Sunteți pe pagina 1din 28

IDEI ILUMINISTE N IGANIADA

F r exagerare, iganiada este poemul iluminismului romnesc i n acela i timp al celui european cu toate contradic iile i utopiile sale lucid demitizate. (Dumitru Popovici)

ILUMINISMUL
Curent cultural i ideologic ap rut n Fran a n secolul al XVIII- lea, care promoveaz ra iunea i tiin a, avnd ca scop emanciparea popoarelor prin cultur . Crea ia iluminist major este Enciclopedia Francez , elaborat de Diderot i D Alembert (1751-1772), sinteza gndirii iluministe i progresiste. Mi care de tip burghez, iluminismul are un caracter antifeudal, anticlerical i antimonarhic Filozofia Luminilor concentreaza in doua cuvinte cheie (lumina semnifica ratiunea si filozofia pune accent pe idealul uman) noul demers al spiritului uman.

Ilumini tii
Analizeaz realitatea sub toate aspectele ei: inegalit i sociale, privilegii, intoleran , putere monarhic i papal . Regndesc i propun modificarea ei:postuleaz egalitatea natural a oamenilor i deschid o lupt f i sistemului de privilegii feudale i ideii monarhice de drept divin. Reprezentan i: n Fran a: Montesquieu, Diderot, Voltaire; n Anglia: Defoe, Swift; n Germania: Lessing, Goethe;

,,Omul Luminilor - Filozoful


Are ncredere n puterea ra iunii Respinge prejudec ile i compromisul Nu accept argumentul tradi iei i al autorit ii Contest credin ele populare i supersti iile Pune n circula ie descoperirile tiin ei i tehnicii Are voca ie didactic i folose te o retoric persuasiv

Este sensibil, imaginativ i adaptat vremii

FILOZOFUL e definit n Enciclopedia Francez prin maxima lui Teren iu :,,Nimic din ceea ce este omenesc nu-i este str in.

Ilumini tii din

rile romne

ntemeiaz coli romne ti Traduc manuale Creeaz limbajul tiin ific Transform vechea istoriografie n tiint istoric Combat teoriile str ine privind etnogeneza romnilor ntreprind c l torii de studiu i de cunoa tere a civiliza iei apusene Au preocup ri filantropice, ridicnd spitale, azile, coli

coala Ardelean
Ca i alte fenomene cultural-ideologice, nu a aparut dintr-o dat ca o mi care de idei, ci reflect o ntreag perioad istoric :procesul de formare a burgheziei i a na iunii romne, n condi iile deosebite ale Reprezentnd una din Transilvaniei de la sf. sec. formele istorice concrete ale XVIII i nceputul sec. XIX Precursorul colii Ardelene este considerat episcopul Inocen iu Micu-Klein Corifeii colii Ardelene: Samuil Micu Gheorghe incai Petru Maior Ioan Budai Deleanu

ascensiunii burgheziei romne ti, coala Ardelean are un caracter national iluminist.

coala Ardelean
A ndeplinit un rol progresist prin natura i con inutul problemelor abordate: lupta pentru drepturi politice, culturale i nationale, pentru dezvoltarea con tiin ei na ionale, critica institu iilor i claselor dominatoare, condamnarea sistemului feudal de asuprire, eforturi pentru r spndirea tiin ei de carte n masele largi, de combatere a dogmelor, de ntemeiere a unei culturi progresiste n limba romn , elabornd lucr ri lingvistice, istorice i beletristice

I. Budai- Deleanu se deta eaz ntre reprezentan ii Scolii Ardelene, fiind cel mai apropiat de spiritul iluminist european , ,,om cu des vr ire occidental prin cultur i romn prin spirit (George C linescu) Exilndu-se la Lemberg din 1787,lupta sa pentru na iunea romn se mut pentru tot restul vie ii n aria scrisului, crezul sau fiind exprimat de unul dintre eroii s i, Draghici: S hie ara ct de s rac / Dulce-i cnd poate cineva zice :/ Asta-i ara mea, eu-s d aice.

Tr s turi iluministe n epopee Egalitatea oamenilor Iluminarea prin cultur Dezbateri democratice asupra formei de guvernare Caracterul antifeudal Critica obscurantismului Caracterul na ional

Dezbateri democratice asupra formei de guvernare


Cntul X, str. 33 -34 Baroreu, unul din delega i, S sli cu mult -nv tur Ca s -arate celor aduna i, Din istorie i din Scriptur , Cum c st pnia monarhic Este dintru toate mai harnic .

Unul este-adev rul - el zis Un Dumnezieu, un suflet, un soare

Dezbaterile i discursurile reflect n mod evident spiritul iluminist.Se ntrec n discu ii trei oratori: Baroreu, Slobozan i Janal u de la Ro ava. Baroreu sus ine monarhia si denigreaz republica. Monarhul este privit ca ,,un parinte luminat. Exemplele oratorului sunt din domeniul religios i din istorie. Pledoaria lui Baroreu se deschide printr-o subtil analogie ntre natur i societate.

Strofa 36

,,Cum trupul omenesc un cap are, Care poart i pov uie te Toate celelalte m dulare, A a noi voind n lep e te A tocmire-o dreapt st pnire, Un cap s-a ez m de temelie;

Monarhul trebuie s fie ap r torul legii, garantul fericirii supu ilor s i. Monarhul luminat la care se refer personajul i poate g si corespondent n seria monarhilor reformatori din epoc : Frederic al II-lea al Prusiei, Iosif al II-lea al Austriei, Ecaterina a II-a a Rusiei

Strofa 38 Unde unul trebile direge Toate merg n bun rnduial ; Voia lui pentru to i este lege, La to i e porunc a lui clipeal , Toate ornduielile f cute Se duc n sfr it lesne i iute.
n argumentele promonarhice , ca i n cele antirepublicane, Baroreu utilizeaz o serie dintre opiniile lui Hobbes (Leviathan sau materia, forma i puterea unui stat eclesiastic i civil),subliniate i prin comentariile lui Mitru Perea din subsolul paginii: ,,dreptatea mergea dup t rie, c ci cel mai tare f cea ce-i pl cea i nime nu putea s -l conteneasc , nefiind nc legile.

Strofa 49 Republica-i arin pustie: Care cum vine roada-i culege, Cel puternic r pe te-n t rie, C nu-l contene te nici o lege; A a venitul de ob te piere ntre mai multe r pace ghiere. Motivnd eficien a monarhiei, Ion Budai Deleanu aduce n dezbatere teoria aristocratic potrivit c reia poporul este lipsit de m sur si l sat s abuzeze de libertate , o folose te mpotriva intereselor sale: ,, n scurt, la m car ce republic / Tu n-afli lini te-adev rat , / Toate s str mut , s -nduplec ,/Nu e lege statornic ,-a ezat ;/ Nici poate fi, c porunci-s multe/ i pu ini care vor s le-asculte.

Strofa 79 Slobozan atuncia de-alt parte, Cu dovezi i voroav -niu it Vru s-arete din minte i carte C nu-i domnie mai fericit Dect o republec -a ezat . Iac t -v zicerea lui toat :

Argumentele lui Slobozan se ntemeiaz pe ra iune i istorie:,,din minte i carte.Monarhul nu este negat dac ar fi omul ,,cel mai bun, ales de mul ime, ,,rege ales, el trebuind s fie i nemuritor pentru ca urma ii s nu-i strice opera.

Strofa 80 Deac -ar fi cu putin s fie Un om preste to i mai n lept, Neviclean i f r de f rie, Cel mai bun la suflet i mai drept, i-acest om cu noi l cuitoriu Ca s fie i nemuritoriu.

Figura monarhului perfect, a monarhiei ca st pnire ideal i apare drept o utopie. Discursul denot o rafinat ironie. Strofa 82 ,,Apoi, fiind el nemuritoriu, Nu m -a , teme de-a lui urm toriu.

Strofa 93 Un om sngur ntru monarhie De-ar avea i capul cel mai mare, De-ar pune slin ct tie, Totu i nu poate el cercetare, Cunoa te, hot r sngur toate Trebile ce s tmpl -n cetate. Din lucrarea lui Montesquieu, Despre spiritul legilor, sunt preluate argumentele invocate de Slobozan.Un om singur nu poate mplini complexitatea cerin elor de conducere a unui stat, fiind nevoit s se nconjoare de sfetnici ,,sub nume de viziri/ De mini tri, de lorzi i pairi. Sunt criticate ambi ia, josnicia, dorin a de mbog ire f r munc i multe alte lipsuri de care a dat dovad aceast clas de-a lungul vremii.

Strofa 107 Nici princip, nici craiu, nici mp rat V sf tuiesc, dar nice sultan, Cu mult mai pu in vod i ban, Strofa 108 Ci-o republec bine-a ezat , Pe temeiuri fire ti, necl tite, Dup -o socotin l murat i lungi filosofice ti ispite, C sngur ast feliu de st pnie Este bun pentru ig nie.

n ncheierea discursului s u, Slobozan atac monarhia cu suita de abuzuri i nedrept i, cu excesele monarhice care duc la despotism. Republica se ntemeiaz pe ideea respect rii legii. Op iunea lui Slobozan este pentru o republic democratic , n care oamenii s fie egali n drepturi, s ocupe func ii dup merit i nu dup criteriul etnic sau social. Este exprimat o aspira ie drag poetului, con inut i n Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae.

Din Cntul X se desprinde ideea rousseauist a egalit ii oamenilor prin lege i aceea a n elepciunii ca rezultat al culturii i civiliza iei, n spirit voltairean.
Strofa 113 ,,n r public -s to i cet enii Fra i i fii a unii maice bune, Ei sunt a rii deob te mo tenii, Legea pre to i asemenea-i pune, i, de-are careva i os bire, E sngur cel cu-mbun t ire. mbuibeze. Strofa 114 Care-i mai vrednic dreg tore te, Ales fiind cu deob te voin , ns nu de porunci volnice te(.) Strofa 115 Dar -n monarhia l udat Toate-s de-mpotriv i pe dos, Cet enii acolo-s to i o gloat , Un norod giosit i tic los Ce-i hot rt numai s erbeze. Pre dreg torii s i s -

Dup discursurile monarhistului i ale republicanului, urmeaz cuvntarea lui Janal u din Ro ava care propune o form excep ional de guvernare

Cntul XI, 57 ,,Deci v sf tuiesc ca st pnia Ce-ave i s-a eza i, ca dintru toate S pune i n frunte monarhia, ns -n hotar foarte strmtate i numa la vreme de trebuin , Cnd s nu fie-alt mntuin .

Strofa 59 ,,ntru-alte, dup legi a ezate Norodul are s st pneasc Prin persoane-alese, delegate, Care n-au alta numa s p zasc Ca legile-odat hot rte, Cu de-am runtul s fie p zite.

Notele de la subsol clarific inten iile lui Janal u: dup modelul republicii romane (Roma antic era un model la care enciclopedi tii au recurs cu predilec ie), el propune a ,,mesteca la democra ie i monarhie, adec dictatura, care este un feliu de monarhie absolut , dar aceasta ,,numa la mprejur ri.Astfel forma de guvernare ,,demo-aristo-monarhiceasc / S fie -a a s se numeasc . Cele trei discursuri se inspir n esen din acelea i izvoare, privite din perspective diferite, eviden iind talentul scriitorului:,,prin ntreaga inut spiritual , Budai-Deleanu apare ca un reflex al mentalit ii franceze din secolul XVIII (), autorul Tiganiadei descinde din fronda filosofic a Enciclopediei.(D. Popovici)

Ideea ilumin rii prin cultur se afl n coresponden cu critica dogmatismului i cu insuflarea caracterului na ional Cntul XI, Strofele 16-17 ,,nve i dogme, care nice-o minte Le cuprinde()/ ns nice-o tiin adevar (.) Tu-nve i pe om ca el s nu vaz Strofa 51 Cnd vede, s nu tie cnd tie, ,,nti dar legi bune i Iar cndu-I de-a crede, s nu creaz , drepte S-izvodim n ig neasca ar , Zicndu-I c mintea-i nebunie. Fe e-apoi s-alegem n lepte, Cunoscu i despre vrtute rar , Ce cu purtare-ntreag , viteaz , S priveasc spre-a legilor paz .

Sub influen a pedagogiei lui Locke, principiul educabilit ii omului i al atotputerniciei educa iei se strecoar ca un laitmotiv n gndirea secolului, comb tnd dogmatismul. I. Budai-Deleanu urm re te dezvoltarea laturilor morale care modeleaz con tiin a omului i-i trezesc sentimentul dragostei de neam, mai ales a acelora care pot conduce un popor asuprit pe drumul emancip rii na ionale.

Caracterul antifeudal
Cntul VI, Strofa 33 ,,Tlh ria, furatul, votria, n elarea, strmba judecat , Ucig rii, vnz ri, tirania, F ria, cam ta cruntat , i pe rnd faptele rele toate, Mai vrtos ce trag spre bog tate.

Strofa 34 Aurul acum st pne te-n lume; Prin acesta cump r eu toate Inimile; cu mici sau mari sume Negu ez tot feliu de p cate: Cela- i vinde patria pe mit Cesta pe ucidere s -nvit

Sunt criticate p turile sociale, ncepnd cu vod (,,Spune i mie rogu-v ce greutate/ Are un Vod ? Eu voi dezvolbi-o./ntiul doarme ca i noi pe spate () Apoi sculndu-se bea i m nnc ..), fe ele boiere ti (,,Toat ziua cu ciubucu-n gur / Pe divan strvesc), craii i mini trii (,,avnd sete/ Deargint, a rzboaie crunte;/ Aurul l comia nes tul / Toate ce-s bune le-ntoarce-n hul ), netrecnd cu vederea nici fe ele biserice ti (,,Papa vinde darurile sfinte/ Pentru g lb na i, iar patriarhul / Din Vizant le cump r -nainte).

Caracterul national
Cntul VII, Strofa 11 ,,Un coif n cap, o sabie n dreapt , Inim - n piept i scutul n stng , Cu vrtute i minte de teapt , Aceste sunt care pot s frng Lan ul robiei tale cumplite, O, neamul mieu! de tot ovilite!... Una dintre solu iile propuse vizeaz lupta deschis , idee precizat de comentatorul Erudi ian:,,Gndul poetului tot, aici nu este altul f r acesta, c pe un neam c zut nu poate s -l ridice alt vrednicie, f r vrtutea o teneasc !

O alt idee drag poetului este refacerea unit ii na ionale. ndemnul lui Dr ghici la unire este subliniat prin comentariul lui Mitru Perea: ,,fi i una i v ine i de mn c de-ar fi neamul ct de mic, dac este unit ntru sine i nu se mp r cheaz , nici un neprieten din afar poate s -l strice i s -l risipeasc ! .O, de-ar n lege neamul mieu ce bun tate este a avea ara sa!... n final, cnd voievodul se retrage, n virtutea unei n elegeri superioare a evenimentelor, Romndor, simbol al poporului, continu lupta, ncheind profetic epopeea: ,,Un mormnt ne-astupe -o rn !/Vrjma ului alta nu r mn .

Concluzii

Opera con ine idei iluministe avansate, expuse fie prin intermediul oratorilor igani i al comentatorilor din subsolul textului, fie direct de c tre poet, toate definind o conceptie radical care valorific ideile enciclopedi tilor francezi i dep esc Iluminismul propriu-zis, mbr cnd caracterul luptei pentru eliberare social i na ional . Critica clerului, a institu iilor feudale, a corup iei, a fanatismului si obscurantismului, fac din epopeea ,, iganiada o oper iluminist de referin .

BIBLIOGRAFIE
G. C linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent, 1941 D. Popovici, Studii literare, IV, 1948 P. Cornea, Studii de literatur romn modern , 1962 Ioana Em. Petrescu, Ion Budai Deleanu i eposul comic, 1974 Ov. Papadima, Ipostaze ale iluminismului romnesc, 1975 M. Vaida, Ion Budai Deleanu, 1977 I. Budai Deleanu interpretat de, 1980 I. Istrate, Barocul literar romnesc, 1982 E. Sorohan, Introducere n opera lui Ion Budai Deleanu, 1984 M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu, DIC IONARUL ESEN IAL AL SCRIITORILOR ROMNI, 2000 I. Pop (coord), DIC IONAR ANALITIC DE OPERE LITERARE ROMNE TI, IV, 2003

S-ar putea să vă placă și