CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Cuprins :  Introducere  Actele constitutive ale societatii comerciale  Formalitati necesare constituirii societatii comerciale  Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale 2 .

ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor. 32/1997. In acest caz se va intocmi numai statutul. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii. iar societatea pe actiuni. In cazul societatii pe actiuni. in esenta. de asemenea. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. un contract si.INTRODUCERE Legea nr. denumit act constitutiv. legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). reguli generale privind constituirea societatilor comerciale. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. 31/1990. 5 din Legea nr. acestea pot fi denumite act constitutiv. sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. 3 . Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv. Societatea comerciala este. manifestata in conditiile legii. Contractul de societate Pentru a fi incheiat valabil. 31/1990. cuprinde in titlul II. societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. o persoana juridica. modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri.

in afara de cazul cand legea prevede altfel. Conform legii. delapidare. 35 Codul familiei. In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni. 31/1990. societatea comerciala va avea cel putin doi asociati. In contractul de societate. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social. fals. Cu privire la bunurile comune ale sotilor. Conform legii. Conform art. dare sau luare de mita. persoanele care. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii. uz de fals. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula. capacitatea de a contracta. Conform art. sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune . a) Consimtamantul partilor. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. 31/1990. consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun. precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege. daca se aduce 4 . Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. marturie mincinoasa. individualizarea nu se poate realiza. nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. inselaciune. Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata. societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. un obiect determinat si o cauza licita. este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice. potrivit legii. in baza Legii nr. abuz de incredere. Nu pot incheia contractul de societate. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice. spre deosebire de alte contracte.Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga. 6 din Legea nr. Constituirea societatilor comerciale. de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice.

6 alin. b)Capacitatea partilor. conform legii. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. prin ocrotitorul sau legal. in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. sunt incapabile. care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. 955-959 C. asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului. Pentru valabilitate. Conform Legii nr. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate. Astfel. consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare. persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare. contractul de societate isi mentine valabilitatea. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune. Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului. O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor.). in conditiile dreptului comun. fam. pentru incheierea contractului de societate . In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice. dol sau violenta. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. 5 . Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. 2 din Legea nr. civ. 105 si 129 C. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care. dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati. Astfel. in conditiile art. la incheierea unui contract de societate. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat.in societate un titlu de proprietate. Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. Art.

in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). deci actele constitutive sunt necesare. deoarece ele au rol si continut diferite. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor. in caz contrar societatea este civila. notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. licit si moral. Astfel. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului. Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor. executarea de lucrari ori prestarea de servicii. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. care pot fi in numerar. determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea. De cealalta parte. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare. obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. d)Cauza contractului. In sensul limbajului curent al societatilor comerciale. Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral. Obiectul contractului trebuie sa fie determinat. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial. 6 . statutul reprezinta un alt act de vointa. prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale. prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia.c)Obiectul contractului. In sensul dreptului comun. Statutul societatii comerciale Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate.

Statutul societatii. 7 . avand caracter contractual. FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese. nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente. prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne. ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil. In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate. in urma consultarilor ce au loc intre ei. intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii. fie sub forma celor sub semnatura privata. intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati. datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema. trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. va trebui ales un alt nume si o alta emblema. putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem. tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte.Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala. In dreptul francez. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere. actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice. Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. se impune aceasta verificare. Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale.

G. 7 din O. . in cazul in care sunt persoane fizice. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau . locul si data nasterii. sau administratorii neasociati.U. agentiiilor. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. in numerar sau in natura.G.capitalul social subscris si cel varsat. valoarea aportului in natura si modul evaluarii.asociatii care reprezinta si administreaza societatea. .obiectul de activitate al societatii.U. denumirea. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.forma. In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane. in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei.numele de familie. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : . existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor. reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica. persoane fizice sau juridice. in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O. 8 . sediul si nationalitatea persoanei juridice. . emblema societatii. nr. nr. Pentru societatile in nume colectiv. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal. . .partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi . separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati. iar daca asociatii sunt persoane juridice. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv. prenumele. 3 din Legea nr. 31/1990. sediul. domiciliul si cetatenia asociatilor.Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii. Potrivit art. precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. iar societatea pe actiuni. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . se va incheia numai statutul societatii. respectiv denumirea. si daca este cazul.

34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial. Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica. persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii. deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul. la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema. In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv.durata pentru care se constituie societatea . desi se face din oficiu. Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii. precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului. Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv. atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea. De asemenea. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului. Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. agentiile. reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. se va prezenta notarului public in vederea autentificarii.modul de dizolvare si de lichidare a societatii. . 34 din Legea nr. . redactat in 6 exemplare.sucursalele. Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv. dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate. Art. parafele si sigiliile. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii . de catre Oficiul Registrului Comertului. si din oficiu. In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare. precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. 9 . Indiferent de forma societatii comerciale. Actul de constituire. Conform art.. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. Societatea are de intocmit si stampilele. se suporta pe cheltuiala societatii. daca se are in vedere o alta infiintare .

inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent. la data constituirii societatii. prin notificare sau scrisoare recomandata. alin.CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii. cererea de inmatriculare. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii. judecatorul delegat. nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre aporturile 10 . asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor. dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv. 5. i-a pus in intarziere. varsat. reprezentantii si alte persoane. dupa ce a dobandit personalitate juridica. sediul societatii. e) f) lipseste autorizarea asociatilor legala si administrativa capitalul de constituire subscris a si societatii. in situatiile prevazute la art. din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie. in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. in afara de cazul in care societatea. prin incheiere. ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal. potrivit legii. motivat. c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice. Fondatorii. oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii. va respinge. in afara de cazul in care acesta prevede altfel. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. dupa ce. (6) b) toti fondatorii au fost. social Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare. iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii. incapabili. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor. Daca. le-a preluat asupra sa. care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire. totusi. actul constitutiv nu prevede denumirea. obiectul sau de activitate.

BIBLIOGRAFIE : 1) Capenaru Stanciu D.“Drept comercial roman” 2) Legea nr. . prevazut de lege. republicata in Monitorul Oficial 1066/2004 3) Minea Mircea Stefan – “Constituirea societatilor comerciale” 11 . Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. privind societatile comerciale. 31/1990. h) nu s-a respectat numarul minim de asociati.g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim. Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii. subscris si varsat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful