Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 9 Piete de capital

11-12-2007

Contracte derivate

Cea mai simpla forma a contractului derivate este contractul forward care este prima forma de contract la termen. Contractele la termen sunt contracte incheiate in prezent urmand ca livrarea activului suport sa se realizeze la termen si pretul stabilit initial. Contractele futures sunt contracte la termen standardizate, singurul aspect negociabil fiind pretul. Contractele futures sunt standardizate pe 4- niveluri : a. b. c. d. standardizate standardizate standardizate standardizate la nivelul cantitatii la nivelul calitatii in ceea ce priveste data scadentei in ceea ce priveste locullivrari.

a. standardizate la nivelul cantitatii presupune stabilirea cantitatii din activul support ce va fi tranzactionata pe piata contractului b. standardizate la nivelul calitatii - din punct de vedere al calitatiinsunt stabilite principalele caracteristici care definesc activul support. c. standardizate in ceea ce priveste data scadentei - presupune stabilirea unor date fixe la care se va realiza lichidarea contractelor care exista 4 momente ale lichidari pe an. d. standardizate in ceea ce priveste locullivrari.- presupune stabilirea de catre bursa a unui loc unde se va face livrarea activului support pentru fiecare tip de contract derivat cotat

r:iA

Comparatie intre contractele forward si futures - principalele deosebiri

1. Din punct de vedere allocului unde se incheie contractele.futures, se incheie numai prin intermediul burselor iar forward se incheie numai in afara burselor 2. Din punct de vedere al caracteristicilor contractelor futures sunt standardizate iar forward nu sunt. 3. Din punct de vedere al pretului contractul futures au un pret variabil stabilit de catre piata iar forward au un pret fix stabilit la momentu incheierii contractului.

4. Din punct de vedere allichidari contractelor futures se pot lichida in natura sau prin compensare baneasca iar forward se lichideaza in natura.

Rolul easei de clear in tranzactiile la term en

1. Managementul pozitilor si managementul marjelor 2. Marcarea la piata ( stabilirea zilnica a valori contractelorin functie de pretul pietei 3. Compensarea tranzactilor 4. Decontarea Contraetul Options Sunt contracte la term en prin care cumparatorul in schimbul platii unei prime cash, vanzatorulla momentul incheierii contractului,obtine dreptul( optiunea de a executa sau nu contractul la scadenta) Contract de cumparare - CALL Contract de vanzare - PUT In functie de momentul in care pot fi executate, contractele options pot fi : a. de tip european b. amencan a. de tip european - pot fi executate numai la scadenta b. american - pot fi executate oricand pana la scandenta inclusiv Caracteristicile LONG CALL Se initiaza pentru 0 piata estimata in cresteri, profitul este nelimitat pierderea este nelimitata la prima

Caracteristici SHORT CALL Se initiaza pentru un curs in scadere Profitul este limitat la prima Pierderea maxima este nelimitata

Caracteristici LONG PUT

Se initiaza pentru estimarea unei scacleri a cursului Profitul este nelimitat Pierdere este limitata la prima

Caracteristici SHORT PUTT Se initiaza pentru 0 piata in crestere Profitul este limitat la prima Pierderea este nelimitata