P. 1
CANCERUL TIROIDIAN

CANCERUL TIROIDIAN

|Views: 130|Likes:
Published by Aldea Alina

More info:

Published by: Aldea Alina on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

NODULUL TIROIDIAN

Dr. Diana PAUN

Definitie
‡ Entitate anatomo-clinic perceput pe o tiroid normal sau pe o gu , prin examen clinic (palpare, inspec ie). Tablou clinic: ‡ asimptomatic ‡ manifest ri clinice de tireotoxicoz ‡ manifest ri compresiv ± iritative.

Capacitatea func ional este dovedit scintigrafic:
‡ Nodul hipercaptant, cald ± poate fi:
± hiperfunc ional ± autonom ± toxic ± adenom toxic Plummer

‡ Nodul izocaptant ± nu se deosebe te de restul imaginii scintigrafice ‡ Nodul hipocaptant ± va fi investigat ecografic pentru a se stabili dac este chist sau nodul solid. Dac este nodul solid se practic punc ia ± biopsie cu ac sub ire care eviden iaz dac nodulul solid este:
± adenom (papilar, folicular, cu celule C) ± cancer (papilar, folicular, anaplastic, medular, metastaz ) ± nodul în cadrul unei tiroidite cronice nodulare

Investiga ii paraclinice utile în gu ile uninodulare (1):
‡ Investiga ii imagistice:
± Scintigrama tiroidian ± Ecografia tiroidian ± Punc ia tiroidian cu ac sub ire

Alte investiga iile imagistice: tomografia computerizat , rezonan a magnetic nuclear , angiografia ‡ Markeri tumorali:
± ± ± ± Tiroglobulina (Tg) Antigenul carcinoembrionic (CEA) Calcitonina Con inutul ADN nuclear al celulelor neoplazice

Adenom toxic tiroidian - Ecografie tiroidiana ± nodul hipoecogen neomogen - .Scintigrama tiroidiana .

pentru eviden ierea compresiunii sau/ i deplas rii traheale i a calcific rilor intratiroidiene i tranzit baritat esofagian de profil (pentru eviden ierea compresiunii pe esofag). T4. ± Examen ORL .laringoscopie . T3.Investiga ii paraclinice utile în gu ile uninodulare (2): ‡ Teste de func ionalitate tiroidian : ± Dozarea TSH.pentru eviden ierea compresiunii pe nervii recuren i sau laringe. FT3. . FT4 ‡ Teste pentru patogenia autoimun : ± ATPO ‡ Investiga ii preoperatorii: ± Radiografia cervical anterioar .

Tratament (1): ‡ Adenomul toxic Plummer: ± abla ie chirurgical ± diametrul peste 3 cm ± tiroidectomie radioizotopic dup 4-6 luni de tratament cu ATS necesar revenirii la starea de eutiroidie i bloc rii capt rii iodului de c tre esutul s n tos ‡ Noduli calzi sub 2 cm cu toxicitate la limit ± supraveghere clinico-paraclinic ‡ Adenoame tiroidiene (noduli reci adenomato i) ± lobectomie .

Tratament (2): ‡ Cancere tiroidiene: ± chirurgie (cu examen extemporaneu): tiroidectomie subtotal sau total larg ± radioterapie extern (cancer anaplastic sau medular) ± iod radioactiv ± carncer diferen iat. .

Pozitiv TSH.NODUL TIROIDIAN anamneza. dg. EKG Radiografie cord-pulmon RIC + scintigrama tiroidiana Calcitonina Punctie-biopsie tiroidiana/Biopsie ganglionara INVESTIGATII SUPLIMENTARE (in functie de caz) Pt. dg. T4/fT4 Consult cardiologic. ex. clinic Screening Ecografie tiroidiana INVESTIGATII pt. diferential si al complicatiilor ATPO PBI/Iodurie CT gat si mediastin Tranzit baritat esofagian Consult ORL TRATAMENT Medicamentos Chirurgical Monitorizare TSH Ecografie tiroidiana Tratamentul specific complicatiilor .

Diana PAUN .CANCERUL TIROIDIAN Dr.

Promovarea i stimularea prolifer rii celulare.Etiologie: Etiopatogenia cancerului tiroidian poate fi explicat prin teoria carcinogenezei multistadiale. Conform acestei teorii exist dou procese diferite în carcinogenez : Ini iere . proces reversibil.prin expunere la agen i cancerigeni (de exemplu radia ii ionizante). . urmat de stadiul hormonodependent (în care cancerul tiroidian poate produce hormoni tiroidieni) i în final de apari ia cancerului autonom. urmat de transform ri metabolice i neoplazice ireversibile. capabil de metastazare. Inducerea tumoral este un proces lent progresiv i stadializat: primul stadiu este hiperplazia.

oncogene cum ar fi: C ± ras.like growth factor).growth factor). e. PDGF (platelet .este de cel pu in trei ori mai afectat decât sexul masculin.F (factorul de cre tere al transform rii F).este un factor patogenic sigur stabilit . c.derived . iradierea în antecedente a zonei capului i gâtului pentru diverse afec iuni . C . vârsta copil riei . Tiroida poate s reac ioneze îns i la al i factori de cre tere cum ar fi EGF (epidermal growth factor).este mai frecvent asociat cu riscul crescut de malignitate al unui nodul tiroidian. factori genetici .dovedi i prin existen a unor muta ii ale unor proto . sexul feminin .Etiologie: Factorii predispozan i pentru apari ia cancerului tiroidian sunt reprezenta i de: a.stimulatorul fiziologic al prolifer rii tirocitelor este TSH al c rui efect mitogenic are ca mediator AMPC i este dependent de IGF1. d. stimularea cronic cu TSH . precum i muta ii la nivelul cromozomului 10 în cazul MEN 2. b.myc.ret. IGF (insuline . TGF . .în special la copii . C . C ± fos.

regionale i generale. ‡ Manifest rile clinice ale neoplasmelor tiroidiene pot fi locale tiroidiene.Tablou clinic: ‡ Suspiciunea de cancer tiroidian trebuie ridicat în fa a oric rui nodul tiroidian. .

devenit suspect prin: apari ie recent . care îns a ap rut recent i cre te rapid. Aspectul tiroidei neoplazice este extrem de variat. uniform . cre tere progresiv . moale sau elastic . . . moale sau elastic.nodul tiroidian solitar. . . mai ales în fazele incipiente: . .nodul bine delimitat. consisten dur . situat bazal sau istmic. decelabil numai chirurgical.tiroid aparent normal . contur prost delimitat.gu mare global.Tablou clinic: Manifest rile locale pot apare rapid sau lent la un individ cu tiroida anterior indemn sau cu gu preexistent .gu multinodular veche dar care cre te brusc în volum. nemodificat ca volum i consisten dar care include totu i un nodul mic.

.

simptomatologia local este ceva mai bine conturat . În fazele avansate. elementul care treze te suspiciunea de neoplazie este hipertrofia tiroidian care apare brusc i se dezvolt rapid sau în cazul unei gu i preexistente. durere continu sau înso ind numai puseul evolutiv. Hipertrofia neoplazic a tiroidei poate determina: jen . un puseu hiperplazic survenit intempestiv. .aderen a puternic de esuturile din jur i planurile profunde.tergerea contururilor.Tablou clinic: În fazele incipiente. durere spontan sau la palpare. . .consisten a ferm a forma iunii. Elementele semiologice ce trebuie luate în considerate pentru diagnostic sunt: .

Tablou clinic: Manifest rile regionale. asfixie). prelaringieni. mastoidieni.pe nervul recurent (apare disfonie). Tumorile tiroidiene pot s determine compresiune pe forma iunile din jur: . . mediastinali. . .pe jugulare (produce turgescen a acestora i cianoza fe ei). . Metastazele ganglionare pot prinde ganglionii lan ului jugular.pe esofag (disfagie).esofagieni. traheo . . dispnee. supraclaviculari.pe nervi (cu dureri cervicale).pe trahee (apare tuse.

Foarte rare cazuri pot s prezinte hipertiroidie. La început pot apare: astenie. rinichi). uneori febr neoplazic . . alterarea st rii generale. În ceea ce prive te func ia tiroidian . Semnele generale pot fi prezente în carcinoamele anaplazice (nediferen iate) i în fazele avansate de boal . pierdere în greutate. oase. În situa iile de metastazare. majoritatea cazurilor evolueaz cu eutiroidie sau hipotiroidie. ficat. apar simptome legate de sediul metastazelor (pl mâni. Bolnavii cu cancer tiroidian prezint rar manifest ri generale neoplazice.Tablou clinic: Manifest ri generale.

unde persist asimptomatic mul i ani i cre te lent.7 ani i mortalitatea redus (4. Carcinomul papilar cre te cel mai lent dintre cancerele tiroidiene i este asimptomatic mul i ani. Metastazeaz predominant limfatic.a de vârst i este de 2 . Datorit evolu iei lente.3 ori mai frecvent la sexul feminin. . supravie uirea este de 6 . afecteaz îndeosebi decada a 3 . Rar. gradul s u de malignitate e direct propor ional cu vârsta.reprezint aproximativ 60 .70% din forma iunile maligne tiroidiene la adult i aproximativ 80% la copil.a i a 4 . în ganglionii pericapsulari tiroidieni i apoi în ganglionii locoregionali. metastazarea hematogen la distan nu este frecvent .CLINICE DE CANCER TIROIDIAN a) Carcinomul papilar .6% decese în 15 ani). chiar în prezen a metastazelor loco-regionale ganglionare. se poate dezvolta din tiroide ectopice sau din canalul tireoglos. prin c i intraglandulare.FORME ANATOMO .

Carcinomul papilar este par ial dependent de stimularea TSH. cu contur policiclic. de dimensiuni variabile. dând la palpare senza ia de microcalcifieri intratumorale. ceea ce explic faptul c metastazele regreseaz dup administrarea de hormoni tiroidieni. . consisten dur .a) Carcinomul papilar Clinic se prezint sub forma unui nodul unic (arareori multinodular). Pacien ii cu carcinom papilar au o concentra ie ridicat a tiroglobulinei i antigenului carcinoembrionic.

malignitatea crescând cu vârsta.30% din carcinoamele tiroidiene. Supravie uirea este între 6 luni i 12 ani.b) Cancerul folicular Reprezint 25 . . Carcinomul folicular metastazeaz i în ganglionii limfatici locoregionali dar invazia se realizeaz predominant pe cale hematogen . apare adesea precoce i intereseaz : osul (metastaze osteolitice). Clinic. predomin la sexul feminin i prezint un grad de malignitate ceva mai ridicat decât cel papilar. De remarcat c m rimea metastazelor i nu locul lor reprezint un factor de prognostic pentru supravie uire. plamânul i ficatul. De obicei modific rile intratiroidiene i metastazele la distan persist asimptomatic mul i ani. Cre terea carcinomului folicular este par ial dependent de TSH cu regresia par ial a metastazelor dup administrarea de hormoni tiroidieni în doze supresive. este frecvent peste vârsta de 40 de ani. Rata de supravie uire este de 84% peste 10 ani dup vârsta de 40 de ani. Unele cancere foliculare moderat diferen iate sunt foarte agresive. bine circumscris. invadând precoce structurile adiacente i determinând fenomene de compresiune. carcinomul folicular se manifest printr-un nodul tiroidian voluminos.

Carcinomul anaplazic are o radiosensibilitate mic i rezist de regul la chimioterapie. Autonomia crescut fa de TSH este probabil determinat de pierderea receptorilor pentru TSH. Rar.c) Carcinomul anaplazic (nediferen iat) Reprezint aproximativ 10% din cancerele tiroidiene i apare de obicei dup 50 de ani. adesea cu aspect difuz i tendin marcat de invadare a esuturilor din jur.1 an). Carcinoamele anaplazice. cu invadare rapid a structurilor de vecin tate i metastazare precoce i masiv . cu poten ial de dezvoltare rapid. având celule nediferen iate. prin înlocuirea rapid a parenchimului tiroidian pot ap rea fenomene de hipotiroidie. Clinic se eviden iaz ca o mas tumoral voluminoas . Supravie uirea este în medie de 4 luni (interval 1 lun . nu capteaz iodul. Este foarte malign. dur . .

de multe ori la nivel osos. . i metasazeaz pe cale hematogen . cu evolu ie rapid sau lent .Carcinomul medular tiroidian Cu punct de plecare în celulele C parafoliculare ± se asociaz adesea cu alte tumori endocrine în cadrul sindromului de neoplazie endocrin multipl tip 2. radioiodoterapia este inutil în acest tip de cancer tiroidian. Clinic se prezint sub form de noduli multipli. Deoarece tumora nu capteaz iodul.

Carcinom medular tiroidian Piesa operatorie Aspect histopatologic de cancer medular tiroidian imunohistochimie pentru calcitonin .

Diagnosticul de certitudine este îns stabilit numai prin examen histologic postoperator. exist explor ri orientative.Investiga ii paraclinice: Pentru diagnosticul preoperator al cancerului tiroidian.ului i diferite grade de anemie. Investiga iile necesare pentru orientarea diagnosticului sunt: . Parametrii biologici obi nui i nu sunt concluden i pentru diagnosticul unui cancer tiroidian. Unele cazuri pot s prezinte cre teri ale VSH .

Carcinoamele tiroidiene nediferen iate. limfoamele. Pentru a eviden ia metastazele de cancer tiroidian pe scintigram este necesar tiroidectomia total ini ial i oprirea timp suficient a tratamentului substitutiv tiroidian pentru realizarea unui nivel crescut de TSH endogen. . .fixare neomogen . carcinoamele medulare nu fixeaz radioiodul.zone captante situate în afara corpului tiroidian (metastaze tiroidiene func ionale).zona necaptant prost delimitat . nici una patognomonic : . cu contur ters.zona necaptant circumscris (³nodul rece´). Carcinoamele foliculare i papilare pot concentra iodul radioactiv dar mai pu in decât esutul tiroidian normal.Scintigrama tiroidian In neoplasmul tiroidian se poate prezenta în mai multe variante. . .

Scintigrama tiroidiana .Nodul acaptant lob stang - Scintigrama tiroidiana .Nodul hipocaptant lob drept - .

angiografiei . dar confirm faptul c un nodul ³rece´ (cu cea mai mare suspiciune de malignitate din punct de vedere scintigrafic) este solid. Investiga iile imagistice de tipul tomografiei computerizate. .În general.Investiga iile imagistice Ecografia tiroidian . ecografia nu poate preciza natura benign sau malign a nodulilor tiroidieni.sunt prea costisitoare pentru investigarea de rutin a gu ilor nodulare. chistic sau are structur mixt . rezonan ei magnetice nucleare. fiind necesare pentru eviden ierea unei invazii tumorale tiroidiene.

celule bi.polimorfism celular i nuclear.Punc ia tiroidian cu ac sub ire Examenul citologic prin punc ie aspirativ cu ac sub ire este deosebit de valoros pentru diagnosticul preoperator al cancerelor tiroidiene.sau trinucleate (mai frecvent în cancerul folicular).vacuole intracelulare (mai frecvent în cancerul folicular). . Cele mai importante elemente citologice pentru diagnostic sunt: ‡ pentru carcinoame diferen iate: .celularitate bogat (indiciul hiperplaziei celulare). . .prezen a tireomacrofagelor.prezen a oncocitelor (în oncocitoame diagnosticul diferen ial între ³benign´ i ³malign´ este dificil citologic i histopatologic). . . .

numeroase celule. din punct de vedere citologic este dificil diagnosticul diferen ial cu tiroidita limfocitar cronic . ecografice i citologice prin punc ie tiroidian determin o precizie a diagnosticului de 95% în cancerul tiroidian .Punc ia tiroidian cu ac sub ire pentru carcinoamele tiroidiene nediferen iate: . ‡ . . Se consider c utilizarea coroborat a constat rilor clinice. scintigrafice. mitoze atipice.celule tumorale intens atipice: mici sau gigante. .celularitate bogat . ‡ pentru limfoame maligne: .polimorfism celular i nuclear marcat. . multinucleate sau fuziforme. predominant limfobla ti dispu i difuz.pot fi prezente tireomacrofage i granulocite neutrofile.

Anticorpii antitiroglobulinici au aceea i semnifica ie diagnostic cu cea a tiroglobulinei.diagnosticul diferen ial între carcinomul medular i carcinomul anaplazic. . tiroidita subacut .screeningul familial al pacien ilor cu MEN 2.Alte investigatii Tiroglobulina (Tg) reprezint cel mai bun sprijin de diagnostic dar mai ales de urm rire a evolu iei pacien ilor cu carcinoame tiroidiene diferen iate (papilar i folicular). Calcitonina este markerul hormonal al carcinomului medular tiroidian. . . celulele neoplazice parafoliculare C p strând capacitatea de sintez hormonal . Tiroglobulina poate fi îns crescut nespecific i în alte boli tiroidiene cum sunt: gu a endemic .diagnosticul precoce al recidivelor cancerului medular (local sau metastaze). Con inutul ADN nuclear al celulelor neoplazice ofer date importante de prognostic. fiind considerat ³marker´ al recidivelor i metastaz rilor. fiind un ³marker´ al agresivit ii tumorale. Determinarea lui se face prin citomorfometrie cantitativ .diagnosticul precoce al CMT. . boala Graves. Antigenul carcinoembrionic (CEA) este folosit pentru supravegherea pacien ilor opera i de cancer tiroidian i în special în urm rirea recidivelor i/sau a apari iei metastazelor carcinomului medular tiroidian. Astfel dozarea calcitoninei este util pentru: .

pentru eviden ierea compresiunii pe nervii recuren i sau laringe.pentru stabilirea func iei tiroidiene.Alte investigatii Evaluarea paraclinic a acancerului tiroidian trebuie s cuprind de asemenea i: Dozarea TSH. T4. . FT4 .laringoscopie . Radiografia cervical anterioar .pentru eviden ierea compresiunii sau/ i deplas rii traheale i a calcific rilor intratiroidiene i Tranzit baritat esofagian de profil (pentru eviden ierea compresiunii pe esofag). T3. Examen ORL . FT3.

Coloidal.Chist intratiroidian de duct tireoglos . Anomalii de dezvoltare: . . . Chist.Mixt foliculo-papilar.Folicular. . . . Carcinom .Toxic.Agenezia unui lob. Tiroidit limfocitar cronic .Diagnosticul diferen ial Diagnosticul diferen ial al nodulului tiroidian unic: Adenom . .Medular.Anaplazic.Folicular. Abces.Papilar. .

Chiste: . Tireotoxicoza: .Secundar terapiei medicale. Hiperplazia gu ogen .Virale.Bacteriene. Carcinom secundar terapiei de iradiere.Înaintea terapiei medicale. Defecte înn scute ale sintezei hormonilor tiroidieni. Deficit de iod.indus .Coloide. Infec ii: . . . . .Diagnosticul diferen ial Diagnostic diferen ial al gu ii polinodulare: Tiroidita limfocitar cronic . Adenom folicular multiplu.Adenomatoase.

tromboze ale venelor gâtului. dar nu dep e te 1 .Evolu ie i complica ii: Evolu ia cancerului tiroidian f r tratament variaz func ie de tipul histopatologic al cancerului. eroziunea carotidei. . La b rba i evolu ia spre exitus este mai rapid .3 ani i duce la moarte prin asfixie. metastazare.

al turi de metoda chirurgical . .care este unicul tratament cu caracter de radicalitate .Tratamentul cancerului tiroidian Tratamentul cancerului tiroidian are ca obiective excluderea în totalitate a esutului tumoral urmat de substitu ia tiroidian eficient i este un tratament complex ce utilizeaz .radioterapia. hormonoterapia i chimioterapia.

cu preten ii de radicalitate absolut . el este esen ial i trebuie s îndep rteze esutul tumoral în totalitate sau cât mai mult i prin urmare. nu exist o indica ie de principiu de evidare ganglionar în lipsa adenopatiei clinic evidente sau/ i a examenului histopatologic extemporaneu.Tratamentul cancerului tiroidian 1. respectiv stadiului evolutiv i a tipului histopatologic. papilare. unele extinse. dar cu un grad important de sechele sau chiar de mutilare. altele mai conservatoare . dimensiunii esutului tumoral. nu este o interven ie standard: extensia interven iei trebuie s fie adaptat cazului. motiv pentru care s-au descris i se folosesc o gam larg de interven ii. foliculare sau mixte. . Tratamentul chirurgical este indicat la toate tumorile maligne operabile. invaziei ganglionare i peritiroidiene. În cazul cancerelor diferen iate.

esofagieni. dac o rezec ie par ial de esofag sau de trahee permite abla ia în totalitate a tumorii. Când tumora invadeaz viscerele compartimentului central al gâtului. Prin aceast opera ie se îndep rteaz operator în afar de gland . . o chirurgie extensiv i extrem de mutilant poate intra în mod cu totul excep ional în discu ie. Nu acela i gest este recomandabil în caz de invazie masiv a laringelui. în totalitate.Tratamentul cancerului tiroidian Opera ia cu preten ie de radicalitate oncologic maxim este tiroidectomia total cu sau f r limfadenectomie. ganglionii traheo . mastoidieni. gr simea gâtului (uneori cu mu chiul sternocleidomastoidian i de necesitate vena jugular intern unilateral) de la clavicul pân la mastoid . în func ie de stadiul evolutiv al afec iunii i tipul histopatologic. Tiroidectomia total cu limfadenectomie bilateral mai este cunoscut sub numele de tiroidectomie l rgit sau disec ie radical a gâtului.

iar în cazul neoplasmelor i în scop supresiv hipofizar (hormonoterapie). .ischemic ) a paratiroidelor. terapie care se întrerupe numai cu ocazia explor rilor sau a tratamentului cu iod radioactiv. Postoperator se instituie tratament cu hormoni tiroidieni în scop substitutiv.Tratamentul cancerului tiroidian Complica iile tiroidectomiei constau din: . . .lezarea direct (mecanic ) sau indirect (vasculo .interesarea nervilor recuren i. cu apari ia fenomenelor de tetanie.insuficien a tiroidian primar iatrogen .

2. se va realiza cu triiodotironin 80 . Distruc ia cu izotopi I 131 se aplic asupra resturilor de esut tiroidian imposibil de a fi exclus chirurgical i a metastazelor iod captatoare loco .distructive. care s asigure o captare eficient . tramentul substitutiv i supresor al TSH-ului.regionale i la distan . IODUL . Folosirea TSH sintetic permite mentinerea terapiei de substitutie si inlatura inconvenientele sistarii terapiei si instalarii hipotiroidismului.100 Qg/zi. pentru stabilirea conduitei iod . supresie ce se suspend cu aproximativ 2 s pt mâni înaintea administr rii iodului radioactiv. urm rindu-se cre terea TSH-ului la valori de cca 50 QU/ml.3 s pt mâni înaintea intern rii. Cu 2 .Tratamentul cancerului tiroidian RADIOACTIV este recomandat postoperator în cancerele diferen iate (cancere papilare pure sau cu component folicular i cancere foliculare).

Cancerele nediferen iate nu fixeaz iodul radioactiv i în caz de administrare. favorizând mixedemul.dac acesta mai exist .12 luni). informa ie absolut necesar stabilirii dozei distructive.Tratamentul cancerului tiroidian Doza terapeutic este precedat de o doz trasoare de 2 3 mCi. timp de 5 . doz repetabil la intervale de timp variabile (6 .6 ani. el se va fixa pe esutul tiroidian înc normal . Aceasta variaz de la 50 mCi la 200 mCi. în func ie de eviden ierea în continuare a resturilor de esut tiroidian func ional sau în scop de profilaxie a recidivelor. .i îl va distruge. cu efectuarea scintigramei i eviden ierea topografiei esutului tiroidian captant local sau metastatic.

de necesitate. . ‡ bolnavi cu exerez chirurgical imposibil sau incomplet . ‡ cancere anaplastice.000 .000 U se aplic strict pe loja tiroidian sau pe metastazele osoase. RADIOTERAPIA EXTERN se recomand postoperator în caz de: ‡ cancere medulare i sarcoame . în cancerele diferen iate.Tratamentul cancerului tiroidian 3.din cauza posibilei invazii ganglionare cervicale i mediastinale.4. ‡ inoperabili i cei cu metastaze nefixante de iod. Radioterapia extern în doze de 3.

osoase. Remisiunile sunt par iale i de scurt durat . . în preg tirea preoperatorie loco .regional sau în cazurile cu evolu ie rapid i f r r spuns la iradierea intern . Cisplatinul. cu un oarecare efect tranzitor asupra metastazelor pulmonare. Methotrexatul. CHIMIOTERAPIA.Fluorouracilul. Pe cale general sunt folosite: Adriamicina. Citostaticele pot fi îns utilizate paleativ în unele situa ii. niciodat asupra celor hepatice. Bleomicina. 5 .Tratamentul cancerului tiroidian 4. Doxorubicinul. ganglionare.

‡ de precocitatea i ‡ corectitudinea diagnosticului i tratamentului aplicat.Prognosticul Prognosticul depinde ‡ de varietatea histopatologic a cancerului. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->