Caracteristicile limbajului poetic Expresivitatea este acea trăsătură a textului poetic de a transmite cu forţă ideile şi sentimentele autorului.

Figurile de stil originale au într-adevăr efect expresiv, deci identificarea şi comentarea lor este corectă atunci când se cere ilustrarea expresivităţii unui text poetic. Expresivitatea este o trăsătură cvasi-generală a poeziei. Sugestia se realizează prin evitarea numirii unui obiect, a unei situaţii etc. şi prin lăsarea plăcerii cititorului de a deduce singur mesajul poetic din reţeaua de corespondenţe dintre lucuri. Se întâlneşte în special la simbolişti. Ambiguitatea rezultă din caracterul interpretabil, echivoc al unor expresii poetice, ceea ce duce la mai multe căi de descifrare a mesajului poetic. Caracterul reflexiv al limbajului poetic (nu în sensul lui Vianu) derivă din tendinţa de a filosofa pe marginea unei stări existenţiale. Oriunde poetul se avântă în formule generalizatoare despre lume, viaţă, destin etc., întâlnim limbaj reflexiv. Evident, lucrul pe un text concret ar fi mult mai lămuritor.