PERSPECTIVA NARATIVĂ (PUNCT DE VEDERE NARATORIAL/ VIZIUNE/ FOCALIZARE) – poziţia (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situaţiile

, întâmplările narate; se află în relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului şi presupune unul dintre cele trei tipuri esenţiale de raportare a naratorului (eu) la personaj (el); Dacă naraţiunea se face la persoana a III-a (heterodiegetică), naratorul este omniscient (atotştiutor), omniprezent, obiectiv, neutru, detaşat, impersonal, neimplicat, creditabil, ştie mai mult decât ştiu personajele (N>P); viziune ,,dindărăt” (par derriere), punct de vedere auctorial, focalizare zero

Dacă naraţiunea se face la persoana I (homodiegetică când naratorul este martor; autodiegetică când naratorul este protagonist), naratorul este subiectiv, implicat, necreditabil, ştie tot atât cât ştie şi personajul (N=P); viziune ,,împreună cu” (avec), punct de vedre actorial, focalizare internă

Viziunea ,,dinafară” (du dehors), punct de vedre neutru, focalizare externă, când naratorul ştie mai puţin decât personajele sale (N<P) în proza secolului al XX-lea, mai rar întrebuinţată; naraţiunea este relatată de un martor care povesteşte doar ce a putut vedea şi auzi, fără a putea cunoaşte nemijlocit gândurile şi sentimentele personajelor principale.

NARATORUL - instanţă fictivă – instanţa tipică a textului literar; - purtătorul de cuvânt al poziţiei ideologice a autorului abstract, poziţie espusă de comentariul explicit al naratorului [ideologia operei literare este aceea a autorului abstract, dar sentinţele – materializarea ideologiei – sunt pronunţate de narator]; - ,,vocea” delegată de autor pentru a relata/ a povesti/ a nara întâmplările, fiind un mediator între autor şi cititor; - se regăseşte sau poate fi depsitat prin persoana gramaticală a verbelor şi pronumelor din discursul narativ; - asemeni personajului este o „fiinţă de hârtie” (R. Barthes). TIPURI DE NARATOR: 1. Din punctul de vedere al raportului narator/ diegeză: a) Narator extradiegetic (W.C. Booth) sau narator auctorial sau autor narator (Rousset) sau instanţă narativă anonimă (Lintvelt) sau naratordemiurg = el care priveşte întâmplările din afară, 2

El poate povesti: . are viziune de ansamblu asupra universului ficţional (naratorul din primele pagini şi majoritar apoi din Enigma Otiliei de G. Călinescu) b) Narator uniscient sau narator-colportor = cel care are informaţiile dintr-o singură sursă. Din punctul de vedere al raportului narator – informaţie deţinută: a) Narator omniscient = cel care ştie tot. e de obicei personaj secundar.” Stănică nu află. Booth) sau narator-personaj sau personajnarator (Rousset) sau instanţă narativă numită (Lintvelt) = cel care povesteşte fiind implicat în diegeză. G.. dar este martor. este personaj.. 2. „Ae spunea că.. b) Narator homodiegetic = cel care povesteşte la persoana I. V. nu se ştie.. martor. Sadoveanu). cunoscuţi ca eroi („I s-a întâmplat lui Păcală.nu este implicat în diegeză. pentru a păstra suspansul. Orice narator secund poate fi în raport cu istoria narată: extradiegetic.. c) Narator intradiegetic (W. De nişte instanţe narative secundare. b) Narator-martor = cel care a asistat la întâmplările narate. e un om mort.la persoana a III-a dacă nu este el eroul întâmplărilor povestite. . dă impresia că el a creat povestea. se mai numeşte şi narator secund şi apare în general în cazul operelor construite pe tehnica „povestirii în ramă/ povestire” (Seherezada din 1001 de nopţi).”). narează evenimentele la persoana a III-a. nu este personaj (naratorul din Enigma Otiliei de G. de nişte observatori – anononimi („Am auzit că..”) 3.”)... ce i-a învăţaz. Călinescu). Călinescu) b) Narator necreditabil = cel care nu soune tot ce ştie („Ce i-o fi spus. cum l-a descântat. această poziţie naratorul şi-o poate asuma deliberat pentru a menţine trează atenţia cititorului. dar nu le influenţează. Din punctul de vedere al raportului narator – discurs: a) Narator heterodiegetic = cel care povesteşte la persoana a III-a.C. actor-martor sau ascultător (Naratorul Ienache coropcariul din Hanu Ancuţei de M. fără ele toate s-ar fi întâmplat al fel.la persoana I dacă el este eroul întâmplărilor povestite (Allan din Maitreyi) . el prevalându-se de nişte voci de culise.”. Din punctul de vedere al raportului narator – informaţie livrată: a) Narator creditabil = cel care spune tot ce ştie („Dacă află Stănică. cunoscuţi ca emiţători („Babele şi moşnegii spuneau că. intradiegetic. 4. Voiculescu).

care nu ascunde acest lucru. mai accesibilă istoria: „zău că zâna avea ochi albaştri. Din punctul de vedere al artificiului narativ uzitat: a) Narator exprimat = cel care afirmă că povesteşte.Interesat = se abate conştient de la impersonalitate.neimplicat = „Am să vă povestesc o istorie.c) Narator autodiegetic = cel care povesteşte la persoana I. b) Narator neexprimat = cel care povesteşte la persoana a III-a şi nu este simţit de către cititor. Funcţia de control sau de regie: naratorul controlează structura textuală fiind capabil să citeze discursul actorilor (adică ce spun personajele) semnalat prin semne grafice – ghilimelele. a gândi. .virtual = cel care mărturiseşte posibilitatea elaborării unui roman – naratorul din Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade (care mărturiseşte că vrea să scrie un roman). dar nu este el eroul întâmplărilor. . dar este actorul. personajul întâmplărilor narate (naratorul Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste. . obiectiv = nu comite nicio abatere de la impersonalitate: „zâna avea ochi albaştri”.) şi „sentiendi” (a simţi. . 2.” FUNCŢIILE NARATORULUI: 1. Acesta poate fi: 3 . care nu apelează la alte instanţe narative secundare. adresându-i-se cititorului pentru a-i face mai plăcută. întâia noapte de război de Camil Petrescu.”.implicat dramatizat: apare în cazul dublei perspective narative: una contemporană (a unui jurnal) şi una ulterioară (de prelucrare a romanulu) = el este cel care scrie şi care trăieşte în ce scrie. a medita) sau poate semnala intonaţia prin indicaţii scenice. două puncte – introdus prin verbe dicendi (a spune. .Neimplicat. lui i s-a întâmplat ce scrie (Allan din Maitreyi de Mircea Eliade). a zice. Funcţia narativă sau funcţia de reprezentare (adică aceea de a povesti). a răspunde etc. Se observă naratorul din persoana verbelor. Allan din Maitreyi de Mircea Eliade). 5.

funcţia opţională de interpretare: naratorul putându-şi manifesta poziţia interpretativ ideologică în raport cu ceea ce povesteşte.” 4 PERSONAJUL LITERAR (<fr. sărăntocule.] Răspunse cu o voce puţin tremurătoare. Mai târziu.] patruzeci şi şepte de trupuri zăceau pe parchet! În lupta şi trânta aceasta. ale cărui acţiuni sunt previzibile)/ rotunde (complexe)  realist/ romantic/ simbolic/ alegoric  istoric/ fictiv/ legendar/ fabulos/ mitic/ alegoric (criteriu: raportul cu realitatea)  excepţional/ contradictoriu în romantism. dar batjocoritoare: . personaje tip care acţionează în împrejurări tipice în realism  titular (eponim)/ sugerat prin titlu  individual/ colectiv .. masa se răsturnase.„.” „. ai? Urla apropiindu-se mereu Vasile Baciu. ‘deschizătură din masca actorilor prin care se auzeau vorbele acestora’) este elementul esenţial. factorul structurant într-o operă literară epică sau dramatică. să-mi porunceşti?” 3. simplu. când îmi voi aduce vioara de la Iaşi şi notele. pusă în lumină printr-un şir de întâmplări situate într-un anumit cadru temporal şi spaţial  erou/ figură/ actor/ actant  principal/ secundar/ episodic/ figurant (criteriu: locul ocupat în acţiune)  protagonist/ antagonist/ spectator/ comentator (criteriu: rolul avut în acţiune)  erou/ antierou  plat (unilateral. [. „ [.). sluga dumitale. o individualitate cu trăsături fizice şi morale distincte. . Flăcăul primi ocara ca o lovitură de cuţit..Am putea să facem împreună duete.... propuse Felix.Nu acum – refuză hotărât Titi – acum mă exercitez cântând lucruri uşoare şi după ureche. personage<lat.Ce-s eu. pe care liniştea lui Ion îl întărâta şi mai rău. persona ‘mască de teatru’. caractere în clasicism. peste câţiva ani! (avea douăzeci şi doi de ani. liniar.. ulcioarele se sparseră şi vinul amestecat cu sânge făcuse o baltă pe lespezile salei [. am caietele lui Mazas.Ce ţi-am spus eu ţie. un tip uman semnificativ.] Era groază a privi această scenă sângeroasă.

funcţia de acţiune (=erou – numai se mişcă) Ex. Bistriceana din Lostriţa de V. copil)/ animalier  prezent/absent  feminin/masculin  static/ dinamic  personaj tragic/ personaj comic  personaj arhetipal/ tip/ atipic  personaj dilematic/ problematizant  suprapersonaj (ex. actele altor personaje)  personaj-martor  personaj-narator  răufăcător/ donator (furnizor)/ ajutor/ fata de împărat (personajul căutat) şi tatăl ei/ trimiţătorul/ falsul erou/ eroul în basm FUNCŢIILE PERSONAJULUI 1. judecă şi povesteşte) . de Liviu Rebreanu 3. Ana. ca subiect al actului narativ (=actor – se mişcă. pădurea spânzuraţilor)  personaj-reflector (cel care participă sau numai asistă la evenimente. Titu din Ion. Ileana. de pe o poziţie relativ obiectivă. funcţia opţională de reprezentare ca personaj-narator. pozitiv/ negativ (criteriu: etic)  uman (adult. Voiculescu 2. în ipostaza unui observator care exprimă punctul de vedere al naratorului şi comentează. Ion. funcţia de interpretare (=actor – se mişcă şi judecă) personajul exprimă întotdeaunasa subiectivă faţă de evenimentele narate Ex.

Allan din Maitreyi. întâia noapte de război de Camil Petrescu . de Mircea Eliade. Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste.Ex.