P. 1
CANCERUL TIROIDIAN

CANCERUL TIROIDIAN

|Views: 130|Likes:
Published by Aldea Alina

More info:

Published by: Aldea Alina on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

NODULUL TIROIDIAN

Dr. Diana PAUN

Definitie
‡ Entitate anatomo-clinic perceput pe o tiroid normal sau pe o gu , prin examen clinic (palpare, inspec ie). Tablou clinic: ‡ asimptomatic ‡ manifest ri clinice de tireotoxicoz ‡ manifest ri compresiv ± iritative.

Capacitatea func ional este dovedit scintigrafic:
‡ Nodul hipercaptant, cald ± poate fi:
± hiperfunc ional ± autonom ± toxic ± adenom toxic Plummer

‡ Nodul izocaptant ± nu se deosebe te de restul imaginii scintigrafice ‡ Nodul hipocaptant ± va fi investigat ecografic pentru a se stabili dac este chist sau nodul solid. Dac este nodul solid se practic punc ia ± biopsie cu ac sub ire care eviden iaz dac nodulul solid este:
± adenom (papilar, folicular, cu celule C) ± cancer (papilar, folicular, anaplastic, medular, metastaz ) ± nodul în cadrul unei tiroidite cronice nodulare

Investiga ii paraclinice utile în gu ile uninodulare (1):
‡ Investiga ii imagistice:
± Scintigrama tiroidian ± Ecografia tiroidian ± Punc ia tiroidian cu ac sub ire

Alte investiga iile imagistice: tomografia computerizat , rezonan a magnetic nuclear , angiografia ‡ Markeri tumorali:
± ± ± ± Tiroglobulina (Tg) Antigenul carcinoembrionic (CEA) Calcitonina Con inutul ADN nuclear al celulelor neoplazice

Scintigrama tiroidiana .Adenom toxic tiroidian - Ecografie tiroidiana ± nodul hipoecogen neomogen - .

T3.pentru eviden ierea compresiunii sau/ i deplas rii traheale i a calcific rilor intratiroidiene i tranzit baritat esofagian de profil (pentru eviden ierea compresiunii pe esofag). FT4 ‡ Teste pentru patogenia autoimun : ± ATPO ‡ Investiga ii preoperatorii: ± Radiografia cervical anterioar . T4.pentru eviden ierea compresiunii pe nervii recuren i sau laringe. FT3.laringoscopie . . ± Examen ORL .Investiga ii paraclinice utile în gu ile uninodulare (2): ‡ Teste de func ionalitate tiroidian : ± Dozarea TSH.

Tratament (1): ‡ Adenomul toxic Plummer: ± abla ie chirurgical ± diametrul peste 3 cm ± tiroidectomie radioizotopic dup 4-6 luni de tratament cu ATS necesar revenirii la starea de eutiroidie i bloc rii capt rii iodului de c tre esutul s n tos ‡ Noduli calzi sub 2 cm cu toxicitate la limit ± supraveghere clinico-paraclinic ‡ Adenoame tiroidiene (noduli reci adenomato i) ± lobectomie .

Tratament (2): ‡ Cancere tiroidiene: ± chirurgie (cu examen extemporaneu): tiroidectomie subtotal sau total larg ± radioterapie extern (cancer anaplastic sau medular) ± iod radioactiv ± carncer diferen iat. .

NODUL TIROIDIAN anamneza. dg. dg. ex. clinic Screening Ecografie tiroidiana INVESTIGATII pt. Pozitiv TSH. EKG Radiografie cord-pulmon RIC + scintigrama tiroidiana Calcitonina Punctie-biopsie tiroidiana/Biopsie ganglionara INVESTIGATII SUPLIMENTARE (in functie de caz) Pt. diferential si al complicatiilor ATPO PBI/Iodurie CT gat si mediastin Tranzit baritat esofagian Consult ORL TRATAMENT Medicamentos Chirurgical Monitorizare TSH Ecografie tiroidiana Tratamentul specific complicatiilor . T4/fT4 Consult cardiologic.

Diana PAUN .CANCERUL TIROIDIAN Dr.

. urmat de transform ri metabolice i neoplazice ireversibile. Inducerea tumoral este un proces lent progresiv i stadializat: primul stadiu este hiperplazia. proces reversibil.prin expunere la agen i cancerigeni (de exemplu radia ii ionizante). Promovarea i stimularea prolifer rii celulare. Conform acestei teorii exist dou procese diferite în carcinogenez : Ini iere . urmat de stadiul hormonodependent (în care cancerul tiroidian poate produce hormoni tiroidieni) i în final de apari ia cancerului autonom.Etiologie: Etiopatogenia cancerului tiroidian poate fi explicat prin teoria carcinogenezei multistadiale. capabil de metastazare.

b.oncogene cum ar fi: C ± ras.în special la copii . stimularea cronic cu TSH . d. sexul feminin .F (factorul de cre tere al transform rii F).este mai frecvent asociat cu riscul crescut de malignitate al unui nodul tiroidian.derived . e. IGF (insuline .Etiologie: Factorii predispozan i pentru apari ia cancerului tiroidian sunt reprezenta i de: a. factori genetici . . iradierea în antecedente a zonei capului i gâtului pentru diverse afec iuni .dovedi i prin existen a unor muta ii ale unor proto .like growth factor).este un factor patogenic sigur stabilit . C .stimulatorul fiziologic al prolifer rii tirocitelor este TSH al c rui efect mitogenic are ca mediator AMPC i este dependent de IGF1. vârsta copil riei . Tiroida poate s reac ioneze îns i la al i factori de cre tere cum ar fi EGF (epidermal growth factor).growth factor).este de cel pu in trei ori mai afectat decât sexul masculin. C . TGF . PDGF (platelet . precum i muta ii la nivelul cromozomului 10 în cazul MEN 2.ret. C ± fos. c.myc.

‡ Manifest rile clinice ale neoplasmelor tiroidiene pot fi locale tiroidiene. .Tablou clinic: ‡ Suspiciunea de cancer tiroidian trebuie ridicat în fa a oric rui nodul tiroidian. regionale i generale.

. decelabil numai chirurgical. care îns a ap rut recent i cre te rapid.nodul bine delimitat. mai ales în fazele incipiente: .nodul tiroidian solitar. cre tere progresiv .gu multinodular veche dar care cre te brusc în volum. situat bazal sau istmic. contur prost delimitat. Aspectul tiroidei neoplazice este extrem de variat. . devenit suspect prin: apari ie recent . . nemodificat ca volum i consisten dar care include totu i un nodul mic.gu mare global.tiroid aparent normal .Tablou clinic: Manifest rile locale pot apare rapid sau lent la un individ cu tiroida anterior indemn sau cu gu preexistent . consisten dur . uniform . . moale sau elastic . moale sau elastic. .

.

Elementele semiologice ce trebuie luate în considerate pentru diagnostic sunt: . un puseu hiperplazic survenit intempestiv. durere spontan sau la palpare. . .consisten a ferm a forma iunii. simptomatologia local este ceva mai bine conturat . elementul care treze te suspiciunea de neoplazie este hipertrofia tiroidian care apare brusc i se dezvolt rapid sau în cazul unei gu i preexistente. .aderen a puternic de esuturile din jur i planurile profunde. În fazele avansate.Tablou clinic: În fazele incipiente.tergerea contururilor. Hipertrofia neoplazic a tiroidei poate determina: jen . durere continu sau înso ind numai puseul evolutiv.

Tablou clinic: Manifest rile regionale. dispnee. .pe nervul recurent (apare disfonie). .pe esofag (disfagie). . supraclaviculari. prelaringieni.pe trahee (apare tuse.pe nervi (cu dureri cervicale). traheo . mediastinali.pe jugulare (produce turgescen a acestora i cianoza fe ei).esofagieni. Metastazele ganglionare pot prinde ganglionii lan ului jugular. Tumorile tiroidiene pot s determine compresiune pe forma iunile din jur: . asfixie). . mastoidieni. .

alterarea st rii generale. În situa iile de metastazare. ficat. rinichi). În ceea ce prive te func ia tiroidian . La început pot apare: astenie. Semnele generale pot fi prezente în carcinoamele anaplazice (nediferen iate) i în fazele avansate de boal . . oase. apar simptome legate de sediul metastazelor (pl mâni.Tablou clinic: Manifest ri generale. Foarte rare cazuri pot s prezinte hipertiroidie. uneori febr neoplazic . Bolnavii cu cancer tiroidian prezint rar manifest ri generale neoplazice. pierdere în greutate. majoritatea cazurilor evolueaz cu eutiroidie sau hipotiroidie.

supravie uirea este de 6 . .reprezint aproximativ 60 . prin c i intraglandulare. în ganglionii pericapsulari tiroidieni i apoi în ganglionii locoregionali.a i a 4 . gradul s u de malignitate e direct propor ional cu vârsta.70% din forma iunile maligne tiroidiene la adult i aproximativ 80% la copil.3 ori mai frecvent la sexul feminin. afecteaz îndeosebi decada a 3 . Carcinomul papilar cre te cel mai lent dintre cancerele tiroidiene i este asimptomatic mul i ani. se poate dezvolta din tiroide ectopice sau din canalul tireoglos.CLINICE DE CANCER TIROIDIAN a) Carcinomul papilar . Metastazeaz predominant limfatic. Rar. Datorit evolu iei lente.a de vârst i este de 2 .FORME ANATOMO .6% decese în 15 ani). metastazarea hematogen la distan nu este frecvent . chiar în prezen a metastazelor loco-regionale ganglionare.7 ani i mortalitatea redus (4. unde persist asimptomatic mul i ani i cre te lent.

dând la palpare senza ia de microcalcifieri intratumorale. ceea ce explic faptul c metastazele regreseaz dup administrarea de hormoni tiroidieni. consisten dur . de dimensiuni variabile. Pacien ii cu carcinom papilar au o concentra ie ridicat a tiroglobulinei i antigenului carcinoembrionic. Carcinomul papilar este par ial dependent de stimularea TSH. cu contur policiclic. .a) Carcinomul papilar Clinic se prezint sub forma unui nodul unic (arareori multinodular).

De obicei modific rile intratiroidiene i metastazele la distan persist asimptomatic mul i ani. Unele cancere foliculare moderat diferen iate sunt foarte agresive. Rata de supravie uire este de 84% peste 10 ani dup vârsta de 40 de ani. Carcinomul folicular metastazeaz i în ganglionii limfatici locoregionali dar invazia se realizeaz predominant pe cale hematogen . . este frecvent peste vârsta de 40 de ani. invadând precoce structurile adiacente i determinând fenomene de compresiune. apare adesea precoce i intereseaz : osul (metastaze osteolitice). Clinic.b) Cancerul folicular Reprezint 25 . carcinomul folicular se manifest printr-un nodul tiroidian voluminos. Cre terea carcinomului folicular este par ial dependent de TSH cu regresia par ial a metastazelor dup administrarea de hormoni tiroidieni în doze supresive. malignitatea crescând cu vârsta. Supravie uirea este între 6 luni i 12 ani.30% din carcinoamele tiroidiene. bine circumscris. De remarcat c m rimea metastazelor i nu locul lor reprezint un factor de prognostic pentru supravie uire. predomin la sexul feminin i prezint un grad de malignitate ceva mai ridicat decât cel papilar. plamânul i ficatul.

dur . Carcinomul anaplazic are o radiosensibilitate mic i rezist de regul la chimioterapie. Supravie uirea este în medie de 4 luni (interval 1 lun . Clinic se eviden iaz ca o mas tumoral voluminoas . nu capteaz iodul. cu poten ial de dezvoltare rapid.c) Carcinomul anaplazic (nediferen iat) Reprezint aproximativ 10% din cancerele tiroidiene i apare de obicei dup 50 de ani. Autonomia crescut fa de TSH este probabil determinat de pierderea receptorilor pentru TSH. având celule nediferen iate. Carcinoamele anaplazice. .1 an). Este foarte malign. prin înlocuirea rapid a parenchimului tiroidian pot ap rea fenomene de hipotiroidie. adesea cu aspect difuz i tendin marcat de invadare a esuturilor din jur. Rar. cu invadare rapid a structurilor de vecin tate i metastazare precoce i masiv .

. i metasazeaz pe cale hematogen . de multe ori la nivel osos. Deoarece tumora nu capteaz iodul. cu evolu ie rapid sau lent . radioiodoterapia este inutil în acest tip de cancer tiroidian.Carcinomul medular tiroidian Cu punct de plecare în celulele C parafoliculare ± se asociaz adesea cu alte tumori endocrine în cadrul sindromului de neoplazie endocrin multipl tip 2. Clinic se prezint sub form de noduli multipli.

Carcinom medular tiroidian Piesa operatorie Aspect histopatologic de cancer medular tiroidian imunohistochimie pentru calcitonin .

Unele cazuri pot s prezinte cre teri ale VSH .ului i diferite grade de anemie. Diagnosticul de certitudine este îns stabilit numai prin examen histologic postoperator.Investiga ii paraclinice: Pentru diagnosticul preoperator al cancerului tiroidian. Parametrii biologici obi nui i nu sunt concluden i pentru diagnosticul unui cancer tiroidian. exist explor ri orientative. Investiga iile necesare pentru orientarea diagnosticului sunt: .

. Carcinoamele foliculare i papilare pot concentra iodul radioactiv dar mai pu in decât esutul tiroidian normal. limfoamele. Pentru a eviden ia metastazele de cancer tiroidian pe scintigram este necesar tiroidectomia total ini ial i oprirea timp suficient a tratamentului substitutiv tiroidian pentru realizarea unui nivel crescut de TSH endogen. . nici una patognomonic : .zona necaptant prost delimitat . .fixare neomogen .zone captante situate în afara corpului tiroidian (metastaze tiroidiene func ionale). .zona necaptant circumscris (³nodul rece´). cu contur ters.Scintigrama tiroidian In neoplasmul tiroidian se poate prezenta în mai multe variante. carcinoamele medulare nu fixeaz radioiodul. Carcinoamele tiroidiene nediferen iate.

Nodul hipocaptant lob drept - .Scintigrama tiroidiana .Nodul acaptant lob stang - Scintigrama tiroidiana .

Investiga iile imagistice de tipul tomografiei computerizate. chistic sau are structur mixt .În general. rezonan ei magnetice nucleare.sunt prea costisitoare pentru investigarea de rutin a gu ilor nodulare. dar confirm faptul c un nodul ³rece´ (cu cea mai mare suspiciune de malignitate din punct de vedere scintigrafic) este solid.Investiga iile imagistice Ecografia tiroidian . angiografiei . . fiind necesare pentru eviden ierea unei invazii tumorale tiroidiene. ecografia nu poate preciza natura benign sau malign a nodulilor tiroidieni.

. .vacuole intracelulare (mai frecvent în cancerul folicular).prezen a tireomacrofagelor.celularitate bogat (indiciul hiperplaziei celulare).celule bi.prezen a oncocitelor (în oncocitoame diagnosticul diferen ial între ³benign´ i ³malign´ este dificil citologic i histopatologic). Cele mai importante elemente citologice pentru diagnostic sunt: ‡ pentru carcinoame diferen iate: .Punc ia tiroidian cu ac sub ire Examenul citologic prin punc ie aspirativ cu ac sub ire este deosebit de valoros pentru diagnosticul preoperator al cancerelor tiroidiene. . .polimorfism celular i nuclear. .sau trinucleate (mai frecvent în cancerul folicular). .

predominant limfobla ti dispu i difuz. ecografice i citologice prin punc ie tiroidian determin o precizie a diagnosticului de 95% în cancerul tiroidian .pot fi prezente tireomacrofage i granulocite neutrofile. ‡ pentru limfoame maligne: .celularitate bogat . . .celule tumorale intens atipice: mici sau gigante. din punct de vedere citologic este dificil diagnosticul diferen ial cu tiroidita limfocitar cronic . mitoze atipice.Punc ia tiroidian cu ac sub ire pentru carcinoamele tiroidiene nediferen iate: . . ‡ .polimorfism celular i nuclear marcat.numeroase celule. scintigrafice. Se consider c utilizarea coroborat a constat rilor clinice. multinucleate sau fuziforme.

. fiind considerat ³marker´ al recidivelor i metastaz rilor. celulele neoplazice parafoliculare C p strând capacitatea de sintez hormonal . .diagnosticul precoce al recidivelor cancerului medular (local sau metastaze). fiind un ³marker´ al agresivit ii tumorale. Antigenul carcinoembrionic (CEA) este folosit pentru supravegherea pacien ilor opera i de cancer tiroidian i în special în urm rirea recidivelor i/sau a apari iei metastazelor carcinomului medular tiroidian. Astfel dozarea calcitoninei este util pentru: . . Anticorpii antitiroglobulinici au aceea i semnifica ie diagnostic cu cea a tiroglobulinei. Calcitonina este markerul hormonal al carcinomului medular tiroidian. Con inutul ADN nuclear al celulelor neoplazice ofer date importante de prognostic. boala Graves. Tiroglobulina poate fi îns crescut nespecific i în alte boli tiroidiene cum sunt: gu a endemic .diagnosticul diferen ial între carcinomul medular i carcinomul anaplazic.Alte investigatii Tiroglobulina (Tg) reprezint cel mai bun sprijin de diagnostic dar mai ales de urm rire a evolu iei pacien ilor cu carcinoame tiroidiene diferen iate (papilar i folicular). tiroidita subacut . .diagnosticul precoce al CMT. Determinarea lui se face prin citomorfometrie cantitativ .screeningul familial al pacien ilor cu MEN 2.

laringoscopie . Radiografia cervical anterioar . T4.pentru stabilirea func iei tiroidiene. FT3.Alte investigatii Evaluarea paraclinic a acancerului tiroidian trebuie s cuprind de asemenea i: Dozarea TSH.pentru eviden ierea compresiunii pe nervii recuren i sau laringe. T3. FT4 .pentru eviden ierea compresiunii sau/ i deplas rii traheale i a calcific rilor intratiroidiene i Tranzit baritat esofagian de profil (pentru eviden ierea compresiunii pe esofag). . Examen ORL .

.Toxic.Anaplazic.Chist intratiroidian de duct tireoglos .Diagnosticul diferen ial Diagnosticul diferen ial al nodulului tiroidian unic: Adenom .Coloidal. . Chist.Mixt foliculo-papilar. . Carcinom . . .Papilar.Agenezia unui lob. . Anomalii de dezvoltare: .Folicular. . Abces.Folicular. Tiroidit limfocitar cronic .Medular.

Virale. Chiste: . . Infec ii: . Adenom folicular multiplu.indus . . Carcinom secundar terapiei de iradiere. . Defecte înn scute ale sintezei hormonilor tiroidieni. Deficit de iod.Coloide.Diagnosticul diferen ial Diagnostic diferen ial al gu ii polinodulare: Tiroidita limfocitar cronic .Secundar terapiei medicale.Adenomatoase.Bacteriene. Tireotoxicoza: . Hiperplazia gu ogen .Înaintea terapiei medicale. .

. tromboze ale venelor gâtului. eroziunea carotidei. La b rba i evolu ia spre exitus este mai rapid . dar nu dep e te 1 .Evolu ie i complica ii: Evolu ia cancerului tiroidian f r tratament variaz func ie de tipul histopatologic al cancerului.3 ani i duce la moarte prin asfixie. metastazare.

.care este unicul tratament cu caracter de radicalitate .radioterapia. hormonoterapia i chimioterapia.Tratamentul cancerului tiroidian Tratamentul cancerului tiroidian are ca obiective excluderea în totalitate a esutului tumoral urmat de substitu ia tiroidian eficient i este un tratament complex ce utilizeaz . al turi de metoda chirurgical .

nu exist o indica ie de principiu de evidare ganglionar în lipsa adenopatiei clinic evidente sau/ i a examenului histopatologic extemporaneu. cu preten ii de radicalitate absolut . motiv pentru care s-au descris i se folosesc o gam larg de interven ii. invaziei ganglionare i peritiroidiene. el este esen ial i trebuie s îndep rteze esutul tumoral în totalitate sau cât mai mult i prin urmare. respectiv stadiului evolutiv i a tipului histopatologic. altele mai conservatoare .Tratamentul cancerului tiroidian 1. papilare. dimensiunii esutului tumoral. dar cu un grad important de sechele sau chiar de mutilare. În cazul cancerelor diferen iate. Tratamentul chirurgical este indicat la toate tumorile maligne operabile. nu este o interven ie standard: extensia interven iei trebuie s fie adaptat cazului. unele extinse. . foliculare sau mixte.

. o chirurgie extensiv i extrem de mutilant poate intra în mod cu totul excep ional în discu ie. Prin aceast opera ie se îndep rteaz operator în afar de gland . Când tumora invadeaz viscerele compartimentului central al gâtului.esofagieni. Nu acela i gest este recomandabil în caz de invazie masiv a laringelui. Tiroidectomia total cu limfadenectomie bilateral mai este cunoscut sub numele de tiroidectomie l rgit sau disec ie radical a gâtului.Tratamentul cancerului tiroidian Opera ia cu preten ie de radicalitate oncologic maxim este tiroidectomia total cu sau f r limfadenectomie. gr simea gâtului (uneori cu mu chiul sternocleidomastoidian i de necesitate vena jugular intern unilateral) de la clavicul pân la mastoid . mastoidieni. dac o rezec ie par ial de esofag sau de trahee permite abla ia în totalitate a tumorii. în func ie de stadiul evolutiv al afec iunii i tipul histopatologic. ganglionii traheo . în totalitate.

lezarea direct (mecanic ) sau indirect (vasculo . iar în cazul neoplasmelor i în scop supresiv hipofizar (hormonoterapie).Tratamentul cancerului tiroidian Complica iile tiroidectomiei constau din: . terapie care se întrerupe numai cu ocazia explor rilor sau a tratamentului cu iod radioactiv. . . . cu apari ia fenomenelor de tetanie.ischemic ) a paratiroidelor. Postoperator se instituie tratament cu hormoni tiroidieni în scop substitutiv.interesarea nervilor recuren i.insuficien a tiroidian primar iatrogen .

regionale i la distan . tramentul substitutiv i supresor al TSH-ului. Distruc ia cu izotopi I 131 se aplic asupra resturilor de esut tiroidian imposibil de a fi exclus chirurgical i a metastazelor iod captatoare loco . 2.100 Qg/zi.Tratamentul cancerului tiroidian RADIOACTIV este recomandat postoperator în cancerele diferen iate (cancere papilare pure sau cu component folicular i cancere foliculare). Folosirea TSH sintetic permite mentinerea terapiei de substitutie si inlatura inconvenientele sistarii terapiei si instalarii hipotiroidismului. care s asigure o captare eficient .3 s pt mâni înaintea intern rii. IODUL . se va realiza cu triiodotironin 80 . urm rindu-se cre terea TSH-ului la valori de cca 50 QU/ml.distructive. supresie ce se suspend cu aproximativ 2 s pt mâni înaintea administr rii iodului radioactiv. Cu 2 . pentru stabilirea conduitei iod .

i îl va distruge. cu efectuarea scintigramei i eviden ierea topografiei esutului tiroidian captant local sau metastatic.6 ani. timp de 5 . doz repetabil la intervale de timp variabile (6 .12 luni). favorizând mixedemul. Aceasta variaz de la 50 mCi la 200 mCi.Tratamentul cancerului tiroidian Doza terapeutic este precedat de o doz trasoare de 2 3 mCi. .dac acesta mai exist . el se va fixa pe esutul tiroidian înc normal . Cancerele nediferen iate nu fixeaz iodul radioactiv i în caz de administrare. în func ie de eviden ierea în continuare a resturilor de esut tiroidian func ional sau în scop de profilaxie a recidivelor. informa ie absolut necesar stabilirii dozei distructive.

4. . RADIOTERAPIA EXTERN se recomand postoperator în caz de: ‡ cancere medulare i sarcoame .000 . ‡ bolnavi cu exerez chirurgical imposibil sau incomplet . în cancerele diferen iate.din cauza posibilei invazii ganglionare cervicale i mediastinale.Tratamentul cancerului tiroidian 3.000 U se aplic strict pe loja tiroidian sau pe metastazele osoase. ‡ inoperabili i cei cu metastaze nefixante de iod. de necesitate. Radioterapia extern în doze de 3. ‡ cancere anaplastice.

Bleomicina. niciodat asupra celor hepatice. Methotrexatul. Doxorubicinul. Remisiunile sunt par iale i de scurt durat . CHIMIOTERAPIA. ganglionare. în preg tirea preoperatorie loco . . Citostaticele pot fi îns utilizate paleativ în unele situa ii. osoase.regional sau în cazurile cu evolu ie rapid i f r r spuns la iradierea intern . Pe cale general sunt folosite: Adriamicina.Tratamentul cancerului tiroidian 4.Fluorouracilul. 5 . Cisplatinul. cu un oarecare efect tranzitor asupra metastazelor pulmonare.

‡ de precocitatea i ‡ corectitudinea diagnosticului i tratamentului aplicat. .Prognosticul Prognosticul depinde ‡ de varietatea histopatologic a cancerului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->