P. 1
EXAMEN CHIRURGIE

EXAMEN CHIRURGIE

|Views: 2,929|Likes:
Published by frms_jr

More info:

Published by: frms_jr on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

1.ETAPELE DE BAZĂ ÎN APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CHIRURGIEI Cuvântul „chirurgie” înseamnă „acţiune manuală”, „meşteş’ug”.

Însă, acest sens istoric al cuvântului este depăşit. Actual chirurgia este o specialitate medicală înalt profesionistă. Chirurgul trebuie nu numai să opereze, ci şi să cunoască detaliat anatomia, fiziologia, farmacologia şi alte discipline. Chirurgul trebuie să ştie a stabili un diagnostic corect, a elabora tactica de tratament şi să posede la perfecţie tehnica operatorie. Istoria chirurgiei este descrisă destul de amplu în manual, de aceea ne vom opri doar la etapele de bază a acesteia. Primele date despre procedeele chirurgicale întâlnim în antichitate. Diverse manipulaţii chirurgicale se efectuau în Egiptul Antic, India, Babilon, Roma şi Grecia Antică, Bizanţ şi China cu 2-4 milenii înaintea erei noastre. Pe slaid este arătată fresca dintr-un mormânt antic egiptean, ilustrând reducerea luxaţiei humerusului. Mai jos vedeţi un fragment din aşa-numitul papirus al lui Edwin Smith (1600 î.e.n.) – primul manuscris chirurgical în care se descriu 48 cazuri de tratament al plăgilor şi altor leziuni traumatice. Din medicii acestei perioade poate fi remarcat Hippocrate (Grecia Antică, 460-377 î.e.n.), care este numit tatăl artei medicale, Cornelius Celsus (Roma Antică, a.30 î.e.n. – a.37 e.n.) care a creat un tractat de chirurgie, în care pentru prima dată au fost descrise multe operaţii, şi Claudius Galen (129-210), care pentru prima dată a propus aplicarea ligaturei pe vasul sângerând şi a descris semnele clasice ale inflamaţiei. Din medicii medievali cel mai mare aport în dezvoltarea chirurgiei l-au adus Andreas Vesalius (Padova, Italia, 1515-1564), care primul a descris minuţios anatomia umană în cartea sa “De corporis humani fabrica” şi este considerat primul chirurg-anatom, Paracelsus (Elveţia, 1493-1541), care a fost chirurg militar şi a perfecţionat metodele de tratament al plăgilor, Ambroise Pare (Franţa 1517-1590), de asemenea chirurg militar – a propus pensa hemostatică, a elaborat tehnica amputaţiei. În Rusia drept fondator al chirurgiei este considerat N.I.Pirogov (1810-1881), care a perfecţionat tehnica multor intervenţii chirurgicale şi în premiera a elaborat sistemul de acordare a ajutorului chirurgical. CHIRURGIA MOLDOVEI. CLINICILE ŞI CATEDRELE CHIRURGICALE ALE MOLDOVEI Fondatorul chirurgiei moderne în Moldova este considerat profesorul Nicolae Anestiadi (1916-1968), numele căruia îl poartă astăzi Asociaţia chirurgilor din Moldova. El a stat la baza apariţiei chirurgiei toracale, cardiovasculare, abdominale şi anesteziologiei. Catedra de chirurgie generală, cu care începeţi studierea disciplinei la anul 3, a fost creată în acelaşi timp cu organizarea Universităţii de Medicină din Chişinău în a. 1945. Primul Şef de catedră a fost prof. S.Rubaşov (aa.1945-1947). Din 1947 până în 1950 catedra a fost condusă de prof. A.Livov. În continuare catedra de chirurgie generală a fost condusă de aşa chirurgi iluştri, ca C.Ţâbârnă, Gh.Ghidirim, E.Cicala. La anul 4 veţi face cunoştinţă cu patologia chirurgicală acută la catedra de chirurgie nr.1, condusă de acad. Gheorghe Ghidirim. La anii 5 şi 6 veţi continua studierea chirurgiei la catedra de chirurgie nr.2 sub conducerea prof. Vladimir Hotineanu. Pe lângă aceasta, există catedra de chirurgie pediatrică (şef de catedră – membru corespondent al AŞRM Eva Gudumac) şi catedra de chirurgie a facultăţii de perfecţionare a medicilor (şef – prof. Nicolae Gladun). ETAPELE DE INSTRUIRE A CHIRURGULUI ÎN MOLDOVA La catedrele enumerate studenţii primesc cunoştinţe de bază despre patologia chirurgicală. După absolvirea Universităţii şi susţinerea examenelor de Stat, unul dintre care este chirurgia, absolvenţii care doresc să devină chirurgi pot lua rezidenţiatul la chirurgie. După absolvirea rezidenţiatului şi susţinerii examenului de licenţă ei primesc diploma de chirurg. Însă, aici instruirea nu finisează. Există aşa forme de continuare a instruirii, ca secundariatul clinic (specializare profesională), doctoratul (specializarea ştiinţifică), şi cursuri periodice de perfecţionare în chirurgie sau ramuri separate ale acesteia. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A AJUTORULUI CHIRURGICAL POPULAŢIEI MOLDOVEI Acordarea ajutorului chirurgical populaţiei este repartizată în etape şi depinde de urgenţa patologiei. Asistenţa chirurgicală curativă şi consultativă se acordă în policlinici, secţii de chirurgie generale şi specializate din spitalele raionale, municipale şi republicane. Mai detaliat cu sistemul acordării asistenţei chirurgicale veţi face cunoştinţă în cadrul lecţiilor practice la catedra noastră. 2.ANTISEPSIA Antisepsia reprezintă un compartiment important al chirurgiei generale. Antisepsia – este un complex de măsuri orientate spre distrugerea microorganismelor în plagă, focarul patologic şi în organism în general. Remediile antiseptice pot crea condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea infecţiei, sau pot exercita acţiunea dăunătoare asupra microorganismelor. Noţiunea de antisepsie este strâns legată cu asepsia. Asepsia – totalitatea metodelor îndreptate spre prevenirea pătrunderei microbilor în plagă, organismul pacientului, sau cu alte cuvinte – crearea unor condiţii sterile de lucru chirurgical. Istoria antisepsiei este foarte interesantă şi include patru perioade clasice: aşa-numita perioadă empirică, perioada antisepsiei prelisteriene a sec. XIX, antisepsia lui Lister şi antisepsia contemporană. Perioada empirică. Primele metode de antisepsie pot fi găsite în lucrările medicilor antici. Câteva exemple: - chirurgii antici considerau obligatorie înlăturarea corpului străin din plagă; - în legile antice evreice a lui Moisei se interzicea de a atinge plaga cu mâinile; - Hippocrate promova principiul curăţeniei mâinilor medicului, utiliza pentru prelucrarea plăgilor apă curată, vin, spunea despre necesitatea curăţeniei materialului de pansament. Antisepsia sec. XIX. Medicina încă nu cunoştea cauzele supuraţiei plăgilor şi rezultatele tratamentului erau dezastruoase. Letalitatea postoperatorie constituia peste 80% şi era condiţionată, în mare parte, de complicaţiile purulente şi putride postoperatorii. În a. 1847 bazându-se pe experienţa proprie vastă medicul obstetrician-ginecolog ungar Ignaz Semmelweis afirma, că cauza sepsis-ului postpartum – este introducerea

elementului contagios de către mâinile medicului în timpul naşterii. Implementarea în practică a spălării mâinilor cu soluţie 10% de clorură de var de către I.Semmelweis a redus considerabil numărul complicaţiilor. N.I.Pirogov, de asemenea, printre primii a presupus, că infectarea plăgilor este provocată de mâinile chirurgului şi a asistenţilor, precum şi prin intermediul materialului de pansament. Pentru preîntâmpinarea infectării posibile a plăgilor el a utilizat alcool, nitrat de argint, iod. Antisepsia lui J.Lister. Chirurgul britanic Joseph Lister din Edinburgh, bazându-se pe descoperirile lui Louis Pasteur şi analiza cauzelor deceselor bolnavilor după operaţii, a ajuns la concluzia, că cauza complicaţiilor sunt bacteriile. El a elaborat un şir de metode de distrugere a microbilor în aer, pe mâini, în plagă şi pe obiectele ce vin în contact cu plaga. Drept remediu pentru distrugerea microbilor el a ales acidul carbolic. Lister a elaborat un sistem de măsuri orientate spre distrugerea microbilor în plagă şi preîntâmpinarea pătrunderii lor în plagă: pulverizarea acidului carbolic în aerul sălii de operaţii, prelucrarea instrumentelor, materialului de sutură cu soluţie de acid carbolic 2-3%, prelucrarea câmpului operator cu aceeaşi soluţie, utilizarea unui pansament special din 8 straturi de tifon pe plagă, îmbibat cu acid carbolic şi alte substanţe. Aşadar, meritul lui J.Lister constă nu numai în faptul că a utilizat proprietăţile antiseptice ale acidului carbolic, dar şi a elaborat un sistem complex de combatere a infecţiei. Esenţa metodei sale Lister a raportat-o la Congresul chirurgilor în Dublin, 1867 şi a descris-o într-un articol în revista „Lancet”. Din aceste considerente anume Lister a intrat în istoria chirurgiei drept fondatorul antisepsiei. În rezultatul implementării pe larg a metodei lui Lister în Europa letalitatea postoperatorie a scăzut de 10 ori. Antisepsia chirurgicală modernă este strâns legată de asepsie şi este unită cu aceasta într-un sistem unic. Antisepsia este divizată în tipuri în dependenţă de natura metodelor utilizate. Antisepsia poate fi: mecanică, fizică, chimică, biologică şi combinată. Vom studia fiecare tip în parte. ANTISEPSIA MECANICĂ Antisepsia mecanică – este înlăturarea mecanică a microorganismelor din plagă. În practică din plagă mecanic se înlătură corpurile străine, ţesuturile neviabile şi necrotice, cheagurile sangvine infectate, exudatul purulent, care reprezintă un mediu ideal pentru înmulţirea bacteriilor. În aceste scopuri se utilizează un şir de procedee: (1) Toaleta plăgii se efectuează practic la fiecare pansament şi într-un fel puţin modificat – la acordarea primului ajutor medical în caz de plagă. În timpul pansamentului se înlătură materialul de pansament îmbibat cu secret, se prelucrează pielea în jurul plăgii, cu pensa şi tampon de tifon se înlătură exudatul purulent, cheagurile infectate, ţesuturile necrotice libere. Respectarea acestor simple măsuri permite lichidarea a aprox. 80% de microbi din plagă sau din jurul acesteia. (2) Următorul şi cel mai important procedeu al antisepsiei mecanice etse prelucrarea chirurgicală primară a plăgii, care trebuie să fie efectuată nu mai târziu de 12 ore după lezare. Conform opiniilor moderne, prelucrarea chirurgicală primară a plăgii se efectuează nu atât pentru „sterilizarea cu cuţitul”, cât pentru diminuarea în plagă a ţesuturilor neviabile, care sunt un mediu nutritiv favorabil pentru microfloră. Tehnica operaţiei constă în incizia plăgii, recesurilor (buzunarelor) acesteia, excizia marginilor, pereţilor şi fundului plăgii în limitele ţesuturilor sănătoase, se înlătură toate ţesuturile lezate, infestate, îmbibate cu sânge. (3) Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii se efectuează în cazurile, când în plagă deja s-a dezvoltat infecţia. Esenţa ei constă în disecţia recesurilor, în care se acumulează puroi şi detrit necrotic, şi înlăturarea ţesuturilor neviabile. (4) Alte operaţii şi manipulaţii. Unele intervenţii chirurgicale se atribuie la măsurile antiseptice. Acestea sunt, în primul rând, deschiderea colecţiilor purulente: abceselor şi flegmoanelor. „Vezi puroi – evacuează-l” – este principiul de bază al chirurgiei purulente. Până când nu a fost efectuată incizia şi evacuat puroiul din plagă, nici antibioticele, nici antisepticele nu vor ajuta la vindecarea maladiei. În unele cazuri poate fi eficientă doar puncţia focarului (în caz de sinusită maxilară sau pleurezie purulentă – acumulare de lichid în cavitatea pleurală). În caz de focare purulente situate în profunzime se efectuează puncţia sub controlul ultrasonografiei (ecoghidată) sau TC. ANTISEPSIA FIZICĂ Antisepsia fizică – este distrugerea microorganismelor prin intermediul metodelor fizice. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie: (1) Material de pansament higroscopic. Introducerea în plagă a materialului de pansament higroscopic măreşte considerabil volumul exudatului evacuat. De obicei se utilizează tifonul, din care se confecţionează tampoane şi meşe de diferite dimensiuni. Se mai utilizează şi vată higroscopică. (2) Soluţii hipertonice. Pentru ameliorarea drenării din plagă se utilizează soluţiile hipertonice – presiunea osmotică a cărora este mai mare decât a plasmei sângelui. Cel mai frecvent se utilizează soluţia de clorură de sodiu 10%, care în practică aşa şi este numită – „soluţie hipertonică.” La îmbibarea meşelor cu soluţie hipertonică din contul diferenţei de presiune osmotică drenarea exudatului din plagă se intensifică. (3) Drenarea este o metodă foarte importantă de antisepsie fizică în tratamentul tuturor tipurilor de plăgi, precum şi după operaţiile pe cavităţile organismului. Se deosebesc trei tipuri de drenare a plăgii: pasivă, activă şi lavaj continuu. Pentru drenarea pasivă a plăgii se folosesc fâşii de cauciuc şi tuburi. Pe dren de obicei se fac câteva orificii laterale. Puroiul din plagă se drenează pasiv, de aceea drenul trebuie să fie plasat în colţul de jos al plăgii. În caz de drenare activă tubul de drenare, care iese din plagă, este unit la aspirator electric sau la un dispozitiv special, care creează presiune negativă. Drenarea activă este posibilă doar în caz de ermetism complet al plăgii, când aceasta este închisă pe tot parcursul de suturi cutanate. Drenarea cu lavaj continuu – printr-un tub în focar se introduce soluţia de antiseptic, iar prin alt tub – soluţia se evacuează. Astfel, se efectuează lavajul continuu al focarului patologic. Un moment important este ca în plagă să nu fie retenţie de lichid: volumul lichidului evacuat trebuie să fie egal volumului introdus.

(4) Sorbenţii. În ultimul timp frecvent se utilizează metoda de absorbţie în tratamentul plăgilor: în plagă se introduc substanţe, care absorb toxinele. De obicei acestea reprezintă substanţe sub formă de pulbere ce conţin carbon. (5) Metode suplimentare de antisepsie fizică. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie tratamentul deschis al plăgilor. Are loc uscarea acesteia, ceea ce creează condiţii nefavorabile pentru înmulţirea bacteriilor. Metoda de obicei este utilizată în caz de arsuri. Pacientul, sau partea afectată a corpului se plasează într-un izolator special cu mediu aerian abacterian. Utilajul pentru tratament în mediul abacterian este constituit din compresor şi ventilator pentru suflarea aerului, filtru bacterian şi cameră cu mediu steril, în care se plasează pacientul sau partea afectată a corpului. În rezultat se formează o crustă, sub care are loc curăţarea şi vindecarea plăgilor. Pe lângă aceasta, către antisepsia fizică se atribuie prelucrarea plăgii cu jet de lichid. Jetul de lichid sub presiune înaltă înlătură corpurile străine, puroiul şi microorganismele. În acest scop prelucrarea plăgii se efectuează cu ajutorul jetului pulsatil de lichid (antiseptice sau soluţie izotonică de clorură de natriu) prin intermediul unui dispozitiv special. Aplicarea ultrasunetului provoacă efectul de cavitaţie – acţiunea undelor de frecvenţă înaltă, care exercită acţiune distrugătoare asupra microorganismelor. Aplicarea laserului cu energie înaltă (chirurgical) conduce la vaporizarea structurilor tisulare. Se creează un efect de înlăturare rapidă unimomentană a ţesuturilor necrotico-purulente şi de sterilizare a suprafeţei plăgii. După o asemenea prelucrare plaga devine sterilă, acoperită de crustă combustională, după detaşarea căreia plaga se vindecă fără supurare. Aplicarea razelor UV. Acţiunea bactericidă a radiaţiei UV se utilizează pentru distrugerea microbilor pe suprafaţa plăgii. Se iradiază regiunea plăgilor superficiale şi a ulcerelor trofice de diversă etiologie. ANTISEPSIA CHIMICĂ Antisepsia chimică – este o metodă de combatere a infecţiei în plagă, în baza căruia se află utilizarea substanţelor chimice, care exercită acţiune bactericidă şi bacteriostatică. Aplicarea lor poate fi locală sau sistemică. Există multiple antiseptice chimice, care sunt divizate în grupuri: haloizi, săruri ale metalelor grele, alcooluri, aldehide, fenoli, coloranţi, acizi, baze, oxidanţi, detergenţi, derivaţi nitrofuranici, derivaţi ai 8oxichinolonei, derivaţi ai hinoxalinei, derivaţi ai nitromidazolului, sulfanilamide, antiseptice de origine vegetală. I. Grupul haloizilor: 1. Cloramin: se utilizează pentru lavajul plăgilor purulente sol. 1-2%, pentru dezinfecţia mâinilor – sol. 0,5%, pentru dezinfecţia încăperilor – sol. 2%; 2. Soluţie alcoolică de iod 5-10%; 3. Preparate de iod: iodonat sol. 1%, iodopiron sol. 1%. II. Săruri ale metalelor grele: 1. Nitrat de argint soluţie apoasă 0,1-0,03% pentru lavajul plăgilor purulente şi vezicii urinare; soluţii de 12% şi unguente se utilizează pentru arderea granulaţiilor, în tratamentul fistulelor; 2. Sublimat (diclorură mercurică) – toxină puternică. Soluţie diluată 1:1000 sau 1:2000 se utilizează pentru prelucrarea instrumentelor, mănuşilor; 3. Sărurile de argint: colargol şi protargol. III. Alcooluri: Alcool etilic – sol. 70% şi 96%, pentru prelucrarea marginilor plăgii, prelucrarea mâinilor chirurgului şi câmpului operator. IV. Aldehide: 1. Formaldehidă; 2. Lizoform – sol. săpunoasă 1-3% de formaldehidă pentru dezinfecţia mâinilor, încăperilor; 3. Cidex – sol. 2% de glutaraldehidă. Se utilizează pentru sterilizarea cateterelor, endoscoapelor, tuburilor, instrumentelor. V. Fenoli: 1. Acid carbolic; 2. Ihtiol, aplicat sub formă de unguent. VI. Coloranţi: 1. Albastru de metilen sol. alcoolică 1-3%; 2. Verde de briliant; 3. Rivanol. VII. Acizi: 1. Acid boric – sub formă de praf, sub formă de sol. 4% pentru lavajul plăgilor. Eficient îndeosebi în caz de infecţie piocianică (Ps.aeroginosa); 2. Acid formic – se utilizează pentru prepararea pervomur-ului (pentru prelucrarea mâinilor chirurgului). VIII. Baze: Amoniac (clorură de amoniu) – preparat antiseptic pentru uz extern. Anterior sol. 0,5% se utiliza pe larg pentru prelucrarea mâinilor chirurgului. IX. Oxidanţi: 1. Sol. de peroxid de hidrogen, la contact cu plaga Н2О2 se descompune cu eliberarea О2, se formează spumă abundentă. Acţiunea antiseptică a Н2О2 se explică atât prin acţiunea oxidantă puternică, cât şi prin curăţarea mecanică a plăgii de puroi şi corpuri străine; 2. Perhidrol, conţine aprox. 30% de peroxid de hidrogen, se utilizează pentru prepararea pervomurului; 3. Permanganat de kaliu – se utilizează pentru lavajul plăgilor – sol. 0,1%. Oxidanţii sunt eficienţi îndeosebi în infecţiile anaerobe şi putride. Х. Detergenţi:

Complicaţiile de bază a terapiei cu antibiotice sunt următoarele: . . Penicilinele semisintetice: oxacilina. Se utilizează în infecţiile tractului urinar. baliz (primit din saharomicete). mucoaselor. Se manifestă prin erupţii cutanate. care acţionează nemijlocit asupra microorganismelor. 6. Antibioticoterapia trebuie să fie administrată conform unor indicaţii stricte. sub formă de comprimate. Cerigel – se utilizează pentru prelucrarea mâinilor chirurgului. Antiseptice de origine vegetală: Clorofilipt (amestec de clorofile). care se înlătură cu alcool.1. Sulfanilamide: Streptocid. care cauzează ineficienţa antibioticoterapiei. Pe lângă aceasta mai exercită acţiune antiinflamatorie şi antiedematoasă. Furadonin. kefzol. Grupul penicilinei: benzilpenicilina. puroi. gentamicină. eritromicină. ampicilina. 3. Dezinfectantele – remedii utilizate pentru dezinfectarea instrumentelor chirurgicale. Grupul cefalosporinelor: ceporin. fermenţii proteolitici. trihopol) – remediu chimioterapeutic cu spectru larg de acţiune. Derivaţi ai hinoxalinei: Dioxidină – remediu antiseptic pentru uz extern: sol apoasă 0. utilizarea cărora este indicată în tratamentul maladiilor purulent-inflamatorii: 1. plăgilor. Este necesară combinarea căilor de administrare (aplicarea locală şi sistemică). intestopan – antiseptici chimice. ХI. Mai frecvent se afectează auzul.formarea bacteriilor rezistente către antibiotice – complicaţie invizibilă. Aceste preparate pot fi utilizate sub formă de praf – chimotripsină. Furacilină – se utilizează pentru prelucrarea plăgilor. XIII. Finisând relatarea despre antisepsia chimică. Rokkal – sol. chimopsină. ftalazol. dereglări respiratorii. Derivaţi nitrofuranici: 1. în componenţa unguenţilor – iruxol. Principiile de bază ale antibioticoterapiei sunt: 1. Trebuie de efectuat proba de sensibilitate individuală la antibiotice.acţiune toxică asupra organelor interne – altă complicaţie tipică. Cu scopul intensificării acţiunii antibacteriale trebuie de combinat antibiotice cu spectru diferit de acţiune. în practică frecvent separate.). instrumentelor. lavajul cavităţilor. până la dezvoltarea şocului anafilactic. Vorbind despre antiseptice se înţeleg preparatele utilizate pentru sterilizarea obiectelor biologice (prelucrarea mâinilor chirurgului. utilizate în infecţiile intestinale. 3. Asocierea cu alte substanţe antiseptice. pentru a evita adaptarea microflorei la antibiotice. de obicei. 4. 4.reacţii alergice. De asemenea. biseptol – remedii chimioterapeutice cu efect bacteriostatic. La necesitatea tratamentului îndelungat cu antibiotice. 2. 5. Se utilizează pentru suprimarea deverselor focare de infecţie. cavităţilor purulente etc.5%. . claforan. Apariţia reacţiilor alergice este motivată prin fapt – că preparatele sunt de origine biologică. Poate fi utilizat şi intravenos. alcoolică 0. 2. ketacef. Macrolide: lincomicină. 3. Complicaţiile antibioticoterapiei. 2. apoasă 10% şi 1%. este mai caracteristică la administrarea enterală a medicamentelor. prelucrarea pielii. se utilizează în calitate de remediu antiseptic pentru uz extern pentru lavajul plăgilor superficiale. Clorhexidină bigluconat. La aplicarea pe mâini se formează o peliculă. precum şi (2) utilizarea metodelor şi măsurilor ce majorează capacitatea organismului de a se opune infecţiei. XII. pentru prelucrarea cavităţii peritoneale în peritonite – sol. Eficient faţă de protozoare. furazolidon – uroantiseptice. însă curăţă rapid plaga de ţesuturi neviabile. Furagin – preparat pentru administrare intravenoasă. calendula – de obicei. (1) În ultimele decenii antibioticele s-au răspândit pe larg în tratamentul infecţiei purulente. . bacteroizi şi anaerobi. acestea trebuie să fie schimbate la fiecare 5-7 zile. 6. bacteriofagii şi serurile curative. XIV. intră în componenţa unguentelor şi prafurilor pentru uz extern. . 2. apoasă 5%. (2) Fermenţii proteolitici: nu distrug microorganismele direct. funcţia ficatului şi rinichilor. Enteroseptol. XV. trebuie să ne oprim aparte la două noţiuni. 7. La antisepticele biologice cu acţiune directă se atribuie antibioticele. sulfadimezin. ANTISEPSIA BIOLOGICĂ Esenţa antisepsiei biologice constă în (1) utilizarea preparatelor de origine biologică. 3. Derivaţi ai 8-oxichinolonei: Nitroxalin (5-NOC) – uroantiseptic. precum şi la administrarea îndelungată a antibioticelor în doze mari. sau introduse în componenţa materialului de pansament – fermenţi imobilizaţi. 7. Există următoarele grupuri de bază ale antibioticelor. Aminoglicozide: canamicină. oxitetraciclina. rifampicină. bicilina. tripsină. 5. Rifamicine: rifamicină. Este obligatorie determinarea sensibilităţii microflorei din plagă la antibiotice.1-1% se utilizează pentru lavajul cavităţilor purulente. spasm bronşic. Derivaţi ai nitromidazolului: Metronidazol (metrogil.disbacterioză – mai frecvent este întâlnită la copii. drenurilor. XVI. încăperilor etc. De asemenea. Se utilizează pentru prelucrarea mâinilor chirurgului – sol. fibrină. Grupul tetraciclinelor: tetraciclina. dar neplăcută.

(3) Metodele fizice stimulează rezistenţa nespecifică a organismului. vaccine. care poate fi formulată astfel: totul ce contactează cu plaga trebuie să fie steril. 2. de pansamente creşte brusc numărul bacteriilor şi se depistează forme patogene de microbi. la temperaturi înalte a materialului de pansament şi instrumentariului. 3. La sfârşitul zilei de muncă în aerul sălii de operaţie. Curăţenia în sala de operaţie se face cu prudenţă pe cale umedă. Există următoarele metode de curăţenie în sala de operaţie. Т-activin. anatoxină stafilococică). (2) Vaccine şi anatoxine: conţin o doză minimă de microorganisme sau toxine ale acestora şi. care nimereşte în plagă din mediul care înconjoară bolnavul: din aer (infecţia prin aer) cu picături de salivă şi de alte lichide (infecţia prin picături). adică se folosesc aceiaşi factori antiseptici. În istoria chirurgiei paralel au fost elaborate 2 căi de luptă cu infecţia chirurgicală: 1. 2. laboratorul pentru analize urgente. care vin în contact cu plaga (infecţie prin contact). dar întrebările antisepsiei au fost date pe planul 2. În timpul lucrului se respectă curăţenia. În zona 3 – zona regimului limitat – o alcătuiesc încăperile pentru pregătirea şi păstrarea sângelui.(3) Bacteriofagi: preparate. Sunt 2 de astfel de surse: exogenă şi endogenă. sala de pregătire preoperatorie. anatoxine şi diverse metode fizice. . Acest fapt nu este întâmplător. Curăţenia curentă în timpul operaţiei: infirmiera strânge tampoanele şi compresele întâmplător căzute pe podea şi şterge podeaua murdară de sînge sau exudat. Profilaxia infecţiei prin aer în secţiile de chirurgie depinde de organizarea muncii în ele şi de măsurile îndreptate la micşorarea infectării aerului cu microbi şi nimicirea lor. Exsudatul şi puroiul din plagă sau cavităţi se colectează cu aspiratorul într-un vas închis. Se utilizează local pentru tratamentul plăgilor şi cavităţilor purulente. capabili să se reproducă în celulele bacteriene şi să provoace moartea acestora. pentru imunizarea pasivă a pacienţilor. În zona sterilă 1 – sunt incluse încăperile cu cele mai stricte cerinţe: sălile de operaţie şi camera de sterilizare (în cazul când lipseşte secţia de sterilizare centrală). Endogenă se consideră infecţia. aşa numite infecţii prin implantare. biroul chirurgilor. de contact şi prin implantare. antitetanic şi antigangrenos. Se utilizează ser antistafilococic. se consideră infecţia. Aceşti savanţi au pus baza asepsiei. În 1890 la congresul X internaţional al chirurgilor în Berlin au fost relatate principalele principii ale asepsiei la tratatmentul plăgilor. pentru păstrarea aparatajului mobil pentru deservirea sălilor de operaţie. Profilaxia infecţiei prin aer şi picătură. de pe obiectele. Cu cât mai puţin utilaj se află în sala de operaţie. Preîntâmpinarea pătrunderii microbilor în plagă – asepsia. 1. că una din cauzele supuraţiei este infecţia prin aer şi picături. piocianic. drenaje. 3. Pentru aceasta este necesar de a cunoaşte bine sursele prin care bacteriile pot nimeri în plagă. Într-un timp apropiat după implimentarea în practica chirurgicală a metodei antiseptice de tratament al plăgilor s-au depistat unele neajunsuri şi au fost începute lucrări pentru elaborarea unor noi metode de combatere a microbilor piogeni. Chirurgul neamţ Ernst Bergman (1836 – 1907) şi discipolul său C.stimulează sau modulează imunitatea nespecifică. tubul degestiv. asistenţe medicale. În activitatea chirurgicală este necesară respectarea legii fundamentale a asepsiei. a asistentei medicale şefă şi camera pentru lengerie murdară şi deşeuri. etc. În ultimul timp s-a constatat. proteic şi combinat. Curăţenia sălii de operaţie după fiecare operaţie. că infecţia prin aer şi picături joacă un rol important în evoluţia complicaţiilor postoperatorii. Distrugerea factorului microbian ce a pătruns în plagă sau ţesuturile organismului – antisepsie. În zona 4 – zona regimului spitalicesc obişnuit – include încăperile în care intrarea nu este legată cu trecerea prin camera de dezinfecţie sanitară: biroul şefului blocului de operaţie. Compararea microflorei din plagă în caz de supuraţie după operaţie aseptică cu microflora din aerul sălii de operaţie confirmă.Asepsia. care direct sunt legate de sala de operaţie. care se găseşte în interiorul organismului sau pe tegumentele lui (piele. În timpul când se operează este interzis accesul în sala de operaţie. streptococic. compresele şi tampoanele de tifon îmbibate cu sânge sau secreţie din plagă se aruncă în ligheane speciale. Se utilizează parenteral. interferon.Schimmelbuch minuţios au elaborat metoda de sterilizare cu vapori. (1) Imunostimulatoare: timolină. Curăţenia zilnică după finisarea operaţiilor obişnuite sau urgente. de pe obiectele care rămân în plagă (suturi. stimulează elaborarea propriilor anticorpi către bacterii anumite (anatoxină tetanică. sala de anestezie. care conţin viruşi. În sala de operaţie trebuie să se găsească numai utilajul necesar pentru executarea operaţiei. .). deoarece atât asepsia cât şi antisepsia sunt menite să lupte cu factorul microbian şi sunt frecvent bazate pe aceleaş metode de acţiune asupra celulei microbiene. căile respiratorii etc. Există bacteriofagi stafilococic. Exogenă. Pentru respectarea asepsiei în timpul operaţiilor în blocul operator trebuie respectată devizarea în zone a încăperilor.). În zona 2 – a regimului strict se referă încăperile. Există metode de antisepsie biologică care acţionează prin stimularea propriei imunităţi şi rezistenţei la infecţii a pacientului: imunostimulatoare. Infecţia endogenă poate pătrunde în plagă direct sau prin vase (pe cale limfogenă sau hematogenă). Aici se atribuie iradierea UV şi laser a sângelui. la administrarea în organism. Cu acelaşi scop se utilizează gama-globulina antistafilococică. (4) Seruri curative: preparate ce conţin anticorpi către germenii de bază a infecţiei chirurgicale. cu atât mai uşor se asigură curaţenia.

5% de clorhexidină. Este imposibil de a obţine o sterilitate absolută a mîinilor pe tot parcursul operaţiei. Această metodă se numeşte prealabilă. . şi în sfârşit se spală antebraţul. Este deficilă dezinfectarea mîinilor de microbi. care se acumulează în canalele excretoare ale glandelor sebacee şi sudoripare. mai întâi într-un lighean. Alfeld. traume). pentru că aceasta înrăutăţeşte procesul tăbăcirii. scopul căreia constă în îngustarea porilor pielii şi cimentarea bacteriilor în ei în timpul operaţiei. Profilaxia infecţiei prin contact. etc.). mesele. Această metodă nu a căpătat o largă întrebuinţare din cauza siguranţei insuficiente. Apoi se spală suprafaţa regiunii metacarpiene dorsale şi ventrale mai întâi la mâna stângă şi apoi la cea dreaptă. în foliculii piloşi. Este importantă succesiunea în dezinfectarea anumitor părţi ale mâinilor. Pregătirea câmpului operator 4. suprafeţele orizontale(duşumeaua. Apoi mâinile se dezinfectează timp de 1 min. Dezinfectarea mâinilor este deficilă în legătură cu imposibilitatea utilizării în acest scop a temperaturii înalte şi a soluţiilor de antiseptice concentrate. 2. În cazul utilizării accestei metode nu este necesar de a spăla în prealabil cu apă întrebuinţând peria şi săpunul. Se şterg mâinele cu o compresă sterilă şi se dezinfectează cu antiseptice în aceiaşi succesiune. La început cu ajutorul unei perii şi a săpunului se spală palma. apoi timp de 3 minute în altul. La fel se dezinfectează degetele mâinii drepte. Spasocucoţki-Kocerghin. mâinile se spală cu apă şi săpun (fără perie – timp de 1 min. apoi partea dorsală a fiecărui deget. Pregătirea mâinilor pentru operaţie trebuie să prevadă: 1. Dezinfectarea mâinilor cu biggluconat de clorhexidină (Hibitan) Mâinile se spală cu săpun şi se şterg cu o compresă sterilă. O mare importanţă are îngrijirea mâinilor şi prevenirea infectării lor (leziuni. tăbăcirea pielii pentru a închide canalele glandelor sebacee şi sudoripare. Metoda Spasocucoţki – Kocerghin. Temperatura joasă poate provoca răcirea bolnavilor şi crea condiţii pentru dezvoltarea complicaţiilor. Chirurgul şi asistenţii trebuie să–şi pregătească mâinile pentru operaţie. cu soluţie C-4 sau pervomur într-un lighean emailat. Dezinfectarea se realizează prin cufundarea simplă în soluţie de antiseptic prin care trec unde ultrasonore. pentru a strînge praful depus peste noapte. La sfârşit încă o dată se spală loja unghială. spaţiile interdegitale şi loja unghială. Cu o compresă sterilă se spală mâinile în consecutivitatea descrisă mai sus timp de 3 minute. 4. rodolon. apoi timp de 2-3 min. îndepărtarea de pe suprafaţa pielii mâinilor a murdăriei şi a bacteriilor. Spălarea mâinilor cu apă în acest caz nu se recomandă. o dată pe săptămână. O altă metodă de dezinfectare a mâinilor este utilizarea pervomurului sau C-4 (amestec de apă oxigenată şi acid formic şi bigluconat de clorhexidină (hibitan). infectând astfel tegumentele cu bacterii din glandele sudoripare. pervazurile) se şterg cu o cârpă umedă.Curăţenia generală a sălii de operaţie. 5. Se şterg cu o compresă sterilă. Dezinfectarea mâinilor cu preparate aniogene şi catiogene sintetice Se utilizează detergenţii sterilim. Metodica: soluţie proaspătă şi caldă de amoniac de 0. Metoda se bazează pe dezolvarea cu soluţie de amoniac a grăsimilor de pe suprafaţa şi din porii pielii şi îndepărtarea împreună cu soluţia a bacteriilor. În cazul când se foloseşte epuratorul de aer staţionar se asigură schimbul aerului curăţit de 40 de ori întro oră. se dezinfectează cu un tampon de vată muiat în soluţie alcoolică de 0. se şterg cu o compresă sterilă şi se îmbracă mănuşile sterile.5% se toarnă în două ligheane sterile. După aceasta mâinile se şterg cu un prosop steril sau compresă şi timp de 5 minute se dezinfectează cu alcool de 960. Astfel de băi se utilizează şi pentru sterilizarea instrumentelor. Pentru dezinfectarea rapidă a mîinilor se utilizează băi ultrasonore în care dezinfectarea mâinilor se face timp de 1 minută. În afară de aceasta dezinfectarea aerului din sala de operaţie şi pansamante se face cu lămpi ultraviolete bactericide. Înainte de dezinfectarea mâinilor cu pervomur. care se face conform unui plan într-o zi când nu se fac operaţii. distrugerea bacteriilor rămase pe mâini. Temperatura mai înaltă provoacă transpiraţie. Dimineaţa înainte de a începe lucrul. inofensivitatea pentru piele. Temperatura aerului din sala de operaţie trebuie să fie între 22 – 25 0C la o umeditate de 50% şi cu o ventilaţie ce asigură schimbul aerului de 3-4 ori pe oră. La metoda de spălare a mâinilor bazată numai pe tăbăcirea pielii se referă dezinfectarea mâinilor timp de 10 minute cu alcool de 960. 3. Metodele Fiurbringher şi Alfeld au doar o importtanţă istorică. În legătură cu aceasta este necesar de a izola pielea mâinilor de plaga operatorie cu mănuşi. Însă metoda tăbăcirii se recomandă în lipsa apei calde sau mănuşilor sterile. Mulţi chirurgi badijonează lojile unghiale cu tinctură de iod. Dezinfectarea mâinilor cu novosept Mâinile se dezinfectează cu o soluţie apoasă de 3% de novosept timp de 2-3 minute cu o compresă. Metodele clasice de dezinfectare a mâinilor chirurgului sunt: Fiurbringher.. În legătură cu aceasta toate metodele de dezinfectare a mâinilor prevăd în mod obligatoriu tăbăcirea pielii. de exemplu a mâinii stângi.

sunt utilizate substanţe cu o temperatură de topire mai înaltă: acid ascorbic (187-1920C). de cianură de mercur (1:1000). practica clinică demonstrează. Pentru aceasta se folosesc substanţe cu un anumit punct de topire acidul benzoic (120 0C). Sterilizarea instrumentelor Instrumentele necesare pentru operaţie se sterilizează prin fierbere în soluţie de 2% de hidrocarbonat de sodiu sau în apă timp de 20 – 30 minute din momentul când a început fierberea. firele de capron. resorbcina (1190C). în al doilea se utilizează vapori sub presiunea ridicată cu temperatură mai mare de 130 0C. În acest mod primim informaţie despre temperatura maximală. de aceea ele se fierb separat timp de 3 minute fără adăugarea hidrocarbonatului de sodiu şi se ţin în alcool de 90 0 nu mai puţin de 2-3 ore. că cele mai perfecte metode de anestezie generală pot fi însoţite de dezvoltarea unor . Pentru controlul regimului de sterilizare în sterilizatoare sub presiune. hibitan şi betadină. lavsanul.). de aceea ele se sterilizează timp de 10 min mai întîi în alcool (fără a cufunda ocularul). antraxul. ti-cron. Topirea prafului şi transformarea lui într-o masă compactă. tetanosul. biosin. Materialul de pansament se sterilizează în sterilizator sub acţiunea temperaturii înalte. agrafe metalice. care se sterilizează cu raze γ la uzine. 4. o dezinfectează. Pentru aceasta este nevoie de o temperatură nu mai mică de 1200C. a doua – după izolarea câmpului de operaţie cu lengerie sterilă. surgilon. Metoda directă – bacteriologică. Inainte de întrebuinţare instrumentul sau cateterul se dezinfectează cu alcool. În prezent majoritatea intervenţiilor chirurgicale se efectuează cu anestezie generală. Tot materialul de pansament trebuie supus sterilizării (tifonul. Acest test se efectuează o dată la 10 zile. Există de asemenea metoda de sterilizare în sterilizatoare speciale cu gaze. etilon. iar neajunsul acestei metode este faptul că nu ştim în decurs de cât timp a fost menţinută această temperatură.La dezinfectarea câmpului operator se utilizează cu succes metoda Grossich-Filoncicov – badijonarea cu soluţie alcoolică de iod 5%. c) reacţia slabă a ţesuturilor organismului la firul de capron. vata). O altă metodă este termometria. Eprubetele se introduc în interiorul casoletei. Totodată. vicril rapid. demonstrează faptul. Profilaxia infecţiei prin implantare Sterilizarea materialului de sutură este necesară din două puncte de vedere: în primul rând. Controlul sterilităţii Controlul sterilităţii materialului în autoclave se efectuează prin metode directe şi indirecte. a treia – înainte de suturarea pielei şi a patra – după aplicarea suturilor la piele. Metodele indirecte – sunt utilizate permanent la fiecare sterilizare. Sterilizarea se face în sterilizatoare metalice cu plasă şi cu un capac. infectează ţesuturile. etc. Lipsa de creştere a microbilor confirmă sterilitatea materialului. în al doilea rând. Neajunsul constă în elasticitatea mărită a firelor. Pentru efectuarea testelor bacteriologice sunt utilizate eprubete cu culturi de microorganisme nepatogene sporulate. iar cele contaminate cu microbi sporulaţi anaerobi se sterilizează prin fierbere fracţionară timp de 2 ore. de aceea se recomandă de a lega firul de capron în trei noduri. apoi pe 5 min în Sol. Sterilizarea cu vapori fluizi este nesigură. etc. Dar această metodă nu a căpătat o întrebuinţare largă. fizici. etc. În Occident pe larg se utilizează material de sutură montat pe ace atraumatice (dexon.A N E S T E Z I A L O C A L Ă Anestezia locală este dispariţia reversibilă a sensibilităţii (în primul rând a celei dureroase) într-un anumit sector provocată de acţiunea diferitor factori (chimici. La noi se utilizează pe larg firele de capron. Cateterile uretrale şi cistoscoapele sterilizate prin fierbere sau în autoclave cu vapori se strică. În Occident pe larg se utilizează dezinfectarea câmpului operator cu soluţie de hibiscrub. Aceste substanţe se păstrează în fiole. Prima badijonare se efectuează înainte de aplicarea pe câmpul operator a lengeriei sterile. Instrumentele de tăiere şi de înţepare în cazul fierberii îndelungate se tocesc. o parte considerabilă de suturi rămân în adâncul plăgii şi microbii care sau păstrat în ele. antipirina (1100C). polisorb. tiouree (1800C). Deci. Există 2 tipuri de aparate pentru sterilizare: în primul rînd se utilizează vapori fluizi cu temperatura de 1000C. din care cauză există pericolul deznodării nodului. În casoletă se introduc câte 1-2 fiole. confecţionarea firelor este legată de posibilitatea unei infectări considerabile. vicril. că temperatura în casoletă a fost egală sau mai înaltă de cât ceea de topire a substanţei de control. În calitate de material de sutură se întrebuinţează larg mătasea. iodul tăbăceşte pielea şi pătrunzând în adâncul pliurilor şi porilor. În fiecare casoletă se instalează câte 1-2 termometre. Instrumentele infectate cu microbi patogeni. însămânţarea de pe materialul de pansament şi albituri sau utilizarea testelor bacteriologice. iar la finisarea sterilizării sunt îndreptate la laborator. trebuie fierte timp de 45 minute. b) rezistenţă înaltă. care mor la o anumită temperatură. În prezent instrumentele se pot steriliza cu aer uscat în termostate – electrosterilizatoare. care se sterilizează prin fierbere timp de 20 minute. fiindcă cea mai ridicată temperatură în aparat (1000C) nu distruge bacteriile sporulate. care se închide ermetic. Sterilizarea materialului de pansament şi lenjeriei. pilocarpini hidrocloridi (2000C). Avantajele capronului sunt: a) simplitatea pregătirii. mecanici) asupra formaţiunilor sistemului nervos periferic. tampoanele.

că novocaina. dereglând activitatea reflectorie a analizatorilor. Felurile anesteziei locale Anestezia poate fi obţinută pe cale de blocare periferică a analizatorilor de durere sau prin întreruperea sau blocajul căilor nervoase între porţiunile periferice şi centrale. Unii savanţi consideră. când Wood a propus metoda de introducere a medicamentelor în organism cu ajutorul acului. confirmă faptul. Sunt cunoscute următoarele feluri de anestezie locală: regională. sau pe calea infiltrării perineurale a ţesuturilor. 3. lidocaină 5%. Chirurgia mică a mucoasei nazale şi a cavităţii bucale. Este contraindicată copiilor până la 10 ani. Unele cercetări experimentale. . atunci când efectuarea anesteziei generale are mare risc. herniotomie.5% sau de lidocaină 0. În nerv se dezvoltă un proces reversibil de blocare parabiotică ce împiedică transmiterea impulsurilor. Principiul anesteziei de conducere stă la baza diverselor blocaje regionale. substanţele anestezice locale acţionează asupra stării funcţionale a nervului modificând excitabilitatea şi conductibilitatea lui. În caz de operaţii urgente pentru hemoragii acute.C. ce se manifestă prin acţiunea substanţei anestezice asupra periferiei arcului neuro – reflector şi de conducere – la care anestezia se produce într-o anumită zonă sub acţiunea asupra nervului magistral responsabil de această zonă. mai ales când merge vorba de o operaţie de volum mic. Cercetările experimentale din ultimii ani au permis un studiu mai profund al mecanismului de acţiune al anesteziei locale la nivel biofizic. E necesar ca chirurgul să cunoască diverse metode de efectuare a anesteziei locale. că fenomenul anesteziei locale este un proces dinamic complicat. etc. sovcaina şi dicaina acţionând asupra celulei nervoase suprimă activitatea dehidrazelor. Hipersensibilitatea individuală a bolnavului la soluţia de anestezic. Necesitatea efectuării investigaţiilor endoscopice (bronhoscopia. Indicaţiile şi contraindicaţiile anesteziei locale Anestezia locală este indicată bolnavilor istoviţi. 3. biochimic şi molecular.5%. de contact) sau prin administrarea anestezicului în ţesuturile unde sunt terminaţiile sensibile a nervilor periferici. Contraindicaţiile: 1. cu toate că nu se exclude şi elementul anesteziei de conducere. Autorii lucrărilor experimentale consideră. Anestezia locală efectuată la un nivel înalt permite chirurgului de a efectua şi operaţii mai complicate.Anrep în anul 1880 a descoperit cocaina şi a demonstrat acţiunea preparatului asupra terminaţiilor nervoase. că clar că merge vorba de operaţiile ce pot fi efectuate cu anestezie locală. bolnavilor cu maladii a sistemului respirator şi cardiovascular. slăbiţi. pacienţilor cu vârsta înaintată. Indicaţiile pentru efectuarea anesteziei prin infiltrare sunt necesitatea îndeplinirii biopsiilor diagnostice. Istoria dezvoltării metodei de anestezie locală începe cu anul 1853. că anestezia generală nu poate fi utilizată la oricare intervenţie chirurgicală. Anestezia locală a început să fie întrebuinţată mai frecvent după ce profesorul rus V. Când chirurgul presupune greutăţi tehnice în timpul operaţiei. Alţi autori presupun. Ca atât mai mult e necesar de menţionat. Anestezia de conducere poate fi obţinută ca rezultat al acţiunii substanţei anestezice asupra nervului magistral. Pentru efectuarea anesteziei de contact pot fi utilizate soluţiile de cocain 1-4%. când e necesară efectuarea hemostazei. Operaţiile mici.25 – 0. care se manifestă prin modificări reversibile atât funcţionale. că substanţele pentru anestezie locală se dizolvă în lipidele celulei nervoase sau fibrei nervoase şi provoacă blocajul lor.complicaţii destul de grave.. 4. ce suprimă activitatea şi conductibilitatea nervilor. Hiperlabilitatea (sporită) neuro – psihică a pacientului.25 – 0. E necesar de evidenţiat. provoacă dereglarea sintezei structurilor macroergice fosforizate şi de asemenea a fermenţilor de respiraţie în ea. După acest principiu substanţele pentru anestezie locală acţionează asupra recepţionării conductorilor nervoşi şi a centrelor măduvei spinării. dicaină 3% Tehnica efectuării acestei anestezii constă în administrarea soluţiei de anestetic pe mucoasă. cistoscopia). gastroduodenoscopia. 5. Tehnica diverselor metode de anestezie locală Anestezia de contact (superficială) Indicaţiile anesteziei de contact sunt: 1. 2.). etc. că anestezicele pătrund în celula nervoasă în formă de anioni fără sarcină electrică ce se descompune în ea formând cationi şi astfel provoacă blocajul celular. mecanismul apariţiei. care nu sunt însoţite de dificultăţi tehnice vădite (apendectomie. Anestezia regională poate fi obţinută ca rezultat al contactului substanţei anestezice cu terminaţiile nervoase superficiale (superficială. sau a administrării endoneurale a soluţiei de anestezic şi de asemenea ca rezultat al întreruperii căilor aferente nemijlocit în măduva spinării – anestezie spinală. 2. Concepţia contemporană despre mecanismul de acţiune a remediilor anestetice locale. La alegerea metodei de anestezie e necesar să reţinem următoarea idee: „Anestezia nu trebuie să fie mai periculoasă decât operaţia însuşi”. ambulatorii e necesar de efectuat cu anestezie locală. La anestezia regională se referă şi anestezia ce apare ca rezultat al administrării intravenoase şi intraosoase. Acestor întrebări este dedicată această prelegere. Anstezia prin infiltrare Pot fi utilizate soluţii de novocaină 0. a operaţiilor pentru înlăturarea tumorilor superficiale de dimensiuni mici şi de asemenea a operaţiilor. cât şi structurale a substratului nervos sub acţiunea remediilor farmacologice. Conform concepţiei savantului Vedenschi N. Unele intervenţii în oftalmologie. Tehnica acestei anestezii constă în injectarea regiunii operatorii cu soluţie anestezică şi ca rezultat poate fi obţinut contactul substanţei anestezice cu terminaţiunile nervoase sensibile.

poliglucină.5%. traumarea ţesuturilor moi la aplicarea garoului în timpul efectuării anesteziei locale intravenoase sau intraosoase. Tratamentul. În calitate de anestetic pentru anestezia intravenoasă pot fi utilizate novocaina 0. Se utilizează aceiaşi anestetici ca şi în cea epidurală. Anestezia de conducere – se poate efectua prin administrarea soluţiei anestezice nemijlocit în apropierea trunchiului nervos în diverse locuri de trecere: din locul de ieşire din măduva spinării până la periferie. Ca substanţe anestezice pot fi utilizate soluţiile de novocaină şi lidocaină (0. Forma medie se caracterizează prin excitabilitatea motorică a bolnavului. extradurală) este realizată prin introducerea anestezicilor în spaţiul epidural al coloanei vertebrale. deci prin infiltrarea ţesuturilor cu soluţie de anestezic.5% şi lidocaina 0. ginecologice. Anestezia prin infiltrare „Vişnevschi” constă în administrarea pe straturi a novocainei. sovcaină 1% . realizată prin introducerea anestezicilor pe calea hiatului coccigian. dozarea corectă a soluţiei de anestezic. greţuri. iar pentru cea intraosoasă – novocaina 0. În dependenţă de localizarea locului de întrerupere a sensibilităţii dureroase sunt 5 feluri de anestezie prin conducere: tronculară.Lucaşevici şi anestezia paravertebrală. seduxen. în caz de stop cardiac – masajul cordului cu întregul complex de reanimare. paloarea tegumentelor. Complicaţiile generale se pot manifesta într-o formă uşoară. În prealabil pe falanga bazală.25 – 0. anestezie de plex (a plexurilor nervoase). etc. tromboza venei în locul puncţiei şi de asemenea poate avea loc o reacţie toxică la înlăturarea rapidă a garoului de pe membru.8 ml. 2. medie şi gravă. Anestezia caudală (pe cale sacrală) – este o formă de anestezie extradurală. hipotonie. convulsiilor.: La excitarea sistemului nervos central – intravenos se administrează barbiturate (Hexenal. Anestezia regională intravenoasă şi cea intraosoasă pot fi utilizate la intervenţiile chirurgicale la membre.5 – 1%). Dezvoltarea acestor complicaţii este cauzată de supradozarea soluţiei de anestezic şi mai rar de incompatibilitatea anestezicului pentru organismul bolnavului. După disecarea stratului superficial e necesar de introdus novocaina în următorul strat mai adânc. Blocajele de nervi periferici Aceste procedee produc inhibiţia conducerii nervoase la nivelul trunchiurilor nervoase periferice. 2. lipotemiei.0. dereglări severe de respiraţie până la apnoe. COMPLICAŢIILE ANESTEZIEI LOCALE Se împart în două grupe: locale şi generale. . soluţie de glucoză 40%. În caz de dereglări grave de respiraţie se efectuează respiraţie artificială. În cazul anesteziei tronculare soluţia de anestezic e necesar de administrat conform topografiei nervului responsabil de această regiune. vomelor. Anestezia subarahnoidiană (rahianestezia – este asigurată prin introducerea în spaţiul subarahnoidian (în lichidul cefalorahidian – 20-25 ml) a substanţelor anestezice. 3. tahicardie. apariţia halucinaţiilor. efedrină. dezvoltarea parezei în rezultatul comprimării nervului de către soluţia anestetică sau leziunea nervului cu ajutorul acului. dilatarea pupilelor. care pot fi administrate perineural sau endoneural. leziunea peretelui vascular cu formarea hematomului. Complicaţiile generale destul de frecvent apar din cauza comiterii erorilor tehnice la efectuarea anesteziei locale la utilizarea garoului (intravenoasă şi metoda intraosoasă). Deci procedura se efectuează în consecutivitatea următoare: infiltrarea ţesuturilor cu novocaină – incizia.4-0. Indicaţii: operaţii urologice. Complicaţiile generale: sunt cauzate de acţiunea soluţiei anestezice asupra organismului bolnavului. Ca exemplu poate servi – anestezia degetului Oberst . Efectul total al anesteziei are loc peste 10 – 15 minute de la injectarea anestezicului în ţesuturi. când repede se înlătură garoul de pe membru după efectuarea intervenţiei chirurgicale(substanţa anestezică pătrunde repede în circuitul sangvin şi provoacă reacţia la el a organismului bolnavului). 1.Soluţia de anestezic poate fi administrată intradermal până la formarea „cojii de lămâie”. Anestezia de conducere Oberst – Lucaşevici – prin introducerea novocainei de 1 – 2% pe ambele părţi laterale la baza degetului. dereglări pronunţate de respiraţie.Vişnevschi.5 – 1% şi lidocaina 0. Profilaxia acestor complicaţii constă în efectuarea probelor alergice la soluţia de anestetic (studiul anamnezei alergologice). etc. medulară şi peridurală (epidurală). 3. uneori dereglări de respiraţie. Anestezia peridurală (epidurală. Anestezia plexurilor nervoase se efectuează prin administrarea soluţiei de anestezic în regiunea plexului. Metoda este utilizată pentru operaţii la degete în caz de panariţiu. slăbiciune. Se utilizează lidocaina 2% 2 ml. tiopental natriu). de exemple regiunea plexului brahial în cazul operaţiilor la mână. plăgi ale degetelor. mezaton. Complicaţiile locale se dezvoltă în zona de administrare a soluţiei anestezice: 1. 4. infiltrare – incizie. apariţia aritmiei.V. E necesar de remarcat şi unele neajunsuri ale anesteziei regionale intravenoase: are o perioadă scurtă de anestezie. novocaina 5% 2 ml. Forma uşoară se manifestă prin vertijuri. care blochează rădăcinile nervilor rahidieni. anestezia ganglionilor nervoşi (paravertebrală). În caz de scădere a TA intravenos se administrează CaCl2. În mare măsură au fost elucidate de şcoala profesorului A. bradicardiei.5 – 1%. Forma gravă se manifestă prin: scăderea bruscă a tensiunii arteriale. apariţie de sudoare rece.

Blocajul cervical vago-simpatic: la intersecţia muşchiului sterno-cleido-mastoidian cu vena jugulară externă între muşchi şi apofiza transversală se introduce 20-40 ml de novocaină 0.25%. doi timpi. etc. 7. de a alege corect metoda intervenţiei chirurgicale şi metoda de anestezie. Operaţiile urgente se îndeplinesc peste un interval mic de timp de la internarea bolnavului în staţionar. Blocajul focarului de fractură – în locul fracturii ( în hematom) se introduc 15 – 30 ml novocaină 1-2% cu antibiotice pentru efectuarea reducerii fragmentelor osoase. care se folosesc cel mai des şi depind de sarcinile ce stau în faţă chirurgului. la tratamentul afecţiunilor testicolului. ce se dezvoltă la bolnav după operaţie – aceasta este un şoc traumatic. În acelaş timp complicaţiile postoperatorii sunt specifice şi nu se aseamănă cu cele survenite după o traumă întâmplătoare.1. tromboflebitei pelviene şi a altor procese inflamatorii. 4. Indicaţii: colica renală. etc. Majoritatea operaţiilor chirurgicale sunt sângeroase. Pentru operaţiile programate timpul pregătirii preoperatorii este diferit. 3. 1.25%. ce prezintă un mare pericol pentru viaţa bolnavului perioada preoperatorie este minimală (operaţia imediată). 4. atunci când amânarea operaţiei brusc înrăutăţeşte pronosticul maladiei. Este eficient în colică renală. Operaţiile imediate se îndeplinesc pe indicaţiivitale.25%. Blocajul retromamar – în spaţiul retromamar se introduce 70 – 100 ml novocaină 0.25%. Blocajul nervilor intercostali – sub marginea inferioară a coastei la distanţa de 8 cm de la linia axilară posterioară se introduc 5 – 10 ml novocaină 1-2%. 2. în 3. 6. Indicaţii: şocul pleuro-pulmonar. Acest interval de timp este divers în dependenţă de caracterul procesului patologic. Este folosit la tratamentul mastitei acute în stadiul de infiltraţie seroasă. pancreatită acută. Operaţiile programate se pot îndepliniîn orice timp la dorinţa bolnavului.25% cu antibiotice. 2. ileusul dinamic. În dependenţă de faptul cum este înlăturat procesul patologic – de o dată sau treptat deosebim operaţii efectuate într-un timp. Blocajul lombar (paranefral) – în unghiul format de coasta XII şi muşchiul erector al trunchiului. dar e limitată (operaţiile urgente). 5. Blocajul intrapelvian (procedeul SCOLNICOV) – în fosa ileo-pectinee în spaţiul paranefral se introduce bilateral câte 100 ml novocaină 0. bolnavul îl petrece de la internare în staţionarul chirurgical pînă la momentul intervenţiei chirurgicale. 9. 6. 5. 2. E clar. În maladiile grave. Operaţiile diagnostice se folosesc ca ultima etapă de diagnostic. că operaţia este o traumă. Operaţiile amânate – până la 10 – 12 zile se efectuează pregătirea preoperatorie. Pentru a preveni complicaţiile operatorii sunt necesare următoarele: de a stabili cu precizie diagnosticul maladiei. Orice operaţie chiar efectuată excelent nu poate avea succes. Este indicată în fracturile oaselor bazinului. fracturi multiple a coastelor. trauma închisă a abdomenului. de a depista complicaţiile maladiei şi afectarea concomitentă a diferitor organe şi sisteme prin stabilirea gradului dereglărilor funcţiilor acestora. atunci când prin alte metode de investigaţie nu e posibil de stabilit diagnosticul. ce studiează maladiile în tratamentul cărora o importanţă cardinală o are intervenţia chirurgicală. Dacă se prevede un pericol pentru viaţa bolnavului în viitorul apropiat – perioada preoperatorie este de o mai lungă durată. Operaţiile radicale curative sunt preconizate ca complect să fie înlăturat focarul procesului patologic. Operaţia chirurgicală reprezintă o intervenţie curativ-diagnostică ce se efectuează prin acţiunea traumatică asupra organelor şi ţesuturilor bolnavului. se dereglează integritatea pielei. că şocul postoperator. Sunt cunoscute următoarele tipuri de operaţii chirurgicale: Operaţiile curative. 5. înainte de transportare. când există posibilităţi pentru efectuarea operaţiei. . Perioada preoperatorie Perioada preoperatorie – este intervalul pe care. de a determina indicaţiile şi contraindicaţiile către operaţie. spaţiul paranefral se introduce 60-120 ml de novocaină 0. care este necesar pentru precizarea diagnosticului şi pentru pregătirea minimală a pacientului către intervenţia chirurgicală. Chirurgul suedez Heusser scria. 7. fără o pregătire preoperatorie a pacientului. 3.INTERVENŢIA CHIRURGICALĂPerioadele pre – şi postoperatorie Chirurgia reprezintă o disciplină medicinală. mucoaselor şi altor ţesuturi ale organismului. arsuri în regiunea toracică. Operaţiile paliative se efectuează cu scopul de a salva viaţa pacientului şi în timpul acestor intervenţii focarul patologic nu este înlăturat complect. 5. de a majora forţele imunologice a organismului bolnavului. care este menită să compenseze dereglările de funcţie ale organelor interne. 4. 1. Blocajul cordonului spermatic (procedeul LORIN-EPSHTEIN) – în regiunea inelului inghinal extern pe traiectul cordonului spermatic se introduce 50-100 ml novocaină 0. 8.

educaţia fizică curativă. Măsurile igienice au o mare importanţă în prevenirea diferitor complicaţii în perioada postoperatorie. poziţie cu capul ridicat.a. Inducerea bolnavului în narcoză sau efectuarea anesteziei locale. 3. că bolnavul se află în salon postoperator şi i se administrează preparate narcotice şi analgetice. restabilirea integrităţii ţesuturilor). Durerea în perioada postoperatorie de obicei apare peste 1 – 1. momentul principal.a. Cu scop analgetic se administrează preparate narcotice . etapei principale a operaţiei). cu câtă precizie este determinat caracterul procesului patologic pentru care se efectuează intervenţia chirurgicală şi de pregătirea brigăzii de operaţie pentru efectuarea momentului principal al operaţiei. cauza principală a acestor complicaţii este de obicei lipsa de responsabilitate a chirurgului. starea sistemului nervos. 4. Efectuarea intervenţiei chirurgicale (accesul. Durata acestei etape mult depinde de faptul. schimbul albiturilor în caz de vomă sau când sunt îmbibate cu diverse eliminări. Pregătirea câmpului operator. Supravegherea după pansamentul aplicat pe plagă permite la timp de a depista complicaţiile posibile – hemoragia din plagă. Perioada postoperatorie Perioada postoperatorie – este intervalul de timp de la finisarea operaţiei până la însănătoşirea complectă a bolnavului. Intensitatea durerilor depinde de caracterul şi volumul intervenţiei chirurgicale. ce-i permit bolnavului mai uşor să lupte cu schimbările în organism ce survin după operaţie: 1. E necesar de atras atenţie la caracterul respiraţiei. Conduita activă este complexul de măsuri ce include mişcările precoce a bolnavului în pat. alimentarea precoce. 3. Acestea sunt – frecţia pielei cu alcool la bolnavii gravi ce se află un timp îndelungat în poziţie culcată (profilaxia decubitusurilor). poziţie Fovler. sanarea cavităţii bucale. 5. Independent de caracterul intervenţiei chirurgicale în perioada postoperatorie e necesar de a efectua un şir de măsuri. Etapa principală a perioadei operatorii este etapa efectuării intervenţiei chirurgicale. 4. Dacă operaţia se va efectua cu anestezie generală. volumul cărora trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale. Pentru fiecare chirurg sunt cunoscute 2 tipuri de evoluţie a perioadei postoperatorii – fără complicaţii şi cu complicaţii. Aranjarea bolnavului pe masa de operaţie în poziţia respectivă pentru fiecare intervenţie chirurgicală. Complicaţii din partea plăgii postoperatorii. 3. Durata acestei perioade este diferită în fiecare caz şi mult depinde de caracterul maladiei. care determină varianta optimală de anestezie.). când bolnavul trece hotarul blocului operator. funcţia intestinelor şi a sistemului respirator. ş.6. Pot avea loc următoarele complicaţii: hemoragii secundare. Transportarea bolnavului din sala de operaţie în salon se efectuează pe brancardă în poziţie culcată. funcţiei organelor respiratorii şi cardiovasculare. Complicaţii în organele la care intevenţia chirurgicală acţiune directă n-a avut. Trauma psihică. Cu cât mai devreme bolnavul începe să se alimenteze cu atât mai repede va lipsi necesitatea de infuzii parenterale. se începe perioada postoperatorie. Poziţia bolnavului în pat în primele ore (zile) după operaţie trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale efectuate şi procesului patologic (de obicei poziţie culcată. sânge. Complicaţii în organele şi sistemele la care s-a efectuat operaţia (complicaţiile. dereglarea funcţiilor organelor după intevenţie la ele . omnopon. morfin). Alimentarea pacienţilor trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale.a. pneumoniei. igiena cavităţii bucale (profilaxia parotitei). cauzată de operaţie şi dureri ce apar după operaţie provoacă dereglări metabolice în organismul bolnavului – dezvoltarea acidozei postoperatorii şi dereglarea funcţiei organelor excretorii. 2. pacientul trebuie să fie ridicat din pat în primele 24 – 48 ore după operaţie.). 2. Conduita activă a pacienţilor în perioada precoce postoperatorie îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. e necesar ca înainte de operaţie bolnavul să fie consultat de medicul anesteziolog. culoarea tegumentelor. Complicaţiile din I grupă apar din cauza erorilor tehnice şi tactice comise de către chirurg în timpul operaţiei . Supravegherea bolnavului de către personalul medical are o importanţă foarte mare în perioada postoperatorie. Complicaţiile postoperatorii Toate complicaţiile ce survin în perioada postoperatorie pot fi devizate în 3 grupe mari: 1. ş. volumul intervenţiei chirurgicale şi de starea bolnavului. curăţirea tractului gastro-intestinal. supurarea plăgii. În perioada postoperatorie tardivă este necesar controlul după starea homeostazei. Un moment foarte important în perioada postoperatorie este cel de a impune bolnavul să efectuieze mişcări active. caracterul pulsului. care constă din următoarele etape: 1. dezvoltarea proceselor purulente în zona intervenţiei chirurgicale şi în plaga postoperatorie. efectuarea măsurilor menite să micşoreze pericolul infecţiei endogene (baie.analgetice (promedol. După finisarea operaţiei. bierberit. procesele de regenerare a ţesuturilor.5 oră în cazul operaţiilor efectuate cu anestezie locală sau după ce revine cunoştiinţa la bolnavii după narcoză. 2. Lupta cu durerea postoperatorie are o deosebită importanţă în perioada postoperatorie. ş. Din momentul când bolnavul trece hotarul blocului operator se începe – perioada operatorie. eventraţia organelor. Conduita activă în perioada postoperatorie are o importanţă mare în profilaxia complicaţiilor serioase – tromboemboliei. care constă în faptul. O mare importanţă în perioada postoperatorie o are liniştea generală a bolnavului.

atârnarea fină faţă de ţesuturi şi în perioada postoperatorie folosirea antisepsiei.HEMORAGIA: definiţie. Cea mai frecventă cauză a acestor complicaţii este narcoza îndeplinită neprofesional. complicaţii pulmonare (atelectază. tromboflebită cronică).a. Una din complicaţiile postoperatorii din partea sistemului cardiovascular este dezvoltarea trombozei. Complicaţiile din partea sistemului cardiovascular pot fi primare. Complicaţiile grupului II includ: 1. Complicaţii din partea organelor respiratorii: pneumonie postoperatorie. Tardivă – 2-3 săptămâni de la operaţie şi care finisează odată cu ziua externării din staţionar.a. avitaminăză. supurarea plăgii cu formarea abcesului. ş. dereglări psihice până la dezvoltarea psihozei postoperatorii. Dereglări din partea micţiunii – ce poartă un caracter neuro-reflector. HEMOSTAZA: fiziologică. 2. pareza intestinală – ocluzia intestinală dinamică. Profilaxia trombozei e necesar de prelungit şi în timpul operaţiei (atârnarea fină faţă de vase şi ţesuturi) şi în perioada postoperatorie – activizarea precoce a bolnavului şi administrarea în organismul lui a unei cantităţi suficiente de lichide. se aplică bande elastice înainte de operaţie la bolnavii cu varice a membrelor inferioare. şoc de diversă etiologie (hemoragic. complicaţii cardiovasculare acute. plastrom inflamatoriu. Cauzele hemoragiei pot fi: 1. ce apare după laparatomie. 2. hemoragie postoperatorie. nu a fost efectuată hemostaza definitivă în timpul operaţiei. clasificare. semiologie. când nu sunt respectate regulile asepsiei. flegmonei. hematoame. În faza precoce pot avea loc hemoragii precoce. bronşite.). când căile respiratorii nu se eliberează de conţinutul lor şi când lipseşte conduita activă a bolnavilor în perioada postoperatorie. pleurezie ce sunt însoţite de insuficienţă respiratorie. 3. Eventraţia poate avea loc din cauza atât a procesului inflamator în plagă cât şi din cauza maladiei de bază (cancer. Fazele perioadei postoperatorii Precoce . a căilor biliare). alunecarea ligăturii de pe vas. E necesar de menţionat că aceste simptome clasice se întâlnesc foarte rar. 3. când insuficienţa cardiacă apare pe fonul procesului patologic grav în alte organe (intoxicaţie purulentă gravă. îndepărtarea mărginilor plăgii cu prolabarea organelor interne (eventraţia). diagnostic. De obicei apariţia acestor complicaţii cer îndeplinirea intervenţiilor chirurgicale repetate. alergic.pe un interval de 3-5 zile de la finisarea operaţiei. 1. Cu scop de profilaxie a acestor complicaţii e necesară supravegherea dinamică după funcţia cordului în perioada postoperatorie şi de asemenea lupta cu acele procese patologice ce provoacă dezvoltarea insuficienţei cardiovasculare. întroducerea în rect a tubului pentru iliminarea gazelor. toxic. clister de evacuare. dereglări ale funcţiilor tractului digestiv şi urinar. edeme. 2. Complicaţiile din partea sistemului nervos a bolnavului: dereglări de somn. tromboembolia.). 4. Trombozele cel mai frecvent sunt întâlnite la bolnavii vârstnici şi deasemenea la bolnavii cu procese oncologice şi cu maladii a sistemului vascular (varice a membrelor inferioare. deseori cauzată de infecţie. ş. atunci când insuficienţa cardiacă are loc din cauza maladiei cordului şi secundare.) În cazul când este exclus un proces patologic în cavitatea abdominală e necesar de a efectua terapia de stimulare a intestinului – întroducerea sondei nazogastrale. De obicei tromboza se dezvoltă în venele membrelor inferioare şi se caracterizează prin dureri.(dereglarea pasajului tractului digestiv. cauza căreia este staza sangvină. pneumonie de stază). conduita activă. 6. De obicei cu scopul tratamentului acestor complicaţii e necesară intervenţia chirurgicală repetată. preparate antiholinesteraozice (prozerină. atelectază pulmonară. Profilaxia complicaţiilor vasculare e necesar de început în perioada preoperatorie: se examinează sistema de coagulare a sângelui. flebotromboza. În faza tardivă pot avea loc: pneumonia. febră şi cianoza pielei membrelor inferioare. care se măresc în timpul mersului şi la palparea lor. Profilaxia complicaţiilor acestei grupe e necesar de început în perioada preoperatorie. 5. Complicaţiile fazei îndepărtate de obicei sunt cauzate de erorile tehnice şi tactice comise de chirurgi în timpul operaţiei. Cel mai frecvent în cazul trombozei apar dureri în muşchi gambei. dezvoltarea procesului purulent în plagă – hemoragie erozivă. anafilactic).a. ş. dacă este necesitate se indică un curs de terapie cu anticoagulanţi. Tromboza venelor membrelor inferioare deseori este cauza apariţiei unei complicaţii foarte grave: embolia ramurilor mici a arterei pulmonare. prelungită în timpul operaţiei. câte o dată apar edeme. respectarea asepsiei. creşterea coagulabilităţii sângelui şi afectarea pereţilor vaselor. A III-a grupă de complicaţii – complicaţiile în plaga operatorie: hemoragie. Îndepărtată – intervalul de timp de la externarea din staţionar pînă la recuperarea deplină a capacităţii de muncă. că dereglările dinamice ale funcţiei organelor tractului digestiv pot avea loc în cazul dezvoltării unui proces patologic în cavitatea abdominală – peritonită postoperatorie (insuficienţa suturilor. peritonită. supurarea plăgii. E necesar de menţionat. anemie. Tratamentul acestei complicaţii se efectuează în dependenţă de factorii ce au cauzat-o. artificială. ubretid). reacţia de compensare a organismului în hemoragie. a vaselor renale. 3. Procesele inflamatorii în plagă se dezvoltă din cauza infecţiei. Complicaţiile din partea tractului digestiv cel mai des sunt funcţionale. Una din complicaţii este .

o Purpura –hemoibibiţii submucoase . o Haemorragia per diapedesin – hemoragie ca rezultat al dereglării permiabilităţii peretelui vascular la nivel microscopic (în avitaminoza C. dar sunt mai periculoase. sau deplombajul vasului din cauza ruperii trombului primar. pe când într-o hemoragie acută pierderea unimomentană a unei cantităţi al VCS de 40% este considerată incompatibilă cu viaţa. • Cavitare.este complicaţia a multor. scarlatină sepsis şi alt. rinichi. o Parenchimatoasă . peritonită fermentativă).Hemoragia este una din cele mai dramatice situaţii în medicină. la prima vedere inofensive boli şi traume.). plămân. . o Pitehie – hemoimbibiţii îtradermale. o Unitară – hemoragia ce sa repetat într-un singur epizod. uremie. iscusinţa chirurgului de a se isprăvi cu hemoragia – este indiciul al profisionalizmului. o Gr. Propriuzis interne – hemoragiile în cavităţi ce nu comunică cu mediul extern (hemoperitoneum. o Capilară – hemoragie mixtă. • După mecanismul de apariţie: o Haemorragia per rhexin – hemoragie la lezare traumatică al vasului. o Gr. lien. • După evoluţie: o Acută – hemoragia are loc într-un scurt interval de timp. de culoare purpurie roşie. o Internă – este hemoragia când sângele se revarsă în cavităţi interne sau intratisular. Unitară. hemartroz). hemopericardium. necroză). IV Hemoragie masivă – pierdere mai mult de 30% (mai mult de 2000 ml). III (gravă) – pierderea până la 20-30% (1500-2000 ml). • Intratisulară. Clasificarea hemoragiilor: • După principiul anatomic: o Arterială – revărsarea sângelui în jet pulsativ.  Tardivă – determinată de distrucţia peretelui vascular ca rezultat al unui proces purulent în plagă. determinată de lezarea capilarelor şi a venelor şi arterelor de calibru mic. o Recidivantă – hemoragia ce se repetă mai mult de un epizod. După gradul VCS pierdut: o Gradul I (uşoară) – pierderea până la 10-12% VCS (500-700 ml). dar şi nu numai.hemoragie la erodarea peretelui vascular (distrucţie. hemotorace. După esenţă sunt hemoragii capilare. vasculita hemoragică. HEMORAGIE (haemorrhagia) – este revărsarea sângelui din patul vascular ca rezultat al lezării traumatice sau dereglarea permiabilităţii peretelui vascular. şi de aceia ocupă un loc deosebit în chirurgie. ca rezultat al unui proces patologic (inflamaţie. o Haemorragia per diabrosin . o Gr. ulceraţie. • După timpul apariţiei: o Primare – hemoragia ce apare la momentul traumei. metroragie). dar şi în viaţă şi este dictată de următoarele particularităţi: hemoragia . hemoragia continuă – este un pericol nemijlocit al vieţii bolnavului. proces canceros. şi de asemenea ca rezultat al activităţii chirurgului . o Secundare – hemoragia care apare peste un interval de timp de la momentul traumei şi poate fi:  Precoce – de la câteva ore de la traumă până la 4-5 zile.hemoragie din organe parenchimatoase: ficat. în hemoragii o importanţă majoră o are rapiditatea luării deciziilor şi acordării ajutorului respectiv. • După referinţa la mediul extern: o Externă – revărsarea sângelui în mediul extern. La lezarea venelor regiunii gâtului este pericol de embolie gazoasă. Recidivantă.  Hemoragii interne exteriorizate – hemoragii în cavităţi interne ce comunică cu mediul extern (HGI. o Venoasă – revărsare continue a sângelui de culoare vişinie. hemoragii pulmonare. o Cronică – hemoragie lentă în cantităţi mici (ocultă). cauza fiind sau alunicarea ligaturii de pe vas. haematurie.  o o • RECŢIA ORGANISMULUI LA HEMORAGIE În hemoragii cronice pierderea chiar a unei cantităţi mari al VCS (50%) poate să nu provoace pericol pentru pacient. haemobilie. II (mediu) – pierderea până la 15-20% VCS (1000-1400 ml). Asemenea hemoragii este uşor de diagnosticat. Volumul pierderii de sânge este determinat de calibrul vasului şi caracterul lezării (completă sau laterală). o Hematom – hemoragie în ţesuturi cu formarea unei cavităţi în interiorul cărea se determină sânge cu chiaguri. Se întâlneşte cel mai des. din cauza particularităţilor anatomice.

mecanismul renal de compensarea pierderilor lichidelor. hiperventilare . III. . Faza de compensare: Hemodiluţie. Reţeaua venoasă poartă 70-75% de sânge din VCS. toxemie. (spasmul secundar) mărirea contra-cţiilor cordului. spasmul vasului lezat + tromboza lui. mobilizarea sângelui din depozite. acidoză. paralezia centrului de respiraţie şi stopul cardiac. Spasmul primar vascular venos ce se dezvoltă în hemoragie restabileşte 10-15% din VCS pierdut. II. Faza iniţială: spasmul primar vascular venos. tahicardie.HEMORAGI A Scăderea VCS + Anemie Hipotonie (şoc hipovolemic) Hipoxemie Hipoxie tisulară (SNC. Centralizarea hemodinamici i. REACŢIA COMPENSATORIE DE RĂSPUNS AL ORGANISMULUI LA HEMORAGIE I. Faza terminală: dereglări de microcirculaţie. decentralizarea hemodinamicii. Cord).

hematocritul.Tahicardia instalată în hemoragie se datoreşte acţiunii sistemei adrenalin-simpatce şi contribuie la menţinerea debitului sistolic (debitului cardiac/min). în hemopericard – dilatarea hotarelor percutării ale cordului şi dereglarea funcţiei lui – tamponada cordului ş. hemoglobina şi numărul de eritrocite. parench . Vertijuri. ficatului (20% din VSC) şi lienului (16% din VSC). epustaxis – hemoragie nazală. ameliorarea funcţiei reologice a sângelui.a. Componentele VSC şi repartizarea lor: Elemente figurate 40-45% Volumul circulant sanguin (VSC) Plasma 55-60% Sist. În urma hemoragiei cu hipovolemia declanşată se dezvoltă deminuarea ejetului sistolic şi a spasmului arteriolelor. sunet mat percutor şi dereglarea funcţiei plămânului comprimat – dispnoe. melenă – scaun lichid de culoare neagră ca păcura – caracteristic unei hemoragii GI. De exemplu: în hemotorace vor fi semnele de acumulare al lichidului în cavitatea pleurală – diminuarea respiraţie. hemoptozis – hemoragie din căile respiratorii.este o hemoragie arterială. La depourile fiziologice ale organismului se referă capilarele nefuncţionale (90% din toate capilarele) ale musculaturii scheletare. Indicii de bază al hemodiluţiei sunt: densitatea sângelui. DIAGNOSTICA HEMORAGIILOR Pentru diagnosticarea hemoragiilor este important de cunoscut care este semiologia lor. densitatea sângelui (1057-1060). vasc. hematocrita (Ht) (N – 44-47%).5% . Semnele locale ale unei hemoragii interne exteriorizate vor fi acele ce denotă exteriorizarea sângelui exterior: hematomezis – vomă cu sânge (care poate fi sub formă de „zaţ de cafea sau sânge neschimbat cu cheaguri). Parametrii de laborator: numărul de eritrocite în sângele periferic (N – 4.0-5. Întunicare şi steluţe în faţa ochilor. Slăbiciune. Mai complicat este stabilirea diagnozei de hemoragie într-o hemoragie internă. Tahicardie. Greţuri. balotarea patelei şi dereglarea funcţiei articulaţiei date. 20% Vene 7080% Arterii 1520% Capilar e 5-7. contribuie la scoaterea din depouri al eritrocitelor. card. hemoglobina (Hb) (N – 125-160 gr/l). Aşa mecanism de compensare în primele 5 min de la hemoragie poate îndestula fluxul de lichide în patul vascular până la 10-15% VCS. Aceasta la rândul său contribuie la translocarea lichidului intercelular în patul sanguin – hemodiluţia. metroragie – hemoragie uterină.0x10¹²/gr). hematurie – hemoragie din căile urinare. restabilirea abilităţii de transport de oxigen al sângelui. Există semne clinice locale şi generale ale hemoragiilor. Semnle clinice locale Într-o hemoragie externă stabilirea diagnozei este destul de simplu şi rămâne de stabilit numai apartenenţa anatomică . semnele clasice Scăderea presiunii arteriale. Autohemodiluţia declanşată în hemoragie contribuie la: compensarea hipovolemiei. Senzaţia de insuficienţa a aerului. 80% Org. în hemartrosis – bombarea reliefului articular. care duce la micşorarea presiunii hidrostatice la nivelul capilarelor. venoasă sau capilară. Semnele generale ale hemoragiei: paliditate. Tabloul clinic local într-o hemoragie internă propriu zisă va fi alcătuit de semnele clinice ale acumulării de lichid într-o cavitate internă închisă şi de semnele clinice ale dereglării funcţiei organului comprimat cu sângele revărsat.

5 mln > 1500 ml . Stabilirea volumului de sânge pierdut În normă volumul circulant sanguin la un adult alcătuieşte 5-6 l.0 – 2. tomografie computerizată. să restabilească în organism dereglările. parametrii de laborator există şi metode speciale de examinare cum ar fi: puncţii diagnostice. măcar şi temporar. o Primară. 6. sau metoda radioizotopică cu utilizarea Iodului 131 şi 132.0 mln ≈ 1000 ml . Examinările endoscopice sunt utilizate în hemoragiile interne exteriorizate: în hemoragia tractului digestiv – FGDS.HEMOSTAZA Hemostaza fiziologică(spontană). La trauma vasului are loc vasoconstricţia cu dereglarea hemodinamicii şi crearea condiţiilor mai favorabile pentru crearea trombului. Pentru precizarea concretă al VCS se utilizează coloranţi (metilenul Evans). În cazul când diagnoza este clară se apreciază tactica curativă şi se recurge la îndeplinirea mai rapidă a ei. Este important de menţionat că utilizarea lor este necesar de aplicat în cazurile neclare. p – greutatea bolnavului (kg).adhezia trombocitelor – este determinat de modificarea potenţialului electric al vasului lezat şi în acest proces participă colagenul. examinări endoscopice (FGDS.grad uşor (până la 10% de la VCS) 3. = 70. ionii de calciu şi alt.. o Definitivă. . bronhoscopia.masivă (> 30% de la VCS) Conform hematocritului (după Mour) V = pq (Ht1 – Ht2)/ (Ht1) V – volumul hemoragiei (ml). care sau dezvoltat ca consecinţă a hemoragiei. (formarea trombului trombocitar) o Secundară (formarea trombului roşu ).grad mediu (10-20% de la VCS) 3.5 mln ≈ 500 ml . - Hemostaza fiziologică spontană este determinată de următorii factori: Factorul vascular. în hemoragii pulmonare – broncoscopia.5 – 3. sau pentru precizarea sediului şi gradului de activitate a hemoragiei.5 – 3. colonoscopia.gravă (21-30% de la VCS) < 2. angiografia. puncţia articulaţiei în hemartroză.5 mln ≈ 1500 ml . factorul van Vilibrant. radiologia. Angiografia este o metodă mai sofisticată de examinare şi din această cauză se aplică numai în cazurile dificile şi în cazuri nepronunţate de hemoralii (oculte) – în hemoragii retroperitoneale. RMN. Puncţiile diagnostice se aplică în unele cazuri de hemoragii interne propriu zise ca puncţia cavităţii pleurale în hemotorace. examinări ecografice. Ht2 . Artificială: o Provizorie. În mecanismul celular al hemostazei se deosebesc trei faze: I . Anume dereglarea integrităţii vasului startează următoarele mecanisme de coagulare: celular şi plasmatic. colonoscopia). glucoproteina Ib. Această fază durează câteva secunde. q – coeficient empiric (bărb. Ht 1 – hematocritul în normă. fem.. hemobilii. puncţii lombale în suspecţii la hemoragii intracraniene. să obţină o hemostază definitivă cu pierderi minimale pentru funcţia diferitor organe şi sisteme ale organismului. = 60). de stopat hemoragia.Pentru diagnosticarea hemoragiilor pe lângă simptomatica locală şi generală.hematocritul la momentul investigării (cel mai cu certitudine > 12 – 24 ore) Sarcinile ce sunt ataşate chirurgului în hemoragie: într-un timp scurt. puncţia cavităţii peritoneale (laparacenteza) în hemoragii intraabdominale. Factorul celular (trombocitar). Factorul plasmatic (sistema de coagulare şi anticoagulare). dar în clinică aceste metode nu se utilizează După indicii TA maximale: 100 mm Hg ≈ 500 ml 100 – 90 mm Hg ≈ 1000 ml 90 – 80 mm Hg ≈ 1500 ml 80 – 70 mm Hg ≈ 2000 ml < 70 mm Hg > 2000 ml După numărul de eritrociţi: 4.

trombina.- - II – agregarea trombocitelor. trombinei şu a fibrinei. o Faza iniţială – iniţierea eliberării substanţelor biologic active: ADF. formează metaboliţi cu acidul arahidonic şi secretează serotonin. o Faza de formare a eucozanoidelor (nişte compuşi ce întăresc agregarea trombocitelor). Plasma sâng e XII I VII Tromboplastin a Tromboplast. Cu excepţia a ionilor de Ca²+. Pentru prevenirea acestui fapt există câteva mecanisme: în stare obişnuită toţi factorii de coagulare se află într-o stare neactivă. Procesul de coagulare a sângelui este format din trei faze: faza I – faza de formare a tromboplastinei tisulare şi al sângelui. serică V tisulară XI IX VIII X Trombocite ţesut Ca Protrombin II Trombin XIII Fibrinogen III Fibrinmonomer Fibrinpolimer În aşa fel se petrece hemostaza plasmatică. Inhibitorul universal ce acţionează la toate fazele hemostazei – heparina este sintezat de către monocite (din ficat). sistema fibrinolitică – este o parte componentă al sistemei de anticoagulare. III – formarea cheagului trombocitar – ca rezultat al interacţiunii trombocitelor agregate. faza II – trecerea protrombinei în trombină. factorului VIII. Dar sistema dată ar face posibil apariţie coagulării intravasculare al sângelui. . tromboplastinei şi a factorilor trombocitari toţi factorii de coagulare sunt sintezaţi în ficat. care deminuiază fluxul sanguin către aria afectată. faza III – fomarea fibrinei. Sistema de coagulare (mecanismul plasmatic) Sistema de coagulare a sângelui este realizată de 13 factori ai coagulării. adrenalina. în afară de procoagulanţi există şi inhibitori ai procesului de hemostază. o Faza de agregare secundară – are loc activarea trombocitelor. Pentru iniţierea acestui proces este necesar activarea factorului Hageman (XII). ce e responsabilă de liza chiagului de fibrină.

submucoase hemoragii masive din plăgile chirurgicale şi locurile venepuncţiilor fără tendinţă de coagulare. Această stimulare trombogenică puternică este cauza depoziţiei tromburilor mici şi embolizării vastei reţele microvasculare. ele provoc sinteza excesivă al factorilor tisulari ai monocitelor şi celulelor endoteliale. a trombocitelor şi apariţia efectului antihemostatic al productelor degradante a fibrinei: TABLOUL CLINIC Manifestarea clinică al sindromului CID depinde de faza şi severitatea lui..  sepsisul bacterian.  cancer cu metastaze. Mai rar dar apare acrocianoze periferice. Această suprafaţă celulară activată. PATOLOGENEZA Procesul canceros sau ţesutul traumatizat sau necrotizat elimină factorii tisulari în circulaţie. Adiţional de acţiunea directa al endotoxinelor asupra factorului Hageman (factor XII).  trauma masive. şi al apexului nasului .regiuni unde circulaţia sângelui este esenţial redusă cauzat de vasospasm şi microtromburi. SINDROMUL DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DESIMINATĂ (CID) Sindromul CID poate apărea ca complicaţie severă în hemoragii sau ca complicaţii a diferitor patologii:  catastrophe obstetriciene. necătând la faptul că permanent are loc formarea fibrinei parietale. Această suprafaţă celulară activată. care activează treptele cascadei de coagulare. Această fază trombotică timpurie al CID sindromului este urmată de faza de irosire procoagulantă şi fibrinoliză secundară. Această fază trombotică timpurie al CID sindromului este urmată de faza de irosire procoagulantă şi fibrinoliză secundară. a trombocitelor şi apariţia efectului antihemostatic al productelor defragmentate a fibrinei: . iar flora bacteriană în deosebi cea gramnegativă elimină endotoxinele.  creşterea produselor degradante ale fibrinei ca rezultat al fibrinolizei intensive secundare.  prezenţa fragmentelor dezagregante eritrocitare. Tumors and traumatized or necrotic tissue release tissue factor into the circulation. ele provoc sinteza excesivă al factorilor tisulari ai monocitelor şi celulelor endoteliale. Adiţional de acţiunea directa al endotoxinelor asupra factorului Hageman (factor XII).Balanţa armonioasă al acestor sisteme contribuie la faptul că sângele în normă circulă prin vase în stare lichidă şi cheaguri intravasculari nu se formează. Formarea continue al fibrinei şi fibrinoliza declanşată conduce la hemoragii cu epuizarea factorilor de coagulare. PATOLOGENEZA Procesul canceros sau ţesutul traumatizat sau necrotizat elimină factorii tisulari în circulaţie.  cancer cu metastaze.  prolongarea timpului protrombinic.  sepsisul bacterian. Manifestările de laborator includ:  trombocitopenie.  reducerea fibrinogenei cauzat de epuizarea ei. ulterior accelerează reacţiile de coagulare.  trauma masive. Formarea continue al fibrinei şi fibrinoliza declanşată conduce la hemoragii cu epuizarea factorilor de coagulare. Majoritatea pacienţilor prezintă erupţii hemoragice cutanate. care activează treptele cascadei de coagulare. ulterior accelerează reacţiile de coagulare. Această stimulare trombogenică puternică este cauza depoziţiei tromburilor mici şi embolizării vastei reţele microvasculare. tromboze şi modificări pregangrenoase a degetelor. parţial protrombinic timp şi trombinic. SINDROMUL DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DESIMINATĂ (CID) Sindromul CID poate apărea ca complicaţie severă în hemoragii sau ca complicaţii a diferitor patologii:  catastrofe obstetriciene. iar flora bacteriană în deosebi cea gram-negativă elimină endotoxinele.

Patients with bleeding as a major symptom should receive fresh-frozen plasma to replace depleted clotting factors and platelet concentrates to correct thrombocytopenia. Treatment will vary with the clinical presentation.  Faza II – fază de hipocoagulare. Complicaţiile mecanice Acest grup de complicaţii sunt cauzate de greşelile comise la tehnica transfuziei sangvine. tromboze şi modificări pregangrenoase a degetelor. şi al apexului nasului . - .  prolongarea timpului protrombinic. the underlying disorder is easy to correct. Patients who initially have mild DIC and may not be symptomatic may begin to bleed following surgical intervention. Mai rar dar apare acrocianoze periferice. submucoase hemoragii masive din plăgile chirurgicale şi locurile venepuncţiilor fără tendinţă de coagulare.TABLOUL CLINIC Manifestarea clinică al sindromului CID depinde de faza şi severitatea lui. Profilaxia lor.  creşterea produselor degradante ale fibrinei ca rezultat al fibrinolizei intensive secundare..  prevention of recurrence in cases of chronic DIC. In patients with metastatic tumor causing DIC. tromboze şi embolii..  prezenţa fragmentelor dezagregante eritrocitare. it should be reserved for patients with thrombosis or who continue to bleed despite vigorous treatment with plasma and platelets. embolia gazoasă. Most patients with low-grade DIC can be managed with plasma and platelet replacement and do not require heparin. parţial protrombinic timp şi trombinic. In patients with an obstetric complication such as abruptio placentae or acute bacterial sepsis. and long-term prophylaxis may be necessary. The use of heparin in the treatment of bleeding is still controversial. Chronic DIC can be controlled with long-term heparin infusion. La complicaţiile mecanice se referă: dilatarea acută a cordului. control of the primary disease may not be possible. TREATMENT DIC can cause life-threatening hemorrhage and may require emergency treatment. and prompt delivery of the fetus and placenta or treatment with appropriate antibiotics will reverse the DIC syndrome. Majoritatea pacienţilor prezintă erupţii hemoragice cutanate. Complicaţiile hemotransfuziei. Manifestările de laborator includ:  trombocitopenie. Există două faze ale sindromului CID:  I fază. This should include the following steps:  attempt to correct cause of DIC. either bleeding or thrombosis. Există grupe de complicaţii hemotransfuzionale (Filatov A.regiuni unde circulaţia sângelui este esenţial redusă cauzat de vasospasm şi microtromburi.faza de hipercoagulare. reactive şi infecţioase.  control of the major symptoms. Although it is a logical way to reduce thrombin generation and prevent further consumption of clotting proteins.  reducerea fibrinogenei cauzat de epuizarea ei. 1973): mecanice. Those with acrocyanosis and incipient gangrene or other thrombotic problems need immediate anticoagulation with intravenous heparin.

voma. utilizarea permanentă a anticoagulanţilor (heparină pînă la 24000-40000 U în 24 ore sau fragmina. din cauza presiunii negative în ea la inspiraţie. deoarece transfuzia intraarterială a sângelui în prezent practic nu se utilizează.5-20C. se dereglează circuitul sangvin coronarian şi general. Reacţiile de gravitate medie se manifestă prin creşterea temperaturii corpului cu aproximativ 1. cianoza buzelor. Embolia gazoasă masivă duce la moarte clinică. La traumarea peretelui arterial are loc tromboza arterei sau embolia arterelor periferice cu cheaguri de sânge. Profilaxia. Obiectiv apare cianoza buzelor şi a tegumentelor de pe faţă. Clinica. După gravitatea evoluţiei clinice sunt reacţii: de gravitate uşoară (legeră). Constă în stoparea imediată a hemotransfuziei. Complicaţiile de caracter reactiv. Aerul întrodus pătrunde în partea dreaptă a cordului şi apoi în artera pulmonară (în trunchiul principal sau în ramurile mici). feţei.05% sol. Reacţiile grave – temperatura corpului creşte cu 20C şi mai mult. strofantină sau 1 ml de sol. dureri în regiunea cordului. În deosebi este periculoasă transfuzia rapidă a unei cantităţi mari de sânge pacienţilor cu vârstă înaintată şi deasemenea persoanelor cu patologie concomitentă cardio-vasculară gravă. lazix 40 mg. Clinica se caracterizează prin înrăutăţirea bruscă a stării pacientului. Aceste manifestări sunt de scurtă durată şi nu este necesar de efectuat tratament. frisoane. Se dezvoltă tabloul clinic de dereglare acută a circulaţiei arteriale. Tromboze şi embolii Cauza: pătrunderea cheagurilor de sânge de diverse dimensiuni în vena pacientului. Dezvoltarea acestui grup de complicaţii este cauzată de incompatibilitatea cu sângele donator transfuzat sau de reacţia organismului la soluţia transfuzată. urochinaza). În dependenţă de cauzele apariţiei şi evoluţiei clinice deosebim următoarele feluri de reacţii: pirogene. Embolia gazoasă Este o complicaţie rară. administrarea intravenoasă a remediilor cardiotonice (1 ml 0. În sistemul venelor cave şi în atriul drept apare stază sagvină. dispnee. dar foarte gravă. Reacţiile hemotransfuzionale. picioarele încălzite. fatigabilitate. dureri în muşchi şi oase. senzaţia de strânsoare în piept. În timpul hemotransfuziei sau la finisarea ei pacientul prezintă acuze ca: dispnee. Dereglări a circulaţiei sangvine în membru după transfuzii intraarteriale Această complicaţie se întâlneşte rar. tusă. Dereglarea circulaţiei sangvine influienţează asupra proceselor metabolice şi ca urmare are loc micşorarea conductibilităţii şi funcţiei de contractare a miocardului până la atonie şi asistolie. pe care le obturează formând un obstacol mecanic pentru circulaţia sangvină. Reacţiile de gravitate uşoară sunt însoţite de creşterea temperaturii corpului cu aproximativ 1 0C. Dilatarea acută a cordului Prin termenul de dilatarea acută a cordului se subînţelege dereglări acute circulatorii şi insuficienţa acută cardio-vasculară. La transfuzia în vena subclavia aerul poate pătrunde în vas după finisarea hemotransfuziei. dispnee. gâtului. Ea apare ca rezultat al întroducerii aerului împreună cu sângele transfuzat. paliditate şi cianoza tegumentelor.). frecvent. excitare. Se dezvoltă cianoza buzelor. Tratamentul: constă în efectuarea terapiei trombolitice cu remedii ce activează procesul de fibrinoliză (streptochinaza. se observă frison. frison. medie şi gravă. uneori hemoptizie. în pregătirea. antigene (nehemolitice). La indicaţii se efectuează masaj indirect al inimii şi ventilare pulmonară artificială. Cauza acestei complicaţii este suprasolicitarea cordului cu o cantitate mare de sânge ce a fost administrat rapid intravenos. cefalee. apare tahicardia şi aritmia şi dacă nu este acordat ajutor imediat atunci pacientul decedează. uneori urticării. scade brusc tensiunea arterială şi creşte presiunea venoasă centrală. Cauza acestei complicaţii cel mai frecvent este montarea sau umplerea incorectă a sistemei pentru hemotransfuzie. Clinica: apar brusc dureri în piept. Constă în micşorarea vitezei şi volumului terapiei infuzionale. a greşelilor comise la hemotransfuzie şi deasemenea a transfuziei dozelor mari de sânge conservat cu un termen lung de păstrare. în membre. se administrează remedii diuretice (furosemid. dispnee. controlul presiunii centrale venoase şi a diurezei. cefalee. Profilaxia: constă în utilizarea pentru transfuzie a sistemelor pentru picurătoare cu filtre speciale. Tratamentul. ce s-au format din cauza conservării (stabilizării) incorecte a sângelui donator.corglicon 0. dureri musculare. păstrarea şi transfuzia corectă a sângelui. etc.- dereglări de circulaţie sangvină în membru după transfuzii intraarteriale. pulsul devine filiform. oxigenoterapia. . scade tensiunea arterială. creşterea frecvenţei pulsului şi respiraţiei.06%) bolnavul trebuie să fie în poziţie cu capul ridicat. fraxiparina).

. Apoi treptat apar dereglări circulatorii. Tratamentul: în cazul unei reacţiei grave sau de gravitate medie e necesar de stopat hemotransfuzia. c) Reacţii alergice Cauza este sensibilizarea organismului la diverse imunoglobuline. Profilaxia constă în studiul minuţios al anamnezei. frisoane. a metodei de determinare a grupelor sangvine şi de efectuare a probelor de compatibilitate. Insuficienţa renală acută. tahicardie. Ca urmare a hipoxiei îndelungate şi acumulării metaboliţilor acizi se dezvoltă modificări funcţionale şi morfologice în diverse organe şi sisteme. Şocul hemotransfuzional. tromboplastina şi alte produse ale hemolizei. deci se dezvoltă clinica de şoc. nelinişte. Profilaxia: constă în respectarea regulilor de preparare. etc. Se dezvoltă sindromul CID (coagulare intravasculară diseminată). Principala şi cea mai gravă complicaţie a acestui grup este şocul hemotransfuzional. Clinica. Se indică preparate antihistaminice. care este înlocuit apoi cu dilatarea paralitică. Modificări caracteristice au loc în rinichi: în sistemul de filtrare se acumulează hematina acidclorhidrică (metabolitul hemoglobinei libere) şi alte produse ale eritrocitelor distruse şi în ansamblu cu spasmul vaselor renale provoacă micşorarea circuitului sangvin renal şi a filtrelor renale. caracteristice pentru starea de şoc (tahicardie. acrocianoza. crampe. au loc micţiune şi defecaţie involuntară. dureri în piept. Cauza şocului hemotransfuzional este în majoritatea cazurilor încălcarea regulilor de transfuzie a sîngelui. Şocul hemotransfuzional. au greţuri. Creşterea permeabilităţii vasculare şi a densităţii sângelui înrăutăţeşte calităţile reologice ale sângelui ce duce deasemenea la dereglări ale microcirculaţiei. aritmie). Mai rar – în caz de incompatibilitate conform altor sisteme de antigen şi la transfuzia sângelui necalitativ. vazoactive ca rezultat al distrugerii masive a leucocitelor. apoi palidă. plasmă şi a crioprecipitatului. În patogenia şocului hemotransfuzional principalii factori distructivi sunt hemoglobina liberă. Se efectuează în laboratoare serologice reacţia de leucoaglutinare a serului pacientului cu leucocitele donatorului. bronhospasm. La început pacienţii sunt cu faţa hiperemiată. Peste 20 – 30 minute de la finisarea hemotransfuziei apar frisoane. a) Reacţiile pirogene Cauzele acestor reacţii sunt formarea în mediul de transfuzie a substanţelor pirogene – a produselor de descompunere a proteinelor sângelui donator sau a activităţii vitale a microorganismelor ce pătrund în sânge la preparare. vome. 3. păstrarea lui sau în caz de încălcare a asepsiei în timpul transfuziei. narcotice. analgetice. ce provoacă dereglări microcirculatorii şi hipoxie tisulară. Reacţia alergică poate progresa până la şoc anafilactic. Patogenia. Tratamentul. a) Compliacţiile la transfuzia sângelui incompatibil după sistemul ABO. La examenul obiectiv se depistează hiperemia tegumentelor. La pacient se poate dezvolta urticărie. creşte temperatura corpului. Profilaxia constă în studiul minuţios al anamnezei şi la indicaţii se utilizează selectarea individuală a donatorului. păstrare şi transfuzie a sângelui. de administrat analgetice. 2. soluţii de antişoc şi de detoxicare. la indicaţii – corticosteroizi. b) Reacţiile antigene (nehemolitice) Cauza acestor reacţii este sensibilizarea cu antigeni leucocitari. are loc hemoliza masivă intravasculară. bradicardie. Aceste modificări sunt cauza dezvoltării insuficienţei renale acute. gravidităţi. La transfuzia sângelui sau a masei eritrocitare incompatibile conform factorilor de grupă a sistemului ABO. taveghil). Sub acţiunea concentraţiilor înalte a acestor substanţe biologic active are loc spasmul vaselor periferice. Clinica: are loc creşterea temperaturii corpului. Reconvalescenţă. au frisoane. ca rezultat al hemotransfuziilor efectuate în antecedente sau a gravidităţilor. Tratamentul. dispnee. transpiraţii reci. În evoluţia complicaţiilor la transfuzia sângelui incompatibil după sistemul ABO sunt 3 stadii: 1. edemul Quinqe. abdomen. Formarea anticorpilor la imunoglobuline are loc după transfuzia de sânge. Complicaţiile hemotransfuzionale Cauza principală a acestor complicaţii este transfuzia de sânge incompatibil după sistemul ABO şi Rh – factor (aproximativ 60%). Se utilizează remedii antihistaminice. narcotice (promedol) şi preparate antihistaminice (dimedrol. cefalee şi dureri în regiunea lombară. Şocul hemotransfuzional apare nemijlocit în timpul transfuziei sau după ea şi durează de la câteva minute până la câteva ore. tegumentele de marmoră. Clinica. este posibilă cefalee. preparate cardiovasculare şi narcotice. ca rezultat al distrugerii eritrocitelor donatorului sub acţiunea aglutininelor recipientului. Uneori aceşti anticorpi pot fi în sângele persoanelor ce n-au avut hemotransfuzii. suprastin. Clinica. hipotomie. pe un timp scurt excitaţi. Momentul de bază în declanşarea acestui sindrom este eliminarea masivă a tromboplastinei în circuitul sangvin (din eritrocitele supuse hemolizei). În 50% cazuri aceste reacţii se dezvoltă ca rezultat al apariţiei anticorpilor antileucocitari. cianoza mucoaselor. trombocitari şi a proteinelor plasmei.alergice. Aceste semne sunt rezultatul eliberării substanţelor pirogene. regiunea lombară. creşterea temperaturii corpului. La debut pacienţii sunt neliniştiţi. edem pulmonar. aminele biogene.

apar senzaţii neplăcute retrosternale. Această complicaţie are loc la administrarea pe fon de hemoragie acută într-un scurt timp în circuitul sangvin al recipientului mai mult de 40-50% de sânge din VSC. etc. Profilaxia constă în depistarea bolnavilor cu hipocalciemie incipientă. TA sistolică variază de la 71 la de 90 mm col. Apoi diureza se restabileşte şi creşte uneori până la 5-6 litri în 24 ore. creşte nivelul creatininei.Indicii principali ai descompunerii masive a eritrocitelor sunt hemoglobinemia. .4%) şi lazix (100 mg) aşa numită triadă antişoc. TA sistolică este mai joasă de 70 mm col. Pentru lichidarea hiperkaliemiei se administrează i/v sol. icterul. plazmafereza. Remediile medicamentoase utilizate în I rând: prednizolonul (90-120 mg). În caz de anemie (Hb mai joasă de 80 g/l) e necesar de transfuzat eritrocite spălate. de clorură de sodiu 0. La micşorarea niveului de calciu liber în sânge. remedii cardiotonice. Însă peste un oarecare timp după transfuzie poate creşte temperatura corpului. Iar atunci când tratamentul este ineficace – uremia. Stadiul de reconvalescenţă se caracterizează prin restabilirea funcţiei tuturor organelor interne a sistemului de homeostază şi a balanţei hidro-electrolitice. gradul I. Hg În majoritatea cazurilor în rezultatul tratamentului dereglările circulatorii pot fi lichidate. de bicarbonat de sodiu 4% sau lactasol pentru a obţine reacţia bazică a urinei ce împiedică formarea hematinei acidclorhidrice. apare icterul. Profilaxia constă în respectarea strictă a regulilor de efectuare a hemotransfuziilor (efectuarea consecutivă a tuturor reacţiilor de compatibilitate. Rolul principal în aceste procese aparţine imunoglobulinei şi deasemenea un rol oarecare î-l are acţiunea toxică a conservanţilor. curantil . lazix şi osmodiureticii) şi corecţia balanţei hidro-electrolitice. c) Intoxicaţia cu citrat. hemoglobinuria. feţei. Este utilizată heparină (50-70 un/cg corp. de reacţiile de detaşare a ţesutului donator străin. Cauza. trasilol). transfuzii de plazmă proaspăt congelată. La indicaţii sunt utilizate glicozidele cardiace. hepatomegalia. Este caracteristică bradicardia. păstrat mai mult timp sau a masei eritrocitare. Este posibilă hipotonia şi progresarea insuficienţei cardiace. TA sistolică este mai înaltă de 90 mm col. În afară de aceasta se utilizează preparate antihistaminice (dimedrol. fragmina sau fraxiparina). La apariţia semnelor clinice de hipocalciemie e necesar de înterupt transfuzia de sânge conservat şi de a administra i/v 10-20 ml de calciu gluconat sau 10 ml de sol. de 10% de clorură de Ca. În analiza biochimică a sângelui este confirmată hiperkaliemie. poliurie şi restabilirea funcţiei renale.5 l de sânge transfuzat). gradul III. În caz de evoluţie clinică benignă a acestei complicaţii şi a tratamentului corect. eufilina (10 ml de sol. dispnee cu trecere în apnoe în caz de hipocalciemie avansată. de clorură de calciu (10 ml la fiecare 0. de clorură de Ca 10% şi sol. se dezvoltă insuficienţa renală acută. E necesar de administrat sol. taveghil) şi analgetice narcotice (promedol) Metode extracorporale – plazmafereza masivă (exfuzia a 2 l de plazmă şi substituirea cu plazmă proaspăt congelată şi soluţii coloidale) pentru înlăturarea hemoglobinei libere şi a produselor de degradare a fibrinogenului. inhibitori ale proteazelor (contrical. gradul II. Hg 2. remedii cardiotonice. Dezvoltarea acestui sindrom este cauzată de procesele imunobiologice. Tratamentul. Clinica. Hiperkaliemia poate avea loc la transfuzia sângelui conservat. aritmia. treptat funcţia renală se restabileşte şi starea bolnavului se ameliorează.. iar creatininemia şi hipercaliemia se menţine (faza poliurică a insuficienţei renale). se intensifică cefalea. crampe musculare în regiunea gambei. Cauza. ureei şi kaliului în ser. Apoi pe I plan sunt dereglările funcţiei renale. Cauza. La debutul fazei de insuficienţă renală acută tratamentul trebuie îndreptat la ameliorarea funcţiei renale (eufilină. La început se micşorează brusc diureza diurnă. Hg 3. 2. în transfuzia lentă a sângelui şi administrarea profilactică a sol. poliglucină şi a preparatelor gelatinei). Corecţia funcţiilor organelor şi sistemelor. Are loc distrugerea elementelor figurate cu eliminaea Kaliului din plazmă. Clinica. L a apariţia semnelor incipiente de şoc e necesar de întrerupt transfuzia de sânge şi se efectuează infuzia substituienţilor sangvini (reopoliglucină. Se dezvoltă la transfuzia dozelor mari de sânge ce conţine ca conservant citratul de sodiu. Clincia.9%. b) Sindromul hemotransfuziilor masive. d) Intoxicaţia cu kaliu. Tratamentul. atonia miocardului până la asistolie. Tratamentul.). care are următoarele faze: anurie (oligurie). etc. este necesar de utilizat hemodializa (în secţia specializată cu utilizarea „rinichiului artificial”). antifermenţi (contrical). În dependenţă de nivelul tensiunii arteriale deosebim 3 grade ale şocului hemotransfuzional: 1. Corecţia sistemului de hemostază. hiperbilirubinuria. Cel mai frecvent simptom este simptomatologia sindromului CID. Tratamentul. Citratul de sodiu leagă calciul liber din circuitul sangvin şi provoacă hipocalciemie. Terapia infuzională. sol de glucoză 40% cu insulină. Profilaxia constă în transfuzia sângelui numai de la un donator. Se indică anticoagulante (heparina 24000 un în 24 ore. creatininemia şi hiperkaliemia – progresează. are loc hiperhidratarea organismului. reopoliglucina. antiagregante (trental.

suportând temperatura sub 600. hepatita B şi C. Transfuzia de sânge. pot fi întâlnite 4 grupe sangvine: O (I) α. IV – 8. regula lui Ottenberg).5%. tifosul. A2 în dependenţă de aglunabilitate (forţa de aglutinare).Profilaxia constă în utilizarea sângelui conservat sau a masei eritrocitare mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală cronică însoţită de hiperkaliemie. precum şi incomplete. Este posibilă dezvoltarea tromboflebitei sau a flegmonului în regiunea puncţiei venoase. Eritrocitele grupei O (I) – nu conţin nici un aglutinogen şi nu are loc aglutinarea nici cu un ser de alte grupe. salivă. când este necesară transfuzia unei cantităţi mai mare de sânge. Mai deosebim aglutinine „la rece”. Determinarea grupei de sânge şi a Rh factorului. tot aşa şi în plasmă pot fi întâlnite ambele aglutinine. rămânând stabile pe tot parcursul vieţii. cu eritrocite standarte (metoda îcrucişată). Dezvoltarea infecţiei chirurgicale banale Complicaţiile acestui grup apar în caz de nerespectare a normelor asepsiei în timpul transfuziei. Ei sunt termostabili. unul singur sau nici unul. Delta. III. Mai târziu a fost identificat şi aglutinogenul O. Aglutinogenul poate avea câteva varietăţi – A1. care î-şi manifestă reacţia de aglutinare la temperatura +40 . care aglutinează eritrocitele în mediu salin şi coloidal. Dunghern şi Ghirşfeld au descoperit în eritrocitele omului 2 aglutinogeni. sângele de grupa O (I) poate fi transfuzat şi la persoanele cu orice grup sangvin. O picătură de ser-test (0. examinarea lor. conform acestei reguli sunt aglutinate numai eritrocitele donatorului.+420. Deci. iar aglutininele – anticorpi. sângele căruia se cercetează şi de la stânga la dreapta la o distanţă de 3-4 cm se scriu cifrele I.6%. spermă. reflectă combinarea antigenilor eritrocitari a sistemului ABO şi a anticorpilori respectivi în serul sangvin. Reacţia de aglutinare are loc atunci.AB (IV) poate fi transfuzat sânge de orice grupă. II. fiind active nuami în mediu coloidal. etc. Eritrocitele umane pot conţine ambii aglutinogeni. aglitininele plasmei donatorului nu sunt suficient diluate în serul recipientului şi astfel pot aglutina eritrocitele pacientului. Ele se împart în Naturale (cu care omul se naşte) şi Imune (care apar pe parcursul ontogenezei. B (III) în două serii diferite pentru fiecare grupă. SIDA. Grupele de sânge se moştenesc prin eriditate conform legilor clasice ale geneticii. În afară de aceasta se întâlnesc aglutinine complete.) 2. AB (IV) O.Istoricul dezvoltării cunoştinţelor despre grupele de sânge şi Rh factor. rugeola. Din această cauză este necesar de a transfuza numai sânge de aceiaşi grupă. se aplică cu o pipetă sub cifra I şi la fel cu diverse pipete se aplică ser-test de gr. Complicaţiile de caracter infecţios pot fi devizate în 3 grupuri : 1. Regula Ottenberg poate fi utilizată doar numai la transfuzia a 0. respectiv la cifrele II. suc gastric. cu ţolicloni Anti-A şi Anti-B (anticorpi monoclonali) Determinarea grupei sangvine cu seruri standarte Se utilizează seruri – test de grupele O (I). determinate prin ereditate şi reprezintă o calitate biologică individuală.II şi III. În ambele serii rezultatele trebuie să coincidă. care indică serurile – test. A (II). care este un antigen slab şi e lipsit de importanţă practică. etc. Grupul sangvin conform sisemului ABO poate fi determinat cu ajutorul reacţiei de aglutinare. 7. Transmiterea maladiilor transmisibile prin sânge (sifilis. În 1900 bacteriologul din Viena Landşteiner şi colaboratorii au întrodus conceptul de grup sangvin şi au identificat primele 3 grupe. Deci. Se ia o farfurie albă sau o placă pe care se scrie numele persoanei. însă importanţă practică o au numai A şi B. 3. III – 20. când aglutinogenii eritrocitelor donatorului întâlnesc în plasma primitorului aglutininele respective (A se întâlneşte cu α. Aglutininile α şi β se găsesc în fracţia gama a globulinelor plasmei şi-s mai puţini termostabile. deaceea eritrocitele altor grupe de sânge nu vor fi aglutinate şi respectiv persoanelor de gr. suportă temperatură de 1000timp de 24 ore şi-s rezistenţi la uscare. aglutinogenii fiind antigeni. Grupa de sânge – este o combinare de semne imunologice şi genetice normale. În corespundere cu regula Ottenberg este posibilă transfuzia nu numai a sângelui de aceieaşi grupă. Frecvenţa după grup: I – 33. În serul sangvin de grupa AB (IV) nu sunt aglutinine. Deci în medicina practică termenul „Grupa de sânge „ ca regulă. În plazmă se află respectiv 2 aglutinini α şi β. II – 37.8%. spre exemplu. dar mai pot fi găsite în leucocite. În dependenţă de aceasta în prezent printre locuitorii globului conform sistemului ABO. În prezent au fost identificaţi circa 7500 de antigeni eritrocitari împărţiţi în 9 sisteme. III.) Pentru profilaxia acestor compliaţii este necesară selecţia minuţioasă a donatorilor. Ceva mai târziu – în anul 1902 Stwili. β. În prezent sunt 3 metode de determinare a grupei de sânge conform sistemului ABO: cu seruri standarte. Transmiterea maladiilor acute infecţioase (gripa.1 ml) de grupa I. marcându-i pri A şi B.1% Reacţia de aglutinare e identică celei de imunitate. În cazul pierderilor masive de sânge. 1907 Janski şi în 1910 Moss independent unul de altul au identificat grupa a patra. Aglutinogenii sunt polipeptizi cu sediul în stroma eritrocitelor.aglutinine anti-rezus). B – cu β. una singură sau nici una. . B (III) α. A (II) β.5 litri de sânge donator. Complicaţiile de caracter infecţios.+160 şi aglutinine „la cald” activitatea maximală la temperatura +370 .

Fiecare picătură de ser – test se amestecă cu un beţişor de sticlă. iar la temperatura aproape de corpul omenesc. se păstrează la temperatura de 4-80C. splenomegalie. este centrifugat şi este lăsat în repaos pe un timp de 20-30 minute pentru delimitare – în ser şi eritrocite . iar în picăturile unde a avut loc aglutinarea se adaogă câte o picătură de soluţie fiziologică apoi se determină rezultatul. De memorizat că în Azia. II. maladii infecţioase etc. Este descrisă panaglutinarea şi la persoanele sănătoase. După amestecarea lor timp de 2-3 minute se urmăreşte după reacţia de aglutinare: 1. Prezenţa aglutinării cu serurile celor 3 grupe mărturiseşte. se va ţine cont de posibilitatea panaglutinării şi pseudoaglutinării. 2. Pe o farfurie (placă) marcată în 6 godeuri se aplică câte 1 picătură mare de ser al sângelui cercetat (0. Fulgii de eritrocite sunt mai puţin stabili şi se descompun în urma agitării lamei de sticlă sau după adăugarea unei picături de soluţie fiziologică. A (II). ce face imposibilă reacţia specifică de aglutinare cu orice ser). Dezvoltarea panaglutinării nespecifice. precum şi prima sarcină la o femeie rezus-negativă cu un fat rezus-pozitiv se va termina cu bine. sângele cercetat e de grupa II (A). că sângele cercetat este de grupa a IV (AB). Acest fenomen (fenomenul Tomsen) se caracterizează prin aglutinarea sângelui cu seruri de toate grupele şi cu serul sângelui propriu. În anul 1940 Landşteiner şi Viner au mai descoperit în eritrocite un aglutinogen în afara sistemului ABO. Determinarea grupei sangvine cu ajutorul anticorpilor monoclonali (ţoliclon Anti-A şi Anti-B). Dacă nu este aglutinare în ambele godeuri (anti-A şi anti-B) sângele cercetat aparţine grupei O (I).: 1. Ţoliclonii anti-A şi anti-B se aplică pe o placă albă câte o picătură mare (0. III n-a avut loc. Determinarea grupei sangvine se efectuează în încăperile luminoase cu temperatura aerului de 15-25 0C. Picăturile respective sunt amestecate cu beţişoare de sticlă şi sunt supravegheate timp de 5 min. Numai lipsa aglutinării cu acest ser permite de a face concluzia. Ţoliclonii anti-A şi anti-B sunt utilizaţi pentru determinarea aglutinogenilor eritrocitari şi reprezintă un praf liofilizat de culoare roşie (anti-A) sau albastră (anti-B). Când are loc aglutinarea numai în godeul cu inscripţia anti-B. Se apreciează rezultatele timp de 5 min. sângele cercetat aparţine grupei B (III). de obicei nu se depistează.5%. precum şi cauza avorturilor spontane şi a icterului hemolitic la nounăscuţi de către femei cu (Rh-) rezus negativ. Dacă aglutinarea cu serul – test de grupa I.Apoi cu o baghetă de sticlă se recoltează sânge de la pacient şi se aplică câte o picătură mică de sânge (de 5-10 ori mai mici decât cele de ser ) alături de fiecare picătură de ser – standart. deaceea prima transfuzie de sânge Rh-pozitiv primitorului v-a trece fără complicaţii.). dar şi de calitatea sângelui. Alături de aceste picături se aplică câte 1 picătură mică (0. În toate cazurile de îndoială determinarea grupei sangvine trebuie repetată. Ea survine mai târziu decât cea adevărată şi decurge lent (de la 5 până la 15 min. Ele sunt nestabile şi se descompun la adăugarea picăturii de soluţie fiziologică. . Eritrocitele standarte sunt pregătite din sângele donatorilor cu grupa de sânge cunoscută. Anticorpii Anti-Rh (aglutininele imune) se formează în câteva săptămâni.01 ml) de sânge cercetat. sângele cercetat aparţine grupei A (II). Termenul de valabilitate este de 2-3 zile. dar n-a avut loc cu serul de grupa II. poate fi cauzată nu numai de temperaturile joase. Acest fenomen poate avea loc la un şir de maladii: maladii ale sângelui. 2. care a fost numit rezus (Rh). Sângele pentru cercetare este colectat din venă într-o eprubetă uscată. B (III) (câte 2 serii).07%). 3.01 ml) de eritrocite standarte de grupele O (I). Dacă aglutinarea a avut loc cu serul – test de grupa I şi II. Dacă are loc aglutinarea în ambele godeuri – anti-A şi anti-B – sângele cercetat aparţine grupei AB (IV).1 ml) iar alături de ele – câte 1 picătură mică (0. Când are loc aglutinarea numai în godeul cu înscripţia anti-A. printre rasa mongoloidă oameni rezus-negativ numără doar circa 0. 4. înseamnă că eritrocitele sângelui cercetat nu conţin aglutinogene şi el se referă la grupa O (I).1 ml) respectiv inscripţiilor anti-A şi anti-B. Panaglutinarea în caz de infectare bacterială a sângelui cercetat a fost descrisă în anul 1927 de Tomsen. sângele cercetat aparţine grupei III (B). Dacă aglutinarea a apărut cu ser de grupa I şi II şi lipseşte cu ser de grupa III. Descoperirea acestui aglutinogen e ilucidat multe fenomene posttransfuzionale negative. 3. Rezultatele sunt apreciate numai după analiză complexă a 2 metode de determinare a grupei sangvine: cu seruri standarte şi cu eritrocite standarte. Panaglutinarea la rece se poate produce în caz de utilizare a serurilor proaspete şi de determinare a grupelor sangvine la o temperatură mai joasă de 17-180C. O (I) sunt de controlul (în ele nu sunt antigeni. 4. Aprecierea rezultatelor reacţiei cu eritrocite standarte are următoarea particularitate: eritrocitele gr. deoarece pentru prima dată a fost identificat în eritrocitele maimuţei – macaus – rezus. Fenomenul de panaglutinare are loc numai la temperatura camerei. În asemenea cazuri este necesară cercetarea suplimentară cu ser – test de grupa IV (AB). care se dizolvă cu soluţie fiziologică înainte de cercetare. că eritrocitele conţin aglutinogenele A şi B. Pseudoaglutinarea (aglutinare falsă) constă în formarea fîşicurilor de eritrocite. dar foarte rar (0. adică sângele aparţine grupei AB (IV). ciroză hepatică. deaceea cazurile de rezus-conflict printre ei sânt excluse. Pentru a evita confundarea aglutinării adevărate cu ceea nespecifică. S-a constatat că în dependenţă de aglutinogenul Rh toţi oamenii se împart în 2 grupe: rezus pozitiv (Rh+) – 85% şi rezus negativ (Rh-) – 15%. Determinarea grupei sangvine cu ajutorul eritrocitelor standarte (metoda încrucişată) Metoda este utilizată mai frecvent în laboratoare serologice şi constă în determinarea prezenţei sau lipsei în sângele cercetat a antigenilor A şi B cu ajutorul serurilor izohemaglutinante şi deasemenea a anticorpilor α şi βcu ajutorul eritrocitelor standarte.

Pe o placă se aplică o picătură mare de ţoliclon Anti-D (0. Stabilizarea sângelui în stare lichidă poate fi căpătată prin extragerea sau distrugerea unui component al sistemului de coagulare a sângelui. creşte potasiul plasmei. hemofilie. colorată în roşu în rezultatul hemolizei eritrocitelor nu poate fi folosit pentru transfuzie. conservat prin adăugarea citratului de natriu (4% . Pentru prelungirea viabilităţii hematiilor sangvine pe lângă citrat în soluţiile de conservare se mai adaogă substanţe. 3.Hemotransfuzia Metodele de transfuzie.). Există 2 metode de transfuzie a sângelui: direcă şi indirectă. cu fulgi şi pelicule. 2. arsuri. Toate cele enumărate ne conving. . dar mai ales: 1. deasupra lui – un strat foarte subţire albui de leucocite şi deasupra un strat străveziu puţin gălbui de ser. dar scad treptat toţi factorii coagulanţi ai sângelui. 4. În timpul păstrării sângelui conservat (până la 21 zile) el este supus unor modificări esenţiale: în sângele proaspăt transfuzat hematiile trăiesc 60 zile (în condiţii normale 110-120 zile) în proporţii de 52%. Cei mai răspândiţi conservanţi astăzi sînt: acidul citric şi citratul de natriu. Autotransfuzie. Exsanguinotransfuzie. Sângele cu chiaguri. În condiţiile contemporane împestriţate cu cutremure de pământ. flacoane cu respectarea asepsiei la temperatura 4-6 0C în frigider. reacţia cu Anti-D – anticorpi monoclonali.10 ml la fiecare 100 ml de sânge). caracteristice metodei indirecte. la temperaturi mult sub 00. că transfuzia indirectă deşi e cea mai răspândită metodă nu e cea mai bună şi confirmă aforismul lui Arnold Tank. păstrat la temperatura +8 0 şi transfuzat în timpul operaţiei. insuficienţă imunobiologică – septicemia etc. că „sângele cel mai bine se păstrează în venele donatorului”. Conservarea sângelui. Sângele conservat se păstrează în fiole. dar în proporţie de numai 25%. În afara vaselor sangvine sângele poate fi păstrat în 2 stări: 1. 2. bilirubina hemolitică. diminuează numărul leucocitelor şi activitatea lor fagocitară. plăgi imense. care înlătură ionii de calciu şi zădărnicesc prima etapă a procesului de coagulare – formarea trombinei.Vinograd-Finkelşi american Smith (1956-1963). 5. Pentru conservarea sângelui utilizat în circulaţia extracorporală este folosită heparina în proporţii de 50 mg la 1 litru de sânge. în sângele conservat hematiile trăiesc 60 de zile după transfuzie. apoi se amestecă cu un beţişor de sticlă.01 ml) de sânge cercetat. Felurile de hemotransfuzii.1 ml) şi 1 picătură mică (0. După reacţie e necesar de urmărit timp de 2. Esenţa metodei se reduce la diminuarea totală a metabolismului hematiilorsangvine la aşa temperaturi. la 100 ml de sânge. 2. fosfat anaorganic ect. care este indicată în toate cazurile de hemotransfuzie. avio – şi feroviare.R. c) Autohemotransfuzia sângelui supus iradierii cu raze ultraviolete sau lazer în caz de sepsis. Pentru stabilizarea sângelui se utilizează sol. cu plasma tulbure. războaie permanente şi alte cataclisme se cer rezerve mari de sânge conservat. 8. Sângele este recoltat din cavitate şi reinfuzat prin intermediul unei truse cu filtru. catastrofe auto. congelată. În timpul păstrării în sângele conservat creşte concentraţia acidului lactic (de la 20 la 150 mg/100 ml). Pentru a preântâmpina alterarea elementelor figurate la trecerea dintr-o stare în alta sânt folosiţi crioprotectorii. Efectele negative. la bolnavii cu ruptura splinei) sau pleurală (la bolnavii cu plăgi a plămânului. atunci va fi Rh (-). citrat de sodiu de 6% în raportul 10 ml de sol. Dacă este aglutinare – sângele cercetat este Rh(+). care poate fi efectuată în mai multe variante: a) Reinfuzie – prin recoltarea sângelui revărsat în cavitatea peritoneală (la bolnavele cu sarcină ectopică întreruptă. incendii. iar dacă lipseşte aglutinarea. diafragmei. intoxicaţii grave – pancreatită. ster. Sângele în fiolă se împarte în 3 straturi: la fund – stratul de eritrocite. metoda – expres de determinare a RH-factorului pe o suprafaţă fără încălzire. Metoda indirectă prezintă colectarea sângelui în vase speciale.5 – 5 minute. dereglarea proceselor de coagulare – fibrinoliză. Sub acest aspect prezintă interes metoda de conservare şi păstrare a sângelui prin congelarea la temperaturi ultrajoase (-19960) propusă de către savantul sovetic F. Pe lângă transfuzia de sânge proaspăt sau conservat mai deosebim următoarele tipuri de transfuzie de sânge: 1. solidă. aortei). Vom atrage atenţia la reacţia cu Anti-D – anticorpi monoclonali (ţoliclon Anti-D).68. la temperatură supra 00. naufragii. conservarea şi păstrarea lui un timp oarecare în condiţii speciale. boala arşilor. sindromul CID. lichidă. Inainte de hemotransfuzie indiferent de termenul de păstrare trebuie determinată valabilitatea sângelui pentru transfuzie.Determinarea RH-factorului Există multe metode de determinare a Rh-factorului. b) Autohemotransfuzie – sângele bolnavului luat cu câteva zile până la operaţie. înainte de agitare. 2. şoc grav. care pătrund în eritrocit şi participă la metabolismul lui (glucoza. etc. sub care subînţelegem evacuarea parţială sau totală a sângelui din vasele bolnavului (din artere şi transfuzia concomitentă (în vene) a acelueaşi volum de sânge de la donator. lipsesc în transfuzia directă. cordului. pH-ul scade de la 7 la 6. În practica clinică cel mai frecvent se utilizează 2 metode: 1. Aceasta se face prin examinarea lui imediat după ce se scoate din frigider.

jugulară şi altele. Pentru prima dată sângele cadaveric. Foarte rar – în corpul cavernos al penisului (arsură totală a pielii). vitamine.Scopul acestui tip de transfuzie este înlăturarea otrăvirilor pătrunse în sânge. în picături rare.N. ameliorarea regeneraţiei sângelui şi ţesuturilor. Căile de administrare a sângelui. Acţiunea hemostatică se manifestă prin micşorarea sau chiar oprirea definitivă a sangvinării. Indicaţiile relative: anemia. Însă pentru un efect veritabil se efectuează exsanguinotransfuzia cu renovarea completă a sângelui. fixarea substanţelor otrăvitoare şi eliminarea lor cu urina.) este rar folosită. cantităţilor de microelemente. Acţinea nutritivă se reduce la restabilirea volumului de proteine. stimulatoare. Cea mai frecventă cale intravenoasă. intraaortal şi intraventicular sângele poate fi transfuzat în caz de reanimare sub presiunea de 180-200 mmHg. diminuarea statutului imunologic a organismului. 5. În acest scop se aplică doze mijlocii (250-300 ml) de sânge proaspăt (transfuzie directă) cu interval de 2-3 zile. Colectat în condiţii sterile este păstrat la temperatura de +40C fără nici un conservant şi după un control bacteriologic poate fi transfuzat. Mecanismul de acţiune a sângelui transfuzat Acţiunea sângelui transfuzat asupra organismului este variată şi de cele mai dese ori complexă. Deosebim acţiune substituientă. că după moarte sângele nu se coagulează din cauza procesului de difibrinare. alte intoxicaţii. 4. principala indicaţie relativă pentru transfuzie sangvină este anemia şi anume diminuarea hemoglobinei mai jos de 80 g/l.în acest scop se recomandă doze mici (100-150 ml) de sânge proaspăt (cu păstrarea până la 24 ore. S-a constatat. operaţii complicate. transportarea oxigenului. Este indicată în caz de şoc hemolitic posttransfuzional. restabilirea hematocritului şi volumul proteinic. 1. substanţa spongioasă a osului iliac ect. Transfuzia sângelui placentar. Acţiunea substituientă se reduce la restabilirea volumului sângeui circulant cu toate funcţiile sale: menţinerea tensiunii arteriale. decedat în urma insuficienţei cardiace a fost transfuzat unui tânăr cu şoc hemoragic (î-şi tăiase venele de la mâini) de către ilustrul chirurg sovetic S. În prezent în legătură cu faptul că există substituienţi sangvini ce îndeplinesc funcţiile sângelui.Şamov şi M. preparate de albumină etc. dereglări a sistemului de coagulare. Indicaţiile absolute pentru transfuzia de sânge sunt: hemoragie acută (mai mult de 15% din volumul sângelui circulant). fortificarea producerii de anticorpi. poate fi folosită ori care venă. iar uneori şi mai mult. ridicarea tonusului aparatului neuro-muscular al peretelui vascular şi stimularea producţiei factorilor hemostatici în organism. unele otrăviri. inactivantă. mecanismul fiind aglomerarea de factori hemostatici.Iudin la 23 martie 1930 în clinica Institutului „N. glucoză. Calea intraosoasă (în stern. 3. sau masă trombocitară. restabilirea reactivităţii normale a organismului.V. sporirea activităţii fagocitare. imunobiologică şi nutritivă. Intraarterial. maladii inflamatorii cu intoxicaţie gravă. calcaneu. În acest scop se vor transfuza doze mijlocii – 250 ml de sânge cu un interval de 3-5 zile. Când e necesară o transfuzie voluminoasă şi de lungă durată se efectuează caterizarea venelor magistrale – subclaviculară. lipide. mobilizarea sângelui din depozite şi ca urmare normalizarea funcţiei tuturor organelor şi sistemelor. dar de cele mai dese ori – cubitale. venele fontanelei mari la copii. retroplacentar şi colectat în urma emisiei de sânge în criza hipertonică sau insuficienţa cardiacă.Costiucov în experienţă au dovedit că sângele cadaveric poate fi colectat în primele 8 ore după moarte. etc. prelungirea hemoragiei. 2. Acţiunea de inactivare se manifestă prin diminuarea concentraţiei toxinelor.S. colectat de la un bolnav în vârsta de 60 de ani. Contraindicaţii la transfuzia sangvină Absolute: . Acţiunea de stimulare se reduce la creşterea tonusului vascular. În prezent acest sânge se utilizează mai frecvent pentru prepararea substituienţilor naturali – masă eritrocitară. însoţite de traumarea masivă a ţesuturilor şi hemoragie. după care trombocitele mor). Tânărul a primit 400 ml de sânge cadavric şi peste câteva zile a părărsit clinica devenind sănătos. 4. În dependenţă de scopul transfuziei şi dimensiunile vasului transfuzia poate fi executată în jet. 3. 6.H. Transfuzia sângelui cadaveric. inferioară. V. icter hemolitic la nou-născuţi.Sclifosovski”. Acţiunea imunobiologică se bazează pe sporirea activităţii fagocitare a leucocitelor. electroliţi. cavă superioară. în picături frecvente. şoc traumatic. În acest scop se aplică doze mari – 1000-2000 ml. procese inflamatorii cronice de lungă durată însoţite de micşorarea proceselor de regenerare şi a reactivităţii.

De a efectua proba de compatibilitate individuală după sisitemul ABO.Insuficienţa cardiopulmonară acută. Dereglări grave a funcţiei hepatice şi renale. Intensivitatea sindromului dolor în plagă depinde de următoarele momente: . 3. 2. 9. atunci contraindicaţii absolute nu există şi sânge e necesar de transfuzat. Anume dereglarea integrităţii tegumentelor şi a mucoasei deosebesc plăgile de alte traumatizări (contuzie. Cu cât mai rapid s-a produs plaga cu atât mai puţine dureri. dispnee. De a supraveghea pacientul după hemotransfuzie. peritoneul parietal. 9. Infarct al miocardului În caz că persistă o hemoragie masivă sau şoc traumatic. 2.PLĂGILE Plăgile reprezintă o categorie de traumatizare a ţesuturilor. care se întâlnesc atât în perioada paşnică cât şi în timp de război. Dehiscenţa marginilor plăgii. 8.01 ml) de sânge de la donator. Proba biologică La începutul transfuziei se transfuzează 10-15 ml de sânge. Miocardite şi miocardioscleroze cu insuficienţă vasculară gr. însoţită de edem pulmonar. 9. după aceasta transfuzia se stopează pe un timp de 3 minute. 8. 2. 10. dureri în regiunea lombară). De a efectua proba biologică. Reumatism. III. După arma traumatizantă predomină cele obţinute prin tăiere – 96%. Dereglări grave a circulaţiei cerebrale. entorsie). Boala hipertonică gr. 7. 3. 4. 4. Astm bronşic. măcar că şi în timpul paşnic există destule plăgi prin armă de foc ≈ 3% . de a efectua proba de compatibilitate individuală după rezus-factor. Sunt destul de dureroase plăgile localizate în regiuni cu o reţea de receptori nervoşi de durere (periostul. Dacă lipsesc semne clinice de complicaţii sau reacţii (tahicardie. ruptură. Reacţia se efectuează la temperatura 15-250C. pleura). iar dacă persistă aglutinarea – atunci sângele este incompatibil.Caracteristica armei traumatizante şi a rapidităţii producerii plăgii. Dolaritatea apare ca rezultat al acţiunii traumatice directe al receptorilor nervoşi şi ca rezultat al compresiei cu edemul ce se declanşează. Tuberculoză acută şi diseminată. Cu cât mai ascuţită este arma cu atât mai puţin receptori nervoşi sunt afectaţi. 5. Dacă aglutinarea lipseşte demonstrează compatibilitatea sângelui donatorului şi recipientului. II. Hemoragie. La momentul actual 96% alcătuiesc plăgi de uz casnic (din ele 3. 7. De a verifica grupa de sânge a donatorului după sistemul ABO. De a efectua hemotransfuzia. III. . muşchi. Consecutivitatea acţiunilor medicului la transfuzia de sânge: indicaţiile şi contraindicaţiile pentru hemotransfuzie şi de a colecta anamneza 1.Localizarea plăgii. sportive şi criminale. De a determina grupa de sânge şi factorul rezus al recipientului. deoarece persistă şi dereglarea integrităţii şi a tegumentelor. De a selecta sângele corespunzător după grupă şi rezus şi de a aprecia macroscopic calitatea lui. De a determina transfuzională. Proba de compatibilitate individuală Pe o placă (farfurie) se aplică o picătură mare (0. 10. 1. 70% de plăgi sunt primite la pacienţii în stare de ebrietate. apoi se amestecă. rezultatele se apreciează peste 5 min. 5. Viciile cardiace. De a îndeplini actele necesare. Plagă este numită orişice traumatizare mecanică a organismului asociată cu dereglarea integrităţii învelişului ţesuturilor – al tegumentelor sau al mucozităţilor. 6. Semiologia plăgilor Semnele de bază ale plăgilor sunt: Doloritate. fascii. şi respectiv mai puţin sunt durerile.5% sunt suicidale). Tromboze acute şi embolii. atunci din nou se transfuzează 10-15 ml de sânge şi în decurs de 3 minute se supraveghează bolnavul. În perioada paşnică plăgile alcătuiesc majoritatea traumelor de uz casnic. Mai puţin contribuie la sindromul dolor plăgile cu localizare în ţesutul adipos. Endocardită septică.1 ml) de ser sangvin de la recipient şi 1 picătură mică (0. De exemplu: trauma ficatului cauzată de o lovitură boantă al abdomenului este considerată ca ruptură a ficatului. În total se repetă procedura de 3 ori. Relative: 1. 6. hiperemie. . de transport. traumelor industriale. Traumatizarea trunchilor nervoşi magistrali. pe când trauma ficatului condiţionată de o lovitură penetrantă de cuţit este considerată plagă al ficatului.

(vulnus sclopetarium) Mai jos vom da unele caracteristice ale plăgilor mai sus enumerate: Plaga tăiată este produsă de un obiect ascuţit (cuţit. La dereglarea ei (hemofilie) traumarea chiar şi a unui vas mic va fi o hemoragie masivă. Starea sistemei de coagulare. Pronunţarea hemoragiei poate fi diferită: de la neînsemnată capilară. Ocazionale. deoarece plaga orişicărui ţesut se asociază cu lezarea integrităţii vasului. În dependenţă de caracterul lezării ţesuturilor: tăiată. dar sub un unghi ascuţit faţă de suprafaţa corpului. vaselor cu o săracă manifestare locală externă. CLASIFICAREA PLĂGILOR Există mai multe principii de clasificare a plăgilor. şoc. După apariţia lor se clasează în: Chirurgicale. gât. (vulnus mixtum) prin armă de foc. sticlă). Acest fapt creează şi condiţii favorabile pentru dezvoltarea infecţiei anaerobe în adâncul plăgii. cu scop de tratament sau diagnostic. Deci ele sunt cu un sindrom dolor minim.- Starea neuro-psihică a bolnavului. pumn) sub un unghi ≈ drept asupra ţesuturilor. Hemoragia – este un semn obligatoriu al plăgii. Toate celelalte plăgi se referă la ocazionale şi comun este pentru ele că sunt produse în afara voinţei traumatului şi pot provoca rău lui chiar până la moarte. Sindromul dolor este mai puţin pronunţat când bolnavii se află într-o stare de afect. pe o suprafaţă largă. În lipsa acestor lezări plăgile tăiate se vindecă adese fără complicaţii. În aceste plăgi sindromul dolor este pronunţat moderat. vasculari şi a organelor cavitare. (vulnus incisum) prin înţepare. lamă. În asemenea situaţii porţiunea detaşată se lipseşte de vascularizare şi se poate necrotiza. (vulnus morsum) mixtă. cuţit îngust. La o hipotonie sau a compresie al vasului magistral hemoragia este mai puţin pronunţată. Localizarea plăgii. În asemenea plăgi sindromul dolor.este determinată de constricţia fibrelor elastice ale dermei şi direcţia plăgii în raport cu direcţia liniilor elastice Langher. (vulnus conqvassatum) tocată. Plaga lacerată apare la acţiunea unui obiect bont asupra ţesuturilor. - . ebrietate alcoolică sau narcotică. Caracteristica anatomică este acea că plaga este adâncă cu o suprafaţă superficială. nervilor. (vulnus contusum) lacerată. Starea hemodinamicii locale şi sistemice. vene. dar pot apărea hematoame. dehiscenţa marginilor şi hemoragia externă este neesenţială. În jurul plăgii apare o zonă largă de lezare a ţesuturilor cu hemoimbibiţie şi dereglare a viabilităţii tisulare – necroză. ac). Din cauza zonei largi de traumatizare şi a necrozei plaga contuzionată are tendinţă de vindecare prin intenţie secundară. tegumentară nesemnificativă. În plăgile contuzionate sindromul dolor este bine dezvoltat (vastă zonă de afectare). lezări grave al viscerelor. (vulnus laceratum) angrenată. Caracteristica armei traumatizante: cu cât ea este mai ascuţită cu atât hemoragia este mai mare. hemoragie externă lipseşte (pereţii vasculari sunt afectaţi pe o suprafaţă largă şi rapid se trombează). (vulnus punctum) contuzionată. Procesul diagnostic al acestor plăgi este dificil şi de obicei se asociază cu vulnerografie sau prelucrarea primar chirurgicală. Aceasta se datoreşte canalului îngust şi lung şi cu o posibila deviere a direcţiei canalului din cauza contractării muşchilor. În asemenea plăgi apare detaşarea tisulară. uneori scalparea pielii. În plăgi contuzionate şi angrenate hemoragia este minimală. Plaga prin înţepare este produsă prin acţiunea unui obiect îngust şi ascuţit (suliţă. (vulnus caesum) muşcată. Plăgile tăiate sunt periculoase prin pericolul lezării trunchilor nervoşi. Plaga contuzionată este provocată de acţiunea unui obiect bont (piatră. Mai pronunţate sunt hemoragiile localizate la cap. până la profuză arterială. cu excepţia celei prin armă de foc este caracteristic prezenţa a trei zone de traumare: zona canalului plăgii. efectuate în condiţii aseptice cu lezare minimală a ţesuturilor. Sub acţiunea acestor obiecte ţesuturile sunt traumatizate pe o suprafaţă îngustă. Dehiscenţa marginilor plăgii . adesea prin intenţie primară. Cele chirurgicale sunt premeditate. mâini – acolo unde hemocirculaţia este bine dezvoltată. Pentru orişice plagă. PLAGA PRIN ARMĂ DE FOC Asemenea fel de plagă are un şir de particularităţi ce necesită de tras atenţie separat. zona necrozei traumatice primare zona necrozei traumatice secundare. iar ţesuturile din jur sunt traumatizate nesemnificativ. cu hemostază minuţioasă şi cu o repunere şi suturare al marginilor plăgii. Intensivitatea hemoragiei este determinată de următoarele: Prezenţa traumării vaselor magistrale – artere.

Dacă glontele trece prin ţesuturi şi prelungeşte zborul. Conţine ţesuturi devitalizate îmbibate cu sânge. • recent infectate. Transfixiantă – este prezent şi poarta de intrare şi ieşire al glontelui. tangenţială – canalul plăgii trece prin ţesuturile superficiale. Este important de menţionat că într-o plagă recent infectată numărul de microbi într-un gr de ţesut nu depăşeşte 10*(5). Plaga prin armă de foc după caracterul canalului poate fi: 1. spre exemplu apendicita acută gangrenoasă. Apare fenomenul „lovirii laterale” ce contribuie la formarea cavităţii pulsative. Plăgile purulente de asemenea sun infectate.. • purulente. Toate acestea contribuie la dezvoltarea infecţiei anaerobe. • Informaţii mai detaliate despre acest gen de plăgi-traume vi sa vorbit la cursul „Traumatisme”. energia fiind folosită la distrugerea ţesuturilor. o cu lezarea viscerelor. dar se deosebesc de cele recent infectate prin aceia că în plăgile purulente deja este stabilit un proces infecţios. iar altele. cauzată de acţiunea energiei cinetice transmise de la glonţ. Plăgile aseptice sunt acele plăgi care sunt efectuate în condiţii aseptice. spre exemplu. Bacteriile nimerite în plagă se multiplifică şi cantitatea lor într-un gr de ţesut cu mult depăşeşte 10*(5). şi lezarea de asemenea este maximă. Presiunea în interiorul cavităţii poate ajunge până la 1000 atm. • nepenetrante. şi prezenţei infecţiei în canalul plăgii apărut în urma glontelui ca rezultat al cavităţii pulsative şi presiunii negative în urma glontelui. energia glontelui totalmente se transmite ţesuturilor prin lezarea lor. 2. 3.mV²2/2. Reacţia generală de răspuns a organismului la formarea plăgii poate fi considerată ca două faze consecutive: . este efectuată în condiţii aseptice. Este cunoscut că energia unui obiect zburător este E═mV²/2. Asemenea mecanism de acţiune asupra ţesuturilor într-o plagă prin armă de foc contribuie la apariţia a trei zone de distrugere (Borst. care sunt lipsite de agent infecţios. dar din start cu un risc major de complicaţii supurative. microbi. detaşânduse şi reciproc deplasânduse unul faţă de altul. Asemenea plăgi regenerează rapid şi nu au tendinţă către complicaţii. În unele cazuri conţine glontele. care atrage ţesuturi de haină şi murdărie din exterior. Gradul de infectare al asemenea plăgi este diferit şi depinde atât de tipul corpului contondent cât şi de condiţiile în care a apărut plaga. Obiectele (glontele. ghilea. atunci energia cedată ţesuturilor este mV²1/2 . o fără lezarea viscerelor. La pătrunderea glontelui în ţesuturi se creează o zonă de presiune înaltă. iar acţiunea lor asupra ţesuturilor provoacă un proces inflamator pronunţat. în care se comprimă ţesuturile. necroză şi formarea exudatului purulent şi intoxicaţie generalizată. ce se răspândeşte lateral sub formă de undă de lovire. Într-o plagă prin armă de foc. alice). alicele) ascuţite mai uşor trec prin ţesuturi. sânge. Plaga recent infectată se consideră orişice placă ocazională în primele 72 ore de la debut. adica în sala de operaţie. Clasificarea plăgilor în dependenţă de ataşarea plăgilor faţă de cavităţile organismului penetrante. Condiţionat evoluţia procesul de plagă se poate deviza în: 1.Încă de către savantul-chirurg rus N.1917): I zonă – canalul plăgii. Acest principiu este utilizat în construcţia glonţilor contemporani – cu deplasarea centrului de greutate. reacţia locală sau regenerarea plăgii. ţesuturile comprimânduse. dacă glontele rămâne în ţesuturi. II zonă – zona de necroză primară. după utilizarea filmărilor ultrarapide şi crearea unei noi ştiinţe despre mecanismul traumatizărilor tisulare prin armă de foc – balistica plăgii. Dar şi plăgile aseptice sunt diferite: unele pot fi efectuate din cauza patologiilor vasculare. Clasificarea plăgilor după gradul de infectare: • plăgi aseptice. Cauza nemijlocită al acestor modificări este microtrombozele apărute ca rezultat al dereglărilor intercelulare în urma mişcărilor ondulatorii al ţesuturilor. Aceste cercetări şi demonstrări au fost posibile cu mult mai târziu. EVOLUŢIA PROCESULUI DE PLAGĂ Proces de plagă – este o totalitate de dereglări consecutive ce apar în plagă şi reacţiile declanşate ale întregului organism. Plăgile prin armă de foc întotdeauna sunt considerat infectate din cauza prezenţei unei zone de necroză răspândită. Deosebirea principală al plăgii prin armă de foc este viteză mare al obiectului traumatizant (glonţ. reacţia generală a organismului. iar forţa asupra pereţilor cavităţii pulsative – 120 kg/cm². 2.Pirogov a fost stabilit că gravitatea plăgilor prin armă de foc este determinată de o zonă mult mai răspândită de la canalul plagial. oarbă – este prezentă numai poarta de intrare. corpi străini. bucăţi de ţesuturi necrotizate.I. Este alcătuită de ţesuturi cu metabolism dereglat şi elemente celulare distruse. fără pătrunderea în cavităţi interne ale organismului. Dar dacă glontele pierde stabilitatea şi începe a se „rostogoli” prin ţesuturi energia cedată ţesuturilor este maximă. III zonă – zona de comoţie moleculară sau necroză secundară.

micşorarea perfuziei alterarea oxigenării tisulare în jurul plăgii. II. Migrarea epitelizaţiei de la periferie spre centru poate asigura acoperirea completă a plăgii numai în cazul prezenţei a plăgilor de dimensiuni mici. perioada de regenerare. este clasificarea propusă de către M. se instalează acidoza tisulară. etapa de epitelizare a plăgii. Etapa de formare a colagenei se datoreşte fibroblaştilor activizaţi de macrofagi. care se elimină din membranele celulare dezintegrate. În plăgi mari este necesar de efectuat plastie cutanată. dispare febra. adghezia şi agregarea trombocitelor. deminuarea permiabilităţii membranelor celulare şi inhibare de sinteză proteică. se măreşte presiunea osmotică în ţesuturi reţinerea apei declanşarea edemului tisular (hidrataţia ţesuturilor). Spasmul vascular de scurtă durată dilatare stabilă şi dereglarea 2.  faza dereglărilor vasculare. iar la a 2-3 zi limfocitele şi macrofagii.Cuzin (1977): • faza de inflamaţie (1-5 zile). 3. Importanţa de bază în această fază este determinată de mineralocorticoizi. III. Este de menţionat ca asemenea evoluţie al procesului de plagă are loc în cazul lipsei complicaţiilor. Faza de inflamaţie (faza dereglărilor vasculare) Dereglarea integrităţii vaselor de sânge şi de limfă cu dereglarea fluxului sanguin şi limfatic contribuie la: 1. maselor necrotice. II. şi anume metaboliţilor acidului arahidonic. care împreună activează procesele vitale ale organismului cu ridicarea temperaturii generale. se remarcă predominarea acţiunii sistemului nervos simpatic cu eliberarea în circuitul sanguin al hormonilor stratului medular al suprarenalelor. trombarea capilarelor şi a venulelor. 4. Procesul de regenerare a plăgii are loc în trei etape: 1. d. Deja în primele 24 de ore în plagă apar leucocitele. aceasta la rândul său contribuie la scăderea masei ponderale cu accelerare de dezintegrare proteică. al intoxicaţiei. b. Neutrofilele sunt responsabili de:  fagocitarea microorganismelor. aldosteron. faza de predominare al sistemului nervos parasimpatic. Colagenul asigură lichidarea defectului tisular şi tăria cicatricei formate. ACTH şi glucorticoizilor. La a 4-5 zi are loc micşorarea procesului inflamator. începând de la a 4-5 zi. proteoliza declanşată contribuie la 6. 7. În faza a doua. se mobilizează procesele reparatorii ale organismului. se normalizează parametrii de laborator. Toate aceste modificări pregăteşte organismul către existenţă în condiţii de alterare. al insulinei. se micşorează durerile. În această fază un rol deosebit este acordat prostoglandinelor. extravazarea lichidului.I. lipidică şi glucide. ca şi interleucinele sunt responsabili de reacţia pirogenă ce se dezvoltă. perioada de cicatrizare. mărirea densităţii sângelui. mai aproape de a înţelege procesul de plagă. Există mai multe clasificări al fazelor procesului de plagă. perioada de pregătire. c. accelerarea metabolismului bazal. În prima fază. ce durează ≈ 1-4 zile.I. . faza de predominare al sistemului nervos simpatic. • faza de formare şi reorganizare al cicatricei (de la a 15 zi). Toate procesele enumerate mai sus au loc într-o anumită regularitate. etapa de organizare (retracţie) tisulară. caracterul reacţiilor generale sunt determinate de prevalarea acţiunii sistemei nervoase parasimpatice. eliberarea de amine biogene permeabilităţii peretelui vascular. Conform lui Rufanov procesul de plagă este divizat în două faze: faza de hidrataţie. Epitelizarea plăgii are loc de la periferie spre centru şi ea serveşte barieră pentru microorganisme. În această fază se măreşte masa ponderală are loc normalizarea disbalansului proteic. 2. etapa de formarea de către fibroblaşti al colagenei. faza de dehidrataţie. care formează fazele procesului de plagă. Girgolav marca trei perioade de regenerare a plăgii: I. Regenerarea plăgii procesul de reparaţie (restabilire) al ţesutului traumatizat cu restabilirea completă al integrităţii şi trăinicii. hormonul somatotrop. se dereglează metabolismul glucidic şi proteic eliberarea K şi Na din celule. La momentul actual. se creează greutăţi suplimentare în hemodinamica locală cu încetinirea lui cauzate de: a. În afară de acţiunea vazodilatatorie al acestor metaboliţi. • faza de regenerare (6-14 zile). Faza curăţirii plăgii de mase necrotice În această fază importanţa esenţială este pe seama elementelor figurate ale sângelui şi a fermenţilor. iar împreună cu bradikinina sunt responsabili de declanşarea sindromului dolor.  faza curăţirii plăgii de mase necrotice. şi aceticolin. 3. 5.

lipsa hematoamelor şi a corpurilor străine în plagă. În plagă are loc deminuarea numărului de neutrofile şi în plagă are loc migrarea de fibroblaşti. diastaza marginilor plăgii minimală. Într-o evoluţie a procesului de plagă fără complicaţii la a 5-6 zi majoritatea reacţiilor inflamatorii deminuiază şi survine următoarea fază.  fagocitarea productelor dezintegrate bacteriene. Acestei faze este caracteristic: micşorarea acidozei tisulare. Regenerarea secundară plăgii evoluează prin supuraţie. deminuarea inflamaţiei. starea hemodinamicii în aria plăgii şi în întreg organismul. producerea fibrelor elastice de colagen. micşorarea ionilor de K. formarea reţelei de fibre elastice şi conexiunilor între fibrele de colagen. dar şi la micşorarea în dimensiuni a lui – aşa numita retracţie a cicatricei.   proteoliza extracelulară.  participarea în reacţiile de răspuns imun. lipsa maselor necrotice în plagă. Factorii       ce contribuie la regenerarea plăgii: vârsta bolnavului. cu diastază a marginilor mică cu faza de inflamaţie minimală şi fără proces supurativ şi fără formarea ţesutului granulat.  regenerare sub crustă. liza ţesutului devitalizat. Faza de formare şi reorganizare a cicatricei În această fază are loc: deminuarea activităţii sintetice al fibroblaştilor. prezenţa dereglărilor dismetabolice şi hidrosaline.  administrarea de antiinflamatorii. . prezenţa infecţiei secundare.  fagocitarea maselor necrotice parţial distruse de neutrofile. starea generală a bolnavului relativ satisfăcătoare (lipsa factorilor generali nefavorabili). cu formarea ţesutului granulat. Limfocitele contribuie la producerea răspunsului imun. mărirea ionilor de Ca.  regenerare secundară a plăgii (sanatio per secundam intentionem).  fagocitarea neutrofilelor alterate. posedă receptori IL-2 factorului de baza de creştere al fibroblaştilor şi factorului de creştere trombocitar. Faza de regenerare În plagă are loc două procese: formarea colagenului. Regenerarea plăgii prin intenţie primare are loc în cazul plăgilor neinfectate. starea nutriţiei şi masa ponderală a bolnavului. Fibroblaştii sunt responsabili de: sinteza ţesutului conjuctiv.  prezenţa afecţiunilor cronice. Regenerarea primară a plăgii are loc în cazul următoarelor condiţii: lipsa infecţiei în plagă. dispariţia edemului tisular. eliberarea mediatorilor inflamaţiei. Tipurile de regenerare al plăgilor:  regenerare primară a plăgii (sanatio per primam intentionem). Macrofagii sunt responsabili de:  eliberarea fermenţilor proteolitici. micşorarea eliminărilor din plagă. sinteza citokinelor. Aceste procese contribuie nu numai la întărirea cicatricei. creşterea intensivă al vaselor de sânge şi limfatice. statusul imun.

Acest strat exprimă gradul de maturizare al granulaţiilor. Dar negăsind peretele vasului contrapus. 2. • invazie microbiană tisulară perifocală. • alterări de hemocirculaţie mult mai pronunţate. difterie. cât şi infecţie anaerobă (tetanus. care contribuie la acoperirea rapidă a defectului. prezenţa ţesutului necrotic. când are loc coagularea sângelui. bogat în fibre de colagen care treptat se îngroaşă.. • sindrom intoxicaţional general. Tratamentul plăgilor Este important de menţionat unele etape istorice de bază în evoluţia acordării ajutorului medical în caz de plăgi: . atât primară cât şi secundară. care poate fi atât aerobă purulentă nespecifică. superficiale. în baza căruia stau ansele de capilare. starea generală a organismului nefavorabilă. În asemenea fel plaga se umple cu granule mici de ţesut conjuctiv. lizis. efectuează o cotire abruptă întorcânduse înapoi în adâncul peretelui plăgii. Din celulele acestui strat se formează fibroblaşti. acest ţesut nu există. • concentraţie de toxine majorată. Particularităţile primei faze ale procesului de plagă în regenerarea secundară a plăgii: • inflamaţia este cu mult mai pronunţată. • fagocitoză şi liză microbiană mai excesivă. El există pe parcursul întregii regenerări. care într-o plagă al peretelui abdominal această complicaţie poate provoca eventraţia sau chiar şi evisceraţia organelor cavităţii abdominale. 2. secvestraţie şi rejet (detaşare) a ţesutului necrotizat. În aşa fel se formează nişte anse de capilare. completarea defectului de plagă. Din aceste anse de capilare are loc migrarea elementelor figurate cu formarea fibroblaştilor generând producţia ţesutului conjuctiv. limfei şi lichidului tisular revărsat pe plagă care se usucă şi se formează această cojiţă.  stratul fibros. 3.  stratul de vase verticale. Regenerarea are loc sub crustă cu epitelizare şi ulterior detaşarea crustei sinestătător. dehiscenţa marginilor plăgii. hemoragie. Crusta formată îndeplineşte funcţia unui pansament biologic. detrit şi celule descuamante. Este alcătuit de leucocite. • demarcaţie. principalele fiind: 1.. Într-o evoluţie îndelungată (cronică) în acest strat se pot forma fibre de colagen. fără traumatizare. Este alcătuit din elemente perivasculare a substanţei amorfe intermediare.  stratul de anse vasculare. În normă. 3. Într-o evoluţie normală al procesului de plagă formarea granulaţiei are loc paralel cu epitelizarea. Complicaţiile regenerării plăgii Evoluarea procesului de plagă poate să se complice cu diferite procese nedorite. sechestrarea şi detaşarea ţesutului necrotizat.  stratul în creştere.  stratul fibroblaştilor situaţi orizontal. • formarea valului leucocitar. declanşarea infecţiei. Faza a doua a procesului de plagă într-o regenerare prin intenţie secundară este caracterizată prin formarea ţesutului granulant .). Cicatrizarea sub crustă Crusta se formează în plăgile mici. protecţia plăgii de penetrare microbiană şi de corpi străini. rabies.Condiţiile de regenerare secundară a plăgii: poluare microbiană a plăgii. Epitelizarea plăgii are loc prin migrarea celulelor epiteliale pe ţesutul granulant de la marginile plăgii. Structura ţesutului granulant:  stratul superficial leucocitar-necrotic. Un rol deosebit în formarea ţesutului granulant îl au vasele sanguine. Capilarele noi formate sub acţiunea presiunii sângelui capătă o direcţie din adânc spre suprafaţă. Acest strat este caracterizat prin polimorfismul elementelor celulare. prezenţa în plagă a corpurilor străine şi a hematoamelor. defect esenţial al marginilor plăgii. Importanţa ţesutului granulant: 1. Este alcătuit dintr-un strat de celule mai monomorfe.un ţesut conjuctiv special ce se formează în regenerare secundară a plăgii.

piele bolnavului .PERIOADELE ISTORICE ÎN TRATAME Perioada Grecia antică Imperiul Roman Sec. cu minimă traumatizare a ţesuturilor şi hemostază chirurgicală. cu alte cuvinte în aplicarea suturilor primare. suturarea primară a N.  profilaxia infecţiei secundare. Intensitatea hemoragiei depinde de tipul de vas lezat.I. În plăgi mari a peretelui abdominal anterior pot eviscera organele.. important este. restabilirea completă a funcţiei organului şi ţesutului traumatizat. obţinerea regenerării plăgii în termen minimal posibil. La complicaţiile precoce al plăgilor. Important este de transportat traumatizatul cât mai repede în staţionarul chirurgical. Este important.Pirogov • noţiunea despre triajul boln 8 ore. de spălat plaga şi de acoperit cu pansament steril. Tratarea acestor plăgi în perioada postoperatorie constă în obţinerea următoarelor obiective:  analgezie. Paré John Hunter Primul Război 1728-1793 Mondial Obţiner • Primul ajutor în caz de plăg O dezvoltare esenţială în ştiinţa despre plăgi a fost în sec. • deosebirea între cicatrizare • principiile prelucrării chirurgic a plăgii suturilor amânate al plăgilor m la primire. iar în plăgi muşcate a rabiei. Explicarea şocului prin Războiul din • importanţa de mare pentru Utilizarea apei rolului asistente Krâm 1853–1856 bolnavilor cu plăgi Al doilea Război din • utilizarea prelucrării chirurgic • iniţierea utilizării antiseptici Războiul Civil Mondial amânată a plăgii SUA • hemotransfuzia. În afară de aceasta e posibil penetrare secundară al agenţilor bacterieni din mediul ambiant (diferite obiecte. XX – secolul războaielor mari şi a multor conflicte militare cu utilizarea armelor cu înalt grad de distrugere tisulară: PERIOADELE • noţiunea despre efectul ne plagă ISTORICE ÎN plăgii prin inten TRATAMEN • vindecarea • utilizarea pansamentului şi Obţineril tratamentul plăgilor Sarcinile instalate în faţa chirurgului în tratamentul plăgilor: lupta cu complicaţiile precoce. profilaxia şi tratamentul infecţiei în plagă. Din aceste considerente e important de stopat hemoragia prin aplicarea garoului în caz de lezare a arterei. create în condiţii sterile. transfuzie de substituienţi sangvini. Hemoragiile masive determinate de lezarea vaselor mari pot duce la şoc hemoragic.). La posibilitatea se efectuează chiar şi măsuri de antişoc: cateterizarea venei centrale. traumatizarea organelor de importanţă vitală. constă în restabilirea integrităţii tisulare. Acordarea primului ajutor al pacientului cu plagă constă în: înlăturarea complicaţiilor precoce a plăgilor care pot pune în pericol viaţa pacientului.. Pentru prevenirea şocului de durere se aplică o atelă de imobilizare şi. de asemenea. Tratamentul plăgilor aseptice cu alte cuvinte a plăgilor chirurgicale. evacuarea r 1861-1865 chirurgicale în apropierea fron Războiul din Corea • utilizarea elicopterelor pentru •Dezvoltarea chirurgiei vascul Războaiele din Vietnam şi Afganistan • dezvoltarea aviaţiei sanitare perioadei traumare-operaţie p . care pot pune în pericol viaţa pacientului se referă: hemoragia. iar în cazul lezării venei de instalat un pansament compresiv.XVI Perioada A. toate plăgile sunt considerate primar infectate. În caz de traumă penetrantă al toracelui cu dezvoltarea pneumotoracelui este necesar de hermetizat prin aplicarea unui pansamen ocluziv din cauciuc. prevenirea dezvoltării infecţiei în plagă. Indiferent de tipul de plagă şi locul traumei. Prevenirea infectării plăgii. dezvoltarea şocului traumatic. Din aceste considerente se aplică un pansament aseptic larg (mare). este necesar de curăţit pielea în jurul plăgii cu orişice antiseptic. administrarea analgeticilor opiate chiar la locul tramei. vaccinarea pentru prevenirea dezvoltării tetanosului.

sau PPC se efectuează mai târziu de 6-12 ore.  excizia marginilor. Tratamentul plăgilor purulente În plaga purulentă deja este un proces inflamator avansat şi scopul tratamentului chirurgical al acestor plăgi este tratarea dar nu prevenirea infecţiei în plagă. Variantele de PPC: 1. b.  restabilirea integrităţii organelor. suturare ermetică a plăgii – în caz de plăgi mici. sutură primară ermetică. Deosebirea principială al suturilor secundare precoce şi tardive este că la a treia săptămână de la debutul regenerării plăgii în plagă are loc formarea ţesutului cicatricial. starea proceselor metabolice. PPC amânată – se aplică de la 24 – 48 ore de la debut. Există diferite variante de finisare a PPC a plăgii: 1. Luând în consideraţie faptul că toate aceste plăgi sunt infectate scopul tratării al acestor plăgi este prevenirea supurării ei şi crearea condiţiilor de regenerare rapidă. puţin poluate. În cazul supuraţiei a unei plăgi postoperatorii sau a unei plăgi după PPC se efectuează prelucrarea secundară chirurgicală a plăgii (PSC).când persistă risc de infectare.se aplică în primele 24 ore de la momentul traumei şi se finisează cu aplicarea suturilor ermetice. 3. sau plaga este localizată la plantă. 2. Termenul înlăturarării suturilor de pe plagă variază şi este dependent de mai mulţi factori: localizarea plăgii. pereţilor şi a fundului plăgii. sutura primară: a. Felurile de sutură: 1. PPC precoce . Sarcinile ce trebuie să fie obţinute la PSC a plăgii: . sutură secundară tardivă – peste 21 zile de la debut . sutură secundară precoce – sunt aplicate pe plaga granulantă în intervalul 6-21 zile de la debut. Tratarea plăgilor recent infectate. corecţia stării generale a bolnavului. sutură primară amânată – aceste suturi sunt aplicate dar nu sunt ligaturate.  hemostază. b.  aplicarea suturilor pe plagă. PPC tardivă – se aplică mai târziu de 48 ore de debut. 3. Particularităţilor acestor PPC este că plăgile se lasă deschise cu aplicarea suturilor primar amânate. 2. şi pentru aplicarea suturilor mai tardiv de acest interval este necesar de excizat acest ţesut cicatricial. patologii concomitente. plaga nu se suturează – persistă risc înalt de infectare. vârsta pacientului. sutură secundară este aplicată pe plaga granulantă: a.  accelerarea proceselor de regenerare a plăgii. Pentru obţinerea acestor sarcini se efectuează aşa numita operaţie prelucrarea primar chirurgicală (PPC) a plăgii .  revizia canalului plăgii. dar minim. altfel marginile plăgii nu vor fi posibil de apropiat. 2.aceasta este prima operaţie chirurgicală efectuată bolnavului cu plagă cu respectarea regulelor aseptice şi cu anestezie. În PPC a plăgii se respectă următoarele etape:  transecţia sau debridarea plăgii. suturare cu amplasare de dren . localizate în regiunea superioară a corpului în primele ore de la accidentare.

Un rol important îi aparţine reacţiei de răspuns al macroorganismului. Sistemului ostio-articular. enterobacter. dar nu sunt considerate infecţii chirurgicale. metodă deschisă. perfringes Streptococică Cl. Un rol deosebit în evoluţia infecţiei chirurgicale îi revine particularităţilor biologice ale microorganismelor: invazivitate. pneumococcus. prin care agenţii patogeni pot pătrunde în ţesuturi. III. 10. dizenteria sau pneumonia ca consecinţă a suprarăcirii sau gripei sunt provocate de microorganisme. Infecţia putridă acută. Rolul diferitor microorganisme în dezvoltarea infecţiei se modifică cu timpul. Dar. După localizarea deosebim procese purulente: Ale ţesuturilor moi. enterococcus. PATOGENEZA Pentru declanşarea infecţiei chirurgicale sunt necesari trei factori componenti: (1) Agentul microbian. Infecţia anaerobă acută. Infecţia specifică acută (tetanus. metodă mixtă. Metodele PSC a plăgii: 1. dacă ea apare în perioada postoperatorie ca complicaţie după operaţie. în dependenţa de rezistenţa permanent în creştere a unor tulpini către terapie medicamentoasă. candidoza). în care se deosebesc reacţii protective nespecifice şi specifice. actinomicoza). tratarea căruia necesită intervenţie chirurgicală. (2) Infecţia chirurgicală cronică: Infecţie cronică nespecifică. Organelor toracice (plămân. A unor organe sau ţesuturi (mâna. - . nu orice infecţie este considerată cea chirurgicală.deschiderea colecţiei . Organelor cavităţii peritoneale. instalarea unui drenaj adecvat al plăgii. Dereglarea integrităţii acestor duce la formarea porţilor de intrare. De asemenea. pe mucoasa tractului digestiv şi respirator.focarului purulente. şi (2). Şi în unele cazuri este întâlnită infecţia fungică (actinomicoza. metodă închisă – metodă de lavaj continuu al plăgii. 2. Microbii sunt prezenţi în cantitate mare atât în mediul extern cât şi pe suprafaţa pielii. Există mai multe principii de clasificare a infecţiei chirurgicale: I. toxicitate şi virulenţă. Tot odată. După etiologie: Aerobă Anaerobă Gram-pozitivă Clostridiană Stafilococică Cl. esherichia coli. Dar nu întotdeauna pătrunderea infecţiei în ţesuturi declanşează un proces purulent. deoarece nu necesită tratament operator. Infecţie cronică specifică (tuberculoza. glanda mamară).INFECŢIA CHIRURGICALĂ La momentul actual aproximativ jumătate din intervenţii chirurgicale sunt efectuate pentru diferite procese patologice. septicum Gram-negativă Neclostridiană Colibacilară Gram-pozitivă Proteică (Pr. proteus vulgaris. Cl. aceiaşi pneumonie trebuie considerată ca infecţie chirurgicală. histoliticum Cl. Aşadar. Ale creierului şi tunicilor lui. sifilis. este de neînchipuit chirurgia fără procese infecţioase. Deci. (3) Reacţia de răspuns a organismului. II. excizia ţesutului devitalizat. streptococcus. În dependenţa de evaluarea clinică infecţie chirurgicală este divizată în două grupe: (1) Infecţia chirurgicală acută: Infecţia purulentă acută. o importanţa înaltă are gradul de infectare. Gram-negativă FUSOBACTERIUM De asemenea. estre necesar de apreciat – ce se numeşte infecţie chirurgicală? Termenul “infecţie chirurgicală” este compus din două definiţii: (1) proces infecţios. tiful. mirabilis etc. 3. dezvoltate în perioada postoperatorie. pseudomonas aeruginosa. (2) Porţile de intrare a infecţiei. provocate de agenţi infecţioşi. vulgaris. edematiens Pneumococică etc.) Peptococus Piocianică (Pseudomonas aeruginosa) Peptostreptococus Bacteroides fragilis etc. pleură). antraxul). De exemplu. se deosebeşte infecţia mixtă. Actualmente agenţii patogeni de bază ale infecţiei chirurgicale sunt: staphylococcus aureus. complicaţiile infecţioase.

Unele au acţiunea directă asupra antigenului (celulele-killer) altele – indirectă prin eliberarea mediatorilor răspunsului imun – limfochinelor. Factorii celulari nespecifici protectivi sunt prezentati de reacţia inflamatorie şi fagocitoza. ce delimitează focarul infecţiei de mediul intern al organismului. chiar până la dezvoltarea adenoflegmonului. Se determină prin inspecţie vizuală prin compararea cu regiunile adiacente ne afectate a pielii. insuportabilă. Metode instrumentale de diagnostic pentru confirmarea colecţiei purulente sunt următoarele: Examinarea ecografică. Examinarea radiologică. care posedă activitate antagonistă faţă de microflora exogenă. de exemplu. care serveşte ca o barieră sigură contra răspândirii infecţiei. De obicei edemul se determină vizual sau palpator. Inflamaţia este reacţia de bază a organismului la infecţia purulentă. serotonina) şi interleuchinelor. Mai întâi se formează un val leucocitar. inflamaţie a ganglionilor limfatici (limfadenită) – mărirea în volum şi doloritatea ganglionilor limfatici. devierea formulei leucocitare spre stânga.La mecanismele nespecifice se referă: Capacităţile protective ale dermei şi mucoaselor. edem). Hipertermia este cauzată de majorarea locală a reacţiilor catabolice cu eliberarea energiei. Hipertermia locală se determină palpator cu partea dorsală a palmei. Hiperemia este condiţionată de dilatarea vaselor (arterioale. Modificarea datelor de laborator. piele supraiacentă este hiperemiată şi ridicată. transpiraţii reci. care şi mai bine delimitează focarul purulent. Anemie şi hipoproteinemie. Reacţia generală a organismului clinic se manifestă prin semnele de intoxicare: subiective (frisoane cu transpiraţii. Reacţia locală în caz de infecţie purulentă acută se manifestă prin semnele clasice ale inflamaţiei: rubor (hiperemie). functio laesa (dereglarea funcţiei). inapetenţă) şi obiective (febra înaltă până la 40°C. antibiotice) şi radioterapie. Reacţiile protective specifice includ răspunsul imun umoral şi celular. cât şi edemul. β lizinele. Factorii umorali plasmatice (leucinele. apoi iniţiază sinteza anticorpilor de către B-limfocite. Microflora saprofită a organismului. în deosebi în regiunea articulaţiilor. În focarul de inflamaţie în deosebi este efectiv procesul de fagocitoză. dispneea. În caz sever procesul se modifică în forma distructivă. La răspunsul umoral iniţial se distinge antigenul. inflamaţie vaselor limfatice (limfangită) – hiperemia cu aspect de bande separate. care se extinde de la focar inflamator spre ganglionii limfatici regionari. circumferinţei extremitaţilor. Tomografia computerizată. histiocitele. Procesele purulente se pot agrava cu apariţia complicaţiilor locale: formarea necrozelor (cauzată de acţiunea microorganismelor şi alterarea microcirculaţiei). omnobilare. . La existenţa îndelungată a focarului purulent delimitat din valul de granulaţie se formează o tunică piogenă dură. Când focarul inflamator este situat superficial. tumor (formaţiune. precum şi măririi presiunii în capilare. În răspunsul celular rolul principal îl deţin T-limfocitele. Acest simptom este exprimat maximal la localizarea procesului în extremităţi. sistemul de compliment). uneori – ictericitate sclerelor. Ganglionii se contopesc între dânşii şi cu ţesuturile adiacente. Inflamaţia venelor (tromboflebita) – se apreciază infiltraţie pe traiectul venelor superficiale. şi de asemenea cu edemul ţesuturilor şi compresia terminaţiilor nervoase. Dereglarea funcţiei se explică atât prin intensificarea sindromului dolor. cefalee. lizocina. În procesul de evoluţie al reacţiei tisulare în jurul focarului infecţios se formează un val de granulaţii. Patologii concomitente. Semiologia infecţiei chirurgicale Tabloul clinic al infecţiei purulente acute chirurgicale este compus din semne locale şi generale. Utilizarea unor medicamente (imunosupresoare. Semnele locale sunt accentuate diferit în raport cu localizarea procesului purulent acut. celulele Kupfer. devin imobile. Durerea este un simptom caracteristic al procesului purulent. mărirea splinei şi ficatului. Pentru obiectivizarea acumulării de puroi se utilizează semnele clinice (simptomul de fluctuenţă şi ramolire în centrul focarului) şi puncţia diagnostică (efectuată sub anestezie locală cu ac gros). slăbiciune generală. venule şi capilare) şi cauzată de acţiunea histaminei şi acidozei în regiunea inflamaţiei. tahicardie. În acest caz palparea trebuie efectuată cu precauţie şi evitarea presiunea excesive asupra ţesuturilor. Reacţia organismului la invazia microbilor este însoţită de manifestări locale şi generale. semnele locale enumerate sunt accentuate şi uşor depistabile. Este necesar de menţionat un şir de factori ce contribuie la diminuarea reacţiilor de protecţie al organismului: Vârsta (copilărie şi vârsta înaintată). cu aspect de garou. Edemul ţesuturilor se datorează dereglărilor permeabilităţii pereţilor vasculari pentru plasmă şi elementele figurate. La formarea unei cavităţi cu puroi durerea devine pulsatilă. calor (hipertermie locală). mai ales în cavităţi ai corpului – semnele locale sunt şterse sau chiar lipsesc. macrofagii splinei etc). Pentru un focar purulent sunt caracteristice următoarele schimbări: leucocitoză. dolor (durere). SIDA). Sexul (reacţiile protective ale organismului femenin sunt mai perfecte). ce se asociază cu deficitul imun (diabet zaharat. Apariţia durerii este determinată de influenţa substanţelor vasoactive (histamina. Uneori se efectuează măsurarea comparativă. La localizarea profundă. Fagocitele sunt leucocitele neutrofile şi mononucleare (monocitele. Toate acestea contribuie la extravazarea lichidului cu formarea exudatului inflamator. macrofagii alveolari al plămânilor. apariţia formelor juvenile de leucocite (mielocite).

În analiza biochimică a sângelui se poate observa mărirea nivelului de creatinină şi ureei. revizia cavităţii (vizuală sau digitală) şi excizia ţesuturilor necrotice. Se dezvoltă semne generale de intoxicaţie. Pielea asupra focarului este hiperemiată. peroxid de hidrogen (H2O2) – 3%. care reţin elementele cu masa moleculară medie şi înaltă. (2) Drenarea adecuată al cavităţii restante. În majoritatea cazurilor agentul patogen în furuncul este Stafilococus aureus. zona axilară sau alta regiunea corpului cu înveliş păros. mai rar – în regiunile inghinală sau perineală. accelerarea VSH-ului. CARBUNCUL – reprezintă inflamaţie purulent-necrotică acută al câtorva foliculi piloşi. Până la identificarea agentului microbian se poate aplica tratamentul empiric: în baza datelor de participare a microorganismelor anumite în diferite tipuri ale proceselor purulente. . HIDROSADENITA – proces purulent al glandelor sudoripare. În cazul infecţiei purulente îndelungate se observă anemie toxică. Tratamentul include drenare chirurgicală în asociere cu terapie antibacteriană şi tratament local. tuburi de drenaj). tensionat şi inflamat pe faţă. Se disting două faze: (1) faza de infiltraţie şi (2) faza de abcedare. plasmoferezsa şi limfosorbţia. şi se stimulează diureza cu 40-200 mg de furosemidă sau cu manitol. Se preferă anestezie generală sau locală tronculară. (4) Tratament simptomatic. monocitopenia. (4) Imobilizarea. În profunzimea stratului subcutanat adipos apare un nodul dur şi dureros. se întâlneşte numai la adulţi şi. Pe parcursul zilelor ulterioare apare fluctuenţa şi erupţie spontană a focarului purulent cu eliminarea puroiului gălbui în cantităţi mari. soluţie glucoză de 5% duce la hemodiluţie şi majorează diureza. În perioada acută a procesului purulent este necesar de a imobiliza segmentul afectat. Tratarea carbunculului necesită intervenţie chirurgicală şi administrarea antibioticelor antistafilococci. ca regulă. cu trecerea procesului inflamator în ţesut adipos subcutan. Se aplică prin diferite metode.limfocitopenia. În primul rând. acid boric 2-3%. Furunculul evoluează prin trei faze: (1) faza de infiltraţie. drenare activă şi prin lavaj continuu. timolina etc). aureus. Infuzia în volum majorat al cristaloizilor. Diureza forţată reprezintă o hemodiluţie dirijată. Antibioticele pot fi administrate pe cale enterală (în cazul proceselor purulente mai puţin severe). În debutul maladiei apare un nod roşiu. cu nuanţa cianotică. furacillină. Principiile de bază ale tratamentului local sunt: (1) Prelucrarea chirurgicală (deschiderea) focarului purulent. ca şi în furuncul agentul patogen este stafilococul. Cu acest scop se folosesc toate mijloacele posibile ale antisepsiei fizice: drenarea pasivă (tampoane de tifon. febra înaltă (până la 40˚С) cu frisoane. după rezultatele antibioticogramei din focarul purulent. nivelul jos al igienei personale şi transpiraţii excesive pot avea furuncule repetate. Creşterea concentraţiei lor în sânge corelează direct cu severitatea intoxicaţiei purulente. ABCESUL – este o colecţie limitată de puroi în diferite ţesuturi sau cavităţi ale organismului. apoi printr-un orificiu mic se elimină puroi dens.24 unităţi. În cazurile severe se indică combinaţia antibioticelor. Este cauzată preponderent de St. T-activina. sau pe spate. fâşie de cauciuc. soluţiei fiziologice. uniţi într-un proces infiltrativ unic. Practic întotdeauna. Pilea asupra acestuia devine de culoare roşie-vişinie. chlorhexidină. intraarterial (permite crearea concentraţii maxime a preparatului în regiunea respectivă). în deosebi. (3) Imunocorijare (plasma hiperimună. gât. (3) Acţiunea locală cu antiseptice: sanarea focarului purulent cu sol. Cel mai frecvent carbunculul este localizat pe partea posterioară a gâtului. Tratamentul general al infecţiei chirurgicale prevede: (1) Terapia antibacteriană. Prelucrarea chirurgicală prevede deschiderea focarului purulent.15-0. evacuarea puroiului. În normă nivelul lor este de 0. Bolnavii cu diabet zaharat. soluţiei Ringer. ce ar permite de a menţine o concentraţie a lor permanent înaltă în ţesuturi. în localizarea lui pe exteremităţi. Moleculele medii sunt considerate indicatorii universali ai intoxicaţiei. (2) faza de abcedare şi (3) faza de cicatrizare. şi creşte durata acţiunii preparatului). Pe parcursul a 24 ore bolnavului î se administrează intravenos până la 4-9 litre de soluţii cristaloide. (2) Terapie de dezintoxicare. cu atât mai repede şi cu mai puţine complicaţii decurge procesul vindecării. endolimfatic (se creează concentraţie maximală a antibioticului în vasele şi ganglionii limfatici regionari. PROCESELE PURULENTE ACUTE AL DERMEI ŞI ŢESUTULUI ADIPOS FURUNCUL – reprezintă inflamaţie purulent-necrotică acută al unui folicul pilos. Se administrează în funcţie de sensibilitatea agentului microbian la antibiotice. care inhibă tot spectru microorganismelor patogeni (gram-pozitivi şi gram-negativi. În prima fază se observă formarea plastronului inflamator voluminos (până la 10 cm) şi foarte dureros. Mai există şi metode extracorporale de detoxicare: hemosorbţia. La abcedare se observă fluctuenţa. adică substanţele toxice. Moleculele medii reprezintă oligopeptide cu masa moleculară de 500-5000 D. este localizată în regiunea axilară. ce demonstrează prevalarea proceselor catabolice şi declanşarea insuficienţei renale. Ulterior puroiul începe să se elimine prin mai multe orificii în locurile foliculilor infectaţi (semnul de „sită”). dintre care cele mai răspândite sunt terapia infuzională şi diureza forţată. hormoni şi fragmentele lor şi substanţele biologic active. acestea sunt produse ale metabolismului modificat. Semne generale şi febra nu sunt caracteristice. Poate fi rezultatul penetrării microorganismelor prin diferite lezări a integrităţii tegumentare sau a mucoaselor (escoriaţii. aerobi şi anaerobi). Cu cât mai radical este efectuată intervenţia chirurgicală. Hartmann. Tratamentul Tratamentul proceselor purulente acute reprezintă mari dificultăţi şi este constituit din măsuri locale şi generale. interferon. Este important şi administrarea antibioticelor în doze mari suficiente şi posologie raţională. intramuscular şi intravenos. Sângele pacientului se îndreaptă prin filtre speciale.

Un loc aparte în cazul traumelor închise îl ocupă catatraumatismele – traumatismele în urma căderii de la înălţime. PARAPROCTITA – inflamaţia ţesutului adipos pararectal. Ca poartă de întrare infecţiei se consideră fisurile de mamelon. cuţitul). FLEGMONUL – este o inflamaţie supurativă difuză (nelimitată) al spaţiului adipos (subcutan. temperaturii ridicate şi semne de intoxicaţie. pneumonie etc. creierului sau măduvei spinării. Viceversa. intermuscular. care survin în urma acţiunii forţelor externe. Glanda mamară se măreşte în volum. În acest caz sunt utilizate pe larg metodele instrumentale de diagnostic. dureroasă. din care cauză tratamentul chirurgical este metoda curativă de bază. pielea mâinilor). hiperemiei tegumentelor. intramamar. Erizipelul se tratează prin administrarea parenterală a antibioticelor din grupa penicilinelor. ERIZIPILOID – boala persoanelor ce des contactează şi lucrează cu peşte proaspăt şi carnea crudă. TORACELUI ŞI ABDOMENULUI Trauma. simptomatica locală şi generală a abcesului mult depinde de localizarea lui. carbuncul. şi localizare (subcutanat. LEZIUNILE CAPULUI. abces).aureus sau asociaţia acestuia cu E. Agentul provocator reprezintă bacilul gram-pozitiv – Erysipelothrix rhusiopathiae. Diagnosticul stabilit al abcesului serveşte ca indicaţie absolută către intervenţie chirurgicală. imediat după afecţiunile cardio-vasculare. iar conturul este neregulat – simptomul „limbilor de foc” sau „hartei geografice”. În majoritatea cazurilor se întâlneşte în perioada postpartum (aşa numită mastită lactogenă). Multe din aceste decese pot fi prevenite prin aplicarea măsurilor oportune de tratament în decursul primei ore „de aur” din momentul traumei. 11. formând zone uriaşe de necroză cutanată.coli. dereglând integritatea ţesuturilor (de exemplu. hiperemia şi doloritatea pielii. piele este edemată şi hiperemiată. retromamar. Traumele iatrogene – sunt traumele primite în rezultatul manipulaţiilor diagnostice sau curative (de exemplu cateterizare). Tratamentul este complex – deschiderea şi dreanarea focarului purulent. Agentul patogen este St. care sunt notate din prima zi la câteva săptămâni din momentul traumatismului. la situarea profundă în ţesuturile organismului – semnele clasice de inflamaţie lipsesc. care se contopesc. durerea. În general. plăgi) sau ca complicaţie a diferitor procese inflamatorii (apendicită. Particularitatea ce determină abcesul este prezenţa capsulei piogene. terapia antibacteriană. Schimbări în viteza (accelerarea sau încetinirea) au un rol important în biomecanica traumei închise. sportiv. Agentul patogen întotdeauna fiind Streptococcus pyogenes. Traumele pot fi clasificate şi după natura obiectului vulnerant: termice. E posibil generalizarea infecţiei cu dezvoltarea endocarditei bacteriene. care pătrunde în piele prin defecte mici (escoriaţii. cu hipertermie locală. Leziunile traumatice ocupă locul doi în structura letalităţii. frisoane. (3) forma flegmonoasă. Tratamentul chirurgical este indicat doar în formele flegmonoasă şi necrotică. temperatură ridicată până la 39˚-41˚С. cordului. cu nuanţa cianotică. Bărbaţii sunt supuşi traumatismelor de 2 ori mai frecvent decât femeile. Din punct de vedere statistic traumele pot fi clasificate ca traume la întreprindere (traumatism industrial sau agrar) şi cele care nu sunt legate de producţie (traumatism rutier. Se clasifică în dependenţă de faza procesului inflamator (seros-infiltrativ. în dependenţă de gradul severităţii manifestărilor locale. Letalitatea provocată de traumatism se instalează în decursul a 3 perioade după leziune. (4) forma necrotică. traume psihice. Infecţia se manifestă printr-o tumifiere de culoare bordo în locul penetrării microorganismului (de obicei. Trauma reprezintă dereglarea integrităţii morfologice şi funcţiei ţesuturilor. laceraţii. apare febra hectică. ERIZIPEL – proces infecţios al dermei. subareolar). Tabloul clinic este determinat de apariţia şi răspândirea rapidă a tumefierei dureroase. Erizipelul este divizat în: (1) forma eritematoasă. Pielea în zona afectată este roşie aprinsă. din Greacă înseamnă leziune. luxaţii şi traume ale organelor şi structurilor interne. Antibioticul de elecţie este penicilina. pediatric etc. leziunile traumatice reprezintă cauza principală de deces la persoanele în vârsta între 1 şi 50 ani. Hotarele hiperemiei sunt foarte clare. BIOMECANICA ŞI CLASIFICAREA TRAUMELOR Traumele pot fi deschise şi închise. (2) forma buloasă. dereglarea funcţiei regiunii afectate. În trauma deschisă leziunea se produce pe traiectul de mişcare a obiectului vulnerant. jumătate din care este provocată de hemoragie şi a doua jumătate – de leziunile sistemului nervos central (SNC).).). constituind aproximativ 30% cazuri.TRAUMA. leziuni). Procesul progresează rapid şi nu are tendinţă spre limitare. rupturi de muşchi. suprimarea lactaţiei şi fizioterapia. care delimitează şi previne răspândirea puroiului. gangrenos). chimice.injecţii. abcedant. Vârful doi al letalităţii este remarcat în decursul a câteva ore de la traumatism. cresc semnele de intoxicare. Letalitatea tardivă este condiţionată de dezvoltarea complicaţiilor septice şi insuficienţei poliorganice. La localizare superficială sunt evidente edem. Aproximativ jumătate din decesuri se petrec în primele secunde sau minute după traumatism şi sunt provocate de leziunea aortei. din aceste considerente este importantă dezvoltarea sistemului de acordare a ajutorului medical în caz de traumatism. organelor şi sistemelor ale organismului.). Traumetismele mai pot fi clasificate ca traume superficiale – contuzii şi plăgi ale ţesuturilor moi. electrotraumatisme. Totodată. În forma buloasă apar bule cu lichid seros. Starea morbidă debutează printr-un sindrom de intoxicaţie gravă. retroperitoneal etc. MASTITA – inflamaţie a parenchimului glandei mamare. . Flegmonul poate prezintă o maladie separată sau poate fi ca urmare şi complicaţie a diferitor procese purulente (furuncul. În caz de traume închise leziune apar în urma compresiei ţesuturilor în timpul loviturii. Al treilea vârf al letalităţii (20%) include cazurile de deces. care treptat se răspândeşte în părţi. barotraume – apar în rezultatul acţiunii undei de şoc în caz de explozii. plagă. peritonită.

. (4) Contuzia cerebrală. (5) Compresia cerebrală. plăgi şi fracturi. În caz de instalare a imunodeficitului se dezvoltă septicopiemia – generalizarea infecţiei. Multe din leziunile cerebrale grave survin în lipsa fracturilor oaselor craniene. care se formează în urma necrotizării ţesuturilor. SEMNELE DE FOCAR SUNT URMĂTOARELE: HEMIPAREZA. ficat). Din metodele instrumentale de diagnostic pot fi utile craniografia. Simptomatica neurologică este variată şi depinde de localizarea. TC cerebrală. AFAZIA. BOALA TRAUMATICĂ Boala traumatică – reprezintă dereglarea succesivă a funcţiilor organismului şi suma reacţiilor compensatorii a acestuia. Este remarcată asocierea semnelor neurologice generale şi de focar. fractura femurului şi humerusului). În această perioadă are loc pătrunderea masivă în circuitul sangvin a toxinelor tisulare. greţurile şi voma. hipertermie. Traumele cranio-cerebrale. Reprezintă leziuni frecvente.. Traumele care apar în rezultatul acţiunii a mai multor agenţi vulneranţi (de exemplu mecanic şi termic) sunt denumite traume combinate. Pe lângă hipertonie. Leziune a două şi mai multe organe din cadrul aceluiaşi sistem anatomic se numeşte politraumatism (de exemplu leziunea ficatului şi splinei. care apar în rezultatul hipoxiei. otoree (scurgerea lichidului cerebral din urechi). echimozelor paraorbitale (semnul ochelarilor) pot sugera fractura oaselor bazei craniului. Examenul neurologic include determinarea semnelor generale şi de focar. (2) leziuni de gravitate medie (9-12 puncte) şi (3) leziuni uşoare (> 12 puncte). Boala traumatică decurge în 4 perioade: (1) Perioada şocului traumatic durează de la câteva ore până la 48 ore şi este condiţionat de leziunea ţesuturilor şi pierderea sangvină acută. Contuzia provoacă semne neurologice de focar. Leziunile traumatice ale creierului includ: (1) leziunea primară a creierului în rezultatul loviturii. DEREGLĂRILE DE SENSIBILITATE.. când temperatura este corpului este subnormală). hipotoniei. în caz de fractură ale oaselor craniene şi leziunea directă a vaselor durei mater cu formarea hematomului epidural sau hemoragie intratisulară cu formare hematomului intracerebral. creşterii presiunii intracerebrale şi dereglării proceselor biochimice în celulele creierului. Deosebim: fracturi lineare. Reprezintă o leziune relativ uşoară a creierului. care însă. contracturi etc.1 NU . şi (2) leziunea secundară a creierului. în primul rând în plămâni. dimensiunile şi intensitatea hemoragiei. La pacienţi apar focare purulente la distanţă. Plăgile capului pot fi sursa unor hemoragii abundente şi necesită de a fi suturate pentru a obţine hemostaza definitivă. înfundate.În caz de leziune doar a unui organ trauma se numeşte izolată. fracturi de oase şi traumele craniocerebrale) sunt considerate traumatisme asociate. Metoda de diagnostic de bază este TC. anuria. care poate dura câteva zile sau săptămâni. că în cazul hematoamelor deja formate. Leziunile concomitente ale organelor din diferite sisteme anatomice (de exemplu cavitatea toracică şi abdominală. care aduce la leziunea structurilor cerebrale şi vaselor sangvine. Starea de şoc este înlocuită de toxemia acută. asociată de o pierdere de scurtă durată a funcţiilor neurologice (pierderea conştiinţei. ANIZOCORIA (DIAMETRE DIFERITE ALE PUPILELOR) ŞI LIPSA FOTOREACŢIEI. Reprezintă leziunea unei zone cerebrale delimitate. Este analogică comoţiei şi caracterizată prin instalarea comei. Depistarea echimozelor în regiunea procesului mastoid. (3) Perioada dereglărilor tardive este caracterizată prin dezvoltarea proceselor distrofice şi sclerotice în organele interne (rinichi. de obicei. deschise şi fracturi ale bazei craniului. (4) Perioada de reconvalescenţă poate decurge luni şi ani. Apare în rezultatul hematoamelor intra-craniene. anchiloze. Hemoragia intracerebrală poate apărea în rezultatul rupturii vaselor. pierderea conştiinţei şi coma neurologică. TRAUMATISMUL CRANIO-CEREBRAL Traumele capului (sau traumatismul cranio-cerebral) – reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la locul accidentului şi constituie aproximativ 50% din acestea. (2) Comoţia cerebrală. scăderea VSC. (3) Leziune axonală difuză. sau a vaselor cerebrale cu formarea hematomului subdural. survin în rezultatul traumelor închise. şi multe din fracturile oaselor craniene nu sunt însoţite de leziuni cerebrale. metodele conservative de tratament nu sunt efective pentru reducerea dimensiunilor şi răspândirii . Nu există o delimitare strictă de timp pentru această perioadă.. amnezie retrogradă). la semnele generale se referă cefalea şi vertijul. NU – 1 NU . LA EXCITARE DUREROASĂ – 2 … . şi toxinelor bacteriene – din ţesuturile infectate. Este necesar de menţionat. Clinic toxemia acută se manifestă prin febră peste 38°С (spre deosebire de perioada da şoc. somnolenţa şi depresia. Totuşi aproximativ 60% din pacienţii care au suportat boala traumatică devin invalizi. Se caracterizează prin insuficienţa cardio-vasculară acută. rinoree (scurgerea lichidului cerebral din nas). Leziunile cranio-cerebrale pot fi clasificate în felul următor: (1) Fracturi ale oaselor craniului. (2) Perioada manifestărilor precoce (de la 2 la 10 zile).5 LA COMANDĂ – 3 … . dereglarea de microcirculaţie şi hipoxia. situate sub dura mater. însă pot fi şi deschise (penetrante). de sine stătător nu provoacă simptomatică neurologică. Deseori este denumită ca leziune a trunchiului cerebral. amnezia retrogradă (pierderea din memoria a evenimentelor precedente de trauma). Examenul primar al pacientului se începe cu palparea capului pentru a determina hematoame.1 În rezultatul examinării deosebim: (1) leziuni grave (suma punctelor sub 8). bradicardie şi bradipnee. Contuzia se poate dezvolta în sectorul cerebral situat în imediata apropiere de locul impactului (contuzie directă) sau situat la distanţă (contuzie prin contralovitură). Pentru aprecierea stării conştiinţei (sau profunzimii comei) este utilizată scara Glasgow: DESCHIDEREA OCHILOR VORBIREA MIŞCĂRILE SINE STĂTĂTOR – 4 ADECVATĂ – 5 COORDONATE . instalate în urma traumatismului grav.

Excursia pulmonară este restrictă marcat. La inspir. Cele mai grave sunt fracturile costale flotante. Lipsa unilaterală a respiraţiei este un semn important al hemo. Din aceste considerente singura metodă de tratament este intervenţia chirurgicală. În dependenţă de volumul hemoragiei pacienţii pot fi hemodinamic stabili sau se pot afla în stare de şoc hipovolemic. . absenţei unilaterale a murmurului vezicular. Se produce în cazul fracturilor costale multiple. (3) Leziunea parenchimei pulmonare include contuzia şi plăgile pulmonare. (3) parenchimul pulmonar şi (4) organele şi structurile mediastinului. ceea ce transformă pneumotoracele tensionat în pneumotorace simplu. Pacientul cu pneumotorace prezintă dispnee. Defectul trebuie imediat închis cu pansament ermetic. uneori deplasarea mediastinului. dilatării venelor jugulare şi cianozei difuze. În caz de pneumotorace deschis. dar pot fi şi longitudinale. Zgomotele respiratorii trebuiesc comparate în puncte simetrice de auscultare bilateral. Tratamentul hemotoracelui constă în drenarea cavităţii pleurale şi reexpansionarea pulmonului. TRAUMA TORACELUI Leziunile toracelui sunt frecvente şi deseori grave. Este diagnosticat în baza dereglărilor severe de respiraţie. Drenarea ulterioară a cavităţii pleurale permite reexpansionarea plămânului. Ca rezultat se instalează micşorarea sau stoparea schimbului de oxigen şi hipoxia. asimetriei cutiei toracice. Aerul pătrunde mai uşor în cavitatea pleurală prin defectul din peretele cutiei toracice decât prin trahee în plămâni. dispnee şi slăbiciune. Cele mai frecvente şi cu răsunet clinic major sun fracturile costale. fie din ţesutul pulmonar sau prin defectul din cutia toracică.şi hemotorace. Diagnoza este confirmată radiologic – acumulare de aer în cavitatea pleurală. (1) Traumele peretelui toracic includ traumele ţesuturilor moi. crepitaţia care apare în rezultatul deplasării eschilelor osoase. Durerea provoacă limitarea mişcărilor respiratorii şi reducerea ventilării. auscultativ – murmur vezicular diminuat sau absent. plăgilor. Poate avea loc în urmă leziunii parenchimei pulmonare cu fragment osos sau in caz de plagă penetrantă. Forma particulară şi gravă de pneumotorace este pneumotoraxul cu supapă sau tensionat. R-grafia toracelui determină opacitatea pulmonară în segmentele inferioare. de regulă.şi pneumotoracelui. iar hipoventilarea locală poate fi rezultatul fracturii coastelor sau contuziei pulmonare. Majoritatea leziunilor toracice penetrante sunt provocate prin plăgi prin arme albe sau de foc. care permite pătrunderea aerului în cavitatea pleurală într-o singură direcţie. Diagnosticul este stabilit prin palpare (durere. iar matitatea percutorie – hemotoracelui. precum şi respiraţia paradoxală. ceea ce poate provoca hipoxie. La examenul obiectiv este necesar de atras atenţia asupra hematoamelor. iar la expir se bombează. Manifestările clinice sunt: mobilitatea anormală a segmentului şi crepitaţia. porţiunea afectată se retrage. precum şi în baza colabării pulmonare şi deplasării traheii şi mediastinului. Examinarea poate determina diminuarea sau lipsa respiraţiei şi matitatea la percuţie pe partea afectată. În timpul palpării atente a cutiei toracice pot fi determinate puncte dureroase şi crepitaţie osoasă. Respiraţia poate fi frecventă şi superficială. hematomul şi pneumatocele. Mai des acestea sunt transversale. Deformaţia vizibilă sau determinată la palpare indică fracturile costale. Este caracteristică dispneea. În timpul palpării poate fi determinată durerea locală şi rezistenţa. deformaţie. Hemotoracele coagulat este constatat în caz cînd cavitatea pleurală este umplută cu cheaguri de sânge. ceea ce transformă pneumotoracele deschis în pneumotorace închis. (2) spaţiul pleural. toracele este divizat în 4 zone anatomice: (1) peretele toracic. Emfizemul subcutanat este apreciat pe partea lezată în caz de pneumotorace. Deplasarea posterioară a fragmentelor poate cauza leziunile cordului. în cazul cărora segmentul cutiei toracice nu posedă conexiune cu carcasul osos de bază. Pneumotoracele deschis – condiţie rară. Diagnosticarea fracturilor costale este bazată pe tabloul clinic şi radiologic. În aceste condiţii aerul nu poate ieşi şi se acumulează progresiv în cavitatea pleurală. sunt mai frecvente decât traumele penetrante (deschise). colabare pulmonară. (2) Leziunile cavităţilor pleurale induc pneumo. atât mai favorabil este pronosticul. reducerea excursiei cutiei toracice pe partea afectată. Cu cît mai devreme este evacuat hematomul. Timpanismul la percuţie indică prezenţa pneumtoracelui.acesteia sau ameliorarea semnelor. catatraumelor. crepitaţie). Hemotoracele – acumularea de sânge în cavitatea pleurală. Acuzele generale în caz de leziuni toracale sunt durerea în torace. Pneumotoracele tensionat necesită decompresie imediată cu un ac gros. care trece prin acesta. în rezultatul traumelor bonte. Traumele închise. Pneumotorace închis (simplu) – prezenţa aerului în cavitatea pleurală. oaselor toracelui şi centurii scapulare. în cazul cărora spaţiul potenţial între pleura viscerală şi parietală este umplut cu aer sau sânge. Fracturile sternului au loc în rezultatul loviturilor puternice în partea anterioară a cutiei toracice. Examenul primar al pacientului se începe cu determinarea circumstanţelor în care a avut loc traumatismul (intensitatea şi locul loviturii. care apare în rezultatul leziunii prin armă de foc cu formarea unui defect mare a cutiei toracice. La percuţie se determină timpanism. gradul căreia depinde de intensitatea hemoragiei. Presiunea intrapleurală se egalează cu presiunea atmosferică şi plămânul se colabează. Acesta apare când este prezentă supapa. Radiografia laterală a toracelui confirmă fractura şi determină gradul deplasării fragmentelor. hemitoracele afectat poate întârzia în actul respirator. Aceasta provoacă dereglarea rapidă şi severă a ventilaţiei. Acumularea aerului în cavitatea pleurală poate provoca compresia pulmonară. la inspecţie se determină defectul din cutia toracică şi se aude zgomotul fluxului de aer. care apar. ceea ce provoacă colabarea plămânului şi deplasarea mediastinului şi traheii în partea opusă. Pentru simplificarea clasificării traumelor. caracteristica obiectului vulnerant). respiraţie dificilă. care sunt rezultatul accidentelor rutiere. Aceasta la rândul său este însoţit de jenarea afluxului venos şi ventilării în al doilea plămân. şi doar pacienţii cu hemotorace masiv sau hemoragie continue necesită tratament chirurgical.

Organe parenchimatoase sunt: ficatul. matitatea sunetului percutor. însă frecvent se determină hemoptizia. mai importantă fiind diagnosticarea prezenţei leziunilor intraabdominale şi stabilirii indicaţiilor pentru tratament chirurgical. diminuarea respiraţiei şi matitatea la percuţie pe partea afectată. ceea ce este însoţit de compresia pulmonară şi deplasarea mediastinului în partea opusă.şi subaponeurotic) şi (3) ruptura muşchilor peretelui abdominal. Diagnoza definitivă este stabilită la bronhoscopie. Pacienţii cu leziuni ale organelor interne pot acuza dureri în abdomen de diferită intensitate. Rgrafia toracelui determină zona contuziei pulmonare în asociere cu hemo. Aspectul radiologic constă în infiltrat slab delimitat în ţesutul pulmonar. poate fi: (1) trauma cu lezarea peretelui abdominal anterior şi (2) traumă cu lezarea organelor interne. Examenul radiologic evidenţiază dispariţia conturului diafragmei şi prezenţa umbrei gastrice sau intestinale în cavitatea pleurală stângă. Radiografia toracelui pune în evidenţă pneumotorace. probabilitatea lezării organului parenchimatos şi cavitar sunt egale. Acumularea unei cantităţi comparativ neînsemnate de sânge în pericard poate induce tamponada codului. dilatarea difuză a umbrei cordului la roentghenogramă. La necesitate poate fi efectuat examenul radiologic baritat. Semnele precoce includ durerea în cutia toracică şi disfagia. Acuzele pacienţilor sunt similare cu cele în caz de contuzie pulmonară. Morfologic constă în hemoragii masive interstiţiale şi umplerea cu sânge şi plasmă a alveolelor. Hernia diafragmatică posttraumatică – leziunea diafragmei cu hernierea organelor intraperitoneale în cavitatea pleurală. Scopul examenului obiectiv în caz de traume ale abdomenului este evidenţierea rapidă a semnelor lezării organelor interne. Diagnosticarea exactă a leziunii unui organ intern concret nu este obligatorie. Trauma închisă. pancreasul şi rinichii. cavitare – stomacul. Organele parenchimatoase mai frecvent sunt lezate în caz de traumatism bont. Cel mai frecvent locul leziunii este arcul aortei. la rândul ei. iar în caz de plăgi penetrante. Pneumatocele traumatic – reprezintă o cavitate pulmonară umplută cu aer care apare în caz de ruptură a căilor respiratorii de calibru mic. precum şi a cordului şi vaselor magistrale.şi pneumotorace. Diagnoza trebuie suspectată la orice pacient cu leziune penetrantă a toracelui. Tamponada cordului – acumularea sângelui în cavitatea pericardului. Acei care sunt aduşi la spital prezintă dispnee. Pentru o mai bună înţelegere a simptomatologiei traumelor organele cavităţii abdominale şi spaţiului retroperitoneal sunt divizate în organe parenchimatoase şi cavitare. mai ales în caz de leziuni în partea centrală a toracelui. Radiologic hematomul are aspectul de umbră sferică bine delimitată. duodenul. intestinul subţire şi colonul. Inspecţia poate determina hematoame ale ţesuturilor moi şi fracturi costale. Semnele de bază sunt dispneea. Mecanismul leziunii şi acuzele pacientului sunt similare cu cele în caz de contuzie pulmonară. Sunt prezente două sindroame clinice de bază în caz de traumatism abdominal cu lezarea organelor interne: hemoragic (mai des în cazul leziunilor parenchimatoase) şi peritoneal (în caz de leziune a organelor cavitare). Este posibilă şi asocierea acestora. deşi mai frecvent este rezultatul leziunilor penetrante. La primele se referă: (1) contuzia peretelui abdominal anterior. Ruptura traumatică a aortei este asociată cu letalitatea foarte înaltă (75%-95%). Majoritatea pacienţilor cu leziuni grave şi obstrucţia căilor respiratorii decedează la locul accidentului. pneumotorace şi pleurezie pe stânga. Leziunile traheii şi bronşilor. Diagnosticul este confirmat la esofagografie cu contrast şi esofagoscopie. La examenul obiectiv întotdeauna se determină emfizem subcutanat. fără hemoragie concomitentă. Traumele deschise ale peretelui abdominal (plăgile) pot fi: (1) nepenetrante – când canalul plăgii nu implică peritoneul parietal şi (2) penetrante: (a) fără lezarea organelor interne şi (b) cu lezarea organelor interne. agravarea progresivă a hemodinamicii. Mai frecvent se determină din stânga. trauma abdominală Traumele abdomenului pot fi clasificate în (1) închise (2) deschise. hipertesiune pe membrele superioare şi asimetria pulsului la membrele superioare şi inferioare. odată cu dezvoltarea inflamaţiei apare emfizemul subcutanat şi febra înaltă. Leziunile esofagului mai des sunt consecinţe ale plăgilor penetrante. Pacientul poate acuza durere moderată în torace şi dispnee. Aceasta se poate instala în caz de traumatism bont. precum şi prezenţa sângelui la puncţia pericardului. (2) hematomul (supra. pneumomediastinum (prezenţa aerului în mediastin) şi prezenţa aerului în ţesuturile moi ale gâtului. ceea ce provoacă colabarea acestora. iar mai apoi este localizată . Semnele specifice sunt durerile intense în torace sau spate. În primele minute din momentul traumei durerea este resimţită pe toată suprafaţa abdomenului. ceea ce provoacă dereglarea contractilităţii cordului şi afluxului venos. (4) Traume ale organelor mediastinului include leziunea organelor respiratorii şi digestive. Tratamentul este numai chirurgical.Contuzia pulmonară are loc în caz de traumatism bont al toracelui. tuse cu hemoptizie. mai târziu. imediat distal de locul ramificării arterei subclavii stângi. vezica urinară. Despre tamponada cordului mărturiseşte PVC sporit (mai mult de 20-25 cm coloanei de apă). splina. La examenul radiologic poate fi diagnosticat pneumomediastinum. însă pot apărea şi în rezultatul traumelor bonte. Triada Beck include: atenuarea zgomotelor cardiace. În caz de tamponadă a cordului este indicată intervenţia chirurgicală imediată: evacuarea sângelui şi chiagurilor din pericard şi hemostază definitivă în plaga cordului. hipotonie arterială şi dilatarea venelor jugulare. Leziunile aortei necesită refacere chirurgicală. Radiologic se determină o cavitate rotundă cu aer. eliminarea de sânge prin sonda nasogastrică. Leziunea pulmonară poate fi provocată de eschila costală sau în rezultatul plăgii penetrante a toracelui. insuficienţă respiratorie şi hipoxie sistemică. Hematomul pulmonar este format când hemoragia este delimitată de parenchimul pulmonar. diminuarea respiraţiei şi apariţia sunetelor peristalticii în cutia toracică din partea afectată.

starea ţesuturilor moi adiacente. precum şi semnele peritoneale (semnul Blumberg). Articulaţia coxo-femurală: extensie/flexie.3 cm spre dreapta de L5-S1. examenul radiologic (aer liber sub diafragm în caz de perforaţie a organului cavitar) USG şi TC (lichid liber în cavitatea peritoneală. hematoame şi plăgi. leucocitoză). 35 . uneori aceasta poate fi completată cu lavaj peritoneal prin introducerea de 500. Este necesar de menţionat. 35 . pentru a mări stabilitatea în poziţie verticală (oasele bazinului coccigeul).0 ml soluţie fiziologică. Slăbiciunea...60°.30°. 10/0/150°.60°/0°/50°. Determinarea hemoleucogramei (anemie. Scopul tuşeului rectal este aprecierea integrităţii pereţilor acestuia.. Articulaţia – cea mai mobilă contactare ale feţelor de articulaţie. abducţie/aducţie. 90%-95% din aceşti pacienţi au leziuni ale organelor interne şi necesită laparotomie urgentă. 30 . Sindesmoza – mobilitate minimală între suprafeţele articulare (articulaţiile ilio-coccigiene.45°/0/20 .30°. Conform datelor statistice. Pentru concretizarea diagnozei. că la pacienţii cu plăgi abdominale prin arme de foc nu se va efectua revizia plăgii şi alte metode suplimentare de diagnostic.60° radio cubitală. Trebuie de menţionat că plăgile din regiunea spatelui şi perineale deseori sunt omise. În timpul examenului primar pacientul va fi dezbrăcat complet. la pacienţii hemodinamic stabili pot fi utilizate metodele suplimentare de diagnostic. 90/0/40 . Hegglin) Articulaţia scapulo-humorală: abducţia şi aducţia mânii. Tratamentul chirurgical în caz de traumatism abdominal constă în laparotomie largă. dereglarea conturului şi formei organelor parenchimatoase). costo-diafragmale).. Auscultarea abdomenului poate determina absenţa peristaltismului intestinal. Articulaţia radio-carpiană: extensie/flexie palmară.într-o regiune anumită.şi microscopic pentru determinarea macro. .170° rotaţia mânii spre exterior şi interior. revizia minuţioasă a tuturor organelor. Palparea abdomenului poate determina rigiditatea muşchilor peretelui abdominal anterior. prezenţa sângelui în lumenul rectal indică perforaţia intestinului. 20/0/180°. Deci membrul inferior drept este supus efortului mai mult ca stâng. Articulaţiile diferitor regiuni ale aparatului locomotor în întregul organism dau posibilitate de a îndeplini diferite mişcări ale regiunilor şi a întregului corp. când antebraţul este abdus şi flectat la 90°. vertijul şi colapsul pot fi rezultatul hemoragiei intraabdominale persistente.. din aceste motive TA şi pulsul pacientului vor fi strict monitorizate în timpul examenului primar. Gradul mobilităţii aparatului locomotor depinde de următoarele: 1.70°/0/° Articulaţia cotului: extensie/flexie. În caz de traumatism bont se efectuează laparocenteza pentru determinarea prezenţei sângelui sau conţinutului intestinal în cavitatea peritoneală. care în dependenţă de localizare şi funcţie. 40/0/150 . Semiologia chirurgicală a aparatului locomotor Corpul uman activează ca un întreg mecanism biomecanic datorită aparatului osteo-articular. determină volumul necesar de mişcări în plan frontal. 10/0/130°. examinarea urinei macro.40°/0/25 . Examenul continue prin cateterizarea vezicii urinare.. sistemului vascular şi inervaţiei specifice. angiografie (extravazarea contrastului din lumenul vascular).. determinarea eschilelor osoase în caz de fracturi de bazin. iar la femei – doar cu 1. În caz de plăgi ale peretelui abdominal anterior este indicată revizia acesteia pentru a determina dacă aceasta este penetrantă... Metoda definitivă de diagnostic este laparoscopia (examinarea organelor cavităţii abdominale cu utilizarea aparatajului optic special).6 cm. hemostază şi refacerea tuturor leziunilor depistate.. (antebraţul fiind alipit de corp) rotaţia mânii spre exterior şi interior.. În planul frontal . Sincondroz – coeziune hialinică destul de mobilă comparativ cu cea fibrilară (articulaţiile intervertebrale.. 3. antepulsia şi retropulsia mânii .. 4. Peretele anterior şi posterior al abdomenului vor fi examinate minuţios pentru a determina echimoze. Volumul mişcărilor a diferitor articulaţii la organismul uman sunt următoarele.centrul gravităţii la bărbaţi deviază cu 2. Sinostoza – coeziunea ţesuturilor osoase..şi microhematuriei.... intertibiale). Carta standardizată a volumului de mişcări articulare (după Iu.. 2.

în cazul căreia se pierde corelaţia obişnuită a suprafeţelor articulare în regiunea articulaţiei date. Clasificarea luxaţiilor. venos şi limfatic). I. Fără deplasare 2.. la palpaţie – dureri locale. După etiologie 1. Diformare în volum. comparativ cu cea sănătoasă. lipsa pulsului periferic. Cu deplasare: a) orizontală b) . După traiectul liniei de fractură 1. Metafizare 3. Dobândite a) traumatice deschise închise patologice 2. Traumatismele aparatului locomotor: 1.. Semiologia Principiile diagnosticării luxaţiilor: 1. Etiologia. 3. Tabloul clinic Articulaţia deformată. patologiile sistemului vascular (arterial. Oblică 4.30°/0/40 . la vârsta tânără şi copii (ramura verde) – linia fracturii nu trece prin tot diametrul transvers al peretelui osos. Patologiile aparatului locomotor sunt imens diferite. 4. 1. 12. 5-10°/0/120 . Luxaţiile 2.repoziţie sub anestezie generală ori locală sau operator. Dureri permanente în articulaţie. Fracturile Luxaţia – deplasarea completă a capetelor articulare ale oaselor. După raportul fragmentelor oaselor: 1. Sub formă de „ramură verde” 5. hiperemie. 3. 7. Lipsa mişcărilor active în degete. 2. Articulaţia tibio-tarsiană flexie dorso-plantară. După localizare: 1. Longitudinală 3. Schimbarea dimensiunilor (mai des alungire). Aşchiate IV. parestezii.150°.Articulaţia genunchiului extensie/flexie. Poziţie dictată. Poate fi edem.50°. După durata apariţiei: 1. În fractura incompletă. 6...Fracturile Definiţia: lizarea completă pe parcurs a integrităţii osului. Epifizare 2. proces inflamator-purulent). 2. efectuarea mişcărilor îngreunate. Diafizare III. Posttraumatice 2. Repetată (obişnuită) – repetarea luxaţiei a unei şi aceleaşi articulaţii (humerusul. condiţionată de factori mecanici (traume) sau a procesului patologic (tumoare. Clasificarea fracturilor I. mişcările reduse până la complet. plegie sau pareză. mandibula). Extremitatea aproape imobilizată. 4. Congenitale II. 20 . Bătrâne – mai mult de 4 săptămâni. Congenitale II. Transversală 2. 5. Proaspătă – primele 2 zile. Diagnosticul se confirmă radiologic. Întârziată – peste 3-4 săptămâni. Pe I loc se află traumatismele (la 80-85 %). Trauma în anamneză. Tratamentul poate fi conservator . dureroase. În cazurile de lezare a vaselor şi nervilor – edem al extremităţii. Lipsa sau localizarea neobişnuită a capătului osului luxat.

Iar.temperatura de acţiune – cu cât temperatura este mai înaltă cu atât leziunile tisulare sunt mai profunde. Tratamentul fracturilor simple. de uz casnic. 20% la copii şi 28% la adulţi mai în vârstă de 65 de ani cazurile letale în diferite leziuni traumatice este pe seama combustiilor. clasificare. clasificare. După caracterul agentului vulnerant Compresionale Torsionale Prin smulgere VI. În cazurile de fracturi complicate se recurge la extenzie schilatală clasică sau aparatul Elizarov. Arsuri: Definiţie. care va exprima caracteristica acestor factori: arsură cu flacăra. clasificare. decurge conservativ cu imobiizare de diferită durată cu pansament gipsat. 8. prognozarea evoluţiei bolii arşilor. Din aceste considerente în practica clinică are importanţă de stabilit nemijlocit şi agentul lezant. semiologia. Pentru fracturile craniene sau a coloanei vertebrale . . . pe când apa de aceiaşi temperatură 100° provoacă arsuri profunde).umiditatea cu cât este mai înaltă cu atât gradul arsurii este mai mare. 5. Plan: 1. Simple Semiologia fracturilor Semnele veridice ale fracturilor oaselor tubulare şi ale coastelor (şi de stern) sunt: Mobilitatea patologică Crepitaţia fragmentelor de fractură 1. c. Combustio – este lezare a ţesuturilor organismului sub acţiunea locală al temperaturii înalte. semiologia. b. Arsurile termice sunt cel mai des întâlnite şi gradul de leziune tisulară va depinde de următorii factori: . 13. d. după împrejurimile producerii arsurii: a. chimice. c.expoziţia acţiunii . Conform datelor OMS leziunilor termice ale ţesuturilor le revine 6% din toate leziunile traumatice ale perioadei paşnice. Edemul ţesuturilor moi 3. Complicate 2. . tratamentul. . sau al substanţelor chimice sau radiaţiei actinice. După tabloul clinic: 1. electrocutare. electrocutarea: definiţie. 2. patogeneza. 7. b. tratamentul. hipotermia: definiţie. ca regulă. 2. tratamentul. termice. tratamentul local şi general al combustiilor. 2. degerături. patogeneza. Diagnosticul de fractură se confirmă radiologic. 3.Curs: semilogia leziunilor termice ale ţesuturilor moi: combustii. industriale. 6. electrice. complicaţiile în boala arşilor după perioade. sau prin intervenţia chirurgicală cu metaloostesinteză. semiologia. actinice. după caracterul factorului de acţiune: a.b) c) d) longitudinală rotaţională sub unghi V. acordarea primului ajutor al electrocutatului.cu cât este mai lungă cu atât leziunile tisulare sunt mai profunde. Clasificarea: Există mai multe principii de clasificare: 1. Din semnele clinice posibile se enumeră: 1. de război. Degerăturile: definiţie. Morbiditatea.conductibilitatea termică al corpului ce contactează cu tegumentele – cu cât conductibilitatea termică este mai mare cu atât arsura este mai adâncă (acţiunea aerului fierbinte 100 ° dar uscat (în saună) poate să nu provoace arsură. Boala arşilor: definiţie. Durerea locală 2. Funcţia lessa. Clasificarea combustiilor după profunzime şi suprafaţă. 4.şi tomografia computerizată sau rezonanţa magnetică. Hiperemia locală şi hipertermia 4.

Pelicula dată se aplică pe o suprafaţă gradată de pătrate cu suprafaţa deja . b. d. Arsurile de gradul I. ultravioletă sau cu iradiaţie γ. Arsuri ale regiunilor funcţional neactive (trunchiul). II şi IIIA sunt considerate ca arsuri superficiale. muscular. Membrele inferioare a câte 18% .(în total 18%). Arsuri ale regiunilor funcţional active (extremităţile). dar insuficient pentru aprecierea afectării stării generale ale organismului. Clasificarea arsurilor după profunzime este semnificativ. Această metodă este cunoscută şi ca regula cifrei „9” şi constă în faptul că corpul unui adult este divizat în regiuni ce corespund a 9% din suprafaţa corpului: Cap şi gât – 9%. împreună cu foliculii piloşi glandele sudoripare şi sebacee cu trecere la stratul adipos. cu bitum topit. deoarece în arsurile superficiale regenerarea dermei e posibilă în totalmente fără intervenţie chirurgicale cu restabilirea dermei completă şi în aspect funcţional. c. La copii această metodă nu este aplicabilă din cauza proporţionalităţii diferite ale părţilor corpului. Ale căilor respiratorii. în întregime derma şi ţesuturile subcutanate. acizi. Metoda Postnicov propusă în 1949 constă în aplicarea pe pala combustională al unei pelicule de celofană şi pe ea se conturează hotarele arsurii. Gradul II – se afectează tot stratul epidermei cu formarea bulelor pline de lichid transparent. Gradul IIIB – necroz al întregului strat al dermei inclusiv şi a stratului bazal.(în total 36%). Gradul III – necroza dermei: Gradul IIIA – necroză al epiteliului şi al straturilor superficiale ale dermei cu păstrarea integrităţii funcţionale ale stratului bazal al dermei. Ea constă în faptul că suprafaţa palmei accidentatului corespunde la un % din suprafaţa totală a corpului. Partea anterioară a trunchiului (piept şi abdomen) a câte 9% . Clasificarea arsurilor conform Asociaţiei Americane al Combustiologilor: Gradul I (arsuri superficiale) – afectează numai epidermisul. e. dar toate aceste clasificări au direct ataşamet faţă de stratul bazal al dermei – stratul care iniţiază regenerarea dermei cu epitelizarea plăgii combustionale . Clasificarea arsurilor după profunzime după 4 grade: Gradul I – afectarea la nivelul epidermisului. Gradul III (full-thickness) – afectează epidermisul. Perineu – 1%.- arsură arsură arsură arsură cu aburi umezi sau uscaţi. 3. Suprafaţa corpului omenesc adult variază între 15000cm² şi 21000cm². Partea posterioară a trunchiului (spate şi lomb) a câte 9% . Clasificarea după profunzime: Există mai multe clasificări după profunzime. Această detalizare al localizărilor arsurilor are importanţă deoarece în diferite regiuni ale corpului grosimea dermei este diferită şi acţiunea unui şi aceluia agent termic poate provoca diferite arsuri după gradul de profunzime. 4. Pentru aceasta este important de apreciat şi suprafaţa afectată a corpului exprimată în procente. Această divizare al arsurilor în două Superficiale şi Profunde este principială. iar IIIB şi IV ca arsuri profunde. Membrele superioare a câte 9% . f. Afectarea acestui strat contribuie la cicatrizare cu formarea ţesutului conjuctiv fibros. Clasificarea arsurilor după localizare: a.(în total 18%). Regiunii păroase ale capului. pe când în arsurile profunde regenerarea sinestătătoare este imposibilă. care se mai numeşte „metoda palmei”. În Rusia şi în Moldova dezvoltare mai răspândită a căpătat clasificarea după 4 grade. cu ulei fierbinte. Ale feţei.(în total 18%). Gradul II (partial-thickness) – afectează epidermisul şi parţial derma. Au fost propuse multiple metode de determinare al suprafeţei afectate: Metoda lui Wells propusă în 1951. Gradul IV – necroz al întregului strat dermal şi a ţesuturilor mai adânc situate (ţesut adipos. sau se formează ţesut conjunctiv – afuncţional şi pentru aceasta este necesar de autodermoplastii. şi se manifestă prin hiperemie şi edem al pielei. Combustiile actinice pot fi provocate de radiaţia infraroşie. În total alcătuesc – 100%. Metoda lui Glumov propusă din 1953. Perineului. osos). de contact cu metale incandescente… Arsurile chimice sunt provocate de acţiunea substanţelor chimice: baze.

< 30 – prognoza favorabilă. IIIA – în slab-galben. Boala arşilor se dezvoltă în cazul când: suprafaţa afectată este mai mult de 15-25% de arsuri superficiale. În unele arsuri survine carbonizarea ţesuturilor.este o totalitate de reacţii generale ale organismului şi dereglarea funcţiei organelor interne ca răspuns la trauma termică.ştiută. Perioadele bolii combustionale: I . 61 – 90 – îndoielnică. Semiologia Semiologia arsurii de gradul I este determinată de hiperemie evidentă. Aceste arsuri regenerează din contul creşterii granulaţiilor şi din foliculii piloşi. IV – galben-aprins. Regenerarea cu epitelizare în asemenea arsuri este imposibilă din cauza necrozei întregului strat al dermei cu anexele ei. iar cele profunde – nu. Toate metodele enumerate adesea la momentul spitalizării nu pot precis stabili profunzimea afectării corectă şi stabilirea corectă se stabileşte pe parcurs după regenerarea plăgii cu sau fără restabilirea dermei.plasmoragie. iar în raport cu suprafaţa corpului se determină procentul de suprafaţă afectată. I. .IIIB. din această cauză apare necroze al epidermisului paralel cu prezenţa bulelor pline cu lichid seros. IIIB. . II. prin epilaţie.= Frank. 30 – 60 – relative favorabilă.< 60 evoluţie favorabilă.perioada şocului combustional: (durează pînă la 3 zile) şi este determinate de: . • Determinarea sensibilităţii. o Zona lipsită de microhemocirculaţie. IIIA. sau în cazul arsurilor căilor respiratorii indiferent de arsurile externe. (tabele separate pentru adult şi copii).61-80 – relativ favorabilă. BOALA COMBUSTIONALĂ .aferentaţie dureroasă excesivă. În timp de câteva zile (7 zile) toate semnele sus enumerate sunt în descreştere şi epidermisul superficial se detaşează. Σ unit. inspecţiei vizuale a suprafeţei afectate şi pe baza utilizării a câtorva probe: .dereglarea funcţiei rinichilor. Cicatrice nu se formează.determinarea dereglării microhemocirculaţiei: • Metoda de comprimare digitală: se deosebesc trei zone de dereglare a microhemocirculaţiei: o Zona de hiperemie – la compresie apare paliditate gr. 1% de arsură profundă = 3 unităţi. . după care se determină şi suprafaţa afectată. Arsurile superficiale (I. prin prelucrare cu alcool). IIIA) vor căpăta culoare gălbuie. • Metoda termometriei – arsurile profunde au temperatura cu 1. La arsura de gradul IIIB apare o crustă uscată de culoare brună. . Arsurei de gradul III este caracteristic prezenţa necrozei cu formarea crustei.mai mult de 101 – nefavorabilă. care contribuie la afuncţionalitatea regiunii afectate. II. Mai mult de 90 – nefavorabil.80-100 – îndoielnică. Arsura de gradul II este destul de tipică prin faptul că semnele clinice caracteristice gradului I sunt mai pronunţate. glandele sebacee şi sudoripare. I. . (prin înţepare. o Zona de stază – la compresie culoarea nu se modifică . La a 10-12 zi are loc epitelizarea desinestătătoare.5-2 grade mai joasă. sau mai mult de 10% de arsuri profunde. . Pentru arsura de gradul IIIA este caracteristic combinarea dintre necroză şi exudaţie. Indexul Indexul lui Frank: 1% de arsură superficială = 1 unitate. Indexurile de prognozare al evoluţiei bolii arşilor: Regula „sutei” – vârsta pacientului + suprafaţa arsurii %: . II se vor colora în roz-aprins. Paralel are loc şi epitelizarea marginală. Regenerarea e posibilă numai prin formarea ţesutului fibros. • Utilizarea fermenţilor. Metoda de tabele-şablon Lund-Brower constă în calcularea suprafeţelor de arsură conform tăbliţelor speciale pentru arsuri deja stabilite cu procentajul al diferitor regiuni ale corpului. şi afectarea mai profundă al epidermisului provoacă detaşarea lui cu formarea a bulelor pline cu lichid transparent. o Gr. Stabilirea profunzimii afectării: Diagnostica profunzimii afectării se stabileşte pe baza anamnezei. edem şi durere pronunţată. În arsurile de gradul IV se formează crustă necrotică de culoare brună sau neagra ce interesează ţesuturile din profunzime. • Utilizarea coloranţilor: colorarea arsurii cu colorant după metoda van Gieson: o Arsurile de gr. o Gr. • Metoda de fluoriscenţă cu tetraciclină – constă în administrarea per os al tetraciclinei apoi regiunea arsurii se iluminează într-o cameră întunecată cu cuarţ.IV.

. temperatura corpului în scădere. În cazurile grave se dereglează respiraţia. Tratamentul este indicat în .I. Alipirea infecţiei şi dereglările provocate de procesul inflamator infecţios. Inhibarea-epuizarea activităţii sistemului imun. . Acestei faze este specific apariţia aşa complicaţii ca: pneumonii. frecvenţa contracţiilor cardiace 90 pe min. Şoc gr. elemente dispeptice. electrocutări. glucoproteidelor cu specificare antigenică.şi macrohematurie. PA neesenţial ridicată sau normală.II < 15% la adulţi. IV – perioada de reconvaliscenţă. staţionar de profil general.II 10%-20% la copii. se declanşează o hipertermie 40° cauzată de dereglarea centrului de termoregulaţie. -Arsuri gr.III < 2% Lezări combustionale moderate -Arsuri gr. fermenţii proteolitici) provoacă acţiuni toxice asupra organelor interne cu dereglarea funcţiei lor. se dezvoltă hipoxie organică şi tisulară cu acidoză decompensată. ulcerul Kurling complicat cu hemoragie. dereglarea funcţiei tuturor organelor. pareză intestinală cu dispepsie (greşuri. sete. Se declanşează o acidoză metabolică moderată cu o compensare respiratorie. generalizarea infecţiei. Progresiv se micşorează TA. urechi. glucoproteizilor cu specifitate antigenică. Asociaţia Combustiologilor Americani au propus următoare clasificare al severităţii arsurilor. Tahicardie excesivă – 120 pe min. plante sau perineu.Arsuri gr.Arsuri gr. . centre combustionale -Arsuri gr. vomă cu zaţ de cafea – hemoragii din ulceraţii acute). peste 1-3 ore de la traumă cunoştinţa devine confuză.II >25% la adulţi. hemoconcentraţie. specializate. Absorbţia produselor toxice din plaga combustională (oligopeptidelor toxice. Pacienţii necesită tratament .Arsuri cu traume concomitente majore sau patologii concomitente severe. Gradul II al şocului combustional se dezvoltă la arsuri cu suprafaţa de 20-60% şi este caracterizat de o creştere rapidă al inhibării psihice cu adinamie şi păstrare de cunoştinţă. Această perioadă este determinată de: Hipoproteinemia declanşată. Lezări combustionale majore -Arsuri gr. hemoconcentraţie. caşexii.II 15%-25% la adulţi. -Arsuri gr. în primele minute pacienţii sunt agitaţi.III în cazul când suprafaâa este mai mare de 60%. se micşorează temperatura.III < 10%. oligurie. Gradul III se declanşează la arsuri mai mult de 60& din suprafaţa corpului. se dezvoltă hipoxia organelor şi a ţesuturilor. hipotonie stabilă fără infuzie. Ps filiform. . hipotonie.Tbloul clinic al şocului combustional este destul de tipic: accidentatul suferă dureri puternice în locurile arsurilor. micro şi macro hematurie. paliditate. Şoc gr. Pacienţii prezintă dureri foarte puternice în locul lezării. Tratament extraspital. oligurie. II – perioada toxemiei combustionale (durează pînă la 10-15 zile) este determonată de absorbţia din plaga combustională al toxinelor (oligopeptidele toxice. se accelerează pulsul.I se instalează la arsuri de 15-20% din suprafaţa corpului. survine inhibare a cunoştinţe şi sopor. .III >10%. Deosebim trei grade al şocului combustiona în raport cu dereglările sus enumerate: Şoc de gr.II în 20-60% de arsuri. III – perioada de septicotoxemie combustională (durează 2 . dacă în primele 6-8 ore nu se acordă terapie infuzională survine oligurie şi hemoconcentraţie moderată. respiraţia superficială. este excitat dar foarte repede devine inhibat şi adinamic. PA scăzută mai jos de 80. urolitiază… TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU ARSURI Aprofunzimea afectării şi evaluarea bolii depinde de rapiditatea şi corectitatea acordării primului ajutor.. faţa.Arsurile căilor respiratorii. Semiologia Se deosebesc trei grade ale şocului combustional: Gradul I este întîlnit la persoanele tinere în arsuri pînă la 15-20%.3 săptămîni). după care şi activează: Clasificarea combustiilor Caracteristica Indicaţiile pentru tratament Lezări combustionale minore -Arsuri de gr. -Arsuri gr. -Arsuri ce afectează mâinile. se stabileşte acidoza. În perioada de reconvaliscenţă pot apărea complicaţii ca insuficienţă renală cronică determinată de amiloidoz. Starea este critică. Perioada toxemiei combustionale acute survine la 2-3 zi după traumă şi se prelungeşte 10-15 zile.II >20% la copii. ochi.II < 10% la copii. Absorbţia toxinelor bacteriene. oligurie.Arsuri gr. micro. Perioada septicotoxemiei combustionale este caracterizată de dezvoltarea proceselor supurative atît în plagă cît şi în afara ei. hemoconcentraţie.

o reologice. Priorităţile necrectomiei precoce cu autodermoplastie precoce: 1. care contribuie la scurtarea timpului de tratament şi prevenirea alterării stării pacientului caracteristice evaluării clasice a bolii arşilor. reacţia primară. o simptomatice:  cardiace.  antiulceroase. Contraindicaţiile către necrectomia precoce cu autodermoplastie precoce: • starea de şoc combustional.  Operaţii reconstructive. 4. • arsurile feţei. În arsurile actinice se deosebesc trei faze: 1. o Dezintoxicare. care la formarea cheloidelor vor afecta funcţionalitatea. analgezie şi iniţierea tratamentului antişoc. • vîrstă avansată. arsurile la pacienţii vîrstnici. decade necesitatea repansărilor frecvente şi dureroase.  Albumin. cînd numai intervenţia chirurgicală poate evita cazul letal. Indicaţiile către necrectomia precoce cu autodermoplastie precoce: 1. . IIIB cu o suprafaţă de 10-20%.Acordarea primului ajutor: stoparea acţiunii agentului termic asupra ţesuturilor. răcirea locului arsurii în timp de 10-15 min. În ultimul timp apar tot mai multe informaţii şi argumentări în utilizarea precoce în arsurile profunde al necrectomiilor precoce şi autodermoplastiilor precoce sau cu utilizarea dermei artificiale. aplicarea pansamentului aseptic. o se dezvoltă un strup umed ce nu stopează penetrarea bazei în profunzime în ţesuturi şi de obicei se dezvoltă arsuri profunde. - Tratamentul local numai conservator poate fi numai în arsurile superficiale. rinichilor. 2. Termenul optimal de utilizare al necrectomiilor precoce cu autodermoplastii este 3-5 zile de la debut. înlăturarea ţesutului necrotic – sursa principală de intoxicaţie şi mediul favorabil pentru dezvoltarea infecţiei. cînd resursele dermei sănătoase permit autodermoplastia unimomentană. transportat traumatizatul în secţie specializată. • infecţie de plagă masivă. ficatului. o imunostimulatoare. o Hemodinamice. gîtului cu afectarea căilor respiratorii. • la arsurile chimice cu alcaline se dezvoltă necroză prin colicvaţie a ţesuturilor (necroză umedă). se minimalizează posibilitatea dezvoltării cicatrizărilor cheloidale. • afectări grave ale sistemului nervos central. În acest interval de timp se delimitează ţesuturile viabile de cele neviabile şi se exclude posibilitatea excizării ţesuturilor viabile.  Plasmoinfuzii. 5. diminuarea pierderilor de plasmă. 2. Local: o Conservator:  Metodă închisă. • se afectează funcţia organelor parenchimatoase şi simptomatica intoxicaţiei.  Autodermoplastie. 3.  Metodă deschisă o Chirurgical:  Necrectomie. arsurile mâinii. General: o Analgetice. În arsurile profunde este necesar de aplicat un tratament complex atît conservator cît şi chirurgical de combinaţie al tratamentului local şi general. micşorarea în timp al bolii arşilor cu complicaţiile caracteristice ei şi micşorarea termenului de spitalizare. atunci cînd regenerarea plăgii are loc cu restabilirea integrală a dermei atît anatomic cît şi funcţional. cînd este necesar acoperirea formaţiunilor anatomice funcţionale. o precoce se dezvoltă un strup uscat ce previne penetrarea acidului în profunzime în ţesuturi şi de obicei se dezvoltă arsuri superficiale. o Antibioterapie. arsuri de gr. 3. Particularităţile combustiilor chimice: • la arsurile chimice cu acizi se dezvoltă necroză prin coagulaţii a ţesuturilor (necroză uscată).

Factorii ce contribuie la dezvoltarea congelaţilor: condiţiile climaterice (umiditatea. perioada latentă. . scăderea fibrinolizez Tromboza vaselor Primar ă Precoc e Necroza ţesuturilor Tardiv ă Mumificaţie Gangrenă umedă Particularităţile procesului de moarte în hipotermie: survinerea morţii este mult mai îndelungată din cauza necesităţii diminuate de oxigen al ţesuturilor. starea reactivităţii organismului. La temperatura de +8° are loc stoparea disocierii oxihemoglobinei şi nu are loc transmiterea oxigenului ţesuturilor. încălţămintea. Temperaturi joase Spasmul vaselor periferice Dereglări a microcirculaţiei Creşterea agregării elementelor sanguine şi a viscozităţii sanguine Schimbări în pereţii vaselor Hypercoagulaţie. faza de încetare a activităţilor vitale (mai jos de 29° ). 3. îmbrăcămintea. vîntul). trecerea în stare de moarte clinică survine la temperatura de 24° . starea circulaţiei sanguine. şi este cauzată de blocada biologică al centrului de respiraţie.2. perioada modificărilor necrotice. faza de stupor (31-29° ) se prelungeşte inhibarea SNC. 3. Hipotermie – răcirea generală a organismului este o stare patologică gravă a organismului ce survine la micşorarea temperaturii corpului mai jos de 34° şi e constituită din trei faze: 1. perioada latentă. Congelaţia – este o totalitate de simptoame clinice ce apar ca rezultat al acţiunii temperaturilor joase asupra ţesuturilor şi se manifestă cu necroză şi inflamaţie reactivă a ţesuturilor. 2. 4. faza de adaptare (34-31° ) – este reversibilă (modificări preponderent al sitemului NC şi vascular).

Tabloul clinic sărac. suprafaţa de contact.hiperemie. Tratamentul în perioada prereactivă: 1. Efectul termic al curentului electric se datoreşte de legea fizică Djoul. necrotomia. bule cu lichid hemoragic. necrectomie. tratament general: a. Se dezvoltă formarea agregatelor de eritrocite şi trombocite cu trombarea vaselor cu dezvoltarea necrozelor secundare. . încălzire generală a corpului. perioada precoce – pînă la 5 zile – semnele clinice ale toxemiei. iv.necroz la adîncimea tuturor straturilor a membrului – cangrenă uscată sau umedă. tegumentele devin cianotice. reologice. e. Cu cît această perioada este mai lungă cu atît mai mult sunt afectate ţesuturile.necroz al întregului strat al dermei cu trecere la ţesut adipos. progresează edemul. b. sau lipsa completă a sensibilităţii în membrul afectat.- durata de moarte clinică şi posibilitatea reanimării reuşite este mult mai mare decît cea obişnuită de 5-6 min. c. perioada reactivă – din momentul începerii încălzirii: în membrul afectat apar dureri puternice. biologic. În tabloul clinic al congelaţilor se deosebesc două perioade: 1. b. marginile elevate. Tratamentul în perioada reactivă: 1.necroz al întregului strat de epiteliu . Tabloul clinic Simptomatica locală se caracterizează prin: Prezenţa porţilor de intrare şi ieşire al arcului electric. f. d. Acţiunea curentului electric asupra organismului generează efect: termic. Electrocutarea – reprezintă un şir de modificări patologice a organismului condiţionate de acţiunea cîmpului electric. Bolnavul prezintă la răcire şi parestezie. analgetice.edem. necroz. 3. tratament local: a. dezintoxicante.semne de necroză a ţesuturilor nu se determină . 2. antibiotice. Clasificarea congelaţilor după profunzime: I. tratamentul general. i/a). iii. . b. Asupra profunzimii afectării în electrocutare are importanţă şi timpul de contact. sindromul dolor lipseşte. amputaţii. ii. . . conservator – prin pansări peste 1-2 zile identic plăgilor purulente. anticoagulante (i/v.bule cu lichid transparent. rezistenţa ţesuturilor de contact. a. chirurgical: i. hiperemia lipseşte. poate avea loc metalizaţia suprafeţelor afectate arsurile întotdeauna sunt profunde. conform căruia cantitatea de căldură degajată este direct proporţională de puterea şi tensiunea curentului electric. în centru retracţie. perioada prereactivă – pînă la începerea încălzirii. Este periculos cazul cînd arcul electric trece prin cord sau creer cu dereglarea activităţii acestor organe. restabilirea hemodinamicii în membrul afectat. II. operaţii reconstructive. Chiar şi în această perioadă hotarul clar al necrozei se stabileşte peste câteva zile. Tegumentele palide. de obicei suprafeţe afectate mici (2-3 cm) de o formă rotundă. 2. Simptomatica generală este determinată de afectarea sistemului cardiovascular şi afectarea sistemului nervos central. încălzirea ţesuturilor. 2. III. IV. . Efectul biologic se datoreşte modificării concentraţiei ionilor şi dereglarea polarizării membranelor celulare. Stabilirea profunzimii necrozei în această fază este imposibilă. perioada tardivă – după 5 zile – semnele clinice ale septicotoxemiei. Modificările majore sunt în locurile de intare şi ieşire a arcului electric.

Pielea şi muşchii ocupă un loc intermediar în rezistenţa câtre ischemie. şi aici adesea au loc dereglări de hemocirculaţie. Următorul moment ce acţionează la gradul şi rapiditatea dezvoltării necrozei este felul ramificaţiei vasculare. compresie cu gips.Necroze. Dereglarea hemocirculaţiei poate fi cauzată de următoarele pricini: dereglarea activităţii cordului – decompensări. Moartea în continue a celulelor şi procesele de regenerare sunt nişte procese normale în organismul viu. contracţii cardiace slabe ce nu se percep. avitaminoze… Felurile de necroze. şi pot fi determinate de:  ischemie – insuficienţa fluxului sângelui arterial. de asemenea factorilor ce diminuează rezistenţa organismului – obosirea. se afectează organul sau regiune anatomică în întregime. ateroscleroz. E de notat că asemenea necroze sunt cel mai frecvent întâlnite. Stoparea hemocirculaţiei pe o durată de timp până la 2 ore poate sa nu provoace moarte a ţesuturilor. are loc din aorta abdominală. cunoaşteţi din cursul de patologie anatomică.  dereglarea circulaţiei limfei – limfostază. De obicei embolii obturează arterele magistrale la bifurcaţia lor sau la loc ramificării unei ramuri magistrale. gangrene. plăgi. Într-o dereglare a hemocirculaţiei lentă treptat se dilată colateralele existente şi apar altele noi. factorul microbian – gangrena anaeroba a extremităţilor. se măreşte în ele presiunea arterială şi cu aceasta se compensează insuficienţa fluxului arterial. culoarea neagră sau surie-brună este determinată de transformarea pigmenţilor sangvini în sulfat de fier. în dependenţă de cauza nemijlocită deosebim necroze directe şi indirecte. fometare. din cauza că aceste ţesuturi sunt sărace în vase. O importanţă nu mai puţină o are localizarea procesului patologic. sistemei nervoase. actinice.stare inconştientă. Prin embolie arterială se subînţelege obturarea bruscă al lumenului vasului arterial cu un tromb sau fragment al plăcuţei aterosclerotice (foarte rar aer şi fragmente lipidice). factorul fizico-chimic – arsuri termice. Prezenţa infecţiei şi a toxinelor lor în zona dereglării hemocirculaţiei şi a hipotermiei accelerează dezvoltarea şi măreşte răspândirea necrozei ţesuturilor. Insuficienţa arterială poate evolua cu declanşare acută sau cronică. arsuri chimice (acizi.În electrocutare este important de ştiut despre noţiunea de „moarte falsă”. garou. Necroza este moartea celulelor. deoarece nu toate ţesuturile se afla într-o situaţie egală de hemocirculaţie. fistule. apendicita gangrenoasa.  lezări traumatice ale arteriilor. Gangrena – este un fel de necroză indirectă ale unei parţi a corpului. Ruperea plăcuţei ateromatoase. escarii. Longituditatea dereglării hemocirculaţiei de asemenea are importanţa la rapiditatea şi volumul necrozei. O importanţa semnificativă o are aşa factori ca prezenţa anastamozelor vasculare şi rapiditatea stopării hemocirculaţiei. În insuficienţa cardiacă uneori are loc necroza apexului nasului. Cu cât mai rapid apare dereglarea hemocirculaţei cu atât mai uşor se dezvoltă mortificarea celulelor. după defibrilaţii. respiraţie rară. 14. Cauzele insuficienţei arteriale acute:  embolia arterială. La necrozele indirecte se referă cele care apar ca rezultat al dereglării circulaţiei sangvine şi aşa numite necrozele neurotrofice. Necrozele circulatorii Este evident că dezvoltarea necrozelor circulatorii este determinată de dereglarea alimentaţiei celulei şi ţesuturilor organismului. adenomatos. electrocutare. La gradul şi rapiditatea dezvoltării necrozei contribuie următorii factori: caracterul ţesutului afectat – mai rezistente este ţesutul conjunctiv. deja. Cum.  dereglarea metabolismului transcapilar la nivelul reţelei microcircalare. ce se caracterizează prin următoarele: se dezvoltă numai la organele ce au contact cu mediul extern. Dar în unele situaţii moartea ţesuturilor şi a organelor poartă un caracter patologic şi pot duce la dereglări severe şi chiar la deces. fasciile. rupere. baze). Din această consideraţie la electrocutaţi măsurile de reanimare trebuie să fie mai prelungite. fărimiţare. embolii vasculare. cel mai des. dereglare patologică a peretelui vascular – endarteriit. Mai slab rezistente sunt – ţesutul nervos. De asemenea în dezvoltarea necrozelor au importanţă şi unii factori de ordin general: vârsta pacientului şi starea sistemei cardio-vasculare. care sau format mai proximal şi au migrat sub acţiunea diferitor cauze. ulcerele trofice. cartilajul. oasele. compresie şi rânire a vasului – necroz a intestinului sau strangulare în hernie.  dereglarea afluxului sângelui venos. Dacă colateralele vasculare sunt bine dezvoltate atunci procentul de apariţie al necrozei este mic. La necrozele directe se referă cele care apar la acţiunea nemijlocită al factorului distrugător: factorul mecanic – tocare.  tromboza arterială. la excitaţii emoţionale şi motorii. Ruperea trombului cardiac are loc la accelerarea contracţiilor cardiace în fibrilaţiile atriale. metabolismului. . tendoanele. Ariile periferice ale extremităţilor inferioare se alimentează mai rău cu sânge decât din altă parte a organismului. începându-se de la degete. Insuficienţa arterială acută Insuficienţa fluxului sângelui arterial este cauza cea mai frecventă în apariţia necrozelor circulatorii. dereglarea himismului sângelui în hipercoagulare (tromboze). la utilizarea glucozidelor cardiace. ţesuturilor intr-un organism viu. Necroza se va dezvolta mai rapid şi mai vast intr-o ramificaţie magistrală al arborelui arterial.

care pot duce la dezvoltarea insuficienţei arteriale cronice la momentul actual sunt următoarele trei: 1. Deosebirea principală al trombezei de embolie este că trombul se formează la locul nemijlocit al obturării vasului. semirotunde cu granulaţii sărace şi cu mărgini dure. Mai amănunţit despre această patologie se studiază la anul IV. prezenţa diabetului zaharat. neregulate. Gangreana de obicei decurge ca cangrenă uscată şi interesează porţiunile distale ale membrelor (degete. trombangiita obliterantă sau Boala Biurgher. Cauzele trombozei au fost descrise încă în 1856 de către Robert Worhov:  trauma peretelui vascular. Pulselessness – lipsa pulsului mai jos de obturare. Nu ultimul loc îl are trauma vaselor în dezvoltarea insuficienţei arteriale acute.  adesea necroza se răspândeşte în adâncime dezgolind tendoanele. Necrozele în insuficienţa arterială cronice pot fi reprezentate prin dezvoltarea gangrenei sau a ulcerelor trofice. Acest simptom constă în apariţia durerilor puternice în muşchii gastrocnemieni în timpul mersului. ateroscleroza obliterantă.  ulcere de dimensiuni mici. plantă). În Boala lui Biurgher permanent este concomitent tromboflebita migratoare. 3. Ateroscleroza obliterantă mai des afectează arterele de calibru mare (iliace. acumularea în ţesuturi al produselor metabolismului neoxidat. dar nu este adus cu fluxul sanguin din alte părţi ale sistemului cardiovascular ca în embolie. impunândul pe bolnav sa se oprească. îngrijire neadecvată.Altă cauză este tromboza arterială. Paralysis – reducerea iniţial a mişcărilor active. Tabloul clinic al insuficienţei arteriale acute în primele două stadii (până la apariţia proceselor necrotice. proeminente de asupra pielii. ireversibile) este bine determinat de „complexul celor 5P”. vârsta avansata a bolnavilor. Pentru toate aceste afecţiuni este caracteristic aşa simptom cardinal cum e “claudicaţia intermitentă”. dezvoltarea proceselor distrofice şi necrozei tisulare. 5. ce provin de la primele litere ale denumirilor principalelor simptoame în limba engleză: Pain – durere în membrul afectat. evoluţie îndelungata cu dezvoltarea lenta a gangrenei. datorită gradientului de concentraţie. modificarea funcţiei mitohondriilor. Lezarea laterală sau completă în afara hemoragiei cu anemia dezvoltată duce la diminuarea esenţială al hemocirculaţiei distal de traumă. intrarea Na în celulă. reducerea elementelor macroergice fosforice. Paresthesias – reducerea sensibilităţii. În endarteriita obliterantă vârsta bolnavilor este tânără şi medie. dereglarea proceselor de fosforilare prin oxidare. 8. Trecerea gangrenei uscate în cea umedă este determinată de alipirea infecţiei. reducere bruscă de aport al O către ţesuturi. în regiunea calcaneului. iar apoi şi cele pasive. 3. De obicei este o dependenţă strictă între perioadele de mers ăi odihnă. micşorarea Ph. reducerea activităţii fermenţilor de oxido-reducere. dereglare acută al hemocirculaţiei arteriale magistrale. 2. inhibarea oxidării biologice şi activarea glicolizei. Pallor – paliditatea tegumentelor zonei afectate. dezvoltarea edemului. evoluţia bolii este mai malignă decât în ateroscleroză. Insuficienţa arterială cronică Din patologiile obliterante a vaselor membrelor inferioare. Ulcerele trofice de origine insuficienţă arterială cronică alcătuiesc 7-8% din toate ulcerele trofice şi sunt caracterizate de:  localizare pe falangele distale ale degetelor plantei. dezintegrarea glicogenului în fibrele musculare.  deminuarea vitezei circulaţiei sangvine. Tratamentul necrozelor circulatorii determinate de ischemie cronică trebuie să fie complex: conservator: . dereglarea permeabilităţii celulare. femurale). endarteriita obliterantă. 4. Mecanismul dezvoltării ischemiei acute se poate lămuri prin următoarea schemă: 1.  dereglarea chimismului sângelui (hipercoagulare). 7.  sindromul dolor este pronunţat şi se accentuează la efort fizic şi redarea membrului poziţie ridicată. dereglarea balansului electrolitic în ţesuturi. ieşirea K din celulă. 6. 2. Gangrena apărută pe fonul acestor procese des se mai numeşte autodeclanşatoare sau spontană. după acea durerile se micşorează.

traumei termice şi chimice. Pulsul la arterele periferice lipseste. acţiunii infecţiei şi a toxinelor lor. dereglarea metabolismului. hemoragic şi putrid. pentoxifilin). la palpaţie este rece. dereglări trofice: ulcere în siringomielie. actinică. Gangrena viscerelor (apendice. se supun dezintegrării putride. chirurgical – cu scop de revascularizare: o metodă endovasculară. ocupaţia cu sportul. Spre deosebire de alte procese gangrena sifilitică se întâlneşte în vârsta tânără şi se afectează câteva degete de la picioare şi mână. Ţesuturile mortificate nu dovedesc să se usuce.o reologice reopoliglucin. Granulaţiile pot fi sărace. purulent. tromboze şi embolii. şuntare). De obicei. Caracteristic pentru asemenea proces este ameliorarea proceselor locale odată cu ameliorarea stării generale la un tratament adecvat general. De acea în gangrena degetelor la tineri este necesar de suspectat origine sifilitică. cu expectoraţii masive de spută putridă cu miros neplăcut uneori cu fragmente de ţesut pulmonar. Gangrena sifilitică se dezvolta în luesul primar şi terţiar şi este cauzat de afectarea intimei vasului cu proces sifilitic. adesea afectare simetrica. care duce la absorbţii masive în organism al produselor ţesuturilor dezintegrate. ţesuturi necrotice. 6. iar peste ceva timp devine marmurala. Pe măsura dezvoltării necrozei ţesuturile se usucă. Maladia se începe de la un proces inflamator la plantă cauzat de o traumă nesemnificativă (încălţăminte strâmtă. reducerea alcoolului. diabetică. mecanică. dar rapid progresează din care cauză este necesar de intervenit operator. Gangrena plămânului se caracterizează printr-o intoxicaţie puternică. Mortificarea ţesuturilor se începe de la periferie şi se răspândeşte spre centru. dereglarea troficii ţesuturilor. dereglările hemocirculatorii şi a limfodinamicii. Culoarea devine brun întunecata sau neagra cu nuanţa surie. care are o tendinţa minora la cicatrizare şi are o evoluţie cronica. care poate fi – sifilitică. bogate sau sa lipsească. dar acest proces va dura. în diabet. care se declanşează după trauma unui vas magistral. exluderea fumatului. dar se dezvoltă în cazul dereglării acute a hemocirculaţiei. Profilactica gangrenei constă în depistarea şi tratarea precoce a celor patologii. ULCERE Ulcer se numeşte aşa un defect al tegumentelor şi mucozităţilor. 2. Gangrena uscată mai des se dezvoltă într-o dereglare lent progresivă a hemocirculaţiei extremităţilor. strangulare. marginile. poate fi acoperit cu un “fund adipos”. dezintegrarea nucleului celulei. forma. şi din această cauză dezintegrarea tisulară şi intoxicaţia este minimă. colecist. 4. Extremitatea devine palidă. dure. ulceraţiile tumorale. datorită faptului de reabsoarbere minimala a toxinelor şi a intoxicaţiei minore. dispare sensibilitatea tactilă iar apoi şi dureroasă. tbc.). zona de demarcare lipseşte. În gangrena uscată ţesuturile au culoarea palidă. starea tegumentelor în jur. granulaţiile. endarterita obliterantă. apare simţul de amorţire. Intoxicaţia gravă este agravată cu alipirea infecţiei. Apariţia gangrenei în diabet zaharat este determinată de doua procese. o dezagregante (aspirin. ovale sau de forma neregulată. serodiagnostica şi afectări specifice în alte organe. Maladia debutează cu apariţia durerilor puternice în membre mai jos de ocluzie. Ţesuturile uscate mortificate sunt nefavorabile ca mediu de creştere şi alimentare pentru infecţie. în caz de obliterare aterosclerotică a vaselor membrelor inferioare. 7. o prostoglandine sintetice (vazoprostan. torsiune al viscerelor. cu pete bordo-întunecate şi prezenţa bulelor pline cu lichid hemoragic. granulaţii. care găseşte substrat nutritiv favorabil pentru dezvoltarea ei. infecţia. până la nivelul ocluzionării vasului. dereglarea pereţilor vaselor în ateroscleroză. boala Reino. electrică. moi. În gangrene la organelor interne se efectuează laparatomia cu extirparea organului necrotizat şi sanarea peritoneală. Secretul din ulcer poate fi seros. în caz de aplicarea garoului incorectă. Fundul ulcerului poate fi adâncit sau elevat. Spre deosebire de gangrena uscată cea umedă nu are tendinţa câtre limitare a procesului necrotic. care reprezintă zona de inflamaţie acută. Gangrena umedă. se mumifica. coagulare proteică a plasmei (necroză prin coagulaţii). 3. intestine) întotdeauna este umedă şi se asociază cu peritonită. erupte şi abrupte. actinomicotică. dereglarea inervţiilor. După etiologie deosebim: 1. Histologic în ţesuturi se determină moartea elementelor celulare. hiperemiate şi cianotice. Ţesutul dezintegrat se transformă într-o masă umedă de culoare surămurdară-verzuie cu miros putrid. Ajută la diagnostic anamneza. se efectuiază necrectomia după apariţia zonei de demarcaţie. o metodă chirurgicală (protezare. în diabet zaharat precoce survin afecţiuni aterosclerotice al vaselor membrelor inferioare. Aceşti doi factori împreună cu dereglarea metabolismului favorizează evoluţia grea al gangrenei la bolnavii diabetici. . După evoluţia clinică şi semnele patoanatomice deosebim gangrena uscată şi umedă. gangrenă nespecifică. Ţesuturile mumificate pot sinestătător sa se dezmembreze. fibroase. De obicei la hotarul ţesuturilor sănătoase şi mortificate apare un val de demarcaţie – zona de demarcaţie. 2. alprostan). 5. se zbârcesc. La inspecţia unui pacient cu ulcer e necesar de stabilit următoarele momente: localizarea. refortan). prezenţa secretului şi caracterul lui. Importanţa majoră se releva principiului sănătos de viaţa. Marginile pot fi drepte şi nedrepte. Ţesuturile acut edemate. rezistenţă redusă a organismului la infecţie. palide. chimică.. insuficienţă de vitamine. Ulcerul este o patologie polietiologică.este provocată de aceleaşi cauze ca şi gangrena uscată. lues. Cauzele cele mai dese ale ulcerelor sunt: 1. Ulcerele pot fi rotunde. gangrena specifică. trauma: termică. Într-o gangrenă uscată răspândirea este lenta şi se limitează cu o parte de segment. care pot duce la gangrene.

care a provocat această fistulă şi cu care este comunicat. purulente. tbc. marginile dure sub formă de val. tulbur. canceroase…). În fistulele epiteliale una din condiţiile obligatorii este înlăturarea şi a canalului fistular prin desecare . Această fistulă este incompletă. care constă în aplicaţii de antiseptici. la stoparea secreţiei se cicatrizează sinestătător. fecaloide. deoarece peretii sunt ocoperiti cu epiteliu si din aceasta cauza aşa fistulă sinestatator nu se închide. colostomă). Caracterul secretului depinde de procesul patologic. o a vezicii urinare. Fistulele externe comunică organele interne cu mediul extern (fistule pararectale. care până la momentul traumei erau integre. fundul elevat de asupra pielii. numărul şi caracterul ramificaţiilor. marginile moi atrofice. acoperit cu ţesuturi lente fără granulaţii. abrupte. uscat. de culoare surie cu eliminări sărace – flora piogena mixtă. pe când în ulcer procesele degenerative predomină asupra celor regenerative. Fistulele epiteliale şi labiale sinestătător nu se închid. Locul preferat – pe buze. căptuşit cu epiteliu sau granulaţii. o artificiale (cu scop de nutriţie. cianotice. se efectuează dezintoxicarea. deoarece pereţii sunt căptuşite nu cu epiteliu ci cu ţesut granulant.  anastamoze. organele genitale. ulcerul dolor. lungimea lui. Ulcerul puţin dureros. În secret se depistează treponema palidă. ce are un orificiu intern şi cu una sau câteva orificii externe. Fistula labială este un variant al fistulei epiteliale. Tratamentul consta în lichidarea cauzelor principale ce au contribuit la apariţia ulcerului. De acea în plagă sunt condiţii favorabile pentru regenerare. apare la acţiunea factorilor nocivi asupra ţesutului deja cu o trofică scăzuta. Fistula granulată. Pentru micşorarea secreţiei din fistule se aplică o drenare adecvată. După caracterul eliminărilor fistulele pot fi: urinare. îngust.Cele mai caracteristice semne ale ulcerelor de diferită geneză sunt: Ul cerul trofic Forma mai des este neregulată. adesea cu ţesuturi necrotice. decompresie şi de ocolire):  stome (esofagostomă. Ulcerul tbc Forma neregulată. bogate. sau aşa numita fistula tubulara. Ulcerul canceros De obicei rotund. eliminările seroase. În aşa formă de fistulă epiteliul mucoidal al unui organ cavitar concreşte nemijlocit cu pielea. El poate fi conservator. dar mai des este combinat. ataşarea câtre procesul patologic se utilizează sondarea şi fistulografia lui (radiografia cu introducerea masei de contrast in el). se corijează homeostaza. labiale. Ulcerul. Fundul mai jos de nivelul pielii. alteori recurg la tratament chirurgical. acoperit cu o suprafaţa lucioasa. Marginile fibroase. Se utilizează fibrofistuloscopia. După structura căptuşirii peretelui fistular fistulele pot fi: granulate. însă. Cel mai caracteristic semn al fistulei este prezenţa unui canal cu un orificiu şi secreţii permanente. FISTULE Fistula numim un canal îngust. După referinţa câtre mediul extern fistulele pot fi externe si interne. abrupte. Fistula epiteliala nu are canal fistular bine pronunţat. mucoasa cavitaţii bucale. Ulcerul întotdeauna este indolor. cu semne slabe ale unui proces inflamator. colice…). Alteori se introduce colorant. Fistulele comunică cavităţile interne cu exteriorul sau cavităţile între ele. Deosebirea ulcerului de o plagă constă în faptul că plaga apare la o acţiune mecanică acută asupră ţesuturilor. uneori palide. se indică alimentare parenterală. Fistulele interne comunică organele interne între ele sau cavitatea organului cu un proces patologic. gastrostomă. adese cu multe canale. ce constă în excizia ulcerului în bloc cu ţesutul fibros cu o ulterioară plastie. Pentru stabilirea canalului fistular. dar este completa. duodenale. De asemenea. Cele granulate. salivare. epiteliale. este alcătuit din ţesut palid fără granulaţii. o ombelicale. se utilizează tratament local. dobândite – apărute pe parcursul vieţii: o patologice – (în osteomielita cronică. Un rol deosebit îl are lichidarea procesului patologic inflamator în adâncimea ţesuturilor cu înlăturarea obligatorie a ţesuturilor necrotizate şi a sechestrelor. Localizarea preferată – extremităţile inferioare. Fundul nu proiemină de asupra dermei. Secretul este steril sau are bacilul Koch. reprezintă un canal relative lung. La alterarea stării generale a pacientului cu fistula. remediilor ce favorizează regenerarea şi alt. Fundul ulcerului întotdeauna este adânc. uneori rotundă. terapie antibacterială şi numai după aceasta recurg la tratament chirurgical. eliminările sărace. operator. Tratamentul este determinat de forma şi stadiul formării fistulei. În pereţii fistulari se determină inflamaţie perifocală şi ţesut cicatricial. Clasificare: fistulele pot fi: congenitale – ca rezultat al viciului de dezvoltare o cervicale. Ulcerul sifilit ic Este rotund cu un val ascuţit în jur pe o bază dură.

fază iniţială a sepsisului. imunologie şi a biochimiei a devenit cunoscut.stadia modificărilor necrotice şi supuraţie. (M. tabloul clinic. sepsis-sindrom. leucotoxinelor. diagnostica. deoarece tratamentul este foarte anevoios şi îndelungat. cauzată de diferite microorganisme sau a toxinelor lor care are o manifestare clinică identică indiferent de agentul provocator. că dezvoltarea lezărilor organo-sistemice sunt legate de penetrarea noncontrolabilă al mediatorilor proinflamatori din focarul primar în sânge. În ce priveşte tratamentul unui pacient cu septicemie este de 6 ori mai elevat decât tratamentul unei alte situaţii critice. calcaneu. dar 45 la sută din sepsis rămâne totuşi pe seama stafilococilor. ce este egal cu cauzele letale în caz de infarct miocardic. III. ESCARII Escariile sunt un fel de necroză locală. limitata. care se caracterizează cu un tablou clinic asemănător şi se dezvoltă pe fonul unei reactivităţi modificate. (V. În evoluţia proceselor necrotice în escarii se disting trei etape – stadii: I– dereglărilor circulatorii ce se caracterizează prin paliditatea regiunii respective. După provenienţă escariile se divizează la exogene şi endogene. 2. Plus la aceasta stafilo-cocii conţin factori de elevare al capacităţii de invazivitate al microorganis-melor: coagulaza. regiunile trohanterice. Sepsisul chirurgical – este o maladie generalizată gravă. . peritonite şi chiar un furuncul banal la prima vedere.este o patologie inflamatore severă. Pentru metabolismul organismului pacientului cu sepsis este aplicată noţiunea de „autocanibalism” septic. Intr-o agresie grava indifirent de ce origine se dezvolta o reacţie sistemica. endotoxicoza. Se caracterizează prin dezvoltarea proceselor necrotice ce afectează ţesuturile adiacente. cauzată de compresie îndelungata cu propria masă a corpului la pacienţii gravi ce sun nevoiţi sa stea culcaţi timp îndelungat. La momentul actual este recunoscut că sepsisul nu trebuie considerat ca un simplu rezultat de acţiune directă al microorganismului asupra macroorganismului. cateter… În apariţia escariilor endogene principalul factor îl deţine slăbirea organismului. sepsis.stadia regenerării. La transformări cicatricial-fibroase – rezecţie de organ.Sepsisul. în Germania anual decedează 75000 de persoane din cauza septicemiei. care a apărut după prezenţa unui focar primar de infecţie. La momentul de azi există altă definiţie a sepsisului: . Sepsisul . Această reacţie gravă se numea diferit: stare septică. mucoasa organului. În apariţia escariilor exogene rolul principal îl are compresia îndelungata şi intensivă a ţesuturilor moi intre os şi un corp extern. ce constă în mobilizarea organului cavitar purtător de fistula.si excizie. Complexitatea problemei dezvoltării sepsisului este că numai în 45 – 48% de cazuri clinice se depistează o bacteriemie. şi din cauza unificării terminologiei în septicemie a fost introdus termenul de „Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic” – SIRS (SYSTEMIC INFLAMATORY RESPONS SYNDROM). În ultimul timp a crescut rata microorganismelor gram „-„ în sepsis. regiunea omoplatului. Principala diferenţă al sepsisului este că el este non-contagios şi nu are perioadă de incubare. tampon. Ca surse de infecţii pot servi: abcese. Profilaxia constă în îngrijire medicală adecvată asupra bolnavilor fixaţi la pat…. excizie ăi suturarea defectului. II. Mortalitatea conform relatărilor a mai multor centre sanitare din lume rămâne să se menţină la nivelul aproximativ 24% în septicemie şi 35% în şocul septic. care a survenit în faza stării de hiperactivaţie („faza de hiperinflamaţie”) până la faza de deficit imunitar („imunoparalezie”). Până la momentul actual sepsisul şi şocul septic este cauza principală al decesului pacienţilor în secţiile de reanimare şi terapie intensivă. Clinic este imposibil de diferenţiat o stare patologică provocată de o infecţie sistemică sau produsă de o dezintegrare tisulare vastă. care uşor trece în hiperemie venoasa. Ce este. la caşexiaţi…). Fistulele labiale pot fi tratate numai prin operaţie radicală. la bolnavi traumatologici. mastite. şi mai rar esherihia coli. Se caracterizează prin predominarea proceselor reparatorii. Aceste necroze apar în regiunile ce contactează cu patul – regiunea sacrală. în principiu nou la etapa actuală pentru a înţelege problema sepsisului? Graţie progreselor din biologia moleculară. dar trebuie considerat ca dereglarea sistemului imun. apare ţesut granulat. El explica sepsisul ca o intoxicaţie a organismului cu produsele de putrificare ce se petrec în organism. În culturile sangvine colectate de la pacienţii cu sepsis de obicei se determină streptococi. asociata cu dereglarea organelor şi sistemelor de importanţa vitală. Etiologia. 3. profilactica. tratamentul. flegmoane.este un proces infecţios nespecific foarte grav ce se dezvoltă pe fonul reactivităţii schimbate a organismului. Activitatea patogenică a stafilococilor se datoreşte capacităţii de producţie a diferitor substanţe toxice – hemolizi-nilor. Inflamarea poate fi asociata cu prevalarea reacţiilor de apărare locale cu manifestări tipice locale si o reacţie moderata a organelor si sistemelor. Această stadie este reversibilă. Din această cauză în 1992 la Conferinţa Internaţională de Consensus al Colegului American al medicilor toracalişti şi Societăţii de Tratare al Bolnavilor în Situaţii Critice (American Colledge of Chest Physicians/ Society of Critical Care/ Medecine Consensus Conferens). care provoacă activarea ulterioară a macrofagilor organelor şi ţesuturilor cu eliberarea substanţelor proinflamatorii analogice. stafilococi. sau un caz la fiecare 1000 de pacienţi spitalizaţi. De exemplu. În unele cazuri se stabileşte floră mixtă. provocată de diferiţi germeni patogeni şi endotoxinele lor. Etiologia Provocatorii sepsisului pot fi diferiţi agenţi microbieni. 15. În majoritatea cazurilor asemenea escarii se întâlnesc la deshidrataţi (după operaţii grele.Strucicov). În Europa anual se diagnostică aproximativ 500000 de cazuri de septicemie. pneumococi. dermonecrotoxin. enterotoxin. febră supurativ-rezorbtivă. regiunea cotului. Sepsisul – este o maladie infecţioasă gravă. Sunt mai multe definiţii a SEPSISULUI: 1. dereglărilor severe ale homeostazei cu diminuarea troficii ţesuturilor. pe fonul unei reactivităţi dereglate şi necesită tratament chirurgical local şi intensiv general. Escariile interne exogene apar în pereţii plăgii. peretele vasului ca rezultat al aflării îndelungate a unui dren. patogeneza. Profilaxia escariilor este mai importantă.Kuzin). Termenul de „sepsis” a fost introdus de către Aristotel în secolul IV.

cât şi ca rezultat al distrugerii lor. d. etc. Clasificarea sepsisului. anemii. conform procesului patologic depistat: septicemie (prezenţa microorganismului în circuitul sanguin fără metastaze purulente). iar la hipoxie tisulară este în de ajuns şi 100 de microbi. c. trauma forţelor imune în procesul ontogenezei. conform localizării focarului primar de infecţie:  sepsisul chirurgical. clebsiella. 2. Un rol deosebit de important se revine germenilor gram negativi (esherichia coli. PG-e2 – febra. 4. e. 3.  de streptococi. rezistenţa organismului modificată.  sepsis neonatal etc. 2. Mai mult de cât atât. Cei mai importanţi sunt: factorul de necroză tomorală (TNF). în deosebi cu prezenţă de mase necrotice şi dereglări de evacuare a exudatului purulent.10mii. focar de infecţie în organism a. Porţile de intrare pentru stafilococi servesc plăgile răspândite. 2.  sepsisul ginecologic (după manipulări ginecologice). De ex. Un rol important în declanşarea sepsisului îl are prezenţa corpurilor străine în plagă şi ahipoxiei tisulare.: stafilococcul poate provoca un proces inflamator la nimerirea unei cantităţi de microbi nu mai puţin de 2-8 mln. Factorii necesari (obligatori) pentru apariţie sepsisului: 1. b. hipoxii.   . Pentru sepsisul stafilococic este caracteristic abcese metastatice îndepărtate şi pneumonii septice. TNF. cantitatea de eliberare al endotoxinelor este diferită la diferiţi antibiotici.  de esherichia coli. septicopiemie (cu metastaze purulente în diferite ţesuturi şi organe). cauzate de acţiunea bactericidă al antibioticelor. Toate acestea se asociază cu eliberarea unei cantităţi masive de mediatori ai inflamaţiei ce penetrează în circulaţia sangvină provocând un răspuns sistemic. f. PAF. IL. pseudomonas aeroginosa. hipoproteinemii. sau unele faze ale ei: Factori predisponibili la apariţia sepsisului: 1. care este considerat endotoxin. La momentul actual sunt cunoscuţi peste 40 de citokine. şocul septic şi sindromul de insuficienţî poliorganică. endorfine.  sepsisul urologic (după manipulări urologice). 1. utilizare îndelungată al imunodepresanţilor în transplantologie. Aceşti mediatori ai sepsisului au fost denumiţi – citokine. proteus). patologii ale sângelui. Unul din factorii esenţial de importanţi în declanşarea sepsisului este lipopolisaharidul din membrana celulară al germenelor gram negativi. conform agentului microbian:  cauzat de stafilococi. Toti acesti mediatori sunt responsabili pentru dereglarile patologice dezvoltate: TNF – lezarea capilarelor. Patogeneza În patogeneza sepsisului un rol important îl au: 1) mediaotorii endogeni 2) dereglările microcirculaţiei periferice 3) dereglările funcţiei miocardului 4) reducerea de transport şi utilizare al oxigenului de către ţesuturi Lipopolisaharidul membranei agentului microbian cu proteina serica activind macrofalele. polimorfonuclearele neutrofile. compliment. leucotoxina. Aceste endotoxine sunt eliminate ca rezultat al activităţii vitale ale acestor germeni. În ultimul timp în etiologia sepsisului dreptul la existenţă îl capătă bacteroizii – microorganisme gram „-„ ce pot declanşa sepsisul. Deci reacţia organismului la infecţie este legată de acţiunea directă a toxinelor bacteriene. chinine. PG-e2. la prezenţa corpilor străini .  evoluţie acută (2-4 săptămâni).gialuronidaza. conform evoluţiei clinice:  evoluţie fulminantă (5-7 zile). 3. stări imunodeficitare.  evoluţie cronică. în în în în în în deficienţe congenitale ale sistemului imun. celulele endoteliale starteaza accelerarea productiei si eliberarii al cascadei de mediatori: metaboliti al acidului arahidonic. caşexii imune în urma luptei cu infecţia. Dezintegrarea tisulară masivă în asociere cu germenii gram „-„ provoacă o activitate difuză necontrolată a fagocitelor mononucleare.  evoluţie subacută 6-12 săptămâni). În ultimii 40-50 de ani în microflora declanşatoare de sepsis au survenit modificări esenţiale. actualmente organismul provoacă eliberarea substanţelor ce iniţiază SIRSul.  de infecţia anaerobă.

Fază – de penetrare a unei cantităţi nesemnificative de citokine în circulaţia sanvină. care provoacă dereglări de permiabilitate al capilarelor şi formarea focarelor noi de inflamaţie sistemică şi dezvoltarea insuficienţei mono. 3. 4. microbi. în toate cazurile clinica sepsisului este determinată de complex de simptoame. edeme).  sindromul disfuncţiei hepatorenale (ictericitate. -6. febră. În caz de insuficienţă a 3 sau mai multe organe până la 4 zile mortalitatea atinge rata de 85%. o proinflamatoare o antiinflamatoare factorul de activare a trombocitelor (PAF). 4. III. Acţiunea sumativă a acestor mediatori declanşează SIRSul.  sindromul hemoragic(sindromul CID). distress-syndromul respirator la adulţi. Diagnostica La momentul actual diagnostica de sepsis nu provoaca dubii daca sunt asocierea urmatoarelor criterii: 1. Deci insuficienţa unui organ timp de 24 de ore se asociază cu o letalitate de 35%. cianoză.. 2. transpiraţii. Procesul inflamator din focarul primar provoacă eliberarea în ţesut al: fermenţi proteici.). sindromul CID. Ea se caracterizează cu focare purulente bine determinate şi evoluare andulantă.. delirii. regenerarea plăgii şi a hemostazei. -4. II. Translocarea bacteriana provoaca activarea locala a celulelor imune din intestin si productia unei cantitati mari de cytokine ( este de remarcat ca intestinul si tesutul sau limfatic au o importanta majora in reactivitatea imuna a organismului). penetrând în alt organ (plamânul) dezvoltând alt focar purulent – secundar. Faza . 2. produse de destrucţie a ţesuturilor. In patogeneza sepsisului insuficienta poliorganica un rol important este atribuit fenomenului de „translocare bacteriana” in rezultatul dereglarii permiabilitatii intestinale si a penetrarii germenelor in sistema portala iar ulterior la generalizare. bacteriemie. insuficienţa hepatică acută.şi poliorganice. 2. care nu se manifestă acut. septicopiemic – septicopiemie. dereglările funcţionale ale SNC Sindromul MOS constituie cauza majoră de deces la pacienţii chirurgicali. SYRS Tabloul clinic al starilor septice Temperatura mai mare de 38 grade sau mai jos de 36 grade FCC mau frecvent de 90/min .  sindromul disfuncţiei respiratorii (tahipnoe. septicopiemia – îi este caracteristic prezenţa abceselor metastatice pe fonul semnelor clinice ale septicemiei. 2.. sepsis cronic – se caracterizează cu prezenţa în anamneză al focarelor purulente în diferite organe. efectele distructive ale citokinelor încep s-ă domine. toxine. forma clinică a sepsusului. În examinarea bolnavilor cu septicemie se poate destinge următoarele sindroame:  sindromul intoxicaţional (tahicardie. insomnie. fază – producţia locală de citokine ca reacţie de răspuns la trauma inflamatorie. 3. prezenta focarului primar de inflamatie. Tabloul clinic al sepsisului este determinat de trei momente: 1.interleukinele (IL) -1. septicemia – se determina la 25-26% bolnavi cu procese purulente.de generalizare a reacţiei inflamatorii..  sindromul disfuncţiei cardiovasculare (hipotonie). antagonistele lor şi anticorpi este asigurat se creează condiţii favorabile pentru distrugerea germenelor..  sindromul dereglării activităţii sistemului nervos central (cefalee. exo. 4. febra resorbtiv-septică depistată la 24-25% bolnavi. În evoluţia sa se disting 3 faze: I. departe de focarul primar. prostoglandinele. oligoşi anurie. Dacă echilibrul între citokine. prostaciclinele etc. hemocultura pozitiva. Tabloul clinic La momentul actual sepsisul mai raţional este de clasificat în următoarle forme clinice: 1. 3. insuficienţa renală acută.). 5. anorexie. Toţi aceşti produşi pot liza bariera hematocelulara nimerind în patul sangvin dezvoltânduse septicemie. două organe – 55%.. prezenta semnelor clinice de disfunctie organosistemica sau al focarelor piemice secundare (septicopiemie). tromboxana A. se dezvoltă faza a III-a. prezenta semnelor de SYRS. interacţiune cărora este diferită.şi endotoxine. Sindromul de insuficienţă multiorganică (MOS) include: 1. ascită. excitabilitate. Dacă sistemul de reglare nu e în stare s-ă menţină homeostaza. Toxinele cu bacteriile din sânge pot liza bariera hematocelulara secundar. -8.). 3. Dacă nu. decompensarea progresivă a funcţiei organelor şi sistemelor a bolnavului.

plasmosorbţie. 4. Oligourie. Difiniţia dereglărilor de nutriţie ca „dificit de substanţe nutritive asociat cu risc sporit de complicaţii”. care au provocat starea septica este posibila. accetuază această corelaţie. deoarece procesul de alimentare este întrerupt. mulţi pacienţi pierd masa corporală şi după spitalizare. 2.). efectuarea tratamentului în condiţii de medii abacteriale dirijate. in special al peritonitei purulente: lavajul peritoneal inchis. Această combinaţie este destul de eficace contra unui număr mare de germeni. Chirurgii sunt preocupaţi de starea de nutriţie mai mult decât medicii de alte specialităţi din mai multe considerente. ITratamentul antibacterian iniţial se începe cu un tratament ”impiric” ce subînţelege antibioticele cu spectru larg de acţiune. drenaj ţi lavaj adecvat al focarului purulent. detoxicare extracorporală. 3. deschiderea imediată a focarului purulent cu incizii largi. Tratamentul local constă în: 1. laparastomia (abdomenul deschis). terapie antibacteriala efectiva si energica. corecţie adecvata al homeostazei. 2. imunizare pasivă şi activă. Ultimile doua metode astazi sunt utilizate mai des. apoi peste 48 ore. Tratamentul Exista tratament local (tratamentul chirurgical al focarului septic) si general (terapia infuzionala si transfuzionala. Numărul de complicaţii postoperatorii şi letalitatea la pacienţii cu dificit de masă corporală este semnificativ mai mare decât la cei fără dificit de masă corporală. relaparatomiile programate (planificate). Prezenta germenelor in singe. Relaparatomiile sunt efectuate fiecare 24 ore 7-7 zile.Sepsisul Sepsis grav Soc septic bacteriemie FR – mai frecvent de 20/min PaCO – mai mic de 32 mmHg Leucocitele – mai mult de 12mii sau Mai putin de 4 Forme tinere – mai mult de 10% Identic Tulburari de functie a organelor Hipoperfuzie tisulara cu hipotensiune Posibil: lactacidoza oligourie tulburari a cunostintei Sepsis cu hipotensiune arteriala ce nu raspunde la terapia infuzionala adecvata. ceftasidim) şi aminoglicozide gentamicina. cefatoxim. amicacina). maximal efectuând necrectomia. 4. In majoritate centrelor se utilizează combinaţii din cefalosporinele generaţiei III (ceftriaxon. Este necesar de menţionat importanta tratamentului pacienţilor daţi in serviciile de reanimare si terapie intensiva specializate in tratamentul pacienţilor cu afecţiuni septice grave. imunoterapie etc. Dereglările de nutriţie reprezintă unul din cei mai impotanţi factori care influenţează rezultatul tratamentului maladiilor chirurgicale. hormonoterapie. Daca identificare germenelor. Hipoperfuzie tisulara. Ultimii 10-15 ani au fost propuse noi metode de tratament chirurgical al formelor grave a infectiei abdominale. plastii dermale). Succesul tratamentului depinde de mai multe momente. 16. . 5. Unul dintre cele mai eficace antibiotice in tratamentul sepsisului ( in special provocat de germenii gram”-„) cu o inducţie minima de formare a endotoxinelor de origine lipopolisaharida este tienamul (imipenem). din cauza procedurilor de examinare şi în perioada post-operatorie. Tratamentul general constituie: 1. 3. 6. Deşi cauza principală a dereglărilor de nutriţie este chiar procesul patologic în sine. suturarea precoce al defectelor tisulare (aplicarea suturilor. hiperbaroxigenare. terapia antimicrobiana este continuata cu antibiotice la care sunt sensibile germenii. hemosorbţie. antibioterapie modernă. principalele din ele fiind: diagnostica precoce al stării septice. Tulburari a cunostintei. Lactacidoza.SEMIOLOGIA DEREGLĂRILOR DE NUTRIŢIE NUTRIŢIA ENTERALĂ ŞI PARENTERALĂ Menţinerea stării adecvate de nutriţe a pacientului este unul din cele mai importante scopuri ale medicini clinice. tratament infuzional îndelungat. antibioterapie.

Părul: fără luciu. Examenul de laborator. Astfel pot fi determinate următoarele semne de dificit de nutriţie: Piele: uscăciune. cecitate. reflectă aportul caloric. tumori palpabile. dereglări de vedere. 900-1. Anamneza dietetică furnizează informaţie preţioasă referitor la suportul caloric. Reducerea acestui indice este asociată cu creşterea letalităţii la pacienţii cu diverse forme de cancer. Indicii hemogramei sunt dereglaţi şi în cazul dificitului unor vitamine şi microelemente (microcitoza – în caz de dificit de fier. pierderile limitate de masă corporală la aceşti pacienţi pe parcursul spitalizării sunt admisibile. căderea dinţilor. edemaţiată). sufluri cardiace. Inima: mărirea dimensiunilor inimii. APRECIEREA STĂRII DE NUTRIŢIE Aprecierea stării de nutriţie începe prin culegerea anamnezei. gingivita. numărului de eritrocite şi leucocite.800 mm3 = deprimare uşoară. ALT. uscat. În marea majoritate de cazuri despre o potenţială stare de dereglare de nutriţie mărturiseşte prezenţa maladiilor concomitente sau acuzele pacientului referitor la pierderea masei corporale. Rezecţiile masive de intestin sunt asociate de dereglări marcate de absorbţie a substanţelor nutritive. crampe şi contracţii musculare. DATELE ANTROPOMETRICE Datele antropometrice pot fi utilizate pentru evaluarea dereglărilor de nutriţie. Conţinutul electroliţilor. lifocitopenia. Următorii indici de laborator pot indica dereglă de nutriţie: Analiza generală de sânge: scăderea hemoglobinei. erupţii şi descuamare. În multe cazuri este utilă compararea actualei mase corporale a pacientului cu masa corporală obuşnuită a acestuia. dureri musculare. Pentru aprecierea dificitului de masă corporală este utilizată următoarea formulă: Dificitul de masă corporală = masa corporală la momentul examinării (100)/ masa corporală obişnuită. protrombina) pot fi dereglate ca urmare a patologiei primare sau ca urmare a administrării uni număr sporit de calorii în caz de nutriţie parenterală completă (NPC).500 mm3 = deprimere moderată. proteic. Teste funcţionale hepatice (AST. hematocritului. Limba: culoare roşie-aprinsă. Perioada 1 1 3 6 săptămână lună luni luni Pierdere ponderală Pierdere ponderală moderată marcată 1%-2% peste 2% 5% peste 5% 7. depresie. Buze: fisuri şi cicatricii la unghiurile gurii. vindecarea întârziată a plăgilor.În cazul pacienţilor cu stare de nutriţie normală. Deosebim pierdere ponderală moderată şi marcată. de aminoacizi. maladiilie ficatului şi rinichilor deseori sunt asociate cu dificit de proteine şi vitamine. atrofia mucoasei linguale.5% 10% peste 10% . Astfel. cu papile accentuate (glosită). Unghii: fragilitate şi deformaţe. bilirubina. De exemplu. excreţie redusă (dereglarea funcţiei renale) sau în caz de supradozare cu diuretice (în caz de ciroză hepatică). proteine şi calorii. provocate de maladia de bază sau de dereglările de metabolism ca urmare a chimioterapiei sau radioterapiei.1. Rolul primordial în aprecierea gradului de dificit de nutriţie îl deţine examenul obiectiv. apatie. Marea majoritate a pacienţilor oncologici suferă din cauza dificitului de vitamine. palidă. în caz de intervenţii chirurgicale programate. stome. Ochi: cheratoconjunctivite. neuropatie periferică. Faţa: cu aspect de lună (rotundă. slăbiciune. Nivelul de albumină plasmatică mai mic de 30 g/l corelează direct cu nivelul de dificit proteic. edem al plantelor. Rect: dereglări de scaun. Reducrea conţinutului de elctroliţi plasmatici poate fi provocată de pierderile marcate ale acestora (în caz de diaree). Dificitul de nutriţie deseori este asociat cu dereglări de imunitate. pancitopenia – în caz de dificit de cupru). peretele abdominal anterior şi fese.5% peste 7. Sistemul osos: deminaralizarea şi deformarea oaselor tubulare. Sistemul muscular: atrofie. Dinţi: erozia emailului. susţinerea alimentară suplimentară nu influenţează rezultatul maladiei. Abdomen: hepatomegalie. Gradul de reducere a masei corporale trebuie apreciat în dependenţă de perioada de timp. mai mic de 900 mm3 = deprimare severă a imunităţii. membre.albumina. macrocitoza – în caz de dificit de vitamina B12. căderea părului. fosfataza alcalină. reducerea elasticităţii (turgor). fistule pararectale. schimbarea culorii. Reducerea numărului total (absolut) al limfocitelor (NTL). Gradul de dezvoltare (grosimea) a stratului adipos subcutanat pe obraji.500 . vitamine şi microelemente de către pacient. fistule intestinale. Membre: atrofia musculară şi reducerea puterii musculare. Sistem nervos: indolenţă. care este calculat conform următoarei formule: NTL = % limfocitelor x numărul general de leucocite / 100 Limfocite 1. ceea ce poate fi depistat prin următoarele teste: Hipersensibilitate de tip redus – lipsa de răspuns normal la efectuarea testelot cutanate cu antigeni uzuali. trombocitopenia. reducerea reflexelor.

vârstă şi sexul pacientului cu ajutorul ecuaţiei Harris-Benedict. NECESITĂŢILE ENERGETICE BAZALE APROXIMATIVE LA MATURI Necesităţile energetice bzale Masa (kg) (kcal/zi) 50 1300 60 1450 70 1600 80 1750 90 1900 100 2050 Necesităţile energetice la pacienţii chirurgicali sunt sporite. Cheltuielile energetice bazale aproximative pot fi estimate doar în baza masei corporale a pacientului.5 + 966 (13. corespunzătoare vârstei şi sexului pacientului. este determinată lungimea circumferinţei braţului (LCB).Dacă pacientul nu cunoaşte masa corporală obişnuită. şi astfel este determinat gradul de subnutriţie.La nivelul mijlocului marcat. .măsuraţi distanţa dintre procesul acromial al scapulei şi procesul ulnar. majoritatea cărora se află în muşchii scheletali. Clasificarea masei corporale conform IMC: IMC Insuficientă mai mic de 18. Pentru aprecierea rezervelor de proteine.membrul superior trbuie să fie amplasat liber paralel corpului. unde necesităţile energetice sunt calculate în baza necesităţilor de oxigen şi eliminării de bioxid de carbon (formula Weir). bărbat cu masa 70 кg şi talia 170 сm. determinaţi mijlocul între aceste două puncte şi marcaţi-l.5.măsuraţi distanţa dintre procesul acromial al scapulei şi procesul ulnar. şi le depăşesc semnificativ pe cele bazale în diferite stări patologice. Asiguraţi-vă că aţi pliat doar pielea şi stratul subcutan. De exemplu.8 (masa кg) + 1.8 x 40) = 1610 kcal/zi. fără a comprima ţesuturile moi.pentru femei: 45.5 + 13. pe partea posterioară a braţului.8 (talia сm) – 4.este utilizat metrul din material inextensibil. Pentru determinarea lungimea circumferinţei braţului (LCB): . . . scădem indicii plicii cutanate deasupra muşchiului triceps (PCT) şi determinăm lungimea circumferinţei muşchilor braţului (LCMB). . Cheltuielile energetice pot fi calculate în dependenţă de înălţime. Cheltuielile energetice pot fi apreciate prin metode calorimetrice directe şi indirecte. .5 Normală 18. perpendiculr osului.8 (vârsta ani). masă. O kilocalorie este egală cu 1000 calorii. determinaţi mijlocul între aceste două puncte şi marcaţi-l.pentru bărbaţi: 48. LCMB = LCB – (Π) (PCT) / 10 Datele obţinute sunt comparate cu valorile normale. fără muşchi. Determinarea necesităţilor energetice poate fi efectuată şi cu ajutorul formulelor. aceşti factori nu sunt determinanţi.1 кg pentru fiecare cm ce depăşeşte 152 сm.8 x 70) + 850 (5 x 170) – 272 (6. după intervenţiile chirurgicale programate. Determinarea masei corporale ideale este efectaută conform următoarei formule: .9 (grad 2) Obezitate morbidă 40 şi mai mult (grad 3) Gradul de dezvoltare al ţesutului adipos subcutanat este apreciat conform grosimii plicii cutanate deasupra muşchiului triceps (PCT).9 Obezitate 30.1 кg la talia de 152 сm plus 1.2-1. Pentru bărbaţi = 66. Deşi necesităţile metabolice depind de vârstă şi sex. constituie 1. necesară pentru a mări cu 1°C temperatura a 1 gram de apă la presiunea de 1 atmosferă.9 Surplus 25. în caz de sepsis – 1. Determinarea exactă a necesităţilor energetice ale organismului este importantă pentru aprecierea aportului energetic ca insuficient sau excesiv. Pentru măsurare: .măsuraţi circumferinţa braţului la nivelul punctului mijlociu. Pentru femei = 66.membrul superior trbuie să fie amplasat liber paralel corpului.7 (vârsta ani). deoarece rezultatele pot fi obţinute doar în stare de repaus.8 (masa кg) + 5 (talia сm) – 6.0-39. Mai mult ca atât.măsuraţi grosimea plicii cu ajutorul riglei. nu reflectă necesităţile reale.1. în caz de . Coificientul de corecţie pentru formula Harris-Benedict în perioada postoperatorie necomplicată. Cel mai răspândit parametru pentru aprecierea stării de nutriţie este indexul masei corporale (IMC): Indexul masei corporale = masa (кg) / talia (m)2.0-34. .5-24. Pierderea ponderală absolută = masa corporală la momentul examinării (100)/ masa corporală ideală.9 (grad 1) 35. Necesităţile energetice reale pot fi seminificativ mai mari decât cele bazale. calculul este efectuat utilizând aşa-numita masă corporală ideală. Prezenta ecuaţie este utilizată pentru calcularea necesităţilor energetice bazale.9 кg pentru fiecare cm ce depăşeşte 152 сm. . Însă această metodă este destul de complicată şi laborioasă. pliaţi pielea cu stratul subcutan.repetaţi procedeul de trei ori şi determinaţi media. NECESITĂŢILE ENERGETICE ALE PACIENTULUI Unitatea de măsură a energiei este caloria. .0-29.5 кg la talia de 152 сm plus 0. Caloria – cantitatea de energie.5 + 9. vârstă medie (40 ani) necesită: 66.

la rândul său influenţează sinteza de proteine. concentraţia sporită de lipide sau prezenţa de componenţi individual intolerabili de către pacient. care necesită pregătire preoperatorie nutriţională.Amestecuri modificate chimic (chemically defined formulas) numite şi diete elementale (elemental diets). iar la metabolizarea 1g lipide . Există o multitudine de amestecuri special preparate pentru alimentare enterală. . precum administrarea preparatelor antidiareice (loperamid). în caz de dificit caloric în caz de insuficienţă de glucoză. nasojejunale. fiziologică. . există următoarele indicaţii pentru alimentarea parenterală. care este efectuată la domiciliu. Pentru alimentare enterală sun utilizate sondele nasogastrale. Astfel un matur cu combustii extinse necesită mai mult de 3500 kcal/zi. sondele amplasate prin gastrostomie şi jejunostomie.9.5-1. Atunci când pacientul dispune de mai puţin de 3 m de intestin subţire – dereglările metabolice care apar.Atunci când este dereglată integritatea tractului GI. Diarea apare la 10%-20% pacienţi care beneficiază de alimentare enterală. lipide. Există şi amestecuri concentrate caloric (> 1 kcal/ml) pentru pacienţii la care volumul administrat trebuie să fie limitat. relativ ieftină şi bine tolerată de majoritatea pacienţilor. fitule ale intestinului subţire.Alimentarea fracţionată utilizată la pacienţii cu sonde nazogastrale sau gastrostome. . Aspiarţia traheobronhială – complicaţie potenţial-gravă la pacienţii patologie a SNC şi sedaţi medicamentos. hemoragii gastriontestinale. care.Tract GI scurt. Sonda de alimentare trebuie spălată cu 30 ml apă la fiecare 4 ore. la pacienţii cu sonde nasojejunale. preponderent-însă la cei cu diabet. Amestecurile standart sunt comode. diaree severă. Nutriţia enterală – simplă.2 kcal. în dependenţă de starea tractului GI. care. Nutriţia enterală este indicată pacienţilor cu tract gastrointestinal funcţional.Obstacol al tractului GI. La metabolizarea (oxidarea) a 1g glucoză sunt eliminate 3. vomă. Amestecurile elementale sunt uşor asimilate chir şi de pacienţii cu funcţie intestinală dereglată. Amestecul alimentar este administrat cu viteza de 20-50 ml/h. Valoarea energetică a acestor amestecuri corespunde produselor din care este alcătuită. sterile şi sunt indicate pacienţilor cu funcţie intestinală nealterată. Amestecuri pentru nutriţie enterală. NUTRIŢIA ENTERALĂ Nutriţia enterală este preferabilă celei parenterale şi necesită a fi metoda iniţială de alimentare. . tehnicii şi compoziţiei adecvate a amestecului de alimentare pot soluţiona majoritatea acestor probleme. Mai mult ca atât.Amestecuri enterale standard balansate (standard enteral diets) sunt alcătuite din proteine. enterocolite. Cu scop de profilaxie a acestei complicaţii capul pacientului trebuie ridicat la 30-45 grade în timpul alimentării şi 1-2 ore după aceasta. însă nu se pot alimenta adecvat per/os. cu ajutorul pompelor speciale. care este treptat exclusă. fiind cel mai mare în caz de combustii extinse – 1. sporeşte semnificativ catabolismul proteinelor musculare. deoarece glucoza este necesară stimulării secreţiei de insuluină. în caz că lungimea intestinului e mai mică de 1 m – pacientul nu poate supravieţui fără alimentare parenterală permanentă. Însă în marea majoritate de cazuri contraindicaţiile către nutriţia enterală sunt relative sau temporare. schimbarea amestecului. în caz că lungimea intestinului este mai mică de 2 m – majoritatea pacienţilor necesită alimentare parenterală temporară. pot fi corijate prin dietă. dar care nu se pot alimenta pe cale convenţională. Cel puţin ½ din calorii necesită a fi pe baza aportului de glucoză.9. Există două metode de alimentare enterală: . Din punct de vedere chirurgical. Din aceste considerente este important de a monotoriza glicemia şi de a corija administrarea insulinei. Jejunostomia este preferabilă în caz de utilizare de lungă durată. glucide. Nutriţia enterală este contraindicată pacienţiolr cu ocluzie sau pareză intestinală.Amestecuri alimentare naturale (blenderized diets) sunt preparate din oricare produse. Substanţele nutritive din aceste amestecuri sunt deja prelucrate şi uşor se asimilează de pacient. Nutriţia enterală permite de a păstra citoarhitectonica şi integritatea mucoasei tractului gastriontestinal. .4 kcal. Amestecurile alimentare sun administrate cu seringa de la 50-100 ml la fiecare 4 ore. funcţia de absorbţie şi microflora uzuală a acestuia. per-orală. dereglări imune). NUTRIŢA PARENTERALĂ Este indicată pacienţilor care necesită suport alimentar. . Necesităţile energetice pot fi substituite cu aport de glucoză şi lipide.6 (fiind semnificativ mai mari în caz de ventilare artificială prelungită). În asemenea situaţii se impune reducerea volumului sau vitezei de administrare. Amestecul standart conţine 1 kcal/ml. . Alterarea nivelului de elctroliţi ai plasmei poate fi prevenită prin monitorizarea strictă a acestora. Pacienţi care au suportat rezecţie vastă de intestin. Alegerea metodei.Amestecurile modulate (modular formulas) sunt destinate utilizării în cazul sitaţiilor clinice specifice (insuficienţă respiratorie. Amestecurile pentru nutriţie enterală pot fi divizate în: . care pot fi mărunţite şi amestecate.4-1.traume – 1. Proteinele conţinute în ele sun în formă de aminoacizi. Pacienţii cu fistule gastrice şi intestinale înalte totdeauna necesită alimentare parenterală. sporind cantitatea lor cu 50 ml până la volumul dorit (de obicei 240-360 ml la fiecare 4 ore).Alimentarea continue este efectuată infuzional. Pacienţi cu tumori ale esofagului sau stomacului. renală sau hepatică. Sonde pentru alimentare enterală. Sonda gastrostomică poate fi aplicată endoscopic sau laparoscopic. Cauzele diareii sunt creşterea rapidă a volumului alimentării. sporind volumul de infuzie cu 10-20 ml/h. gastrojejunale sau sonde jejunale. Complicaţii Metabolice. . Hiperglicemia se poate instala la unii pacienţi.

pentru a preveni sclerozarea venelor. magneziu). Distrofia lipidică a ficatului poate fi rezultatul hiperlipidemiei. crom. Practic toate complicaţiile obezităţii morbide sunt reversibile şi pot dispare în caz de slăbire. Cateterul vechi trebuie investigat în vederea prezenţei florei bacteriene. iar masa corporală este rapid redobândită. Probleme de ordin psihosocial. Pierderea ponderală deseori este tranzitorie. amplasat de obicei în vena subclaviculară. Semnele clinice ale trombozei – edemul membrului superior cu creşterea în volum a venelor colaterale. 3. În caz de reducerea masei corporale diabetul dispare la 2/3 din pacienţi. iar riscul de tromboembolie pulmonară este mare. C. Litiaza biliară este remarcată de 3 ori mai frecvent la subiecţii cu obezitate. COMPLICAŢIILE NUTRIŢIEI PARENTERALE EXISTĂ TREI TIPURI DE COMPLICAŢII: MECANICE. Însă aplicarea anastamozelor între ansele intestinului subţire este complicată de complicaţii metabolice grave: (1) dificit proteic. Pierderea ponderală era provocată de malabsorbţie în intestinul scurtcircuitat. care includ: proteine în formă de aminoacizi (10%. În tratamentul obezităţii sunt utilizate trei tipuri de intervenţii chirurgicale pe stomac: (1) gastroplastia orizontală. Riscul letalităţii la pacienţii tineri cu obezitate morbidă este de 10 ori mai mare decât la pacienţii cu masa corporală normală. Tromboflebitele sunt destul de frecvente. stazei şi trombozei venelor. Calea de administrare. Alte elemente trebuies a fi administrare concomitent cu soluţiile de bază.4 kcal/g) lipide în formă de emulsie (20%. iar bărbaţii – prezintă semne de feminizare.a.) sunt adăugate soluţiilor pentru NPC zilnic. Complicaţiile obezităţii morbide sunt semnificative. (2) ciroză hepatică. zinc. Boala hipertonică – cea mai frecventă complicaţie a obezităţii morbide. Tratament Tratamentul obezităţii totdeauna începe cu diete restrictive. fier) şi vitamine (A. mărind cantitatea cu 500 kcal/zi până la obţinerea aportului energetic necesar. caliu.000 kcal. calciu. Cea mai frecventă complicaţie metabolică este hiperglicemia. Prima intervenţie chirurgicală în caz de obezitate cu aplicare largă a fost anastamozarea porţiunii proximale a jejunului cu porţiunea distală a ileonului. (2) gastrolpastia verticală şi (3) anastamoza gastrică. K ş. Cu scop de prevenire a acestei complicaţii este necesară monitorizarea glicemiei. Electroliţi (natriu.. Dereglările tromboembolice sunt cauza insuficienţei venoase. Infectarea cateterului este însoţită de febră care nu poate fi argumentată prin alte cauze. Subapreciere şi depresie. B. asigurând toate necesităţile alimentare ale pacientului. Diabetul. (3) litiază renală.CÂND TRACTUL GI NU FUNCŢIONEAZĂ ADECVAT. pe parcursul primilor 2 ani pacienţii pierd până la 30% din masa corporală. Soluţiile pentru NPC sunt administrate sub forma aşa numitor soluţii „3 în unul”. În caz de infectare caterul trebuie schimbat sau reamplasat. Dereglările endocrine.Chirurgia plastică şi reparatorie 1. CUM AR FI PANCREATITA. microelemente (cupru. Însă aceste metode practic totdeauna sunt ineficace la pacienţii cu obezitate morbidă. Alimentarea parenterală este un component obligator al pregătirii preoperatorii la pacienţii cu boala Crohn şi colite ulceroase nespecifice. Ulterior masa corporală rămâne stabilă. Nutriţia parenterală poate fi divizată în (1) nutriţie parentarală parţială şi (2) nutriţie parenterală totală (NPT). Ateroscleroza coronariană e remarcată de 10 ori mai frecvent la pacienţii cu obezitate. Din aceste considerente un rol important îi revine tratamentului chirurgical. Hiperglicemia poate fi cauza comei sau chia a decesului pacientului. 17. 3.Inflamaţii ale tractului GI. inflamaţie şi artrite. embolia gazoasă. 25%30% lipide şi 15% proteine. . 4 kcal/g). Complicaţiile tipice caracteristice obezităţii morbide: Dereglări cardiovasculare şi respiratorii. tromboza cateterului şi venei subclavie. METABOLICE ŞI INFECŢIOASE. glucide în formă de dextroză (50%-70%. . Complicaţiile mecanice includ: pneumotoracele. Din cauza hiperosmolarităţii soluţiilor. Afecţiunile articulaţiilor sunt provocate de suprasolicitarea mecanică a acestora ceea ce are ca rezultat degenerarea membranei sinoviale. În urma gastroplastiilor. Administrarea soluţiilor pentru NPC trebuie efectuată treptat: în prima zi se administrează 1. ulterior. În caz de NPC necesităţile energetice sunt asigurate complet prin metabolizarea 50%-60% glucide. Din aceste considerente acest tip de operaţii nu mai este utilizat. PACIENŢII CU OCLUZIE INTESTINALĂ DINAMICĂ CA URMARE A PROCESELOR INFLAMATORII SEVERE INTRAABDOMINALE. Reducerea excursiei toracelui provoacă hipoventilare. obezitatea Pacienţii cu obezitate morbidă sunt acei bolnavi masa cărora depăşeşte de cel puţin 2 ori masa corporală ideală sau când IMC depăşeşte 40. acestea trebuiesc administrate prin sisteme cu lumen larg. Gastropalstia. Complicaţiile infecţioase sunt reprezentate de infecarea cateterului subclavicular. Anastamoza ileojejunală. Acest grad de obezitate este denumit obezitate morbidă deoarece situaţia în cauză pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa pacientului. hipoxie şi acidoză. Soluţiile pentru nutriţie parenterală trebuiesc administrate prin cateter venos central. Femeile cu obezitate deseori suferă de amenoree şi menometroragie. Scopul comun al acestor intervenţii chirurgicale este crearea „stomacului mic” (30-50 ml) în partea proximală şi a unui canal îngust (1 cm) pentru pasajul alimentar. 9 kcal/g). iar in gaz de hiperglicemie este necesară administrarea de insuluină subcutan. clor. 2.

Pirogov N. Era modernă în transplantologie a început din anii 50 ai secolului XX şi a fost condiţionată de tehnica chirurgicală al anastamozelor vasculare. Istoria: Dezvoltarea medicinii şi în deosebi al chirurgiei în ultimul timp a contribuit la faptul că unele patologii se tratează practic definitiv iar altele se trec într-o remisie stabilă. . ca cardioscleroză difuză. perfectate de Alexis Carrel. şi a fost transplantat un rinichi de la un donator viu gemeni univitiligi cu recipientul. Cercetări serioase şi profunde au fost efectuate de către savantul rus Iu. Transplantare autogenă – atunci când donatorul şi recipientul este una şi aceaşi persoană. compatibilităţii şi transplantării ţesuturilor. (2004 mart USA). 5. Succesul pozitiv de supraveţuire îndelungată după transplantarea rinichiului între doi pacienţi gemeni a încuraja eforturile în transplantologie şi a îndreptat atenţia asupra suprimării reacţiile de rejet de transplant. splină şi ambii rinichi.A. Datorită acestor fapte transplantologia a căpătat mari dezvoltări şi pe deplin se socoate unul din miracolele secolului XX. Donator este considerat individul sau locul de la care se prelevează organul sau ţesuturile. Transplantare singenă – donatorul şi recipientul sunt rude din treapta unu. ficat. intestin subţire şi gros. În jurul anilor 300 AD. membrul donator fiind luat de la o persoană decedată cu câteva zile înainte. pancreas. 1917 – lambou migrator pe peduncul vascular. 1907 – plastica anterosternală a esofagului cu intestin subţire. 3. 2. Din vremuri timpurii ideea de transplantare a organelor şi a ţesuturilor a ocupat imaginaţia generaţiilor succesive şi de-a lungul multor secole au fost descrise pe deplin numeroase transplantări cu succes. care ulterior au decedat de insuficienţă renală. Toţi pacienţii au decedat. Un asalt nou şi modern în transplantarea organelor a căpătat după al doilea război mondial de când au apărut cazuri de supraveţuiri. Acest preparat ulterior a fost înlocuit cu azotiaprim.P. Filatov V. iar un caz până la câteva luni) după transplantarea rinichiului cadaveric. Utilizarea lui după transplantare a mărit esenţial acceptabilitatea transplantului. Primul transplant de rinichi cu succes a fost performat în 1954 în Spitalul Brigham din Boston de către Joseph Murray şi cu colaboratorii. Nici într-un caz aceşti rinichi nu au funcţionat. desigur de scurtă durată (de la câteva zile la câteva săptămâni. care au fost descoperite la începutul anilor sec XX de către Mathieu Jaboulay şi Alexis Carrel. descoperit de către profesorul englez Calne. Secolul XV. Cu câţiva ani mai târziu în 1906 Mathieu Jaboulay.I. Transplantare xenogenă – donatorul şi recipientul sunt din diferite specii (de la animal la om). rinichi ratatinat cu insuficienţă renală cronică. Un exemplu demonstrativ al asemenea operaţii este operaţia efectuată şi descrisă de Christian Arab Saints Cosmos şi Damian.Ţ şi Herţen P. care la stadii anumite ale procesului patologic nici o metodă de tratament atât conservativă cât şi chirurgicală clasică nu schimbă situaţia. care a efectuat o serie de transplanturi de rinichi la om de la decedaţi. Succesul de mai departe al transplantării a fost în dependenţă de succesele perfecţionării suturii vasculare. Tipurile de operaţii plastice: 1. Iniţial a fost utilizat iradierea generală cu acest scop. Transplantologia – ramură nouă a chirurgiei ce se ocupă cu studierea conservării. un elev de a lui Mathieu Jaboulay. 1852... şi numai operaţia de schimbare a organului dat va contribui la evitarea decesului pacientului. sau locul unde se implantează organul sau ţesuturile donate. Ru. În asemenea situaţii organul dat poate fi prelevat de la alt individ sau creat artificial. dar au fost primele transplantări de organ efectuate la om. Transplantarea ţesuturilor şi a organelor – deplasarea ţesutului sau a organului de pe arie a corpului pe alta sau de la un organism la altul. Recipient este considerat individul. Boston).metoda osteoplastică de amputaţie a plantei. Protezarea organelor şi a ţesuturilor – utilizarea materialelor sintetice şi a altor substanţe neorganice cu scop de plastie a ţesuturilor şi a orgenelor.Voronoi.Iu. dar efectul negativ a dat repede de ştire. . Pentru prima dată transplantul de rinichi între câni în experiment a fost efectuat de Emerich Ullmann la Vienna în 1902. Deci. Italia – restabilirea defectelor nasului. Pe atunci (1914) Alexis Carrel glăsuia că problema transplantării este rezolvată (datorită suturii vasculare).– ramură a chirurgiei ce se ocupă de restabilirea formei şi a funcţiei ţesuturilor şi a organelor. ciroza ficatului. la momentul acela nu erau cunoscute reacţiile de rejet de transplant. care şi astăzi se utilizează pe larg în calitate de supresiune imunitară în transplantologie. profesor în chirurgie din Lion (Franţa) a conectat vasele renale a unei oi şi a unui câne cu vasele brahiale a doi pacienţi. Aşa numitul anticancerogen 6-mercaptopurin. Transplantaţia reprezintă nemijlocit operaţia de înlocuire a organului sau ţesuturilor cu structurile respective. Astăzi sutura vasculară este numită în numele lui – sutura Carrel. Noţiuni generale Transplantologia este ştiinţa ce studiază premizele teoretice şi posibilităţile practice de înlocuirea a diferitor organe sau ţesuturi cu alte organe sau ţesuturi prelevate de la alt individ sau altă regiune a aceluiaş organism. Şi au rămas doar unele. descoperit mai devreme de către Gertrude Ellion şi Georrge Hitchings s-a dovedit a fi un imunosupresor puternic (dovedit de Robert Schwartz. 6.. India antică – restabilirea defectelor nasului (30-1000 până la era noastră). 7. ei au raportat că au efectuat cu succes o trasplantare a membrului inferior la nivelul treimii superioare a gambei la un pacient cu piciorul afectat. Apogeul succesului în transplantare de organe şi ţesuturi este cazul de transplantare a 8 organe: stomac. care ulterior s-a mutat în Chicago iar apoi în institutul Rockefeller din New York unde a prelungit cercetările în domeniul transplantării. pneumoscleroză difuză. Transplantare allogenă – atunci când donatorul şi recipientul sunt din aceaşi specie (de la om la om). desigur. 4. în transplantologie este necesar de apreciat unii termeni ce sunt utilizaşi. Transplantare isogenă – atunci când donatorul şi recipientul sunt gemeni univetiligi.

Conservarea ţesuturilor şi a organelor Contraindicaţiile către colectare şi conservarea ţesuturilor şi organelor: 1. Efect negativ: imunodeficienţă. B – medulare. eliminarea selectivă a celulelor T-kiler: cu stimulare concomitentă a celulelor T-supresoare (ciclosporina A). c. 2) Începând cu a 4 -5 zi în ţesutul transplantat se declanşează edem şi dereglarea hemocirculaţiei. Transplantare liberă – atunci când lamboul preparat î-şi pierde conexiunea cu aria donatoare. 4. Implantaţia – când ţesuturile sau celulele sunt plasate (invazate) în ţesuturile adiacente (implantarea - celulelor canceroase). seruri antilimfocitare. Aceasta contribuie la efectuarea operaţiei în condiţii de maxim compatibilitate. unde sunt luaţi la evidenţă potenţialii recipienţi în listele de aşteptare. blocada sistemei imunocompetente a recipientului. glucocorticoizi (prednizolon. supresia sistemei hematolimfoidale al recipientului: a. 3. 2. din aceste considerente sunt create centre ce se ocupă cu transplatologia. 4) în parafină.8. posibil dezvoltarea tumorilor. în primele 6 ore după deces. tumoare malignă. 1. 2) la temperatură joasă .. distrugere cu razele –X a ţesutului limfoidal a recipientului cu o ulterioara transplantare de măduvă osoasă. în alo. - Recţia de rejet 1) În primele 4-5 zile se acceptă ţesutul în alotransplatare.  3) Invazia organului cu celule mononucleare. 6.. 1. Transplantare pe peduncul vascular – prevede conexiunea lamboului vascular preparat cu loja iniţială. Factorii ce determină eficacitatea alotransplantării: compatibilitatea după HLA-A şi HLB antigeni al donatorului şi a recipientului. 5. Ţesuturile şi organele se colectează de la: decedaţi din cauza traumei. până la momentul când porţiunea implantată în alt loc nu se străpunge cu vase nou create. cartilajele). alte patologii infecţioase. Metodele de conservare a ţesuturilor şi organelor: 1) în soluţii ce conţin preparate antiseptice sau antibiotice cu ulterioară păstrare în soluţii răcite de plasmă sau sânge a recipientului. SIDA. pregătire prealabilă a pacientului cu hemotransfuzii. d. Replantarea – atunci când ţesuturile sau organul dezmembrat este plasat la locul său. compatibilitate după HLA-DU antigen.şi xenotransplantare se declanşează reacţia de imunitet transplantaţional – rejet (7-10 zi). T – de originea timusului. Procesele de antilogeneză sunt realizate de lucrul concomitent al macrofagilor: L –limfocite. 3. eliminarea a T-limfocitelor prin drenarea ductului limfatic toracic. decedaţi subit. preparate antimitotice (azotaprim.  4) T-limfocitele capătă o acţiune citotoxică. urbazon).-30˚C cu congelare rapidă. 2. deces după otrăvire 2. Selectarea imunologică mai comod şi mai simplu este depistarea donatorului compatibil pentru mai mulţi recipienţi.-25˚C. insult cerebral. 3) liofilizarea . imuran). Măsurile de prolongare a efectului clinic al alotransplantaţiei: imunodepresie nespecifică. Luies. 3. b. cauza fiind infarct miocardic.) Reacţia incompatibilităţii tisulare compatibilitate deplină a ţesuturilor şi a organelor este în cazul autotransplantaţiei sau transplantaţiei singene.  5) Sistema de B-limfocite produce anticorpi  distrug transplantul. b. Imunocite (T-killer). a. . 9. tbc. şi nu invers.congelare cu o uscare ulterioară în vacuum (oasele. (transplantarea pielei. HIV.

5) în soluţie de aldehide (formaldehid; glutaraldehid); 6) utilizarea perfuziei hipotermice pulsative cu soluţia Kolins; (activitatea vitală a rinichilor şi a ficatului se păstrează până la 72 ore); Sursele de organe pentru transplantare: donatori în fază de moarte cerebrală; cadavre; de la rudele apropiate în transplantarea organelor pare; xenotransplantarea – rar (ficat de porc; cord de maimuţă). Problemele majore în transplantare de organe asigurarea activităţii vitale a organului transplantat; prevenirea rejetului de transplantant; tehnica chirurgicală a transplantării; terapia intensivă postoperatorie; monitorizarea bolnavului pe parcursul vieţii ulterioare şi terapia imunodepresivă. Transplantarea organelor endocrine glanda tiroidă; hipofiza; suprarenalele; testis; pancreasului. Metoda transplantării: transplantare liberă; pe peduncul vascular; transplantare a insuliţelor separate al pancreasului în ficat prin vena portă. Metoda conservării şi transplantării: organele endocrine se colectează şi se conservează în primele 6-10 ore de la deces; organul este elevat pe peduncul vascular, este irigat cu heparină, ser fiziologic şi citrat de natriu; congelat la T -196˚; la transplantare este aplicată anastomoza cu artera femurală sau humerală.

Transplantarea rinichilor: M.Jabule, 1906 – pentru prima dată a încercat transplantarea unui rinichi de berbec în regiunea cubitală (xenotransplantaţia); I.I.Voronoi, 1934 – pentru prima dată a transplantat rinichi cadaveric (alotransplantaţia). Dar fără efect. D.Hume, 1952 – primul transplant de rinichi reuşit în clinică. Colectarea: de la donatori în stare de moarte cerebrală; termenul optimal de păstrare – 2-4 ore (e posibil până la 72 ore). Metodele transplantării: - transplantare heterotopică – amplasarea rinichiului în regiunea iliacă retroperitoneal. Artera şi vena este anastomozată cu artera şi vena iliacă comună a recipientului. Ureterul se inplantează în vezica urinară; - transplantare ortotopică – după extirparea rinichiului afuncţional al recipientului, rinichiul donatorului se amplasează în locul precedentului. Indicaţiile transplantului de rinichi: - insuficienţă renală cu uremie progresivă. Semnele rejetului de transplant de rinichi: apariţia limfocitikinilor în sânge; apariţia limfocitelor în urină. Transplantarea ficatului: Indicaţiile: ciroza hepatică; tumori maligne ale ficatului; atrezii ale căilor biliare principale a nou născuţilor. Metodele transplantării: - transplantare ortotopică – după extirparea ficatului recipientului în locul lui se amplasează ficatul alogen donator; - transplantare heterotopică – ficatul donator se amplasează în alt loc al cavităţii abdominale; - conectare extracorporală temporară – la un ficat cadaveric sau de animal. Indicatiile la conectare extracorporală temporară al ficatului: intoxicaţie supurativă generală gravă; intoxicaţie acută cu dezintegrări masive ale parenchimului hepatic. Transplantarea cordului: Hristian Bernard la 03.12.1967 în Keiptown a efectuat primul transplant de cord. Dj.Hardy (SUA) în 1964 a transplantat un cord de cimpanzue la om.

Indicaţiile la transplant de cord: Insuficienţă cardiacă cauzată de: cardiomiopatie progresivă; afectare totală a coronarienelor cu formare de aneurizm de cord; vicii cardiace incoercibile. Semnele rejetului de transplant de cord: tahicardie progresivă; extrasistole progresive; diminuarea voltajului cardiac. Perspective: 1. implantarea cordului mecanic, ca alternativă la lipsa organului donator; 2. transplantarea în bloc al sistemului de pulmon-cord. Reimplantaţia membrelor: Pentru prima dată în lume au reimplantat: antebraţul – L.Gany; braţul – F.Gaeger; femurul – E.Enderlen; mâna – P.Androsov; (1987) degetul – V.Kaliberz. (1987) Reimplantarea este posibilă în: primele 6 ore de la traumă; dacă organul dezmembrat este păstrat la temperatura de +4˚. Mersul operaţiei: imobilizarea osului; plastia venei şi arterei; suturarea ţesuturilor moi. Perioada postoperatorie: măsuri de prevenire a sindromului de toxicoză traumatică; asigurarea hipotermiei moderate organului transplantat în primele ore după transplantare. 18.SEMIOLOGIA TORACELUI Maladiile cutiei toracice sunt foarte diverse. Din acest motiv metodica de examinare a bolnavilor cu patologii chirurgicale şi traume ale ţesuturilor moi a toracelui, carcasei costale, organelor cavităţii pleurale şi mediastinului diferă semnificativ. Însă, în toate cazurile examenul trebuie să fie atent şi să includă determinarea semnelor de bază şi celor mai tipice ale patologiei: Acuze: Durerile apar în caz de contuzii, fracturi de coaste, procese inflamatorii, tumori. Dispneea se datorează reducerii capacităţii funcţionale a plămânilor pentru schimbul de gaze – în caz de colabare a plămânului, traume, afecţiuni inflamatorii etc. Tuse, febra şi frison, fatigabilitate etc. Istoricul bolii: Circumstanţele traumei, caracterul factorului traumatizant, timpul şi consecutivitatea apariţiei simptomelor. Maladii în antecedente: bronşită şi pneumonii, tumori, intervenţii chirurgicale. Examenul obiectiv: Inspecţia cutiei toracice se efectuează în ortostatism, clinostatism şi poziţie şezând în dependenţă de caracterul afecţiunii şi starea pacientului. Se atrage atenţie la forma cutiei toracice, simetricitatea acesteia, prezenţa deformaţiilor, tipul respiraţiei (toracică, abdominală sau mixtă), forma respiraţiei (superficială, profundă, dificilă), reţinerea unilaterală a cutiei toracice în actul de respiraţie. La palpare se determină sau se confirmă prezenţa deformaţiilor, dureri în zona focarului patologic (fractură, colecţie purulentă, tumoare), se apreciază vibraţia vocală, se examinează ganglionii limfatici. Percuţia permite de a depista matitate sau, din contra, sunet percutor timpanic deasupra cavităţii pleurale (în caz de acumulare de lichid sau aer în aceasta) sau deasupra focarului inflamator intrapulmonar. La auscultarea plămânilor poate fi stabilită atât diminuarea respiraţiei (în caz de abces pulmonar, empiemă, hemotorace) sau dispariţia completă a acesteia (pneumotorace) cât şi un şir de alte semne auscultative. SEMIOLOGIA DEFORMAŢIILOR CUTIEI TORACICE La omul matur cutia toracică are în normă formă ovală la secţiunea transversală, diametrul lateral fiind mai mare decât cel antero-posterior. Deformaţiile toracelui pot fi congenitale şi dobândite. La deformaţiile congenitale se atribuie toracele infundibuliform (torace în „pâlnie”) si toracele în carenă. Cea mai frecventă deformaţie congenitală este toracele infundibuliform (pectus excavatum). Inspecţia pacientului frontală şi laterală permite de a depista devierea corpului sternului spre posterior cu formarea unei excavaţii infundibulare. Ca regulă, centrul excavaţiei se află la nivelul unirii sternului cu xifoidul. Frecvent poate fi observată asimetria, cu înfundarea relativ mare a cartilajelor costale din dreapta şi rotirea sternului spre dreapta, fapt care poate fi uşor determinat la inspecţie şi palpare. Pe lângă defectul cosmetic pacienţii cu torace infundibuliform acuză fatigabilitate, dureri atipice în torace, dispnee, bronhospasm, malnutriţie şi aritmie. La auscultarea cordului poate fi depistat suflu sistolic, condiţionat de compresia ventriculului drept.

-

Modificările depistate la examenul obiectiv se confirmă prin examen radiologic. În formele severe este indicat tratament chirurgical. Torace în carenă (pectus carinatum) – deformarea proeminentă a sternului. Se întâlneşte mult mai rar decât toracele infundibuliform. Cel mai frecvent această deformaţie nu se asociază cu careva simptome. La examinarea din profil proeminenţa maximă se observă, de obicei, mai jos de nivelul mameloanelor. Este caracteristică asimetria. La palpare pot fi depistate deformarea şi depresarea cartilajelor sterno-costale. Fisura sternului este o altă anomalie congenitală tipică. Poate fi fisură a sternului superioară, inferioară şi completă. Mai frecvent se întâlneşte fisura sternală superioară. În acest tip de defect fisura are o formă în U sau V, şi se extinde inferior până la nivelul coastei 4. La inspecţie se determină pulsaţie cardiacă intensificată, cordul fiind acoperit doar de fascia toracică şi piele. Se creează impresia, că inima este deplasată pe gât. Însă, în realitate, cordul se află în poziţie practic normală. Sindromul Poland constă în lipsa sau hipoplazia unilaterală a muşchilor pectorali mare şi mic, glandei mamare şi areolei, hipoplazia ţesutului celuloadipos subcutan şi lipsa parţială a cartilajelor costale. În dependenţă de severitatea manifestărilor, la examinare poate fi depistată o hernie pulmonară mare, respiraţie paradoxală sau aplatizarea peretelui toracic antero-lateral. La deformaţiile dobândite ale cutiei toracice se atribuie: (1) rigidă (emfizematoasă), (2) paralitică şi (3) scafoidă. Cutia toracică emfizematoasă are o formă „în butoi”, se determină bombarea cutiei toracice şi lărgirea spaţiilor intercostale. În actul de respiraţie participă musculatura auxiliară: sterno-cleido-mastoidian şi trapez. Se dezvoltă în cadrul maladiilor asociate cu emfizem pulmonar. Cutia toracică paralitică se întâlneşte în tuberculoza pulmonară, la oamenii caşectici. La bolnavi se determină atrofia cutiei toracice, claviculele şi scapulele sunt amplasate asimetric. Cutia toracică scafoidă se caracterizează prin prezenţa unei depresiuni a porţiunii superioare şi medii a sternului. Se întâlneşte rar şi e descrisă în cadrul siringomieliei (patologiei măduvei spinale). SEMIOLOGIA DEFORMAŢIILOR PORŢIUNII TORACICE A COLOANEI VERTEBRALE Examenul coloanei vertebrale trebuie să fie efectuat din două poziţii: aflându-se (1) lateral şi (2) posterior de pacient. La inspecţia laterală se depistează deformaţiile coloanei vertebrale în direcţia antero-posterioară. Flexiunea coloanei anterioare spre posterior poartă denumirea de cifoză, anterior – lordoză. Cifoza toracică, precum şi lordoza cervicală şi lombară sunt fiziologice. Când se determină aplatizarea liniei normale a coloanei vertebrale (spate plat – dorsum platum), mai frecvent acesta se întâmplă drept consecinţă a spasmului muscular sau reducerii mobilităţii coloanei vertebrale. Aceasta se întâmplă fie în cazul herniei de disc intervertebral sau, îndeosebi, la bărbaţi – în caz de spondilită anchilozantă. Lordoză – mărirea flexiunii lombare normale a coloanei vertebrale – se dezvoltă ca o măsură compensatorie în caz de mărire a abdomenului (sarcină sau obezitate pronunţată). Cifoză – flexura rotunjită porţiunii toracice a coloanei vertebrale – se dezvoltă cu vârsta, îndeosebi la femei. Gheb (gibbus) este numită proeminenţa unei sau a câtorva vertebre. Dezvoltarea gibozităţii este corelată cu fracturile corpurilor vertebrelor, afectarea metastatică, precum şi spondilita tuberculoasă. La inspecţia posterioară se determină punctele de reper de bază (proeminenţa vertebrei cervicale VII, apofiza spinoasă a vertebrei toracice III se află la nivelul marginilor superioare ale omoplatului, apofiza spinoasă a vertebrei toracice VII se află la nivelul unghiurilor inferioare a scapulei, linia trasată între cristele oaselor iliace trece prin vertebra lombară IV). Se atrage atenţia la oricare deformare laterală a coloanei vertebrale în raport cu linia ce uneşte apofiza spinoasă a vertebrei toracice I cu plica interfesieră. Deformarea laterală a coloanei vertebrale se numeşte scolioză. Aceasta nu trebuie confundată cu înclinaţia laterală a coloanei vertebrale, legată de spasmul muscular (în caz de hernie de disc intervertebral). În caz de înclinaţie a coloanei vertebrale, linia verticală, trasată de la apofiza spinoasă Th1 trece pe lângă plica interfesieră. În caz de scolioză corpul compensează deformarea coloanei vertebrale şi linia verticală de la apofiza spinoasă Th1 trece prin plica interfesieră. Continuând inspecţia, pacientul este rugat să se aplece înainte şi să ajungă la degetele picioarelor, observând facilitatea, volumul şi simetria mişcărilor. Aşa numita scolioză structurală este determinată de rotaţia vertebrelor şi, respectiv, este asociată de deformarea cutiei toracice. Această deformaţie se observă cel mai bine la aplecarea bolnavului înainte. Din partea afectată coastele se bombează, spaţiile intercostale sunt largi. Din partea opusă coastele sunt deplasate anterior şi sunt amplasate aproape una de alta. Scolioza funcţională poate să se dezvolte drept compensare a altor dereglări, spre exemplu, a lungimii diferite a picioarelor. În acest caz nu este prezentă rotaţia vertebrelor sau deformaţia toracelui. La aplicarea înainte scolioza funcţională dispare. Există şi altă metodă de diagnostic: dacă de compensat scurtarea piciorului cu un suport sau încălţăminte ortopedică – scolioza dispare. Palparea coloanei vertebrale se efectuează în ortostatism şi poziţia culcat a bolnavului. Palparea apofizelor spinoase se efectuează cu policele, notând proeminenţa neobişnuită unei apofize faţă de alta. De asemenea palpator sau la percuţia atentă cu mâna strânsă în pumn se determină prezenţa durerii. Durerea mărturiseşte despre osteoporoză, proces metastatic sau inflamator. SEMIOLOGIA AFECŢIUNILOR GLANDEI MAMARE Semiologia chirurgicală este determinantă în diagnosticul primar şi diferenţierea afecţiunilor glandei mamare: anomaliilor de dezvoltare, mastopatiilor, proceselor inflamatorii şi tumorilor. Deşi pentru concluzia finală este necesară efectuarea examinărilor suplimentare de laborator şi instrumentale, informaţia de bază este primită la evaluarea complexă a datelor anamnezei, inspecţiei şi palpaţiei. Anamneza colectată minuţios are o mare însemnătate: naşteri, lactaţia, afecţiuni inflamatorii precedente, consumul contraceptivelor hormonale, menopauza, disfuncţii sau patologie ginecologică. Ridicarea temperaturii şi durerea acută locală în glanda mamară pot vorbi despre un proces inflamator, dureri de distensie şi induraţie în

Boala debutează cu afectare scuamoasă. . În procesul creşterii cancerului se dezvoltă fibroza (formarea ţesutului fibros). Consistenţa (lichidiană. Anomalii rare sunt: atelia (lipsa mameloanelor). O valoare importantă o posedă depistarea factorilor de risc al cancerului glandei mamare: vârsta înaintată.ambele glande mamare în timpul menstruaţiei – despre mastopatie. apărută recent. cu mişcări circulare atente. Traveele cicatriciale deformează ţesuturile. boala Schimmelbuch etc. intensificându-se cu 5-7 zile până la începutul menstruaţiei. ca regulă. Pentru ameliorarea vizualizării semnelor menţionate. . Politelia nu are semnificaţie clinică patologică. care se palpează în poziţie verticală. . .Forma şi conturul mameloanelor. dacă este simetrică şi de mult timp. Asemenea retracţie. o problemă cosmetică. care parcă ar diviza areola în două părţi. este constituită din ţesut glandular şi se măreşte în timpul lactaţiei. În unele cazuri mameloanele pot fi retractate.Dimensiunile şi simetria glandelor mamare. . ca regulă. . Dimensiunile în centimetri 5. În caz de depistare a formaţiunii se determină şi se notează: 1. care trece de la mameloane până la regiunile inghinale. sarcină tardivă sau lipsa acesteia. Oricare formaţiune de volum sau porţiune. apoi (2) să sprijine mâinile în coapse. nu reprezintă un semn al patologiei. aplatizarea conturului glandei şi retracţia mamelonului. îndeosebi a simptomelor retracţiei. modificării conturului glandei mamare pacienta este rugată iniţial (1) să ridice mâinile deasupra capului.Erupţii sau exulceraţii ale mameloanelor şi areolei. aplatizate şi pot să se afle mai jos de nivelul areolei. Mecanismul de dezvoltarea a acestuia se explică prin tromboza vaselor limfatice mici cu celule tumorale. ce nu se observă la inspecţia obişnuită. determinată de chisturi. Cel mai frecvent este prezent numai mamelonul şi areola de dimensiuni mici. care pot fi confundate cu un nev pigmentar obişnuit. Mai frecvent se întâlneşte politelia – mai multe mameloane. Localizarea acesteia în cadranele glandei (superior-extern. în caz de retracţie unilaterală. porţiunile inflamate poate fi determinată în perioada premenstruală. O oarecare diferenţă în dimensiunile glandelor se întâlneşte frecvent şi. în mare măsură. mai frecvent localizată în porţiunile externe ale acesteia. Palparea glandelor mamare se efectuează în poziţia bolnavei culcată pe spate cu mâinile ridicate în sus. Dimensiunile în centimetri 4. boala Reclus. Conturul (regulat sau neregulat) 7. La inspecţie se determină: . . care poate să se intensifice în perioada premenstruală.Culoarea pielii. Consistenţa normală a glandei mamare variază pe larg în dependenţă de proporţia ţesutului adipos şi ţesutului relativ dur glandular. amastia (lipsa glandei). amplasate pe aşa numita „linia lactată”. Se determină: . condiţionând aşa simptome ca retracţia pielii.de obicei o variantă normală. Se examinează sistematic toată suprafaţa glandei. În caz de mastopatie se determină simptomul Kőnig: induraţia pseudotumorală. Inspecţia iniţială se efectuează în poziţia pacientei şezând. cu caracter ondulant. în care fibroza tumorală implică şi fascia ce acoperă muşchii pectorali. exematoasă. care după consistenţă se deosebeşte de restul ţesutului glandei mamare este suspectă. . Glanda mamară accesorie sau aberantă este situată mai frecvent în regiunea axilară. Din contra. elastică sau dură). superior-intern. Pielea se acoperă cu eroziuni şi cruste cu eliminări neînsemnate. în care sunt situate zone flasce şi chisturi cu lichid transparent. Uneori durerea poate fi determinată în caz de cancer. . din contra.Porii cutanaţi evidenţiaţi (simptomul „cojii de portocală”) – este de asemenea caracteristic pentru cancerul glandei mamare. menopauza tardivă sau acţiunea radiaţiei ionizante (radioterapia). inclusiv partea periferică a acesteia şi areola. Pot mărturisi despre o formă rară a cancerului glandei mamare – boala Paget. mastodinia. La palpare se determină suprafaţa caracteristică granulară a glandei. dispare la palpare în clinostatism. (1) Inspecţia repetată a bolnavei cu mâinile ridicate permite de a depista retracţiile. Afecţiunile enumerate reprezintă. Boala Paget trebuie să fie suspectată în toate cazurile de dermatită persistentă a areolei şi eroziuni ale mamelonului. clar se manifestă simptomele de retracţie. aplatizarea conturului poate vorbi despre un proces inflamator sau tumoral.Consistenţa ţesuturilor. trebuie de presupus o tumoare subiacentă. (rotund sau plat) 6. Hiperemia pielii poate vorbi despre un proces infecţios (mastită) sau o formă inflamatorie (mastitică) a cancerului glandei mamare. Numărul formaţiunilor 3. 2.Formaţiuni de volum. Deseori se determină nodozitate fiziologică. moale. Bombarea locală sau. Mastopatia are mai multe sinonime: boala chistică. . Examinarea glandelor mamare trebuie efectuată peste 1-2 săptămâni după terminarea menstruaţiei. Travee tisulare tensionate şi dureroase vorbesc despre ectazie chistică (dilatare) a ducturilor galactofore cu reacţie inflamatorie în jur – mastopatie fibro-chistică benignă.Îngroşarea locală şi edemul pielii – mărturiseşte despre cancerul glandei. formaţiune palpabilă – despre tumoare. inferior-extern) sau conform principiului cadranului de ceas şi distanţei de la formaţiune la mamelon în centimetri. În caz de mastopatie în glanda mamară are loc proliferarea ţesutului conjunctiv dur sub formă de travee. cu mâinile lăsate în jos de-a lungul corpului. apăsând ţesutul glandei la peretele toracic (metoda Velpeau). polimastia (multe glande). tumoare antecedentă în glanda contralaterală.Conturul glandei mamare. (2) Sprijinirea mâinilor în coapse induce încordarea muşchilor pectorali. . prezenţa tumorii la mama sau surorile bolnavei. La inspecţie se atrage atenţia la anomaliile de dezvoltare a glandelor mamare. Acest procedeu permite de a repartiza mai uniform glanda mamară pe cutia toracică şi facilitează depistarea induraţiilor. Palparea se efectuează cu toate degetele mâinii. Un simptom constant este durerea în glanda mamară. inferior-intern. lipseşte.Retracţia pielii. Ţesutul glandular.Durerea. În cazul.

evaluarea lor este un factor suplimentar important a semiologiei glandei mamare. că metodele instrumentale sunt suplimentare. Puncţia şi biopsia – se efectuează cu anestezie locală. Eliminările de lapte din mameloane. . trebuie de examinat şi alte grupe de ganglioni limfatici: În (1) ganglionii limfatici centrali se drenează limfa din alte trei grupe: (2) Ganglionii limfatici toracici (anteriori) – sunt situaţi posterior şi de-a lungul marginii muşchiului pectoral mare. Apoi trebuie de deplasat mâna bolnavului lateral. Dacă formaţiunea mobilă (la palparea în clinostatism) devine fixată când pacienta este rugată să sprijine mâinile în coapse. însă pot să fie asociate unei tumori maligne. 9. Termografia – este bazată pe faptul. Este necesar de a examina mameloanele pentru induraţii sau exulceraţii. . precum papilomul intraductal cu localizarea sa tipică nemijlocit sub areolă. de asemenea. încercând de a palpa ganglionii limfatici centrali sub formă de induraţii clar delimitate indolore de dimensiuni mici. AGM trebuie să includă inspecţia în oglindă şi palparea în ortostatism şi clinostatism.acest fapt vorbeşte.Deoarece drenarea limfatică de bază din glanda mamară are loc în ganglionii limfatici axilari. Defectul de umplere indică un papilom intraductal. Ultrasonografia – poate diferenţia formaţiunea lichidiană de una solidă. fascia toracică şi peretele toracic. degetele trebuie să se afle posterior de muşchii pectorali.Simptomele de retracţie – uneori devin evidente la palparea şi deplasarea ţesuturilor. Pentru determinarea lor trebuie de apucat plica axilară anterioară cu indicele şi policele şi de palpat ţesuturile pe marginea internă a muşchiului pectoral. Ductografia – se efectuează în caz de prezenţa eliminărilor patologice din mameloane. Astfel. Eliminările nelactate întotdeauna vorbesc despre prezenţa afecţiunilor benigne sau maligne. însă depistarea acestora se asemenea reprezintă o manifestare clinică importantă a cancerului glandei mamare.acest fapt mărturiseşte. Apoi. Dacă formaţiunea rămâne imobilă chiar şi la relaxarea muşchilor pectorali. glanda mamară la bărbaţi este o structură rudimentară. . duri şi dolori sau este suspectată o formaţiune în glanda mamară. . Se efectuează cu ajutorul unor termosensori speciali. dar nu înlocuiesc colectarea minuţioasă a anamnezei şi examenul obiectiv. Cel mai frecvent mărirea ganglionilor limfatici are loc drept consecinţă a proceselor inflamatorii cu localizarea pe mână sau antebraţ. Palparea ganglionilor limfatici axilari este mai bine de efectuat în poziţia şezând. în raport cu pielea. Substanţa de contrast se introduce în ductul canulat şi se efectuează radiografia. care nu sunt legate de sarcină şi lactaţie poartă denumirea de galactoree nonpuerperală. Trebuie de subliniat. (3) Ganglionii limfatici subscapulari (posteriori) – sunt situaţi de-a lungul marginii laterale a scapulei în profunzimea muşchilor plicii axilare posterioare. mărirea cărora de asemenea trebuie să fie determinată. dar nu asupra interpretării şi valorii clinice a schimbărilor. AGM trebuie să fie efectuată cel mai bine imediat după sfârşitul menstruaţiei (sau lunar la femeile în perioada postmenstruală). în marea măsură. care permite depistarea formaţiunilor cu diametrul până la 1 cm. constituită din complexul mamelon-areolă şi . Cu degetele unite ale mâinii se pătrunde cât mai adânc posibil în fosa axilară. care este un simptom clinic extrem de important. îndeosebi. se glisează cu ele inferior. că temperatura tumorii este cu 1. . Cel mai frecvent pot fi palpaţi ganglionii limfatici centrali.La comprimarea areolei poate fi determinat.Formaţiuni subareolare. că tumoarea concreşte în fascia toracică. Mobilitatea. Sensibilitatea şi eficienţa diagnostică maximă a acestor metode poate fi atinsă doar în cazul utilizării acestora în complex cu examinarea obiectivă minuţioasă. colectează limfa de la membrul superior. Poate servi şi drept metodă de diagnostic diferenţial: la obţinerea puroiului diagnoza de mastită acută devină indubitabilă. În cadrul discuţiei cu pacienţii trebuie de accentuat atenţia asupra depistării şi caracterul posibil al modificărilor patologice la AGM. Eliminările seroase practic întotdeauna sunt condiţionate de afecţiunile benigne.5-2°С mai mare decât temperatura ţesutului adiacent. sau încercând de a deplasa însăşi formaţiunea. Palparea se efectuează în modul următor: bolnavul este rugat să lase mâna în jos şi s-o relaxeze complet. strângând degetele de cutia toracică. Avantajul acestei metode – posibilitatea depistării metastazării tumorii în ganglionii limfatici. eliminările de lapte în cantităţi mici pot să se menţină un timp îndelungat după lactaţia normală. ţinând-o de cot. Durerea 10. că tumoarea concreşte în coaste şi muşchii intercostali. . ceea ce poate mărturisi despre cancerul glandei mamare. şi caracterul eliminărilor din mameloane. Eliminările hemoragice cel mai frecvent sunt condiţionate de papilomul intraductal. (4) Ganglionii limfatici laterali – sunt situaţi de-a lungul treimii superioare a humerusului şi. Oferă posibilitatea evaluării citologice sau histologice simple şi rapide a majorităţii formaţiunilor glandei mamare.8. însă uneori foarte importantă. GLANDA MAMARĂ LA BĂRBAŢI Examinarea glandei mamare la bărbaţi poate fi de scurtă durată. Din ganglionii limfatici centrali limfa se drenează în (5) ganglionii limfatici subclaviculari şi (6) supraclaviculari. Dacă ganglionii limfatici centrali la palpare sunt mari. După finisarea examinării pacienta trebuie să fie informată despre elementele autoexaminării glandelor mamare (AGM). Sunt următoarele metode suplimentare de examinare în caz de suspecţie la afecţiuni benigne şi maligne ale glandei mamare: Mammografia – examinarea radiologică fără contrast a glandei mamare. Apariţia acesteia se explică prin dereglări hormonale sau acţiunea deferitor preparate. Palparea glandei mamare se finisează cu comprimarea atentă a areolei pentru determinarea formaţiunilor submaleolare. care sunt situaţi profund în fosa axilară pe linia axilară medie. Deoarece pentru dezvoltarea elementelor lobare ale glandei mamare sunt necesari hormoni feminini. purulente – de inflamatorii (mastita). Mobilitatea se determină încercând de a deplasa pielea în raport cu formaţiunea. vârfurile lor fiind orientate spre mijlocul claviculei. Delimitarea de la ţesuturile adiacente (clar delimitată sau se contopeşte cu ţesuturile adiacente).

apoplexia ovarului. invaginaţie. şi în acelaşi timp este un sindrom. pneumonie bazală. ALTE SIMPTOAME POT COMPLETA DUREREA. hernie strangulată. colica hepatică şi renală. perforarea ulceraţiilor tifoide ale intestinului. ruptură spontană a esofagului.SEMIOLOGIA ABDOMENULUI ACUT DUREREA ÎN ABDOMEN ESTE UNUL DIN SIMPTOMELE DE BAZĂ. marcând o necesitate rapidă de diagnostic şi măsuri curative de urgenţă. deabeta decompensată. antidepresante).elementele ductale. sau poate să fie drept consecinţă a maladiilor sistemice (insuficienţa funcţiei ficatului. 5. DATELE SUBIECTIBE Necesitatea colectării minuţioase al anamnezei şi a unei examinări clinice scrupuloase al fiecărui pacientul cu abdomen acut este indiscutabilă. şi un spectru larg de examinări de laborator nu sunt în stare să compenseze examinarea ne deplină şi superficială a . toxicoinfecţii alimentare şi maladii infecţioase.) 2.alt. sindromul Klinefelter – dereglări cromozomiale XXY. perforarea tumoarei stomacale sau intestinale. Ocluzia intestinală acută – stoparea pasajului bolului alimentar pe tractul intestinal (maladia aderenţiară. marijuana. Examinarea pacientului cu ginecomastie trebuie să includă colectarea minuţioasă a anamnezei pentru depistarea cauzelor hormonale. Tumoarea poate să se dezvolte din cele din urmă în caz de dereglarea fonului hormonal al organismului. determinată nemijlocit sub areolă (ginecomastie). boala Kron. vasculita sistemică et. patologiile inflamatorii ale uterului şi anexelor et. La patologiile ce determină tabloul clinic al „abdomenului acut” se referă: 1. CARE NECESITĂ DIAGNOSTICARE PRECOCE ŞI ACORDARE RAPIDĂ A AJUTORULUI MEDICAL. Patologia este mai frecvent idiopatică.alt. Hemoragii intraperitoneale: spontane (graviditate extrauterina întreruptă. tomografia computerizată. la palparea acesteia poate fi determinată diferenţa dintre mărirea simplă. compresia intestinului din exterior cu un chist sau tumoare et. Ginecomastia – reprezintă proliferarea ţesutului glandular. rinichi. ruptură de aneurism aortic) şi traumatice (ruptură de lien. pancreatita acută. discoidale. Utilizarea în asemenea cazuri a termenului de „abdomen acut” reprezintă o noţiune generală. DUREREA REPREZINTĂ SIMPTOMUL DE BAZĂ ŞI PLÂNGEREA DE BAZĂ A BOLNAVULUI. Examinarea radiologică. DAR ÎN MAJORITATEA PATOLOGIILOR CHIRURGICALE ACUTE ALE ABDOMENULUI. digoxină. diverticulita. vase magistrale). colangita.alt. şi mărirea datorită induraţiei clar delimitate. ficat. Dacă glanda mamară arată mărită în dimensiuni. În acelaşi timp „abdomenul acut” nu înseamnă o intervenţie chirurgicală obligatorie. Pacienţii cu abdomen acut necesită o îndreptare de urgenţă şi spitalizare în secţia de chirurgie. spironolacton. cancer testicular). ruptură a vezicii urinare. condiţionată de dezechilibrul estrogenilor şi androgenilor. însă uneori poate să se dezvolte la consumul diferitor preparate şi substanţe (hormoni. perforarea apendicitei. tumoare obturatorie a intestinului. Perforarea organului cavitar în cavitatea peritoneală (ulcerul perforat al stomacului şi duodenului. metoclopramid. ecografia. de mezou intestinal. condiţionată de obezitate. mobile. La patologiile cu dureri abdominale ce pot provoca tablou clinic asemănător cu tabloul clinic al „abdomenului acut” se referă: infarctul miocardic. obturarea lumenului intestinal cu calcul biliar sau cu un ghem de ascaride. farmacologice şi examinarea sistemică pentru depistarea maladiilor de fon. Maladiile inflamatorii ale organelor cavităţii abdominale (apendicita acută. 3.) 4. 19. ruptură traumatică sau traumare a organelor cavitare). colecistita acută. perforarea vezicii biliare.

Accentuarea durerii la mişcare şi respiraţie. Denumirea lor este utilizată pentru concretizarea localizării procesului: epigastrală (ce include hipohondriul drept şi stâng şi propriu zis regiunea epigastrală). generată din intestinul subţire. La femei ruptura gravidităţii extrauterine de asemenea conduc la colaps. şi sunt ca rezultat al extenziei lor. Ca exemplu. aceasta este caracteristic pentru colici. este divizat în patru cuadrante de către nişte linii perpendiculare imaginare ce prin ombilic: cuadrantul superior-dextra. abdomenul. Herniile strangulate de obicei se declanşează după un efort fizic – ridicarea unei greutăţi sau schimbarea bruscă a poziţiei corpului. iliacă dreaptă şi stângă). că la pacienţi se dezvoltă stare colaptoidă şi bolnavii cad fără cunoţtinţă. Localizarea iniţială a durerii. pancreatita acută şi ruptură de aneurizm al aortei au un debut foarte acut de sindrom dolor. Ocluzia intestinală a colonului. Durerile în patologiile uterului sau a rectului iradiază în mijlocul osului sacru. Durerea viscerală este generată din organele tractului digestiv. din start se asociază cu o simptomatică foarte intensivă. Durerea somatică provine din peritoneul parietal. Ulcerul perforat rar se întâlneşte la pacienţii mai tineri de 15 ani. Durerea în regiunea inghinală poate apărea la o hernie inghinală sau femurală strangulată. Din contra. Inflamarea vezicii biliare poate . crampe sau colice. este important de menţionat. răspândirii şi caracterului sindromului dolor. mezoul intestinului subţire şi gros. de obicei în mezogastriu. Durerea. sânge (în extrauterină întreruptă în graviditate tubară) sau al puroiului (în ruptură de piosalpinx). Adesea. Durerea somatică este strict limitată. Durerea de la patologiile colonului iniţial este localizată în hipogastru sau corespunzător zonei afectate. balonării sau al spasmului intestinal. durere extensive – în aneurismul disecant al aortei. sau compresie asupra regiunii inferioare al carcasului costal pe stânga sau hipohondriului stâng. mezogastrică (ce include regiunea periombilicală. Dar. bolnavul nu poate localiza această durere. Deplasarea durerii. Pentru comoditatea evaluării simptoamelor. O atenţie deosebită i se referă debutului. Timpul debutului bolii. La femei toate patologiile legate de dereglarea dezvoltării foliculului pot să apară numai în perioada fertilă. durere oarbă permanentă – în pielonefrită. Majoritatea cazurilor de ocluzie intestinală au un debut treptat lent.durerea din start este percepută pe tot abdomenul. des. iar apoi se deplasează în cavitatea abdominală este necesar de suspectat o posibilă aneurism disecant al aortei. ruptura lienului poate surveni la o traumă ne esenţială. Pacienţii cu ulcer perforat pot indica timpul debutului durerilor cu precizie până la un minut. este condiţionată de procesul inflamator. invaginaţia intestinului cu dezvoltarea ocluziei intestinale de obicei se dezvoltă doar la copii până la doi ani. durerea acută în crampă ce impune bolnavul la stop respirator – pentru colică hepatică (biliară) şi renală. Deplasarea durerilor peste câteva ore de la debutul acut din epigastriu în regiunea ilioinghinală dreaptă mărturiseşte despre apendicită acută şi reprezintă simptomul clasic Kocher. Apariţia durerii. periombelical. Durerea viscerală poate fi percepută de pacient sub formă de tensionare-incomodare. durerea în crampă periodică – în ocluzia intestinală. în care durerea iradiază în regiunea nervilor ce inervează segmentul afectat: în colica biliară (hepatică) durerea iradiază în regiunea unghiului inferior al omoplatului drept. Când durerile intensive au început în regiunea toracică. Durerea viscerală are un caracter difuz. dacă durerile nu sunt anticipate de vre-o traumă. iar colica renală în organele genitale externe şi în coapsă pe partea afectată. De asemenea. întotdeauna este iniţial localizată în epigastriu sau în regiunea periombilicală. iar peste un interval de timp (câteva ore) durerea este deplasată în hipogastriu este necesar de suspectat ruptură de intestin cu revărsare de conţinut intestinal în cavitatea bazinului mic. superior-sinistra. în general. şi se micşorează la încetinirea respiraţiei sau în timpul pauzei respiratorii. Numai perforaţia ulcerului stomacal şi duodenal. Dar. ulcerul perforat gastroduodenal. corespunzător progresării procesului patologic. ocluzia intestinală prin strangulaţie. Este necesar de apreciat următoarele date: Vârsta pacientului. inferior-dextra şi inferior sinistra. din oment şi spaţiul retroperitoneal. Întotdeauna este important de aflat de la pacient dacă durerile nu se accentuează la respiraţie. intensivă şi permanentă.pacientului. iar pancreatita acută la mai tineri de 20 ani. Caracterul durerii adese este de folos pentru stabilirea originii maladiei. Dacă imediat după lovitură sau traumă pacientul are dureri numai în locul traumei. Aceasta se datoreşte excitării diafragmei cu procesul patologic în colecistita acută. Iradierea durerii poate avea o valoare informativă preţioasă. durere în continue intensivă – în majoritatea cazurilor pentru apendicita acută. Durerea în pancreatita acută are o iradiere tipică – în regiunea lombară din dreaptă şi stânga sau are un caracter de „centură”. durere permanentă chinuitoare – pentru pancreatita acută. După provenienţă durerile pot fi viscerale şi somatice. indiferent este aceasta o colică simplă sau un obstacol cu dezvoltarea ocluziei intestinale sau strangulării. Altă sistemă divizează abdomenul în nouă regiuni. o gamă largă de patologii chirurgicale acute ale abdomenului pot fi diagnosticate doar pe baza unei analize aprofundă al acuzelor şi al anamnezei bolii date. localizată. Durerea sub formă de „lovitură de pumnal” este caracteristică pentru ulcerul perforat al stomacului sau al duodenului. De asemenea treptat. Ca exemplu. ca rezultat al obturării cu tumoare este tipică bolnavilor mai vârstnici de 50 ani. . flanculrile laterale stâng şi drept) şi hipogastrică (suprapubiană. Când în cavitatea abdominală liberă brusc nimereşte acid gastric (în perforaţie de ulcer stomacal). Adesea este foarte utilă întrebarea adresată pacientului: ce făceaţi când au apărut durerile? Des bolnavii cu apendicită se trezesc noaptea din somn de dureri în abdomen. sau cu sângele acumulat într-o ruptură de lien. În deosebi. Frecvenţa a diferitor patologii este limitată de o vârstă anumită. Debutul bolii. vezicii urinare şi ureterului şi sunt transmise prin inervaţiile celiace simpatice. În multe patologii ale regiunii superioare ale abdomenului durerea este reflectată în regiunea supraclaviculară al regiunii afectate. Durerea în pleurită de obicei este maximal accentuată la inspirul profund. se dezvoltă tabloul clinic în patologiile inflamatorii ale organelor cavităţii abdominale. intensitatea maximală a durerii în debut este simţită de bolnav în etajul superior (în primul caz) şi în partea inferioară al abdomenului în următoarele două cazuri. al vezicii biliare.

acoperită cu transpiraţii reci poate vorbi despre un ulcer perforat. bilioase. Într-o colică puternică pacienţii nuşi pot găsi locul. vice verso. De asemenea frecventă este voma în cazul colecistitei acute. în deosebi călcând pe piciorul drept. La dureri permanente în epigastriu. În hemoragiile intraabdominale provocate de o extrauterină întreruptă sau ruptură de lien greţurile şi voma lipsesc. Cu progresarea ocluziei masele vomitive devin verzui. Este necesar de interogat bolnavul despre anticidentele suportate (operaţii suportate. În peritonită generalizată picioarele bolnavului. pneumonie. cafenii. intestinului. Şi. care sunt nemişcaţi. a câteva minute pentru o observaţie asupra bolnavului. În cazul acutizării maladiei ulceroase şi dezvoltării stenozei pilorice vomele sunt cu conţinut de stază. şoc sau la o insuficienţă circulatorie ca rezultat al ocluziei intestinale avansate. În gastrita acută. şi bolnavii imediat îşi recapătă poziţia iniţială – decubit lateral sau şezândă. mărturiseşte despre un ulcer duodenal. Observarea atentă asupra frecvenţei pulsului după trauma abdomenului poate pune în evidenţă natura şi gravitatea lezărilor organice şi a hemoragiei intraabdominale. Culoarea su-pământie a pielii.). Emisia de gaze şi materie. Voma frecventă pe parcursul evaluării tabloului clini de apendicită acută vorbeşte despre alipirea şi progresarea peritonitei. Durerea ce apare după folosirea mâncării şi se menţine 2-3 ore. întotdeauna. iar durerea accentuinduse la respiraţie profundă forţată. ureterului. de obicei. Tensiunea arterială. nuanţă ascuţită a feţei. În ocluzia intestinală joasă (la nivelul colonului) voma este un simptom rar iar dacă apare. cauzată de obstrucţionarea înaltă a intestinului subţire este asociată cu vomă frecventă şi abundentă. voma frecventă . Este necesar. Micşorarea indicilor TA poate indica la o hemoragie intraabdominală. peritonite. Exprimarea feţei bolnavului poate mărturisi despre o suferinţă îndelungată. Pulsul. de obicei. dar fără conţinut bilios. Simpla observare a discomfortului repetat sau a grimasei de durere pe faţa bolnavului poate indica chirurgului despre prezenţa durerilor colicative. apare târziu. Voma „fecaloidă” este caracteristică pentru ocluzia intestinală obstacolul fiind la nivelul intestinului subţire. Într-o peritonită avansată pulsul este frecvent (în aşa fel că este imposibil de numărat) şi slab că uneori este imposibil de palpat. La pacienţii cu apendicita acută durerea se măreşte în timpul mersului. pancreatită acută sau strangulare a intestinului. adesea cu nuanţă hemoragică. În ruptură de lien sa ficat pacienţii se află în poziţie forţată – decubit lateral. Încercaţi să-i propuneţi unui pacient cu ulcer perforat să se întoarcă lateral şi veţi observa cu ce greutăţi şi atenţie vor fi asociate mişcările lui. ca de exemplu – pancreatita acută. şi în sfârşit „fecaloide”.micşora reflector excursiile diafragmei. apoi – bilioase. Caracterul vomei. caracteristică pentru peritonita avansată. Unul din întrebările de bază adresat pacientului este următorul: A mai fost cândva asemenea situaţie? Este necesar de concretizat dacă debutul bolii nu este corelat cu alimentele. Prezenţa sângelui şi a mucozităţilor în eliminările rectale este un simptom clasic al invaginaţiei intestinale. care se intensifică după folosirea alimentelor se suspectă un cancer stomacal sau ulcer cronic gastric. În cazul torsionării intestinale voma este foarte frecventă. Voma de obicei anticipează durerile în gastroenterite şi toxicoinfecţii. În colicile hepatice vomele sunt. pancreatită şi în ocluzia intestinală – patologii ce se asociază cu dereglări profunde în echilibrul hidro-salin. Aşa puls mărturiseşte despre starea terminală a pacientului şi este un semn pronostic negativ. De asemenea durerea poate să se accentueze la inspir în multe cazuri de peritonită. Istoria bolii. colelitiazei şi urolitiazei etc. De asemenea voma nu este caracteristice perforaţiei ulcerului gastroduodenal. emisia de gaze şi fecale poate să fie păstrată pe un anumit interval de la debutul bolii. Poziţia bolnavului în pat este un semn clinic diferenţial suplimentar. în deosebi dacă se asociază cu dureri şi balonarea abdomenului. Lipsa emisiei de gaze şi fecale pe parcursul a câtorva zile este un semn grav în ocluzia intestinală. şi se constată simptomul „hopa mitică”: încercarea de a aduce bolnavul în poziţie decubit dorsal se asociază cu intensificarea durerilor. care îi deosebesc de pacienţii cu peritonită. în ocluzia intestinală înaltă (la nivelul intestinului subţire). (2) ocluzie intestinală mecanică. şi în deosebi în pancreatita acută. Faţa extrem palidă a unei femei poate vorbi despre o extrauterină întreruptă. ochii sclipitori. Durerea în hipohondriul drept corelată cu mâncarea vorbeşte despre prezenţa colelitiazei. voma este cu conţinut stomacal şi neînsemnat bilă. Diareea este tipică pentru gastroenterita acută şi poate să fie întâlnită într-o localizare pelviană a apendicitei acute. tegumentele acoperite cu transpiraţii reci alcătuiesc exprimarea clasică a „feţei lui Hipocrate” sau a „feţei abdominale”. Durerea ce se accentuează în decubit dorsal al bolnavului şi se micşorează în poziţie ortostatică are origine retroperitoneală. Accelerarea frecvenţei pulsului – este un simptom constant prezent în peritonita generalizată şi a hemoragiei intraabdominale. apendicelui). De asemenea. dar sărace după conţinut. există multe patologii abdominale în care voma este rară sau chiar lipseşte.la obstrucţionarea formaţiunilor tubulare (căilor biliare. care în cazuri grave poate provoca o simptomatică abdominală pronunţată. Frecvenţa vomei. . apendicită. Faţa palidă sau sură a bolnavului. De la început sunt cu conţinut stomacal. Dar. La pacienţii cu patologii chirurgicale acute voma este condiţionată de una din următoarele cauze: (1) excitare excesivă al terminaţiunilor nervoase ale peritoneului şi mezoului. EXAMENUL CLINIC Inspecţia generală. În ocluzia intestinală caracterul maselor vomitive treptat se modifică. orbitele înfundate. dar îndeosebi pronunţată în peritonita avansată. Următoarea acuză prezentată de un pacient chirurgical este voma. bilioasă este caracteristică pentru colecistita acută şi pancreatita acută. şi (3) reflectară . abceselor intraabdominale sau pneumatoze intestinale din cauza ocluziei intestinale. şi rar se întâlneşte în ocluzia intestinală cu obstacolul la nivelul intestinului gros. Setea şi uscăciunea în gură (xerostomie) se întâlneşte în multe patologii chirurgicale abdominale. În ocluzia intestinală. sunt flexate în genunchi pentru a relaxa defansul muscular al abdomenului. Voma de o singură dată la debutul bolii este caracteristică pentru apendicita acută. Măsurarea tensiunii arteriale adesea ajută la diagnostica durerilor în abdomen.

pe când în apendicita acută cu peritonită locală. atente alunecând cu suprafaţa dorsală a dejetelor. de exemplu stenoză piloroduodenală decompensată sau de o tumoare malignă.3-37. adesea se limitează de participare în respiraţie numai regiunea inghinală dreaptă. când reflexurile sunt atenuate şi diminuate. Doloritatea. slab pronunţată şi greu de depistat în hemoragii intraabdominale. Defansul muscular (rigiditatea musculată. Cauza măririi simetrice în dimensiuni a abdomenului pot servi obezitatea.elt. Mâinile examinatorului trebuie să fie calde. prezenţa petelor violete periombilical şi pe flancurile laterale în pancreatita acută. atunci când viscerele pătrund în sacul hernial şi hernia prolabează exterior. sau escoriaţii şi hemoimbibiţii la o traumă bontă a abdomenului. Încetinirea mişcărilor respiratorii ale peretelui abdominal este un semn important în patologia chirurgicală acută a abdomenului. Herniile inghinale e mai bine de examinat în poziţie ortostatică a bolnavului. La perforarea apendixului în apendicita acută sau într-o peritonită progresivă temperatura corpului poate ajunge cifrele de 38°C. atunci posibil este patologie toracică. (2) la bolnavi cu toxemii uremice. când defansul muscular este slab pronunţat chiar şi în peritonite avansate: (1) la obezi cu un perete anterior abdominal gros şi lax. şi răspândit pe toată suprafaţa abdomenului alcătuind aşa numitul „abdomen de lemn”. condiţionate de un proces patologic ca. Hiperestezia tegumentelor. iar cu timpul (în câteva ore). La debutul apendicitei acute temperatura corpului de obicei este normală. în epigastriu – în pancreatita acută. Palparea întotdeauna se iniţiază din locul mai puţin dureros al abdomenului. la momentul adresării după ajutor medical ea devine subfebrilă (37. Palparea abdomenului se efectuează în poziţie de decubit dorsal. ruptură de lien. iar în colecistita acută – din regiunile inferioare ale abdomenului. Palparea atentă şi legeră – sunt condiţii necesare acestei manevre. când ansa sau ansele intestinale balonate se conturează prin peretele abdominal şi într-o tumoare de dimensiuni mare ce deformează peretele abdominal. fracturi de coaste inferioare. Participarea abdomenului în actul de respiraţie. Determinarea localizării durerii maxime este un semn clinic principal ce contribuie la stabilirea diagnozei. Se determină prin mişcări superficiale. Temperatura. la inspecţia abdomenului se poate observa dilatarea venelor subcutanate periobilicale în ciroza hepatică. Există situaţii clinice. atunci cauzele probabile ale bolii este patologia plămânilor sau a rinichilor. Toate trei feluri de temperaturi pot fi întâlnite în una şi aceiaşi patologie dar în diferit timp. Dar. Micşorarea în volum al abdomenului se întâlneşte în caşexii.5°). sau balonarea abdomenului. Temperatură înaltă absolut nu este caracteristică pentru patologii chirurgicale acute ale abdomenului. defansul muscular se localizează cu o anumită regiune: în hipohondriul drept – în colecistita acută. Palparea. Culoarea tegumentelor în majoritatea cazurilor de patologie acută a abdomenului nu se modifică. Dacă la debutul bolii frecvenţa respiraţiei este mărită de două ori de la normă. Este obligatoriu ca întotdeauna să fie examinate toate locurile herniale. prezenţa balonării locale şi generale. sau hemoragie intraabdominală respiraţia. Dar. ulcerului perforat sau a unei hemoragii abdominale grave. ictericitatea adesea apare în colecistita acută. Capul pacientului se sprigină liber pe pernă. mâinile de-a lungul corpului. De exemplu: la suspiciunea apendicitei acute palparea se va începe din regiunea iliacă stângă. Defansul muscular poate fi foarte pronunţat. iar palparea abdomenului se efectuează cu patru degete a mâinii drepte. Pentru depistarea herniilor postoperatorii şi ombilicale poate fi util următoarea manevră: pacientul care este relaxat în poziţie decubit dorzal este rugat să ridice capul. La palpaţie se va determina răspândirea şi intensivitatea încordării musculare. în regiunea iliacă dreaptă – în apendicita acută şi boala Chron. unde la pacienţii obezi e posibil de a nu observa o hernie femurală de dimensiuni mici. Dacă pacientul cu durere în abdomen de la debut are temperatura de 40-41°. şi nu e caracteristică pentru ocluzia intestinală. simptomul de iritare a peritoneului şi şi prezenţa a careva prolabări (hernii). într-o peritonită generalizată sau ocluzie intestinală asociată cu balonare abdominală. ascita în ciroza hepatică. Defansul muscular poate fi determinat şi în patologii extraabdominale: pleuropneumonii. În acest moment muşchii abdominale se contractează şi se măreşte presiunea intraabdominală şi hernie devine vizibilă. colică renală et. Această poziţie permite relaxarea maximă al peretelui abdominal anterior şi facilitează palparea. cianoza – în tromboza vaselor mezenterice. În colecistita acută se diminuiază mişcările respiratorii ale diafragmei şi al regiunii epigastrale. Palparea urmează a fi efectuată din partea dreaptă a bolnavului. Rigiditatea musculară poate lipsi în localizarea pelviană a proceselor inflamatorii. de asemenea. la general.Frecvenţa respiraţiei. zonele de hiperestezie. Hiperestezie cutanată în regiunea iliacă dreaptă poate indica la apendicită acută. simetrismul. aneurism). în deosebi regiunea canalului femural. Inspecţia abdomenului. . şi (3) la pacienţii vârstnici. rezistenţa musculară) – este o contractare reflectoră a muşchilor abdominali ca reacţie de răspuns la inflamaţie şi iritarea peritoneului. La inspecţia vizuală a abdomenului se atrage atenţie la dimensiunile lui. mai des. Palparea brutală şi dureroasă nu numai ca este insuportabilă pentru pacient dar poate crea imagine greşită. În afară de aceasta. colangită şi pancreatita acută. se trage atenţie la prezenţa cicatriciilor postoperatorii. Mărirea asimetrică în dimensiuni a abdomenului se întâlneşte în ocluzia intestinală. ocluziei intestinale prin strangulare. Dar. locul maxim dureros. constant. Stabilirea frecvenţei respiraţiei este important la diferenţierea patologiilor toracice sau abdominale. iar picioarele flexate leger în articulaţiile genunchilor. poate deveni frecventă. De asemena. paliditatea – apare în hemoragii intraabdominale (extrauterină întreruptă. Temperatură scăzută (35-36°) poate să se întâlnească în stările de şoc: în faza incipientă al pancreatitei acute. Patologiile chirurgicale acute ale abdomenului pot fi asociate cu temperatură scăzută. În ulcerul perforat tot abdomenul devine nemişcat şi nu participă în actul de respiraţie. hiperestezia cutanată are o valoare diagnostică scăzută. caracteristic pentru ulcerul perforat. Dar. normală sau ridicată.

Palparea regiunii lombare se efectuiază cu ambele mâni. Lipsa sunetelor intestinale poate să fie nu numai în peritonită. La tuşeul rectal se poate depista o tumoare. Dacă. sânge. flegmon retroperitoneal). În inflamarea peritoneului aceasta provoacă dureri puternice. fiind cauza ocluziei intestinale. În ocluzia intestinală de origine tumoroasă ampula rectală poate fi liberă şi dilatată. urină sau poate fi de caracter seros.Semiologia chirurgicală a sistemului arterial Frecvenţa morbidităţii aortei şi arterelor periferice ale extremităţilor la diferite vârste este în permanentă creştere. Semiologia sistemului arterial Pentru medic prezintă interes la momentul examinării starea extremităţilor pelviene (mai frecvent) şi toracice. În patologiile ce se asociază cu tabloul clinic a abdomenului acut e necesar de a efectua şi o examinare minuţioasă al toracelui cu utilizarea inspecţiei vizuale. atunci când ansa balonată intestinală se intercalează între ficat şi peretele anterior abdominal. ce se amplifică odată cu unda pulsativă. ceia ce poate fi în perforare de stomac sau intestin. palpaţiei. sau se palpează apexul invaginatului intestinal. iar apoi brusc mâna se înlătură. În aneurismul aortic auscultativ se percepe un zgomot permanent. gangrena intestinului subţire (mai rar şi a colonului). La compresia peretelui anterior al rectului se poate aprecia dureri acute. La femei de asemenea se efectuiază examinarea vaginală. în intoxicaţii. iar celălaltă pe peretele anterior al abdomenului. Dacă la percuţie matitatea ficatului lipseşte atunci este vorba despre prezenţa aerului liber în cavitatea abdominală (pneumoperitoneum). ictus ischemic etc. pielonefrită et. La suspiciuni e necesar de efectuat examinarea radiologică a cutiei toracice. pleurit şi pneumonii. Faţă de insuficienţa arterială cronică (IAC). Auscultaţia. Palpând bimanual în aşa fel se poate observa orişice prolabare sau formaţiune. Dispariţia matităţii ficatului poate fi ţi în ocluzia intestinală. ce nu prezintă la anumit moment pericol pentru viaţă sau pentru salvarea extremităţii. Aforisma chirurgicală mărturiseşte că abdomenul mut vorbeşte despre peritonită pe când cel cu peristaltică accelerată despre ocluzie intestinală. Peristaltismul intestinal se auscultă în regiunea mezogastrală periombilicală din dreapta şi stânga. Determinarea rigidităţii muşchiului iliopsoas. Medicul după îmbrăcarea mănuşii de cauciuc şi prelucrarea ei cu glicerină sau alt remediu oleios leger şi atent va introduce degetul indice în rect. auscultaţiei. Matitatea ficatului. de stabilit dimensiunile stomacului şi de stabilit matitatea ficatului. ce se observă prin reacţia pacientului. mai întâi în poziţie decubit dorsal. Pentru stabilirea lichidului liber intraperitoneal se percutează unul din flancurile abdominale. Pentru examinarea dată pacientul este poziţionat decubit dorsal sau lateral. patologie retroperitoneală (pancreatit. La percusia abdomenului în paralel cu auscultarea lui sunetul clopotajului se percepe de asupra ansei afectate ce conţine lichid în volum mare şi gaz. În patologiile chirurgicale acute ale abdomenului tuşeul rectal are o valoare importantă şi informativă.Iritarea peritoneului. Prezenţa durerii poate fi în colici renale. la oase cu mult mai rar survin complicaţii embolice şi trombotice. Examinarea de laborator şi instrumentală Ultimile doar completează şi obiectivizează diagnoza clinică. iar apoi decubit lateral. Percuţia abdomenului permite depistarea sunetului timpanic în balonarea intestinelor şi sunetul mat în acumulări libere de lichide. Se pot depista fracturi de coaste. insuficienţa acută arterială (IAA) este o stare excepţională cu dureri insuportabile şi debut de necroză (gangrenă) a ţesuturilor moi: gangrena m/inferioare şi superioare. ce poate fi în peritonitele pelviene sau acumularea de lichid patologic în spaţiul Douglas. . ce obturează lumenul. dar şi trauma abdomenului. percuţiei. Simptomul Cope – extensia membrului inferior întins în articulaţia coxofemurală provoacă apariţia durerilor. Examinarea cutiei toracice. O mână se află pe lombă. Lichidul liber în cavitatea peritoneală poate fi reprezentat de puroi. infarct miocardic. se determină prezenţa pio. Simptomul clasic de iritare a peritoneului este simptomul Blumberg. Aorta abdominală este auscultată în regiunea hipoombilicală pe linia mediană. care se determină în felul următor: degetele atent se afundă profund în ţesuturile abdomenului regiunii respective. Des în inflamaţii retroperitoneale în proces se implică doar plica posterioară a peritoneului.alt. Examinarea rectală. care pot simula abdomenul acut fals. bilă. 20. Doloritatea regiunii date se poate determina prin lovirea uşoară cu pumnul în regiunea lombară. În afară de peristaltismul accelerat în ocluzia intestinală se poate ausculta şi „simptomul clopotajului”. are loc schimbarea nuanţei sunetului percutor de la cel mat la timpanic atunci se vorbeşte despre prezenţa lichidului liber în cavitatea abdominală.sau hidronefrozei şi a abcesului retroperitoneal. Flexia membrului inferior întins în articulaţia coxofemurală provoacă apariţia durerilor acute – simptomul psoas pozitiv.

C. 3.A. ictusuri. Culoarea pielii de marmoră. Arterele fimurale 8. Arterele tibiale posterioare 10. Determinarea pulsaţiei arterelor periferice. Ateroscleroza obliterantă 2. Lipsa pulsaţiei arteriale periferice. 3. plegie III. Deci. Tabloul clinic Răcirea tegumentelor bruscă mai jos de locul ocluzie. infarcte. Arterele axilare 3. Gradele ischemiei acute (V. 4. Insuficienţa arterială acută Provenienţa termenului ischemic provine de la cuvintele greceşti „ischeim” – a întrerupe şi „haimi” – sânge. amorţire. 3. abdomen. Auscultaţia arterelor claviculare (1/3 medie a claviculei). Arterele radiale 5. Micşorarea sensibilităţii cutanate şi a mişcărilor în articulaţii primele 2-6 ore până la dispariţia lor peste 242 ore. Comparativ de a determina temperatura cutanată.. Pierderea sensibilităţii cutanate şi a mişcărilor în articulaţii primele 8-12 ore până la contractura musculară peste 12 ore. determinarea volumului mişcărilor în articulaţiile extremităţilor. Cauzele: 1. . arcul aortei. Arterele carotide comune 2. Cauzele: 1. Embolia (viciile mitrale aortale. 2. A. Auscultaţia arterelor fimurale (între treimile mediane şi medii a plicii inghinale). septicemia. posibilă şi promoroacă. Localizarea arterelor posibile palpaţiei manuale: 1. 3. aorta toracico-paravertebral – şi aorta abdomenală (bifuriaţia) – 2 cm spre stânga şi mai jos de ombilic. Arterele ulnare 6. posttraumatice). depilaţia pielii extremităţilor etc.Saveliev) I. Auscultaţia arterelor carotide (la unghiul mandibulii).Arterele dorsalis pedic E. Plângerile pacientului: a) durerii permanente şi acute în embolia traumei sau trombozei atrosclerotice. edem muscular subfascial B. retrosternale sau în cap (în dependenţă de bazinul arterial afectat). până la claudecaţie intermitentă. Traumatismul arterei 1. b) claudicaţie intermitentă la mers peste 25-500 m în ateroscleroză obliterantă 2. Auscultaţia cu fonendoscopul a arterelor magistrale şi a aortei (valva aortală. contractura musculară completă. Trombangiita obliterantă 1. pareză B. Insuficienţa arterială cronică Micşorarea torentului arterial magistral în de lungă durată cauzează hipotrofia ţesuturilor moi. Ateroscleroza obliterantă 2.Principiile examinării pacientului cu insuficienţă circulatorie arterială: 1. Bifurcaţia aortei abdominale 7. Măsurarea volumului simetric şi comparativ al extremităţilor (afectată de cea sănătoasă). D. A. sensibilităţii cutane. Inspecţia extremităţilor: A. Răceala şi amorţirea regiunii afectate. Apariţia edemului ischemic tisular peste 12-24 ore. endocarditele. 4. 5. întreruperea spontană a circulaţiei arteriale în anumită regiune sau organ duce la ischemia acută a ţesuturilor ca consecinţele corespunzătoare: gangrene. Arterele cubitale 4. răcire. A. 2. furnicături B. contractura musculară parţială C. Arterele popliteale 9. 1. Comparaţia culorii tegumentelor extremităţilor – paliditate pe cea afectată B. 2. dureri permanente în rapaos II. Plângerile: Apariţia durerilor acute brusc în membrul afectat.

A. rămâne roşietică peste 10-15 sec. În caz de obliteraţie tălpile devin brusc palide. Aorto-arteriita nespecifică Displaziile fibro-musculare Încovoiere patologică (King-Kong) Semiologia: Examinarea pacientului cu insuficienţă cronică arterială este programată şi este aceeaşi ca şi la orişicare pacient arterial. posibilităţi şi abcese pulmonare. Purulentă – ca regulă.în caz de obliteraţie gamba devine brusc palidă. Linia. ce nu se petrece la omul sănătos. 1. Spre deosebire de sistemul arterial. retrăirea pacientului şi tahicardie la examenarea obişnuită (simptomul Mahler). unghiile sub forma sticlei de ceasornic. subfebrilitate fără nici o cauză (simptomul Michaelis). posttraumatică. în poziţie verticală. Proba Laienel-Sevastin: la compresarea unghiei (şi la mâni şi la picioare) în normă circulaţia capilară se restabileşte până la 1 sec. Proba Oppel: în poziţie culcată pacientul ridică piciorul sub gradul de 45 0 pe 1 min . B. Se depistează întâmplător la consultaţia specialistului. Semiologia sistemului venos Patologia venoasă este prezentă după publicaţiile diferitori autori de la 65 % până la 92 % de populaţie. Confirmarea diagnosticului şi aprecierea volumului tratamentului operator – arteriografia Doppler-duplex (Doppler-tetrax). Ischemia de repaos. . Aseptică – inflamaţia peretelui venelor dilatate cu formarea trombilor. 4. obosesc şi apar dureri în tălpi şi muşchii gambilor care timp de 1 min. Claudicaţie intermitentă mai mult de 500-1000 m. paliditate. 4. Semnele clinice ale patologiei venoase acute: A. postinjectabile. Hiperchiratoza pielii gambei. în normă. hipotermia. se înlătură garoul. În caz de obstrucţie atrială culoarea pielii se restabileşte până la blocul arterial. pacientul cu patologie venoasă periferică. ce deformează lumenul venei cu adghezie cu peretele venei şi coeziune prin stratul endotelial (defect) cu stratul musculo-elastic. Semiologia patologiei venoase acute Cauzele: Flebita acută – inflamaţie a peretelui venelor fără dereglarea stratului endotelial. În patologia arterială restabilirea circulaţiei subunghială este după 5-6 şi mai multe secunde. Proba Cazacescu: cu un obiect obtuz pe suprafaţa anterioară a coapsei şi gambei afectate se efectuează o dungă. care sunt cauza majorelor complicaţii. proces trombotic major. Purtători de dilataţie varicoasă şi în republica noastră nu sunt mai puţin de 70 %. în poziţie culcată. Tromboflebita acută secundară – inflamaţia venelor superficiale sau profunde. traume. Stratul endotelial lezat. De ordin local: 2. B. 5. E. Proba Samuels: pacientul în poziţie culcată ridică ambele picioare sub unghi de 45 0 şi efectuează mişcări în articulaţiile talo-crusale 20-30 sec. infecţii specifice. cervico-faciele. 2. 3. O deosebită atenţie şi tratament din partea medicului curant (mai cu seamă a serviciului angiologic) o prezintă patologia acută a venelor – atât periferice pe extremităţi. Gradele ischemiei arteriale cronice (A. 6. Simptome pozitive de ischemie cronică plantară: A. B. trebuie de examenat şi în poziţia verticală. Lipsa pulsaţiei pe unele artere periferice sau diminuare pe cele magistrale. După ce. 1. De ordin general: anumită nelinişte şi îngrijorare (simptomul Leger). Caracteristic pentri IAI sunt: Hipotrofia ţesuturilor moi. ţesuturilor subcutanate. puls frecvent în temperatura corpului normală cu subfebrilitate. Claudicaţie intermitentă după 50-100 m. ca tromboembolia arterei pulmonare. i se aplică un garou pe 1/3 superioară a coapsei ca pentru a opri circulaţia arterială pe 5-6 min. B. I. 3. D. IV. În normă restabilirea culorii tegumentelor total decurge 6-10 sec. cât şi a venelor cave. când pacientul este examenat în poziţie decubit dorsal cu o pauză de relaxare de 3-5 min.V. cauzată de procese purulente localizate ale pielii. tumori. 5. la sănătoşi nu apar. III.Pocrovschi) Asimptomatică. Necroză periferică a ţesututrilor moi sau gangrena umedă a piciorului (gambei). II. Suflu sistolic la auscultaţia arterelor magistrale şi a bifurcaţiei aortei abdomenale. A.3. C. cu fenomene locale de proces purulent cu tendinţă de progresie. cerebrale. Întreruperea liniei corespunde locului dereglării circulaţiei arteriale. Spre deosebire de pacientul cu ischemie acutăîn cazul de faţă pacientul nu este limitat în timp 6-12 ore. Proba Moscovici: pacientului. Lipsa cililor pe gambă şi picior. Tromboflebita acută. ceea ce fiecare medic poate observa zilnic pe stradă.

dureri persistente. vene reticulare : vena safenă mare sub nivelul genunchiului : vena safenă mare deasupra nivelului genunchiului : vena safenă mică : nesafeniene Sistemul venos profund: : vena cavă inferioară : vena iliacă comună : vena iliacă internă : vena iliacă externă - . până la vena cavă inferioară. 6. fără afectarea bazinelor venelor superficiale-safone. în poziţie culcată la compresia digitală în centrul plantei apar dureri intense (Proba Denecke). femuro-popliteal. edem moderat al m/inferior până la plica inghinală. dureri în articulaţia talocrurală la mişcările în ea (Proba Gibs-Homens).dureri la palpaţia maleolelor şi a tendonului anil. diabetul zaharat. Sindromul Pedget-Şretter – flebotromboza spontană a segmentului axilo-subclavial în rezultatul supraefortului fizic cu creşterea bruscă a presiunii intratoracice. Pacientul în poziţie culcată. dureri la compresia manuală a muşchilor gastroenemii. dureri la compresia digitală a părţii laterale a plantei (Proba Payr). III. Unica şansă de salvare a pacientului – exarticularea extremităţii. 4. Flegmazia albastră – flebotromboză acută a tuturor venelor unei extremităţi. segmentul iliofemural. Edem dur al m/inferior complet cu schimbări trofice pe gambă şi picior. ca regulă inferioare. În normă dureri nu sunt nici la 160 mm Hg. I. 2005) C – clinic E – etiologic A – anatomic P – patofizioogic Clasificarea clinică = C C0 : fără semne vizibile sau palpabile de boală venoasă C1: teleangiectazii sau vene reticulare C2: vene varicoase C3: edeme C4 : modificări cutanate sau ale ţesutului celular subcutanat consecutive bolii venoase C4a : pigmentare şi/sau eczeme venoase C4b : hipodermită scleroasă şi/sau atrofie albă C5 : ulcere cicatrizate C6: ulcere necicatrizate Fiecare clasă trebuie completată cu: (A) pentru asimptomatici. Tratamentul – excusiv conservator. apariţia durerilor în maleole la aplicarea mangetei tonometrului pe 1/3 medie a gambei şi pomparea până la 60-80 mm Hg. posibilă subfebrilitate). imposibilitatea formării plicei cutanate pe coapsă (simptomul Rosso). Se întâlneşte mai frecvent pe dreapta. (B) pentru simptomatici Clasificarea etiologică = E Ec: congenitale Ep: primitive Es: secundare (post-trombotice) En: fără etiologie venoasă identificată Clasificarea anatomică = A As 1 2 3 4 5 AD 6 7 8 9 Sistemul venos superficial: : teleangiectazii. 5. tibial. Clasificarea internaţională CEAP (Rio de Janeiro. dereglările sistemelor coagulare-anticoagulare. Flegmazia albă – tromboflebita acută cu flebotromboza profundală totală a venelor profunde până şi a venei iliace comune. membrul inferior risicat. Ca factori provocatori sunt participanţi: hipertemia. Se caracterizează prin evoluţie bruscă sau fulger a dezvoltării gangrenei umede cu letalitate de 50-70 %. 7. hipermie. Sindromul posttromboflebitic – însuficiena cronică sau acută (flebotromboza la nivelul venei cave inferioare.cu edem pronunţat. Edem pronunţat de gambă şi coapsă până la 1/3 medie. sun unghi de 450 pe pernă (Proba Olov). II. Clinic – edem al extremităţii major. Gradele insuficienţei venoase: Edem moderat al piciorului şi 1/3 inferioară a gambei. cu cianoză moderată.

după care se adresează la medic. Fistulele arterio-venoase. că orişicare varice poate fi operat. . operaţia este contraindicată. 3. osoase etc. Permeabilitatea venelor profunde Cea mai veritabilă probă – clasică. apariţia induraţiei pielii gambelor (afectate). veridică şi actuală până în prezent este proba Delbet-Perthes (proba de marş). În caz că peste 1-3 min de mers varicele cresc în volum devin dureroase. ulcere trofice. Cosmetice – desen venos subcutanat pronunţat. Progresia în mărime a nodulilor varicoşi. Varianta clasică: Pe 1/3 superioară a coapsei se aplică mangeta tonometrului şi sub presiune a 50-60 mmHg pacientului i se propune mers grăbit pe 5-10 min. se pot recomanda unele din probele clasice de examenare a sistemului venos al stării lumenului venelor safene şi a venelor profunde. Proba se socoate pozitivă. Plângerile diferitor pacienţi la diferite stadii ale maladiei varicoase. 2. Dacă în primele 1-3 min venele varicoase dispar. Hemoragii neprogramate (chiar şi după scărpinare) din nodulii varicoşi preperforabili. Cauzele insuficienţei venoase cronice: 1. venelor iliace şi cavă inferioară.10 12 13 15 16 AP : : : : : venele pelvisului: genitale. Flebotromboză segmentară superficială.. cât şi pentru medicul de familie. Pentru venele jumătăţii superioare – vena cavă superioară cu afluenţii ei – rămân doar până la 15 % din patologii. Venele perforante: 17 : la nivelul coapsei 18 : la nivelul gambei An Fără leziuni anatomice identificate Clasificarea fiziopatologică = P : reflux Po : obstrucţie P . Majoritatea pacienţilor suferă de maladia varicoasă. Maladia varicoasă. proba este socotită negativă. prin care trece perforanta cu valva insuficientă. majoritatea fiind acute. : reflux şi obstrucţie P : fără fiziopatologie venoasă identificată PR R O N Semiologia chirurgicală a insuficienţei venoase cronice Preponderenţa localizării afectărilor venelor superficiale şi profunde este a jumătăţii inferioare a corpului – venele membrelor inferioare. sau peroniere venele musculare : gastrocnemiene. Insuficienţa valvelor venelor safene: Proba MacKenbruc-Sicarb (la tusă). piciorul devine uşor. Proba Brodic Troianov-Trendelenburg – insuficienţa tuturor valvelor a venei safene mari. 11: vena femurală comună vena femurală profundă vena femurală superficială 14: vena poplitee venele gambiere : tibiale anterioare. 2. corespunzător clasificaţiilor prezentate ulterior sunt: 1. se palpează locurile semnate. 1. De menţionat. Flebită şi tromboflebită. Insuficienţa valvei ostiale a venei safene mari. Picioare de plumb şi oboseală spre sfârşutul zilei de muncă. pe care o poartă mulţi ani până la apariţia complicaţiilor. Sindromul posttrombotic. Pentru un chirurg generalist şi vascular. în cazurile avansate – hiperpigmentaţia (hemosideroză). sunt compensatorii. că varicele avansat se complică cu multe variante: 1. Diagnosticul de maladie varicoasă nu prezintă problemă. ligamentul larg. în poziţia culcată a pacientului. Tromboflebită profundală cu evoluţia sindromului posttrombotic. fistulele arterio-venoase difuze. Frecvent erizipel. tumori uro-genitale. Insuficienţa valvelor perforanţilor (venele comunicante) dintre reţeaua superficială şi cea profundă Proba Fegan: în poziţie verticală cu flamasterul se semnează locurile varicoase pe toată suprafaţa coapsei şi gambelor (preoperator). apar dureri în gambă şi talpă. ce în normă permite interesanta hemocirculaţie normală în poziţie verticală. al aparatului valvular al tuturor venelor. Venele superficiale dilatate şi nodulii varicoşi se observă la mare distanţă. varicele este compensator. 4. 4. chiar şi la pacient. 3. în care apariţia venelor superficiale mărite ale m/inferioare şi suprapubiene. Însă aceasta nu înseamnă. 3. Apariţia durerilor în gambe şi picioare cu edem moderat al lor în a II-a jumătate a zilei. patologii congenitale ale venelor profunde. înseamnă că venele profunde sunt neafectate şi operaţia – safenectomia este posibilă. 2. Apoi. congenitală sau dobândită. ca de pildă. 2. Sunt multiple cauze. 5. Tromboemboia arterei pulmonare. La acest pacient venele profunde sunt nepermiabile. în care se depistează defect în aponeuroză.

Pe centura numerală şi membrul superior. Hemangiomul. mai frecvent vara. . carbuncule). flegmone. Pe cap şi gât. febră. 1. Limfostaza – acumulare de limfă în spaţiul intercelular cu formarea în lumenul ducturilor limfatici al coagulitului proteic. Aortoarteriografia. Semnele clinice: 1. Localizarea: 1. 2. troboflebitele acute. După tratamentul conservativ sindromul posttrombotic lung timp (6-8 luni) decurge lent (cronic) cu acutizări periodice. 2.Confirmarea diagnosticului patologiilor sistemului venos periferic la momentul actual este Doppler-duplex (tetrax) sau flebografia. Doppler-duplex. dureri destul de violente. Între aortă şi artera pulmonară (duct arterios persistent între ramurile periferice ale arterelor şi venelor pulmonare (maladia Aierz). congenitală sau posttraumatică. infecţioşi (septicemie). 4. hiperemie. procese purulente ale ţesuturilor moi (erizipele. Fistulele arterio-venoase .comunicaţie patologică între arterie şi venă. Confirmarea diagnosticului: 1. 4. Pe membrele inferioare (boala Parcs-Veber-Rubaşov). Se caracterizează prin edem pronunţat al extremităţii. 2. în perioada postoperatorie după operaţiile cavitare majore. Limfostaza secundară – traume. 3. Apariţia varicelor în copilărie. lent progresantă. Diagnosticul se stabileşte la Doppler-duplex. abcese. Limfostază primară – diferite limgangiodisplazii. Progresia lentă a hipertensiunii pulmonare. Edemarea sau alungirea membrului inferior. 2. Sindromul posttraumatic acut reprezintă afectarea trombotică a sistemului venos profundal sub acţiunea factorilor traumatici. flebografia. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->