ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: MUNTEANU NICOLAE

rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). fiecare devenind un creator de conţinut. prin respectarea câtorva condiţii. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. 2 . Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. aşadar. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. aptitudinile. noile atitudini şi mentalităţi. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. În societatea zilelor noastre. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. acum. de cele mai multe ori conectate la internet. atât aspecte pozitive cât şi negative. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. în acelaşi timp. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. cursanţii au la dispoziţie computere. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. pe munca în echipe. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. curriculumul. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. spiritul inventiv şi pragmatic. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. pentru fiecare elev.Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). Astfel. Astfel. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Vygotsky. deprinderile de muncă.bidirectionale. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. Deşi începuturile au fost timide. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. insistă pe un învăţmânt individualizat. ele pot îndemna către o gândire creativă. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. practic. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . abilităţile. colaborative şi interdisciplinare. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. Stilul de învătare va trebui croit individual.

În acest sistem.veţi avea exact contrariul . ca orice metodă didactică. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. supusă unei continue schimbări. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . În ultimul rând. şi poate cel mai important. în locul modelului actual . Toţi copiii sunt capabili de observaţii.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. proceselor şi fenomenelor. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. necesar pentru astfel de sarcini. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . aflat în faţa monitorului. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. elevul este supus unor situatii concrete. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. este prin intermediul unui sistem al testelor. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. renunţă la comunicare. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate.O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. are avantaje şi dezavantaje. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. În al doilea rând. Multimedia interactivă. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. dimpotrivă. 3 . Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Elevul. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. având puterea de a se informa şi de a înţelege. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. comparaţii. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. fiind totuşi costisitoare. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. Astfel. c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. evitate. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi.

Valoarea instruirii programate constă în faptul că. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. dificultăţile fiind fragmentate. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. la început. 4 e) stimularea • . au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. datorită formalizării procesului de instruire. cu timpul real de învăţare.tutelare. duce prea mult la . pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. în raport cu informaţia vehiculată. instruirea programată prezintă. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. al sistematizării şi continuităţii. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. Cu toate că.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. Totodată.. De asemenea. ca orice model.. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. De asemenea. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. precum şi deprinderi de muncă independentă. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. Pe lângă o serie de avantaje. prin organizarea procesului de învăţare.asistenţă pedagogică imediată.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. în ultimul timp. Cu toate acestea. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. prin aceasta. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor.d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea.realizată/realizabilă de/prin calculator . se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare.

4.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . imagini. 2. 3.  realizarea unor bănci de date. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . proiecte de unităţi de învăţare. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului.  învăţarea unui limbaj de programare . 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. dar nu înlocuieşte 5 o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat . Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. adică: planificări.  realizarea unor calcule numerice. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. În al doilea rând. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. mai mult sau mai puţin complicate. proiecte de lecţie. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. fiind totuşi costisitoare. prelucrarea unor date . În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe.

experimentele sau observarea lor directă. Instruirea asistată de calculator. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. 6 . şi poate cel mai important. ca orice metodă didactică. are avantaje şi dezavantaje. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. În ultimul rând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful