CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Cuprins :  Introducere  Actele constitutive ale societatii comerciale  Formalitati necesare constituirii societatii comerciale  Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale 2 .

denumit act constitutiv. acestea pot fi denumite act constitutiv. manifestata in conditiile legii. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. reguli generale privind constituirea societatilor comerciale.INTRODUCERE Legea nr. 5 din Legea nr. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. 32/1997. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut. 31/1990. un contract si. modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii. o persoana juridica. 31/1990. contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Societatea comerciala este. cuprinde in titlul II. 3 . Contractul de societate Pentru a fi incheiat valabil. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). In acest caz se va intocmi numai statutul. In cazul societatii pe actiuni. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri. iar societatea pe actiuni. de asemenea. in esenta. legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic. sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv.

Cu privire la bunurile comune ale sotilor. fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii. fals. In contractul de societate. in baza Legii nr. precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege. Conform legii. insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune . 6 din Legea nr. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. Constituirea societatilor comerciale. Conform art. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula. In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni. marturie mincinoasa. potrivit legii. 31/1990. capacitatea de a contracta. nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. dare sau luare de mita. spre deosebire de alte contracte. individualizarea nu se poate realiza.Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga. 35 Codul familiei. societatea comerciala va avea cel putin doi asociati. delapidare. sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. Conform legii. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice. a) Consimtamantul partilor. in afara de cazul cand legea prevede altfel. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social. un obiect determinat si o cauza licita. persoanele care. 31/1990. este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice. societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. abuz de incredere. uz de fals. Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata. Conform art. inselaciune. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. Nu pot incheia contractul de societate. daca se aduce 4 . unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun.

in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. Art. Conform Legii nr. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune. dol sau violenta. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. sunt incapabile. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate. care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. contractul de societate isi mentine valabilitatea. civ. 6 alin. in conditiile dreptului comun. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. fam. asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului. Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. Astfel. dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati. In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare. Pentru valabilitate. pentru incheierea contractului de societate . 105 si 129 C. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. Astfel. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane. La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor. 2 din Legea nr. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice. b)Capacitatea partilor.). prin ocrotitorul sau legal. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat. in conditiile art. conform legii. consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care. 955-959 C. persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati.in societate un titlu de proprietate. la incheierea unui contract de societate. Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului. O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. 5 .

d)Cauza contractului. In sensul limbajului curent al societatilor comerciale. deoarece ele au rol si continut diferite. in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial. statutul reprezinta un alt act de vointa.c)Obiectul contractului. notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. licit si moral. care pot fi in numerar. 6 . Statutul societatii comerciale Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. In sensul dreptului comun. obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. deci actele constitutive sunt necesare. determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului. Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. Astfel. executarea de lucrari ori prestarea de servicii. obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. Obiectul contractului trebuie sa fie determinat. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral. prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. in caz contrar societatea este civila. De cealalta parte. prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor. Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor.

Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem. actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice. ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil. intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati. In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate. datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema. nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente. in urma consultarilor ce au loc intre ei. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere. FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese. se impune aceasta verificare. Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale. 7 . prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne. In dreptul francez. tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte. avand caracter contractual.Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala. intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. Statutul societatii. fie sub forma celor sub semnatura privata. va trebui ales un alt nume si o alta emblema.

prenumele. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal. in cazul in care sunt persoane fizice.G. 31/1990. 7 din O. respectiv denumirea. . . existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : . . In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare.partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi .forma.Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii.asociatii care reprezinta si administreaza societatea. 3 din Legea nr.G. locul si data nasterii. iar daca asociatii sunt persoane juridice. . in numerar sau in natura. In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane. . 8 . sediul si nationalitatea persoanei juridice. nr. in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei.U. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. agentiiilor.obiectul de activitate al societatii. nr. domiciliul si cetatenia asociatilor. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . sau administratorii neasociati. Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. denumirea. Potrivit art. reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica. precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. persoane fizice sau juridice. sediul.numele de familie. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. iar societatea pe actiuni. Pentru societatile in nume colectiv.U. si daca este cazul. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau . valoarea aportului in natura si modul evaluarii. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv. emblema societatii.capitalul social subscris si cel varsat. separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati. se va incheia numai statutul societatii. in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O.

redactat in 6 exemplare. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. . Actul de constituire. Societatea are de intocmit si stampilele. desi se face din oficiu. Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv. agentiile. atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea. Conform art. Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica. Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii. se suporta pe cheltuiala societatii. Indiferent de forma societatii comerciale. reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. .sucursalele. daca se are in vedere o alta infiintare . De asemenea.modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului. la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema. Art. dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate. persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv. parafele si sigiliile. deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul. 34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial. Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. 34 din Legea nr.. precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. si din oficiu. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii . Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv. de catre Oficiul Registrului Comertului. se va prezenta notarului public in vederea autentificarii. precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului. 9 .durata pentru care se constituie societatea . In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare.

motivat. in afara de cazul in care acesta prevede altfel. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor. in afara de cazul in care societatea. social Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare. varsat. dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv. 5. (6) b) toti fondatorii au fost. potrivit legii. va respinge. prin incheiere. alin. dupa ce. c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice. sediul societatii. ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. la data constituirii societatii. actul constitutiv nu prevede denumirea. cererea de inmatriculare. obiectul sau de activitate. totusi. le-a preluat asupra sa. Daca. e) f) lipseste autorizarea asociatilor legala si administrativa capitalul de constituire subscris a si societatii. dupa ce a dobandit personalitate juridica. asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor. nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre aporturile 10 . in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. judecatorul delegat. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire. prin notificare sau scrisoare recomandata.CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii. reprezentantii si alte persoane. d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal. din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie. incapabili. i-a pus in intarziere. oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii. raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii. Fondatorii. inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent. iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. in situatiile prevazute la art.

Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii. BIBLIOGRAFIE : 1) Capenaru Stanciu D. republicata in Monitorul Oficial 1066/2004 3) Minea Mircea Stefan – “Constituirea societatilor comerciale” 11 .g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim. . h) nu s-a respectat numarul minim de asociati. 31/1990.“Drept comercial roman” 2) Legea nr. subscris si varsat. prevazut de lege. privind societatile comerciale. Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.