Sunteți pe pagina 1din 2

Programul Operational Regional

Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii. Alocarea financiara pentru Programul Operational Regional 2007 - 2013 este de 4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), restul reprezentand fonduri publice nationale si fonduri private. Autoritatea de Management pentru POR este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, www.mdlpl.ro; www.inforegio.ro Axe prioritare tematice AXA PRIORITARA 1 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile - potentiali poli de crestere 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana

AXA PRIORITARA 2 Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

AXA PRIORITARA 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale 3.3 - imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta 3.4 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua AXA PRIORITARA 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala 4.2 - Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor AXA PRIORITARA 5 Dezvoltarea durabila a turismului regional si local 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe 5.2 - Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic 5.3 - Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice AXA PRIORITARA 6 Asistenta tehnica 6.1 - Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional 6.2 - Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR