Sunteți pe pagina 1din 4

Testament Modernismul este o mi care mai larg , cuprinznd toate curentele postromantice avangardiste (simbolismul, futurismul, expresionismul, constructivismul,

suprarealismul etc.) deoarece contest vechile valori i militeaz pentru p independen absolut n art . Poezia modernist apare ca o reac ie opus tradi iei, dar ea continu ideea de nnoire promovat de alte mijloace literare anterioare, cum sunt cea simbolist i parnasian avndu-i ca reprezentan i pe Al.Macedonski, Ion Minulescu, Dimitrie Anghel, George Bacovia .a. Modernismul romnesc a fost ini iat i promovat de Eugen lovinescu i gruparea sa din jurul cenaclului i revistei Sbur torul care mergeau n direc ia unei poezii directe , de atmosfer senzorial cum spunea Eugen Lovinescu, ob inut prin explorarea universului l untric. Avnd n vedere complexitatea modernismului ca formare i durata lui, exist mai multe tipuri de poezie modernist . Este mai nti poezia pur care cultiv hermetismul, izvort din ideea c nu exist un raport determinat n valoarea estetic i accesibilitatea poeziei i care se ntlne te n operele lui Ion Barbu, Virgil Gheorghi oiu, Camil Baltazar .a. Tot modernismului i apar in poezia avangardist care adopt formele extreme ale modernismului apusean, manifestat prin diferite curente ca dadaism, futurism, constructivism, suprarealism etc i poezia ecletic , definit printr-un amestec de modernitate i tradi ie i ilustrat de Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Adrian Marin etc. Acestei poezii i lipse te puritatea, hermetismul, promovnd un ecletism att formal, ct i de con inut. Ea nu se rupe cuu totul de tradi ie, ntruct p streaz unele elemente de prozodie clasic , la care se adaug prezen a unui lirism al descrierii, al evoc rii i al intimit ii. Noutatea acestei poezii se manifest mai ales n planul formei, scriitorii apelnd la mijloace insolite de eviden iere a con inutului, bazate pe metafizic i pe introspec ie. A adar, ne afl m n fa a unei poezii a c ut rilor, a ncerc rilor de a atinge absolutul, de a descopperi esen a uman i pe cea divin , de a defini crea ia i rela ia dintre creator, crea ie i lume. O astfel de oper literar este i poezia Testament a lui T.Arghezi care a fost publicat la nceputul primului volum intitulat Cuvinte potrivite (1927). Ea este considerat arta poetic arghezian , concentrnd ntreaga concep ie despre poezie a autorului. Tema poeziei o constituie rela ia dintre autor i opera sa, dintre acesta i urma ii s i, ca mo tenitori ai unor valori spirituale. Arghezi i expune concep ia despre poet, poezie, despre crea ie, n general, i anticipeaz unele dintre temele operei sale. El vede poezia att ca inspira ie de natur divin ct i ca me te ug. Titlul este constituit dintr-un termen din vocabularul religios, folosit de data aceasta n accep iunea lui laic i cu valoare metaforic, pentru a releva rela ia succesoral dintre genera ii, autorul referindu-se la transferul unei bog ii spirituale, i nu materiale, de vreme ce doar comoara spiritual poate nfrunta

timpul. Astfel, poezia devine un testament liric, n care cuvntul-cheie este cartea , identificat cu poezia, cu crea ia, cu arta, n general, i n jurul c ruia graviteaz toate simbolurile c r ii. Poemul este conceput ca un monolog, adresat fiului , simbol al urma ilor, care vor mo teni cartea , bunul cel mai de pre , de i n aparen nesemnificativ. Pornind de la acest demers temerar, poetul expune, n versurile sale, problema leg turii dintre genera ii i a responsabilit ii urma ilor fa de mesajul transmis de str buni. Acestei idei i se adaug cea a str daniei artistului de a crea marea art i cea a menirii unei astfel de poezii. Deoarece n text apare i cea de-a doua instan a comunic rii, lirismul este de tip subiectiv, dovad fiind numeroasele m rci lexico-gramaticale prin care este sugerat prezen a eului liric. Poezia este structurat n ase strofe cu num r inegal de versuri, care se grupeaz n patru secven e sugernd leg tura dintre poet i urma i (primele 2strofe), rolul etic, estetic i social al poeziei (urm toarele 2strofe), efortul creatorului de a- i subprdona lexicul temelor abordate(strf.5) i ipostaza poetului de me te ugar, de rob al cuvntului(ultima strof ). Prima strof format ca o adresare direct a eului liric c tre un fiu imaginar, spiritual constituie incipitul iar cea de-a asea strof reprezint finalul discursului liric, unde Arghezi ajunge la concluzia c poezia reprezint o ngem nare ntre inspira ie i efort, iar poetul se afl n slujba cititorului. n prima secven , n carte , care semnific ntreaga crea ie i care este un simbol al valorii spirituale, poetul cuprinde munca str bunilor, str dania i suferin ele lor, ntr-o permanent lupt cu vicisitudinile istoriei. ntruct cartea l sat drept mo tenire reprezint o treapt n evolu ia uman , urma ii au obliga ia de a se nscrie n aceast ascensiune anevoioas , realizat de nainta i de-a lungul timpului. Ea este cartea de c p ti a genera iilor viitoare i reprezint o valoare absolut , un document fundamental care atest na terea spiritual a unui popor pn atunci rob, al c rui reprezentant este nsu i poetul, depozitarul trecutului de munc i lupt al acestuia. Tot ceea ce urmeaz n cea de-a doua secven alc tuit din strofele a III-a i a IV-a constituie un ir de tr s turi ale poeziei i numeroase preciz ri ale menirii acesteia. Astfel, poezia izvor te din preschimbarea instrumentelor i a obiectelor muncii fizice sapa i brazda n cele ale muncii intelectuale, ale artei, transfer f cut n timp i cu trud . Poezia se na te din limbajul i fondul sufletesc al robilor, din distilarea limbajului comun n cuvinte potrivite , esen a marii crea ii. Deci, crea ia poetic nseamn deta are, lini te sufleteasc a urma ilor, iar cuvintele fr mntate mii de s pt mni au devenit armonie i imagini unice, sacre visuri i icoane , pe cnd vitalitatea poeziei i bog ia ei afectiv provin din zdren e , prin magia exercitat de poet asupra materiei limbii. La rndul lui, veninul a devenit miere prin acela i miracol al artei. Cuvintele potrivite adev rata poezie au capacitatea de a mngia, de a alina sau de a pedepsi. n felul acesta, ocara devine surs poetic ., n func ie de starea sufleteasc a autorului i de realit ile imediate, iar poezia este asociat divinit ii, c ci ea a devenit simbol al unei trepte superioare de evolu ie spiritual . n secven a urm toare, cea de-a treia, poetul apare n postura unui adev rat demiurg care a adunat durerea surd i amar a unui neam ntreg, ntorcnd-o, prin cuvinte, mpotriva celor care au provocato. Poezia poate s apar din lucruri imunde din bube, mucegaiuri i noroi n care poetul are for a

necesar de a descoperi frumuse i i pre uri noi , simbol al originalit ii i capacit ii artei de a emo iona. Astfel, poetul transpune asrtistic teoria baudelairian a esteticii urtului. Raportat la suferin ele ndurate de un ntreg popor, poezia este o modalitate de pedepsire a celor vinova i. Aceast atitudine este ndrept it , pentru c poetul, prin puterea i superioritatea sa, exprim mesajul secular al unei colectivit i care a ndurat suferin a i nedreptatea istoric , ntruct o astfel de poezie nou , original , nc rcat de frumuse e, dar i de revolt , pedepse te aspru. Este o suferin determinat nu numai de aciditatea cuvintelor, ci i de noutatea crea iei, de nonconformismul poetului. Secven a ultim constituit din strofa final con ine, de fapt o defini ie concentrat a poeziei. Aceasta este att inspira ie, talent, exprimnd inefabilul prin tr iri puternice, ct i me te ug, efort i migal , ngem nate ntr-o unitate des vr it . Antiteza din final robul domnul , eviden iaz rela ia dintre poet i cititor (n general), acesta din urm nedndu- i seama c adev ratul izvor al for ei artistice a crea iei sunt durerea i suferin a nainta ilor, adunate de-a lungul secolelor. Pentru arghezi, poezia cartea exprim cultul pentru str mo i i oglinde te n forma cea mai aleas via a i spiritualitatea unui popor. n acela i timp, poezia este un proces de purificare a cuvintelor i de transformare a realului, orict de imund, n imagini artistice de o rar for expresiv , urtul devenind surs a frumosului. Dup cum se observ din cele relatate anterior, viziunea poetului despre lume se confund cu viziunea despre poezie cu referire la rolul poetului i al poeziei n societate, dar i la problema transfigur rii socialului n estetic, a raportului dintre inspira ie (talent) i tehnica poetic (truda i c in ele creatorului). La acestea se adaug problema limbajului, adapt rii acestuia la temel crea iei. Viziunea despre lume i, implicit, despre poezie are n vedere leg tura spiritual ntre genera ii i responsabilitatea urma ilor, adaptarea limbajului la scopul artistic propus, precum i menirea poeziei i a poetului. Viziunea adoptat de poet este una modern evident prin multe tr s turi specifice modernismului. O prim tr s tur se observ n tema abordat preocuparea pentru procesul de crea ie, pentru menirea poeziei i a poetului. Este vizat , de asemenea, nnoirea limbajului pentru a deveni capabil s reliefeze o diversitate de aspecte ale realit ii i de sentimente. Tot ca o tr s tur a modernismului este prezent teoria baudelairian a esteticii urtului, prezent i n alte crea ii argheziene cum este cea intitulat Flori de mucigai . Din aceast perspectiv poezia poate avea orice surs de inspira ie din bube, mucegaiuri i noroi , iar limbajul trebuie s fie din cele mai variate registre stilistice, capabil s exprime sensibilitatea s -mbie , dar i revolta i nemul umirea s njure , totul depinznd de harul i de str dania creatorului. De modernism apar in i numeroase motive specifice acestui curent literar, c r ra Arghezi le d o not original : motivul poetului f urar, motivul c r ii identificat cu crea ia, motivul apului, al revoltei sau cel al metamorfozei unor unelte comune n cele specifice crea iei poetice.

Pronun at modern este i limbajul, n care T.Arghezi mbin n mod original diferite registre lingvistice. Limbajul familiar, popular (brnci, pl mni, zdren e, ocar , bube, mucegaiuri) st al turi de cel sobru, uneori incisiv, dovad fiind numeroasele metafore deosebit de originale. n privin a metaforelor, numai pt a sugera conceptul de poezie , poetul folose te structuri ca hrisovul cel dinti , carte , cuvinte potrivite , Dumnezeu de piatr , slova de foc , slova f urit . Cuvintele i expresiile care denumesc elemente ale realit ii i nsu iri ale poeziei sunt antitetice: zdren e muguri i icoane , veninul miere , bube, mucegaiuri i noroi frumuse i i pre uri noi . La fel de expresive sunt epitetele seara r zvr tit , dulcea...putere , durerea...surd i amar . Multe dintre cuvinte sunt regionalisme (brnci, orici), altele arhaisme(hrisov, rob), sau chiar neologisme (obscure, canapea). Tot de originalitatea operei argheziene ine i folosirea unei topici insolite( i care, tn r, s le urci tea teapt ), precum i lexicul dur, cu ecou de scr net nver unat, n concordan cu ideile( fr mntate, venin, njunghiat etc). Modernismul arghezian este evident i n elementele prozodice ale textului, deoarece strofele sunt diferite ca num r de versuri, m sura este inegal i ritmul imperfect, ca element clasic. Viziunea despre lume prezent n aceast poezie, tr s turile modernismului ntlnite aici se g sesc n ntreaga crea ie artistic arghezian , poetul dovedindu-se un inspirat f uritor de cuvinte i un nnoitor al lirismului romnesc.