Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

PROIECTE ECONOMICE
Analiza indicatorilor de echilibru financiar patrimonial al
S. C. " RESCON " S. A.

Cuprins:
1 CAPITOLUL I. DESCRIEREA sI ISTORICUL SOCIETII
1.1 Prezentare generala 1.2 Scurt istoric 1.3 Profilul (obiectul) de activitate 1.4 Evolutia si structura actuala a capitalului social 1.5 Autorizatii de functionare, licente, asigurari 1.6 Accesul la amplasamentele societatii si asigurarea cu utilitati 2 DIAGNOSTIC JURIDIC 2.1 Dreptul comercial 2.2 Dreptul-civil 2.3 Dreptul fiscal

2.4 Dreptul muncii 2.5 Dreptul mediului 2.6 Litigii 3 DIAGNOSTIC OPERAIONL 3.1. Organizarea activitatii 3.1.2 ACTIVITATEA DE PRESTRI SERVICII 3.1.1 ACTIVITATEA DE PRODUCTIE 3.2 Asigurarea calitatii serviciilor 3.3 Volumul vnzarilor si gradul de folosire a spatiului de productie 3.4 Activitatea de aprovizionare 3.5 Informatizarea activitatii 4 DIAGNOSCUL RESURSE UMANE- MANAGEMENT 4.1 Dimensiunea si structura potentialului uman 4.1.1 Structura, vechimea si vrsta personalului 4.1.2 Analiza comportamentului potentialului uman 4.1.3 Analiza eficientei utilizarii potentialului uman 4.1.4. Nivelul de salarizare si motivarea personalului 4.1.5 Analiza conditiilor de munca 4.2 Analiza managementului 4.2.1 Tipul de management practicat 4.2.2 Ierarhizarea obiectivelor 5 DIAGNOSTIC COMERCIAL 5.1 Analiza mediului extern

5.2 Analiza mediului intern comercial 5.2.1 Piata societatii 5.2.2 Clientii societatii 5.2.3 Concurenta societatii 6 DIAGNOSTIC FINANCIAR- ECONOMIC 6.I Prelucrarea informatiilor contabile, grupari, regrupari de date, calculul indicatorilor 6.1.1. Situatiile anuale ale societatii (contabile) 6.1.2. Indicatorii de echilibru financiar 6.1.3 Indicatorii utilizati pentru analiza financiara

6.2 ANALIZA SWOT


6.3 STABILIREA - PREMISELOR - PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE

CAPITOLUL I. DESCRIEREA sI ISTORICUL SOCIETII


1.1 Prezentare generala

&nbs 17217q162r p;

Denumire: S. C. " RESCON " S. A.;

&nbs 17217q162r p; Sediu administrativ: Rm. Vlcea, Str. Calea lui Traian, Nr. 58, judetul

Vlcea, cod postal 1000;


&nbs 17217q162r p; Numar de nmatriculare la Registrul Comertului: J38/2481/1997;
&nbs 17217q162r p;

Cod unic de nregistrare 9441000, atribut fiscal RO;

&nbs 17217q162r p; Cod CAEN:2661 (fabricarea elementelor din beton pentru constructii )
&nbs 17217q162r p;

Cod SIRUES: 337120496; Capital social: 25 000 000 lei;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

Reprezentanti legali:

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Glavan Florin ; Glavan Doina ; Mitrache Paraschiv ; Glavan Ionel ; Glavan Titi.

1.2

Scurt istoric

S. C. " RESCON " S. A. a fost nfiintata prin Sentinta Civila nr. 3 082/ 09 04 2003si n baza Statutului si a Contractului de asociere. S.C. " RESCON " S.A. este nregistrata la Oficiul Registrului Comertului Rm. Vlcea cu nr. J38/248/1997. La data nfiintarii capitalul social era n valoare de 5 000 000 lei si se compunea din aport n numerar subscris n cont. Capitalul social se dividea n parti sociale egale nvaloare de 10 000 lei, rezultnd un numar de 500 de actiuni. Majorarea capitalului social s-afacut n 2001, prin Act aditional cu ncheiere de autentificare nr. 1 800/26 05 2001,Notariatul Public " Gutau Mariana " municipiul Rm. Vlcea, prin suplimentarea aportului n numerar cu 20 000 000 lei. n urma majorarii intervenite, capitalul social n suma de 25 000 000 lei numerar se divide n 2 500 de actiuni nominative si individuale cu o valoarenominala de 10 000 lei actiunea si se distribuie pe actionari dupa cum urmeaza

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Glavan Florin cu un numar de 2 350 actiuni

nominative ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Glavan Doina cu un numar de 50 actiuni

nominative ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r

Dumitrache Paraschiv cu un numar de 45 actiuni nominative ;


p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Glavan Ionel cu un numar de 45 actiuni

nominative ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Glavan Titi cu un numar de 10 actiuni

nominative. Societatea dispune de un activ (teren si constructii ) cu destinatia de " Sectie deprefabricate ", situat n comuna Bujoreni, sat Olteni, judetul Vlcea ( activ situat la limita de proprietate cu zona industriala Nord a municipiului Rm. Vlcea ). In conformitate cu reglementarile n vigoare, societatea si-a preschimbat certificatul de nmatriculare obtinnd un cod unic de nregistrare, cu acelasi numar (9441000). 1.3 Profilul (obiectul) de activitate Societatea are ca obiect de activitate: Productie de materiale de constructie, mobilier, produse alimentare; Prestari servicii : morarit, nutreturi combinate, foraje hidrologice sigeotehnice ; Comert: en gros . l e i Structura capitalului social Numerar Total 5.000.000 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2006 2007 2008

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

1.4 Evolutia si structura actuala a capitalului social

Capitalul social este constituit din aporturi n numerar al asociatilor, fiind la limitaminima prevazuta de lege, care este de 25 000 000 lei. 1.5 Autorizatii de functionare, licente, asigurari Societatea a obtinut toate autorizatiile de functionare necesare desfasurarii activitatii:

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

autorizatia de functionare; autorizatia PSI; autorizatie de protectia muncii; autorizatie sanitara; licente de transport; asigurari de bunuri si accidente;

1.6 Accesul la amplasamentele societatii si asigurarea cu utilitati Cladirile aferente activului " Sectia de prefabricate - Bujoreni ", sunt amplasate n zona industriala Nord a municipiului Rm. Vlcea, comuna Bujoreni (comuna limitrofa cu municipiul Rm. Vlcea ), sat Olteni, strada Abatorului, nr.7, judetul Vlcea. Amplasamentul dispune de reteaua de energie electrica, sursa proprie de apa, sursaproprie de energie termica. Activul este amplasat la o distanta cca. 250 m fata de drumulEuropean DN 7. (Rm. Vlcea - Sibiu ) 2 DIAGNOSTIC JURIDIC 2.1 Dreptul comercial Activitatea societatii se adreseaza att persoanelor juridice ct si persoanelor fizicedin judetul Vlcea si din judetele limitrofe Arges, Olt, Sibiu si Gorj . Societatea desfasoara activitatea de productie, materiale de constructii, mobilier siproduse alimentare, precum si prestari servicii. ( morarit, nutreturi concentrate, forajegeotehnice ). 2.2 Dreptul-civil

Cladirea-sediu, hala de prefabricate si terenul aferent sunt proprietatea S.C. "RESCON " S.A. si au fost obtinute n baza contractului de vnzare - cumparare cu ncheiere de autentificare nr. 7 770/ 15 03 2000. Unitatea foloseste ca modalitati de finantare numai surse proprii. Societatea a ncheiat contracte de asigurare pentru mijloacele de transport si cladiri. 2.3 Dreptul fiscal Societatea este nregistrata la Administratia Financiara a municipiului Rm. Vlcea si n prezent nu figureaza cu datorii restante, impozitele, taxele, contributii si varsamintele legal datorate sunt achitate la zi. De asemenea societatea a depus toate declaratiile fiscale. 2.4 Dreptul muncii n cadrul societatii nu exista un regulament de ordine interioara. Personalul societatii este angajat n baza contractelor de munca. Plata salariilor, a contributiilor la fondul de somaj , la fondul de asigurari sociale si de sanatate s-a efectuat la zi. Pna n prezent nu s-a semnalat existenta unor conflicte de munca si a unor revendicari ale salariatilor. Toti salariatii sunt angajati cu carte de munca si primesc tichete de masa platite de catre societate. 2.5 Dreptul mediului Activitatea societatii nu are efecte negative asupra mediului nconjurator. 2.6 Litigii S.C. " RESCON " S.R.L. nu este implicata n litigii comerciale aflate pe rol la Judecatoria Rm Vlcea sau Tribunalul Vlcea. 3 DIAGNOSTIC OPERAIONL 3.1. Organizarea activitatii 3.1.1 ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Activitatea de productie se desfasoara ntr-un spatiu de 360 mp dotat corespunzator pentru productia de materiale de constructie (B.C.U. - betoane celulare uscate ). Activitatea se desfasoara intr-un singur schimb, echipa avnd n componenta un maistru si trei muncitori absolventi ai liceului de specialitate. Volumul de productie a crescut an de an dublndu-se la nivelul fiecarui an de productie, iar n anul 2007 sunt premize de crestere cu 50 % fala de anul 2008. Se mai poate mentiona urmatorul fapt: peste 60 % dintre salariati sunt posesori de carnet de conducere pentru categoriile B.C si D. 3.1.2 ACTIVITATEA DE PRESTRI SERVICII Activitatea de prestari servicii se desfasoara n cadrul societatii de la data nfiintarii acesteia si consta n : activitatea de morarit ; activitatea de producere a nutreturilor concentrate . Pentru activitatea de morarit si producerea de nutreturi combinate este angajat unsingur muncitor calificat, care si desfasoara activitatea ntr-un singur schimb. Activitatea de prestari servicii se desfasoara intr-un spatiu cu o suprafata de 250 mp, compartimentat n spatiu de productie, depozitare si birouri (birou tehnic - producere si birou facturare - depozitare diverse ) 3.2 Asigurarea calitatii serviciilor Produsele de constructii de tip B.C.U (beton celular usor) au Certificat de Calitate cu parametri rezultati n urma analizelor efectuate de Institutul National de Cercetare n Constructii Bucuresti. Certificatul de calitate este eliberat pe loturi cu cantitati de 300 mc. Att instalatia de producere ct si produsele de constructii au certificatul de atestare eliberat de MLPAT si ndeplinesc Normele Europene, fiind considerate n acelasi timp si produse ecologice. 3.3 Volumul vnzarilor si gradul de folosire a spatiului de productie

Principalele grupe de produse vndute n anul 2003 sunt reprezentate de materialul de constructie de tip B.C.U. cu o pondere de 98 % , pavele cu o pondere de 0,25 % sidiverse materiale de morarit si de producerea a nutreturilor concentrate cu o pondere de1,75 %. PRODUSE VNZRI 2007 (mii lei) Beton celular usor Pavele Altele TOTAL (mii lei) 7 261 590 17 960 58 290 7 337 840 PONDERE (%) 98 0,25 1,75 100

Fig. 1 Graficul cu ponderea vnzarilor pe produse Productia de materiale de constructii, ca si activitatea de constructii este sezoniera. Din analiza datelor aferente cifrei de afaceri lunare se constata o crestere a vnzarilor ncepnd cu luna martie ajungnd la valori maxime n luna iunie, dupa care se nregistreaza o descrestere a vnzarilor. Analiznd datele din tabelul de mai jos se observa o buna utilizare a suprafetei nperioada mai - octombrie 2008 prin cresterea productiei si vnzarilor de materiale de constructii.

Luna

Cifra de afaceri din activitatea de exploatare ( mii lei)

Suprafata spatiului ( 295,55 mp)

Indicator de utilizare a spatiului (mii lei )

0 Ian - 2003 Feb - 2003 Mar - 2003 Apr - 2003 Mai - 2003 Iun - 2003 Iul - 2003 Aug - 2003 Sep - 2003 Oct - 2003 Nov - 2003 Dec - 2003

1 507.776 652.961 359.884 850.872 1.319.390 1.191.694 1.407.853 703.041 1.644.038 520.880 1.161.415 542.592

2 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55 295,55

3 1.718 2.209 1.218 2.879 4.466 4.032 4,764 2.379 5.563 1.762 3.930 1.836

3.4 Activitatea de aprovizionare Activitatea de aprovizionare se desfasoara ritmic, n baza contractelor ncheiate cu un numar restrns de furnizori - producatori de pe piata interna - care sunt alesi n functie de raportul calitate - pret al produselor pe care le desfac. Politica de contractare vizeaza cumpararea unor cantitati mari de produse cu avantajul obtinerii de discount n functie de cantitate. Deciziile n ceea ce priveste intervalele de timp la care se face aprovizionarea, precum si cantitatea n care se achizitioneaza produsele, sunt luate de patronul firmei. Plata produselor se face de obicei prin virament bancar si cecuri.

Furnizorii de la care societatea se aprovizioneaza n ritm impus de cererea pietei sunt:&nbs 17217q162r p;

LAFARGE Trgu Jiu ; CIMUS S.A. Cmpulung Arges ; ROMCIM Fieni Dmbovita.

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

Celelalte materiale prime, respectiv nisipul si otel beton OB 37, nu reprezinta o problema n aprovizionare. n zona municipiului Rm. Vlcea sunt 6 unitati de balastiera si un numar foarte mare de societati care aprovizioneaza fier beton direct de la producator. Aprovizionarea se face ritmic si nu ridica probleme deosebite. 3.5 Informatizarea activitatii Societatea are n dotare doua IBM PC 486 necesare activitati curente iar n curnd pentru automatizarea activitati va dispune de un calculator complex de procesarea informatiilor. 4 DIAGNOSCUL RESURSE UMANE- MANAGEMENT 4.1 Dimensiunea si structura potentialului uman 4.1.1 Structura, vechimea si vrsta personalului Personalul angajat Administrator Contabil Gestionar Gestionar Gestionar sofer sofer Maistru Natura munca Vechimean Sexul unitate masculin feminin feminin feminin feminin masculin masculin masculin Vrsta

Contract de munca 3 ani Contract de munca 3 ani Contract de munca 3 ani Contract de munca 3 ani Contract de munca 3 an Contract de munca 3 an Contract de munca 2 an Contract de munca 2 an

46 40 27 33 39 27 22 33

Muncitor calificat Muncitor calificat

Contract de munca 1 an Contract de munca 1 an

masculin masculin

29 20

n cadrul societatii " RESCON " S.A si desfasoara activitatea 10 salariati , angajati cu contract de munca nedeterminata. La desfasurarea activitatii, pe lnga personalul salariat si mai aduc aportul si o parte din asociati, fara a fi retribuiti. Patronul societatii conduce efectiv afacerea si conform prevederilor legale n vigoare are ncheiat un contract de munca cu societatea. Evolutia n timp a personalului sub aspect cantitativ a fost ascendenta. Personalul societatii, angajat n functie de pregatirea n domeniu, este tnar, vrsta minima fiind 20, iar cea maxima de 46 ani, iar vrsta medie de 29 ani. Managementul societatii este asigurat de administratorul general ( 46 ani ), cu studii superioare( inginer geolog si geofizic). Personalul operativ este calificat n activitatea pe care opresteaza. In tabelul de mai jos prezentam structura pe grupe de vrsta a personalului firmei: Salariat Vrsta (ani ) 20-25 26-30 31-35 Personal de conducere Personal administrativ Personal operativ(soferi) Personal operativ din prestari servicii Total Pondere n total 1 2 1 1 1 1 36-40 1 41-45 46-50 1 -

1 11,1

33,3 22,2 % 22,2% 11,1% 0,0 % %

Se constata ca personalul cu vrsta cuprinsa ntre 20 - 25 ani are ponderea cea mai ridicata (33,3%).

Fig. 1.2 Structura pe vrste a personalului firmei 4.1.2 Analiza comportamentului potentialului uman Forta de munca este caracterizata prin stabilitate, pna n prezent nenregistrndu-se cazuri de plecari din proprie initiativa ale personalului angajat, fara acordul conducerii si nici conflicte de munca. 4.1.3 Analiza eficientei utilizarii potentialului uman mi i le i Indicator Cifra de afaceri Nr. pers. operativ Productivitatea medie 2005 4 833 087 4 966 617 2006 4 386 479 7 626 640 2007 7 337 840 9 815 316 2008 10 862 997 9 1.207 000

Analiznd datele din tabelul de mai sus se poate constata ca la o usoara crestere anumarului de persoane ce si aduc aportul la desfasurarea activitatii se obtine o crestere importanta a cifrei de afaceri. Astfel, fata de 2002 productivitatea medie a crescut n 2008 de 1,48 ori, iar fata de anul anterior, cresterea a fost de 1,93 ori.

4.1.4. Nivelul de salarizare si motivarea personalului Avnd n vedere gradul ridicat al somajului n judetul Vlcea, orientarea politicii de salarizare merge spre salariu mediu pe economie. n activitatea de productie si prestariservicii, nivelul de salarizare este nca sub salariul mediu pe economie. Personalul angajat la S.C. " RESCON " S.A. Rm. Vlcea mai beneficiaza de cte o prima ( sarbatori traditionale - zile de aniversare si la zile onomastice ). Stabilitatea fortei de munca se datoreaza si faptului ca exista o relatie amiabila ntre salariati si conducere iar mediu general este propice desfasurarii activitatii. n afara de drepturile salariale, salariatii mai primesc si tichete de masa. Prezentam mai jos structura si componentele nivelului de salarizare din luna decembrie 2003:

Personalul angajat Administrator Contabil Gestionar Gestionar Gestionar Maistru Muncitor calificat Muncitor calificat Sofer Sofer

Nr. de ore lucratoare-zi 8 ore 4 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore

Salariu net (lei) 2.800.000 1.250.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.300.000 2.300.000

Desi salariul nu este suficient de motivant, s-a nregistrat o stabilitate a personalului, datorita urmatorilor factori:

&nbs 17217q162r p;

Nivelul ridicat al somajului n zona(rata somajului 13,6 Conditii de munca deosebite ( ambiant placut) ;

%) `

&nbs 17217q162r p;

Relatiile amiabile cu conducerea, caracterizata printr-o buna comunicare ;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

Inexistenta conflictelor de munca .

4.1.5 Analiza conditiilor de munca Activitatea societatii nu implica riscuri majore. Personalului angajat i s-a facutinstructajul de protectia muncii conform legislatiei n vigoare. Conditiile de munca sunt deosebit de bune; spatiul fiind nou, dotat cu mobiliercomercial, modern, telefon, calculator conectat la fax, televizor, grup sanitar modern, etc 4.2 Analiza managementului 4.2.1 Tipul de management practicat Structura organizationala a firmei cuprinde doua nivele: administrator (actionarmajoritar) si personal operational. Fluxul de informatii circula usor de la un nivel la altul, este dinamic, iar controlul este direct. Managerul, pe lnga autoritatea formala derivata din pozitia de patron are si oautoritate autentica, derivata din personalitatea conducatorului care inspira respect spontan,antreneaza subordonatii fara constrngere, imprima disciplina voluntara. 4.2.2 Ierarhizarea obiectivelor O sarcina de mare responsabilitate pentru managementul firmei o constituiestabilirea obiectivelor. Conducerea S.C. " RESCON " S.A. si-a propus atragerea de clienti noi att pentru activitatea de transport ct si pentru activitatea de service auto si implicit cresterea cifrei de afaceri. 5 DIAGNOSTIC COMERCIAL 5.1 Analiza mediului extern Nu este cazul, deoarece societatea opereaza numai n Romnia, si nu intentioneaza sa-si extinda activitatea n afara granitelor tarii n urmatorii cinci ani.

5.2 Analiza mediului intern comercial Societatea este specializata n productia de materiale de constructie si prestari servicii. Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activitatii societatii analizate, prezentam o schema a ponderii pe care o are activitatea principala fata de activitatea de servicii n cifra de afaceri a firmei: Activitatea Productia materiale constructii Servicii Total de de Total n 2008 10.517.867 Ponderea (%) 96,82

345.130 10 862 997

3,18 100

Asa cum se observa din tabelul de mai sus cifra de afaceri majoritara se obtine din productie de materiale de constructie (96,82 %), diferenta reprezentnd o activitate secundara (3,18 % ). 5.2.1 Piata societatii Datorita produselor si serviciilor de calitate si a preturilor practicate se adreseaza att persoanelor fizice ct si persoanelor juridice. Societatea intentioneaza sa-si extinda activitatea si sa abordeze un nou segment de piata, si anume distribuirea marfurilor prin supermarketuri. n continuare prezentam evolutia cifrei de afaceri pe principalele categorii de activitati: Activitatea Productie Servicii 2005 4.820.692 12.405 2006 4.325.671 60.808 2007 7.257.335 80.505 2008 10.517.867 345.130

Total

4.833.087

4.386.479

7.337.840

10 862 997

Asa cum se poate observa din tabel, cifra de afaceri a avut o evolutie ascendenta si cea mai mare parte a acesteia se realizeaza din productie 5.2.2 Clientii societatii Beneficiarii produselor realizate, precum si ai serviciilor prestate de societatea analizata sunt persoanele fizice, care acopera 75 % din cifra de afaceri iar persoane juridice diferenta de 25%. Att pentru activitatea de productie ct si pentru cea de prestatie plata se face cashsau prin cecuri. 5.2.3 Concurenta societatii Desi n aceasta zona sunt mai multe societati comerciale cu acelasi obiect de activitate, succesul firmei " RESCON " S.A. este dat de urmatorii factori:

&nbs 17217q162r p;

raportul calitate/pret al serviciilor prestate; accesul la forta de munca calificata; echipamentele tehnologice performante din dotare; rapiditatea n prestarea serviciilor.

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

6 DIAGNOSTIC FINANCIAR- ECONOMIC 6.I Prelucrarea informatiilor contabile, grupari, regrupari de date, calculul indicatorilor 6.1.1. Situatiile anuale ale societatii (contabile) Bilantul contabil in cei 4 ani analizati se prezinta astfel: ACTIV 1.Active imobilizate Terenuri Constructii 2005 168,730 89,000 29,250 2006 213,633 15,000 28,500 2007 227,765 15,000 27,750 2007 207,225 15,000 27,000

Echipamente tehnologice Mijloace de transport Alte imobilizari corporale Imobilizari necorporale 2.Active circulante: 2.1.Stocuri 2.2.Alte active circulante Clienti-pana intr-un an Disponibilati banesti 3.Conturi de regularizare si asimillate Cheltuieli in avans 4.Prime privind ramursarea obligatiunilor TOTAL ACTIV PASIV 1.Capitaluri proprii 2.Provizioane pt.riscuri si cheltuieli 3.Datorii Imprumuturi si datorii asimilate Furnizori-pana intr-un an Dividende Alte datorii 4.Conturi de regularizare si asimilate TOTAL PASIV

50,381 0 99 472,694 240,834 231,860 30,131 201,729 4,314 4,314 0 645,738 1,999 168,730

46,854 122,500 779 512,725 253,780 258,945 239,280 19,665 9,624 9,624 0 2,000 156,377

43,327 98,000 3,688 40,000 996,167 395,034 601,133 217,298 383,835 33,658 33,658 0 2,001 193,476

39,802 73,500 1,923 50,000 2,732,383 984,430 1,747,953 843,233 904,720 35,400 35,400 0 2,975,008 2,002 193,476

735,982 1,257,590

477,008

579,605 1,064,114

2,781,532

176,152 147,357 153,499 0 645,738

405,556 174,049 0

594,818 144,170 325,126 0

1,786,595 570,658 424,279 0 2,975,008

735,982 1,257,590

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel: Contul de profit si pierdere I.Venituri din exploatare: Venituri servicii Productia vinduta Cifra de afaceri II.Cheltuieli pt.exploatare Cheltuieli cu marfurile Cheltuieli materii prime, Cheltuieli materiale Cheltuieli cu energia si apa Alte cheltuieli materiale Cheltuieli materiale-total Cheltuieli lucrari executate,.. Cheltuieli cu impozite si taxe Cheltuieli cu remunerarea personalului Cheltuieli cu asiguri sociale personal Cheltuieli cu personalultotal Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizari si 750 4,277 28,777 45,902 2,000 2,001 2,002 2,003 4,833,09 7 4,386,479 7,337,840 10,862,997 12,405 60,808 80,505 345,130 4,820,69 2 4,325,671 7,257,335 10,517,867 4,833,09 7 4,386,479 7,337,840 10,862,997 4,622,99 8 4,428,311 7,114,630 10,093,060 0 0 0 0 5,439,117 1,438,261 1,622,664 0 8,500,042 1,197,213 76,692 194,911 78,300 273,211 2,686,23 0 2,531,949 3,833,016 747,295 793,593 35,988 744,824 687,361 4,161 897,418 996,795 0

4,263,10 6 3,968,295 5,727,229 313,667 14,422 23,900 7,153 31,053 319,336 1,236,366 15,876 90,260 30,267 120,527 30,945 64,897 26,416 91,313

provizioane A.Rezultatul din exploatare (I-II) Profit din exploatare Pierdere din exploatare III.Venituri financiare -total Venituri din dobinzi IV.Cheltuieli financiaretotal B.Rezultatul financiar Profit financiar Pierdere financiara C.Rezultatul curent din exploatare(A+B) Profit curent din exploatare Pierdere curenta din exploatare V.Venituri exceptionale VI.Cheltuieli exceptionale D.Rezulatul exceptional Profit exceptional Pierdere exceptionala VII.Venituri totale VII.Cheltuieli totale E.Rezultatul brut al exercitiului Profit brut 213,654 0 222,748 641,615 0 0 14,761 0 0 462 0 128,322 213,654 0 74,000 74,000 0 41,832 14,761 462 223,210 0 769,937 0 9,700 138,022 3,555 0 0 0 0 0 0 0 210,099 0 3,555 3,555 0 0 0 0 0 41,832 0 223,210 0 0 769,937 0 0

4,910,65 2 4,401,240 7,337,840 10,872,697 4,696,99 8 4,428,311 7,115,092 10,231,082

Pierdere bruta Impozit pe profit F.Rezultatul net al exercitiului Profit net Pierdere neta 6.1.2. Indicatorii de echilibru financiar

0 49,924

27,071 5,282

0 57,814

0 167,740

163,730 0

0 32,353

164,934 0

473,875 0

Realizarea echilibrului financiar presupune capacitatea ntreprinderii de a genera disponibilitati. Principalii indicatori pentru calcularea echilibrului financiar sunt:

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

fondul de rulment total (FRT);

fondul de rulment net global (FRNG); fondul de rulment propriu (FRP);

Gradul de acoperire a activelor circulante cu capitaluri proprii (GrAc)


&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

necesarul de fond de rulment

(NFR);
&nbs 17217q162r p;

trezoreria neta (TN);

Fondul de rulment reprezinta volumul resurselor permanente de finantare a activitatii de exploatare. Deoarece societatea nu are angajate credite, si nici nu are in bilant provizioane pentru riscuri si cheltuieli, capitalurile permanente sunt egale cu cele proprii, iar fondurile de rulment corespunzatoare sunt de asemenea egale. Relatii de calcul: FRT = TOTAL ACTIVE - ACTIVE IMOBILIZATE FRNG = CAPITAL PERMANENT - ACTIVE IMOBILI ZATE

FRPR = CAPITAL PROPRIU - ACTIVE IMOBILIZA TE GrAc = FRPR / FRT Necesarul de fond de rulment reprezinta nevoia de capital pentru finantareaciclului de exploatare. Relatia de calcul a acestui indicator este: NFR = STOCURI + CREANTE +ACTIVE DE REGULARIZARE-DATORII CURENTE PASIVE DE REGULARIZAT Trezoreria neta reprezinta surplusul sau deficitul de lichiditatii generat deactivitatea firmei. Relatiile de calcul ale acestui indicator sunt: TN = FRG - NFR CF (Cash flow) =TNN - TNN-1 m i i I e i Denumire indicator Capital propriu Capital permanent Active imobilizate Stocuri Creante 240.834 34.445 2004 168.730 168.730 168.730 2005 156.377 156.377 213.633 2006 193.480 193.480 277.765 2007 193.480 193.480 207.225

253.780 395.034 248.904 250.956

984.430 878.603

Datorii nebancare, care: Furnizori Alte datorii Disponibilitati

477.008 din 176.152 300.854 201.729 0 0

579.605 1.064.114 2.781.552

405.556 594.818 174.049 325.126 19.665 383.835

1.786.595 424.279 904.720 -13.749 -13.749

Fond de rulment propriu Fond de rulment permanent Necesarul de fond de rulment Trezoreria neta Cash flow

- 57.256 - 34.289 - 57.256 - 34.289

-201.729

-76.921

-418.124

-918.469

201.729

19.665

383.834

904.720 520.885

-182.064 364.170

Fondul de rulment are valori negative ceea ce arata faptul ca volumul resurselorpermanente de financiare a activitatii de exploatare sunt insuficiente pentru asigurarea investitiilor de exploatare. Necesarul de fond de rulment este de asemenea negativ, deoarece finantarea activitatii curente s-a facut pe seama cresterii mult mai rapide a datoriilor fata de stocuri si creante. Trezoreria neta in toata perioada analizata a nregistrat valori pozitive, care au crescut exponential, ceea ce reflecta un excedent de lichiditati. 6.1.3 Indicatorii utilizati pentru analiza financiara

Indicator 1.Ratele structurii activului

valoare Formula de calcul recomandata 0

200 1

200 2

200 3

200

R ai =Active 1.1.Rata activelor imobilizate/Total imobilizate (Rai) active(AI/AT) R ac =Active 1.2.Rata activelor circulante/Total circulante (R ac) active(AC/AT) 2.Ratele structurii pasivului 2.1. Rata stabilitatii financiare (Rsf) Rsf=Capital permanent /Pasiv total (Kper/Pt)

0.26

0.29

0.18

0.0

0.36

0.35

0.48

0.5

0.26

0.21

0.15

0.0

2.2. Rata autonomiei Rafg=Capital propriu financiare globale /Capital total (Rafg) (Kpr/Kt) 0.3-0.5 2.3. Rata autonomiei financiare la termen (Raft) Raft=Capital propriu /Capital permanent(Kpr/Kper) 0.5-0.6 Raft=Capital propriu /Datorii pe termen mediu si lung(Kpr/Dtml) 2.4.Rata de Rig=Datorii totale indatorare globala /capital total(Dt/Kt) 2.5.Rata de indatorare la termen (Rit) Rig=Datorii pe termen mediu si lung /capital permanent (Dtml/Kper) >0.5

1.00

1.00

1.00

1.0

1.00

1.00

1.00

1.0

>1 2.83 3.71 5.50

14.3

Rig=Datorii pe termen mediu si lung /capital propriu (Dtml/Kpr) <1 Rde=Datorii de 2.5.Rata datoriilor exploatare /Total de exploatare(Rde) datorii (De/Dt) Rde=Datorii de exploatare /Capital total (De/Kt) 3.Indicatori de lichiditate Lg =Active circulante curente 3.1.Lichiditatea (sub 1 an) / Datorii generala (globala) curente( exigibile pe (Lg) termen scurt) 2 3.2.Lichiditatea curenta (intermediara ) (Lc) Lc =(Active circulante curenteStocuri) / Datorii curente

0.37

0.70

0.56

0.6

1.95

3.71

4.75

11.4

0.99

0.88

0.94

0.9

0.49

0.45

0.56

0.6

3.3.Lichiditatea la Lv =Disponibilitati / vedere (imediata ) Datorii exigibile (Lv) imediat 0.2-0.3 3.4.Solvabilitatea Sg =Active totale/ generala (Sg) Datorii totale >2

0.21 1.35

0.01 1.27

0.16 1.18

0.1

1.0

3.5.Solvabilitatea patrimoniala (rata min 0.3; autonomiei Sp =Capital propriu/ normal 0.5financiare) (Sp) Capital total 0.6 4. Indicatorii echilibrului financiar 4.1. Rata autonomiei Rd=Capital propriu /Capital 0.5-0.6

1.00

1.00

1.00

1.0

1.00

1.00

1.00

1.0

financiare (Rd)se coreleaza cu rata levierului 4.2.Coeficientul total de indatorare"Rata levierului" (L) 4.3.Rata de finantare a stocurilor (Fs)

permanent(Kpr/Kper)

L=Datorii totale / Capitaluri proprii Fs =Fond de rulment(Capital permanent - Active imobilizate) / Stocuri 0.7 Fs =Capital permanent / Stocuri

<1

2.83

3.71

5.50

14.3

0.00 0.70

-0.23 0.62

-0.09 0.49

-0.0

0.2

4.4.Rata capitalului propriu Raim = Capital fata de activele propriu/ Acrtive imonilizate (Raim) imobilizate 4.5.Rata datoriilor totale (de indatorare totala) ( Rig=Datorii totale Rig) /Capital total(Dt/Kt) Ro =Cifra de 4.6. Rata de rotatie afaceri /Media a obligatiilor (Ro) datoriilor totale

0.7

1.00

0.73

0.85

0.9

2.83

3.71

5.50

14.3

10.13 35.53

11.97 30.08

11.85 30.37

6.9

Durata unei rotatii in zile =360 /Ro 60 zile 5.Indicatori de gestiune 5.1.Rotatia activului total (Rat) Rat =Cifra de afaceri /Active totale 2 Durata in zile =360/Rat 5.2.Eficienta imobilizarilor Eic =Cifra de afaceri/ Imobilizari corporale 180

51.4

7.48 48.10 28.64

5.96 60.40 20.53

5.83 61.70 32.22

3.6

98.5

52.4

corporale (Eic) 5.2.1.Rata de uzura a imobilizarilor corporale (Ru) 5.2.2.Rata de modernizare a imobilizarilor corporale (Rm) 5.3.Rotatia activelor circulante (Nr)

Ru =Amortizari/ Imobilizari corporale

0.00

0.02

0.13

0.2

Rm =Investitii/ Imobilizari corporale Nr =Cifra de afaceri /Active circulante Durata in zile =360/Nr 45

0.80

0.38

0.0

10.22 35.21

8.56 42.08

7.37 48.87

3.9

90.5

5.3.1.Rotatia stocurilor (Rs)

Rs =Cifra de afaceri /Media stocurilor Durata in zile =360/Rs

20.07 17.94

17.74 20.30

22.62 15.92

15.7

22.8

5.3.2.Durata medie de recuperare a creantelor (Rc)

Rc =Cifra de afaceri /Media creantelor totale Durata in zile =360/Rc 30

20.84 17.27

17.87 20.14

17.06 21.10

9.2

38.9

6.Indicatori de rentabilitate 6.1.Rata rentabilitatii economice (Rre) 6.2.Rata rentabilitatii financiare (Rrf) 6.3.Rata Rre= Profit brut/Capital permanent Rrf= Profit Net/Capital propriu Rc= Profit Net/Cifra

1.27

-0.17

1.15

3.3

0.97 0.03

-0.21 -0.01

0.85 0.02

2.4

0.0

rentabilitatii comerciale (Rc)

de afaceri

6.4.Rata rentabilitatii capitalului investit Rci= Profit Net/Activ (Rci) total 6.5.Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rrc)

0.25

-0.04

0.13

0.1

Rrc= Profit Net/Cheltuieli totale 3-5%

0.03

-0.01

0.02

0.0

Pcr = Suma cheltuielilor fixe / 6.6.Punctul critic (1+Gv) ; Gv= al rentabilitatii (greutatea specifica a (Pcr)(pragul de cheltuielilor fixe in rentabilitate) cifra de afaceri) 7.Indicatorii fondului de rulment net global 7.1.Fondul de Fr Ng =Capital rulment global (Fr permanent - Active Ng) imobilizate 7.2. Necesarul Nfr = Stocuri + (nevoia ) de fond Creante -Datorii pe de rulment (N ft) termen scurt 7.3.Fluxul de lichiditati (Cash flow)

1,323,15 581,099 532,354 6 1,737,55

-57,256

-34,289

-13,74

-201,729

-76,921 -418,124 -918,46

CF = TN 1-TN 0 TN= Fondul de rulment- Necesarul de fond de rulment

-182,064 364,170

520,88

Trezoreria neta

201,729

19,665 383,835

904,72

Din analiza acestor rate se constata urmatoarele aspecte:

&nbs 17217q162r p;

deoarece compania nu a apelat la credite , capitalul total este egal cu cel permanent , ca si cu cel propriu in ceea ce priveste structura activului, se constata reducerea constanta a ponderii activelor imobilizate, precum si cresterea rapida a ponderii creantelor si a disponibilitatilor in total active-acesta satorita unui grad destul de redus de inzestrare tehnica, ce poate fi imbunatatit, mai ales pe seama excesului de lichiditati. Analiza structurii pasivului arata cresterea foarte rapida a ponderii datoriilor in total active, datorata in principal datoriilor catre furnizori si a dividendelor de achitat; acesta a condus la majorarea dramatica aratei datoriilor din exploatare Analiza ratelor de lichiditate arata valori insuficiente fata de cele general acceptate, din cauza valorii exagerat de mari a datoriilor-dar compania nu a apelat la credite, si are un flux de lichiditati pozitiv crescator, de accea nu consideram ca ar fi o problema in viitorul apropiat. Din aceeasi cauza, solvabilitatea generala este in scadere, si mult sub valorile admisibile (intre 1.35-1.07, fata de 2); deoarece compania nu a apelat la credite, nici aceasta nu reprezinta o problema. In privinta indicatorilor de echilibru, se constata un dezechilibru accentuat in privinta ratei de finantare a stocurilor, precum si a coeficientului total de indatorare ; o majorare a capitalului permanent prin angajarae unui credit pe termen mediu este insa oricand posibila, astfel ca situatia este sub control Durata rotatiei datoriilor (in zile) a crecut constatnt -aspect pozitiv, realizat printr-o negociere mai buna a contractelor cu furnizorii, fara aplati penalizari de intirziere

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p;

Se constata o imbunatatire a rotatiei activului total, care este inca mult sub limita admisibila.

6.2 ANALIZA SWOT n urma analizei diagnostic se desprind urmatoarele:

&nbs 17217q162r p;

Puncte tari

Cladirea dispune de toate utilitatile: energie electrica, apa sursa proprie, energie termica, telefonie, sistem de supraveghere; Conditiile de munca sunt deosebit de bune, spatiul fiind dotat cu utilaje siechipamente tehnologice moderne, aceasta pentru activitatea de productie ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Accesul la informalii prin utilizarea Aportul actionarului majoritar la desfasurarea Stabilitatea personalului;

calculatorului;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

activitatii;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Fluxul de informalii circula usor de la un nivel la altul, este dinamic, iar controlul este direct;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Inexistenta conflictelor de munca;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Raportul calitate/pret al serviciilor prestate este

bun; Spatiul pentru desfasurarea activitatii de productie este proprietatea societatii;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Accesul la forta de munca calificata;

Cresterea cifrei de afaceri;

Remunerarea ntreprinderii are o proportie nsemnata (peste 50% );

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Durata de ncasare a creantelor este mica; Durata de plata a obligatiilor este mare ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Cresterea productivitatii muncii n ultimii doi ani ; Preturi de vnzare mai mici dect ale Deservire rapida la comenzi ferme

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

concurentei ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Puncte slabe

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Lichiditatile firmei sunt insuficiente; Lipsa unor utilitati (retea de canal, retea de Nu se face export cu produsele firmei ; Cheltuieli cu personalul ridicate ; Nu beneficiaza de spor de vechime ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

gaze) ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Prestarile de servicii nu se realizeaza pe ntregul an calendaristic n aceeasi masura;


&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Productivitatea muncii are o crestere

nesemnificativa ;

&nbs 17217q162r p;

Oportunitati

Fiind o zona turistica si industriala se presupune n viitor o crestere a vnzarilor de materiale de constructii .

&nbs 17217q162r p;

Riscuri

Instabilitatea legislatiei;
&nbs 17217q162r p;

Concurenta ;

6.3 STABILIREA - PREMISELOR - PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE n stabilirea premiselor pentru activitatea viitoare sau luat n considerare informatiile rezultate din analiza situatiei istorice din ultimii ani. Pentru elaborarea previziunilor

s-au retinut urmatoarele aspecte rezultate din analiza economico - financiara

&nbs 17217q162r p;

Cifra de afaceri a crescut n fiecare an anul de referinta n cazul nostru fiind 2008. Pentru elaborarea variantei conservatoare previzionam o crestere constata a cifrei deafaceri cu 20 % n fiecare an, iar pentru varianta dinamica, avnd n vedere oportunitatile mediului extern, previzionam o crestere ascendenta fata de anul anterior cu 20 % ; Durata rentabilitatii si marja n care

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

variaza valoarea acesteia ; Mentinem numarul de salariati ntruct n anul 2007 acesta era supradimensionat ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Prevedem o crestere a ponderii

cheltuielilor salariale ; Elaborarea previziunilor se bazeaza pe modelul determinat de piata care porneste de la evolutia cifrei de afaceri si a structurii costurilor, printr-o abordare n conditii de risc. n cadrul previziunilor vom analiza aceasta abordare deoarece cunoastem variabilele ce se vor modifica si variatia acestora cu o anumita probabilitate ;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Durata pe care se fac previziunile

este de doi ani S- a impus realizarea unui singur scenariu n analiza societatii
&nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p; &nbs 17217q162r p;

Scenariu de previziuni optimist (varianta dinamica) n care rata de actualizare s-a stabilit pornind de la rata dobnzii fara risc la depozite bancare n valuta cu un nivel mediu de 4 % la care s-a adaugat un risc suplimentar de 1 % datorita instabilitatiilegislatiei financiare.