Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIUNI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE

IN

1.Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in sectorul de constructii industriale si de locuinte, constituie una din componentele activitatii economice si de productie, fiind obligatory pentru intreg personalul incadrat in munca, ca o sarcina de serviciu. 2.In vederea cunoasterii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor din sectorul de constructii, intreg personalul va fi instruit asupra obligatiilor si metodelor corecte de lucru, in scopul evitarii desfasurarii activitatilor in conditii periculoase de munca, evitand, astfel, riscurile de producere a incendiilor sau exploziilor. 3.Pentru o buna pregatire a personalului din activitatea de constructii, conducatorii locurilor de munca, vor lua masuri de instruire periodica a personalului si ori de cate ori se modifica conditiile de munca sau apar elemente noi in procesul de realizare al constructiilor. 4.La realizarea proiectelor diferitelor constructii, proiectantul este obligat a cunoaste toate caracteristicile lucrarilor ce vor fi executate, precum si pericolele ce pot genera incendii sau explozii, iar prin solutiile adoptate, sa elimine aceste riscuri. Constructorul va fi obligat sa, de asemenea, sa respecte toate masurile stabilite de catre proiectant. 5.Lucrarile de sapatura necesare executarii fundatiilor, santurilor, canalelor, caminelor, puturilor, precum si a altor activitati specifice lucrarilor de constructii, se vor executa numai pe baza de proiect. In fisa tehnologica de lucrare, se vor mentiona eventualele lucrari ascunse: conducte de gaze, cabluri electrice etc., pentru a se putea lua masuri de evitare a deteriorarii acestora si a producerii de explozii sau incendii. 6.In cazul in care, in timpul lucrului se descopera constructii, instalatii subterane sau emanatii de gaze, care nu s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza personalul, pana la identificarea celor descoperite. 7.Se interzice efectuarea lucrarilor de sudura in zona sapaturilor, in cazul in care se constata existenta diferitelor gaze, in vederea prevenirii unor explozii sau incendii. 8.Focul deschis va putea fi utilizat in locuri cu pericol de incendiu sau explozie, numai cand este absolut necesar si numai pe baza unui Permis de lucru cu foc. Se considera lucrari periculoase: lucrari de sudura (electrice si autogena), lucrari de forjare, de topire a bitumului etc. 9.Daca pardoseala este confectionata din material combustibil, in timpul sudarii sau taierii oxiacetilenice, va fi protejata fie printr-un strat de nisip gros de 2 cm, fie cu placi din azbest si tabla metalica. 10.Materialele care nu pot fi indepartate de la locul sudurii (schele, armaturi, scari etc.), precum si elementele de constructii combustibile, vor fi umezite cu apa sau protejate cu panouri incombustibile (ex: placi din azbest), pentru a fi ferite de actiunea scanteilor, a flacarii si a particulelor de material incandescent. 11.Se vor lua masuri ca sursele de foc (scantei, granule incandescente), ce rezulta in urma sudurii sau taierii cu oxigen, sa nu patrunda prin eventualele deschideri existente in pereti sau pardoseala, pana la materialele combustibile ce se pot afla in incaperea alaturata, ori in cea de la cota inferioara. 12.Se interzice sudarea pe mese improvizate din butoaie goale de carbid sau de lichide combustibile, pe lazi sau alte obiecte combustibile. 13.In cazul executarii lucrarilor de sudura si de taiere cu oxigen, pe schele sau platforme,

elemente de constructie, cofrajele si celelalte materiale combustibile din apropiere, vor fi protejate impotriva aprinderii, prin stropire cu apa. 14.Instalatiile electrice asupra carora se vor executa lucrari de sudura sau taiere oxiacetilenica, vor fi scoase de sub tensiune, luandu-se, totodata, masuri impotriva conectarii accidentale la retea. 15.Piesele, instalatiile etc., asupra carora se vor executa operatii de sudura sau taiere oxiacetilenica, vor fi curatate, in prealabil, de urme de ulei sau vopsea. 16.Generatoarele de acetilena transportabile si recipientele butelii de oxigen, se vor aseza la o distanta de cel putin 10 m fata de locul de sudura, precum si fata de orice sursa de foc deschis, iar distanta dintre generator si butelia de oxigen, va fi de cel putin 5 m. 17.Butoaiele metalice in care se pastreza carbidul, vor fi inchise ermetic si se vor ferii de umezeala. In depozit butoaiele se vor pastra in stive suprapuse, intre randurile de butoaie intercalandu-se bucati de scandura. 18.Nu este permisa depozitarea carbidului in locurile in care se executa suduri, in subsoluri sau demisoluri. Este interzis a se depozita butelii de oxigen impreuna cu butoaie de carbid. 19.Pardoseala incaperilor destinate depozitarii butoaielor de carbid, va fi mai ridicata decat cota incaperilor vecine, iar in cazul cand acest lucru nu este posibil, butoaiele se vor aseza pe un esafod, la 0,5 m fata de sol. 20.Butoaiele de carbid se vor deschide numai cu scule confectionate din materiale neferoase, care nu contin mai mult de 65% cupru. Se interzice folosirea sculelor (dalti, ciocane etc.) care pot produce scantei. Nu se vor deschide mai multe butoaie deodata. 21.Recipientele butelii incarcate, vor fi amplasate la o distanta de cel putin 1 m fata de corpurile, elementele si conductele neizolate de incalzire centrala si cel putin 10 m fata de locul de sudura, sobe, scantei sau alte surse de foc deschis. 22.Se interzice introducerea recipientelor butelii cu continut de oxigen, in incaperi in care se lucreaza cu ulei si grasimi. La manipularea recipientelor butelii, persoanele trebuie sa aiba mainile si echipamentul curat, fara pete de ulei sau unsoare. 23.Nu se vor transporta recipiente butelii de oxigen, avand reductorul montat, prin tarare sau tinandu-se de robinet ori de reductorul de presiune. Transportul se va face cu carucioarespecial destinate. 24.Se interzice depozitarea recipientelor butelii de oxigen, in aer liber, in bataia soarelui, in locuri umede ori cu actiune coroziva. 25.Robinetele inghetate ale recipientelor butelii de oxigen, se vor dezgheta cu carpe curate,udate cu apa fierbinte sau cu saculet de nisip incalzit, interzicandu-se utilizarea surselor de foc. 26.Tablourile electrice si intrerupatoarele, se vor monta pe placi izolatoare, iar cablurile electricese vor lega la utilajele si aparatele electrice, numai prin capete lipite sau papuci. 27.Capetele electrozilor in stare calda, vor fi depuse in cutii metalice sau pe platforme incombustibile, avandu-se totodata grija sa nu cada pe materiale combustibile, atunci cand sesudeaza la inaltime. 28.Pentru imbunatatirea protectiei impotriva incendiilor, elementele de constructii si materialele(lemn, mase plastice etc.) se vor trata cu substante ignifuge. 29.In sectorul de desfasurare a activitatii de constructii industriale si de locuinte, se vor facedotari necesare asigurarii prevenirii si stingerii incendiilor. Se va asigura un numar suficient dehidranti si stingatoare.

30.Pentru stingerea incendiilor de carbid si var, se vor folosi stingatoare cu dioxid de carbon, cupraf si dioxid de carbon, precum si cu tetraclorura de carbon. Se interzice folosirea apei, aspumei chimice sau a aburului. 31.Incendiile din instalatiile electrice se vor stinge cu stingatoare cu dioxid de carbon sau tetraclorura de carbon. Se interzice folosirea apei, aburului sau a stingatoarelor cu spuma chimica. 32.La incheierea programului de lucru, conducatorul locului de munca va controla si asiguradeconectarea instalatiilor electrice de la instalatiile de incalzire, aparate electrice portabile etc., precum si stingerea focului din sobele nesupravegheate permanent.

S-ar putea să vă placă și