Sunteți pe pagina 1din 5

1.1 Ce sunt acizii i bazele?

Acizi comuni Acid clorhidric, HCl acid sulfuric, H2SO4 Acid azotic, HNO3 acid acetic, HC2H3O2 acid carbonic, H2CO3 acid citric, C6H8O7 acid acetilsalicilic, C6H4(OCOCH3)CO2H

Baze comune Hidroxid de sodiu, NaOH (sod caustic ) Hidroxid de potasiu, KOH Hidroxid de magneziu, Mg(OH)2 Hidroxid de calciu, Ca(OH)2 amoniac, NH3

1.2 Teoria lui Arrhenius privind acizii i bazele Propriet ile acizilor se datoreaz prezen ei ionilor de hidrogen, H+, iar propriet ile bazelor se datoreaz prezen ei ionilor hidroxil, OH-. Aceasta este cunoscut ca fiind teoria lui Arrhenius cu privire la acizi i baze, dup numele celui care a enun at-o prima dat , Svante Arrhenius n 1880. Un aspect important al acestei teorii este acela c ace ti compu i devin acizi sau baze doar n solu ie. Acidul clorhidric, de exemplu, nu este acid atunci cnd se g se te n faz gazoas , conform teoriei lui Arrhenius. Ad ugndu-l ns n ap , acesta devine un acid puternic. De ce? Cnd compu ii ionici se dizolv i produc ioni sufer un proces numit disociere. Exemple: Na+(aq) + Cl-(aq) 2 Na+(aq) + SO42-(aq) 3 NH4+(aq) + PO43-(aq)
(aq)

NaCl(s) Na2SO4 (s)

(NH4)3PO4 (s) NaOH(s) KOH(s)

Na+(aq) + OH K+(aq) + OH
(aq)

Mg(OH)2 (s)

Mg2+(aq) + 2 OH

(aq)

Dup cum se vede, ultimele 3 reac ii produc ionii de hidroxid, i deci ace ti 3 compu i NaOH, KOH, i Mg(OH)2 sunt baze Arrhenius. Cnd compu ii moleculari se dizolv n ap i produc ioni sufer un proces denumit ionizare. Cei mai mul i compu i moleculari nu sufer acest proces, ns acizii sunt o excep ie:

HCl (g) H2SO4 (g) HC2H3O2 (l)


H+(aq) + Cl-(aq)

2 H+(aq) + SO42-(aq) H+(aq) + C2H3O2-(aq)


i totu i, n lista de la n eputul a estui apitol se reg se te i amonia ul printre baze. Cum poate fi a esta o baz , din moment e nu respe t teoria lui Arrhenius? A esta este unul din exemplele n are teoria lui Arrhenius nu mai fun ioneaz , de a eea a fost nevoie de o nou teorie pentru a defini a izii i bazele. 1.3 Teoria Brnsted-Lowry privind acizii i bazele Lipsa grup rii hidroxil din amoniac pare o problem la prima vedere, dar privind ce se ntmpl la ad ugarea amoniacului n ap , ne l murim: NH3 (g) + H2O(l) Iat NH4+(aq) + OH
(aq)

i gruparea hidroxil, care ns nu apare conform teoriei lui Arrhenius

Una dintre teoriile acceptate ast zi cu privire la acizi i baze este teoria Brnsted-Lowry, care spune: Acizii sunt substan e care produc un ion de hidrogen (sau donor de proton) Bazele sunt substan e care accept un ion de hidrogen (sau acceptor de proton).

Astfel, putem scrie reac iile: HCl(g) + H2O(l) NH3 (g) + H2O(l) H3O+(aq) + Cl-(aq NH4+(aq) + OH
(aq)

Substan ele care se comport ca acid n unele reac ii i ca baz n altele poart numele de substan e amfoterice. Un exemplu este apa: NH3 (g) + H2O(l) HCl(g) + H2O(l) NH4+(aq) + OH
(aq)

H3O+(aq) + Cl-(aq)

Acizii care pot dona mai mult de un ion de hidrogen se numesc poliprotici. Exemplu: H2SO4 (aq) HSO4-(aq) 2.1 T ria acizilor i bazelor Acizii puternici produc mul i ioni de hidrogen, iar acizii slabi produc pu ini ioni de hidrogen. Cu ct un acid este mai puternic, cu att mai mul i ioni de hidrogen sunt produ i. Similar, bazele puternice produc mul i ioni hidroxil, iar bazele slabe produc pu ini ioni hidroxil. H+(aq) + HSO4-(aq) H+(aq) + SO42-(aq)

Acizii i bazele puternice sufer reac ii ntr-un singur sens: se ionizeaz total:

Acizi tari

Baze tari

HCl(aq) H2SO4 (aq)

H+(aq) + Cl-(aq) H+(aq) + HSO41-(aq)

NaOH(aq) Mg(OH)2 (aq)

Na+(aq) + OH-(aq) Mg2+(aq) + 2 OH-(aq)

Acizii i bazele slabe nu se ionizeaz complet, procesul fiind reprezentat ca n exemplele urm toare: Acizi slabi Baze slabe

HC2H3O2 (aq) HCHO2 (aq) 2.2 Scala pH

H+(aq) + C2H3O2-(aq) H+(aq) + CHO2-(aq)

NH3 (aq) + H2O(l) NH2CH3(aq) + H2O(l)

NH4+(aq) + OH-(aq) NH3CH3+(aq) + OH-(aq)

pH-ul este un mod de exprimare a concentra iei ionilor de hidrogen, ntr-o solu ie acid sau bazic . Aceste concentra ii sunt de obicei mici, de exemplu 1,3 x 10-3, iar pH-ul transforma acest num r ntr-unul cu care se poate lucra mai u or. Astfel pH-ul este definit ca fiind logaritmul negativ al concentra iei de ioni de hidrogen din solu ie: pH = - log [H+] [H+] pH

1. 2. 3. 4. 5.

1 10-3 2.5 10-11 4.7 10-9 5.8 10-4 1.010-7

3.0 10.6 8.3 3.2 7.0

Observa i ultimul exemplu: 1.0 10-7 reprezint concentra ia ionului de hidrogen n apa pur .

Folosind astfel valorile pH, este mult mai u or sa identific m caracterul acid sau bazic al unei solu ii: Acizi pH < 7 Cu ct pH-ul este mai mic cu att acidul este mai tare Baze pH > 7 Cu ct pH-ul este mai mare cu att baza este mai puternic Solu ii neutre pH = 7

2.3 Indicatori Indicatorii sunt pigmen i care i schimb culoarea n func ie de condi iile de aciditate. De i nu sunt la fel de preci i ca instrumente precum pH-metrul, indicatorii sunt folosi i pentru determin ri rapide. Indicatorii sunt compu i colora i care exist att n form acid , ct i n form bazic . O formula general : HIn H+ + InForma acid Forma bazic culoarea 1 culoarea 2 Indicatorii se g sesc sub form de solu ie sau hrtie. Hrtia de pH este preg tit prin tratarea hrtiei cu solu ie de indicator. Indicator Methyl violet Thymol blue Orange IV Methyl yellow Methyl orange Bromcresol green Methyl red Chlorophenol red Litmus Bromthymol blue Phenol red Neutral red Thymol blue Phenolphthalein Thymolphthalein Alizarin yellow Indigo carmine pH Range in Which Colour Change Occurs 0.0 1.6 1.2 2.8 1.4 2.8 2.9 4.0 3.2 4.4 3.8 5.4 4.8 6.0 5.2 6.8 5.8 8.0 6.0 7.6 6.6 8.0 6.8 8.0 8.0 9.6 8.2 - 10.0 9.4 10.6 10.1 12.0 11.4 13.0 Colour Change as pH Increases yellow to blue red to yellow red to yellow red to yellow red to yellow yellow to blue red to yellow yellow to red red to blue yellow to blue yellow to red red to amber yellow to blue colourless to pink colourless to blue yellow to red blue to yellow

3.1 Reac ii de neutralizare Ce se ntmpl cnd un acid ca HCl este amestecat cu o baz ca NaOH: HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(l)

Cnd sunt amestecate un acid i o baz , produ ii de reac ie sunt apa i o sare. S rurile sunt compu i ionici con innd alt ion pozitiv dect H+ i alt ion negativ dect OH-. Aceast reac ie poart numele de reac ie de neutralizare. Forma explicit a reac iei anterioare este: H+(aq) + Cl-(aq) + Na+(aq) + OH-(aq) Cu ecua ia ionic net : H+(aq) + OH-(aq) H2O(l) Na+(aq) + Cl-(aq) + H2O(l)

Cnd un acid puternic i o baz puternic sunt amestecate n cantit i corespunz toare, solu ia rezultat este neutr , cu un pH=7. 3.2 Titr ri acid-baz Titr rile acid-baz sunt proceduri de laborator folosite pentru determinarea concentra iei unei solu ii. Titr rile sunt instrumente importante de analiz n chimie. Pe timpul titr rii, un acid cu o concentra ie cunoscut (solu ie standard) este ad ugat ncet ntr-o solu ie bazic de concentra ie necunoscut (sau invers). Cteva pic turi de indicator sunt ad ugate n solu ia bazic . Indicatorul va semnala, prin schimbarea de culoare, momentul n care baza a fost neutralizat (concentra ia de H+ este egal cu concentra ia OH-). n acest moment, denumit punct de echivalen , titrarea este oprit . Cunoscnd volumele de acid i baz folosite i concentra ia solu iei standard, se pot determina prin calcul concentra ia celeilalte solu ii.

S-ar putea să vă placă și