fiecare tag este definit de elementul tag precizând numele tag-ului şi handler-ul care-l tratează.IOException. import java.print(new Random().length)). public int doStartTag() { try { JspWriter out = this.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <!DOCTYPE taglib PUBLIC "-//Sun Microsystems. Descriptor pentru biblioteca de tag-uri custom <?xml version="1.servlet. } catch(IOException exception) { System.servlet. } return SKIP_BODY.sun.Reţele de calculatoare codul este translatat în servlet la momentul primei cereri a paginii JSP. } } Se scrie apoi descriptorul XML al bibliotecii de tag-uri custom. Custom Tag fără imbricare package tutorials.io.tagext.jsp.out. public class SimpleRandomTag extends TagSupport { protected int length.nextInt(this. import java.dtd"> <taglib> <tag> <name>simpleRandom</name> 111 .

setarea unui atribut în cadrul tag-ului echivalează cu apelarea metodei setter a obiectului handler.w3.</info> </tag> </taglib> Utilizarea unui tag dintr-o bibliotecă într-o pagină JSP presupune: se importă biblioteca de tag-uri precizând locaţia acesteia relativă la contextul aplicaţiei sau absolută: <%@ taglib uri="customjsp-taglib.tld" prefix="customjsp" %> se defineşte un prefix asociat bibliotecii importate <prefix:tagName /> se apelează tag-uri din bibliotecă prefixate corespunzător importului <customjsp:simpleRandom /> Pagină JSP care utilizează un Custom Tag <%@page contentType="text/html" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.NET şi J2EE <tagclass>tutorials.customtags.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.tld" prefix="mytags" %> <html> <head> <title>JSP Page</title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF"> <mytags:simpleRandom/> </body> </html> Acest mecanism poate fi extins sub forma unui custom tag cu atribute şi conţinut: se declară în handler-ul tag-ului proprietăţi pentru fiecare atribut al său.SimpleRandomTag</tagclass> <info>Outputs a random integer. se declară atributul în descriptorul tag-ului 112 .Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .dtd"> <%@ taglib uri="/WEB-INF/jsp/CustomTags.0 Transitional//EN" "http://www.

ca rezultat.Reţele de calculatoare Custom Tag care extinde un tag simplu prin adăugarea unui atribut package tutorials. la baza oricărui demers de combinare a platformelor software stă satisfacerea nevoilor clienţilor într-o măsură cât mai mare.length = length.NET şi J2EE.customtags. specificul aplicaţiei trebuie avut în vedere la alegerea unei platforme.4 Interoperabilitatea platformelor .NET şi J2EE Pe piaţa platformelor software pentru aplicaţii distribuite de întreprindere există în prezent două mari clase consacrate: . 113 . Interoperabilitatea celor două platforme este necesară din următoarele considerente practice: eterogenitatea platformelor hardware şi software existente în mediul de întreprindere. totuşi teoria avantajului comparativ evidenţiază necesitatea cooperării celor mai bune tehnologii pentru fiecare nivel în parte. public class RandomTag extends SimpleRandomTag { public void setLength(int length) { this. } } Descriptor pentru un Custom Tag cu atribute <tag> <name>random</name> <tagclass>tutorials.customtags. majoritatea companiilor combină tehnologiile. Deşi din raţiuni de compatibilitate şi integrare am fi tentaţi să optăm pentru o soluţie omogenă când se pune problema implementării unui sistem de întreprindere. controlul total este ineficient.RandomTag</tagclass> <attribute> <name>length</name> <required>false</required> <rtexprvalue>false</rtexprvalue> </attribute> </tag> 7.

alături de posibile neajunsuri de acces pe porturi prin Firewall. are un raport calitate / preţ superior. 114 . este mai mentenabilă decât . folosită de majoritatea utilizatorilor finali ai produselor informatice de întreprindere. oferind soluţii fiabile.NET. pe de altă parte. se integrează cu suita de aplicaţii Office. unele chiar împachetate binar şi arhivate. proprietatea obiectelor COM+ pe platforma . permiţând comunicarea intra şi inter-niveluri. apelul prin cozi de mesaje: prezintă avantajul cuplării slabe. deoarece: soluţia .Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele . având drept atuuri: interfaţa client adaptată şi optimizată pentru platforma Windows.NET este mai bună pe partea de client.NET Remoting: are drept principal avantaj performanţa ridicată a comunicaţiei. deoarece: oferă o performanţă ridicată. Se pot imagina trei scenarii de interoperabilitate plauzibile: punte RMI – . necesitând convertoare de protocol. ca dezavantaje se remarcă complexitatea ridicată. având un grad înalt de scalabilitate. oferă suport extins pentru dispozitive mobile şi protocoale dedicate gen WAP.NET precum şi dependenţa de versiunea obiectelor.NET pe partea de client şi tehnologii J2EE pe partea de server. ca principal dezavantaj se înscrie absenţa operaţiilor sincrone. în condiţiile existenţei unui suport extins pentru tranzacţii şi securitate. soluţia J2EE este potrivită pentru nivelurile logicii aplicaţiei şi de acces la date. Această abordare nu este întotdeauna cea optimă. introducându-se penalizări temporare semnificative pentru sincronizare. putând utiliza o gamă foarte largă de protocoale peste TCP.NET şi J2EE Potrivit percepţiei comune o aplicaţie eterogenă care se bazează pe cele două platforme ar trebui să folosească tehnologii .

.

....... Serviciul FTP – transfer de fişiere ............................ Testarea unei configuraţii TCP .............6.....................1............. 6......................................................................IP ................ Exerciţii rezolvate ..................... IIS ................................... Adresare IP ................................................................................................. 6.3................................... hipermedia .............. Exemple de folosire a unor utilitare TCP .................4............................................................................... 4.................................. Serviciul de poştă electronică – e-mail ......................3................................................. 5..Cuprins 4 5 6 8 9 10 10 10 11 12 18 19 19 19 21 22 26 27 30 30 33 34 35 35 39 43 43 44 48 52 53 65 1........................server ................ 1..........................................IP .................................................. 2....................2...... 1............................ 3.............................. 4..... 2.............................................. Apache .. Exemplificări ............................................................ 3...................................................................................... hiperlegătură.................... Scheme URL ..................................................................2.......... 2............. 3............ 2.................................. Protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ..2........................................................................... 5...................................................... 5.......................... Introducere ......... 6.5.....IP ................................. 6..... 4....................................................................2..... 6..............................1............................................................. Exerciţii ........1..............................................3............................................................................................................IP ........ Comunicaţie client – server UDP .............. Exerciţii NCSA................................ Servere WEB ................................................ 1............................................... Client FTP .......1............... FTP şi poşta electronică ..................................... Interfaţa socket .......................1..............................IP .............................. 3........... Exerciţii IIS .................................4.......................................................... Utilitare TCP ........................................................ 3................... Comunicare client – server la nivel de socket ....................................... 2............... 3... 1............................ 2........................... Apache .......................................................1.......................... NCSA .......................... 4..................... 7.......................... 3...2................................... Introducere ........................IP ..................2..................................................1...1...... Modelul client ...................................................................................... Utilitare TCP .1..... Introducere ................................................................2. URL.3..........1.............. Hipertext.......................2.............NET şi ..........................................................2........................................................... 6.. Implementarea aplicaţiilor distribuite pe platformele .................................................................................................2...3.................... Server FTP .......................................................................................... Clase de adrese ....................................................... Comunicaţie client – server TCP ...................

......................... Apelarea serviciilor WEB în mod asincron ...........................2.............. 7.... Publicarea unei componente ca serviciu WEB ....................3........................................7............................... Autentificarea şi autorizarea accesului ....................................... Apelarea unei componente dintr-un servlet ......................3................ 7.. Servicii WEB virtuale ..3.6..................................... 7.................................................3......5........ 7.................. Serializarea tipurilor de date complexe ......2.....................2.................2................. Bibliografie ...2....................................... 7........2.. Definirea unui Custom Tag în JSP ............................4................. 7................NET ........2........... 7.............. 7.......................................1..NET şi J2EE .................................................3..... Construirea unei imagini într-o pagină ASP.......................4........ 86 90 94 99 103 105 105 107 110 113 116 ... Nivelul de prezentare .................................... Interoperabilitatea platformelor .............3............................. 7.....

115 . Dezvoltarea modelului GXA (Global XML Web Services Architecture) intenţionează să înlăture aceste neajunsuri prin protocoale de tipul WS-Security. până în prezent are totuşi dezavantajul implementării parţiale a standardelor pentru securitate.Reţele de calculatoare servicii Web: se remarcă drept varianta optimă de interoperabilitate pentru cele mai multe situaţii datorită cuplării slabe. cât şi asincrone. în condiţiile executării de operaţii sincrone. dar mai ales pentru tranzacţii. fără restricţii de tip Firewall sau conversii de protocoale de comunicaţie. WS-Attachement sau WS-Routing.

I. 2003. Tehnologia aplicaţiilor WEB. 4. D. PUVVALA. J. J. PELTZER. WILLIAMS. Editura Econmică. Editura Economică. Timişoara. F... MONSON-HAEFEL. GULZAR. 6. GANESHAN. A. Arhitectura reţelelor de calculatoare. Bucureşti. S. . RAMMER. 2. 11. MS Press. 2003. 9. Atelier de programare în reţelele de calculatoare.NET for Java Developers: Migrating to C#. Practical J2EE Application Architecture. 003. I. 8. S. APress. Editura de Vest. R. McGraw-Hill. K. 7.. Programarea reţelelor de calculatoare..NET Remoting.NET Remoting. 3.NET & J2EE Interoperability. MCLEAN. BURAGA. Editura Polirom. Advanced . F. 116 .. KAPLAN. Iaşi. CIOBANU. P. NAFTEL. 5. NĂSTASE. Addison Wesley. 2004.. 2001. J. 2003. J2EE Web Services. JURCA. K. 2002. G. McGraw-Hill. O’Reilly. 1998 . 2001. NĂSTASE. CRAWFORD W. Bucureşti. Addison-Wesley. N. POTA.Bibliografie 1. 2003. NĂSTASE. J2EE Design Patterns. 10. . 2002.

go-mono.com 117 . ROŞCA.com MySQL: MySQL Server. 2003. * Sun Resurse Apache: Tomcat. CRISTEA. STANCIU.. ADO. J2EE. O. Baze de date pentru comerţ electronic pe suport Internet. ATANASIU. Editura Economică. INTERNET & INTRANET . Fl..mysql.. Sun Microsystems. PAIU. V. NĂSTASE. 2002.eclipse. C. Bucureşti.com Sun: J2SDK. JDBC Drivers – http://www..Bibliografie 12.sun. UDDI SDK. Struts – http://www..org IBM: WSDK – http://www. JBoss IDE for Eclipse – http://www.Concepte şi aplicaţii.4 Tutorial. C.com WebMethods: Glue – http://www..org Eclipse: Eclipse SDK – http://www. G.microsoft. Bucureşti.webmethods.. I. Editura Oscar Print. J2EE 1. ŢĂPUŞ.com JBoss: JBoss Server. COSTINESCU. N.NET SDK..ibm. STANCIU-TIMOFTE.jboss.org Microsoft: . 13. MSDE – http://www. JWSDP – http://java.NET Providers. GODZA.. B. 2000. 14. I.com Mono: .NET Framework for Linux – http://www.apache.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->