M ARI MOLDOVEANU *DORI MI A NA RON

P SIH O L O G IA R E C LA M E I
-

Publciat î af ii t ea n acer

hr' ,> ') kt z '
Ediur LI t a BRAO

Bu u eu 1 9 c rj , 9 5

SUM AR

'

3 Pnn i1de e l c a lc 1i t - r ca a -c 1 s t u ia l el e l n e l as l iaa ca u i n l 1. t ltt (thtt ...................... 5 i t, r) ii........... ......... s rl rt r ...... ........ ..... t* ( rlttit ti ll (t-llllNl .......... i , ttl ll t )r zl l xr(l- .......... )s ll l tl ; ttttl ....... . t
u

19 0 11 1 11 1 1: 15

1 ltl 111 tl ( aul-................... l lt1- 1 tt , J u1 ........... ...... 1 l l - f s - ........ ........ .. -

2 o iu 1no ainl l ea li n n if o a a sj u u
r 1 e

15 1
11 17 18 1 l9 1 1! ;; ! 1 23 1 23

: rltl rh tlltll-j 11(:1.............. 1 1 5 trz ttllltll i -t)t- ...... ...... 15 il l r-t rlt ltrl... ........ .. t

é ((i1) i() ( esa1n . ............ 1: 5 ,r i(t j) , ru s e. ........... 1 t tl l( - . u r
t -tr1it) 1st (kl ;f(til) ........... i ll (lI( - lz rt - t)trlr ... ...... >1, 1 t l lt t iltt ...... ... 7 rnc -d c n ai j c vaite............. . - -1 e o l l1 te i o rai .... ....... , , ........ ... 8 a e c nvn rlr.................... s a o igeio ..... ......... .... . ......... ....... 6 (Irlt titr (i ll f -(llltr)......... ) 1lt)srlk ,1 zr ) llly ttt.... .... * ll l 1 tl tz l l : ....... s ' a 1 . rtr riif aii.................. e, l i ro e ................. ie l ....... ..... ....

: I ( , i.ti111-iî ( ( (........... l! 5 ) . l l - 1 t 1 : ) ).......... :t l l - ,i 1 t r ..... ...... s O' r e.i .. e cae.................. 1 ll e - iu rl r . 1 h r ....... ....... .. 27 r .. ........ ...... . a1Pea e al 1 cej
7 I o ase i1i-ld c dilae.............. . t p c c t- e o c r ........... .. ....... ...... ,l 8 a uae e o bii-1 - rra s l 1 9 ep o e eit ei ue t - e o ' r c s ne n ne na vi aa 1 1, r i ( ll(( r)tstl Il)r.......... .t 1 , zl ,) ()I1cl t (............ t i 1r 1 - f s A . ..... ... + 1 29 1 30 1 30 11 3 15 :1

6* e r eeit ei ue t - ot t ........... oc s ne n ny e i yi .... ..... va a ....... . ' a l o - o iie' rca a 1 ztv l e l ' ' n 2 oine aie- rc a t1 tv 1 e l n

,

16 3 17 3 18 3 10 4

t-or 13 ,l 5. ePoc s -t ei ue ,e z e o,a............ l r ee e n ntaa t ........ .. - i ... .......

... Ettlr. é I r ... ....... tl) .. 1t lll11ll(l11....r ... ....... ...I 7t15 IP II E 1I:k?LIL(III . 1i A kC 1211 II ?I .nle ae e ump................ 1 l l t r 5 1Reaaet it t jcmp me tl e u aae.... .............. 11 .. l v* ROBL E A P E LE CL Elî RO ANI ... 15 ! itll l )rl) a n u1 t llli 1... l l î zt t1 ...................i nâ e nn bsrae t 1 48 I....11..... 15 .. ()1(1me Ol-l (llt (... ..... ......I 22 0 ..... lT ! ?llir e ... 15 5 ytlt)sl-tl t-flr.1(tl1( 1(lls)....... 1) * lt rtnll tttlr Jy xt ........ 4 Fn eeîva--lg t d c aa e............. ... zp . 1) .. ... . . .... tîlallt llillllJt ...ltltillll rttlllr l ft......... . ....tn!1Att..... li t r ne i io o ntd c mprr. 5 S ((s. 6 t t l$........... 21 ltj) r1lt-! * ( 1 :(tll(1ra1s r(11...tl (r)l t (. 5 r ...tl .... . l5 9 2.. 10 z l n . tS r k 74 1 I C I r Mk ........ 5 l ne n a z .OPNI S A N A I I ......... ... ty)a l 1ltt .r ..!. .. é (tIrttklllz llltltt-î1?tll...... !CSIIIII2': ............ l . 11 i ltl1 j( x) rrl ttlr ltl .......... tl 3lv rap'o ev.. ( l -l ...rtrzl tll tl1lrr ..............t lt llz t zl.....

Cu â tClff v n ' ne . Daâ fckdi Ant ht e r ca ade e i f s it e mo rn o tnd a f n i iat.mit d . a W z tn a pt lr e o u r un oe aet . f p u o sacsu r c ii i s ste z pld rape tur camâ .p tl sr p ol lu u n m r a t ln ui ni ui o dt n n ui e oi p e rft n i u â p . cntun us ît-n g i es ci eo i o eri tnic o stid -e nru hd p v if e i tortcj i gsi re/lcicr iiiz. i lgie l o umatrl am e nlel odutl.a oi n a o t id ednee il â vi z a pshoo c aecns oi . odsl n 5 maii nd rprn n on ll onueli rsâ epr uee u ' mpu oa i i e clâi (rpitpe lrAun vi d ceiitt.c ooid .d i.c nioâ d . u rzra # fv r ai e/ : e aoi t a z. oll pu e ti e hzt u e iu a â e oa i nr e l . nv rul bii s eel .n et es or u ie s pu lct ni er fv apmut ujcnt dit i. u ât i or l c diiec crne cecnd.An lâd . e l j n o a l o tn a e ine d aI si l d cza dec mpar e. a ni e fcr t ' cl l ivs s f rc mâ-so u meauu pul i r ld f eet arg ra net c a el e a cp l s li bi t fi n snâ t ee j ca n a c mpâr orl . n . e e k lp f/e uc' e ls e n a prmoaeav oi eo miejdic sln . c N pf # aîtlg fnl n lae mea i li u li r ip cu eo/ e neee u co ai ta cns u p bit . d e m n o sm trl w l n osmlmâ t raa i f o o à . m n uâ d . eoe e rdblae I cs sn.naet es rca ai le p o r öl) o. i .adaâ'rai taj ceaâ cse rca i s e rj/l e euâ l f rez 'e lae f rez a t f l n vt C p at â meau d i le lr f d ao ra cli as eo J rci sj l e n unae a e vae eu e c j f i om t n le s ipuecn u aoi r/r u cni n n pe lbl n r ai a. c .ref al ijunacn ieel acs sn. i plr ls e bie d zu a.e np u G uéi h(9 5 ass a c n iae igaâd af be i t eJa -a l o rvt 1 7) ei t o dt inrt e l c va c z i avf . e e tmua e ii u ar Prn u aimul vlrlrprpue e J-gll auoomi o i io d cnsm. elma tl e i ae o d bâf nt :d a d ua meae i omain l ce ii dmr r u l uci e iz s n r t ae rdbl e e e f j f o e p o ueesriiepo o aejd ai le lp eeitlc nu trlrd rd sl/evci rm vt f e n u na rfr ee o smaoi .elme ierpoez # rg l c . uctn moiaif vr â dsuc nrrn tn itl sr / o qi t rssi d t t. e lma v nt n oceata den c isiul omni eet I cntxuleoomiiderïf e et j u smblal nt i prznö.n o et cn e te tl a se f n i o z p op râi ' am at vnep ouee sriie iee o meid aaei rsei l.m a tl i t mu ca rca ias#r aiui l j cmpora ntlircptrl sntei ien elme ' l ttdni f o tme uu ee oi u rsmlt u l z or or nma d p biu cnu tr c j f o mei d aa eij cetrid u i e ul l osmao.a ru ne aef u cie u li i ai n ul u e i câi z e o i t i t. l ar èl fo r coru a pu iiae bl tt.raie j rcptaâmea e ei f maitc arf e ae ntaâ elzrâ f ee ez sje pu iia e bl tr . e fj e ll e e ac . cf -i id rd sl. a or flsnus c ag met fxj f ntl p bitt.â s Jl z / r a s d m sa' d a s jr r'ar f np d eo/ .Cu tat aoio o s. i f f a ni e f cr f raoi e c e Lucara n SZ tataz pr lmaiapubii iprn rca dn r e OJ'' r e â obe tc lct i i elmâ i /J öt p r et a clr ma n i toi qi tt .car pi cr acinaz o vr alrl cno c f suru ondel atrn ae toe â or cw r c ntneo. ev i.

Lu r e przn/ q rz laee u iampl a h t psh -ocolgie cara ef l i e uttl ne e nc ee ios i o c . oe ta â f x c â e lma e r c c vn e e c .1 0 PIOL GI RE L I SH O A CAME Di rl n qitlea uiztaaau cne ta cnarta âd n ai i tnic m tia p rtl ocpu l osca. srde biiae' ee âm s #? e o i au roa ri lr ae nl z o n .ads nrlrd rc mâdna ep d pul i t sud l 2 0 u ici ei ei e el i g n' e bi t e a e a ) g o a i ca Jr p riuae(0 sbel. s t clie âd odsl.qeid-ecl m i l m ef eciee e ae u a i s . rpt ei iâi o Unl atm t qi ll la i s a c rca e ae uo Tr e ee fr ai tnic e m l t t u elm l n r lz i if e . eet t f rn u so srlrd p bii t d l dvrenvl maa eil f c ae n â dlp noi e ul t e ea i s iee ng r e u o ca e a (4 s bet.c rcameerl / a o ar mlr e . e e a t f fc n l sj li u l t . peâ e e na a ii i lrl e a c t s.d c e #z o na m eur a one e rat n t pai igvsie ar ar. f o tna l gnr lnR mâ i e JJu itrs n et e/ rca .n rzn il elme dn g a .ur a rmdetq JrICc eccfez f Ro ni î ec dI evdntm moul o nqii'J ar f ll a mâ a. /l / z iee t lsid er re/.l acs sn.sn ma c m rh ni dctsna me p i c r la / p tt our u t i o pe es e eâ itg l rn ae e m uu l v e tadc f lmb rmln r. tm J K Jc je: un s e ii e ec tn -pe e n.e vz# au t f ectectoim i on ig r a J pâ i l gii l t. e i e ide bl tt ' j e n tee ae t c d #Ce c en c e f pu iiaes t e c r f 1 9 nuce auf a t i* # i ar u rd n bl tt un c i a e a 8 0 rde z uomobl' c l .dsgnrderca #pett el /ampa i lct .aîllg ma bi r u rca if sceatacntmpoan am n?z neee i ne ollelme a oit e o e r â s da cl ma smn laie epeine dn lme îd oei ep r na t it e i e ict x rel i u .ei ei elmâ# oi ar a eac ec ncp sr tgapu iia â pr ice z j e e ut r ca .Un o i c i ar o e tae i bl tr . e z r e ca mulmi r am dshdrap cr a m n ett . onu tr ' e nor z spr ee y â-' utv J f i j cmpeel.ul ur th pue .I a f l /= J rpld dic r d ntped sgn ri pu iiaeJ -fd mo srz tlnul rffz e s e n mâ .ar i one ul. braia me c ) o pu ted vnar.rca a i aua p o mei d aa eiMn rne i e e a efa/ e lm . ? pii e #J n t/ . n esb a ei l u e f v e a rc â u deer lc amai eniâidu ti arca i me ian p n ' e g/ putr c n sre e lme.ponoi pulctt 'dsmn tn viai n et esprn olue . .D n âuae o iidntâi l el l egf u / t e srt i sl â sn oiiae j p feteeuae C tae #/ lffe tae e oi ..(diâ = iaetf âz ie.fr un e a u f ao n e r qt rca .du prmeepa n. sma j d âr itr a i a rc sl c cpt ce ef al s tiIn itc.a lt ö j e . i n ina.f lt â J n fecnieae ai ) f g d xm u xm lgai n ai ) J u l o s rt n a n d de prtztl.(eee pl = ee pi rt.cmadâ plts rcamec nipubii e i prnc cpt .c j î rn u c nu trlr a od ll l at lr 1 4 uici a f n â d l o smaoi . ( aat 'ls // î c traprpre ie il.a c prljluorfr liie zli15 sbic) ncel e âz esu u ieu n lgz q moii(66 u ep. r Ivsiai a t/lacnlm ta tlJ îp eetpaarca i i net l our ofr afpu c.sls o e = pesn cr s ol c r ue a i a t l eg aepepl roal ae e cz u rl vnârl) S rm d asmee c nc smbouieL. wI cmpanis pes nepat uae cr iiaâ. c i . u t r nl ' e c xc tt.ncrân J ie i d / v e d rai r c m eet p n t n j eli ta meauu p bii r L e e lae o p tn. euie e lme 'ef.j tt e a ni e f cr # p a vnapr ueepec smaoiS s if meeau apili. u o t icl / g d g f . ec r n eea f o na ù' n nee ma isr nm elmâ C iae / f s t cptc grj l.Ciâ du l J a pa Go &ic . âec . vn u if l Pui a zl.

nn stfcrama rpd j î ma maemàu:anv i rpbi lil tz aiaee ia ià in i r sr e ol u luu.nnct uee c c e . u pee Ese ra rlj q dtl ? q. e â mu y b a seiito î makt g et d avhc l ifr aît pou âoij p c l ir n rei j e e i a nomqi nr rd ctr i a jl n e u e ci p cnrbid ate l ie s cra shmb ro d b mm j srli ln . umpâ âtr s o ige r â umpe e J N F RGUS ON OH E S Makt g lacn la ael seilto j aome i rd aaei rei u aai t tni p caii r i a nl e fcr n z a jl o cne o isr t b iyl j po lmee cnu tro d po ue j otmp mn pe r un e i rbe l o smaoi r e rd s i e l x vciClnis al au î pi l lna pe iiee Fmcieej l a u ii i l e f cm n l pa l ie l r. ns rcs e o nc e u t nr ai i unzr d t i n a e r me mneil cmp nneec . M A NG X Tmnmirai omaiidel pouctr l cineàs fc prnrun s t e nfr le a rd âoia letl e ae ite cmpe d at ilcn suesbdmz ra e reigMi. t l sn aà .1MARKETI j PUBLI TATE . NG l CI Mar tn n e t ara dea vn . .x t ae o o et t. ARKETI M 1 .c pi cinia pou àoi rd màfr j frioia i i i i a r l l i rd ctro e rui i unzr i ib o i mi e l ms n ieo d d sa ee g zn lr e e fc r. c r o ul e c nvn Wagu s c r .e .n s o c n-tpo e d c mu i r sn a t nl j frioi (e maei p' . I PRODUS JS UI ERVI UL CI Sp caimlî makei itr neî àdi fz d poicae a n li e ils n r t nevi nc n nm e r etr ouu ng pou /ev i.i ocnrt o lx e ci ê iu oct u e mi d Mak t xj cneta v e n e îjnl rd sli sriilipeuu. I . t at ce r ç n il rf ç r.rylids iu e jpbilj. ) e mt c i ne j ds utr. o t un sfla n ni ae ci ui r e u ' i ev i e i t s l c. acrrl ls ar ni e rd s i t dr r .itb j ii u li i n n xpou uu/evcuu. ep aestecir âe d n u rl h i îtzâ clg rd s sriu S ot pm ha c l qie n o.e j in l ..El e t keigul u se t ide nu se osi â ch si e d a c vigepecïev s mpl e tun e on n a câ c m r.iào cinit fbial d po uef i . r c IA.

1 2 PI L I R C AME SHO OGA E L I d p pa-dt rfro r I n mupmil ci jo î l âuâc pouee e e iy ae eei ae a e lz re ln lrn e tr u rd sl t i e g e iet dj î cme l ctgr rset à peu j ifr l piid xs ne ea n o g a aeoi epci .àà dni t eg. rd s ae u vtu csoei omuemb ntje a ipcai t n ze çmaiita et aaa ee jl î peu gra ve i po t te s jdr sn aâ n rln i ij rva e e d uli s riil . e meaoë pod s l et p i t c o pes n c s n je s de v lâ tf r: r u u se rvi a roa â e e a t. e r rj e l o e fmiaiae unr crui ct ma lri de ptnil cini c no s lrzra o ecr â i ag i oelai lel u ul po u /evcu eieln us bnf i oei d e cmp/tro.nsail emaui t.eacntuincnji a esnaul de reig seomad ra rid osr î o ti n! . n aa e nr uee e il. n n pouecr a au sce. n eme i o ce ea e e e l s # i pr r aW. a s .stfcl î tr n cn rj lgj d l tli ae r rj eeli ai at.rl f us aa tee sl î rp r c po uee sriie epci ei vd -e vna l ae n a ot u rdsl/evci v e j l e iet p pa-l aeai aeoi. et cnet itods d a rcn The or Leit(9 ) s bzaâ p o ocp. e aez e prdu u / evcu î mo ntlc n s c c p c mpa a d pr v r s o s l s riil n me u â d e on e e s ni e omo ae. e nla u je p lâ bâ ie r d eo i evci e ae e c pâ p nt or roi t pou l . etgul o ei vsi etj mo en j eea t. i t îtuâ po ueegn r e fr ietae(. evcuu e me z i a st Pes n l d mak tn p i je prdu u / evcu dn p rp ci ro aul e r eig rvet o s l s riil i es e t va cinee cr umâet bnjc.E s al ttt u l vn tae d ie. at k gae e ât) c t o i sn ma ihn jma p y pol bl dct ee. rcm inomai r n t a v i v neol nsts ueaec âàoi .j mej e er na rd ci 1 e f o i l a â âor e di i n n e a : mp d pn me tl d pricar î aet. a cpizn j ee nei tr l c ! d fnj n lae el m n dr ur âd i lmet maei e e i e uc o aita b n a n t p eouuidemac mai isl.pe t a a a î o ie mome t u e *m nu e oe t e n lrâ nnz ve n rc n n po u /evcun ud oeip paa rd s sri o e fr e il. t i dnmome mlc n pu iul ma et itrs tj us u / evcuuiTouj. r u s rii Unee n dosbtd i oratet ccu d vaaaprd uliAcs lmet e ei e mp tn se ill e il l ous u.nfz rd s srii.l rs e t a ha tgn a à e x o ta a nzr e ma i u rp tl dj ol uà rnme mlcipi et dragmeo d xm m euai e bi t.vdni d -e eekie fre e l u â oi rî aa i l t l de dzolr. fr dfr lî u ââ tsumaseil a .eu l ri r xi ee a lr e a a n e ..dauic umez a vie eaiRct 1 umprtrl atp idoil ielr e r aâ or fcn eted poet lî ar ue=aa t ecp e f ea po uuu su i o vrt e rica in tbt vna /l ff 1 rd sli a i n i j p v e s riilic ur a âaf ln a.s e plae M l vn c rà.emac u adnsrii u t ie ie i iui rfai eâ cl d rr.n i ce c ln su c irsa e z . i n â d bl nu i se nee a i c crrap pa îcp s saâ nc u eot rmoinl uma aeeetir eee e i/ nee â cd. mesunl ios ie 1 n t pod s/ evcu. rne. îb t nj j î cl dnumàmor.jeêr. se ils a i md ul sr ii i rt n e ln rb e u tmic l v Un p cait bl c n ata ê hs hn H nrap o uslrj sr iil d c r s o u . e z ot. ii n frpo l a n i r fc. n i acnl n t e e pro lui maktn ettc ieace mâc.â dcmpti xs ne e il a ce jctgreî t u d traecn o eia t a d t l de ie a eb irv.a o p us /e vculnta î d ci te ui s bsi t u ate a.n fnl d sailî cr s al m âr et i n ee i r â e ae l uci e tdu n ae e f e â a g j si l aevt î fz d it dcr p paà s umâet l e i tu d ca.te i ceê o p ii ditnt petu podsl sriil ev t e rbue ra a ozye sicà nr r uu/evcu rset . nr u e meiaul od e vt 165.cr f arf d hre nrct rd sl e ei .sni emlpo r ivlr ai na d et nae d rà i lgnâ e t n rpi aoi l tt e m m e me p e i un ivl su d fe v nae u irs a td lx i te z ctde ossa e ie a e rc e tra nu euurn e u l ra â â us i otnt s t c iàie i trae di ni ie psh ocal ae uui mpra e un al ll maeil.acptbltta s iâ olnuàprnro ossrl ra jni ae ce aii e ocal bi t ita s caâj c irpsh o i:aobe tli s rii ui r mo tPrsii c nfrt o il i ha iolgc icuu / evcul p o va.

sâicn n . r tgu e nevn n cza e i c mpx e da jdenieu d poft nnàidei ettr. e . i n ema e atr e i# e .p lc lip ro lae . eb y peeiyi e t oa u t mac . r i v ll e r iu rt nv sio i l ve c u pe objut (ncj sai î t )d p biuu n rme e n r! o i i u i i tbl n i â u l li n t mp c i rs d lr. a da r cn un l dz ot e oin iyid cmp rr j af ei y cejo.cn uep. fr/ n a odue utmà a n ls aifci) *ain meml fruu j a st fce (lnu peu u ec u pu rl n n eotli i l ai aj i ci tl rsp n : n ls o s e .ndvd lae po s l /e vcul j/suafr i ubiuu e snai ta i iiuai ta rdu uui sr ii ui i a lme t t p u âor. etz l u mbl e xmà fai e u li â z j a ca I ZP J L . aa l ot j r e t t j mr t vdra o icuu p cr î c nie su pae p r i aiiae mi eee betli e ae l o l a ot ut m gn l e n a aeti. . mi êl o Srn l a d po u et j a aau. ô l meaed ao i eît po uu n aa j aepo ue Ambl u p ae s e sce nr rd sl mb l i l rd s. ein-.ee i n nt t e n me$ s.. psh ogc (. efcoi i t e n a e s ie z rt ie a i ae aeor e e e ous)d atri . e i u a hir nu o e t a iie z lg ra nr fre dia i mâj cnt espotlcnrtal al icmpââoir n ga i osi u ru oce loii iu rtrl .RE ' A.u o d c mad sud mmb rae ne p m p m. cetbi ae oil.oae i ofcina i thae a xfls i pnm acjg ocla eooiâ It dc omul ed ap ce ooi l e t ât a ait c lgc. nn i l l tl. t -j -n '*-> '<' d v . n nie e aitl t deeotbaiv cn c a o tlu pu destsale.d e tiaec pn e o n à a e usr..numau o cmprl g z p nm rfr pnr n mi râ î r n r o aai n n u â i ît po uee sriie cnuet dsoii p pa .sp.acpa ltt scaà pesii)c itri î deii d iol ii eg. acraç nl rd sl/evci oc rne i nbl e i .d aisi ame ra d aidelnj i lr.lpetma rh!-.et sgitsun rgi oilxi lp t fcnelo tdnmae l csua se i l a u. zr. tz âd mb a l â o ba l A ..g rni t ei e rei . . aa l oi i u o e el a n j mi aay. aj advntu is n d v. h < i l Asflpeui rdctmâecpoit po ctnzu bz -epe te.ca a s re l nl c p t otiu ldczad cmp rj. acpaea po uuu j d sl it af m ip pa mpei e ag cetr rdsli i e oit e i e e i/.t mul moi.rlrl iiae rs rftl rduào li aMdus : e z *ain metlaiêl d mâuae(u àâou cn ie peu c rl a nu fcl i e srr cmp rtrl o s / ryl a o ii d u idc d clae. xd ctae cp l me sme e ci i s e s r r-n zra u e g îylg dpiaesa âp biu i dcz d cmp en itd it raî n eàz r catc u l la eii e u H îa e enr e n n c a n a ma ai. i i e ta e l t l s l u fre e r d e sr ii e a smiae deaic niaif mai.mo d uizr..i d rfe bi.omu c nor li e . U Prmovra pi pr! rp taâ prd ulsriil I psbl ie o ae rn e aorez ous /evcu a oiii l êl l a caeaecinee l âd sa d fcoi d pa (.aâ ei lm e set be i te i aupa c rr prica tlte ui s s c ns t c s e ilsulî ma k t . l iK cu e s.'. ou suet n ml i ea t s e t e rd s s i mb l lR ll à s u ma d â g e j e cnie j poe o i tlî t u dpaMi li d l pou â r l o j i rta be u n i l els u e a rd ct a n j c mp o c s tr c j d a arg cin u a att c oet d p o us /e vci onumao . raef t l p e /.'t t .Artga d mak t g Amb lu pae f p Mtr d rca . u mr.S ou t iae n aal n et d aaiuapevnme.o l mme n d g-. . s r âo a oe tnu rb e à e o ul u p cait n r ei e ng pnn aDaia na aad mai ek cttp bitr. M pr uli sM culisu c a au ic nc p fclta àae ee îteoet eus u. oGb id a e vlra bjun e u âae i i lài l n lr a d tii p u os oo itse nisnmet ema iuaea u e:i u ââoi r mylpi lgc etu ntz n d np lr jd cl cmp tro. lu t imoi ae e o cnr ia eii e t jar. o crn r e i n i g lmi l î c r o claâ p eurl l f cr ctg i deprd e.p 4 è'4r l'çç n '.

l Sttl Uni. yeuu e e e ae. u r m g aat e d txr..Ajdr cn de u i 5 i u âàoi a t noma a e rl aa. u i i r t e d e *rj nmetl erc( me s atat c o i tl su es n s ao n nu d i l a e j pâ a be ee cmp à u e s u e c oetnu is s arsz c ae j pou d b z (vn srmet fr tl â e deee u cl i rd s e aà aâ d ot ne a u a i dfrnit pi au t dtl)u u e atima lg d cmprtr i el e r n mi eai n i vna i a e u â: i e a n e i r o.5 a e zl e j e a crci iesui za t prr lpeu d cs. . ce aiitf u deu t rl i smiaeir ee d t .a cl oa o ieaà.idcn at lo cl espr aâ î seay a aei a n r! i ct n i d sf ai uei r.c vng de c ltta pod s l pi lmp rt i ae ima peâ âi on i â ai e r u uui rn a po ueo n il pe r cmp rt mi p nr a arg ctma muj rdslr o a rl i o aai c et t e â i l u v i u a e einâdieê jrpeaâ Du c dinis o juis c podslpeul xpret rc ie tt. pâ e l li e bin ec u r uu. rb e â nrb m ie u t u tri ae e gn eclpe cn i dczad c mprr l ctg r pouuu rset âd s a r! âd a eii e u àae a ae oi rd sliep ci u a v a lc meod a e v t d pes a i e pia t a d c aâ e ru sun .. 9 e) rez lzamo .1 4 P I L I R C AME SHO OGA E L I sr e a s ab grni. rl e .se paa e efcr. i o me l c v nitil tt.n nm i du e eeiê . â d mskeë u po s te ui s ne îte : cn s n c mpkioi c r s r tm n rdu . lgn ujat li! d d saee â id . a nl n ae r o ou d r! se a e rpre e e mai i mii jmei d rfrn. e lxt î pemi u ra t . i ae rci e ueircet e rpr lbj f ct e r c i e a a etime a s p i lgi deargeeac mpââo i j.eu ei d pe r aeâdl sitl eeoo ea e e l at rd cre e rl i pln a pru d cn mi l t e l u. 3 . 1a n i t ee e rpi ooi uet e fr ni s e a u o e t a e ce peetî l aegeà si n /ra n ) r l srapo uuu rma ili ( i n l .rlli d pn t rç c nt î it d cra td n es. n prn t gr d â e ut o r i cineec v ntrmaiDuâardtrapouuu p paâpeu li ot l tliu ei i r.onttt . o mieç e aiae up roar i . gmâ e rd s /evc oet n a l icl âài a ryl e otO a d po ue srii md u m i c vaine .d plâ sac saa c î neeev nt-dvâ e rl n aee t e id. $ 795 )du sn ai d vna e aae a e u ei l eg. ae ne prc duâ i o ët e t a ta e i le ae ri e u rt iO sme a o e r P it îs rc ldmiurin rdr cin lrî clae pouuu. e aft di oo d aet prgr smtdeu t peu' d cnrs j sn l e ncl e cse aui t nmi ryl e otat i ut a e i pec p ec i iifed p o s c lae fec pa tc des e ul re ut a ndcii e r aê ai t. tc su â iâ aa ll i +rlo metls b(oioiderc ojees iâcmpââobet ainn nu no drtri eunatr ocal u r ice su pe r c aetal cnfr prsi u) cmpe ntu â cse e o eâ etgi . e c s mac Meoa iv rà a . P d aàp r .î xz â nâ i u i n âiîceei l jo n aita rd sli n n s i e t gnrlofmâcr pat àrd crfevned pez sâet ekaita eea. p ce i e rd sli e iy. j s a ais rj n metl p cr î bzaâe dczi. kmmig cemig pi a ae rd sli ç n mb z nn l u pe r ia. c no c t d c ltt s e i r j . o s n nr u ee p r â o cl à âor. rylu pae e u a f c bo p nnz arg j at ctgoi d c mpââor. )Prprlafaeîtenvl ma m jc1mi m. c su c nim shoo c ta r u rtrl ima t e â tt or s dsrdta î f@ pbi licen i peiu eîjltr s t t e e icei M n a u luu. ezie lt nr ieul xi ie ni î zn cnsdrt yeacptblaeçsnt nmi peurdeai lr. t U adnme dl d pe r flsec rn d oet l et d .i a rciâ p c â.ircl c zcmae (. imuld c taâ.d tr nâît-n i ev lsur d tmpce tr a a ni u e tz i ae eemi nru ntr a c t e i rjee or r mi v lmuu d vnâiPe lu cf rt d (. n e me i n ma 2 % dn cmprtr cuâifr j d pe. tt ap ta i â n ll ao a nee e ae j aez i eiit p nm ue gm i l C d l î cr aelcjc f epe et dtd pe zl rp r( xm. r i f T eues a e îs î vd r fpu c maiuae peuiret o rb i â vm nà n e ee atl â np l a rlro s r l e meo â e c d a l ctgrl d po ue p nr cr p pll s td f e o r a aeoie e rds et ae o uai e ka u a itrsnm î rae rd pe.pe c r fr s r s .râ dm rsa nineâoi i e i .4 9licennizit r ou li e âzr rl sb ia ot â e .

riu mâu u)aa e etl i i r uâor i n clj i nzt r mp d afmiaiapblc cl ââo c rya d defcr e a l rz u iul'mprtr u e ua e saee. et d asniiz mioi r (. i Exsâ dei r c mp ni cr n r c r l i eme ir j pa tc it. me it P pe l strt.n gzn fmâpeu ueu agjmet l g z uu d aaiuapo uuu o ai/i rsp n n naa n a mâ ai li e s r rd sli r n g Une metneeatns a ga e reiget p liad ds iu e .thnc puh. asb n aâeotred ps î scorl d rca j rli u l liE u miez frui eue n etaee e el iea i c l mâ l pbie etucnt i ap r nlâi rd sli i fme.. e u â i ul p blctr î r pr u âo .p a f r ia. ei rr rf lài nr es ci i n eua e ub i i . r af aâal pli deaâ ei l r t r i all e ir l Vei i l a z o go o tb e g n n u cntti cini. elman o eaet= ooeai dvrii ) ve rfror lao ei apqe.3DIT B ' A A Q rh. c no ss i mpu â âo i e hii ui or pi I .irb ei l d ma a i c mà frl al t î oaet e ii e l ae a ult e e g zn u ru i lae n slç mpâ ne e e o mie ct lv n trl d c l rr. (e. gi mo entt) d c mài a poi itl îto p r et â ma îdln d ri e.frz c a c u l p nr os ur es aij pouuu ja i ieotr e u a c re o t r ti sop cetra vaori aâ ae pi arb e i trae (. l .ce c s fc ë / igâç ousl âr o umaoi i e ia s) ea e e ae e. epe et epou âoiumàecvntr maimeit.l h u . o a i a e u e ug a ntr dai i rciâ makt g l ic. f t i da.lWv tb a t n i rd s r r n i u uc/ n.sj! ç rji y l . m ltl d peu'p ctg r d poue fclez cmprj j uuez iee e ryn e aeoi e rd s aitaà o aa a i jrnm s i i - d cza d cl rr.n rsj. aai e r ul n t o a 1rd dfrn ee a po ue rsrii r j s ds zâ at llilae o e i ej r rd sl /ev io i â ing sf oatta e o cl t e i p biuu. t r a vl moic a nnilfy d ofreefme podctaej. oi cj it meirt b i cit eai epo uâo o cl l l mliT laet ne dair ue one sld rdctr i e i r e r s ympn tprd eectecns tr (.enc p l. uci tl sf t a j p l lil. pet u c rjee l i dugt rn tiut maeil eg.aâ cs oeâ rd s i ae ie ie e e mi Maiuae pe ro t d s eo eeietae màclrcpctta np l a rl i r i e : rdz dni ta ri . S RIUJI . pcaiiî e iee aua c lneâ oi i t i ui oaà seilt n y e e scâ n ji msktn a Mto sn arci n ee ned cnotpet cmpn-or: reig u rdu oitali oi lmet e ofr nnz u . e t re n e t r .nâtn iy sr po uj d maâaau c s eu l ! rei u dr tîs e dna pe rd c a e s ds u i n a n e n n îke des caiâiî a tvttad d plsr amâfrl dn fbiâp n:l n g pe ilz r n ciiae e e aae ru i i a rc â a or dmiiu cin u. etl smeo c nue t...th ia uo Deu r o scaà e t cat mprr ot i r . s e e s l a j ct i eg a goiifme e rnp rjd pzt e e bi l o . pi aoeie mâa pa aàd cteprduào acet eio d pu ii e rn cprra cr qil e ir o ctr hluillr e bl ât c arst vr irumà aednlnu d dsiui.p v gt. eei ae a c pre i i t r Dlr ul e ez : a u u pou pitu s gr p ntma s l l .a r itj/su v n âorc a n n u et de u ii e nte od c tr ngoss i a â z t u m: u t l se a rca î coprrç( c prt a etsng.cr te i arj sr pousl j sriil p ep pit osiue leli ae rbue tai pe rd ee ievci us e aà e . sgu. .#.#mjfro Sac.-ptwm llz d makei î poc s d dit. l n i rsn î t t id makt s oic e itb j . rsi . n mi acnart p nr aes î âjeac s ro i .i d tasoti eol r.T tj..î aeait .p -l uli e r tng n r eul ç .t i . e aâ ouip iyl md rd ctr r rs ei i r i dae s i u xcl ef cetl rd cr d pe scicnus vi mlpnr sceu tg r v n a e uei e ry ariâd -e io etu ucsl r e . a alc itrieprcllc mulc mprtr s cd z ot i i ctd r hninevn ei u a l u âàoi à e ee e d o i tnaii r lr o crnedc aeta fr po ues lr maihn.

r th i rsu sli i c. PUBLI TATEA CA ACTM TATE DE M ARKETI CI NG Teme ul p lctt et f o iu oic sn i pe tur ca Da r n de ubiiae se olst ne r a ionm nr e lmi. r p bittacpid î rai t ma mut t uid at i l c suesb u li e u r e n elae i l i r e ci t i t ct u ca n t ep v à mo dn ragnrc d prmot vi.cmpai d po vaes pt eumie eeiâ e o i x nro a ne e rmo r e o on . Diy b #l f elpl. n n a e pisi uet d vnaejpirlie u leaei ird ctae r t lne e âzr ir eai p bi 1fmepouào r.Efr l po y nl îtu ae na eu e ir i se i a ot rmoi a nr n smee tb e mi â u o s jmetîcp s s dpaeednpe vnâoict pbittapi mnx n n ee à e e l z isr nztr âr u li e r s a e ca n me i d c niae î maà Re lmaî c o rr et fat fe v nâ î die e omu c r n s.ît.sme e e i e e l i tt. op ae e a o. n m n yl c r Reeid s dor l se' cme li Ptih (9 ) dfnje frnu-e a a fl o + u. s ut a/zs a rn â e ae e t un t e sa ee uma j ao ei al mai m apee.oiin ie se e r ic ai) IA.a a c nulnprmo ae p o us uicde e snau ae e c â e nz iir c e t î o v ra r d ul a p rc prn me ie c maepeerle (ee zuna nl aà potr e ehma i di u r ntai tlvii e ai l. ae se n ng cmpe d at i i epo vr p paàaue ie suau u po u oi o l e ci êld rmoae e i! ni di a ni rd s r x v sM cu Ea s fc d ctep ro l c r prznâ drc p o us /e vcul e i.e cf e ae r i l uce e âzr. ik n at ij ît pidro pou : ae. PUBLI TATEA . xcusvi e a Ditb p Jl / ls fc pi ma mut p nt d vnae icu d s iu . CI Unr le te d i ra tî ma k t î aep lctta c r e t u o xrm e mpo tn n r ei 1 r ubiiae . e ae e âr es naul ae e it ie t r d ul sr ii p t l lo ci l d ae napi rca .nlMn r a ev n e îs nmama aie i l ec oeâcn ii vnao s po uâo u-dc nà u i g z j s' e fr odl aatjae rdctmli ei n m i xjaa d dsiur et l tt. . caâ aodr i l âma p l r t c pre a xmu iliA es b rne mpi i ui e r c n p ro llc r s o up d vâ Ar.pi ct s po t d mule p ce d defc r. ca n o peae se o re rc e t n l a e n ac xli s me e n r. sui l on p ulr d rdi ctdeejrvit d maecrulye.nasmbud al n j mioc d ifr r j a aeea rmo ae a u na l e ci i i j ae e nomae i t gr u l r cmp/tro p tnil ctep ntl d vnae î v dra st fcr u â oi r oel i â u c e e âzr. maai d pet i a spnr ds iui ecuiâ ovn ee lni rUn gzn e rsgu l etu itbl xlsv el i e r e c nr uel po v rarpd au u n upou p pa-drju po u c o tb i a rmo ae aiâ ni o rd s e i .ipii acetr e i lieoo c a eol i oi eo csoa i m l t rjei l e e cn mie o n c. arce 191 eiet a po v rac . 4.1 6 PI L I R C A I SHO OGA E L ME vzblae d osbi j u eot s e il dn pata v n àorl p nt iiii t e e â i n fr p ca i re â z t i e m t or cn igraci lo.a i n rd s u i p o msc d pet i pae aua u maai s-iitni e ta u d râ e rsgu ot jt n gzn âj nesl rl l e i k k cl x o i j v umu ge ea d vâ z r prnrun ae n a rgm d lmp etr i ol l n rl e n ài it. n eee asaei l a r e i i nv i rj d r llraetr j. cit inr r ei r rd ct r< và e n l o ç IB. oe ii r lni e smee r elmà pi enc :p nuu dr t nal e .

ezott itmul e efcr ka pi aej cmecaia fme. ALESPEOPLE ..u v.maittacl lrb ae. ae epe n m s ) Vletr i c nji: d itrsl cmp tro.c a h l n l .cmprr. IB..e ot c a e mb lr i i r. s e nll ae e cp e âzr î i a nlz.l i i u ma k tn r eig.amu. om z l o io e l.i t lgnà arpe a e e i n r cin. rmo ae o sce t i ha gei.f tmp c r cama s odu e f e vci n i e e l e c# e p ' c matrlrd vewjpz/ ï r. Mar tn f an ambl Wz z c keigul n s u ec l umpâr t i âori depr s j s r ii. . e n o s sr ii a md or f# d oie .u âaecnr y n u b e hl n.âdra l uaeeat.n j t maoita cnllritr da d mioc d cmu iaeî maâ j ae jra n ro nemeit e j ae e o ncr n s.atiaelt ee me ec) baipri pr am vni ntt..j) r i p i le(1i aegeâd o. i r te i l fnj d acn ig u au t u l. 2. rll c1 mn nr td l lsc e rmoae rd slr ou e i e e e se clsirvn rc iR ca et u mea pâid u sosr î pdauo î eie ehme. iciu u e rc mepaevrad uc a e o vn e n nmip bi Obet l n ieh ot ai e c v l fmmmaoishi ae ai ii rc porl fê d u prdu /e vcu su ao r c mb ra t ni t e t i a.otiui a e de pn an u ee d r e d ci eeg.. t u itrslrpou ë rli utd a ctv dnclài p cr t b i s l neeeo rd ct uu sn o r â a i aile e ae r ue à e o e tl e îtu e s .rsu d eetaeo l oi a u ot e neeee u âioi r àp n v nullr n iu n l sl ir d ifr l dnpre aetr j e iel y a at e mà. scc i i scet.po i e d mpt p.rsetlpnr aet.Ao pe nza a e s c s Algee fr lra c aede nr n a c n n tr nt nz v a uc e. aes dpaez l sdu îk pidro rn gni o ril ii icr e elsaà a eil n e r ei r i r n l bn s i e (j-l j c mi vi oi su c i l d miiu p ronlr e e c r aan mii o s oa r a ha a o cl l esaeo a .-o r elg. ei ee tr nr l ni i rds srii a i g g ei et v o au cr s ou àd vnki( l b egeà s lp o l .sad vla sse d dsaee t u ntni e oc eli . rfr eo i e u a e o n idvdai j c mprtrli po vra cnevnâ j cirarsv a n iiulâ i u àâou .a s rcl ed a l cl cniea ma ti ot i re e ci êi su e etg or a e o s rt i la p l v r e d e e aej ma e ini aâ us î ve r seiku pr uuu!sriil . .ââl id cra oili eal n (.e âf f e cl lt meo e cai d po vr a po ueo. e r a omeo de v t d s cr j pe:rav nAoi ritâj ee î ar uie sriilid ef ee i rgte nztro nr i l n tbll evc u e a i .îylgra t b iylr apeeijlrj a l t epcu et cs neeee r une . vnd-e n dee pcf l odsli evcuui acinee-n ja cnetli e i ll tli ê il otxu d pa e j u #. i o ae i e nt l d tiae mc e t c ri l r de t c x' po peu c me is p o up d l aaej l ae An se n l t rla o nz. elma se n s l t e n p no. r :w. o rodo sln ) u r mb z t i Co e n a blae. c . vr O daâc i esf racnurne. î oit i e nomai i at csoa i vd ni m v na l ri n cà e a nje f y d idvd aitasl hn lrE ptfc j dmo s ai euizr t i e n iiu lae oi a jo.MAR TNG k PJ LCIAT KE I l IB I T E 1 7 uiz taet ui d at il. IS l cme u t dl nlvr ad l àuàît celj po u /evcu n o q lr io a. lB. RECLAMA .

I gn ap a 5 de a rai i u ea n oji u l li ma ie o t me ly c e dpaaâ au Md . eiâ ot tz.pi grni mâu i j l nl e n ec e a o i e n iae r aal. Ad cae meauu l p biu-nàpeu u en n ma slcae evra sjlia u l lit rsp n u u i eetra c l d tlrd ma i itrs c j s utrralrî fnyed sei ld aeo e xm nee. su i a o. r aori e e hmâ nietn -i ue nc n e i ae z fr c vi meo lgià a p o re lr pr ei.â upi à r o j u e j a n n j fr i omâ. i i t cuae o n u ci e pcf e r ku poeae a ifr l i d ct c nu tr -nâ j d se i l rc sr nomai e âr o smaoi y t i e p cf e e ii ku c niâi prn mediedediuz r fl i Alg r aa e tr de i e l omu c ri i il f ae oost e e e c so a pnd . a n rca cpez p t y ll a fl ou ia rbe l u l liAjd re l ataâ oe iu c ma na cin p i uiiae p i b ne ie ofrt a et a de pod ul sr ii le t rn tltt. r a n at l ameau s ab jned af prtsî ît gme Acs lcuet sf c sjl à iâ a s e i acl n nr i . i s r sâ dà e biiae c cr et cnnmttp p l a dcs cnrsees srr d pi cn nt u ae s o f aâ oua . rp zinr. e r i e e tt nt-n a t p re. ol n lrpod s / evci ie. S p dsi e t i c tv tp r tdoo c r p ii o ofsi e ot itng . u î pi pa u ael i u luu poue srii ie dj cn sueAtn i n r l l tni pbi li rd s/evc /d i ea u oct. âe a iu i caieç er cn c vo fprz naeî ru c pi a a t lsc çd e lmâ. Mo ailed a fc rca d vn dn c î c ma vr t.el teues mel âitrsleetmli p e t s tn arc ma rb i ë ni neeu rcpo u. omj. pi e uee e esai e i e moaitta aP n ' ea n u i a f p re uâ. u c m. oosr a n tr mio c d t np r j d f c etra au trc id c mu iai j j ae e r sot i e r vnae n mi â e o ncy i l a e o e n ra e ' et i d rc ma fsn duj p tr i iv nt ttah sea umeo s .dsiaàt nfr r i gnip cr u po u /evcu o e oio ae et t r somâi maii e ae n rd s sri . esmuaeac r zt ij dr li oe ii r lni r e e i fred t lr ui il i oi e nal e n k l t i oâ n ome i rd aîcracv n u j d ihbr. d s n iiim e a ubiuu u ti tl be mli nr us e a e e sblzr . rnd e.ma d l i e ae elmâ ei i e n e i aie i ll a E pr n ad mo sa fpu c rc maet ui ma a snlnae x ei y e nt t atl à eh s tà i l î asra e r e l e p t l lo ci lpi bn f ieoei . e n%l r i o d ci ae i Rel s p aefls îs jî so . c nsiuei tu nul pt defmiaiaea oio r u e s rii/d iEa o tti nsr me t o i a l rz r m i p lc li c arbuee o ic u itod p piâ.n e c rcn rcrel tci d clvr as ae j f ei icinee j d elmn etg a ati e ut ae i t i i i l i l tli i e l c i mp i d êj e ître a cmp r n neo sl d z ai l a d o ic meauu nâi r o ot etlr ae eibl e t e beml sjli m r e ge p lct ubii v.1rss ud cl y/e ekipnn e lstp d c us n r pa na e t e ai ibn f i etl e m t r ê O ctgr ma df i j ma p j flsâ d rcn et cad aeoi i icl i i u n ooi e elmâ s e e e ià t e . et ur se e r e rai in iî mâul î cr if mai f nzt lsu eunrîte r elubl uma n s ' n ae nor la uriaâ pnd o nrbki a suoe slj lpo lmeep biuu.eît l eeçpnr ame j e c ma e o t ooinâ in cp d nr i rç e t n n n en .î pi -lnu . ir a e it. e% iel t y . Du àc aa a aej .e lmate i s s ditn dn maac ec n d pu lctt i ec p t rca rbue à e sig. tlviine po tr de r di za e su r vse de fl ie a umio ee zu . d r i o n i dmo s iafc lr eshmbr.deprfrnapoe illrcu rt ipnt a miecaaed â ul i eeil tnlaio mpââor e nz nu t nl e l u i blc ec oc r pu ie t.1 8 PIOL GI RE L I SH O A CAME Ef cutar ca ide n î pi r n decpa iae e d aarg ka i e e lme pide n rmul a d a ctta i e ta e - j ry ea ni ao d p trad pru s n jd me rblae s. j n a i i ie suo ognyy oa dj î cnt p biuu. a e. rn e sci eie c sui l r us / e vcul prmov t o a.

o i r eotrl e a rt deprmov r amâ i epetv c a .rmbusritgrl supajl.' ui i n . c j e lmn t tmulnee nnr. tmp j cnt î fr ra j/a îteiee or moikae i gni i i osà n omae isu nrlnra i df ra mai i obe mli si lneed v nz r a t c eti dit ma iettp i cetra ic u. tr l. u eu aettsmue tlr evnmeaa n n cn mie vnae b gtl fca t l e d âzr j s l i no u d bufl d c1 et a rcn ice c idc otn il d scicr a u l aa e e d snt elme.l dvnoo i unàpnm bn t i icr pedtnai s cz ee rd see ei bj iy e t e e a . ir ur e s rti c o si i o ei i o tb e r e t pn d s cr (...ai rfrn ae a rmi c rae eo i f cin lrtbl. c smuetl a e nZ c r rs b n ra e e i i ri daeDaâ t l e A u i ne d v n me s n f o i pe de d o fr j ma ae l a e aimac d e n y r u t olst ra s e imâ i i ls a c e j rà e e pou . m ii r d tl se o sâ aiae ei e edevn nr s d tr z ma mulo fn n d paâ c m s n : mulnt . ea e n iâ e dna e ariae i f po uuu /evc lij/a afriou iî fvae tciird ugnrdslisrii u i su unzrl .TI LE EL E B. u u t ny *cetrap eid n go ir aditiui io î rp t uprd âori rjee utri e e cee srb t lr n a orc o uct i.ae i ety â l r n kr r a mp s u ma g a . l rcn smtsi e tl devâ z e a r st n n ic n -o io. nfsa rn rjee ma ià a takuuide cl rt i l pmcee de d sa ee j i ii a sv rf l l âor a t tl mpâ e fc r i mpl t c vo' ui va mr ll de . d e ae u uma ump. eekid oatt eg.-i mul nz o icieo s tgie de vio ma îd pâtt bnme p i gi a be tv lr e e c .trepeeej l supe iaodt l i r.MAR E IG j P BLCT T K TN l U IIA E 1 9 aeaictg r d p bi. ma eiint de â n o vae ruio a evci uosut i fce e ct l Zt meirlr(. tmue tl e â ae u m f c me a.aiuae d ct pou â ra u e rczt gaut nmj e ai t) s rra e âe rd ct n i eui rti t g r o e e l eiec otri t. se ei ee. a r it j vnâoi. lh r vtie a j. r c . sme a oae i â tr t e rclmâ es .. or aa e tr î me il dec nc r î maà.a c riefc s pod c d pâo p roa de pr oe r e lmà l àe et e r u e u e i dà vl xasriil f oi. ARE l prmo ramàfrlrsu sriiorcn c e.e e aoeaâ i tr e ome e e it. t ht) cnusr c pe i e% ef ee eg.Ese vra ac d aa ae er daio i . c soa n die omu iae n s S hmbra rp > lidnr cemiled rc mâj ivsii î ci ae a o u it hl ei e el i n etie n e l a ll *ecldracs i r e rd qi arca lr i treo d paae saaae omro d po u e elmeo j a ai lr e lsr l f . ngosji i âztri t ob ii e vntj e i ) c nrt.eumieco j ee d vntrmaimeit. o crui u rmi a a .trlr i i m utr ae bn f i elilae(. zt e ma ne l eo o i aa st. i r v c nsdeâ fru i x geae o ae dir s cie a e l Zdcucàp o uste t depra t c ltt . ap aefc m lmett su î bglâc n i cej ae oi e u l e ot i o pe naâ a m o âi u o e c t eeme t deitr sp nr ocint âma lr â deae ne p t f r sunaâ l ne ne e e tu l el ia g .n aora at l e rey u u co sud C' .oneeâinfn ed v lmu d mâfrcmprt sud l #o sai)citrsrî uqi e ou l e rtiu àa a e e i z e gn id clae. S ede sbiedercn . pi fmi rad ifr l c dmoez îsj bzl/ainlt i tuii r u y e enomai e e laânei aee ry i me ai dn n x i ue t atr ae-f fvrbl f dfv rbl -fj d o i tl âtais fc nei r i aoai i eaoa i aa e be u cri e ae o e :e â c z I 3 S MU NT E D VINZ .u fr d rd crd peu'cp a epnn ahzi o cee maei e sb omâ e eu ei e rln u on etz ciii a .fcllr d tpu aoa evci olst a râine ae a rie aii i : i l or e a ce eo sumtlr ds i i ad motegaut (ec ntue dvz j rétlr a e . . itr i n e ra.

poira o ait i ic l e u l li e e i el tv i a c e a a âddetcneip sli apeeiyi et mac sufmâ v n rp o scn. o .l. . > = ea cv 8 ' e i t sm le 'éê d u r o. thia en c fevnài l d rcet.' d l xnt t ?& IT * A ig sn sq a a -. a ' % Q kN PUBLCIATE . sj ei s o vrai aiet eibl ss nà t à t. x na âd n su ctewae ls t d pr ai t e exn laà z 'œmpe esv i rh ni a P OMOV R A e 1 R .2 0 PI OGI R C AME SHOL A E L I I ORMATE NF I Ifr l o et n mai n sà o e n œmwr n d ct e t d eâ â rsetn itrs l epcâ dneeee dsr tcir itbj r itl o Icma. . I suatati e i . o n . r d eo u s ue arpee 1rclaiâj df uttap biuu d al dfrni.*f0'* t. arae n r t po p f i e d zneeaà eitrst. & q A VANZ I ARI oà.NB . G it rnu .% G lfr j tkl. p c t ii e âms l b. wz le g y o î N // 4e . d mo srl e nt i ai STI MULARE *rdcra u ine i cri aa d dfzr î cn ii poi rr j euee a deji eât cnl e i ae n o dll rleài i z u ie f i ldvd aiâi mio clr d cmt cr j a sg nâi iiul r j aeo e o miae i 1 emet i zi l e r p bi li n peeiylp n zncn la atl u luup ' rfr ee et u a asu l . ml o +cetr a nl rc aofre d prd e î c d u a eeij c tg ri rje e l ià eti e o us n a r l c l a i ae o i me . betâ i aâ v o Onu tr i smani i br fjldiuaa a tn cj c Acuiiii jnv bl ze A lnmadrde ci i ii u e o prratà .. meaesrae.r rfr e p nr rà a s be n u r j sàee liltli icdra oaiâi.: 4 o'%. e idi a tteu aîamoi nd an n r ne caugnamàci ui sie ri mauu l i p r Si ledrdà t a i mu r e fr po sui ââ rmi n i ec s e xei v Si lr oici t ae betâ mu v $t ae n a ie sme e .6.E #. p o uslrc no c t. c n n n u +sâ ee rt tu d lnaean i r rds jpeo n rap pa a cd ra i j i e asr ol po ue i rdmiae e i.mpi dn l maedrc n j it tr eà o*e %sf %v % g eyn.$ yo+%% Oî o: 9 ri i e peenrmwrl n l fu rfa. . ncmaeo à c ici plil.

vd o su t âi . eai dnr oetn j cejp ae1aî aet a l l e p n i tR ll it fr t i ln ot u n cs cz e a e a i fr d c rso dnâ ( ca .mairll de n tnz i ntrci rd àoi i srb tri eg. e.aee c îcrâtà pou lte j n l.c mad d oma e oep ne t r lmâ oi t e e noma e o nâ e e ca p n a l t nmi ifr j..n i r u â c a u mprse e o tti e s - peeiyij lilâ icin lr smue tl d vn ae uez itn d rfr e i oatj l jo.e t bi s icu â clp l n mâ d tlfn a ie a i râ a r ue à nld e ui u ml e eeo l pt e n of> nuui p nnzca a et s po t f c ntca p 1c d c nsmaori e tl .ae crreet s bt c dsa u n âctr rn na mo o aâ l âo fce e re z a mue z lnt î tmp. i lc e nz âsun.MAR E IG j P BLCT T K TN l U IIA E 2 1 +cetraprcn u d sr icirî sceëi cnsdeaeboae rjee oemli e âac ha n oitll o i rt gt. sli r d ifr j . a se e 4. rtcni t)iurzlt i dae tb tlfn ii 1 rd slreg. . A. n a u n ae ubiiae c rs t dietn s fc prntlf su c mp tr c p i r ca rdi u à pms r c u e a e i eeon a o ue . r ee p t a I 4. e t c sa â aâ i o att e o e o u t i f mulrd c ma à or a e o nd . e o ncr r o p tr f inv c e noca n u mqi/ et j c ni. e acnurasni etlimaoil p p liic s n adld cetae et nuu jrài ouae â t dru e m ti j a vaa sa e c vi nldvn icr j c et cz ls fc i. c no i Un idctra peeiyiomei rd aaeicne oaipnm n i o l rfr e a nl e fcr otmp rn et a n o fl ie si e eo d v nzr esert a aâd cetr ab euui fca oosra tmulntlr e â ae t aa nu l e rjee ug tl ae tt a etm:n S. r eee v: manie a p sblae s cnatz idvd a ce t cima p oa l gzn) u oiitta â otcce n iiu l lni e l rbbl i i# i i O tn i/ maoàî p biit et dzot e th iicn suesb edn jr n u l te s ev lra enci uoc t u ca e a mmeed lsu sdrc. id . ma n n x r j pi pnt r p s fr a pntuslctr d i omai spl ntr. e aaog l rnc vdoae ilcu cmp ce n f c e e i d p bii t) d c muiae p i c m uee (lx bu io d ifr e u l t e. De irc j si lnee d vâ z r a c o etv c mu mM ra j e hma i tmue tl e n ae u a bici o n e n miz id cmprtr jav lmuu d vnâie s dfrniz ttj u nl e u ââoi i ou li e âzr.Esny aetimoai:id afc p lctt et iofre i omez) e cse dlty e ae ubii e se a cmce le i eat pouctrij ditiuioi (. . oui u e e a Pi mio cl flse l ve c rca oeez ma mut r ee ne r j aee ooi . etl reae( cn j cmad rd s /evci o nct r ot)d e maktr r lma i o n a e n e e eetae l tl o)d ctla eeeto i (iecst jtsti o at fcutpi ee n.cd .atae ja eute meit.. l e i el . RASPUNSULPI B.Dea e a î c z lî c r p lctta o s sr ii a t upi nae c e . se au â aà l t e o mi. t l e e âzr zaâ nes e n i e i ne a iueen gbl a poueo (.omua neeai e l r oep n e# o y e bci u r e a fr l . omulr e r oiiae e nfr li u i ae me pee l l l sriip j l jtlfnc d v lm mae i p d at pr rfxni e a evci ot e ieeo ie e ou r.pod c nda e b nài ei c c nsiueprmia ol ln n e .a e e l at a a r â e . i rn e lmâ a o. RECT po ue sriicmu ia pi p jâ.deplâ e et d 90 î tmpc rt a uaâd ce tr a c so î U. Ràpâ dra rs ns uidrc a fs fv iaâp d o p rt d trf l s n it àpu ul ie t o t a orz t e e a t e a iee itrsy R ca pi crsodn c nied oie nmà d f .n rme e elma praâ i lpi l t n l t n me as at.iraet p tc ma d i da drc e% e r s t noma i a cji o o n a mei% iet a e a prdue/e vcisu dae s lme tr. n i e aa n l e rjee b geuu d rcn e t den i6 u tli e e lmâ se uma %. â io z eie net i .

ultz t olgji u i i c t r be c e ma r. e rgeee e lgi r e lâ eg. ossri ape ii tri e z lsr)aug n p n l proaiae mea lieé. o ueetlvzue neat ) v ' Po t i pu ii i c rs n drc a f teioi j cubrl rmoori bl âli u :pus iet u os dtri i l ui c e netrotdccl niesuioetn momeicdefejmeti râsameui mnoia . e e u ) Daâ fi mo lae cecâ à a ppulle î s itta mo râ t ind biita rs nd o aii n oceae den.n e bet otinbl il ne ! i p n l e o il d a i -'l r mba ti aâ o a l . l a a e. rtri ne sc d a u â it.sa au oici lgt d ars ita aetipat i(b zra d t -u ds bet eae e gei t e cse rci auae e c i va c t u jb nv i! ci jo) ieituinapi itrwdu bz r t(t i li uë ona ln lrjd nrz t r nen il ado d I: mp e u n a î va prclr aome i ruâ dd ifr l c crc rs i p roa n i: atuaà a nl . p biitac êsu sdrc peit ja at u seil âioetlrpnr u l te u pn i t rz à i vna l pcai ri fr o etu ca e n j z e sg ne fat îgut d cineà(. drc s pa c ma ae h rltl oetni rc isi j ahzo r d i t e rdi i ls l eaie fr lo u ntu i c ii ae e e â i al t t c mptr jpo uesriieae e cse sud cr jmaeild bru o uee i rd s/ev il td aeta a e âj i tr e e i .. nomaie rvnt i us i i e o o ia urp n n i e et ciei. ump rtri e mbrc mit. n e cmp tr. teuen git nc o eaad aee e ae e e cni u c l t Nu rbi ela ii prl e n ze jà i # p rr ua lseo d rvaep i c i ramaimutr sre pe t a e ia # u ae itlr e i t rn ombnae e lo u s.aj u x-ui r ue e i ae ln (aitê e rga l e ev e c i l e i i e c d paa r ccrjcr d ce i.eitr cez ltl neeae n eoai inei r itu nmi rj s nes taà iee u o e s lc i d pp ll c vntrmai out e o uai u ei i r. vou uimaed h ri c s ma j d gmo prd .utlaoi d emet ore n se e letl eg.. ecmu iae(. m l t ) g tlvzue p'cbu vd oaee.s r zae rvit j dsur.voip c l fre e z u a t fmepo uâor d is l etmu i l u o voo ii e bi i rdctae e nt m ne z ae n r ilnj cl r. c g i a o Pu ii tac rs u dieta eaàp roa lrpm iulr vz a âî s ca blct e u â p ns r c drst e s neo a c ae ie z n pe il c ââo i d î à à ne o e t dep o bà o iced u go p daec. nnz vt mujcnu trn arez makt g l r tlfnjc nieâmaeill l o smaoi u gea rei upi eeo io s r tr e z n n d ae pu ii ep i t p i p t y c atât Ec o itia ma rdia p o lma bl œ rmi rn ojâ . nr r rdu e eemia e c mpx o i r d c s /a ra ne c lsee n rlrd tlf dn z e u utrl e ae patme t u itl umeeo e eeon i on o a i auaee d df i ap biuu y t (. mpajd cr. no nl e Deaat u mao a p biil c rsu sdrc c nt h fpu c zv na l jr l u l t i u âp n i t o s l atl â j cà i e : ei...pnr ags p r ae dc crtla é ei r u l li i â eg. irseieoei d aee. f ajid onteclcoadejpunsult lr e aii ie s r. ir. ..i d ct fmeseilaec sne z e ltpi euiiàj e rdt f e âr i pcai t e o da: n i )e er z s t t p biu j/a c mpr/n hr z lt d ci ld l dvreae ie i ul l isu u ââ îciaâ ie e lni e a ies l s ma c c i s e t lme Ifr ll po ei dnsredfres ptcmbn spau âd r . r n c t e ) P tnil cl prtrp tidnicyc dsu d mae rcze rl oel i l âàoi o fietiai u etl e r peiigai ai m f e bylrd dt cet f d ct mai (e l d )maaiep' eie! nxo e ae ra i e àr rl rl e e gzn n vdna e ee e e e n cmpmtro Rct d fcr cet fcla d porme d sri .cr d cei. t bzl d dt s cr o t u amaia . eeiina n a l.eeiin itrcià.e se i ic i Pelng vtz d c munc r j ee mli da.itre ën s u c mulnd lse pe tu a mâiga ld d tr n r .epo eaejacsr aifr l ieg.Di pu c d ve ee lmul r e â t on u ê i e t i o us n n t e d r e rptxameauu ct cey me l nlsmutnd ma mu iunzrd eea sjli âr lni ni ai i l e i l frioi e ei o a ifn ai.p eoi dehr . et si es n à ne c n u o itrst î dcry n itr aednr nau toa.jn âd ââ a esnl ra sj u (. be t e z s o .. iecst)d rcsr iceae nomai (. zn e nomai u aat tc esnl i o i e rt . bice od a . âj e rdt d o ncr e .2 2 PIOL I RE A I SH Y A CL ME d po rsl tlooio d pa (. sr bla c mp nii â â ie a e o iae i fc me itmàu a i.

o t u s s e âg omee rpi u l t i u âp n i t cni â â e i cà i e n dz otj rc marnmiâ r mioclt dl n ld cmuiaeî ma: e vl iel t s s pi j ae r io ae e o ncr n s e a a n l ea i zaejrvs . n ni mo u mr pe ae u e d i u e o e z / tnm n elbl e - j px s aod d s l îceeeoeK lo..Sgu c e sà p roa d i e d rme e t i i rn ga ie i r â xit ei de e z rcsu j z egqmfc unep ee decmprr sa tmpo . ou 1r s d aif e!ai dn a o smaoi r r cera rmoi aeR llo et e nl na tu ie cnz tro pi rae o e u t l l n .. a speie nomaiiâeov rcn i a n . aaed tl iin jcbu(itecr u eea au s ha ir ieie cnl e e vz e ia l dnr ae nl u jn cir t e u s s s caleeî pblctt)Sepot vob dc dsr ospmp eet â e peii z n u ii e.c vou debuuiac lc c s .raiai in iii u n e eab g e net m i j Pu iu c ne omn p r s-i au dn c î c ma ujr rsul bl l o tmp c ae à j sme i e n e i o ic xms dâ't rlc i cr n l ve ej n l prb n Atse x î praa i.hx ie o i ma pir e ve a p drmur j p i ma zn . i mai P ln àfr l po r p biil c rsu sdrc. a ât ë n c ai e a i ppuaiaedeaee 1 ei nârspai rnârcs inslci . jv ntrpro ae i oii ma mai eâî t ctdr uma p l t i ei i esn lds nbl i rd ctn r u. cetâ d e dna pe u l t e u ca rs un diet âp s r c.ot eeine i on eg e d utra u âae cde e mr m et c nl s eo e te r e e d pâ c d ra c nimul .ameo â e rmoae i ra ul t i u âp n dr t et elmâc td d po vr câ e e aprdueorj sr iio . dre ou' se n l ttlr s-uop n u â ee omu s ui n v lp a eo o e et î gnrl se dn acnun tn i! sr p biitac cn mii se n eea acn el.c cltt d î rc. . fmàcrn -iepcà rmii l macpj u e l ài em gt O i ae ujrsetpo smi c e .irpat aj aetifr d ocnr spa a jl i evcir a rccn i cs ome e e o l i e p biit s aod maeael slli earsr c jis ii esnlli ul t e â c re r tni tuu d deae a int r proa u ca ei mi u ugjtâ rz tifr t js rzleel l.vrz poeinji id meilu li i ârst u d et s r-liaeta rfs iidn o nu p biêj c âpmsl k cet i o t c ' e u atd ceiyf o rl ecme a:b xt î t it p îceee j n c e rdn. a a i ui i u p e e n mp jd aeapee s eemeeahzll dnbrusud l d miiu fr a i e ce rf/ â fc z ciii i i a e a o cl .i u al o -o e nia n lpaes f dzmâi. ce e eo nà a cst e sj u l œ â e ie e l p c cnet a aur gmn i rj sriio. r i t e Rc t prn rcs î pir i da p cin..nej eg. ae ri ei epe u unr ot z a msmae p biiy c rsu s i cp s rca . S QELATILE PUBLI CE 9I td s màesàiprn rljlruleî cnetlcoll at ij i e â rac m oty eai pbi n ot uclr t cv n a o c x ae i dei gie fvoa l fr isu pod eorpop i j d fvoa l sr lr ma n a rbiâ ime a r usl r ri i ea rbià meo Itni ae c mpt e j apoeuu d cmu iaep pa l eâ nesf ra o ei i i rcsli e o ncr e ip i r k j b po y nl.MAR TN j P BLCT TE KEIG I U IIA 2 3 (. ien e. It d c Bab m Beg r ue i e lmà i ede me it e l t aâ e e rn ei re Opoo ky pee nê l BetrBu i s Bura di z n merpohmà aNe tws .. rjdi a t snes eu n o a to ll e w Yokuu. ' 2 clp etr d ai og nzl jidvz -a î gn rl uded ivsii ) l x oi e z. Dei otl dup mi d ci letma r ia î cml u li i u jcsu mei : a e lnise ii ctn n lp bi qic e d c lst dac. cs rcmpmtr i a à c re et à nrd r frni r Bnlylsaet u n.eâ l oiaednfr l t dl n ld rc mâ e cjg î pms i tdcta r r i omee r io a e el . e lm âtr looie onumâ e aiae e mbân t i mi cs c flss) omdie ooec.emaàt o lrtt orc: ) l ii neet elme eeetve. o sl i e vci r l IB.ea o mil nmà n o te e nrdra i ç j ula s ett cinirDeaeas rcmad c aeti d mea p bii s s d la a l yo. s ç mi d .

v nmet gebl njt e l ra iai e .t ai e i nm z ItgrtdMareig Co niat s. vlae rd slisriilin o aae u e o eiae i e t 2. crmo i nv rae o o i .Pi i ll a naeae c r nri ne ae ktn mmu c i ) rncpaee vatj 1 oodoâi on at ij d mak t gsn rdcrac s ro d p biit (iipiia ci ê i e rei ut euee ot ir e u l t e j m l t v n ul ca c clrd d s cr)j mMrae ai j î c mu i radnr pou ào j eo e ef ee i e f ct in o nc e ite rd ctr i a k â a di reesl ctgoi d p lc(unzr. ) i leo â idrc d ao i e a og nzy ic e ei ne i o t j ptd n i ê.ait #scaâcreaemeia ) r dnj jso sr âiMutdn e . u. STRATEGG DE M ARKETI NG. nd C.ns s u p o us lrc mp tta e Ac se obe tv p f ai eprn ve c lra a r d eo o eio r . vesl ae ae ri e ubi frioi nemeir. i hiuae ifr y ic auou p l oi rd c vn a isi ylrp bie pi nomai u jtrl uutro e u â t i ntuio u l . i e nt à t à u u i atiae. cn rs. r e l ti c n cneil d peâaeog nzllr eoiet . et icie ot i t . ee n aiesr. cinai pns i por l esnlcinit. mui a iuos Plnuld mareig c s ca î e on mi a rcnâ s b z a â p a e k tn on a rt n c o a me ia e a e z e eau rastaiiîslgn pi aes : vlae i l .n tâd r cat ue n a 1E aurapouuu /evcuu î cmprl c clcmptor.min ui vzae dvreo u il a s ni j i iae ofr e t gr. . rpi p roa. . s e oil. PLANUL DE M ARKETI NG Abodne prbe lrd mak tn î eon mi c ne rn s fc r ra o lmeo e reig n c o a o tmpoa â e a e d fp p i V biae ttr rmeo l d p o vaepe c r l a î ci e a t rn n ra uu o tdeor e r mo r ae e-m nsrs îtt ss m c eet ec mu i l itga d makt g( l b egeâ nrm ie orn d o nc i nert e ren 1 i a n l .vmij.mei s arg n nma pripra drj a ni pee (. fc 1rfi snegc c se o mul e ee z i ombn t. s cae ee ml o i i r i. au r aîte id rinrp t ufr l c nc e t Ev la e nrprn e iî a orc imee o urne. al n l nv l moin la cirsb o jeteg. r aodrad itrir o f ne e rs l raiaio d rc i pi crae enevui r i p n . a e a c ea g s Nzon . sednc î c ma flsâ o a i oe l i xusi l lma rme et i e n e i ooi u. mak tn litod e i e ai lplnf hi Da c lxtta fno neor reigu nr uc mp rtvu a i . ci %d a ie e l a su ha u cntn (.nut ve . r ompe iae e me l ks Et srr ztrl pi vdr fpu c î cnetld pa l eâ s upi à a r eee atl â n o txu e i# i r e n o ma b d pa j dv ritameo e rd mak t gi u ît-dv eaoae e i# i iesae td l e rei mp n nraek lb rra t o n t plnrg r . pi maeil p biir dfz t c auo z mioclrd cmu iaeî r t ae u l t e i ae u jtnl j aeo e o ncr n n r ca u l ma: oidrc d l oog nzy l at ognzl sul p ron pri s. .itr daialo r.so or. a i t y rsi e . l i g sn à n z e a et fr es prtaàafc iae a o it. b lr cc i r ecri. e sc r raiai u vnmet mp .. r iet e a raiai a l raiai a a esae at e â e clr.ectr dcl pi o aii pnoi r.e i e e e e ei ne ara i iiae d ae ognzj (.. ogee e s e e t g a meir setcl)sui l ae ognzy in al n d uitt sca: cui pcaoe a mpi ra raiai î cu i e ti e oil ..cneij. ema p tog nz a u inomaiepnr ctg rl d p bi uae S i o raia qin ifr t e t aeoie e u l v u i c vzt. iira ieslr nt i 1 n e) i m n i t â e ee me e araie (rfrbl j ifr tv) pe a ce smpte vni nt gebl peeai i nomaie nmz ra i ai.l le ) u e c. c e i la (.

e grf zt * i rn ee po uuu su sriili (e idvd aiqe. rfui i su o ie e il n a ot u t l c nuen ral me o e tv lr te ui de v tt o sr tge ce c o crn% e i ra bicieo . rmiu i e e a o smaoi .p liiscaid lgs e. ngr iesg rp âa â àor) To t ae t d me sr s fn lz nm c u prgr m d i e na e c ae cse e ru i e iaie g u n o a e mplme tr .oil e eiqi) i t . mo nijed aaiâ eetlr a aiiied aku. es nai ta i cuaâ i e t pr e tâ. iciul o rt i ua l e r tng î cnmls tgiid makei s al doumet Jmzgl. rceii l rd slic vna l i eaa tee ae sce j j 3Clneavzt. rb e z ol â tae i. .ul t r ru ne i e o n n 5 Trs trl deidiiuaiae amkci p ro lae e at l j ca . i tl i â u n i oi e gai i s -oil e v n' e a a i c h i e . coeo o c jci x eo o c eg. n iiu l.c idctr dmo rf ij piosca rl ap . etza r un l ieslr aeoi e u l. e a e y..uâa teejdzvna l sl. 1 rb e â e x z c nii e o us u a a sr ii ui ei. cn ll e i i j e tb e * rjr pe i u. vlae ili n uci e ei l e o ei a a oi e j e a Elme tl o i trid umâ i î fz d a ai smtd c prdu u e nee bl oi e r rt n a a e n lH t e i o s l ga mar-cn miiie e%-c nmi (. etuc po smi nomai cl ae n tj e nl . 1 Obe tv c nce j màsrbid makei . e xmpu pnr a rmit l io mu z i e s i cee pu iul ee te ui s s a e e pe u ctta prd uli su s mpatz bl . rlre ma t a l e tb l pmciae l c tg i rs ci d prdu e pu iiae j c ora n t t a ae ora epe t e o s . xr seikiae. ic s peeiylp bi lio smao. bl tta i omp tme ml c vâ c cn u tro. n es e ae oi o i dmo rf e lneâ i e pj y i o i g o akeviae.a e . aiapr t ie t ae p olmeo d maktg é a o smaoi r Anl emi dn6cra rbe lr e rei j l z e n o ruiâto.. . ' * a ae d dgl ui.cr n et kae e e r tng e fâ c nul / e ae 2Caatrt i pouuu. e isr iild mak tn te i s c no s .cnll d dsiu e peui r i i rd sl i le i ai i i a a e e ir j .drj l eupne aotr ema nâ a xei . +c prr îte fcoi i lcl î pomo ra pod uui(e l ooeae nr atri mpiai n r vae r usl d a maaeijd ineiân l vnzt i.sul pee. df ej ra rd sli a evcuu i .oic.MAR E IG j P BLCT T K TN l U IIA E 2 5 rs e tv d p o us j î rmur idu til rs e t . m Pe a prs u o rpraepr net l etror ai:l c eii. ras) pcf ttamac a. ziu i n vd lz r e i. bz cr as s iecoicieec nii prmoae potnt i rpe aa àor e tbls betvl ampa ede o vr l î tr n d v lm d vnâipoi r j/a p zi p paaî rp r c n eme i e ou e âzr. l s me j po uees ir.f rebieaâ e vcul ofrtd c evcu e reig rbue à u a c oat n tt tb ieedvreo ctg r d p bi ct i fr l cnuejo.pe um j d fcoi e p ciâ e r d e i n a a n sraà e p ci rc i e a tri và 3 E aurapee î fnl d rgmu d cmpt e l ctg r . tae e lsc e ee â a * ie î sn d ctg r sc -e gaked cetl j d sai pe .bge demaktn ee jl a n i mp cimi rcniae u ml or reig. dl l e nl a fceo cmpne jfeb c-l q z prznâs c itsrtgi j c rn ur taeeee nt' e it u cn tae a i upide mâo rl lme e . . dc a omptle = i a p s itleitreaeog nzliî cdu cri fnl n aâsriild oi lâi nen 1 raiai n arl âea n co ez evcu e bi l e i ma k t O srtgi ca iâs rfr l: r ei ng. e pxvd eaonxa î t aalt l peo zt. â j oete oc rn lrpnn e l i c e . n l i rfr ee u luu cnu tr uv n c 4Po s nlc s fccnl trlrssiuepi ag met. oica S c slî i e nae do u n uu srtgi d pn d c ltta uc eu n mplme tra c me t li tae c e ide e aiae ifr ylral lt î eaad aaiâ D e e l.

26

PI L I R C A I SHO OGA E L ME

pue paano pr u /evcuît- z âdemai utiaej mi mâ ta ls ul ods srii nro on xmâ itt i ni l

c nue#. o crn l
'

n fg r 1 v prz n un e mpu t c d do u nt srtgi iu a ë e e êm xe l i e c me tae c pi

aa mâ dfmeL LA-I seiiaânpouelc t. pq' n i i ACO FX,pca ztî rd s at e r l a
t .
.

$ plMA- T N I G:
.

C * OE % a m lI l t1- . dm e, e. e * 1 > ak 1 -- u.e 4 *. 1 e Rx, v : p + 1 G. ù- E, ,,u : . ' mu ' ' G -<- >* # - # l nmuht fi:d -l #kr e et e â - owh l r o- ha e goG e â è
- AE - eetw p*:e# Y te p r:>*t. t:e *- '-- 1 e:+ ' ' l eel - l / *** ''e *t :..(G - 41 : j lv t- 4ao #g &w ..P ' 4*** *x- e elA ukG p m.i- - i!' l-=

>

ev - u l- i x ax o- x e xG k u . lmtx - . d -x
.

zculm I vcA : x A u
.. '. . '' .E : .' . (

. .g- m I 4 +1. 1 fx 4 m - ere uorsae-- =4 x # . e . xx t e â wl e e at. t 4i + w l e

: t # :E eà Gr. # b e rl r dtwe1 mo â d - ee â * l ll e : le e p r * d , + l
.

1 1 * l lpdepnr *# p xr Mlew lrb *1panl*emf e sl * vf x t etu - ë . ut * e # et â me : .t PO I /e**-ï pe- luetx l xeKepk1* eMIetadUI K * @-œ e r l e o met ett: I glr# K = -*- 1- : d @i+ d -' * # e l œ< k t hd 1* 1:* 1an- w 4rte x ei e M *1 1 t v w;1 . o jo :u x ua. j j ox .

* P MOI NI# AXGUMKNTE O U - * . o o pgo upea4. o a ogoajysjj . v j Ku. j . oj t v yj uy

k ezh te* w # l t% qe et R et *-e > 4e #l K Y :* : l *> t @:WOG u.gxn# R* s *teaau. r r a e V w I Np. é ou t a gerk go uoj # jtl y * ef rj : t a ë: w w : k ag j
Io - * * g ml . a a *- - t

e âe t l

KSY N LT T MA l A IA G * 1 M

2;Er*'le p lR A -A vl A t v d r* - lte *' * a-* # : l G â-- ae h x * l . '' ' .- (.* . . :: ; '2 u':.:.-.l WWXo m* <E . tOX teg : . -

te

- w .-j# ax uov yaéuy uxy vj ygg gy au jy wm . j % aj é j g j. ug yojy g uy yjy oj . y y > , laG - . d a-- 1 1db eto oâ : o * t - x e * eo- j :td m ' e p 1* e o .
Fg r 1 Dou nu saei afmeLA A-I pnr ocmp ne u li : iua - cmetlttgc li i COL FX etu a aip bi ur r r c

I. I RECLAM A
U pln d pck/ g et n csr d fp n a e lref se e ea, e a t a eej lp am o i .rl j oieffpr sn a, e / r e #> ï rc ar f c e a z trDa u J '/ epa ef c m aa ic o âo. r n a d ln ze o p rbl l g l zfl eea t cnotbl,p fmfl j f zn lg nk of ra i ue c f ml â .f l l/r b ni . mW d i lae n mpt ,àl ezn Co bl c rpu e u: . â u f mq a e tn ef rca . n c r moo d ç elma c
J CONR L Vm S AY AD E ON

Doids abm dnsrâdiet c fnloez rca î Româi, rn à l- i us rcâ um ucinaâ elma n na n crt iil è smaoi , zt p epeina1rdrcâd oinaepe m euopnie onu trl baae e x re! o iet e retr or pa pnn cmp mtre iut e ln. i/ e tl u i-ui dn lm l u i s l i e lt cmpmtreeetaed sbel cet nl p n ee cama nr u n-ui fcut e u ici hsi ai od ra e i e - l o , m m ody ord sl d t crn pnr g so Met6 , -îdoei a ei po uee e l ue t e t op d ç(71 n e sb n z u %)

cl rr an i558 j rsetv5,% di r c sl tr ( z tbll l ae uma ,% iepci 42 nte onl oivei aeu mpà ma 1. u iqia arca c p nr clll ctg r d pouef ,ue iâ )S be i u peit : et eeae a oi e rd s i , xs u t e i en t
xcn E fec ,e lmeen a a u e et:fec e î iin a o e rnd ra lmet l â ' cn l u u v t fcf i à injj u u d p i ee * 1

amet,d t gn - j o ic d t pro a (48$,î aes lt l ne ee ej i bet e l esnl 6,1) n cat zi i r e z à lmà ctg r fn me j nt clma fevn î b a ne,îclmita j aeoi i d n è ae e i rcet m /cmita n à- ne i ei y l jr .P n aet ctg r d po ue rca a if eptd cz d e ei e% cs aeoi e rds, elma nl n eii e n a e i u a

d a r rmea p biirt e umài sj u l t e. e ca f Pue y ma i s t d u i clp rtr c j set i lfp d rdn nf t â e n l àâoi a i cpi s a- e ea m , c mu s crae meauu p bii ra mut l cue Unl ! d cnu tr i eita sjli u l t u lpe az. ee i e o sma i n t ca i n oi Kjj d v ntrejprej lratl d clae rcn lr d cn el i, e ei i i ecp a o,l e e aita elmeo, e o cpi i ul e t a

aejo eo o c,nrztrsun î vr jepbiij. gn lr cn miiîceâoia u n it l u l t i u câ Opr dncl ââoipripn l aceanat a au î dsui at i l rtriatia t a nht o sâ u d sn i l e mp c r ce

l s d e pr n-a d s n ro rmâij s u pMs d dfzra f i a e x ei y ei ei r o n i - l e i ne H p e g l a u dsenx n a u orr c ot pd t ;or l4 > is rtu Ac sa p t ic r mâ t n e hme su iet > maet men pi e . et oae 5f 5 a cntu u aetmetpnr cetr d rc mà Eit bi s îllaà o si i n vrs n e t ra i e el . r ue â neeg t i u oi a e f tl â mu o i ut s hkae â dsu s rcpeeifr j pbiir a u c o l bj iet l-dvr i s à eetz nomai u l t e p n e p ca flsor, n et isnii su cirot fy d s gnrl naevt ooi ae d r se ne s l a ha sl aa e l aui edcae t b i - o e

metl iix eineli nai jep r liu. êj e

T eu 1 abll l ue ar da i spr d cze d c mpâa e ni nt e me au a e iii e u rr
Cu ââuifcu tî ut lln mp rtreetae n lmee u i i Cu :éu l crne p nr gso :i mprtr ue t e tu op d re

If ej rca lsp *dcze nl na elmeau r eii u i
Da Nu Fr r us â â np n

(l ne dtre tec ai t, eegnl tme )

5,% 58

3 .% 72

Obet d u pro a ( rc mit, l e e z esnl î ââ ne c mb

lcl necs tc,a e:i ec) nélmlt, omeiep ptre t-

5J% 4
4 ,% 60 4 ,% 51
3 ,% 48

4 ,% 11
4 ,% 80 44% 8
5,% 65

36 ,%

Cwo G svnr r Quài cs t . d u ue lui c ri omeke , bb lultgr,lr, i trit. leo r,i:if ibj eiec) o u
Obet d u îdln a (ao bl lce e z a eu g t a tmoi , l* *,ee i rfiie, bl ec) rgz tlvz ,rgd rmo i t. o ; Mkfr su e d l (afmu ru i c mp , e ux p ru G b:ur mole supa ec) ln i blr c lttt, l

64 ,%
86 ,%

Pemzadtr n l u pu itliî met itac s maoio ,a n eemia ocl bl ài n nalae on u trlr m ci t poe tl saaeaarcirl c smnae d e c piie l i ra a rcda a clr pe ei one t e i u rvr a mpotnl or
rcn iî de i d c mpâa e a 1 c tgoi d prdu e j s r i i Am e lme n dza e u rr 5 ae ri e o s i e vci.

flst saâ(i rn aasmat â c te t pe 3=,or i otnâ: ooio cl df ej l e ni ) u rir t: fat mp r t< e c e e a , 2=,mp r nâ, 1 ,emp r nâe Meie ol ue eie l z fpu , ot tç = n i ot t< di bi t vdni à atl i a ç a . l n a c rca et fat i otnâcn s ahzj n aâaaauâeetoiâ à elma se o r mp r t âd e ciio ez prtr l rnc e a c
j cntaà c1ma p i l opine pntu brr j rsarnt (e i o ez e i uln a lu a e r aui i etua e vzi tbll ) aâ a e t o ni c i a ml ra a rcan i a u r aeu 2. rnd c se pi i u mp c e l l e lre s p a Comp cmp r metliu âà ro (eia e l )s c ntt c prrld sr o ot nu cmprt i rv ztb l l,e o s â â àei epe a u ol u a e i otn rc meo n s rf câf e î pat auizr lrc sred mpray el lr u e el t i ln rci tiâi o a us e a e d c l i ifr y.Acaê dsrp nâ s p a dtr t r fc r o icii(.. nomai es i eat e ot aoa mo at i bet e , i c , e o v g pv llvntrlr a euaii jsuu o prey sbet e(..t p l ie ei i , l d cl ) ia nr ecpi u ici eg, i u u uo e / i v m l e,tradoâite.c c ns trrc o jer llrc iî d czi de i rs e,e sn ,t)iul o umao e un a t ou e hme n e i a b De it rtâa bl aj e e c pu
a cz àa a umie s r ii, pa tc n ma o cncme dite p ro nee lmp r n t e vci rci u i i i nr e sa l

ivsiaea uiztrset eesrii sb i pcu mea lr u li r. n et t u tia ep ci l evci u m atl sj o p bi t e g l v e ca G aiu 1 aa c,sb aetapc,fmee sn ma if elbl dct rf l rt à u cs set e i u t i nl nai eâ c à l u e
b r t. ëbai 5i

T bll a eu 2 I o tn9 rca infnci d p o u u/e iilc â a mp ra t e lme î u te e r d s l n cu ump r t a s 5

Po uesrki rd s/ev l
1 Aprtlâeetokâ . l az lcrn r 2 Srlid lvtmê tpre o aepoein l . evele n:e n, ef n r rfso a: â qi 3 S ots e cl, lrci . p r pdaoeds at s t i
4 P t l f r e u le s e cl de l . rx>e a ma e t , e l me iae c

I o tn:(cr r mp ra j so ui )
2 J6 21 ,9 21 .7
21 ,4 20 ,0 19 ,9 18 ,5

5 Ck1 rvsezae . l% eit,ir

6 P o u eal n a eb uu l . r d s l t r/ : t r me 7 P gu l etlvzu e . o t r d ee l n ' 1 Ob e t d I x 4 lce e u

20 ,2 19 ,5 19 ,4

8 Sse d pz alc itl . l me e a: o une t 9 l rcmit jîcli ne .mb:: ne in:tmit

1 P led aiuaea u i 1 ol e sg rr,qin t
1. evdi otl 1tlf e 4S ri p lle 1eet e ml 1 . ss r ne bl u i 5 Re tu l t . r r

1.evcletlsoqtrm 2Srli4 rnpr ui s

18 ,4

1 Obetcdc o al ,a o r 3 lce te# n bl cd ui e

1 33
17 ,8
15 .9 15 ,1

î g nrl fmel sn ma rcpiel meaeepi t dn me il n eea, e i ut i eet a s l r e i du e v j mi îcnuâo j d aea sn ma snii (a ma vleai ) l nojrtr i e ce, u t i e s l su i unrbl a , be e

prusme pi rc mâ Daoi aetiacsbl j pioo ie ma esai a r el . trâ cse ceiiê s lgc i t n a t i h po u ye p d op r ,j arllifme d a miirtra b gtli rnn t, e e at i ouu e i e d ns a l u euu e i to
fmiil pe d at,e a de ntdetn tr lp e iet a rclme.Fe i n la, e la a ve i siaa u r dlc l e a i mea

cmpx-petusn, nm sy jc iisiira iâ n c âà,l e u m nr iepet ouliopi â,a hmccnd u umpr aeg

pnr a isul id c dr ! d cmp rr. eet eH c î S A t i etu l a e nu e oi a e u âae S si a à n U r t n m e set idnrca s a eez p lcl fmii DeDoo(95 arca frur i elme e drsaë ubiuuie nn. n 19) peiH c ta lme ocdna et î cr d a e o fr aetie dne âo l l a cie tl s n us e s c noma cs tn ij. l à e e
Cece e n s ama r lva u fptitrs n j a me c p lc l r œ a oat u i ee t n a nee a t i nu â ubiu

cnu tr et ma cn is d i ot ! rca i dct maoita o sms se i o vn e mpra a elme eâ jrae o n t ome i r eaaeio n. p o ii sbejo, d cpll moiepnr n nl d fcrrmâ iDuâ pnà u ic lrp niaee t etu o v cr pk nio n -ia rca sn,nodn adsrsâ d a rceli ae a o irmMi ujfc elmà u tî rie ececn à fevne d mey n r,r taee e ni aeumàorl: o +n -i a sa d ip ra!e; ujdu ema em ot a i n +jvn muymi r rd sljsrii c i j frrc mâ îi âd l t po uee ievc l ha iââ el ; u o ie r a

*p biitaet pe su âpnr p s itjelr u l te s ra cmp e t oi lâ l o; ca e u bi *u a slijseila î raiae rcme j n-ipM is n u ama pcaij n el ra eh i i uj e t à z z
*c sde c p lc lrmâ s et n rc p i l rca . on i / â ubiu o nec se ee e tv a e lmâ

a e z la ellseilae p l e a g nie pcai t; e i z

30

PI L I RCA I SHO OGA E L ME

0/ c
1 0. 00

6, 8
. - - *

3, 5

80 0.
60 0. 40. 0 20 0.

Utlea â i z i z s vci s b eriie u l i at mp cul r lmei eca

77, 2

72, 6

1 ,9 5

2 8 3,

Bâr t bai

Femei

* Ee l. taso at,rng rarn smiid p ib ) xmie - rn pd uotasotei ,e cie ot, a s h vla,rs ,otrT ec ci au riesp suiV t. mb t

K DA-

F Nu 1

F1N rs u d ' u âp n

G a u 1 It e! rca isp'uizr sliio rAc l - nl naelme au l tiài ewci r u a l i l

Acs o iis îtmeaâp o srai eeh ed cnl tr cr et pnie ne iz e bevjl fcmt e o smaoi ae e ie z , idfrn d ou ai-l m rs c it e metlài jcn ut omei r ni et e cpl z âec u ne s nai le i o di n nl e e r r tl a o d aaei cu e scee rj iscee rlr nuâi h poeu d e fcr a zl ucsl i npcsl o, o t l l rcsl e , e o o ye
-

l eai r apee. i isv rî arceis u a a sue j j eei i rlme iyiCe ma e ein peir - /t tdn i i lvi b y a t , u n d mt i r,emii ij fnj nr.C ima dsuis îll g n qi e mct itl ce i uci ai e i ip j ; ne a ; o n o e cn ii ra î cr aj naà so sr d rca sn itl tai j odll el n ae c oez p noi e e l u t ne cul i ie e i mà e i
pninai( zgaf 2) eso riveir kul .

rcs a u o ome i eaaeirmâ ih pi lrn pi n îllgra elmà l n r a n d fcr o n. l r âd r eneeee mu n
rl uie j p i n c no jee i a ml e aupa d cze d c mp:ae oul i i rn e u a tr a mp c ui i s r e iii e u rr.

k d s r, aj p biu cnu trîi xl âdzneeu pn i ei i c i u l l o sma ,j e pi eitrsl e% re i c o c

S citai ie n nrca aaeyo eo o c s dtraâ lo ii lr u cn,t na o-elmâ gni r cn miie aoez,n pna o, md l

un tro fcoi,etn- zâcneç i,ej< Teee l eo o a ruoi r atr:y ji pu gre i j ,nreç rcra a cn mi l n i t i .

Pen i aic nc son r as ie /

;1 , 48 2, 5, 00 3/ 5. 428 . 2. 14

Fu l n i nci ar o

1, :2

21, 85: 4

5z1 ,

Elv/sueni ei td l
lt e t l netcuai
Mun i r, ct i o t niini eh ce

11 8. 20 5,

35, 12 . 8 2
65 3.

1). 1; 9 4 4 ,) j :( t 5. 8 2
.

1, 81 2, /2 38 1,
s. 99

4b0

60 0.

r 1NlIasa R 2ivn ' tsdtema l ' . l s ld I
d I ffnte emplt a l a prdueeGfr o sl Iàl fqa elml
5 fnsdr c l leà b n 11Illf ns )tlurl ec 1)l ml etneee ll se rcpt a v fca é fIm :

rl.Ntal.n11t -4 l tse as1 p 1
i11)ctl n)1li e Ia

Grscl -Itrsleturca ao mei r e fcrrmâi a u 2 neeup nr el la nl d aaeio n. mâ o
Op nap biuu c n u t r ' ii u l li o s mao c

d sgn rlr d rca . Du pbee c et io, e iàie o me io de ei eio e e lmâ pâ ra r aorlr ztrl s nlr aae id ar c gel sr ii d rcn s daoe z moi lrprz naeî fc r e eur a e vci e e lmâ e tra â t o e e tt n ve tb l 3. a eul

cnuej l n ac nu atma l îllgramea i lrpqe j s oc rn aâ u o d s uo t a neeee cns o i i i e me cntê pmeurau o peu eâiî lgtr c vn ae pou e rj osa e tae n r r dcl n e âtâ u n yra rd sl i j z a o e c n ivspi r pbiir,c rllj i otna poein lmlu s i : netio u l t e u ou i mp r ! rfs ai l i e l ca a o s

3 2

P I L I R C AME SHO OGA E L I

Dec e i o me id aa eis prcierca e zt a ni e fc r à a tc e lma â

Mole t v
1NM dK sa demp ra t e . /I u ema i o tna i
2 Cotred dfzr sn prardct . sul e luae u t e iiae l

Frce y * evnw 4
5, 65
3, 91

3 11 êdpo uee1fr rc .!v n rd sl 1:ë ehm:
4 Nua c e t r d r ca p o ri . u r /o l e e lmâ r p i 5Al c l rne n a po ued claesl n deb n ; . t t dee t: u u rd s e ai t u det u à e ms t

1, 30
#6 ,

a au ep r nepo seî d me ilrca in a aael u vt x ei t rat n o nu elme; u u fcr e
d a vru àec e n eg r t.

66 ,

Du c a aâ a c t e emaà î r n ulrc ptrlrder ca , p: um r/t n hea fc t n â d ee oio e lmâ prc m j a son o i r j d inei ,i usra rca iî Ro ni nu a e u i l p s rl i esg rl nd ti e lme n mâ a o or

au s î a smbu-l cf d aaeil nv ll ei otnàpreu d jn - n nn l a ia e fcr,a ie d mp r ! ecp l, e r u a
prfso lm jprsi us ilpecr 1aai î jrl devlaeeon c. oeinai i etgi oca ae - tnsn 'i zott c omi s le Se c ifr y ma au dn dsr aet o nus cnr ueî vi r pum a nomai i bn eâ epe csd mei â o tbi n io a i t l rdcradcl uu o sra. re d ft et,naet es oivti a euee eaa li bevtCata e aâ se î cs sn , n i e j 5 q arst cre oi rd ap n î cruai ahzllp roae-d bn i dea ecêtrl , e u e n i ll ciii esnl o âdt à o c e ie e pi suijpat â î d meilciil pbiir. r tdii rci - n o nu at t i u l t e n c và ca

I.. AMA-j INV j ARTi I RECL A TI l
'

R cn et u mio deargr j pru s n ap bi lidrî elma s n j c t ee i esai e u luu, a n e l a u c

aeaii oma i s r al e i eepei aoet yo j u cmpd cljt mp nf t e i >j d xrs f a i r i n n e ea b e rn l eectr a fc tllr ciie ae cnu t i . Escctta e et xriae aul io rtc 1 osmaorl â or aiae i ge

cn ioa d fn a nae sae i pbiir p s du cmp >o dj nê e ud metra t tge u l t e e t il o o r i ca u petli .q .cu o flui r ifr y nluAcaê dmes n nuu .b- # n lx r. . omao ae es i ni e q a t l n i p u jij c aét i l d a vrs gi ue dp cm v m v da osr d tn s à ci t i e d et i mp n , u â u o ee, ei e và in e H oineaoae meauu p biirRel n et os pâcet n d g rî lb rra sjli u l t . ca u s i l hsu e e ca ma e m i isiae c rd lu e creâipel i j a dzotr s tmai d nprj , i ou ni ectr raa l i l ev l i ie te e be â s c vaint c r s tsez j s a ir a . ra e ae e et aâ i e mel ezâ o ç Mâua î cr cetrid rca ut pecpl s -z qtke sr n ae raoi e elmâ n rou a ; i i i d f t b iyl j po llcnl aoi riê,Pl a a smço-tp i wizt r un e i rsu o sl tro-n W i l j# lgau l a e . m lt e - ti i
d e î A etpr e d pe t e a rca i aet nveul1r de p oe e i n c s oc s e rgii r e lme, ts; i l o r fso lae inai t. t

6Coeae i omaio e setî bac d dtafr i . g tb o .ir i i o ei r. uâ n o nup bi êj.e eei aea a e t 1Patnriraiiotn.soi rd eo icl â imai ) P ln âaet ifr l. o n 1Obsr liproaeaup'cmp tmeml cmprtrlr . o dj p dvre eme t e o ua e y 4Obevj eemae e oe ids iutr cmptoi . i: xen it std po uee fre r t 6T ruii xo i itmejitrao ae . .o a jit i a. ou nt i. srai fc td c l . i s l dl âbn ad dt au u srii d rca . i c i 9Itrapouslr(n uzndji gni. evai esnl s ! o ora n uiu ââoi . y 7Dia c fnmeeo eoo c itre(. Craoc cmednr d s n r ivsia d n i ri taârca l i i i it ei ei net j e o poe ez elmee c n e g i g c *mea l lrearsn u u pbindfrn a. e rgte p i l r r t l r cetro d rc mà n aa . mpeio i.dl etudvrectgri e rds sut ui c lci e elmemo e pnr ies aeoid po ue a i r i p d r ca . i 2 Pu iul o umao . td i rae e i g l. di e i zr l 4 Co ttri . âg rjep z i ne inenj n l. reei eljp etai e fcr.ds nr d rcn cnieâ c ma a e â g cs nomai ei ei e el o s r â i u e i g i mâ d ne oed : vi e *c eyid rca jatmaeil pblctr olci e elme ile trae u ii e. rlranfr llr xitnen na e ae ime.frje dedme ini j umu i ai ta u i ae e nd iet. i nsu l i t e dsoiiêlebg t eaef me.nomail i n ricae elme ut e e îodnadsrsâor ai ot liclrfro rl: n rie ecectae mp rne. eme tlae maaei r d pe:i a i nbl i u ea 1 i id naita n gro. a o 5Su ir uos d paa . t cnu trlru tî odn a ecectaea rfr li osmaoi sn.o fr dcaaio: x sui n t scl lne i e aeecnom elrylr rt e e e i *n a fr ll aesujmaeiln csr. . . bl c ns tr c 3 Me ied dGlne.d s nricr a à e en a c e a n i evcu e elmâ ei ei ae u i e g p riia l a h t no sr a pu a c nulp diest e j acu lt e atcp t a nc ea atâ u s c e t e vr i a i tai a at at S li iâ n oeet ui d dc met jifr l p crt b i oitys mej nz i re e ou ne inomai e aer ue c p l i e dcme aliDuào nilrifr iieutlî poetraderca sn.n rie d srsàor peei e.Rr a tdacmceiii ci tl dorc. rlr ify ) . ae 8Notlî dmeil u li i . eui nl i . sj e o s deee ni u l e i ej t e c e Me dl p' cr cetr d rca cet n jiet c teun e t ee n ae raoi e elmà h so a dni â rb iyl o n i i i 2Dicl c p tn ai ln . g p . . p pi ao. sc n o * p mtr mo en d peurr aifr llr a n uâ drâ e rlcae nomaio. u u oje l n a/i tr e eeae e m a +n poe sf et cn tn meo lgie u sdâ ukine uojiy tdoo c. raoi r e eh a gjl l i . 5Pa etrâneeaâ e rd sl oei . e e lme * où ne ttt e eitrs qinlz nlineml nl d cme tsaii d nee n o a. e lme * oel d rca . i Vol lj clae b cidedt dpi . a +c eyid i giijbez snoes cpt l afi l eî dvre olci e ma n i ni o r use i e incus n ies bi rca .ld aaei . nmia eo n lr cn mienen e . sui u oej l ci j i i e 3 S nae e ies sg ned p p li.. . .

1)aia n. td Atni ete Tea it. Foec jR Z hr ) d p . g e. lrsu i .n e iiae 7. e e ss ite rt il u ae p s ri e t e e Uneea iuiijcltl d eiinl rguaeî ctgric u ga l pt dn i aiâi e fcel. aai a Ap i d n itlc u l t u i in ee t ae t Cai t d eiin: l:9 e f e t ti c 9 Gâ d r a sr cà n ie b ta t Gê d r c r c n ie o eu S iid o srai prt e bevte S it ea ai: pr d nl i z S it esne: pr d itz i Meo . . 3 aaiae n.An h l frnd -e a r e i rma pe ilsuu n r ei . or T b ll4 a eu Apiu iineetaej clttd e inâî ma k t ttdn itlcu l iaiâi e Gce t n r ei ng (u àL A g e. e i lae . l e aez sfl ) pi n riie. lrsu i . Aci t e seilzran arl o nsiuid rsii a dme u lrd at tt crsu dorpqilc eie el s noir o nil o e ci ae oepnd a a a u xgnle posrl .Reei u s l pofsoga s caitli î ma k t . 5. aiàie/el mayl î dme u Relzrl prbr nee n o ni. 7 psun. n ct ep reee l a R: d r b ae Ex c i t a t ae t V dr î sai e een p tu Itii nut e B nsmt u i Gut s I gn t ce tae maiai rao r e Me revza:jadt : moi iu l iu ii v Mo itt d sii blae e prt i Iiit : nt i av lce eeî sn n rdr n ie P u et r dn. r ttdne . Pompiu i a 8 Itii. a i ge e C làl p cr d s n r d rca l c nieâ ncsr pnm aije e ae ti ei e el e osdr teae et t g i mà seictt pouuu poru(e. nvni e ) a ei xa rgi lae ) tl ) et ) ai e t 8 cr . . 6 Gln. et u t v i e 4.1) rsqie a )ua o-o fr s )p naet c 0 rf mc t 1 pop m j m.eee letl .erpt n aeoi u n rd t 1 P oe in ls lae tt i dpo . 4)oi nait.rca i ià . 2. tvita/pcaiae î cduunri ttyiepetgu. I. 3 fntze. . nuta snsbitta i rca itri a d n ilgdsge iAcs asn: elmà neve t e o ae einl. ia i tarca lrce t a tror Efc ct e e lmeo rae ne i . 2)ntl t.n ncnomi 9 so tni t. vi o Duà fesnj melo ri ee s clsaâ ate' latmdiiattc p rc' r ninâi. s 2)i etN t. S iid co eae pr e op rr t ma mae d g n r lae s rgàe cprnr c i ri d p: cr son oi d i r e e e ai t.elme) pcf i i rd slirpi i. e tvtta iv ntvtta. a ai 19) vdni â pi dnl neetae i aile a a t e tl deeiinâCrdm c tbeul potfuijîczud inei d rca fcel. ng C Foec j R Z h r (9 4 e iey z atuii itlcul jclâi . n hlC. Craiiae . a n siiuui 1 i ei nâ 1)cpctt deîtlgr a cinuui drj a prtl . ee âa l 4 ae itlin a lesg rl e elmà. e t . 5 si. nc f mimul No -onor s . 6.esvrn. r fso aimu tsa prn ilme. a 3.

dsgei cr a p rc a l nomai e ae e nr u n elmà einri ae u at i t a o o ip rc i o at ctgreu rje î s ca crnee pblclijam. sei . tda d âir n urlr u prz nae n a eul Re e eee taeî p o eu d ce t arca i p r s nil nar cs l e rai elme 9 'e a c eano sr a ma fsa op* nidfrt. d.i /p. eemia r ti â n meo oron ri a g io. ir n eltt.tnc elma r a e î raiae cicr dcdaupap icipu iiaesntsonoi.ettc.i. eunee o smaoio 2Caatrsilpiooil aep biuu-it . l o e u Reee pr 1Trb itlcnu trlr . g mo e o e tv lr p lctr ae s on oio .î s ca â i a uet u oi l i âorl omei' re n n pe il t . 31 41 .n d rca 'eue ooa t.cr . sui e rd ciae elme e 5 Efcu d n ua ea rca i .1p.c.' e-el v'bi à' . Re ei l rp r l f ost î s lc e j ma aes î sr t rra frt a e e ee ol ie n ee or a i i l n tucuae or ifr jlrp cr l it d cî rca . e ae ei s r olii bl tr u p sri a t c maoi tads nro ! sa d peeiyl aetr ma mutdctd jrae ei eir i ema e rfr ee cs a i l eâ e t g l n n o po rl lr ciri Cetr ivsiaia p s acn p c atra rpie o rei raoi n et y u u ceml e t j e i t ..èt.. t i o ei rl u e t o 4 .fa.3 45 . s tl i e.â . p ntu ati 7 d sucsui d p-d c2 j dfzr a itl p ns rlr e r limo a a otre e r up i i ae .6 65 .. l aeoi nnâet n peil eiyl u iuu . n naiae rao uu ne e a ors n u e ma med s c s xi e uc e .a.5 54 ..8 57 . â Cocl ie rfror l i ot y rlt â a cirlr dtr n t pi nlzl eei ae a mp r n eai l t a v reio.n p c lsoi elme? ca r g -y t a e l a a sh ox. Sorrl obiue s t smniiaie pnr c o tra me aili c ui ynt un e fctv etu unajee ntlâi e t so orl jma ae c atptrl p lcl qit au irca aejns pns uui i i ls u je àie ubiuui nà.i rioi ati î sei itr rca i me e u l t e js m bjp .d pâ pâee lr umâ ec c bicieo ubiiae l p s rlr a e u r ra o . rsi u poei a asafuu d rai g o e # Mo ap blia : .3 7P et il rfs n l ltflli ecet . eeitl p nouu d elm: 4Cotrld po ute l rca i .d inei au ezâ cnot e j d vot o c tr geeaâ elme esg ri cmula u ji i ez lâ uluâ nrl ny i rso a mpe in nê. cmot es ct d nio d prdulej sriipn caepoicez l ji pei omeilr e o ci ievci emz r r etaâ n! ke rca . snt e u rf i a rnee s o oio . -o..9 61 .â nnzâ tvi e o rsp e i cmulra e a . k i .l mac.s r r .ît ctaci ttalrpeuun j au ae d iql-g' p.snt e e tt î tb l 5.4. d u l tr c 9 Op in l c mp t o i r . t p ad pbiit. rceiti sh scae I u l li nà ce c t 3Prfrneeso srli erca .8 41 95 d sg rlr Câ d me tltta ce tr liu irclme c epu de c c aa eineio. P nt uni ee il sntpeen h t atà u niett tu ieie e nz i. ehme. et l e o tt l el me 6 Ta i l me io d di z r . rf e di r e f a e e l u I o tn (cr r mpra? so ui ) 75 . r r s u pirtt: ro i e a . ' ' ' e naej ' s fel crn c nuiiednunntaeed ni mak-iq .Ttdt-.

fce t ra / er r eer e e i l i i r z n a e l n a ee d n il nisujpid miae s me r oc rne %gra e o ci y a/ir o nra r l cnuet. ir l e tae r s ocl.3 6 PIOL GI RE A I SH O A CL ME 1Eklniae Jles pi pnt ra p ma mut pee j pi . biiaet Crao i d rca a smnaa fptlc a pae siuuil n v l e tri e e lmâ u e lt a u à da tra tll a e oi e di ric r sri ntlt c ltta prdu eort sr iil a iir% vesf aea o t aàt aiae o s l t e vci uxlaeç i me e .n a a e o itrirlpecr niea aodtea me intc rpeec et î srtgi nevuie ae l-u cra. jc l a a aod r omae at t i u l t e o i vài ca *e e u fr eor. i l r d eo/ i ha y o ma e r pu lcttt.u ee i i p ns i e rca cet ny ce c dn â o bn cmu iae dnr so sr j elmà hsi ai ea e eo o . n . p itfd rca . e ul u e d c rie a i a dil e iu ae a e . rvit. p s ri a r mac tc tlvii e et c lma s ii tme i d rca . o i dn a s r i i r . aaoa e d pàs s l lr.Daâpe o eioioç uà t o a mp tnâ vz aeu ) c i mio c d t np rjpn uiu l ir.nfr r a pi # mpt u ie e v i oç . p ea l aâ rdi.je i îc neaigc e ae cinio<. n e tr u aifc ra b iul . n o 2 P o ull daepi siuae vnâi rj rep rrab nlr . Ac se sntp i i ll o icie l c r sa rfrt j s o orid eta u rncpaee be tv a a e .nee e z die e iu ae tlz t e o ttr. la t. .iu nloa a e r urne n tae a de rca :. a o e se r s e t. nr eeee o smnt e ei ei ol i ca e g .eedfr î piiy rp r r l at i ta ei ei r i â oniâ l i à n r na a oti a ci t e g l n e v âi va P bitr a cnueyi lt rprl cne ae d d s n r opinl u li : oc rn .#.u ma de u e ra â ee zun a se e i olct du e e lmâ r t a zaee c nrl. gii po iie a fr i su/iprduulisr iili W e/ îomofza i ni ztv ime a j o s u/e vcuu ç3. j c l omull .n :v lema Pr r e ar ofrt ei. u e cmpttrlrçocp ulmul1c c i oral (eitbll4. p biuu-nàr i po lme auc cn cnu trivzj sn ci l u l liit i c rbe tni â d o smaoi ia ut lni c l dà e n oin i s flsac rca c meo â eifr r. o rmi e r f y âà cpr e e n r r *eeu dtrtb rlifr l a cii j p biir. u â o ncr it pnoi i e ce t i raor. a n c nvlsàu d euai j l sjd cl r att à a u li e ome i u ie czt e dcl ii i e ut â rsc. i e mà d cl ettd oi rvzy . ca e p u ii Df l s j ci l fat eiel cp bl s dfrn ee o rcn i i t i lni or xgni a ai à i ej z el ki mt e e . Di fr i . rftr melt r t lra â zrl i eu eae a l n m o o zp. ulse: e e lmi po +rz ttln a e vàirclme l me i d df zr . e.dn ge ei o s raeî pa tc p lctl aatroa n u pu ee o i rj ll b ev t n rcia ubiia lo me i e *cneill eoo c aenpat âistmac a elme. ol na: e mpoiai m e Da â î lgâuâ c s tsa ee pu lc ui opnie s ns i j ae c .Fvlfz. iil po orl i l or ds nro t d s cicd . o scnee cn mie l erci r ie t e rc i c is i a *cmpo trapiaimaifr aoei .ome i d aaeidn Ro na p r cntnij d n ei r a ni e fcr i mâi a o ji l i e ce e i otnap crrc mat b is odarbiylr o smaoi r ia l mp r ! e ae el r ue â e teuneo c nu trl vzj. j ae er soti ao rp bit e l a ca O d ve a fp u c so sr umâec c ael o l nl oa amli â p noi r rs u t i pi i i ne u e cmptoi rî maei d rca et vr ttaîvjmitlrdrvt o ei ro n tr e elmâ s ai ae n â: neo eiae tl e e e d aa ei e fc r: d sgn r n iitrs nn me il d df z r uiiaed c mpeio is on oi e i ei u. p o p ce pine c tl g . s nu p o usl çj c ir. osma rrtej ebjuj à ooesà elma a td d nomae cnu t iei n o c l pbitt.c d e mpu elmâ ytplrl nâ sts ut l lellr< a e xe l a e pr t c l t de g i .

gp. CATEVA REPERE I IB. ei u prtnci i e eei : le e ri o pi . xs n i l s i l e e o cru et at eo t o j m a u . e eNre!s r a ânaet o nu x i a mei n î csd mei. e +ra l t u mâiiprnrca do raun rrzutt i dae e t ul r rri i e lmâ a o e l e me it. i a esn un e miee e lme c ntmp a e Vaned aaiasrslii etl emut ve dp aead tr it e pri ci u jd szd l rme u â ce.ij cel attâ. o nc ra u c p e sa i ta à n tc iae De ee l î B bln E itGrcaa aàu isr y p prl tbi d agl. eitc rt ë i b d t nt. e lz ra i +cneill d zneeuu pnnlmaie l me j/a apoueo o scnee eitrsli e t i gna i i isu rd slr r jsr cio ofrtp paà ieviilr ei e il. mbe o c= eisi d-e i ou i n rune âi enimi me a et t n c nsd r tui s pe e tm p bl ul r n s ma mut a p ce di m o ie a tl â rz nâ u i ui omâ e c i le s e t n c DeaeeS eeUni sn lr c cama p enc i uti arca i orc utl t utaa u e i utriândsre elme. s u pbiirae u crce p rifr t . d ct l n î* n c or o mn e ma i ' d e ncd licoid rfl j e sp t ecra i jr zou' ae j u mn darnc e eena ie od suc ma uo h slpnra i.c cnua p nr acpa t i . e e iI t tl e a r r d eo a n l o u i ubie nz e L îcp tresl. STORI QE. xmpu n ai . a a *i otnapoeinlmuu î sriie aell d rca . o p l lru t. erc mpnep nn au t almi oiit dnp r a etl oet t e d eo e s etz n mi ci sl ue i at va e t c e me rlrcmt êl. aoi y u t â ê njili ecr . qiedpu ml CI e ms e ' Dardeinnl eeiet at ijdm.pat a jofr oaàd rca pi meaesr ae etne d at sa rcct i omâ rl e el r sj tgt i e i mâ n i p s z. s àc. pi j/sud e es ts bt c l rca i o e orn . y i ppmssu peat spotr.lm ie tttr e I. sgu. n c Fâ:îd aâ c mu iae c so p ru svdae z di Anihtt. i cr s aagâ eetra i smblra nor lic i rai ri i prn ae e du a sc cmp nne rj n le ll c ptnez moiae rl nl arcpo u. o oe tia o ae moie e oe laâ t ra ai aâ eetmli i v o l cne ee u e rca .. n ip nsbi e Catad fl îipo ue s oee cetro d rca ifr ai r e aa j rp n ë fr ra i r e elmâ nom y e ol i piidcmp nnajijkâaat il d avrin . eed u cmp nnesn pat isp mbl j n ocp ra n ielme cl oâ o oet u t rci nea i i c e ids e a l.apmceed v. r n oil. E RI NT AMERI ANA XPE E A C S o in e t c i l u ee î ru do nu deatvtt s s fc p!n e bjuije a nt c ra nt-n me i cii e â e aâ i od SI mlou eœeioiesetz s o tmpafc r ri.Xà +c mprmi rar ca ipi c lae prc r amae illrfl iel o o t e e lme rn ai ta e aâ traeo oost a e t raiae e.nrct i es na r n o o et tn f ci t i e detig ît â dm ni e v i vài s u u n siàmeiàs f a oraâî runvou desn sââo .su oet d po uej srii A e naisr l mbi o mi i a fr e rd s i evci smee nci i o e .cni nd au zid e nmet i orat ai a le u rui olnî nnpr e vei ne mp tne pnn clcii t. a n euui ae mea l u l t va n aatr u nomai l j ca v Ulr re iep ma mutrmeaes utn. trai ra tae e e e lmâ mpl z c uma c etra slcae j aa ae deif mai.l sepo s i v lp iv.m eap o uslrs uî at lc r p lc .npmn us dnsljl iee tgsed îan . >ei c vdni io eli i e re a j t p ra ne . mp r ! rfs ai lin evci /gnie e el a o s l i mâ De i r maeil ae sr tgiid rca i iânun i olcae .

Deoid si a r a âd rca s p aev rinâa i l miou n ute mei n e elme e ot ob îs ba a j cl r c l s c uu a XI la cndrv utai usra:aa te t o eei ora t î eolli l X-e .î Angi. n su ti d âa e t d t..eerfli j e ci u ait i1 o ncran ia n s it maà i câ date j iduti p lctr . â e ol i nd til nrna prgrs mp tne n taescorl stmuu sca. dtr nt mi tr d rca s aod a n efr i e tn a t i lia eemiae y oi e elm. a e l a ak l S prmulircr ap lctorca af tBotnNe lte u e î n UA. â lsz elme n ves ubiai. Prmulmae c p .a eoui mio clr et npraRct oii dfzrao p o sjlrirv ll j ae d r sot u p s l i ae 1r e a l o a bâ u s rft ge rf àmae i à. edeopat j upaa. a u neutâ i utvt n elmà lmetl seie imoyoae Apri t auu l mio u scllia X l ap r st cral aia i rlia j cl eouu l v.eme ul. l lc l. ui o so . s. îfoie aacrlr pede at a acnua i ray rca iî vaa nlrra f ei .dvrie nt (. pra n n y rn ae e ee e mpns etu a uae nu hy o.a emi r ee a l p l e e c mu c ra î maà De votr ath citp rfc a fcla mutpiae o niae n s.n e ndc a ul1 6 tr n .n n 65 c e u e nti ae.na l172 u i ae n lad l pi elmâ . z lae e nii ioga ie a itt lilc ra i meaeo.cpywrtr j cadeaetp lctr acrz e elmà î i a n cà o ie) i e gn ubiia.rmarca sat rtlLo r. ât i meei ea l ve aaea s paeerca î di rep lclicnr sre r. ujre dt i r e :t eua i 1 u cs er i l ol t r n.rd s aâ u p r a j zaeo.fjt peuiebsrclr Temeuleglzs d . clciilo ja d saaaia nromen ierca . à cre t j ome d bc â i e peetr p nr amài asl c rc malrs f rcpin t j rt uâ rznae et u r jne a el o â i eel a ie nt.ie a rc n a fs J hn E.cr saaia o t nru nu! nr iuae ne à! e uàini ae . etrapou t it ad saaayau u ot etaee ie li oilCrj e rd ci t i u l pri n i s e và e c s de p o us c j l e tn ra c ruuidnc l d pe.rca ) î jl ieii . e it à nyoaà sa i ii ai td âpoeii rat cad srio atxul ainl. ogai ixt Ràpâdi tnyi e at p à c ns e i e re i . xe r d e a i a xidee ometl i oo e it e o ae e . vetsme t a : îcp t àf flst aiupnnlnoma i cmecaep s î crua ed ne u s i ooic tl et ifr jl o ril ue n i lt e e t e c po r t id pàii An nui e i ro d cr d btu j eec aet rpi a i e rv l.a rme ce. s n raji e d cr . e a e o â Aj # îcp s fecliaeî rca ee neeettc je inl.epi .c if mai eat j eml e elmà tll ocs l trlr e ir u nor yi xce i ah iaep màuaî untyriaiàipous u jashi rioniilr cmlzt e sr mb ààiicltlird ulii c mbàic dtio .mpa tn sf l in sra ubiiaâ un c miin.aea dzotto r rpd sc u ipcaed rc mâc sf as irlrcr u ev l fat ee e et n se i e el l i t. i za ae ubia elmà os so wsetr nd. ci d: ps Eacnsaît-na n petudfzrau iclid rgcu .n 1 4 aâe u aun pi cr s ofrarco e àpnr cptrrau i 70.usnsld îjilr La ntl m etu rma aâ n bi.aej plluu. C mecat b nf iu au c d o rya icpc t d t np r l mae o ri i eei a tn i e e nii â e r sot a r n c n a (s nsT lfn ltlgau jmaiad sr a fclajeecmu iae î lt j. oet êi r iu u l pr u o fr o d elmà v l j Pi lae àaee l a fsai l jfi v l tcn n n meae r e dv rtrca u ot fee iol oa e o j âd sj me me j e n Pbl tr. e me O eou e setc laà arca lrsapou o dt c a aia vlt p c uo s elmeo . d rie nt a c r tmp up casâ aâ îc pâ u n 6 0. ota Od t c dz ot e at iy d rca pi peasràd c clj aâ u ev lra cvt i e elmà r rs ci e i ua e a i ài n s r tx uid rca siu cni a jiio d za. eeou.i i a ndaî nu 4 .-u ndvdul ou rfsimpotne:e e ci r let ui za t d rca (nlmb eglz.Po r c r aa i lt i r o ywrtr me ia o t o wes ae smi a d pa5 . o l u cet t mpotna elme n il a. r n n eec e y et me E ie elmâ 1 o a s ç î âni pnr pi or î Bileî aul1 5.

po ueo /evci re .icllarvitl eal ttl crurl nàa f itscluirctcruai e seorr i aâa ec i z mi e if epr ag s lii pu i r eea a pbi lio sma rR vse nl n e ut u jo t nl g nrl l u luu cnu t .r tts f o ntd l t t .id miaâ ei sa e elma eeits j g. màoul du uutr e e a u os e see rma rca a rt î ro rvs: dn SUA sapu lc tî a ul1 4 .J n nr ae mitm b r ok i nns hik lim l oh s Pâ lskjtleoul teu. rsi u e g nà. i o stiuoyt a nl oai inmz Dei e t ui a u re c ntua iâ o j av n i n oeeurc me jat a atj ma r:p y pnr mea ma l g j m i fra el i i l vna j e sau etu sj iu i i a a e e o i e n cmpee ocla gai sp r aâzae r i oiittaflsii sai o lx.î cnrlrca lrlrs al moiu âzri e a u rt ui n etu elmeo o e fa tvl cz ââi (nl e lz. c n s c ywrtrl c lbac mp neGe ea Moo s o or Ma Ma u . l aj)E umàe s cez oi gn rd slr sriio (. a ntu n e o igr mba cns trlrvzl.es Von yP l r fs pi l gn a rcnd pbitt. jrli py il n mâ. r rfsonls li neut p î SUA c Ean tEl Caknsd lAgeyaBae.bztp arb ee. s ege .e ot el aa e tiutl .d fptacmpâàoml .. 8 Du za e ur tl mc i p l o d rclmâa f trvitl. u e e ur S arcaàc rca mo nàî sailgo ak a rcndtaâd e peiz â elma dez n pyu egrf meia aez e l îcptlscl uiXX. l à t dio os rme ee r s ri g r ln o i t i ra t pe tu s nsrid rca .P i pâ ir . op i a ee r o a i n rl tr.Eia a r tpe r p i o r txulpu iia dn p rp cia e lmâ u boda ntt rma a â e t bl tr i e se tv z c î l05 o dt c i yrapatnrauuidi r Jh E.Wila W el.nma pl le ame a ot r aet meia e u li e l i ui mu ca n d u d cnu e a îfna te aej d p bii t bn a rc t d e n eei l ni lt ri gn i e ul t e ie peie e i ca a c ntmp r n'La P ldepha î 1 41 l Bo t î 1 4 j l Ne Yok î o e o a i hi l i n 8 .î So te n e lmâ pàuà nt. a 149. l r ra â ree ma ie l g g e pziv prnau aetett d i rsifv aiejs sa lac orlle o t â i cmulr rpaà e mpei aorbl i à tbi sà eai i e d d aàc cinea e urt u le tl.Ke e j Lakrsntpeurorisi uihadsl d o umaoio iai nndy i se u rc s i tul r el e l .maeilçae ev t tulompe na. aitousî rca n u res mo le e a ni tsE1 nrd n elmà u si ae nào atlrplsie (xrm d porvi rca id rvit) n t smà tr reo atc ete e ti t elme e e sà.daorâ p e i lrd c mp rr j d mpotnà nr po oi e e lmâ t i utri o e u àae i e t omei rbgy j is i. . a rca .terao wh) c isrmetd cnvneea lmprri î i ngeà h esn y. agu nae b z t p ap cee c cee.rd ci r snil n onela mcia epe vnâi. t a u l li iooaà à i c rsgu poeii e a n c d i d sgn rp lctr e i e ubii .Dup o nalreapoei aimuu aîcp i e ciiae o yoaà à pii o.cndcfad aaeiaaetiiduti aau l a neuu eoul â ir e fcr cse n sri jns a $50 miia ep a . e adzoltsi c lmetrd sj sl. a son n 85 i a w r n .c ni bl ae pod uuisu r me tr a aà e se tl on rt ua tt ie l r usl a ka s riil ofrt evcuui ei. aà u niie reeitl nte on e nnd i Al rLake.Ke ey j n 9 . l nl i 50mio nec tîrgsrs î 1 0.rgeu tl lgcn o nut ga c u c r u m p i rca d rvsàâa nât pa. l ruids arg aej p biuu j ttdt s r iepet il rfse d ejn à t .sapousoshmbaeeeyaâî c cpi a rcnâdsr bet s r . The d eF. 0 lo n e n de a lma $ l a â ne itae n 87 i îte cr a ni pe Ale tBo j De i Sc c .e it i .bia n n 8 4 n uh r Me s n r a c rze traf tove c lbul ciorEd a Ala P e. eitl u u o ee c o e Uni uoiaeja îdetttni au r ioiielme a rcn iatrcr i u n rpa a y spa s r rca imei e ea te a Bu et i adaMoir -a ie tka ma mut eaeî e ou aaeti lntj S nr r t u dni t i l tp n v lt cs ay f e u t d atvttprmoinl.pet i.. traeç l a l i . ait rfâ u ei r i l j p s l e ooiil t yi te c o ro bi r ure p n uptn a sjliPorsle ooiî d meilio rt aRcta et oepe mea u.

Alg ra a de e i o po e sro s p nnl le a c ai ae re e ee v nt rblmâ eia â e t Du pi lzo modilcrrae rodi r d buur p pil pâ rmul bi n a.vcprjdit aclbeAgnyi pls ie ee ne leeri e iBBDO (.a i p t i r cr dsuaa cmpti. e ne Os r)Co e u suoiia d arcitt attuio sabz p unsui bon.l at u ot pee t e p noi e ehm: aoi o i z ms u r i t c s rlrrd s d po ul j dfkr. Eseitr sn fpu c tc ia e sà fl cr e pl t c pirtt t ne ea t a tl : o ma c at imâ ae x oaa u ro i e ' a vlneeatt eaerc me ap sj bzl creàijilkeî d mei.c u n u-e a n oil n ë ie ii tta h luillr ubii e. %gri u l-oir r lmet nfbl a u i u n esaie l n e lmn î pa scn aat eecn rt aemàfro oei .ooeutlrcr itia p bi l e li u g u in d x mpu flsa iui ae nr u u lu e t g c Prns i iaej is lt i mbgutt in oi. i Bat BaronDurt e. ore l e a un up bia mpru â u ne trh i Nile a ce tp i c a i prsii s c s r ii d c reae pe r es n u ra rma omp ne etgoaà u e vci e e ctr ntu id ti rca i n us a e lme.R ca l âed n ln eu d vna l o cee 1 ruir fre elmee l j l t Agni Yo n & R bcm.fmas dtjn us at ld sllcn l. n o f oo j po oii rsut. e lma ufrt e u ee r siâ p nâ d s I îd a:îs j lgtmiae c et eio p lctr Pemi u . eee xtar nal e n i e aa cl âàoiAh i ee j SalyR sr el Agn aJ Watr o sn l rtr. t . u an à t ine in l e lmeor i ni 3 Ce d-lriamei cr accr pa p bih r afs rdolî l ea t l du ae uti i: u l nx ota iu. si . sme e tae e ee osbitta s i a eicmp mtro pi ee neieai . tn. e e u.neeâ dpi aes u n mefls pn u nr u ocpu d râ îjlgn r cat n u ooi emz o n a t i ni ra prd uli s riil prmo t î s o ul de a uj a de tf e o us u / evcuui o va.ait esbt vdni à r r n r i ct c no t â a nd De v lae î tmp arca in a f tl ea Ea asântv lr d z otra n i e lme u os i /. ev i. ee e l. ooi n pca a md a e n e flnz ed prciarca i rnp ê. o s e ea: emz i u l i C me dn S a itrei î fv ae p bi licnu tr îa tn o q i UA nevnt n ao ra u luu o smao.îjltaec j a rp eieiltv nr acinae elmeneisie neâor.j mo dil aalsdu .l p r a a cn gn l nl vzu mci l ae ecrju o ej n ei d âd a ci i ia co ia o u e cniuu ifr j nla meauu.E a i u picpu p mgae r elmeo eud n e i xg r e l mp s r iil n rfl . ncptlë rgnl e tatvi e ilrlr .drn ma p j prusv.r t.C. pe alpttc s ei n dntx u t iat e a tc e lme p i oj Ca ls u a a à lmie i e t l r rcn lrrd n nyl j ea eMl. melr i rp zjl cr i a eaa d-e sf e tu o hz o e r e i s prî c ma ji sce ta rca l dna i '0. aea al r tc ciiis v r j c netr. aell rsc l el i u i aee ectr tii n o nu ii a i nf Ge g Gal d l Yo g & Ru c m î e n c Da ilSac j A. mc H l i tne eo d a ej .n t l n lis c r u t na u r c e ee i o tsâiDe x mpl î i e t mpu mai c ie e o omie di 1 29 r ca a s ei o r d c r d atc . O cnr ui maoàl d zotracreâip biil aau .4 0 PIOL GI R C AME SH O A E L I x rc n. raoid rca a p sacnu p o y tl noma oa l sjlicetri e elmâ u u ce tl e n c mpo ntl at tc ae a e ti O a e n a srtgi ofra p i lae o ne ee ri ie l c sea. n i âd c n pounrlgsaiepetusnlo rarca i cntt.Jh o tbl jr a evl e ect i u l â i d so o n i e a r c i Ca e. n c p ka ur cnn tro aeee ît mifr s ir.nnt e tdu a arf a a t nfmlid ifr j cmecai fls d î seildt pot t l r s u e nomae o ril. o sl Reo a po vt i o smaoi r lgra nr r i i le T t oi sr u rmo a j l e u ma i sriu pi r claedoei eiel tpitu pq r ia.sn oe pl i deoet d n mà fr. n tri aui e e hmam. ri rz c n c n 9 .. l n mpo mp n e tl c ar g ri cintli p i s utlc frt d un a ume pod su emia ta ei l uu rn uttl onei e e n r us a a it d scnetl emac.drj lri ade l aiu ed ot i eue e rd ci i i ae a i agi u i e s mt e uo e u n g .ma me ia i n aâ ta p ie x oze fre e oi rui i ' mut l aee j c tgoi. s r e a cmp tr ëca pein pnr sâ ee peui rC miaFd rlpn u këoi eu rs i etu cdra rlro.n ee t ç p r aamaiciee a j sp r l rf ad so sr d rc dtrâ ei d r r .

ea e u c rn a e e l îeae pqe ît-n ecsd po uege v na i .di 149pnâî lll e elme e cn meiaà. vu n mâ l d cnu a jpee. c mprl cir e l x e e . l blae.âepdmo. rao u d elmâ i eie ii g l.ca cnt â s s uiiee fevntî S j î zll nosr cl ) a o i â e tl z rce n UA i n iee ate. t e mpu einei i xgna a icr elt s x or mx p ron lae sr ip lctr cr ac e to c tiuid a te l cetra es ai ta me ubiiae ae r a-. n ni 50 a z r itu e i o sv n rpa id si a r aâad vnt o nn p paamo da:Ac muMl rpd nuta mei n eeid mial e il n il.. ocp e a u a pnme rca prn mdo v lmuldep lctt v hc a ad pii pec la ' i e lme i i. oae e a svp nnz o t un l lme t p cf le lme a rc n p t pra pe i e t i k v etr e rpn. aj rca p lii d c n igr ap bi li âsrieaj nl aitlc ielma oic. pe vna lr rd slisriili n e ni u ââouu eg. c iidt j pet ili i epa-Ajd rcetmli ercà îrvn xdbl i i rsi uu e p ia aa.c u mae a dsr g rlr maie di Euo . mt nu z . ue nae crae. n r mo ra e vci r e tu â b i peeor e l g v nmme tl. n z i A la s peut ae potran uâ i rd slrj sriio oei . u li da y madl e rel ou lai ha m g t c i al f. aa par lame i i ra tde t n i 5 pâu iee zu a c l tue du mpotn i tflmr arcn ip seaa rcn l nu ite a .o n a d ugnr. #ero j ttdt c r e iuu d va l rd slrl lmâ ntn l a l i ae s aaiua ocniu rlnaea rd ciinmut rmui lid s ii cat sgrt o t ë easr po ul î l a ra n ut e a n e e e r x rcpe meia .. pi ma a rspme x laae otj poueo ievci r fre a c l t ioaio suacl i r pcae C a tml muu s ruiaclmra n vllr a aêlo seil. onrb n sfl a r jee t p lctt p nnzc r l ra â ubiiae e t ae uce z . no t ts flsa îdmn re peel a u e ti e dl itt)Coc min.n ae cnet a ncra i i nru xe e rd s ru adbl î cl o t .n ma ri ni n 9 â n i 15. e o vn ee u luu s pjn c u i t t c e l a i'0 RosrR ee d l Agni T dB tsaitou c neml n ni4 .c ns tiduree n s e i a rca i meia e. u l e aie r c d cptl upr s cetr setc laâapou l ice c ad s uâd e ai a emio rj e pcauo s rd ci . Iu â um oi î a i* .t e o c l l l va jacpa itt scaâ i/ icetbla: o i .po rmeed dvrs n. rl j r .a1 a i el dfzra t s l u l t rpi zs n ttl i l 2 n d a i ae u j ca u . ine aemiuet fsF ia M.Co & Bel ng oe ne di . i l To î ml '0aa r tj tlviine . 9 1 maài i elma e ee i n u rsu e ee r n 9 0 l i . se evs e a et e ae nrds o cp a d p ou eev k d vn ae( egeâ U P/ nq eS ln Po oio) e rp n r a W e â zr î n l . l p b . e x rcn anrd s nnuvco î cruai màfro: cetl elx sid elmn it u u o etrn i l a rui racnu p u . ra i jl itrst s-i aârca l rdo rga l e ietmetO gnz i neeae âjfc elmâ a ai i a e nr meau p biirpo r -i l SaeeUnt.e ooeu n e ui x rs a qina la m i e d cxp mr (.J aime il .nut isa#.ej cee e i i l u a t vn ir iooaàsutracc li e i/a poueo. e u obj iuî ae ve s s ns ieepoga îteicneut c fndl inua n ca rme â po orzz r rme nrg. o ed lAgni poi uoe iPo imlcs crna ot a fx C n ea el i r a Fo t. tl iinaea ea r cpllu o d rca î S ee z e rdj pi iau pMtr e el n UA. u j o Us li. ou ubii e e iult e jt e l a xca lrdi zaej rvit. To Con ai sdsg rl j eie! c feaercs -.acnu î rca sa p sp epi ra n eeil l atla ce tl n elmà . al odbl sriàdepo vae asonouuiderca j aa niid cl u â acn rmo r: p srl elmâ i gele e m . lmeo n ir ie se l t u cli ea d i ar o mo da sa dzottfat mutn n i l eu d -l ol Hb i n il -u ev l or lî mp e a e S d â t r s cil d rclmâ:rca neomecaâ (ooi î UA ou i i pe ae e e a elma c ril flst n pu â cmpa il d rcuae î p o vae sr iio p nr rz oij ao r l d a nie e e rtr.u e x r e ma aa teo po uuu/evcuu î t mei c mprtrli (.h srednrca d tlvzu ea cectd zc oi î 16 . uitt. S U iu eig rp st n.

e ret rp s i l e elmà i . o yte u oc t c e i ol en in i .Ogiv ara usî a talaej pi i u lnstd Sa lyj mn ta y ly e d n cu i t i rncpil a a e tne i t Hee Reo ..e rse ela l ne rbahE1 z e ocra ee ouuprnro xpei gai da tà aâd so u s cez rat vseae j e l rfâ rmai .â nerz xprey Do Hah wa . . a i i e s eavi ltt ug r t iae ! ' .ea e s li bi t t unee ma e sni e5 âe oui aia ce c j p ca e . miap j ae rcptrli it.Tgu Tn%.d c rca s lmiez l smplla z me tj a ars a ie ubiuùi a à e lma e i taà a i u mu a n i ta ae tad s n ro au r nv ic ifn aas f cnrt jsmnf aiâ tns ei ei r spa eoi a no nt â i oce i e ict i g l e à i v Ogly & Mahc aeplaa arci ttapvetri(nlmb eglz. o u u u F r l l Bunet eb z pei niiae pr lmeo / pâ eio c rnt l o mua ui r ts a a de tfc ra obe lr ne lc rlr u e e a prznora 1r î fnn de miirmâ Ac s g n dc rca fcle z e e e o n o 'a nd a .nr ee necr numa f ss r aocaea tro . i e un u tîte lme t a e i ue eà s it neir ofbae bzt p saiie derllin . aa. me g t i d l a ttc arca i ri ie e lme. r e s bt l u l os c l â e ia ic l i iii t v c r pd ap lc l . ae e u e lma e utt r a h n a n e tul 5 meauuaul i rrb itl u n eet l sddaslt rdcl. Jc Tru d l Agni Ris n o iil nesfcri o ueyi ak ot e a eya e e . s Ldnlj oi d l C iao L oBunt apo u t u d rca iez cl e a hcg . )Mori h t i . Dai Ogly d l Agni sorc i xi n.sucwb . eitlfijvre. u n ei er i eec e n ciclbu n c a pe turc por.oiiait j i gn t .sr iztae. j d b g s. o tb id l cnoiae rp tii rsei r n lae i ma iae c nr un a o sl ra euae . p . vn cp l â ree eci i rl i moi c c c i i rviiie c r Rc a rca d ne ia.Le Bure et . rni u. rsteCa (. sc ri a o oyul a e e ) smb al rcifl iî rca l pnr yg:i Malor. e tblra eai oi uprnàor rlvats r dbl t O cnr ui i otnéa 1iL o B reta fs j it d craî o tbl mp r t u e unt ot i nr u ee n i e a o cnetlelme au e nrt n mei s-i lema mut ercpo j otxu rca i n i aa u i nt àlmpi i lp eetr i e c s-rc mpneee y nl e t eotl eaprug mea l ââl cp t âleo esz moi apnr fr d ac re sj pn a aâ. Benb c pu e î c nr mpe zbl.d sg ulde rca a osia î r pre n na . nr e e t i C pel C we armactc mitao li ceê ifn aanu d a î a i o o l e ra à ne muu acp no n t o â orn l mluaî cr e s laâd caeitnâdj î me re E ae su nu sr n ae a e eg e e xset ea n moi.F r i l t ed) T n h d y .el poiinri io o s n ontiy bl ui u ààor c î cndti itniiii cncrn . irl o. e ma tl a raoi u t> i sc nj it it iâ j e ge tl t l l .d i i du lz r a pod eo j s riilr pi itr di ln sr e ndvi aiae r uslr i cvcio rn neme ul màciUnmei d o e i a liOgi y af ta eac a ssz trsu pl tsri r i.aàf un r eoid rca e rm de ci rmaie o n t se ttl o r e e lm. l mi n o picpi c al ztoâinolrprdueî c jinapu iul cmprt . xte un : cn su .ad plàJl Gre Gat(e.un ul e i e in e lm: clt nte e mie t ifr t iiu rma a o o etiriieC i iae t cetra ju nomae jspe t c mp nne att .. ct e e lmâ a ii a â t ctg ideprd esusriid cr a qie oiculrmo tiont î aeora ous a evcie ae pa na bet po vajc sa n rj ee ifr y icmecaepi aoirae c proaeme rbl j e nra nomai o ril r scee i u esnj moai i e n e a t i da tc . c u rz Tie (.c gr i . e ri j o g ndr po ilâ..ee ne ce iie fet. so iv t r x ott tatvi e o sii î i a n eâ tc a ap a -itouâî rca d L oBun t-jacetasmb ll lgne p el nrd s n elmà e e ret i rac i o a eeali ) macl eu p roa bzrc u pt nguprtrs p u oh: eerl sui n esnj ia. i ol Ameii oostn elmee etu i rl rb o .De e mpl.PiiaMors.4 2 PI L GI R C AMI SHO O A E L I I O at y Ttî rca a fs i r d â de Wil m Ben c d l ls r mod n e lmâ o t nto us li a rba h e a Agni DoyeDa Ben c. e i ui or e mpu xe u vd i e a el v a s î ieltr if mainasc dmesue atsi: s itgeee eina 5mbn aua nor lo l u i nina ritc. e De a l g vrmi. i s ua rma u mo ld nege i â ie ztv Stl â â s n de e ul popt .

et sj p bi t . a nie e e lmà u â tt mplae o aâ r n c lj i cejo f eicicr cmpr stmai pouu j du vritlaur ln lr i l e ae u àâ ie t rd sl i a edcu spa i d. e lma meia à ncpu â e de e e u rc d r D p T ot rca s cntz j î fnj d cr yl j atpMl u à ru.à er àp s o cin i ata eetrli eg. tr n d c n iel c neit (. 6 S so t î eiet pro ai ta p et ilceiittaoetnuu lc ira .meau p bitrt d s f fr l ctma ia Ma l qâ tt s l u li i e â i omua â i e j ca n e t i iiuaia. elma e o s i t n uc e e ei e i jet e ne e n ci jo. rtd rt e e îte itrg osm d cmb sii. e t rmo ae clij rd s e az u devlàaum srtgidoeied maktn jrca . imutdctaâ.a e b ev bij arci. à e d e ee n i e me t e u l u n r s b n d f t c n. rdblae fra tli i ha t g i p o u uu .O at ln lr n n uqi e atye rd ctrli a 1 rd sli l e i l â c mpa il d r ca a c p:a o a o r glb l.Da.lsc< drv dn nveuld o e orn. elmâ vz a ll ) Sa't r c lee na ep nr raia e u irca z 9 pe e' i lme tr e tu e l r a ne e lme * =u * . : vd niz mprat nr u â:o i rd s u a e cuu frt ! v nn î î t mp n r an v i ra et r . r d s li 7 S caàunrsun / atu edn p re rcpouu (. rp ee e â zr à i xrmaâ lr u oma ni eai az l n e .p cr n .rznaen a i ee eiae s lge rca i u u ca o h Ca o îc ir l sc it no sr pe e tr a rzu tp i i ll n hee e a u cna a tà rz nae. s c clâi li Iiaou aetioinâiafs T o sDio d l Ag ni ai l u. m e ma rncpaee T b ll a eu 6 lo ai c sa sce a î ioi rca i o cnt tnâsred nv jl e -u ucdtn s r elme p t o smiîc us c e ta i io aid sce.o s eâdc ee r ue fui db t to î ds n le n vy e ucscn i rn z 1a p tai te eua lrn ei u d i d l n g rca (eitbep 6. 5 P ounrad vna es f ep i t ca.. . ua:d . Di a i'0 rca a rc n aî e ts s a rs z c pe â e e n ni 7 . aiiae cso oui yaiet eiâ i i l e c ge rltt ai j di pee iae me a s lr d si lr a itrs l neaiae tns i n rntta c nimeo e tmuae nee uui pnr mea l ul i rpeettî cptll ddctp ioo iielme. a u n lrai l t sa o a e rd ci i e u li e â r o a e e ca pq l a îcpts s seiiee Pnr po vraaeuaipo u s iee u neu s e p c l z. nrbunaecnu e o ut l b) 4 P o vrap ouuu/evcuu s s fc pit-na a tju i. rnru v na nc e ae ul p a e fr nc unc n u e t o t o e i ii o c rn . caé n vdnà esnlae. . Odt c îmuje f me rrnnt n ld pou y j d pbitt. ndvd l t z i pile pe r rz vra unr pobe p lctr î di re cnet ns r i ntu eolae o r lme ubiiae n ves otxe a cntmp ae Vibltta aetr slyi. ii e g znlislile e nomai u lmetr) a c i . rsi u. uî fn ed c lâi pou âouu suaepo uuu. rmo ae rd slisriili à e a. nr . o n a ee: ià vztrama aiuu. 1 S s a r sz u u s g n d p bi c u p o l i e ei i . nj trl cs r tr ot hma l n e a el ti e e l a BBDO.î fnci d zn zot c taei esbt e reig i elmà n u le e oa ge g aiâ j d c rceitcl de g aie ae grp io de c s maoi o r fc i e aa trsiie mo r fc 1 u urlr on u tl vzt. cma d tlfnc.c mp rt po uu l vt a e u m:ou eme i e o dt i oscnâ eg. lae rd sli ài x rma: n emeicmp rtr lieg. e id n n â i a e e o l c so a o 3 Vao rapo uuu s f epi t î tr niu à:o uu (.î a ea itmp.oitrad ifr t spi nae.cr ce itc a rca l l Tr u a fs ma puae dme su io aatrsiâ e lmeor ui o t ot ni lra i n inlr pr u uuipe tua1fc o s ra l i ta tv od s l .s bfr u e rlticu ae î ... 2S eietee i otnapetu cmp rtr ap ouulisu sniilioei . u à ai rd sl i ei va r tr l i b ni i) e ecu.pe.

lg n l ae .nc dt n n v m s y s g rç dea a iacltro l emâ. c *s n idu ineoaecintl. evc i ii i i m:a ie d cr p biu n aenv i.o cn cez p t l et t raou /rd c aâ noma a o etaà mci a me ) n : c pecp e j at ije p t l llici t o it raà î ss mu d rou el i ci t l oe iuu ln.4 4 P I L I R C AME SHO OGA E L I I.uei e x . t eo.ii aâ u e o i i i up l mp o m n . t ln n ne eetmli scai a el gn ui i ca m l mâ sni ne. ai aj n a cnu tro.cetrl. an p aeslapo ue sriij nc c u iî e ea d ciioae e u ot av rd s. lret b ill. n el ge e ac ptt î lme o cd naâ n ml ce ae n u a c ie tl.c mpna a r a â d creM p biir n fr cs eee o ai mei n e ect u l t e o c ca *s n po uissiin j nîceeepi eaeâi i fmaifr â u rd c upcu e i en rdr r xgrrj ai l âà n r i s ot up r. rnumae eel l e tlraoi crd i e ae u l l u r eoe Pi r r.p i cs l bc cae a e u ii e i os l e a o M rn a ui txtl su if mai î a i lâ p rc p oi c e it o tlvzu e u â nor tv i sgt e e e t r ë xsâ r ee iine idpn eë. a i o& i e s O v ç a rstrdosuâoi rn. ân oe s z j s n îde re i biu.a d cd j a e lmà se à fe â i t e pe ul M i e ie i e pie u luu-nâcm jî c mâu:o i tl sriil fr îst fc x l p bi liit u in e sr be u/evc oei iai ae c c l c u t s mmmi nv idr y. eeiin ae r je i ueâ u a. â u n suis u fn e i i â u n pâtz pu lc l +s n c nr vi lglr î vg r. fr z t p i rca te ui s fe rlv nâ pe m pu i.. 1 u e nt icpi or tv . r fc p blctt j p hz d rdi 2 +. *s n idip . e t c î fllaet s dao rb illr i j êro o smaoi r pnr a n e cs à e e l l u u a stfci rcpoi r s l rc mpneeeotld prugr ameauu aial eetro. u irg ael e a s i â u reio fz r nomai t a j e n e e c svàj ha tc . rt .e t e tlc mprtro sn c o a lo sma i rVa i . me t s a ee itrs e â u o ta i e io n ioae ni : p r neeel e c nsmaorlr o u t io. *s n pl tsji ee oir ca i ë u i ie trc ptri e lme. NCI I FUNDAMENTALE î CONCEPEREA IC PRI PI N RECLAG I r onimaeî tmp ee a d ve i prn ii n maie lt c tva di c e ec fr r n i . sni pnn cetr c a i de rcn e t s al ctma mul d s r mod dea g d. eei lcsua n Deirca et cncpuâpnnzai ley pu iulî snu t i j elma se o e t et nfuna bl n esl me c aj n. aâ âe . tlvzu ecr piet jjdc lme. s r sun â uniaâ rn e lmâ rb e à i ee a t nt bl à àp d c +s n dsa itni d lmea js n cezc nu ipi ifr l ..oi eg s i si i e n u . mxiâj ifr i îko tnlaeot ià So au cr i ccr p l c inomqi n . Yn keo ihma rc ma i n lvc i e o nd : ji : rca iap rid l ueeo srai aepat inlr P n tn elme ont e a nl bevy 1 rci ei . H i i c o l aaa aetrrp r.nmodd lb mt â u n c î r r l ea î e eie .ngnrl eahzy nr. â e eo esz fru e ac ree s li s e l j p bitr Si uâd î mitarcpo u ao ii l rca (âd r j u li .oai t pi s . utr aprl.dpn et îs d n ioi j u ps d rdocr l oeâ n ee dn eed nâ nâ e o tl i n ot e a i ae e fr .r une sni nee u ààoir u t ol ol e e m l cl cr l moiez cmpra n p pa Deaearca t b i s ee ae e t aâ o ot ml e i#. t mt a t tl pcaoi . ne ez n ie l e và na e g t rfr / aaeti.nààiezf ifr j . c jv i j cl ee ettr. ce elma r ue â v me e Re lmaTee7 a . x e i i oiâ Acej Yak lvc Reerh Co ay arg ael c ifr l eai n eoih sac mpn t e t i â nomai a na a teuneo j atp i rcnu tro.

. eoad poein lm ei c i nomai t s s i e e l at nv i e rfs as d êi ea e r â e o i î eaoae fr i sjliu l i r n lbrraome meauu p bi t . a u a o Orc poga derca îc pec a lz .s e rfr C eiitt rca i e sgr pi me l ee agmetr î l il rdblae elme s aiuâ r ni ra ru nài n i t e i a n n i me aei lil âcmaaetipicpidueldice trapous uialr i dvnzu. epo sa l o e tv l c c ee aerca i a rn c se t e a lee s t tbi blciee on r t 1 e lme s u i c mpa e derca . o s / el rdbl a i tâ i u t t l à moee d n â l v rset a rc . ime a po uào r jcir ael i u l ir î cz lncr rc ma sepo uà rdctae i ha a gni pbit e n a uî ae el et rd s e ca a d a etitr dir n d s riilp bl tra ofra ml .s ee e a c sbitta j c mpai lae c munc i c p blc . iyi eett a aioul 1.aev u bies s.a p d at pr .. u e evcu u i a l etn ui ci Mot u aele d pu iiaeMc nnErc o s eee u.et to-l gnii e bl tt ca iksn. el r ou d ccre apee rsat ctî bev al dn 19) d a Hbil e uei i l . e c s neme a .aepnr spaiural elmesuati î cn ii itnic oA t r etu u rve i m ii a l a n o dll ne siMi mo je r e ie f cn ueli o crne.Opina ci yo pnn u po u su a u et epci ehmâ l e lni r etl n rds a l l s v u e l t e h t .i otna cv ri ae a einri e elmâ eu oc e e at mp r ! o âjor e a t vr iil ifr l irnmi .Acs l r doe jefpu c u.d cnu %tga e : bet l e u cie pcs e cl i e e s a v # i a . n nii e lmâ b s d z ot c ncpt ghee a rèa i su a c mp ni . ddia mëuM i c vi eio.e sn moiais ome rz. n n .c r . ebx o otnlyo ie tkae r v n po uu dn gzn lepci P nn p r i i r dni t e v u l f mat l-l n j d me We d c nia e p cr e l p ee: Pe a e sà orltnt i e d e omu c r e a e i e r fr. A j prd el s e î lp tc fr l j p o usl c mpei a e Aj c m i o us e al n ' or u imee i r d ee o tt r .ncla csu rni u c a srdi e rd ul .eee l. lmee eeil b il e oienr rd s iaeois l e i i e ma Op h ntle d pnt r a l iau tpo u su sriu p o o u i i e eer e mu n mi rds a evc e àl a i au tpa p ti eemnt.p d o pr .r u n a r jo e ut ld cniaëzou d p zl ît pouejctgrii ir.r meoanjiieednsail n mi i o fdtr ia d xmpu pi td iel r i pl â # e n b u pee.dee ug rn c e i lae i o t i ta o iM u u iul tr i bit miâ du l âl peee. STRATEGI RECLAG I ID. d ârl n pu) etucu vdet atl à h dsgei d rcn rcn s. I. n sl n ae u iàoi c a i cnie rc mace ii -drj ui . 8 e ct sr on ngrlr Op r nttad afc rcn pn u au t rd sî sqil n in mi ot i e e ae elmà e mz n nmipou n p u u u au t ua mn znpo t s fej e c luaàc rpo tn c mpââoi c r a î ve ee gai ae ë i i a ac lt a a r îke u rtri ae u n d r p i a e t meod su atl. v #ffn cr s al fr ie r rm elmâ n e u nala W/lfe î a e e fà ima o sraB l rii(9 4. ca Nut b i utt ii ciâfpu c jd ctmlu rm j fco z d r ue i nc o l atl à u eào spe i atnl e e a p ir î mo n u c r ri s ae g p o us / evcu p o va d a n me t l umpââi. prznaë l cptl lIC. c at # S ei l g o icieed f n tl scic rc mc. l de ie.î xe e e v là o e ul l l e lme a l l a ei ae n ma aiu p nr ahzj n raaeu po u j cmp/tr cr îi rcr g z l et c i o ae cli rd s i u â oi ae j po uâ n u i i f c et rd sl i maaiu rset . â la â r d ul s riil r mo t e dczep pa et p biu cnu tr l mâu' î cr cmp rtr eii e i# se u l l o smao. pr xmpl se c Trt W elTol:(.

adoee iine. ECTI D.mpen u e # e a î v m s js grçdnaeaielmà o i i ui. po vj n ma pi dpra n n sr d p biitç ivt d .elma iae onu tnzu r su l aâdeprblmee p c r il po t rz la p o us /e vculpo v t eg t o e l e ae e ae e ov r d ul sr ii rmo a. u s nt c p ic m u : +s hmbae d i gneau i o s au e mâc suau eiime. snc r o e tv . o cs . .l l o drc s de n clni acs'i dpra n. po u n up pa suc rpzt n rarlt âapo ue r itoau t rds o e it a u eoio ae eai rd sl dnr n mi / j i v o â c tgoi. iae r i o e tv l u e rca s u c mp ni.i cejrca .rae e dei gi l ma ne. ee po f u mâie s c e i oi biciee n i e lme a a a i l t i r rt u c sv r smul n. c i r a e ma i nu prdu . i modfc ra c mpo tme t lid c àa e a un sg ntd iiae o ra n uu e ump rr l ui e me e p lcsua pu iulinge rl ubi a l bl u î nea.cera nrd ee n r us evcu a n depe aâ i .ao i pod ulsriulofrtc u au tsid omulr moyoae sci r us /evci ei u n nmi tl e nd va suau t cmp r met d cnu c d e e l:. â prdu / evcu s rc ma â fr lr drce c n ie prp d rnti oo s s rii e e o nd o muâi ie t.î c1dea die cz rca îfc c smao liopomiine tlzt i n e -l ola a. biciâ neie t. i e. i l tç O .o tad s n ro c ne oai. u dn sj e el i ee b e deez pnoi r e u l t e e a l ca fmesu pron p rclr. e nt j. ru ân n i a nmi o ot ne e o sm a e xmpu . gn a e ae oi r i u .ntmp c rca l c ntaepec mpàsoruiie z n e lma bc î i e e lmee e r t u rt tlz aâ Unl i mea l rc me T l 7acs arsaâso sro d p biit. VELE RECLAMEI O rca s u o c mpa i d rca p t a a u ulsu ma mul e lmâ a a ne e e lm. z . u i r e at ml ot e u l t et n in ui n n me u ca .c po s na . sjl vd ni â vnaee rd slisr a vcuu pnr cin jp aefssnt ets . ruiaeuo iili et l t i ot iul u d et dmo sa imâtr l nr u e i e r i uiiaor. di rca TELE 7a . m n ç I. oae ve n a i t e s o ur. +ce rasu shi raaiu ni biul c ns tr rae a c mbae ttdiipu lc ui o umao s ' *ce tr avâ z rlrî itr a sur me u su pe tr n ln prn rjee n âio n ne v l c q di a e me u g.ce radei gn depi . e on ee nfr mai detp . l puâ i s it u nr d ee nu dà +shmbrapoiiirltv a dfrtlrprdue su srii p o ci ae zle eaie iei o o s a evci e e a miàpil nu t aà.tt Stae a de r ca po t f c nta. ae re .irmoa . pe prdu / evcu su pe rtgi e lmâ ae i e rt o s sr ii a cmprtr l pi lcz meau e iet z aatjl pouuu /eu ââo.ma ie p cr d ris i a esa e at uae u rmii e '.et c nio a j d l tl i u eî pi ei ei r o tmp rn s o dl nt i e i ee mp s n c g l e i mi raiae c n rt arca id s e iiu me i d c niae p nr c r e lz ra o c eà e lme e p cfc l dil e omu c r e tu ae or saopa. r itlvzu . c Obe t l me i ae nu c nsiue o ls: e ha tvl Orc r a f ici e nt t ve on o tti it x usi . n r mu a. tndt aocaà c ito ucr au i i t rae a ma ie. n i ri a n fr +itoucrauuipod /srii suaueii i pil (.itlg nâ cviiaâE t ve iul .Pnr rca cnrt pe iet â vis i li et eatmet etu elma etaâ e u fr âie inl. I OBI I ..

d t nmir d uqi sn aà el i se e e o nc e e r s t e e a a a e ifr lipetuafclarltadi rofratjcintl nomai nr aii eai nte etn i le eâ. . c Con e mlde. 3 PUBLI VI l . Assn d i rsuni a vl eiltv c l u e oqe e it itm. CUL ZAT Pricae un i rca prs n d snra j dei tra prcs a oe tra e e lme eupu e e ie i lmiae e iâ p lc lic ni îet d sia prdu u sus nz ilc ur a âafpr v t ubiuu â za i se e tn t o s l a e i u e me z i omo a . i . â elma e iiiez ubiu a eur i tmula sfl c eii mta Cet ese c rca l de v là î t dic r mâ tl omp tt e . r t s e lmee z ot n i vi mp senâ nu cnu tro j îcpctaàs at nz p paâdnc î c ma e in î o smaoi r ii aai z â co ee e i i e n e i f etn l e t k mz l raprp iori e ee ovae o ri ntr s. a i prnpei l l nie lgsai -ehibrld f p pa.u a cp y lcç r fr i u iz tae c t c e t ne pu i d rn âd . e oae ori e on te iae t âr U i atr met naâ j o fnt ett n arca i E sqn c ni uoi ni ez i uc e s l elme. ul bnfcae bacirj lgutricr rge nez ayunl e ytrl de eeiir.î cmpnid i gn iiae d au t # ij g zui n sai aâ n a a i e maie nl t e n mi r i np r o i e Annt nl.. ii rn iii jguuira ci i p ae e eRjaâ a e rp n ll o l u o I.& I.. e iesfc i l fnjl rca icr -î ut aai -et omo ait d c rkaea hc i elme ae n lmâ nlâ s e . c mpeio i dsrbioi i ttyie . e e i à ae ne .Ter cmp ti d paâ a ssn t t l u àâoi r e a rl oi o eie e i ea l a yi y ut u dmporv c rca snsblzaàp lcll prl ij si ezâate i tià. Cec trl a aâa ît-de r c e it u tl u iuu u rtr reàie u rtt nra vâ â xsâ z c s tr pe r c r f ma d prz nae a un i prd /e vcu et onumao i ntu ae or e e e tr u o us' r ii se s h trtaeî d czadec mpâae. biç ae o seà ma c prn âo r de â a c p.c ue t e y àâo p. al nlr ecr lds o rsuIpo u. sa oae P mâur c rlli î s itt dvnma cmpee s dvriiâj e s z e eaie n oceae ei i o lx. t Liea a d s caiae pu e îs u a c n d osbt j p f n ta tr mr e pe iltt n n à n c e t e e i i e u ci eon c . i z e dl e e l i r t af Nzio idvzlrirp ro. l f osra tt ma mul a r ca i î sop d po g n sme a a ol ie o i t e lme n c e rpa a dâ t nnl nl. D. rn atf â aiiaà l t dsmi rarpi aio yirthiej aielrno. rca e bie raiae di p c d v d r atsi c tvâ snsbitta j e lmel n e lz t n un t e e e e ritc ul e i l ae i i i g st p blc li c mpââo. l tn upi e i le rpu i e me i um c un cinai. oââo r n e ii u rr Di p rp cià polin s p t v b d o c jintz r de c te n es e tv i e .d cr prtt î eaâ ie nae a dà nvaio enc i dio i e ae osâ n gl l màur aelicno c jpblc c àâor s l gnieo miii u iulumprt . i u i â o ec cns t iapuei1rd ai lel -pi smpllatdecmpâae drj o umaor trio e nfuna rn i u c u rr.î lgâtà c cr sa e s di re tori De e mpu. ump rtr e puâ d c rnd j at gu r d oa n. . UNCT I RE AME I ZF ILE CL I D F n aee tl arc me et ca# cmu i r. . po ori unz ri o ttri it utri nsi i . xe l e ra z n rcnàa p ei depit a lnstie a c r ca ae r uldea dita e me ia utri aà a a d e à e lma r ol srg a ni c mprtro d l pe. s t ato ri s ns i. l Secnsdr c rclmaaejofnlescan pi fpt c fclez o ieâ à e a r i uci oil. ha ieiioi ae elmetaâ ci ie miâotui l . to5i c omiâ n e tr u ae -u mi ves e i. f rio i.

zae rvit.f1su at d a t tta ae ri e r znt mpu i nee e e ae nrun e a lul e ci ae vi og nzliFeaesg n d p bi paee t l u mo n dtmea rai i . icr emet e ul ot mi a n me t a sj ae c e e p bl i e c te o iae dn c lll sg ne de p lc fe dn i eir u i œ àr rc r i eeat e me t c e ubi. u cp l e m n ma n l ol esriu ct i l r o sma rcr vr eeki d rge n4i bi pin lâ ma mut cnu t i ae o b nt a e e l t l n j o o me re l otn p n l f cr e #tr d rcl et s s blac mp r t et i ae mi o e elmâ s â t i sâ a n e e ae i otna dfreo sg ne d pbi î rp r c ieeee sl s mp r ! i ilr e met e u l n aot u n rsl a .aà âe a x mpl De i rcn p i tlvii e et c a ma c siio r. mpe n cs e ut elma ieâ ' a p j .elma rn â b n n t. e bcid a ie e e l t a at u c aeu pbi fat lr j oeâu cne tarai aâ pi v na l à r n u l or ag i fr n otx gebl t r j c e .tlvii e rdo . t n c o nadedvets n apormuu î cr s i ee mrca . e se ee zun . à a et c t e ietkeai dnl lrf d po l l sl j s c nep meaeej dni tu ii o a e rbe e ae i . ee l g zu maaeilsu dfre gu uid sl ii T ae aet xmpu npl n gr a i i rp r e aa a .elmanciâ e ies o ice fre ao . os i e ilz e i ieie di e *c tx p c r î oe àrca ife aeme uî pat.d l/v a /l. aoiy cr poeee detrl ra iae. one ml e ae l fr e lme ic r di n re Op u e p nr u me i d dfzr su a z s b zaâ p t i j na etu n du e iuae a l l e aez e r h e + rfr ll cmprtro-nâ e t au t mei peei ee u ââ i r tpnr nmi di n ol j u e . so u rd cr csui rj u l liiâ a aeoi et e u kâoiî cp leuei otro i c l i e n i l cetriekine pblctr Exe l î aetsnssn:rca drc pnn rjei f eyi u ii e.48 P I L I R C AME SHO Y A E L I rca . i i ntroul ognzj if dnaaae. qeee e o ueerca îsr p dvre betoei cd u s t cnsdeetmaor: o i rne j e *c mrl d dflmr prndfrt me i. a i e oo ec i le mioc c l g arsbla . c cnu tro p aee t meaeprus edrc ct l ii r drp ae o sma i r ot mi sj esai i t âr e ut i n ot ol e v e e g o. s s o ui sç i .î a eait p e it j d si tr itria u eirca . M I FUZARE Ef ctta rca i d pn î f re mae mâsr d me i de ka iae e lme e ide n oat r u i e die l dilxr pe tu c r ope z e ttrl l aaâ d meie t dl nl d fl e nr ae ta â miâou. a ca t e ca l Meo lgi mo enâ d diu ae a rca i u mâet r srn ra tdoo a d r e fz r e lme r rje etâ gee p biuu-n l ctg r cr d cmp tr. ciei g n rl.u l itap Ta s isri p biir p fmejvdoaee t aep bi te e rni nejl u l t e e i i ie cst. 4. c munc r î maà . i ? r lld c mptr. ot cs a et rl e ctgoi rp e i âg r deitrs lg t ît. ir l s lrn u ce e cs eee tb a j e I. rtri e eae pe z âor e lg iurl di. ee l. n fr e di r ioae e y l ai . bnmc r as ae tp iedeme iIt c tv e e e.ctj ompnet i rimet rga lin ae e nsrny elma â i pHnitrs pecr îsln cjîîtei jii. rcdu . neeul ae1tres ilnrln t l re .s f ls s j at o iae n s ir. e pe iê j e lma rn ee zun se e i otstae a rzn R j nme tl d sl tr ameio p mec d o ie. o ca: s l i f t e # me j ds iui meaeo î fn j d aet rpr.i i fr iDe xmpu o scai ae rt a rpui e e j e s iiae ol tt. EDILE DE DI ID. flss utnj rca pi mio c d cmu iaeî maâ c so u d a ooi i l iel r j ae e o ncr n s.cm sn ai jlnsaip bi . el nj ao n ne e e cae di r o s. ao re j ae u a â deaitt u u t fau î pl u le p nui l r ie j i c l srdl.uiest b s es (e.c d e lmà n c lj i ot xsa i etnaai nen i n e lme a e mp. eI-rz lJrllrcs pi ot po eel.

n c ns tr medi de c munc r î ma à c j fptlc . sae i p bii r a fme. o u c or oc a de me i d dfz r îte ee ntl c r pe it i ee p n r up t dil e iu ae nr lme ee at rznâ ntrs e tu e c ààoirmâivztbeul) umprtrio n(eia l 7. P t io ae. mc c n b g mll pemi ae ne f meîifcrc j h viuaiAh i â d u e e r t sme a l j a e hmâ i z e. 2. e a cià 11Zir c nrl . a i a u à n mâ i.elma n àje e ue e l a r i tlfn î reu d t np rî cmu .e nd e fra o rt e di e aa nd e asnl ehma l Sgu c s cfctta me ilr d dfz r .î se il peilzt. u O j nl d dul .Fimee c r a b e lmia p nnzrca j al cr rpo s j /a r l ae u ug t i tt e t e lmâ i e âo rdu e i su s rii Kmtf evci t oee s caime p eeà th ia fst ul drc. suioc l S n au eeta d nia p s î eiel i ot ! aodâ d o djl fcut e o u n vdn mpra a cra e . 2. se mâo ra' 1 Prs srs : .prdueai nae et fat nnz un ie e ag onu eg. a e e tae. cnu t i o s maor. a o g e i . pbi lit. i 31P sti ainl.pnn au t po rme T rvs su cst pi i e e i etz n mi rga V. Re it. omrn y nl.n q a a e r sotn o n pi ao rc sj u l t ) u t a n ca dee mi t de fcoic :naua pod eo j sr iil pomo ae. Pnr so sri erc mâ j ds nr rmâ iodnad peeit e t p noid el i ei ei o n.j Pet b url d lr c sm (. o s lmetr) se ore vnny e. Pot r l ae.. rie e rfr / u a g i n et ur tae . vse .ctlaed fmâ rca î crl d pi i emz l j ae eg. mpa ae n prpira un tl e v ' c d seiit. di l Ra ou 21P s i ao ae . rat e t elmâ t tga ul t â i i u lu-nâ ec a n r ca r c y c nsl trlrec o lmaoio t.ma aesî tr n d i r â pe i iae dio e iu ae i i l n eme i e ac iiiae ce iiiae j a r a iiae .a crrc netifr l n lp tney meau e e e p c la l âo o t nomao a oeynm s l a te x i .b geu tr nae at r a tr r uslr i e vci r v t u tl or p n z rca . otrny ae z o 3.a d tr n t d a e n a lc l i n tda ron ri a u i m eemia. rfr e nc pms ui ie t n p ca v lmspi p # azsê e c s ci jo p t tl -fmesu uiztr n r o dva x l i ln lr oe. Apl â d meo od âi rng rl . eie a aee u e u e t vie ecdpi d oet cnceâd meip pi!u es lnez rc . r s lc l.î i e ee z î e l mâ uâ p cesbltt.î Ro na o umaoi il or o iae n s . ' . . P ea o aâ 13.. r p lctr ubii . osurlc l 3. 2. . i l a ti oi n uv e ni r a lz hdi d l. r cdui umea pbiir sn eeo . ao i c me.mr au ee cs fr l ut otre eue l el i laot e l e a c d rt e d va j n mâu fat mae d p tnil cmp/tr cr u uaa i e ià i u rl or r e oel i u à oi ae t e a rcpee mea l eeta sj . do t. . . e s me e . r dbltt i desbltt i ntr sa â n gaâ s r e tjyc rtcr priiâl p nraî seâarca iso sr dsg ei o . a c nv na l rca pep no r sr ae a lst î a o e e p ceord o e bià e lma a u i tad l. lvi un a Tee zi e ' .. 2. Avn jl aetiomuesn csui rd s a rc me h rp r .. o l nl pn at mioc (. t i ae at p a u ee n cn el 'p noi einr. 12.

cv â nn ie d fneze p c r c mpa i ur r je s o aa e e c c p u d d e e a t i e ae a na mâ et â tj z on e mli e .Pesaittarca i oniâ u tvu u rr l leylr iai rusvi e elme a dpn ed i otnapo l ip cr po uu/evc l rmi s leid e mp r l rbe e ae rd sl srii po t â eo a me u e rzlecmp rtro j d aatjl ouiioei î rp r c at oet eov u ââoi r i e vnau sly fre n a ot u l fr l e t e e e iet p paàactg r rset â e rd s /evci xs ne e ill a oi ep ci d po ue srii t e a v . rgn l ae . ol mef dn l au o sca l s i i . 2 Dme sue attc (.lbraedrg t. 5 CONCEPTULl .ditatv ihi) fe aoin ëpuzâ nmi v eg. 2. rni or or srci. CHEI E cicd c moi ldecmpàaea cinio vzt.iett. Nulu meauu tas s erca îcntueagu ntl i c r ce l s lirnmid elmâ l o sti r me ' prn ae j i u s rc ma àc mpàae prdu uu sus riil p o va.3 Deai î lgâtâ c me ie d dfz r a rca isntprz naeî tli n e tr u di e iu a e e lme u e e tt n z l cpi u l. rces a ag a ai u aatz) f e s siue c vâ 'l . 3 71 . e t l no ma i v S oui c rr 55 . e n. e ia tpuio c nscaed rca .c bz d slci j oga zr ai omaiids e tbii a di etae a aà e eeye i r niae nfr le epr r prd ul sr iiloe i Deineu rca iae a etc ncptt fct fe o us /e vcu frt sg rl e lme lge c s o e miiaor i .bakt cmp in= cmp nac prnee. u nrca fme XEROX (eipa. a t l 1F.dcl n s i s g nlcnarta fme (e T eDou n C mpn ) .6 547 .T b ll7 a eu Elme t d i ee p nr pu iul ee trd rca â e ne e ntr s e tu bl rc po e e lm c Ee ne lme t 1 T xu i fr t .4 5 J5 52 .. aosesce) odsl evcul ei u trplct e.c cpu-hee et cld elma i i r vz g 1) onetlc i se e e pneeare / z/ E et epi apat pijcl âuyllrncr s lcr rlz zE 1 s xr t lsc r o u pt eeo î ae W# e m i n a decmps pre s eiaà drat a lee X (oost c smb a so u ata upror epâ i ri fl ià a i ol l t cmp ne)Tetlepiai dzot pitu jce t sd cvneaeai o aii xu xl t ev l r r n o xi e u it cej . h c met o ay. dni r a aii i .. 26 .i tai. D. trea e e i e i r g l 7 Al ee n e ui tt . P mnea so s î e iel pi clae rj j uizt c ee n d a tz.d c nt u u v nti e it ae io me a . it aiye l ae betlelme p ae a ai at u ââoi r e tl i s e l rs n nd au t neoi(. uee e uet d n uee n r aifci e 4Calse eeuii . di e i x e l u 6 Noo ittad s n r o .11. hà t . t lme t : tl ae sn e iae o ii ai t e i t 404 . o r . cera meaul p l irîcp c n ie e t e i e e lmâ rae sj ui ubi t nee u pu ca sa le ieicnrl. I dfr n d t l d rca .u e.Ac sate ui s e e o nd u rra o s li a evcuui r mo t et rb e l dnr clài p ncr o icu rca i ot d st fcic mprtro.lsrteclaesntu rec) . ucs.uo r. l ta xc t t e 5 Me ie4 df z r ... c aâ n vd nâ r uora oi i ti à a lmet e n e la ietkaea cmp ne (. i scid pr ul /srii ofrtc sâi âue( g.eid cr au o stsati .. o ume tt c un e a a d vru l sn ni su ubtti u nt . mo ts e u 3 P trad s gsi. i nina rii. i. d dc ti rlr o a rt e e lmâ ol I.i c rtt.

i otnp nn c mprtd vzj Nu i se US p aes cpeea ni. deineul te ui s umâe s à i lgee on e t lic ee sg r rb e â r ra c + âj pâee lcuiuittacn jn o' cr: lcraetr. mi n e t i sbit-î arz la e t lc ee epo iii e lmi t at . Pe màur c cet oe t d pod e/sr ii de a ea itp a nd s à e rje fra e r us e vci c lj i.eo nae a at ei e oc i e rai Coira s no e e e pee tt aaa c op s ited vr t î rpr c oiiau. lrb i s sbii eaa tu u i a rd s /evci i cejctg r E t ue â u l e vna l nc l e e nz j po sliî cmpaaic pousl smiaepiprpoii I r d vnzr rduuu n o rte u rd ee i lr rn o ztal : e â ae pf ( l b egeâ Us unq eSln Po oio)-cn #tastnai'0 î i a n l . c u se mpo i l n e ov Ni ç o ie prblmâ a s n o i r d p lctt . I sa asgraâfpu c o r o i i c i oiee iiâpo s rl n e ubd iae cut j prn ezesotl mu ldi l ueprf anai â l rà i o i l ma ne nc db l î mo or l e ne r bi g r n d ma vi e s dsgeir e j i einro Agn e.rbue a vatjlviela â i u dvrt s e tlis z c ààori is rmâ àî me raa et a ë nlza me e ump rt ij â à n n mo i c sor. ee iin c munc r. elnâat clâij aead afa oa np lat e lr tl . ul r. .) m u . r sii mbrc mit: tatvi e p etgu. a m a l : Te tlrc r e l s piâ j u p nr a de v la o i nt e a ra i: a xu e u g a urrz i mor e tu z ot de i ge bl tt mnn nvztr sul l i icai lii .. ) e le u tne tl ae n jhee ur i fyo meaie et. ooet o e cp u-h i d sblat nei t à-.t uein i a zradaà r suqin rie dc bu . eiirai e en t de vi. evci n ae iurn. S eti c mbn raul i l i e a e lc v u o itaee i ug sil o iâ e l e (.rca xmpu ea e ieeyaà rd ul elma ROMUNI VERSOL ( g XV1. R ca .rd cl î l b aebijn. sn sj u e ai v a n r c so u etr aàprnî e ui . ici ae irci vi t e Prn ae ra c c p uu-h i.ai mp s l u i. p/ iu el g rp sin o cp l aî ni4 nm z i t e n decteRosrRevs fn tr a niipbliaeTe Bae. tl eou nt c e e t.d at sbsay uizt î aciraspapa. clmra ai ra c et vgna d s pn l l t eg. s p âg l aiy i ce e i. s mpr n d r iu a ' c ee ne ecii ae be u (. ià c fr u *s riiba c r:sg a t. vnlcet ç semlt i ndmnrl y rnpiai i. l Et i ot t e qntf tl l lmet dsr t e 1 o i mlie .rai t d Agn a Saci & Sac i flsj c n elma elaà e et ath z ath.Pet ca àr se ee.oy. ma at l P o t â atz t l a f e a De ee l ce c dfrniz pous LUAS SC . eac s rzna jdr a oi l t e ai e n aot u r nllce e e à bi a g ot ipei t dl nl d at it rt i âpiti ae Eey mea li pmem rs ir ioae e ci te ui e .. me ini u i l tiue ocee î i n eâ mb sln p it . tra. e a pu pv c g maeilc oae di nsu )sntsmpearbt cnrt (n l aeglz. tz ennoi a a i t nfbl u (e o t su. ely ons n aitgnrt r e asa i î i n lz. fae) u xr aa! uâ ââ a i a j a mi i oii li(e. ait e e eit o cp . uclài eea aed st fqi( l aegeâ bnjt. l it r.N sbiêt d a fc atea c c pao rl XEROX. saae. t j l i) maii r R rcmadt c p rn rd jaàjd cel . omo t e à a *tlvzu e: ö iae obe t tt . ti e u ot ylr la i . o i n mb s It ctv e e l dec ncpt-heep nnz sred po s j sr ii: aà âe a x mpe o e ec i e t o ei e rdue i e vci *î â â ne ar ci tt.utas rl%j. a *mobl: ono qlx. cnra oo e.c di t. odaoul gele u itr d ts nnz c pot ras ab eetl rtte i c a nau e dnits fec aeàa rpmee â iâ fcudoi.jpi mea lzri. eel) i ) t.u i.e l s li te p c e j pu lcur bii . vâ clà ara eiet e ci lo drj dggei rl et dnc î c ma aij pop d ni . pee et j l XE OX.. lni r a i einro e s i e n e i t c e l l e .dsal . r t cnom sadreo UE cla c r rznâc nemlh i a meauu o fr tnad lr . mp r t etzu âào i ia . dfrnirapo uuu/ev ilip cr î po v aâd ta clat i el e rd sli sriuu e ae l rmo ez e ot e ll e e c e e e po ue sriidnaeaiaeoi.ibll -.tnp n î Bal.

lsl o . r sr r me tl o ie uniae le eei I. unt lme eprg t r nr lb rr a elme . ae na cp l ni r o î tni u l liLpa e u r po ue î smee n i a c i n c nlio a i iae si lta ed itrsp nt r cptr Al or. sca aeti prn rca . ea e nemn à t ci t e p ca o r va : ni prdu /evcu s raiez ma derbâ pit. ae e lg e rtri u cinae I.nfny d isi y d mo n. ne rca .ma nesu sne +mac prduuli cn l o i xrm i e' gi a u t ra o s u i su s riili prmov t j / a d nu ra sr i oe tnt. u i na.rca l n r. eii e a dh cî uci enpr i e metl cat c e aa à shn'.î etnuui r c at e a tc uma e t o s rit s ue n sou mel eilrnael p biuu. O PLATFORMA SlMETODA DE ABORDARE IE. ee e nd lng t a u lae i i mp e ae tv d osbi pe u nmul if mai cmpaai t d gn r.. v n n u r r e e nt c cmp et josnztr cmplx. a ea. is dn mii rdc .naes e mpi r. e j nl u i) ce c îsa à c a at i ta seil a uu moi a nc. n ae i gn asusn tll cina. atomaj meo d rmee ou uice rtt n cs a t plfr f tda e ol ab d e s ee nt e ndoa epc tuea o ae r ca i orar.u e e pl o v m rfr î a etc pi l .e le u c aoil o s srii e elzaâ i ga rnro moi ni.ei fcià e e t rs pu t nor l. o us l c e. il po i l ee neae o eei n c s a t a .lme eeç e lme. I ELEM ENTE ALE RECLAM EI E Re lmeep tf e te desmpl. u àào ral naâ fat bn l dme s nl e l nl j ilp c mprthi eci ez or ie a i ni i moi a i e o e ue o e atsie ae rc i Prd ee sump c l d uzî eu a s u c vao r ritc 1 e hme.19 . t i e lmee e smt fa t a o rt j c mpl ae a â d u n mi mae d elme e t o re glmeae i o i t.i e âdi dc o : e z i ia emulma p ou âac rt rl .c ge s ldfrniz pi arb tl lritis c.neai. czad c âaede n eî mpl r t i r fnd umpksotuiDe ii e ump rr pid n c maemâu âdeagu neelgc fr zt cintl . a l e e u.o rl. mbgutt tmuao r e nee e nz ee o.np bl i e d à ru â e i el e r tiuee o nrn e iDe ce î u i ut. 5 Pi l d àsbet taaeî aetcpi .o fqin aà meau p bii r t b i tr u i ae e cne o ezs sjl ul t r ue a ç ca e ogniaî roprmâfz c pltomâc snttzaàifr lieds niie ra ztnt. up e e n US aîcp ts s v resàd UE / iu E t n l ls(e puu P ne u â e obac e P Unq e moi a Pu i .Exsà j rca fr mac su fr lg î c r tnd r zê a og it i e lme àà rà a ââ o o.dugt riprpruzs Balrii 94) S a gad rca t b i s y âsa j d g a u d iplaea kt i e elmâ r ue â i ema i e rd l e m l r e e n c r-# rzr lz oey lndczad c mprr apoueo /evci rDe v zz/vv p tni î eii e u kae rd slr sriio. n e e tiu splmetri fblaà amàli o i-ie( ladn.c ee n d ie tkaea rd slisua maie a u eu fn y ez a l t e dni r po uuu a l o me l ofra tl . Maeill dn cr s . o onne i t cu. i ls ee e ne prs un m r d e s w d i l ae D czas i a-o ..e i cr î de n seikà u flde arbt csua i elmà moy ae i vie pcf .da a e sa s prcià n ip nm prdu e ahcmo c t. . e ntlçr ca ic a sbie lme t l ol e u ie lme c r s ae p cieif n to l. eup t g a rdu x mpl r u ee e u e . e nu l a evcuu o a i su e mie me fra e ve ta sx adia c l o.i aâ a afr e i eiez nomail ipo bl .pod s l d uzc rnt ma ae c l ihi . o es Deaeef crdnt ui d ee necmp nne se pinln n orc i ae i i re e lmet o oe teto l a.

r av mâtrl a mi d o i iu o pron a oi . oma o vn ee a m ndtr iaoal n d aeeed ahzin r e .o idv lgc.l sr. t l oia etu n betsrii. â sat aaeta ârc ? in e s l . ou u rsc jâl cpae mmn o. ei a atai ra p tn ai r u ëâ r dcl vrt v nt l culo su oej lo cmprt i e ë )e l l o? * r sn st fc i ( ae p cr cinu l pae o l epi Cae u t ai ajl t t) e ae l tl e ot bi r s e o e n n +Caes to icieei dit j /a petr n l gaer ca ? r un be tv l me ae i su eme un 1 e lmei po s l s r cul r mo t rdu u / evii p o va? +l c fz avqisl s a âpo uu (. ma mut su ma p l dtlt. tr t.nnct i e l n e s u fr tsa ad d pltor . ooet emz t ae neeuu im ig ra eetrli a cu e mu T n le l nl ae u p tn a mae d p r ain. eemn ci e e lgr. rtts fce z e hma v +Caeet co c p u-h i a rca i r se n e t lc ee l e lme? + agmet. a rae i nr i ra i zii oiv a e n e en p l i po s l s r ii p o a. o u . e c iio ae t u l c (e d sr t . b raece e rsp n u o lx e pi i er suee mea li u a j * r dn ifr jl dso ii sn n csr p nr a cn ig Cae i nomai i nbl ut eeae et ovn e e p e u î f ced so uiAcs aptfd aifr . ie e e t euai. eci i be i.. l s c a tde de b d r se tl .lt.eac peu u e ncmpe d o l n d t np nr a s uu. ra m .picpll po lme ae nomai i l a i ui e i e r iaee rbe l i n aa n c x orl î lgàtâ c prd ul s riilî c lz . dsa ace n t j e cp r et o i e noma a nl na a ir.nr t cuâ e nt i .e arsnus ou moi a r n oej l r e es s e l deâd -e o u u s ylrdr llri si jlr u luu..Siuld montai ump et uuin e tz u o us / evcu n azâ tl e srtv r et detn t s c vi à pu iulp i p e e tra po iieorutl âi j a se sia à on ng bl rn r z nae sbll iz r i c i rclmâp i i e me ilu i ov sii a se t e n rn ntr du ne p etr s u c nee.dsr po uu /evc loeij dsr c netld paâ Pa omaet epe rd slsrii fr i epe o txu e il. el ) n e aâ i iae e f rd sleg. p v o sc Meo a d a ora ec nsâ î p i rn î t . rdu u / e vcul r mov t Un atape t lmeo i a ora ee t siulAc t p aef d s rpi. nee. esnait. e u t itrs asiuaodr l pnr u o ic/evcu afr oc nigr. o i) moi a a moi i ou ata e .e peezâ l ' . esa o t i e citv d mo tai s u drmai. e nt l.s eâ o sred îte r c r p t u xiê n oma tnd r e af mâ ug rm ei e nrbâi ae o fclt gmpae daeor ai a i ra tl : *Caesn crceitcl psh e rf ( g. if el. lf r se u t c jl uifr lçd u d s a gcl ui î eaoae rca iîtzâ ou c nomai e n e e l ee te n lb rra elme. oi e japr i p bi liT n l moiiau a atra no ao c t j mel ee ael i l ceraj ît l ee dso ie p zt e f@ d i ni ra tni .pro lae nvld r ut aatrsii iodmogake e. oeid mo sai mâtl p tf aueî sriu Ce ru ne d vz.e l n lsu u rt .T n lfculs i .ome io i ul cr r ie p n e bc n r esa e n nme a n bj i ae ui e n i f oecprduee/evci rs ci .a aemati e dci l n lu n j î c mâ u . ru i o i d s n pin l ri i j ofre? eti p tnil cmp rtr oel i u ââoi ai ? l i ed a teel eaorrarca i dsge laeemeod d nant e rc a lb ae elme.. mouu d ît b ipr.Si lda t ssn it eu rcpoi rd d li e nr un e tu rmai ul e ne sl eetrl e e l c i r o F lse d màtr ae n r tia raedrl eaei iart ell oo ia e r i lu o uizt i r au d l n ei nee r ui l o m c c mp/trlrnf> t i rd s srii nu ltos utr dmo srt â u à oi î a mu pou /evc o . einnl lg t a e a od r.c r p ae f fcu l td e b d r o t n rmul â d n on ae o t i a ta flsjepn si lraitrslij î pn ee rcpouu l aj n.Stl dec itv ae so l d a caiia pi e ns tv a a tc i ul srp i r c pu e lrfc rn ifr y.âs .srcuâdrmaiâ s a la olss o sl sriie epetve nfo tutr a tc.

i tez smutnma mul fmci.. +sânie c iztyi j î i ee ctouu s ctas. nc na c et b preei dnmii6 sa l o crceitc eelaà c n (. vdn ee bn f uu oei c t c r fceo et. lma i oratpo ctrmodildeclult r proaeûj . jit nuc n nee ogei pi nd c ) mio n (ed l i<. dae e ae ac ott àl e vl u v ei ai i . atnr ia c4..u t l ae d oa lç sânj ui ita pi c mE.atnr t. s cji cnrce d t elme ul vei op Ia. o o l geea. et p t îde iiu as uma mut lme t e ma mp tn se il Ac sa oae n pln n a i le u ul Pe rca l tplie . ndaa iesreeo û ) Relma BANCOREX (raà d Agni Prmea (op a I a ca cet e ela i r) c . or rc ma àea rrama mutrvainepe tuor ca j tsae l p nnz e o nd lboae i lo ra t nr e lmâ ie tra or e t av d ac r di eep o uc î ma maemâu àe et l rt e e ae n l r d e n i r sr fc u doi.a I-) .id e u itrs pr rsv (rn vdni e fcul pi . dnmimu)oeiâc agme pruai pn cin j seiiâdt lde ia s l frt a ru nt es sv emz let i pcfcn i pu r j p crb nadrj s-dz otc b nf ir (.V)cpez aelajsânjecroztta î nâ ctou veia I ataâ tni itret ui i e.1. rz na e n e u t fre e â z r *ie tfc rapod ul / evcuu suaoe tntli d niiae r us ui sr iili a fra uu.rnmii cnie e r tlzra - C l du rca CO AQ (elaed A ej Pi r) i p r a ee o â el me MP rai t e g n a r a dn at z me e (.f c etl pro aij clbi j cr aa c pro aealeîtorli r vn a esn lâ . elaàd Agn a iu rc me AR XI e t pe c oh rai t e ej l a u n z DBF ( zpg.âtgt. *pe e traî rz ma aoe tid v n ae. ae a fra eki t ap trE oe:ifr j au r d meili eat it a fme f e à ueit fr nomai spa o nuu d cvt e l i i n i ia r Til rca iDHL ( z c .iee me.. 1 TI lE.mpignd iirl a t . e it a u omà e fj dnumiorlfnj: i r taee uc i +cpae aej i atra t e.jfr.ae fn l nld r ils moinl c po uu/evcu po v t u ci aà a maae e y aà u rd slsriil rmo a.Eaargeaela lon d olrlt l raà i la i t t li ta tni t us e eieli bneii (rn .tretcr zte (r . tbii ) nd aatrsià snil omuà i e. Ce i mp tn rduào n a ac aoae esnl< iAi r mo illfl-evrlrPCd. *eie tra eeiili fr.drn et ecuâ n nrl e lg n ig o i n ig tl a u se xls p iiiae fl ii ma mul tnuij siu iî c d la eeairca Se osbltta oosri i t o r i tlr n a nz c lij e lme.oei p tv.e t n ubil a u +îde ae rcptrlilayue d cmpâae n mnra ee ouu a cina e u rr. Til rca NEPTUN( g 1)qras simea c pntuuiiae t elmei ul pa. txtl tr ra uroiài i mpngra itrli à ie c e u i +s cfcracineeviae(. m t p o ru-i a r ca i r pi zs l e lme .a àdi miâpnnz dni à rn il ët e t â i letl 0 . ae p r a esnj ft nr e l e t t a .. V-) ietfc pi ttua of> nulctj cinea( .î zae rvse su s b fr d aie nmz e lmee i rt n ir. n +siuae itrsli etz sj t lraneeuu pnr mea. e âtgâ otat e Cum miiae(ed ail.. i r q) e o a n ) de pàapa niXVIlie tfc ofra mlp i u ci tas rdaâî s tt ra t gii l d niià etn rn ni t e a. eerà . de .pr ci) e e c ie e a Tt l el i E M pnr Apl Maits. .soriitnr ma ) peiiae letli zt eg. TLUL ee n'lc l ii ora tet tt .s ae u snurtn j u snursi. l.

Moc vit i oie z o e l t n pâ ue ir. n ii e c z s nu d p j ac do . a . va c r . Z. 1d nic rdsl in cljt i vdni â r n a f mp a clMi :î l a egeà . ro i smb lz a â prblmee â ru g e t l e r e â r. â Rti s v rtaqi i abei c moc v&s caic r n fTt l. rlt rprznâ pod ee Ma its . rl a it a ptnu-ec spll l rt rl j eie eeeoomiid pil.a E tlls feu o deme rt s rc ma dâc e s f ctma su tî nc un iu à i j r t mo a.a e ao re u s t i l j p lctr ubiia. eet e e it r usl cno h au me ae 1 s rcn et c uiiaoi d cmpuees rnul l clllepod ecr elma se a tlztri e o tr â e ne a eeat r us ae ce a â pobe j s o e e pe tu c ue ee Ma its .)ooetî tl mac po uuu (e.t kç pae îsmn j f tlc bl u s ai l n i n l . e e o n a l â i â i c r. f blae pe. ssti u s it jî aaei c meel n au e uu no mai i A oit lânr n fcre u r< mp a l .. scst ot ne a i a u â itl e te mb z i p e let/eiet p orc s or. .etu f ey ite n iu u i n l e ucs o s n rai t epnr e t .dncaes ae c tv p nnzaf e l.d a cne ej fbiapou e i i e ai ae x et a lne i e ocp i a r rd s r s a i l c . iau . Sftlpe c r î d e lc t.drj fpu c meau p ttd bie s i je rlpje e ie up t a i atl â sjl ura e lt e p tsaep u eatonrprznai depblcy âî vdee slc if me ett e n jni e eettv u i-i . o e p ei s u o o a l o t nru uv n a r p e u i e x r se a S r d osbi d tt cr et s e ii rclmeo t t. l eiej z cpctta i fr ne So au elme EP UN pg I) vdn aà aai e r a a fme d a st fc ep c t ce te. I. rnd r. l V l l f î sn lltxtliifr tvprn. pM po oiec cennia ie /esn lae u u po u /evcusuat i rpzy e rez m gn a pro aita n i rd ssrii a me i t c mp ttv c nv d thnctt. sà i ec Pe t c omulr a u a tr nr d â rn . s um â â erg dn fcre u ro i e lriâ c . IE. l. SLOGANUL p aeffls jî rca d rdojtlvzu e sup cdui c mea o t ioo i in elme e ai iee i n . omptr ae àl y oos rcm.lnsr< . ott elma M vz pg 1flsjen iu ra rdslii .E1n te i c n e tc u rz ma a a â e : e sâ u â u i u rbue o c pu a n e u t l cin. le t ifr y i i rca . rune i u oiâdE iu .dnp c t -nue it fr l ma ie ae i â ae xsà o mue gc .s pac r à tx u p ntu a s lmu i . . P o sun a re z r lme i â ptz nr omp tr l cno h r mii e ofratliet yn c ue pecr s. o eiie a iel e e iiae iestt ori naà i it . nnz a no . ut . u e1 i n mpat s pa le tli At ciitatlli o t fmài pi aaae u o i sai supi r t t e iuu p ae i rà l tjra nr l t l. i az n mo i ii uui t Tills p t rda t î it su d pàtxu prpruzsa rca iDe tu e oae e ca nane a u e tl o i-i l e lme. Slg nu c nsà ît-n c â t su g u d c vnt. so n l p e e e r e il ae se p cfc e a lr i e lga u e u.So n da âd s u u ee a i ie i xgnyl cn e e aâ lgaul mu fmeoet t. lgn lrca iN T (a .poifl ioiu oi d j etnuu se . s u cr s pidç Tt lsânj r t e n o nai d f l : mea l ae e r e< iu t et u ni j n .n e ra eelrior i nt c c ma bu i c a u r cinee. t .a aet y tzç t. rguâ s co c pnu r s v ra ed tl . umaàd u c metr -eiie .âl tc cr pidm jarg mp tn au nomai dn elmj cc n crilu ae r e it e oej ll e g n a Di rnadnr u tl b njuu d sce c nt î cet i t. e n e meoae a int e iu i r e lg âe a e t i t R ca 3 (ei a . fxe âî me ractorl .a r a va t t n ur i n fr ae lic jieito us pi .P s-) t . dv riae s tme tl. l r e it eu pi a iut eE ietiâpo uu jî aeaii îe ielz ne sl r mbg it.

r atkil es lâi u luu f# e l u d i uiinetu ie Pi rf u bi i c ma s i n i ln itc n mee fr isa a eau î me ra rc pt io pe snt ntl igvsi.nncl) r t n o e n c r a o us c el e itne . . nt e . e â i n i u ps E R C vzp gVlI n c : ) Deitr n d soa adbâdtî tmp oc oai ngtv prn j emeul e lgn o ni n i ontle eaiâ i uiim e l hl sea prp ga d i poic . lga ul .cr v fprba lu y u or'd d rt v d n muê e xse de e mâ ae a i o bi n .h ws h yçi.. e i uç ae i ezaâ v n jl nc l fr i . ne oa s z c e U d cq -u s g r i -N MIAI (ei a . oite e s rrASRO v zp g X)a ast mb t g î cnetl eisc tescaâ pcf pr a ed d p rv ll dn18 n otxu d nemia oilseic ei d i e u âe oui i 9 9 t i o a u s gnitrsn. o sne slj ç idc oetnu pi i oll nei -rat . ëtd s l< cr s tiez aat u u i a oeti(e.pi âoiae ri7 ooi l au ne n oa i. eia i e s î rc tlzr a ui fr o a n e lie fc cuta a n ehmâ e t t se i ots iâ O dvaàet peerramai pepip mo il d bâtr ncnetbl. a a i u i tr c Catle soa uu s tn ia (1su e u s grlcu dsr lài lgn li t o cz e p n n i u ur epe i l mt l n po u /evcusufmâ jme rblae..S o teWat(e. eln âopo u e l aâ i 0 e :j e n a cri bet se p â g rdqi z c i v e i r l cnie t. z ta s ae t rn p rnà. ft n mo i ee orlr e i u gr me pre itnt ta . i t o ma trt a ç sniitl pbi lia d ci tl ercr jicrtdn. la oosje l a e a a e . o A mp . So n Edtri NEMI et smniiai p nt j e t â c r lga ul iu i RA se e fctv e nl ) di ur ae xaiez cra30d cr p a.! 5 6 PI L I R C AME SHO OGA E L I s p t rp t ie tc su î v ra t p p ru s u i s u ma mul e oae e ea d ni a n aine e ac rul nea a i t or c mp nip bl iae. ROM v aiur So n . i i e a daiae eovr obe l ) t RelmaDHL(eicp aI-)fl etunsognd cmpni. i o Relma AR XI pnn A pe Maits (eipg 1 flsje ca E M etz p l cnoh vz a . . i u tm ou a n ià fr tl r o N a n pomiine derz v r aprblmeor iz trlr r su a e olae o e l utl ao i . rt cla. U clt(. smplatac mo lttderzlaeapr lmeor.nr o ir ll n sgu ASI l me e i l.aa p u jc e u it îjrle u r fme: lto n l a neea tbzt e n o d c vne nuu dn miii i.p p i j c c . u l me . nmut dt i à o stnâj u r n d xgne aoi e sbt. n i e l w çj n e bzt p jcr d c vne ce c rlv cee! d c nel mb l a a e oui e u it. lna n np lra i . lg nl OMP l el i nn t d a a dn cl ifr rdepa . omâ e l a o t ae iuu . l âe o ici et. aoa d o i in eiztl rd ssri a i l i moaitta dtrt e bc ig noi i i r l â e âi î ma iuae l i S cea ad aiu:i I M (ei a.no a bâ tr ne ooaâ ae p ol or xse t es i oa u utâ c lrt. o n i m e rmiu i â uef. V) ooet s gn l. R ca l C AQ d p p r as n âap gniXI flsg sb elmee OMP e e at t g aii X ooec u e â fr d s gnoc niur atlli . l au .aaâ ae) o n t . W ke yu po ss (e N i e( e d p o s nlf ct tzp tozrl ep o r rmi e i .e f/t.. e e l ne et fcr e l a ç us lga l e imâ sb og).i noio t eeiey v lr edoe i :.. V-) p cf r l a kâ n o Sriu e pr tnlio noin eî lme -ci tl vzë. e t . o d se ntae svs a ndaâ e uui rcror amâci UPfls ds g nl.âeaîfc pin lx oto z rmâ r d nu K lnea ia cri iae j a u u ç e oprmiine o su . ea e eeâ orna e o cpi e e e pu lct/ aGr i biia me . vci se d mioa pnm aaeid mioneçpl so nu d fr (u l o . p t e u a:.. I . sbii dclae d l e aime oetne So au C AQ a rc me u l i aita e i r r i fr t. o -oa. prns tc i daoiâ â sg r. e tra e pii o ni or R ca BANC E (ei cp a I a sei pi s g n elma OR X vz o. rii ca vz o. i i . a omia l s t vrmesae d s rtar mâ l .

lE.U e e l î aet esî itte e i ae oy tl lcliepci n x mpu n cs sn l z e n v friee rca C AQ dnc l lu eirdep a pgni I.u s v na o i c ae n vdnâ l ui e rlpi cl i rcdu cm e j â n a osrâî rca lCOMPAQdepepatadrat apgiiXVII bev n elmee re epâ a ni I.l.txu s dvd î lc %d vm e o nct l noma i etl e iie n e bl u 'tmsie ditn t î r ee d ra â c ee âitroaà La rca oc n e t sice nte l.tll. xcl i i o rilàipo ueo.n e mcil i i i i . * â o j ëct i uie e ed pn tai. l mac o n t snei n l cr cniuu bouu rset . veia V) Un ee n i o mai d osbi d i ra p ntu c ââo iet lme t nfr tv e e t e mpo tnt e r ump rtr se Peu po ueo su sriio.:rt suaeee ne nr e e rf enr uee i . r ae j poee . teui tni. rceitcl th ietae po s li j c l c r e tc ar r znt faa trsiie e nc t l rdu uu i e ae * ëflsac u l a cn esl nl s ooesâ n i j ov rao a. erzn og rni pnnl ric ieeui j c mecazr rd slrrpeiê aal et e i e aigee o icieo dec mpeiiiaej de v laec nt â Dea e n aî tn ra be tv lr o ttvtt i z otr o i .n rca l c a rsblaenl n l su rll rd slr a evclr î elmee u dea itt ai a a i o â itrain lpeu l sj îtzâ e vr z î fnl d zn go rf j neny a rlli et nnct l ai â n u ce e o a e gaks i o à p e a i d p t i dsr utrlrL rca l lcl me l nrapeuu et. rci f ae aatrt : erzn o -A t l i c e sc u aat pnr uiztr Blcret t eptfit d s pi sbiuie n vna et ti oi o ui e i o inr ue r u tlrc j u la . uo r a le lme t e onrs u et l e lme. n l p r r p t u l r uslr n ae ora epetv ifr ai a rca iNE T (a. 3. x ei y c muaà n o nu creâi e i poeœi. ep aeo srac peetrapo ueo îcp c cl elma OMP s ot bev â rznae rd slr nee u e e lt bouik b i s s aiueu fl ifr j n llgc T x nr lcr e ue â e s r n lx noma o a o i.n etlnor tv e vt nfoiti Elrb e: ze *s fec ncs à i o i. r i l e a at eptfso s î eie l a trd pe.n e lnzn el OMP i oy gp r -rau l a iiXVI u d ma u o I ml l c tg rio smtsrs c le ededme su ma mae. vnaee uizr liPat . atjlç tiâi u. u cese ept e a l lmet o ..I)raiez ot cr lgc d l nom t l elme P UN p g l el aâ r ee o iâ e a v z e mo neeip r nednitr fme lrcneepr r ned mo enzr metl m ot t i soi i ia eetl el mal e driae a ar b ji u eep pa mo daâ E p r n au lt î d meil ectr. imp nr e i : nil. u a t deo ie smpl) aj c aa î rca COMP di clul cmtv i e. picpu o l aoi. s c n n âma pl smn e u cul n e +s ei meaoee ix eu d ajcieclkaie â vt tfrlje csle det ai t .icr crcei i rpeiê ni ey . TEXTR I NFORMATI V Sped osbiedett un es po fls a tf i d fr pe t aar g r e e r il d e t oo i rii i e o mâ nnl ta e u. bi tr mc â d noma a e r! e rzn vnau n g e prn ia suuncofrtc npl t io. mb i me l nnm. c aelaî txu if mai s eiàî lrtrl. a elmee o a ni ae ryli se î ce t b o o e o ma maij s tr n c c l ma mii i r i e emiâ u ee i c. e v f v Ahn ic ae d cmuia mut ifr j. s me e n nu rcn C AQ.X ) îtli o ae na cee/ ît bou OMU VE OL p g VI nânm sme e orn nr lcl e tmli c e p e i à .Ah icn ifr j d pe rpeiê aatjl r ii.a s fe ae mee ae o i r t cie u i r l t i n ine i r ir ub ic r di eea a g u aen meepod eo di c tg i r s cià. a v nd o rnt ne i r.is a iu âovii laema màp i icp l a i ei o maorlr e sg r zbii t xi rn t di n i e c laes uat ee ned c tatc rsu rca iDa j at me sun . . e lma c R NI RS (a. a um pr n elma AQ n ol i eirdepaapaiiXI jî rca EXI nfro-rat l gni X in elma MBANK( zpg. . eml e g t Ee ne dsiced ifr l p tfp s î eie# pi fls e l tl it t e nomai o i ue n vdn r ooia me e n e n r u o smn gaked it d cr (e pn t.

et a ue frj ucsun ted cmprtr i à i erd s n ci p nr p ta i en t a oa e u iâ i e s u t oi itrsj L rc meedfztpi rdo ee neeifr t et b is f neea . nct à e sg e n o ta t u traee e n . î s trl d tlvzu e ifr y p a f nfr tv x mpl n po ui e ee iin . j t .rfcr n a ae natn ia id orc sacntt rfr o tl ass i ae u u smee e nnj. e vi.n eeal e oni r â o one u uf et nro rca pnr a j uaovr l . . a r t ec e dcpaejspa nee tx ui sei tai(. ubiira S lnee .Pnnltt ij s tt is emi t u o l i e ce r i eae et il i ubil e e ur ur peeëfne sn.5 8 P I OGA R C AMF SHOL I E L I Amplae txtli i omai d pid j d tmpulp c r î a l o ra e uu nfr t e n e i e i v e ae l u a dso iercpoimea liL rca l peett p p nui t dl su i zi ee tr sj u. e tlnomai adot bi s ai iomae pnr u lt p bi lT xu ifr t u i r ue à a cs c v e e t dtli.bliaednjrs s cez u aa a d vzbltt pnturca . e cmpue fl ie l gnr . a elmee rznae e ao rs aae a p l i u r p etr rl joclrd t npr î cmu . e e e e i l r u c e e .o sa t e e. l c mu c ra d nikâi r us ui sr ii u i a l etnuui a o niae Lu gi a o tmâ a txul .i u rcpài e xei u mi aeo e r sotn o n d xmpu t leetr o l a mp i dn me s fid rd .ncmbnl c umsorl ol n: elmâ etu ai r aii î o iai u r taee pi i g ae e u 1 Di nsun deleâdfrt. onpu itr i u. se nr ic i e e c it. c r fc txtl ma d c rtv.î ae ne czui et îte cn i j z c n me pi e t ui n sme a a r. De e e u. r e â ae e mli bin t o me tl.lmetl nomai r ue à i a u n v e e ct i u n -d a cl eej l -js s rpt d ma mut oic mii â map j e or ee sn ae i . uvne Re lmeetp rt rdiàp o lmac rceeo tpo r kes uf tlrd ca l iâ i i c r be aa trlr i gat a oneo e e aat eo oei j eeta l peiae acslicinuu l srà vna lr fre i vnu l a rczra ceuu l tli a us. l âo i r u t z t tr naec cdi j d aeapa ma lgt. us P nr rca l tp rt î zaej rvit et n v es s ae g fntl e tu e lmee ià i n ir i e se se e oi â e la â o ee e j dme ini î aj fl î â s s aiur u c nrs c maeill i i nsu l n a e.nr ae î i a ngeâ. eaee . se ie a aee ee i mpotne à i e tt ra a js f rpo ueî sr .elmaTee7a ) eu t iurpu raeml pet l rliegrca l bc. 5 F osraiaieo ..nge e z e cfae uvneo cie u iee e i n i i i maid c t l tx u o jui.oo i maucllr e 3.à e ree n vntj e iiiiae e r elmâ c Ficr tp d rca peu nea mieei neî pin! txtli eae i e elm: rspu nu t xgey n rvi a e uu i omai. a c s rfulî run a âd s irrac itlrsrs c ltr d dme sun ma â ei. oo ie i rl o tr a r t dpaez aet rcpouu dnpeifr j ct clae ett â elsaà tni eetrli isr noma c à' aita s i . eee l. txu rca i te ui lmia l c itl n c sr i r in e us e tl e lme rb e i tt a uvnee e e ae ie tf ri pod ul /e vculi j/su a ofra tl . vi eail cse euâ iei e e e nu . d r ae ta â l i ltta j ma nae ae a e u i e oai a fce z i bi ae i z i l gnr .s c sdeàc duâf t snts kineîto tr oost. . ol ie tl lr c P nr txt i omai s p eeà fnt srf ae c rr lee s n e tu e tl nfr tv e r fr o e e i. a el l i ae r a i.od. 4 îgojra(nlmb e lz bll . nomaa ot i e i e peetâ vra j/a î sr . . me i i i r ieie t 2 F lsra jsueo. n eeal se ne a n elme à u e izz o e ofsiae i To p nr a n î run ct e s e t flsra leeorc nu su t e tu u nge a ii a.aetanptndfry t.et bi c î rca s n s utleefnt s itct.Avn î vdr prsblae mea li rzna eb l i su n ci âd n e ee ei itta sj u s ai u p lctrtlvz te t bn c d tl c l ma i ra t s ferpeaeveb l ubii ee ia. . vr j fr l. etuan piii u lu.

iblae po uuu. a c p e lme se o r mpr p tra more c rc lrdi aeejee nes oe+gsuijmi c î so rlTV) ebmee a o.. a Da à î prn ii d pi â d dv rifcoi tx u i omai p t c .. xlma i i g moe n e s l l s l e s â a i c n p o us /e vcul prmov t e t bne c no c â i a c hmc â d r d ul sr ii o a se i u sut ps pu iul c n u tr irs o ulr ca ie t d a î osàae me ii bl ui o s mao .e umee i i etne r 4Av naencmp rj c oetlc nueyi . rn i e ait. n icpu. iel i ict e dcle e nra à pe efr nee r uuui mac jao pe. rà ip i rl S xlj vrt cnu tro vzl. j e 5Gaa j d claefaitta rd sli . 2 Pe l e âzr.neeu cnu tro c lee i lr xitne e it i o s f rplltrsl o smaoi r u . dl e u ci ae uizr. o e a I otna suir ctg rlrd ifr j p cr l umâet mp r l tdei aeoio e noma e e ae e r rje a i i cl âae ma mutdctclll epia i(. t ifr l: dlà d pa .eC I a n tlr s eâ c lae prdu eo su sr i io p o ae prn mà uneo ug rnd ai ta o s lr a e vci r r mov t i t l Relmee a i j vie a poiiita s cmpnsz asna ca l udo i do u sblae à o e ee be! t mai sâid stfqi ae uiztro (. e t l nfr tv oae lpisu s pot rdue l 1 elme eif mainae i ipnsbl. o B) và o .ac rr t iâ leir l eee.c moeaoia aey i(ei eu i âs o smaoi r iai a drtr i tni vz a l e pu iul ort s on o et d t d fpu c eemoie z c mpo tme u de bl d ide p s r se aà e a tl â l tv a à o ra ntl c fznz m utro .rl d vn ae u 3.ceu l sreed ds iui. eae na ai u l 1 i esai t i vz ai u II ) u td smee. eca j j z o t î nf tr e ai a e 1 tiaoi r eg. e l nv e ma rdiae d euai s îdept sr promall podsl . tlieniecmpoet /o zle Deaith c. at î o aa e u fr e o crne.i â e l i t u a . ou d d # e' acsla usl e ir y a e tb e 1 . t i 6. l ot v e a t celo. sle i e c l e i gn rl vrs c nac î pi lâ daa teepou e rnc mprj c e eaà o à u osâ n rmu rn vna l rd sl î o aa e u j o atl smiaee se t p paàjv ràal pez..sn. mo d fnj nr su ' rr i l eâ eeae xl j eg. .l ae n a s uj. e Deietlnomai et ee l le tl jrae rca lrep ae jtxu ifr t s sni pnn maoita elmeo. j pru s i j (eicptll IH. d e u ci ae a mp t c o uiyr.clailmet onr etr i miân phzi . r cptllI. odl d paà.efr nll rd ul ..î is a e ae e c a -2 e nt nor lo l ndse aie n patëe pei âi eeulmai pe r c ââoii etgyden .o nne cmpoii. Nieuld prgtr a rcptrlrderca ifueyaà itrs vl e eàie l ee oio elmâ nl n z neeul pntuau t ctgoidei omai (eigaiu 3)Abovnl d joaà e r nmi ae ri nfr le vz rfcl . o l 9L cl e efc t.î rc mâ aa clma f c etmac lni r n sme e i a i n el pr e i r v n ra i l t a e prdu uu sus r ii uilgou o etntlij e e tzl n so n o s li a e vcul . e nznd e ie j a tr. ecr p tm s n l ic dm î rc mâ c s l tine cn ii e l )p ae ue à u e n l e n el .ait oei l cmp rr. . 7 Elme eed n tt.o -l fra uu i v n t u lga . e ntl e ouae 8Mo u d fny nr/ tiae .aa 0Al nomai mo aij e là fclà fre a u àaelr e i t t ij t deorgn aprdu uu ec iie o s li t. Mac .ae rci l rznt ntrs xm ntu umprtrinvsiai oicr c ur rs ur taee ctgrid dt (itt î odie dsrsàor a màec mâorl aeoi e ae lsae n r na ecectae i otne) mp r yi a : 1Proma eepous ui . ra rn l f me ofra t. . fc rrl alî slcae jognzraifr j i at ie v nin eetra i ra i e noma e.

. ioet yp n cetl e e iee ieal p râ i c j a ai h i p rn mee fme. 9 --' -... . 0 20 0 f: i ..oar ni 9 L udedsaee ocl efcf q ' t ' 7 . .F... .-.-. . fntoei GaR i lfe i t . .2 4 . .I Sol 1I p sle l n tc a i à Grscl -If eynvlli e rgteau r rcpâiifr yirfri td rca a u 3 nl na ieuu d peâi spaeetrinomaio unz e eelmâ u r l a Peeileso sro î piil ifr ylrp cr vrs l dfzz rfr e p noi rn rvna nomaio e ae o à e i ee nl l i u pr rcs (ei tb ul 8 n ci i îtteu c itrsl i elmâ vz ael ) u oncd nodana u neeee n p biuu-n Uni fr ni u acnu p dtll t nc.s' x t( #z a 5A ateîc m aae . ' . -.C olgnrl r fI I < a eea à à I ..* .. -.lfaprsi u hac/ et l pi fmeprduâoae i i n ct f f 4. cndti d pIitf l I .... a ompoe ee o sl i . ... aa -' -' -e l t v ' ' 43 d Biieet.( t) r aj) . dld t . 7 58 sfm n l ot e tà i a 2Mptleflctn e . 12 6 (j . 6z 72 -'-'-'. ' --=.. .' t 411 4o 2 .- 60O 2 11 0 y( j) 1 P! f ' le ..' ---r p--. ..'' ' o ' 1 At iff l.---. .-' 54 0. fy po uut u l i &fcili k evitu l 3. 4: .li emac j ul li ê. efn c p . -.lenomai duS i -. pi i lne i ue e e .. .r -- ..-. . : ' I.. .. ? -. -. T . . g4 .' 2 j 0 ' :6 30 aa s 1..' '''200 o ii e a . 50 4 60 0.. -.. .. 6 5 j 1 -: r. 6.. . . .61 m fe 0 ll .7 . ' .. m- .. .. . J Pe l fds l/ . vna n B p fi j l clpots %mif t fdle l le . mpzt/ CB oia i C nntlprdutu . l . 0. 100 1 s0 . 29 8 - jg 6 -.mo li .cal .E i âarc r p tvtcrl g rn i d cla j e eu l i i xs pei i or i âo' aajl e ait i r t e i a e te f blaei t gp cmp rtr dp c m jpeu p a ae u rl eivî i ittîar e u àâoi u â u i rll ot va n o dcs n ai a . . e i o j nlci tl . . ... .' . - %8 81 z1 600 2 17..4 o ' .. --.

9 Mo u d fn j n r / tiae . uae rgnmae rd s li 7 Avnaeeî emprtee oetlcn ueq i . 77 3 Gla t d claesaittapo uuu . iest e ot $ i 9 a i me tl (.9 ott 99 .rca o rl e tu ae a ni e fc rr mâ i atc elma e . nl i% #u 1 Pntae de o pee/emet d paà .l tmue t l e 5 Peud v nae . 16 4. 34 05 2.A blae (10t. a i a ra rd sli a %) i t i gie frwi l c lttars r eo ivta dnc d u c a ii ma n a in .%) dvri t sre oma t 1 . 44 4. era 1 p n ra nimaii oiv i i i r 3 E ie t racl:lo oeti . So ui c* r p Me t n . a itt 1. 50 2.o o et .e pat â rc be i l t t e ul t e o fr elrylr i rcc ehma cv r g ca i pnr aigra so uirltt ( odna dsrsâ d afevne d etu t ee cp ro i a î rie ececn â rceji e n l se n mej n r)na e l . 23 8 lvn ee c nue ti . t ra âzrl mul o 7 Mai zrapok li .1 d rj l mac po uuu.o o iecmp nne i i 2 Mac p o s lirn meeime . 50 1.so sr d p biit sa rfr l mp r yi o n anl el i pnoi e u l te -u eei a a a i ca t p @ r ne (459. ra rduuu. eerra n i it sg ne e it 2 Cra e 1me# ee u ei gn p zt eafme . 66 5.%)p eui o p tie(. era o dtl petu zot e fcri io a 5 Ataee a mi rctg riecini . ep biu-nàj d nomai e e at m n u qe e i l e elmâ d u l lit i e v np cl o i t ee s aeiip bii r. z . aa l ot m 2 g 3 t c p rr (. 11 83 . rni e ai t. l tjl n o aai u fre oc rle e 8 Pro ma tlprd sli . . rtl e t zr 6 Nottw olia tap ou uu .$ g rnip s u naâ 9 A . blae rd sli i t i 4 Srkip sg rn efcl'i epa:at si lne . 1 6 2. xmiae rfuu 6. rg ra en etoi t 2. rg ra nu t aeoid l t o e 6 Si ae vn ii r . r mo e ioaiiaesàl bz aaei 0P o ura nv j cr t a aa fcri e 27 .@) ds n(. efr nee q uuu 2: 50 2.T b ll a eu 8 Opni s norl d s ei o tnt ifr tlrc nc t p i r ca iie po s i epr mp ra a no mai o omu iae rn elmâ l or i Caeold ifr j tg r e no mal i i 1 D tl thie cmp zt . Oa ni d aaei ivsiaisn c ntnid fpu c txu mei e fcr n et l u t o ji l e atl â e tl g e ifr t s rd cez î fn i d t u d rca . rtr c m eiv 769. vd ni e ai t r fre e tl 4 Crae cn ii r nr devl raaaei .C nom dcaaio.eu lfr i Metu i% nin. d l eu cl ae uiz r o l 55 .aittd lt. 94 6.a aiae eu s lr /l d i a r l omp ne.l âae 74 g rni e eui t 71$.n igra oc rne 9 Ataee d ivsi r .n uae (. n o ae îtb l 9 u Ta ll beu 9 Scpu i p nr c r o me id aa ei o n pr ci. 00 4. ei 8 . aa t d sc rae(. 50 1. eai e nc. 66 14 38 1. ev lotaa #. S li l s met nz clâl pou e r sriio î odn a oit i â n oee ai ye rd sl /evci r n rie ca ti o l i otn 1rî cd z rc me.

es mac a à ms t d ieu octg nmrt vz pg VIi I Acat rs p t aâ e sc ) â n t a âcî cntn p biuu. rrt.. n n e vnâoipnr al dfrn ad cl aecnuejot Nu l d -l' âztr e t e i ej e e l o crn lr. T.pulctt. mbe .Màcl d srii sn uizt pnr aaâac âd t n nt i ae ri e evc ut tiae etu rt â âl e u l a miesrii( g.. p g. u nt. gr.undee o gaiâ dsici )Mara dpuâ su î eitaàet o eg. V. aa e 19 )e vd ni à aatr il a u a sc e Mâdl jg rl p tf c mp s dn smn . CONSULTI ELAN j KOVI NG. a co me rzlae n ombnra nlaeo. mac et u n me u nom ei j i ae e B lue 19 )n ra s n u .. tr n u smn u smbo. 4 M ARCA lE. pl eV. c a a EDI uui a e LCONST.seu a âj e u it epi e i eu r ninrpi ei BTT et n i n e n ) e mpu de mac raiaâdi iiill unr c it cr de mec u xe l râ elzt n nlaee o uvne ae nu s n bncn su a et ii (ei a . e rnpot biiaepaâ geâ bl ) xeutt c î cndli cltt peidtr nt.mp ni e im nr n rt . rad f blnet smn l rpi âi xlsv nr r eiau r iMac e a rc s e u e i e n e ditn tv a o a depod c t ip nr ad osbipo s l lrdeat prdu e sici d ptt r u âor e tu e e rdu ee o l o s e s lr.î C. i NOPLASTI p gni Xl j XV. a esu î r l .i B. o n t.petu ae dni fptlc au t pods sn nte idee omecaâ nr viela a u à nmi r ue ut e v nueî u ilesl.. cl ae fr lr BRI tll g l ee l imeo DGE DESGN I AREXI ul . .v r l c mbiae c lx . mo oga EXI uu. jVI . n i l n sn a rc ombnle cso lmet. la n rma MBANK.Tiuau unimàc vr l vlbl ee a ousl a ci âie ae tlrl e ri ebae aai vi î e itaepi d de tza u r a e ti d c d nu raî e srt c mac a nrgsrt ere rp t s p a c sea a à e mie nrgitaâ a rà l d v niutro nu l uz a. a i l V i e o o-l DHL-li c a l-.d tas r.pg. n e . n o iide aiae rcs eemiaesntrsae e nu t ime Mâci s ca i î .r l i c o deTuim p nnzTie e . n rc a pod s l rs e tv e e t leir mee u lge ei.e c ae nu t evcie. sr id l ieniiae b u i su sr iil un v nzt s u gup d evn a d tfc ra un rl a evci or or ui â àor a r e rpe i à e p ei veb l amàci e lma e t ee n d smb iae a e rznt x r sa raâ ri. a Ila mac UI . . o . B l r(9 5 le iel z crceit i. l.. mac UI . ra Ma c v r / c nsâî rod nu r a opa deoîte ideep ntua r a eâaâ o t nt. ltr s u mo g a c ltr s e il. rprznêr d dv reo e t. e kâ gu sail. u e e t c mëciclcr aitr rcn jee aeta np â fîs po nytvebl ri..e mie d tâ nrprn r e r dsmn prd ee su at tyl sl. ft rfi potee mon me e iee a no rme u iee p cae oogai. e a r n Hoeuui LEBXDA. Bi u d n n o ji : u l liîctlshmbra i 19)dn TT .6 2 PIOL GI R C AME SH O A E L I I. eutnd snâ rnu ra (.s o e r l e lsf n' i ae ebae.V a ime AVANA.u dee suoiec iai aaetree ne eme.iin pu ià. I) a VlI.f rl.Ui pa .a ci ae e (9 1.a I suafr iS M.î t c mae d c me et smn ldsnt fls d o i ae n i e ra e o q s e u iici ooi e mi mp e t v t î rprn r c ril. g ra ASI ROM-l . pa. z. sn.e ae sgtâ euoatra csei. ee e e lme f ui r e lu ae o i o ue i e e d sn . XXl.Ui c p.g usuc o. o l-. c e s a nrgsrt se c mac su u ee nta aeti cr s buuad poel lgaâdaoià rë a n lme l csea ae e cr e rtci e l trt e po r tl ecuieaît pidri spae. mee e za . siae e e e i e ie s bice pln a n ei abne r a olrdetn t ef s a aâaej vzaâ(eilg -l COR X-Iic p aI a c 1 l à t g t a iul vz o ou BAN E UU. op.. no i a sup r d c vned sr s dnd nmiaue îter d r. V-. rf itntvâ. Co a ad Turs pe tu Tiee -a rs e t n rt n T.uipg.u pett d a miefr .lg u KA. ompe e on r .n â. M a c c i t s c si edn ru nu a un i ro n s ua un i ra ombnan e on tui it-n me l e pes a e a l e t î rpi eisuarni (eutt di c iae iiillrau rslbe nterndr. X. mbe se lme ml e i ol r z Cofr df ie dt d V. l r u uuie p ci. aar (95.

ra e t t B ANCO X d ee l (eicp aI a.De miie c rns ît. e e e c cme sud srii o q a e evc .aatr tàamàci e u r s o s rt at sn aâcrceii ri e e d e sc . d ln ae s rna. E1 s n idiiiie de ae e d p e t l e on n u c za e zmli e u t n vzbl.cirdc o i tld t ii n â . i oma a atua . oiiiae e onud n o s srii u lul +smuez po uàoi s î u àâesâpou e j/a sriie t laâ rd ctr à mb ntlac rd sl isu evci i i e l ofrt p pa. e mac jatlââmac et peeac1mact. aiae c soa +fcltaâsu il depit . i u ra ROM. s s-iaume ma mul rs on a ii t p ntu eie e it #i âj s ë.. anli rln ae n i r e g et peett i aeî dsn ed aeai u c a a aj eaoa Mac s rzna j cr l iig e clj n me e r p rn l r.mps ee i a ra nt l ha aâ be u e r e ià c at it a S c tl n ma et iet c cliia:BTT. uae n e rt' o i ns l mmuae d at îte rnd r.c e pecr aâ.se rfrt e ral * emi cnrllpee j smuez cnuel lil (e îltr p r t o t u i i i t l à o c rna oaâ i .ei a . p t f î â n o nee me ri o e . a +c riiëa e iiae j c lae prdu uu /sr ii u.e et â e oeesà ma e d aoi rilpo u /mblj e r âu at rd s a a . V-) eu e u r ntu e e i Ba aRomâà d Co r Exeirçc j mac EXI nc n e mej trof a i ra MBANK ( nâ d Bac e Exor l otvz pg. Mn dl s nor s u a iie s tac tie di s mn l s n e j /a r e o e a udtv un lâut n e ae o or i su meoia rai j uo d r n tcr p ti ooi c mâc d fbiâ d ldi gebl i jr e qiu..nr u po u d t l à u âae rd slisriilii . ae n afr p aedvn om rd slia a aa li rd sliO smee omâ ot ee i j mnc vaa lnt idc. i fr apouuu sua mbluu po uuu. psblttad ac fnau prdu /evcuc atl. nâuâ e o l i a .ît n rd s e i a . s uae Ro nac (ei a . i rra mâesr vz pg X) i ra DI C T c e Ag pecr nmy o s ziE it e (eio . e rsut z . a iiez t die a. o rc e on n u fls jesmul n taesrneec r s n c prn eî mac .d orc ut rtae n eed n e e ll e e ae e nojaâ eaee j e e dn mi aet cnieaâpr aee jl. en ir : l o Mâr ee -pl esntor t dnrunrama mul smnei iaede dl / et u f mae i e ie i t e ndc t or d p e t c o a i d po i u. c a Mbclpo îdplnma mul fnqi: ie tne ii i t u i e *idiâoi napr uuuisrii u. e e ntmp. râ i lufr rà. ae o fflst a ri e a r .S mneec r it oo et i t o t en l ae u t u is n rà e l ae nu n î c mpu r a t i mà c c mplxe l t î mod spaa. I -) rsut y f nt qi dla çv zcp a 1 a.pi patclrtylsl rujjes s desbac rà lbiâ l aâ rn riuaiài ae.erznâd ci t e l o iâi u i s dni u e nl l . etfc utnt tta i ai ta o s li e vculi c t *smuez cmprrapouuu/evcuu (e. e c fr aàmac n etnu l î sài rule im i a aliCea e omez ra u se mee n s e c fr s prc l à mou î cr et aajtcd zf ua î cr i . jmac E L ONS . à .rzmâdn mi a istj i RE e x mpu v z o .îctsa i u rvnral mac iia . c siui u s mnd popitt. rpeetn va e i e c i atzBio d Turs jTrnzci. i t e p s blae e r à t c lttaa e tr.e$ po u ora e e eu reaâd p tri î rn u p r nro rmâi i rd s eqid n d mei t e uenc n âd l at ei r o n j r t à e l sân.V) Lafls î â l j c mac ASI p t mpr.mac c lx mp tt e l nrp i e i nu rl up i e nro r â ompe â e sn poe t idp ne td clat smn cr l îcnor. ontt nd n e e r reae Mnclsaaesnoittdmes nlc rpou lsaâmâi rl pf l utbe er i ni ae eerdcacr râ e c i o t +poeez crceiii u ie ae po uuu/evc li c nr rt aà aatrt l nc l rdslisriiu o t j sc e u a eetaeori tyi vnull mi i.fnnacr î ofr pepiy n c rgie odsl /evculi i ae l eà aâ.

n e a de e oaeeure a o e maie.naaâd mac fme n elmee OMP vz pg XVI i X)î fr e ra i i I r pod àoaeCOMPAQ. IjXI . gzn.mpe nàc cr c si eo i g ake i ae i s ca c eai ritc î ru u ae on tui t ui td ie tkae ognzj i nt e ed ni ra raiai .s pto ev lgoulfr iSCOP c rprznl r uct r e o bsra o . po or e e lm. n ittta no neee omu e e ae ra e sr e t. Prnl os îllgef masa l î cr aaeî rca d nu ra i og e nee or tbi n ae pr n elme e mie à uniso ord p lctt ( g. rl sriio d p j rpd rat. ltr d n meesa ad a fr i irc la rca iTELE 7a . esàîrgsaes rpâ lf cr mea lde a l t f t o oeAcat neirr e ee a eae s w ee t j pbitrp noiad ognzj rset âidfrnd cni umea li u li so sr t e ra i aep ci . l rcn DHL(ei o . a r à moo o d flseaur e.ime e e ei COMPAQ. a lll l h i âd rà se neirt e rpr e ra i i t ai c r o po fl ifea e î vruae u ritrs c n p c r mac l ae t oos icr . fex t uiaàui e u l tnd r l ime..î Ro na j lg u tr id c slal petu rsl de UI n mâi i oo-l sme e onutnâ nr eee c lultae NET Con utn ac ao r.a e l elme bc aâu i ttu ltr de il.ue fd li A mc cn omac et îrgsaâd oguaed ognzl.. lg -l et peett c aeej crcee 1 elmee i re o ou s rzn u clai aatr pt e tpo r f j po t fa o it uund tluatsi. iu aed etnt Loo-lBANCOREX (eicp. no t vn ll i e nmi n à meoi sua mi e cesnr. sosmlifls d -eov c doei îsjâeehn j d o au t p no u. u pns e ubiiae e. 5 LOGO lE.mi s n o i i ndc tn ome frt e a e lmâ a l a. 1a et d rmact lmetl rf c n el ma v z cp a I ) se e e ra ee nu gak e îsljear i ltebezpaaeejruiecr s îguta del sngal noet conmu:ri ni rll ep t ae en sel a tn a depa s oi n du l acr î vtz.Daà o îte rnd r î e ite z sn r o a u t ma c e ae c nrp i ee nrgsr aâ iguâ n mi râ. ooi us oe e sbê. fr oetnt d pous su srii. a t e l rca l C AQ(ei a . ae t L rcn l t ài. ni ae p nou i el rmoez o r ra rd sli o u a Maoitaog nzjlrflss ttj lg -ldorc rptraiet àa jra raiaio ooec oui oou eaee e e e dni te i a c dn miiaitaàme rrae. o t fi ia î fr dieied l orca I at Pedeat pat. a a n og e ombnà u t ima ne Nue t î âobiao i f o ie u uiog Uns ns d rca p ae se ns lg tre olsra n l o.fc c omarnt e/ e v je v m ea a e u e w/rpa l. o e a â mey nra so srli j rc ma po vaâ d a mac po uuu.a1 a rprduejel rafglaâa gu vz o V-)e o c i mac it l r oe nul . ca z a v n e t u l rcx l d ldo lg u aae c ohleitaeunc an l n elmee e ' i. lâ re t i po s r ur rs s sot î eiel mac pous uiis potjz n lfr id mlec â caà n vdnà ra rd ul j : r eee umeeime e e n ml e e ui ae a umio pr u e At n i s rn t c mplt l ve h e j c r 1 n tr od s .jtn l cntze ietâiso srli eu r fclez moae iauâd a o s i a dni l p nou i i nr ti u . oo-l pr a rgsrr ià umeui a î rclmavi os p trc g lunlgod i gn lunlg sno.nr stai d aetfls v ret d mac n p l e ooi spa ilto i l e cs e. s lig. i et e olmtl sj u.a e d .a oo o r s ul u l oc c i s ne j i gi .i l# d rmu prusn i à gai evci r e ot aià mb z e e l à asg r t eofra . u c e e un.e obje e rn r . lmà fra i e rd e a evci ognzy nnpoi ma ai) ra i i o -rf.

nod ama a l s aap a cnt î ia ii epron . - sââ p sn.. NOICULOAREA NU VA FIO PROBLEMX PENTRU VOP lgaul. e j t e l t l lnâ m ia a p u ri n v lmaDHL (ei o .rca L bd.s ceae mit ca po fe C.elmeeASR (ei a. s j a l lie t n cat rfr E et I S E i l u dr i l gi â n l tu. elma ODAK (a. e se eeo n . opao r. n e n e ê. cia u ee eeae ni ciiâi fce e c lult r.Deaea.f o et c smb a a uui1 9 pe tu s riil ofrt l t o rmâ a ols je a i ol l n l 9 6 nr evci eie m e p p ga.. 1 c i l dkt lâ' xe j nl 1 ma ma l .XI uiieM dee she tc smb iepn i bc vz a ) tlza sne c maie i ol e% c i l-o nâ.g mà d c or deo rr e prsvi t. g nd .eeia sue p s p rlaa t lel lr iul(. m g l dâ i ta as riil oeie l r evci frt.. lga ê.ga e dsn.i retl zt a x ue e j a e p t v e pn uit dl) s aeac p tunz ifr l pi i sai ftgac .o . us or Re lma Ti pali S.Acej noàd ee l et sgeaàj d tpnâ e ie o iaiâ eai t e lvai se u rt i e e câi î cr s al fmaRo e Acl ii d i s aeîîtli j l l xan ae e f l d à r mYd . l seFRE T fmu me..rprdu îk. l-)oini gn atkil (.tlfa e c a j c n l ia ac aoae ir . j i n o e azâ cm sgrn rcn . Nl i ufmu Ko aç Catpeecp o aeae u u eee el .uor.î c nsnsc a a l e o s n o n e ul i aâ x ei t e n o e u a so n . mmo t rn e I.psî smai s aeg ë l uuor el ae eeà aita t ce u n i ya â laâ ît ma mut oet clcr a preu meau rca iv c mpr nr i l fr . CU .cnutn jr i . I rt eael rcpoi r p g XV1 ei t i eetro ) n na l p ntaeee nee ii sai. me ur e o l srl peit u g d t ei edv renl nlâ ru i pi l t i rznâ n mp e i r d ies ai aij e ny rn u aa n o t i ielrjep rn c mu eî ce c sa nmiya l meç A esàs r daui ix ei y o n .n ea e -r u . nc l i nina i moi aâ t ue mot i t a.rî ma iiri ae eg.sje e c itae a e e rvit. hir i u ei t ps cac d cfa n it dc î rmu t pdn a lmiaaei rl sa a ejâ e ae.L T I I 6I US RAT A E Maee vnaarc meo vzaei . duu.pg V. ee l.a tir c orcr prfr clae. er i t y rzn bet i elae ur a e t (eircn E MB vz elma XI ANK.lgnec H ot l tle:l t y clae s a t.rb i i r l a dr aa e pr. . a d situ iàpi dmesue e e l nl. ROMANI EXPRES . mia at cat t e e F i . l-)Unoilsai peid o ic dnrait a vz cp a la.X) rz â e nâi rjdna i in o tx ra l ci qi n r v ctdee Biolsu ehptc cl ncsr ue atvtl eiint oiin.n au fmeo rn mi lg -ljt i o r e l t seae prsii ui p o uct u aspl n l p o us /sr ii a mn frra etgul r d âomli u ' oi r d e e vci a or p vaep i rchmâ. e ae ecp t sjl elme a u àa e e e îtte t Kod k. eui t esnl)De xmpu rca l IOM vz p g X) t j TELE 7a (eipg.l t j o t e l ur et do n ê d i gn a fmei n g r atvâ ee n id pe d n se mia e ma ie e ima a e .j c oaeraimepec utr cr umâecs eprmepatc e on i ul r elzt omp e) ae r rs â x i lsi m t srii cn et susni et (.poej mmi evci o cpe a et ne e . elma eâa a . ao r saae et cl à o fria nomai r l t l oorsâ r e e n ur e dsnë supcaâ R ca K eea a itt.rf .t âi . e h R mt d (ei l t j o t o s n m gn d esae R c ma o r e vz ur e a a pg I opeit p îsj peeit f me î cnemlela at i i a .eeejcr I f k d f n.F d rcs î cntnacnu trlrl cz li lr eu t.. ci . e nr ue n i lr iat lu i fcro. o sl # ui c rtca e .pg XMI rca a . ru â.o ou auà e elm:n o ji! osmaoi .oui D L ONS cp a l a. i l smuu l imee ae s peei#.cmunctv. elma E I C T. AN o itt xâ meiliscraeproaâ.

a g ou. s r i lae maiijo ai t x ey a: o i g dt t o ap lrmiiaeaatjl eaoeipo e et a d t . e lzne tp tr î fr tma i d 1 x 1 c abne m j c or iH u in oma xm e 00 40 m. u s n l n el c e ma OR X vz o .e =piorireg= a ii rd âoae e i ai Eg î i n eâlg ci . l ee oâ âki xt .bn c F OVI O R Q .pe l vd olui souiado vnn evc n o nu ul ê i rom: ieci r p tr u i. o tml sg r c eul . cv#n. S Gii lt j nl A. i .P.fa t i o tnt raie iu e âte ae e mp i u rra i o re mp ra . pl r* rt i e c th i d cl . o iâ dee nera rd ct . V..pcor.t e ) ee n sg r lf ostc mac a oetn u e t a x ia gak prn lme ml u a ol i a rà fra mli se . t d m n.s r srii î d meilp biij. at lt o rf raieu slc i eclrc ehpmet vz p gXI)De le.md i oi .a mâi l e .o & Sn S Hae Itmainl A. l xcs C AQ dn cl lifr rs n a(eipg XVI)s n lma OMP i oj nei -4g v z a.a iâ î u i ruld dae l c r o tr i h n iz tr l n u nl dc n nves e t a ae i c mpue a iuâa c s .ra ra sc à fbrcipouct r d corp L' gs(nlmbaeglz.r vnau d fr rb d i r e i . r i ie j tl et â mâd iae oê A2 u pbitt c F T VDE R Q. t c nevn r n e ee i r j i iu n c mpue j c e mà utl ao u îâ nt .a olflst aa aa.rmaiu cir e oio e. O i gie l flde e rsvâ j c n ng tae oe j rca FOTO mn n a e xpe i i o vi âo r fl i e lma VI OR Q (e pg Ml)C ld u psreoie a crr io cn uel DE E vZ a . C r ! ne o aS Je o .o l .i gai el a eej d uoi u cia ne f p a z poeinl d ut oâ aiuà f eitai gni i c laeecpinl rfs ae e lmà r.% w ocpi ri. e n s el sn pnjlu eadcmu g is elbd. etuae iej itgae aetiisrmet elcu c u cmp trlip nr vdn a nerra cs ntu n d ur u î dmesrl/ cvtye uet a uiztmli p u fn acet dl a n e rui at i i c rne 1 tiao u) e n u dlra a i l e i âl e l . 1 e u ot 1 xcl el u mo t d ftgai Ars ilitriepi mâac is dn tg a n na e oorf. ln i dla Gme s u r d le.a l aii X lsn o ën f o a raàat iP p obadâsmboi:d j e (otn t pi otpaf el mu C e n i lc e osa cniuaà rn emn l o ueuu. llcm s laàee neeviulî mi -e n cncpê d Sathi )Feu u eeg lmetl zaen nilgeda o eu e ac & S ci o nc ieac co icneàeea# j uuil î mi ae e uth cmu i. c l Gn F O WDE R Q ( . rd sl mblt in ooi#) u lmet ri il. ut ei oi naçrl i g i Rel COMP dnc l lsp r rs g a p gniXI paee c ma n AQ i o u u ei .g i ol .6 6 PIOL GI R C AME SH O A E L I (ei a. ki rpeeën crl j sgmn ctd ss s a ne pi p r r ne erzn d eu i u ead â e u e j g r ef mall u n o e tl lgi d c lul emoo ei e ac . ul i o . C brne y a S v a ma o Se p t prcia j mi r a d ee ne r ae c ee ne atf ae oae a tc i xae e lme t e l u lme t rikil smbl e cm et cmlî rcn BANC E (eicp aI a. n es rmâ ec n lr a i S ou T raia d Agn a Sac i & Saci p nr 11 ptl V el t e ej ath z ath et 1> u r pou â n d c rp LE g rc rel t cj. e mMi cnej ga c j it mei epnn t e al rlcM. iiae mâ ipo uu a aa j î flsn c ee neat cae i. lâoda g o dc a . l u t e a sgmn o l ml d eià su u ooic mbl m u o j Smb ltavzaàdzotjc l ecvnep b z c i sacetmac i oi i iul ev l ou d u it e aa kua .c d siez smb lltug ilrc ap c ciaod enc e oa e ecf aâ i ou r n hua u set rs li a j r i t (u eâdpeii jacnin c niu)pi ftgaiedauu j mt eu sg rn rcze i ses e o t à r oorfl elli i mtli u n n i u p ij o n s fmia. nmc p . eaflG i Fl R ma i Ro nasm. ha p c p pc n tp l d h li pe c r s i rmâ lca e j.e i ai 'g s eug a r ae c mbnn l t el o o u me e (. l. u li e u O O I O E Dei e mt ie u OT DE E ) caa a a e tn'rcpoir à fl nuet îmiuns stfc ogmâlg d eg ael eetro c oe atlse n sr â aiaâ n a â e l t . de â impi o fr lgn i jr â n j r.1bn ! iu pnr c n no fcj ta ru OT O E . i ne de etz i e r r p mo ur 11 1 ci j s ei i r i enmë . i n c sn dc or ie:gae. l.

i ni c n h e atiil ps dî lme a i lo shmb l emeaec p n î cn l rf a lun n u a nma lr ci u d s e u e n e% ic â e j aej ip uu (itl P TI) Umou t fbl et j e omeo tn e md sl blee OS . g umâet s da cmprtnlio snmi d fmiait c po uu r rj à e u ââ z e o u e zl e a l r e u rdsl e ià p v tv su o icuî a i ! lie mapoa i (. pnoi eelmi 5 c gnie e u l t e i i ca I s i d rca p tpeet oicu po vt 1 s gr 2 l l t l e elmâ o rzna betl rmo a: ) i u.dâcr p eh eie! dvritatp i . saa ae setc lztiî i sai p biir s dtrn.lsv tml r e oi a e tme ml eeo.) piâaeai r cpu dr re z os ll elmn M v z pg 1a l cljpi ii. t i. np jtr e mmo a. ei . n e r us u e ol i ofsiaà Pn aa aepii a eetrlii sa ad rca cn n p z c e % t g r r rcpouu.nr c ta rdi lae ma i i a e t . uj uà e e u l i i u x a ilmj NE T pv iâin ie po ue rsme dsueî sauîko le a P UN lzn m gn a rdsl r i i s n p j n t o . b a y d dxpu l itriae(nl egeâprvc) Pee ftgrfeesufl r wt1a nintt î i nlz.. ) n u mie n cneta 3 î fnl n.o tx u bj i c ei e i n .sr cmpti it raoic i n e o uee i e n e i li e p pefnna t. e o s / x laae o ril ru uo s inr u niep a d â lgiî mut p ae lmi Ce bi l flsep nn ardtrat r ei n l Mi 1 u i l r e ooi etz ce i e mo e ..ma r l d s n s aa) po uu aae e o te l mu rd s e . / i d t n â u o pi v f paa p maa d buâài) Relmeecr aaâpous î âne a i lst e s e ctre. e uae ll d pbiit. j rc E AN (a . : e o i oio aà n l u noma oa.a i a betln mba au ca i rbbl eg.o ma mut atii tlie j rc re l mio c att ettma tt i l rici e c i eug a j ae rsc o i e f m l ii igno s. e l t x r rznae betlin ooi â ua n n R cn 3 (ei a .a n n m u o detr j l e iu n t np s e eta j î lgsai -d plâ nr rpui ii el ma e r sue v nul in eil e e i . iâ c r ul aeti s cnie epotr c mecaâfad laëj it sbicdn cse . ein-l a or ue z dnœ î c ms a mca d cini i n e i p it e l t. p mr.. V)sn u ee l c s vn pat pg XV) iehma L pg XI u t n xmpu l i k ac d i sr pip ee trao icuu îf ls t. llelma elma AQ i oj ifr depa vz pg Xvl y ca u o lr Koiolsia(a .î n eiae Ecldra p c uoil n l t l u l t â e aoez n a ài u r a c a mx mânx o eie dnr cetriedsu d c mptr dnc î c ma .i t mo rà dsg l s v ae un l vdnâ iest e iurl sl a den. mbl . olsr n e v lmx a i gi iun ip roa . rd sl pr t e g ea g j sn rsuoupn a h sau fm cnemllio i ut Daàd s n ml ipz a sse dt l pl l n.ir c re ie e p rme tl a lsc e r u c s i mo l ae a ec lrl x e i nae u i dmo s c p roaeeai l peet î rca gn raâosmpt e n%t â esnjl nmae rzne n elmâ eeez i ai e s s lgcp zl nt î f x lifr j nl S snt d t tlDc me.R C AMA EL 6 7 R cs COMP dncl lneir rat (ei a .nrca lcr îi rp ns eiel z ap c l o tx su )n uci eî el e ae jpou à vdni e set e u me e e d n ua a t ipo u (.l t j e el o j e e i e r ve ur mà e pr n pbiir admos a c tlrn p bi lif# d atkil x ei : u l t x e nk t à oeap u luu a e ri u e cx c f vxmle t l c tr cea c do e jea pae rpiâ ac nsmaoio l i se n xjee. v lmel pod ec thn oges itc t. e e v det da tra a d o u trlr a Ocn /d oeid i ot t et c i s aas n oesz p biu e' esbt e mp rnà s a l t l â u fnee u l l n a e u ri c pi voa au o c ne i y scae-cl a fmoaasub n l ut sua r il n r o vne e oil l ri rl a uu g s. rl i auâ se i l te e T p s nn à.c a j s b frq d d s n fr a o d n ma ni e e s ne hir i u o n e e e . a cen. ca l ae rt rd ul n . Ie t peiltn m îtu âv ce bii ta i gni d r ro ne n di ul rci y. iay.. n oo air a imae mba l s o p lctr iutao aen v edeasni n mod llr F o i aî n c p ubii . po tn caià d mae sc e j me mbitt. e Ee l le mzejtrca i s c i sai s f c rltc txu j sni pn rui elme et al t l â i oeaâ u etli a a e ur a e . e qi t a p u susriipo vt pi rcn sai s rlicn ataef c md x a evci rmo ae r elmâ tbl c eai o k cul i u n e l e so sr d rcs .

tu j txu e pl ai s n pls t cp / i u rfy iTill i e tl x i tv u t a ae d o cis i tai e bie ub l rle.âic n et e. r a ta o sâ nro i uâ l t l r.e rmet nomai zaâ ils di pata sâ â a i gni et de d rtc f tg ail.i s u i ei -l ae ea osca p i u a na g ! mo dil Re c ra ee neo r ca l i gi a pod s lr fr at n a:. n xit i m nv na e or t lsc .c fn a p nr ooec l t j or emz ra t fr gebl a ud l et ur mo i u ifr l cmecaâdfzt.i r o%cpi ) e c t .sng r i sai mae cr d miâpgn .. u t nrl iurp re p e m l *Mo in(oma isia dnsiu pit uu olndzPitModra) ndra fr tnprt i tll corli a e e n in: flsj oc mbnl d deh hl' ui s aiît cr n ooet o iai e rpmgi c l t l. j a . i ae ee i fe v n fl iesmt rc e t oost t : *Siuea:p e i â o e mli ta de u a di c ntx.î s e ilc l c n re tng ma i i se . n n l n mea ui r s nt . r jx u eed cdeeae u Ba d ee a: pei â i c pi utp nr e ar gl.ei nâ d s l t r znt bic l rt c p t n o e t l n u-e us mi o ieee n d c dr rc lme t e a u. I-)i NE T (e ia . vtn u-e jxau ei jspal ei . P UN v zpg 1 ) Dipn ra i s iiî pgn s p ae fc l l ea ae ee a su ee l el n aiâ e o t ae a i r lgr u e b deine ui d r e sâ j t i e tr d f mae caie dn c r c l ma sg ml . du ee lme tlr e lmei a ma ne r u eo . drp n j ma bn î lli i ae t o fci ae hu eee a u e i i ie n mt o e ie# lc l ene a t f i jlj ds nu cr l-ucnart epaa vd n u i d eg l. o . ae o n a ia ur e c ou Md3 4dnspaaae. t n ui e osmaoiâe ciioee v i Exsâ îs j rca c r n prznê d lc o et lprmov t c it n ë i e lme ae u e i eo bicu o a. le ifr j dctmey nrapo uâo u j arpeetne dnRo a nomn i eâ ni ae rdctmli i e rznali i mMi.6 8 PIOL GI R CL I SH O A E AME f cin argael cmprtro au r uity. . i flss i sa ada p n ace o a seâarai .lsai d amofr s pat:ma mutn nomai o ril i aâ I t l e t s â e rci i lî a u ur a e c cnlsriio j poueo d snt s stfc t b iy sitae su n l evci r i rd slr et ae â ai a: r une prul a l i s e i e l n lj î czl rd slrcnrvra sup tn a oe staep nm moi a in au po ueo ot est a oej l fnaor et o e o e au t ctgr d pbi(..Cuo ra lgu lr c tata â c gil o us n i mpu tlz ri ui lae e meo onr se z u ru memuu dn cr s cnel nt c ivtl.1. ett e cs f1 e e x v o ev î rca l ASROM ( zpa. nmi aeoi e u l eg.jmiae depâma mut etzt tTnaied aete s ev nus u tta ra t i lp nn e . l gnl o iceo b nf iz d spaee eae e t maii betlr eei aà e u rf! c e c a r xmai e aej s tdipu ee hlb î pa iâ e iâ d s p o i tv g l i un s s c iimt n gn .nr ae u e e m u ri e e i tx jnccniuttd mta. us *Omn s s pa tc î rca l cr prznt ma mut obe t mu : e rciâ n e lmee ae e i â i le ice lgt tmai. â. o fvrzn cnet e aele pe cltll o etlrj peutiae lr aoiee ocnmra tnii aiâi biceo i e itta o. *Fe e sr : c n t ît. xs e ti iio t i c c sj ë n a * n adsn t: rz t fmi. o i a oo r fi n p ca ee u e îcràuà moin l s 5 paa p jmàae s-g aspaeerca i nâctr e l aâ à e lst e u tta tn â urfliel . l moiâd -p cnu trs lahzl nz . c maK vn pat a(a . peit a betl e ot ai ae Rel o io lsk pg XV) rznâ e s a i prd ul î t l uiiâi l . e n me œzrâd . LCONS (eio al1a j bsràn elmee I vei gX)EDI T vzcp. g v Avn î v dr c poeae metl ai s ae i l âoat i t âd n eee â rcsra na l t j i mpi ci t e â ur c va ma i es ae see crbaede ec pi jeifr leviulmaae intnà mifri eerl rpt. dc at b illrp t l e t tni u â: i r spa ti i aiâ r uneo e m u a a ol lâ i e cm o icu l p a stfc .

c o smee o l e t v u s me y ep tt ac r l a aiiclae a aâdvn -pi eeml e e ni e o prus cmpne.gu.aeafcez sae d s rt pit io. ein l u l i o eenrm t t e d n mi uor.cs dtr ns c l rl R c B ue à i ema eaet eemii um a.. I ) KOVI P AS I e (a . n pe il n z r.o ttt e id .l s .rj. rpt ae e oosje mut aoc la ea enaâ. HL vz o . ore t. Un ee n i ra t de ar ci tt a rca lr i tae e t lme t mpotn tatvi e l e lmeo l rt se a us enrsu clr f c e me tl dn jr lt ct u iesl pbiir o t tl //l f u l ne i u. i e r ia ut t a u rl ap lc lic nlai epe it i gi a Os ni. e u gme e nâ a l. tlzr a oco e a ue clrd miat p ae o fron t dsnt âDaâ ae n a pin ni uoi o nne otc nei oâ iici .dorc e s tî maemâuàc dlo l c hl s raee uoi eaee i un n r sr oniinai ulml .ou oajj gle)j d clr rc (.)et îrgsrtc t rj d mae g u ime i nt M vz a 1 se neita u m ou e r vz itt.1. NO L TKA vz a ii II i X .oo e. erd s su l vna idcj d i a eo ) r . olt. pg XV .su fbe: e a e z e up ra ne oo ai n o mâ e ieà a g ae ma mutri gn î fr deltr. 0. vzp g11 ) P t e d a a earjliet v lriaâj d mëcl C AQ u ra e t qi ouu s a ict i e ri AMP e r e of e (eipgnl XV I j XI) D (eicp ala. ne seg. xc aeai u n s ooi i e i a E X bi e t r (ei a. uora l s e ie r fc d n u e n cn io aec sc -ocmp nnâa esnl j po uuu po v t odj nr l i: o o et p r ai i rd slirmo a. atn 0 2 E at cejn a/ et flsâj d f m X RO ii lae Pno e 3 .. ehma ANCO X. V-) etg a rn ie e a ed nhs pe r i ab s j ab a iu/n o d n nâ rc . i ç ds j onepraà ubiuu x i s rznâ ma ne .p t e mp Cuorl s ta sautl aec i u tr a a umio sâi Sev b je l ie un dee iz t a nd co i i n tr tr.ae g l n lc uo r mbi tl S itta e sg âi I ia ls abe ul c oclae d fn j d ietiaeo mapnn l it jsgmn p cr a uo ra e od i ed nicr tc i etzi je iiu y e ae f n a l is i e n p/. xe l .Fh *Ala t s b z a âped c ae u iftgrfiî fr d ltr. â ab nu nd c am. ec e j n z îtt ammif1 eoa u ê claeBienee.nuç. . e uoi ad i . mt. a o ê C sxl ttma r i t a rca ip lrmea i u c sly onre o i i c e 1 el oio u mp s a oui i d a e me c e eon c flsra u ipee d c oae î c ntx abne r î s ca î c omiâ oo ie ne t e ul r n o e t l. mp ra i lo ma ii n omà ieâ Si rc a e tas n d a c tv e mpe Unid sr ei iz e h a t gu â c se u t o r âe a xe l. a e vaâ smb lc i i d la A i l. 7 CULOAREA IE. )I E I (a. a d c laeaerll easot î cie: ifr ai d mai ie Pt e uo r r ou d cae n vdn nom l : xm a a a it e (.d plà c g le li u e c l de c r s fl et .n ia iet sud lc. ita uetmo ee pi ae e i leo peett n i r p g7 ) a o p e g l. sg d omia t. ed aba% vi e)cr etaâ tra e piia rvi lr or S ac nsaa. me i. e vre. n îllsdsgu pbiœ c Ab i s j àsn d . ')T L 7ac(a . oce e d aiurr ASROM j.. n m RE d ee l (eicp a1 a rcl el otazl d l v reîc i sr e xmpu vz o .r!eu u a aeaatj. r i itr e s ç tn clrl. l ot t s fp c eetl clro flseî rca n j d a mp rn et aml â fc e uoi r ooi n elmâ u n or a e e l t d a u e G iëalmii d oln i d u d suaa c d t dj cl e qina zc u n . e e d c t i oi dei e . Loo-lfr igga 3 (eipg. i e i rutizn l ci l - vte crnë dlo ln ld tu clr rzna î fua2(a. i de e mpuyd clr cle(e. . rn i abn i e uoi ei i. E E b pg Xl MP RAL p gXX) . nr â nvru u l t a çc e e u ca c tmp e t ma ctd opoirmi a r sv uiia e mon r miisua one omn se ra e lco e g eiâ.

7 0

P I L I R C AME SHO OGA E L I

2D D

uj u +F e

j y

C 11 i1i1 11 l1l1 1- l(11 1l . 1 1, ! s
---

- - 711. j l ' 111' . j : l !111 ll j ) , 111 ' . 1-I l : k 1 ' , l : ' '
illj r lj , l jî

i 11j iI11! - 1 !l 1 -h p'11 l -. I ' l
.

R W *
* = =

= . j 1ç8 Da i j C 11 # j 1 . j
t
2
%

: % D

k * c ; k
o

1' 1- B Dj., ,j ; 1' ë i 1- =j ' 1 ' ! jj q l : , j y : , gg
-. -

-d . -

=: !: .7 : :
1. -. .. --

a

. œ

-

=

œ

% Y

t >

cl ljolmiaesr oio taevâ cn tl i eeeai p cr oae a u,i u nr pe r n, dca o oai d lvl e ae r c z e e

at itab nn Co o iac mt c s oi pons nad prpdie ci te ace. mp z o mi i l rlii e e ese v va j à mb c u

hat j lmio s. elmnSC R NI E R S (eip gn Xl , l i u n ae R cn .. OMA AN XP E vz aia I e ) pi cmbi l i ei s de clr cl j rc:rj,abs ,vr , rn o nai ngnoaâ a uoi ade i ei ou la% ede ng a ,sgraâcpcttanl t âaf m id astfc cr jl em, l u eez aai e ei a i e e aiae ei ee b a mit r s n ci yo si lni ri. el

I..S ATULLB I 8 P I IER E.
De ae e me il d c mu c r î ma à s n spra o rt d o rc die e o niae n s u t u a glmeae e

p biit,a sail edfzr aau set m d su ,elmeed tae u l te ir pl d iume jn xr e c mp rca l e o t ca u e

t ui t d s cn e sz ifr j ,d vnn ooi ae pnr pbiu i rl i â o dnee noma a eeid b sor etu u l l p e n t c rcpo. eaeadsgeiitou î rca saul e,omap n l o ee trD ce einr nrdc n el pj i rtc i et a mâ b n fc s c nrs z c almeai îcnuàor j at ls a aàaej . ae â o t t e u go rt n ojrtae i sf à t g tn a ae a e r
Alul iilp ad s e,e rn lf ài gn s n s r iz tae j ce nm b he e,is e un t ca u âr ma ie u t uprn âo r i re z un rs io.El c munc j ie a de pos rtt a fr is onor c r îi e pr e o iâ i d e r peiae ime-p s , ae j

pr t s pâesâ u sau p cr,aaet n- flsje O fmâc emi : ltac n pj e ae prn, ul ooet. i u e r ae na yae d mâTts d tjaàpi aes s a g mâ d cil smee , r e n e eaez r cat t t e e eal d n â ra li so sr o sdld ekinâ cr o i uecs îgeueifr y î sa u p noi beai e f el,ae bj is ân hsi nomai n p j l , n e
pu iia c mp rt bl tr u â a. c

speirs aa pa ni I s n e e ed ee tartî p gi r. u ro ëng l giiXVII u t x mpl e fc e a n a nae
I. 9. lE. SUNETUL

R ca Saçi S acipg XXI jrca C AQ dncl l elma ath & at (a . V)ielma AMP i oy h u

V cl cr cts meau pbiirs a gpnn arpee t ct i o i ae i c sjl u l t e l e tz erzna â ma e e ca e s e îsj i p biuu-nâ(..sx vrt,acn idcn po eina dl nu il u l li t e , e, âsë ce tn iâd rvnet re c j g
egrfc)l fllaet s pot s loc niaema b :c poelai o aiâ.n eu csa e ae ubi omu cr i un u tnil i i

cmpetr aâ l nvla oa ctianvl mo o a. etl rd slsu u l oi tta ie rj nl â jl ie e j n lP nn po ue a , e
sriied lxs pee v c d clbil. evcl eu e rff oi e eerâi t
Unfco hoââo pe tuc ptraprnvo eet tmb , aete i s a tr trtr nr a ae i c se i mlc r rbue à seî aea itmpplc j d osbt Serc ma âunt pree s d rp ln c lj i âut i e e i. e o nd on itno , a oi

to ,iu etz s .ntrl lr e a'rr.:a t suv cad l ds n i s j n nu i m aua,àà x z ài S pa a oe e a in/ c a e o t * a t l sg rrasauu je i mo oo i dsusliamirfn Dilg l j à a u eae p p lii vê n- na l r u l coo . a u u t c u o
et ofr l d h o aemai f c de â atmae v i 3 ctratxuui se o muà e wir r eka e c t le ra ocl n i e e tl or i

pbiir c c n iac pro a l s ab pro ail dsicej p z i u l t , u o dl a esnj e â iâ esnl i i nt i oyi ca i e l t

7 2

P I L I R C AME SHO OGA E L I

dfrt î lpo tc p o us /sr cul o v t p nt aasg r d ts l ieie n ' r u r d ul evii prmo a, e nz iu a mmaimu a

s lii in e. hl

Fu daulsno a rclme del dopo t c n t î muzc s uz moe n l o r le a i ' i ae o sa n ià a go t. a

Al ee î cd l aetrd u ctg r s fc î f ci d ncsêi e ra n an cs o â aeoi e ae n t l e eeile g o i m e l

ifn qinl j d d mia t e j nl a f crirc î pr .De no n o ae i e o nna mo o aâ i ke ehme n at e e
d s me Muzc ds ae c mpltj fn llet ma ctd t mu tta i d e r . ia ip r o e i iau se r a e m ge rgc e
eea . lfnt An mie ee ne ae f d ll s o s po rp t l r ca l di u t lme t 1 un auui on r e t e ea a e lmee n

ee l,p tl Vraia d AgniS a h & S aci etz r Wi le xmpu sou T el t e el at i ath pnn Wol l i z a c d df F ud t n îcp c mu iâtia:ar a à îslà d snt e s d on ai nee u zc r l fi n noi e uee mie e o b c t eeal.M piu tbeo s et eH j î lc l îcp s s adàf ur lfni âtlo lr e sompa in ouluinee ë e u oc i
c d la eeqicmpa i p lctr,n s o ulraià iur crce u trj a nl c li a ni ubiiae î c p e l ri mi a atr ni i z a

afcl j poeuu d me rr. laiêi rcslie moae ii

Mu ia te i s fe smpl a ra l j o e a â ir z omoee zc rbue à i i à, g ebiâ i bsd nt, a g tl s pi âoaej s getv . urrnyt r i u sie

IEI. j REA I .OMICA .
l nau micra arge î mod sona aela Ac tfp et n tu, jae ta n p tn tni. es at se

epottî rc meevdo(., pmrT isri ul i î sme p xlaa n e l l ie eg so i V,nej p bi œe n l , e a . c vdoaee . j nlpeettî aett d rc mâ el jnnlnvll iecst. Acu i rznaen cs i e el d c nez a ieu ) i e p n a p bi licnu tru l !d ral j c m ot ne mi ei cr s u luu o smao n a e eci i o p r met m t e ae e c n i a c
fn lyme c d czaj a t d c mpàae lsiz u e ii i cul e u r r. Dh ca p t f s ea j î f o rfe,prn i gn a je mn mmi oae i ug rê i n otgai i ms ie tn -

demllrl o et saie F o r f p ir p t u a j d spmp ee io a bice ttc . otg ai ol omâ oae z i e u un ra i a c
c oio . ulrlr La nv la dii aâ î rca rdo ct j î ca vd o.ee t d ie u t tt n e lma a i â i n e ie fcul e v,

cmn r t â o i tlr î vt c nrs-d c au e cnu z i j n f ii bç eo n iu, o t tn u cmtya otnl i osc c e an u

mic m s g n rn deobc ipi vaira v umuuide s e j/ a p ' ja e e ee e ie rn ree ol l un t is u nn

uiymad zo t ao iec ammi shqi(..dmaae f-ae vsi ti e g moe sc t u t t il ie , e rr,rnr, âl, lx a e g a t t pi lolli r :t z uu) o u .
Mutmdn j die stta p o e l l ae de ea orr r li iea i v riae r blmeor eg t lb aea e-

ca i-udtr n t eA. B o j C D. cik(9 )s cn etee lme i eemia p C. o k i . S hc 191 â o cnrz a e p r nee p zt e dn aet dme i î js picpic l ztae xei ll o iv i c s o nu n ae r ii :: i r. e i n u o
Ta eul1 przi ëo vesu r f mult denoi p ntu u ld sg rlr b l 0 e nt rine eor aâ , e r zu e ineio

d b tni euay.

T b ll 0 a eu 1 S s prn iiclu io r p nr d sq eid bua t ae icpiââ zta e e tu ein ri e tni

(u ëA. BokjC. S hc) d p C. o i D. c ik
1Flx lo ld ifr ti . u u Igc enomai :Cxrn dvreo ctgrl eifr te . e l leslr aeoid nomai 3 Algrsu u ee n d mia taes c neteeaet p biuu . eee n llme t o n n cr ; oenrz tni u l li a c 4 P oo o ae ee neo rca inf cid i otnaIr ealà . rp qlnra lmetlr elmel unt emp rat o rltv e 5 E hl r lndsrb ie sall aee neo . c lb u1 l lura p t â lmetlr l t a 6 Relae u lâlpl cea esp au eiclrd fn suc laed mla t, . li ra ntti rn hn r,u rp n r,uoi e o d a uo r o n n: z

fnhlf rrptj dc u t s ,eeie . mo l

I.. IRTDE RECLAM : IF TD I
I. I CRI I . TERI DE CLASI CARE F. I FI
Tiolgi rca l e t f revait p nr c e it mut eciei p o a e lmeor se oat raà e tu à xsà li rtri pl d àc r l p tm ca i up ae e ue lsf ka.

l fnj d prd sla sriil rmoa s dsn : n uc e e o uu su evcup o v6 e iig t *rca pi r,pnr po ue srii gn r e fr mac (.. elme r e e t rd s /evci eei , ââ râ eg, ma u c mee aed sgrn aâoieaà; r,c e iua @,p xg ntl *rca scnae p nn poue/evci emac (..ce d elme eu dr, e tz rd s sriid râ eg, rma e f# G rvtlbra u ,atf Gu a) a eoi ,ee Cicpnoi b n. a i
Duà eeêl p c r l Fr# r au a cz# rzr/,rca l p fcee e ae e o z spr z ll// r el e : / me
s t un:

*c a ue drcâau r cetli(..rca drc pi p jâ u qin i t spa lnee eg, elma i t r ot, e i eâ n c n r d tlfn j/su tln d c ma â p n ls u u umâ e eeo i a ao e o nd e % p ns i da) meit;
Da à n itr sa cn e t s or rcl i aun i p tm s c e ne ee M ie se pons ul e l-e, t c ue à d osbi e e m:

*c aj n idrc a c ieuttecntlî t (..e l c u cu en i q,lkerz l s osa n i eg, c ma u e a mp r a mea eoo i . s clgc j )
*e l c meca ,ooi d ome id aaeinso u d ao l e rca o ril flse e n ni e fcrî c pl e bi me e t n
prst o ;

*rcn nncmec l su n npoi cn eue c aUI H î elme o -o rie a o -rf, o cp t a I IU n a t I

s riilpu i,c c mce i o mai e uc t j c sop d a evcu bl u n tr nfr t d ai i u c ul e c vv

p s uie u iiae î i nlz. ue dl + iuaepi mioc idpn et d cmu i r î maà cm sn dfzt r j ae n e edne e o nc e n s. rca je. e hme umio e +rca a i vz ae e lme udo-iu l.c fmui ooae xca el tp u ot i eov ni ae eg.rc me 1u o f dl ji t icl r e r a .el l o f n . pa tc t î c z l elme dest ui ubi i i du lzt rciae n n n + lmeraiae esp r rn cn el nl (. lat.. t gnii l r la de rcii .rca poi c .ervsâd cre. c rca e s d aoiipoeinl' elme mie e scai rfs ae y o . ni rg niu t e rtce nâ g maeo) llr. +rca a r ae un p lc nendvi aia.... ' *dfzt pi meic aa n sucr s al î zn d if ej a il e r di e pqi a ae e f n oa e nl n' ln n . . u u rc lrt z u o î arp b laedrai ) n e..d poej a ai i i e .rcx î ciep p n r srdae.. el ae nr t aiin i i ut a pi t a m i st m ul ve . c me lu o ognz i aibl eg C ue Roil ai t e . e i z c s ri . e lme lt e i - a u initrslo nt i qinî neeu cmu i . . j e po ueo jsriio c cr l gd uiztr(. fj.r l e a ae n r ra i j cra i (.elme e e za. otre ao ae e ai ie vz e l i e u Apiâddet rei sp r l tr l l sj liu l iro j e l n rp ciru u ot mael a meauu p bi t . e relj rd slr ievci r u eca e ti oieg. . ird eit.7 4 PIOL GI RE L ME SH O A C A I si l ai n d rs nsbitt cvc s u patcpae l tmua tmdii e epo a l ae iiâ a rii ra a i Cae o i rca lrno . e lme nsrs e a oui ta l Dln î c nsd rr d slatri p tm s nec e it # d n o iea e e tn a i ue pu â xsâ: . e e *rca cr s a rsnmu o ct oiidvdaiaed p bi (.rl e a a u o ognzl n npo t cr po va c me l nr raiai o -rs ae rmo eM e i - c u e su itrs ae un r g u ur dn c d l c mua z a nee e 1 o r p i i a nz o ntj (. +rc l n as. Deizn d a a nnapes/ d d uaerc meep ti pnâd e p -ee l lJ /r e f zr.aie pine ctla deprdue rcn d elme iâi eg.uliaoi e eell vi .b n m c t u a ca ur taeectgoi: mào rl ae ri *rca tprt (. qi rca gvenme aecr s iiàdnaisupriiae l elme u ra ntl ae ol t o l a atcpra a c i aj n h itrsl u l gn rl c u i lneeup bi e ea. pot ma u opi c.e atl *rca ipi t p dv r o iceui (. elme ae e deey nr a g r n iiul t e u l eg..mbàn nemioc elmem r e e ies bet te e î rcmit. j ae ma e l g l d tasoqo et d br l ernpr bice e iou. aaoge o s. a tdo . atfma. u ï sonoml d pblctt (nlmbaegeàhos as.u u t n l a p sui nl nld rdojtl iin .e aon i bl . mac c imiic tvtrd crae.of s p t s bdvz î tg ra e lmeo npr l e oae u iia n: t .ejr ) ehzt lnei .

rca caikae ee iine rcs e st fj l i a u i ta ae e lme lsf t.a e p pi t . a e x i atl â n UA. ee ut e nt r nz tu a ka .n d ec rc eine se u à r e e e e t a elma l s G ctma vzbl j ma p ruaià. â r r l ca E t d rl u fpu c aesâcai r cpid t ti cl ma fev n s e ei t atl s cat lskae ur e izl ee ircet e n f n p re Dej a a nlme i id c niaeî maâ. osbltta ec H e lme pe tu i à taâ a aoa eo c c ma e p t afe pe it. Dup u l oniuâ à i du e i oiia po s ri e e lmâ â nee saitc. e c e e l. irlr Deaeenl rld zaeet rltvmae cmpeiapet argra orc l u e ir se eai r..raie z ve iuima maid c to ia e ttsii a ee z nsmbl e l a à ntr i r e â rcr z me u fl i c s otderca Aj s eplà fpu c î S d di oost a upr elmà. o n ennz i x dae Da fid c zaee s tit aeprci d rca . i p re pofsonji rc e peinà. u e n sp . e f ost. I URI l 2 T P CONS F ACM TEDERE MX CLA l id si rc me t dj acnart sr d t ui esa i u n n uta el i r ia o sca o ei e i r c -u mp s r n .. nl sn d s i pi r l Rr a v a n rei nt d lsf e i .h a a u ..aeepi meild tas tr) Acs t uiolscf u o mea li ll r du e rnmi e. omre o aav czt e rdci i s l i e je p e î mo srs .e lmap Tmn i aiee j p no rl srd l.olr acsbitt pnnl rdbi ct l t dii l i ee zi e) agâ cei lae et o i pbi. plnmo ilzaee i u pl t dino e omu c r n s pe a nda irl c tn s feme ilc lma slcttde s n o i d rca . r e uie e fr l p i c r s po t fc rc .elmad l f mâafmàj cdui c mea p biir elma ln ot rca e a i l i i ao re u sj u l t .peeil d bn i ae u t r s s csoa esn l e . o e ue nr n tmà i a e fca i i mi cr sn t nmi aetr p roa (. . rcn de l : e lme e ir e lma e e it. eo i itta i ni i i e t a i uo j a l a nuu rca i cs i cmprt sàue d po ul j i mpa metli elme. a e g utiaoid tmogae.. : a e u cir u i r ecai r (e. o i lae c l av bi rpêr meauu lf c e! dràd so srng c blae dme s nlr ee i sjlia r v na oi e pno. e s dn a ta r e i ito u x re t l p bl a p iiiae d up irca i nr af p srt suatl n lrde u i x. rca d rvsà rclma d rdi.oied sg ret c m s poc d z p nnzc rcn i un . e a e a o e lma tlvzu .zir l .vntredn rca ao eâ7 % dnc s rl d poul ae xmpu ei i i elmâ cpr 0 i ot i e rd ci l ul ue e zaeo .. ol ie dn nu p z n o mee rn ae e ae ae e hmâ I. I 2a RECLA DE Z AR F MA I rcn pi p j .dtrt peui rrli miil cr s vn zaee p s itta u l aoaâ rjro e t c a ae e âd irl. rjdni e â c. iztr e o rf) l I. r i vnaee e ae irl e l mà e â ofë s ns i dep blctt smtc nsd rbi aiu ae u ic ntx ma e po orl or u ii e t o iea l sg r ra nu o e t i a e: cei ldeâ aalrmei(ncusvtlviuna.l s uu. o ti nnz taee mâ l so sro d rca et fat srnà Da j aatjl p cr zaeel pnoi r e el se o r t s. prblmapec r t in à irl un nmd t a tc e e lmà o e ae . et i r cait j t n e ep ç smt rcs d za . b ul1 lse z satiî a et ui â e â i iiiâ i i e s sv Ta el l ita à ftr n c s z s n .+r cs e cu ie c nc p t pe tuu nl rl ttdeb neiir j e lme x lsv ..

oma . t â d e rz e ns n s ce e o iâ e a i i e r zn ae aià aëg n pe ttdêaej au r iei ee e(e. . nl ae ee lll ncn ha lu rca i o t :F ls e u u snu ee n d mls t tl suftga .c nml e o t i rl l rf I. e tu rca l aeual .no fn ai. i l i l l gt n î âî apet d lgc arclme j d p ee t r grfc .t me d pe aefr t o t te ..rcs se io iioi o siue le tl a rdi ê. AmeiaiA.s bi ei t sc . n etl ee lehme) iuu j .orna etll o 4Fooie u u tnd snei t. lzrau uc r d Ie:sq in d maeld da pnr aaiua(I rr 0Utlae n iop e i r u ce t e r i e r etu s r je ae i t g du c no tb l o fra l : dsewraaelii lpl e tl e t 3m rlralgc aifr #lr ceet txuu . j ca e e elme ir u ca ROM.l lae eo o ed cvne eoo ed fnejat lg ake(e. o k i D.o i d l t e rcr r. Crae 1 nl ra u tl pdf lcnu d blp nr elmee clil n po u srll je iraeaeeai meso sr rd ? evcu l ha l clljir -p no.Ift crs l dt li evcuu rn râ 1 fra tll rn o o dol #eu p uae/ r ele@ rarp tt i rd slpsriilii oetnuu vdn ee e ual po uuu evcuu la fra tli e # F r i rad lfr tioite(. CLAMA I REVIT I 2b RE F N SE Fin mn s e ilzt de â zaee rv sees a ee e t rsgme t id i p caiae tt irl.fl ie u e eoi e ptuu l rabp nr rv itta o) a b l 1.Elp ae ae e c s potp nr rcs l s l a ee p ns e u i ae ci o t lg a u r e tu e lmee ae c l mvit aic rrcttr c n tti cinea s pe lc De e e u.e e p n al.c c . u nz e enomaiIgsi e .ir cnu sudc pt. uieseueec) t i . x mpl e lmn e . ol t c r aiao i rrc is a o iz o et pi i l c at prdu e swii ae e l trl e bme à s ce e fra rncpa.pnr a ei .oki r d . era1 me t ee unisl se k.i. ls .ce c cntue t aatjpnn e o uai i ie n iiu lae ea e o sti m vna etl e z i s o omld p bl tt. cik 19 )eo nâ clai rei c ti jso sro d rcn d za cr drs s eauz ceyldsgeirE ipnoi r e elme e ir ae oec à vlee raie einro. a ma a ss umâes:rsetracn ii ri uepi clij sme d r i l â r rac epcae o djl mps r e o n c nrc (.us e nomal u l tr u d e: tlfn l i me lo 9F xsrac gnrzttas lilile/l.Icl mo aiaed pou ae po rm d . rga e a t g t fn o ae fr d pa: sred ifr t spl naec ars.ooi a n l lgr lme t o n n iu a oorie etu vt r t a 1 .Uivzpa.ctoi rl oal n I da:(.e n e rdr. n ....tlt t. B o jC. uae ol. S hc (9 1 rc mad aeejci r r ni C.uivz a X) ie aEXI MBANK.u l lr 1Smpi t:cn ml e u it. o al sl t e e t o u e a nn ma me ua 7 Iersalaplonsr) srlill p l mac 1 a oetnuu pl Ig .eaeâl . I leb l. ac t n 1.eeo j u qlnrqome e lt. UI (ei gV) I... n io e icrt e fr x grr r a 5 Aru nae c dt c nrt aaa tjlrp ouuu gusrlili rmo . o tr a eu ai smn de u duteb l .T b ll1 a eu 1 Do i p eeecndti ltus ceule lme deZa u s rz c o i Pelr u cs rca i i r 1Me t n rabnlcuu u ll c irtllelme . noma l . e itl e drsn mo e ne d pp ll ma bn idvd ai t.n e ae il rl a cl e me lt eg. u le o s/ e ci 1 z o aeeai r . .t smcu i txul .cmp:aed n t . . od Ie.o cpu-h ia rc i tllii oo a tn a spa dig nml i . g metra u ae o eee v naeo rd sli a evcuu p o ut ltteu adnprpciaptnilo cini noda n i eset oe t i r l t v al e 6 ldmn r. a g r ) Exmplderca deza snte aASI ul (eipg.Re oma dae pec r e o fc s onorlre t s s iie t tri e t ui c n r a a e i a p s io se . u rr.e tuam:i eblae .

n lsrcn e ei cp m p l ae s î de i r q u e . o c i ma c tst r d c torca j e lm.v na l e ieo s rfcà o iv spa elmeo u r e je t l t n î ee l pu . d ce ae s o uio '' d a î ee iine ae oti t tl P. toiaod rvs lrma mut aej jmamuti p mp qe e 0 Citri crâ eieo i l tn e i i lt i t à m Ajd ra at e rvs lr e e et p zi au rrca lrcpis an.mb l u l l fi deae a nl e fcr. t j e c at vna et aeac rvse cc l î fmie ît clg j pieid c laa t s cl â eitl i u.nr oei i r tn.XI . a i l a i s i eHnà aml a c l e c ma mul dnr ctoi rvse sn ptnii cIp rtr a po â i l it itr eiti u t oe ll ' ââoi i ri è i i a m d slisriili fr fc c ivsiaso smli àf ma eiinâ Un uuu/evcuu oei ae a net p no u s i i f et. ei j e er i e e xcn l ismt î eea n s 5 rcpa d u pbima lr dctniâ lmeen e e n l j g â eee te e n u l iag eâ idc u t c cf okil d c clj sud ta. â r zr p t rlr I o r n V d c tzaeo.a c iiioisn oneut pca e r ubiae n ae a pve u ikecttr ut xcpiiamea epiaeî rgsml o cj sn î ma ra alriei w t l sj x r t n eit c mi i u tn j i t o t r e v e m o te n c nvliiad peài .ei tiaoiciia p tnild cmp tr.deei ate ma ct l elme ir i onie imut eai vnnd sfl i i .. morra e lme e l et p tn âd ao i e e c s di eitr htl r. nr iioi n i e se ae e e a xsn c piraemaaeirj lc oi rdnon utaoptlâiç d ee u r i t ngro i u/trl i idsr si i ls ot l o i at i. s u rca iepi td îsj i aie cmpeuu L B ui Mea lelme.ncmp nau u oei e R ca E A ot vna t e p ri iî o ai n i e j y a xn mih tlbcrj a. x ei # nen l aà n o nu n met e e o n htdonc cr g z uis h tlr c lbr ja Re lmee umoitc ae r ie ie ae â d e c oeu i ee e .nme i ma mae n l. ca bâ a p nz n xvs Hoe d snt seilto dndmeiltr muu j a at iyo ia tl et aâ p caji r i o nu ui li i l ciê i r t i il s v l htl r.n n l .sr doe i d pbi ld nom i u l t e nls u t rdbl pe e sbr e u lu e l ca e e c p o i d 4 %. xrma e n:im gna o lxli E XDA. A. elmaL BAD afs aat aâd aaiae. n i e % suà u le e Nroa e d s r c l ctt. ebtrp tma s oe/t e sce a i u t id soi oei â d zaei e e e r u e e msae nuu htl r epr n itrainl î d mei. tl -p biai a l u t oe uuet n e o et e ie Hoe: ul l t e a t ç ce Ascae H tl ro dnRo na j aF drj iPt nmliRo n dn oij i oei i r i mâi i eea e ar a u mâ i el o T r m. .V) aâu î Tit RE M emzo uee pe cnoh vz pg I a p rtn r ma b Eo o c jî Caila eepbiaii da rst omei rd aaei cn mi in pt .mo u ne n gme tli oei .t j d cdun trl i ecnotlp r. ca l rsie l GmeiSCOP. â a ci n o p mo auuic p eed deii di îte rn ei RelmaLe d aa à tî e n ll u utr e cze n nrp id r.dsrbior d cmpueeCOMPAQ ( z pg.p rvi daeorM . e deee ep tv lni rar i e arl aua j d o fru soi i i l a t j pofso jio dn d nu h eir Pe tu cttriu e rvit c r s i r einitlr i ome il otl . e â irlr ifr qiep biir icuesn ceii .R CL E AMA 7 7 A XI p n c mptr Ap lMaits (ei a . ia l aâ e iuae a ei j r r r P d at pr . s j s arsn do or àcelo. u ier ct e rg tedc uiztrat su oel i e o uee d r l v a De iorcn d rvsâet.P t 6 dnr cttrid rvit a r ca c s n e pe ee ii ese 0% ite iio i e e se p e iM â e tlvzu c r.elmad rvs ou :t sai cr et. deâ a rca ideza j c ln ma ' le dtl.p cp r 1arvs i. e e it se de bie.fp e i v n clai i nin. a l fri t d Asca aAmeia:aE i ro d e e l at d te unz e e oiy ë e e a i r n dt i r e c ol Reit/ n àc 9% dnr aul cts uasumamulervit p l â vseMPA mt . i osii e e â e lmâ oa d z raâd aeej dmesu iircruai e et ma rs s. 4 ite d l iec n a i t e se eun i j 2% sru sutlf ez pnr as iiaif mai spl naeds e i 0 ci a eeonaâ etu ol t nor li u i tr epr c me prd ee s u sr iil ofrt pi r ca î tmp c 60 dic t c at o usl a evci eie rn e lme.a f t r itiutae e o tr vei a X) u os c cp eseilpntup lcr î Acdmi Ca nc. meau et rcpa c oivt ed aiv s poein laej i aiai î s l se eett a n i e n et rfs ait im gnl n j qi i o t e fea eu tt h eir c r apiâl saut de eao Me ae rcn i ic r niae otl â ae s r a tttz tln.

apro n adu .e t . u e o c r i ieâ e â n ir e e je i i t i e'a u pu iul . eetra o ttl ep e rd ? evcu : l l l aa rf lelme. eole a arflr c re e ar a ic â d r eae 1 rzl o sureelle p rneeo $apo olirsb ro ae c t.n ls A.ceac mket j ma mul s. c Zeec n iip nr s c slrda i rvsà c o dti e tu uceu e me de e it R cmadreeprlrp nn raiae u u i atct i r a eo n ëi xejo etz el ra n impc â ma mae l l z T b ll 2 a eu 1 1lc dle tm/k:*rca lnsead itrs *e itrlrrvse . o k i . S hc 19 ) e i e pe c r a c ma da-.l dii lrttietll . .n u cl e neeee uw e e l e gehl*eletr p c e I cgo a v eb lr*cs l ol ul cel l b 9 Peeae tmp ll eeti l ruri iet. r blle l 7 F lsrlp rgaeo gu t -d ptuxucn lrn uls cr -1 afa e r . o n à â ei : ) aâ el e aot x c a u lu-n f ma n cs 2 dc ei cee l ît tl. rn x mpl o c ee me 6 E cu ee eae:i r adug tlrl a ci eo I git cr pr i a. o p nr *cp.et u sn dsueehlmt iu t ieitpaeî tlu ifr l n l4 dc s u t ip s c ib j sn bn ne t n lx lnomai a. ee lme cmp nip bl tr raiaeprnrvsâa r l ni l vn z i r fe't i l a i u i ae e lz t i e it pae a veul .Sa c n ttt c iti se r a a e et l e e t mde ru sve . *srclllr l * tr nlr fa t se la l fv le u u vt e bt*l lt i eme l o re pdai l l lo ra n i a u ip o z l 1.wa rr. xldr. e t elmeî fr e neee lctol e i l i o t 2Fomuae meauuî fn t d nvllutr lIil rlrs el . vtr. Aon i âdsosr s al î suj d aeau orca d rvs c cn p noi e f n i a a e vla elm. xg rrl . mpa l s pm bl ui c S rd oei d rca d z rca e eiâmiu ova ma ln. l atzlr rpztl u od n t io K E l r. oa .lsmi j tx.e t bie s ur ra c î c mâsë d srei a ae u o n to se n â mle sâ n e u e i ri u xcmsd s vrke 1d c rca s rpree eatl p bi liê. r lra sllln u cl e leu el /a ctol dl e u t o 3Prznle n u:l rdsr po u sril hc dnprmu p rga a rca l . xl tr . lu*e el lcll itxuu : 5 Ar l nl e p l e e ec n r t . r cseete ni e ei d e ae u i ââ a n n m n o d l îc imac mpa e. e ei i â t ê rsettaet cn iil pu. C B o j C D.aet etu at tnh 4Agg rr.o saa .Arl ci n o d pë8s p aiî c mlr vseo spA n l j d â 1 s pAmâ iî c l u â umn n n l e itlr i tmâ ae i up 2 â t n n nml n clrtaeDa aet fc s mel ep opr aid js ln p n lu a eo l r. oscn cs fn me i ei ii i e o âi xvse e t pop g ra d su d lnà a t ipes a i . cik(9 1 l ma epca cs o dj. Caitaspr a a ât i e ei j d cr pr t oi srl ma lae u ei ë h red rvs i e at emi l t i i t o i d e e u ae M moaâ c orprdu eema fd l d c tî za. . po i t clai vna e u iel l p nt n 1i v j a -e dese iltt p caiae. i aio i lelr i vske ae eklez o l j n t celltt.c nigtae A rxmai aeejaa tel a jrc meea nl î c o vn âor. ) aâ e i t o . ) aâee neevzae ) aâ xs orna nr iu i t e iet 3 dc lmetl iul ê . i uuprzn la d e idrceI esa.e d rvs s / i# iu g e a t g meauu p biirpnr c o meia oieu s c l l n z rvs l js s liu l t .1 l n nec p tf d t utro cinl r î fn t d Itrsl 0Rel *e * m< u t e o i ae l ir l to . n niu bcilà oe i eee iee iâ j ca u co t lA fisâd ma mut oiO cnei@ aaemieo njap r dcty e oac e i l r. rfrr. e a n hee a nii v lme derviq aspm pu iulivzts n p e aeî tb ll1 a i es u bl u ia u t mz ntt n a eu 2. pe esbr e elma e i . l tr.

ura siteur g so et cn uu maii-p cr maoitaomei rl op erj. t *po iii ta. p e e e r e r a iâ i r n u r tral fme: â u d sn/. ls e atratvêl. n mi o a e a i or peeae d ac êt i ae c rr c rceitc c rs u c rfrt e sul ori l ào aa trsii oe p nd u pr iul le tli z t d s nsr ofl cinee viae e po o . mi oi e nom l t cs ur i m a i e i cn esn mea l rdo . t s e e *di z ra rcn iî z n ge rfc f rebi d lmiae aee d 6lme e lme n o e ogale oat ne ei tt. mee ) . . cniu ifmmin l o djl e elme t uae n oYc eg.ma ae p cl p bii r . p no î t i e% eis e ir y mc e tb e *slcae drp c ne tp nnzrcn a a u t prgrme d rdo ee tr a e t o tx e t e lm. in t c xl rc lr d za. ncl c me r adt àaeu v lm j oauaq ma na o o Di al â moi uiv r n o l i c rte i e a i miidctme ravi nà(ln.l ee nee od nee sj e ai e i ls e ee u l t e a lmetl ca ee yl.a e aee n a dii p c r l p i s a c lâoi s sc e fr c e s po t rve i u t e ae e rmec s uttri e u c d nn a i à aâ e n ve -- au r dtlr cnieae flsor. ot i d s d cd po u e i i ae ul u u sosrnf j d s tga ad dsiui.e t bi c s nsr l s u màe s â r s cae n l e hmeo e ir se ne a po o u à r ra c epetra c n ii r d rai r sp lt î cn t (..o ic pl âl +rpâtlpl ij ugsi ebaà i uee mbetl eg. Acs ut aatj r îs ju rvr: tni dsesâ cr saej et lm vna ae n: i n ees ael i ra ae td i i a p mn mutjneed me rr jprcin t oiha îllgracrcàa i l a sl e moae i eilee mer cirneeee oet t mea li sj u. oy t no l a.e lma e a o a ne p l a i g y rcpo lr smuMd.h # .î gnea. u œ j s a r e e î prn ia a z uirca d rdi fceitnsa e l i e desn n icp l u ul .cp cte d rpeetr me tl p' mazai eetdo. ae aclrd rtnâ(.bou nc sr. ip i eest)irsmnll c eâ moi nll fid n e rlma uy xraâ.ifr j tas s pi rdo et spa a o osdrt ooi ae noma a rnmi r ai se e t â n Rj u î po o i ma miâ E ytr d ifr ai ju aetlcu j ' ê n rp qe i c. e ou ç ë iu oi i : ...rnmirin r sj po j nlugne sblae t s t iu o mea rmo o ae ret. va. o y i n o dmes n) i ni i.5 dc î tx -cr l rca d rvs p aef ma l dctl i n ) aâ n et ae a elma e eiâ ot i it eâ a l t mg rcn d za -s rvn au abnf ul meloa îc di tl Cajî elmn e ir e eie spr eeki ui nintnâ n iu. o d sl j i e ae jrae s nl e i n t o c sde opedr d ve ) oni l iree e rme.a eu s potmae i ee r do .. *po i lae rce nrirca iRr eor j î paae c d s urra sbii ta e pt i e lme â f t i n rll u e Rj ae t *fe iiiae h poga rao aâ lxbl ta l r rmae rr . sniea slt eeae a l cua aetirsr j piidv lmu d ifr j . RE I 2c CLAMA DE M DI . u IF.uizn e me t d cnrs jsu srr â pnr p tnat i atli ti e l nt t o t t ia upi etu oelra mpcuu le e a / z vnl.rb i lo cii imails eo e ui eg. p noi d n id cs etc i r n ou l e nomae so sr e e i v i rcn peeëmdo lamei d t nmi r pnr umâorl aat e elmx rfr iu c du er s t e etu r taee vna : a e j *cs re etlemii e rd qijdfzr. t l ul aaita e erznae na n a i e a à n s etevr l j snt a inae(. O Ra iul sr d osbied pes tp rt.lae mee.

âtâ d s ns â aeait j aeairgs ze t n ld.oui u l nes rcett. ldr r. nant i e o uza os. xe u ee i mut r cl dfzaepepotzier le e lme iu t st l omMe t d rdo s îc ee c rpeae r ji e a i e n h i u e tra u inu rd tlf .n aet (ipo ai nc suê o .n oscn et n i nai t c t e p â t tra rcn lr u itc pe e a ia e d pu lc rprz naie pe r esae e lmeo morsie jnto n e bi e e e ttv ntu .cl ma e e eeae nâ u jns à i uae rpte l. n e orl omu iàjc nê s ufa t pë uë.iaulself1 i otntc jîcp u. n il o se dn az ou r o oe a ae se u u. oi ebjut supeumt) ug d sa a fce o oe eg. sâo sraeafs al a c sce î u li ) se ei l meitAqpt bevl ot pi ê u ucs n ca z i c u eer ca c r a sâ tc ro t ta d b tndprnrun i ev ldelnje n l e lme ae u tmi u izt e e uâ it.rca derdo. n viat o fce n atptt j n doie e je ae i e rt.ln u ît gicmpni c cej e i c l e in mo o a ea ug l nr i a a i a m. n cs cp e ea me xcrea ee l eet sn r (. cpt d sa u l ci t u r i j. i cuap lâisn r l cr et sp s p p ly.p nnzamâ ijnsl d me rr j a ao aprduul ae e l a l e t r mor r a ee e moae i sci o s lt.r e g i i i a c a rt r) N et czls alme rca l d rdoc dtl c p tf ui e. ip zi.ntui mp r t. mioc d idvd ai r apo uuu jaoet tli j ae en iiu lae rd sli i fr nuu. nro elmâ ai fnl et a edempra a ineutlSe susNiil rmo a c oa seâd b n dso ie El ne cmie a e c po vt u t fr e u. l z a Me rbii tardu :s e ikârca iderdi i un c n e tae mo a lae e s p cf e lme a o mp e o c nrr a t mea lip u sn u aatja po uuu su a sriilipo vt sj u e n ig r vna l rdsli a l ev uu rmoa.8 0 PIOL I R C AME SH OGA E L I Pe t sa iie c munc ri u a io i .rs srs. o rcn d vn iva e r e retr a lae u iulilnà eg.e a o â e gai a l . ciëa ee ee zi e) Lpad ep r n acetro d rc s mai s pi geei t is e x ei # raoi r e ehmâ e nf t r rjlaâ e l eà n t d dsrptt.is tll d sntnitd dfzramea li al o l a ai l .pea rnmie n amlclijcmpaiprn le di e o iae eg. e te o c u mo l me l teueflseîs c peal d orc preee I o u j ra al r i ooi nâ u rcui eaee ecp ra l mli i eqi a b t e m gu dfr d l o p ro nâl at del o v rt l at d l o ctgoi lme ieâ e a e sa a l a.cài maiisty i otne lcr p bieitn fev nae t se e .nrclmad rdi et f re nnz tblra o iâic udtrulî e a e a o se oat i o ts s r n a ni cirdnpi l mo ne i aetso s mp -n â e qiâ t l ha i r e met.tlviuna. ouaa o e r i i p l cmpe l rdo(.lcii e ac ttr. rbbl ii e v Ni mp . ia zc o a a o re lc t l zlen at .. scaâl aa d l ozn go rf âl a al cnei#. a âsâ a l e a ae re a.l ao â e u eîane e i ae sj u e l e p u u p bitret ss a i da. j t e . gmoev c no i i a rlc e. elmà e iur l aiapu tl d d sa eeî rpotc cl ma c o c t rsa onedi oclz ncee e e fc r n a r u ee i un s ue etu t n jr su rpr fat cn sueîteip p ly dn lclaesudnz n ul a eee ore u oct nrgi ouai i oait a i o .Se rc n â po c ra ma mutrvaine p sr n u-e î à sul o i e oma d rdu ee i lo ra t. b ou Re lma d r do nu te ui rp tt ie tc p nr a n ipits p ca e a i rb e e eaà d ni. spne tlvz t î i ede df ra lrpe p t pe mze tr aun r eet e nu ia.î o ura cfeo j a a rs l prn fr iae t r olsr r eo c le nlc ie irlr i de eor i u nz ra mo ea rpee d oinae fmiir pblc u-it (.ntr a iit a a s lê. o dp): oee ' po t rczgel I . e tu u...zo t.fjl... cn iis ntz. i t (. s idse sbl oil a l . u c f o i fazlrs u .îcta au s fel t de rguiDee mpl.inoâ u-e fptlc cfees n g e deme a j nu mà e eeon g rnd s # u â irl u t ru mort i acl tml ou a a ee c at at i . u s au â go ëm el e e ai u eai e o i e e me i tas s î cd aeeaia ni i at meid cmuncr (.

ia i fcee o r +i cu j me rbittafnaul . . S ml p bl ia 'V et c nsdea c lma eia e tp de rcn . î â s e ttri poga a t r pou i ot i aae sfl nct p caoi r re meo rs ci s fe ae n tr c pol c p lc lvz d s n oul lr epe t à i smà ào i a rfl u ubiu iat e po s r ve rcn i e lme. s trl p f plst ate. e el i . AMA ELE ZI F.Sp ns io l e t ma u o s ve ke clttarca l rdi d c ta o orlr e se i j r à df aiae e lmeor a o e â c lrtp t. te ta u * eqjrrao i afluuifr a o a.Tou i :! u x ori e ma r b bi i r u uu / e vcul r v t tj. po u i tr I se o i rt e i fc c i c ' elmâ dorc flsj t cmpe d mioc d cmt cr:maieî mi ae eaee ooet m o l e j ae e o miae i gn n j r. t lt ctî u e #r t u mei d vzo aeT adpjtae r p nr â. t *prs e' aj i e ui tasiuu . ae j n e .t t z. 2d RECL DET VI UNE 1 . e i a â î ve ee c a umie c tg ri d p bl p eeâ a mie prgmme v nd n d r â n t ae o i e u i rf r nu t o c . âo lne s i ui n iiul t. nn . e lmeor se ns rdi lae . ce bii ta pe tzc icp l r lm. ie t n e â pe ee nfr t s ve xc i a de# fat l g. mpa tl i moa l ae i l ui i 1. e x l c txtsme. l mmmie oe. oiiâjesosro d a elaocmu iaeî mg l e e vz ep sbl l p noi r e raz o ncr n e u i l i settr sn îciaiàitprtz oiepo rm -icui p cl u li p ca i u tn l ls ne eee r rga nlsv e ep bi oi n c c tr .â ir l fc Dcn p n p suid tlvzte lcl. mp i p mmeed tl iin. j s rc pe e ma u o ee nee d a a e e a e ia. e . e j *c nc pu-hee. f * vd nira v na li nc e iel e a atuu ui.n n l i i l du e i nr V eâijs oe e u e .c mr mi d (s iu eapo ueo /evci r cr îi ut i l e u u c e Itb jl rd slrsriio. o e tlc i * j aeed arg xj riee ael i miocl e t e iqnr a tni .. l a e * i la ajcai t mea li smpit ilrae sj u. op ing n t e tlli a *muzc j ee tl snoe. d s uae lgc lx linom j n l . v a t e à e n z je sn j f n l.c p c v r gz t n ra. S otl'V et i a pe tu prdu âo i j dsrbutridebt r de p u I se del nr o c tri i iti ioi ' mui lr cnu a crr ci tl et ma pl idvdaiaâ A ut a ag o sm. a a p s iêlrd s d adrarc ma hme o u in or a â dr u oi l ieu e e ij el er bi i a R lll ny n l d tl iu ej rylergo aed cbuaiu eeee ai a e e vz n i e e e inl e a l s / o e e i l g c t c mp et i c i ip o a la pod s li sr ii uipomo a. Prn iaa pobe ar cn l TV e t î . pe tl ma i ra t p c r te i s l u mâe sâs t eo ikie As cee impo tne e ae rbue à e r rac un: *ie i rapod ul j afr i d ntkae r us ui i ime.ir rca o up î zll n sr î r 1 j 20 de miut p oâ î i a e lma c â n iee oate nte 0 i nee r n maâs tht-d vl i e i a t s un ra e rmprson ne. e e tz i j r lme tl e dv rime td c t c l i o mai .c tnmi meaeee at a lm: n otr e eeii oae e r s t s l x c m a j poulye dnzn p aii i oâ.

c g e c Releirmac lIDa l Ogly o nu tr l u et tmpt e et nv ga t t e ra u vd l : co smao u n se l l l se eat n v . T bll1 pn l dso iacetrlrd souiT oc l l d aeu 3 u e a ip z raoi e p tr V oe i e j o ce T b ll 3 a eu 1 Saurpe r ce trid s ol iI ft i ntu rao i e p tr 'V z ' 1P rl d I pe s c p blu et itletâeI gnt . a i sr n ae ehma x la e me r e e T s lS .a lâ d . e eal no maie eb l. eew. rcl t n rs: s u elnê c vtd ê d . esn l ta i ra rd sli sriill a a a t me oe t ne fra t 6 R pt! Ifr tl v rae l sella tll p nr cnu tr.fr c niict lp lit d caalilr .cpcitad ta mir ca j peiâa Coml cbiita ie. . mia lae (. e v 1. l tdn l lae a lmet pcf dsi t lelmed eelln z n n v @F c#ae 1e t 1culf. mall ecl le mpei I tlao l . omua e io at. .â ma ar pa. o n@ ea rmi. ell : eepcaouu c lta c mp rtr Re rd cg o txu f ec e ul eapo uuu /ev uu po vta staieraed e mp rr ter rd slisrkill rmoa su iuti el e u âae l l 5 E le t t u ki ta p ro aiae l mac po uuu /evcuu su asr i . d mn a o sr u e v a te 2 laned apeet u prd sIfr tv sro au r Ii . r mglsl g g1 l r i n. v mutmi c rca meice DfzraIrv c mpo tî pl lrn p 1Nu â la t u elme dor.8 2 PIOL GI RE L ME SH O A C A I sau ' rcie ftn pa tc . .nomal . ooll e l p l i o mloeeth leclma cmvnâor l cl enc ee it lgtae l 4Adrstv tlsettrli âvru l u i:o. sa rca îaned aota s t p p s :Tet# elman lt e rnmie e ot 1 . u l l senei n.s f v . vd nl i n t e .i rs ae ulztrlr F lst x l t e msrt. a oei it a o o t ip nou 1N tle ee zu e o . zal t g-pooaletlsettrplcerada iutjjstalrmale âlrvcjp eepcaoirn rae embgl lllu#da t i c v hvra e po milae de f e lr a s catr l l unle l Huq . po ue enetl rs d . e e tl .Galppnr e a ae soui rpbitr W p r le et RI l e t v l ra ptro u li e e qe l u u u u l ca e E aura clà irca id tlvzu es fc pi ee ne d vlae aij elme e eeiin e ae r l tl e t n me e n j nl rcma d vrkae umâ aeo ptu cmp nnecee ae ao ae eo n â ei ra r t rlr ar o o et-h i l f o v lme: l i 1Ee n cr a ae tn asetoi rî l b ege ga br. n pca unaee e tu o smaol pl n i c fr l g nrl p at aël pei o p nt ltleael eg n s su e p omu. n e s l cmpe nai i ifr l i d rj miua î cr rc epotn o l t q i nomai .e a s ltt a/gr e pe t o uul a vnu 'm# vvf e vvf /-/ lt xs l /x alf/ #r v cn' tmel nt l vrkae d ct so sra rca id rdo L om u ni ae a ei ra e âr p no elme e ai. p nl e e um:su elea tl es s1 p lpu eiealp s r p n!c vtd pu 1a os ntc tsue 7Udlai l pi micrac ee n selk.rb e) r t l nm 2. t c re Evt/ gpa :cra meauu p ll r c mfr tl ee ne vz ae 1 l u rhc rae slll ublt u omal lme t lu l 1 a ca . K dt eReue lmll m melee eb l u ll . lmeml ae t g aej p ca ro ( i a n le.it cl a rca i etlvzu e . aa t e e rns t e l/ i rcs t a e meauu) sjli. epllh d mt tai i gn d sr tv.. eis s pa u 3 Alg:mo al td pee tr aeut po uuu susrilli frtfr lâd . luae o â o rmi n rmu êd e l e d mn ao sr c prfs ns d rcmprmi lso srl1 su d tl lln u ev at. a e p l* moi 1i tts mpl tp bi ltt ain lâ ma l ae i c c e 9Ofrlno mah p bitr ît.I lai u lu aâ rtoa ct l. ocs. el Ifr t u lla: nroo m. ut1dgenmêt . l îd knçaeel lteuratld rca fr l cama lcn: Nuel t 2F# n r ze lgtdnr lnee e elm. d c# a nmu sllv rae v 1 . ee d lâl e rznae d c e rd sli * evcuu oel u nzn t . a o f e aese s n n âc orona e ee ntl Ww aec c l Ja lpe î sn u c tm e d ug o d ra lme eor l u ee #t .n lt e rzna n o u.

atc l tl l nci i xe r. .n Mae Brtni deplâ 55 dn fmii l ie eee tli a mplae' î r a i e. e f e p s n j aee e r sotî t ii ii e j l a a . j u p a a i e cr au g p ern leeio u î t i n t d l t nmi rae d ct ae jn e e cau tlvzmlin r miue e am s t e i e âr e e e so srj 2 peu c nieai ma mi dcta ciuu pbitrj a pno i ) rjl o s rbl i c eâ l l li u li i l d p ca sa uu ehvln dnzaeeiMt. o nu taoaataâ î Ro na lgilyapemieprciae rcl ipi . eetro jd pou e x ei : mo oaâ gebl Vl e â tlviimeof mahi i d r ca a ndc s pottltx u.e sai r t atcra elme rn tlet u i ra i llrn jp ronlrf i . efp. e ici n tru l rc l eee t a u or e e lmâ l Sred zott.n mâi. cst d rca aaëu l mio u scllia n i evl e aeti e elmâ prta j cl eouu l l a p l Xl lasbfr d aie x ueîmiocl d t npr.. a ore xeo r eaai uooa ee p e ho l r e n a iae î i e iml su pe e troml ve iueo : kn i.3 R al settro l rc mâc e peiaceiitl e.T n iy et fv rbl dc j o eei u ie e ceae edna se aoai ei i n t â d zv l irca ip a ets o t e ot i elme e c s up r lr Avna l aetii d rc mâsn: )aii ta ilz'ifr s i a tee cs t e el ut 1rpdt e dGxn nomai. r cul.eac î emnàt uiâpblul tnillzs li smee ee zaece ensa otjc u i poelaa inxu c eeto c ese ma nu rsdeâ a oiâu ctda de mae cruai. id .a on t i r nr e ke a n i du ee d c teTelvi un a Ro nâ c siueo p e eâe o a n n d me i. lir. u i esaeo i c E t e je a ttj.brd e e lmà vâ a u r eee t lnu t i ir di c l ma dies d me ira h iaeî mo rg a j ds nbi grti. -u xis o re pM mut isr jl e t ae pn ui e t iae dtjbl.a x rse rdblâi i a l a i i 4 C pctta rcn id a gnr ao i i smuaie î mita .nr u n mp e crncT ltxu et. lcrni t i meo ct l rcri oiin r iclle Foosratltxuu i a o r . .nRo aeia ca3 0 0 rvxlc ait seie î pie 95 î mMi xs u c 0 0 0 iy a l t deae natlvior.n e ai ze p I F2e RECL I . pl t n ntro a c xe i hc llr mvae utb e A liue txui Devl ra j dvri ra mio clrd Mnp r a eb z. % i n l a i p e x tlvzr c ss m d acsr. eeetlsed atu hd e eei e ot frifr l eo n e i 1t pgnl tletlieptnecl soui u li r d 1 sc e nr aii e txu s o itraa p trp bit e e 0 et . mi j zaul ee zt or . sed at ttouiî e tx n ma ognz io. n ee i v re o ni..ns j jg r x-l u om. a r e s n . a o uz .nari 19 . AMA P T E RANS T I vio a r it o l ml a e j h a s do ni î sns a c s ui itml popa i i r i l cet me u. ng i d rfr : c p a oeinomai l t i. n e ul c eul be z n ds rmiaoi a oiuiatltx c s p td r ca . se v e ee z r tuâ raiae s trl pulctr TV prs u c tr rdct j rctelzra poui biiae or eupne osuiiiae i u t d tldeîd una petupoicaej po ci.rca î r aad t sot i = vëp einro. i ui t ci eâ l li ac n r v pkoccr petàiç mpnitîtomâeaemâuâpimimaur-ac î u l i r o e f o e za e r orcr tsr r ai j penâ i bit .e c mlz t n d e ult i ipo i l aut e P nnzapue a c s s riild tltxt e t ne oi deun tlvio et ta c ea evcu e eee . p j lic iaet i irlt e p Icn ein i gnis t e ma p l a at e d cta smuu no v neml ma ii t i . e e e u ca md Pex t ufclâip c l. p ln aiee ca ie t t sa e tn fa t iee ate e â gâ fjl lsc i e. aai e elme e eea sca t l v n ne a l i t rcpoi ri ea rd c oep r n e j nl ara i . zot e i ieskae j ae e sot u a f l o l i sqild ep n r pbiir j i l i cmp ld ma i s r a kgt p u e x u ee u l t â i mpi t â u e nf t e ca c ea c u i ' dsgei r î c nei#.saitodsî n i esu nel gt nr r etr i rdule . n zll no sr. n oscn elma n qeu e mnp r dn i l . eci pcaoi ra el .

ai metRel I vz a .nl alt â-t nci c leegt e sg ra dt i br aa î i ai r sr u ir oi .vlrkeclgn ifr y ecpt u l cit ' i e ae oec àl aoi ueâ d nomai e và t i ui. eei t.f Fj lA O R S M A E .a e à u ee e t i ç . u o i s ane u ei j l T n mb d g n . oiitta a u lu ia â ee t i c z sjlJ rm: i n . e m i e j ab . aoi bc ê i sjlr e ae ââ r e eâ e âe r i t u i ti itrorj aclidi sail deatpae t paa ridip d unt nei i ee n plie jetr.deGe ae d t.Att s l. u â nl n j c a rce id pet 50 0d a . p eir. asl rd p rug r nerl sj u .8 4 P I L I R C AME SHO X A E L I mai oae friez pbi lie pr ne att e dn c î c ma re rj unzaâ u luu x ei l rsc i e n e i l c e ii i ee t ntr une.Ac se dntr . Ac s tmp d rca a iur s onodlr d p blctt ur tael e t i e e lmâ sg â p s o e u ii e mâo r e a aat e vna : j 1P sblae c pbi lvzts rcpee meau .pe tualfc s d rz p setmpç tn i m pi t oi/ nr . i e e f o r f uo r t.f e ( l b egeà o to r otr)a 1 u pri i mliai l î i a n l .v r i ie j î t .n au rc i e e u T xu rc lrpnr it imlmio clrd t np r î cmu e tl ehmeo etu ne o j ae e r sot n o n r l o a pot fr z ma mut ifr yideâ a cl paae p etro l ae lnia i le nomai ct l eor lst e xeinz z ve c eo. miirzrarpiâacl rtrlrptnil c n l prduej Fs l iae a d l àoio oelai u oie o s i a mpâ srii dtrâ u i il meaeo p cr cl oi l rvd d ct oi evc . xtl nfr t se n i.A IEj P N U IT D L I.si red rai r a aieo sa dv rs a. nsa r l c r aë O t1 c aayat a u.prs t hiullr eta i tmâ eupmMd o p ru g r r pd . me .te ui s le ac r ee a iâ rb e â l f rec cs j fa t arcievmllprnd s n/otg ai c laeec oat on ie io re ta tv i n. mp rr c ltrs . 1 u ra ii n a rpouc a u bieu su cl cr ur rs prdulae t ildizll erd e fjl ncnoct eor ae mâec o ci di aâ n iee or n s Te u i o mai e t co cs LI oake. lF .otn us n i tui e elae f lr -u ies ct pâd -e mp l l z j i pnr cait.a e z .2 Reh pi at uiai t î lcr p bie dtnn dp u ee c ma r nmyr f ae n oui u l aez. tl e 3 j ne mai e acreeitgaâamea li î czlehme d . lrl o na t ab n. dt çma . a c ss emmiec nkec mecal a d v ntl uipee ae d a aae a c e pr l e o r i e u e e i oc r rfrt e mplsr s g mlehme: L îcptafs cvnu/ o afscv nu t Mt/ i l m rc i.ct j n mee i1 a oa e lvj i o r ae â i a â i u l e e g ei r -Jir =b l #. ama ed sa i cmeca .sgsblae rf a n.d t rl de s b niA i i ne ikM rns ruui uir rl i mu e Pn uir s aae ( l a e ge o to r s n & p itd b lt s.Sa a njtlc r seil d a j j sa ea o e ei nute -u meaa oui p ca e sa i -u lb mt r e j xge nli r idsaie io dlld aiae l t pi n plljcn ii e f r.g le abatu n g at je aâ e ubiu i o . l sr .ce c smuez j ugnee dczad p p e pjl o ril ea e t l à i reta eii e e e i a ol âae.j o p Pemâum ura yrij a itnsf ita potl rte.u eee u n mb n a s t c clp nr. an eu ot u âtlAp i ot u âtli . e se 0 e ni dv nto id si. BRA .du nt d eeai j sbitt. e.mde sgei sun e i mp n ou a c at at ip jp cr drs s.cnie #. c maLBRA (ei pg XX ) e t l t e u et itt.Meau d p rntt s rg sj j î l âi o stn p rnt e s l e eei e e e àet i n m e s a j a e au c n a nln . ud o p s s u a p je n m z e c rea tptt d p lc lcttr Cuo i d mi ne. âëoe c 2.o v . a oro t dl î i n lv.

B c mj c pijla s iot nuu P P I uu t u reu l M srmetli E S MAX. rns tl i e ri a d z li Meoas pat âma ae pnr au jr c vlblaesl nmuu.pe r a f mo t a o ie ta ae r b i à i e r me i i ntu i osra i jl ii . Os nid aa eia e iz asjl j p no rl srd l n n i nr me i e fc r prca : ee i a u i ta ae u uma pe tu e e i :rmncblaivsie.âuizz maucl jfneuo d ct.I awecnu tr l vdma mutnt u cloiidnmio cl d Mo xc o smaoi e â i lî i l ââ r .Te tlte i s pe ikul e lme e no r ka al se i i ta xu rbue â t s ca.a nomaa e ae s t l e em a r Re lmeeca ikaes a ee âc mpââoio c r ji e a tc doe c cs l lsf t e drsaz u rtrlr ae tu x c e rs j c. r scctt xi cn s flsj p nr a emitmmpmtro eitn uu a mipou âd e ooet et ra ni x n.l srd poue iag und maaie. Avâ d t u i î v d e ml rz i n d i ta ae un x b ne or n otj n e er mât me s e l cnu trcr l vd aes seid rcn oe aat u cli i c osmnoiae e i .puceededsaee oau r t-lr/evci ae i ntrsaâ eg. z lau et.i et e cr i n rpqi e s. vnlls me l naâj aa tu nomne e d ni r rd sliE e tn e ni ez i vna l f t o j t cj/sulc d cl mi i a o ul e l mp..a fnd smpu mo oco o M tne ir o ul i l.a âie rd s. po p ot i l t itrst .t nvoedord if mair eioi l modlâied prc aea i n m e i a e nor liefrtae a aill e ourr t podl o sriiorcr î i eeez (. i l cr s î suj d aj dâ i u -'d ot du e eetrFr e ae t n i a a e -i rmu bg l e me mt t rcn pee meaeeîsr ep pn âj aâaed câi..caê p c e elmà f vna l e mami e / j u cs mei p rcpo. âl d acsmoai jed paâacpaed oetn)Ci a gznlr ci e ce.i r xgey n i ml t rd g e u . o o tras ns i . p n url srd l te ue s fe d maidi nsun.i ietz oiite d adfz ifr a f e e rai neti c jpnn p s la a e i a nomqi kn â li b it u pbi ax 31% t d s ld sutj î po o e d maà Aieej u lh r 1 .. dlâl e lt cett e fr t r e t a..n cs cp txu îsrs e ao o l u i c n ifr j d ietkaeapo uuu. fjl i c mp u pn ui p timey ued f maso sraâat ct cat l cnie ao re o f ni t e l .nu u 'e g z )Un xmpu n cssn it g n n e isr l oa elet teMA Eaâ âdau r p niaeo b lvredn nci i lv i o h XC pmt espa h cpllr uead i pa i f . a et cn e s t it/bn oae i ifr j p cr oHnmi teGrv s âd l t ut eaad nt.etlncip p n ucnien ma a ev u ea t su.. rrl mnsieo. i j ae e i mp t e l e H n r. S cf rcn ip pa u is d ee t smplae . rl sr d l s t e orhn t.ie t. ee l î aete s s e . eaea argetaefmeesmtneeaes f u c t a e u x e D ce. s u t b i s f c ni ireetl va aet b i bevbl ii bl mea lr ue â i o cs a fc e i l r ue e z e j e e . â e ui a l jd r nesae n mâ t l t c csui aie rt ài sn rli miicl aepn u n i e otre f l i re ut e t c ee l a omp l jo p t av . e e s s p l elnl r iemaeitnit. c 9% dnp bi l aecnuê rc caict s ai n aes o eai 0 i u lu cr o sl ehme ls ae n lee cal p rs c s z e c a#me d cmp mr. i l n i Et d r n tc rcn p p nuis dl s patâd a pn s e qiu â elmn e ao r kaae e rci or e% e c p u ej s rii detn t mmip lcf relr Eaae e a iaema mâ md s i evci siae ubi oat ag. u i se e c llae Re uttl se frje c mprmi e po orl t e or l. l 2g RECL F AMECLASFCATE II ui .C lre t b i s f p tmie j l ne u' i u mdmesoae uoi r ue â i ue c i e l e e c n qm t.suaznt el rf/ sjl nci e â z i gyt e ldr a tra mx s i l e d n u r t r c imtee fa t cruae pi e de sâpi de p magne e q pa mo â ir o re ic lt.ol susrii dj cmoctl aetso .no tt i â aesa e o s / l n r p mp d n mx et d a hni t. td e rcc i ls etu n n i u aaitt cl i u i e (. i r e .. n rm. ntl l efcr.lsai t b i s cniâ e lrs tiee jsue io t jr e itl t l r ue : o l l i ur a e n e met pm e j sp i nint.

A .Aiipo f i e e nu n ma r ca ae free eonee a e o ae c t l nsmt u i e lme 1 2 Re lma cast t i rdu â î c re d tlf et un sse . evl e aià A csra e aeî jrae cmllrcnr ot a t i a Trbue s prcz m c rca l caikaes lmie z l ta mi ra e i à e iâ â e lmee lsf t e i ta à a rns t e e d ifr j ui. Msâ dt i lsî # i c eoo ed zott. ae u j ca s n a et ee ne Mac s u d n mie p o us u j tlfnu su a rs u t c se lme t? ra a e u ra r d uli i eeo l a de a gr iofra t.p rzne n sme e ome e u l t e cr u o âdt o ie oi e ca d pa l SU.o t cs. a odn lp sbo nid at it.a i a c va uj e e mul ie tfc ra lr Ac s c dr p lctret prpie pe e uri urn t d niiae o .. ej na e el lst t irlr rznâ i l o tle i a ke e l s n lr c j au yr aepro nlrprc le S ceu aetifr l a n eo. mae-depeetr at rif mair eior loetpemaet r rznae mo nor liefrtaea fra r nnâ.ce c i e m fr l l ei dr ro ai e u d mei e ci te ea e sn. gni u ra ntl a ies le rpui e neee e l t y oetniafbt . 0 dnttllnaâi r eav rs gpoi i#.nmaoita n ro. Exs te secipi i l d rca caikae iê ri p i rncpae e e lme lsf t: oetl s z ir su tmp rr . A ujleeo i ) l o e u v ca g t z t. l Re lmee casf t a d uâ au i p nmz cr s n pee ae d cs l l ikae u o tur e ae u t rfrt e ctoi Deaeai sai et rd s jaecrce tl i sud s oi r.E1 oeso l. AMAPRI P 1 I 2hRECL F N OjT O at fr d rca alt î ac nsu rpi.. 3Caaoaeedefr pedo nid atvttsn e tt d ogaiai . ceae s fc. u csl cs omue i r e d slaaia eidclr x ls p bii r (. n n' tlfncç u a prip r i o e c i ul t e e .. l rdu eo / e vci r eie l Vesu a ee tonc su c mpueiaà a a et c tla e ese î rine lcr iâ a o trz t c sor aao g t n d zotr rpd .n . tl gl ime me ie ciiae ut di e e r nzl a i prf inae aeligvenme aesudvreat gu r d itrs.8 6 PIOL GA R CL I SH O I E AME peet î ae n afr d p biit. on i i p caia .een sn c neuenc s e l nz. r setl/v na l nc i z e r n je e aepo s lr sr iio ofrt. I. aea db niopzj sl . i i n nui l esaeo atua ..c rca l c rsun me etne t e ort r u n s e a l a e lmee u âp s . e xmpu 4 % i oa îcsro d d eti rvn u l in d l rcn l clsfct e a e lmee a iiae. ce l t l s e uà i r aatre c a e i lme i i ur a e m mb y Pei apnn eo o s e sailimp n flsrauu l ae t m d rsme e tz cn mii a pl u i ue ooi n ii j xr e t r u e mb e c csj s e ilzt Nu s rc ma â îs prsul ie su a lnl d sgl. Ea ofr rc po u t t ee nel ne eae p nm a c ma a rt e eâ e e tmli oae lme t e c sr e t o nd p uu /e c l rmo a îdt dp prug ra s uu p biir C r e slswii po vtn aâ u â acree mea liu l t .esec a c ës n lâ omà e e lmâ faâ n se ine a d t e u pu s di c.Ese d d i -da n idip nsbi. ca l i â nto s n ata e eeon se ka itm l Sc ue d rc mecai a azaeo peit ma a snuâi j ...d e e l. e t a u ubii se o c rz n i a ifr llrc idvdaieu fcr fmà pi apcee a at e u i nomaio e n iiul a i ae l . itr. ii âdsee e noma i te l u u t o cp t ii â moi ee nc s irz l o t cr aetn itl iittaetlii esaiitameauu. ae fcee nei blae txu jp r s t e sjli g i u u va Une e ud c n ii c po t fur t r ca ca ic t et c l l x mpl e o cze e ae i ma de e lmà lsf aâ se e a i f e S VANACOMTE (a. i l sn ltt îto pn ima ae n rl u cn mi ev l à Fr e ut iae nr e a me s sc uesprt d caaa oai r at uaicr oeàu sa u-n pe ej n eaa e e b nlo p rclr ae fr n p j u ra à l i . e e o nd n â e c url a bl l e i e so sr drt maed va aifr j iiaittad acs emz r ie pnoi uaa r e i noma e jfclae e ce p n oi n : # i c e t itrs t se nee a. I) l iA M H p gVI .

up Dcs ld za jd tlviine lmee e iri eee zu . ai ui et s .î nnl c r ae re evii eic l A ' n v lmâ (a . As me e pl u i p c ee s ti t u or lr su pes a e o n e n a i r / a h t e rmi n sme a ro n c prclr a rc t d so src fn cin p tnil I ot tet c at uae peie e p no a i d l j oel i mp r n s a i a i e a.. e sme a. e o n bi â e ncud i rui l mor n scai Maeill pu iiaee e aep i po t c ma fe v ntsntbrj r. i t ma e n Ese d ae ne rc ma da ls s i l ë j mëtriae t be e ir t.. ROMUN 1 VERsoL a tc c sc e ae t prciâ u u c s c s tpd rcn . i l . j e y ee s e FimeeS r l AVANA. u raerc med tl iu ec n nu i . ie e ec ir o s lr e vcio r mo t aee a adoj vd o eat ae cp a ed cmad cr mel nn cn ii.c st i t c tla . e bc i it-n lc a c t u maeilp bitr. Re lmadiet prn p jàc nsà d o iesdnru pi su pahe c ca r câ i o t o t. e ënd sfl siaa u à e d she. a e pn ailtjalépa tni. zr na a elae ntl io e o oi r i r uee i t â .R C AMA EL 8 7 dr s sei e j aa tu u i.a nfr la â i acr.smn d cr )îsj d o sr or it d cv j t tln d a n a e e e at .no t e ci ae nr ut â i m a e e e s o i o c ma e . jni n . e% -f a i e at ael a a P o lma c r î p e u p son o iet c piul paheu s fe r be a e i roc pâ e p s r se a lc / c t l à l piu / a he j srs ae s s a rs z no na a etrvitai ump rtr.ia uet îcië v a l i n jl e ciio aeFr t ltn s nhs. c i M sunu dic p t faoca c oiet d rca (.aaaesud cpbl su sb fr d cqi bc u o n e o n â tjt a eua i a u omâ e i e e drcàpi p j . ecamamaepaâdnlme-pa a r a â-rc ma i t r ot P e i r il i u e n ë ia mei n el ! c a de prn p t s sme z p lc l a tela c cfâ d aa ei d â i i ojà e i a à e o u l rie a ir e fc r. z ai z a mu a 2 patâî G r napnm maaeicr umez crui e n gmet ) rci n emai et n gr ae r aâ usrd ma ae n. n e î rgme Dea e aees tpe z t. . tr e u li e eema j cd ui u s ul t (.u aiha au ln mâu . e eeiin) N meos el e e vz n o j n t a e i p tl i ett.atc l e a ca j ca n cl dx. a el l i ren l e p s r ç r a p t u .peu. er s îsr meaep bii r c ir ee t irl l uu su ec i Unoi e nci sj u l t e ha p xe ou pi li a u ca r c p celiseicn smac niuu oetiivna l sl. rg â c o fratâta s rnâc nte i .VI )s mel n aâ a atu ul j 11le l uizra n pg l e ni ez vna l lc i 1tl: ) ti e I o j i l la a n ui fb iae d rn mi G mâ SENNHEIER Elcr nc KG p mt ri a rc t e e u t r a S eto i Cema i l rai ra isa llr d sn r ae j t dcr s ln . u i i ie. ojae nsrae Da fr c a ma se ik: d rca c r sun drc e t r ca r oma e i p cf e e lmâ u :p s ie t se e lma mead t u .s n fea a dietl gno)iri omai s feprus î ec s i . c e l un rvâ ue de e ul. o i icp aed cma d.pcs âd u r o l tlfr ja atee ae u n e j stRcj p nr amâi esaiitameauu.ti rc meet âi ic dd sj ei ly n lc i cm a u rl . traee bl tr xp dit rn jà el i rc e u : o ui c pl ne.ë u l nmct rc a u i. ah l .de p sl r t oae i s it u rc i e elmâ eg.el r ue â o l n l. lc l p c ml i cio ra â e de e e mi l c so ru lc âëo i dshi(.ïAN h COMTEH.NEPTUN. e ai. aao ge fj d d sreeaprdu eo /sr iilrp o vae. u rp rus t e sjli va œ oae e s pe u un c d si tml v c ma a fr s f vâ u r c e rs p e â e t a a o nd ââ â i z t na p uu sufr s ftsa sriu oei rca t b i s c niâgmni md sla xâ àiettevc l fr.eza. uooa t. s u / evcuui frt i e umie fra t li l Pe t se ae ctgoi de sr ciofrt te S. i e e lm: .ar uee dsicie aepo i â p cf i vna l nc ryl tbtl i n t l rwt k j i t v duuli s riil o eij d n raoe tn ut.d ir e p Dvsâ d rdo d tlvzue. vn l i aor c mea p bii reg. u on e o n â ae ni ee o dll o o ie a uteejgmn i d ahz inr. u ee sr rnpae t e ls s s va â maeill c lrt diâ ntu tn ate detn tr ls l a â â e d traee ooae n u r .

o e miii ieul ntrl .oliâml s. u l eai u l t e or oaâ a p l n i l i e ul e nd nix c at rcs l e j nla arcpo z iepotn p s ittaarur a l elme a mo oait eetnl . e t trie p ciis te l i e e i u e nrgs n ii n â p s d si airs e tv un xcuj d na p ltl cmprtro p s i js îlci c n il ni oej l eiee u xx i r oi l it no ul u o ci lp tn ai s o l b i mt i e . e u a e o.ebn aee.. e e D p cniuu meauu p bitrrc meed l fmàl fmàs u â o y tl sjli u li . u.. o nc d ru o tl epe pno i .b sns s r iuai nomai ma ae ît o g r a e e a ej eo o c. e . el l e a i a i e n ca a r r clssc 1: ai â *rcn e o mià/n sraà. o s x v mt. CLAMADELAFRM: L F> â F. â prdueesus r iil sl. n lme oep n eli y I. elma npr i e. e lma r fso aâ *rcn gu e e lma v nmme tl. a h i â d d siax i s ste z l dves nv l irr ieî c d la eua is corde etn tri e iu n A a i re iee e ahc n a nl c lij et a tvtt.p ic. e e t u n mi r vn a e ma n p e (e p m o d t p 1 c mu i n mee nuâidsr so srj cl u' a e =*. o sl a e vcie ae Pe cpiec ee p nnlc ic r p tc r ca drc prn p â s nt i i -h i e t e a e mcië e lma ie â i oj u l friA d mâ uijgrni auaqe ltlraifr l ii esvrn unyma e l r iaa l.e e t vriaâ Aca â ut s ci der ca ne ei mut ciiae a se e tc l. Ah icn s arsa u o d sntr cr dj p zi iahc mc âd e deeM n r et aai ae en o ii e rie i l r smiaeî s cur c pofldfrt rca et orz nal ira mc c n i lr n % t i u r i iei.c i sMi fat b gt. .E aeex mn mut no y. I A l Relma uiest-ulesaiuâcc ly ifr y i ilsnr cn b sns. ê : n n l si trl -ime o ta me i e ciiae Cotcae cinio p elais fc p bz t lsecmpiaep natra lellr otnil e ae e nm morit o lt e pre rid aaeipei t lpee î cr a oee. nomae jpreee : ïi i s i î xai racrso dne. e lma se io t â.ot oj p e ' at e ei a e u mit ifmui c mut dtl.De e mpl. c n eu do nul d atvtt. xlald oi lae de i e te u bi i di re ci ri i xa t pe % s n o .aett d rc ms p a cnme o cnit nl tâ d n ls cs i e eh . l iitta eslciet u a at mao arc mepi p j csuaFe blae d eel s n vna jr leh i r oê. x i e e j n î pu. rmenz iyin ae qinn c p nevl d tmpn s î e ike e nc u rs un . 2iRE I .it cr a gpn f cr dsiaa p cl cnie eui mmo o a dnr ae l e% i ae et t e ee o s mt te e e e e n r d l aeti.of ( g. x paefflstd cte suarst ju o ognzl g n icn miid r ot iooi e â / a deaâ in r raiai â r i no .8 8 P I L I R C AME SHO Y A E L I Of-ni pou o maev r te d maeiep bii j cd ui e y rd c r ai a e tr l ul œe i ao r i et a c p j n l. *r ca p oe in l. emz n lz dsiamiili tni z eatra omueo d deae pn a u ea et t 'slq e nz t lnvll et med sssud js a ie e xr . i oaàc trl. crt aieo. î c ml detnaaiorfr .it n.uluaâd iefcr) t t gi . naà *rca no. e lmn c no c idu til *rcn c ril e lmn omecaà. I otn et c rca pi p jâs s r eec oau â f ce # mp r t s a el r ot . es li pe e e lm: c sê lâ mâ ael h rdcae fr llr earsr.d sia i-es a e ves re i mpo ne n po s r t xe u e tn orip ro n p eiulr p titr ap i p oe i lr z nad do cl nv l ve in i r l c a e o nees rn r fsa o.Daëduâunitra atnei e fcr.

jr v nae ej r ee i e c Nrh ir. gn e mae rcpet t e i o lc e l e . aj nro. eg. o aai nr rd s i evc r r z u i e i dn aeaictgr . llt t uierfr evci r fre i dl l e e c i i aCee l i r s eeâ l t âlo io ae p o iaoi o srsa e itod ci .iâp n î eie #p ct oiilgtr lni rit. biht.î c z e lmà se l e t nt â e d ee z o at r e ii i n a de ru iâ . mvt. l fmâs ptmaeilac s di ecz cmp rl ît pouej srii a l e o t ai a t id a. rznae n r rbe u e e ri me sljlpo ue ei oetnâmâtrsi luiztro ec ou i rp s d fma fr t.pxr. e l ae e t lv i aa tee k bi pee te dn p r et a it eeo sei a a vna l eue rzna i es ci ne slr pcf l r j t p v r ke e 6 n i nâ n e. rmo o ae iomua d cmad) r S tgied prznaeai omaiita miepi rc d l fr e eil e eetr nfr le rns s rn ehma e a im. epe vë Et i ot tc txu po l nlîsr p cd uis f aevt s mp rm a etl rmoi a nci e ao r à i dc a e l o s e ci jo-nâ ieeeo aetr. siaai elme - b sns. l c r s a a gâ di re mneil blg tru cio r nr u tvâ a ae e d u ves trae ma mul l a uee i trae ae oeti a ln c pi i t l fco i t a ib tl maeil l fre.nomait b i s f cmpeâj smnf ail d ns e a co ai rlfr y r ue : i o l ie ict . URI ME AJP LI TAR I .rca d l fmàl fm.n rslr csoa js u à n vdn e âp s leâua e ll t b dnr s cf dea tvtt a oe tntlij a detn tnl . bet d bru(. Caj rcn drcâpi p j . peâ d u rorae a a tml t s bici a rc ptri u e tv le e A i. gn . ite pe i kul ciiae l fra uu i l siaa l ui C l ma o i ut cduipo y n l sn:oiced u p ao a ee i bj i ao r rmoi ae u t bet e z e n l n e o (. se i l d po ue swii ctla e t Mt j/a u l t e eg. l r ue â i te s a: lcr ie e e l ettc c lrc r l pi s . t tgad p rus n dfr d cauizê î cz l l ni r cs moi s aei e esai e i à e e tia n au ci lo v r u e l el o ini.cnie i elmn i t r ot elma e a i a l o l e n à r r n p biir (. r or. o sio e a i o o ll a mii j. iuicln ae ae d.. p . n i aet t . â r cn et ekinàpe nzc s a r sa àun rfcoided czej . aoi ou li r enomai ei ae i e so t u ae ieylr epee t egakâi ued cmp ti ît oetniaes xgn o d rzna rf mp s e o eia nr fr l cat r l e a.cetl u ud -e eee need s bla j pet i.ae dr.j CU S UB CI Ca ouiepu oaed rca s ae dnc tg ried o e t d mae d rl tut r e e lmâ e lg i ae o i e bice e r l vzbla jd flsn hdln aà Eet bi s f ui .eii e c n) e o g n .. jcee tcui jp i c ae eaf. e r a ui e l l D j et csitae dtrâv lmuu maed ifr l v hclt j ei s oti r. e ati. a o i po j nlj fr l e e o n â... j IF2 . aht. j îct bjuj acnup n us p l tl e aite i rsiu aa nâ me it g dcz d cmpmr s p aâfj sf aâî fl pt nlr acnii rd eii e u x e â ot i utk t n aa ar i .d rma ae s l a ne s â mee n mee seià eo ae e rme c a i ls â e mita c ru u l so smli j eeta u ee i n l a d ognzl su pron p no u i vnul n vnmet e t e raiai a esa a g a rs di .CAO . r ira tiaoi r t.t.Re lmn eon mià s c nc nrnn aupa î ujrlr prdu eor j cn c o c e o e te m s r ns iio o s l i - sriio oei jamoai ird al ahzl n .s sl n n c c me z d v la e mae Detn trirca i e jt e ode z u o n i e ao r r.àfc opàee iiitt i e ooi/ leu gt. pcf i e rd s /e ci aaog i e isu ca ka i . e c.-uiessn pron a crrol n d ahzi s bzn uiest bsns ut esa e âo pi e e c iie e aee o u l ms p j p c nieet d eo o e j ma mutd rso sblae Di i u n e osdrne e c nmi i i l e ep naitt. p dic ee o i c st a di / de d pe e tr a îte i ofre c d ur sh t r a ee u o vi o e rz na e nrgi et.ts j dmo sai peetra u o po l c i gej aeoi et i e nt l.

pbluliaeitrsn?sonor .o ui ebctr .l tae e s u li s st aâ eou cn idp el d e j ca u a za. iiiae t ii biceor i srb ri or n me tl ee ma o en e i po n . sumei e r ule eai c v cl ms i i pâ l cl f resu . ce r ue â e cre t l atl i eel e ee i uiëj.a 2 . uid ciruiph r.pugid plsi.et c nsdeaà ut. rsbitta rcs i osbltta iti ii ao io xat i e. EF RI A ENT F TE IUR . e ai i e i t r ot. c e p bi amej nt ae aerca l ep s p pn ui u li r.î sr n ae ao de u t te ia e l 2 Feiittad ivsie(e p sbla ad acmad o iced l . a tee ao ro r e n j l po y n lsn: rmoi ae u t o 1Cotl dud podci rlt mi.d ae n a c o etl pe iRn j d pra ê c lae be t S a o ttt e sme e . x u ee eeaâ i.% u l n oa c f c elmee xue e ao rp bi t eir 3 c k ca 4 rcx ed6lxeprni emei zael cntaej-aeaipoe -pi elmel i yt i ntr dul ir or e rl i clj rcnt rn r vse. ipnbl i b gtr) il 3Adea lae peià(. Dsa ejq rd uàài cjrd ict e hbir.Re hma d Odi deis bu u â d o a r ce ema bu à î r n ul e it c e o.nmâuaî cr cd u l sn ui j fc .jree e ehii â )obet e z s dnec eg. . a s e e mel nê pik peeieea7 . d p s rlr u i tt e â ite on l o i se o i r t i e c ma l C reae nae ap sneie:fp c tlvzu e s dujai d ectra os u î vdn a mlâ eeiina e e ez n . 6 Posbltta soc rio e tl j aditiuii l î mo nee c l . n e atc evt. emzc rc mnpi cd ui p Mtaed mea pbiirs f ti ip n a el r ao re u or e s u l t â i l n n l j ca e 1F3PR j NT P RU DIERI TP IDE RE M: I l . Ic nv ne tl rmac t d ci cr p atc rca pi c d u i n o e inee e rae e e ae rcià e lma ln a o r p j nl sn sau h gn rlrdscr s p aeaod meauu j mmo o ae u t p j l l eea eu ae e ot cra s li i j i ev l d s d maed tmp n c srpoe ârij prd eiun rate de ntr aul eml ç r e i e ea ric i i o ucri o sfl o ice.a aecji e i t ) Jc r joicedcrt e unl i beê eoal .. e j ca e a 5 Me a iiae mae c rem i a aâa c n l s nsr lie t .% dnr cnu tr Craot i dn ni a r e rfr ll 96 it osmaoi i r me i o n n e . etlvzu e d rdoj cadrcâpi p jë Avna l cdui r i d eeiin .u :rc ma e b. aiae csu i e elmâ se ndct at c n siil n p e o i eplAo rd meap bitr e i ez p lclic.ei d s aterspa. j e c r e p e ir i n n â d son oio de p bl iae d c tprnr c sl tr. sae nf c oaesuiui clr aelpi s fct dsrii so srliae et j nl a nte eo cr e r c a m eevc p nou cr m l me u u s d 'nnî o hil ni rDeaeatb i s s aod a ni clâij e i i x n cici lo. lced u gopo rs (.lmpi. t ecc. u i ucr neeez p s ul vënu-e sflii ) c 4E pn rarptt (. lxblae en et i . : bicee ra e ie i e o s ai t. i e pàeecin lr e l ps ez mutt .î fnci d p lc vztj d ee iehne nâ a ee oat cmpe n u le e ubiul ia i e dso iiêye ueae.c nsaa.. i e ât aâ l i e ooec n d r vn i e r mp e rcts meau p biir eicr (t) ei c s lu l t d f ae1 :.. oui epmo. e p op .l flss î mo f ce tj lcr l jo. CLA N ROMANI A ' f# d clll me i p Mtae d rca (eitbll 1) E et a e eeat d u or e elmà v z aeu 4. morbltta r: ec trl u rtt à umee po o uu se -e rl u d 7% dnbnf aid ae n a ao r ei t e 0 i eekir e smee cd ui n i . oiitt e o n a bet ea i j .p iiiae dsrburicdurlre c ..et..9 0 PIOL GA REL I SH O I C AME d rc zt. . i v Esccttaaetit d rca et i ia:defpulàivetli î .

e * e r ni Me t n tc ui d Meto aec ul d ni ae a te e o l nint a tl e e c tep b l ir u l e Ra g n % 1 7. cl rn e t 7 Re lm. 72 6 5.e cejp zl s i ez.î z ec nr l . cl n hr e t ae 4 Re lm. n r e tae Pr fsa oe l Muni r. ca I ' 2 Rœlm. 95 4 1. t t ur 0Al l l ep 9Rellaî pealcl .l t up. 34 3 2.nfnd d poeisbeWo rfr e etu ies p rd rc î u ce e rfs u i -r ne a a c Lel o uI 1 u1 .itleu l ct i e ndel ne tal o e . ca n ë 1. 44 6.d rdo ca e a i L elI *Relmaî rvse ou II ca n eit *Re lmad r do e a e/i *Relmap pn u iubli r c e lo rp l t e a ca *Relm.td n eso ai anc v .t i rç u i i u n oa: el lskae a ae p ci me f Re hmaTV. F n o al u qin r Mu ctG tlill nlo el ceu n f j d c nel jeprey lrnaet o nu d rsre f a caej l e e o cpi i x ei o î csdmei.d r do .bet c mea pbiir t.I T as: ca p r nl e *R ea p p nurp bki r Elv. a e a orp bl r dt 3 Re lm. 05 8Relm. 4 8 4. 04 3 2. i u n aectla eo i e u sj u l t ec r c ca L ctg r . 95 5 1.'V .aaog . ca n e lt 5 Re lm. ie lmeeprmieprnp t.î r vge . 27 3 7. 72 1 0 3. a eeat iur u ee tt frt â e me r to ctg r poein ldsnt (eia e l 5.thl n. p n in r. 96 2 3.tdni elma e a o i u l t e eisu et a I tlcu l n ee ta l Fnjnr u el al o El isue l pn ln r csle e . 9 3J 3 fmelmio s. p p n u l u l ae .l cqi . 44 5 5. u et snsbi l pofsarc pomli d rc lll tp isntslcaedieide se e i l a r ei e e t u.n pna c i i t c s mao i . a n e e s a ie s k o *Relm. cl e a l 6 Re lm. 70 .p l p l: .n ma ocni dnp biu iv sgtP aeai oie esuaâ î oii u i icme i u l ln et a.p T a st .11 *R ea TV e l ma *R ca î Zaecnr l elm.sbel a me j nt rca cai t. 00 2 9. mbi m r a oi rfs ae iice vztb l 1) i e i o t u T b ll1 a eu 5 Peeiylpnr dvred uie elm. e mai prcaàaâ d c ns tr c tj des n o in c c a a e it tt e o umao i â i po s r. on u trl j rca l i t i ojâ or T bll1 a eu 4 Ree tr adv reo tp i rca î Ro na e pa e ie slr iurde elmâ n mâ i Tiu l er ca p r d el më 1 Re lm. a aeoi . 79 ctep nol âr s o g r Ra g n % 1 9. 66 8 46 . 22 7 4. e eusl i nir i mc a n en P eiyl so sro pnr dvret ui erca s dfrnie î mfr e p noi r e t ies i r d elmâ e i el n n l u p e n . can n rs oa: 6 7 39 . 34 4 1.

à d nic usl ocee e nomai o ri: e ae e l e e a cineapoelaâl fl et î raiae.2 57 . n i 9 Re map Trnl . da e l s t 1.a od . elma rn ot 1 R cp p p nu l u ll r . al tlî 'ma o dr oy nlr xr aesn pee teî rfr Re t e n I p n eMi pi i epi t ut rzna n n ae r uo m t tb ul1 .8 74 . c P n a u ojeip r naaodt d so srf crii d rc mà e% c nat m ot l c raâ e p noii àut e el . a e cnê î p rtg rattrrsr lr(. IG ACTnqTATEA DE CERCETARE I DON NHY N G RECLA*G I NEVOL DE CREATnqTATE . ia s s ietiesre cnrt d ifr l cmec l p cr ima l .2 39 . elm. elma e a or p bl t e ea Sou l crr 85 . ae e ae ctla e rp a e l e g maeil d peâ pnnzc l tma dtlr dsoii î lgtr c t a e rs) et oe a aeo i nbl n eiu: u re c p e . ca e a l 4 R cl l peaIc l .c c trca s a r sa â u ei re a se u tt i c sr u â e lma e d ee z n ctgoidepu i ma î u t j ma s cae ae ri bl ing se i ipe il.1 16 .s vrf peei apu iul -i âpemz vretpuid rca evci â eike rfrn! bl uil n dies i r e elmâ or c nt j. ca n eit 6 R ca p l plé .i ii unz r e oi i me r o s riipu iiae evci bl tr. letl tnil e oosje n eltt I. . elma n rs o a: 5Relmaî rvse . e lma n l r e t ae 3Relmad rdo . aaog .6 2 J8 Date fr iae d a c t n sr r lvà n c stta c s n o i de tl n nzt e n hea oatâ ee e e i e a po s ri a xcn su aell p biœepi cr îifcpo v rapo ueo su lm: a gnie u li r ae j a rmo ae rd slr a i c n sriil . K Cec œ e et c aâ ma ne eaà. c a e ee hi n 2 R ca l za ec nr l ..9 8 R ca l cql . c Aciiae de c reae î e c o ea # epl a e d ml â j tvtta ec tr ncpe u tpn e x orr e mi i treaescn n d orc umket au lrad ifr j scn ae E ectr eu du eaee r j c muae e nomai eud r.9 2 PIOL I RE A SH Y A CL MEI d clbrraatr nnc dvreistl mas dajfmefri aed e oaoae nei r u ies ntui s.4 31 . o s n acree uuo us o e .bz d dt. ttp r 0 Al lui e 31 . eâ d u i i r à n ie rie e c o cl peei/.7 39 .5 45 . a el 6 T b ll1 a eu 6 P eeitl so s rlrr mâ i ntudv retp r d rc r frnee p n oio o n pe r ie s iu i e e hmâ Tlu i erca p r d elm: 1 Re lmad tlv u e . a e p a n al a meoaod n rn ui rcrn sbelo s idc odnad m pi t td roHi ngrl .

pp ll inlgt/ c au t po ue sriisufn meed pa le o uai î eâu u nmi rd s /evci a e o n e i d i e e /. aej jmeip biir ec g n ii diu l t e t.k:clal . R C AMA EL 9 3 pe us s usr iilc r ume z af po v t pod s l / evci smiae r ul a e vcu ae r n m i rmo a. l peets maiet tni! d cmp tr aejcn caeacnrlr n rzn e nfs edna e o uei r i o et et o â z r e porid ifr r l bzl d dt n l nl j itrain l.d rma ae a c lrc r c mpâà j f oss r ice e. ie i spa etmliepci e rd ci isu evcieg. s ptol ej pi su l d cz rai t p ma mut pouesrii e o bi i r tdl e a elae e i l rd s/evci n n z e eiet dj p pa l ct oi rset â Mut rca s ns umAid xs ne ea e i/ a a g r ep cv . vdne spa o ei ro i c c tl c l o oi rc mlsup tnil oa mtrl ah ia oey i b o a. r u ee sr iil i lr e eie t p pa j p zl fme. . e e l.. rd sl xs ne e i i oia i ip no n ' ot u o crni Pouu t : i r s a i c e ' di fr d e plrr e t o snt i o mai . c ! Cectraprmnâaeop i .nul o s maorlr a un tl e â ae a e ac s flsi po uuu /evcuu cr n it eez. a g r d cmprtr ae qn ae e ae epe unz r o eie ct oi e u ëë i .Ea a iur deii n no e x oae se i eu nfr tvâ sg : sg nmli t atradmeili ao ic u j a ejo cr it î eu l e u cmo j e o nuu. ) Ad u sràip ratd ifr r ocntueao iie rfs n l oa us m ot â enomae o sti sc llpoei a n i ai o e cr d i b z d dt dsr frioic mpti. oej d rca j ftg ieiel aur c mptoi rj e u i e c l i e elme i oo ms.lsj rpi e nomae a aee e ae ai ae i nenl ae nâi o o dz otxago f âapqe et dtr n td r lld cmu iai ît evl e pai i i s eemiaâ e qee e o ncl. r u itiue a i ls eo ae u r i ol e c pouu susriil e e iavztd so sr rd sla ev u d p pa iaâ e p no.ljee imel r j p r a e r rpri e nor r.pln reae aitv se r t. eivnair n nmyâ r ea e i r r rmâ/z al tn d n etr e mât i tv e t adv reo pu cedev d r j pobe lg t d prdu u/e vculî c zie slr n t e ee i r lme e ae e o s lsr ii n mlm . ec tr a f a n ome il e hme aec so o j ee d ifr l pi a od radrcâa omei rcr r a cp b n ra e nomai r b rae i t a nl ae i n e o p oe ta pod c. zt u s xtro r. l e i o. A do ea a c reâi et c ap i r .S ede s br dec reae ua tpâ ectri se e rma: pr o e ie ec tra s c dn ba aâpesree eiae c rea e 'r-lr î d nu rc i eun e. u i i e â lir o p sbet.Obsr ai drcl s l ta â l î e itae ae u ves o me e v ta fe / e i e z a nrgsr ra mi # c mpo me t ui c n u t io l p cee d v nzr su p p rurul o . bemli i gn lr ae nr n cai e à a p blc x u ih e.neti cf v e ii r dvn i e ler . e ir uijma ae uizra rd slisriilie u u d a ra ed dsi j i i ls tiae po uuu/evcuu d c tb e l Cectraclaiâet umaâ d rguâ deofz raf// . Ea po t la di re fr . s utaf-lf a tdie c ns l shoo c 1 e iii e ump rr Dlc #l e f r l gu -1 (1lmb eglz /cugru umâet ietfcrapolmeo a rp h i a n eA-bl op) r rje dniiae rbe lr pmmov t a.I trll a ou d t ooii rd slisriili ae e ne saâ nev pr n a r r u f su n me a imeep i lgieae d cze d c âae. e i r n elmetre e i# inoma ia z r a sc a i v l M niaeesred ifr ae sn ognzll gv ma na cr cpll us e nom r u t raiaie u e metl ae i e z au r sco u rset d po uy j/a srii(. i ca Fr emaiîi otce cntepo i d if mae c bbl tc . fmi n dt s t te dtl piidrge nâi d pa j ifr j l l z e ae t i i .dsrb i.nr a c e e e c x c l d c luao r a u r di ceî c ma i ora t a ee e ac ltae u n o1 n n e imp tn. l elme e ac r n t e a i e i x lefbi j .iv sl.. t aâ l flpz i cr s dtr n i otn rliâj lgtrl dnr ap c l dpsaeh ae e eemiâ mp r p eav ieàui it set e e i t l a t e e e t .o srî lp r c c nuel.

5Loalae (eomel. dep trlë boui t 7 Rell . e rd s a evdu ehA sk ud é pztv. n usl ri x' a aii e et H ies e ai t e elmâ c i e e a x cl i ifr ll pnnzas p tasai ma uo crll ît xmtke nomaie et e ue tbl i jr oeai nr sf i.eal .ttai t e â jcni t ep t n h t r l m nomni e v neaâclai ct iatai . esnlae eg.n nm atai e rdc noma itite df or. r 8 Rl. a l ' ulcmpne ctj dpàî heee e. tt na a. wl e o uai a e 5 Cl .n frnân gt : otl) oi :Idl et.lme sue l l i 3Sauu d uiztr (o. l ma 1Relna . tttl e tlâo nn x oet . evna e tl e O 6 E u ll . r d e sr ii ae e ntrsn n - tp r dec reae c niai s ntan hea d tr p baà dec esin r j iu i ec tr a ttt u c t e een e z vâ h to a i l fy d peâi arca i senv i s s ds es. e o nd a n ectr a r n . rt .tl e it e .ralaos . t c l a e e pl Reb Ifr l rl at.fat pei n nm e rg te elme et e oe à e e nac o r rcs r e p biu-'â Acs lc peuu e ma mut rgse d aai . dv t! fmll. gue 1Caaseaâ .9 4 P IO OGA R C AME SH L I E L I fg claiàl fz cni t âspo u ifr j sasi e i taepi nn ai t .geasatra a iol . eoal a li el tr ù g e z itgal ne rt ) 3 P ro al ta(. l a 4Clll e vlt a fmle . rea oniu. b ll 7 rznâ i a aibi s e pou à eP . ll tazr. tr i Ar t n (9 0.i sc mp ne â î cru poetn cmp ne s ts a dv r l vr ned rca . srn ) dp h Kolr i Annto g 11PSHI RA CE 1: I Y FI : 1GEI RA CE . cu d e oul la l l c rn) e i ue t 5œ u ai . xl 3Il nlnefmld . uenc aslt) .ai. mso g 19) e r T b ll 7 a eu 1 P ie ae v r bld sg nae pe lr e o smaoi r i ll ai i e emetr a ieo d cnu tr ap e a e j (u âP . a et e i fc i e . pt a 4Frce t d ul r .pe adeemiaee l ëtnt i mp n aii â i u nc ira i n% tr n fdee a u r c kâorlr Serc ma âc î cr ea e ta s j po ta a i s s p a ump t io . n#a. megu e ii 3 Dl nfnaIclii . Se u . ll oil 2 Si ld va. .e. n e c a p o us /e vcic r n i eee m . rp s d hKol jG. ee i tiae g o . jo al ta t 7 Ai ie ft d p ou gusr l (n dat.r tv tv t c ka n ivsiae t r jniaemairpee tied sbej C l ma uizt net ra mo eat n r erzna v e u i . i a e Lvsj jeet. et um rsp n i l e ir e nl dc cm e t e ur rrama mutrg u e d vaibie Ta eu 1 pe it l t dev ra l mkie i lo r p e ra l. d ct.ue a n y ie tv tv m o j ejpi a alad cafu amea lr u li pnr ctg r d bi i r n l e / / t sj o p biœe etu aeoi e n n z . s cn st et ltrgtdr eItnlna â u o lw seneea. n s l e r rt l e I. u nc t i ntr ir. la g 6Sa il d peéle p nr c iae (. u l l t. oqt. MX M FCE: IDE I 1Vêsa .sl l e v â . Y FI : ' Dl ninatri . AMENTAL E: 1Oczi d cmp rr apo uuu sasn l ll . te jG.. (. Nntuas ae ec l ma eka e Ce ctpa c tn c a heej i e vui r e lg ee i f c .ne t ez) o 9 Nalnlae ... rg r uol G mbt l) t t i I COMPORT V.tdu e rg t etu ump rr eg. aie e u :ae rd slla e duu l 2 Be e cl u mi l . . mesu e oai ti t 4m l ttap p ltl . .p tnll Il l .

j. re atsië ts e eu n oo e c zc i lme tl lsi Pata ritc c oiiaitac cr d s nd cmbn ifr l c dvree t. n l o nu e nee l eclr et n l i u p âiarca i1omee rsreecnu tro-n: c pti v lae mg te elme îfr n eusl o smaoi rit. n 1 78j 1 9 ne n t lî ee uâ a int l ae di 9 i 98 . u e rz na n a ll 8 T bll 8 a eu 1 Reu sl cnsm ao i r sree o u trl o 1R sre aed ui us lec mp rr: .prainlsupr moinl.dct e 2 lceeens e . eu ge r a mp lud u :ae 1S ntt .c pe u un un eor a aic di p re . ' vam e c e . e o fe a t r ll u d pëKh mnpe e tâ î tbeu 1 .u mae cet e oeai it tu d i# a a ei Itr ni a. necr d udrci G cmpàae lRou ae a ieta e u rr 1 E u al .n o scn u sj u l t x . mo. ' dmmaim.ai a + rsc f ca o ii dcajn 'mbl t ui eat ilcrbaei lâ drcpou ma mut elnee a ee i rd ci qi ee rl. v lnrel e 3 Itl e ! .n i e re rit ol t u rc d r mp c c dea fc c o a r r h d sl.nel nà g 4 Ve l . âd rl ata fs ne ee e rdblae u v tnomai unzt ct e e v ne u ot i e e e e î rp r c nv lld peâi j atpëi cmp rtro. vio n u rj aâ a u e l aâ o o A mc cn orcn uez ma mutd c mu i rar oai ae h i âd elmâ zaâ i l e o nc e qinl.c ray l n a ot u ie e rgte i jetre u ââoi r e eci e u r l l mj nl j e j n l a a u rcpoirca i ma pei dc rcn a oae i mo o a u v teetr elme .d fllc m fls s mu iaj ee neepa t e. rgnla u ae ei e i o iâ nomai u ies moi u r te g a i S eilt a dmo s t âp r arl n l ameae ret peurt pcaii u e n% c at ai a ji e o â sjl s rlcai o e e s m depâ l cnei/. on itmsn c ceiitta a u ifr jl fria . i âae 2 Nie eegt .î aeaimâuu î os ecpu ne a i os neprtt oet n cej s i pâu su adslct.olj eu :ae Re jt rca id pi e n n id c reae praa l c j d u ia e lme e nd u uma e ec tra e lbi i i e â. l o sl o or i d î ae c ji a e iil e u mr. iua3peSRI el e meu s o f ectr tu o s i rFgme ar it l mo u VALS le ndLi -tl se prdu d f â P l g sild va u atdme i d itrsa cre ip nr e â : tu e i#.n c màl:a il eytd cz d lct a ipàu i i ls î e sr n un eii e l a ol xne. vm a d e sea s gâacee uiî t c pataatsiâ s iiâc pe i e e e mifr ën riml . nt l.nrd rî l n 3Drnâd cmprr ..nc l do v ra eaesl. l ae mn e saplfc oa/VaooagadesreSy asi li evaimaardc n znâ -der j nt td l i ec yeaetms u d e/.ma ae.mpi n ee trl i l p v c d t v lm.nmea p biirmit rî n l att mie rat.i rcs a: elmn e i a c n x tdl j mo ulnc r a etaiud czi d c mp: e Caxnn r.S o sr d rc màd rs cl id sas al dc meau p biir p noi e el oec e maa ee à f aâ sjl u l t i n e ca a f tpre titgrlj a f titr ea crc. mp rr lcp c ai*0 s p s r acn p crly dnr sll eva neud u ni7.a e u bodne ar el e rà p e f t n li n ata t dnat i t d c l t-ca i ufc îs o i mlcs i ij l ci t e e mai elmen aenà be aet cr.

J.. ). r .'ps. 1C( .. O . . 1. .. .':j.. .. . .1 j p y ..j. ..-. . ït:f -i' 's3 1: .)'t. . .. #x> ' .r.Vaineemoeuu VAL pnn cre e silieva zr r tl dlli S etzechra tuu d i/ a l R@s r e uo % mlle nm a... .)jr .. œ .1'. ..(:ix ' . ( s k . . : *# ' . ' . ' ï7.m u l VALS 2 .$: . )l' . . ç ) .. . k )... * FiuaJ.r s #' : . . ... 0n 1#1 #.j.' '.) îr. .' ). r.y ?.. . . : y. ) : 1 y .. !..s.y kc. .j.( ..)j .h . * j. .. Od nn ' e tb :œ p sp p @ jj sau Dca n pl ttt ll < @ * ' .. )..j.'.-.9 6 PIOL I RE A I SH X A CL ME V S1 AL Od nnî e ts e el xtror Or nal l tt e s : pr Ie ntdor C n ie al en v i e dl n ld e o l ' Re r a nde e suse bu nt j7 '.jr J ' ' . jyJ . à i... ... ' r '. ::k. . . . : p . .y . ...j .r.. . . t. 'f ' . 'r: ? t ( . )r .nal n tt e ) . ..y : .' '. E. ) ..'..:.' . xjr r: . . ... p* aU dle .ï9. . '@ .--.x? ty.-... 'ï L . .r .'q .l?.. .. .r-r'. ') .-k.':#'. . ..

c cetln elmâ e ue e t cmpnna att à meau et d t sj sl E dcn c aâ j o o et rii . elme o cp t e cej ae j etu ER e l (eipa 11.. apiiic v n t r d pââiCea îs mn a e sârca î ru dee t sci a â àoae e sr. o ei r p me a t suprduuloisr ii p o va p it.sbf âd micr.1)une xpei omâesâ . a o s r e vcul r mo t rnro sfl e lmâ ltzâ aet rcdusadv dtor e aeetbn c poetni nnctc spo ee . up rto me t. r i eia r l c n i ChirX. aa ims o ot tl a e fr n.oat p ru âj ujrd me a.al enrt suda tzt. c atn r omp tn e mz imee tsne ae r à pnteep paarmâesâ eerz e i! o nac.blz e o s mao . tael xeo çet taus mo à vz g. a ul. e O rca cl et c aAlExl ul ( z pa.p p li d l t pc suec i oi âàii:i ii? m r ne e o o ua a e a r i a shm j c a l o e cr n j cnr su pp gl î c l i P d at p r .i u n pa tcc mpââoio po tnâ i te a niaii u i ui mp nâ d rci u rtrlr c Rp na Ca nu Pxaâ. i un i ert a eaepblclil aetmo s paedca au c otme mp ai drst u iuu.i gn dec ca ud.eoo ii c ae u n aai a aaai n oi i e e l at clgji e v? : e t mitnmp nn l ettaai llr ri nrai e izj d cpii tjn leg etzi r e nmae afeevld s t a e at t e i u i ba o ta va a ma s sz umo u se e.reeFuniaNe n de c l cu argli. n elmee oic i ou i ai te s nn asmpaiisu a tp te p bl ul . sjl s e i ot e. l t nro ma ie omi bs r f re ec unt i o e mort Cee du rca rc mad Agni DBFc ep M î sei l o ncr c o â elme eo nà el a a x e n p cku cmu iâi u l i p blc r mâ e c deiunp re e c ee tp n fr l sri c r vo s u iul o n s .I . a e e roi lsc z t vra( g.n cs d e ot elnj n ompra nt ve mi t a p biuu. r t ekaeet dsr uracnu tmlij/a a uea e elmë O qeà f c se itbi o smao u isu â i e o etntlij / a aobe mlip o va ît. rg a rxt se rd â t a mo ît. ua p tafd siaâî aaau iesliclz l o ns.Bul) su d rpetrulcai mêi: pvec.. aeet tna s p rcp l aj n apeett oi mei l u l licr se ett â atie a cu e rznaâ r c c i sgrt d rcn .)ebzaàp i gnat dy n l l t a i el 3 vzp g 1s aez e maie r io aâ ua n ai p sr jfr ps i Cu a itmrt.Fâ. â e a pe ed t % demae s c s s fel c e tc ba u i . ocvz: r ocn tj ngt âd po lmâpeaâ. cl tFrmos â.dnrca XEROX (eipg. clj lc n e s ro tçae a o e e av e rbe rsn A eaium m l i et vlblj î czlrca icneued aeai gn epnr X OX s aai in n. d e rsar nac . r c.a te derca .t ..o eifat t c. buul miesle.ui vei g V) e i t e m z Agni D . s duâdia c. e nto uc dee n e lm.r su î ma mul rlr c fra uu i s u ic u r mo t nrun ol a n i t ou i e e j d rpr r lcai nl nlt dl nl(.s u mâe sâ c is e ea r uce .ttî rca poiiâ: nutrlSapl.ralaâd elmà t se ea t M. ae tvtt.11 j-rpirepobblo a ul i elma vz a 1) ia ed r ai bmàpat di puee de sgeteda àn a a ac t r mae tc j n l re n tra u si c u m ve uluâ tmaiâ i u . fciiae n e ainl ne Pe % a1mo iia p c n u tr s i rd e a sa î rca o n .or mz r nmiâ u onn e jae ci aaà a rmaia.ââeotbzt p nl i mee u àâou cr ae pi p naâ fr fr aa: e la t .Fmiirtta p lcl c r uie dc l dca ae a de eeu) n laiae ubiuui u olrl ue a elnjra u t a d ra e oprdg c mpra naàf# d oet t cmpto n i r e eqi. r n e a c at e lm: nt-n jr 9/ I srj dnrc ma M (ei a.î rca l p li dn n e eet i lsc ao a/r io a eg.R C AMA EL 9 7 cmpetrli f î s uj d dczeDaâacnu î rca s p n p u x ouu ahtn i aa e eii. â l a urn u nc rl â r rac e e pro a d rfr @ iv c ma fev n pp ll suau t ctgri e esnj e eei n oâ ircet o uai a n mi aeoid e n a e pp ll .a nmo n dt o uai lu met a.l eo et z i sc e p e etz s n cmp rtrl aefc oolmeso tn.s ie a ric l ek e a i d rc s cta c c tma d sj c tma mut po ji fb e s rv dâ e e hm.o n elma lt Mâtiou. : ie sâ â i e i â i le vet. el BF n r ue i ecf t n fr nvr u utr rmâec a r u ta u d .

9 8 PIOL A R CL I SH OGI E AME . e iooi e c e t l a rai t i e np s ris mig l ê m i r vâ e o Els bzaâp aocee iel e s s nn d me igmpuu (rfrbl e aez e s iradiormie potn e mbri lipeeai 7 0 pron ctma dfre p o tmâ d t.s p t r c g l nr e tmul â die i r e ê. e aop oaiuiecnt ciâî ttt u î ânii. ' sre ritc .Nu s rc ma dâ r isor n e s aà i u t u d i e eae e eo n Cet i taî d me ilelme et rzl tl ni ciij d gu .a iâo f mâ d e p i r lb r.ls. .c o mee i atsiâ c ri o ru-iâ dc or e x rma e ie: i . u a i e ve c u io j îc rM lr à urlr in ec o . Foo ie un c d u fmiir c àâorl c de o a r c i lsra ui a r a la ump rt i a c r l e hme or cnr ueje l s ble u e lgtrîtemeau p bii r i od i lr otb i i la t ira nieâuinr sjl u l t j cn ut o i ai ca a c iin. a l i . C amafls tliâd smuae cet iy d g z et bantr n u. ln a o i c i e deo e u suœt c tnai l d rz vae c p sun a -m s ca u dea n c no c . e flsj mioclattec is u nenr a t d makt g ooet j aee rsi ant metîto qi e rei . mou at l i e t t ee cp ro po y ae cl i d e u n l o aee cmec l)mp s d so srlelme. e l ic r . mporv.e âr esaa pron lîsriae u âia oui o t eo e r e me Pe tu a s si a g n ra dveg n ce tv . raiâ e oae eure a cmp r iaao imeaoe o aqi nlgi tfr.Eii ! jdneo d -1 esa e â i i i) e e aà f e a e illr e et cn b ant mig s mà o r prn n mà'lde ie g n rt. en rl r i c pnr aig rasoui r rmoinl (e ma urz .iraaiaj slci s d ê ttdn osnztv n o i lntl ri a nlz i eela e mp fcutr rd ct pron /esa eenâcnt c gs e sll i pi . s n l ercn n et o dsa o rie i u e e pnou rcn iDei u d elmà u s a g e nf prp i zs. rai t e n o nu rca i se eut u u e at t e rp va a vë e l rasurs ngra î tmp jdne ave e i i Di tiâ s vauae a epi ee n i ul eiyi runi de. .se i otn pnn dsg eis cnt nieefpu c e n sn agjl s mp r t etz einr â o jet z atl â i u u t n a i : a i z a lcee.g rt.â ic mee omp tme ae e c n suedvnr cnedc n sn îsled n uqimp r nejsrr e u oct ei i at aâ u u tnoi e o t i ot t iupi . s t a z O rc -a olt n l et teut c ve ra inoa: e hmn bs u ba aâ se r c â u dee .aâ ee needec r ctj she lc ora ntlpra otdaâ nâ tt lmetl adu. u e tt e e e ol r.me n . Deirca prsp eomucâitnscetv jpr u atsiâet j elma euun n ne raià i onnpt ritc.

. I.11 PSI LOG G RECLAM EI 1 .raori rca s cncnraà cno c l ee n aea ez fracet ide elmâ e o etez aupapshoo iic ns trlr Eiîc ac s d s irz fn n l p iie s r i lge o umaoio . n e rà â e cfe e e ome ee shc dtr nt d rcpae meaeo p bii r î gn rl p nr a p ta eemiae e ee t a s lr u l t e n e ea.+ cu Aa E aa E E j moa h(ill k)lll lt/i l COMP T OR AM N j AR ETLE CU ARDE MP CON EX ULS A T T OCIL CON E U CUL R T XT L TU AL Fgua4-Moeu gnrll o otmetliosmaoi rdp B MulnjC.D up Aa à r -..w IT TA mcae -. l i Jh sn a l e ...o no) ir d lle eaacmpr nuu cnu tro (u â . HO Po ia u u p o u pe pil dpid d zj n i r d s aâ e n e e i gi al f mita c r o ior ma ne ui n ne umpâ âtrl IIA. N EN I bvle .. et ue r j ca u CON UMA ORU S T L Poeeeltre rcs / 'en n P rej ecpa SIU I T ATA SIU TM L C na tra u osee Me rra. NEVOI DE PSHOLOGI î DOMEM UL A I E N RECLAM EI î t c p roau d mak t g p n acnu p codntl n i e esnll e rei ue ce tl e oro a e mp n e eo mieaepiliî cr lnsa:oet.

Trnl eaj n arca i s dcmetlll neevzt. n# n ad cm p io oiLî cn el lirsu sl o ot na () o u e e â p sh sca n o cpi u.itni d cl prr et rz ltluu Mul i ono 19 ) nel e l âae s e u u n i e a m e u asmbu d po ee pii dn cr fc pr prel .àpnu cmp r me tlR a a et fnj d po eeemetl aep roni()j d meilsu si j s uc e e rcsl nae 1 esae P i e du .î snu c n meilî ri 16 ) eâdt cat omuâ n esl â u du n s à ttlae s. 98.id a oa u t zn dcp t dn mei -j au s zj oaita a c o r nmi oà eu a: i du i n me i a a t à hi raâîcr t et jaloez pro l îdeemiâcmp tmet : el n aeuije icinaâ esna. n tloi e l 4 Cotxu c trl . netlul a u 1Stael nv lloetvtti ? i t a ieu clcii:i u J . mo e. zc i e sca( : oilM) Fase(9 7 a rgn i aes fr l.p . o otmetl ma s or itoiiqinio ie Pro s 16 )cmp r nu u n e i a a T b ll1 a eu 9 Co e tl cmpo tme t ui ma ntxee o ra nul u n Le n (94) a f ost pe r e lcra cmpotmeml u n wi 15 ol i ntu xpiae o ra n ui ma s uaâs utnî ptucnet (eia e ll)cr it aj na j s i ez i l n a o txe vz tb l 9 ae ne co eM i e t m a r u r cn ioez rc rc o dj nnn ei o ' . prz n s rd a c tv e e l u ra diei e ee Và e e êm uma o r âe a x mpe.e t net ra àta a ni e tnà a u g z i a ce t frt mod l.moi i t l v zf z ) a v a gr Comp tme tl de c mpàae te ui p i t c o fr a ora nu u rr rb e rvi a omâ cmp r metli ma î gn rlpnr ivsiae cri ome id ji ! o ot nuu u n n e ea. (u âT. 2 Co t xu b oo i .Otcpar st u c mp tme tla p lc lil rclma p c r o c n e ii âpms l o ora na l ubiuu a e a e ae o c p. l n j C. eeu d ci e lelme et ei na ci tli ia u e u e e Itn ad c mprr au u po u /evcuet rzl tl i l r nej e u âae ni rd s srii s eut u ma mut e a o poes meul.C t xu p i oo i onetl shlgc St aeI nv ll n i iu u i t a ieu id vd l i u 3Co txu sca . asn ) d p P ro s 1 ne t l il ge .i tr n o ora nul R=fS P (o ) P tvtere a u isc l (asn .Jh sn(9 0.dca ae destat si ideiiâ c un cmpe d rc e n e elnjt lu # tmul fnt a o lx e i acn ii e e r n u rsu s i pr acnu tro. acm a o sra odl c dt miâ n âp n dn at o smaoi rAj u u bevt i e e l B.cnatra j na l e rcs s c i ae a at ecpi u ojee i he e a me mra îvprae l jmoiai(eiita4.nà e.

Ex iae c mpofme uu uma neest ca ic r dn muli e pl ra o rn ntli n c iâ lrf â i i c i t pl p ncedev d r.n fr e cs np r n o i ot tn o ii t l u i i e . pre nâ eg. .PIOL GI RE L ME SH O A C A I l 01 c hmlz t. pbiœ et cmo j rac mpra nuu d cmprr j ametlâ i u li s t at e o otmetli e u âae i natj c e e i cnu tro.. ae e fr n iii moee e n g a o o Cec tr rltvrc nedi d me u p iol iir n c trl a p î reA ieai e e t n o nil sh oge ta suluae u us n c mpo me ts e ike dveslr rlr s il pe cr e j l aumâ d a o .toiisse lrja. cu ocolge.depr c mpo tme u u n î i n ii i s e sh oga e nlr or s e o ra ntl ma n g n r l O a e n a a r r arca ifc c e s aigâdo ra cde tl e e a. e nu t o txe o i-ul ld ur . se ue c oila i ! h z almednme ilî cr t ij . p' au ra clrma n iahzj a f ii mae t i cbrdci n smae eo i o ciii l ic . ien ii n e zi c . l t n r sr e edne e ei e vlre e m ne l n r ljtayi meilincrtà s cnu triit. s a e p ro n: îs id j n mee v lrl mod ll d ull iaâ ecr e sa n ujn u-i or l. itrslrt b itlrjat tro lrjl ts rapelbl a t j ianeeeo. ei ei goà ectra i n i i s scae l ili g i u o h au led epi epr nacrn î fr d o srai o iiec dsr cmua e i r xei ! ueê. u orl rdl t e elmâ l e e eie# tn il d cnetaiaeamoeeo pioo ie 1R d (9 1 a vdn e dne e o t ul r dllr s lgc.mpa tls i o ii a a top oge scil j c tr l u rcz ra â . n ta e e e o ra n u e u r r tr na Dtin r d rc a îjlsc pe s p rus il u u mea s ei e ehmâ u nee â rmi esai li n i sj g i a v i d aet po ee Ees tî maemàuâdp ne t d cr ll. eee e Viapioo ià l fl aj cabooiâ et p tmi scai l j a s lgc. l nr ol ii o ae i ul ae i u au m cre r piooiesaei iî tni! d alg moeejcn et sp ect i s lgc . o r l e sbi l ae re e ump rt i zae e Pnnz rui âif e y ec crtdn cmp r metl eclprr et a e js nl ne u etu ie o ot nu d t âae u z i a m cmceiii r pio rt e ae p tnilo c mprtr. aoi.rsml n edna e ea dl i o cpe Ai h t ar dtt aepshoo eid a miec ne t s coc t ae< ce iae l i lgi .o nt e rfs aâ.a e c i e ilgc. e îjj j depr p iol i sme io l . sme a mdis nta e e or a e iAm tu ià z e c. l suira n trt l s ga sc o h k 1 oel i r u ââoi a tdee al a cintli deine te i s rc g l o ivetg r sse tc a l le ee.cmu i tapoeinl)cr l oesidvzlr dl d e e' e .n omë e bevy. tmai .ahzlic pemi il ii e oii oilgii ere itmeo . sme e bodne e lme a e a a â tn a c i na c adees n i l aectgoiid c ââorvi t.n p cf i reo ou i ocae ae i i e s e- 1 vei l aaàd aet g zuiu rlmpr n î sc lneîa j m>1 iy.Pi iae is ne d sc lmesm ci i du n ae r et r cp le nt l e o ii r tt t â e n l x az g pui fr ljif maedeaatnel (. epe t n e i l lnsn m rcn j s rz mâdo rl elme edepshoo i e iià mde a e z e lma i e e u a a e nt i lge mprc .smitci scoo e. ciii e r t . sg ml rbue à e urâ a n sia e itmaiâ moia e. Utita ifr i rd n tr pioo iào l ue pi creâi it e nomqio e au: s lgc bi t r ectre la l h n n l ncsr cetro d rcn c j at ii att e j a itle d eeae raoi r e elme a i pi nl rsc i blâi e l md e ii i l .pnit. tu iip bi lia e ies ai t lmea li u l t poet t c a j ca t aocat c mpa il p lctr a d mon t c ae ne s i u l f1d s i e n ni ubii e u e smt .ecl e reei i e d xfn : (.a lacru d pitn)j nz rl omae inor l.r uneo i j pâi ro ia et e raai v e e l a â ai dni u luu f# d dvrevr neae s uu p biir rica. omee ir ie duu î aeri c osmaoil â d l e -n Unoid s n r in r creae dmes nlrpiooil aepee er. booge. j ae e o miaen s.. au 19 ) x z h Rc tpe iae c .fmii. iutneea s al c poeea lcî mitarcpoi r o smn i rE sn itrsj â f e rcs u o n ne eetro ol e l d r cn pe mzapue prv d a c mpotme t ld c mpâaedee mi t e e lmâ. . a az mio cld cmt cr îmaàp Mtaeepe iced rcn .. e cs rcs.irc r eae psh o iàet î mâur s fc p o r s d r u t e ee a e ctra iolgc se n s â à a â r g ee oa rsn ratoiig n rl ac ora n ui a ae e re e eae omp tme ml . ao i e.

a rca l adovmzl sli pre l aez p ecpi e oaâ Dorelmee u i-i ae oit ecpi a câ a p iii at i c n p rure o pa ià. r e ta pai u. ce e rcsr naâ n r l pi e e z / r i f f e mi l n Elme ee dedeai c epu z t r dv reo î ujr aeobe tl e ntl tlu ors n àoae ies lr ns ii I iceor dnlme ra crr ls fc rca .ad rti be t e uae o ici ' v. o ne t i re u nt ae u n e s n i r a u t t Pshoo i a ietfct te f me fn meol ae prele i lgi u dniia ri or uda n e l ecpii ( Pe a 18) V. I.lx Zt De i ei d rca te ui s r p cea etfuxp ntu p cai t . iet rcpoi e s u l t e ecp e i j ca l gn it rl aeaetro ice pnn c ifr jl sn po eae ma ii ne ae l cso bet. u eee i c mpo nej pec pc vi ec r a u s n . n o t ee ri o me l ae 3Pecptamicri .rllelme et e .a.j a e osmaoià e r tz e u e mn u o j ma rpe eî multdi aoe tlrdeprdu ej sr iilnst pe i j r i i e d n t u ne freo i o s i e vcia ae paa Itrslso srlid rca et c ai ie p biuu-nàs i. uj i s l l a o e e rmâ mef mâcnt ) ms ' 9 i or i e c o i r - 2. u leesus nee. ca l fzt a ado e bzaà eprel tmp rl. eetr d meaepbiir p re u n o j u noma oa. re 9 jài: i . l i o e a .l eey. R ca l t âi su pca fri aâ si l sail j eeta elmee i re a ite unz z t i p y i i vnul p t t e mu a s eez prnsmn cnvninaemicra Relmeediuael r i s ugraâ i e e o elo l jae.neeu p nouu e elmâ se a t n a u l li t â l.e v d oma iâd srs n pisl e dc d nae i iiae De xe u i à jn e ci.mpo l vi i a e l sai t r à ez . e mpl. eai r pj l it bet(iay) ll e e t î taec l te fr aesl. Unap c itrsn l a d aey j micr et t i tr ntrl a setneeate t e tni i jae s r e oi auaâ g e e ac a .u tee ted idvzc sn aic i u a el âoaie ae elmà sn rcpa e n iiia ezl e à t i a u cn n tifr j nl Frj . . u arlio sa a dnr o ice ds n .9 8: 1 Pe c pi s tuli . PERCEPEREA RECLAM EI or nees l d ' x ga l ae eW-/ T r n ld p rel et uiztî aesâcr î acp u e s emeu e ecpi se tia n cat at n cej na a e l e jiliâ aead p oeaemetl ai omaii r t d f#W:p i tnic. .u t sgn ri e e lmâ rb e à ese t c s l e r t f . g e a iâoro t j unfc t. e nâ â i a o a l r d eo s riil ae or Prblmadei e zui a eprdu erca e t s po t c nr ac c t oe sgn n l c r o c e lma se à aâ o tol u â ma maepeieeetl s uu p bii r ecr îe t.or .as c s nifno n or uc ei ie me el . o ora naà rt e po s r i r rt â sg r IIB.Ea e t de u t î leaur d rvri t mc â d ac g gn se n mi n i rt a e à t s e ilae. re 9atmp ui Pec pt i ul : i .a t e c r a e pl . etz â noma i u t rcst.ou rca i s d aia t p c nu tr s s oinee n sn.o u . md c j d vi ctma fv rbiâp o uslr/ evci sl. elmat b i i r rc i fcu mea li ul t p ael mi R ca r ue z j ca e e dc s dca jz î mita p tn alr cmp rtr e at ra a ei â elnee n ne oej lo u âàoi x c eqi i c mp tme tl do i d s n o j u mâiâdedeine. rd . ) *rl paae 1 bi tl ( r .

de ga l lr d a o rr Ea e t fv iaâ d modsc ra on t rdu o e glmeae. e xmpu â t l me h a ea c e s.V) v zp g1 . uae or iv lna vr z î fn e d itni ta smui r j rp r llr d n ou t/ ai â n uqi e ne sae t lo i a ot o e a t i l u . IB IROLULAT NTI I E EI b mbrn n d ifr j .lsuvz l l mpu â iua. n n iipi tzl c et 50 e . +ie ylara: fz de fr r a i gni i e ae dsniv a dnh c e aa omae mai i ntgrl e t e i *rc n atra fz cmprr si ui rvny utr rd l aeai eu ofee: nu o aâi t lo e i l i e a clj q im l i eo o e tsu de l un obe tsmia.nf xZ aee neo rca ic j d sbii e t i tli oeê i .E LC NS (eic p a I-) AR XI E A vz a.c i gi a o icuui bic a a ic i lr u ma ne be tl p srt î me i pema e t ar cptr l .. ej u co ez ei a n 1 n iâd ecie o i i xcpo u lsiuiuutrd ifr j iui .. E M ) 1 (ei a.iaiaàprn à taâ n mora r n nâ e e o uuifn lz t i cnttraietâio e a praednr i gnan u o s ae d nij tulsu ajl it maie o â a ti i e j c ave h . .a fcla îll ee meauu. ea e ae i l et o smao e ca kâ dsi ee uniprdu su srii dnmaae r d ofre l aes it ra u o s a evcu i s nomâ e et. ihb n rall o sma . ie ce D sg eid rca t b is l â emad aet fz p nr asl t einri eelmâ r ue âi sa e cs ae et e ca e n e u e j ognz ifr j p biir î so u fclài f x lid oeai i raia noma a u l t â n cp l aitr l uu e prj ca i iu metlc oct sbdeu rage rc deprcsraif maii nae unsue u nmie neià oeae nor le. -l me n e mea p bii r î dvrefr e ce c fc df i pnnlcnu tr sj u l t e n ies om . n caê ng Vi! c tmp aâ sp e pblc c smao l u a vàa aa one orn uun u iul onu tr a n de rt s ai. xmpeî aet esfriez rca lASRO (ei a . i cr ob n p r aeu crce p bitr o ad met e nomae dn ae u â at r n aatr u li .m rlmp r n rvn aej i a rcs s oiilgcd c net r i l t o i ot teie tn e c poe p i f oo i e o cnr e m e a h z a slcià au r au trsi l p rtr d ifr l rlvnâ p nr eet spa n mi t i utoi e nomai eeat et v o mu â e u cnu tr Atn a fnl n aâ d c c u 5% . cln n vdn: ig nl i rat-u pe n c s n ao .sE e l n cssn unzaâ el e I M vz pg X) l j me L BXD (eip g XXI.î l ) lmetlr el .O tmuio n i i i ls e r ce l o in i.c a ni cns e tn e. P rej et i l aâî p t t ui jr d oeaid po eaea ecp a se mpi t n a u i rmaoe e prl e rcsr c r p i *ds rmi r a f aî c r e dsi eu obe td c l at o e t dn ici na e : az n ae l itng n ic e eelle bice i c. s lgi u e nt . etmlia t lp l oi enomae ntâ m l î c cpraunirca eiine d ineiteues ab î vdr n oneee e elme fcet. e ca Du â nl arceiî yre vnaeu idvd r je i ip s 1 0 d p u ee peir n ai a ast. se a orz t e i ae si llr î tmp j ma ae d caathz ne bj ut de no tta l . u me n r ac pi ee ne gaie soâd î eiey dao aâ dn depass sr r lmet rf . 1a. I DI O T vz o . I. if maii i t d ognl d sm!dnl aî ojrtae nor leprmi e raee e i i ume ncnuâor: e *dtcw fz î cr rcpo cnttpeey smuuu.i i e u l e ar e uu Z .ma ne e e t h a â n moi. t g . esg rirbi : iâ n eee meai l aet i Pioo i a dmosrt d ee l. eep :aan aeeetml osaà rzn t lli a i obe tlii gi c s soc e z î me re icuu.Nu et v ra a i d a d odn ra ait ne g ra sjli i e se ob i or e ro ae c c rc (e.

dcajtau mo n dt ael ivln â jpedpi rptr itrsl elnal n met a o tni n ou trîi ir r eeaeneeu.n u a o ve c braisn arjî piu rn d u rF n us nret rmact rme e âbl ut t in r lâd e mo. nâ u l a e e ma e crceitcl fzc aenolrsi l. si i c r a e i i e ae u etu eetr n o scn tmul ae u kaa i . i ci Del jra a ni iv lnae dpn e îs. r ea Avn î v dr c rlvnaifr l i etzrcpo et u fco âd n e ee à eea l nomai p n eetr se n atr e n mao a ael iaodt u u mea p bii r ds nr s arsaâpi jr l tni crae n i sj u l t .î cneiâ. e *s 5e s i in d s u t. mo rbe ct 1 cnu tro.ot bi c rdu aili a pca n. ei ei e deez r e ca g i n rca j aele v t aea cnu trl .c jd î âràta1re loa. n nl i d c nae t li n ou tr eid .itrsaâ ma p l v r jl ir t t e n eset el i neeez i ui ai ie tb v a a v a n a i iiuae ae a et c rceitc j ma mul lmiee îte cr s ndvd l 1 c sor aa trsii i i t i tl nr ae e rca e lma po cvrail l sei umaâ Avndî veeeaet l t. e n n ma a a a nipnn c n maau rcpouu nminu u it g t y etz â u id cee trlii c o .1rcr a ca ma f c et ee n a l atrcr nl nez ecpi ht ae u it ir vn n' u a 1 t e micrap zi o i mlinrca . ee nt s cmd r. Cec trapec r n ee ta. y c a . e l u u ee i l u i e rf ' lajfcoiaeif elnApre l .s pre ee d a pqaâ ifr l imp -ne ecpra o r a ila nomai i o t.o ia be u î elmân iut e meauu. lme e e t ae s blaea tniii n faa dn êî vr tat dne t itt ael ja u i bn o a n iue e ili ai e t n +s f osasâ si i c po eai.mbgi ta sjli jae.j d aatrsiie iie l io tmui ii e nc ctz o moinl i e r smnf l p cr o a p nr rcpo.pe r a n dvi aela â ol e c tmul u ndrle ntu u e a tni i rcpoird l ee neeeel l aemeauu sr eetro e a l tl snie 1 s li pe l me a j +s rsu d u o itrs maoe t r polme aue ae â :p n à n r neee jr. rd l ecn et r j aee aatrt ae tn e: ou lmo itta ga u d o cnl e i sc i u ds iuii t . tvn â at nfr le epe r ue ievci eeae Srtga pbitr teued ae nas i î cnieai pict e i u li â rb i e smee â a n o s rl r i a ca d e n pll crceiii 1 ae jiv lmu. blae.nt c pnn b ra i jr e e i ieae i r pâ r cs aî i e etl àbj c o mp c nee ma mutcnetlnom j n l B ai a Rctcl mn mut o tn i l o tx ifr a o a.pnr a c n aaa tn iy ntrl d o sma i r e t o k cr edn ataâ e ol u z dsesr a aej isr al smuis ut idn an i rae tn e pe l t l i ln i fm p ii m x rca i e lme. e bmutl d ee l.Di prpcia rc me.p nt a s î a m î d r t n r l d â ufce t e c râ e m e nc d n u aa o mas e n tr ed mo lae aual e bitt' i .hl â ul on u trlrar lva fptl reae ae m fcu to rnd c s mao i ee t a u o c sx lrcpoi rd rca il ela smnf ai p reee e (ei à e u eetro e elmâ n uneu e ict ecpra i vz l i v paku 4.1 % PIOL I R C AME SH Y A E L I shmbr nat tt pouàî a i ! i daiaedn d adrqin ci ae eje aà rd s n mba a meit r n l e i oa p n e at itap ret â ct si uu nu j d a ihb ra i l siui ci te ecpi âr t ll o i e n ia eqie a t l va v e m l m mn ve h. od lo o s e ra i a m e ms uo d fmeejlfc mamae l eeaetr. e xmpu l qie i l tni e i . â n dr cse i e se ne a e mi *s n spaoii a ni c u v lm pe maed siuircn : u ursl t t l u n ou ra r e t l i â d ce e a m .er n ma mutael fmelr î f l ) N o i i .pecr teuiyl crneî elmë i tnii ol r osmaoi mt or ae rb n e uet i moiee s cuei omai dsr pods jsriincsr.

PIOL GI R C A I SH O A E L ME 15 0 C1B rai àb t t F me .. . eplâ nvll epe ài (ei ai llI . ieu d rgte vz cpt u I. a I. eia npj t) u u td i .e i Ae j aodt dvreo cmp nneaerca i idpn ej d tn a craà ieslr o oe t l el ma e id i e me g l-nâ cm sn.Culae r jepefnd ab c nr se y c c n ilcâ l o u x orlr o ra oi o ul l o tatnm u e uju ldnlr vci i h peui . ptrae o sd nâl cl cni g z e smael eh dn nrjr Reeae i be at a ee ic maai .cr t taârli dnr e uu nomai i âsa vz ai u I.c s dearb ee rca ihs j. ae r ez e l it x v o H a aa e itnijc mpra nu d cmprr) nel io otmetl e u àae.Fimal n a âa ma a ieo e e trlr i i tiutl e lme lei r umio s g zn lr c mp et io. MENT DECONT TC AF CTE : AT NTI I . E * e a r ot nuil ae : ei t y i n ea rc ooio . 3 ddct d r o D ae cmceitc i ii aea1 rcpoml (aepo f su ael nvld l n trsiindvdul e eet uicr t l tdit a ie e t tliifr t )j vrt (eicptllIl . E RAS ARE E AZ E 9 A : 1 é Ae l aodt rc me n dpn e n ma d crceiii tni craâ el i u e id u i e aatrt l a a sc e I ' AL ('i pg XX) ae tae îsjre cr s rl â a ni MP RI ' v z . ZELE IB.i t a mi n .

imâ umio s i â iâ se e lmà e c ln x ee ê.n h l ee l o cp a omni a a ân i t fn o eo g n lla S. ehma ath at i ei tni eetrl r noi i c n a o n ml î kcna s î cipelnasi u prcia d ae l ae i d pu iiae ns i t e nsre ii tl i atct e cas gnle e bl tt.rvsà e o omiâ d s e c l ma f z s G me b u ebl t nro e it c n c . xe f/ ( es Ren ls 16)d s nri e l rae/.osil dejmpai pcaâpeu ooss maii upai nint e.o nl s ei t r tae e icy: popraet .e t m a l Attd sg . n o dj t pu ia ît. â j n mee s ia i usop se apu iiaà S ii n â e inulc t i u l nue u mp . l s ee z c l ma ca l i i uprn o umaoi i o h a à e ug ra â ee i II . c i gi a u ui b ra o ira l a ul .i raçsmni à 1 m st a nt e ae u t jeu ga i l.un erca l cl ltrt e ae bsr a nro gn u ii à e ir d e lmee ee z a ma mais n p i l cr arg ae 5a ctorlr De ae l .eei i a . n e i i t .epcaite<. mi nu et i sbl. ei eid l gf g rca flss dv re fc d cnrs c picpl jo d acpaael elmâ ooec ies eet e ot t a r ia mi c e at tni e a n l a c n x trl . ei a t s ct e l tn ..oiiziet e g ne o to it< l l dl ..n cn ej d n e D n P u..c l nl re c f rMyr & y od . sflnc te lma à mie â ul iua a prvtr li ma iulradme inio. t â a ne itt n c pao pot ae mâi aunicsen cr crulpejsa. e l a rp rednr lmetl o oe tae el i r i e e a Prma srtge et c rceitc p n rlr pu iiae srdae.drc r ee a il.. a i l . slt î p meezc . à t. # eeflrshmb ro. nu ae va rme e itre ae ic â oe) Apl r clideaduameod -cnrsu à mâi î r rca i ea ee ca o t e otatl e lme nte elme aàtae-s po t o ev ît. I IE iceii aoii î i làî dsiae meaeo j pi aes . ame l n ere e. le.onttt â n e ea. i t s mewa se i ekin p nr ofmâs flsac sa u p bii r i zaepnr adfz f et et i ë ooesâ pj l u l t dn ir e t i a u r ca u u ma py erca maid ct nn mâ ma maed rc me c. v a e ate î â rca s do n c mp vz l l iio uu. 97. MPERI o fr l n a â bne g ndt et o rcn a AL. c Ni se mpo iiç u ma ne n ib t ç Re lmee e î s r id pe c ns tr. epr ee i nmoae r uc rj c ry u umào rl smnf ai .setbla ç d miae. î g n rl o nl #a# s a o d atnde o rc . bl tr lt ae c * rgae po oj i it ee ne cmp nne l rc me. r au â t lz moi ee tro. olct d c â o na te àorlr dep e c e c l sgee z lr fr I ERI .mpeil e Gc : * : cva rg s K c va i nàorç cva fa t fu t Deaflu sna e e e ct e mpu t t e o re r mosd . De ae e sa c saa c . i Unmio smpud aarg piil ceyo au r u e rca et j c i l e t e r re lni r spa nielme s l a vi i l e *rgae mài ieaiearc me î rp r c o ice dnjrl i elra rmirlt el in aot u betl i uu e.e c n bl tr. a pii rct io sr e a e e u ra à o ima MP AL m b * t pzt:irpe nzc ic r n cmo ta ma znee . I e e' l C.mi ds nau e d aee aedrl s siueeme r rcpoi r c iay n l e ll.pa iâp blctr d za.e t ma i r u t rmee a e ta tnt ii io . ie smpu zaeE Cini û eis u rfr j l .î j c e z . o sl o i ma or R c S aci& S a h rl eael rcpoi rpi isl e. l tdni l aju t .r it . ul c As cee sog n ui . MENSUN L IB2aDI . .sn nrdbl scai i mpi n ecf ra s lr i r cat u t e l c r j . ce i tae i s aa trsiâ a ouio bl tr ta l c fl eci gn s rdmesoae( g.rseitd . ep t c nsaî: np ae i nsu lrc oae o t n + lgrau e po oj aat os arca inrpr c aemeae aeee n i rp ri vna ae el î aot u l sj i j me t pu iiaeaâurt. ectre i ui el n me r eâu u r i r e el mi C reâi . n a me rtî pooj ma i à moaen rp re xm .

xs nauo p zi ot ep n urcpae ooi n u a ci naâ E iel n r o ii pi et eetra e d t l m r mai vzblae(.imae d lni lls uli. e lmà Nor l d pzlo r o i n s tunvrae eedfr d l o mee e oiinae pt u un iesl.u âcr umez cprl itr ae.. j c p t f pov c t pi c ntaira z u m n t o ul oae i r o a rn o rree p - cnl a ro c auou ue ie sui aii(elmaSac i Saci o sm t i r u jtrl n idi a m gn.9 5. eee l.. g tl n inma ju o crd Mo at g .. n o scn e t ro u a eael î ma maemâtâdcto ueee eg tni n i r sr eâcmp trl. Atni pbiuu p aef rl uâj pitu jc vma. n r u e g fn l nrcr meg p prl bruu su.ee ic mp pl u l t e n eie a m i i ca t - sn cp r ît japt .i pi a g rau u u gid u ci a ae re e eei i li à) t r l ee ni n h e o o e ne vdr sr iztr( g.tv n.ol u f el u l li ot i ei t i r r n o izl bi t i a c n nn e pito p zy no i ut a o icuu p biir î rp r c ohu r r oie e bj i ni n à betli u l t n aot u cil ca rcpouu (.V . a l II 2bPOZII I. n c s tv esg rl i e e o nd â d ne e o ci or pn neerca ih aaflîct âei pr rae f x liifr l n l o etl elme l j e n â s vt et bra l uu nomao a .fl ra e a veu ol u) Dt â c m a v nl.d plâ pi spai elme e el aâ r rf i e o o ie e i r urdz n i l d n me inae u io etj s rpu e e l p seof o r fed f d.. .u l l rb in ol dn t g u ce u â s ît. ei rra spa eoi ij s li elme i mpi e e b mit j c rc po inc laed c -uora rca i e e tr î ai t e oa t i i e lme.mu euu u ai li ncn et e zr) e .rca ath & ath) l ol . e ac nso r a nu bic i up a n r a ui e t otg a e on c e e fc dno icu rset cnrl tniie . TA B.p lcl oci n â Diee a drvâ dn snuie o s ae us nro ubiai cdeul. l ieâ e a mâ cl r I at.t tr spau p ose âd ae i betlep ci etu ael (. r i a e z i n ao i e d smnl snr e s d sreic mpt i î vaao i ut sce a e e ae o oe mi e us no ai l n i bj i r e be l n â (. e u u i nr l pnr a n idsu ercpou j an . ibl e o t aue rca s ol epi ut à a l D xmpu vz itta pi n ielme e bi r u a ii mâ n n paae e î cl l i depassnrop biaiaa âjî cl l i s n a lsra in ol dn rat u ît. u to et nâ i ar d p ae r aâ oejenei r) a i a o ..n elma XM vz a ..d inei l s r c ma â s oro z c mu i a .PIOL GI R CL ME SH O A E A I 17 0 a nxa c îted u rc met âi rp r ld aej et dtd rdcn u rtt â nr o : el i re aot e tn e s a e ââia a p t u e pàrt arp ruuil d sprft (. R f c a dl eae au r v rs lâ imeauu rca iî i lâp el j .r a. t O p zl nr d cnrs s p a raia j î sea adt â pi oio ae e ot t e ot el i n fr u iv . .clma su esaip bii r î rvs suc i xmà iiitt eg. l lmetlr e o u oo rf e .i r r n g e â e nn jmetnfec t ct a ee neo c c mpn o ftgai (.m otu rp s e cn e v e g pt cr)î rca ARE I (eipg I) s rmac dsrp radnr eeee.dsrp radnr cmp nneeaeeai r a omâ e o t t i o oj it o oetl clij e a p e rcs -s raiez pi atki d c mp zi.u mna n el s. frn! ei i esrl pue l e srs li. eee uprnâo e. E cslî flse atiio p n î p r o îllgra meauu xeu n ooi a rf i r u e n ei l neeee sjli r icl c p bl tr Di a etmoi.e e râ i o oj it r p i e mocv j i gnl miiuaeae cmp trlr î cnei#. taâ a o tl or e u aa.orca lmios p ocâ i fat îat)f pitu eetrli e . .îdp r ael d l oma.mocv l ro i ma ii na rl l o ueeo. elmâ u n aâ e ldr ore nl . S S Se es 17) â A t i fr d cnrs . etu u n i n eetrl i ui n eàt tni e a p a a rcn .d l de pa l sâ gaî a a j d l sâ gaI d e paî l l ciuu e a ra t a tn n rbâ i e a tn a r a t n i e mbi r ca i s ta u e l ni l trflr î s ma maipe t le tid e lme e rd c a veul aieo n ume i r nm o ai e flst î lme o c etl.

g micr l.î ooga lr ut n ie â a ha a i rll.i i eei n e e mz c c n e ye ecn ej nl' ymn o vn oaet s * II .aclrp vdoaee.vtet g t eg. ucsl u li . II 2dMICARE I. j ae ol iâ t î pu iiaep t f raâ(. I T EA I B2 e AMB GUI AT .. Fa ml âprvrao e v trlret ars s na deo e tl alt î p c iie bsr aoio se ta à po tn bicee fae n c r sj a ume flsraun ipeedec o r ît.. j A B.18 0 I.bj ui u oona l ne r r r. j c u c cmpai bzt p mo comi ae t t jnsl s a gâ aela n ne aaà e nor e r oae a ee â ma tni c s trlr Ma e it j u atmoi p ntu cr deinei rc r l onumaoio . ompomi i n oo ie e t ulae nrun o tx l. miae noma e i od s e raoid k nâ a cne ee txe r âjai s ai. l pbiitardoo i s p a ce ipei d micr uizn n u l t e aifnc e ot ra m rsa e jae ti d ca â e l. a r r. â zomoe(.De aea s prfr a sao s ui d l ngu ol omi se cmpâ c ce e eeâ dee olle e pe asoaeî e dnâif mai cama i oraê (.rptl i c n i acd) a /i ai i aie l ou li e u e (..s u c irl l ipaaee drpt o irdil. tzîs.gu... i l ee n mao d cnrs aâu î pi jlp biira fs clae.î rc meet Mt j p n e i ue c l n i a ae e po i n eh l i e i e ) p p no rl s d l s po t rc r l i gn . âd oi o a o n nv r pbiœ. 2cCULOARE IB. t c oc il p lc li sa o in t c mon t i ab.c ne tabne m.Ca u mae prmu hu ubiuu . V) v zpg XI .on tui bl tta n ir .toou dn e ai î c ma p tmi a u u clcr s a rpe.sgrt ds nro iea s epo t e mo itta a n e jae ea u ea ei ei r de à x lae blae t j i g l z i e p lc lipe tu a mâiprba lae rc ptrirca i Mic ra f ost ubiuu nr r o bii ta ee ài e lme.cn u p cetri e vi e f e : n o.tas ç c rceitc a u i ka ae e ae e uge a ma iea . rl vna l cmsc. râ p sr.pe. lrj pe i. I A P I L I R C AME SHO OGA E L I Cu p i v lmai d r ca 1a c si tpu iiae î za e m rmul a sv e e lmâ .sono) mi.ir l t jr e otat p rt n es u u l t ot uora a me a ca pi l sme cr a rcr l rca p l rmâî rvs a o l u u r e r ae u eus a elma oi o n eie u bi t n me c t n a at nt epa Asninâ cn p lrmi d misu iesl u li o v na ep i/.. e rie aa trsiâ e j ft rsio Rc e î vtz . i xsâ i n 1 tv e r ae sg ri e ug a ab-er:p ir aet su . ett a u l oau tmo oo iî o cp rae tl ct i l t liAcs sl d sa n mi ntnen o ur e i â pia lrc i C umae sceu pbitr sa dpaa î drci esj ehme. . rc sr tnsi sc l . e e r a ae n ni umasuî j lo i tli rspsaf î mi ae l id vnt u fld r a n t be uu peu u i n j r..srj tlrllrl dmaae / nraa o bi u. vu n i sgeaâ l rca ELAN micae et sgrt d p i' uma u rt. ttn Neoad e i t î cmt craifr j i. n au elmel taae l ae u c mi mea mo i a clrd tl iin.e l t n i t u ca s ea .î czlrca orsrdl ll nos c n bl tt oae i el eg.su pae f sj bl eo e ee z e eo e iecst) a ot i . câneu oio a e rra H ae utmo l i z tl ul i z u ec sae su jvr l rpd aev lmuu d snteg.aatj nmz c t n viel nor ya e i mp tn eg. n elma j ra se ueaâ e ozpa îciaà a s hè l î c boâe j d s ul rra z p zip pa t d s h n ln t c inz n o rr i e p beae â e i e na e c i ui (eia . c e tt utmp de tn mâ aâ î e hme p e l tl u cntca i rcs a c pa c i ul rp or .. .

2fI NSTAT IB.nes a ouu i e l mp r o t u i te a a smn l e peey ma aieo rset eît. s i ui it c. eet I.Prn sur e p uz l dnr c it j surae i ui mpu n o r i c t a a eor ite uvnc i c tra ar e y n lae f oecnac lr) Itnitarjlidnrc maI eil moi ait. Unatlme t ecnrsuiztnmeaee u li r et itni ta 1ee n d ot t ti ' s lp bit e s ne sae a la î j ca e t si io.vou d sne.s in r o cnomii ae u vt ua â e âesà ne s e â goe to u r me sndre js itou à mbgi t î tx sui s ae î sou smuMi t nd l ià nrd c a iut e n et a l t j. e lmee u i mp c mp ' t a j o me rbii t c ec l î rp t c c llle P ntu o nma u i mo a lae r su n a or u eeat. NTE I EA I .aia arui inal n ad dsiaearcn i s oe l l at stfqi e je î cu e e ecf r el et moi e s t i r me e e po iâ c mmâ aoca î mita c s mao uu c pod s l srii ztv e ..eiema bn mea lP d o lt mnie ajl rt e t l i rl i ie sj . P i lpi i u s rfr l rl i dafe-kv:ffn u e.z n cmeca almeaâ e ae rzn g z lrepci nro o à o ril go rt. e e a pc n u aê pr . râdî jmz1i nsa uctma n i u lmet e ae l vdni â cen n t lu u p j â i n a na1mea. e r t itr a d tmp.su d a n i ai e lg e sl dc a l me omuâi mbg e a e t a c mpeaoi gn pri:oim tx eit . n n v â l rca l d rdoj tlvzu es a làaee tl c d cmpi r a n elmee e a i ieeiin e pi dsa emia e o r e c ma vc lo s paerd c c 3 % d rt dsuslips âd .. iuais î e ie# dtr a fnuu ctj o oie or i â Fg r ee n vdn aoi ët od li â i i e mp l . i R ca raia d Agni S a h & S aciooet u fn abc o elma el t e el at i ath flsj n od l u zà a c e cmp zl fat s l. o in ie do ee p r tt mt cra nia tà mamai eifr j î aeai em a emi o mi e u e cnij i rd nomae n clj e a t II . l âdd peei# ei r e el epcâ cat edn auaâ a g n e rfr mâ e n u s gree n p cr îe iel z. i a gr f a5 (sr s d ee nepetr tae KG I taà e lme t rubao r. âi pei d c niel jis h e ie/.tn a eetrlie o tc net e i z . lmetl ae u t i ai i a â e n eMee e n i D sreid rca rset aesâtn iâ ntrl.naet c niiaej rcpouu s p ae o cnr p f tâ ego rtl cse o dl. s l se or a' t e m da t i r o t t u e r j f a : a t na n a re u v bii o juie Cec tt i a d mon ta c r ca l c t i l or ri bin t.ne s il n ne on u tr li u r u u / e vcul prz n. ne v l e i so smld rca . n o aen i mtr e p cait a r iid etl e t t n .o d l pm r n o tr lrd m rsa e o ss n iee l vdn fn u t et ma pj dsntee neesl sn ma v g j prs s îd p z.ga de tmul r ndfrnt e aua o eg.nt c rmu rncpi e eeâ a eat f r / r io d l ll i e a mp 5 1 aeu cnu ca.l n it.i iee d ntr lr(..F ' ' P I L I R C AME SHO OGA E L I 19 0 n no fr jlrcr a au crjls dp jac mai i l.taeclà l oae r e ot eu e u 0 uaa icruu. it nus ot aije l r e t v ci t gs ae Meau at l t tt arg i ei aey pi cnrs c o ihr it t. td îsn âj o ecey ma maeaiv sy i p no e elmâ me a nemn i f i â i r n eti .l rsej uoi. 3P N P I B S LT L CAB L T E N ECL De in r ca v lrf ma fe ve pan p rdi d oga zr a sg ul e lmei ao ikà i rc nt tz aa gme e r niae ifr aiime j nt île uad seilaec picpi eG sat nom j .n cp lt l n e a ur i aey i u l uu. lm e u t umiozt e rd l a t l peba da snoà. reàori u e srt . x ei neea d mo sa c u rcpo d rca p s tni pbi liE p r tl u e nk t à n eetr e elmà u e c me î s uy d aaee snu aev ta l ifr lr a iu . RI CI I DEGE TA CUAP I I I AT I R AM: I.

a c c u e i o i tlp cr aes î po vaâ a ae o rlj d fmiait c be u e ae cat 1 rmo ez pr eae e a lrae e c a it stfc adcd r.10 1 P I L I R C AME SHO OGA E L I c nmz ie. ect e u ee t a tl à elmee i rs me v d me u.p zi dczad cmprr. um pe n ei po ori camee . a e u t po u /evcu su ci c rca îsj. nl nez o iv eii e u âae u t Oae nasnaid c mpiit cetaeg nraàrcn po uâ smee ezl e o l te raor eeez elma rd s e ca d Agni S a h & S a h pnr ci l dn Ro na l aetcz e el at i at i et lni i mâi. e i a n i icn i l deepe tae a iâdesmld a tptr p c r idi d ll aeî lg t r c x cat . . dzmbg i-i et ptna d a zmetl elna aiaj eo âi a ea iuzr.C met ds uj rca iî R mâi.i r s u s t ubiia. t a a:a iut e n i elme u u i â t e t i cl m rtt a a na m atro.Re l l .îte rc po u e rc oa or l e a i r r nr e e tml n i e hme a i t j mbgu i if eln.T ull u fm j.n n p e elme: .l ç C nom cli ea t iapicpud Getl p rej et if elt o fr e d-lr l r ii e s t ecpi s nl naâ u ee n a. es tnil c ntuecl ea ptzapicpud l t e i etuieAcat ednâ o sti e d-l anl r ii e ra i à i e n Getl c a ia laeî rcn .p tii c ri p lc ls i lc ma mut sat u plcbitt n e lmà orvt àua ubiu e mpi: i l i î d siae u u mea a iu d ctndc dramea lr erbe t e n ecf ra n i sj mbg u eâ î eo ae sj o n po lmai . uctrr ofra uu j d vi u f1 d s mao t nto us n .î l s s ta seel a eainv ld i e i t au aci li c d r r sâ n oc â e r n fr a c lj ie e ntnst e spr l u a pu p lctr c s l .-/fau m ol r ii e sa e eeâ a n u na / /v l sp e n t j # / nseila r nî ma miâmâuâael dct e p biaeî rvse e epcai ê qi n i c sr tni eâ cl ul t n eitd z a e c seii t.s oejâ e mu a nu dcajt s i ni e t d cmi li a e.ielnjaâju poe deî rgleameauuid cteproa l neircdca ez i n rcs nte r sjl e àr es nee cr îrcpez.c j ra t â i la l t t pron i iui lr (. r e c Con u tmlese i r d î . i t a i rg .eiae i l nomai e e i unzt n o i u rc ) ehmâ. e o c st j i u u . eil b zr e i l o i r o nâ i aa elme n o na P r e mp b n t c lelme ma da: hp u so d rca .C n jill atr ae m rds srii a ha u el nâi u ot ee nei r.mmat e a e a o n t g e uitiu e ctgri eo i t jfls e atr aâau o o ic s lr tij ni aeoid be e ioo ia nei r n r bet i ae là i c r o e mi a detcneiy sszrama mutrifr l d dul friae î u rp o scn.Ca u mae. n cs a.îd du c x rma c s so o tn eul r tr . dc i e e je ài e ae n viu e r n e â uâ u auAed t u 1rl e. l smt eoas c mpeeeifr j . pre ji rca i C reMl a rl a fpu c rca l dn pea ecp e el .s ns i.o . àâ i etntli i e ne n e e b c -ut a rclme . r ma n o ce ijljmoia a iejlreetrp taec ae j mea p biirs rdne i t j dvri rcpoi o fc a cl i sj u l t à e v o a ca arg ma muttniammi r esa ejmap l aaoa e .ntu e un cnie e d ma ra a tlseutro c o arsu ecmeca j o o s mt e j it eep c oi r a gein o ril i d o te l à Ui ma ae p i ta etdic nfr î fl u mào :.rca l itraaeî poga f reieeat n eeii e nâ elmee neclt n r rme oat ntrsne (eo ie d dv rs n) g saàsettr acrrael îrgsez o d bci e ietmet a aez p c oi âo tni neiraâ i a i e t sà eeb uc .p o h l ia emli ue c ot t e a xr t i maii e u an e àl c r s tî c ieso n lj lg ae un nsrs lga u io o. n esn fv r aed ao irac dvreifr l dnaeai pca t eu d u t aoi t e scee u ies nomai i clj la z î tlvzun îs. Ambg itau e rca n nma c arg ael . et aa nel ae l ee taâEe i nv i à o ltz noma ap n u j g a r u cai t jcrtdn . o ni Aldi apicpud Getls rfr l l le t ra. lng u ptmi cnrsatd l et mi lei gn .î mod grjt.

%.PIOL GI R CL ME SH O A E A I 11 1 I.. . i âo tmul e à ec mi pmgu d itnstt p r e i l. ha a â i u-i u e ma e c s uc Un e p rme cai cttî le a ad s e iltt esec 1ee ta d x e i nt lsc ia n i rmr e p caiae t e fcu t e t smui o ae oa u eprus âau r cnu trlrdc lp tnley t lpt va qin esai spa osmaoi .mut u rg l ma e p mej vz a saitutr rd J W. l sbpau u nd eu d.E a itraa meae pbiir s s cr l ttl i n 96 1 neclt s u l t e e j ca sblmi l p oplcl defl d l gmerj(. c rca ca iâeseomo laed if r r niuH u rt rlr Da : e lma lsc t dai t e n omae t E pr neutr aea d sacnlz c eetlelmeo sbi n l x ei y l i r u u l o cui à fcu rca lr u l a e eo a mi e p cr cmputr s l eiàoflsac sun (e en sn o laiâ e ae u à oi t i rs ooesâ a u i . LAMA S LI NAL IB4REC I UB MI I U sbet cnrvra lgt d p rej î cntue rc n u i ot est ea e ecp e 1 o sti ehma c o i rcpaecnt n Unl creM a p sî eie: f mlc ae na eetr o jeê. eiC c. tl r a o i c eia â o e tc . g s 17 ) a n 0. oo et tmul âo ntnstt e i à u r g l e mi ue c o-me tld c kae c ird c e n j da sa d a etl m. omp nu e ump r .o spâ n. e t mul ma sa de â a rca lrs r l nae a c rrsi id p j s se t i lb ct l e lmeo up ai l.a at î i a n lu. à i eo i i .Conor rpotl dec reae c s muld for el l ijr adn p caoi f m a ruui ec tr. URAR P CEP5I I IB SMXS . n cs cp e et l rcz e io e a v co j a ( l b e ge rcg io) aifr l ivrae srs. g ctac a esurclmeti s gauip i p jà nii àu mâ e sàs trl ie së sj a e a rmie rt t rn o t.a ntra e i i Pi scn e c d rt ue scey d 1 3 0 sc. i s à l l II . n ail i l e ou ç i B ! oac lf. ee ect u u n vdn a â sme e i p sbl na: Ea fls je si ia c rri e iae s st az s b p a u d u i l. so sr d rc mà e i pnr a ufumâi îjsie p noi e el o vt etu n i r rin uti... â â v a c d o. z e Un dnp t i cl ma rsMdt et cad dtr iaea c rte a i mci l ee iâp i s e e eemn r auae i ce e e y î me rra dtllr rcn i î aet so . bl u ot vri t e ee! sjl u i l c z mi ( âclf reed p rmb:j .Kl g j L A.nr ei d e ae N oc ) . n c s tv.2 sc Pu iuln afs aeta d prznameaeorsbl nae 010. eo nt n nomai ebl/ci e nm i e e ee neo sn r su vnae Iia s peit sbelo rcn î lmetlr ooe a ill. ae c mi p bii r ltl io)rc sb/u rl n lit d c î sce mea î u l t ea e vzr ehma u spai a nr ue n ert sj n ca e . eie o if n i v o u Jme Viay h SaeeUnt î 15 . mi : o e s bc n te u rc porlr fr a a e a orul lr Di a e t moi un u o jintl e e t io.%.. ni3.Rig (92 l e p e iul tbl l i e . l e ne iae e cpt â bi De i xit d ve ic s mn ll s /sprlmiaea o rc r eka iae j e sâ o z à e aee ub u ai n l u ae ae f ctt î d nulp blctr uiia e lrrdiâ o s ro s prblmâeiâ a e aa n ome i u ii . c s r r ac pou i e asme e tpd pu iiaec si eî p i ii op atc fa uo â pec r e n a i e bl tt on t n rncpu r ciâ rud las. nj l e rznâ u i i r elma n cl . on u e l i e a e ie i c s l des e tc lace c tc 5 5 irc 1 Co aCol c 1 1 aa p ca o rs u u 7. u uaa ni evne e / 00 e .oa% ltop r a âd js .a e de c a u 8.a fs ep j l aet meae sbi iae p s 4 00 d âtmâ i u ot xui a cs sj u l n l et 5 0 e e m e s e ttr. c e a z ms p l ic mpââoio . EA ER T E htrs lp n% i cu rca iaupapu iul ad l d z ol ra ee u e mpat l e lme s r bl ui us a e v t e c a meo oo ii e srr aprel i tdlged mâlae ecpi .c cf l i evld cnc u i nae e eiuâ im e un ta . e.s ts a peii d n moae eai elme. iu u t bi ys mt b .

o rcn dec fa s zc m. p i a ies nevl e i i u t o f ti u cej e e mp u j rca . tc t n i me rarc po i . e ae e mel nnAcfaasn ît bjî cniur d c î au a neol ea ni ey aeu u tnr a n o t ae aà j d c mit m ru o ei n i rc l dn ae s ctgr .â âal oe i c sor nc uns o tniiu elme tc r mo i e e trl fr e fr a et a ii up r.fei o e pnt avee î c mâuâîiauc elmâ i ompeà i ncmplê.ia ii rb nisn r.so a j lg ee ne rpeive d ma i un c e t l e rà lg n i o o. o n mb rcl. 9 8. o â e e .dzrbl sumijrrac ra el unsi ipt a m tmu lct eiai.daeo soct î me re vafc u dec it di vrie o jui j g tlr t aen moi) ae z uvne n obra bin ê i n va p e a c n u p mac .l dv r itraed t . c n e n ae or s l au àn ned rc malcr a fsep j atr r( l ae geâ â e d c mit e eh a ae u ot x ui nei î i n lz. lem 97. 9 . Hes. ca cr peurnm aaic meae vrae i d paae sr sag e ae rlce z nli s ebl. u iz ta e i a vi e tra gaa a i ois gn lip d at pr . . p cae smrn âo r j v e t rpeae a snê amlci uvneo ae s e il.f c lt.t j r l n crsud ue at i lma itneae see det.1 5 172 R. lae d cze d c âa ed cte cint îanedeitae î ma zn. Un i iao po ii e t v rai di n l i Fv lf dltr a c ndc tr sbl se a lta me suni #f r iaae a e # O atraiâl mnu ae f#rcz (r itr du me r i et l nt a srra z f z pi neme il moi ) se e v le n e rs msl t si lpâu.Du à o ve . r l auu.d rma uj d a nt .rca a criso et peâzra(e. ctsbel ruecs rcntuema ehmee i cat aeoi Cu â u i i e js à eo sti i à e ci i crc cn n tlnomaio.e sn cnrna c aeai nr i . Cec trl a aàa c fl ie un r c vi e u u l fc u txt ren i u rtt â oosra o u nt z ae ae n e -e p blctrma gru d rc osu. us. a elsra pe t a . ec ndfl ie de u ii i e e e un c t a i or e mi i p â oosra a t c vnt rr ae ee t e a t i es fclta â r l ajee j dmiue e u i e ae r fc x c nv r.SHapr 16) eai dzgebi( H. n it nrra n ga i e bn.eara lE. mitd meau vxta u i t Ce ma rlv ntts e t îs v rfc radeailrd rcn so aeî l i ee a et se n à eiiae t l o e e lm. neit e c mptr a a e iecsê pi r u ici r a z vi l Un a kela i iao p t f mic e l erl a 'SWr De aae l ie ndc tr oae i sara at aâ E plsra # sr dra t et aocaàc oa tvtt ma itn àae see c rbaesl gi p e e pa se s it u ciiae i ne s mifri ee rl fn .mp tna c ti eo n n lgra cblnl ntu ui u mea p biiret e iet:rcn arst cmprtrlial h n sj u l t se vd nà elma deaà u âàouu ft l ca a s x as aeg ma al pmcu d vn ae aepot cpcttad arce i qi â laâ d a t tl e n zr v x la a ai e e t l h a a ai ac itlrr r. s 96. R so 17 )Po eel rspme t j craâ cse s i r JE. ezi ooe dr i rai e n i o n sai jt pa lmetlr sjlic aâs arca c i aml ecpi p l ii ee neo meauu. pcai t î e l. Unatidiaorî paec si jàlae prWr po ntld tmp 1 n ct 1 ot ontmi tta l sz rce u e i c n l tî a tr ae p i ride l o rclm.12 1 PIOL GI R CL ME SH O A E A I ît gme a o. u i lrls peit u gua d mea p bii e îkecR s eal S be o ie rznà n rpj e sj u l œ . morbl t t meur e fl oc s ara zpr e.c c t o sl n bae i l rvii a e a se u tt i c u â ma a n aaod taetietma mae(. e e l at elma l âe cp s rvnne i . aiie z ecmo tra i i n n a cral nt I ora! aesu fnme î aeee voaus l pe r duee-mie. lme t e ti e xmâ t me a iiae.e s t fâ i e lma eut e lmà ae . p u ra e iii e ump rr e âr le . oep n e ni ci t i ines mi ri rpe seilae n moi và f z i . e t c aâ ma mi.u t e peiM à mpc pre t u m t v a rclme rs cieaf tma mae l e a i epe tv os i r . à ie p rme i un ît b l c ctgr d poue a a âu î rca l vzo ae C icr nr ai e aeoi e rd s u p rt n elmee iin t. e m e da n e sr j d a ne e sjl n lsua z .n n e ) qi e c al j rcs ts â . a coae a eqi a tmul ngtv. rcdu peu t e a e îrgsrra o uei ê sup vd oae a r i sbelo. a j ognzraî oet oj uu ifr llr m gnl .

. u â n eetr cr. d zv l u s td atpâ i ore e i ie a ic r r us s r ii El e ot n e e je tr de à l fe aemaf d p piâ.n a zae eiuu attrm. e e. atl à meit u im pettri u i r rtelviorl.s vo bu ua demai neiae u ic r ae o i o us a e vci e r c r mut ael (. oo rs d esa e âo dr j e r r onie u rpi a edn e ve Ul ro sa po sof r âdeo tmiaea d sgn l derca . n e /e clua c rpd dnr tmp aetts ntn rca idercpq e j aclt a ao ite i ul fca po a elme eetml i i prg thsoso c( dut d e u r l rca ncsr prvtml aul ait cpi = t'a e xpnee a elmâ eeaâ iio ui a pn arcn at po uu) C ctu rcpo aod î mo n trlma emz euo j rdsl. e i n c t e. ftga i epron acrr i c ed pii c icd c poras tni#.. Ka 18 . t. êj m l a m fpu c i da dpâfl s caoinua ma umiite z u)Deaea. e e d e p: r a t.rpu omul pi z r ei uui e lm: e o t î peetra.np r a moi ae l at t g m gni a a nomai vraeo ieî at o e â . . i ni i i uora.e o s r âi l e euo j e a i i mp j ca d mp e sutdc e i ! cmu iâiet ma mae( L ai 16)Unidc d cr ei f e a o ncri s i r C.jdrao i c o ecp emabmâ o miae ii c et aal. .î cml lgri n i uoui dmes nl j clae) l tni eg. âd u a r edna à e i c i ooi l r d u j s fc ate (. 93 R D.Sha a î e srtî 177 mâie btc a i â aà l va eg. s tp lctrTV ta s s a ou ' a a pe osa ba do aà a n ucu un po ubii t a rn mi c nsmulid a àd âu fm TV d s c e . kn e t cmt cr mar i t s . da e t Or e fr rpnr smuae ael iu touia a c dc rca i eot ietu t lra tni sn ttjzdmie a: elma c u i e n aepbi l aes orcpee l ae nasuj s a â d pl u u r u lu cr à eetz.f cr cnu trpeeârca l c u bevt . e on lu t d smuiaeîaata ognl d s lTprld ifr l snoilc e t lcr isl u raee e i . iui e nomai e zr â e i e m e e a sa do dima i otne ma ui pntucmpââo î epre esl -u ve t i mprat.17 )Duâ maiai inomai py â W.Eac nsâ t ir . N b s 94. n smee ia e e l . i tl e r u rtr n xeinyl ae e a tro r c fe ae c tg re deprd e s u sr ii. P IB6CE ROCES I ER I L NYE : P RCE I I E NT NE NF UE AZ E N A Prnrunprc sc niuudec n qe e fea ec n u trîif me z it. ic r o s mao j or a â cn zg rd sr po ueejsriiceiet p pa-E p r n drcâî o v ei epe rd sl i evci xs ne e il. sca u p rej it . . Kl 17 ) i ae o smao rfr elmee u n e e j nl h pr as n :ai aii ir ifr li ebl Igc. n ie e .o e o tn u oa tr . i da dp u fm it eatcn lme aetn i! s s r iednftl meit u : n i ne sn.. crnk nrgita n 9 c rra rz â s p n sr d l o j e a n n t suî l r. â e s u e Si l sn oil crsu ztr aetrt uid ifr l v rip reui t i ezr i oep n à i cs i r e nomai o ecpl mu i a o o p pi ijpr esli ditî vdrame rri tr nlng rmi i oc aime a n eee moëipeeme u . n d aua i e muti u umea pbitrs cnieâc t u d rcn atr v fma lt n i s u li . x ei y i t i l t a e e c nfr su modfc a e t c nvn r.a En a j Bun a c n utt o u u e p up n i l e u c s ir glnd i n u o s a î 1 82maie b tc ac s mul deee tiiae.ra rz â on u ui lcrctt n ee t ii iâ d lr r s o t yra ecpiiel lr rsp n n n ma oî bntjeacnij pi me p rej rca o peu u e u u i m u â r atà i mi e me â t jcl it ui rc jpaae srtgc arca lrnt pjsa u iai si lo.e PI L I R C A I SHO Y A E L ME 13 1 i gnl j ifr y sail ( A. mb l sudindc n ca n 9 .pnn rcpoi ocdnai-a i sa e j aee neo n rznae etl eetr cietl l t j i i lmetlr i ur P rej s ma p aemëuaj pi ldcl elf ff ec mu iae ecp a e i ot sr i r n le -r ae d o ncr.ate c omu î aâ c m s s o imà a iià c se o igei sfl â l nv t u â e mp tz ma bn l fe aepod / e vcu. ig(92. p e e a z * cm ao sra J W. evt 9 1.atptrc fnci ez c u ft fl deflul a lc r râ e e a j âi e u y aà a n ir aâ lx . ce I.ii lsra t eiâ elmeo î i ipj .

aes tp re ut ma sa s ud lc.moiai o raàt c slco a si io snorai Mdu i tvta peez ot a eetr l tmul r ez il l po e id d l dvre rca . a bie.. esai ra ttdn aa e betlelmesu aâ pns u i IIC.î mita lis d ca nd n ump rtr e rznà e lmà n ne u e e ln jaà u poe d cn atr.14 1 PIOL GI RE A I SH O A CL ME c ns tmlrc g . eâf# enomai r eat. IC CUNOAj ERE I T A Câ u uic ââo is pe it o rca .l d t soct î o umao e ure nr cza e u rr a ae t ae n me i pema e t.pi cr e e a eM ifr l dsr ez n rcs e u o j e r ae l v l a nomai epe e n u a Daâ o iil s u c vng rl id e d rca a j o tnâ ae tv c pnie a on i eie n us e e lmâ u i e t fcis o i mlsriil fr jau g l o niî czlncr ifr j iepr be /evc oei ijn e a pii( au î ae noma a s ae c u t n isf inâ sucnig r (âdcnieâc ifr j et îd s ltae. nui et) a ovn eicn o s r â noma a se n et âor) c d u smns av p nr d cz d cmprr.n r rn l eue u j c e mu s feitlgi lLacluae idieuid itlgbltt s iuî cnsdrle : i nei bi.a ifr l n u dsr ees rj ed s l euo pi geaep ecp ti nomai o à epe 1 e e n et d jr r rfr e r a u n saeael ifn . a e i a Me o i if elaâ cmpe p rel : smui po eid d l m r nl nez o l ecpi t l rv nn e a a u x a i i poue sriic nsue rpeett dj î me r .eon miida te eoru d prlcaeanolrsi i mora r n nâ c o sn sfl f tl e eu rr io t . i cs o sdrne et ie a e i t e e rca s cniâctv ee ned n uae(attaed ael )paa elma â o l âea lmet e ott cpaor e tni lst n e e îtu cd za l ridse sblneur ifr ji. ae I .i d xeue u eee. sme e cncntaeaaele s prd eî dti nuleollectgoid if mai o e rr tniie ouc n ermet clrat ae ri e nor li dnrca . s bn c cp tni . nr n an fmia ( i na iitg i nomae) i n p S e ll p tmb ntlp rel augn ael au r ee neo i moie o î uââi ecpi t âd t i spa lmetlr i a na p lctr pu ta e su g n rt r d s ni ne De o c i o ae n a ubii e M o r a e e aoae e e tme t. C nu tr itrst s-i stfc rvnn e a ies elme o smaoi neea âj aiaâ i s t b ijls t iee t ia d ifr l rlvnânrp rc itrsl r une t ma rcpi f enomai ee atî aotu neeee e em v # a lrd cta d ifr y i lvnâ o. aclra n cl e neiiiiae e a n o ieai fcoic : a tr a *ln i arziml nlecvne. ct c vd raçDnaet cnieet.sn ma uo d rd s/ev i u oct. tn is paesu ec meau e ict â et eii e u âae au c e ot pn â sjl i u a prusvacetaiuiefl d oicu rca ia ftdeso orle. ugme fae( mi xd u it) *f c e/c vneo dr a (l -t d peie iule.NTELI BI TATEA MESAJ I. mul Demut oi cn igr rzl t dn cn atr sbt eprel : l r ovnei eut e i u o j e u smi ecpi e ..Pedeat p re e sâ rsulc lcu iefmiae s aee tc t neir lâ at. i e lmà c r un ec p e i lb a eo Lar le.pe tu deii d c mpàae . erznae ea n moi u t i jr e c e d tl so ae a tro . xit ic a u rrl a l r â i pre u. I I GI LI ULUI Pnr c meau p bii s f cn igtrî pi l âde k bi e t a s l u l ur â i o vn âo. r vn u itlr ei t n ma l e rf j sf l e ve rl x x +f ce yrfr i radsiaau meauu sulatpro n. r vn eeil l et trl sjlia a l esae e ro n e .

P I L I R CL I SHO OGA E AME 15 1 *f c e: sbtnie rnoi d d u suma mutajcie r v n u s t l îsle e o â a i l det . emz et a i u i zj nj l a rbl a e betl i i p v â p o va su fr o etnà c r n smtj p o a lnc nuvo f e u il r mo t a ima fra t. Jl n(90 a d so eic fls e u u n mà ma mae et mei A.Sen(9 )a ietf t1 ctgri aâ n xe l sik i tr 177 u dnika 4 aeoi g nrl d ifr l :pe/aor. ) P UN p gI)i AVANA(a. c c a eticai M ee taà î 1 1 e a c saa c 5 % dn rca l d c se lssc fcu t n 98 . a cn rc mas arui ua i i i l e tia i i c mp D r âd el e de n . r vn e eo d p nmae e i *fl ie s lnei. d ro i M. .Renc j B. e xmpu â a ra de n i u a o e ca i d itlgbltt ito usdeWh eî 1 52e t 74 l rca l ef a e lsc e neiiiiae nr d yt n 9 se . PREZENTAREA UNI I.Eas e plc prnta c no e e niel ia eeat iur e e lmâ e x iâ i e ma e dsgeird aepuepu iulau ecsd if mai c a ptaprd e einrl e x n bl l n xe e nor le e r ue ouc o c df uty d po eae su f srr. aal. ec trl lme I. e o aimeortr noo e desrcàs caiae J L. oosra ubiiria usv lr a ieeo n r j t Cu c to rca a eu tx ma c mpl a. I ctg r dsnt d ifr l .e eo n â vt e e li ca a gs o .mpaheae e petz id pe d nt prvnda tvtta j p o usl fr ic reàiefr i x rie n e n e e ii ciiae i r d ee ime. i u on ttt â 2 i e lmee e rvs c nieud a d u ctgr d ifn a eT n i! sr s pit su eiê o y a or o à aeoi e no nj . c rieo .ma a lme a. e it clae aat e seil (.An e sn j imelr rgin ls l . e a vo t e v *f c e:smnlr e uc y .cltlnurtv. â / is t j ) i c onneee ned n tt.. l J .pd r n acsbla p paâ eeae e nomai r!vlae e bmay.A. v na pcae eg.. pg VI).c v lae mei aidc li i lu e nee.c aâ e t â e lmâ r n e t i o i t i go rt u tt se c ms gv d îlls Sacntotd e e l.ON NUTU I ORMAYONALALMES ULU ICZC TI L NF I I AJ I Suiepiidc n nml elme a aâa c. omp et.dj e iân meos tdi r n o t u rca i u rtt à ei xs u rae l v t î lgtl c cerapouuu/evcuu oei lt. 9 0. ltrlrîg o ae. lcl iekae Mul & Jh sn 19 ) i 08 a een f c ( ln ono . e i t e e ca e v It u e mpu. k l a sn ue cinee d tl ce .o s .al aepatàa n eëu u rae rd slisriili f t nro pi j rci r.îsled oai dn ngt âft d icl i e rcsr a r t e noi e tu ie eai a e i ë ua t t v â cn n tlel iip nou e. 3.os 18 ) u ecp r â ooi a n i l r i r d e n o t r r tl c î f e p cnu tr o i uj s ced c po uu et ma emii i a e o smaoi bj i â raà â rd sl s i c i n e p y drblmn df id uiztj ma su . LATERALi S BI I LATERAL: F r l meauu p bitr ecneeî fnl d pbij d sul omua sjli u li s o cp n uci e u l i e iai ca e c t a d pa P n d snlr c odsoieiiaàf oa i f# d oicu e i/. oj uurc me jso srl i a IIC. e dna pe i lae a n m t e o mi s ma fs j l c lll tp id rca . e Pnr acsblae meauu p biir s rcmad eiranoo etu ceiitta sjli u l t .lmet e ouaegut aiài tiiescrtt..eet et ous jron thnc poee ni letl e emiini fcul se p .e mi lgii tit pe iltt.i aemea pbiirflsj da ct a a oi iice e nomai fcr sj u l t ooet or âe .1jS VE S Sa. ag ul e i r d c o bm. e uei e rlr. ceiite e il. ae u t i r b bi ii r i xp j a . a e lmee i c c j1. rd cr d peui grni pqipee ai t. s.euiaeî c tr. .L. ipei j ît n itrslpoeinjlr(eirc l u e t m rse i nr e neeu rfs ii v z ehmee qi o to R O I R OLP g XVI NE T (a.

ce iae o uslr s riilr e a e d e e âr peilji u rn me D cmetl cr îsljerca R eu .p c j î l oa ae d poi dn i ies e enc i l Nao a i n a rt r e rt i t à j b o l Gema a.Blc 1 3'A. e lg omua e e a j tl x f frl E peià d a mei l j a at e pouuu/evcuu al eaï. se e ei tn. rca iodipoii fv aià dpâcr is alc un.m ca v e aevâ et.nr n l t ul t gei n e o crna s nes. 98 . s e rfrt e e e rda Nlrr i Ac al f muâ c nsë î ito c ra ma l â a e ma lell e s or l o t n nrdu ee i nti ap ceo po iieaemâri suaefnn ip o uct aej a aa ial tlr se tlr ztv 1 fi a 1 i e r d ào r i bi po i eo mi claied p r n al sud p s itl l aet ds id c rcpo u ait .g rn i a aae t np r su ilpromaylr rp rr i tiae aaj. citcns dî elme s zte aorbl. S te L G le. prn n n ieua cre trbee ân n l 92 à . e ltrl B.meae avre dn pre c mptoi r s aee fr l d rd mn s des i ata o ei ro. gl 93) et l ola .u d cn uel et itnâ rc ma i .c e c îs a âc e t ma â r ne pi rume tri se o c nta e a e n e mn â se i cn igtrs s peit îti ru ne î sriu po uuu/ev ili ovn:o ë e rzne nâ agmetl n pinl rd sli sriuu e j c po vt ip i oii cic .l h u d aci es t i L S S a l bz oi v j t n à i i l e jhe i e c GA C r a aâ n ae e i .rgl pnn vriae clài ae ur e td e eemiae e ui etz eicra ail.H. ce. âd nà ul l senj t ea oa isu xsâ ei ll a lâ i t c c ep s l cmetr d fv rbl dn pr a cnueli et d peea xu a o nai eaoai i at o crne. et & L. rvutî au 19 . vdn aâd u apcemei s acn z en lgc 1 rd sli . odn 17)E t d rl u îs fpu wiy r. oe tntle t cnsi j ae s ni nu c pes a et s kin d bne fra u se i tt i r e tme tl â ron l se ul e t e i ifr tpnn a1aod c i d cmp rr c mptnàj aa to s p n noma etz u eie e u àae o eet i vna aâ e% z j s e îtu cia p bii rars . cnç o ën n va cicl .R.18 .o r.f jsf t. r sot tdu efr neo l a .Peug 18 .n pca n ehma e â l th iâ a rdtraprd eo / evcio s fc a esad cte s cait c e nc . rmo ajao p zll ri ie te IIC. W. 95* S n ad 1 8. CREDI LI I. eh n . ' c nr ag me ee s ns uu de r ca Cle u r mâ e c i ei c o ta-ru ntl po orli elmâ. eie jz o â set nt â cemee e a e ceiitta s uu: rdblae mea li i j . e i pr . .Ea y. BI TATEA SURS EI Unfco p e ncd pes su et c a ce i lttas si Ped o a tr utr i e ruaine se hir rdbi ae ure .W . cd r nt e o hc a aj âdu urp tt ecto. e ef n na a e oi lâi n csmo e nu e ee tmli tv o bi .ou al d pzl irrie îat j ep risn cnieaima at cp ni e oii eahc nl i x ej u t o s rl i e i i e d cmp t jjls aod ma mut îceeeDeaea î se i î rc o e n ii e crà i l n rdr. dca se sgu.vhclt d cmp toiaâui e ri e i utkae i eodt eiuae e o ei r ltr d ti e i e e t.' ) i i VE S pg XVIj cr cpid meo e d dtr n r. mblr.dei r cabiaeaâ( Muln& #. kn ok. u ae e piâ . a rzn or ree i vna l rd slisriili l t t je oei C n îs p biu etiia dfv rbl a eit pr ou c e s fe fr. o u naa ae noet elma O I R OL(a . . n f ti pe aae j uizr. le a h. 9 1R. th oo i aepouuu j .Acs a die biul C. atl ' l n c odi ao tmâaag nâi et pr.esnlàl arai a a j mej mauo aej e e l at p r aile gebl t g i n n i jr tn a t e o ti er pulc ui( Ati & M.pouu a otet î l oa ml au â i e o s u i eMai rd sl fstsa n a rt Fc ll d C nt qid jn t b o ti r i dn Unvrita T h i dn Cu. r ni P d aâp r . intl â n u mprsa . 9 4. 4.f nfn a .

a nia eotrs-i xl e x lae azlrC nom er i tbl io meifc fr iâjepi c e i e u c unee metsuunc ora n ( o i su a atiprone pnâh vni n a omp tmet prpru a l le esa ) â l . Pnnr pi l pro up ae cr eo l sa alt me a s l d 'te rmee e c M l ec t or . Kema j C. SREP T TI A J C ER UASUNE Unat set l esaini aesa uta d aej cre tro et lap c ap r s icr . ma ' r II . e ae â c x s me e z ma tmencît cte t ma uiâ ma i o tnt.i ai ll oet tlisn t pa acpaec ft ri l l mli a fmaie fra uu u t r tt cett a il t e r r i n e id ae x eP r aiitacet aal pi ektl e:x l ep n r. ai ird slrsrià csu dro poae ceiiiae n â i 93 êj a c s îtvci rn si n r t. o fr toi ar ui.fa c nimu e Feae rc tez d o cmbnl d ee ne p r aie icr ehmâ l nm e o iai e lmet es s . AU I nikae me a s lrd p r>su e j ito c ra l î p lctt a de tf ra c nimeo e es in i nrdu ee or n ubiiae u a uto te tt v 1c rpa. upiaa ot â ue c eâ clpo eid ea us i ui rdbl S rr fsc e n e z du te spt n d l e pei n c vng rl p o us des reece i l p: ri à Amâ i e a x rme t on i eie r d e us l rdbi e a sâ i. BUI I 1. d nit us o d nom l s i â i ai eâ ifr l nâi te e e e a c i nita s sis pede j prusvtt e spi naë (dàgt u detae ure e ir i esaiiaea i ulmetr a uaâ t p rlq il meauu po r -i)F nmeu et cn su sbnmeed epni t i sjli rpi zs. z e u v epi r acu eo.17 . ir c l prdu e de s sl ne rdiie sa îtrt S p r c u lbt a ee o s uree ce bl . e t o p s cntttc mea l e s d sreeceii a cetcn igr ma .E aetaâ c o j ra p d u ci 1 if eln. . 94.9 8 Hanh t ta. eo nl s u oct u u l e vâi u e eet e o oae( l aegeâ s ee e c)i o t u s gn rz î fc d s mn lr î i nlz. imp ra à O t ieta asr lr eifr ai et utt ma rpdd ctnomai îsj. Fa. n a & Senhl18 ) lyAl s e s l . e e ra sjli a fcez t at e e o â â: ) nl nez a m e u p ii e l raprduuu/sriul prmovtj 2 mâet me rbozt vauae o sli evciui o a i ) rje moai v lae meauu p biir Cu f cr rplr.C o . lsi& Haa j 17 . dv mt.me i dp ep nrasbe lrl cl du t ui esre i exdbl I da u â x uee u iqi a ee o â i rd us... l d us u v r r e e nn l a A. ln a îc p su ul o aai a s reo ce i l C. es s t e rj jd r r fcu d f #J x u ee u va e n z Il 6. e n . i l laâ a e e tr l se nci â rv a c i ne otr na ma hceâo. u e.apc epi f cey aape cl rài r n eejatt ec matra set x là r vn priiee ilo mod n irsi a r ii c e btl ic o cl Dpo ueo. daà a e mornA i e ii nnlâ se i tl.b cz t e t a ect oi r s u u r n â l e rp t e meauu. E I A C MILOCDEP S I I. i ae ee e elma e ie i ui t j ca e n s iâ ma fmiir.u nâi.rca dvn ma p l ita s li u l t .Hengn e x l jl rp s Gii c e l en ad 94 Grdr o k n ia .empioâa ielr rmo aedbltt? îc dn 15 .irrc po u et î l ts o pie s âma bi v io .l p r yetjc ni à â e eee n n mb e n Gnd c reâo i c n es lg t a d meod l i e e ' ntl c tj ul ec ttrl o kov re e ae ët e t ooga xp nme aâ â i or d e pia i poue( lg & Gre w l.o s a . s ee eeae ut ez rtdnc î c ma pl d sitl i rztrMea lrp ttsn cnuae i e n e i ui e pru j n i cica cin u. ATRI REA NTERW S EXTERNI ACAUZELOR C. l n i 1Hova d u n e ut tdi c mp rtv l u slr rdbi e jn cxii . sj e mie e usl rdbl u ra ovn ei i a a e e p tmi dct ee rv nn d lsrema pl ce ii .

ea iaeç plcbie n iuli iie. e ee u c. a e uee e n g j e pi o sraau iàfn rp r lu ss m d rfr l fr t i shme r bevl nc i d a ot a n ie e eei â oma dn ce n i i te t n l i ray nu nz d obe ai p baacrr opes n a lez a mpotna mà l e sn'yi e z âoa roaâ nai a. . st fqidt d clae spror a rdsli râeotl eivsiea asa a a e ai t u eiaâ po uuu mei fr d neti l i à ta t u l . c rca peit unsori mord oosaàj xeiae geml eg.d sg e u a la à c l x mpl.n r s t et flso su se iv n jsncmp rl c atldnaeaiaeoi.s ts u un rpree i a irc po u r ca i eup nec e o nd n o aiRc t o itn. e tz xl g e j c peur iapi iv sjl rc rejscicl pouàouu.r ue vt oi lae r rr u i a e a bi c atmaie de arb r etrâ. sjl u li e r ue et e etu vt r e ca e a a c a g tt. â e lma r ve z râ c â e in r l peez e ma a ee l u picpud cniuai nmiag nae pnn aepia i d sa a n rnii e o f rl u t u me t .i ui i arf ie rd ctrlisgrn â d n ie s l i cintli le uu. a osra c au c cn o lael dsoieo a zl n i ci iEi u bevt â tn i â d mu r a i zj u p snuâosraijdco sumezpic l ecnluaedtlcls igr bevl. p . â u of pâ nea: it.. o s c ns 9 )Di aetcniee t meaeep bitr t b i ts t pnr a ei oi cs osdrn.irstaaRc c bi ta rc s is u i i l tca faâ a n mâ â a ee ut a utr e e à e z pr miu t) Cectrl a d l c cui dosbtd i orat c aâ nnaâ. ea e nemn â r o l1 .a ael o s e mp c t v a Mut rcn a l bz shmad a iu eitrâ c nom cri l elme u a aà ce e tb j nen . n bl tr zt e tiule nen E. rfrna couu s e ut pâ ri e ae . s ooir a etmaa ato î o aai u l e i cejctgr e t e e e rc e hmâ prznâ un a tr c lb u s v rnd o a u l mac de vi j e it co ee r a u â n mi râ n i rc ma â d.RI IIDEC FGURAJEj COV ATE IC7P NCPI ON I .a c d epiae a al i prn cuz l tv e tiui xen diâ e xlcr ci i i a e e un etror a n ui(. o fr âea e r cnt a nljepi oat n pitocuâitrâ aemlie . t bn c rca s aleaes o srai j s n e t n l at Es ie a elma â pi caê bevl i â mt à e e c e clpetrlipitu s gl ag metmao d c po uu/ riiloei l x ouu r r n i t ru n jr e e rdslevcu fr m n.o ie itrr tr c u ae atr t .tcà u nu t râ aun irc po u rca i aeprs p ec s riul aae mac c al t t c e e tr l e lme po t e u un â potv nu ls ra i ua p rj smpu sil alt l îde n .î s cald pov ne t mbiui e rc nep eà i a z l l nai n pe i e r e in. mc e neez à i ce s o iv s ac t jeegencuae d epi j aent eir tni 1r e n et sài i nriî â tra e x la i lrai .167.Hai..A. aâ l o i c ng muëî at pr . e e u c nd rca pomo aà o maf sump . ' l ARI I I Al creâ ra îcra s epi poeu d p r ain p ridd j ectoi u nect à x le rcsl e es s e onn e t c u u cueeu e al n.mo nu cn g ss oepiai st Rctae Ah i iîctaâs ma metl âd âec x l l ai à r. reâi u us a onlza e ei e mp tnâ â e pbi l f tnfl ma mutrepiaip s i aeu e a in peeàs u lu al î aa i l xl l o i l l ni qu i rfr à c a o c i be rcpoi d rca sn î mo n trlssioiî piil meauu ee tr e elmà u t n d aua upc j n r na s li i i v j pu iia baa p oarb i itrà( E.â âtr ep ci ) e a c o v Pnr c ar ui itrâs fn o ee t b i ei ê p s ittaoiâo et a tb l nen à uqin z.daâ elma rznâ p tv t e b el i d st d pâme ib ndc p u a mi rl dnro sil c oa miâmac .uea a r aâ r èid oj rt.Jne & V.rfbrct< a ia l î stai tpc) De utrl = or l a ae . hmc e e tr l e lme prs u à peeiy atrliet rzlml l eip cr i d buuarset â.u eâ dc ryli ct r n et i. ui z cluae ( f mue cuzl . a e ve â e en. xtr à a iue cu aaj niu u fco etr ra etli ce c îsa âc tb i a z c u i n i atr xei g nuu.dc o o sm t zî x lâ cu e r r az nen a gn u (.

ssn c pr r l r ii e oaii e l o sc eli ul e : el t n ae i b cri ao i e u e a u t stfcinma c u au tpo u /evcu âua sc ra ni n mi aial u i u n n mi fds srii e e s i fc c o e vt u s c sd r c pod u /sr ii r se tv a f c uz a e a bsr aorl â on iee ë r usl e vcul ep ci r i a a st fqiiin rn fcoi sbet il aid a ey i l aiî s ul asa e g oâ d atri u ici e l e g ni mpi l n i ai i .i rna bi r r àe vz e r z n 4 e r)f i o nu g n i c e a t e i tr leg. l a aip bit e x laez r iil iic e a g n v e ca n t e pn t po u /evcunu ostfc e. eo) e e dca ë ga uu î cr s ma i s .n Je u l n c nsns ui de plà fc c p rrl î à tjt d ma mul pes a e î o e ul .s ua! o l eioi ri i d t n iî 2 d oe. r iil .l pi i u s e a ni. lb.mel ue î cn iidfre d nee o s t o iv l rd sli ni t n odj i i e m t n et uiiae ce a p lc u c vn rac prd u et d c iae De a ea tlz r. a e a aeie mp rà ie e i t ro n n e lg tzâ c t p o us s c d à ob ev tr l l c ncuza c a r ce e e ât u m r d à on uc s rao u a o l i : p e ira r u ai p ziâ ngt âs dtraàclàist Rctae nstfctae n nmâ o iv /eai e aoez atj ai â r/eaiiior t v i i s o s apr u uu.modrtporvt sa dlc p claevt ui e dvre eg.nct f dnd meilcnrt emzm rds srii o ai aj uiài i i o nu oce s .2 s aeg dnro ee oi elme un ' ai ) à e ot e a a 0 ) â laâ itu . c e t mut rca i sra fnt n raît apo uuu j1a uizras î l elmel t H u c o ae n i rd sliisu tiae a n e ue mp l dvresuy. e lse u pi i l earb eae pod s li sr ii uis uieip o vae ir ita rncpael tiut 1 r u uu / e vcul a d i r mo t.e u a aai nàeectàd u pru sgrt î rca maei (. ca aep i lttas e lae ep ru svi e c nsn uu od s liRe lma r osbi ae à xpo tz es a i tta o e s li i p i prz nae ma mul be eiir/ tlz tr c ma t ia rbi.e (. ore ea/ tii. sme e tdu ne e u srra nit ca d cmpa e rpeaâî cru j dpâtr nraaeti. e aod î dzcr.dp prralr.cla cn ev ne. URAREA CONVI NGERI LOR î c mëuâet aisso lprusva rca iptm al màsrnd n e sr se tn cpu esai lelme ue fa uâ eoui o iio.a rcptrirca is tlgl:1 s dan ed l 0l 1.e tt n usl i u emiae csea n rncpi.n eaod ndcs. r o dj d pne e eenn tbtl rd slisriili i n i s lt z î odna ecectaearce i e nin raip r nelr e ie .l dnd meil eg. fat..c n igro.P I L I R C AME SHO OGA E L I 19 1 î cnlî cr cnu trlueâoetp b z ma mutr bevl. aj l e t â u .f cr dnclài su rd li n ae e nf ê u â âee o i ae i ai le a e e tl arbueeltt su 3 s peieeî c mâur s td aodc aimai ti tl iae. vlae u oe emi n là i xcâ e z suj i e i (eiiua )It cm s poeez c nrt i a ed pa vz f r 5.n rie d srsâor f vMe d mel ae m ot lio..sd qip rla t x rit e n afm. rn e e tra i t n fcai uiiaoi a rorfvoa l or i mall cntn p zieae pouuu.ai dnlr p biuu ft d oicu vll pni r o vn ei r tu ii ul li aâ e betl a l l t o c po vt emeau p biirUnae nasui îcp c mâuae îane rmoa d sjlu l t .ls d p i jn n ae it e ut r e ââ cpr) no a me n IIC..pr c d aod p ra d eav a ai l rd slisrii u eg ef t e cr. ofr a e np t e Un a picpu d cvr l . n n ln ae o sma ujdc f a e aa i l o srai o r o i e aeey Lp ld id cvraip nr add c rl iecu aePicpu lp lnm z r pi e oalt et e ue ea l azl. ies i ai pnn ai s rce iitta t i g i T tî sea cvr j is mai sâj pic ildsnl i cnom o n fr o ai e e nf t i r i u iici .aà u e rcdaâ o ce! t # g 1P isn ae eoiis dtn iàar ueepo uuu /evcuu j . v g i c t a rset â Mut cmp ni u li r epo taâpicpu dsnj i l â d ep ci . sm e o a . eei)E aurac n t p r t oaai ma eat a c r. id .. 8.e tz -aiua rdblae.uea n elmà a z a â pi r paâ e â ne î cr vci lsn pis fr sâ ae. MAS I. r t.a ) à rczz n e s â un e cr u f li s r rliel cl jepo uuu /evc li(. re H ubiuli on igee â o us l se e al t. s t d a eb (.

'u âàoiu e i ic zt u % x 1pzuuielactg r rsetà :r slda l aeoi e pci a v X:rd sl ridap nr I sr pou upoe t etua ae n p paasuit e i tdaà l Caatrta1 rceii sc act riepc s aloi d rtue e Fgua5. . ï 8 x f a ( U > C rc rta 1 aat ii e sc act r iepo ue a%oi t rd s e C rce si 1 aatdta c actg ri epo ue aeci d rds e S A ILPE E P TU IT I D Y < d Br I ! j i.10 2 PIO OGA R C AME SH L I E L I S A ILP OD S L I P TU R U U U S A ILC S MA OR U P TU ON U T UL I B . i k n Bs A B C D. CmC. E: ri e r s dnctg r rsetâ i aeoi e gci a v rcmp rtrc vntrr i t :u ààoiu e i iic e u da m:u âàoi u ei rmdi c mprtrc v nui i t l ' e E c 3 s Ar Am s cfp rtrc vntrsaue .D' n ' g Am m z As Ds ' . . : E r . w Bm B Em + s e Es ' . mâct pdue . Y <. t x l C. ' W y D : @ .Anl aiuti e it ir ai stai d paâ z e . : l % .

hrhz e rna ) arbueec ema s mnf tv p nr c ns t il c tgoi î c r lnsm ti tl el i e ikaie e tu o umaor a ae ra n ae a i Nnr mo n d at f mâ s g sac u pbi itrstd clâi tu met e l i . u tt se i rb bl i e c po uu poett e nnsn auu s paâjs s v nà a rd sl ri ap b y o djliâ lc ià e âd. edtr n n tl p nr f cr a iu l . o sliî l e cse o d aes âtm jl iee Su il rf d pa p cr l m peett s eiaenpoetrad tdu gai e i# e ae .. u cciniîcps s as u lnvl u uit cm e r r rd sAtn il y n e à e i la c ei a a àî f ci d t b iy d pet i. i lc p nnz o etnt rsur ma mai î lmàid ti tl e u ae mpiâ e t fra ic i i r n T n i! ataâ î eo o i a ast. e e b n mb a cece l cée u. b sau cnl tmli pi i uae p ntlr crsu utae )p j l o smao u. c cv d u a v 6.vn cmceiiinoei # f r ae a ol rdssrii aâd a trt efre â u sc t prduu j.n aotu cs x .pblc mp t) se oat go rt u o s smâ t r aitv u iul t et st Rcta iep r ti r a d oiaepo u. â ëes: n u l neea e atle âr c i l rs ci .e eemià e a squ pouuu. nes cu u p nt â ma arpa d iell o smaoi rdrî iyiu d e al n uc ct i po it e dau cnu tro.d njr îg s a pee e dna cul n c nmie vn a e i e n ut i i l e a à l . tlae i po uurmââdî aeaio ie. rd sls nn n cejp zj) Ir rn arbuee sc nd r. uct c ru cejo et ma po ultc aâ et mapo ai on i C â aod l ln lr s i rn na.nfmqideaetcoront.rzna et f c î ricae e c a e c n ipou e ma ae cn a rcei dvri r cnu tr h pii! o rd s i ls â d peire iejo o smaoi l rvna l l t stro i otneaectg r ij aclâipou e reiet t d s r âui r mp r t 1 ae oi i ai l rd sl xs ne i à â l a e ti o t n c ice.PIOL A R CL I SH OGI E AME 11 2 2.i pcae a a r i e m e e g ut c ro a .âcuà nieelbr. r i uae p ntlrcrs nno r meio )p il rd slipi g rra uceo oeplztat di r n l ai tc aenoeo dt d tlc sl triac ul pn cl rt ie l tlr ae e oi ont oi nhe i emz ee me ma do â arb t.nj gàiàlb r hl-m e ls ra ma i n o us u s u nro iâ st ie â t t r sse d codnae sc dae ( c r ntl prniae de uitt. î ae n a stai s p ae pata r zln ra a iâ sn l n smee i l e ot rci e lo ae. r grra uceo oep n or l n me io ai eie ae n eordae p ntz c e d uâ arb e u i di r re tc 1 otl t e n el o tiut nu l p ou /ev i f t .ahiio z. el et ctgr rset â rd s sriu i i i apnr aeoi ep ci . r iaee rd s/ev ial en o eiea aeoi tdaâ n c a l a 4.gaas.I oratet dc s i niis crc em tve t âl c zl nee mp tn se ei â detfcm oet i - N ale:fc c nu pou /evc .rn o dj e pne s eemi: oe et i ae tb t a e e u e r picpllpoue srii f tî cmp ti lctg r suit. fe à ta di p o usl su s riil c tg re u tiue ic rz n r d ee a evci ae o ii i e r p cie ese tv .a n l aeait ctma dpâttdetaeclllep ce( prd e/evciclj i â i e ra ot eeat unt = ous srii mp ) o e ecn su sbdml rad cuaeanjiiee( l af neà pmj u oc â u e mi e âtr i l r î i r cz. o d ae 5 l rprc aetae s dtr n : . itm e oro t eun r pe oodoaee icpl. c CHdsau po uuu p c od ntl pic ae( cl i cl ma pj l rdsli e o roaee r i l = ai l ee i np lle i o. p 3 Pi sn a d oii. dc e ui c po d pa ae dei gnea u uiprd c no c tît.î rjrr seil su cpii l g n l l e r un e rsi u mpe .n fcr sse d ae coront ( peeh d arbt) s I i ae itm e x o d ae = rce e tiue e e sp u esa u cnu tmli et sailpo uuu j s oj esail ump n pj l osma u pse pl rd sli i e b n p l o u u pe . +4.ne et f realmea c prdueae nëoaeclai. e ae peehe d arb e s rp e n gric c u sse dea Fic r rc e tiut e e rziê ai a n itm xe c oron t. rbtl s gtez îpeeh ( +2. +6ec) Atiuee e rz nm n rci1 3 5 t.

prmia fr ri d c nvn r d s r obe tl rs e tv..tni rbbl e etfatmae amea lâG e eovr d po l auc po a iota seo r r c sj s e me i e u poc std vru llc mpââo . r un a ee uin t rd /evcu lâ aâ I.c f m c mi v lae c sua u r a d ll liarbui ih ei onor à a ao ra Fic r e auaei iiuaâet. r ea e itau u rtr Emoil poiie dbl haâ ralie ntrl de s pii e ae ti ztv e ocez ecil auae us cun 1 # e p lc li j fc unv ru p lctr ma c nfra lpe tu rc po i de ubiuu i a ies l ubiia i o o tbi nr e e tri rca . Ob ev m d c c pi decfa e prc s li d c no jee al sr ë e i â rn sirr a o e uu e u a tr cnu tmlioet tlîllg e îsj ma bn paaj p aeal c osmao u fr nu neee l nu i i ie i i ot f e a ! a c mceitc a te u s abâmâf rl s l p nr a f c mpeivesu c tde n trsii r r b i â i ruie ae e tu l o ti a â t mais tjnslun aumipous sriipeoatpil.dsaee Da e p aeo t pnn dv r sae po ut i at lîcts efcr. et o s a evcu a sbl oui a o e el ecpi C n ifr l p bii r rsu d u e nv i reiet d ifr r su â d nomai u l t â âp ne n i eo pexs ne e nomae a a ca t d rzlae e rbe .a c itrs c ns trl r.ae c r ee il c nd tm à nr ucm n r us e vcu o l àui a jns d s c s u a e e uc e .ma fec ma a rpa. u âcm a aâa ëstrcmptie e o cp m mdi pl ilidp u m r t t n u t aleir Da â î à mule dn prd ee c tg re c ne i eee z s n t ro . mot l un jei se tv ta dià neeul o umaouui < pnnzunprdu susrii c poiiàsllel oprblmâc-prou . u t amcaep a a uc f rebne at in alm p opaàstrt. xe ra t utl pr u uui e cul prmov t i e lmâ se i frje. r usl e r ai ta ep ciâ u o t dt cl l p n ip r nae lctg r dncr fc pr po uu.î emnâc pblulet nmul tdeoet mome aâj ae un lb nsa â u i se e l c umi fra ntn i vm t iui o eiv l cn ee s i dsailpee. P ES I RNEI LU E CUNOAj RE IC9CE ROC E NTE NF ENT AZI I TE A Pe pee alb eor od s l /swii ui o a prnrca e t. c aâ ai i emzm ot y ia aeoi i ae ae at rdslDaâ êi a a e vlrep asmbua ttrrpo ueo/evci r xs nep pa sn aoi e na l l uuo rd slr sriio e iet e i# ut l e l t sae. se nâ . r l o t pa etz ies cra rd ci .smae l rlrc r sun âo r e ae v l r ndvd l se a â u i u vauâio o ep z tae p asmbuauu pou et smaeaurlrn iiu leeta d ci l e ns l n i rd s se u vlài idvd ae fcut e lni o e e.l rnd le.aiue cpr â i l i rfr ee pcae l u l li i âj s r e n c i g at ltblae p pa pit-nn mâ mae e l niueiel dfre se s itta e i: r ru u r rd ci lc xgne i i . zn i i en 18) u mda eaa it o vn el h t i e cnu thlrdsr clâi u u pou /evc j e a ae gnrl a osmao o epe ai le ni rd s srii i v l ra eeaâ tl u u a eti. f ai n e et 1 Aie j M.dc ma acs i cn atr.Fsbi (9 0 a s itrl. d p it e nsmbl a oat u . onztc oatrie t moiai.tmc e fà e i! auaàune n ma ivsiifat mai etud zotraj po vrau u nupou u ineti or r pnr evl e i rmo ae n i o rd s l e a tr n preni u e pue s itod e u pod /sr ii n u. i e f aoeectma mut dnpeeill seil aepbiuu j s. c ns t t i o usl ae o ii e ntrsa . u atri ae Da . l e zën i-i ii ac fruie n ..Eia cetMo eu mut-ti tv Fs b n. dnr cn ighe . i po i ei i cei l u oj i mo i r t b e e ngai fnlo aâc bree cinmlei d s j rspesâeotrl î e tve ucinez a air. f cri aitapo uuu.a ea ae u e clâ s cluez îmus d i âe clâi rd sliir v l ra ni ail e aclaA n ln e t u ti i n t p cr c ns tmlo d pod uuip ntu c lae r se tv c n u oa e a e o umao .a c a iet e s o mâ i e o igei e pe icu e p ci diâ c no je isl.E jl elmà i i s.

n ne o smaouu pi n nae n II . R lvn p nr p bii t et fpu c ifr j s p aep s aî eea t et u l t e s atl à noma a e ot àt n u ca e r . e aene r et vita îz srtc p o reae d a rn f mH hi c Fic r uon se ru l n e ta u r p itta e ahzl n j s c ifr y . EM ORI I.me ra i evn j e î c n jee smpl z u m /tt mo i ntrie i a n u oatr. nrt e xpre! a o iiâ i fci vâ Po eae ifr l il nvllsor icrb e aeo dmes n rcsra nomai a ieu caj eeml r i ni e e e u n uolilgc j aap ioo i .erp r n lteunee sni neejitrslaetr.ifr jl ât nm i c llez r eu oj e i erd cr noma i r z n e e geeaed e einas cgntv jaet .L poeu d ahzl nr a ifr aii ciioa i t a nomai a rcsl e ciioae nom l i o e i e f nz t deorca pa cpâunn rmaed n urnidricri ev ne uriae e lm.. a n l p s ey j ahni aà .ue rc ntu ifr j aacm s peit e î nomai ae moa ptm eo si inoma a j u e rznâ an o e t mo nup rej i betlif pi cnat i c c aet. M D A R ca n a ae nc u eet aàp biu n a ry eclpj o elma u r v a i n fc d c u l l u r ei e u n i c n pl dnifr j friaâ e s ee u li r.idfrn d cl le oiceo rcsra e sj ae l n i n ni et e ai i betlr p e êl p vt sud t b i: s pnr ee mmoae a er un a etu l.pi rcn atr j rpou ee.t ioep n e n mi o s ua e o nm z e â j nuo ii l aij u cd u i d s cr. et n iiis aot e arb il . io Di nst a psh o ië aaâc me ra et s ici . a f âe scel e ifr y nl ( l b egeâ im)îc rsu d oau t cn g r ed nomai ae î i a n l .en ra i cul ra nomaio eid e e i l o i z i k a pnr idvz. nfr i . nd u o r n fnr d n r i i ta sor c mie. TARETN II ORMATI IDIDUM I IERI NF EI me repnt oprodâdetmpma suràsuma l g ( z tbll2) moi e nl eia i ic t a iunà veiaeu 0.PI L I R C A I SHO Y A E L ME 13 2 po eae d meae cr î idsu .F ls d cd rescellr ern mpi l i n o nc e t ae ooi oui evneo c o n l ifr y nl me rt. e Dt â c m n a a.u. lii umâ r e e o . a e i nomai unztd mea lp bi t e a j ca Me r et u po e cmpe pi cr idvd lahz ina moi se n rcs o lx r ae n iiu ciio eu. rsr t e z j s a a la â ît. i a p rp tr ameauu p bitr v n u eet esai.et tl ineee cs a u e l me e o I. moi eeae s li u li a âd n fc prusv Di eir me r j ca ce a e t patc j c nvn e i depr p o us j s rii s rmo la : c niu se lsiâ i o ig rl s e r d e i evci e e deez o tn u e î mitacnu trlir îvfr.î sns c me ime iolgc r t à mo i se ube t n e ul â vâ ahzj nrarl ee j ataiae ifr llrdpn d smnl ai lr ciioae. i eh suma n i nomai cmp nnemav cia i o.u ot ll i moi e l i e ifr jlr o o et.l r otc dr t u cs f r el e n e a e n ma cr isaRc t ae .fr â n à ma c e d c t a etucura â i e smbe z nro omul ou . i omplxâ e â P màtàc s au la ifr j n ic n jneednme r s e sr e e cmuee noma i o.. r adme s n aaâc ifr l et erf ooiâ i l s lgc P i i ni e rt â nomai s z t h â m u a e prl mt j so a î sr cuiene r ae u ea lcta se zi ee e gej euc â i tc ê n tu trl uon l.i pi rca me tl ecp eo icuu.

moi e z lmg dmt ( . i r n jjpeu d me r d sut d rt ( D)Ifr jl sn oil qiu i rlqi e moi e c r uaà MS . nnz cat c p ctt deavaoi adaesoc t a tror e ma et nu t j me re a a iae lrsc t t ae ne i ..eu d.ng nrld 59ee ne p rj nl nt metl.nsse n d l a e n ru l m o a t Ca ett Mai I si l 7 pu su miu 2 T oek nl tt pai e a xm l t n mu ls a ns e rt emia: i Ifr t vz l Ifr t tdôaà Ifr tep e rt l nomai i à nomai o ict nomai rl a: a e ua e uc l a dt : n c. t : u à MLD) dec c pe on e t. Daâl fy d soaesn oilr ie d a ap ce o ceeîcpn c n nm e tcr e zr à qnm or setcn rt.et ne oi s rp um dael so ae n morra eme un se v e à e e t e tc t p tr nsutSaitt ifr j ierai nnpid zotrad l iui eeme cr tblae noma es eleg r evl e e e tr . a i se miâ i moi o ea oaàisu naâ C pcttaMS et. u c vr in u qi e o d ie eeur a a l i ieZtni t siuuu. rt 15scn e .noma i ezr e a à e a c r n p e i àitrsj n s tpeucaeî c n i ae s pir i da.neâ d a c me i petr n su titr i a sr cine c r d mi me ra d u mora eme c r ne vne bta t ra ae o n. ae u r znt nee i u un rl r t n o tnu r.cfee1 8 5j 9s po gnz j ryn c 1 9 a lUnri t ae e.F at mi: p nr i c etu e o re c etu tl . ral i u iv eo i rp tl lcr l ie d o cpeog n- pl seaesmy rn cr i Acrty Maepnr u aee r etu dtl eai i ee ne lmet Ma mi:pnr d .ma e I nv ld ai ma e a i e d i eai r a ie e i bo u i lc r sr c u à tu t r Ltr ' d seila v ret dsr osoaeatmn aifr j i i x m e pcait obje epe tcr uo â noma e em te sn oil pnr 15sc ne c mii aij î fn ed cn yi rcp i e zr e etu .lmet r a e Kfr l n l.nbou i nvl ecne t. e .14 2 PIOL A R CL I SH GH E AME Nieee me re vll moii So aesn oil tc r ezraà So â e p tr n Soae p tr nln te ra e e me tc ra e eme ug surt c Dul. e ed me it Stc rapetr n sur s rf/ l fpulc t l ee nedi lu l o ae eme c t e ee a a t à mee lme t n lxu p nâl 8 2mi t.d pàc si llaî ea.Me radesuM dl àma â a -1 nue u e t u nctt mo i c mu zmt i ifr j n ll rl ueî me r p n ut it vl et d 5scn e noma o a s ei t n moi et m ne a d i e eu d mt n e r r mp p t cniejif maie% s dnme rad l gâdrt Pet aesâ oae oln inor li x e i moi e un uas.nrct iyre osr sn aaaepr n n d d e sae t llilt â s ui n ate ut slt emaet e ta m u m l t u nl maede si ismut i c ic r a o c pa i t ma mae d a n l mk r tmul i l . i a z .jgu a. nu ii e Prniaeo) icptlr. e ae u a ct e i r e xn a arg a ni (eici i o t s nima no ini)a jneraes s t e t l dc e ma c n at y i e bjul u as el â e a ea rm . r g p rad ee neî boui ep t e'ema omai a To ipi nzae e lmet n lcr s o rp i o e n n mul dt ( g. mj. aai e D s î eea.eu d 5 se n e pâ: l Reai pnn nn: eu d n a ltv e a et m-2miu e 1 nt Po eae rcsr df t i à ka z t l t. Pe % me ae petr n l g. irl . . r I nv l e d t l .n a g ît boui ifr y n l j p nitgae aetr ît-nss m ceet nr lc re nomai a i ! nerra cs a nru ie o rn e l o e i o t . i e t pa ieie a 85.

a i : u e i r e ei u mi ei ifr j pën frl uàp nr ctv oesuzl. a àt z ifr ai ont e eg.. aefcp s i t cra ic i c â j p cns o ioo eai ae cr a oi l r ee o bâ e ifr l idn sae le â î s r ma i s . e l maii o cpe ei.Pe iu i e more e ae r z ntu tc ra aeo u i ae e ci a e s bnm.a c mpkàoio j rve e re ae a zaâ u eciâ a bici vâ u trlr i tp rl d me i d c r vo u a pe r so a e d tlr p bl tr.u ttrs a sl moâi e eme cr i u â . sebn c dsgei s rf ceel t ui d ifr j p l esa e Et ie a einr â el tz a i re e noma i e e i e p l cr l it d cî mea j l sreeaetrifr l. a r icp l fr es a i l e in mli se e cncaeaprd ulisusrii u ofrtlsse d teui edegn r oetr ous u a evculi ei a itmul e rb ny. )pl i pca zê n e nra betl i v nmetlr ocee o % l o at pron . n r e i i i gn. nomai e t a tr fci eg. n u e e i sup taàd rtveiuu idvd a eot uaa i i n in ii. a iu â u li e r rj enra nomai p eme ug D r ca e i e p i D':ad sg e l et c i cu rca il nie s n o ils fec t rma J e in nl se a mpat l e lme a v l e z ra â i â ' ui map tripnn c ifr y .lg) ifr l rlie l s:iaet e (.nrp r c cr p t ae e nr u n sj ia usl cso nomai î aot u ae o o i p e d a o intr a n hrl . peilzt n tcra e ocpe u ji e vz tbll21. tvesopr. PURIDE MEMORI 1. uaâ et ma poa ic e s f s ctî me r d o sma u-nâ c tt s i rbbl a l : l t a n moi e o j e eo a ln d aâ Ajda prn iauleo tp ru sv a d sg e u e t c lde u gâ urt. o mae t bouinomqo aec aâcecjneeme rr p tr nsutS c ct lc rifr inl.Li t tmp r l ifro r a me iip tr n lng e t e aà c mia e o aâ neia à more e e me u se g l u l t ma mâ a me re d s u t d aâ ir l t s p roaâ tortc n i a xi mi moii e c rà urt. 2 TI E Cecttria ietfct duâ modltl pi i l de me ae reàoi u dniia o ai i rncpae à morr' .àfc pi lasa ià :nr î me r i uenc e tz anomai s aâ r p s.o igrec me ' l ognzra ifr aio.ma fn j nlpnn sj u li s i eeat i m ot t i u co a etl u ca e a cnn trlit. o. n o l t o ajo t cuâ o lt.dc s it n moi a mu i e a snz raâ Ap i c c tr ca fcle z ma mul c n xi ie fr rade e oil. y Me rad l g dua:aej oc p ctt n lmia c e c î c ne mo i e un à rt r i a a iae ei tê.Me i e s iâpaef a o o a n detnt dtlrdi aeu ) mora piodc ot i utbigrfc. e i e. j 2) sma iâ s caiaâ î soae d cnet. e% cl aa i xs noma a u d iei t et â a r a i p n âv n ê. âdie j d me aea cinuu .Acs meaime rau nomai i t a n n t e nf t et cns ed c e r t a eà e ifr l soa atrorîc.. mea lp bitret ma rlvn. moi i av v i snt nt)moi . i e morr l le tli l1D.. â Sg rc pbittaumâet rl ee ifr l i etr nln .ma ip r n. u â elma a ii a à i t o e unl.ML s sriâ aâ p meai n ra iae nom llr D e pin t e cns i j t me bohmiect i emeaimelgc-prl n l.c net. siaà aeo n va pro a a idvd li su ep rmetl.c uicnvneit.d snt o i tlr j iy esn l niiuu.ce tride rca p t ae fr a o tmâ de oga iae a c aê y rao i e lme o lge omul pi r nz r ifr llr nomaio. i . cnotny (ei i e ntc.latvili ntlcrne nomai tcl nei n n a mpu cit ime ae uet. e a e i o f/ u cniu bg ti s utr c mpeâE psraânom l cg iv (.s bi tv s u o e t . a x ei nan et aà be eo i ë i c ee i neo dnlme îcnuâor ma iuae eidvd lepci sud vnmetlr i u a nojrtae np ltd n iiu rset a e v 1e sdc se iia î rj ee o ice rj eei neo cnrt.

oma e r o ooi: a eil Ifr t l no mai e g nz r a s ajl * iae ptaâ S hmai: (ler d e e tc bou i e ee ne Igt d o lmet e ae e tm: e ) I.-w M at ilàr s s er f a en a 40 9 0 1 20 2 40 30 2 40 0 40 4 zl i e zl i e zl i e zl i e zl i e zl i e zl i e Nu r ezldu me rr Lii p srr maeilli tl bli mà d i pà moae. . .c . I O T N AIT LG BLT II ME A E l 3 MP R A T N E I IIIV IN MOR R 1 . 05 ' oo l 4 *41o Ma er it iii t i n el b l al g 7 ( 0) ' 60 6. so g % 0 l 20 m œ 0. L gt d cnet Neea: d c het e aà e o tx: lgt e otx: ltd d t i e e ae s a srcl:il gnrm btat r i e ea z zr âl Sfs te uK r i o maii n r Oretra lnae p ro n i es a e Exeaeeaolne. i e) tr uu fr e s d p Chr v a d Fg r 6-Cublpsrr maeiut itl iij a trlli'âsn iua ree âtâi trllineibli maeiuu tr es i a l g a â . 0 ' s 1 . D I el bitta itr i j e c fco de me rbii t. iur ) 1 . 00 x 6..o ice su et bet a ee l ne v nme t Smaniâ e tc E prmetl x ei na.a. 00 j * 6.-+ . ni àtài tr uui ei isa e l e i a n gi maeilliààs n (u àA.Cec êrl nt i lae ne vne i a a a tr gi i mo a lae re ie t iia d Ale Bnt j c niut d al pioo idmo s ez c nl t e f d ie i o t ae e l s lg e nt aâ â ie r n i h r if mailîyls ma bn sn me aema bn dcâcl fl sn (ei nor li n ee i ie ut mort i ie e t ee â' es vz e â fg a6.. e . 1 O0 000 O I z 8.Lel: d c n p e n g t e ofr ye omal tx.î a s mbu c puu x e l n n n a l t li uu F r d o .Crn lgc su S ra.Tiur d me re p i e mo i l fnt d : n u ci e e Epsdc i iâ o Auo igak: tbo rf Tl d i..Extrmetr eee lvjrd Iajl prn q d up i ne fc n:ae ea l lt i ea r ck p r i t a e s u u mi i et rt S bet i u lci : v au r s s pa a d p ro n e esa â Obet i au r Obet : au r Iml ici : sp a v icl : sp a u l v s o l ie p rme .

o Me r r a lv u a n s raie z lr so prsa l j lm mo a e n olntr e e lz a â ' : c p e tbii i ' â t n - uiime d prcdemnzc s cae. UL P XRI N l E Ne oad rptr aifr l i u li r p nn aaiuarl ee e v i e eeae nomai p bit e etz sgr ei ra i e ca n petnnnl vrazî fncidegau d i lcr acnu trlicri e e t aiz n u le rdl e mpiae osmaouu âua mg is a rs n r ca e de e e e lma. 4 ROL RE ET Iî MEMORAR lD. e ma a ee u ci e n r z u tn ianvl ez r lD aeameaeearst tu at l ep bi s emil ie snoi . I. uaâ rl ee v fma sgr.. t i dr yd aj e nem au tu r fc c pro n s-i bl eenaet oi a e n mitt n milcu ae a esaa âjmo izz î cs n i so taemiocl d cr dsu e Dei rcdeemn z esn dfred cp ot j aee e ae i n .Mut rc med rdodn y a e icjl o e .rp trarca ieseidipe sbiâ î nzâ e o us / evcu e e tt e eae e lme t n s na l.ainlEa dpi ed cpcttai iiulid assz jo r c î uiieeeyaeae e nd e aaiae ndvd u e eia ipea u nsjrl snil l o etlrjdeaogaiai o ailî u tllgie biceo i r nz nfnnlien niâio c. n oc l eee e de ikae n o or ae nastai. t me a c j me ae l ià c nià i morra ogc . o cp etz rcsra enomai iul n miea ra ta rirli e f .nmeeed tlo . âd eetr ut fcai iei d t l e aei r c i o i i me So ae ot s cntâ îs î sul d me rr v lnan cn tcra pi e osa nà n i ai e moae ou tr.ucts u a ii n frd me rr dn rpi nl t . mpà oi iud c i d c mprr î mo so tn cl i d sasb al n auo a eia e u àae n d pna.nt c t i P nr cin ips i c i lae sn t. moae /fl e zaâ scaid i azll i. prd ul sr iilprz na. u rl e e fn l el e ai i r e g e e a n ae spaoii me r rcpoir pi me j nra nmee rd o s u rsl l moi eetro r n oae u rl e c a l n o tlfn j aa eeors noir î l ulat rpr d i ntf r. u mpi r cnl i ui neeai e e v c .e otv rie moaen ou tr a outr. jpoeel ei u t i i e l p c et l unidii l atl s pot su c pi i u rpeâii omaiiet a n vd a lt.ogcrloa.ma p l itrsl d etu l j ai .l eeo i drsl posrl . î fnl d a snasupee! u u so î poeu d s cr a n uci e be! a rzna n i cp n rcsl e t ae e o ifr jlrs p ae ob d me rr iv lnaâsuv lnaâ noma i . rbr neee sn ma bnea nc tlyra e oee eie peil Pel mall i ut i u hl i cn rcpoisn aetlma sr s esmuip crîpi s.. Me rralgr s baez peaoilietpcua. mei id â tbi sâ it e lgtrabt r ît dtl d me rt i l nedj eitneî me r e:uiriae nr aee e moa j e met ea xsct n moi r e e a lrd ln duaâ o e u gâ rt.PIOL GI R CL I SH O A E AME 17 2 î fnl d îylgrama r lli eme rt dsn e me rra n uci e n eee t iuu d moa iig m moae e ea .a e ucs e lmetlrn l u ifr y a. âd m.: n n fcnc u eot e moae i por iiaiâ l c neil .n o sc a c â e e iv n- v mp tmamut s u. e ae pne â lncpil e tri nfr le se z t veslv lbl mi ra aa i. n ame amaiuoroa nitn s sa lac nje smee iulipemz mor j . e ce s l deae m i sf d u l e a j e c cn e p nn poeae d ifr y vzaàîe s r depâ ceeuu. a s eeaâ u u o e rcpo u al c cn n pae cn ca e me tl meauu pi eetmli tn i â d u ot o et l ne sjli r l e e n smns a i lr(. Me rra-ewl ls bzaàp aoil d cniuleî t p j moae tzc e aez e scai e ot it n i i f i g m sa u sup sceinaee neo î f x lnomainlE et ncsr pj . e nasuj a ea i lmea lc ttei ra a i iiuâAsmee i a i j n t s n fe ve eî pu iiae pe % b urdelr c n l a c r rcl ltr u t rc nt n bl tta n un i a g o sl i â o l c m.

ei e t i u a c l t n r u C m âioifat itrsj cr o i uecs cuen uài î sre u p rtr or neea . to (9 4 a ss a c î fll cs s lni .d c rpd l pitel j l pedracp câi d i u repu ee u e eee a l i as i a iree a ai l e cs ti p ru ine Re eae ie tc itnsv de lnja àî mitarc po u u e sasu .âcjg b nv i! ao : t â l orà e s l o smaoi r s ât e u â ona lr n â bë l i t ci l L Mc ul g j T. p r n iie e rtci e m r i e E pr na sa vd n a f tl â efr need me rr sn ma x ei tl -e iej ta u c p r mall e moae ut i me p o pe miiît rpt n pr ts tmai ra ifr jlr s ct. n i i mir nie te-vr f ' aealea -m:et eiai t rca isoet edni ai i e ceq fzl rje f ct e elme. p tra d niâ ne ià ca e z n ne e e tmli n poe d cnr-rumetr.esen voed oc mpa i îdeun t pe tu aa i r me rra.s o ieo sbd âae Daân rz d mora bl l u rtr e bln u nvlr. l à ci mi j sp ax n r.el riee neo vzae l ae d n ' . f> faâ n e t l a ne pu i tr epetve c C mp ni raia d Agni S aci S aci o smi cpd pr a aie el t e el at & at cnt e ao oee l ze a h h i î tmiavr y ia a. o r z u ce n p a a u oaiu nema o e âî rnd pu iul c r. rvs . itro. ATI P ACE Aj T l.n aui cs e.se i r eâ e eea.ae bj is à at otle n us e n l a rst aetiae oid ciniec ne î vdrapoeHia oae î dea cse ctg r e l ls o cp n eee rcs rj nl. arsu sl ofr suaaarca idvn ieea d a ue a l c âpn a omâ a l e l . ca l t e i e a ne n l gaâ nr sgua moae Re lmee î n me esc e ieaeun peidi n aec so fx radaeo î me ra n u r u c sv l ui ro c u r a c p iae tlr n moi seii t (.aeat l uma ptiatai t j it l rn u lrîtu nomai a cr sf n i o f culae inr a âd lo nr n o e e z â prc sdeui r oe t e. eie aaog ) j eeà i j o etaà i ui lm g t i n ifr l pbiil ui lss mu d cn jila t iaed cpnr en nomai u l u tâ a ie le u ot e ne o r.p rje c a c aa p ru svttae.e i c fea en uâv ra t s ma a ug u agu n. rcs e otaag nae ucnd a cpiim G. a ll . c lu h i M Os m 17) u ei t â n e ael e e. tt a rc n. r mi i n i nomai â i a nevl e â a e i E pr n admosrt ârptiet eki t amc cn et dzt xei : e nt c eeia se f e â h i âd se oaë e a l n s c e r j f mâd pe e tr aa euij std d t. u c dae ior e rz nae c l ai e e ae de lnja âutra ca e z iae .i orà i ecli eo ifr j i l re opi aâ c fe ve t a t s tr u e ifr l. ne c ai i su . eie n rst e a t me t oe alt î c nnlc mpa ii bl iaer s ci .Bec 182. c umâtl e c rp t iet ma maed ctcln csr a aeo ihbl d poet c ee. 9 ) C re oia mavrfa ep l na c rptrau o meaes l edr ecâtriu i eict x e metl â eeae n r sj i a . ciâitlmetlr iu l..n e i e e se sâgâaceeuuiî czrdeaetflp lcraaeeairca mifm tn rirl .ctj c itra d tm.d â l setcs ( E.ctla e.ltraee n n a ul e tri jlnae ct n e a e tri o e tae ne vll itrae pe maia c rzltutracn xu i rdnr u eeu il nevll ra r u a eut i e o einl it n l nt i e a a o e â ifr l n l.dnro re e e nsmbl ttdi i mog n n â ul bl ui ae itc rj n suat. lh. 5VARI I E E I EM: D Prciap bl tr ade nsrtc rpe e i niâarca int t a tc u i aà mo ta â e ura de tc e lme. e sa iiae irujnd u ic r o aini â i da e n r me t s aig oat cad snii acnu tro.îirpt j î cncez s g r pca z e e . ..ir ra c nr eeM u emi i e tae nomai t ae a e s z o o bu eî cz rpeâi eao t de â î c l lrpeâ ic nc nrt. Daàmlât d rptr et isf et e tzf ae cn jneo î c m rl e eeài s nuki pnn i ra u ot ylr n l e n x i me i pu iuuicmpââo. ubiae clij elme ctoi rcd a l gracruu clrnoma .

t a rd . se xc ea e a elmee i s l o aeEepeitcru tneeî cr aae a mi k b i# suî i qinl. u âc cmpeee at l emd . o n ouë r ehma i moi à o n eii e ci e Un t e u ci tâa s cmp r j s e i et sà dnmââ d c et p jmâae ln lst à o ae i à zt s cmt i n. n ei e o sc ll g d p lctt prc u n v ls nco ê e l i î s a p lc u s ria e ubii e e a t u a à a iida xcusv n e ma ubiuli acn a d it rr an u lrlgt d po uu/evcu po v tc v oeio e ne ae oqi eae e rd slsriil rmo a.F UL OZ E I p ettl lcp tl drmn ae l saj u meauu s ry ema bn.c d nik: e z u.P EZ S ECII TX ' D C I I ARE ID 7I OT A P F CI JI E OD F C I I Duàcm a mel nt neiruizra e lmet no i utîtp u m ni aatr . ir t . p a e t fnd l po m ae e tlyue nu t r us evii i e c s u a. rd ct oil p rtrl u l li rd slsrii . l mpx o s / evcu e o n t p biuu pouu /evc louiî sea! c. r n y c . E pr na l d me il sutrr ifn ae aaà c maeill x ei ! n o nu t cuài no n ji lt à t a e r i ' ru I . lm l lmet l sj u id e euâ o o i u lgoul eie tf ofhmtl o .âd in e d e o t bi be u)D p e o l n se e n c t f cd zd rfr / a ci tlids nnl id u. l rz â i ms yl n ae pr o mx t eun a n h n c a â c r s uiiz un a mi pod /sr cu j. r t i e a c . ei s e u tt e e e e pedu. 6E ECT DEP VI ID.. aâ u eci ao aâ au i e u âae â inomai o itâ i .Pe% a fcla o rll di me re î fz d xtror v aoae n ait peaie n moi n aa e i i xcprr ad tlr ds nlp biirpaea laIoeasei êj d u eae ae .F PIOL GI RE A I SH O A CL ME 19 2 I. ei u u l t ot pi p tz p cki i e o g ca c l i c ds aecnom cri ifr l dsr u o i t ot fma uo et s o icr o fr àea nomai epe n be p ae l i jr xr : a c a di me rap tr nlmgd c s r pod c c ntx î c r s al o eml n mo i e eme t a â e e r u e o e ml n ae e fa bic î mo n cdfâi ifr j i Et eat ce c fc rca l n me ml o icri nomae. s i ls a rri l s li e ei i ie t j n F n met et cn su sbdml rad eet ep zi.j v a ni ou aao iâsul ij v e a f nr i ni i aà îi a mitslj sc t i ae i a .mp lo âd ee tnlë r c a eovra rbe iae o fr i e slj iu eae A-aod c nu tnlii d gn i îsa àaped ou e sgrt. ae ae a lma noma e mb z m ) i n u ird s oirce â dn me r s d miedczad al n . mzna a e uu. aoicras î eo nl se uoc tu e mi e fcd o ie V lr ae a n l e l s rcn s mai sâ l i otnaaod t tllii r flse î f l elmx e nf tpi mp r ! craâ iuu jpi ooi a n maa e n a t n r mmis g n mot su ceo ut u ee n a mea liin d rg l l a ..h e mi a ti Vee aa a c rcprraifr l ip bii r dn me d d dm jdr â eu eae nomai u l t e i mo a e e ca ln âd rt dpn ed ga u d c ncaeaoetil ss mu d tb il ug uaâ eid e rd l e o et fr a ie l e r une r r t e j/a s eid sll n r crceitecnu tro-nâ U ds nr isu %tgi e oui ae aatr i o smaoi rit. n elmx %g ael u l li ijt a eu oj e r in g z d r a c e i n îgemte rc prra ifr ji dn me r î asn ao rp r n rt u eu eae nomae i moi n bey l r e ee e t e eiae eoct r. rpt cl m prduul s riilrc ma da.. i cra o smao z t e âdr n emn ire u mp e eetl :l ( l âegeâp iigeet cr fc c ut ifr j feu Ye f/1 i n l .ti e d ee ne e bj i nr o o lm n e o rcn a e tni p biuu jau:l rcn atramâf î ma ai. ei e zmaa ag e bc j îdmn la n e g e ajmei us n n rcpo zs t aâlrz lae polme sl cnom c t .d o i i ine u l a nl e eei l lnuu.ll n prna àoi e âe rcx ââou c us e m s v ah îto s 'j s lr. d l ecn jî c mo s p a o l eo i tl. i a fr g o dt c dsree 1r t rl nl d cmprr ctjifr l lgsi (e.

seope s ame rr p tme ln .c da o f r aaumio dt eelae(. Pecp6a aetaâ me i cnsmaorlrma pln dctn-m re# fcez mora o u t io i ui eâ ea fno n d cnfli îte dtl c ee drc dn raiae j i omail e me e o lze nr aee uls iet i eltt i nfr lie Cu afee..e eae fh e mite a eei jtml n r t l i fr i. BLIITI Pn adtr n me rblae meae r u li e s suiz î emz eemia moaitta sjl p bi ur. es b zaâp rlie evcu et rmi à moâi e e n u g c e aez e ea i i r ll dnrbouinomainl. e ee g e t s jal qe ifr j itct.mac. rl u l rdctrli n moi n i ml t e a prc n dnp lc lvzt o e t i ubiu ia.itrsaâ E teues ab o nu t u ei i c e ul neeez .II . U AME ID#MIS RARE MORA I T I . omult n ln l tae c De a e e et i osbis s mâoaeeka ttarca intr ni o r c .n aa e rgte i i r v nmitaesn if elt j d aet ui eat ij po y n l j d nvr cr u tnl nae i e l i r d ci ê rmoi ae i e u t p v o makeig c j d dvri fcoi cnehml. 1rb i â iâ o n moiai pnr as c cv î me r . c ne oain s a gjnmft d f m l-pn o s aiueocetr a o tmprn u e n aeg a e i eeso sr à sgr rj e . . xe i icmt anoma e s ae na o a c mp ne pu iiae j e lai.à r e vou uidevâzr. 9CE ROCE EI TE I LU E ME S N RNE NF ENT AZI MORI A at t.su ncsâauo u o siuidnaaâ (e. Madrj M. lmul nâi i or i e n tr ae snil eg. mitrr t ree nec r r io n e u oatra traeor bl tr. e tdai n i o c c màur i omai soct p tr nl gpot f rcpea ecusvpi e s à nfr l t aâ e eme un ae i eu rê xl i rn a eo d a ni . re i a i 16 ) u u n vdn r vna r e e eorlrî r c n jee maeill pu iiae .c srctaeme aà a dtlrdsr u prdu su no tra a tutrr ntl aeo epe n o s a z srii. 11D.aatjt c pe.nme pouâouu)î me r uu a mi lgn vna mi. a i e iej atr otx i ei r e el ) gn i m. P 1.l dv re itr ae î t l j d pâ a a ii bl tr i vau tv a ies ne v l n i c mpu i u tr nae c mp nii p ntu a d tr n ruju e î rp tc obe tv l e mi ra a a e.rp t a r t m ... ds ei d rca r tn.O p iiiae ta se dee oost e tu a i a morra osbltt i # so tns raet e-p zt esungt e-î so u d aarg jr ie pnn t i fci oiv a e av n cp l e t e i qn â v i i a .Asme a fle a nii s e plc p i ru u u os e e ut e a t e ne as mitr e x iâ rnt-n p e n dndv s s s s uc irsmpl d zd r t mv nid i iere ure a ha i e e ie ae. e r eemia e i i n a or u iciee fr aeî pa u srtgi.nomai p biir t t e t t a ea n moi l o scn-ifr y u l t â ve u o e a ca c s drj a f me rê teue s f ui j fnl n l î sead e e oet i moa rb i â i tâ i uci aâ n f e e e l o r cn ji jitrs a et aauu.ncneiy. nie mo lme t a e c a n a f tprz n e d fp. u oty ineee d sntrli n i e t a ea d aa o i ee n d me a c si l c de lnjn nî mo se ce e s ca lme ml e mort u tmui e ca e m n d Emoi et a sa fl iâ p nr a fclt me ae .. r rcn i a a n r l ne l e)Al du ap c f c etn et aesn el su u o e me tae i t o à set r v n ivsi t u t me e . se mp i l à e s r l ci e e lme î e me de a Sn aeed me rblaes eetez pop cv î fz d peâi o djl e moa itt e fcuaâ rset . râ xa soa .D vd(9 1 a p sî eie # f ce! mae a j pa E. it lcrifr l ae e o Co sma mln rl enmi c n .

a t u m c rnt es t c o esemoia s c e e ue s pme : mul t tv t à ump r . nr ae on u tr â u r r d ul sr ii frt rc îcp pi aiepi aeti d c et bn s fc ahzl . 9 0 t une o fgu a a ic o e e e nv l dsi t d l c l prmae/l à c ec te c l speiae/ bâ ie iee itnce.. â so sr ct i rds srii a ou e pi a n mi rbe Att p noi â j mâ â mâ i ds nr t b is l àsa d fpu c aprll ce yo cnt i jee ei ei r ue â i ema e a tl â si ie lni r osi e i l g ie n ai i l m ocmp nn amoiae d c mprr (..atr e du o jc t o d aa ztr c l a moia e. rac lmul nArlr e a aor) I .eetnl sjli u li rîpn d onv i jaa d opsbl r aercpo zmeauup bit . I I Pe tu a fc un c s mao s c mpee p o us /e vcul o ei. e t a e le t l â j e aetis aae cnt î flse u e s r e j nl fet so t .. i ài eu e -i e e v u n jol d muià. ae na fcoid mei p tu am rl ectiao caâ e z )De smee . cs t tgme o s n ooi a n i t i mo o ae i ji p nme e T â r â r . Pe d sg e i d rca .ERA ATR UI E P OP A D MAS IE II RHI EB NT LOR R US E LOW I î o ii li H.ne skâd dn p d cmprr (.î c i l o opll rit 1 eemiâ âi u r n ns nt zc l i àlnsre a nz st fce s al îtos r d tni cr îcn uel al n .ael p biuu ( c n ieame rr)O at s a g màet it d cra tni u l li = o dy a c i moài.O vrat eo miâa mitac o slsriil epe ae n lt ainâ cno c lg t fe ve d c txul d uiiae a ctgoii rs e tv de e aâ rc nt e one t e tlz r ae re e p cie u e s r e j nl î cmp na p biir d îvlr j rpou ee ni t i mo o ae n n ai u l t â e n â e i e rd crà A ca a ' ul ron. s w(9 3 17 )rb illp ti rpt l cni n pna u A. emz ue rzna i ae e c e c iu ats î d tr n s . E.m is e e oe i t s e oii ca z â d t b iy ae pbi l cnu tr pn a p ta peet fcr e r une r u lu o smao.. i t i e oie ptnil cmprtr a pouuu/evcuu rset et fat r oel l ââo l rd slisriili epci s or c a v e e prbais s al lunmometda (. Mal 14 . e t f re i ra t s ji c fl n% e in ri e e lme se oat mpo tn à t e e e po u /evcuc slj ot l oau t po l .x la csua e e s ie â aâ ciia c n c e i Ab iy îv rirzla -d c îfc i l ipo s n d st fqi.nl bj ai aj .oiràsv r fc s l t j iitni n o' e u âae e ..a a eeisâip i rca e oc tae p nnza fc cin u s-i t i m c l tr rn e lme v ao r.e f nr t e e e sme ae 1 od c a ci e î i a s à . seae o uâo u uo â s g et s a n àu dv j aeopn d cu icet o e j fat e ubj à j g n ea i r aà e a c s mo e or e u u e e aevtpet rcn u iimed dpa r rpd) dcaâ nnzelma nefr e e nae aiâ. e a ee i r .vslpr tlid aj vd a o oe â t ji e u kae eg. II MOT VAT A I. a un i o f eovt eiiae mpi t rmii i e asa e C e c u i um r. l po ue srii F nl d eo aeov r uaîsj sull ra î cr rd s/evci u ca e v cr o jc nei iaie el n ae . l t t e s nr u ee i â ra e o s nes:prduu/evcu dsr cr aîvâa. .sut âr ee u ro r do ndt nn (eitbll2) vz aeu 2.diprracndctmliat cnd o bl â e fe a n t eg. an eeâ ae â v f n g cesàvou vâz io d rditae. e ebma nee r .c mpeeu i t me mu ia j s .

Malw cn ie c moiai sn dsu eirri. e u e e uoel r eg. te ui iv aemoied l ni ll l c r s li evii ui rmo t Nu rb e n oct tv e a veee a ae c x oin a acspetuan iii ( g.o . eul l*lgc e . uia. et ae l ty s rbe i â r me a e ml d sp ili .d alil . eune e fl ed fqln eg.ra e. .e) q g r 2 Trb it d sc iae(. c e t lnrca biuui o lmao o i aiRc t n i r s à a c n u î elmâ s dpaey sr clài i tr l ae po ueo (. eune e ttto lld rsiu i e uoepd g 5Trb @t d atraiae (. st fcran v irpi r r r ut r ir a e ee o âdt Neai aee eol r e m ot e s o ma h idc ma ie trane olrs c n r. l i n ii g te n i e e d ai t. aetl î cs omei) P mâu à c o s ceae d vi ma b aâ irne ol prmae ae e sr e o itt e ne i og t.i eoa e elne d rie e uo o e e fl i d ci ae a z ia e r A.c t b ill s o s / â t jl u t i s eahc â r unee o d v e p e piaesn piraef# d cl db ni . d rs fr lt nss m d peeiyidvd a î fn j d cr s L E wad a omuau ie e rfr en iiu l n u ci e ae e t n e e paemàuaitnitas cniid moiai. e shmb r.. ) t l e e-l e uoe lae f o n m va l z a tdp sr. t u o g so iec df utjd bg tp n ucr ai nai et opo l I nr op dn u ic l i e u e.l mo nu rset .eIetkaec a#) .. nv i d c n atr. eae l e(. a v ie i r l pu lc l c nsl trp tf sts ueî ma maemâur.l pp ll i u laeae o uai .n vi d da ot. rb ill mae u ot tda i e l ecttr zt .nus vobet d n clnr umpetri u u ce.d atn mi. s w) d p Mal o 1Trb i efnooie(.e oa e rgsed dni r u Il e z f 4Trb lt d slu sca. ot sr nes e eàzt e t l u p v e l poetrarca lret bn s ae î vd r nv llgn rl n ri ae elmeo s ie â vm n e ee ie e ea c e u d t b il. e elsnm pe ai ye maei e 1 rd slr eg. ma d sr n ie er une s lgc e x ae u r e s t e h n nv i d rai r. xmpu H.ae p t l lo cmp rtr a po e r une a me tl epci l oe i ir u ââoi i re v n al du uu /sr cul po va.. z e . aedtr n a gjrapron i eot ic r acn eê j uo eni cr e miâ n aae esa ep r et i se dn i #e e a oe icu e ut l du nvl malwin . c rsu ztae t b illr nld lmee o â iee s ee oep n:or r uneo i o e d â di ob n t e. et t à asaâ r une eud r. eodn . e t j : ) t t o ot i . Teuneel n a fs st iej d aj creàoi Deee l..12 3 PIOL GI RE L ME SH O A C A I T b ll 2 a eu 2 Irr i te ui eo e aha rb ntlr (u sA. epet l ld strse . ee ae npe ià nfsae v io e u dae mai lv t. e rbil r r. eoa e u olee e uee e n#aië z teuneett d cej) rbis sekw erae Pmmia liMalw p n î e ie# cl du t uiE n nae i d u so u e n vdn ee o â i r mdmetl p d moia e a moiai h mes tn c icu eat iled aatr. alt l p i l nv l e c iirr g nlmul ma u dil fae a rmee iee malwi e d teunepiae b moiai d dz zr. nvi u u snii c sr: d v nt nv i d ... eune e eul t eg.nc eu u ad pet i oisau sca. eoa n i e cu a u s e eir eoa e t Klu aemeia: s rr dcl) g 3Trb lt d a lr.d li tv.d p tr. ee a@. e r je e H. Mu ya eciu ss m d tb iy pioo ied be crc pid : H. lgn tl a oiiait) dsiae s st fc t bill scn ae mutma idvr nla .d ea r a e umveur ii cm n e rsgu r t t oil e tl e e d i t a tlnuuinaetd nu.n vi d la ësmnsx .. e nld ci ti e dp e v v! a ac v sl d e hlbae a ora s ui u n c me u.a trai r j s e .eoa el n . nr u.

ne p lmeaecns t i j2)erz vârcpo o al t skiedsnna mbe l o umaorl i l eol eethlr nl e trd ioal or mi - cg iv cmpead .j liaed l c st fc neu â caâ e i xmpa e ei nc im ct e t e asa # r e m i nv ad sau sca. l u t eol e lgn i xr aa#. i o lmu e us e o usi l Ulror sa teu l teuil de scrtt.rca l a e un t i .e l t r e va s s enveeema lwin s p ro r.cetl e e iyl e u .n e o tn a ro p tl d mgn p tl hd p rne flsnd u n d tre ts ca. n pod /sr ii po t f a c pa d rprn smpl ao ee c at o ice j r us e vcu ae i c e tt oa i i a scir u le be t i ee ie td z ai .d dpaaelpd jeo o c. Cecêtri a rmac t fpu c . l metl l ae cej es n % e u aa o v l tl i r rcn c rpo uee atsa l s j dmo sel c m Me a e vz o elmà e erd c xc ili a i e nt n.pi mea l pbii ifr j j emiâd ont : o l nul r su u l œ nomaa i l nn i t e n j c i t sli dnr cn jn atr aeaaet o%dcoi(. ei z mu a c fr d epi ae pro aij c mprtnli a om: e xr ra esn lâ iu :âo z . t no z r e Cha j teunad a lr j ael n et fls î rc l d ir irb iy e si e i fci e s ooi n ehme e e u e ê e atmoi a stt ei r i sce i mo e b gt.. i tl îvlt nl e e i o i g ce lFnlc ei ps itt crlr c i i a e lr ergn . eeez eii e m e a z cm u a h .p rid lstfcrat b iyi n n l uo bl u. esf.e xmpu sa ont e a aiaee r une u s e rzs n maii rncz ecl in suc cll p du racdnae eie: j l î a d oi u e a i uai e rmuiciett. s tsa eeac prci .lqmt aee pei tl j aocei Relmavaorfc d-oc wy e dsa miai i s ir. S ANW COGNIII IEZDION J I TV Daâaaiâ c ae i rca c i tu n demakei o evm c nlzm u tnle elma a nsrmet r tnp bsrx c ealsunep doâciteui eorpblc u'1 cny s uyiadvree â p d e u â rb nll u iuli ) o i ol il iesl . t l aeoi t l ae e e c f i vo eeae cl sn nv i d eea: j e t vgn gnraàd c i d lvt. lsi ln e t vgnanaeee u emaii r ln e e uoelae Ee t ee xr a a!î lgra n i jn. etucr p r l uo bl A aei rl dn oiêle d me oae pnr ae âi i e n o l ni rzl neoi prmae ird natl moiainaepo is tscaixe eovà v l i r. m t u a tmo l G mel p c t r de a ttrs j-u di rika g ma j a uo bi r e mdu âoae uou ime ia vesf t s i u .eac îsa àc moiai d cmp rr sadpaa vnm ne ei bl ce e nemn â t l e u àae . md o u d rA de aifc r a iior l I.ncneil a x: à xs oi lae uâal hm c pt o d t iàî osc a ê b i a -' i e e z n. es ade ntotmàmao hzcmpa i pbliae eoi e ttt oilAcau vei e jf l nie u itr l c amst ci lo c v ntrr i tcr î shmb fatd s j i . t ao n pt âa uâàoi t e u bi tm eua st ctrmoi n a # e n t s v 11 cr et nmuymijc nrrth mo nu h cr aeaipr aà x 1 ae s e l t i o t i.prmn s eee e ià o i ze Aft oo i n ou eeg n pe il i a . d a lni r u ei ii c e aej ci â or e mai l e el u da i e ne P pee d lx tn i!d strl fc ncsrî rca .rct a rb ne e eui e elmee ccntâd a l cxlatmo i lid ee l. t l #re c eoo e fat aa st.a omi nee tvlo l rpriun oilzra e j d o ta fclaed p s sau i jn pes ae i mg se .md n aol u t rzltaiR ào..u den et f reca d fni î mi e pr i ll so e e u e iae n u se oat lr ei t n nta â cinuu j î cnei# et ma eatâ Ase.a ii t e o e i ne ma ii ron l.ctg r moiainl l tli i n oscn s i lsi . ca e l iiâ aes o srai jflsjeitni pro ailmo dn p nm ardtra cal bevl iooet nesv esn lài n e e et cei e e t a p uxlrdelx.el l eiejn p r n alld vtz e elsr ' ià i cn mië roa e vd n id ef n nee e i à a me o e j c nsl lrd d c mb tbi. î l a c ne nmâ u r e o i u e ra a tl â n ume o tmpo . adt h ià à t lcrttr ..edna e auae ae eea n elmn cnup e i a t bl yld atrai r.u d ara eta lme se n i u cnmi or vnaà n e pop ot l a r l e â l îcpts sot p pa e e l ed sr li.. lnu anâa e inl it uot y nei r prn cn itr e .

vâ et e vi rca nu n ic n ese c n n ào r . raj et d stfci j rs ble a îceei î ci e î rz l ra ec e s e aial i eo ir n rdr n hmi.so u lr fn epi ra su cjgraae i i e a u s c pl o i d x r e a ât ae fqt .n etnm ll o j at î ig o smaois u ee e -t e lcuiiui .nmzâ n j-usts utîc teuill pi r Prblma emi â e bàî ct u ia aiRc nà rb nee rmae.polmejî po r s cpcoed oi t e. o e dsgeir d rca et ae vra Jp -eztff lse J meau einro e elmà se dcae rv alf ool a sj l l # e t c clj aifr l iicui arc mec ifr l cmecaà fc ttj iuae nomai . n eov e e s e i i a aep pll iivnez aeen i i sflmpn ecnu triàcmpr l o uai . . vl pr d n ' e r b nt l v ' r zrlrf bea œ #a/ iv n aoae d fle ne iç a iâ ne ipe c r c àâo i smc nuj n e tt r e as vo< dc vo ae ump rtri n i -i pr ts lai . ma s j ma p l cmett î s di au r rca i et c1 a îf ri i ui o na n t ie spa elme. tlneo e .% at ucinez a n tndr e ccptbiit oil t .n ls el i a nomai o ril. OLUTI LE 9I Daà rbe fleo nv ise fl po lmâu apc îgi ltr c po l aslr e oeto a à rbe .eelt c s taese.mbn tie i aiid s e ma i s ra oâ dr ni ls e rsiu î u ààra m gni e i .aeoui r e v a e iei bl rcpae meaeo p bitr j d cteai osmaoinaaâ n vt i eetra s lr u li e i e â l c nu tr î fr aà j ca r d civzl Pii d l u nvldfr d t b il. uct sceaeet ma b gt j i ut ae esn l i a aetlr t C â o oitt s i o a: i i âi c e stfc î ma mae màuâ nvol pi r ae p ulle. i s mu d isnez c aetato vsi etr rj aat itasxaà( nv i niunA à cs ri l et na mâet t ci t e eu l = eoe c m e r va pi e)c ddefp elfnlo aâc u sa add a e a laescaà rmn . nf t e e g l n ea jclvrapro ail. e i . l. raet e un c t y le rbil< noct e er n .n setnro o. eoetn j fl d ctg rl sc l c vntrj vri e a e rds d fr t iaa e aeoie o ie u e iz i u a i a ti ne isnsbldfrt. f cici u li l? riip bi t i t cài A hzyl moia d n v i j-i fl s stez l nv ll . vo e ii ieie I1 4. PSEUDOS E. va Frj c op pll src v f oesê d u îdmn pbiirl i t à o uai àaà a i fna e n ne u l u a ee e c Rel i s au eaee aua ac î lcs aeeel nv i rae c me i e d c dsa czj à n o à plz a e ol el a e et vg n v smetr j v eau rc me pn pou ed lx c x aa a/ et naà i a vla el l emz rd s e u a r i a e pubi ar1 nieul e omian d te ui#ea r -pz l/ // -/ i Li r ldt . s e l nl ii n u l e or ped slllrh s t ld agmetr. rbe iin rpi a aait e rn r) a e II 3.Reh l d jas d plë su oouio l ie e ru nae c mee e en.Iteae et ls cm doe i o ee eii j l n rl lni r nrb ra s nâ u e sbm z el e nv l . t aaiv ct î e e iai r t e a n ie i i e r une moi l no aâ n .d rae t ee tii n .ae ee .eludecl .s urr n te u l u it i jt e fr l â ââesà u a à l e a fq z dcza(ib mlat)ci yo.as teuneeiv aed eoi .c at cvne îauâq oetnis p clac lme. I.p o u e e lmâ uma â u t o vig ta e a r m fc rt t r d c a a es n f# d po u.dn c i ie t t e eo aazs as e i aâ a ie 3 5 i ii v e e u u i i liMalw. -h o i ma i mi d bn i au u pu d pet i. c aâ aiae n i r sr e ie rmae l op aii u tt s agt nae h rcn adfrnlorditepo s s dpaev ma mut r l tra l elmâ iee el nr rdue e elsnn i l me sm moiai scn a p t y eu d/. FAISELE NEVOI E.

t l e sn e e ge a vi msrrir h i âds fc.( n vi sc n . r se rci: ic nt pn po r lr rfs . rvt rn rs icp llr ae ti t. e s td aeicn ein c n c rk:ss mu moiao a g nmla sbejo r no vneml â u li ie l t j n l ee l u i lr af t v c iv sgy s t î cr orcn .a t b is net ai ie n ae el i .e sai eatrb illcnu tro. v k moia aseic pnm oic rc ie n aed su ifr l pnr t j p cs â et bemlehme. rcd m poet :et umàora sbe i rls pei nj t lr Poeu rici s r tae:u iq l i e rzn ie v v e o ê t smuivg. nagme t r r se = eoe et u)Aj u vrz ha so u ru n pi et md i r ma ml cn igtrdct n leu dr i a iute ao i idnr jasj i ovn âo eâ u u sc na. u e% rpi o poei o ae i r pe uo i e i e At e ein a e g c a n a r j j n isma nco a c po uu/evcu oei lst eu o s mn i u ni j iidl â rd slsri l fr pmd n r i l i t t b i!aepbi li ecr. ae i t e sn mgjs epie cmetz vra sul sr smuij/a porl lr u t a à x l /o nee eb la n ci t l i su rpie o c si i M qi S peu te c pec p l crne ae f cmiidvd rfcà i e rspm â rou ki uet l i à n ii eet . pi cr dlae rci s uo vlae t c e c z r ae n mlp etro ls cr s-i eci st fcip roaàrlt âl u au t m x oi ri e ee àjdsr ai al esnl eai a n nmi l e s a v p o us sr ii pii pi pimaprn iaeo s l arbue Ac aê meo à r d / e vcu. c O at a orn p iiâ e t e aua e Fr lrlz c p je d l lâ b d . r une l u luup aeî elaen e o t aiae e c t e s I. a cn î p i prc ed jasjn o l e oeyn fcu prusv D r âd ! u o eeh e en i u bi i i modsc raa tptt d c mpo me sx ll patne su patneà aede i ae je aâ e o . ej dc. ie sj a ee e no lt. r sfr n nma ceiite rca iep cied jas c j arcn in uei u u i rdbla a el rset e en.osbl se v l r a /e fp.MâS RA AT BUI EL IE5 U RE RE NT OR I Dit taepoeeepiiel a d rc mâmoiaas mxoe cl nr ot rcsl shc e t e el .. o ua e kea rm âideà elm: . e ome t e a pe s cà o me i nu c jint e z îtte un moiee p nr c r rmia s ni on t i a â nod a a tv l e tu ae e z Câ s rc r l a oe aua e glb d.a mbg ita sc ri it en i r a e e sxp tnee eetl esai. eif ae c nee n sj dc asouud v naed cei c. etu i esai r r u à v e îcdeemoiaasei â rd slisriilincu â narz t j p cf pouuu /evcuu î a z. ia.nrait. a n s it eeu d aà einmlt at i e moi l agn rld r u ene sa e e s mu v o r cmpxxj mm'ae n s tca bls a eiz crc i rxy rlt a u r i ls u un paii â prcee oetmpofna eai vâ moieo.d rt sngle e i n it n ci e ikaie i ls a ie n viu l a m i t xp rme t r n n cm s dsieeîteu s t moiqinla l e ctgrid u .nt e ua a re r a re r.mbg inj mea sud sn icmpee ncae dp cr t l a in iu.pnr af pru s â. ulp a st fc. acm a etac i Malw.u â ecf z nrgl i e t oa lm i aeoi e r sm v pp lj cri ve s-arsm orca .s ur rje ie ikae j nd e e uge a uê v l ra o ql e mâe t d nt ra i f eeln cat cramoiae d asmbua cnl tro-n T tj. elr. vn ll u ni ae t l i e nx l o smaoi rid. sm m. l u r etl nomae e t v ë i u a o cp u meaa ev tcp li e âzr. u . cl s uàsr atdsrdtr. se dv r ë d caê t â e o bm m t o ' njeidiis mnf tv ma ae l nv lidi d a. oui s vi ll dc dsge cmo j s t l t ain le ea. i i elme î t it me v ge rl nea. e e l t b ieesl n stqc t j e v ri ri ut ic nt n î rsu sla r un l ae eai ue i 1 o fpoe e no ji t n ip nu l e y s e c e n n asiui mbg iEt ae âa c p naes me d s p tol q -me e t ls iu. Deinr poeinj a o sra c pe dmoiai p ae au e sgei rfsoii u bevt â su o t l ot d c i t va s o oio dercn s c s d vâ z ei dae da et o pa tc rsa â p ns rlr e lmâ uce e e nmr me it.a amc cn e ae smâor d fp t unee o smaoi r e l O moai t patâ et a teau ra eeWc.

u u tt trt nro eahe rcs. l el j me p va . em e v g ca ll .s d vn c os j s d r ac s al ind aa c pa i a i otiâ â e iâ mi i à o e sâ â fe a v nl.Itr eâiec l ma e rz ntr uui o us sr ii e ae la ë neprtrl ee i ip -nâet c o j ramoia eî d s nl u li r m o t s l at e t j in ei up bit . s i ee i iiae uee i vauae r e tv t u nz tmee po i-ie j vaintl c ncee d rc .n o sc y. Emoie sn flse î p biit c itni aoia moiae.c a doiy d c àaedvi ma pueni . pmzn n rr une i e n e e ma ss taea pbi li o smao. a c i ae n â e i o vn ei r epe m l lvlrap aeae c rz ltîkne moiae d cmp r pi n nae ot va a eut n4'a t j i e u bae r a r v n . u s o dj nl e ecp ra be u d r ncsr e c t T tj.dmp rv .ll p n z rbe l sldsu d n meo s jv rt.r ir e% u l lil eg. P OC EI ERN I L TE : MOTI #I IE6 CE R ES NT E NF UEN9 AZ .Un dc t eoio ae u ët rn e umprr e ne i tr cë po u preu d a c pra cn e ai v f lsts atpe o aâ rd s ecp t or a ajl o vnbl a i àa à j t l .Nie l e tr t j i ë e nl z o lai e t ee v le ve z v a e d miat d moiaeg nrl c nttt l cnu tr-nâ vrsgr o nne e t l eeaâ o sa e a o smaoil t o u ea vi a i xgs eetmac ae cmpne.irri pei:r ii ae n j it nli . e nt n c moiai cin lr i o si t l u luu c nl trd mo see â t l l jo c e c l r va e n et cn ioa d p reee o i mlioi/eea. It.a ot cz aâ o t o si i n t n z d o e t v pu p n cint àl mà e sâp lcttafc t t ipod /sr ii caeî ls e mz l s l r ac ubii e à uâ mu r us e vcu r l e r a i eee î p' lln prnuiiae. c mee lc ae ae e eeâ z ot cl r o lva a raàj/a pâei cl aeae addyo plii a i moo s isu l re ui r 1cn iai r oic) p cl n l t . VAT A d a lg o ic . c t d e l rpruzs i ra ee o rt e e hmà aâ e i â e d pe e aeano l prd /e vcu p c r î lnsm .se n a elma â nevnân c u iiM ka e.id o te ro u e g a uel obe mliprmov td rca s tp re t d cin c fid ma Gb t e ic u o a e e lmà un ec pue e l t a in i e Apri d n i rd s j srii ëst â du o t b ij dnc î c apa e o poue ievc.idfrntd ntr s . ll u t ooi n u l te a nesf tr i t l i l t ca k vi epr ne pzt e su shmb ra î ru a c nig ro dsr t x ei l oiv.Moiaie idvd ae d cmp rr l it l e t e 1 n a i t ll n iiu l e u àae a r i i vi ctg r d po ue sriicr n it eee vrnp cde stainl a oi e rds /evci ae ene sn o isH arl i y ae e a r e uo tpie d rj c l ma orgn l. eopa almeaâd oe e u cmprtr ea àî sul ouip i: go rt e fd ..n nui u l t e ut ooi e r n e ca e oe jc moeaoi i cse irrivg at b illrcinuu. ndi o li dndies sresn ntrsne n nmu ' d i tltt Câ nfnnaie i vre us ut a l c n itrici tl r du t mi s ei po uu/evcu rset c o %dcoi lnu ae o àe i à vt rd slsriilepci a . n l i4 s t n i aa o l ti d i o / sulg n l c nei -au yrlp bii r sn flst d e mp-n a z e#. uct f-n a dltr a aetieahi a i r uneo l tliC â e e aevaenv lrsl. ou e oe u l t . e t slj / f p bii mma bn .. eh l eetrl cr s rfr l oo i.s eu rgsm mot l a prma.oui o t â rfs s c mbn ct i l me d d n oscn sll pi a i à e o ie â ma mut t e e a m e o cmeae a moiaiij s s aaiee cmprt raltl. tmei r l ni r iânuaee x ei nae proaâ e ro ci lo js îc r z ep r tra esnl.c ls prn e l ra poiciâ po fr ia i c .l cnei/.nor n u-ema î e poa j c mpââ de îs j o icu p n de x lif mâ d s ind a r pe i u rn l n u i be tl e mz sv uâ dus c mpo nalrfzoo c p nnza î igep o us /sr ii I ln -e o ne t o iilgiâ e t mpn r d ul e vcul avrf if mnil Deietbiec rca s itri î sopldsp i ei nor li c. e n : e v ti i c e tbl su. mmo t niee e aua a pr n eit i i l i r vaon f ilgc pirap n p biu-n (.i u â e cn Dh n nacg fl pe sup s eiinl p a cntu u moi î o a l / a/? r. d c. e aee bet s ui et polmee ae etl e u rae i aie eo e n a cr -î ma ra aczllr n sn srcua ît.

nu rdu a rne z r c rra lua su nstfcra u r te il Imae.prnr c r s po n -a j r v ae e a e ntr e i s u a t i xeni ite ae e t uma i r mea lp biir.c s e prmâ p i ai i ae t ft d i mpe i i rbi e e x i rn tmdni fci a.Ea deide î mae màu d a eaiaee no rbune l n s pn n r su e dwo *@ ae6 e a f cri pron .utm s lcai m î nâae a deae oil.P I L I R C AME SHO X A E L I 17 3 p u /ev i. p i E j rpeit os r c nt n d ecmi. ice e e i nt. me iobe t..lmo lrscaâDi prpciaeetl . e l rb i l l n o a a v ma s e jlrs nc. eee l. ump ma co lxe j ma dua l.m d Asmee rcs moi ae o i e p a o p o oc t d c uz i en j / a fcor e tr . ufre t. eul âeenplcr.nei je e o i ec. eeaâd st fcra mo a erznà t e o je q e xi eg nrt e ai aee a i s î rcpae rca ima ptitre ij ae fnme ee j n l.. IF EMOTI I A Daàî t vru rc me moia ap a f pii c u stm d c n miesl el i t j ot i r t a n ie e a v e vâ s obt. . l sn c nrlecnt n j s peez l mcsl moi ae r e Ee ut o t a o jet i e rtnn a o ma ot i îvlr.. u r-r. a no z uc ii e ni gn lfr idsee igozij . e e ve à on n.efe (oiv) cr p tnez at ita idvzlr j e l -oi w ar pzt e ae oelaâ cvt e n iii . n esetv fceorp e à e lsl n kx e l . e napoeee l nl p tf e u ui . u irau e rmal î v po uepàee t nuu à . a i ri o lt c py t l e u âae a ve nmse u e sumamutr x einepo s . v nme e T rlaet erp tec nu lsni et. e ve I. xmpu a dee n io ne i a rdc l r x c uu Zdvdc dso i n s li jn -v pou e ii e y ati l s n i ii u i z i ot gc i ui a rd c nco moi l a i i p y a e e u pt d ae nadsoii e smee i zl. aes saimoinl /i e fci eea o d c a e t ie cr t tre l ae i v t mt mt o Dies cue s utn p t dtr n aoir d e l j/a vre az i l e o eemia scei e moi isu m l e t et cn ditridegn plcr-e âee ibieuâ l ae na M ne o% coi. n eetra elme i o nevn i l eo n mo o a t e P oeeee l n lpr r. n smee .mo i s sr c hcl s sue potaâoi ârlngec sgj ri e jl t oi e làz c a x laez rgui er e u i e e mt e e aiim o i l dn j Ptm su e c moiai d i usld nhl e be e i t ue p n â t l ë mp l e e de m va u clp r-..i e l aoiê meauu p bii racl ez ahzl nra x âs a moi sca s li u l t ce raà c i i ae m r a j ca e io u ipo ssufâ aâp o ua e ati. sj e u l t e e ca Emoll rzprv-ie s nt ma mo eae j ma itrorzt d c t #e / tl ' z zç u i d rt i i ne i ime e â p eeee y ll pi r.ema i s c dso ii raie rcsl mol ae i e d x mpu s nf t a ip ziognc o ma eâ l se ike u rsA ideob e l.c md s sriu â.pn l dsaia cmpe.s u u rib nr d p cf no tr osaâ l t.d ve c pi e s umâet siuae ay nid mo i t i e rme e r a e r rj t lra ci i e o e e n e m u c .a moiaiid c mprr. i moi l i ia o i ez le(e aie cr l dmiu aâeega R cn teuepaa î zn e r n gt ) ae e i n ez nri.d fnu e l nl a cmL *e fe v l i âe esa e e o d l moi a l o e e o Nr metlisu Deee l. r m a n i a i l e pr l rat a o e e T ae lc i p cr c m 4-o z l îv# dsr po uee j ot umre e ae u p mtnl e n a epe rd sl i l sriieeit tp pa sn s ct î me r cr î aetflnevn j evcl xs ne e i: u tt ae n moi ae n cs eitrie i e o e e c fco î cn%i amoiaii a a atrn o s r t l . i r . rae .

O ae na i o me .nâ r tmei i nuu cr nl nee o iv eii e l âae i .je fg n a aàotj nmàu n . sgeuderca te i s atcpz lc ctgoi d .p s .uli rna e ciii r) vë on C reki a e iej t f tl c ep r ne e l nl s ectre u vd n a a u â x ei ll moi ae t l p e e o mt dtr nt l u iome i i ld f e ra / a sta o qhi l al eemiae a ni a n ma mut e a t l' e s l d n l a a l o vr u! r i e llsn lgtd f colnen. 8 0 C. Js i l et a: n nl mo o a i l e t ine (. d r i rlxr) ct i e mo i i g e c mp i ae ngt e (. rua i urcMjat d snt o mei re j nj ma mutd si litmie . p zt e sotn l ae d s+f cra fe ae/.. 9 )Deinrl elmâ bue .uu a e nomaie e me n t i -o # i c m l. g i a j Hmv e.x c e o ee l. nteia ine pes sv.rcn pae 'm aâ d e l n t e e bet l r re elma ot l tt e moi mc ve t g pzt e(. id 180.d l piu nv lmalwi . â j d e j oiv e .eaae. u l suaest ajîtrjeî rdrac t doi! d ahzl ae. emà e l r) a nesf oi i s li v g pi c ka j H. dsr cr isa ma v ri Acat cn io ae e j n l p zt ân epe ae .xe su nen .o tl c îsa âs fibtâ.ma îtli.i s âd î rc mâ r un loo ià e a r l ie s n l t n n el e z m o ur a plc r adeab ac v r c peovrmec lur s. at ae ta . ei d idvd lnulJW. niieea e ae re e smui etmia itri et ma poa is rsud e j nl ire t l.magnl i un tl ae ea i nânt bicee dpn ed ceiite mea lipbiir( B. a vrime inàet nceee. O eeid e rdbla a sj u u l t R.r . l ee s ae ami l .185.. i t ..c itni tr a meauu eai e . u i dp s i i ni ui ar) smee e i î f j d o icie umài . Lar. b r it u ca mie. Ducn i n JD.i obt esâ ody nr mo o a oiv u . na & moie uteae ea trltrlc ! en iiu îsj(.b cr .sngrj e iie a tmul xtmi e.. âe e e ea ee e àd oaâ .o etl a ea i e e . Zjn .fn .se i rbblâ àp n â mo o a df i i et sg ned p bi.. t a i o mu g T. uui pà r. MOT PMI VEI RE MI I IE H I TI N CLA F Duâcx anmelo tî lgtl c me ae. pid .emzoii ra e oaicte a n d bt n s p ae o cp o x mpu pn sl t e d d nl àr cmie e âr ie o tcn ee ca i â c mpa i bnmà pe d .rca it vn î snu it sfMie j isn md s a evcu elma ne ie n esl ne ii mo e/er n c t e tli aeif eln p zi dczad clp rr (e.18 3 PI X I R C AME SHOL A E L I s ' id cmpti a e jlrj sni neo î lgtr c u a mi in e o eie mo i i et tlr n e âuâ u n l t hj l o me m p u su srii. uiai e nemn â i ârn i u i cmp nep aee l n l eet ui ep bi. aoc 19 . l d s n rd rc màîn gin àa mut ei ei e el l elee. etuaj a g ag met d mai eet moin lI eme t e u l pnr -i l e ru ne e xm fc e l a. e . ni t . cnjinia l eeAri n l . i smpl r#elr a p l r nina n eâu u morraprn l a e f e m rcs is o l eoai dn p zt âacmpmtrlif d ifr ll p el e bi tuie oiv u a. eia sn p t aeu s si ot moi a mbl i rd u l dc lnee mci pll o p c c î giudey. i à i p ct.îlt à e re m u t m . E e ll sn oiv p na e e t e a a ee rHftlr xmpee u t i g n meo s j eep tfu m rel G cr nvld stfcr at b illr n rae i l o i r âi a eae ie e ai aee r uneo t s e O Gr p o uct r d b utrr c io r.Eacnsiueu eeta o tneo tetzta rpt i Di l r 9 ) o tti n fc utma. . rc s ne vt ou ehme c lme tr :u a detn ë pes n lr ompe na e n sia roa eo snsbl l si ie e ( g.ma r cptt i iiej s eeepec r l. aea l l st mà r d soae e à tzi àortae de lâ po t pea a ee C e c îpe cp p d s n ret î piu rn e potrae jlr ea ei ro uâ e ei ei s n r lâd x laae mo i g e m o o t b i# f ilgc.npâee.

bn i id d sriie BT . 1 eait e e mo e i otl e r et iel T p g Vl. cr T r m.u rt Teune d aej n d l atee nv l s winp ti ti t î rb ill e fcu e e a lria iemal a o fuiz e n e i l o lm xclmnun ma zn d p peâi pnn p e e ae t bl c îc nae d xl ui ga i e a tre ' r zntra mei mii n â tt e T un ed pet i. maie l i i ot j pg ) r s ie nl j ni . mite i o o e c r e d i n l mu t. peetra n nt tjme ee cn e evci T e âg rznae l .B e s Tnr çsu ettlj ttj aâ d pl . o tmpae m gni v c xei y l t. e miu aa sat . a g e e ma ) Pia l nl îvlih ab l eiaeî p' -lnB z hrsc aB esj mo tn n à t l lu Mpzi r n n pa nn l t à TT u u m ii (n t i a je . da v l il de i ot di s ga i gnio r i e rn frs î rz t r aurl znv le n ën ma ii entge e te c n e amofr d eu e / j pei dn . ui t sea e x bmn i lnt ie So au elme'. a u i ui l n ae ntr C ne lrai aiie oâepr n pâue a ni azllr d mei . t t S e i d rcs b zt p e tl ntrl ao iec uizra %t a e elmâ nn e moie auae sc t u ti e g à i a lm f s ge eî rcn u if med maeil s riepnni gi au uic pl i u mt n e lma ne l e trae po t ' ma ne n o i r v fl ireMmo s pii d lnp jc o aisràoi r eit i cAl ae r t ea e o u cza àbtro. eh t n r a mu cznl jnmrptraahzl iaiâf eitafyd f m . u r i l l a n i l t u e u r cn uào at î umasmn u e pled aiuaepn atmoi l e od ctr uo n r e oi ni oi e s rr e mz uo bl d l g u l p c r t ma lac mpâa.e j a etr j. n dme sme claejai s . me l pod ul /e vcuu prmo a po t rc r fe l e mpll atr r us ui sr iili o v t ae e uge i a xe u lo c nsl t ic r s b uà d prdu u / evcu rs ci fe l e ocr a o l or ae e uc r e o s l s riil epetv.VI pi e ui et a i ro. ëine e eee trs eee x ei yl gebl e e Relme BT peit d u pia d vnt s o pn sriie ca l T rznâ o : esj eei i l e% evcl e e e mb d tr m dsnt t ei r I gna pae dn C siet (a . uui. miaâ e i t blc li n àMt e i u s sae i gn apae d miàl rn u eît gp ijlMae p r cl l or. rz n4 y c pâ e dc n r t ip rl î pe e craruidtrâ o li rd s meo eai n rmi ae e j aoi n uu pou .i l i îd a à l rvnra h e â â a ne mo a v nui i mpi t n emn a eei l r i c.a d b gl sni neo j ieqe p n ot i oui tt e ui f# e o àa et tlr i z n i me e jlru e ed p ijl r . n ei ut i pop e e i lemn a nm l . a îcl e y eeae ciie. n r a. ra ae amâ a j e a o ion. fn po uàor d ehpme t ciz iaecr aed n X i o i q rd ctae e cia ne hnr cl ae r e t r g p vtt n u aaa p aea eaî i sai rca il t b i! d mmo a m o prt o t p l n l t l elme a r una e u a e a txaime d l ni lla cn ie pe e tnd o ehi d me iiî u ma uo l r e a veu l icla. o ora nul mei l u iuli o s mno .e l à m i dt r P nr sr ii d trs s p te o a lc r j n niia e bl c r e tu e vci e u im e o v c o u i i mitr gra ie ae s-îdmn p rcpoiârpt epr n eara i.P I L I R C AME SHO OGA E L I 19 3 O s ceae d a iu âip t fl ipe tu e e i ae stsa ee o itt e sg r r oae oos nr x mpl r aifcr a sc eb ilo d scraed l nv lla di a cm a f mujnie u u une r e eui t e a ie l ol .dc i lae a. t e a i â i ro i u u i o Ce e I at n â mia n i r r sl ai s jme But i a td f l r t e l j n n ma l .l d z ee Pi cnrs. i a v ae mn si l c mp tme t mi tca p blc u c n u tr irî a d la tmu.u eez îsj bc r ao i dnod an i n i . r ot t e i n a p dravred l p aeemu lo p r t b înnctdrn ma pl âue ed e a oll ni r ae m ëu n lea. ux e ae oc i. 1 s j.cltrlr Do nt d sleao ei uu î rs d rj.ma ie l i o n a â d l inr es u. lgn lrca i. P ln. a n l oi ue e epr neo pàueaercpo u lgt'euiyraae ij mklsu a xei ylr l t l ee tmlieaed tine clai r a e c l e i ao po uesu sriiaaj âd fme oetne l pi lcz rc ma lr rds a evci pri n i i fr t. uor i nmai sgraâ nii uui sca itteu a t e a ë eee i vcne. r t e lep zt sn ma araed crj hdn . u . aa y iâoio. i /.epc jatrset el nvll l amla o xb i e rsi urset iuoep cd a ieu ap t e p t yl g fr hs s lu enfP pitnlr uorc e nu d tns ei â ead î a r ei c ahl o â ee i c e o . moio sgmt e es u mai i a n Acejs r d e j jn sa iot zj j rca B T(a.

ae i ci neo pi eaae ot r j d n e f f osê î rorcn p nnza eo c prfls ca d c n lz eaa e d i ol i nt.e lmà e t nv lpe u oi pe il e a ainr p i e pecr a l. j el Muiuae e jlr oiv î rcn et ma df i pn mlfr p lra mo i pzt e n elm.âa o t â cc e eu cn io a i r u -d u â e betl s lst n i p e sn r. O t t âp rus âd maeeet s iv crad e t ngt ep a i esai e r fc et n oae e moi eai e cc v e v cr prduulsriilpomo tî rc l p t prîlmpn (. d l c e sbt e z fl n oclaefat cl u p ije cpinld ptrs. %dcmpetrleal î maai î sul d aaeeîtema gebl C u x ou s f n gzn n i ai e lg nr i à â t a mul p o us di ctgoi rs ciâ ve ee mkcip o vaeî rca de t r d e n ae ra epe tv . àirl x l o dj ntdsaecmn d p c oicu et . a e a od s l â rpa s ca u c a tr ara i . i e r i c p vl in . rnz l d aau n cnna hlo p aef seua îtorcn pnr u srii e t l otr l oi r ot i pc là nr el etu n evcu c l t . aosbi ) l ve c rc mabztp e j p zieîpnec nu tr sr n rme e el aaâ e mo i o iv m ig o smaoi pe a t a ld cmpi eprnofrraunisnz idecnfrpshi rcn baa: . z à m i e e fmep tmi. ee u cnsin t Il . oo a si ll eo dy nt r ue â l .i ils erl nl.MOTIN I I RE AM: lF2E I EGATVE N CL . if ejn at leii d cmprr.mà ut mpdd itre j p l e esà k gdaac etlr r drp r p a la i e nevn e oi n ac. a c r r uiiae nu d ca e M sona ski aetv a e vci a ae à o tlzr e lnja p tn tr fcie P:ue î ae nacml s p a rcl el fr ld cn io aecaiâ lct. uor o r ae. esj c lae.n smee n r e o t etg a omua e odl nr ls .l e u mr i eie e e ml o ot i c. s i icl e% r i o i e i: n su sr ii b n l.go n ae o s /evcu r va n ehm. e oae ent ia eg. C re i piidsbt tl ev s l moio a p sneie# fpu ecure r n u s au nro a e llr u u î vdn atl l v r i c e seadepâet i laâma mutî e ll ng t ed ctî cl : mifr rat s mpi t i l n moie e ai eâ n e e c i v e pzt e Eiai ta rca ic semze l nln gt n et îs oiv . f ct e elme u p c moi a e ai u se nâ i c a o v cn io aà or ei atlfci. sguide a ova â s cid rdu u / eviil o v t u urà xe i r e y p z iâ ( smu nc nio a) d plà o mt iâ doei d moi oiv = t l eo dj n t e i e t i . d ra i r mo t n e lma e t pvo in î v d c na snmi d piee ( rf x cn ioa) i alva i a el j ezl e l r = el o dl nt p a a c e i .a o in po s l s r cu prmo a c ö s s e tm.. n es x el a e i ec Reeae x e a o o cnm à î cmp a d rc a siuuu ncn io a î pee! ot u n s ui e ehmà t lli eodl nt n rzna ' m i p o us uiprmov t fc c pr u u s se te tta o it c a e sae r d ul o a..e jp ziae odj n td a d mpcuaet c maae d ai aia a i o ivra v o zr t mnauu p a Kmbu ir cs a! d at i ta miee s n ii eidd qjli e na l. etzc n ma ora ef ilgc smnf t àp a ce o ue c p n à u i eqi i oo ià e i i ot ra n z ka v e rlx l ot o a.elma zt i p e j ng t e rmi orcp rr aahzyi rnîltmrau esn p e mo ie ai po t eu eae ciiepi nàl e n ier ' v e i z mi dedic fr fzcsupshc sono tti a ii. uo r) T tdt..10 4 PI L I R C AME SHO X A E L I dmeili eat it -tr m jt naj -rc ma o j ejatifr j o nuu d ci te ui i nyc i el cn n i l noma i va s s e î sriu cini rneea n pin l l jo itrsj. nl nqd sf dcza e l âae u a e l Re ju rcn lr ba ae p a et me a s p eu ne o cmpa i u i e lmeo zt e c s c nim r spu s ne cniu. p tra rmoe. zià pia.t uu ncn ioa t b i s f eg ml c.aiàn is ma fc rca î aoir c si u ncn loa iguf dc u e i ae elmâ n scee u tmull eodiint ç (.a aet i e ci t e e s ri' g jdpn e e n va f A .

mo i rbu i a ute r i nim n 4 cor e îtpâet î me i p lclic oisi i s c aor det di.uaâ rc l s preu ma d ga âc tnqi. Itrsn et jfn n d l pl o :c ctos ni aeet ms neeat se ieomeule a oulpus u â me nlr se i cmuhê. i ebârnàs t: l t x mpl. i pe tuac n ng cl rtaeedeeia iae taa ntli nr o vi e l ào rl f ctta rtme uu.Flau et cneie ç Tp r c gr .o es n a tu fls id moi eai s cl à oh nm c n t e j r i v e e c pi jlpbitr cne o dmia ntd ap c l p zt e ae u es u u li o tmp mn o nt e e set e oiv l a ca e i Prd el /evcio..bi t i n nl#r.i ie âi ac rg l u â moi eai se i .det ni rje n mora ubiuu a ntmte peultae mge i rp cr o li uima vn s-clepa u)C cte l n gt âet ma ae muu n .z n j j e nemn oo ia n i e g A te r dtr n pos: i asr jt hicâ tç. jvzlt ep ae e o nu osra e.. o e e e sgr ae àe ehme u ooi at mo la s un i bl pâ jt l c rmu j un ifr î c nli s u o bi r. cp l i se rae ne sli e ciio ae c r oe ti fre.F clae agmetjilgc .n a âg o i z . i ice . u ma ie iu i i o ttra ..osciàt d aiuM . mpl c Maeedzvna lgtd maiuae aetlrn gt eî moiae rl eaa t ea e np l a fceo eai n t ra j r v v c mpetnli s aoiran meu fme suamkci ue yl npâue u x o z et scee u lil i a u e r ic moie elct i e ct î rc (.c îsa àflse uu o nu xei li esnl e . or Va ' s po prz na i giic a ie dn it j d d pàutl xe pod uui e t e e t ma n omp mtv iane i e u iz ra r usl . e di i r us su evculavtre u-i t cp prmol l ng on d u eetlrd t e sou e et cerait euu d ahzj nr a mgl fceo mmai . c tâ un.. e l c o ie êl Cucrtdn . aid l oui mià a pi ./eu a isceednaet 5 jp njl î ptlnàcpll p t ieg. u ev at r sjooi n el n ii d eaz ) t a r i Avna looii ee l n gt eet aeac jcey. i/ n àmeau d m rsa e iàelj dca e e pr d r d. u py cjg cetl fmiiàpnr ce Geo il d etuie n oi ât a lnea e nn etu rma rvt .ncl mamulecxli1 s t eeget r tmâni pe img irpaet î ee i t n ree un ) d d me il bevj iai. miet.a s f ma dsrt c tti u et ecp t i erb a et e c à s e ivtj l sd rap r ouu. u tt ic l rà i n ma ii ea ombl n r son o d rcn et ma ma e p s ml e e lmâ se i r . aâ elma pr o smao 3 .dsr utaed cmp tr Malts. j c t l ol .i i i i r e o uee c oh r tb o Meau sg rn c oi aec mptr du uiztro maipo lme s l u eee : r e l o uee a tia i r r rbe . t n i o ncd c m isi tl c s rae. i e . u d mnao sr . dc lx ei yi l a e .mea fls î rc mau ef me edrt ve.a epr n atr (.x u ânn â àâi a l tl s acr n .apeeêr po uuu /evc lioei c aita ru nae o i t e rzn i rdslisriiu fr a i u t Dei e te i s abâmee î mi eie a c rca n s c ncpede sgn ml rbue .a m e m e e rme uprnpod ula srii slao. iie u n t u de on ev r nc Unee l d rc mâbgt p e l ngt âet cacet d xmpu e eh nmâ e moi e av s e raà e e i e A ey DBFp n AR XI fm. a v puenià ma ye jœ ec aâ rs u c eriu eii gn d fv iepe mz tr c . E jl ngt e l cr s aeee î p biit s ma rr d mo i eai a ae e p ln n u l te l i a e e v c a mt d meilepr ne p roae(.ehmâ ae ledc a rt e el . sjl :ipeid cclaâ i el jn siml ef n . iài u F ma lç m e g t le mà mt.an jai esoul o i a.nci e aht e in el l e i gou s e n e j âi. i ru n nt d e â e lma u e o e sly l c su o t à D c rcn sei cnu tmlf. Ce mul. n ae n aeetb meag et pou d n i e a f ae ei lliU sme e fe u rn s rd s e a i c e a etme tl o l a r î u ee i îsr p pc e l jî rc me d vrs nu. e i i i a e e u c oi gn ard rl j c nsaae .Vte rapecr te i s j. xl md ot e o g A t d ec d ul jniî saedeereae l prpsiç jt ordedme u uc onus maii n tr bitt? n iate' ime i o nil ) ioee (.x tldue e sn ti:su. g ni a emz E M.l crirc a flstun voaen ehmâ eg. ip u i .pt î àdsgei ous orsriilr rbae ae rbue â io mâ ns einri etî c màtâ u lu a er orc cr îrauel ts l rai i s n e sr p bi lpen.. cp j netl i csa j i ue ...

â c cnuelo et idrc c mpt rauiztrlr eaecmp tr fn o oc rni r s ni ê. ro ç l aes rca .n lmânt l.Chird c glmaet rujê. a ê r u u/e vcu r mo a.irc r c ls felg t rc d us / rii ofrt à e f n e % oa ei a oniu â i e a diet e s e seeo u rsc. mp e e j me i momblae pe t o e tl pomo a. a lee z â e i mt . Le adea ra rca iese s fc pu iuls s smt bn p iid ge u e lme t â a â bl à e i â ie rvn .dr I i X) o tmi brd neeat e ut elme e sâ % pro a l c ap c t i d b nâ dsn t po i dn lme smuu d esnj e u set i c e ad ee aâ rvn i u a l li e e p ui j . eil 'c mi. l rc t rt. 1 e lrz nm a a à lz se e i u e i v nlOu alirca d te oi e hctnm s t ma n le irad uâe e l t l t elma e ri r. F. raul o c or s : su d uiiae a prdu uu. a c ae a be tl epe t i mp ei â o s ns i se n omo v diclsurs a td ma iult i i a ic n e np a. tmulz muli âee qin.o ài e ti oi d l o uee i d l e e mi la o t i fr ëv a l d a nnae t aetmetn utr efc. p ie m p biir uiznmc sce ai l . n s r n ae i ii je o u t u n e t di l.El sn rca dervit.O rca et eia e u rn i ol i o us / evcu o v t elm: se fc c î mà ua î cr î rspet c nsmaomli ic riu nie tmei . . c me fme S P(ei aii u l t e ti y u ucs nmai Rel l i i CO vz p gnl ca le a a er e XVIIjXI cnsi eunhi i itrsn.Gci d aa l ars i lme r moc vt n cat elmâ ta e tc a dea mb z n . ee ta n d p nt iie .ut iç ma e oua t esnjl s o dt ne gri i gsâ i dte o e i l rs Da nc ' ml d s ec r s ce ec h s lje p or wj u e t o r iiI .s oi t pi .b d l c clma maijned ruiâs tbnd n ehma i iâaorM e u ee i r as e ejt un a a pâ d e a j crctua Amb l ar g î mo s o l prvra S omrl esn ê i aiat'.P p l a a pro ae r et cn ia île ei j . n e n re z c u i uta l it r it ciâ c M c mo c O f mul c j n ec nsdea iederujê e t c mp na c n tuê pe or à u a s o i rbl e i se n a i o sr i I r i ainlh cr pouu aae a.rut e n-o dii s c aâ l st l a. om o l e meilr. e rl t e nmujmil j îd u snie t es uat. lae rd slpr c y o ç mii meijet u t mo u o e d c e t D sgei d rca u rsc t b i s ab îs gi s n dsr ue einr e elmà moiiâ r ue â iâ nà rà â u i i i t e j tb ncoaâc mprtnlnru rl iio supnblî a u e d cmprr iidt u ââo zît-n o rdcl a eii n qina e l âae l ms î egic c tive iiae ce t i lng jema mul.p nr c a te ia prvo a u s ni n d a e tlz r o s li e tu à sfl -r o c n e tme t e nede v r l o icu rs ci j i r sa c prduulî uj e t ic d.d pâc a mn ie r d uu. eîce eeî s el ut is nâ rca t b isciie i ti e d nrd r n i . ind t u â n ntvtta raorl u et i t . a rd c ea gr i rj ii. o m ahzl juizr. et idip nsbl c p o ii t nnl bicu r v t se n se a i a r t uizras. mpâa . c gu et pe bn l e po uedzmâi jpe dc x ti e aDaâ lma s ra aa . e tu a rz à ree i te l d ul evcul eis s al î c n lp nt . lx e â e u n i gn ap o usli î d vao ie z . e dpnerui Gcii d cn io aec sc. e cn lr moiie De a eid e ja t i e odl n r l iâ d t t c i a Ynfr es ai dnpepro ae âr po uee rmo ae se d i t isr esnj ct rdslpo vt. ecnrl spas ae d e l re ii : n e t n d i rnâ d o t au r i ji e u i m g .Da â gl et p e bu â cinu îia uc a ne r iu n hmâ c ll se r a n . epr ae e rd â we eet e i n se mo ch a mà sg ï î mc . l tl j d e mit ma e po na d rui pod s lsr iilp o v t P n r c umo t s cez smpai a t. vrs n id c d r â a m i o i II 3 UMORUL I.elma r ue ài i lm n i x e si eeo uplcradeaa oadeaml r. c c mplâ d j f osnd prd ul s riilprmo a.a o z c a z z o e t e ev n n-deip bl i e l rsiâaevaàa tv su .

eaes cl s p aeol eod sr r f o n efe oteh iu) P caq ae e ot bi ecie e meo n e n lgc a po euu e y nl dn prpcia epr ne idvdae a o ià rcsli moi a i eset x ei ji n iiul o v e sbeDa. ouisa o vnt â rim ciet e i uai M. i aet n ln eej à o m c xcc r ra eate u i tDn cse e n m moie s rc r e t ma mul l mâu âi o etve ae ma iet lr tv e e u g ot i t a sr r bici l nfsH o l ilgc ae mo i r ia i r lmà zoo i 1e jl vz v de eca . i â u . ai. H s. len a i i ca 1 6) I l u ee itrrtr dltrap pl et u idc d e l 9 7. ectt i c n t î d tr n e a er lmee eettî u s j rae cr esor o sâ n ee miara emeo â uiiaà c ouc e de t dc s d tlz r n uu p plrl smuip biir (. u u s aâ mu i a ft acdn d c cll ( P Jnse 17 .. . S F MOPI LOR E y etl fnme pio zoo icmpe cr peu t : moi s m eo n s s ilgc o l ae rspme a e h x b moicrog nc. e o szoo c. 94. . i av c ma i s rcmp r metl. s. erle aiaâ Su ira moicro dn s t lvgut pr t eaura itni ' tdee ds âi r i i e ee i emi vlae ne s i l s mu v e êp .mpi dn l rsi j e . i l e â ttrc po inu ot o ji i ct q e z a Hi aet e 1 rljiumeil ) r fci ae eae c du.PIOL GI R C A I SH O A E L ME 13 4 II 4MX UM REA E I. i v p ae pr neee l nl. ixsâjrc l eom dl e e milx ei ll moi ae l lsmae i ii u d fr Mi ei mt e o t s b î dsr ra e âr cmp rtrara i rIr moin l d oie î so u n eci e d ct u àâoi eqio o e l a . o t tl e deai . Hes 17 )d jat t r a e e s di ud sr dltnd p pl j î pee ! uo si ldzgebl cm t ia eci i l' e ui in rzna n r t i earai. e bcin c pl e e l o e îc d i î no mee scae su p eu s l atpx iae c reâoio cr n a Gri n r l o il a r spu ee je tr 1 ec ttrlr a e - ee ee ac eal ut is n p tne n j df ut d epi ae fdun nht. z n n clseol oetrl.aacx o sraJa Pae.nhbt suacn rl bltta a tone tn l e i iie a cemae. i *tnst mus uaâ e ime c lr. ni e.n lma nt #.. apu sll u l a t l u l t i E H. es 95 R.rm.nte l o e . . ust s nl at t e cric jcr ltr eg. moie u t noi e df i l n mi a t i t kâ o r * cii ta ada: ii uaoi(. m ko e ssytî rgu c ntxtMa mutd c taâ. i a i Mi m u ici jnru ids cmtieeatea ve .pi i sel p r n p aef u iqir j l bev en igt rn n p ci uà u ot i lr o..9 3 17 )T tj. S Hapr.e e tri p c n t nt ade â e i.n --/a tosral fls dt nc rp r linrset ( l b egeâ t uo bev# e ooi e ia aot u it p cv î i a n l .16 . 'p nl nepeâi i ae u ii se n n i e moi Y. va c e p e u * eprt (. g.. ) nf t io ot nae el a T reaet ey d eprel it ap ronij s stiz pi lil fci i e x ei a ni i v n n mà esae i e tdnm r z .c ne ic r e +scei slvr.ais.i a lu ie. . cniut d a rnl à zhr c mpzy hm c âg l eg. o itwei i ic l e xr r. *mo iiae g sritsiaâ(.a o t a is m e e elcr E. l.e e t e ) df âi raievgt i .npu. a e e e p ziâ i é nrqi eet l smnd npâee( H. ei l o iv. adee e u ilgiic x mpl: î gnmle ll sn îsled moi r aeau trp mme i n ee . ai g t a t * o o iac i i asn e i(.xc c a s j. . th n h u o i nm z slrp r tcnqe.. 92. e jlrpo ued ifr l p bitr amiirt î mo epr etl mo i rd s e nomai u li â d nsaâ n d x ei na o a ca t m sud O cstlrcpaencn iiel.

an iatt .P by 1r i e u n or a ecie l oo i ae noec mo i e nn o s mu n z e e sa.mij ae u l oae uvn a fc leucri e f x li elmiâirrnpr aaaejdp cnu raue cj d cfa l uu d u n . srra o s r nomai i m i n g e crcâ E iâîs pr ou c sramo ic o s n s e c s e y oet... corrappiip tsreic eeta rd ei r oa e elmâ eg. cahe jJE. ei ll a us df Mlr : u e x l i moi t c i uv a povcê d rcn (. îko ectl s ilgc j o c natr î snu it pe4i cueo n .nrna .xi i zooi: i u ojee n e sl ne rtr azlr ae r ect e. . EP IF 5 C ROCES I ERN I LU 9E I E .itnitae j i eemiâ rd l emo icr ad nn ini u iiG e neste moi dtr n gau d df ae h es ip pl.. x ei # moi a o s e o .I I E NT E NF ENT AZ MOT A Dei ecpip aedcaj so tne j. n l u otpi t x ei tl o e e ce me R zl tl o l uen nn îs fat sr sc sf rat b illru n eut ee bi t me i# n. ro e 6 n l c f l ecc . d onuci ae iliR. nl i ) et i .pàeevzaàsuectl u pm r u r epe i l e moi e . Ra. e ss . .nee # xij iDei -u omua be ia er u Sh ct i igrî sn a t a r e s c sd/ hc vaaië irrca e loaà alc aes toi a e onie lâ lbl. eao ts p ar dtr n ra . r r d . u n i n e a : r gi s) e pei v cl (. e p i tse s td o a t peac siio r p ntu apue f f lst î e al ra et un e c mdaà r o tstae e r ta i oo i n v lz e e s crn:aeetlr moinl a rca idre a fsal a ep r na. igr 16 )oep r n e l n lc nâ n pna u S S hctr i . uet fceo e l ae l elme. rmae lsf t so a il ie Mai s ecmp r metl lgtd e llpoo a d rca s nf t o ot na eae e moie rv ct e elmâ e e Ml a e i e s dnApi meo aosrae.l zâdmosrn.As me e idii fc po i l d osb a t i s i ja e i bltta e n a n ci a sbiâ e e ke me ur e y n l d at..175. eu ll S u i e ei nae ma r cnt a hcr a s ca ic p riiae t di xp rme tl i e e e u lec t â lrf e a t p ra i c s t lied ci l rall f ilgc cr îsls e jl.c jt b illaazs lvt (.ei â e e av iv n st maelcudsr t u d e l (. y 9 ) Mo ic e f ilgc mel nt in iv lnae j n ptn f dsHl i oo i ni a id n ou tr i eun d i z e o e s uae d rcpoi d lc me mâuae 1raiuâ o ifr l ma i lt e eetr e r l . srtrl ume j ti . o n e e e d pet i jatraiae ptfao iec e j p t c c s mai s e rsgu i uoel r) o i sca u mo i ue e e e nf ê i z t mi e pi mo icr lnvliilgc d c n prs f eej l ired nv i r dfâia ie f oo i.lb mt e' /v u z z r mo .a t si pr i u â o smae ni et e ae u a qi i t lP d atpremâuâoi a f lcyitâdrujclaiidc a . Stm. xs n. idfrn d ai scoc l rl d cr aa i moi a e l n i et e ra oi-ut aà e ae pqn o e a e u o s r t i. Sn e (92. b evaori I.. la ao lf et. a elma moinl piâ caê ere .îcu t e t iz r td bevl iumâi us x rs ai eg. ore ei l i e r uneo mae a n o a ka e p uàd Malw. pue if xt i gs re r e.an et s g r 1r us. ei u a â i sn a df i e e ol n i z e et e p i r caikaedeMa lw c Gzoogc . Fr vi J.eomoeemiae l ilslrto ae e ooAcs n v tr efzz*h r n l sei dv r o !ui e moi et Wle an pcl kà e e l r d l.epei fcl (.. e . un c t ub umee &wun v i v-a a r a â meoe.e e l at. xp s e s ht ct e nt z à ir une j-ieeae eg. jsa fr l o iqil toi 1i c ahe j Sn e. tnla . e a a e i u e dlt esucnrc e c osuà s n l de r s galanc r l: i aO atotaj . jp ret ot elna p nn mo ie u s i ua o srà a en l o ii li . o ait az. l t mâo r t nprj po oa d e l l mâ ij l dgt.ar& W . e JH. lcr iul a xi i p e g ae sx aâ. x rsa oa.lhd lsrt saâ r si a rv câ e moi a i i a eee i i ia a a e n c u me n c d t ttapei( M. ma g te e m . ul mic ra/mo iiae .

o nt .me tl î ur f t a dikae eai ema nt omp â v nuui n ma ah io ifr s o aej a epr ne. ouise ies ry e c e tl sc ma e mo i oiv c rd sl T tjetbn . NVATARE G. c y C n Htrama p a if e! e l j pi ceiite sre d u o ee i o t nl na moi i r rdbl ta usi e e u a n i ifr r.drl oct e i aâs ei ê. u o e y nl d pàeesunpàee eetl i s î mo pmdx l cl d moi ae e l r a e l r. i t pn l oait a e rà a r l mp e te p lcœ edeineil a lc ma fe v nt l n o rl: ubii sg rie piâ i rc e pe l qtaee r lv:ra p ae f d dvre t ui d rî cne ee maeillr n ë e ot s e ies i r. e o i epiaeclmâ x l j al l. îvlaan i t. A De mi c mo f r rlt p r ne â ac o.irp mâ us c s a i e i ta s n o us vn rpa ui a e s r e cde /tnst e nà a e jlr cr îsls ahzi j flsra pouuu.dorc a j cm îv# ucu e eee l ni mli e elmâ e aee t u n a /t i m' H triî e mp o i nsmmnàajicesi lte i a o itpod uuisu sr ii u t tmu rbue s ca r usl a evculi p vtpn a o#e raj drâdnpre 1r(el croit oi mmo a e a b eca oi i ata o d a uizte r t a s ai.aet ped dn mo i ae noec c iia i ooi rd sli cs ire i io l e vlne s aet âS cen at l o dl fvrblu u aa p biirc aorn a fcv . hvlM r ovr d rbe n me .PIOL GI R L ME SH O A EC A I 15 4 hbnn eetld ecu e so tn c ee nu rl n l c giv d n iâd fcu e xij pnaâ u lmetl ai a. ei m à moie e i e n Me rad d r t s b e z p a ta t r.C mp r me tlc mprtmlicr îv/ e-mo o aiq lne i o ot nu u ââo u ae n a yr e e a depm u prd de ie te tto r t .îvlrapeit i o # dn c Mjlr nom j n l i x ei li nàae rznâ mp -n i i e p ntld vdr a e l o u d rca .j cm n n aatr r ci eaa u m ettnei .e d s î p blctt pe t a î ige cx rtr l a e e e ure o e n u ii e nm mpn l ioul a a mpë me mt p tr nln c l lrd ral s ilgc s dzcieM dsu mo e e eme u g a a ui e eci zoo i e eat a etl n i e v d mmn dp c o a me tl p bitrd c nio aec sc hctn e l-d u à e t t ntt u li e o dl nr l iâ le e. e i moi e u aâ e sza.e i a l a. e rlzr j sse tzr. e ree se cn iiaoai ni tc u l t u i f i e ca unprd smia nu. âëalila f#d mac suGmà. r x zç c a i a e p lgc n p e j. n c p v *n â aa r cn io aeisrmetl.tc idaort me a imeo fzol iel c t rc r n o e ee ntre o ma t ià c ns lr ii ogc a c r s rc g f.a mol e t taânevn n rcsl e o dl nr l i:l a mg r i a ao i d e j p zt e upo ue .No po sv ous i lr o s a oà mol l uproa ul rdu a on cjiaphnv l r aae v a â gaâ â tg aoae fdiâ d u t. îv? pi odj nr ntu naà n *n ëa idrcâpio srai. fcu e et n d a o a ae e o c c e a d ze j n l-e a ci tl.if e l e e jl rcpo u d rc màma mut ot t p nl ne mo i ee tmli e el va u n e a i lp ae D j îvlra s rai n î gnrlpi ma i lra d raj ei nnae e elee n eea r np ae e eci z n u ay n . e oië u e mo i Moia. i a l Me r d l :dl t itrieî poeu d cn io aec sc.r bevy e n e * àa pi Dzlae epo l . n n ocp ra tr eo p a *n â ra r cn io aecaiâd t pvo in îv @ e pi odj nr ls . matrlrf oi pn ardirapouslrsriiorielr nomaea roio olsl emzce t e rd eo. e bsrci ig neail i i itmail id c â u de â oiaedi prc s l i en .evci . II I I.dio.

n cnei#.nee n z i l c c r o g pi aes flsrau o dn mi c pou l iet :sufat arpa r cat ooi nr e u r u rn ni dni a or po it n a e i e c e i d amàclr esce.eeae nielme e t o e peil u prdu /evcu(.o at rd sli e o t e t ll ae rd c uo t lcr eg.omeo i lmo l p ijîtos y n mai. ed aaiaf ceê asi uuu rset ehm.ci fatp y dfr d cl cnart. e i alva . Me d dsr iëi smui r ae o alme ivrà e sot h t a i i n r t lo r ci n es: a cae l o cm i i l t eie# n s itdnl.i pa eeeea ree n i eci uo t n âd re o smaoirs lrvdr mp e à l l m po uuu su s l mel nr asriilil eo:p:ee id s d rd sli a i a ni ae evcuu e v c l ra nuà e mp o c si l ao itî me ra 1 pema e l c o et rca i Cl rtri tmuul sca n mo i or r n n u bicul e lme.ma m) i eitd u atsiu c poue pâeeî mo so tn ncn ioa. s ct e c p e v ras d peetrarput. umee n rlz ra tmuio i ici n ra tmul r l Ge eaiae c n t î pe e tr au iprdu n c Gid smia c n rlz ra o së n rz n ae nu o s ou a n i lr u n ani d cndl ae caiâ. m da e n 1 t l e rd c lcr n d p na..au n . ei e mz i f n i l e lg nr n rd s o l eu octdc nu dn h ua e t pmc d v dr e j n ljatl o dl nt r rc mâ âl fc pàeeî t t e eee mo o a.sfln â e ri d ucssre o r ui iei e ee o scaeat îct o s e n t e p blc ls nuj d a s a d srug mà O at f mn d pu iiaeprn u iu â -i e e ma e ta e ..cno tn c rcn d cn ioae a ob e e rznae e e à o cmi t u elma e o dl nr.si ul èr vrm s-cndyoa ur t rzn n o s srii ie.n prna â rsiil rio d rf ' s v rfet aur nulipousl vrue aetipi iude e ee e a elca spa o u rd .dn peal . T PP OVI I TI A LASCA DE I AVL AN Aj cm a aâaî cptll eia e l irp traue rca c a u m rt n a i u ddct moi .n itta csu rncpi gn mlaeasmui r s pat àj cl i e màclrclbe îll âd e e i r t lo. rdu ee e jt e o tgi e u ma ne ea rbi eo ru ie â Fr eecr îic ib j îi iesiàrpdpo ul s tm î g nml a im l ae j shm à ij dvric ai rd ci e e n ee c f a e n neei uc eec u eepod s s n l ds g i gn ap tr nma ve h'll ns c s u n l r u e â u e imzâ ma ie e eme i ln .s acnuz î rcn u g l o scn l rfl i rcui à cetee n elme e i iiuai tamkcl j s et e eie tttafb ia uu. esca c rd sleg..c dfrne sei ît po uedn aeai vdn u i lu ii i i e ll p cke nr rd s i cej mi e e e f e ctg r su po uea aj âd aeeaifme So u et d a poea a oi a rd s p rn n clij l .e bl tt i â c g n r l xe si i et c a a g me deprdu e î d z olae c ri s e e ai ra tmulor se e a i z l o s . îr r e t i prd eor s riilrnit si is n o il a r bi.prn cr s aoie fr e o ii ra lsc o jui i ae e scn on à njepo s cnart dnaeaictgreî sea! c petgu mâclr it rdue oscae i cej aeoi.xs d u t ui esuj p u bevt A. etu clj pou) l e pri r vn t lli ep ci l e m v n aoit upouu (.il cn io a pi el s e aâ lcr. l m â rc pnr aeai rd s. cp l s e rtj e e i r e po s l r u i de c na un a c i gi a d fvoa l a c lrnee jt . ecr 16 )e ià o .eepee .l u i n a v r rf a fet-p c1 scac oe j p zt â o pee . z âoi mpâ a jî stai d aaeeît u pou cmpe nc n su. i rd ia i a t p t c p r lee fr ae rf x licn io a cai d t p voin Et e ei in om ra el uu odj nt ls . .e rci i a he a ri eer. IG ICONDI ONARE C I .bin t. ndvd lae t i i â somp z d niae a rcntli or Duàcm ao sra R.tmul pe ae e âlo iin.i j e e ao i u mo e oiv.rca v lrf â de o usl / evcio je tmul e z rai gea l e lma ao ic i i a e n a c sc e at d uë v ra e ae a e tiprn ii cmo c t s b s me e u u c s le o a int 1 c su icpu t s ue u n l dege eaiae si llrj ds rmiae si io ..dp ce d f# Geo ila o j e a n rd s or ejteg.16 4 PIOL A R C AME SH OGI E L I I . ldea % m es nr t i e r a . e i pouuu nhsj d siuu cr pou ea tma pâee(. u â rma e a rvt u e e a aku jm o u jpsa edniuaeai u ) p t a p n li at d iyc cljn me. eo dl nt m i cen î t oral atma î rn ui c nu tro.. R sol (98. n e v tr a âea e pmet d l u pou fat rui(. l or .

n v i d aae n ) pr c e zaa e ei neo d iane a eg.a t â pi bl n ies o ni u i r o c â . COND TI I Z A NS RUMEN LX TA U at dd îvyr fls f c etî po vrapo ue ret n lmo e n â e ooi r vn n rmo ae rd sl s te o e cn io ae is u naâIt cm s po eez:â dîtosr cu a d ody n rant metl.i e r c ke ui aa aà Atc tnz ma po t f c smula j r ca c mpo t .(e. e p ts.= lror eie i cuu e l âae.a fcu d o dy n r u e a i a i prd e o uc . nsrlsd po u.n nnec peu ma pprtj/a po s l promal ae i o àl meil u ryl i iâa isu rat e efr ne l e po ueo cnueli Du àc m a v zt p biita bzt p e j rd slr ocrne. e ee flst . p u m âu. mc tb . eoa e va t pouu rset jvztra n in mima ai)so sml erca p ae rd slepci iii e u u au t g z .aoit c n meos eei ne mo dn meit a ) Acs d u sca u u rae vnmet n ee dai t .p no d elmâ ot v a n u at o ss usr ii gautec. ze e v lea iqi l tmiid c nio aep tcntu amed aa î mâa unrbl ae e ci e o dl nr o o si i r e tc n n i l i t p ttr a l po t ma pua me i itod câ si ll flst pe tu eio bi ae ni l die nr u nd tmuu oo i nr l cn ueyiDeîdt c o f'à dcajaâo cmpnecaiâ t c mo crn .oi jî cnei# ma ekae pe i i a iz t. ae toei d u. e l/ z e z t xaiaâî souldiiâids alicg tve Eas r o n ma ae î l t n cp spri ionne onii .te ui s rmâ â u sntme tde s c rtt p nt ntl oo ie rb e à â n n e i n e uiae e nz s p dpesâp biu cnz tr ae sel e s a a â epa C 1 l â eesac u l l o smao cr et i r à l g p i@. n r u ee o ue e u e e ovâ O s cema rrutiaà ma p tn. e ecmadà i ls n z .pod s l c nc rnt n l rz l .clp mra po uuu fbi tsu dsiutd so sr vnaeu i.e et ie â rd sl rmo a sly ez m l rbe p m o c . naâ e i el ez a a i l c. . a ao l i ae a e i tn i e lmâ o i và peetn po uu aaaî a snasiuuu d cn ioaejl suj d rznnd rdsl tctn be! t lli e o dl nr in ia e e m i t ifr raef# d por lâ po u... v draei iMilrRelmad cn io aeis u naâfn d oie eee l n o. cs e odj nr nt metl i d e bci m r i p z iâ q u p l f e le f pcaepnn pron l cr vrrpt o iv .rv ( ut ia: d c iij atlid cmprr) s a /' . o na t e lme n ie e e . et o . n n -al /p -fseil etz esaee ae o eea t / r c mpx e p o us ui sr iilip o a. naatj epe. e b e tc t.ie e n mo i mp tme tl ae l aatjn. n r t o ora n eg.m o l m n s cn ioaeît omut ied at cnet. e mut c l b e .aâ u e rcdaâcn nr ei a zl e i r . hj.lgra u nu t r us itg mx aae armlt l vnmetlr ednitas (.De inei d rca n a c n mra r d ul / evcuu r mov t sg ri e e lm.ni eitarpeearcn i o dj nr nr lmdn e l otxe î m daa po i elme . I . u u um ne aie( ae ne a ets ne To zi d mi narca i.idfrntd g tv I sme a v rime t..f.aeee unia mipod dnro ve met. i u. l a e rdsli ar a a ir i e pno) .nc nei#.e à e ni ne u ammicmp tmet(. Pe i p tfgrni spi etr. u l t e aaâ e mo i ca cmp etrd cri dn c pouu po vtouinaâteepo lme e u x o.. I ONARE I T IG . rmie o i aal u l nae u vna d rlu upu e rds l i m n ma î rca . z cr in oscn i f c l i t et =d ma ' .ee tmleh lrd nei it a e rpi su rd sî o sc rcpo rc meo e ot u n c n io aej d aa v fd nttireetl ecn io aen s v ma o dj n r i e tc a i ez . v ra t p e ee c mp tme tlr u i n elmi r e rtc o aine: r mira o ora neo dei l î ve ee fx ri1rj p de i c mpo me tlride rbi î zmbie n d ra l âi o i e psr o > neo n zia l n ea e C n ioae is u naâ c me d a la i î dvred mei n o dj nrant metl. n 1prdu a evcu rti t s o e le eç blc d c ve s ifx z î me reco ora nu c r î ë prniz <pu iul a â ra à.

ie t iz i l fr cnài vn jl i eaa àee i kea Or u e e n e c mi lcn ein d p eeu raa t i(e mmprr.rait pn s eUnee l d al aea td i en àee r ienro ela e mzi . sj esai e cs i ot no a ef n yl v u v p o doe i. e nz ei n du iecinuu î lgâur c obe tls lca j aimàis ni n lmia bi le tli n e t â u icu eett i . xmpu e pi r meo ed îvjr c te n c t pi osraeî oeàrc maraiaâd Agni Ogly& Mahrpnn l bevj 1 fr el el t e el i n a z a v te etl DHL E rc rel ocmp rl d s li ftgaadns g pe n u . be t e u l a et eii u li lr eg.vt d nj ec c o vnet u â x ct e qi d l nne o. n u z z aeeipalme ae pei nlae. uo bl e c ri 3 sriàae o ice d lx sup nr d c i c ni nae(. 3î ARE P NOB E I IG.rcn ps. atmo i .NVV A RI S RVATE I a nc P oh4 d d tn i! muu sr u cmp r me tni ei rcnn r f n e e dnao li pe n o ot n nr t.. a mi ) p a dcaj rgeu j p aemo ic o t nl d vi r(. e i e i r me t à r u u / e vcul e t ae ptt et cl ma b n cl ma aat o.Acs sni n et pens f eil f# d oe t su e ai aj et e t t s rlia i l i a e f-n a s e me e d âi o icu pomo a . eup ne csa e a t o cu j a gi rc o j s ti d nteioml crdeouina o iuGnievvma ld.d r j c ndta c o et lr se tv s fe rc n t be tl r v t a i o ii a bicu ep ci â i e oma da fv mbl lo pes n . ra t l l : e ee r l m e fc r oe tr mx aiRc i eis a Dndcm l s. âtr daaà eej dzvn jl f c i.dr ! d a ot elna e rtl i o t df a p.eeec et t uiztrie a i el i a ct à n etl omav ris â se m tia f l l a a i l o d ..e e e d p ro n carc piel rcu sic s e uge dee a dee x mple e es a e c reuto ue ec u va hme po s l s u s riil prmov t S prs u â e tr rdu u a evcu o a. oi a e e i i e t u n s hmb mac d maià. esn lâi n ee t I.r p sn îs j î r uluiia uimo ldi rca .Arl rd t pi grsc ld p p rt.Un potr eine e po orz lcnea a e oa l at d) so sr erca cr d rjes-i niàci y v pat adc rc maj pno d elmâ ae oet âjmel lni a rcc eieh i n e i î ea i dit ur tae î e nt i d cze de c ka e p nt a n tpa me a mào r mplme H e iii ump r . et at i na e elztep .i t î txu Zfr t .. n nie ubiiae ntu be t s rii cmp eg.z e cmpa il p lctr pe r o ice/ evci sl e (. a o iatr roa e De rc d ë cu pâaecinea ae n voe d c gr ra fp ui oae e up tn rr le tl r e i e on mae a ml c aae bie d c d no apz ne c pod s l sr ii p nnzc r ao a â ls n .d as ns iapeati v sud avt atpri .de a f os sr iie atifr t rsie su de c i a r a e jn ol i e vci le lme uitc a l H ns ruiare . o a e t. srieu.sts utj de n . elrx l ce e iz n rc f a sa l mo l.b c dus it e e ie n u i n ol b n kil mâ ir s ci .cu et aee s e i u . a eug a o aai e i n i oors i e a rz ë n e h l: fny nrsrstd cn obrl tlfnc. pni o iv 1 nr x ej isu e i l t pro ailmod n . s deema mut oet.eoslleee betl s e i uana m e hl t n lmà u .î ate destai oa niobj is s lgr rl ntr. i e io eg.De ii d c ëa e v e rmn î ae ne e ef ie di epetve cza e ump rr a xp i n sme a cxn d l ! rcpo u d rca d at nfr o p s itt pnr n l' o na eetmli e elm: e r soma oi lae etu i a bi oin ît.ftn fa dn ë i e c d xa n i e ai rn a u e e eee oo i i nm or de paî a't p c lb u o d aa eiVirlCaan . tàn tt. x u si . e i vna s elma otatm s dsa e j f e cmp rt à Mea lp rus d aet t p ae iv c p r run e o nni .. eax l e h io p bru h ci a t a e o vri e eeo i d cmua a o lr e i l o e i e r o s u j d s à e v. rzde il) n sfl iuti mei inuec à .grnie o iie p zie ae u o ep r j/a e sbt evc-l aall.r e tme ml l d st fci.

reryl d l mli s o dl r iaâ i lâi ae Ca o aâ mai e e e e e i n d ti l ma aie (. e r rj rj e ou li e âl i i e trn e j ae e e z n e l Deinr n teues ut tn i! ntrl acinuu d aa iu sgei u rbi â i e dna aua l tli e tb i i e à e r eeui sl d slci t rcteet iae(. eu je ttAmplae i fc ct e c ti tc p lct e se v di a a â dnpct. i i s e cm pblc c s trpnt aiai r ruju j stsal a i â dux u iul onumao e nz . maaiee u iesl Wa atdn Sa l Unt)acpâ g z eg. d vd. c laà a u t s . rdslrc ma fma l e l r a r of-nt) n prpre sl l edeif mae d dicr: ntsu d gut e â. e rae r uslr e aiRc ta e n ie e i nv c t e l t vu e Asfleeîiai r ocineâmulma n meoaàde â ma a ieec r nu te. u oi rd ctr j a ema e mp r ! ai a ii n ii a s cin u et cn iapicp l af ei l sl.n â tiui ta tvi e e aâ a vsi na e j s ahzinz î rcmit cr. fmei îic sâ oblz de ott su o fs: u n 1 xe l o e e j ump r u . n fr n â e t ubiiae oniuâ âj a â fra t.e iej z et tj i i â ciio ee mbàâ ne ae n o âi vdn ee me l clâl. i y o n drl s d eua eett âj at l jrd maiua pi rc mad mo â s i i e d cj s i i se uo e np lt r eh e d pj ec f n c umletcetravlmuu d vlM .pnn asniiz vza brai aac m avztc s pteeî 014 etz es la iul âbl. e senmâ a e s. rcn keuis icud ji omaieuct idipesbi elma b e .rd cn n e lt xc o u ti ez t c liatpa. eia e eea u âae. u o ii ae i ps nor r. c o x l y s â n i e r x ei y i t uc oez a ca e n e e rchme.î 1c s. c se e oe ê.nl â infr y d ai n s na l a vâ i. diâ nsr tv i ru svà a i e lmâ da p i uiia eprdu u / evcu s do e je n s ts âo . 1 j sguâ le tl t i u r s c t g zn l ae acpâsucndl ev rtmlPrftzspl ntrdtrtv lmuuima cet a o ii nn eu . en aevravsme tii l rt ei o c d e niae i âae d ed cae et nae mut i rd mii e macpr. iur .eac p aecnu e mei s ut ae ei rë mbg i ia zlrce e ot o d c c e i b â o cl x xoae Rr dic nmmâ t s arb e arci tta sxu l lmp rt r : se ..P blc u is d p i lae s c mpaej s e vci e ojâ a i or u iuli e â osbitta â o r i â i ae g mo lttac ama c ve biàdec nc r la à daiae e i on na l omu iae. o raj eia i taaese pmcii ubii r e t do e t.sgua e i i aifci hmc a.t e be i l e aiu e eai it rd ct a i n cv i e e o dsr utr i ln. i eav u n rci el d ct â z t c n i ls mnoitads iutHo aljh cnuet auàa îtls âstfca nà jrae ir i lr f l oc rnâ ct unee c aiaj t tb o a .el aemiinas-auep cin s fc oaeee i i i j ci trca r sue âl jt e l t â aà lgr tb o e ma e rui s cmpr t po u /evcucr s-dast fci Daàetnv i e j â u eem rd s srii ae âi e asal. dfrn pi c mioc.drcâ fnj na. E ietn tlpo uàoi î dusa d i otnast fqe î vdn.P I L I R C AME SHO OGA E L I 19 4 sr iil d p t rpdàDHL.i âliel i efqinl f iepou âdu rmza eat p s aile îd a vaà mpre u i l c.a iâi ie t. g znl nv r e l r i tee i cet n a m t e d c i d arp t cmprra j rl i p j ipat âorc mâeu av . oitl u i a aoa ol l i on me l ma e de v n A id pâe t snsbl pedei sfrt prn rtmae u r r â z r e jje e ii ir rl u ei i eu ra no e e mi fli rl r Sg c orc t b nâ a c dei tuciàj pes a i . et mi t e i dc ndrcà d i mei p c.i jcre ae e eel mo az xe or eg. s rhxn ra pod eo n s ts ào r . rf orcn .idfrntdemot li o a d cin . P n aj aig o i t u d fcl r a rllidnr po u â rsu e% . c nioaeis u naâjet ma p t nc dctn âae pi it meil o dy n r nt metl i s i ue iâ eâîvlra r ne du i r e r n r . el .e n v f câ rn tl r o s l s riil e v det e aiRc tr l u a s z xwump rt idiee tc td mul p lctt c tn s-ifc oe tntl c :a. j u âu â e e c n bi i r rcn ue fmed cne i elmn nil e o fqi r . Sa .po uu..u ate mpu. iâ de u . â z E piai et c îvyra pi e pr n. Prblma eiâ rdc t d p bl iae idu tae d c o tme o e tc iiaâ e u i tta n co r e omp ra nt c mi t etc lv radl ea aa iutj cueo.

d p o l .O daë. e Câ d s fc rca pe t pod e y c i. itgaâ i dit..dc u tm n i aa e ae z t . Miesad jaj. srmi r) . n fc d c ts ito uc o oet atraiàl c l e se t p pit.âtgaiEe po dvnildrdeo nejpo c vi e o umaoi t .ale d r/l-l aetcz meau ncst fat p l âifr l.n cat aàci l e f n i a e eovr : ei â h unu av lmla depr lme ird czal et ma rpi . r rcsra i âr umprt a t p j. rg â ee nee u e ate derca s ti gi a ne rl me aâ De e ul. u atr 1 bl ui c l pi afz.sud c et dsnt(e. i rp tr s i tla âo s svî mita r us uimac i lg nu ae prn e eae. r i su d poue n i aaj âd uo ctg r cn sue sn ioaoi a e rd s o p rnn n r a oi u oc t u t n vtr e i ( . P lG 5CE ROCE EI TE I F NTE X I ARE l S N RNE N LUE AZ NVXT A aoit ei l aeî poee d îv lr.. e xfl n cs a. o et n 9 0 i ma i e x ei y i ezl e sbt s oi e i e ( .e nsae z b e i n ne p blc u. v p rr.17)Deaeapi ae p a a aii u l ir R A. i oa nl epciee ne mul at p roa s l c mpee t le e s ne â e u r. tlteti li 9 6.bevt à r il ââ i ne sld ae oi o d rd s m l o.a e ii or se ia dâ Sao sra c pi icmprtr it eai ectg r n i epoue . ce. aearca teues f n iai e eov e -e WA e rbe De ce el rb i â â t a a xz l me ma cniâocniaemaedeifr leDa poeae edectec âëori oln attt r nomai.a r n o r ca n u c s l a j c i cnimeo g nrl ae.pu iul u a e e â à nr d â frà len tv a ee xitne e a. ht i u sut uve t poueî pi pau aej i u l uu. ji l4 i t ee iei pii i t on ng c .S R br o . sjl eei o r ui nomai z â e n e pod ul .cel i cmot t d cr ceitcl c tg re.daâpue oeao c tmul ou se ciaet u lu ntro ie.. e al î sul d rz l r e rl . lnis al î s mj d rzlaea o li rd s srii.î cneip. l -lr l tt obe . lme tl n i sfl e lme un ma ne e .cpu i c i se e nfr . f tnstai d alaoddzed rd s n r lnl tn e p bi lial î i l e u e l e mc a ua e o miiae s pemi n p o ea e rpii a rclme j me ae c no ctta a r ë d r c sr a a d e a i i morra . t lE La i rduee pe paâ a ueictgoi nide pous/srii nto cra il n ae ri o rd e evci . sei otn s ji ma ae scai mpi t n rcsl e n âae E t mp r t à t i ls v c e a m daâunsi n et ehvln c atla eir(. bluuiso le numa et d ai oma c d rdeame i rsetvl i l . u iuli l .10 5 PIOL GI R C A I SH O A E L ME II 4 F ZE î âll L EOEccMu lx t IG. aâsne î s uj d afc o eeai r) a aà se iic i . bl â c Atni âdct oi d po ue sriiet dj c nsuàj rcn uc cn ae r e rd s /evci s e u oct iel g a e a ma aenv i nma d ifr j rliâl aat u u i sul sei tt r eoe u i e noma a e t a vna l nc a a pcf a a av j ki e n uu po u /evcu î aes fz. A LE xvây tl EGAT .Eis n r aâ lni a t jnâ e aatrsii ae o ii e m i iu i.. 17) j a tr d e pr ne j snai doe i T . bne c noc e p n e a e e lmâ nnl r us .eii e c it ae rd sli sriili m a io pomo tet lnâ r va se e t. raj so a lc r. c tm pr Pecpt ae u r 1 cu il î s c e u su e eul mea s lr re . deineidepblctt iiiz u ccudeif maemodltdpànv l d sg ri u ii e nlaâ n il nor r ea u eoie e a c no je eaepu iul .d cz d ahzin r a po uuu/evcuu i i n o scn. t dici nae.r t â cmp ne pbit e t m a ca pe t ate de pod e e t bn s fe a rs t a etr d â c tg i d nnz sfl r us se ie à i de aâ c so ou ae ori e cns tr.

15 )l v% taaeti o s tr a t b iàn at tm l of eit ma 98. r d ul / evcuu r v t cn io aes d b ecma rpd js sn ma ge amc cn siuu o dj n t e oMds ieee i e t g i ru h i â d t ll i m I . e p d te maea ml n-orlrfl d prduee j sriil cr stsa nv d r mp..NTE A j C ORT IH I CUM PARARE I DE NYI l OMP AMENTUL Itni d mmp rr s cn rtez î pa u p cr j.H. oe tt ru u or Fm me re îvlran et p s i.1 .Co > me t ld c mpâaee t ta uc ra î fp a ae mipln. r i t i o i h jrapi o srqeet îlsi d sâie l n l p tmie id s wâqe r bev i se nent e t moi a ue c . retr 951 ny. usce e r b mprc e tu lrfc ra c se prblme Emo# itri ma ae î cn y ae caià u e rieee ta nevne i ls n odii ra lsc.nrct apeu u esoae n.t io aa e o sl i evcie ae aifc eoi e m pe tguj a tr aiae. mp rvà c n u trid bu ur c stsa ne i rsii i uo e l r Di oti . d c reâoi a rmact âacnutr cuâifr j dtlt d sr n i pouej u e ra c cetaoi a t noma e e i â epe ol rd s i i aa e sn cp bl s rmac dsrp neednr meaeep bitr j ar uee u t aai â e re i eall it sjl u li e i tbtl i c e ca i .n i e cs cnt âi rr u s e je à a i la i e a .â dcu aita se o je taâd cmprtrîv lra r nt naecn a zlae etc nt ni t e u ââo.e nmaie z . ot i ls pi rca . ael ettd sea bevl e pin i a e rdblae dllicr i o e fl i j i n ' c no jei. u atri petr n l g aun rtp r c mpotme tl a l ae c rcaem ee c e mt un o iae o ra nae mei t. C.( vra ldpednt) u = aibi e ne x.Ba o ra ntl i urbl J ee . Kema i .fc nel e l âae e o cei aâ n ln l e ae i ae a z l c mprtrld aahzj n u a u tpou su d afls u au t u ââou e ciio a n n mi rd s a e ooi n n mi s r cu.l fr ra d t ae rcs e odj nr u a sca i t i a omae e i r l ae p cmpotme aema d aie(.moi n ëae u s oi l ît â e rspn tcra . o lr u d nict e i# e f n p l i r ap biuu cnu trî cini aeacn aàdfrneednr oa z e u l li osmao n l lcr cemez i etl it ra c e e e si isuprd ej c ic r l ae u a à l mii lz a à Cei oi ec ttr tmul a o us i e ae e tn e z .n àae pi t i z n o sraes sriâj e p ceiittamoeuu.Capne.Cu otee itrie î îvyr ma ae î cz lcn io âi n alra nevn n n â e i ls n au o dl nri i ismmetl.n ue n â r o e pu iuuic s tr d at . rz bii rn e lmà o a aâ u xit c pt ç s int p o ee iiep nr caiiae a eti o e . evii mpo n u e u r r se rd ee n a t c s a It j p ae1 pii c o v r à d l âuâ ît poeeeitre d ne a o t 1 r t a ei e e tr nr rcsl nen e n vâ g g e pe ca a ifr j ipbitr ( vr bl idpn et) j atld rl rm nomae u li e = ai i n ee dnâ i cu e u ca aa cmp. a e l a tlmoiallaupaîvâàie t oc e t ec nto ra . a lc dn 15 .Des & J A. De c md t n e sà iilgie r i i j r . Unee mp cu tv te s A n tri se h si o rvesâ r un # > l szia auslcnlza ânvllma eeae e t aii l aeîtu hdiu jn a o clic ieee i lvtd moi l mpi t nr n t ve c - poe d cn io ae dc l ao i i ma s bl. l nj J C he a ietia o t dn d n â i 9 9 H.d lf o i î rca pe t ar dœ e bl l onumao e comlmo e olst n e lmâ nnz c e i a c p o us ui sr iilipomo a . o s mao i e n i e aifc vo z fzoo c a f ma u o . e bâ u ni aefri t d epr no dt unz e e x ei y. nd e xl i on fls pnr cn ioaeaeu ga ma maed e l n lae Da j ooi etu o dy nr r n rd i r e moi att.

ia aâa c pp ly c itr j m atl aoi oil i ut ae E u rtt .n â ule e t io omâ i e e a n a c e sn if eyl h dczad cmprr ma a sd ifr ll ett â i ut nl nai l eii e u âae i l e nomaie u e i rfror l aa teepouuu j l uittali Da. l atr ae i nl nee i u ca i u ai dn ap bi licnu tr sn ao iie poein l. p v n mb z o cnu tr c cpctt maed a trgaesn ieeqi ei rsi p o smsoi u a ai e r e uoe l u tn rs d mpeie e a r t l cr l fc eo dnjric s pi atl d cmp mr. dp âa p jl ut aem e r aâ fdf ae elmee e u u An h t p c r a e et toî rnd rc porlrr n d rclmâa c ea e ae m fcua. e n t jl rci (eirf l ) r e c c Vtuâ cuae j poeae ifr l ifri t d rc mâma rct àtra i rcsra nomai unz e e el e a a i dpn j d nvlld peâi a cmprtro (j cz a asa î e id i e ieu e rgte l u ââ i r aa l m rtt n r ol m cptl I.Sct (97)saî rp' s e ela u nsn i ui . a Atni liD. aj n a p r aiâ ca ma lgt a aj e raoi e ehmà ci e es s e i eimâ p rn o u u v i seilto dn d meilpoueo oei . u m i e m lu t hfr ad sr pou /evcu p s l dso ie d oet t î o ii omqi epe rd s srii uà a i zi e fr n. p lctta p nnz aelj p o us te ui ao ie e e ie mae ubiiae e t c a i r d rb e aaut lsa i cl rl ld umez ai i ztrca l. o smaoi ae u a ait c e uoelr e hdnA l t dp po rlpeei î lae d c ii ecmp rr jaod pl â tni u à rpie rfr y n ura ei e d u âae icr: ui aey i n z n e a o nio atr . 3r eio l p lc jdesx( m Mivâ tî cptllIIB.cini au i arcaâ ma mutd ctcit ei â a e ae u l l d l peiz i l eâ e i r ei n dmo s ai pat ev zgaiu 5. fcu e s sv l c lij e lme s p a eor o ctg i dfr dn c u aprc d io dsi t d l r a d czii ae uaoi ae ori ie à i a z o e urlr itnce e uae e i e: tn tri v r:nodama iuii rs nld p biit.mpiiaee tlirca i s p'a e tid czi e mp rr i lct fcuu e lme a u l c se e ii. c v na l n i t j la j pod / edcu î itrs nm î e aâ màur p c n u tr. tu ie u luu o smao u t sca i rfs a itbi i t c ll o e i o . e v i Cect e n at ap sh eie # fpu c ma ra ac nu tro rea a o s u l vdn atl â j it osmaoi r r u o te l s t a p titleplî dczad cmprr jd aesre n mla d t su o fif n in eii e u âae i e l us. vt e e 1 rdu eo. I =d n vrid sr rlltniinprel )et bn s ae î v dr j e m obt epe ou ael î ecpi . â j rclmeo . aioulI efrtr a ubi) i e mz D.s ie à vm n eee i e e e aet ap ce afcoi i esaii i cs set c atrapru s âl. hr 17 ) u t i u ââoi i u t i P r et aatrgHi( l aege: sfmoi rn) î vzu e lr es ci uoel î i n l .Vi o j al J E.idiee td r us s r i i nee e z n g l s â e o s mao i n frn e vmt p cr o a. e . ie . n rme e tn ao ip eeà tmul â i i ie iâ meaeepbiœea iu sucmpeej inr mut dnidvd aile s l u li mbg e a o lx ig oà l i n iiu l i j c e êl po s lr Evd nt ee tlp ruai a a eeairca a u r c l d uâ rdu eo. Ca ur r.Pee! aetr î rcn pcaii r i o nu rd slr fre rzna csoa n elmâ jl t ma j ce iittamea lip biir Al fcoicr ma if eyn k rdblae sj u u l t . ot 1 7 .nt ig. n iina o.n l i r cee e u a e dc sn sn i l a uv n bi moeee scae j îia ata: cmp r metlî fnj d rall dll oil i j dpez o ot nu n u ce e eci a ie afmjliC nu tr cr a cp caemiâd atrgaes g iez n' uu.E..dsr utr. eh rr i . eiu t es i l aee a clr i u. o fîttet map l mpei ai e u l te n o ca R C.aa tee uu eei ae a vna l rd sli i a ti e u.ndett pr z mo atta d fr r a peeijlridvd a a cnl tro sb dlae e omae rfr eo n iiu l l o smaoi r u i n e e l ip cu vlrlrsca j c l rl. zu n aiou I. ët pi i r lo a c t i e a lr l A eeaodr mel n t cni f tl âdoeil î mo u d mb l b râi ni a o fmâ a u c e sbre n dl e o e r p i pmeee meaeo p biir srp ruez au r flliu s id c i e pr a sjlr u l t e e eectaâ spa e u cm e a eia ca u z d ol àae. o uai u s i i o e u i oe cl / dfreîv# j s oi taâî dczad cmp rr d p irri ut i i n a i e r nez n eii e u àae u à eahi u et e v lrc d osbt.l2 5 PIOL GI RE L ME SH O A C A I r>l aepo s lr î ve c ae u tri r fr si ic tma smpl.mcad (9 8 a s da cmp rtr dn . n pna p l a cetrlr d rc .B c ee j L M.

eei ' l 6 V d t / sn l l ..n mc e e âsaeetrl a uu o pea cl râl j me r fmie. : 1' N 1 t . lxn rsu 19 ) . e g m a àâe tâ i âe e hmâ diaà n t ir No m m suî a u.irtrmâin i dlt d ai dn n rvn elme. eee Nfo at i l il â c efcrcamâ ar a ek r e r l md 5lcdae is iu . in z e i l trt. a a ( Aea dec. neeslr n lae Peafn oe z n n ma c p Mtrd rca . ee ile i mbi a l i n p c l e i a xo et l b ti i i a itr eo fmiil.NI '! s I : A t .za ms di:. eieata duu ded/zr uae T R p ta .Jdp cr c nttm c n s pe l g nmid a n l lcn i â d (. rnt c t orc i o t îk.s . H.na rr n pd l a r (.ofnn .î sei fmea c ep nn a rs. 9 5. e x mpu zaiio n ivt o t j qi î Ge ma i l ln ae mmino tp d a t biMe cde c na utro n r na a a s ra u i e uomo l re s ome tu leir c ome id aaeio n n îylgr uli csttal ilnsrc jprn â l ni e fcrrmâi u n e ol jneeiae me a àiu i i mi me a . âdjcn .A I s t'4 sAI K IsIlAI 1 .-k oioote e A a t pn Ot d ( c â u o * aec i d s c au t bk e u n ee r uq ) e 8Crd e carli . Ir ('N Grhcl -Caaitad p r ain arca iî h j d vrtrcpoi r a u 5 pct e e es s e elme. u â ae o s â : u e ra e : i c< t .c j c fc r rs lqinnm u u i a u o e elmâ i i a at z o mo ea r e tu ieî piip rca iD e e l. )) ( rl1 2.N D 2g'. .PIOL GI R CL ME SH O A E A I 13 5 9bYfk r.

1 4 1. rvie uâ. o >mi ta fl ii v d tlr î rcn .pir. a tl deeo se e on ig t/e .Abzu i gnirde e ni n tl eg. ni i% #u 1 A tr en:e c sa oi .mot â c .u ite i v so tni t p na eae t 5 Cr i l c an c d t lvzu e .14 5 P I L I R C AME SHO OGA E L I V dtl att ej mod n argj mej ma ae ael t ei rE e e e rsi i n ee t i n n i ls tni i ro..na i90 f iau ss -î rca -ocnt qeatkilma ns âi l ni7 . fct edcio ei e i nd â . â n i l l trul e nn â d s x alaeie itbl. tolîjj l e'rzna tasr lrmpl t * œ l c 9 18 0 39 . u ââoi ine â eâa uj l eeee n r esn làin rgt C mp rtr n t e i c et nj d n ia cni tc rca l p tdv n ma arcv pi h soa e o u o fma â elmee o e ei i t t e r i r ai n pee!t r eerà dndvredme i(eiaeu 2 ) rznamo clbij i ies o nivz tbll 3. snd/ r iie e ee ii n 6Parnlnlkatrpeetnii meo l lae .b t. coi â trl acd r .p nnla rdtra po s lr su po t e oosri e eeo n e lme e t ce iae rdu eo a a sr ilrofrt. â d e p ei e u i t r zsiiâ c nd n i l l ieuti i ma ci ric n x r sa t flrr.elma mutsnte il lgtr c rllfmeia elmà i esaiâc e i le u fme. coae us) u l mai l i o .De Don (9 )a eiz c. â u smbo a lb x i j e n p:i. it i lsu i u n outrK ma ie i j ca mâ . ovnào epeiic dci l . 2 Pno ai !pliejc l rlî vg . p ri . e c mp eeç a i gni us n a pes n lz r i rn rc nt . . rznaor d mo .e ajnee n elmâ o su i rf a i t i me r i â ae pi csui eae eaeacsri rd îfu s r. e t c da r pa d c araâ cndu smbo a een uifmii. e ît p roai l caed p bi c aâd cpcttad a fc o nr esnl e it e u l a vn aa i e e ae e êj t c a rca ma prusv.Uni a t i v r e c d uiiae fg rl fmiie c t o tov rae i uor o b s e tlz ra iu i e nn a or i tu n de maiulr a pblul .î nsrmet np ae u i ui c o 195 prcaâ â n raitaat p lgc a sc tj d cnu fmeaet l t ma râi elae nr oo iâ o iâ i e o sm.srs pii r. 17 4Annmid: u argtr. e tl v i z e z Unidnr cnu tr pripn'l ace n at a cnett i it o smaoi atiap a n ht o s u ots e i c u a et cnrrnej i . e nl:i oic i ut aen o â peettae e d: t t u Iura eaec n u s rlrd mi a et I o crui e s o s 3 S o t is o s r d e e i n e p rl e . i j ê mroaijcr ja p tags lclnrorcn <ec E sn d prr c snlà ae i r ue âiou ît elmâ t. p n o i e v n me t s o t v v 4.c n deo se ân p o iê e e e l.mp ct ve tlret n c vn so .p llavdt saeceiittameauul. 3: . iu t e kee à t ç s itdnadnrsallpi cr s i sem rc jepr naproaâ i luie it ilie r ae e l t nn ehma ix ei ! esnl mi e fni n ur e a xcpoird mutma mut ceiitt meauu dctproaite etro à l i l rdblae s li eâ esnlâl l à i j t flst p nm a rdtrap o u eo susr iilr o ae oo i e t ce iae r d s lr a e vcio prmov t. t n -i t pe mut po lmed ce iitt amea li iris opâee uj pm ra l rbe e rdblae sj u j t ec lcr e i u â T b ll 3 a eu 2 Pes n lâ9 c p mi i tatvttau e rca ro ai t e ot r arciiae n i elme ti C tg ri e eertt aeoid clbiài 9 Me t n. oi rg l t: àoien igtG x rs .. r mahau ls r otre xgmt l ceoio e nrmuqae pi ci l n l l n j d pâ à l de ro aiae j p i fe ve a .m ei s ot itn ety e l eee cd rdbl e s li g xs e a ça u . l smt c nr e st. s o un r4 ma ii d fmi neî deai (.ovci mamuta ma pj v lnaàiI gnae s lr u l t e . 95 1.n eàuâ u ou e ic pMtra meauu p biirj c picp l et aa a rc me o iie u o l sjli u l t i a r ia d sntr l el i pni ca n i a . e i se i a j it t o e n o ti meaeo pbiir. i e ic a an l ma it s d ct dliarvdrau o pro ailîdâi .

maie e dn uun s c digztii j t cei l ielm i o sz e be y e fme. NT YI l ORT NT CUM P ARARE i e e e t a d ifdor:e lae mâci po s lile vci uij n r l nd p nd ne o a i vau ra r i/ rdu uu isr i ul i o mee sbici ae c ââo uu. ztàç l r fz a r a e tuldi p re rc porlr e iobe t us a .TUDI Nl ra ee sudi aupa c o tme tli c n u trlr sa l o s l t i s r omp ra ntu o s mao i -u me z o fnaia p i dfrt mod l toeie gu t î te tp r d b z i l t rn ie i z e ee e rtc . % t ae iië vi l mo srr Htrc taeeotredp s d ep nnipru smi n d upi o. P tvt aeti mo e. ae u ni er ci i a o a or i csu d l s a u e i cmp r metl ecmp rr d crednit t cr et rzl t almi o ot nu d u âae eug i ne e ae se euona ci i a n l cmp r metl cmp rtro afs Rct d M. u n iee e ' e u r z cn igrlrn n aie ( atpài aoad l mac s daâ j n tl o vn ei o nt = j trl l r e a ra t i ) i oee o v e e t u t crsu ztaemoiai c mprtnlirset d a s cnomaaeo oep nAor t yi u :âo z epci e e o fr clr ve u v n r sca . aamasuiâtcniuâs 1 itmuu oca. ttrjatpM acs i jrai bl. 2.itnie j ett e i ezr ea i it tuii neyl i v nt o e t e i 18 ) cr a el T oi al ni rj n l. u r . u ot fr i eue e xo ej esai i n ul i t Acl usn ae d o ii î rn u p biuu d tlvzueidc ott i # ut . ese slma u e t l ump rtr li ve l ra r i a â du i t l . Evauae mà ci l rn l e.nii aejcbe tc. ! cln< otn à pi . dieelatu l r ii meie ne . mee u icie 1 c mp mtr li rp e i â s u a -o uu e r znt uma pod eo dnr noee c rs t ào r r uslr ite tl oe pmz tae O tnail d s tiae a rljlr dnr ai dnl.ic a d l . cie nd p nd ne II IR ATA î I.eiejn cp cae f id afn l n e i tndvrepmc nd l vdni d a aita e i e u ci a f e î ies t t o ae t me o kn e aesse lis ilSittj.odjl e pne n âd l u l li e eeiin n i o ma o e e c à maeidieel arcporl fl demo ll fmi nepooct r uiiae r n frnâ eet i aâ or deee e ni rv aoae tlzt îrc n e hmâ.uie. n ce tri e lmà u nto us iul e ilb r . nr astsae. Du âDeDo o tni! p bii l p nr aic vnet d i srr a p n . a l n îmuge ntid t oicuu p nr a iut î cuâ c idcl d n lra oe a betli et tbtl n az. EL J NTRE I EN A j COMP AME UL DE H. je 17 .i e e e t. ih e j1A zn(9 5 o ot nee u ââoi r ot uà e Fsb i i. S EREACOMPORTAMENTULUIDECUMPAM RE l. s p t es uunl rca j t oo i fmiiâ t dl nl. 9 0. rpae n ri iu i e a â: ne frnit. jep riu tnpicpud aodc rljl d clni t ome o il Dei x ej sn î r ii e cr u ea i e al lae e n e zt fr lt d Fsben j Aje apetlcniai a dtr nâio esc omuae e ih i i zn.o c nvn e e c luâ dus prn on ng rlr e pe ti tl ri o ig r ac ln -e i i ra t a arb uui nr c mpââo t rs ci Nor l s be tv ae mpotnâ l tiutl pe tu u rtrz epe t l v. Allci rao ider ca a i r d tp fmeiie e a tv . u à c T oiicinia o a picluepor -i . mp c i i gnaclr ijrlo% .bzt p e mci i l n elmâ i i lga e nn r ioaâ aaà e c m p ai a ci tt fzc . s cu attt l eemi rlr t v dsuai ît ct usaau sl ofr d euj cr s pr t alae i tbl nr â n . er al irj n l r ac l rpi zs e u e n u e 1lH. z ç a eu p o p o n a ta e e t io. . dj i poil e n . c vi eio d s r arbuee mëci .jn a omâ e ca e ae â emi pi ra c .) ouipetu aifc .edna u l t i et ni e i s e l t e câ u e ua mca ic ome i i ui fz j drs aiimo et j arpaid lme u a n ma p l nmoi a i t .

n aa ad u e v rdr s.a lcm mo el AI l c ora n c mpââo i rdec st c pil d ul DA a omp tme ml u rtrl o aee vde .îsjcnt niae oeti s d ll DA u vdni â a u c nâi o jet ra fr et a p i z e e cn ioaâd itrsl l ââ ro pnr cnâeu rset . et et o dl nt eneeu cmprt i r et âtrylep ci Acs s i ol u v e u nau s seic mo eeo n dfrnit. o ae a c nsdea sa l.Atci .uLuin PaaotiDaàaetcntr!iitrsa l fz aee. o c ns uslr eli rs pu e r t u e r: rn e lmâ o uma . tie (9 1 j dzot d S P la 16 )E ae a un tae c niuai: rq ora of rl g e C ntniae.C n igr .u rau rge f# e ee e l ndfrn aepi fpu c a od nt ai il ie tkaeît. Senr 16 ) i ev lt eK. rae n ni6 . utm c saaumào rl: i o p e on tt r taee At nin / el tt eo Atni a U drtnig/neeee n es dn îllgra l cst s zcm. â dc fcoi dtu AI av n a a tr: Awae es rn s Itrs nee t / njiniae Co te tz ra / neeul I trs Acin to / tu e Acin a +Mo ll deu AuB. râ a us ndc t elmà.â ie c cao vr t.scein e i ej t r atl â u ro a vr ble dni t nro u cs e e n ae t u Tpcpnr aesàctg r et Mo eu i ahe eetlrpou d ii e t cat a oi s dlle r iifceo rp s e u e e e r JR.Cu :ae o ji t r + nat e + r y + rfr + o vn ee + mprr ez e ae n Co f m a e ti mo el c âa e u i p ru dn g ma ponor c su d .16 5 P I L I R C AME SHO OGA E L I Mo eee e # ra ea an lî S A îane e16 j s pat dlla # -e ef u pntn U n i d 9 0 it rci e # t mt c lt d vr blpeuueaif el.Cuo jr . c cs â âeî neeeM. ad (96. mo u c m n ejn pcs dllr ei el e ae u x l e a c dl u itrcinaâvr blecmp r metli e u âae neal ez ai il o ot nuu d cmprr. r zlr s d u ueu x l e e u ià lni n rds a l lMei lo et e c e t h e a f ivnai vr bl i otne p nr îllgra cmpr metli l netr t ai i mp r t etu nee ee o ot nuu a ae a a c sl trlr onlmao i . ra e t mo een b nekiu d s kined t e iiec r mpx e Da c se d l u e f a e uf e t ae mprc ae s l ss' jn aeuu cdud rf i/ rr s itgeev r bll. aig jG.cr n epi.a î fz at i vral n î aet o a i o oi âj rcr aea irn aa r a o ci a n cs i e o sns meg ndl s rai iaàderca e .a â dc fco i v n a a tr: D sr ei e / r! Doi a n Beiva ii / e bitta le blt Crdi l ae y i Da .nromâtâsuat.Peei@.cnu tr cnt niez eie! p pa au e n r aà o smaoi o jet aâ xs na e i# ni ma i i z t Mo eu AI n eiel z f tl . î pi fz.sr a l c mp r nu s ae u l a a deol mr .o otmetl ie e ai i rsp s nl na ît. l r . .pouecst. l â e um à i u va n ar e ee n -e à nerz ai i eEe r ae n pta epiad c cmpr ci l u po u sua u. ump rr a nu af m i a r d eo Gu ran pe u n umàorl d mes p i rca . Lvde i A. o Dou e e l smnikai di ae s c tg i s nt â x mpe e f tve n c a ê ae ore u : *Mo ll DA. o i rê tbiâ Mo e l u in aecet î a i'0 a mact nporsa d cl d le nl er.

o r o jet n xs na e i o n ac rd sli à ie i z t ! S msr.eur a gnp rafco i î cae Mod llc ncpu d J F. c nu l me ie j s bl t cs d l nr u e ai i o eg.elit. ectreutr aea au c rz ltoat i gn ry d mo e rd s C re i l i r u vt a eut A l eo a r a e eai e dl e e e pe tu e lc ra c mpotme mlia hztv j a me mod ll râ r e e nr xpiae o ra n u c iii i nu eee /e a e .ee c rn u mx rmaimae d i la â e a c e nln aâ 1 upid n mâ r e v ra iej d zv l mut ec e i iî r ee nt. elmn ) 2 Poe e ifr ai (xu ee a ni. rcuranom y iep nr. lt 17)cnieumàorl g p d f tr T Ko a (9 8. rfm e p ru l o msr . e a iiae i re z o igee à l m rdu u.î f l va pe e osbltta à o r i t o s . ae f e s e p o un lr t ifco i r p e lmioria tr: Prznae. Ea îi fc o s c taâ pi nd n rl de n fmu sa a aGueli f j a e o oe l rvi umâu t q caep cr d rj s l ahzj nz jc s lo. nl4 dp s iR i aon e ae oet : e ciio ee iot lraai n oi l l e u z bi e e fn n ir rae F z blttaî ce n nc nvn r ac vacl . o smu.n u.Atn e. Blc welj zae a trl n ls. d n aaGu rand ae ae i l a e a galu va t e mpâ ee l. mpn d c r c nsx t raîi a eu plnb ea j sa ljemome tlo r xpt ae o xmaoae j f c n a ug tr i tbi t e nu pot un cmp iAciioae por -i s v rai d p aet ln u e . ite ae n ma.t l rcpae. a j mod llLa ig . eu o e t e .C mprr u Mod llMc ie.'e/v aWuae e er-f rda l( G i . u mra Mut di mo ll cbe tc s taâ dec mplxe hlâ sa rc sl le n deee i meie un tt o e .n l x fe ba kuln aibl i e oâ li on xun nte lme e icuznd e d c .s zcm. i oma. Prcsl e eii ietf ra rbe i vaura le tvlr aeee) lgra. di) i t ije o ae l ae cnxu i dt. ct . D.ee e l ît h ee eejai dn . o Un e l n xe frlflbrt e k4 Ho ad(9 9.e lae atmaieo. lnaalpeu pouuu jp aecnta x mpu l ep cv l gzn ci t f ryl rd slii o t o sa i e â t ms mae dctrnme màci P tnil c mprtae ae d ae na i r eâ eu l ri oel a u ââor r e sme e e . . e ee 3. 1nld feb e-Lu oma ea l nr aia# tl jo e s p sc mprr jai dn a a d pou.î pl - G x l omain l a etsnse t Mo llJ c mpor n / c mpn 4 u u Zfr mpu î c s e se deu e o ame t / u r y a.lylgr .oe odec ir pe eu Gur c i eu vd e sen r fl sree ra smpiê j prargi apr e uuip i l i c c nd el cl rat i i ls i e i d: ocs l shoogc e o uc a l mpkae mu pou .po s l i ia cae e l.tie .Me rr.ran..ol r taee nle e a oi n c : 1lp t lifr l nl( fr jl j si ui it d j dl e î . c r po t f cz rt d l ma z l Le n.nrset u maai.h u âae eetr + et +n e ee + esai e + moae.16 ) cr n r p i ar s rra # lf # e me Mc ur 9 9. a pi e pr n drcâcl l aehi.nr îceeejitni d arpt ot u âae ituie f# e rd sît n rdr inel e eea t e a c mpi e .aept x ri au r eoa c ej l x ei @ i t ai e csz cr o e ect spa i kaj i n e e qi a a p iiiae s c mpae ma mul prdu e dnr c r.a ht moiaij o ei Ze i d xmpu nr ylgr i tuiesu le t y i e e t r ve ciri d aeee E icu e ed aku sbfr rl i rît stfc a reie e lgr. .P rus n . g lR. > aetmo e it d c vr bl n i(. a k l i or D.nomai a i omai i t l nr ui ebmt n u o n e m i o i rcn -. w r 16)Du â u e ot e e î p: .eetrl . p c m s p aevd an5 1 7 / lv ea oq d J a. œ j pe c d l o sh mà u iie r.PIOL GI R CL I SH O A E AME 17 5 taecnt niee e ie! p paa rmâ esë apouuu. En e. hzj nra rpi zs e a el u â cspa . u à a Tot nc tgoi mo ellrl ln aefc p rej Mo lld o e a e di ae ra d eo miie r a e at i deu epre s r . oeu d dcze(dnikae polme.

=.j Y' : u. .I er . ' o oe . 1 j I 1 I I I I I 1 I I 1 1 I 1 I I I l I 1 1 I I l z ! j % .! l i ! i j . ' * P œ * o I I l I I j I I I I y j ' 1 I 1 1 l 1 < o R .j o = -N . w. / * * *' * N! -.' I R . .E o ..g . a. l Y 1 l .= =Z œ. c . r. t v - A I uœ u . w: =. x c u o *... * og =.i . ' E II I 1l 1 1 1 I N 1 . -. -.-. . I l I 1 1 I 1 I I 1 l I I l I 1 I . v E < l c '. : l 1 I I I I t v I 4 1 1 Pe xu s M' u.j < # :œ eY '= '* e zXl =: wI .g : t >= . . c.-I i .. *: .. *U m o = >X * *: t .d * œ E D O I œ @ ' * = J * * . <z -. a: E c.I a I I œl g I O= * œ u = œ* ..B s o t M * v z w .u g l I j .

.16. ecr e j l ha e ifr l u l t î t l e e ol e metp ae i ie a ce m e e cmos c lma bie Un a e n a sse fc p iiâ o e ie t l zij d t c e i n .i e eei.aâ dc e e j cu e sj u u l u ae à i i aà vn a up : u c en itn e d cmp rr. l no el II 3 C S I AMP DU CUMP R IH. a u n febc . Di ae sâ p rp cià c â âorl rprznt . l e n ) Avâ î ve eemuliu ie v ra ieo c deemi c mpo tme u nd n d r t dn a aibllr e tr nâ o ra ntl t d cmp mr j a crlllrdnr ee ptm s rcre l o aod r e u x e i oeaio it l. .R PI L GI R C A I SHO O A E L ME 19 5 4Evlae pouuu j/a amàci(reid eaur.t e it t) vo r l . e 9 5 92. 6hllel aemei uii eirzt d cns tr( l ijnomeat . c.. c rne e pne t. n li nsa l rn ne me il irlr e mâ ae p ro dâ ma l g d tmp a Rc po i l p oe tr a u r c mp ni d eia i un . eo n l u s ndr j a. o rs ntl ump ee z tml s mâ o r î ut i tn. a i e â ms au e apeeillr lni r > c mte rfr e ci lo. 5De ru moiain lt b ilp roaesid vaàe .dc na llec i l cj atr n u â o i . ) oeee nene l ee oio i ) prla fn meu n et u ii cin lPoeeeitmeif elnm ît aeâ. mesl t l a(eune esnl. Idiee t d v ra ll c r î d tr nâ c mpo tme t c l n frn e a ibi e ae l ee mi .. fune 1 dul ntroiae e o umaoivaor i r l pu uir oild a at e> jd rfr ê.l Aiis rdiâîs o sre d prblmeeie Ci ae de td ac sl c e i c n à e i e o e tc : ne r rp e c e a c mue. ue à eugm a b rae i e sse c .uetd oiiec .cmp -mehl drj cmp r metlif elaâ poeee itre pi o o n z a i o ot nu nl nez rcsl nen r . ut e gA< a fcoi cr î if eyaâsn it e ip t l i cmpr metlet atri ae l nl nez ut nr /n u. p ro scae e pr n n. p i itr du cfeo d vMz r. XM E Deiaj namea lip biirpr s f l er.17) idvzi ed ak o fr er uo ecpi D.î elae i u n i 1 si lrapi rc 2 prcsl itr aercptrlrj 3 aaii ) tmuae rn ehmë. td xfr eo u n-oir e e u n .rgeu tl c d c mu i r mo i î t rll e e l at porslemii e o nc e df n i eai t e a kà mp a dnr e #trlj b nf i ld rcn .pn l rca idvd aâ o n)aug us ââa elman iiu l.C nom Toiiatprel i( J B m.c i n a l t itmiâ n c a t es e tv . ra didvdaed c mprtr a cin lr ml tr ems rae n rj n ltn iiul e u ââui 1 l jo a mi u e e e o mnaie j r l d maaie Su ilpeeillrcmp mtro p o gzn i qe e gzn. n C mptr ae eieli âz o j et draflsicrlrd ceia o uei ra vdne v nHlr i xi ee ooii âjo e rdt u z n r pr i cerauo . rcsl ne nl ne x. s me e itm a e osbl vd n. aura rd sli isu ri cir e vlae ce il. e i ut sbi r icae no a a i e â rclmâp nt nj îgu t depiê ( gu rmii e umprtrc prfr l e n e nz ie n se a = rpui c d c ââoiu eei e .a o ot nu se u Ml u r a Dz lna otu-la i asmbu rajlraaetfcoi ut t/ up t . ump rt u e e i à .T l iinaitrciâpr t it mi ou i eei i e elmë e vzu e neat emi e cm e v e u uinu rdi c î c ma ma edec s tr d rca s-ic ma de n m: n e n e i r onumao i e e lme à j o n cir inomai pbii .n iii e e .nf ci d nv i d mo n. nr d vr e eo u . e e ieyl d cmprtn ae maaieo? Nu c mv ifr l dsr vdnee e u ââu' l g znlr u a nomai epe a cl petrepron lrn iiul cnt iifr l cniey l? c l x ui esa e idvd ae osi enomai o f ni â Cu e m l o m e d a detncmp rtr u o ctgri epo uesn ecuid l ifr a rp eu nxoi n r aeoid rds u t x lj e a nomqi .jn Md . t atdnl tu ii i .i xltv l a eec tg idebu ur? aiâ a c l ae ori n i P d aâp r . E E NT LX G . rdne . o ui e s a. umaà d 4 ahzl po r -iâ ' ratt nej i e u àae r t e ) ciia rpi zs.

Shlnkr& T. dsh.lpeui< à e n su#s pr ma bnd cts h rait) a e ae i u eâet zela . dc s sri.d rc re oi s n dea o dc e ae u i c leiae l u kàorlr a ec âtri u t c r â l r n mpa t mno au m poeeo pii . i lp idcio ot naedd cnujsn metl.Lar (98)a cnsaa c union n. uo bev s nz i ae i poit e e n i bevtr xe e ' ti .oseâaetoaëdefmiiî cdmlàea ouc el e u â e e.î i id 1 0 u o ttt à i mei n eaurap s u x e sn if ely mn mutd smui ily nl ir vlae ot mpmr. ce e V. p r i a: o nt à ci tl eue â u peit oe s o i e pouu îa t d clp rr (ebv rcn i j î crd nmi gn a rd sln i e e l 4se p nm elme) i j oe eg ma ie n m i d sr mac flsn d tec l epi ep r nadrcà C nom T oii epe râ ooid ae ue r x ei ! i t.Du c n J ody.W. n a int J j .10 6 P I L I R C AME SHO X A E L I s . e ec i 9 1.uaâidvdl aes qinn Cu âsmnlldn nei sn ma s e c t n iiu cr e o a t ato sr:et îtosuy ma arpaâd caau u osrao etm. b eçs s bu u mr e.R.dpâc a dtmulba p unpouse . e te Câd cnu tmlcnt c u pou a i ahz in tn et n o smao o sa ë n rd s ba c iyo a u s l e stfctr aaedsn n cg iv .n iii i r aeoi y u a m e s mnuo d if elt l rc d ct e dna oactgr . eie pin ma mut en iic mpra tl. u e i a li ni e rd . i s m o a aàm'd o iceepo vt. âr bl c nsl tr cu . n ni u edna at l e vt à a . o fr er l s n e e e ml ge n ui i rse(.u ai acpa c o t j i e eu H . m v me E alrep s u H em aee if eyt j d s uy î cr s vlii ot mp l c mt dsa nl n e i e i ai n ae e u t a prd ea ld cmpmr ( g.c ib ra tu ii a a â t f# d pouesusriijacmp r memli ecmprr î Imato a e rd s a evcii o ot n u d u âae n l m r a r ep r neposep aef it peaàj c oaiir acmp rtnlil x ei y rat ot i ne rtt i a l ee u xxo z a e r n u s nndlscae r idc mpra n rj nl t dree oilpi n o ot mla oa. 17 *J T T d sh. n cat ese v.nseil spae j ia d po u j a jr sp rcslr s c î pca au r mo e f# e rds i he moiae d rcmp e F ebc -let.n oue d el l me i t e cn io a. ha o vn ei a oi ee i eii ut i i ct l n pi e C ir e n zl e i e n eaura p s u kae et aee if e l: d d/ll aj n d vlae ot mp r s dsa nl na e e ie c u i e c e u t i i cmpi e( g. t i jr enl napi ehmà eâci i d u aeoi mt u n e Decmdt e i p j edt ep r naepnr dmo srraj mA on aà xs u n ae x ei tl etu e nt e i i â me a ae ca tiae eetlicmp r memlid cmp rr mu r ltnio ls unicra fcuu o ot n u e u âae spa ellr f x i utro r ae c mp t io. . rn a n s-ic nt niee s re j poeee piie î bmâ mâur pi j g àj o jet z t i i rcsl shc n t u i z 4l o srae po r lilr cmp r met j a cru tneo î cr e bevra rpi u o o ot n i i ms ylr n ae i u a c n a o ee. no .aan.d aei s l e 9 1 . Bo ma ma meml de mpei JT. r a s i rs c s cmp M i j nlDi aes prpdiâ shm ae ai dni mpei ë e o o r oa. u t nl nai i l e t lshni ai a c u i o . cn fcu s a l n a cri e s d sa nit cdo r vafc c o icees fea r caema fv mbide â î e e fc je a u i a e a be tl à l p e it i a o l ct n a snacd u fmia)R ca l îcac s icuàct i l smui be ! amlia l l elmee nerà â n ld â ma muj t l i.eu âd -iet nee j me i cn igrl sud r ll dnd c iela j dnalmi îker s. ai d o srae po r lilrcmpr metldvzidnpiactgr li e btvra rpi u o o ot n.pnm a . TeeciB. lnu d d c c n aarca crd aiâio.n o âi cd l d i j n l lh e betl rmoae et h bg l: a nl e h i ' ds u eaaymid c mprr c sni nep zt e ird s p nrf x eRjmr ci i e u <ae u et t oiv ..18) omei a tn i! n t a.. edaku s jdr nnm cett a v e cmp nn smns aiàacmojeij h @r n i rpo ue sMci e o oe ê e ict t at i i wà i ol rd s/e id v r i o c tepu i l o lmno . ct e aee i itr ru t ilb.D.

a e sârp raee lsvàl e ni nu c tda Lis a o r ' me it c at a o tr xcu i a ve me tl oiin. e smta eac r d cd c n u e j c m s s fc r ca c prc n d i t c i ae e i â d. n a et r u a b ifl f osçAcat me ait et d îylsdc a m î vdr c l ui à' ol < esà ntlae se e nee aâ ve n eee â a â . t u i . o r d e i evci i Ese o tâ àtâ do n nl a oa nlr d aa ei r mâ i ae sâ t rstz mia r me io e fc r o n ca t c ntna ef l da. V.c j d fn la ec p i n c sra etip oe i Siotj o nu fc rlr i i e o du p re tv e e a c se r fsi . vi 2Creicr ! d saeip bitr. olmul z â z r i su e vci lni ae i ivsia d n iet raiae o i t eo eo o c i dae ma eat n et t e o s el ra be l lr c n mie me it i xc g e z cv . .ma ae l c ifr e pei n. r .s a à ent ee cn u co aâ et at t e rmoi aâet a i n vaa o e nv ec oetnid pr uesusriis ivetac î rca .d e e u rca et o a t tt rtnir.Numa 4 dnr s nsri d nr eia eemiaâ e i i 0% ite po o i e pu lctt a î ve eeo e tv d 'ex cflc m snt d z ol raa ae i biiae u n d r bicie e rpe /v u u : e v t e fc ri a . nd i u à e a â e lma. p a z l d prn e i d a gâ d î p rp ciâ . pe tu o p ro dâ d tr n t d tmp. rtga o ubiiaâ e Cra2 % dnr so sr ivsgl raiez u eotpo l n l i 5 it p noi n et ai el aâ n fr rmoi a c e i i z o b znA p cn atra pee j a cini r p tn ai p s ie aez e u o j e ili i l lo oej l e mde a e el . u t â e e a nt p lct e a c rn j p n a cntlc s c ie per ca Stae i lrp lctr s oee t i u c e u e e uvn e lmâ. î e id ri e n i n es e tv i ls a e ââ x le t n à d nu afcrl j f àcmot emaa raetmenie-s p t dd e omeil aei iâr t ji ngeil e i c e oae euc or nl c uuijdnc nej 1rnd me ilelme. t c n c ra f meo a p nert ee nt lp i nu nl ide e pein î o du ee i lr u e ta lme e ist r e l ma x re l n d me ilaa eio. e un rp o us j s riino. o ae i elm. SPONS I ORI C s s is lz oseâfnl nlp n lcii t po j nl. i r ae i e t tga u li â ti n r ca Crtru c 1ma s mnfc tv p nnzme tltta o me io d aa ei ieil e i e iiai e t naiae a nlr e fc r r aime cfe d aa ei a v u uide v n àij /a sr ii pa fc t e l ra iri e fc r. e o e t e b ge s s prv dâpe nl ubii t. e lma se ci ae ui eâ a vi mut aee i aoae u ep r dnbg t et rca îsa à. eoi a frali e ods a evciân sesân elmâ Do âc tg rid cieisa l b z aoc ri ug t ui e rca : u ae o i e rtritu a a a l âib eul p nmz e lmâ 1Crtri aepi s a t ttag n rl afr i . I CENA PUBLI TARA CI I A. ieic r rvec ci ae e eaâ ime.c nr ni ite i e x mpl. peerrapeaumi pqesusg ned pil prmovraprnrca a ntae n t i a emet e aâ.a lcra ni âj i u ep nr elmà nemn . u jr s i o cp ao î o nu rca i n Pe tu u idnr e.I ACTORI DE PE S V. a mc l ll.

n pii a ni e fc r or 2 Me rblae meauu. On nid aaei c o c cpi caâ j cee i î d nu mei e fcr u onete lr i ornt n omeil pbiil a cp cae s eauz n n ma eetl u u dmes u l l i u a ai ta â vlee u u i fcee n i e r c i t po l nl c j clae itneâ a ue rca . b itta i l a t a Pn apr v aet crn s nsrislct tsae pelbi a emz omoa cse eiy. d l auae a rmoi a. tatv i vâ p nev nà c nsse t jpr einiq.j ubi a in ia c. Ex ei t e i lrt e omulrlr a a 5 Orgn lttac c ps i . itng i s tra pu i tr xse p it c â S-urpea c obt l rca l bneun ct ttrrc s trlr a e tt u si i elmee i c osue uuo onumaoio nae j c r pomo aâp o us/ e vcidnumâoaeec tg ri i ae r ve z r d e s r ii i r t r l ae o i: 1B uuiàoi aecr sn ssnt d op bii t crceia d .aâîs cm j â a rj e rsguu f ii ri a ae e iâ It nà u u e i r o n l priialla heanosu: at pnia nc t at c 1 I un ramâci o usl . 7Atn oae cini r oel l .iieeez î c mâuârca at eir i oc rne.mp ee riprd eor s prznê Ir r q o icleo rca l î o na o me l d aa e i e e i e a hl be tv lr e lme.. i i aita nr sc o t i ni elme e a c rte l ifr ylrrnmi .aoiiaitaslli nomaio tas s l r n lae tuu. moa itta sjli i 3. àtrrcro r ae ut ul ue e u l t e aat zt e t i ca r : p lcc fiddnmià di râjoiiaà s et j eiint.mb ntle m gni r .arci.î e l r a i c uic mpa e pi e t r a g a li d etn t lr n vauae mpaml a nii rn si e rduu e ma sd lae a c s trlr ft d prd ee su sr iie fr i j p i ei t onumaoio aâ e o us l a e vci ime i rn t l dtrAtrastd ceulnec.n cljt î n rsaà n e sr el e l mp t ma a t lcetrapet iliime jamàclrl st p pa .p eau ra oot il f cri o ei ro i d lr u li e e vlae p rm t i i àe tl ca t âi e cmp nneamiuu po l nlE s ipi drc î eaoae tx u o o et x li rmoi a. .neeae à e a pe el dn mimul di ui xe n da tz a ia s me ul e tr . ej nra l yo ptni i ' el a. 4. i e m lâ i tn lb rra emli o c e i omai a rca i î ae ee spo tl p lctr î prcz ra nfr tv l e lme.ugsi i fce . pec aid vluie e pruaie a au a pulcl ctj au a roupy e i ll i es sv ët spr biuui â i spr t pr nro j cnueyil aeaii . po oi oiià etra raa l â meaeo pbiir. prsvi taj ca i tafr âio. 8 So reae j eeg n. i 6 î uâài ai aii . n e iae d siamio . ves i rgnl. . paiae depes d r .R n nae l mair itiv î fv ae u u sl s lr u l t e eu lra a nea nut â n aora ni t j ca i i jinii d l n et polefr lrc oretr d maktn itrsts s tiyfc eucz se rpi imeo u inae e reig.12 6 PIOL GI R CL ME SH O A E A I c mptoi r j a me io p bitr. . Ca ctta rua ae. e ta t. . iiaiae on e te. o itnâ i ofso s . n lg ra u ruui ubiia. i e g t i Am sli t a oiivsiaiâmel nz rca lcr l-url u oi t pt ninet ls ni ee elmee ae ea ei t ca r g o n ael dnr cldfatd ala eleo o cjs peieecl i c l tni it e iu e e l g ni cn miiiâ rczz ai l e e a e e i lye dsi dnma ademaeil bl ia e itnt epa. p nr prdu ee p o ri s n o i s t eemiaeiaife a ciâ r i ma e tu o s l r p i po s ri un n n c n ajie etll s e uc â vl a e a z .

e aori 9.bn i arg dso iitjebn j aepron lr a a ipo l ae âcl t i nblâ l àet 1 esa e o e a p i i o f i jjr i j. etz crrl sr s fc r iàd i gnl j s .i âo oetniu tmpiainrocn uel . tili ului. n ni e fc r. i 5.G blae. iâi e ies riae âo cmp niu to ma r da . i smee cmpni rmoinl.dsgu mo en cnu lrd sd crual clâl at o i a ein l dr. r iil b nc r. l âor e lme n a a c n u pei gi afr ip pe tgu pr einaim j ce i ltt. ofso l i rdbi ae s i l Sevcid ai rr oeiedesceàialt d ae ne ît0. umeo s i o urne n c lj tmp.e eidarcie r sgsiit jsbite i i oi a âdvnn t t pi u et te iutit. etz ae el s nc e en n a e a j n àd d n r ac eioio j d argeeac mpââo i rrmâ . r iil e c mb l a. ti p lat. eplâ cniuu rds r u j d vd n a ailea d. tmo i p nn a ào a ae e ae i p e maiai i e e n s e îv r nt. e e t e c n ubii : i o i le a rcn . a l e p t mee rîn i gaiu o d s nr ignoirca l d j âi ergss ru en ot rl n r ei ein eij. c e t l ma ne ime. r d e c meie rprz nâ d fr c lbr î îte g lme ae P o us os tc e e e tn ime ee e n nra a u . rii e sguâi frt oitl fae e sme a nro Ci aote ednr sbe iprcpnil acean at n ja r ri it u i atia l a n ht os u i u c m e qi i u - s ni rca cr s l f arsaej . cr diu e z rca me rbieprnsiul r c j c n i. bl uis eâ i l a ur e tme de e u i e c a l . rd sl e nr i r i e ge .i â un i i o u t i * p iuai urca l rl ueP aet rc maiaâidfrnif c sn ml l z e l e ei t. r d e ai nae prz ne p s e a p lctr prn ttma mut P o us lme tr.c tri Prn ae na qin e pnsrzr n o nie re.e . y d av n va la 8Pou e d ît l eej d ii â p nn cr rc ma et u i .oi gn p bi p zt :î rnu i c iuic ittdt.S r ii d c ns tnt th c j eon miâ aec r rca pu 1 e vci e o ul .prz ne î me il pu lctr pi rca c Sevci a ae e e t n di biiae rn elme e e e epi dvr fci lp n udp n tr dragjt î aeaii j î x là ies ait i et eu àoi a n a e n clj t i n c e lâ r .ceoie aeau u pu d petnâpor tro. u neacsrlcr d c n ls e rs l rpi ai r i a e l 4 Po uee lcrnc.ae cr reet d pnddec p cttad sg e i d as e ag hl e lme 1 âo fce e i a a iae e in rl e ug r usz.âd u maii l u a dnva ct in .ooaâ poeta. osmu e u e ab rni aile ni .elmee e gr s eâec e e g h taemeied dfzr.o crn: o a c 3Auo bl.aia n jaatnnàlo ào rca nu ezj e o fr iiqe rf met ipreel a t n ca âprvlgaâd c s mao i ls iie it e on u tr. ricez ma ie u lâ oiv n âd l ze de c i 7Tgred dv r m:c.ug rndprnsog n isni nml sc rtt. rd sleet iea crr fr lsn i l lît. a mp a uid so oiae î dmeil ati jine. or mi sl i eae iej clài l moà cm et. u s d i . 1crr a aisn tt ieu ie dr . oo i u oij a e fz a à e lme mo a l i tl diet i o cs f lsnd ne r i umo u.scae â dc piae e ei tcn c i gn lot di e i aeaoitcn u esj d n ut . rl spe l p paâ urmaa e il. rdlsoid h l ec u nr e a ieiejn us aitta gau p r e m e i t s y.f pnm accr p biu cnu tr f pnr aj mej e n ej aâ i et u ei u l l o smao.2. e rsii. l crrelmeid csna ad cnoqdsn i.su n ja a ni îsj i c mit elme ae â e i t tn a a u i u mit nuil e t a t re o me d aa ei fec s tsmplc nsmaor. i etu -i n n u e c e pu iul r cptr bl ui ee o . c 6 Se vcied shi vautr n ra ej c nc e t î a ea i i . c e is smeeomed bn.o l tl eu o tl e d n c mpti ssn t j cr pat à o rca d dmiu r a tmei r o eie uj uà i ae rci elmâ e i n ae e ro l c l pu iul . j e d c l i. e cja el îl n i el i à u t c r a me n i a s e . vdn id . i a s e omiae omp ttrlr i e ta r u rtrl o niprn o mej n ra v nauu u iî rp rc oetlc nue li n o ae a at linc n aotu fr e o crne.â e nià i c o c .

eee di r e i ae l u 6 Tet r :r ca i .14 6 PIOL GI R C A SH O A E L MEI I B. i mâ i àt Tprd atij iuie cit và 1Rel ae poetlrd rea . ome z r x ei l e iu i n e A ce n at ap sne iey t eee cetro d rca rmâ i n hu o s.n mâz aellrj a poeiae u rdl n rci rmoi aâ u nl gnio i l rfso i c o i nitlrî Româ i et rltv rd . re r d bz adsgei rd rca et et m d e rgn . t ii j ait i d cr dsu -ît-ncne t rfs m rlaâ Api nl i blâ l e ae ipn nru o t a j md e ile x g n r ld s e ilzr detld p e r . e aâ einrl e elmâ se xr e t o e â e a i ne o e e n pat e Maoitaclrcr pat àae s poei au î Ro nas lsc. n n ee i c oli l l ae d s n ro î dvre at i l dn s r rca iet mpi ra ei ei r n ies ci t i i f a el c g l vâ e me se T tdt.meio d dfz r . a oae olci rmoi ae eeae t o 5Algr. 04 2. cat ep r nàl gt l d ds nro p s ittas crlz oo a aesâ x ei l â i e â ei ei r o i lae â oeee â e râ g l bi . I V.c pe id n î lme fr cet â î d meil n a o sâ a rt n ei n u . e âie ofso l r na î d me ilrc me s rs e j cni t j clav l nvll i l n o nu el i e ei i atai i ait .d l f ay. un 7. DES GNERI I l @r n at .tbl e aedauu d i ae i u 39 48 3. nor tc . p s r e e ie i n ii s r a a e. 78 4Algr*fr li pi pnr meau p bii r .n cmp ry c tre elme se ocnr â n g n i e u l ue l o aai u âi a e c e l cr a taieî pat apo l nl. a ieu ea mt tv ti ttrrs utro itrst:aey eoo c masmei. sa e e lme 3Algratp liiui rd rca p nr p o uu/e. T eu 2 abll 4 Acii 9 d sà uaed deineid r ca dnRo na tvt i efj rt e sg ri e elm. li ra riceo e elmà e a ocpi â à a z e f aia e e i l ra i n z Met i% ni .fllgi. 09 4. ma a e nt if maiâ l c tbltt i i re. u î vd nâ l rta raoi r e elmâ o n r n # l (et 5 % dnr cin et aia p n î 3 d aijpaln a1rpnn pse 0 it e iv sgl u ââ n 0 e n) i su e o etl e i poei îbâi t.d I cn et p n I .Lis depes n lc lfctj c e e jio n na se eai e us p a ro a ai a i u xp l c s trlr onumao i . a ona iiae. oj rai n o nu r m a v rca iet cn et t î a ejl d p biit.ahtctâ at n g me . o Dup c m ar z la di a h t î rprns d n iprg trapr einaâ à u e utt n nc ea nte i â e o. eee omueo t etu sjl u l t me ca 7Sa iraclp r li edfz r .l d u po i lae s p riie l e e a e p caia e su e rcaâ e a sbii ta â a t p a t c nz eos at ijdncdu cmp ne d po vr d p c m ris jdn l rae cvt i i arl a aii e rmo ae uà u eee i i m iâ tbeu 2 a ll 4. eee iuu/p rl e elmà etu r d slsr t o v u d pr mo a ki l e o v t 6. jrae e ae rci cat rfs cm n mâi e i t o c â e fr aâpie pr nad zc z.ognzt ae uuo t cui r neeae gni cnmii s da raiai 1 r l . 17 1J 7 srr Mtrd e t s dc ae î vdr peejl dcaaed nmeoi upi o e xi à aâ vm n e ee rtn i elrt e u rj n n e son oid a d cd e îjj aupa c mp nii pâ âî c l ma miide i.ngnei ioo e rie tl . 39 2Elb rrap liipo t n lgn rl .

e sn prou l s ucs u r ei a.' AC O IDEP S E P LCT A T RI E C NA UB IIAR 15 6 rclmeec cp edee c at alu po to l dncdu cmpail e a l oneut i u le cini rmo. u e s tc t 3. s ma e o ora nul o tr e a en as de â e sâh ndcpu l ei ee peinâ .n rpoj e 5 i ut ecpai â s î c i î s iiu mod ipu iiae Numa o teme dnr tn rice tr e nsre n prtl e bl tr. ce.n pi a sg rlr iv sgy umëorl: n et ai r taee i . +sonoiàidec clsr.# mo r et o cn ye a n o cpi ei ei r n et ai a g l i . 1 Pe svttaa u apu iul rc ptr .prss nîctt ae e r taâ uâ d . Pls c ta 5.s r l clbiaeçî d nulaâ d co eii a cele d hir â . den se odii sceulipofsonl Deaea î po ri de6%. a oc i e r aesa rpi ja â ae catpe t iHgt r. M ncpael ape t lg t d mo pu lctr sntî o ni deineio i l e s ce e ae e da biiaâ u . a i nf bl . c t c d u d d sa ee o s l i a ae i e lmâ u m a r e e fc r mo e n dr.psesll . =ua llae s pr bl ui ee o .pcaoe maietr sorie( ntucr p srzr ont uisetcl. u 4. c eee j ieai l peet do or â î sailaeeai Con r t. a i c i ul pni nr s e iljil p r td ineio s s fmiaie ec mo ll d c ns j c p cait e e mi esg rlr â e a l rz z u deee e o um i u i aâ on nid aa eic tj p blc c ns tr a u a tt tt me i e fc r â i u iul o umao u n pei d oei su l aee ei nec p tcnt ipijr pnn esbt a a l v nmet e o osi reui e tl ) t m l t ui d rca cl ma araej ma p nt ne s cn ac t dn e i re e elmâ ee i get i i eer t. d p ts c munc drc c cineai eeaâ o â o ie ie t u le tl ntrst. âis di me ic ae j s â p j ac a ia l i d x re t. r i i nee n c â c a s . c s p rossia. a d hae . a â n do httG i ps s xcs lmâ.nae i arl a ni i or p lctr . Co at dietc p lc lc nsmaor c j s hmb de o i iîte ntcul rc u ubiu o u t . +i ug r ra un ma a ieeao c pemi pu iul s ao iz na u ae or g zn -tln.epoii. 2 Islu oy u pi spau ee si liah i n i.. r i 16 ) àâec enea e e f mee d mod t p ntu c l no. à uo sâ e iyl p l a n pqe js aa t el e cej p biir.ee r l r n ullr d r t ma p ntu or l e ae e r ee i fmee a â d o. eac os ce t i aoce e u rlc'r a rn ic ng e e Spe t ul ul ra prn s ira no u l i pae t n o nlnt. p n . rzne epti n pl clij t u v u v lme n . c i ri ite iei raoi d xc màn ja p sî mo epii aes polmâ Da j e îylg e l u i u u n d xl t cat rbe . i iià dpe a l ra a u l t â z e ca Mod î o uije s cei mod ll pei t j ce a â atl n .smpoiaejiniie une rii ra imeo a âgui x zli i zon tiyfc.lnst prn rca .Ce a nlc e t uc sv eee rmae i re z l e oi i e cr s oinez d p mo â sue T Hesn (99. nfsâip tv pe r ae r lnsraden rcn a a e oi elme.pie a eerttç n omei tt e mpttv l raii e a fptlc îc drraî l amo ia u r ac mp tme t uin vao l d u a u â n a ae n i ni de. e r t bl ui â sce e c prdu ee no. i n : ubiiae j a ume *patcpae fr lrl tr r. a et tu t n n l c v i .nol l bi t r urp n ra tuu ra . e o î cne y d s n ro iv sgl a.

.%)arcaâc î jr m r eu e ei ei e elmâ 43 peiz s n qa g Maoi tasbelo a rc nsu c ît-nflef erca uu po u jrae u iclr u eu oct à nru e s a el n i rds t i c ma aht Ks j l mo j ate u ipo sd mo tA fc r ca u ipod s f el u ia dâ i l l nu rdu e da.i a n a c xa sbii cne oa eaeç a emitc nu tro cl i 1i iicie ul a otmp rn itat ra nio smaoi r aêleu dsnt . z n sr sa i us t si d rca c sa pue îc da î ro mo â oatë . a e e lmà nu r u f l mo îsa â î cnej lr .a î f aae fr lca iesaiâ C n ia senë die iuaeirn i llg omua e mapru s . a lma c ea ra àj tse z ma mulet r derca .x lzvtd mia d i gnl so t . e a otaàpnr sll eu t ee . lrt e sjli a 8. smul e Dll arœ 9. ncza c rlt c uiiae de ne lgime pefrt p nr Co ll oeaâ u tl ra z oo s . Un o i c t t eoruie d sg rlrd . bzt îs p o d cmttr miuiai ' i nlç i . u oae f trl eineio e . pez etu tu d nmid i.p nr ma mul fr t â lboe z i eta â i t i i e lmâ e tu i t pu e prd ulsusr ii oei. ia c surlr i eeo o s m mpi e pouu î zn ceuclr apeeillr o smaoi rP j î s ul s rd sln o a rp suaà rfr e cnu tro.xrv gne.n ocp a o. rgi lae t î thnc d r aiaearca i n e ia e e l r e lme. uin i ai â no l t a fc rca un iprd de da. taaatR aae nà : ou nae n l s og e o au r peeillrrcpoirj au r rca lrd po ueoisrii spa rfr eo eetro i spa el o e rd s r evci n l me .d . poiç o n t e maiai pnl i e .ntl nWs tlttm I el t ubllae ge # 7 Cal tameauu. x r svi e or a 1 .n elmâa n nn d clâi r1iîp aecn ig p rcpoi Unidnr cetr d rc mâ ai lo u i ot ovne e ee tr i it raoi e el tl . ie tf uprn d e -oM i s ma ne ae â traie e . l ni n tni u l li. o dl etîs n v i cnatra pbi liit j uizra mioclr slt e aevt l u ojee u luu-nâ i ti e j aeo tii dcae a c l la l isc Maoitadsgeir h so aien iua fsd aodc aimai jr a einro c et nld o n u ot e cr u f l te l i r a c s cr po u s ssie r s enuii u ieae f eâî rca .cltye nee r. n no iae î ta s nee i i î fr c nce o i nai ta 0 I ge iztta n rnpu ra dei n omâ o râ.. i zot a a e o e . . urrn t . prl gip ten-l c r a e r.l6 6 PIOL GA R CL I SH O I E AME 6.rata edue n tni bl u. .. e mzorl sr. n t . ît-ns rt utt l u s piz:or nru piic o u no . Ar iaeçj . d nika a meno ac r p t rp e e t c 1ma bieo icuç tfr ae oae e r z na e i n be tlç . o us a evcul frt Ah i âdî pou s lneeon u mo âd s n r iv sgla mc cn j rp n â asz o à d .mel eî ael p biuu< . ei ei n et ai u i g i i me id dfzr. eun atr uç ae a t i us un p o us dn mia gut io j a mod llr de c n u î ng mp r d . n Un ml â rd sd d s n r d rca (. j agâii gi ac r s o mae ilz z . l i l t v a sr ideie af . r eae e tu e p ei ttal .i rd slin o aai u ll i cej ctg r Pn e t e e nae e a rgâds îtegasrtgi po yo l j devlâo cmpni cmplxâ e nec nra tae e rmoina. à eae rd se uj pi i îsjjn mnrd ra i l.Alit npn saei p biir î vr ne e npr a e me t y r su t tga u l t â n ai t a i a r ca a smiae i lr.a e nemn .acntâd utlae j atui ix d l a ee ae -u mp niil ce un itta i ti rl i .e pouuu î cmp rl c aeednaeai aeoi. a mâ d isi j d mo n.mp l tl e e lmâ e -r ta n a r nt. sg ric uâof r âi ei nt d al a : e lmâ u o us mo tdeinei a t omul ntl à e ge ra c î aeya pu iuli ei nyi u. vde i i aiâi efmee ecuc nd l lznu-epe cl cr la i usi la.

raoid oit â e eee a e i moi l a a poei lrcetri e ca mz v o e . mul acou.xeina nr usl e apr/ ti e e raoid elmâ epr l & e la e pro a çd n lcl r ra(eiaeu 2 ) esn lçqie ou pi irv ztbll5. 91 2. ai ta a nl n e j u t o sudmo izn.su îi p t d eega s t rao. e o n r i l o tmp r n sc 6 Nlu a . nizttaj c t as.pe c r d sg ri l r c no c c fi i ll tmue eo t il ae e inei e e u s a i nd i ra t. 17 4 E el ne ct in smnfaie ( lst c fn a . vnme t oi ee e ict f oie a u d l d v o p nr rca ) etu elm: 4. u s e rmu ln i osbi ae e -i aoika ae tl n c s i d nu( ztbll2) omei veiaeu 6. n rmu e v g o # rnd e sa rfrt l s tul ambe al c ee ntl li nau ae j â i -u ee i a pa# i lnt . ni i% u 6.e dnjr. : Un or d i e i r c r l sl e e c m s nt c fa . 51 2Sàmblepniupron cmptne .p n au u dnr s bel iv sg l . mpo tne mcx a pu p p i lpa j p i lttad aj v lrf tlnu î a e t lm. e o i u n do rae a ! o a nri â e n t a t e j jis uod pâ et. p td suaap n l rtr. rca jaceiyinuittapore poei. raeta mâtr ecuiztr. 34 3. tr 7 Al sre . i i u: su e n l it u ici n et ai t i C ç e i i .zrf uizt d cetri erca .+Ieauad seilae .n a nc p d p r fr lo ll Da cse. 50 Pe ln aet sre d i piai ma e sâ j at si lnt âgâ cse us e ns rle i xit i le tmue e ae f gn f f ce t e p cr d s nril-u me l n t î pi l l -/ f/z ral e ae ei ei ea ni a.cl udollc esaeo eet 3Ale elmer mâ etsusrie . â t laâ a tza i scqie i g o m l l ul â o atâe cj lc e z ce t rider ca po a e unr si aor oc c r r r is i u r a à ra oi e lmâ t v a o1 tmult Nu et d ngi tfp' c a trj l clae ome i rî mi s e e la atl â nuau. o fr dcaaio d s nrlrc si uez fnei j ao i i ae c nom elrllr ei ei . u lme ee u tr l i cl aee j a ugae d . S l ijs s rfr l rgs l t ainl l rfs io. ttnul e i esgn ri e u g a ê nt u u ae ua uu .e a e bl at. 65 5. di p r. â ot S sl d i pr t aec etrlrderca r mê i uree e nsiai l rao i e o elmâ o n S re us 1Ex elnap ro a.Co eaeaaesuis luc mulaprfrt s oiae i ulur a mpltr c t pai u zc eeaà e deie. 60 1. trcl .AC O ID P S E P LCIAR T RI E E C NA UB I T A 17 6 îtes reed i. rui s tiaoi u u ii e e at oj s l i e a dna znàay cedriî snetaîceei î prduulpr va pi i miat lnr ei n i ç nrdri n o s omo t rn ..i e ee ls i dà t e . pret esn l i rtr e p c i t t at Me t n.oaa4 î f cye d pes aiae. l n s n nc màa l elmâ i rdne î ti e rpii rfs Ee u u t ii cra la i nveu si lntlr maerae .su t p tsr iisq î l et dsiu o ec r â â a aae a e o pin â i mpi j et l j j n i n cetr t p t l ti î meici t. t us e 5.o njia tàn 5 F p me ea t t ec n e o a e . ctrç n un i e ronltta ngl .

1 n i ls e oedu le ra i r e ehmà r ol n msetrargmuu d c nie jlaea ifr jirlt el so srj pcae ei li e o f n ai t l nomae eai a pnoi i d t v prnpmciae f rpa . 66 D meil ra e d rca et p ct ecmpe jfsiatp aâ o nu cej i e el se e â d o lx iacnn.â r rac à j g î âf lrri rfs ae g . i u u i o pi cmptns r o eej. t t og l rfso ag siai a oscae e v u a p s n ap:ee d aIcaî d mei ec) al e. bà î aeaitmp cetrid rclmàa dtraft d e îjj s fe n clj i . e tt mà d df laâdi la iinpa ei. lu e p lu ii ri i l o sc Me tu i% n i n. omp ttr. rbe e e eili u t xlsv me ae d cmp e yjr to. raoi e e n u aoi a: e i nii â i à oiiaibn ifr l s umâesâs a n ânv r leabe poeinl r nl ienoma. ls d nr n e i u a ni o tni ae 7Al moie(roilpoeinl aprt I cna rr.jdusa ct ef gl et sa i îtemoa j e o d n ui ir î a ema â d r i s rn! nr rl i jl i aâ e a s ml maiae ît. o n Mo ie t v 1 Cut r aa tt dn lra t t e . mn ae a p e d rlr lgae d c pyi t d p o rene ciiae i ls rve eio e t e o rgh.c po l ld lgs l sn ecui ha jdsreicr peiz .pi o smao. . 95 2Vaol ae cn litlr eseilae . tra: b ni ) 4 Doit d *fc cre:î aet o nu . 60 1.18 6 P I L I R C AME SHO OGA E L I T eu 2 abll 6 M oiai p oeina. a i ls n e j u u lu e i ti a c c nu tr Eej ma ae d crctdn acetro d rc . jrae ei ei n et ai n a t g o i cn ie n csr cmojee l iaiirfro r l d me il1r d o s / eeaà t atra e s l eei ae a o nu o e d gl e t a tvtt. u u t loou. p zj atn mâjsai p paâ oie uo o it l e il. 6. cmp n. sgeisn d ae n adtr ft d so srs l aod a e u l Deinr ut e smee aoiaâ e pnoi. xgneed ntr moaânev h e i . ls nro r e i i Aor r tg nit i ot np a u s biiaep p re rio s cai u tltt e a tneilr o il. n P t ild s nrlrî f@ cnu tro s cjg pi aua à xsi u ei ei n a o smaoi r e ât â r crt g g o l i n qe i omailr p lctr j pi sneiae Pu iulsnloee pomp nfr lio ubiiae i rn icrtt. e c thlul t. vn mpi j jî ln t E ie y e au. 91 6 Sn .uift d p re e ic eioi da ma c sa i tc ra ai-lyul aâ e atn r. bl acinn r t c tn iyl d ma iuae pi rc mâ Maoita d s nrlriv sgl e dn e e np lr r el . lcra e ur n o nu tu 2. ât ra cibu l s r a mi u a r i u g f d pbi.erfrnilP sae ehl rlieaiuào n r a n n dsr aoi npeeel . . eaitaî rlt c o meimp ra t . e r p itta itlc ll j dep o us i e i l p s e apu iia c m s n ac ll nee hn: i r d e nd zmbi e c n bl tl. rlitri l ki c c l n rljl c sosr j c cmp toi drma ae î rl ac p bi l ea i u p noi i u o ei r. vt e u ie mo o o i n r fse a i 6. rn* e ae air n csd me i 5 E i r ar tn p n t ne î p oe i . 34 3. r i u e më u t tmet eeci ntr .pofse a c p oa o ji î p ma iul c mo . u n ec C ir iei riaearcn. u ot eo d p cai t sc n t 3 Reo e s maeil (ai . 95 5. e cre # c i .ad sg rlrderca r mâ i t ta r fso l e inei v o elm. 65 4. lr r.

moa i t i qi e smtrca l cr l fr zaâi omai cmplt j caë cr sbiiz l elmee ae e uniez nfr le o eâ i lr.ebinutislt iiaiae.pr r ne j uit e po uuu su sriilioei su vna l el ma ll i tita rdsli a ev uu fr a je b e la c t fcl i p n lu àâ rj sri -lS n arc t rca l cr idc aiêye et cmprt i iev eu. l d dtrelç cl d te i ae)î 1cs daee lcn rt. *orgnltt iei. eeioae ai rcpor ie-ae t on. ) 2Prdue eeto c (.âu .aei dij . rj .e seec Nu mi i ves e lme iu ae i ee zu e a i zae rvit t..su i#.u tit. jae. monl Ipeinnàet jmoia aitrsli etl irerca . ir.apiaoaeec) ofae s rt r t. utrr c rtae. ae ulnaâ a at e .uoi t s e . p i me t a. 7 Sevci n aej d shi v ltr . fruit. o txu. .n et it. o s lcrnie ie. e j nlaepttm..ame. at d dnipru r.ls ai. rd s omei i e nr i i.xetiiaeno j i. V. . *n eiztt.o eia i a a aa ( odnaf ce y d mel n rlc lae.% u nina a e ie n t aeoi ehme (. .ndtfntze. eg. t c o ca v lneeett e j e j nl ae ue rcn . p r lmed sv ri . tt rs uoho i mp t d clàiaerca lrseict d sbe . t t lsog n . . ee ee vz rt. ignoi eics sbite ivni t e a n la va Sl i js ltz clài rc meo. ad rec .c e e eegni. lir. mai t 1% dn e sa dcaa .a ei ecnrctt.pe tu a ve e c c tg rid prdu e j aikâ d e lmee iae nr d a e ae oi e o s i sriipee t p paarmâesàs peit ma bn pi rca . CONS TORT I Anc ean sr ad mon ta c tdemul gejs c ic r s etme z h t oatâ e srt â t r ec e ae ub si a â cp cae p biuu cnu trd a ssz ee! u u mea p biir a aita ul li o sma e eia sna n i sj u l t . Ee neednrc mecr a ars e ma mut tni s ud vdt f lmetl i e l ae u t cl i lael .g r buui lol e .sbe i a fls u rgs u oi t â iee atle el lr u iqi u ooi n eit ca s i l a t r * mo oai t.noi. u d metc t Ducui g mâ e se a . 3Cae. î rie r vne e ni ae: uora c netlmi ra i t l n e i o c ur a sme u. c 4 I egn jatpouepnn g so âi. e aev lpeetm c sr s o i ie o l n apt e eemiai p cr ie rznâ a ei i nm c : i in * efci . faj âi â tracoi . m evc rzne e i! o n ac e rznà i ie r el n i n mâ c nta umàora odn d peeil l sbel prcpnil ac e o sa t r tae rie e rfr e a u i i atia l a nht t n ci i a no s : aH 1Po uecs t ej d îgir (.e ço l o E Clsf n rca l ctt. riiba c r i e c mb aua . a m rsoa t s i t j neeuu p nn df i el gma e v e t me fa e un d dtr nl. u t peie elmee ae n u i l n o c a b n dsoiejsni ne e eui tji ot t scaâ uà i zy iet td scrae imp r nà oil.rdo-eetae. tlvz r..Mt ej i l rd s etl op dr r e e 5.rdo..vdocs.n o à e xmpe o cee . p o ii lrme rbl e ail l elmeo pcf ae e u i Du : pna o.mpcblae et r i * ugljnefr c ga e d âàe i.empeiny d p bittaeit t p pa 7 i i -u elrt m i rs ai e u li e xs nà e i o ç ca e p r nac j d r76 a meyo tc rujt aumiectgriderc omâes: i oa . 8 Auo uimea t tnej dei or. eâ âj ei eaitt.sp n psâ e il afmui c je e .l a ulu z. Bë ui â oio r 6.AC O I DEP S E A P LCIAR T RI E C N UB I T A 19 6 I C..S bel iv sgl j-u aell s i i mo o ae 1 ni el u ici n et ai i ec me i i a a nt di rerca df zt prntlviin .

54 2Gr p l epitn. beul27prznâi ra! rlt afcoio d ntli umprr Ta l eit mpotna eai atrlr e và me u c ae ta â i c lr ca .aa c ris di rs u url l di e fcez mpahz e lmei j um eee n à p ns ie a a heano su. x lvrt.ieu d peâi . o c nu tro-n (. iiqi. d le e o sm. 81 2. 00 1.lgnà t n .10 7 P I L I R C AME SHO OGA E L I *cr ce ici n. nr r e t tae i e rcs e a e ce tri te ui s su iz c rceitcl d gu ae elmâ sc c .lma. mu i . ae x riâ nfu nâ ie t a dit s r o ra me uu dec âae. mia i 2. dea oae prdu uu su sr iiliprmov tPe tuapoicao srtged fv r a o s li a evcuu o a.u ot tla rpae .i laefçc p nnet entrle s i t. u u d r eic nli ee p oit e n 3Nieu d clu. 46 . 65 2.auaq .Tb ll2 friez ee l u :ae n u qi e cpy u icir aeu 8 tnznm xmpe a l l cn rt rfror l rlvna fcoi reo o c î rp r c cmp r o cee eei ae a eea! atro c nmi n aot u o ot l i . c t rl c r e ect o i le t drcà su me aâ aupa c mpotulua.i s.i . nu cua cn mià nentoaâ 1. lbl #eVl rl t e 8Mou lsi l evlà . nc t a t T bll 7 a eu 2 Fat ri emei c r me a âi ue 9 rca iau ao tu io d cnsm coid du ae diz nn nt elme spr p9 nlr e o u a i Fatri eifunâ co id nlej 1 P t r . 1. tu e l i u i e i va-peo n n) î cnt l c codn tl meili ega sca. aa tr n t tt luâor a *s etvi t.. n itl d i 6 F/ l . ub rt . lsiiae. ee l. i rdmiat n oj i u o ro aee duu g orf oil y . 5. 1 4 2. 76 .boa 1 Fn me e cn mie eai eg. u i plnd ae. nai t rdt. ie e d cl . a *so tni t. +s e o r s ebi t. cpl eetro)De xmpu dc s r a l aai.aâ eg. 56 80 . eo n eo o c ng t e(. vll e utr i iiz t l oet t i i e vài 4Me tlâita iio i ird c nu . bc ui e o sm t. d litl d it u 9Co jntr eo o c itr ain l . i e 5Tedneemoe . âsanvll e rgteou ai rcpoir. a mp t r * a nmetdsn ef qeeeat. 64 7Cee ri l..nv lld eu ae mo e l d c nu slld o smaoirl ê eg. x e i tt patctt ug si t e e prsviae. u e e de u â a e Iv ll e r i Metu i% nln. rl s n.. c mp r r /u eu d ta .fcoieoo c. Efculfcorlrde me i e t me ite î uj de fcoiidiiu l e t at io du se da l ns i a tr n vd ai (. eu.lcvl ai aclcii t .if t . mc e k. raoi r b e à t de e a atrsii e rp l e R cpii tac nu tro fl d orca et if elt a td eet t e o smaoir a. du pli B Me l l ol c t 1.up r t e s bl a m. o j nl i lcj v ae q a ca) n nir 38 .e el se nl naà t e va l a mâ u â f tr idvd aictj d fcoid me i c p tal n î fvae su a oin iiul â i e atr e du e o ci a n aora a c .o sa m odfrn eesmnf t âap tr d nlm atr cn miic ntt i ej r e i i uei e zm i â e kav i c mprr î fn ed ou ai sbelo.

lu cua c nml mo da.. vnula iiâoi i lî tântt) u i t Deiu. nomaineet l cr. o ae e . eo n l e ai i c n mi o n ac u t n v rsmlema acnut ectemu ctr ircne ill lr u t ica ei i i ceta d àr ni i a o scnee o sn ma lr t o.td ni anc e 7. 05 3. t ii lrî u ci e vnm ne cn mie m o e e Petza srrne ma rguo i le! pecaeo a d â o na nn upid i i rs nfuna r u. u ee e c mp r r u âae Mu ctr ni i o 5. 18 2 Coq n tr eo o .ujc ltr ma mutnsriâae. 60 6. lma. # n l (. l pi lrn . 05 2. atri oco-utrl spr o umuui i ee iiâi aâ e rca .î shmb fn me een gt edn eo o armâ esâsn i nir n c i . 62 7. l aet cn iit ui d pru s n flst î rca t b i s n cs o dj. up pii p lcli fcoi s i cluaiau acns l j rcptvtlift d ubiuu.eu s m nf a l a m 10d p nt îteclcn iae oid fcoiî fn ed i otnac l 0 e u ce nr ee icctg r e atr. a e l 9pei ât dnee e crà n nl n e u luu cnu trT b l 2 rz t e ill u c u n n c nsaae o ttt. e tz cat. o j g T n ijl pee tt ma ss sn e pia i .nfn l d ee i etleo o c. 48 1.n uqi e mp r ! e i i a s aod î if eprap bi li o smao. e dnee rznae i u u t x l bl n r c e mu âd sâ ee p tr d cmp rr a maoi li ctg rlr d pp l i c dra uei e u âae i jrâi aeoio e o ua e t i y acntez tmeies cfc fecri dnel.i re e esai e ooi n elmâ r ue â e p l u e e . T b ll 8 a eu 2 Ree a t fco i re o o c p re u:î f ci d prfsac mpà âo i r lv n9 atrl c n mii-ec p t n un t e oei u rtrl a o e o œ 9 Me y n % ni i u Fa reo o c do icn mii 1 P tr ad . ei ei r ue â r rac v ll n i g ie a mp ai dnlro. 88 4.pn in r s s ma p y aetl d jma sud boau sgr eso ai e i i ui fcai e o j a e lcjl i mt n f aca. tra cn mli a lf i nht e 1. epe n u nee o jntri c n mie n il u t i t ifr litlc ai(ae ee ta.AC ORID P S NA P B IIA A T I E E CE U LCT R 11 7 tmeml ecmp rr a p biuu j l rli d dp n e: dnr ou a a m n d l âae l ul liia eaa e eed n ite cp j c l sbejo jip r na craà cso fcoi u iclrim ot y aod taetratr i a . 00 P nln G es a o Itlcu l Eeisu e t csie ne tai lv.î aldolarnd al a ce uaà e rl peiie i àea i e n ie â .u ici ri. c n il : 3 Sl e eo o e n. ci une dv ri rfcoiet îtlaâ î ga e dfre d omeic peiie iejl atr se nees n rd iei e a n u rgt o t r dfrà D sr iG ell c nu cui eo o c mo dae sn ma iei . 49 75 . p e ii a edeitlc u l.m rc rl saac smâcntnà S belo ls crt âîp r elmàs eusa cl u u o s t. r vzon t nee t ai l â sa d o ta f crictgr d cmp rtr cr et vzt d i ema e pi i âe aeoi e u âàoi ae s iaâ e n c e e so sr Pnn aesa d s nr t b i s umàesâe oui î t a p no.

l2 7

P I L I R C AME SHO OGA E L I

T bll 9 a eu 2 Inu nafcoio scoc lurlaup adv reo ctg ri c â :oi n e t a trlr o i-ut ai s r ie slr ae o ide ump r tr, p re uâî f ci d o u t s ici r ec p t n un t e c pai ubeto 9e A 9a 9l

Cae oi tgri

Nied Metl@, vl e nai t

Mo : d
2 5 1 0

Sid te l

Mei du

oualnl cpj ae o
Mu ctr n lo i I tlcu l wee t ai

clr ut ; u
2 0 3 5

taii rdg
1 5 2 0

va; it
5 1 5

pll ole t
3 5 2 0

c s ke an

Eeisu et lv,tdni F ntt r u ci i ma PnlnG eso a

2 5 2 0
1 5

2 0 3 0
3 0

2 0 1 5
1 0

1 0 1 5
2 5

2 5 2 0
2 0

î fn l d mou cm pre cnu tr aet if e l, a jd n u ci e d l u ecp o smaoi cse nl ne dr i e e i u sitllrd dsenmâtj d po r ep rnâeo o c,e o ta pr u o e i râ n i e rpi x ei l cn miâ i pez i c a e
p nr a u t mod l d c ns j a pà o a u t aiu ie ft de e tu n mi e ee e o um i do t n miâ t dn aà t p bl tt. u i ae ci Orctd bi raiaâ a f o rca ,da à p bl ulnu et rc pi iâ e ne e l t r i e lmà c u i z c se e e tv
c r mie. omp o s

l mea j nc dsu s s cnomee îdmn ro d ahz o ae a sj i ii ip s â e ofr z n e ui r e c ii n r, l j
e ai tarcn ij,n cneil,eiinaiv sl i rmoin l sn f ct e elme iî o scnâ f el n eti po l ae ut k a c ie o

r

V. PROBLEME ALE RECLAMEIî ROMAM A. N

OPI Ij EXPERI NI l ENTE
ltrirec so sri erca j d s n r dna el eiey z nev i u p noid el i ei ei i gni vdni à ul mâ g i a picpll tn iy d p pa p bii r rmâesâ Muldnr maaei r iaee edn e e ia u l t â o nac. l it ngr n ! ca i e ivsgys s dis s flsac rca îtu mo poeins j pnn n et aieH uec â ooesâ elmenr n d rfsoiti e tz i , ae t aeez l ae i seilae su a aez e î iicetr d cas plaâ a gnl pcai t a ngjaà i njj raoi e a, i z
r ca e lmà.

ma maed ifr l p u it d sai p bii rî cn ii au dne i r e nomae e nt e e py ul t .n odjl b ne li i a u ca e
d ifr y , pnn a fci rcpae maauu d ct pbi l e nomai etz ait ee t a sjli e âr u lu e la r e c cnu tr ds nr so î e ie: aa t u u i a p ou uu, o smao, ei ei ct n vdn vna l nc l rd sli g i j
sr ii ui fr i su i i c r s al î cnt lr ca i Mul rca e vcul , ime a dei ae e fâ n e nz e lme. t e lme e pc e tt î c re r fe t a esâp e u r . e mpu,e lmaHoeul rz nae n a t elcà ca t roc pae De xe l rca tl ui

Pnr ajeiiniaivsia ea t dnas cmu i ocnit ct e t -if et neti,iu e il â o nc a tae â u c z y n e t

LEBXDA sblnaà u ctta a lsmetl pe o i ul,Co ni u iiz niiae mpaa nuui ns â mpa a
XEROX s a e z p i e d ce tvtt,rca , <s c n a â pe e x a à e de a e raiiae e lma , 3Mt e e te z

p iiiae d l r j rlpr a bi ml Potl,rca ASI osbltta e i e i eiie l ui s-t e lma ROM - pe pi e snt nmlde s c iae a d pu âo i ,rca ROMUNI ei me eurtt l e n trl e lma or VERSOL - pe c rce ln p ua ta p o usl ec. aa tnz e ol n l r d tl t ui

î geea,dsgnrid rca i itpecetvit, js c saàc n nrl ei ei e elmânssâ rai t edei e ontt : a î Ro napaaet îc dpn et d meie d p bii t (AA C & n mâi i se nâ ee dnâ e di e u l t e S T HI l l ca S T ) AA CHI . Di e einadrcàc me i dec niae,s nsrij-uf ma n xprel iet u die omu cr po oi ia or t l dves o nid peeiinasui tce alr i re pi iesr fce! a neiin! o. Unil sbsi aâî bl ,alil fevnez î ecusvtt.Uni i e uetmez n oc li e rcetaâ n xl iiae i peeâ s mei,ell ae at me d d p li:po l n l.n i rn rfrmas daci l lg l t e e oic rmoi a ldf et ai e o t o â e

d aet oj n,bet e p cr lumâec ut clai e cs p u io ici l e ae e r rs sn aeej e ve ;
-

-

si lrav n âio ; tmuae â z rlr ce ra/ ece rai gnifr isuaprdu uu. rae r -rae ma ii ime a o s li

S ied czp cr l pee t î cniu r s tieM cne jl md l e a e ae a rznâ n ot ae i eza o cp i m n nt e d sr rca ae gn lr cn miii Ro na eotlo d as a a- l epeelmà 1ae jo eoo cdn mâ i,frulr e e dpaa l
cr ll pee. ei ee iji n

14 7

P I L I R C AME SHO OGA E L I

Relmaj c luao r l ca i ac lta ee
S P et u adnr pi l fmeîlnaeî Ro nad p 18 , CO s n it r e i ni jt n mâi u â 99 e e me r i cluaorl proae A cnocto eolle acndnâ c u rt d acltaee esnl. u su v ui se et, u n im e
a nd c o etde a t tt c ril ae th cide c lul c p i i t vâ a bic ci ae omecai ra e nii vi z ac , u rorae t

cetr ss nt ocnrbl i otnâaMd j at itad po y j rj e uj u, o t ui mprat v i ci te e rmoi i e i e va e
makei , uuna e s e il r ca r tng c ccnt p ca pe e lmà.

Relma sargâi î â d l îcp u atvtlipi r oretrl ca - e st nc e a neutl ciiâi rnte inâie s tgieaeSCOP,vndde oici pnerrapee jaoiran l % ec l aâ rpt betv e tae ilii scee umeui sme d oet ca ma aat os dn p ntld vd r a clài j r i e fr e i v na aâ i u cu e eee l ai l i a j t s blàipo ueo. aitl rdslr ii cr SCOPadveipepacr dsrbutrat ia î Ro na(eac î ae e nt rus iti io uorzt n mâi ce e n tr niuuais c oat sbnu l decmpayoine avetsng.Pdn eme z l e un je u mee o n retd d rii )

A t i tad rca aumài iia,peet e po ueo p n l ci t e e elmâ r r,nj l rzna a rdslr et va t r n

a e sasaa tnve eej prz nae SCOPc u oe tntc ltî snsl c a t - vu î d r i e e tra a n fra ompe,n e u

ai rr d sll j r l d cluaor l cee T tdê saeiej t s uâi e oui iqee e acltae a hi. ooa - vdni g i a apetlclai dosbia pod eo (r dnme,î cndll î cr paa s cu aitv e e t l r uslr ban a ) n o iie n ae i! t i rmHesàafs j et j î peetn aald poueacrr rv ne: o ac ot i s in rzn ivdt e rd s ào po ein e et icM,nâcr sn fat arciec pe. rou ae pr n nàj s ne îs ae u t or t t a rlPe cpra emaet i e e av pici l rp r l c r sa rpotta tvtta d rca a fs umâie rn paul e e a ae - a ra ciiae e e lmà o t r rra eouiipee itred th iâd cl l(nl adtlrs tt e sui vly i i nen e e nc e a u aai aeo t ii , tdi e l c z a sc îtc t d cnr d cre r seil aàsn aepo r,o tc pr nn nomi e et e ect e pcai t,o dj rpi cnat ema et e e a z i c nmeos fmed poirsâdt îît aat à. u u rae i e rf âp ni n nr g a l r l e e r Ul ro , ci ttasadv riia, r n ma muts epe e trad t ir a t ae - ie sfc tmegâ d i l pr rz na e e e vi prduej guedepous (acltaepesn e cmpnet derll, o s i rp rd e cluaor roal, o o ne eee
proma àth c. efr n! eniâ î ce c pi s meil d p lctt nea ointtî modproia n ea e rvec die e ubiiae, -m re a n irtr sl pbi jld seii t( vs d cluaor) pnt d p 19 ,vn p u laie e pcate r ie e a l ae an l u à 9 0 aâd v ci la e t c t -e î vdr c î R mMi po ue dn aesâct oi n sn,clpy n eee à n o a rd sl i cat ae r u u t e ui e g e n d o n aà bt id lr c nsl Su c s fme,ma ae î c e c prv je e c md t, mur e ag o l c euli i i ls n e a e iet m. r cerat ii gi poiv (lmac oeàpous d camab àclaeu rae me ma ni zt e fr e fr rd e e e iun ait,n i t

cmt cj d dtec) o mi i e ae t. a Po ut r ne avrsn aeiejt lmetl d n uaejnvl e rdc oi td detig vdn aee nee e o tt i ie d e i

sri d îa nvlrfs nlsr zttjcmptn tl c)n a fp s i ev e enl iepoei a,ei i e io ee/ emiâ,u rioi l c t o oa b
fmael latmeidep lcut(oiin jspa nl, ldo. s- p ula le di ubii ectdee iâtmâaeTV,' il a
Co i rm c r ca T e t c a ma i or t j ekinâ nsdeâ à e lma V se e i mp t â i f e t. an

So srAe u o at iy jiyke cl rl,p rv, ajau o guui p noi ra nr ci ti tni ,ut ae sote c i nr rpr z và i f u i d t eiaetlcnr ue d ae n alpo vrai gniini ei rtlnaio tb i,e sme e,a rmo ae maiif e. n i n
P i i l ie c s d s ide d â a id e ein, ac lt î rncpaa d e e e eprn up ni e xp re t umuaâ n â do nulse ik a rca i nnzclult r î Româ i,et c îaned me i p cf l e lme pe t ac aoae n na se â n it e

P OB E A E R C A II RO I R L ME L E L ME N MXNA

15 7

z de lnjr au eicmpa i p lctr te ui raiaào a aiâf reae t a ca a e n a ni ubiiae rb e e l t n lz oat tn: o e tv lru mkieî fe aeea dede v laeaf me. bicieo r t n ic r tpâ z otr i i r

d c ama bu clàt raiaedefr d ma eprsii dna etdo ni e e i nâ ai e e lzt ime e r etgu i c s me u. S COP et dieb t a t ia î Ro ni p ntu c lult r l p ro l se s ui uorz t n mâ a e r ac aoaee es nae or

l peetfmas stez pit oet j d po uej ehpmet n rzn,i e izaâ r r f a i e rd s i cia ne r t n e rn

C A (evr, s l d lc n t-okui l mo nu d f# OMP Q sree t i e um oeb o -r . n metl e a ai )
C A s al î vru iahe po uâoi rd cl ltaepro ae OMP Q e f n âfle rii rd ctro e ac aor esn l â r l u ( uidpromay ioiâd ad vnaI ,i î dmeilsreeo r j efr n s r e ea s BM) a n o nu evrlr e n tc r dy espe l mo daâ ei u rmai n il. n a SCOP et dsrbutra ehpme tlr ecmu i y 3 o altp o se iti io l cia neo d o nc i C m,fa e ai p zl d f e a irriimo il î d nu (dpoae n dui d o ie e nmt eahe ndae n omei aat r, o r e i cmu iai, ujd lgtr ec)Deae n aîcpn dn19 , o ncl p n e e:uâ t. sme e,n eâd i 9 5 SCOP a e . deei itgaord sse AT & T petucbM s c ae(n ee n vnt nért e itm nr al t mrt u lmet nz eel ll s uâisp r liecmu iaipnm rllld cl ltae. sni a ai rr u ot u d o ncy e t eee e ac aor) a g i u i e u S Poeàîraagmâd ipi neE S N ( ti ae lsr i u CO fr n eg a em r t P O ma c l,ae j c t ma re jt e enaâ,erznâdc1 imp r n po uâo mo da î dme i. ed crel rpeetn emai ot t rdctr niln o nu ) a S Pp aeoei oui cmpeâd ifr aiaedr. d b nl ir CO ot frslj o l e nom t r oi e ee ca a t z t â
c a iu ae un s or th cdeà ri j a un isr iedec lma î l u sg r ra ui up t e ni svâjt i l u evc e i nat

nv l3ainczl rd slr MP cl ui 1 ln l clll po ue ie( n î nl po ueo CO AQ,e pl 2 u ia ee t rd s n ae j 1 aiîcmlcbaio AT& T) i 5 n n n lalrlr . Fr aruis s i uâp paarmâesâpi poein lm j i ma ej â e mp n e il o nac r rfs ai i t n o s sr ztt, u r piteb nf ai sipr nr doei d i otni ei i e n mâud r r eekir â at ei esbt e mpral oa n i e , peu B n aNainl, l i & T uh , o pr & L bad Miieu rcm: a c l aâ Delt oc e C oes y rn , ns rl o oe t A sài Nao ae C mea d C mej j Id s i,Ren d T b co p rr l nl, a r e o r i nute yo s aoc , - i i r C la -amoie A ey Na o a d D z otr, n aE rp a:p nr og t pl l , g ni j n l e ev l e Bac uo en et e v a â a u Reo tul jDev tr, caPiji cnsrci i zol eDai t t. e a e VitrMa r, co c i
Di co mak t g r tr rei , e n Fr S ima COP

Ro u i v te l l no a ii
O frn c o ci âde aa eid 1 miadede d lr a ua,c pet irë u f r fc r e 4 l r i oa i n l u se

8 00d sl ii i i a6 00t ui epouec m et 3 n a f an 0 0 e a ra j cr 0 0 i rd rd s u se M u ri t s ay c p i prom ne esbt fr ivsii s eî creaeNu inut i5a i efr a yd oei âàn etimai n ect . maî lm n, e l v r i aivettî c reaec a3, miiredel ese l . lli nsal e ctri n si n e ctr c 5 lad i tri Rou me c reâ i r ne jiqf p aei i i iep sneie# dc mel nm f jn ma u e t i otfjmabn u î vd n aâ ni â i i u i nl k ke o e e

o il di n rai ra e oir us) e z 4. um u :enoo a oncar rn fbe o tc . le Sa Awad(c 50d pe ip a s aodâclci l cr Godn tp r ca e rmi e n e cr oet or ae ve a ce tpo us c a u îc sr d pet 2mii n d d a initroulS u ra rd e e d c n aà i e se l e e olr î neir UA. e ' z *ovsâee d shmbd ifr l.evnij .3 t ) b l ursonoiae .M< . MEicu e io aaî nlt d c rm à o t â à e ev l ts Enld nv j n iv n â . e boj/laej .mo d sr ci d cic au i d ee ae e nf sà nrun d etu tv e ri tnc t cn s fcgeeiîàueiiaia dret ee jls ae o meic âd e a rjl nb j nl t . ltc jcl oeat i vla se n r es u r rd icrtdn :e bi da 12rzl tdn1 ie iiae) n etuie s o y or . de i .o si i dn atrla e c i enomaic ntuà i: tt a cnii th c cr ru je drcoi d creae di dies ) osl eni ae enet ietri e ectr n vre ul d patme ts e ra ne ' b îtliijsmpoia th c sonoiaedec ai. a s sn a à v m a n u iv e iiaiâ aâve s cnium s n d zotmd . rn: itmu fca de a fcr u e t i e rpetvâ p i Dev lra cniu i l â io aa .o s qi th ià dcl.16 7 PIOL GI R CL I SH O A E AME dncl 11 tu oogideprdu e c sntth lgi dec et epi i ee 2 e l i o qi.dic ee d c mp e. S ài o ci etu ae u nre i iet d e! y o m l 7 ptetig bte) lk hns etr. )nânr ii zoneenie p srzt ompne c bbitclc mpne. oa supet4miiaeded aiepaamo il.o t eedne fr i Unpi i usmni t petucncplal p tfrzma ate: rncpi e t i nr o e i uioae ieu t sfl kav sse loiil plniiaec r nàj d pes ci . Kng .nei nâ rl a br i .prnpomo r j mâiideslru pet aj t ae ngjllr i r v:i i rr aai. i n a i 2 R g l clr 5 (it poueealt î fbiae 2 % t b i s . gua el 5 1 % i i l e n à se fca u r li a prpri itpemzelae d n pod e. omuae n n l 9 1 e la e n l l Mc ihtfs prj it alime. r a e n l i ir a Dvri ta at il po ut e î d mei peu arsail. z 2. ao ei c maeilrf cat. 5.npi i a d llnorl a se lon olrp i! ndaâî rmi2 niea a e: *si lraa aaio.rnp r r.i t à ifr tâa rsp s lcr ieboe oo i.a a ie a zve ir p ie ae.àgs n i â pnr afc lczi ma bnt@n a &wlwt . d idx l xejo c m a i. )ne u eprlr o p ne i . ic i omp ce sh t e o utr brzv .Reul cl 8-2 tima p e l ds zle 8 di rs sl g a eor 0 0 fr un a ipoii 0% n euree n csr io ai..it nlgeitl el atkil.amaet e e cr ej o mi i t sot icnmz i enc meia fr cui . e ua eo 2 % dnr rd sl f e n a r j .t e fdlprni io nosrç( sikt ouprni e) s mtm iei icpi r atekwe tc o r icpls.M6 apo vtp lia d zot e o t à mpi n vj .nomac peuu o h g i à oc i s tgima a eil eiint. s l io ai b zt p Picpi Mc ngt fr lt î au 14 d Wiim n vl aaâ e r iie K ih. ) il ei o a i o e i e hoby-cub ip srztde. pâ l5 00 d d aiicr) i 0 e mntr e nde nàa 0 0 e olrfeae.3 1 Poiia eeuuitlrn (noai et u poc c maega de .z l t. 3 Re l c or1 % (5 dntmpu d mu c et ae ttlc uu l . nnz -i mu umkinvaildnfzad cncpipn lcad cmecaine r rio li i n.ittz t sbdo d vie e e i n g rae fce e sn eiae u uâ e z : 1 .a atn 2 7 eeae nv lii uo l 0/ e r 4.Geei Grn (r etl idi daed creaes fnalaâprn nss at poicee n viul e ectr e i nez i cma9 d g uip a.l tc i ai a u . 3 t rmo a oic e a n c t Con uc ra c r s ma iet ît.lsr dsur c a t.eut e i 0 dinll. 6.e o ele ââa e e o ril r. c pri u tr e el tneioa e d eta ed a sreft r . â c ei eet nc.5 r ue â e a c e f raiaenut i ica i l el tî lmic in) e z i n . iesae cit i rd cv n o ni rc m: eopl e t vài i a c mt cl.

S l P l u i B oryi'5j r 9 xo ia e r àui i o e aa aa l . n t i à e e d tlp r nr jcinira jptn ai e oi at ei il l el ioejl e i ei i . e e it i eâ e pu Mea l t nmie l n lrsi p s l0 au l sgraâfpu c sj e r s s ci jo â . x c ënd de a ee un t i o â su n fr s l prl rr me a iep nr prd ed si t id tiip toir a eeoae a eucài c nc e tu o us e t e n usre erlee na suscomliarc jlfbiae ta miio mea c d uzge ml1 9.ît cr p t a niTl sui ilmai nen ine a oae nr ae ue mit B c r e m .u l t 9 i 4 l tu e r pci TâguieItrainaedelMocvaAl At.âi eett . c at e se t soiâ auacmpeeyi oei aec s rgsjeî clae pouslr t lo tn prfsonl e eeàet n aita rd eo. a tle ri lr e u nt i i eucâi c e me a ie fr auma unc sac n nte e u . J hmme b g Bega Hesn . e t o Acm s i n omabu cnojeeacintl p e il. er o n e trasr V s apo ue rj.n sn. e.Bol u rlAvv esetv r rl nenlo l a so . t P r a al9-19 amactptmdrap ctv peeni roin ei d 9 1 95 ra i ee e âea iy o.au e nt a oel u d epr nâ au lt i eeai n eeaec n r a e5 e vâ cp llfr z d rd co r dnRo na I ee ê. Vae i Pop s u.itz c crceiez îsji gnafr i t itjmodmi esneâ e aatrzaâ nàimaie ime. lntn e c Drc rMpeetn i t3 ero x: e o R -R n i zmu a Ada a e l c rn# l piti pt r a a e i t eA e e e : SC NEPTUN dn Câ n .po vaâ o srtge pbitr cnc u oi ilt i o na rmoez t ei u li à a ca c mplx . lrd. r dvritajv lm l rdc e Netnadvnt r p 9 5pi iesae i ou p po uj i pu eeipi n t .b sudi Tuca o s ur.i pii roinae p liipo l nl. Un prm d mes p blclra c nsa î p riiae fr il tr u ij i e r u ii o tt n a t p ra ime a âg r i c miin dpo t eitrej it nj nl.iett raunr u empue i nâ u atr le eeiotnlae dni e o ka n ipqej cnatrau o n ipr nr. l pis t raednfnt c nc . a j o ma eiinàrc mâ a o i i o t ae nr o at eic i i f et el c e c a prd eor.fnd me tt pes irasse tc a fno neore o mie p o e à u a naâ mdee itmais e me l c no c . se aeprdu . tz t Ne n . La f 1d utl p ntt i gi a fr i j a pod eo no sr ese e e i e r ma ne ime i r uslr ate t â z p rl rasellst d l S NE U l cneil j cn rs d at#ae ' r i lr e a C PT N a ofrne / o gee e c # N? . likiAbuDa i a n ri.et 0 0 n a.E p zi d am tr j p mp.dn c l c tv mi d t r e e uae rprznâo sntz d c r o s i ee âe a i e i i x c tt. S% tgaderca afr i màe t c taea e t prn ii. ae pe et rd sl i m l t er tra oic rmoi ae o c. ma a oga. ' ta eii .i. e cn atrapr nrlri clni r oe l l u oj e at ei ja l lo ptnii e e o el a. a Fo aâ î a ul 1 11 c aeir pat ua d tr âor j prl rr nd t n n 9 .a e sâp rp ci itrc iau unior e e u tae i mâ i. rr x ea di 9 . t ej e i e lmâ ime ur rje a o t c se icpimeod i mg l c d f ec oic d io aecr s lbz pouj is f rcpa ui e ei s p lia en vl ae t a aa rd ce. a et u gioliaarcrarns si r cnie e ne (95) l Du à17 .u eez atl s e a e e Jsoreçi e tt. p t t o usl . n dmo seH ptnill e x ei t. nu x o at e e m a z Mae * . . o nDea'5 Agaie Alxn r '5Cosm E p St o t djl R mmi v 9 .c 1ma i o tntprd âo d ta s si i mpia e i mp ra o uc tr e rn mii meaie c rl dnaedn R mâi.ima r t ur se de .P O E AL R C AME i R âxl R BLME E E L Ix ou A 17 7 *meoa arpei d ci t( pee t l a ci jo prcp l td po i i e ln r rzna i i ln lr atiâ a r e e n e i creâiedicdu c a e) ectrl n arlompnii. cmuadngnrl î gnrj .

nls n ricae ni ma ii a r v a t eaf nij î cnoine rn meu d c mptn cx i îlsi eci l e in osl ra eu li e o ee@ a . NE UN .Gema a Angi. mn Ime. rlcr. r el .RAT Buc ji RENEL.c e l -z a mt r cst e r ca a n p rc mi G mas arsn drc s iii rdn t tleitxst. me aj n p n nmàuil rddor a r oed lal n mmmael pee co H e% r tr a eu ae gi l.vi o c fl c s ra taie e l 2 a .dmos a ekin icui î poetra u e i gn cn mi. oe e lsc t) i cl sn:y nreii ufsu o le Fo E rpç t r na.% fbrcl d cme t a iie e i n. be e e rtcl u sj ul t cl ae g ne iui c ca n beouiOc j d pat ec. sidb ur d lr c s pod s l n a ten s p ee e i r â ne n un i e ag onum. Mea ml e se u r sl c no c ie s o n l v nl c o c sge E o o c j.p i pes.c q .nent v n d a ptmdmap cl ma i otnepeednlme I l.a is . eg t a l a va s rm uoeç Gemail a in m E cn ç v rvit c p o e o mi:Busn s J ura.c j î l u t . Pkmn sn n ms u eedn j l u d at pouee n at . Asme e prip n du pijls ts itrslra pn e n a atiki e a re à eum neeu el emz c lu pmdsl . â srm leli i â a e ci l ip r nicl s j cip cr î ae î peet R eg m lnim ot l l t i e e ae i v m n rzn: AL e a m mt Tg Ju.c mea p bii r(aedr. i e nt t f ep. n rd slr o se r vd ni e cl l lr itce r n e âto i l aeai eset âe b um j ls u e tl p bll r p cr l n cej p r ci l o int m nee u l t e e ae e p v a r ca uti î prmov rapod eo : iem n o ae r uslr l . Cr blle meaul Mlii ta :j ui t lylgn prclrâi oeti ae R n eâ d at uai se f e sl.d rrcn î r vsedese aiae a cn rn r â a i i ee zt x e lms n e it p ciltt.i = t.d r ma ae s fc m c r ji a i ls â a e v lmxpo ueo n mt pie iel ra ai i ro dsnt.Ade l le on mi.l8 7 PIOL I R CL I SH X A E AME se>l.e a ci H .EgptSii l . r e deee i t mc lto i mi i ne a pi n e a jl il e n . o l Ang ls m n Flrn hee c yfev imeei . OMUNI R OLuiza c i tl r W S tiee a l p iaisu n p bitr Relmad f#r l#r Pi aeti d ecp lnt met u li .aed .c tla ed pe e tr ge rl af me aao g e rz na e neaâ i i r ctlaej5j tl c c c ceitclprdueor aaog i eemie u o trsiie o sl .t i F l s lAfc x aa i d SG Ol . c o l. tn1 à xi e Ne o il.I .d l ai ut u i n l i ki ne jmg rd sl o se e a e r Sgu c .l e u uda r ni. lsj pee! 1rp ae nape et u mea a cl j j a nâi rzna o e smee i4 s n sj l ai i i l e e ê cp c j d a atr a r ia eillcnu tro. PT SA.-4a l?suc i l iiee u o s oiaejijke c m a p c lx . rw mn mk. r a ân e e ee imp r t il i u . vMd î v d r nz de u ime e e e cu lz n a ni a e n e ee ga ul i e hlt emnor j mo rimr ap o usl rd a c n A d l ie i deny e r d eor n o i t d poo o. pu s neetndm penipee s nepâtâ cinij s uee . u tt 4 r i mp i fs c loga ia î c lb aec fr Kl lb r o t e r nzt n oa orr u lma lgen eg. r u ee o sr u e rtn l xwlm.Caaa. FMA Bu u et. g1 a ha a ny ra n r i zon tn f .rdoj tlvii .pxr. la nd ra a i . esriu tg c n SC. a ai i e dpae G melcr ee o sma i r êi n ol Ig.Ilnd. .

œ sgu.C grARO-Câ uu g R ME LL-Sca a .l e lo ai . n mlm c peip l dvre mai s r jiyke t e ae pijl u m ' â x c â a ies nf t i tni md r reu i eA i f l e e pmx aat ee oetisl. r tr nrl e ROM UNM RS SA. vna l fr a n raiee ies i oia e a j e e m ME MCA. i e e ii n r d ul um t : z N n i. r osa ltt depâ âl os t d e n vâ uli e ne e mulina ie ae bi ae i n a uà e o i ms r mm' -. S E ULRO U-B v R ME TI RE -Poet T AG C v . u àcm prcpm c dsr el rz lae âd nf er so e d p u at ik u i qi a eov ra e i c u orp lmedscl aesme io.ea ca u e .h c r s nl aao geo e r u e c it e a cni l ae e mey nn tt eet eej lnlgtr c Lclu v pe d le l e ni ee o c s sn a î eàuâ u ihd l l vN e â r o e s --lp aw rarf(U C-C)d l c ceit ie c.c Unvri ta S ns t oa rr e n. A.npiu n xs x l nc so sry n r ci ti ut ae e rae î r l â > và u m rn -Rumli s ip lv.p c.e O ifr i cntuen celmea lins p bii j n nomqi o sti ulu sj u oml u l œ i i u c œ pv.riv siddi cjiul sm î o mul n mbe i ie l e nlr en e tn n âtg not n o de ln n iç â gâ oç .c n om ex dnd lrIE et 0 j c pmdu u e t n s mrorulirl mi o f r n reo J se i à s l se d u i eu i or r% pe cpâ inn c utl e e p o us .cl yo po uuu j pl n r dn s ntt. c smt MEFI -Siaa . . v e a e f L AS S . n . c i 1 .l c nsr ie i gii pu ie apr u eo n ee c nrbue i r a o tur a ma ni bl c od s lr oa o ti i îfm ap li p y nl aGme.lu. di ia vn jl ti ili um lA P n u p u n ucr aeabe oio aitl c (rvtâî au e% n md s o ae r l n nv l emi beea n n l e â R O R OLaiia oc l oaep bv d c n . e snei s p mon e e tet t alne l n% c i ieed p bmm a m ittc u e c n se ot poua â ndc l e o a . OL . mp ln ..ic p jnl r iR i ti R OL S .cnie e î leal d seila c sbtne n e mus nbl o s mt n i rlm e pcait a u sal i e d t te o c dg ne x e e . aea 9 2 sjlu l œ ue â o j à ru ne e rdblaeDe ce. q ' tl Cu so ld aprmov j î e tro oi gi ce i l. u xldm ii u li e tâ o ca î p al a . .adtl d >t . xn iiyn g nmi d s e j p tnil uiztr a U CS s lmd ee i e mdn .o aee d sr i R .nlgfec vrui li e . ic iseiitaeê p r r neethieae ene i l Nao a a ke p c l i ts ef mall enc l j aj o L AS -C. O l .it e u ctla lr d pod s . liî eâx u i le u. UL N G I lij. îdoe i dn e ai i r rdsli i ae ei i eiâ e ne sb i ll a Cen i eiell lril bn cmoct. CA ui . oel i ti oi i b ia la p .a a ora î c pu e o a i n xeir ma ne rdbi m b d t n â 19 $meau p bii eb i s cn n ag met d ceiitt. ma rjn Di co Ge ea. î Abl mlii mmo oaea6me. lg Ro nMuea .dr ognzn dvre s p zon l x .n i. i P ND RE RI E A c c nfr ce i lae i g ip o us uic r. e a o tr i tuie l eai e t l sc i u l jlaa teeuiyriu. 'runw xgnee o ft ie t sue id Cv-Ai d l o o a e iey tfpu c Lc iu uiesld re e a mtr u vdni atl ë i dl nv r e l b a h a ' mi. eaea n ecue nc pbitta n g oic mmoi aâ r iD ce.deie t d p % oima e o eà rdbitta ma zi r d ul ae j se e a r i i iAi H t eudl mi ml e so bl. e o %c u iesae i b t t T h i dn Cu. UL NT J uev j a l aet ay sjl u li r ie elcnu trc ep r n ce n csczmeau pbit vn d a o smsoi' x ei #.iip noi mau o at i jc l rl-d cej.

i r ica e e i gi a ime.eie l p cr l i u e l rn u eme e .pe tu c po v ra p o uoa orr rb e â .p lng si a e e elvii e u r mp c n oceae r rn e â â tmulr a d seiit. ng Prdu eee pott deno. oit ie xgne e ae e mpn m. e rfu at t i ae o r etr j d pcf it f e l và o it e r - pod s aeidutiigee r u e 1 n sre rl. a ma aa Ire.n fi d si t maeu p l s prta âc o s l x rae i ei etnae rli ubi e ee z u nd c. ue pn â sj ot d o u r p bii et bdrqin t Pat . A E L I OG Unmea bdrc9 na sj iieto t i Srtgi p lctr afr iROMTRADE S. de e r l rdamad l -zz l#r Pi cnatdrcec prn r.s mâ mpe à nr a rmo a e r d slr epaa xen s n f s ne i d l s ep r nec nuey l. a i Sa dê.drj cmpee anosr c e oo tn! rduâoi i mâ q a i o tn! atâ a xpr or ttrcr jus ietie s p seejs smueecnu tr itrsj. Daâprndi riiae atvtlisa iio ru ttau icmpni c i vesfcra ciiài -r v potni e ne o a i a pu iiaec mplx .S cea a . e p iye t â . rnaBe i Evl.u mâid. rd ctro o n ae ào pou ee xot uae tuu r l m.â ât z i â t lz o sma i neea i f r i oi l aeaii .10 8 PI I I R C AME SHO. la lei Ge i. a â v m n e r mâ u i ai ta u c mpeio i . srlaja. sne o al n tmeaâ d c a e î v dee nu r l j c lae i. ya i dec lb ae te ui s nila u m î run . aoi ae t à d nic. n g lAutai . ii i rou ae e rmo a t tgi e e ei à r pu lctt j makei o inaed csv sr vâ ae biiae i r t re tt e ii pe nz r.n e ot peic ei a e ia xen c rd s e c st s î l p e 'r n at .c j pi u l maeil pu lctr a â ueî rvitl aaoa e 1 o uslr a i rn nee trae bii e p r t n e see a me j i li dsr cmptnajcet ita enc nlro n. o rdE s al îtul ur se ii o a. u n ca Patn ri de pe tae c ni ntl rc pta â ag ne prvn re ei o t o tne ee e e e z rume t iid cmpee apo ctrl dnRo ni. sa lArba u i Li n Tu sa Mao . o M a i Ara aDumir ra idn tu. et d tr n t.epcae n cljt rsetlaà e at ei rsp n po tuie rsetra mp e t tr n lr lilae sl i dn . c e iie u uo e e t io. r naS ai. t ci e e rr. rci oite l mtae e f nro c e c t t ç â p zl-h i p u f x ifr j nlcr pec d l po uàoi rmâi oiecee e n l nomao a ae l : e a rd ctr o n i u a i ct ci l dnsriâae Deac j pec prad apo v sae id àr lni i t ntt.c mae i a t î s itt. u i t jnt e i a x ei jio crnie o r eâ à p e a l uma cniee tlrd ma ss ptm su ec mea ln s u n r o s rne e i u. . va eo nsnzp lcjrs arsaâc proiaeoa nl d aaeidntrl î cr ot ubii e deez u irtt mei e fcr i ài n ae a or e epMm: U A gi.aatr aâpi cmp tnnjrsetand # reef o secrc i t r o eel fe cf l e l/ar r ez n p C l d u cn et c crceiez s tt at ijefme rpeit ee oâ o cpe e aat zaà i ei ci l i ie rz â r n c v r n bz d peaeîpo vramea li otz u l ir aa e lcr n rmoae sj u n s pbit . rc Se e a. oait. nii.cmt cm ifn aieell dsr clae po ue rdn e p c lae o mi no n j snie epe aita rdsl i at à a t o v n â i r j p oe tr aun ima ni fr ia c sbl tt rrrc porlr â z rl . se eemiaâ î gaâ màuâ d poi l ciij sl -cmeslxeir i eseic a aoeti sr. a g .ne l tae a ubii â ime a A. ba . c. rca x o S A.di. a âd l o t cu n s upo uâoi rrmâ i l crr rd s l eprâ Ac rt slli ot . sjl tli mpi t epe o ee! irai te th ii i rmâiMeau . pna ll Gei. t vo pt nnz e lma c mc d t e zun .epcu fl d p r nrpeu u e rmpi dn . S c sl ese îs aiurt d i gie p blc a aa ei o ttrl uc eu t n : sg a e ma n a u iâ fc ri or S p aearca àij e p pa etrà upo ued aeti et.n usvprnma sme a at i m o ape t r ca bl tr o e e icl i i s. rco n rl ROMTRADESA. DietrGe ea. . r osbi a e e e r/zâ a mL r otc i t u at ei pi rl n e e e i n c tl g aeprd eo.ti. n l Fat.

c nc Pi a inlpe âueî Pau d pbiit j rca p a u 19 . jmi ul t e i i r mpo ra oma rfâ uina e ca et n c csu jeki !lrp tinls î d u ctgr dsice otli f e ao.ip nra nim gn ce n cr s mej â. A: bl tta ROM prnprs s v c ceiaî rca c i eâ e a on rtz n e lme t âi î pea oiin. ASROM<SA umâet dpae a ei ee v lt 1 s rjo n v g sip r aef iejjr ie oeidaetr ifr jl cr vn î sriu â. eidc jd seii t sbfr a uyli l i i ren rs c t aâp r i i e p c lae u oma n nuu c sc p t d o â at a ( x. â obe t c snt ici um u : ve pr aâ emnie a tnscoud s .o d l e u l te ielmâ n i ca arb t r B gtld vntr j cctiip au 19 a sceâiv f po a pi u eu e e i i i hl e e n l 9 5 l oity a i n ' ' u ul i uiztnpicp l r umâorl mio c d ifr r: ti î r ia. ae u r ee tlrs z n ltt . Act l p bii r. otatra c ui po t nl l o crn lr o e -eie yra sceeo p pa it n j itra oa d ct vdni e u cslr e ln ne i nen t nl e sr e r e AS ROMESA. lgnp bii r-c lrsuabn gu. ecr ac cr -.. 1 p bii e gn rl cr s arsaâ tr dsnj . IOM6SA.t î etrl e àtct in epi t n eee df r o i â v. apesaeo fzc j i det AS t A.fr gai .. ) ul tt e eaâ ae e deez. d e a l - ln ae j i n rau rf neno d ai rra a sr a impu e e no on i e sguae . ROMtS.dfre pi a lae. ml uu de sg r r nc eae î aetsn. r qu i rvz t n lnl e u l t e ielmâ e n l 95 n e ca SC .ncdu peed aiuaeraiuaedn oia e i rp ae u eio î arl ili e s rr esgrr i i d t g Ro ni.n ee A :.l ea oae Pauu d p biit p au 19 s n cs es a lb rra ln li e ul te e nl 9 5 ca a aodt a n edoe i i gni .e oite ue iâ e â A t r s bl j s uâp pa aiuâi rc fco d if eyr j d a aeea t i i i r e ip sgrro. SR m u ee u e ia ii o r t ae â n n . I : . ronlr iie i jr iedj aiua jargra n r o sg ne epaâ ui c ea sgrt it ee u o n ieme td i . sgrra Ro nacç SA.SR C . nevae e i pi e tu o e u e mo ae mp . c g l L nvlleili r cplasceâi fnu d p biit j rca a ieu sduu pi ia l oity.(SR l e oiae o ri â y iuae mâesàt . mâ a .adey. î p zy d l e. àâ iic e c t ctgri depoulle. A IOM) i t a A n sa h p r nnàd mu i clav cr a lcî eoo e î aes ema l emaey e âjl ai te ae u o n cn mi n cat e ti . eemaaevt % eid evl en py ocrni xset ul a Pu ii ta îi d e e t pe d pl utlae pi ur rra u r blct e j ov d je a e i itta rn mâie no n i .dp cz rp tt l t tgakâ soa u l t oo a l er u â a) e e e a e ca a itr l d t o tmep nr prc s ld me rr . ohb id se a rjee ot â i li t i f n nu r li a iu àiî h it. fr cs anomai ae i n pinl o z d n o e j pet ilij rp t i sceâi cniun at ll cetracniu a rsguu i euae o i l. a atr e nl nac i e t gr aâ g l u r p bi linrn u aiuai r u luu î â dl s rlo. c ra o t j e sbt maiiSC .clvra f lài fy de.ni daia. aeoior p ai l 2) bliaedietcr vzaiu au trpdsi tidviulzt pu i tt rcà ae iez n nmigu it .. d scea p t nc. es n i c iui c.âjî cl r a î vdra emii ei d d t zl.o ficuen oâ aeoi it t' n n . tn aea fceo e o aiâi i cnrcae aj nlr rmo o aea cnuejo.. I ut ae i iti aà . ri . IOMCSA. I :. i r taee j ae e nomae la n p n l 1 PRES Pu iiae ASI .O sr tg ep iia :e e e à t a e i ublct r o r nt S ce ta C mec l . r rjeaatral cr yl eouieaeaiua lr . i cli idcaes tgiedzourî sai cnuelleitn.

-u n hea on t nu l ii i m s li rj aulro .n y o l c i n vdr ssnr l ia aip bii p r nnec n su fn fpu c eee ul ei me cmpni u l œe ems et. ' atc t d s ittan a e . i Anll d cfe dn sn aee eetae d poeinj. ROMGj ataisu n% t en elz e tr iet nr 'SI i culi a mtnil sisgmi ej i âaiu . 3. I e or ubia i ne vui u pe ait n a ml .12 8 PI L I R C AME SHO Y A E L I c nc uip tmedea i o = r ee s S v p lc j itr ir c s ciljidi c d . I ASROMG vo 5 (llmr c nsa t r p ttj s kin. mp c spr u iuli l a u 19 .p p ruslm u. cl l g l 5 A TE ACTUN DE P LCIAT j RE L . ROMRc pr e me î p o vae fr or e s ASI a i l ntn r mo ra omel d a i ' a t ae. au j c u l t ooi e . ROMG sg rr v nme e e e t i diiae .od l ep biit aoa T L VII NIrPei? 5% n n l 9 5 fn u d u l te lct E E Z U IC rZn 5 ca w 2 R OU Tnn sn d poetl d ade# ral t dn . ai S v rln a pi RADI j c mp ni p lcœ es z nee su pmmoe o a s rn O i a a i ubii e o ir a y n lma dnejma su e ae t ec pijla ur to n iomed i a i es i ich .rvnl i re tp r raeo d pu iiaet .nevuiflsn jaet j cpbiœ d oeij n nui p tra do itrir.ris c ai n i l i o djl fcut e rfs ii eee â y re o t e c n pbilj pi T EV ZU v cet sbtnildc sou' s i p u li i r EL I INE a rj u s l aë p tne e c n e aa l . i t i f . lmai . IXR' I U R RI: n n l 9 5 . TELEVI UNEA:l aul1 5 TELEVI UNEA cnsiueprni ZI n n 99 ZI o tti icpllmio pbiirflstd . ROMI deeieM dio l:clndr a ne.î f i d djl R OP MAS s eea a e acru mli n t e e e e mq rai gapo tlis s ma rz smnao a p biil pi R I î elxe rfuu. l t.ooid i csmio u li esbt i .pr #n at lcera u e i gn p n-ne vi a t ea u in emi d se rae n i ma ii ee t. rcm i t ie n oaoae u r d e oi a ea g j R tr Buuet Tijl a fs mao ef@ d a l 94 pnr arsu d ui â crj. et âpn e e i m u sl ino c c e l aiuai r oit 'r msMd ae s rlo. S vrrai jdfa l R O (otl ainl i otrprclr) e o ela i il a ADI p s ny a j p s i at uae z l u o u i aulr soniu i. SR p miu emn > emz mzn o s t maii .u octi d atl â i i c i dlt d acl m ardo li eidvdcet d l a I a (3 miueî x a e sut a iuu p n ii rj e a n a n 2 0 n t n m a e 19 f#d 2 0miuen19 ) 9 4 a e 1 n tî 93. IOMG l T R 1 j p eni d tlvd n xl l A a V i o re e e iu e l e pe c aeTE 7a cj ANTENA l ulr LE b i . o sce t Porvtrpot uiîana d fr antr ain l S or Ma a me e tii a rul n itt e ima y e n to a p t n ge n ç l . SR mtro i n nui r . IOMR e cl c . e ASI .L I I UB I T E l C AMX. IOM: u oc t id atl à cs l ca A . m ee u ot jmt a e l 19 . . prciae e oceae o s xn ae IS . c p ASI vnt l nae ae ne. AS A.î oee d mn mâ r I v e o tn.S cniu e ot à n xcn pi p nui esaiae c nie d -eaet j cd p bitt w mn r ao rp tdon .ged i pop de pine peu j ma r l î c lbrr c B iaa d P l e rse . l c pee n p e araia olgâuâdrcâîte . m e prci t c Pn op e: cntnâai gni. t mio d xca -cr î iâi gnac sntl-aec1ma p t nc j c e lm. à e j ee l lcê u l êi r ADO. a A d rt îte l a 1 95 sa îc it c % ce a ae prvnd dmy-a uaa nrguui n 9 . ROMR S. ADI L: iâd emn e rcnee e u in e te i a dnfnu ttlAcaê o jmes fn n nez p ifr j rlvne i o d loa.o sdA us cs mio e u li e l n l ca taeaeecusvitae unri nurlrp lctr p sa on lmecurl cr r xl i t e xp eipao io ubii e e tdiae a i i a a e fe ee in. illr e bl tt i . ae mbn ma ie u u eu r e i ue i l r i a tau ap blc u.u re l im r o fr e o e t v lu n a iu aea=ore e i nt d osbi dna vtta. SR Ccn su sn fpu c ae. mcv . es p t e n dmetnA e noma ieeat. 4 TP I'RI P OP I l a u 19 sapex tt âi amae . e ea i uf e t n rl e xi i ade#.I et ncsrc.

uvait iâ sorc . .nt c nh ied s ittan a H . naa Buje iAz a ma nc Si i. ASR C .ncr s rgss s l jhsmnl S ce y. Aur laRotrw ei a i SC. evr tr e rmoi ae î ae e exec i a i e ee oiêi s o a o g i iiacnu r p tmed ai 'd tt c pe inoideisr j nt ny o cmui e e e s . i - aeir ep uj pear a jatpou f t. oae u rmiî be nci o a i p e jNledas srt. ae me ma ii t ga ge pe get e biu oae smo he i ubii e mai o dm mie c r nea. I G SA. 1 Cocp ad po vr asrii6 j ai gnifme icu ej . o igee pu lc l c ns tr in c .n de n t l u O s d 5 0UsD/ n t n te 9 miu. SC . a u1 nlr a x c tt u rr i n aee o e . ug . ROMGafs vii a p miu emn î me i 4miue. e a 2mj d btue i e eo . oi > B.. a u .mpii. AS yfevc esrii u Meaulsmnfc dv gj e i a Na.s'oaecnsaac l unmeidefta d 9 e ot lnene ee zt) ep t o tt à a c obl e 0 miut.ate î â o i fci a i c ra mj u mpn n oma a cuaà sflnct c ama ms pat di c i4000 lc io ia oa uu l uis î a n me e e i > re n e 0 o utr i rj li oc ec n p . ASI : ii lctc nvn r a biuui o umno d autia sr cid ai e iz evi i e s l . o . Câ pn e ei o iae u e t c pll itg prv t P i atvi ta te u j p ee â EDI a i ne ml ia. l Fr a ob z maeil c mplxâ iml m n x traë o e : - s id pen jxr r argt mie e ky e rpmm i t e geae nml. . ap rc al e ii 19 aeTBC jTB c . tn. m ia advntsce t c n emai 9 4 E L NS . nej e rmo ae evci r i maii l i nld i l r Pr aàp cnsmie d l unejobet s ilc hx eSceae oslt e o t ra eocil i ici oca ulml oitta ve E L NS s dsr sî au 19 dn fs T US d C n%ci DICO T .a n e p no l X ASI ot zon t e c l c .q p n e e il rvn e u a nl e nc a xn .Co r i. 2 Sucslmclme peuun eielee rs sl maeil j . rn ci t e rc ê i r znt a LCONST a c nibutee tvl rdiae o uliCâ iaî fr s a t l.zt dematraepe . ROM .epi n n l 9 1 i oml R T e o s l a n i Ge eaeP amva fnd tna ul1 5 n rl rl .ate n a ja e t j d t npr uo i il ui e e r sot e t l a a . DICO T SA. l fb r 19 . v at i a dll 95 l I O i I u ip ie mneil po j nl. ceu a i rsp e vdnira eureor trae i lmAne.POB E G A E R C A GIh R A A R L S L E L S ç OMA .1 1 1a io.o r acou druacllmMec v ra t ii gn i i eai taefat lrae apclf rtt pr.t e oceae o s œ . oee t . tut i ae e à . I OM<SA. tl d e c e rfbi t il rd x mi e ce e e - d.e a e e ua lcâ ij î orjl Plp ni BMc ..t c rmped î kc mde .e a m- ra ojclfmt. 13 8 d f ba itr tlviae. ROMCj.o a î n 9 4.

ma neKfr . p l e aae u c nià a tn . t tr eeo eâ ci tlir iatn mesceâ o ri u t u e e j l cptld s t sc tl cmecae c cptlpia)a pr sf n is a i e t . ec d r i ipo bii t. ac ll n R mâ àd Dev l r -Fll Câ ia Dv rf racini r r i cn o n e zot e iaa mpn. . t oi e sjp bit c Tp rd nomai e i ca i 3R cpoipei cii sjlrGnp relt. â Dit ci M iv cj î leauad seii t agosx n ( n nr e 5 n oa n irtr e p cat e n l-ao â ma . rai te sc e e e n va d shieej ds ni lae rgo r. e t la d o e iâc piaul lma . .mac ndss mak# maaei aorâ o i rat tral. oedcc niaeeiinâ Me i pee ae. tae e saajnv l l t said czr. eâesâ ejnui lcjlii n ir e n 4 E ej saeii u li r. mqei e v/ x. iui tifr y. l i l à i e ul n . L.oit cmecaec irj . i â r . peinamulr dnr mctrl â i l ronll th c i cn cEx rel t a ite or o aet et d bn i î lcâi ecntu i na e euaeî s ânte cja se oâ dt n urr d o s qimo t x ctt n t iâa . p etr rdl ya meaeo. iciee icp l l e lme. e s bt a tl uil n So itta ds u d rs re u ne d îat c liae aâ î rn l ceae ip ne e e us ma e n lâ ai c r tt n â du f mt ioi ctjapes auuieni jeoomi.a R. o e du DietrGe ea rco n rl EDI LCONS S. . Câ n T A. o iài o ril u a i r t emi i e à a a e a v n dpjac nau srlboauu l aca. gi açimei t o i Mut dnr sceeefme a l b z clae cini r prntta l it u csl i i u a aà ai ta l lo. ieskae l yo sme a o a i i el siutj cnsiue ua dnr pe uâi maoe ae cnsluu d a tti i o tti n ite rocprl jr l o iili e dmi e nsa eSrcua trg n a l nee ( giuoo . ee i e e e r t el a rlio c frioi j futos clb rr c bna f altae B na eai r u unzri i rcuaa oaoae u a c i naor. di rfrt 2Ca g r d meae u li r. v e Flr aRa . C. 4.14 8 - P I L I R C AME SHO OGA E L I uij d ecvti iea.ca i rau rpobe lg t de c ia. a trt l c ie maaeil a ot ie l u tt rl. inti lrf e no r lme e ae : ka 1 Obe tv l prn iaeaerca i . o niu rieiae eero jat t u aatr clgc c l v ql A ee bet erb i s s rgsac î meau rca i mb lo ici t ue â e eàesà n sjlelme. i ae t 3Caitapatnrlrifueyaâ.l omu c r lce t. neesttma î â. ae rha le. lae reei nl nez . re ngri c d mpotn.j r t C mceiii ehp i ngra l taenv lesn:ieee cet it. . mpia At sa e c mpeii ii i e t r a o ttvt ti Elboae srtgi p lctr afr iS a rra tae ei ubiiae ime AVANACOMTEH S. snq t tgep bit e ca Acu me e f ma s al î fz d e pa su e j ae d uâ o icie tal nt i e tâ n a a e x n in i r o be tv r saeieeel l: o sl ae p zj i epaâd bn i j aodrauo k tgc sni e cnoi ra oie d it oâdt i b rae n r a d ! â dme icm a frc lradjui r icii c crce eooi.

a aa j au : ) aita u rro elae e p c l i l i svn u i n me t l z aj r s @ î fnj n r.ie te d si lt ca nr c se evci u ide nor t xrm e t ai i mu ve pnr cinidsr' etu l l epe e. ef maltl lgc.e lz t â zspu i ata .sri î grni j p s g rni. a r . - c lttape t ip oe oio d l Ac de agema â ai e rgâi i r fs rlr e a a mi r n .o et t e t. n s pbiir s crcci aâ pi eata a l bjli j cai t omz u l t e aat z z r xcit i a u i lrae ca re n te m u ta fr àio. r Ce dea dolado nu d a t tt a fr c p i ec s t t j l l ie me i e ci ae l imei u rnd nn ul .P OB E AL RE A4 I RI I R L ME E CL SEIN IM&NA 15 8 Obet ee r cpl a rca i etlevci S ceà ir rs: ici lpi iae l elmep n sriie oitj umâec v n e n l . c cia ne e o ll t a îatth itt.àid e pzt j . e n lga o oi r i ng r neea â oee ies ii e o fr e zi i n brui l cnii r eamiirt . i rca d l fr l fr . o iv a b clae lcâi rrai t d seiit fme .c n l a asg n l d p l d cr dsue pi gr t e o s i r emet o e i â e ae i nm. s p bi t e iice j ca t l d me ilntl i rd snrzr j t d cr s ln . r nz t n olboae u a e a / Ma a e nt nCel. eup n meae ul i rdsnt.# / vi anâ c r u ld f &rlr î man ge nt oga iaeî c a rr c Ac d mi de u s r e a. m ne tb oo i sn r âijmaa eiitrsjs dtz dvresld cneiy. rcn e i t pnn if eyrap tn ai r atnr Nerfr . ue ob j e u l ae u o t n m d f lf .c e c rp e nt un ag me d csv c p me tlr i ucâi x c ae e a e e rzi â r u nt e ii or î ae raf me no sr c p re e deaa ei n lgee l i ate a atn r fc r. aiaj ioae o smaoi r sl - etn raî pes ci apqe. osmaoinomai epeen lgi promae e aee rmo â i l PeLn bl t e e#lcr.c rceiae pl fa iiae SER eto c aa trzt i ibltt.î cn ii acntr ricae ni m gn t ci i i n o dll cetâi r v r ie li cn ueyi o crne. n g me di le Re lmape tu a et s rii c prn if ma. ri tt n o nu isaa l e o oi e ir u ee i t : poe ae to a a mu a c p n usld cneiyjd ep zl.rnofrrad sriicmpeiie xidec n rpet i ipi eie e evci o ttv.fr S r n ima ENNHEI Elcr ni KG . dpaitel i n u co ae ev e n aal i ot aal a atbla a c e e it cr ll cnu tro. l fny n lae is ljlrcr ehp aâj dsrecsld -pfz pi uci aita nt a i ae c iez i eevs âi e cl n o t a o cneil c mae alx d ome i Ei cntt drc p d r nee o f ne u r t e a n.ofrt de Sa a a Comth prs u l ou ae ri e vci eie vn e .zfl prn e lma e a ims a imâ raiaâ ci x c a trl rsetlrepda pi p j: p t v ri id op bltt u j ou pop ce xe ie r ot. ei e o sma i r ne ol Pr ei aimulj epeint pro llit icnsiueeeîsl o ofsonls i x re a esnauu i o t i l nee nne t al l.l î r d rasr i r n î cpa i tap oe in âj ma a e il a t e a nce ee me gema e n a ct e r fso al i n g raà e a thncenlrn ti e ii io ojr. Cee d â ctgoi de s r ii. v: poetrau e i aiia at ea fme.c e c ne pemie s c nià un c r ttma lr d o mulrlr e a e r t â omu cm ui ec o i ag e Det triprdicia meaul n tu pblia sn seilji î si ai e l l i sj ui osr u itr ut pcaiti n na e c c nu trifr l d srth oo ie efr t p cr lpo vm. r t e l l e â etlnl n e oej lo p r ei eei pi r mà k n u l e . n p r r nàemoo iàcmptii tec. o s à i t e bmayl r u a e ehia neo j al rrl e e utt. js arsaàc peâeeu u pbiseil a meau n l enc aeDeie deez u rcdr n i u l pcai t sjl â i c z.uehpme t d i rae o sio d d nsa e sl e x oii .nomaiep biir s rfrl: et â e ofr e i e x oiiifr ll u l t e e eeâa r i n i i ca a cl ta th i a ehpmetlr friae d pr nnln s u ) ai e enc c ia neo unzt e at e z ot u â e r gema . r aa a a od e er a p n nr stfc ettlacnu tro. . l e n a me .

mmo o a. n -xlno xwlmn e a i a s blae v lme j s di ric m me il d p lctt . os l ell / rr n lmetl i xni e ncste f a a vl . nev n w tn oet sjli ot ' o ' % ' e m jit51 c lru KODAK prciàp tu m1 â n atc 'rdct.aeê vao ra poga lr d pe tm . eugm a io a r . L. .nlaiie emi î fnl d cne tl cn mi j d M qi pbi li ai yjrd f l n n ci e otxu eo o c i e a u luu z i e c c n=l xor o m t. Ungse rg o dep i cpi it m i ur s r n i i La bnm orc ic mp ni deprmo a ea prdu eorKODAK si un y ia a a i o vr o sl t sem r u d p ii p cr j l au tj agjy f m i d l i i ms e ecp . c x n met Nrl p4 vfzrr i l Md fji clnp dn ' n e u j l-i n ff /s mpi ot l n' i e ll c m Ge A a c m.itrm î xcpx u crcàameauu n s ns l pl lgc . A Am pmcia j mn r a e t s rii r a d l Gru l lr u c j tct i tu c se evci xlma e a n a n a i v lmnp naxdtr d ct p r aece ii -rpee tni i a rlr A d cwi e e âr es n rdbl erznaya C meeo a e o e d Co qj Id s id lnv llue o.dme s n. cj s t u t u j ei i i . cn d rdo. cr s o H. rb is iNzl oilyo cmecae rga lusli e n gmetTeue â a l p i c v lmnp nr aesec s is a rs n e hi lrml ge eae v em â n e tu c t urur e de e e c peo ma hal l lmeo dnît a alr.aâ î Româi ctjî iiae ttn nw â in œlat@nt eî dsae r e e l 'md j efc pmbRl.l6 8 - PIOL I R C A I SH X A E L ME ors a-ap tcinGemV i g ni mciiî r a.D aew n po u e î pr et às et dm r lr i nx g a: e ce e rp nm n es ci à xi e p v n î r l . I e(n Ye E * S AVANACOMTEH SR.. e g ani.ni a i ucesl or ts lae r rmeo e rgâi j c tiui ee tv l poica a t i i gni c mpei e a fr i onrb e fci a r et me ma i o tdv lmei S v nncomth an . Ns itta n iiâil t grjep zj.e.a lli d aaeim e i lae p ec r aâ uiix oiilht nr e fcrtd bi p i r â i clnj p t hi c lmegr n cnrcea at os Nnr sce i t n i o hcea u r emae ot ' v na ae tu oie l m at j e p z . I Gh or àeVi e ng. lie ma ie pou o ja r i oM m ae à dRl prn v lmàî A d di v l c tgoi dec s mso i Su e i em i a n ul ve or ae ri on u tr.o tm. tdima e A lme r s oo iee. c r et j pu cul de pe ae a de ruli i rncpu ae se i n t lc r l mes u p j n lcnl h djn-aJlef î ee neee e l l: eeit.I W AI Wuu d i gn a rd xlri lme na . e ae i e smà o naai l e. .aa te peo iae P r c aet p mmer sn a.prn s c ee l . t a l aes fe d po vr asrii rd cnutn rcre l n caê n e rmo ae evc l e osl /. Prmul p i ii.l mp e i â e ' e r znt. r itr du c r a p sl e me inute ea ie jdylrpi neme il a a m u a r u n ds i sce i r o rilpo rmu cruu d maae n. le i . ei . .i ni i vna rc nzt. e a g ir mla-eiaaej cmecai ng rl gn i o ril . . sn A a ii ta a i i â vess â die e ubii e pi id.

-p ded z ol . vdni d tui rdslr i e id e n l .etlnomai lelme et a ed esai l . Pea ettrn. A j n .cmpnapi o otnêled r i i e ae o l-m ue. pl ulp ee d c nvn r j mn n ntla e mli c s ee a omb .' o lcrr mea 'elp r peep l tœuij e e 1(I. .à se lhl i cy s.e j p cr n iea pta eehn. je trl/: l î n at e l lo oej l e ol i .n e t ae ee me i rd tfln Pe % rca l a e e mpo ê se lg ra dio e Iiy-. ra e lrl mea l cr îi rpn sn nu d u .ui gn a6 me c pou e oei d e. n i eol eai ue l u a e d o s e a. i o iz dj p n= l . e t cn e 'dxd c pbi l'tetmut ent o / hliw u u lu. v n i r eieyn aure po ueo j ntzn t eu a m l-n nero.naetfl ew H n c mn ie r i u rd sl fre e a î cs e mx .l i l e r . vn l o e s r pr i i e a l n u l o m ds un m.e P OB E A E R C A II RO I R L ME L E L ME N MANA - l7 g p v t oinx c prc d r s ez n l t efr KODAK a e ike e mmo a re t-a u e à ee pr o ee md tma l gs n nr œ l ira pee ( sg nuu d pa pnr 1 p u i t e iyi a eme tli e i etu 1 ma /) xa md s e d ' sp a'.e. > ip e - ci -' l s ai n . n o a = #-.reA le( au r aesce lr o ril)rca 'r ' j . e p mn i r d ee m te '.lgm pbi j l aec i a mmp tri be v l a a i u li aee u la it l u mpd ' uenc e i c c x îa mi mn Oup biai a oaeUno etî itrsl n e1 a : n mx t e u l j nj nl.a moiaii j a ome i md eo e iul eo frt oi tvye i Ad pe duj s tga de pomo r l o e tv l ur rt î fe ae a -i u e i r vae a biciee mâie n ic r -. a u l ' . eh s n neeu G n i ml e c e m lpbi p s il e(. o sm tr n cs sn.l z î n ae 1 oiqi c mecae. e c m a'. cinee f eelrd rj an vi rn st Rct a i qm ' . v e v c jclll ee ne aemoiee o ymi cnl aoi r a ieeae lmetcr t m pi l o sl trl . emm muj i tA j c ipe u lu itrst e rd sl o se mp y c e r S lixacmp tro.Gr KODAK pmciâ j at tp r d rclmâ c s n : â ev e ma t i le iu i e e a um u t c - l p t an ae pbiie ifn aae ceq cmp e un tae n mci o s u l t no n j s i o o ruorl c cm n e ca lA ic meac mu i ?ci cn?u d? u c c e cel? l rr:e sj o ac u? âd n e c m? u e f inâ d â D c u mea et fat cmpia n p aef rcpa d ttla a a: n s s o r o l t u ot i eett e oai t j e e c te cin lr i j dc et p bn ln r n aej p biuu.a eqi o a sj e ae j pou âi u i e d nul p uslr d tp c lr oeie de n . t v t e m o S jic rcl (u eu cme liet fc nl snilaecn u e te â elmn si tl o quu) s at zeel cr o c/ e o a l eiun .Ab itsan fu d rcpae mea li u li ' n ueet i l e ee tra sj up biœ. s f l. tp4 i or n e el . e eb i î rsâaâ c n i ifr l cr s. utr a e o igee i d me u g n u d vn iet msi ci y fn pei uis rcpee n iifr i e 4er s xm.et e i œ' at g w m u ) d s m Gr j p o usl no sr.mp -n s u n i e ra lne .evzn pnr fme. rzn a â r / v ' TB j e .u qie tn a u l li e a.a aà p u lë a ue mpoptt u o nomai ae :i t g e c i r cnx aoil aete stxu ifr t a rca i s l fl eprus .elma f @M. lni i d rds j â ee t o nomqi e e ii p z Cu oj ra cini rp tn ai a nv i rj . Yv.ajsr pbi lneead po ue n at . m oi 'e cmpne pbie . o a o YmNe metli ecmp .% ae y cmc il Acjas arsn u o cnu tr fmiai j gni o ai et e deee n r o smn i a lr a .p a l tlii l o. cpcdl lr o crn ae azn lr ne hde o di i ra aai i o c nuejl. t n i a I d t vi u p U pbi j dpne j d csu mea lil 1 0 d rcpoi l f ce d u lae eid i e otl sj u a 0 0 e eetr n t j e c u .t1mNssuau d rdojtl iu emnz u t suatI e u o n t t a l l e ai iee z n .. n e lmee l i KODAL pafrm eiml cnl d cmuncr:rdoltlvzue jpea eâ m'nne e o iae aiu. t c u c t fld i . e e â r dp rm n ets in s poetzoa mi i gn aGme î cntn u ât u s vcet â ricei ml t maie r in oji : x x e â i pbi . o eo u d ol i cn ig d sp r rae poueo jsrii r os î cmp l c ae o vnë e uei ita rd slri evc l n ake n o a i u 1 ot io e cnu liI o tet n n ma d ace oci tl c jd aops a o c. i i e ât . l jo vz i aâ s ma a a.eei na i rs.ai e s ed a #.e bet .

r t l te > Peba aa e trsu i.mp t a ît. o ai l u s lga o smaoi r i aa o sà be h l r Unpi dmesacnttntsae eer-l jfrnsu iemaktg rm e r osaî etrapi# io aefpi tdid rei t n l ltr r mznaied pbi.c tj a f e e nir un jee e ir â tt a tnei nte i â i or fr ic pu iul onlmao .eo mi d paâî cr d c si r.aitet .n s uo .enc d aa lr j fn in lae aâ e n te t rzs namaeilli i eeati taliR so sblae n at afs c eit ! tr uu j d lsit e u. lme u bl c sl tr c p lc l on u trnua s ii t e ein7 î d nu rca ii or nt ubiu c s mao u ufcenâ xp re ê n ome il e lme. ln ae âe rd s en od r ne aà e i! nenl aâ a o d b ni u pet i do ei lgn uj n meed proma ll ast d oâ dt n rsgu e sbt eâd -i u l e efr ne ue e i .Tâg demaeieme cl ec.l aetmo. u â n ei mee lve e r cià olii e o ae i e t pu lctt c r l-ua usrnu l mo ilKo n lsi e o 90l st biiae ae ea d e mee nda. Te re s e pe int î pub iia e o i i x re : n lct t Carprz na tu cî Ro ni a fr lrso n . .nr ae i o lml dra lbeg r .i shui Ea 81 ) u ei i nsj e sbt l i e eg l) a c ire ln g e uu a r l ecln pi cla almn lith ia e smbae iu qo aitadt d xeâd r ai t e uu. i pr e v uu eau t-re rd slr fre c i oi o p i# dn es dia l t j p mmr li ait-pe: emz hu e l K v olsk oclaefat ma tu cla rlpn c i t e o i pat a ait or r u te ve n i t e e p ui r i mnr shui Ea.f n me tt ciiae der ca af. epn aitta o sâ ot u e a ca i r aâ ma mae c c tîs j sr l so n p atc p ic d prmov r j d tt i r. i nsuie o eie. aae c ietkae so etlrd pa y oui e ztt e u l Prll u dni ra e ne e i e p v c t o # i e ae d prd s l Gr l so e e sa i u c o jee cmpeioi ntœst e o u ee meor lv n .c d s n j i ia doei ( c d ne a t.i0nad aruj. vo opatka xp M a u. o a tl ron se na n ee i pa e a ekint ma eede c oatr rcpoc . . s e e i n cs d -u t i ptt vlaaûui po ueo oei. ajp z alr epa . . i i nr nr n ilg e ei u p caji i l o ni fm r i c i e i P l f ) î cn el x atâ c ntcu pe s ale t u di c l ma oi i ..c d ee f me Brd a ea o a srtgid z c so tdi on uc ra i i ige lb r t tae i e r p biit cr s pn î e iel clae po ue roei :civtl u l te ae à u â n vd nâ atta rd sl fre hueee ca i o t Ko no atk ralae di ru maeil d prve el gemaâ ( m i vi plsia e i t nt-n tra e o ninà r n Cr z 1/0.pe âd dn e pr na lrpbiir e metl e o cpi o rnâ rl n i x ei y o u l t : l ne e u e ca e e cmpt i c pioo icnu tro dnlr n at . e j ca e n . e s riiîtec r j p pua An e sGod re .a i aa t rr Ea . vi plsiaGj e e e tn ni n mâ a l imeo lve e .aâ a p re rl î r e.nc nro cno e e il n us e ontmie nd ii imee ii Izk Ku c ok ti t h q M aa e De at n gr p r. no a tk i i Ko EllçBRI -De in& Con ut j. r na R saj î ae@ i uoe e i fma i rd sl ae n t i Gemai.mp s un atra o t rl t or athoij s iidme inl cmpt.rtrmoie xlrmai a tzcire lncla xm peli dc. dnpo ueesl î I l . ui in l r erpn . n o cpi no sr . KODAK et c meau pbiir âi s cro etngrs s a s l u l t s f i e. potv. 1 cripoued j op n eeîsmnt p paaitrain l.sa uotn iH n. ji fme it îtu dao bn f c seilt dn at d mei (l . l clei j smiari u es cait rul tral diae t ) a oovi i e n i nd peil i .u enc fr l. DGE sg s li ia u da na a tvtta e lm: ng p o c ney ceet.

l ca e aâî pii!cin lrcti c mptoi r t n r na l to.â ja o ei ro. rn e lma e a imà a mJ Re lmaî ge ea îiai eme r ad c ji Cu. rco g n rl BRI -Dein& Co s lng DGE sg n ut i Ofr at itc s r ca e t nrsi: i e l ma a raàî aaar llipec r î ae ma c î ie tfc ra sriilroeie bod t n fr ouu ae l r r a n d niiae evcio frt d n j î si aeap lc l deal uiia Ne a c vnsd a etlc uî e oi i n tmulr ubiuui e tl .upijleo d u T ruip c l aeognzt d Ca r vnpat ac rlu clr oà âg rseii t raia e mea i e az e d C metulâuailcuuetjp loa.f prnasej caao gesu i n ta t i à -m iu a i s da i i fj i tla a e pi rca d l fr l . s l ot ot ca me j r ma pe ern. Dietr e ea. t v e tl A rdtrapo uuu pi peel ma aei rl pn tl d v nae cei e rd sli r rzna n gro a u ce e âzr a n l e rpeit.î s n e o z n t itc u e s p atc sorui de irâ a c tca p re e i o e ursie nd e r ciâ p tr an . u sntj c t o geedepr d ecr sa d ve i u i tume t ubiiae c m u i aala l o us ae -u o dt n nsr n ekin p nt vâ z tridn ma a ie.Un .. a.. e i p l a c i ml u pee.F .nc ney n at .fec la df ztprnma sme i. P nr al sgr vn âoi r dlâl clmaa ev td aod r etu e u ea âztro mo aije ee idc ae e b rae l t a cinee. t n i â un c ne r d ee cn sn cn ijd clà llr it s-cn ig p cmprtr âd u to vni e ai je o jji âi ovn â e u ëâ i t u o.as e rs ev e e i uâ att.mpia ie t n nz ra hu tl Ko io lsc.numaaetr x ei ne meau n s uafs ies o n l ul t e l r cso e pr t.r Daee c l ma s mnfc tv s rgàe c î maeill no sr tl ee i e iiaie e e ss n traee a te p lctr . T.on n -m d pa a pes a î e oP qrinnsraaBirrjiie in lz e a e lst ron l n j d te cl tr e e v z r s hu i r ELAN. e a â r n ae na jnad apet sriid cama b n clae d as i usl smee .Câ j Cu ca n n rl j tng nie a à ti l de nd i m s oarsz. e tu tr osuui T.rul e rs e r nee - Po l rca iî czlS ce l cmecae B. fr d d erznâ î ocpi osr o t tge f et e rmo ae oei . m ona tt atn ri p tnil d r i di lcl d p bii t.d acnojee gneecnsmaorl j d aepei nt proa ili e u at xiell o u t i i e x rme a esnl or dvrefn uep bii r.u ot jl p cr I-m d bn il â deeiDi csp n t e e ee cn jnee e ae ea oâ dta i C nmlnenl nl xct d d zotr d lBroK aj(lvna. pâo ni n s rl v n âo i r f e t e nz n âoi i g zn Du pi a oat oul â z trl u.c d era fr i sa i lc t drc î vâ ae c iveeor le tli on uc e ime . naet u c d vd r. . â d. oâdn u pu d epr nâ oel i a jme ie oae e ul te d bn id n ls e xei l. se me s n tae i biiaâ ime.n p ae f rbe elme n au oiti o ril TT u ot i ma ài . ca i r r Anc Po ta a se . ajl et it ai a eeui e ev l e e a d -rn So ei)c ia r o v a crui p smiestr ae Soi Nainl d Su i P lie j Ad usre oh vri e l c l l ae e tdi oic i mi l a o t ns aiednB crj cntueu f dmettoei peispnr s cr itt i u uet o sti n t a n ert rl etu eae rv i i m c o cmpne u l ir iiaà e i n atâ a a ip bi t ânl td fma os . Bio d Tu im p ntuTi rt n 9 . saei ekinàd po vr. o e t i n î srtgapu lctr a fr i au c c ndc os bi p o usl. -m on i e c s u r n z a ul1 91 c n p sr cuaf tl B.

cn et bu io à Orc p o us n o cp a os rll f r lm. a i lr eadtr nts rvnm.. r v ê rn l e uim e P n pr n r dnat #r B. c n e su r i uu s ip Reqa o n ..D fe TT s ul t e njt i ome u l t e dcae e e ' v ca e mpu.. oitta os sl n uj e v g m l :h s ja vtjd tazci Mg m' i dii e rnm y..drj Spx -a e1 1 i M. o ae sc l c nej n ae. au ie r u i rc oceae omecai rc t e un c t r 1 aeyl jb yltrscjd l esnd snt î cnk lrt ei r gnie i xoeuiieu ee u t et ae n o tpnei rl . n t t l o sà e deee n i jni it t e osmaoi a r r o n v r e p s iêjo d dsrci (ictc. rn ul ms a i j ma ekin -ofrat itc pomo a p i . s ca tn xw .s icue sau iî cr me i d vrt atr to et fat l hl wcs ni tin n ae da e âs uii r s or ' m j i jl e e q. n lsv n mr no bl â c Orc pod s j oie s itt c ril.avea .as l iiaâ-B. P l peidiiae pec r oprs l rcn î g n rl oien u: e Hgë ro ctta a e eupme e lms n e ea.n t pj dco nc dê p dpi n tr e el ..eemia â eei u d p ct aln. ee ia l u mn c d b idj oHdy jnmei ujl-rmaiaH so xrlo picpl oMdt ea ie i i n n iea i gn f p n ulr r ia i n B.. ie r d a e e Ousrii t b i ssn t erc mâ oiercn piet.' d trs i gxsvâ i i f e ê et ursi. T. i cx .ma prn cr s ie tf oet n a H trsiâ sa i us o s maor ma i a e e d nika fra o s u itc . T) at eirmâi i a i s e M Zi-umai s t t i und mek jta c t pr nrt dy nli s nf t amc c eu r' iemà âm at e r io a j a ea x e e ai =i î fll. m â i n v eîs depu lctt. r diâ tgi pu e c l maei d rc ml îs.aGnu e evc r ue uj u d el . a f wv i c n u t . p v r c i l aieu ao aec nie i . a fptt :dse . T p a c ene i de â g i i lsc e u i tt.trnr d sot j pi ai a oi l i r e i as dsoei eeui c prl i r -t bi l t e n c. e oi n à biiae Daoi sceeo au le î t j o i u y i p bi li tr u cslr cmua n i i bj k e u luu ê t mp n c Hv ii Noltttl o uiid bn ipi dvri raat il. mp s d a et a e o e e Pe ln â t rl ca ie d p bl iae B. l . a n et 9 .. r elmâ r je l d l i ue a c m .xx r â. e i g a e n v ed o me ai e p tmià icu i pe % a ifnnapu iulc v a e oi e ditz ue c .. se inv c. n ..jpo ueocmpnepbiie eA at ei i l i TT î rp n m ai u l t e i e . i t n i n o oe aB. et au ao a e e% et i rt a i :tmn t n i i un n tl pi ae x li j sesyi su lv nia '5 Un l dn ee a oe . dv n u i p rne.Ofran as fvitc e t p nr tn r d osbtdearci: p i ie t e t o e lrsiâ se e tu ie i e e i ta tv .ni yt o ai e ui emz ie x C.. ee l î aet es mmoae u mpi y d cj nl o s mbl Un xmpu n cs sn ci d e e oso snm mai e ro cll lmz s : et au n j nl e5m p no' -a nf i r utm e m t F svll ao a d 1 y e l a mt i p :n t e F svlln j nld ta p nr t ee.o âdt rn ieskae ciê i .o iâ d c osue a l.sceae n ae al 4 d-ip uâ âe u il i a nj l TT.ou I tt d cy ednCotnet(99)abeeiit v lmnl xe l n ami e e nmr i si ji 1 5 nfcade n -a a mdoj tl iin.mp n vi d oxca itl el j pntaê pn as mey eî aey eoe e w mâ nei n i e ern e% e ni n tni l g n a cn l tro. x mujmi Ie et d aie t c niomed pbiit j ni e et d l t dm se e dni a o fr e u l t e i o sm ne e u .npeasr à-p biainl n l -sl p ett î i i e vz e î rs ci u l y ai ae id xznaà n e u s ci o l c netl e r l xriitrt edns ue o txu cl l t vcinii i min . nâ u e o el ii n e e l e n n n pa Di s l fmnn at s a rsn u u ea t ndsic d cnu tr i/. rsiil n r sme e ma i s sn u pijeiid a rmo a TT Pet u uo ae na nf e u t n re fr t e po v g e l c i gn ac mpRii a te mx ie o e no sr.bl u s u a cmp e. Pr nrio n j . rc o i ulul el ofrapecr oprmov n .1 0 PI X I R C AME SHOL A E L I s îfn C mp nad T r m p n Tnmt( T.eai oe .et ssmuâd iiaie j fr p biir aevt. ua ma mut rvnraS ceâin atel s l BTT o mmnoi r C ët i l eei oity osr a i a ..

tdtmt(.l ta mn i s l go s dn e iâae v m ra uc l Cosie t j PH ulRe ep re ri ia e i n tt...fc.a& e a mf c s nei d l lr-o fs i /f tne e a /l jf4 MI L KGALNI ANU HAI CE ReiaHO E et pbi y Ascaii tl ro dnR m# i j a vs T L s u lai oil Hoei i r i o na i t e ca e el F my i a auu R ma dnT rm.m e ca n coa ju i .. eit T L ie n pin l ê i j A. u l l e . u e edj nljvm at n i n ei i g MicaUr a he re s c . oei t dnEv a . Dzc l d mdao aeti emiicr snelee ep rn mutr oo e fm cse df j ae itt n x ei : l ' z e o g rl d ha ijh tl r mea li tli s epitpoei d htl r oeai e a gii oei i sj cauu et x li rfs e oei i e. rznâd. Bio deTurs jTmny j rul im i Aci i Pe a p r a asr r e a d ta Am mut n dj e fl l e/n a a l n ed nr c ' em l â nos . P n aae sce t b i s ps z .s i ci l e oe h tle ec. u t e c: a e n s muê cmp tn j rso sblae R vsaHO E vn î sriu v-i l o ee: iep na itt.d pëcu a e i j u i tmtd pe t eah eirlr mfsi i âe xe u m prca i n nsi e rgii otl i r eo m . l ni lmfl e a aâ: î o ieu op p ip c r l p f r t fn bc il se '. l lTeue â iâ u/tr n ei i i i n . rmpi i s ae â e t t t ei e ncei l t e c î oê mmndep re efl . e% va u cs r ue ë à' z .o t:î tj ja i ne j i ma oa: n â z h tlrn uâ. rb i s ab lc oi l .cnti po y j iqicr s s bmima maiin. e a e . piu. a ta uui e re le ml . ' ms .d patacin ui. ma i ee i o e e p e idnc t e i .ar pis dmztl nxo . ehpme t j thiid lc p biai d s ii ciniWP itr cia ne i enc e um. Die r rdo . s l e i e ) e e c n e pie cin i as z.n ej c xwzj e t n e n . l j st Rmy ir lâ uj a:..a cm fi mâ H aJ Ii# c s n .Pi p e: d t a B..P OB E A E R C A I R R L ME L E L MEIN OMANA I 1l 9 j pi mvseer njicr a rî s iàaesa snlztc slcGn sb i rn itl omâet ae pa n H ntt -u aia u oii 'u l o s r xzn i â e e n mc TT a ot nf t e e e ki ' ' n a .e nt o. x i y i u a * e g iv v e Melë itoâ ine p n l îv/mat oei .rvit îi prp e s p riie î prmu mnd I n n usra otl e sa j o un â atcp n i l n a e DîVi= j v o ie a apr eiid h eir t dn c l ma c mplxe n e i nsd r ofse e otl . n# isi. oee eb i s 5 u dpo tt dmortu arbti n i lqi:' tl ml ue â e n ilma.i ui C neuâ a r u ë u/trl e n s b o di id ti h ei/.l isu iiaielgsaie emr nedn lme z b l pee tn e a ny t eilt .th iin. l y .a tk.a e s n . o cp tc oti n alc oi r ee i Pen tli o .f . o e d e a tn ji i c a tnei td i io aii o cjia op -nr.

p loio. e ov t i mo riaeh elr c :ltronie tl Le à . i r s e ilzt î prdu ee j c mecaiae atc llree toe ie p nnl p caiaà n o c ra i o rilz ra rioeo lcrthnc e t h tlr d mac. ee l.ssn t pi oe i e rà n eâd u l ne e s r oei â uj ue r u e te e n Unli.l nvll ome rienj nl e ricae ri tr.evci fdectoi a u ot a z e i i nd pti iljtaiido nul hoeir e armonu irdla mei ui tle.Hau S l ou j Hoe C nie tl n me smnt t ep nr jsc nl oa l i tl o t na .ntll. ae du e n r Ro napi e cnrl dgtl d maecpctec fclâi it cl ma mâ i r l eta ii e e r aait u ait dnr ee i me e a a il e mo en p nr cin i oeui rABCEet nc ds iutr l op ro d dre et l j htlro. o t Pnn mo e zrasaio j srii rh tlr.rvsaet u mio eiin d cmu i r a si il. eiylr letliileu l pe ae -u o n t t dj belii scaepnr tteuac f ui clma cpei aea r ia rse jaoit etu oda n u i rl e io ljor l a g e e t e a ni nu ic tv n me Dup c m et frs s feprz ne rn aej mitm ma âe a u . oaesriioe t.Rak rx bn mi i â l ti c no c t pe t c lttap o uslrs l ja. ptl Amb sdo j mul dcnz t ot u i a nec tn na. ul ai nat etl d miae pjlr i ev io oei e p bi l osr i cl e ca â prznt rca l u orf mer u t c snt Ko rx S.e a rli odra a ra ns. â u se ie c â i e e t.12 9 PI OGI R C AME SHOL A E L I lfr ll jn uâ l dnaes rvs s arsaâî e a mâuâ nomaie i o tje i cat eià e deez. ta . n cs es eit se n j c f et e o nc e at i l c a lc oi r oei iupr nriil nilr u /tlo h tlrc at eijci l o.s me e o txt s p a i tl ps Maet .oii i n usra optlâi î aetsn. iu na ma c Phip . qiàoir i ti oi r e aà t aà oei à gnio e oa l la l r e i j cmpnil d ctrn lcâoi j ma grlrdi u tll j cmpnie o a i e aeig. i à t â d ntro j uiztro d bz maeil h tl r. u e l lcr i itb i a cruir e o . meaae dtr.u e i i et i c n ka v u cl r rmâetdnut u va jjmâaed lAlca diaE n su d ut i o nj i lm l ec iu tt.Ceac rmoae tnil u 'itc l mâii nl i rn elmâ e e u crceiez c cpi nosr p lctr et rfzu fr lmul .Ficr aatrzaâ onela atà ubii â se eu lomai ui eae a s rca s a ee z u i sg ntbie d fni dn do nulh eir su e lmâ e drsa â nu e me n ei t i me i otl a e trt .e u i i lReraulCosatnTâaed l faiTe oenul MaiTâaec s a ben a ntni ns. oài i evci a ieu e a e .tva pblcye nateîc siuepo vae i gi i o etmoi l u iaii osr 1ontti rmo rama niunr gai:ï dsn clbr. Esefr s s nul e sâdnruna e n ac ne CaaCa j j Hoe t iec â i ac it.n g l sr. mp r t s a l â sg r pj. n Xeo . os qi ein a ieu n r l n ra oae e n . u s uâ nnz aiae r d eo ae . d poetr ahtcuâ cntz idsg.urtrl i naeio n niâi i o a i or or e l htl r ct i rd ctro ji otoi r eehpmet. itl iucn jiy el r ri tnc.î tii u fr ae pin el ra bet lr zsc e j z v De xmpu n so lrlnsrio tuqio h eir î lr natâfr HAXofr sr ci cpu ea âicnsr i r otl e n aa osr. ie oae r ro.Za u s.c oet cr sriâraiae o icieo AHR. b da Ca io.ima l e eâ evii desa iie aga lrd c n ot tblra rdeo e o f r. oei e âjpo uâoi r imp r tro d cia ne uij is ai e l a l le a i pod s j s r ii lg t î moddiets ui ie td trs l srj id ti r u e i e vci e ae n rc a ndrc e uim. l e e ei P ln:rai raietà i ebes .e iaIOT L cnr uel e âg efmae dnij d ral rvs I E otb i a r t â t i po vrapoetaulitrsi a Ro ne. uââio. Elcr lx S da f ml n srae nr rp r ra rne i p ltri etou ue i.uàs rlr t.j cniuâdc prznae u runtleao c rfc i eee ee e i otn n u eetra no iâitln a raiaeahtcoii a njr. a a r i t e ate l otn et c ce s aiue sa i d tr j srii l nvll ll.aellrd v i . c r a c î e i à elmee n i en mie um u : nta A.la e u mon a î maei d e hi me t lmi t r a l s n s i e d r l dil n tre e c pa ne i idu til pe tu pe a ac ha i j s àâoi. ea esn rl miec .a â crneo cineejarnmeui cr la dbâdi.lcp n c e me t d ioi htl r.icusvpi rca . r o l d trab llrb ctrlrsâ tri rc rloio ec.

nt ni -. M. srbue u u c s ac ltaee l cnos i prd ee fr iRn k Xeo fid p ntu aeat di ur cl ma mae o usl lme n rx. s uio i a i l oi i r p ntaâ i t e Ce ma maepat acfe d aa eio raie z pHnv rzr drcel a i r re i i e fc r e l a â r z âlâi ie t a lfnaàî a u 19 . im clbe cvneae li mc â d a pri e ie tlct eerl u it l u l t a e ee# ceu clr aes s âuecs r ieclae sriio htl r jd sn rzl eo cr e k dis à i c aita evci r oei e i e d t l e hrs dnR mai lnv lln uteoptlâ i i lme cvla x m i o . r aej . nadnae po rmuu d u l te ni gni pcai t d ca i / Dei empii c eie# î f cr atua'a e r li u l ir jn i l m u xgn n i ae ri l e d mes u pbit .. vna cnuel l ec.e r rj i ae t d peâi e o ee z p r Co jetn Vllgr. ca te a S ce i Pnnlelne u e cmpnipbiir ct i rfsoit j oiul. o a l rl 2.3 Re lm. eeeeCo vn eeCo n Co n àe ea i y â Duâcm s mel ntpbitta se n dnalmi ip r neae p l m ni a u li e etu a i ci l m ot t 1 o . e t rai ra ni a ai u l t e â ma poeinse i i y ca msie ine Arxm ahce nltpog scet. n trt l rd sli cm sc e po vt-mac.e p ci: o u orlr n e ee u rrirs e tv c niu j ssn t. mad rptt.l aaiarvs iHoe. g jn . mae.p cr DB l uizn î rmo a rà a ate o crni e t. Pesna sli .n e l ra elme i n lgra di r e j ca z l dilxr. rapeaa a tz: . l a ai m rzl tl jl. . e ae F e tiee n j a l ce ameauu p biir î raiae rcx ij î aeee me io d ra s li u l t . nr ee o â i s oaoae in e r e ac nsma io î v d rac mpëâi. o Ro oa u Dietr leiti EL rcou rvse HOT A e iai o ia v t mpr vz da ditiui a t imtî Ro i a u or f me d rn me prc m He et srb t uory n mM a l n i or r e eu . n ll eut e ilm mpe n ei u r r a vnull j t i y ae m z ve uA c nie c îc iyra rga li ep biit u e aej seilxe o s em . i a e ia ed sr seet e rma î n c :. ei rdi a r mmulsuderca . tiaoi mai nAi e aez e n tdu t t li aio o cee l . l e t i s id ncs a jo otnteAgn ià cmecaircua jis ziu md e eeit i p r it.î umauni à elmâ n r e li p. ei p n l dsoiaaej i u li r ifr j o t â i ul uâ Ar m u e a i zy gn e p bi t e nomsi n i x p i ca i d sa:p biu-'ë zn î cr aj n n cmceiii pouuu ep u l l t.c sce ep aj n.aey iDBF av rs g lt cl d u fme et o clb rr i t ' gni c ai e d eti . mie . ca i ubii e nz or ng a î cnAi amiuu po y nls umietf cr e-â e rgte n os r x li rmoi a. n ig r. l nl mae tn esn oi ti upeâ ee peaiuae st fc eci lo. i n u r at i InC.ut r na c rcdr sr s rra asaj ilni r e l g i el Ee n cnrlî j l : as dz ot at i led mak n a lmeml eta n t cmi e e vl ci t i e rdig l mz â v âl fr il e e it pr v rap o us ui i: ime îrprznâ omo ae r d ul prn 1 Prmov xavl âi .nea imrac mp niip blctr fv e î pz e a a e u iiae. ro l el . c e c p u ca . l n voo s uc p e tlç-.î ru âd c ic pii l e etaeea s r.j p lctt. s r d sr .aa ie id s iisi ij dn u a iizâ.fma A XI et ni lt n n l 92 a oiut e c u i i RE M se i r uiztr f l Vâyres bzaàp u sui a n a sullrcnrt.Se e a . ej si o ril ertiint i c te u a .xp i m n Pe Cà e Ah icn . eu wlt Pa k r 3 La rl Diti i c s c e c luao rl AppeMa it h j c ad. . o a n ae c o ee. in e r c sa n mâ e i r dieb t rdnRomMi j a d ladnEu o aCe r l j deEs.

ltrst d aj cnoiapa p tr nln. Fr R n Xeo et peeâ î p s 10d @r. R a r n i t ct cej mo d z ol e plzv c j c c nml nc r fc p re e v t x o ië a i on e di a e a e at.oinaâsr s tsa ee c mpâàoio. iin nl %s Dai Kemsasriil po rm ggni d rs cuaedp picpi vd n pintm rga ia t e e% trr u â r iie j c n l clâidml tAedrlptru hq ai (u rmqipi clae. otr i itme e p lc r d v l maead l neo . i oae m 2 00 0 d agjy ceti 1miad d d lr a ulp nr creae j 0 0 e naai hl e lr e oai n a et ectr i . et aij. c j M j o e z i neme ul e hme u uma r d ee i i Anc Ne ee . ae o i e o u t i i gie d fr pue c . fr do gmà i ak rx se rzn n et 0 e ioei a ma e n Picpll mo nedneoui fme sn lgt d n mee nrmai r iaee met i vll l i uteae e u lu o r n ar dtsn d l îcpt(9 8 d i otnad so eiiu C etrC r o a ema e a n eu 13) e mp r ! ecp rili h s al n a r e s mmumi XEROGRAFI (o eepisreeucê) ' u E cpir rn cir sa . M .î e â c drcorlfr ia rc n oiaoil snurlcr jiinai nc p nd u ie t u lme meia e ll d ig u ae ia sdca ulc r aiv nttpr e uld c pir pi oeetoft rleç d n mi in ae n e a ocde e o ee !n lcr ooga ç e u t . n AREXI SA. Ve tl c nd c ra fr iît. mii lz n omplt. aj h ri.Der u: aeta el oeàsrii n ciiae e r vae o s li eg l. ma n a e qmâ tmiâ f e : re tt p e aifc ra u r trlr c AREXI îiprmov a âprn itr di rc in n ip o usl.S ce tap al n neeaâ e . cse gni fr evci i c ee lc e z c e hpe i eds i i r d s cait. lg at t 17 )XE OX ped s pzj d mia ê p pa vzo nz e i ni (90.mo ntd i a . l d la c ro tr ak t g oodnao M rei . u i u dzotr a fme. vzo r.14 9 P I L I R C AME SHO OGA E L I î a tvttad pomo r aprdu uu.Pi ivn ij io ai XE OX a c su aeai e vl e i i r nej i n vl. olr i ii e aaae m a fx i i ne lsr c pit r d pa ur i ieeji pl ee j sse d a . u r nm u c i ntricpl e e peilji nmaiâ d na î avrsn et cama bn sll d aei i rvzj j meicita n detig se e i u à oui e vt mpo iaa i dorae i e a t r cred rcpaeiaev t amea lii pi ptniu d cet i t i ui e eetr nd caâ sj u.o sl i e eme u g o iae e ci i i d : t u No i e tt t ua d n ia e c ll dep o us cl smt c pit r ab ne u c o j dgtl.at ubiae e oum r ocl tlr c i â t c s bl e io le me e prd ea ic ne o us da e t. c prn v tra ni a o u ee lme n rl me e mp s ud. e miy aesl ho g ul/çspe a l ait)Acs t i t n t p cpi ad v nip reitgrnëdnc lu adefr j p i i uc luztra e i u e e t a t ne a t i utr lmâ i rncpi àâ io l Gr ip nëî Zll n sr me â n ee oate.eiint. onuma ied bru.a r oey ll e rai te s l u r n a va d c r ds n opi z a â i cu rca i î rn ul c l ma di re e ae ipu tmie z mpat l elme n â d eor i ves c tg rid c nsmaor. e Cectraj po slen lgca rpeett joclpicp ld re e i rreu thooi u erzna mi aee r iae e a l n . a As i ocmu X ROX cr at ee l pse10d @r c ps uz c ne l E ae ci n n et 2 e i u et v . prt ompe r d e l t : o aoae 1 gr. R irue oia o nn e i/. mprma t ae . o aoae e ln i ngn r t.

ig a o ni cd naâ ae e â gâ c pa ne d c a p pa rmâesâm srie e tnadîat e i# o nac t evc d sadr n l .POB E A ERE L ME l RO I R L ME L C A Ix MANA l5 9 dec sî =:11 lde c te Rl Xeo î run c Arxi . a u e â n 9 9. i md r tb o e tu â so nu o e n ac mpâau prdu XEROX n te ui s meg ma mutd lga l p ntz u r n o s u rb e à ri i l e 45km' ' î utmiaiaaâ toshi r i orat d srtgeî moulcm n li i n pnz c mbae mp tnâ e taei n d u c mpqne Fvâf/ e î a e s. pomo nnt t t rl d e hp me ej s l #id bru. in o a l tlae u âau oitr ot e u e 5joni tl cn u por a fme.r i aà rs t ma ie nz . - S hi rabrn l sai sdi umâo r l moi ' c mbae a duui . r z nâ a c et n â n 9 .n ae i 14 o i Mdj.nae a e ti e v .pomo n n l s rii r ve e oi evci e .d l XEROX n eDo u ntComp n . mpotn itiutr l â n mM a is ra esn llij î R mMicinu cr acmprt ncpao p ae nAi p ro a u. ië e fc r.aee dct nr e n emetl e iâ j-i e io ae ll eâ a t i t Prmovrat rcnlno d dsrbui. Duâ19 dvi pi cmpai pouct r d bioiàc i etje p 90 e ne rma o ne rd âoae e rtc envset mai î RomMi. o etvee . l iimea c sbi me fr c e i l e.mpu n r ta ee tve . u âcm aey sicmecaisn clrm a et l rpi l l id p u gni 1 o ril u t y r u r is jl C nrl eis zej aiet thiâdnPeelCet lafs nt a et d nt i i ss nâ enc i rda.imâd cpitaeA r t r m rnd ae i t ma na a . p roa . e l # Acp re uu sg n d paâct i r c po ue ievc d o ei a n iemet e il âma mae u rd s j srii e r bi ië mtc . e o intnn ma drc c mpa i s r va aej pit. - c pit ml o aoa e.n iî cr eoioe e AE <c 1r u a i lpe o. i gnei r p i ga iagi ep o us d c r ds u eî pe e . ROXC ao f71 c v lr mut l. r Dit SrednE rp Cet l jd E tRo naet p pi lo c nr i i uoa nr à i e s. d cltt i usdernu l mâci e aiae mp e mee ri. r s t lr sjlail u i u o u p s.p ln . l rx d. l Th Do u n Comp n d nty e a t c me a y a e c me t ay X ROX. ot k p nâî 1 8 sn ur c mpa eoc ie tl cr . mâi s e r lc a e l a e mu cf d aa ei P e e t l Bu urjiîc di 1 68 Ral Xeo Lt af s. aet df i : w Cop rt e o io ee e iy oprj R E s ei t Ne roae l â e nâ Ie i . - Tmb ed c s c nsr m oc mpa i p lctr cr : ui e i à o tui n ne ubiiaâ a e - It ra î sg nee d pa aazs n%dl nl.fr zndpee sriic lxec epu àoaenvl ui sv n a uniâ iyievciompe ors nzt r ieul j p etfmaae3 d ds iutr p ît gtroiltridet e n mzn i r 1 e ir i i e nr ei r . o ae mo aae i e iti le C lma ip r n mea pbitret cla shmb bud li e i m ot t sj u li s e l c i ei r uu. r ve v oae i i e c ia nt i out e io pu e i .y lsc u cr a ll lr-r n c at ei dx e â g bici l caie ae c sa 31 ontu 1: - s p z inn p pa croaaXE OX.r e o aors f . mx i mp o re me lr d r d e e ae ip n n rz nt leoxçeat ba cr lmiai gie l . n u ot mi u nr t.ta miei gn a re e z i ie t o na pe . a ca e rp zl nn .C mu kae ere z a a / ietnlez o ic vln 1 a E p n ra # faz / dni t l bet u r l t.p ln ehi me t.et hgo aâ ia s lb t. . - t nmi ca meau clâi nc asp > li ot âzr.c lma shi n 1 99 âr mk r x mpe â u e m e i i ra tdsrb io a sudi Ro i.

1If r t . cptjarb e Cone e .- No ba ce a àoi gn c n ora t c o icieec mpa iip ul rnd re z ma ie o c d nà u be tv l o ne e tr nlmg. eme t Fo t i gi eaujrrgiâj s eau a umec s rao im. c mp ni p lctr a f t ie tfc t do â r iant li snzxseoi a a i ubii e u os d niiae u a e mecdj ei nt n n t ra i a ctg r d meae a oi e s ' e i j. u e o a i o ume t ui' 9 . ae u iul i mâ a ec p z u u i ie i t:THE DOCUMENT COMPANY XEROX . âet n rn i l ci ae e ae j Ce de a dola i d l l ie c netlre y n l j ass muu d vlr aercpo l i Deat l o cpeo moi ae i ie li e aoi 1 eetnl . o t u f G cr drc eacmp ne p bii r aercpoie. l cnel nat . a nl e e r a e a r r d niiae sbilr nrpi i z tr c r s p j vo s s aoce ec fr no sr. â d d n l j d âoi ae e ot i r à e s iz u ima a tâ uz n e umee i e p etgul i r sii e. t i o ut â & .nomai i - pod eoeie r us frt.. n o cpi o s d c metl a rh l p e rd cl t e a u va s dua cetipbi jds iur dc metlr t i l rai .tlut -yy e lc o rv ll î mo u n s ld o vda paa j n vi e oui n d l ot e ee i i eol e n l e ar o cin uile ml f ç .. s a .Co nad lme t ui d ntae t mpa i ocz nul .ev eso/aal. a v lrf a ma ie u uma c x i n mim i e c d r d r aoikâ t djP unzuo eaie tn.unnrje î picpa shmbra ne ou iatobe med st. Dite dies l tpuid r ca .u lHii itb ii ou neo. e i r ce r ai gii fr ipec r p blc dnRo ni o p re e ais bno ae ra e ma ni ime. o dzot e oo icr ijt e l j à rd c à h e Ad i Bât. ou neeNa c easrp ou t l t.s nt c mp nad c m nul E ' . n i e rp l nâ eei l a a il e ll r se o mp c z rpee t d meild aaeij d tl ciagea î aetmei. a e c r d c ned c ltt s peiaàj s l fls ac ma bie o ume t e aiae u ro r i à e oo e sâ i n . ai at .st fci c e t l e t pr r e n a t nr 1 ' l n uui se i i a o sr . sa ma ne r o i d i ug r n n on ev trs Nou i gn n n i âe prmâdia s j d shiee.p cin s po u: n cs sn. rco e r t ng RskXeo n rx . r l t aidm slj l pp lmeesv . e e l. ke rc uaedec a rtl -DC o fc s p c n l vâ z r. erzna e du e fcr i e oi e n rnj n cs du t Dei r c mpa a d r cutr v u mâiie tfc ra po i lo îte rnjgu. t c i n s rii-DC of sppis oi evci t u le . le. rp l eae i j a aii u l t e r eetr i De x mpu guu e ca i j t a c m a iid ba dn î rpeit p plj ctdn c s i ià l a p ne e rn ig 1 e rznâ o ua a i ià u mdi n a spr ae î t c guu j t gnr a cmp ne d vzafet u ei r.Ra Xeox p eeâ b e rul d c n' v ree i r e e lmâ nk r r fr rne. - cn iiievci fre sri /tcgrni o dj jsriioei . e r tr olboaoi fie u p/a ae n ae 2. P o usl j sr iiep c r l ofrm rpe it u spotp nnzfea e r d ee i evci e ae e ei e rznâ n u r e t ic r l l aete sn i ev lm t n lgi aeîau. ran : Dietrd makei ..

a o ira arb eor po ii n li fr i d c te 3 di r s cee tiutl zt umeu ime e àr 5% nte ve rc por.Crai tta e t c nsd rl c un ee n src u i t omâ e s à e t ae se o iea a c vi lme t tit DB av rs get pec pt d aevrameaeo go a lpa F d eti s rou aâ e dcae sjlr lbl a ip in e e ncsrpnn rai raue cmp ni f ine Eiinaîsa âaigra eea e tz elae ni a aiei et. RE ATO .n o cpi BF o i i l u t srbl i e o cv a cv e e p i î cfe: x rma n ir . nr e vci e ak. s ee i t .oce t e s r.u il o n e - pa urdeme aopi zt . . mâid' olboe z u c ià neds i i â e i lgi i o il iur rn . n c s e s o nct s gni e UB I o e dmlrajmoioiae cmpnii e ae i ntrzra a a e. Re l ae obe tv lrs p ae veiiaprn a aia v nzrl j prn ai ra icieo e o t rfc i n lz â âi i i z or sn aep eat a e rpeett e T ae cmpn l aej ija an odj e jni n erznai .p d qe pi .sg s uce z u ima a tne 3D SI GN. un n p el s dt cnieaetl atr i l a î atl u li rPi prcpraclr l o s rr oi coi mpi y n cu p bi t . na - a evrameauu l s uhr sc -utrla eetro.ae t d P L C e o ncr.r t li e1 %.W Unpa t n ra r a r e e it e l DBF a vetsn ofr sr ii d raia e a c mp nio pu lctr .i .u d 5 r u - orc no jeean li o s lid c te40 di gnpu vz t e u a tr umeu prdu uu e âr % n z l ia. rje a haemake. f e! nemn t ee z c c n o i t eo po ue l cn el D .DBF cmu iain. d riig eâ e vci e e l r z a a ilr bii e a icuâdtjpjimp r ni n lzn o aii ot l a: - aaiâ ijs r d saei d makt g nl jaut e e t tge e rei . L d fnra srtgio d c munc r pe r oa umiâc mp ne DBF a eiie tae ilr e o iae ntu n t a a i.i o ado. a a i u l t â e ojg u â u l nae ca m d cmuiae l aet sn. eet i o e t l p o us bici e r p e. ve v nae a1 0 0u i jd pou' âzra 0 0 nt e rd s : . r atiae eol l d i ci ca n i ai me r a DB g p cmpnapbiir s cnu âc cispi etr mbi i F nz. r u i (r tvd . bet eesn mâuai j s p t be i lr rp s. p bl ie r n a c . e i l o l t j k v k ne aie g tv . o j ucet v . c a ra âc oe hp itricpl r d pshoo j s coog. ot a a ie gn e i u t s o v . d cae sjlia t cz o i cl a rcpoi r r a o uâ l - mi maia e rsurlr c a p ta f g neae d i d c a e c l ni l ra ic io e r ue i e rt e na e v ra uz trl a meae r cn ti ndre meae nsmnt aie smnt ai uaà sjl .r oep r nâ nc î rlj c peajcnt a eia ie L INSae x ei lu iân e a u rs i osmqid m gn e a p i pe â Pe tu sr ii d Grf De in DBF l ra â c fr p re r rn rs . o oai eoi . re cn n trai.ie t kae s mui r h i p nr g d ni ra t ll c ee e tu mpu vz t f i o l ia. ln i di tmiae' DB lez oa od r Jz zz a rz z /rp bl ae lâd î F /r b rae ae wâ lz l u l r. z a r n cne j s a ge ecmu iae ocp e t t id o ncr.

a ni debr t af tfc lzt p u ub a ni.p o e ie t n rpe tv ic io omu c r u pëu u r blme n di e Deu ral u c ssabu u a c mpa i XEROX 1 93 a cr i ici a n e s c e .lF. n Xe o fî l l e met . n cs moi xs i u a o a râ à v o c c v t s do . Elcr i ja g tn ABC e tonc .ae etu o n ocn t e jr u n u% u nt e e tn o ç rà rp nr rmâi o oqiuo ti t o i gnec f z c te maee p lc l umasn a liraia î rmi ma i on u â âr rl ubi. a m f.evcio lt. rsvtta mpa ii os r d t i .'rs la rxt .e a u n a t l id on e ihi n.A el Nain l d P iazr. : n i fc i c mb ra r i i Ra k r xen xl è Br 9 r 'h Doc me tComp nyç AeoxT e u n ' a ç . D ae na ln l ia-à ae ae e u je . ma ie y i o ni r x: i e ol do u nuu n ciiae e r u n E ay auçî tr n arpqi utr rmâetîll u s tg i. oua i iàt i i 'ou g u ur. deaà. de a y me l o or iouç os o aiaâ e i gn a.c rt a na 9 . l âe obe t v lgt d uizra d ct ci j rmâi acvneo .ouçc r u l et icu î c lll: . . A do a s c mpa e a rs ê . me i e i t p bii r j î ae j t p s ietia gtu-nâa âutd fp dn ul t e i n cl i i . r p i dn ae nu se n ls n eiat . UC Poet P ip rpiâi e tt g ni l aâ e r t ae UZ lij. e âr ln i o n. u cmt r i z l i a p ni utl a dus c tde eej spà naeee o mie a i iz n -e oiin l i â tmâ ll c no c . f aà. ntt c niv t: semutma g e s ac ptm ea e iolgi umec y iae og t àte t l i ru â c e l va i Pi sb a a i.. e n cv Daoi s utr gt ui rl t.Miieu Fnneo. â dnicm rp lit l ti e at i ca . d s n emei po i c lzi o njine sl i ame n t t r ti e n poein lmu aey i osr. ael i.hl e maatuva Dea e aî ra as c mp i n aRc rfdr dieê s s a lc i . ru i s c munc e in shi ae mâci c mpa ii d mo srn e jt : o ie sce t c mb ra ri o ne.F n u l t ' ak rx o na e i ns rl iaylr od l m m. aeE. hl s e i a o vi i i . oic mpa iXe o Kj p r ul c me tliî a tvttad bio . n r odj u el t n â u z ngt â(i caiâ oiil)Di aet t e iar clc n u mac s eai br rt .l niaifclç s ara d ci lip r ni gni :y riic mpeeci jst âui et gel e lnim ot y e s e s t e e a cz s t R n Xeo R mâi.z l c mnu cejo p tn ai a t b i s rd f i o i t ee cmpne -d l l n lr oej l r ut â e ei m be i l a aii i . u itlr x rxç i D cl e e me tç Cuv n u .18 9 1 PI L GI R C A I SHO O A E L ME fs rpzl n rai gnicmp ne p pa rmâe sâ ce c î mo ot eoio ae maii o aii e ia o nac. e n tâ d DBFa etsngc nsd r c o cmpa i p lctr d s c set r d dv rii o ie â â a ne ubiias e uc e se o ul u u p rn r telnr a et j cmpnacr c mad rc ma Flsf ni at ei ra ît g n e i o ai ae o nà el . a ai acnttî du sba trà t cui rp ro-nà cmpna o s n o . r ' ea pec p tc un s sa tv c mun j uiia c n<. fa e smee.. â t l y oxt r re u a ub tni o xe i tlzt a aae Su tniiae n li fr i rsa s o fc netâ tae p nnl tr. rfso as l gni nat i e e Doc me tComp nytFoosn unt d zn ba t c a c ne d u .c l o at. c e nte g ub a ane u ute e e rc l s ic c r cta rc . i tt à.e dngç aj shi ae màcidn. Di pes ciarsurlrdec nia ea a rtdo . ea e n d i l l a s ml je.emi t u m rn f f redie t ora u l Xeo t oat r c . i oi e a e n o a Lihig.p p l a ctdn< j j a n nid br . u c e t e mor a .Arxm. e ma C 3 Doc me t l c vâ prz n î n uama c . ou eae e tiae. p lii i inda ooi a emià mn p l a t pes n c c e c ji e t g ei. ouae ctdee: fls c tl c r u cmpne arst . eo fj . e a .d rc c r e s p ta a ube ml ae ie e hma i a la poei a u ae l e ue c ie i Age iiae ca ne a f tg a aâ j sa tr na c t pit d ntka. il ce c psh o i n s .de â a c pà au c cnd ge e l et ro al â e a e t se r jt ct c e tm t n i â rj aa se m pu . t Por tî d Sa. bsa tvz ra umeu ime ic à a â argâo r e t ci j ( gnj v o cfa cr s nmet .

lp. v vàl e Pit cini itrain lcr a aea l f manaH j cr a r r l y nenl a ae u p lta i os i ae u ne e i o i r bn fitd srii ara ecmpeeptf mel nl Si rlCo a. R ca l A ei (a . i e i ca v te. MERA a ru i. sae G aca. aes-pr t od s uae i oma o aâ tr l o r u â cr âi emi eRjrr a a e â n meoi l crr l-m oeiî gnrlevcieltr cet â u rjay àoa ea fr n eea sriip aua rai . r irdnr cinirmâ : noe rm le.r nzt rpa.1)dn lcaesn elmee rxm pg 1 i ak rx p g 1 i u rr u t 1 Foi C jc r. DBFAd riig vets n M e e a : u i cint r u lt r de le lsn âî au 19 j a âd c dmei d at it trs eo n iyt n n l 9 1 i vn a o ni e cvu e ui ci m l i j pu iiae PRI ogc i bl tt.c nsd rt d ncarâ â n c e t p aua r ai r u tvâ o ieaâ e v- j. La a ji s a u à da tmo l n e p li rbrs ceta e da g PRI MERA l e c s pu ëa c nul elt r ce t pod ci . To Hodng Gea o . i l i s rii n clj t fr lni n j i u ot o l ncusv evci mp m e o r t spi nae aii p n z o ate d ael . n p . o e r n u-ep rca . Bo d.fr t bz maeiâfat b n. wisi. l d prpciâaat iyo sl e eset ci t i r a . lr ooau n Dietrgn rl rco e ea. r e intas iiM l lr sce l ol t e o . i t v C m pa pbiir dnRo naîicuâîc ae âaaietae u i? u l t â i mâi j at nâ dv rt dni t.d vdtc p a ral n rpdj à jl cn mii e ij. Ro e Auo bi .V)j R n Xeo (a.s s i t î f> ci ll sipi poeinl m j pt< n nir â e mpmâ n a lni r : r rfso as i e e o n i O (a c dzolrapbliâiî Ro ni. mpq o : mo Hia W akrS sarS l. ou o nide ciiae c ncntâ d s e e lmâ taur trsiâafs prl t deoat f mâ zt a uit o t euaà c lâ i .nnl rm hju eoo e d paâ P I RA l. ca t n iasn sll crmacez vi rl ufatîd pr t o c id oui ae rh aà iou n oren eât .a ite lelio niBacrx.P MERAaspaa cl 11 u ev t e u itlin mâ a RI a c e rt ee d âd me i a tvtt. i r no sr ape ea s se peprp iee pi oaej saoga ia te tt a tâ rfr t â ta o ri i ci r i . helTui Fod.oei ci llr ot sp r cmpe.F P O LE AL R C AME î R MA A R B ME E E L I N O NI 19 9 c t d DBFa etsng mae e dv rii . a t a l aeaii . e eka e evci pop o lt o i ni ai t o.c ir d c n a be fca d t c e jt ha a â u neiit e m s ro iae eiztt. c Abrâdprblmeecinio siudrnasneâd aiîd mapi odn o e l lellr àc oil icr e .pi cr e s s p aâ u l tr t c et me p e n s l e gni r ae i à e o t f e n fmiaiac e iell eo o ecn uet l pnr a eognz j al n a l r u xgnee cn miio crn ae etu s rai ici a iz a o e cet e i rmâesà s i p pa o n ac . RME ea o ei â ot eci a ai i e o B nf idd e pr nacjia pi aoirat d d i n c u a eeki e x ei y ât t r scee i e o ai u n n e gâ n mp dnr cl ma mai g nid p biit dnlme Ogly& Mahr fma it ee i ra el e u l te i u .

Oraiaed cnfrn deprs. a j i pes) r â. Ar Di co t r tr . oronr ixcle ectrl e aâ o - Sevcl u i na e r iis pl tr t me - Moi ryr cmp t e nt i e o ei .niâdp cet it î aodrarc me. ein mb l .a crrp roai t et p s î eie y d a ne oae tn eet e âo esnlae s uâ n vdn.boui pine dsg sa aae a upr î rd ci p see rjr l t. rai e Plnikaejahiii Me a a f r ic zye di.u â u se dpa ra eît amo fë pià d e t zas cai t j vii e Ac lj e u is j s rt t se ln e n u i m. e PRI MERA S:rl e ma bu lc I i n C 13 d rpeetne î 7 d #r S T & S C u 4 e erznal n 7 e i AA CHI AAT HI . ea i ntzam i pii a co eats mai sâj î rljl c ci l.oeid: â aifc vie peiie l lellr frn Cel . fr n s d a i rav. Po ul (otr. tae i e e lmâ - sco pia. ââaehp aaej i s aet aat l u e evcituo ln lrT nr ciâ gn e et d pa dpMia z e e shmb e aea lcp paarmâ esâd p cm etae tcej inro c i Hlcr u o e i! o nac. A vrs gafspit pi l aey itrainl cr a ptusp paa d et i ot r r r e gni nenl ae ae u ârn e i in n e me i o l rmâ ac j prma c r a oei prgrme d tlvzu s o orzt d o ne s: i i ae frt o a e ee iine p ns iae e Se vclsan r : r ll t da d .e e a t e cei! cmu âî p traootntjo mut l.Srtgid rca . t i i rmo oae iâ Pu lcReain . bi lto s Pro au ael is cmp n dn poeinjidn o c etj dn esn ll gni e o u e i rfs it i ci n i i e o d tl t lcl aetslc t. n n z n e .i lt i te i s r cie rsree i aai e e oei ee i m rn t g aa b n sriittrrci jo. rgte poein l î rdna o n n uee p r i lr lpe Peâi a rfs aâ n uâ i r o j ajh s â âa îaiuâehpieusl jcpctt d a frclma e.2 * P I L I R C AME SHO OGA E L I f C i dc n sne u adnr cl ma maia et d p biit ha aâ u u tm n it ee i r gni e u l t e r e i ca eotlotz e fcet icnevn n v aua ân d zotm. lrt e i zun .o scej e a jts e evl u n i i And e Te dors u r i o ec . Co d aejeeui acreâird pil. om j DietMal rc i.E t j aet u ag met op rn e nf t i n ea i u lni s i cs n ru n e e e e a pe t c r SAATCHI& S nnz ae AATCHIAdv rii et peeaàdefr prsi etsng se rfrt ime et- .g ni ruet etml r tIss n e rait e n b rae el ia el ejj v t va a a e s stsaâneol s cfc aecinio. gnzr e o eiy eâ - Acvtlpo j nl.

r fsonji â o ael i o s eàc. u ei evci i o s ousl oate ut No .Brts Aiwa . ut a etsng â e e it nt mujcini s g l aeeet d me ilelme.rb i s f cl i ut s oeidineeat pnr afpeea.CPC/ OT J nsn & J n o iih r ys G I.zeue â i emab nt â frie itrsne e t i rfrt e i .âda ot cs i pei â a ml â p c lt gn e t s e er a a ji u va poueo j sriio p cr e drs s l po vz. z aHu .nr pa u d rsreemaeil sn aoaec mae gni cni r à îto i# n e eusl t a u t lct u r e d re a n e . t j. l . in ofrm srii c prdue.Prd een sr sn nâi e z o:. Ma s atdbo . r slj il rd slr i evci r e ae i oec à e rmo ee pi ou i r l n c r ai c a d snsbi a c s mao i r La rn ul lr p oe i iti a e tng o r a e i l on u trl .P B E A E R C AME I R MA A RO L ME L E L IN O NI 2 01 go s prc m'ARD/ ia e e u . s iaj mul atl. PhipsPiz t To hb i t l e i e e T aeaet fmearc z fp c se iii ae jiji . l l y. e s aej dnR mâi îi rp n s cez î c niur rp r d cla p gn a i o na j po ue â ree n o t ae eee e ai t e n te pa p biir. ANP. rN se dsPHARE. f ideiin ma i cini r â.i u' lgr<î o nu rca i e n a n C mpn nà a rll BA S S C & S C Ad etig o o et ee i TE AAT HI AAT HI vrin . i: ul t âoen f e/ xmâ l yo si ca r c el MieaGhe g . I LE6 aRc c SAATCHI& SAATCHIAdv rii s rprznepe nz DEI % . oh o oh s n. u lsj dvialr . â d o. r l or he S CHI S CHI vets g AAT & AAT Ad rii n .

Unes n i atu e a d p eitg zn . ) s. i ih e n 18 ) drt dn ttds n rdci a g i n b h vor Ea e dCl f.RECO NDARIBI OGRAFI BLI CE Aje.(9 0.9 epn e n sa e cetn eJ un l f os m r eerh . (9 1. ai l n o sme e air J un l f os m r eerh .8 . # Ba H.1 j Fsb i.G. 1 2. e a i .M. . q#Lq . 19 raig: a/ e ' g nr ' ise Buc et: pet i r tr e t.M.(94)Mak n fr#l.pp. 7.t. pei nal oca Ps h o .18 )Stucua f ev tra ro lttiBucrjiEdi a po u Dia t àj Pe a ogc . es Be D..Utig.6 .C. p. uet: tr l t W.ns o clbi ed resJ un lf knAd e Blg . Ati. 18 )T cncl odn i avri met.svsk ghl .. urjiEx rj Makee . An e. )E fcv e i t r sn r h 3 5 .J (9 5. fe7 el s f eery n osr.5 p ..lK1y5.p. q c i hai.XC (9#ggj. fcs f ee so o xil eeiin o ii ve rso ssadmesg acpm c. ree E oa i rl n i jn a n ait rtc Cr niaRoman . d ci i d g ià c A dro .C. eh i w rig n d ete ns a s Joralfllrefg 4 p 5-66 un q f k/n.p 4 34 1 me Behrr R.oae mâci n eaie e i# . o ra f me s o Ex rme t S il yc olgv 1 p 1 9 1 . B m. 9 -2 8 Prs ...E. oraeo C nu e Rsac. P 5 6 P.L.s a182 .p.(98) Efet o tlviin cmmeca rptto oncgnt lh.j Za ra R.. .. i cad 17 . c . un ny. n esn JL. (90. Bec G.o ra o C. o c â 7. jlj a s .7 ..(98) Sefmo t ig a amo rt cee. l. rg ' Mr ( WC j . r 19 :u i 2. 6.5.y g . o ra o C nu e R sac . p 16 )Ne Y r: ae c x ei tl oil scoo v vl6 p . A.? jz ..Flmsw C. 5p . 1 8 rcs f tegt f rv n er ng n xt i Joral ncon o Epei na Py hlg . p a 19 6 5 -1 2. r tr j dzolae pesnaiâi.j Rihr.(95)Efet o srn ho dieo lani ade i t .nL B ro t (dtr Ada csi m.L. 9 . lue. glwoo i sNJ Prnt f c l l Alxn rsu Hoi(9 5 ine2)Mecd s -n u t eeeaue maii ea dec. ef ecpi hoy I .QVX#. Al r.D. 16) n x ei tl n ls f ef esai .2. ek wi e i ) vn e n o z o. i v waar.ii ok M. :p. j Jlo.A e pr na a ayi o slprut n Jun lo e .17)S lpret nter . y ri î rltl d pa . rsocaie.i osn M. f x r tl scoo y5 . w ok Acdmi me .. E p r na sca pyh lg (o.ni n s deai or ng v rbei cnu rbh vo. 4.i . J(9 2. vjt icRe e(9 3.. : e ieHa.

18 ) n e n o il nl ne oil scoo ia u a ay i. . .A na s vy o ihen M. ored spr esusd c mpaasn s il. n o l sc oo y2 . ne.M.3. Fih i M.19 )Fud metl o oya dl oL o k Alet j Shc . 9 p .ely. . (9 1.5 16. ae(dtr .jLaid J D. ess i Haa jJ(9 8. ok . e D ee Jj Capne.& R C ND IBILOG AFCE E OMA AR B I R I 23 0 B o .j e. Fa B.. mpr atss fh a slt s ee efcpo ue lma. fmmee l pulctç BultnEuo e. Co .12* 1 36 s aly ca c 0 . E gy A.i cik DensC. rv lvladrifre n. . Alsi. brC. U . n g n. o ra f esn ly n oil t Ps h lgv 36 p 1 61 07 yc oo .r e to .1)LnonNE U iesto N bak Pes tai .itninad bh vo: i en j Aje . 179..La méhoe epéi nae l Taié d ps h o e ase 16) t d x rmetl. . .R. )P r . 17) Attds n pno s n u l eïw f i e Ps h o .H.(97. .h lge o i e hoi e t méi tl.M. e La ta biiéE li rpén . vo y Fsbi.T (9 8. Hi d l.Vede H.D. o vina 99) .(93. .Post adrves paeoefcsa a mcn. . . 7 . 15) D ie ee n enocmetJ un lf Ex rme al y h o .j Gre l A. c Dt a JW .Gedra d sca if ec:A sca py hlgcl al. i zn 1 (9 5. rir La bl t 1 0 rsP. n r t e ycolgi ep r e tl(o. iKolt D.P.38 pe i nt Pk c olgy 42 p 23 2 . tue a do iin.3 .. na nas fcp n a u y Lic nwo d.L: Busn s Bo ks n ol o I NTC ie s o .1 0.nH. j l . : nvri f e rsa rs. i je . si e. pu iié(97)Pai: U. DePa. I C.i retrJ A.. F. .p . o) v a q me Pai: uon rs Mo t .Bak l R.p 12 19 ? t v Gnmd r C. . 0 -1 4.Vi a (1 5. lsB.17 )E icleto te boue l pr fet rd cd i e fo tedic unig c h ot ss J un lo P roai adS ca r m h so tn ue yp he i.P c oo i sc l té r u e e r nae ro ii e i i . i r. ai P F m s Gii. 6.2. Adds nW se l p Fris. 7 44 yc olgy 23 pp 48 -5 . nsae l Dr e Fetng rL. wej M. p.(94)l itmet lyt seprelc t lg l i enwad. L: yd n. 11 DeDon. rc nPs h o s. ic l.s ti o a he lee fkto rs J un lfp ro ai a dS da Pyh lg. nr du to o / o: d ee c Re di . J ra o u i s us Pecini f dfrncPs n lgy 3ep n0efpec pin ounl f ron t an So il y hoo .C nu rbh vo. 17) B lf tt e ne t n ea ir An h e u o ito cint fe ? an r sarh.L. . xéi naev l1. 3 pp 9 1 981 n lssAme ia yc olgit 8. Fsbi. . 1 7) osme e air o Macvc (dtr . ei a i d.(9 ) A t oy ofraond ato So aplainsad sben. p. c er j S. her es e cin: me p i to n c i l ain.C. (98) ii n e re lcb fet s ve f n to o dfee e i c e usd i sl. . p.. lcwel . . j Azn 1 (9 2. e rsaSm oim o mpi t s l Ho i P g ei i N bak y p s n co o) u Moi t n(p 6. et ora o es nl. Thé i e oc s e o r io ocae n Fa h ix i E gl J F. . M. 9. n i (9 1. ly. ora o es. . p.D. He nia K.P. 17 .T.G. a ng MA: io .

j vad. .B. i ev n / . p. ys e ' a a.p 5.(98) Deetn a epliig t sepe na i trt l 1 4. (92)Pu l tisAmeho ofsu ngmetle i a. NJ SUA: . o vt . 167.(97) Appiai ofppi rs ne t bf e ad ae l r.16 )A tze n p pl i .C.Tefe?po by rbh vo. n Hanh. . 5 p .afc. i z c HesE. atos o ru ie ommu ctos s afn t no cg iv zéf ads l .i tie. urr peett l îëli a u ci f o nt e l!ç n t e L cae rznaâ a n nr o i et . .Se ah (dtr.p 6 2 62 b Hesn. G mé ih JP (9 5 C m rnr Ip bii . . is a n h ommu ct n aaye mesrme to oiin cag .Ata tc Ci nu l r a iaâ e jen s c olgc l s ito lni t y. p. Jnse M. p 2 4.nd s. e h i u i t HesE H. 18)P it f iw: riu f pi ri hoy J un lf t t Kema H.2-3 1 x rmet. l.h o s. Jj SenrG. f u e ea ir Ne r: lr . p. rin(9 9. n in . A.W o w rha d Sh l eg' i .6. (9 3.(93)Pu lsz adafc:A ciia rve oft ltrmr ais. ne at so W i y.1 -1 6. . (9 5. i ht. i e 9 . -2 Adv riigRe e c . e i i 17 ) o d ot n c o b r s n o) s emei nal yc ol y Ne Yor HotRi h r & W i t rme t ps h og .o ra oMakt . thd ad u is e Sin@c mei nl 2 p . on o ve A ciq eo sl banter. w L vde R.(94) Ppi sz. 15 .o ra o o sme R sac . h or d ron i p 25 4 t Jn . e t b i r on ttde. pil rc: t d tdy na. j Seh J (99. ca Be av i an Pes aly 2. pi ie n fet rt l eiw he iea e c v snc 1 60 Ca ada Ps c olgit 1 p 31 . . s ooi jvaaBuuet E i r jilkâ r iTaa 16)Pi lga iil. iRg s L.P.161.D. H. p. tcig nd x ann he le r elc. A. n . ora o t. (9 )A d lo pe iig aue ns f t avrsn efcie esJ un lf reig 2 . .j Hars V. . 30 2 .159.4 ..C.(9 ) Th atiut ofatu s Juralo oes i ri.4pp. lct on u l epos o eor n hr epei nsJo n o reigRee c.*5 . f tJ unlfc nu r eerh l. esr rcse. o g nz t d Ea tr P y h o ia Asocain. uralfMakt sarh .B.A. p4 4 s. j ig .3 ) w r: ot . 16 ) h /t. ne at nson.17 ) o p edea u l t ai z oe c cé s Hapen R. w k: l. 16 . reG l t c ei i mb o) Ha do c o Py hpy ilv (p 4 1 5 1.23 p 63 6 etsn sarh .. 1p . 3. So ilPsc lv.cet A r a .S G en ed & R.4 p 3 -3 5. w Yok wad J A.S.1(93)Renutmetoftec niaori l n.17 . moe fr rdcn mesrmet o ' a ig.E.Pr :L'c l.. crj: dt a tni . p. o n f i Ex rme tlS i Ps h o . A. i he.J unlo A n r a a d n lzd aue n f pno hn e o ra f b om l n Kl g J W. 4. (dtr (92. 17 . l e Ho r.ad e osr fe ec Soil ais. u l ie fet n xp ue rquny.Ne Yok H l n b ok f sco hsoo p .A.jColrJ(9 )Recin t pesasv c niain a l n. 27 3 Kema H. Kaz W. pei na ocal yc olv 3.2 detig f t n s.iHoln C.9.9 6 .E.P. Ri h r & Witn. 9. ca y hoo 8.mot la ome on sn oy poess I N. 1 32 Jnse M.j Senha. 17 .

L cae pee tà l îëli a au l f h c. 9 ) l t h rd t ie yce rad Bu i s Reve p 81 4.17 )Moiainadpesn ly Ne Ne Yok H re & s A.Kol . Levi C. ia o. L cae peett l s p zo u B h voa ad yete es u rra rznaà a i oin l e airl n v m Ma a me tS inc i Makeig.3 2 .o g nia d Ce e frConiui n ge n ce e n r tn r a z t e ntr o tn ng Ed ai Uniest ofChc g Chc g I uc t on.. Maktg A itou t n tl hl i msr g r 19 ) ren : n nrdci .a C n . ls l. 19 A uri makt . l y d rz l Madr E j D vd M. Gay (9 0. rsb r . . .X 9 1 G er a re n : cr' i d u S i f à . (9 0. 9. e i o .o ra o o sme R sac. n rceig f t n u l ofrn e A vrin o h s ReerhFond i )(p. : wr n e la m s its Mul . r niaà e se n s c lgia s cain. inj Jl sn Cri (9 0. Le t.(9 ) Itiu i avetsn Th moiaig efcso vsa at t 161. t a tn c tE ' .6. h pyh lp o os m rbh vo. . w w r: ap r o vo t Row.G osatS L. ln Br iom o . . on p L n ' v a( ) d .1 16.Thodr ( cmbre 165. 2* 3)Chia . 16 ) n r ai rcsig d l f d et n f o sg e ci ns. j Deee S P (96. 70 39 Malw. v snJœ o r. . . 9p . . tn. . l iz ' s. p. H.(9 l. v ri y ia o.W. h oy f u n t t scoo i R v w.C rs W. (94)Be vo nd e l met s ucin h oa iuto I Ma u lfci py h l Ne Yok JWie.S me itra pyh lgcl fcos if e c g Gi e . haira dveop n a afnto oftettlstain. f icames u rr rzna a n nr n aà ç t e oga z t d Eatr P y hoo c lAso ito Boso MA. n tmd ca g.L: o r tCo.1 . p. wi. P ip j Ar t n . Mc ur.0 v o v a e p 3 . i vr.iPag . e i o i o à ge o Clf NJ Pet eHal n l d i s : rni l wo f . i Opi ls mt n l e ad tea ot nd cs n po es J un lo t i i e l n h d pi eio rcs. 17 ) o nen l sc oo i atr nl n i a u n cnl r hieJ un lfc nu r eerh 2 p . t t n roai. . (94.i t m. (9 3.o ra oA pl scoo 5 . snes iw.17 )R ptin f ihy i l sae o o t a ' adat e hn eJ un lf p edPy hlu.14 )Ate r o h ma moiainP-h lgcl ei 5 .p 3 5 37 i i Mc ur.Buue ' i r : i ji j Te iâ i hnc .Reont n o a ee ns R cl o re.p 2. 17) tt .L. .Expoitepuuc lf c l. c . ag 19 ) Te sc oo fcnu e e air a Hildae NJ La e c Erb u Asocae . . .1 8)A g nainI a vrin : meaa ayi ln B j eu h S (9 5.5 rjci ? o ra oAdetig eerh 1p . so A. W.15 . eeio o hg l smirmesgs c l g . nu r sac. . . jOsr T M. 1 6) cg io f d l t: eal r i me poet n J unlf vrsn R sa c. i a i.. cgo l Le Bunet sac u at . H. SUA.0 . ora f ma h o v o l Co s me Ree r h 3 pp 8 -9 . u mett * detig A t-n l s e o n s s o te Gef o dsli r.J (96.J (9 9 An i om t n p oesn mo e o a vrii Gi e . o sme coc . A.Havr vit e oe Dee i.. t lad. n na o hl scoo w r:. nrge n d riig: e tvtn fet f iul ognzt n l P oedn o 7 A n a C nee c (detig raiai .9 .p 3 23 9 l Mies et R.W. Mc ulu h L. o i Malw. 3 4 Mu e . ut. -9 Le n K.

e e. ns r on e e F e e i 1h1 o drc mak tn Die to s 6. es P>ià 1l i'(9 1.J un lo C n u r emie. h y oh s f irrh f f t.. zPlaK.D. ln i I: ct F rs n o e n T S (90. (9 8. yc olgial lei. (98)Dil on e ioo eBucrjiAlars Pe a V.17 .J H. crj: dt a tni i nilpdc i u if à P o l f na nae lpioo i (90.j Ren d.vmm. rsLaf t nnu. 2. r cin .18) Co ume c sdnc:'h otwsy. i Pe . .3 o s n R b>o. 1p . . w. Obr lr C.(9 5. . 2 pp 7 û. -1 Re e r h 1 . ci ard pshlgi. s arh . rei f eoo ad paâ B c rj: pin. S (96.3 pp 1 .j Stm. (9 ) rbbit f hc n h ee e n bsnc f i i fa cn io ig J un l o C m aai a d P yilgc l n er o dt nn .A. z cv Buuet E i r ji lkâjE ccoe i . Pro s T l t(9 8.rl. 1 ' . rbe u d metlae s lge 18 )B crji dt a ae e me h i : u i R d .1(o ro ao)(9 1. eeii d etigJ un lfMaktg 4 . .1 -3 s a c .p. so .17 )V cb lie e scoo i Pd : UF i H (9 3. 18 ) Epoae v u l:C reâi ud metl j a l aie rd . N b s R. nu r eair Geve L Sot oema . A. h srcueo sca a tn Ne Yok T eFe asn. c P da o c . . uet: bto. mn .He sh r seil ao i cmiuoo zdma. z !!19 ) 'm ! ) ! .ntlge edel pulct. nrdcr f pioo i cne p rn .P ioo i g nrl. Maktg a cn mi e it.W . w r: h re o i Peio G. . 0 VRenc. e g giâ .o ra o rei . i yols 16 . oa uar d pyh lge a sP . Ppec Nee P. nco Recra R.Poa lyo soki teprsnc ada e eo CS sol.B. B crj'Edtr Diat à j oc 1 17 ) shlge eeaâ u uet i a dci i i u . nayss f nfr to otn n tlvs navrin .16 )T eh pteio heacyo efcsJ un lfMakt g a . 18 ) r i f r x oue o ra f o sme ee Op o k Babn Begr( ri. p 5. ac t 16 ) T e tutr f oil co .L.(97)Cosme beaira maktn e . v p çw.Mya.17 .(9 6. 17) mi ei pcai t n n o s rtmie n p c zi s Ps h o c Bultn 81pp 1 4.ora o rei d s e n Ree c .168.mi. . R f ie t reig. r m re Mat Apie 97. Hou htn. puet O t l n i m . R jw A . 1 5. u uet E i rAcdmi.(9 4. yc olu 6 p.(9 ) An a l i o i omain cneti si k i e 177. 3 24 Prs .H. o su.6 . . I el nc a biié(92)Pai: fon.Cu: s u . . 0 5 . ora f o p rte n hsoo i i v a Ps h o . xlrra i aâ ectrf n a nae f pi t .cod ntr 19 )It uee a s lga o tm oa â l o h j Si rn.Vaits o mee ep sr.17 )Cosme b hvo. nu r hvo nd reig ma a me tBo tn MA: g o Mi n n ge n.

p 1 5 16 oy lm ai i . Rux.7 . R(91 neieco bte cmmteavrsgad i r W. oca pr pe t. g : Et acu lPai: ât te.(9 1. l e c iit.i ih.J E. jR y W. : rntc l.. ada(9 2. 6. ntv dsonne: d ciJ.Ip eso ma ae n fe?p a d s cal eec i . s cmpro b -en ee f ain ad ohr ifr t n poes g o ai n e e y i t s n te nomai rcsi s xo o n d tr n nt o e to l tt.o ra o rei . sco y i :nrd cint i p reta. T.(dtr. p.S.i l. . m . (9 8. j Sn a D.j G le.y i t s a a eh wol A riae a t n xo d t uo me d oge . a s np an a tc . rc y hoo s. n Wel Wiim.laue I P H. 1p . tm. rs UNESCO. . . Veals i J F Crsi tdtrl Ree c f Ps hphsolgy( 20-2 )Lonon ite eioi. 5 69 V Vi on D. R. a JH. ei ) 18) m rsin n gme t /t. g t . w r Ac d mi r s.o ra oMakt gR sac. 6 p 3 .L L (9 4.0 o smeb hvo.l.ora o ren eerh 8 p . 1p . v rilgCo s me Re e r h 5 p 561 7 lo ol is Ad e t n n u r s a c . . J(9 5.Scln rB. xdblyJ un lf rei eerh l.17 )Pesr. 8 33.J T. 8.j Si e. detigp ic ls l.9. 1 2.i otJE. a ao i T dsh.R CO ND IBB IGR FC E MA XR ILO A IE 27 0 R sn w i. sarh a yco yi o pp. i od n . ..5. .i o . V. ' M v t mco i tonorp lcs e tce Ame ia Psc lgit 2 pp ae icnai ubi p ca l. d : s il os cs Ne Yor Wie . w k: ly SeesS S (9 5.1 7. lx B ret on i r y Sn r 19)A vrin r i e s . heke. -5 0. p. 18) Fezg n hn ig Peeecs ed o ne becs Ame ianPsc lgit35 p 1 -1 5. t i wn v in cp c i vr t nJ un lfMaktgRsac..n . el adtikn : rfrne ne n itd rne. 79 39 w Scahe. erl o pro l l snmnkei ad ns jSct.(96) Conive sca.8. p. 45 . n o i o lr p y hoo c rs arh Ne Yok: a e cP es s c lgial ee c ..a pysol ia hctr i ngr . lwo d Clfs NJ P e ieHal dprcie Enge o ir. . .p l 11 5 i n Se R M.R W. Atrb to te y a a vetsr te . oil nd h i ogcl i V el.18 )L rc ecee py h l i sinfq e oez eg M. ee mia s f moina sae Psc lgial ve 9. 1 )Cogiie is ac cnu r eairJun lf Makt g 4 .p 4 . (9 0. 51 7 . 68 . 17) tiuin h or nd d rie t W i y. y hoo c Ae f'. rc n y hoo s.17)Py hphs s It ut o t ecpu ln ua a d c o o s Vwna. erl n tvn. (97)n oe f esnavaue i r t n ng Teesh. .18) n mtn e e o pui deti n yd . nbe jM. a eh rh n scoo e ce t u . .8 .17 )E ef ain cnsv te r : cicl vlainada s JE (9 8. Z jn. jBonmaT. (971.. ao c R B. . E. unt Jh jMoid .

oiA. . 0 6 iau ee ua sb o n a r5 4 7 R g A tn m a mpi r l e i uo o â l r io a me i r l p i r . 0t x I . 95 / z Tp rl x cttu cma d n. e. u uet m r i . . RE I B c rj mc a C : i Ro ni mâ a . e ' Bndfar ZY 19 u ez z1 . oui i a = J C lb '3 DA/1.ntx.C od n r e i raâ DANI A S o ro ae dt il: o EL ARBU Co iire t il l TOMESCU nsle diora : ON j frdce E N P S OP e pouj : UGE RIL AN J yc oo e Iç% r Cr a fFtc . O S.

-'!. . c ( . . b !. : . 1 t . ï *: t' j ) ' . . s . . -.$!1:: -ï' . . u . '.' '.' .' . . . ..(. ..-. J :.'I f . . I . w i' .--. .r . jr ' ' . . . . . I 1 1 r . l ( . 1I.sf. I ). k. ? . -. . : t PII I G I R Etl fI HQ Q : Rm ' . .j.. $ y . . . . ' . . (:.t . ) * ' . : . ' .ara ol i doveanu Dorna M ion i r ..-6. . '-'' . g: I-. 4j.' .'. .. '.. ' ) ' . . t5 .--.--! jE : . . .' i t ( ) ' . fb : ir l . . i ?'' .