Sunteți pe pagina 1din 14

POLIMERI

Materiale plastice

POLIMERI
Polimerul: substan chimic pur , rezultat n urma unei reac ii de polimerizare, compus dintr-un num r mare de molecule simple denumite monomeri. Polimerii organici pot fi :
naturali ca de exemplu: ADN, amidonul,celuloza latexul etc. sintetici ob inu i prin sinteze chimice dirijate de om n mii de sortimente.

Polimerii organici stau la baza constituirii urm toarelor materiale:


o materiale plastice polietilena (PE), policarbonatul (PC), polistirenul (PS), policarbonatul de vinil (PVC). o fibre sintetice ( nylon, acrilic, polistiren, Kevlar); o elastomeri ( cauciuc, policloropan); o vopsele (produse pe baz de solu ii sau emulsii de polimeri); o adezivi ( solu ii sau emulsii de polimeri);

Tipuri de polimeri i structuri


Clasificarea polimerilor n func ie de:
mecanismul de nl n uire ( polimerizare de adiie, policondensare); structura; comportament lor sub influen a temperaturii i a solicit rilor mecanice. Comportare termoplastici termorigizi elastomeri Structur lan uri liniare flexibile re ea rigid tridimensional lan uri liniare reticulate Mecanism de nl n uire adi ie sau condensare condensare uzual mecanisme de adi ie

POLIMERIZARE
Polimerizarea: proces chimic de nl n uire, pentru formare a unei macromolecule de polimer n urma unei suite de reac ii chimice identice.
Not : la nceput dou molecule de monomeri formeaz un dimer, apoi ad ugnd a treia molecul se ob ine un trimer i a a mai departe iar la 30 monomeri nl n ui i folosim termenul de polimer; Monomerii utiliza i n sinteza polimerilor pot fi ob inu i din produse naturale petrochimice (petrol, gaze cel mai rentabil la ora actual ), lemn, reziduri agricole sau din carbon.

Caracteristici necesare ca o molecul de monomer s se poat nl n ui :  un aranjament monomeric (notat cu A- ) trebuie s dispun de mai mult de o leg tur , altfel nu se poate alc tui dect un dimer (A-A);  dac aranjamentul monomeric, dispune de dou leg turi cu aranjamentele vecine, molecula ob inut este unidimensional , filiform dar nu neap rat liniar ( unghiul leg turilor ntre atomii de C de 109 );  dac aranjamentul monomeric schimb 3 sau mai multe leg turi cu monomerul vecin molecula devine tridimensional formnd un volum sau un bloc.

Lan uri polimerice


reprezent ri schematice

Mecanismul de polimerizare
1. Polimeri ob inu i prin adi ie se bazeaz pe formarea unor leg turi de tip covalent ntre moleculele individuale genernd lan uri de mii de molecule f r modific ri chimice a reactan ilor. Exemplu reac ia de adi ie- polietilen 1. Polimerii ob inu i prin condensare implic dou sau mai multe tipuri de molecule care sunt legate prin reac ii chimice i rezult un produs de reac ie (H2O). Exemplu de reac ie de condensare

Structura polimerului

Polimeri liniari - forma i din lan uri lungi con innd mii de molecule. Leg turile ntre monomerii lan ului pot fi foarte puternice ( de tip covalent), n timp ce leg turile dintre lan uri sunt foarte slab ( leg turi secundare de tip van der Waals). 2. Polimerii ramifica i sunt structuri de re ele tridimensionale, ob inute prin legarea unor lan uri transversale rigide predomin leg turile de tip covalent. 3. Polimeri reticula i 4. Polimeri cu re ea tridimensional Not : propriet ile influen ate de lungimea lan ului i dimensiunea moleculei polimerului. Dimensiunea moleculei caracterizat prin:  masa molecular ;  gradul de polimerizare(num rul de meri din polimer). 1.

Structura Copolimerului
Copolimerul: momomeri de tip diferit nl n ui i . Tipuri de copolimeri :
 Statistic  Secven ial  Grefat

Exemple :butadien stiren (BS) Acrilo-butadien -stiren (ABS)

Comportarea polimerilor
la nc lzire i sub sarcin
Polimerii termoplastici : comportare tipic de manier plastic , ductil . Pot fi pu i n form la temperaturi ridicate, r ci i apoi renc lzi i i reforma i ntr-o form diferit (f r modificarea structurii de baz sau a propriet ilor polimerului). Polimerii termoplastici care au o structur liniar sunt u or de reciclat. Exemple: PE (polietilena), PVC (policlorura de vinil), PS (polistirenul), PP (polipropilena) etc. Polimerii termorigizi sunt mai rezisten i dect cei trmoplastici nu pot fi reprocesa i deci recicla i. Exemple:PH (fenolicul) PC (policarbonatul) EP(poliepoxida) etc. Elastomerii : comportare intermediar polimerilor de tip termoplastic respectiv termirigizi. Se caracterizeaz prin capacitatea mare de a se deforma elastic ( nmagazineaz o mare cantitate de energie) . Comportament datorat existen ei leg turilor transversale perfecte (vezi vulcanizarea cauciucului la 1500 n prezen a sulfului). Exemple: poliisopren (cauciucul sintetic).

Polimeri amorfi (vitro i) Polimeri semicristalini


Starea vitroas caracterizat prin absen a ordinii la mare distan n re eaua atomic (proprietate a lichidelor) i prin absen a mobilit ii elementelor constitutive (proprietate a solidelor).
Starea vitroas este o form termodinamic instabil a materiei care poate cristaliza dac condi iile cinetice i termodinamice se modific i permit acest lucru.

Polimer semicristalin

Polimeri amorfi (vitro i) Polimeri semicristalini


Un polimer poate fi amorf sau semicristalin modificndu- i starea n func ie de temperatur i influen at i de structura i masa sa molecular . Fixarea structurii se face n stadiul sintezei polimerului. Polimer amorf
Sunt de obicei transparen i; Caracterizat prin temperatura de vitrifiere TV parametrul cel mai importat la procesarea i utilizarea; se preteaz bine tehnicilor de prelucrare prin termoformare, nc lzit fiind pesteTV unde prezint alungiri semnificative pentru tensiuni relativ reduse. Trecerea de la starea amorf la starea cristalin depinde de sructura molecular , adic un polimer a c rui lan are o mare regularitate structural va putea cristaliza.

Polimer semicristalin
- Caracterizat prin temperatura de topire a fazei cristaline i prin temperatura de vitrifiere avnd dou temperaturi de tranzi ie; - Sunt cel mai adesea opaci ( cele dou componente amorf i cristalin nu prezint acela i indice de refrac ie)

Polimeri semicristalini
Cre terea cristalitelor pornind de la un polimer topit

Materiale plastice
Defini ie: materialele plastice sunt un amestec de doi sau mai mul i polimeri (substan e macromoleculare ) cu aditivi care permit adaptarea propriet ilor materialului plastic la constrngerile tehnologice i de utilizare. Avantaje: - polimerii prezint o mare varietate sortimental i deci o mare diversitate a caracteristicilor mecanice i chimice; - facilitatea i diversitatea procedeelor de prelucrare (de punere n form ) la ritmuri ridicate de fabrica ie; - cost energetic redus al sintezei i transform rii; - densit i reduse n jurul valorii de 1g/cm3. Dezavantaje ( inconveniente care limiteaz domeniul de aplica ii): - propriet i de rezisten mecanic (cu pu ine excep ii) relativ modeste; - nu sunt auto i biodegradabile (explicat prin lungimea lan urilor polimerice); -n timpul arderii pot degaja produse toxice.

Aditivi
Aditivii de utilizare curent :
Stabilizan i cu rol de a ntrzia i/sau inhiba degradarea structurii polimerului n fabrica ie sau utilizare; Coloran i sau pigmen i; Ignifugan i cu rolul de a face combustia materialelor plastice ct mai dificil ; Antistatici cu rolul reducerii acumul rii sarcinilor electrostatice superficiale; Germinativi facilitarea i accelerarea cristaliz rii polimerilor semicristalini; Plastifian i rolul diminu rii rigidit ii materialelor plastice; Anti oc ameliorarea rezisten ei la oc i ob inerea st rii cauciucate; Lubrifian i - cu rolul reducerii coeficientului de frecare; nt ritori mbun t irea rezisten ei mecanice.