http://sorinborodi.

ro

EcuaŃia dreptei. ExerciŃii recapitulative 1. ReprezentaŃi într-un sistem de axe xOy dreptele având ecuaŃiile: a) d1 : y = 3x − 5 b) d 2 : 2 x + 3 y − 7 = 0 c) d 3 : 3 x = 1

e) d 5 : y = − x 4 2. Se consideră dreapta d, având ecuaŃia carteziană 6 x − 3 y + 4 = 0 . Care din punctele A(2,5), B(0, ), C( − 1,0 ), 3 1 7 D( 3 ,−2 3 + 2 ) , E ( , ) aparŃin acestei drepte? 2 3 3. ScrieŃi ecuaŃia explicită a dreptei ce are ecuaŃia carteziană 10 x + 5 y − 1 = 0 . 2 − 6x . 4. ScrieŃi ecuaŃia carteziană a dreptei ce are ecuaŃia explicită y = 9 3x − 4 , dacă ordonata acestuia este 5. 5. AflaŃi abscisa unui punct situat pe dreapta de ecuaŃie y = 6 6. AflaŃi ordonata unui punct situat pe dreapta d : 4 x − 2 y + 3 = 0 , dacă abscisa acestuia este -10. 7. DeterminaŃi toate punctele care aparŃin dreptei d : x − 8 y + 6 = 0 , care au coordonatele egale. 8. PrecizaŃi panta fiecărei drepte: 2 8x − 9 1 a) d1 : y = x − 5 b) d 2 : y = c) d 3 : 3 x − 2 y = 1 d) d 4 : x = y + 1 e) x=y 7 4 6 9. Care din ecuaŃiile cu două necunoscute de mai jos reprezintă ecuaŃia unei drepte? b) 3 x(5 y − 3) = 1 c) (7 x + 2)(7 x − 1) = − y d) x( y − 4) = y ( x − 4) a) − 2 x + 5( y − 1) = 4 2 2 3x 1 10. Se consideră dreptele d1 : y = − 2 , d 2 : 3 x − 2 y + 2 = 0 , d 3 : y = − x , d 5 : x + 4 y − 4 = 0 , d4 : x − y = − 2 4 3 3 Care din aceste drepte sunt paralele? Dar perpendiculare? Dar identice? 4x + 6 şi d 2 : 3x + 4 y + 12 = 0 sunt perpendiculare şi aflaŃi coordonatele 11. DemonstraŃi că dreptele d1 : y = 3 punctului de intersecŃie a acestor două drepte. 12. ScrieŃi ecuaŃia dreptei ce conŃine punctele M (4,3) şi N (6,7) . ReprezentaŃi această dreaptă. Cât are panta? kx 13. AflaŃi valoarea lui k ∈ R pentru care dreptele d1 : y = − 4 şi d 2 : 6 x + 2 y − 1 = 0 sunt paralele. 3 14. ScrieŃi ecuaŃia dreptei care trece prin punctul A(2,−1) şi este paralelă cu dreapta de ecuaŃie 3 x − y − 6 = 0 . m +1 x − 2 şi d2 : mx + 3y − 4 = 0 sunt perpendiculare. 15. AflaŃi valoarea lui m ∈ R pentru care dreptele d1 : y = 2 16. ScrieŃi ecuaŃia dreptei ce trece prin punctul B (−4,6) şi este perpendiculară pe dreapta de ecuaŃie x + 2y −3 = 0 . y 17. AflaŃi coordonatele punctelor în care dreapta d : 4 x + − 2 = 0 intersectează axele Ox şi Oy. 2 b −1 y +1 = 0 coincid. 18. AflaŃi valorile lui a, b ∈ R pentru care dreptele d1 : (a + 2)x = 3y − 2 şi d2 : −2x + 2 19. Ce coordonate are mijlocul segmentului [AB], unde A(3,−6) şi B (−5,2) ? 20. Într-un sistem de axe xOy se consideră punctele A(4,−4) , B (−6,2) , C (−5,−3) . ScrieŃi ecuaŃia medianei din C a triunghiului ABC. 21. AflaŃi ecuaŃia mediatoarei segmentului [EF], dacă extremităŃile sale sunt E (−7,1) şi F (9,−1) . 22. Într-un sistem de axe xOy se consideră punctele A(0,−5) , B (5,−1) , C (4,0) . ScrieŃi ecuaŃia înălŃimii din A a triunghiului ABC.

d) d 4 : y = −4