Sunteți pe pagina 1din 27

Sangele

esutul sanguin cuprinde:  celulele circulante i precursorii acestora localiza i n organele hematoformatoare, elementele sanguine prezente n esuturi i organe.

esutul sanguin reune te urm toarele compartimente : Compartimentul tisular central organele hematoformatoare, n care se g sesc precursorii elementelor figurate; Compartimentul circulant sngele; Compartimentul tisular periferic totalitatea celulelor sanguine mature prezente n esutul conjunctiv. Sngele deriv din mezenchim. Este o varietate de esut conjunctiv n care celulele, reprezentate de elementele figurate sanguine, se afl ntr-o matrice extracelular fluid , plasma sanguin . Sngele + limfa + lichidul intersti ial = mediul intern al organismului. Cantitatea de snge la un adult de 70 kg = 5-6 litri Hematocrit = raportul dintre plasm 6-8% din greutatea total a individului.

i elementele figurate = 55/45

1. PLASMA SANGUIN La adult ~ 3500 ml 5% din greutatea corporal . Ea este format din : 90% ap 10% - proteine - hormoni (cantit i mici) - vitamine, - lipoproteine, - hidrocarbona i (glucoz ), - ioni , - diferi i metaboli i (uree, acid uric, creatinin ). Proteinele plasmatice - rol : reglarea volumului sanguin, men inerea balan ei lichidelor organismului, men in vscozitatea sngelui, servesc ca transportori pentru unii hormoni. Reprezentate de - albumine,

- globuline, - fibrinogen. Albuminele . Sintetizate de ficat. Rol : men inerea presiunii coloid-osmotice n capilare. Pierderi de albumin osmotic scade fluidele se acumuleaz n esuturi edem.

presiunea

Globulinele cuprind mai multe frac iuni : 1. alfa cu subfrac iunea: - alfa1 transportul vitaminei B12, lipidelor, glucidelor, hormonului tiroidian; - alfa2 transportul glucidelor. 2. beta (ex: - transferina transport fierul, - ceruloplasmina este legat de cupru, - beta2globulinele ce transport lipidele). 3. gamma reprezint imunoglobulinele (anticorpii) ce intervin n ap rarea imunologic . Sunt sintetizate de plasmocite. Fibrinogenul particip la procesul de coagulare. 2. ELEMENTELE FIGURATE SANGUINE Elementele figurate ale sngelui sunt reprezentate de: globulele ro ii (hematii) : rol predominant n trasportul gazelor respiratorii i ndeplinesc func iile doar n snge; globulele albe (leucocitele): elemente tranzitorii n snge i ndeplinesc func iile specifice; esutul conjunctiv i limfoid , unde

 plachetele sanguine : elementele figurate implicate n procesele de coagulare. HEMATIILE Sunt elemente figurate anucleate. !! Eritrocit denumire incorect : nu prezint nucleu nu sunt celule propriu-zise. - denumire folosit doar pentru hematiile nucleate ale unor vertebrate (ex. p s ri). SNGE . COL. MAY- GRUNWALD-GIEMSA ERITROCITE ( Snge de pas re ) Hematie (snge uman)

a. CULOAREA hematiilor este dat de hemoglobin . - stare proasp t -- galben-verzuie - pe frotiu colorat May-Grnwald-Giemsa -- rosu c r miziu. Condi ii fiziologice - hematiile izocrome (colorate uniform). St ri patologice - hematiile : hipocrome (mai palid colorate) - nc rc re mai slab cu hemoglobin (anemie feripriv ) hipercrome (mai intens colorate) cre terea volumului /grosimii hematiilor (megalocitoz ) n dauna diametrului (microsferocitoza ) f r ca propor ia de hemoglobin s dep easc valorile fiziologice. b. NUMARUL hematiilor / ml de snge: Varsta / sex Copil 6 milioane adult scade : - b rbat 4,5-5 mil - femeie 4-4,5 mil. vrstnici valorile se egalizeaza ( scade la b rba i i cre te la femei). Conditii fiziologice Altitudine (pres. par ial a O scade) nr. hematii cre te poligobulie variabil vrsta, sexul, condi ii fiziologice/patologice.

mine/ mediul subacvatic (pres. par ial a O creste) nr. hematii scade Conditii patologice Diminuarea patologic a nr. de hematii + sc derea cantit ii de Hb = anemie : - regenerativ , cnd n sngele periferic cresc reticulocitele - aregenerativ , afec iune grav ce impune o terapie adecvat . Cre terea patologic a num rului hematiilor = policitemia (poliglobulia).

c. FORMA hematiilor : disc biconcav zona central , mai sub ire (1,5 m) palid colorata (MGG) zona periferic , mai groas (2,5 m) intens colorata (MGG). Form = adaptare morfofunc ional la func ia respiratorie, - suprafa a cea mai mare la volumul cel mai redus. Hematiile i schimb forma se alungesc (str bat capilarele sanguine ) revin apoi la forma ini ial ( cnd ajung n vase mai mari) modific ri posibile datorit plasticit ii/ elasticit ii membranei lor, ce prezint o tensiune superficial sc zut . Forma hematiilor este dependent i de echilibrul osmotic :

 n solu ii hipotone ele se umfl , devin sferice, iar membrana lor se rupe i hemoglobina p r se te celula, care va ap rea ca o umbr celular . Este fenomenul de hemoliz ce poate fi provocat i de veninul de arpe, unele bacterii. n solu ii hipertone, hematiile se ratatineaz i au un aspect crenelat.

n st ri patologice (anemii) hematiile se pot modifica, lund form de par , de rachet , de clopot , de semilun , fenomen numit poikilocitoz . n aceste cazuri ele iau numele de:   sferocite, eliptocite, acantocite (membrana este deficitar n lecitin ; se ntlnesc la bolnavii cu ciroz hepatic ), leptocite (sunt plate, cu centrul cromofob; se ntlnesc n talasemie, caren hemoglobine anormale). de fier,

Aceste modific ri reprezint rezultatul unor muta ii genetice, transmise ereditar. d. DIMENSIUNILE hematiilor : - 7,2-7,5 m n stare fixat - 8,6 m n stare proasp t . Cnd diametrul < 6 m apare microcitoza, cnd diametrul > 9 m, macrocitoza (cele mai mari hematii se ntlnesc n anemia pernicioas se numesc megalocite). i

Varia iile de diametru eritrocitar poart numele de anizocitoz . Hematiile nu prezint o mobilitate proprie, ci se deplaseaz pasiv n curentul sanguin, putndu-se aglomera n fi icuri atunci cnd circula ia este ncetinit . e. STRUCTURA hematiei. I. Hematia este anucleat format din citoplasm i membran .

n timpul diferen ierii pierde: - nucleul, prin extruzie n mediul extracelular, unde este fagocitat de c tre macrofage, - organitele celulare. n citosol r mn doar rari microtubuli i microfilamente ancorate de membrana celular . Pe lng acestea, n rare hematii mai pot r mne resturi de nucleu. Astfel poate persista nveli ul nuclear, care realizeaz un inel n interiorul celulei (inel Cabot).

 n altele pot r mne numai c iva grunji de cromatin dispersa i n citosol care alc tuiesc corpii Jolly. II. Citoplasma este amorf sau fin granular i eozinofil .

Electronomicroscopic, citoplasma prezint un citoschelet reprezentat prin microfilamente i tubuli re ea, mai compact periferic, mai lax central. Biochimic, citoplasma con ine : - 60% ap , - 35% hemoglobin , - 5% alte substan e reprezentate de : -enzime (lactatdehidrogenaza, glucoz -6-fostatdehidrogenaza, catalaza), -vitamine din grupul B (B6, B12, acidul folic) -lipide.

Hemoglobina = cromoprotein format o parte proteic (globina) o parte prostetic (hemul). Globina= protein din grupa histonelor cu caracter bazic alcatuita din 574 de aminoacizi grupa i n 4 lan uri polipeptidice, identice ntre ele dou cte dou . Formula general este X2Y2 n care : - X corespunde catenelor alfa ce au n structur 141 aa

- Y corespunde uneia din cele patru tipuri de catene non alfa : beta, gama, delta ce au n structur 146 aa i -epsilon cu structura incomplet elucidat . Hemul, pigmentul colorat este un nucleu tetrapirolic, o protoporfirin ce con ine fier i are o compozi ie chimic constant n diverse hemoglobine. Fiecare lan polipeptidic din structura globinei are ata at o grupare hem. Aceste grup ri hem, patru per molecul , sunt plasate la exteriorul moleculei. n cursul dezvolt rii organismului, succed mai multe tipuri de hemoglobin : Hemoglobina Gower 1 i Gower 2, ntlnite la embrion, dispar c tre sfr itul lunii a treia; Hemoglobina F sulfatat , reprezint la nou n scut 75% din totalul hemoglobinei, dup care scade rapid, ajungnd la sfr itul primului an de via sub 1%; Hemoglobina A1 i A2, a c ror sintez ncepe n perioada fetal , sunt hemoglobine ce persist tot restul vie ii. hemoglobina A1 (alfa2beta2) = componenta major (97-98%) a hemoglobinei din hematiil adul ilor normali, hemoglobina A2 (alfa2delta2) = componenta minor (2-3%). III. Membrana hematiei = barier selectiv la nivelul c reia au loc schimburi ntre hematie i mediul nconjur tor. Este organizat dup tipul unitar de membrane celulare, dintr-un strat bilipidic, ce formeaz continuum-ul lipidic, n care se intercaleaz proteinele n strat discontinuu, dnd imaginea de mozaic lipoproteic. Dup pozi ia lor n membran , proteinele pot fi: proteine integrale, deoarece sunt incluse n continuum-ul lipidic, i intern a membranei, nefiind intercalate n

 proteine periferice, situate la suprafa a extern stratul bilipidic. n membrana hematiei - proteinele reprezint 50% , - lipide 42-43%, - hidra ii de carbon 7-8%.

Proteinele - dispuse asimetric pe cele dou fe e ale membranei elementele cele mai active din punct de vedere func ional.

ROL: 1. Unele proteine au rol structural (spectrina), 2. altele sunt protein-enzime, n mare parte lipido-dependente avnd ca rol transportul activ contra gradientului de concentra ie a diferitelor substan e. Lipidele membranare sunt reprezentate de: - fosfolipide (60-70%), - lipide neutre (20-30%, colesterolul fiind bine reprezentat), - glicolipide (10-15%). Cantitatea de lipide membranare variaz func ie de: - starea de nutri ie, - vrsta celulei, - vrsta individului - starea patologic a individului. Pentru men inerea fluidit ii membranei este foarte important raportul colesterol-fosfolipide alterarea sa tulbur ri de permeabilitate i fragilitate. Hidra ii de carbon : - pe suprafa a extern a membranei. - intr n compozi ia glicoproteinelor i glicolipidelor, - sunt orienta i asimetric i reac ioneaza cu bacterii i virusuri. Acidul sialic = cel mai bine reprezentat, - responsabil de nc rcarea electric de suprafa . Pe suprafa a extern , membrana hematiei prezint antigeni numi i aglutinogeni A i B. n serul sanguin se g sesc antiaglutinogeni, numi i aglutinine alfa i beta. Dup cum sunt prezen i ace ti aglutinogeni i aglutinine, popula ia uman se mparte n 4 grupe sanguine : Grupa 0 (I) = donatorul universal: nu con ine pe hematii nici un aglutinogen, dar n plasm con ine ambele aglutinine alfa i beta.

 Grupa A (II), pe hematii prezint aglutinogenul A, iar n plasm aglutinina beta. Grupa B (III), hematii prezint aglutinogenul B, iar n plasm aglutinina alfa. Grupa AB (IV) = primitorul universal: prezint ambele aglutinogene A i B, i nu con ine n plasm aglutinine. Pe suprafa a hematiilor se mai pot g si i alte aglutinogene dect cele ale sistemului AB0: factorul Rh (de la maimu a Rhesus la care a fost studiat prima dat ) este alc tuit din ase antigene, cel mai puternic fiind antigenul D.

Indivizii care au aglutinogenul D sunt Rh pozitivi (85%), iar cei care nu-l au sunt Rh negativi (15%). De acest factor Rh trebuie s se in cont la transfuzii sanguine: indivizii Rh negativi formeaz aglutinin anti-D dac primesc snge cu hematii Rh pozitiv la o nou transfuzie tot cu astfel de snge pot apare reac ii de incompatibilitate. !!! Mamele gravide Rh negative, care au avut o sarcin cu un f t Rh pozitiv, posed anticorpi (aglutinine) anti-Rh, iar la a doua sarcin aglutininele mamei trec prin placent la fetus la care provoac boal hemolitic (eritroblastoz fetal ) foarte grav . f. DURATA DE VIATA a hematiei n sngele circulant este de aproximativ 100-120 zile. Hematiile mb trnite sunt fagocitate de c tre macrofagele splenice sau din hemomedul . Hemoglobina este scindat n globin i hem:

globina este descompus n aminoacizii componen i, i apoi n bilirubin . i apoi este reutilizat n eritropoiez .

 hemul este convertit la nivelul ficatului n biliverdin

 fierul din hemoglobin este recuperat sub form de feritin Func iile hematiei :

1. Rolul esen ial al hematiei este de a transporta oxigenul i dioxidul de carbon . Leg turile hemoglobinei cu aceste gaze sunt reversibile: - hemoglobina prin unire cu O oxihemoglobin , - hemoglobina prin unire cu CO2 carbhemoglobin legndu-se i desf cndu-se foarte rapid. Aceste leg turi sunt facilitate de unele enzime ca: - methemoglobinreductaza , care men ine fierul n stare feroas neoxidat ,

- carboanhidraza ,care leag sau dezleag dioxidul de carbon de hemoglobin . n anumite cazuri, hemoglobina poate s formeze combina ii stabile cu - oxigenul methemoglobina - oxidul de carbon carboxihemoglobina, combina ii care pot fi mortale pentru individ. 2.Hemoglobina de ine un rol foarte important n men inerea echilibrului acido-bazic. Sistemul tampon realizat de oxihemoglobin /carbhemoglobin contribuie n mod deosebit la men inerea pH-ului sanguin ntre anumite limite. 3. n practica medical este foarte important cuno terea grupelor sanguine pentru stabilirea compatibilit ii transfuzionale, ct i pentru prevenirea accidentelor de hemoliz acut intravascular . 4. Grupele sanguine prezint importan paternit ii dar i n criminalistic . LEUCOCITELE Leucocitele= globulele albe= reprezint totalitatea elementelor nucleate ale sngelui. Num rul total al leucocitelor este  la adult 6.000-8.000 / ml de snge; la copii , la na tere 15-20.000 / ml scad la 12 ani num rul lor este acela i ca la adult; mai sc zut la b trni. apare n : i n practica medico-legal n expertize de excludere a

Cre tere a num rului de leucocite = leucocitoz condi ii fiziologice (postprandial, sarcin ),

 condi ii patologice (infec ii acute, cronice, leucemii). Sc derea num rului de leucocite = leucopenia, caracteristic bolilor ca ectizante, neoplasmelor, dup iradiere. Spre deosebire de hematii, care circul antrenate de curentul sanguin, leucocitele prezint mi c ri proprii, prin emiterea de pseudopode sau de membrane ondulante str bat peretele vaselor esutul conjunctiv unde i i desf oar activitatea. Clasificarea leucocitelor dupa : prezen a sau absen a granula iilor specifice n citoplasm aspectul nucleului dou mari categorii :

1. Granulocitele (polimorfonuclearele) con in n citoplasm granulatii specifice n func ie de tinctorialitatea acestora: neutrofile, eozinofile i bazofile. Nucleul este segmentat, format din mai mul i lobi uni i prin pun i de cromatin , iar citoplasma este acidofil . Granulocitele sunt celule mobile ce joac un rol esen ial n ap rarea organismului. 2. Agranulocitele (mononuclearele) nu con in n citoplasm granula ii specifice, numai granula ii primare azurofile. Citoplasma e bazofil , nucleul nesegmentat. Sunt de dou tipuri:limfocite i monocite.

Cele cinci tipuri de leucocite exist n snge n propor ii bine stabilite, propor ii care raportate la suta de elemente albe formeaz formula leucocitar . Valorile normale ale leucocitelor n formul variaz n limite destul de largi : neutrofile 60-70% eozinofile 1-3% bazofile 0,5-1% limfocite 25-30% monocite 4-8%

Num rul leucocitelor, dar i procentul lor n sngele circulant pot varia n condi ii fiziologice, dar mai ales patologice. Exist varia ii diurne ale granulocitelor : diminea a, dup repaus, num rul lor scade, apoi va cre te cu activitatea i mai ales dup efort fizic, stres, postprandial. Exist o varia ie a celulelor seriei albe, n func ie de vrst : la na tere n formula leucocitar predomin neutrofilele,

 pn n jurul vrstei de 4 ani predomin limfocitele, la 12-14 ani formula leucocitar are aspectul celei de la adult. NEUTROFILE

POLIMORFONUCLEARELE

a. Numar. Neutrofilele reprezint 60-70% din leucocitele circulante. Cre terea num rului de neutrofile = neutrofilie : condi ii fiziologice (nou n scut, sarcin , efort fizic), condi ii patologice (infec ii i inflama ii acute). Sc derea num rului de neutrofile = neutropenie : st ri ca ectizante (malnutri ie, alcoolism), la doze mari de radia ii ionizante,

 boli de snge (leucemii, anemii aplastice), boli imune (artrit reumatoid , lupus eritematos diseminat). b. Forma celulei - rotunjit - neregulat c. Diametrul neutrofilului : - n stare proasp t = 12-15 m, - pe frotiul sanguin (celula este uscat ) = 9-12 m. d. Durata de via a neutrofilelor : 2-5 zile. sngele circulant, neutrofilele emit pseudopode pentru a p r si vasul i a trece n esuturi.

e. Structura neutrofilului. Neutrofilul = celul complet (nucleu, citoplasm , membran celular ). Nucleul este segmentat : 2-5 lobi nucleari, lega i ntre ei prin filamente fine de cromatin . n practica medical se execut a a-numita formul Arneth = se calculeaz procentul neutrofilelor dup num rul de lobi ai nucleilor (la 100 de neutrofile). Normal, n formula Arneth g sim neutrofile cu nuclei forma i din : - 2 lobi (14-30%) - 3 sau mai mul i lobi (40-50%).

Dac predomin neutrofilele cu 2-3 lobi, formula Arneth este deviat la stnga o bun capacitate func ional a m duvei o sc dere a

 dac predomin neutrofilele cu 5-6 lobi formula Arneth este deviat la dreapta capacit ii regenerative a m duvei.

A ezarea lobilor nucleari n celul realizeaz forme diferite,asem n toare literelor din alfabet:U, V, Y,T, S. Fiecare lob nuclear prezint : - eucromatin situat central, - heterocromatin dispus sub membrana nuclear . La sexul feminin 1-5% din neutrofile pot prezenta la unul din lobii nucleari corpusculul sexual Barr = reprezint condensarea n interfaz a unuia din cei doi cromozomi X (a a numita cromatin sexual ) ; apare sub forma unui be i or de tob . Citoplasma neutrofilului, u or acidofil con ine : organite celulare comune pu in dezvoltate, rare microfilamente, microtubuli, vacuole lipidice, vacuole de pinocitoz , particule de glicogen. !!! Elementul structural caracteristic prezent n citoplasm este constituit din numeroasele granule care sunt de dou tipuri : - granule azurofile sau primare, - granule specifice sau secundare. Granulele azurofile sau primare : propor ie 20% diametru = 0,5 m.

Sunt lizozomi primari ce con in un bogat echipament enzimatic : esteraz , mieloperoxidaz , peroxidaz , fosfataz acid , beta-glucuronidaz . ! Granula iile primare apar din stadiul de promielocit i se reduc treptat pe m sura diferen ierii celulei.

ncepnd cu stadiul de mielocit apar i granulele secundare specifice, astfel c n celulele diferen iate se g sesc n raport de 1/4. Granulele specifice sau secundare : - propor ie 80% - diametrul = 0,2-0,4 m. - forma : n general rotunde, - r spndite inegal n citoplasm , - n colora ia May-Grnwald-Giemsa se evidentiaza n violet. Ultrastructural granula iile sunt delimitate de endomembrane i au un con inut omogen sau fin granular. Histochimic con in substan e antibacteriene: lizozim distruge peretele bacterian, lactoferin inhib multiplicarea bacteriilor,

 fosfataz alcalin , colagenaz , etc. f. Cinetica neutrofilelor. Hemomedula (stau ~3 zile) snge, repartizndu-se n dou sectoare : neutrofilele circulante, neutrofilele marginale ader la pere ii vasculari nainte de a trece n esuturi.

n snge neutrofilele r mn 5-8 ore apoi trec n esutul conjunctiv traversnd peretele venulelor postcapilare. La nivelul esuturilor dup 4-5 zile, neutrofilele sunt distruse de macrofage. Func iile neutrofilului. 1. Neutrofilul = microfag sanguin fagociteaza particule de talie mic , n general microorganisme (bacterii, virusuri) sau particule mici inerte. Neutrofilele sunt primele leucocite care dau lupta cu microbii la locul de invazie a acestora. Pentru realizarea procesului de fagocitoz se parcurg mai multe etape : chemotaxia i motilitatea, opsonizarea, degranularea , liza intracelular a microorganismelor.

a. Neutrofilele ajung n esuturi datorit proteinelor contractile (actina) din citoplasm , migreaz la locul de invazie microbian sub influen a unor factori chemotactici : toxine bacteriene, metaboli i elibera i de alte leucocite (factori chemotactici limfocitari), prostaglandine, leucotriene. b. Neutrofilele sunt activate cnd germenii microbieni sunt acoperi i de anticorpi n prezen a complementului (opsonizare). Atrase prin chemotaxie, neutrofilele nglobeaz bacteria ntr-o vacuol de fagocitoz n care lizozomii i deverseaz con inutul lor enzimatic printr-un proces de degranulare. c. Omorrea microorganismelor n interiorul fagozomului se face pe dou c i : sistemul dependent de oxigen : mediat de mieloperoxidaz = protein bazic , ce leag H2O2 (hidrogen peroxidul).

Enzimele lizozomale provoac eliberarea oxigenului atomic, puternic bactericid, prin formarea hidrogen peroxidului (H2O2) i superoxidului (O2).

Superoxidul = radical liber format prin pierderea unui electron din molecula de O2 . = toxic pentru esuturi, rapid inactivat de peroxidaz i superoxidaz-dismutaz .

sistemul independent de oxigen sau sistemul neoxidativ: bactericid include ac iunea enzimelor eliberate n esuturi dup moartea celulei, avnd activitate antimicrobian direct .

O parte din enzimele lizozomale se leag de fagozomi, nainte de nglobarea n celul prin includerea membranei plasmatice, constituind factori chemotactici pentru alte celule de ap rare. Soarta microorganismelor fagocitate este diferit : unele sunt lizate n fagozomi, altele sunt doar par ial distruse, altele sunt doar stocate (bacilul tuberculos, bacilul leprei). POLIMORFONUCLEARELE EOZINOFILE a. Numar. Eozinofilul sau acidofilul reprezint 1-3 % din leucocitele circulante. Cre terea num rului de eozinofile = eozinofilie :

 reac ii alergice (astm bron ic, urticarie, edem angio-neurotic) boli parazitare (trichinoz , giardia, oxiuri, toxoplasmoz ), boli dermatologice (pemfigus, dermatit herpetiform ), boli de snge (leucemie granulocitar , leucemia cu eozinofile). Sc derea num rului de eozinofile = eozinopenie : hiperactivitatea adenocorticosteroid din cursul *traumatismelor, *interven iilor operatorii, *sindroamelor infec ioase dup administrarea terapeutic a preparatelor de corticosteroizi.

b. Forma celulei : rotunjit . c. Diametrul = 12-15 m la celula n stare proasp t = 9-12 m la celula uscat . d. Durata de via a eozinofilelor: 8-12 zile.

e. Structura eozinofilului Eozinofilul prezint membran , citoplasm i nucleu.

Nucleul este de obicei bilobat, format din doi lobi (nucleu in desaga ), uni i ntre ei prin pun i fine de cromatin . Lobii nucleari con in de obicei eucromatin dispus central, i heterocromatin lng membrana nuclear . Citoplasma = intens acidofil , con ine organite celulare mai bine reprezentate dect n neutrofil, vacuole , glicogen i numeroase granule. Granulele - sunt rotunde, - de m rimi egale, cu diametrul de 1 m, - uniform r spndite, - colorate n ro u-portocaliu cu reactivi acizi (icrele de Manciuria). Ultrastructural, fiecare granul : nconjurat de o endomembran ,

 prezint n zona central un cristaloid electronodens, dispus n axul lung al granulei = internum con ine o protein bazic bogat n arginin care constituie 50% din totalul proteinelor granulare, i care este r spunz toare de eozinofilia granulelor. zona ce nconjoar cristaloidul este mai pu in dens = externum sau matrice bogat n fosfataz acid , beta-glucuronidaz , aril-sulfataz , fosfolipaz . => cristaloidul electronodens + zona periferic mai pu in dens , confer granulelor aspect caracteristic de boabe de cafea . Membrana eozinofilului este lipoproteic acoperit de glicoproteine. La nivelul ei apar pseudopode rare i scurte faciliteaz mi c rile celulei i mai pu in procesul de fagocitoz . f. Cinetica eozinofilelor. Tranzitul medular al eozinofilului ( 5-6 zile) sngele circulant periferic (cteva ore sau zile) esuturi - organele care vin n contact direct cu mediul extern (tubul digestiv, intersti iul pulmonar, derm) unde i ndeplinesc func iile. Ele apar n locurile unde se acumuleaz proteine str ine, parazi i sau unde au loc reac ii alergice. Func iile eozinofilelor : 1. Func ie antihistaminic , acumulndu-se n esuturile n care histamina este n concentra ie ridicat . Num rul lor n bolile parazitare este mare. 2. Func ie antiparazitar , prin secre ia de imunoglobuline E. 3. Func ie de moderator asupra mastocitelor i bazofilelor care atrag eozinofilele printr-un factor chemotactic specific : EFCA (Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphylaxis). Eozinofilele sunt crescute n sngele persoanelor alergice. 4. Au func ie redus i selectiv de fagocitoz pentru unele substan e solubile de origine bacterian , complexe antigen-anticorp i unele componente citoplasmatice. 5. Con in profibrinolizin prin care intervin n procesele de coagulare sanguin . 6. Hormonii steroizi determin o sc dere rapid a eozinofilelor sanguine, probabil interfernd cu procesul lor de eliberare din m duva hematogen POLIMORFONUCLEARELE BAZOFILE a. Numar. Bazofilul este cea mai rar celul a sngelul circulant uman, reprezentnd 0,5% din elementele albe. Cre terea num rului de bazofile n snge = bazofilie : bolile mieloproliferative (leucemia granulocitar cronic ), dup splenectomie, n boala Hodgkin.

Sc derea num rului de bazofile = bazopenie : st rile de stres,infec ii acute, hipertiroidii. b. Forma celulei : rotunjita c. Diametrul = 10-12 m. d. Durata de via a bazofilelor : 10-15 zile.

e. Structura bazofilului. Nucleul apare incomplet segmentat form neregulat . Cromatina are un aspect heterogen, zonele eucromatice alternnd cu cele heterocromatice. Nucleu este mascat adesea de garnula iile specifice. Citoplasma slab acidofila, con ine : - pu ine organite celulare, - glicogen, - multe granule bazofile, colorate  ortocromatic n albastru cu May-Grnwald-Giemsa metacromatic n ro u-violet cu albastru de toluidin .

Granulele - au forme i m rimi diferite, diametrul = 0,1-1 m, - sunt inegal r spndite n citoplasm , deseori suprapuse pe nucleu, mascndu-l. - sunt foarte sensibile, dispar repede n ap datorit glicozaminoglicanilor acizi pe care i con in Ultrastructural granulele sunt delimitate de o endomembran , con in o matrice dens , uneori de aspect lamelar. Histochimic con in acelea i substan e active ca i mastocitele:histamin , heparin , serotonin , fiind PAS pozitive. Produc i leucotriene, responsabile de contrac ia fibrelor musculare netede. Membrana bazofilului : lipoproteic , acoperit de glicocalix. Pe suprafa a ei extern se g sesc receptori pentru imunoglobulinele E. f. Cinetica bazofilelor. Bazofilul se formeaz n m duva hematogen conjunctiv. n sngele periferic n esutul

Func iile bazofilelor : 1. Intervin n st rile de stres, oc prin substan ele vasomotorii i anticoagulante pe care le con in granula iile lor specifice. 2. Au capacitate de fagocitoz LIMFOCITELE Sunt leucocite agranulocitare, mononucleare lor este nesegmentat. nu con in n citoplasm granula ii specifice nucleul i de mobilitate redus .

a. Numar. Limfocitele se g sesc n sngele periferic n propor ie de 25-30%. Cre terea num rului de limfocite = limfocitoz : * conditii fiziologice n primii ani de via , * condi ii patologice : - infec ii acute (mononucleoza infec ioas , tuse convulsiv ), -infec ii cronice (tuberculoz , sifilis). Sc derea num rului de limfocite = limfocitopenie: - n mixedem, boala Cushing, dup tratamente cu corticoizi sau raze X. b. Forma. Limfocitul este o celul sferic . c. Dimensiunile depind de tipul limfocitului : limfocitul mic are diametrul de 6-9 m, limfocitul mijlociu 10-12 m, limfocitul mare 12-18 m. n sngele periferic predomin limfocitele mici. d. Durata de via a limfocitelor este diferit : cteva zile datorit circul rii i recircul rii lor. e. Structura limfocitului. Limfocitul este o celul complet , fiind alc tuit din membran , citoplasm i nucleu. c iva ani unele ajung la 25 de ani,

Nucleul este mare (ocup cea mai mare parte din celula), rotund cantitate mare de heterocromatin pe frotiu apare intens colorat : pat de cerneal . n nucleu se poate observa i prezen a unui nucleol. Citoplasma limfocitului este pu in , redus la un inel perinuclear, bazofil : cerul senin . Con ine : - organite celulare slab reprezentate, - granula ii azurofile, - incluziuni de glicogen i lipide, - enzime, n special lipaz diferen iaz de monocit. i fosfataz acid ! ! Nu con ine peroxidaz , ceea ce-l

Ultrastructural se observ c limfocitul este o celul pu in activ : nu sintetizeaz produ i destina i exportului extracelular, sintetizeaz receptorii s i de suprafa , necesari recunoa terii antigenice. Membrana limfocitului este lipoproteic , organizat n mozaic, acoperit de un strat sub ire, glicoproteic. La microscopul electronic se observ microvilozit i i vezicule de pinocitoz , care demonstreaz capacitatea de endocitoz a limfocitelor. f. Cinetica limfocitelor. Limfocitele iau na tere n organele hemolimfopoietice esuturile conjunctive, unde i desf oar n principal activitatea : o parte din aceste limfocite, dup o intens activitate local , se distrug pe loc n esuturile conjunctive de c tre macrofage, alt parte, dup contactul cu antigenul, sunt preluate de capilarele limfatice i ajung din nou n circuitul sanguin. vasele sanguine

Procesul recircul rii se poate repeta de mai multe ori. !! Acestea sunt limfocitele cu memorie. Clasificarea limfocitelor. De i asem n toare din punct de vedere morfologic n microscopia optic , studiile imunohistochimice i la microscopul electronic, au ar tat c limfocitele reprezint o popula ie heterogen , cu celule de diferite m rimi, cu via i caracteristici imunologice variate. Morfofunc ional, limfocitele se mpart n 3 clase : 1. Limfocitele B sau timoindependente (10-20%)

2. Limfocitele T sau timodependente (60-70%) 3. Limfocitele citolitice non B, timoindependente (non B, non T) (10-15%) LIMFOCITUL B (TIMOINDEPENDENT)

Limfocitele B se formeaz dup na tere n m duva hematogen de unde migreaz n:  organele limfoide periferice (splin , ganglioni limfatici, amigdale, apendice), structurile limfoide ale tubului digestiv (GALT=gut associated lymphoid tissue), structurile limfoide din c ile respiratorii (BALT=bronchus associated lymphoid tissue),

unde se localizeaz n anumite zone numite timoindependente. Ca i dimensiune, limfocitul B este pu in mai mare dect limfocitul T. Ultrastructural s-a observat c membrana celular a limfocitului B prezint un num r mare de microvili ce con in receptori pentru antigene. Limfocitul B are capacitatea de a secreta imunoglobuline dup transformarea sa n plasmocit. n acest fel contribuie la realizarea imunit ii umorale a organismului mediat prin anticorpi LIMFOCITUL T (TIMODEPENDENT) n via a intrauterin , L T migreaz de la nivelul ficatului, splinei , m duvei hematogene timus (se maturizeaz ). La nivelul timusului se diferen iaz diferit, sub influen a unor factori timici (secreta i de c tre celulele stromale de tip epitelial) : - timozina, timopoietina,factorul de diferen iere timocitar in acest proces de diferen iere a limfocitelor T, au loc modific ri nucleare /citoplasmatice pierderea sau c tigarea unor propriet i. Limfocitele T din corticala lobilor timici (85%) : se divid rapid, au pe suprafa antigenii sistemului major de histocompatibilitate (HLA) ,

 sunt sensibile la corticosteroizi fiind celule tinere. Limfocitele T localizate n medular :

 se divid lent,au pu ini antigeni HLA pe suprafa a lor, sunt rezistente la corticosteroizi fiind celule mature. Din timus (organ limfoid central) L T migreaz n organele limfoide secundare unde se cantoneaz n anumite zone, numite zone timodependente : tecile limfoide periarteriolare din splin ,

 zona paracortical a ganglionului limfatic, infiltratul limfoid difuz al amigdalelor, al apendicelui i pl cilor Peyer.

Ultrastructural membrana celular prezint - foarte rari i mici microvili, - un num r relativ redus de receptori limfocitului B membrana LT apare mult mai neted comparativ cu cea a

Majoritatea limfocitelor T au receptori pentru por iunea FC - a Ig G - a formei monomerice a Ig M. Receptorii limfocitelor sunt dimeri (dou lan uri pp ) lega i disulfidic i ancora i de o protein membranar = CD3 . n afara acesteia, membrana mai prezint i alte proteine ca : CD4, CD8, CD28, CD43. i interleukine, participnd la realizarea

Limfocitele T secret unele substan e numite limfokine imunit ii mediate celular. Exist mai multe subtipuri func ionale de LT : limfocite T reglatoare ce recunosc antigenii HLA : - limfocitele T helper apar in subsetului CD4 plasmocit.

ele activeaz n mod special transformarea LB in

- limfocitele T supresoare apar in subsetului CD8 ele previn sau inhib activarea LB i T dup contactul acestora cu antigenul. limfocite T efectoare, reprezentate de LT citolitice, citotoxice, killer ce apar in subsetului CD8 ele distrug celulele recunoscute ca str ine dup ce au fost stimulate i sunt implicate n : *reac iile alergice tardive, *rejetul de organe, *boli autoimune ,*unele tumori maligne). LIMFOCITELE CITOLITICE NON B, NON T

Formeaz a treia categorie de limfocite = limfocite nule . Nu prezint pe suprafa a lor : - receptori antigen-specifici ,imunoglobuline. Au dimensiuni mai mari comparativ cu restul L circulante. Exist dou subpopula ii de limfocite non B, non T : Limfocitele K (killer) distrug celulele ai c ror antigeni de suprafa Nu fagociteaz . sunt complexa i de anticorpi.

 Limfocitele NK ( natural killer) distrug celulele- int ai c ror antigeni nu au fost re inu i de sistemul imun i distrug u or celulele tumorale !!! Diagnostic diferential LT - LB : Electronomicroscopic : - LT prezint o suprafa celular mai neted

- LB prezint numeroase microvilozit i; Imunohistochimic, pe baza receptorilor de suprafa Rozetarea spontan a LT cu hematiile de oaie; Histochimic, prin activitatea pozitiv a LT pentru alfa-naftil-acetat-esteraz Func iile limfocitelor : 1. Prezint mobilitate tisular migrarea prin membranele bazale ale epiteliilor epiteliilor de acoperire ale tubului digestiv i urinar (teliolimfocite). printre celulele pentru LT (CD3, CD4, CD8);

2. Se pot ata a altor celule : *macrofage, *celule epiteliale, *celule tumorale, dispunndu-se n coroan n jurul acestora, proces = peripolesis, proces ce faciliteaz schimbul informa ional. Pot p trunde n citoplasma altor celule = emperipolesis (celulele hepatice, celulele intestinale, celulele canceroase). 3. Limfocitele sunt celulele pivot ale reac iilor imune de tip celular (LT) i de tip umoral (LB), avnd capacitatea de a recunoa te: - proteinele proprii organismului - proteinele str ine, mpotriva c rora secret limfokine i respectiv anticorpi. MONOCITELE Monocitul = leucocit mononuclear /agranulocitar.

a. Numar. Monocitele reprezint 6-8% din leucocitele periferice. Cre terea num rului de monocite = monocitoz :neoplazii,infec ii bacteriene (TBC, febr tifoid ). Sc derea num rului de monocite = monocitopenie : n toate formele de insuficien b. Forma celulei : rotunjita. c. Diametrul monocitului= 20-25 m cea mai mare celul ntlnit n mod normal n sngele periferic : gigantul sanguin . d. Structura monocitului. Monocitul este alc tuit din membran , citoplasm i nucleu. medular .

Nucleul este nesegmentat, apare adeseori reniform. Cromatina are un aranjament particular, asem n tor cu o tabl de ah - heterocromatina = zonele intunecate - eucromatina = zonele clare. Citoplasma este abundent , bazofil furtun ). n citoplasm se g sesc : * organite celulare relativ abundente (ribozomi / poliribozomi, complex Golgi, mitocondrii, lizozomi), *granule azurofile concentrate n scobitura nucleului. Histochimic s-au eviden iat la nivelul citoplasmei numeroase activit i enzimatice pentru : - fosfataz acid , fosfataz alcalin , peroxidaz , esteraze nespecifice. Caracteristic monocitele con in i dou enzime lipaz ,esteraz , capabile de a distruge capsula ceroas a bacteriilor. Membrana celular = lipoproteic . Prezint receptori pentru Ig i pentru complement. Prezint numeroase *microvilozit i, *vezicule de pinocitoz i de* micropinocitoz . albastru-cenu iu n colora ia MGG ( cerul nainte de

 Membrana emite pseudopode monocitul se deplaseaz n afara vasului. e. Cinetica monocitelor. Monocitele se formeaz n m duva ro ie hematogen , dintr-un precursor comun cu granulocitele (CFU-GM). Din m duv snge esuturi :se transform n macrofage (procesul de transformare n macrofage este nso it de modific ri morfologice, metabolice , de con inut enzimatic.

Func iile monocitelor : 1. Macrofagul interac ioneaz cu limfocitul = proces esen ial pentru imunitatea celular . Activarea macrofagelor este determinat de limfokine, fenomen care se produce la locul invaziei antigenului. 2. Monocitele macrofage dup ce au p r sit sngele circulant, fagocitnd particule de talie mare:*bacterii, *virusuri, *complexe antigen-anticorp, *materii anorganice, *celule i resturi celulare. Distrugerea acestora se realizeaz cu ajutorul enzimelor lizozomale. 3. n condi iile unor antigene sau substan e proprii degradate, de dimensiuni mari, macrofagele fuzioneaz , dnd na tere celulelor multinucleate. 4. Macrofagele sintetizeaz i secret :hidrolaze acide, lizozim, proteaze, prostaglandine, componente ale complementului, stimulatori ai celulelor medulare, substan e care regleaz coagularea. PLACHETELE SANGUINE Plachetele sanguine = elemente anucleate Termenul de trombocit = incorect datorit lipsei nucleului. a. Numar. Plachetele sanguine se g sesc n num r de 150.000-400.000/ml n sngele periferic Cre terea num rului de plachete sanguine = trombocitoz : mai rar ntlnit , de obicei reactiv (poate s apar dup hemoragii). Sc derea num rului de plachete sanguine= trombocitopeni: - tulbur ri de produc ie (deficit de vitamina B12 i acid folic), - tulbur ri de distribu ie (splenomegalie), - tulbur ri de distruc ie (purpur trombocitopenic , coagulare intravascular diseminat ). b. Forma plachetei : * elipsoid , de lentil biconvex - atunci cnd se afl n stare proasp t n vasele sanguine. * forme diferite: col uroase ca o stea, discoidal , poligonal , forma plachetei depinznd de gradul de uscare a frotiului; apar sub form de agregate i mai rar n mod individual. c. Diametrul trombocitului = 3-5 m cele mai mici elemente sanguine.

d. Structura plachetei sanguine. Este un fragment de citoplasm , f r nucleu, nconjurat de o membran . Citoplasma este format dintr-o: - zon central ntunecat , fin granular = granulomer - zon periferic mai clar = hialomer. 1. Granulomerul = zona central electronodens , format dintr-un ansamblu de granule fine, vacuole, mitocondrii i glicogen. Ultramicroscopic au fost identificate urm toarele tipuri de granule : Granule alfa diametrul = 300-500 nm; con in : *fibrinogen,* factor de cre tere de origine plachetar , *proteine plachetare specifice. Granule delta diametrul = 250-300 nm; con in: * *ioni de calciu,* serotonin (5hidroxitriptamin ), ADP, ATP. Granule lambda diametrul = 175-250 nm; con in : *enzime lizozomale (hidrolaze acide, fosfataz acid , beta-glucuronidaz ) 2. Hialomerul este ectoplasma periferic ce are un aspect omogen, u or acidofil. Con ine : - microtubuli, microfilamente proteine implicate n procesul de coagulare (trombostenin ), glicozaminoglicani si glicoproteine. Microtubulii se g sesc la periferia plachetei, unde formeaz o band inelar ;rol : men inerea formei ovalare a plachetei. Microfilamentele sunt formate din actin muscular . i miozin , aceasta din urm fiind diferit de cea

Contrac ia microfilamentelor modificarea formei plachetei n perioadele de secre ie/ retrac ie a cheagului sanguin. Tot la nivelul hialomerului, se g sesc ni te tubi electronoden i de form neregulat ce alc tuiesc un - sistem tubular dens - sistem canalicular deschis ce se conecteaz cu invagina iile membranei i prin care se realizeaz eliminarea moleculelor active. Din punct de vedere biochimic, plachetele con in :

Proteine (52% din greutatea uscat ), din care face parte trombostenina, o protein contractil ce are activitate ATP-azic i care este activat de ionii de calciu i de magneziu.

 Lipide (14% din greutatea uscat ), reprezentate de fosfolipide (76%), o lipoprotein termostabil , factorul 3 plachetar. Hidra i de carbon (8% din greutatea uscat ). Membrana plachetei, groas de 7-19 nm, lipoproteic , este acoperit de un strat bogat n glicozaminoglicani i glicoproteine, cu o grosime de 15-20 nm, ce permite absorb ia unor proteine plasmatice (fibrinogen, factorul 8 al coagul rii). Membrana joac un rol important n adeziunea plachetar , la: - peretele vascular lezat, alte trombocite, suprafe ele str ine. Membrana con ine locusuri antigenice i receptori pentru factorii stimulatori sau inhibitori ai agreg rii plachetare.

Cinetica plachetelor sanguine. Plachetele se formeaz n m duva ro ie hematogen sngele periferic, unde au o durat de via de 8-12 zile trombocitele sunt re inute i distruse n sistemul macrofag al organismului, cu prec dere n cel splenic. Func iile plachetelor sanguine sunt : 1. ndeplinesc rol important n hemostaza i coagularea sngelui. Aceste fenomene complexe se desf oar n patru timpi ce presupun : *activarea, *adeziunea, *agregarea, *contrac ia plachetelor. Activarea. Exist numeroase substan e ce activeaz plachetele, cel mai important fiind colagenul sub form polimerizat , a c rui suprafa este electronegativ . n leziunile vasculare, sngele este n contact direct cu colagenul membranei bazale subendoteliale i cu cel din esutul conjunctiv vecin. Adeziunea. Plachetele activate se balonizeaz , emit pseudopode i elibereaz anumite substan e active: - serotonina ce produce vasoconstric ie, ADP-ul,factorul 4. Prin pseudopode, plachetele ader la spa iul subendotelial. Agregarea. Are loc n prezen a ADP-ului i a altor substan e active (trombina). Plachetele prezint la nivelul membranei receptori pentru fibrinogen, prin intermediul c ruia ele se leag .

Contrac ia este momentul n care are loc trombocitoliza. Prin acumulare de ap , plachetele se balonizeaz endomembranele se rup, expulzndu-se citoplasma mpreun cu substan ele active pe care le con ine. Aceast faz este declan at de trombin , enzim ce provine din protrombina plasmatic de origine hepatic prin ac iunea factorului 3 plachetar. Factorii elibera i, asocia i cu trombina, au rol n polimerizatea fibrinogenului solubil ntr-o re ea de fibrin insolubil , n ochiurile c reia se g sesc elementele figurate sanguine. Trombostenina de origine plachetar este responsabil de retrac ia cheagului. La sfr it, fibrina din trombus este degradat prin fibrinoliz plasminogen-plasmine. i tromboliz de c tre sistemul

2. Trombocitele au rol n procesul inflamator, acumulndu-se la locul invaziei microbiene, unde elibereaz factori care cresc permeabilitatea peretelui vascular i sunt chemotactici pentru granulocite. 3. Au rol n vindecarea pl gilor, prin eliberarea unor factori care stimuleaz cre terea *fibrelor musculare netede,* a fibroblastelor din piele i *a celulelor endoteliale. De asemenea stimuleaz sinteza colagenului n fibroblaste. 4. Intervin n reac iile imune, r spunznd prin eliberare de mediatori la stimularea produs de complexele imune.

S-ar putea să vă placă și