1.ETAPELE DE BAZĂ ÎN APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CHIRURGIEI Cuvântul „chirurgie” înseamnă „acţiune manuală”, „meşteş’ug”.

Însă, acest sens istoric al cuvântului este depăşit. Actual chirurgia este o specialitate medicală înalt profesionistă. Chirurgul trebuie nu numai să opereze, ci şi să cunoască detaliat anatomia, fiziologia, farmacologia şi alte discipline. Chirurgul trebuie să ştie a stabili un diagnostic corect, a elabora tactica de tratament şi să posede la perfecţie tehnica operatorie. Istoria chirurgiei este descrisă destul de amplu în manual, de aceea ne vom opri doar la etapele de bază a acesteia. Primele date despre procedeele chirurgicale întâlnim în antichitate. Diverse manipulaţii chirurgicale se efectuau în Egiptul Antic, India, Babilon, Roma şi Grecia Antică, Bizanţ şi China cu 2-4 milenii înaintea erei noastre. Pe slaid este arătată fresca dintr-un mormânt antic egiptean, ilustrând reducerea luxaţiei humerusului. Mai jos vedeţi un fragment din aşa-numitul papirus al lui Edwin Smith (1600 î.e.n.) – primul manuscris chirurgical în care se descriu 48 cazuri de tratament al plăgilor şi altor leziuni traumatice. Din medicii acestei perioade poate fi remarcat Hippocrate (Grecia Antică, 460-377 î.e.n.), care este numit tatăl artei medicale, Cornelius Celsus (Roma Antică, a.30 î.e.n. – a.37 e.n.) care a creat un tractat de chirurgie, în care pentru prima dată au fost descrise multe operaţii, şi Claudius Galen (129-210), care pentru prima dată a propus aplicarea ligaturei pe vasul sângerând şi a descris semnele clasice ale inflamaţiei. Din medicii medievali cel mai mare aport în dezvoltarea chirurgiei l-au adus Andreas Vesalius (Padova, Italia, 1515-1564), care primul a descris minuţios anatomia umană în cartea sa “De corporis humani fabrica” şi este considerat primul chirurg-anatom, Paracelsus (Elveţia, 1493-1541), care a fost chirurg militar şi a perfecţionat metodele de tratament al plăgilor, Ambroise Pare (Franţa 1517-1590), de asemenea chirurg militar – a propus pensa hemostatică, a elaborat tehnica amputaţiei. În Rusia drept fondator al chirurgiei este considerat N.I.Pirogov (1810-1881), care a perfecţionat tehnica multor intervenţii chirurgicale şi în premiera a elaborat sistemul de acordare a ajutorului chirurgical. CHIRURGIA MOLDOVEI. CLINICILE ŞI CATEDRELE CHIRURGICALE ALE MOLDOVEI Fondatorul chirurgiei moderne în Moldova este considerat profesorul Nicolae Anestiadi (1916-1968), numele căruia îl poartă astăzi Asociaţia chirurgilor din Moldova. El a stat la baza apariţiei chirurgiei toracale, cardiovasculare, abdominale şi anesteziologiei. Catedra de chirurgie generală, cu care începeţi studierea disciplinei la anul 3, a fost creată în acelaşi timp cu organizarea Universităţii de Medicină din Chişinău în a. 1945. Primul Şef de catedră a fost prof. S.Rubaşov (aa.1945-1947). Din 1947 până în 1950 catedra a fost condusă de prof. A.Livov. În continuare catedra de chirurgie generală a fost condusă de aşa chirurgi iluştri, ca C.Ţâbârnă, Gh.Ghidirim, E.Cicala. La anul 4 veţi face cunoştinţă cu patologia chirurgicală acută la catedra de chirurgie nr.1, condusă de acad. Gheorghe Ghidirim. La anii 5 şi 6 veţi continua studierea chirurgiei la catedra de chirurgie nr.2 sub conducerea prof. Vladimir Hotineanu. Pe lângă aceasta, există catedra de chirurgie pediatrică (şef de catedră – membru corespondent al AŞRM Eva Gudumac) şi catedra de chirurgie a facultăţii de perfecţionare a medicilor (şef – prof. Nicolae Gladun). ETAPELE DE INSTRUIRE A CHIRURGULUI ÎN MOLDOVA La catedrele enumerate studenţii primesc cunoştinţe de bază despre patologia chirurgicală. După absolvirea Universităţii şi susţinerea examenelor de Stat, unul dintre care este chirurgia, absolvenţii care doresc să devină chirurgi pot lua rezidenţiatul la chirurgie. După absolvirea rezidenţiatului şi susţinerii examenului de licenţă ei primesc diploma de chirurg. Însă, aici instruirea nu finisează. Există aşa forme de continuare a instruirii, ca secundariatul clinic (specializare profesională), doctoratul (specializarea ştiinţifică), şi cursuri periodice de perfecţionare în chirurgie sau ramuri separate ale acesteia. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A AJUTORULUI CHIRURGICAL POPULAŢIEI MOLDOVEI Acordarea ajutorului chirurgical populaţiei este repartizată în etape şi depinde de urgenţa patologiei. Asistenţa chirurgicală curativă şi consultativă se acordă în policlinici, secţii de chirurgie generale şi specializate din spitalele raionale, municipale şi republicane. Mai detaliat cu sistemul acordării asistenţei chirurgicale veţi face cunoştinţă în cadrul lecţiilor practice la catedra noastră. 2.ANTISEPSIA Antisepsia reprezintă un compartiment important al chirurgiei generale. Antisepsia – este un complex de măsuri orientate spre distrugerea microorganismelor în plagă, focarul patologic şi în organism în general. Remediile antiseptice pot crea condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea infecţiei, sau pot exercita acţiunea dăunătoare asupra microorganismelor. Noţiunea de antisepsie este strâns legată cu asepsia. Asepsia – totalitatea metodelor îndreptate spre prevenirea pătrunderei microbilor în plagă, organismul pacientului, sau cu alte cuvinte – crearea unor condiţii sterile de lucru chirurgical. Istoria antisepsiei este foarte interesantă şi include patru perioade clasice: aşa-numita perioadă empirică, perioada antisepsiei prelisteriene a sec. XIX, antisepsia lui Lister şi antisepsia contemporană. Perioada empirică. Primele metode de antisepsie pot fi găsite în lucrările medicilor antici. Câteva exemple: - chirurgii antici considerau obligatorie înlăturarea corpului străin din plagă; - în legile antice evreice a lui Moisei se interzicea de a atinge plaga cu mâinile; - Hippocrate promova principiul curăţeniei mâinilor medicului, utiliza pentru prelucrarea plăgilor apă curată, vin, spunea despre necesitatea curăţeniei materialului de pansament. Antisepsia sec. XIX. Medicina încă nu cunoştea cauzele supuraţiei plăgilor şi rezultatele tratamentului erau dezastruoase. Letalitatea postoperatorie constituia peste 80% şi era condiţionată, în mare parte, de complicaţiile purulente şi putride postoperatorii. În a. 1847 bazându-se pe experienţa proprie vastă medicul obstetrician-ginecolog ungar Ignaz Semmelweis afirma, că cauza sepsis-ului postpartum – este introducerea

elementului contagios de către mâinile medicului în timpul naşterii. Implementarea în practică a spălării mâinilor cu soluţie 10% de clorură de var de către I.Semmelweis a redus considerabil numărul complicaţiilor. N.I.Pirogov, de asemenea, printre primii a presupus, că infectarea plăgilor este provocată de mâinile chirurgului şi a asistenţilor, precum şi prin intermediul materialului de pansament. Pentru preîntâmpinarea infectării posibile a plăgilor el a utilizat alcool, nitrat de argint, iod. Antisepsia lui J.Lister. Chirurgul britanic Joseph Lister din Edinburgh, bazându-se pe descoperirile lui Louis Pasteur şi analiza cauzelor deceselor bolnavilor după operaţii, a ajuns la concluzia, că cauza complicaţiilor sunt bacteriile. El a elaborat un şir de metode de distrugere a microbilor în aer, pe mâini, în plagă şi pe obiectele ce vin în contact cu plaga. Drept remediu pentru distrugerea microbilor el a ales acidul carbolic. Lister a elaborat un sistem de măsuri orientate spre distrugerea microbilor în plagă şi preîntâmpinarea pătrunderii lor în plagă: pulverizarea acidului carbolic în aerul sălii de operaţii, prelucrarea instrumentelor, materialului de sutură cu soluţie de acid carbolic 2-3%, prelucrarea câmpului operator cu aceeaşi soluţie, utilizarea unui pansament special din 8 straturi de tifon pe plagă, îmbibat cu acid carbolic şi alte substanţe. Aşadar, meritul lui J.Lister constă nu numai în faptul că a utilizat proprietăţile antiseptice ale acidului carbolic, dar şi a elaborat un sistem complex de combatere a infecţiei. Esenţa metodei sale Lister a raportat-o la Congresul chirurgilor în Dublin, 1867 şi a descris-o într-un articol în revista „Lancet”. Din aceste considerente anume Lister a intrat în istoria chirurgiei drept fondatorul antisepsiei. În rezultatul implementării pe larg a metodei lui Lister în Europa letalitatea postoperatorie a scăzut de 10 ori. Antisepsia chirurgicală modernă este strâns legată de asepsie şi este unită cu aceasta într-un sistem unic. Antisepsia este divizată în tipuri în dependenţă de natura metodelor utilizate. Antisepsia poate fi: mecanică, fizică, chimică, biologică şi combinată. Vom studia fiecare tip în parte. ANTISEPSIA MECANICĂ Antisepsia mecanică – este înlăturarea mecanică a microorganismelor din plagă. În practică din plagă mecanic se înlătură corpurile străine, ţesuturile neviabile şi necrotice, cheagurile sangvine infectate, exudatul purulent, care reprezintă un mediu ideal pentru înmulţirea bacteriilor. În aceste scopuri se utilizează un şir de procedee: (1) Toaleta plăgii se efectuează practic la fiecare pansament şi într-un fel puţin modificat – la acordarea primului ajutor medical în caz de plagă. În timpul pansamentului se înlătură materialul de pansament îmbibat cu secret, se prelucrează pielea în jurul plăgii, cu pensa şi tampon de tifon se înlătură exudatul purulent, cheagurile infectate, ţesuturile necrotice libere. Respectarea acestor simple măsuri permite lichidarea a aprox. 80% de microbi din plagă sau din jurul acesteia. (2) Următorul şi cel mai important procedeu al antisepsiei mecanice etse prelucrarea chirurgicală primară a plăgii, care trebuie să fie efectuată nu mai târziu de 12 ore după lezare. Conform opiniilor moderne, prelucrarea chirurgicală primară a plăgii se efectuează nu atât pentru „sterilizarea cu cuţitul”, cât pentru diminuarea în plagă a ţesuturilor neviabile, care sunt un mediu nutritiv favorabil pentru microfloră. Tehnica operaţiei constă în incizia plăgii, recesurilor (buzunarelor) acesteia, excizia marginilor, pereţilor şi fundului plăgii în limitele ţesuturilor sănătoase, se înlătură toate ţesuturile lezate, infestate, îmbibate cu sânge. (3) Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii se efectuează în cazurile, când în plagă deja s-a dezvoltat infecţia. Esenţa ei constă în disecţia recesurilor, în care se acumulează puroi şi detrit necrotic, şi înlăturarea ţesuturilor neviabile. (4) Alte operaţii şi manipulaţii. Unele intervenţii chirurgicale se atribuie la măsurile antiseptice. Acestea sunt, în primul rând, deschiderea colecţiilor purulente: abceselor şi flegmoanelor. „Vezi puroi – evacuează-l” – este principiul de bază al chirurgiei purulente. Până când nu a fost efectuată incizia şi evacuat puroiul din plagă, nici antibioticele, nici antisepticele nu vor ajuta la vindecarea maladiei. În unele cazuri poate fi eficientă doar puncţia focarului (în caz de sinusită maxilară sau pleurezie purulentă – acumulare de lichid în cavitatea pleurală). În caz de focare purulente situate în profunzime se efectuează puncţia sub controlul ultrasonografiei (ecoghidată) sau TC. ANTISEPSIA FIZICĂ Antisepsia fizică – este distrugerea microorganismelor prin intermediul metodelor fizice. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie: (1) Material de pansament higroscopic. Introducerea în plagă a materialului de pansament higroscopic măreşte considerabil volumul exudatului evacuat. De obicei se utilizează tifonul, din care se confecţionează tampoane şi meşe de diferite dimensiuni. Se mai utilizează şi vată higroscopică. (2) Soluţii hipertonice. Pentru ameliorarea drenării din plagă se utilizează soluţiile hipertonice – presiunea osmotică a cărora este mai mare decât a plasmei sângelui. Cel mai frecvent se utilizează soluţia de clorură de sodiu 10%, care în practică aşa şi este numită – „soluţie hipertonică.” La îmbibarea meşelor cu soluţie hipertonică din contul diferenţei de presiune osmotică drenarea exudatului din plagă se intensifică. (3) Drenarea este o metodă foarte importantă de antisepsie fizică în tratamentul tuturor tipurilor de plăgi, precum şi după operaţiile pe cavităţile organismului. Se deosebesc trei tipuri de drenare a plăgii: pasivă, activă şi lavaj continuu. Pentru drenarea pasivă a plăgii se folosesc fâşii de cauciuc şi tuburi. Pe dren de obicei se fac câteva orificii laterale. Puroiul din plagă se drenează pasiv, de aceea drenul trebuie să fie plasat în colţul de jos al plăgii. În caz de drenare activă tubul de drenare, care iese din plagă, este unit la aspirator electric sau la un dispozitiv special, care creează presiune negativă. Drenarea activă este posibilă doar în caz de ermetism complet al plăgii, când aceasta este închisă pe tot parcursul de suturi cutanate. Drenarea cu lavaj continuu – printr-un tub în focar se introduce soluţia de antiseptic, iar prin alt tub – soluţia se evacuează. Astfel, se efectuează lavajul continuu al focarului patologic. Un moment important este ca în plagă să nu fie retenţie de lichid: volumul lichidului evacuat trebuie să fie egal volumului introdus.

(4) Sorbenţii. În ultimul timp frecvent se utilizează metoda de absorbţie în tratamentul plăgilor: în plagă se introduc substanţe, care absorb toxinele. De obicei acestea reprezintă substanţe sub formă de pulbere ce conţin carbon. (5) Metode suplimentare de antisepsie fizică. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie tratamentul deschis al plăgilor. Are loc uscarea acesteia, ceea ce creează condiţii nefavorabile pentru înmulţirea bacteriilor. Metoda de obicei este utilizată în caz de arsuri. Pacientul, sau partea afectată a corpului se plasează într-un izolator special cu mediu aerian abacterian. Utilajul pentru tratament în mediul abacterian este constituit din compresor şi ventilator pentru suflarea aerului, filtru bacterian şi cameră cu mediu steril, în care se plasează pacientul sau partea afectată a corpului. În rezultat se formează o crustă, sub care are loc curăţarea şi vindecarea plăgilor. Pe lângă aceasta, către antisepsia fizică se atribuie prelucrarea plăgii cu jet de lichid. Jetul de lichid sub presiune înaltă înlătură corpurile străine, puroiul şi microorganismele. În acest scop prelucrarea plăgii se efectuează cu ajutorul jetului pulsatil de lichid (antiseptice sau soluţie izotonică de clorură de natriu) prin intermediul unui dispozitiv special. Aplicarea ultrasunetului provoacă efectul de cavitaţie – acţiunea undelor de frecvenţă înaltă, care exercită acţiune distrugătoare asupra microorganismelor. Aplicarea laserului cu energie înaltă (chirurgical) conduce la vaporizarea structurilor tisulare. Se creează un efect de înlăturare rapidă unimomentană a ţesuturilor necrotico-purulente şi de sterilizare a suprafeţei plăgii. După o asemenea prelucrare plaga devine sterilă, acoperită de crustă combustională, după detaşarea căreia plaga se vindecă fără supurare. Aplicarea razelor UV. Acţiunea bactericidă a radiaţiei UV se utilizează pentru distrugerea microbilor pe suprafaţa plăgii. Se iradiază regiunea plăgilor superficiale şi a ulcerelor trofice de diversă etiologie. ANTISEPSIA CHIMICĂ Antisepsia chimică – este o metodă de combatere a infecţiei în plagă, în baza căruia se află utilizarea substanţelor chimice, care exercită acţiune bactericidă şi bacteriostatică. Aplicarea lor poate fi locală sau sistemică. Există multiple antiseptice chimice, care sunt divizate în grupuri: haloizi, săruri ale metalelor grele, alcooluri, aldehide, fenoli, coloranţi, acizi, baze, oxidanţi, detergenţi, derivaţi nitrofuranici, derivaţi ai 8oxichinolonei, derivaţi ai hinoxalinei, derivaţi ai nitromidazolului, sulfanilamide, antiseptice de origine vegetală. I. Grupul haloizilor: 1. Cloramin: se utilizează pentru lavajul plăgilor purulente sol. 1-2%, pentru dezinfecţia mâinilor – sol. 0,5%, pentru dezinfecţia încăperilor – sol. 2%; 2. Soluţie alcoolică de iod 5-10%; 3. Preparate de iod: iodonat sol. 1%, iodopiron sol. 1%. II. Săruri ale metalelor grele: 1. Nitrat de argint soluţie apoasă 0,1-0,03% pentru lavajul plăgilor purulente şi vezicii urinare; soluţii de 12% şi unguente se utilizează pentru arderea granulaţiilor, în tratamentul fistulelor; 2. Sublimat (diclorură mercurică) – toxină puternică. Soluţie diluată 1:1000 sau 1:2000 se utilizează pentru prelucrarea instrumentelor, mănuşilor; 3. Sărurile de argint: colargol şi protargol. III. Alcooluri: Alcool etilic – sol. 70% şi 96%, pentru prelucrarea marginilor plăgii, prelucrarea mâinilor chirurgului şi câmpului operator. IV. Aldehide: 1. Formaldehidă; 2. Lizoform – sol. săpunoasă 1-3% de formaldehidă pentru dezinfecţia mâinilor, încăperilor; 3. Cidex – sol. 2% de glutaraldehidă. Se utilizează pentru sterilizarea cateterelor, endoscoapelor, tuburilor, instrumentelor. V. Fenoli: 1. Acid carbolic; 2. Ihtiol, aplicat sub formă de unguent. VI. Coloranţi: 1. Albastru de metilen sol. alcoolică 1-3%; 2. Verde de briliant; 3. Rivanol. VII. Acizi: 1. Acid boric – sub formă de praf, sub formă de sol. 4% pentru lavajul plăgilor. Eficient îndeosebi în caz de infecţie piocianică (Ps.aeroginosa); 2. Acid formic – se utilizează pentru prepararea pervomur-ului (pentru prelucrarea mâinilor chirurgului). VIII. Baze: Amoniac (clorură de amoniu) – preparat antiseptic pentru uz extern. Anterior sol. 0,5% se utiliza pe larg pentru prelucrarea mâinilor chirurgului. IX. Oxidanţi: 1. Sol. de peroxid de hidrogen, la contact cu plaga Н2О2 se descompune cu eliberarea О2, se formează spumă abundentă. Acţiunea antiseptică a Н2О2 se explică atât prin acţiunea oxidantă puternică, cât şi prin curăţarea mecanică a plăgii de puroi şi corpuri străine; 2. Perhidrol, conţine aprox. 30% de peroxid de hidrogen, se utilizează pentru prepararea pervomurului; 3. Permanganat de kaliu – se utilizează pentru lavajul plăgilor – sol. 0,1%. Oxidanţii sunt eficienţi îndeosebi în infecţiile anaerobe şi putride. Х. Detergenţi:

încăperilor etc.reacţii alergice. Se manifestă prin erupţii cutanate.acţiune toxică asupra organelor interne – altă complicaţie tipică. Enteroseptol. funcţia ficatului şi rinichilor. Aminoglicozide: canamicină. kefzol. Este necesară combinarea căilor de administrare (aplicarea locală şi sistemică). Se utilizează în infecţiile tractului urinar. gentamicină. Furacilină – se utilizează pentru prelucrarea plăgilor. Derivaţi nitrofuranici: 1. . Furadonin. până la dezvoltarea şocului anafilactic. Eficient faţă de protozoare. (2) Fermenţii proteolitici: nu distrug microorganismele direct. intră în componenţa unguentelor şi prafurilor pentru uz extern. dar neplăcută. XII. tripsină. eritromicină. bacteroizi şi anaerobi. . spasm bronşic. Antiseptice de origine vegetală: Clorofilipt (amestec de clorofile). . sulfadimezin. trihopol) – remediu chimioterapeutic cu spectru larg de acţiune. Grupul cefalosporinelor: ceporin. Derivaţi ai hinoxalinei: Dioxidină – remediu antiseptic pentru uz extern: sol apoasă 0. 3. Trebuie de efectuat proba de sensibilitate individuală la antibiotice. rifampicină. Există următoarele grupuri de bază ale antibioticelor. 3. intestopan – antiseptici chimice. Grupul tetraciclinelor: tetraciclina. bicilina. Rifamicine: rifamicină. bacteriofagii şi serurile curative. care cauzează ineficienţa antibioticoterapiei. pentru a evita adaptarea microflorei la antibiotice. Finisând relatarea despre antisepsia chimică. (1) În ultimele decenii antibioticele s-au răspândit pe larg în tratamentul infecţiei purulente. Derivaţi ai nitromidazolului: Metronidazol (metrogil. Rokkal – sol. Mai frecvent se afectează auzul. De asemenea. Derivaţi ai 8-oxichinolonei: Nitroxalin (5-NOC) – uroantiseptic. este mai caracteristică la administrarea enterală a medicamentelor. Este obligatorie determinarea sensibilităţii microflorei din plagă la antibiotice. sub formă de comprimate. ХI. dereglări respiratorii. de obicei. 2. precum şi (2) utilizarea metodelor şi măsurilor ce majorează capacitatea organismului de a se opune infecţiei. Apariţia reacţiilor alergice este motivată prin fapt – că preparatele sunt de origine biologică. plăgilor. Complicaţiile de bază a terapiei cu antibiotice sunt următoarele: . apoasă 5%. La necesitatea tratamentului îndelungat cu antibiotice. Macrolide: lincomicină. care se înlătură cu alcool. . La antisepticele biologice cu acţiune directă se atribuie antibioticele. 7. La aplicarea pe mâini se formează o peliculă. 7. ketacef. Aceste preparate pot fi utilizate sub formă de praf – chimotripsină. instrumentelor. biseptol – remedii chimioterapeutice cu efect bacteriostatic. utilizarea cărora este indicată în tratamentul maladiilor purulent-inflamatorii: 1. alcoolică 0. fibrină. 2. Se utilizează pentru suprimarea deverselor focare de infecţie. ANTISEPSIA BIOLOGICĂ Esenţa antisepsiei biologice constă în (1) utilizarea preparatelor de origine biologică. claforan. 3.). oxitetraciclina. Vorbind despre antiseptice se înţeleg preparatele utilizate pentru sterilizarea obiectelor biologice (prelucrarea mâinilor chirurgului. 5. care acţionează nemijlocit asupra microorganismelor. cavităţilor purulente etc. 4. Se utilizează pentru prelucrarea mâinilor chirurgului – sol. fermenţii proteolitici. XVI. 3. lavajul cavităţilor. utilizate în infecţiile intestinale. Poate fi utilizat şi intravenos. Cu scopul intensificării acţiunii antibacteriale trebuie de combinat antibiotice cu spectru diferit de acţiune. acestea trebuie să fie schimbate la fiecare 5-7 zile. în practică frecvent separate. Clorhexidină bigluconat. trebuie să ne oprim aparte la două noţiuni. Dezinfectantele – remedii utilizate pentru dezinfectarea instrumentelor chirurgicale. sau introduse în componenţa materialului de pansament – fermenţi imobilizaţi. XIV. 6. Principiile de bază ale antibioticoterapiei sunt: 1. Penicilinele semisintetice: oxacilina. însă curăţă rapid plaga de ţesuturi neviabile. Complicaţiile antibioticoterapiei. furazolidon – uroantiseptice.5%. Pe lângă aceasta mai exercită acţiune antiinflamatorie şi antiedematoasă. 5. drenurilor. mucoaselor. ampicilina.1-1% se utilizează pentru lavajul cavităţilor purulente. XIII. calendula – de obicei. Asocierea cu alte substanţe antiseptice. De asemenea. Sulfanilamide: Streptocid. se utilizează în calitate de remediu antiseptic pentru uz extern pentru lavajul plăgilor superficiale. Cerigel – se utilizează pentru prelucrarea mâinilor chirurgului. apoasă 10% şi 1%. precum şi la administrarea îndelungată a antibioticelor în doze mari.formarea bacteriilor rezistente către antibiotice – complicaţie invizibilă.disbacterioză – mai frecvent este întâlnită la copii. XV. prelucrarea pielii. chimopsină. Grupul penicilinei: benzilpenicilina. 6. pentru prelucrarea cavităţii peritoneale în peritonite – sol. 2. ftalazol.1. 4. puroi. Furagin – preparat pentru administrare intravenoasă. baliz (primit din saharomicete). 2. în componenţa unguenţilor – iruxol. Antibioticoterapia trebuie să fie administrată conform unor indicaţii stricte.

care vin în contact cu plaga (infecţie prin contact). Preîntâmpinarea pătrunderii microbilor în plagă – asepsia. . drenaje. (2) Vaccine şi anatoxine: conţin o doză minimă de microorganisme sau toxine ale acestora şi. sala de anestezie. care se găseşte în interiorul organismului sau pe tegumentele lui (piele. dar întrebările antisepsiei au fost date pe planul 2. În activitatea chirurgicală este necesară respectarea legii fundamentale a asepsiei. În zona sterilă 1 – sunt incluse încăperile cu cele mai stricte cerinţe: sălile de operaţie şi camera de sterilizare (în cazul când lipseşte secţia de sterilizare centrală). Există următoarele metode de curăţenie în sala de operaţie. Т-activin. La sfârşitul zilei de muncă în aerul sălii de operaţie. Cu acelaşi scop se utilizează gama-globulina antistafilococică. Exogenă. Exsudatul şi puroiul din plagă sau cavităţi se colectează cu aspiratorul într-un vas închis. că una din cauzele supuraţiei este infecţia prin aer şi picături. Se utilizează local pentru tratamentul plăgilor şi cavităţilor purulente.). Endogenă se consideră infecţia. În timpul lucrului se respectă curăţenia. streptococic. de pe obiectele care rămân în plagă (suturi. Într-un timp apropiat după implimentarea în practica chirurgicală a metodei antiseptice de tratament al plăgilor s-au depistat unele neajunsuri şi au fost începute lucrări pentru elaborarea unor noi metode de combatere a microbilor piogeni. Există bacteriofagi stafilococic. Aici se atribuie iradierea UV şi laser a sângelui. Aceşti savanţi au pus baza asepsiei. 3. Pentru respectarea asepsiei în timpul operaţiilor în blocul operator trebuie respectată devizarea în zone a încăperilor. antitetanic şi antigangrenos. 2. piocianic. de pansamente creşte brusc numărul bacteriilor şi se depistează forme patogene de microbi. stimulează elaborarea propriilor anticorpi către bacterii anumite (anatoxină tetanică. care nimereşte în plagă din mediul care înconjoară bolnavul: din aer (infecţia prin aer) cu picături de salivă şi de alte lichide (infecţia prin picături). la temperaturi înalte a materialului de pansament şi instrumentariului. Se utilizează parenteral. care direct sunt legate de sala de operaţie. Se utilizează ser antistafilococic. În sala de operaţie trebuie să se găsească numai utilajul necesar pentru executarea operaţiei. (4) Seruri curative: preparate ce conţin anticorpi către germenii de bază a infecţiei chirurgicale. Curăţenia sălii de operaţie după fiecare operaţie. interferon. În 1890 la congresul X internaţional al chirurgilor în Berlin au fost relatate principalele principii ale asepsiei la tratatmentul plăgilor. Curăţenia zilnică după finisarea operaţiilor obişnuite sau urgente. Acest fapt nu este întâmplător. Compararea microflorei din plagă în caz de supuraţie după operaţie aseptică cu microflora din aerul sălii de operaţie confirmă. Infecţia endogenă poate pătrunde în plagă direct sau prin vase (pe cale limfogenă sau hematogenă). Cu cât mai puţin utilaj se află în sala de operaţie. care conţin viruşi. În zona 3 – zona regimului limitat – o alcătuiesc încăperile pentru pregătirea şi păstrarea sângelui. sala de pregătire preoperatorie. a asistentei medicale şefă şi camera pentru lengerie murdară şi deşeuri. etc. 3. că infecţia prin aer şi picături joacă un rol important în evoluţia complicaţiilor postoperatorii. se consideră infecţia. deoarece atât asepsia cât şi antisepsia sunt menite să lupte cu factorul microbian şi sunt frecvent bazate pe aceleaş metode de acţiune asupra celulei microbiene. Profilaxia infecţiei prin aer şi picătură. . (1) Imunostimulatoare: timolină. laboratorul pentru analize urgente. de contact şi prin implantare. anatoxine şi diverse metode fizice. tubul degestiv. asistenţe medicale. 1. căile respiratorii etc. Distrugerea factorului microbian ce a pătruns în plagă sau ţesuturile organismului – antisepsie. aşa numite infecţii prin implantare. În timpul când se operează este interzis accesul în sala de operaţie.Schimmelbuch minuţios au elaborat metoda de sterilizare cu vapori. În istoria chirurgiei paralel au fost elaborate 2 căi de luptă cu infecţia chirurgicală: 1. cu atât mai uşor se asigură curaţenia.stimulează sau modulează imunitatea nespecifică. Pentru aceasta este necesar de a cunoaşte bine sursele prin care bacteriile pot nimeri în plagă. Există metode de antisepsie biologică care acţionează prin stimularea propriei imunităţi şi rezistenţei la infecţii a pacientului: imunostimulatoare. pentru imunizarea pasivă a pacienţilor. compresele şi tampoanele de tifon îmbibate cu sânge sau secreţie din plagă se aruncă în ligheane speciale.(3) Bacteriofagi: preparate. vaccine. În zona 4 – zona regimului spitalicesc obişnuit – include încăperile în care intrarea nu este legată cu trecerea prin camera de dezinfecţie sanitară: biroul şefului blocului de operaţie. Sunt 2 de astfel de surse: exogenă şi endogenă. la administrarea în organism. pentru păstrarea aparatajului mobil pentru deservirea sălilor de operaţie. Curăţenia în sala de operaţie se face cu prudenţă pe cale umedă. care poate fi formulată astfel: totul ce contactează cu plaga trebuie să fie steril. 2. capabili să se reproducă în celulele bacteriene şi să provoace moartea acestora.Asepsia. (3) Metodele fizice stimulează rezistenţa nespecifică a organismului. biroul chirurgilor. Chirurgul neamţ Ernst Bergman (1836 – 1907) şi discipolul său C. În ultimul timp s-a constatat.). proteic şi combinat. adică se folosesc aceiaşi factori antiseptici. Curăţenia curentă în timpul operaţiei: infirmiera strânge tampoanele şi compresele întâmplător căzute pe podea şi şterge podeaua murdară de sînge sau exudat. În zona 2 – a regimului strict se referă încăperile. Profilaxia infecţiei prin aer în secţiile de chirurgie depinde de organizarea muncii în ele şi de măsurile îndreptate la micşorarea infectării aerului cu microbi şi nimicirea lor. de pe obiectele. anatoxină stafilococică).

apoi timp de 2-3 min.Curăţenia generală a sălii de operaţie. Spălarea mâinilor cu apă în acest caz nu se recomandă.). etc. cu soluţie C-4 sau pervomur într-un lighean emailat. Metodica: soluţie proaspătă şi caldă de amoniac de 0. pentru a strînge praful depus peste noapte. Este imposibil de a obţine o sterilitate absolută a mîinilor pe tot parcursul operaţiei. Această metodă nu a căpătat o largă întrebuinţare din cauza siguranţei insuficiente. pervazurile) se şterg cu o cârpă umedă. inofensivitatea pentru piele. care se face conform unui plan într-o zi când nu se fac operaţii. Dezinfectarea se realizează prin cufundarea simplă în soluţie de antiseptic prin care trec unde ultrasonore. şi în sfârşit se spală antebraţul. Pentru dezinfectarea rapidă a mîinilor se utilizează băi ultrasonore în care dezinfectarea mâinilor se face timp de 1 minută. mesele. Înainte de dezinfectarea mâinilor cu pervomur. Cu o compresă sterilă se spală mâinile în consecutivitatea descrisă mai sus timp de 3 minute. 4. apoi timp de 3 minute în altul. Dimineaţa înainte de a începe lucrul. Această metodă se numeşte prealabilă. spaţiile interdegitale şi loja unghială. distrugerea bacteriilor rămase pe mâini. Apoi mâinile se dezinfectează timp de 1 min. La sfârşit încă o dată se spală loja unghială. Spasocucoţki-Kocerghin. În afară de aceasta dezinfectarea aerului din sala de operaţie şi pansamante se face cu lămpi ultraviolete bactericide. se dezinfectează cu un tampon de vată muiat în soluţie alcoolică de 0. Chirurgul şi asistenţii trebuie să–şi pregătească mâinile pentru operaţie. Astfel de băi se utilizează şi pentru sterilizarea instrumentelor. pentru că aceasta înrăutăţeşte procesul tăbăcirii. . Metodele Fiurbringher şi Alfeld au doar o importtanţă istorică. îndepărtarea de pe suprafaţa pielii mâinilor a murdăriei şi a bacteriilor. Temperatura aerului din sala de operaţie trebuie să fie între 22 – 25 0C la o umeditate de 50% şi cu o ventilaţie ce asigură schimbul aerului de 3-4 ori pe oră. tăbăcirea pielii pentru a închide canalele glandelor sebacee şi sudoripare. care se acumulează în canalele excretoare ale glandelor sebacee şi sudoripare. Metodele clasice de dezinfectare a mâinilor chirurgului sunt: Fiurbringher. Metoda se bazează pe dezolvarea cu soluţie de amoniac a grăsimilor de pe suprafaţa şi din porii pielii şi îndepărtarea împreună cu soluţia a bacteriilor. traume). Dezinfectarea mâinilor cu novosept Mâinile se dezinfectează cu o soluţie apoasă de 3% de novosept timp de 2-3 minute cu o compresă. La început cu ajutorul unei perii şi a săpunului se spală palma. Apoi se spală suprafaţa regiunii metacarpiene dorsale şi ventrale mai întâi la mâna stângă şi apoi la cea dreaptă. scopul căreia constă în îngustarea porilor pielii şi cimentarea bacteriilor în ei în timpul operaţiei. În legătură cu aceasta toate metodele de dezinfectare a mâinilor prevăd în mod obligatoriu tăbăcirea pielii. Mulţi chirurgi badijonează lojile unghiale cu tinctură de iod. 2. Dezinfectarea mâinilor cu biggluconat de clorhexidină (Hibitan) Mâinile se spală cu săpun şi se şterg cu o compresă sterilă. mâinile se spală cu apă şi săpun (fără perie – timp de 1 min. de exemplu a mâinii stângi. În legătură cu aceasta este necesar de a izola pielea mâinilor de plaga operatorie cu mănuşi. Dezinfectarea mâinilor este deficilă în legătură cu imposibilitatea utilizării în acest scop a temperaturii înalte şi a soluţiilor de antiseptice concentrate. rodolon.. mai întâi într-un lighean. Pregătirea mâinilor pentru operaţie trebuie să prevadă: 1. se şterg cu o compresă sterilă şi se îmbracă mănuşile sterile. Însă metoda tăbăcirii se recomandă în lipsa apei calde sau mănuşilor sterile. 5. Dezinfectarea mâinilor cu preparate aniogene şi catiogene sintetice Se utilizează detergenţii sterilim. Temperatura joasă poate provoca răcirea bolnavilor şi crea condiţii pentru dezvoltarea complicaţiilor. La metoda de spălare a mâinilor bazată numai pe tăbăcirea pielii se referă dezinfectarea mâinilor timp de 10 minute cu alcool de 960. Temperatura mai înaltă provoacă transpiraţie. suprafeţele orizontale(duşumeaua. Se şterg mâinele cu o compresă sterilă şi se dezinfectează cu antiseptice în aceiaşi succesiune. Pregătirea câmpului operator 4. O mare importanţă are îngrijirea mâinilor şi prevenirea infectării lor (leziuni. apoi partea dorsală a fiecărui deget. În cazul când se foloseşte epuratorul de aer staţionar se asigură schimbul aerului curăţit de 40 de ori întro oră. Se şterg cu o compresă sterilă. Metoda Spasocucoţki – Kocerghin.5% de clorhexidină. În cazul utilizării accestei metode nu este necesar de a spăla în prealabil cu apă întrebuinţând peria şi săpunul. La fel se dezinfectează degetele mâinii drepte. După aceasta mâinile se şterg cu un prosop steril sau compresă şi timp de 5 minute se dezinfectează cu alcool de 960. Profilaxia infecţiei prin contact. O altă metodă de dezinfectare a mâinilor este utilizarea pervomurului sau C-4 (amestec de apă oxigenată şi acid formic şi bigluconat de clorhexidină (hibitan). Alfeld. 3. Este deficilă dezinfectarea mîinilor de microbi.5% se toarnă în două ligheane sterile. infectând astfel tegumentele cu bacterii din glandele sudoripare. o dată pe săptămână. Este importantă succesiunea în dezinfectarea anumitor părţi ale mâinilor. în foliculii piloşi.

fiindcă cea mai ridicată temperatură în aparat (1000C) nu distruge bacteriile sporulate. Deci. agrafe metalice. de aceea ele se fierb separat timp de 3 minute fără adăugarea hidrocarbonatului de sodiu şi se ţin în alcool de 90 0 nu mai puţin de 2-3 ore. a doua – după izolarea câmpului de operaţie cu lengerie sterilă. practica clinică demonstrează. Pentru aceasta este nevoie de o temperatură nu mai mică de 1200C. însămânţarea de pe materialul de pansament şi albituri sau utilizarea testelor bacteriologice. În prezent instrumentele se pot steriliza cu aer uscat în termostate – electrosterilizatoare. etc.La dezinfectarea câmpului operator se utilizează cu succes metoda Grossich-Filoncicov – badijonarea cu soluţie alcoolică de iod 5%. Controlul sterilităţii Controlul sterilităţii materialului în autoclave se efectuează prin metode directe şi indirecte. O altă metodă este termometria. Sterilizarea cu vapori fluizi este nesigură. vicril. că cele mai perfecte metode de anestezie generală pot fi însoţite de dezvoltarea unor . tetanosul. fizici. care mor la o anumită temperatură. apoi pe 5 min în Sol. În Occident pe larg se utilizează material de sutură montat pe ace atraumatice (dexon. mecanici) asupra formaţiunilor sistemului nervos periferic. c) reacţia slabă a ţesuturilor organismului la firul de capron. Sterilizarea instrumentelor Instrumentele necesare pentru operaţie se sterilizează prin fierbere în soluţie de 2% de hidrocarbonat de sodiu sau în apă timp de 20 – 30 minute din momentul când a început fierberea. Prima badijonare se efectuează înainte de aplicarea pe câmpul operator a lengeriei sterile. Eprubetele se introduc în interiorul casoletei. Acest test se efectuează o dată la 10 zile. Sterilizarea se face în sterilizatoare metalice cu plasă şi cu un capac. etilon. care se închide ermetic. de aceea se recomandă de a lega firul de capron în trei noduri. iar la finisarea sterilizării sunt îndreptate la laborator. În acest mod primim informaţie despre temperatura maximală. În Occident pe larg se utilizează dezinfectarea câmpului operator cu soluţie de hibiscrub. surgilon. tampoanele. În calitate de material de sutură se întrebuinţează larg mătasea. lavsanul. Sterilizarea materialului de pansament şi lenjeriei. etc. 4.). în al doilea rând. Avantajele capronului sunt: a) simplitatea pregătirii. Lipsa de creştere a microbilor confirmă sterilitatea materialului. tiouree (1800C). Instrumentele de tăiere şi de înţepare în cazul fierberii îndelungate se tocesc. Pentru efectuarea testelor bacteriologice sunt utilizate eprubete cu culturi de microorganisme nepatogene sporulate. În fiecare casoletă se instalează câte 1-2 termometre. firele de capron. Topirea prafului şi transformarea lui într-o masă compactă. de cianură de mercur (1:1000). Metodele indirecte – sunt utilizate permanent la fiecare sterilizare. că temperatura în casoletă a fost egală sau mai înaltă de cât ceea de topire a substanţei de control. infectează ţesuturile. în al doilea se utilizează vapori sub presiunea ridicată cu temperatură mai mare de 130 0C. biosin.A N E S T E Z I A L O C A L Ă Anestezia locală este dispariţia reversibilă a sensibilităţii (în primul rând a celei dureroase) într-un anumit sector provocată de acţiunea diferitor factori (chimici. Metoda directă – bacteriologică. Cateterile uretrale şi cistoscoapele sterilizate prin fierbere sau în autoclave cu vapori se strică. Inainte de întrebuinţare instrumentul sau cateterul se dezinfectează cu alcool. antipirina (1100C). hibitan şi betadină. din care cauză există pericolul deznodării nodului. Dar această metodă nu a căpătat o întrebuinţare largă. Pentru aceasta se folosesc substanţe cu un anumit punct de topire acidul benzoic (120 0C). resorbcina (1190C). Există de asemenea metoda de sterilizare în sterilizatoare speciale cu gaze. vata). Profilaxia infecţiei prin implantare Sterilizarea materialului de sutură este necesară din două puncte de vedere: în primul rând. b) rezistenţă înaltă. iar cele contaminate cu microbi sporulaţi anaerobi se sterilizează prin fierbere fracţionară timp de 2 ore. confecţionarea firelor este legată de posibilitatea unei infectări considerabile. iar neajunsul acestei metode este faptul că nu ştim în decurs de cât timp a fost menţinută această temperatură. etc. Pentru controlul regimului de sterilizare în sterilizatoare sub presiune. trebuie fierte timp de 45 minute. Aceste substanţe se păstrează în fiole. de aceea ele se sterilizează timp de 10 min mai întîi în alcool (fără a cufunda ocularul). polisorb. sunt utilizate substanţe cu o temperatură de topire mai înaltă: acid ascorbic (187-1920C). o parte considerabilă de suturi rămân în adâncul plăgii şi microbii care sau păstrat în ele. În prezent majoritatea intervenţiilor chirurgicale se efectuează cu anestezie generală. Neajunsul constă în elasticitatea mărită a firelor. Există 2 tipuri de aparate pentru sterilizare: în primul rînd se utilizează vapori fluizi cu temperatura de 1000C. demonstrează faptul. vicril rapid. Materialul de pansament se sterilizează în sterilizator sub acţiunea temperaturii înalte. care se sterilizează prin fierbere timp de 20 minute. antraxul. În casoletă se introduc câte 1-2 fiole. ti-cron. iodul tăbăceşte pielea şi pătrunzând în adâncul pliurilor şi porilor. o dezinfectează. Tot materialul de pansament trebuie supus sterilizării (tifonul. care se sterilizează cu raze γ la uzine. La noi se utilizează pe larg firele de capron. a treia – înainte de suturarea pielei şi a patra – după aplicarea suturilor la piele. Totodată. Instrumentele infectate cu microbi patogeni. pilocarpini hidrocloridi (2000C).

herniotomie. că novocaina. Autorii lucrărilor experimentale consideră.25 – 0. ambulatorii e necesar de efectuat cu anestezie locală. care se manifestă prin modificări reversibile atât funcţionale. Ca atât mai mult e necesar de menţionat. Anestezia regională poate fi obţinută ca rezultat al contactului substanţei anestezice cu terminaţiile nervoase superficiale (superficială. mai ales când merge vorba de o operaţie de volum mic. 3. că anestezicele pătrund în celula nervoasă în formă de anioni fără sarcină electrică ce se descompune în ea formând cationi şi astfel provoacă blocajul celular. Chirurgia mică a mucoasei nazale şi a cavităţii bucale. sau a administrării endoneurale a soluţiei de anestezic şi de asemenea ca rezultat al întreruperii căilor aferente nemijlocit în măduva spinării – anestezie spinală. că clar că merge vorba de operaţiile ce pot fi efectuate cu anestezie locală. 5. Alţi autori presupun. cistoscopia). care nu sunt însoţite de dificultăţi tehnice vădite (apendectomie. că anestezia generală nu poate fi utilizată la oricare intervenţie chirurgicală. bolnavilor cu maladii a sistemului respirator şi cardiovascular.Anrep în anul 1880 a descoperit cocaina şi a demonstrat acţiunea preparatului asupra terminaţiilor nervoase. că fenomenul anesteziei locale este un proces dinamic complicat. Unele intervenţii în oftalmologie. lidocaină 5%. a operaţiilor pentru înlăturarea tumorilor superficiale de dimensiuni mici şi de asemenea a operaţiilor. Hiperlabilitatea (sporită) neuro – psihică a pacientului. În caz de operaţii urgente pentru hemoragii acute. ce suprimă activitatea şi conductibilitatea nervilor. Unele cercetări experimentale. 2. Istoria dezvoltării metodei de anestezie locală începe cu anul 1853. Sunt cunoscute următoarele feluri de anestezie locală: regională. Hipersensibilitatea individuală a bolnavului la soluţia de anestezic. Anstezia prin infiltrare Pot fi utilizate soluţii de novocaină 0. atunci când efectuarea anesteziei generale are mare risc. 3. . Cercetările experimentale din ultimii ani au permis un studiu mai profund al mecanismului de acţiune al anesteziei locale la nivel biofizic. Acestor întrebări este dedicată această prelegere. Operaţiile mici. biochimic şi molecular. când e necesară efectuarea hemostazei. E necesar de evidenţiat. În nerv se dezvoltă un proces reversibil de blocare parabiotică ce împiedică transmiterea impulsurilor. pacienţilor cu vârsta înaintată.). Necesitatea efectuării investigaţiilor endoscopice (bronhoscopia. gastroduodenoscopia. Anestezia locală efectuată la un nivel înalt permite chirurgului de a efectua şi operaţii mai complicate. de contact) sau prin administrarea anestezicului în ţesuturile unde sunt terminaţiile sensibile a nervilor periferici. că substanţele pentru anestezie locală se dizolvă în lipidele celulei nervoase sau fibrei nervoase şi provoacă blocajul lor.C. E necesar ca chirurgul să cunoască diverse metode de efectuare a anesteziei locale. Anestezia de conducere poate fi obţinută ca rezultat al acţiunii substanţei anestezice asupra nervului magistral. 4. Felurile anesteziei locale Anestezia poate fi obţinută pe cale de blocare periferică a analizatorilor de durere sau prin întreruperea sau blocajul căilor nervoase între porţiunile periferice şi centrale.. Concepţia contemporană despre mecanismul de acţiune a remediilor anestetice locale. provoacă dereglarea sintezei structurilor macroergice fosforizate şi de asemenea a fermenţilor de respiraţie în ea. dicaină 3% Tehnica efectuării acestei anestezii constă în administrarea soluţiei de anestetic pe mucoasă. etc.complicaţii destul de grave.5%. Tehnica diverselor metode de anestezie locală Anestezia de contact (superficială) Indicaţiile anesteziei de contact sunt: 1. sovcaina şi dicaina acţionând asupra celulei nervoase suprimă activitatea dehidrazelor. Conform concepţiei savantului Vedenschi N. dereglând activitatea reflectorie a analizatorilor. cu toate că nu se exclude şi elementul anesteziei de conducere. La anestezia regională se referă şi anestezia ce apare ca rezultat al administrării intravenoase şi intraosoase. Indicaţiile şi contraindicaţiile anesteziei locale Anestezia locală este indicată bolnavilor istoviţi. Principiul anesteziei de conducere stă la baza diverselor blocaje regionale. După acest principiu substanţele pentru anestezie locală acţionează asupra recepţionării conductorilor nervoşi şi a centrelor măduvei spinării. confirmă faptul. ce se manifestă prin acţiunea substanţei anestezice asupra periferiei arcului neuro – reflector şi de conducere – la care anestezia se produce într-o anumită zonă sub acţiunea asupra nervului magistral responsabil de această zonă. când Wood a propus metoda de introducere a medicamentelor în organism cu ajutorul acului. etc. Pentru efectuarea anesteziei de contact pot fi utilizate soluţiile de cocain 1-4%. Anestezia locală a început să fie întrebuinţată mai frecvent după ce profesorul rus V. mecanismul apariţiei. substanţele anestezice locale acţionează asupra stării funcţionale a nervului modificând excitabilitatea şi conductibilitatea lui. 2. slăbiţi. Este contraindicată copiilor până la 10 ani.25 – 0. Când chirurgul presupune greutăţi tehnice în timpul operaţiei. sau pe calea infiltrării perineurale a ţesuturilor. Tehnica acestei anestezii constă în injectarea regiunii operatorii cu soluţie anestezică şi ca rezultat poate fi obţinut contactul substanţei anestezice cu terminaţiunile nervoase sensibile. Contraindicaţiile: 1.5% sau de lidocaină 0. Unii savanţi consideră. La alegerea metodei de anestezie e necesar să reţinem următoarea idee: „Anestezia nu trebuie să fie mai periculoasă decât operaţia însuşi”. cât şi structurale a substratului nervos sub acţiunea remediilor farmacologice. Indicaţiile pentru efectuarea anesteziei prin infiltrare sunt necesitatea îndeplinirii biopsiilor diagnostice.

dozarea corectă a soluţiei de anestezic. sovcaină 1% . Profilaxia acestor complicaţii constă în efectuarea probelor alergice la soluţia de anestetic (studiul anamnezei alergologice). care blochează rădăcinile nervilor rahidieni. tahicardie. E necesar de remarcat şi unele neajunsuri ale anesteziei regionale intravenoase: are o perioadă scurtă de anestezie. ginecologice. Ca exemplu poate servi – anestezia degetului Oberst . slăbiciune.Lucaşevici şi anestezia paravertebrală.8 ml.: La excitarea sistemului nervos central – intravenos se administrează barbiturate (Hexenal. etc. Ca substanţe anestezice pot fi utilizate soluţiile de novocaină şi lidocaină (0. uneori dereglări de respiraţie. mezaton. Complicaţiile generale: sunt cauzate de acţiunea soluţiei anestezice asupra organismului bolnavului.V.25 – 0. anestezie de plex (a plexurilor nervoase).Soluţia de anestezic poate fi administrată intradermal până la formarea „cojii de lămâie”.5% şi lidocaina 0. dezvoltarea parezei în rezultatul comprimării nervului de către soluţia anestetică sau leziunea nervului cu ajutorul acului. Anestezia subarahnoidiană (rahianestezia – este asigurată prin introducerea în spaţiul subarahnoidian (în lichidul cefalorahidian – 20-25 ml) a substanţelor anestezice. În prealabil pe falanga bazală.5 – 1%). . COMPLICAŢIILE ANESTEZIEI LOCALE Se împart în două grupe: locale şi generale. Metoda este utilizată pentru operaţii la degete în caz de panariţiu. hipotonie. Indicaţii: operaţii urologice. În mare măsură au fost elucidate de şcoala profesorului A. 4. dereglări pronunţate de respiraţie. realizată prin introducerea anestezicilor pe calea hiatului coccigian. Anestezia caudală (pe cale sacrală) – este o formă de anestezie extradurală. Complicaţiile generale se pot manifesta într-o formă uşoară. lipotemiei. În caz de dereglări grave de respiraţie se efectuează respiraţie artificială. traumarea ţesuturilor moi la aplicarea garoului în timpul efectuării anesteziei locale intravenoase sau intraosoase. Complicaţiile generale destul de frecvent apar din cauza comiterii erorilor tehnice la efectuarea anesteziei locale la utilizarea garoului (intravenoasă şi metoda intraosoasă). tiopental natriu).5 – 1% şi lidocaina 0. seduxen.4-0. convulsiilor. 2.Vişnevschi. infiltrare – incizie. Deci procedura se efectuează în consecutivitatea următoare: infiltrarea ţesuturilor cu novocaină – incizia. soluţie de glucoză 40%. deci prin infiltrarea ţesuturilor cu soluţie de anestezic. Complicaţiile locale se dezvoltă în zona de administrare a soluţiei anestezice: 1. În calitate de anestetic pentru anestezia intravenoasă pot fi utilizate novocaina 0. În cazul anesteziei tronculare soluţia de anestezic e necesar de administrat conform topografiei nervului responsabil de această regiune. Anestezia de conducere – se poate efectua prin administrarea soluţiei anestezice nemijlocit în apropierea trunchiului nervos în diverse locuri de trecere: din locul de ieşire din măduva spinării până la periferie. După disecarea stratului superficial e necesar de introdus novocaina în următorul strat mai adânc. Anestezia prin infiltrare „Vişnevschi” constă în administrarea pe straturi a novocainei. de exemple regiunea plexului brahial în cazul operaţiilor la mână. dereglări severe de respiraţie până la apnoe. bradicardiei. 3. 3. Anestezia peridurală (epidurală. 2. Forma gravă se manifestă prin: scăderea bruscă a tensiunii arteriale. În dependenţă de localizarea locului de întrerupere a sensibilităţii dureroase sunt 5 feluri de anestezie prin conducere: tronculară. care pot fi administrate perineural sau endoneural. Blocajele de nervi periferici Aceste procedee produc inhibiţia conducerii nervoase la nivelul trunchiurilor nervoase periferice. leziunea peretelui vascular cu formarea hematomului. vomelor. 1. etc. Forma medie se caracterizează prin excitabilitatea motorică a bolnavului. Forma uşoară se manifestă prin vertijuri. Efectul total al anesteziei are loc peste 10 – 15 minute de la injectarea anestezicului în ţesuturi. medulară şi peridurală (epidurală). plăgi ale degetelor.5 – 1%. Se utilizează aceiaşi anestetici ca şi în cea epidurală. iar pentru cea intraosoasă – novocaina 0. dilatarea pupilelor. Anestezia regională intravenoasă şi cea intraosoasă pot fi utilizate la intervenţiile chirurgicale la membre.5%. efedrină. Anestezia plexurilor nervoase se efectuează prin administrarea soluţiei de anestezic în regiunea plexului. apariţia aritmiei. paloarea tegumentelor. anestezia ganglionilor nervoşi (paravertebrală). Anestezia de conducere Oberst – Lucaşevici – prin introducerea novocainei de 1 – 2% pe ambele părţi laterale la baza degetului. apariţia halucinaţiilor. tromboza venei în locul puncţiei şi de asemenea poate avea loc o reacţie toxică la înlăturarea rapidă a garoului de pe membru. Se utilizează lidocaina 2% 2 ml. în caz de stop cardiac – masajul cordului cu întregul complex de reanimare. Dezvoltarea acestor complicaţii este cauzată de supradozarea soluţiei de anestezic şi mai rar de incompatibilitatea anestezicului pentru organismul bolnavului. greţuri. când repede se înlătură garoul de pe membru după efectuarea intervenţiei chirurgicale(substanţa anestezică pătrunde repede în circuitul sangvin şi provoacă reacţia la el a organismului bolnavului). În caz de scădere a TA intravenos se administrează CaCl2. Tratamentul. poliglucină. extradurală) este realizată prin introducerea anestezicilor în spaţiul epidural al coloanei vertebrale.0. novocaina 5% 2 ml. apariţie de sudoare rece. medie şi gravă.

Operaţiile programate se pot îndepliniîn orice timp la dorinţa bolnavului. Pentru a preveni complicaţiile operatorii sunt necesare următoarele: de a stabili cu precizie diagnosticul maladiei. Dacă se prevede un pericol pentru viaţa bolnavului în viitorul apropiat – perioada preoperatorie este de o mai lungă durată. Orice operaţie chiar efectuată excelent nu poate avea succes. se dereglează integritatea pielei. că şocul postoperator. de a determina indicaţiile şi contraindicaţiile către operaţie. 8. tromboflebitei pelviene şi a altor procese inflamatorii. Operaţiile urgente se îndeplinesc peste un interval mic de timp de la internarea bolnavului în staţionar. bolnavul îl petrece de la internare în staţionarul chirurgical pînă la momentul intervenţiei chirurgicale. Acest interval de timp este divers în dependenţă de caracterul procesului patologic. care este necesar pentru precizarea diagnosticului şi pentru pregătirea minimală a pacientului către intervenţia chirurgicală. de a depista complicaţiile maladiei şi afectarea concomitentă a diferitor organe şi sisteme prin stabilirea gradului dereglărilor funcţiilor acestora. Perioada preoperatorie Perioada preoperatorie – este intervalul pe care.25%. 6. fără o pregătire preoperatorie a pacientului. Sunt cunoscute următoarele tipuri de operaţii chirurgicale: Operaţiile curative. Operaţiile imediate se îndeplinesc pe indicaţiivitale. că operaţia este o traumă. în 3. Blocajul intrapelvian (procedeul SCOLNICOV) – în fosa ileo-pectinee în spaţiul paranefral se introduce bilateral câte 100 ml novocaină 0. spaţiul paranefral se introduce 60-120 ml de novocaină 0. care se folosesc cel mai des şi depind de sarcinile ce stau în faţă chirurgului. Blocajul retromamar – în spaţiul retromamar se introduce 70 – 100 ml novocaină 0. 5. Blocajul cordonului spermatic (procedeul LORIN-EPSHTEIN) – în regiunea inelului inghinal extern pe traiectul cordonului spermatic se introduce 50-100 ml novocaină 0. Operaţia chirurgicală reprezintă o intervenţie curativ-diagnostică ce se efectuează prin acţiunea traumatică asupra organelor şi ţesuturilor bolnavului.25%. pancreatită acută. Blocajul lombar (paranefral) – în unghiul format de coasta XII şi muşchiul erector al trunchiului. ileusul dinamic. Este eficient în colică renală. În dependenţă de faptul cum este înlăturat procesul patologic – de o dată sau treptat deosebim operaţii efectuate într-un timp.25%. 2. mucoaselor şi altor ţesuturi ale organismului. Majoritatea operaţiilor chirurgicale sunt sângeroase. fracturi multiple a coastelor. Operaţiile amânate – până la 10 – 12 zile se efectuează pregătirea preoperatorie.25% cu antibiotice. Blocajul cervical vago-simpatic: la intersecţia muşchiului sterno-cleido-mastoidian cu vena jugulară externă între muşchi şi apofiza transversală se introduce 20-40 ml de novocaină 0. arsuri în regiunea toracică. 2. 7. 5.INTERVENŢIA CHIRURGICALĂPerioadele pre – şi postoperatorie Chirurgia reprezintă o disciplină medicinală. Blocajul focarului de fractură – în locul fracturii ( în hematom) se introduc 15 – 30 ml novocaină 1-2% cu antibiotice pentru efectuarea reducerii fragmentelor osoase. 2. Operaţiile diagnostice se folosesc ca ultima etapă de diagnostic. ce studiează maladiile în tratamentul cărora o importanţă cardinală o are intervenţia chirurgicală. la tratamentul afecţiunilor testicolului. Blocajul nervilor intercostali – sub marginea inferioară a coastei la distanţa de 8 cm de la linia axilară posterioară se introduc 5 – 10 ml novocaină 1-2%. În acelaş timp complicaţiile postoperatorii sunt specifice şi nu se aseamănă cu cele survenite după o traumă întâmplătoare. E clar. Este folosit la tratamentul mastitei acute în stadiul de infiltraţie seroasă. 3. 3.25%. atunci când prin alte metode de investigaţie nu e posibil de stabilit diagnosticul.1. Indicaţii: colica renală. 1. înainte de transportare. Operaţiile radicale curative sunt preconizate ca complect să fie înlăturat focarul procesului patologic. ce se dezvoltă la bolnav după operaţie – aceasta este un şoc traumatic. etc. dar e limitată (operaţiile urgente). 5. ce prezintă un mare pericol pentru viaţa bolnavului perioada preoperatorie este minimală (operaţia imediată). 4. 1. de a majora forţele imunologice a organismului bolnavului. În maladiile grave. Chirurgul suedez Heusser scria. trauma închisă a abdomenului. 7. când există posibilităţi pentru efectuarea operaţiei. etc. Pentru operaţiile programate timpul pregătirii preoperatorii este diferit. Indicaţii: şocul pleuro-pulmonar. 9. Este indicată în fracturile oaselor bazinului. doi timpi. 4. 6. 5. Operaţiile paliative se efectuează cu scopul de a salva viaţa pacientului şi în timpul acestor intervenţii focarul patologic nu este înlăturat complect. care este menită să compenseze dereglările de funcţie ale organelor interne. . 4. de a alege corect metoda intervenţiei chirurgicale şi metoda de anestezie. atunci când amânarea operaţiei brusc înrăutăţeşte pronosticul maladiei.

pacientul trebuie să fie ridicat din pat în primele 24 – 48 ore după operaţie. ce-i permit bolnavului mai uşor să lupte cu schimbările în organism ce survin după operaţie: 1. Complicaţiile din I grupă apar din cauza erorilor tehnice şi tactice comise de către chirurg în timpul operaţiei . Transportarea bolnavului din sala de operaţie în salon se efectuează pe brancardă în poziţie culcată. Supravegherea bolnavului de către personalul medical are o importanţă foarte mare în perioada postoperatorie. dezvoltarea proceselor purulente în zona intervenţiei chirurgicale şi în plaga postoperatorie. starea sistemului nervos. sânge.). Conduita activă este complexul de măsuri ce include mişcările precoce a bolnavului în pat. Etapa principală a perioadei operatorii este etapa efectuării intervenţiei chirurgicale. Din momentul când bolnavul trece hotarul blocului operator se începe – perioada operatorie. 3. O mare importanţă în perioada postoperatorie o are liniştea generală a bolnavului. morfin). care constă din următoarele etape: 1. Lupta cu durerea postoperatorie are o deosebită importanţă în perioada postoperatorie. Pentru fiecare chirurg sunt cunoscute 2 tipuri de evoluţie a perioadei postoperatorii – fără complicaţii şi cu complicaţii. funcţiei organelor respiratorii şi cardiovasculare. schimbul albiturilor în caz de vomă sau când sunt îmbibate cu diverse eliminări. Pot avea loc următoarele complicaţii: hemoragii secundare. Cu cât mai devreme bolnavul începe să se alimenteze cu atât mai repede va lipsi necesitatea de infuzii parenterale. Durerea în perioada postoperatorie de obicei apare peste 1 – 1. 5. Conduita activă în perioada postoperatorie are o importanţă mare în profilaxia complicaţiilor serioase – tromboemboliei. Un moment foarte important în perioada postoperatorie este cel de a impune bolnavul să efectuieze mişcări active. E necesar de atras atenţie la caracterul respiraţiei. pneumoniei. Inducerea bolnavului în narcoză sau efectuarea anesteziei locale. Dacă operaţia se va efectua cu anestezie generală. e necesar ca înainte de operaţie bolnavul să fie consultat de medicul anesteziolog. când bolnavul trece hotarul blocului operator. restabilirea integrităţii ţesuturilor). cauza principală a acestor complicaţii este de obicei lipsa de responsabilitate a chirurgului. Complicaţii în organele şi sistemele la care s-a efectuat operaţia (complicaţiile. Intensitatea durerilor depinde de caracterul şi volumul intervenţiei chirurgicale. Acestea sunt – frecţia pielei cu alcool la bolnavii gravi ce se află un timp îndelungat în poziţie culcată (profilaxia decubitusurilor). În perioada postoperatorie tardivă este necesar controlul după starea homeostazei. cu câtă precizie este determinat caracterul procesului patologic pentru care se efectuează intervenţia chirurgicală şi de pregătirea brigăzii de operaţie pentru efectuarea momentului principal al operaţiei.a. poziţie cu capul ridicat. funcţia intestinelor şi a sistemului respirator. procesele de regenerare a ţesuturilor. Trauma psihică.a. Alimentarea pacienţilor trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale. supurarea plăgii. ş. Poziţia bolnavului în pat în primele ore (zile) după operaţie trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale efectuate şi procesului patologic (de obicei poziţie culcată. Complicaţii în organele la care intevenţia chirurgicală acţiune directă n-a avut. eventraţia organelor. 2. alimentarea precoce. igiena cavităţii bucale (profilaxia parotitei). Efectuarea intervenţiei chirurgicale (accesul. Complicaţiile postoperatorii Toate complicaţiile ce survin în perioada postoperatorie pot fi devizate în 3 grupe mari: 1. Durata acestei perioade este diferită în fiecare caz şi mult depinde de caracterul maladiei. bierberit.). curăţirea tractului gastro-intestinal. 2.analgetice (promedol. 2. care constă în faptul. ş. Perioada postoperatorie Perioada postoperatorie – este intervalul de timp de la finisarea operaţiei până la însănătoşirea complectă a bolnavului.5 oră în cazul operaţiilor efectuate cu anestezie locală sau după ce revine cunoştiinţa la bolnavii după narcoză. momentul principal. efectuarea măsurilor menite să micşoreze pericolul infecţiei endogene (baie. 4. ş. Complicaţii din partea plăgii postoperatorii. Aranjarea bolnavului pe masa de operaţie în poziţia respectivă pentru fiecare intervenţie chirurgicală. 3. cauzată de operaţie şi dureri ce apar după operaţie provoacă dereglări metabolice în organismul bolnavului – dezvoltarea acidozei postoperatorii şi dereglarea funcţiei organelor excretorii. Independent de caracterul intervenţiei chirurgicale în perioada postoperatorie e necesar de a efectua un şir de măsuri. volumul intervenţiei chirurgicale şi de starea bolnavului. omnopon. 3. că bolnavul se află în salon postoperator şi i se administrează preparate narcotice şi analgetice. Măsurile igienice au o mare importanţă în prevenirea diferitor complicaţii în perioada postoperatorie. Durata acestei etape mult depinde de faptul.a. Cu scop analgetic se administrează preparate narcotice . care determină varianta optimală de anestezie. educaţia fizică curativă.6. poziţie Fovler. Pregătirea câmpului operator. caracterul pulsului. etapei principale a operaţiei). volumul cărora trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale. sanarea cavităţii bucale. 4. dereglarea funcţiilor organelor după intevenţie la ele . Supravegherea după pansamentul aplicat pe plagă permite la timp de a depista complicaţiile posibile – hemoragia din plagă. Conduita activă a pacienţilor în perioada precoce postoperatorie îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. După finisarea operaţiei. se începe perioada postoperatorie. culoarea tegumentelor.

2. HEMOSTAZA: fiziologică. Complicaţiile grupului II includ: 1. Una din complicaţiile postoperatorii din partea sistemului cardiovascular este dezvoltarea trombozei. dacă este necesitate se indică un curs de terapie cu anticoagulanţi. Complicaţiile din partea sistemului cardiovascular pot fi primare. supurarea plăgii cu formarea abcesului. artificială. E necesar de menţionat.HEMORAGIA: definiţie. ce apare după laparatomie. toxic.a. flegmonei. Cu scop de profilaxie a acestor complicaţii e necesară supravegherea dinamică după funcţia cordului în perioada postoperatorie şi de asemenea lupta cu acele procese patologice ce provoacă dezvoltarea insuficienţei cardiovasculare. hemoragie postoperatorie.a. clister de evacuare. Una din complicaţii este . Profilaxia trombozei e necesar de prelungit şi în timpul operaţiei (atârnarea fină faţă de vase şi ţesuturi) şi în perioada postoperatorie – activizarea precoce a bolnavului şi administrarea în organismul lui a unei cantităţi suficiente de lichide. În faza precoce pot avea loc hemoragii precoce.pe un interval de 3-5 zile de la finisarea operaţiei. supurarea plăgii. pleurezie ce sunt însoţite de insuficienţă respiratorie. anafilactic). flebotromboza. a vaselor renale. diagnostic. alunecarea ligăturii de pe vas. Profilaxia complicaţiilor acestei grupe e necesar de început în perioada preoperatorie. când nu sunt respectate regulile asepsiei. ş. A III-a grupă de complicaţii – complicaţiile în plaga operatorie: hemoragie. Complicaţii din partea organelor respiratorii: pneumonie postoperatorie. creşterea coagulabilităţii sângelui şi afectarea pereţilor vaselor.(dereglarea pasajului tractului digestiv. Trombozele cel mai frecvent sunt întâlnite la bolnavii vârstnici şi deasemenea la bolnavii cu procese oncologice şi cu maladii a sistemului vascular (varice a membrelor inferioare. 2. reacţia de compensare a organismului în hemoragie.a. pneumonie de stază). Complicaţiile din partea tractului digestiv cel mai des sunt funcţionale. hematoame. Complicaţiile din partea sistemului nervos a bolnavului: dereglări de somn. bronşite. 5. 1. Cel mai frecvent în cazul trombozei apar dureri în muşchi gambei. deseori cauzată de infecţie. respectarea asepsiei. Procesele inflamatorii în plagă se dezvoltă din cauza infecţiei. 3. pareza intestinală – ocluzia intestinală dinamică. 4.) În cazul când este exclus un proces patologic în cavitatea abdominală e necesar de a efectua terapia de stimulare a intestinului – întroducerea sondei nazogastrale. semiologie. atelectază pulmonară. tromboflebită cronică). Dereglări din partea micţiunii – ce poartă un caracter neuro-reflector. Complicaţiile fazei îndepărtate de obicei sunt cauzate de erorile tehnice şi tactice comise de chirurgi în timpul operaţiei. câte o dată apar edeme. nu a fost efectuată hemostaza definitivă în timpul operaţiei. 3. care se măresc în timpul mersului şi la palparea lor. ş. edeme. îndepărtarea mărginilor plăgii cu prolabarea organelor interne (eventraţia). dereglări ale funcţiilor tractului digestiv şi urinar. complicaţii pulmonare (atelectază. se aplică bande elastice înainte de operaţie la bolnavii cu varice a membrelor inferioare. Cea mai frecventă cauză a acestor complicaţii este narcoza îndeplinită neprofesional. Cauzele hemoragiei pot fi: 1. Fazele perioadei postoperatorii Precoce . Tromboza venelor membrelor inferioare deseori este cauza apariţiei unei complicaţii foarte grave: embolia ramurilor mici a arterei pulmonare. complicaţii cardiovasculare acute. avitaminăză. cauza căreia este staza sangvină. când căile respiratorii nu se eliberează de conţinutul lor şi când lipseşte conduita activă a bolnavilor în perioada postoperatorie. Tratamentul acestei complicaţii se efectuează în dependenţă de factorii ce au cauzat-o. 3. De obicei apariţia acestor complicaţii cer îndeplinirea intervenţiilor chirurgicale repetate. prelungită în timpul operaţiei. 6. dezvoltarea procesului purulent în plagă – hemoragie erozivă. ş. alergic. atunci când insuficienţa cardiacă are loc din cauza maladiei cordului şi secundare. Eventraţia poate avea loc din cauza atât a procesului inflamator în plagă cât şi din cauza maladiei de bază (cancer. De obicei tromboza se dezvoltă în venele membrelor inferioare şi se caracterizează prin dureri. clasificare. întroducerea în rect a tubului pentru iliminarea gazelor. când insuficienţa cardiacă apare pe fonul procesului patologic grav în alte organe (intoxicaţie purulentă gravă. Îndepărtată – intervalul de timp de la externarea din staţionar pînă la recuperarea deplină a capacităţii de muncă. Tardivă – 2-3 săptămâni de la operaţie şi care finisează odată cu ziua externării din staţionar. atârnarea fină faţă de ţesuturi şi în perioada postoperatorie folosirea antisepsiei.). 2. E necesar de menţionat că aceste simptome clasice se întâlnesc foarte rar. anemie. că dereglările dinamice ale funcţiei organelor tractului digestiv pot avea loc în cazul dezvoltării unui proces patologic în cavitatea abdominală – peritonită postoperatorie (insuficienţa suturilor. dereglări psihice până la dezvoltarea psihozei postoperatorii. În faza tardivă pot avea loc: pneumonia.). a căilor biliare). plastrom inflamatoriu. preparate antiholinesteraozice (prozerină. ubretid). tromboembolia. peritonită. conduita activă. febră şi cianoza pielei membrelor inferioare. şoc de diversă etiologie (hemoragic. Profilaxia complicaţiilor vasculare e necesar de început în perioada preoperatorie: se examinează sistema de coagulare a sângelui. De obicei cu scopul tratamentului acestor complicaţii e necesară intervenţia chirurgicală repetată.

 Tardivă – determinată de distrucţia peretelui vascular ca rezultat al unui proces purulent în plagă. Unitară. dar şi nu numai. vasculita hemoragică. rinichi. o Haemorragia per diapedesin – hemoragie ca rezultat al dereglării permiabilităţii peretelui vascular la nivel microscopic (în avitaminoza C. o Venoasă – revărsare continue a sângelui de culoare vişinie. o Hematom – hemoragie în ţesuturi cu formarea unei cavităţi în interiorul cărea se determină sânge cu chiaguri. o Gr. II (mediu) – pierderea până la 15-20% VCS (1000-1400 ml). III (gravă) – pierderea până la 20-30% (1500-2000 ml). necroză). o Haemorragia per diabrosin . lien. o Secundare – hemoragia care apare peste un interval de timp de la momentul traumei şi poate fi:  Precoce – de la câteva ore de la traumă până la 4-5 zile. • Intratisulară. o Pitehie – hemoimbibiţii îtradermale. hemoragii pulmonare. iscusinţa chirurgului de a se isprăvi cu hemoragia – este indiciul al profisionalizmului. peritonită fermentativă). • Cavitare. metroragie).  Hemoragii interne exteriorizate – hemoragii în cavităţi interne ce comunică cu mediul extern (HGI. plămân. o Gr. • După timpul apariţiei: o Primare – hemoragia ce apare la momentul traumei. o Internă – este hemoragia când sângele se revarsă în cavităţi interne sau intratisular. determinată de lezarea capilarelor şi a venelor şi arterelor de calibru mic. dar sunt mai periculoase.hemoragie la erodarea peretelui vascular (distrucţie. scarlatină sepsis şi alt. IV Hemoragie masivă – pierdere mai mult de 30% (mai mult de 2000 ml). o Purpura –hemoibibiţii submucoase . o Recidivantă – hemoragia ce se repetă mai mult de un epizod. După esenţă sunt hemoragii capilare. HEMORAGIE (haemorrhagia) – este revărsarea sângelui din patul vascular ca rezultat al lezării traumatice sau dereglarea permiabilităţii peretelui vascular. o Capilară – hemoragie mixtă. Propriuzis interne – hemoragiile în cavităţi ce nu comunică cu mediul extern (hemoperitoneum. Recidivantă. hemopericardium. • După referinţa la mediul extern: o Externă – revărsarea sângelui în mediul extern. şi de asemenea ca rezultat al activităţii chirurgului . ulceraţie. la prima vedere inofensive boli şi traume. din cauza particularităţilor anatomice. în hemoragii o importanţă majoră o are rapiditatea luării deciziilor şi acordării ajutorului respectiv. La lezarea venelor regiunii gâtului este pericol de embolie gazoasă. hemoragia continuă – este un pericol nemijlocit al vieţii bolnavului.Hemoragia este una din cele mai dramatice situaţii în medicină. • După evoluţie: o Acută – hemoragia are loc într-un scurt interval de timp. o Cronică – hemoragie lentă în cantităţi mici (ocultă). După gradul VCS pierdut: o Gradul I (uşoară) – pierderea până la 10-12% VCS (500-700 ml). . o Gr. o Unitară – hemoragia ce sa repetat într-un singur epizod.). hemartroz). dar şi în viaţă şi este dictată de următoarele particularităţi: hemoragia . Se întâlneşte cel mai des. haematurie. ca rezultat al unui proces patologic (inflamaţie. sau deplombajul vasului din cauza ruperii trombului primar. • După mecanismul de apariţie: o Haemorragia per rhexin – hemoragie la lezare traumatică al vasului. Clasificarea hemoragiilor: • După principiul anatomic: o Arterială – revărsarea sângelui în jet pulsativ. o Parenchimatoasă .este complicaţia a multor. hemotorace. de culoare purpurie roşie.  o o • RECŢIA ORGANISMULUI LA HEMORAGIE În hemoragii cronice pierderea chiar a unei cantităţi mari al VCS (50%) poate să nu provoace pericol pentru pacient. haemobilie. Volumul pierderii de sânge este determinat de calibrul vasului şi caracterul lezării (completă sau laterală). proces canceros.hemoragie din organe parenchimatoase: ficat. uremie. pe când într-o hemoragie acută pierderea unimomentană a unei cantităţi al VCS de 40% este considerată incompatibilă cu viaţa. cauza fiind sau alunicarea ligaturii de pe vas. şi de aceia ocupă un loc deosebit în chirurgie. Asemenea hemoragii este uşor de diagnosticat.

III. paralezia centrului de respiraţie şi stopul cardiac. decentralizarea hemodinamicii. Cord). II. toxemie. mecanismul renal de compensarea pierderilor lichidelor. Faza terminală: dereglări de microcirculaţie. acidoză. Faza iniţială: spasmul primar vascular venos. Reţeaua venoasă poartă 70-75% de sânge din VCS. mobilizarea sângelui din depozite. hiperventilare . Spasmul primar vascular venos ce se dezvoltă în hemoragie restabileşte 10-15% din VCS pierdut.HEMORAGI A Scăderea VCS + Anemie Hipotonie (şoc hipovolemic) Hipoxemie Hipoxie tisulară (SNC. (spasmul secundar) mărirea contra-cţiilor cordului. spasmul vasului lezat + tromboza lui. Faza de compensare: Hemodiluţie. Centralizarea hemodinamici i. REACŢIA COMPENSATORIE DE RĂSPUNS AL ORGANISMULUI LA HEMORAGIE I. tahicardie. .

hemoglobina şi numărul de eritrocite. hemoptozis – hemoragie din căile respiratorii. hematocritul. restabilirea abilităţii de transport de oxigen al sângelui. Există semne clinice locale şi generale ale hemoragiilor. Semnle clinice locale Într-o hemoragie externă stabilirea diagnozei este destul de simplu şi rămâne de stabilit numai apartenenţa anatomică . ficatului (20% din VSC) şi lienului (16% din VSC). melenă – scaun lichid de culoare neagră ca păcura – caracteristic unei hemoragii GI. Tabloul clinic local într-o hemoragie internă propriu zisă va fi alcătuit de semnele clinice ale acumulării de lichid într-o cavitate internă închisă şi de semnele clinice ale dereglării funcţiei organului comprimat cu sângele revărsat. parench . semnele clasice Scăderea presiunii arteriale. epustaxis – hemoragie nazală. 80% Org. Vertijuri.Tahicardia instalată în hemoragie se datoreşte acţiunii sistemei adrenalin-simpatce şi contribuie la menţinerea debitului sistolic (debitului cardiac/min).5% . Senzaţia de insuficienţa a aerului.0x10¹²/gr). ameliorarea funcţiei reologice a sângelui. Aşa mecanism de compensare în primele 5 min de la hemoragie poate îndestula fluxul de lichide în patul vascular până la 10-15% VCS.este o hemoragie arterială.a. La depourile fiziologice ale organismului se referă capilarele nefuncţionale (90% din toate capilarele) ale musculaturii scheletare. Indicii de bază al hemodiluţiei sunt: densitatea sângelui. Componentele VSC şi repartizarea lor: Elemente figurate 40-45% Volumul circulant sanguin (VSC) Plasma 55-60% Sist. Aceasta la rândul său contribuie la translocarea lichidului intercelular în patul sanguin – hemodiluţia. balotarea patelei şi dereglarea funcţiei articulaţiei date. De exemplu: în hemotorace vor fi semnele de acumulare al lichidului în cavitatea pleurală – diminuarea respiraţie. 20% Vene 7080% Arterii 1520% Capilar e 5-7. Mai complicat este stabilirea diagnozei de hemoragie într-o hemoragie internă. sunet mat percutor şi dereglarea funcţiei plămânului comprimat – dispnoe. Semnele locale ale unei hemoragii interne exteriorizate vor fi acele ce denotă exteriorizarea sângelui exterior: hematomezis – vomă cu sânge (care poate fi sub formă de „zaţ de cafea sau sânge neschimbat cu cheaguri). contribuie la scoaterea din depouri al eritrocitelor. Semnele generale ale hemoragiei: paliditate. Slăbiciune. vasc. metroragie – hemoragie uterină. în hemopericard – dilatarea hotarelor percutării ale cordului şi dereglarea funcţiei lui – tamponada cordului ş. Tahicardie. în hemartrosis – bombarea reliefului articular. Parametrii de laborator: numărul de eritrocite în sângele periferic (N – 4. Întunicare şi steluţe în faţa ochilor. Autohemodiluţia declanşată în hemoragie contribuie la: compensarea hipovolemiei. care duce la micşorarea presiunii hidrostatice la nivelul capilarelor. card.0-5. hematurie – hemoragie din căile urinare. hematocrita (Ht) (N – 44-47%). hemoglobina (Hb) (N – 125-160 gr/l). În urma hemoragiei cu hipovolemia declanşată se dezvoltă deminuarea ejetului sistolic şi a spasmului arteriolelor. densitatea sângelui (1057-1060). Greţuri. DIAGNOSTICA HEMORAGIILOR Pentru diagnosticarea hemoragiilor este important de cunoscut care este semiologia lor. venoasă sau capilară.

ionii de calciu şi alt. Pentru precizarea concretă al VCS se utilizează coloranţi (metilenul Evans). glucoproteina Ib. Anume dereglarea integrităţii vasului startează următoarele mecanisme de coagulare: celular şi plasmatic.adhezia trombocitelor – este determinat de modificarea potenţialului electric al vasului lezat şi în acest proces participă colagenul.grad uşor (până la 10% de la VCS) 3. Stabilirea volumului de sânge pierdut În normă volumul circulant sanguin la un adult alcătuieşte 5-6 l. q – coeficient empiric (bărb. Angiografia este o metodă mai sofisticată de examinare şi din această cauză se aplică numai în cazurile dificile şi în cazuri nepronunţate de hemoralii (oculte) – în hemoragii retroperitoneale. p – greutatea bolnavului (kg). În cazul când diagnoza este clară se apreciază tactica curativă şi se recurge la îndeplinirea mai rapidă a ei. Puncţiile diagnostice se aplică în unele cazuri de hemoragii interne propriu zise ca puncţia cavităţii pleurale în hemotorace. .5 mln ≈ 1500 ml . bronhoscopia. măcar şi temporar. factorul van Vilibrant. - Hemostaza fiziologică spontană este determinată de următorii factori: Factorul vascular. puncţii lombale în suspecţii la hemoragii intracraniene. tomografie computerizată. Această fază durează câteva secunde. de stopat hemoragia.masivă (> 30% de la VCS) Conform hematocritului (după Mour) V = pq (Ht1 – Ht2)/ (Ht1) V – volumul hemoragiei (ml). să obţină o hemostază definitivă cu pierderi minimale pentru funcţia diferitor organe şi sisteme ale organismului.grad mediu (10-20% de la VCS) 3. Artificială: o Provizorie. Ht2 . angiografia. puncţia cavităţii peritoneale (laparacenteza) în hemoragii intraabdominale. Factorul plasmatic (sistema de coagulare şi anticoagulare).. să restabilească în organism dereglările.0 – 2. sau pentru precizarea sediului şi gradului de activitate a hemoragiei. o Definitivă. colonoscopia). În mecanismul celular al hemostazei se deosebesc trei faze: I . (formarea trombului trombocitar) o Secundară (formarea trombului roşu ).HEMOSTAZA Hemostaza fiziologică(spontană). = 70.gravă (21-30% de la VCS) < 2.Pentru diagnosticarea hemoragiilor pe lângă simptomatica locală şi generală.5 mln ≈ 500 ml .5 – 3. Ht 1 – hematocritul în normă. Este important de menţionat că utilizarea lor este necesar de aplicat în cazurile neclare.0 mln ≈ 1000 ml . = 60). o Primară. care sau dezvoltat ca consecinţă a hemoragiei. Examinările endoscopice sunt utilizate în hemoragiile interne exteriorizate: în hemoragia tractului digestiv – FGDS.. RMN. sau metoda radioizotopică cu utilizarea Iodului 131 şi 132.5 mln > 1500 ml .5 – 3.hematocritul la momentul investigării (cel mai cu certitudine > 12 – 24 ore) Sarcinile ce sunt ataşate chirurgului în hemoragie: într-un timp scurt. radiologia. puncţia articulaţiei în hemartroză. 6. în hemoragii pulmonare – broncoscopia. fem. Factorul celular (trombocitar). colonoscopia. parametrii de laborator există şi metode speciale de examinare cum ar fi: puncţii diagnostice. dar în clinică aceste metode nu se utilizează După indicii TA maximale: 100 mm Hg ≈ 500 ml 100 – 90 mm Hg ≈ 1000 ml 90 – 80 mm Hg ≈ 1500 ml 80 – 70 mm Hg ≈ 2000 ml < 70 mm Hg > 2000 ml După numărul de eritrociţi: 4. hemobilii. examinări ecografice. examinări endoscopice (FGDS. La trauma vasului are loc vasoconstricţia cu dereglarea hemodinamicii şi crearea condiţiilor mai favorabile pentru crearea trombului.

trombinei şu a fibrinei. Cu excepţia a ionilor de Ca²+. o Faza de agregare secundară – are loc activarea trombocitelor. Pentru prevenirea acestui fapt există câteva mecanisme: în stare obişnuită toţi factorii de coagulare se află într-o stare neactivă. Inhibitorul universal ce acţionează la toate fazele hemostazei – heparina este sintezat de către monocite (din ficat). faza III – fomarea fibrinei. ce e responsabilă de liza chiagului de fibrină. tromboplastinei şi a factorilor trombocitari toţi factorii de coagulare sunt sintezaţi în ficat. Pentru iniţierea acestui proces este necesar activarea factorului Hageman (XII). factorului VIII. care deminuiază fluxul sanguin către aria afectată.- - II – agregarea trombocitelor. Dar sistema dată ar face posibil apariţie coagulării intravasculare al sângelui. . trombina. o Faza de formare a eucozanoidelor (nişte compuşi ce întăresc agregarea trombocitelor). faza II – trecerea protrombinei în trombină. III – formarea cheagului trombocitar – ca rezultat al interacţiunii trombocitelor agregate. sistema fibrinolitică – este o parte componentă al sistemei de anticoagulare. în afară de procoagulanţi există şi inhibitori ai procesului de hemostază. Procesul de coagulare a sângelui este format din trei faze: faza I – faza de formare a tromboplastinei tisulare şi al sângelui. formează metaboliţi cu acidul arahidonic şi secretează serotonin. Sistema de coagulare (mecanismul plasmatic) Sistema de coagulare a sângelui este realizată de 13 factori ai coagulării. adrenalina. serică V tisulară XI IX VIII X Trombocite ţesut Ca Protrombin II Trombin XIII Fibrinogen III Fibrinmonomer Fibrinpolimer În aşa fel se petrece hemostaza plasmatică. o Faza iniţială – iniţierea eliberării substanţelor biologic active: ADF. Plasma sâng e XII I VII Tromboplastin a Tromboplast.

 trauma masive.  cancer cu metastaze. Această fază trombotică timpurie al CID sindromului este urmată de faza de irosire procoagulantă şi fibrinoliză secundară.regiuni unde circulaţia sângelui este esenţial redusă cauzat de vasospasm şi microtromburi. şi al apexului nasului . ele provoc sinteza excesivă al factorilor tisulari ai monocitelor şi celulelor endoteliale. Adiţional de acţiunea directa al endotoxinelor asupra factorului Hageman (factor XII). Adiţional de acţiunea directa al endotoxinelor asupra factorului Hageman (factor XII).  trauma masive. care activează treptele cascadei de coagulare. Majoritatea pacienţilor prezintă erupţii hemoragice cutanate. a trombocitelor şi apariţia efectului antihemostatic al productelor defragmentate a fibrinei: . Această suprafaţă celulară activată.  creşterea produselor degradante ale fibrinei ca rezultat al fibrinolizei intensive secundare. care activează treptele cascadei de coagulare. ele provoc sinteza excesivă al factorilor tisulari ai monocitelor şi celulelor endoteliale. Mai rar dar apare acrocianoze periferice.  cancer cu metastaze. necătând la faptul că permanent are loc formarea fibrinei parietale. PATOLOGENEZA Procesul canceros sau ţesutul traumatizat sau necrotizat elimină factorii tisulari în circulaţie. iar flora bacteriană în deosebi cea gramnegativă elimină endotoxinele. Formarea continue al fibrinei şi fibrinoliza declanşată conduce la hemoragii cu epuizarea factorilor de coagulare.  prolongarea timpului protrombinic. SINDROMUL DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DESIMINATĂ (CID) Sindromul CID poate apărea ca complicaţie severă în hemoragii sau ca complicaţii a diferitor patologii:  catastrophe obstetriciene. submucoase hemoragii masive din plăgile chirurgicale şi locurile venepuncţiilor fără tendinţă de coagulare. Tumors and traumatized or necrotic tissue release tissue factor into the circulation.  reducerea fibrinogenei cauzat de epuizarea ei.  prezenţa fragmentelor dezagregante eritrocitare.. Formarea continue al fibrinei şi fibrinoliza declanşată conduce la hemoragii cu epuizarea factorilor de coagulare. SINDROMUL DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DESIMINATĂ (CID) Sindromul CID poate apărea ca complicaţie severă în hemoragii sau ca complicaţii a diferitor patologii:  catastrofe obstetriciene. parţial protrombinic timp şi trombinic.  sepsisul bacterian. PATOLOGENEZA Procesul canceros sau ţesutul traumatizat sau necrotizat elimină factorii tisulari în circulaţie. Manifestările de laborator includ:  trombocitopenie.  sepsisul bacterian. iar flora bacteriană în deosebi cea gram-negativă elimină endotoxinele. ulterior accelerează reacţiile de coagulare. tromboze şi modificări pregangrenoase a degetelor. ulterior accelerează reacţiile de coagulare.Balanţa armonioasă al acestor sisteme contribuie la faptul că sângele în normă circulă prin vase în stare lichidă şi cheaguri intravasculari nu se formează. Această suprafaţă celulară activată. Această fază trombotică timpurie al CID sindromului este urmată de faza de irosire procoagulantă şi fibrinoliză secundară. a trombocitelor şi apariţia efectului antihemostatic al productelor degradante a fibrinei: TABLOUL CLINIC Manifestarea clinică al sindromului CID depinde de faza şi severitatea lui. Această stimulare trombogenică puternică este cauza depoziţiei tromburilor mici şi embolizării vastei reţele microvasculare. Această stimulare trombogenică puternică este cauza depoziţiei tromburilor mici şi embolizării vastei reţele microvasculare.

Complicaţiile hemotransfuziei. Manifestările de laborator includ:  trombocitopenie.  reducerea fibrinogenei cauzat de epuizarea ei. Chronic DIC can be controlled with long-term heparin infusion. Complicaţiile mecanice Acest grup de complicaţii sunt cauzate de greşelile comise la tehnica transfuziei sangvine. parţial protrombinic timp şi trombinic. control of the primary disease may not be possible.  prezenţa fragmentelor dezagregante eritrocitare. Există două faze ale sindromului CID:  I fază.  prevention of recurrence in cases of chronic DIC..  prolongarea timpului protrombinic. şi al apexului nasului . and prompt delivery of the fetus and placenta or treatment with appropriate antibiotics will reverse the DIC syndrome. The use of heparin in the treatment of bleeding is still controversial. submucoase hemoragii masive din plăgile chirurgicale şi locurile venepuncţiilor fără tendinţă de coagulare.faza de hipercoagulare.  creşterea produselor degradante ale fibrinei ca rezultat al fibrinolizei intensive secundare. Those with acrocyanosis and incipient gangrene or other thrombotic problems need immediate anticoagulation with intravenous heparin. Profilaxia lor. Majoritatea pacienţilor prezintă erupţii hemoragice cutanate.TABLOUL CLINIC Manifestarea clinică al sindromului CID depinde de faza şi severitatea lui.  control of the major symptoms. Patients who initially have mild DIC and may not be symptomatic may begin to bleed following surgical intervention. In patients with an obstetric complication such as abruptio placentae or acute bacterial sepsis. TREATMENT DIC can cause life-threatening hemorrhage and may require emergency treatment. and long-term prophylaxis may be necessary. 1973): mecanice. In patients with metastatic tumor causing DIC.. it should be reserved for patients with thrombosis or who continue to bleed despite vigorous treatment with plasma and platelets. Treatment will vary with the clinical presentation.  Faza II – fază de hipocoagulare. embolia gazoasă. Există grupe de complicaţii hemotransfuzionale (Filatov A.regiuni unde circulaţia sângelui este esenţial redusă cauzat de vasospasm şi microtromburi. - . the underlying disorder is easy to correct. Mai rar dar apare acrocianoze periferice. Most patients with low-grade DIC can be managed with plasma and platelet replacement and do not require heparin. Patients with bleeding as a major symptom should receive fresh-frozen plasma to replace depleted clotting factors and platelet concentrates to correct thrombocytopenia. reactive şi infecţioase. either bleeding or thrombosis. Although it is a logical way to reduce thrombin generation and prevent further consumption of clotting proteins. This should include the following steps:  attempt to correct cause of DIC. tromboze şi embolii. tromboze şi modificări pregangrenoase a degetelor. La complicaţiile mecanice se referă: dilatarea acută a cordului.

Tratamentul. Constă în stoparea imediată a hemotransfuziei. Cauza acestei complicaţii cel mai frecvent este montarea sau umplerea incorectă a sistemei pentru hemotransfuzie. dispnee. în membre. senzaţia de strânsoare în piept. în pregătirea. frisoane. fatigabilitate. Obiectiv apare cianoza buzelor şi a tegumentelor de pe faţă. ce s-au format din cauza conservării (stabilizării) incorecte a sângelui donator. apare tahicardia şi aritmia şi dacă nu este acordat ajutor imediat atunci pacientul decedează. frecvent. medie şi gravă. deoarece transfuzia intraarterială a sângelui în prezent practic nu se utilizează. antigene (nehemolitice). După gravitatea evoluţiei clinice sunt reacţii: de gravitate uşoară (legeră). oxigenoterapia. Tromboze şi embolii Cauza: pătrunderea cheagurilor de sânge de diverse dimensiuni în vena pacientului. lazix 40 mg. În timpul hemotransfuziei sau la finisarea ei pacientul prezintă acuze ca: dispnee. . Constă în micşorarea vitezei şi volumului terapiei infuzionale.corglicon 0. a greşelilor comise la hemotransfuzie şi deasemenea a transfuziei dozelor mari de sânge conservat cu un termen lung de păstrare. dureri musculare. În sistemul venelor cave şi în atriul drept apare stază sagvină. uneori hemoptizie. frison. se observă frison. pulsul devine filiform. strofantină sau 1 ml de sol. Dereglări a circulaţiei sangvine în membru după transfuzii intraarteriale Această complicaţie se întâlneşte rar. uneori urticării. administrarea intravenoasă a remediilor cardiotonice (1 ml 0. cianoza buzelor. Dereglarea circulaţiei sangvine influienţează asupra proceselor metabolice şi ca urmare are loc micşorarea conductibilităţii şi funcţiei de contractare a miocardului până la atonie şi asistolie. La indicaţii se efectuează masaj indirect al inimii şi ventilare pulmonară artificială. Tratamentul: constă în efectuarea terapiei trombolitice cu remedii ce activează procesul de fibrinoliză (streptochinaza. Complicaţiile de caracter reactiv. păstrarea şi transfuzia corectă a sângelui. Aceste manifestări sunt de scurtă durată şi nu este necesar de efectuat tratament. Clinica: apar brusc dureri în piept. se dereglează circuitul sangvin coronarian şi general. fraxiparina). dispnee. cefalee. dar foarte gravă. Profilaxia. voma. Embolia gazoasă Este o complicaţie rară. Clinica se caracterizează prin înrăutăţirea bruscă a stării pacientului. Dilatarea acută a cordului Prin termenul de dilatarea acută a cordului se subînţelege dereglări acute circulatorii şi insuficienţa acută cardio-vasculară. Cauza acestei complicaţii este suprasolicitarea cordului cu o cantitate mare de sânge ce a fost administrat rapid intravenos. creşterea frecvenţei pulsului şi respiraţiei. Aerul întrodus pătrunde în partea dreaptă a cordului şi apoi în artera pulmonară (în trunchiul principal sau în ramurile mici). urochinaza). scade brusc tensiunea arterială şi creşte presiunea venoasă centrală.). controlul presiunii centrale venoase şi a diurezei. Reacţiile grave – temperatura corpului creşte cu 20C şi mai mult. gâtului. dureri în regiunea cordului. Reacţiile de gravitate medie se manifestă prin creşterea temperaturii corpului cu aproximativ 1. excitare. Se dezvoltă cianoza buzelor. utilizarea permanentă a anticoagulanţilor (heparină pînă la 24000-40000 U în 24 ore sau fragmina. Reacţiile hemotransfuzionale.05% sol.06%) bolnavul trebuie să fie în poziţie cu capul ridicat. Se dezvoltă tabloul clinic de dereglare acută a circulaţiei arteriale. pe care le obturează formând un obstacol mecanic pentru circulaţia sangvină. etc.- dereglări de circulaţie sangvină în membru după transfuzii intraarteriale. picioarele încălzite. dispnee. cefalee. dureri în muşchi şi oase. La traumarea peretelui arterial are loc tromboza arterei sau embolia arterelor periferice cu cheaguri de sânge. La transfuzia în vena subclavia aerul poate pătrunde în vas după finisarea hemotransfuziei. În deosebi este periculoasă transfuzia rapidă a unei cantităţi mari de sânge pacienţilor cu vârstă înaintată şi deasemenea persoanelor cu patologie concomitentă cardio-vasculară gravă. paliditate şi cianoza tegumentelor. Ea apare ca rezultat al întroducerii aerului împreună cu sângele transfuzat. tusă. Reacţiile de gravitate uşoară sunt însoţite de creşterea temperaturii corpului cu aproximativ 1 0C. Clinica. feţei. Dezvoltarea acestui grup de complicaţii este cauzată de incompatibilitatea cu sângele donator transfuzat sau de reacţia organismului la soluţia transfuzată. În dependenţă de cauzele apariţiei şi evoluţiei clinice deosebim următoarele feluri de reacţii: pirogene. scade tensiunea arterială. se administrează remedii diuretice (furosemid. Profilaxia: constă în utilizarea pentru transfuzie a sistemelor pentru picurătoare cu filtre speciale. Embolia gazoasă masivă duce la moarte clinică. din cauza presiunii negative în ea la inspiraţie.5-20C.

are loc hemoliza masivă intravasculară. Şocul hemotransfuzional. Tratamentul. La transfuzia sângelui sau a masei eritrocitare incompatibile conform factorilor de grupă a sistemului ABO. plasmă şi a crioprecipitatului. dureri în piept. Formarea anticorpilor la imunoglobuline are loc după transfuzia de sânge. Clinica. Aceste modificări sunt cauza dezvoltării insuficienţei renale acute. narcotice (promedol) şi preparate antihistaminice (dimedrol. păstrarea lui sau în caz de încălcare a asepsiei în timpul transfuziei. Clinica. În evoluţia complicaţiilor la transfuzia sângelui incompatibil după sistemul ABO sunt 3 stadii: 1. Ca urmare a hipoxiei îndelungate şi acumulării metaboliţilor acizi se dezvoltă modificări funcţionale şi morfologice în diverse organe şi sisteme. analgetice. Uneori aceşti anticorpi pot fi în sângele persoanelor ce n-au avut hemotransfuzii. la indicaţii – corticosteroizi. Complicaţiile hemotransfuzionale Cauza principală a acestor complicaţii este transfuzia de sânge incompatibil după sistemul ABO şi Rh – factor (aproximativ 60%). etc. bradicardie. a) Compliacţiile la transfuzia sângelui incompatibil după sistemul ABO. narcotice. Clinica: are loc creşterea temperaturii corpului. au greţuri. soluţii de antişoc şi de detoxicare. Sub acţiunea concentraţiilor înalte a acestor substanţe biologic active are loc spasmul vaselor periferice. aminele biogene. caracteristice pentru starea de şoc (tahicardie. dispnee. edemul Quinqe. Peste 20 – 30 minute de la finisarea hemotransfuziei apar frisoane. vazoactive ca rezultat al distrugerii masive a leucocitelor. nelinişte. a metodei de determinare a grupelor sangvine şi de efectuare a probelor de compatibilitate. trombocitari şi a proteinelor plasmei. Creşterea permeabilităţii vasculare şi a densităţii sângelui înrăutăţeşte calităţile reologice ale sângelui ce duce deasemenea la dereglări ale microcirculaţiei. Se dezvoltă sindromul CID (coagulare intravasculară diseminată). La pacient se poate dezvolta urticărie. ca rezultat al distrugerii eritrocitelor donatorului sub acţiunea aglutininelor recipientului. Profilaxia constă în studiul minuţios al anamnezei. vome. pe un timp scurt excitaţi. gravidităţi. regiunea lombară. Principala şi cea mai gravă complicaţie a acestui grup este şocul hemotransfuzional. cianoza mucoaselor. taveghil). La debut pacienţii sunt neliniştiţi. 2. hipotomie. Insuficienţa renală acută. Cauza şocului hemotransfuzional este în majoritatea cazurilor încălcarea regulilor de transfuzie a sîngelui. tegumentele de marmoră. transpiraţii reci.alergice. creşte temperatura corpului. Apoi treptat apar dereglări circulatorii. cefalee şi dureri în regiunea lombară. În patogenia şocului hemotransfuzional principalii factori distructivi sunt hemoglobina liberă. creşterea temperaturii corpului. crampe. deci se dezvoltă clinica de şoc. Profilaxia constă în studiul minuţios al anamnezei şi la indicaţii se utilizează selectarea individuală a donatorului. Profilaxia: constă în respectarea regulilor de preparare. La examenul obiectiv se depistează hiperemia tegumentelor. preparate cardiovasculare şi narcotice. suprastin. ce provoacă dereglări microcirculatorii şi hipoxie tisulară. au frisoane. frisoane. Se utilizează remedii antihistaminice. Şocul hemotransfuzional. păstrare şi transfuzie a sângelui. au loc micţiune şi defecaţie involuntară. tromboplastina şi alte produse ale hemolizei. abdomen. ca rezultat al hemotransfuziilor efectuate în antecedente sau a gravidităţilor. apoi palidă. a) Reacţiile pirogene Cauzele acestor reacţii sunt formarea în mediul de transfuzie a substanţelor pirogene – a produselor de descompunere a proteinelor sângelui donator sau a activităţii vitale a microorganismelor ce pătrund în sânge la preparare. c) Reacţii alergice Cauza este sensibilizarea organismului la diverse imunoglobuline. . edem pulmonar. Patogenia. Modificări caracteristice au loc în rinichi: în sistemul de filtrare se acumulează hematina acidclorhidrică (metabolitul hemoglobinei libere) şi alte produse ale eritrocitelor distruse şi în ansamblu cu spasmul vaselor renale provoacă micşorarea circuitului sangvin renal şi a filtrelor renale. Momentul de bază în declanşarea acestui sindrom este eliminarea masivă a tromboplastinei în circuitul sangvin (din eritrocitele supuse hemolizei). bronhospasm. Clinica. b) Reacţiile antigene (nehemolitice) Cauza acestor reacţii este sensibilizarea cu antigeni leucocitari. Tratamentul. 3. Tratamentul: în cazul unei reacţiei grave sau de gravitate medie e necesar de stopat hemotransfuzia. Se indică preparate antihistaminice. Mai rar – în caz de incompatibilitate conform altor sisteme de antigen şi la transfuzia sângelui necalitativ. este posibilă cefalee. aritmie). La început pacienţii sunt cu faţa hiperemiată. În 50% cazuri aceste reacţii se dezvoltă ca rezultat al apariţiei anticorpilor antileucocitari. de administrat analgetice. Reconvalescenţă. tahicardie. Se efectuează în laboratoare serologice reacţia de leucoaglutinare a serului pacientului cu leucocitele donatorului. Reacţia alergică poate progresa până la şoc anafilactic. care este înlocuit apoi cu dilatarea paralitică. Şocul hemotransfuzional apare nemijlocit în timpul transfuziei sau după ea şi durează de la câteva minute până la câteva ore. Aceste semne sunt rezultatul eliberării substanţelor pirogene. acrocianoza.

trasilol). antiagregante (trental. hiperbilirubinuria. La început se micşorează brusc diureza diurnă. lazix şi osmodiureticii) şi corecţia balanţei hidro-electrolitice. La micşorarea niveului de calciu liber în sânge. Profilaxia constă în transfuzia sângelui numai de la un donator. atonia miocardului până la asistolie. remedii cardiotonice. remedii cardiotonice. Cel mai frecvent simptom este simptomatologia sindromului CID. Apoi diureza se restabileşte şi creşte uneori până la 5-6 litri în 24 ore. gradul II. În caz de evoluţie clinică benignă a acestei complicaţii şi a tratamentului corect. Stadiul de reconvalescenţă se caracterizează prin restabilirea funcţiei tuturor organelor interne a sistemului de homeostază şi a balanţei hidro-electrolitice. gradul I. antifermenţi (contrical). dispnee cu trecere în apnoe în caz de hipocalciemie avansată. Cauza. Clinica.). taveghil) şi analgetice narcotice (promedol) Metode extracorporale – plazmafereza masivă (exfuzia a 2 l de plazmă şi substituirea cu plazmă proaspăt congelată şi soluţii coloidale) pentru înlăturarea hemoglobinei libere şi a produselor de degradare a fibrinogenului. inhibitori ale proteazelor (contrical. Iar atunci când tratamentul este ineficace – uremia. poliurie şi restabilirea funcţiei renale. de clorură de sodiu 0. Corecţia funcţiilor organelor şi sistemelor. Profilaxia constă în respectarea strictă a regulilor de efectuare a hemotransfuziilor (efectuarea consecutivă a tuturor reacţiilor de compatibilitate. Hg În majoritatea cazurilor în rezultatul tratamentului dereglările circulatorii pot fi lichidate. curantil . se intensifică cefalea. este necesar de utilizat hemodializa (în secţia specializată cu utilizarea „rinichiului artificial”). c) Intoxicaţia cu citrat. Pentru lichidarea hiperkaliemiei se administrează i/v sol. Se indică anticoagulante (heparina 24000 un în 24 ore. Tratamentul. iar creatininemia şi hipercaliemia se menţine (faza poliurică a insuficienţei renale). 2.5 l de sânge transfuzat). în transfuzia lentă a sângelui şi administrarea profilactică a sol. TA sistolică este mai înaltă de 90 mm col. de 10% de clorură de Ca. Clincia. Însă peste un oarecare timp după transfuzie poate creşte temperatura corpului. TA sistolică variază de la 71 la de 90 mm col. Apoi pe I plan sunt dereglările funcţiei renale. aritmia. plazmafereza. În analiza biochimică a sângelui este confirmată hiperkaliemie. Rolul principal în aceste procese aparţine imunoglobulinei şi deasemenea un rol oarecare î-l are acţiunea toxică a conservanţilor. Este caracteristică bradicardia. În dependenţă de nivelul tensiunii arteriale deosebim 3 grade ale şocului hemotransfuzional: 1. Profilaxia constă în depistarea bolnavilor cu hipocalciemie incipientă. . În caz de anemie (Hb mai joasă de 80 g/l) e necesar de transfuzat eritrocite spălate. Hg 3. E necesar de administrat sol.Indicii principali ai descompunerii masive a eritrocitelor sunt hemoglobinemia. treptat funcţia renală se restabileşte şi starea bolnavului se ameliorează. fragmina sau fraxiparina).4%) şi lazix (100 mg) aşa numită triadă antişoc. creşte nivelul creatininei. hepatomegalia. Hg 2. Tratamentul. sol de glucoză 40% cu insulină. reopoliglucina. se dezvoltă insuficienţa renală acută. apare icterul. de clorură de calciu (10 ml la fiecare 0. Cauza. transfuzii de plazmă proaspăt congelată. poliglucină şi a preparatelor gelatinei). La debutul fazei de insuficienţă renală acută tratamentul trebuie îndreptat la ameliorarea funcţiei renale (eufilină. Remediile medicamentoase utilizate în I rând: prednizolonul (90-120 mg). d) Intoxicaţia cu kaliu. Este utilizată heparină (50-70 un/cg corp.. La indicaţii sunt utilizate glicozidele cardiace. feţei. are loc hiperhidratarea organismului. La apariţia semnelor clinice de hipocalciemie e necesar de înterupt transfuzia de sânge conservat şi de a administra i/v 10-20 ml de calciu gluconat sau 10 ml de sol. În afară de aceasta se utilizează preparate antihistaminice (dimedrol. crampe musculare în regiunea gambei. Hiperkaliemia poate avea loc la transfuzia sângelui conservat. b) Sindromul hemotransfuziilor masive. de reacţiile de detaşare a ţesutului donator străin. Se dezvoltă la transfuzia dozelor mari de sânge ce conţine ca conservant citratul de sodiu. Este posibilă hipotonia şi progresarea insuficienţei cardiace. apar senzaţii neplăcute retrosternale. TA sistolică este mai joasă de 70 mm col. etc. Citratul de sodiu leagă calciul liber din circuitul sangvin şi provoacă hipocalciemie. ureei şi kaliului în ser. eufilina (10 ml de sol. Tratamentul. de bicarbonat de sodiu 4% sau lactasol pentru a obţine reacţia bazică a urinei ce împiedică formarea hematinei acidclorhidrice. de clorură de Ca 10% şi sol. icterul. Tratamentul. gradul III. care are următoarele faze: anurie (oligurie). L a apariţia semnelor incipiente de şoc e necesar de întrerupt transfuzia de sânge şi se efectuează infuzia substituienţilor sangvini (reopoliglucină. Terapia infuzională.9%. Cauza. etc. Are loc distrugerea elementelor figurate cu eliminaea Kaliului din plazmă. Dezvoltarea acestui sindrom este cauzată de procesele imunobiologice. creatininemia şi hiperkaliemia – progresează. păstrat mai mult timp sau a masei eritrocitare. hemoglobinuria. Clinica. Corecţia sistemului de hemostază. Această complicaţie are loc la administrarea pe fon de hemoragie acută într-un scurt timp în circuitul sangvin al recipientului mai mult de 40-50% de sânge din VSC.

În ambele serii rezultatele trebuie să coincidă. Determinarea grupei de sânge şi a Rh factorului. În dependenţă de aceasta în prezent printre locuitorii globului conform sistemului ABO. În prezent au fost identificaţi circa 7500 de antigeni eritrocitari împărţiţi în 9 sisteme. În cazul pierderilor masive de sânge. Regula Ottenberg poate fi utilizată doar numai la transfuzia a 0.+420. spre exemplu. suc gastric. reflectă combinarea antigenilor eritrocitari a sistemului ABO şi a anticorpilori respectivi în serul sangvin. β. Delta. Eritrocitele umane pot conţine ambii aglutinogeni.Profilaxia constă în utilizarea sângelui conservat sau a masei eritrocitare mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală cronică însoţită de hiperkaliemie.8%. În prezent sunt 3 metode de determinare a grupei de sânge conform sistemului ABO: cu seruri standarte. aglutinogenii fiind antigeni. se aplică cu o pipetă sub cifra I şi la fel cu diverse pipete se aplică ser-test de gr. Eritrocitele grupei O (I) – nu conţin nici un aglutinogen şi nu are loc aglutinarea nici cu un ser de alte grupe. A (II). salivă. Transmiterea maladiilor transmisibile prin sânge (sifilis. respectiv la cifrele II. Din această cauză este necesar de a transfuza numai sânge de aceiaşi grupă.5 litri de sânge donator. Aglutinogenii sunt polipeptizi cu sediul în stroma eritrocitelor. Mai târziu a fost identificat şi aglutinogenul O. care indică serurile – test. determinate prin ereditate şi reprezintă o calitate biologică individuală. Ei sunt termostabili.5%. când aglutinogenii eritrocitelor donatorului întâlnesc în plasma primitorului aglutininele respective (A se întâlneşte cu α. Complicaţiile de caracter infecţios. A (II) β. marcându-i pri A şi B. B – cu β. deaceea eritrocitele altor grupe de sânge nu vor fi aglutinate şi respectiv persoanelor de gr. sângele căruia se cercetează şi de la stânga la dreapta la o distanţă de 3-4 cm se scriu cifrele I. Mai deosebim aglutinine „la rece”.) Pentru profilaxia acestor compliaţii este necesară selecţia minuţioasă a donatorilor. rămânând stabile pe tot parcursul vieţii. tot aşa şi în plasmă pot fi întâlnite ambele aglutinine. SIDA. II.1 ml) de grupa I.) 2. Ele se împart în Naturale (cu care omul se naşte) şi Imune (care apar pe parcursul ontogenezei. Transfuzia de sânge. pot fi întâlnite 4 grupe sangvine: O (I) α. Aglutininile α şi β se găsesc în fracţia gama a globulinelor plasmei şi-s mai puţini termostabile.6%. tifosul. Grupele de sânge se moştenesc prin eriditate conform legilor clasice ale geneticii. În afară de aceasta se întâlnesc aglutinine complete. dar mai pot fi găsite în leucocite. A2 în dependenţă de aglunabilitate (forţa de aglutinare). AB (IV) O. Deci. însă importanţă practică o au numai A şi B. În corespundere cu regula Ottenberg este posibilă transfuzia nu numai a sângelui de aceieaşi grupă. IV – 8. III. care este un antigen slab şi e lipsit de importanţă practică. Complicaţiile de caracter infecţios pot fi devizate în 3 grupuri : 1.II şi III. care î-şi manifestă reacţia de aglutinare la temperatura +40 . Grupa de sânge – este o combinare de semne imunologice şi genetice normale. III – 20. B (III) α. II – 37. aglitininele plasmei donatorului nu sunt suficient diluate în serul recipientului şi astfel pot aglutina eritrocitele pacientului. regula lui Ottenberg). Deci. Frecvenţa după grup: I – 33. B (III) în două serii diferite pentru fiecare grupă. cu eritrocite standarte (metoda îcrucişată). . precum şi incomplete. iar aglutininele – anticorpi.1% Reacţia de aglutinare e identică celei de imunitate. conform acestei reguli sunt aglutinate numai eritrocitele donatorului. hepatita B şi C. Grupul sangvin conform sisemului ABO poate fi determinat cu ajutorul reacţiei de aglutinare.Istoricul dezvoltării cunoştinţelor despre grupele de sânge şi Rh factor. unul singur sau nici unul. Reacţia de aglutinare are loc atunci.+160 şi aglutinine „la cald” activitatea maximală la temperatura +370 . Aglutinogenul poate avea câteva varietăţi – A1. Este posibilă dezvoltarea tromboflebitei sau a flegmonului în regiunea puncţiei venoase. suportând temperatura sub 600. spermă. III. În 1900 bacteriologul din Viena Landşteiner şi colaboratorii au întrodus conceptul de grup sangvin şi au identificat primele 3 grupe. rugeola.aglutinine anti-rezus). Dezvoltarea infecţiei chirurgicale banale Complicaţiile acestui grup apar în caz de nerespectare a normelor asepsiei în timpul transfuziei. În serul sangvin de grupa AB (IV) nu sunt aglutinine. Se ia o farfurie albă sau o placă pe care se scrie numele persoanei. cu ţolicloni Anti-A şi Anti-B (anticorpi monoclonali) Determinarea grupei sangvine cu seruri standarte Se utilizează seruri – test de grupele O (I). Transmiterea maladiilor acute infecţioase (gripa. Ceva mai târziu – în anul 1902 Stwili. 7. 3. 1907 Janski şi în 1910 Moss independent unul de altul au identificat grupa a patra. etc. suportă temperatură de 1000timp de 24 ore şi-s rezistenţi la uscare. etc. examinarea lor. fiind active nuami în mediu coloidal. când este necesară transfuzia unei cantităţi mai mare de sânge. care aglutinează eritrocitele în mediu salin şi coloidal. Deci în medicina practică termenul „Grupa de sânge „ ca regulă. Dunghern şi Ghirşfeld au descoperit în eritrocitele omului 2 aglutinogeni. una singură sau nici una. O picătură de ser-test (0. În plazmă se află respectiv 2 aglutinini α şi β. sângele de grupa O (I) poate fi transfuzat şi la persoanele cu orice grup sangvin.AB (IV) poate fi transfuzat sânge de orice grupă.

este centrifugat şi este lăsat în repaos pe un timp de 20-30 minute pentru delimitare – în ser şi eritrocite . Sângele pentru cercetare este colectat din venă într-o eprubetă uscată. iar în picăturile unde a avut loc aglutinarea se adaogă câte o picătură de soluţie fiziologică apoi se determină rezultatul. se păstrează la temperatura de 4-80C. Termenul de valabilitate este de 2-3 zile. Dezvoltarea panaglutinării nespecifice. Este descrisă panaglutinarea şi la persoanele sănătoase. Ele sunt nestabile şi se descompun la adăugarea picăturii de soluţie fiziologică. ce face imposibilă reacţia specifică de aglutinare cu orice ser). Ea survine mai târziu decât cea adevărată şi decurge lent (de la 5 până la 15 min. înseamnă că eritrocitele sângelui cercetat nu conţin aglutinogene şi el se referă la grupa O (I). Dacă are loc aglutinarea în ambele godeuri – anti-A şi anti-B – sângele cercetat aparţine grupei AB (IV). Anticorpii Anti-Rh (aglutininele imune) se formează în câteva săptămâni. Fulgii de eritrocite sunt mai puţin stabili şi se descompun în urma agitării lamei de sticlă sau după adăugarea unei picături de soluţie fiziologică. Alături de aceste picături se aplică câte 1 picătură mică (0. B (III) (câte 2 serii). adică sângele aparţine grupei AB (IV). 4. 2.01 ml) de sânge cercetat.: 1. care se dizolvă cu soluţie fiziologică înainte de cercetare. se va ţine cont de posibilitatea panaglutinării şi pseudoaglutinării. Prezenţa aglutinării cu serurile celor 3 grupe mărturiseşte. Pe o farfurie (placă) marcată în 6 godeuri se aplică câte 1 picătură mare de ser al sângelui cercetat (0. dar şi de calitatea sângelui. precum şi prima sarcină la o femeie rezus-negativă cu un fat rezus-pozitiv se va termina cu bine. Descoperirea acestui aglutinogen e ilucidat multe fenomene posttransfuzionale negative. Ţoliclonii anti-A şi anti-B sunt utilizaţi pentru determinarea aglutinogenilor eritrocitari şi reprezintă un praf liofilizat de culoare roşie (anti-A) sau albastră (anti-B). sângele cercetat aparţine grupei A (II). poate fi cauzată nu numai de temperaturile joase. Fenomenul de panaglutinare are loc numai la temperatura camerei. II. Determinarea grupei sangvine cu ajutorul anticorpilor monoclonali (ţoliclon Anti-A şi Anti-B). deaceea cazurile de rezus-conflict printre ei sânt excluse. În asemenea cazuri este necesară cercetarea suplimentară cu ser – test de grupa IV (AB). Determinarea grupei sangvine cu ajutorul eritrocitelor standarte (metoda încrucişată) Metoda este utilizată mai frecvent în laboratoare serologice şi constă în determinarea prezenţei sau lipsei în sângele cercetat a antigenilor A şi B cu ajutorul serurilor izohemaglutinante şi deasemenea a anticorpilor α şi βcu ajutorul eritrocitelor standarte. Dacă nu este aglutinare în ambele godeuri (anti-A şi anti-B) sângele cercetat aparţine grupei O (I). că sângele cercetat este de grupa a IV (AB). O (I) sunt de controlul (în ele nu sunt antigeni.01 ml) de eritrocite standarte de grupele O (I). Când are loc aglutinarea numai în godeul cu inscripţia anti-B. Dacă aglutinarea cu serul – test de grupa I.5%. deaceea prima transfuzie de sânge Rh-pozitiv primitorului v-a trece fără complicaţii.1 ml) respectiv inscripţiilor anti-A şi anti-B. După amestecarea lor timp de 2-3 minute se urmăreşte după reacţia de aglutinare: 1. A (II). maladii infecţioase etc. Eritrocitele standarte sunt pregătite din sângele donatorilor cu grupa de sânge cunoscută.Apoi cu o baghetă de sticlă se recoltează sânge de la pacient şi se aplică câte o picătură mică de sânge (de 5-10 ori mai mici decât cele de ser ) alături de fiecare picătură de ser – standart.07%). Numai lipsa aglutinării cu acest ser permite de a face concluzia. sângele cercetat aparţine grupei III (B). Picăturile respective sunt amestecate cu beţişoare de sticlă şi sunt supravegheate timp de 5 min. Panaglutinarea la rece se poate produce în caz de utilizare a serurilor proaspete şi de determinare a grupelor sangvine la o temperatură mai joasă de 17-180C.1 ml) iar alături de ele – câte 1 picătură mică (0.). Ţoliclonii anti-A şi anti-B se aplică pe o placă albă câte o picătură mare (0. Se apreciează rezultatele timp de 5 min. 4. sângele cercetat aparţine grupei B (III). 2. Rezultatele sunt apreciate numai după analiză complexă a 2 metode de determinare a grupei sangvine: cu seruri standarte şi cu eritrocite standarte. sângele cercetat e de grupa II (A). splenomegalie. Dacă aglutinarea a avut loc cu serul – test de grupa I şi II. că eritrocitele conţin aglutinogenele A şi B. Acest fenomen (fenomenul Tomsen) se caracterizează prin aglutinarea sângelui cu seruri de toate grupele şi cu serul sângelui propriu. dar n-a avut loc cu serul de grupa II. În toate cazurile de îndoială determinarea grupei sangvine trebuie repetată. S-a constatat că în dependenţă de aglutinogenul Rh toţi oamenii se împart în 2 grupe: rezus pozitiv (Rh+) – 85% şi rezus negativ (Rh-) – 15%. deoarece pentru prima dată a fost identificat în eritrocitele maimuţei – macaus – rezus. Pentru a evita confundarea aglutinării adevărate cu ceea nespecifică. . iar la temperatura aproape de corpul omenesc. Când are loc aglutinarea numai în godeul cu înscripţia anti-A. 3. Panaglutinarea în caz de infectare bacterială a sângelui cercetat a fost descrisă în anul 1927 de Tomsen. Determinarea grupei sangvine se efectuează în încăperile luminoase cu temperatura aerului de 15-25 0C. de obicei nu se depistează. III n-a avut loc. Pseudoaglutinarea (aglutinare falsă) constă în formarea fîşicurilor de eritrocite. Acest fenomen poate avea loc la un şir de maladii: maladii ale sângelui. precum şi cauza avorturilor spontane şi a icterului hemolitic la nounăscuţi de către femei cu (Rh-) rezus negativ. dar foarte rar (0. În anul 1940 Landşteiner şi Viner au mai descoperit în eritrocite un aglutinogen în afara sistemului ABO. Fiecare picătură de ser – test se amestecă cu un beţişor de sticlă. 3. Aprecierea rezultatelor reacţiei cu eritrocite standarte are următoarea particularitate: eritrocitele gr. De memorizat că în Azia. ciroză hepatică. printre rasa mongoloidă oameni rezus-negativ numără doar circa 0. Dacă aglutinarea a apărut cu ser de grupa I şi II şi lipseşte cu ser de grupa III. care a fost numit rezus (Rh).

care înlătură ionii de calciu şi zădărnicesc prima etapă a procesului de coagulare – formarea trombinei. Toate cele enumărate ne conving. Dacă este aglutinare – sângele cercetat este Rh(+). Pentru prelungirea viabilităţii hematiilor sangvine pe lângă citrat în soluţiile de conservare se mai adaogă substanţe. şoc grav. Efectele negative. care poate fi efectuată în mai multe variante: a) Reinfuzie – prin recoltarea sângelui revărsat în cavitatea peritoneală (la bolnavele cu sarcină ectopică întreruptă. iar dacă lipseşte aglutinarea. În practica clinică cel mai frecvent se utilizează 2 metode: 1.10 ml la fiecare 100 ml de sânge). Felurile de hemotransfuzii. Metoda indirectă prezintă colectarea sângelui în vase speciale. avio – şi feroviare. b) Autohemotransfuzie – sângele bolnavului luat cu câteva zile până la operaţie. 2. 2. Pentru a preântâmpina alterarea elementelor figurate la trecerea dintr-o stare în alta sânt folosiţi crioprotectorii. la temperatură supra 00.68. naufragii. Sângele cu chiaguri. dar mai ales: 1. Stabilizarea sângelui în stare lichidă poate fi căpătată prin extragerea sau distrugerea unui component al sistemului de coagulare a sângelui. 5. catastrofe auto. 2. cordului. care pătrund în eritrocit şi participă la metabolismul lui (glucoza. incendii. Pentru stabilizarea sângelui se utilizează sol. colorată în roşu în rezultatul hemolizei eritrocitelor nu poate fi folosit pentru transfuzie. la 100 ml de sânge. înainte de agitare.R. deasupra lui – un strat foarte subţire albui de leucocite şi deasupra un strat străveziu puţin gălbui de ser. bilirubina hemolitică. Conservarea sângelui. c) Autohemotransfuzia sângelui supus iradierii cu raze ultraviolete sau lazer în caz de sepsis. Pentru conservarea sângelui utilizat în circulaţia extracorporală este folosită heparina în proporţii de 50 mg la 1 litru de sânge. Pe o placă se aplică o picătură mare de ţoliclon Anti-D (0. la temperaturi mult sub 00. sub care subînţelegem evacuarea parţială sau totală a sângelui din vasele bolnavului (din artere şi transfuzia concomitentă (în vene) a acelueaşi volum de sânge de la donator. păstrat la temperatura +8 0 şi transfuzat în timpul operaţiei. cu fulgi şi pelicule. că „sângele cel mai bine se păstrează în venele donatorului”. Există 2 metode de transfuzie a sângelui: direcă şi indirectă. aortei). Sub acest aspect prezintă interes metoda de conservare şi păstrare a sângelui prin congelarea la temperaturi ultrajoase (-19960) propusă de către savantul sovetic F. congelată. conservat prin adăugarea citratului de natriu (4% . care este indicată în toate cazurile de hemotransfuzie. insuficienţă imunobiologică – septicemia etc. reacţia cu Anti-D – anticorpi monoclonali.1 ml) şi 1 picătură mică (0. intoxicaţii grave – pancreatită. Sângele este recoltat din cavitate şi reinfuzat prin intermediul unei truse cu filtru. sindromul CID. După reacţie e necesar de urmărit timp de 2. apoi se amestecă cu un beţişor de sticlă. ster. Vom atrage atenţia la reacţia cu Anti-D – anticorpi monoclonali (ţoliclon Anti-D). cu plasma tulbure. Esenţa metodei se reduce la diminuarea totală a metabolismului hematiilorsangvine la aşa temperaturi. în sângele conservat hematiile trăiesc 60 de zile după transfuzie. diafragmei. solidă. dar scad treptat toţi factorii coagulanţi ai sângelui. În timpul păstrării sângelui conservat (până la 21 zile) el este supus unor modificări esenţiale: în sângele proaspăt transfuzat hematiile trăiesc 60 zile (în condiţii normale 110-120 zile) în proporţii de 52%. În afara vaselor sangvine sângele poate fi păstrat în 2 stări: 1. dereglarea proceselor de coagulare – fibrinoliză. dar în proporţie de numai 25%. etc. 2.Determinarea RH-factorului Există multe metode de determinare a Rh-factorului.Hemotransfuzia Metodele de transfuzie. la bolnavii cu ruptura splinei) sau pleurală (la bolnavii cu plăgi a plămânului. arsuri. În timpul păstrării în sângele conservat creşte concentraţia acidului lactic (de la 20 la 150 mg/100 ml). flacoane cu respectarea asepsiei la temperatura 4-6 0C în frigider. Cei mai răspândiţi conservanţi astăzi sînt: acidul citric şi citratul de natriu. Sângele în fiolă se împarte în 3 straturi: la fund – stratul de eritrocite. metoda – expres de determinare a RH-factorului pe o suprafaţă fără încălzire. În condiţiile contemporane împestriţate cu cutremure de pământ. diminuează numărul leucocitelor şi activitatea lor fagocitară. Exsanguinotransfuzie. 4. atunci va fi Rh (-).). lipsesc în transfuzia directă. Autotransfuzie. . hemofilie. lichidă. Sângele conservat se păstrează în fiole. citrat de sodiu de 6% în raportul 10 ml de sol. Aceasta se face prin examinarea lui imediat după ce se scoate din frigider. conservarea şi păstrarea lui un timp oarecare în condiţii speciale. războaie permanente şi alte cataclisme se cer rezerve mari de sânge conservat. fosfat anaorganic ect. 3. că transfuzia indirectă deşi e cea mai răspândită metodă nu e cea mai bună şi confirmă aforismul lui Arnold Tank.Vinograd-Finkelşi american Smith (1956-1963). boala arşilor. 8. Inainte de hemotransfuzie indiferent de termenul de păstrare trebuie determinată valabilitatea sângelui pentru transfuzie.01 ml) de sânge cercetat. caracteristice metodei indirecte. creşte potasiul plasmei. pH-ul scade de la 7 la 6.5 – 5 minute. Pe lângă transfuzia de sânge proaspăt sau conservat mai deosebim următoarele tipuri de transfuzie de sânge: 1. plăgi imense.

retroplacentar şi colectat în urma emisiei de sânge în criza hipertonică sau insuficienţa cardiacă. dar de cele mai dese ori – cubitale. 3. electroliţi. jugulară şi altele. icter hemolitic la nou-născuţi. 4. Indicaţiile absolute pentru transfuzia de sânge sunt: hemoragie acută (mai mult de 15% din volumul sângelui circulant). glucoză. Mecanismul de acţiune a sângelui transfuzat Acţiunea sângelui transfuzat asupra organismului este variată şi de cele mai dese ori complexă. Acţiunea de stimulare se reduce la creşterea tonusului vascular. poate fi folosită ori care venă. Transfuzia sângelui cadaveric. vitamine. S-a constatat. fortificarea producerii de anticorpi. cantităţilor de microelemente. sporirea activităţii fagocitare. 4. Acţinea nutritivă se reduce la restabilirea volumului de proteine. cavă superioară. ameliorarea regeneraţiei sângelui şi ţesuturilor. operaţii complicate. dereglări a sistemului de coagulare. fixarea substanţelor otrăvitoare şi eliminarea lor cu urina. În prezent în legătură cu faptul că există substituienţi sangvini ce îndeplinesc funcţiile sângelui. În acest scop se aplică doze mijlocii (250-300 ml) de sânge proaspăt (transfuzie directă) cu interval de 2-3 zile. Transfuzia sângelui placentar. restabilirea reactivităţii normale a organismului. inactivantă. principala indicaţie relativă pentru transfuzie sangvină este anemia şi anume diminuarea hemoglobinei mai jos de 80 g/l. Pentru prima dată sângele cadaveric. procese inflamatorii cronice de lungă durată însoţite de micşorarea proceselor de regenerare şi a reactivităţii.Sclifosovski”. Indicaţiile relative: anemia. după care trombocitele mor). 3. Tânărul a primit 400 ml de sânge cadavric şi peste câteva zile a părărsit clinica devenind sănătos. mobilizarea sângelui din depozite şi ca urmare normalizarea funcţiei tuturor organelor şi sistemelor. că după moarte sângele nu se coagulează din cauza procesului de difibrinare. restabilirea hematocritului şi volumul proteinic. Acţiunea de inactivare se manifestă prin diminuarea concentraţiei toxinelor. iar uneori şi mai mult.Şamov şi M. Însă pentru un efect veritabil se efectuează exsanguinotransfuzia cu renovarea completă a sângelui. Acţiunea hemostatică se manifestă prin micşorarea sau chiar oprirea definitivă a sangvinării. stimulatoare. În dependenţă de scopul transfuziei şi dimensiunile vasului transfuzia poate fi executată în jet. lipide. 2.N. În acest scop se vor transfuza doze mijlocii – 250 ml de sânge cu un interval de 3-5 zile. decedat în urma insuficienţei cardiace a fost transfuzat unui tânăr cu şoc hemoragic (î-şi tăiase venele de la mâini) de către ilustrul chirurg sovetic S. inferioară. Căile de administrare a sângelui. Intraarterial. Când e necesară o transfuzie voluminoasă şi de lungă durată se efectuează caterizarea venelor magistrale – subclaviculară.) este rar folosită. preparate de albumină etc. În prezent acest sânge se utilizează mai frecvent pentru prepararea substituienţilor naturali – masă eritrocitară. etc. Acţiunea substituientă se reduce la restabilirea volumului sângeui circulant cu toate funcţiile sale: menţinerea tensiunii arteriale. în picături rare. imunobiologică şi nutritivă. Foarte rar – în corpul cavernos al penisului (arsură totală a pielii). Este indicată în caz de şoc hemolitic posttransfuzional. în picături frecvente. Deosebim acţiune substituientă.Scopul acestui tip de transfuzie este înlăturarea otrăvirilor pătrunse în sânge. sau masă trombocitară. V.Iudin la 23 martie 1930 în clinica Institutului „N. şoc traumatic. Colectat în condiţii sterile este păstrat la temperatura de +40C fără nici un conservant şi după un control bacteriologic poate fi transfuzat. Contraindicaţii la transfuzia sangvină Absolute: .H. intraaortal şi intraventicular sângele poate fi transfuzat în caz de reanimare sub presiunea de 180-200 mmHg.S. calcaneu. În acest scop se aplică doze mari – 1000-2000 ml. prelungirea hemoragiei. substanţa spongioasă a osului iliac ect. 5. Calea intraosoasă (în stern. 6.Costiucov în experienţă au dovedit că sângele cadaveric poate fi colectat în primele 8 ore după moarte. colectat de la un bolnav în vârsta de 60 de ani. alte intoxicaţii. maladii inflamatorii cu intoxicaţie gravă. mecanismul fiind aglomerarea de factori hemostatici.în acest scop se recomandă doze mici (100-150 ml) de sânge proaspăt (cu păstrarea până la 24 ore. 1. transportarea oxigenului. venele fontanelei mari la copii. însoţite de traumarea masivă a ţesuturilor şi hemoragie. diminuarea statutului imunologic a organismului. ridicarea tonusului aparatului neuro-muscular al peretelui vascular şi stimularea producţiei factorilor hemostatici în organism.V. Cea mai frecventă cale intravenoasă. Acţiunea imunobiologică se bazează pe sporirea activităţii fagocitare a leucocitelor. unele otrăviri.

deoarece persistă şi dereglarea integrităţii şi a tegumentelor. 9. Astm bronşic. 8. rezultatele se apreciează peste 5 min.Localizarea plăgii. Dacă aglutinarea lipseşte demonstrează compatibilitatea sângelui donatorului şi recipientului. 6. Dacă lipsesc semne clinice de complicaţii sau reacţii (tahicardie. . Intensivitatea sindromului dolor în plagă depinde de următoarele momente: . 5. Hemoragie. De a supraveghea pacientul după hemotransfuzie. De a determina transfuzională. Mai puţin contribuie la sindromul dolor plăgile cu localizare în ţesutul adipos. apoi se amestecă. dispnee. Consecutivitatea acţiunilor medicului la transfuzia de sânge: indicaţiile şi contraindicaţiile pentru hemotransfuzie şi de a colecta anamneza 1. Traumatizarea trunchilor nervoşi magistrali. 4. măcar că şi în timpul paşnic există destule plăgi prin armă de foc ≈ 3% . După arma traumatizantă predomină cele obţinute prin tăiere – 96%. de a efectua proba de compatibilitate individuală după rezus-factor. muşchi. De a îndeplini actele necesare. Cu cât mai rapid s-a produs plaga cu atât mai puţine dureri. De a efectua proba biologică. Reacţia se efectuează la temperatura 15-250C. Proba biologică La începutul transfuziei se transfuzează 10-15 ml de sânge. 2. după aceasta transfuzia se stopează pe un timp de 3 minute. traumelor industriale. 10. În total se repetă procedura de 3 ori.01 ml) de sânge de la donator. pleura). 7. Infarct al miocardului În caz că persistă o hemoragie masivă sau şoc traumatic. II. sportive şi criminale. III.1 ml) de ser sangvin de la recipient şi 1 picătură mică (0. Proba de compatibilitate individuală Pe o placă (farfurie) se aplică o picătură mare (0. Boala hipertonică gr. Tromboze acute şi embolii. Anume dereglarea integrităţii tegumentelor şi a mucoasei deosebesc plăgile de alte traumatizări (contuzie. De a efectua hemotransfuzia. dureri în regiunea lombară). hiperemie. De a efectua proba de compatibilitate individuală după sisitemul ABO. De a determina grupa de sânge şi factorul rezus al recipientului. De exemplu: trauma ficatului cauzată de o lovitură boantă al abdomenului este considerată ca ruptură a ficatului.PLĂGILE Plăgile reprezintă o categorie de traumatizare a ţesuturilor. 4. . De a selecta sângele corespunzător după grupă şi rezus şi de a aprecia macroscopic calitatea lui. fascii. 3. 2. De a verifica grupa de sânge a donatorului după sistemul ABO. Semiologia plăgilor Semnele de bază ale plăgilor sunt: Doloritate. 8. Dolaritatea apare ca rezultat al acţiunii traumatice directe al receptorilor nervoşi şi ca rezultat al compresiei cu edemul ce se declanşează. 9. 2. care se întâlnesc atât în perioada paşnică cât şi în timp de război. pe când trauma ficatului condiţionată de o lovitură penetrantă de cuţit este considerată plagă al ficatului. Dereglări grave a circulaţiei cerebrale. 1.Insuficienţa cardiopulmonară acută. 10. III. Cu cât mai ascuţită este arma cu atât mai puţin receptori nervoşi sunt afectaţi. Reumatism. atunci contraindicaţii absolute nu există şi sânge e necesar de transfuzat. 6. Viciile cardiace. atunci din nou se transfuzează 10-15 ml de sânge şi în decurs de 3 minute se supraveghează bolnavul. 5. iar dacă persistă aglutinarea – atunci sângele este incompatibil. însoţită de edem pulmonar. La momentul actual 96% alcătuiesc plăgi de uz casnic (din ele 3. Endocardită septică. Sunt destul de dureroase plăgile localizate în regiuni cu o reţea de receptori nervoşi de durere (periostul. peritoneul parietal. 7. ruptură.Caracteristica armei traumatizante şi a rapidităţii producerii plăgii. În perioada paşnică plăgile alcătuiesc majoritatea traumelor de uz casnic. şi respectiv mai puţin sunt durerile. Dereglări grave a funcţiei hepatice şi renale. 70% de plăgi sunt primite la pacienţii în stare de ebrietate. 3.5% sunt suicidale). de transport. Plagă este numită orişice traumatizare mecanică a organismului asociată cu dereglarea integrităţii învelişului ţesuturilor – al tegumentelor sau al mucozităţilor. Miocardite şi miocardioscleroze cu insuficienţă vasculară gr. Relative: 1. Dehiscenţa marginilor plăgii. Tuberculoză acută şi diseminată. entorsie). 9.

lamă. (vulnus laceratum) angrenată. Toate celelalte plăgi se referă la ocazionale şi comun este pentru ele că sunt produse în afara voinţei traumatului şi pot provoca rău lui chiar până la moarte. tegumentară nesemnificativă. zona necrozei traumatice primare zona necrozei traumatice secundare. (vulnus morsum) mixtă. hemoragie externă lipseşte (pereţii vasculari sunt afectaţi pe o suprafaţă largă şi rapid se trombează). (vulnus incisum) prin înţepare. cu scop de tratament sau diagnostic. Plaga prin înţepare este produsă prin acţiunea unui obiect îngust şi ascuţit (suliţă. Dehiscenţa marginilor plăgii . dehiscenţa marginilor şi hemoragia externă este neesenţială. pumn) sub un unghi ≈ drept asupra ţesuturilor. ac). (vulnus mixtum) prin armă de foc. Din cauza zonei largi de traumatizare şi a necrozei plaga contuzionată are tendinţă de vindecare prin intenţie secundară. cu hemostază minuţioasă şi cu o repunere şi suturare al marginilor plăgii. În plăgi contuzionate şi angrenate hemoragia este minimală. nervilor. Localizarea plăgii. Plăgile tăiate sunt periculoase prin pericolul lezării trunchilor nervoşi. gât. După apariţia lor se clasează în: Chirurgicale.este determinată de constricţia fibrelor elastice ale dermei şi direcţia plăgii în raport cu direcţia liniilor elastice Langher. Hemoragia – este un semn obligatoriu al plăgii. În asemenea plăgi sindromul dolor. În asemenea situaţii porţiunea detaşată se lipseşte de vascularizare şi se poate necrotiza. În dependenţă de caracterul lezării ţesuturilor: tăiată. Procesul diagnostic al acestor plăgi este dificil şi de obicei se asociază cu vulnerografie sau prelucrarea primar chirurgicală. ebrietate alcoolică sau narcotică. Cele chirurgicale sunt premeditate. pe o suprafaţă largă. (vulnus sclopetarium) Mai jos vom da unele caracteristice ale plăgilor mai sus enumerate: Plaga tăiată este produsă de un obiect ascuţit (cuţit. PLAGA PRIN ARMĂ DE FOC Asemenea fel de plagă are un şir de particularităţi ce necesită de tras atenţie separat. CLASIFICAREA PLĂGILOR Există mai multe principii de clasificare a plăgilor. lezări grave al viscerelor. iar ţesuturile din jur sunt traumatizate nesemnificativ. vaselor cu o săracă manifestare locală externă. adesea prin intenţie primară. Pronunţarea hemoragiei poate fi diferită: de la neînsemnată capilară. până la profuză arterială.- Starea neuro-psihică a bolnavului. dar sub un unghi ascuţit faţă de suprafaţa corpului. cu excepţia celei prin armă de foc este caracteristic prezenţa a trei zone de traumare: zona canalului plăgii. (vulnus conqvassatum) tocată. (vulnus contusum) lacerată. În aceste plăgi sindromul dolor este pronunţat moderat. Sindromul dolor este mai puţin pronunţat când bolnavii se află într-o stare de afect. deoarece plaga orişicărui ţesut se asociază cu lezarea integrităţii vasului. Intensivitatea hemoragiei este determinată de următoarele: Prezenţa traumării vaselor magistrale – artere. - . mâini – acolo unde hemocirculaţia este bine dezvoltată. Starea sistemei de coagulare. vene. Starea hemodinamicii locale şi sistemice. uneori scalparea pielii. Caracteristica anatomică este acea că plaga este adâncă cu o suprafaţă superficială. În lipsa acestor lezări plăgile tăiate se vindecă adese fără complicaţii. Acest fapt creează şi condiţii favorabile pentru dezvoltarea infecţiei anaerobe în adâncul plăgii. În asemenea plăgi apare detaşarea tisulară. Sub acţiunea acestor obiecte ţesuturile sunt traumatizate pe o suprafaţă îngustă. şoc. Mai pronunţate sunt hemoragiile localizate la cap. efectuate în condiţii aseptice cu lezare minimală a ţesuturilor. sticlă). Caracteristica armei traumatizante: cu cât ea este mai ascuţită cu atât hemoragia este mai mare. În jurul plăgii apare o zonă largă de lezare a ţesuturilor cu hemoimbibiţie şi dereglare a viabilităţii tisulare – necroză. Plaga lacerată apare la acţiunea unui obiect bont asupra ţesuturilor. În plăgile contuzionate sindromul dolor este bine dezvoltat (vastă zonă de afectare). Ocazionale. La o hipotonie sau a compresie al vasului magistral hemoragia este mai puţin pronunţată. Deci ele sunt cu un sindrom dolor minim. vasculari şi a organelor cavitare. Aceasta se datoreşte canalului îngust şi lung şi cu o posibila deviere a direcţiei canalului din cauza contractării muşchilor. cuţit îngust. (vulnus punctum) contuzionată. La dereglarea ei (hemofilie) traumarea chiar şi a unui vas mic va fi o hemoragie masivă. (vulnus caesum) muşcată. Plaga contuzionată este provocată de acţiunea unui obiect bont (piatră. Pentru orişice plagă. dar pot apărea hematoame.

reacţia locală sau regenerarea plăgii. Plăgile purulente de asemenea sun infectate. II zonă – zona de necroză primară. care atrage ţesuturi de haină şi murdărie din exterior. Este important de menţionat că într-o plagă recent infectată numărul de microbi într-un gr de ţesut nu depăşeşte 10*(5). dar se deosebesc de cele recent infectate prin aceia că în plăgile purulente deja este stabilit un proces infecţios. Dar şi plăgile aseptice sunt diferite: unele pot fi efectuate din cauza patologiilor vasculare. Cauza nemijlocită al acestor modificări este microtrombozele apărute ca rezultat al dereglărilor intercelulare în urma mişcărilor ondulatorii al ţesuturilor. 3. Este alcătuită de ţesuturi cu metabolism dereglat şi elemente celulare distruse. în care se comprimă ţesuturile. tangenţială – canalul plăgii trece prin ţesuturile superficiale. Transfixiantă – este prezent şi poarta de intrare şi ieşire al glontelui. iar forţa asupra pereţilor cavităţii pulsative – 120 kg/cm². Obiectele (glontele. Reacţia generală de răspuns a organismului la formarea plăgii poate fi considerată ca două faze consecutive: . iar altele. microbi. În unele cazuri conţine glontele. Bacteriile nimerite în plagă se multiplifică şi cantitatea lor într-un gr de ţesut cu mult depăşeşte 10*(5). şi lezarea de asemenea este maximă. Presiunea în interiorul cavităţii poate ajunge până la 1000 atm.. sânge. energia fiind folosită la distrugerea ţesuturilor. iar acţiunea lor asupra ţesuturilor provoacă un proces inflamator pronunţat. bucăţi de ţesuturi necrotizate. Plăgile prin armă de foc întotdeauna sunt considerat infectate din cauza prezenţei unei zone de necroză răspândită. după utilizarea filmărilor ultrarapide şi crearea unei noi ştiinţe despre mecanismul traumatizărilor tisulare prin armă de foc – balistica plăgii. Dar dacă glontele pierde stabilitatea şi începe a se „rostogoli” prin ţesuturi energia cedată ţesuturilor este maximă. este efectuată în condiţii aseptice. care sunt lipsite de agent infecţios. Într-o plagă prin armă de foc. şi prezenţei infecţiei în canalul plăgii apărut în urma glontelui ca rezultat al cavităţii pulsative şi presiunii negative în urma glontelui. dar din start cu un risc major de complicaţii supurative. energia glontelui totalmente se transmite ţesuturilor prin lezarea lor. • Informaţii mai detaliate despre acest gen de plăgi-traume vi sa vorbit la cursul „Traumatisme”.Pirogov a fost stabilit că gravitatea plăgilor prin armă de foc este determinată de o zonă mult mai răspândită de la canalul plagial. Clasificarea plăgilor după gradul de infectare: • plăgi aseptice. o fără lezarea viscerelor.1917): I zonă – canalul plăgii. dacă glontele rămâne în ţesuturi. reacţia generală a organismului. Condiţionat evoluţia procesul de plagă se poate deviza în: 1. detaşânduse şi reciproc deplasânduse unul faţă de altul. adica în sala de operaţie. 2.Încă de către savantul-chirurg rus N. Dacă glontele trece prin ţesuturi şi prelungeşte zborul. Apare fenomenul „lovirii laterale” ce contribuie la formarea cavităţii pulsative. Clasificarea plăgilor în dependenţă de ataşarea plăgilor faţă de cavităţile organismului penetrante. spre exemplu apendicita acută gangrenoasă. La pătrunderea glontelui în ţesuturi se creează o zonă de presiune înaltă.I. Plăgile aseptice sunt acele plăgi care sunt efectuate în condiţii aseptice. fără pătrunderea în cavităţi interne ale organismului. corpi străini. Plaga recent infectată se consideră orişice placă ocazională în primele 72 ore de la debut. Aceste cercetări şi demonstrări au fost posibile cu mult mai târziu. • recent infectate. cauzată de acţiunea energiei cinetice transmise de la glonţ. ce se răspândeşte lateral sub formă de undă de lovire. ţesuturile comprimânduse. Conţine ţesuturi devitalizate îmbibate cu sânge. alice). • nepenetrante. Acest principiu este utilizat în construcţia glonţilor contemporani – cu deplasarea centrului de greutate. Toate acestea contribuie la dezvoltarea infecţiei anaerobe. Deosebirea principală al plăgii prin armă de foc este viteză mare al obiectului traumatizant (glonţ. • purulente. o cu lezarea viscerelor.mV²2/2. oarbă – este prezentă numai poarta de intrare. Plaga prin armă de foc după caracterul canalului poate fi: 1. atunci energia cedată ţesuturilor este mV²1/2 . spre exemplu. Asemenea mecanism de acţiune asupra ţesuturilor într-o plagă prin armă de foc contribuie la apariţia a trei zone de distrugere (Borst. Este cunoscut că energia unui obiect zburător este E═mV²/2. Gradul de infectare al asemenea plăgi este diferit şi depinde atât de tipul corpului contondent cât şi de condiţiile în care a apărut plaga. 2. EVOLUŢIA PROCESULUI DE PLAGĂ Proces de plagă – este o totalitate de dereglări consecutive ce apar în plagă şi reacţiile declanşate ale întregului organism. ghilea. III zonă – zona de comoţie moleculară sau necroză secundară. alicele) ascuţite mai uşor trec prin ţesuturi. Asemenea plăgi regenerează rapid şi nu au tendinţă către complicaţii. necroză şi formarea exudatului purulent şi intoxicaţie generalizată.

În prima fază. mărirea densităţii sângelui. şi aceticolin. care se elimină din membranele celulare dezintegrate. se micşorează durerile. Faza de inflamaţie (faza dereglărilor vasculare) Dereglarea integrităţii vaselor de sânge şi de limfă cu dereglarea fluxului sanguin şi limfatic contribuie la: 1. se dereglează metabolismul glucidic şi proteic eliberarea K şi Na din celule. c. şi anume metaboliţilor acidului arahidonic. d. II. etapa de epitelizare a plăgii. • faza de regenerare (6-14 zile). faza de predominare al sistemului nervos parasimpatic. În această fază se măreşte masa ponderală are loc normalizarea disbalansului proteic. Neutrofilele sunt responsabili de:  fagocitarea microorganismelor. Este de menţionat ca asemenea evoluţie al procesului de plagă are loc în cazul lipsei complicaţiilor. al insulinei. perioada de regenerare. 2. ca şi interleucinele sunt responsabili de reacţia pirogenă ce se dezvoltă. faza de dehidrataţie. ACTH şi glucorticoizilor. Colagenul asigură lichidarea defectului tisular şi tăria cicatricei formate. La a 4-5 zi are loc micşorarea procesului inflamator. Deja în primele 24 de ore în plagă apar leucocitele. se creează greutăţi suplimentare în hemodinamica locală cu încetinirea lui cauzate de: a. care împreună activează procesele vitale ale organismului cu ridicarea temperaturii generale. perioada de cicatrizare. În plăgi mari este necesar de efectuat plastie cutanată. 3. accelerarea metabolismului bazal. Importanţa de bază în această fază este determinată de mineralocorticoizi. adghezia şi agregarea trombocitelor. se normalizează parametrii de laborator. caracterul reacţiilor generale sunt determinate de prevalarea acţiunii sistemei nervoase parasimpatice. hormonul somatotrop. Faza curăţirii plăgii de mase necrotice În această fază importanţa esenţială este pe seama elementelor figurate ale sângelui şi a fermenţilor. Etapa de formare a colagenei se datoreşte fibroblaştilor activizaţi de macrofagi. III.Cuzin (1977): • faza de inflamaţie (1-5 zile). 7. Procesul de regenerare a plăgii are loc în trei etape: 1. b. este clasificarea propusă de către M. perioada de pregătire. al intoxicaţiei. trombarea capilarelor şi a venulelor. 3. Migrarea epitelizaţiei de la periferie spre centru poate asigura acoperirea completă a plăgii numai în cazul prezenţei a plăgilor de dimensiuni mici. În afară de acţiunea vazodilatatorie al acestor metaboliţi. Epitelizarea plăgii are loc de la periferie spre centru şi ea serveşte barieră pentru microorganisme. 5. aceasta la rândul său contribuie la scăderea masei ponderale cu accelerare de dezintegrare proteică. Există mai multe clasificări al fazelor procesului de plagă. • faza de formare şi reorganizare al cicatricei (de la a 15 zi). se instalează acidoza tisulară. În faza a doua. maselor necrotice.  faza curăţirii plăgii de mase necrotice. se remarcă predominarea acţiunii sistemului nervos simpatic cu eliberarea în circuitul sanguin al hormonilor stratului medular al suprarenalelor. mai aproape de a înţelege procesul de plagă. etapa de formarea de către fibroblaşti al colagenei. La momentul actual. extravazarea lichidului. Spasmul vascular de scurtă durată dilatare stabilă şi dereglarea 2. lipidică şi glucide. se măreşte presiunea osmotică în ţesuturi reţinerea apei declanşarea edemului tisular (hidrataţia ţesuturilor). În această fază un rol deosebit este acordat prostoglandinelor. se mobilizează procesele reparatorii ale organismului. Regenerarea plăgii procesul de reparaţie (restabilire) al ţesutului traumatizat cu restabilirea completă al integrităţii şi trăinicii. începând de la a 4-5 zi. Toate procesele enumerate mai sus au loc într-o anumită regularitate. deminuarea permiabilităţii membranelor celulare şi inhibare de sinteză proteică. Toate aceste modificări pregăteşte organismul către existenţă în condiţii de alterare.I. proteoliza declanşată contribuie la 6. II. aldosteron. Girgolav marca trei perioade de regenerare a plăgii: I. etapa de organizare (retracţie) tisulară. 4. eliberarea de amine biogene permeabilităţii peretelui vascular. iar la a 2-3 zi limfocitele şi macrofagii. . ce durează ≈ 1-4 zile. iar împreună cu bradikinina sunt responsabili de declanşarea sindromului dolor.  faza dereglărilor vasculare. faza de predominare al sistemului nervos simpatic. micşorarea perfuziei alterarea oxigenării tisulare în jurul plăgii. care formează fazele procesului de plagă. dispare febra.I. Conform lui Rufanov procesul de plagă este divizat în două faze: faza de hidrataţie.

deminuarea inflamaţiei. Tipurile de regenerare al plăgilor:  regenerare primară a plăgii (sanatio per primam intentionem). Macrofagii sunt responsabili de:  eliberarea fermenţilor proteolitici. cu formarea ţesutului granulat.  fagocitarea neutrofilelor alterate.  fagocitarea maselor necrotice parţial distruse de neutrofile. Factorii       ce contribuie la regenerarea plăgii: vârsta bolnavului. Limfocitele contribuie la producerea răspunsului imun.   proteoliza extracelulară. micşorarea ionilor de K. Într-o evoluţie a procesului de plagă fără complicaţii la a 5-6 zi majoritatea reacţiilor inflamatorii deminuiază şi survine următoarea fază. formarea reţelei de fibre elastice şi conexiunilor între fibrele de colagen.  regenerare sub crustă. posedă receptori IL-2 factorului de baza de creştere al fibroblaştilor şi factorului de creştere trombocitar. În plagă are loc deminuarea numărului de neutrofile şi în plagă are loc migrarea de fibroblaşti. dispariţia edemului tisular. creşterea intensivă al vaselor de sânge şi limfatice. micşorarea eliminărilor din plagă. sinteza citokinelor. diastaza marginilor plăgii minimală. Faza de formare şi reorganizare a cicatricei În această fază are loc: deminuarea activităţii sintetice al fibroblaştilor. Fibroblaştii sunt responsabili de: sinteza ţesutului conjuctiv.  participarea în reacţiile de răspuns imun.  regenerare secundară a plăgii (sanatio per secundam intentionem).  fagocitarea productelor dezintegrate bacteriene. producerea fibrelor elastice de colagen. Aceste procese contribuie nu numai la întărirea cicatricei. Regenerarea primară a plăgii are loc în cazul următoarelor condiţii: lipsa infecţiei în plagă. . Faza de regenerare În plagă are loc două procese: formarea colagenului. starea generală a bolnavului relativ satisfăcătoare (lipsa factorilor generali nefavorabili). liza ţesutului devitalizat.  administrarea de antiinflamatorii. eliberarea mediatorilor inflamaţiei. Acestei faze este caracteristic: micşorarea acidozei tisulare. starea nutriţiei şi masa ponderală a bolnavului. Regenerarea plăgii prin intenţie primare are loc în cazul plăgilor neinfectate. mărirea ionilor de Ca. lipsa hematoamelor şi a corpurilor străine în plagă. dar şi la micşorarea în dimensiuni a lui – aşa numita retracţie a cicatricei. lipsa maselor necrotice în plagă. prezenţa dereglărilor dismetabolice şi hidrosaline. Regenerarea secundară plăgii evoluează prin supuraţie. starea hemodinamicii în aria plăgii şi în întreg organismul. prezenţa infecţiei secundare. statusul imun. cu diastază a marginilor mică cu faza de inflamaţie minimală şi fără proces supurativ şi fără formarea ţesutului granulat.  prezenţa afecţiunilor cronice.

2.Condiţiile de regenerare secundară a plăgii: poluare microbiană a plăgii. cât şi infecţie anaerobă (tetanus. • fagocitoză şi liză microbiană mai excesivă. protecţia plăgii de penetrare microbiană şi de corpi străini.  stratul de anse vasculare. În aşa fel se formează nişte anse de capilare. În asemenea fel plaga se umple cu granule mici de ţesut conjuctiv. Din aceste anse de capilare are loc migrarea elementelor figurate cu formarea fibroblaştilor generând producţia ţesutului conjuctiv. El există pe parcursul întregii regenerări. dehiscenţa marginilor plăgii. atât primară cât şi secundară. Cicatrizarea sub crustă Crusta se formează în plăgile mici. 3. difterie. completarea defectului de plagă. Acest strat exprimă gradul de maturizare al granulaţiilor. bogat în fibre de colagen care treptat se îngroaşă. Dar negăsind peretele vasului contrapus. fără traumatizare. Este alcătuit dintr-un strat de celule mai monomorfe.). În normă. sechestrarea şi detaşarea ţesutului necrotizat. Faza a doua a procesului de plagă într-o regenerare prin intenţie secundară este caracterizată prin formarea ţesutului granulant . prezenţa în plagă a corpurilor străine şi a hematoamelor. • invazie microbiană tisulară perifocală. hemoragie. prezenţa ţesutului necrotic. Tratamentul plăgilor Este important de menţionat unele etape istorice de bază în evoluţia acordării ajutorului medical în caz de plăgi: . secvestraţie şi rejet (detaşare) a ţesutului necrotizat. Într-o evoluţie normală al procesului de plagă formarea granulaţiei are loc paralel cu epitelizarea. • demarcaţie. • alterări de hemocirculaţie mult mai pronunţate. Din celulele acestui strat se formează fibroblaşti. Structura ţesutului granulant:  stratul superficial leucocitar-necrotic. starea generală a organismului nefavorabilă. limfei şi lichidului tisular revărsat pe plagă care se usucă şi se formează această cojiţă. detrit şi celule descuamante. Regenerarea are loc sub crustă cu epitelizare şi ulterior detaşarea crustei sinestătător.. care poate fi atât aerobă purulentă nespecifică. Într-o evoluţie îndelungată (cronică) în acest strat se pot forma fibre de colagen. • sindrom intoxicaţional general. Particularităţile primei faze ale procesului de plagă în regenerarea secundară a plăgii: • inflamaţia este cu mult mai pronunţată. 3. care contribuie la acoperirea rapidă a defectului. când are loc coagularea sângelui. • formarea valului leucocitar. în baza căruia stau ansele de capilare. acest ţesut nu există.un ţesut conjuctiv special ce se formează în regenerare secundară a plăgii. lizis. Acest strat este caracterizat prin polimorfismul elementelor celulare. Este alcătuit de leucocite. Importanţa ţesutului granulant: 1..  stratul fibros. rabies.  stratul în creştere. superficiale. Epitelizarea plăgii are loc prin migrarea celulelor epiteliale pe ţesutul granulant de la marginile plăgii. Complicaţiile regenerării plăgii Evoluarea procesului de plagă poate să se complice cu diferite procese nedorite. Crusta formată îndeplineşte funcţia unui pansament biologic.  stratul fibroblaştilor situaţi orizontal. • concentraţie de toxine majorată. declanşarea infecţiei. Un rol deosebit în formarea ţesutului granulant îl au vasele sanguine. Este alcătuit din elemente perivasculare a substanţei amorfe intermediare. care într-o plagă al peretelui abdominal această complicaţie poate provoca eventraţia sau chiar şi evisceraţia organelor cavităţii abdominale. Capilarele noi formate sub acţiunea presiunii sângelui capătă o direcţie din adânc spre suprafaţă. principalele fiind: 1. defect esenţial al marginilor plăgii. efectuează o cotire abruptă întorcânduse înapoi în adâncul peretelui plăgii.  stratul de vase verticale. 2.

În afară de aceasta e posibil penetrare secundară al agenţilor bacterieni din mediul ambiant (diferite obiecte. Din aceste considerente se aplică un pansament aseptic larg (mare). administrarea analgeticilor opiate chiar la locul tramei. este necesar de curăţit pielea în jurul plăgii cu orişice antiseptic. suturarea primară a N.  profilaxia infecţiei secundare. toate plăgile sunt considerate primar infectate. Tratarea acestor plăgi în perioada postoperatorie constă în obţinerea următoarelor obiective:  analgezie. cu alte cuvinte în aplicarea suturilor primare. profilaxia şi tratamentul infecţiei în plagă. care pot pune în pericol viaţa pacientului se referă: hemoragia. piele bolnavului . important este. Indiferent de tipul de plagă şi locul traumei. Important este de transportat traumatizatul cât mai repede în staţionarul chirurgical. traumatizarea organelor de importanţă vitală. Acordarea primului ajutor al pacientului cu plagă constă în: înlăturarea complicaţiilor precoce a plăgilor care pot pune în pericol viaţa pacientului.. de asemenea. XX – secolul războaielor mari şi a multor conflicte militare cu utilizarea armelor cu înalt grad de distrugere tisulară: PERIOADELE • noţiunea despre efectul ne plagă ISTORICE ÎN plăgii prin inten TRATAMEN • vindecarea • utilizarea pansamentului şi Obţineril tratamentul plăgilor Sarcinile instalate în faţa chirurgului în tratamentul plăgilor: lupta cu complicaţiile precoce. prevenirea dezvoltării infecţiei în plagă..).Pirogov • noţiunea despre triajul boln 8 ore. Pentru prevenirea şocului de durere se aplică o atelă de imobilizare şi. create în condiţii sterile. Din aceste considerente e important de stopat hemoragia prin aplicarea garoului în caz de lezare a arterei. Tratamentul plăgilor aseptice cu alte cuvinte a plăgilor chirurgicale. obţinerea regenerării plăgii în termen minimal posibil. constă în restabilirea integrităţii tisulare.PERIOADELE ISTORICE ÎN TRATAME Perioada Grecia antică Imperiul Roman Sec. Este important. În caz de traumă penetrantă al toracelui cu dezvoltarea pneumotoracelui este necesar de hermetizat prin aplicarea unui pansamen ocluziv din cauciuc. restabilirea completă a funcţiei organului şi ţesutului traumatizat. • deosebirea între cicatrizare • principiile prelucrării chirurgic a plăgii suturilor amânate al plăgilor m la primire. transfuzie de substituienţi sangvini. Explicarea şocului prin Războiul din • importanţa de mare pentru Utilizarea apei rolului asistente Krâm 1853–1856 bolnavilor cu plăgi Al doilea Război din • utilizarea prelucrării chirurgic • iniţierea utilizării antiseptici Războiul Civil Mondial amânată a plăgii SUA • hemotransfuzia. dezvoltarea şocului traumatic. de spălat plaga şi de acoperit cu pansament steril. Prevenirea infectării plăgii. Paré John Hunter Primul Război 1728-1793 Mondial Obţiner • Primul ajutor în caz de plăg O dezvoltare esenţială în ştiinţa despre plăgi a fost în sec. Hemoragiile masive determinate de lezarea vaselor mari pot duce la şoc hemoragic. La posibilitatea se efectuează chiar şi măsuri de antişoc: cateterizarea venei centrale. Intensitatea hemoragiei depinde de tipul de vas lezat. iar în cazul lezării venei de instalat un pansament compresiv. iar în plăgi muşcate a rabiei.XVI Perioada A.I. vaccinarea pentru prevenirea dezvoltării tetanosului. În plăgi mari a peretelui abdominal anterior pot eviscera organele. cu minimă traumatizare a ţesuturilor şi hemostază chirurgicală. evacuarea r 1861-1865 chirurgicale în apropierea fron Războiul din Corea • utilizarea elicopterelor pentru •Dezvoltarea chirurgiei vascul Războaiele din Vietnam şi Afganistan • dezvoltarea aviaţiei sanitare perioadei traumare-operaţie p . La complicaţiile precoce al plăgilor.

Există diferite variante de finisare a PPC a plăgii: 1. dar minim. Tratamentul plăgilor purulente În plaga purulentă deja este un proces inflamator avansat şi scopul tratamentului chirurgical al acestor plăgi este tratarea dar nu prevenirea infecţiei în plagă. Deosebirea principială al suturilor secundare precoce şi tardive este că la a treia săptămână de la debutul regenerării plăgii în plagă are loc formarea ţesutului cicatricial.  accelerarea proceselor de regenerare a plăgii. PPC tardivă – se aplică mai târziu de 48 ore de debut. sutură primară ermetică. sau plaga este localizată la plantă. Pentru obţinerea acestor sarcini se efectuează aşa numita operaţie prelucrarea primar chirurgicală (PPC) a plăgii . 3. pereţilor şi a fundului plăgii. Variantele de PPC: 1. b. b. sau PPC se efectuează mai târziu de 6-12 ore. sutură secundară precoce – sunt aplicate pe plaga granulantă în intervalul 6-21 zile de la debut. Particularităţilor acestor PPC este că plăgile se lasă deschise cu aplicarea suturilor primar amânate. sutura primară: a.  hemostază.  excizia marginilor.  revizia canalului plăgii. sutură secundară este aplicată pe plaga granulantă: a. Luând în consideraţie faptul că toate aceste plăgi sunt infectate scopul tratării al acestor plăgi este prevenirea supurării ei şi crearea condiţiilor de regenerare rapidă. localizate în regiunea superioară a corpului în primele ore de la accidentare. sutură primară amânată – aceste suturi sunt aplicate dar nu sunt ligaturate. 2. plaga nu se suturează – persistă risc înalt de infectare.când persistă risc de infectare. şi pentru aplicarea suturilor mai tardiv de acest interval este necesar de excizat acest ţesut cicatricial. patologii concomitente. corecţia stării generale a bolnavului. Felurile de sutură: 1. starea proceselor metabolice.aceasta este prima operaţie chirurgicală efectuată bolnavului cu plagă cu respectarea regulelor aseptice şi cu anestezie. altfel marginile plăgii nu vor fi posibil de apropiat. sutură secundară tardivă – peste 21 zile de la debut . 2. suturare ermetică a plăgii – în caz de plăgi mici. Sarcinile ce trebuie să fie obţinute la PSC a plăgii: . PPC amânată – se aplică de la 24 – 48 ore de la debut. puţin poluate. 3. În PPC a plăgii se respectă următoarele etape:  transecţia sau debridarea plăgii. Tratarea plăgilor recent infectate.  restabilirea integrităţii organelor. 2. suturare cu amplasare de dren . vârsta pacientului. PPC precoce . În cazul supuraţiei a unei plăgi postoperatorii sau a unei plăgi după PPC se efectuează prelucrarea secundară chirurgicală a plăgii (PSC). Termenul înlăturarării suturilor de pe plagă variază şi este dependent de mai mulţi factori: localizarea plăgii.se aplică în primele 24 ore de la momentul traumei şi se finisează cu aplicarea suturilor ermetice.  aplicarea suturilor pe plagă.

Aşadar. Şi în unele cazuri este întâlnită infecţia fungică (actinomicoza. enterobacter. După etiologie: Aerobă Anaerobă Gram-pozitivă Clostridiană Stafilococică Cl. Un rol deosebit în evoluţia infecţiei chirurgicale îi revine particularităţilor biologice ale microorganismelor: invazivitate. se deosebeşte infecţia mixtă. aceiaşi pneumonie trebuie considerată ca infecţie chirurgicală. complicaţiile infecţioase. 10. edematiens Pneumococică etc. Există mai multe principii de clasificare a infecţiei chirurgicale: I. în dependenţa de rezistenţa permanent în creştere a unor tulpini către terapie medicamentoasă. Dar nu întotdeauna pătrunderea infecţiei în ţesuturi declanşează un proces purulent. Dereglarea integrităţii acestor duce la formarea porţilor de intrare. deoarece nu necesită tratament operator. pleură).focarului purulente. proteus vulgaris. estre necesar de apreciat – ce se numeşte infecţie chirurgicală? Termenul “infecţie chirurgicală” este compus din două definiţii: (1) proces infecţios. De exemplu. provocate de agenţi infecţioşi. (2) Infecţia chirurgicală cronică: Infecţie cronică nespecifică. instalarea unui drenaj adecvat al plăgii. Metodele PSC a plăgii: 1.) Peptococus Piocianică (Pseudomonas aeruginosa) Peptostreptococus Bacteroides fragilis etc. toxicitate şi virulenţă. Sistemului ostio-articular. Gram-negativă FUSOBACTERIUM De asemenea. A unor organe sau ţesuturi (mâna. mirabilis etc. Deci. dizenteria sau pneumonia ca consecinţă a suprarăcirii sau gripei sunt provocate de microorganisme. glanda mamară). Infecţia putridă acută. tiful. sifilis. III. enterococcus. dezvoltate în perioada postoperatorie.INFECŢIA CHIRURGICALĂ La momentul actual aproximativ jumătate din intervenţii chirurgicale sunt efectuate pentru diferite procese patologice. dar nu sunt considerate infecţii chirurgicale. metodă deschisă. în care se deosebesc reacţii protective nespecifice şi specifice. o importanţa înaltă are gradul de infectare. antraxul). Ale creierului şi tunicilor lui. streptococcus. dacă ea apare în perioada postoperatorie ca complicaţie după operaţie. prin care agenţii patogeni pot pătrunde în ţesuturi. Infecţia specifică acută (tetanus. În dependenţa de evaluarea clinică infecţie chirurgicală este divizată în două grupe: (1) Infecţia chirurgicală acută: Infecţia purulentă acută. pe mucoasa tractului digestiv şi respirator. Un rol important îi aparţine reacţiei de răspuns al macroorganismului. actinomicoza). Microbii sunt prezenţi în cantitate mare atât în mediul extern cât şi pe suprafaţa pielii. Tot odată. (2) Porţile de intrare a infecţiei. Dar.deschiderea colecţiei . este de neînchipuit chirurgia fără procese infecţioase. După localizarea deosebim procese purulente: Ale ţesuturilor moi. metodă mixtă. II. Cl. pseudomonas aeruginosa. Infecţia anaerobă acută. Rolul diferitor microorganisme în dezvoltarea infecţiei se modifică cu timpul. pneumococcus. esherichia coli. De asemenea. Organelor toracice (plămân. Infecţie cronică specifică (tuberculoza. Actualmente agenţii patogeni de bază ale infecţiei chirurgicale sunt: staphylococcus aureus. (3) Reacţia de răspuns a organismului. septicum Gram-negativă Neclostridiană Colibacilară Gram-pozitivă Proteică (Pr. histoliticum Cl. 2. vulgaris. 3. nu orice infecţie este considerată cea chirurgicală. candidoza). - . metodă închisă – metodă de lavaj continuu al plăgii. tratarea căruia necesită intervenţie chirurgicală. şi (2). PATOGENEZA Pentru declanşarea infecţiei chirurgicale sunt necesari trei factori componenti: (1) Agentul microbian. excizia ţesutului devitalizat. Organelor cavităţii peritoneale. perfringes Streptococică Cl.

Dereglarea funcţiei se explică atât prin intensificarea sindromului dolor. omnobilare. În caz sever procesul se modifică în forma distructivă. Hipertermia este cauzată de majorarea locală a reacţiilor catabolice cu eliberarea energiei. Hipertermia locală se determină palpator cu partea dorsală a palmei. tahicardie. Se determină prin inspecţie vizuală prin compararea cu regiunile adiacente ne afectate a pielii. dispneea. Semiologia infecţiei chirurgicale Tabloul clinic al infecţiei purulente acute chirurgicale este compus din semne locale şi generale. La răspunsul umoral iniţial se distinge antigenul. care şi mai bine delimitează focarul purulent. Ganglionii se contopesc între dânşii şi cu ţesuturile adiacente. Toate acestea contribuie la extravazarea lichidului cu formarea exudatului inflamator.La mecanismele nespecifice se referă: Capacităţile protective ale dermei şi mucoaselor. . Fagocitele sunt leucocitele neutrofile şi mononucleare (monocitele. cefalee. celulele Kupfer. La localizarea profundă. Microflora saprofită a organismului. cu aspect de garou. macrofagii alveolari al plămânilor. ce se asociază cu deficitul imun (diabet zaharat. antibiotice) şi radioterapie. Acest simptom este exprimat maximal la localizarea procesului în extremităţi. inflamaţie vaselor limfatice (limfangită) – hiperemia cu aspect de bande separate. Pentru un focar purulent sunt caracteristice următoarele schimbări: leucocitoză. Durerea este un simptom caracteristic al procesului purulent. Sexul (reacţiile protective ale organismului femenin sunt mai perfecte). Inflamaţia venelor (tromboflebita) – se apreciază infiltraţie pe traiectul venelor superficiale. semnele locale enumerate sunt accentuate şi uşor depistabile. β lizinele. Metode instrumentale de diagnostic pentru confirmarea colecţiei purulente sunt următoarele: Examinarea ecografică. care serveşte ca o barieră sigură contra răspândirii infecţiei. În focarul de inflamaţie în deosebi este efectiv procesul de fagocitoză. cât şi edemul. Examinarea radiologică. Factorii celulari nespecifici protectivi sunt prezentati de reacţia inflamatorie şi fagocitoza. devierea formulei leucocitare spre stânga. Unele au acţiunea directă asupra antigenului (celulele-killer) altele – indirectă prin eliberarea mediatorilor răspunsului imun – limfochinelor. lizocina. În răspunsul celular rolul principal îl deţin T-limfocitele. Reacţia organismului la invazia microbilor este însoţită de manifestări locale şi generale. În acest caz palparea trebuie efectuată cu precauţie şi evitarea presiunea excesive asupra ţesuturilor. edem). La existenţa îndelungată a focarului purulent delimitat din valul de granulaţie se formează o tunică piogenă dură. chiar până la dezvoltarea adenoflegmonului. apoi iniţiază sinteza anticorpilor de către B-limfocite. inapetenţă) şi obiective (febra înaltă până la 40°C. Modificarea datelor de laborator. apariţia formelor juvenile de leucocite (mielocite). uneori – ictericitate sclerelor. şi de asemenea cu edemul ţesuturilor şi compresia terminaţiilor nervoase. în deosebi în regiunea articulaţiilor. functio laesa (dereglarea funcţiei). circumferinţei extremitaţilor. În procesul de evoluţie al reacţiei tisulare în jurul focarului infecţios se formează un val de granulaţii. Reacţia locală în caz de infecţie purulentă acută se manifestă prin semnele clasice ale inflamaţiei: rubor (hiperemie). calor (hipertermie locală). piele supraiacentă este hiperemiată şi ridicată. venule şi capilare) şi cauzată de acţiunea histaminei şi acidozei în regiunea inflamaţiei. slăbiciune generală. transpiraţii reci. Patologii concomitente. Când focarul inflamator este situat superficial. La formarea unei cavităţi cu puroi durerea devine pulsatilă. precum şi măririi presiunii în capilare. Uneori se efectuează măsurarea comparativă. inflamaţie a ganglionilor limfatici (limfadenită) – mărirea în volum şi doloritatea ganglionilor limfatici. insuportabilă. Mai întâi se formează un val leucocitar. de exemplu. care se extinde de la focar inflamator spre ganglionii limfatici regionari. care posedă activitate antagonistă faţă de microflora exogenă. Edemul ţesuturilor se datorează dereglărilor permeabilităţii pereţilor vasculari pentru plasmă şi elementele figurate. Este necesar de menţionat un şir de factori ce contribuie la diminuarea reacţiilor de protecţie al organismului: Vârsta (copilărie şi vârsta înaintată). Procesele purulente se pot agrava cu apariţia complicaţiilor locale: formarea necrozelor (cauzată de acţiunea microorganismelor şi alterarea microcirculaţiei). Semnele locale sunt accentuate diferit în raport cu localizarea procesului purulent acut. SIDA). dolor (durere). Apariţia durerii este determinată de influenţa substanţelor vasoactive (histamina. macrofagii splinei etc). mărirea splinei şi ficatului. Tomografia computerizată. histiocitele. serotonina) şi interleuchinelor. Factorii umorali plasmatice (leucinele. tumor (formaţiune. Utilizarea unor medicamente (imunosupresoare. Reacţiile protective specifice includ răspunsul imun umoral şi celular. Inflamaţia este reacţia de bază a organismului la infecţia purulentă. De obicei edemul se determină vizual sau palpator. ce delimitează focarul infecţiei de mediul intern al organismului. Pentru obiectivizarea acumulării de puroi se utilizează semnele clinice (simptomul de fluctuenţă şi ramolire în centrul focarului) şi puncţia diagnostică (efectuată sub anestezie locală cu ac gros). sistemul de compliment). Reacţia generală a organismului clinic se manifestă prin semnele de intoxicare: subiective (frisoane cu transpiraţii. devin imobile. mai ales în cavităţi ai corpului – semnele locale sunt şterse sau chiar lipsesc. Anemie şi hipoproteinemie. Hiperemia este condiţionată de dilatarea vaselor (arterioale.

furacillină. cu nuanţa cianotică. chlorhexidină. nivelul jos al igienei personale şi transpiraţii excesive pot avea furuncule repetate. Diureza forţată reprezintă o hemodiluţie dirijată. ca şi în furuncul agentul patogen este stafilococul. aureus. adică substanţele toxice. hormoni şi fragmentele lor şi substanţele biologic active. HIDROSADENITA – proces purulent al glandelor sudoripare. după rezultatele antibioticogramei din focarul purulent. (2) faza de abcedare şi (3) faza de cicatrizare. Se administrează în funcţie de sensibilitatea agentului microbian la antibiotice.24 unităţi. Cel mai frecvent carbunculul este localizat pe partea posterioară a gâtului. Tratamentul include drenare chirurgicală în asociere cu terapie antibacteriană şi tratament local. şi creşte durata acţiunii preparatului). Prelucrarea chirurgicală prevede deschiderea focarului purulent. Principiile de bază ale tratamentului local sunt: (1) Prelucrarea chirurgicală (deschiderea) focarului purulent. sau pe spate. Se disting două faze: (1) faza de infiltraţie şi (2) faza de abcedare. Bolnavii cu diabet zaharat. Pe parcursul zilelor ulterioare apare fluctuenţa şi erupţie spontană a focarului purulent cu eliminarea puroiului gălbui în cantităţi mari. cu trecerea procesului inflamator în ţesut adipos subcutan. Creşterea concentraţiei lor în sânge corelează direct cu severitatea intoxicaţiei purulente. care reţin elementele cu masa moleculară medie şi înaltă. (2) Terapie de dezintoxicare. Tratamentul Tratamentul proceselor purulente acute reprezintă mari dificultăţi şi este constituit din măsuri locale şi generale. endolimfatic (se creează concentraţie maximală a antibioticului în vasele şi ganglionii limfatici regionari. uniţi într-un proces infiltrativ unic. CARBUNCUL – reprezintă inflamaţie purulent-necrotică acută al câtorva foliculi piloşi. drenare activă şi prin lavaj continuu. Sângele pacientului se îndreaptă prin filtre speciale. intraarterial (permite crearea concentraţii maxime a preparatului în regiunea respectivă). Cu cât mai radical este efectuată intervenţia chirurgicală. În primul rând. Tratarea carbunculului necesită intervenţie chirurgicală şi administrarea antibioticelor antistafilococci. ABCESUL – este o colecţie limitată de puroi în diferite ţesuturi sau cavităţi ale organismului. . T-activina.limfocitopenia. evacuarea puroiului. Infuzia în volum majorat al cristaloizilor. Moleculele medii sunt considerate indicatorii universali ai intoxicaţiei. În analiza biochimică a sângelui se poate observa mărirea nivelului de creatinină şi ureei. febra înaltă (până la 40˚С) cu frisoane. Mai există şi metode extracorporale de detoxicare: hemosorbţia. dintre care cele mai răspândite sunt terapia infuzională şi diureza forţată. mai rar – în regiunile inghinală sau perineală. revizia cavităţii (vizuală sau digitală) şi excizia ţesuturilor necrotice. interferon. acestea sunt produse ale metabolismului modificat. (4) Tratament simptomatic. soluţie glucoză de 5% duce la hemodiluţie şi majorează diureza.15-0. Pilea asupra acestuia devine de culoare roşie-vişinie. (3) Acţiunea locală cu antiseptice: sanarea focarului purulent cu sol. PROCESELE PURULENTE ACUTE AL DERMEI ŞI ŢESUTULUI ADIPOS FURUNCUL – reprezintă inflamaţie purulent-necrotică acută al unui folicul pilos. timolina etc). Tratamentul general al infecţiei chirurgicale prevede: (1) Terapia antibacteriană. În normă nivelul lor este de 0. ce demonstrează prevalarea proceselor catabolice şi declanşarea insuficienţei renale. Antibioticele pot fi administrate pe cale enterală (în cazul proceselor purulente mai puţin severe). care inhibă tot spectru microorganismelor patogeni (gram-pozitivi şi gram-negativi. În debutul maladiei apare un nod roşiu. Se preferă anestezie generală sau locală tronculară. acid boric 2-3%. zona axilară sau alta regiunea corpului cu înveliş păros. Până la identificarea agentului microbian se poate aplica tratamentul empiric: în baza datelor de participare a microorganismelor anumite în diferite tipuri ale proceselor purulente. (4) Imobilizarea. peroxid de hidrogen (H2O2) – 3%. Se aplică prin diferite metode. ce ar permite de a menţine o concentraţie a lor permanent înaltă în ţesuturi. Pielea asupra focarului este hiperemiată. accelerarea VSH-ului. tensionat şi inflamat pe faţă. Cu acest scop se folosesc toate mijloacele posibile ale antisepsiei fizice: drenarea pasivă (tampoane de tifon. cu atât mai repede şi cu mai puţine complicaţii decurge procesul vindecării. monocitopenia. Ulterior puroiul începe să se elimine prin mai multe orificii în locurile foliculilor infectaţi (semnul de „sită”). este localizată în regiunea axilară. ca regulă. Hartmann. Furunculul evoluează prin trei faze: (1) faza de infiltraţie. Pe parcursul a 24 ore bolnavului î se administrează intravenos până la 4-9 litre de soluţii cristaloide. şi se stimulează diureza cu 40-200 mg de furosemidă sau cu manitol. aerobi şi anaerobi). În majoritatea cazurilor agentul patogen în furuncul este Stafilococus aureus. În perioada acută a procesului purulent este necesar de a imobiliza segmentul afectat. În prima fază se observă formarea plastronului inflamator voluminos (până la 10 cm) şi foarte dureros. gât. plasmoferezsa şi limfosorbţia. Este important şi administrarea antibioticelor în doze mari suficiente şi posologie raţională. Se dezvoltă semne generale de intoxicaţie. Semne generale şi febra nu sunt caracteristice. tuburi de drenaj). (2) Drenarea adecuată al cavităţii restante. Practic întotdeauna. soluţiei fiziologice. în localizarea lui pe exteremităţi. soluţiei Ringer. În cazul infecţiei purulente îndelungate se observă anemie toxică. (3) Imunocorijare (plasma hiperimună. fâşie de cauciuc. se întâlneşte numai la adulţi şi. Moleculele medii reprezintă oligopeptide cu masa moleculară de 500-5000 D. La abcedare se observă fluctuenţa. În profunzimea stratului subcutanat adipos apare un nodul dur şi dureros. apoi printr-un orificiu mic se elimină puroi dens. intramuscular şi intravenos. În cazurile severe se indică combinaţia antibioticelor. Poate fi rezultatul penetrării microorganismelor prin diferite lezări a integrităţii tegumentare sau a mucoaselor (escoriaţii. în deosebi. Este cauzată preponderent de St.

Traumele pot fi clasificate şi după natura obiectului vulnerant: termice. FLEGMONUL – este o inflamaţie supurativă difuză (nelimitată) al spaţiului adipos (subcutan. sportiv. (2) forma buloasă. pediatric etc. În majoritatea cazurilor se întâlneşte în perioada postpartum (aşa numită mastită lactogenă). leziuni). simptomatica locală şi generală a abcesului mult depinde de localizarea lui. Vârful doi al letalităţii este remarcat în decursul a câteva ore de la traumatism. chimice. cuţitul). Un loc aparte în cazul traumelor închise îl ocupă catatraumatismele – traumatismele în urma căderii de la înălţime. Leziunile traumatice ocupă locul doi în structura letalităţii. Flegmonul poate prezintă o maladie separată sau poate fi ca urmare şi complicaţie a diferitor procese purulente (furuncul. iar conturul este neregulat – simptomul „limbilor de foc” sau „hartei geografice”. dereglarea funcţiei regiunii afectate. formând zone uriaşe de necroză cutanată. jumătate din care este provocată de hemoragie şi a doua jumătate – de leziunile sistemului nervos central (SNC).). cu nuanţa cianotică. pielea mâinilor). Diagnosticul stabilit al abcesului serveşte ca indicaţie absolută către intervenţie chirurgicală. subareolar). dureroasă. din care cauză tratamentul chirurgical este metoda curativă de bază. plăgi) sau ca complicaţie a diferitor procese inflamatorii (apendicită. (4) forma necrotică. Agentul patogen întotdeauna fiind Streptococcus pyogenes. carbuncul. ERIZIPEL – proces infecţios al dermei. hiperemia şi doloritatea pielii. rupturi de muşchi. care se contopesc. Trauma reprezintă dereglarea integrităţii morfologice şi funcţiei ţesuturilor. dereglând integritatea ţesuturilor (de exemplu. temperatură ridicată până la 39˚-41˚С. terapia antibacteriană. suprimarea lactaţiei şi fizioterapia. . intramamar. apare febra hectică. Hotarele hiperemiei sunt foarte clare. organelor şi sistemelor ale organismului. leziunile traumatice reprezintă cauza principală de deces la persoanele în vârsta între 1 şi 50 ani. temperaturii ridicate şi semne de intoxicaţie. intermuscular. luxaţii şi traume ale organelor şi structurilor interne. care sunt notate din prima zi la câteva săptămâni din momentul traumatismului. cresc semnele de intoxicare.injecţii. Tratamentul este complex – deschiderea şi dreanarea focarului purulent.aureus sau asociaţia acestuia cu E. abces). durerea. în dependenţă de gradul severităţii manifestărilor locale. În forma buloasă apar bule cu lichid seros. BIOMECANICA ŞI CLASIFICAREA TRAUMELOR Traumele pot fi deschise şi închise. Tabloul clinic este determinat de apariţia şi răspândirea rapidă a tumefierei dureroase. care pătrunde în piele prin defecte mici (escoriaţii. Ca poartă de întrare infecţiei se consideră fisurile de mamelon. constituind aproximativ 30% cazuri. În trauma deschisă leziunea se produce pe traiectul de mişcare a obiectului vulnerant. retroperitoneal etc. 11. care delimitează şi previne răspândirea puroiului. Totodată.). Infecţia se manifestă printr-o tumifiere de culoare bordo în locul penetrării microorganismului (de obicei.). Traumele iatrogene – sunt traumele primite în rezultatul manipulaţiilor diagnostice sau curative (de exemplu cateterizare). piele este edemată şi hiperemiată. Aproximativ jumătate din decesuri se petrec în primele secunde sau minute după traumatism şi sunt provocate de leziunea aortei.TRAUMA. În caz de traume închise leziune apar în urma compresiei ţesuturilor în timpul loviturii. barotraume – apar în rezultatul acţiunii undei de şoc în caz de explozii. traume psihice. Multe din aceste decese pot fi prevenite prin aplicarea măsurilor oportune de tratament în decursul primei ore „de aur” din momentul traumei. Erizipelul se tratează prin administrarea parenterală a antibioticelor din grupa penicilinelor. din Greacă înseamnă leziune. TORACELUI ŞI ABDOMENULUI Trauma. electrotraumatisme. Procesul progresează rapid şi nu are tendinţă spre limitare. frisoane. PARAPROCTITA – inflamaţia ţesutului adipos pararectal. hiperemiei tegumentelor. Antibioticul de elecţie este penicilina. gangrenos). peritonită. Erizipelul este divizat în: (1) forma eritematoasă. care survin în urma acţiunii forţelor externe. (3) forma flegmonoasă. din aceste considerente este importantă dezvoltarea sistemului de acordare a ajutorului medical în caz de traumatism. MASTITA – inflamaţie a parenchimului glandei mamare. care treptat se răspândeşte în părţi. cordului. În general. Al treilea vârf al letalităţii (20%) include cazurile de deces. Glanda mamară se măreşte în volum.coli. creierului sau măduvei spinării. Tratamentul chirurgical este indicat doar în formele flegmonoasă şi necrotică. Din punct de vedere statistic traumele pot fi clasificate ca traume la întreprindere (traumatism industrial sau agrar) şi cele care nu sunt legate de producţie (traumatism rutier. E posibil generalizarea infecţiei cu dezvoltarea endocarditei bacteriene. Viceversa. LEZIUNILE CAPULUI. imediat după afecţiunile cardio-vasculare. la situarea profundă în ţesuturile organismului – semnele clasice de inflamaţie lipsesc. Starea morbidă debutează printr-un sindrom de intoxicaţie gravă. Agentul patogen este St. Letalitatea tardivă este condiţionată de dezvoltarea complicaţiilor septice şi insuficienţei poliorganice. Letalitatea provocată de traumatism se instalează în decursul a 3 perioade după leziune. cu hipertermie locală. Bărbaţii sunt supuşi traumatismelor de 2 ori mai frecvent decât femeile. Particularitatea ce determină abcesul este prezenţa capsulei piogene. Pielea în zona afectată este roşie aprinsă. Agentul provocator reprezintă bacilul gram-pozitiv – Erysipelothrix rhusiopathiae. plagă. Traumetismele mai pot fi clasificate ca traume superficiale – contuzii şi plăgi ale ţesuturilor moi. Schimbări în viteza (accelerarea sau încetinirea) au un rol important în biomecanica traumei închise. retromamar. La localizare superficială sunt evidente edem. ERIZIPILOID – boala persoanelor ce des contactează şi lucrează cu peşte proaspăt şi carnea crudă. laceraţii. În acest caz sunt utilizate pe larg metodele instrumentale de diagnostic. pneumonie etc. Se clasifică în dependenţă de faza procesului inflamator (seros-infiltrativ. abcedant. şi localizare (subcutanat.

Depistarea echimozelor în regiunea procesului mastoid. Reprezintă leziunea unei zone cerebrale delimitate. pierderea conştiinţei şi coma neurologică. (5) Compresia cerebrală. şi multe din fracturile oaselor craniene nu sunt însoţite de leziuni cerebrale. Apare în rezultatul hematoamelor intra-craniene. Deosebim: fracturi lineare. La pacienţi apar focare purulente la distanţă. BOALA TRAUMATICĂ Boala traumatică – reprezintă dereglarea succesivă a funcţiilor organismului şi suma reacţiilor compensatorii a acestuia. Este analogică comoţiei şi caracterizată prin instalarea comei. Simptomatica neurologică este variată şi depinde de localizarea. fracturi de oase şi traumele craniocerebrale) sunt considerate traumatisme asociate.1 În rezultatul examinării deosebim: (1) leziuni grave (suma punctelor sub 8).1 NU . Leziune a două şi mai multe organe din cadrul aceluiaşi sistem anatomic se numeşte politraumatism (de exemplu leziunea ficatului şi splinei. Leziunile cranio-cerebrale pot fi clasificate în felul următor: (1) Fracturi ale oaselor craniului. Metoda de diagnostic de bază este TC.. Reprezintă leziuni frecvente. care însă. (3) Leziune axonală difuză. Este necesar de menţionat. Plăgile capului pot fi sursa unor hemoragii abundente şi necesită de a fi suturate pentru a obţine hemostaza definitivă.În caz de leziune doar a unui organ trauma se numeşte izolată. În caz de instalare a imunodeficitului se dezvoltă septicopiemia – generalizarea infecţiei. Examenul primar al pacientului se începe cu palparea capului pentru a determina hematoame. Contuzia provoacă semne neurologice de focar. bradicardie şi bradipnee. deschise şi fracturi ale bazei craniului. otoree (scurgerea lichidului cerebral din urechi). Totuşi aproximativ 60% din pacienţii care au suportat boala traumatică devin invalizi. că în cazul hematoamelor deja formate. Reprezintă o leziune relativ uşoară a creierului. Leziunile concomitente ale organelor din diferite sisteme anatomice (de exemplu cavitatea toracică şi abdominală.. (3) Perioada dereglărilor tardive este caracterizată prin dezvoltarea proceselor distrofice şi sclerotice în organele interne (rinichi.5 LA COMANDĂ – 3 … . Examenul neurologic include determinarea semnelor generale şi de focar. SEMNELE DE FOCAR SUNT URMĂTOARELE: HEMIPAREZA. Deseori este denumită ca leziune a trunchiului cerebral. (4) Contuzia cerebrală. în primul rând în plămâni. care apar în rezultatul hipoxiei. TC cerebrală. ANIZOCORIA (DIAMETRE DIFERITE ALE PUPILELOR) ŞI LIPSA FOTOREACŢIEI.. şi (2) leziunea secundară a creierului. anchiloze. metodele conservative de tratament nu sunt efective pentru reducerea dimensiunilor şi răspândirii . fractura femurului şi humerusului). hipertermie. Hemoragia intracerebrală poate apărea în rezultatul rupturii vaselor. Leziunile traumatice ale creierului includ: (1) leziunea primară a creierului în rezultatul loviturii. somnolenţa şi depresia. hipotoniei. survin în rezultatul traumelor închise. (2) leziuni de gravitate medie (9-12 puncte) şi (3) leziuni uşoare (> 12 puncte). ficat). echimozelor paraorbitale (semnul ochelarilor) pot sugera fractura oaselor bazei craniului. (2) Perioada manifestărilor precoce (de la 2 la 10 zile). Traumele cranio-cerebrale. Traumele care apar în rezultatul acţiunii a mai multor agenţi vulneranţi (de exemplu mecanic şi termic) sunt denumite traume combinate. în caz de fractură ale oaselor craniene şi leziunea directă a vaselor durei mater cu formarea hematomului epidural sau hemoragie intratisulară cu formare hematomului intracerebral. situate sub dura mater. amnezia retrogradă (pierderea din memoria a evenimentelor precedente de trauma). anuria. Din metodele instrumentale de diagnostic pot fi utile craniografia. de sine stătător nu provoacă simptomatică neurologică. Clinic toxemia acută se manifestă prin febră peste 38°С (spre deosebire de perioada da şoc. contracturi etc. însă pot fi şi deschise (penetrante). (2) Comoţia cerebrală. LA EXCITARE DUREROASĂ – 2 … . greţurile şi voma. În această perioadă are loc pătrunderea masivă în circuitul sangvin a toxinelor tisulare. care aduce la leziunea structurilor cerebrale şi vaselor sangvine. scăderea VSC. Este remarcată asocierea semnelor neurologice generale şi de focar. Nu există o delimitare strictă de timp pentru această perioadă. asociată de o pierdere de scurtă durată a funcţiilor neurologice (pierderea conştiinţei. Starea de şoc este înlocuită de toxemia acută. DEREGLĂRILE DE SENSIBILITATE. NU – 1 NU . Pentru aprecierea stării conştiinţei (sau profunzimii comei) este utilizată scara Glasgow: DESCHIDEREA OCHILOR VORBIREA MIŞCĂRILE SINE STĂTĂTOR – 4 ADECVATĂ – 5 COORDONATE . AFAZIA.. şi toxinelor bacteriene – din ţesuturile infectate. rinoree (scurgerea lichidului cerebral din nas). plăgi şi fracturi. instalate în urma traumatismului grav. Pe lângă hipertonie. care se formează în urma necrotizării ţesuturilor. de obicei. la semnele generale se referă cefalea şi vertijul. dimensiunile şi intensitatea hemoragiei. sau a vaselor cerebrale cu formarea hematomului subdural. Se caracterizează prin insuficienţa cardio-vasculară acută. TRAUMATISMUL CRANIO-CEREBRAL Traumele capului (sau traumatismul cranio-cerebral) – reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la locul accidentului şi constituie aproximativ 50% din acestea. când temperatura este corpului este subnormală). Contuzia se poate dezvolta în sectorul cerebral situat în imediata apropiere de locul impactului (contuzie directă) sau situat la distanţă (contuzie prin contralovitură). (4) Perioada de reconvalescenţă poate decurge luni şi ani. care poate dura câteva zile sau săptămâni. amnezie retrogradă). înfundate. dereglarea de microcirculaţie şi hipoxia. creşterii presiunii intracerebrale şi dereglării proceselor biochimice în celulele creierului. Multe din leziunile cerebrale grave survin în lipsa fracturilor oaselor craniene. Boala traumatică decurge în 4 perioade: (1) Perioada şocului traumatic durează de la câteva ore până la 48 ore şi este condiţionat de leziunea ţesuturilor şi pierderea sangvină acută.

Din aceste considerente singura metodă de tratament este intervenţia chirurgicală. crepitaţia care apare în rezultatul deplasării eschilelor osoase. iar la expir se bombează. Este diagnosticat în baza dereglărilor severe de respiraţie. Hemotoracele coagulat este constatat în caz cînd cavitatea pleurală este umplută cu cheaguri de sânge. dilatării venelor jugulare şi cianozei difuze. La percuţie se determină timpanism. în cazul cărora segmentul cutiei toracice nu posedă conexiune cu carcasul osos de bază. Respiraţia poate fi frecventă şi superficială. la inspecţie se determină defectul din cutia toracică şi se aude zgomotul fluxului de aer.acesteia sau ameliorarea semnelor. gradul căreia depinde de intensitatea hemoragiei. Acumularea aerului în cavitatea pleurală poate provoca compresia pulmonară. Cele mai frecvente şi cu răsunet clinic major sun fracturile costale. de regulă. colabare pulmonară. Majoritatea leziunilor toracice penetrante sunt provocate prin plăgi prin arme albe sau de foc. Acesta apare când este prezentă supapa. auscultativ – murmur vezicular diminuat sau absent. Ca rezultat se instalează micşorarea sau stoparea schimbului de oxigen şi hipoxia. care sunt rezultatul accidentelor rutiere. Aceasta provoacă dereglarea rapidă şi severă a ventilaţiei. Timpanismul la percuţie indică prezenţa pneumtoracelui. Cu cît mai devreme este evacuat hematomul. În dependenţă de volumul hemoragiei pacienţii pot fi hemodinamic stabili sau se pot afla în stare de şoc hipovolemic. ceea ce transformă pneumotoracele tensionat în pneumotorace simplu. Cele mai grave sunt fracturile costale flotante. porţiunea afectată se retrage. sunt mai frecvente decât traumele penetrante (deschise). Pneumotoracele tensionat necesită decompresie imediată cu un ac gros. ceea ce provoacă colabarea plămânului şi deplasarea mediastinului şi traheii în partea opusă. Este caracteristică dispneea. hematomul şi pneumatocele. ceea ce transformă pneumotoracele deschis în pneumotorace închis. În aceste condiţii aerul nu poate ieşi şi se acumulează progresiv în cavitatea pleurală. În timpul palpării atente a cutiei toracice pot fi determinate puncte dureroase şi crepitaţie osoasă.şi hemotorace. Examenul primar al pacientului se începe cu determinarea circumstanţelor în care a avut loc traumatismul (intensitatea şi locul loviturii. şi doar pacienţii cu hemotorace masiv sau hemoragie continue necesită tratament chirurgical. Mai des acestea sunt transversale. (2) Leziunile cavităţilor pleurale induc pneumo. Emfizemul subcutanat este apreciat pe partea lezată în caz de pneumotorace. iar matitatea percutorie – hemotoracelui. Lipsa unilaterală a respiraţiei este un semn important al hemo. Manifestările clinice sunt: mobilitatea anormală a segmentului şi crepitaţia. respiraţie dificilă. absenţei unilaterale a murmurului vezicular. dispnee şi slăbiciune. fie din ţesutul pulmonar sau prin defectul din cutia toracică. Poate avea loc în urmă leziunii parenchimei pulmonare cu fragment osos sau in caz de plagă penetrantă. Drenarea ulterioară a cavităţii pleurale permite reexpansionarea plămânului. care trece prin acesta. TRAUMA TORACELUI Leziunile toracelui sunt frecvente şi deseori grave. Radiografia laterală a toracelui confirmă fractura şi determină gradul deplasării fragmentelor. Forma particulară şi gravă de pneumotorace este pneumotoraxul cu supapă sau tensionat. deformaţie. Pneumotoracele deschis – condiţie rară. Fracturile sternului au loc în rezultatul loviturilor puternice în partea anterioară a cutiei toracice. Tratamentul hemotoracelui constă în drenarea cavităţii pleurale şi reexpansionarea pulmonului. uneori deplasarea mediastinului.şi pneumotoracelui. . R-grafia toracelui determină opacitatea pulmonară în segmentele inferioare. plăgilor. oaselor toracelui şi centurii scapulare. Zgomotele respiratorii trebuiesc comparate în puncte simetrice de auscultare bilateral. Defectul trebuie imediat închis cu pansament ermetic. asimetriei cutiei toracice. ceea ce poate provoca hipoxie. În timpul palpării poate fi determinată durerea locală şi rezistenţa. dar pot fi şi longitudinale. Deformaţia vizibilă sau determinată la palpare indică fracturile costale. La examenul obiectiv este necesar de atras atenţia asupra hematoamelor. Presiunea intrapleurală se egalează cu presiunea atmosferică şi plămânul se colabează. Pneumotorace închis (simplu) – prezenţa aerului în cavitatea pleurală. (3) parenchimul pulmonar şi (4) organele şi structurile mediastinului. în cazul cărora spaţiul potenţial între pleura viscerală şi parietală este umplut cu aer sau sânge. în rezultatul traumelor bonte. Examinarea poate determina diminuarea sau lipsa respiraţiei şi matitatea la percuţie pe partea afectată. reducerea excursiei cutiei toracice pe partea afectată. Excursia pulmonară este restrictă marcat. Pentru simplificarea clasificării traumelor. precum şi respiraţia paradoxală. Acuzele generale în caz de leziuni toracale sunt durerea în torace. (2) spaţiul pleural. Durerea provoacă limitarea mişcărilor respiratorii şi reducerea ventilării. toracele este divizat în 4 zone anatomice: (1) peretele toracic. care permite pătrunderea aerului în cavitatea pleurală într-o singură direcţie. Deplasarea posterioară a fragmentelor poate cauza leziunile cordului. Hemotoracele – acumularea de sânge în cavitatea pleurală. iar hipoventilarea locală poate fi rezultatul fracturii coastelor sau contuziei pulmonare. Pacientul cu pneumotorace prezintă dispnee. crepitaţie). Aceasta la rândul său este însoţit de jenarea afluxului venos şi ventilării în al doilea plămân. Se produce în cazul fracturilor costale multiple. hemitoracele afectat poate întârzia în actul respirator. catatraumelor. Traumele închise. La inspir. Aerul pătrunde mai uşor în cavitatea pleurală prin defectul din peretele cutiei toracice decât prin trahee în plămâni. precum şi în baza colabării pulmonare şi deplasării traheii şi mediastinului. (1) Traumele peretelui toracic includ traumele ţesuturilor moi. Diagnosticul este stabilit prin palpare (durere. care apar. (3) Leziunea parenchimei pulmonare include contuzia şi plăgile pulmonare. atât mai favorabil este pronosticul. Diagnosticarea fracturilor costale este bazată pe tabloul clinic şi radiologic. care apare în rezultatul leziunii prin armă de foc cu formarea unui defect mare a cutiei toracice. Diagnoza este confirmată radiologic – acumulare de aer în cavitatea pleurală. În caz de pneumotorace deschis. caracteristica obiectului vulnerant).

Organele parenchimatoase mai frecvent sunt lezate în caz de traumatism bont. Diagnosticul este confirmat la esofagografie cu contrast şi esofagoscopie. Leziunile traheii şi bronşilor. Diagnosticarea exactă a leziunii unui organ intern concret nu este obligatorie. Pentru o mai bună înţelegere a simptomatologiei traumelor organele cavităţii abdominale şi spaţiului retroperitoneal sunt divizate în organe parenchimatoase şi cavitare. mai ales în caz de leziuni în partea centrală a toracelui. Aceasta se poate instala în caz de traumatism bont. pneumotorace şi pleurezie pe stânga.şi subaponeurotic) şi (3) ruptura muşchilor peretelui abdominal. La necesitate poate fi efectuat examenul radiologic baritat. matitatea sunetului percutor. Radiologic se determină o cavitate rotundă cu aer. eliminarea de sânge prin sonda nasogastrică. Aspectul radiologic constă în infiltrat slab delimitat în ţesutul pulmonar. Leziunile aortei necesită refacere chirurgicală. hipertesiune pe membrele superioare şi asimetria pulsului la membrele superioare şi inferioare. diminuarea respiraţiei şi matitatea la percuţie pe partea afectată. La examenul radiologic poate fi diagnosticat pneumomediastinum. trauma abdominală Traumele abdomenului pot fi clasificate în (1) închise (2) deschise. Semnele de bază sunt dispneea. Cel mai frecvent locul leziunii este arcul aortei. Leziunile esofagului mai des sunt consecinţe ale plăgilor penetrante. ceea ce provoacă colabarea acestora. splina. Inspecţia poate determina hematoame ale ţesuturilor moi şi fracturi costale. pancreasul şi rinichii. Rgrafia toracelui determină zona contuziei pulmonare în asociere cu hemo. diminuarea respiraţiei şi apariţia sunetelor peristalticii în cutia toracică din partea afectată. duodenul. Tratamentul este numai chirurgical. probabilitatea lezării organului parenchimatos şi cavitar sunt egale. În caz de tamponadă a cordului este indicată intervenţia chirurgicală imediată: evacuarea sângelui şi chiagurilor din pericard şi hemostază definitivă în plaga cordului. Trauma închisă. Majoritatea pacienţilor cu leziuni grave şi obstrucţia căilor respiratorii decedează la locul accidentului. tuse cu hemoptizie. Acumularea unei cantităţi comparativ neînsemnate de sânge în pericard poate induce tamponada codului. însă pot apărea şi în rezultatul traumelor bonte. mai importantă fiind diagnosticarea prezenţei leziunilor intraabdominale şi stabilirii indicaţiilor pentru tratament chirurgical. Diagnoza definitivă este stabilită la bronhoscopie. Radiografia toracelui pune în evidenţă pneumotorace. la rândul ei. (2) hematomul (supra. poate fi: (1) trauma cu lezarea peretelui abdominal anterior şi (2) traumă cu lezarea organelor interne. Semnele specifice sunt durerile intense în torace sau spate. însă frecvent se determină hemoptizia. Acei care sunt aduşi la spital prezintă dispnee. Semnele precoce includ durerea în cutia toracică şi disfagia. La primele se referă: (1) contuzia peretelui abdominal anterior. ceea ce provoacă dereglarea contractilităţii cordului şi afluxului venos. Mecanismul leziunii şi acuzele pacientului sunt similare cu cele în caz de contuzie pulmonară. La examenul obiectiv întotdeauna se determină emfizem subcutanat. Este posibilă şi asocierea acestora. (4) Traume ale organelor mediastinului include leziunea organelor respiratorii şi digestive. Acuzele pacienţilor sunt similare cu cele în caz de contuzie pulmonară. pneumomediastinum (prezenţa aerului în mediastin) şi prezenţa aerului în ţesuturile moi ale gâtului. Ruptura traumatică a aortei este asociată cu letalitatea foarte înaltă (75%-95%). vezica urinară.Contuzia pulmonară are loc în caz de traumatism bont al toracelui. agravarea progresivă a hemodinamicii. cavitare – stomacul. Mai frecvent se determină din stânga. imediat distal de locul ramificării arterei subclavii stângi. intestinul subţire şi colonul. precum şi prezenţa sângelui la puncţia pericardului. Hematomul pulmonar este format când hemoragia este delimitată de parenchimul pulmonar. iar în caz de plăgi penetrante. Diagnoza trebuie suspectată la orice pacient cu leziune penetrantă a toracelui. Hernia diafragmatică posttraumatică – leziunea diafragmei cu hernierea organelor intraperitoneale în cavitatea pleurală. dilatarea difuză a umbrei cordului la roentghenogramă. ceea ce este însoţit de compresia pulmonară şi deplasarea mediastinului în partea opusă. precum şi a cordului şi vaselor magistrale. iar mai apoi este localizată . Scopul examenului obiectiv în caz de traume ale abdomenului este evidenţierea rapidă a semnelor lezării organelor interne. deşi mai frecvent este rezultatul leziunilor penetrante. În primele minute din momentul traumei durerea este resimţită pe toată suprafaţa abdomenului. Leziunea pulmonară poate fi provocată de eschila costală sau în rezultatul plăgii penetrante a toracelui. Morfologic constă în hemoragii masive interstiţiale şi umplerea cu sânge şi plasmă a alveolelor. Pacienţii cu leziuni ale organelor interne pot acuza dureri în abdomen de diferită intensitate. Sunt prezente două sindroame clinice de bază în caz de traumatism abdominal cu lezarea organelor interne: hemoragic (mai des în cazul leziunilor parenchimatoase) şi peritoneal (în caz de leziune a organelor cavitare).şi pneumotorace. Pneumatocele traumatic – reprezintă o cavitate pulmonară umplută cu aer care apare în caz de ruptură a căilor respiratorii de calibru mic. odată cu dezvoltarea inflamaţiei apare emfizemul subcutanat şi febra înaltă. Organe parenchimatoase sunt: ficatul. hipotonie arterială şi dilatarea venelor jugulare. fără hemoragie concomitentă. mai târziu. Despre tamponada cordului mărturiseşte PVC sporit (mai mult de 20-25 cm coloanei de apă). Triada Beck include: atenuarea zgomotelor cardiace. Pacientul poate acuza durere moderată în torace şi dispnee. Radiologic hematomul are aspectul de umbră sferică bine delimitată. insuficienţă respiratorie şi hipoxie sistemică. Traumele deschise ale peretelui abdominal (plăgile) pot fi: (1) nepenetrante – când canalul plăgii nu implică peritoneul parietal şi (2) penetrante: (a) fără lezarea organelor interne şi (b) cu lezarea organelor interne. Tamponada cordului – acumularea sângelui în cavitatea pericardului. Examenul radiologic evidenţiază dispariţia conturului diafragmei şi prezenţa umbrei gastrice sau intestinale în cavitatea pleurală stângă.

determinarea eschilelor osoase în caz de fracturi de bazin.. angiografie (extravazarea contrastului din lumenul vascular). Hegglin) Articulaţia scapulo-humorală: abducţia şi aducţia mânii. Sinostoza – coeziunea ţesuturilor osoase. În caz de traumatism bont se efectuează laparocenteza pentru determinarea prezenţei sângelui sau conţinutului intestinal în cavitatea peritoneală. hematoame şi plăgi. Palparea abdomenului poate determina rigiditatea muşchilor peretelui abdominal anterior.. Pentru concretizarea diagnozei. 90%-95% din aceşti pacienţi au leziuni ale organelor interne şi necesită laparotomie urgentă. dereglarea conturului şi formei organelor parenchimatoase). Articulaţia coxo-femurală: extensie/flexie. examinarea urinei macro. Articulaţiile diferitor regiuni ale aparatului locomotor în întregul organism dau posibilitate de a îndeplini diferite mişcări ale regiunilor şi a întregului corp.într-o regiune anumită. 30 .60° radio cubitală. intertibiale). revizia minuţioasă a tuturor organelor.3 cm spre dreapta de L5-S1.şi microhematuriei. Determinarea hemoleucogramei (anemie. uneori aceasta poate fi completată cu lavaj peritoneal prin introducerea de 500. Sincondroz – coeziune hialinică destul de mobilă comparativ cu cea fibrilară (articulaţiile intervertebrale. 3. vertijul şi colapsul pot fi rezultatul hemoragiei intraabdominale persistente.. Gradul mobilităţii aparatului locomotor depinde de următoarele: 1. prezenţa sângelui în lumenul rectal indică perforaţia intestinului. 10/0/130°. la pacienţii hemodinamic stabili pot fi utilizate metodele suplimentare de diagnostic.şi microscopic pentru determinarea macro. În timpul examenului primar pacientul va fi dezbrăcat complet. abducţie/aducţie. În planul frontal . 40/0/150 . examenul radiologic (aer liber sub diafragm în caz de perforaţie a organului cavitar) USG şi TC (lichid liber în cavitatea peritoneală. starea ţesuturilor moi adiacente.6 cm. Carta standardizată a volumului de mişcări articulare (după Iu. Conform datelor statistice. Slăbiciunea. precum şi semnele peritoneale (semnul Blumberg). hemostază şi refacerea tuturor leziunilor depistate. Semiologia chirurgicală a aparatului locomotor Corpul uman activează ca un întreg mecanism biomecanic datorită aparatului osteo-articular. . 20/0/180°.. sistemului vascular şi inervaţiei specifice. care în dependenţă de localizare şi funcţie.60°. Articulaţia radio-carpiană: extensie/flexie palmară.30°.. iar la femei – doar cu 1. Metoda definitivă de diagnostic este laparoscopia (examinarea organelor cavităţii abdominale cu utilizarea aparatajului optic special). În caz de plăgi ale peretelui abdominal anterior este indicată revizia acesteia pentru a determina dacă aceasta este penetrantă. că la pacienţii cu plăgi abdominale prin arme de foc nu se va efectua revizia plăgii şi alte metode suplimentare de diagnostic. costo-diafragmale).. Este necesar de menţionat...0 ml soluţie fiziologică. Peretele anterior şi posterior al abdomenului vor fi examinate minuţios pentru a determina echimoze... când antebraţul este abdus şi flectat la 90°.60°/0°/50°. pentru a mări stabilitatea în poziţie verticală (oasele bazinului coccigeul).170° rotaţia mânii spre exterior şi interior.40°/0/25 .70°/0/° Articulaţia cotului: extensie/flexie. 2.45°/0/20 . din aceste motive TA şi pulsul pacientului vor fi strict monitorizate în timpul examenului primar. Scopul tuşeului rectal este aprecierea integrităţii pereţilor acestuia. 90/0/40 . determină volumul necesar de mişcări în plan frontal. 35 ..centrul gravităţii la bărbaţi deviază cu 2. leucocitoză).30°... Articulaţia – cea mai mobilă contactare ale feţelor de articulaţie. antepulsia şi retropulsia mânii . 35 .. Auscultarea abdomenului poate determina absenţa peristaltismului intestinal. (antebraţul fiind alipit de corp) rotaţia mânii spre exterior şi interior.... Sindesmoza – mobilitate minimală între suprafeţele articulare (articulaţiile ilio-coccigiene. Trebuie de menţionat că plăgile din regiunea spatelui şi perineale deseori sunt omise. Examenul continue prin cateterizarea vezicii urinare. 4. Tratamentul chirurgical în caz de traumatism abdominal constă în laparotomie largă.. Deci membrul inferior drept este supus efortului mai mult ca stâng. Volumul mişcărilor a diferitor articulaţii la organismul uman sunt următoarele. 10/0/150°.

patologiile sistemului vascular (arterial. 5. mandibula).30°/0/40 . Tabloul clinic Articulaţia deformată. Dureri permanente în articulaţie. Schimbarea dimensiunilor (mai des alungire). Trauma în anamneză.Fracturile Definiţia: lizarea completă pe parcurs a integrităţii osului.repoziţie sub anestezie generală ori locală sau operator.150°. lipsa pulsului periferic. După localizare: 1. După traiectul liniei de fractură 1. la palpaţie – dureri locale. După durata apariţiei: 1. plegie sau pareză. I. Fără deplasare 2. Sub formă de „ramură verde” 5. Diformare în volum. hiperemie.. Bătrâne – mai mult de 4 săptămâni.. Extremitatea aproape imobilizată. comparativ cu cea sănătoasă. Aşchiate IV. în cazul căreia se pierde corelaţia obişnuită a suprafeţelor articulare în regiunea articulaţiei date. Semiologia Principiile diagnosticării luxaţiilor: 1. Luxaţiile 2. Lipsa mişcărilor active în degete. Traumatismele aparatului locomotor: 1. Congenitale II. efectuarea mişcărilor îngreunate.. 2. Etiologia. Oblică 4. Dobândite a) traumatice deschise închise patologice 2. 1. După etiologie 1. Transversală 2. Diagnosticul se confirmă radiologic. Posttraumatice 2. 3. 4. 2. Longitudinală 3. proces inflamator-purulent). 20 . Lipsa sau localizarea neobişnuită a capătului osului luxat. Fracturile Luxaţia – deplasarea completă a capetelor articulare ale oaselor. Clasificarea luxaţiilor. Articulaţia tibio-tarsiană flexie dorso-plantară. Metafizare 3. Clasificarea fracturilor I. Patologiile aparatului locomotor sunt imens diferite. Întârziată – peste 3-4 săptămâni. condiţionată de factori mecanici (traume) sau a procesului patologic (tumoare. 3. 4. 6. 12. 5-10°/0/120 . Diafizare III. dureroase.Articulaţia genunchiului extensie/flexie. Tratamentul poate fi conservator . mişcările reduse până la complet.50°. Repetată (obişnuită) – repetarea luxaţiei a unei şi aceleaşi articulaţii (humerusul. Cu deplasare: a) orizontală b) . Pe I loc se află traumatismele (la 80-85 %). Congenitale II. Proaspătă – primele 2 zile. la vârsta tânără şi copii (ramura verde) – linia fracturii nu trece prin tot diametrul transvers al peretelui osos. Poate fi edem. Epifizare 2. venos şi limfatic). parestezii.. 7. Poziţie dictată. După raportul fragmentelor oaselor: 1. În fractura incompletă. În cazurile de lezare a vaselor şi nervilor – edem al extremităţii.

care va exprima caracteristica acestor factori: arsură cu flacăra.b) c) d) longitudinală rotaţională sub unghi V. hipotermia: definiţie. pe când apa de aceiaşi temperatură 100° provoacă arsuri profunde). 2. actinice.umiditatea cu cât este mai înaltă cu atât gradul arsurii este mai mare. electrocutare.temperatura de acţiune – cu cât temperatura este mai înaltă cu atât leziunile tisulare sunt mai profunde. tratamentul. . 13.şi tomografia computerizată sau rezonanţa magnetică. clasificare. Din aceste considerente în practica clinică are importanţă de stabilit nemijlocit şi agentul lezant. . 8. Degerăturile: definiţie. După caracterul agentului vulnerant Compresionale Torsionale Prin smulgere VI. termice. clasificare. Arsuri: Definiţie. sau prin intervenţia chirurgicală cu metaloostesinteză. după caracterul factorului de acţiune: a. Tratamentul fracturilor simple. Complicate 2. b. semiologia. b. Iar.Curs: semilogia leziunilor termice ale ţesuturilor moi: combustii. clasificare. tratamentul. Pentru fracturile craniene sau a coloanei vertebrale .cu cât este mai lungă cu atât leziunile tisulare sunt mai profunde. de uz casnic. tratamentul local şi general al combustiilor. Diagnosticul de fractură se confirmă radiologic. Combustio – este lezare a ţesuturilor organismului sub acţiunea locală al temperaturii înalte. electrice. sau al substanţelor chimice sau radiaţiei actinice. după împrejurimile producerii arsurii: a. patogeneza. Clasificarea combustiilor după profunzime şi suprafaţă. Morbiditatea. 5. Funcţia lessa. complicaţiile în boala arşilor după perioade. acordarea primului ajutor al electrocutatului. d. Conform datelor OMS leziunilor termice ale ţesuturilor le revine 6% din toate leziunile traumatice ale perioadei paşnice. 20% la copii şi 28% la adulţi mai în vârstă de 65 de ani cazurile letale în diferite leziuni traumatice este pe seama combustiilor. c. Edemul ţesuturilor moi 3. . industriale. semiologia. de război. 3. c. După tabloul clinic: 1. prognozarea evoluţiei bolii arşilor.conductibilitatea termică al corpului ce contactează cu tegumentele – cu cât conductibilitatea termică este mai mare cu atât arsura este mai adâncă (acţiunea aerului fierbinte 100 ° dar uscat (în saună) poate să nu provoace arsură. patogeneza. ca regulă. În cazurile de fracturi complicate se recurge la extenzie schilatală clasică sau aparatul Elizarov. 2. Din semnele clinice posibile se enumeră: 1. Arsurile termice sunt cel mai des întâlnite şi gradul de leziune tisulară va depinde de următorii factori: .expoziţia acţiunii . 2. degerături. 7. semiologia. Plan: 1. Boala arşilor: definiţie. Durerea locală 2. 4. Clasificarea: Există mai multe principii de clasificare: 1. chimice. tratamentul. electrocutarea: definiţie. . 6. Simple Semiologia fracturilor Semnele veridice ale fracturilor oaselor tubulare şi ale coastelor (şi de stern) sunt: Mobilitatea patologică Crepitaţia fragmentelor de fractură 1. Hiperemia locală şi hipertermia 4. decurge conservativ cu imobiizare de diferită durată cu pansament gipsat.

Membrele superioare a câte 9% . cu bitum topit. Partea posterioară a trunchiului (spate şi lomb) a câte 9% . Metoda Postnicov propusă în 1949 constă în aplicarea pe pala combustională al unei pelicule de celofană şi pe ea se conturează hotarele arsurii. Clasificarea arsurilor după profunzime este semnificativ. Această divizare al arsurilor în două Superficiale şi Profunde este principială. Gradul III – necroza dermei: Gradul IIIA – necroză al epiteliului şi al straturilor superficiale ale dermei cu păstrarea integrităţii funcţionale ale stratului bazal al dermei. 3. Gradul IIIB – necroz al întregului strat al dermei inclusiv şi a stratului bazal. ultravioletă sau cu iradiaţie γ. împreună cu foliculii piloşi glandele sudoripare şi sebacee cu trecere la stratul adipos. dar toate aceste clasificări au direct ataşamet faţă de stratul bazal al dermei – stratul care iniţiază regenerarea dermei cu epitelizarea plăgii combustionale . f. în întregime derma şi ţesuturile subcutanate. sau se formează ţesut conjunctiv – afuncţional şi pentru aceasta este necesar de autodermoplastii. Gradul II (partial-thickness) – afectează epidermisul şi parţial derma.(în total 18%). Afectarea acestui strat contribuie la cicatrizare cu formarea ţesutului conjuctiv fibros. Suprafaţa corpului omenesc adult variază între 15000cm² şi 21000cm². În total alcătuesc – 100%. Partea anterioară a trunchiului (piept şi abdomen) a câte 9% .(în total 18%). Clasificarea după profunzime: Există mai multe clasificări după profunzime. osos). Această detalizare al localizărilor arsurilor are importanţă deoarece în diferite regiuni ale corpului grosimea dermei este diferită şi acţiunea unui şi aceluia agent termic poate provoca diferite arsuri după gradul de profunzime. acizi. deoarece în arsurile superficiale regenerarea dermei e posibilă în totalmente fără intervenţie chirurgicale cu restabilirea dermei completă şi în aspect funcţional.(în total 36%). cu ulei fierbinte. Perineului. pe când în arsurile profunde regenerarea sinestătătoare este imposibilă. d. II şi IIIA sunt considerate ca arsuri superficiale. Gradul III (full-thickness) – afectează epidermisul. Arsuri ale regiunilor funcţional active (extremităţile). Pentru aceasta este important de apreciat şi suprafaţa afectată a corpului exprimată în procente. Arsurile de gradul I. Ale feţei. b. Clasificarea arsurilor după localizare: a. Pelicula dată se aplică pe o suprafaţă gradată de pătrate cu suprafaţa deja . c. Clasificarea arsurilor conform Asociaţiei Americane al Combustiologilor: Gradul I (arsuri superficiale) – afectează numai epidermisul. Combustiile actinice pot fi provocate de radiaţia infraroşie. şi se manifestă prin hiperemie şi edem al pielei. dar insuficient pentru aprecierea afectării stării generale ale organismului. 4. Gradul II – se afectează tot stratul epidermei cu formarea bulelor pline de lichid transparent. Ea constă în faptul că suprafaţa palmei accidentatului corespunde la un % din suprafaţa totală a corpului. Membrele inferioare a câte 18% .(în total 18%). Această metodă este cunoscută şi ca regula cifrei „9” şi constă în faptul că corpul unui adult este divizat în regiuni ce corespund a 9% din suprafaţa corpului: Cap şi gât – 9%. La copii această metodă nu este aplicabilă din cauza proporţionalităţii diferite ale părţilor corpului.- arsură arsură arsură arsură cu aburi umezi sau uscaţi. iar IIIB şi IV ca arsuri profunde. care se mai numeşte „metoda palmei”. Arsuri ale regiunilor funcţional neactive (trunchiul). Regiunii păroase ale capului. Perineu – 1%. În Rusia şi în Moldova dezvoltare mai răspândită a căpătat clasificarea după 4 grade. Gradul IV – necroz al întregului strat dermal şi a ţesuturilor mai adânc situate (ţesut adipos. Ale căilor respiratorii. Metoda lui Glumov propusă din 1953. Au fost propuse multiple metode de determinare al suprafeţei afectate: Metoda lui Wells propusă în 1951. de contact cu metale incandescente… Arsurile chimice sunt provocate de acţiunea substanţelor chimice: baze. Clasificarea arsurilor după profunzime după 4 grade: Gradul I – afectarea la nivelul epidermisului. muscular. e.

< 60 evoluţie favorabilă.61-80 – relativ favorabilă.dereglarea funcţiei rinichilor. Semiologia Semiologia arsurii de gradul I este determinată de hiperemie evidentă. o Gr. Indexul Indexul lui Frank: 1% de arsură superficială = 1 unitate. . • Metoda de fluoriscenţă cu tetraciclină – constă în administrarea per os al tetraciclinei apoi regiunea arsurii se iluminează într-o cameră întunecată cu cuarţ. IIIA – în slab-galben. IIIA) vor căpăta culoare gălbuie. Cicatrice nu se formează. . .IV. IIIB. Regenerarea cu epitelizare în asemenea arsuri este imposibilă din cauza necrozei întregului strat al dermei cu anexele ei. care contribuie la afuncţionalitatea regiunii afectate. glandele sebacee şi sudoripare. 30 – 60 – relative favorabilă.determinarea dereglării microhemocirculaţiei: • Metoda de comprimare digitală: se deosebesc trei zone de dereglare a microhemocirculaţiei: o Zona de hiperemie – la compresie apare paliditate gr. după care se determină şi suprafaţa afectată. o Zona lipsită de microhemocirculaţie. Paralel are loc şi epitelizarea marginală. Pentru arsura de gradul IIIA este caracteristic combinarea dintre necroză şi exudaţie. În unele arsuri survine carbonizarea ţesuturilor. I.mai mult de 101 – nefavorabilă.ştiută. o Zona de stază – la compresie culoarea nu se modifică . şi afectarea mai profundă al epidermisului provoacă detaşarea lui cu formarea a bulelor pline cu lichid transparent. Regenerarea e posibilă numai prin formarea ţesutului fibros. Σ unit. . Indexurile de prognozare al evoluţiei bolii arşilor: Regula „sutei” – vârsta pacientului + suprafaţa arsurii %: . Arsura de gradul II este destul de tipică prin faptul că semnele clinice caracteristice gradului I sunt mai pronunţate. BOALA COMBUSTIONALĂ .plasmoragie. • Determinarea sensibilităţii. iar cele profunde – nu. Metoda de tabele-şablon Lund-Brower constă în calcularea suprafeţelor de arsură conform tăbliţelor speciale pentru arsuri deja stabilite cu procentajul al diferitor regiuni ale corpului. IV – galben-aprins. prin prelucrare cu alcool). Perioadele bolii combustionale: I . 61 – 90 – îndoielnică. edem şi durere pronunţată.aferentaţie dureroasă excesivă.este o totalitate de reacţii generale ale organismului şi dereglarea funcţiei organelor interne ca răspuns la trauma termică.perioada şocului combustional: (durează pînă la 3 zile) şi este determinate de: . Arsurei de gradul III este caracteristic prezenţa necrozei cu formarea crustei. Toate metodele enumerate adesea la momentul spitalizării nu pot precis stabili profunzimea afectării corectă şi stabilirea corectă se stabileşte pe parcurs după regenerarea plăgii cu sau fără restabilirea dermei. (tabele separate pentru adult şi copii). Aceste arsuri regenerează din contul creşterii granulaţiilor şi din foliculii piloşi. iar în raport cu suprafaţa corpului se determină procentul de suprafaţă afectată. II. II se vor colora în roz-aprins. În arsurile de gradul IV se formează crustă necrotică de culoare brună sau neagra ce interesează ţesuturile din profunzime.= Frank. prin epilaţie. La a 10-12 zi are loc epitelizarea desinestătătoare. Stabilirea profunzimii afectării: Diagnostica profunzimii afectării se stabileşte pe baza anamnezei. În timp de câteva zile (7 zile) toate semnele sus enumerate sunt în descreştere şi epidermisul superficial se detaşează. din această cauză apare necroze al epidermisului paralel cu prezenţa bulelor pline cu lichid seros. Boala arşilor se dezvoltă în cazul când: suprafaţa afectată este mai mult de 15-25% de arsuri superficiale. • Utilizarea coloranţilor: colorarea arsurii cu colorant după metoda van Gieson: o Arsurile de gr. (prin înţepare. < 30 – prognoza favorabilă. IIIA. . inspecţiei vizuale a suprafeţei afectate şi pe baza utilizării a câtorva probe: . o Gr. sau mai mult de 10% de arsuri profunde. II.80-100 – îndoielnică. Mai mult de 90 – nefavorabil. sau în cazul arsurilor căilor respiratorii indiferent de arsurile externe.5-2 grade mai joasă. 1% de arsură profundă = 3 unităţi. La arsura de gradul IIIB apare o crustă uscată de culoare brună. • Metoda termometriei – arsurile profunde au temperatura cu 1. Arsurile superficiale (I.IIIB. I. • Utilizarea fermenţilor. .

I se instalează la arsuri de 15-20% din suprafaţa corpului. dacă în primele 6-8 ore nu se acordă terapie infuzională survine oligurie şi hemoconcentraţie moderată. . PA neesenţial ridicată sau normală. se dezvoltă hipoxia organelor şi a ţesuturilor. Deosebim trei grade al şocului combustiona în raport cu dereglările sus enumerate: Şoc de gr.II >25% la adulţi. caşexii. după care şi activează: Clasificarea combustiilor Caracteristica Indicaţiile pentru tratament Lezări combustionale minore -Arsuri de gr. Gradul III se declanşează la arsuri mai mult de 60& din suprafaţa corpului. Absorbţia produselor toxice din plaga combustională (oligopeptidelor toxice. IV – perioada de reconvaliscenţă. -Arsuri gr. Tratament extraspital.II 10%-20% la copii. Pacienţii necesită tratament . hemoconcentraţie. . în primele minute pacienţii sunt agitaţi. Perioada septicotoxemiei combustionale este caracterizată de dezvoltarea proceselor supurative atît în plagă cît şi în afara ei. Alipirea infecţiei şi dereglările provocate de procesul inflamator infecţios. Tahicardie excesivă – 120 pe min. micro. peste 1-3 ore de la traumă cunoştinţa devine confuză.3 săptămîni). Starea este critică. În perioada de reconvaliscenţă pot apărea complicaţii ca insuficienţă renală cronică determinată de amiloidoz. se accelerează pulsul. Această perioadă este determinată de: Hipoproteinemia declanşată. hipotonie. oligurie. -Arsuri gr.. glucoproteidelor cu specificare antigenică. generalizarea infecţiei. Inhibarea-epuizarea activităţii sistemului imun. plante sau perineu. oligurie. vomă cu zaţ de cafea – hemoragii din ulceraţii acute). Ps filiform. urolitiază… TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU ARSURI Aprofunzimea afectării şi evaluarea bolii depinde de rapiditatea şi corectitatea acordării primului ajutor. se declanşează o hipertermie 40° cauzată de dereglarea centrului de termoregulaţie.III în cazul când suprafaâa este mai mare de 60%. centre combustionale -Arsuri gr. fermenţii proteolitici) provoacă acţiuni toxice asupra organelor interne cu dereglarea funcţiei lor. În cazurile grave se dereglează respiraţia. este excitat dar foarte repede devine inhibat şi adinamic. -Arsuri gr. sete. hipotonie stabilă fără infuzie.Arsurile căilor respiratorii.III >10%.Arsuri gr. hemoconcentraţie.Arsuri gr.şi macrohematurie.Arsuri cu traume concomitente majore sau patologii concomitente severe.Tbloul clinic al şocului combustional este destul de tipic: accidentatul suferă dureri puternice în locurile arsurilor. micro şi macro hematurie. ulcerul Kurling complicat cu hemoragie.II >20% la copii.II în 20-60% de arsuri. se dezvoltă hipoxie organică şi tisulară cu acidoză decompensată. dereglarea funcţiei tuturor organelor. ochi.III < 10%.II < 10% la copii.II < 15% la adulţi. glucoproteizilor cu specifitate antigenică. Şoc gr. staţionar de profil general. elemente dispeptice.. respiraţia superficială. PA scăzută mai jos de 80. Lezări combustionale majore -Arsuri gr. oligurie. se stabileşte acidoza. Pacienţii prezintă dureri foarte puternice în locul lezării. . urechi. frecvenţa contracţiilor cardiace 90 pe min. Asociaţia Combustiologilor Americani au propus următoare clasificare al severităţii arsurilor. paliditate. Tratamentul este indicat în . specializate. . Gradul II al şocului combustional se dezvoltă la arsuri cu suprafaţa de 20-60% şi este caracterizat de o creştere rapidă al inhibării psihice cu adinamie şi păstrare de cunoştinţă. Acestei faze este specific apariţia aşa complicaţii ca: pneumonii.Arsuri gr. electrocutări. pareză intestinală cu dispepsie (greşuri.III < 2% Lezări combustionale moderate -Arsuri gr. Perioada toxemiei combustionale acute survine la 2-3 zi după traumă şi se prelungeşte 10-15 zile. Absorbţia toxinelor bacteriene. hemoconcentraţie. Progresiv se micşorează TA. faţa. survine inhibare a cunoştinţe şi sopor. -Arsuri ce afectează mâinile. Şoc gr.II 15%-25% la adulţi.I. temperatura corpului în scădere. Semiologia Se deosebesc trei grade ale şocului combustional: Gradul I este întîlnit la persoanele tinere în arsuri pînă la 15-20%. Se declanşează o acidoză metabolică moderată cu o compensare respiratorie. se micşorează temperatura. II – perioada toxemiei combustionale (durează pînă la 10-15 zile) este determonată de absorbţia din plaga combustională al toxinelor (oligopeptidele toxice. III – perioada de septicotoxemie combustională (durează 2 .

2. răcirea locului arsurii în timp de 10-15 min. aplicarea pansamentului aseptic. Particularităţile combustiilor chimice: • la arsurile chimice cu acizi se dezvoltă necroză prin coagulaţii a ţesuturilor (necroză uscată). Local: o Conservator:  Metodă închisă. o imunostimulatoare. cînd numai intervenţia chirurgicală poate evita cazul letal. - Tratamentul local numai conservator poate fi numai în arsurile superficiale.  Autodermoplastie.  antiulceroase. arsurile mâinii.  Albumin. micşorarea în timp al bolii arşilor cu complicaţiile caracteristice ei şi micşorarea termenului de spitalizare. o precoce se dezvoltă un strup uscat ce previne penetrarea acidului în profunzime în ţesuturi şi de obicei se dezvoltă arsuri superficiale. gîtului cu afectarea căilor respiratorii. înlăturarea ţesutului necrotic – sursa principală de intoxicaţie şi mediul favorabil pentru dezvoltarea infecţiei. General: o Analgetice. ficatului. În acest interval de timp se delimitează ţesuturile viabile de cele neviabile şi se exclude posibilitatea excizării ţesuturilor viabile. reacţia primară. • afectări grave ale sistemului nervos central. care la formarea cheloidelor vor afecta funcţionalitatea. o Antibioterapie. se minimalizează posibilitatea dezvoltării cicatrizărilor cheloidale. • arsurile feţei. decade necesitatea repansărilor frecvente şi dureroase. o reologice. . diminuarea pierderilor de plasmă. care contribuie la scurtarea timpului de tratament şi prevenirea alterării stării pacientului caracteristice evaluării clasice a bolii arşilor. rinichilor. • la arsurile chimice cu alcaline se dezvoltă necroză prin colicvaţie a ţesuturilor (necroză umedă).  Metodă deschisă o Chirurgical:  Necrectomie. cînd resursele dermei sănătoase permit autodermoplastia unimomentană. analgezie şi iniţierea tratamentului antişoc. 5. • vîrstă avansată. Indicaţiile către necrectomia precoce cu autodermoplastie precoce: 1. În arsurile profunde este necesar de aplicat un tratament complex atît conservator cît şi chirurgical de combinaţie al tratamentului local şi general. atunci cînd regenerarea plăgii are loc cu restabilirea integrală a dermei atît anatomic cît şi funcţional. o se dezvoltă un strup umed ce nu stopează penetrarea bazei în profunzime în ţesuturi şi de obicei se dezvoltă arsuri profunde. Contraindicaţiile către necrectomia precoce cu autodermoplastie precoce: • starea de şoc combustional. În ultimul timp apar tot mai multe informaţii şi argumentări în utilizarea precoce în arsurile profunde al necrectomiilor precoce şi autodermoplastiilor precoce sau cu utilizarea dermei artificiale. arsurile la pacienţii vîrstnici. 3. Termenul optimal de utilizare al necrectomiilor precoce cu autodermoplastii este 3-5 zile de la debut. • se afectează funcţia organelor parenchimatoase şi simptomatica intoxicaţiei. 4. 2. În arsurile actinice se deosebesc trei faze: 1. arsuri de gr. o Hemodinamice. o Dezintoxicare. Priorităţile necrectomiei precoce cu autodermoplastie precoce: 1.Acordarea primului ajutor: stoparea acţiunii agentului termic asupra ţesuturilor. IIIB cu o suprafaţă de 10-20%. o simptomatice:  cardiace.  Operaţii reconstructive. • infecţie de plagă masivă. 3. cînd este necesar acoperirea formaţiunilor anatomice funcţionale.  Plasmoinfuzii. transportat traumatizatul în secţie specializată.

perioada modificărilor necrotice. 2. faza de încetare a activităţilor vitale (mai jos de 29° ). faza de adaptare (34-31° ) – este reversibilă (modificări preponderent al sitemului NC şi vascular). vîntul). perioada latentă. 4. trecerea în stare de moarte clinică survine la temperatura de 24° . Hipotermie – răcirea generală a organismului este o stare patologică gravă a organismului ce survine la micşorarea temperaturii corpului mai jos de 34° şi e constituită din trei faze: 1. încălţămintea. starea circulaţiei sanguine. Factorii ce contribuie la dezvoltarea congelaţilor: condiţiile climaterice (umiditatea. îmbrăcămintea. 3. starea reactivităţii organismului. faza de stupor (31-29° ) se prelungeşte inhibarea SNC. La temperatura de +8° are loc stoparea disocierii oxihemoglobinei şi nu are loc transmiterea oxigenului ţesuturilor. scăderea fibrinolizez Tromboza vaselor Primar ă Precoc e Necroza ţesuturilor Tardiv ă Mumificaţie Gangrenă umedă Particularităţile procesului de moarte în hipotermie: survinerea morţii este mult mai îndelungată din cauza necesităţii diminuate de oxigen al ţesuturilor. Congelaţia – este o totalitate de simptoame clinice ce apar ca rezultat al acţiunii temperaturilor joase asupra ţesuturilor şi se manifestă cu necroză şi inflamaţie reactivă a ţesuturilor.2. . perioada latentă. şi este cauzată de blocada biologică al centrului de respiraţie. Temperaturi joase Spasmul vaselor periferice Dereglări a microcirculaţiei Creşterea agregării elementelor sanguine şi a viscozităţii sanguine Schimbări în pereţii vaselor Hypercoagulaţie. 3.

reologice. Modificările majore sunt în locurile de intare şi ieşire a arcului electric. iv. poate avea loc metalizaţia suprafeţelor afectate arsurile întotdeauna sunt profunde. tegumentele devin cianotice. Asupra profunzimii afectării în electrocutare are importanţă şi timpul de contact. ii. Tegumentele palide. încălzire generală a corpului. III. 3. i/a). necrotomia. amputaţii. 2. perioada tardivă – după 5 zile – semnele clinice ale septicotoxemiei. . tratament general: a. În tabloul clinic al congelaţilor se deosebesc două perioade: 1. anticoagulante (i/v. perioada precoce – pînă la 5 zile – semnele clinice ale toxemiei. hiperemia lipseşte. tratament local: a. d.necroz al întregului strat de epiteliu . restabilirea hemodinamicii în membrul afectat. 2. . biologic.bule cu lichid transparent. analgetice. tratamentul general. b. Cu cît această perioada este mai lungă cu atît mai mult sunt afectate ţesuturile. de obicei suprafeţe afectate mici (2-3 cm) de o formă rotundă. perioada reactivă – din momentul începerii încălzirii: în membrul afectat apar dureri puternice. Bolnavul prezintă la răcire şi parestezie. . Simptomatica generală este determinată de afectarea sistemului cardiovascular şi afectarea sistemului nervos central. Chiar şi în această perioadă hotarul clar al necrozei se stabileşte peste câteva zile. operaţii reconstructive. perioada prereactivă – pînă la începerea încălzirii.semne de necroză a ţesuturilor nu se determină . IV. Se dezvoltă formarea agregatelor de eritrocite şi trombocite cu trombarea vaselor cu dezvoltarea necrozelor secundare. Efectul biologic se datoreşte modificării concentraţiei ionilor şi dereglarea polarizării membranelor celulare. rezistenţa ţesuturilor de contact.necroz la adîncimea tuturor straturilor a membrului – cangrenă uscată sau umedă. Este periculos cazul cînd arcul electric trece prin cord sau creer cu dereglarea activităţii acestor organe. bule cu lichid hemoragic. Tabloul clinic sărac. c. în centru retracţie. Tratamentul în perioada reactivă: 1. marginile elevate. iii.necroz al întregului strat al dermei cu trecere la ţesut adipos. a. 2. conform căruia cantitatea de căldură degajată este direct proporţională de puterea şi tensiunea curentului electric. b. II. necrectomie.hiperemie. suprafaţa de contact. sau lipsa completă a sensibilităţii în membrul afectat. conservator – prin pansări peste 1-2 zile identic plăgilor purulente. sindromul dolor lipseşte. chirurgical: i. antibiotice. Stabilirea profunzimii necrozei în această fază este imposibilă. .edem. Acţiunea curentului electric asupra organismului generează efect: termic. b. e. încălzirea ţesuturilor. Efectul termic al curentului electric se datoreşte de legea fizică Djoul. dezintoxicante. Tratamentul în perioada prereactivă: 1. Electrocutarea – reprezintă un şir de modificări patologice a organismului condiţionate de acţiunea cîmpului electric. necroz. Clasificarea congelaţilor după profunzime: I.- durata de moarte clinică şi posibilitatea reanimării reuşite este mult mai mare decît cea obişnuită de 5-6 min. f. . progresează edemul. Tabloul clinic Simptomatica locală se caracterizează prin: Prezenţa porţilor de intrare şi ieşire al arcului electric.

respiraţie rară. Cu cât mai rapid apare dereglarea hemocirculaţei cu atât mai uşor se dezvoltă mortificarea celulelor. tendoanele. Moartea în continue a celulelor şi procesele de regenerare sunt nişte procese normale în organismul viu. cartilajul. cel mai des. Ruperea trombului cardiac are loc la accelerarea contracţiilor cardiace în fibrilaţiile atriale. Insuficienţa arterială poate evolua cu declanşare acută sau cronică. ulcerele trofice. Necrozele circulatorii Este evident că dezvoltarea necrozelor circulatorii este determinată de dereglarea alimentaţiei celulei şi ţesuturilor organismului. Prin embolie arterială se subînţelege obturarea bruscă al lumenului vasului arterial cu un tromb sau fragment al plăcuţei aterosclerotice (foarte rar aer şi fragmente lipidice). oasele. apendicita gangrenoasa. avitaminoze… Felurile de necroze. La gradul şi rapiditatea dezvoltării necrozei contribuie următorii factori: caracterul ţesutului afectat – mai rezistente este ţesutul conjunctiv.În electrocutare este important de ştiut despre noţiunea de „moarte falsă”. de asemenea factorilor ce diminuează rezistenţa organismului – obosirea. Necroza este moartea celulelor. arsuri chimice (acizi.stare inconştientă. deoarece nu toate ţesuturile se afla într-o situaţie egală de hemocirculaţie. Cum. la utilizarea glucozidelor cardiace. De asemenea în dezvoltarea necrozelor au importanţă şi unii factori de ordin general: vârsta pacientului şi starea sistemei cardio-vasculare. din cauza că aceste ţesuturi sunt sărace în vase. Următorul moment ce acţionează la gradul şi rapiditatea dezvoltării necrozei este felul ramificaţiei vasculare.  dereglarea afluxului sângelui venos.  dereglarea metabolismului transcapilar la nivelul reţelei microcircalare. Necroza se va dezvolta mai rapid şi mai vast intr-o ramificaţie magistrală al arborelui arterial. ce se caracterizează prin următoarele: se dezvoltă numai la organele ce au contact cu mediul extern. fistule. gangrene.  lezări traumatice ale arteriilor. care sau format mai proximal şi au migrat sub acţiunea diferitor cauze. are loc din aorta abdominală. De obicei embolii obturează arterele magistrale la bifurcaţia lor sau la loc ramificării unei ramuri magistrale. deja. rupere. plăgi. Dereglarea hemocirculaţiei poate fi cauzată de următoarele pricini: dereglarea activităţii cordului – decompensări. La necrozele indirecte se referă cele care apar ca rezultat al dereglării circulaţiei sangvine şi aşa numite necrozele neurotrofice. fasciile. Cauzele insuficienţei arteriale acute:  embolia arterială. şi pot fi determinate de:  ischemie – insuficienţa fluxului sângelui arterial. contracţii cardiace slabe ce nu se percep. ţesuturilor intr-un organism viu. la excitaţii emoţionale şi motorii. dereglare patologică a peretelui vascular – endarteriit. ateroscleroz. Ruperea plăcuţei ateromatoase. fărimiţare. E de notat că asemenea necroze sunt cel mai frecvent întâlnite. metabolismului. în dependenţă de cauza nemijlocită deosebim necroze directe şi indirecte. compresie cu gips. 14. baze).  tromboza arterială. O importanţa semnificativă o are aşa factori ca prezenţa anastamozelor vasculare şi rapiditatea stopării hemocirculaţiei. culoarea neagră sau surie-brună este determinată de transformarea pigmenţilor sangvini în sulfat de fier. compresie şi rânire a vasului – necroz a intestinului sau strangulare în hernie. şi aici adesea au loc dereglări de hemocirculaţie. factorul microbian – gangrena anaeroba a extremităţilor. Gangrena – este un fel de necroză indirectă ale unei parţi a corpului. Insuficienţa arterială acută Insuficienţa fluxului sângelui arterial este cauza cea mai frecventă în apariţia necrozelor circulatorii. sistemei nervoase.  dereglarea circulaţiei limfei – limfostază. escarii. dereglarea himismului sângelui în hipercoagulare (tromboze). Pielea şi muşchii ocupă un loc intermediar în rezistenţa câtre ischemie. după defibrilaţii. electrocutare. cunoaşteţi din cursul de patologie anatomică. adenomatos. începându-se de la degete. Dacă colateralele vasculare sunt bine dezvoltate atunci procentul de apariţie al necrozei este mic. Longituditatea dereglării hemocirculaţiei de asemenea are importanţa la rapiditatea şi volumul necrozei. Din această consideraţie la electrocutaţi măsurile de reanimare trebuie să fie mai prelungite. Stoparea hemocirculaţiei pe o durată de timp până la 2 ore poate sa nu provoace moarte a ţesuturilor. Ariile periferice ale extremităţilor inferioare se alimentează mai rău cu sânge decât din altă parte a organismului.Necroze. Mai slab rezistente sunt – ţesutul nervos. O importanţă nu mai puţină o are localizarea procesului patologic. Dar în unele situaţii moartea ţesuturilor şi a organelor poartă un caracter patologic şi pot duce la dereglări severe şi chiar la deces. La necrozele directe se referă cele care apar la acţiunea nemijlocită al factorului distrugător: factorul mecanic – tocare. embolii vasculare. fometare. factorul fizico-chimic – arsuri termice. Într-o dereglare a hemocirculaţiei lentă treptat se dilată colateralele existente şi apar altele noi. Prezenţa infecţiei şi a toxinelor lor în zona dereglării hemocirculaţiei şi a hipotermiei accelerează dezvoltarea şi măreşte răspândirea necrozei ţesuturilor. garou. actinice. se afectează organul sau regiune anatomică în întregime. . În insuficienţa cardiacă uneori are loc necroza apexului nasului. se măreşte în ele presiunea arterială şi cu aceasta se compensează insuficienţa fluxului arterial.

Tratamentul necrozelor circulatorii determinate de ischemie cronică trebuie să fie complex: conservator: . Tabloul clinic al insuficienţei arteriale acute în primele două stadii (până la apariţia proceselor necrotice. intrarea Na în celulă. în regiunea calcaneului. 7. dezvoltarea proceselor distrofice şi necrozei tisulare. Necrozele în insuficienţa arterială cronice pot fi reprezentate prin dezvoltarea gangrenei sau a ulcerelor trofice. dereglare acută al hemocirculaţiei arteriale magistrale. Gangrena apărută pe fonul acestor procese des se mai numeşte autodeclanşatoare sau spontană. iar apoi şi cele pasive. Lezarea laterală sau completă în afara hemoragiei cu anemia dezvoltată duce la diminuarea esenţială al hemocirculaţiei distal de traumă. Gangreana de obicei decurge ca cangrenă uscată şi interesează porţiunile distale ale membrelor (degete. dereglarea proceselor de fosforilare prin oxidare. evoluţia bolii este mai malignă decât în ateroscleroză. femurale). prezenţa diabetului zaharat. reducere bruscă de aport al O către ţesuturi. dar nu este adus cu fluxul sanguin din alte părţi ale sistemului cardiovascular ca în embolie. Ateroscleroza obliterantă mai des afectează arterele de calibru mare (iliace. acumularea în ţesuturi al produselor metabolismului neoxidat. evoluţie îndelungata cu dezvoltarea lenta a gangrenei.  adesea necroza se răspândeşte în adâncime dezgolind tendoanele.  deminuarea vitezei circulaţiei sangvine. modificarea funcţiei mitohondriilor. dereglarea permeabilităţii celulare. îngrijire neadecvată. Mai amănunţit despre această patologie se studiază la anul IV. micşorarea Ph. 5. Acest simptom constă în apariţia durerilor puternice în muşchii gastrocnemieni în timpul mersului. după acea durerile se micşorează. dezvoltarea edemului. ireversibile) este bine determinat de „complexul celor 5P”. semirotunde cu granulaţii sărace şi cu mărgini dure. ieşirea K din celulă. Trecerea gangrenei uscate în cea umedă este determinată de alipirea infecţiei. ateroscleroza obliterantă. datorită gradientului de concentraţie.  ulcere de dimensiuni mici. Ulcerele trofice de origine insuficienţă arterială cronică alcătuiesc 7-8% din toate ulcerele trofice şi sunt caracterizate de:  localizare pe falangele distale ale degetelor plantei. reducerea activităţii fermenţilor de oxido-reducere. Paralysis – reducerea iniţial a mişcărilor active. dezintegrarea glicogenului în fibrele musculare. Pentru toate aceste afecţiuni este caracteristic aşa simptom cardinal cum e “claudicaţia intermitentă”. ce provin de la primele litere ale denumirilor principalelor simptoame în limba engleză: Pain – durere în membrul afectat. plantă). endarteriita obliterantă. În Boala lui Biurgher permanent este concomitent tromboflebita migratoare. neregulate. reducerea elementelor macroergice fosforice. 6. proeminente de asupra pielii. 3. 8. trombangiita obliterantă sau Boala Biurgher. inhibarea oxidării biologice şi activarea glicolizei.  sindromul dolor este pronunţat şi se accentuează la efort fizic şi redarea membrului poziţie ridicată. vârsta avansata a bolnavilor. impunândul pe bolnav sa se oprească. 2. Deosebirea principală al trombezei de embolie este că trombul se formează la locul nemijlocit al obturării vasului. Paresthesias – reducerea sensibilităţii. Mecanismul dezvoltării ischemiei acute se poate lămuri prin următoarea schemă: 1.Altă cauză este tromboza arterială. Nu ultimul loc îl are trauma vaselor în dezvoltarea insuficienţei arteriale acute. care pot duce la dezvoltarea insuficienţei arteriale cronice la momentul actual sunt următoarele trei: 1. dereglarea balansului electrolitic în ţesuturi. Pallor – paliditatea tegumentelor zonei afectate.  dereglarea chimismului sângelui (hipercoagulare). 3. Cauzele trombozei au fost descrise încă în 1856 de către Robert Worhov:  trauma peretelui vascular. Pulselessness – lipsa pulsului mai jos de obturare. De obicei este o dependenţă strictă între perioadele de mers ăi odihnă. În endarteriita obliterantă vârsta bolnavilor este tânără şi medie. 4. 2. Insuficienţa arterială cronică Din patologiile obliterante a vaselor membrelor inferioare.

Spre deosebire de gangrena uscată cea umedă nu are tendinţa câtre limitare a procesului necrotic. poate fi acoperit cu un “fund adipos”. datorită faptului de reabsoarbere minimala a toxinelor şi a intoxicaţiei minore. care găseşte substrat nutritiv favorabil pentru dezvoltarea ei. După evoluţia clinică şi semnele patoanatomice deosebim gangrena uscată şi umedă. . Profilactica gangrenei constă în depistarea şi tratarea precoce a celor patologii. zona de demarcare lipseşte. Granulaţiile pot fi sărace. forma. acţiunii infecţiei şi a toxinelor lor. fibroase. Ţesutul dezintegrat se transformă într-o masă umedă de culoare surămurdară-verzuie cu miros putrid. dereglări trofice: ulcere în siringomielie. şi din această cauză dezintegrarea tisulară şi intoxicaţia este minimă. coagulare proteică a plasmei (necroză prin coagulaţii). care poate fi – sifilitică. se zbârcesc. ţesuturi necrotice. dereglarea pereţilor vaselor în ateroscleroză. iar peste ceva timp devine marmurala. Gangrena viscerelor (apendice. Aceşti doi factori împreună cu dereglarea metabolismului favorizează evoluţia grea al gangrenei la bolnavii diabetici. 2. care are o tendinţa minora la cicatrizare şi are o evoluţie cronica. dereglarea troficii ţesuturilor. dezintegrarea nucleului celulei. purulent. o dezagregante (aspirin. dereglarea metabolismului. De obicei. adesea afectare simetrica. starea tegumentelor în jur. Gangrena sifilitică se dezvolta în luesul primar şi terţiar şi este cauzat de afectarea intimei vasului cu proces sifilitic. alprostan). 2. torsiune al viscerelor. care duce la absorbţii masive în organism al produselor ţesuturilor dezintegrate. În gangrena uscată ţesuturile au culoarea palidă. 4. care reprezintă zona de inflamaţie acută. ulceraţiile tumorale. Histologic în ţesuturi se determină moartea elementelor celulare. lues. colecist. în diabet. dispare sensibilitatea tactilă iar apoi şi dureroasă. o prostoglandine sintetice (vazoprostan. Ulcerul este o patologie polietiologică. până la nivelul ocluzionării vasului. bogate sau sa lipsească. gangrenă nespecifică. dar rapid progresează din care cauză este necesar de intervenit operator. Spre deosebire de alte procese gangrena sifilitică se întâlneşte în vârsta tânără şi se afectează câteva degete de la picioare şi mână. în caz de obliterare aterosclerotică a vaselor membrelor inferioare. actinică. 3. trauma: termică.. care pot duce la gangrene. infecţia. De acea în gangrena degetelor la tineri este necesar de suspectat origine sifilitică. ocupaţia cu sportul. 6. erupte şi abrupte. Ulcerele pot fi rotunde. Importanţa majoră se releva principiului sănătos de viaţa. la palpaţie este rece. Intoxicaţia gravă este agravată cu alipirea infecţiei. Maladia debutează cu apariţia durerilor puternice în membre mai jos de ocluzie. refortan). Caracteristic pentru asemenea proces este ameliorarea proceselor locale odată cu ameliorarea stării generale la un tratament adecvat general. tromboze şi embolii. Cauzele cele mai dese ale ulcerelor sunt: 1. După etiologie deosebim: 1. strangulare. granulaţii. tbc. Fundul ulcerului poate fi adâncit sau elevat. Ţesuturile acut edemate. Extremitatea devine palidă. insuficienţă de vitamine. hiperemiate şi cianotice. Pulsul la arterele periferice lipseste.o reologice reopoliglucin. exluderea fumatului. gangrena specifică. dure. prezenţa secretului şi caracterul lui. Gangrena plămânului se caracterizează printr-o intoxicaţie puternică. mecanică. boala Reino. se efectuiază necrectomia după apariţia zonei de demarcaţie. Ajută la diagnostic anamneza. diabetică. dereglarea inervţiilor. pentoxifilin). hemoragic şi putrid. o metodă chirurgicală (protezare. moi. rezistenţă redusă a organismului la infecţie. endarterita obliterantă. dar acest proces va dura. serodiagnostica şi afectări specifice în alte organe. Maladia se începe de la un proces inflamator la plantă cauzat de o traumă nesemnificativă (încălţăminte strâmtă. şuntare). De obicei la hotarul ţesuturilor sănătoase şi mortificate apare un val de demarcaţie – zona de demarcaţie. Gangrena uscată mai des se dezvoltă într-o dereglare lent progresivă a hemocirculaţiei extremităţilor. chirurgical – cu scop de revascularizare: o metodă endovasculară. Ţesuturile uscate mortificate sunt nefavorabile ca mediu de creştere şi alimentare pentru infecţie. cu pete bordo-întunecate şi prezenţa bulelor pline cu lichid hemoragic. care se declanşează după trauma unui vas magistral. palide. Ţesuturile mumificate pot sinestătător sa se dezmembreze. chimică. cu expectoraţii masive de spută putridă cu miros neplăcut uneori cu fragmente de ţesut pulmonar. dereglările hemocirculatorii şi a limfodinamicii.este provocată de aceleaşi cauze ca şi gangrena uscată. intestine) întotdeauna este umedă şi se asociază cu peritonită. Gangrena umedă. Apariţia gangrenei în diabet zaharat este determinată de doua procese. dar se dezvoltă în cazul dereglării acute a hemocirculaţiei. marginile. actinomicotică. Ţesuturile mortificate nu dovedesc să se usuce. Secretul din ulcer poate fi seros. În gangrene la organelor interne se efectuează laparatomia cu extirparea organului necrotizat şi sanarea peritoneală. în caz de aplicarea garoului incorectă. 5. traumei termice şi chimice. Într-o gangrenă uscată răspândirea este lenta şi se limitează cu o parte de segment. se mumifica. Marginile pot fi drepte şi nedrepte. La inspecţia unui pacient cu ulcer e necesar de stabilit următoarele momente: localizarea. Mortificarea ţesuturilor se începe de la periferie şi se răspândeşte spre centru. electrică. Pe măsura dezvoltării necrozei ţesuturile se usucă. apare simţul de amorţire. în diabet zaharat precoce survin afecţiuni aterosclerotice al vaselor membrelor inferioare. reducerea alcoolului. granulaţiile. ovale sau de forma neregulată. Culoarea devine brun întunecata sau neagra cu nuanţa surie. 7.). se supun dezintegrării putride. ULCERE Ulcer se numeşte aşa un defect al tegumentelor şi mucozităţilor.

Fistulele interne comunică organele interne între ele sau cavitatea organului cu un proces patologic. ulcerul dolor. Cel mai caracteristic semn al fistulei este prezenţa unui canal cu un orificiu şi secreţii permanente. De asemenea. numărul şi caracterul ramificaţiilor. colice…). adesea cu ţesuturi necrotice. abrupte. care până la momentul traumei erau integre. Tratamentul este determinat de forma şi stadiul formării fistulei. Fistulele epiteliale şi labiale sinestătător nu se închid. care a provocat această fistulă şi cu care este comunicat. dar mai des este combinat. duodenale. Caracterul secretului depinde de procesul patologic. remediilor ce favorizează regenerarea şi alt. De acea în plagă sunt condiţii favorabile pentru regenerare. La alterarea stării generale a pacientului cu fistula. o a vezicii urinare. El poate fi conservator. tbc. După caracterul eliminărilor fistulele pot fi: urinare. se efectuează dezintoxicarea. eliminările sărace. colostomă). fecaloide. Fistula granulată. În pereţii fistulari se determină inflamaţie perifocală şi ţesut cicatricial. lungimea lui. Fistula epiteliala nu are canal fistular bine pronunţat. FISTULE Fistula numim un canal îngust. dobândite – apărute pe parcursul vieţii: o patologice – (în osteomielita cronică. Ulcerul puţin dureros. îngust. Se utilizează fibrofistuloscopia. Tratamentul consta în lichidarea cauzelor principale ce au contribuit la apariţia ulcerului. Pentru stabilirea canalului fistular. Această fistulă este incompletă.  anastamoze. După referinţa câtre mediul extern fistulele pot fi externe si interne. operator. Fistula labială este un variant al fistulei epiteliale. alteori recurg la tratament chirurgical. Locul preferat – pe buze. o ombelicale. ce constă în excizia ulcerului în bloc cu ţesutul fibros cu o ulterioară plastie. Fundul nu proiemină de asupra dermei. la stoparea secreţiei se cicatrizează sinestătător. Alteori se introduce colorant. tulbur. Ulcerul. se corijează homeostaza. În secret se depistează treponema palidă. Fistulele comunică cavităţile interne cu exteriorul sau cavităţile între ele. fundul elevat de asupra pielii. uscat. Cele granulate. pe când în ulcer procesele degenerative predomină asupra celor regenerative. mucoasa cavitaţii bucale. acoperit cu o suprafaţa lucioasa. Ulcerul întotdeauna este indolor. de culoare surie cu eliminări sărace – flora piogena mixtă. epiteliale. deoarece peretii sunt ocoperiti cu epiteliu si din aceasta cauza aşa fistulă sinestatator nu se închide. Un rol deosebit îl are lichidarea procesului patologic inflamator în adâncimea ţesuturilor cu înlăturarea obligatorie a ţesuturilor necrotizate şi a sechestrelor. Pentru micşorarea secreţiei din fistule se aplică o drenare adecvată. ataşarea câtre procesul patologic se utilizează sondarea şi fistulografia lui (radiografia cu introducerea masei de contrast in el). căptuşit cu epiteliu sau granulaţii. canceroase…). Secretul este steril sau are bacilul Koch. uneori rotundă. bogate. Marginile fibroase. Deosebirea ulcerului de o plagă constă în faptul că plaga apare la o acţiune mecanică acută asupră ţesuturilor. gastrostomă. adese cu multe canale. însă. organele genitale. labiale. purulente. abrupte. marginile moi atrofice. ce are un orificiu intern şi cu una sau câteva orificii externe.Cele mai caracteristice semne ale ulcerelor de diferită geneză sunt: Ul cerul trofic Forma mai des este neregulată. Fundul mai jos de nivelul pielii. apare la acţiunea factorilor nocivi asupra ţesutului deja cu o trofică scăzuta. care constă în aplicaţii de antiseptici. reprezintă un canal relative lung. dar este completa. decompresie şi de ocolire):  stome (esofagostomă. este alcătuit din ţesut palid fără granulaţii. Localizarea preferată – extremităţile inferioare. În fistulele epiteliale una din condiţiile obligatorii este înlăturarea şi a canalului fistular prin desecare . eliminările seroase. După structura căptuşirii peretelui fistular fistulele pot fi: granulate. se utilizează tratament local. deoarece pereţii sunt căptuşite nu cu epiteliu ci cu ţesut granulant. Fistulele externe comunică organele interne cu mediul extern (fistule pararectale. marginile dure sub formă de val. Fundul ulcerului întotdeauna este adânc. uneori palide. cu semne slabe ale unui proces inflamator. Ulcerul tbc Forma neregulată. sau aşa numita fistula tubulara. o artificiale (cu scop de nutriţie. Ulcerul canceros De obicei rotund. Ulcerul sifilit ic Este rotund cu un val ascuţit în jur pe o bază dură. În aşa formă de fistulă epiteliul mucoidal al unui organ cavitar concreşte nemijlocit cu pielea. salivare. cianotice. se indică alimentare parenterală. acoperit cu ţesuturi lente fără granulaţii. terapie antibacterială şi numai după aceasta recurg la tratament chirurgical. Clasificare: fistulele pot fi: congenitale – ca rezultat al viciului de dezvoltare o cervicale.

care provoacă activarea ulterioară a macrofagilor organelor şi ţesuturilor cu eliberarea substanţelor proinflamatorii analogice. Mortalitatea conform relatărilor a mai multor centre sanitare din lume rămâne să se menţină la nivelul aproximativ 24% în septicemie şi 35% în şocul septic. 3. febră supurativ-rezorbtivă.si excizie. pe fonul unei reactivităţi dereglate şi necesită tratament chirurgical local şi intensiv general. tratamentul. sepsis-sindrom. sau un caz la fiecare 1000 de pacienţi spitalizaţi. care uşor trece în hiperemie venoasa. Ca surse de infecţii pot servi: abcese.stadia regenerării. regiunea omoplatului. că dezvoltarea lezărilor organo-sistemice sunt legate de penetrarea noncontrolabilă al mediatorilor proinflamatori din focarul primar în sânge. Termenul de „sepsis” a fost introdus de către Aristotel în secolul IV. mucoasa organului. peritonite şi chiar un furuncul banal la prima vedere.Strucicov). Activitatea patogenică a stafilococilor se datoreşte capacităţii de producţie a diferitor substanţe toxice – hemolizi-nilor. Se caracterizează prin dezvoltarea proceselor necrotice ce afectează ţesuturile adiacente. fază iniţială a sepsisului. La momentul de azi există altă definiţie a sepsisului: . calcaneu. Ce este. pneumococi. care a survenit în faza stării de hiperactivaţie („faza de hiperinflamaţie”) până la faza de deficit imunitar („imunoparalezie”). Sepsisul chirurgical – este o maladie generalizată gravă. Aceste necroze apar în regiunile ce contactează cu patul – regiunea sacrală. Această reacţie gravă se numea diferit: stare septică. În ce priveşte tratamentul unui pacient cu septicemie este de 6 ori mai elevat decât tratamentul unei alte situaţii critice. În Europa anual se diagnostică aproximativ 500000 de cazuri de septicemie. (V. tampon. Până la momentul actual sepsisul şi şocul septic este cauza principală al decesului pacienţilor în secţiile de reanimare şi terapie intensivă. şi mai rar esherihia coli. 15. cateter… În apariţia escariilor endogene principalul factor îl deţine slăbirea organismului. Escariile interne exogene apar în pereţii plăgii. Această stadie este reversibilă. În unele cazuri se stabileşte floră mixtă. Sunt mai multe definiţii a SEPSISULUI: 1. endotoxicoza. care se caracterizează cu un tablou clinic asemănător şi se dezvoltă pe fonul unei reactivităţi modificate. Complexitatea problemei dezvoltării sepsisului este că numai în 45 – 48% de cazuri clinice se depistează o bacteriemie. Intr-o agresie grava indifirent de ce origine se dezvolta o reacţie sistemica.Kuzin). apare ţesut granulat. În apariţia escariilor exogene rolul principal îl are compresia îndelungata şi intensivă a ţesuturilor moi intre os şi un corp extern. ESCARII Escariile sunt un fel de necroză locală. Plus la aceasta stafilo-cocii conţin factori de elevare al capacităţii de invazivitate al microorganis-melor: coagulaza.stadia modificărilor necrotice şi supuraţie. dermonecrotoxin. După provenienţă escariile se divizează la exogene şi endogene. peretele vasului ca rezultat al aflării îndelungate a unui dren.Sepsisul. Sepsisul – este o maladie infecţioasă gravă. diagnostica. stafilococi. dar 45 la sută din sepsis rămâne totuşi pe seama stafilococilor.este un proces infecţios nespecific foarte grav ce se dezvoltă pe fonul reactivităţii schimbate a organismului. dar trebuie considerat ca dereglarea sistemului imun. profilactica. (M. regiunile trohanterice. enterotoxin. provocată de diferiţi germeni patogeni şi endotoxinele lor. În culturile sangvine colectate de la pacienţii cu sepsis de obicei se determină streptococi. Etiologia Provocatorii sepsisului pot fi diferiţi agenţi microbieni. care a apărut după prezenţa unui focar primar de infecţie. 2. asociata cu dereglarea organelor şi sistemelor de importanţa vitală. leucotoxinelor. De exemplu. deoarece tratamentul este foarte anevoios şi îndelungat. ce este egal cu cauzele letale în caz de infarct miocardic. excizie ăi suturarea defectului. În majoritatea cazurilor asemenea escarii se întâlnesc la deshidrataţi (după operaţii grele. regiunea cotului. La transformări cicatricial-fibroase – rezecţie de organ. În evoluţia proceselor necrotice în escarii se disting trei etape – stadii: I– dereglărilor circulatorii ce se caracterizează prin paliditatea regiunii respective. Etiologia. în principiu nou la etapa actuală pentru a înţelege problema sepsisului? Graţie progreselor din biologia moleculară. cauzată de diferite microorganisme sau a toxinelor lor care are o manifestare clinică identică indiferent de agentul provocator.este o patologie inflamatore severă. în Germania anual decedează 75000 de persoane din cauza septicemiei. Fistulele labiale pot fi tratate numai prin operaţie radicală. În ultimul timp a crescut rata microorganismelor gram „-„ în sepsis. III. limitata. La momentul actual este recunoscut că sepsisul nu trebuie considerat ca un simplu rezultat de acţiune directă al microorganismului asupra macroorganismului. Inflamarea poate fi asociata cu prevalarea reacţiilor de apărare locale cu manifestări tipice locale si o reacţie moderata a organelor si sistemelor. Sepsisul . cauzată de compresie îndelungata cu propria masă a corpului la pacienţii gravi ce sun nevoiţi sa stea culcaţi timp îndelungat. flegmoane. ce constă în mobilizarea organului cavitar purtător de fistula. şi din cauza unificării terminologiei în septicemie a fost introdus termenul de „Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic” – SIRS (SYSTEMIC INFLAMATORY RESPONS SYNDROM). patogeneza. Clinic este imposibil de diferenţiat o stare patologică provocată de o infecţie sistemică sau produsă de o dezintegrare tisulare vastă. Din această cauză în 1992 la Conferinţa Internaţională de Consensus al Colegului American al medicilor toracalişti şi Societăţii de Tratare al Bolnavilor în Situaţii Critice (American Colledge of Chest Physicians/ Society of Critical Care/ Medecine Consensus Conferens). sepsis. mastite. dereglărilor severe ale homeostazei cu diminuarea troficii ţesuturilor. Profilaxia escariilor este mai importantă. imunologie şi a biochimiei a devenit cunoscut. Principala diferenţă al sepsisului este că el este non-contagios şi nu are perioadă de incubare. Se caracterizează prin predominarea proceselor reparatorii. Profilaxia constă în îngrijire medicală adecvată asupra bolnavilor fixaţi la pat…. la caşexiaţi…). Pentru metabolismul organismului pacientului cu sepsis este aplicată noţiunea de „autocanibalism” septic. la bolnavi traumatologici. El explica sepsisul ca o intoxicaţie a organismului cu produsele de putrificare ce se petrec în organism. II. tabloul clinic. .

3. Un rol deosebit de important se revine germenilor gram negativi (esherichia coli. d. Aceşti mediatori ai sepsisului au fost denumiţi – citokine. rezistenţa organismului modificată. TNF. proteus). IL. trauma forţelor imune în procesul ontogenezei. anemii. 2. f.  de infecţia anaerobă. PAF. Toti acesti mediatori sunt responsabili pentru dereglarile patologice dezvoltate: TNF – lezarea capilarelor. în în în în în în deficienţe congenitale ale sistemului imun.gialuronidaza. celulele endoteliale starteaza accelerarea productiei si eliberarii al cascadei de mediatori: metaboliti al acidului arahidonic.  de esherichia coli. stări imunodeficitare. compliment. 2. chinine. 1.: stafilococcul poate provoca un proces inflamator la nimerirea unei cantităţi de microbi nu mai puţin de 2-8 mln. Patogeneza În patogeneza sepsisului un rol important îl au: 1) mediaotorii endogeni 2) dereglările microcirculaţiei periferice 3) dereglările funcţiei miocardului 4) reducerea de transport şi utilizare al oxigenului de către ţesuturi Lipopolisaharidul membranei agentului microbian cu proteina serica activind macrofalele. PG-e2 – febra. caşexii imune în urma luptei cu infecţia. 4. conform procesului patologic depistat: septicemie (prezenţa microorganismului în circuitul sanguin fără metastaze purulente). etc. clebsiella. e. Factorii necesari (obligatori) pentru apariţie sepsisului: 1. 2. cât şi ca rezultat al distrugerii lor. sau unele faze ale ei: Factori predisponibili la apariţia sepsisului: 1. patologii ale sângelui. conform agentului microbian:  cauzat de stafilococi. Deci reacţia organismului la infecţie este legată de acţiunea directă a toxinelor bacteriene. hipoproteinemii.   . b. 3.  sepsisul ginecologic (după manipulări ginecologice). la prezenţa corpilor străini .  evoluţie acută (2-4 săptămâni). pseudomonas aeroginosa. Un rol important în declanşarea sepsisului îl are prezenţa corpurilor străine în plagă şi ahipoxiei tisulare. Dezintegrarea tisulară masivă în asociere cu germenii gram „-„ provoacă o activitate difuză necontrolată a fagocitelor mononucleare. iar la hipoxie tisulară este în de ajuns şi 100 de microbi. focar de infecţie în organism a.10mii. PG-e2. Porţile de intrare pentru stafilococi servesc plăgile răspândite. în deosebi cu prezenţă de mase necrotice şi dereglări de evacuare a exudatului purulent. De ex. leucotoxina. conform localizării focarului primar de infecţie:  sepsisul chirurgical. endorfine. La momentul actual sunt cunoscuţi peste 40 de citokine. şocul septic şi sindromul de insuficienţî poliorganică. polimorfonuclearele neutrofile. Unul din factorii esenţial de importanţi în declanşarea sepsisului este lipopolisaharidul din membrana celulară al germenelor gram negativi. Pentru sepsisul stafilococic este caracteristic abcese metastatice îndepărtate şi pneumonii septice. Toate acestea se asociază cu eliberarea unei cantităţi masive de mediatori ai inflamaţiei ce penetrează în circulaţia sangvină provocând un răspuns sistemic. hipoxii. În ultimii 40-50 de ani în microflora declanşatoare de sepsis au survenit modificări esenţiale.  evoluţie subacută 6-12 săptămâni). utilizare îndelungată al imunodepresanţilor în transplantologie.  sepsisul urologic (după manipulări urologice). cauzate de acţiunea bactericidă al antibioticelor.  de streptococi. conform evoluţiei clinice:  evoluţie fulminantă (5-7 zile).  evoluţie cronică. actualmente organismul provoacă eliberarea substanţelor ce iniţiază SIRSul.  sepsis neonatal etc. Cei mai importanţi sunt: factorul de necroză tomorală (TNF). În ultimul timp în etiologia sepsisului dreptul la existenţă îl capătă bacteroizii – microorganisme gram „-„ ce pot declanşa sepsisul. c. Clasificarea sepsisului. septicopiemie (cu metastaze purulente în diferite ţesuturi şi organe). Mai mult de cât atât. Aceste endotoxine sunt eliminate ca rezultat al activităţii vitale ale acestor germeni. cantitatea de eliberare al endotoxinelor este diferită la diferiţi antibiotici. care este considerat endotoxin.

În caz de insuficienţă a 3 sau mai multe organe până la 4 zile mortalitatea atinge rata de 85%.. două organe – 55%. insuficienţa hepatică acută. Sindromul de insuficienţă multiorganică (MOS) include: 1. septicopiemic – septicopiemie. exo. Faza .  sindromul hemoragic(sindromul CID). microbi. 2.de generalizare a reacţiei inflamatorii. regenerarea plăgii şi a hemostazei. 4. prostoglandinele. hemocultura pozitiva. prezenta semnelor de SYRS. 2. Toxinele cu bacteriile din sânge pot liza bariera hematocelulara secundar.). delirii. insuficienţa renală acută. fază – producţia locală de citokine ca reacţie de răspuns la trauma inflamatorie. oligoşi anurie. tromboxana A.şi poliorganice.interleukinele (IL) -1. bacteriemie.). febră. Diagnostica La momentul actual diagnostica de sepsis nu provoaca dubii daca sunt asocierea urmatoarelor criterii: 1. antagonistele lor şi anticorpi este asigurat se creează condiţii favorabile pentru distrugerea germenelor. III. Dacă nu. 2. Toţi aceşti produşi pot liza bariera hematocelulara nimerind în patul sangvin dezvoltânduse septicemie. Acţiunea sumativă a acestor mediatori declanşează SIRSul.  sindromul dereglării activităţii sistemului nervos central (cefalee. febra resorbtiv-septică depistată la 24-25% bolnavi.  sindromul disfuncţiei hepatorenale (ictericitate. -6. 3. sepsis cronic – se caracterizează cu prezenţa în anamneză al focarelor purulente în diferite organe. 3. sindromul CID. edeme). penetrând în alt organ (plamânul) dezvoltând alt focar purulent – secundar. anorexie. prostaciclinele etc.şi endotoxine. 3. Tabloul clinic al sepsisului este determinat de trei momente: 1. dereglările funcţionale ale SNC Sindromul MOS constituie cauza majoră de deces la pacienţii chirurgicali. Tabloul clinic La momentul actual sepsisul mai raţional este de clasificat în următoarle forme clinice: 1. 3. 4. forma clinică a sepsusului. septicopiemia – îi este caracteristic prezenţa abceselor metastatice pe fonul semnelor clinice ale septicemiei. ascită. prezenta focarului primar de inflamatie. Fază – de penetrare a unei cantităţi nesemnificative de citokine în circulaţia sanvină. -8. se dezvoltă faza a III-a. insomnie.  sindromul disfuncţiei respiratorii (tahipnoe.. departe de focarul primar. Dacă sistemul de reglare nu e în stare s-ă menţină homeostaza.. Dacă echilibrul între citokine. distress-syndromul respirator la adulţi.  sindromul disfuncţiei cardiovasculare (hipotonie). produse de destrucţie a ţesuturilor. Ea se caracterizează cu focare purulente bine determinate şi evoluare andulantă. Procesul inflamator din focarul primar provoacă eliberarea în ţesut al: fermenţi proteici. interacţiune cărora este diferită. -4. excitabilitate. În evoluţia sa se disting 3 faze: I. decompensarea progresivă a funcţiei organelor şi sistemelor a bolnavului. în toate cazurile clinica sepsisului este determinată de complex de simptoame. In patogeneza sepsisului insuficienta poliorganica un rol important este atribuit fenomenului de „translocare bacteriana” in rezultatul dereglarii permiabilitatii intestinale si a penetrarii germenelor in sistema portala iar ulterior la generalizare. II. transpiraţii. Translocarea bacteriana provoaca activarea locala a celulelor imune din intestin si productia unei cantitati mari de cytokine ( este de remarcat ca intestinul si tesutul sau limfatic au o importanta majora in reactivitatea imuna a organismului).). SYRS Tabloul clinic al starilor septice Temperatura mai mare de 38 grade sau mai jos de 36 grade FCC mau frecvent de 90/min . 2.. 4. Deci insuficienţa unui organ timp de 24 de ore se asociază cu o letalitate de 35%. septicemia – se determina la 25-26% bolnavi cu procese purulente. efectele distructive ale citokinelor încep s-ă domine.. prezenta semnelor clinice de disfunctie organosistemica sau al focarelor piemice secundare (septicopiemie). o proinflamatoare o antiinflamatoare factorul de activare a trombocitelor (PAF). care provoacă dereglări de permiabilitate al capilarelor şi formarea focarelor noi de inflamaţie sistemică şi dezvoltarea insuficienţei mono. 5.. În examinarea bolnavilor cu septicemie se poate destinge următoarele sindroame:  sindromul intoxicaţional (tahicardie. care nu se manifestă acut. toxine. cianoză.

ceftasidim) şi aminoglicozide gentamicina. . plastii dermale).SEMIOLOGIA DEREGLĂRILOR DE NUTRIŢIE NUTRIŢIA ENTERALĂ ŞI PARENTERALĂ Menţinerea stării adecvate de nutriţe a pacientului este unul din cele mai importante scopuri ale medicini clinice. Hipoperfuzie tisulara. deschiderea imediată a focarului purulent cu incizii largi. relaparatomiile programate (planificate). Unul dintre cele mai eficace antibiotice in tratamentul sepsisului ( in special provocat de germenii gram”-„) cu o inducţie minima de formare a endotoxinelor de origine lipopolisaharida este tienamul (imipenem). principalele din ele fiind: diagnostica precoce al stării septice. imunizare pasivă şi activă. Această combinaţie este destul de eficace contra unui număr mare de germeni. din cauza procedurilor de examinare şi în perioada post-operatorie. 4. deoarece procesul de alimentare este întrerupt. suturarea precoce al defectelor tisulare (aplicarea suturilor. Tulburari a cunostintei.). Ultimile doua metode astazi sunt utilizate mai des. apoi peste 48 ore. Este necesar de menţionat importanta tratamentului pacienţilor daţi in serviciile de reanimare si terapie intensiva specializate in tratamentul pacienţilor cu afecţiuni septice grave. Deşi cauza principală a dereglărilor de nutriţie este chiar procesul patologic în sine. maximal efectuând necrectomia. Difiniţia dereglărilor de nutriţie ca „dificit de substanţe nutritive asociat cu risc sporit de complicaţii”. Ultimii 10-15 ani au fost propuse noi metode de tratament chirurgical al formelor grave a infectiei abdominale. Succesul tratamentului depinde de mai multe momente. 16. in special al peritonitei purulente: lavajul peritoneal inchis. detoxicare extracorporală. Tratamentul general constituie: 1. Daca identificare germenelor. 3. laparastomia (abdomenul deschis). hiperbaroxigenare. 2. mulţi pacienţi pierd masa corporală şi după spitalizare. 4.Sepsisul Sepsis grav Soc septic bacteriemie FR – mai frecvent de 20/min PaCO – mai mic de 32 mmHg Leucocitele – mai mult de 12mii sau Mai putin de 4 Forme tinere – mai mult de 10% Identic Tulburari de functie a organelor Hipoperfuzie tisulara cu hipotensiune Posibil: lactacidoza oligourie tulburari a cunostintei Sepsis cu hipotensiune arteriala ce nu raspunde la terapia infuzionala adecvata. Numărul de complicaţii postoperatorii şi letalitatea la pacienţii cu dificit de masă corporală este semnificativ mai mare decât la cei fără dificit de masă corporală. Dereglările de nutriţie reprezintă unul din cei mai impotanţi factori care influenţează rezultatul tratamentului maladiilor chirurgicale. cefatoxim. antibioterapie. 5. amicacina). 2. 3. antibioterapie modernă. Tratamentul local constă în: 1. accetuază această corelaţie. imunoterapie etc. Oligourie. Tratamentul Exista tratament local (tratamentul chirurgical al focarului septic) si general (terapia infuzionala si transfuzionala. plasmosorbţie. ITratamentul antibacterian iniţial se începe cu un tratament ”impiric” ce subînţelege antibioticele cu spectru larg de acţiune. 6. hormonoterapie. hemosorbţie. Chirurgii sunt preocupaţi de starea de nutriţie mai mult decât medicii de alte specialităţi din mai multe considerente. Relaparatomiile sunt efectuate fiecare 24 ore 7-7 zile. tratament infuzional îndelungat. care au provocat starea septica este posibila. efectuarea tratamentului în condiţii de medii abacteriale dirijate. terapie antibacteriala efectiva si energica. corecţie adecvata al homeostazei. drenaj ţi lavaj adecvat al focarului purulent. Lactacidoza. In majoritate centrelor se utilizează combinaţii din cefalosporinele generaţiei III (ceftriaxon. terapia antimicrobiana este continuata cu antibiotice la care sunt sensibile germenii. Prezenta germenelor in singe.

În marea majoritate de cazuri despre o potenţială stare de dereglare de nutriţie mărturiseşte prezenţa maladiilor concomitente sau acuzele pacientului referitor la pierderea masei corporale. Rolul primordial în aprecierea gradului de dificit de nutriţie îl deţine examenul obiectiv. dureri musculare. Reducerea numărului total (absolut) al limfocitelor (NTL). fosfataza alcalină. Perioada 1 1 3 6 săptămână lună luni luni Pierdere ponderală Pierdere ponderală moderată marcată 1%-2% peste 2% 5% peste 5% 7. maladiilie ficatului şi rinichilor deseori sunt asociate cu dificit de proteine şi vitamine. fistule pararectale. palidă. ALT. Rect: dereglări de scaun. hematocritului. Indicii hemogramei sunt dereglaţi şi în cazul dificitului unor vitamine şi microelemente (microcitoza – în caz de dificit de fier. Faţa: cu aspect de lună (rotundă. 900-1. Abdomen: hepatomegalie. Dinţi: erozia emailului. APRECIEREA STĂRII DE NUTRIŢIE Aprecierea stării de nutriţie începe prin culegerea anamnezei. de aminoacizi.5% peste 7. Buze: fisuri şi cicatricii la unghiurile gurii. Teste funcţionale hepatice (AST.500 mm3 = deprimere moderată. De exemplu. Examenul de laborator. Inima: mărirea dimensiunilor inimii. protrombina) pot fi dereglate ca urmare a patologiei primare sau ca urmare a administrării uni număr sporit de calorii în caz de nutriţie parenterală completă (NPC). apatie. pancitopenia – în caz de dificit de cupru). DATELE ANTROPOMETRICE Datele antropometrice pot fi utilizate pentru evaluarea dereglărilor de nutriţie. stome. provocate de maladia de bază sau de dereglările de metabolism ca urmare a chimioterapiei sau radioterapiei. Părul: fără luciu. edem al plantelor. Deosebim pierdere ponderală moderată şi marcată. Astfel pot fi determinate următoarele semne de dificit de nutriţie: Piele: uscăciune. Sistem nervos: indolenţă. excreţie redusă (dereglarea funcţiei renale) sau în caz de supradozare cu diuretice (în caz de ciroză hepatică). neuropatie periferică. Gradul de dezvoltare (grosimea) a stratului adipos subcutanat pe obraji. Conţinutul electroliţilor. sufluri cardiace. Nivelul de albumină plasmatică mai mic de 30 g/l corelează direct cu nivelul de dificit proteic. depresie. reducerea elasticităţii (turgor). bilirubina. Astfel. vitamine şi microelemente de către pacient. În multe cazuri este utilă compararea actualei mase corporale a pacientului cu masa corporală obuşnuită a acestuia. Reducrea conţinutului de elctroliţi plasmatici poate fi provocată de pierderile marcate ale acestora (în caz de diaree).800 mm3 = deprimare uşoară. reflectă aportul caloric.5% 10% peste 10% . dereglări de vedere. vindecarea întârziată a plăgilor. Gradul de reducere a masei corporale trebuie apreciat în dependenţă de perioada de timp. susţinerea alimentară suplimentară nu influenţează rezultatul maladiei. Pentru aprecierea dificitului de masă corporală este utilizată următoarea formulă: Dificitul de masă corporală = masa corporală la momentul examinării (100)/ masa corporală obişnuită. macrocitoza – în caz de dificit de vitamina B12. uscat. pierderile limitate de masă corporală la aceşti pacienţi pe parcursul spitalizării sunt admisibile. Membre: atrofia musculară şi reducerea puterii musculare.500 . fistule intestinale.albumina. reducerea reflexelor. Reducerea acestui indice este asociată cu creşterea letalităţii la pacienţii cu diverse forme de cancer. numărului de eritrocite şi leucocite.În cazul pacienţilor cu stare de nutriţie normală. Următorii indici de laborator pot indica dereglă de nutriţie: Analiza generală de sânge: scăderea hemoglobinei. erupţii şi descuamare. ceea ce poate fi depistat prin următoarele teste: Hipersensibilitate de tip redus – lipsa de răspuns normal la efectuarea testelot cutanate cu antigeni uzuali. mai mic de 900 mm3 = deprimare severă a imunităţii. Ochi: cheratoconjunctivite. crampe şi contracţii musculare. cu papile accentuate (glosită). Limba: culoare roşie-aprinsă. în caz de intervenţii chirurgicale programate. care este calculat conform următoarei formule: NTL = % limfocitelor x numărul general de leucocite / 100 Limfocite 1. trombocitopenia. Anamneza dietetică furnizează informaţie preţioasă referitor la suportul caloric. căderea dinţilor. Sistemul muscular: atrofie.1. peretele abdominal anterior şi fese. căderea părului. slăbiciune. Rezecţiile masive de intestin sunt asociate de dereglări marcate de absorbţie a substanţelor nutritive. cecitate. atrofia mucoasei linguale. edemaţiată). proteic. Unghii: fragilitate şi deformaţe. tumori palpabile. proteine şi calorii. lifocitopenia. schimbarea culorii. Sistemul osos: deminaralizarea şi deformarea oaselor tubulare. membre. gingivita. Marea majoritate a pacienţilor oncologici suferă din cauza dificitului de vitamine. Dificitul de nutriţie deseori este asociat cu dereglări de imunitate.

5 + 13. Pentru femei = 66.8 x 40) = 1610 kcal/zi.1.5-24.8 (talia сm) – 4. Clasificarea masei corporale conform IMC: IMC Insuficientă mai mic de 18. vârstă şi sexul pacientului cu ajutorul ecuaţiei Harris-Benedict. Cheltuielile energetice pot fi apreciate prin metode calorimetrice directe şi indirecte. Însă această metodă este destul de complicată şi laborioasă.9 (grad 2) Obezitate morbidă 40 şi mai mult (grad 3) Gradul de dezvoltare al ţesutului adipos subcutanat este apreciat conform grosimii plicii cutanate deasupra muşchiului triceps (PCT). şi le depăşesc semnificativ pe cele bazale în diferite stări patologice. nu reflectă necesităţile reale.5 Normală 18.membrul superior trbuie să fie amplasat liber paralel corpului. . .8 (masa кg) + 1.9 Obezitate 30.9 кg pentru fiecare cm ce depăşeşte 152 сm.membrul superior trbuie să fie amplasat liber paralel corpului. O kilocalorie este egală cu 1000 calorii.0-29. fără muşchi. este determinată lungimea circumferinţei braţului (LCB). aceşti factori nu sunt determinanţi. NECESITĂŢILE ENERGETICE BAZALE APROXIMATIVE LA MATURI Necesităţile energetice bzale Masa (kg) (kcal/zi) 50 1300 60 1450 70 1600 80 1750 90 1900 100 2050 Necesităţile energetice la pacienţii chirurgicali sunt sporite.2-1. Caloria – cantitatea de energie. corespunzătoare vârstei şi sexului pacientului. şi astfel este determinat gradul de subnutriţie. Cheltuielile energetice pot fi calculate în dependenţă de înălţime.pentru bărbaţi: 48. deoarece rezultatele pot fi obţinute doar în stare de repaus. . De exemplu. Pierderea ponderală absolută = masa corporală la momentul examinării (100)/ masa corporală ideală. Asiguraţi-vă că aţi pliat doar pielea şi stratul subcutan. Pentru bărbaţi = 66. scădem indicii plicii cutanate deasupra muşchiului triceps (PCT) şi determinăm lungimea circumferinţei muşchilor braţului (LCMB). Pentru măsurare: . Pentru determinarea lungimea circumferinţei braţului (LCB): . Deşi necesităţile metabolice depind de vârstă şi sex. pliaţi pielea cu stratul subcutan. perpendiculr osului. determinaţi mijlocul între aceste două puncte şi marcaţi-l. în caz de . bărbat cu masa 70 кg şi talia 170 сm.8 (vârsta ani). vârstă medie (40 ani) necesită: 66. Prezenta ecuaţie este utilizată pentru calcularea necesităţilor energetice bazale. determinaţi mijlocul între aceste două puncte şi marcaţi-l. în caz de sepsis – 1.măsuraţi grosimea plicii cu ajutorul riglei. Determinarea exactă a necesităţilor energetice ale organismului este importantă pentru aprecierea aportului energetic ca insuficient sau excesiv.0-34. constituie 1.8 (masa кg) + 5 (talia сm) – 6. Mai mult ca atât.5 + 966 (13.măsuraţi distanţa dintre procesul acromial al scapulei şi procesul ulnar. . .7 (vârsta ani). Determinarea masei corporale ideale este efectaută conform următoarei formule: . Necesităţile energetice reale pot fi seminificativ mai mari decât cele bazale. masă. după intervenţiile chirurgicale programate.9 (grad 1) 35. unde necesităţile energetice sunt calculate în baza necesităţilor de oxigen şi eliminării de bioxid de carbon (formula Weir).repetaţi procedeul de trei ori şi determinaţi media.pentru femei: 45.măsuraţi circumferinţa braţului la nivelul punctului mijlociu. majoritatea cărora se află în muşchii scheletali. calculul este efectuat utilizând aşa-numita masă corporală ideală. pe partea posterioară a braţului. LCMB = LCB – (Π) (PCT) / 10 Datele obţinute sunt comparate cu valorile normale.5 + 9.Dacă pacientul nu cunoaşte masa corporală obişnuită.5. Pentru aprecierea rezervelor de proteine.9 Surplus 25. Coificientul de corecţie pentru formula Harris-Benedict în perioada postoperatorie necomplicată.1 кg la talia de 152 сm plus 1. necesară pentru a mări cu 1°C temperatura a 1 gram de apă la presiunea de 1 atmosferă. fără a comprima ţesuturile moi. . .La nivelul mijlocului marcat.8 x 70) + 850 (5 x 170) – 272 (6.5 кg la talia de 152 сm plus 0. .este utilizat metrul din material inextensibil.0-39. Cel mai răspândit parametru pentru aprecierea stării de nutriţie este indexul masei corporale (IMC): Indexul masei corporale = masa (кg) / talia (m)2. Cheltuielile energetice bazale aproximative pot fi estimate doar în baza masei corporale a pacientului.măsuraţi distanţa dintre procesul acromial al scapulei şi procesul ulnar. NECESITĂŢILE ENERGETICE ALE PACIENTULUI Unitatea de măsură a energiei este caloria.1 кg pentru fiecare cm ce depăşeşte 152 сm. Determinarea necesităţilor energetice poate fi efectuată şi cu ajutorul formulelor.

care pot fi mărunţite şi amestecate. funcţia de absorbţie şi microflora uzuală a acestuia. Pacienţi care au suportat rezecţie vastă de intestin. Însă în marea majoritate de cazuri contraindicaţiile către nutriţia enterală sunt relative sau temporare. iar la metabolizarea 1g lipide .Alimentarea fracţionată utilizată la pacienţii cu sonde nazogastrale sau gastrostome. Nutriţia enterală permite de a păstra citoarhitectonica şi integritatea mucoasei tractului gastriontestinal.4-1. Alegerea metodei. fiziologică. Hiperglicemia se poate instala la unii pacienţi. per-orală. Valoarea energetică a acestor amestecuri corespunde produselor din care este alcătuită. în caz că lungimea intestinului este mai mică de 2 m – majoritatea pacienţilor necesită alimentare parenterală temporară. Din aceste considerente este important de a monotoriza glicemia şi de a corija administrarea insulinei. Amestecul standart conţine 1 kcal/ml. . Pentru alimentare enterală sun utilizate sondele nasogastrale. NUTRIŢA PARENTERALĂ Este indicată pacienţilor care necesită suport alimentar. NUTRIŢIA ENTERALĂ Nutriţia enterală este preferabilă celei parenterale şi necesită a fi metoda iniţială de alimentare. Proteinele conţinute în ele sun în formă de aminoacizi. dar care nu se pot alimenta pe cale convenţională. lipide. în caz de dificit caloric în caz de insuficienţă de glucoză. sporind cantitatea lor cu 50 ml până la volumul dorit (de obicei 240-360 ml la fiecare 4 ore). . sondele amplasate prin gastrostomie şi jejunostomie. Cel puţin ½ din calorii necesită a fi pe baza aportului de glucoză. sporeşte semnificativ catabolismul proteinelor musculare. la rândul său influenţează sinteza de proteine. care. Amestecurile elementale sunt uşor asimilate chir şi de pacienţii cu funcţie intestinală dereglată. Atunci când pacientul dispune de mai puţin de 3 m de intestin subţire – dereglările metabolice care apar. în dependenţă de starea tractului GI. Nutriţia enterală – simplă. sterile şi sunt indicate pacienţilor cu funcţie intestinală nealterată.9.Tract GI scurt.traume – 1.Amestecurile modulate (modular formulas) sunt destinate utilizării în cazul sitaţiilor clinice specifice (insuficienţă respiratorie. relativ ieftină şi bine tolerată de majoritatea pacienţilor. glucide. . Aspiarţia traheobronhială – complicaţie potenţial-gravă la pacienţii patologie a SNC şi sedaţi medicamentos. care este efectuată la domiciliu. Pacienţii cu fistule gastrice şi intestinale înalte totdeauna necesită alimentare parenterală. dereglări imune). Cauzele diareii sunt creşterea rapidă a volumului alimentării.Amestecuri enterale standard balansate (standard enteral diets) sunt alcătuite din proteine. deoarece glucoza este necesară stimulării secreţiei de insuluină.Obstacol al tractului GI. Nutriţia enterală este contraindicată pacienţiolr cu ocluzie sau pareză intestinală. Substanţele nutritive din aceste amestecuri sunt deja prelucrate şi uşor se asimilează de pacient. Nutriţia enterală este indicată pacienţilor cu tract gastrointestinal funcţional.2 kcal. tehnicii şi compoziţiei adecvate a amestecului de alimentare pot soluţiona majoritatea acestor probleme. . cu ajutorul pompelor speciale. Amestecurile standart sunt comode.6 (fiind semnificativ mai mari în caz de ventilare artificială prelungită). care este treptat exclusă. Pacienţi cu tumori ale esofagului sau stomacului. nasojejunale. Există şi amestecuri concentrate caloric (> 1 kcal/ml) pentru pacienţii la care volumul administrat trebuie să fie limitat.Alimentarea continue este efectuată infuzional. fiind cel mai mare în caz de combustii extinse – 1. Sonde pentru alimentare enterală. Alterarea nivelului de elctroliţi ai plasmei poate fi prevenită prin monitorizarea strictă a acestora. pot fi corijate prin dietă.5-1. fitule ale intestinului subţire. Amestecurile pentru nutriţie enterală pot fi divizate în: . precum administrarea preparatelor antidiareice (loperamid). care. renală sau hepatică.4 kcal. sporind volumul de infuzie cu 10-20 ml/h.Atunci când este dereglată integritatea tractului GI. . concentraţia sporită de lipide sau prezenţa de componenţi individual intolerabili de către pacient. . însă nu se pot alimenta adecvat per/os. Complicaţii Metabolice.Amestecuri alimentare naturale (blenderized diets) sunt preparate din oricare produse. există următoarele indicaţii pentru alimentarea parenterală. schimbarea amestecului. la pacienţii cu sonde nasojejunale. gastrojejunale sau sonde jejunale. diaree severă. În asemenea situaţii se impune reducerea volumului sau vitezei de administrare. preponderent-însă la cei cu diabet. enterocolite.9. Sonda de alimentare trebuie spălată cu 30 ml apă la fiecare 4 ore. Mai mult ca atât. vomă. Amestecurile alimentare sun administrate cu seringa de la 50-100 ml la fiecare 4 ore. . Necesităţile energetice pot fi substituite cu aport de glucoză şi lipide. Diarea apare la 10%-20% pacienţi care beneficiază de alimentare enterală. Jejunostomia este preferabilă în caz de utilizare de lungă durată. Astfel un matur cu combustii extinse necesită mai mult de 3500 kcal/zi. Amestecuri pentru nutriţie enterală. La metabolizarea (oxidarea) a 1g glucoză sunt eliminate 3. în caz că lungimea intestinului e mai mică de 1 m – pacientul nu poate supravieţui fără alimentare parenterală permanentă. hemoragii gastriontestinale. Cu scop de profilaxie a acestei complicaţii capul pacientului trebuie ridicat la 30-45 grade în timpul alimentării şi 1-2 ore după aceasta. Din punct de vedere chirurgical. care necesită pregătire preoperatorie nutriţională.Amestecuri modificate chimic (chemically defined formulas) numite şi diete elementale (elemental diets). Sonda gastrostomică poate fi aplicată endoscopic sau laparoscopic. . Amestecul alimentar este administrat cu viteza de 20-50 ml/h. Există o multitudine de amestecuri special preparate pentru alimentare enterală. Există două metode de alimentare enterală: .

17. pentru a preveni sclerozarea venelor. Subapreciere şi depresie. pe parcursul primilor 2 ani pacienţii pierd până la 30% din masa corporală. Nutriţia parenterală poate fi divizată în (1) nutriţie parentarală parţială şi (2) nutriţie parenterală totală (NPT). Soluţiile pentru nutriţie parenterală trebuiesc administrate prin cateter venos central. În urma gastroplastiilor. Acest grad de obezitate este denumit obezitate morbidă deoarece situaţia în cauză pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa pacientului.. 2. Riscul letalităţii la pacienţii tineri cu obezitate morbidă este de 10 ori mai mare decât la pacienţii cu masa corporală normală. care includ: proteine în formă de aminoacizi (10%. calciu. PACIENŢII CU OCLUZIE INTESTINALĂ DINAMICĂ CA URMARE A PROCESELOR INFLAMATORII SEVERE INTRAABDOMINALE. Din cauza hiperosmolarităţii soluţiilor. iar bărbaţii – prezintă semne de feminizare. În caz de reducerea masei corporale diabetul dispare la 2/3 din pacienţi.000 kcal.CÂND TRACTUL GI NU FUNCŢIONEAZĂ ADECVAT. Ateroscleroza coronariană e remarcată de 10 ori mai frecvent la pacienţii cu obezitate. Din aceste considerente un rol important îi revine tratamentului chirurgical. Alimentarea parenterală este un component obligator al pregătirii preoperatorii la pacienţii cu boala Crohn şi colite ulceroase nespecifice. Practic toate complicaţiile obezităţii morbide sunt reversibile şi pot dispare în caz de slăbire. Pierderea ponderală deseori este tranzitorie.Chirurgia plastică şi reparatorie 1. Complicaţiile obezităţii morbide sunt semnificative. stazei şi trombozei venelor. 25%30% lipide şi 15% proteine. Calea de administrare. zinc. Însă aplicarea anastamozelor între ansele intestinului subţire este complicată de complicaţii metabolice grave: (1) dificit proteic. (2) ciroză hepatică. amplasat de obicei în vena subclaviculară. obezitatea Pacienţii cu obezitate morbidă sunt acei bolnavi masa cărora depăşeşte de cel puţin 2 ori masa corporală ideală sau când IMC depăşeşte 40. 3. Ulterior masa corporală rămâne stabilă. tromboza cateterului şi venei subclavie. Distrofia lipidică a ficatului poate fi rezultatul hiperlipidemiei. METABOLICE ŞI INFECŢIOASE. crom. Diabetul. Complicaţiile tipice caracteristice obezităţii morbide: Dereglări cardiovasculare şi respiratorii. clor. Dereglările tromboembolice sunt cauza insuficienţei venoase. mărind cantitatea cu 500 kcal/zi până la obţinerea aportului energetic necesar. În caz de NPC necesităţile energetice sunt asigurate complet prin metabolizarea 50%-60% glucide. hipoxie şi acidoză. iar in gaz de hiperglicemie este necesară administrarea de insuluină subcutan. 3. În tratamentul obezităţii sunt utilizate trei tipuri de intervenţii chirurgicale pe stomac: (1) gastroplastia orizontală. Administrarea soluţiilor pentru NPC trebuie efectuată treptat: în prima zi se administrează 1. Soluţiile pentru NPC sunt administrate sub forma aşa numitor soluţii „3 în unul”. Hiperglicemia poate fi cauza comei sau chia a decesului pacientului. Cateterul vechi trebuie investigat în vederea prezenţei florei bacteriene. Probleme de ordin psihosocial. Electroliţi (natriu. Tromboflebitele sunt destul de frecvente. acestea trebuiesc administrate prin sisteme cu lumen larg. Cea mai frecventă complicaţie metabolică este hiperglicemia. iar masa corporală este rapid redobândită. Litiaza biliară este remarcată de 3 ori mai frecvent la subiecţii cu obezitate. C. Scopul comun al acestor intervenţii chirurgicale este crearea „stomacului mic” (30-50 ml) în partea proximală şi a unui canal îngust (1 cm) pentru pasajul alimentar. Pierderea ponderală era provocată de malabsorbţie în intestinul scurtcircuitat. Anastamoza ileojejunală. Din aceste considerente acest tip de operaţii nu mai este utilizat. microelemente (cupru. . Reducerea excursiei toracelui provoacă hipoventilare. . Femeile cu obezitate deseori suferă de amenoree şi menometroragie. K ş.) sunt adăugate soluţiilor pentru NPC zilnic.a. magneziu). Alte elemente trebuies a fi administrare concomitent cu soluţiile de bază. Complicaţiile infecţioase sunt reprezentate de infecarea cateterului subclavicular. 9 kcal/g).4 kcal/g) lipide în formă de emulsie (20%. (2) gastrolpastia verticală şi (3) anastamoza gastrică. asigurând toate necesităţile alimentare ale pacientului. Prima intervenţie chirurgicală în caz de obezitate cu aplicare largă a fost anastamozarea porţiunii proximale a jejunului cu porţiunea distală a ileonului. Cu scop de prevenire a acestei complicaţii este necesară monitorizarea glicemiei. B. iar riscul de tromboembolie pulmonară este mare. fier) şi vitamine (A. glucide în formă de dextroză (50%-70%.Inflamaţii ale tractului GI. Gastropalstia. Semnele clinice ale trombozei – edemul membrului superior cu creşterea în volum a venelor colaterale. (3) litiază renală. CUM AR FI PANCREATITA. ulterior. Tratament Tratamentul obezităţii totdeauna începe cu diete restrictive. 4 kcal/g). caliu. Complicaţiile mecanice includ: pneumotoracele. COMPLICAŢIILE NUTRIŢIEI PARENTERALE EXISTĂ TREI TIPURI DE COMPLICAŢII: MECANICE. Afecţiunile articulaţiilor sunt provocate de suprasolicitarea mecanică a acestora ceea ce are ca rezultat degenerarea membranei sinoviale. În caz de infectare caterul trebuie schimbat sau reamplasat. Infectarea cateterului este însoţită de febră care nu poate fi argumentată prin alte cauze. embolia gazoasă. Boala hipertonică – cea mai frecventă complicaţie a obezităţii morbide. inflamaţie şi artrite. Dereglările endocrine. Însă aceste metode practic totdeauna sunt ineficace la pacienţii cu obezitate morbidă.

Tipurile de operaţii plastice: 1. Astăzi sutura vasculară este numită în numele lui – sutura Carrel. Transplantare allogenă – atunci când donatorul şi recipientul sunt din aceaşi specie (de la om la om). Recipient este considerat individul. Aşa numitul anticancerogen 6-mercaptopurin. Un exemplu demonstrativ al asemenea operaţii este operaţia efectuată şi descrisă de Christian Arab Saints Cosmos şi Damian. Succesul pozitiv de supraveţuire îndelungată după transplantarea rinichiului între doi pacienţi gemeni a încuraja eforturile în transplantologie şi a îndreptat atenţia asupra suprimării reacţiile de rejet de transplant. Datorită acestor fapte transplantologia a căpătat mari dezvoltări şi pe deplin se socoate unul din miracolele secolului XX. (2004 mart USA). Era modernă în transplantologie a început din anii 50 ai secolului XX şi a fost condiţionată de tehnica chirurgicală al anastamozelor vasculare. splină şi ambii rinichi. Transplantare singenă – donatorul şi recipientul sunt rude din treapta unu. În asemenea situaţii organul dat poate fi prelevat de la alt individ sau creat artificial. Noţiuni generale Transplantologia este ştiinţa ce studiază premizele teoretice şi posibilităţile practice de înlocuirea a diferitor organe sau ţesuturi cu alte organe sau ţesuturi prelevate de la alt individ sau altă regiune a aceluiaş organism. India antică – restabilirea defectelor nasului (30-1000 până la era noastră). 6. desigur de scurtă durată (de la câteva zile la câteva săptămâni. Transplantare autogenă – atunci când donatorul şi recipientul este una şi aceaşi persoană. 7. compatibilităţii şi transplantării ţesuturilor. descoperit de către profesorul englez Calne. ca cardioscleroză difuză. ficat.. care şi astăzi se utilizează pe larg în calitate de supresiune imunitară în transplantologie. Pe atunci (1914) Alexis Carrel glăsuia că problema transplantării este rezolvată (datorită suturii vasculare).Voronoi. Cercetări serioase şi profunde au fost efectuate de către savantul rus Iu. Transplantare xenogenă – donatorul şi recipientul sunt din diferite specii (de la animal la om). Apogeul succesului în transplantare de organe şi ţesuturi este cazul de transplantare a 8 organe: stomac. membrul donator fiind luat de la o persoană decedată cu câteva zile înainte. pancreas. descoperit mai devreme de către Gertrude Ellion şi Georrge Hitchings s-a dovedit a fi un imunosupresor puternic (dovedit de Robert Schwartz. . ei au raportat că au efectuat cu succes o trasplantare a membrului inferior la nivelul treimii superioare a gambei la un pacient cu piciorul afectat.P. Transplantologia – ramură nouă a chirurgiei ce se ocupă cu studierea conservării. Din vremuri timpurii ideea de transplantare a organelor şi a ţesuturilor a ocupat imaginaţia generaţiilor succesive şi de-a lungul multor secole au fost descrise pe deplin numeroase transplantări cu succes.metoda osteoplastică de amputaţie a plantei. Pirogov N. 1907 – plastica anterosternală a esofagului cu intestin subţire.Iu.– ramură a chirurgiei ce se ocupă de restabilirea formei şi a funcţiei ţesuturilor şi a organelor. şi a fost transplantat un rinichi de la un donator viu gemeni univitiligi cu recipientul. Secolul XV. Un asalt nou şi modern în transplantarea organelor a căpătat după al doilea război mondial de când au apărut cazuri de supraveţuiri. Donator este considerat individul sau locul de la care se prelevează organul sau ţesuturile. intestin subţire şi gros. Transplantarea ţesuturilor şi a organelor – deplasarea ţesutului sau a organului de pe arie a corpului pe alta sau de la un organism la altul. Nici într-un caz aceşti rinichi nu au funcţionat. pneumoscleroză difuză. Transplantare isogenă – atunci când donatorul şi recipientul sunt gemeni univetiligi. Transplantaţia reprezintă nemijlocit operaţia de înlocuire a organului sau ţesuturilor cu structurile respective. care ulterior au decedat de insuficienţă renală. Succesul de mai departe al transplantării a fost în dependenţă de succesele perfecţionării suturii vasculare. Pentru prima dată transplantul de rinichi între câni în experiment a fost efectuat de Emerich Ullmann la Vienna în 1902. 4. la momentul acela nu erau cunoscute reacţiile de rejet de transplant. care ulterior s-a mutat în Chicago iar apoi în institutul Rockefeller din New York unde a prelungit cercetările în domeniul transplantării. în transplantologie este necesar de apreciat unii termeni ce sunt utilizaşi. Cu câţiva ani mai târziu în 1906 Mathieu Jaboulay. Iniţial a fost utilizat iradierea generală cu acest scop. Filatov V. Toţi pacienţii au decedat. Istoria: Dezvoltarea medicinii şi în deosebi al chirurgiei în ultimul timp a contribuit la faptul că unele patologii se tratează practic definitiv iar altele se trec într-o remisie stabilă. 2. Acest preparat ulterior a fost înlocuit cu azotiaprim. şi numai operaţia de schimbare a organului dat va contribui la evitarea decesului pacientului.A. desigur.I. . Italia – restabilirea defectelor nasului. În jurul anilor 300 AD. Protezarea organelor şi a ţesuturilor – utilizarea materialelor sintetice şi a altor substanţe neorganice cu scop de plastie a ţesuturilor şi a orgenelor. 3. care a efectuat o serie de transplanturi de rinichi la om de la decedaţi. un elev de a lui Mathieu Jaboulay. Şi au rămas doar unele. profesor în chirurgie din Lion (Franţa) a conectat vasele renale a unei oi şi a unui câne cu vasele brahiale a doi pacienţi.Ţ şi Herţen P. care la stadii anumite ale procesului patologic nici o metodă de tratament atât conservativă cât şi chirurgicală clasică nu schimbă situaţia. Boston). Ru. Utilizarea lui după transplantare a mărit esenţial acceptabilitatea transplantului. care au fost descoperite la începutul anilor sec XX de către Mathieu Jaboulay şi Alexis Carrel. sau locul unde se implantează organul sau ţesuturile donate.. Deci. 1917 – lambou migrator pe peduncul vascular.. perfectate de Alexis Carrel. Primul transplant de rinichi cu succes a fost performat în 1954 în Spitalul Brigham din Boston de către Joseph Murray şi cu colaboratorii. dar au fost primele transplantări de organ efectuate la om. ciroza ficatului. dar efectul negativ a dat repede de ştire. rinichi ratatinat cu insuficienţă renală cronică. 1852. iar un caz până la câteva luni) după transplantarea rinichiului cadaveric. 5.

2. - Recţia de rejet 1) În primele 4-5 zile se acceptă ţesutul în alotransplatare. 1. a. . Aceasta contribuie la efectuarea operaţiei în condiţii de maxim compatibilitate. b.8. 2) la temperatură joasă .  3) Invazia organului cu celule mononucleare. T – de originea timusului. Ţesuturile şi organele se colectează de la: decedaţi din cauza traumei. 9. cartilajele). cauza fiind infarct miocardic. d. deces după otrăvire 2. 3) liofilizarea . până la momentul când porţiunea implantată în alt loc nu se străpunge cu vase nou create.. Imunocite (T-killer). b. unde sunt luaţi la evidenţă potenţialii recipienţi în listele de aşteptare. HIV. Transplantare pe peduncul vascular – prevede conexiunea lamboului vascular preparat cu loja iniţială.  5) Sistema de B-limfocite produce anticorpi  distrug transplantul. pregătire prealabilă a pacientului cu hemotransfuzii. blocada sistemei imunocompetente a recipientului.-25˚C. în primele 6 ore după deces. posibil dezvoltarea tumorilor. 3. din aceste considerente sunt create centre ce se ocupă cu transplatologia. Efect negativ: imunodeficienţă.) Reacţia incompatibilităţii tisulare compatibilitate deplină a ţesuturilor şi a organelor este în cazul autotransplantaţiei sau transplantaţiei singene. distrugere cu razele –X a ţesutului limfoidal a recipientului cu o ulterioara transplantare de măduvă osoasă. Replantarea – atunci când ţesuturile sau organul dezmembrat este plasat la locul său. insult cerebral. imuran). 4. Conservarea ţesuturilor şi a organelor Contraindicaţiile către colectare şi conservarea ţesuturilor şi organelor: 1.. preparate antimitotice (azotaprim. 4) în parafină. alte patologii infecţioase. seruri antilimfocitare.şi xenotransplantare se declanşează reacţia de imunitet transplantaţional – rejet (7-10 zi). glucocorticoizi (prednizolon. 3. 3. 2. tumoare malignă.  4) T-limfocitele capătă o acţiune citotoxică. Metodele de conservare a ţesuturilor şi organelor: 1) în soluţii ce conţin preparate antiseptice sau antibiotice cu ulterioară păstrare în soluţii răcite de plasmă sau sânge a recipientului. Luies. SIDA. decedaţi subit. 5. Procesele de antilogeneză sunt realizate de lucrul concomitent al macrofagilor: L –limfocite.congelare cu o uscare ulterioară în vacuum (oasele. Factorii ce determină eficacitatea alotransplantării: compatibilitatea după HLA-A şi HLB antigeni al donatorului şi a recipientului.-30˚C cu congelare rapidă. Măsurile de prolongare a efectului clinic al alotransplantaţiei: imunodepresie nespecifică. şi nu invers. 2) Începând cu a 4 -5 zi în ţesutul transplantat se declanşează edem şi dereglarea hemocirculaţiei. B – medulare. compatibilitate după HLA-DU antigen. Implantaţia – când ţesuturile sau celulele sunt plasate (invazate) în ţesuturile adiacente (implantarea - celulelor canceroase). Selectarea imunologică mai comod şi mai simplu este depistarea donatorului compatibil pentru mai mulţi recipienţi. 6. 1. supresia sistemei hematolimfoidale al recipientului: a. tbc. eliminarea a T-limfocitelor prin drenarea ductului limfatic toracic. Transplantare liberă – atunci când lamboul preparat î-şi pierde conexiunea cu aria donatoare. c. (transplantarea pielei. eliminarea selectivă a celulelor T-kiler: cu stimulare concomitentă a celulelor T-supresoare (ciclosporina A). în alo. urbazon).

5) în soluţie de aldehide (formaldehid; glutaraldehid); 6) utilizarea perfuziei hipotermice pulsative cu soluţia Kolins; (activitatea vitală a rinichilor şi a ficatului se păstrează până la 72 ore); Sursele de organe pentru transplantare: donatori în fază de moarte cerebrală; cadavre; de la rudele apropiate în transplantarea organelor pare; xenotransplantarea – rar (ficat de porc; cord de maimuţă). Problemele majore în transplantare de organe asigurarea activităţii vitale a organului transplantat; prevenirea rejetului de transplantant; tehnica chirurgicală a transplantării; terapia intensivă postoperatorie; monitorizarea bolnavului pe parcursul vieţii ulterioare şi terapia imunodepresivă. Transplantarea organelor endocrine glanda tiroidă; hipofiza; suprarenalele; testis; pancreasului. Metoda transplantării: transplantare liberă; pe peduncul vascular; transplantare a insuliţelor separate al pancreasului în ficat prin vena portă. Metoda conservării şi transplantării: organele endocrine se colectează şi se conservează în primele 6-10 ore de la deces; organul este elevat pe peduncul vascular, este irigat cu heparină, ser fiziologic şi citrat de natriu; congelat la T -196˚; la transplantare este aplicată anastomoza cu artera femurală sau humerală.

Transplantarea rinichilor: M.Jabule, 1906 – pentru prima dată a încercat transplantarea unui rinichi de berbec în regiunea cubitală (xenotransplantaţia); I.I.Voronoi, 1934 – pentru prima dată a transplantat rinichi cadaveric (alotransplantaţia). Dar fără efect. D.Hume, 1952 – primul transplant de rinichi reuşit în clinică. Colectarea: de la donatori în stare de moarte cerebrală; termenul optimal de păstrare – 2-4 ore (e posibil până la 72 ore). Metodele transplantării: - transplantare heterotopică – amplasarea rinichiului în regiunea iliacă retroperitoneal. Artera şi vena este anastomozată cu artera şi vena iliacă comună a recipientului. Ureterul se inplantează în vezica urinară; - transplantare ortotopică – după extirparea rinichiului afuncţional al recipientului, rinichiul donatorului se amplasează în locul precedentului. Indicaţiile transplantului de rinichi: - insuficienţă renală cu uremie progresivă. Semnele rejetului de transplant de rinichi: apariţia limfocitikinilor în sânge; apariţia limfocitelor în urină. Transplantarea ficatului: Indicaţiile: ciroza hepatică; tumori maligne ale ficatului; atrezii ale căilor biliare principale a nou născuţilor. Metodele transplantării: - transplantare ortotopică – după extirparea ficatului recipientului în locul lui se amplasează ficatul alogen donator; - transplantare heterotopică – ficatul donator se amplasează în alt loc al cavităţii abdominale; - conectare extracorporală temporară – la un ficat cadaveric sau de animal. Indicatiile la conectare extracorporală temporară al ficatului: intoxicaţie supurativă generală gravă; intoxicaţie acută cu dezintegrări masive ale parenchimului hepatic. Transplantarea cordului: Hristian Bernard la 03.12.1967 în Keiptown a efectuat primul transplant de cord. Dj.Hardy (SUA) în 1964 a transplantat un cord de cimpanzue la om.

Indicaţiile la transplant de cord: Insuficienţă cardiacă cauzată de: cardiomiopatie progresivă; afectare totală a coronarienelor cu formare de aneurizm de cord; vicii cardiace incoercibile. Semnele rejetului de transplant de cord: tahicardie progresivă; extrasistole progresive; diminuarea voltajului cardiac. Perspective: 1. implantarea cordului mecanic, ca alternativă la lipsa organului donator; 2. transplantarea în bloc al sistemului de pulmon-cord. Reimplantaţia membrelor: Pentru prima dată în lume au reimplantat: antebraţul – L.Gany; braţul – F.Gaeger; femurul – E.Enderlen; mâna – P.Androsov; (1987) degetul – V.Kaliberz. (1987) Reimplantarea este posibilă în: primele 6 ore de la traumă; dacă organul dezmembrat este păstrat la temperatura de +4˚. Mersul operaţiei: imobilizarea osului; plastia venei şi arterei; suturarea ţesuturilor moi. Perioada postoperatorie: măsuri de prevenire a sindromului de toxicoză traumatică; asigurarea hipotermiei moderate organului transplantat în primele ore după transplantare. 18.SEMIOLOGIA TORACELUI Maladiile cutiei toracice sunt foarte diverse. Din acest motiv metodica de examinare a bolnavilor cu patologii chirurgicale şi traume ale ţesuturilor moi a toracelui, carcasei costale, organelor cavităţii pleurale şi mediastinului diferă semnificativ. Însă, în toate cazurile examenul trebuie să fie atent şi să includă determinarea semnelor de bază şi celor mai tipice ale patologiei: Acuze: Durerile apar în caz de contuzii, fracturi de coaste, procese inflamatorii, tumori. Dispneea se datorează reducerii capacităţii funcţionale a plămânilor pentru schimbul de gaze – în caz de colabare a plămânului, traume, afecţiuni inflamatorii etc. Tuse, febra şi frison, fatigabilitate etc. Istoricul bolii: Circumstanţele traumei, caracterul factorului traumatizant, timpul şi consecutivitatea apariţiei simptomelor. Maladii în antecedente: bronşită şi pneumonii, tumori, intervenţii chirurgicale. Examenul obiectiv: Inspecţia cutiei toracice se efectuează în ortostatism, clinostatism şi poziţie şezând în dependenţă de caracterul afecţiunii şi starea pacientului. Se atrage atenţie la forma cutiei toracice, simetricitatea acesteia, prezenţa deformaţiilor, tipul respiraţiei (toracică, abdominală sau mixtă), forma respiraţiei (superficială, profundă, dificilă), reţinerea unilaterală a cutiei toracice în actul de respiraţie. La palpare se determină sau se confirmă prezenţa deformaţiilor, dureri în zona focarului patologic (fractură, colecţie purulentă, tumoare), se apreciază vibraţia vocală, se examinează ganglionii limfatici. Percuţia permite de a depista matitate sau, din contra, sunet percutor timpanic deasupra cavităţii pleurale (în caz de acumulare de lichid sau aer în aceasta) sau deasupra focarului inflamator intrapulmonar. La auscultarea plămânilor poate fi stabilită atât diminuarea respiraţiei (în caz de abces pulmonar, empiemă, hemotorace) sau dispariţia completă a acesteia (pneumotorace) cât şi un şir de alte semne auscultative. SEMIOLOGIA DEFORMAŢIILOR CUTIEI TORACICE La omul matur cutia toracică are în normă formă ovală la secţiunea transversală, diametrul lateral fiind mai mare decât cel antero-posterior. Deformaţiile toracelui pot fi congenitale şi dobândite. La deformaţiile congenitale se atribuie toracele infundibuliform (torace în „pâlnie”) si toracele în carenă. Cea mai frecventă deformaţie congenitală este toracele infundibuliform (pectus excavatum). Inspecţia pacientului frontală şi laterală permite de a depista devierea corpului sternului spre posterior cu formarea unei excavaţii infundibulare. Ca regulă, centrul excavaţiei se află la nivelul unirii sternului cu xifoidul. Frecvent poate fi observată asimetria, cu înfundarea relativ mare a cartilajelor costale din dreapta şi rotirea sternului spre dreapta, fapt care poate fi uşor determinat la inspecţie şi palpare. Pe lângă defectul cosmetic pacienţii cu torace infundibuliform acuză fatigabilitate, dureri atipice în torace, dispnee, bronhospasm, malnutriţie şi aritmie. La auscultarea cordului poate fi depistat suflu sistolic, condiţionat de compresia ventriculului drept.

-

Modificările depistate la examenul obiectiv se confirmă prin examen radiologic. În formele severe este indicat tratament chirurgical. Torace în carenă (pectus carinatum) – deformarea proeminentă a sternului. Se întâlneşte mult mai rar decât toracele infundibuliform. Cel mai frecvent această deformaţie nu se asociază cu careva simptome. La examinarea din profil proeminenţa maximă se observă, de obicei, mai jos de nivelul mameloanelor. Este caracteristică asimetria. La palpare pot fi depistate deformarea şi depresarea cartilajelor sterno-costale. Fisura sternului este o altă anomalie congenitală tipică. Poate fi fisură a sternului superioară, inferioară şi completă. Mai frecvent se întâlneşte fisura sternală superioară. În acest tip de defect fisura are o formă în U sau V, şi se extinde inferior până la nivelul coastei 4. La inspecţie se determină pulsaţie cardiacă intensificată, cordul fiind acoperit doar de fascia toracică şi piele. Se creează impresia, că inima este deplasată pe gât. Însă, în realitate, cordul se află în poziţie practic normală. Sindromul Poland constă în lipsa sau hipoplazia unilaterală a muşchilor pectorali mare şi mic, glandei mamare şi areolei, hipoplazia ţesutului celuloadipos subcutan şi lipsa parţială a cartilajelor costale. În dependenţă de severitatea manifestărilor, la examinare poate fi depistată o hernie pulmonară mare, respiraţie paradoxală sau aplatizarea peretelui toracic antero-lateral. La deformaţiile dobândite ale cutiei toracice se atribuie: (1) rigidă (emfizematoasă), (2) paralitică şi (3) scafoidă. Cutia toracică emfizematoasă are o formă „în butoi”, se determină bombarea cutiei toracice şi lărgirea spaţiilor intercostale. În actul de respiraţie participă musculatura auxiliară: sterno-cleido-mastoidian şi trapez. Se dezvoltă în cadrul maladiilor asociate cu emfizem pulmonar. Cutia toracică paralitică se întâlneşte în tuberculoza pulmonară, la oamenii caşectici. La bolnavi se determină atrofia cutiei toracice, claviculele şi scapulele sunt amplasate asimetric. Cutia toracică scafoidă se caracterizează prin prezenţa unei depresiuni a porţiunii superioare şi medii a sternului. Se întâlneşte rar şi e descrisă în cadrul siringomieliei (patologiei măduvei spinale). SEMIOLOGIA DEFORMAŢIILOR PORŢIUNII TORACICE A COLOANEI VERTEBRALE Examenul coloanei vertebrale trebuie să fie efectuat din două poziţii: aflându-se (1) lateral şi (2) posterior de pacient. La inspecţia laterală se depistează deformaţiile coloanei vertebrale în direcţia antero-posterioară. Flexiunea coloanei anterioare spre posterior poartă denumirea de cifoză, anterior – lordoză. Cifoza toracică, precum şi lordoza cervicală şi lombară sunt fiziologice. Când se determină aplatizarea liniei normale a coloanei vertebrale (spate plat – dorsum platum), mai frecvent acesta se întâmplă drept consecinţă a spasmului muscular sau reducerii mobilităţii coloanei vertebrale. Aceasta se întâmplă fie în cazul herniei de disc intervertebral sau, îndeosebi, la bărbaţi – în caz de spondilită anchilozantă. Lordoză – mărirea flexiunii lombare normale a coloanei vertebrale – se dezvoltă ca o măsură compensatorie în caz de mărire a abdomenului (sarcină sau obezitate pronunţată). Cifoză – flexura rotunjită porţiunii toracice a coloanei vertebrale – se dezvoltă cu vârsta, îndeosebi la femei. Gheb (gibbus) este numită proeminenţa unei sau a câtorva vertebre. Dezvoltarea gibozităţii este corelată cu fracturile corpurilor vertebrelor, afectarea metastatică, precum şi spondilita tuberculoasă. La inspecţia posterioară se determină punctele de reper de bază (proeminenţa vertebrei cervicale VII, apofiza spinoasă a vertebrei toracice III se află la nivelul marginilor superioare ale omoplatului, apofiza spinoasă a vertebrei toracice VII se află la nivelul unghiurilor inferioare a scapulei, linia trasată între cristele oaselor iliace trece prin vertebra lombară IV). Se atrage atenţia la oricare deformare laterală a coloanei vertebrale în raport cu linia ce uneşte apofiza spinoasă a vertebrei toracice I cu plica interfesieră. Deformarea laterală a coloanei vertebrale se numeşte scolioză. Aceasta nu trebuie confundată cu înclinaţia laterală a coloanei vertebrale, legată de spasmul muscular (în caz de hernie de disc intervertebral). În caz de înclinaţie a coloanei vertebrale, linia verticală, trasată de la apofiza spinoasă Th1 trece pe lângă plica interfesieră. În caz de scolioză corpul compensează deformarea coloanei vertebrale şi linia verticală de la apofiza spinoasă Th1 trece prin plica interfesieră. Continuând inspecţia, pacientul este rugat să se aplece înainte şi să ajungă la degetele picioarelor, observând facilitatea, volumul şi simetria mişcărilor. Aşa numita scolioză structurală este determinată de rotaţia vertebrelor şi, respectiv, este asociată de deformarea cutiei toracice. Această deformaţie se observă cel mai bine la aplecarea bolnavului înainte. Din partea afectată coastele se bombează, spaţiile intercostale sunt largi. Din partea opusă coastele sunt deplasate anterior şi sunt amplasate aproape una de alta. Scolioza funcţională poate să se dezvolte drept compensare a altor dereglări, spre exemplu, a lungimii diferite a picioarelor. În acest caz nu este prezentă rotaţia vertebrelor sau deformaţia toracelui. La aplicarea înainte scolioza funcţională dispare. Există şi altă metodă de diagnostic: dacă de compensat scurtarea piciorului cu un suport sau încălţăminte ortopedică – scolioza dispare. Palparea coloanei vertebrale se efectuează în ortostatism şi poziţia culcat a bolnavului. Palparea apofizelor spinoase se efectuează cu policele, notând proeminenţa neobişnuită unei apofize faţă de alta. De asemenea palpator sau la percuţia atentă cu mâna strânsă în pumn se determină prezenţa durerii. Durerea mărturiseşte despre osteoporoză, proces metastatic sau inflamator. SEMIOLOGIA AFECŢIUNILOR GLANDEI MAMARE Semiologia chirurgicală este determinantă în diagnosticul primar şi diferenţierea afecţiunilor glandei mamare: anomaliilor de dezvoltare, mastopatiilor, proceselor inflamatorii şi tumorilor. Deşi pentru concluzia finală este necesară efectuarea examinărilor suplimentare de laborator şi instrumentale, informaţia de bază este primită la evaluarea complexă a datelor anamnezei, inspecţiei şi palpaţiei. Anamneza colectată minuţios are o mare însemnătate: naşteri, lactaţia, afecţiuni inflamatorii precedente, consumul contraceptivelor hormonale, menopauza, disfuncţii sau patologie ginecologică. Ridicarea temperaturii şi durerea acută locală în glanda mamară pot vorbi despre un proces inflamator, dureri de distensie şi induraţie în

Dimensiunile şi simetria glandelor mamare.Durerea. clar se manifestă simptomele de retracţie. În caz de mastopatie se determină simptomul Kőnig: induraţia pseudotumorală. Se determină: . cu mişcări circulare atente. ce nu se observă la inspecţia obişnuită.Retracţia pielii. . La inspecţie se atrage atenţia la anomaliile de dezvoltare a glandelor mamare. intensificându-se cu 5-7 zile până la începutul menstruaţiei. Palparea se efectuează cu toate degetele mâinii. lipseşte. trebuie de presupus o tumoare subiacentă. Acest procedeu permite de a repartiza mai uniform glanda mamară pe cutia toracică şi facilitează depistarea induraţiilor. sarcină tardivă sau lipsa acesteia. aplatizarea conturului poate vorbi despre un proces inflamator sau tumoral. . inferior-extern) sau conform principiului cadranului de ceas şi distanţei de la formaţiune la mamelon în centimetri. Inspecţia iniţială se efectuează în poziţia pacientei şezând. . În caz de depistare a formaţiunii se determină şi se notează: 1. . amplasate pe aşa numita „linia lactată”. La inspecţie se determină: . O oarecare diferenţă în dimensiunile glandelor se întâlneşte frecvent şi. Glanda mamară accesorie sau aberantă este situată mai frecvent în regiunea axilară. . dacă este simetrică şi de mult timp. care după consistenţă se deosebeşte de restul ţesutului glandei mamare este suspectă. apăsând ţesutul glandei la peretele toracic (metoda Velpeau). Palparea glandelor mamare se efectuează în poziţia bolnavei culcată pe spate cu mâinile ridicate în sus. Travee tisulare tensionate şi dureroase vorbesc despre ectazie chistică (dilatare) a ducturilor galactofore cu reacţie inflamatorie în jur – mastopatie fibro-chistică benignă. apoi (2) să sprijine mâinile în coapse. amastia (lipsa glandei).ambele glande mamare în timpul menstruaţiei – despre mastopatie. în care fibroza tumorală implică şi fascia ce acoperă muşchii pectorali. cu caracter ondulant. care poate să se intensifice în perioada premenstruală. în mare măsură. determinată de chisturi. În unele cazuri mameloanele pot fi retractate. Conturul (regulat sau neregulat) 7. Mai frecvent se întâlneşte politelia – mai multe mameloane. Pentru ameliorarea vizualizării semnelor menţionate. Examinarea glandelor mamare trebuie efectuată peste 1-2 săptămâni după terminarea menstruaţiei.Consistenţa ţesuturilor. Boala Paget trebuie să fie suspectată în toate cazurile de dermatită persistentă a areolei şi eroziuni ale mamelonului. exematoasă. (rotund sau plat) 6. Mastopatia are mai multe sinonime: boala chistică. ca regulă. boala Schimmelbuch etc. ca regulă. moale. o problemă cosmetică.Porii cutanaţi evidenţiaţi (simptomul „cojii de portocală”) – este de asemenea caracteristic pentru cancerul glandei mamare. formaţiune palpabilă – despre tumoare. mastodinia. Cel mai frecvent este prezent numai mamelonul şi areola de dimensiuni mici. inclusiv partea periferică a acesteia şi areola. elastică sau dură). Afecţiunile enumerate reprezintă. dispare la palpare în clinostatism.de obicei o variantă normală. este constituită din ţesut glandular şi se măreşte în timpul lactaţiei. (1) Inspecţia repetată a bolnavei cu mâinile ridicate permite de a depista retracţiile. care se palpează în poziţie verticală. în care sunt situate zone flasce şi chisturi cu lichid transparent. Deseori se determină nodozitate fiziologică. porţiunile inflamate poate fi determinată în perioada premenstruală. . Hiperemia pielii poate vorbi despre un proces infecţios (mastită) sau o formă inflamatorie (mastitică) a cancerului glandei mamare. 2. . Consistenţa (lichidiană. O valoare importantă o posedă depistarea factorilor de risc al cancerului glandei mamare: vârsta înaintată. tumoare antecedentă în glanda contralaterală.Culoarea pielii. La palpare se determină suprafaţa caracteristică granulară a glandei. cu mâinile lăsate în jos de-a lungul corpului. superior-intern. în caz de retracţie unilaterală.Forma şi conturul mameloanelor. Anomalii rare sunt: atelia (lipsa mameloanelor). Numărul formaţiunilor 3. prezenţa tumorii la mama sau surorile bolnavei. Mecanismul de dezvoltarea a acestuia se explică prin tromboza vaselor limfatice mici cu celule tumorale. . Oricare formaţiune de volum sau porţiune. . Dimensiunile în centimetri 4. Politelia nu are semnificaţie clinică patologică. Localizarea acesteia în cadranele glandei (superior-extern. menopauza tardivă sau acţiunea radiaţiei ionizante (radioterapia). inferior-intern. mai frecvent localizată în porţiunile externe ale acesteia. . boala Reclus. care pot fi confundate cu un nev pigmentar obişnuit. Se examinează sistematic toată suprafaţa glandei. Dimensiunile în centimetri 5. aplatizarea conturului glandei şi retracţia mamelonului. modificării conturului glandei mamare pacienta este rugată iniţial (1) să ridice mâinile deasupra capului. care trece de la mameloane până la regiunile inghinale.Erupţii sau exulceraţii ale mameloanelor şi areolei. Traveele cicatriciale deformează ţesuturile. din contra. Asemenea retracţie. Consistenţa normală a glandei mamare variază pe larg în dependenţă de proporţia ţesutului adipos şi ţesutului relativ dur glandular. Ţesutul glandular. (2) Sprijinirea mâinilor în coapse induce încordarea muşchilor pectorali. Pielea se acoperă cu eroziuni şi cruste cu eliminări neînsemnate. polimastia (multe glande). Pot mărturisi despre o formă rară a cancerului glandei mamare – boala Paget. apărută recent. nu reprezintă un semn al patologiei. aplatizate şi pot să se afle mai jos de nivelul areolei. În procesul creşterii cancerului se dezvoltă fibroza (formarea ţesutului fibros). În caz de mastopatie în glanda mamară are loc proliferarea ţesutului conjunctiv dur sub formă de travee. Uneori durerea poate fi determinată în caz de cancer.Formaţiuni de volum. Boala debutează cu afectare scuamoasă. care parcă ar diviza areola în două părţi. .Îngroşarea locală şi edemul pielii – mărturiseşte despre cancerul glandei. În cazul. Din contra. Bombarea locală sau. Un simptom constant este durerea în glanda mamară. îndeosebi a simptomelor retracţiei. condiţionând aşa simptome ca retracţia pielii.Conturul glandei mamare.

care sunt situaţi profund în fosa axilară pe linia axilară medie. . eliminările de lapte în cantităţi mici pot să se menţină un timp îndelungat după lactaţia normală. evaluarea lor este un factor suplimentar important a semiologiei glandei mamare. După finisarea examinării pacienta trebuie să fie informată despre elementele autoexaminării glandelor mamare (AGM). purulente – de inflamatorii (mastita). Eliminările hemoragice cel mai frecvent sunt condiţionate de papilomul intraductal. Astfel. Dacă formaţiunea rămâne imobilă chiar şi la relaxarea muşchilor pectorali. fascia toracică şi peretele toracic. în marea măsură. dar nu înlocuiesc colectarea minuţioasă a anamnezei şi examenul obiectiv. colectează limfa de la membrul superior. Dacă formaţiunea mobilă (la palparea în clinostatism) devine fixată când pacienta este rugată să sprijine mâinile în coapse. Trebuie de subliniat. că tumoarea concreşte în fascia toracică. mărirea cărora de asemenea trebuie să fie determinată. (3) Ganglionii limfatici subscapulari (posteriori) – sunt situaţi de-a lungul marginii laterale a scapulei în profunzimea muşchilor plicii axilare posterioare. Pentru determinarea lor trebuie de apucat plica axilară anterioară cu indicele şi policele şi de palpat ţesuturile pe marginea internă a muşchiului pectoral.La comprimarea areolei poate fi determinat. 9. Durerea 10. . Delimitarea de la ţesuturile adiacente (clar delimitată sau se contopeşte cu ţesuturile adiacente).Formaţiuni subareolare. Deoarece pentru dezvoltarea elementelor lobare ale glandei mamare sunt necesari hormoni feminini. în raport cu pielea. însă uneori foarte importantă. Cel mai frecvent mărirea ganglionilor limfatici are loc drept consecinţă a proceselor inflamatorii cu localizarea pe mână sau antebraţ.8. AGM trebuie să fie efectuată cel mai bine imediat după sfârşitul menstruaţiei (sau lunar la femeile în perioada postmenstruală). (4) Ganglionii limfatici laterali – sunt situaţi de-a lungul treimii superioare a humerusului şi. Substanţa de contrast se introduce în ductul canulat şi se efectuează radiografia. .acest fapt mărturiseşte. vârfurile lor fiind orientate spre mijlocul claviculei. Dacă ganglionii limfatici centrali la palpare sunt mari. Apariţia acesteia se explică prin dereglări hormonale sau acţiunea deferitor preparate. care este un simptom clinic extrem de important. trebuie de examinat şi alte grupe de ganglioni limfatici: În (1) ganglionii limfatici centrali se drenează limfa din alte trei grupe: (2) Ganglionii limfatici toracici (anteriori) – sunt situaţi posterior şi de-a lungul marginii muşchiului pectoral mare. de asemenea. Apoi trebuie de deplasat mâna bolnavului lateral. Puncţia şi biopsia – se efectuează cu anestezie locală. precum papilomul intraductal cu localizarea sa tipică nemijlocit sub areolă. şi caracterul eliminărilor din mameloane. ţinând-o de cot. În cadrul discuţiei cu pacienţii trebuie de accentuat atenţia asupra depistării şi caracterul posibil al modificărilor patologice la AGM. degetele trebuie să se afle posterior de muşchii pectorali. . Cu degetele unite ale mâinii se pătrunde cât mai adânc posibil în fosa axilară. care permite depistarea formaţiunilor cu diametrul până la 1 cm. Din ganglionii limfatici centrali limfa se drenează în (5) ganglionii limfatici subclaviculari şi (6) supraclaviculari. încercând de a palpa ganglionii limfatici centrali sub formă de induraţii clar delimitate indolore de dimensiuni mici. îndeosebi. Poate servi şi drept metodă de diagnostic diferenţial: la obţinerea puroiului diagnoza de mastită acută devină indubitabilă. Cel mai frecvent pot fi palpaţi ganglionii limfatici centrali. strângând degetele de cutia toracică. Ultrasonografia – poate diferenţia formaţiunea lichidiană de una solidă. care nu sunt legate de sarcină şi lactaţie poartă denumirea de galactoree nonpuerperală. se glisează cu ele inferior. Oferă posibilitatea evaluării citologice sau histologice simple şi rapide a majorităţii formaţiunilor glandei mamare.acest fapt vorbeşte. Este necesar de a examina mameloanele pentru induraţii sau exulceraţii. Defectul de umplere indică un papilom intraductal. Mobilitatea. Sensibilitatea şi eficienţa diagnostică maximă a acestor metode poate fi atinsă doar în cazul utilizării acestora în complex cu examinarea obiectivă minuţioasă. Ductografia – se efectuează în caz de prezenţa eliminărilor patologice din mameloane. Sunt următoarele metode suplimentare de examinare în caz de suspecţie la afecţiuni benigne şi maligne ale glandei mamare: Mammografia – examinarea radiologică fără contrast a glandei mamare.Simptomele de retracţie – uneori devin evidente la palparea şi deplasarea ţesuturilor. că tumoarea concreşte în coaste şi muşchii intercostali. Avantajul acestei metode – posibilitatea depistării metastazării tumorii în ganglionii limfatici.5-2°С mai mare decât temperatura ţesutului adiacent. . Se efectuează cu ajutorul unor termosensori speciali. glanda mamară la bărbaţi este o structură rudimentară. că metodele instrumentale sunt suplimentare. Eliminările nelactate întotdeauna vorbesc despre prezenţa afecţiunilor benigne sau maligne. duri şi dolori sau este suspectată o formaţiune în glanda mamară. Mobilitatea se determină încercând de a deplasa pielea în raport cu formaţiunea. însă pot să fie asociate unei tumori maligne. Eliminările seroase practic întotdeauna sunt condiţionate de afecţiunile benigne. . sau încercând de a deplasa însăşi formaţiunea. Termografia – este bazată pe faptul. Palparea glandei mamare se finisează cu comprimarea atentă a areolei pentru determinarea formaţiunilor submaleolare. Eliminările de lapte din mameloane. Palparea ganglionilor limfatici axilari este mai bine de efectuat în poziţia şezând. ceea ce poate mărturisi despre cancerul glandei mamare. GLANDA MAMARĂ LA BĂRBAŢI Examinarea glandei mamare la bărbaţi poate fi de scurtă durată. AGM trebuie să includă inspecţia în oglindă şi palparea în ortostatism şi clinostatism. dar nu asupra interpretării şi valorii clinice a schimbărilor. că temperatura tumorii este cu 1. Apoi. constituită din complexul mamelon-areolă şi . însă depistarea acestora se asemenea reprezintă o manifestare clinică importantă a cancerului glandei mamare.Deoarece drenarea limfatică de bază din glanda mamară are loc în ganglionii limfatici axilari. Palparea se efectuează în modul următor: bolnavul este rugat să lase mâna în jos şi s-o relaxeze complet.

toxicoinfecţii alimentare şi maladii infecţioase. compresia intestinului din exterior cu un chist sau tumoare et. pancreatita acută.alt. Patologia este mai frecvent idiopatică. mobile. ruptură de aneurism aortic) şi traumatice (ruptură de lien. invaginaţie. farmacologice şi examinarea sistemică pentru depistarea maladiilor de fon. ficat. La patologiile cu dureri abdominale ce pot provoca tablou clinic asemănător cu tabloul clinic al „abdomenului acut” se referă: infarctul miocardic. spironolacton. perforarea tumoarei stomacale sau intestinale. perforarea apendicitei. hernie strangulată. La patologiile ce determină tabloul clinic al „abdomenului acut” se referă: 1. determinată nemijlocit sub areolă (ginecomastie). şi în acelaşi timp este un sindrom. Ocluzia intestinală acută – stoparea pasajului bolului alimentar pe tractul intestinal (maladia aderenţiară. Utilizarea în asemenea cazuri a termenului de „abdomen acut” reprezintă o noţiune generală. sau poate să fie drept consecinţă a maladiilor sistemice (insuficienţa funcţiei ficatului. Hemoragii intraperitoneale: spontane (graviditate extrauterina întreruptă. ruptură traumatică sau traumare a organelor cavitare). CARE NECESITĂ DIAGNOSTICARE PRECOCE ŞI ACORDARE RAPIDĂ A AJUTORULUI MEDICAL. ruptură spontană a esofagului. colica hepatică şi renală. condiţionată de dezechilibrul estrogenilor şi androgenilor. Examinarea pacientului cu ginecomastie trebuie să includă colectarea minuţioasă a anamnezei pentru depistarea cauzelor hormonale. perforarea ulceraţiilor tifoide ale intestinului. vase magistrale). obturarea lumenului intestinal cu calcul biliar sau cu un ghem de ascaride. tumoare obturatorie a intestinului. Ginecomastia – reprezintă proliferarea ţesutului glandular.) 2. colangita. diverticulita. digoxină. Perforarea organului cavitar în cavitatea peritoneală (ulcerul perforat al stomacului şi duodenului. metoclopramid. patologiile inflamatorii ale uterului şi anexelor et.alt. tomografia computerizată. colecistita acută. pneumonie bazală.) 4. discoidale. deabeta decompensată. 3. apoplexia ovarului. şi mărirea datorită induraţiei clar delimitate. antidepresante). În acelaşi timp „abdomenul acut” nu înseamnă o intervenţie chirurgicală obligatorie. DAR ÎN MAJORITATEA PATOLOGIILOR CHIRURGICALE ACUTE ALE ABDOMENULUI. ruptură a vezicii urinare. sindromul Klinefelter – dereglări cromozomiale XXY. Pacienţii cu abdomen acut necesită o îndreptare de urgenţă şi spitalizare în secţia de chirurgie. DUREREA REPREZINTĂ SIMPTOMUL DE BAZĂ ŞI PLÂNGEREA DE BAZĂ A BOLNAVULUI. cancer testicular). de mezou intestinal. Examinarea radiologică. Maladiile inflamatorii ale organelor cavităţii abdominale (apendicita acută. rinichi. marijuana. Tumoarea poate să se dezvolte din cele din urmă în caz de dereglarea fonului hormonal al organismului. ALTE SIMPTOAME POT COMPLETA DUREREA. perforarea vezicii biliare. boala Kron. însă uneori poate să se dezvolte la consumul diferitor preparate şi substanţe (hormoni. 5. condiţionată de obezitate.SEMIOLOGIA ABDOMENULUI ACUT DUREREA ÎN ABDOMEN ESTE UNUL DIN SIMPTOMELE DE BAZĂ. Dacă glanda mamară arată mărită în dimensiuni. la palparea acesteia poate fi determinată diferenţa dintre mărirea simplă. ecografia.elementele ductale. vasculita sistemică et. marcând o necesitate rapidă de diagnostic şi măsuri curative de urgenţă. 19.alt. şi un spectru larg de examinări de laborator nu sunt în stare să compenseze examinarea ne deplină şi superficială a . DATELE SUBIECTIBE Necesitatea colectării minuţioase al anamnezei şi a unei examinări clinice scrupuloase al fiecărui pacientul cu abdomen acut este indiscutabilă.

răspândirii şi caracterului sindromului dolor. Dar. Durerea. durerea în crampă periodică – în ocluzia intestinală. durere oarbă permanentă – în pielonefrită. intensivă şi permanentă. Aceasta se datoreşte excitării diafragmei cu procesul patologic în colecistita acută. Ulcerul perforat rar se întâlneşte la pacienţii mai tineri de 15 ani. ulcerul perforat gastroduodenal. Deplasarea durerii. iar peste un interval de timp (câteva ore) durerea este deplasată în hipogastriu este necesar de suspectat ruptură de intestin cu revărsare de conţinut intestinal în cavitatea bazinului mic. că la pacienţi se dezvoltă stare colaptoidă şi bolnavii cad fără cunoţtinţă. Adesea este foarte utilă întrebarea adresată pacientului: ce făceaţi când au apărut durerile? Des bolnavii cu apendicită se trezesc noaptea din somn de dureri în abdomen. Durerea în pleurită de obicei este maximal accentuată la inspirul profund.durerea din start este percepută pe tot abdomenul. sau cu sângele acumulat într-o ruptură de lien. Durerea sub formă de „lovitură de pumnal” este caracteristică pentru ulcerul perforat al stomacului sau al duodenului. Ca exemplu. inferior-dextra şi inferior sinistra. sânge (în extrauterină întreruptă în graviditate tubară) sau al puroiului (în ruptură de piosalpinx). În deosebi. durere extensive – în aneurismul disecant al aortei. ocluzia intestinală prin strangulaţie. mezogastrică (ce include regiunea periombilicală. sau compresie asupra regiunii inferioare al carcasului costal pe stânga sau hipohondriului stâng. din oment şi spaţiul retroperitoneal. des. După provenienţă durerile pot fi viscerale şi somatice. mezoul intestinului subţire şi gros. Frecvenţa a diferitor patologii este limitată de o vârstă anumită. Localizarea iniţială a durerii. Durerea somatică provine din peritoneul parietal. în care durerea iradiază în regiunea nervilor ce inervează segmentul afectat: în colica biliară (hepatică) durerea iradiază în regiunea unghiului inferior al omoplatului drept. întotdeauna este iniţial localizată în epigastriu sau în regiunea periombilicală. Ocluzia intestinală a colonului. este condiţionată de procesul inflamator. este divizat în patru cuadrante de către nişte linii perpendiculare imaginare ce prin ombilic: cuadrantul superior-dextra. se dezvoltă tabloul clinic în patologiile inflamatorii ale organelor cavităţii abdominale. superior-sinistra. o gamă largă de patologii chirurgicale acute ale abdomenului pot fi diagnosticate doar pe baza unei analize aprofundă al acuzelor şi al anamnezei bolii date. Accentuarea durerii la mişcare şi respiraţie. invaginaţia intestinului cu dezvoltarea ocluziei intestinale de obicei se dezvoltă doar la copii până la doi ani. Durerea viscerală are un caracter difuz. ruptura lienului poate surveni la o traumă ne esenţială. al vezicii biliare. Apariţia durerii. ca rezultat al obturării cu tumoare este tipică bolnavilor mai vârstnici de 50 ani. este important de menţionat. din start se asociază cu o simptomatică foarte intensivă. flanculrile laterale stâng şi drept) şi hipogastrică (suprapubiană. Numai perforaţia ulcerului stomacal şi duodenal. şi sunt ca rezultat al extenziei lor. În multe patologii ale regiunii superioare ale abdomenului durerea este reflectată în regiunea supraclaviculară al regiunii afectate. dacă durerile nu sunt anticipate de vre-o traumă. iliacă dreaptă şi stângă). generată din intestinul subţire. Este necesar de apreciat următoarele date: Vârsta pacientului. Ca exemplu. aceasta este caracteristic pentru colici. corespunzător progresării procesului patologic. în general. Debutul bolii. abdomenul. şi se micşorează la încetinirea respiraţiei sau în timpul pauzei respiratorii. pancreatita acută şi ruptură de aneurizm al aortei au un debut foarte acut de sindrom dolor. Durerile în patologiile uterului sau a rectului iradiază în mijlocul osului sacru. Durerea în pancreatita acută are o iradiere tipică – în regiunea lombară din dreaptă şi stânga sau are un caracter de „centură”. iar colica renală în organele genitale externe şi în coapsă pe partea afectată. crampe sau colice. iar pancreatita acută la mai tineri de 20 ani. bolnavul nu poate localiza această durere. De asemenea. de obicei în mezogastriu. Caracterul durerii adese este de folos pentru stabilirea originii maladiei. O atenţie deosebită i se referă debutului. Durerea viscerală este generată din organele tractului digestiv. Denumirea lor este utilizată pentru concretizarea localizării procesului: epigastrală (ce include hipohondriul drept şi stâng şi propriu zis regiunea epigastrală).pacientului. iar apoi se deplasează în cavitatea abdominală este necesar de suspectat o posibilă aneurism disecant al aortei. indiferent este aceasta o colică simplă sau un obstacol cu dezvoltarea ocluziei intestinale sau strangulării. Adesea. Inflamarea vezicii biliare poate . Durerea în regiunea inghinală poate apărea la o hernie inghinală sau femurală strangulată. Pacienţii cu ulcer perforat pot indica timpul debutului durerilor cu precizie până la un minut. intensitatea maximală a durerii în debut este simţită de bolnav în etajul superior (în primul caz) şi în partea inferioară al abdomenului în următoarele două cazuri. Altă sistemă divizează abdomenul în nouă regiuni. Deplasarea durerilor peste câteva ore de la debutul acut din epigastriu în regiunea ilioinghinală dreaptă mărturiseşte despre apendicită acută şi reprezintă simptomul clasic Kocher. durere permanentă chinuitoare – pentru pancreatita acută. Pentru comoditatea evaluării simptoamelor. localizată. Durerea de la patologiile colonului iniţial este localizată în hipogastru sau corespunzător zonei afectate. Dacă imediat după lovitură sau traumă pacientul are dureri numai în locul traumei. La femei toate patologiile legate de dereglarea dezvoltării foliculului pot să apară numai în perioada fertilă. Iradierea durerii poate avea o valoare informativă preţioasă. De asemenea treptat. Când durerile intensive au început în regiunea toracică. vezicii urinare şi ureterului şi sunt transmise prin inervaţiile celiace simpatice. Durerea somatică este strict limitată. Timpul debutului bolii. Când în cavitatea abdominală liberă brusc nimereşte acid gastric (în perforaţie de ulcer stomacal). Din contra. Întotdeauna este important de aflat de la pacient dacă durerile nu se accentuează la respiraţie. La femei ruptura gravidităţii extrauterine de asemenea conduc la colaps. Dar. Herniile strangulate de obicei se declanşează după un efort fizic – ridicarea unei greutăţi sau schimbarea bruscă a poziţiei corpului. durere în continue intensivă – în majoritatea cazurilor pentru apendicita acută. Majoritatea cazurilor de ocluzie intestinală au un debut treptat lent. balonării sau al spasmului intestinal. . periombelical. Durerea viscerală poate fi percepută de pacient sub formă de tensionare-incomodare. durerea acută în crampă ce impune bolnavul la stop respirator – pentru colică hepatică (biliară) şi renală.

. cafenii. adesea cu nuanţă hemoragică. Durerea ce se accentuează în decubit dorsal al bolnavului şi se micşorează în poziţie ortostatică are origine retroperitoneală. care se intensifică după folosirea alimentelor se suspectă un cancer stomacal sau ulcer cronic gastric. Diareea este tipică pentru gastroenterita acută şi poate să fie întâlnită într-o localizare pelviană a apendicitei acute. La pacienţii cu apendicita acută durerea se măreşte în timpul mersului. emisia de gaze şi fecale poate să fie păstrată pe un anumit interval de la debutul bolii. şi în sfârşit „fecaloide”. acoperită cu transpiraţii reci poate vorbi despre un ulcer perforat. Este necesar de interogat bolnavul despre anticidentele suportate (operaţii suportate. Voma „fecaloidă” este caracteristică pentru ocluzia intestinală obstacolul fiind la nivelul intestinului subţire. Şi. Poziţia bolnavului în pat este un semn clinic diferenţial suplimentar. pancreatită şi în ocluzia intestinală – patologii ce se asociază cu dereglări profunde în echilibrul hidro-salin. La pacienţii cu patologii chirurgicale acute voma este condiţionată de una din următoarele cauze: (1) excitare excesivă al terminaţiunilor nervoase ale peritoneului şi mezoului. La dureri permanente în epigastriu. De asemenea durerea poate să se accentueze la inspir în multe cazuri de peritonită. şi rar se întâlneşte în ocluzia intestinală cu obstacolul la nivelul intestinului gros. şi se constată simptomul „hopa mitică”: încercarea de a aduce bolnavul în poziţie decubit dorsal se asociază cu intensificarea durerilor. în ocluzia intestinală înaltă (la nivelul intestinului subţire). Într-o peritonită avansată pulsul este frecvent (în aşa fel că este imposibil de numărat) şi slab că uneori este imposibil de palpat. În cazul torsionării intestinale voma este foarte frecventă. care în cazuri grave poate provoca o simptomatică abdominală pronunţată. colelitiazei şi urolitiazei etc. În ruptură de lien sa ficat pacienţii se află în poziţie forţată – decubit lateral. voma este cu conţinut stomacal şi neînsemnat bilă. Este necesar. Voma frecventă pe parcursul evaluării tabloului clini de apendicită acută vorbeşte despre alipirea şi progresarea peritonitei. Tensiunea arterială. orbitele înfundate. pneumonie. Istoria bolii.la obstrucţionarea formaţiunilor tubulare (căilor biliare. în deosebi dacă se asociază cu dureri şi balonarea abdomenului. intestinului. Faţa palidă sau sură a bolnavului. întotdeauna. vice verso. EXAMENUL CLINIC Inspecţia generală. peritonite. apendicelui). caracteristică pentru peritonita avansată. În hemoragiile intraabdominale provocate de o extrauterină întreruptă sau ruptură de lien greţurile şi voma lipsesc. voma frecventă . ureterului. Accelerarea frecvenţei pulsului – este un simptom constant prezent în peritonita generalizată şi a hemoragiei intraabdominale. În gastrita acută. şi în deosebi în pancreatita acută. bilioasă este caracteristică pentru colecistita acută şi pancreatita acută. Următoarea acuză prezentată de un pacient chirurgical este voma. Micşorarea indicilor TA poate indica la o hemoragie intraabdominală. cauzată de obstrucţionarea înaltă a intestinului subţire este asociată cu vomă frecventă şi abundentă. în deosebi călcând pe piciorul drept. ca de exemplu – pancreatita acută. Caracterul vomei. apendicită. şi bolnavii imediat îşi recapătă poziţia iniţială – decubit lateral sau şezândă. În ocluzia intestinală caracterul maselor vomitive treptat se modifică. de obicei. abceselor intraabdominale sau pneumatoze intestinale din cauza ocluziei intestinale. În colicile hepatice vomele sunt. Faţa extrem palidă a unei femei poate vorbi despre o extrauterină întreruptă. În cazul acutizării maladiei ulceroase şi dezvoltării stenozei pilorice vomele sunt cu conţinut de stază. de obicei. pancreatită acută sau strangulare a intestinului. Frecvenţa vomei. De la început sunt cu conţinut stomacal. dar sărace după conţinut. dar îndeosebi pronunţată în peritonita avansată. nuanţă ascuţită a feţei. a câteva minute pentru o observaţie asupra bolnavului. care sunt nemişcaţi. De asemenea. Exprimarea feţei bolnavului poate mărturisi despre o suferinţă îndelungată. Voma de o singură dată la debutul bolii este caracteristică pentru apendicita acută. mărturiseşte despre un ulcer duodenal. Lipsa emisiei de gaze şi fecale pe parcursul a câtorva zile este un semn grav în ocluzia intestinală. Încercaţi să-i propuneţi unui pacient cu ulcer perforat să se întoarcă lateral şi veţi observa cu ce greutăţi şi atenţie vor fi asociate mişcările lui. sunt flexate în genunchi pentru a relaxa defansul muscular al abdomenului. Setea şi uscăciunea în gură (xerostomie) se întâlneşte în multe patologii chirurgicale abdominale. Unul din întrebările de bază adresat pacientului este următorul: A mai fost cândva asemenea situaţie? Este necesar de concretizat dacă debutul bolii nu este corelat cu alimentele. Simpla observare a discomfortului repetat sau a grimasei de durere pe faţa bolnavului poate indica chirurgului despre prezenţa durerilor colicative. Observarea atentă asupra frecvenţei pulsului după trauma abdomenului poate pune în evidenţă natura şi gravitatea lezărilor organice şi a hemoragiei intraabdominale. există multe patologii abdominale în care voma este rară sau chiar lipseşte. De asemenea voma nu este caracteristice perforaţiei ulcerului gastroduodenal. Cu progresarea ocluziei masele vomitive devin verzui. Într-o colică puternică pacienţii nuşi pot găsi locul. Prezenţa sângelui şi a mucozităţilor în eliminările rectale este un simptom clasic al invaginaţiei intestinale. apare târziu. Durerea ce apare după folosirea mâncării şi se menţine 2-3 ore. şi (3) reflectară . În ocluzia intestinală joasă (la nivelul colonului) voma este un simptom rar iar dacă apare. Pulsul. În peritonită generalizată picioarele bolnavului. Durerea în hipohondriul drept corelată cu mâncarea vorbeşte despre prezenţa colelitiazei. dar fără conţinut bilios.). Voma de obicei anticipează durerile în gastroenterite şi toxicoinfecţii. tegumentele acoperite cu transpiraţii reci alcătuiesc exprimarea clasică a „feţei lui Hipocrate” sau a „feţei abdominale”. Dar. bilioase. În ocluzia intestinală. care îi deosebesc de pacienţii cu peritonită. Măsurarea tensiunii arteriale adesea ajută la diagnostica durerilor în abdomen.micşora reflector excursiile diafragmei. şoc sau la o insuficienţă circulatorie ca rezultat al ocluziei intestinale avansate. iar durerea accentuinduse la respiraţie profundă forţată. (2) ocluzie intestinală mecanică. Culoarea su-pământie a pielii. apoi – bilioase. ochii sclipitori. Emisia de gaze şi materie. De asemenea frecventă este voma în cazul colecistitei acute. Aşa puls mărturiseşte despre starea terminală a pacientului şi este un semn pronostic negativ.

când defansul muscular este slab pronunţat chiar şi în peritonite avansate: (1) la obezi cu un perete anterior abdominal gros şi lax. poate deveni frecventă. şi răspândit pe toată suprafaţa abdomenului alcătuind aşa numitul „abdomen de lemn”. aneurism). cianoza – în tromboza vaselor mezenterice. se trage atenţie la prezenţa cicatriciilor postoperatorii. Încetinirea mişcărilor respiratorii ale peretelui abdominal este un semn important în patologia chirurgicală acută a abdomenului. normală sau ridicată. şi (3) la pacienţii vârstnici. Dar. Temperatură înaltă absolut nu este caracteristică pentru patologii chirurgicale acute ale abdomenului. Inspecţia abdomenului. Dacă pacientul cu durere în abdomen de la debut are temperatura de 40-41°. De asemena. Mâinile examinatorului trebuie să fie calde.elt. Hiperestezie cutanată în regiunea iliacă dreaptă poate indica la apendicită acută. Patologiile chirurgicale acute ale abdomenului pot fi asociate cu temperatură scăzută. zonele de hiperestezie. Hiperestezia tegumentelor. La inspecţia vizuală a abdomenului se atrage atenţie la dimensiunile lui. unde la pacienţii obezi e posibil de a nu observa o hernie femurală de dimensiuni mici. Herniile inghinale e mai bine de examinat în poziţie ortostatică a bolnavului. (2) la bolnavi cu toxemii uremice. hiperestezia cutanată are o valoare diagnostică scăzută. când ansa sau ansele intestinale balonate se conturează prin peretele abdominal şi într-o tumoare de dimensiuni mare ce deformează peretele abdominal. de asemenea. Palparea abdomenului se efectuează în poziţie de decubit dorsal. Pentru depistarea herniilor postoperatorii şi ombilicale poate fi util următoarea manevră: pacientul care este relaxat în poziţie decubit dorzal este rugat să ridice capul. În ulcerul perforat tot abdomenul devine nemişcat şi nu participă în actul de respiraţie. Defansul muscular poate fi foarte pronunţat. în regiunea iliacă dreaptă – în apendicita acută şi boala Chron. în deosebi regiunea canalului femural. la inspecţia abdomenului se poate observa dilatarea venelor subcutanate periobilicale în ciroza hepatică. într-o peritonită generalizată sau ocluzie intestinală asociată cu balonare abdominală. pe când în apendicita acută cu peritonită locală. rezistenţa musculară) – este o contractare reflectoră a muşchilor abdominali ca reacţie de răspuns la inflamaţie şi iritarea peritoneului. la momentul adresării după ajutor medical ea devine subfebrilă (37. ulcerului perforat sau a unei hemoragii abdominale grave. constant. Această poziţie permite relaxarea maximă al peretelui abdominal anterior şi facilitează palparea. caracteristic pentru ulcerul perforat. Doloritatea. iar cu timpul (în câteva ore). Rigiditatea musculară poate lipsi în localizarea pelviană a proceselor inflamatorii. Stabilirea frecvenţei respiraţiei este important la diferenţierea patologiilor toracice sau abdominale. Mărirea asimetrică în dimensiuni a abdomenului se întâlneşte în ocluzia intestinală. paliditatea – apare în hemoragii intraabdominale (extrauterină întreruptă. Este obligatoriu ca întotdeauna să fie examinate toate locurile herniale.Frecvenţa respiraţiei. ascita în ciroza hepatică. Temperatura. Participarea abdomenului în actul de respiraţie. locul maxim dureros. adesea se limitează de participare în respiraţie numai regiunea inghinală dreaptă. defansul muscular se localizează cu o anumită regiune: în hipohondriul drept – în colecistita acută. mai des. iar picioarele flexate leger în articulaţiile genunchilor.3-37. În colecistita acută se diminuiază mişcările respiratorii ale diafragmei şi al regiunii epigastrale. Palparea întotdeauna se iniţiază din locul mai puţin dureros al abdomenului.5°). Micşorarea în volum al abdomenului se întâlneşte în caşexii. sau balonarea abdomenului. Palparea. Palparea brutală şi dureroasă nu numai ca este insuportabilă pentru pacient dar poate crea imagine greşită. când reflexurile sunt atenuate şi diminuate. Dar. Dacă la debutul bolii frecvenţa respiraţiei este mărită de două ori de la normă. sau hemoragie intraabdominală respiraţia. Temperatură scăzută (35-36°) poate să se întâlnească în stările de şoc: în faza incipientă al pancreatitei acute. Cauza măririi simetrice în dimensiuni a abdomenului pot servi obezitatea. Dar. mâinile de-a lungul corpului. Defansul muscular poate fi determinat şi în patologii extraabdominale: pleuropneumonii. fracturi de coaste inferioare. iar palparea abdomenului se efectuează cu patru degete a mâinii drepte. La palpaţie se va determina răspândirea şi intensivitatea încordării musculare. Capul pacientului se sprigină liber pe pernă. atunci cauzele probabile ale bolii este patologia plămânilor sau a rinichilor. prezenţa balonării locale şi generale. . Există situaţii clinice. Palparea urmează a fi efectuată din partea dreaptă a bolnavului. iar în colecistita acută – din regiunile inferioare ale abdomenului. ruptură de lien. Determinarea localizării durerii maxime este un semn clinic principal ce contribuie la stabilirea diagnozei. colică renală et. Culoarea tegumentelor în majoritatea cazurilor de patologie acută a abdomenului nu se modifică. La debutul apendicitei acute temperatura corpului de obicei este normală. în epigastriu – în pancreatita acută. atunci când viscerele pătrund în sacul hernial şi hernia prolabează exterior. şi nu e caracteristică pentru ocluzia intestinală. atunci posibil este patologie toracică. De exemplu: la suspiciunea apendicitei acute palparea se va începe din regiunea iliacă stângă. În acest moment muşchii abdominale se contractează şi se măreşte presiunea intraabdominală şi hernie devine vizibilă. ictericitatea adesea apare în colecistita acută. atente alunecând cu suprafaţa dorsală a dejetelor. Dar. colangită şi pancreatita acută. În afară de aceasta. ocluziei intestinale prin strangulare. Defansul muscular (rigiditatea musculată. simptomul de iritare a peritoneului şi şi prezenţa a careva prolabări (hernii). Palparea atentă şi legeră – sunt condiţii necesare acestei manevre. Se determină prin mişcări superficiale. slab pronunţată şi greu de depistat în hemoragii intraabdominale. condiţionate de un proces patologic ca. Toate trei feluri de temperaturi pot fi întâlnite în una şi aceiaşi patologie dar în diferit timp. prezenţa petelor violete periombilical şi pe flancurile laterale în pancreatita acută. La perforarea apendixului în apendicita acută sau într-o peritonită progresivă temperatura corpului poate ajunge cifrele de 38°C. simetrismul. la general. sau escoriaţii şi hemoimbibiţii la o traumă bontă a abdomenului. de exemplu stenoză piloroduodenală decompensată sau de o tumoare malignă.

infarct miocardic. ce obturează lumenul. Auscultaţia. urină sau poate fi de caracter seros. pleurit şi pneumonii. În afară de peristaltismul accelerat în ocluzia intestinală se poate ausculta şi „simptomul clopotajului”. Examinarea cutiei toracice. Examinarea rectală. gangrena intestinului subţire (mai rar şi a colonului). ce se amplifică odată cu unda pulsativă. în intoxicaţii. dar şi trauma abdomenului. iar apoi decubit lateral. Aforisma chirurgicală mărturiseşte că abdomenul mut vorbeşte despre peritonită pe când cel cu peristaltică accelerată despre ocluzie intestinală. 20. mai întâi în poziţie decubit dorsal. ce nu prezintă la anumit moment pericol pentru viaţă sau pentru salvarea extremităţii. Pentru examinarea dată pacientul este poziţionat decubit dorsal sau lateral. care pot simula abdomenul acut fals. Percuţia abdomenului permite depistarea sunetului timpanic în balonarea intestinelor şi sunetul mat în acumulări libere de lichide. ce se observă prin reacţia pacientului.sau hidronefrozei şi a abcesului retroperitoneal. Doloritatea regiunii date se poate determina prin lovirea uşoară cu pumnul în regiunea lombară.Semiologia chirurgicală a sistemului arterial Frecvenţa morbidităţii aortei şi arterelor periferice ale extremităţilor la diferite vârste este în permanentă creştere. O mână se află pe lombă. care se determină în felul următor: degetele atent se afundă profund în ţesuturile abdomenului regiunii respective. insuficienţa acută arterială (IAA) este o stare excepţională cu dureri insuportabile şi debut de necroză (gangrenă) a ţesuturilor moi: gangrena m/inferioare şi superioare. se determină prezenţa pio. Lichidul liber în cavitatea peritoneală poate fi reprezentat de puroi. are loc schimbarea nuanţei sunetului percutor de la cel mat la timpanic atunci se vorbeşte despre prezenţa lichidului liber în cavitatea abdominală. La percusia abdomenului în paralel cu auscultarea lui sunetul clopotajului se percepe de asupra ansei afectate ce conţine lichid în volum mare şi gaz. Simptomul Cope – extensia membrului inferior întins în articulaţia coxofemurală provoacă apariţia durerilor. iar apoi brusc mâna se înlătură. pielonefrită et. iar celălaltă pe peretele anterior al abdomenului. Matitatea ficatului. În patologiile chirurgicale acute ale abdomenului tuşeul rectal are o valoare importantă şi informativă. La compresia peretelui anterior al rectului se poate aprecia dureri acute. Pentru stabilirea lichidului liber intraperitoneal se percutează unul din flancurile abdominale. Faţă de insuficienţa arterială cronică (IAC). Semiologia sistemului arterial Pentru medic prezintă interes la momentul examinării starea extremităţilor pelviene (mai frecvent) şi toracice. La femei de asemenea se efectuiază examinarea vaginală. ceia ce poate fi în perforare de stomac sau intestin. percuţiei. Palpând bimanual în aşa fel se poate observa orişice prolabare sau formaţiune. sânge. În aneurismul aortic auscultativ se percepe un zgomot permanent. În patologiile ce se asociază cu tabloul clinic a abdomenului acut e necesar de a efectua şi o examinare minuţioasă al toracelui cu utilizarea inspecţiei vizuale.alt. ce poate fi în peritonitele pelviene sau acumularea de lichid patologic în spaţiul Douglas. Aorta abdominală este auscultată în regiunea hipoombilicală pe linia mediană. Flexia membrului inferior întins în articulaţia coxofemurală provoacă apariţia durerilor acute – simptomul psoas pozitiv. de stabilit dimensiunile stomacului şi de stabilit matitatea ficatului. Dispariţia matităţii ficatului poate fi ţi în ocluzia intestinală. Examinarea de laborator şi instrumentală Ultimile doar completează şi obiectivizează diagnoza clinică. Lipsa sunetelor intestinale poate să fie nu numai în peritonită. flegmon retroperitoneal). Medicul după îmbrăcarea mănuşii de cauciuc şi prelucrarea ei cu glicerină sau alt remediu oleios leger şi atent va introduce degetul indice în rect. sau se palpează apexul invaginatului intestinal. Simptomul clasic de iritare a peritoneului este simptomul Blumberg. palpaţiei. bilă. La tuşeul rectal se poate depista o tumoare. În ocluzia intestinală de origine tumoroasă ampula rectală poate fi liberă şi dilatată. . Dacă la percuţie matitatea ficatului lipseşte atunci este vorba despre prezenţa aerului liber în cavitatea abdominală (pneumoperitoneum). fiind cauza ocluziei intestinale. Peristaltismul intestinal se auscultă în regiunea mezogastrală periombilicală din dreapta şi stânga. Se pot depista fracturi de coaste. auscultaţiei. La suspiciuni e necesar de efectuat examinarea radiologică a cutiei toracice. patologie retroperitoneală (pancreatit. Dacă. Palparea regiunii lombare se efectuiază cu ambele mâni. Des în inflamaţii retroperitoneale în proces se implică doar plica posterioară a peritoneului. Prezenţa durerii poate fi în colici renale. ictus ischemic etc.Iritarea peritoneului. la oase cu mult mai rar survin complicaţii embolice şi trombotice. atunci când ansa balonată intestinală se intercalează între ficat şi peretele anterior abdominal. În inflamarea peritoneului aceasta provoacă dureri puternice. Determinarea rigidităţii muşchiului iliopsoas.

Lipsa pulsaţiei arteriale periferice. Bifurcaţia aortei abdominale 7. posibilă şi promoroacă. 3. Deci. depilaţia pielii extremităţilor etc. Arterele carotide comune 2. abdomen. 2. Arterele axilare 3. Localizarea arterelor posibile palpaţiei manuale: 1. A. determinarea volumului mişcărilor în articulaţiile extremităţilor. septicemia. pareză B. Plângerile pacientului: a) durerii permanente şi acute în embolia traumei sau trombozei atrosclerotice. Tabloul clinic Răcirea tegumentelor bruscă mai jos de locul ocluzie. b) claudicaţie intermitentă la mers peste 25-500 m în ateroscleroză obliterantă 2. dureri permanente în rapaos II. 3. C. Auscultaţia arterelor carotide (la unghiul mandibulii). Insuficienţa arterială cronică Micşorarea torentului arterial magistral în de lungă durată cauzează hipotrofia ţesuturilor moi. Apariţia edemului ischemic tisular peste 12-24 ore. Arterele tibiale posterioare 10. A. furnicături B. retrosternale sau în cap (în dependenţă de bazinul arterial afectat). plegie III. infarcte. . Auscultaţia arterelor claviculare (1/3 medie a claviculei). A. Inspecţia extremităţilor: A. sensibilităţii cutane. Culoarea pielii de marmoră. 2. Măsurarea volumului simetric şi comparativ al extremităţilor (afectată de cea sănătoasă). 4. 1. ictusuri. Ateroscleroza obliterantă 2.A. Arterele radiale 5. 5. Plângerile: Apariţia durerilor acute brusc în membrul afectat. 2. Răceala şi amorţirea regiunii afectate.. amorţire. Arterele fimurale 8. aorta toracico-paravertebral – şi aorta abdomenală (bifuriaţia) – 2 cm spre stânga şi mai jos de ombilic. Arterele popliteale 9.Arterele dorsalis pedic E. până la claudecaţie intermitentă. arcul aortei. 4.Saveliev) I. Trombangiita obliterantă 1. Insuficienţa arterială acută Provenienţa termenului ischemic provine de la cuvintele greceşti „ischeim” – a întrerupe şi „haimi” – sânge. edem muscular subfascial B. Pierderea sensibilităţii cutanate şi a mişcărilor în articulaţii primele 8-12 ore până la contractura musculară peste 12 ore. Auscultaţia arterelor fimurale (între treimile mediane şi medii a plicii inghinale). Embolia (viciile mitrale aortale. endocarditele. contractura musculară completă. D. Auscultaţia cu fonendoscopul a arterelor magistrale şi a aortei (valva aortală. Traumatismul arterei 1. Comparativ de a determina temperatura cutanată. răcire. 3. Ateroscleroza obliterantă 2. Determinarea pulsaţiei arterelor periferice.Principiile examinării pacientului cu insuficienţă circulatorie arterială: 1. Arterele ulnare 6. contractura musculară parţială C. Gradele ischemiei acute (V. Micşorarea sensibilităţii cutanate şi a mişcărilor în articulaţii primele 2-6 ore până la dispariţia lor peste 242 ore. Comparaţia culorii tegumentelor extremităţilor – paliditate pe cea afectată B. Cauzele: 1. întreruperea spontană a circulaţiei arteriale în anumită regiune sau organ duce la ischemia acută a ţesuturilor ca consecinţele corespunzătoare: gangrene. Cauzele: 1. 3. posttraumatice). Arterele cubitale 4.

B. Confirmarea diagnosticului şi aprecierea volumului tratamentului operator – arteriografia Doppler-duplex (Doppler-tetrax). După ce. posttraumatică. puls frecvent în temperatura corpului normală cu subfebrilitate. Spre deosebire de sistemul arterial. În patologia arterială restabilirea circulaţiei subunghială este după 5-6 şi mai multe secunde. când pacientul este examenat în poziţie decubit dorsal cu o pauză de relaxare de 3-5 min. Tromboflebita acută. cervico-faciele. paliditate.Pocrovschi) Asimptomatică. posibilităţi şi abcese pulmonare. postinjectabile. retrăirea pacientului şi tahicardie la examenarea obişnuită (simptomul Mahler). B. cerebrale. trebuie de examenat şi în poziţia verticală. în normă. infecţii specifice. C. cât şi a venelor cave.V. Semiologia patologiei venoase acute Cauzele: Flebita acută – inflamaţie a peretelui venelor fără dereglarea stratului endotelial. Proba Cazacescu: cu un obiect obtuz pe suprafaţa anterioară a coapsei şi gambei afectate se efectuează o dungă. în poziţie verticală. Proba Laienel-Sevastin: la compresarea unghiei (şi la mâni şi la picioare) în normă circulaţia capilară se restabileşte până la 1 sec. B. Tromboflebita acută secundară – inflamaţia venelor superficiale sau profunde. 6. cu fenomene locale de proces purulent cu tendinţă de progresie. se înlătură garoul. 1. 3. la sănătoşi nu apar. B. 2. Purtători de dilataţie varicoasă şi în republica noastră nu sunt mai puţin de 70 %. Semnele clinice ale patologiei venoase acute: A. obosesc şi apar dureri în tălpi şi muşchii gambilor care timp de 1 min. ca tromboembolia arterei pulmonare. 5. 5. subfebrilitate fără nici o cauză (simptomul Michaelis). E. 4. 4. IV. A. În caz de obliteraţie tălpile devin brusc palide. 1. Claudicaţie intermitentă mai mult de 500-1000 m. Întreruperea liniei corespunde locului dereglării circulaţiei arteriale. O deosebită atenţie şi tratament din partea medicului curant (mai cu seamă a serviciului angiologic) o prezintă patologia acută a venelor – atât periferice pe extremităţi. Proba Oppel: în poziţie culcată pacientul ridică piciorul sub gradul de 45 0 pe 1 min . Stratul endotelial lezat. Necroză periferică a ţesututrilor moi sau gangrena umedă a piciorului (gambei). traume. Claudicaţie intermitentă după 50-100 m. Ischemia de repaos. Simptome pozitive de ischemie cronică plantară: A. proces trombotic major. Lipsa cililor pe gambă şi picior. Gradele ischemiei arteriale cronice (A. III. cauzată de procese purulente localizate ale pielii. i se aplică un garou pe 1/3 superioară a coapsei ca pentru a opri circulaţia arterială pe 5-6 min. D. Se depistează întâmplător la consultaţia specialistului. Suflu sistolic la auscultaţia arterelor magistrale şi a bifurcaţiei aortei abdomenale. ce deformează lumenul venei cu adghezie cu peretele venei şi coeziune prin stratul endotelial (defect) cu stratul musculo-elastic. ce nu se petrece la omul sănătos. 3. Proba Moscovici: pacientului. tumori. A. Linia. în poziţie culcată. ţesuturilor subcutanate. hipotermia.în caz de obliteraţie gamba devine brusc palidă. Spre deosebire de pacientul cu ischemie acutăîn cazul de faţă pacientul nu este limitat în timp 6-12 ore.3. Proba Samuels: pacientul în poziţie culcată ridică ambele picioare sub unghi de 45 0 şi efectuează mişcări în articulaţiile talo-crusale 20-30 sec. Aseptică – inflamaţia peretelui venelor dilatate cu formarea trombilor. În caz de obstrucţie atrială culoarea pielii se restabileşte până la blocul arterial. De ordin general: anumită nelinişte şi îngrijorare (simptomul Leger). Purulentă – ca regulă. rămâne roşietică peste 10-15 sec. De ordin local: 2. I. . care sunt cauza majorelor complicaţii. ceea ce fiecare medic poate observa zilnic pe stradă. Lipsa pulsaţiei pe unele artere periferice sau diminuare pe cele magistrale. Caracteristic pentri IAI sunt: Hipotrofia ţesuturilor moi. Hiperchiratoza pielii gambei. pacientul cu patologie venoasă periferică. Semiologia sistemului venos Patologia venoasă este prezentă după publicaţiile diferitori autori de la 65 % până la 92 % de populaţie. În normă restabilirea culorii tegumentelor total decurge 6-10 sec. Aorto-arteriita nespecifică Displaziile fibro-musculare Încovoiere patologică (King-Kong) Semiologia: Examinarea pacientului cu insuficienţă cronică arterială este programată şi este aceeaşi ca şi la orişicare pacient arterial. unghiile sub forma sticlei de ceasornic. II.

Edem pronunţat de gambă şi coapsă până la 1/3 medie. ca regulă inferioare. Gradele insuficienţei venoase: Edem moderat al piciorului şi 1/3 inferioară a gambei. imposibilitatea formării plicei cutanate pe coapsă (simptomul Rosso). edem moderat al m/inferior până la plica inghinală. Clinic – edem al extremităţii major. 5. 6.dureri la palpaţia maleolelor şi a tendonului anil. posibilă subfebrilitate). II. 2005) C – clinic E – etiologic A – anatomic P – patofizioogic Clasificarea clinică = C C0 : fără semne vizibile sau palpabile de boală venoasă C1: teleangiectazii sau vene reticulare C2: vene varicoase C3: edeme C4 : modificări cutanate sau ale ţesutului celular subcutanat consecutive bolii venoase C4a : pigmentare şi/sau eczeme venoase C4b : hipodermită scleroasă şi/sau atrofie albă C5 : ulcere cicatrizate C6: ulcere necicatrizate Fiecare clasă trebuie completată cu: (A) pentru asimptomatici. femuro-popliteal. (B) pentru simptomatici Clasificarea etiologică = E Ec: congenitale Ep: primitive Es: secundare (post-trombotice) En: fără etiologie venoasă identificată Clasificarea anatomică = A As 1 2 3 4 5 AD 6 7 8 9 Sistemul venos superficial: : teleangiectazii. Ca factori provocatori sunt participanţi: hipertemia. Unica şansă de salvare a pacientului – exarticularea extremităţii.cu edem pronunţat. până la vena cavă inferioară. segmentul iliofemural. 7. Flegmazia albastră – flebotromboză acută a tuturor venelor unei extremităţi. dureri persistente. dereglările sistemelor coagulare-anticoagulare. tibial. În normă dureri nu sunt nici la 160 mm Hg. Tratamentul – excusiv conservator. hipermie. Pacientul în poziţie culcată. III. apariţia durerilor în maleole la aplicarea mangetei tonometrului pe 1/3 medie a gambei şi pomparea până la 60-80 mm Hg. sun unghi de 450 pe pernă (Proba Olov). în poziţie culcată la compresia digitală în centrul plantei apar dureri intense (Proba Denecke). Edem dur al m/inferior complet cu schimbări trofice pe gambă şi picior. diabetul zaharat. dureri la compresia manuală a muşchilor gastroenemii. I. vene reticulare : vena safenă mare sub nivelul genunchiului : vena safenă mare deasupra nivelului genunchiului : vena safenă mică : nesafeniene Sistemul venos profund: : vena cavă inferioară : vena iliacă comună : vena iliacă internă : vena iliacă externă - . Sindromul Pedget-Şretter – flebotromboza spontană a segmentului axilo-subclavial în rezultatul supraefortului fizic cu creşterea bruscă a presiunii intratoracice. dureri în articulaţia talocrurală la mişcările în ea (Proba Gibs-Homens). membrul inferior risicat. Sindromul posttromboflebitic – însuficiena cronică sau acută (flebotromboza la nivelul venei cave inferioare. Se caracterizează prin evoluţie bruscă sau fulger a dezvoltării gangrenei umede cu letalitate de 50-70 %. dureri la compresia digitală a părţii laterale a plantei (Proba Payr). Flegmazia albă – tromboflebita acută cu flebotromboza profundală totală a venelor profunde până şi a venei iliace comune. 4. Clasificarea internaţională CEAP (Rio de Janeiro. fără afectarea bazinelor venelor superficiale-safone. Se întâlneşte mai frecvent pe dreapta. cu cianoză moderată.

4. că orişicare varice poate fi operat. Însă aceasta nu înseamnă. corespunzător clasificaţiilor prezentate ulterior sunt: 1. ligamentul larg. cât şi pentru medicul de familie. în care se depistează defect în aponeuroză. Pentru venele jumătăţii superioare – vena cavă superioară cu afluenţii ei – rămân doar până la 15 % din patologii. Progresia în mărime a nodulilor varicoşi. Apariţia durerilor în gambe şi picioare cu edem moderat al lor în a II-a jumătate a zilei.. piciorul devine uşor. că varicele avansat se complică cu multe variante: 1. Cosmetice – desen venos subcutanat pronunţat. prin care trece perforanta cu valva insuficientă. 2. : reflux şi obstrucţie P : fără fiziopatologie venoasă identificată PR R O N Semiologia chirurgicală a insuficienţei venoase cronice Preponderenţa localizării afectărilor venelor superficiale şi profunde este a jumătăţii inferioare a corpului – venele membrelor inferioare. Insuficienţa valvelor perforanţilor (venele comunicante) dintre reţeaua superficială şi cea profundă Proba Fegan: în poziţie verticală cu flamasterul se semnează locurile varicoase pe toată suprafaţa coapsei şi gambelor (preoperator). Fistulele arterio-venoase. varicele este compensator. Pentru un chirurg generalist şi vascular. în cazurile avansate – hiperpigmentaţia (hemosideroză). venelor iliace şi cavă inferioară. 2. Insuficienţa valvelor venelor safene: Proba MacKenbruc-Sicarb (la tusă). se pot recomanda unele din probele clasice de examenare a sistemului venos al stării lumenului venelor safene şi a venelor profunde. 3. veridică şi actuală până în prezent este proba Delbet-Perthes (proba de marş). Tromboemboia arterei pulmonare. fistulele arterio-venoase difuze. Venele superficiale dilatate şi nodulii varicoşi se observă la mare distanţă. Permeabilitatea venelor profunde Cea mai veritabilă probă – clasică. Varianta clasică: Pe 1/3 superioară a coapsei se aplică mangeta tonometrului şi sub presiune a 50-60 mmHg pacientului i se propune mers grăbit pe 5-10 min. Diagnosticul de maladie varicoasă nu prezintă problemă. ce în normă permite interesanta hemocirculaţie normală în poziţie verticală. majoritatea fiind acute. Tromboflebită profundală cu evoluţia sindromului posttrombotic. Picioare de plumb şi oboseală spre sfârşutul zilei de muncă. patologii congenitale ale venelor profunde. congenitală sau dobândită. 3. 1. Frecvent erizipel. în poziţia culcată a pacientului. chiar şi la pacient. Sindromul posttrombotic. Proba se socoate pozitivă. 2. ca de pildă. Hemoragii neprogramate (chiar şi după scărpinare) din nodulii varicoşi preperforabili. 2. Majoritatea pacienţilor suferă de maladia varicoasă. apariţia induraţiei pielii gambelor (afectate). De menţionat. 3.10 12 13 15 16 AP : : : : : venele pelvisului: genitale. În caz că peste 1-3 min de mers varicele cresc în volum devin dureroase. operaţia este contraindicată. Insuficienţa valvei ostiale a venei safene mari. Flebotromboză segmentară superficială. Flebită şi tromboflebită. 4. Dacă în primele 1-3 min venele varicoase dispar. tumori uro-genitale. Venele perforante: 17 : la nivelul coapsei 18 : la nivelul gambei An Fără leziuni anatomice identificate Clasificarea fiziopatologică = P : reflux Po : obstrucţie P . Maladia varicoasă. . în care apariţia venelor superficiale mărite ale m/inferioare şi suprapubiene. Apoi. La acest pacient venele profunde sunt nepermiabile. înseamnă că venele profunde sunt neafectate şi operaţia – safenectomia este posibilă. Cauzele insuficienţei venoase cronice: 1. se palpează locurile semnate. sunt compensatorii. al aparatului valvular al tuturor venelor. pe care o poartă mulţi ani până la apariţia complicaţiilor. Sunt multiple cauze. sau peroniere venele musculare : gastrocnemiene. apar dureri în gambă şi talpă. Proba Brodic Troianov-Trendelenburg – insuficienţa tuturor valvelor a venei safene mari. 5. osoase etc. 11: vena femurală comună vena femurală profundă vena femurală superficială 14: vena poplitee venele gambiere : tibiale anterioare. Plângerile diferitor pacienţi la diferite stadii ale maladiei varicoase. proba este socotită negativă. după care se adresează la medic. ulcere trofice.

Aortoarteriografia. 2. Edemarea sau alungirea membrului inferior. 3. 1. flegmone. Pe cap şi gât. Semnele clinice: 1. 3. 2. Apariţia varicelor în copilărie. Limfostaza – acumulare de limfă în spaţiul intercelular cu formarea în lumenul ducturilor limfatici al coagulitului proteic. 4. Hemangiomul. Doppler-duplex. carbuncule). Se caracterizează prin edem pronunţat al extremităţii. Pe centura numerală şi membrul superior. . mai frecvent vara. Fistulele arterio-venoase . Localizarea: 1.comunicaţie patologică între arterie şi venă. Progresia lentă a hipertensiunii pulmonare. dureri destul de violente. abcese. Confirmarea diagnosticului: 1. congenitală sau posttraumatică. 2. troboflebitele acute. 2. infecţioşi (septicemie).Confirmarea diagnosticului patologiilor sistemului venos periferic la momentul actual este Doppler-duplex (tetrax) sau flebografia. în perioada postoperatorie după operaţiile cavitare majore. Pe membrele inferioare (boala Parcs-Veber-Rubaşov). Sindromul posttraumatic acut reprezintă afectarea trombotică a sistemului venos profundal sub acţiunea factorilor traumatici. hiperemie. 4. Limfostază primară – diferite limgangiodisplazii. Între aortă şi artera pulmonară (duct arterios persistent între ramurile periferice ale arterelor şi venelor pulmonare (maladia Aierz). Diagnosticul se stabileşte la Doppler-duplex. flebografia. febră. procese purulente ale ţesuturilor moi (erizipele. lent progresantă. Limfostaza secundară – traume. După tratamentul conservativ sindromul posttrombotic lung timp (6-8 luni) decurge lent (cronic) cu acutizări periodice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful