ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: MUNTEANU NICOLAE

colaborative şi interdisciplinare. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. aşadar. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. pe munca în echipe. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. insistă pe un învăţmânt individualizat. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. practic. acum. Deşi începuturile au fost timide. aptitudinile. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. ele pot îndemna către o gândire creativă. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). astfel încât să răspundă noilor provocări şi. 2 . Vygotsky. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. noile atitudini şi mentalităţi. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. de cele mai multe ori conectate la internet. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele.Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. curriculumul. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Astfel. Astfel. abilităţile. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. Stilul de învătare va trebui croit individual. fiecare devenind un creator de conţinut. prin respectarea câtorva condiţii. spiritul inventiv şi pragmatic.bidirectionale. în acelaşi timp. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. deprinderile de muncă. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. pentru fiecare elev.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. În societatea zilelor noastre. atât aspecte pozitive cât şi negative. cursanţii au la dispoziţie computere.

Multimedia interactivă. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. necesar pentru astfel de sarcini. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. În acest sistem. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. având puterea de a se informa şi de a înţelege. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. 3 . Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. supusă unei continue schimbări. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran.O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii .veţi avea exact contrariul . aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. Astfel. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. renunţă la comunicare. ca orice metodă didactică. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . este prin intermediul unui sistem al testelor. proceselor şi fenomenelor. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. are avantaje şi dezavantaje. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. În al doilea rând.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. evitate. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. În ultimul rând. fiind totuşi costisitoare. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. şi poate cel mai important. elevul este supus unor situatii concrete.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . aflat în faţa monitorului. în locul modelului actual . abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. comparaţii. dimpotrivă. Elevul. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare.

utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. De asemenea. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. De asemenea. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. Cu toate acestea. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. Cu toate că. la început. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. Totodată. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior.. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă.. prin organizarea procesului de învăţare. prin aceasta. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi.d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. ca orice model.asistenţă pedagogică imediată. al sistematizării şi continuităţii. în raport cu informaţia vehiculată. în ultimul timp. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active.tutelare. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. 4 e) stimularea • . cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. datorită formalizării procesului de instruire.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. duce prea mult la . cu timpul real de învăţare.realizată/realizabilă de/prin calculator . împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. dificultăţile fiind fragmentate. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. instruirea programată prezintă. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. Pe lângă o serie de avantaje. Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. precum şi deprinderi de muncă independentă.

figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. 4. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. dar nu înlocuieşte 5 o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat . pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. prelucrarea unor date . adică: planificări. proiecte de lecţie. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii .  realizarea unor bănci de date. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.  învăţarea unui limbaj de programare . În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. 3. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . imagini. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. În al doilea rând. mai mult sau mai puţin complicate. 2.Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. fiind totuşi costisitoare. proiecte de unităţi de învăţare.  realizarea unor calcule numerice. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport.

şi poate cel mai important. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare.experimentele sau observarea lor directă. 6 . ca orice metodă didactică. În ultimul rând. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Instruirea asistată de calculator. are avantaje şi dezavantaje. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful