Sunteți pe pagina 1din 151
Studii Juridice Studii Juridice Lucratea abordeazi monografic o tema deosebit de actuala si in acelasi timp devenit& clasic’, din vastul domeniu al dreptului constitutional, si anume controlul constitufionalitatii legilor exercitat pe calea exceptiei de neconstitutionalitate. Prin tratarea din perspectiva comparativa si doctrinar, precum si prin analiza pertinent a reglementarilor constitutionale si le- gale rominesti privind exceptia de neconstitutionalitate, lucra- rea varianta augmentati a tezei de doctorat aautoarei, elaborati rea stiinfficd a prof. univ. dr. Ioan Muraru — se intr-un instrument de lucru util deopotriva practici- enilor dreptului, cercetitorilor si studentilor. te Exceptia de neconstitutionali Bianca Selejan-Gutan Exceptia de neconstitutionalitate Editura All Beck AUC alin, ast. AULB Cas, CA. cc. CCCDH CEDO. Conventia CEU G. Conac, D. Maus C. fam, C. muneii C. pen. C. proc. civ. C. proc. fisc. C. proc. pen. I. Deleanu Dreptul Ed. HRLJ. LGDs lit, Lista de abrevieri Annuaire intemational de justice constitu- tionnelle alineatul articolul ‘Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Juris- prudentia Curtea de Casatie Curtea de Apel Curtea Constitutional Curtea Constitutional. Culegere de decizii si hotaréri Curtea European’ a Drepturilor Omului Conventia european pentru apararea dreptu- rilor omului gi a libertitilor fundamentale Central European University G. Conac, D. Maus (sous la direction de), L’exception d'inconstitutionnalité, Cahiers constitutionnels de Paris I, Journée d’études ler décembre 1989, Editions S.T.H., Paris, 1990 Codut familiei Codul muncii Codul penal Codul de procedur civil Codul de procedurs fiscal Codul de proceduri penal’ 1. Deleanu, Justitia constitutional, Ed. Lamina Lex, Bucuresti, 1995 revista Dreptul Editura Human Rights Law Journal Librairie générale de droit et de jurisprudence litera vul Exceptia de neconstitutionalitate M. Of. 1. Muraru, M. Constantinescu I. Muraru, M. Constantinescu, S. Taindisescu, M. Enache, Gh. Tancu 0G. OUG. parag. PB. PR PUAM PUF REDC. RDC, RDP. RDPb. RRDO. RUDH. SU. Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I I. Muraru, M. Constantinescu, Curtea Constitutionala a Romaniei, Ed. Alba- tros, Bucuresti, 1997 1. Muraru, M. Constantinescu, S. Tandt- sescu, M. Enache, Gh. lancu, Interpte~ tarea Constitutiei, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002 Ordonan{a Guvernului Ordonanja de Urgenta a Guvernului paragraful pagina revista Pandectele Romane Presses universitaires d’ Aix-Marseille Presses universitaires de France Revue frangaise de droit consttutionnel Revista de drept comercial Revue du droit public et de la science politique en France et & létranger Revista de drept public ‘Revista Romana de Drepturile Omului Revue universelle des droits de homme Sectiile Unite Capitolul I. Accesul persoanelor Ia justitia constitutional’ 1. Justitia constitutional a fost si este considerati o ,,dimensiune imanent&” a statului de drept sau chiar ,cea mai important conse- inti a statului de drept”, vizut mai putin ca «stat» si mai mult ca -«migcare de rationalizare> a puterii, in cadrul céreia controlul de constitutionalitate ,se valorizeaza ca principiu structural”.? Controlul de constitutionalitate, vazut in toate ipostazele sale ~ controlul general al aplicarii Constitutiei, controlul repartitiei compe- tentelor intre autorititi, si in special controlul jurisdictional al consti tutionalititii legilor ~ contribuie la depasirea «mitului» suprematici legii si al suveranititii parlamentare si consolideaza directa aplica- bilitate a Constitutiei, edificdnd un cadru de stabilitate care, sub aspectul trisiturilor sale esentiale, scapt oscilatiilor inerente proce- sului de guvemare”.* S-a afirmat chiar ci ,un judecitor al constitu- fionalititii este o exigenti a statului de drept aga cum este si judecato- rul legalititi”.* Corolarul justitiei constitugionale este, asadar, supu- nerea tuturor autoritatilor, fn special a Parlamentului, unor limite stabilite de normele superioare ale Constitute. 2. Controlul jurisdictional al constitutionalititii legilor este rezul- tatul unei duble traditii, americane si europene, ale c&rei componente s-au influentat reciproc. Principalul fundament teoretic al acestui control este recunoasterea existentei unei ierarhii de norme sau, altfel spus, a principiului consacrat al supremafiel Constitutiei. Aceasti recunoastere a conceptului unei ierarhii de norme este, la réndul ei, fructul unei lungi dezvoltiti istorice in gandirea juridic’. De la 1 A, Brewer-Carias, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge University Press, 1989, p. 89. 31, Deleanu, p.92. 3 Muraru, M. Constantinescu, p. 103. +0. Pfersmann, Le recours ditect entre protection juridique et constitu tionnalité objective, in Cahiers du Conseil constitutionnel nr. 10/2001, p. 67.

S-ar putea să vă placă și