CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Cuprins :  Introducere  Actele constitutive ale societatii comerciale  Formalitati necesare constituirii societatii comerciale  Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale 2 .

ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. acestea pot fi denumite act constitutiv. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut. In acest caz se va intocmi numai statutul. Contractul de societate Pentru a fi incheiat valabil. de asemenea. societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. denumit act constitutiv. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv. in esenta. cuprinde in titlul II. 3 . modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. In cazul societatii pe actiuni. o persoana juridica. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic. reguli generale privind constituirea societatilor comerciale. un contract si. contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. 31/1990. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. manifestata in conditiile legii. 31/1990. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii.INTRODUCERE Legea nr. Societatea comerciala este. 32/1997. iar societatea pe actiuni. 5 din Legea nr. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic).

35 Codul familiei. marturie mincinoasa. precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege. Conform art. nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. Constituirea societatilor comerciale. a) Consimtamantul partilor. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. In contractul de societate. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii. persoanele care. inselaciune. Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata. sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. 6 din Legea nr. Cu privire la bunurile comune ale sotilor. Conform legii. uz de fals. spre deosebire de alte contracte. persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. Nu pot incheia contractul de societate. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. 31/1990. consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social. delapidare. daca se aduce 4 . de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. individualizarea nu se poate realiza. abuz de incredere. in baza Legii nr. societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. un obiect determinat si o cauza licita. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice. este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice. capacitatea de a contracta. insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune . potrivit legii. 31/1990. Conform legii. dare sau luare de mita. In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni. fals. unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun. in afara de cazul cand legea prevede altfel. Conform art. societatea comerciala va avea cel putin doi asociati. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot.

31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care. sunt incapabile. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. Astfel. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat.in societate un titlu de proprietate. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate. prin ocrotitorul sau legal. 6 alin. civ. fam. In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului.). 105 si 129 C. Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati. Conform Legii nr. in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. la incheierea unui contract de societate. pentru incheierea contractului de societate . Astfel. contractul de societate isi mentine valabilitatea. persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. b)Capacitatea partilor. Pentru valabilitate. Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului. Art. 955-959 C. 5 . Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati. dol sau violenta. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune. in conditiile art. in conditiile dreptului comun. conform legii. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane. La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor. 2 din Legea nr.

Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului. d)Cauza contractului. prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. 6 . Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral. Obiectul contractului trebuie sa fie determinat. licit si moral. deoarece ele au rol si continut diferite. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. deci actele constitutive sunt necesare. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului. statutul reprezinta un alt act de vointa. obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea. prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor. Statutul societatii comerciale Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. In sensul dreptului comun. executarea de lucrari ori prestarea de servicii. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial. care pot fi in numerar. Astfel. in caz contrar societatea este civila. obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. In sensul limbajului curent al societatilor comerciale.c)Obiectul contractului. De cealalta parte. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor. Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate.

Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale. ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem. 7 . in urma consultarilor ce au loc intre ei. FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese. Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente. avand caracter contractual.Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. se impune aceasta verificare. tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte. ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil. putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice. fie sub forma celor sub semnatura privata. Statutul societatii. intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii. prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne. In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate. In dreptul francez. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere. trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema. intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati. va trebui ales un alt nume si o alta emblema.

Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. respectiv denumirea. iar daca asociatii sunt persoane juridice.Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii. precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. persoane fizice sau juridice. in numerar sau in natura. valoarea aportului in natura si modul evaluarii.U. si daca este cazul. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. . separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat .U.asociatii care reprezinta si administreaza societatea.numele de familie. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : . se va incheia numai statutul societatii. in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O. 7 din O.G. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau . emblema societatii. in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei. . In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare. 8 . sau administratorii neasociati. Potrivit art. locul si data nasterii.G. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. sediul. nr. denumirea. 31/1990. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv.capitalul social subscris si cel varsat. 3 din Legea nr.obiectul de activitate al societatii. .forma. in cazul in care sunt persoane fizice.partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi . sediul si nationalitatea persoanei juridice. reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal. iar societatea pe actiuni. . agentiiilor. nr. . Pentru societatile in nume colectiv. prenumele. existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor. domiciliul si cetatenia asociatilor.

34 din Legea nr.durata pentru care se constituie societatea . precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. 34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii . Indiferent de forma societatii comerciale. agentiile.. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. De asemenea. persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. Conform art. parafele si sigiliile. In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare. . Societatea are de intocmit si stampilele. . Actul de constituire. Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului. Art. 9 . la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema. dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate. In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv. se suporta pe cheltuiala societatii. si din oficiu. Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii. precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului.modul de dizolvare si de lichidare a societatii. daca se are in vedere o alta infiintare . Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv. Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv.sucursalele. se va prezenta notarului public in vederea autentificarii. Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica. desi se face din oficiu. reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea. redactat in 6 exemplare. de catre Oficiul Registrului Comertului. deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul.

actul constitutiv nu prevede denumirea. prin incheiere. dupa ce a dobandit personalitate juridica. i-a pus in intarziere. in afara de cazul in care acesta prevede altfel. in situatiile prevazute la art. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal. prin notificare sau scrisoare recomandata. 5. (6) b) toti fondatorii au fost. Daca. din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie. asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor. sediul societatii. oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii. in afara de cazul in care societatea.CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. obiectul sau de activitate. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor. incapabili. nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre aporturile 10 . care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire. le-a preluat asupra sa. social Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare. dupa ce. in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. va respinge. judecatorul delegat. la data constituirii societatii. totusi. potrivit legii. cererea de inmatriculare. ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. Fondatorii. raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii. dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv. reprezentantii si alte persoane. e) f) lipseste autorizarea asociatilor legala si administrativa capitalul de constituire subscris a si societatii. c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice. varsat. d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii. alin. iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. motivat.

g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim. Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. subscris si varsat. BIBLIOGRAFIE : 1) Capenaru Stanciu D. . 31/1990.“Drept comercial roman” 2) Legea nr. h) nu s-a respectat numarul minim de asociati. privind societatile comerciale. Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii. republicata in Monitorul Oficial 1066/2004 3) Minea Mircea Stefan – “Constituirea societatilor comerciale” 11 . prevazut de lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful