CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Cuprins :  Introducere  Actele constitutive ale societatii comerciale  Formalitati necesare constituirii societatii comerciale  Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale 2 .

modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. in esenta. legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic. 32/1997. de asemenea. un contract si. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri. manifestata in conditiile legii. 31/1990. contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. In cazul societatii pe actiuni. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv. 5 din Legea nr. 31/1990. cuprinde in titlul II. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut. 3 . Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. Contractul de societate Pentru a fi incheiat valabil. societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). denumit act constitutiv. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii. In acest caz se va intocmi numai statutul. o persoana juridica. acestea pot fi denumite act constitutiv. iar societatea pe actiuni. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. reguli generale privind constituirea societatilor comerciale.INTRODUCERE Legea nr. Societatea comerciala este. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.

insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune . Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. Nu pot incheia contractul de societate. uz de fals. In contractul de societate. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. a) Consimtamantul partilor. un obiect determinat si o cauza licita.Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii. capacitatea de a contracta. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. 35 Codul familiei. este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice. Cu privire la bunurile comune ale sotilor. potrivit legii. persoanele care. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula. Conform legii. spre deosebire de alte contracte. Conform legii. de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. daca se aduce 4 . Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata. persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. societatea comerciala va avea cel putin doi asociati. in baza Legii nr. acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social. sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. individualizarea nu se poate realiza. consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege. marturie mincinoasa. 31/1990. Constituirea societatilor comerciale. nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. fals. Conform art. inselaciune. dare sau luare de mita. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. 6 din Legea nr. in afara de cazul cand legea prevede altfel. delapidare. 31/1990. fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. abuz de incredere. unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun. societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. Conform art. In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni.

In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice. contractul de societate isi mentine valabilitatea. La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor. Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. fam.). Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. sunt incapabile. Pentru valabilitate. 105 si 129 C. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. la incheierea unui contract de societate.in societate un titlu de proprietate. in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune. care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului. dol sau violenta. Art. O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. b)Capacitatea partilor. persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. prin ocrotitorul sau legal. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat. civ. 6 alin. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. 955-959 C. 5 . Astfel. Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului. pentru incheierea contractului de societate . conform legii. Conform Legii nr. in conditiile art. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane. Astfel. in conditiile dreptului comun. dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati. 2 din Legea nr.

deci actele constitutive sunt necesare. De cealalta parte. licit si moral. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor. statutul reprezinta un alt act de vointa.c)Obiectul contractului. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare. prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor. In sensul dreptului comun. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea. deoarece ele au rol si continut diferite. Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale. 6 . Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral. care pot fi in numerar. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. Astfel. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului. in caz contrar societatea este civila. obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate. Statutul societatii comerciale Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. executarea de lucrari ori prestarea de servicii. prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. d)Cauza contractului. Obiectul contractului trebuie sa fie determinat. In sensul limbajului curent al societatilor comerciale. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial. notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului.

FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese. Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale. tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte. intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii. datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema. In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate. avand caracter contractual. fie sub forma celor sub semnatura privata. prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne. putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere. Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem. in urma consultarilor ce au loc intre ei. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil.Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala. actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice. nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente. intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati. va trebui ales un alt nume si o alta emblema. Statutul societatii. 7 . se impune aceasta verificare. In dreptul francez.

locul si data nasterii.forma. in cazul in care sunt persoane fizice.G.Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii. 7 din O. sediul si nationalitatea persoanei juridice. iar daca asociatii sunt persoane juridice. domiciliul si cetatenia asociatilor. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv. in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O.partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi . .obiectul de activitate al societatii.capitalul social subscris si cel varsat. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . respectiv denumirea. . denumirea. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane. persoane fizice sau juridice. Pentru societatile in nume colectiv. in numerar sau in natura. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal. 3 din Legea nr. 31/1990. se va incheia numai statutul societatii. nr. emblema societatii. existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor.U. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. . valoarea aportului in natura si modul evaluarii. nr. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : . . sediul. precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. . reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica.numele de familie. sau administratorii neasociati.asociatii care reprezinta si administreaza societatea. agentiiilor.G. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau . in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei. 8 . In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare. Potrivit art. iar societatea pe actiuni.U. Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. prenumele. separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati. si daca este cazul.

daca se are in vedere o alta infiintare . dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate.durata pentru care se constituie societatea . Art. 34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial. redactat in 6 exemplare. deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul. In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare. de catre Oficiul Registrului Comertului. precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului. Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. se va prezenta notarului public in vederea autentificarii. In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv. . Actul de constituire. Indiferent de forma societatii comerciale.sucursalele. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii .modul de dizolvare si de lichidare a societatii. si din oficiu. Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii. Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica. parafele si sigiliile. Societatea are de intocmit si stampilele.. persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv. precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. desi se face din oficiu. 34 din Legea nr. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului. atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea. agentiile. la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema. Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv. Conform art. De asemenea. . se suporta pe cheltuiala societatii. 9 .

judecatorul delegat. in afara de cazul in care societatea. nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre aporturile 10 . motivat. oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii. e) f) lipseste autorizarea asociatilor legala si administrativa capitalul de constituire subscris a si societatii. d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii. asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor. actul constitutiv nu prevede denumirea. iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. cererea de inmatriculare. sediul societatii. dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv. dupa ce. prin incheiere. ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. (6) b) toti fondatorii au fost. Daca. incapabili. le-a preluat asupra sa. totusi. care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire. Fondatorii. varsat. reprezentantii si alte persoane. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal. in afara de cazul in care acesta prevede altfel. 5. potrivit legii. raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii. in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. alin. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. social Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare. i-a pus in intarziere. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent. din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie. in situatiile prevazute la art. prin notificare sau scrisoare recomandata. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii. dupa ce a dobandit personalitate juridica. obiectul sau de activitate. la data constituirii societatii. va respinge. c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice.

31/1990. Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. . h) nu s-a respectat numarul minim de asociati.“Drept comercial roman” 2) Legea nr. BIBLIOGRAFIE : 1) Capenaru Stanciu D. prevazut de lege. republicata in Monitorul Oficial 1066/2004 3) Minea Mircea Stefan – “Constituirea societatilor comerciale” 11 . subscris si varsat. Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii. privind societatile comerciale.g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful