Sunteți pe pagina 1din 262

Cap. I. Psihologia ca tiin 1.

Defini ie: Defini ie: Psihologia este

i profesie tiin a care studiaz psihicul (procese,

nsu iri, mecanisme psihice), utiliznd un ansamblu de metode obiective, n vederea desprinderii legita iilor sale de func ionare, cu scopul cunoa terii, optimiz rii i amelior rii existen ei umane.

. NATURA PSIHICULUI UMAN I. Psihicul ca obiect de cercetare al psihologiei Obiectul de cercetare al psihologiei are o natur extrem de complex , dar i contradictorie, pentru c este n acela i timp obiectiv i subiectiv. Psihicul este material i ideal, material pentru c depinde de un substrat material, dar este ideal prin natura, prin con inutul s u (memorie, con tiin etc.). Este att proces, ct i produs (orice om are un sistem psihic). De asemenea, dispune de desf prin gen proxim i diferen ur ri normale, fire ti, dar i de desf ur ri atipice, patologice (vise, halucina ii .a.). Psihicul cu greu poate fi definit specific i ca atare trebuie s g sim un anumit criteriu exterior pentru a-l putea n elege. Psihicul este definit prin urm toarele puncte de vedere: y ca o form sau expresie a vie ii de rela ie; y avnd n vedere faptul c are substrat material (creierul), este o func ie a materiei superior organizate;
Page

y dac ne referim la realitatea social n care este inserat, psihicul este condi ionat i determinat socio-istoric i socio-cultural; y ca o reproducere a realit ii naturale. Psihicul este o expresie a vie ii de rela ie, un fenomen inseparabil legat de structurile materiale, o reproducere n subiectiv, n forul intim al unei persoane, a realit ii naturale obiective, un produs al condi ion rilor i determin rilor socio-istorice i socio-culturale. Caracteristicile fundamentale ale psihicului .1. Psihicul ca form a vie ii de rela ie Psihicul este una din formele vie ii de rela ie; mprumut m din mediu i ne adapt m la mediu; ntreruperea rela iei cu mediul poate avea efecte grave asupra func ion rii psihicului. Hebb face n anii 50 experien e de izolare i privare senzorial (oameni care erau nchi i n camere etan e, cu membrele imobilizate, n absen a luminii, lega i la ochi etc., ntr-o izolare total , oameni care aveau s fac ce vor, respectiv s doarm ; dup 20-24 ore, psihicul a nceput s manifeste anomalii func ionale, halucina ii etc. Experimentul a trebuit s fie ntrerupt, pentru a nu se produce deterior ri foarte grave la nivelul psihicului). De asemenea, psihicul trebuie s stimuli fizici, ci se afle nu numai n rela ie cu (vezi cazul copiilor-lupi care, i cu colectivitatea uman

pierdu i n s lb ticie, au manifestat o serie de caracteristici. Cu ct copilul era pierdut la o vrst mai fraged , nainte s - i structureze limbajul,
Page

structuri cognitive .a., cu att era mai greu de recuperat).

.2. Psihicul ca func ie a creierului Psihicul nu poate exista n afara materiei, dar evident nu se identific cu ea. Psihicul nu poate ap rea dect pe o anumit treapt a dezvolt rii materiei (cnd apare acest suport material) i exist astfel numeroase exemple ale rela iei dintre creier i psihic (traumatisme cranio-cerebrale, chimia cerebral , metabolismul creierului) toate acestea influen nd func ionarea psihicului). Modelele interac ioniste, care consider c ntre psihic i creier exist o interac iune, n sensul c exist aceast lume material din care creierul face parte, func ionarea sa permite desf con tiin ei, dup cum desf func ionalitatea suportului material. Att modele dualiste, ct i cele moniste pierd din ce n ce mai mult teren i ast zi se accept , n principiu, faptul c : y creierul apare i se dezvolt ca organ al psihicului, iar psihicul este func ia lui; y creierul i psihicul formeaz o unitate dinamic evolutiv ; y creierul nu genereaz psihic, acesta este generat din afar , prin contactul cu condi iile socio-culturale, prin interiorizarea influen elor externe; y prin structura sa, creierul reprezint un mecanism al psihicului, o poten ialitate, dar nu garanteaz performan , nu produce via afara interac iunii cu lumea (a a cum hard-ul nu genereaz soft). .3. Psihicul form de reflectare ideal subiectiv realit ii i de construc ie a
Page

urarea normal

a psihicului, a

urarea normal a vie ii psihice poate influen a

psihic n

Psihicul este o form de reac ie la solicit rile sau stimul rile mediului nconjur tor. Exist ns i reac ii nonpsihice; exist o diferen marcant ntre reac iile psihice i nonpsihice: reac iile psihice sunt de tip reproductiv, aceast re-producere fiind ideal , activ , subiectiv i constructiv . - Psihicul are un caracter ideal noi reproducem realitatea n forma unor imagini, concepte, efort, ncordare, tr ire (afectivitate), toate acestea fiind ideale. - De asemenea, are un caracter activ orice fiin contemplare. ns nu contempl pasiv realitatea, oamenii scot mai mult dect se ofer la o simpl i dezvoltarea psihicului presupune un caracter activ n rela ie cu ambientul. - Psihicul are un caracter subiectiv, prin subiectiv n elegnd tot ceea ce este propriu unui subiect, unei persoane, ceea ce este specific acestuia. Subiectiv nseamn : ceea ce apar ine unui subiect i este reprezentativ pentru el, ceea ce ine de interioritatea subiectului, tr ire sau desf n felul s u ar putea s apar . Defini ie: Psihicul uman este un model informa ional intern al lumii externe, cu rol adaptativ specific; apari ia psihicului se produce la un anumit nivel al dezvolt rii animale, considerat apogeu; psihicul este supus i el unei legi generale de dezvoltare, modificndu- i, de-a lungul timpului, organizarea i func iile. Esen a psihicului, care nu posed nici o proprietate substan ial
Page

urare de tr iri (afecte,

sentimente), ac ional i tocmai pentru faptul c fiecare reproduce i eroarea de subiectiv.

este o entitate de ordin rela ional, comunica ional i informa ional.

(greutate, volum, dimensiuni), r mne de natur

ideal , nonsubstan ial ;

4. Psihicul ca fenomen condi ionat i determinat socio-istoric i socio-cultural Omul este o fiin socio-cultural social , rela ional , deci el nu r mne indiferent la influen a influen ele socio-culturale. Diferitele studii au pus n eviden

i socio-istoric asupra diferitelor componente ale psihicului.

De exemplu, se afirm faptul c procesul de dezvoltare socio-economic , evolu ia tehnologiei sunt procese care creeaz noi aptitudini. Exist numeroase studii care demonstreaz rela ia puternic dintre nivelul dezvolt rii economice i o serie de abilit i individuale. Mai mult dect att, o serie de tr s turi, aptitudini, valori diferen iaz indivizii tocmai datorit faptului c au tr it n medii socio-culturale diferite. Studii semnificative f cute pe gemeni arat c , pe de o parte, gemenii care au tr it n acelea i condi ii socio-culturale prezint n timp att asem n ri fizice i somatice, ct i asem n ri n privin a atitudinilor, abilit ilor, parte, au sistemului de valori, tr s turilor de personalitate etc.; pe de alt

studiile f cute pe gemeni care au crescut, tr it separat au ar tat c

r mas asem n ri fizice i somatice, dar sunt foarte diferi i din punct de vedere al inteligen ei, atitudinilor, personalit ii n ansamblu, fiecare avnd ace ti parametri specifici mediului socio-cultural n care au tr it. Psihicul este puternic influen at socio-istoric i socio-cultural, prin socializare (nsu irea normelor sociale) oamenii devin fiin e sociale diferite, conduitele sunt modelate diferit. Rolul factorilor culturali, sociali i istorici n construirea personalit ii este determinant, astfel nct unicitatea personalit ii explic tocmai acest aspect. Manifest ri neobi nuite ale psihicului
Page

Pe

lng

fenomene

psihice

curente,

obi nuite,

aten ia

cercet torilor au intrat

i unele manifest ri ale psihicului mai pu in

obi nuite: telepatia, clarviziunea, precogni ia etc. Ele au fost grupate ntr-o categorie numit parapsihologie. II. Abordarea piramidal (vertical ) a psihicului Abordarea piramidal (vertical ) este numit diferite este Pierre Janet. El consider con tientul i incon tientul, cu roluri diferite. n concep ia lui Freud apar 2 etape distincte: pn Incon tientul este rezervorul tr irilor incon tient. Precon tientul avea un rol de filtru, o func ie de cenzur , care permite accesul selectiv n con tiin pentru ea. Con tientul este stratul superficial, influen at n mare m sur de mediul socio-cultural, de unde conflictul de baz ntre nivelul con tient i celelalte dou . Chiar dac nivelul con tient are rol de cenzur , de control, veritabilul nivel de organizare a vie ii psihice l constituie incon tientul. Acolo este expresia lui intim , el alimentnd ac iunile, imaginile, reprezent rile, dar ntr-o form deghizat , controlat de nivelul con tient. n aceste condi ii, func ia principal a aparatului psihic este de reducere a tensiunilor nepl cute, prin desc rcarea lor sau printr-un proces
Page

i abordare structural cel pu in 2 nivele: n 1920 el

dinamic . Unul din primii psihologi care surprinde 2 instan e cu roluri c exist

consider c exist 3 nivele: incon tient, precon tient i con tient. i actelor refulate, reprimate, locul instinctelor sexuale. n marea sa majoritate, aparatul psihic este

a acelor impulsuri

i tendin e acceptabile

de refulare. Diferitele tendin e refulate n decursul dezvolt rii individului i

fac loc, se satisfac n diferite modalit i: acte ratate, sublimare, n vis, prin simptome nevrotice. . n acest sens, agresivitatea este o expresie a tendin ei primitive de autodistrugere. Diferitele conflicte dintre nivelele con tient i incon tient se fac sim ite n nevroze, n comportamente sado-masochiste .a. O a doua mare corec ie pe care o face Freud se refer la structura i dinamica aparatului psihic. Aparatul psihic, de data aceasta, este interpretat n lumina mecanismelor de ap rare a eului i a opera iunii de refulare. Aparatul psihic este alc tuit din 3 instan e, cu roluri diferite, respectiv sinele, eul i supraeul. Sinele, partea profund care guverneaz via a uman , sediul pulsiunilor instinctuale, al dorin elor refulate. Eul, care ocup loc central, se dezvolt prin diferen ierea aparatului psihic n contact cu realitatea extern . Activitatea sa este concomitent con tient , intelectuale precon tient i incon tient . Eul dirijeaz procesele i mecanismele de ap rare, ofer solu ia conflictelor cu

realitatea sau cu dorin ele incompatibile. Supraeul reprezint acea con tiin moral . Pentru Freud, con tiin a moral este interiorizarea for elor represive ale familiei i societ ii. n psihologia contemporan exist , de asemenea, abord ri structuraldinamice. Un promotor, Ken Wilber, consider tipuri de incon tient: - incon tientul fundamental, care se refer ale personalit ii; - incon tientul arhaic cu structuri primitive, de natur filogenetic ; la structurile profunde
Page

personalitatea uman 5

este expresia unor nivele multiple ale con tiin ei umane. El identific

- incon tientul subemergent cu structuri ex-con tiente; - incon tientul pecete (amprent ) tendin e nerefulate, dar care pot refula; - incon tientul emergent structuri profunde, care nu au ie it la suprafa nc . Din aceste 2 abord ri structural-dinamice rezult urm torul specific: pe de o parte, ele opereaz cu conceptul de structur , care are 3 parametri de importan totalitate, transformare, autoreglare, iar pe de alt parte, fenomenele psihice se func ionalitatea sistemului se bazeaz pe o serie de principii: - principiul structur rii n sensul c integreaz ntr-o totalitate; - principiul interac iunii i interdependen ei; - principiul integr rii; - principiul trecerii de la o structur la alta; - principiul legilor de dinamic . n aceast abordat concep ie, un rol important revine nivelului con tient, a gndi, a stabili rela ii, a face i el din mai multe puncte de vedere. Astfel, n psihologia

contemporan , con tiin a este definit

sinteze, a te autosupraveghea, a te adapta. n consecin , con tiin a, n psihologia contemporan , este forma suprem de organizare psihic , prin care se realizeaz integrarea activ-subiectiv mediu. De aici rezult func iile con tiin ei: - func ia informa ional-cognitiv extrage informa ii i le integreaz ; - func ia anticipativ-predictiv ;
Page

a tuturor fenomenelor vie ii

psihice i care faciliteaz adaptarea i raportarea continu a individului la

- func ia finalist opereaz cu scopuri, cu planuri;

- func ia reglatoare (nu de reprimare); - func ia creativ-proiectiv . Exist mai multe teorii contemporane cu privire la con tiin . Incon tientul ca ipostaz a psihicului. Incon tientul reprezint vie ii psihice. Incon tientul este definit de Freud, ca fiind rezervorul tendintelor infrante, si refulate. Tot Freud afirma c visele sunt mecanisme de protec ie impotriva impulsurilor care tind s se manifeste si care sunt in strans leg tur cu amintiri refulate ale copilariei. Jung a demonstrat c exist un incon tient colectiv, anume important a acela care ine de istoria speciei umane i n care se concentreaz expresii funadamentale ale speciei.. O caracteristic incon tientului este aceea c con inuturi cu o tendin avem de a face cu o psihologie cel mai controversat nivel de organizare al

dinamic , deoarece incon tientul nu este o arhiv , ci un domeniu de permanent de a reveni n con tient. cuprinde tendinte ascunse, conflicte In psihologia contemporana, inconstientul este definit ca fiind formatiune psihica care Mielu). Incon tientul, arat organizare, el dimpotriv emotionale generate de eforturile intime ale personalitatii. (Zlate Zlate, nu trebuie considerat ca lipsit de dispunnd de o alt organizare, foarte de con tiin , ordinea impus

personal ca un alter ego, el neag

dar aceasta nu nseamn dezordine, ci faptul c aduce o alt ordine, adic ordinea propriei sale subiectivit i. Cu toate c structurile sale sunt mult mai simple dect cele ale con tientului, incon tientul are rol
Page

de

energizare

dinamizare

vie ii

psihice.

. Principalele merite ale lui Freud n investigarea incon tientului: - descoperirea incon tientului dinamic, conflictual corelativ procesului reful rii, - trecerea de la considerarea incon tientului ca substantiv ce desemneaz faptele mintale refulate, la interpretarea lui ca adjectiv, ca o calitate psihic , ceea ce nseamn c incon tiente nu sunt doar amintirile, ci i mecanismele de refulare sau ceea ce porne te de la Supraeu, - multiplicarea zonelor care se sustrag con tiin ei: Sinele sau Incon tientul propriu-zis, o parte a Eului nerefulat), - considerarea incon tientului ca fiind profund, abisal i nu doar un automatism psihologic, ca la Janet. Urmeaz , apoi, etapa postfreudian sentimentul zon avea de superioritate cu Adler care considera i (mecanism compensator). i Supraeul (primul reprezint incon tientul refulat, celelalte dou reprezint incon tientul i tensional,

psihismul incon tient ca fiind determinat de voin a de putere

Tot el introduce i termenul de incon tient colectiv, interpretat ca o supraindividual acces a psihicului. Incon tientul colectiv con ine la sufletul istoriei colective. imagini ancestrale (arhetipuri), care ofer individului posibilitatea de a

Page

10

Elementele sistemului psihic sunt fenomenele psihice. Exist opereaz cu procese, activit i i nsu iri. a. procese psihice: modalit i ale conduitei, cu o desf subiective de realizare i al mecanismelor opera ionale;

clasific ri privind fenomenele psihice: clasificarea de tip tradi ional, care urare multifazic ,

specializate sub raportul con inutului informa ional, al formei idealb. activit i psihice modalit i esen iale, prin intermediul c rora individul uman se raporteaz la realitatea nconjur toare, fiind constituite din ac iuni, opera ii, orientate n direc ia realiz rii unui scop i sus inute de o puternic motiva ie; c. nsu irile psihice sunt sintetiz ri (ansambluri sintetice) i generaliz ri ale diverselor particularit i dominante, apar innd proceselor sau activit ilor psihice, forma iuni psihice calitativ noi, care redau structurile globale i stabile ale personalit ii i care tind s -i dea acestuia individualitatea: temperamentul, aptitudinile, caracterul. La aceste 3 categorii de procese i activit i, nsu iri se adaug condi ii facilitatoare.

senza ii senzoriale percep ii reprezent ri procese cognitive gndirea logice memoria imagina ia
Page

11

emo ii procese afective sentimente pasiuni Fenomene psihice jocul activit i psihice nv area munca crea ia temperament nsu iri psihice caracter motiva ie condi ii facilitatoare deprinderi Interac iunea i interdependen a dintre procese, activit i, nsu iri i condi ii relev unitatea vie ii psihice i eficien a ei. Considerndu-se c aceast clasificare nu surprinde exact obiectul psihologiei, care este activitatea omului concret, ndreptat spre realizarea anumitor scopuri, bine definite, se folose te termenul de mecanism psihic, identificndu-se urm toarele: y mecanisme informa ional opera ionale prelucr rii active a informa iilor; exist - subliniaz ideea a 2 tipuri de asemenea
Page

procese volitive (legate de voin ) limbajul

aptitudini

aten ie

mecanisme: mecanisme de recep ionare i prelucrare primar

12

informa iilor,

mecanisme

de

prelucrare

secundar

de

transformare a informa iilor; y mecanisme stimulator energizante (motiva ia, afectivitatea) y mecanisme de reglaj psihic y mecanisme integratoare complexe ale personalit ii. Psihicul ca sistem. Caracteristicile SPU (sistemul psihic uman) SPU (Neveanu) este un sistem energetico-informa ional, de o complexitate extrem , prezentnd cele mai nalte selective antiredundante i perfec ionate mecanisme de autoorganizare i autoreglaj, fiind dotat cu dispozitive i cu modalit i proprii de determinare antialeatorii. De aici rezult urm toarele caracteristici ale SPU: 1. caracterul informa ional opera ional, stimulator energizant, axiologic; 1. caracterul interac ionist, indiferent de clasificarea pentru care opt m, tradi ional sau contemporan , n care interac iunea ntre elementele spre exterior, dar i spre interior, cu procesele de cre tere, componente este definitorie; 3. SPU este ambilateral orientat, adic spre noi n ine; 4. SPU este evolutiv, evolueaz maturizare. 5. SPU are o ierarhizare func ional urm toarele nivele func ionale: - acuitate moderat sau minim (starea de a ipire) - acuitate sl bit (boal ) i valoric . Ierarhizarea valoric const n cele 3 nivele (con tient, incon tient, subcon tient). Con tientul are i el - nivelul de maxim acuitate i claritate (starea de veghe, ) odat - a tuturor celorlalte n structurile

Page

13

- acuitate abolit sesizat

(com ). Aceast

ierarhizare func ional

poate fi cum

i n cazul anumitor destructur ri ale nivelului con tient i oniroide, tr iri halucinatorii), dup

(st ri crepusculare

ntreaga personalitate poate prezenta nivele func ionale diferite (caracteropatii, nevroze, alien ri etc.) 6. SPU are caracter antientropic i antiredundant - nl tur informa ia de prisos i nonaleatoriu 7. SPU are caracter adaptativ i de autoreglare a ambian ei. Conceptul de sistem psihic uman pentru psihologie are urm toarele valen e: y cresc posibilit ile descriptive i explicativ interpretative ale psihologiei y exist premise pentru un model psihocomportamental de ansamblu y putem n elege mai bine natura i specificul fiec ruia din elementele aflate n interac iune y se clarific i se nuan eaz raporturile dintre psihismul subiectiv i comportamentul exteriorizat, acestea fiind reciproc convertibile. y de asemenea, SPU ne orienteaz n planul cercet rii psihologice, n sensul de a putea identifica i descrie exact sau mai exact terapeutic , rela iile dintre elementele componente. y conceptul de sistem psihic are o mare importan educa ional ; pentru ob inerea unui anumit efect, de ordin terapeutic, educa ional, trebuie ac ionat asupra mai multor componente, trebuie dirijate interac iunile, iar eforturile de ac iune s fie convergente.

Page

14

PROCESE COGNITIVE 1. Senza ia Senza ia este un mecanism de captare, nregistrare precoce (primar ) a informa iilor. problematica senza iilor const n: - senza ia, ca prim form de psihic, reproduce n creierul uman direct asupra avnd un caracter direct, nsu irile simple ale stimulilor, care ac ioneaz organismului, reflectarea n cauz nemijlocit; - senza iile reflect nsu irile concrete, exterioare, fenomenale, senza iile sunt procese i neesen iale, cele care apar la suprafa a obiectelor, fenomenelor n acest sens, defini ii recente spun c psihice elementare, care reflect diferitele nsu iri ale obiectelor i prelucrare

fenomenelor lumii externe, precum i st rile interne ale organismului, n momentul ac iunii directe a stimulilor asupra receptorilor. Indiferent de modul de definire, n problematica senza iei ntlnim 3 elemente: - stimulul fizic materie sau energie ce ac ioneaz asupra organelor de sim ; - r spunsul fiziologic o structur organul de sim , n analizator; - experien a senzorial , subiectiv , a a cum este tr it persoana n cauz . 1.2. Clasificarea i caracterizarea senza iilor ea de
Page

a activit ii electrice, ap rut

15

Dup

criteriul morfologic, exist

senza ii vizuale, auditive, gustative,

olfactive, cutanate. Aceasta este o clasificare vulnerabil , cu validitate redus , cel pu in din urm toarele puncte de vedere: - reduce, neglijeaz o serie de senza ii (de echilibru); - nu poate explica senza iile ale c ror organe de sim nu erau precizate i clar delimitate; - nu ofer informa ii suficiente despre submodalit ile senzoriale. Senza iile vizuale asigur cunoa terea propriet ilor obiectuale i coordoneaz mi c rile structurilor psihice a (form , culoare, m rime), constituie un factor integrator al ntregii experien e senzoriale de cunoa tere, organizeaz voluntare, asigurnd coeren a comportamental . Senza iile omului. Senza iile gustative au 2 func ii importante: cunoa terea nsu irilor gustative a obiectelor i reglarea comportamentului alimentar. Senza iile olfactive regleaz i ele comportamentul alimentar i sunt implicate n mecanismele de ap rare. Senza iile cutanate: tactile (permit cunoa terea anumitor propriet i fizice, termice, dureroase. Senza iile organice reechilibreaz organismul (foame, sete), asigur starea se s n tate, se includ n dinamica general a personalit ii. Senza iile proprioceptive a) somato-estezice (informeaz mi c rile active i despre rezultatele acestora).
Page

auditive

contribuie

la

formarea

superioare specific umane (limbajul), la dezvoltarea psihic

general

scoar a

despre postura corpului), b) kinestezice (transmit informa ii despre

16

Senza iile ortostatice asigur

i de echilibru men in echilibrul vertical

redresarea posturii n caz de alunecare etc.; pentru anumite

profesiuni aceste disfunc ii sunt contraindica ii nete (pilo i, para uti ti). Senza ii vibratoare asigur un plus de informa ie Senza ii algice semnaleaz tulbur ri func ionale, au rol de ap rare a organismului. 1.3. Mecanismele psihofiziologice ale senza iilor 1.3.1 Recep ia stimulilor Organele esen iale sunt receptorii, foarte numero i i specializa i. Sunt sensibili fa de stimuli specifici adecva i, cu excep ia stimulilor electrici i mecanici, considera i ca stimuli universali. Ace ti receptori sunt specializa i numai n raport cu tipul de energie pe care o capteaz , nu i cu cea pe care o transmit prin fibrele nervoase, aceasta fiind identic . Rolul esen ial al receptorilor este de a converti energia fizic extern a stimulilor, n activitate neural , practic electric . Procesul se nume te transduc ie. Aici intervine o serie de parametri, lega i de intensitatea stimulului. 1.3.2. Conducerea influxului nervos la creier Se face prin intermediul fibrelor aferente. Traseul care porne te de la receptor la creier nu este continuu, ci prezint 3-4 ntreruperi sinaptice. De la o sinaps la alta cre te num rul de neuroni, apoi nr. de sinapse, astfel nct diferitele prelucr ri succesive ale informa iei sunt tot mai complexe. Astfel, informa iile semnificative sunt re inute i trimise mai departe, altele mai pu in semnificative sunt eliminate sau blocate la nivel subcortical.
Page

17

1.3.3. Interpretarea informa iilor nervoase de c tre creier Acesta este mecanismul cel mai important al senza iei. Se produce n zonele de proiec ie cortical ale analizatorului, zone care se compun dintr-o por iune central sau primar , numit nucleul analizatorului i o alta, numit zona periferic (exemplu: aria vizual se afl n lobul occipital, aria auditiv n lobul temporal etc). Segmentul cortical decodific semnalele primite, le prelucreaz ntr-un cod-imagine, care se afl recep ionat. 1.3.4. Confirmarea activit ii verigilor periferice Se produce prin intermediul conexiunii inverse, care constituie un mecanism reglator. Instan ele corticale controleaz activitatea receptorilor, obligndu-i la modificarea st rilor func ionale (amplificarea excitabilit ii, eliminarea excitabilit ii, evitarea stimulului). Dac oricare din cele 4 mecanisme nu func ioneaz , respectiv dac suportul material (receptori, cai aferente, zona cortical , c ile descendente) este afectat, senza ia nu se mai produce. 1.4. Propriet ile senza iilor Calitatea senza iilor - const n capacitatea lor de a fi vizuale, n identificarea corect auditive etc., caracteristic ce are mare importan n rela ie izomorf cu nsu irile stimulului

a fenomenelor, obiectelor i mai ales n ghidarea comportamentului. Intensitatea senza iilor este legat , n principal, de intensitatea fizic a stimulilor. Studiul rela iei cauzale dintre intensitatea fizic i intensitatea experien ei subiective, materializat a stimulului n legea
Page

18

intensit ii, a fost una dintre primele legi descoperite n psihologie. S-a constatat c intensitatea senza iei nu depinde exclusiv de intensitatea stimulului, intervenind i alte variabile, cu rol de ponderare: - caracteristicile stimulului, respectiv durata aplic rii lui. Chiar dac un stimul nu dispune de repetat ; - modul de aplicare a stimulului. Se pare c aplicarea intermitent produce o senza ie mai mare dect aplicarea lui continu . Un sunet produce o senza ie mai puternic dac este recep ionat cu ambele urechi, dect n cazul uneia. Exist stimulate .a. La ace ti factori se mai adaug diferite dac obscuritate. Durata senza iilor se refer la existen a n timp a senza iei. n i stimulul. n acest general, senza ia persist atta vreme ct ac ioneaz condi iile concrete n care are loc total sau de recep ia, de exemplu, acela i stimul luminos poate produce senza ii este aplicat n condi ii de lumin o serie de particularit i anatomo-fiziologice, ncepnd cu m rimea suprafe ei receptoare o intensitate puternic sau suficient pentru a produce o senza ie, aceasta totu i apare, prin aplicare

interval de timp intensitatea senza iei nu este aceea i. Se poate amplifica, diminua, se pot produce fenomene de adaptare. Nu ntotdeauna senza ia dispare dup ce dispare stimulul, exist fenomene de post-ac iune. n dup ncetarea cadrul sensibilit ii vizuale, imaginile care se p streaz ac iunii stimulului poart

numele de imagini consecutive. Exist

numeroase efecte consecutive de mi care sau de culoare, pozitive (n care se p streaz calitatea originar ) sau negative (n care se schimb calitatea originar ).
Page

19

Tonul afectiv al senza iilor este proprietatea general a senza iilor de a produce st ri afective pl cute sau nepl cute. n cazul primelor, exist tendin a c ut rii, prelungirii, repet rii senza iilor respective, n timp ce ultimele vor fi stopate, scurtate, evitate. Deci, senza iile produc evenimente agreabile, de confort psihic, altele experien e dezagreabile. De aici, apropierea sau respingerea stimulului respectiv. 1.5. Legile senza iilor Legea intensit ii se refer la rela ia dintre intensitatea stimulului i intensitatea senza iei. Pentru ca o senza ie s se produc , este necesar ca stimulul s aib o anumit valoare (prag absolut minimal). Exist , ns , o intensitate a stimulului, care, odat dep it , nu mai produce o senza ie o rela ie specific . De obicei apare durerea. Aceast intensitate maxim se nume te prag absolut maximal. Regul : ntre prag i sensibilitate exist de asemenea, un prag diferen ial, care reflect opera ional, care arat manifestat ct trebuie s invers : cu ct pragul este mai mare, sensibilitatea este mai redus . Exist , diferitele modific ri, i un prag sesiza optim, schimb ri n intensitatea stimulului. Subliniere : exist n varia ia stimulului, pentru ca omul s poat

fie diferen a de intensitate

corect, rapid, aceast varia ie. Legea adapt rii sensibilitatea nu r mne nemodificat sub influen a ndelungat a unui stimul specific, de intensitate constant . Cre terea sau sc derea sensibilit ii ca urmare a ac iunii repetate a stimulilor sau a modific rilor de mediu se nume te adaptare senzorial . Trecerea de la lumin la ntuneric modific sensibilitatea (care cre te, sc znd pragurile). Legea sensibiliz rii. Cre terea sensibilit ii ca urmare a unor fenomene de interac iune. Cel mai interesant exemplu este legat de
Page

20

interac iunea dintre analizatori diferi i. De exemplu, s-a constatat c hiperventila ia, consumul de substan e dulci-acri oare, sensibilizeaz analizatorul vizual, deci scade perioada de adaptare la ntuneric. Legea depresiei. Dac , prin sensibilizare cre te sensibilitatea, prin depresie sensibilitatea scade. Legea semnifica iei for ei de semnalizare a stimulului. S-a constatat c la anumi i stimuli, chiar la o intensitate sc zut , se produc lege contrazice ntr-o senza ii foarte puternice. n acest caz, stimulul are o puternic semnifica ie pentru organism sau pentru persoan . Aceast oarecare m sur legea intensit ii. Legea sinesteziei. Sunt situa ii cnd un stimul, de i este aplicat pe o anumit modalitate senzorial , poate produce efecte proprii unui alt compens rii. Insuficienta dezvoltare a unei modalit i analizator. Sunt persoane care relateaz c au o audi ie colorat . Legea senzoriale poate duce la perfec ionarea altei modalit i senzoriale, care preia asupra ei func iile primeia sau o parte din ele. Legea condi ion rii social-istorice. condi ionarea factorilor socio-istorici modern auditive. 1.6. Importan a senza iilor senza iile au urm toarea importan - informeaz mediu; - asigur adaptarea organismului la aceste condi ii fluctuante - orienteaz i controleaz conduitele actuale ale individului
Page

i n sensibilitate se manifest

i socio-culturali. n societatea

s-a constatat dezvoltarea, perfec ionarea sensibilit ii vizuale i

n structura psihicului uman:

despre varia iile care se produc n circumstan ele de

21

- echilibrarea i adaptarea organismului la mediu, n cazul perturb rii sau restric ion rii func ionalit ii unui analizator sau altul. PERCEP IA Percep ia este un mecanism psihic de prelucrare profund informa iilor Specificul psihologic al percep iei Percep ia asigur con tiin a unit ii i integralit ii obiectului, n sensul c noi nu percepem nsu iri separate (discu ii privind realitatea senza iilor), noi percepem obiectul n totalitatea determin rilor sale. Astfel, comparativ cu senza ia, percep ia este: 1. inferen ial , n sensul c , pe baza unor caracteristici ale obiectului, noi facem inferen e (judec i) despre alte caracteristici ale obiectului 2. categorial , noi plas m obiectele n diferite categorii 3. rela ional (facem compara ii ntre un stimul i to i ceilal i afla i n mediul nconjur tor) 4. adaptativ , n sensul c 5. ca noi ne plas m aten ia asupra elementelor pe o serie de informa ionale mai importante i alte mecanisme psihice, percep ia se bazeaz cuno tin e anterioare. n cadrul mecanismelor psihice de prelucrare a informa iilor, percep ia ocup locul cel mai important. Nu exist activitate psihic f r suport perceptiv. Are un rol foarte mare n interac iunea uman interpersonal sau percep ia social ).
Page

(percep ia

22

1. Percep ia ca activitate

n aceast

accep iune, percep ia este v zut

ca o faz

a activit ii

umane, ca un moment al sistemului comportamental. Mai mult dect att, percep ia este ea ns i o activitate, avnd o serie de faze (detec ia, discriminarea, identificarea i interpretarea). Percep ia este un rezultat al implic rii active a subiectului. Persoanele care au capacitatea de a surprinde lucruri mai greu accesibile n structurile obiectului au spirit de observa ie. Fiind implicat percep ia n toate activit ile, n anumite domenii este necesar s nv m oamenii s perceap = nv are perceptiv (ex.: n Psihologia muncii, func ia de supraveghere a panourilor de comand necesit o asemenea nv are perceptiv ) Percep ia prelucreaz informa iile; pentru c obiectele trebuie

identificate, prelucrarea se face etapizat. Percep ia ca deformare a obiectului n aceast accep iune, s-a plecat de la varierea obiectului dup i exist mai multe

dispozi iile celui care percepe, dar i de la studiul iluziilor vizuale. Iluziile sunt cazuri particulare ale percep iilor explica ii pentru care apar iluziile. Piaget vorbe te despre efectul de centrare, supraestimarea unui element luat etalon. 2. Percep ia ca expresie a personalit ii n aceast accep iune, pe primul loc trec factorii de personalitate care intervin i mediaz contactele cognitive ale omului cu lumea. Factori
Page

23

temperamentali,

obi nuin e,

mentalit i,

prejudec i,

interese,

motiva ii i pun amprenta asupra recept rii i prelucr rii informa iei. Selec ia stimulilor, prelucrarea lor se fac n condi iile implic rii factorilor de personalitate (aceast accep iune st la baza testelor stimuli nestructura i proiective de personalitate, n care se prezint func ie de structura lor de personalitate. Factorii temperamentali: colericul i sanguinicul percep foarte rapid, expeditiv, dar cu numeroase omisiuni; flegmaticul percepe lent, dar mai analitic. Sunt persoane care percep sincretic, global, nediferen iat, f r a acorda aten ie detaliilor, dup cum sunt persoane care percep analitic, se centreaz pe detalii, pe am nunte, astfel nct ei nu pot s structureze imaginea global (cmpul perceptiv global). De asemenea, aceast implicare a personalit ii se manifest subevolu ri. Determinan ii percep iei Deja din studiul accep iunilor percep iei, rezult o serie de factori care influen eaz percep ia: Determinan ii exteriori ai percep iei, intervin n primul rnd caracteristicile stimulului, cum ar fi: intensitatea, durata, frecven a, modul de dispunere n cmpul perceptiv, natura materialului (eterogen sau stimulul (pozi ia n cmpul perceptiv, existen a sau nu a contrastului dintre obiect i fond etc.) omogen), precum i unele particularit i ale contextului n care se prezint i n

subiec ilor i ace tia structureaz stimulii, le dau un sens, o semnifica ie, n

percep ia de sine, care poate, evident, produce deform ri, supra sau

Page

24

n ceea ce prive te determinan ii interiori: motiva ie, tr s turi de personalitate, temperament, recompensele i pedepsele eventual asociate cu rezultatul percep iei, setul sau starea de preg tire sau montajul; n anumite situa ii oamenii sunt preg ti i, avertiza i despre sarcina perceptiv i se monteaz , dac apare o atitudine preg titoare, care poate avea i o asimilare negativ , urm toarele efecte: asimilarea pozitiv (percepem un obiect i-l introducem n categoria de care apar ine foarte rapid, dar exist n care deform m obiectul). n ceea ce prive te determinan ii rela ionali ace tia constau n rela ia care apare n situa ia dat ntre particularit ile stimulului i st rile subiective. Ca urmare, a existen ei celor 3 categorii de factori, nu ntotdeauna ace tia contribuie n mod egal sau adecvat la desf procesului perceptiv perceptive: a. comportamente de detectare i diferen iere adecvat a nsu irilor condi iile urarea i n func ie de predominan a unora sau altora din

aceste categorii de factori apar urm toarele tipuri de comportamente

stimulului predomin determinan ii externi; b. comportamente oscilatorii sau deformante predomin interne, se implic deformate; c. comportamente corective noi men inem invariant imaginea chiar n condi iile schimb rilor stimulului; d. comportamente de clasificare e. comportamente de identificare categorial . foarte mult personalitatea, apar iluzii, imagini

Page

25

Cert este c n desf

urarea proceselor perceptive, personalitatea, alte i

mecanisme cognitive (gndirea, memoria etc.) intervin n mod activ faciliteaz percep ia, dar pot avea i efecte de percep ie inadecvat .

Mecanismele i legile percep iei 1. MECANISMELE a. Explorarea perceptiv , prin care se n elege ansamblul opera iilor efectuate cu scopul cunoa terii, n timp ce subiectul utilizeaz capacit ile sale de observare a mediului. Cu ct n procesul de explorare sunt implicate mai multe opera ii (tatonare, c utare, analiz , comparare) subiect. b. Gruparea - n percep ie anumite elemente ale cmpului percep iei par a forma o structur se grupeaz , par a apar ine aceleia i unit i. Astfel, n grupare ac ioneaz urm toarele legi: - legea proximit ii elementele apropiate sunt percepute ca apar innd aceleia i forme; - legea similarit ii elementele asem n toare sunt percepute ca apar innd aceleia i forme - legea simetriei elementele care sunt dispuse simetric fa sunt percepute mai u or dect elementele dispuse asimetric. de o ax i mai multe organe de sim , mai mul i analizatori, cu ct obiectul va fi mai rapid i mai bine reflectat de c tre

Page

d. Schematizarea ceea ce percepem, noi tindem s schematiz m.

26

c. Anticiparea, care rezult din atitudinea preg titoare din set;

2. LEGILE n afara legilor specifice grup rii, exist percep iei: 1. Legea selectivit ii perceptive exprim caracterul activ al persoanei n raport cu ambientul s u, n sensul c el opereaz o selec ie, nu toate elementele din cmpul perceptiv sunt percepute caracteristicile obiectului sunt percepute. 2. Legea constan ei perceptive imaginea perceptiv este invariant , se men ine constant , chiar atunci cnd exist varia ii ale obiectului perceput; 3. Legea semnifica iei se percep mai rapid, mai corect, de i uneori semnifica ia poate duce la deform ri, obiectele care au o anumit valoare, semnifica ie pentru noi, ceea ce ne intereseaz ceea ce corespunde a tept rilor noastre. 4. Legea integralit ii perceptive percep ia creeaz con tiin a unit ii obiectului. 5. Legea proiectivit ii imaginii perceptive arat la nivelul obiectului. 6. Legea structuralit ii perceptive arat cele cu mai mare nc rc tur informa ional . Exist o serie ntreag de percep ii complexe: percep ia spa iului
Page

o serie de legi generale ale

i nu toate

mai mult,

faptul c , de i

imaginea perceptiv se formeaz la nivel cortical, ea este proiectat c nu toate nsu irile

obiectului sunt la fel de importante pentru perceperea lui, ci ndeosebi

vizual, percep ia spa iului auditiv, percep ia timpului, percep ia mi c rii, dup cum exist i forme speciale de percep ie: percep ia subliminal ,

27

adic

stimuli ce nu ating gradul liminal, percep ia extrasenzorial ,

percep ia fenomenelor luminoase etc. n percep ia spa iului vizual, percepem: forma, distan a, m rimea, orientarea, relieful i acest lucru se face pe baza unor indici: m rimea relativ a obiectelor, n l imea relativ n plan, superpozi ia, pozi ia n raport cu sursa de lumin (obiectele luminoase, luminate sau vopsite n culori vii par mai apropiate). n percep ia timpului ne intereseaz succesiunea, durata i orientarea temporal . Poate fi nv at perceptiv . Prin percep ia subliminal nu pot fi induse comportamente care prin acelea i mecanisme de nv are

contravin atitudinilor fundamentale ale subiectului. n anumite state legisla ia interzice folosirea unor astfel de mesaje subliminale, dar poate fi un procedeu terapeutic, diferite fobii, angoase pot fi eliminate i printr-o expunere subliminal . Percep ia subliminal percep ia realizat fenomenelor luminoase rare. Percep ia este un proces cu 3 roluri fundamentale, n raport cu existen a i activitatea uman : a. rol de informare a individului privind caracteristicile obiectelor, fenomenelor, proceselor lumii nconjur toare, inclusiv a lumii activitatea uman este mai mult sau mai pu in eficient ; sociale i n func ie de corectitudinea imaginii perceptive, necesit o discu ie aparte, respectiv

prin alte canale dect cele normale, percep ia

Page

28

b. rol de orientare sau de reglare a comportamentelor pentru c n func ie de varia ia ambientului noi trebuie s ne regl m (s ne adapt m comportamentele la acestea, astfel n diferite afec iuni neurologice sau de alt natur , unde percep ia se realizeaz cu disfunc ii, adaptarea omului la schimb rile ambientale se i se realizeaz cu dificult i). c. rol de comutare, n sensul c declan eaz , comut ambiant. prin percep ie se nchid deschid o serie de activit i umane, percep ia fiind factorul care activitatea n func ie de varierea mediului

REPREZENTAREA

I. Delimit ri conceptuale n viziunea clasic , reprezentarea este procesul psihic care permite ac iunea mental cu obiectul n absen a lui, dar cu condi ia ca acesta s fi ac ionat cndva asupra organelor noastre de sim (operarea mental obiectul n lipsa lui). n viziunea modern n leg tur psihologie: y referitoare la exagerarea rolului reprezent rii n sistemul psihic uman, acesta
Page

cu

(mecanisme), reprezentarea este mecanism discu ii contradictorii n

psihic de reexprimare a informa iilor. cu reprezentarea, exist

29

substituind gndirea, conceptele, dup particular de memorie.

cum o serie de autori au

minimalizat, au subapreciat rolul reprezent rii, considernd-o ca o form n psihologia contemporan , exist , de asemenea, numeroase ambiguit i n ceea ce prive te reprezentarea, care provin din ns contradictorie a acesteia: y reprezentarea ncepe n percep ie, dar se extinde pn la nivelul conceptelor abstracte; y prin con inut, se apropie de percep ie, dar prin mecanismele opera ionale se apropie de gndire; y exist un grad mai ridicat de izomorfism (coresponden punct) cu modelul informa ional (schema tipic ); y nu are secven e, etape care s poat fi bine definite; De asemenea, exist reprezentare, care apar din absen a actual a obiectului: 1. imaginea mental atare; 2. prin reprezentare se reflect obiectului; 3. reprezentarea prelucreaz informa iile, le selec ioneaz pe cele cu un grad mai doar nsu irile mai importante ale are o serie de aproxim ri fa de obiectul ca o serie de aspecte contradictorii cu privire la punct cu i natura

Page

30

mare de generalitate, le structureaz n imagini stabile (reprezentarea este o percep ie trecut , prelucrat , mbog it , reelaborat reprodus ). Cu alte cuvinte, reprezentarea face trecerea de la senzorial la logic. Stimulii ac ioneaz asupra noastr n senza ii, percep ii, extragem manier cu ele, pentru a ne forma informa iile i oper m ntr-o anumit conceptelor. i abia apoi

anumite reprezent ri, deja aceast operare anticipnd gndirea, formarea

II. Caracterizarea psihologic a reprezent rii y con inutul informa ional al reproducerii const n nsu irile concrete ale obiectelor, ns cele mai importante, caracteristice unui obiect; y forma, imaginea este mai tears uneori, mai palid , mai instabil , uneori este fragmentar , lacunar (Ebbinghaus); y uneori reprezent rile depind i de num rul de percep ii care au stat la baza form rii ei, aceast vivacitate mai redus faptului c depinde i de semnifica ia acordat celor percepute, altor factori psihologici ai subiectului; y de asemenea, datorit un proces de schematizare, n reprezent ri noi oper m cu valori medii; y reprezentarea are un caracter generalizat, se refer la clasele de obiecte. orice reprezentare presupune

Page

31

III. Propriet ile reprezent rilor: 1. Figurativitatea respectiv se red ceea ce este tipic, respectiv se alc tuie te un portret rezumativ, aceasta datorit faptului c reprezent rile nu sunt simple copii ale percep iilor din trecut, nu sunt reproduceri pasive ale acestora, ci sunt rezultatul unor prelucr ri, sistematiz ri, combin ri i chiar recombin ri ale nsu irilor senzoriale, astfel nct reprezent rile pot fi numite ansambluri medii de percep ii diferen iate, rezultatul fiind imaginea acestora figural , reprezentativ . 2. Operativitatea reprezentarea are un caracter operativ, n sensul c se reconstituie obiectul, categoria, pe baza unor mecanisme (prelucr ri, sistematiz ri, selec ii); 3. Panoramizarea noi vedem obiectul n integralitatea sa. Deci, reprezentarea are un caracter integrativ, caracter simbolic constructiv, caracter creativ i caracter social. IV Clasificarea reprezent rilor: y dup analizatorul predominant, reprezent rile pot fi: vizuale (cele mai numeroase), auditive, kinestezice; y dup tipul de activitate n care sunt implicate: reprezent ri tehnice, literare, sportive, artistice; y dup gradul lor de generalitate: reprezent ri individuale (ale unui Chiar dac noi am spus c la baza reprezent rilor stau i prin singur obiect, mai rar ntlnite) i reprezent ri generale. interac iunile cu obiectele, ne putem forma reprezent ri i semnificativ, caracter

Page

32

procesul imagina iei, adic pe baza unor fapte pe care nu le-am perceput direct; y o categorie deosebit romn de reprezent ri reprezent rile sociale. la forme de gndire social , No iunea a fost lansat n 1961 de psihologul francez de origine Moscovici, care se refer modalit i de gndire, comunicare, n raport cu un anumit mediu social. Cu alte cuvinte, noi avem despre anumite grupuri sociale, despre anumite comunit i, anumite reprezent ri, care uneori pot deveni cli ee, stereotipuri, prejudec i i n func ie de care avem anumite tendin e ac ionale fa de respectivele grupuri sociale.

V. Rolul reprezent rilor n cunoa tere y Ele constituie puncte de plecare, puncte de sprijin pentru majoritatea mecanismelor psihice, sunt materia prim gndire i opera iile ei, ca i pentru imagina ie. y Sunt instrumente de planificare i de reglare a conduitei umane, integrate n diferite tipuri de activitate (de joc, de nv are, de rezolvarea a problemelor, de munc , de crea ie); reprezent rile ajut la finalizarea performant a acestora. y Constituie un bilan al cunoa terii, dar i o premis a ei. y Reprezent rile sociale reprezint a teptare ne ghideaz nou o modalitate de a anticipa interac iunea cu al i indivizi, cu alte grupuri, ori tocmai aceast interac iunile cu grupul social de corectitudinea acestei imagini respectiv. Este evident c etc. pentru

Page

33

depinde interac iunea ulterioar , de ordin interpersonal, intergrupal

PROCESE COGNITIVE SUPERIOARE G N DI R E A

Definitia gandirii Gandirea nu opereaza cu obiecte individuale, ci cu relatii. Aceste relatii pot fi categoriale (sunt evidentiate in cadrul piramidei conceptelor; exemplu: pasare-gaina) si determinative (relatii de determinare de orice fel: relatii cauza-efect, genetice, functionale etc.; exemplu: ou-gaina). Gandirea se defineste ca procesul cognitiv de insemnatate central in

reflectarea realului care, prin intermediul abstractizarii si generalizarii coordonate in actiuni mentale, extrage si prelucreaza informatii despre relatiile categoriale si determinative in forma conceptelor, judecatilor si rationamentelor Faptele psihice prin care se manifesta gandirea sunt:
y y y y

sistemele operationale de nivel intelectual; conceptele si insusirea lor prin invatare; intelegerea; rezolvarea de probleme.

Componenetele si structura gandirii

Page

operationala, prima dezvaluindu-ne latura ei de continut (faptul ca dispune

34

Gandirea are doua mari componente, una informationala si alta

de unitati informationale despre ceva anume obiecte, fenomene, evenimente), cea de-a doua latura functionala (faptul ca implica transformari ale informatiilor in vederea obtinerii unor produse care, prin depasirea situatiei problematice, sa asigure adaptarea la mediu). Latura informationala este constituita din ansamblul notiunilor si

conceptiilor ca forme generalizate de reflectare a insusirilor obiectelor si fenomenelor. Un concept este un raspuns comun la o clasa de fenomene al caror membri manifesta cateva trasaturi comune Cele sapte caracteristici ale conceptului stabilite de el sunt urmatoarele: 1) conceptele nu sunt date senzoriale, ci sisteme care sunt produse de raspunsurile noastre la diferite situatii trecute caracteristice; 2) utilizarea lor inseamna de fapt aplicarea experientei trecute la situatia actuala; 3) conceptele reunesc datele senzoriale independente; 4) la om cuvintele sau alte simboluri sunt mijloacele de legatura ale elementelor independente ale experientei noastre; 5) conceptele au doua moduri de utilizare: cea extensiva, comuna pentru toti oamenii, si cea intentionala, care variaza de la individ la individ; 6) un concept nu este obligatoriu rational;

Page

Delay si Pichot , 1969, p.242). Rosch (1975) definea conceptul ca prototip

35

7) un concept poate exista fara a fi formulat intr-o maniera constienta (dupa

al obiectului, iar Changeux (1983) arata ca el este o imagine simplificata, scheletica, redusa la trasaturile esentiale formalizate ale obiectului desemnat (p.179). Pentru logicieni conceptele definesc clase de obiecte date sau construite, ele fiind comune pentru toti oamenii. Pentru psihologi, ele sunt sisteme de raspunsuri invatate, care permit organizarea si interpretarea elementelor furnizate prin perceptiile noastre si care influenteaza comportamentul, indiferent de toate stimularile venite din mediu, permitandu-ne sa aplicam automat experienta noastra trecuta la situatiile prezente (Delay si Pichot, 1969, p.241). In mintea omului conceptele nu sunt izolate, ci inlantuite unele de altele, formand sisteme conceptuale. Latura operationala a gandirii cuprinde ansamblul operatiilor si procedeelor mentale de transformare a informatiilor, de relationare si prelucrare, combinare si recombinare a schemelor si notiunilor, in vederea obtinerii unor cunostinte noi sau rezolvarii unor probleme. Gandirea foloseste doua categorii de operatii: unele sunt fundamentale, de baza, fiind prezente in orice act de gandire si constituind scheletul ei (analiza, sinteza, comparatia, abstractizarea, generalizarea, concretizarea logica), altele sunt instrumentale, folosindu-se numai in anumite acte de gandire si particularizandu-se in functie de domeniul de cunoastere in care este implicata gandirea. In randul acestora din urma intalnim mai multe modalitati si procedee operationale care se clasifica in perechi opuse. Cele doua laturi ale gandirii nu sunt independente una de alta, ci intr-o la adevarate structuri pe care le denumim structuri cognitive ale gandirii. Acestea pot fi definite ca fiind sisteme organizate de informatii si operatii ce

Page

36

foarte stransa interactiune si interdependenta. Ele se imbina dand nastere

presupun organizare si diferentiere interioara intre elementele componente, coerenta si operativitate ca si tendinta de a se asocia cu alte sisteme cognitive ale intelectului. Rolul lor fundamental este de a media, filtra intrarile in gandire. De aceea, in functie de natura, consistenta si corectitudinea lor pot facilita sau, dimpotriva, perturba depasirea dificultatilor. Cele mai cunoscute fenomene de influenta negativa a structurilor cognitive ale gandirii asupra procesului rezolvarii problemelor sunt:
y

fenomenul orbirii gandirii care consta in imposibilitatea sesizarii a ceea ce este esential intr-o problema incarcata cu multe date superflue, de prisos, ascunse, mascate, asezate dezordonat; fenomenul stereotipei gandiri, adica perseverarea ei in aceeasi directie sau maniera de lucru si atunci cand conditiile problemei s-au schimbat; fenomenul fixitatii functionale consta in imposibilitatea de a da unor obiecte si alte utilizari decat cele normale, firesti, in vederea utilizarii lor in alte scopuri.

Psihologii care au cercetat experimental aceste fenomene (Katz, 1949; Duncker, 1935; Maier, 1933; Bulbrook, 1932 etc.), au aratat ca ele se datoreaza saraciei, rigiditatii, lipsei de suplete a structurilor cognitive ale gandirii. Gandirea ca proces psihic central

Page

este definitorie pentru om ca subiect al cunosterii logice, rationale;

37

Argumente privind centralitatea gandirii:

valorifica resursele celorlalte functii si procese psihice pe care le orienteaza si coordoneaza.


y

Gandirea are un caracter procesual exprima caracterul infinit al cunoasterii umane care nu ajunge niciodata la produse cognitive definitive. Modelul tridimensional al intelectului. J.P. Guilford afirma existenta a trei factori componenti ai intelectului: 5 operatii (evaluare, gandire convergenta, gandire divergenta, memorie, cognitie); 4 continuturi (comportamental, semantic, simbolic, figural); 6 produse (unitati, clase, relatii, sisteme, transformari, implicatii). Combinarea acestora conduce la identificarea a 120 (5x4x6) de capacitati ce pot fi descrise in termenii unor operatii, continuturi si produse specifice.

Guilford identifica patru caracteristici de ansamblu ale functionarii gandirii: flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea si elaborarea. Modalitati de operare a gandirii
y

Analiza si sinteza superioara sunt operatiile gandirii prin care se realizeaza in plan mental, cu ajutorul simbolismului verbal, descompuneri, separari, disocieri ale unor obiecte si fenomene in parti componente si apoi reunirea lor, uneori dupa o alta schema, cu scopul generarii de informatii noi. Comparatia este operatia gandirii prin care alaturam in plan mental doua sau mai multe obiecte cu scopul stabilirii asemanarilor si deosebirilor. Orice comparatie are la baza un criteriu clar formulat. Cand utilizam mai multe criterii, acestea sunt considerate succesiv.
Page

38

Abstractizarea este operatia predominant analitica, prin care gandirea, actionand maximal selectiv, pozitiv si negativ, trece de la aparenta la esenta, de la variabil la invariabil, de la concret la abstract. In procesul ascendent al cunosterii, abstractizarile se aplica nu numai concretului, ci si unor abstractiuni subordonate. Generalizarea este operatia gandirii dominant sintetica prin care insusirile obiecte, esentiale fenomene, Prin si generale sunt este al reunite intr-un model al informational unic, menit sa defineasca o clasa, o categorie de relatii. aspectul Acesta aspectul intensiv generalizarii. extensiv operatiei, modelul

informational la care s-a ajuns este extins si la alte obiecte care nu au facut parte din inductia initiala. Atunci cand raportam un obiect individual la o clasa sau categorie, efectuam o generalizare. Operatiile descrise apar in cupluri reversibile (analiza - sinteza, abstractizare - concretizare, generalizare - particularizare, inductie deductie). Reversibilitatea, specifica tuturor operatiilor gandirii, permite autoreglarea constructiilor cognitive si obtinerea echilibrului cognitiv, ca baza indispensabila pentru orice actiune umana eficienta. concept este o constructie simbolica, istorica, instrument al informatiei corecte si al stiintei; este o entitate esentiala si ideala exprimata printr-o forma lingvisitica sau semn evocate de un agent in cunostinta de cauza; expresia minima lingvistica ce desemneaza un concept sau o idee se numeste termen.

rationament; nu se poate exercita fara un minimum de inteligenta si de

Page

39

judecata aprecierea unui raport intre diferite idei sau concluzia unui

cunoastere, dar nu se reduce la aceasta; termenul are mai multe acceptiuni: poate fi privita ca un act de gandire, poate fi o operatie sau poate fi considerata o entitate. rationament forma a ganidrii si act mental prin care gandirea, pornind de la o serie de cunostinte date, deriva din ele cunostinte noi; se disting, in general, patru forme: r. deductiv, r. inductiv, r. ipotetico-deductiv, r. transductiv. perceptie procesul de cunoastere activ implicat in adaptarea curenta, prin care se reflecta obiecte, fenomene, fiinte si persoane in pozitiile, miscarile si totalitatea insusirilor lor. Jean Delay (1907-1984), medic psihofiziolog si scriitor francez (pseudonim Jean Faurel). Membru al Academiei franceze. Studii si contributii privind diferite probleme ca: Les astereognozie et la sensibilite cerebrale (1934); Les ondes cerebrales et la psychologie (1941); Les dissolutions de la memorie (1942); Les maladies de la memorie (1943); La psychophysiologie humaine (1944); Lelectrochoc et la psychophysiologie (1945); Les methodes bioloques en clinique psychiatrique (1950). I se datoreaza, dupa Coubet C. (1980), denumirea de neuroleptice si thymoanaleptice pentru substantele psihofarmaceutice respective. J.P. Guilford, si-a sustinut doctoratul la Universitatea Cornell (S.U.A. 1927). A avut functii didactive la universitatile din Ilinois, Kansas, Nebraska, Southern California. In 1949 a fost numit director al unui proiect important domeniul controversat al personalitatii. Activitatea sa foarte fecunda l-a de cercetare ai al unui Institut de cercetari complexe psihologice in

Page

40

facut remarcat si a fost ales in 1950 presedinte al Asociatiei Psihologilor americani. Cateva dintre lucrarile lui: Psychometric methods (1954); Personality (1959); The nature of human intelligence (1967); The analysis of intelligence (1971). Pentru meritele sale deosebite in dezvoltarea psihologiei, Guilford a fost distins cu Legiunea de Onoare a Academiei de Stiinte din S.U.A.. Bibliografie: Fundamentele psihologiei, Mielu Zlate (vol. II), 1998 Dictionar de psihologie, coord. Ursula Schiopu, ed. Babel, 1997 Psihologie Compendiu pentru bacalaureat si admitere in facultate, coord. Andrei Cosmovici, ed. Polirom, 1998

LIMBAJUL I COMUNICAREA 1. Limb , limbaj, vorbire Prin complexitatea lui, limbajul nu se reduce numai la comunicarea interuman , dar cu siguran Prezent reciprocitatea aceasta este func ia lui cea mai important .

i la speciile sub-umane, comunicarea presupune i schimbul: toate aspectele vie ii stau sub semnul

schimbului (Vergez, A., Huisman, D., 1990, p. 99). Chiar dac cele mai vizibile, de suprafa , sunt schimburile economice (de la troc la schimbul universal de bani), schimburile lingvistice sunt mai specifice umane, plus ele mbog esc simultan ambii parteneri (dac avem fiecare o idee, pentru c n locul lucrurilor se schimb cuvintele, mai u or de mnuit, n

Page

41

prin schimb vom avea dou schimbul economic).

idei

i nu doar cte o moned , ca n

Nelund n considerare controversata problem a originii lumii, la baza c reia ar sta, dup greci, logosul, ca for prim , constituant i generatoare, omul este de la nceput, i prin chiar esen a sa, un animal social i vorbitor (homo loquens), problema originii limbajului fiind att de solidar cu cea a omului nsu i, nct tiin a nu i-o mai pune. Limba este un sistem extrem de complex de comunicare generat social-istoric, avnd ca rol fundamental elaborarea, conservarea rezult din practica social , are o evolu ie continu , dar larg i transmiterea culturii de la societate spre fiecare dintre indivizii s i. Limba i lent , n conformitate cu procesualitatea i legile sociale i ale istoriei. Ea exist printr-un sistem de simboluri i semne, are un vocabular de zeci sau sute de mii de cuvinte, o gramatic , cu elementele ei de sintax i morfologie, prin care se definesc regulile de producere a enun urilor inteligibile. n sens strict, limba nu este numai un element al culturii, ci chiar vehicolul ntregii culturi, al tuturor celorlalte deprinderi culturale (obiceiuri, reguli, rituri, credin e i interdic ii). Limbajul este activitatea de comunicare cu ajutorul limbii, n timp ce vorbirea este actul de utilizare individual procesul complex al limbajului. Dac i concret a limbii n limba este obiect de studiu al

lingvisticii, limbajul, ca fapt de comunicare interuman , ce se bazeaz pe resursele din cadrul unei limbi, este obiect al psiholingvisticii, iar forma ei de baz , vorbirea, este obiectul psihologiei, de i n ultimele decenii grani ele dintre ele s-au estompat prin interpenetr ri continue. Urm rind nsu irea limbii n condi ii concrete, relevnd stadiile n
Page

42

achizi ia limbii, care duc la mbog irea

i perfec ionarea vorbirii,

nsu irea citit-scrisului (cu dificult ile asociate), psihologia are n vedere formele, func iile sale complexe, sistemul verbal fiind considerat ca principalul element de integrare cognitiv , afectiv , atitudinal , ca principiu de organizare al ntregului psihic, este adic 7). i totu i, dac o matrice func ional specific uman , cum spunea P. Popescu-Neveanu (1977, p. vom vorbi despre originile limbajului, vom putea leg turi func ionale intra i remarca existen a unor forme de comunicare a informa iei la nivelul ntregii lumii vii, prin care se realizeaz unde se afl interspecifice: plantele comunic insectelor prin culoare sau parfum locul nectarul, prin ob inerea c ruia se realizeaz polenizarea; prin chimismul urinei disponibilitatea de prin culori de avertizare femelele i marcheaz

acuplare; animalele marine i semnalizeaz

faptul, real sau doar simulat, c sunt otr vitoare etc. La om st rile obiective (impresive) se asociaz gestic , pantomimic propriu zise. Pentru a eviden ia func iile limbajului, va trebui s avem n vedere aceast rafinare progresiv ce pleac de la biologic i afectiv, pentru a ajunge la ceea ce este specific uman, cogni ia, reglarea i comunicarea social . 2. Func iile limbajului
Page

continuu cu o prin sunet, limbajele

mi care spre exterior, expresiv , a acestor st ri, tradus comunicare din care, prin conven ie social , se degajeaz

(func ii expresive) ce dobndesc func ii de

43

3. Ombredane (1933, 1951), citat de Popescu-Neveanu (1977, pp. 8-9) propune o ierarhie a acestora plecnd de la primitiv i spontan spre formele elaborate, tipic umane. 2.1. Func ia afectiv a limbajului const n exprimarea spontan sau semiinten ionat a emo iilor i impulsurilor, sub forma intona iilor, i emo ional . Este o i modul ri modific rilor de timbru, mimic , gesticula ie sau chiar strig t interjec ie, ca n st rile de mare nc rc tur dimensiune a limbajului care se leg

de formele mai primitive de

expresie, dar la care limbajul evoluat a ad ugat nuan e

specifice, prin care putem citi aspectele implicite ale comunic rii (uneori mai greu decodabile dect cele explicite, de aceea se vorbe te de un limbaj emo ional-afectiv). La acestea ad ug m c implic , pe lng ob inem ceva, s determine o rezonan orice comunicare mesajul principal (cel mai adesea informa ionaldeclan m o schimbare de conduit , adic s

cognitiv) un con inut afectiv, c ci vrem s influen m conduita cuiva, s ntre noi i interlocutor. func ia persuasiv a limbajului, care

De aici deriv cu siguran

presupune deliberat convingerea, influen area, modificarea celuilalt. n psihoterapie deseori sugestia folose te aceast permeabilizare afectiv , creat prin limbaj, pentru a genera o schimbare de optic , de convingere sau de atitudine. Componenta afectiv a limbajului este evident la vrste mici, n cadrul rela iei mam -copil (unde este prevalent ), dar i n cazul limbajelor foarte elaborate ale artei, unde componenta cognitiv i afectiv formeaz un tot numit inefabilul, mai u or de tr it dect de explicat.

Page

44

2.2. Func ia ludic apare de timpuriu n jocul copilului, care dezvolt pl cerea de a fi cauz opernd nu numai asupra obiectelor, ci i asupra cuvintelor. Este larg acceptat faptul c limbajul expresiv ( cel pe care l produce copilul efectiv) i cel impresiv (cel pe care l n elege) au sfere extrem de diferite, ultimul fiind mult mai larg. Limbajul activ (produs) se na te efectiv din cel pasiv (n eles), acesta dospind i crescnd ntr-o manier care premerge creativitatea uman , n care asocia iile la distan , aparent ilogice, n afara controlului gndirii i al con tiin ei, produc scnteia semnifica iei. Func ia ludic exprim , pe de o parte, contribu ia acumul rilor incon tiente n auto-generarea limbajului la copil, pe de alt elementelor implicite ale cuvintelor (rima, alitera ia, parte rolul asonan ele,

reduplic rile, unific rile prin contiguitate). La adult jocurile de cuvinte, pl cerile savante ale rebusismului, imaginile poetice vor prelua de la copil cele dou caracteristici fundamentale: ideea de joc cu cuvintele (prin care infla ia este transformat n inflama ie), i contribu ia sensurilor conotative, secundare, depozitate n incon tient, care ofer de multe ori o combinatoric la distan , surprinz toare, neobi nuit . 2.3. Func ia reglatorie i autoreglatorie rezult din utilizarea practic a limbajului, ntr-un context situativ specific, prin care ac iunea individual sau colectiv este planificat , condus i controlat prin formule concise i energice. Prin aceast func ie, limbajul adapteaz ac iunea la mprejur ri, modulnd intensitatea eforturilor i imprimndu-le un anumit ritm, de unde caracterul s u evaluativ sau imperativ. Evaluativ, pentru c el compar ac iunea cu instructajul i proiectele anticipative, imperativ, pentru c mbrac forma ordinelor, ndemnurilor sau a aprob rii-dezaprob rii, care se pot referi i la conduita proprie,
Page

45

individual . Cnd se refer atitudinile celorlal i membrii grupului.

la conduita altora, limbajul este un eficace

mijloc de interven ie pentru a crea sau rezolva conflicte, pentru a schimba i a schimba percep ia de sine, valorizarea de c tre

2.4. Func ia reprezentativ

substituie obiectelor

i fenomenelor,

rela iilor, formule verbale sau alte semne. Dac unele teorii accentueaz pe caracterul generativ, pe cel expresiv, pe cel comunicativ, Jean Piaget insist pe caracterul reprezentativ al limbajului: prin perfec ionarea sistemelor de tratare a informa iilor, subiectul i construie te mai nti imaginile mentale (ca reprezent rile), apoi simbolurile (care pot fi grafice, iconice, cifrice sau comportamentale), la sfr it ap rnd semnele (cuvintele), pe care se bazeaz de fapt limbajul. n ierarhia lui Ombredane aceast func ie este cea care face ca reprezent rile s nu poat reda con inuturi abstracte. Atunci cnd dep e te caracterul reprezentativ,

sugernd rela ii sau implica ii ascunse, limbajul poate deveni aluziv. 2.5. Func ia dialectic a limbajului este, n accep iunea lui i desfacerea fiind algebra. Spre

Ombredane, aceea prin care el intervine n construirea combina iilor simbolice, forma cea mai elaborat deosebire de func ia reprezentativ

(predominant imaginativ ), func ia

dialectic este posibil doar la sfr itul construc iei opera iilor formale, ceea ce face posibile ra ionamentele ipotetico-deductive, tipice cunoa terii conceptuale, abstracte. Elaborarea la nivel categorial a limbajului i pune amprenta asupra tuturor celorlalte func ii, pe care le dezvolt Esen ial acestei func ii este c ea formuleaz , dar i rezolv cognitive, contradic iile logice, dnd coeren i rafineaz . conflictele
Page

discursului ra ional al tiin ei.

46

De aceea aceast func ie ar putea fi numit , mai simplu, func ia cognitiv a limbajului. Exist i alte func ii ale limbajului. Func ia magic , de exemplu, este

aceea prin care cuvntul a fost considerat constant a avea o putere incantatorie, de vraj , de unde utilizarea lui divinatorie: deta ndu-se de lucru, cuvntul pare a-l domina cu u urin , a-l guverna. El spune ceea ce nu exist nc i renvie ceea ce a disp rut (Vergez, A., Huisman, D., 1990, p. 100). Aceasta poate fi explica ia pentru care multe mitologii au f cut din for a magic a cuvntului izvorul creator al lumii (la nceput a fost cuvntul, spune i Biblia). Aceast este chiar temeiul crea iei poetice. Lucian Blaga sus inea c nu toate cuvintele au aceast for , for elementar generatoare a lumii

utilizarea continu le-a tocit i le-a golit de puterile de la nceputuri, rostul poetului fiind acela de a le cur a i reda for a lor generic , elementar . Din func ia magic deriv cea estetic a limbajului, care pleac de la puterea lui de incanta ie (n latin , cnt rile poetului erau carmina, adic vr ji), mai ales c mult vreme poezia a conservat din muzic ritmul interior, metrul, caden a, pe care le-a mperecheat cu un univers de semnifica ii nalte, de unde i marea ei for de expresie. ca pe un act interpersonal, Skinner

Concepnd conduita verbal relev func ia adresativ

i func ia de recep ie, corespunz tor c rora se

deta eaz limbajul activ i cel pasiv, care n dialog alterneaz . Lund n calcul cele trei dimensiuni ale psihicului uman, P. Popescu-Neveanu (op. celelalte func ii fiind considerate subordonate acestora trei. cit., p. 10) deta eaz func ia comunicativ , cognitiv i reglatorie, toate

Page

47

3. Alte func ii ale limbajului

3.1. Func ia comunicativ R. Jacobson spunea c nu exist proprietate privat n domeniul

limbajului, aici totul este socializat (Essais de linguistique gnrale, p. 28), func ia comunicativ , de transmitere de informa ii, fiind caracteristica sa cea mai important i cea mai specific uman .

Esen ialmente comunicarea pune n leg tur un emi tor (E) cu un receptor (R), care i transmit unul altuia informa ii sub forma unui mesaj (M), folosind un canal de comunicare (C), pe care informa ia este codificat la emi tor i decodificat la receptor.

Page

48

E Emi tor

R Receptor

Perturba ii (zgomot)
Codificarea Emiterea simbolurilor Primirea Decodificarea simbolurilor

Recep ia

Emisia

Modelul abstract al comunic rii umane

Emi torul i formuleaz

ideea, gndurile, st rile afective, sub forma

mesajului care, pentru a putea trece prin canalul de comunicare, trebuie codificat ntr-un format comun, cel pu in n parte (repertoriul emi torului se suprapune par ial peste cel al receptorului). Acest cod comun interiorizat este de obicei limba, cu celelalte mijloace de expresie verbal (intona ia, accentul, frazarea, adic (mimica, gesturile, mi carea expresivitatea i atitudinea
Page

paraverbal ) sau nonverbal

corpului, organizarea spa ial a comportamentului). Unit ile de informa ie ale mesajului transmis pe canalul de comunicare (vizual, auditiv, tactil-

49

kinestezic), declan eaz

func ionarea organelor de sim ale receptorului, distorsionat : din cauza pertuba iilor

care prime te mesajul sub o form doar par ial, decodificarea este

sau zgomotelor de pe canal, dar i din cauza repertoriilor care se suprapun i ea doar par ial adecvat . Din cauza i cea efectiv perceput este diferen ei dintre semnifica ia inten ionat

nevoie de un proces de autoreglare a comunic rii, feedbackul, prin care emi torul i ajusteaz mesajele ulterioare pentru a atinge principalul scop al comunic rii, acela de a fi bine n eles. Comunicarea verbal presupune nu numai schimbul de informa ii con inuturi emo ional-

codificate cu ajutorul limbii, ci ea vehiculeaz

afective, concordan a sau discordan a, acceptarea sau respingerea care se reflect n conduita celor care comunic . ntregul con inut individual i mai ales social este implicat n comunicarea specific uman . Prieteni sau colegi de serviciu, membri ai unei echipe sau cona ionali, oamenii p streaz convergen valori. Comunicarea verbal se bazeaz pe cel mai specific mijloc de permanent contacte de comunicare pentru a realiza o (axiologic n primul rnd), fa de evenimente, situa ii sau

transmitere a informa iilor, limbajul, care nu este doar un simplu mijloc de transmitere, ci i un tip special de conduit , cea verbal , care implic activit i foarte diverse: vorbire, ascultare, schimb de idei, re inere, reproducere, traducere a mesajelor sonore. Ea se subsumeaz conduitelor simbolice (desen, scris, limbaj, gesticula ie). Cuvintele fac posibil nu numai comunicarea, ci i dezvoltarea global a intelectului uman, ele fiind locul unde reprezentarea, memoria se topesc ntr-o dimensiune comun , cea semantic . n procesul nsu irii limbajului se

Page

50

formeaz

gndirea logic

prin n elegerea, rela iilor, implica iilor, no iunile, judec ile i ra ionamentele,

corela iilor pe care le conserv

superpozabile cuvintelor, propozi iilor i frazelor gramaticale. n cadrul teoriilor nativiste asupra limbajului Noam Chomsky a vorbit despre structurile de suprafa lui de adncime (nn scute ale limbajului i despre structurile dezv luie i universale), ncercnd s

regulile de transformare ale structurilor de adncime n cele de suprafa , prin a a numitele gramatici generative, transforma ionale. Chomsky face o extrem de interesant lingvistic performan distinc ie ntre competen a a unui vorbitor, rezultat din cunoa terea pe care o implic lingvistic , determinat de capacitatea subiectului vorbitor anumite reguli, prin adecvarea la situa ia

orice act verbal, lund forma unei gramatici, a unui sistem de reguli, i de a transpune n practic concret de comunicare. Al i autori vorbesc de competen a socio-comunica ional ,

constnd din posibilitatea cuiva de a se face bine n eles adecvndu- i limbajul la nivelul de n elegere al interlocutorilor (L. Blaga avea o mare competen lingvistic , dar cursurile sale, citite, erau terne i neantrenante). Fiecare cultur asociaz limbajul cu statuturile i rolurile sociale, crend modele lingvistice ale comunic rii: ne adres m diferit atunci cnd oferim sau cnd cerem, unui public larg sau restrns, efului, sau subalternului. Prin aceasta se comunic atitudini, sentimente, etnie, clas social , profesie etc.). Bernstein (1961) a ar tat c exist diferen e de clas precise i puternice relative la modul cum oamenii folosesc limbajul: clasele nu numai con inuturi explicite (mesajul central), dar i implicite (inten ii, scopuri,

Page

51

superioare ar folosi codul complex al limbajului ( multe substantive, verbe i adjective, cu un mare num r de explica ii n comunicarea i pu ine explica ii). p rin i-copil), n timp ce clasele de jos, sau clasa muncitoare, ar folosi un cod limitat, (cu mai multe pronume, interjec ii ncercarea de a explica plusul de inteligen al primei categorii a fost

ns contrazis de faptul c , chiar n cadrul unor coduri limitate, oamenii comunic lucruri extrem de subtile, cu economie de limbaj, dar folosind un spectru foarte larg de nuan e prin elementele nonverbale (tonul vocii, accent, ritmul unui enun ). 3.2. Func ia expresiv se refer la m sura n care forma limbajului (sau expresia) se adecveaz , de interlocutor. complexitate, corespunde con inutului comunicat. Expresivitatea transmite comunic , dar i fa i o atitudine a subiectului fa de ceea ce el

Registrul expresiv al vorbirii este de o inegalabil

dintre elementele lui intensitatea, frecven a i organizarea temporal fiind fundamentale. Astfel, prin intona ie, care este un fenomen sonor unitar, intensitatea emisiei sonore, cuplat cu tonalitatea sunetului, imprim mesajului o expresivitate specific . A a cum sus ine Popescu-Neveanu, intona ia nu este numai un mijloc de facilitare a comunic rii ci i un mijloc de mplinire a ei, mijloacele expresive i n primul rnd intona ia alc tuind un cod specific limbajului oral (op. cit., p. 47), aceasta pentru c , prin intona ie sensurile i semnifica iile mesajului pot fi variate, nuan ate sau schimbate complet. Un loc important revine i accentului, care scoate n eviden
Page

organizarea temporal , tempoul individual al vorbirii, care este

i o

52

elementul cel mai relevant (logic sau afectiv) al mesajului, dar

particularitate

temperamental ,

toate

importante

elemente

de

expresivitate verbal . Expresivitatea vorbirii nu se rezum adecvare la situa ie al cuvintelor alese care, pe lng

doar la

mijloacele fonetice, ci are n vedere i bog ia vocabularului, gradul de semnifica ia de baz , au sensuri secundare, ce se precizeaz doar n func ie de context. Dintre mijloacele sintactice ale expresivit ii verbale lungimea propozi iilor sau a frazelor joac un rol important n definirea stilului dinamism i claritate exprimarea personal: n timp ce frazele scurte imprim

limbajului, cele lungi pot fi adecvate atunci cnd se caut

unei viziuni de ansamblu, nuan ate, asupra unei teorii sau probleme, sau atunci cnd situa ia (s rb toare, evocare etc.) o impune. Pentru a-l cita din nou pe Popescu-Neveanu orice combina ie este posibil , dar optimumul de expresivitate nu se disociaz respectarea spiritului limbii. Expresivitatea comunic rii fundamenteaz acesteia, o zon de ntlnire ntre afectivitate un capitol aparte al i limbaj, comunicarea i de norma n eleapt a m surii (op. cit., p 55), ceea ce presupune ca ea s se desf oare cu

nonverbal , care acompaniaz , sus ine i nt re te, dar uneori este n dezacord cu cea verbal . Codurile neverbale nuan eaz , faciliteaz contextualizeaz comunicarea verbal , constituindu-se ca adev rate

limbaje implicite, interfernd cu cele explicit-verbale. De fapt, n ordine ontogenetic , mimica este primul limbaj descifrat de copil, prin asociere cu st rile de satisfacere sau nonsatisfacere a unor trebuin e elementare. Unele dintre elementele acestui limbaj nonverbal au o codificare social mai strict , altele mai elastic i mai pu in specific .

Page

53

Contactul vizual este un element foarte important, care se asociaz , atunci cnd privirea este direct (ochi n ochi), cu sinceritatea, deschiderea spre comunicare i interesul pentru discu ie. Evitarea privirii este tradus n civiliza iile vestice ca semn al nesincerit ii i al inten iilor de disimulare. Culturile extremului orient interzic privirea n ochi a unei persoane mai vrstnice sau superioare ca statut, gestul putnd fi interpretat ca sfid tor, provocator i lipsit de respect. Privirea poate nsemna atrac ie, simpatie i interes n context pozitiv, dar i agresivitate, sfidare, provocare, n context negativ. Simpatia duce la dilatarea pupilei, n timp ce antipatia provoac contractarea ei. A a cum semnalizeaz i Marcela Luca (Trepte spre succesul n carier , proiectul de a distan ei sociale i/sau afective dintre Tempus, modulul C, p. 114) normele spa iale constituie o form comunicare nonverbal interlocutori. Normele spa iale sunt de fapt nivele de proximitate (spa iul intim pn la 45 cm., spa iul personal - la aproximativ 90 cm., spa iul oficial aproximativ 120 cm., i spa iul public - peste 150 cm., fiecare tip de spa iu presupunnd tipuri de interac iuni sociale specifice. Distan a normal de comunicare dintre individ i grup este de 3 6 metri, dar i extrem toate aceste bariere spa iale sunt generate de reguli care apar in unui tip de cultur , existnd culturi distante (cele anglo-saxone orientale), ce presupun distan e interpersonale mari i culturi apropiate (culturi latine) care permit chiar intruziunea n spa iul intim al celuilalt n timpul comunic rii personale, semioficiale sau chiar oficiale. Expresia facial este extrem de important , pentru c fiind la vedere,

este elaborat complex i inut sub control con tient mai strict dect

Page

54

gestica, pantomimica. De aceea ea ndepline te o func ie de sus inere i reglatorie a conduitei verbale, constituindu-se ca un complex limbaj secundar. Gesturile pot ndeplini func ii foarte diferite: de ilustrare (nt resc mesajul verbal), de adaptare (indic st ri emo ionale ce nu fac parte dect secven ial din comunicare), gesturi emblematice (policele unit cu ar t torul nseamn O.K., totul este n ordine,Vcu ar t torul i al doilea deget nseamn victorie, etc.). Exist i bariere n comunicare, semnalate de M. Luca n lucrarea

amintit , dintre care amintim cteva: y Probleme semantice, legate de competen a sociolingvistic : persoanele cu un statut ridicat tind s se exprime ntr-un jargon savant, devenind greu inteligibile. y Distorsiunile perceptive: centrarea accentuat pe sine (egocentrare) nu permite n elegerea punctului de vedere al celuilalt, de unde dificultatea alternan ei i deschiderii succesive a canalului de comunicare, presupus de dialog. y Alegerea gre it a canalului sau a momentului (nu vom folosi telefonul pentru un raport sau ora 15 a unei zile de vineri pentru a lansa un proiect nou). y Lungimea excesiv a canalelor: n structurile organiza ionale multietajate parcurgerea ierarhiei poate fi foarte greoaie, ceea ce duce la pierderea actualit ii informa iilor. y Absen a feedbackului intervine n comunicare unidirec ional nu avem o idee clar despre gradul de n elegere al mesajului. (p rintecopil, profesor-elev, ef-subaltern) unde neavnd semnale de r spuns,
Page

55

y Diferen ele culturale: apar innd unor culturi sau etnii diferite, semnalele nonverbale (care sus in mesajul verbal), cap t (mi carea capului, care la romni nseamn nu). Toate aceste bariere pot fi dep ce presupune organizarea clar ite prin optimizarea comunic rii, ceea i logic a elementelor mesajului, f r interpret ri eronate da, la bulgari nsemn

a-l supranc rca cu detalii, transmiterea pe cel mai potrivit canal n raport cu con inutul, scurtarea lan ului comunica ional, plasarea de persoane competente n nodurile re elei comunica ionale i facilitarea de c tre emi tor a recep iei, prin strnirea interesului privind con inutul sau finalitatea comunic rii.

4. Formele limbajului

n evolu ia copilului perioada de pn la 12 18 luni relev o capacitate crescut de a n elege limbajul adultului, care se manifest prin faptul c r spunde la comunicare sau cerin e simple, ceea ce dovede te apari ia limbajului pasiv. n construc ia lui un rol fundamental are mama, n principal, care- i verbalizeaz multe dintre ac iunile desf urate n prezen a copilului, modificndu- i vorbirea n sensul simplific rii, folosirii unor construc ii familiare, elementare (un jargon infantil) pe care copilul tinde i este chiar ncurajat s l imite (papa este mai u or de reprodus dect cuvntul mncare sau prnz).

Page

sunete repetitive i, puternic ncurajat de adult, i l rge te competen a

56

Treptat, prin imita ie, copilul produce primul cuvnt (pa-pa, ta-ta) din

lingvistic . De la cuvntul fraz flexionare

(holofraz ) el articuleaz

verb

substantiv (vreau ursule , m mica vine), pentru ca apoi s apar formele i articolele (uite un c elu !), dup care apar ntreb rile simple (ce ?, unde ?, cnd ?, cum ?, i mai ales de ce ?), apoi se introduc frazele simple din mai mult de o propozi ie (eu am b ut lapte, i ursule ul a b ut lapte) pentru ca n faza a cincea s apar propozi iile legate prin elemente de rela ie i subordonare (Maia, care locuie te a acestui acolo, merge la gr dini a noastr ). Dezvoltarea ulterioar

limbaj activ se face, dup Brown, (citat de Hayes, N., Orrell, S., 1997, pp. 154-155), prin mbog irea continu a vocabularului. Limbajul activ are dou modalit i: oral i scris. Atunci cnd semnalele sonore sunt i imperceptibil din afar ) a destinate altcuiva (au adres ), vorbim de limbajul extern, opusul lui fiind limbajul pentru sine (autoadresat, asonor limbajului activ, deoarece are o sfer implicat func ionnd prin receptarea vizual n elegerea mesajelor scrise. Limbajul oral poate fi colocvial, dialogat sau monologat i este limbajul de baz , prezent la to i subiec ii normali, prin intermediul lui constituindu-se citirea, scrierea i limbajul intern. El se desf oar ntr-o situa ie dat , presupune participarea unuia (dialog) sau mai multor interlocutori (colocviu), are un pregnant caracter adresativ, beneficiaz de o puternic sus inere expresiv . n desf urarea lui presupune alternarea rolurilor de emi tor-receptor, ceea ce antreneaz participan ii. Fiind posibile complet ri pe rnd numit limbaj intern. Limbajul pasiv va r mne ntotdeauna o baz i n nv area limbilor str ine, dar

mai mare dect acesta, fiind i n citire, lectura i (la orbi, pe cale tactil )

Page

i reveniri, aceea i idee circul

57

prin mai multe capete, ceea ce duce la mbog irea cunoa terii prin comunicare. Prescurt rile, comut rile de sens, folosirea unor sensuri aluzive sau contextuale, bazate i pe patrimonii comune de experien (repertorii comune) fac specificul acestui tip de comunicare. Limbajul monologat presupune un auditoriu n fa a c ruia vorbim, expunem o idee, iar comunicarea trebuie atent preg tit presupune un efort de dedublare anticipativ auditoriului ridicate). Form predilect a teatrului, monologul se construie te dup pe o dozare atent legea i i s anticipezi ecoul, dar (s n prealabil, pentru a avea cursivitate i a transmite lucruri valoroase, interesante. El te pui n mintea i problemele ce ar putea fi

efectului, se bazeaz

a mesajelor verbale

neverbale, utilizeaz schema dialogului i a conversa iei prin aceea c are un permanent feedback n reac ia mimic , pantomimic , sonor a publicului. Presupunnd elaborare prealabil , coeren , corectitudine gramatical , claritate, nuan e, o aten ie mobil , pentru a citi reac ia publicului i a ajusta rapid discursul, monologul este un examen greu de trecut, c ci el necesit exerci iu, experien , sim psihologic i o anumit retoric . Cnd monologul se desf oar n absen a unui public, vorbim de solilocviu, prezent mai ales la copii, nainte de apari ia limbajului intern, uneori la b trni, n anumite boli psihice sau la cei care i preg tesc monologurile publice (actorii). n limbajul colocvial sunt implica i mai mult de doi participan i, comunicarea dintre ei f cndu-se n re ele de tipuri diferite (lan , triunghi, circular, radial, n furc etc.) forma re elei, configura ia ei n timp, fiind determinat de pozi ia i rolurile fiec rui membru din grup.
Page

58

Limbajul scris apare odat cu nceperea colarit ii, perfec ionndu-se paralel cu aceasta, dar i mult timp dup aceea. Este mult mai lung de formare, preten ios dect cel oral, necesitnd o perioad

asistat de persoane calificate (institutoare, profesorii de limba romn i limbi str ine, n special). Nedispunnd de contextul situa ional, de func iile de sus inere ale expresivit ii pentru corecturi gramatical, este concis, sistematizat i de posibilitatea de a reveni i clar, pentru a facilita lectura i complet ri, limbajul scris este strict, normat

(scrisul este descifrat cu mai mult efort dect vorbirea). Fiind mai elaborat, mai preten ios, limbajul scris pune mai bine n eviden capacitatea de gndire a unei persoane, bog ia interioar Dac i stilul s u. limbajul oral ine cont de context, situa ie, cel scris ine cont de

destina ia sa, n func ie de care se organizeaz , pentru a permite eviden ierea unor ra ionamente riguroase, sisteme de cuno tin e, foarte indicative pentru nivelul de cultur grija suplimentar i inteligen al persoanei. Uneori limita dintre istorie i receptorul mesajului scris este necunoscut, vine dinspre viitor, de unde privind elaborarea (se tie c preistorie este legat de apari ia scrierii, care a imprimat un caracter

cumulativ cunoa terii umane, de unde formularea scripta manent). Limbajul intern este limbajul pentru sine, se dezvolt din limbajul oral

prin interiorizare, dar i prin maturizarea reprezent rilor asociate func iei simbolice, dup 56 ani. Este asonor, centrat pe n elesuri, pe idei i imagini, este extrem de condensat grupurile de cuvinte prin imagini i economic, deoarece substituie i reduce succesivitatea la

Page

semnifica ie i n special ac iunile sau calit ile esen iale (este puternic

59

simultaneitatea, de unde marea sa vitez de lucru. El re ine vrfurile de

predicativ). Dezvoltat din limbajul oral i scris, limbajul intern devine forul intim al acestora, el proiectndu-le, organizndu-le i coordonndu-le din interior, de aceea el este considerat ramp de lansare a limbajului extern. Interiorizarea sa face ca el s capete atributele gndirii conceptuale:

este centrat pe semnifica ie, foarte comprimat, rapid, tematizat, punnd n rela ie n elesurile cu expresivitatea verbal , de unde marea sa importan . Vgotski a considerat c limbajul intern este un centru al ntregului limbaj din cauza func iilor multiple ndeplinite: y constituind ecoul intern al vorbirii i scrierii celuilalt, el particip la

ascultarea, n elegerea i interpretarea mesajelor recep ionate; y autoregleaz activitatea psihic intern , efectund opera iile mintale prin care se constituie ra ionamentele (este implicat n textura intim a ideilor); y cuplat cu imagina ia elaboreaz voluntare sau ale inten ionalit ii; y preg te te, organizeaz mult limbajul vorbit sau scris. CREATIVITATEA 1. Problematica creativit ii De i nou introdus n psihologie (n 1939, de c tre G. W. Allport), termenul de creativitate a avut o evolu ie exploziv n ultima jum tate a secolului al XX-lea, cnd studiile au cunoscut o cre tere exponen ial , ceea termenul de creativitate s-a impus att de puternic, ntr-un timp a a de scurt, din mai multe motive: i lanseaz conduitele externe, i cu att mai proiectele anticipative ale ac iunii

Page

60

ce a f cut ca aceasta s devin un concept central al psihologiei. De i nou,

y El vine n prelungirea mult mai vechii preocup ri pentru n elegerea talentului i a geniului, pe care o preia i o dep e te prin aceea c , prin opozi ie, creativitatea este o caracteristic a oric rui individ normal, n aproape orice tip de situa ie, activitate, pentru care solu iile vechi nu mai sunt operante. y Schimbarea terminologic nu este doar una la nivelul limbii, ci una de abordare c ci, f r cazul talentului a se nega importan a predispozi iilor native (ca n i geniului, unde ereditatea avea rolul hot rtor), se

consider c mediul i educa ia pot avea un rol decisiv n dezvoltarea poten ialului creativ, fiind elaborate tehnici speciale (brainstormingul, sinectica, metoda 6 3 5, Philips 6 6 etc.). y Creativitatea a preluat o bun parte din problemele psihologice ale imagina iei, unul din conceptele cele mai controversate ale psihologiei: considerat de Baudelaire regina func iilor psihice, n timp ce filosofii Malebranche, Descartes i Spinoza o considerau nebuna casei, asimilnd-o cu o cunoa tere vag , generatoare de confuzie, st pnit de erori i de falsit i (pentru Leibnitz), statutul imagina iei a fost poate cel mai bine ilustrat de Meyerson cnd o definea regina i cenu a psihologiei. A adar o concep ie unitar pe de alt parte din cauza reasa despre imagina ie nu a fost ei existen iale i

posibil , pe de o parte datorit caracterului ei intrinsec contradictoriu, complexit ii fenomenologice (Zlate, M., 1999, p. 480). y De i n prelungirea imagina iei, termenul de creativitate are diferen a sa specific : dac imgina ia presupunea generarea de imagini noi foarte r spndit i originale, fiind o caracteristic la vrstele copil riei

cristalizate le las , avnd i un rol chatartic), creativitatea aduce n plus

Page

(copilul umple golurile pe care structurile cognitive insuficient

61

ideea de valoare a produsului. Pentru ca aceasta s cognitive mature, nchegate, pe care s combinatoric . Aceasta explic caracteristic a vrstei adulte, n general.

fie posibil

este

nevoie de un referen ial extern, de ordin social, dar

i de structuri

se poat sprijini puternica sa

de ce atributul de creativ este o

y Mai mult, dintr-o problem central a psihologiei, creativitatea a devenit una din marile probleme ale umanit ii, confruntat educative) pe care este chemat s le rezolve. y Studiile asupra creativit ii au cunoscut muta ii esen iale prin schimbarea centrului de greutate de pe crea ia de tip artistic (paradigma dominant timp de sute de ani), pe crea ia de tip tiin ific. Subiectivitatea i aletoriul crea iei artistice o fac mult mai greu abordabil cu instrumentele psihologiei zilelor noastre, n tiparele ei conceptuale crea ia artistic intrnd mai u or i cu consecin e concrete mai directe. Creativitatea intervine oriunde solu iile preelaborate, r spunsurile habituale sau rutiniere nu mai opereaz , punnd omul sau colectivitatea n situa ia de a imagina solu ii noi, originale i valoroase, adic creative. Dac termenul de crea ie se refer solu ii la opera ncheiat , la cu o cre tere f r precedent a problemelor (sociale, economice, demografice, culturale,

produs, creativitatea a devenit un atribut al persoanei, dar i o form de activitate ce implic solu iile noi.

2. Definirea creativit ii

Page

62

Creare nseamn foarte larg

n latin

z mislire, f urire, na tere. n accep iune

creativitatea, ca fenomen general uman (ca i memoria sau produse noi i originale pentru societate prin produse noi i valoroase

inteligen a), presupune un complex de nsu iri i aptitudini psihice care, n condi ii favorabile, genereaz (Ro ca, Al., 1981). Apare deci o prim social, pentru c ele rezolv dificultate n definirea creativit ii important , prin care cre te noutatea ntr-un

care, de i general uman , se legitimeaz o problem

poten ialul de adaptare la mediu. Unii dintre promotorii studiilor despre creativitate (Newell, Simon, Shaw, 1963) interpreteaz sens mai ngust, raportnd-o la subiectul creator ansamblul ei. Rezult eviden i nu la societate n

deci niveluri ale creativit ii, cel mai bine puse n

de Irving Taylor (1959), care distingea cinci planuri ale acestuia

(vezi Landau, E., 1979, pp. 79 80): y Creativitatea expresiv , ale c rei determinante sunt spontaneitatea i libertatea, ntlnite mai ales n conduita expresiv a copiilor (mimic , desen, mi care), constituind primele manifest ri ale creativit ii, un excelent mijloc de cultivare a aptitudinilor creatoare viitoare. y Creativitatea productiv presupune deja apari ia i nsu irea unor instrumente (skills), prin care libertatea se realizeaz i spontaneitatea ini iale sunt

refulate, pentru a fi produse obiecte materiale sau spirituale, a c ror form conform unei tradi ii sau tehnici consacrate. Este planul easc (Landau, E., specific tehnicienilor, pe care pu ini reu esc s -l dep practic . cei care reu esc s aduc amelior ri par iale unui aparat, instrument, teorii.

op. cit., p. 80), etalonul aprecierii individului rezultnd din realitatea y Planul inventiv este accesibil unei importante minorit i, inventatorii,

Page

63

Chiar dac nu au fost descoperite idei noi, datorit corela iilor surprinse de min ile lor flexibile, se g sesc c i noi de interpretare a unei realit i deja cunoscute. Este planul cel mai nalt al creativit ii individuale, deoarece la acest nivel tr irile interne constituie cadrul de referin n ideea unei societ i care maximizeaz umanul al produsului creativ. i n condi iile n care

ma inile automate au preluat sarcinile rutiniere, acesta este zona proximei dezvolt ri a creativit ii, care a f cut ca n Japonia peste dou treimi din popula ia activ informa ie). y Planul inovator presupune deja cristalizarea talentului, fie n art , fie n tiin . El pleac de la n elegerea adnc a principiilor fundamentale ale unui ntreg domeniu, pe care inova ia l transform fundamental. Operele lui Jung i Adler nu se mai m soar cu etalonul realit ii, ci cu acela mult mai vast al domeniului specific, sau al culturii n ansamblu. La acest nivel aportul creativ este determinat indirect i n timp, prin m rimea efectelor pe care inova ia le-a avut asupra domeniului n cauz . y Creativitatea emergent este caracteristica geniului, a omului care coal ). Freud, revolu ioneaz domeniul s u, personalitatea sa r mnnd peste timp una de referin , creatoare a unei direc ii noi (creatorii de Picasso sau Einstein sunt trei din geniile care au marcat acest secol, nivelul lor de creativitate fiind cel mai nalt, dar i cel mai greu de n eles sau de abordat individual tiin ific. Noul produs al acestui nivel de creativitate nu i mai trage seva din tradi ie, iar cultura nu mai este s lucreze n domeniul cuaternar (al produc iei de

referen ialul, ci beneficiarul produsului creativ.

Page

64

Oricum, ntre noutatea, originalitatea eveniment cu o frecven

i valoarea produsului

leg tura este inextricabil , c ci noutatea (n sens statistic nseamn foarte mic ), nu nseamn neap rat valoare, i subiectiv, n crea ia ea poate fi doar mod , sau s aib un caracter gratuit. Dac n art aprecierea valorii are un caracter relativ tiin ific determinarea ei o face comunitatea tiin ific , pe baza unor criterii obiectivate i validate n timp, intersubiectiv: produsul tiin ei se supune i criteriului verificabilit ii (falsificabilit ii, dup K. Popper), al consisten ei logice, care i d propriile ei date interne). Deci crea ia tiin ific dep se afl tiin a la un moment dat. e te criteriul psihologic i cel sociologic n aprecierea valorii, pentru a ajunge la criterii generate de paradigma n care validitatea ecologic

(confruntarea cu realitatea) sau de construc ie (confruntarea cu

3. Fazele procesului creativ A devenit de referin schema de abordare a procesului creativ de

c tre G. Wallas n 1926, paradoxal fiind faptul c , de i adesea criticat , ea se afla nc n circula ie, fiind foarte frecvent citat . Faza preg titoare este cea de preparare, n care n mod fundamental se acumuleaz informa ie, n leg tur cu o problem care a fost deja sesizat . Utiliznd deprinderile i cuno tin ele acumulate, se emit ipoteze de solu ionare, se tatoneaz terenul, n ncercarea de a o rezolva. Sunt mul i cercet tori care au procedat reductiv, rezumnd ntreaga creativitate
Page

att, dovad

aser iunea lui Einstein potrivit c reia formularea problemei

65

la rezolvarea de probleme. Creativitatea tiin ific nseamn mai mult dect

este adesea mult mai important dect solu ionarea sa, care poate fi nimic altceva dect o chestiune de deprinderi matematice sau experimentale (Einstein, A., Infeld, L., 1938, p. 18). Sensibilitatea la probleme este o component major a spiritului creator n tiin , omul creativ v znd problemele acolo unde ele nc nu exist . Aceasta a i creat n domeniul tiin ei o dihotomie legat de creativitate, mai implicat n problem finding dect n problem solving (c utare dect rezolvare, vezi Miclea, M., Radu, I., 1991, pp. 188 190), problema avnd o important func ie constituant . n sens mai restrns, faza de preparare ine de eurema de acumulare i comprehensiune a informa iei, din modelul epistemologic psihologic al creativit ii tehnice al lui I. Moraru (1980, p. 52), valorizeaz fundamental rolul memoriei, care nu nmagazineaz doar cele relevante: omul cu o for n mod orice fel de date, ci

novatoare mare, la o cantitate relativ

mic de mesaj provenit din exterior, adaug o mare cantitate de creativitate din interiorul s u (op. cit. p. 55). Incuba ia ideilor are nevoie de o mas mare de date relevante (cantitatea produce calitate, spunea A. Osborn), dar suprasaturarea informa ional poate fi la fel de d un toare ca i deficitul de informa ie, de aceea este nevoie de un filtru motiva ional alc tuit din interese, care face o prim selec ie a datelor. Incuba ia este o continuare a primei faze: e uarea tentativelor de rezolvare con tient disonan structurile din prima faz i genereaz exist frustrare, confuzie sau un continuu transfer cognitiv , de aceea problema va fi mpins n incon tient. ntre con tiente incon tiente modul lor de operare
Page

informa ional, un du-te-vino permanent, chiar dac

este foarte diferit: logicii liniare, discursive, articulate a con tiin ei, incon tientul i opune mecanismele rezolutive ale unei inteligen e implicite,

66

bazat pe structuri de tip matriceal, ce fac posibil intui ia, insight-ul, prin opera ii de gndire analogic , lateral sau metaforic . Transferul problemei spre incon tient se face n virtutea automatismului psihic, fiind necesar o intens activitate creativ con tient , nalt motivat , pentru a pune n mi care structurile opera ionale incon tiente. Cele dou combinatorici sunt n multe privin e complementare: Subcon tientul prime te n acest mod, un material de la starea de veghe pe care l prelucreaz o adnce te i o formuleaz (Biberi, I., 1971, p. 239). Faza de iluminare este momentul de vrf i cel mai misterios al i-l impune mai trziu activit ii con tiente, sub form de solu ie, pe care gndul vigil o reia,

creativit ii, faza lui Evrika!, Aha!, Am gsit!, n care se produce restructurarea i reechilibrarea cmpului de tensiune al problemei, aprnd subit, limpede i clar instalat solu ia sau n elegerea global. Iluminarea, asimilabil intui iei, nu este obligatorie n activitatea de crea ie, autorii creativi alocndu-i ponderi foarte diferite. Exist totu i un larg acord n legtur cu faptul c intui iile izvorsc din incon tient, care a continuat travaliul rezolutiv ini iat de con tiin ntr-o manier proprie. Uneori intuitiv (iluminarea, inspira ia, revela ia, solu ia sau ideea) apare fr nici o pregtire prealabil evident, lund prin surprindere persoana creativ. Este cazul lui H. Poincar, care a descoperit func iile fuchsiene (ce l preocupau de mult vreme) n timp ce punea piciorul pe scara omnibuzului, pentru a merge la oper. Alteori, intui ia vine dup o ndelungat perioad de efort, cutri i munc intens, cnd, pe fondul relaxrii sistemelor logice, tributare limbajului (predominan a emisferei stngi), se produce o activare a structurilor matriceale ale emisferei drepte i ale incon tientului, ceea ce
Page

67

genereaz asocia ii neobi nuite, la distan , de tip analogic sau metaforic. Este tipul de intui ie care a pus laolalt elementele disparate ale evolu ionismului, cnd Ch. Darwin, care citise cartea lui Th. Malthus despre lupta pentru supravie uire, a n eles n mod analogic c selec ia din natur opereaz pe elementele de variabilitate ale speciilor, re innd muta iile valoroase adaptativ. Dac n selec ia natural omul instituie progresul, evolu ia, n cea natural presiunile adaptative sunt cele ce o produc, lupta pentru existen devenind motorul evolu iei i, implicit, al transmuta iei speciilor. Descoperirea efectului Coand a aprut la o distan de 20 de ani de la accidentul zborului cu primul avion cu reac ie (1910, la Issy les Moulineaux) cnd inventatorul romn, aflat n baie (ca i Arhimede, cu al su Evrika!), a observat analogia dintre pictura de ap ce se prelingea pe deget, cu scurgerea flcrilor de-a lungul fuzelajului avionului incendiat. Analiza unor tipuri de intui ie legat de creativitatea tehnic l face pe I. Moraru s concluzioneze c, la unele persoane, acest fenomen intervine puternic i global (H. Poincar), la altele progresul este lent i treptat, fr iluminri bru te (A. Einstein). Sus inerea primatului incon tientului n acest proces se bazeaz i pe faptul c multe mari descoperiri au aprut n somn (structura moleculei de benzen a lui Kekul, problemele ce se rezolvau ca de la sine diminea a, dup discu ii n contradictoriu seara, dintre B. Russell i A.N. Whitehead). De aceea a devenit aproape axiomatic faptul c procedeele creative trebuie s instituie o relaxare a cenzurii con tiente, lsnd imagina ia s ajung pn la ceruri, pentru a o aduce ulterior cu picioarele pe pmnt, n faza de evaluare critic a produselor. Strile de trecere de la veghe la
Page

68

somn, prin ritmurile alfa, exprim tocmai acest proces de basculare de pe logica analitic-discursiv a con tiin ei, pe mecanismele tratrii matriceale a incon tientului. Faza de verificare ncheie un ciclu creativ, n aceast etap con tientul jucnd rolul unei instan e supreme de evaluare i i a validare/invalidare a solu iilor gsite. De multe ori solu iile descoperite n faza precedent au un caracter intuitiv-sintetic-vizual foarte puternic intens, dar naripat, emula ia fiind dat de certitudinea subiectiv descoperirii solu iei. Aceasta ar putea fi traducerea lor n logica discursiv a limbajului verbal cere un travaliu i explica ia faptului c, pentru

Blaga, poetul era doar un traductor, un om ce gsea echivalen ele n plan lingvistic a ceea ce a fost intuit sintetic ca un mesaj divin. Intui iile fulgurante ale lui Einstein, predominant vizuale, traduse ulterior n logica desf urat a limbajului, arat de asemenea primatul imaginii n raport cu cuvntul n procesul creativ. Cert este c n aceast faz ntreaga for a ra iunii, spiritul ei critic i capacitatea de travaliu sunt fundamentale n a valida produsul creativ, nchiznd un ntreg ciclu. Transferul solu iei de la nivel incon tient pe cel con tient se bazeaz, n opinia lui I. Moraru (op. cit., p. 104) pe transferul informa ional permanent n ambele sensuri, pe acel du-te-vino dintre cele dou niveluri. Autorul citat opineaz c travaliul euristic este invers propor ional cu completitudinea programului euristic: programul mai complet se asociaz cu o perioad de incuba ie i efort euristic (generat de obstacolul euristic) mai mici. Este important distinc ia pe care el o face n legtur cu
Page

69

descoperirile finaliste ( tii de la nceput ce cau i) i cele nefinaliste (n care

scopul cercetrii lipse te i apare de la sine, ntr-o perioad mai mare de timp, deoarece nu sunt direc ionate de scop, ca n cazul efectului Coand). n faza final noile cuno tin e sunt verificate, testate, pn cnd

satisfac o dubl exigen , a individului creator i a mediului n care ele se verific. Gsirea celei mai adecvate forme de comunicare a produsului creativ, traducerea din limbajul propriu ntr-o form simbolic, obiectiv, care s o fac accesibil comunit ii tiin ifice sau sim ului comun, sunt sarcinile specifice acestei etape a procesului.

4. Factorii care poten eaz sau blocheaz creativitatea

Exist blocaje culturale ale creativit ii (Cosmovici, A., 1996, p. 166) dintre care cel mai important este conformismul social, care se explic prin nedezvoltarea fanteziei i imagina iei (nebuna casei), deoarece societatea vestic a pre uit preponderent logica, ra ionamentul, ra iunea. n fond, conformismul occidental a fost practic aruncat n aer de redescoperirea culturilor numite primitive, care nseamn un adevrat recurs la imagine: din leag n pn n mormnt, imaginea e prezent, dictnd inten iile productorilor anomini sau ocul i (Durand, G., 1999, p. 145). Pentru autorul citat uria a manipulare iconic (prin imagini), a devenit calea predilect de valorizare a informa iei, nglobnd-o chiar i pe aceea numit manipulare genetic.

Page

de transmitere a informa iei, are consecin e imprevizibile, n opinia lui G.

70

Domnia omniprezent a imaginii vizuale, ca mecanism fundamental

Durand, care ncearc s fac o schi a neuropedagogia (vezi Trocm-Fabre, H.,

tiin elor imaginarului. ns i Japrend, donc je suis.

Introduction la neuropdagogie, 1992) vorbe te despre un paleocortex, care include creierul reptilian i mezencefalul, adic creierul visceral, organizat n jurul sistemului limbic, i neocortexul, din care se diferen iaz un al patrulea creier, lobul frontal, ce ocup dou treimi din masa cerebral. La acest nivel se face legtura dintre cele dou sisteme reprezentative, vizual i auditiv printr-o interfa semantic, ce explic n acela i timp inteligen a, memoria i creativitatea uman. Repunerea n discu ie a emisferei drepte, a lobului frontal, a rolului incon tientului, sunt loviturile decisive date unei abordri centrat pe domnia emisferei stngi, prin care nu numai conformismul social va fi dep it, ci se va produce schimbarea de paradigm bimilenar, prin decentrarea de pe cuvnt creativit ii umane. Exist i blocaje metodologice ale creativit ii, cum ar fi fixitatea i repunerea n drepturi a imaginii, ca surs fundamental de poten are a

func ional (utilizarea obiectelor doar prin prisma func iilor care le-au consacrat), critica prematur, motiv pentru care brainstormingul este numit de A. Cosmovici evaluare amnat (op. cit., p. 167). S. Arieti citeaz multe alte obstacole, bariere ale creativit ii: insecuritatea personal (chimi tii germani, emigran i n S.U.A. n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, se sim eau mai amenin a i de Hitler i erau mai pu in creativi dect cei americani); teama de gre eal (un mod inhibitiv de a percepe riscul, care la creativi devine provocator); munca prea constant asupra unei singure probleme, ce poate genera adevrate
Page

71

blocaje mintale; apoi absen a lini tii personale (n sens foarte larg, nu prin referire doar la absen a zgomotelor). Exist multe alte blocaje emo ionale ale creativit ii: tendin a exagerat la competi ie cu al ii, graba de a accepta prima idee, descurajarea rapid, toate trimi nd la o analiz psihologic a personalit ii creative, care s-ar distinge prin: y enorma capacitate de munc i minimalizarea mintal a efortului muncii depuse (geniul este de 99% transpira ie i doar un procent inspira ie, dup Edison); y toleran a la ambiguitate (pescuitul n ape tulburi); y un bun control al emotivit ii, energia procesului creativ fiind ob inut prin focalizare i redistribuire, din care cauz pasiona ii par a fi monomaniaci, dup expresia lui Einstein; y rbdarea, asociat cu interesele pe termen lung; y mare curiozitate, devenit motorul ntregii existen e (opinie sus inut i de Nietzsche). Dintre factorii care stimuleaz creativitatea men ionm c iva: y lini tea necesar medita iei, n perioadele de trans creatoare, persoanele respective sunt att de distrase c uit s mnnce, uneori i uit propriul nume sau faptul de a fi prezen i la propria cstorie (ca n cazul lui Edison); y discu iile n contradictoriu cu colegii din aceea i specialitate, sau chiar cu oameni simpli (a a i-a venit lui Edison ideea tramvaiului electric; a a Whitehead); s-au clarificat problemele puse de B. Russel, care avea ca partener pe

Page

72

y pasiunile colaterale (violon dIngres, hobby-urile) cum ar fi jocurile distractive, pescuitul sau vntoarea, colec iile de orice fel, lucrul manual. Pentru A.N. Whitehead, nefolosirea abilit ii normale este cauza principal a letargiei mintale a aristocra iei (citat de Moraru, I., 1980, p. 112).

5. Stimularea creativit ii

Exist i metode consacrate de stimulare a creativit ii de grup (vezi Cosmovici, A., 1996, pp. 167 169). Brainstormingul (termen introdus de Osborn n 1939) este o recunoscut tehnic de poten are a creativit ii de grup, fondat pe stimularea acesteia, n condi iile amnrii evalurii. El cuprinde patru faze importante. n faza de producere a ideilor, participan ii (10 12 persoane care au caracteristici individuale i socioculturale foarte diferite, aceasta stimulnd combinatorica grupului) trebuie s lucreze asupra unei probleme concrete, prezentat ntr-o manier simpl, dup cteva reguli, (fiecare s produc un numr maxim de idei, nscute prin asocia ii libere, sau chiar nstru nice, suspendnd orice judecat evaluativ-critic i putnd folosi ceea ce s-a produs anterior, pentru a recombina i transforma ideile altora). Faza de aprofundare, de eliminare propus problema. i definitivare a ideilor
Page

selec ionate se face n colaborare cu responsabilii organismului care au

73

edin a este condus de un specialist, care enun problema, maniera de lucru, recolteaz (nregistreaz) toate solu iile i creaz un climat de grup degajat, entuziast i competitiv, cci, n anumite limite, competitivitatea stimuleaz produc ia de idei. Sinectica lui Gordon este o alt metod de stimulare a creativit ii colective, care cuprinde 6 8 persoane cu acela i nivel de pregtire, dar cu profesii foarte diferite, pentru a facilita fluiditatea, flexibilitatea nespeciali tii n domeniu) respect dou reguli: y s faci ca un lucru ciudat s devin familiar (faza analitic de n elegere); y s faci ca obi nuitul s devin ciudat (n englez synectics nseamn a realiza legturi ntre lucruri i fenomene). De i amndou poten eaz creativitatea de grup, sinectica are o tehnic de lucru mai disciplinat, cu nivele de n elegere mai bune ale grupului creativ. Principiile care i stau la baz sunt: y creativitatea i procesele creative se pot dezvolta dac se n elege i maleabilitatea punctelor de vedere. Grupul (n care predomin

substratul situa ional care le sus ine; y creativitatea are ca principiu de baz punerea emo ionalit ii naintea ra ionalit ii; y trebuie traversate elementele ira ionale pentru a cre te ansa de reu it n rezolvarea de probleme. Sinectica ncurajeaz fantezia, iar ncercrile de a emite judec i pripite, sau de a critica legturile nerelevante, sunt descurajate.
Page

74

Ea poate fi mai creativ dect brainstormingul, deoarece dezvolt metode pentru cre terea n elegerii fa de situa ia problematic, climatul emo ional afectiv i cel motiva ional fiind poten at i considerate la fel de importante ca cele intelectuale. Asociind diferite moduri de gndire, sinectica este o important tehnic de cre tere a creativit ii de grup.

MOTIVA IA

1. Conceptul de motiva ie. Teorii ale motiva iei.

Ca n majoritatea conceptelor psihologiei, nici n domeniul motiva iei nu exist acord, deoarece o mare diversitate de puncte de vedere au dat conota ii confuze termenului, iar perspectiva tiin ele integratoare nu se ntrevede nc. naturii, unde cauza explica ia i aceasta pentru c psihologia nu

a reu it s- i ncorporeze perspectiva determinist din

i efectul au nln uiri precise, care permit

i predic ia ferm. Plurideterminarea comportamentului

uman, face ca un numr mare de factori s intre n combina ie dup legi mai degrab probabiliste, fcnd extrem de dificil decelarea ponderii fiecruia. i totu i nici un alt element nu este mai aproape de ideea de cauz a intern a conduitei (Michotte, 1965). Liniaritatea rela iei cauz efect este comportamentului ca motiva ia, pe care mul i autori o numesc cauza

Page

75

ns modificat, pentru c pe o anumit treapt evolutiv apare autodeterminarea, prin care omul devine sursa propriului comportament. Adaptarea nu poate fi conceput n afara jocului presiunile mediului (cauzele externe) i unit ii dintre

i cele care vin dinuntrul fiin ei i

umane (trebuin e, impulsiuni, dorin e, inten ii, scopuri, aspira ii sau idealuri), mediatorul acestei interrela ii fiind chiar motiva ia, concept dinamic evolutiv, care penetreaz att comportamentul, ct (Nuttin, 1985). Pentru Al. Ro ca motiva ia include totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie c sunt nnscute sau dobndite, con tientizate sau necon tientizate, simple trebuin e fiziologice sau idealuri abstracte. Confuzia relativ la motiva ie pleac vedere care au ncercat s o subscrie. y Derivat din teoria adaptrii, cele mai utilizate teorii au fost ini ial i de la diversitatea punctelor de i personalitatea

cele ale instinctului. Dac McDougall a redactat o list cu 18 instincte diferite, considerate justificate pentru a explica, prin coroborare, ntreaga conduit, al i autori au mrit considerabil lista, chiar ideea de instinct (care i a a accentueaz datul ereditar) devenind un concept magic, care seamn a explica ie, fr a spune nimic concret despre comportamentul concret al oamenilor. y Prin 1920 Cannon a impus legea homeostaziei, prin care organismele tind s- i conserve o stare constant a mediului intern, n ciuda marilor oscila ii ale celui extern. Dezechilibrarea se traduce n plan psihic prin apari ia unor trebuin e (de ap, aer, hran, cldur etc.), care

Page

76

sunt n mod esen ial stri de activare ce pun organismul n tensiune, a crei reducere presupune satisfacerea trebuin ei respective. Dac teoria homeostaziei are valabilitate pentru spectrul trebuin elor nnscute, biologice, programate ereditar, ea nu este operant pentru formele superioare de motiva ie, tipic uman i, mai mult, nu toate motivele i au originea n deficite: nevoia de explorare este ntlnit att la animale ct i la copii, fr a avea rdcini homeostatice. A a cum arat A. Cosmovici (1996, pp. 198 199), specia uman ( i nu numai) manifest nc din copilrie tendin a de a- i domina mediul, fie prin manipularea obiectelor i transformarea lor, fie prin explorare, cunoa tere sau plcerea de a fi cauz (Piaget). n acord cu autorul citat, reducerea tensiunii este o explica ie ngust, devreme ce omul are o nevoie permanent de stimulare, de punere n tensiune, care este chiar condi ia func ionrii psihicului uman (a se vedea experien ele de privare senzorial fcute pe viitorii cosmonau i). y Freud a explicat originea trebuin elor prin pulsiunea bazal unic,

libidoul, crend modelul fizic al descrcrii de energie. Cu toate c modelul freudian are o anumit dinamic implicit, rezultnd din faptul c obstacolele se opun satisfacerii trebuin elor sau dorin elor, fie dinspre exterior (principiul realit ii), fie din interior (cenzura este n dezacord cu principiul plcerii), ceea ce genereaz tensiune, conflict i frustrare, a a cum apreciaz Popescu-Neveanu, modelul freudian este riguros homeostatic, ntruct are drept principiu central fenomenul catharsisului. Freud i descenden ii pun n eviden o dinamic a trebuin elor i motiva iei fantezia, proiec ia, identificarea, compensa ia, regresiunea i disocierea prin concepte specifice (refularea i represiunea, sublimarea, simbolizarea,

Page

77

sau conversiunea), intrate n limbajul psihiatric comun. Modelul freudian are limitri adesea subliniate: porne te de la o pulsiune unic, este centrat pe trebuin ele biologice i nu surprinde motivele secundare specific umane, ignornd func ia motivant a cunoa terii i de asemenea esen a social a omului. Este motivul pentru care E. Fromm a admis, pe lng pulsiunile primare, mobilurile morale, care dep esc instinctele i uneori li se i opun. y Teoriile instrumentaliste (H.A. Murray, 1938) inventariaz 12 i 27 trebuin e primare (viscerogenice: de aer, ap, hran, sex etc.)

secundare (psihogenice: de afiliere, recunoa tere, realizare etc.). Listarea trebuin elor nu este ns opera ional, ea implicnd izolarea motivelor, fapt care contrazice realitatea, cci n func ionarea lor ele se ntreptrund, se amestec, se suprapun: o list de motive nu poate fi nici exhaustiv, nici nu poate separa nevoi ireductibile, independente (Bossel, dup Zlate, M., 2000, p. 156). y Teoriile umaniste au drept exponent de marc pe A.H. Maslow, cu a sa binecunoscut piramid a trebuin elor, care ncearc s surprind dinamica structurrii motivelor, de la biologic spre psihologic i social. Piramida lui are mai multe niveluri, primele patru fiind trebuin ele de deficit, celelalte de cre tere i de dezvoltare personal a individului. Tratnd motiva ia ca pe subsistem al sistemului de personalitate, el ine cont riguros de criteriul valorii n motivarea diferen elor psihologice i opera ionale dintre trebuin ele inferioare i cele superioare. Chiar dac trebuin ele bazale sunt mai puternice, cele suprapuse pierznd din intensitate, realizarea primelor creaz disponibilitatea mplinirii celor specific uman, argumenteaz Maslow. Ontogenetic, cele din vrful piramidei apar mai trziu, sunt mai pu in urgente pentru individ, dar supraordonate. Cu ct o trebuin este mai nalt, cu att ea este mai

Page

78

mplinirea lor produce fericire profund, bog ie spiritual eficien biologic crescut, cci la nivelul lor se

i chiar

regse te

complexitatea umanului. Prin satisfacerea lor subiectul i dep e te propriul egocentrism, se angajeaz mai mult n plan social, este mai proactiv, prin chiar aceasta producndu-se cre terea de sine, autorealizarea. A a cum a artat i G.W. Allport, care a introdus de fapt conceptul, nivelele superioare imprim o autonomie func ional motivelor, cci prin ele omul tinde s- i dezvolte plenar poten ele sale. Dac primele patru nivele sunt preponderent homeostatice, celelalte patru, de cre tere sau dezvoltare, au specific emanciparea de sub influen a legii reduc iei de tensiune (Popescu Neveanu, P., 1977, p. 457). Teoria lui Maslow ofer posibilitatea explicrii simultane a trebuin elor, a compensrii i submotivrii, pentru c mut centrul lor de greutate de pe biologic pe

social, integrndu-le personalit ii, de la care mprumut tendin a ierarhic, interdependen ele largi i raportarea la dinamica valorilor sociale. Cu toate acestea, modelul nu a fost scutit de critici: y este valabil n cadrul limitat al valorilor culturii occidentale; y este static i unideterminat, de jos n sus i nu de sus n jos, trecerea spre nivelele superioare neantrennd restructurarea rela iilor din interiorul piramidei; y este condi ionat retroactiv i nu prospectiv; y are n vedere persoana i nu interac iunea social. n ciuda criticilor aduse, unele cu argumente rezonabile, teoria piramidei trebuin elor i pstreaz nc for a de seduc ie pentru c ea a oferit o viziune coerent asupra nevoilor umane, integrat perspectivei
Page

79

verticale asupra personalit ii, pe care o sus ine i explic din interior, la nivelele trebuin elor superioare. Chiar dac homeostazia nu dispare, ci doar i diminu ponderea, autorealizarea prin trebuin e estetice, cognitive, morale, sociale i nevoia de a descoperi, inventa, crea, dau o bun msur i interpretare a specificului uman n motiva ie.

Page

80

8. TREBUIN ELE STADIULUI DE CONCORDAN Nevoi de concordan ntre sim ire, cunoa tere, ac iune. Cauza principal a dificult ilor de schimbare a propriului comportament.

7. TREBUIN E ESTETICE

Nevoi de ordine, simetrie, realizarea muncii sale, de puritate. Dragoste de natur i frumuse e. Oroare de lene.

6. NEVOI COGNITIVE

Nevoia de a ti, de a n elege, de a nv a, de a descoperi, de a

5. NEVOI DE REALIZARE A SINELUI Nevoia de a- i atinge propriul poten ial creativ, de a- i aduce contribu ia, de a face lucrurile pentru care este dotat mai bine, adic ceea ce vrea i i face pl cere s realizeze. 4. TREBUIN E N LEG TUR CU EUL Trebuin a de conservare, nevoia de a- i estima sinele, nevoia de a se respecta, de a fi stimat de al ii, dorin a unei bune reputa ii, dorin a de prestigiu, de considera ie, de aten ie; nevoia de a fi important i de a- i da consim mntul.

3. NEVOI SOCIALE Nevoia de apartenen i de adeziune, nevoia de a se identifica afectiv cu un grup sau categorie social , de a fi membru al unei familii, de unde patternurile de concep ii etnice i habituale 2. TREBUIN E DE SECURITATE C utarea securit ii; nevoia de securitate emo ional i n munc , de securitate contra pericolelor, a deposed rii, de unde asigurarea vie ii, securitate social , nevoia de stabilitate la locul muncii, nevoia de protec ie, nevoia de oameni. 1. TREBUIN E FIZIOLOGICE Nevoia de hran , de odihn , de repaus, de sexualitate.Satisfacerea pulsiunilor i a apetiturilor. Nevoia de a- i p stra s n tatea.

Page

81

Modelul rela ional al lui J. Nuttin

Nuttin reu e te nu doar performan a unei sinteze teoretice reu ite a tot ceea ce s-a scris pn acum n psihologia motiva iei, ci i pe cea a elaborrii unei concep ii noi, originale care, n esen , le dep e te pe toate celelalte i deschide ci noi de abordare spune Mielu Zlate (2000, pp. 160 161). Relum pe scurt prezentarea pe care o face autorul citat acestui model ce cristalizeaz puncte de vedere ce pleac de la Lewin, Murray, Woodworth. Rela iile preferen iale sunt conceptul cheie al acestei teorii conform creia trebuin ele superioare (autorealizarea, cre terea, interac iunea, schimbarea, alturi de altruism, plcere, satisfac ia muncii) devin func ionale n contextul rela iilor biologice, dar i afectiv cognitive pe care subiectul le ntre ine cu lumea sa. n rezumat, iat cteva din aser iunile de baz care sus in modelul: y individul i mediul formeaz o unitate bipolar a crei func ionare

interac ional genereaz unitatea de baz a comportamentului; y acest sistem rela ional are caracter dinamic; rela iile preferen iale ale subiectului cu lumea sa: sunt trebuin ele comportamentale care se pot manifesta pozitiv (prin cutare, ntrire, acceptare afectiv) sau negativ (n insuficien ele func ionale); y fiind o entitate func ional incomplet, subiectul intr preferen ial n legtur cu anumite categorii de obiecte, de unde rezult c la baza dinamismului se afl chiar trebuin ele, care nu deriv nici din deficitul

Page

82

organic, nici din stimulul extern, ci se nasc din exigen ele func ionale ale rela iilor de interac iune individ mediu; y motiva ia nseamn, mai mult dect declan are, o reglare continu a comportamentului, dirijnd, direc ionnd n ac iunea semnificativ; y pe msur ce tind s- i ating inta, comportamentele tind s devin intrinsec motivate; y de i n mod fundamental sunt nnscute, trebuin ele sunt modelate de fluxul experien ei individuale. n cadrul modelului rela ional motiva iile specific umane rezult din poten ialul de func ionare a fiin ei umane, n care dimensiunea cognitiv este superior valorizat, cci datorit naturii cognitive a rela iei individ mediu, comportamentul uman devine suplu, constructiv i personalizat, dep ind rigiditatea instinctualit ii animale. Prin transformarea trebuin ei n scop sau proiect, motiva ia devine o afacere personal. Personalizarea motiva iei prin interven ia cogni iei na te formele superioare ale acesteia, convingerile, concep ia sau filosofia de via fiind for e motiva ionale puternice. Sub influen a conformismului social, prin efectuarea de ac iuni contrare dorin elor individuale, poate aprea alienarea motiva ional. Pentru a-l cita din nou pe Zlate, modelul rela ional al motiva iei este nu doar o reac ie la modelele biologizante bazate pe exagerarea func iilor instinctelor i incon tientului, ci i o ncercare de eviden iere a rolului i structurarea unor atitudini reflexivit ii n motiva ie, exprimat n con tientizarea gradat a diferitelor cognitiv afective, fa de acestea (op. cit., p. 161). i controlnd opera iile interne spre un obiect scop, prin care aceste opera ii i reac ii i gsesc unitatea

Page

83

forme motiva ionale, ct

i n elaborarea

2. Trebuin e, motive, scopuri

Trebuin ele sunt for ele motrice cele mai puternice ale motiva iei, expresie a echilibrului biopsihosocial al omului, cu un caracter bazal. Ele semnalizeaz ntr-adevr dereglarea echilibrului homeostatic, declan nd comportamente specifice ale organismului, care ncearc s restabileasc echilibrul prin satisfacerea deficitului. Ele explic cel mai bine (de i nu n totalitate) conceptul de homeostazie, corespunznd trebuin elor biologice primare (foame, sete, oboseal, trebuin sexual), ce angajeaz comportamente specifice de reducere a trebuin ei. Pentru c la om satisfacerea lor nu acoper toat gama conduitelor, s-a apelat la trebuin ele secundare, care sunt mecanisme mai pu in vitale, dar sunt fie n serviciul celor primare (trebuin ele de imita ie, afiliere, securitate etc.), fie dezvoltate din obiecte de satisfacere intermediare n raport cu cele primare (este vorba de o trebuin sau un drive dobndit). Considerate surs primar a ac iunii (Ro ca, Al., 1943), Nuttin le define te ca rela ie preferen ial a unui individ cu un obiect, putndu-se mpr i n fiziologice (rezultate din activitatea individului cu biosfera), psihologice (rezultate din rela iile subiectului cu situa iile semnificative ale lumii) sau sociale (aprute la nivelul rela iilor psihosociale dintre oameni). Trebuin ele sexuale (prototip al plcerii), cele erotice, de apreciere, stim, ajutor, cooperare, ata ament, altruism sunt expresia contactelor
Page

mare de generalitate, unele sunt independente, altele derivate.

84

interpersonale. Unele trebuin e au un caracter foarte specific, altele un grad

Rezult c trebuin ele sunt stri de necesitate, ce au roluri energetice, func ionale i informa ional reglatorii, au caracter social istoric (se modific i dispar paralel cu obiectele care le pot satisface). Ele se dezvolt nu numai odat cu societatea, ci i cu evolu ia vie ii individului. Trebuin ele legate de plcerea exercitrii unei activit i doar din atrac ia pentru activitatea n sine se abat de la orientarea spre reducerea deficitului biologic (trebuin a de stimulare, n care fenomenul de autostimulare cerebral, descoperit de Olds i Milner n 1954, din i trebuin ele gre eal, este elocvent, apoi trebuin ele de explorare

estetice). Neurobiologii au pus n eviden structurile nervoase (n special hipotalamice) i substan ele chimice (neuropeptidele) ce intervin n reglrile trebuin elor, care mai desemneaz i strile de dependen fiziologic i psihologic aprute ca urmare a consumului repetat de alcool, tutun, psihotrope, opiacee. Func ional trebuin ele au o faz de cre tere a tensiunii pe msura apropierii de momentul satisfacerii (gradientul scopului al lui Tolman), i de reducere a tensiunii prin satisfacerea lor, mecanism tipic trebuin elor biologice i fiziologice, cu o anumit ciclicitate n apari ie i producere. Dac satisfacerea trebuin elor reduce tensiunea i produce

suspendarea temporar a strilor de necesitate, pentru o perioad de timp, nesatisfacerea genereaz fie exagerarea lor, fie stingerea prin reac ia de aprare. Pe perioade mari de timp, anumite trebuin e nesatisfcute se repercuteaz asupra echilibrului de ansamblu al persoanei, putnd s-i pun n pericol existen a. Exist i maniere deturnate, indirecte, simbolice
Page

85

de satisfacere a trebuin elor (visul, reveria, fantasma).

Motivele sunt transpunerile n plan obiectiv ale strilor de necesitate: prin con tientizarea deficitului activitatea de satisfacere. Motivul este mobilul care declan eaz, dar mai ales direc ioneaz i sus ine energetic ac iunea; trebuin ele au un caracter mai general i nespecific, pe cnd motivul are n vedere obiectul bine determinat. Trebuin ele sunt uneori insuficient de puternice pentru a declan a ac iunea specific, motivul implic ntotdeauna aceast activitate, de unde concluzia c motivele sunt concretizri ale trebuin elor (Nuttin, 1985, p. 35). Motivele au un caracter personalizat (se valorizeaz n mod specific la nivelul fiecrui individ), generalizat (motivele specific umane, evoluate, sunt generalizri ce rezult din via a psihic i social) i au autonomie func ional (devin sisteme actuale care se autosus in, mai ales la vrsta adult nemaipstrnd dect vag legtura cu trebuin ele care le-au generat). Dezvoltarea motiva iei presupune canalizarea prin nv area semnalat de trebuin e, acestea se transform n motive sau imbolduri care angajeaz n mod concret

trebuin elor, elaborarea cognitiv (prin scopuri

i proiecte), evolu ia

instrumental (a mijloacelor obiective de satisfacere) i personalizare. Exist motiva ii apetitive (consumatorii) i aversive (sau de evitare): foamea i setea sunt exemple din prima categorie, evitarea durerii, din cea de a doua. No iunile de ntrire i de recompens au fost intensiv utilizate de behaviori ti i neuro tiin e n studiul motiva iei i ele se refer la un context de nv are n care ntrirea poate fi pozitiv sau negativ,
Page

un bun indicator al motiva iei.

86

intensitatea rspunsului pentru a ob ine o recompens fiind considerat aici

Func ional, structurile motiva ionale duc fie la apari ia fenomenului de saturare (se caut schimbarea ori a subiectului, ori a modului de satisfacere), al substituirii (convertibilitatea energiei motiva ionale pe alt obiect sau activitate) i diferen ierea motivelor, care angajeaz att planul orizontal, prin trecerea de la un obiect la altul, ct i planul vertical, prin care se organizeaz structurile motiva ionale n sistem. Scopurile nu se identific automat cu motivele, ele sunt anticiparea, proiec ia punctului terminus al ac iunii de satisfacere a motivului, n func ie de datele situa iei i de posibilit ile oferite de mediu. Motivul circumscrie, ntr-un fel, o zon n cmpul psihosocial, scopul constituind o concretizare n acest cmp. Caracterul vectorial al motivului devine evident odat cu stabilirea scopului, care anticipeaz modul de finalizare a ac iunii, conturnd ciclul ac iunii (I. Radu, Motiva ia, n Introducere n psihologia contemporan, 1991, p. 218). Legtura motivului cu scopul prefigureaz deja actul voluntar.

3. Tipuri de motiva ie

y Motiva ia pozitiv bazat pe laud i ncurajare, stimulri premiale i recompense are urmri benefice privind angajarea n activitate, preferin a interpersonal, cre terea stimei de sine; motiva ia negativ, bazat pe stimuli aversivi (pedeapsa, amenin area i blamul) genereaz inhibi ie, ab inere, evitare sau refuz.

Page

87

y Motiva ia extrinsec este generat din exterior, de o alt persoan, nu izvor te din specificul activit ii i nu este foarte productiv; motiva ia intrinsec const n faptul c i gse te satisfac ia prin ea ns i (este autostimulat). Este extrem de important n nv area colar, apare tardiv (spre sfr itul ciclului al doilea sau la liceu), dar are for propulsoare i energizant mare, contribuind la fixarea ei n interese i pasiuni. y Motiva ia cognitiv i afectiv indic marile procese psihice subiacente: prima se bazeaz pe curiozitate, nevoie de nou, schimbare, complexitate, explorare, venind din structura cognitiv uman, a doua se bazeaz pe nevoia de aprobare, stim, afiliere, dragoste, pre uire, tipice afectivit ii. y Motiva ia i pl cerea: multe comportamente nu sunt ndreptate spre reducerea tensiunii (homeostazie) ci pentru a ob ine altceva, de care subiectul nu are neaprat nevoie, dar i face plcere. Avnd de ales ntre hran i stimularea electric a creierului, obolanii lui Olds i Milner (1954) au ales a doua variant, autostimulndu-se pn au murit de foame. Centrul plcerii descoperit de ei, a oferit i o aplica ie practic uman n alinarea durerii cancero ilor afla i n stadiul terminal sau a unor forme de epilepsie. y Disonan a cognitiv descoperit de Festinger (1956) motiveaz ac iunea uman sau convingerile prin aceea c nu ne sim im bine atunci cnd prerile noastre se contrazic ntre ele. Atunci cnd o convingere puternic este contrazis (sfr itul lumii la o anumit dat, anticipat de o convingerilor, ci reajustarea lor astfel nct s se pstreze stima de sine sect religioas, nu se produce) genereaz nu modificarea

Page

88

(ac iunile membrilor sectei de renun are benevol la bunurile proprii ar fi fost cele ce au salvat lumea). y Constructele personale, teorie dezvoltat de Kelly, sus inea c fiecare din noi i-a elaborat propriile teorii care ne ajut s explicm printr-un numr redus de constructe bipolare comportamentul celorlal i, ceea ce ne filtreaz propriile ac iuni i comportamente. O persoan aspr i tioas va fi perceput ca nspimnttoare de cineva, care n consecin o va evita, n timp ce un altul va califica acest comportament ca hotrt i pozitiv, neevitnd persoana n cauz. y Conflictele i motiva ia au fost puse n eviden de Kurt Lewin, prin a sa teorie a cmpului social. El distingea conflicte de evitare evitare, cnd ambele posibilit i sau alternative sunt negative (elevul lipse te de la coal pentru a evita controlul unui profesor rigid tiind c n acela i timp atrage suprarea prin ilor); apropiere evitare (situa ia dilematic n care evenimentul este simultan atractiv repulsiv, cum ar fi faptul de a pleca la studiu ntr-un centru universitar mare, ceea ce ar aduce independen a, dar i ruptura de avantajele vie ii de familie); apropiere apropiere, un conflict n care op iunea trebuie s se fac ntre posibilit ile egale ca atractivitate, ca n cazul tinerei cu doi pe itori). n cazul conflictului apropiere evitare, studiat de comportamentali ti, s-a observat c, cu ct este mai ndeprtat o provocare sau un eveniment important, cu att ele par mai atractive, dar cu ct se apropie, cu att tindem mai mult s le evitm. Cu alte cuvinte, gradientul evitrii cre te mai rapid dect gradientul atrac iei (apropierii). comportamente specifice: ini ial neastmprul i tensiunea, apoi Un conflict nerezolvat genereaz frustrarea, care declan eaz

agresivitatea, apatia, evaziunea n imaginar, stereotipia sau regresia

Page

89

(vezi Miclea, M., Stres

i relaxare, din Introducere n psihologia

contemporan, red. Radu, I., 1991, pp. 258 261). y Atribuirea (motivele pentru care explicm de ce se ntmpl anumite lucruri) este puternic legat de con tiin a propriei eficien e, de sim ul competen ei personale. Collins a constatat c performan ele copiilor cu o bun apreciere de sine sunt superioare, la capacitate egal, celor neconvin i de competen a proprie. Capacitatea de apreciere corect condi ioneaz modul cum atribuim comportamentele propriilor copii, avnd tendin a de a fi intoleran i i punitivi n cazul unei capacit i sczute de apreciere. y Respectul social mut problema motiva iei n sfera rela iilor interpersonale. Teama de ridicol ne paralizeaz multe din ac iunile ce ar cere angajare activ, cci preferm s conservm imaginea de fiin e rezonabile i cu bun sim . Rom Harr vedea n nevoia de respect social un puternic motivator al comportamentului uman, chiar de la vrsta mic (pe terenul de joac copiii mai degrab o fac pe grozavii i- i dau aere pentru a arta ce pot, dect s angajeze jocuri care s exprime competitivitatea, agresivitatea sau ostilitatea). y Conformism, cooperare eviden iat c la i reconciliere: De Waal (1989) a sus inut important nu este agresivitatea, i ci primate

reconcilierea, modul cum animalele sociabile rezolv ca grupul s o puternic nu se dezintegreze social. Exist

conflictele, astfel paralelisme ntre

strategiile lor de reconciliere i comportamentul uman. Se pare c exist necesitate de a fi acceptat de ceilal i prin evitarea de autoritate,
Page

respingerii, ceea ce genereaz conformism suprem fa crend terenul favorabil instal rii dictaturilor.

90

y Identitatea social

i reprezent rile sociale se refer nu la felul cum se

vede cineva pe sine ca individ, ci cum, prin identificare cu grupul social, n tentativa de a ameliora statutul propriului grup prin denigrarea altor grupuri, rasi tii ncearc de fapt s - i protejeze propria identitate social . Reprezent rile sociale se nasc din comunicare, conversa ie, prin adaptarea i modificarea unor explica ii auzite (de multe ori emergnd din domeniul tiin elor), pentru a le adapta propriilor noastre credin e, legitimndu-le. Ideile lui Galton, lansate n 1869 n Hereditary Genius, conform c rora inteligen a este nn scut ntr-o propor ie covr itoare, au avut un impact enorm asupra nv ncerc rile de a crea un nv mntului britanic, nct mnt care s dea anse egale elevilor au

e uat. Aceste reprezent ri sociale i-au l sat amprenta i asupra colii de psihologie englez , preocupat de rafinarea metodelor de punere n eviden a diferen elor individuale (psihologie cantitativ ) dar au influen at, la distan , i filosofia nazist , care a preluat i dus pn la ultimele consecin e ideea eugeniei, lansat tot de Galton.

4. Optimum motiva ional. Nivelul de aspira ie i nivelul de expectan Rela ia dintre intensitatea motiva iei cre terea intensit ii cre tere este paralel i nivelul performan ei este

dependent de complexitatea sarcinii de ndeplinit: pentru sarcinile simple i a nivelului performan ei sunt aproape paralele. doar pn la un punct, dup care performan a i cu modul de Pentru sarcinile complexe (creative, cu o bog ie de alternative), aceast descre te dramatic. De unde ideea unui optim motiva ional care asociaz intensitatea motiva iei cu nivelul performan ei, dar percepere de c tre subiect a dificult ii sarcinii:
Page

91

y cnd sarcina este perceput corect, exist o strns coresponden ntre intensitatea motiva iei i nivelul performan ei (sarcinile grele presupun n adev r nivelul crescut al motiva iei i invers); y cnd sarcina este subapreciat supraapreciat apare submotiva ia, cnd este apare supramotiva ia, ambele putnd duce la un rezultat

comun, e ecul (prin deficit, respectiv prin supraenergizare motiva ional ). O u oar dezechilibrare ntre intensitatea motiva iei i dificultatea sarcinii poate fi compensat prin optimumul motiva ional, care atenueaz efectele unei submotiv ri sau supramotiv ri u oare. Modalitatea de a ob ine acest optimum este fie de a corecta, ameliora capacitatea de apreciere a dificult ii sarcinii, fie de a manipula intensitatea motiva iei, n sensul cre terii sau sc derii ei. Nivelul de aspira ie atrage dup sine satisfac ia sau insatisfac ia tr ite dup nregistrarea unui anumit rezultat. El se leag foarte strns de trebuin ele de cre tere i autorealizare ale lui Maslow, fiind definit de E. Hurlock ca standardul pe care o persoan se a teapt s l ating ntr-o performan dat . Nivelul de aspira ie este un factor diferen iator foarte puternic al oamenilor: n timp ce unii sunt teroriza i de teama de e ec, i de aceea se angajeaz minimal n activitate, al ii, mai ambi io i i cu mai mari rezerve de energie, ridic mereu tacheta, nemul umi i permanent de rezultate. Familia, grupul de elevi sau chiar societatea pot avea asemenea standarde, mai sc zute sau mai ridicate, care efectiv trag n jos sau ridic o persoan . Personalitatea de tip A i de tip B, de care se vorbe te n medicina ca urmare a unor nivele de expectan diferite, nt rite social prin munc ,

Page

92

psihosomatic , se coreleaz mai mult sau mai pu in cu bolile coronariene,

joc sau religie. Dac aspira ia se raporteaz la un standard de perspectiv , ndep rtat, nivelul de expectan are n vedere activit i mai bine circumscrise, actuale sau de perspectiv imediat . Cunoa terea realist a posibilit ilor proprii, coroborarea lor cu un nivel rezonabil al expectan elor i aspira iei sunt importante surse de dinamic c ci nivelul de aspira ie se internalizeaz caracteristic punct, dup moment. a Eului. Legea lui i progres ale persoanei, i devine o component Yerkes-Dodson postuleaz la un

propor ionalitatea performan ei i a intensit ii motiva iei doar pn pozitiv, nivelul de aspira ie trebuie s

care ncep stagnarea i declinul. Deci, pentru a avea efect fie cu pu in peste posibilit ile de

AFECTIVITATEA

1. Specificul i nsu irile proceselor afective

Multe dintre structurile modela i sentimentul

i algoritmii gndirii au fost formaliza i,

i transfera i inteligen ei artificiale, computerului, dar emo ia, i tot ceea ce define te sfera afectivit ii, a tr irilor

subiective, nu vor putea fi nicicnd implantate ma inilor. Chiar dac distribu ia proceselor i rela iilor afective se afl pe o sfer ierarhic , ce are la un pol pulsiunea instinctiv i la cel lalt patosul intelectual sau
Page

93

eleva ia moral , pl cerea estetic , deci conecteaz subumanul i tr irea

nalt uman , afectivitatea este una din c ile de acces majore spre zonele de semnifica ie nalt ce definesc fiin a omeneasc . Aceasta deoarece emo ia este n acela i timp o mi care, dar i o vibra ie ce angajeaz se afl ntreaga fiin , pe toat verticala ei, pornind de la s -l epuizeze cognitiv), ci organic spre psihic i comportamental. Pe prim planul reac iilor afective nu obiectul, ca n gndire (care ncearc rela ia dintre acesta i subiect, valoarea, semnifica ia lui fiind declan atorul fenomenului de rezonan din aceast concordan afectiv . n raport cu motiva iile, interesele, sunt concordante sau discordante i dintre st rile externe i cele sau discordan a tept rile noastre, situa iile de via

interne rezult tr irea afectiv , tonul, vibra ia i rezonan a emo ional , care angajeaz subiectul n totalitatea sa. A a cum apreciaz Popescu Neveanu (1977, p. 468) afectivitatea este fenomenul de rezonan a lumii n subiect i care se produce n m sura i pe m sura dispozitivelor rezonante ale subiectului i este totodat vibra ia expansiv a subiectului social n lumea sa, e l untric melodie existen ial ce erupe n ac iune i ne organizeaz lumea. Reputatul psiholog construie te o inspirat analogie ntre dinamica afectiv i dinamica muzical , ambele definite de un ritm interior i de o ur ri explicnd colosala for de direct a muzicii, construc iile muzicale nefiind altceva caden , izomorfismul celor dou desf induc ie afectiv

dect cea mai des vr it extrapolare a afectivit ii, obiectivat ntr-o sfer a vibra iilor sau a sunetelor (op. cit., p. 468). Procesele afective se asociaz cu o tr ire subiectiv (individul simte n chip nemijlocit), cu modific ri fiziologice ample (cele mai multe sc pnd
Page

emo ionale (mimic , gesturi, pantomimic ).

94

controlului con tient), ce se relev

n conduita marcat

de expresii

1.1. De i mul i psihologi contemporani contest

rolul adaptativ al

afectivit ii, subliniind (mai ales n cazurile de supranc rcare afectiv ) efectul dezorganizator i dezadaptativ al emo iei, la origine aceasta a avut cu siguran o n eviden urgen prin fug o important func ie energizant i adaptativ , a a cum a pusnc din 1920 Cannon. Studiind alerta, el a definit reac ia de

lupt sau fug (flight or fight reaction) n ceea ce a descris a fi reac ia de sau de panic . n cadrul acestei reac ii organismul produce brusc o stimulul de alarm . Reac ia de panic , element de baz al mare cantitate de energie, care permite individului fie s atace, fie s evite emo iei, arat func ia activator-energizant a acesteia, ce pare s la mamifere (Hayes, N., Orrell, S., 1997, p. 78). 1.2. Procesele afective angajeaz fiin a n totalitatea sa, dinspre fie un

fenomen fundamental n supravie uire, care s-a dezvoltat foarte de timpuriu

somatic spre psihic, comportamental i social. Aceasta a i f cut posibil inventarea a a-numitului detector de minciuni sau poligraf, larg folosit n practica judiciar . M surnd indici psihofiziologici ca rata respira iei, pulsul, tensiunea arterial , conductibilitatea electric a pielii la ntreb ri neutre i nc rcate emo ional, se observ o schimbare accentuat a anumitor parametri atunci cnd subiectul d r spunsuri mincinoase, care l pun n conflict cu el nsu i. De fapt cercet rile cu poligraful au deschis cmpuri de investigare i parapsihologiei, c ci s-a demonstrat c via anumite plante au reac ii intense la experien e ce produc suferin a sau moartea altor forme de (aruncarea unui pe te viu n ulei ncins), de unde ideea conexiunii lumii vii printr-o form specific de und , neeviden iabil fizic, numit psy. Aceasta ar explica i faptul larg acceptat c n telepatie con inuturile afective se transmit ntr-o mult mai mare m sur dect cele cognitive,

Page

95

rela iile de rudenie apropiate (gemenii), afinit ile afective puternice sau emi torul multiplu amplificnd mult ansa teletransmisiei. 1.3. Procesele afective implic o apreciere, o evaluare (pozitiv sau negativ ), care exprim concordan a sau discordan a situa iei externe cu cea intern , de unde caracterul de pl cut nepl cut al acestora, ca i tendin a de apropiere dep rtare. Tinznd s graviteze, fie pe planul i pozitiv, fie pe cel negativ, procesele afective sunt polare, de unde detestare, simpatie antipatie. Polaritatea se refer sau destins. Aceast

cuplarea lor n perechi opuse: bucurie triste e, iubire ur , admira ie i la caracterul lor stenic (activator, mobilizator) sau astenic (inhibitor, demobilizator), ncordat polaritate nu trebuie absolutizat , tr irile afective exist un smbure de generat de nefiind exclusiv polare: n orice bucurie intens s spunem c polaritatea proceselor

triste e, depresia ntrez re te de multe ori raza speran ei. Este mai corect afective este particularit ile situa ionale concrete de via persoanei, adic via : n situa ii similare extravertitul caut care le valorizeaz cuplate la specificul

cu ceea ce Popescu Neveanu numea mprejurarea de contacte umane multiple, pe afectiv, iar introvertitul devine retractil, mic ornd

suprafa a de contact social prin retragerea n sine. 1.4. Intensitatea proceselor afective cupleaz caracteristicile de for ale acestora cu nivelul, adncimea de la care emerg. Ea poate fi n leg tur att cu reactivitatea i disponibilit ile afective ale subiectului (mai mari la vrste tinere i mai tocite la vrste avansate sau n unele boli psihice), ct i cu semnifica ia obiectului n raport cu sfera motiva ional (motiva ii, interese, sentimente sau pasiuni) a subiectului.
Page

96

A a cum ar ta Mielu Zlate (2000, p. 174) cre terea intensit ii tr irilor afective emo ionale ascult de un a a-numit optim afectiv (comparabil cu optimul motiva ional), peste care aceasta are efecte dezorganizatoare. 1.5. Durata proceselor afective se refer la persisten a lor n timp:

unele sunt fugare, trec toare, altele coloreaz , discret un timp tonalitatea tr irilor noastre, altele sunt structuri permanente ce compun un fond afectiv durabil, ca n cazul sentimentelor. Investi iile afective din mica copil rie contribuie la constituirea memoriei afective, cu o func ie reglatoare extrem de puternic , deoarece ele devin filtru valorizator naintea construirii structurilor cognitive superioare (memorie, gndire). 1.6. Subiectivitatea proceselor afective a fost eviden iat Pavelcu pentru a sublinia faptul c , de i produse de obiecte de Vasile i situa ii,

fenomenele afective filtreaz selectiv i atribuie valori subiective acestora. Unul i acela i obiect genereaz tr iri specifice diferi ilor subiec i, i chiar acela i subiect reac ioneaz emo ional diferit la acela i stimul, n func ie de datele sale interne. Toate aceste combina ii subliminale, de multe ori incon tiente, s-ar desf ura dup ceea ce Th. Ribot numea logica afectiv , care nu este un dublet gratuit al gndirii. Afectivitatea particip la toate formele de cunoa tere i, de i nu se subordoneaz acestora, beneficiaz i se cultiv de schemele lor de dezvoltare. odat cu intelectul f r a fi ns Afectivitatea se rafineaz

absorbit de acesta (Popescu Neveanu, 1977, p. 488). Prin prisma acestei subiectivit i este evident c oamenii se aseam n mai mult prin cogni ie mod particular rela ia fiec ruia cu lumea). (care extrage invarian ii structurali) dect prin afectivitate (care coloreaz n

Page

97

1.7. Mobilitatea proceselor afective exprim desf de la o faz pozitiv

fenomenul de flux, de irea de

urare magmatic , caracterizat de tendin e i tensiuni, de trecerea la alta n interiorul aceleia i st ri emo ionale (dep la alta, produs de deficit informa ional, duce la o tr ire specific ,

incertitudinii, generat

sau negativ ), sau de la o stare emo ional

schimbarea situa iei de via . Fluctua ia afectiv , indiciu al imaturit ii afective, sau chiar al unei patologii a afectivit ii, produce aceast schimbare f r motiv obiectivabil, fiind foarte evident n st rile de excita ie din manie sau n impregnarea alcoolic . 1.8. Expresivitatea proceselor afective eviden iaz capacitatea

acestora de a se l sa descifrate, citite, sim ite, ceea ce face din fenomenele afective un extrem de important canal de comunicare interuman , un limbaj universal i foarte general. Chiar Darwin sublinia c expresia facial , asociat universal n timp pentru c dezgustul exprim cu emo ii specifice, are valoare transcultural i de aceea trebuie s fie nn scut . Expresia facial a evoluat a avut valoare n supravie uire: ar tarea col ilor indic starea indus ini ial de consumul a ceva care are un

disponibilitatea pentru lupt a animalului ce caut s - i intimideze rivalul, gust foarte r u etc. (B.D., Smith, 1998, p. 466). Cele mai multe din expresiile proceselor afective cunosc o dezvoltare i nuan are extraordinar de bogate la nivel uman, constituindu-se n adev rate limbaje supraad ugate peste cel verbal, capabil s -l nuan eze, s -l confirme sau s -l infirme. Descifrarea gramaticii mimico-pantomimice devanseaz nv area limbajului verbal (prima carte de citire este chipul i afectiv a informa iilor. Chiar Th. Ribot,
Page

matern), angajeaz preponderent emisfera dreapt , specializat n tratarea analogic , global , sintetic

98

analiznd

disolu ia

memoriei,

constatat

abilitatea

descifr rii

expresivit ii mimice dispare ultima, ceea ce indic destructurarea urmnd calea invers vechi).

vechimea ei,

construc iei func iilor (de la nou la

Analiznd zmbetul, E. Kman (1988) distinge mai mult de 17 feluri de a zmbi, concluzionnd c cele mai multe dintre ele sunt cel mai adesea mai mult forme de comunicare social , dect expresii propriu-zise ale emo iilor. n aceea i direc ie Brothers (1990) arat c primatele utilizeaz de asemenea expresiile i gesturile ca semnale sociale de men inere sau suspendare a interac iunii sociale pozitive. O recent dezvoltat teorie a emo iilor (teoria sistemelor dinamice) sugereaz c emo iile i expresiile lor sunt create ntr-un context social cu rolul dublu de a reflecta i de a informa acel context (Fogel i colab., 1992). nv area social a emo iilor este probat a orbilor. Omul poate ns de rigiditatea simula i

expresivitatea s r c cioas

i folosi

conven ional repertoriul expresiv de care dispune pentru a provoca tr iri afective, de unde discrepan a dintre form i con inut n expresie, eviden iabil la arti tii dramatici. Concordan a prelungit dintre expresie i con inutul acesteia creaz , la marii actori, care construiesc roluri de compozi ie, dificult i serioase de a ie i din personajul creat (Dustin Hoffman n Rain man sau Peter OToole n Noaptea generalilor sunt doar dou exemple). Cele mai cunoscute expresii emo ionale sunt furnizate de:

Page

99

y mimic , la care particip

toate elementele mobile ale fe ei, n special

gura, ochii, sprncenele, obrajii, prin care se exprim o infinit gam de expresii: bucurie, triste e, team , dezn dejde, furie etc.; y pantomimica la care particip tot corpul: inuta, mersul, gestica, pozi ia corelativ a trunchiului cu celelalte elemente; y modific rile de natur vegetativ (rata respira iei i a pulsului, tensiunea arterial , vasoconstric ia i vasodilata ia, hiper sau hipotonia muscular , chimismul sangvin, modific rile hormonale etc., care se soldeaz intens , spasme, plns; y schimbarea vocii, care prin intensitate, ritm, intona ie, timbru supraadaug vorbirii pecetea unei game emo ionale extrem de variate. Valoare diagnostic ridicat au privirea, rsul (care este mai spontan i mai greu de trucat), plnsul (mai supus conven iilor sociale), mersul, scrierea, vorbirea devenite obiect de investiga ie tiin ific decenii. S-au constituit adev rate tiin e care studiaz limbajul paraverbal (semnifica iile ad ugate mesajului prin inflexiune, ton, etc.) i nonverbal (mimic , postur i locomo ie), utilizate n scopuri practice (selec ie, recrutare profesional , afaceri, justi ie, pedagogie etc.). Toate acestea sunt importante, pentru c definesc o conduit emo ionalexpresiv , care eviden iaz o stilistic personal a actului de comunicare, cu roluri foarte importante n conduita uman : n ultimele cu paloare, tremor, nro ire, lacrimi, nod n gt sau gol n stomac, sudora ie

alteritatea, angajnd partenerii de dialog spre o n elegere multinivelar a mesajului (cognitiv, afectiv, inten ional, prospectiv).

Page

100

y Rol de comunicare, c ci expresia presupune schimbul, reciprocitatea,

y Rol de influen are a conduitei: plnsul, de exemplu, este deseori utilizat de cel mai slab pentru a ob ine bun voin a sau iertarea celui mai puternic; plecarea capului n lupta cinilor este semnal de oprire a atacului pentru cel mai puternic; zmbetul este cel mai adesea folosit conven ional, ca mijloc de a ob ine, dup principiul oglinzii, o atitudine binevoitoare din partea celorlal i. y Rol de autoreglare n vederea adapt rii mai bune la situa iile cu care ne confrunt m (plngem n situa ii triste i rdem n cele vesele, adic ne adecv m conduita expresiv la context). y Rol de contagiune: prin faptul c majoritatea expresiilor emo ionale se codific prin obiceiuri, ritualuri, norme, atunci cnd se produc, manifest rile afective dau na tere la reac ii similare la alte persoane. Generalizarea acestora, asociat cu opinii, p reri, convingeri, genereaz st ri afective (pozitive sau negative) care dau o for de ac iune extrem de de puternic grupului. For a oratorului, a actorului, a poetului, a liderului afectiv este de a genera tr iri emo ionale intense la o mare mas sinuciga e). y Rolul de accentuare sau diminuarea a ns i st rii afective respective, care se poate autoalimenta (ca n agresivitatea paranoic ) sau diminua prin desc rcare: se tie ce rol eliberator are rsul i ce mare terapie a moravurilor au avut comediile lui Caragiale. Expresivitatea devine n sensul cel mai propriu un limbaj afectiv pentru c face apel la func ia simbolic , prin care anumite manifest ri de cultura n care apar (la chinezi culoarea doliului este albul, la cele oameni, ceea ce uneori poate avea consecin e dramatice (sectele

Page

101

emo ionale se standardizeaz , c p tnd func ii semiotice, dependente

mai multe popoare negrul, regina Maria a ales movul ca i culoarea doliului la propriile funeralii).

2. Clasificarea tr irilor afective Opt m pentru schema clasic pe care a utilizat-o coala bucure tean de psihologie, care clasific dispun (intensitate, durat , tr irile afective dup mobilitate, propriet ile de care gradul de expresivitate),

con tientizare i leg tura cu procesele motiva ionale subiacente (trebuin e, motive, interese, convingeri, idealuri), n procese afective primare, complexe i superioare, fiecare dispunnd de mai multe subspecii. 2.1. Procesele afective primare sunt elementare, spontane, slab

organizate, pu in elaborate cultural, mai aproape de biologic i de nivelul incon tient. Tonul afectiv al proceselor cognitive coloreaz afectiv orice act de cunoa tere: un gnd, o idee, o percep ie i cu att mai mult culorile, sunetele, mirosurile sunt prelucrate att n registrul informa ionalcognitiv, ct i afectiv. Fiziologic aceast realitate este pus n eviden de existen a a dou filtre care valorizeaz cognitiv (forma iunea reticulat ) i afectiv (centrul pl cerii) intr rile n zona de prelucrare clar , con tient . Par iala suprapunere dintre zonele memoriei din hipotalamus i sistemul limbic (circuitele lui Papez), aferente emo iilor, este un argument n plus n acest sens.

Ionescu (1975) multe maladii somatice dau tr iri afective specifice: cardiopatiile se asociaz cu anxietate i st ri de alarm intern , ulcero ii

Page

102

Tr irile afective de provenien

organic . A a cum a semnalat G.

au dispozi ie mohort , hepatita d o sensibilitate deosebit , asociat cu st ri de euforie, bolile pulmonare dau excita ie, u oar iritabilitate apatic. Afectele sunt formele simple, pu in elaborate, foarte puternice, intense i violente, cu apari ie brusc , desc rcare impetuoas durat limitat i cu o i n timp. Ele sunt foarte aproape de instinctualitate i instabilitate afectiv . Delay oscileaz sensibilitatea cenestezic euforie dar i i Pichot au ar tat c

ntre doi poli, unul patetic i unul

scap controlului voluntar, cel pu in par ial: groaza, mnia, frica, atacul de panic , spasmul de plns sau hohotul homeric de rs fac parte din aceast familie. Deoarece ele conduc uneori la ac iuni necugetate, controlul con tient este posibil i de asemenea canalizarea energiei lor ntr-o direc ie nepericuloas social. 2.2. Procesele afective complexe sunt mult mai con tientizate, elaborate i intelectualizate. Emo iile curente sunt active, intense, au caracter situativ i o

orientare bine determinat , spre un anumit obiect sau persoan . Bucuria, triste ea, sup rarea, veselia, entuziasmul, dispre ul, admira ia, pl cerea, dezgustul, speran a moduleaz raporturile noastre cotidiene cu lumea. Fiind mai variate i mai diferen iate dect afectele, ele se manifest n comportament mai nuan at, respectnd mai mult codurile i convenien ele sociale. Emo iile superioare sunt compania discret i elevat a activit ilor

legate de comportamentul moral, de reflectarea frumosului sau de travaliul intelectual implicat n c utarea adev rului. La acest nivel baza

Page

103

umane, presupunnd acordarea de semnifica ii valorice acestora i sunt

instinctual este aproape complet nlocuit de nv area social , care se produce prin sediment ri de durat . Dispozi iile afective au intensitate medie mai vag i durat mare,

constituind elementele de fundal ale vie ii psihice, de unde caracterul lor i semicon tient. Uneori cauza lor este u or de eviden iat (peisaj, persoane, obiecte de art , starea vremii), alteori este difuz , venind din straturile de profunzime ale persoanei sau chiar din tipul temperamental-caracterial. Prin repetare vesel, deschis etc.). 2.3. Procesele afective superioare au o mare restructurare valoric la nivelul cel mai nalt, al personalit ii, n interiorul c reia devin substructuri stabile, cuprinz toare, integrative. Sentimentele sunt numite uneori prin aceia i termeni ca i i stabilizare pot s devin tr s turi definitorii ale persoanei (mohort, nchis, tern, apatic sau jovial,

emo iile, de i diferen a de calitate este foarte mare, c ci sentimentele se produc n timp ndelungat (dar au i via a lung ), sunt stabile i specific umane. Ele constituie o puternic Exist for motiva ional , i datorit stabilit ii lor, dau posibilitatea anticip rii conduitei semenilor no tri. sentimente relative la Eu (sentiment de sine puternic, orgoliu, vanitate, ncredere n sine, sentimentul valorii personale, ce genereaz autostima i opusele lor), relative la al ii (dragoste, ur , gelozie, invidie, pre uire profund ), la valorile morale (datorie, patriotism, onoare), estetice (admira ie, extaz, mplinire prin frumos), intelectuale, religioase, piramida trebuin elor conceput de Maslow (trebuin ele de cre tere). acestea suprapunndu-se par ial peste ultimele patru nivele din

Page

104

Aceasta arat

trebuin ele superioare se sprijin

pe sentimente

superioare, pe care le dezvolt , ntr-o rela ie circular . V. Pavelcu a descris foarte conving tor procesualitatea na terii sentimentelor, care cuprinde o faz de func ionare) de cristalizare (cuplare ntr-o diadem a cristalelor afective), de maturizare (atingerea nivelului maxim i de decristalizare (dezorganizare la care contribuie i de activare periodic , uzura, sa ietatea, decep iile, schimbarea opticii de via ). Dup formare, sentimentele pot avea faze de laten mbog irea lor venind din planurile nalte ale cogni iei, voin ei sau filosofiei de via . Cultivarea sentimentelor este unul dintre obiectivele majore ale educa iei, c ci ele presupun o procesualitate de lung durat , o combustie ampl arm tur n jurul unor nuclee afective, a c ror oameni boga i sau s raci este valorizarea cognitiv . Exist

afectiv, sentimentele regenerndu-se greu, mai ales n st rile i bolile care produc tocire afectiv (melancolie, depresie, b trne e). Pasiunile sunt o specie de sentimente foarte intense, cu durate deosebit de mari, puternic dinamizatoare ale ntregii conduite i extrem de greu de inhibat. Pot fi constructive, nobile (intelectuale, artistice, sportive, erotice) sau distructive, oarbe (patima jocurilor de noroc, analizat de Dostoievski i de tefan Zweig, pasiunea pentru bani care genereaz avari ia, pentru alcool, femei etc., angajnd persoana pe un drum ireversibil descendent, autodistructiv. Capabile s autoalimenteaz munc intens deblocheze mari surse de energie, care se

stau la baza marilor realiz ri ale spiritului uman. Aptitudinea pentru i pasionat este una din caracteristicile majore ale

Page

105

prin mecanismul motiva iei intrinseci, pasiunile nobile

creativit ii n care elementul dinamogen-energizant (afectivitatea) se conjug cu structurile operatorii ale inteligen ei, n produsul nou, original, valoros. n acela i timp ns , pasiunile imprim conduitei o anumit limitare, ele fiind unilaterale: surplusul de energie este ob inut dintr-o reducere drastic a celorlalte surse de consum. Sem nnd de multe ori cu o monomanie, pasiunea poate ngusta semnificativ orizontul social al persoanei n cauz , percep ia i integrarea social putnd suferi. Exemplul bietului Ioanide al lui C linescu este elocvent: nchis n turnul de filde al propriei pasiuni pentru arhitectur el nu observ destr marea social adus de ascensiunea mi c rii legionare, una dintre victime fiind propria sa fiic (de fapt ambii copii, n ultim instan ).

3. Evolu ia i dezvoltarea afectivit ii Piaget vedea o strns leg tur ntre inteligen blocheaz sau deturneaz evolu ia cognitiv i afectivitate, pe care n timp ce

le considera ca inseparabile. n adev r, caren ele afective de la vrste mici a copilului, ns afectivitatea furnizeaz energia, cogni ia construie te structura, ntre cele dou planuri neexistnd un paralelism strict. ntre zero un an reac iile afective sunt vagi, confuze, fluctuante i nespecifice; abia la dou luni se semnaleaz pl cerea, la 6 luni apare frica fa de persoanele nefamiliare, la 3-6 luni rsul, iar pe la 8 luni bucuria. un an (stadiul Primul element al identit ii de sine poate fi plasat dup oglinzii al lui Lacan). ntre 1-3 ani via a afectiv se organizeaz , orientndu-se spre

Page

persoane i obiecte concrete; la 18 luni apar manifest ri de gelozie, iar la

106

2-3 ani apar manifest rile de opozi ie ce genereaz tandre e fa

agresivitate fa

de

adult (apare cuvntul Eu); trebuin a de a fi iubit duce la manifest ri de de persoanele apropiate i cooperare mai intens cu adultul.

ntre 3 i 7 ani nuan rile afective apar ca urmare a integr rii n grup i apari iei comportamentelor de cooperare n joc; se dezvolt capacitatea de simulare a unor tr iri. La 3 ani apare sentimentul de vinov ie, apoi cel de mndrie la 4 ani i criza de prestigiu la 6 ani. Controlul voluntar al emo iilor este n cre tere. Vrsta intelectual precedente), colar mic (fa (6/7 10/11 ani) poten eaz de nv toare), curiozitatea datoriei.

(care cre te pe nevoia de explorare i curiozitate din fazele admira ia sentimentul

Decentrarea afectiv (ca colar este perceput egal cu ceilal i) genereaz anxietate, team de e ec, nelini ti. n ciclul gimnazial (11 14 ani) c tigul major este stabilizarea afectiv , sentimentele fa de adult i profesor n special tind s se obiectiveze. Afilierile homofile genereaz nevoia nt ririi sentimentului de

sine, ritualurile, dar i tr irile violente, conflictele intersexe i intragrupale contribuind la conturarea unor identit i (sentimente ale Eului). La 12 ani apare dispre ul manifestat deschis pentru cei ce ncalc regulile sau consemnele grupului, care sunt uneori n dezacord cu standardele acceptate social. Unele sentimente superioare (datorie, responsabilitate, patriotism) prind acum contur.

cre tere

i structurile cognitive ating stadiul opera iilor formale, apare o

Page

puternic criz de identitate, acompaniat de nega ie i autonega ie, teama

107

ntre 14 18 ani (adolescen a), de i controlul voluntar este n

de e ec (mai ales pe planul erotic), furtuni afective, entuziasm generat de marile idei sau teorii (treptat posibilul dep e te ca sfer realul). Prima n cel lalt iubire aduce nevoia de a se vedea prin ochii altuia i ncercarea de a se supune unui standard ce decurge de aici (fiecare contempl imaginea sa idealizat , afirm V. Pavelcu). Dup 18 ani maturizarea biologic , afectiv , cognitiv i social tind

s se suprapun , ceea ce face va via a afectiv s se perfec ioneze mai ales prin sedimentarea sentimentelor etice, estetice, a convingerilor i a nevoilor de cre tere i autorealizare.

4. Afectivitate i gndire

De i amndou de i la amndou elementar, complex

sunt procese psihice, cu o desf

urare fazic ,

se ntlne te generalizarea, produsele lor fiind i superior), nv area avnd un mare rol n

ierarhizate (conceptele n piramida no iunilor, afectivitatea la nivelele formarea lor, afectivitatea i gndirea au mai multe puncte de divergen dect de convergen . Astfel, afectivitatea este cald , furnizeaz energie, avnd o func ie predominant reglatorie, n timp ce gndirea este rece, consumatoare de energie, fiind proces predominant informa ional. Afectivitatea este subiectiv , angajeaz lucreaz (scheme, dup o logic afectiv algoritmi), tot organismul, care cuprinde stadii contradictorii, n opernd cu propozi ii simultan

necontradictorii. n plus, gndirea asigur o reglare mai eficient (dar cu

Page

opera ii,

108

timp ce gndirea este obiectiv , angajeaz doar instrumente specifice

suspendarea ac iunii propriu-zise), pentru c realizeaz con tientizarea. Este centrat

se sprijin

pe legile

puternice ale logicii formale, fiind procesul central prin care se pe obiect, clase de obiecte, avnd acces la rela ia cauz -efect, n timp ce afectivitatea reflect rela ia subiect-obiect, de unde subiectivitatea ei.

5. Emotivitatea, tr s tur de personalitate Multe din teoriile, inventarele sau chestionarele de personalitate au inclus factori special desemna i pentru a determina rezonan a emo ionalafectiv . Astfel, Jung statueaz , pe lng extraversia (gndirea, sim irea, senza ia cele dou atitudini fundamentate: i afectivitatea la frustrare,

i introversia, patru func ii, printre care

i intui ia). R.B. Cattell distinge factorul de i altele, ca factori de gradul nti, iar

stabilitate emo ional , maturizare emo ional , toleran sentimentul de sine, timiditatea anxietatea i nevrotismul, ca factori secundari.

O persoan echilibrat sub aspect emo ional are o stare de tensiune relativ constant genereaz i omogen , evitnd excesul sau deficitul de mobilizare i productiv , dar dezechilibrul energetic . Starea de echilibru este stenic

indispozi ie, depresie, anxietate, iritare, irascibilitate, uneori i cu siguran are o determinare ereditar , ca de s n tate,

agresivitate, ducnd la restrngerea eficien ei ntregii activit i. Constitu ia afectiv este plurifactorial emotivitate dobndit i introversia extraversia, de altfel. Peste aceasta se suprapune ns o n cursul vie ii: o stare precar

Page

109

evenimente traumatizante, st ri reactive antreneaz emo ionale globale.

cre terea reactivit ii

Emotivitatea crescut este marele contribuitor al anxiet ii, a a cum fobiile ar corespunde, dup P. Fraisse, unui ghem de sentimente i atitudini ce nu s-au putut integra n sistemul personalit ii. Capacitatea de control emo ional este unul dintre scopurile terapiei cognitive, care arat c multe din emo iile parazite sau n exces sunt rodul cogni iilor noastre, al cli eelor i automatismelor de gndire. nlocuindu-le pe acestea c p t m un mai bun control asupra emo iilor noastre, succesul n abordarea depresiilor, fobiilor i anxiet ii probnd juste ea acestui punct de vedere.

VOIN A 1. Activitatea voluntar Omul este o fiin esen ialmente activ i dinamic pentru c

realizarea adaptrii sale presupune s asimileze informa ii noi, s planifice, s ini ieze, s desf oare i s sus in o multitudine de ac iuni prin care particip, perfec ioneaz, produce sau creaz instrumente noi. Pentru c majoritatea acestor conduite presupune consum de energie psihic fizic, se desf oar cu efort i i vizeaz ndeplinirea unor obiective

(scopuri), activitatea uman este n mod hotrtor voluntar, con tient, de i se pot repera i forme de activitate incon tient. Activitatea presupune ntotdeauna interac iunea dintre om i lume, dintre condi iile externe i cele interne, i atunci accentul va cdea fie pe

Page

110

comportament, fie pe subiectivitate, sau, atunci cnd le cuprindem pe amndou, pe conduit. n sens restrns, activitatea const n totalitatea manifestrilor de conduit exterioar i mintal care conduc la rezultate adaptative. Activitatea uman este profund motivat, are clar fixat prezen a scopului, opereaz cu instrumente create de om, fiind indefinit perfectibil i creativ. Este foarte valabil observa ia lui A. Cosmovici, care arat c exist un efort de sintez, de integrare specific activit ii. Tendin a de organizare, de unificare este o caracteristic general a organismului (1996, p. 243). Aceasta se manifest n chiar structura ierarhizat a activit ii, n care se integreaz multietajat mi crile, opera iile motiva ional, afectiv, voli ional i ac iunile, dar i latura i cognitiv, n activitatea voluntar

existnd n mod esen ial o suprapunere a motivului (latura declan atoare, stimulatoare i energizant) cu scopul formulat mintal. Activitatea voluntar este unitar i pentru c prin ea se exprim personalitatea ca ntreg, cu un profil caracteristic, cu o ierarhie definit de scopuri i aspira ii, ghidate de cel mai general dintre ele, numit de Popescu Neveanu scopul vie ii. H. Murray distinge n ansamblul activit ii mai multe trepte de complexitate care sugereaz ele nsele o ierarhie: procedeul (mici unit i de comportament viznd obiective imediate), perioada sau seria, n care se cristalizeaz un obiectiv central (alegerea profesiei, studen ia, prietenia ce conduce la cstorie) i programul de via (programul serial sau planul temporal) prin care scopurile intermediare sunt e alonate n stabilirea idealului de via (sau a scopului vie ii). maturizarea att a sistemului motiva ional (diferen ierea motivelor i Trecerile n cadrul acestei ierarhii presupune cu necesitate

dezvoltarea nevoilor de cre tere i de autorealizare), ct i a capacit ii de

Page

111

reflexie intelectual, cci evolu ia presupune tensiune, conflict, alegere. Aceasta se rezolv prin maturizarea capacit ii de decizie, ct i a acelei puteri de a birui obstacole interne i externe, care este voin a. Orice ac iune este prin urmare un ansamblu func ional integrat, de comand, control i de reglaj, faptul tririi subiective, motiva ionale i finaliste ntr-un context con tient rmnnd definitoriu pentru actul voluntar (Popescu-Neveanu, P., 1977, p. 577). 2. Caracterizare, defini ie i probleme controversate ale voin ei Pe de o parte complexitatea deosebit a voin ei (unul din nivelurile cele mai nalte, sintetice i elaborate ale vie ii psihice), pe de alta difuziunea larg a termenului de la filozofie spre psihologie, sociologie, antropologie sau pedagogie, a generat nenumrate controverse n legtur cu voin a, care a dus fie la eliminarea ei din psihologie, fie la reducerea acesteia la acte elementare (reac iile sau actele voluntare). Pe de o parte Fichte definea voin a ca pe liberul arbitru, situat n afara oricrui determinism, iar, pe de alt oricrei determinri. Opus acestei viziuni filozofice, psihologii au invocat ideea unui determinism psihic, care fie c venea doar dinspre interior (psihanaliza) sau dinspre exterior (behaviorismul), ajungeau la un punct comun: oamenii nu sunt liberi s se determine ei n i i, ci sunt determina i de for e din afara (Zlate, M., 2000, p. 216). controlului lor, indiferent de natura material sau psihic a acestor for e parte, Hartman i Schopenhauer o asimilau unui principiu divin, unei activit i universale i permanente, aflate n afara

Page

112

Ideea

determinismului

articuleaz

problema

motiva iei

(cauz

intern), cu cea a afectivit ii, gndirii, imagina iei i ac iunii umane, reunite toate n complexitatea actului voluntar, ca instan e psihologice aflate n contrabalans cu spinoasa problem filozofic a libert ii umane. Istoria unei vie i este istoria alegerilor sale decisive sus ine Favez-Boutonier, dar poate omul s se sustrag celorlalte determinri (biopsihosociale), astfel nct deciziile lui s fie antecedente cauzale ale propriului comportament? A fi liber nseamn a te putea autodetermina prin op iune i alegere, dar sunt acestea posibile, i dac da, ce ponderi au factorii afectivi i cognitivi n aceast decizie? W. Wundt, de exemplu, a supralicitat rolul afectivit ii, n concep ia lui aceste procese angajnd plenar individul, din cauza marelui lor activism intern, uitnd parc de faptul c voin a nu rezult numai din afecte, ci de multe ori este chiar mpotriva lor, reprimndu-le. Pe de alt parte, Ebbinghaus i Herbart au fundamentat voin a pe ra iune i puterile intelectului, pentru primul ea fiind un instinct vztor, pentru c i vede scopul. Chiar dac ambele perspective sunt reduc ioniste, reunirea lor ntro sintez d posibilitatea dep irii punctului de vedere filozofic potrivit cruia voin a scap vreunui determinism, fiind o for fundamental, originar i universal, de natur divin. De i se sprijin pe afectivitate (care i d sus inerea energetic) i pe puterile ra iunii, cu care nu se confund (judecata lucid ne d decizia final, dar nu i executarea ei), voin a este o capacitate psihic ireductibil, autonom. Ea este o for sau puterea care face sinteza n ac iune a ra ionalitatea. Ea este o func ie care rezult din integritatea i unitatea personalit ii, implicnd ntr-o faz specific participarea tuturor func iilor tuturor celorlalte for e implicate i n primul rnd a afectivit ii cu

Page

113

psihice ()

i dobndind, prin aceasta, o func ionalitate specific de

autoreglare i autodeterminare, deosebit de important n autorealizarea personalit ii (Zrg, B., 1980, p. 178). Produsele voin ei sunt actele voluntare, care apar pe o anumit treapt a dezvoltrii ontogenetice (vezi Popescu Neveanu, P., 1977, pp. 579 581), sub dou forme: actele inten ionale inten ionale au urmtoarele caracteristici: - au un scop con tient propus, ce este o anticipare mental, sub form verbal, a rezultatului dorit; - scopul dep e te simpla dorin de realizare a ac iunii prin asumarea sarcinii sub form de inten ie; - ac iunea are un program, un plan mental, care fixeaz n limbaj intern, att imaginea ei, ct i etapele ce vor fi parcurse; - decizia de a-l realiza este succedat de execu ia programului n plan real, ceea ce duce la o confruntare permanent cu planul mental i ajustarea acestuia din mers, prin comenzi care vin tot din limbajul interior. Dar cum, cel mai adesea, n calea actelor voluntare se interpun obstacolele (externe sau interne), este necesar intrarea n func iune a efortului voluntar, ca modalitate de dep ire a acestora. Deci voin a este procesul psihic reglatoriu de mobilizare a energiei fizice propuse. La modul ideal, efortul voluntar reflect obiectiv obstacolul, conceput ca barier (extern sau intern, dup Dombo) n calea realizrii imediate a pentru c dep irea lui presupune mobilizare de energie emo ional, fizic sau intelectual. Prin confruntarea dintre posibilit ile interne i solicitrile scopului. Obstacolul este componenta fundamental, definitorie a voin ei, i psihice, prin intermediul limbajului, pentru dep irea obstacolelor i atingerea scopurilor i voin a. Actele

Page

114

impuse de dificultatea barierei de dep it se contureaz cu adevrat importan a obstacolului, prin care voin a se dezvolt i se obiectiveaz, cci dep irea lui presupune consum de resurse, ncordarea, tensiunea, adic efortul voluntar, cu att mai mare cu ct el este mai dificil. Eforturile intense i prelungite spoliaz rezervele energetice, duc la instalarea i necesit ntreruperea activit ii n oboselii, sau chiar a surmenajului vederea refacerii for elor. Specificul voin ei este nu numai n legtur cu efortul voluntar ce urmeaz a fi mobilizat, ci i cu dinamica acestuia, prin care se precizeaz chiar ideea de reglaj: concordan a dintre mrimea obstacolului i a efortului voluntar indic un bun reglaj, n timp ce supraestimarea genereaz mobilizare n exces, iar subaprecierea genereaz submobilizarea, ambele la fel de ineficiente. Consumul energetic prea mare produce oboseal, surmenaj i satisfac ii ndoielnice, subconsumul duce la neatingerea (ratarea) scopurilor, de aceea cel mai bine ar fi s vorbim, ca i la motiva ie sau afectivitate, de un optim voli ional. M. Zlate (2000, p. 221) face cteva precizri valoroase n legtur cu efortul voluntar care: - tinde s se specializeze prin asocierea cu anumite tipuri de activitate; - tinde s se automatizeze prin intrarea rapid n func iune, n aceast direc ie avnd voin a puternic nu neaprat cei care depun efort voluntar mare, ci aceia la care aceasta este disponibilizat rapid, cu u urin ; - aceast disponibilizare a sursei de energie ce alimenteaz efortul voluntar este produs de nevoia care a motivat la origine comportamentul - capacitatea de efort voluntar este mare, dar nu nelimitat, acesta fiind unul dintre factorii puternic diferen iatori ntre oameni, una din condi iile dorit (necesitate intrinsec pentru determinare);

Page

115

majore ale reu itei n via , care interfereaz profund cu planul personalit ii, devenind o subcomponent a acesteia. 3. Fazele actului voluntar a) Apari ia motivelor, fie prin con tientizarea unei necesit i interioare, fie prin sesizarea unui conflict. Concomitent cu motivul i dependent de acesta, se contureaz scopul urmrit, prin antrenarea afectivit ii, gndirii i a imagina iei. Dac rmne la primul nivel, motivul ia forma dorin ei, care poate fi satisfcut i substituit n vis, reverie, imaginar, sau prin sublimare (Freud). Pentru a se mplini n plan real, prin ac iune, este nevoie s apar n mod distinct inten ia, care conduce la imaginarea ac iunii i schi eaz programul ei de desf urare, prin punerea n ecua ie a datelor interne i externe (posibilit i, resurse, reprezentri, date concrete, articulate ntr-o construc ie logic, relativ coerent). Acest plan, n care sunt schi ate ulterior. b) Lupta motivelor i apari ia conflictului, care, cum arat Kurt Lewin, sunt de trei feluri (atrac ie atrac ie, atrac ie respingere, respingere respingere): actualizarea concomitent a mai multor motive aflate n conflict duce la apari ia mai multor scopuri concurente, ntre care trebuie s se fac o alegere. Alegerea este dificil i uneori dramatic, deoarece n lupta motivelor intervin cu ponderi diferite afectivitatea i gndirea. Astfel cu cerin ele obiective impuse de obstacol, analizeaz i ierarhizeaz gndirea, foarte implicat n aceast faz, evalueaz posibilit ile n raport valoarea diferitelor motive, vede anticipativ consecin ele fiecrei alternative, i etapele de execu ie formulate verbal (n limbajul intern) este depozitat n memorie, de unde va fi reactivat

Page

116

cutnd n final cea mai bun, economic

i satisfctoare combina ie

motiv scop. Valorizarea se face ns i dup logica afectiv, cci fiecare scop implic n propor ie variabil satisfac ia, plcerea, mul umirea (sau opusele lor). n disonan a cognitiv a lui Leon Festinger ecoul afectiv negativ este tocmai rezultanta unui conflict cognitiv generat de o alternativ greu de integrat n sistemul cogni iei. De men ionat c n aceast faz nu nvinge ntotdeauna ra ionalul n detrimentul afectivului sau ceea ce este mai util, benefic pentru persoan. Prelungirea acestei faze are ea ns i consecin e negative, cci ezitarea, incertitudinea, indecizia sunt mari consumatoare de timp util, dar energie psihonervoas. c) Decizia (hotrrea) poate veni dup o deliberare prelungit sau rapid, n func ie de persoan, dar i de situa ie (deseori nu avem timpul s cntrim i ne asumm, cu tot riscul, o cale). Dificultatea acestei faze const din a a-numita voin negativ care, pentru a alege, trebuie s renun e la alte posibilit i. n decizie se proiecteaz ntreaga persoan, cu sistemul ei de valori aprecierea ansei (realiste) de ndeplinire a scopului i nivelul ei de i evaluarea aspira ii, cu nevoia ei de autorealizare i sentimentul de sine subiacent, cu satisfac iei anticipate, cu dificultatea obstacolelor, coroborat cu resursa disponibil etc. A. Cosmovici aprecia c aceast faz face diferen a dintre omul practic (care decide rapid) i cel teoretic (predispus la analiz prelungit, de unde oscila ia, ezitarea sau nehotrrea). S ne amintim c problema mgarului lui Buridanus, cel ce a murit ezitnd ntre gleata de Decizia angajeaz deja definitivarea planului de desf urare a activit ii, cu precizarea detaliilor etapelor de parcurs i a mijloacelor ap i cpi a de fn, a fost pus de un filozof. i de

Page

117

utilizate n realizarea scopului. Negsirea mijloacelor externe ale ac iunii pot duce la amnarea acesteia.

i a suporturilor

d) Execu ia propriu-zis a ac iunii nseamn reactivarea planului stocat n memorie i derularea acestuia, prin reajustare permanent la condi iile concrete, care poate conduce la schimbarea unora din elementele lui secundare sau de baz. Acum vorbim de latura efectoare a voin ei (prin opozi ie la celelalte faze, preparatoare) n care se produce confruntarea efectiv cu obstacolele externe i interne, ceea ce declan eaz consum de energie voluntar, tensiune, efort, ncordare care, cnd dep esc posibilit ile subiectului, duc la ncetinirea, blocarea sau amnarea ac iunii. Controlul, comenzile limbajului intern. Ra iunea i reglarea activit ii se fac prin mijlocirea i afectivitatea sunt i acum indestructibil

implicate, cci actul voluntar poate genera satisfac ie (cnd se desf oar conform previziunilor) sau stri negative de disconfort, ndoial, team de e ec, nelini te, care cheam n mod permanent gndirea s reevalueze, s cntreasc i s decid asupra celui mai bun curs al ac iunii. n aceast faz voin a negativ reprim tendin ele nedorite (furie, agresivitate, nelini te, dezvoltnd capacitatea de a amna (Ralea o considera a fi nalt i specific uman), de a inhiba sau bloca. Acest control ra ional asupra afectivit ii duce n timp la formarea capacit ilor volitive superioare, cci realizrile din orice domeniu nseamn i frustrri, ab ineri, sacrificii, lupta cu sine nsu i. Nu toate fazele actului voluntar presupun n egal msur efortul nici o valoare, acestea nu mai sunt acte voluntare. Psihanali tii, dar i voluntar: atunci cnd alegerea se face asupra alternativelor care nu implic existen iali tii, minimalizeaz importan a deciziei, cci ei presupun c

Page

118

majoritatea actelor noastre au o determinare incon tient, deliberarea fiind, dup ei, doar o ra ionalizare posterioar (punct de vedere discutabil). Pe de alt parte actul voluntar nu are ntotdeauna n desf urarea sa procesualitatea amintit, cu att mai mult cu ct, fiind un act sintetic, descompunerea n faze distincte este ea ns i discutabil. Apoi chiar felul cum punem accentul pe una din aceste faze minimalizeaz importan a celorlalte. Putem accentua importan a deciziei, datorit caracterului ei dramatic i al jocului ra iune afectivitate, dar multe din deciziile noastre, rapide i corecte, nu sunt urmate de ac iune, de unde i proverbul care spune s judecm oamenii dup fapte, nu dup vorbe. Dac insistm pe faza efectorie (ac iunea cu propriu-zis) ca msur se autovalideaz a voin ei, care ca for , trie, confruntndu-se obstacolul,

perseveren , uitm ceea ce a spus Mihai Ralea (n Explicarea omului, 1946): nota distinctiv a omului n raport cu animalul este capacitatea sa de a amna, ntrzia, suspenda sau inhiba reac iile (voin a negativ) prin care el i realizeaz scopurile mai nalte, mai complexe, dar mai ndeprtate, capacitatea sa de autoexprimare, autorealizare fiind poten ate la un nivel superior. 4. Calit ile i defectele voin ei Paul Foulqui (citat de Zlate, 2000, p. 225) considera voin a ca o putere de sintez, o integrare a for elor psihice (for ele impulsive mai pu in prezent, comparativ cu dezechilibrul acestora. Puterea voin ei depinde i de energia cu care subiectul se angajeaz n ac iune, dar i de rapiditatea cu care ia decizii sau capacitatea de efort i for ele inhibitoare) ntr-un echilibru stabil, ceea ce este, desigur, o situa ie

Page

119

voluntar generat de confruntarea cu dificult ile. Con tiin a valorii scopului urmrit d tria concentrrii efortului voluntar, care cre te prin antrenarea n sarcini dificile, dar i odat cu apropierea mplinirii obiectivului prezumat. Voin a slab (disbulia, hipobulia sau abulia, n varianta patologic) este capacitatea diminuat, n diverse grade, de a ini ia sau sus ine acte voluntare, chiar dintre cele simple sau de importan vital (muie i s posmagii? ntreba lene ul din povestirea lui Creang, lsat s moar de foame de c tre consteni, cci nu era n stare nici s- i nmoaie singur colacii). Dincolo de versantul patologic, hipobuliile sunt destul de r spndite i n normalitate, uneori ntr-o v dit contradic ie cu posibilit ile native, ceea ce duce la irosirea de sine, ratare. Educa ia are aici, desigur, un mare rol. Perseveren a este validat de persisten a n timp att a scopului, ct i a efortului voluntar, chiar n condi ii vitrege. ncrederea n for ele proprii, n importan a i valoarea (personal sau social) a scopului urmrit, poten eaz aceast calitate, al crei opus este ncp narea. Prin ii ciclitori produc copii ncp na i, aici defectul fiind mai degrab un mecanism defensiv, dar ncp narea este i semnul unui stil cognitiv rigid, inert, fr flexibilitate, bazat pe o perseveren n ru, atunci cnd ansele de reu it nu mai exist, sau presupun costuri dispropor ionate comparativ cu beneficiile. Independen a arat legtura voin ei cu ra iunea i gndirea, care elaboreaz decizii pe baza resurselor proprii, sprijinindu-se pe un puternic sim critic, ceea ce nu nseamn lips de receptivitate sau impermeabilitate persoanele de tip paranoic). Independen a este semnul unei persoane mature, cumpnite, cu resurse proprii bogate, diferen iat att cognitiv, ct fa de argumentele, sugestiile bune ale altora (defectul caracteriznd

Page

120

i cu o puternic ierarhie a motivelor (persoane care tiu ce vor, cu capul pe umeri). Debilit ile mintale, insuficien ele cognitive, deteriorrile senile, strile afective necontrolate (hiperexcita ia) dau opusul acestei calit i, sugestibilitatea, care face persoana u or influen abil i manipulabil, de cele mai multe ori mpotriva propriilor interese. Promptitudinea deciziei se refer la rapiditatea deliberrii i alegerii celei mai bune solu ii, n condi ii de timp limitat, de circumstan e complexe, care implic de multe ori riscul sau e ecul. personalitate, dar mai ales de rapiditatea ine att de tipul de i profunzimea gndirii, care

evalueaz global situa ia, n func ie i de experien a personal acumulat, sau de alte evenimente similare rezolvate. Pilotul de avion, operatorul de zbor de la sol, oferul de curse etc. sunt exemple de profesii i zone ce solicit maximal aceast calitate, al crei opus sunt indecizia, tergiversarea, trgnarea prin amnarea la nesfr it a unei hotrri ferme. Plecnd de la P. Foulqui, M. Zlate (2000, pp. 225 226), vorbe te de defecte derivate din excesul de inhibi ie (n care include ndrtnicii, ncp na ii, timora ii, scrupulo ii (versatilii i capricio ii), din deficitul de inhibi ie i i sugestibilii), din excesul de impulsiuni (impulsivii reactivi

explozivii, emotivii i ideativii) i defecte derivate din deficitul de impulsiuni (docilii, submisivii). Excesul de voin poate fi i el un defect, cci persoanele n cauz i organizeaz o conduit excesiv de mult centrat pe ideea reu itei, mpotriva tuturor greut ilor sau obstacolelor, dar i mpotriva altora sau a lor n i i. Transformat n func ia de autovalorizare principal, asemenea unidimensionale pentru c degajeaz o mare cantitate de energie ntr-o singur direc ie, uitnd de faptul c via a are nenumrate nuan e i registre persoane care se conduc dup deviza dac vrei, po i!, devin

Page

121

care concur la mplinire. Avnd o mare for de satelizare ei exercit, prin rolul de lider pe care l ob in relativ u or, o presiune nemiloas asupra grupurilor de apartenen , angajndu-le pe propria traiectorie (care binen eles c nu se potrive te tuturor). Instalarea dictaturilor este posibil prin na terea acestui tip de personalitate, care pe fondul cre terii sugestibilit ii supreme. Dincolo de afectivitate, gndire i imagina ie, voin a interfereaz i penetreaz att de mult planul personalit ii, nct capitole speciale de psihiatrie trateaz personalit i atipice, psihopate (impulsive, explozive, apatice, astenice, depresive sau paranoice), unde componenta volitiv are valoare diagnostic extrem de ridicat. Poate tocmai de aceea Klages definea caracterul ca voin moralice te organizat. i submisivit ii generale, dicteaz norma, dar i scopurile

DEPRINDERILE Popescu Neveanu (1977, p. 593), apreciaz c deprinderile ocup n sistemul psihic uman un loc masiv, dar de in o pozi ie subordonat , fiind o gre eal s canton m deprinderile, ca produse ale nv rii, doar n zona i de motorie, cu ignorarea lung timp a componentelor senzoriale

asemenea a modalit ii intelectuale a acestora, a a cum au f cut behaviori tii. El sus ine ideea unei propor ionalit i dintre gradele de complexitate ale conduitei i num rul deprinderilor implicate (mai multe i mai multe intelectuale dect verbale): verbale dect senzoriomotorii

deprinderi ntruct subiectul () dobnde te mai multe posibilit i de alegere i de asociere (op. cit., p. 597).

Page

122

gradul de libertate combinatoric , cre te odat cu l rgirea repertoriului de

Men inerea deprinderilor ca tem

actual

major

a psihologiei

generale i aplicate are n sprijinul ei cteva argumente importante: y A a cum apreciaz Ursula chiopu (Dic ionar de psihologie, 1997,

p. 220) se consider c deprinderile ocup mai mult de 80% din volumul activit ilor umane, putndu-se intercala func ional la nivelele structurilor celor mai complexe, ca invarian i func ionali. y cultural O mare parte din deprinderi (peste 60%) se formeaz primar (de la deprinderile fundamentale la mers, vorbire n i ontogeneza timpurie, constituind fondul activit ilor de integrare sociocomunicare nonverbal , autocontrol sfincterian, autoservirea, rela ionarea social , care au determinat pe unii psihologi s plaseze apogeul achizi iilor n jurul vrstei de 4 ani, pn la deprinderile de cur enie, ordine etc. ura de imprimate att de adnc n textura psihismului, nct par a se desf via ). y Chiar dac unele activit i umane, cum ar fi cea de munc , s-au i nv area n mod fundamental de formarea clasic a deprinderilor. Ori automatizat complet, sau tind spre aceasta, jocul, crea ia depind nc aceasta presupune o tiin

la sine, f r planuri deliberative, contribuind la ideile de confort sau stil de

a form rii, pentru c ea implic pre uri de cost

care sunt imposibil de evitat sau de subapreciat. y Aproape n orice domeniu de activitate, deprinderile i priceperile constituie instrumente fundamentale, pe baza c rora apar performan ele sub forma competen elor, a calific rilor, ce presupun cicluri de formare de aplica ie al teoriei deprinderilor), exist calendare pe vrste coroborate lungi, eforturi de durat . Pentru a lua exemplul sportului (un mare domeniu

Page

123

cu domeniul sportiv, care coboar uneori (gimnastic , tenis, ca i n muzic de altfel), spre 6-7 ani. y uman Domeniul form rii deprinderilor, fiind strns legat cu activitatea i mai ales cu nv area de toate tipurile, constituie unul n care a psihologiei este evident , de tradi ie i

oferta practic-aplicativ

recunoscut social. A renun a la ele nseamn a s r ci psihologia de unul din domeniile sale cele mai utile social. y Prin eficien a, precizia i stabilitatea dat de automatizare, deprinderile dau o libertate crescnd n alegerea activit ilor de efectuat (Dumas), punnd n ac iune un principiu al economiei energiei psihice (Janet). Prin deprinderi, num rul gradelor de libertate cre te, att al instan elor psihice unele n raport cu altele, ct i al omului n raport cu solicit rile externe. y Generalizarea deprinderilor este maxim n cadrul proceselor i tratamente ale cognitive superioare, algoritmii nefiind altceva dect deprinderi complexe. Deci interesul cognitivi tilor pentru reprezent ri informa iilor ar trebui s includ n paralel modelul structur rii opera iilor i proceselor mintale, care nu sunt date de-a gata individului.

2. Caracterizarea i definirea deprinderilor

Fiind rezultatul unei secven e de nv are, deprinderea se deosebe te att de instinctul ereditar, ct i de adaptarea situa ional sau de automatismele simple (clipitul, str nutul sau tusea), fiind ntotdeauna dobndit . n calitate de componente ale activit ii umane,

Page

124

voluntare cel mai adesea, (dar nu numai), deprinderile se asociaz fie cu ac iuni complete, fie cu submodule ale acesteia, deci sunt comportamente pregnant efectorii, de unde posibilitatea test rii practice a gradului lor de elaborare. Deprinderea se explic prin automatizarea unor componente ale urarea rapid , sigur i corect , cu

activit ii care se execut mereu n aceea i ordine, produs prin repetare i exersare, ceea ce are ca efect desf un control con tient minimal i cu un consum de energie redus, toate

aceste constituindu-se n indicatori practici ai gradului ei de elaborare. Deprinderea se caracterizeaz i prin prescurtare, schematizare,

operativitate i cursivitate. Dac n faza de nv are ea este scop n sine, presupunnd efort voluntar i deci, control con tient, deprinderea format devine mijloc (rol instrumental), se desf oar aproape de la sine, cu un control con tient minimal, cea mai mare parte a secven ei opera ionale fiind transferat subcon tientului. n acest sens deprinderile sunt postvoluntare, dar fiind integrate activit ilor complexe, desf urate inten ionat i con tient, n condi ii noi i variabile, ele nu pot epuiza ac iunea n totalitatea ei, existnd ntotdeauna o marj acomodativ (Popescu Neveanu, op. cit., p. 593), de unde posibilitatea revenirii deprinderilor n conduit selectarea, rearanjarea sau chiar reelaborarea lor. De termenul de deprindere se asociaz diferen a dintre cele dou deseori cel de pricepere, A. Cosmovici, dat de a unei pentru

concepte fiind, dup

mai mica sau mai marea implicare a nout ii. Prin faptul c presupune secven e n care fiecare element l determin pe urm torul, deprinderea este mai stabil , dar i mai rigid , de aceea situa iile noi presupun

Page

125

ca mecanism neurofiziologic prezen a stereotipului, adic

reasambl ri rapide ale elementelor deprinderii, care se muleaz astfel pe acestea, i atunci ele devin priceperi. De i mai pu in stabile, acestea sunt mai plastice, compensnd gradul de automatizare mai redus, prin posibilit ile de adaptare la situa ii mult mai diverse. Astfel, cnd plec m de pe loc cu autoturismul facem mereu aceea i secven motric (introducem cheile, ap s m ambreiajul cu piciorul stng, facem contactul i acceler m cu piciorul drept), deci vorbim de deprinderi, n timp ce n trafic situa iile nenum rate ne conduc la rearanjarea acestor opera ii n cele mai adecvate secven e, aici deprinderile devenind priceperi. Raportul poate fi i invers: priceperi simple (conduitele grafice pre colare) formeaz o baz pentru formarea deprinderilor de scris, o deprindere neplecnd niciodat de la zero. Acestea sunt ns exemple rare, c ci priceperea are o sfer mai mare dect a deprinderii. Priceperea este fundamentat n mai mare m sur dect

deprinderea pe elementul aptitudinal (nn scut), dar presupune n acela i timp formarea de motiva ii, interese respectiv. Iat de ce distinc ia informa ie-opera ie tran eaz diferen a dintre i cuno tin e bogate n domeniul

cele dou concepte: deprinderea este preponderent opera ional-efectorie, format prin exerci iu, priceperea este informational-opera ional , angajnd mai larg aptitudinea, dar i componentele motiva ional-energizante un plus de superioare (interesele sau chiar pasiunea), ceea ce i d

generalitate, plasticitate i registru rezolutiv. Considerate ca generaliz ri deprinderi, cu care contribuie la apari ia m iestriei profesionale ntr-un domeniu.

Page

126

ale deprinderilor i cuno tin elor, priceperile faciliteaz mult formarea altor

Obi nuin a este a doua natur , se spune pentru a sublinia c geneza ei deprinderea se asociaz cu o trebuin astfel propriomotivat . Obi nuin a presupune ciclicitatea impus de prezen a trebuin ei, de care se leag

func ional , devenind i regularitatea

i pl cerea satisfacerii sau

frustrarea amn rii, bloc rii sau nesatisfacerii ei. Obi nuin ele sunt bune sau rele n func ie nu de activitatea pe care o declan eaz , ci de valoarea trebuin ei. Aranjarea mobilelor n camer , fluxurile trebuin elor zilnice ntr-o cas , organizarea cu regularitate a activit ilor circadiene dup social un orar, program, schem , respectarea unor standarde n munc , convie uire i multe altele devin obi nuin e, obiceiuri, habitudini, care sunt un fel de ritualuri desacralizate, de unde ideea c ele sunt o a doua natur , o ordine uman supraad ugat celei naturale. Exist obi nuin obi nuin e bune sau rele, dup transformat trebuin a ncorporat :

punctualitatea nu mai este, n societ ile evoluate, o polite e a regilor, ci o n standard social larg acceptat. Etica muncii include nenum rate alte obi nuin e legate de activitatea productiv . Exist i multe obi nuin e rele: fumatul, consumul de droguri, gestiunea proast a timpului, dezordinea, lipsa de igien , care se fixeaz puternic n conduit , dau dependen i au consecin e nocive pentru persoana n cauz sau pentru cei din anturaj. Aici raportul informa ie-opera ie este altfel dect la priceperi: latura informa ional este ignorat , eludat , n favoarea celei opera ional-efectorii, care produce satisfac ii de moment n contul unor dezastre pe termen lung, de unde marile dificult i privind decondi ionarea la alcoolici, drogomani sau bulimici. O ntreag psihoterapie (cea cognitiv ) se bazeaz pe reevaluarea

laturii cognitive n detrimentul celei opera ional-efectorii sau afective. Unele

Page

127

obi nuin e scap

controlului con tient

i devin ticuri sau automatisme

patologice (vorbitul singur, ritualurile obsesive).

3. Felurile deprinderilor

Dup natura proceselor psihice implicate, n cadrul c rora are loc automatizarea, distingem trei tipuri de deprinderi: senzorial-perceptive, motrice i intelectuale perceptiv , (de de gndire, exemplu, memorie, nu verbale etc.). dup Structuralitatea apare dect

constituirea unor invarian i, consolida i prin exersare rapid

i repeti ie:

rezolvarea problemelor diverse din traficul rutier presupune o analiz i depistare prompt a elementului problematic, ce apare deja ca stabil , structurat n timp. Chiar fixarea stngao deprindere perceptiv . Analiza valorii artistice a unor tablouri, fotografii presupune o experien sus n lectur este rezultatul deprinderilor, care n alte tipuri de scriere (ebraic sau japonez ), se produce altfel. Exist importante deprinderi de auz verbal: urechea uman este apt s disting , n prima copil rie, toate cele 50-60 de sunete ce compun limbile p mntului, dar deprinderea de a descifra sunetele limbii proprii l face pe copil surd la celelalte sunete, care se pot nv a (mult mai greu) ulterior. nv area limbilor str ine presupune cu necesitate formarea deprinderii prin care un discurs este decupat n mici unit i de senzorial-motrice exist vrste critice sau vrste sensibile. sens. n acest context este bine s subliniem c pentru multe deprinderi

Page

128

Exist apoi deprinderi de pronun ie, articulare, care particularizeaz i individualizeaz mult vorbirea fiec rei persoane, la care se adaug deprinderile de scris, de calcul, de operare cu abstrac ii, care se mai numesc deprinderi instrumentale, n formarea sau corectarea lor avnd un mare rol cadrele didactice sau speciali tii n psihopedagogia handicapurilor (defectologi, logopezi). De remarcat faptul c unele din aceste deprinderi func ioneaz

intercorelat (vorbit-citit-scriere-calcul), toate fiind sub controlul general al gndirii (care este opera ional ) sau al memoriei (care este mai ales informa ional ). Cognitivi tii fac de altminteri distinc ie dintre memoria declarativ instrumental (cu acces inten ional) i cea procedural (predominant i greu de accesat voluntar).

Dup tipul de activitate n care sunt integrate vorbim de deprinderi de joc, de nv are, de munc , sociale, igienice etc., iar dup criteriu este mai pu in operant, pentru c am v zut c gradul de majoritatea complexitate vom distinge deprinderi simple sau complexe. Acest ultim deprinderilor ncorporeaz alte deprinderi n formarea lor i, n al doilea rnd, deprinderile nu sunt niciodat pure, ci mai degrab mixte: scrisul este deprindere motorie (trasarea formei literelor intelectual (analiz i sintez senzorial (bazat pe auzul fonematic). Manifestndu-se direct n comportament, deprinderile motrice se bucur de o cunoa tere mai detaliat , dat fiind posibilitatea analizei elabor rii, form rii i definitiv rii lor. i naintarea), i i a propozi iilor sau cuvintelor), dar

Page

129

4. Etapele i condi iile form rii deprinderilor motrice

Unele

din

condi iile

form rii

deprinderilor

sunt

exterioare

(instructajul verbal, demonstra ia, exerci iul i asigurarea controlului), iar altele interioare (interesul i motiva ia, tr irile afective asociate, factorii de personalitate facilitatori, prezen a predispozi iilor nn scute sau a altor deprinderi asem n toare sau complementare care s ncorporate n marea deprindere). Elaborarea deprinderilor este un proces complex, ce include mai multe faze, cu implicarea ntregii personalit i. 4.1. Familiarizarea cu con inutul deprinderii Aceasta este o faz informa ional-cognitiv , c ci prin explica ii i demonstra ii repetate subiectul dep e te imaginea ini ial aproximativ , pentru a o transforma ntr-o reprezentare precis , care este n termenii lui P.K. Anohin acceptorul ac iunii, adic planul intern al acesteia. Este vital ca instruirea verbal s fie scurt , concis , pentru a dezv lui semnifica ia i importan a deprinderii, condi iile de realizare i cerin ele privind standardul de calitate, din ce mi c ri succesiune se execut . Demonstrarea dep verbal i n ce e te simpla expunere fie

a instructajului (cu care se mplete te), fiind cu att mai global, apoi pe

important pentru deprinderile complexe, a c ror formare o accelereaz . Pentru a fi reu it , demonstrarea trebuie f cut fragmente, cu mare acurate e, pentru a deveni ea ns i modelul intern

la care se va raporta execu ia proprie. Cu alte cuvinte chiar din start se face trecerea de pe al doilea sistem de semnalizare (cuvnt) pe v z

Page

130

(mult mai sintetic), care va stoca modelul ac iunii,

i de aici pe

kinestezie, care va fi efectorul. Ini ial subiectul cupleaz explica iile cu observa ia extern privind modul de articulare a componentelor ntr-un ansamblu coerent, ncercnd s formeze o schem anticipatoare a secven ei, care nu se realizeaz imediat. Sunt necesare efectiv ncerc ri i erori prin care s se apropie succesiv de modelul anticipat, ceea ce presupune o a doua faz . 4.2. Etapa nv rii analitice deprinderea complex este fragmentat i i

Prin nv area analitic

n unit i mai mici, ce vor fi nv ate pe rnd, una cte una. nv area este voluntar , deci presupune ncordare, efort, consum de timp energie, erori. n aceast faz controlul este preponderent extern absolut necesar: comunicarea erorilor autocontrolului, chiar din aceast

i explicarea acestora prin mult la apari ia

raportare la reperele modelului standard ajut

faz . Organizarea exerci iilor n etap este

conformitate cu complexitatea deprinderii i particularit ile subiectului, cu rata lui de progres, este o condi ie esen ial . Aceast marcat de o dizarmonie ini ial (Miclea, M., 1991, p. 282):

concentrndu-se pe un detaliu subiectiv, executantul scap din vedere altele. De i posed mai multe organe de sim , omul se comport ca i cum ar avea un canal unic de comunicare, cu o capacitate de transmitere i prelucrare a informa iei limitat . Dup unele estim ri canalul uman este saturat, n aproape toate Prin fenomenul de selectivitate a aten iei, focarul prelucr rii clare a

Page

131

domeniile senzoriale, la aproximativ 3 bi i, adic 7+2 elemente discrete.

con tien ei va re ine cnd o opera ie, cnd alta, celelalte sc pnd de sub control. 4.3. Etapa organiz rii i sistematiz rii Presupune deja buna execu ie a p r ilor i trecerea la un efort de integrare ntr-o structur unitar , legat, cu eliminarea masiv a gre elilor la nivel molecular (al unit ilor), dar cu consumuri mari de efort i timp n ce prive te leg turile, coordonarea p r ilor n ntreg. Deprinderea este nc foarte fragil , c ci accelerarea are efect i cre te num rul erorilor. Acum se dezorganizator, scade precizia

selec ioneaz detaliile corecte, se reduc ncordarea i mi c rile parazite, controlul se interiorizeaz progresiv, pe m sur ce v zul las loc tot mai mult kinesteziei n compararea cu modelul intern. Chiar cmpul perceptiv se modific : aflate ini ial n acela i plan, cu o probabilitate de apari ie espectat organizeaz ca egal , gra ie nv rii apar corela ii care de percep ia, de unde necesitatea unei explor ri (priz

informa ie) mai reduse i mai centrate pe elementele cheie. Capacitatea de a selecta semnalele utile n timp scurt genereaz previziunii, n avans fa posibilitatea de actul motor, deci un decalaj important ntre

informa ie i reac ie, care este astfel mai bine preg tit . n felul acesta secven a motorie, chiar n cazul unor evenimente nea teptate, nu se mai rupe, desincronizeaz , ci cap t continuitate, pentru c lan ul de mi c ri poate fi mai bine organizat anticipativ (prefigurare motorie). 4.4.Etapa sintetiz rii i automatiz rii

se face prin apelul tot mai sc zut la stimul rile exteroceptive, este posibil tot mai deplina integrare a elementelor. Aceasta face ca

Page

132

Deoarece chiar de la nivelul fazei precedente, secven a de opera ii

ac iunea s

capete fluen , precizie, rapiditate, n condi iile sc derii

concentr rii aten iei i a efortului voluntar, controlul trecnd de pe v z pe kinestezie i tact. Erorile dispar progresiv i timpul se amelioreaz pn la un punct, numit platou, ce marcheaz un prag de sus n formarea i generalizarea deprinderii. Restructurarea continu , schematizarea

(c ci se produce centrarea doar pe punctele nodale ale secven ei), dau operativitatea tipic deprinderii, care n aceast faz , prin concentrarea proceselor nervoase, duce la formarea stereotipului dinamic. Etapa automatiz rii reduce explorarea vizual la minimum (un singur semnal genereaz o ntreag secven de r spunsuri), aten ia basculeaz de la teritoriile largi implicate detalii spre ansamblu, iar cortexul elibereaz n memoria procedural . 4.5.Etapa perfec ion rii deprinderii Este etapa ce transform deprinderea ntr-o component a

ini ial, pentru alte activit i, transfernd deprinderea n subcon tient sau

m iestriei profesionale, artistice sau sportive. Aceasta nseamn spargerea platoului de care am vorbit anterior, fie prin procedee noi de ac iune (de la dactilografierea cu dou degete, la cea cu zece degete, de la metoda vizual la b tutul n orb), fie prin cre terea mizei psihologice, a motiva iei (a deveni instructor auto te poate pune la ambi ie de a executa poligonul cu spatele, n timp record, mai bun dect cu fa a, ca prob a unei depline st pniri a ma inii). n toate fazele deprinderii, elementul ei motric este exerci iul, care component sau un element de leg tur s fie executat la parametri de calitate superiori. Exerci iul este elementul de leg tur dintre instructor i

Page

133

trebuie s aib de fiecare dat un scop precis, dinainte tiut, prin care o

cel ce- i formeaz (feedbackul) dintre

deprinderea, el ofer execu ie i modelul

termenul de compara ie mintal, contribuind la

interiorizarea controlului. Fie c num rul erorilor scade, fie c durata se reduce, simultan cu cre terea preciziei, corectitudinii, calit ii, fluen ei, ace ti parametri devin indicatorii privind stadiul atins n formarea deprinderii. Dac ea este simpl , curba progresului este rapid , pe cnd n deprinderile complexe acumul rile cantitative produc, la modul propriu, salturile calitative: dup faze de progres lent, greu de eviden iat, apare cre terea brusc ce recompenseaz lungi perioade de eforturi ce p reau zadarnice. Aceasta este o schem general referitoare la deprinderile

senzorio-motorii, dar suntem de acord cu Popescu Neveanu c marea diversitate a activit ilor umane cer ac iuni de cercetare concret , particularizat , pentru a oferi informa ii mai specifice i mai adecvate fiec rui domeniu. Cu siguran beneficiar c educa ia colar este marea a acestui capitol al psihologiei, cu att mai mult cu ct pe

tendin a actual este de a muta centrul de gravitate de pe informativ pe formativ, de pe cuno tin e pe instrumentele dobndirii lor, adic priceperi i deprinderi.

5. Interac iunea deprinderilor: transferul i interferen a

Modelele generalizate de ac iune, care sunt deprinderile, intr n variate raporturi unele cu altele, generate de rela iile lor de concordan sau de concuren . Atunci cnd vechea deprindere este un suport

Page

134

pentru construirea uneia noi, vorbim de un transfer pozitiv, iar n cazul interferen ei (rela ia de concuren negativ. Ceea ce se transfer este de regul o schem opera ional , dintre deprinderi), de un transfer

grup ri de opera ii sau chiar segmente de ac iune, adev rate nuclee n jurul c rora vor cre te noile deprinderi. Transferul este dependent i de gradul de antrenament prin care este consolidat deprinderea de baz , c ci nu numai similitudinea, dar i exerci iul implicat sunt transferabile. M sura limb exerci iului ntr-un domeniu amplific produc i abilitatea transferuri, corespunz toare, fapt evident n nv area limbilor str ine, unde o nou se nsu e te mai u or dect prima. Ca s deprinderile trebuie formate din start corect, analiza sarcinii ducnd la con tientizarea elementelor transferabile. Interferen a este un fenomen de influen negativ , ce se

manifest prin stnjenirea reciproc a dou deprinderi. Ea poate opera retroactiv (de la cele mai noi, dar mai bine consolidate, spre cele mai vechi dar mai slab formate) i proactiv, prin care deprinderile vechi le obstruc ioneaz pe cele noi. Uneori un vechi procedeu trebuie nlocuit cu altul, care se impune cu dificultate din cauz c vechiul stereotip este greu de inhibat. Interferen a este favorizat de slaba diferen iere dintre deprinderile ce intr n rela ie (prea mult similitudine), timpul scurt dintre formarea uneia i a alteia, consolidarea insuficient .

numai pentru deprinderi, ci pentru orice tip de cuno tin e care intr n sistem. Atunci cnd nv area este temeinic i mai ales la disciplinele

Page

135

n pedagogie problema transferului i a interferen ei se pune nu

n care intervine secven ialitatea (progresele noi se fac pe fondul mai vechi de cuno tin e), cum ar fi matematica, fizica sau limbile, posibilit ile de transfer sunt mai mari, pentru c ele impun mai mult construirea de opera ii pe fondul c rora se face asimilarea de informa ii (Ausubel, D.P., Robinson, F.G., 1981, pp. 106 207).

PERSONALITATEA

1. Conceptul de personalitate

n psihologie toate drumurile duc la personalitate spunea aforistic Popescu-Neveanu (1977, p. 619) pentru a sublinia c problema central dreptul, economia politic , psihiatria sau religia aceasta este n egal a psihologiei, de i sociologia, pedagogia, etica, i-o disput

m sur . Din zecile de defini ii propuse (peste 50), dificultatea de a stabili o unitate a acestora se love te de dificultatea de a stabili unitatea psihologiei nse i, dincolo de diversitatea paradigmelor sale (Doron, R., 1999, p., 583). Ca realitate psihologic personalitatea reprezint o problem la fel de veche ca i specia uman , existnd un num r impresionant de termeni care fixeaz n limba vie i scris tr s turile prin care ea se relev . Interesul pentru descrierea acesteia n termeni lingvistici a nceput cu psihologul german Klages (1926) care a g sit mai mult de 4000 de termeni, a continuat cu Allport i Odbert, care au nregistrat 18 953 de denumiri de i metodelor

Page

136

tr s turi psihice implicate ntr-o defini ie global a personalit ii, dintre care un sfert (4504) denumeau tr s turi reale, determinante consistente temporare, apoi evalu ri i, n fine, metafore. O prim i generalizate, i sistematizare, i stabile, celelalte implicnd comportamente, specifice

taxonomie, a f cut-o Allport nsu i care a sesizat tendin a la ierarhizare a tr s turilor, cele supraordonate i cu gradul cel mai mare de generalitate fiind tr s turile cardinale (una-dou ), care le domin celelalte, dup care urmeaz i integreaz pe toate tr s turile principale (10-15), mai ales n

domeniul nsu irilor caracteriale, i sute sau mii de tr s turi secundare sau de fond, slab exprimate n conduit . Cercet ri mai sistematice, desf urate de Cattell n deceniul al a acestora, prin analiz

cincilea, au dus la o taxonomie mai riguroas pe aceea i linie metodologic elaborat

factorial fiind re inu i 16 factori primari i 4 de ordinul al doilea. Mergnd (factorializarea tr s turilor plecnd de la depozitul lingvistic) Tupes i Christal (1958, 1961) au creat cel mai nou, i bogat model al personalit ii, Big Five, dezvoltat ulterior de McCrae i Costa (1985, 1987), de Peabody i Goldberg (1989), apoi de Hofstee, Raad i Goldberg (1992), (Minulescu, M., 1996, pp., 18-25). n ciuda acestui rezervor uria foarte recent . Ca un paradox, personalitatea a intrat n cmpul tiin ei prin latura sa de destructurare patologic , meritul revenind n elegerea dinamicii i form rii ei marcheaz colii psihopatologice franceze, la nceputul secolului al XX lea , n timp ce preocup rile pentru a doua jum tate a acestui secol, personalitatea beneficiind din plin de evolu ia instrumentelor de de cuno tin e despre persoan , care este limba, conceptul de personalitate i procesul form rii acesteia sunt de dat

Page

137

abordare matematic , forjate odat

cu perspectiva factorial

asupra

inteligen ei. Astfel Thurstone, autorul teoriei abilit ilor mintale primare ca subcomponente ale inteligen ei, a anticipat extraordinar modelul Big Five, pentru c nc din 1934 a dat 60 de adjective la 1300 de evaluatori i, i perfec ionat-o, a ajuns la aplicnd analiza factorial , pe care el a (Zlate, M., 1999, p., 246). Tot Allport sesiza c aseam n anumi i oameni exist n fiecare om ceva prin care el se doar cu i i cu nimeni. Cu alte unic

concluzia c personalitatea ar putea fi explicat prin 5 factori independen i

cu to i ceilal i oameni, ceva prin care se aseam n i ceva prin care nu se aseam n

cuvinte personalitatea implic irepetabil

i general umanul (nomoteticul), dar

diferen a specific , acel ceva ce face dintr-un om o fiin (planul idiografic). Din punctul de vedere al

tiin ei, care se

ocup cu universalele, unicitatea fiin ei umane este un impediment, c ci ea nu poate fi ncadrat n legi universale. Ca realitate cotidian , personalitatea este omul viu, concret, real, a a cum este perceput de ceilal i sau cum l percepem n propria noastr fiin . Unicitatea lui este dat de poten ialul ereditar, de constitu ia sa fizic , de istoria sa de via , de capitalul de experien a nmagazinat de filozofia sa proprie. n acest sens personalitatea nu este dat psihologice, sociale i culturale. Pentru a-l parafraza pe filozoful spaniol Miguel de Unamuno, care spunea c atunci cnd vorbesc doi oameni, fiecare arat celuilalt ceva ce se vede, ceva ce numai el tie despre sine i ceva ce doar Dumnezeu tie din na tere, ci se construie te progresiv, ntr-un raport care nchide datele biologice,

Page

138

despre fiecare, ar t m c n oricare dintre noi exist trei fe e: cea social , cea personal i cea real (Holland, M. K., 1974, pp. 188-189). Selful (sinele) social este ceea ce ar t m lumii, o construc ie personal , n spatele c reia se ascunde sinele nostru real: este ceea ce pretindem c suntem pentru spa iul public. Aceasta include o doz de inautenticitate, c ci fe ele sociale sunt diferite n func ie de oameni i circumstan e, ele fiind de fapt rolurile pe care le etal m. Fa a personal este ceea ce credem c suntem, maniera n care ne vedem noi n ine. Este o viziune privat , personal , n leg tur cu ce credem despre noi n ine, contaminat i de sentimentele relative la sine. Cnd ne valoriz m foarte nalt, avem o stim de sine ridicat (self-esteem, n englez ), ce poate fi influen at mult i de aprecierile, evalu rile pe care le fac ceilal i n leg tur cu noi. Sinele real este cel care ne-ar ap rea dac am putea s ne vedem clar. El nu mai este o masc , ci este o realitate care devine, se schimb pe m sur ce cre tem: dac 189). Aceste remarci ne trimit de fapt la originea termenului de personalitate, care este latinescul persona, cuvntul (de origine etrusc ) avnd trei accep iuni, legate de modul de desf urare a pieselor n teatrul antic: masca, elementul exterior ce caracteriza expresia emo ional , aceea i pe tot parcursul piesei, indicnd aparen a, personajul, cu caracteristicile sale de structur i comportament, care i d deau unicitatea i-l individualizau n raport cu celelalte personaje, i rolul interpretat, de fapt ansamblul interac iunilor personajului cu celelalte personaje ale piesei. te afli ntr-un demers de c utare a sinelui propriu, acesta este realitatea care te a teapt la cap tul c l toriei (Holland, M. K., op. cit., p.

Page

139

Accep iunea modern

p streaz

paralelismul cu cea antic ,

persoana fiind definit de aspecte bioconstitu ionale, predominant ereditare (nf i are, biotip, fizionomie, particularit i fiziologice, care- i pun amprenta pe func ionarea psihic ), aspectele psihologice (temperament, caracter i aptitudini) i cele psihosociale, definite de multitudinea de statute ntr-o manier care d i de roluri prin care persoana intr n rela ie cu ceilal i. Aspectele fizice, psihice i rela ionale se combin unicitatea individual (individualitatea) persoanei. n sens larg, personalitatea a fost identificat cu sistemul psihic uman, ca o structur niciodat complet , a tuturor de integrare progresiv , dar care privesc adapt rile i integrarea sistemelor

caracteristice ale unui individ la mediile sale variate (Allport, 1991, pp. 110-111). Mecanismele ei de formare sunt diferen ierea progresiv , ierarhizat , a reflexelor condi ionate, a deprinderilor, a tr s turilor personale, a Eurilor (statutele sau rolurile jucate de cineva n interac iunea cu ceilal i) de c tre ceea ce autorul citat nume personalitatea total . n sens mai restrns, personalitatea este o configura ie relativ stabil de nsu iri psihice, care se manifest constant n comportament, conferind unicitate, individualitate persoanei. Ea se relev analizei la diverse grade de complexitate i de i

generalitate. Manifestarea cea mai concret , cu caracter contextual manifest de la

situa ional puternic este comportamentul. Tr s tura de personalitate se asem n tor n situa ii variabile, de unde relativa ei stabilitate, constantele comportamentale deja eviden iate. Factorul de care-i confer i puterea de predic ie a comportamentelor viitoare, plecnd

personalitate este un construct extrem de elaborat, derivat prin analiza

Page

140

factorial a manifest rilor personalit ii, care reune te ciorchini de tr s turi ce au tendin a s se asocieze la majoritatea indivizilor. Uneori realitatea lui psihologic transindividual este greu de surprins sau de pus n eviden , pentru c are deja un grad de generalitate foarte ridicat. Introversia de R. B. Cattell. Tipul de pesonalitate vizeaz maxima n extraversia, anxietatea i nevrotismul sunt c iva factori de gradul al doilea pu i n eviden care poart generalitate, c ci el reune te tr s turile i factorii ntr-un model explicativ asupra unui mare num r de oameni, pe care i clasific scopul predic iei. Tipurile temperamentale clasice, fundamentate pe umori, pe tipul de activitate nervoas superioar (Pavlov), sau pe extraversie i stabilitate (Eysenck), caracterologiile franco-olandeze, tipurile psihologice ale lui Jung, prelungite n tipologiile Myers-Briggs, sunt exemple de abord ri specifice acestui nivel. Vedem cum, n aceast trecere de la concret spre general, dinspre comportament spre tip, personalitatea face saltul de la problema omului viu i real spre concept i legitate, adic saltul de la idiografic la nomotetic. Conceptul de personalitate este, dup Meili, obiectul ultim i cel mai complex al psihologiei (citat de Zlate, M., 2000, p. 231). n aceast accep iune, personalitatea devine un referen ial n func ie de care cap t sens i valoare explicativ toate no iunile psihologiei tiin ifice, un adev rat ghid de operare i construc ie concret a omului viu.

2. Delimit ri conceptuale

Page

141

Suntem de acord cu Mielu Zlate (2000, pp. 232-234) c raporturile persoan -personalitate se clarific terminologic, individ-individualitate. Individul, produs n ntregime determinat biologic, reprezint specia (indiferent de natura ei vegetal , animal extrem de larg , f r sau uman ), are o accep iune conota ii evaluative sau descriptive. Prin opozi ie, mai bine prin opozi ie la un alt cuplu

individualitatea se folose te pentru a desemna organiz ri complexe, care apar pe parcursul existen ei individuale, prin diferen ierea organiz rii structurilor i a func iilor sale, la cap tul c reia integrarea produce ierarhiz rile ce-i dau unicitatea, originalitatea. Persoana este individul luat n accep iunea psihologic , definit de ansamblul nsu irilor psihice care-i asigur adaptarea la mediul socialde realitate, persoana ea presupune istoric. Definindu- i con tient atitudinea fa fi atribuit

desemneaz omul ca membru al societ ii. Calitatea de persoan nu poate copiilor sau defectivilor mintal, pentru c raportarea con tient la lume. Personalitatea implic organizarea superioar a persoanei,

introducnd criteriul axiologic. Deoarece persoana are referin e foarte largi, ea trebuie s fie studiat de psihologia general , n timp ce personalitatea, referindu-se la particularit ile psihice individuale, prin care se deta eaz comparativ de ceilal i (n sens valoric), este mai degrab psihologiei diferen iale. obiectul

vine n contact cu mul i semeni, el construie te de fapt mai multe personaje, care sunt rolurile, fa etele sale. El reprezint fa a social a lui

Page

142

Personajul este persoana care joac un rol social i cum fiecare om

Holland sau Eurile integrate de personalitatea total

a lui Allport.

Corespunde cel mai mult ideii de persoan ca masc , ce ofer aparen a, nveli ul, dar i mecanismul de ap rare al personalit ii. De i se presupun, persoana i personajul pot fi congruente, armonice sau aflate n disonan . Personalit ile multiple, dedublarea sau regresia marcheaz disfunc iile ce pot ap rea atunci cnd predomin disonan a.

3. Structurile explicite i implicite ale persoanei n geneza Eului

Henry Ey (1983, pp. 295-318) consider c structurile persoanei se nasc n mod explicit din ontogeneza Eului: dezvoltarea, constituirea i istoria persoanei sunt acela i proces: (p. 297). Astfel Eul se formeaz ca subiect al cunoa terii lundu-se n posesiune pe sine ca obiect distinct, ca Eu corporal pe de o parte i ca Eu logic, prin care i constituie obiectul propriei cunoa teri, pe de alt parte. Eul se constituie mai nti ca posesor al corpului s u (este ncarnat), la un anumit nivel el confundndu-se cu schema corporal , pentru a o dep i prin stadiul oglinzii (Lacan). Diferen ierea sinelui corporal apare fie prin rezisten a pe care obiectul o opune ndeplinirii dorin ei (Freud), fie prin raportarea sa la un altul, ca ntr-o oglind , care l trimite napoi la sine nsu i. Imaginea de sine, prelungind i f cnd complex imaginea corpului, nu nceteaz s asimileze toate rela iile afective (op. cit., p. 300).

dezvolt puterea de ac iune, de previziune i de control n func ie de un

Page

143

Eul se construie te

i prin propria lui gndire, prin care i

sistem axiologic de referin (op. cit., p. 301). Prin aceasta el se instituie ca subiect al cunoa terii, devenind o fiin ra ional .

Apoi el i construie te propria sa lume, plecnd de la trebuin e i emo ii pentru a ajunge, dup o logic afectiv , la sentimente, convingeri, credin e, prin care se echilibreaz for ele imaginarului cu for ele realit ii (dup pubertate). Construc ia Eului nu se termin cu luarea n posesie a propriului corp, st pnirea limbajului adaug spre adolescen i a gndirii, cu concep ia lumii asumarea unui rol, proprii: ea presupune i un ideal al Eului, care este o valoare ce i se i face posibil identificarea cu un personaj. Aceasta pleac de la nevoia de a fi cineva, de a avea o misiune n lume i pune problema, la vrsta voca iei i a idealismului, a op iunii pentru o profesie, familie, politic , ar , etc.. Faza avansat apreciaz a autoconstruc iei de sine reprezint caracterul,

care se instituie nu la nceputul, ci la sfr itul ontogenezei, dup cum Ey, acesta fiind semnul totalei mpliniri a persoanei, ajuns cu cea traiectoria importan a memoriei, care fixeaz astfel la maturitate. Conectnd dimensiunea sincronic diacronic , Ey relev axiologic a persoanei. Destinul nostru este proiectul nostru existen ial, preponderent axiologic, c ci prin aceast func ie valoarea este ncorporat n structura Eului: gndindu- i proiectul, Eul l reface mereu (). Cine sunt eu ? Aceast problem , enun at tragic de Sfinx, filozofic de Socrate i dramatic de Hamlet, este problema continu a oric rei persoane (op. construite devin implicite, adev rate poten ialit i, dar devenirii sale. Astfel Eul implic i limite ale

corpul: persoana se constituie prin

Page

144

cit., p. 308). Structurile n formare ale Eului sunt explicite, dar o dat

corpul ei i nu i-l dep

e te dect hr nindu-se cu informa ia care vine

tot prin r d cinile lui. Eul este n submersie permanent n corpul s u, de care se desprinde informa ional, dar r mne legat de el prin reprezentare. Eul implic limbajul (prima rela ie sistematic a Eului cu altul), ra iunea (prin care capitalizeaz valorile intelectuale), construc ia lumii, personajul i caracterul, prin care obiectivizarea Eului constituie cel mai nalt grad al personaliz rii sale (op. cit., p. 313). Aceast pentru c perspectiv consistent asupra devenirii persoanei prin

constituirea elementului ei integrator fundamental, Eul, este valoroas o pune n conexiune cu contributorii majori ai con tiin ei: limbajul, ra iunea, voin a, inteligen a. Corobornd cele trei predicate (a fi, a avea i a face), Eul apare n procesul multiplelor sale interac iuni cu lumea. Dup reliefat R. Laing, promotorul antipsihiatriei, temeiul securit ii Eul este ncorporat, idee i de Ey. n chiar evolu ia sa Eul, ca integrator al

noastre existen iale provine din faptul c nuan at

personalit ii, parcurge drumul de la Eul corporal, la cel psihologic, social i spiritual, corespunznd nivelelor fizic, psihic, social i cultural. i la Jung, Eul este n centrul con tiin ei ( i asum identific prin necontenit fiin cu care se confruntare cu ceilal i), n timp ce prin sinele, ntr-o zon

individuare tardiv , punctul de maturitate nu mai este, ca la Ey, tinere ea, ci vrsta a doua, cnd se diferen iaz central a fiin ei psihice, aflate ntre con tient i incon tient. Reglndu- i raporturile cu lumea i cu divinitatea, Sinele, n perpectiva lui Jung, este prezen a distinctiv ce desparte persoana de personalitate.

Page

145

Pentru c

Eul poate fi considerat i din perspectiva activit ii (a

face), el poate fi coordonat ori de a fi (afirmarea fiin ei prin coordonarea tuturor resurselor se face de Eul activ), ori de a avea prin toate atributele pe care le con ine (somatice, psihice, sociale, valorice, ce formeaz Eul pasiv). Ajungem la o alt i de coordonare. defini ie a personalit ii, n eleas ca o configura ie de atitudini care are n centrul s u Eul ca factor de integrare

4. Demersuri tipice n abordarea personalit ii

Marea diversitate a teoriilor despre personalitate ar putea g si o ordine plecnd de la gradul de complexitate i generalitate la care acesta se relev : comportament, tr s tur , factor sau tip. 4.1.Teoriile comportamentiste Acestea ar putea fi asimilate construc iilor pe care Allport le includea n teorii (defini ii) prin efect extern, care au n vedere cum se manifest persoana n exterior i ce efecte produce ea asupra celorlal i. Rolul mediului este foarte important, pentru c , a a cum a subliniat Watson, persoana este ceea ce poate face ea asupra mediului, n replic la ceea ce a f cut mediul din ea. Teoria nt ririi a lui B. F. Skinner intr n aceast categorie. Renun nd la id, ego, anxietate sau incon tient, Skinner

care cre te probabilitatea unui anumit r spuns. De exemplu, dac cineva are mul i prieteni, interac iuni multiple i prefer s lucreze mai

Page

146

postuleaz c personalitatea, este n ntregime dobndit prin nt rire,

degrab n grup dect singur, exprim acest comportament pentru c el a fost nt rit mai mult n trecut. Evitnd conceptul de extraversie sau depresie, teoria se centreaz pe comportamente specifice i pe nt rirea care le produce. Teoria nv uman social const rii sociale a lui A. Bandura afirm c personalitatea dintr-o colec ie de comportamente, achizi ionate prin expune comportamentul de n repertoriul sau de trziu (la

interac iunea reciproc a persoanelor i a factorilor de mediu. nv area apare prin modelare: o persoan nv at i cealalt l achizi ioneaz prin observa ie. Extraversiunea este, de exemplu, interiorizat aceasta putnd de copil i ncorporat manifest c n comportamente, plecnd de la urm rirea interac iunii dintre p rin ii s i, ap rea comportament adolescen ). Bandura afirm performan , urmat oamenii i urm resc propria

de judecarea procesului care a dus la acel

r spuns, de unde ideea eficacit ii personale, prin care se evalueaz ct de efectivi suntem n raport cu situa iile. Succesele cresc sentimentul eficien ei personale, iar e ecurile l reduc. Scalele de m sur a eficacit ii personale s-au dovedit a fi utile n selec ia profesional , carier , urm rirea intereselor, diminuarea fumatului la gravide sau diminuarea efectelor fiziologice ale stresorilor. Se observ c ambele teorii au eficacitate n domenii concrete (nv are, psihoterapie sau consiliere), oferind o posibilitate real de cunoa tere a personalit ii, plecnd de la comportamentele obiectiv produse, ce dau ocazia evalu rii, m sur rii i deci a obiectivit ii. A a cum apreciaz M. Zlate (2000, p. 240), deficitul lor este c i reduc personalitatea la

Page

personaj (roluri jucate i exteriorizate), stabilind o rela ie de cauzalitate

147

ntre calitatea personalit ii i m rimea efectelor (n conduita proprie sau a altora). De asemenea, ele definesc personalitatea n func ie de metodele utilizate, ajungnd, n variantele extreme, s din psihologie, n numele unei obiectivit i ndoielnice. 4.2. Modelul tr s turilor La prima vedere conduitele obiectivate n comportamente au o mare variabilitate situa ional , dincolo de care se impune observa iei o anumit consisten , stabilitate i repetabilitate a acestora, indicnd c n spatele lor stau ni te invarian i numi i tr s turi. Conferind persoanei unitate i identitate, tr s tura pare azi chiar elementul de baz al personalit ii n eleas ca o constela ie de tr s turi (Guilford). O tr s tur psihic poate fi descris ca o particularitate relativ o exclud total

stabil a unei persoane sau a unui proces psihic, indicnd predispozi ia de a r spunde n acela i fel la o mare varietate de stimuli. Punctualitatea, timiditatea, zgrcenia tind s se manifeste

constant n conduit , n ciuda contextelor situa ionale foarte diferite. Tr s turile sunt n primul rnd no iuni descriptive, construite printr-o inferen de tip inductiv, care la un anumit grad de generalitate, pot avea psihologia personalit ii pe func ie explicativ . Allport fundamenteaz numai prin individualit i

nivelul tr s turilor, pentru c ea nu poate opera doar cu generalit i sau i astfel va ocupa o pozi ie intermediar (1991, p. 26). Aceasta deoarece tr s turile ocup un grad satisf c tor de generalitate, fiind situate deasupra r spunsurilor specifice i nivelului co marului semantic al celor peste 18000 de termeni ce definesc n limba englez tr s turile, doar un sfert, cum am mai ar tat, desemneaz r spunsului habitual, i imediat sub nivelul tipului psihologic. n ciuda

Page

148

manifest ri veridice ale oamenilor. Chiar dac ele sunt n bun m sur etichete verbale, le putem analiza i defini din loialitate fa de limba proprie, expresie a psihologiei sim ului comun. Stabilite n mod empiric, tr s turile comune se dovedesc sigure, deoarece oamenii r spund constant i cu intensitate specific dup o perioad de timp, avnd i o distribu ie normal ntr-o popula ie de ansamblu (op. cit., p. 357). Tr s turile trimit deja c tre un alt nivel de generalitate, cel al tipurilor, care, indiferent c sunt empirice, ideale sau culturale, ele violenteaz considerabil individul concret care e introdus cu for a n ele (op. cit., p. 357). Metodele de izolare a tr s turilor este foarte variat, fie c pleac de la observa ia empiric fixat n termenii limbii comune, fie de la observarea anomaliilor patologice ale personalit ii, fie prin analiz matematic , care d conative, fiziologice P., p. 13). Analiza structurii tr s turilor prin metode matematice (analiza factorial ) dep tr s turilor e te deja nivelul lor de generalitate cu o clas , c ci fie dinspre behaviorism, care consider c sau factorul este o constela ie, ciorchine (cluster) de tr s turi. Critica teoriei vine personalitatea rezult esen ialmente din nv area desf umanist ), care insist pe unicitate ireductibil urat n mediul cel mai puternic instrument de definire a i morfologice, prin investigarea c rora se poate tr s turilor. Ca domeniu, tr s turile acoper zonele cognitive, afective, preciza tr s turile ce permit o descriere exhaustiv (Delay, J., Pichot,

social, fie din partea psihologiei noncantitative (fenomenologic abordabil doar pe calea comprehensiunii. 4.3.Modelele factoriale

a fiin ei umane,

Page

149

Factorul are un nivel de generalitate ridicat, n discursul tiin ific el putnd fi orice element care poate avea statut de cauz fenomen, iar n statistic desemnnd o variabil a unui explicativ

categorial , (Bonnet, P., Rouanet, H., 1999, p. 315). Factorii desprin i din analiza factorial , efectuat asupra bateriilor de teste, au fost asimila i cu competen ele de ordin general (factorul g al lui Spearman), intervenind ntr-o mare varietate de sarcini, la un num r mare de oameni, sau au o ac iune limitat , intervenind n situa ii specifice. n func ie de gradul lor de generalitate pot fi deci defini i factori specifici, factori minori de grup, factori majori de grup i factorul general, ca n faimosul model ierarhic al inteligen ei propus de Vernon i Burt. Exponen ii cei mai cunoscu i ai teoriilor factoriale n planul personalit ii sunt H. J. Eysenck i R. B. Cattell, primul definind personalitatea printr-un num r mic de factori principali (extraversia, nevrotismul i psihotismul, ad ugat mai trziu) al doilea printr-un num r mult mai mare (35, din care a selectat 16 de gradul nti i al ii de gradul al doilea). Aceasta i datorit tipului de analiz factorial utilizat: a factorilor ortogonali, care au simplitate matematic , dar corespund mai greu realit ii psihologice, ca n cazul lui Eysenck, sau metoda factorilor oblici, preferat de Cattell, c ci ea conduce la o structur la o descriere euristic ierarhic , p rnd mai bine adaptat a personalit ii

(Delay, J., Pichot, P., 1984, p. 338). Printre meritele psihologului Eysenck se num r ncercat s dea o fundamentare biologic acela de a fi

personalit ii, prin luarea n

considerare a forma iunii reticulate activatoare ascendente (elementul explicativ al introversiei-extraversiei), a sistemului limbic i a sistemului

Page

150

nervos autonom (pentru nevrotism) i a componentei hormonale (pentru psihoticism). Criticile aduse modelului s u pleac de la simplificarea excesiv a personalit ii i derivarea teoriei generale de la un e antion prea limitat ca num r. Chiar metoda chestionarelor nu ar avea o valoare obiectiv mare, deoarece r spunsurile pot fi dependente de starea de moment a subiectului, sau ajustate n func ie de a tept rile examinatorului s u de dezirabilitatea social . Cattell i-a elaborat teoria ntr-o manier cu axe oblice) oarecum similar lui

Eysenck, dar diferen a provine de la metoda matematic (analiza factorial

utilizat

i punctul de plecare (depozitul

lingvistic, triat i rafinat prin analize succesive). El consider c factorii pot fi mp r i i n dou tipuri: externi (formnd personalitatea aparent ) i interni (formnd baza personalit ii). Cattell a re inut 16 factori interni esen iali, pe care i posed fiecare om ntr-o mai mare sau mai mic m sur , avnd o natur polar (factorul A: rezervat-sociabil, factorul B: neinteligent - inteligent, factorul C: instabil emo ional-stabil emo ional etc.). Cei 16 factori esen iali pot fi eviden ia i pentru fiecare om printr-un chestionar de personalitate (16 P.F.), care furnizeaz caracteristic. Cattell credea c factorii singuri nu pot prezice comportamentul un profil

cuiva, de aceea modelul lui presupune interac iunea dintre tr s turile, st rile persoanei i situa iile n care ea se afl . Succesul la un examen poate depinde de nivelul crescut al anxiet ii (tr s tura), de dificultatea testului (situa ia) i de gradul de oboseal -odihn (starea persoanei). cantitate de De i modelul lui Cattell este cel mai cuprinz tor model de personalitate (B.D. Smith, 1998, p. 515) i de i el a depus o imens

Page

151

munc

de cercetare pentru a- i sus ine teoria, care are

i o nalt

validitate conceptual modelul celor 35 de scale ale lui Cattell nu mai are pregnan (Minulescu, M., 1996, p. 20). Unele critici sunt de ordin general: factorii de personalitate propu i de el se nscriu n categorii prea rigide pentru a fi operan i (Hayes, N., Orrell, S., 1997, p. 209); altele de ordin tehnic: strategiile de construire a chestionarelor de personalitate i problemele gener rii itemilor au fost mpinse la un nivel att de ridicat de autorii modelului Big Five, nct acesta a devenit standardul n materie. De aceea alternativa contemporan dup o munc major la teoriile lui Eysenck i Cattell este modelul Big Five, prin care s-au izolat, de decenii, cinci domenii (factori universali) ai personalit ii: extraversia, agreabilitatea, con tiinciozitatea, nevrotismul i deschiderea la experien , confirma i n multe investiga ii sau cercet ri de grup, cu particulariz ri care in de cultura n func ie de care modelul a fost replicat. Chiar dac nu toate studiile au dat exact aceia i cinci factori, i mai

gradul de suprapunere al acestora, n diferite culturi, este satisf c tor. Importan a teoriilor factoriale ale personalit ii (cel mai recent n termenii unui set mic, rezonabil evoluat fiind Big Five) este acela c el inte te spre descrierea acesteia i universal de tr s turi, care s prezic comportamentul ntr-o mare varietate de situa ii, cu o acurate e ridicat . n acest sens critica Annei Anastasi, care contest psihologului dreptul de a trece de la un concept matematic la o alt realitate cea psihologic prea sever - , de a atribui factorilor o alt i n contradic ie cu evolu ia realitate dect aceea de tiin ei nse i. A a cum simbol, care exprim ntr-un mod convenabil datele experimentale pare

Page

152

remarc I. Radu (1991, p. 313), cele dou demersuri tipice n abordarea personalit ii, modelul tr s turilor i modelul factorial prezint note comune i particularit i diferen iatoare: este de men ionat convergen a rezultatelor ob inute prin cele dou strategii, ceea ce probeaz validitatea datelor i a concluziilor psihologice. 4.4.Descrierea tipologic a personalit ii No iunea de tip deriv direct din sensul etimologic al lui persona,

masc (Delay, J., Pichot, P.,1984, p. 335), aceasta impunnd un num r limitat de roluri, fiecare corespunznd unui anume tip de comportament. Tipul poate fi definit fie printr-un ansamblu de reac ii particulare, fie prin structura specific a personalit ii. Dac vom considera tr s turile de personalitate ca variind ntr-o manier continu , zonele de la extremele varia iei pot reprezenta tipuri (introvert-extravert, neinteligent-inteligent), individul concret plasndu-se la o anumit sens statistic, reprezentarea grafic distan de ace ti poli. n aglomer ri n a tr s turilor d

anumite zone ale spa iului , similar zonelor aglomerate n galaxii, aceste condens ri fiind cele ce definesc tipul. Tipologiile sunt, dup punctul lor de plecare i modul de alc tuire, de o mare diversitate: morfologice i a lui Freud, sau cea (Kretschmer, Sheldon, Pende), psihofiziologice (Pavlov, Heymans Wiersma), psihologice pure (cea psihanalitic bazat pe atitudinea fa

de lume, a lui Jung sau Rorschach, tipologiile

perceptive ca cea a lui W. Jaensch, tipologiile clinice, ca cea a lui Kurt Schneider), existnd i tipologii mixte, n care caracteristicile morfo, fizio i psihologice se combin , dnd tipologii care sunt cel mai adesea utilizate n medicin .

Page

153

Pentru a ilustra teoria tipurilor facem cteva referiri la modelul propus de C. G. Jung, care divide personalitatea ntr-o zon de con tiin , al c rei centru este Eul, corespunznd persoanei, ntr-un incon tient personal, n miezul c ruia se afl Sinele, dar i complexele, i ntr-un incon tient colectiv, continund experien ele acumulate de genera ii ale umanit ii, transmise genetic individului, ca un set de tendin e universale numite arhetipuri (Animus i Anima, Eroul, Tata i Mama). Jung postuleaz , cu mult naintea lui Eysenck, c exist dou atitudini de baz ale persoanei, introversia i extraversia (avnd ca prototip pe Platon i Aristotel) i patru func ii psihologice majore, cu care persoana opereaz comportamental, cuplate n perechi opuse: senza ie versus intui ie, gndire versus sim ire. Senza ia este o func ie prin care individul observ i st pne te realitatea, intui ia organizeaz lumea prin experien ele dup structuri valorice. categoriile Combinarea impresii subiective, gndirea clasific pl cut, nepl cut, aranjndu-le n

logice, iar sim irea (afectivitatea) clasific informa iile dup caracterul lor atitudinilor cu func iile d cele opt tipuri psihologice descrise de Jung n cartea omonim (1921). Plecnd de la teoria jungian , dou autoare, K. Briggs i J. BriggsMyers, au construit inventarul Myers-Briggs, disponibil n trei forme (F=166 itemi, G=126 de itemi, AV=50 de itemi, ultima destinat autoevalu rii), larg folosite att n cercetare, ct i n psihologia aplicat (Minulescu, M., 1996, p. 294). Multitudinea tipologiilor poate s par deconcertant , dar o analiz mai atent profunzime, arat ntre numeroase coresponden e, de suprafa sisteme. Critica lor major invoc sau de tendin a

Page

154

reduc ionist trebui s (adic in

a tipologiilor, care- i stabilesc clasific rile plecnd de la ar cont simultan de componentele morfologice, fiziologice caracteriale), i n i Pichot (op. cit., p. 352). Aceasta

aspecte izolate sau par iale ale personalit ii. O tipologie veritabil temperamentale), afective, voli ionale (adic

sfr it intelectuale, spun Delay presupune ns existente l amplific .

un efort de sintez uria , pe care datele contradictorii

Fiind esen ialmente un sistem descriptiv prescurtat, ce permite par ial previziuni ale comportamentului cuiva, aceste metode pregnant nomotetice trebuie completate cu cele idiografice. Suntem de acord cu Allport care afirma c nu se poate nc acorda ncredere unor i bine instrumente singulare. Avem nevoie de baterii cuprinz toare unicitate i relevan

concepute (Allport, 1991, pp. 450-451). Diferen a specific , ceea ce d unei persoane, presupune luarea n considerare, dup autorul citat, inclusiv a func iei psihodiagnostice a expresiei, care d determinan ii suplimentari ai personalit ii. TEMPERAMENTUL

1. Definirea i descrierea portretelor temperamentale

Pentru

psiholog

(),

acceptarea

diversit ii

profunde

iremediabile a oamenilor reprezint inspirat Eysenck (1998, p. 128).

nceputul n elepciunii, spunea

Interoga ia asupra diferen elor dintre oameni este extrem de veche, problema punndu- i-o i autorul Caracterelor, filozoful grec

Page

155

Teofrast: cum se face c , de i ntreaga Grecie se ntinde sub acela i soare (), ne-a fost dat totu i s avem caractere att de deosebite unii fa de al ii ? . Primul r spuns la aceast Hipocrate ntrebare, validat de studiile de

neurofiziologie ale lui Pavlov, au venit tot din spa iul Eladei, de la i Galenus, care au stabilit existen a a patru tipuri de n latin a amesteca prin i bila temperament. Ei considerau c firea omului este rezultatul amestecului potrivit, temperat, (temperare nseamn diluare, a modera, de unde i termenul de temperament) a celor patru umori prezente n corpul omenesc: sngele, limfa, bila galben Doar combinarea optim neagr , corespunznd tipurilor sangvin, flegmatic, coleric i melancolic. a acestora uneori ar da, n concep ia lor, starea de s n tate, corespunznd temperamentului perfect, n timp ce predominen a uneia dintre umori ar constitui r d cina, cauza unor boli: excesul de bil galben produce febra i icterul, prea mult bil neagr produce sl biciune, triste e, depresie. Este aici o intui ie de geniu, care a f cut ca tipologia lor s nfrunte mileniile, anume determinismul organic al proceselor psihice, leg tura dintre procesele afective manifestate n conduit i substratul lor hormonal, ca i o ncercare de punere n eviden , de manier cauzal , a hiperfunc iei endocrine cu anumite boli. Cnd vorbim de temperament avem n vedere cadrul de desf urare a personalit ii i nu con inuturile acesteia, de aceea tr s turile temperamentale sunt nsu iri psihice care privesc aspectele formale ale reactivit ii motorii i afectivit ii. Vom distinge de aceea: a) un nivel energetic al ac iunilor, activit ilor umane, care indic modul de acumulare al energiei, dar i regimul de consum al acesteia

Page

156

(de unde atributele de energic, activ, rezistent, expansiv, inepuizabil, sau opusul lor desemnnd oamenii f r vlag , ce obosesc i se deprim u or); b) o anumit dinamic o conduitei (oameni rapizi, tumulto i, vioi n ac iune, vorbire, scriere, exprimare mimico-pantomimic , sau opusul lor, oameni len i, calmi, lini ti i, adinamici, care nu pot fi sco i din ritmul lor). Energia i ritmul se asociaz global conduitei umane, n pentru a da o anumit cazul coloratur indicii

temperamentului

comportamentali fiind extrem de pregnan i, f cnd din aceast latur a personalit ii cea mai u or accesibil i constatabil pentru cunoa terea i direct . Indicatorii lui cei mai relevan i vor fi deci modul de generare i utilizare a energiei psiho-nervoase, de unde vivacitatea, voiciunea intensitatea vie ii psihice; ritmul i viteza desf ur rii tr irilor interne sau

a ac iunilor externe, frecven a pe unitate de timp a acestora (tempoul); modul de intrare n ac iune, durabilitatea, extensia n timp, persisten a i stingerea anumitelor comportamente; emo ional egalitatea a sau inegalitatea cognitive i manifest rilor psihice; adaptarea la situa ii noi, impresionabilitatea, impulsivitatea, rezonan a proceselor comportamentale. Vedem deci c indicatorii temperamentali combin caracteristicile dinamico-energetice cu ac iunea (extern sau intern ), cu afectivitatea i cu calitatea autoreglajului voluntar, (a autocontrolului). Vom ntlni n impresionabili, instabili n activitate, versus oameni reci, consecin oameni energici, dinamici, vioi, activi, rapizi, impulsivi,

necomunicativi, len i, controla i, care ncep greu o activitate, dar o fac

Page

157

temeinic, de unde observa ia c ace ti indicatori sunt stabili, definitorii, f cnd posibil coloreaz predic ia conduitelor viitoare, pentru c angajeaz i n mod specific ntreaga personalitate. Prin combinarea

acestor indici temperamentali putem descrie cele patru tipuri clasice, cu men iunea (deseori subliniat ) c acestea sunt foarte greu reg sibile n stare pur , cei mai mul i dintre oameni fiind combina ii, amestecuri , din care uneori se poate eviden ia o dominant temperamental . Sangvinicul este vioi, vesel mari, care se regenereaz i bine dispus, bucurndu-se de cu u urin a la eforturile de emo ional

evenimente cu o evident pl cere de a tr i. Avnd rezerve de energie rapid, rezist durat , avnd ritmicitate, echilibru pentru c u or i o efervescen

evident , ceea ce l face adaptabil, agreabil, u or acceptat de grup, i face prieteni foarte u or, pe care i i p r se te la fel de regrete, c ci ata amentul lui nu este de adncime. i nevoia crescut de noutate i stimulare l fac a i f r

Adaptabilitatea ridicat

s caute schimbarea, diversitatea, comunicarea. Conduita expresiv

sangvinicului este bogat , c ci el poveste te viu, nuan at, rapid, cu o sus inere mimic bogat . I se poate repro a excesul de mobilitate, care l face s aib probleme n consolidarea scopurilor i a intereselor, rela iile lui cu ceilal i putnd fi prejudiciate de superficialitate, discontinuitate sau inconsecven . Randamentul n munc este ridicat, pentru c anumit are energia i ritmul necesare, dar el poate coexista cu o instabilitate a ac iunilor, cu o versatilitate care trebuie

temperat , mai ales n planul educa iei. Colericul este dominat de hiperexcitabilitate, care l face inegal n manifest rile sale. Eviden iind reac ii emo ionale puternice, via a lui

Page

158

afectiv este furtunoas , de multe ori exploziv , necontrolat , oscilnd ntre un pol de entuziasm n valnic, voio ie, bun dispozi ie (hipertimie) i un altul de descurajare, de decep ie, dezn dejde, cnd i ncrederea n sine diminu (hipotimie). Inegalitatea conduitei afectivitatea lui s i capacitatea de control sc zut fac ca

evolueze sinusoidal, ca n ciclotimie, de unde un

echilibru emo ional precar. El tinde s i exagereze teatral st rile, care scap de sub control, i atunci devine impulsiv, exploziv, exagerat sau dispropor ionat, ceea ce consum mult energie interioar . Impetuos i agitat, neeconomic, lucreaz conturat un ideal de via energie, materializat n asalt pn la epuizare, mai ales n major . Atunci cnd i-a activit i care au o semnifica ie personal

se poate afirma ca om al marilor ini iative, i

capabil de eforturi de durat , pentru care elibereaz o mare cantitate de n realiz ri de excep ie. Lipsa de ordine disciplin , ner bdarea i lipsa de m sur pot compromite calit ile native ale colericului, care este un om deschis, cu fa a spre viitor i spre i ac iune. Neastmp rat, cu mi c ri bru te, vorbire expresiv , rapid de for . El este u or de citit, apreciat pentru ini iativ , putere de munc i ac iune, dar temut pentru reac iile impulsive, exagerate, uneori contondente. Flegmaticul este o ap adnc , ce se las foarte greu citit n

inegal , cu o bogat sus inere gestic , colericul d deseori spectacole

profunzime. Ceea ce apare la suprafa dea perseveren , tenacitate,

este faptul de a fi calm, tolerant, meticulozitate. De i i

lent, imperturbabil, dispunnd de o r bdare care, prin educa ie, poate s temeinicie, expresivitatea lui este sc zut , neexteriorizndu- i sentimentele

Page

159

tr irile, este capabil de ata ament profund, stabilit cu dificultate, n timp, dar tocmai de aceea foarte rezistent la eroziune. Are pu ini prieteni, dar foarte stabili. De i dispune de rezerve mari de energie, le consum n ritm lent i rutinier, avnd probleme de adaptare la activit i, situa ii sau persoane noi. Ata a i puternic de lumea lor interioar , introverti i, i g sesc lini tea n ambian a intim a casei i a familiei, fiind pu in comunicativi, nesociabili i neexpansivi. Pentru c distan , flegmaticii par n mediul social se p streaz la ter i, monotoni i neinteresa i sau iner i,

orienta i preponderent spre trecut i spre lumea valorilor personale. Dar ceea ce pierd ca extensiune, dinamic statornicie, profunzime i calitate. Melancolicul este un hipersensibil, emotiv, timid, retractil, de unde i problemele mari de adaptare social . Nesiguran a i teama de e ec l fac s ia greu decizii, s fie ezitant, nehot rt i s accepte cu foarte i minu ioas mare greutate riscul. Marcat de o puternic a propriului trecut, f cut excesiv de exigent nencredere n sine, i cu spirit autocritic i ritm, ei c tig ca intensiune,

dubitativ, autodepreciativ, predispus la o analiz perpetu

exagerat, melancolicul este desemnat de Popescu Neveanu ca fiind un hipoton i un hipoenergic, de unde vulnerabilitatea acestui tip, predispus spre depresie, solitudine, retragere din via a social . Compensa ia major a tipului o constituie meticulozitatea, grija pentru detalii i acurate ea n lucru, care l fac bun profesionist n activit ile ce presupun o raportare mai degrab la lucruri, obiecte, natur , dect la oameni, societate, comunicare. Melancolicul are debit verbal sc zut, voce monoton , scris pu in modulat ca amplitudine i cu o amprent slab ,

Page

160

tr dnd lipsa de energie. nsu iri dependente de mobilitate i echilibru readuc n cadrul acestui tip replici ale tipurilor puternice, dar pe un fundal n care dominant este lipsa de sus inere energetic necesar . Marcat puternic de insuccese, nenarmat pentru lupt n condi ii grele, sau care presupun disconfort prelungit, melancolicul are probleme mari de adaptare, pe care le rezolv ori prin refugiu n imaginar, ori prin destructurare nevrotic , de tip astenic i depresiv. Adaptarea sa are o marj limitat situa ional: n situa iile curente i familiare ea poate fi foarte bun , dar n situa ii inedite, critice sau limit , epuizarea rapid a resurselor, replierea pe sine i cre terea rapid a nivelului de anxietate poten eaz apari ia decompens rii patologice. Nu este lipsit de importan s ad ug m c , la toate

temperamentele, deficitele pe anumite laturi pot fi compensate prin alte calit i din planul personalit ii (inteligen , motiva ie, voin , caracter), sau prin experien a de via acumulat .

2. Tipologii temperamentale

De i acest capitol a nceput prin a sublinia importan a diversit ii umane, nu este mai pu in adev rat c spiritul pozitivist occidental, care a pus ordine chiar i n formele cele mai instabile ale atmosferei, norii, nu putea l sa natura omeneasc final n afara ideii de sistematizare i clasificare, plecnd de la ceea ce este asem n tor ntre oameni. inta a acestor demersuri este tipul psihologic, care, datorit gradului s u mare de generalitate, nu permite predic ii individuale, ci ofer genul

Page

161

proxim, din care deriv tr s turile de personalitate i chiar r spunsurile habituale. Nu orice asociere de tr s turi alc tuie te un tip, ci numai aceea care este concomitent pregnant , consistent spune Popescu Neveanu (1978, p. 136). Exprimnd ceea ce este general i comun la grupuri de oameni, tipul con ine constela ii de tr s turi corelate ntre ele, care se manifest mpreun , pentru a indica nota distinctiv acum, enumernd tipologiile a unui temperament. Mielu (cele clasice, Zlate face o interesant sintez a tipologiilor care s-au cristalizat pn temperamentale fundamentate de Hipocrate i Galenus), tipologiile constitu ionale (ale lui Kretschmer, Sheldon, Viola, Pende i Sigaut), tipologiile psihologice ( plecnd de la Schiller, Nietzsche, Jung sau coala franco-olandez , la care vom reveni), tipologiile psihofiziologice (dominate de coala rus , ini iate la I.V. Pavlov), tipologiile psihosociologice (de la Dilthey la Spranger, apoi Allport, Vernon, Lindzey, Horney), sau psihopatologice (a lui Rorschach, Schneider, Leonhard, Popov). Se poate vorbi de o evolu ie a tipologiilor, care s-au ridicat progresiv de la biologic spre psihologic i psihosocial, de la exterioritate (constitu ie, biotip) spre interioritate (sistem nervos), de la un num r mic de criterii, spre criterii multiple, integrate factorial, (modelul Big Five). Exist , n ciuda marii lor diversit i provenind din aceea, c degrab construc ii afirm i a denumirilor folosite, o bun suprapunere sau o asem nare a tipurilor descoperite, limitele lor mai mult dect pot dovedi, sunt mai de i au preten ia unor modele aspecte i descrieri par iale ale teoretice; i semnificativ

atotcuprinz toare, ele reprezint

Page

personalit ii (Zlate, M., 2000, p. 252).

162

Vom lua n discu ie trei asemenea tipologii, care au fundamentare teoretic solid , se completeaz i se sus in reciproc.

2.1.Tipul de activitate nervoas superioar (a.n.s.) Fiind o func ie a crierului, particularit ile acestuia se repercuteaz asupra psihicului, n special asupra laturii sale dinamico-enrgetice. Este meritul colii ruse (Pavlov medicinii i descenden ii s i) de a fi validat antice grece ti prin punerea lor n superioar . Aceasta poate fi temperamentele coresponden considerat

cu activitatea nervoas

printr-un parametru energetic, de for , caracterizat de

substan ele constitutive ale neuronului (AND i fosfolipide, dup datele biochimiei contemporane), de echilibru ntre procesele nervoase de baz excita ia i inhibi ia, dezechilibrul f cnd s predomine ntotdeauna excita ia, i mobilitatea trecerii de la excita ie la inhibi ie i invers, n func ie de solicit rile externe. Combina ia acestora d patru tipuri de sistem nervos care sunt n coresponden relativ cu temperamentele clasice:

y tipul puternic, echilibrat, mobil, corelnd cu temperamentul sangvin; y tipul puternic, echilibrat, inert, corelnd cu temperamentul flegmatic; y tipul puternic, neechilibrat, corelat cu colericul; y tipul slab, corespunznd melancolicului. Caracterizarea acestui ultim tip sub raportul nsu irilor de Neveanu, nc trei variante similare tipului puternic, dup cum

Page

163

mobilitate

i de echilibru poate introduce, n opinia lui Popescu-

considerarea unei for e medii a proceselor nervoase superioare ar mai genera nc trei variante. n felul acesta tipologia pavlovian tipologia Myers-Briggs. Trebuie s men ion m c aceast coresponden sistem nervos (care vine dinspre neurofiziologie) ereditar, al doilea este mediat, ntre gen mediul dintre tipul de i temperament i l rge te registrul i

nuan ele, apropiindu-se, ca bog ie, de cea franco-olandez

sau de

(concept psihologic) este relativ , c ci n timp ce primul este pregnant i comportament se interpune i istoria individual (Radu, I., 1991, p. 318). Prelu m de la

autorul citat (pp. 320-321) unii indici ai for ei, echilibrului i mobilit ii proceselor nervoase superioare, a a cum au fost contura i de coala rus .

FOR A PROCESELOR NERVOASE

Tipul puternic

Tipul slab

Page

164

-capacitate de lucru intens i prelungit , rezisten la suprasolicitare i stres; restabilire rapid dup

- capacitate de lucru n regim de dozare uniform a efortului, cu consum mic pe unitate de timp, e alonat n continuitate; declin rapid n situa ii de stres; oboseala se instaleaz

efort, oboseal ; - capacitatea de a cuprindere a unor sarcini complexe, cu rezisten la stimuli supraad uga i;

rapid i este persistent ; - volumul mic al activit ii (nu poate duce suprasarcini), dificult i ale aten iei distributive; stimulii supraad uga i au o influen inhibitiv accentuat ; - supralicitarea inhibi iei duce la suprimarea reac iilor nv ate i conduit haotic ; mobilizare excesiv n

- n probele de nv are, platoul atins prin nv are men ine ndelungat; - rela ie aproximativ liniar ntre nivelul mobiliz rii energetice i dificultatea sarcinii (indice de echilibru) ; - praguri senzoriale ridicate, sensibilitate redus . se

raport cu sarcina; - praguri senzoriale joase, sensibilitate ridicat .

BALAN A PROCESELOR NERVOASE

Page

Tipul echilibrat

Tipul neechilibrat

165

- efectuarea n mod egal n timp a aceleea i activit i; - coordonare motorie bun ; - concuren a, suprapunerea a dou negative; distributive; - suport situa ii de a teptare prelungit ; - dezvolt u or st pnire de sine. activit i nu are efecte u urin a aten iei

activit ii;

evolu ie

sincopat

- coordonare motorie mai dificil ; - suprapunerea activit ilor perturb sarcina de baz ; -tendin a de supraexcitare: suport greu efectul a tept rii prelungite; izbucniri nervoase

frecvente, reac ii explozive; - intensificarea reac iei de orientare se asociaz cu predominarea excita iei.

MOBILIZAREA PROCESELOR NERVOASE

Tipul vioi, mobil

Tipul inert

Page

166

adaptarea

rapid

la

- ritm lent de adaptare la situa ii noi; iner ia deprinderilor i a stereotipiilor;

mprejur ri noi de via ; viteza sporit n formarea reac iilor noi; trecerea u oar de la

- trecerea greoaie de la repaus la activitate i invers;

repaus la activitate i invers; verbal . mobilitate motorie i

- lentoare n mi c ri i limbaj.

For a proceselor nervoase dup I. Radu, 1991, pp. 320-321

La aceste dimensiuni ale activit ii nervoase superioare V.D. Nebli in a introdus o a patra nsu ire, dinamismul, care se refer capacitatea de formare a reac iilor condi ionate. C utarea senza iilor a lui Zuckerman va fi preluat de Eysenck Luarea n considerare a raportului dintre for a sensibilit ii pentru analizatorii vizual cu forma iunea reticulat , pentru a defini introversia la i evitarea

i pus n leg tur i extraversia. i pragul a a.n.s.

i auditiv, punerea n leg tur

nivelului de stimulare cu optimumul de activare sau studiul rela iei activitate-reactivitate sunt tendin ele noi ale cercet rii colii ruse n domeniul fundament rii fiziologice a tipurilor temperamentale. 2.2.Coresponden e cu tipologia lui Eysenck Adept al analizei factoriale, cheia de bolt Eysenck a pus n eviden a demersului s u,

Page

doi factori polari majori ai personalit ii,

167

introversia-extraversia i stabilitatea-instabilitatea emo ional (numit nevrotism), devenite axele ortogonale ale sistemului s u.

De i primul cuplu terminologic a fost str lucit teoretizat de C.G. Jung, Eysenck d o conota ie mai special celor doi termeni, plecnd de la punerea n eviden , prin experien e de laborator, a unui nivel nn scut de activare prin forma iunea reticulat activatoare ascendent , mai mare la tipul introvertit (care evit excesul de stimulare) i mai mic la extravertit (care va c uta excita ia i stimularea). Extravertitul tipic este, n concep ia lui Eysenck, o persoan prietenoas , care caut momentului, are o not sentimentelor sale dinamismul. Introvertitul tipic este retras, lini tit, distant, introspectiv, ata at de lucruri mai mult dect de oameni, are un num r mic de prieteni atent selecta i, are spirit critic i control afectiv ridicat, este planificat, ordonat i organizat n ceea ce face. Ambivertul se afl ntre cei doi poli, mai aproape de unul sau de cel lalt. Din modelul lui Eysenck dou sunt extravertite, dou instabile emo ional (coleric temperamente (coleric i sangvinic) i senza ii intense, ac ioneaz sub impulsul de agresivitate n conduit , nu are controlul

i nu este introspectiv, prefernd sportul, jocurile,

introvertite (flegmatic i melancolic), dou

i melancolic), dou stabile (sangvin prima

flegmatic). Autorul a dovedit de altminteri experimental c

dimensiune (extraversie introversie) se asociaz nu numai cu praguri de stimulare diferite (c utare evitare de excita ie), ci i cu praguri de

Page

168

sensibilitate diferite, introvertitul avnd un nivel semnificativ mai sc zut al sensibilit ii. Pentru stabilitatea instabilitatea emo ional , autorul englez ia n considerare balan a neurovegetativ , cu predominan a mecanismului de punere n alert prin sistemul simpatic, pentru tipurile instabile, i a celui de restabilire a echilibrului, prin ramura parasimpatic , pentru tipurile stabile.

Page

169

Sociabil Vorb r Prietenos Sensibil Non alant Energic F r griji Tendin a la dominare EXTRAVERTIT

STABIL EMO IONALGrijuliu

ngndurat Pa nic Controlat Singur Echilibrat

SANGVINIC

FLEGMATIC Calm

INTROVERTIT
ntristat

Foarte sensibil Neastmp rat Impulsiv Agresiv Excitabil Schimb tor Optimist Activ COLERIC MELANCOLIC
Nelini tit

Rigid Sobru Pesimist Rezervat Nesociabil

INSTABIL

T cut

Clasificarea temperamentelor adaptat dup H.J. Eysenck

2.3. Tipologia franco olandez (Heymans-Le-Senne, H.L.S.) Cercet rile ini iate de olandezii G. Heymans i E.D. Wiersma au fost continuate de francezii Ren le Senne (1945) i Gaston Berger (1950), care au creat o tipologie plecnd de la trei dimensiuni de baz , emotivitate,

Page

170

activitate i reactivitate emo ional (cu modurile de activare primaritate i secundaritate). Cele opt tipuri fundamentale sunt: y Tipul nervos (non-emotiv, activ, primar); y Tipul sentimental (non-emotiv, activ, secundar); y Tipul coleric (emotiv, activ, primar); y Tipul pasionat (emotiv, activ, secundar); y Tipul sangvinic (non-emotiv, activ, primar); y Tipul flegmatic (non-emotiv, activ, secundar); y Tipul amorf (non-emotiv, non-activ, primar); y Tipul apatic (non-emotiv, non-activ, secundar). Este de remarcat c din tr s turile degajate prin analiza a sute de biografii i anchete pe mii de persoane s-au re inut n ordine urm torii trei factori principali i ase complementari: Emotivitatea, care m soar sensibilitatea la perturbarea unui psihic individual, a c rui surs poate fi intern sau extern (Mounier, E., citat de Jus, J.P., 1999, p. 133). Emotivitatea, constitu ional sau dobndit , face ca individul sa fie mai susceptibil, vulnerabil i influen abil, pentru c vibreaz foarte u or. Activitatea nu ia n considerare cantitatea de ac iune efectuat , ci u urin a de a trece de la idee la ac iune. Rezonan a arat repercusiunea unui eveniment asupra psihicului

unui subiect. Dup tipul afectului unei situa ii emo ionante (reac ie prompt , ne urmat de gnduri repetitive) sau reac ie tears , aparent indiferent , dar cu p strare ndelungat n memorie), autorii disting tipul primar i secundar. L rgimea cmpului de con tiin ar corespunde, n termenii de

Page

azi ai neuropsihologiei, preponderen ei emisferei stngi (cmp ngust, dar

171

reflectare clar , precis , analiza mergnd de la parte la ntreg) sau a celei drepte (percepere global , cmp larg, dar imagine ce oas , vag ). Polaritatea Marte sau Venus indic atitudinea agresiv , lupta i

violen a, versus conciliere, rug ciune, mp care, corespunznd opozi iei masculin feminin. Aviditatea are n vedere dorin a de a cre te i voin a de acumulare, de putere. Interesele senzoriale se manifest la cei ce se bucur de sunete, forme i culori pentru ele nsele, care, cnd se cupleaz cu nzestr ri specifice, dau aptitudinile estetice. Tandre ea tinde s asocieze spontan subiectul la bucuriile intelectual difer nevoia de a ti i n elege (curiozitate). Pornind de la aceste nou componente (trei de baz plus ase i necazurile altora. Pasiunea din aviditate, fiind de nevoia de a acumula, derivat

complementare) se poate trasa un profil, ata nd fiec rui factor o form de cuntificare pe o scar de la unu la nou , numit caracterogram (caracter are o conota ie special la ace ti autori). Chestionarul caracterologic al lui G. Berger cuprinde 99 de ntreb ri, constituindu-se ntr-un valoros instrument practic de analiz a temperamentelor, cu aplica ii ntr-o mare diversitate de domenii, printre care i educa ia.

3. Cteva probleme legate de temperament

Page

172

ntre tipologiile prezentate n aceste pagini exist suprapunere, dar reliefeaz rolul emotivit ii

o bun

i nuan e care le individualizeaz . Astfel, toate i al activismului (reactivit ii), consfin iind parte, temperamentul semnificativ nici cu

opinia lui Allport dup care temperamentul este fundamentul emo ional al personalit ii (1981, p. 49). Pe de alt reprezint acord valoare omului, pentru c nu coreleaz doar aspectul formal al personalit ii, el nu este cel care i acela i temperament pot fi

aptitudinile, nici cu atitudinile: pe unul

formate caractere diverse, iar acela i caracter poate fi format pe temperamente diferite (Zlate, M., 2000, p. 253). Mai mult, sl biciunile unor tipuri temperamentale sunt compensate, cum am mai ar tat, prin alte fa ete ale personalit ii, nct se poate vorbi de o adev rat nuan are a acestuia n func ie de experien a i datul personal. Exist un acord aproape unanim n leg tur cu caracterul nn scut al temperamentului, care se manifest extrem de timpuriu n conduit (chiar i intrauterin), ca o latur de mare generalitate, constan i stabilitate a personalit ii, pe toat durata vie ii. Invocnd rezultatele unor analize pe un num r foarte mare gemeni (univitelini i bivitelini), Eysenck (1998, pp. 124126) consider c nu numai temperamentul are o puternic baz ereditar , ci personalitatea n ansamblul ei. Legnd introversiunea extraversiunea de nivelul habitual (nn scut) de stimulare al scoar ei cerebrale concluzioneaz asupra naturii biologic ereditare ca baz Mielu Zlate pare ns i de particularit ile creierului visceral de stabilitatea emo ional , autorul a diferen elor interumane. Concluzia lui mai rezonabil :

temperamentul, de i larg determinat genetic, este n expresia lui final , i mai ales func ional , modelat n condi iile socioculturale, existen iale ale

Page

173

individului. Influen a ereditarului asupra psihicomportamentului nu este direct , ci mediat , filtrat de sociocultural (op. cit., p. 225).

CARACTERUL

1. Defini ie i caracterizare

Dac imprim

n planul func iilor cognitive inteligen a este singura i o anumit structur ierarhic , din care rezult chiar eficien a i cea mai sintetic nu i

aptitudine de ordin general, care, integrndu-le pe toate celelalte, le ei adaptativ , n planul personalit ii cea mai nalt numai datele interne, cognitive, afective adev ratul profil psiho-moral al omului. nc Allport (1937) subliniaz c integrarea sugereaz o organizare ierarhic a personalit ii, dezvoltarea fiind posibil prin dou mecanisme complementare, diferen ierea i integrarea. De fapt , nsu i filosoful H. care materia trece de la i coerent pe care o

forma iune o constituie caracterul. Aceasta deoarece el integreaz i conative (voluntare), ci conduitele, comportamentale i ntreaga experien

de via , construind

Spencer remarca faptul c orice dezvoltare se face prin diferen iere, un fel de principiu universal al evolu iei dup omogenitate indefinit i incoerent la o eterogenitate definit de unitate psihic

(cf. Reuchlin, 1999, p. 544). Pentru a reveni la Allport, unul dintre p rin ii personologiei moderne, pierderea ini ial

Page

174

produce diferen ierea este compensat de largile sisteme de integrare pe care i le dezvolt personalitatea adult , care nu este niciodat unificat () dar tinde c tre acest scop (Allport, 1991, pp. 110-111). n sens etimologic, caracter vine de la grecescul haractir ce se reg se te n englezul character, fran uzescul caractre sau germanul karakter, etimonul originar nsemnnd ceea ce este imprimat, gravat, dar i pecete, semn, sens ce se conserv n atributul caracteristic (ceea ce este propriu unui individ, situa ii). Psihologia american prezent nseamn i englez consider caracterul ca fiind sinonim cu personalitatea evaluat a fi imoral) etic (accep iune

i n psihologia sim ului comun, unde a nu avea caracter i de aceea termenul este exclus din cmpul

cercet rii psihologice. Allport nsu i prefer s vorbeasc de personalitate i nu de

caracter, deoarece el dore te s separe structura i func ionarea acesteia de judec ile cu baz moral . Vorbind de fizionomia individului considerat sub raportul structurilor sale psihice, spirituale, caracterul este totalitatea nsu irilor complexe, esen iale, stabile ansamblu. El este, dup i definitorii, un fel de legitate ascuns , a acestei intern , condensat n nucleul de semnifica ii i valori ale personalit ii n cum spunea Hilgard, o variabil pentru c deosebit cunoa terea caracterului fiind dificil el nu se observ , ci se mascheze, disimuleze

deduce din comportament, relevan a social componente a personalit ii f cnd ca indivizii s

tr s turile lor indezirabile, sau s simuleze, atenueze tr s turile dezirabile unor nsu iri diferite, de unde dificultatea interpret rilor. Exist o accep iune larg a caracterului, care cuprinde n aceast topic profilul psihomoral

Page

175

pe care nu le posed . n plus, acelea i comportamente pot fi manifestarea

general al persoanei, considerat din perspectiv etic , valoric , structura lui cuprinznd n acest caz aspira ii, especta ii, idealuri, convingeri, atitudine cristalizat n concep ia sau filozofia proprie despre lume i via . Caracterologia franco-olandez , de exemplu, nu face distinc ia dintre temperament i caracter. Accep iunea restrns termeni de atitudini subiectului n leg tur dup compararea cu alte i mai specific define te caracterul n rela iile i din cu

i tr s turi prin care se particularizeaz

cu lumea, cu munca i cu sine nsu i, cu valorile subsisteme ale personalit ii, n special

care el se conduce. Nota definitorie a caracterului provine

temperamentul. y Dac y Dac temperamentul d forma vie ii psihice, energia i dinamismul ei, temperamentul este nn scut, rezultnd din particularit ile n copil rie i via a, prin interiorizarea de norme,

caracterul d con inuturile, elementele ei de valoare. morfofunc ionale ale individului, caracterul se formeaz adolescen , i n mod lent, toat valori i modele dezirabile social. Acestea preexist , fixate n ereditatea social , ce caracterizeaz familia i microgrupurile n care, pentru a se integra i adapta, copilul trebuie s le imite, s le exerseze i s le interiorizeze, f cnd saltul de la o moral heteronom la una autonom (Piaget). nv area social are un rol considerabil n formarea caracterului: prin respectarea sau nc lcarea normelor, comportamentul copilului este nt rit sau nu, sanc iunea sau Skinner i Mowrer, behaviori tii americani au subliniat rolul nt ririi prin recompensa avnd rolul hot rtor. De la Thorndike la Tolman i de aici la recompense i pedepse, au eviden iat legea efectului, condi ionarea simpl

Page

176

i operant n formarea comportamentului. Ei au omis s ia n considerare ns i rolul modelului sau al mentorului cu care se identific la un moment dat cineva, copil sau adult. Prin observarea conduitei altuia i imita ie, se preia un i

comportament socialmente recompensat, dezirabil, cu un status ridicat. n efortul lui de a fi asemenea modelului, tn rul (adolescentul) preia standardele de conduit autonomie fa ale acestuia, prin care cap t o anumit

de recompensele sau penaliz rile din afar . Preluarea unui

model devine astfel formativ (Radu, I., 1991, p. 329). y Psihogenetic temperamentul mai degrab actualizeaz datele interne

neurohormonale, n timp ce unitatea de baz a caracterului, atitudinea, forma de generalizare a experien ei afective (Chircev, A., 1974), are ca punct de plecare activitatea, ac iunea, fapta. Situa iile concrete de via pun n func iune anumite tipuri de conduite care, prin repetare, devin statornice, definitorii, c p tnd atributele deprinderilor i ale habitudinilor: tr s turile de caracter devin efectul i cauza acestora. y ntre temperament i caracter, adic psihice exist func ional : dac urm mprumut o strns ntre forma i con inutul activit ii de interdependen a lor ale personalit ii, date de unitate, creat

anumite nsu iri de baz

temperament, sunt modulate prin medierea caracterului, acesta din particularit i ce vin din planul biconstitu ional. For a i rezisten ei lui. Echilibrul proceselor nervoase se poate asocia cu comprehensiunea, activit ii nervoase superioare poate fi baza t riei de caracter, a fermit ii, stabilit ii rezonan a emo ional superioare se poate asocia cu firea cump nit , st pn pe sine;

n elegerea, participarea, comportamentul prosocial, n timp ce iner ia

Page

177

proceselor nervoase de la flegmatici poate s se asocieze cu educarea u oar a spiritului de ordine, corectitudinii, punctualit ii, dar i cu i a stereotipia, rutina, pedanteria, rigiditatea n alte situa ii. Compensarea hipotoniei melancolicului, prin cultivarea deprinderilor de munc valorificate prin munc . Marea beneficiar carierei, care valorific ncrederii n sine, poate da na tere unor caractere stabil implicate i a acestei rela ii reciproce i orientarea dintre temperament i caracter este ghidarea voca ional

sociabilitatea sangvinicului spre profesile ce i din energia colericului lideri i mai dot rii

impun contacte cu publicul, fac din r bdarea flegmaticului profesioni ti ai activit ilor meticuloase, de durat respecta i sau temu i. y Compara ia caracterului cu aptitudinile duce la o distinc ie pregnant : calitatea execu iei unei activit i d m sura

aptitudinale a cuiva (talentat, priceput, capabil), n timp ce modul cum se raporteaz la activitate (harnic, perseverent, con tiincios responsabil) d m sura caracterului s u. Concordan a atitudine-aptitudine este baza voca iei, discordan a dintre ele poate bloca aptitudinal dezvoltarea carierei, mplinirea prin munc sinergii ntre cele dou atitudinile fie propulseaz i compromite o dotare presupun geneza unei bun . ndeplinirea cu succes a rolurilor profesionale, componente care alc tuiesc blocuri n care i valorizeaz aptitudinile corespunz toare, fie

le re in i devalorizeaz (Popescu Neveanu, P., 1993, p. 171).

2.

Structura de baz a caracterului: atitudini, valori, tr s turi.

Page

178

Dup N. A. Levitov (1962) caracterul are un segment direc ional, de orientare (care mbin componenta cognitiv i motiva ional-afectiv ) i un segment efector, care cuprinde mecanismele voluntare, considerate a fi coloana vertebral a caracterului, ceea ce l-a i determinat pe Klages s echivaleze caracterul cu voin a moralice te organizat . Unitatea celor dou segmente, reg sibil n defini ia popular a caracterului prin unitatea dintre vorb i fapt , nu este ntotdeauna realizat . Componenta orientativ (care i selectiv ) poate fi mai dezvoltat dect cea n conformitate cu acestea. Sau este implicit una evaluativ

efectoare: persoana are idei clare despre ce trebuie f cut, despre a tept rile grupului, dar nu ac ioneaz invers, excesul laturii efectorii poate nsemna deficit al inhibi iei, de unde impulsivitate, reac ii necontrolate, confuzie sau chiar tendin e antisociale. Invariantul caracterului este atitudinea, pe baza c reia individul se orienteaz selectiv, se autoregleaz preferen ial, se adapteaz evalund (Zlate, M., 2000, p. 289). Atitudinile nu sunt sinonime cu tr s turile: acestea din urm au un grad mai mare de generalitate ( i o mai mare putere integratoare), c ci atitudinea are ntotdeauna un obiect de referin . n al doilea rnd, atitudinile sunt polarizate (pro sau contra, favorabile sau nefavorabile), f cnd pe cineva s se apropie sau s se ndep rteze de se i obiectul lor. n al treilea rnd, a a cum arat refer tot Allport (1991, p. 349),

atitudinea a devenit conceptul favorit al psihologiei sociale, pentru c la orient ri precise c tre mediu (inclusiv societatea, cultura

oamenii), n timp ce tr s tura devine elementul cheie al psihologiei persoanei, ntruct se refer la structura ei. Atitudinea are o component cognitiv (gnduri, credin e), una

afectiv (sim iri, tr iri, emo ii), ambele func ii valorizante i o component

Page

179

ac ional , comportamental , n derularea c reia intervine voin a, prin consumul de efort. Formate prin condi ionare clasic , operant , modelare social prelungit consisten (Bandura, 1955), auto-percep ie (Bem, 1988), sau expunere la obiectul ei (Zajonc, 1968), atitudinile dau o anumit cognitiv . Aceasta este func ie fie de accesibilitate (u urin a cu

care o atitudine stocat este reactivat , vezi Krosnick i colab., 1993), fie de mecanismul disonan ei cognitive (Leon Festinger, 1957) provocat de cogni ii care sunt reciproc incompatibile. Cum starea de disonan nepl cut , individul este motivat s o reduc este prin schimbarea atitudinii,

schimbarea comportamentului sau modificarea importan ei percepute a atitudinii sau a comportamentului (Smith, B.D., 1998, p. 631). Fiind o form mai general de reac ie fa de persoane, idei, situa ii,

valori, atitudinea devine un fel de principiu unificator al actelor de conduit . Expresia ei verbal este opinia, al c rei studiu marcheaz trecerea de la psihologie la sociologie. Interac iunea dintre componentele amintite ale aceleia i atitudini, sau dintre atitudini diferite, poate genera coordon ri, corel ri, conflicte i incompatibilit i sau complet ri, prin care acestea se organizeaz ntr-o structur ierarhizat . Concordan a lor cu dezirabilitatea social sau cu normele grupului le transform n ceea ce Linton numea atitudini-valori. Capacitatea unor obiecte, persoane sau situa ii de a satisface anumite aspira ii, trebuin e umane le face s posede anumite valen e, ce se pot converti n valori, prin care se precizeaz rela ia subiectului cu lumea sa. No iune esen ialmente subiectiv , valoarea const din interesul

Page

pentru un obiect, din stima acordat unei persoane. Exist valori biologice

180

(s n tatea),

economice

(posesiuni),

morale

(onoare),

religioase

(sacralitatea), estetice (frumosul), dar luarea de cuno tin

despre lumea

valorilor concrete se face prin evaluare cognitiv-afectiv . n ierarhia valorilor, a fi iubit nseamn a avea valoare, de aceea abandonul copilului este resim it de acesta ca o devalorizare. Valoarea unei persoane este una ce se reconstruie te permanent prin raportarea la lumea sa i ea devine unul dintre vectorii personali fundamentali ai devenirii, c ci pune n mi care resursele realiz rii de sine. Pierderea unor valori importante, materiale, dar mai ales afective, este cauza major a depresiei, ngust rii orizontului social i chiar a suicidului. Valorile personale se construiesc n timp, ntr-un proces de decantare i cristalizare, aflat la confluen a dintre sentiment i idee. De aceea valorile nu sunt inter anjabile sau u or ramplasabile, chiar statutul social al persoanei fundamentndu-se pe ele. Creativitatea ridicat poate fi explicat i printr-o puternic motiva ie de autorealizare prin producerea de valoare. Dezvoltarea valorilor prin evolu ie social le transform pe acestea n principii (binele, adev rul i frumosul) sau idealuri, pe care societatea le propune membrilor s i prin a a numitul sistem de valori. Individul apropie prin interiorizare progresiv societ ii n ansamblul ei. Bog ia i gradul de elaborare a sistemului de valori al individului constituie ns Am v zut c parte integrant i m sura bog iei, tr iniciei i stabilit ii sale caracteriale. atitudinile i tr s turile sunt concepte corelative, dar nu i-l (encultura ie), valorile devenind un

mijloc de previziune al conduitelor dar i reperele definitorii ale grupului,

identice: manifestarea atitudinilor n comportament se face prin tr s turi, din chiar studierea personalit ii. Tr s turile caracteriale

Page

181

sunt cele care au un grad mare de esen ializare, durabilitate, dau stabilitate i coeren a persoanei, pentru c ele se poten eaz reciproc, nchegnduse ntr-o sintez armonioas . Filtrate prin istoria i experien a individual , ele sunt cele ce dau specificitate asociate cu valorile etice. Defini ia lui Mielu Zlate pare a surprinde bine caracterul: interpretat ca un sistem valoric relativ stabil i autoreglabil, caracterul apare ca o component diferen iatorie pentru om i cu o mare valoare adaptativ posibilitatea individului de a fi el nsu i (func ia (func ia reglatorie), caracterul este cel care el i unicitate persoanei, fiind puternic

(op. cit., p. 291). Deoarece pune persoana n contact cu realitatea social (func ia rela ional ), d i regleaz adaptiv-orientativ ), filtreaz gndurile i sentimentele (func ia de a media) propria conduit devine superpozabil gndirii n planul personalit ii, prin aceea c controleaz , valorific el fiind considerat nucleul,statul major al personalit ii. Atitudinea fa de ceilal i oameni poate da m sura umanismului: cu grij , apreciere i

i integreaz toate celelalte subsisteme ale acesteia,

omul este valoarea suprem , care trebuie tratat

iubire, lui trebuie s -i respect m libertatea de opinie, de ac iune, de credin . ncrederea n oameni, cinstea, toleran a, promovarea valorii sunt contrabalansate de mizantropie, egoism, minciun , manipulare, intoleran , rasism, fa ovinism, sexism, discriminare, inegalitatea anselor. Atitudinea de propria persoan se poate baza pe un nivel ridicat de ncredere

fundamental n sine, demnitate, modestie, cultivarea nevoilor de cre tere retragere, autodevalorizare, egodilatare, narcisism, umilin , ngmfare, etc.

Page

182

i unificare progresiv , versus autodepreciere, nencredere n sine,

Atitudinea fa

de activitate define te omul srguincios, tenace, i lucrul bine f cut,

perseverent, responsabil, cu respect pentru datorie

nevoia de recunoa tere prin competen , versus del sare, dezinteres, inconstan , lene, toate conturnd o anumit etic a muncii. Vedem cum caracteristicile cognitive, afectiv-motiva ionale acestea cteva trebuie remarcate n mod special. y Unitatea caracterului: fiind cea mai nalt i sintetic structur a i

conative devin reprezentative pentru caracter luat n ansamblul s u. Dintre

personalit ii, gradul de integrare al tr s turilor d coeren a i unitatea sa, niciodat definitive. Un caracter nalt integrat are opera ionalitate i stabilitate ridicate. y Originalitatea caracterului: sinteza caracterial este ntotdeauna unic i original , dar combina ia poate integra n mod fericit atitudini, aptitudini i valori, prin care persoana se distinge n mod pregnant de omul mediu. y Bog ia caracterului: multitudinea fa etelor prin care persoana vine n contact cu lumea, bog ia sistemului de valori, multitudinea rela iilor cu semenii sunt atributele acestei tr s turi. y Statornicia caracterului: atunci cnd acesta ncorporeaz mare relevan valori de o moral , ce dau conduitei consecven a pe care doar

principiile, idealurile i convingerile puternice le sudeaz n a a numita filozofie de via , vorbim de statornicie. y Plasticitatea caracterului: se refer la posibilitatea evolu iei lui prelungite n timp, dup adolescen i vrsta tn r , cnd persoana g se te resursa de a nu fi rigid , pietrificat n atitudini care nu mai sunt validate de timpul n care tr ie te.

Page

183

y T ria de caracter: este dat de tr inicia liniilor de for care omul nu renun chiar cnd i este periclitat securitatea, confortul personal. Aceast

ale acestuia, la existen a sau

tr s tur , poate cea mai

relevant dintre toate, se verific n proba de foc a ncerc rilor vie ii la care un Giordano Bruno a ars pe rug pentru o idee, n timp ce Galileo a abjurat (cel pu in la modul formal).

2. Dou modele privind geneza caracterului

3.1. Supraeul la Freud n cadrul celei de a doua teorii asupra aparatului psihic, apare instan a supraeului (superego, n englez ), echivalent cu un judec tor, cenzor n raport cu Eul (vezi Laplanche, J., Pontalis, J.P., 1994, pp., 423-424). Con tiin a moral , autoobservarea i formarea idealurilor sunt cele mai importante func ii ale acestei instan e c reia Cattell i-a g sit corespondent n factorul G (for a supraeului) n modelul i testul s u de personalitate 16 PF. n mod clasic, supraeul este mo tenitorul complexului Oedip i se ce anumi i psihanali ti v d formarea supraeului mai devreme (Melanie Klein), nc din faza oral , prin introiectarea obiectelor bune i rele, cnd se

Page

184

constituie prin interiorizarea exigen elor i a interdic iilor parentale. n timp

manifest din plin i sadismul infantil, Spitz vede n ac iunile fizice impuse, n ncercarea de dominare prin identificarea cu anumite gesturi identificarea cu agresorul, trei precursori ai supraeului. 3.2. Modelul balan ei caracteriale Pleac de la observa ia realist , pe care o face Kelly n leg tur cu constructele personale, c atitudinile sunt polare, dou cte dou , ele reg sindu-se n fiecare persoan n propor ii diferite. Plecnd de la aceste observa ii, Mielu Zlate consider punctul zero al caracterului na terea, aflat n parcurse de copil i nt rirea lor cnd tr s turile polare au o probabilitate egal , ca o balan echilibru, pe care situa iile de via tr s tur iese nving toare (gratificarea sau sanc iunea) fac ca ele s i n

fie asimilate sau respinse: o

i devine precump nitoare numai n urma

luptei, a ciocnirii cu cea opus ei. Tr s tura nvins nu dispare ns , ci se p streaz sub forma unor reziduuri, putnd fi reactualizat n diferite situa ii (op. cit., p., 293). n provocarea luptei ntre tr s turi influen ele educative i for ele

interne ale celui n cauz au un rol important, omul autotransformndu- i caracterul din mod de reac ie, n mod de rela ie. Modelul indic mecanismul psihologic al form rii caracterului (lupta contrariilor), sugereaz autoformarea lui i schi eaz o tipologie caracterial , n func ie de cele trei st ri ale balan ei putnd exista caractere pozitive, oameni f r caracter sau caractere contradictorii, nedefinite, indecise.

Page

185

APTITUDINILE INTELIGEN A CA APTITUDINE GENERAL

1. Aptitudinile ca latur instrumental-opera ional a personalit ii

1.1. Predispozi ie, aptitudine, capacitate Se vorbe te tot mai frecvent n psihologia contemporan despre personalitatea optimal , sau chiar maximal , ca despre un standard viitor la care societateea uman va aspira pentru fiecare dintre membrii s i. Dac optimumul cere un referen ial extern, exprimnd ajustarea a ceea ce persoana d n raport cu ceea ce i se cere, maximizarea ns aduce n discu ie interioritatea sa, transformarea din poten ial n actual a virtualit ilor mo tenite. Ideea fericirii, care la Kant era legat impus de mplinirea datoriei,

de imperativul categoric, are ast zi conota ii speciale, c ci ea

autorealizare (vezi piramida lui Maslow).

Page

186

presupune, cel pu in din perspectiva psihologiei contemporane, ideea de

Eficien a devine m sura social a acestor especta ii, ntr-o lume n care puterea instrumentelor oferite din exterior este contrabalansat doar de puterile l untrice ale inteligen ei, creativit ii, aptitudinilor, deprinderilor puse n joc de fiecare. Pentru a o cita pe Dael Wolfe (1981, pp. 39-40) la nceputul istoriei Statelor Unite , nevoia de prim ordin o constituia p mntul, pentru o agricultur de prim ordin este de a avea b rba i extensiv , i, mai trziu, capitalul financiar, pentru o industrie extensiv . Acum, ns , nevoia de i femei cu idei i deosebit de talenta i.. Al doilea r zboi mondial a reliefat o form nou de penurie, penuria de creiere, de unde i declan area unei ofensive foarte active de formare a acestora, printr-o pedagogie ce a ncurajat diferen a excelen a, pe de o parte, i vn toarea de inteligen e, ca politic oficial cu b taie lung , inclusiv pentru rile mai pu in dezvoltate, pe de alt pun um rul la vnarea de parte: educatorii no tri (...) vor trebui s i

propor ii gigantice de talente, pentru a descoperi comoara de creiere care (...) se ascunde n locuri neb nuite pe tot cuprinsul Americii (op. cit., p. 42). i nu numai, am spune noi, cu resemnarea celor car au pierdut startul acestei vn tori gigantice a aurului cenu iu, ce a generat cea mai mare migra ie de inteligen e cunoscut pn acum n istorie. Nu este ntmpl tor c acest fenomen a ap rut n America, popor pragmatic prin defini ie, intrat deja n faza post industrial , adic n cea a informatiz rii generalizate. extensiv studiu desf tim c de la origini bateria Binet-Simon a primit, prin Terman, destina ia detect rii supradota ilor n cel mai urat pn acum n acest domeniu.

Page

187

Aptitudinile, capacit ile, deprinderile, priceperile, cuno tin ele, talentul, intr n sfera instrumentelor de care dispune cineva, persoan sau na iune, ele fiind cele care fundamenteaz eficien a practic a activit ii umane, ca vitez , calitate, procedeu utilizat, stil de ac iune etc. De aceea despre ele se vorbe te ca despre dot ri care fac pe cineva apt sau inapt pentru o activitate ce trebuie desf superiori. Aptitudinea se bazeaz virtualitate preformat ntotdeauna pe un dat nn scut, pe o i cea pentru vorbire, comunicare) i urat la parametri

(cum este

numit predispozi ie, care nu poate fi niciodat evaluat direct, pentru c intrarea ei n func iune presupune ac iunea conjugat , formativ constructiv , a mediului, nv exerci iu afirma Fl. este aptitudinea plus c tigul ei n calitate rii, exerci iului, experien ei. Capacitatea i n cantitate, venit prin

tef nescu Goang (apud Bejat, M., 1971, p. 86),

pentru a sublinia c aptitudinea se refer la planul virtual, iar capacitatea este traducerea ei n plan real, prin activitate. 1.2. Aptitudinile i creativitatea Sublinierea rolului activit ii este important nu numai pentru c ea face aceast distinc ie dintre a ti c po i i a face efectiv, dar i pentru c ea este cea care explic i alte aspecte importante. condi iile

n func ie de spiritul timpului i al locului ea creaz favorabile actualiz rii unor predispozi ii ilustra ideea ar t m c favorizeaz talentele din tehnic i tiin Terman considera c

i al bloc rii altora. Pentru a spiritul vremii noastre mult mai mult dect pe poe i,

prozatori, muzicieni sau arti ti, n genere.

Page

188

Activitatea este aceea care deschide i nchide ciclurile care duc la diferen ierile progresive ale aptitudinilor, ntr-o ordine care este chiar cea a form rii lor. Prin caracterul ei sintetic, activitatea este cea care impune activarea predispozi iilor i intrarea lor n combina ie reciproc , fuzionarea cu priceperile, deprinderile i cuno tin ele, pe de o parte, cu tr s turile de personalitate (motiva ia, n special interesele i nevoile de cre tere, tenacitatea, perseveren a etc.), pe de alt Sinteeza pe care o presupune activitatea eficient cu ntreg planul personalit ii. Una i aceea i aptitudine este premis a unor activit i foarte diferite (memoria kinestezic este necesar chirurgului, pianistului i sportivului), n timp ce o aptitudine nu poate asigura singur succesul ntr-o activitate, care impune combinarea optim , aceasta f cnd posibil valorificarea aptitudinii dominante i compensarea celor deficitare. Activitatea implic sinergia func ional procesualitatea prin care elementele parte. i de calitate este

factorul care genereaz sudarea elementelor n aptitudini i a acestora

aptitudinale devin blocuri opera ionale, ea este deci cea care imprim a componentelor ce se vor suda n structuri care, prin integr ri succesive, vor deveni tot mai complexe, f cnd imposibil de decelat ceea ce a fost dat de ceea ce este dobndit. ntr-un cuvnt activitatea este cea care treze te la via predispozi iile, le d forma aptitudinilor care, prin cuplare cu deprinderile, pe complexificare progresiv , integr ri de planuri de pe verticala psihicului uman. cuno tin ele i priceperile, formeaz capacit ile, ntr-o evolu ie bazat

Page

189

1.3. Aptitudinile i deprinderile Analiznd raportul aptitudinilor cu deprinderile vom constata o asem nare de fond (ambele fac parte din patrimoniul instrumentelor personale), dar i deosebiri fundamentale: Deprinderile tind spre simplific ri succesive, reducere a proceselor psihice i a zonelor corticale implicate, pentru a ajunge la automatizare i control con tient minimal; aptitudinile se complexific , au o mi care invers , de dezvoltare, prin nglobare de noi procese i nsu iri psihice care i sporesc for a ca instrument de ac iune, finalmente personalitatea n ntregimea ei ajustndu- i substructurile la ele. Motiva ia, interesele, atitudinile i importante calit i voluntare vor intra n structura aptitudinii, dup rostogolindu-se. Dac la deprinderi exist o faz de platou, o epuizare a modelul bulg relui de z pad ce cre te

poten ialului evolutiv, aptitudinile profit indefinit de pe urma activit ii n domeniul respectiv, de unde tendin a lor de dezvoltare ascendent continu , punnd n mi care motorul autorealiz rii personale. pe care mbog irea repertoriului lor de posibilit i, prin acest fenomen de cre tere din interior, explic importan a fundamental aptitudinile o au n satisfacerea trebuin elor umane cele mai nalte, cele de autoactualizare, autorealizare, mplinire. De aceea putem spune c n timp ce deprinderile poten eaz personalitatea optimal , aceea care echilibreaz ceea ce se d cu ceea fuziuni de competen e, prin care nsu i talentul se poate manifesta. ce se cere, aptitudinile deschid drumul personalit ii maximale, prin

Page

190

1.4. Talentul i geniul Talentul presupune (ca i capacitatea), ideea de aptitudine, dar mbinarea disponibilit ilor personale se face la un nivel ce permite activitatea creatoare: bazndu-se pe dispozi iile naturale foarte puternice ale organismului, talentul nseamn o creativitate de nivel

excep ional, corespunz toare nivelului inovator din schema lui I. Taylor. Geniul, asimilat de unii unei imense disponibilit i pentru munc , corespunde nivelului creativit ii emergente, cea care face epoc , marcnd timpul s u, istoria, prin consecin ele ce duc la modificarea perspectivelor n domeniu. Dac geniile tiin ei produc schimb ri ale paradigmei fundamentale (Einstein a transformat mecanica lui Newton ntr-un caz particular al teoriei relativit ii), n art minunile crea iei pot coexista, nefiind nici echivalente, nici comparabile, de aceea revolu iile din art nu au acela i dinamism ca cele din tiin , unde reechilibr rile i integr rile succesive amintesc de schema de asimilare-acomodare propus de Piaget pentru explicarea genezei inteligen ei umane. 1.5. Definirea aptitudinilor Punctul de nceput n studierea tiin ific a aptitudinilor este

sfr itul secolului al XVIII lea (1796) cnd, la observatorul astronomic din Greenwich, au fost remarca i timpi de reac ie diferi i, ce duceau la erori n aprecierea pozi iei stelelor. Semnifica ia acestor varia ii individuale a fost sesizat de F. Galton, care a pus-o la baza variabilit ii interumane, ce urma s fie nceputul psihometriei, statisticii i psihologiei experimentale. Iat cteva cerin e pe care M. Zlate (2000, p. 258) consider c trebuie s le satisfac o nsu ire psihic pentru a fi considerat aptitudine:

Page

191

s diferen ieze oamenii n privin a performan elor n activitate; s contribuie efectiv la realizarea cu succes a activit ilor; s asigure atingerea unor performan e calitativ superioare; sinteza lor unitar ntr-o configura ie s le imprime un grad

foarte ridicat de opera ionalitate i eficien .

2 Clasificarea aptitudinilor

Exist

deci

procesualitate

apari ia

diferen ierea

aptitudinilor, n tendin a lor spre dezvoltare prin nglobare i cre tere. Vom distinge astfel aptitudini simple, date de particularit i ale sistemului nervos sau ale analizatorilor. La acest nivel este valabil aser iunea lui Al. Ro ca potrivit c reia orice nsu ire sau proces psihic, privite din unghiul eficien ei, devine aptitudine. Propriet i ale aten iei (concentrarea, volumul sau distributivitatea), ale memoriei (volum, fidelitate, reproducere, specializare vizual , auditiv , kinestezic ), propriet ile sensibilit ii (acuitate vizual , tactil , olfactiv , vedere n spa iu, sim ul ritmurilor, secven ialitatea), calit i ale reprezent rii (centrat pe imagine sau pe cuvnt, bi sau tridimensional ) sunt deci pe un singur tip de considerate ca totalitatea condi iilor elementare responsabile de eficien a ac iunilor simple. Ele se bazeaz dep ite de cerin ele ac iunilor complexe. fenomen psihic, sau pe un tip de operare omogen, de aceea sunt

Page

192

Aptitudinile complexe sunt structuri opera ionale care sudeaz n timp o multitudine de aptitudini elementare, asociate cu alte instrumente (priceperi, cuno tin e, deprinderi) i cu variabile de personalitate (interese, motiva ii, calit i voluntare, atitudini). n optica lui Popescu Neveanu, creativitateaa este gndit ca o sintez vectoro-opera ional de atitudini sus inerea absolut i aptitudini, unele dnd direc ia i eficien a. Aptitudinea muzical i orientarea, altele include auzul muzical,

i armonic, auzul intern, fantezia muzical , reprezentarea,

sonorit ile i sinestezia ntr-o ecua ie foarte personal , un fel de matrice care define te stilul propriu, prin care unele elemente sunt n prim plan (se valorizeaz ), compensnd deficitele celor de fundal, mai pu in dezvoltate. O extrem de pertinent analiz a aptitudinii muzicale face S. L. Rubinstein (1960, p. 349), prima nsu ire fiind caracterul activ al auzului viitorului muzician, prin care impresiile sonore bogate ale mediului sunt traduse n limbajul intona iilor. Impresiile naturale, piesele folclorice, modul de intonare i inflexiunile limbajului verbal, constituie atomii (linii ritmice, muzicali din care se vor crea cteva celule de baz

melodice sau armonice). Prin prelucr rile i construc iile elaborate ale artei muzicale (tem , contrapunct etc.) din aceste motive, adnc ntip rite n auzul muzical, compozitorul aduce n chipul acesta micul s u num r de intona ii noi pe care le-a descoperit i care formeaz nucleul aptitudinii sale muzicale (apud. Radu, I., 1991, p. 338). Aptitudinile complexe pot fi subdivizate n generale i speciale, dihotomie care aminte te punctul de vedere psihometric ini iat de Spearman n ce prive te inteligen a, cea mai general dintre toate

Page

193

aptitudinile umane. Pe lng aceasta memoria sau spiritul de observa ie sunt considerate a fi aptitudini generale ( intervin n toate, sau aproape toate domeniile de activitate), de i vom vedea c ambele sunt incluse, n diferite forme, n modelele factoriale ale inteligen ei. La Thurstone memoria este una din abilit ile mentale primare ce compun inteligen a, iar spiritul de observa ie poate fi pus n leg tur cu viteza perceptiv i (abilitatea de a sesiza rapid detaliile, de a sesiza asem n rile succesul ntr-un anumit domeniu: sport de performan , art muzic , tehnic , nv orient rii colare

deosebirile ntre imaginile obiectelor). Aptitudinile speciale mijlocesc plastic , n mnt, f cnd obiectul ghid rii voca ionale, al

i profesionale. Putem face o observa ie invers

raport cu cea deja amintit , a lui Al. Ro ca: orice activitate concret poate fi executat la parametri de calitate i m iestrie care presupune aptitudini speciale. Studiul psihologic al profesiunilor stabile te factorii strict necesari (absen a lor contraindicnd acea profesiune), necesari i auxiliari, care dau, sub forma unei profesiograme, un tablou de aptitudini, calit i i instrumente ce fac posibil exercitarea lor cu succes. Adecvarea cerin elor profesiunii la datele interne, la ecua ia personal , ce include ntr-o structur variabil aceste elemente ale profesiogramei, d con inut muncii de consiliere i ghidare vocaa ional , al ndrum rii carierei.

3. Inteligen a ca aptitudine general

Page

3.1. Probleme conceptuale

194

nglobarea gndirii de c tre conceptul mai nou ap rut , inteligen i extinderea acestuia din urm att spre ma ini (inteligen a artificial ), ct i spre mamiferele superioare, printr-o rela ie de sinonimie larg a c p tat-o pentru psihologie n (inteligen a este func ia mintal prin care este posibil adaptarea), indic importan a pe care aceast problem special i pentru societate n general. Nici o alt caracteristic uman nu a fost cercetat cu att interees n acest secol, deoarece, pe de o parte, societatea o reclam din ce n ce mai intens (inteligen a este carburatorul lumii moderne), pe de alt parte variabilitatea ei foarte mare este principala cauz a discrepan elor dintre oameni. Dac alt dat for a fizic i nsu irile corporale erau temeiul puterii individuale, inteligen a i n ierarhia social sau se ocup creativitatea sunt cele care fac diferen a dintre oameni n lumea de ast zi, n func ie de care se urc pozi iile periferice. Aceasta este o tendin a culturii vest europene moderne, n cea fiind, pentru budi ti, calea de a

oriental eliberarea omului de inteligen

accede la fericirea suprem : de i au inventat praful de pu c , hrtia, m tasea, caolinul i busola, nu chinezii au fost cei care le-au pus n valoare, ci europenii, mai pragmatici (mai heracleitici, spre deosebire de eleatismul oriental, n accep iunea lui Anton Dimitriu). Chiar n domeniul psihologiei tiin ifice conceptul are o pozi ie la Piaget, Gardner sau

foarte diferit , inteligen ei alocndu-i-se cea mai mare cantitate de efort teoretic i practic, de la Galton i Binet, pn psihologiei aplicate, psihometria, matematice de analiz , statistic Sternberg, ceea ce s-a soldat cu na terea celui mai fecund domeniu al i a celor mai elaborate metode psihologic (asimilat ulterior i de

Page

195

pedagogie, sociologie, medicin primul mare export al

sau chiar

tiin ele economice, fiind

tiin ei nou constituite). Progresele din ultima

jum tate de veac din psihologia personalit ii ar fi de neconceput f r analiza factorial , tehnic matematic de interogare a datelor, ap rut tot n cmpul de cercetare al inteligen ei. Idiosincrazia fa multiple: Aplica iile practice au premers teoria, care de fapt nici ast zi nu exist , sub o form unitar i larg acceptat . nsu i Binet, care a propus a acesteia, a sesizat precaritatea mai degrab o definire opera ional (preluat de conceptul de inteligen are ns cauze

ntemeierii teoretice a psihometriei sale, de aceea ne-a l sat butada i de Wechsler) conform c reia inteligen a este ceea ce m soar testele mele! De la origini conceptul de inteligen pentru nv i cel de m sur toare s-au

suprapus, n scopul rezolv rii unor probleme practice (selec ia copiilor mntul special, adic a subdota ilor n Fran a, prin Binet, i a supradota ilor n America, prin Terman). Compara iile pe sexe, grupuri etnice, culturi i minorit i au demonstrat existen a de particularit i i diferen e semnificative uneori, ceea ce a aprins dispute tiin ifice acerbe, cu un substrat politic evident, ntre partizanii sau denigratorii conceptului. De aici atitudinea antitest, ap rut aproape simultan n dou

sisteme politice foarte diferite: n S.U.A., unde uzul de teste se interven ia senatului pentru a construi cadrul legal al profesiei de psiholog, i n fosta Uniune Sovietic , unde Comitetul Central al

Page

196

transformase, c tre al doilea r zboi mondial, n abuz, de unde

P.C.U.S. a condamnat (n 1936) practica testelor (mijloc prin care clasa dominant i men ine suprema ia asupra clasei muncitoare, adic reac ionar ). o critic ideologic ), dar i cibernetica ( tiin nc

din faza de na tere a psihometriei, Galton, marele

precursor al metodei, a generat dou probleme care par s nu se mai rezolve vreodat : - cea legat de raportul ereditate-mediu (nature-nurture), el a tiin ei care s duc la ameliorarea

sus innd primatul eredit ii (Hereditary Genius, 1869) - problema eugeniei, adic speciei umane, teorie care sub forma ei negativ (eliminarea genelor

nedorite) sau pozitiv (poten area celor pozitive), a folosit ca pretext marilor crime mpotriva umanit ii din lag rele de concetrare naziste, dar i la o politic eugenic n mai mult de jum tate din statele confedera iei americane, n zilele noastre. Instrumentele solide puse n circula ie, testele, au dat posibilitatea abord rii psihometrice pe toat scara vrstelor, ceea ce a permis n elegerea mai nuan at a mb trnirii (prin calculul boli coeficientului de deteriorare), a func ion rii creierului dup (epilepsie, meningit ) care completeaz Asimetria

i traumatisme sau accidente cerebrale. Nou larg de metode foarte moderne, ce au problema specializ rilor,

n scuta neuropsihologie nu se poate dispensa de testele de inteligen , o gam furnizat psihologiei o cale foarte solid de autofundamentare tiin ific . emisferelor cerebrale, comportamentul integrat, lateralizarea func iilor, func ionarea percep iei, aten iei, memoriei i motricit ii sunt marile beneficiare ale domeniului

Page

197

interdisciplinar nou ap rut, neuropsihologia, ce tinde s creeze replici n domenii conexe (neuropedagogia). Importantele cristaliz ri, care au dus la apari ia de modele explicativ interpretative tot mai elaborate i fundamentate, de la cel psihometric, la teoriile factoriale, la viziunea psihogenetic a lui Piaget, pn la inteligen ele multiple ale lui Gardner, sau seduc toarea teorie triarhic a lui Sternberg, nu au f cut s dispar detractorii termenului de inteligen , n viziunea multor psihologi el fiind ori un concept prea heterogen i neintegrat ntr-o teorie unitar , ori neavnd nici un fel de realitate psihologic , de unde ideea elimin rii lui din tiin . Cu alte cuvinte inteligen a a fost cel mai dinamic concept psihologic al acestui secol, cu cele mai fecunde consecin e n plan practic (m surarea QI-ului) i teoretic (statistica i modelele explicative tot mai elaborate), dar i cel mai generator de dispute n planul tiin ei, cu reverbera ii prelungite n ploanul ac iunii sociale. Unul din marii ei teoretizatori, descendent direct al lui Spearman, Cyril Burt, este cunoscut ca i coautor (al turi de Venon), al unuia dintre cele mai elaborate modele teoretice al inteligen ei, cel ierarhic, dar i al celei mai mari fraude din istoria psihologiei, el ajustnd rezultatele unor investiga ii concrete pentru a se potrivi la o teorie (primatul eredit ii), ce avea s greveze politica educa ional a Angliei pentru cteva decade. Disputele sunt departe de a fi ncheiate: dac Cronbach vede n m surarea inteligen ei cea mai important contribu ie a psihologiei n rezolvarea unei probleme practice, un mare corifeu al studierii genezei inteligen ei, J. Piaget, vede n abordarea prin metoda testelor o eroare fecund .

Page

198

Importan a termenului de inteligen pu in din trei motive:

r mne considerabil , cel

- este unul din conceptele n jurul c rora se reunesc psihologia, logica matematic , lingvistica, antropologia, neurologia, cibernetica, epistemologia, pentru a genera tiin ele cognitive; - este conceptul integrator al tuturor cogni iilor umane, de la percep ie i reprezentare, la memorie, gndire, creativitate i aptitudini; - este puntea de leg tur real este dep ntre inteligen a vie a mamiferelor

superioare i a omului, cu nivelul inteligen ei artificiale, prin care planul it de a a-numita realitate virtual , cea mai provocatoare i nelini titoare crea ie a acestui sfr it de mileniu. 3.2. Definirea inteligen ei Etimologic inteligen deriv din latinescul intelligere sau

interlegere cu (echivalentul romnesc, att de apropiat, n elegere ), care presupune a organiza, a rela iona. Termenul sugereaz faptul c inteligen a dep e te gndirea, care se limiteaz la stabilirea rela iilor dintre nsu irile esen iale ale obiectelor i fenomenelor i nu a rela iilor dintre rela ii (Zlate, M., 2000, p. 268). n sens foarte larg, inteligen a este un ansamblu de func ii prin care organismul se adapteaz la mediu, prin achizi ii i reelabor ri cu originale ale conduitelor, n sens restrns ea este sinonim

rezolvarea problemelor, conform regulilor degajate prin formaliz rile logicii (n aceast accep ie ea este sinonim cu gndirea, care nu numai rezolv , dar i pune problemele).

Page

199

Cohn (1981) a semnalat 12 caracteristici ale inteligen ei: de a analiza, a abstractiza i generaliza; de a prentmpina situa ii noi; de a elabora desf decizii optimale; de a controla comportamentele (n urarea lor); de a g si modele practice de interven ie n anumite

situa ii ; de a g si mijloace adecvate scopurilor; de a cere i anticipa; de a opera cu simboluri i semnale; de a sesiza inadverten e; de a sesiza absurditatea; de a reac iona adecvat la sensul direct i la cel figurativ; de a reac iona adecvat cu privire la laturile diferite ale acelora i rela ii de folosire a erorilor ca surse de informa ie (cf. Neculau, A., din U., coord., Dic ionar enciclopedic de psihologie, p. 370). Inteligen a este o calitate a ntregii activit i mintale care asigur adaptabilitatea la situa iile noi (este o conduit instinct, n care conduita adaptativ ereditar ca un patrimoniu al speciei, sprijin , dar pe care le dep pe m sur , dup de i transmis expresia lui P. Janet), rapid, suplu i eficient. Ea trebuie distins este preformat chiopu,

i de automatisme, pe care se

e te prin trecerea dincolo de rutin .

Abordarea evolutiv a mecanismelor de achizi ie i cre tere a informa iei la nivelul organismului individual eviden iaz o continuitate de la formele elementare (nv area asociativ de tipul reflexului condi ionat simplu) la cele elaborate, bazate pe activitatea simbolic , ceea ce ofer genezei ei la om, a a cum a eviden iat-o Piaget. Exist multe tipuri de inteligen : att leg tura cu inteligen a infrauman , ct i ntre stadiul ini ial i final al

(determinat

de condi iile reale ale dezvolt rii); inteligen a fluid

(determinat genetic, n descre tere cu vrsta), i cristalizat (fixat n

Page

200

D.O. Hebb a eviden iat inteligen a de tip A (ereditar ) i de tip B

concepte, reguli, legi, un fel de a capitaliza propria experien prin nv are, n cre tere odat Cattell; pentru E.L. Thorndike exist social . La toate acestea se adaug

cognitiv i

cu vrsta), n accep iunea lui R.B. inteligen a concret , abstract subcomponentele sau modulele

inteligen ei, pe care abordarea factorial sau noile teorii le propun, de unde rezult una din problemele fundamentale ale inteligen ei, privitoare la unitatea ei, i faptul de a fi sau nu fondat de un factor general. 3.3. Modele explicative ale inteligen ei Dac ntr-o prim faz cercetarea inteligen ei s-a bazat mai mult pe produs, ducnd la conturarea metodei psihometrice, mai trziu J. Piaget a impus metoda cognitivist , pentru ca ultimele teorii n materie (inteligen ele multiple i teoria triarhic ) s nu mai fie nici psihometrice, nici exclusiv cognitiviste. Problema unit ii inteligen ei este firul ro u care leag de la origini aceste tipuri de abordare. a. Abordarea psihometric Scara metric a inteligen ei, propus de Binet-Simon n 1905 era solu ia g sit de cei doi autori la o problem foarte concret , practic : selec ia copiilor ce nu pot face fa centrat saturat pe probe de performan nv mntului de mas . Mai i din ce n ce mai n mod constant la vrste mici

n probe verbale ulterior, ea nu p streaz

acela i tip de probe la toate vrstele. Considerat n termenii vitezelor de dezvoltare i dedus din raportul vrsta mintal /vrsta cronologic mai trziu de Stern pentru nmul it cu 100 (formula propus

de subteste, nuan nd un spectru larg de func ii, n special judec i, ra ionamente, considerate de Binet ca fiind esen a ei.

Page

201

determinarea coeficientului de inteligen ), inteligen a era testat prin 30

Traducerea

i adaptarea acestor teste n America (scara

Stanford-Binet) i se datoresc lui Terman ( i ulterior lui Merrill), care le-a utilizat i pentru studiul longitudinal al supradota ilor din California. La distan de peste trei decenii (n 1939), psihologul american

de origine romn , David Wechsler, de la spitalul Bellevue din New York, a ncercat s construiasc o form alternativ a testului Binet care s fie utilizabil i pentru adul i, unde conceptul de vrst mintal nu poate opera, ceea ce a dus la apari ia testului Wechsler Bellevue, din care, ntr-o progresie logic , au ap rut Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) n 1949, Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) n 1955, ambele revizuite de mai multe ori ulterior, i Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI), n 1967, pentru copiii de la 4 la 6 ani. Se acopereau practic toate vrstele de peste patru ani cu o metod ce a renun at la conceptul de vrst mintal (criteriul devenind media statistic alc tuit de 100 cu o abatere standard de 15), bateria fiind i complexitate, din subteste omogene tematic, gradate ca

grupate n teste verbale i de performan . Folosirea unui sistem de cotare standardizat grij i e antioane reprezentative, construite cu mare i reactualiz rile periodice au f cut din testele Wechsler cele mai

larg utilizate instrumente de m sur a inteligen ei, cu sfer de aplicare foarte larg . b. Perspectiva factorial P rintele analizei factoriale, englezul Charles Spearman, a plecat sau factorii care stau n spatele acestor corela ii.

Page

202

de la matricile de intercorela ii dintre teste, pentru a descoperi r d cinile

Spearman asimila inteligen a unei energii mentale, n forma ini ial sus innd c toate activit ile umane pot fi descrise prin interven ia unui factor general g, i un factor specific fiec rei activit i, s. Dac pentru g energia mintal ar fi produs de tot cortexul, pentru s ea ar fi generat de grupuri particulare de neuroni. Dep ind naivitatea acestei prime interpret ri (1905) Spearman a dezvoltat teoria proceselor neogenetice, care presupune o alt c reia st corelatelor. ntre factorul general g i factorii s nsu i Spearman a admis explica ie a inteligen ei, la baza i a n elegerea experien ei proprii, educ ia rela iilor

posibilitatea unor factori intermediari, c rora le-a dat o pondere neglijabil . Cel care a rafinat analiza factorial , americanul Thurstone a deschis tendin a pluralist , propunnd un model numit al abilit ilor mintale primare, alc tuit din 12 factori, din care a re inut ulterior 7: Comprehensiune verbal (V), de baz n n elegerea citirii, analogii (W) ce se verbale, ra ionament verbal, proverbe; Fluen a verbal anumit liter ; Num r (N), identificat n viteza

reg se te n anagrame, ritmare, construirea de cuvinte ce ncep cu o i precizia calculului aritmetic; Spa iu (S), alc tuit din doi factori distinc i (rela ii spa iale geometrice fixe, dar (M), reg sibil i vizualizare manipulatorie); Memorie asociativ i cea de tipul asocia iilor perechi; i cu acurate e a n memoria brut

Viteza perceptiv (P), constnd din surprinderea rapid silogistic sau de tip aritmetic)

detaliilor vizuale; Induc ia (I) sau Ra ionamentul General (ra ionament

Modelul lui Thurstone este elegant i practic, pentru c re ine un num r mic de factori bine defini i, care acoper o mare varietate de

Page

203

situa ii. Ei combin , n calitate de unit i elementare, mai pure, att componente mai simple (spa iul complexe num rul). Modelul ierarhic al lui Burt (1949) i Vernon (1960) integreaz teoria bifactorial a lui Spearman cu cea multifactorial a americanilor. n vrful ierarhiei st factorul general g al lui Spearman, sub care se afl doi factori majori de grup (verbal-educa ional i al aptitudinilor practicemecanice) sub care se afl nivelul fectorilor minori de grup (verbal, numeric, mecanic, spa ial, manual etc.), la baz fiind factorii specifici s. De i ierarhia arborescent a modelului amintit nu ne spune nimic despre geneza n timp a factorilor i nu d informa ii explicite despre rolul memoriei, ea are marele merit de a face sinteza unei lungi linii de evolu ie a concep iilor factoriale despre inteligen , opernd i ca o gril de selec ie i ordonare a marei mase de teste care o m soar . Structura intelectului a lui Guilford este un model tridimensional, paralelipipedic, rezultat din conjugarea a 5 opera ii (evaluare, produc ie convergent , produc ie divergent , memorie i cogni ie) cu 4 con inuturi (figurale, simbolice, semantice i comportamentale), ce dau 6 produse (unit i, clase, rela ii, sisteme, transform ri i implica ii). Dup 20 de ani de la lansare, Guilford i echipa sa descoperiser 98 dintre factorii anticipa i, mul i din itemii testelor clasice fiind descri i n termenii acestui model, care pune accentul pe structur i proces, nu pe ierarhie, d un format comun cogni iei i memoriei, ceea ce face ca ini ierea procesului de producere a informa iilor s se origineze n oricare dintre cele dou substructuri; cogni ia dezvolt procesul fie convergent, fie divergent (de (ra ionamentul, i viteza perceptiv ), ct fluen a i foarte sau comprehensiunea, verbal

Page

204

unde marile aplica ii n teoria creativit ii), care trece obligatoriu prin faza de evaluare, cea final pedagogie acest fiind ntotdeauna substructura mnezic . n a avut o deosebit relevan n model

opera ionalizarea obiectivelor didactice. c. Perspectiva genetic A fost dezvoltat de J. Piaget, care leag inteligen a de func ia ei biologic cea mai general , adaptarea. Aceasta este n esen o form de echilibrare ntre asimilare (ncadrarea noilor informa ii n schemele deja elaborate) i acomodare (restructurarea schemelor mintale impus de informa ii care nu se mai potrivesc cu vechile sisteme). Conduita inteligen ei se elaboreaz discontinuu, n stadii (ce au g sit i o i confirmare din partea neuro tiin elor). Interiorizarea ac iunilor

diferen ierea schemelor mintale sunt procesele majore ce duc la apari ia func iei semiotice i dezvoltarea gndirii operatorii. Chuiar dac nu a fost scutit de critici, meritele i contribu iile lui Jean Piaget sunt mai mari i mai nsemnate dect criticile care i se aduc, spune Mielu Zlate (1999, p. 329). El nu a r mas singular n epoc , impactul asupra psihologiei cognitive fiind considerabil, neopiagetienii continundu-l i dezvoltndu-l de pe alte pozi ii i n zilele noastre. d. Perspectiva triarhic a lui Sternberg Propus n 1985 i remodelat ulterior, teoria lui Sternberg este justificat cheam de necesitatea perspectivei psihometrice (Dincolo de QI, se o lucrare a sa), prea tehnic i prea centrat pe predic ia i cu via a colar. ncercnd s -i restituie dimensiunile lips pentru a

deveni un concept valid, nu numai n raport cu teoria ci

(validitate ecologic ), Sternberg arat c exist trei aspecte distincte ale

Page

205

succesului

inteligen ei, fiecare combinndu-se cu celelalte dou comportamentului inteligent.

n producerea

Inteligen a contextual este abilitatea individului de a se adapta la mediul s u i la cultur : de teptul str zii este cel ce se descurc supravie uie te ntr-o situa ie dat , de multe ori ostil . Legat de inteligen sau n mod

fundamental de motiva ie, de valorizarea contextului de via , acest tip depinde foarte mult de cultura n cadrul c reia apare i n memoria c reia se fixeaz . Inteligen a empiric indic modul cum propriile noastre i

experien e trecute fundamenteaz

comportamentul actual. Numit

experien ial , aceast form de inteligen

este abilitatea de a face din cum

ceva nou nv at o rutin . Conducerea automobilului ilustreaz informa iei i n elaborarea r spunsurilor. Inteligen a categorial

progresele n nv are ne fac mai rapizi, mai ndemnatici n prelucrarea

(sau componen ial ), corespunde no iunii colar). nc din 1977 Sternberg a

despre inteligen a clasic , m surat de testele de QI, ea eviden iindu-i pe copiii de tep i la carte (sau performan , metacomponentele inteligen , care valorific identificat trei tipuri de mecanisme cognitive: componentele de i componentele de acumulare a cuno tin elor. Sternberg propune un punct de vedere constructiv despre i perspectiva sim ului comun, c ci ea nu mai i experien , depozitate n memoria este v zut ca ceva nn scut, pentru zone importante ale ei putnd s ne dezvolt m prin nv are individual i a culturii n care tr im.

La aceste modele se mai poate ad uga cel al inteligen elor multiple ale lui Gardner, care sparge unitatea inteligen ei, pentru a o

Page

206

transforma n module, modelul neuropsihologic, generat de cercet rile pe split-brain (sec ionarea corpului calos, cel care face ca activitatea cerebral s fie unitar i integrat ) ale lui Sperry, Brenda Milner sau Gazzaniga, care au subliniat rolul asimetriei, generat de specializarea func ional a celor dou emisfere cerebrale, n procesarea informa iilor, sau modelul ecologic, ce studiaz inteligen a n contextul ei firesc de manifestare, fie prin considerarea diferitelor categorii sociale (Liker sau Scribner), fie prin studii care- i propun s ale lui M. Mead, Colle sau Berry). Toate acestea arat complexitatea deosebit a conceptului cel a vad cum variaz comportamentul inteligent n diverse culturi (studii transculturale, ca cele

mai controversat al psihologiei, ce determin

arhitectura cognitiv

min ii, o parte din aceste controverse fiind legate de: Diferen ele de gen (dimorfismul sexual), care indic , printre altele, aptitudini spa iale i pentru matematic mai mari pentru b rba i i un factor verbal mai puternic la femei. Raportul ereditate-mediu (nature-nurture), care a condus la studiul familiilor, fra ilor, gemenilor univitelini adopta i, pentru a detecta rolul heritabilit ii structur i bivitelini, copiilor i ponderea mediului n

formarea structurilor cognitive, problem fastidioas , pentru c , cu ct o este mai departe de planul fizic i este mai complex , rolul gemenii sunt cvasiidentici (r = 0,87), cei crescu i eredit ii este mai greu de eviden iat. Se admite ast zi c univitelini crescu i mpreun separat sem nnd nc bivitelini seam n

la un nivel relativ mare (r = 0,60), peste al fra ilor

obi nui i (r = 0,48); asem narea dintre p rin ii biologici i copiii lor, tr ind

Page

207

foarte bine (r = 0,72), n timp ce gemenii

mpreun este moderat (r = 0,48), fra ii adoptivi sem nnd mai pu in ntre ei (r = 0,32) dect cu p rin ii biologici. Diferen ele dintre subgrupurile minoritare d rasial dimensiunea

a inteligen ei, afroamericanii avnd un QI mediu cu 15 puncte

sub al albilor, de i copiii de negri adopta i de albi terg aceast diferen . Asemenea studii, citate de B.D. Smith (1998, pp. 326-327), arat c chiar succesul colar coreleaz cu etnicitatea, japonezii, coreenii i chinezii avnd o reu it colar mai mare dect negrii sau

hispanicii, ca subculturi ale culturii americane. Testele de inteligen ridic i probleme speciale de construc ie

pentru a fi corecte sau libere de cultur (fair, free-culture test), a uzului i abuzului, a detect rii retard rii sau supradot rii intelectuale, a evolu iei inteligen ei pe durata ntregii vie i, adic scara filogenetic a stabilit ii ei, a evolu iei pe a creierului reptilian, a prin integrarea succesiv

creierului visceral (sistemul limbic), a creierului numit neocortex, din care s-a deta at al patrulea creier, lobul frontal, fundamental la om, singurul cu o evolu ie dincolo de adolescen . Bazele neurofiziologice ale inteligen ei, structura, chimismul ei neuronale, fac din inteligen amplific func ion rii ei genereaz destinului speciei noastre. 1 MOTIVA IA SI AUTOREGLAREA COMPORTAMENTULUI 10.1. Teorii explicative n motiva ie exponen ial, pentru c i mai ales construirea re elelor speran ele legate de n elegerea aspira ie pentru ameliorarea un domeniu pentru care interesul se

o imens

Page

208

Tema 10

10.2. Modele teoretice actuale n motiva ie 10.3. Sistemul autoreglator 10.1. TEORII EXPLICATIVE N MOTIVA IE Conceptul de motiva ie (Carver & Scheier, 2008, pp. 74-76) Trebuin a stare de dezechilibru nu este neap rat constientizat ; are direc ie (apropiere / evitare), intensitate, specificitate si periodicitate Motivul cluster de cogni ii cu rezonan tr iri preferate si a unor scopuri Presiune extern condi ii care declanseaz dorin a de a ob ine sau evita ceva Fig. 10.1. Rela ia dintre componentele motiva ie si comportament Tradi ii n studiul motiva iei (Derlega et al., 2005, cap. 6) Trei direc ii de studiu modele teoretice diferite, n func ie de viziunea despre rolul motiva iei o Modelul mplinirii comportamentul este orientat spre mplinirea poten ialului uman de fericire (happyness) si control (mastery) o Modelul conflictului comportamentul este orientat spre satisfacere trebuin elor o Modelul men inerii comportamentul este orientat nspre men inerea consisten ei determinat de ce am nv at n trecut si ce astept m de la viitor. Modelul mplinirii viziune optimist asupra naturii umane o Teorii tradi ionale Maslow si Rogers afectiv organizat n jurul unor

Page

209

o Psihologia pozitiv Seligman, Csikszentmihaly comut orientarea de la patologic la aspectele pozitive ale func ion rii psihice fericire, stare de bine (majoritatea oamenilor sunt s n tosi si ferici i) o Teoria autodetermin rii (Deci & Ryan) motiva ia este orientat dezvoltarea capacit ii de func ionare n lume si de st pnire (control) al mediului i cu semnifica ie, pl cute intrinsec, chiar dac nu Individul caut activit spre

exist recompense sau constrngeri externe Teoriile conflictului viziune pesimist asupra naturii umane o Teorii tradi ionale Freud si o parte din neopsihanalisti o Oamenii sunt domina i de instincte acest grup de teorii au fost puternic influen ate de teoria lui Darwin despre evolu ie o Motiva ia este orientat nspre satisfacerea nevoilor instinctuale Trebuin Presiune Motiv Comportament 2 o n procesul de satisfacere a a cestor nevoi, individul ntr n conflict cu constrngerile realit ii sau cu constrngerile sociale afirm cu cele mai puternice instincte sunt o Exist conflicte intrapsihice, ntre motive antagoniste (Fromm) o Psihologia evolu ionist legate de reproducere si supravie uire si c ele s-au consolidat ca efect al selec iei naturale si

Page

210

al evolu iei o Competi ia pentru resurse are loc ntr-un mediu ostil, cu resurse limitate si semeni competitori o Evolu ia a modelat acele instincte (mecanisme de rezolvare a unor probleme adaptative) care sunt utile supravie uirii individului si speciei o Aceste mecanisme nu sunt neap rat constiente o ntruct supravie uirea se face n grupuri, motivele de baz includ si pe cele care regleaz func ionarea individului n grup. Teoriile consisten ei o Accent pe influen a formativ a FB din lumea extern asupra individului o Principalii reprezentan i: Skinner, Mischel, Bandura, Kelly, Festinger, Lecky, Aronson o Experien ele trecute sunt baza expectan elor pentru efecte ale ac iunilor viitoare o Via a este o ncercare extensiv astept rile nv experien s comportamente o Expectan ele sunt modelate de mediu (ce ai voie si ce nu ai voie sa faci) ) si ate rii (adaptarea se bazeaz pe de a men ine consisten a cu

o Teoriile consisten ei includ teoriile nv

pe cele cognitive (individul este v zut ca un rezolvitor de probleme, ocupat reduc inconsisten ele ntre gnduri, sentimente / emo ii si

Page

211

o Festinger si Aronson: tr irea disonan ei este nepl cut oamenii sunt motiva i s reduc disonan a si s sporeasc consisten a o Disonan a este legat de decizii, integrarea informa iilor noi n sisteme de cunostin e preexistente, de justificarea unor ac iuni 10.2. MODELE TEORETICE ALE MOTIVA IEI (Carver & Scheier, 2008, p. 78 si u.; Vallerand, 1993, cap 6) Motiva ia de realizare (Murray, McClelland, Atkinson) a face lucrurile bine, a dep si obstacole, a se bucura n caz de succes, a se sup ra n caz de esec existe diferen e individual n privin a nivelului motiva iei de realizare o indivizi cu MR ridicat - prefer sarcinile de dificultate medie persist dificultate ridicat sau sc zut o indivizi cu MR sc zut prefer fie sarcini foarte dificile, fie sarcini foarte usoare pe cele dificile le rezolv afecteaz reputa ia o sarcina de dificultate medie d informa ii mai clare despre abilitatea de a face dect o sarcina de dificultate medie diferen iaz privin a abilit ii mai bine ntre indivizi n cele usoare (oricine le poate face) sau cele grele (nimeni nu le poate face) usor, pe cele grele nu, dar aceasta nu le n sarcinile cu dificultate medie mai mult dect n cele cu

Page

212

(cei cu MR ridicat sunt mai interesa i s le afle dect cei nu MR sc zut ) MR ridicat este un predictor bun pentru dezvoltarea economic a unei societ i nu este La nivelul indivizilor n func ii de conducere, MR ridicat neap rat un predictor al performan ei: succesul unui sef nu depinde de propria lui abilitate n sarcin , ci de cea a subalternilor seful tinde s devin tiranic si aceasta scade productivitatea muncii subalternilor Motiva ia de realizare este canalizat diferit (ca domniu) de femei si de b rba i. 3 Motiva ia de putere (Winter, McClelland, Jenkins) a avea putere asupra altor, a avea prestigiu, putere fizic MP ridicat este asociat cu un nivel ridicat al testosteronului n general exist ciclul hormoni-ac iune: o dup succes, nivelul testosteronului creste o dup esec, nivelul testosteronului scade la b rba ii cu mp ridicat , cresterea testosteronului dup sc derea lui dup esec este mai ampl dect la cei cu mp sc zut la femei, patternul de varia ie al testosteronului este mai complex exist diferen e individuale n privin a nivelului motiva iei de putere o indivizi cu MP ridicat (stresant!) caut roluri sociale are le confer autoritate sunt mai activi sexual au un nivel ridicat de cortisol dup esec succes si

Page

213

sunt preocupa i de impresia pe care o produc si de imaginea lor public caut s -si sporeasc reputa ia sunt adesea narcisici r spund mai activ la probleme semnele de supunere din partea celorlal i sunt recompensatoare si sunt irita i atunci cnd acestea lipsesc b rba ii cu MP ridicat si aleg o partener dependent (o femeie independent este o amenin are poten ial ); si abuzeaz mai frecvent so iile pentru femeile cu MP ridicat , satisfac ia legat important femeile cu MP ridicat au o atitudine activ n rela ionarea interpersonal , sunt asertive si orientate spre control o indivizi cu MP sc zut (stresant!) Winter (1988) MP ridicat achizi ia responsabilit procesul de socializare: o MP ridicat acceptabile social o MP ridicat + responsabilitate sc zut MP se manifest agresiv, prin exploatare Motiva ia de afiliere sexual , consum de alcool + responsabilitate ridicat MP se manifest n forme ii n se manifest pe dou c i, n func ie de au un nivel ridicat de cortisol dup succes de job este mai

Page

214

a fi n compania celorlal i si a avea leg turi pozitive cu ei; are mai multe dimensiuni: o comparare social o suport emo ional o stimulare pozitiv o aten ia celorlal i interac iunea social este un scop n sine (recompensator), nu un mijloc de a atinge alte scopuri exist diferen e individuale n privin a nivelului motiva iei de afiliere indivizii cu MA ridicat acceptarea este important o sunt mai receptivi la presiunea grupului o fac mai usor concesii n negocieri o particip activ la evenimentele sociale o petrec mai mult timp n activit i sociale MA influen eaz satisfac ia n rela iile interpersonale o n cuplu, partenerii sunt mai satisf cu i dac au niveluri similare ale MA 4 Motiva ia de intimitate a se sim i apropiat de alt persoan si a avea rela ii calde, apropiate, bazate pe comunicare este un scop n sine, nu un mijloc este par ial suprapus cu motiva ia de afiliere indivizii cu MI ridicat prefer rela ii de tip om-la-om si nu om-la-grup autodezv luire n rela ii apropiate exist diferen e individuale n privin a nivelului motiva iei de intimitate in cont de p rerea celorlal i, deoarece

Page

215

predispozi ia de a-l asculta pe cel lalt, de a-i facilita autodezv luirea nu ncearc s domine scena social au un nivel mai ridicat de satisfac ie marital nu coexist cu motiva ia de putere excesul n ambele dimensiuni face adaptarea interpersonal dificil Motiva ia de competen Trebuin a de a interac iona competent cu mediul comportamentele de explorare, curiozitate, jocul, nu pot fi explicate prin teoriile impulsului (Hull) prin recompens / pedeaps (Skinner) sau prin reducerea st rii de anxietate Efectan a (White, 1959) motiva ia care mpinge organismul s caute s st pneasc mediul si s o fac ntr-o manier competent (conceptul a fost elaborat ini ial avnd n vedere doar situa iile de succes) o Percep ia competen ei l face pe individ s fie satisf cut de sentimentul de eficacitate personal , care, la rndul s u, incit intensifice motiva ia de a fi eficace o Motiva ia de efectan satisf cute o n cazul copilului, repetarea unui cuvnt sau a unei ac iuni este de fapt o modalitate de a apare cnd alte trebuin e primare sunt organismul s men in sau s

Page

216

o Comportamentele declansate pot ap rea ca repetitive (aparent f r scop)

exersa/ amplifica competen a n rela iile cu mediul Fig. 10.2. Modelul motiva iei de efectan Sursa: Vallerand, 1993, p. 249 Motiva ia de efectan Amplificare Diminuare Pl cere Anxietate Percep ia competen ei si a controlului intern Percep ia incompeten ei si a controlului extern Succes Esec Tentative de st pnire Interiorizarea unui sistem de autorecompense Dependen a de recompense Retroac iuni pozitive Aprobarea tentativelor de st pnire Lipsa de aprobare a tentativelor de st pnire Absen a retroac iunii (Harter, 1978)

Page

217

5 Recompensele referitoare la abilitate au valoare de nt rire mai mare dect cele referitoare la efort te sim i mai degrab mpins s face ceva la care te pricepi, dect ceva la care trebuie s depui efort. Harter (1978) a completat modelul lui White cu situa ii de esec, ar tnd impactul acestora asupra motiva iei o Consecin ele comportamentelor noastre ac ioneaz asupra motiva iei n sensul men inerii, atenu rii sau intensific rii motiva iei o Motiva ia de efectan se dezvolt n ontogenez se reduce ulterior, dar vor se o Indivizii persevereaz ntr-o ac iune si dup esec Se simt anxiosi motiva ia de efectan relua activitatea Se simt incompeten i sau lipsi i de control motiva ia de efectan reduce si indivizii au tendin a de a abandona activit sau constrns Niveluri de analiz n motiva ie (Valerand, p. 31 si u.) Biologic o Factori genetici, neurologici, hormonali explic mecanismele de baz motiva iei Psihologic ale ile din acea categorie o Pierderea motiva iei are loc numai dac individul se simte incompetent

Page

218

o Abordarea psihodinamic o Abordarea cognitiv accent pe motiva ia intrinsec , scopuri, atribuiri o Abordarea umanist - sursa motiva iei este: nevoia de auto actualizare (Maslow), de auto determinare (Deci & Ryan, Valerand) oamenii au nevoie de sentimentul de competen autoactualizare accentueaz ideea de libertate de ac iune si alegere si str dania spre dezvoltare personal o Abordarea comportamentalist pedeaps (consecin e ale comportamentului), stimulent (oferit pentru a ncuraja un comportament viitor) Social o Abordarea sociocognitiv determin ac iunile Tab. 10.1. Compara ie ntre patru direc ii de abordare a motiva iei. Sursa: Woolfolk, 1995, p 344. Abordarea comportamentalist Abordarea umanist Abordarea Abordarea sociocognitiv cognitiv interpretarea comportamentului celuilalt ne utilizeaz concepte ca: recompens , , de stim de sine, de autonomie si de

Page

219

Sursa motiva iei nt ririle extrinseci nt riri intrinseci nt ririle intrinseci nt riri intrinseci si extrinseci Influen e importante nt riri, recompense, stimulente, pedepse Nevoia de stim de sine, mplinire, si autodeterminare Credin e, atribu ii pentru succes si esec, expectan e Valoarea scopurilor, expectan ele de atingere a scopurilor Teoreticieni Skinner Maslow, Deci & Ryan Weiner, Covington Bandura. Metode de studiu n motiva ie (Vallerand, 1993, pp. 30-34) o Manipularea variabilei independente pentru a vedea influen a ei asupra variabilei Experimente de laborator

Page

220

dependente (motiva ie) ; permite controlul variabilelor care influen eaz motiva ia o Ex.: efectul situa iei de competi ie asupra motiva iei intrinseci (Vallerand et al., 1986) 6 Au mp r it aleatoriu subiec ii n lot experimental (situa ie de competi ie) si lot de control Au m surat timpul petrecut n rezolvarea unei sarcini (cu timp liber) ca indicator al motiva iei intrinseci persisten a n sarcin Subiec ii din lotul experimental (competi ie) au petrecut mai pu in timp pentru rezolvarea sarcinii. Quasi experiment natural o Compararea unor grupuri alocate variabilelor experimentale observarea efectelor unei variabile independente (succes/ esec) asupra variabile dependente (motiva ia) o Ex.: m surarea motiva iei la un grup de elevi cu succes scolar / esec scolar Consider m ca varia iile motiva iei ca fiind efecte ale succesului / esecului scolar fi mediate/ moderate de alte variabile, care nu sunt studiate. Nu are aceeasi acurate e, deoarece efectele variabilei independente pot

Page

221

Design corela ional o Nu presupune manipularea de variabile, ci m surarea rela iei dintre dou variabile m surate Studiu de caz o Utilizat n psihologia clinic o Mai pu in util n studiul rela iilor cauzale o Punct de plecare n formularea unor ipoteze pentru cercet ri experimentale, cuasi experimentale sau corela ionale. Motiva ia pentru nv p 354. Trebuin a de realizare Fixarea scopurilor Atribuiri Concep ii despre abilitate Strategii Orientat spre st pnire (control) realizare ridicat Trebuin de are are. Sursa: Woolfolk, 1995, Tab. 10.2. Tipologii ale motiva iei pentru nv

Page

222

Team de esec sc zut Scopuri de nv are de dificultate moderat si stimulatoare Efort, utilizarea strategiei potrivite, cunostin e suficiente sunt cauzele succesului Poate fi mbun t Strategii adaptative: ncearc altfel, caut ajutor, exerseaz ( nva mai mult Orientat spre esecului Team de esec it prin exerci iu

Page

223

evitarea

ridicat Scopuri de performan foarte usoare sau foarte grele Lipsa abilit este cauza esecului Dat , nu poate fi schimbat Strategii de esec: del sare, efort insuficient, declar c nu le pas Orientat spre acceptarea esecului Expectan e de esec depresie Scopuri de performan sau absen a lor este cauza esecului Lipsa abilit ii ii

Page

224

Neajutorare nv at , tendin a de a abandona. 7 10.3. SISTEMUL AUTOREGLATOR La nceputuri, teoriile motiva iei s-au centrat pe trebuin e fiziologice si instincte Azi, centrarea este pe procesele cognitive implicate n motiva ie si pe asocierea lor cu cele cognitive Dezvoltarea psihologiei cognitive a dus si la apari ia unei direc ii de cercetare inverse analiza motiva ional a cogni iei si la apropierea studiului motiva iei de cogni ia social Dou capacit i cognitive confer unicitate motiva iei umane ii proprii de a executa ac iunea i constituie mecanisme prin care individul si o Evaluarea ac iunilor n raport cu standarde de valoare si de importan o Evaluarea capacit Cele dou capacit

autoregleaz ac iunea Sistemul autoreglator uman cuprinde: o Standarde de performan o Autoevaluare afectiv o Percep ia eficacit o Scopurile A) Standarde de performan Cervone, 2000, cap 12) si autoevaluare afectiv (Caprara & ii personale

Page

225

Oamenii evalueaz importan

ac iunile n raport cu standardele de valoare /

Dac ac iunea este potrivit / recomandabil / meritorie si dac are rost s o faci (utilitate) Aceast perspectiv schimb viziunea despre om ca fiin lenes si hedonist , nclinat spre satisfacerea trebuin elor strict biologice Individul refuz este n acord cu standardele de performan Influen a standardelor asupra motiva iei implic afective Standardele de performan o cognitiv dezirabile / indezirabile o afectiv valoros si ini iaz ulterior ac iuni care s -i produc emo ii / sentimente pl cute (atingerea standardelor de performan Standardele sunt nv ) si s evite emo iile / sentimentele nepl cute ate n ontogenez individul se simte bine cnd a ob inut rezultatul considerat au 2 componente: reprezent ri mentale ale criteriilor care definesc rezultatele procese cognitive si gratifica ia succesiv unei ac iuni, dac ac iunea nu

B) Autoevaluarea afectiv (Caprara & Cervone, 2000, cap 12) Motiva ia este orientat , n parte, spre ob inerea de sentimente pl cute din autoevaluare afectiv Multe din standardele de performan implic norme morale despre sine, provenind

Page

226

o Reprezent ri despre cum este bine/ dezirabil s te por i cu ceilal i o Recunoasterea valorii celuilalt ne constrnge ac iunile si le orienteaz ntr-o direc ie etic o Conformarea la normele morale ne face s ne sim im bine (autoevaluare pozitiv ) deoarece efectele ac iunilor morale sunt valoroase o Moralitatea are leg tur cu buna func ionare a persoanei si a societ ra ionamentul moral se bazeaz pe ra ionament n general C) Credin e despre eficacitatea personal Cervone, 2000, cap 12; Bandura, 2003, cap. 2) Eficacitatea personal (self efficacy) sentimentul de autovalorizare si stim de sine legate de adecvarea n confruntarea cu solicit rile vie ii. Eficacitatea personal este privit ca o capacitate de a provoca si de a controla evenimentele din via a noastr . 8 o eficacitate personal capacitate de a controla n general evenimentele si de a face fa o segmente particulare ale eficacit aspecte ale vie ii. o Indivizii au tendin a de a persevera n activit si, n bun m sura i pentru care au aptitudini situa iilor, ii personale, referitoare la diferite general ansamblu al credin elor despre si control (Caprara & ii

Page

227

eficacitatea lor general aceste activit sentimentul de i.

de sine se bazeaz

pe rezultatele ob inute n

o Men inerea unor standarde personale, ca urmare a reusitelor, nt reste eficacitate n timp ce nereusita, urmat provoac sl birea lui. Adoptarea unor standarde nerealist de nalte de performan consecin e, adeseori nereusite repetate. Nereusitele sunt urmate de autopedepsire: depresie, descurajare, devalorizare de sine. Aceste sentimente negative autoadministrate vor determina ulterior comportamente nedorite: alcoolism, resemnare, refugiu n boal . o Un nivel sc zut de eficacitate personal neputin , de este tr it prin sentimente de , are drept de diminuarea standardelor

incapacitatea de a influen a / controla evenimentele, incapacitate de mobilizare energetic n fa a obstacolelor, apatie si resemnare. o Nivelul ridicat al eficacit mobilizare n fa a obstacolelor. ASTEPT RI REFERITOARE LA REZULTAT -+ 1 Revendic ri + ii personale se manifest prin ncredere si

Page

228

Reprosuri Militantism Schimbarea mediului 2 Angajare productiv Aspira ii Satisfac ie personal CREDIN E DESPRE EFICACITATE 3 Resemnare Apatie Renun are 4 Autodevalorizare Descurajare Frustrare Fig. 10.3. Efectele tipurilor de credin e de eficacitate si a tipurilor de astept ri referitoare la rezultat asupra comportamentelor si tr irilor afective (Sursa: Bandura, 2003, p. 38) Eficacitatea personal se bazeaz pe credin e despre controlul asupra cauzelor unor evenimente trecute si astept rile fa evenimente viitoare Percep iile despre eficacitate personal contribuie la decizii, ac iuni si experien e de capacitatea de a controla sau nu

Page

229

EP influen eaz performan

si alte componente ale motiva iei care contribuie la

o astept rile referitoare la rezultat o stabilirea scopurilor o perseverarea n efort o atribuirile cauzale dac efectele contrazic sentimentul de eficacitate personal atribuirile vor fi externe dac efectele confirm sentimentul de eficacitate personal atribuirile vor fi interne o nivelul de anxietate care influen eaz direct performan a o utilizarea abilit 9 D) Scopurile (Caprara & Cervone, 2000, cap 12) Standardele, autoevalu rile afective si credin ele de eficacitate personal sunt componente ale sistemului autoreglator Scopul este o reprezentare mental a finalit de a regla desf surarea acesteia El func ioneaz atinge Scopurile, standardele, autoevalu rile afective si credin ele de eficacitate personal sunt ca organizator al ac iunii numai dac exist un nivel minimal al dorin ei de a-l ii unei ac iuni, cu scopul ilor dobndite prin exerci iu

Page

230

interrela ionate coerent

func ional

ac ioneaz

mpreun

asupra

comportamentului ca un sistem Fig. 10.4. Interrela ii n sistemul autoreglator si influen a lui asupra comportamentului (Sursa: ) Credin ele de eficacitate personal influen eaz scopul si autoevalu rile afective Scopul influen eaz de autoevalu rile afective Prin mecanisme de FB autoevalu rile afective sunt "corectate" de efectele pe care le-au produs comportamentele n func ie de scopuri si standarde de performan Credin ele de eficacitate personal mecanism Activarea diferen ial a sistemului de autoreglare Sistemul func ioneaz prin mecanisme constiente, dar nu este nevoie de un autoreglaj constient n toate ac iunile noastre Majoritatea ac iunilor necesit un autoreglaj redus, sau deloc(activit rutiniere) Este nevoie de autoevaluare si autoreglaj constient atunci cnd: o Primim FB explicit despre calitatea/ gradul de adecvare al ac iunilor noastre o Nu ob inem efectul scontat (esec) i sunt "corectate" prin acelasi standardul de performan , care mai este influen at de credin ele de EP si

Page

231

o Exist

al i indici n situa ie, f r

leg tur

cu calitatea ac iunii

performate, care ne atrag aten ia Activarea sistemului autoreglator este strns legat de procesele interpersonale (ceilal i sunt cei mai importan i furnizori de FB mai ales de standarde morale si de performan la care ne raport m ac iunile) Importan a sistemului const n reglarea comportamentului n raport cu scopuri majore, importante social si n momente critice ale ac iunii intervine n decizia de a intensifica sau diminua eforturile, de a continua ac iunea sau de a renun a la ea. Sistem autoreglator Scopuri Autoevalu ri afective Credin e despre eficacitatea personal Comportament Standarde de performan Rezultat (efect) 10 FB

Page

232

Coeren a temporal si transsitua ional a sistemului autoreglator Scopurile sunt organizate ierarhic, prin organizare n jurul unor scopuri majore n via , care structureaz motiva ia pe termen lung (profesie, familie etc.) De-a lungul vie ii scopurile majore se schimb la tinere e conteaz mai mult familia, dragostea, profesia, la maturitatea trzie voin a de semnificare etc. Factorii biologici (maturare, stare de s n tate) si sociali (status-uri si roluri sociale n care suntem implica i) care influen eaz vie ii reorganizeaz ierarhia scopurilor majore si a celor subordonate Credin ele de eficacitate personal pot fi, la rndul lor organizate n jurul unui singur concept de sine salient (cine sunt eu si la ce sunt bun), care influen eaz deciziile de stabilire a scopurilor cu diferite grade de generalitate Autoevalu rile afective, la rndul lor, sunt coerente deoarece ele sunt influen ate de acest concept de sine Pe m sur ce nainteaz n vrst si constientizeaz caracterul limitat al resurselor personale, indivizii tind s echilibreze nevoia de control al mediului ambiant cu efortul de a maximiza Activismul personal utilizarea resurselor interne. evolu ia personalit ii de-a lungul

Page

233

Capacitatea de a anticipa viitorul si de a-si autoregla ac iunile face posibil influen a individului asupra ac iunilor si a dezvolt rii sale Actele voluntare sunt posibile datorit capacit ii de a anticipa si de a lua decizii Capacitatea de auto-reflec ie permite realizarea unor reprezent ri de spre lumea nconjur toare si despre sine (competen e metacognitive) Competen ele metacognitive sunt cele care influen eaz modul n care sunt luate deciziile liber arbitru sistemului e autoreglare si a

Definirea conceptului de personalitate Analiza func ional leg tur a diferitelor elemente luate separat d rezultate

pozitive numai atunci cnd le consider m ca verigi aflate n strns ale unui ntreg indivizibil. n plan psihologic, elementele ar fi azi un loc central att n cercet rile teoretice ct i i nedeterminat ca cel de procesele, func iile i nsu irile psihice; ntregul - Personalitatea. Problema personalit ii ocup aplicative. Cu toate acestea, n afar de inteligen , nici un alt concept al psihologiei nu este att de complex personalitate. n 1931, G.W. Allport enumera peste 50 de defini ii, iar ast zi McClelland g se te peste 100 de defini ii ale termenului. Se apreciaz c la ora actual pot fi delimitate cu u urin cel pu in 10 12

Page

234

coli personologice. Printre cele mai cunoscute se num r : teoria psihanalitic (S. Freud, A. Adler, K. Jung, .a.); teoria factorial (G. Allport); teoria personalist .a. Fiecare dintre aceste teorii urm re te s g seasc un cadru specific de referin i un nceput unic care s s deduc ntreaga construc ie. Unii autori ncearc exprime n defini ie caracterul complex al structurii i regulii de compunere a unor i socio(C. Rogers); teoria organismic ; teoria socio-cultural

personalit ii, accentund asupra ordinii

elemente calitativ distincte: biologice, fiziologice, psihologice

culturale. Astfel Sheldon define te personalitatea ca ansamblu de caracteristici bio-fizio-psihologice care permite o adaptare la ambian . R.B.Cattell consider personalitatea o construc ie factorial dinamic , sensul exprimat n modalitatea r spunsurilor la situa ii. G. Allport deriv individuale. n ciuda deosebirii punctelor de plecare i a procedeelor de analiz , majoritatea autorilor contemporani relev , n calitate de radical comun al definirii personalit ii, atributul s unit ii, integralit ii, structuralit ii. Chestiunea care continu fie controversat este aceea a raportului

no iunii de personalitate n intersectarea structurilor bazale, tipologice i

dintre ponderea determin rilor interne (ereditare) i cea a condi ion rilor externe n structurarea ntregului personalit ii, dintre stabil i dinamic. Toate acestea sunt probleme de cea mai mare importan tiin ific i nu pot fi ocolite. Ele apar inevitabil n procesul cercet rii, concretizndu-se n fapte, fenomene care nu erau prev zute ini ial de ipoteza de lucru i care O defini ie clasic a personalit ii, prin gen proxim, probabil c nici nu este posibil . Cel pu in la ora actual nu putem avea preten ie la a a ceva; nici nu se subsumeaz ei.

Page

235

vom continua mult delimiteaz personalit ii.

vreme s

oper m cu defini ii relative, par iale, care

diferite direc ii concrete de investiga ie, diferite laturi ale

ntlnim frecvent ntreb ri ca acestea: Ct de multe date trebuie s avem despre cineva pentru a-i cunoa te personalitatea ? Pe ce aspecte trebuie s ne baz m pentru a trece de la simpla inventariere a faptelor de conduit ale omului la explicarea cauzalit ii lor. La nici una dintre ele r spunsul nu poate fi formulat n termeni categorici. Spre deosebire de fizic , astronomie sau chimie, n psihologia personalit ii trecerea de la un model teoretic general la cazul individual nu este niciodat rectilinie i coresponden a niciodat perfect . La nivelul personalit ii condi ion rile i rela iile se desf Adoptnd logic i anume: y delimitarea ei de la un anumit nivel de abstractizare; y organizarea ierarhic , plurinivelar ; y realizarea unei comunica ii bilaterale cu mediul sarcini specifice de reglare; y caracterul emergent componente; y mbinarea analizei structurale cu analiza concret-istoric ; y analiza structurii interne pe baza metodei blocurilor func ionale complementare, i nu prin reduc ie la elementele substan iale, energetice sau informa ionale. i independen a relativ fa de elementele i efectuarea unor ideea c personalitatea oar sub semnul posibilului, este un sistem dinamic

al probabilului, i nu sub cel al unei cauzalit i liniare. hipercomplex, trebuie s admitem o serie de conven ii de ordin opera ional-

Page

236

Personalitatea este o dimensiune supraordonat , cu func ie integrativadaptativ biologic a omului, care presupune existen a celorlalte dimensiuni i fiziologic - , dar nu este nici o prelungire, nici o imagine

proiectiv a con inutului acestora. n cadrul omului real putem delimita relativ dou blocuri func ionale de baz : individul artificial i personalitatea. La prima vedere, delimitarea pare i inutil , mai ales c , n limbajul cotidian, cei doi termeni se

folosesc adesea ca sinonime. Folosind anumite criterii cele dou no iuni se raporteaz la entit i calitativ diferite, corelate printr-un proces de integrare. Prin individ se n elege acea totalitate a elementelor i nsu irilor, ereditare sau dobndite, care se integreaz ntr-un sistem pe baza cu unicitatea. i nivel de structurii mecanismului adapt rii la mediu. Individul se asociaz vii: plantelor, animalelor, oamenilor, indiferent de vrst dezvoltare. Mecanismul fundamental care asigur formarea personalit ii este integrarea ierarhic . Din procesul general al integr rii sistemului uman se desprind trei tipuri principale de leg turi: y leg turi primare, nn scute, determinate de rela iile din interiorul organismului; y pe baza acestora se sintetizeaz leg turi secundare dup principiul condi ion rii; y definitorii pentru sistemul personalit ii sunt leg turile de ordinul III (ter iare). Spre deosebire de cele secundare care se elaborau pe sensului, a desemn rii categoriale a situa iilor, prin raportarea lor

No iunea de individ este n aceea i m sur aplicabil tuturor organismelor

Page

237

baza valorii de semnalizare a stimulilor, acestea se formeaz pe baza

concomitent Leg tura ter iar

la st rile proprii de motiva ie devine posibil

i la un ansamblu de fac

norme i etaloane valorice elaborate social. atunci cnd copilul ncepe s deosebirea ntre lucrul a a cum exist el n mod obiectiv i lucrul luat n raport cu propriile sale trebuin e, trecerea de la orientarea egocentric la orientarea autocritic . Prima na tere a personalit ii se leag de momentul cristaliz rii con tiin ei de sine, care presupune i raportarea critic la propriile acte de conduit , la propriile dorin e, prin comparare cu al ii; aplicarea la sine a acelora i criterii, condi ii i restric ii care se aplic altuia. ntreaga evolu ie a personalit ii se desf con tiin a obiectiv oar pe fondul interac iunii contradictorii dintre i autocon tiin . Acesta este un proces de oar dup cu totul alte legi

desprindere, formulare i integrare permanent de semnifica ii, criterii, de simboluri i modele ac ionale care se desf dect comportamentele care definesc individul ca dat biologic. n structura i dinamica personalit ii sunt incluse nu aspecte de ordin fizic ale corpului n sine, ci semnifica ia lor valoric , ce se cristalizeaz n cadrul rela iilor interpersonale i al aprecierilor sociale; nu percep ia sau gndirea n sine, ci con tiin a valorii lor n realizare eului prin compararea cu al ii. Problema eredit ii Dinamica personalit ii, a a cum a reie it de mai sus, este propulsat dirijeaz spre un obiectiv sau spre altul, cre te sau scade n tensiune, se exteriorizeaz printr-o cromatic sau alta. Tendin ele nu se manifest n

Page

238

de tendin e

i, n func ie de diversitatea de combina ii ale acestora, se

afara unor cauzalit i obiectivi, care determin

i a unor factori obiectivi iar, n consecin , activitatea persoanei, se demonstreaz c

combina iile dintre ele nu pot lua orice form . Prin constatarea unor factori personalitatea nu este un simplu concept, ci constituie o realitate indubitabil . n felul acesta mediul intern ai individului, de care depind n mare combina iile dintre tendin e, apare ca un domeniu al unor succesiuni de procese cu o anumit motiva ie, al unor rela ii cauzale, ca interioritate a unei organiz ri, a unei forma ii. Organizarea n cauz este opera a doi factori: a factorului endogen mediul intern i a factorului exogen mediul extern. Nici unul dintre ace ti doi factori nu poate fi eliminat, primordialitate n timp are ns factorul endogen. Ontogeneza eului coincide la nceput cu maturizarea func iilor nervoase i, cu toate c primul act al personaliz rii nu se pune n scen dect atunci cnd subiectul reu e te s se deta eze de obiect, personalitatea se realizeaz pe un anumit fond nervos, endocrin i umoral. Dar fondul nervos, endocrin i umoral individul l prime te, datorit eredit ii, de la p rin ii i str mo ii s i. Ereditatea poate fi studiat din dou puncte de vedere: ca proces de transmitere, prin plasma germinativ , a genelor i ca substrat transmis. n 1809 Lamarck n Philosophie zoologique a explicat diferen ele de via prin varia ia condi iilor de mediu. Doctrina lui Lamarck a produs o revolu ie n gndirea uman i mari fr mnt ri n snul Academiei Franceze. n 1859 Darwin a emis teoria selec iei naturale i a luptei pentru existen . n 1863 G. Mendel a publicat rezultatele sale privind experien ele f cute pe maz re. Morgan cu observa iile sale ntreprinse asupra musculi ei de o et. n raport de doctrina lui Mendel i a lui Morgan, genele sunt considerate suporturi 1886 Hugo de Vries a elaborat o teorie a muta iilor. A urmat apoi Th.

Page

239

materiale ale tuturor caracterelor morfologice, fiziologice i psihologice ale unui individ. Dar nu cumva i mediul l influen eaz pe individ ? n acest caz, modific rile dobndite se transmit sau nu ? n 1883 Weisman a ntreprins o critic mici excep ii oamenii de tiin au mp rt distructiv a teoriei lui Lamarck, accentund imposibilitatea transmiterii caracterelor c tigate. Cu it teza lui Weisman.

Explica ia genetic a personalit ii Orice individ i ncepe via a la concep ie ca o singur celul . Aceasta se divide apoi n dou , iar dup aceea fiecare parte rezultat din nou n dou , opera ia de diviziune succedndu-se mult timp printr-un proces cunoscut sub numele de mitoz , proces care arat c toate celulele din corp au o ereditate identic . Influen a mediului celular ca: gravita ia, presiunea, oxigenul, o serie de elemente chimice, ca i cmpurile electrice, produc varia ii n celule. n discutarea clasic a eredit ii gena constituie factorul care gena este format din n molecule foarte grele, compuse men inerea capitalului transmite tr s turile caracteriale. Ast zi se tie c ADN (acid deoxiribonucleic) ce rezid

din sute de mii de atomi. Proprietatea fundamental a ADN-ului const n posibilitatea de autoreplicare, prin care se asigur ereditar de la o celul la alta. Cu toate pozi iile diferite n privin a eredit ii prin investigarea acesteia prin intermediul gemenilor, a studiilor de genetic al personalit ii. Factorul ereditar se prezint form uman i de genetic experimental s-a remarcat c ereditatea constituie un fundament pentru personalitate sub de echipament primar. n formarea personalit ii o importan

Page

240

deosebit diversitate.

o are ns

i factorul social n ntreaga sa complexitate

Factorul social Influen a pe care o exercit societatea asupra individului este cea a

colosal . Personalitatea este considerat de c tre unii un individ socializat. Cercet rile lui Malinowski i ale Margaretei Mead au demonstrat c mai mare parte a conduitei care era descris Literatura sociologic vizeaz i antropologic ca expresie categoric distinge, n naturii umane permanente, nu e n fapt dect un produs al culturii. formarea i personalit ii, dou termenul de cultur garnituri de variabile: cultura obiecte care exprim i societatea. Uzual, valorile, credin ele i limba.

concep iile despre lume, cuno tin ele, legile, obiceiurile, arta

Termenul de societate se refer la institu ii, la rela iile sociale. Este greu de desp r it cultura de societate, deoarece ele se subn eleg una pe alta i ac ioneaz mpreun asupra individului. Indivizii se adapteaz la societatea i cultura lor. Durkheim observ c nsu i mediul fizic al unui individ este n ntregime culturalizat n raport cu societatea din care face parte. Cmpul spa ial al conduitei nu-i este dat individului n sens fizic ci cultural. n n elesul acesta, indivizii se supun unor modele care apar in unor anumite culturi. Fiecare societate i cultur posed un model social care uniformizeaz ntr-un fel conduita indivizilor. Pe baza studiilor a opt culturi ale unor triburi primitive, popula ii n grup social, exist o structur de conduit comun ntregului tot social, pe care o nume te personalitate de baz . Prin personalitate de baz el stare apropiat de cea de natur , Kardiner atest c , n cadrul fiec rui

Page

241

n elege o configura ie psihologic social concret, ce se obiectiveaz

specific , proprie membrilor unui grup ntr-un anumit stil de via , pe care

indivizii brodeaz apoi variante singulare. Kardiner precizeaz c aceast configura ie psihologic nu constituie pentru membrii unei popula ii exact o personalitate, ci baza personalit ii, matricea pe care se dezvolt ulterior tr s turile individuale de caracter. Pentru el, cauzalitatea prezint un sens dublu: pe de o parte exist raporturi cauzale de la mediu la individ, pe de alt parte de la individ la mediu. Aceast distinc ie vizeaz n interiorul unei culturi dou categorii de institu ii: primare i secundare. Cele primare sunt acelea care dau con inut ac iunii mediului asupra individului, iar secundare acelea care se alimenteaz din retroac iunea asupra sa. Personalitatea de baz este a ezat la jum tatea drumului dintre institu iile primare i cele secundare. n formarea personalit ii de baz , la modelarea ei concureaz institu iile secundare, dar ponderea principal o au cele primare. Kardiner sus ine c institu iile de baz creeaz problemele de temelie ale adapt rii individului, acesta fiind obligat s grupului. n demonstrarea afirma iilor sale, el accentueaz cu prec dere rolul pe care l are familia prin educa ie, regimul alimentar impus copilului, n modelarea unei conduite comune unui tot unitar. Problema statutului personalit ii de baz Kluckhohn i Murray n sensul c : y fiecare om e ca to i oamenii; y ca nimeni altul. y ca un grup restrns de oameni; a fost repus de c tre in seama de regulile sociale n leg tur cu prohibi ia sexual , de practicile referitoare la hran , de disciplina

Page

242

Cu alte cuvinte, orice om are o natur uman , o personalitate de baz personalitate individual . Personalitatea de baz este legat

io

direct de istorie i mai ales de

istoria n eleas ca tradi ie, tradi ia fiind supravie uire psihologic . Oricum ar fi privite lucrurile, concluziile sunt acelea i: a a numitele institu ii primare i secundare precum i personalitatea de baz , au un caracter relativ. sfera i con inutul personalit ii, i de o personalitate social , Numai condi iile concrete determin

putndu-se vorbi astfel de o personalitate etnic

individual unic . n virtutea principiului universalit ii, fiecare om este un om ca to i oamenii. Independent de ras , religie, na iune, clas tendin omul este animat de acelea i trebuin e biologice generale, de aceea i spre autorealizare. n acela i timp, fiecare om, prin caracterele sale anatomice, prin ncorporarea unei anumite tradi ii, printr-o anumit modelare psihologic , seam n numai cu un grup restrns de oameni. Toate pozi iile de mai sus vizeaz raportul individului cu grupul social la nivel sociologic, unde intr n ac iune finalitatea social , care serve te n obiectivarea tendin elor sale, spre a i-l putea face p rta pe individ, dup cum s-a v zut, la modele sociale.

Rolul social Indiferent exteriorizeaz de ipostaza sub care se manifest , individul i propria finalitate. no iunea de rol, ce se

esen ial prin ac iune, prin activitate,

i ca factor activ

No iunea de ac iune i de activitate sugereaz

const ntr-un model de conduit prescris pentru toate persoanele avnd

Page

243

concureaz la finalitatea social , realizndu- i ns

acela i statut social. Att n cadrul finalit ii sociale, ct i a tendin ei de ai realiza propria sa finalitate, individul, ca persoan , joac diferite roluri pe scena vie ii sociale. n discu ia raportului dintre personalitate cunosc, n mare trei atitudini: y Newcomb e de p rere c rolul const ntr-un ansamblu de prescrip ii i c nu posed nimic comun cu personalitatea; y Newman, relund concep ia dramatic a lui Shakespeare, dup care lumea e o scen i oamenii actori, consider c via a const ntr-o suit de roluri asumate n realitate i pe plan imaginativ. Conduita n rol condi ioneaz con tiin a i con tiin a de sine. Noi suntem rolurile noastre. H.Mowrer afirm c personalitatea se constituie n mod unic pornindu-se de la rolurile jucate. Bogardus vede in rol un factor de integrarea a personalit ii. To i ace ti autori, n cele din urm , reduc personalitatea la un ansamblu de roluri; y Kluckhohn i Mowrer explic personalitatea ca produs a trei categorii de determinan i: al factorilor idiosincratici, al determinan ilor de roluri i al condi iei universale. Dup G.H.Mead, personalitatea rezult n principal din conduita rolurilor. Totu i, precizeaz el, al turi de eu, reflectare a rolurilor sociale, n procesul de personificare activeaz un element mult mai individual i mai profund: subiectul care ia contact cu ambian a, reprezentantul tendin elor biologice i psihologice ale individului. O pozi ie mai clar o are Sarbin. Dup el personalitatea se constituie prin interac iunea dintre sine i rol. Sinele se formeaz prin maturizarea i rol se

Page

fondul stabil i originar al individului. Spre deosebire de sine, rolul este

244

organismului i prin contribu ia factorilor socio-personali. Sinele constituie

dinamic i se compune din ac iuni. Personalitatea rezult din interac iunea dintre nucleul personal i profund, sinele, i roluri. ntr-o sintez a celor prezentate mai sus, cu excep ia p rerilor lui Newcomb, se desprind dou lucruri: y rolul contribuie la formarea personalit ii; y personalitatea se manifest ncontinuu prin rol, conduita acesteia fiind ntr-un procentaj apreciabil o conduit n rol. Dintre toate rolurile pe care le joac individul pe scena vie ii, cel care-l ine angajat aproape toat via a n aria sa este rolul profesional. De felul cum se achit de rolurile profesionale membrii societ ii depind avutul ob tesc, civiliza ia rolurile profesionale. Structura personalit ii Din ntreaga analiz reiese c prin concuren a factorului endogen cu cel exogen, se ajunge la un rezultat al dezvolt rii depline i unitare a nsu irilor persoanei, la o construc ie proprie prin care cineva se distinge ca individualitate manifestndu-se printr-un comportament tipic i unic, deci ca personalitate. Personalitatea se caracterizeaz prin dou tr s turi fundamentale: prin stabilitate, ceea ce nseamn o modalitate de exteriorizare i de tr ire interioar relativ neschimbat n timp, i prin integrare, adic prin formarea numele de plasticitate i reprezentnd posibilitatea de reorganizare a poat face fa unor schimb ri unei unit i i totalit i psihice. Stabilitatea prezint anumite limite, purtnd personalit ii, pentru ca persoana s i cultura unui grup social; gradul de integrare i echilibrul psihic difer n func ie de modul cum se potrivesc indivizii cu

Page

245

capitale ale condi iilor de via organizare cu o anumit n descrierea tiin ific

i s se adapteze la ele. Privit ca form de func ionalitate, ca surs a unei dinamici, la

personalitatea este n fond a a cum s-a anticipat, o structur . a personalit ii, psihologia apeleaz conceptele de structur i de proces. Structurile sunt aranjamente, prin intermediul p r ilor.

organiz ri mai mult sau pu in stabile ale unor p r i n cadrul sistemului; procesele sunt func ii ce se eviden iaz Personalitatea ne apare ca un ansamblu de structuri,; structura fiind un ansamblu autoechilibrat i, deci, relativ invariant de rela ii. Schimb rile care se produc n cadrul interac iunii cu condi iile concrete de mediu alc tuiesc procesele sau dinamica actual a personalit ii. Multe dintre structurile care alc tuiesc sistemul general al personalit ii, nu sunt direct observabile sau m surabile, ci se relev prin eforturi teoretice, de abstractizare i conven ional , ap rnd astfel ca modele ipotetice. Se emite principiul eviden ei comportamentale a structurilor proceselor personalit ii. Reac iile comportamentale care se folosesc n calitate de mesaje ale con inutului intern al personalit ii, sunt foarte diferite: reac ii involuntare, de natur reflex-necondi ionat , care intr n categoria expresiilor emo ionale, manifest ri empatice, relat ri verbale, produsele activit ii, etc. fiecare dintre ace ti indicatori externi dobnde te o anumit valoare informa ional n aproximarea structurilor particulare sau generale ale personalit ii, dar nici unul nu le exprim integral. De aceea, se impune colaborarea lor i aplicarea unor procedee statistice speciale de ponderare i ierarhizare. componente: calit ile i structurile. Primele se refer la modul specific de n cadrul sistemului personalit ii, delimit m dou grupe de

Page

246

nchegare

i manifestare a personalit ii, iar structurile ne indic

determinarea substan ial , de con inut a personalit ii. Printre calit ii se num r : consisten a, gradul de dezvoltare a structurii, mobilitatea pregnan a recunoscut c utat i integrarea. Consisten a se refer la stabilitatea liniilor generale de conduit ale subiectului n decursul timpului, la poat fi

i unitatea tabloului s u dinamic. Nu se poate vorbi de n ciuda varia iilor circumstan iale. Stabilitatea prive te att i pe cea psihic . Calitatea consisten ei trebuie comportamentele deschise, ori, n actele m runte, episodice, ci n

personalitate n afara unor tr s turi stabile, prin care s configura ia fizic , ct

n structurile care condi ioneaz

asemenea structuri nu se relev desemneaz stilul activit ii.

conduite mari, sistematice: con inutul activit ii, motivele, atitudinile. Ea n fiecare categorie de sarcini i tipuri de comportamente se poate vorbi de existen a unui stil specific: stilul activit ii motorii, concretizat ntr-o anumit configura ie valoric a amplitudinii, ritmului mi c rilor, stilul urare a cognitiv, eviden iat n c ile sau modalit ile de organizare i desf Stilul constituie filtrul prin care subiectul moduleaz le solicit . Limita consisten ei este dat structurii. Aceasta exprim de plasticitatea sau mobilitatea posibilitatea reorganiz rii unor structuri

proceselor de percep ie i gndire, indiferent de con inutul lor informa ional. n felul s u specific diferite situa ii obiective cu care vine n contact, care-l solicit sau pe care

particulare sau generale sub influen a schimb rii con inutului rela iilor valoarea ei scade pe m sura naint rii n vrst . La copii structurile se caracterizeaz i la tineri,

printr-o plasticitate ridicat , corespunz tor,

Page

247

subiectului cu lumea. Plasticitatea este n linii mari o func ie de vrst :

consisten a personalit ii lor este mai pu in pregnant , iar la b trni, ele tind spre osificare, conservatorism. Din punct de vedere adaptativ, este la fel de important att formarea unei consisten e de valoare ridicat , ct i dezvoltarea poten ialit ii pentru schimbare. C. Rogers sus ine c ideea reorganiz rii i model rii structurii personalit ii nu trebuie abandonat nici la vrstele cele mai naintate, psihoterapia prezentnd un procedeu eficient de plasticizare chiar i la subiec ii aparent rigizi. Structurile de baz controlul. Motiva ia d ale personalit ii sunt: motiva ia, cogni ia i orientarea, selectivitatea i semnifica ia conduitei.

Pentru definirea profilului personalit ii, esen iale sunt motivele derivate i condi ionate social-istoric. Ele plaseaz personalitatea pe o traiectorie de mi care semnificativ integrat i-i determin a a numitele piscuri de integrare. niveluri Structura personalit ii este o organizare plurimotivat , adic pe un cmp mai larg de semnifica ii. Se disting ns diferite de stabilitate i pregnan pentru diferite motive, de aceea se poate

vorbi de o ierarhie a motivelor, n cadrul c reia anumite componente sunt mai relevante pentru structura personalit ii dect altele. Structurile cognitive sunt considerate ca instrument de realizare a personalit ii, plasnd subiectul la scar obiectiv a competen elor i valorilor. Asociate cu structurile motiva ionale reprezint o organizare selectiv i afective, ele alc tuiesc

construc iile complexe ale aptitudinilor sau capacit ilor. Aptitudinea a componentelor cognitive, afective, urarea cu succes a motiva ionale i executive, care permite omului desf indici de performan

unei ac iuni ntr-un moment dat. A poseda aptitudini nseamn a rezolva la termenul are un sens diferen ial, referindu-se nu numai la simplul fapt al reu itei ntr-o activitate oarecare, ci i la gradul acestei reu ite: ct de mult

Page

248

optimi o categorie sau alta de sarcini. Prin urmare,

n raport cu al ii. ntruct indicatorul principal de relevare a aptitudinii este performan a, structura ei nu poate fi redus la o sum de predispozi ii i calit i nn scute, de ordin fiziologic, ci trebuie conceput ca un ansamblu integrat de opera ii care sus in un comportament specific. Metoda analizei factoriale a demonstrat c i a a numitele aptitudini simple, legate de rezolvarea unui cmp limitat de situa ii problematice, presupun participarea mai multor laturi ale substructurilor cognitive, motiva ionale i afective. Cu ct o aptitudine are o sfer mai larg de cuprindere n planul activit ii, cu att organizarea sa devine mai complex , angajnd tot mai multe dimensiuni ale personalit ii. n sistemul general al personalit ii, un loc important l ocup construc ia special motivelor, scopurilor a mecanismelor de comand i control asupra i mijloacelor comportamentului. Aceste structuri

reglatoare ndeplinesc urm toarele func ii: y simpl inhibi ie prin impulsuri frenatorii dirijate; y transformarea sferei de ac iune a motivului, exprimarea unui motiv printr-un alt act comportamental dect cel specific lui; y amnare-reportarea realiz rii unui motiv n func ie de circumstan e y selec ie i programare, n cadrul unor motive concurente. Gradul de control devine un important indicator n caracterizarea structurii personalit ii. Din acest punct de vedere, oamenii pot fi mp r i i n trei grupe: y normal controla i; se caracterizeaz tendin a reflexiv , analitic , critic printr-un relativ echilibru ntre

Page

249

i tendin a spre ac iune, mbinnd

ntr-o formul

optim

principiul libert ii cu cel al necesit ii,

imperativul subiectiv cu cel obiectiv; y subcontrola i; se caracterizeaz prin supraestimarea impulsului spre ac iune i subestimarea condi iilor obiective ale realizabilit ii lor, ca urmare ei se comport impulsiv, dup glasul primei dorin e; pentru ei este mai important s realitate; y supracontrola i (cenzura i); ace tia se caracterizeaz printr-un comportament de tip reflexiv, bazat pe considerarea tuturor condi iilor pro i contra, pe anticiparea nu numai a rezultatului imediat, ci i a consecin elor derivate lui. De aici pot genera o serie de tr s turi specifice, precum pruden a, conservatorismul, tradi ionalismul, conformismul, pedanteria, n scrupulozitatea, rezervarea, timiditatea, etc. Aceste structuri de control nu se reduc la componentele temperamentale; ele se elaboreaz succes i insucces. n cercet rile cu caracter diagnostic individual, aproximarea tr s turilor i aproximarea tipului sunt dou opera ii complementare. Personalitatea i voca ia Realitatea sistemului personalit ii echivaleaz conduita acesteia, schi ndu-i un unghi de deschidere fa cu prezen a unui de lume i via , timpul evolu iei individuale, ca rezultat al ac iunilor dinamice dintre ac ioneze dect s gndeasc asupra oportunit ii ac iunii, de aceea lucrurile li se par mult mai simple ca n

iar n mod propriu o voca ie profesional n cmpul produc iei.

Page

250

model interior al persoanei, care ntr-un anumit mod i vectorializeaz

Cercet rile n materie conduc spre urm toarele constat ri: y personalitatea ns i, care nu-i un dat, ci o rezultant a concuren ei unei multitudini de factori, depinde de luarea sau neluarea n considera ie a unor indici, ce se manifest nc din copil rie. n timp ce respectarea n evolu ia persoanelor a liniilor sale interne conduce spre construirea unei personalit i armonioase, nerespectarea poate s concureze la ob inerea unui sistem deficitar. Se eviden iaz astfel c , pe cnd o corespunz toare dirijare a puberilor spre coli potrivite cu modelul lor interior, se soldeaz cu o foarte bun integrare n cmpul psiho-social, echilibru optim, succes necorespunz toare constituie o cauz surs a unor impedimente de adaptare; y orice persoan reglatoare fa prezint o anumit disponibilitate auto-sociodintre modelul de structurile de activitate productiv , n func ie de sau necoresponden colar, o orientare

a unui echilibru precar, o

gradul de coresponden

personalit ii i o structur de activitate productiv , se ajunge la un gradient de integrare n rolul profesional; a a se explic de ce unele persoane au un randament mediu sau sub medie n unele profesii, rezultnd c integrarea n produc ie e n strns corela ie cu voca ia; y respectarea voca iei reprezint pentru persoana uman , n plus, un factor de sanogenez cu implica ii individuale i sociale, s n tatea fiind definit excelent ca o stare de plenitudine fizic , psihic func ionare a organismul, determin i social , o corespunz toare ncadrare voca ional , genereaz perfect i conduce la o integrare social optim ; y se tie c voca ia este un rezultat al unui lung proces de definire, n promovarea ei dndu- i concursul institu iile de educa ie i sentimentul de un tonus psihic

Page

251

nv

mnt; o defectuoas

ndrumare, contrar voca iei, poate fi

pentru acesta o cauz a unei conduite ineficiente, precum i a unor tulbur ri psihice, de obicei din categoria nevrozelor; y fa de constat rile de mai sus, n raportul dintre om i profesie se d satisfac ie persoanei umane, aceasta prin impune activarea principiului voca ional. Orientarea voca ional intermediul unei ncadr ri voca ionale realizndu-se optimal, atingnd cel pu in n parte ceea ce se n elege prin no iunea de fericire: serve te deci principiul individual. n egal m sur satisface i principiul social. Printr-o orientare voca ional se promoveaz valorile, acestea constituind promisiunea ridic rii nivelului material cre terii bun st rii sociale. Beneficiarii orient rii voca ionale sunt, ca atare, individul i societatea, n elegndu-se att societatea civil ct i statul. Individul apare ca beneficiar ntruct printr-o integrare voca ional ntr-o activitate persoanei productiv a munca devine n procesul pentru el un complement al a i factorul social, personalit ii sale; societatea, deoarece printr-o ncadrare voca ional persoanei productiv mbun t e te calitatea, iar elementele sale de risc scad la minimum. 1. Psihologia ca profesie. Func iile psihologului: - studiaz comportamentul uman, procesele mentale; - investigheaz problemele psihologice, din domeniul medicinii, educa iei, industriei; - concepe i efectueaz experimente, observa ii, pentru a m sura caracteristici mintale i psihofizice; i cultural al societ ii, asigur rii

Page

252

- analizeaz - desf

efectele eredit ii, mediului, ai altor factori asupra gndirii,

comportamentului etc.; oar activit i de diagnoz , terapie i prevenire a tulbur rilor de i a fenomenelor de personalitate, a celor emo ionale, precum inadaptare la mediul social i profesional; - elaboreaz i aplic teste pentru m surarea inteligen ei, aptitudinilor, abilit ilor i a altor caracteristici umane, interpreteaz datele ob inute i face recomand rile pe care le consider necesare; - se poate specializa n domenii aplicative particulare: diagnoza de asisten (copii, b trni), n probleme specifice colar i tratamentul diferen elor mentale, senzorile, motrice, probleme speciale procesului i orientarea educa ional (selec ia personalului, orientarea profesional ), probleme legate de intruire. Psihologia presupune un cod de moralitate (deontologic) p strarea secretului profesional, respectul partenerului, responsabilitatea tiin ific profesional etc. i

A. INTROSPEC IONISMUL este att o concep ie ct

i o metod

de

cercetare. Din perspectiva introspec iei, psihicul este un cerc de fenomene care i au izvorul n ele nsele, f r nici o leg tur cu exteriorul. Psihicul este o lume aparte, interioar , format din tr iri subiective, el este izolat de lumea extern , existen a psihicului fiind redus la tr ire. Pentru a studia aceast realitate interioar , cercet torul trebuie s se dedubleze n obiect i subiect (trebuie s se studieze pe sine nsu i). Dac vrem s

Page

253

studiem gndirea, de exemplu, trebuie s -l punem pe subiect s gndeasc i s - i descrie aceast experien . Metoda introspec iei presupune a fi subiect i obiect n acela i timp. Aceast metod este dificil , pentru c , pe de o parte, nu ar exista dect posibilitatea studierii propriilor func ii psihice, iar pe de alt parte, reducerea gradului de subiectivitate presupune recurgerea la empatie (transpunerea cercet torului n tr irile celeilalte persoane, n cazul nostru). Este evident c o astfel de metod (empatie) este puternic influen at de calit ile personale (stereotipi, prejudec ile cercet torului). Empatia este, realmente, o calitate chiar foarte necesar terapeut, cadru didactic. Folosirea acestei metode nseamn lipsa obiectivit ii (este necesar s -l n elegem pe cel de lng legi, a unor regularit i obiective. Psihologia introspec iei se mai nume te i psihologia con tiin ei. i are originea n Germania, la Leipzig, Wundt fiind considerat promotorul acestei metode; dup accea s-a dezvoltat un filon n SUA, sub denumirea de structuralism, al c rui promotor a fost Titchener. Din punctul de vedere al structuralismului, aceast natura, con inutul. lume interioar trebuie dezmembrat pe p r ile, structurile ei componente, pentru a-i putea studia fiec reia func iile, noi, dar acest lucru nu asigur o obiectivitate a cunoa terii, nu asigur posibilitatea de identificare a unor n anumite profesii:

Page

B. PSIHANALIZA

254

Promotorul

evident

este

Sigmund

Freud,

care

nu

este

el

descoperitorul incon tientului, dar el este cel care i-a dedicat o mare parte din cercet rile sale i l propune ca obiect de cercetare a psihologiei. El introduce conceptul de aparat psihic, n sensul c diferitele sale componente sunt n rela ie func ional ; el are o viziune dinamic , n permanent mi care, asupra componentelor. Pune la punct o tehnic de sondare a incon tientului. n evolu ia lui Freud, exist dou etape distincte: nainte de 1920 i dup . nainte de 1920, aparatul psihic imaginat de Freud con ine 3 niveluri supraetajate: incon tientul, precon tientul i con tientul. Rolul esen ial este cel al incon tientului, care con ine o serie de pulsiuni, o dinamic specific ; con tiin a are un fel de rol de spectator, permi nd sau nu satisfacerea pulsiunilor incon tientului. Incon tientul este sediul instinctelor sexuale (instincte ale vie ii, ntrun sens mai larg), nscrise n structura biologic a organismului. Ele sunt dinamice, vor s se descarce, s fie consumate pentru procurarea pl cerii. ns aceast desc rcare a pulsiunilor nu se poate face oricum, ci conform cu anumite reguli i norme de convie uire i comportare social . Instinctul func ioneaz ac ioneaz dup dup principiul pl cerii, pe cnd con tiin a principiul realit ii, uneori fiind un cenzor care reprim ,

pulsiunile fiind trimise din nou n incon tient. Odat refulate, ele nu dispar, ci ac ioneaz cu i mai mult for , c utnd cu orice pre s fie satisf cute, chiar mpotriva cenzurii sau interdic iei impus de con tiin , de unde rezult acte comportamentale ciudate, absurde: actele ratate (gre uri), sub

Page

255

forma visului sau o serie de manifest ri nevrotice. Freud consider urm toarea afirma ie: copilul mic manifest un ata ament sexual fa p rintele de sex opus i un comportament de rivalitate fa acela i sex.

c de

visele pot fi decodificate, alc tuind o adev rat simbolistic . El emite i de p rintele de

Freud introduce i termenul de sublimare un anumit instinct propune un alt scop care devine social. Ceea ce este mai greu de remarcat, el propune o metod cu ajutorul c reia s se reinstaureze echilibrul dintre componentele aparatului psihic metoda psihanalizei. n esen , const n readucerea n con tiin a bolnavului a elementelor psihice patogene, n vederea anihil rii lor. Cu alte cuvinte, se reactualizeaz vechile conflicte, dar i se propun pacientului alte c i de rezolvare. Pacientul este rugat s spun tot ce-i trece prin minte, rorul terapeutului fiind acela de a-l ajuta s identifice conflictul. Dup 1920, f r a renun a la tezele sale fundamentale, el consider c de data aceasta, aparatul psihic este mp r it n 3 organiz ri: sine, eu i supraeu. Sinele este echivalentul incon tientului, sediul instinctelor, sursa primar a energiei psihice. Eul este o por iune a sinelui, care sub influen a lumii exterioare sufer o dezvoltare special . El face leg tura ntre sine i lumea exterioar . Supraeul, format n cadrul eului, reprezint o structur care ncorporeaz influen a mediului social cu caracter general ( colar, familial, na ional etc.).

un altul incon tientul. Freud nu a l rgit obiectul psihologiei, ci l-a redimensionat.

Page

256

La Freud putem ntlni nlocuirea unui element psihic con tiin a cu

Neofreudismul p streaz , de asemenea, elementele fundamentale, dar nevrozele sunt produse de factori sociali. Karin Horney, Eric Fromm contribu ia lor este c externe sociale. au deschis obiectul psihologiei spre influen ele

Comportamentul ca obiect al psihologiei BEHAVIORISMUL - a ap rut n 1913 n SUA, via a interioar fiind nlocuit cu comportamentul. ntemeietorul Watson datorit faptului c era profund nemul umit de lipsa de obiectivitate a psihologiei de pn atunci, n care datele oferite de introspec ionism nu erau verificabile, nemul umit de lipsa unor aplica ii practice. Ex.: n ce m sur structuralismul lui Titchener este util omului pentru a- i dirija via a, a se adapta la mediu? De aici Watson propune comportamentul drept obiect al psihologiei: Ce este comportamentul, care sunt principalele tipuri de comportament, cum se formeaz ? Comportamentul consider Watson, este ansamblul de r spunsuri

adecvate (asociate) stimulilor care le declan eaz : S=R, n care S = stimul, R = reac ie. Cunoscnd stimulul, putem prevede reac ia. O serie de fenomene interne trebuia convertit concept perimat. El militeaz n comportamente

deschise, observabile, m surabile. Pentru Watson, con tiin a este un favoarea celui extern. Apari ia behaviorismului a avut un ecou extraordinar n rndul psihologilor, tocmai pentru aceast posibilitate de cuantificare,

Page

257

pentru restrngerea spa iului intern n

m surare. Omul behaviorismului este concret, real, numai c nejustificat via a interioar . Exist

s r ce te

numeroase prelungiri ale teoriei originale, grupate sub denumirea personalitatea, timpul, situa ia, vrsta, motiva ia,

de neobehaviorism. Tolman introduce ntre S i R a a numitele variabile intermediare: cuno tin ele. Ex.: Stimulul aplicat personalit ii produce reac ia: S=P=R. Skinner nv i Hale au extins cercet rile la explicarea scopurilor, mare proceselor de condi ionare,

turii. Skinner acord o importan

prelund ideile lui Pavlov. El spune c , dac un comportament este nt rit, recompensat, el tinde s fie consolidat, repetat. nt rirea duce la consolidarea comportamentului. n ciuda unor limit ri, behaviorismul a produs un salt calitativ, pentru c psihologia poate fi studiat obiectiv, din exterior. i la ora actual , studiul comportamentului reprezint o tendin important n psihologie, chiar dac accep iunea este pu in diferit .

II.2.3 Conduita (activitatea) ca obiect al psihologiei orientare ncearc Promotorul Pierre s Janet n elege prin conduit

Aceast att

nou

ia n considera ie ambele abord ri tratate. totalitatea

manifest rilor vizibile, observabile, orientate spre exterior, ct i totalitatea proceselor invizibile, de organizare i reglare a acestor manifest ri. Conduita = comportament + via a interioar subiectiv . Facem loc i comportamentelor, dar i vie ii interioare (con tiin ei). Aceste i nici

totalmente imprimate de afar , ci ele sunt nv ate n procesul interac iunii

Page

date inerente individului, cum considera introspec ionismul

258

comportamente au scopuri, inten ii, motive, aspira ii. Conduitele nu sunt

dintre organismul uman conduitei devine o

i ambian a natural genetic ,

i social . Psihologia psihicul se dezvolt , i ea

psihologie

achizi ioneaz . Efectele unei stimul ri externe depind de aceste condi ii interne. Orice conduit are o semnifica ie, un sens, o valoare reprezint o armonie dintre condi iile externe n care se poate produce i ansamblul mobilurilor interne. Conduita este o no iune sintetic . Avnd n vedere semnifica iilor lor, conduitele au fost considerate sinonime cu activitatea, ac iunea, pentru c omul nu ac ioneaaz ca un robot, ci ac iunea are scopuri bine delimitate, n vederea cre terii adapt rii la mediu. Exist n i prin activitate (ceea ce facem) cre terea finalit ii adaptative. De aceea, studiul activit ii umane este foarte diagnostic pentru st rile sale interne. Numeroase defini ii ale psihologiei se refer la faptul c psihologia studiaz activitatea uman .

Omul concret obiect al psihologiei Procesele, func iile, capacit ile psihice nu exist n sine, separat fa de un purt tor concret, care este omul, o anume individualitate. O psihologie trebuie s personal studieze omul concret, pentru c activitatea este i personalizat . Ca urmare a studierii omului concret, apare c psihologia trebuie s se ocupe de problemele

a a numita orientare numit psihologia umanist . Promovat de Maslow, care consider importante ale pozi iei omului n lumea de azi.

acestui curent consider

nu trebuie studiat omul reactiv (care

Page

timpului: o via

plin de succese i rela ii mai bune cu ceilal i. Promotorii

259

Psihologia umanist , studiind omul, se vrea o solu ie la problema

reac ioneaz

la stimuli), ci omul proactiv (care se construie te se autorealizeaz ). Omul proactiv trebuie

i se s - i

autoactualizeaz ,

amelioreze condi iile vie ii, el dore te cu adev rat s fie el nsu i. Ceea ce un om poate, el trebuie s fie. Pentru aceasta se impune studierea omului concret, care are individualitatea sa. De aici rezult c aceast orientare, spre omul concret, psihologia umanist este o concep ie holist , de ansamblu, considernd omul ca un ntreg, ca un tot unitar; fiin a uman are un caracter unic i este valoroas prin ea ns i, are un caracter deschis i autoreglabil. Psihologia umanist fa se intereseaz de cre terea personal a

oamenilor, de maturizarea psihic

i social . Exist ns o serie de re ineri studiul omului concret

de metodologia acestei orient ri n sensul c

ne-ar lipsi de posibilitatea generaliz rilor, de a stabili regularit i. Exist ns preocup ri de a putea g si o metodologie care s mpace caracterul interpretativ centrat pe persoan descoperirii legit ilor. Concluzii: Referitor la aceste patru orient ri, se remarc urm toarele: - de la o orientare la alta sesiz m l rgirea treptat a problematicii. - apar preocup ri de interdisciplinaritate. Att timp i s ct studiem condi ionarea social a comportamentului uman, trebuie s obiectul nostru de cercetare. avem n vedere mprumut m cuno tin e de la sociologie, antropologie, tocmai pentru a delimita mai bine cu necesit ile generaliz rii sau a

Page

260

- nici una dintre cele patru orient ri nu este perfect , fiecare are limite. Se pare c necesitatea de sintez este tot mai actual , pentru c nici una nu rezolv problema obiectului psihologiei. Astfel, privind problema obiectului psihologiei, exist 3 tipuri de solu ii: 1. solu ii unilaterale; 2. solu ii eclectice (amestecate) fiecare ia ce-i convine din alt parte 3. solu ii selective (op ionale) - n func ie de motiva iile cercet torului 4. corelarea perspectivelor de abordare. Cu alte cuvinte, trebuie s avem n vedere ceea ce are valid, argumentat tiin ific fiecare abordare, astfel nct s evit m reduc ionismul. METOD I METODOLOGIE N PSIHOLOGIE i scopurile

Metodele pot fi clasificate dup o serie ntreag de criterii: - dup caracter: obiective (verificabile i de c tre altcineva) i subiective. - dup specificul rela iilor investigate: cantitative i calitative. - dup scop: - de recoltare a informa iilor de prelucrare i interpretare de investiga ie intensiv (studiul aprofundat al unui anumit num r de subiec i) extensiv (studiul unui num r mare de subiec i) de prognoz de cercetare de diagnoz

Page

261

aplicative. tiin ifice: experimentul, observa ia tiin ific , studiile

- metodele pot fi, de asemenea: pre tiin ifice (supersti ii, credin e, bunul sim , autoritatea), corela ionale etc.

Page

262