CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Cuprins :  Introducere  Actele constitutive ale societatii comerciale  Formalitati necesare constituirii societatii comerciale  Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale 2 .

societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). o persoana juridica. legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic. 32/1997. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut. Societatea comerciala este.INTRODUCERE Legea nr. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri. denumit act constitutiv. sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. 31/1990. 3 . in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. 31/1990. iar societatea pe actiuni. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv. cuprinde in titlul II. Contractul de societate Pentru a fi incheiat valabil. de asemenea. contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. un contract si. in esenta. acestea pot fi denumite act constitutiv. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. manifestata in conditiile legii. In acest caz se va intocmi numai statutul. In cazul societatii pe actiuni. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor. 5 din Legea nr. reguli generale privind constituirea societatilor comerciale.

persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. delapidare. daca se aduce 4 . In contractul de societate. societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. Conform art. a) Consimtamantul partilor. Conform legii. Nu pot incheia contractul de societate. sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. un obiect determinat si o cauza licita. potrivit legii. acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social. Conform art. in afara de cazul cand legea prevede altfel. 31/1990. unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii. societatea comerciala va avea cel putin doi asociati. inselaciune. individualizarea nu se poate realiza. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula. abuz de incredere. 6 din Legea nr. Constituirea societatilor comerciale. uz de fals. insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune . capacitatea de a contracta. consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. fals. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. 31/1990. Cu privire la bunurile comune ale sotilor. este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice. dare sau luare de mita. spre deosebire de alte contracte. nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. Conform legii. persoanele care. In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni.Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga. 35 Codul familiei. marturie mincinoasa. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice. Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata. in baza Legii nr. precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege.

955-959 C. persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. sunt incapabile. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. la incheierea unui contract de societate. care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate. in conditiile art. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care. Astfel. Conform Legii nr. Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati. O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. Astfel. contractul de societate isi mentine valabilitatea. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat. asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului. Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului. consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare.). b)Capacitatea partilor. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice. dol sau violenta. 2 din Legea nr. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. in conditiile dreptului comun. In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. Pentru valabilitate. prin ocrotitorul sau legal. civ. dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati. pentru incheierea contractului de societate . Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare. 5 . 105 si 129 C.in societate un titlu de proprietate. Art. conform legii. Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. fam. 6 alin.

Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate. prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. Obiectul contractului trebuie sa fie determinat. obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale. In sensul limbajului curent al societatilor comerciale. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial. determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului. Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. De cealalta parte. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea. Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor. notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. deci actele constitutive sunt necesare. deoarece ele au rol si continut diferite. Statutul societatii comerciale Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. statutul reprezinta un alt act de vointa. care pot fi in numerar. executarea de lucrari ori prestarea de servicii. Astfel. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului. in caz contrar societatea este civila. licit si moral. prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. d)Cauza contractului. 6 . Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor. Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic.c)Obiectul contractului. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). In sensul dreptului comun.

Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale. nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente. prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne. intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati. ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil. FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. avand caracter contractual. se impune aceasta verificare. tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere. Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. Statutul societatii. putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. in urma consultarilor ce au loc intre ei. va trebui ales un alt nume si o alta emblema. fie sub forma celor sub semnatura privata. ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem. datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema. actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice. In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate. In dreptul francez. trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii.Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala. 7 .

U. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : . si daca este cazul. se va incheia numai statutul societatii. in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O.asociatii care reprezinta si administreaza societatea. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv. 7 din O. 31/1990. . precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane. locul si data nasterii.G. agentiiilor. sau administratorii neasociati.Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau . . cu mentionarea aportului fiecarui asociat. Pentru societatile in nume colectiv. reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica. existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor. . prenumele. denumirea. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare. emblema societatii. nr. . in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei. nr.forma. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . iar societatea pe actiuni. sediul. persoane fizice sau juridice. 8 . respectiv denumirea. sediul si nationalitatea persoanei juridice. in cazul in care sunt persoane fizice.obiectul de activitate al societatii.partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi .numele de familie. . valoarea aportului in natura si modul evaluarii.G. domiciliul si cetatenia asociatilor. iar daca asociatii sunt persoane juridice. Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati.capitalul social subscris si cel varsat. in numerar sau in natura.U. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal. 3 din Legea nr. Potrivit art.

De asemenea. Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul. Societatea are de intocmit si stampilele. dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate. precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. Conform art. Indiferent de forma societatii comerciale.. Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica. Actul de constituire. redactat in 6 exemplare. Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv.modul de dizolvare si de lichidare a societatii.sucursalele. daca se are in vedere o alta infiintare . se va prezenta notarului public in vederea autentificarii. Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv. precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului. de catre Oficiul Registrului Comertului. parafele si sigiliile. 34 din Legea nr.durata pentru care se constituie societatea . la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului. atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea. 34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial. Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. si din oficiu. 9 . In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare. Art. persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. desi se face din oficiu. In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv. se suporta pe cheltuiala societatii. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii . . . agentiile.

ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice. care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire.CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii. motivat. actul constitutiv nu prevede denumirea. prin notificare sau scrisoare recomandata. e) f) lipseste autorizarea asociatilor legala si administrativa capitalul de constituire subscris a si societatii. d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii. nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre aporturile 10 . totusi. 5. din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie. Daca. inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent. in situatiile prevazute la art. dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv. potrivit legii. social Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor. prin incheiere. cererea de inmatriculare. (6) b) toti fondatorii au fost. varsat. dupa ce. raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii. i-a pus in intarziere. judecatorul delegat. reprezentantii si alte persoane. oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor. le-a preluat asupra sa. incapabili. in afara de cazul in care acesta prevede altfel. iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. la data constituirii societatii. dupa ce a dobandit personalitate juridica. alin. in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Fondatorii. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. va respinge. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal. obiectul sau de activitate. sediul societatii. in afara de cazul in care societatea.

h) nu s-a respectat numarul minim de asociati.“Drept comercial roman” 2) Legea nr. Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. . privind societatile comerciale. BIBLIOGRAFIE : 1) Capenaru Stanciu D. prevazut de lege. Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim. subscris si varsat. 31/1990. republicata in Monitorul Oficial 1066/2004 3) Minea Mircea Stefan – “Constituirea societatilor comerciale” 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful