P. 1
Rolul Calculatorului in Procesul de Predare Invatare

Rolul Calculatorului in Procesul de Predare Invatare

|Views: 128|Likes:
Published by Balan Andrei

More info:

Published by: Balan Andrei on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: MUNTEANU NICOLAE

Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. de cele mai multe ori conectate la internet. curriculumul. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. în acelaşi timp. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. pentru fiecare elev. aptitudinile. noile atitudini şi mentalităţi. abilităţile. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. Vygotsky. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Deşi începuturile au fost timide. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. pe munca în echipe. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. cursanţii au la dispoziţie computere. acum. aşadar. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. atât aspecte pozitive cât şi negative. ele pot îndemna către o gândire creativă.Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. În societatea zilelor noastre. insistă pe un învăţmânt individualizat. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . Astfel. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor.bidirectionale. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. Astfel. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. spiritul inventiv şi pragmatic. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. Stilul de învătare va trebui croit individual. 2 . prin respectarea câtorva condiţii. colaborative şi interdisciplinare. fiecare devenind un creator de conţinut. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. practic. deprinderile de muncă.

O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. ca orice metodă didactică. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. este prin intermediul unui sistem al testelor. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. necesar pentru astfel de sarcini. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. proceselor şi fenomenelor. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. Elevul. 3 . Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. evitate. renunţă la comunicare. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. supusă unei continue schimbări. dimpotrivă. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. În acest sistem. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. În ultimul rând. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. În al doilea rând. Multimedia interactivă. în locul modelului actual . Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . având puterea de a se informa şi de a înţelege. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. aflat în faţa monitorului. Astfel. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . fiind totuşi costisitoare. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. elevul este supus unor situatii concrete.veţi avea exact contrariul . Toţi copiii sunt capabili de observaţii. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. şi poate cel mai important. are avantaje şi dezavantaje. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. comparaţii. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator.

4 e) stimularea • . se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor.realizată/realizabilă de/prin calculator . Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. ca orice model. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. prin aceasta. duce prea mult la . împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator.asistenţă pedagogică imediată. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . în raport cu informaţia vehiculată. Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale.d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. prin organizarea procesului de învăţare. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. De asemenea. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. instruirea programată prezintă. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. cu timpul real de învăţare. în ultimul timp. Cu toate acestea. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . Pe lângă o serie de avantaje.. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. Cu toate că. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. dificultăţile fiind fragmentate. Totodată. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. datorită formalizării procesului de instruire. al sistematizării şi continuităţii. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate.tutelare.. De asemenea. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. la început. precum şi deprinderi de muncă independentă.

proiecte de lecţie. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. 4. proiecte de unităţi de învăţare.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor .Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme.  învăţarea unui limbaj de programare . 3. În al doilea rând. adică: planificări. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. 2. imagini. calculatorul simulează unele procese şi fenomene.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. prelucrarea unor date . fiind totuşi costisitoare. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii .  realizarea unor calcule numerice. mai mult sau mai puţin complicate. dar nu înlocuieşte 5 o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat .  realizarea unor bănci de date. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor.

Instruirea asistată de calculator. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare.experimentele sau observarea lor directă. are avantaje şi dezavantaje. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. În ultimul rând. şi poate cel mai important. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. ca orice metodă didactică. 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->