Sunteți pe pagina 1din 5

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, An 1, grupa B.

MitropolitulMoldoveiDosoftei
Al turi de personalit ilemarcanteromne ticare au ilustratvia anoastr cultural , se afl iMitropolitulMoldoveiDosoftei. MitropolitulMoldoveiDosofteiestensecolul al XVII lea, un teolog al ntregiiOrtodoxii, ntr-o vremeplin de tensiuni iincertitudinipolitice1. Origineaetnic a mitropolituluiDosoftei. MitropolitulDosoftei s-a n scut la 26 octombrie 1624 la Suceava, iarpebazalocului de na tere inumeleacestuia de familie s-au n scutmultecontroverseprivindorigineaacestuia2. Uniiistoricisu inc p rin iis i nu au fostmoldoveni, datorit numeluide familie al tat luis ude BarilasauBarilovici,ceeacel face peBogdanPetriceicuHa deus considerec erauni temacedoromnistabili in Moldova, undefiullor a ajunsapoi un adev ratluceaf r de credin i de tiin 3. De altfel ,NicolaeIorga, a consideratc Dosofteiar fi fost un grecvenitn Moldova din Gali iadatorit unui document al luiDosofteiunde era scrisacestlucru. De aceast p rereeste iDimitrieG zdaru, care a observant c locul de na tere i de copil rie a luiDosoftei nu esten Moldova ci nPolonia nGali ia i are dreptdovezic atuncicnd era c lug r la Probota, el cuno tealimbalatin , greac , romn ipolon .Ceeacel face peDimitrieG zdarus considerec Dosoftei, cana ionalitate nu era romn.

Ursu, N.A, Dasc lu, Nicolae, M rturii documentare privitoare la via a i activitatea mitropolitului Dosoftei, Editura Trinitas, Ia i, 2003, p.5. 2 Iorga,Nicolae ,IstoriaBiserciiRomne ti, vol.V. 3 Ursu, N.A, Dasc lu, Nicolae, M rturiidocumentareprivitoare la via a iactivitateamitropolituluiDosoftei, EdituraTrinitas, Ia i, 2003,p.27.

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, An 1, grupa B.

Fie c era polonez, grecsaumacedon, Dosofteiaveacon tiin ac esteromn i Moldova este patria lui4.

Via aMitropolituluiDosoftei. Sim indchemareatainic a roluluis unvia aBisericii, acesta a urmatColegiulntemeiatnanul 1640 la M n stirea Sf. TreiIerarhi, apoi la coalacelebr a Fr ieiOrtodoxe din Lvov, unde a f cutstudiiumaniste i de limbi. Cuno teafoarte bine, limbaelen , latin , slavona ipolonaiarscrierile sale au fostapreciate idincolo de spa iulromnesc, la Moscova, Kiev sauLyov. nanul 1648, a fostc lug rit la Probota, sub numele de Dosoftei, numeles u de mireanfiindDimitrieiar la numai 34 de ani, a fostchemat, nanul 1685, s p storeasc , pernd, EparhiileHu i ( 1658 1660 ) i Roman ( 1660 1671 ). Apoi, nanul 1671 a devenitmitropolit al Moldoveipn n 1674, cndntimpulcampanieipolonezilormpotrivaturcilor din toamnaanului 1673, domnitorulMoldovei, tefanPetriceicu (1672 1674 ), itr deaz peturci, favorizndpolonezilorob inereavictorieinb t lia din 10 noiembrie de la Hotin iocupareap r ii de nord a rii. Amenin at de turci i de t tari, tefanPetriceicumpreun cu al imembriaipartideifilopolone, emigreaz nPolonia. Printrerefugia iaflndu-se imitropolitulDosoftei.n primavera anului 1674, mitropolitul se ntoarce din refugiu, darpentruc p r sisescaunul metropolitan, nacelemprejur ri, el a fostdemis din func ie de c tredomnitorulDumitra cuCantacuzino ( 1674 1675 ) i a fosttrimis la M n stirea Sf. Sava din Ia i ( Cet uia ). A fostreadusnscaunn 1675, tot de domnitorulDumitra cuCantacuzino, unde a r maspn ntoamnaanului 1686, cnd, datorit evenimentelorpolitice din aceavreme, a fostdusnPolonia de o tileregeluiIoanSobieski, unde a r maspn la sfr itulvie ii5. MitropolitulDosoftei a lasat o urm adnc nvia areligioas icultural a Moldovei, prinrenfiin areatipografiei, printip rirea itraducerea de c r inoi, estecontinuatorul direct al opereiculturale din epocaluiVasileLupu.
4 5

Idem, p.28. Idem, p.51.

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, An 1, grupa B.

Scrierile sale s-au bucurat de o mare importan i au foststudiate de diver iteologi, istorici ifilologi i au fostpublicatennumeroaseedi ii academic sau de popularizare6. nceputulliterar al luiDosoftei.Principalaopera amitropolituluiDosoftei i prima scriere care a v zutluminatiparuluiestePsaltireanversuri, care a ap rutnanul 1673, la Uniev, un ora polonez7. A tradusaceast carte i a fostpublicat nanul 16808. Pelng traducereaPsalmilor, MitropolitulDosoftei a tradus iMolitvelnicul, Vie ileSfin ilor iSfantaLiturghie, scrieri care constituiemomentefundamentalepentrudezvoltarealimbii iliteraturiiromne. De asemenea, motiva iaprincipal aoperei sale era unapastoral imisionar . nanul 1681, tip re teMolit vnic de-n eles, unde, la nceputulc r iiestetip rit prima versiune a stihurilorluiDosofteidespredomniiMoldovei, precedat de un elogiuadusdomnitorului Gheorghe Duca9. Acela i tip de scriere de g se te inlucrareaParimiile de preste an, publicat n 1683,unde acestapublic a douaversiune a stihurilorn sale despredomniiMoldovei. La Uniev, mitropolitulDosofteipublic un Acatisttalm cit de pre limbaslavoneasc pre limbaromneasc priniubirea de munc irvnaPreasfin ituluichiarDomnuluip rinteDositei, mitropolitulSucevei, nanul 1673.Se consider c este o retip rire al AcatistuluiMaiciiDomnului.nanul 1679, tip re teDumnezeiascaLiturghie,careeste al doileaLiturghiertip ritnlimbaromn dup cel al luiCoresei, ap rut la Bra ovnanul 1570 iPsaltireaslavo romn . nanul 1683, mitropolitulscoate o a douaedi ie a Liturghiei care a fostcompletat cu rug ciuninoi. De asemeneamitropolitul traduce EpistoleleluiIgnatie, arhiepiscopul de Antiohiape care le trimite la Moscova i Kiev. ntreanii 1682 i 1686, tip re teVia a ipetriaceriasfin ilor, este o lucraredup izvoarebizantine ( Simeon Metafrast, Maxim Margunios ) i slave.

Ibidem, p.5. Idem, p.34. 8 Idem, p.40. 9 Idem, p.65.


7

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, An 1, grupa B.

A avutnumeroaselucr rinmanuscris, pentru prima oar a tradusnromne teIstoriileluiHerodot, pecnd se aflacamonah la Probota, apoiConografulluiMateiKigalas10, un Patericgrecesc, carteaMntuireap c to ilor a luiAgapieLandos ifragmente din Via a iminunileSfantuluiVasilecelNou. MitropolitulDosofteiaadus o important contribu ie la cultivareaspiritualit iipoporuluiromn i la nt rireaunit iiOrtodoxiei din R s ritulEuropei. MitropolitulMoldoveiDosoftei a ncetat din via pe 13 decembrie 1693 , la M n stireaSfntulVasile de la Zolkiew,nPolonia, dup mul iani de chin isuferin aflndu-se nexilplecndodat cu IoanSobieski, ntimpcentreprindea o campaniempotrivaturcilor, ap rnd Moldova. Acesta a fostobligats p r seasc Moldova, fiindamenin at de t tari. O data cu plecareaacestuia din Moldova a plecat iMitropolitulDosoftei, nseptembrie 1686, mpreun cumaimul iboieri . Mitropolitul a ales s p r seasc aradatorit faptuluic domnitorulConstantinCantemirr m sesecredinci osturcilor i el a r mascredinciosortodoxiei nu p gnismului. La plecareasa din Moldova, Dosoftei a luat cu el moa teleSfantuluiIoancelNou de la Suceava, arhiva iodoareleMitropoliei. Dup moarteasa, acestea nu au fostnapoiate ci au fostmp r ite. n 2005, BisericaOrtodox Romn l-a proclamatSfnt. MitropolitulDosoftei a fost un deosebitscriitor, traduc tor i poet, l sndnurmaluinumeroasescrieri, religioase iistoricedar ifaptepatriotice, demonstrndpretutindenicredin anDumnzeudar inpoporulromn. Ierarh al haruluinmul it, cugetluminat, psalmist ngraiulmul imilor, osrdict lmaci al izvoarelorgrece ti islavone ti, pentru a face "spren elesromnesclaudasfnt ", me teriscusit al slovelor, paznic al drepteicredin e, al unuidumnezeiesc odor primit din Scripturisi din vistieriileSfin ilorP rin i, greuncercatprintrestr ini istins de dorulp mntuluiromnesc, a a se profileaz personalitateacreatoare a MitropolituluiDosoftei, dup datelevie ii sale de p storierarh ic rturar.

10

Idem, p. 33.

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, An 1, grupa B.

BIBLIOGRAFIE

1. IorgaNicolae ,IstoriaBiserciiRomne ti, vol.V. 2. IorgaNicolae ,IstoriaBiserciiRomne ti, partea a VII a . 3. Ursu, N.A, Dasc lu, Nicolae, M rturiidocumentareprivitoare la via a iactivitateamitropolituluiDosoftei, EdituraTrinitas, Ia i, 2003.

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B.