PERSPECTIVA NARATIVĂ (PUNCT DE VEDERE NARATORIAL/ VIZIUNE/ FOCALIZARE) – poziţia (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situaţiile

, întâmplările narate; se află în relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului şi presupune unul dintre cele trei tipuri esenţiale de raportare a naratorului (eu) la personaj (el); Dacă naraţiunea se face la persoana a III-a (heterodiegetică), naratorul este omniscient (atotştiutor), omniprezent, obiectiv, neutru, detaşat, impersonal, neimplicat, creditabil, ştie mai mult decât ştiu personajele (N>P); viziune ,,dindărăt” (par derriere), punct de vedere auctorial, focalizare zero

Dacă naraţiunea se face la persoana I (homodiegetică când naratorul este martor; autodiegetică când naratorul este protagonist), naratorul este subiectiv, implicat, necreditabil, ştie tot atât cât ştie şi personajul (N=P); viziune ,,împreună cu” (avec), punct de vedre actorial, focalizare internă

Viziunea ,,dinafară” (du dehors), punct de vedre neutru, focalizare externă, când naratorul ştie mai puţin decât personajele sale (N<P) în proza secolului al XX-lea, mai rar întrebuinţată; naraţiunea este relatată de un martor care povesteşte doar ce a putut vedea şi auzi, fără a putea cunoaşte nemijlocit gândurile şi sentimentele personajelor principale.

NARATORUL - instanţă fictivă – instanţa tipică a textului literar; - purtătorul de cuvânt al poziţiei ideologice a autorului abstract, poziţie espusă de comentariul explicit al naratorului [ideologia operei literare este aceea a autorului abstract, dar sentinţele – materializarea ideologiei – sunt pronunţate de narator]; - ,,vocea” delegată de autor pentru a relata/ a povesti/ a nara întâmplările, fiind un mediator între autor şi cititor; - se regăseşte sau poate fi depsitat prin persoana gramaticală a verbelor şi pronumelor din discursul narativ; - asemeni personajului este o „fiinţă de hârtie” (R. Barthes). TIPURI DE NARATOR: 1. Din punctul de vedere al raportului narator/ diegeză: a) Narator extradiegetic (W.C. Booth) sau narator auctorial sau autor narator (Rousset) sau instanţă narativă anonimă (Lintvelt) sau naratordemiurg = el care priveşte întâmplările din afară, 2

.nu este implicat în diegeză. Sadoveanu). narează evenimentele la persoana a III-a. e de obicei personaj secundar. . cunoscuţi ca eroi („I s-a întâmplat lui Păcală. nu se ştie. martor. El poate povesti: . De nişte instanţe narative secundare. Călinescu) b) Narator necreditabil = cel care nu soune tot ce ştie („Ce i-o fi spus. nu este personaj (naratorul din Enigma Otiliei de G. 2.. dar este martor. Din punctul de vedere al raportului narator – informaţie livrată: a) Narator creditabil = cel care spune tot ce ştie („Dacă află Stănică. Călinescu) b) Narator uniscient sau narator-colportor = cel care are informaţiile dintr-o singură sursă. dă impresia că el a creat povestea. b) Narator-martor = cel care a asistat la întâmplările narate. această poziţie naratorul şi-o poate asuma deliberat pentru a menţine trează atenţia cititorului..” Stănică nu află. cum l-a descântat. Booth) sau narator-personaj sau personajnarator (Rousset) sau instanţă narativă numită (Lintvelt) = cel care povesteşte fiind implicat în diegeză. e un om mort. c) Narator intradiegetic (W. Din punctul de vedere al raportului narator – discurs: a) Narator heterodiegetic = cel care povesteşte la persoana a III-a. Din punctul de vedere al raportului narator – informaţie deţinută: a) Narator omniscient = cel care ştie tot. pentru a păstra suspansul. b) Narator homodiegetic = cel care povesteşte la persoana I.C. Voiculescu)..”) 3.la persoana a III-a dacă nu este el eroul întâmplărilor povestite. „Ae spunea că.. ce i-a învăţaz. intradiegetic. Orice narator secund poate fi în raport cu istoria narată: extradiegetic. 4..”). actor-martor sau ascultător (Naratorul Ienache coropcariul din Hanu Ancuţei de M... de nişte observatori – anononimi („Am auzit că. V. cunoscuţi ca emiţători („Babele şi moşnegii spuneau că. se mai numeşte şi narator secund şi apare în general în cazul operelor construite pe tehnica „povestirii în ramă/ povestire” (Seherezada din 1001 de nopţi). dar nu le influenţează. are viziune de ansamblu asupra universului ficţional (naratorul din primele pagini şi majoritar apoi din Enigma Otiliei de G.la persoana I dacă el este eroul întâmplărilor povestite (Allan din Maitreyi) . G. el prevalându-se de nişte voci de culise.”. fără ele toate s-ar fi întâmplat al fel.”). Călinescu). este personaj.

Din punctul de vedere al artificiului narativ uzitat: a) Narator exprimat = cel care afirmă că povesteşte. dar nu este el eroul întâmplărilor. care nu apelează la alte instanţe narative secundare. care nu ascunde acest lucru. obiectiv = nu comite nicio abatere de la impersonalitate: „zâna avea ochi albaştri”. a gândi. adresându-i-se cititorului pentru a-i face mai plăcută. b) Narator neexprimat = cel care povesteşte la persoana a III-a şi nu este simţit de către cititor. Funcţia de control sau de regie: naratorul controlează structura textuală fiind capabil să citeze discursul actorilor (adică ce spun personajele) semnalat prin semne grafice – ghilimelele. . . .virtual = cel care mărturiseşte posibilitatea elaborării unui roman – naratorul din Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade (care mărturiseşte că vrea să scrie un roman). mai accesibilă istoria: „zău că zâna avea ochi albaştri. Acesta poate fi: 3 . dar este actorul. Funcţia narativă sau funcţia de reprezentare (adică aceea de a povesti). a zice. Se observă naratorul din persoana verbelor. personajul întâmplărilor narate (naratorul Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste. 2. a răspunde etc. două puncte – introdus prin verbe dicendi (a spune.) şi „sentiendi” (a simţi.Neimplicat. lui i s-a întâmplat ce scrie (Allan din Maitreyi de Mircea Eliade). . .c) Narator autodiegetic = cel care povesteşte la persoana I. Allan din Maitreyi de Mircea Eliade). a medita) sau poate semnala intonaţia prin indicaţii scenice.”. 5.” FUNCŢIILE NARATORULUI: 1.Interesat = se abate conştient de la impersonalitate.implicat dramatizat: apare în cazul dublei perspective narative: una contemporană (a unui jurnal) şi una ulterioară (de prelucrare a romanulu) = el este cel care scrie şi care trăieşte în ce scrie. întâia noapte de război de Camil Petrescu.neimplicat = „Am să vă povestesc o istorie.

sărăntocule. liniar..] patruzeci şi şepte de trupuri zăceau pe parchet! În lupta şi trânta aceasta. „ [.. ai? Urla apropiindu-se mereu Vasile Baciu..„. propuse Felix.Ce-s eu. dar batjocoritoare: .Ce ţi-am spus eu ţie. funcţia opţională de interpretare: naratorul putându-şi manifesta poziţia interpretativ ideologică în raport cu ceea ce povesteşte. .” „. ale cărui acţiuni sunt previzibile)/ rotunde (complexe)  realist/ romantic/ simbolic/ alegoric  istoric/ fictiv/ legendar/ fabulos/ mitic/ alegoric (criteriu: raportul cu realitatea)  excepţional/ contradictoriu în romantism. o individualitate cu trăsături fizice şi morale distincte.Am putea să facem împreună duete. pe care liniştea lui Ion îl întărâta şi mai rău. Flăcăul primi ocara ca o lovitură de cuţit. simplu.. când îmi voi aduce vioara de la Iaşi şi notele. persona ‘mască de teatru’..” 4 PERSONAJUL LITERAR (<fr. să-mi porunceşti?” 3. ulcioarele se sparseră şi vinul amestecat cu sânge făcuse o baltă pe lespezile salei [. ‘deschizătură din masca actorilor prin care se auzeau vorbele acestora’) este elementul esenţial. caractere în clasicism. peste câţiva ani! (avea douăzeci şi doi de ani. personage<lat.).] Răspunse cu o voce puţin tremurătoare. am caietele lui Mazas. Mai târziu. sluga dumitale. pusă în lumină printr-un şir de întâmplări situate într-un anumit cadru temporal şi spaţial  erou/ figură/ actor/ actant  principal/ secundar/ episodic/ figurant (criteriu: locul ocupat în acţiune)  protagonist/ antagonist/ spectator/ comentator (criteriu: rolul avut în acţiune)  erou/ antierou  plat (unilateral. [. factorul structurant într-o operă literară epică sau dramatică.Nu acum – refuză hotărât Titi – acum mă exercitez cântând lucruri uşoare şi după ureche. un tip uman semnificativ. personaje tip care acţionează în împrejurări tipice în realism  titular (eponim)/ sugerat prin titlu  individual/ colectiv . masa se răsturnase..] Era groază a privi această scenă sângeroasă.

Voiculescu 2. în ipostaza unui observator care exprimă punctul de vedere al naratorului şi comentează. actele altor personaje)  personaj-martor  personaj-narator  răufăcător/ donator (furnizor)/ ajutor/ fata de împărat (personajul căutat) şi tatăl ei/ trimiţătorul/ falsul erou/ eroul în basm FUNCŢIILE PERSONAJULUI 1. funcţia de acţiune (=erou – numai se mişcă) Ex. Bistriceana din Lostriţa de V. pozitiv/ negativ (criteriu: etic)  uman (adult. funcţia de interpretare (=actor – se mişcă şi judecă) personajul exprimă întotdeaunasa subiectivă faţă de evenimentele narate Ex. de Liviu Rebreanu 3. Titu din Ion. judecă şi povesteşte) . ca subiect al actului narativ (=actor – se mişcă. Ion. pădurea spânzuraţilor)  personaj-reflector (cel care participă sau numai asistă la evenimente. Ileana. Ana. copil)/ animalier  prezent/absent  feminin/masculin  static/ dinamic  personaj tragic/ personaj comic  personaj arhetipal/ tip/ atipic  personaj dilematic/ problematizant  suprapersonaj (ex. funcţia opţională de reprezentare ca personaj-narator. de pe o poziţie relativ obiectivă.

Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste. Allan din Maitreyi.Ex. întâia noapte de război de Camil Petrescu . de Mircea Eliade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful