P. 1
Regulament d e Ordine Interioara-bun

Regulament d e Ordine Interioara-bun

|Views: 1,914|Likes:
Published by Louise Dragomir

More info:

Published by: Louise Dragomir on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

(proiect

)

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
Invatamantul preprimar face parte din sistemul national de invatamant si este integrat in structura invatamantului preuniversitar care urmareste realizarea instruirii si educatiei de baza a copiilor, conform idealului educational intemeiat pe traditiile umaniste , pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti. Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si creative. Activitatea unitatilor de invatamant prescolar este organizata si se desfasoara pe baza prevederilor Constitutiei, Legii invatamantului nr. 84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Hotaririlor de Guvern, actelor normative elaborate de Ministerul educatiei si Cercetarii si de inspectoratele scolare.

SECVENTE:
Cap. I. Echipa manageriala

Cap. II. Consiliul de administratie Cap. III. Consiliul profesoral Cap. IV. Activitatea cadrului didactic Cap. V. Comisiile metodice pe nivele Cap. VI. Personalul didactic, auxiliar si administrativ Cap. VII. Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor Cap. VIII. Dispozitii finale Cap. IX. Regulamentul copiilor

I ECHIPA MANAGERIALA: DIRECTOR

CONSILIUL PROFESORAL A. anual.  Va consulta Consiliul de administratie si cel profesoral in problemele activitatii ce le implica planul managerial.  Elaboreaza fisa postului pentru cadrele didactice si pentru ceilalti angajati.  Aproba planificarea anuala a concediilor de odihna. Directorul gradinitei :.  Rezolva conflictele aparute in gradinita. activitatea pe arii curriculare.  Elaboreaza criteriile de acordare a salariului de merit si a gradatiei de merit .  Elaboreaza criteriile de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru intregul personal  Elaboreaza fisele posturilor pentru intregul personal. ACTIVITATEA CONSILILUI DE ADMINISTRATIE Consiliul de administratie este organul de decizie numai in domeniul administrativ:  Elaboreaza Regulamentul de ordine interioara. stabilind termenele de realizare. incadrarea si normarea cadrelor.  Analizeaza secvential. sefilor comisiilor metodice si managerilor clasei. Componenta: . III.  Stabileste echipa de lucru pentru realizarea orarului gradinitei si urmareste realizarea sarcinilor la timp. II.Echipa manageriala reprezinta compartimentul de decizie in gradinita. le sintetizeaza.  Este presedintele Consiliului de administratie si a Consiliului profesoral. la sedinte de analiza.  Proiecteaza activitatile manageriale si distribuie responsabilitatile.  Reprezinta juridic gradinita in relatiile cu toti partenerii. sau ori de cate ori ete nevoie)  Efectueaza asistente la ore. si propune un plan de corijare ( semestrial. cu ajutorul sefilor de comisii metodice datele unui anumit moment.  Executa distribuirea copiilor pe grupe. responsabilitatile ce revin fiecarui cadru didactic.  Elaboreaza planul managerial impreuna cu sefii comisiilor metodice.  Va raspunde pentru deciziile luate.  Transmite sarcini si va supraveghea indeplinirea lor.  Raporteaza secvential. factorul decizional care transmite conform organigramei compartimentului de executie .

care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ. portofolii.  Sa manifeste receptivitate. cadrele didactice raspund in fata conducerii gradinitei de calitatea si de rezultatele obtinute in activitatea pe care o desfasoara. IV. Personalul didactic este obligat sa indeplineasca urmatoarele sarcini didactico-educative si de perfectionare. Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar. Conform Legii nr. precum si cele stabilite prin legislatia muncii. mape.Toate cadrele didactice B. Statutul personalului didactic. Personalul didactic are obligatii si raspunderi publice de natura profesionala. Atributiile si responsabilitatile Consiliului profesoral:  Dezbate variantele de proiecte curriculare propuse. norma didactica a cadrului didactic cuprinde:  Activitati de predare-invatare: 25 ore/saptamana. in gradinita si in afara gradinitei.  Stabileste modalitatile de parcurgere a materiei pe diferite discipline.  Activitati de pregatire metodico-stiintifica: 2 ore/zi.  Activitati extracurriculare B.  Valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC Personalul didactic isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului . proiecte.  Evaluarea prescolarilor ( teste. A. materiala si morala.  Serviciu pe gradinita:  Comunicare cu parintii.  Primeste responsabilitati din partea echipei manageriale. .  Voteaza propunerile pentru acordarea salariului si a gradatiei de merit si stabileste lista finala in functie de punctajul obtinut.  Aproba proiectul planului de scolarizare. corectitudine si initiativa in realizarea sarcinilor profesionale. etc): 4-5 ore/saptamana. eseuri. 154/1998 si a Statutului personalului didactic.  Participa la sedintele convocate de conducerea gradinitei si transmite informatiile spre familie si copii.  Proiectarea ativitatilor de predare-invatare: 5 ore/saptamana.  Aproba programul managerial al gradinitei si aduce imbunatatiri.

schimburi de experienta. proiecte didactice. atat in gradinita. conform metodologiei de organizare si desfasurare a acestora. materialul didactic.  Sa cunoasca continutul Programei si a altor documente de proiectare didactica.  Toate cadrele didactice au obligatia sa participe la sedintele consiliului profesoral si la sedintele si activitatile consiliului de administratie cand este solicitat. teste de cunostinte/ evaluare).  Sa realizeze integral orele de predare.  Ajuta conducerea gradinitei in efectuarea indrumarii si controlului. -cel putin 10 proiecte model/an. precum si la activitatile metodice si stiintifice organizate in afara ei: cercuri pedagogice. aparatele si instrumentele de lucru din dotarea unitatii . in raport cu norma didactica pentru indeplinita -5 ore/zi  Sa participe la activitatile metodice organizate in cadrul gradinitei ( comisia metodica). colocvii didactice).  Organizeaza schimburi de experienta si selectioneaza cele mai bune materiale in scopul cunoasterii si generalizarii celor mai valoroase activitati.sa asigure functionalitatea mijloacelor de invatamant folosite si implicarea copiilor in utilizarea acestora. cat si in afara ei. in functie de activitate.  Sa utilizeze in mod rational si eficient.  Intocmeste semestrial si anual rapoarte de activitate privind activitatea comisiei metodice. absentarea nemotivata la doua sedinte ale consiliului profesoral atrage dupa sine diminuarea calificativului anual.  Asigura asistenta de specialitatein in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative si de pregatire a diferitelor materiale. mijloacele audio-vizuale. Sa aiba o comportare corespunzatoare calitatii de cadru didactic. sa contribuie la crearea si mentinerea unui climat de colaborare intre membrii colectivului didacti.  Sa-si imbogateasca in permanenta pregatirea in domeniul specialitatii si sa-si perfectioneze continuu maiestria pedagogica prin participarea la activitatile de perfectionare profesionala.  Sa contribuie la imbunatatirea continutului invatamantului si activitatilor didactice ( mape metodice. sa intocmeasca corect si la timp planificarile calendaristice si sa asigure parcurgerea ritmica si integrala a materiilor planificate. .  Sa participe la elaborarea programelor manageriale ale gradinitei si a materialelor de analiza si raportare statistica. Responsabilul comisiei de dezvoltare profesionala are urmatoarele atributii:  Intocmeste programe de activitate. conduce sedintele si tine evidenta activitatilor desfasurate.

o Raspunde de efectuarea curateniei. tinerea unei evidente stricte a miscarii elevilor. Sa manifeste preocupare pentru mentinerea in stare de functionare a spatiului de invatamant. teste). Sa desfasoare cu copiii activitati extra-grupa si extrascolare atractive si educative ( concursuri. fise psiho-pedagogice. o Asigura comunicarea operativa a notelor telefonice. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. . in vederea coordonarii eforturilor pentru obtinerea unor rezultate optime in instruirea si educarea copiilor. Sa manifeste preocupare permanenta pentru cunoasterea particularitatilor de varsta si individuale a personalitatii copiilor (fise de observatii. avand urmatoarele atributii: o Se prezinta la gradinita cu 30 minute inaintea inceperii programului si verifica modul in care au fost pregatite salile de grupa pentru desfasurarea activitatii didactice. Sa utilizeze rational baza didactico-materiala. o Mentioneaza in registrul educatoarei de serviciu problemele deosebite aparute in ziua respectiva. atunci cand este cazul. Sa efectueze periodic instructajul copiilor privind normele de securitate a muncii. ordinii si disciplinei in curtea gradinitei. Sa desfasoare actiuni sistematice de investigare si cunoastere obiectiva a          nivelului copiilor ( evaluare initiala. a instalatiilor. dar si de ameliorare a carentelor. actiuni cultural-educative ). sa realizeze comunicarea cu familia si alti factori ai sistemului muncii educative. Sa colaboreze cu celelalte educatoare din gradinite. Sa completeze corect catalogul ( date personale ale copiilor ) si alte documente de evidenta a scolarizarii ( situatii statistice ). efectuarea recensamantului populatiei prescolare din cartier). Sa manifeste preocupare pentru asigurarea scolarizarii. Sa indeplineasca cu responsabilitate sarcinile ce revin educatoarei de serviciu. pentru realizarea sarcinilor transmise. asigurarii progresului scolar si a unei stari disciplinare corespunzatoare. cuprinderii si mentinerii la cursuri a tuturor copiilor ( verificarea zilnica a frecventei. sa-si aduca contributia la dotarea unitatii cu mijloace materiale. formativ-continua. Activitatea cadrului didactic si atributiile. costituie reperele fisei de evaluare in conexiune cu fisa postului. sumativa) in vederea realizarii progresului scolar. adreselor primite de gradinita si ia primele masuri. de protectie civila si protectia mediului.

planuri. . telefon. o Stabilesc obiectivele cadru si responsabilitatile. o Intocmesc dosarul reprezentativ care va contine: • Prezentul extras di ROI referitor la lucrul comisiilor. • Planul managerial anual si trimestrial. Componenta actionala Foloseste metode participativ-active. • Membrii comisiei ( arie curriculara. • Activitatea extracurriculara. de serviciul national de evaluare si examinare. disciplina. COMISIA METODICA A. proiecte.V. gradul. portofolii ). Proiecte.   Experienta didactica. Programul de evaluare semestriala/finala.scheme de activitati de predare. • Evaluarea semestriala. • Incadrarea ( TC* optionale*extinderi). Mape tematice.invatare. comunicativ. atributii). Stil didactic echilibrat. Strategii de predare/invatare. • Strategii didactice ( referate. Atitudine pozitiva fata de reforma in invatamant. Actioneaza pentru formarea de capacitati intelectuale la copii conform standardelor de performanta. vechimea. o Proiecteaza activitatile si planurile manageriale ale comisiilor. Fisa de observare a fiecarui copil. • Performante obtinute. • Procese verbale. • Planificari calendaristice. democratic. Activitatea comisiei metodice. Implicare in bunul mers al gradinitei.       2. Criteriile de selectare a responsabilitatilor comisiilor si a colectivelor de lucru:      1. Contributii deosebite la procesul instructiv-educativ Componenta proiectiva Elaboreaza planificarea calendaristica semestriala/anuala.

 Se adreseaza. 3.  Utilizeaza judicios timpul de instruire. responsabilului comisiei.  Comunica in mod constructiv si pozitiv cu alte cadre didactice in vederea realizarii unor proiecte transdisciplinare. nivele de performante. diagrame. curriculare. pentru clarificarea problemelor. • Spala holurile dupa venirea si plecarea copiilor. consultatii etc. care incurajeaza afirmarea personalitatii copiilor. Componenta metodico-stiintifica  Se reflecta in proiectarea activitatii de invatare-predare-evaluare si este un criteriu de evaluare si validare a activitatii cadrului didactic. VI. • Realizeaza curatenia zilnica a salilor de grupa.  Consulta permanent actele oficiale ( legislative. si parintilor prin diferite forme ( statistici. reglarea rezultatelor evaluarii). Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar.  Se inscrie in procesul de formare continua a personalului didactic. .  Creaza un climat socio-afectiv de tip permisiv. curtii si gradinii unitatii. echipelor de lucru constituite 4. metode de evaluare. precum si conform reglementarilor cuprinse in actele normative privind activitatea economico-financiara a unitatilor de invatamant si cele stabilite prin legislatia muncii. cabinetelor. didactice si financiare ) afisate sau expuse in mapa cu documente . corespondenta. PERSONALUL ADMINISTRATIV SI AUXILIAR Personalul administrativ isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului.  Comunica progresul scolar al copiilor dupa fisa de observare a managerului grupei.  Foloseste cele mai adecvate strategii evaluative ( obiectele evaluarii. fluenta si accesibila. Componenta relationala  Asigura receptarea mesajelor de catre parinti prin comunicare inteligibila. Ingrijitoarea:  Asigura curatenia localului. instrumente de evaluare.). Valorifica pozitiv valente formative ale activitatilor de organizare cu grupele de copii.

• Matura curtea gradinitei zilnic sau ori de cate ori este nevoie. format din cel putin un parinte pe fiecare nivel de grupa din unitatea de invatamant. • Trei membri. . Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este membru al consiliului managerial. Directorul gradinitei convoaca adunarea comitetelor de parinti la nivelul grupei si discuta asupra prioritatilor educative si administrativ-financiare ale gradinitei. • Executa lucrari de intretinere a spatiului verde din fata gradinitei. • Un casier. ferestrelor. • Asigura securitatea localului gradinitei prin inchiderea usilor. Cei 7 parinti vor fi numiti dupa cum urmeaza: • Un presedinte.  Pastreaza si raspund de mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in gradinita si de sanatatea copiilor. dezinfectat ). COMITETELE DE PARINTI SI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR Comitetele de parinti se constituie la nivelul clasei.• Asigura curatenia permanenta a grupurilor sanitare ( spalat. • Realizeaza curatenia generala a localului in fiecare vacanta scolara. energiei electrice. Prioritatile sunt cele stabilite de consiliul de administratie. VII.comisia de cenzori. Atributiile si responsabilitatile comitetelor de parinti si ale Consiliului reprezentativ al parintilor: o Comitetele de parinti:  Sprijina managerii grupelor pentru cuprinderea tuturor copiilor la cursuri si imbunatatirea frecventei. In adunarea generala se alege Consiliul reprezentativ al parintilor. portar sau orice alta sarcina incredintata de conducerea gradinitei. Atributiile lor sunt cele stabilite in deplin acord cu managerul clasei. • Un secretar. ele sunt formate din 3-5 membri care reprezinta legatura gradinitei cu familia. surselor de apa. • Supravegheaza grupurile sanitare in timpul pauzelor si insotesc copiii la toaleta. • Spala ferestrele claselor si holurilor o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.  Indeplinesc functia de curier. • Patru membri.

 Atrage persoane fizice sau juridice care.  Actele necesare inscrierii copiilor in gradinita sunt. • Invatamantul prescolar se organizeaza. Functia manageriala a directorului consta in realizarea obiectivelor. . o Consiliul reprezentativ al parintilor. COPIII DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR • Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite de copii si cuprinde prescolari cu varste intre 3 si 6/7 ani. pe grupe constituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare globala al acestora. • La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice criteriu.  Are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si de viata ale prescolarilor. se organizeaza si se generalizeaza treptat grupa pregatitoare pentru scoala.  Sprijina grupa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare. VIII. • Grupa de copii cuprinde maxim 20 copii. pentru stoparea si prevenirea lor este necesar ca prezentul document sa fie respectat intocmai. prin contributii financiare sau materiale sustin programe de modernizare a educatiei copiilor si a bazei materiale a gradinitei. • Pentru asigurarea continuitatii dintre invatamantul prescolar si cel primar. Este obligatoriu ca munca noastra sa fie comuna atat in ceea ce priveste programul educativ-formativ. ori acestea nu pot fi realizate fara colaborare si intelegere intre factorii de decizie si executie. care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala. in limita locurilor disponibile. Sprijina conducerea gradinitei in intretinerea si imbunatatirea . • Forma de organizare in invatamantul prescolar si structura dupa care functioneaza unitatea noastra este: gradinita cu program prelungit ( 10-11 ore/ zi). DISPOZITII FINALE Pentru evitarea esecurilor sau rezultatelor partial negative. cat si in privinta unui cod comun care sa imbunatateasca comportamentul copiilor. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale. • Inscrierea copiilor in gradinita se face in perioada 15 mai 15 iunie.  Conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor acolo unde este cazul. de regula .

Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificat de director. la programul stabilit de gradinita indiferent daca activitatea este curriculara sau extracurriculara. in limita locurilor planificate. ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege. jocul reprezinta activitatea.I/C. Adeverinte de serviciu de la ambii parinti. mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului.  Scoaterea copilului din evidenta gradinitei. potrivit trebuintelor proprii.  Transferul copilului de la o gradinita la alta. fara motivare.I. apartenenta politica sau religioasa si acesta este obligat sa se comporte conform normelor impuse de gradinita. cu avizul celor doua unitati. forma fundamentala de invatare. sunt motivate. parintii care nu respecta prezentul Regulament manifestand dezinteres sau dispret fata de activitatea acesteia. se face in urmatoarele situatii: • In caz de boala infectioasa cronica. • • • • • . Analize medicale conform cu dispozitiile D. rasa.  Prezenta zilnica a copilului. catre aceasta gradinita de catre parinti sau sustinatorii legali.  In invatamantul prescolar se respecta structura anului de invatamant scolar stabilita pentru invatamantul preuniversitar. nationalitate. pentru a nu aduce atingere muncii cadrelor didactice si personalului gradinitei. indiferent de sex.S. parinti. Copie B. • Calitatea de prescolar. care consemneaza in catalog si in foaia de prezenta. va fi obligat sa-si transfere copilul .Cerere de inscriere.  Evidenta copiilor se face la fiecare grupa de catre educatoare.  In demersul educational al educatoarei.  Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar si a unui orar stabilit de educatoare si avizat de directoare. Absentele datorate imbolnavirii sau altor cazuri de forta majora. se face la cererea parintilor sau sustinatorilor legali. Constanta. cu avizul medicului. • In cazul in care copilul absenteaza doua saptamani consecutiv. se dobandeste in urma solicitarii scrise .P.  Pentru bunul mers al activitatii in gradinita.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->