Sunteți pe pagina 1din 5

Bazele electrotehnicii

Gradul, numele i prenumele studentului

Cadrul didact conduc tor al lucr rii

Data efectu rii lucr rii Data pred rii referatului

REFERAT Nr. 1 Verificarea teoremelor circuitelor electrice liniare de curent continuu

1. Scopul lucr rii Pentru un circuit electric liniar de curent continuu, avnd L=3 laturi, N=2 noduri i O=2 ochiuri fundamentale se verific experimental urm toarele teoreme: - teorema a I a lui Kirchhoff; - teorema superpozi iei; - teorema reciprocit ii (Maxwell); - teorema generatorului echivalent de tensiune (Thvenin-Helmholtz); - teorema generatorului echivalent de curent (Norton); - teorema transferului maxim de putere. 2. Schema de montaj i aparatura utilizat Se realizeaz montajul din figura urm toare, care cuprinde: K1, K2 - comutatoare bipolare; K3, K4, K5- comutatoare bipolare inversoare;

E1, E2 surse de c.c. stabilizate, cu tensiuni reglabile ntre 0 i 24 V; R1, R2, R3- reostate cu cursor de 105 , 2,5 A; A1, A2, A3- ampermetre magnetoelectrice, 06 A, cu sc ri multiple, clas 0,5; V voltmetru magnetoelectric, 1,2600 V, cu sc ri multiple, clas 0,5. 3. Chestiuni de studiat 3.1. Verificarea teoremei a I-a a lui Kirchhoff i a teoremei superpozi iei; 3.2. Verificarea teoremei reciprocit ii (Maxwell); 3.3. Verificarea teoremelor generatoarelor echivalente de tensiune (ThveninHelmholtz) i de curent (Norton); 3.4. Verificarea teoremei transferului maxim de putere.

4. Rezultate experimentale i prelucrarea datelor Tabelul 1: Verificarea teoremei a I-a a lui Kirchhoff i a teoremei superpozi iei Verificarea E1 E2 UAB I1 I2 I3 Cazul studiat teoremei I a lui [V] [V] [V] [A] [A] [A] Kirchhoff E1, E2 generatoare E1, generator E2=0 E1=0 E2, generator Verificarea teoremei superpozi iei E1, generator E2, indiferent d.p.d.v. energetic Tabelul 2: Verificarea teoremei reciprocit ii (Maxwell) Situa ia circuitului Latura 2 Latura pasivizat Latura 1 Latura 2 E1 = I21 = V A I1+ I2+ I3= I1+ I2+ I3= I1+ I2+ I3= I1+ I2+ I3= I1+ I2+ I3=

Latura 1 pasivizat I12 = E1 = A V

Tabelul 3: Verificarea teoremelor generatoarelor echivalente de tensiune i de curent Valori m surate Cazul studiat 0 E1= V E2=0 E1=0 E2= V E1= E2= UAB [V] 1 IAB [A] 2 UAB0 [V] 3 IABsc [A] 4 RAB0 [ ] 5 RAB [ ] 6 GAB [S] 7 Valori calculate RAB0 GAB0 [ ] 8 [S] 9 IAB [A] 10 UAB [V] 11

Rela ii de calcul: I AB = U AB0 U U ; unde: R AB = AB ; R AB0 = AB0 ; R AB +R AB0 IAB IABsc I ABsc 1 1 ; AB0 = . U AB = ; unde AB = + AB0 R AB R AB0 AB

Tabelul 4: Verificarea teoremei transferului maxim de putere U R AB ! AB UAB IAB IAB PAB= UAB IAB Nr. crt. [V] 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 [A] 2 [ ] 3 [W] 4

RAB0 [ ] 5

Observa ii

P=f(R)
Series1 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Observatii si concluzii In cadrul acestei lucrari de laborator am verificat experimental cele sase teoreme: - teorema I-a a lui Kirchhoff; - teorema superpozitiei; - teorema reciprocitatii; - teorema generatorului echivalent de tensiune (Thvenin-Helmholtz); - teorema generatorului echivalent de curent (Norton); - teorema transferului maxim de putere; Pentru aceasta lucrare de laborator s-au alocat doua module in care am cunoscut aparatura necesara realizarii montajului si am realizat acest montaj. Datele aflate in urma realizarii montajului se trec in tabelele corespunzatoare. Dupa efectuarea calculelor se observa ca apar unele erori. Aceste erori se datoreaza citirii gresite a valorilor de pe instrumente, necalibrarea corecta a aparaturii. Se observa ca cele sase teoreme anterior enuntate se verifica.