ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: MUNTEANU NICOLAE

aptitudinile. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. spiritul inventiv şi pragmatic. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. Vygotsky.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. pentru fiecare elev. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. cursanţii au la dispoziţie computere. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. ele pot îndemna către o gândire creativă. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. pe munca în echipe. acum. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. aşadar. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile.Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. fiecare devenind un creator de conţinut. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. abilităţile. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. în acelaşi timp. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. colaborative şi interdisciplinare. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. practic. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. Astfel. de cele mai multe ori conectate la internet. insistă pe un învăţmânt individualizat. Astfel. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. prin respectarea câtorva condiţii. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. Stilul de învătare va trebui croit individual. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. atât aspecte pozitive cât şi negative. noile atitudini şi mentalităţi. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. curriculumul. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . deprinderile de muncă. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. Deşi începuturile au fost timide. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. 2 .bidirectionale. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). În societatea zilelor noastre.

ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. supusă unei continue schimbări. fiind totuşi costisitoare. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. calculatorul simulează unele procese şi fenomene.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. având puterea de a se informa şi de a înţelege. 3 . riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. dimpotrivă. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. În ultimul rând. În acest sistem. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect.O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. elevul este supus unor situatii concrete. renunţă la comunicare. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual.veţi avea exact contrariul . are avantaje şi dezavantaje. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. aflat în faţa monitorului. şi poate cel mai important. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. proceselor şi fenomenelor. necesar pentru astfel de sarcini. Elevul. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. evitate. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. ca orice metodă didactică. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. este prin intermediul unui sistem al testelor. Multimedia interactivă. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . Astfel. în locul modelului actual . care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. comparaţii. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. În al doilea rând.

al sistematizării şi continuităţii. prin organizarea procesului de învăţare. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. în raport cu informaţia vehiculată.asistenţă pedagogică imediată. ca orice model. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. cu timpul real de învăţare. De asemenea. precum şi deprinderi de muncă independentă. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate.. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. Pe lângă o serie de avantaje. Cu toate acestea. la început. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. 4 e) stimularea • . instruirea programată prezintă. în ultimul timp. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. datorită formalizării procesului de instruire. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie.d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . dificultăţile fiind fragmentate. Cu toate că.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. duce prea mult la . De asemenea. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. prin aceasta..tutelare. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator.realizată/realizabilă de/prin calculator . • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. Totodată.

 învăţarea unui limbaj de programare . În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor.  realizarea unor calcule numerice. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. adică: planificări. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. fiind totuşi costisitoare. dar nu înlocuieşte 5 o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat . în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. 4. mai mult sau mai puţin complicate. În al doilea rând. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. prelucrarea unor date . imagini. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. proiecte de lecţie. proiecte de unităţi de învăţare. 3. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.  realizarea unor bănci de date. 2.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii.Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp.

Instruirea asistată de calculator. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale.experimentele sau observarea lor directă. 6 . ca orice metodă didactică. şi poate cel mai important. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. În ultimul rând. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. are avantaje şi dezavantaje.