ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: MUNTEANU NICOLAE

Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. 2 . Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. deprinderile de muncă. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. noile atitudini şi mentalităţi. Astfel. ele pot îndemna către o gândire creativă. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. în acelaşi timp. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. spiritul inventiv şi pragmatic. pe munca în echipe. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. insistă pe un învăţmânt individualizat. de cele mai multe ori conectate la internet. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . În societatea zilelor noastre.bidirectionale. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. prin respectarea câtorva condiţii. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. cursanţii au la dispoziţie computere. abilităţile. acum. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. aptitudinile. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. colaborative şi interdisciplinare. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. curriculumul. atât aspecte pozitive cât şi negative. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului.Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). aşadar. fiecare devenind un creator de conţinut. Deşi începuturile au fost timide. pentru fiecare elev. Vygotsky. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. Astfel. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Stilul de învătare va trebui croit individual. practic. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie.

Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. 3 . Toţi copiii sunt capabili de observaţii. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. Elevul. c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. are avantaje şi dezavantaje. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. Multimedia interactivă. este prin intermediul unui sistem al testelor. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. supusă unei continue schimbări. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. elevul este supus unor situatii concrete.O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . În al doilea rând.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. dimpotrivă. şi poate cel mai important. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. ca orice metodă didactică. renunţă la comunicare. comparaţii. necesar pentru astfel de sarcini. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. aflat în faţa monitorului. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. fiind totuşi costisitoare. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. având puterea de a se informa şi de a înţelege. Astfel. În ultimul rând. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. proceselor şi fenomenelor. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. evitate. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. În acest sistem. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. în locul modelului actual .veţi avea exact contrariul .

El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. la început. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat.realizată/realizabilă de/prin calculator . împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare.. prin organizarea procesului de învăţare. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. Cu toate acestea. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. 4 e) stimularea • . duce prea mult la .d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. Pe lângă o serie de avantaje. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. Totodată.asistenţă pedagogică imediată. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . Cu toate că. ca orice model. în ultimul timp. De asemenea. De asemenea. precum şi deprinderi de muncă independentă. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. cu timpul real de învăţare. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . al sistematizării şi continuităţii. instruirea programată prezintă. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe.. în raport cu informaţia vehiculată. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. dificultăţile fiind fragmentate. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. prin aceasta.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. datorită formalizării procesului de instruire. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi.tutelare.

2. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. adică: planificări.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1.  realizarea unor bănci de date. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. proiecte de lecţie. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. imagini. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. În al doilea rând. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. prelucrarea unor date . figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. dar nu înlocuieşte 5 o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat . 4.Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor .  realizarea unor calcule numerice.  învăţarea unui limbaj de programare . proiecte de unităţi de învăţare. 3. mai mult sau mai puţin complicate. fiind totuşi costisitoare.

ca orice metodă didactică.experimentele sau observarea lor directă. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. are avantaje şi dezavantaje. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. 6 . În ultimul rând. şi poate cel mai important. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. Instruirea asistată de calculator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful