CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Cuprins :  Introducere  Actele constitutive ale societatii comerciale  Formalitati necesare constituirii societatii comerciale  Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale 2 .

In cazul societatii pe actiuni. 32/1997. legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic. 31/1990. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. 31/1990. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). de asemenea. in esenta. denumit act constitutiv. reguli generale privind constituirea societatilor comerciale. In acest caz se va intocmi numai statutul. acestea pot fi denumite act constitutiv. sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri. iar societatea pe actiuni. 5 din Legea nr. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv. o persoana juridica. societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. Contractul de societate Pentru a fi incheiat valabil. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor. 3 . manifestata in conditiile legii. Societatea comerciala este.INTRODUCERE Legea nr. contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii. cuprinde in titlul II. un contract si.

Conform art. Nu pot incheia contractul de societate.Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga. este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice. in afara de cazul cand legea prevede altfel. Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata. fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. spre deosebire de alte contracte. fals. dare sau luare de mita. 31/1990. nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. capacitatea de a contracta. unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun. 31/1990. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune . In contractul de societate. Conform legii. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. potrivit legii. marturie mincinoasa. persoanele care. un obiect determinat si o cauza licita. inselaciune. precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege. In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni. daca se aduce 4 . delapidare. persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. individualizarea nu se poate realiza. Conform art. Constituirea societatilor comerciale. in baza Legii nr. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii. a) Consimtamantul partilor. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula. abuz de incredere. 6 din Legea nr. Cu privire la bunurile comune ale sotilor. 35 Codul familiei. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice. uz de fals. Conform legii. acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social. sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. societatea comerciala va avea cel putin doi asociati.

Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Conform Legii nr. contractul de societate isi mentine valabilitatea. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care. Art. b)Capacitatea partilor. Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati. 6 alin. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. Astfel. care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate. dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati.in societate un titlu de proprietate. la incheierea unui contract de societate. consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica.). 955-959 C. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice. Pentru valabilitate. 5 . in conditiile dreptului comun. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat. Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare. 2 din Legea nr. fam. In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. prin ocrotitorul sau legal. in conditiile art. asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului. O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. conform legii. Astfel. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune. Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. pentru incheierea contractului de societate . in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. civ. Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului. 105 si 129 C. sunt incapabile. dol sau violenta. La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor.

obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. Obiectul contractului trebuie sa fie determinat. care pot fi in numerar. prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial. statutul reprezinta un alt act de vointa. executarea de lucrari ori prestarea de servicii. prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor. In sensul limbajului curent al societatilor comerciale. d)Cauza contractului. determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral. Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate. Astfel. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare. deci actele constitutive sunt necesare. notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). 6 . in caz contrar societatea este civila. De cealalta parte. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea. obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. In sensul dreptului comun. Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic.c)Obiectul contractului. deoarece ele au rol si continut diferite. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului. Statutul societatii comerciale Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. licit si moral.

putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. avand caracter contractual. va trebui ales un alt nume si o alta emblema. Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese. se impune aceasta verificare. Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale. 7 . tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte. ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil. actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice. trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere. Statutul societatii.Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala. In dreptul francez. intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii. In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate. nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente. datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne. fie sub forma celor sub semnatura privata. intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati. in urma consultarilor ce au loc intre ei. ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem.

puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . in numerar sau in natura. precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. locul si data nasterii. existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor. . nr.forma. agentiiilor. domiciliul si cetatenia asociatilor. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. 31/1990. emblema societatii. sediul. Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. 3 din Legea nr. .U. in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O.obiectul de activitate al societatii.numele de familie. in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei. iar societatea pe actiuni. persoane fizice sau juridice. sau administratorii neasociati. reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica.asociatii care reprezinta si administreaza societatea. si daca este cazul. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : . 7 din O. In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane. nr. in cazul in care sunt persoane fizice. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau . 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. 8 . respectiv denumirea.G.capitalul social subscris si cel varsat.Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii.G. . Potrivit art. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. sediul si nationalitatea persoanei juridice. se va incheia numai statutul societatii. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare. separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati. .U. . Pentru societatile in nume colectiv. prenumele. denumirea. iar daca asociatii sunt persoane juridice. valoarea aportului in natura si modul evaluarii.partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi .

. redactat in 6 exemplare. Indiferent de forma societatii comerciale.sucursalele.durata pentru care se constituie societatea . Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii. De asemenea. Societatea are de intocmit si stampilele. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului. se suporta pe cheltuiala societatii. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii . Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv. Actul de constituire. daca se are in vedere o alta infiintare . desi se face din oficiu. parafele si sigiliile. atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea. Conform art. In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare. precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. Art. se va prezenta notarului public in vederea autentificarii. Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv. de catre Oficiul Registrului Comertului. Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica. dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate. . reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului. 34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial. . deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul.modul de dizolvare si de lichidare a societatii. agentiile. la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema. 34 din Legea nr. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. si din oficiu. 9 . In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv.

varsat. 5. motivat. actul constitutiv nu prevede denumirea. le-a preluat asupra sa. in afara de cazul in care societatea. alin. dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv. raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii. dupa ce a dobandit personalitate juridica. asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor. (6) b) toti fondatorii au fost. Daca. in afara de cazul in care acesta prevede altfel. iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal. totusi. obiectul sau de activitate. social Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare. prin notificare sau scrisoare recomandata. incapabili. c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice. Fondatorii. e) f) lipseste autorizarea asociatilor legala si administrativa capitalul de constituire subscris a si societatii. reprezentantii si alte persoane.CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii. va respinge. d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii. potrivit legii. sediul societatii. ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. i-a pus in intarziere. nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre aporturile 10 . dupa ce. inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent. prin incheiere. cererea de inmatriculare. in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire. judecatorul delegat. in situatiile prevazute la art. la data constituirii societatii. oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.

subscris si varsat. prevazut de lege. privind societatile comerciale. Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.“Drept comercial roman” 2) Legea nr. 31/1990. republicata in Monitorul Oficial 1066/2004 3) Minea Mircea Stefan – “Constituirea societatilor comerciale” 11 . Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii. BIBLIOGRAFIE : 1) Capenaru Stanciu D. h) nu s-a respectat numarul minim de asociati.g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful