ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: MUNTEANU NICOLAE

prin respectarea câtorva condiţii. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. În societatea zilelor noastre. pe munca în echipe. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. spiritul inventiv şi pragmatic. abilităţile. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. pentru fiecare elev. curriculumul. atât aspecte pozitive cât şi negative. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. Astfel. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. Vygotsky. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent.Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). aşadar. ele pot îndemna către o gândire creativă. insistă pe un învăţmânt individualizat. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. 2 . Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. de cele mai multe ori conectate la internet. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. cursanţii au la dispoziţie computere. Stilul de învătare va trebui croit individual. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. fiecare devenind un creator de conţinut. aptitudinile. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. Deşi începuturile au fost timide. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. acum. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. deprinderile de muncă. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. practic. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex.bidirectionale. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). în acelaşi timp. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. colaborative şi interdisciplinare. noile atitudini şi mentalităţi. Astfel.

Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. evitate. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. elevul este supus unor situatii concrete. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. fiind totuşi costisitoare. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. necesar pentru astfel de sarcini. ca orice metodă didactică. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. În al doilea rând. În ultimul rând. este prin intermediul unui sistem al testelor. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. având puterea de a se informa şi de a înţelege. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. în locul modelului actual . Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. renunţă la comunicare. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese .O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . Multimedia interactivă. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. comparaţii. supusă unei continue schimbări. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. Astfel. aflat în faţa monitorului. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. Elevul. şi poate cel mai important. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp.veţi avea exact contrariul . indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. dimpotrivă. În acest sistem. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. proceselor şi fenomenelor. 3 . riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. are avantaje şi dezavantaje. c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic .

instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. în raport cu informaţia vehiculată. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. Cu toate acestea. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. prin aceasta. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. duce prea mult la . Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. 4 e) stimularea • . consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. cu timpul real de învăţare.asistenţă pedagogică imediată. ca orice model. al sistematizării şi continuităţii.. la început. De asemenea. De asemenea. precum şi deprinderi de muncă independentă. în ultimul timp.d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin .tutelare. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. datorită formalizării procesului de instruire. instruirea programată prezintă. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei.realizată/realizabilă de/prin calculator . În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . prin organizarea procesului de învăţare. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. Pe lângă o serie de avantaje. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. Totodată.. dificultăţile fiind fragmentate. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. Cu toate că. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev.

Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. În al doilea rând. 4. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. 2. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. adică: planificări. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. 3. dar nu înlocuieşte 5 o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat . figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe.  realizarea unor bănci de date. mai mult sau mai puţin complicate. fiind totuşi costisitoare. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator .  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. imagini. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. prelucrarea unor date . proiecte de unităţi de învăţare.  învăţarea unui limbaj de programare .  realizarea unor calcule numerice. proiecte de lecţie.

şi poate cel mai important. 6 . computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Instruirea asistată de calculator. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. ca orice metodă didactică. În ultimul rând. are avantaje şi dezavantaje. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ.experimentele sau observarea lor directă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful